Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina: Lista acte din altele mai 2016 Twitter Facebook

Acte altele mai 2016

Monitorul Oficial 411 din 31 Mai 2016 (M. Of. 411/2016)

 HOTĂRÂRE nr. 381 din 27 mai 2016 privind acordarea cetăţeniei române domnului Orlov Yevhenii EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 411 din 31 mai 2016

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 13^1 alin. (1) din legea cetăţeniei române nr. 21/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. unic──────────din cauza conţinutului mare de date cu caracter personal din cadrul acestui act, fapt care depăşeşte scopul prezentei aplicaţii legislative în contextul legislaţiei aplicabile, acesta nu este prezent în baza de date legislativă disponibilă aici. pentru a accesa acest conţinut vă puteţi adresa monitorului oficial sau emitentului actului.──────────prim-ministrudacian julien cioloŞcontrasemnează:ministrul tineretului şi sportului,elisabeta lipăbucureşti, 27 mai 2016.nr. 381.------

Monitorul Oficial 409 din 31 Mai 2016 (M. Of. 409/2016)

 PROCEDURĂ DE AUTORIZARE din 24 mai 2016 pentru preluarea responsabilităţii gestionării deşeurilor de ambalaje*) EMITENT: MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI RELAŢIILOR CU MEDIUL DE AFACERI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 409 din 31 mai 2016 ──────────     *) Aprobată prin Ordinul ministrului mediului, apelor şi pădurilor nr. 932 din 18 mai 2016 şi Ordinul viceprim-ministrului, ministrul economiei, comerţului şi relaţiilor cu mediul de afaceri nr. 481 din 24 mai 2016, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 409 din 31 mai 2016. ──────────

Cap. i prevederi generaleart. 1 prin prezenta procedură de autorizare pentru preluarea responsabilităţii gestionării deşeurilor de ambalaje (procedură) se stabileşte autorizarea operatorilor economici prevăzuţi la art. 16 alin. (2) lit. b) din legea nr. 249/2015, în vederea îndeplinirii cel puţin a obiectivelor anuale de valorificare sau incinerare în instalaţii de incinerare cu valorificare de energie şi, respectiv, de reciclare a deşeurilor de ambalaje prevăzute la art. 16 alin. (4) din legea nr. 249/2015.art. 2 licenţa de operare se emite şi se anulează de către conducătorul autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului, la propunerea comisiei de autorizare, denumită în continuare comisia, ...

 NORMĂ nr. 26 din 26 mai 2016 privind supravegherea sucursalelor societăţilor de asigurare din state terţe EMITENT: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 409 din 31 mai 2016

În urma deliberărilor consiliului autorităţii de supraveghere financiară din cadrul şedinţei din data de 24 mai 2016,în conformitate cu prevederile art. 2 alin. (1) lit. b), art. 3 alin. (1) lit. b) şi art. 6 alin. (2) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea autorităţii de supraveghere financiară, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 179 alin. (4) din legea nr. 237/2015 privind autorizarea şi supravegherea activităţii de asigurare şi reasigurare,autoritatea de supraveghere financiară emite prezenta normă.art. 1 prevederile prezentei norme se aplică societăţilor ...

Monitorul Oficial 407 din 30 Mai 2016 (M. Of. 407/2016)

 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 19 din 27 mai 2016 pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 10/2016 privind stabilirea măsurilor necesare în vederea asigurării resurselor financiare pentru achiziţionarea unui bun aparţinând patrimoniului cultural naţional mobil clasat în categoria tezaurul patrimoniului cultural naţional mobil EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 407 din 30 mai 2016

Având în vedere necesitatea asigurării fondurilor pentru achiziţionarea operei de artă "cuminţenia pământului", realizată de sculptorul constantin brâncuşi, bun cultural de patrimoniu clasat în categoria valorică tezaurul patrimoniului cultural naţional mobil,ţinând cont de faptul că mecanismul de colectare instituit prin ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 10/2016 privind stabilirea măsurilor necesare în vederea asigurării resurselor financiare pentru achiziţionarea unui bun aparţinând patrimoniului cultural naţional mobil clasat în categoria tezaurul patrimoniului cultural naţional mobil s-a dovedit insuficient pentru atragerea sumei care va completa fondurile alocate de la bugetul de stat, precum şi de faptul că timpul rămas pentru finalizarea colectei publice ...

Monitorul Oficial 405 din 30 Mai 2016 (M. Of. 405/2016)

 HOTĂRÂRE nr. 378 din 18 mai 2016 privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Finanţelor Publice - Agenţia Naţională de Administrare Fiscală - Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Cluj-Napoca în domeniul public al municipiului Câmpia Turzii, judeţul Cluj EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 405 din 30 mai 2016

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 9 alin. (1) şi art. 20 din legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 868 şi 869 din legea nr. 287/2009 privind codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, şi al art. 2^1 şi 2^2 din ordonanţa guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă modificarea datelor de identificare şi actualizarea valorii de inventar a imobilului aflat în domeniul public al statului ...

 HOTĂRÂRE nr. 372 din 18 mai 2016 privind actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Administraţiei Naţionale "Apele Române" - Administraţia Bazinală de Apă Crişuri, instituţie publică aflată în coordonarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor, prevăzute în anexa nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a reevaluării EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 405 din 30 mai 2016

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 20 alin. (1) din legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 2^1 şi 2^2 din ordonanţa guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare, şi având în vedere prevederile art. 2 alin. (1) şi (2) din hotărârea guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă actualizarea valorilor de inventar ale ...

Monitorul Oficial 404 din 27 Mai 2016 (M. Of. 404/2016)

 HOTĂRÂRE nr. 385 din 27 mai 2016 privind acordarea cetăţeniei române domnului De Amorim William Douglas EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 404 din 27 mai 2016

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 131 alin. (1) din legea cetăţeniei române nr. 21/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. unic──────────din cauza conţinutului mare de date cu caracter personal din cadrul acestui act, fapt care depăşeşte scopul prezentei aplicaţii legislative în contextul legislaţiei aplicabile, acesta nu este prezent în baza de date legislativă disponibilă aici. pentru a accesa acest conţinut vă puteţi adresa monitorului oficial sau emitentului actului.──────────prim-ministrudacian julien cioloŞcontrasemnează:ministrul tineretului şi sportului,elisabeta lipăbucureşti, 27 mai 2016.nr. 385.----

Monitorul Oficial 402 din 27 Mai 2016 (M. Of. 402/2016)

 NORME METODOLOGICE*) din 12 mai 2016 privind acreditarea persoanelor juridice şi persoanelor fizice autorizate în vederea colaborării privind desfăşurarea de activităţi de tabără pentru Programul naţional "Tabere studenţeşti 2016" şi alte activităţi privind segmentul studenţesc EMITENT: MINISTERUL TINERETULUI ŞI SPORTULUI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 402 din 27 mai 2016 ──────────     *) Aprobate de Ordinul nr. 440 din 12 mai 2016, publicat în Monitorul Oficial al României nr. 402 din 27 mai 2016. ──────────

Cap. i dispoziţii generaleart. 1 colaborarea se poate realiza între ministerul tineretului şi sportului, denumit în continuare ministerul, şi persoanele juridice şi persoanele fizice autorizate, române sau străine cu filialele sau sucursale în românia, care au ca obiect de activitate administrarea unităţilor de cazare şi alimentaţie publică şi sunt clasificate în acest sens şi care deţin/au în administrare unităţi de cazare şi alimentaţie publică. nu este permisă subînchirierea locaţiilor acreditate sau încheierea unor alte acorduri sau contracte cu terţii, în ceea ce priveşte administrarea locaţiilor, pe perioada avizării.art. 2 comisiile de acreditare şi de contestaţie vor fi constituite numai din ...

Monitorul Oficial 404 din 27 Mai 2016 (M. Of. 404/2016)

 HOTĂRÂRE nr. 383 din 27 mai 2016 pentru aprobarea Programului manifestărilor prilejuite de Ziua Eroilor - 9 iunie 2016 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 404 din 27 mai 2016

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 26 lit. k) din legea nr. 379/2003 privind regimul mormintelor şi operelor comemorative de război, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicse aprobă programul manifestărilor prilejuite de ziua eroilor - 9 iunie 2016, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. prim-ministru dacian julien cioloŞ   contrasemnează:  ----------------   ministrul apărării naţionale, mihnea ioan motocviceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale   şi administraţiei publice, vasile dîncu   ministrul afacerilor interne,  petre tobă  ministrul afacerilor externe,   lazăr comănescu   p. ministrul educaţiei naţionale   şi cercetării ştiinţifice,monica-cristina anisie,   secretar de stat ministrul finanţelor publice,   anca dana dragubucureşti, 27 mai 2016.nr. 383.anexĂ  programul manifestărilor prilejuite de ziua eroilor - 9 iunie 2016i. măsuri ...

 HOTĂRÂRE nr. 384 din 27 mai 2016 pentru abrogarea Hotărârii Guvernului nr. 175/2009 privind numirea reprezentanţilor Guvernului în Consiliul Economic şi Social EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 404 din 27 mai 2016

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 1 alin. (2) şi al art. 11 alin. (2) lit. c) din legea nr. 248/2013 privind organizarea şi funcţionarea consiliului economic şi social, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicla data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, hotărârea guvernului nr. 175/2009 privind numirea reprezentanţilor guvernului în consiliul economic şi social, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 118 din 26 februarie 2009, cu modificările ulterioare, se abrogă.prim-ministru dacian julien cioloŞ   contrasemnează:  ------------------  ministrul muncii,familiei, protecţiei sociale  şi persoanelor vârstnice,dragoş-nicolae pîslaru   ministrul finanţelor publice,  anca dana dragubucureşti, 27 mai 2016.nr. 384. ----

 HOTĂRÂRE nr. 382 din 27 mai 2016 privind aprobarea plafoanelor alocate ajutoarelor naţionale tranzitorii şi schemelor de sprijin cuplat în sectorul zootehnic, precum şi pentru stabilirea cuantumului acestora pentru anul de plată 2015 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 404 din 27 mai 2016

Având în vedere prevederile regulamentului (ue) nr. 1.307/2013 al parlamentului european şi al consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor norme privind plăţile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune şi de abrogare a regulamentului (ce) nr. 637/2008 al consiliului şi a regulamentului (ce) nr. 73/2009 al consiliului, precum şi ale regulamentului de punere în aplicare (ue) 2015/1.089 al comisiei din 6 iulie 2015 de stabilire, pentru anul 2015, a plafoanelor bugetare aplicabile anumitor scheme de sprijin direct prevăzute în regulamentul (ue) nr. 1.307/2013 al parlamentului european şi al consiliului şi de stabilire ...

 CIRCULARĂ nr. 12 din 11 mai 2016 privind lansarea în circuitul numismatic a unei monede din aur dedicate împlinirii a 200 de ani de la naşterea lui Constantin A. Rosetti EMITENT: BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 404 din 27 mai 2016

Art. 1În conformitate cu prevederile legii nr. 312/2004 privind statutul băncii naţionale a româniei, începând cu data de 16 mai 2016 banca naţională a româniei va lansa în circuitul numismatic o monedă din aur dedicată împlinirii a 200 de ani de la naşterea lui constantin a. rosetti.art. 2caracteristicile monedei sunt următoarele:valoare nominală 100 leimetal aurtitlu ...

Monitorul Oficial 403 bis din 27 Mai 2016 (M. Of. 403 bis/2016)

 ANEXE din 6 mai 2016 la Ordinul ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice nr. 3.742/2016 (Anexele nr. 1-3) EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 403 bis din 27 mai 2016

Anexa 1 [siglĂ europass*2)] suplimentul descriptiv la certificatul [tricolor*2)]de calificare/certificatul de calificare  profesională,europass*) ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ 1. titlul certificatului (ro) │ ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │certificat de calificare/certificat de calificare profesională pentru: .....│ ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ (*1) ...

Monitorul Oficial 401 din 26 Mai 2016 (M. Of. 401/2016)

 HOTĂRÂRE nr. 375 din 18 mai 2016 privind aprobarea normativelor de cheltuieli pentru organizarea la Bucureşti, în perioada 7-8 iulie 2016, a celei de-a XX-a Adunări Generale a Organizaţiei Intraeuropene a Administraţiilor Fiscale, în contextul asigurării de către România a preşedinţiei organizaţiei pentru mandatul iulie 2015-iulie 2016 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 401 din 26 mai 2016

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 4 alin. (5) din ordonanţa guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile administraţiei publice şi instituţiile publice, aprobată cu modificări prin legea nr. 247/2002, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă normativele de cheltuieli pentru organizarea de către ministerul finanţelor publice, împreună cu agenţia naţională de administrare fiscală, la bucureşti, în perioada 7-8 iulie 2016, a celei de-a xx-a adunări generale a organizaţiei intraeuropene a administraţiilor fiscale, în 2016, în contextul asigurării de către românia a preşedinţiei organizaţiei pentru mandatul iulie ...

Monitorul Oficial 400 din 26 Mai 2016 (M. Of. 400/2016)

 HOTĂRÂRE nr. 361 din 18 mai 2016 privind modificarea şi completarea anexei nr. 43 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 400 din 26 mai 2016

Având în vedere prevederile art. 2^1 şi 2^2 din ordonanţa guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 8 alin. (1), art. 10 alin. (2), art. 20 alin. (1) şi art. 22 din legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 863 lit. c) şi d), art. 864, art. 867 alin. (1) şi art. 868 alin. (1) din legea nr. 287/2009 privind codul civil, republicată, cu modificările ulterioare,guvernul ...

Monitorul Oficial 397 din 25 Mai 2016 (M. Of. 397/2016)

 HOTĂRÂRE nr. 368 din 18 mai 2016 privind includerea unui imobil în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi transmiterea acestuia în administrarea Ministerului Public - Parchetul de pe lângă Tribunalul Hunedoara EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 397 din 25 mai 2016

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 20 şi 22 din legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 867 alin. (1) şi art. 868 alin. (1) din legea nr. 287/2009 privind codul civil, republicată, cu modificările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă includerea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi transmiterea în administrarea ministerului public - parchetul de pe lângă tribunalul hunedoara, cu destinaţia de sediu al parchetului de pe lângă judecătoria haţeg, a unui imobil trecut în domeniul public al statului din domeniul ...

 HOTĂRÂRE nr. 369 din 18 mai 2016 privind modificarea datelor de identificare a unui imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Justiţiei, precum şi transmiterea unei părţi din acesta din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcţiune şi demolării EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 397 din 25 mai 2016

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 10 alin. (2) din legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al art. 2 din ordonanţa guvernului nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcţiune, casare şi valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale, aprobată prin legea nr. 246/2001,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1 se aprobă modificarea datelor de identificare a imobilului aflat în domeniul public al statului şi în administrarea ministerului justiţiei, înregistrat cu număr m.f.p. 26621, potrivit anexei nr. 1.art. 2 se aprobă ...

Monitorul Oficial 396 din 25 Mai 2016 (M. Of. 396/2016)

 HOTĂRÂRE nr. 374 din 18 mai 2016 privind actualizarea caracteristicilor tehnice şi a valorii de inventar ale unui imobil care se transmite din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Finanţelor Publice - Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Cluj-Napoca în domeniul public al oraşului Ulmeni, judeţul Maramureş EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 396 din 25 mai 2016

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 9 alin. (1) şi art. 20 alin. (1) din legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al art. 869 din legea nr. 287/2009 privind codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, şi în conformitate cu prevederile art. 2^1 şi 2^2 din ordonanţa guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă actualizarea caracteristicilor tehnice şi a valorii de inventar ale unui bun ...

Monitorul Oficial 398 din 25 Mai 2016 (M. Of. 398/2016)

 HOTĂRÂRE nr. 377 din 18 mai 2016 privind reglementarea unor măsuri financiare temporare pentru stimularea gradului de absorbţie a fondurilor alocate pentru agricultură aferente schemelor de plăţi directe, a măsurii de informare şi promovare pentru produsele agricole pe piaţa internă şi în ţările terţe, a măsurii de promovare a vinurilor, precum şi pentru măsuri de piaţă şi intervenţie în agricultură EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 398 din 25 mai 2016

Ministerul agriculturii şi dezvoltării rurale este autorizat să gestioneze contribuţia financiară a comunităţii europene conform plafoanelor anuale şi angajamentelor convenite prin tratatul dintre regatul belgiei, republica cehă, regatul danemarcei, republica federală germania, republica estonia, republica elenă, regatul spaniei, republica franceză, irlanda, republica italiană, republica cipru, republica letonia, republica lituania, marele ducat al luxemburgului, republica ungară, republica malta, regatul Ţărilor de jos, republica austria, republica polonă, republica portugheză, republica slovenia, republica slovacă, republica finlanda, regatul suediei, regatul unit al marii britanii şi irlandei de nord (state membre ale uniunii europene) şi republica bulgaria şi românia privind aderarea republicii bulgaria şi a ...

Monitorul Oficial 396 din 25 Mai 2016 (M. Of. 396/2016)

 LISTĂ din 25 mai 2016 cuprinzând asociaţiile şi fundaţiile române cu personalitate juridică din municipiul Vulcan cărora li s-au acordat subvenţii de la bugetul local în anii 2012-2015, în conformitate cu prevederile Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială EMITENT: PRIMĂRIA MUNICIPIULUI VULCAN PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 396 din 25 mai 2016

Listă ┌────┬───────────────┬────────────────┬──────────────┬─────────────┐ │nr. │ fundaţia │unitatea de │subvenţia │subvenţia │ │crt.│ │asistenţă │propusă/anul │acordată/anul│ │ │ │socială │ │ ...

 HOTĂRÂRE nr. 373 din 18 mai 2016 privind trecerea unor mijloace fixe, aflate în administrarea Administraţiei Naţionale "Apele Române", instituţie publică aflată în coordonarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor, din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcţiune, casării şi valorificării, după caz, şi pentru actualizarea anexei nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 396 din 25 mai 2016

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 10 alin. (2) şi al art. 20 din legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al art. 2 din ordonanţa guvernului nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcţiune, casare şi valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale, aprobată prin legea nr. 246/2001, şi având în vedere dispoziţiile art. 2 alin. (1) din hotărârea guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă ...

Monitorul Oficial 398 din 25 Mai 2016 (M. Of. 398/2016)

 HOTĂRÂRE nr. 379 din 18 mai 2016 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 al Societăţii Naţionale "Aeroportul Internaţional Traian Vuia - Timişoara" - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 398 din 25 mai 2016

Având în vedere prevederile legii bugetului de stat pe anul 2016 nr. 339/2015,în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 4 din ordonanţa guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, aprobată cu completări prin legea nr. 47/2014, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicse aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 al societăţii naţionale "aeroportul internaţional traian vuia - timişoara" - s.a., aflată sub autoritatea ministerului transporturilor, prevăzut ...

Monitorul Oficial 396 din 25 Mai 2016 (M. Of. 396/2016)

 HOTĂRÂRE nr. 370 din 18 mai 2016 privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 626/2013 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii "Podul rutier peste Olt la Slatina, pe DN 65 km 48 + 570", judeţul Olt EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 396 din 25 mai 2016

În conformitate cu art. 11 lit. d) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 84/2003 pentru înfiinţarea companiei naţionale de autostrăzi şi drumuri naţionale din românia - s.a. prin reorganizarea regiei autonome "administraţia naţională a drumurilor din românia", aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 47/2004, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 42 alin. (1) lit. a) din legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unichotărârea guvernului nr. 626/2013 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii "podul rutier peste olt la ...

Monitorul Oficial 397 din 25 Mai 2016 (M. Of. 397/2016)

 HOTĂRÂRE nr. 371 din 18 mai 2016 pentru modificarea şi completarea Statutului personalului voluntar din serviciile de urgenţă voluntare, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.579/2005 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 397 din 25 mai 2016

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. istatutul personalului voluntar din serviciile de urgenţă voluntare, aprobat prin hotărârea guvernului nr. 1.579/2005, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 19 din 10 ianuarie 2006, se modifică şi se completează după cum urmează:1. la articolul 4 alineatul (1), literele b) şi c) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"b) să aibă vârsta minimă de 18 ani;c) să fie apt din punct de vedere medical şi psihologic;"2. la articolul 4 alineatul (1), litera d) se abrogă.3. la articolul 4, alineatele (2) şi (3) se abrogă.4. la ...

Monitorul Oficial 398 din 25 Mai 2016 (M. Of. 398/2016)

 HOTĂRÂRE nr. 380 din 18 mai 2016 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 al Companiei Naţionale "Administraţia Porturilor Maritime" - S.A. Constanţa, aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 398 din 25 mai 2016

Având în vedere prevederile legii bugetului de stat pe anul 2016 nr. 339/2015,în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 4 alin. (1) lit. a) din ordonanţa guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, aprobată cu completări prin legea nr. 47/2014, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 al companiei naţionale "administraţia porturilor maritime" - s.a. constanţa, aflată sub autoritatea ministerului ...

Monitorul Oficial 394 din 24 Mai 2016 (M. Of. 394/2016)

 DISPOZIŢIE nr. 6 din 18 martie 2016 privind constatarea unei funcţii vacante şi înregistrarea unui nou membru în cadrul Comisiei de psihologie clinică şi psihoterapie a Colegiului Psihologilor din România EMITENT: COLEGIUL PSIHOLOGILOR DIN ROMÂNIA PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 394 din 24 mai 2016

Având în vedere constatarea unei funcţii vacante în cadrul comisiei de psihologie clinică şi psihoterapie a colegiului psihologilor din românia, precum şi rezultatele alegerilor pentru forurile de conducere ale colegiului psihologilor din românia din data de 19 aprilie 2013, transmise de către convenţia naţională a colegiului psihologilor din românia,în temeiul dispoziţiilor art. 51 alin. (1) din normele metodologice de aplicare a legii nr. 213/2004 privind exercitarea profesiei de psiholog cu drept de liberă practică, înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea colegiului psihologilor din românia, aprobate prin hotărârea guvernului nr. 788/2005, cu completările ulterioare,preşedintele comitetului director al colegiului psihologilor din românia dispune:art. 1(1) ...

Monitorul Oficial 394 bis din 24 Mai 2016 (M. Of. 394 bis/2016)

 ANEXA nr. 1 din 19 mai 2016 la Ordinul ministerului mediului, apelor şi pădurilor nr. 951/2016 EMITENT: Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 394 bis din 24 mai 2016

 centralizatorul nr. 1 privind cotele de recoltă aprobate pentru perioada de vânătoare 2016/2017, la speciile cerb comun, cerb lopătar şi capră neagră *font 7*┌────┬────┬──────────┬──────────────┬──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│nr. │jud.│gestionari│fond cinegetic│ cote de recoltă aprobate la: ││crt.│ │ fonduri ├───┬──────────┼────────────────────────────────┬────────────────────────────────┬────────────────────────┤│ ...

 ANEXA nr. 2 din 19 mai 2016 la Ordinul ministerului mediului, apelor şi pădurilor nr. 951/2016 EMITENT: Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 394 bis din 24 mai 2016

 centralizatorul nr. 2 privind cotele de recoltă aprobate pentru perioada de vânătoare 2016/2017, la speciile mistreţ, iepure, fazan şi potârniche*font 9*┌────┬────┬────────────────────┬──────────────────┬───────────────────────────────────┐│nr. │jud.│ gestionari fonduri │ fond cinegetic │cote de recoltă aprobate la [buc.]:││crt.│ │ cinegetice ├───┬──────────────┼────────┬───────┬───────┬──────────┤│ │ │ │nr.│ denumire │mistreţ │iepure │fazan │potârniche││ │ │ ...

 ANEXĂ nr. 3 din 19 mai 2016 la Ordinul ministerului mediului, apelor şi pădurilor nr. 951/2016 EMITENT: Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 394 bis din 24 mai 2016

 centralizatorul nr. 3privind cotele de recoltă aprobate pentru perioada de vânătoare 2016/2017, la speciile porumbel gulerat, porumbel de scorbură, turturică, guguştiuc, ieruncă, prepeliţă, ciocârlie de câmp, graur, sturzul de vâsc, sturzul cântător, sturzul viilor, sturzul de iarnăşi stăncuţa *font 7*┌────┬────┬─────────────────┬────────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬─────┐│nr. │jud.│ gestionari │fond cinegetic │ cote de recoltă aprobate la [buc]: ...

 ANEXĂ nr. 4 din 19 mai 2016 la Ordinul ministerului mediului, apelor şi pădurilor nr. 951/2016 EMITENT: Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 394 bis din 24 mai 2016

 centralizatorul nr. 4 privind cotele de recoltă aprobate pentru perioada de vânătoare 2016/2017, la speciile gâscă de vară, gârliţa mare, raţă mare, raţă mică, raţă fluierătoare, raţă cu cap castaniu, raţă moţată, raţă pestriţă, raţă sunătoare, raţă lingurar, raţă suliţar, raţă cârâitoare şi raţă cu cap negru *font 7*┌────┬────┬─────────────────┬────────────────┬────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│nr. │jud.│ gestionari │fond cinegetic │ cote de recoltă aprobate la [buc]: ...

 ANEXĂ nr. 5 din 19 mai 2016 la Ordinul ministerului mediului, apelor şi pădurilor nr. 951/2016 EMITENT: Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 394 bis din 24 mai 2016

 centralizatorul nr. 5 privind cotele de recoltă aprobate pentru perioada de vânătoare 2016/2017, la speciile: lişiţă, găinuşă de baltă, sitar de pădure, becaţină comună, becaţină mică, cioară grivă, cioară grivă sudică, cioară de semănătură, coţofană şi gaiţă *font 7*┌────┬────┬──────────┬──────────────┬────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│nr. │jud.│gestionari│fond cinegetic│ cote de recoltă aprobate la [buc]: ││crt.│ ...

 ANEXĂ nr. 6 din 19 mai 2016 la Ordinul ministerului mediului, apelor şi pădurilor nr. 951/2016 EMITENT: Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 394 bis din 24 mai 2016

 centralizatorul nr. 6 privind cotele de recoltă aprobate pentru perioada de vânătoare 2016/2017, la speciile marmotă, viezure, vulpe, câine enot, şacal, jder de copac, jder de piatră, dihor, nevăstuica, hermelină şi bizam*font 7*┌────┬────┬──────────┬──────────────┬──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│nr. │jud.│gestionari│fond cinegetic│ cota de recoltă aprobate [buc.], la: ││crt.│ │ fonduri ├───┬──────────┼───────┬───────┬─────┬─────┬─────┬───────┬───────┬─────┬──────────┬─────────┬─────┤│ │ │cinegetice│nr.│ denumire │marmotă│viezure│vulpe│câine│Şacal│jder ...

Monitorul Oficial 394 din 24 Mai 2016 (M. Of. 394/2016)

 PROCEDURĂ din 17 mai 2016 de soluţionare a cererilor de restituire a taxei pe valoarea adăugată depuse în condiţiile titlului VII "Taxa pe valoarea adăugată" din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal şi ale titlului VII din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1/2016 EMITENT: Agenţia Naţională de Administrare Fiscală PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 394 din 24 mai 2016

────────────────────*) aprobată prin ordinul nr. 1.559 din 17 mai 2016, publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 394 din 24 mai 2016────────────────────1. restituirea taxei pe valoarea adăugată se efectuează în termen de 45 de zile de la data înregistrării cererii, cu posibilitatea de prelungire în condiţiile prevăzute de art. 77 din legea nr. 207/2015 privind codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.2. cererea de restituire se depune de către persoanele care au dreptul să solicite restituirea, potrivit dispoziţiilor legale în vigoare.3. (1) cererea de restituire a taxei pe valoarea adăugată, împreună cu documentaţia prevăzută de dispoziţiile legale ...

Monitorul Oficial 390 bis din 23 Mai 2016 (M. Of. 390 bis/2016)

 NORME din 13 mai 2016 privind accesul la resursele acvatice vii din domeniul public al statului în vederea practicării pescuitului comercial în habitatele piscicole naturale, cu excepţia ariilor naturale protejate*) EMITENT: Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 390 bis din 23 mai 2016

──────────*) aprobate prin ordinul nr. 807 din 13 mai 2016, publicat în monitorul oficial al româniei nr. 390 din 23 mai 2016.──────────cap. idispoziţii generaleart. 1(1) pescuitul comercial în habitatele piscicole naturale, cu excepţia ariilor naturale protejate, se practică anual de la 1 ianuarie până la 31 decembrie, cu respectarea prevederilor regulamentelor europene şi a legislaţiei naţionale în vigoare.(2) habitatele piscicole naturale sunt definite la art. 2, pct. 3 din ordonanţa de urgenţa a guvernului nr. 23/2008 privind pescuitul şi acvacultura, aprobată cu modificări şi completări de legea nr. 317/2009.art. 2accesul la resursele acvatice vii din domeniul public al statului,în vederea practicării ...

Monitorul Oficial 389 din 23 Mai 2016 (M. Of. 389/2016)

 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 18 din 18 mai 2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală, precum şi pentru completarea art. 31 alin. (1) din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 389 din 23 mai 2016

Având în vedere faptul că, de la intrarea în vigoare a noului cod de procedură penală, denumit în continuare cpp, şi până în prezent a fost adoptat un număr semnificativ de decizii ale curţii constituţionale, care au produs un impact semnificativ asupra codului şi care necesită intervenţie legislativă asupra unor instituţii importante precum:a) participarea procurorului sau a unor părţi în procesul penal la unele etape procedurale: decizia curţii constituţionale nr. 76/2015 prin care s-a constatat că soluţia legislativă de excludere a procurorului de la dezbaterea contradictorie a probelor cuprinsă în art. 374 alin. (7) teza a doua din cpp este ...

Monitorul Oficial 385 din 20 Mai 2016 (M. Of. 385/2016)

 HOTĂRÂRE nr. 348 din 11 mai 2016 privind aprobarea Programului statistic naţional anual 2016 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 385 din 20 mai 2016

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 10 alin. (6) din legea organizării şi funcţionării statisticii oficiale în românia nr. 226/2009, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă programul statistic naţional anual 2016, prevăzut în anexa*) care face parte integrantă din prezenta hotărâre.──────────*) anexa se publică în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 385 bis, care se poate achiziţiona de la centrul pentru relaţii cu publicul al regiei autonome "monitorul oficial", bucureşti, şos. panduri nr. 1.──────────art. 2autorităţile şi instituţiile publice care desfăşoară activităţi statistice cuprinse în cadrul programului statistic naţional anual ...

 NORMĂ nr. 25 din 11 mai 2016 privind inventarierea elementelor patrimoniale ale fondurilor de pensii private EMITENT: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 385 din 20 mai 2016

Având în vedere prevederile art. 57 alin. (1) lit. l) din legea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 15 alin. (1) lit. m) din legea nr. 204/2006 privind pensiile facultative, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul dispoziţiilor art. 24 lit. o) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 50/2005 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea comisiei de supraveghere a sistemului de pensii private, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 313/2005, cu modificările şi completările ulterioare,în baza prevederilor art. 2 alin. (1) lit. c) şi d), art. 3 alin. ...

Monitorul Oficial 386 din 20 Mai 2016 (M. Of. 386/2016)

 INSTRUCŢIUNI nr. 1 din 10 mai 2016 privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare anuale de către Fondul de garantare a asiguraţilor EMITENT: FONDUL DE GARANTARE A ASIGURAŢILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 386 din 20 mai 2016

Potrivit deliberărilor consiliului fondului de garantare a asiguraţilor din şedinţa din data de 10 mai 2016,în conformitate cu prevederile art. 24 lit. a) pct. (vii) şi art. 30 din legea nr. 213/2015 privind fondul de garantare a asiguraţilor,în baza prevederilor art. 4 şi 7 din reglementările contabile aferente situaţiilor financiare anuale aplicabile fondului de garantare a asiguraţilor, aprobate prin norma autorităţii de supraveghere financiară nr. 15/2016,fondul de garantare a asiguraţilor emite următoarea instrucţiune:art. 1prezenta instrucţiune stabileşte modul de întocmire a situaţiilor financiare anuale de către fondul de garantare a asiguraţilor, denumit în continuare fond, cu respectarea prevederilor normei autorităţii de ...

Monitorul Oficial 388 din 20 Mai 2016 (M. Of. 388/2016)

 HOTĂRÂRE nr. 365 din 18 mai 2016 pentru aprobarea cuantumului şi a plăţii cotizaţiei anuale de participare a României la Conferinţa de la Haga de Drept Internaţional Privat, pentru anul financiar 1 iulie 2015-30 iunie 2016 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 388 din 20 mai 2016

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. i alin. (4) din ordonanţa guvernului nr. 25/2015 privind aprobarea plăţii contribuţiilor ministerului justiţiei la organisme internaţionale, precum şi pentru modificarea şi completarea ordonanţei guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plăţii cotizaţiilor la organizaţiile internaţionale interguvernamentale la care românia este parte, aprobată prin legea nr. 332/2015,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă cuantumul şi plata cotizaţiei anuale de participare a româniei la conferinţa de la haga de drept internaţional privat, pentru anul financiar 1 iulie 2015-30 iunie 2016, în limita echivalentului în lei al sumei de 19.624,53 euro.art. 2echivalentul în ...

 HOTĂRÂRE nr. 26 din 19 mai 2016 privind modificarea şi completarea Ghidului finanţării campaniei electorale la alegerile locale din anul 2016, aprobat prin Hotărârea Autorităţii Electorale Permanente nr. 19/2016 EMITENT: AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 388 din 20 mai 2016

Având în vedere intrarea în vigoare a legii nr. 78/2016 pentru modificarea şi completarea legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale,ţinând cont de prevederile art. 64-80 din legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea legii nr. 393/2004 privind statutul aleşilor locali,văzând dispoziţiile legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale hotărârii guvernului nr. 10/2016 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a legii nr. 334/2006 privind finanţarea ...

 HOTĂRÂRE nr. 27 din 20 mai 2016 privind modificarea anexelor nr. 7 şi 8 la Hotărârea Autorităţii Electorale Permanente nr. 12/2016 pentru aprobarea modelelor proceselor-verbale privind consemnarea rezultatului votării la alegerile locale EMITENT: AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 388 din 20 mai 2016

În temeiul art. 126 alin. (2) din legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea legii nr. 393/2004 privind statutul aleşilor locali, precum şi al art. 104 alin. (1) şi (2) din legea nr. 208/2015 privind alegerea senatului şi a camerei deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea autorităţii electorale permanente, cu modificările şi completările ulterioare,autoritatea electorală permanentă adoptă prezenta hotărâre.art. ihotărârea autorităţii electorale permanente nr. 12/2016 pentru aprobarea modelelor proceselor-verbale privind consemnarea rezultatului votării la alegerile locale, publicată în monitorul oficial al româniei, partea ...

Monitorul Oficial 387 din 20 Mai 2016 (M. Of. 387/2016)

 HOTĂRÂRE nr. 366 din 18 mai 2016 pentru completarea art. 3 din anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 717/2009 privind aprobarea normelor de implementare a programului "Prima casă" EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 387 din 20 mai 2016

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicdupă alineatul (36) al articolului 3 din anexa nr. 1 la hotărârea guvernului nr. 717/2009 privind aprobarea normelor de implementare a programului "prima casă", publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 418 din 18 iunie 2009, cu modificările şi completările ulterioare, se introduc două noi alineate, alineatele (37) şi (38), cu următorul cuprins:"(37) pentru anul 2016 se alocă un plafon suplimentar al garanţiilor care pot fi emise potrivit art. 1 alin. (3) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 60/2009, aprobată cu modificări şi completări prin ...

 HOTĂRÂRE nr. 367 din 18 mai 2016 privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 160/2016 pentru distribuirea sumei stabilite în anexa la Regulamentul delegat (UE) 2015/1.853 al Comisiei din 15 octombrie 2015 de acordare a unor ajutoare excepţionale cu caracter temporar fermierilor din sectorul creşterii animalelor, precum şi pentru stabilirea unor măsuri de aplicare a acesteia EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 387 din 20 mai 2016

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. i hotărârea guvernului nr. 160/2016 pentru distribuirea sumei stabilite în anexa la regulamentul delegat (ue) 2015/1.853 al comisiei din 15 octombrie 2015 de acordare a unor ajutoare excepţionale cu caracter temporar fermierilor din sectorul creşterii animalelor, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 202 din 18 martie 2016, se modifică şi se completează după cum urmează:1. la articolul 2, după litera c) se introduce o nouă literă, litera c^1), cu următorul cuprins:"c^1) oferta de a contracta - potrivit prevederilor art. 3 alin. (1), (2) şi (4) ...

Monitorul Oficial 381 din 19 Mai 2016 (M. Of. 381/2016)

 HOTĂRÂRE nr. 503 din 26 aprilie 2016 pentru completarea Regulamentului privind modul de desfăşurare a cursurilor de formare profesională continuă a judecătorilor şi procurorilor şi atestare a rezultatelor obţinute, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 322/2005 EMITENT: CONSILIUL SUPERIOR AL MAGISTRATURII - PLENUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 381 din 19 mai 2016

Având în vedere dispoziţiile art. 106 lit. e) din legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 133 alin. (5) şi (7) din constituţia româniei, republicată, şi ale art. 23 alin. (1) din legea nr. 317/2004 privind consiliul superior al magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare,plenul consiliului superior al magistraturii hotărăşte:art. iregulamentul privind modul de desfăşurare a cursurilor de formare profesională continuă a judecătorilor şi procurorilor şi atestare a rezultatelor obţinute, aprobat prin hotărârea plenului consiliului superior al magistraturii nr. 322/2005, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 816 din ...

Monitorul Oficial 383 din 19 Mai 2016 (M. Of. 383/2016)

 HOTĂRÂRE nr. 358 din 11 mai 2016 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Agenţiei Naţionale de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate, a organigramei, a parcului auto şi a modului de utilizare a acestuia, precum şi pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 652/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Justiţiei EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 383 din 19 mai 2016

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 14 alin. (3) şi art. 16 alin. (1) şi (3) din legea nr. 318/2015 pentru înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea agenţiei naţionale de administrare a bunurilor indisponibilizate şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă regulamentul de organizare şi funcţionare al agenţiei naţionale de administrare a bunurilor indisponibilizate, prevăzut în anexa nr. 1.art. 2se aprobă organigrama agenţiei naţionale de administrare a bunurilor indisponibilizate, prevăzută în anexa nr. 2.art. 3(1) agenţia naţională de administrare a bunurilor indisponibilizate poate deţine, în vederea exercitării atribuţiilor prevăzute de lege, ...

Monitorul Oficial 381 din 19 Mai 2016 (M. Of. 381/2016)

 HOTĂRÂRE nr. 363 din 18 mai 2016 privind acţiunea "Dezvelirea şi sfinţirea monumentului intitulat «ARIPI» ridicat în memoria luptătorilor din rezistenţa anticomunistă 1945-1989" şi aprobarea normativelor de cheltuieli pentru organizarea şi desfăşurarea acesteia în Bucureşti în cursul trimestrului II al anului 2016 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 381 din 19 mai 2016

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 4 alin. (5) din ordonanţa guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile administraţiei publice şi instituţiile publice, aprobată cu modificări prin legea nr. 247/2002, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă normativele de cheltuieli pentru organizarea şi desfăşurarea acţiunii de protocol cu caracter deosebit "dezvelirea şi sfinţirea monumentului intitulat «aripi» ridicat în memoria luptătorilor din rezistenţa anticomunistă 1945-1989" în bucureşti în cursul trimestrului ii al anului 2016, prevăzute în anexa nr. 1.art. 2finanţarea cheltuielilor pentru organizarea acţiunii prevăzute la art. 1 ...

 HOTĂRÂRE nr. 362 din 18 mai 2016 pentru modificarea şi completarea unor acte normative privind acordarea de ajutoare de urgenţă familiilor victimelor tragicului eveniment din 30 octombrie 2015 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 381 din 19 mai 2016

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. ihotărârea guvernului nr. 925/2015 privind acordarea unor ajutoare de urgenţă familiilor victimelor tragicului eveniment din 30 octombrie 2015 şi pentru suplimentarea bugetului ministerului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice pe anul 2015 din fondul de rezervă bugetară la dispoziţia guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2015, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 835 din 9 noiembrie 2015, se modifică şi se completează după cum urmează:1. la articolul 1, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(4) nivelul ajutorului de urgenţă pentru ...

Monitorul Oficial 382 din 19 Mai 2016 (M. Of. 382/2016)

 HOTĂRÂRE nr. 356 din 11 mai 2016 privind aprobarea unor modificări şi completări în inventarul bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 382 din 19 mai 2016

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 20 din legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, având în vedere prevederile art. 2^1 şi 2^2 din ordonanţa guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă actualizarea valorilor de inventar ale bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea ministerului apărării naţionale, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 1, ca urmare a reevaluării acestora conform prevederilor art. 2^1 şi ...

 HOTĂRÂRE nr. 68 din 3 mai 2016 referitoare la propunerea de Directivă a Parlamentului European şi a Consiliului privind recunoaşterea calificărilor profesionale în domeniul navigaţiei interioare şi de abrogare a Directivei 96/50/CE a Consiliului şi a Directivei 91/672/CEE a Consiliului COM (2016) 82 final EMITENT: SENATUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 382 din 19 mai 2016

În temeiul dispoziţiilor art. 67, art. 148 alin. (2) şi (3) din constituţia româniei, republicată, şi protocolului (nr. 2) anexat tratatului de la lisabona de modificare a tratatului privind uniunea europeană şi a tratatului de instituire a comunităţii europene, semnat la lisabona la 13 decembrie 2007, ratificat prin legea nr. 13/2008,având în vedere raportul comisiei pentru afaceri europene nr. lxii/362 din 20 aprilie 2016,senatul adoptă prezenta hotărâre.art. 1 se constată următoarele:i. prezenta propunere de directivă nu încalcă principiile subsidiarităţii şi proporţionalităţii.ii. se notează:a) stimularea mobilităţii forţei de muncă pentru realizarea unei pieţe interne mai echitabile şi mai aprofundate, prin intenţia ...

 HOTĂRÂRE nr. 67 din 3 mai 2016 privind propunerea de Directivă a Parlamentului European şi a Consiliului de modificare a Directivei 96/71/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 16 decembrie 1996 privind detaşarea lucrătorilor în cadrul prestării de servicii - COM (2016) 128 final EMITENT: SENATUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 382 din 19 mai 2016

Comisia pentru afaceri europene a fost sesizată, în temeiul protocolului nr. 2 anexat tratatului de la lisabona de modificare a tratatului privind uniunea europeană şi a tratatului de instituire a comunităţilor europene, semnat la lisabona la 13 decembrie 2007, ratificat prin legea nr. 13/2008, în vederea elaborării unui raport privind propunerea de directivă a parlamentului european şi a consiliului de modificare a directivei 96/71/ce a parlamentului european şi a consiliului din 16 decembrie 1996 privind detaşarea lucrătorilor în cadrul prestării de servicii - com (2016) 128 final.având în vedere raportul comisiei pentru afaceri europene nr. lxii/361 din 3 mai 2016,senatul ...

 HOTĂRÂRE nr. 360 din 11 mai 2016 privind scăderea din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unor bunuri imobile, ca urmare a trecerii lor din domeniul public al statului în domeniul privat al unor staţiuni de cercetare-dezvoltare în domeniul agricol şi transmiterii în proprietatea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu-Şişeşti", în condiţiile legii EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 382 din 19 mai 2016

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 20 din legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă scăderea din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unor bunuri imobile având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, ca urmare a trecerii lor din domeniul public al statului în domeniul privat al unor staţiuni de cercetare-dezvoltare în domeniul agricol şi transmiterii în proprietatea academiei de Ştiinţe agricole şi silvice "gheorghe ionescu-Şişeşti", în condiţiile legii.art. 2ministerul agriculturii şi dezvoltării ...

 HOTĂRÂRE nr. 501 din 26 aprilie 2016 pentru modificarea Regulamentului privind examenul de capacitate al judecătorilor stagiari şi al procurorilor stagiari, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 581/2006 EMITENT: CONSILIUL SUPERIOR AL MAGISTRATURII - PLENUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 382 din 19 mai 2016

În temeiul prevederilor art. 133 alin. (5) din constituţia româniei, republicată, şi ale art. 23 alin. (1) din legea nr. 317/2004 privind consiliul superior al magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare,având în vedere dispoziţiile art. 38 alin. (1) din legea nr. 317/2004, republicată, cu modificările ulterioare, şi ale art. 106 lit. c) din legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,plenul consiliului superior al magistraturii hotărăşte:art. iregulamentul privind examenul de capacitate al judecătorilor stagiari şi al procurorilor stagiari, aprobat prin hotărârea plenului consiliului superior al magistraturii nr. 581/2006, publicată în monitorul oficial al româniei, partea ...

 HOTĂRÂRE nr. 359 din 11 mai 2016 privind actualizarea valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale şi pentru transmiterea unor părţi de imobile aflate în domeniul public al statului din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în administrarea Ministerului Transporturilor EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 382 din 19 mai 2016

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 20 din legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 867 alin. (1), art. 868 şi 869 din legea nr. 287/2009 privind codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, şi în conformitate cu prevederile art. 2^1 şi 2^2 din ordonanţa guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă actualizarea valorii de inventar a imobilului aflat în domeniul public al statului şi în ...

Monitorul Oficial 381 din 19 Mai 2016 (M. Of. 381/2016)

 HOTĂRÂRE nr. 364 din 18 mai 2016 privind punerea în executare a Sentinţei civile nr. 3.928 din 10 decembrie 2013 pronunţate de Curtea de Apel - Secţia a VIII-a contencios administrativ şi fiscal în Dosarul nr. 5.809/2/2013, definitivă prin Decizia nr. 2.630 din 24 iunie 2015 a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie - Secţia de contencios administrativ şi fiscal EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 381 din 19 mai 2016

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi având în vedere sentinţa civilă nr. 3.928 din 10 decembrie 2013 pronunţată de curtea de apel bucureşti - secţia a viii-a contencios administrativ şi fiscal în dosarul nr. 5.809/2/2013, definitivă prin decizia nr. 2.630 din 24 iunie 2015 a Înaltei curţi de casaţie şi justiţie - secţia de contencios administrativ şi fiscal,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicÎn vederea punerii în executare a sentinţei civile nr. 3.928 din 10 decembrie 2013 pronunţate de curtea de apel bucureşti - secţia a viii-a contencios administrativ şi fiscal în dosarul nr. 5.809/2/2013, definitivă prin decizia ...

Monitorul Oficial 383 din 19 Mai 2016 (M. Of. 383/2016)

 PROCEDURĂ din 27 aprilie 2016 pentru soluţionarea alternativă a litigiilor prin propunerea unei soluţii în cadrul SAL-FIN*) EMITENT: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 383 din 19 mai 2016 ──────────     *) Aprobată de Regulamentul nr. 4 din 27 aprilie 2016, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 383 din 19 mai 2016. ──────────

Art. 1 organizare, administrare şi funcţionare(1) sal-fin pentru piaţa financiară nonbancară este înfiinţată de către autoritatea de supraveghere financiară (a.s.f.) ca entitate de soluţionare alternativă a litigiilor dintre un comerciant ce desfăşoară activităţi în românia şi se supune autorizării reglementării şi/sau supravegherii a.s.f., după caz, şi un consumator rezident în uniunea europeană.(2) sal-fin este constituită în scopul de a asigura aplicarea prevederilor directivei 2013/11/ue a parlamentului european şi a consiliului din 21 mai 2013 privind soluţionarea alternativă a litigiilor în materie de consum şi de modificare a regulamentului (ce) nr. 2.006/2004 şi a directivei 2009/22/ce (directiva privind sal în materie ...

 PROCEDURĂ din 27 aprilie 2016 pentru soluţionarea alternativă a litigiilor prin impunerea unei soluţii în cadrul SAL-FIN*) EMITENT: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 383 din 19 mai 2016 ──────────     *) Aprobată de Regulamentul nr. 4 din 27 aprilie 2016, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 383 din 19 mai 2016. ──────────

Art. 1 organizare, administrare şi funcţionare(1) sal-fin pentru piaţa financiară nonbancară este înfiinţată de autoritatea de supraveghere financiară (a.s.f.) ca entitate de soluţionare alternativă a litigiilor dintre un comerciant ce desfăşoară activităţi în românia şi se supune autorizării, reglementării şi/sau supravegherii a.s.f., după caz, şi un consumator rezident în uniunea europeană.(2) sal-fin este constituită în scopul de a asigura aplicarea prevederilor directivei nr. 2013/11/ue a parlamentului european şi a consiliului din 21 mai 2013 privind soluţionarea alternativă a litigiilor în materie de consum şi de modificare a regulamentului (ce) nr. 2.006/2004 şi a directivei 2009/22/ce (directiva privind sal în materie ...

Monitorul Oficial 379 din 18 Mai 2016 (M. Of. 379/2016)

 HOTĂRÂRE nr. 73 din 3 mai 2016 referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliul European şi Consiliu - Următoarele etape operaţionale ale cooperării dintre UE şi Turcia în domeniul migraţiei - COM (2016) 166 final EMITENT: SENATUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 379 din 18 mai 2016

În temeiul dispoziţiilor art. 67, art. 148 alin. (2) şi (3) din constituţia româniei, republicată, şi protocolului nr. 1 anexat tratatului de la lisabona de modificare a tratatului privind uniunea europeană şi a tratatului de instituire a comunităţii europene, semnat la lisabona la 13 decembrie 2007, ratificat prin legea nr. 13/2008,având în vedere raportul comisiei pentru afaceri europene nr. lxii/377 din 26 aprilie 2016,senatul adoptă prezenta hotărâre.art. 1se constată următoarele:1. necesitatea ca statele membre să îşi asume un număr suficient de angajamente de relocare;2. caracterul temporar şi excepţional al demersurilor pentru returnarea tuturor noilor migranţi aflaţi în situaţie neregulamentară şi ...

 HOTĂRÂRE nr. 70 din 3 mai 2016 referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliul European şi Consiliu - Înapoi la Schengen - o foaie de parcurs COM (2016) 120 final EMITENT: SENATUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 379 din 18 mai 2016

În temeiul dispoziţiilor art. 67, art. 148 alin. (2) şi (3) din constituţia româniei, republicată, şi protocolului (nr. 1) anexat tratatului de la lisabona de modificare a tratatului privind uniunea europeană şi a tratatului de instituire a comunităţii europene, semnat la lisabona la 13 decembrie 2007, ratificat prin legea nr. 13/2008,având în vedere raportul comisiei pentru afaceri europene nr. lxii/375 din 26 aprilie 2016,senatul adoptă prezenta hotărâre.art. 1se constată următoarele:i. se notează:a) necesitatea obţinerii rezultatelor concrete în ceea ce priveşte mecanismul de transfer;b) necesitatea răspunsului statelor membre la solicitarea frontex prin punerea la dispoziţia acestuia de resurse umane şi echipamente ...

 HOTĂRÂRE nr. 71 din 3 mai 2016 referitoare la Comunicarea Comisiei către Consiliu care însoţeşte Propunerea de Regulament al Consiliului privind furnizarea de sprijin de urgenţă pe teritoriul Uniunii - COM (2016) 116 final EMITENT: SENATUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 379 din 18 mai 2016

În temeiul dispoziţiilor art. 67, art. 148 alin. (2) şi (3) din constituţia româniei, republicată, şi protocolului (nr. 1) anexat tratatului de la lisabona de modificare a tratatului privind uniunea europeană şi a tratatului de instituire a comunităţii europene, semnat la lisabona la 13 decembrie 2007, ratificat prin legea nr. 13/2008,având în vedere raportul comisiei pentru afaceri europene nr. lxii/376 din 26 aprilie 2016,senatul adoptă prezenta hotărâre.art. 1se constată următoarele:a) necesitatea elaborării unui instrument care să ofere sprijin financiar de urgenţă pentru operaţiunile umanitare de care depinde salvarea de vieţi omeneşti pe propriul teritoriu;b) includerea acoperirii costurilor operaţiunilor de urgenţă ...

 HOTĂRÂRE nr. 72 din 3 mai 2016 referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliul European şi Consiliu - Prim raport privind transferul şi relocarea COM (2016) 165 final EMITENT: SENATUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 379 din 18 mai 2016

În temeiul dispoziţiilor art. 67, art. 148 alin. (2) şi (3) din constituţia româniei, republicată, şi protocolului nr. 1 anexat tratatului de la lisabona de modificare a tratatului privind uniunea europeană şi a tratatului de instituire a comunităţii europene, semnat la lisabona la 13 decembrie 2007, ratificat prin legea nr. 13/2008,având în vedere raportul comisiei pentru afaceri europene nr. lxii/378 din 26 aprilie 2016,senatul adoptă prezenta hotărâre.art. 1se constată următoarele:1. complianţa comunicării cu obligaţia prevăzută la articolul 12 din cele două decizii ale consiliului;2. sintetizarea provocărilor identificate în primele luni de punere în aplicare a mecanismelor de transfer şi relocare;3. ...

Monitorul Oficial 380 din 18 Mai 2016 (M. Of. 380/2016)

 HOTĂRÂRE nr. 27 din 17 martie 2016 privind aprobarea Tabloului executorilor judecătoreşti pe anul 2016 EMITENT: UNIUNEA NAŢIONALĂ A EXECUTORILOR JUDECĂTOREŞTI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 380 din 18 mai 2016

Având în vedere dispoziţiile art. 16 alin. (2) din legea nr. 188/2000 privind executorii judecătoreşti, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 10 din regulamentul de punere în aplicare a legii nr. 188/2000 privind executorii judecătoreşti, aprobat prin ordinul ministrului justiţiei nr. 210/2001, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul dispoziţiilor art. 20 alin. (3), precum şi ale art. 21 lit. b) din statutul uniunii naţionale a executorilor judecătoreşti şi al profesiei de executor judecătoresc, aprobat prin hotărârea congresului extraordinar al uniunii naţionale a executorilor judecătoreşti nr. 19/2010, cu modificările şi completările ulterioare,consiliul uniunii naţionale a executorilor judecătoreşti, în ...

Monitorul Oficial 379 din 18 Mai 2016 (M. Of. 379/2016)

 HOTĂRÂRE nr. 74 din 3 mai 2016 referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European şi Consiliu - Al optulea raport semestrial privind funcţionarea spaţiului Schengen 1 mai-10 decembrie 2015 COM (2015) 675 final EMITENT: SENATUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 379 din 18 mai 2016

În temeiul dispoziţiilor art. 67, art. 148 alin. (2) şi (3) din constituţia româniei, republicată, şi protocolului nr. 1 anexat tratatului de la lisabona de modificare a tratatului privind uniunea europeană şi a tratatului de instituire a comunităţii europene, semnat la lisabona la 13 decembrie 2007, ratificat prin legea nr. 13/2008,având în vedere raportul comisiei pentru afaceri europene nr. lxii/379 din 26 aprilie 2016,senatul adoptă prezenta hotărâre.art. 1se constată următoarele:i. se notează:a) preocuparea permanentă şi în continuă creştere a ue pentru gestionarea cât mai eficace a fluxului migrator la frontierele externe şi interne;b) susţinerea consolidării cadrului schengen prin:1. sis;2. emiterea ...

 HOTĂRÂRE nr. 343 din 11 mai 2016 privind aprobarea Înţelegerii dintre Comisia Naţională pentru Controlul Activităţilor Nucleare (CNCAN) din România şi Agenţia de Reglementare în Domeniul Nuclear (NRA) din Republica Bulgaria privind schimbul de informaţii tehnice şi cooperarea în domeniul reglementării şi controlului securităţii nucleare şi al protecţiei radiologice, semnată la Sofia la 20 ianuarie 2016 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 379 din 18 mai 2016

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 20 din legea nr. 590/2003 privind tratatele,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicse aprobă Înţelegerea dintre comisia naţională pentru controlul activităţilor nucleare (cncan) din românia şi agenţia de reglementare în domeniul nuclear (nra) din republica bulgaria privind schimbul de informaţii tehnice şi cooperarea în domeniul reglementării şi controlului securităţii nucleare şi al protecţiei radiologice, semnată la sofia la 20 ianuarie 2016. prim-ministru dacian julien cioloŞcontrasemnează:   -----------------Şeful cancelariei primului-ministru,  ioan-dragoş tudorache   secretarul general al guvernului, sorin sergiu chelmu   preşedintele comisiei naţionalepentru controlul activităţilor nucleare,   gabril petre  p. ministrul finanţelor publice,daniela pescaru,secretar de stat   ministrul afacerilor externe,   lazăr comănescubucureşti, 11 mai 2016.nr. 343.ÎnŢelegereîntre ...

 ÎNŢELEGERE din 20 ianuarie 2016 între Comisia Naţională pentru Controlul Activităţilor Nucleare (CNCAN) din România şi Agenţia de Reglementare în Domeniul Nuclear (NRA) din Republica Bulgaria privind schimbul de informaţii tehnice şi cooperarea în domeniul reglementării şi controlului securităţii nucleare şi al protecţiei radiologice EMITENT: ACT INTERNAŢIONAL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 379 din 18 mai 2016 ──────────     Aprobată de HOTĂRÂREA nr. 343 din 11 mai 2016 publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 379 din 18 mai 2016 . ──────────

Comisia naţională pentru controlul activităţilor nucleare din românia (denumită în continuare cncan) şi agenţia de reglementare în domeniul nuclear din republica bulgaria (denumită în continuare nra), denumite în continuare părţi,întrucât părţile şi-au exprimat interesul comun în ceea ce priveşte o cooperare continuă cu privire la reglementarea şi controlul securităţii nucleare şi ale protecţiei radiologice în respectivele lor jurisdicţii, în conformitate cu prevederile articolului vii din acordul dintre guvernul republicii socialiste românia şi guvernul republicii populare bulgaria privind colaborarea şi cooperarea în domeniul folosirii energiei atomice în scopuri paşnice, semnat la bucureşti la 12 mai 1972,ţinând cont că românia şi republica ...

Monitorul Oficial 377 din 17 Mai 2016 (M. Of. 377/2016)

 HOTĂRÂRE nr. 357 din 11 mai 2016 privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 807/2014 pentru instituirea unor scheme de ajutor de stat având ca obiectiv stimularea investiţiilor cu impact major în economie EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 377 din 17 mai 2016

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. ihotărârea guvernului nr. 807/2014 pentru instituirea unor scheme de ajutor de stat având ca obiectiv stimularea investiţiilor cu impact major în economie, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 714 din 30 septembrie 2014, se modifică şi se completează după cum urmează:1. la articolul 4 alineatul (2), partea introductivă se modifică şi va avea următorul cuprins:"(2) bugetul maxim al schemei este de 4.070 milioane lei, respectiv echivalentul a aproximativ 925 milioane euro, astfel:".2. la articolul 4, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(3) bugetul ...

 HOTĂRÂRE nr. 69 din 3 mai 2016 referitoare la Pachetul privind economia circulară - Propunere de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de stabilire a normelor referitoare la punerea la dispoziţie pe piaţă a produselor fertilizante cu marcaj CE şi de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 1.069/2009 şi (CE) nr. 1.107/2009 COM (2016)157 final EMITENT: SENATUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 377 din 17 mai 2016

În temeiul dispoziţiilor art. 67, art. 148 alin. (2) şi (3) din constituţia româniei, republicată, şi protocolului (nr. 2) anexat tratatului de la lisabona de modificare a tratatului privind uniunea europeană şi a tratatului de instituire a comunităţii europene, semnat la lisabona la 13 decembrie 2007, ratificat prin legea nr. 13/2008,având în vedere raportul comisiei pentru afaceri europene nr. lxii/388 din 28 aprilie 2016,senatul adoptă prezenta hotărâre.art. 1 (1) constată:1. prezenta propunere de regulament respectă principiile subsidiarităţii şi proporţionalităţii.2. propunerea conţine mai multe elemente care vor contribui la crearea unor condiţii de concurenţă echitabile pentru toate produsele fertilizante, asigurând în ...

Monitorul Oficial 378 din 17 Mai 2016 (M. Of. 378/2016)

 SCHEMA DE AJUTOR DE MINIMIS din 16 mai 2016 "Participarea operatorilor economici la târguri şi expoziţii internaţionale organizate în străinătate" (Anexa 1) EMITENT: MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI RELAŢIILOR CU MEDIUL DE AFACERI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 378 din 17 mai 2016

──────────aprobată de ordinul nr. 455 din 16 mai 2016 publicat în monitorul oficial nr. 378 din 17 mai 2016.──────────1. titlul schemei de ajutor de minimis: "participarea operatorilor economici la târguri şi expoziţii internaţionale organizate în străinătate"art. 1 prezenta procedură instituie o schemă de ajutor de minimis denumită "participarea operatorilor economici la târguri şi expoziţii internaţionale organizate în străinătate" (schema).art. 2 acordarea ajutoarelor de minimis în cadrul acestei scheme se va face numai cu respectarea criteriilor privind ajutorul de minimis stipulate de regulamentul (ue) nr. 1.407/2013 al comisiei din 18 decembrie 2013 privind aplicarea articolelor 107 şi 108 din tratatul privind ...

 SCHEMA DE AJUTOR DE MINIMIS din 16 mai 2016 "Organizarea de misiuni economice în străinătate" (Anexa 2) EMITENT: MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI RELAŢIILOR CU MEDIUL DE AFACERI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 378 din 17 mai 2016

──────────aprobată de ordinul nr. 455 din 16 mai 2016 publicat în monitorul oficial nr. 378 din 17 mai 2016.──────────1. titlul schemei de ajutor de minimis: "organizarea de misiuni economice în străinătate"art. 1 prezenta procedură instituie o schemă de ajutor de minimis, denumită "organizarea de misiuni economice în străinătate" (schema).art. 2 acordarea ajutoarelor de minimis în cadrul prezentei scheme se va face numai cu respectarea criteriilor privind ajutorul de minimis stipulate de regulamentul (ue) nr. 1407/2013 al comisiei din 18 decembrie 2013 privind aplicarea articolelor 107 şi 108 din tratatul privind funcţionarea uniunii europene ajutoarelor de minimis.2. scopul schemeiart. 3 scopul ...

 SCHEMA DE AJUTOR DE MINIMIS din 16 mai 2016 "Realizarea de studii de piaţă şi pe produse" (Anexa 3) EMITENT: MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI RELAŢIILOR CU MEDIUL DE AFACERI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 378 din 17 mai 2016

──────────aprobată de ordinul nr. 455 din 16 mai 2016 publicat în monitorul oficial nr. 378 din 17 mai 2016.──────────1. titlul schemei de ajutor de minimis: "realizarea de studii de piaţă şi pe produse"art. 1 prezenta procedură instituie o schema de ajutor de minimis, denumită "realizarea de studii de piaţă şi pe produse" (schema).art. 2 acordarea ajutoarelor de minimis în cadrul prezentei scheme se va face numai cu respectarea criteriilor privind ajutorul de minimis stipulate de regulamentul (ue) nr. 1.407/2013 al comisiei din 18 decembrie 2013 privind aplicarea articolelor 107 şi 108 din tratatul privind funcţionarea uniunii europene ajutoarelor de minimis.2. ...

Monitorul Oficial 372 din 16 Mai 2016 (M. Of. 372/2016)

 HOTĂRÂRE nr. 350 din 11 mai 2016 privind aprobarea unor modificări şi completări în inventarul bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 372 din 16 mai 2016

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 20 din legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, având în vedere prevederile art. 2^1 şi 2^2 din ordonanţa guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă actualizarea valorilor de inventar ale bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea ministerului apărării naţionale, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 1, ca urmare a reevaluării acestora conform prevederilor art. 2^1 şi ...

 HOTĂRÂRE din 15 septembrie 2015 în Cauza Poede împotriva României EMITENT: CURTEA EUROPEANĂ A DREPTURILOR OMULUI - SECŢIA A TREIA PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 372 din 16 mai 2016

(cererea nr. 40.549/11)   strasbourgdefinitivă la 15 decembrie 2015hotărârea a rămas definitivă în condiţiile prevăzute la art. 44 § 2 din convenţie. aceasta poate suferi modificări de formă.În cauza poede împotriva româniei,curtea europeană a drepturilor omului (secţia a treia), reunită într-o cameră compusă din josep casadevall, preşedinte, luis lopez guerra, jan sikuta, kristina pardalos, johannes silvis, iulia antoanella motoc, branko lubarda, judecători, şi marialena tsirli, grefier adjunct de secţie,după ce a deliberat în camera de consiliu, la 25 august 2015,pronunţă prezenta hotărâre, adoptată la aceeaşi dată:   procedura1. la originea cauzei se află cererea nr. 40.549/11 îndreptată împotriva româniei, prin care un resortisant al ...

 HOTĂRÂRE nr. 352 din 11 mai 2016 privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea în administrarea Serviciului Român de Informaţii a unui imobil aflat în domeniul public al statului EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 372 din 16 mai 2016

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 867 alin. (1) şi art. 868 alin. (1) din legea nr. 287/2009 privind codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, al art. 9 alin. (2) şi art. 20 alin. (1) din legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1(1) se aprobă înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea în administrarea serviciului român de informaţii a unui imobil, trecut în domeniul public al statului prin hotărârea consiliului local al municipiului constanţa nr. 285 din 27 noiembrie 2015, ...

 HOTĂRÂRE nr. 354 din 11 mai 2016 pentru aprobarea plăţii cotizaţiilor şi taxelor pentru realizarea interconectării cu instituţii similare internaţionale în domeniul donatorilor voluntari de celule stem hematopoietice, precum şi pentru acreditarea laboratoarelor de imunogenetică şi histocompatibilitate, în anul 2016 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 372 din 16 mai 2016

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 143 alin. (8) şi (9) din legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1(1) se aprobă plata cotizaţiilor şi taxelor pentru realizarea interconectării cu instituţii similare internaţionale în domeniul donatorilor voluntari de celule stem hematopoietice, precum şi pentru acreditarea laboratoarelor de imunogenetică şi histocompatibilitate, aferente anului 2016, în sumă de 7.547 euro.(2) sumele prevăzute la alin. (1) se asigură de la bugetul de stat, din bugetul aprobat ministerului sănătăţii, şi se plătesc de către registrul naţional al donatorilor ...

 HOTĂRÂRE nr. 353 din 11 mai 2016 privind modificarea valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Senatului României EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 372 din 16 mai 2016

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 20 din legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, şi având în vedere prevederile art. 2^1 şi 2^2 din ordonanţa guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unic valoarea de inventar a unui bun aparţinând domeniului public al statului aflat în administrarea senatului româniei, înregistrat la poziţia mf 153629 în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, aprobat prin hotărârea guvernului nr. ...

Monitorul Oficial 374 din 16 Mai 2016 (M. Of. 374/2016)

 HOTĂRÂRE nr. 6 din 5 mai 2016 privind aprobarea documentelor prezentate spre dezbatere în Conferinţa anuală ordinară a Camerei Consultanţilor Fiscali din 21 aprilie 2016 EMITENT: CAMERA CONSULTANŢILOR FISCALI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 374 din 16 mai 2016

În temeiul prevederilor art. 21 alin. (2) şi ale art. 36 alin. (1) lit. c) şi d) din regulamentul de organizare şi funcţionare al camerei consultanţilor fiscali, aprobat prin hotărârea consiliului superior al camerei consultanţilor fiscali nr. 6/2012, cu modificările ulterioare, şi în baza materialelor supuse dezbaterilor,conferinţa anuală ordinară a camerei consultanţilor fiscali, întrunită în şedinţa din 21 aprilie 2016, hotărăşte:art. 1se aprobă raportul anual de activitate al consiliului superior al camerei consultanţilor fiscali pe anul 2015, situaţiile financiare anuale ale camerei consultanţilor fiscali pe anul 2015 şi execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli a camerei consultanţilor fiscali pe anul ...

Monitorul Oficial 373 din 16 Mai 2016 (M. Of. 373/2016)

 HOTĂRÂRE nr. 329 din 4 mai 2016 privind aprobarea stemelor comunelor Slobozia Ciorăşti şi Vulturu, judeţul Vrancea EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 373 din 16 mai 2016

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 10 alin. 2 din legea nr. 102/1992 privind stema ţării şi sigiliul statului,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unic(1) se aprobă stemele comunelor slobozia ciorăşti şi vulturu, judeţul vrancea, prevăzute în anexele nr. 1.1 şi 1.2.(2) descrierea şi semnificaţiile elementelor însumate ale stemelor sunt prevăzute în anexele nr. 2.1 şi 2.2.(3) anexele nr. 1.1, 1.2, 2.1 şi 2.2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. prim-ministru dacian julien cioloŞcontrasemnează:   -----------------   viceprim-ministru,ministrul dezvoltării regionale  şi administraţiei publice,vasile dîncubucureşti, 4 mai 2016.nr. 329.anexa 1.1  stema comunei slobozia ciorăşti, judeţul vrancea──────────*) notă ctce:stema comunei slobozia ciorăşti, judeţul vrancea se găseşte în ...

 HOTĂRÂRE nr. 339 din 4 mai 2016 privind aprobarea stemelor comunelor Apa, Tarna Mare şi Urziceni, judeţul Satu Mare EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 373 din 16 mai 2016

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 10 alin. 2 din legea nr. 102/1992 privind stema ţării şi sigiliul statului,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unic(1) se aprobă stemele comunelor apa, tarna mare şi urziceni, judeţul satu mare, prevăzute în anexele nr. 1.1-1.3.(2) descrierea şi semnificaţiile elementelor însumate ale stemelor sunt prevăzute în anexele nr. 2.1-2.3.(3) anexele nr. 1.1-1.3 şi 2.1-2.3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. prim-ministrudacian julien cioloŞ   contrasemnează:  -----------------  viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,vasile dîncubucureşti, 4 mai 2016.nr. 339.anexa 1.1 stema comunei apa, judeţul satu mare──────────*) notă ctce:stema comunei apa, judeţul satu mare se găseşte în monitorul oficial al româniei, ...

Monitorul Oficial 374 din 16 Mai 2016 (M. Of. 374/2016)

 HOTĂRÂRE nr. 351 din 11 mai 2016 privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia şi în administrarea Companiei Naţionale de Căi Ferate "C.F.R."- S.A. a unor mijloace fixe aflate în administrarea Ministerului Transporturilor şi în concesiunea Companiei Naţionale de Căi Ferate "C.F.R." - S.A. - Sucursala Regionala CF Timişoara, în vederea reutilizării şi refolosirii, respectiv scoaterii din funcţiune, casării şi valorificării, după caz EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 374 din 16 mai 2016

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 10 alin. (2) din legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi în conformitate cu prevederile art. 2 din ordonanţa guvernului nr. 32/2007 privind reglementarea unor aspecte legate de modernizarea şi reabilitarea unor părţi din infrastructura feroviară publică, aprobată cu modificări prin legea nr. 178/2008, cu modificările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1 la numărul m.f.p. 147798, descrierea tehnică a imobilului se actualizează conform anexei nr. 1.art. 2 se aprobă trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia şi în administrarea ...

Monitorul Oficial 371 din 13 Mai 2016 (M. Of. 371/2016)

 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 16 din 11 mai 2016 pentru completarea anexei la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 36/2013 privind aplicarea în perioada 2013-2018 a unor măsuri de protecţie socială acordată persoanelor disponibilizate prin concedieri colective efectuate în baza planurilor de disponibilizare, precum şi alte măsuri EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 371 din 13 mai 2016

Având în vedere că prin ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 36/2013 privind aplicarea în perioada 2013-2018 a unor măsuri de protecţie socială acordată persoanelor disponibilizate prin concedieri colective efectuate în baza planurilor de disponibilizare, aprobată cu completări prin legea nr. 259/2013, cu modificările şi completările ulterioare, au fost reglementate măsuri de protecţie socială de care beneficiază persoanele disponibilizate prin concedieri colective efectuate în baza unui plan de disponibilizare în vederea redresării activităţii, din cadrul unor societăţi naţionale, regii autonome, companii naţionale şi societăţi comerciale cu capital majoritar de stat, institute naţionale de cercetare-dezvoltare, precum şi al societăţilor comerciale şi ...

 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 17 din 11 mai 2016 privind modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăţi care se aplică în agricultură în perioada 2015-2020 şi pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură, precum şi pentru înfiinţarea funcţiei de ataşat agricol EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 371 din 13 mai 2016

Având în vedere necesitatea creării unui cadru naţional adecvat pentru absorbţia fondurilor europene, care se acordă în cadrul pilonului i al politicii agricole comune,luând în considerare că românia, ca şi alte state membre, a întâmpinat dificultăţi în implementarea noilor scheme de plăţi, care au condus la întârzieri în depunerea cererilor unice de plată la centrele agenţiei de plăţi şi intervenţie pentru agricultură, iar situaţia creată afectează posibilitatea fermierilor de a depune cererea unică de plată până la data de 15 mai, respectiv în cadrul termenului în care nu se percep penalităţi de întârziere,având în vedere că până în prezent au ...

 HOTĂRÂRE nr. 349 din 11 mai 2016 privind declararea zonei naturale "Acumulare Văcăreşti" ca parc natural şi instituirea regimului de arie naturală protejată EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 371 din 13 mai 2016

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 8 alin. (1) lit. b) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 49/2011, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se declară zona naturală "acumulare văcăreşti" ca parc natural, cu denumirea "parcul natural văcăreşti".art. 2se instituie regimul de arie naturală protejată pentru zona naturală "acumulare văcăreşti".art. 3parcul natural văcăreşti se delimitează potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. prim-ministru  dacian julien cioloŞcontrasemnează:---------------ministrul mediului, apelor şi ...

Monitorul Oficial 369 din 13 Mai 2016 (M. Of. 369/2016)

 CIRCULARĂ nr. 11 din 27 aprilie 2016 privind lansarea în circuitul numismatic a setului de monetărie cu tema 80 de ani de la inaugurarea Muzeului Naţional al Satului "Dimitrie Gusti" EMITENT: BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 369 din 13 mai 2016

Art. 1În conformitate cu prevederile legii nr. 312/2004 privind statutul băncii naţionale a româniei, începând cu data de 3 mai 2016, banca naţională a româniei va lansa în circuitul numismatic un set de monetărie cu tema 80 de ani de la inaugurarea muzeului naţional al satului "dimitrie gusti".setul de monetărie va conţine monedele româneşti aflate în circulaţie, respectiv 1 ban, 5 bani, 10 bani, 50 bani şi cele comemorative de 50 bani (aurel vlaicu, mircea cel bătrân, neagoe basarab, vladislav i vlaicu, 10 ani de la denominarea monedei naţionale şi iancu de hunedoara), precum şi o medalie din argint.art. 2caracteristicile ...

 HOTĂRÂRE nr. 346 din 11 mai 2016 privind limitarea conţinutului de sulf din combustibilii lichizi EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 369 din 13 mai 2016

Având în vedere prevederile legii nr. 269/2006 pentru aderarea româniei la protocolul din 1997 privind amendarea convenţiei internaţionale din 1973 pentru prevenirea poluării de către nave, aşa cum a fost modificată prin protocolul din 1978 referitor la aceasta, adoptat prin actul final al conferinţei părţilor la marpol 73/78, la londra la 26 septembrie 1997,în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. ii din ordonanţa guvernului nr. 8/2012 pentru modificarea ordonanţei guvernului nr. 20/2010 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea unitară a legislaţiei uniunii europene care armonizează condiţiile de comercializare a produselor, aprobată cu modificări şi completări prin ...

Monitorul Oficial 364 din 12 Mai 2016 (M. Of. 364/2016)

 HOTĂRÂRE nr. 332 din 4 mai 2016 privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Culturii a unor bunuri culturale mobile clasate, urmată de transmiterea acestora în domeniul public al judeţului Arad EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 364 din 12 mai 2016

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 9 alin. (1) şi al art. 20 din legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă înscrierea bunurilor culturale mobile clasate, identificate potrivit anexei nr. 1, în inventarul centralizat al bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului şi în administrarea ministerului culturii.art. 2se aprobă transmiterea bunurilor culturale mobile clasate, înscrise potrivit art. 1, din domeniul public al statului şi din administrarea ministerului culturii în proprietatea publică a judeţului arad, conform anexei nr. 2.art. 3predarea-primirea bunurilor transmise potrivit art. 2 se ...

Monitorul Oficial 365 din 12 Mai 2016 (M. Of. 365/2016)

 HOTĂRÂRE nr. 42 din 10 mai 2016 privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European şi Consiliu privind stadiul de realizare a acţiunilor prioritare din cadrul Agendei europene privind migraţia - COM(2016) 85 EMITENT: CAMERA DEPUTAŢILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 365 din 12 mai 2016

În temeiul prevederilor art. 67 şi ale art. 148 din constituţia româniei, republicată, ale legii nr. 373/2013 privind cooperarea dintre parlament şi guvern în domeniul afacerilor europene şi ale art. 160-185 din regulamentul camerei deputaţilor, aprobat prin hotărârea camerei deputaţilor nr. 8/1994, republicat,camera deputaţilor adoptă prezenta hotărâre.articol unicluând în considerare opinia nr. 4 c-19/402, adoptată de comisia pentru afaceri europene, în şedinţa din 12 aprilie 2016, camera deputaţilor:1. salută rezultatele prezentate în comunicarea comisiei europene şi recunoaşte că progresele sunt remarcabile, în pofida anumitor restanţe, cel mai mare succes fiind viziunea strategică şi perspectiva umanitară.2. salută clarificările survenite între vara ...

 HOTĂRÂRE nr. 43 din 10 mai 2016 privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliul European şi Consiliu - Următoarele etape operaţionale ale cooperării dintre UE şi Turcia în domeniul migraţiei - COM (2016) 166 EMITENT: CAMERA DEPUTAŢILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 365 din 12 mai 2016

În temeiul prevederilor art. 67 şi ale art. 148 din constituţia româniei, republicată, ale legii nr. 373/2013 privind cooperarea dintre parlament şi guvern în domeniul afacerilor europene şi ale art. 160-185 din regulamentul camerei deputaţilor, aprobat prin hotărârea camerei deputaţilor nr. 8/1994, republicat,camera deputaţilor adoptă prezenta hotărâre.articol unicluând în considerare opinia nr. 4 c-19/404, adoptată de comisia pentru afaceri europene, în şedinţa din 12 aprilie 2016, camera deputaţilor:1. felicită instituţiile uniunii europene şi statele membre care, într-o perioadă scurtă, au elaborat, au negociat şi au realizat un plan comun de acţiune cu turcia, susceptibil să contribuie decisiv la rezolvarea unei ...

 HOTĂRÂRE nr. 45 din 10 mai 2016 privind adoptarea opiniei referitoare la Documentul de lucru al serviciilor Comisiei - Raportul de ţară al României pentru 2016, inclusiv un bilanţ aprofundat privind prevenirea şi corectarea dezechilibrelor macroeconomice SWD(2016)91 EMITENT: CAMERA DEPUTAŢILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 365 din 12 mai 2016

În temeiul prevederilor art. 67 şi ale art. 148 din constituţia româniei, republicată, ale legii nr. 373/2013 privind cooperarea dintre parlament şi guvern în domeniul afacerilor europene şi ale art. 160-185 din regulamentul camerei deputaţilor, aprobat prin hotărârea camerei deputaţilor nr. 8/1994, republicat,camera deputaţilor adoptă prezenta hotărâre.articol unicluând în considerare opinia nr. 4c-19/398, adoptată de comisia pentru afaceri europene, în şedinţa din 5 aprilie 2016, camera deputaţilor:Îşi manifestă satisfacţia cu privire la faptul că românia nu înregistrează dezechilibre economice, prezintă o structură echilibrată a finanţelor publice, se bucură de încrederea investitorilor şi se află pe o traiectorie de dezvoltare sustenabilă, ...

Monitorul Oficial 366 din 12 Mai 2016 (M. Of. 366/2016)

 HOTĂRÂRE nr. 47 din 10 mai 2016 privind adoptarea opiniei referitoare la propunerea de Directivă a Parlamentului European şi a Consiliului privind combaterea terorismului şi de înlocuire a Deciziei-cadru 2002/475/JAI a Consiliului privind combaterea terorismului COM(2015)625 EMITENT: CAMERA DEPUTAŢILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 366 din 12 mai 2016

În temeiul prevederilor art. 67 şi ale art. 148 din constituţia româniei, republicată, ale legii nr. 373/2013 privind cooperarea dintre parlament şi guvern în domeniul afacerilor europene şi ale art. 160-185 din regulamentul camerei deputaţilor, aprobat prin hotărârea camerei deputaţilor nr. 8/1994, republicat,camera deputaţilor adoptă prezenta hotărâre.articol unic luând în considerare opinia nr. 4 c-19/399, adoptată de comisia pentru afaceri europene, în şedinţa din 12 aprilie 2016, camera deputaţilor:1. recomandă comisiei europene să manifeste o atitudine mai hotărâtă pentru a răspunde corespunzător prezenţei terorismului pe teritoriul uniunii europene, care, prin caracterul său continuu, obiectivele declarate şi amploarea fenomenului, apare că ...

Monitorul Oficial 363 din 12 Mai 2016 (M. Of. 363/2016)

 HOTĂRÂRE nr. 44 din 10 mai 2016 privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European şi Consiliu - Punerea în aplicare a Agendei europene de securitate: planul de acţiune al UE împotriva traficului şi utilizării ilegale de arme de foc şi explozivi COM (2015) 624 EMITENT: CAMERA DEPUTAŢILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 363 din 12 mai 2016

În temeiul prevederilor art. 67 şi ale art. 148 din constituţia româniei, republicată, ale legii nr. 373/2013 privind cooperarea dintre parlament şi guvern în domeniul afacerilor europene şi ale art. 160-185 din regulamentul camerei deputaţilor, aprobat prin hotărârea camerei deputaţilor nr. 8/1994, republicat,camera deputaţilor adoptă prezenta hotărâre.articol unic luând în considerare opinia nr. 4 c-19/403, adoptată de comisia pentru afaceri europene, în şedinţa din 12 aprilie 2016, camera deputaţilor:1. ia act că prezenta comunicare completează măsurile din propunerea de directivă a parlamentului european şi a consiliului de modificare a directivei 91/477/cee privind controlul achiziţionării şi deţinerii de arme şi reaminteşte ...

Monitorul Oficial 368 din 12 Mai 2016 (M. Of. 368/2016)

 HOTĂRÂRE nr. 347 din 11 mai 2016 privind stabilirea cadrului general de implementare a operaţiunilor cofinanţate din Fondul European pentru Pescuit şi Afaceri Maritime prin Programul operaţional pentru pescuit şi afaceri maritime 2014-2020 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 368 din 12 mai 2016

Având în vedere prevederile art. 65 alin. (1) din regulamentul (ue) nr. 1.303/2013 al parlamentului european şi al consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor dispoziţii comune privind fondul european de dezvoltare regională, fondul social european, fondul de coeziune, fondul european agricol pentru dezvoltare rurală şi fondul european pentru pescuit şi afaceri maritime, precum şi de stabilire a unor dispoziţii generale privind fondul european de dezvoltare regională, fondul social european, fondul de coeziune şi fondul european pentru pescuit şi afaceri maritime şi de abrogare a regulamentului (ce) nr. 1.083/2006 al consiliului, ale regulamentului (ue) nr. 508/2014 al parlamentului ...

Monitorul Oficial 35 din 12 Mai 2016 (M. Of. 35/2016)

 ACT ADIŢIONAL nr. 474 din 22 martie 2016 la Contractul Colectiv de Muncă la Nivel de Grup de Unităţi din Sectorul de Activitate "Învăţământ Superior şi Cercetare? înregistrat la MMFPSPV - DDS cu nr. 1482/DDS/13.11.2014 EMITENT: MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VÂRSTNICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL, PARTEA a V-a nr. 3 din 12 mai 2016

Având în vedere prevederile contractului colectiv de muncă la nivel de grup de unităţi din sectorul de activitate "Învăţământ superior şi cercetare", înregistrat la mmfpspv - dds cu nr. 1482/dds/13.11.2014, publicat în monitorul oficial al româniei, partea a v-a, nr. 6 din 26 noiembrie 2014,în temeiul prevederilor legii dialogului social nr. 62/2011, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,în baza prevederilor hotărârii guvernului nr. 44/2016 privind organizarea şi funcţionarea ministerului educaţiei naţionale şi cercetării Ştiinţifice,se încheie prezentul act adiţional prin care se hotărăşte:art. ise modifică şi se completează anexa 5 la contractul colectiv de muncă la nivel de grup de unităţi ...

Monitorul Oficial 363 din 12 Mai 2016 (M. Of. 363/2016)

 REGLEMENTARE din 3 mai 2016 aeronautică civilă română RACR-LMET "Licenţierea personalului meteorologic aeronautic" EMITENT: MINISTERUL TRANSPORTURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 363 din 12 mai 2016

Preambul(1) activitatea aeronautică civilă pe teritoriul şi în spaţiul aerian naţional este reglementată prin codul aerian civil, prin legislaţia comunitară aplicabilă, prin actele normative interne din domeniu, precum şi prin prevederile convenţiei privind aviaţia civilă internaţională, semnată la chicago la 7 decembrie 1944, ale altor convenţii şi acorduri internaţionale la care românia este parte.(2) În conformitate cu prevederile codului aerian civil şi în scopul reglementării domeniului aviaţiei civile, ministerul transporturilor, în calitatea sa de autoritate de stat în domeniul aviaţiei civile, emite reglementări aeronautice civile române care au caracter obligatoriu pentru toţi participanţii la activităţile aeronautice civile şi conexe, precum ...

Monitorul Oficial 366 din 12 Mai 2016 (M. Of. 366/2016)

 HOTĂRÂRE nr. 46 din 10 mai 2016 privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European şi Consiliu privind Planul de acţiune pentru consolidarea combaterii finanţării terorismului COM(2016)50 EMITENT: CAMERA DEPUTAŢILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 366 din 12 mai 2016

În temeiul prevederilor art. 67 şi ale art. 148 din constituţia româniei, republicată, ale legii nr. 373/2013 privind cooperarea dintre parlament şi guvern în domeniul afacerilor europene şi ale art. 160-185 din regulamentul camerei deputaţilor, aprobat prin hotărârea camerei deputaţilor nr. 8/1994, republicat,camera deputaţilor adoptă prezenta hotărâre.articol unicluând în considerare opinia nr. 4 c-19/400, adoptată de comisia pentru afaceri europene, în şedinţa din 12 aprilie 2016, camera deputaţilor:1. recomandă comisiei europene să facă uz de capacitatea sa de acţiune diplomatică şi de cooperare cu statele terţe, astfel încât combaterea terorismului să prezinte o prezenţă mult mai marcantă în locurile de ...

Monitorul Oficial 367 din 12 Mai 2016 (M. Of. 367/2016)

 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 15 din 11 mai 2016 pentru completarea Legii nr. 3/2000 privind organizarea şi desfăşurarea referendumului EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 367 din 12 mai 2016

Având în vedere că în data de 5 iunie 2016 vor avea loc alegeri locale,luând în considerare faptul că în data de 5 iunie 2016 urmează să aibă loc şi referendumuri locale în două unităţi administrativ-teritoriale,văzând hotărârea consiliului local al comunei dângeni, judeţul botoşani, nr. 25 din 17 martie 2016 privind aprobarea organizării unui referendum în data de 5 iunie 2016 în vederea consultării cetăţenilor din comuna dângeni pentru înfiinţarea satelor gulioaia, buneni şi coşteni,având în vedere hotărârea consiliului local al municipiului oradea, judeţul bihor, nr. 131 din 31 martie 2016 privind aprobarea organizării unui referendum în data de 5 ...

 HOTĂRÂRE nr. 344 din 11 mai 2016 pentru aprobarea normativelor de cheltuieli privind acţiunea de protocol cu caracter deosebit "Aniversarea a 35 de ani de la primul zbor al unui român în cosmos", organizată în perioada 13-19 mai 2016 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 367 din 12 mai 2016

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 4 alin. (5) din ordonanţa guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile administraţiei publice şi instituţiile publice, aprobată cu modificări prin legea nr. 247/2002, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă normativele de cheltuieli pentru acţiunea de protocol cu caracter deosebit referitoare la aniversarea a 35 de ani de la primul zbor al unui român în spaţiul cosmic, în perioada 13-19 mai 2016, prevăzute în anexa nr. 1.art. 2finanţarea cheltuielilor necesare pentru organizarea şi desfăşurarea acţiunii prevăzute la art. 1 se ...

 HOTĂRÂRE nr. 345 din 11 mai 2016 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 617/2014 privind stabilirea cadrului instituţional şi a unor măsuri pentru punerea în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 528/2012 al Parlamentului European şi al Consiliului din 22 mai 2012 privind punerea la dispoziţie pe piaţă şi utilizarea produselor biocide EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 367 din 12 mai 2016

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unic hotărârea guvernului nr. 617/2014 privind stabilirea cadrului instituţional şi a unor măsuri pentru punerea în aplicare a regulamentului (ue) nr. 528/2012 al parlamentului european şi al consiliului din 22 mai 2012 privind punerea la dispoziţie pe piaţă şi utilizarea produselor biocide, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 589 din 6 august 2014, se modifică şi se completează după cum urmează:1. la articolul 7, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:"art. 7. - (1) autorităţile prevăzute la art. 3 percep solicitanţilor tarife pentru ...

Monitorul Oficial 368 din 12 Mai 2016 (M. Of. 368/2016)

 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 13 din 11 mai 2016 pentru prorogarea termenului prevăzut la art. 62 alin. (3) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 368 din 12 mai 2016

Luând în considerare necesitatea prelungirii termenului de raportare de către instituţiile financiare a informaţiilor prevăzute de acordul dintre românia şi statele unite ale americii pentru îmbunătăţirea conformării fiscale internaţionale şi pentru implementarea fatca, semnat la bucureşti la 28 mai 2015, ratificat prin legea nr. 233/2015,faptul că acest termen nu poate fi respectat de către instituţiile financiare obligate la raportarea informaţiilor ca urmare a unor motive obiective determinate de imposibilitatea finalizării în timp util a procedurilor de raportare şi a aplicaţiilor informatice necesare comunicării acestor informaţii,în scopul de a evita riscul care vizează instituţiile financiare raportoare, în sensul ca acestea să ...

 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 14 din 11 mai 2016 pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 248/2015 privind stimularea participării în învăţământul preşcolar a copiilor provenind din familii defavorizate EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 368 din 12 mai 2016

Reglementările în vigoare cuprinse în legea nr. 248/2015 privind stimularea participării în învăţământul preşcolar a copiilor provenind din familii defavorizate, referitoare la vârsta maximă a copilului până la care se poate acorda stimulentul educaţional sub forma tichetelor de grădiniţă sunt limitative şi discriminatorii. astfel, copilul care împlineşte vârsta de 6 ani şi urmează învăţământul preşcolar nu mai poate primi tichetul de grădiniţă deşi el urmează această formă de învăţământ.de asemenea, se blochează accesul la acest program de interes naţional al copiilor cu dizabilităţi şi/sau dificultăţi de învăţare pentru care recomandările specialiştilor sunt de continuare a procesului educaţional într-o unitate de ...

Monitorul Oficial 366 din 12 Mai 2016 (M. Of. 366/2016)

 HOTĂRÂRE nr. 327 din 27 aprilie 2016 privind actualizarea valorii de inventar pentru bunuri imobile aflate în administrarea unor instituţii din subordinea Ministerului Culturii EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 366 din 12 mai 2016

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 20 din legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, şi având în vedere prevederile art. 2^1 şi 2^2 din ordonanţa guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1 se aprobă modificarea valorii de inventar a imobilului înscris în inventarul bunurilor din domeniul public al statului, aflat în administrarea direcţiei pentru cultură a municipiului bucureşti, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 1, ca ...

Monitorul Oficial 361 din 11 Mai 2016 (M. Of. 361/2016)

 HOTĂRÂRE nr. 24 din 9 mai 2016 pentru modificarea anexelor nr. 8, 10, 14 şi 17 la Hotărârea Autorităţii Electorale Permanente nr. 12/2016 pentru aprobarea modelelor proceselor-verbale privind consemnarea rezultatului votării la alegerile locale EMITENT: AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 361 din 11 mai 2016

Având în vedere hotărârea biroului electoral central nr. 24/h din 28 aprilie 2016 privind aplicarea prevederilor art. 100 alin. (4), (7)-(9), (13), (14), (20), (29) şi (32) din legea nr. 115/2015 la alegerile locale din anul 2016,în temeiul art. 126 alin. (2) din legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea legii nr. 393/2004 privind statutul aleşilor locali, precum şi al art. 104 alin. (1) şi (2) din legea nr. 208/2015 privind alegerea senatului şi a camerei deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea autorităţii ...

 HOTĂRÂRE nr. 25 din 10 mai 2016 privind procedura de eliberare a extraselor din Registrul electoral către formaţiunile politice care participă la alegerile locale EMITENT: AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 361 din 11 mai 2016

Având în vedere prevederile art. 17 alin. (2), ale art. 108 lit. v) şi y), ale art. 109, precum şi ale art. 110 alin. (1) lit. d) din legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea legii nr. 393/2004 privind statutul aleşilor locali,ţinând cont de dispoziţiile art. 49 alin. (4), art. 98 lit. h), art. 99 alin. (1) şi alin. (2) lit. d), precum şi ale art. 120 din legea nr. 208/2015 privind alegerea senatului şi a camerei deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea ...

Monitorul Oficial 359 din 11 Mai 2016 (M. Of. 359/2016)

 HOTĂRÂRE nr. 76 din 9 mai 2016 referitoare la Propunerea de Regulament al Consiliului privind competenţa, legea aplicabilă şi recunoaşterea şi executarea hotărârilor judecătoreşti în materia efectelor patrimoniale ale parteneriatelor înregistrate COM (2016) 107 final EMITENT: SENATUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 359 din 11 mai 2016

În temeiul dispoziţiilor art. 67, art. 148 alin. (2) şi (3) din constituţia româniei, republicată, şi ale protocolului nr. 2 anexat tratatului de la lisabona, de modificare a tratatului privind uniunea europeană şi a tratatului de instituire a comunităţii europene, semnat la lisabona la 13 decembrie 2007, ratificat prin legea nr. 13/2008,având în vedere raportul comun al comisiei pentru afaceri europene nr. lxii/394 din 5 mai 2016 şi al comisiei juridice, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări nr. xix/130 din 29 aprilie 2016,senatul adoptă prezenta hotărâre.art. 1se constată următoarele:i. prezenta propunere de regulament respectă principiile subsidiarităţii şi proporţionalităţii.ii. se notează:1. ...

 HOTĂRÂRE nr. 77 din 9 mai 2016 privind numirea unui membru al Consiliului Naţional de Integritate EMITENT: SENATUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 359 din 11 mai 2016

În temeiul prevederilor art. 35 şi 37 din legea nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea agenţiei naţionale de integritate, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 140 din regulamentul senatului, aprobat prin hotărârea senatului nr. 28/2005, republicat, cu modificările şi completările ulterioare,senatul adoptă prezenta hotărâre.articol unicsenatul o numeşte pe doamna valerica secoşan în calitate de membru titular al consiliului naţional de integritate, ca urmare a demisiei domnului mihai diaconu, pentru diferenţa de mandat.această hotărâre a fost adoptată în şedinţa senatului din 9 mai 2016, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din constituţia româniei, republicată.   preŞedintele senatului   cĂlin-constantin-anton ...

Monitorul Oficial 361 din 11 Mai 2016 (M. Of. 361/2016)

 HOTĂRÂRE nr. 328 din 27 aprilie 2016 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 652/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Justiţiei, precum şi pentru modificarea unor acte normative EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 361 din 11 mai 2016

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. ihotărârea guvernului nr. 652/2009 privind organizarea şi funcţionarea ministerului justiţiei, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 443 din 29 iunie 2009, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. la articolul 5, după litera e) se introduce o nouă literă, litera e^1), cu următorul cuprins:"e^1) asigură resursele financiare necesare administrării justiţiei ca serviciu public;"2. la articolul 6 punctul ii, subpunctul 7 se abrogă.3. la articolul 6 punctul v, subpunctul 1 se modifică şi va avea următorul cuprins:"1. îndeplineşte atribuţiile care ...

Monitorul Oficial 359 din 11 Mai 2016 (M. Of. 359/2016)

 HOTĂRÂRE nr. 75 din 9 mai 2016 referitoare la Propunerea de Regulament al Consiliului privind competenţa, legea aplicabilă şi recunoaşterea şi executarea hotărârilor judecătoreşti în materia regimurilor matrimoniale - COM (2016) 106 final EMITENT: SENATUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 359 din 11 mai 2016

În temeiul dispoziţiilor art. 67, art. 148 alin. (2) şi (3) din constituţia româniei, republicată, şi ale protocolului nr. 2 anexat tratatului de la lisabona, de modificare a tratatului privind uniunea europeană şi a tratatului de instituire a comunităţii europene, semnat la lisabona la 13 decembrie 2007, ratificat prin legea nr. 13/2008,având în vedere raportul comun al comisiei pentru afaceri europene nr. lxii/393 din 5 mai 2016 şi al comisiei juridice, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări nr. xix/129 din 29 aprilie 2016,senatul adoptă prezenta hotărâre.art. 1se constată următoarele:i. prezenta propunere de regulament respectă principiile subsidiarităţii şi proporţionalităţii.ii. se notează:1. ...

Monitorul Oficial 362 bis din 11 Mai 2016 (M. Of. 362 bis/2016)

 ANEXĂ din 5 mai 2016 la Ordinul directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 533/2016 privind aprobarea Specificaţiilor tehnice de realizare a lucrărilor sistematice de cadastru în vederea înscrierii imobilelor în cartea funciară EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 362 bis din 11 mai 2016

  specificaţii tehnice de realizare alucrărilor sistematice de cadastru în vederea înscrierii imobilelor în cartea funciară ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── achizitor autoritatea contractantă în cadrul procedurii de achiziţie a   lucrărilor sistematice de cadastru ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── ancpi agenţia naţională de cadastru şi publicitate imobiliară ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── bi buletin de identitate ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── birou birou de cadastru şi publicitate imobiliară teritorial ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── cf carte funciară ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── .cgxml structura xml definită de ancpi pentru reprezentarea datelor   tehnice ...

Monitorul Oficial 357 din 10 Mai 2016 (M. Of. 357/2016)

 HOTĂRÂRE nr. 337 din 4 mai 2016 privind trecerea unei construcţii, aflate în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Unitatea Militară 0838 Buzău, din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcţiune, casării şi valorificării, şi pentru actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 357 din 10 mai 2016

Având în vedere art. 2 din ordonanţa guvernului nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcţiune, casare şi valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale, aprobată prin legea nr. 246/2001,în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 10 alin. (2) şi art. 20 din legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă trecerea unei construcţii aflate în administrarea ministerului afacerilor interne - unitatea militară 0838 buzău, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta ...

Monitorul Oficial 358 din 10 Mai 2016 (M. Of. 358/2016)

 HOTĂRÂRE nr. 13 din 10 mai 2016 privind numirea preşedintelui Consiliului de administraţie al Societăţii Române de Televiziune EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 358 din 10 mai 2016

În temeiul art. 19 şi al art. 20 alin. (1) din legea nr. 41/1994 privind organizarea şi funcţionarea societăţii române de radiodifuziune şi societăţii române de televiziune, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,parlamentul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicdoamna irina radu se numeşte în funcţia de preşedinte al consiliului de administraţie al societăţii române de televiziune, pentru o perioadă de 4 ani, începând cu data de 10 mai 2016, până la finalizarea mandatului actualului consiliu de administraţie.această hotărâre a fost adoptată de camera deputaţilor şi senat în şedinţa comună din 10 mai 2016, cu respectarea prevederilor art. 67 din constituţia româniei, ...

Monitorul Oficial 357 din 10 Mai 2016 (M. Of. 357/2016)

 HOTĂRÂRE nr. 336 din 4 mai 2016 privind transmiterea unei părţi dintr-un imobil din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în domeniul public al municipiului Bucureşti EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 357 din 10 mai 2016

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 9 alin. (1) şi art. 20 din legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 869 din legea nr. 287/2009 privind codul civil, republicată, cu modificările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1(1) se aprobă transmiterea unei părţi dintr-un imobil din domeniul public al statului şi din administrarea ministerului apărării naţionale în domeniul public al municipiului bucureşti, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.(2) după preluare, partea de imobil transmisă potrivit alin. (1) se va utiliza cu ...

 HOTĂRÂRE nr. 338 din 4 mai 2016 privind modificarea datelor de identificare şi actualizarea valorii de inventar ale unor bunuri din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Sănătăţii prin unităţile sanitare din subordine EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 357 din 10 mai 2016

Având în vedere prevederile art. 2^1 şi 2^2 din ordonanţa guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 20 alin. (1) din legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă modificarea anexei nr. 15 la hotărârea guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 1.020 şi 1.020 bis din ...

 HOTĂRÂRE nr. 335 din 4 mai 2016 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar, care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional "Reabilitare DN 6 Alexandria-Craiova km 90+190-km 222+183" EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 357 din 10 mai 2016

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 5 alin. (1) din legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local, cu modificările şi completările ulterioare, şi având în vedere prevederile hotărârii guvernului nr. 801/2010 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţie "reabilitare dn 6 alexandria-craiova km 90+190-km 222+183",guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă amplasamentul suplimentar al lucrării de utilitate publică de interes naţional "reabilitare dn 6 alexandria-craiova km 90+190-km 222+183", potrivit hărţii topografice/planului de amplasament prevăzut în anexa nr. 1*) la prezenta hotărâre.──────────*) anexa ...

Monitorul Oficial 358 din 10 Mai 2016 (M. Of. 358/2016)

 HOTĂRÂRE nr. 52 din 28 aprilie 2016 pentru aprobarea Normei "Plafon de garantare IMM în numele şi în contul statului" (NI-GAR-12-II/0) EMITENT: COMITETUL INTERMINISTERIAL DE FINANŢĂRI, GARANŢII ŞI ASIGURĂRI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 358 din 10 mai 2016

În baza hotărârii guvernului nr. 534/2007 privind înfiinţarea, atribuţiile, competenţele şi modul de funcţionare ale comitetului interministerial de finanţări, garanţii şi asigurări şi reglementarea operaţiunilor de finanţare, garantare şi asigurare efectuate de banca de export-import a româniei eximbank - s.a. în numele şi în contul statului, cu modificările şi completările ulterioare,luând în analiză propunerea de aprobare a normei "plafon de garantare imm în numele şi în contul statului" (ni-gar-12-ii/0) şi ţinând seama de:- legea nr. 96/2000 privind organizarea şi funcţionarea băncii de export-import a româniei eximbank - s.a., republicată;- nota de aprobare nr. 194 din 20 aprilie 2016 şi avizul ...

 NORMĂ din 28 aprilie 2016 "Plafon de garantare IMM în numele şi în contul statului" (NI-GAR-12-II/0) EMITENT: COMITETUL INTERMINISTERIAL DE FINANŢĂRI, GARANŢII ŞI ASIGURĂRI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 358 din 10 mai 2016

Prezenta normă a fost elaborată în conformitate cu legea nr. 96/2000 privind organizarea şi funcţionarea băncii de export-import a româniei eximbank - s.a., republicată, şi cu hotărârea guvernului nr. 534/2007 privind înfiinţarea, atribuţiile, competenţele şi modul de funcţionare ale comitetului interministerial de finanţări, garanţii şi asigurări şi reglementarea operaţiunilor de finanţare, garantare şi asigurare efectuate de banca de export-import a româniei eximbank - s.a. în numele şi în contul statului, cu modificările şi completările ulterioare.cap. idispoziţii generaleart. 1prezenta normă instituie o schemă de garantare destinată să asigure susţinerea şi dezvoltarea întreprinderilor mici şi mijlocii.art. 2În baza prezentei scheme de garantare, ...

Monitorul Oficial 354 din 09 Mai 2016 (M. Of. 354/2016)

 HOTĂRÂRE nr. 331 din 4 mai 2016 privind acordarea titulaturii de muzeu de importanţă naţională Muzeului Banatului Timişoara şi pentru aprobarea schimbării denumirii acestuia EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 354 din 9 mai 2016

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 16 alin. (1) şi (2) din legea muzeelor şi a colecţiilor publice nr. 311/2003,republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se acordă titulatura de muzeu de importanţă naţională muzeului banatului timişoara, situat în piaţa huniade nr. 1, municipiul timişoara, judeţul timiş.art. 2se aprobă schimbarea denumirii muzeului banatului timişoara în muzeul naţional al banatului.prim-ministru dacian julien cioloŞ   contrasemnează:   ---------------p. ministrul culturii, mihai ghyka,   secretar de stat  viceprim-ministru,ministrul dezvoltării regionale   şi administraţiei publice, vasile dîncu  ministrul finanţelor publice,anca dana dragubucureşti, 4 mai 2016.nr. 331. -----

 HOTĂRÂRE nr. 340 din 4 mai 2016 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 al Companiei Naţionale de Radiocomunicaţii Navale "Radionav" - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 354 din 9 mai 2016

Având în vedere prevederile legii bugetului de stat pe anul 2016 nr. 339/2015,în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 4 din ordonanţa guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, aprobată cu completări prin legea nr. 47/2014, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 al companiei naţionale de radiocomunicaţii navale "radionav" - s.a., aflată sub autoritatea ministerului transporturilor, prevăzut în anexa ...

Monitorul Oficial 353 din 09 Mai 2016 (M. Of. 353/2016)

 HOTĂRÂRE nr. 323 din 27 aprilie 2016 privind modificarea datelor de identificare ale unui bun imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Culturii şi pentru transmiterea unei părţi din acesta din administrarea Ministerului Culturii în administrarea Bibliotecii Naţionale a României EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 353 din 9 mai 2016

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 861 alin. (3), al art. 867 alin. (1), al art. 868 alin. (1) din legea nr. 287/2009 privind codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, al art. 20 alin. (1) din legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 2 alin. (1) din hotărârea guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă modificarea datelor de identificare a unui bun imobil aflat în domeniul public al statului şi în ...

 HOTĂRÂRE nr. 334 din 4 mai 2016 privind modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 353 din 9 mai 2016

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 867 alin. (1) din legea nr. 287/2009 privind codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, al art. 20 din legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 2^1 şi 2^2 din ordonanţa guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 2 din ordonanţa guvernului nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcţiune, casare şi valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului şi ...

 HOTĂRÂRE nr. 321 din 27 aprilie 2016 privind actualizarea valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Buzău, trecerea acestuia în domeniul public al comunei Lopătari, precum şi înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Buzău a unui imobil trecut în domeniul public al statului EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 353 din 9 mai 2016

Având în vedere art. 2^1 şi art. 2^2 din ordonanţa guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 867 alin. (1) din legea nr. 287/2009 privind codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, şi al art. 9 şi 20 din legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă actualizarea valorii de inventar, ca urmare a reevaluării, a unui imobil aflat în domeniul public al statului şi ...

Monitorul Oficial 354 din 09 Mai 2016 (M. Of. 354/2016)

 HOTĂRÂRE nr. 333 din 4 mai 2016 pentru modificarea anexelor nr. II/4 şi II/8 la Hotărârea Guvernului nr. 571/2006 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivelor de investiţii cuprinse în "Proiectul nr. 2 - Program-pilot pentru reabilitarea zonelor fierbinţi Zlatna şi Copşa Mică" din cadrul Memorandumului aprobat în şedinţa Guvernului din 12 ianuarie 2006 pentru aprobarea unor împrumuturi de până la 1.441.000.000 euro în perioada 2006-2009, pentru finanţarea investiţiilor prioritare de mediu şi gospodărire a apelor EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 354 din 9 mai 2016

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 42 alin. (2) din legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se reaprobă obiectivele de investiţii "reabilitare şi extinderea reţelei de canalizare în oraşul zlatna" şi "sistem zonal de alimentare cu apă şi canalizare ape uzate menajere în oraşul copşa mică şi localităţile limitrofe - axente sever, agârbiciu, valea viilor, motiş, târnava", precum şi caracteristicile principale şi indicatorii tehnico-economici aferenţi acestora, prevăzuţi în anexele nr. 1 şi 2, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.art. 2finanţarea obiectivelor de investiţii prevăzute la ...

 HOTĂRÂRE nr. 341 din 4 mai 2016 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 al Regiei Autonome "Autoritatea Aeronautică Civilă Română", aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 354 din 9 mai 2016

Având în vedere prevederile legii bugetului de stat pe anul 2016 nr. 339/2015,în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 4 din ordonanţa guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, aprobată cu completări prin legea nr. 47/2014, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicse aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 al regiei autonome "autoritatea aeronautică civilă română", aflată sub autoritatea ministerului transporturilor, prevăzut în anexa care face ...

Monitorul Oficial 353 din 09 Mai 2016 (M. Of. 353/2016)

 HOTĂRÂRE nr. 318 din 27 aprilie 2016 privind actualizarea valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale şi pentru transmiterea unei părţi din acesta din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în administrarea Ministerului Justiţiei pentru Tribunalul Galaţi EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 353 din 9 mai 2016

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 20 din legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 867 alin. (1), art. 868 şi 869 din legea nr. 287/2009 privind codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, şi având în vedere prevederile art. 2^1 şi 2^2 2 din ordonanţa guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă actualizarea valorii de inventar a imobilului aflat în domeniul public al statului şi ...

Monitorul Oficial 352 bis din 09 Mai 2016 (M. Of. 352 bis/2016)

 ANEXE din 25 aprilie 2016 la Ordinul ministrului fondurilor europene nr. 575/2016 privind modificarea Ghidului solicitantului pentru Programul operaţional "Asistenţă tehnică" 2014-2020 (Anexele nr. 1-4) EMITENT: MINISTERUL FONDURILOR EUROPENE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 352 bis din 9 mai 2016

Anexa 1 ii.2. eligibilitatea solicitanŢilor Şi activitĂŢilor pe fiecare tip de acŢiunepentru perioada 2014-2020, poat este împărţit în axe prioritare, obiective specifice şi acţiuni.În continuare este prezentată eligibilitatea solicitanţilor şi activităţilor pe fiecare acţiune din cadrul axelor prioritare şi obiectivelor specifice.axa prioritarĂ 1: Întărirea capacităţii beneficiarilor de a pregăti şi implementa proiecte finanţate din fondurile esi şi diseminarea informaţiilor privind aceste fonduriobiectivul specific 1.1: Întărirea capacităţii beneficiarilor de proiecte finanţate din fondurile esi de a pregăti şi de a implementa proiecte matureacţiunea 1.1.1: instruire orizontală pentru potenţialii beneficiari şi beneficiarii fondurile esi şi instruire specifică pentru beneficiarii poat, poim Şi ...

Monitorul Oficial 347 din 06 Mai 2016 (M. Of. 347/2016)

 HOTĂRÂRE nr. 317 din 27 aprilie 2016 privind aprobarea Strategiei educaţiei şi formării profesionale din România pentru perioada 2016-2020 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 347 din 6 mai 2016

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 336 lit. a) din legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 11 lit. f) din legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea guvernului româniei şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicse aprobă strategia educaţiei şi formării profesionale din românia pentru perioada 2016-2020, prevăzută în anexa*) care face parte integrantă din prezenta hotărâre.──────────*) anexa se publică în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 347 bis, care se poate achiziţiona de la centrul pentru relaţii cu publicul al regiei ...

Monitorul Oficial 350 din 06 Mai 2016 (M. Of. 350/2016)

 PROCEDURĂ din 21 aprilie 2016 privind solicitarea certificatelor de atestare fiscală de către secretariatul Comisiei pentru autorizarea operatorilor de produse supuse accizelor armonizate şi de către structurile care asigură secretariatul comisiilor de autorizare a operatorilor de produse supuse accizelor armonizate constituite la nivelul structurilor teritoriale ale Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 350 din 6 mai 2016

Art. 1scopprocedura stabileşte etapele şi regulile pentru solicitarea şi primirea de către direcţia de specialitate care asigură secretariatul comisiei pentru autorizarea operatorilor de produse supuse accizelor armonizate din cadrul ministerului finanţelor publice (mfp) şi de structurile de specialitate care asigură secretariatul comisiilor de autorizare a operatorilor de produse supuse accizelor armonizate constituite la nivelul structurilor teritoriale ale agenţiei naţionale de administrare fiscală (a.n.a.f.) a certificatului de atestare fiscală în format electronic, denumit în continuare caf, emis de organele fiscale competente din cadrul agenţiei naţionale de administrare fiscală.art. 2domeniu de aplicare(1) procedura se aplică pentru solicitările privind autorizarea operatorilor de produse ...

 HOTĂRÂRE nr. 23 din 4 mai 2016 privind actualizarea numerotării secţiilor de votare organizate pe teritoriul României EMITENT: AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 350 din 6 mai 2016

Având în vedere dispoziţiile art. 20 alin. (1) şi (4), precum şi ale art. 120 din legea nr. 208/2015 privind alegerea senatului şi a camerei deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea autorităţii electorale permanente, cu modificările şi completările ulterioare,văzând registrul secţiilor de votare publicat pe pagina de internet a autorităţii electorale permanente,în temeiul art. 104 alin. (1) şi (2) din legea nr. 208/2015, cu modificările şi completările ulterioare,autoritatea electorală permanentă adoptă prezenta hotărâre.art. 1se actualizează numerotarea secţiilor de votare organizate pe teritoriul româniei, potrivit listei prevăzute în anexa*) care face parte integrantă din prezenta hotărâre.──────────*) anexa se publică în ...

Monitorul Oficial 349 din 06 Mai 2016 (M. Of. 349/2016)

 HOTĂRÂRE nr. 26/H din 4 mai 2016 privind interpretarea dispoziţiilor art. 41 alin. (3) şi ale art. 83 alin. (5) din Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali EMITENT: BIROUL ELECTORAL CENTRAL PENTRU ALEGEREA AUTORITĂŢILOR ADMINISTRAŢIEI PUBLICE LOCALE DIN ANUL 2016 PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 349 din 6 mai 2016

Având în vedere dispoziţiile art. 30 alin. (2) din legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea legii nr. 393/2004 privind statutul aleşilor locali,văzând prevederile art. 120 raportat la art. 15 şi 16 din legea nr. 208/2015 privind alegerea senatului şi a camerei deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea autorităţii electorale permanente, cu modificările şi completările ulterioare, cele stabilite prin hotărârea biroului electoral central nr. 4h/2016 privind interpretarea prevederilor art. 30 alin. (2) din legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru ...

 HOTĂRÂRE nr. 330 din 4 mai 2016 privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul Teritorial al Poliţiei de Frontieră Timişoara a unui imobil trecut în proprietatea publică a statului EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 349 din 6 mai 2016

Având în vedere prevederile art. 2 alin. (1) şi (2) din hotărârea guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, art. 867 alin. (1) din legea nr. 287/2009 privind codul civil, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 20 alin. (1) din legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea în administrarea ministerului afacerilor interne - inspectoratul ...

Monitorul Oficial 348 din 06 Mai 2016 (M. Of. 348/2016)

 NORME METODOLOGICE din 23 martie 2016 de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 37/2005 privind recunoaşterea şi funcţionarea grupurilor şi organizaţiilor de producători, pentru comercializarea produselor agricole şi silvice EMITENT: Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 348 din 6 mai 2016

Cap. idispoziţii generaleart. 1(1) grupurile şi organizaţiile de producători din sectoarele agricol şi/sau silvic sunt persoane juridice organizate în una dintre formele juridice menţionate la art. 1^2 alin. (2) din ordonanţa guvernului nr. 37/2005 privind recunoaşterea şi funcţionarea grupurilor şi organizaţiilor de producători, pentru comercializarea produselor agricole şi silvice, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 338/2005, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare ordonanţa guvernului nr. 37/2005, recunoscute de autorităţile competente ale statului în conformitate cu prezentele norme metodologice.(2) se exceptează de la prevederile prezentelor norme metodologice organizaţiile de producători din sectorul fructelor şi legumelor şi din sectorul ...

Monitorul Oficial 342 din 05 Mai 2016 (M. Of. 342/2016)

 HOTĂRÂRE nr. 322 din 27 aprilie 2016 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii "Consolidare şi protecţie versanţi DN 7A km 63+200-km 86+601", judeţul Vâlcea EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 342 din 5 mai 2016

În conformitate cu prevederile art. 11 lit. c) şi d) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 84/2003 pentru înfiinţarea companiei naţionale de autostrăzi şi drumuri naţionale din românia - s.a. prin reorganizarea regiei autonome "administraţia naţională a drumurilor din românia", aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 47/2004, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 42 alin. (1) lit. a) din legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă indicatorii tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii "consolidare şi protecţie versanţi dn 7a ...

Monitorul Oficial 344 din 05 Mai 2016 (M. Of. 344/2016)

 REZOLUTIE nr. 2.253 din 17 decembrie 2015 adoptată de Consiliul de Securitate la cea de a 7587-a reuniune EMITENT: CONSILIUL DE SECURITATE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 344 din 5 mai 2016

Consiliul de securitate,reamintind rezoluţiile sale 1267 (1999), 1333 (2000), 1363 (2001), 1373 (2001), 1390 (2002), 1452 (2002), 1455 (2003), 1526 (2004), 1566 (2004), 1617 (2005), 1624 (2005), 1699 (2006), 1730 (2006), 1735 (2006), 1822 (2008), 1904 (2009), 1988 (2011), 1989 (2011), 2083 (2012), 2133 (2014), 2170 (2014), 2178 (2014), 2195 (2014), 2199 (2015), 2214 (2015) şi 2249 (2015),reafirmând că terorismul, sub toate formele şi în toate manifestările sale, constituie una dintre cele mai serioase ameninţări la adresa păcii şi securităţii şi că orice act de terorism este criminal şi nu îşi poate găsi justificare indiferent de motivaţia unui astfel de ...

Monitorul Oficial 342 din 05 Mai 2016 (M. Of. 342/2016)

 HOTĂRÂRE nr. 325 din 27 aprilie 2016 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 al Societăţii Naţionale de Transport Feroviar de Călători "C.F.R. - Călători" - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 342 din 5 mai 2016

Având în vedere prevederile legii bugetului de stat pe anul 2016 nr. 339/2015,în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 4 din ordonanţa guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, aprobată cu completări prin legea nr. 47/2014, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1 se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 al societăţii naţionale de transport feroviar de călători "c.f.r. - călători" - s.a., aflată sub autoritatea ...

 HOTĂRÂRE nr. 326 din 27 aprilie 2016 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 al Companiei Naţionale de Căi Ferate "C.F.R." - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 342 din 5 mai 2016

Având în vedere prevederile legii bugetului de stat pe anul 2016 nr. 339/2015,în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 4 din ordonanţa guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, aprobată cu completări prin legea nr. 47/2014, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 al companiei naţionale de căi ferate "c.f.r." - s.a., aflată sub autoritatea ministerului transporturilor, prevăzut în anexa ...

Monitorul Oficial 345 din 05 Mai 2016 (M. Of. 345/2016)

 HOTĂRÂRE nr. 31 din 25 aprilie 2016 pentru modificarea şi completarea anexei la Hotărârea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 1/2016 privind aprobarea Registrului public al auditorilor financiari din România, la 31 decembrie 2015 EMITENT: CAMERA AUDITORILOR FINANCIARI DIN ROMANIA PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 345 din 5 mai 2016

Având în vedere procesul-verbal nr. 2.611 din 25 aprilie 2016 privind consultarea electronică a membrilor consiliului camerei auditorilor financiari din românia şi votul valabil exprimat,în temeiul:- art. 6 alin. (3) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 75/1999 privind activitatea de audit financiar, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;- art. 15 alin. (3) şi art. 69 alin. (3) din regulamentul de organizare şi funcţionare a camerei auditorilor financiari din românia, aprobat prin hotărârea guvernului nr. 433/2011;- art. 23 din normele privind atribuirea calităţii de membru, înscrierea, evidenţa, retragerea şi suspendarea persoanelor fizice şi autorizarea, înscrierea, evidenţa, retragerea şi suspendarea persoanelor ...

Monitorul Oficial 341 din 04 Mai 2016 (M. Of. 341/2016)

 HOTĂRÂRE nr. 324 din 27 aprilie 2016 privind acordarea cetăţeniei române doamnei Dumansca Iulia (Yuliya) EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 341 din 4 mai 2016

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 13^1 alin. (1) din legea cetăţeniei române nr. 21/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. unic──────────din cauza conţinutului mare de date cu caracter personal din cadrul acestui act, fapt care depăşeşte scopul prezentei aplicaţii legislative în contextul legislaţiei aplicabile, acesta nu este prezent în baza de date legislativă disponibilă aici. pentru a accesa acest conţinut vă puteţi adresa monitorului oficial sau emitentului actului.──────────prim-ministrudacian julien cioloŞcontrasemnează:ministrul tineretului şi sportului,elisabeta lipăbucureşti, 27 aprilie 2016.nr. 324.-------

Monitorul Oficial 339 din 04 Mai 2016 (M. Of. 339/2016)

 HOTĂRÂRE nr. 285 din 13 aprilie 2016 privind aprobarea stemei comunei Tulgheş, judeţul Harghita EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 339 din 4 mai 2016

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 10 alin. 2 din legea nr. 102/1992 privind stema ţării şi sigiliul statului,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unic(1) se aprobă stema comunei tulgheş, judeţul harghita, prevăzută în anexa nr. 1.(2) descrierea şi semnificaţiile elementelor însumate ale stemei sunt prevăzute în anexa nr. 2.(3) anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. prim-ministru  dacian julien cioloŞcontrasemnează:---------------   viceprim-ministru,ministrul dezvoltării regionale   şi administraţiei publice,  vasile dîncubucureşti, 13 aprilie 2016.nr. 285.anexa 1 stema   comunei tulgheş, judeţul harghita──────────*) notă ctce:stema comunei tulgheş se găseşte în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 339, din 4 mai 2016, la ...

 HOTĂRÂRE nr. 312 din 20 aprilie 2016 privind aprobarea stemei comunei Vânătorii Mici, judeţul Giurgiu EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 339 din 4 mai 2016

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 10 alin. 2 din legea nr. 102/1992 privind stema ţării şi sigiliul statului,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unic(1) se aprobă stema comunei vânătorii mici, judeţul giurgiu, prevăzută în anexa nr. 1.(2) descrierea şi semnificaţiile elementelor însumate ale stemei sunt prevăzute în anexa nr. 2.(3) anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. prim-ministru  dacian julien cioloŞcontrasemnează:---------------   viceprim-ministru,ministrul dezvoltării regionale   şi administraţiei publice,  vasile dîncubucureşti, 20 aprilie 2016.nr. 312.anexa 1 stemacomunei vânătorii mici, judeţul giurgiu──────────*) notă ctce:stema comunei vânătorii mici se găseşte în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 339 din 4 ...

 HOTĂRÂRE nr. 286 din 20 aprilie 2016 privind aprobarea stemei comunei Barcani, judeţul Covasna EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 339 din 4 mai 2016

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 10 alin. 2 din legea nr. 102/1992 privind stema ţării şi sigiliul statului,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unic(1) se aprobă stema comunei barcani, judeţul covasna, prevăzută în anexa nr. 1.(2) descrierea şi semnificaţiile elementelor însumate ale stemei sunt prevăzute în anexa nr. 2.(3) anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. prim-ministru  dacian julien cioloŞcontrasemnează:---------------   viceprim-ministru,ministrul dezvoltării regionale   şi administraţiei publice,  vasile dîncubucureşti, 20 aprilie 2016.nr. 286.anexa 1 stemacomunei barcani, judeţul covasna──────────*) notă ctce:stema comunei barcani se găseşte în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 339 din 4 mai 2016, la ...

 HOTĂRÂRE nr. 315 din 20 aprilie 2016 privind aprobarea stemelor comunelor Boteşti şi Cordun, judeţul Neamţ EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 339 din 4 mai 2016

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 10 alin. 2 din legea nr. 102/1992 privind stema ţării şi sigiliul statului,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unic(1) se aprobă stemele comunelor boteşti şi cordun, judeţul neamţ, prevăzute în anexele nr. 1.1 şi 1.2.(2) descrierea şi semnificaţiile elementelor însumate ale stemelor sunt prevăzute în anexele nr. 2.1 şi 2.2.(3) anexele nr. 1.1, 1.2, 2.1 şi 2.2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. prim-ministru  dacian julien cioloŞcontrasemnează:---------------   viceprim-ministru,ministrul dezvoltării regionale   şi administraţiei publice,  vasile dîncubucureşti, 20 aprilie 2016.nr. 315.anexa 1.1 stema comunei boteşti, judeţul neamţ──────────*) notă ctce:stema comunei boteşti se găseşte în monitorul oficial al româniei, partea ...

Monitorul Oficial 338 din 04 Mai 2016 (M. Of. 338/2016)

 LISTĂ din 4 mai 2016 cuprinzând asociaţiile şi fundaţiile române, cu personalitate juridică, din municipiul Oradea cărora li s-au acordat subvenţii de la bugetul local în anul 2016, în conformitate cu prevederile Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială EMITENT: CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 338 din 4 mai 2016

Consiliul local al municipiului oradeaadministraŢia socialĂ comunitarĂ oradeaserviciul programe sociale*font 8*┌───┬─────────────────────┬─────────────────────┬──────────────┬─────────────────┬──────────────────────┐│nr.│ asociaţia/fundaţia │unitatea de asistenţă│ subvenţia │subvenţia totală/│ observaţii ││ │ │ socială │propusă pentru│asociaţie pentru │ ││ │ ...

Monitorul Oficial 340 din 04 Mai 2016 (M. Of. 340/2016)

 NORME DE APLICARE din 15 aprilie 2016 a Legii sănătăţii mintale şi a protecţiei persoanelor cu tulburări psihice nr. 487/2002 EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 340 din 4 mai 2016

Cap. i dispoziţii generaleart. 1 (1) prezentele norme de aplicare reglementează condiţiile speciale de îngrijire din structurile de psihiatrie pentru pacienţii adulţi şi copii, drepturile persoanelor internate în unităţile de profil, măsurile de contenţie, precum şi criteriile pe care o organizaţie neguvernamentală trebuie să le îndeplinească în situaţia în care efectuează vizite de monitorizare în unităţile sanitare cu specific psihiatric.(2) În cadrul programului naţional de sănătate mintală şi profilaxie în patologia psihiatrică al ministerului sănătăţii, centrul naţional de sănătate mintală şi luptă antidrog, cu avizul comisiei de psihiatrie şi psihiatrie pediatrică a ministerului sănătăţii, propune şi monitorizează programe de depistare ...

Monitorul Oficial 341 din 04 Mai 2016 (M. Of. 341/2016)

 HOTĂRÂRE nr. 316 din 20 aprilie 2016 privind actualizarea anexei nr. 26 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 341 din 4 mai 2016

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 20 alin. (1) din legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al art. 2^1 şi 2^2 din ordonanţa guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă modificarea anexei nr. 26 la hotărârea guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare, prin actualizarea valorii de inventar şi/sau a codului de clasificare, ...

Monitorul Oficial 337 din 03 Mai 2016 (M. Of. 337/2016)

 NORME TEHNICE din 29 aprilie 2016 privind acordarea statutului de operator economic autorizat EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 337 din 3 mai 2016

Cap. idispoziţii generaleart. 1(1) statutul de operator economic autorizat poate fi solicitat de operatorii economici definiţi la art. 5 din regulamentul (ue) nr. 952/2013 al parlamentului european şi al consiliului din 9 octombrie 2013 de stabilire a codului vamal al uniunii, care îndeplinesc criteriile enunţate la articolul 39 din actul normativ menţionat anterior.(2) statutul de operator economic autorizat se atestă prin emiterea autorizaţiilor prevăzute la art. 38 alin. 2 din regulamentul (ue) nr. 952/2013 al parlamentului european şi al consiliului din 9 octombrie 2013 de stabilire a codului vamal al uniunii.art. 2(1) autorizaţiile de operator economic autorizat, denumite în continuare ...

Cautare document
Club Legislatia Muncii
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5
 

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016