Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina: Lista acte din altele ianuarie 2016 Twitter Facebook

Acte altele ianuarie 2016

Monitorul Oficial 66 din 29 Ianuarie 2016 (M. Of. 66/2016)

 ORDONANŢĂ nr. 5 din 27 ianuarie 2016 pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2000 privind produsele agroalimentare ecologice EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 66 din 29 ianuarie 2016

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 1 pct. v.2 din legea nr. 346/2015 privind abilitarea guvernului de emite ordonanţe,guvernul româniei adoptă prezenta ordonanţă.art. iordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 34/2000 privind produsele agroalimentare ecologice, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 172 din 21 aprilie 2000, aprobată prin legea nr. 38/2001, cu modificările şi completările ulterioare, se completează după cum urmează:1. la articolul 2 alineatul (4), după litera k) se introduce o nouă literă, litera l), cu următorul cuprins:"l) efectuează controlul la operatorii de produse agroalimentare ecologice pe trasabilitatea şi conformitatea produselor, cu ...

 ORDONANŢĂ nr. 7 din 27 ianuarie 2016 pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 66 din 29 ianuarie 2016

Având în vedere necesitatea şi urgenţa compatibilizării depline a legislaţiei naţionale cu cea a uniunii europene în domeniul protecţiei naturii şi ţinând cont că pentru aplicarea regulamentului (ue) nr. 511/2014 al parlamentului european şi al consiliului din 16 aprilie 2014 privind măsurile de conformitate destinate utilizatorilor prevăzute în protocolul de la nagoya privind accesul la resursele genetice şi împărţirea corectă şi echitabilă a beneficiilor care rezultă din utilizarea acestora în uniune şi a regulamentului (ue) nr. 1.143/2014 al parlamentului european şi al consiliului din 22 octombrie 2014 privind prevenirea şi gestionarea introducerii şi răspândirii speciilor alogene invazive trebuie creat cadrul ...

 ORDONANŢĂ nr. 8 din 27 ianuarie 2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi şi în regim de închiriere EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 66 din 29 ianuarie 2016

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 1 pct. vii.4 din legea nr. 346/2015 privind abilitarea guvernului de a emite ordonanţe,guvernul româniei adoptă prezenta ordonanţă.art. i legea nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi şi în regim de închiriere, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 45 din 28 ianuarie 2003, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. la articolul 1^1, după litera ad) se introduce o nouă literă, litera ae), cu următorul cuprins:"ae) manager de transport în regim de taxi şi închiriere - persoana fizică angajată ...

Monitorul Oficial 68 din 29 Ianuarie 2016 (M. Of. 68/2016)

 ORDONANŢĂ nr. 11 din 27 ianuarie 2016 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 68 din 29 ianuarie 2016

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 1 pct. i.5 din legea nr. 346/2015 privind abilitarea guvernului de a emite ordonanţe,guvernul româniei adoptă prezenta ordonanţă.art. iordonanţa guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 549 din 29 august 2013, aprobată cu completări prin legea nr. 47/2014, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. la articolul 4 alineatul (1), ...

 ORDONANŢĂ nr. 12 din 27 ianuarie 2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 184/2001 privind organizarea şi exercitarea profesiei de arhitect EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 68 din 29 ianuarie 2016

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 1 pct. ii.3 din legea nr. 346/2015 privind abilitarea guvernului de a emite ordonanţe,guvernul româniei adoptă prezenta ordonanţă.articol unic legea nr. 184/2001 privind organizarea şi exercitarea profesiei de arhitect, republicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 470 din 26 iunie 2014, se modifică şi se completează după cum urmează:1. articolul 4 se modifică şi va avea următorul cuprins:"art. 4. - (1) poartă titlul de arhitect absolventul cu diplomă sau alt document echivalent eliberat de instituţiile de învăţământ superior de arhitectură recunoscute de statul român, care îndeplinesc criteriile ...

Monitorul Oficial 67 bis din 29 Ianuarie 2016 (M. Of. 67 bis/2016)

 ANEXE din 14 ianuarie 2016 la Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 90/2016 privind modificarea Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 2.284/2015 pentru aprobarea manualelor de proceduri aferente activităţii specifice Agenţiei pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale de finanţare privind submăsurile, măsurile şi schemele de ajutor de stat sau de minimis din cadrul Programului Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020 - Anexele 1 şi 2 EMITENT: MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 67 bis din 29 ianuarie 2016

Anexa 1manual de procedurĂ pentru implementare   - secţiunea ii autorizare plăţi -anexa 1.3formulare specifice submăsurianexa 1.3.2sub-măsura 6.1 "sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri" ┌─────────────────────────┬─────────────────────────┬────────────────────────┐ │ ministerul agriculturii │ pndr │ │ │ şi dezvoltării rurale │ 2014-2020 │ paginile 1-4 ...

Monitorul Oficial 66 din 29 Ianuarie 2016 (M. Of. 66/2016)

 ORDONANŢĂ nr. 9 din 27 ianuarie 2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 449/2003 privind vânzarea produselor şi garanţiile asociate acestora EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 66 din 29 ianuarie 2016

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 1 pct. i.2 din legea nr. 346/2015 privind abilitarea guvernului de a emite ordonanţe,guvernul româniei adoptă prezenta ordonanţă.art. ilegea nr. 449/2003 privind vânzarea produselor şi garanţiile asociate acestora, republicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 347 din 6 mai 2008, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. la articolul 2, literele a) şi e) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"a) consumator - persoana astfel definită la art. 2 pct. 2 din ordonanţa guvernului nr. 21/1992 privind protecţia consumatorilor, republicată, cu ...

Monitorul Oficial 68 din 29 Ianuarie 2016 (M. Of. 68/2016)

 ORDONANŢĂ nr. 10 din 27 ianuarie 2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 68 din 29 ianuarie 2016

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 1 pct. viii.2 din legea nr. 346/2015 privind abilitarea guvernului de a emite ordonanţe,guvernul româniei adoptă prezenta ordonanţă.articol uniclegea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 938 din 20 noiembrie 2006, cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. la articolul 26 alineatul (1), punctul 7 se modifică şi va avea următorul cuprins:"7. emite avizul privind documentaţiile de urbanism din zonele de protecţie a monumentelor istorice şi din zonele construite protejate;".2. la articolul 30, alineatul (1) se modifică ...

 ORDONANŢĂ nr. 13 din 27 ianuarie 2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 372/2005 privind performanţa energetică a clădirilor EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 68 din 29 ianuarie 2016

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 1 pct. ii.2 din legea nr. 346/2015 privind abilitarea guvernului de a emite ordonanţe,guvernul româniei adoptă prezenta ordonanţă.art. ilegea nr. 372/2005 privind performanţa energetică a clădirilor, republicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 451 din 23 iulie 2013, se modifică şi se completează după cum urmează:1. la articolul 2, după litera c) se introduce o nouă literă, litera c^1), cu următorul cuprins:"c^1) aplicarea cerinţelor minime de performanţă energetică la elementul/elementele care face/fac parte din anvelopa clădirii şi are/au un impact semnificativ asupra performanţei energetice a acesteia, în ...

Monitorul Oficial 64 din 28 Ianuarie 2016 (M. Of. 64/2016)

 HOTĂRÂRE nr. 18 din 27 ianuarie 2016 privind acordarea prestaţiilor sub forma biletelor de tratament balnear, pentru anul 2016, prin sistemul organizat şi administrat de Casa Naţională de Pensii Publice EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 64 din 28 ianuarie 2016

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 124 din legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1prezenta hotărâre are ca obiect de reglementare regulile de stabilire a numărului biletelor de tratament balnear pentru anul 2016 şi modul de acordare, distribuire şi de decontare a acestora.art. 2În unităţile de tratament balnear, proprietate a casei naţionale de pensii publice, este asigurat pentru anul 2016 un număr de maximum 59.641 de locuri la tratament balnear, repartizate pe maximum 19 serii de trimitere.art. 3la numărul de locuri prevăzut la ...

Monitorul Oficial 63 din 28 Ianuarie 2016 (M. Of. 63/2016)

 NORMELE METODOLOGICE din 19 ianuarie 2016 pentru stabilirea atribuţiilor structurilor Ministerului Afacerilor Interne în vederea aplicării prevederilor Legii nr. 105/2012 privind detaşarea experţilor naţionali la instituţiile şi organismele Uniunii Europene EMITENT: MINISTERUL AFACERILOR INTERNE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 63 din 28 ianuarie 2016

Cap. idispoziţii generaleart. 1(1) prezentele norme metodologie stabilesc un cadru unitar la nivelul ministerului afacerilor interne, denumit în continuare mai, privind parcurgerea procedurilor necesare detaşării personalului din cadrul unităţilor, instituţiilor sau structurilor mai, denumit în continuare personal mai, la instituţiile şi organismele uniunii europene (ue), potrivit prevederilor legii nr. 105/2012 privind detaşarea experţilor naţionali la instituţiile şi organismele uniunii europene.(2) dispoziţiile prezentelor norme metodologice se aplică de către structurile din cadrul aparatului central al mai, de către structurile din cadrul autorităţilor ori instituţiilor publice aflate în subordinea mai, precum şi de către structurile fără personalitate juridică din subordinea mai în ...

 NORMĂ nr. 2 din 20 ianuarie 2016 pentru modificarea alin. (1) al art. 47 din Normele privind Fondul de protecţie a victimelor străzii, puse în aplicare prin Ordinul preşedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 1/2008 EMITENT: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 63 din 28 ianuarie 2016

În conformitate cu prevederile art. 1 alin. (2), art. 2 alin. (1) lit. b), art. 3 alin. (1) lit. b), precum şi ale art. 6 alin. (2) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea autorităţii de supraveghere financiară, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 5^1 alin. (15)-(17) din legea nr. 32/2000 privind activitatea şi supravegherea intermediarilor în asigurări şi reasigurări cu modificările şi completările ulterioare,potrivit deliberărilor consiliului autorităţii de supraveghere financiară în şedinţa din data de 7 iulie 2015,autoritatea de supraveghere financiară emite ...

Monitorul Oficial 64 din 28 Ianuarie 2016 (M. Of. 64/2016)

 ORDONANŢĂ nr. 3 din 27 ianuarie 2016 pentru stabilirea unor măsuri de reorganizare şi eficientizare a activităţii unor structuri ale administraţiei publice centrale şi pentru modificarea unor acte normative EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 64 din 28 ianuarie 2016

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 1 pct. ii.4 şi ii.5 din legea nr. 346/2015 privind abilitarea guvernului de a emite ordonanţe,guvernul româniei adoptă prezenta ordonanţă.art. i(1) centrul de conferinţe şi centrul naţional de pregătire în statistică, instituţii publice cu personalitate juridică, finanţate integral din venituri proprii, aflate în subordinea institutului naţional de statistică, se reorganizează prin fuziunea prin absorbţie de către institutul naţional de statistică, la data intrării în vigoare a hotărârii guvernului prevăzute la art. iv.(2) activitatea diseminarea informaţiilor statistice româneşti, activitate finanţată integral din venituri proprii, care funcţionează pe lângă institutul naţional ...

Monitorul Oficial 65 din 28 Ianuarie 2016 (M. Of. 65/2016)

 ORDONANŢĂ nr. 6 din 27 ianuarie 2016 pentru modificarea art. 28 alin. (4^1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 49/2009 privind libertatea de stabilire a prestatorilor de servicii şi libertatea de a furniza servicii în România EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 65 din 28 ianuarie 2016

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi ale art. 1 pct. vi.1 din legea nr. 346/2015 privind abilitarea guvernului de a emite ordonanţe,guvernul româniei adoptă prezenta ordonanţă.art. ialineatul (4^1) al articolului 28 din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 49/2009 privind libertatea de stabilire a prestatorilor de servicii şi libertatea de a furniza servicii în românia, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 366 din 1 iunie 2009, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 68/2010, se modifică şi va avea următorul cuprins:"(4^1) constatarea contravenţiei şi aplicarea sancţiunii prevăzute la alin. (1) lit. d) se ...

Monitorul Oficial 64 din 28 Ianuarie 2016 (M. Of. 64/2016)

 ORDONANŢĂ nr. 4 din 27 ianuarie 2016 privind aprobarea plăţii cotizaţiei anuale de participare a României în calitate de membru afiliat la Asociaţia Internaţională a Securităţii Sociale (ISSA) şi completarea anexei nr. 1 la Ordonanţa Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plăţii cotizaţiilor la organizaţiile internaţionale interguvernamentale la care România este parte EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 64 din 28 ianuarie 2016

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 1 pct. iv.2 din legea nr. 346/2015 privind abilitarea guvernului de a emite ordonanţe,guvernul româniei adoptă prezenta ordonanţă.art. i(1) se aprobă plata cotizaţiei anuale de participare a româniei în calitate de membru afiliat la asociaţia internaţională a securităţii sociale (issa), stabilită anual de către organizaţie, în funcţie de numărul total de asiguraţi. pentru anul 2016 cotizaţia reprezintă limita echivalentului în lei al sumei de 43.500 franci elveţieni/an.(2) echivalentul în lei al sumelor reprezentând cotizaţia anuală prevăzută la alin. (1) se va calcula pe baza cursului de schimb valutar leu-franc ...

Monitorul Oficial 65 din 28 Ianuarie 2016 (M. Of. 65/2016)

 HOTĂRÂRE nr. 17 din 19 ianuarie 2016 pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 163/1994 privind transmiterea unui imobil în administrarea Curţii de Conturi şi pentru înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 65 din 28 ianuarie 2016

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 20 alin. (1) din legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. iimobilul situat în comuna tisău, judeţul buzău, poiana pinului, transmis în administrarea curţii de conturi prin hotărârea guvernului nr. 163/1994 privind transmiterea unui imobil în administrarea curţii de conturi, se utilizează de către curtea de conturi pentru funcţionarea centrului de pregătire profesională.art. iihotărârea guvernului nr. 163/1994 privind transmiterea unui imobil în administrarea curţii de conturi, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 105 din 26 aprilie 1994, ...

Monitorul Oficial 64 din 28 Ianuarie 2016 (M. Of. 64/2016)

 HOTĂRÂRE din 18 iunie 2013 în Cauza Pleşca împotriva României EMITENT: CURTEA EUROPEANĂ A DREPTURILOR OMULUI - SECŢIA A TREIA PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 64 din 28 ianuarie 2016

 (cererea nr. 2.158/08)   strasbourg   definitivĂ   18/09/2013hotărârea devine definitivă în condiţiile prevăzute la art. 44 § 2 din convenţie. aceasta poate suferi modificări de formă.În cauza pleşca împotriva româniei,curtea europeană a drepturilor omului (secţia a treia), reunită într-o cameră compusă din josep casadevall, preşedinte, alvina gyulumyan, jan sikuta, nona tsotsoria, kristina pardalos, johannes silvis, valeriu griţco, judecători, şi santiago quesada, grefier de secţie,după ce a deliberat în camera de consiliu, la 28 mai 2013,pronunţă prezenta hotărâre, adoptată la aceeaşi dată.   procedura1. la originea cauzei se află cererea nr. 2.158/08 îndreptată împotriva româniei, prin care un resortisant al acestui stat, domnul mihai pleşca (reclamantul), a sesizat ...

Monitorul Oficial 65 din 28 Ianuarie 2016 (M. Of. 65/2016)

 HOTĂRÂRE nr. 19 din 27 ianuarie 2016 privind transmiterea unei părţi din imobilul "Palatul Parlamentului", proprietate publică a statului, din administrarea Ministerului Justiţiei în administrarea Ministerului Fondurilor Europene, precum şi transmiterea, fără plată, a unor bunuri mobile, proprietate privată a statului, din patrimoniul Ministerului Justiţiei în patrimoniul Ministerului Fondurilor Europene EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 65 din 28 ianuarie 2016

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 867-869 din legea nr. 287/2009 privind codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, precum şi al art. 11 lit. m) din legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea guvernului româniei şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă transmiterea unei părţi din imobilul "palatul parlamentului", situat în municipiul bucureşti, proprietate publică a statului, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din administrarea ministerului justiţiei în administrarea ministerului fondurilor europene, cu destinaţia de sediu al ministerului fondurilor ...

Monitorul Oficial 58 din 27 Ianuarie 2016 (M. Of. 58/2016)

 HOTĂRÂRE nr. 44 din 21 ianuarie 2016 pentru modificarea şi completarea Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea concursului de promovare a judecătorilor şi procurorilor, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 621/2006 EMITENT: CONSILIUL SUPERIOR AL MAGISTRATURII - PLENUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 58 din 27 ianuarie 2016

Având în vedere dispoziţiile art. 38 alin. (1) din legea nr. 317/2004 privind consiliul superior al magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare, şi ale art. 106 lit. f) din legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 133 alin. (5) din constituţia româniei, republicată, şi ale art. 23 alin. (1) din legea nr. 317/2004, republicată, cu modificările ulterioare,plenul consiliului superior al magistraturii hotărăşte:art. iregulamentul privind organizarea şi desfăşurarea concursului de promovare a judecătorilor şi procurorilor, aprobat prin hotărârea plenului consiliului superior al magistraturii nr. 621/2006, publicată în monitorul oficial al româniei, partea ...

Monitorul Oficial 60 din 27 Ianuarie 2016 (M. Of. 60/2016)

 DISPOZIŢIE nr. 15 din 15 decembrie 2015 privind constatarea unei funcţii vacante şi înregistrarea unui nou membru în cadrul Comisiei de psihologie clinică şi psihoterapie a Colegiului Psihologilor din România EMITENT: COLEGIUL PSIHOLOGILOR DIN ROMÂNIA PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 60 din 27 ianuarie 2016

Având în vedere constatarea unei funcţii vacante în cadrul comisiei de psihologie clinică şi psihoterapie a colegiului psihologilor din românia, precum şi rezultatele alegerilor pentru forurile de conducere ale colegiului psihologilor din românia din data de 19 aprilie 2013, transmise de către convenţia naţională a colegiului psihologilor din românia,în temeiul dispoziţiilor art. 51 alin. (1) din normele de aplicare a legii nr. 213/2004 privind exercitarea profesiei de psiholog cu drept de liberă practică, înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea colegiului psihologilor din românia, aprobate prin hotărârea guvernului nr. 788/2005, cu completările ulterioare,preşedintele comitetului director al colegiului psihologilor din românia dispune:art. 1(1) se ...

 HOTĂRÂRE nr. 16 din 19 ianuarie 2016 privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 595/2009 pentru aplicarea Legii nr. 490/2004 privind stimularea financiară a personalului care gestionează fonduri comunitare EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 60 din 27 ianuarie 2016

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. ihotărârea guvernului nr. 595/2009 pentru aplicarea legii nr. 490/2004 privind stimularea financiară a personalului care gestionează fonduri comunitare, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 355 din 27 mai 2009, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. la articolul 1, litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:"a) gestionarea asistenţei financiare nerambursabile europene - totalitatea activităţilor de programare, implementare, monitorizare, raportare, evaluare, contractare, audit, verificare şi control tehnic şi financiar, efectuare a plăţilor, certificare, verificări suplimentare de fundamentare a ...

 HOTĂRÂRE nr. 3 din 22 ianuarie 2016 pentru aprobarea modelului listei electorale suplimentare care va fi folosit la alegerile locale EMITENT: AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 60 din 27 ianuarie 2016

Având în vedere prevederile art. 18 alin. (4) şi (5), ale art. 24, ale art. 85 alin. (4) lit. d) şi ale art. 87 alin. (1) din legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea legii nr. 393/2004 privind statutul aleşilor locali,în temeiul art. 126 alin. (2) din legea nr. 115/2015 şi al art. 104 alin. (1) şi (2) din legea nr. 208/2015 privind alegerea senatului şi a camerei deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea autorităţii electorale permanente, cu modificările şi completările ulterioare,autoritatea electorală ...

 HOTĂRÂRE nr. 4 din 22 ianuarie 2016 pentru aprobarea modelului extrasului de pe lista electorală permanentă, complementară şi suplimentară care va fi folosit la alegerile locale EMITENT: AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 60 din 27 ianuarie 2016

Având în vedere dispoziţiile art. 91 alin. (2) din legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea legii nr. 393/2004 privind statutul aleşilor locali,în temeiul art. 126 alin. (2) din legea nr. 115/2015 şi al art. 104 alin. (1) şi (2) din legea nr. 208/2015 privind alegerea senatului şi a camerei deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea autorităţii electorale permanente, cu modificările şi completările ulterioare,autoritatea electorală permanentă adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă modelul extrasului de pe lista electorală permanentă, complementară şi suplimentară care va ...

 HOTĂRÂRE nr. 5 din 22 ianuarie 2016 pentru aprobarea modelelor ştampilelor electorale care vor fi folosite la alegerile locale EMITENT: AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 60 din 27 ianuarie 2016

În temeiul prevederilor art. 126 alin. (2) din legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea legii nr. 393/2004 privind statutul aleşilor locali şi al art. 104 alin. (1) şi (2) din legea nr. 208/2015 privind alegerea senatului şi a camerei deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea autorităţii electorale permanente, cu modificările şi completările ulterioare,autoritatea electorală permanentă adoptă prezenta hotărâre.art. 1(1) se aprobă modelul ştampilei biroului electoral central care va fi folosit la alegerile locale, prevăzut în anexa nr. 1.(2) se aprobă modelul ştampilei ...

 HOTĂRÂRE nr. 6 din 22 ianuarie 2016 pentru aprobarea modelului timbrului autocolant care va fi folosit la alegerile locale EMITENT: AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 60 din 27 ianuarie 2016

Având în vedere dispoziţiile art. 85 alin. (11) din legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea legii nr. 393/2004 privind statutul aleşilor locali,în temeiul art. 126 alin. (2) din legea nr. 115/2015 şi al art. 104 alin. (1) şi (2) din legea nr. 208/2015 privind alegerea senatului şi a camerei deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea autorităţii electorale permanente, cu modificările şi completările ulterioare,autoritatea electorală permanentă adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă modelul timbrului autocolant care va fi folosit la alegerile locale, prevăzut în ...

 HOTĂRÂRE nr. 7 din 22 ianuarie 2016 pentru aprobarea modelului certificatului doveditor al alegerii consilierilor şi a primarilor EMITENT: AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 60 din 27 ianuarie 2016

Având în vedere prevederile art. 103 alin. (8) şi (9) din legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea legii nr. 393/2004 privind statutul aleşilor locali,în temeiul art. 126 alin. (2) din legea nr. 115/2015 şi al art. 104 alin. (1) şi (2) din legea nr. 208/2015 privind alegerea senatului şi a camerei deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea autorităţii electorale permanente, cu modificările şi completările ulterioare,autoritatea electorală permanentă adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă modelul certificatului doveditor al alegerii consilierilor şi a primarilor, prevăzut ...

Monitorul Oficial 59 bis din 27 Ianuarie 2016 (M. Of. 59 bis/2016)

 TABLOUL din 15 ianuarie 2016 Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România în anul 2016*) EMITENT: ASOCIATIA NAŢIONALĂ A EVALUATORILOR AUTORIZAŢI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 59 bis din 27 ianuarie 2016

──────────*) aprobat de hotărârea nr. 8/2016, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 59 din 27 ianuarie 2016.──────────tabloul conţine următoarele secţiuni:a) membrii titularilegendă  ei - evaluări de intreprinderi, de fond de comerţ şi alte active necorporale  epi - evaluări de bunuri imobile  ebm - evaluări de bunuri mobile  eif - evaluări de acţiuni şi alte instrumente financiare  ve - verificări de rapoarte de evaluare┌────┬─────────────────────────────────┬─────┬───────────────┬─────────────────┐│nr. │ nume şi prenume │legi-│ judeţ │ specializări ││crt.│ ...

Monitorul Oficial 59 din 27 Ianuarie 2016 (M. Of. 59/2016)

 HOTĂRÂRE nr. 8 din 15 ianuarie 2016 pentru aprobarea publicării Tabloului Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România în anul 2016 EMITENT: ASOCIATIA NAŢIONALĂ A EVALUATORILOR AUTORIZAŢI DIN ROMÂNIA PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 59 din 27 ianuarie 2016

În temeiul art. 12 alin. (1) din ordonanţa guvernului nr. 24/2011 privind unele măsuri în domeniul evaluării bunurilor, aprobată cu modificări prin legea nr. 99/2013, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 11 alin. (1) şi (8) din regulamentul de organizare şi funcţionare a asociaţiei naţionale a evaluatorilor autorizaţi din românia, aprobat prin hotărârea guvernului nr. 353/2012,consiliul director al asociaţiei naţionale a evaluatorilor autorizaţi din românia adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă publicarea tabloului asociaţiei naţionale a evaluatorilor autorizaţi din românia în anul 2016, prevăzut în anexa*) care face parte integrantă din prezenta hotărâre.──────────*) anexa se publică în monitorul oficial ...

Monitorul Oficial 57 din 26 Ianuarie 2016 (M. Of. 57/2016)

 HOTĂRÂRE nr. 2 din 22 ianuarie 2016 pentru aprobarea modelelor listelor electorale permanente care vor fi folosite la alegerile locale şi parlamentare EMITENT: AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 57 din 26 ianuarie 2016

Având în vedere prevederile art. 49 şi ale art. 120 din legea nr. 208/2015 privind alegerea senatului şi a camerei deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea autorităţii electorale permanente, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 126 alin. (2) din legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea legii nr. 393/2004 privind statutul aleşilor locali, al art. 104 alin. (1) şi (2) şi al art. 114 alin. (2) din legea nr. 208/2015, cu modificările şi completările ulterioare,autoritatea electorală permanentă adoptă prezenta hotărâre.art. 1(1) se ...

Monitorul Oficial 55 din 26 Ianuarie 2016 (M. Of. 55/2016)

 HOTĂRÂRE nr. 10 din 13 ianuarie 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 55 din 26 ianuarie 2016

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 63 din legea nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă normele metodologice de aplicare a legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.art. 2(1) constituie contravenţii, dacă nu au fost săvârşite în astfel de condiţii încât să fie considerate, potrivit legii penale, infracţiuni, următoarele fapte:a) utilizarea de către partidele politice a altor surse de venit decât cele prevăzute de legea nr. 334/2006, republicată;b) încălcarea ...

 NORME METODOLOGICE din 13 ianuarie 2016 de aplicare a Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 55 din 26 ianuarie 2016

Cap. idispoziţii generaleart. 1prezentele norme metodologice reglementează modul de aplicare a legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, republicată.art. 2(1) partidele politice pot obţine venituri şi efectua cheltuieli numai în condiţiile legii nr. 334/2006, republicată.(2) campaniile electorale sunt finanţate numai în condiţiile prevăzute de legea nr. 334/2006, republicată.art. 3(1) finanţarea activităţii curente a partidelor politice trebuie să respecte principiul egalităţii de şanse, după cum urmează:a) donaţiile şi împrumuturile pentru activitatea curentă a partidelor politice sunt plafonate, conform legii;b) cotizaţiile individuale ale membrilor de partid sunt plafonate, conform legii;c) folosirea, sub orice formă, a resurselor financiare, ...

Monitorul Oficial 57 din 26 Ianuarie 2016 (M. Of. 57/2016)

 NORME METODOLOGICE din 18 ianuarie 2016 privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare ale instituţiilor publice la 31 decembrie 2015 EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 57 din 26 ianuarie 2016

Cap. i prevederi generale1.1. autorităţile publice, ministerele şi celelalte organe ale administraţiei publice centrale şi locale, instituţiile publice autonome şi instituţiile publice subordonate au obligaţia, potrivit legii contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, să întocmească situaţii financiare trimestriale şi anuale.1.2. situaţiile financiare ale anului 2015 reprezintă documente oficiale de prezentare a situaţiei patrimoniului aflat în administrarea statului şi a unităţilor administrativ-teritoriale, precum şi a execuţiei bugetului de venituri şi cheltuieli la data de 31 decembrie 2015.1.3. situaţiile financiare anuale se compun din: bilanţ, contul de rezultat patrimonial, situaţia fluxurilor de trezorerie, situaţia modificărilor în structura activelor nete/capitalurilor ...

 HOTĂRÂRE nr. 1 din 22 ianuarie 2016 pentru aprobarea modelului listei susţinătorilor care va fi folosit la alegerile locale EMITENT: AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 57 din 26 ianuarie 2016

Având în vedere prevederile art. 47 alin. (1), art. 49 alin. (2), art. 50 şi 51 din legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea legii nr. 393/2004 privind statutul aleşilor locali,luând în considerare punctul de vedere al autorităţii naţionale de supraveghere a prelucrării datelor cu caracter personal nr. 21 din 4 ianuarie 2016,constatând că, potrivit prevederilor art. 51 alin. (2) din legea nr. 115/2015, lista susţinătorilor constituie act public, cu toate consecinţele prevăzute de lege,văzând că din interpretarea sistematică a dispoziţiilor art. 47 alin. ...

Monitorul Oficial 53 din 25 Ianuarie 2016 (M. Of. 53/2016)

 PROCEDURĂ din 26 noiembrie 2015 de notificare a infracţiunilor săvârşite de către un membru al forţelor armate străine pe teritoriul României EMITENT: MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 53 din 25 ianuarie 2016

Art. 1În situaţia îndeplinirii condiţiilor prevăzute de art. 46 alin. (1) şi (2) din legea nr. 291/2007 privind intrarea, staţionarea, desfăşurarea de operaţiuni sau tranzitul forţelor armate străine pe teritoriul româniei, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se întocmeşte o notificare conform modelului prezentat în anexa nr. 1.art. 2(1) obligativitatea întocmirii notificării prevăzute la art. 1 o au următoarele autorităţi, după cum urmează:a) autorităţile militare ale statului trimiţător;b) organele de urmărire şi cercetare penală române, sesizate pe orice cale;c) autorităţile militare române care au informaţii cu privire la săvârşirea infracţiunii.(2) autorităţile militare române prevăzute la alin. (1) lit. c) reprezintă ...

Monitorul Oficial 51 din 25 Ianuarie 2016 (M. Of. 51/2016)

 HOTĂRÂRE nr. 14 din 19 ianuarie 2016 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 122/2006 privind azilul în România, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.251/2006 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 51 din 25 ianuarie 2016

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. i normele metodologice de aplicare a legii nr. 122/2006 privind azilul în românia, aprobate prin hotărârea guvernului nr. 1.251/2006, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 805 din 25 septembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. la articolul 2, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu următorul cuprins:"(1^1) dacă este cazul pentru o înţelegere adecvată din partea solicitantului, informarea prevăzută la art. 17 alin. (1) lit. f) şi la art. 118 din lege se ...

Monitorul Oficial 54 din 25 Ianuarie 2016 (M. Of. 54/2016)

 HOTĂRÂRE nr. 15 din 19 ianuarie 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 248/2015 privind stimularea participării în învăţământul preşcolar a copiilor provenind din familii defavorizate şi a procedurii de acordare a tichetelor sociale pentru grădiniţă EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 54 din 25 ianuarie 2016

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 4 alin. (1) şi art. 9 alin. (2) din legea nr. 248/2015 privind stimularea participării în învăţământul preşcolar a copiilor provenind din familii defavorizate,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicse aprobă normele metodologice de aplicare a prevederilor legii nr. 248/2015 privind stimularea participării în învăţământul preşcolar a copiilor provenind din familii defavorizate şi procedura de acordare a tichetelor sociale pentru grădiniţă, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.   prim-ministrudacian julien cioloŞ  contrasemnează:  --------------- ministrul muncii, familiei,protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice,claudia-ana costea p. ministrul finanţelor publice, daniela pescaru, secretar de statviceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionaleşi administraţiei publice,   vasile dîncu   ministrul ...

 NORME METODOLOGICE din 19 ianuarie 2016 de aplicare a prevederilor Legii nr. 248/2015 privind stimularea participării în învăţământul preşcolar a copiilor provenind din familii defavorizate şi procedura de acordare a tichetelor sociale pentru grădiniţă EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 54 din 25 ianuarie 2016

Art. 1(1) beneficiază de stimulentul educaţional acordat sub formă de tichete sociale pentru grădiniţă, denumit în continuare stimulent, în cadrul programului de interes naţional, denumit în continuare program, prevăzut de legea nr. 248/2015 privind stimularea participării în învăţământul preşcolar a copiilor provenind din familii defavorizate, denumită în continuare lege, copiii din familii defavorizate, cetăţeni români, care au domiciliul sau reşedinţa în românia, în vederea creşterii accesului la educaţie al acestora.(2) stimulentul se acordă şi copiilor din familii defavorizate, cetăţeni români, fără domiciliu sau reşedinţă şi/sau fără locuinţă, denumiţi în continuare persoane fără adăpost, numai pe perioada în care se află ...

Monitorul Oficial 53 din 25 Ianuarie 2016 (M. Of. 53/2016)

 PROCEDURĂ din 21 decembrie 2015 de notificare a infracţiunilor săvârşite de către un membru al forţelor armate străine pe teritoriul României EMITENT: MINISTERUL AFACERILOR INTERNE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 53 din 25 ianuarie 2016

Art. 1În situaţia îndeplinirii condiţiilor prevăzute de art. 46 alin. (1) şi (2) din legea nr. 291/2007 privind intrarea, staţionarea, desfăşurarea de operaţiuni sau tranzitul forţelor armate străine pe teritoriul româniei, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se întocmeşte o notificare conform modelului prezentat în anexa nr. 1.art. 2(1) obligativitatea întocmirii notificării prevăzute la art. 1 o au următoarele autorităţi, după cum urmează:a) autorităţile militare ale statului trimiţător;b) organele de urmărire şi cercetare penală române, sesizate pe orice cale;c) autorităţile militare române care au informaţii cu privire la săvârşirea infracţiunii.(2) autorităţile militare române prevăzute la alin. (1) lit. c) reprezintă ...

 PROCEDURĂ din 12 ianuarie 2016 de notificare a infracţiunilor săvârşite de către un membru al forţelor armate străine pe teritoriul României EMITENT: MINISTERUL JUSTIŢIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 53 din 25 ianuarie 2016

Art. 1În situaţia îndeplinirii condiţiilor prevăzute de art. 46 alin. (1) şi (2) din legea nr. 291/2007 privind intrarea, staţionarea, desfăşurarea de operaţiuni sau tranzitul forţelor armate străine pe teritoriul româniei, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se întocmeşte o notificare conform modelului prezentat în anexa nr. 1.art. 2(1) obligativitatea întocmirii notificării prevăzute la art. 1 o au următoarele autorităţi, după cum urmează:a) autorităţile militare ale statului trimiţător;b) organele de urmărire şi cercetare penală române, sesizate pe orice cale;c) autorităţile militare române care au informaţii cu privire la săvârşirea infracţiunii.(2) autorităţile militare române prevăzute la alin. (1) lit. c) reprezintă ...

Monitorul Oficial 52 din 25 Ianuarie 2016 (M. Of. 52/2016)

 SENTINŢĂ CIVILĂ nr. 1.929 din 11 iunie 2013 referitoare la pronunţarea asupra cauzei de contencios administrativ şi fiscal formulate de reclamanta S.C. NIC&GIL IMPEX - S.R.L., în contradictoriu cu pârâţii Ministerul Transporturilor, Consiliul Concurenţei şi Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării, având ca obiect "anulare act administrativ" EMITENT: CURTEA DE APEL BUCUREŞTI - SECŢIA A VIII-A CONTENCIOS ADMINISTRATIV ŞI FISCAL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 52 din 25 ianuarie 2016

Dosar nr. 1.183/2/2013completul compus din:preşedinte - ionel radugrefier - mariana dincăpe rol se află pronunţarea asupra cauzei de contencios administrativ şi fiscal formulate de reclamanta s.c. nic&gil impex - s.r.l., în contradictoriu cu pârâţii ministerul transporturilor, consiliul concurenţei şi consiliul naţional pentru combaterea discriminării, având ca obiect "anulare act administrativ".dezbaterile asupra excepţiei lipsei calităţii procesuale pasive a pârâţilor consiliul naţional pentru combaterea discriminării şi consiliul concurenţei şi asupra fondului cauzei au avut loc în şedinţa publică din data de 28 mai 2013, fiind consemnate în încheierea de şedinţă de la acea dată, parte integrantă din prezenta, când ...

Monitorul Oficial 51 din 25 Ianuarie 2016 (M. Of. 51/2016)

 ORDONANŢĂ nr. 2 din 19 ianuarie 2016 pentru modificarea Legii nr. 206/2004 privind buna conduită în cercetarea ştiinţifică, dezvoltarea tehnologică şi inovare EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 51 din 25 ianuarie 2016

Luând în considerare faptul că neadoptarea acestor măsuri imediate şi a reglementărilor lor pentru implementare, prin ordonanţă, ar genera disfuncţionalităţi majore cu efecte negative asupra bunei desfăşurări a sistemului naţional de învăţământ, dar şi asupra categoriilor de beneficiari,întrucât învăţământul constituie prioritate naţională, iar unul dintre principiile legale ce îl guvernează este principiul descentralizării, în baza căruia deciziile principale se iau de către actorii implicaţi direct în proces,având în vedere faptul că organizarea studiilor universitare pe trei cicluri, respectiv studii universitare de licenţă, studii universitare de masterat şi studii universitare de doctorat, a fost reglementată de legea nr. 288/2004 privind organizarea ...

Monitorul Oficial 50 din 22 Ianuarie 2016 (M. Of. 50/2016)

 NORMĂ nr. 1 din 13 ianuarie 2016 pentru modificarea şi completarea Normei Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 23/2014 privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă pentru prejudicii produse prin accidente de vehicule EMITENT: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 50 din 22 ianuarie 2016

Potrivit deliberărilor consiliului autorităţii de supraveghere financiară în şedinţa din data de 13 ianuarie 2016,în baza prevederilor art. 53 din legea nr. 136/1995 privind asigurările şi reasigurările în românia, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 1 alin. (2), art. 2 alin. (1) lit. b), art. 3 alin. (1) lit. b), precum şi ale art. 6 alin. (2) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea autorităţii de supraveghere financiară, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare,autoritatea de supraveghere financiară emite următoarea normă:art. inorma autorităţii de supraveghere ...

Monitorul Oficial 49 din 22 Ianuarie 2016 (M. Of. 49/2016)

 HOTĂRÂRE nr. 13 din 19 ianuarie 2016 pentru aprobarea Amendamentului nr. 6 convenit între Guvernul României şi Banca Europeană de Investiţii, prin scrisoarea semnată la Luxemburg la 21 septembrie 2015 şi la Bucureşti la 1 octombrie 2015, la Contractul de finanţare dintre România şi Banca Europeană de Investiţii destinat finanţării proiectului privind reabilitarea sectorului sanitar, semnat la Bucureşti la 28 februarie 2005 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 49 din 22 ianuarie 2016

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 5 alin. (2) din hotărârea guvernului nr. 442/2005 pentru aprobarea contractului de finanţare dintre românia şi banca europeană de investiţii destinat finanţării proiectului privind reabilitarea sectorului sanitar, semnat la bucureşti la 28 februarie 2005, cu completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unic se aprobă amendamentul nr. 6*) convenit între guvernul româniei, prin ministerul finanţelor publice, şi banca europeană de investiţii, prin scrisoarea semnată la luxemburg la 21 septembrie 2015 şi la bucureşti la 1 octombrie 2015, la contractul de finanţare dintre românia şi banca europeană de investiţii destinat finanţării ...

Monitorul Oficial 50 din 22 Ianuarie 2016 (M. Of. 50/2016)

 HOTĂRÂRE nr. 11 din 13 ianuarie 2016 privind constituirea comisiilor de insolvenţă la nivel central şi teritorial prevăzute de Legea nr. 151/2015 privind procedura insolvenţei persoanelor fizice EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 50 din 22 ianuarie 2016

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 92 alin. (1) din legea nr. 151/2015 privind procedura insolvenţei persoanelor fizice, cu modificările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.secŢiunea 1comisia de insolvenţă la nivel centralart. 1(1) comisia de insolvenţă la nivel central se înfiinţează după cum urmează:a) ministerul finanţelor publice, ministerul justiţiei şi ministerul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice desemnează fiecare, prin ordin al ministrului, câte un membru titular şi un supleant;b) oficiul naţional al registrului comerţului desemnează, prin decizie a directorului general, un membru titular şi un supleant, din cadrul direcţiei buletinul procedurilor de insolvenţă;c) autoritatea ...

Monitorul Oficial 48 din 21 Ianuarie 2016 (M. Of. 48/2016)

 HOTĂRÂRE nr. 7 din 13 ianuarie 2016 pentru aprobarea Înţelegerii dintre Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor din România şi Ministerul Agriculturii din Republica Cehă privind cooperarea în domeniul silviculturii, semnată la Bucureşti la 9 iunie 2015 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 48 din 21 ianuarie 2016

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 20 din legea nr. 590/2003 privind tratatele,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicse aprobă Înţelegerea dintre ministerul mediului, apelor şi pădurilor din românia şi ministerul agriculturii din republica cehă privind cooperarea în domeniul silviculturii, semnată la bucureşti la 9 iunie 2015.prim-ministrudacian julien cioloŞ  contrasemnează:  --------------- ministrul mediului, apelor şi pădurilor, cristiana paşca palmer  ministrul afacerilor externe, lazăr comănescubucureşti, 13 ianuarie 2016.nr. 7.ÎnŢelegere între ministerul mediului, apelor şi pădurilor   din românia şi ministerul agriculturii dinrepublica cehă privind cooperarea în domeniul silviculturiiministerul mediului, apelor şi pădurilor din românia şi ministerul agriculturii din republica cehă, denumite în continuare părţi,reiterând faptul că ...

 ÎNŢELEGERE din 9 iunie 2015 între Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor din România şi Ministerul Agriculturii din Republica Cehă privind cooperarea în domeniul silviculturii EMITENT: ACT INTERNAŢIONAL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 48 din 21 ianuarie 2016

Ministerul mediului, apelor şi pădurilor din românia şi ministerul agriculturii din republica cehă, denumite în continuare părţi,reiterând faptul că guvernele lor sunt părţi la protocolul privind managementul durabil al pădurilor la convenţia-cadru privind protecţia şi dezvoltarea durabilă a carpaţilor,convinse de necesitatea de a dezvolta, pe termen lung, colaborarea bilaterală în domeniul silviculturii,au convenit după cum urmează:art. 1părţile colaborează în domeniul silviculturii, în baza principiului egalităţii în drepturi şi beneficiului reciproc, în conformitate cu legislaţia lor naţională în vigoare.art. 2colaborarea între părţi are loc în următoarele domenii:a) managementul durabil al pădurilor, inclusiv extinderea suprafeţei pădurilor, rolul de producţie al pădurilor şi ...

Monitorul Oficial 46 din 20 Ianuarie 2016 (M. Of. 46/2016)

 HOTĂRÂRE nr. 2 din 6 ianuarie 2016 privind modificarea datelor de identificare şi actualizarea valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului şi transmiterea acestuia din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Justiţiei în domeniul public al oraşului Băneasa, judeţul Constanţa EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 46 din 20 ianuarie 2016

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 9 alin. (1) şi art. 20 din legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al art. 869 din legea nr. 287/2009 privind codul civil, republicată, cu modificările ulterioare,având în vedere prevederile art. 2^1 şi 2^2 din ordonanţa guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă modificarea datelor de identificare şi actualizarea valorii de inventar a imobilului aflat în domeniul public al ...

 HOTĂRÂRE nr. 4 din 6 ianuarie 2016 privind modificarea anexei nr. 13 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 46 din 20 ianuarie 2016

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 867 alin. (1) din legea nr. 287/2009 privind codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, şi al art. 20 alin. (1) din legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea în administrarea ministerului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice - agenţia naţională pentru plăţi şi inspecţie socială - agenţia judeţeană pentru plăţi şi inspecţie socială braşov a unui imobil având datele de identificare prevăzute în anexa nr. ...

Monitorul Oficial 45 din 20 Ianuarie 2016 (M. Of. 45/2016)

 PROCEDURĂ din 14 ianuarie 2016 de aplicare a acordării eşalonării la plată de către organul fiscal central EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 45 din 20 ianuarie 2016

Art. 1 obiectul înlesnirilor la plată(1) organul fiscal competent poate acorda următoarele înlesniri la plata obligaţiilor fiscale:a) eşalonarea la plată, la cererea debitorului, a obligaţiilor fiscale;b) amânarea la plată, în condiţiile legii, a penalităţilor de întârziere aferente obligaţiilor fiscale eşalonate la plată, în vederea anulării, până la data finalizării eşalonării la plată;c) amânarea la plată, în condiţiile legii, a unui procent de 50% din majorările de întârziere, reprezentând componenta de penalitate a acestora, aferente obligaţiilor fiscale eşalonate la plată, în vederea anulării, până la data finalizării eşalonării la plată;d) amânarea la plată a penalităţilor de nedeclarare aferente obligaţiilor fiscale principale ...

Monitorul Oficial 43 din 20 Ianuarie 2016 (M. Of. 43/2016)

 REZOLUTIE nr. 2.246 din 10 noiembrie 2015 adoptată de Consiliul de Securitate la cea de a 7.554-a reuniune din data de 10 noiembrie 2015 EMITENT: CONSILIUL DE SECURITATE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 43 din 20 ianuarie 2016

Consiliul de securitate,reamintind rezoluţiile sale anterioare şi declaraţiile cu privire la situaţia din somalia, în special rezoluţiile nr. 1814 (2008), 1816 (2008), 1838 (2008), 1844 (2008), 1846 (2008), 1851 (2008), 1897 (2009), 1918 (2010), 1950 (2010), 1976 (2011), 2015 (2011), 2020 (2011), 2077 (2012), 2125 (2013) şi 2184 (2014), precum şi declaraţia preşedintelui său (s/prst/2010/16) din 25 august 2010 şi (s/prst/2012/24) din 19 noiembrie 2012,salutând raportul secretarului general (s/2015/776), solicitat prin rezoluţia 2184 (2014), privitor la punerea în aplicare a acelei rezoluţii şi la situaţia în legătură cu pirateria şi tâlhăria armată pe mare în largul coastelor somaliei,reafirmând respectul său ...

Monitorul Oficial 42 din 20 Ianuarie 2016 (M. Of. 42/2016)

 HOTĂRÂRE nr. 81 din 30 decembrie 2015 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 74/2014 privind aprobarea formularelor pentru raportarea anuală a membrilor Camerei Auditorilor Financiari din România EMITENT: CAMERA AUDITORILOR FINANCIARI DIN ROMANIA PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 42 din 20 ianuarie 2016

Având în vedere procesul-verbal nr. 8.623 din 30 decembrie 2015 privind consultarea electronică a membrilor consiliului camerei auditorilor financiari din românia şi votul valabil exprimat,în temeiul prevederilor:- art. 6 alin. (3) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 75/1999 privind activitatea de audit financiar, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;- art. 15 alin. (3) din regulamentul de organizare şi funcţionare a camerei auditorilor financiari din românia, aprobat prin hotărârea guvernului nr. 433/2011;- art. 7 din hotărârea consiliului camerei auditorilor financiari din românia nr. 51/2015 privind modalitatea de adoptare a hotărârilor consiliului camerei auditorilor financiari din românia,consiliul camerei auditorilor financiari din ...

Monitorul Oficial 44 din 20 Ianuarie 2016 (M. Of. 44/2016)

 ORDONANŢĂ nr. 1 din 19 ianuarie 2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 290/2004 privind cazierul judiciar EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 44 din 20 ianuarie 2016

Din necesitatea de a facilita accesul cetăţenilor români aflaţi în străinătate la servicii publice eficiente şi operative din partea statului român,în contextul informatizării procedurilor consulare îndeplinite de misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale româniei în străinătate,în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 1 pct. iii.2 din legea nr. 346/2015 privind abilitarea guvernului de a emite ordonanţe,guvernul româniei adoptă prezenta ordonanţă.articol uniclegea nr. 290/2004 privind cazierul judiciar, republicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 777 din 13 noiembrie 2009, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. la articolul 29, ...

Monitorul Oficial 41 din 19 Ianuarie 2016 (M. Of. 41/2016)

 HOTĂRÂRE nr. 12 din 19 ianuarie 2016 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2016, pentru municipiul Iaşi, judeţul Iaşi EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 41 din 19 ianuarie 2016

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 29 din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 71/2015, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă suplimentarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2016, cu suma de 100 mii lei, din fondul de rezervă bugetară la dispoziţia guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2016, şi alocarea acesteia bugetului local ...

Monitorul Oficial 36 din 19 Ianuarie 2016 (M. Of. 36/2016)

 HOTĂRÂRE nr. 9 din 13 ianuarie 2016 privind reaprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii "R 113 - Penitenciar Giurgiu" EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 36 din 19 ianuarie 2016

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 42 alin. (2) din legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se reaprobă indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiţii "r 113 - penitenciar giurgiu", prevăzuţi în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.art. 2finanţarea obiectivului de investiţii se realizează din veniturile proprii ale administraţiei naţionale a penitenciarelor, de la bugetul de stat, prin bugetul ministerului justiţiei, în limita sumelor aprobate anual cu această destinaţie, conform programelor de investiţii publice aprobate potrivit legii.art. 3administraţia naţională a penitenciarelor şi penitenciarul giurgiu răspund ...

Monitorul Oficial 38 bis din 19 Ianuarie 2016 (M. Of. 38 bis/2016)

 ANEXĂ din 11 decembrie 2015 privind Registrul naţional al asistenţilor sociali din România EMITENT: COLEGIUL NAŢIONAL AL ASISTENŢILOR SOCIALI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 38 bis din 19 ianuarie 2016

──────────*) aprobată de hotărârea nr. 118 din 11 decembrie 2015 publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 38 din 19 ianuarie 2016.──────────partea i ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ alba │ ├──────┬──────────────────────────────┬──────────────┬─────────────┬──────────┤ │nr. ...

Monitorul Oficial 38 din 19 Ianuarie 2016 (M. Of. 38/2016)

 HOTĂRÂRE nr. 118 din 11 decembrie 2015 privind aprobarea Registrului naţional al asistenţilor sociali din România EMITENT: COLEGIUL NAŢIONAL AL ASISTENŢILOR SOCIALI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 38 din 19 ianuarie 2016

În temeiul dispoziţiilor art. 27 din legea nr. 466/2004 privind statutul asistentului social, cu modificările ulterioare, şi al dispoziţiilor art. 53 alin. (1) lit. m) din regulamentul de organizare şi funcţionare al colegiului naţional al asistenţilor sociali, aprobat prin hotărârea congresului naţional al colegiului naţional al asistenţilor sociali nr. 1/2012,biroul executiv al colegiului naţional al asistenţilor sociali hotărăşte:art. 1se aprobă registrul naţional al asistenţilor sociali din românia, prevăzut în anexa*) care face parte integrantă din prezenta hotărâre.──────────*) anexa se publică în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 38 bis, care se poate achiziţiona de la centrul pentru relaţii cu ...

Monitorul Oficial 36 bis din 19 Ianuarie 2016 (M. Of. 36 bis/2016)

 ANEXĂ din 8 ianuarie 2016 la Ordinul nr. 30 din 8 ianuarie 2016 privind aprobarea Manualului de procedură pentru implementarea proiectelor finanţate prin măsura 20 "Asistenţă tehnică" descrisă în capitolul 15.6 din cadrul Programului Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020 EMITENT: MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 36 bis din 19 ianuarie 2016

┌──────────────┬──────────────────────────────────────────────────────┬────────┐│ ministerul │ pndr 2014-2020 │ pagina ││ agriculturii │ manual de procedurĂ │ 1 - 91 ││şi dezvoltării│ pentru implementarea proiectelor finanŢate ...

Monitorul Oficial 34 din 18 Ianuarie 2016 (M. Of. 34/2016)

 HOTĂRÂRE nr. 8 din 13 ianuarie 2016 pentru modificarea art. 5 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 776/2015 privind înfiinţarea Comitetului interministerial pentru coordonarea politicilor şi acţiunilor aferente produselor din tutun şi produselor conexe EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 34 din 18 ianuarie 2016

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicalineatul (1) al articolului 5 din hotărârea guvernului nr. 776/2015 privind înfiinţarea comitetului interministerial pentru coordonarea politicilor şi acţiunilor aferente produselor din tutun şi produselor conexe, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 731 din 30 septembrie 2015, se modifică şi va avea următorul cuprins:"art. 5. - (1) comitetul director este coordonat de preşedintele comitetului şi are în componenţă reprezentanţi desemnaţi, la nivel de secretar de stat, ai următoarelor autorităţi şi instituţii publice centrale cu atribuţii în domeniu: ministerul sănătăţii, ministerul afacerilor interne, ministerul afacerilor externe, ...

 NORME DE SECURITATE NUCLEARĂ din 28 decembrie 2015 privind managementul îmbătrânirii pentru instalaţiile nucleare EMITENT: COMISIA NAŢIONALĂ PENTRU CONTROLUL ACTIVITĂŢILOR NUCLEARE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 34 din 18 ianuarie 2016

Cap. idomeniu, scop, definiţiisecŢiunea 1domeniu şi scopart. 1(1) prezentele norme sunt emise în conformitate cu prevederile legii nr. 111/1996 privind desfăşurarea în siguranţă, reglementarea, autorizarea şi controlul activităţilor nucleare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.(2) prin prezentele norme se stabilesc cerinţele generale de securitate nucleară privind managementul îmbătrânirii pentru instalaţiile nucleare.(3) prevederile prezentelor norme se aplică titularilor de autorizaţie pentru faza de exploatare a unei instalaţii nucleare.art. 2prezentele norme se aplică următoarelor categorii de instalaţii nucleare:a) centrale nuclearoelectrice;b) reactoare de cercetare, reactoare de putere zero şi ansambluri subcritice;c) reactoare de demonstraţie;d) fabrici de combustibil nuclear;e) instalaţii de stocare a combustibilului ...

Monitorul Oficial 31 din 15 Ianuarie 2016 (M. Of. 31/2016)

 CIRCULARĂ nr. 1 din 11 ianuarie 2016 privind ratele dobânzilor plătite la rezervele minime obligatorii constituite în lei şi în euro începând cu perioada de aplicare 24 decembrie 2015-23 ianuarie 2016 EMITENT: BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 31 din 15 ianuarie 2016

În baza dispoziţiilor art. 5 şi art. 8 alin. (3) din legea nr. 312/2004 privind statutul băncii naţionale a româniei,în aplicarea prevederilor art. 15, 16 şi 17 din regulamentul băncii naţionale a româniei nr. 6/2002 privind regimul rezervelor minime obligatorii, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 48 din legea nr. 312/2004,consiliul de administraţie al băncii naţionale a româniei hotărăşte:Începând cu perioada de aplicare 24 decembrie 2015-23 ianuarie 2016, rata dobânzii plătită la rezervele minime obligatorii constituite în lei este de 0,14% pe an, iar rata dobânzii plătită la rezervele minime obligatorii constituite în euro este de 0,09% pe an.   preşedintele ...

 CIRCULARĂ nr. 2 din 11 ianuarie 2016 privind modificarea ratei rezervelor minime obligatorii pentru mijloacele băneşti în valută EMITENT: BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 31 din 15 ianuarie 2016

În baza dispoziţiilor art. 5 şi 8 din legea nr. 312/2004 privind statutul băncii naţionale a româniei,în aplicarea prevederilor art. 13 din regulamentul băncii naţionale a româniei nr. 6/2002 privind regimul rezervelor minime obligatorii, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 48 din legea nr. 312/2004,consiliul de administraţie al băncii naţionale a româniei hotărăşte:Începând cu perioada de aplicare 24 ianuarie-23 februarie 2016, rata rezervelor minime obligatorii pentru mijloacele băneşti în valută cu scadenţa mai mică de 2 ani de la finele perioadei de observare şi mijloacele băneşti în valută cu scadenţa reziduală mai mare de 2 ani de la finele ...

Monitorul Oficial 28 din 15 Ianuarie 2016 (M. Of. 28/2016)

 ORDIN nr. 923 din 11 iulie 2014 (*republicat*) pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv şi a Codului specific de norme profesionale pentru persoanele care desfăşoară activitatea de control financiar preventiv propriu*) EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 28 din 15 ianuarie 2016

──────────*) republicat în temeiul art. ii din ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.139/2015 privind modificarea şi completarea ordinului ministrului finanţelor publice nr. 923/2014 pentru aprobarea normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv şi a codului specific de norme profesionale pentru persoanele care desfăşoară activitatea de control financiar preventiv propriu, publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 742 din 5 octombrie 2015.ordinul ministrului finanţelor publice nr. 923/2014 a fost publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 555 din 28 iulie 2014.──────────art. 1 se aprobă normele metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv, prevăzute în ...

 NORME METODOLOGICE GENERALE din 11 iulie 2014 (*republicată*) referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv*) EMITENT: Ministerul Finanţelor Publice PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 28 din 15 ianuarie 2016

──────────aprobate de ordinul nr. 923 din 11 iulie 2014, publicat în monitorul oficial, partea i, nr. 28 din 15 ianuarie 2016.────────────────────*) republicate în temeiul art. ii din ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.139/2015 privind modificarea şi completarea ordinului ministrului finanţelor publice nr. 923/2014 pentru aprobarea normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv şi a codului specific de norme profesionale pentru persoanele care desfăşoară activitatea de control financiar preventiv propriu, publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 742 din 5 octombrie 2015.────────── a. dispoziţii generale1. scopul controlului financiar preventiv şi categoriile de operaţiuni asupra cărora se ...

 ANEXĂ din 11 iulie 2014 (*republicată*) privind Codul specific de norme profesionale pentru persoanele care exercită activitatea de control financiar preventiv propriu*) EMITENT: Ministerul Finanţelor Publice PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 28 din 15 ianuarie 2016

────────────────────*) republicată în temeiul art. ii din ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.139/2015 privind modificarea şi completarea ordinului ministrului finanţelor publice nr. 923/2014 pentru aprobarea normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv şi a codului specific de norme profesionale pentru persoanele care desfăşoară activitatea de control financiar preventiv propriu, publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 742 din 5 octombrie 2015.────────────────────cap. idispoziţii generale1. prevederile prezentului cod se aplică persoanelor desemnate pentru exercitarea controlului financiar preventiv propriu şi persoanelor care îndeplinesc această atribuţie pe bază de contract, în condiţiile legii, la entităţile publice, aşa cum acestea sunt definite în ...

Monitorul Oficial 27 din 14 Ianuarie 2016 (M. Of. 27/2016)

 HOTĂRÂRE nr. 5 din 13 ianuarie 2016 privind stabilirea plafonului maxim pentru cheltuielile de cazare aferente imobilelor cu destinaţia de locuinţă de serviciu şi imobilelor cu destinaţia de locuinţă, propuse în vederea vânzării, din fondul locativ administrat de Regia Autonomă "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat" pentru anul 2016 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 27 din 14 ianuarie 2016

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 14^2 alin. (2) şi art. 14^9 alin. (6) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 101/2011 privind reglementarea condiţiilor pentru vânzarea unor imobile, proprietate privată a statului, aflate în administrarea regiei autonome "administraţia patrimoniului protocolului de stat", a imobilelor proprietatea regiei autonome "administraţia patrimoniului protocolului de stat", pentru reglementarea situaţiei juridice a unor imobile, pentru reglementarea cheltuielilor de cazare în unele situaţii speciale, precum şi pentru modificarea unor acte normative, aprobată cu completări prin legea nr. 382/2013, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1(1) miniştrii, inclusiv persoanele ...

 HOTĂRÂRE nr. 6 din 13 ianuarie 2016 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 11/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Tineretului şi Sportului EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 27 din 14 ianuarie 2016

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. ihotărârea guvernului nr. 11/2013 privind organizarea şi funcţionarea ministerului tineretului şi sportului, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 42 din 19 ianuarie 2013, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. la articolul 11, alineatele (1) şi (2) vor avea următorul cuprins:"art. 11. - (1) ministerul tineretului şi sportului are un secretar general şi un secretar general adjunct, înalţi funcţionari publici, numiţi în condiţiile legii.(2) secretarul general şi secretarul general adjunct îndeplinesc atribuţiile prevăzute de legea nr. 90/2001, cu modificările şi completările ulterioare, ...

Monitorul Oficial 25 din 14 Ianuarie 2016 (M. Of. 25/2016)

 HOTĂRÂRE nr. 13 din 10 decembrie 2015 privind modificarea şi completarea Statutului Uniunii Naţionale a Executorilor Judecătoreşti şi al profesiei de executor judecătoresc, aprobat prin Hotărârea Congresului Extraordinar al Uniunii Naţionale a Executorilor Judecătoreşti nr. 19/2010 EMITENT: UNIUNEA NAŢIONALĂ A EXECUTORILOR JUDECĂTOREŞTI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 25 din 14 ianuarie 2016

Având în vedere desfăşurarea lucrărilor congresului extraordinar al uniunii naţionale a executorilor judecătoreşti din data de 10 decembrie 2015,în conformitate cu prevederile art. 30 alin. (3), art. 31 şi art. 32 alin. (1) lit. a) din legea nr. 188/2000 privind executorii judecătoreşti, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu prevederile art. 18 alin. (1) lit. a) din statutul uniunii naţionale a executorilor judecătoreşti şi al profesiei de executor judecătoresc, aprobat prin hotărârea congresului extraordinar al uniunii naţionale a executorilor judecătoreşti nr. 19/2010, cu modificările şi completările ulterioare,în baza dispoziţiilor art. 95 alin. (5) din regulamentul de punere în aplicare ...

Monitorul Oficial 27 din 14 Ianuarie 2016 (M. Of. 27/2016)

 HOTĂRÂRE nr. 3 din 6 ianuarie 2016 privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.079/2007 pentru reglementarea parcului auto, precum şi a consumului de carburanţi al autoturismelor Ministerului Justiţiei, ale unor instituţii subordonate acestuia şi ale instanţelor judecătoreşti, precum şi pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.079/2013 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a dispoziţiilor Legii nr. 252/2013 privind organizarea şi funcţionarea sistemului de probaţiune EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 27 din 14 ianuarie 2016

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. ihotărârea guvernului nr. 1.079/2007 pentru reglementarea parcului auto, precum şi a consumului de carburanţi al autoturismelor ministerului justiţiei, ale unor instituţii subordonate acestuia şi ale instanţelor judecătoreşti, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 631 din 13 septembrie 2007, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. la articolul 2, alineatul (3^1) se abrogă.2. după articolul 2 se introduc două noi articole, articolele 2^1 şi 2^2, cu următorul cuprins:"art. 2^1. - (1) oficiul naţional al registrului comerţului - sediul central din ...

Monitorul Oficial 26 din 14 Ianuarie 2016 (M. Of. 26/2016)

 NORME DE APLICARE din 30 decembrie 2015 a scutirilor de taxă pe valoarea adăugată pentru traficul internaţional de bunuri, prevăzute la art. 295 alin. (1) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal EMITENT: Ministerul Finanţelor Publice PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 26 din 14 ianuarie 2016

──────────*) aprobate prin ordinul nr. 4.147 din 30 decembrie 2015, publicat în monitorul oficial nr. 26 din 14 ianuarie 2016.──────────art. 1(1) plasarea bunurilor în unul dintre regimurile menţionate la art. 295 alin. (1) lit. a) pct. 1-7 din codul fiscal şi livrarea acestora cât timp se află sub regimul respectiv se supun condiţiilor impuse de legislaţia vamală.(2) prestările de servicii menţionate la art. 295 alin. (1) lit. c) din codul fiscal asupra bunurilor aflate încă în unul dintre regimurile menţionate la art. 295 alin. (1) lit. a) pct. 1-7 din codul fiscal sunt scutite de taxa pe valoarea adăugată în măsura în care ...

Monitorul Oficial 23 din 13 Ianuarie 2016 (M. Of. 23/2016)

 HOTĂRÂRE nr. 66 din 23 noiembrie 2015 pentru modificarea anexei nr. 6 la Normele privind atribuirea calităţii de membru, înscrierea, evidenţa, retragerea şi suspendarea persoanelor fizice şi autorizarea, înscrierea, evidenţa, retragerea şi suspendarea persoanelor juridice în şi din Registrul public al auditorilor financiari, aprobate prin Hotărârea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 16/2012 EMITENT: CAMERA AUDITORILOR FINANCIARI DIN ROMANIA PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 23 din 13 ianuarie 2016

În temeiul:- prevederilor art. 6 alin. (3) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 75/1999 privind activitatea de audit financiar, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;- prevederilor art. 15 alin. (3) din regulamentul de organizare şi funcţionare a camerei auditorilor financiari din românia, aprobat prin hotărârea guvernului nr. 433/2011;- prevederilor hotărârii consiliului camerei auditorilor financiari din românia nr. 51/2015 privind modalitatea de adoptare a hotărârilor consiliului camerei auditorilor financiari din românia,consiliul camerei auditorilor financiari din românia, întrunit în data de 23 noiembrie 2015, hotărăşte:art. ianexa nr. 6 la normele privind atribuirea calităţii de membru, înscrierea, evidenţa, retragerea şi suspendarea persoanelor ...

Monitorul Oficial 22 din 13 Ianuarie 2016 (M. Of. 22/2016)

 NORME METODOLOGICE din 6 ianuarie 2016 de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 22 din 13 ianuarie 2016

Titlul idispoziţii generalecap. idefiniţiisecŢiunea 1activitatea independentă1. (1) În aplicarea prevederilor art. 7 pct. 3 din legea nr. 227/2015 privind codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare (codul fiscal), se are în vedere ca raportul juridic încheiat între părţi să conţină, în mod obligatoriu, clauze contractuale clare privind obiectul contractului, drepturile şi obligaţiile părţilor, astfel încât să nu rezulte existenţa unei relaţii de subordonare, ci libertatea persoanei fizice de a dispune în ceea ce priveşte desfăşurarea activităţii. la încadrarea unei activităţi ca activitate independentă, părţile vor avea în vedere ca raportul juridic încheiat să reflecte conţinutul economic ...

Monitorul Oficial 20 din 12 Ianuarie 2016 (M. Of. 20/2016)

 HOTĂRÂRE din 1 iulie 2014 în Cauza Buceaş şi Buciaş*1) împotriva României EMITENT: CURTEA EUROPEANĂ A DREPTURILOR OMULUI - SECŢIA A TREIA PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 20 din 12 ianuarie 2016

──────────*1) textul iniţial era "cauza buciaş împotriva româniei".──────────(cererea nr. 32.185/04)strasbourg   definitivĂ   această versiune a fost rectificată la 16 decembrie 2014 în baza regulii 81 din regulamentul curţii  1 octombrie 2014hotărârea a devenit definitivă în condiţiile prevăzute la art. 44 § 2 din convenţie. aceasta poate suferi modificări de formă.În cauza buceaş şi buciaş împotriva româniei*2)──────────*2) textul iniţial era "cauza buciaş împotriva româniei".──────────curtea europeană a drepturilor omului (secţia a treia), reunită într-o cameră compusă din josep casadevall, preşedinte, alvina gyulumyan, jan sikuta, luis lopez guerra, johannes silvis, valeriu griţco, iulia antoanella motoc, judecători, şi santiago quesada, grefier de secţie,după ce a deliberat în camera de ...

 HOTĂRÂRE din 10 iunie 2014 în Cauza Vidu şi alţii împotriva României EMITENT: CURTEA EUROPEANĂ A DREPTURILOR OMULUI - SECŢIA A TREIA PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 20 din 12 ianuarie 2016

(reparaţie echitabilă)în cauza vidu şi alţii împotriva româniei(cererea nr. 9.835/02)strasbourg definitivĂ  10 septembrie 2014hotărârea a devenit definitivă în condiţiile prevăzute de art. 44 § 2 din convenţie. aceasta poate suferi modificări de formă.În cauza vidu şi alţii împotriva româniei,curtea europeană a drepturilor omului (secţia a treia), reunită într-o cameră compusă din josep casadevall, preşedinte, alvina gyulumyan, jan sikuta, dragoljub popovic, kristina pardalos, johannes silvis, iulia antoanella motoc, judecători, şi santiago quesada, grefier de secţie,după ce a deliberat în camera de consiliu la 20 mai 2014,pronunţă prezenta hotărâre, adoptată la aceeaşi dată:   procedura1. la originea cauzei se află cererea nr. 9.835/02 îndreptată împotriva româniei, ...

Monitorul Oficial 18 din 11 Ianuarie 2016 (M. Of. 18/2016)

 NORMĂ nr. 26 din 17 decembrie 2015 privind calculul actuarial al provizionului tehnic pentru fondurile de pensii facultative EMITENT: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 18 din 11 ianuarie 2016

Având în vedere prevederile art. 102 alin. (5) lit. b) şi ale art. 115 alin. (2)-(5) din legea nr. 204/2006 privind pensiile facultative, cu modificările şi completările ulterioare,în baza prevederilor art. 2 alin. (1) lit. c) şi d), art. 3 alin. (1) lit. b), art. 5 lit. c), art. 6 alin. (1) şi (2), art. 7 alin. (2) şi ale art. 28 din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea autorităţii de supraveghere financiară, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul dispoziţiilor art. 24 lit. l) din ...

Monitorul Oficial 17 din 11 Ianuarie 2016 (M. Of. 17/2016)

 SCHEMA DE AJUTOR DE STAT din 31 decembrie 2015 "Stimularea dezvoltării regionale prin realizarea de investiţii, inclusiv în sectorul pomicol, pentru procesarea şi marketingul produselor agricole în vederea obţinerii de produse neagricole" EMITENT: MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 17 din 11 ianuarie 2016

Cap. i dispoziţii generaleart. 1 (1) prezenta procedură instituie o schemă transparentă de ajutor de stat, cu titlul "stimularea dezvoltării regionale prin realizarea de investiţii, inclusiv în sectorul pomicol, pentru procesarea şi marketingul produselor agricole în vederea obţinerii de produse neagricole", denumită în continuare schemă, în baza căreia pot fi acordate alocări specifice individuale întreprinderilor definite în mod general şi abstract, cu respectarea prevederilor art. 13 şi 14 din regulamentul (ue) nr. 651/2014 al comisiei din 17 iunie 2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piaţa internă în aplicarea articolelor 107 şi 108 din tratat, publicat în ...

Monitorul Oficial 14 din 08 Ianuarie 2016 (M. Of. 14/2016)

 PROCEDURĂ din 30 decembrie 2015 de scoatere din evidenţa contribuabililor/plătitorilor declaraţi inactivi a contribuabililor/plătitorilor radiaţi (Anexa nr. 4) EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 14 din 8 ianuarie 2016

1. pentru contribuabilii care au fost declaraţi inactivi şi care îşi încetează activitatea, registrul contribuabililor inactivi/ reactivaţi se actualizează corespunzător de către organele fiscale în a căror evidenţă fiscală aceştia sunt înregistraţi.2. În sensul prezentei proceduri, contribuabilii care îşi încetează activitatea, denumiţi în continuare contribuabili radiaţi, sunt:a) comercianţii radiaţi din registrul comerţului;b) ceilalţi contribuabili, cu excepţia comercianţilor, care la încetarea condiţiilor care au generat înregistrarea fiscală au depus certificatul de înregistrare fiscală, în vederea anulării.3. În prima zi a fiecărei luni, compartimentul de specialitate din cadrul organului fiscal central competent întocmeşte un referat, care conţine în mod obligatoriu:- datele de ...

 PROCEDURĂ din 30 decembrie 2015 privind declararea ca inactivi a contribuabililor/plătitorilor, potrivit art. 92 alin. (1) din Codul de procedură fiscală (Anexa nr. 1) EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 14 din 8 ianuarie 2016

Cap. iprocedura privind declararea contribuabililor inactivi, potrivit art. 92 alin. (1) lit. a) şi d)-g) din codul de procedură fiscalăa. prevederi generale1. În evidenţa contribuabililor declaraţi inactivi, potrivit prevederilor art. 92 alin. (1) lit. a) din codul de procedură fiscală, sunt înscrişi contribuabilii persoane juridice sau orice alte entităţi fără personalitate juridică care nu îşi îndeplinesc, pe parcursul unui semestru calendaristic, nicio obligaţie declarativă prevăzută de lege.2. În evidenţa contribuabililor declaraţi inactivi, potrivit prevederilor art. 92 alin. (1) lit. d)-g) din codul de procedură fiscală, sunt înscrişi contribuabilii persoane juridice sau orice alte entităţi fără personalitate juridică care se află ...

 PROCEDURĂ din 30 decembrie 2015 de reactivare a contribuabililor/plătitorilor declaraţi inactivi (Anexa nr. 2) EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 14 din 8 ianuarie 2016

Cap. iprocedura privind reactivarea contribuabililor declaraţi inactivi, potrivit art. 92 alin. (1) lit. a)-g) din codul de procedură fiscalăa. prevederi generale1. pentru a fi reactivaţi, contribuabilii declaraţi inactivi potrivit art. 92 alin. (1) lit. a)-g) din codul de procedură fiscală trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:a) să îşi îndeplinească toate obligaţiile declarative prevăzute de lege;b) să nu înregistreze obligaţii fiscale restante;c) organul fiscal central să constate că aceştia funcţionează la domiciliul fiscal declarat;d) să nu se afle în situaţia pentru care a fost declarat inactiv, în cazul contribuabililor declaraţi inactivi potrivit art. 92 alin. (1) lit. d)-g) din codul de ...

 PROCEDURĂ din 30 decembrie 2015 de îndreptare a erorilor materiale (Anexa nr. 3) EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 14 din 8 ianuarie 2016

Cap. iprocedura de îndreptare a erorilor materiale pentru contribuabilii declaraţi inactivi/reactivaţi potrivit art. 92 alin. (1) lit. a) şi d)-g) din codul de procedură fiscalăa. prevederi generale1. Îndreptarea erorilor materiale în cazul contribuabililor declaraţi inactivi, potrivit art. 92 alin. (1) lit. a) şi d)-g) din codul de procedură fiscală, se realizează, din oficiu, de către organul fiscal competent sau la solicitarea scrisă a contribuabilului declarat inactiv, după caz.2. În cazul în care un contribuabil constată că, din eroare, a fost înscris în registrul contribuabililor inactivi/reactivaţi, poate solicita îndreptarea erorii materiale, prin depunerea la organul fiscal central în a cărui evidenţă ...

 NORME din 30 decembrie 2015 privind scutirea de la plata taxei pe valoarea adăugată pentru livrările de bunuri şi prestările de servicii destinate realizării în România a proiectelor NSIP, prevăzută la art. 9 alin. (1) din Legea nr. 294/2007 privind derularea în România a proiectelor finanţate prin Programul NATO de Investiţii în Securitate EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 14 din 8 ianuarie 2016

Art. 1În sensul prezentelor norme, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:1. autoritate contractantă - unitatea militară desemnată din cadrul ministerului apărării naţionale al cărei conducător are calitatea de ordonator de credite, având stabilite competenţe de achiziţie a bunurilor şi prestărilor de servicii pentru realizarea proiectelor nsip din domeniul de responsabilitate;2. fonduri nsip - fondurile prevăzute la art. 4 din legea nr. 294/2007 privind derularea în românia a proiectelor finanţate prin programul nato de investiţii în securitate, cu modificările şi completările ulterioare;3. proiect nsip în românia - proiectele definite la art. 2 lit. e) din legea nr. 294/2007, ...

Monitorul Oficial 15 din 08 Ianuarie 2016 (M. Of. 15/2016)

 HOTĂRÂRE nr. 1.378 din 17 decembrie 2015 pentru modificarea şi completarea Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea concursului de promovare a judecătorilor şi procurorilor, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 621/2006 EMITENT: CONSILIUL SUPERIOR AL MAGISTRATURII - PLENUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 15 din 8 ianuarie 2016

Având în vedere dispoziţiile art. 38 alin. (1) din legea nr. 317/2004 privind consiliul superior al magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare, şi ale art. 43-47 şi art. 106 lit. f) din legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 133 alin. (5) din constituţia româniei, republicată, şi ale art. 23 alin. (1) din legea nr. 317/2004, republicată, cu modificările ulterioare,plenul consiliului superior al magistraturii hotărăşte:art. iregulamentul privind organizarea şi desfăşurarea concursului de promovare a judecătorilor şi procurorilor, aprobat prin hotărârea plenului consiliului superior al magistraturii nr. 621/2006, publicată în monitorul oficial ...

 PROCEDURĂ din 30 decembrie 2015 de înregistrare/modificare a domiciliului fiscal în cazul contribuabililor supuşi înregistrării în registrul comerţului - Anexa nr. 1 EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 15 din 8 ianuarie 2016

1. prezenta procedură se aplică contribuabililor care, potrivit legii, au obligaţia înregistrării în registrul comerţului şi care au obligaţia înregistrării/modificării domiciliului fiscal la/de la organul fiscal central, potrivit legii, şi anume:a) dacă se solicită înregistrarea domiciliului fiscal la locul unde se exercită gestiunea administrativă şi conducerea efectivă a afacerilor, în cazul în care acestea nu se realizează la sediul social declarat sau la locul în care se află majoritatea activelor;b) dacă se solicită modificarea domiciliului fiscal, inclusiv în cazul în care se modifică sediul social.2. competenţa de administrare a contribuabililor prevăzuţi la pct. 1 revine, până la finalizarea procedurii de ...

 PROCEDURĂ din 30 decembrie 2015 de înregistrare/modificare a domiciliului fiscal în cazul contribuabililor care sunt supuşi înregistrării la organele fiscale - Anexa nr. 2 EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 15 din 8 ianuarie 2016

1. prezenta procedură se aplică contribuabililor care, potrivit legii, au obligaţia înregistrării la organul fiscal şi care au obligaţia înregistrării/modificării domiciliului fiscal, potrivit legii.2. În sensul prezentei proceduri contribuabilii sunt:a) persoanele juridice, asocierile şi alte entităţi fără personalitate juridică;b) persoanele fizice care exercită profesii libere.3. contribuabilii menţionaţi la pct. 2 au obligaţia înregistrării/modificării domiciliului fiscal, potrivit legii, dacă acesta este diferit de sediul social/sediu/sediul activităţii, şi anume:a) dacă se solicită înregistrarea domiciliului fiscal la locul unde se exercită gestiunea administrativă şi conducerea efectivă a afacerilor/locul unde se desfăşoară efectiv activitatea principală, în cazul în care acestea nu se realizează la ...

 PROCEDURĂ din 30 decembrie 2015 de modificare a domiciliului fiscal în cazul contribuabililor persoane fizice care deţin cod numeric personal - Anexa nr. 3 EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 15 din 8 ianuarie 2016

1. prezenta procedură se aplică contribuabililor persoane fizice care deţin cod numeric personal, atribuit potrivit legii speciale.2. competenţa de administrare a contribuabililor prevăzuţi la pct. 1 care îşi modifică domiciliul fiscal, potrivit legii, revine, de la data modificării domiciliului fiscal, organului fiscal în a cărui rază teritorială contribuabilii şi-au stabilit domiciliul fiscal.3. În maximum 3 zile lucrătoare de la data depunerii primei declaraţii fiscale de către contribuabilii prevăzuţi la pct. 1, organul fiscal în a cărui rază teritorială contribuabilii şi-au stabilit domiciliul fiscal transmite o solicitare scrisă organului fiscal în a cărui rază teritorială contribuabilii au avut ultimul domiciliu fiscal, ...

 PROCEDURĂ din 30 decembrie 2015 de înregistrare/modificare din oficiu a domiciliului fiscal al contribuabilului - Anexa nr. 4 EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 15 din 8 ianuarie 2016

1. În cazuri bine justificate, organele fiscale pot înregistra din oficiu domiciliul fiscal al contribuabilului.2. Înregistrarea/modificarea din oficiu a domiciliului fiscal al contribuabilului va fi iniţiată de către organul fiscal în a cărui rază teritorială contribuabilul şi-a stabilit domiciliul fiscal fără depunerea cererii de înregistrare/modificare a noului domiciliu fiscal, la sesizarea organului constatator, potrivit legii.3. la primirea sesizării menţionate la pct. 2, contribuabilul este notificat de îndată de către organul fiscal în a cărui rază teritorială contribuabilul şi-a stabilit domiciliul fiscal fără depunerea cererii de înregistrare/modificare a noului domiciliu fiscal, pentru a fi ascultat cu privire la faptele şi împrejurările ...

Monitorul Oficial 13 din 08 Ianuarie 2016 (M. Of. 13/2016)

 HOTĂRÂRE nr. 1.024 din 30 decembrie 2015 pentru aprobarea Acordului de colaborare dintre Ministerul Afacerilor Externe, prin Departamentul Consular, şi Organizaţia Internaţională pentru Migraţie (OIM), semnat la Bucureşti la 2 noiembrie 2015 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 13 din 8 ianuarie 2016

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 20 din legea nr. 590/2003 privind tratatele,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicse aprobă acordul de colaborare dintre ministerul afacerilor externe, prin departamentul consular, şi organizaţia internaţională pentru migraţie (oim), semnat la bucureşti la 2 noiembrie 2015.  prim-ministru  dacian julien cioloŞ contrasemnează:---------------- ministrul afacerilor externe,lazăr comănescubucureşti, 30 decembrie 2015.nr. 1.024.   acord de colaborare   între ministerul afacerilor externe al româniei, prin departamentul consular,   şi organizaţia internaţională pentru migraţie (oim)ministerul afacerilor externe al româniei (mae), prin departamentul consular (dcons), şi organizaţia internaţională pentru migraţie (oim),luând act de faptul că românia este stat membru al oim din anul 1998 şi ...

Monitorul Oficial 15 din 08 Ianuarie 2016 (M. Of. 15/2016)

 NORME TEHNICE din 28 decembrie 2015 privind înfiinţarea, funcţionarea şi desfiinţarea punctelor vamale în cadrul birourilor vamale EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 15 din 8 ianuarie 2016

Art. 1 activitatea vamală se exercită de agenţia naţională de administrare fiscală prin direcţia generală a vămilor şi prin direcţiile regionale vamale şi birourile vamale care funcţionează în cadrul direcţiilor generale regionale ale finanţelor publice.art. 2 (1) punctele vamale se înfiinţează şi îşi desfăşoară activitatea în cadrul şi în subordinea directă a birourilor vamale, prin ordin al preşedintelui agenţiei naţionale de administrare fiscală, la propunerea direcţiei generale a vămilor.(2) punctele vamale care se înfiinţează trebuie să fie amplasate în conformitate cu deciziile administraţiilor locale referitoare la restricţiile de circulaţie impuse mijloacelor de transport marfă.(3) Înfiinţarea unui punct vamal poate fi:a) ...

Monitorul Oficial 9 din 07 Ianuarie 2016 (M. Of. 9/2016)

 HOTĂRÂRE nr. 1.023 din 30 decembrie 2015 pentru aprobarea Normelor metodologice privind evaluarea, contractarea, finanţarea şi monitorizarea programelor-nucleu de cercetare-dezvoltare EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 9 din 7 ianuarie 2016

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 60 alin. (2) din ordonanţa guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 324/2003, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicse aprobă normele metodologice privind evaluarea, contractarea, finanţarea şi monitorizarea programelor-nucleu de cercetare-dezvoltare, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. prim-ministru  dacian julien cioloŞcontrasemnează:---------------ministrul educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice,  adrian curaj ministrul finanţelor publice,anca dana dragubucureşti, 30 decembrie 2015.nr. 1.023.anexĂ   norme metodologice privind evaluarea, contractarea, finanţarea şimonitorizarea programelor-nucleu de cercetare-dezvoltarecap. icadrul generalart. 1programele-nucleu de cercetare-dezvoltare, denumite în continuare programe-nucleu, pot ...

 NORME METODOLOGICE din 30 decembrie 2015 privind evaluarea, contractarea, finanţarea şi monitorizarea programelor-nucleu de cercetare-dezvoltare EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 9 din 7 ianuarie 2016

Cap. icadrul generalart. 1programele-nucleu de cercetare-dezvoltare, denumite în continuare programe-nucleu, pot fi iniţiate de unităţile de drept public, cu personalitate juridică, prevăzute la art. 67 alin. (1^1) şi (1^2) din ordonanţa guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea-ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 324/2003, cu modificările şi completările ulterioare.art. 2(1) unităţile prevăzute la art. 1 elaborează programe-nucleu multianuale având obiectivele şi tematica orientate cu precădere către problemele specifice domeniului economico-social pentru care funcţionează unitatea respectivă, în corelare cu strategia naţională de cercetare-dezvoltare şi inovare 2014-2020, denumită în continuare sncdi 2014-2020.(2) pentru realizarea obiectivelor stabilite în programele-nucleu ...

Monitorul Oficial 11 din 07 Ianuarie 2016 (M. Of. 11/2016)

 NORMĂ nr. 22 din 17 decembrie 2015 privind autorizarea fondului de pensii administrat privat EMITENT: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 11 din 7 ianuarie 2016

Având în vedere prevederile art. 3-10 şi ale art. 17-20 din legea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul dispoziţiilor art. 24 lit. a) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 50/2005 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea comisiei de supraveghere a sistemului de pensii private, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 313/2005, cu modificările şi completările ulterioare,în baza prevederilor art. 2 alin. (1) lit. c) şi d), art. 3 alin. (1) lit. b), art. 5 lit. c), art. 6 alin. (1) şi (2) şi ale art. 7 alin. (2) din ...

Monitorul Oficial 7 din 06 Ianuarie 2016 (M. Of. 7/2016)

 HOTĂRÂRE nr. 1.006 din 23 decembrie 2015 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.312/1996 privind înfiinţarea Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Materialelor- INCDFM Bucureşti EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 7 din 6 ianuarie 2016

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. i hotărârea guvernului nr. 1.312/1996 privind înfiinţarea institutului naţional de cercetare-dezvoltare pentru fizica materialelor - incdfm bucureşti, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 330 din 9 decembrie 1996, cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. după articolul 1 se introduce un nou articol, articolul 1^1, cu următorul cuprins:"art. 1^1. - institutul naţional de cercetare-dezvoltare pentru fizica materialelor - incdfm bucureşti, aflat în coordonarea autorităţii naţionale pentru cercetare Ştiinţifică şi inovare, îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu prevederile ordonanţei guvernului nr. 57/2002 ...

Monitorul Oficial 8 din 06 Ianuarie 2016 (M. Of. 8/2016)

 HOTĂRÂRE nr. 1.025 din 30 decembrie 2015 privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului şi din administrarea Serviciului Român de Informaţii în domeniul public al municipiului Turda, judeţul Cluj EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 8 din 6 ianuarie 2016

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 9 alin. (1) şi art. 20 alin. (1) din legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 869 din legea nr. 287/2009 privind codul civil, republicată, cu modificările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1 se aprobă transmiterea unui imobil situat în municipiul turda, judeţul cluj, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din domeniul public al statului şi din administrarea serviciului român de informaţii în domeniul public al municipiului turda, judeţul cluj, în vederea desfăşurării unor ...

Monitorul Oficial 6 bis din 06 Ianuarie 2016 (M. Of. 6 bis/2016)

 ANEXE din 17 decembrie 2015 la Norma Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 25/2015 privind obligaţiile de raportare şi transparenţă în sistemul pensiilor facultative (Anexele 1-18) EMITENT: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 6 bis din 6 ianuarie 2016

Anexa 1ala normăsoldurile conturilor individuale ale participanţilor în data de ..............*font 9* ┌────────┬─────────────────┬─────────┬───────────┬──────────┬───────────┬───────────────┐ │codul de│ codul │ codul │ data │codul de │ cnp │ numele │ │comandă │administratorului│fondului │evaluării │operaţiune│participant│participantului│ │ │ │de pensii│soldurilor │ │ ...

Monitorul Oficial 6 din 06 Ianuarie 2016 (M. Of. 6/2016)

 NORMĂ nr. 25 din 17 decembrie 2015 privind obligaţiile de raportare şi transparenţă în sistemul pensiilor facultative EMITENT: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 6 din 6 ianuarie 2016

Având în vedere prevederile art. 29 alin. (10) şi (12), ale art. 101-104 şi ale art. 108 lit. g) din legea nr. 204/2006 privind pensiile facultative, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul dispoziţiilor art. 23 lit. b), f) şi h) şi art. 24 lit. j) şi o) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 50/2005 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea comisiei de supraveghere a sistemului de pensii private, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 313/2005, cu modificările şi completările ulterioare,în conformitate cu prevederile art. 2 alin. (1) lit. c) şi d), art. 3 alin. (1) lit. b), art. ...

Monitorul Oficial 5 din 05 Ianuarie 2016 (M. Of. 5/2016)

 HOTĂRÂRE nr. 71 din 21 decembrie 2015 pentru modificarea şi completarea anexei nr. 2 "Lista auditorilor financiari, persoane fizice şi juridice, care îndeplinesc cerinţele Protocolului de colaborare încheiat între Camera Auditorilor Financiari din România şi Ministerul Fondurilor Europene privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de audit financiar pentru fonduri europene şi alte fonduri nerambursabile de la alţi donatori", aprobată prin Hotărârea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 5/2014 EMITENT: CAMERA AUDITORILOR FINANCIARI DIN ROMANIA PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 5 din 5 ianuarie 2016

Având în vedere prevederile:- art. 6 alin. (3) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 75/1999 privind activitatea de audit financiar, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;- art. 15 alin. (3) din regulamentul de organizare şi funcţionare a camerei auditorilor financiari din românia, aprobat prin hotărârea guvernului nr. 433/2011;- hotărârii consiliului camerei auditorilor financiari din românia nr. 51/2015 privind modalitatea de adoptare a hotărârilor consiliului camerei auditorilor financiari din românia,consiliul camerei auditorilor financiari din românia, întrunit în şedinţa din data de 21 decembrie 2015, hotărăşte:art. ianexa nr. 2 "lista auditorilor financiari, persoane fizice şi juridice, care îndeplinesc cerinţele protocolului de ...

 HOTĂRÂRE nr. 1.022 din 30 decembrie 2015 pentru suplimentarea numărului maxim de posturi ale Direcţiei Naţionale Anticorupţie EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 5 din 5 ianuarie 2016

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 27 alin. (2) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 43/2002 privind direcţia naţională anticorupţie, aprobată cu modificări prin legea nr. 503/2002, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicnumărul maxim de posturi de specialist şi personal economic şi administrativ, prevăzut la art. 27 alin. (1) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 43/2002 privind direcţia naţională anticorupţie, aprobată cu modificări prin legea nr. 503/2002, cu modificările şi completările ulterioare, se suplimentează cu 10 posturi de specialist şi 35 de posturi de personal economic şi administrativ. prim-ministru  dacian julien ...

 HOTĂRÂRE nr. 36 din 4 decembrie 2015 pentru modificarea anexei nr. 3 la Statutul Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, adoptat prin Hotărârea Adunării generale naţionale a Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România nr. 1/2009 EMITENT: ORDINUL ASISTENŢILOR MEDICALI GENERALIŞTI ,MOAŞELOR ŞI ASISTENŢILOR MEDICALI DIN ROMÂNIA PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 5 din 5 ianuarie 2016

În temeiul art. 53 din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 144/2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moaşă şi a profesiei de asistent medical, precum şi organizarea şi funcţionarea ordinului asistenţilor medicali generalişti, moaşelor şi asistenţilor medicali din românia, aprobată cu modificări prin legea nr. 53/2014, cu modificările şi completările ulterioare,consiliul naţional al ordinului asistenţilor medicali generalişti, moaşelor şi asistenţilor medicali din românia emite următoarea hotărâre:art. i În anexa nr. 3 la statutul ordinului asistenţilor medicali generalişti, moaşelor şi asistenţilor medicali din românia, adoptat prin hotărârea adunării generale naţionale a ordinului asistenţilor medicali generalişti, moaşelor ...

Monitorul Oficial 3 din 05 Ianuarie 2016 (M. Of. 3/2016)

 HOTĂRÂRE nr. 1.005 din 23 decembrie 2015 pentru modificarea şi completarea anexei nr. 56 la Hotărârea Guvernului nr. 1.359/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Prahova, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Prahova EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 3 din 5 ianuarie 2016

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 21 alin. (3) din legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicanexa nr. 56 "inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei gornet-cricov" la hotărârea guvernului nr. 1.359/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului prahova, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul prahova, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 128 şi 128 bis din 18 februarie 2002, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:a) la secţiunea i "bunuri imobile", ...

 NORMĂ nr. 24 din 17 decembrie 2015 privind obligaţiile de raportare şi transparenţă în sistemul pensiilor administrate privat EMITENT: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 3 din 5 ianuarie 2016

Având în vedere prevederile art. 55 alin. (12) şi (14), art. 111-114 şi ale art. 128 lit. g) din legea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul dispoziţiilor art. 23 lit. b), f) şi h), art. 24 lit. j) şi o) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 50/2005 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea comisiei de supraveghere a sistemului de pensii private, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 313/2005, cu modificările şi completările ulterioare,în conformitate cu prevederile art. 2 alin. (1) lit. c) şi d), art. 3 alin. (1) lit. ...

Monitorul Oficial 3 bis din 05 Ianuarie 2016 (M. Of. 3 bis/2016)

 ANEXĂ din 17 decembrie 2015 la Norma Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 24/2015 privind obligaţiile de raportare şi transparenţă în sistemul pensiilor administrate privat (Anexele 1-18) EMITENT: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 3 bis din 5 ianuarie 2016

Anexa 1ala normăsoldurile conturilor individuale ale participanţilor   în data de ..........*font 9* ┌────────┬─────────────────┬─────────┬───────────┬──────────┬───────────┬───────────────┐ │codul de│ codul │ codul │ data │codul de │ cnp │ numele │ │comandă │administratorului│fondului │evaluării │operaţiune│participant│participantului│ │ │ │de pensii│soldurilor │ │ ...

Monitorul Oficial 1 din 04 Ianuarie 2016 (M. Of. 1/2016)

 HOTĂRÂRE nr. 10 din 16 decembrie 2015 privind aprobarea cotizaţiilor, a termenelor de plată şi a obligaţiilor declarative pentru membrii Camerei Consultanţilor Fiscali în anul 2016 EMITENT: CAMERA CONSULTANŢILOR FISCALI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1 din 4 ianuarie 2016

În temeiul prevederilor art. 8 alin. (7), ale art. 10 alin. (2), ale art. 13 lit. b) şi f), precum şi ale art. 25 din ordonanţa guvernului nr. 71/2001 privind organizarea şi exercitarea activităţii de consultanţă fiscală, aprobată cu modificări prin legea nr. 198/2002, cu modificările şi completările ulterioare,având în vedere prevederile art. 36 alin. (1) lit. h), ale art. 50 alin (1) lit. d), e) şi h), şi ale art. 51 din regulamentul de organizare şi funcţionare al camerei consultanţilor fiscali, aprobat prin hotărârea consiliului superior al camerei consultanţilor fiscali nr. 6/2012, cu modificările ulterioare, precum şi planificarea şi ...

Monitorul Oficial 2 din 04 Ianuarie 2016 (M. Of. 2/2016)

 HOTĂRÂRE nr. 997 din 23 decembrie 2015 privind modificarea datelor de identificare a unui imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Justiţiei şi transmiterea unei părţi din acesta din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcţiune şi demolării EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 2 din 4 ianuarie 2016

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 10 alin. (2) şi al art. 20 din legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al art. 2 din ordonanţa guvernului nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcţiune, casare şi valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale, aprobată prin legea nr. 246/2001,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă modificarea datelor de identificare a imobilului aflat în domeniul public al statului şi în administrarea ministerului justiţiei, înregistrat cu numărul m.f.p. 25865, potrivit anexei nr. 1.art. ...

 HOTĂRÂRE nr. 1.003 din 23 decembrie 2015 privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea în administrarea Serviciului Român de Informaţii a unui imobil aflat în domeniul public al statului EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 2 din 4 ianuarie 2016

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 867 alin. (1) şi art. 868 alin. (1) din legea nr. 287/2009 privind codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, şi al art. 9 alin. (2) şi art. 20 alin. (1) din legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1(1) se aprobă înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea în administrarea serviciului român de informaţii a unui imobil trecut în domeniul public al statului prin hotărârea consiliului judeţean dolj nr. 298 din 22 octombrie 2015, având ...

 HOTĂRÂRE nr. 1.020 din 30 decembrie 2015 pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 90/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Culturii EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 2 din 4 ianuarie 2016

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. ianexa nr. 1 la hotărârea guvernului nr. 90/2010 privind organizarea şi funcţionarea ministerului culturii, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 116 din 22 februarie 2010, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se înlocuieşte cu anexa la prezenta hotărâre.art. ii(1) În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se aprobă prin ordin al ministrului culturii regulamentul de organizare şi funcţionare a ministerului culturii.(2) Încadrarea personalului în numărul maxim de posturi aprobat şi în noua structură organizatorică prevăzută ...

 REZOLUŢIE MEPC. 258(67) din 17 octombrie 2014 privind Amendamentele la anexa Protocolului din 1997 privind amendarea Convenţiei internaţionale din 1973 pentru prevenirea poluării de către nave, aşa cum a fost modificată prin Protocolul din 1978 referitor la aceasta EMITENT: ORGANIZAŢIA MARITIMĂ INTERNAŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 2 din 4 ianuarie 2016

   amendamente la anexa vi la marpol(amendamente la regulile 2 şi 13 şi la suplimentul la certificatul iapp)comitetul pentru protecţia mediului marin,amintind articolul 38(a) al convenţiei privind crearea organizaţiei maritime internaţionale referitor la funcţiile comitetului pentru protecţia mediului marin conferite acestuia prin convenţiile internaţionale pentru prevenirea şi controlul poluării marine de către nave,luând notă de articolul 16 din convenţia internaţională din 1973 pentru prevenirea poluării de către nave ("convenţia din 1973"), de articolul vi al protocolului din 1978 privind convenţia internaţională din 1973 pentru prevenirea poluării de către nave ("protocolul din 1978") şi de articolul 4 din protocolul din 1997 privind ...

 HOTĂRÂRE nr. 1.004 din 23 decembrie 2015 privind transmiterea unor bunuri aflate în domeniul public al statului din administrarea Ministerului Sănătăţii în administrarea Institutului Naţional de Gerontologie şi Geriatrie "Ana Aslan", subordonat Ministerului Sănătăţii EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 2 din 4 ianuarie 2016

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 20 din legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 867 alin. (1) şi art. 868 alin. (1) din legea nr. 287/2009 privind codul civil, republicată, cu modificările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă transmiterea unor bunuri aflate în domeniul public al statului din administrarea ministerului sănătăţii în administrarea institutului naţional de gerontologie şi geriatrie "ana aslan", subordonat ministerului sănătăţii, potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.art. 2predarea-preluarea bunurilor prevăzute în anexă se face pe bază de proces-verbal, încheiat între ...

 HOTĂRÂRE nr. 1.021 din 30 decembrie 2015 privind utilizarea fondurilor alocate din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene pentru decontarea cheltuielilor publice eligibile aferente operaţiunilor de urgenţă întreprinse în scopul înlăturării pagubelor provocate de inundaţiile din primăvara şi vara anului 2014 şi pentru modificarea art. 4 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 478/2010 pentru aprobarea structurii organizatorice a Autorităţii coordonatoare şi de management în România, precum şi a structurii autorităţilor de implementare pentru gestionarea asistenţei financiare comunitare acordate prin Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 2 din 4 ianuarie 2016

Având în vedere prevederile art. 5 alin. (3) din regulamentul (ce) nr. 2012/2002 al consiliului din 11 noiembrie 2002 de instituire a fondului de solidaritate al uniunii europene, modificat de regulamentul (ue) nr. 661/2014,în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1 scopul fondului de solidaritate al uniunii europene(1) fondul de solidaritate al uniunii europene, denumit în continuare fsue, este un instrument financiar nerambursabil, creat în anul 2002 la nivelul uniunii europene, pentru situaţii de urgenţă.(2) scopul acestui fond este de a acoperi o parte din cheltuiala publică efectuată de statul beneficiar pentru înlăturarea efectelor dezastrelor ...

Monitorul Oficial 1 din 04 Ianuarie 2016 (M. Of. 1/2016)

 HOTĂRÂRE nr. 1.007 din 23 decembrie 2015 privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de prefect al judeţului Iaşi de către domnul Cârlan Dan EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1 din 4 ianuarie 2016

Având în vedere prevederile art. 19 alin. (1) lit. a) din legea nr. 188/1999 privind statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicla data intrării în vigoare a prezentei hotărâri încetează exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de prefect al judeţului iaşi de către domnul cârlan dan. prim-ministru  dacian julien cioloŞcontrasemnează:--------------- ministrul afacerilor interne, petre tobăbucureşti, 23 decembrie 2015.nr. 1.007.   -----

Monitorul Oficial 2 bis din 04 Ianuarie 2016 (M. Of. 2 bis/2016)

 REGLEMENTĂRI CONTABILE din 30 decembrie 2015 privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate ale entităţilor care desfăşoară activitate de asigurare şi/sau reasigurare*) EMITENT: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 2 bis din 4 ianuarie 2016

──────────*) aprobate de norma nr. 41/2015 publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 2 din 4 ianuarie 2016──────────cap. 1 aria de aplicabilitate, definiŢii Şi categorii de entitĂŢi raportoare Şi de grupuri1. - (1) prezentele reglementări prevăd formatul şi conţinutul situaţiilor financiare anuale, principiile contabile şi regulile de recunoaştere, evaluare, scoatere din evidenţă şi prezentare a elementelor în situaţiile financiare anuale individuale, regulile de întocmire, aprobare, auditare, potrivit legii, şi publicare a situaţiilor financiare anuale, planul de conturi, precum şi conţinutul şi funcţiunea conturilor contabile aplicabile entităţilor care desfăşoară activitate de asigurare şi/sau de reasigurare prevăzute la pct. 3 ...

Monitorul Oficial 2 din 04 Ianuarie 2016 (M. Of. 2/2016)

 NORMĂ nr. 41 din 30 decembrie 2015 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate ale entităţilor care desfăşoară activitate de asigurare şi/sau reasigurare EMITENT: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 2 din 4 ianuarie 2016

În conformitate cu prevederile art. 2 alin. (1) lit. b), art. 3 alin. (1) lit. b), art. 5 lit. b) şi ale art. 6 alin. (1) şi (2) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea autorităţii de supraveghere financiară, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 4 alin. (3) lit. b) din legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,în urma deliberărilor din şedinţa consiliului autorităţii de supraveghere financiară din data de 23 decembrie 2015,autoritatea de supraveghere financiară emite prezenta normă.art. 1 ...

Cautare document
Club Legislatia Muncii
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5
 

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016