Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ANEXĂ din 17 decembrie 2015  la Norma Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 24/2015 privind obligaţiile de raportare şi transparenţă în sistemul pensiilor administrate privat (Anexele 1-18)    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 ANEXĂ din 17 decembrie 2015 la Norma Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 24/2015 privind obligaţiile de raportare şi transparenţă în sistemul pensiilor administrate privat (Anexele 1-18)

EMITENT: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 3 bis din 5 ianuarie 2016
    ANEXA 1A
    la normă

                Soldurile conturilor individuale
                     ale participanţilor
                   în data de ..........


 ┌────────┬─────────────────┬─────────┬───────────┬──────────┬───────────┬───────────────┐
 │Codul de│ Codul │ Codul │ Data │Codul de │ CNP │ Numele │
 │comandă │administratorului│fondului │evaluării │operaţiune│participant│participantului│
 │ │ │de pensii│soldurilor │ │ │ │
 │ │ │ │conturilor │ │ │ │
 │ │ │ │individuale│ │ │ │
 ├────────┼─────────────────┼─────────┼───────────┼──────────┼───────────┼───────────────┤
 │Col. 1 │ Col. 2 │ Col. 3 │ Col. 4 │ Col. 5 │ Col. 6 │ Col. 7 │
 └────────┴─────────────────┴─────────┴───────────┴──────────┴───────────┴───────────────┘

 ┌───────────────┬───────────┬────────────┬───────────┬────────────┬────────────┬────────┐
 │ Prenumele │Contribuţia│ Data │Contribuţia│ Data │ Numărul │Numărul │
 │participantului│ brută │ virării │ netă │convertirii │ de unităţi │total de│
 │ │ │contribuţiei│ │contribuţiei│ de fond │unităţi │
 │ │ │ brute │ │ nete în │ aferente │de fond │
 │ │ │ │ │ unităţi │contribuţiei│(sold │
 │ │ │ │ │ de fond │ nete │final) │
 ├───────────────┼───────────┼────────────┼───────────┼────────────┼────────────┼────────┤
 │ Col. 8 │ Col. 9 │ Col. 10 │ Col. 11 │ Col. 12 │ Col. 13 │ Col. 14│
 └───────────────┴───────────┴────────────┴───────────┴────────────┴────────────┴────────┘


    Instrucţiuni de completare a Anexei nr. 1A
    (1) Anexa nr. 1A se completează de către administratorii de fonduri de pensii administrate privat.
    (2) Instrucţiunile prezentate în continuare au ca scop standardizarea procesului de raportare pentru:
    a) soldurile conturilor individuale pentru fiecare participant al fondului de pensii administrat privat;
    b) situaţia convertirilor de contribuţii nete în unităţi de fond, pentru fiecare participant al fondului de pensii administrat privat.
    (3) Câmpurile anexei nr. 1A se completează, după cum urmează:

 ┌────┬───────────────────────┬───────────────────────────────────────────────┐
 │Nr. │ Denumire câmp │ Descriere câmp │
 │crt.│ │ │
 ├────┼───────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┤
 │ 1.│Codul de comandă │Codul comenzii va avea una dintre următoarele │
 │ │ │valori: │
 │ │ │1 = raportare iniţială; 5 = raportare │
 │ │ │rectificativă │
 ├────┼───────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┤
 │ 2.│Codul administratorului│Codul administratorului aşa cum este │
 │ │ │înregistrat în Registrul A.S.F. │
 ├────┼───────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┤
 │ 3.│Codul fondului de │Codul fondului de pensii, aşa cum este │
 │ │pensii │înregistrat în Registrul A.S.F. │
 ├────┼───────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┤
 │ 4.│Data evaluării │Data evaluării soldurilor conturilor │
 │ │soldurilor conturilor │individuale (data ultimei zile lucrătoare a │
 │ │individuale │lunii pentru care se întocmeşte raportul) │
 ├────┼───────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┤
 │ 5.│Codul de operaţiune │Codul operaţiunii se completează cu: │
 │ │ │101 - pentru tranzacţiile determinate de │
 │ │ │transformarea contribuţiei nete, indiferent de │
 │ │ │valoarea sau semnul acesteia; │
 │ │ │102 - pentru tranzacţiile de ajustare a │
 │ │ │contului individual al participantului în │
 │ │ │situaţia în care tranzacţiile anterioare tip │
 │ │ │101 au adus soldul contului la un număr negativ│
 │ │ │de unităţi de fond; │
 │ │ │103 - pentru a raporta valoarea contului │
 │ │ │individual al participantului pentru care nu │
 │ │ │există tranzacţii cu cod 101 şi tranzacţii cu │
 │ │ │cod 102 în luna pentru care s-a întocmit │
 │ │ │raportul; │
 │ │ │112 - pentru tranzacţiile de ajustare a │
 │ │ │contului individual, în situaţia în care │
 │ │ │tranzacţiile anterioare asociate alocării │
 │ │ │contribuţiei au fost operate eronat; │
 │ │ │114 - pentru tranzacţia de alocare de unităţi │
 │ │ │de fond prin creditarea contului individual al │
 │ │ │participantului; │
 │ │ │166 - pentru situaţia în care nu sunt │
 │ │ │gestionate conturi individuale; │
 │ │ │199 - pentru a raporta alte tranzacţii de │
 │ │ │emitere/anulare unităţi de fond ca efect al │
 │ │ │prelucrării contribuţiilor │
 ├────┼───────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┤
 │ 6.│CNP participant │Codul numeric personal al participantului │
 │ │ │(CNP). Se raportează toţi participanţii care au│
 │ │ │cont individual la fondul de pensii administrat│
 │ │ │privat (indiferent de modalitatea prin care au │
 │ │ │aderat în fond, inclusiv participanţii decedaţi│
 │ │ │şi invalizi aflaţi în termenul de 12 luni │
 │ │ │specificat în norma privind aderarea şi │
 │ │ │evidenţa participanţilor la fondurile de pensii│
 │ │ │administrate privat. │
 ├────┼───────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┤
 │ 7.│Numele participantului │Numele participantului conform documentelor │
 │ │ │legale. │
 ├────┼───────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┤
 │ 8.│Prenumele │Prenumele participantului conform documentelor │
 │ │participantului │legale. │
 ├────┼───────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┤
 │ 9.│Contribuţia brută │Valoarea în lei a contribuţiei brute a │
 │ │ │participantului în numele şi în contul lui, │
 │ │ │conform extrasului de cont şi conform listei de│
 │ │ │viramente de la instituţiile de evidenţă. Se │
 │ │ │utilizează 2 poziţii zecimale, iar ca separator│
 │ │ │se foloseşte punctul. Suma contribuţiilor brute│
 │ │ │aferente tuturor participanţilor trebuie să fie│
 │ │ │egală cu suma totală înscrisă în lista de │
 │ │ │viramente a instituţiei de evidenţă. │
 ├────┼───────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┤
 │ 10.│Data virării │Data la care contribuţia brută a │
 │ │contribuţiei brute │participantului a fost virată în contul bancar │
 │ │ │colector, conform extrasului de cont şi a │
 │ │ │listei de viramente emisă de instituţiile de │
 │ │ │evidenţă. │
 ├────┼───────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┤
 │ 11.│Contribuţia netă │Valoarea contribuţiei nete a participantului │
 │ │ │convertită în unităţi de fond. Se utilizează 2 │
 │ │ │poziţii zecimale, iar ca separator se foloseşte│
 │ │ │punctul. │
 ├────┼───────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┤
 │ 12.│Data convertirii │Data la care contribuţia netă a │
 │ │contribuţiei nete în │participantului a fost convertită în unităţi de│
 │ │unităţi de fond │fond. │
 ├────┼───────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┤
 │ 13.│Numărul de unităţi de │Numărul de unităţi de fond rezultat în urma │
 │ │fond aferente │operaţiunii de convertire a contribuţiei nete. │
 │ │contribuţiei nete │Se utilizează 6 poziţii zecimale, iar ca │
 │ │ │separator se foloseşte punctul. │
 ├────┼───────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┤
 │ 14.│Numărul total de │Numărul de unităţi de fond total, existent în │
 │ │unităţi de fond │contul individual al participantului, în ultima│
 │ │(sold final) │zi lucrătoare a lunii pentru care se întocmeşte│
 │ │ │raportul. Se utilizează 6 poziţii zecimale, iar│
 │ │ │ca separator se foloseşte punctul. │
 └────┴───────────────────────┴───────────────────────────────────────────────┘


    Raportare iniţială (cod 1)
    (4) Metodologia de transmitere electronică a anexei nr. 1A.
    a) Fişierul obţinut este denumit după următoarea sintaxă:
    YYYYMMDD_TRANZACŢII_CONTRIBUŢII_1_FFF_EEE.xml.p7s
    unde:
    - YYYMMDD reprezintă data ultimei zile lucrătoare a lunii pentru care se întocmeşte raportul;
    - FFF reprezintă codul fondului de pensii administrat privat înregistrat în Registrul A.S.F.;
    - EEE reprezintă codul entităţii raportoare înregistrat în Registrul A.S.F.;
    b) Fişierul definit conform punctului 4 lit. (a) se semnează electronic, cu semnătură electronică extinsă a persoanelor responsabile prevăzute la art. 5;
    c) Fişierul definit conform punctului 4 lit. (a), semnat electronic, se încarcă în SIR, în folderul dedicat "TRANZACŢII_CONTRIBUŢII".
    (5) Anexa nr. 1A se întocmeşte lunar şi se transmite A.S.F.în termen de 7 zile lucrătoare ale lunii următoare celei pentru care se face raportarea. Perioada pentru care se face raportarea este o lună calendaristică anterioară.
    (6) SIR procesează automat datele prevăzute în anexa nr. 1A.
    (7) SIR transmite automat mesaje persoanelor responsabile prevăzute la art. 5, acestea având obligaţia de a analiza aceste mesaje în scopul soluţionării eventualelor erori sau avertismente.

    Raportare rectificativă (cod 5)
    (8) Orice modificare a unei raportări iniţiale sau orice raport transmis după termenul stabilit de depunere, se consideră raportare rectificativă.
    (9) Raportarea rectificativă pentru anexa nr. 1A conţine, în mod obligatoriu, două fişiere semnate electronic cu semnătură electronică extinsă a persoanelor responsabile prevăzute la art. 5, astfel:
    a) un fişier în format XML cu valorile corecte (rectificate), denumit conform sintaxei: YYYYMMDD_TRANZACŢII_CONTRIBUŢII_5_FFF_EEE.xml.p7s;
    b) un fişier în format RTF care conţine o notă explicativă detaliată cu privire la valorile corectate şi motivele care au generat raportarea eronată, respectiv motivele care au generat transmiterea raportului după expirarea termenului limită pentru depunere, denumit conform sintaxei: YYYYMMDD_TRANZACŢII_CONTRIBUŢII_5_FFF_EEE.rtf.p7s.
    (10) Lipsa oricărui fişier menţionat la punctul (9) determină respingerea raportării rectificative.
    (11) Raportarea rectificativă pentru anexa nr. 1A se încarcă în SIR, în folderul dedicat"TRANZACŢII_CONTRIBUŢII".

    ANEXA 1B
    la normă

               Situaţia transferurilor de tip "IN"
              pentru luna .......... anul ..........

 ┌────────┬──────────┬─────────────┬─────┬──────┬─────────────┬────────┬──────┐
 │Codul de│ Codul │ Codul │ Anul│ Luna │ Codul │Codul de│ CNP │
 │comandă │ adminis- │ fondului │ │ │ fondului │opera- │ │
 │ │tratorului│ la care │ │ │ de unde │ţiune │ │
 │ │ (IN) │ s-a │ │ │ s-a │ │ │
 │ │ │transferat │ │ │ transferat │ │ │
 │ │ │participantul│ │ │participantul│ │ │
 │ │ │ (IN) │ │ │ (OUT)(TI) │ │ │
 ├────────┼──────────┼─────────────┼─────┼──────┼─────────────┼────────┼──────┤
 │Col. 1 │ Col. 2 │ Col. 3 │Col.4│Col. 5│ Col. 6 │ Col. 7 │Col. 8│
 └────────┴──────────┴─────────────┴─────┴──────┴─────────────┴────────┴──────┘
 ┌──────────┬─────────┬───────────┬───────┬──────────┬──────────┬─────────────┐
 │Valoarea │ Data │ Data │Numărul│ VUAN │ Data │ Totalul │
 │activului │încasării│convertirii│ de │convertite│ VUAN │numărului de │
 │personal │disponi- │disponi- │unităţi│ (TI) │convertire│ unităţi de │
 │transferat│bili- │bili- │de fond│ │ (TI) │ fond ale │
 │ (TI) │tăţilor │tăţilor │alocate│ │ │ fondului de │
 │ │ (TI) │ (TI) │ (TI) │ │ │ pensii la │
 │ │ │ │ │ │ │data la care │
 │ │ │ │ │ │ │ a avut loc │
 │ │ │ │ │ │ │ convertirea │
 │ │ │ │ │ │ │ (TI) │
 ├──────────┼─────────┼───────────┼───────┼──────────┼──────────┼─────────────┤
 │ Col. 9 │ Col. 10 │ Col. 11 │Col. 12│ Col. 13 │ Col. 14 │ Col. 15 │
 └──────────┴─────────┴───────────┴───────┴──────────┴──────────┴─────────────┘


               Instrucţiuni de completare a Anexei nr. 1B

    (1) Anexa nr. 1B se completează de către administratorii de fonduri de pensii administrate privat.
    (2) Instrucţiunile prezentate în continuare au ca scop standardizarea procesului de raportare a transferurilor de tip "IN".
    (3) Câmpurile anexei nr. 1B se completează, după cum urmează:

 ┌────┬───────────────────────┬───────────────────────────────────────────────┐
 │Nr. │ Denumire câmp │ Descriere câmp │
 │crt.│ │ │
 ├────┼───────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┤
 │ 1│Codul de comandă │Codul comenzii va avea una dintre următoarele │
 │ │ │valori: 1 = raportare iniţială; 5 = raportare │
 │ │ │rectificativă │
 ├────┼───────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┤
 │ 2│Codul administratorului│Codul administratorului fondului la care s-a │
 │ │(IN) │transferat participantul, aşa cum este │
 │ │ │înregistrat în Registrul A.S.F. │
 ├────┼───────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┤
 │ 3│Codul fondului la care │Codul fondului de pensii la care s-a transferat│
 │ │s-a transferat │participantul (noul fond de pensii al │
 │ │participantul (IN) │participantului), aşa cum este înregistrat în │
 │ │ │Registrul A.S.F. │
 ├────┼───────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┤
 │ 4│Anul │Anul de raportare │
 ├────┼───────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┤
 │ 5│Luna │Luna pentru care se întocmeşte raportarea │
 ├────┼───────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┤
 │ 6│Codul fondului de unde │Codul fondului de pensii de unde s-a transferat│
 │ │s-a transferat │participantul (vechiul fond de pensii al │
 │ │participantul (OUT) │participantului), aşa cum este înregistrat în │
 │ │(TI) │Registrul A.S.F. │
 ├────┼───────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┤
 │ 7│Codul de operaţiune │Codul operaţiunii se completează cu: │
 │ │ │200 - pentru tranzacţia de emitere de unităţi │
 │ │ │de fond determinată de transferul activului │
 │ │ │personal al participantului de la un alt fond │
 │ │ │de pensii administrat privat, în conformitate │
 │ │ │cu actele normative aplicabile; │
 │ │ │201 - pentru tranzacţia de emitere de unităţi │
 │ │ │de fond determinată de primirea unui activ │
 │ │ │personal cuvenit în calitate de beneficiar al │
 │ │ │unui participant al altui fond de pensii │
 │ │ │administrat privat, în urma decesului acestuia;│
 │ │ │202 - pentru tranzacţia de emitere de unităţi │
 │ │ │de fond determinată de primirea unui activ │
 │ │ │cuvenit în calitate de beneficiar al unui │
 │ │ │participant al aceluiaşi fond de pensii │
 │ │ │administrat privat, în urma decesului acestuia;│
 │ │ │203 - pentru tranzacţia de emitere de unităţi │
 │ │ │de fond determinată de primirea activelor │
 │ │ │rezultate din comasarea de CNP-uri între │
 │ │ │fonduri de pensii administrate privat diferite;│
 │ │ │204 - pentru tranzacţia de emitere de unităţi │
 │ │ │de fond determinată de primirea activelor │
 │ │ │rezultate din comasarea de CNP-uri în cadrul │
 │ │ │aceluiaşi fond de pensii administrat privat; │
 │ │ │205 - pentru tranzacţia de emitere de unităţi │
 │ │ │de fond determinată de primirea unor active cu │
 │ │ │titlul de penalizări de întârziere; │
 │ │ │220 - pentru tranzacţia de emitere de unităţi │
 │ │ │de fond determinată de primirea activului │
 │ │ │personal al participantului de la un alt fond │
 │ │ │de pensii administrat privat, ca urmare a │
 │ │ │fuziunii dintre două fonduri. │
 │ │ │266 - pentru situaţia în care nu există │
 │ │ │transferuri «IN»; │
 │ │ │299 - pentru a raporta alte tranzacţii de │
 │ │ │emitere unităţi de fond ca efect al prelucrării│
 │ │ │transferurilor «IN». │
 ├────┼───────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┤
 │ 8│CNP │Codul numeric personal al participantului se │
 │ │ │completează pentru toate operaţiunile. │
 ├────┼───────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┤
 │ 9│Valoarea activului │Valoarea activului personal transferat al unui │
 │ │personal transferat │participant, conform extrasului de cont bancar.│
 │ │(TI) │Se utilizează 2 poziţii zecimale, iar ca │
 │ │ │separator se foloseşte punctul. │
 ├────┼───────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┤
 │ 10│Data încasării │Data extrasului de cont aferent încasării │
 │ │disponibilităţilor (TI)│disponibilităţilor ce reprezintă activul │
 │ │ │personal net transferat. │
 ├────┼───────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┤
 │ 11│Data convertirii │Data la care activul personal al │
 │ │disponibilităţilor (TI)│participantului a fost convertit în unităţi de │
 │ │ │fond. │
 ├────┼───────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┤
 │ 12│Numărul de unităţi de │Număr de unităţi de fond alocate ca urmare a │
 │ │fond alocate (TI) │convertirii activului personal net al │
 │ │ │participantului. Se utilizează 6 poziţii │
 │ │ │zecimale. │
 ├────┼───────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┤
 │ 13│VUAN convertire (TI) │VUAN utilizată pentru convertirea activului │
 │ │ │personal al participantului. Se utilizează 6 │
 │ │ │poziţii zecimale. │
 ├────┼───────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┤
 │ 14│Data VUAN convertire │Data VUAN utilizată pentru convertirea │
 │ │(TI) │activului personal net al participantului. │
 ├────┼───────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┤
 │ 15│Totalul numărului de │Totalul numărului de unităţi de fond ale │
 │ │unităţi de fond ale │fondului de pensii la data la care a avut loc │
 │ │fondului la data la │convertirea sumelor transferate (după ce s-a │
 │ │care a avut loc │realizat convertirea). Se utilizează 6 poziţii │
 │ │convertirea (TI) │zecimale. │
 └────┴───────────────────────┴───────────────────────────────────────────────┘


    Raportare iniţială (cod 1)
    (4) Metodologia de transmitere electronică a anexei nr. 1B.
    a) Fişierul obţinut este denumit după următoarea sintaxă:
    YYYYMM_TRANZACŢII_TRANSFER_IN_1_FFF_EEE.xml.p7s
    unde:
    - YYYYMM reprezintă anul, respectiv luna pentru care a fost întocmit raportul;
    - FFF reprezintă codul fondului de pensii administrat privat înregistrat în Registrul A.S.F.;
    - EEE reprezintă codul entităţii raportoare înregistrat în Registrul A.S.F.;
    b) Fişierul definit conform punctului 4 (a) se semnează electronic, cu semnătură electronică extinsă a persoanelor responsabile prevăzute la art. 5;
    c) Fişierul definit conform punctului 4 (a) semnat electronic, se încarcă în sistemul informatic de raportare, în folder-ul dedicat "TRANZACŢII_TRANSFER_IN".
    (5) Anexa nr. 1B se întocmeşte lunar şi se transmite A.S.F.în termen de 7 zile lucrătoare ale lunii următoare celei pentru care se face raportarea. Perioada pentru care se face raportarea este o lună calendaristică anterioară.
    (6) SIR procesează automat datele prevăzute în anexa nr. 1B.
    (7) SIR transmite automat mesaje persoanelor responsabile prevăzute la art. 5, acestea având obligaţia de a analiza aceste mesaje în scopul soluţionării eventualelor erori sau avertismente.
    Raportare rectificativă (cod 5)
    (8) Orice modificare a unei raportări iniţiale sau orice raport transmis după termenul stabilit de depunere, se consideră raportare rectificativă.
    (9) Raportarea rectificativă pentru anexa nr. 1B conţine, în mod obligatoriu, două fişiere semnate electronic cu semnătură electronică extinsă a persoanelor responsabile prevăzute la art. 5, astfel:
    a) un fişier în format XML cu valorile corecte (rectificate), denumit conform sintaxei: YYYYMM_TRANZACŢII_TRANSFER_IN_5_FFF_EEE.xml.p7s;
    b) un fişier în format RTF care conţine o notă explicativă detaliată cu privire la valorile corectate şi motivele care au generat raportarea eronată, respectiv motivele care au generat transmiterea raportului după expirarea termenului limită pentru depunere, denumit conform sintaxei:YYYYMM_TRANZACŢII_TRANSFER_IN_5_FFF_EEE.rtf.p7s.
    (10) Lipsa oricărui fişier menţionat la punctul (9) determină respingerea raportării rectificative.
    (11) Raportarea rectificativă pentru anexa nr. 1B se încarcă în SIR, în folderul dedicat "TRANZACŢII_TRANSFER_IN".

    ANEXA 1C
    la normă

                 Situaţia transferurilor de tip "OUT" şi
              utilizarea activului personal al participanţilor
                  pentru luna ......... anul ..........


 ┌───────┬────────┬────────┬──────┬──────┬─────────┬──────┬──────┬───────┬────────┬───────┬───────┬───────┬────────┐
 │Codul │Codul │Codul │Anul │Luna │Codul │Codul │CNP │Data │Data │Numărul│VUAN │Data │Penali- │
 │ de │adminis-│fondului│ │ │fondului │ de │ │cererii│conver- │ de │conver-│VUAN │tatea │
 │comandă│trato- │de unde │ │ │la care │opera-│ │ │tirii │unităţi│tire │conver-│ de │
 │ │rului │ s-a │ │ │ s-a │ţiu- │ │ │unităţi-│ de │(TO) │tire │trans- │
 │ │(OUT) │transfe-│ │ │transfe- │ne │ │ │lor de │ fond │ │(TO) │fer │
 │ │ │rat │ │ │rat │ │ │ │fond în │anulate│ │ │reţinu- │
 │ │ │partici-│ │ │partici- │ │ │ │lichi- │ (TO) │ │ │tă │
 │ │ │pantul │ │ │pantul │ │ │ │di- │ │ │ │partici-│
 │ │ │(OUT) │ │ │(IN) (TO)│ │ │ │tăţi │ │ │ │pantului│
 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ (TO) │
 ├───────┼────────┼────────┼──────┼──────┼─────────┼──────┼──────┼───────┼────────┼───────┼───────┼───────┼────────┤
 │Col. 1 │ Col. 2 │ Col. 3 │Col. 4│Col. 5│ Col. 6 │Col. 7│Col. 8│Col. 9 │Col. 10 │Col. 11│Col. 12│Col. 13│ Col. 14│
 └───────┴────────┴────────┴──────┴──────┴─────────┴──────┴──────┴───────┴────────┴───────┴───────┴───────┴────────┘
 ┌───────┬───────┬───────┬──────┬─────────┬────────┬────────┬────────┬────────┬────────┬─────────┬────────┬────────┐
 │Contri-│Impozit│Comisi-│Taxe │Valoarea │Valoarea│Valoarea│Valoarea│Valoarea│Data │Modali- │Data │Data │
 │buţia │ pe │oane │afe- │totală a │minimă │totală │plătită │plătită │virării │tatea │virării │mandatu-│
 │ la │venit │banca- │rente │taxelor, │garan- │plătită │ din │ din │activu- │de plată │în │lui │
 │asigu- │ │re │manda-│impozite-│tată │partici-│ fond │provi- │lui │a activu-│contul │poştal │
 │rările │ │ │tului │lor şi │ (TO) │pantu- │ (TO) │zion │personal│lui │bancar │ │
 │sociale│ │ │poştal│comisi- │ │lui, │ │ (TO) │ în │personal │al │ │
 │ de │ │ │ │oanelor │ │din │ │ │contul │(cont │partici-│ │
 │sănă- │ │ │ │bancare/ │ │care: │ │ │DIP │bancar │pantului│ │
 │tate │ │ │ │taxelor │ │ (TO) │ │ │ │sau │sau în │ │
 │(CASS) │ │ │ │poştale │ │ │ │ │ │mandat │contul │ │
 │ │ │ │ │suportate│ │ │ │ │ │poştal) │bancar │ │
 │ │ │ │ │ de │ │ │ │ │ │ │al │ │
 │ │ │ │ │partici- │ │ │ │ │ │ │poştei │ │
 │ │ │ │ │pant │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │ │ (TO) │ │ │ │ │ │ │ │ │
 ├───────┼───────┼───────┼──────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼────────┤
 │ Col.15│Col. 16│Col. 17│ Col. │Col. 19 =│Col. 20 │Col. 21 │Col. 22 │Col. 23 │Col. 24 │ Col. 25 │ Col. 26│ Col. 27│
 │ │ │ │ 18 │15+16+17+│ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │ │18 │ │ │ │ │ │ │ │ │
 └───────┴───────┴───────┴──────┴─────────┴────────┴────────┴────────┴────────┴────────┴─────────┴────────┴────────┘


            Instrucţiuni de completare a Anexei nr. 1C

    (1) Anexa nr. 1C se completează de către administratorii de fonduri de pensii administrate privat.
    (2) Instrucţiunile prezentate în continuare au ca scop standardizarea procesului de raportare a transferurilor de tip "OUT" şi utilizarea activului personal al participanţilor.
    (3) Câmpurile anexei nr. 1C se completează, după cum urmează:

 ┌────┬───────────────────────┬───────────────────────────────────────────────┐
 │Nr. │ Denumire câmp │ Descriere câmp │
 │crt.│ │ │
 ├────┼───────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┤
 │ 1│Codul de comandă │Codul comenzii va avea una dintre următoarele │
 │ │ │valori: 1 = raportare iniţială; │
 │ │ │5 = raportare rectificativă │
 ├────┼───────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┤
 │ 2│Codul administratorului│Codul administratorului aşa cum este │
 │ │(OUT) │înregistrat în Registrul A.S.F. │
 ├────┼───────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┤
 │ 3│Codul fondului de unde │Codul fondului, aşa cum este înregistrat │
 │ │s-a transferat │în Registrul A.S.F. │
 │ │participantul (OUT) │ │
 ├────┼───────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┤
 │ 4│Anul │Anul de raportare │
 ├────┼───────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┤
 │ 5│Luna │Luna pentru care se întocmeşte raportarea │
 ├────┼───────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┤
 │ 6│Codul fondului la care │Codul noului fond de pensii la care s-a │
 │ │s-a transferat │transferat participantul, aşa cum este │
 │ │participantul (IN) (TO)│înscris în Registrul A.S.F. │
 ├────┼───────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┤
 │ 7│Codul de operaţiune │Codul operaţiunii se completează cu: │
 │ │ │301 - pentru tranzacţia de anulare de unităţi │
 │ │ │de fond determinată de transferul │
 │ │ │participantului la un alt fond de pensii │
 │ │ │administrat privat; │
 │ │ │302 - pentru tranzacţia de anulare de unităţi │
 │ │ │de fond determinată de transferul unei sume │
 │ │ │reprezentând beneficii spre un alt fond de │
 │ │ │pensii administrat privat (participantul de la │
 │ │ │id_fp_out a decedat şi beneficiarul acestuia │
 │ │ │aparţine fondului id_fp_in); │
 │ │ │303 - pentru tranzacţia de anulare de unităţi │
 │ │ │de fond determinată de transferul beneficiilor │
 │ │ │în cadrul aceluiaşi fond de pensii administrat │
 │ │ │privat (decedatul şi beneficiarul sunt în │
 │ │ │registrul aceluiaşi fond); │
 │ │ │304 - pentru tranzacţia de anulare de unităţi │
 │ │ │de fond determinată de corecţia de CNP-uri │
 │ │ │(comasări externe de CNP-uri aparţinând │
 │ │ │aceleiaşi persoane la fonduri diferite); │
 │ │ │305 - pentru tranzacţia de anulare de unităţi │
 │ │ │de fond determinată de corecţia de CNP-uri │
 │ │ │(comasări interne de CNP-uri aparţinând │
 │ │ │aceleiaşi persoane la acelaşi fond); │
 │ │ │306 - pentru tranzacţia de anulare de unităţi │
 │ │ │de fond determinată de plata drepturilor de │
 │ │ │pensie; │
 │ │ │307 - pentru tranzacţia de anulare de unităţi │
 │ │ │de fond determinată de plata drepturilor de │
 │ │ │invaliditate; │
 │ │ │308 - pentru tranzacţia de anulare de unităţi │
 │ │ │de fond determinată de plata drepturilor de │
 │ │ │deces; │
 │ │ │309 - pentru tranzacţia de anulare de unităţi │
 │ │ │de fond determinată de anularea soldului │
 │ │ │pozitiv rămas în contul individual, în situaţia│
 │ │ │încetării calităţii de participant ca urmare a │
 │ │ │unei hotărâri judecătoreşti definitive şi │
 │ │ │irevocabile de desfiinţare a actului individual│
 │ │ │de aderare pentru participantul respectiv; │
 │ │ │310 - pentru tranzacţia de anulare de unităţi │
 │ │ │de fond determinată de anularea soldului │
 │ │ │pozitiv rămas în contul individual prin decizie│
 │ │ │a administratorului de desfiinţare a actului │
 │ │ │individual de aderare în baza constatării │
 │ │ │încălcării art. 116 alin. (2) lit. b) din Lege,│
 │ │ │ca urmare a reclamaţiei participantului; │
 │ │ │311 - pentru tranzacţia de anulare de unităţi │
 │ │ │de fond determinată de transferul administrativ│
 │ │ │al participantului la fondul de pensii │
 │ │ │absorbant ca efect al fuziunii fondurilor (se │
 │ │ │aplică participanţilor care nu au depus cereri │
 │ │ │de transfer de la fondul absorbit spre alte │
 │ │ │fonduri, în perioada fuziunii); │
 │ │ │313 - pentru tranzacţia de anulare de unităţi │
 │ │ │de fond determinată de nerevendicarea în │
 │ │ │termenul general de prescripţie a drepturilor │
 │ │ │cuvenite în calitate de beneficiar; │
 │ │ │314 - pentru tranzacţia de anulare de unităţi │
 │ │ │de fond determinată de închiderea unui cont │
 │ │ │asociat cu un CNP care a fost invalidat de │
 │ │ │instituţia de evidenţă şi nu se mai regăseşte │
 │ │ │în Registrul Participanţilor la niciun fond de │
 │ │ │pensii administrat privat; │
 │ │ │320 - pentru tranzacţia de anulare de unităţi │
 │ │ │de fond determinată de transferul │
 │ │ │participantului la un alt fond de pensii │
 │ │ │administrat privat, ca urmare a procesului de │
 │ │ │fuziune; │
 │ │ │366 - pentru situaţia în care nu există │
 │ │ │transferuri "OUT"; │
 │ │ │399 - pentru a raporta alte tranzacţii de │
 │ │ │anulare unităţi de fond ca efect al prelucrării│
 │ │ │transferurilor "OUT". │
 ├────┼───────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┤
 │ 8│CNP │Codul numeric personal al participantului se │
 │ │ │completează pentru toate operaţiunile. │
 ├────┼───────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┤
 │ 9│Data cererii │Data primirii documentaţiei complete pentru │
 │ │ │cererea de plată a activului. │
 ├────┼───────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┤
 │ 10│Data convertirii │Data la care unităţile de fond ale │
 │ │unităţilor de fond în │participantului au fost convertite în │
 │ │lichidităţi │lichidităţi. │
 ├────┼───────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┤
 │ 11│Numărul de unităţi de │Numărul de unităţi de fond anulate (TO). │
 │ │fond anulate (TO) │Se utilizează 6 poziţii zecimale. │
 ├────┼───────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┤
 │ 12│VUAN convertire (TO) │Valoarea VUAN utilizat pentru calculul │
 │ │ │activului personal al participantului. Se │
 │ │ │utilizează 6 poziţii zecimale. │
 ├────┼───────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┤
 │ 13│Data VUAN convertire │Data VUAN utilizat pentru calculul activului │
 │ │(TO) │personal al participantului. │
 ├────┼───────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┤
 │ 14│Penalitatea de transfer│Valoarea în lei a penalităţii de transfer. │
 │ │reţinută │Se utilizează 2 poziţii zecimale, iar ca │
 │ │participantului (TO) │separator se foloseşte punctul. │
 ├────┼───────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┤
 │ 15│Contribuţia la │Se completează în situaţiile de plată activ │
 │ │asigurările sociale de │personal, după caz, conform prevederilor legale│
 │ │sănătate (CASS) │în vigoare. Se utilizează 2 poziţii zecimale, │
 │ │ │iar ca separator se foloseşte punctul. │
 ├────┼───────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┤
 │ 16│Impozit pe venit │Se completează în situaţiile de plată activ │
 │ │ │personal, după caz, conform prevederilor legale│
 │ │ │în vigoare. Se utilizează 2 poziţii zecimale, │
 │ │ │iar ca separator se foloseşte punctul. │
 ├────┼───────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┤
 │ 17│Comisioane bancare │Se completează în situaţiile de plată activ │
 │ │ │personal, după caz. Se utilizează 2 poziţii │
 │ │ │zecimale, iar ca separator se foloseşte │
 │ │ │punctul. │
 ├────┼───────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┤
 │ 18│Taxe aferente │Se completează în situaţiile de plată activ │
 │ │mandatului poştal │personal, după caz. Se utilizează 2 poziţii │
 │ │ │zecimale, iar ca separator se foloseşte │
 │ │ │punctul. │
 ├────┼───────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┤
 │ 19│Valoarea totală a │Valoarea totală a taxelor, impozitelor şi │
 │ │taxelor, impozitelor şi│comisioanelor bancare/taxelor poştale. │
 │ │comisioanelor bancare/ │Se utilizează 2 poziţii zecimale, iar ca │
 │ │taxelor poştale │separator se foloseşte punctul. │
 │ │suportate de │ │
 │ │participant │ │
 ├────┼───────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┤
 │ 20│Valoarea minimă │Valoarea minimă garantată. Se utilizează 2 │
 │ │garantată (TO) │poziţii zecimale, iar ca separator se foloseşte│
 │ │ │punctul. │
 ├────┼───────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┤
 │ 21│Valoarea totală plătită│Valoarea în lei a sumei transferate. Se │
 │ │participantului, │utilizează 2 poziţii zecimale, iar ca │
 │ │din care: (TO) │separator se foloseşte punctul. │
 ├────┼───────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┤
 │ 22│Valoarea plătită din │Valoarea în lei a sumei plătite din contul │
 │ │fond (TO) │fondului de pensii administrat privat, conform │
 │ │ │extrasului de cont. Se utilizează 2 poziţii │
 │ │ │zecimale, iar ca separator se foloseşte │
 │ │ │punctul. │
 ├────┼───────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┤
 │ 23│Valoarea plătită din │Valoarea în lei a sumei transferate - din │
 │ │provizion (TO) │provizionul tehnic constituit de administrator │
 │ │ │- din contul bancar al administratorului │
 │ │ │fondului de pensii administrat privat actual în│
 │ │ │contul bancar de transfer al noului fond de │
 │ │ │pensii, conform extrasului de cont. Se │
 │ │ │utilizează 2 poziţii zecimale, iar ca separator│
 │ │ │se foloseşte punctul. │
 ├────┼───────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┤
 │ 24│Data virării activului │Data virării activului personal în contul DIP, │
 │ │personal în contul DIP │conform extrasului de cont. Se completează │
 │ │ │pentru invaliditate, deces şi deschiderea │
 │ │ │dreptului la pensie. │
 ├────┼───────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┤
 │ 25│Modalitatea de plată a │Modalitatea de plată a activului personal (cont│
 │ │activului personal │bancar sau mandat poştal). Pentru cont bancar │
 │ │(cont bancar sau mandat│se foloseşte "C", iar pentru mandat poştal se │
 │ │poştal) │foloseşte "M". Se completează pentru │
 │ │ │invaliditate, deces şi deschiderea dreptului la│
 │ │ │pensie. │
 ├────┼───────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┤
 │ 26│Data virării în contul │Data virării în contul bancar al │
 │ │bancar al │participantului sau în contul bancar al poştei.│
 │ │participantului sau în │Se completează pentru invaliditate, deces şi │
 │ │contul bancar al poştei│deschiderea dreptului la pensie. │
 ├────┼───────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┤
 │ 27│Data mandatului poştal │Data mandatului poştal este data înregistrării │
 │ │ │mandatului la poştă, cu respectarea actelor │
 │ │ │normative aplicabile. │
 └────┴───────────────────────┴───────────────────────────────────────────────┘


    Raportare iniţială (cod 1)
    (4) Metodologia de transmitere electronică a anexei nr.1C.
    a) Fişierul obţinut este denumit după următoarea sintaxă:
    YYYYMM_TRANZACŢII_TRANSFER_OUT_1_FFF_EEE.xml.p7s
    unde:
    - YYYYMM reprezintă anul, respectiv luna pentru care a fost întocmit raportul;
    - FFF reprezintă codul fondului de pensii administrat privat înregistrat în Registrul A.S.F.;
    - EEE reprezintă codul entităţii raportoare înregistrat în Registrul A.S.F.
    b) Fişierul definit conform punctului 4 (a) se semnează electronic, cu semnătură electronică extinsă a persoanelor responsabile prevăzute la art. 5;
    c) Fişierul definit conform punctului 4 (a) semnat electronic, se încarcă în sistemul informatic de raportare, în folderul dedicat "TRANZACŢII_TRANSFER_OUT".
    (5) Anexa nr. 1C se întocmeşte lunar şi se transmite A.S.F. în termen de 7 zile lucrătoare ale lunii următoare celei pentru care se face raportarea. Perioada pentru care se face raportarea este o lună calendaristică anterioară.
    (6) SIR procesează automat datele prevăzute în anexa nr. 1C.
    (7) SIR transmite automat mesaje persoanelor responsabile prevăzute la art. 5, acestea având obligaţia de a analiza aceste mesaje în scopul soluţionării eventualelor erori sau avertismente.
    Raportare rectificativă (cod 5)
    (8) Orice modificare a unei raportări iniţiale sau orice raport transmis după termenul stabilit de depunere, se consideră raportare rectificativă.
    (9) Raportarea rectificativă pentru anexa nr. 1C conţine, în mod obligatoriu, două fişiere semnate electronic cu semnătură electronică extinsă a persoanelor responsabile prevăzute la art. 5, astfel:
    a) un fişier în format XML cu valorile corecte (rectificate), denumit conform sintaxei: YYYYMM_TRANZACŢII_TRANSFER_OUT_5_FFF_EEE.xml.p7s;
    b) un fişier în format RTF care conţine o notă explicativă detaliată cu privire la valorile corectate şi motivele care au generat raportarea eronată, respectiv motivele care au generat transmiterea raportului după expirarea termenului limită pentru depunere, denumit conform sintaxei: YYYYMM_TRANZACŢII_TRANSFER_OUT_5_FFF_EEE.rtf.p7s.
    (10) Lipsa oricărui fişier menţionat la punctul (9) determină respingerea raportării rectificative.
    (11) Raportarea rectificativă pentru anexa nr. 1C se încarcă în SIR, în folderul dedicat "TRANZACŢII_TRANSFER_OUT".

    ANEXA 1D
    la normă

                     Structura numărului de participanţi
                    pentru luna .......... anul .........


 ┌───────────────┬───────────────────────────────┬───────┬────────────────────────────────────────────────────────┬───────┬───────────────┐
 │ Codul │ Persoane care au dobândit │ │ Persoane pentru care calitatea │Sold │ Din care. │
 │ categoriei │ calitatea de participant │ │ de participant a încetat în cursul lunii │final │ │
 │ │ în cursul lunii │ │ │de │ │
 │ ├────────┬──────┬────────┬──────┼───────┼─────────┬──────────┬────────┬────────┬─────────┬───────┤parti- ├───────┬───────┤
 │ │ Act │Repar-│Transfer│Alte │Plată │Deces, │Pensionare│Transfer│Hotărâre│Nereven- │Alte - │ci- │Bărbaţi│ Femei │
 │ │ de │tizat │ în │situa-│ de │conform │de invali-│de la │judecă- │dicarea │situa- │panţi │ │ │
 │ │aderare │alea- │cadrul │ţii │activ │normei │ditate, │un fond │torească│în │ţii │în │ │ │
 │ │validat │toriu │fondu- │ │ ca │privind │conform │de │Decizie │termenul │ │ultima │ │ │
 │ │de │ │lui de │ │urmare │aderarea │normei │pensii │a │de │ │zi │ │ │
 │ │institu-│ │pensii │ │a │şi │privind │adminis-│adminis-│prescrip-│ │calen- │ │ │
 │ │ţiile de│ │adminis-│ │deschi-│evidenţa │aderarea │trat │tratoru-│ţie │ │da- │ │ │
 │ │eviden- │ │trat │ │derii │partici- │şi │privat │lui │ │ │ris- │ │ │
 │ │ţă │ │privat │ │dreptu-│panţilor │evidenţa │la altul│de │ │ │ti- │ │ │
 │ │ │ │de la │ │lui de │la │partici- │ │anulare │ │ │că │ │ │
 │ │ │ │un alt │ │pensie │fondurile│panţilor │ │de │ │ │a lunii│ │ │
 │ │ │ │fond de │ │ │de pensii│la │ │unităţi │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │pensii │ │ │adminis- │fondurile │ │de fond │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │ │ │ │trate │de pensii │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │ │ │ │privat │adminis- │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │ │ │ │ │trate │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │ │ │ │ │privat │ │ │ │ │ │ │ │
 ├───────────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────┼─────────┼──────────┼────────┼────────┼─────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
 │ Col. 1 │ Col. 2 │Col. 3│ Col. 4 │Col. 5│ Col. 6│ Col. 7 │ Col. 8 │ Col. 9│ Col. 10│ Col.11 │Col. 12│Col. 13│Col. 14│Col. 15│
 ├───────────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────┼─────────┼──────────┼────────┼────────┼─────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
 │Număr de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │participanţi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 ├───────────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────┼─────────┼──────────┼────────┼────────┼─────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
 │Din care: │ X │ X │ X │ X │ X │ X │ X │ X │ X │ X │ X │ X │ │ │
 ├───────────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────┼─────────┼──────────┼────────┼────────┼─────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
 │Până la 19 de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ani │ X │ X │ X │ X │ X │ X │ X │ X │ X │ X │ X │ X │ │ │
 ├───────────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────┼─────────┼──────────┼────────┼────────┼─────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
 │Între 20-24 de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ani │ X │ X │ X │ X │ X │ X │ X │ X │ X │ X │ X │ X │ │ │
 ├───────────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────┼─────────┼──────────┼────────┼────────┼─────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
 │Între 25-29 de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ani │ X │ X │ X │ X │ X │ X │ X │ X │ X │ X │ X │ X │ │ │
 ├───────────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────┼─────────┼──────────┼────────┼────────┼─────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
 │Între 30-34 de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ani │ X │ X │ X │ X │ X │ X │ X │ X │ X │ X │ X │ X │ │ │
 ├───────────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────┼─────────┼──────────┼────────┼────────┼─────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
 │Între 35-39 de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ani │ X │ X │ X │ X │ X │ X │ X │ X │ X │ X │ X │ X │ │ │
 ├───────────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────┼─────────┼──────────┼────────┼────────┼─────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
 │Între 40-44 de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ani │ X │ X │ X │ X │ X │ X │ X │ X │ X │ X │ X │ X │ │ │
 ├───────────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────┼─────────┼──────────┼────────┼────────┼─────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
 │Între 45-49 de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ani │ X │ X │ X │ X │ X │ X │ X │ X │ X │ X │ X │ X │ │ │
 ├───────────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────┼─────────┼──────────┼────────┼────────┼─────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
 │Între 50-54 de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ani │ X │ X │ X │ X │ X │ X │ X │ X │ X │ X │ X │ X │ │ │
 ├───────────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────┼─────────┼──────────┼────────┼────────┼─────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
 │Între 55-59 de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ani │ X │ X │ X │ X │ X │ X │ X │ X │ X │ X │ X │ X │ │ │
 ├───────────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────┼─────────┼──────────┼────────┼────────┼─────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
 │Între 60-64 de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ani │ X │ X │ X │ X │ X │ X │ X │ X │ X │ X │ X │ X │ │ │
 ├───────────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────┼─────────┼──────────┼────────┼────────┼─────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
 │Peste 65 de ani│ X │ X │ X │ X │ X │ X │ X │ X │ X │ X │ X │ X │ │ │
 └───────────────┴────────┴──────┴────────┴──────┴───────┴─────────┴──────────┴────────┴────────┴─────────┴───────┴───────┴───────┴───────┘


            Instrucţiuni de completare a Anexei nr. 1D

    (1) Anexa nr. 1D se completează de către administratorii de fonduri de pensii administrate privat.
    (2) Instrucţiunile prezentate în continuare au ca scop standardizarea procesului de raportare a structurii numărului de participanţi, în funcţie de dobândirea şi încetarea calităţii de participant, precum şi împărţirea acestuia în funcţie de gen.
    (3) Câmpurile anexei nr. 1D se completează, după cum urmează:

 ┌────┬───────────────────────┬───────────────────────────────────────────────┐
 │Nr. │ Denumire câmp │ Descriere câmp │
 │crt.│ │ │
 ├────┼───────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┤
 │ │Cod comandă │Codul comenzii va avea una dintre următoarele │
 │ │ │valori: │
 │ │ │1 = raportare iniţială; 5 = raportare │
 │ │ │rectificativă. │
 ├────┼───────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┤
 │ 1│Codul categoriei │Categorii de participanţi pe grupe de vârstă. │
 ├────┼───────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┤
 │ 2│Persoane care au │Persoane care au dobândit calitatea de │
 │ │dobândit calitatea de │participant în cursul lunii, ca urmare a │
 │ │participant în cursul │semnării unui act de aderare individual de │
 │ │lunii - Act de aderare │aderare la un fond de pensii administrat │
 │ │validat de instituţiile│privat, validat de instituţiile de evidenţă. │
 │ │de evidenţă │ │
 ├────┼───────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┤
 │ 3│Persoane care au │Persoane care au dobândit calitatea de │
 │ │dobândit calitatea de │participant în cursul lunii, ca urmare a │
 │ │participant în cursul │procesului de repartizare aleatorie, validat │
 │ │lunii - Repartizat │de instituţiile de evidenţă. │
 │ │aleatoriu │ │
 ├────┼───────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┤
 │ 4│Persoane care au │Persoane care au dobândit calitatea de │
 │ │dobândit calitatea de │participant în cursul lunii, ca urmare a │
 │ │participant în cursul │solicitării transferului în cadrul fondului de │
 │ │lunii - Transfer în │pensii administrat privat, de la un alt de fond│
 │ │cadrul fondului de │de pensii. Se iau în considerare persoanele ale│
 │ │pensii administrat │căror cereri de transfer au fost validate de │
 │ │privat de la un alt │instituţiile de evidenţă în cursul lunii de │
 │ │fond de pensii │raportare. │
 ├────┼───────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┤
 │ 5│Persoane care au │Persoane care au dobândit calitatea de │
 │ │dobândit calitatea de │participant în cursul lunii, prin alte │
 │ │participant în cursul │situaţii excepţionale ce nu sunt prevăzute │
 │ │lunii - Alte situaţii │anterior. │
 ├────┼───────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┤
 │ 6│Persoane pentru care │Persoane pentru care calitatea de participant │
 │ │calitatea de │a încetat în cursul lunii - Plată de activ │
 │ │participant a încetat │ca urmare a deschiderii dreptului la pensie, │
 │ │în cursul lunii - Plată│conform normei privind aderarea şi evidenţa │
 │ │de activ ca urmare a │participanţilor la fondurile de pensii │
 │ │deschiderii dreptului │administrate privat. │
 │ │la pensie │ │
 ├────┼───────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┤
 │ 7│Persoane pentru care │Persoane pentru care calitatea de participant │
 │ │calitatea de │a încetat în cursul lunii - Deces, conform │
 │ │participant a încetat │normei privind aderarea şi evidenţa │
 │ │în cursul lunii │participanţilor la fondurile de pensii │
 │ │- Deces, conform normei│administrate privat. │
 │ │privind aderarea şi │ │
 │ │evidenţa │ │
 │ │participanţilor la │ │
 │ │fondurile de pensii │ │
 │ │administrate privat │ │
 ├────┼───────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┤
 │ 8│Persoane pentru care │Persoane pentru care calitatea de participant │
 │ │calitatea de │a încetat în cursul lunii - pensionare de │
 │ │participant a încetat │invaliditate, conform normei privind aderarea │
 │ │în cursul lunii │şi evidenţa participanţilor la fondurile │
 │ │- Pensionare de │de pensii administrate privat. │
 │ │invaliditate, conform │ │
 │ │normei privind aderarea│ │
 │ │şi evidenţa │ │
 │ │participanţilor la │ │
 │ │fondurile de pensii │ │
 │ │administrate privat │ │
 ├────┼───────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┤
 │ 9│Persoane pentru care │Persoane pentru care calitatea de participant │
 │ │calitatea de │a încetat în cursul lunii, ca urmare a │
 │ │participant a încetat │transferului la un alt fond de pensii │
 │ │în cursul lunii │administrat privat. Se iau în considerare │
 │ │- Transfer de la un │persoanele ale căror cereri de transfer au fost│
 │ │fond de pensii │validate de instituţiile de evidenţă în cursul │
 │ │administrat privat la │lunii de raportare. │
 │ │altul │ │
 ├────┼───────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┤
 │ 10│Persoane pentru care │Persoane pentru care calitatea de participant │
 │ │calitatea de │a încetat în cursul lunii, ca urmare a unei │
 │ │participant a încetat │hotărâri judecătoreşti sau ca urmare a Deciziei│
 │ │în cursul lunii │administratorului de pensii de anulare de │
 │ │- Hotărâre │unităţi de fond. │
 │ │judecătorească/Decizie │ │
 │ │a administratorului de │ │
 │ │anulare de unităţi de │ │
 │ │fond │ │
 ├────┼───────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┤
 │ 11│Persoane pentru care │Persoane pentru care calitatea de participant │
 │ │calitatea de │a încetat în cursul lunii ca urmare a │
 │ │participant a încetat │tranzacţiei de anulare a unităţilor de fond │
 │ │în cursul lunii │determinată de nerevendicarea în termenul │
 │ │Nerevendicarea în │general de prescripţie a drepturilor cuvenite │
 │ │termenul de prescripţie│beneficiarilor. │
 ├────┼───────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┤
 │ 12│Persoane pentru care │Persoane pentru care calitatea de participant │
 │ │calitatea de │a încetat în cursul lunii, prin alte situaţii │
 │ │participant a încetat │excepţionale ce nu sunt prevăzute anterior. │
 │ │în cursul lunii │ │
 │ │- Alte situaţii │ │
 ├────┼───────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┤
 │ 13│Sold final de │Sold final de participanţi în ultima zi │
 │ │participanţi în ultima │calendaristică a lunii = Sold iniţial + │
 │ │zi calendaristică a │Persoane care au dobândit calitatea de │
 │ │lunii │participant în cursul lunii - Persoane pentru │
 │ │ │care calitatea de participant a încetat în │
 │ │ │cursul lunii. │
 ├────┼───────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┤
 │ 14│Bărbaţi │Număr de persoane de sex masculin care intră în│
 │ │ │compoziţia soldului final de participanţi în │
 │ │ │ultima zi calendaristică a lunii. │
 ├────┼───────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┤
 │ 15│Femei │Număr de persoane de sex feminin care intră în │
 │ │ │compoziţia soldului final de participanţi în │
 │ │ │ultima zi calendaristică a lunii. │
 └────┴───────────────────────┴───────────────────────────────────────────────┘


    Raportare iniţială (cod 1)
    (4) Metodologia de transmitere electronică a anexei nr. 1D.
    a) Fişierul obţinut este denumit după următoarea sintaxă:
    YYYYMM_STRUCTURA_PARTICIPANŢI_1_FFF_EEE.xml.p7s
    unde:
    - YYYYMM reprezintă anul, respectiv luna pentru care a fost întocmit raportul;
    - FFF reprezintă codul fondului de pensii administrat privat înregistrat în Registrul A.S.F.;
    - EEE reprezintă codul entităţii raportoare înregistrat în Registrul A.S.F.;
    b) Fişierul definit conform punctului 4 (a) se semnează electronic, cu semnătură electronică extinsă a persoanelor responsabile prevăzute la art. 5;
    c) Fişierul definit conform punctului 4 (a) semnat electronic, se încarcă în sistemul informatic de raportare, în folderul dedicat "STRUCTURA_PARTICIPANŢI".
    (5) Anexa nr. 1D se întocmeşte lunar şi se transmite către A.S.F., în termen de 2 zile lucrătoare ale lunii următoare celei pentru care se face raportarea. Perioada pentru care se face raportarea este o lună calendaristică anterioară.
    (6) SIR procesează automat datele prevăzute în anexa nr. 1D.
    (7) SIR transmite automat mesaje persoanelor responsabile prevăzute la art. 5, acestea având obligaţia de a analiza aceste mesaje în scopul soluţionării eventualelor erori sau avertismente.
    Raportare rectificativă (cod 5)
    (8) Orice modificare a unei raportări iniţiale sau orice raport transmis după termenul stabilit de depunere, se consideră raportare rectificativă.
    (9) Raportarea rectificativă pentru anexa nr. 1D conţine, în mod obligatoriu, două fişiere semnate electronic cu semnătură electronică extinsă a persoanelor responsabile prevăzute la art. 5, astfel:
    a) un fişier în format XML cu valorile corecte (rectificate), denumit conform sintaxei: YYYYMM_STRUCTURA_PARTICIPANŢI_5_FFF_EEE.xml.p7s.
    b) un fişier în format RTF care conţine o notă explicativă detaliată cu privire la valorile corectate şi motivele care au generat raportarea eronată, respectiv motivele care au generat transmiterea raportului după expirarea termenului limită pentru depunere, denumit conform sintaxei:
    YYYYMM_STRUCTURA_PARTICIPANŢI_5_FFF_EEE.rtf.p7s.
    (10) Lipsa oricărui fişier menţionat la punctul (9) determină respingerea raportării rectificative.
    (11) Raportarea rectificativă pentru anexa nr. 1D se încarcă în SIR, în folderul dedicat "STRUCTURA_PARTICIPANŢI".

    ANEXA 1E
    la normă

                     Situaţia contului colector al fondului
                          de pensii administrat privat
                     pentru luna .......... anul ..........


 ┌────────┬──────────┬────────┬──────┬──────┬──────────┬───────────────┬───────────────┐
 │Codul de│ Codul │ Codul │ Anul │ Luna │ Sold │ Valoarea │ Valoarea │
 │comandă │adminis- │fondului│ │ │iniţial la│disponibilului │disponibilului │
 │ │tratorului│ │ │ │începutul │încasat în luna│convertit în │
 │ │ │ │ │ │perioadei │ de raportare │unităţi de fond│
 │ │ │ │ │ │ │ │ în luna de │
 │ │ │ │ │ │ │ │ fond │
 ├────────┼──────────┼────────┼──────┼──────┼──────────┼───────────────┼───────────────┤
 │ Col. 1 │ Col. 2 │ Col. 3 │Col. 4│Col. 5│ Col. 6 │ Col. 7 │ Col. 8 │
 └────────┴──────────┴────────┴──────┴──────┴──────────┴───────────────┴───────────────┘
 ┌──────────────────────┬──────────────┬────────────┬──────────────────────────────────┐
 │Valoarea comisioanelor│ Valoarea │Sold final │ Din care: │
 │ reţinute din │disponibilului│la sfârşitul├──────────────┬───────────────────┤
 │ contribuţiile brute │ neconvertit │perioadei │Sume aflate în│Sume cu vechime │
 │ ale participanţilor │şi restituit │ │termenul legal│mai mare de 2 zile │
 │ │ │ │de convertire │ de la data │
 │ │ │ │ │ încasării lor │
 ├──────────────────────┼──────────────┼────────────┼──────────────┼───────────────────┤
 │ Col. 9 │ Col. 10 │Col. 11=6+7-│ Col. 12 │ Col. 13 │
 │ │ │8 - 9 - 10 │ │ │
 └──────────────────────┴──────────────┴────────────┴──────────────┴───────────────────┘


              Instrucţiuni de completare a Anexei nr. 1E

    (1) Anexa nr. 1E se completează de către administratorii de fonduri de pensii administrate privat.
    (2) Instrucţiunile prezentate în continuare au ca scop standardizarea procesului de raportare al contului colector.
    (3) Câmpurile anexei nr.1E se completează, aşa cum urmează:

 ┌────┬───────────────────────┬───────────────────────────────────────────────┐
 │Nr. │ Denumire câmp │ Descriere câmp │
 │crt.│ │ │
 ├────┼───────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┤
 │ 1│Codul de comandă │Codul comenzii va avea una dintre următoarele │
 │ │ │valori: │
 │ │ │1 = raportare iniţială; 5 = raportare │
 │ │ │rectificativă. │
 ├────┼───────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┤
 │ 2│Codul administratorului│Codul administratorului aşa cum este │
 │ │ │înregistrat în Registrul A.S.F. │
 ├────┼───────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┤
 │ 3│Codul fondului │Codul fondului de pensii aşa cum este │
 │ │ │înregistrat în Registrul A.S.F. │
 ├────┼───────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┤
 │ 4│Anul │Anul de raportare │
 ├────┼───────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┤
 │ 5│Luna │Luna pentru care se întocmeşte raportarea │
 ├────┼───────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┤
 │ 6│Sold iniţial la │Soldul iniţial al contului colector, la │
 │ │începutul perioadei │începutul perioadei, conform documentelor │
 │ │ │justificative. Se utilizează 2 poziţii │
 │ │ │zecimale, iar ca separator se foloseşte │
 │ │ │punctul. │
 ├────┼───────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┤
 │ 7│Valoarea disponibilului│Valoarea disponibilului încasat în luna de │
 │ │încasat în luna de │raportare, conform documentelor justificative. │
 │ │raportare │Se utilizează 2 poziţii zecimale, iar ca │
 │ │ │separator se foloseşte punctul. │
 ├────┼───────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┤
 │ 8│Valoarea disponibilului│Valoarea disponibilului convertit în unităţi de│
 │ │convertit în unităţi de│fond în luna de raportare, conform documentelor│
 │ │fond în luna de │justificative. Se utilizează 2 poziţii │
 │ │raportare │zecimale, iar ca separator se foloseşte │
 │ │ │punctul. │
 ├────┼───────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┤
 │ 9│Valoarea comisioanelor │Valoarea comisioanelor reţinute din │
 │ │reţinute din │contribuţiile brute ale participanţilor, │
 │ │contribuţiile brute ale│conform documentelor justificative. Se │
 │ │participanţilor │utilizează 2 poziţii zecimale, iar ca separator│
 │ │ │se foloseşte punctul. │
 ├────┼───────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┤
 │ 10│Valoarea disponibilului│Valoarea disponibilului virat eronat şi │
 │ │neconvertit şi │necuvenit fondului de pensii administrat │
 │ │restituit │privat, conform documentelor justificative. Se │
 │ │ │utilizează 2 poziţii zecimale, iar ca separator│
 │ │ │se foloseşte punctul. │
 ├────┼───────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┤
 │ 11│Sold final la sfârşitul│Sold final al contului colector, la sfârşitul │
 │ │perioadei │perioadei, conform documentelor justificative. │
 │ │ │Se utilizează 2 poziţii zecimale, iar ca │
 │ │ │separator se foloseşte punctul. │
 ├────┼───────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┤
 │ 12│Sume aflate în termenul│Sume aflate în termenul legal de convertire. │
 │ │legal de convertire │Conform art. 49 din Legea nr. 411/2004, │
 │ │ │contribuţiile şi transferul de lichidităţi │
 │ │ │băneşti la un fond de pensii se convertesc în │
 │ │ │unităţi de fond în maximum două zile lucrătoare│
 │ │ │de la data încasării acestora. Se utilizează 2 │
 │ │ │poziţii zecimale, iar ca separator se foloseşte│
 │ │ │punctul. │
 ├────┼───────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┤
 │ 13│Sume cu vechime mai │Sume cu vechime mai mare de două zile de la │
 │ │mare de 2 zile de la │data încasării lor, conform documentelor │
 │ │data încasării lor │justificative. Se utilizează 2 poziţii │
 │ │ │zecimale, iar ca separator se foloseşte │
 │ │ │punctul. │
 │ │ │În cazul în care există sume rămase de │
 │ │ │convertit, cu vechime mai mare de 2 zile de la │
 │ │ │data încasării lor, administratorul este │
 │ │ │obligat să întocmească şi să transmită A.S.F. o│
 │ │ │notă explicativă care să detalieze cel puţin │
 │ │ │informaţii cu privire la: │
 │ │ │a) vechimea acestor sume; │
 │ │ │b) demersurile realizate de administrator cu │
 │ │ │privire la identificarea plătitorului/ │
 │ │ │plătitorilor; │
 │ │ │c) motivele care au determinat nerestituirea │
 │ │ │sumelor. │
 │ │ │Nota explicativă se transmite electronic, în │
 │ │ │format pdf, semnată cu semnătură electronică │
 │ │ │extinsă. │
 └────┴───────────────────────┴───────────────────────────────────────────────┘


    Raportare iniţială (cod 1)
    (4) Metodologia de transmitere electronică a anexei nr. 1E.
    a) Fişierul obţinut este denumit după următoarea sintaxă:
    YYYYMM_CONT_COLECTOR_1_FFF_EEE.xml.p7s
    unde:
    - YYYYMM reprezintă anul, respectiv luna pentru care a fost întocmit raportul;
    - FFF reprezintă codul fondului de pensii înregistrat în Registrul A.S.F.;
    - EEE reprezintă codul entităţii raportoare înregistrat în Registrul A.S.F.;
    b) Fişierul definit conform punctului 4 (a) se semnează electronic, cu semnătură electronică extinsă a persoanelor responsabile prevăzute la art. 5;
    c) Fişierul definit conform punctului 4 (a) semnat electronic, se încarcă în sistemul informatic de raportare, în folderul dedicat "CONT_COLECTOR".
    (5) Metodologia de transmitere electronică a notei explicative:
    a) Fişierul obţinut este denumit după următoarea sintaxă:
    YYYYMM_CONT_COLECTOR_1_FFF_EEE.xml.p7s
    unde:
    - YYYYMM reprezintă anul, respectiv luna pentru care a fost întocmită nota;
    - FFF reprezintă codul fondului de pensii înregistrat în Registrul A.S.F.;
    - EEE reprezintă codul entităţii raportoare înregistrat în Registrul A.S.F.;
    b) Fişierul definit conform lit. a) se semnează electronic, cu semnătura electronică extinsă a persoanelor responsabile prevăzute la art. 5;
    c) Fişierul definit conform lit. a), semnat electronic, se încarcă în sistemul informatic de raportare, în folderul dedicat "CONT_COLECTOR";
    d) Fişierele definite conform punctului (4) şi lit. a)-c) ale prezentului punct se transmit concomitent.
    (6) Anexa nr. 1E se întocmeşte lunar şi se transmite A.S.F. în termen de 7 zile lucrătoare ale lunii următoare celei pentru care se face raportarea. Perioada pentru care se face raportarea este o lună calendaristică anterioară.
    (7) SIR procesează automat datele prevăzute în anexa nr. 1E.
    (8) SIR transmite automat mesaje persoanelor responsabile prevăzute la art. 5, acestea având obligaţia de a analiza aceste mesaje în scopul soluţionării eventualelor erori sau avertismente.
    Raportare rectificativă (cod 5)
    (9) Orice modificare a unei raportări iniţiale sau orice raport transmis după termenul stabilit de depunere, se consideră raportare rectificativă.
    (10) Raportarea rectificativă pentru anexa nr. 1E conţine, în mod obligatoriu, două fişiere semnate electronic cu semnătură electronică extinsă a persoanelor responsabile prevăzute la art. 5, astfel:
    a) un fişier în format XML cu valorile corecte (rectificate), denumit conform sintaxei: YYYYMM_CONT_COLECTOR_5_FFF_EEE.xml.p7s;
    b) un fişier în format RTF care conţine o notă explicativă detaliată cu privire la valorile corectate şi motivele care au generat raportarea eronată, respectiv motivele care au generat transmiterea raportului după expirarea termenului limită pentru depunere, denumit conform sintaxei:
    YYYYMM_CONT_COLECTOR_5_FFF_EEE.rtf.p7s;
    (11) Lipsa oricărui fişier menţionat la punctul (10) determină respingerea raportării rectificative.
    (12) Raportarea rectificativă pentru anexa nr. 1E se încarcă în SIR, în folderul dedicat "CONT_COLECTOR".

    ANEXA 2
    la normă

                    Situaţia activelor investite
                şi a obligaţiilor fondului de pensii
                       la data de .........


 ┌───────┬────────┬────┬───────┬────────┬───────────────────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
 │ Cod │ Cod │Cod │Data │Codul │ Denumirea │Valoarea │Valoarea │ Suma în │
 │comandă│adminis-│fond│Evaluă-│elemen- │ elementului │ de │actualizată│ curs de │
 │ │trator │ │rii │tului │ │achiziţie │(pentru │ decontare,│
 │ │ │ │ │ │ │(pentru │elementele │ net (+/-) │
 │ │ │ │ │ │ │elementele │ cu │(pentru │
 │ │ │ │ │ │ │ cu │indicativul│elementele │
 │ │ │ │ │ │ │indicativul│A)/Suma │ cu │
 │ │ │ │ │ │ │A)/Suma │datorată │indicativul│
 │ │ │ │ │ │ │plătită │(pentru │ A) │
 │ │ │ │ │ │ │(pentru │elementele │ │
 │ │ │ │ │ │ │elementele │ cu │ │
 │ │ │ │ │ │ │ cu │indicativul│ │
 │ │ │ │ │ │ │indicativul│ B) │ │
 │ │ │ │ │ │ │ B) │ │ │
 ├───────┼────────┼────┼───────┼────────┼───────────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
 │ │ │ │ │AC000000│Total active, din care:│ │ │ │
 ├───────┼────────┼────┼───────┼────────┼───────────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
 │ │ │ │ │AC110000│Instrumente ale pieţei │ │ │ │
 │ │ │ │ │ │monetare, din care: │ │ │ │
 ├───────┼────────┼────┼───────┼────────┼───────────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
 │ │ │ │ │AP111000│Conturi curente │ │ │ │
 ├───────┼────────┼────┼───────┼────────┼───────────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
 │ │ │ │ │AP112000│Depozite în lei şi │ │ │ │
 │ │ │ │ │ │valută convertibilă │ │ │ │
 ├───────┼────────┼────┼───────┼────────┼───────────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
 │ │ │ │ │AP113000│Titluri de stat cu │ │ │ │
 │ │ │ │ │ │scadenţa mai mică de │ │ │ │
 │ │ │ │ │ │1 an │ │ │ │
 ├───────┼────────┼────┼───────┼────────┼───────────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
 │ │ │ │ │AP114000│Reverse repo │ │ │ │
 ├───────┼────────┼────┼───────┼────────┼───────────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
 │ │ │ │ │AC120000│Valori mobiliare │ │ │ │
 │ │ │ │ │ │tranzacţionate, │ │ │ │
 │ │ │ │ │ │din care: │ │ │ │
 ├───────┼────────┼────┼───────┼────────┼───────────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
 │ │ │ │ │AP121000│Titluri de stat cu │ │ │ │
 │ │ │ │ │ │scadenţa mai mare de │ │ │ │
 │ │ │ │ │ │1 an │ │ │ │
 ├───────┼────────┼────┼───────┼────────┼───────────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
 │ │ │ │ │AP122000│Obligaţiuni emise de │ │ │ │
 │ │ │ │ │ │administraţia publică │ │ │ │
 │ │ │ │ │ │locală │ │ │ │
 ├───────┼────────┼────┼───────┼────────┼───────────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
 │ │ │ │ │AC123000│Obligaţiuni │ │ │ │
 │ │ │ │ │ │corporative, din care: │ │ │ │
 ├───────┼────────┼────┼───────┼────────┼───────────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
 │ │ │ │ │AP123100│Obligaţiuni corporative│ │ │ │
 │ │ │ │ │ │tranzacţionate, cu │ │ │ │
 │ │ │ │ │ │garanţia integrală a │ │ │ │
 │ │ │ │ │ │statului │ │ │ │
 ├───────┼────────┼────┼───────┼────────┼───────────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
 │ │ │ │ │AP123200│Obligaţiuni corporative│ │ │ │
 │ │ │ │ │ │tranzacţionate, fără │ │ │ │
 │ │ │ │ │ │garanţia integrală a │ │ │ │
 │ │ │ │ │ │statului │ │ │ │
 ├───────┼────────┼────┼───────┼────────┼───────────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
 │ │ │ │ │AC124000│Acţiuni, din care: │ │ │ │
 ├───────┼────────┼────┼───────┼────────┼───────────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
 │ │ │ │ │AP124100│Acţiuni tranzacţionate │ │ │ │
 ├───────┼────────┼────┼───────┼────────┼───────────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
 │ │ │ │ │AP124200│Acţiunile suspendate de│ │ │ │
 │ │ │ │ │ │la tranzacţionare │ │ │ │
 │ │ │ │ │ │conform normei privind │ │ │ │
 │ │ │ │ │ │investirea şi evaluarea│ │ │ │
 │ │ │ │ │ │activelor fondurilor de│ │ │ │
 │ │ │ │ │ │pensii private │ │ │ │
 ├───────┼────────┼────┼───────┼────────┼───────────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
 │ │ │ │ │AP124300│Acţiuni retrase de la │ │ │ │
 │ │ │ │ │ │tranzacţionare │ │ │ │
 ├───────┼────────┼────┼───────┼────────┼───────────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
 │ │ │ │ │AP124400│Acţiuni aferente │ │ │ │
 │ │ │ │ │ │majorărilor de capital │ │ │ │
 │ │ │ │ │ │social │ │ │ │
 ├───────┼────────┼────┼───────┼────────┼───────────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
 │ │ │ │ │AP124500│Drepturi │ │ │ │
 ├───────┼────────┼────┼───────┼────────┼───────────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
 │ │ │ │ │AP125000│Alte obligaţiuni emise │ │ │ │
 │ │ │ │ │ │de organisme străine │ │ │ │
 │ │ │ │ │ │neguvernamentale │ │ │ │
 │ │ │ │ │ │(Investment Grade) │ │ │ │
 ├───────┼────────┼────┼───────┼────────┼───────────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
 │ │ │ │ │AC130000│Organisme de plasament │ │ │ │
 │ │ │ │ │ │colectiv, din care: │ │ │ │
 ├───────┼────────┼────┼───────┼────────┼───────────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
 │ │ │ │ │AC131000│Organisme de plasament │ │ │ │
 │ │ │ │ │ │colectiv în valori │ │ │ │
 │ │ │ │ │ │mobiliare, din care: │ │ │ │
 ├───────┼────────┼────┼───────┼────────┼───────────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
 │ │ │ │ │AP131100│Organisme de plasament │ │ │ │
 │ │ │ │ │ │colectiv în valori │ │ │ │
 │ │ │ │ │ │mobiliare clasificate │ │ │ │
 │ │ │ │ │ │ca fiind monetare │ │ │ │
 ├───────┼────────┼────┼───────┼────────┼───────────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
 │ │ │ │ │AP131200│Organisme de plasament │ │ │ │
 │ │ │ │ │ │colectiv în valori │ │ │ │
 │ │ │ │ │ │mobiliare clasificate │ │ │ │
 │ │ │ │ │ │ca fiind de obligaţiuni│ │ │ │
 ├───────┼────────┼────┼───────┼────────┼───────────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
 │ │ │ │ │AP131300│Organisme de plasament │ │ │ │
 │ │ │ │ │ │colectiv în valori │ │ │ │
 │ │ │ │ │ │mobiliare, altele decât│ │ │ │
 │ │ │ │ │ │cele clasificate ca │ │ │ │
 │ │ │ │ │ │fiind monetare sau de │ │ │ │
 │ │ │ │ │ │obligaţiuni │ │ │ │
 ├───────┼────────┼────┼───────┼────────┼───────────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
 │ │ │ │ │AP132000│OPCVM │ │ │ │
 │ │ │ │ │ │tranzacţionabile │ │ │ │
 │ │ │ │ │ │- ETF │ │ │ │
 ├───────┼────────┼────┼───────┼────────┼───────────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
 │ │ │ │ │AP133000│Alte organisme de │ │ │ │
 │ │ │ │ │ │plasament colectiv - │ │ │ │
 │ │ │ │ │ │AOPC │ │ │ │
 ├───────┼────────┼────┼───────┼────────┼───────────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
 │ │ │ │ │AC160000│Instrumente de │ │ │ │
 │ │ │ │ │ │acoperire a riscului, │ │ │ │
 │ │ │ │ │ │din care: │ │ │ │
 ├───────┼────────┼────┼───────┼────────┼───────────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
 │ │ │ │ │AP161100│Futures pentru │ │ │ │
 │ │ │ │ │ │acoperire risc valutar │ │ │ │
 ├───────┼────────┼────┼───────┼────────┼───────────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
 │ │ │ │ │AP161200│Futures pentru │ │ │ │
 │ │ │ │ │ │acoperire risc de │ │ │ │
 │ │ │ │ │ │dobândă │ │ │ │
 ├───────┼────────┼────┼───────┼────────┼───────────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
 │ │ │ │ │AP162100│Opţiuni pentru │ │ │ │
 │ │ │ │ │ │acoperire risc valutar │ │ │ │
 ├───────┼────────┼────┼───────┼────────┼───────────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
 │ │ │ │ │AP162200│Opţiuni pentru │ │ │ │
 │ │ │ │ │ │acoperire risc de │ │ │ │
 │ │ │ │ │ │dobândă │ │ │ │
 ├───────┼────────┼────┼───────┼────────┼───────────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
 │ │ │ │ │AP163100│Swap pentru acoperire │ │ │ │
 │ │ │ │ │ │risc valutar │ │ │ │
 ├───────┼────────┼────┼───────┼────────┼───────────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
 │ │ │ │ │AP163200│Swap pentru acoperire │ │ │ │
 │ │ │ │ │ │risc de dobândă │ │ │ │
 ├───────┼────────┼────┼───────┼────────┼───────────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
 │ │ │ │ │AP164100│Forward pentru │ │ │ │
 │ │ │ │ │ │acoperire risc valutar │ │ │ │
 ├───────┼────────┼────┼───────┼────────┼───────────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
 │ │ │ │ │AP164200│Forward pentru │ │ │ │
 │ │ │ │ │ │acoperire risc de │ │ │ │
 │ │ │ │ │ │dobândă │ │ │ │
 ├───────┼────────┼────┼───────┼────────┼───────────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
 │ │ │ │ │AC170000│Investiţii private de │ │ │ │
 │ │ │ │ │ │capital - private │ │ │ │
 │ │ │ │ │ │equity, din care: │ │ │ │
 ├───────┼────────┼────┼───────┼────────┼───────────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
 │ │ │ │ │AP171000│Acţiuni │ │ │ │
 ├───────┼────────┼────┼───────┼────────┼───────────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
 │ │ │ │ │AP172000│Fonduri de private │ │ │ │
 │ │ │ │ │ │equity │ │ │ │
 ├───────┼────────┼────┼───────┼────────┼───────────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
 │ │ │ │ │AP190000│Alte instrumente │ │ │ │
 │ │ │ │ │ │financiare │ │ │ │
 ├───────┼────────┼────┼───────┼────────┼───────────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
 │ │ │ │ │AP321300│Titluri de stat cu │ │ │ │
 │ │ │ │ │ │scadenţa mai mică de un│ │ │ │
 │ │ │ │ │ │an (state terţe) │ │ │ │
 ├───────┼────────┼────┼───────┼────────┼───────────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
 │ │ │ │ │AP321400│Titluri de stat cu │ │ │ │
 │ │ │ │ │ │scadenţa mai mare de un│ │ │ │
 │ │ │ │ │ │an (state terţe) │ │ │ │
 ├───────┼────────┼────┼───────┼────────┼───────────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
 │ │ │ │ │AP322000│Obligaţiuni emise de │ │ │ │
 │ │ │ │ │ │administraţia publică │ │ │ │
 │ │ │ │ │ │locală (state terţe) │ │ │ │
 ├───────┼────────┼────┼───────┼────────┼───────────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
 │ │ │ │ │AP400000│Obligaţiuni BERD, BEI, │ │ │ │
 │ │ │ │ │ │BM │ │ │ │
 ├───────┼────────┼────┼───────┼────────┼───────────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
 │ │ │ │ │AC500000│Alte active, din care: │ │ │ │
 ├───────┼────────┼────┼───────┼────────┼───────────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
 │ │ │ │ │AC510000│Sume în tranzit, │ │ │ │
 │ │ │ │ │ │din care: │ │ │ │
 ├───────┼────────┼────┼───────┼────────┼───────────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
 │ │ │ │ │AP511000│Sume în tranzit la │ │ │ │
 │ │ │ │ │ │bănci │ │ │ │
 ├───────┼────────┼────┼───────┼────────┼───────────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
 │ │ │ │ │AP512000│Sume în tranzit la │ │ │ │
 │ │ │ │ │ │intermediari │ │ │ │
 ├───────┼────────┼────┼───────┼────────┼───────────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
 │ │ │ │ │AP520000│Sume în curs de │ │ │ │
 │ │ │ │ │ │rezolvare │ │ │ │
 ├───────┼────────┼────┼───────┼────────┼───────────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
 │ │ │ │ │AC530000│Sume în curs de │ │ │ │
 │ │ │ │ │ │decontare, din care: │ │ │ │
 ├───────┼────────┼────┼───────┼────────┼───────────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
 │ │ │ │ │AP531000│Dividende de încasat │ │ │ │
 ├───────┼────────┼────┼───────┼────────┼───────────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
 │ │ │ │ │AP532000│Principal şi cupoane de│ │ │ │
 │ │ │ │ │ │încasat │ │ │ │
 ├───────┼────────┼────┼───────┼────────┼───────────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
 │ │ │ │ │AP533000│Alte sume │ │ │ │
 ├───────┼────────┼────┼───────┼────────┼───────────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
 │ │ │ │ │AP534000│Sume aferente │ │ │ │
 │ │ │ │ │ │decontării │ │ │ │
 │ │ │ │ │ │tranzacţiilor de │ │ │ │
 │ │ │ │ │ │cumpărare │ │ │ │
 ├───────┼────────┼────┼───────┼────────┼───────────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
 │ │ │ │ │AP535000│Sume aferente │ │ │ │
 │ │ │ │ │ │decontării │ │ │ │
 │ │ │ │ │ │tranzacţiilor de │ │ │ │
 │ │ │ │ │ │vânzare │ │ │ │
 ├───────┼────────┼────┼───────┼────────┼───────────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
 │ │ │ │ │AP630000│ETC │ │ │ │
 ├───────┼────────┼────┼───────┼────────┼───────────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
 │ │ │ │ │BC500000│Total obligaţii, │ │ │ X │
 │ │ │ │ │ │din care: │ │ │ │
 ├───────┼────────┼────┼───────┼────────┼───────────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
 │ │ │ │ │BC510000│Comisioane, din care: │ │ │ X │
 ├───────┼────────┼────┼───────┼────────┼───────────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
 │ │ │ │ │BP511000│Comision de │ │ │ X │
 │ │ │ │ │ │administrare din activ │ │ │ │
 │ │ │ │ │ │net │ │ │ │
 ├───────┼────────┼────┼───────┼────────┼───────────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
 │ │ │ │ │BP512000│Comision de depozitare │ │ │ X │
 │ │ │ │ │ │şi custodie │ │ │ │
 ├───────┼────────┼────┼───────┼────────┼───────────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
 │ │ │ │ │BP513000│Comision de │ │ │ X │
 │ │ │ │ │ │tranzacţionare │ │ │ │
 ├───────┼────────┼────┼───────┼────────┼───────────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
 │ │ │ │ │BP514000│Sume de regularizat │ │ │ X │
 ├───────┼────────┼────┼───────┼────────┼───────────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
 │ │ │ │ │BC520000│Taxe, din care: │ │ │ X │
 ├───────┼────────┼────┼───────┼────────┼───────────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
 │ │ │ │ │BP521000│Taxa de auditare │ │ │ X │
 ├───────┼────────┼────┼───────┼────────┼───────────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
 │ │ │ │ │BC530000│Obligaţii din decontări│ │ │ X │
 │ │ │ │ │ │cu participanţii, │ │ │ │
 │ │ │ │ │ │din care: │ │ │ │
 ├───────┼────────┼────┼───────┼────────┼───────────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
 │ │ │ │ │BC531000│Transferuri │ │ │ X │
 ├───────┼────────┼────┼───────┼────────┼───────────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
 │ │ │ │ │BP532000│Decese │ │ │ X │
 ├───────┼────────┼────┼───────┼────────┼───────────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
 │ │ │ │ │BP533000│Invaliditate │ │ │ X │
 ├───────┼────────┼────┼───────┼────────┼───────────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
 │ │ │ │ │BP534000│Plata activ personal │ │ │ X │
 │ │ │ │ │ │net ca urmare a │ │ │ │
 │ │ │ │ │ │deschiderii dreptului │ │ │ │
 │ │ │ │ │ │la pensie │ │ │ │
 ├───────┼────────┼────┼───────┼────────┼───────────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
 │ │ │ │ │BP539000│Alte obligaţii de │ │ │ X │
 │ │ │ │ │ │decontare cu │ │ │ │
 │ │ │ │ │ │participanţii │ │ │ │
 ├───────┼────────┼────┼───────┼────────┼───────────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
 │ │ │ │ │BP590000│Alte obligaţii │ │ │ X │
 ├───────┼────────┼────┼───────┼────────┼───────────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
 │ │ │ │ │GR │Gradul de risc asociat │ X │ │ X │
 │ │ │ │ │ │fondului de pensii │ │ │ │
 │ │ │ │ │ │private (%) │ │ │ │
 └───────┴────────┴────┴───────┴────────┴───────────────────────┴───────────┴───────────┴───────────┘


           Instrucţiuni de completare a Anexei nr. 2

    (1) Anexa nr. 2 se completează de către administratorii de fonduri de pensii.
    (2) Instrucţiunile prezentate în continuare au ca scop standardizarea procesului de raportare a activelor investite şi a obligaţiilor fondului de pensii.
    (3) Câmpurile anexei nr. 2 se completează după cum urmează:

 ┌────┬───────────────────────┬───────────────────────────────────────────────┐
 │Nr. │ Denumirea câmpului │ Descrierea câmpului │
 │crt.│ │ │
 ├────┼───────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┤
 │ 1│Codul de comandă │Codul comenzii va avea una dintre următoarele │
 │ │ │valori: │
 │ │ │1 = raportare iniţială; 5 = raportare │
 │ │ │rectificativă. │
 ├────┼───────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┤
 │ 2│Codul administratorului│Codul entităţii raportoare, aşa cum este │
 │ │ │înregistrată în Registrul A.S.F. │
 ├────┼───────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┤
 │ 3│Codul fondului │Codul fondului, aşa cum este înregistrat în │
 │ │ │Registrul A.S.F. │
 ├────┼───────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┤
 │ 4│Data evaluării │Data la care se face evaluarea │
 ├────┼───────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┤
 │ 5│Codul elementului │Codurile elementelor de activ şi de obligaţii. │
 ├────┼───────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┤
 │ 6│Denumirea elementului │Denumirea elementului de activ/obligaţie. │
 ├────┼───────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┤
 │ 7│Valoare de achiziţie │Pentru elementele cu indicativul A se │
 │ │(pentru elementele cu │completează "valoare de achiziţie". Se │
 │ │indicativul A) │utilizează două poziţii zecimale, iar ca │
 │ │ │separator se foloseşte punctul. Pentru │
 │ │ │instrumentele financiare exprimate în valută se│
 │ │ │utilizează cursul valutei respective de la data│
 │ │ │decontării acestora: │
 │ │ │a) Pentru instrumentele cu venit fix, valoarea │
 │ │ │de achiziţie reprezintă preţul brut de │
 │ │ │achiziţie al acestora, preţ care include │
 │ │ │dobânda aferentă perioadei cuprinse între │
 │ │ │ultima încasare a cuponului şi data achiziţiei,│
 │ │ │conform documentelor de achiziţie. Această │
 │ │ │valoare exprimată în lei nu se va modifica pe │
 │ │ │durata existenţei în portofoliu a │
 │ │ │instrumentului cu venit fix, chiar dacă în │
 │ │ │perioadă se vor încasa cupoane pentru │
 │ │ │instrumentul respectiv; │
 │ │ │b) Pentru depozitele bancare, valoarea de │
 │ │ │achiziţie reprezintă valoarea de constituire a │
 │ │ │acestora, conform contractelor de depozit. │
 │ │ │Această valoare este exprimată în lei. │
 ├────┼───────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┤
 │ 8│Suma plătită (pentru │Pentru elementele cu indicativul B se │
 │ │elementele cu │completează "suma plătită" numai la data │
 │ │indicativul B) │efectuării plăţii, cu contravaloarea efectivă a│
 │ │ │acesteia. Se utilizează două poziţii zecimale, │
 │ │ │iar ca separator se foloseşte punctul. Această │
 │ │ │valoare este exprimată în lei. Pentru codul │
 │ │ │BP514000 se va completa cu suma regularizată, │
 │ │ │numai la data efectuării regularizării, cu │
 │ │ │contravaloarea acesteia. (Sumele plătite de │
 │ │ │administrator sunt trecute cu semnul minus "-",│
 │ │ │iar sumele plătite de fond sunt trecute cu │
 │ │ │semnul plus "+"). │
 ├────┼───────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┤
 │ 9│Valoarea actualizată │Pentru elementele cu indicativul A se │
 │ │(pentru elementele cu │completează "valoare actualizată", iar pentru │
 │ │indicativul A)/Suma │elementele cu indicativul B se completează │
 │ │datorată (pentru │"suma datorată". Se utilizează două poziţii │
 │ │elementele cu │zecimale, iar ca separator se foloseşte │
 │ │indicativul B) │punctul. Aceste valori sunt exprimate în lei. │
 │ │ │Pentru codul BP514000 se va completa cu suma de│
 │ │ │regularizat. (Sumele datorate de administrator │
 │ │ │sunt trecute cu semnul minus "-", iar sumele │
 │ │ │datorate de fond sunt trecute cu semnul plus │
 │ │ │"+"). │
 ├────┼───────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┤
 │ 10│Suma în curs de │Pentru codul AP534000 se completează cu semnul │
 │ │decontare, net (+/-) │minus pentru sumele aferente tranzacţiilor │
 │ │(pentru elementele cu │de cumpărare. │
 │ │indicativul A) │Pentru codul AP535000 se completează cu semnul │
 │ │ │plus pentru sumele aferente tranzacţiilor de │
 │ │ │vânzare. │
 │ │ │Se completează pentru toate elementele de activ│
 │ │ │(cele care încep cu codul A, cu excepţia │
 │ │ │celulelor marcate cu X. Se utilizează două │
 │ │ │poziţii zecimale, iar ca separator se foloseşte│
 │ │ │punctul. Aceste valori sunt exprimate în lei. │
 │ │ │În cazul instrumentelor pentru acoperirea │
 │ │ │riscurilor cu data evaluării finale diferită de│
 │ │ │data decontării, în perioada dintre evaluarea │
 │ │ │finală şi decontare nu vor mai fi reflectate pe│
 │ │ │coloana "Valoare actualizată", ci vor fi │
 │ │ │reflectate pe coloana "Suma în curs de │
 │ │ │decontare" în dreptul clasei instrumentelor de │
 │ │ │acoperire a riscurilor cu semnul plus pentru │
 │ │ │sumele de încasat sau cu semnul minus pentru │
 │ │ │sumele de plată.. │
 │ │ │Reflectarea tranzacţiilor de schimb valutar cu │
 │ │ │data decontării diferită de data tranzacţiei se│
 │ │ │va efectua pe baza extrasului de cont şi a │
 │ │ │ordinului de schimb valutar. Acestea se vor │
 │ │ │reflecta pe codul AP534000 pentru sumele de │
 │ │ │plată şi pe contul AP535000 pentru sumele de │
 │ │ │încasat. Pentru codul AP111000 pe coloana "Sume│
 │ │ │în decontare" se va reflecta valoarea netă a │
 │ │ │sumelor aflate în decontare aferente │
 │ │ │tranzacţiei de schimb valutar. │
 ├────┼───────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┤
 │ 11│Gradul de risc │Pentru "Gradul de risc asociat fondului de │
 │ │ │pensii private", administratorul are obligaţia │
 │ │ │de a completa gradul de risc asociat fondului │
 │ │ │de pensii private, conform normei privind │
 │ │ │investirea şi evaluarea activelor fondurilor de│
 │ │ │pensii private. Această valoare se exprimă în │
 │ │ │procente, cu două poziţii zecimale. │
 └────┴───────────────────────┴───────────────────────────────────────────────┘


    Raportare iniţială (cod 1)
    (4) Metodologia de transmitere electronică a anexei nr. 2.
    a) Fişierul obţinut este denumit după următoarea sintaxă:
    YYYYMMDD_ACTIVE_OBLIGAŢII_1_FFF_EEE.xml.p7s
    unde:
    - YYYYMMDD reprezintă data evaluării elementelor de active, respectiv obligaţii, după caz;
    - FFF reprezintă codul fondului de pensii înregistrat în Registrul A.S.F.;
    - EEE reprezintă codul entităţii raportoare înregistrat în Registrul A.S.F.;
    b) Fişierul definit conform lit. a) se semnează electronic, cu semnătura electronică extinsă a persoanelor responsabile prevăzute la art. 5;
    c) Fişierul definit conform lit. a), semnat electronic, se încarcă în sistemul informatic de raportare, în folderul dedicat "ACTIVE_OBLIGAŢII".
    (5) Anexa nr. 2 se întocmeşte şi se transmite A.S.F. în a doua zi lucrătoare a săptămânii următoare celei pentru care se face raportarea, detaliat pentru fiecare zi calendaristică a săptămânii anterioare, inclusiv pentru zilele nelucrătoare.
    (6) SIR procesează automat datele prevăzute în anexa nr. 2.
    (7) SIR transmite automat mesaje persoanelor responsabile prevăzute la art. 5, acestea având obligaţia de a analiza aceste mesaje în scopul soluţionării eventualelor erori sau avertismente.
    Raportare rectificativă (cod 5)
    (8) Orice modificare a unei raportări iniţiale sau orice raport transmis după termenul stabilit de depunere se consideră raportare rectificativă.
    (9) Raportarea rectificativă pentru anexa nr. 2 conţine, în mod obligatoriu, două fişiere semnate electronic cu semnătura electronică extinsă a persoanelor responsabile prevăzute la art. 5, astfel:
    a) un fişier în format XML cu valorile corecte (rectificate), denumit conform sintaxei YYYYMMDD_ACTIVE_OBLIGAŢII_5_FFF_EEE.xml.p7s;
    b) un fişier în format RTF care conţine o notă explicativă detaliată cu privire la valorile corectate şi motivele care au generat raportarea eronată, respectiv motivele care au generat transmiterea raportului după expirarea termenului-limită pentru depunere, denumit conform sintaxei
    YYYYMMDD_ACTIVE_OBLIGAŢII_5_FFF_EEE.rtf.p7s;
    (10) Lipsa oricărui fişier menţionat la punctului (8) determină respingerea raportării rectificative.
    (11) Raportarea rectificativă pentru anexa nr. 2 se încarcă în SIR, în folderul dedicat "ACTIVE_OBLIGAŢII"

    ANEXA 3
    la normă

                        Situaţia valorii activului net
                            la data de ..........


 ┌───────┬──────────┬─────────┬────────┬──────┬────────────┬────────┬──────────┬───────┐
 │Cod de │ Cod │ Cod │Cod │Codul │ Data │Data de │Data │Valoare│
 │comandă│entitate │depozitar│adminis-│fondu-│transmiterii│evaluare│anterioară│activ │
 │ │raportoare│ │trator │lui │raportului │ │datei de │total │
 │ │ │ │ │ │ │ │evaluare │ │
 ├───────┼──────────┼─────────┼────────┼──────┼────────────┼────────┼──────────┼───────┤
 │Col. 1 │ Col. 2 │ Col. 3 │ Col. 4 │Col. 5│ Col.6 │ Col. 7 │ Col. 8 │ Col. 9│
 └───────┴──────────┴─────────┴────────┴──────┴────────────┴────────┴──────────┴───────┘
 ┌───────┬───────┬────────┬─────────┬─────────┬──────────┬─────────┬───────────────┐
 │Valoare│ Nr. │Valoarea│Valoare │Valoare │Numărul │Valoarea │ Variaţie │
 │activ │unităţi│unităţii│activ │activ │de unităţi│unităţii │procentuală a │
 │net │de fond│de fond │total │net │de fond │de fond │ activului │
 │ │ │ │raportată│raportată│raportat │raportată│ total │
 │ │ │ │anterior │anterior │anterior │anterior │ │
 ├───────┼───────┼────────┼─────────┼─────────┼──────────┼─────────┼───────────────┤
 │Col. 10│Col. 11│Col. 12 │ Col. 13 │ Col. 14 │ Col. 15 │ Col. 16 │ Col. 17 │
 └───────┴───────┴────────┴─────────┴─────────┴──────────┴─────────┴───────────────┘
 ┌───────────┬───────────┬───────────┬──────────┬──────────┬──────────┬────────────┐
 │ Variaţie │ Variaţie │ Variaţie │ Variaţie │Variaţie │Variaţie │ Variaţie │
 │procentuală│procentuală│procentuală│în valoare│în valoare│în valoare│ în valoare │
 │a activului│a numărului│a valorii │absolută a│absolută a│absolută a│ absolută a │
 │ net │de unităţi │unităţii │activului │activului │numărului │ valorii │
 │ │ de fond │de fond │ total │ net │de unităţi│ unităţii │
 │ │ │ │ │ │de fond │ de fond │
 ├───────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┤
 │ Col. 18 │ Col. 19 │ Col. 20 │ Col. 21 │ Col. 22 │ Col. 23 │ Col. 24 │
 └───────────┴───────────┴───────────┴──────────┴──────────┴──────────┴────────────┘


              Instrucţiuni de completare a Anexei nr. 3

    (1) Anexa nr. 3 se completează de către administratorii de fonduri de pensii, pentru activitatea fiecărui fond de pensii şi de către depozitarii fondurilor de pensii, în fiecare zi lucrătoare, folosind informaţiile aferente zilei lucrătoare anterioare efectuării calculului.
    (2) Instrucţiunile prezentate în continuare au ca scop standardizarea procesului de raportare a valorii activului net al fondului, respectiv al valorii unitare a activului net.
    (3) Câmpurile anexei nr. 3 se completează, după cum urmează:

 ┌────┬───────────────────────┬───────────────────────────────────────────────┐
 │Nr. │ Denumirea câmpului │ Descrierea câmpului │
 │crt.│ │ │
 ├────┼───────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┤
 │ 1│Codul de comandă │Codul comenzii va avea una dintre următoarele │
 │ │ │valori: │
 │ │ │1 = raportare iniţială; 5 = raportare │
 │ │ │rectificativă. │
 ├────┼───────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┤
 │ 2│Cod entitate raportoare│Codul entităţii care face raportarea, aşa cum │
 │ │ │este înregistrat în Registrul A.S.F. │
 ├────┼───────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┤
 │ 3│Cod depozitar │Codul depozitarului, aşa cum este înregistrat │
 │ │ │în Registrul A.S.F. │
 ├────┼───────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┤
 │ 4│Cod administrator │Codul administratorului, aşa cum este │
 │ │ │înregistrat în Registrul A.S.F. │
 ├────┼───────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┤
 │ 5│Codul fondului │Codul fondului de pensii, aşa cum este │
 │ │ │înregistrat în Registrul A.S.F. │
 ├────┼───────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┤
 │ 6│Data transmiterii │Ziua lucrătoare în care s-a efectuat calculul │
 │ │raportului │şi au fost transmise valorile astfel obţinute. │
 ├────┼───────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┤
 │ 7│Data de evaluare │Data la care au fost valabile valorile folosite│
 │ │ │pentru evaluare/ziua lucrătoare în care au fost│
 │ │ │valabile valorile folosite în calcul. │
 ├────┼───────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┤
 │ 8│Data anterioară datei │Ziua lucrătoare anterioară datei de evaluare. │
 │ │de evaluare │ │
 ├────┼───────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┤
 │ 9│Valoare activ total │Valoare activ total al fondului. Se utilizează │
 │ │ │2 poziţii zecimale, iar ca separator se │
 │ │ │foloseşte punctul. │
 ├────┼───────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┤
 │ 10│Valoare activ net │Valoare activ net al fondului. Se utilizează 2 │
 │ │ │poziţii zecimale, iar ca separator se foloseşte│
 │ │ │punctul. │
 ├────┼───────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┤
 │ 11│Nr. unităţi de fond │Număr de unităţi de fond. Se utilizează 6 │
 │ │ │poziţii zecimale, iar ca separator se foloseşte│
 │ │ │punctul. │
 ├────┼───────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┤
 │ 12│Valoarea unităţii de │Valoarea unitară a activului net. Se utilizează│
 │ │fond │6 poziţii zecimale, iar ca separator se │
 │ │ │foloseşte punctul. │
 ├────┼───────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┤
 │ 13│Valoare activ total │Valoare activ total al fondului la data │
 │ │raportată anterior │anterioară datei de evaluare. Se utilizează 2 │
 │ │ │poziţii zecimale, iar ca separator se foloseşte│
 │ │ │punctul. │
 ├────┼───────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┤
 │ 14│Valoare activ net │Valoare activ net al fondului la data │
 │ │raportată anterior │anterioară datei de evaluare. Se utilizează 2 │
 │ │ │poziţii zecimale, iar ca separator se foloseşte│
 │ │ │punctul. │
 ├────┼───────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┤
 │ 15│Numărul de unităţi de │Număr de unităţi de fond la data anterioară │
 │ │fond raportat anterior │datei de evaluare. Se utilizează 6 poziţii │
 │ │ │zecimale, iar ca separator se foloseşte │
 │ │ │punctul. │
 ├────┼───────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┤
 │ 16│Valoarea unităţii de │Valoarea unitară a activului net la data │
 │ │fond raportată anterior│anterioară datei de evaluare. Se utilizează 6 │
 │ │ │poziţii zecimale, iar ca separator se foloseşte│
 │ │ │punctul. │
 ├────┼───────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┤
 │ 17│Variaţie procentuală a │Diferenţă exprimată procentual = │
 │ │activului total │100* (Col.9/Col.13-1) │
 │ │ │Se exprimă procentual şi se utilizează 4 │
 │ │ │poziţii zecimale, iar ca separator se foloseşte│
 │ │ │punctul. │
 ├────┼───────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┤
 │ 18│Variaţie procentuală a │Diferenţă exprimată procentual = │
 │ │activului net │100* (Col.10/Col.14- 1) │
 │ │ │Se exprimă procentual şi se utilizează 4 │
 │ │ │poziţii zecimale, iar ca separator se foloseşte│
 │ │ │punctul. │
 ├────┼───────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┤
 │ 19│Variaţie procentuală a │Diferenţă exprimată procentual = │
 │ │numărului de unităţi de│100* (Col.11/Col.15- 1) │
 │ │fond │Se exprimă procentual şi se utilizează 4 │
 │ │ │poziţii zecimale, iar ca separator se foloseşte│
 │ │ │punctul. │
 ├────┼───────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┤
 │ 20│Variaţie procentuală a │Diferenţă exprimată procentual = │
 │ │valorii unităţii de │100* (Col.12/Col.16- 1) │
 │ │fond │Se exprimă procentual şi se utilizează 4 │
 │ │ │poziţii zecimale, iar ca separator se foloseşte│
 │ │ │punctul. │
 ├────┼───────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┤
 │ 21│Variaţie în valoare │Diferenţe exprimate în valoare absolută= │
 │ │absolută a activului │Col. 9 - Col. 13. Se utilizează 2 poziţii │
 │ │total │zecimale, iar ca separator se foloseşte │
 │ │ │punctul. │
 ├────┼───────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┤
 │ 22│Variaţie în valoare │Diferenţe exprimate în valoare absolută= │
 │ │absolută a activului │Col. 10 - Col. 14. Se utilizează 2 poziţii │
 │ │net │zecimale, iar ca separator se foloseşte │
 │ │ │punctul. │
 ├────┼───────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┤
 │ 23│Variaţie în valoare │Diferenţe exprimate în valoare absolută= │
 │ │absolută a numărului de│Col. 11 - Col. 15. Se utilizează 6 poziţii │
 │ │unităţi de fond │zecimale, iar ca separator se foloseşte │
 │ │ │punctul. │
 ├────┼───────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┤
 │ 24│Variaţie în valoare │Diferenţe exprimate în valoare absolută= │
 │ │absolută a valorii │Col. 12 - Col. 16. Se utilizează 6 poziţii │
 │ │unităţii de fond │zecimale, iar ca separator se foloseşte │
 │ │ │punctul. │
 └────┴───────────────────────┴───────────────────────────────────────────────┘


    Raportare iniţială (cod 1)
    (4) Metodologia de transmitere electronică a anexei nr. 3.
    a) Fişierul este denumit după următoarea sintaxă:
    YYYYMMDD_VAN_VUAN_1_FFF_EEE.xml.p7s
    unde:
    - YYYYMMDD reprezintă data transmiterii raportului;
    - FFF reprezintă codul fondului de pensii înregistrat în Registrul A.S.F.;
    - EEE reprezintă codul entităţii raportoare înregistrat în Registrul A.S.F.;
    b) Fişierul definit conform punctului 4 (a) se semnează electronic, cu semnătură electronică extinsă a persoanelor responsabile prevăzute la art. 5;
    c) Fişierul definit conform punctului 4 (a) semnat electronic, se încarcă în sistemul informatic de raportare, în folderul dedicat "VAN_VUAN".
    (5) Anexa nr. 3 se întocmeşte zilnic şi se transmite A.S.F.în ziua lucrătoare următoare celei pentru care se face raportarea.
    (6) Transmiterea anexei nr. 3 către A.S.F. se efectuează până la ora 15:30 a zilei de raportare.
    (7) SIR procesează automat datele prevăzute în anexa nr. 3.
    (8) SIR transmite automat mesaje persoanelor responsabile prevăzute la art. 5, acestea având obligaţia de a analiza aceste mesaje în scopul soluţionării eventualelor erori sau avertismente.
    Raportare rectificativă (cod 5)
    (9) Orice raport transmis după termenul stabilit de depunere, se consideră raportare rectificativă.
    (10) Raportarea rectificativă pentru anexa nr. 3 conţine, în mod obligatoriu, două fişiere semnate electronic cu semnătură electronică extinsă a persoanelor responsabile prevăzute la art. 5, astfel:
    a) un fişier în format XML cu valorile corecte (rectificate), denumit conform sintaxei: YYYYMMDD_VAN_VUAN_5_FFF_EEE.xml.p7s;
    b) un fişier în format RTF care conţine o notă explicativă detaliată cu privire la valorile corectate şi motivele care au generat raportarea eronată, respectiv motivele care au generat transmiterea raportului după expirarea termenului limită pentru depunere, denumit conform sintaxei: YYYYMMDD_VAN_VUAN_5_FFF_EEE.rtf.p7s.
    (11) Lipsa oricărui fişier menţionat la punctul (10) determină respingerea raportării rectificative.
    (12) Raportarea rectificativă pentru anexa 3 se încarcă în SIR, în folderul dedicat "VAN_VUAN", până la ora 17.00 a zilei de raportare.

    ANEXA 4
    la normă

                    Situaţia detaliată a investiţiilor
                         la data de ..........

 ┌────────┬─────────────────┬────────┬─────────┬─────────┬─────────┬────────┐
 │Codul de│ Codul │ Codul │ Data │ Codul │Denumirea│ Tipul │
 │comandă │administratorului│fondului│evaluării│activului│activului│acţiunii│
 ├────────┼─────────────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┤
 │ Col. 1 │ Col. 2 │ Col. 3 │ Col. 4 │ Col. 5 │ Col. 6 │ Col. 7 │
 ├────────┼─────────────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┤
 │ │ │ │ │ │ │ │
 └────────┴─────────────────┴────────┴─────────┴─────────┴─────────┴────────┘
 ┌──────┬─────────────────┬───────┬──────────────┬──────────────────────────┐
 │ISIN │ Simbolul pieţei │ CUI │Denumirea │ Codul ţării │
 │ │de evaluare/sursa│emitent│emitentului/ │emitentului/contrapartidei│
 │ │ evaluare │ │contrapartidei│ │
 ├──────┼─────────────────┼───────┼──────────────┼──────────────────────────┤
 │Col. 8│ Col. 9 │Col. 10│ Col. 11 │ Col. 12 │
 └──────┴─────────────────┴───────┴──────────────┴──────────────────────────┘
 ┌────────────┬────────────┬───────────┬──────────┬────────┬────────────────┐
 │ Codul │ Valoarea │ Valoarea │Cantitatea│Preţul │ Codul │
 │ monedei │ la zi a │echivalentă│ │unitar │ monedei în │
 │ în care │ activului │ în lei a │ │ de │ care este │
 │ este │ în moneda │activului │ │evaluare│ achiziţionat │
 │emis/evaluat│ în care │ │ │ │ activul │
 │ activul │ acesta │ │ │ │ │
 │ │ este │ │ │ │ │
 │ │emis/evaluat│ │ │ │ │
 ├────────────┼────────────┼───────────┼──────────┼────────┼────────────────┤
 │ Col. 13 │ Col. 14 │ Col. 15 │ Col. 16 │ Col. 17│ Col. 18 │
 └────────────┴────────────┴───────────┴──────────┴────────┴────────────────┘
 ┌─────────────────────┬───────────────┬─────────┬─────────┬────────────────┐
 │Valoarea totală de │ Valoarea │Dobândă │ Rata │ Data emisiunii │
 │achiziţie/constituire│nominală/marjă/│curentă │dobânzii │ │
 │ │ colateral │ │ │ │
 ├─────────────────────┼───────────────┼─────────┼─────────┼────────────────┤
 │ Col. 19 │ Col. 20 │ Col. 21 │ Col. 22 │ Col. 23 │
 └─────────────────────┴───────────────┴─────────┴─────────┴────────────────┘
 ┌────────────────┬──────────────┬────────────────────┬─────────────────────┐
 │Data maturităţii│Activul-suport│ Multiplicatorul │ Tipul contractului │
 ├────────────────┼──────────────┼────────────────────┼─────────────────────┤
 │ Col. 24 │ Col. 25 │ Col. 26 │ Col. 27 │
 └────────────────┴──────────────┴────────────────────┴─────────────────────┘
 ┌──────────┬─────────────────┬──────────────────┬─────────┬────────────────┐
 │Investment│Ponderea aplicată│Valoarea activului│Valoarea │ Noţionalul │
 │ grade │ activului (%) │ ajustată cu │ajustată │ fondului │
 │ │ │ valoarea │la risc │ │
 │ │ │ derivatului │ │ │
 ├──────────┼─────────────────┼──────────────────┼─────────┼────────────────┤
 │ Col. 28 │ Col. 29 │ Col. 30 │ Col. 31 │ Col. 32 │
 └──────────┴─────────────────┴──────────────────┴─────────┴────────────────┘
 ┌────────┬────────┬────────┬──────────┬─────────┬─────────┬────────────────┐
 │ Cod │Noţional│ Cod │Noţionalul│Obligaţii│Obligaţii│ Tip decontare │
 │monedă │contra- │ monedă │schimbat │de plată │de plată │ contracte │
 │noţional│partidă │noţional│ la │fond │contra- │ derivate │
 │fondul │ │contra- │iniţiere/ │conform │partidă │ │
 │ │ │partidă │maturitate│contract │conform │ │
 │ │ │ │ │derivat │contract │ │
 │ │ │ │ │ │derivat │ │
 ├────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────────────┤
 │ Col. 33│ Col. 34│ Col. 35│ Col. 36 │ Col. 37 │ Col. 38 │ Col. 39 │
 └────────┴────────┴────────┴──────────┴─────────┴─────────┴────────────────┘


              Instrucţiuni de completare a Anexei nr. 4

    (1) Anexa nr. 4 se completează de către administratorii de fonduri de pensii, pentru activitatea de investire a activelor fiecărui fond de pensii, pentru toate codurile din anexa nr. 2 care au valori de raportare.
    (2) Instrucţiunile prezentate în continuare au ca scop standardizarea procesului de raportare a activelor deţinute de fiecare fond de pensii.
    (3) Câmpurile anexei nr. 4 se completează după cum urmează:

 ┌────┬───────────────────────┬───────────────────────────────────────────────┐
 │Nr. │ Denumirea câmpului │ Descrierea câmpului │
 │crt.│ │ │
 ├────┼───────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┤
 │ 1│Codul de comandă │Codul comenzii va avea una dintre următoarele │
 │ │ │valori: │
 │ │ │1 = raportare iniţială; 5 = raportare │
 │ │ │rectificativă. │
 ├────┼───────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┤
 │ 2│Codul administratorului│Codul entităţii raportoare, aşa cum este │
 │ │ │înregistrată în Registrul A.S.F. │
 ├────┼───────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┤
 │ 3│Codul fondului │Codul fondului, aşa cum este înregistrat în │
 │ │ │Registrul A.S.F. │
 ├────┼───────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┤
 │ 4│Data evaluării │Se va completa pentru toate codurile de activ │
 │ │ │cu data de referinţă a raportării. │
 ├────┼───────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┤
 │ 5│Codul activului │Se va completa pentru toate codurile de activ │
 │ │ │cu codul de activ conform anexei nr. 2. │
 ├────┼───────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┤
 │ 6│Denumirea activului │Se va completa pentru toate codurile de activ │
 │ │ │cu denumirea activului aferent codului de activ│
 │ │ │conform anexei nr. 2. │
 ├────┼───────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┤
 │ 7│Tipul acţiunii │Se va completa cu "C" pentru tipul de acţiune │
 │ │ │ordinară/comună sau cu "P" pentru tipul de │
 │ │ │acţiune preferenţială. Se va completa pentru │
 │ │ │activele AP124100, AP124200, AP124300, │
 │ │ │AP124400, AP171000 (după caz), AP172000 │
 │ │ │(după caz), AP190000 (după caz). │
 ├────┼───────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┤
 │ 8│ISIN │Se va completa cu codul ISIN aferent │
 │ │ │instrumentului financiar. Se va completa pentru│
 │ │ │codurile de activ: AP113000, AP121000, │
 │ │ │AP122000, AP123100, AP123200, AP124100, │
 │ │ │AP124200, AP124300, AP124400, AP124500, │
 │ │ │AP125000, AP131100 (după caz)*1), AP131200 │
 │ │ │(după caz), AP131300 (după caz), AP132000, │
 │ │ │AP133000 (după caz), AP171000 (după caz), │
 │ │ │AP172000 (după caz), AP190000 (după caz), │
 │ │ │AP321300, AP321400, AP322000, AP400000, │
 │ │ │AP531000 (după caz), AP532000, AP533000 │
 │ │ │(după caz), AP534000 (după caz), AP535000 (după│
 │ │ │caz) şi AP630000. │
 │ │ │*1) După caz - se completează dacă este │
 │ │ │aplicabil; în caz contrar, câmpul nu se │
 │ │ │completează. Se referă la toate situaţiile în │
 │ │ │care în instrucţiunea de completare a anexei │
 │ │ │nr. 4 apare sintagma "după caz". │
 ├────┼───────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┤
 │ 9│Simbol piaţă evaluare/ │Simbolul pieţei de la care se foloseşte preţul │
 │ │sursă evaluare │pentru evaluarea activelor. Simbolul MIC, │
 │ │ │conform Standardului ISO 10383 al pieţei │
 │ │ │reglementate pe care este tranzacţionat activul│
 │ │ │fondului. │
 │ │ │Pentru activele achiziţionate în ofertă publică│
 │ │ │primară şi care nu sunt încă admise la │
 │ │ │tranzacţionare pe o piaţă reglementată se va │
 │ │ │completa cu IPO. Pentru activele evaluate │
 │ │ │conform cotaţiilor furnizate de Bloomberg │
 │ │ │Finance L.P. se va completa cu BLMG. Pentru │
 │ │ │activele evaluate conform cotaţiilor furnizate │
 │ │ │de Thomson Reuters S.A se va completa cu REUT. │
 │ │ │Pentru activele evaluate în funcţie de o │
 │ │ │cotaţie furnizată de o contrapartidă se va │
 │ │ │completa cu OTC. │
 │ │ │Câmpul simbol piaţă se va completa cu NA: a) în│
 │ │ │cazul în care preţul de pe bursă/de la furnizor│
 │ │ │este mai vechi de 180 de zile şi preţul de │
 │ │ │achiziţie mediu ponderat este mai mic decât │
 │ │ │ultimul preţ folosit în evaluare sau b) în │
 │ │ │orice alt caz neprevăzut în situaţiile │
 │ │ │anterioare. │
 │ │ │Se va completa pentru AP113000, AP121000, │
 │ │ │AP122000, AP123100, AP123200, AP124100, │
 │ │ │AP124200, AP124300, AP124400, AP124500, │
 │ │ │AP125000, AP132000, AP133000 (după caz), │
 │ │ │AP161100, AP161200, AP162100 (după caz), │
 │ │ │AP 162200 (după caz), AP171000 (după caz), │
 │ │ │AP172000 (după caz), AP190000 (după caz), │
 │ │ │AP321300, AP321400, AP322000, AP400000, │
 │ │ │AP630000 (după caz). │
 ├────┼───────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┤
 │ 10│CUI emitent │Se va completa cu codul de identificare fiscală│
 │ │ │din ţara emitentului instrumentului financiar │
 │ │ │sau contrapartidei, după caz. Pentru activele │
 │ │ │AP111000, AP112000, AP511000 se va completa cu │
 │ │ │codul de identificare fiscală al sediului │
 │ │ │central al sucursalei bancare din ţara │
 │ │ │respectivă. Pentru activele AP114000, AP162100,│
 │ │ │AP162200, AP163100, AP163200, AP164100 şi │
 │ │ │AP164200, se va completa cu codul de │
 │ │ │identificare fiscală al contrapartidei cu care │
 │ │ │este încheiată tranzacţia respectivă. Pentru │
 │ │ │activele AP131100, AP131200, AP131300, │
 │ │ │AP132000, AP133000, AP172000 (după caz), │
 │ │ │AP630000, se va completa cu codul de │
 │ │ │identificare fiscală al emitentului respectiv. │
 │ │ │Nu se va completa pentru activele AP161100, │
 │ │ │AP161200, AP533000, AP534000, AP535000. Pentru │
 │ │ │toate celelalte active se va completa cu codul │
 │ │ │de identificare fiscală al emitentului. În │
 │ │ │cazul AP520000 se va completa cu CUI al │
 │ │ │emitentului/contrapartidei. │
 ├────┼───────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┤
 │ 11│Denumirea emitentului/ │Se va completa cu denumirea emitentului sau a │
 │ │contrapartidei │contrapartidei. Se vor aplica regulile de │
 │ │ │completare de la coloana "cui_emitent" şi se va│
 │ │ │completa cu denumirea emitentului sau a │
 │ │ │contrapartidei, după caz. Excepţie fac activele│
 │ │ │AP131100, AP131200, AP131300, AP132000, │
 │ │ │AP133000, AP172000, AP630000 pentru care se vor│
 │ │ │completa atât denumirea fondului, cât şi │
 │ │ │denumirea emitentului respectiv sub formatul: │
 │ │ │"denumire fond/denumire emitent". │
 ├────┼───────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┤
 │ 12│Codul ţării │Se va completa cu codul ISO al ţării în care │
 │ │emitentului/ │este localizat sediul social al emitentului/ │
 │ │contrapartidei │contrapartidei, conform Alpha- 2, Standardul │
 │ │ │ISO 3166-1. Pentru codul AP131100, AP131200, │
 │ │ │AP131300, AP132000, AP133000, AP172000, │
 │ │ │AP630000 se va utiliza codul ţării în care este│
 │ │ │localizat emitentul. Se va completa pentru │
 │ │ │toate activele, cu excepţia AP161100,AP161200, │
 │ │ │AP400000, AP533000, AP534000, AP535000. │
 ├────┼───────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┤
 │ 13│Codul monedei în care │Se va completa cu codul monedei în care este │
 │ │este emis/evaluat │emis/evaluat activul, conform Standardului │
 │ │activul │ISO 4217. Se va completa pentru toate activele │
 │ │ │cu codul monedei în care este emis acel activ/ │
 │ │ │încheiată acea tranzacţie. Fac excepţie │
 │ │ │activele care sunt tranzacţionate pe mai multe │
 │ │ │pieţe, unde se va trece codul monedei în care │
 │ │ │este evaluat activul, indiferent de moneda de │
 │ │ │achiziţie. │
 ├────┼───────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┤
 │ 14│Valoarea la zi a │Se va completa cu valoarea la zi a activului │
 │ │activului în moneda în │în moneda în care acesta este emis/evaluat. │
 │ │care acesta este │Se vor aplica regulile de la coloana nr. 13 │
 │ │emis/evaluat │"Codul monedei în care este emis/evaluat │
 │ │ │activul". Se va completa pentru toate activele.│
 │ │ │Pentru activele AP161100, AP161200, AP162100, │
 │ │ │AP162200, AP163100, AP163200, AP164100 şi │
 │ │ │AP164200, se va completa cu valoarea la zi a │
 │ │ │contractelor respective, inclusiv valoarea │
 │ │ │marjei şi/sau a colateralului. │
 ├────┼───────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┤
 │ 15│Valoarea echivalentă în│Se va completa cu valoarea echivalentă în lei │
 │ │lei a activului │a coloanei "Valoarea la zi a activului în │
 │ │ │moneda în care acesta este emis/evaluat", │
 │ │ │calculată conform prevederilor normelor privind│
 │ │ │investirea şi evaluarea activelor fondurilor de│
 │ │ │pensii private. Se va completa pentru toate │
 │ │ │activele. │
 ├────┼───────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┤
 │ 16│Cantitatea │Se va completa cu numărul de unităţi deţinute │
 │ │ │din activul respectiv. Nu se va completa pentru│
 │ │ │activele AP111000, AP112000, AP114000, │
 │ │ │AP163100, AP163200, AP164100, AP164200, │
 │ │ │AP511000, AP512000, AP520000, AP531000, │
 │ │ │AP532000, AP533000, AP534000, AP535000. │
 ├────┼───────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┤
 │ 17│Preţul unitar de │Se va completa cu preţul de evaluare a │
 │ │evaluare │activului în unitatea de monedă exprimată în │
 │ │ │coloana "Codul monedei în care este emis/ │
 │ │ │evaluat activul", pentru o unitate de măsură. │
 │ │ │Pentru instrumentele financiare cu venit fix se│
 │ │ │înscrie preţul net. Preţul net va fi trunchiat │
 │ │ │la 4 zecimale. │
 ├────┼───────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┤
 │ 18│Codul monedei în care │Se va completa cu codul monedei în care este │
 │ │este achiziţionat │achiziţionat activul, conform Standardului │
 │ │activul │ISO 4217, indiferent de codul monedei în care │
 │ │ │este evaluat acesta. │
 ├────┼───────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┤
 │ 19│Valoarea totală de │Se va completa cu valoarea totală de achiziţie/│
 │ │achiziţie/constituire │constituire a activului respectiv. Pentru │
 │ │ │activele AP112000, AP114000, se va completa cu │
 │ │ │valoarea de constituire. Pentru activele │
 │ │ │AP113000, AP121000, AP122000, AP123100, │
 │ │ │AP123200, AP124100, AP124200, AP124300, │
 │ │ │AP124400, AP124500, AP125000, AP131100, │
 │ │ │AP131200, AP131300, AP132000, AP133000, │
 │ │ │AP171000, AP172000, AP190000 (după caz), │
 │ │ │AP321300, AP321400, AP322000, AP400000 şi │
 │ │ │AP630000, se va completa cu valoarea totală de │
 │ │ │achiziţie. Pentru instrumentele achiziţionate │
 │ │ │pe mai multe pieţe, în monede diferite, se va │
 │ │ │completa cu echivalentul monetar în moneda de │
 │ │ │evaluare, la cursul oficial de la data │
 │ │ │achiziţiei. │
 ├────┼───────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┤
 │ 20│Valoarea nominală/ │Se va completa cu valoarea nominală a unei │
 │ │marjă/colateral │unităţi de activ sau cu valoarea totală a │
 │ │ │marjei/colateralului, după caz. Pentru activele│
 │ │ │AP113000, AP121000, AP122000, AP123100, │
 │ │ │AP123200, AP124100, AP124200, AP124300, │
 │ │ │AP124400, AP125000, AP171000, AP172000 (după │
 │ │ │caz), AP190000 (după caz), AP321300, AP321400, │
 │ │ │AP322000, AP400000 se va completa cu valoarea │
 │ │ │nominală a unei unităţi de activ. Pentru │
 │ │ │activele AP161100, AP161200, AP162100, │
 │ │ │AP162200, AP163100, AP163200, AP164100 şi │
 │ │ │AP164200, se va completa cu valoarea marjei/ │
 │ │ │colateralului aferentă contractului respectiv. │
 │ │ │Pentru instrumentele tranzacţionate pe mai │
 │ │ │multe pieţe se va completa cu valoarea │
 │ │ │nominală corespunzătoare sursei de evaluare. │
 ├────┼───────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┤
 │ 21│Dobândă curentă │Se va completa cu valoarea dobânzii acumulate │
 │ │ │pentru activul respectiv. Pentru activele │
 │ │ │AP112000 şi AP114000 se va completa cu valoarea│
 │ │ │dobânzii acumulate la zi minus orice sume │
 │ │ │primite ca dobândă în avans pentru activul │
 │ │ │respectiv. Pentru activele AP121000, AP122000, │
 │ │ │AP123100, AP123200, AP125000, AP190000 (după │
 │ │ │caz), AP321400, AP322000 şi AP400000, se va │
 │ │ │completa cu valoarea dobânzii acumulate │
 │ │ │aferente cuponului curent. │
 ├────┼───────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┤
 │ 22│Rata dobânzii │Se va completa cu rata dobânzii/cuponului │
 │ │ │aferente activului respectiv. Pentru activele │
 │ │ │AP112000 şi AP114000 se va completa cu rata │
 │ │ │dobânzii aferente. Pentru activele AP121000, │
 │ │ │AP122000, AP123100, AP123200, AP125000, │
 │ │ │AP190000 (după caz), AP321400, AP322000, │
 │ │ │AP400000 se va completa cu cuponul activului │
 │ │ │respectiv. În cazul activelor cu rata dobânzii/│
 │ │ │cuponul variabil, se va trece valoarea efectivă│
 │ │ │a ratei dobânzii utilizată în calcularea │
 │ │ │dobânzii curente pentru data raportării. │
 ├────┼───────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┤
 │ 23│Data emisiunii │Se va completa cu data emisiunii activului │
 │ │ │respectiv. Pentru activele AP112000 se va │
 │ │ │completa cu data constituirii depozitului. │
 │ │ │Pentru activele AP114000 se va completa cu data│
 │ │ │încheierii acordului. Pentru activele AP113000,│
 │ │ │AP121000, AP122000, AP123100, AP123200, │
 │ │ │AP125000, AP321300, AP321400, AP322000 şi │
 │ │ │AP400000 se va completa cu data iniţială a │
 │ │ │emisiunii pentru activul respectiv. Pentru │
 │ │ │activele AP161100, AP161200, AP162100, │
 │ │ │AP162200, AP163100, AP163200, AP164100 şi │
 │ │ │AP164200 se va completa cu data începerii │
 │ │ │contractului respectiv (inclusiv la achiziţii │
 │ │ │ulterioare). Pentru activele AP531000 şi │
 │ │ │AP532000 se va completa cu data de la care sunt│
 │ │ │recunoscute dividendele, respectiv cupoanele şi│
 │ │ │principalul. Pentru activele AP190000, AP533000│
 │ │ │se va completa după caz. │
 ├────┼───────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┤
 │ 24│Data maturităţii │Se va completa cu data maturităţii/scadenţei │
 │ │ │activului respectiv. Pentru activele AP112000 │
 │ │ │se va completa cu data maturităţii depozitului.│
 │ │ │Pentru activele AP114000 se va completa cu data│
 │ │ │închiderii acordului. Pentru activele AP113000,│
 │ │ │AP121000, AP122000, AP123100, AP123200, │
 │ │ │AP125000, AP321300, AP321400, AP322000 şi │
 │ │ │AP400000 se va completa cu data maturităţii │
 │ │ │activului. Pentru activele AP161100, AP161200, │
 │ │ │AP162100, AP162200, AP163100, AP163200 AP164100│
 │ │ │şi AP164200 se va completa cu data maturităţii │
 │ │ │contractului respectiv (inclusiv la achiziţii │
 │ │ │ulterioare), data maturităţii reprezentând │
 │ │ │ultima zi în care contractul produce efecte, │
 │ │ │fără a lua în calcul eventualele zile necesare │
 │ │ │decontării. Pentru activele AP190000 se va │
 │ │ │completa după caz. │
 ├────┼───────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┤
 │ 25│Activ-suport │Se va completa cu ISIN-ul activului-suport. În │
 │ │ │cazul în care activul-suport nu are ISIN se va │
 │ │ │trece denumirea acestuia. Pentru activele │
 │ │ │AP114000 se va completa cu ISIN-ul titlurilor │
 │ │ │de stat acceptate drept colateral în cadrul │
 │ │ │acordului. Pentru activele AP161100, AP161200, │
 │ │ │AP162100, AP162200, AP163100, AP163200, │
 │ │ │AP164100 şi AP164200 se va completa fie cu │
 │ │ │perechea valutară pentru care se încheie │
 │ │ │contractul, fie cu ISIN-ul activului - suport, │
 │ │ │iar pentru cazurile în care nu este aplicabil │
 │ │ │se va completa cu simbolul/denumirea │
 │ │ │activului-suport. Pentru activele AP190000, │
 │ │ │AP531000, AP532000 şi AP533000 se va completa │
 │ │ │după caz. │
 ├────┼───────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┤
 │ 26│Multiplicator │Se va completa cu multiplicatorul │
 │ │ │activului-suport. Pentru activele AP114000 se │
 │ │ │va completa cu numărul de unităţi de │
 │ │ │activ-suport acceptate drept colateral în │
 │ │ │cadrul acordului. Pentru activele AP161100, │
 │ │ │AP161200, AP162100 şi AP162200, se va completa │
 │ │ │cu numărul de unităţi de activ-suport aferente │
 │ │ │unui contract încheiat. Pentru activele │
 │ │ │AP190000 se va completa după caz. │
 ├────┼───────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┤
 │ 27│Tipul contractului │Se va completa pentru activele AP161100, │
 │ │ │AP161200, AP162100, AP162200, AP163100, │
 │ │ │AP163200, AP164100 şi AP164200. Pentru activele│
 │ │ │AP190000 se va completa după caz. Se va │
 │ │ │completa cu "C" pentru poziţiile long │
 │ │ │(de cumpărare) şi cu "V" pentru poziţiile short│
 │ │ │(de vânzare). │
 ├────┼───────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┤
 │ 28│Investment grade │Se va completa cu "DA" ori "NU" în funcţie de │
 │ │ │îndeplinirea condiţiilor de investment grade │
 │ │ │prevăzute în normele privind investirea şi │
 │ │ │evaluarea activelor fondurilor de pensii │
 │ │ │private. Se va completa pentru activele │
 │ │ │AP111000 şi AP112000 în funcţie de îndeplinirea│
 │ │ │condiţiilor de investment grade de instituţia │
 │ │ │bancară unde este constituit activul; în cazul │
 │ │ │în care instituţia bancară nu are rating de la │
 │ │ │nicio agenţie de rating dintre cele prevăzute │
 │ │ │de normele privind investirea şi evaluarea │
 │ │ │activelor fondurilor de pensii private, se va │
 │ │ │verifica şi se va completa cu "DA" sau cu "NU" │
 │ │ │în funcţie de ratingul societăţii-mamă a │
 │ │ │instituţiei de credit respective. Pentru │
 │ │ │activele AP113000, AP121000, AP122000, │
 │ │ │AP123100, AP123200, AP125000, AP321300, │
 │ │ │AP321400, AP322000 şi AP400000 se va completa │
 │ │ │în funcţie de îndeplinirea condiţiilor de │
 │ │ │investment grade de activul respectiv; în cazul│
 │ │ │în care activul nu are rating de la nicio │
 │ │ │agenţie de rating dintre cele prevăzute de │
 │ │ │normele privind investirea şi evaluarea │
 │ │ │activelor fondurilor de pensii private, se va │
 │ │ │verifica şi se va completa cu "DA" sau cu "NU" │
 │ │ │în funcţie de ratingul emitentului activului. │
 │ │ │Pentru activele AP162100, AP162200 (după caz), │
 │ │ │AP163100, AP163200, AP164100 şi AP164200 se va │
 │ │ │completa în funcţie de îndeplinirea condiţiilor│
 │ │ │de investment grade de instituţia bancară ce │
 │ │ │acţionează drept contrapartidă; în cazul în │
 │ │ │care instituţia bancară nu are rating de la │
 │ │ │nicio agenţie de rating dintre cele prevăzute │
 │ │ │de normele privind investirea şi evaluarea │
 │ │ │activelor fondurilor de pensii private, se va │
 │ │ │verifica şi se va completa cu "DA" sau cu "NU" │
 │ │ │în funcţie de ratingul societăţii-mamă a │
 │ │ │instituţiei de credit respective. Pentru │
 │ │ │activele AP190000 se va completa după caz. │
 ├────┼───────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┤
 │ 29│Ponderea aplicată │Se va completa cu gradul de ajustare al │
 │ │activului (%) │activului respectiv. Se va completa pentru │
 │ │ │toate activele, conform normei privind │
 │ │ │investirea şi evaluarea activelor fondurilor de│
 │ │ │pensii private. │
 ├────┼───────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┤
 │ 30│Valoarea activului │Se va completa cu valoarea în lei a │
 │ │ajustată cu valoarea │activului cumulată cu valoarea instrumentului │
 │ │derivatului │derivat (exclusiv valoarea marjei şi/sau │
 │ │ │colateralului) pentru activele AP113000, │
 │ │ │AP121000, AP122000, AP123100, AP123200, │
 │ │ │AP125000, AP321300, AP321400, AP322000, │
 │ │ │AP400000. Pentru toate celelalte active se va │
 │ │ │completa cu valoarea activului. │
 ├────┼───────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┤
 │ 31│Valoarea ajustată la │Se va completa cu valoarea ajustată în funcţie │
 │ │risc │de gradul de risc. Valoarea va fi obţinută prin│
 │ │ │înmulţirea valorii din coloana "Valoarea │
 │ │ │activului ajustată cu valoarea derivatului" cu │
 │ │ │ponderea din coloana "Ponderea aplicată │
 │ │ │activului". Se va completa pentru toate │
 │ │ │activele. │
 ├────┼───────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┤
 │ 32│Noţional fond │Se va completa cu valoarea noţională folosită │
 │ │ │la calculul plăţilor în cadrul contractului │
 │ │ │financiar derivat. Pentru activele AP161100, │
 │ │ │AP161200, AP162100, AP162200, AP164100 şi │
 │ │ │AP164200, se va completa cu valoarea │
 │ │ │noţionalului aferent contractului derivat. │
 │ │ │Pentru activele AP163100 şi AP163200 se va │
 │ │ │completa cu noţionalul folosit la calculul │
 │ │ │plăţilor efectuate de fond în cadrul │
 │ │ │contractului. │
 ├────┼───────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┤
 │ 33│Cod monedă noţional │Se va completa cu codul monedei noţionalului │
 │ │fond │folosit la calculul plăţilor efectuate de fond │
 │ │ │în cadrul contractului, conform Standardului │
 │ │ │ISO 4217. Se va completa pentru activele │
 │ │ │AP161100, AP161200, AP162100, AP162200, │
 │ │ │AP163100, AP163200, AP164100 şi AP164200. │
 ├────┼───────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┤
 │ 34│Noţional contrapartidă │Se va completa cu valoarea noţională folosită │
 │ │ │la calculul plăţilor în cadrul contractului │
 │ │ │financiar derivat. Pentru activele AP161100, │
 │ │ │AP161200, AP162100, AP162200, AP164100 şi │
 │ │ │AP164200 se va completa cu valoarea │
 │ │ │noţionalului aferent contractului derivat. │
 │ │ │Pentru activele AP163100 şi AP163200 se va │
 │ │ │completa cu noţionalul folosit la calculul │
 │ │ │plăţilor efectuate de contrapartidă în cadrul │
 │ │ │contractului. │
 ├────┼───────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┤
 │ 35│Cod monedă noţional │Se va completa cu codul monedei noţionalului │
 │ │contrapartidă derivat │folosit la calculul plăţilor efectuate de │
 │ │ │contrapartidă în cadrul contractului financiar │
 │ │ │derivat, conform Standardului ISO 4217. Se va │
 │ │ │completa pentru activele AP161100, AP161200, │
 │ │ │AP162100, AP162200, AP163100, AP163200, │
 │ │ │AP164100 şi AP164200. │
 ├────┼───────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┤
 │ 36│Noţionalul schimbat la │Se va completa cu "DD" în cazul în care │
 │ │iniţiere/maturitate │noţionalul se schimbă între participanţii la │
 │ │ │contract atât la iniţierea contractului, cât şi│
 │ │ │la maturitatea acestuia, se completează cu "ND"│
 │ │ │în cazul în care noţionalul se schimbă între │
 │ │ │participanţii la contract doar la maturitate şi│
 │ │ │se completează cu "NN" în cazul în care │
 │ │ │noţionalul nu se schimbă între participanţii la│
 │ │ │contract nici la iniţiere, nici la maturitate. │
 │ │ │Se va completa pentru activele AP163100, │
 │ │ │AP163200, AP164100 şi AP164200. │
 ├────┼───────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┤
 │ 37│Obligaţii de plată fond│Se va completa cu cotaţia (curs valutar/rată │
 │ │conform contract │dobândă) aplicată noţionalului folosită la │
 │ │derivat │calculul plăţilor în cadrul contractului │
 │ │ │financiar derivat. Se va completa pentru │
 │ │ │activele AP161100, AP161200, AP162100, │
 │ │ │AP162200, AP164100 şi AP164200 cu cotaţia │
 │ │ │aferentă contractului. Se va completa pentru │
 │ │ │activele AP163100, AP163200 cu cotaţia aplicată│
 │ │ │noţionalului în baza căruia fondul de pensii │
 │ │ │private efectuează plăţile. │
 ├────┼───────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┤
 │ 38│Obligaţii de plată │Se va completa cu cotaţia (curs valutar/rată │
 │ │contrapartidă conform │dobândă) aplicată noţionalului folosită la │
 │ │contract derivat │calculul plăţilor în cadrul contractului │
 │ │ │financiar derivat. Se va completa pentru │
 │ │ │activele AP161100, AP161200, AP162100, │
 │ │ │AP162200, AP164100 şi AP164200 cu cotaţia │
 │ │ │aferentă contractului. Se va completa pentru │
 │ │ │activele AP163100, AP163200 cu cotaţia aplicată│
 │ │ │noţionalului în baza căruia contrapartida │
 │ │ │efectuează plăţile. │
 ├────┼───────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┤
 │ 39│Tip decontare contracte│Se va completa cu modalitatea de decontare │
 │ │derivate │a contractelor financiare derivate. Pentru │
 │ │ │contractele financiare derivate cu decontare în│
 │ │ │fonduri se va completa cu "F" iar pentru │
 │ │ │contractele financiare derivate cu decontare cu│
 │ │ │livrare se va completa cu "L". Se va completa │
 │ │ │pentru activele AP161100, AP161200, AP162100, │
 │ │ │AP162200, AP163100, AP163200, AP164100 şi │
 │ │ │AP164200. │
 └────┴───────────────────────┴───────────────────────────────────────────────┘


    Raportare iniţială (cod 1)
    (4) Metodologia de transmitere electronică a anexei nr. 4.
    a) Fişierul este denumit după următoarea sintaxă:
    YYYYMMDD_INVESTITII_DETALIAT_1_FFF_EEE.xml.p7s,
    unde:
    - YYYYMMDD reprezintă data la care au fost evaluate activele raportate (ultima zi calendaristică a lunii pentru care a fost întocmit raportul);
    - FFF reprezintă codul fondului de pensii înregistrat în Registrul A.S.F.;
    - EEE reprezintă codul entităţii raportoare înregistrat în Registrul A.S.F.;
    b) Fişierul definit conform lit. a) se semnează electronic, cu semnătura electronică extinsă a persoanelor responsabile prevăzute la art. 5;
    c) Fişierul definit conform lit. a), semnat electronic, se încarcă în sistemul informatic de raportare, în folderul dedicat, respectiv în folderul "INVESTITII_DETALIAT".
    (5) Anexa nr. 4 se întocmeşte săptămânal şi se transmite A.S.F. în a doua zi lucrătoare a săptămânii următoare celei pentru care se face raportarea, pentru ultima zi lucrătoare a săptămânii anterioare. În cazul în care ultima zi calendaristică a lunii nu corespunde cu ultima zi lucrătoare a săptămânii pentru care se realizează raportarea se întocmeşte şi pentru ultima zi calendaristică a lunii, transmiterea acesteia realizându-se în termen de 2 zile lucrătoare ale lunii următoare celei pentru care se face raportarea.
    (6) SIR procesează automat datele prevăzute în anexa nr. 4.
    (7) SIR transmite automat mesaje persoanelor responsabile prevăzute la art. 5, acestea având obligaţia de a analiza aceste mesaje în scopul soluţionării eventualelor erori sau avertismente.
    Raportare rectificativă (cod 5)
    (8) Orice modificare a unei raportări iniţiale sau orice raport transmis după termenul stabilit de depunere se consideră raportare rectificativă.
    (9) Raportarea rectificativă pentru anexa nr. 4 conţine, în mod obligatoriu, două fişiere semnate electronic cu semnătura electronică extinsă a persoanelor responsabile prevăzute la art. 5, astfel:
    a) un fişier în format XML cu valorile corecte (rectificate), denumit conform sintaxei: YYYYMMDD_INVESTITII_DETALIAT_5_FFF_EEE.xml.p7s;
    b) un fişier în format RTF care conţine o notă explicativă detaliată cu privire la valorile corectate şi motivele care au generat raportarea eronată, respectiv motivele care au generat transmiterea raportului după expirarea termenului-limită pentru depunere, denumit conform sintaxei
    YYYYMMDD_INVESTITII_DETALIAT_5_FFF_EEE.rtf.p7s.
    (10) Lipsa oricărui fişier menţionat la punctul (8) determină respingerea raportării rectificative.
    (11) Raportarea rectificativă pentru anexa nr. 4 se încarcă în SIR, în folderul dedicat "INVESTITII_DETALIAT".

    ANEXA 5
    la normă

                       Declaraţia privind taxa de funcţionare
                       pentru luna .......... anul ..........


 ┌────────┬────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬─────────┬────────┬────────┬────────┬─────────┬─────────┬───────────┐
 │Codul de│Codul │Codul │Pilon │ Anul │ Luna │Valoarea │Comisio-│Comision│Taxa de │Taxa de │Majorări │ Sumă │
 │comandă │adminis-│fondu-│ │ │ │contribu-│nul │ de │funcţio-│funcţio- │ de │datorată │
 │ │trato- │lui │ │ │ │ţiilor │ de │adminis-│nare │nare │întârzie-│ ASF │
 │ │rului │ de │ │ │ │brute │adminis-│trare │lunară │lunară │re │de către │
 │ │ │pensii│ │ │ │încasate │trare │încasat │ din │ din │datorate │adminis- │
 │ │ │ │ │ │ │de fondul│perceput│ de │contri- │contri- │pentru │trator │
 │ │ │ │ │ │ │de pensii│ de │adminis-│buţii │buţii │neplata │cu titlu │
 │ │ │ │ │ │ │în luna │adminis-│trator │brute │brute │taxei de │de taxă │
 │ │ │ │ │ │ │ de │trator │ din │datora- │datora- │funcţio- │ de │
 │ │ │ │ │ │ │raportare│ din │contri- │tă │tă │nare │funcţio- │
 │ │ │ │ │ │ │ │contri- │buţii │ASF │ASF (lei)│lunară │nare │
 │ │ │ │ │ │ │ │buţii │brute │(cotă │ │ din │lunară din │
 │ │ │ │ │ │ │ │brute │(lei) │procen- │ │contri- │contribuţii│
 │ │ │ │ │ │ │ │(cotă │ │tuală) │ │buţii │brute │
 │ │ │ │ │ │ │ │procen- │ │ │ │brute │(total) │
 │ │ │ │ │ │ │ │tuală) │ │ │ │(lei) │ │
 ├────────┼────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼───────────┤
 │ Col. 1 │ Col. 2 │Col. 3│Col. 4│Col. 5│Col. 6│ Col. 7 │ Col. 8 │Col. 9 =│Col. 10 │Col. 11 =│ Col. 12 │ Col. 13 = │
 │ │ │ │ │ │ │ │ │ 7 x 8 │ │ 7 x 10 │ │ 11 + 12 │
 └────────┴────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴─────────┴────────┴────────┴────────┴─────────┴─────────┴───────────┘
 ┌──────────┬──────────┬─────────┬─────────┬─────────┬──────────┬─────────┬─────────┬──────────────────────────────┐
 │Valoarea │Comisionul│Comision │Taxa de │Taxa de │Majorări │Sumă │Taxa de │Document justificativ pentru │
 │activului │ de │ de │funcţio- │funcţio- │ de │datorată │funcţio- │plata taxei de funcţionare │
 │net al │adminis- │adminis- │nare │nare │întârziere│ASF de │nare ├─────────┬────────┬───────────┤
 │fondului │trare │trare │lunară │lunară │datorate │către │lunară │Numărul │Data │Valoarea │
 │de pensii │încasat │încasat │ din │ din │pentru │adminis- │datorată │aferent │aferentă│aferentă │
 │ din │ de │ de │activ │activ │neplata │trator │ASF │documen- │documen-│documen- │
 │ultima zi │adminis- │adminis- │net al │net al │taxei de │cu titlu │de către │tului │tului │tului │
 │lucrătoare│trator │trator │fondului │fondului │funcţio- │de taxă │adminis- │justifi- │justifi-│justifi- │
 │a lunii │ din │ din │de pensii│de pensii│nare │ de │trator │cativ │cativ │cativ │
 │precedente│activul │activul │datorată │datorată │lunară │funcţio- │(total) │pentru │pentru │pentru │
 │ │ net │ net │ ASF │ ASF │din activ │nare │ │plata │plata │plata │
 │ │(cotă │ (lei) │(cotă │ (lei) │net al │lunară │ │taxei de │taxei de│taxei de │
 │ │procen- │ │procen- │ │fondului │din activ│ │funcţio- │funcţio-│funcţio- │
 │ │tuală) │ │tuală) │ │de pensii │net şi │ │nare │nare │nare │
 │ │ │ │ │ │ (lei) │fondului │ │ │ │ │
 │ │ │ │ │ │ │de pensii│ │ │ │ │
 │ │ │ │ │ │ │(total) │ │ │ │ │
 ├──────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼───────────┤
 │ Col. 14 │ Col. 15 │Col. 16 =│ Col. 17 │ Col. 18 │ Col. 19 │Col. 20 =│Col. 21 =│ Col. 22 │ Col. 23│ Col. 24 │
 │ │ │ 14 x 15 │ │ │ │ 18 + 19 │ 13 + 20 │ │ │ │
 └──────────┴──────────┴─────────┴─────────┴─────────┴──────────┴─────────┴─────────┴─────────┴────────┴───────────┘


    Instrucţiuni de completare a Anexei nr. 5
    (1) Anexa nr. 5 se completează de către administratorii de fonduri de pensii.
    (2) Instrucţiunile prezentate în continuare au ca scop standardizarea procesului de raportare a taxei de funcţionare a administratorilor.
    (3) Câmpurile Anexei nr. 5 se completează, după cum urmează:

 ┌────┬───────────────────────┬───────────────────────────────────────────────┐
 │Nr. │ Denumire câmp │ Descriere câmp │
 │crt.│ │ │
 ├────┼───────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┤
 │ 1│Codul de comandă │Codul comenzii va avea una dintre următoarele │
 │ │ │valori: │
 │ │ │1 = raportare iniţială; 5 = raportare │
 │ │ │rectificativă │
 ├────┼───────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┤
 │ 2│Codul administratorului│Codul administratorului aşa cum este │
 │ │ │înregistrat în Registrul A.S.F. │
 ├────┼───────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┤
 │ 3│Codul fondului de │Codul fondului de pensii aşa cum este │
 │ │pensii │înregistrat în Registrul A.S.F. │
 ├────┼───────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┤
 │ 4│Pilon │Pilon (2 sau 3). │
 ├────┼───────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┤
 │ 5│Anul │Anul pentru care a fost întocmit raportul. │
 ├────┼───────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┤
 │ 6│Luna │Luna pentru care a fost întocmit raportul. │
 ├────┼───────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┤
 │ 7│Valoarea contribuţiilor│Valoarea contribuţiilor brute încasate în │
 │ │brute încasate de │contul colector al fondului de pensii, conform │
 │ │fondul de pensii în │documentelor justificative. Se utilizează 2 │
 │ │luna de raportare │poziţii zecimale, iar ca separator se foloseşte│
 │ │ │punctul. Exemplu: în declaraţia întocmită │
 │ │ │pentru luna aprilie 2010, în col. 4 se înscrie │
 │ │ │valoarea contribuţiilor încasate în luna │
 │ │ │aprilie 2010, conform documentelor │
 │ │ │justificative. │
 ├────┼───────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┤
 │ 8│Comisionul de │Cota procentuală ce reprezintă comisionul de │
 │ │administrare perceput │administrare perceput de administrator din │
 │ │de administrator din │contribuţii brute, conform prospectului schemei│
 │ │contribuţii brute (cotă│de pensii administrate privat. Se utilizează 2 │
 │ │procentuală) │poziţii zecimale, iar ca separator se foloseşte│
 │ │ │punctul. │
 ├────┼───────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┤
 │ 9│Comisionul de │Comision de administrare perceput de │
 │ │administrare perceput │administrator din contribuţiile brute, pentru │
 │ │de administrator din │luna pentru care se face raportarea. Se │
 │ │contribuţii brute (lei)│utilizează 2 poziţii zecimale, iar ca separator│
 │ │ │se foloseşte punctul. │
 ├────┼───────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┤
 │ 10│Taxa de funcţionare │Cota procentuală ce reprezintă taxa de │
 │ │lunară din contribuţii │funcţionare lunară din contribuţii brute │
 │ │brute datorată ASF │datorată A.S.F. pentru luna pentru care se face│
 │ │(cotă procentuală) │raportarea, conform Regulamentului privind │
 │ │ │veniturile Autorităţii de Supraveghere │
 │ │ │Financiară. │
 ├────┼───────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┤
 │ 11│Taxa de funcţionare │Suma reprezentând taxa de funcţionare lunară │
 │ │lunară din contribuţii │din contribuţii brute datorată A.S.F. pentru │
 │ │brute datorată ASF │luna pentru care se face raportarea, calculată │
 │ │(lei) │conform Regulamentului privind veniturile │
 │ │ │Autorităţii de Supraveghere Financiară, la │
 │ │ │nivel leu, fără subdiviziuni, prin rotunjire la│
 │ │ │un leu pentru fracţiunile de peste 50 de bani │
 │ │ │inclusiv şi prin neglijarea fracţiunilor de │
 │ │ │până la 49 de bani inclusiv. │
 ├────┼───────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┤
 │ 12│Majorări de întârziere │Sume calculate conform prevederilor Codului de │
 │ │datorate pentru neplata│Procedură Fiscală, datorate de administrator │
 │ │taxei de funcţionare │A.S.F. cu titlul de majorări de întârziere │
 │ │lunară din contribuţii │pentru neplata taxei de funcţionare lunară din │
 │ │brute (lei) │contribuţii brute (lei). Nu se utilizează │
 │ │ │poziţii zecimale. │
 ├────┼───────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┤
 │ 13│Sumă datorată ASF de │Total sumă datorată A.S.F. de către │
 │ │către administrator cu │administrator cu titlu de taxă de funcţionare │
 │ │titlu de taxă de │lunară din contribuţii brute, inclusiv │
 │ │funcţionare lunară din │majorări de întârziere, după caz. │
 │ │contribuţii brute │ │
 │ │(total) │ │
 ├────┼───────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┤
 │ 14│Valoarea activului net │Valoarea activului net al fondului de pensii │
 │ │al fondului de pensii │din ultima zi lucrătoare a lunii precedente. │
 │ │din ultima zi │Se utilizează 2 poziţii zecimale, iar ca │
 │ │lucrătoare a lunii │separator se foloseşte punctul. │
 │ │precedente │ │
 ├────┼───────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┤
 │ 15│Comisionul de │Cota procentuală ce reprezintă comisionul de │
 │ │administrare încasat de│administrare perceput de administrator din │
 │ │administrator din │activul net, conform prospectului schemei de │
 │ │activul net (cotă │pensii administrat privat. Se utilizează 2 │
 │ │procentuală) │poziţii zecimale, iar ca separator se foloseşte│
 │ │ │punctul. │
 ├────┼───────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┤
 │ 16│Comision de │Comision de administrate încasat de │
 │ │administrare încasat de│administrator din activul net, pentru luna │
 │ │administrator din │pentru care se face raportarea. Se utilizează 2│
 │ │activul net │poziţii zecimale, iar ca separator se foloseşte│
 │ │ │punctul, prin trunchiere. │
 ├────┼───────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┤
 │ 17│Taxa de funcţionare │Cota procentuală ce reprezintă taxa de │
 │ │lunară din activ net al│funcţionare lunară din activul net datorată │
 │ │fondului de pensii │A.S.F. pentru luna pentru care se face │
 │ │datorată A.S.F. (cotă │raportarea, conform Regulamentului privind │
 │ │procentuală) │veniturile Autorităţii de Supraveghere │
 │ │ │Financiară. │
 ├────┼───────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┤
 │ 18│Taxa de funcţionare │Suma reprezentând taxa de funcţionare lunară │
 │ │lunară din activ net al│din activul net datorată A.S.F. pentru luna │
 │ │fondului de pensii │pentru care se face raportarea, calculată │
 │ │datorată A.S.F. (lei) │conform Regulamentului privind veniturile │
 │ │ │Autorităţii de Supraveghere Financiară, la │
 │ │ │nivel leu, fără subdiviziuni, prin rotunjire la│
 │ │ │un leu pentru fracţiunile de peste 50 de bani │
 │ │ │inclusiv şi prin neglijarea fracţiunilor de │
 │ │ │până la 49 de bani inclusiv. │
 ├────┼───────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┤
 │ 19│Majorări de întârziere │Sume calculate conform prevederilor Codului de │
 │ │datorate pentru neplata│Procedură Fiscală, datorate de administrator │
 │ │taxei de funcţionare │A.S.F. cu titlul de majorări de întârziere │
 │ │lunară din activ net al│pentru neplata taxei de funcţionare lunară din │
 │ │fondului de pensii │activul net (lei). Nu se utilizează poziţii │
 │ │(lei) │zecimale. │
 ├────┼───────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┤
 │ 20│Sumă datorată ASF de │Total sumă datorată A.S.F. de către │
 │ │către administrator cu │administrator cu titlu de taxă de funcţionare │
 │ │titlu de taxă de │lunară din activul net, inclusiv majorări de │
 │ │funcţionare lunară din │întârziere, după caz. │
 │ │activ net al fondului │ │
 │ │de pensii (total) │ │
 ├────┼───────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┤
 │ 21│Taxă de funcţionare │Total taxă de funcţionare lunară datorată │
 │ │lunară datorată A.S.F. │A.S.F. = Taxa de administrare din contribuţii │
 │ │(total) │brute + Taxa de administrare din activ net. Nu │
 │ │ │se utilizează poziţii zecimale. │
 ├────┼───────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┤
 │ 22│Documentul justificativ│Documentul justificativ pentru plata taxei │
 │ │pentru plata taxei de │de funcţionare, respectiv ordinul de plată: │
 │ │funcţionare │număr, dată, valoarea în lei. │
 └────┴───────────────────────┴───────────────────────────────────────────────┘


    Raportare iniţială (cod 1)
    (4) Metodologia de transmitere electronică a anexei nr. 5.
    a) Fişierul este denumit după următoarea sintaxă:
    YYYYMM_TAXE_FUNCŢIONARE_ADMINISTRATOR_1_EEE.xml.p7s
    unde:
    - YYYYMM reprezintă anul, respectiv luna pentru care a fost întocmit raportul;
    - EEE reprezintă codul entităţii raportoare înregistrat în Registrul A.S.F.;
    b) Fişierul definit conform punctului 4 (a) se semnează electronic, cu semnătură electronică extinsă a persoanelor responsabile prevăzute la art. 5;
    c) Fişierul definit conform punctului 4 (a) semnat electronic, se încarcă în sistemul informatic de raportare, în folderul dedicat "TAXE_FUNCŢIONARE_ADMINISTRATOR".
    (5) Anexa nr. 5 se întocmeşte lunar şi se transmite până la data de 15 a lunii următoare celei pentru care se face raportarea.Perioada pentru care se face raportarea este o lună calendaristică anterioară.
    (6) SIR procesează automat datele prevăzute în anexa nr. 5.
    (7) SIR transmite automat mesaje persoanelor responsabile prevăzute la art. 5, acestea având obligaţia de a analiza aceste mesaje în scopul soluţionării eventualelor erori sau avertismente.
    Raportare rectificativă (cod 5)
    (8) Orice modificare a unei raportări iniţiale sau orice raport transmis după termenul stabilit de depunere, se consideră raportare rectificativă.
    (9) Raportarea rectificativă pentru anexa nr. 5 conţine, în mod obligatoriu, două fişiere semnate electronic cu semnătură electronică extinsă a persoanelor responsabile prevăzute la art. 5, astfel:
    a) un fişier în format XML cu valorile corecte (rectificate), denumit conform sintaxei: YYYYMM_TAXE_FUNCŢIONARE_ADMINISTRATOR_5_EEE.xml.p7s;
    b) un fişier în format RTF care conţine o notă explicativă detaliată cu privire la valorile corectate şi motivele care au generat raportarea eronată, respectiv motivele care au generat transmiterea raportului după expirarea termenului limită pentru depunere, denumit conform sintaxei:
    YYYYMM_TAXE_FUNCŢIONARE_ADMINISTRATOR_5_EEE.rtf.p7s.
    (10) Lipsa oricărui fişier menţionat la punctul (9) determină respingerea raportării rectificative.
    (11) Raportarea rectificativă pentru anexa nr. 5 se încarcă în SIR, în folderul dedicat "TAXE_FUNCŢIONARE_ADMINISTRATOR".

    ANEXA 6
    la normă

              Declaraţia privind taxa de funcţionare a depozitarului
                    pentru luna ......... anul ..........

 ┌────────┬─────────────┬──────────┬─────────┬──────┬──────┬──────┬────────┐
 │Codul de│ Codul │ Codul │ Codul │Pilon │ Anul │ Luna │Venituri│
 │comandă │depozitarului│ adminis- │fondului │ │ │ │înregis-│
 │ │ │tratorului│de pensii│ │ │ │trate │
 ├────────┼─────────────┼──────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼────────┤
 │ Col. 1 │ Col. 2 │ Col. 3 │ Col. 4 │Col. 5│Col. 6│Col. 7│ Col. 8 │
 └────────┴─────────────┴──────────┴─────────┴──────┴──────┴──────┴────────┘
 ┌────────┬─────────┬──────────┬───────────┬──────────────────────────────────┐
 │Taxă de │Taxă de │Majorări │Sumă │Documentul justificativ pentru │
 │funcţio-│funcţio- │ de │datorată │ plata taxei de funcţionare │
 │nare │nare │întârziere│ASF de │ (ordinul de plată) │
 │lunară │lunară │datorate │către ├────────┬─────────┬───────────────┤
 │datorată│datorată │ pentru │depozitar │Numărul │Data │ Valoarea │
 │A.S.F. │A.S.F. │neplata │cu titlu │aferent │aferentă │ aferentă │
 │(cotă │ (lei) │taxei de │de taxă │al docu-│documen- │ documentului │
 │procen- │ │funcţio- │de funcţio-│mentului│tului │ justificativ │
 │tuală) │ │nare │nare │justifi-│justifi- │ pentru plata │
 │ │ │lunare │(total) │cativ │cativ │ taxei de │
 │ │ │ (lei) │ │pentru │pentru │ funcţionare │
 │ │ │ │ │plata │plata │ │
 │ │ │ │ │taxei de│taxei de │ │
 │ │ │ │ │funcţio-│funcţio- │ │
 │ │ │ │ │nare │nare │ │
 ├────────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────┼─────────┼───────────────┤
 │ Col. 9 │Col. 10 =│ Col. 11 │Col. 12 = │ Col. 13│ Col. 14 │ Col. 15 │
 │ │ 8 x 9 │ │ 10+11 │ │ │ │
 └────────┴─────────┴──────────┴───────────┴────────┴─────────┴───────────────┘


    Instrucţiuni de completare a Anexei nr. 6
    (1) Anexa nr. 6 se completează de către depozitarii fondurilor de pensii.
    (2) Instrucţiunile prezentate în continuare au ca scop implementarea procesului de raportare a taxei de funcţionare a depozitarilor.
    (3) Câmpurile Anexei nr. 6 se completează, după cum urmează:

 ┌────┬───────────────────────┬───────────────────────────────────────────────┐
 │Nr. │ Denumire câmp │ Descriere câmp │
 │crt.│ │ │
 ├────┼───────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┤
 │ 1│Codul de comandă │Codul comenzii va avea una dintre următoarele │
 │ │ │valori: │
 │ │ │1 = raportare iniţială; 5 = raportare │
 │ │ │rectificativă │
 ├────┼───────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┤
 │ 2│Codul depozitarului │Codul depozitarului aşa cum este înregistrat în│
 │ │ │Registrul A.S.F. │
 ├────┼───────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┤
 │ 3│Codul administratorului│Codul administratorului aşa cum este │
 │ │ │înregistrat în Registrul A.S.F. │
 ├────┼───────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┤
 │ 4│Codul fondului de │Codul fondului de pensii aşa cum este │
 │ │pensii │înregistrat în Registrul A.S.F. │
 ├────┼───────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┤
 │ 5│Pilon │Pilon (2 sau 3). │
 ├────┼───────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┤
 │ 6│Anul │Anul pentru care a fost întocmit raportul. │
 ├────┼───────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┤
 │ 7│Luna │Luna pentru care a fost întocmit raportul. │
 ├────┼───────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┤
 │ 8│Venituri înregistrate │Sumele facturate pentru toate activităţile │
 │ │ │prestate pentru fondul de pensii administrat │
 │ │ │privat, pentru luna pentru care se face │
 │ │ │raportarea. Aceste informaţii trebuie să fie în│
 │ │ │concordanţă cu datele înregistrate în │
 │ │ │contabilitate, în baza documentelor │
 │ │ │justificative. Se utilizează 2 poziţii │
 │ │ │zecimale, iar ca separator se foloseşte │
 │ │ │punctul. │
 ├────┼───────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┤
 │ 9│Taxă de funcţionare │Cota procentuală ce reprezintă taxa de │
 │ │lunară datorată A.S.F. │funcţionare lunară datorată A.S.F. pentru luna │
 │ │(cotă procentuală) │pentru care se face raportarea, conform │
 │ │ │Regulamentului privind veniturile Autorităţii │
 │ │ │de Supraveghere Financiară. │
 ├────┼───────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┤
 │ 10│Taxă de funcţionare │Suma reprezentând taxa de funcţionare lunară │
 │ │lunară datorată A.S.F. │datorată A.S.F. pentru luna pentru care se face│
 │ │(lei) │raportarea, calculată conform Regulamentului │
 │ │ │privind veniturile Autorităţii de Supraveghere │
 │ │ │Financiară, la nivel leu, fără subdiviziuni, │
 │ │ │prin rotunjire la un leu pentru fracţiunile de │
 │ │ │peste 50 de bani inclusiv şi prin neglijarea │
 │ │ │fracţiunilor de până la 49 de bani inclusiv. │
 ├────┼───────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┤
 │ 11│Majorări de întârziere │Sume calculate conform prevederilor Codului de │
 │ │datorate pentru neplata│Procedură Fiscală, datorate de către depozitar │
 │ │taxei de funcţionare │A.S.F. cu titlul de majorări de întârziere │
 │ │lunare (lei) │pentru neplata taxei de funcţionare lunare. Nu │
 │ │ │se utilizează poziţii zecimale. │
 ├────┼───────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┤
 │ 12│Sumă datorată ASF de │Total sumă datorată A.S.F. de către depozitar │
 │ │către depozitar cu │cu titlu de taxă de funcţionare lunară, │
 │ │titlu de taxă de │inclusiv majorări de întârziere, după caz. │
 │ │funcţionare (total) │ │
 ├────┼───────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┤
 │ 13│Documentul justificativ│Documentul justificativ pentru plata taxei de │
 │ │pentru plata taxei de │funcţionare, respectiv ordinul de plată: │
 │ │funcţionare │număr, dată, valoarea în lei. │
 └────┴───────────────────────┴───────────────────────────────────────────────┘


    Raportare iniţială (cod 1)
    (4) Metodologia de transmitere electronică a anexei nr. 6.
    a) Fişierul este denumit după următoarea sintaxă:
    YYYYMM_TAXE_FUNCŢIONARE_DEPOZITAR_1_EEE.xml.p7s
    unde:
    - YYYYMM reprezintă anul, respectiv luna pentru care a fost întocmit raportul;
    - EEE reprezintă codul entităţii raportoare înregistrat în Registrul A.S.F.
    b) Fişierul definit conform punctului 4 (a) se semnează electronic, cu semnătură electronică extinsă a persoanelor responsabile prevăzute la art. 5;
    c) Fişierul definit conform punctului 4 (a) semnat electronic, se încarcă în sistemul informatic de raportare, în folderul dedicat "TAXE_FUNCŢIONARE_DEPOZITAR".
    (5) Anexa nr. 6 se întocmeşte lunar şi se transmite A.S.F. până la data de 15 a lunii următoare celei pentru care se face raportarea. Perioada pentru care se face raportarea este o lună calendaristică.
    (6) SIR procesează automat datele prevăzute în anexa nr. 6.
    (7) SIR transmite automat mesaje persoanelor responsabile prevăzute la art. 5, acestea având obligaţia de a analiza aceste mesaje în scopul soluţionării eventualelor erori sau avertismente.
    Raportare rectificativă (cod 5)
    (8) Orice modificare a unei raportări iniţiale sau orice raport transmis după termenul stabilit de depunere, se consideră raportare rectificativă.
    (9) Raportarea rectificativă pentru anexa nr. 6 conţine, în mod obligatoriu, două fişiere semnate electronic cu semnătură electronică extinsă a persoanelor responsabile prevăzute la art. 5, astfel:
    a) un fişier în format XML cu valorile corecte (rectificate), denumit conform sintaxei: YYYYMM_TAXE_FUNCŢIONARE_DEPOZITAR_5_EEE.xml.p7s;
    b) un fişier în format RTF care conţine o notă explicativă detaliată cu privire la valorile corectate şi motivele care au generat raportarea eronată, respectiv motivele care au generat transmiterea raportului după expirarea termenului limită pentru depunere, denumit conform sintaxei:
    YYYYMM_TAXE_FUNCŢIONARE_DEPOZITAR_5_EEE.rtf.p7s.
    (10) Lipsa oricărui fişier menţionat la punctul (9) determină respingerea raportării rectificative.
    (11) Raportarea rectificativă pentru anexa nr. 6 se încarcă în SIR, în folderul dedicat "TAXE_FUNCŢIONARE_DEPOZITAR".

    ANEXA 7
    la normă

            Formular de nominalizare pentru persoanele
                           responsabile
                      la data ..........

 ┌────────────┬─────────┬─────────┬───────────────┬──────┬──────┬─────────┐
 │Cod entitate│Cod fond │Cod anexă│Cod operaţiune │ CNP │Numele│Prenumele│
 │raportoare │de pensii│raportată│de nominalizare│ │ │ │
 ├────────────┼─────────┼─────────┼───────────────┼──────┼──────┼─────────┤
 │ Col. 1 │ Col. 2 │ Col. 3 │ Col. 4 │Col. 5│Col. 6│ Col. 7 │
 └────────────┴─────────┴─────────┴───────────────┴──────┴──────┴─────────┘
 ┌───────┬──────┬────────┬──────────┬───────┬─────────────┬─────────────┐
 │Funcţia│Email │Email CC│Numărul de│ Faxul │ Numărul de │ Data start │
 │ │ │ │ telefon │ │telefon mobil│ │
 ├───────┼──────┼────────┼──────────┼───────┼─────────────┼─────────────┤
 │Col. 8 │Col. 9│Col. 10 │ Col. 11 │Col. 12│ Col. 13 │ Col. 14 │
 └───────┴──────┴────────┴──────────┴───────┴─────────────┴─────────────┘


    Instrucţiuni de completare a Anexei nr. 7
    (1) Anexa nr. 7 se completează de către:
    1. administratorii de fonduri de pensii;
    2. depozitarii fondurilor de pensii;
    3. brokerii de pensii;
    (2) Instrucţiunile prezentate în continuare au ca scop standardizarea procesului de notificare către A.S.F. a persoanelor responsabile prevăzute la art. 5.
    (3) Câmpurile Anexei nr. 7 se completează, după cum urmează:

 ┌────┬───────────────────────┬───────────────────────────────────────────────┐
 │Nr. │ Denumire câmp │ Descriere câmp │
 │crt.│ │ │
 ├────┼───────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┤
 │ 1│Cod entitate raportoare│Codul entităţii, aşa cum este înregistrat în │
 │ │ │Registrul A.S.F. │
 ├────┼───────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┤
 │ 2│Codul fondului de │Codul fondului de pensii, aşa cum este │
 │ │pensii │înregistrat în Registrul A.S.F. Se completează │
 │ │ │numai de către administrator sau depozitar. │
 ├────┼───────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┤
 │ 3│Cod anexă raportată │Codul anexei coincide cu numele său. De │
 │ │ │exemplu: TRANZACŢII_OTC. Pentru raportarea │
 │ │ │persoanelor care sunt responsabile cu │
 │ │ │publicarea de informaţii pe pagina de internet │
 │ │ │a administratorului, se utilizează codul WEB. │
 ├────┼───────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┤
 │ 4│Cod operaţiune de │Se completează, după caz, cu următorul cod: │
 │ │nominalizare │901 - nominalizare persoană care asigură │
 │ │ │conducerea activităţii pentru care se │
 │ │ │întocmeşte raportarea către A.S.F.; │
 │ │ │902 - nominalizare înlocuitor pentru care │
 │ │ │asigură conducerea activităţii pentru care se │
 │ │ │întocmeşte raportarea către A.S.F.; │
 │ │ │903 - nominalizare persoană responsabilă cu │
 │ │ │întocmirea şi transmiterea raportărilor către │
 │ │ │A.S.F.; │
 │ │ │904 - nominalizare înlocuitor persoană │
 │ │ │responsabilă cu întocmirea şi transmiterea │
 │ │ │raportărilor către A.S.F; │
 │ │ │909 - definire cont de email centralizator (la │
 │ │ │acest cont vor fi transmise toate mesajele); │
 │ │ │999 - alte nominalizări. │
 ├────┼───────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┤
 │ 5│CNP │Cod numeric personal sau cod unic de │
 │ │ │identificare în registrul naţional de evidenţă.│
 ├────┼───────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┤
 │ 6│Numele │Nume persoană │
 ├────┼───────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┤
 │ 7│Prenumele │Prenume persoană │
 ├────┼───────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┤
 │ 8│Funcţia │Funcţia deţinută │
 ├────┼───────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┤
 │ 9│Email │Email care va fi folosit pentru notificarea │
 │ │ │persoanei de contact/persoanelor de contact. Se│
 │ │ │pot utiliza una sau mai multe adrese de email, │
 │ │ │separate prin virgulă. │
 ├────┼───────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┤
 │ 10│Email CC │Email CC. Poate fi o adresă de email sau o │
 │ │ │listă de adrese de email, separate prin │
 │ │ │virgulă. │
 ├────┼───────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┤
 │ 11│Numărul de telefon │Număr de telefon principal care va fi folosit │
 │ │ │pentru notificarea persoanei de contact. Poate │
 │ │ │fi o listă de numere de telefon, separate prin │
 │ │ │virgulă. │
 ├────┼───────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┤
 │ 12│Fax-ul │Număr de fax. │
 ├────┼───────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┤
 │ 13│Numărul de telefon │Număr de telefon mobil. │
 │ │mobil │ │
 ├────┼───────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┤
 │ 14│Data start │Data start de nominalizare. (Mandatul este │
 │ │ │valabil cu începere din "Data start", │
 │ │ │inclusiv.) │
 └────┴───────────────────────┴───────────────────────────────────────────────┘


    (4) Metodologia de transmitere electronică a anexei nr. 7.
    a) Fişierul obţinut este denumit după următoarea sintaxă:
    YYYYMMDD_PERSOANE_RESPONSABILE_EEE.xml.p7s
    unde:
    - YYYYMMDD reprezintă data transmiterii raportului;
    - EEE reprezintă codul entităţii raportoare înregistrat în Registrul A.S.F.
    b) Fişierul definit conform punctului 4 (a) se semnează electronic, cu semnătură electronică extinsă a persoanelor responsabile prevăzute la art. 5.
    c) Fişierul definit conform punctului 4 (a) semnat electronic, se încarcă în sistemul informatic de raportare, în folderul dedicat "PERSOANE_RESPONSABILE".
    (5) Prima raportare a anexei nr. 7 se transmite A.S.F. în termen de 2 zile lucrătoare de la intrarea în vigoare a prezentei norme. Entităţile prevăzute la punctul (1) transmit A.S.F. orice modificare a informaţiilor cuprinse în anexa nr. 7 până la ora 15.30 a zilei lucrătoare următoare apariţiei acesteia, prin retransmiterea anexei, cu informaţii complete şi actualizate referitoare la toate persoanele responsabile prevăzute la art. 5.
    (6) SIR procesează automat datele prevăzute în anexa nr. 7.
    (7) SIR transmite automat mesaje persoanele responsabile prevăzute la art. 5, acestea având obligaţia de a analiza aceste mesaje în scopul soluţionării eventualelor erori sau avertismente.

    ANEXA 8
    la normă

                  Balanţa de verificare analitică
                      a conturilor contabile
                       la data ..........


 ┌────────┬─────────────────┬────────┬─────────┬───────────┬────────┬─────────┐
 │Codul de│ Codul │ Codul │ Data │ Tipul │Simbolul│Denumirea│
 │comandă │administratorului│fondului│evaluării│planului de│contului│contului │
 │ │ │ │ │ conturi │ │ │
 ├────────┼─────────────────┼────────┼─────────┼───────────┼────────┼─────────┤
 │ Col. 1 │ Col.2 │ Col.3 │ Col. 4 │ Col. 5 │ Col. 6 │ Col. 7 │
 └────────┴─────────────────┴────────┴─────────┴───────────┴────────┴─────────┘
 ┌──────────────────┬───────────────┬───────────────┬───────────────┬────────────────┐
 │Soldurile iniţiale│Totalul sumelor│Rulajele lunii │Totalul sumelor│Soldurile finale│
 │ │ precedente │ curente │ │ │
 ├─────────┬────────┼───────┬───────┼───────┬───────┼───────┬───────┼───────┬────────┤
 │ Debit │ Credit │ Debit │ Credit│Debit │Credit │ Debit │ Credit│ Debit │ Credit │
 ├─────────┼────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────┤
 │ Col. 8 │ Col. 9 │Col. 10│Col. 11│Col. 12│Col. 13│Col. 14│Col. 15│Col. 16│Col. 17 │
 └─────────┴────────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┴────────┘


    Instrucţiuni de completare a Anexei nr. 8
    (1) Anexa nr. 8 se completează de către administratorii fondurilor de pensii, pentru propria activitate şi pentru activitatea fiecărui fond de pensii.
    (2) Instrucţiunile prezentate în continuare au ca scop standardizarea procesului de raportare a balanţei de verificare a conturilor contabile.
    (3) Câmpurile Anexei nr. 8 se completează, după cum urmează:

 ┌────┬───────────────────────┬───────────────────────────────────────────────┐
 │Nr. │ Denumire câmp │ Descriere câmp │
 │crt.│ │ │
 ├────┼───────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┤
 │ 1│Codul de comandă │Codul comenzii va avea una dintre următoarele │
 │ │ │valori: │
 │ │ │1 = raportare iniţială; 5 = raportare │
 │ │ │rectificativă. │
 ├────┼───────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┤
 │ 2│Codul administratorului│Codul administratorului, aşa cum este │
 │ │ │înregistrat în Registrul A.S.F. │
 ├────┼───────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┤
 │ 3│Codul fondului │Codul fondului, aşa cum este înregistrat în │
 │ │ │Registrul A.S.F. │
 ├────┼───────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┤
 │ 4│Data evaluării │Data pentru care se întocmeşte balanţa. │
 ├────┼───────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┤
 │ 5│Tipul planului de │Tipul planului de conturi (SAP/SAA/SAI/FND) │
 │ │conturi │ │
 ├────┼───────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┤
 │ 6│Simbolul contului │Simbolul contului conform planului de conturi │
 │ │ │prevăzut de reglementările contabile din │
 │ │ │sistemul de pensii. │
 ├────┼───────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┤
 │ 7│Denumirea contului │Denumirea contului contabil, conform │
 │ │ │reglementărilor contabile în vigoare. │
 ├────┼───────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┤
 │ 8│Soldurile iniţiale │Valoarea soldului iniţial debitor/creditor la │
 │ │ │01 ianuarie anul N, unde N reprezintă anul de │
 │ │ │raportare. Se utilizează 2 poziţii zecimale, │
 │ │ │iar ca separator se foloseşte punctul. │
 ├────┼───────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┤
 │ 9│Totalul sumelor │Valoarea total sume precedente debitor/ │
 │ │precedente │creditor, inclusiv soldurile iniţiale. Se │
 │ │ │utilizează 2 poziţii zecimale, iar ca separator│
 │ │ │se foloseşte punctul. │
 ├────┼───────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┤
 │ 10│Rulajele lunii curente │Valoarea rulajului curent debitor/creditor. Se │
 │ │ │utilizează 2 poziţii zecimale, iar ca separator│
 │ │ │se foloseşte punctul. │
 ├────┼───────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┤
 │ 11│Totalul sumelor │Valoarea totală a sumelor debitor/creditor. │
 │ │ │Totalul sumelor include şi soldurile iniţiale. │
 │ │ │Totalul sumelor = Totalul sumelor precedente + │
 │ │ │Rulajele lunii curente. Se utilizează 2 poziţii│
 │ │ │zecimale, iar ca separator se foloseşte │
 │ │ │punctul. │
 ├────┼───────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┤
 │ 12│Soldurile finale │Valoarea soldului final al contului debitor/ │
 │ │ │creditor. Se utilizează 2 poziţii zecimale, iar│
 │ │ │ca separator se foloseşte punctul. │
 └────┴───────────────────────┴───────────────────────────────────────────────┘


    Raportare iniţială (cod 1)
    (4) Metodologia de transmitere electronică a anexei nr. 8.
    a) Fişierul obţinut este denumit după următoarea sintaxă:
    a1. pentru activitatea proprie a administratorilor:
    YYYYMMDD_BALANTA_ADMIN_1_EEE.xml.p7s;
    a2. pentru activitatea fondurilor de pensii administrate privat:
    YYYYMMDD_BALANTA_FOND_1_EEE_FFF.xml.p7s
    unde:
    - YYYYMMDD reprezintă ultima zi calendaristică a lunii pentru care se întocmeşte raportul;
    - FFF reprezintă codul fondului de pensii înregistrat în Registrul A.S.F.;
    - EEE reprezintă codul entităţii raportoare înregistrat în Registrul A.S.F.
    b) Fişiere menţionate la (4a) se semnează electronic, cu semnătură electronică extinsă a persoanelor responsabile prevăzute la art. 5;
    c) Încărcarea în sistem se face astfel:
    c1. Fişierul YYYYMMDD_BALANTA_ADMIN_1_EEE.xml.p7s, semnat electronic, se încarcă în sistemul informatic de raportare, în folderul dedicat "BALANTA_ADMIN".
    c2. Fişierul YYYYMMDD_BALANTA_FOND_1_EEE_FFF.xml.p7s, semnat electronic, se încarcă în sistemul informatic de raportare, în folderul dedicat "BALANTA_FOND".
    (5) Anexa nr. 8 se întocmeşte şi se transmite astfel:
    a) Lunar, administratorul întocmeşte pentru activitatea fondului de pensii administrat privat balanţa contabilă de verificare analitică, conform anexei nr. 8. Anexa nr. 8 se transmite A.S.F., până la data de 25 a lunii următoare celei pentru care se face raportarea.
    b) Lunar, administratorul întocmeşte pentru activitatea proprie balanţa contabilă de verificare analitică, până la data de 25 a lunii următoare celei pentru care se realizează, în formatul prevăzut în anexa nr. 8. Anexa nr. 8se transmite A.S.F. pentru lunile iunie şi decembrie, până la data de 25 a lunii următoare celei pentru care se face raportarea.
    (6) SIR procesează automat datele prevăzute în anexa nr. 8.
    (7) SIR transmite automat mesaje persoanelor responsabile prevăzute la art. 5, acestea având obligaţia de a analiza aceste mesaje în scopul soluţionării eventualelor erori sau avertismente. Pentru a putea fi procesate, este obligatorie respectarea planului de conturi aplicabil (existenţa conturilor în planul de conturi) şi respectarea funcţiei conturilor din planul de conturi aplicabil. Nerespectarea acestor principii de bază, conduce la imposibilitatea procesării informaţiilor transmise prin anexa nr. 8.
    Raportare rectificativă (cod 5)
    (8) Orice modificare a unei raportări iniţiale sau orice raport transmis după termenul stabilit de depunere, se consideră raportare rectificativă.
    (9) Raportarea rectificativă pentru anexa nr. 8 conţine, în mod obligatoriu, două fişiere semnate electronic cu semnătură electronică extinsă a persoanelor responsabile prevăzute la art. 5, astfel:
    a) un fişier în format XML cu valorile corecte (rectificate), denumit conform sintaxei:
    a1. pentru activitatea proprie a administratorilor: YYYYMMDD_BALANTA_ADMIN_5_EEE.xml.p7s.
    a2. pentru activitatea fondurilor de pensii administrate privat: YYYYMMDD_BALANTA_FOND_5_EEE_FFF.xml.p7s.
    b) un fişier în format RTF care conţine o notă explicativă detaliată cu privire la valorile corectate şi motivele care au generat raportarea eronată, inclusiv înregistrările contabile de corecţie care s-au efectuat, denumit conform sintaxei:
    b1. pentru activitatea proprie a administratorilor YYYYMMDD_BALANTA_ADMIN_5_EEE.rtf.p7s.
    b2. pentru activitatea fondurilor de pensii administrate privat: YYYYMMDD_BALANTA_FOND_5_EEE_FFF.rtf.p7s.
    (10) Lipsa oricărui fişier menţionat la punctul (9) determină respingerea raportării rectificative.
    (11) Raportarea rectificativă pentru anexa nr. 8 se încarcă în SIR, în folderul dedicat "BALANTA_ADMIN", respectiv "BALANTA_FOND".

    ANEXA 9
    la normă

            Situaţia activelor care acoperă provizionul tehnic
                      la data de .........


 ┌────────┬──────────┬──────────┬────────┬──────┬──────┬───────┬──────────┬──────┬─────────┬───────┬──────────────┬──────────────┐
 │Codul de│ Codul │Codul │Codul │ Anul │ Luna │Data │Denumire a│ ISIN │Simbol │CUI │Denumirea │Codul ţării │
 │comandă │entităţii │adminis- │fondului│ │ │evaluă-│activului │ │piaţă │emitent│emitentului/ │emitentului/ │
 │ │raportoare│tratorului│ │ │ │rii │ │ │evaluare/│ │contrapartidei│contrapartidei│
 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │sursă │ │ │ │
 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │evaluare │ │ │ │
 ├────────┼──────────┼──────────┼────────┼──────┼──────┼───────┼──────────┼──────┼─────────┼───────┼──────────────┼──────────────┤
 │ Col. 1 │ Col.2 │ Col. 3 │ Col. 4 │Col. 5│Col. 6│ Col. 7│ Col. 8 │Col. 9│ Col. 10 │Col. 11│ Col. 12 │ Col. 13 │
 └────────┴──────────┴──────────┴────────┴──────┴──────┴───────┴──────────┴──────┴─────────┴───────┴──────────────┴──────────────┘
 ┌───────┬─────────┬───────────┬──────────┬────────┬────────────┬───────────┬────────┬───────┬────────┬─────────┬───────────┐
 │Codul │Valoarea │Valoarea │Cantitatea│Preţul │ Codul │Valoarea │Valoarea│Dobândă│ Rata │ Data │ Data │
 │monedei│la zi a │echivalentă│ │unitar │ monedei │totală │nominală│curentă│dobânzii│emisiunii│maturităţii│
 │în care│activului│în lei a │ │ de │ în care │ de │ │ │ │ │ │
 │este │în moneda│activului │ │evaluare│ este │achiziţie/ │ │ │ │ │ │
 │emis/ │în care │ │ │ │achiziţionat│constituire│ │ │ │ │ │
 │evaluat│acesta │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │activul│ este │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │emis/ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │evaluat │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 ├───────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────┼────────────┼───────────┼────────┼───────┼────────┼─────────┼───────────┤
 │Col. 14│ Col. 15 │ Col. 16 │ Col. 17 │ Col. 18│ Col. 19 │ Col. 20 │ Col. 21│Col. 22│ Col. 23│ Col. 24 │ Col. 25 │
 └───────┴─────────┴───────────┴──────────┴────────┴────────────┴───────────┴────────┴───────┴────────┴─────────┴───────────┘


    Instrucţiuni de completare a Anexei nr. 9
    (1) Anexa nr. 9 se completează de către depozitarii fondurilor de pensii.
    (2) Instrucţiunile prezentate în continuare au ca scop standardizarea procesului de raportare electronică a activităţii de custodie şi evidenţă a activelor care acoperă provizionul tehnic.
    (3) Câmpurile anexei nr. 9 se completează, după cum urmează:

 ┌────┬───────────────────────┬───────────────────────────────────────────────┐
 │Nr. │ Denumirea câmpului │ Descrierea câmpului │
 │crt.│ │ │
 ├────┼───────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┤
 │ 1│Codul de comandă │Codul comenzii va avea una dintre următoarele │
 │ │ │valori: │
 │ │ │1 = raportare iniţială; 5 = raportare │
 │ │ │rectificativă. │
 ├────┼───────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┤
 │ 2│Codul entităţii │Codul entităţii raportoare, aşa cum este │
 │ │raportoare │înregistrată în Registrul A.S.F. │
 ├────┼───────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┤
 │ 3│Codul administratorului│Codul administratorului, aşa cum este │
 │ │ │înregistrat în Registrul A.S.F. │
 ├────┼───────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┤
 │ 4│Codul fondului │Codul fondului, aşa cum este înregistrat în │
 │ │ │Registrul A.S.F. │
 ├────┼───────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┤
 │ 5│Anul │Anul pentru care se face raportarea. │
 ├────┼───────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┤
 │ 6│Luna │Luna pentru care se face raportarea. │
 ├────┼───────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┤
 │ 7│Data evaluării │Se va completa pentru toate codurile de activ │
 │ │ │cu data de referinţă a raportării. │
 ├────┼───────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┤
 │ 8│Denumirea activului │Se va completa pentru toate codurile de activ │
 │ │ │cu denumirea activului. │
 ├────┼───────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┤
 │ 9│ISIN │Se va completa cu codul ISIN aferent │
 │ │ │instrumentului financiar. │
 ├────┼───────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┤
 │ 10│Simbol piaţă evaluare/ │Simbolul pieţei de la care se foloseşte preţul │
 │ │sursă evaluare │pentru evaluarea activelor. Simbolul MIC, │
 │ │ │conform Standardului ISO 10383 al pieţei │
 │ │ │reglementate pe care este tranzacţionat activul│
 │ │ │fondului. │
 │ │ │Pentru activele achiziţionate în ofertă publică│
 │ │ │primară şi care nu sunt încă tranzacţionate se │
 │ │ │va completa cu IPO. Pentru activele evaluate │
 │ │ │conform cotaţiilor furnizate de Bloomberg │
 │ │ │Finance L.P. se va completa cu BLMG. Pentru │
 │ │ │activele evaluate conform cotaţiilor furnizate │
 │ │ │de Thomson Reuters S.A se va completa cu REUT. │
 │ │ │Pentru activele evaluate în funcţie de o │
 │ │ │cotaţie furnizată de o contrapartidă se va │
 │ │ │completa cu OTC. Câmpul simbol piaţă se va │
 │ │ │completa cu N/A: a) în cazul în care preţul de │
 │ │ │pe bursă/de la furnizor este mai vechi de 180 │
 │ │ │de zile şi preţul de achiziţie mediu ponderat │
 │ │ │este mai mic decât ultimul preţ folosit în │
 │ │ │evaluare sau b) în orice alt caz neprevăzut în │
 │ │ │situaţiile anterioare. │
 ├────┼───────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┤
 │ 11│CUI emitent │Se va completa cu codul de identificare fiscală│
 │ │ │din ţara emitentului instrumentului financiar. │
 ├────┼───────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┤
 │ 12│Denumirea emitentului/ │Se va completa cu denumirea emitentului sau a │
 │ │contrapartidei │contrapartidei. Se vor aplica regulile de │
 │ │ │completare de la coloana "cui_emitent" şi se va│
 │ │ │completa cu denumirea emitentului. │
 ├────┼───────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┤
 │ 13│Codul ţării emitentului│Se va completa cu codul ISO al ţării în care │
 │ │ │este localizat sediul social al emitentului, │
 │ │ │conform Alpha-2, Standardul ISO 3166-1. │
 ├────┼───────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┤
 │ 14│Codul monedei în care │Se va completa cu codul monedei în care este │
 │ │este emis/evaluat │emis/evaluat activul, conform Standardului │
 │ │activul │ISO 4217. Se va completa pentru toate activele │
 │ │ │cu codul monedei în care este emis acel activ/ │
 │ │ │încheiată acea tranzacţie. Fac excepţie │
 │ │ │activele care sunt tranzacţionate pe mai multe │
 │ │ │pieţe, unde se va trece codul monedei în care │
 │ │ │este evaluat activul, indiferent de moneda de │
 │ │ │achiziţie. │
 ├────┼───────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┤
 │ 15│Valoarea la zi a │Se va completa cu valoarea la zi a activului │
 │ │activului în moneda în │în moneda în care acesta este emis/evaluat. │
 │ │care acesta este emis/ │Se vor aplica regulile de la coloana nr. 13 │
 │ │evaluat │"Codul monedei în care este emis/evaluat │
 │ │ │activul". Se va completa pentru toate activele.│
 ├────┼───────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┤
 │ 16│Valoarea echivalentă în│Se va completa cu valoarea echivalentă în lei │
 │ │lei a activului │a coloanei "Valoarea la zi a activului în │
 │ │ │moneda în care acesta este emis/evaluat", │
 │ │ │calculată conform prevederilor normelor privind│
 │ │ │investirea şi evaluarea activelor fondurilor de│
 │ │ │pensii private. │
 ├────┼───────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┤
 │ 17│Cantitatea │Se va completa cu numărul de unităţi deţinute │
 │ │ │din activul respectiv. │
 ├────┼───────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┤
 │ 18│Preţul unitar de │Se va completa cu preţul de evaluare a │
 │ │evaluare │activului în unitatea de monedă exprimată în │
 │ │ │coloana "Codul monedei în care este emis/ │
 │ │ │evaluat activul", pentru o unitate de măsură. │
 │ │ │Pentru instrumentele financiare cu venit fix se│
 │ │ │înscrie preţul net. │
 ├────┼───────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┤
 │ 19│Codul monedei în care │Se va completa cu codul monedei în care este │
 │ │este achiziţionat │achiziţionat activul, conform Standardului │
 │ │activul │ISO 4217, indiferent de codul monedei în care │
 │ │ │este evaluat acesta. │
 ├────┼───────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┤
 │ 20│Valoarea totală de │Se va completa cu valoarea totală de │
 │ │achiziţie/constituire │achiziţie/constituire a activului respectiv. │
 ├────┼───────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┤
 │ 21│Valoarea nominală │Se va completa cu valoarea nominală a unei │
 │ │ │unităţi de activ. │
 ├────┼───────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┤
 │ 22│Dobândă curentă │Se va completa cu valoarea dobânzii acumulate │
 │ │ │pentru activul respectiv. │
 ├────┼───────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┤
 │ 23│Rata dobânzii │Se va completa cu rata dobânzii/cuponului │
 │ │ │aferente activului respectiv. │
 ├────┼───────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┤
 │ 24│Data emisiunii │Se va completa cu data emisiunii activului │
 │ │ │respectiv. │
 ├────┼───────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┤
 │ 25│Data maturităţii │Se va completa cu data maturităţii/scadenţei │
 │ │ │activului respectiv. │
 └────┴───────────────────────┴───────────────────────────────────────────────┘


    Raportare iniţială (cod 1)
    (4) Metodologia de transmitere electronică a anexei nr. 9.
    a) Fişierul obţinut este denumit după următoarea sintaxă
    YYYMMDD_ACTIVE_PROVIZION_1_DDD.xml.p7s
    unde:
    - YYYYMMDD reprezintă ultima zi calendaristică a lunii pentru care se întocmeşte raportul, aceeaşi cu data evaluării activelor;
    - DDD reprezintă codul depozitarului înregistrat în Registrul A.S.F.;
    b) Fişierul definit conform punctului 4 (a) se semnează electronic, cu semnătură electronică extinsă a persoanelor responsabile prevăzute la art. 5;
    c) Fişierul definit conform punctului 4 (a) semnat electronic, se încarcă în sistemul informatic de raportare, în folderul dedicat "ACTIVE_PROVIZION".
    (5) Anexa nr. 9 se întocmeşte lunar şi se transmite A.S.F. în prima zi lucrătoare a fiecărei luni, pentru ultima zi calendaristică a lunii anterioare.
    (6) SIR procesează automat datele prevăzute în anexa nr. 9.
    (7) SIR transmite automat mesaje persoanelor responsabile prevăzute la art. 5, acestea având obligaţia de a analiza aceste mesaje în scopul soluţionării eventualelor erori sau avertismente.
    Raportare rectificativă (cod 5)
    (8) Orice modificare a unei raportări iniţiale sau orice raport transmis după termenul stabilit de depunere, se consideră raportare rectificativă.
    (9) Raportarea rectificativă pentru anexa nr. 9 conţine, în mod obligatoriu, două fişiere semnate electronic cu semnătură electronică extinsă a persoanelor responsabile prevăzute la art. 5, astfel:
    a) un fişier în format XML cu valorile corecte (rectificate), denumit conform sintaxei: YYYMMDD_ACTIVE_PROVIZION_5_DDD.xml.p7s;
    b) un fişier în format RTF care conţine o notă explicativă detaliată cu privire la valorile corectate şi motivele care au generat raportarea eronată, respectiv motivele care au generat transmiterea raportului după expirarea termenului limită pentru depunere, denumit conform sintaxei:
    YYYMMDD_ACTIVE_PROVIZION_5_DDD.rtf.p7s.
    (10) Lipsa oricărui fişier menţionat la punctul (9) determină respingerea raportării rectificative.
    (11) Raportarea rectificativă pentru anexa nr. 9 se încarcă în folderul dedicat "ACTIVE_PROVIZION".

    ANEXA 10
    la normă

                    Informarea anuală a participantului
                    la data de 31 decembrie ..........

    Nr. de înregistrare ..........
    I. Datele de identificare ale participantului
    Numele şi prenumele .......... CNP .......... BI/CI Seria .......... Numărul ..........
    Adresa de domiciliu .......... Adresa de corespondenţă ..........
    Adresa de e-mail: ..........
    Numele fondului de pensii ..........
    Seria şi numărul actului individual de aderare ......... Data actului individual de aderare ..........
    II. Informaţii generale cu privire la activul personal al participantului la 31 decembrie N
    (a) număr de unităţi de fond acumulate în contul individual ..........
    (b) valoarea unitară a activului net ........
    (c) valoarea activului personal al participantului (a) x (b) ..........
    III. Informaţii detaliate cu privire la activul personal al participantului

 ┌─────────────────────────────┬───────────┬───────────┬────────┬───────────┐
 │ Luna │Contribuţia│Contribuţia│Numărul │ Numărul │
 │ │ plătită │ netă │ de │de unităţi │
 │ │ │convertită │unităţi │ fond │
 │ │ │în unităţi │ fond │cumulat, la│
 │ │ │ de fond │alocate/│ sfârşitul │
 │ │ │ │ lună │ lunii │
 ├─────────────────────────────┼───────────┼───────────┼────────┼───────────┤
 │ Col. 1 │ Col. 2 │ Col. 3 │ Col. 4 │ Col. 5 │
 ├─────────────────────────────┼───────────┼───────────┼────────┼───────────┤
 │Sold precedent la 31.12. N-1 │ │ │ X │ │
 ├─────────────────────────────┼───────────┼───────────┼────────┼───────────┤
 │Ianuarie │ │ │ │ │
 ├─────────────────────────────┼───────────┼───────────┼────────┼───────────┤
 │Februarie │ │ │ │ │
 ├─────────────────────────────┼───────────┼───────────┼────────┼───────────┤
 │Martie │ │ │ │ │
 ├─────────────────────────────┼───────────┼───────────┼────────┼───────────┤
 │Aprilie │ │ │ │ │
 ├─────────────────────────────┼───────────┼───────────┼────────┼───────────┤
 │Mai │ │ │ │ │
 ├─────────────────────────────┼───────────┼───────────┼────────┼───────────┤
 │Iunie │ │ │ │ │
 ├─────────────────────────────┼───────────┼───────────┼────────┼───────────┤
 │Iulie │ │ │ │ │
 ├─────────────────────────────┼───────────┼───────────┼────────┼───────────┤
 │August │ │ │ │ │
 ├─────────────────────────────┼───────────┼───────────┼────────┼───────────┤
 │Septembrie │ │ │ │ │
 ├─────────────────────────────┼───────────┼───────────┼────────┼───────────┤
 │Octombrie │ │ │ │ │
 ├─────────────────────────────┼───────────┼───────────┼────────┼───────────┤
 │Noiembrie │ │ │ │ │
 ├─────────────────────────────┼───────────┼───────────┼────────┼───────────┤
 │Decembrie │ │ │ │ │
 ├─────────────────────────────┼───────────┼───────────┼────────┼───────────┤
 │Sold final la 31.12. N │ │ │ X │ │
 └─────────────────────────────┴───────────┴───────────┴────────┴───────────┘


    IV. Informaţii cu privire la administratorul fondului de pensii
    (a) Fondul de pensii .......... este administrat de .........., al cărui capital social este în valoare de ........... Activele fondului de pensii sunt depozitate de către .......... Auditorul fondului de pensii este ...........
    (b) Numele şi prenumele/denumirea acţionarilor care deţin mai mult de 5% din totalul acţiunilor administratorului şi procentul deţinut de aceştia.
    (c) Numele şi prenumele administratorilor, directorilor, respectiv ale membrilor consiliului de supraveghere sau ai directoratului
    (d) Date de contact ale administratorului (telefon, fax, email etc.): .........
    (e) Alte informaţii suplimentare puteţi obţine accesând site-ul ..........

    Data .../.../.......... Numele şi prenumele ..........
                               Funcţia ..........
                               Semnătura ..........


            Instrucţiuni de completare şi de transmitere a Anexei nr. 10

 ┌────┬───────────────────────┬───────────────────────────────────────────────┐
 │Nr. │ Denumire câmp │ Descriere câmp │
 │crt.│ │ │
 ├────┼───────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┤
 │ 1│Nr. de înregistrare │Numărul de înregistrare emis de administrator │
 │ │ │în conformitate cu norma privind organizarea │
 │ │ │activităţii de arhivă la administratorii │
 │ │ │fondurilor de pensii private. │
 ├────┼───────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┤
 │ 2│Datele de identificare │- datele de identificare ale participantului │
 │ │ale participantului │care a aderat la un fond de pensii, conform │
 │ │ │documentelor de identitate: numele şi │
 │ │ │prenumele, adresa de domiciliu, adresa de │
 │ │ │corespondenţă, adresă de e-mail, CNP, seria şi │
 │ │ │numărul BI/CI; │
 │ │ │- numele fondului de pensii la care este │
 │ │ │participant; │
 │ │ │- seria şi numărul actului individual de │
 │ │ │aderare, │
 │ │ │- data actului individual de aderare - │
 │ │ │- data semnării acestui act. │
 ├────┼───────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┤
 │ 3│Informaţii generale cu │- numărul total de unităţi de fond acumulate │
 │ │privire la activul │în contul individual la data de 31 decembrie │
 │ │personal al │anul N; este exprimată în unităţi de fond, │
 │ │participantului la │cu 6 zecimale; │
 │ │31 decembrie N │- valoarea unitară a activului net la 31 │
 │ │ │decembrie N (VUAN); este exprimată în unităţi │
 │ │ │de fond, cu 6 zecimale; │
 │ │ │- valoarea activului personal al │
 │ │ │participantului la 31 decembrie N = numărul │
 │ │ │total de unităţi de fond acumulate în contul │
 │ │ │individual la data de 31 decembrie N x valoarea│
 │ │ │unitară a activului net la 31 decembrie N; este│
 │ │ │exprimată în lei, cu 2 zecimale. │
 ├────┼───────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┤
 │ 4│Informaţii detaliate cu│- contribuţia plătită în contul fondului de │
 │ │privire la activul │pensii aferentă participantului, conform │
 │ │personal al │documentelor justificative; este exprimată │
 │ │participantului │în lei, cu 2 zecimale; │
 │ │ │- contribuţia netă convertită în unităţi de │
 │ │ │fond reprezintă suma de bani netă convertită în│
 │ │ │unităţi de fond; este exprimată în lei, cu 2 │
 │ │ │zecimale; │
 │ │ │- numărul de unităţi fond alocate/lună rezultat│
 │ │ │după operaţiunea de convertire a contribuţiei │
 │ │ │nete care au fost emise în contul individual al│
 │ │ │participantului; este exprimată în unităţi de │
 │ │ │fond, cu 6 zecimale; │
 │ │ │- numărul de unităţi fond cumulat, la sfârşitul│
 │ │ │lunii, existent în contul individual al │
 │ │ │participantului; este exprimată în unităţi de │
 │ │ │fond, cu 6 zecimale; │
 │ │ │- N reprezintă anul; │
 │ │ │- celulele marcate cu "x" nu se completează. │
 ├────┼───────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┤
 │ 5│Informaţii cu privire │a) Fondul de pensii___(denumirea fondului de │
 │ │la administratorul │pensii)___este administrat de___(denumirea │
 │ │fondului de pensii │administratorului), al cărui capital social │
 │ │ │este în valoare de___ (suma capitalului social │
 │ │ │la data 31 decembrie N). Activele fondului de │
 │ │ │pensii sunt depozitate de către___ (denumirea │
 │ │ │depozitarului la data 31 decembrie N)____. │
 │ │ │Auditorul fondului de pensii este ___(denumirea│
 │ │ │auditorului care a auditat fondul de pensii la │
 │ │ │data 31 decembrie N)____. │
 │ │ │b) Numele şi prenumele/denumirea acţionarilor │
 │ │ │care deţin mai mult de 5% din totalul │
 │ │ │acţiunilor administratorului şi procentul │
 │ │ │deţinut de aceştia. │
 │ │ │c) Numele şi prenumele administratorilor, │
 │ │ │directorilor, respectiv ale membrilor │
 │ │ │consiliului de supraveghere sau ai │
 │ │ │directoratului. │
 │ │ │d) Date de contact ale administratorului: │
 │ │ │Adresa de e-mail, telefon, fax unde │
 │ │ │participantul poate adresa întrebări, │
 │ │ │clarificări cu privire la situaţia contului │
 │ │ │său. │
 │ │ │e) Informaţii suplimentare (site-ul │
 │ │ │administratorului) │
 ├────┼───────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┤
 │ 6│Instrucţiuni de │1. Acest document se transmite tuturor │
 │ │transmitere │persoanelor care au calitatea de participant. │
 │ │ │2. Responsabilitatea legală referitoare la │
 │ │ │informarea participanţilor, precum şi la │
 │ │ │conţinutul informării revine administratorului.│
 │ │ │Obligaţia de informare anuală a participanţilor│
 │ │ │se realizează prin elaborarea scrisorilor de │
 │ │ │informare şi transmiterea acestora către │
 │ │ │participanţi. │
 │ │ │3. Administratorul are obligaţia de a realiza, │
 │ │ │verifica şi autoriza conţinutul informărilor │
 │ │ │anuale către participanţi în vederea tipăririi │
 │ │ │acestora. │
 │ │ │4. Transmiterea efectivă a informărilor anuale │
 │ │ │către participanţi (introducerea în plicuri, │
 │ │ │timbrarea, individualizarea scrisorilor pentru │
 │ │ │fiecare participant în parte, precum şi alte │
 │ │ │activităţi conexe) poate fi realizată şi prin │
 │ │ │transmiterea unei scrisori simple prin │
 │ │ │intermediul unor furnizori autorizaţi de │
 │ │ │servicii poştale. │
 │ │ │5. Administratorul are obligaţia de a indica │
 │ │ │într-un proces verbal încheiat cu persoana │
 │ │ │juridică ce prestează servicii poştale care să │
 │ │ │conţină cel puţin următoarele informaţii: │
 │ │ │a) judeţul şi localitatea; │
 │ │ │b) numărul de plicuri; │
 │ │ │c) numele complet al fiecărui participant/ │
 │ │ │destinatar în parte. │
 │ │ │6. Comunicarea informării anuale se face la │
 │ │ │adresa de corespondenţă a participantului, în │
 │ │ │termenul prevăzut de prezenta normă. │
 │ │ │7. În situaţia scrisorilor returnate ca urmare │
 │ │ │a adreselor incomplete sau necorespunzătoare, │
 │ │ │administratorul are obligaţia de a le arhiva │
 │ │ │până la următoarea informare a participanţilor,│
 │ │ │constituind mijloc de probă în cazul │
 │ │ │controalelor efectuate de A.S.F. │
 └────┴───────────────────────┴───────────────────────────────────────────────┘


    ANEXA 11
    la normă

    Administrator fond ..........
    Cod administrator ..........
    Fond de pensii .........
    Cod fond .........

                              Raport actuarial
                           pentru anul ..........

    1. Certificat actuarial, care va cuprinde:
    (a) valoarea calculată a provizionului tehnic;
    (b) opinia actuarului cu privire la adecvarea valorii calculate a provizionului tehnic;
    (c) opinia actuarului cu privire la respectarea prevederilor legale, în vigoare, în calculul provizionului tehnic.
    2. Prezentarea datelor statistice utilizate în calcul, şi a surselor emitente, care va cuprinde:
    (a) Tabelele biometrice:
    i. Mortalitate;
    ii. Invaliditate;
    (b) Alte date statistice utilizate în calcul.
    3. Descrierea succintă a garanţiilor schemei de pensii administrate privat pentru care s-a efectuat calculul.
    4. Prezentarea activelor care constituie provizionului tehnic, care va cuprinde:
    (a) Descrierea succintă a metodei de evaluare;
    (b) Structura ţintă a portofoliului urmărită de administrator, pe tip de instrument şi piaţă (RO, SEE, state terţe);
    (c) Ponderea valorii activelor denominate în altă monedă decât cea naţională, în totalul valorii portofoliului:
    i. pe fiecare monedă în parte;
    ii. total monedă străină.
    Întocmit ..........

                 Instrucţiuni de completare a Anexei nr. 11

    (1) Anexa nr. 11 se întocmeşte de către administratorii de fonduri de pensii.
    (2) Instrucţiunile prezentate în continuare au ca scop standardizarea procesului de raportare a activităţii de actuariat.
    (3) Fişierul se denumeşte după următoarea sintaxă:
    YYYYMMDD_RAPORT_ACTUARIAL_FFF.pdf.p7s
    unde:
    - YYYYMMDD reprezintă data transmiterii raportului;
    - FFF reprezintă codul fondului de pensii înregistrat în Registrul A.S.F.
    (4) Fişierul denumit YYYYMMDD_RAPORT_ACTUARIAL_FFF.pdf.p7s se semnează electronic, cu semnătură electronică extinsă a persoanelor responsabile prevăzute la art. 5.
    (5) Fişierul YYYYMMDD_RAPORT_ACTUARIAL_FFF.pdf.p7s, semnat electronic, se încarcă în sistemul informatic de raportare, în folderul dedicat "RAPORT_ACTUARIAL".
    (6) Anexa 11 se întocmeşte anual şi se transmite A.S.F. până la data de 31 ianuarie a anului următor celui pentru care se face raportarea.

    ANEXA 12
    la normă

    Administrator de fond ..........
    Cod administrator ..........
    Fond de pensii ..........
    Cod fond ..........
    Depozitar ..........
    Cod depozitar ..........

                     Structura portofoliului de investiţii
                         la data de ..........

 ┌─────────────────────────────────────────────────┬────────────────────┐
 │ Portofoliul de instrumente financiare │Valoarea actualizată│
 │ │ (în lei) │
 ├─────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤
 │ Col. 1 │ Col. 2 │
 ├─────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤
 │1. Instrumente ale pieţei monetare, din care: │ │
 ├─────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤
 │a. Conturi curente │ │
 ├─────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤
 │b. Depozite în lei şi valută convertibilă │ │
 ├─────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤
 │c. Titluri de stat cu scadenţa mai mică de 1 an │ │
 ├─────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤
 │2. Valori mobiliare tranzacţionate, din care: │ │
 ├─────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤
 │a. Titluri de stat cu scadenţa mai mare de 1 an │ │
 ├─────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤
 │b. Obligaţiuni emise de administraţia publică │ │
 │locală │ │
 ├─────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤
 │c. Obligaţiuni corporative tranzacţionate │ │
 ├─────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤
 │d. Acţiuni │ │
 ├─────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤
 │e. Obligaţiuni BERD, BEI, BM │ │
 ├─────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤
 │f. Alte obligaţiuni emise de organisme străine │ │
 │neguvernamentale (investment grade) │ │
 ├─────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤
 │3. OPCVM │ │
 ├─────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤
 │4. Instrumente de acoperire a riscului, din care:│ │
 ├─────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤
 │a. Futures │ │
 ├─────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤
 │b. Options │ │
 ├─────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤
 │c. Swaps │ │
 ├─────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤
 │d. Forward │ │
 ├─────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤
 │5. Private equity │ │
 ├─────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤
 │6. Alte instrumente financiare │ │
 └─────────────────────────────────────────────────┴────────────────────┘


    ANEXA 13
    la normă

                        Plan de audit intern
                        pentru anul ........


 ┌──────┬────────┬────────────┬───────────┬─────────┬──────────────┬────────────┬───────────┬───────┬──────────┐
 │Nr. │ Tema │Activitatea │Obiectivele│Perioada │Departamentul/│ Perioada │Activităţi │Resurse│Resurse │
 │crt. │misiunii│ de │misiunii de│supusă │ Direcţia/ │desfăşurării│planificate│umane │financiare│
 │ │de audit│administrare│ audit │auditării│ Serviciul │misiunii de │ │alocate│alocate │
 │ │ │ supusă │ │interne │ auditat │ audit │ │ │ │
 │ │ │ auditării │ │ │ │ │ │ │ │
 ├──────┼────────┼────────────┼───────────┼─────────┼──────────────┼────────────┼───────────┼───────┼──────────┤
 │Col. 1│ Col. 2 │ Col. 3 │ Col. 4 │ Col. 5 │ Col. 6 │ Col. 7 │ Col. 8 │ Col. 9│ Col. 10 │
 └──────┴────────┴────────────┴───────────┴─────────┴──────────────┴────────────┴───────────┴───────┴──────────┘


           Instrucţiuni de completare a Anexei nr. 13

    (1) Anexa nr. 13 se întocmeşte de către conducătorul direcţiei de audit intern a administratorului fondului de pensii.
    (2) Instrucţiunile prezentate în continuare au ca scop standardizarea procesului de raportare a activităţii de audit intern.
    (3) Anual, conducătorul direcţiei de audit intern are obligaţia de a întocmi un plan de audit intern din care să reiasă obiectivele, termenele şi frecvenţa misiunilor de audit intern precum şi activităţile care se vor desfăşura la nivelul fiecărui fond de pensii.
    (4) Fişierul se denumeşte după următoarea sintaxă:
    YYYYMMDD_PLAN_AUDIT_EEE.pdf.p7s
    unde:
    - YYYYMMDD reprezintă data transmiterii raportului.
    - EEE reprezintă codul entităţii raportoare înregistrat în Registrul A.S.F.
    (5) Fişierul denumit YYYYMMDD_PLAN_AUDIT_EEE.pdf.p7s se semnează electronic, cu semnătură electronică extinsă a persoanelor responsabile prevăzute la art. 5.
    (6) Fişierul YYYYMMDD_PLAN_AUDIT_EEE.pdf.p7s, semnat electronic, se încarcă în sistemul informatic de raportare, în folderul dedicat "PLAN_AUDIT".
    (7) Anexa nr. 13 se întocmeşte anual şi se transmite A.S.F.până la data de 31 ianuarie a anului pentru care urmează a se efectua misiunile de audit intern.

    ANEXA 14
    la normă

    Administrator de fond .........

                          Raport de audit intern
             pentru semestrul .......... anul ..........

    Raportul de audit intern se întocmeşte conform normei privind controlul intern, auditul intern şi administrarea riscurilor în sistemul de pensii private.

                Instrucţiuni de completare a Anexei nr. 14

    (1) Anexa nr. 14 se întocmeşte de către persoana care conduce activitatea de audit intern al administratorului de fonduri de pensii administrate privat.
    (2) Instrucţiunile prezentate în continuare au ca scop standardizarea procesului de raportare a activităţii de audit intern.
    (3) Semestrial persoana care conduce activitatea de audit intern are obligaţia de a întocmi un raport privind misiunile de audit intern desfăşurate, din care să reiasă constatările şi recomandările acestuia. Raportul va prezenta detaliat misiunile de audit intern desfăşurate la nivelul administratorului şi al fondului de pensii administrat privat conform actelor normative aplicabile.
    (4) Fişierul se denumeşte după următoarea sintaxă:
    YYYYMMDD_RAPORT_AUDIT_FFF_EEE.pdf.p7s
    unde:
    - YYYYMMDD reprezintă data transmiterii raportului;
    - FFF reprezintă codul fondului de pensii înregistrat în Registrul A.S.F.;
    - EEE reprezintă codul entităţii raportoare înregistrat în Registrul A.S.F.
    (5) Fişierul denumit YYYYMMDD_RAPORT_AUDIT_FFF_EEE.pdf.p7s se semnează electronic, cu semnătura electronică extinsă a persoanelor responsabile prevăzute la art. 5.
    (6) Fişierul YYYYMMDD_RAPORT_AUDIT_FFF_EEE.pdf.p7s, semnat electronic, se încarcă în sistemul informatic de raportare, în folderul dedicat "RAPORT_AUDIT".
    (7) Anexa nr. 14 se întocmeşte semestrial şi se transmite A.S.F., până la finalul lunii august a anului în curs pentru raportarea aferentă semestrului I, respectiv până la finalul lunii februarie a anului următor pentru raportarea aferentă semestrului II.

    ANEXA 15
    la normă

    Administrator de fond .........

                        Raport de control intern
             pentru semestrul .......... anul .......

    Raportul de control intern se întocmeşte conform normei privind controlul intern, auditul intern şi administrarea riscurilor în sistemul de pensii private.

               Instrucţiuni de completare a Anexei nr. 15

    (1) Anexa nr. 15 se întocmeşte de către persoana care conduce activitatea de control intern al administratorului.
    (2) Instrucţiunile prezentate în continuare au ca scop standardizarea procesului de raportare a activităţii de control intern.
    (3) Semestrial, persoana care conduce activitatea de control intern are obligaţia de a întocmi un raport privind acţiunile de control intern desfăşurate. Raportul va prezenta detaliat acţiunile de control intern desfăşurate la nivelul administratorului şi al fondului de pensii, conform actelor normative aplicabile.
    (4) Fişierul se denumeşte după următoarea sintaxă:
    YYYYMMDD_RAPORT_CONTROL_EEE.pdf.p7s,
    unde:
    - YYYYMMDD reprezintă data transmiterii raportului.
    - EEE reprezintă codul entităţii raportoare înregistrat în Registrul A.S.F.
    (5) Fişierul denumit YYYYMMDD_RAPORT_CONTROL_EEE.pdf.p7s se semnează electronic, cu semnătura electronică extinsă a persoanelor responsabile prevăzute la art. 5.
    (6) Fişierul YYYYMMDD_RAPORT_CONTROL_EEE.pdf.p7s, semnat electronic, se încarcă în sistemul informatic de raportare, în folderul dedicat "RAPORT_CONTROL".
    (7) Anexa nr. 15 se întocmeşte semestrial şi se transmite A.S.F. până la finalul lunii august a anului în curs pentru raportarea aferentă semestrului I, respectiv până la finalul lunii februarie a anului următor pentru raportarea aferentă semestrului II.

    ANEXA 16
    la normă

    Administrator de fond ..........

                               Raport de risc
                  pentru semestrul .......... anul .......

    Raportul de risc se întocmeşte conform normei privind controlul intern, auditul intern şi administrarea riscurilor în sistemul de pensii private.

                  Instrucţiuni de completare a Anexei nr. 16

    (1) Anexa nr. 16 se întocmeşte de către persoana care conduce activitatea de administrare a riscurilor.
    (2) Instrucţiunile prezentate în continuare au ca scop standardizarea procesului de raportare a activităţii de administrare a riscurilor.
    (3) Semestrial, persoana care conduce activitatea de administrare a riscurilor are obligaţia de a întocmi un raport de risc cuprinzând activităţile de administrare a riscurilor desfăşurate la nivelul administratorului şi la nivelul fiecărui fond de pensii, conform actelor normative aplicabile.
    (4) Fişierul se denumeşte după următoarea sintaxă:
    YYYYMMDD_RAPORT_RISC_EEE.pdf.p7s
    unde:
    - YYYYMMDD reprezintă data transmiterii raportului;
    - EEE reprezintă codul entităţii raportoare înregistrat în Registrul A.S.F.
    (5) Fişierul denumit YYYYMMDD_RAPORT_RISC_EEE.pdf.p7s se semnează electronic, cu semnătura electronică extinsă a persoanelor responsabile prevăzute la art. 5.
    (6) Fişierul YYYYMMDD_RAPORT_RISC_EEE.pdf.p7s, semnat electronic, se încarcă în sistemul informatic de raportare, în folderul dedicat "RAPORT_RISC".
    (7) Anexa nr. 16 se întocmeşte semestrial şi se transmite A.S.F. până la finalul lunii august a anului în curs pentru raportarea aferentă semestrului I, respectiv până la finalul lunii februarie a anului următor pentru raportarea aferentă semestrului II.

    ANEXA 17
    la normă

                        Rata de rentabilitate
                 pentru trimestrul ...... anul ......

 ┌────────┬─────────────────┬────────┬─────────┬─────────────┐
 │Codul de│ Codul │ Codul │Data de │ Rata │
 │comandă │administratorului│fondului│referinţă│rentabilitate│
 ├────────┼─────────────────┼────────┼─────────┼─────────────┤
 │ Col. 1 │ Col. 2 │ Col. 3 │ Col. 4 │ Col. 5 │
 └────────┴─────────────────┴────────┴─────────┴─────────────┘


             Instrucţiuni de completare a Anexei nr. 17

    (1) Anexa nr. 17 se întocmeşte de către administrator.
    (2) Instrucţiunile prezentate în continuare au ca scop standardizarea procesului de raportare a ratei de rentabilitate.
    (3) Câmpurile anexei nr. 17 se completează după cum urmează:

 ┌────┬───────────────────────┬───────────────────────────────────────────────┐
 │Nr. │ Denumire câmp │ Descriere câmp │
 │crt.│ │ │
 ├────┼───────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┤
 │ 1│Codul de comandă │Codul comenzii va avea una dintre următoarele │
 │ │ │valori: │
 │ │ │1 = raportare iniţială; 5 = raportare │
 │ │ │rectificativă. │
 ├────┼───────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┤
 │ 2│Codul administratorului│Codul administratorului, aşa cum este │
 │ │ │înregistrat în Registrul A.S.F. │
 ├────┼───────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┤
 │ 3│Codul fondului │Codul fondului de pensii, aşa cum este │
 │ │ │înregistrat în Registrul A.S.F. │
 ├────┼───────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┤
 │ 4│Data de referinţă │Ultima zi lucrătoare a trimestrului pentru care│
 │ │ │se face raportarea │
 ├────┼───────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┤
 │ 5│Rata rentabilitate │Rata de rentabilitate calculată şi raportată cu│
 │ │ │6 zecimale, conform actelor normative │
 │ │ │aplicabile. │
 └────┴───────────────────────┴───────────────────────────────────────────────┘


    Raportare iniţială (cod 1)
    (4) Metodologia de transmitere electronică a anexei nr. 17.
    a) Fişierul obţinut este denumit după următoarea sintaxă:
    YYYYMMDD_RAPORT_RENTABILITATE_1_EEE.xml.p7s
    unde:
    - YYYYMMDD reprezintă data transmiterii raportului;
    - EEE reprezintă codul entităţii raportoare înregistrat în Registrul A.S.F.
    (5) Fişierul denumit YYYYMMDD_RAPORT_RENTABILITATE_1_EEE.xml.p7s se semnează electronic, cu semnătura electronică extinsă a persoanelor responsabile prevăzute la art. 5.
    (6) Fişierul YYYYMMDD_RAPORT_RENTABILITATE_1_EEE.xml.p7s,semnat electronic, se încarcă în sistemul informatic de raportare, în folderul dedicat "RAPORT_RENTABILITATE".
    (7) Administratorul calculează şi raportează trimestrial A.S.F. rata de rentabilitate a fondului de pensii administrat privat, în ultima zi lucrătoare a fiecărui trimestru, pentru perioada ultimelor 24 de luni anterioare datei efectuării calculului, conform actelor normative aplicabile.
    Raportare rectificativă (cod 5)
    (8) Orice modificare a unei raportări iniţiale sau orice raport transmis după termenul stabilit de depunere se consideră raportare rectificativă.
    (9) Raportarea rectificativă pentru anexa nr. 17 conţine, în mod obligatoriu, două fişiere semnate electronic cu semnătura electronică extinsă a persoanelor responsabile prevăzute la art. 5, astfel:
    a) un fişier în format XML cu valorile corecte (rectificate), denumit conform sintaxei: YYYYMMDD_RAPORT_RENTABILITATE_5_EEE.xml.p7s;
    b) un fişier în format RTF care conţine o notă explicativă detaliată cu privire la valorile corectate şi motivele care au generat raportarea eronată, respectiv motivele care au generat transmiterea raportului după expirarea termenului-limită pentru depunere, denumit conform sintaxei:
    YYYYMMDD_RAPORT_RENTABILITATE_5_EEE.rtf.p7s.
    (10) Lipsa oricărui fişier menţionat la punctului (9) determină respingerea raportării rectificative.
    (11) Raportarea rectificativă pentru anexa nr. 17 se încarcă în SIR, în folderul dedicat "RAPORT_RENTABILITATE".

    ANEXA 18
    la normă

                      Situaţia tranzacţiilor OTC
               pentru luna .......... anul ..........


 ┌────────┬──────────┬────────┬──────┬──────┬───────────┬───────────┬─────────────┬─────────────┬───────┬───────────┐
 │Codul de│ Codul │ Codul │ Anul │ Luna │ Data │ Data │ Codul │ Denumirea │ CUI │Denumirea │
 │comandă │adminis- │fondului│ │ │tranzacţiei│decontării │ activului │ activului │emitent│emitentului│
 │ │tratorului│ │ │ │ │tranzacţiei│tranzacţionat│tranzacţionat│ │ │
 ├────────┼──────────┼────────┼──────┼──────┼───────────┼───────────┼─────────────┼─────────────┼───────┼───────────┤
 │ Col. 1 │ Col. 2 │ Col. 3 │Col. 4│Col. 5│ Col. 6 │ Col. 7 │ Col. 8 │ Col. 9 │Col. 10│ Col. 11 │
 └────────┴──────────┴────────┴──────┴──────┴───────────┴───────────┴─────────────┴─────────────┴───────┴───────────┘
 ┌─────────────┬───────────┬──────────────┬──────────────┬─────────────────┬───────────────┬─────────────┬──────────┐
 │ISIN activ │ Tipul │ Denumirea │ Codul ţării │Valoarea nominală│Valoarea totală│Codul monedei│Cantitatea│
 │tranzacţionat│tranzacţiei│contrapartidei│contrapartidei│ a tranzacţiei │ a tranzacţiei │în care este │ │
 │ │ │ │ │ │ │ realizată │ │
 │ │ │ │ │ │ │ tranzacţia │ │
 ├─────────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────────┼───────────────┼─────────────┼──────────┤
 │ Col. 12 │ Col. 13 │ Col. 14 │ Col. 15 │ Col. 16 │ Col. 17 │ Col. 18 │ Col. 19 │
 └─────────────┴───────────┴──────────────┴──────────────┴─────────────────┴───────────────┴─────────────┴──────────┘


                Instrucţiuni de completare a Anexei nr. 18

    (1) Anexa nr. 18 se completează de către administratorii de fonduri de pensii.
    (2) Instrucţiunile prezentate în continuare au ca scop standardizarea procesului de raportare a tranzacţiilor OTC realizate de fiecare fond de pensii, cu obligaţiuni municipale şi corporative.
    (3) Câmpurile anexei nr. 18 se completează după cum urmează:

 ┌────┬───────────────────────┬───────────────────────────────────────────────┐
 │Nr. │ Denumirea câmpului │ Descrierea câmpului │
 │crt.│ │ │
 ├────┼───────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┤
 │ 1│Codul de comandă │Codul comenzii va avea una dintre următoarele │
 │ │ │valori: │
 │ │ │1 = raportare iniţială; 5 = raportare │
 │ │ │rectificativă. │
 ├────┼───────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┤
 │ 2│Codul administratorului│Codul entităţii raportoare, aşa cum este │
 │ │ │înregistrată în Registrul A.S.F. │
 ├────┼───────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┤
 │ 3│Codul fondului │Codul fondului, aşa cum este înregistrat în │
 │ │ │Registrul A.S.F │
 ├────┼───────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┤
 │ 4│Anul │Anul pentru care se face raportarea. │
 ├────┼───────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┤
 │ 5│Luna │Luna pentru care se face raportarea. │
 ├────┼───────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┤
 │ 6│Data tranzacţiei │Se va completa cu data la care a fost realizată│
 │ │ │tranzacţia. │
 ├────┼───────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┤
 │ 7│Data decontării │Se va completa cu data la care s-a decontat │
 │ │tranzacţiei │tranzacţia. │
 ├────┼───────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┤
 │ 8│Codul activului │Se va completa cu codul de activ conform │
 │ │tranzacţionat │anexei nr. 2. │
 ├────┼───────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┤
 │ 9│Denumirea activului │Se va completa cu denumirea activului aferent │
 │ │tranzacţionat │codului de activ conform anexei nr. 2. │
 ├────┼───────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┤
 │ 10│CUI emitent │Codul unic de identificare al emitentului. │
 ├────┼───────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┤
 │ 11│Denumirea emitentului │Se va completa cu denumirea emitentului │
 │ │ │instrumentului financiar. │
 ├────┼───────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┤
 │ 12│ISIN activ │Se va completa cu codul ISIN aferent │
 │ │tranzacţionat │instrumentului financiar tranzacţionat. │
 ├────┼───────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┤
 │ 13│Tipul tranzacţiei │Se va completa cu "C" pentru tranzacţiile de │
 │ │ │cumpărare şi cu "V" pentru cele de vânzare. │
 ├────┼───────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┤
 │ 14│Denumirea │Se va completa cu denumirea contrapartidei. │
 │ │contrapartidei │ │
 ├────┼───────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┤
 │ 15│Codul ţării │Se va completa cu codul ISO al ţării în care │
 │ │contrapartidei │este localizat sediul social al contrapartidei,│
 │ │ │conform Alpha- 2, Standardul ISO 3166-1. │
 ├────┼───────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┤
 │ 16│Valoarea nominală a │Se va completa cu valoarea nominală a │
 │ │tranzacţiei │tranzacţiei. │
 ├────┼───────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┤
 │ 17│Valoarea totală a │Se va completa cu valoarea totală a │
 │ │tranzacţiei │tranzacţiei. │
 ├────┼───────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┤
 │ 18│Codul monedei în care │Se va completa cu codul monedei în care a fost │
 │ │este realizată │încheiată tranzacţie, conform Standardului │
 │ │tranzacţia │ISO 4217. │
 ├────┼───────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┤
 │ 19│Cantitatea │Se va completa cu numărul de unităţi │
 │ │ │tranzacţionate din activul respectiv. │
 └────┴───────────────────────┴───────────────────────────────────────────────┘


    Raportare iniţială (cod 1)
    (4) Metodologia de transmitere electronică a anexei nr. 18.
    a) Fişierul este denumit după următoarea sintaxă:
    YYYYMMDD_TRANZACŢII_OTC_1_FFF_EEE.xml.p7s
    unde:
    - YYYYMM reprezintă anul, respectiv luna pentru care a fost întocmit raportul;
    - FFF reprezintă codul fondului de pensii înregistrat în Registrul A.S.F.;
    - EEE reprezintă codul entităţii raportoare înregistrat în Registrul A.S.F.
    b) Fişierul definit conform lit. a) se semnează electronic, cu semnătura electronică extinsă a persoanelor responsabile prevăzute la art. 5;
    c) Fişierul definit conform lit. a), semnat electronic, se încarcă în sistemul informatic de raportare, în folderul dedicat, respectiv în folderul "TRANZACŢII_OTC".
    (5) Anexa nr. 18 se întocmeşte lunar şi se transmite A.S.F., în termen de 2 zile lucrătoare ale lunii următoare celei pentru care se face raportarea.Perioada pentru care se face raportarea este o lună calendaristică.
    (6) SIR procesează automat datele prevăzute în anexa nr. 18.
    (7) SIR transmite automat mesaje persoanelor responsabile prevăzute la art. 5, acestea având obligaţia de a analiza aceste mesaje în scopul soluţionării eventualelor erori sau avertismente.
    Raportare rectificativă (cod 5)
    (8) Orice modificare a unei raportări iniţiale sau orice raport transmis după termenul stabilit de depunere se consideră raportare rectificativă.
    (9) Raportarea rectificativă pentru anexa nr. 18 conţine, în mod obligatoriu, două fişiere semnate electronic cu semnătura electronică extinsă a persoanelor responsabile prevăzute la art. 5, astfel:
    a) un fişier în format XML cu valorile corecte (rectificate), denumit conform sintaxei: YYYYMMDD_TRANZACŢII_OTC_5_FFF_EEE.xml.p7s;
    b) un fişier în format RTF care conţine o notă explicativă detaliată cu privire la valorile corectate şi motivele care au generat raportarea eronată, respectiv motivele care au generat transmiterea raportului după expirarea termenului-limită pentru depunere, denumit conform sintaxei
    YYYYMMDD_TRANZACŢII_OTC_5_FFF_EEE.rtf.p7s.
    (10) Lipsa oricărui fişier menţionat la punctul (8) determină respingerea raportării rectificative.
    (11) Raportarea rectificativă pentru anexa nr. 18 se încarcă în SIR, în folderul dedicat "TRANZACŢII_OTC".

                              -----
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016