Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   HOTĂRÂRE nr. 1.006 din 23 decembrie 2015  pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.312/1996 privind înfiinţarea Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Materialelor- INCDFM Bucureşti    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 HOTĂRÂRE nr. 1.006 din 23 decembrie 2015 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.312/1996 privind înfiinţarea Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Materialelor- INCDFM Bucureşti

EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 7 din 6 ianuarie 2016

    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

    Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

    ART. I
    Hotărârea Guvernului nr. 1.312/1996 privind înfiinţarea Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Materialelor - INCDFM Bucureşti, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 330 din 9 decembrie 1996, cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

    1. După articolul 1 se introduce un nou articol, articolul 1^1, cu următorul cuprins:
    "Art. 1^1. - Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Materialelor - INCDFM Bucureşti, aflat în coordonarea Autorităţii Naţionale pentru Cercetare Ştiinţifică şi Inovare, îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările şi completările ulterioare, ale Hotărârii Guvernului nr. 637/2003 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a institutelor naţionale de cercetare-dezvoltare, precum şi ale regulamentului de organizare şi funcţionare prevăzut în anexa nr. 3."

    2. Articolul 2 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "Art. 2. - Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Materialelor - INCDFM Bucureşti are sediul în oraşul Măgurele, Str. Atomiştilor nr. 405A, judeţul Ilfov."

    3. După articolul 3 se introduce un nou articol, articolul 3^1, cu următorul cuprins:
    "Art. 3^1. - Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Materialelor - INCDFM Bucureşti are în cadrul structurii sale o subunitate cu personalitate juridică, Centrul Internaţional pentru Pregătire Avansată şi Cercetare în Fizică, centru de categoria a 2-a sub auspiciile UNESCO, cu sediul în oraşul Măgurele, Str. Atomiştilor nr. 407, judeţul Ilfov, înfiinţat în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 847/2013 pentru aprobarea Acordului dintre Guvernul României şi Organizaţia Naţiunilor Unite pentru Educaţie, Ştiinţă şi Cultură (UNESCO) privind înfiinţarea la Măgurele, Bucureşti - România, a unui Centru Internaţional pentru Pregătire Avansată şi Cercetare în Fizică, centru de categoria a 2-a sub auspiciile UNESCO, semnat la Paris la 21 noiembrie 2012."

    4. După articolul 5 se introduce un nou articol, articolul 5^1, cu următorul cuprins:
    "Art. 5^1. - (1) Patrimoniul Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Materialelor - INCDFM Bucureşti, reactualizat, stabilit pe baza situaţiilor financiare anuale la 31 decembrie 2014 este de 61.983 mii lei, din care imobilizări corporale şi necorporale 23.120 mii lei şi active circulante 38.863 mii lei.
    (2) Bunurile proprietate privată a statului aflate în administrarea Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Materialelor - INCDFM Bucureşti sunt prevăzute în anexa nr. 4."

    5. Articolul 8 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "Art. 8. - (1) Finanţarea activităţii desfăşurate de Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Materialelor - INCDFM Bucureşti se realizează, potrivit legislaţiei în vigoare, din venituri proprii, fonduri provenite din programe şi/sau cooperări europene şi internaţionale şi din alte surse atrase, potrivit legii.
    (2) Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Materialelor - INCDFM Bucureşti este sprijinit financiar de la bugetul de stat pentru realizarea unor investiţii, dotări cu aparatură, echipamente, instalaţii şi altele asemenea, respectându-se prevederile legale în vigoare."

    6. După articolul 8 se introduce un nou articol, articolul 8^1, cu următorul cuprins:
    "Art. 8^1. - Anexele nr. 3 şi 4 fac parte integrantă din prezenta hotărâre."

    ART. II
    Hotărârea Guvernului nr. 1.312/1996 privind înfiinţarea Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Materialelor - INCDFM Bucureşti, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 330 din 9 decembrie 1996, cu modificările ulterioare, precum şi cu modificările şi completările aduse prin prezenta hotărâre, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.
    ART. III
    La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Hotărârea Guvernului nr. 1.400/2005 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Materialelor - INCDFM Bucureşti, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.051 din 25 noiembrie 2005, se abrogă.

                                 PRIM-MINISTRU
                              DACIAN JULIEN CIOLOŞ

                                Contrasemnează:
                                 --------------
                        Ministrul educaţiei naţionale şi
                            cercetării ştiinţifice,
                                  Adrian Curaj

                         Ministrul finanţelor publice,
                                Anca Dana Dragu

                         Ministrul apărării naţionale,
                               Mihnea Ioan Motoc

                     Ministrul muncii, familiei, protecţiei
                       sociale şi persoanelor vârstnice,
                               Claudia-Ana Costea

                          Ministrul comunicaţiilor şi
                       pentru societatea informaţională,
                               Marius-Raul Bostan

    Bucureşti, 23 decembrie 2015.
    Nr. 1.006.


    ANEXA 1
    (Anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.312/1996)


                                   REGULAMENT
            de organizare şi funcţionare a Institutului Naţional de
                Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Materialelor
                               - INCDFM Bucureşti

    CAP. I
    Dispoziţii generale

    ART. 1
    (1) Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Materialelor - INCDFM Bucureşti, denumit în continuare institut naţional, este persoană juridică de drept public ce îşi desfăşoară activitatea în coordonarea Autorităţii Naţionale pentru Cercetare Ştiinţifică şi Inovare, organul de specialitate al administraţiei publice centrale din subordinea Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice, prin care acesta îşi realizează atribuţiile în domeniul cercetării ştiinţifice, dezvoltării tehnologice şi inovării.
    (2) Institutul naţional funcţionează pe bază de gestiune economică şi autonomie financiară, calculează amortizări şi organizează şi conduce contabilitatea potrivit Legii contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi reglementărilor contabile aplicabile.
    ART. 2
    (1) Institutul naţional are ca scop desfăşurarea activităţii de cercetare ştiinţifică şi dezvoltare tehnologică în domeniul fizicii stării condensate, al ştiinţei materialelor şi al nanotehnologiilor.
    (2) Institutul naţional participă la elaborarea strategiilor de dezvoltare în domeniul fizicii stării condensate, al ştiinţei materialelor şi al nanotehnologiilor, desfăşoară activităţi de cercetare-dezvoltare pentru realizarea obiectivelor cuprinse în strategia naţională de cercetare, constituie baze de competenţă ştiinţifică şi tehnologică, de expertiză, de perfecţionare a resurselor umane şi de documentare ştiinţifică şi tehnică.

    CAP. II
    Obiectul de activitate

    ART. 3
    (1) Obiectul de activitate al institutului naţional cuprinde, în principal:
    I. Activităţi de cercetare-dezvoltare, cod CAEN 72/721/7219, în cadrul Planului naţional pentru cercetare-dezvoltare şi inovare, pentru realizarea planurilor sectoriale şi a programelor-nucleu, în cadrul programelor internaţionale de cercetare-dezvoltare şi inovare, precum şi în cadrul altor activităţi de cercetare ştiinţifică şi dezvoltare tehnologică, după cum urmează:
    a) cercetare fundamentală de bază şi orientată cu scopul dobândirii de noi cunoştinţe în domeniul fizicii şi domeniilor conexe, cu precădere al fizicii stării condensate, al materialelor multifuncţionale pentru aplicaţii de înaltă tehnologie, precum şi în domeniul nanomaterialelor şi nanostructurilor;
    b) cercetare aplicativă în domeniul materialelor multifuncţionale avansate, al nanomaterialelor şi nanostructurilor cu scopul dezvoltării de noi aplicaţii în domeniile industriale de înaltă tehnologie (micro şi optoelectronică, transporturi, aviaţie, transmiterea şi stocarea informaţiei etc.), de senzori şi dispozitive cu utilizare în energetică, automatizări, telecomunicaţii, protecţia mediului.
    II. Activităţi conexe activităţii de cercetare-dezvoltare, desfăşurate în domeniul propriu de activitate, cu aprobarea autorităţii de stat pentru cercetare-dezvoltare şi, după caz, cu autorizarea instituţiilor abilitate, constând în:
    a) participare la elaborarea strategiei domeniului, cod CAEN 7490;
    b) întocmirea de studii, strategii, prognoze, sinteze şi standarde în domeniul fizicii şi domeniilor conexe, fizicii stării condensate, al ştiinţei materialelor şi al nanotehnologiilor, la cererea organelor administraţiei centrale sau locale, precum şi la cererea mediului privat, cod CAEN 7120;
    c) formare şi specializare profesională în domeniul fizicii stării condensate şi al ştiinţei materialelor, cod CAEN 8560;
    d) consultanţă şi asistenţă de specialitate, servicii, analize la cerere, cu precădere în domeniul materialelor multifuncţionale, materialelor avansate, al nanomaterialelor şi nanostructurilor (caracterizări structurale avansate, investigarea de proprietăţi fizice în scopul dezvoltării/optimizării unor aplicaţii etc.), cod CAEN 7120;
    e) consultanţă, servicii, analize în domeniul senzorilor şi al dispozitivelor cu aplicaţii în automatizări, securitate, telecomunicaţii, protecţia mediului, producerea, stocarea şi economisirea energiei;
    f) editare şi tipărire a publicaţiilor de specialitate, cod CAEN 5814;
    g) prestări de servicii ştiinţifice şi tehnologice către operatorii economici sau către oricare beneficiari interesaţi în domeniul fizicii materialelor, componentelor şi dispozitivelor bazate pe materiale cu caracteristici deosebite;
    h) participare la realizarea transferului tehnologic;
    i) execuţie de unicate şi serii mici de aparatură, componente, dispozitive şi aparate specifice, din domeniul propriu şi domenii conexe, în cadrul activităţii de microproducţie;
    j) activităţi de comerţ interior şi de import-export aferente obiectului său de activitate, în condiţiile legii, cod CAEN 4799;
    k) testarea şi certificarea de produse în domeniul fizicii materialelor;
    l) organizarea de manifestări ştiinţifice cu participare naţională şi internaţională, cod CAEN 8230;
    m) organizarea de manifestări de popularizare a ştiinţei în rândul elevilor, al tinerilor, dar şi în rândul populaţiei mature, cod CAEN 8230;
    n) desfăşurarea de activităţi privind standardizarea, măsurarea, încercarea şi certificarea calităţii produselor destinate omologării şi (micro)producţiei sau transferului tehnologic;
    o) activităţi de management (gestiune şi exploatare) a mijloacelor de calcul, cod CAEN 6203;
    p) activităţi de consultanţă şi servicii în tehnologia informaţiei, cod CAEN 6202.
    (2) Institutul naţional poate desfăşura, în secundar, activităţi comerciale şi de producţie şi se înregistrează la registrul comerţului ca institut naţional de cercetare-dezvoltare.
    (3) În cadrul obiectului său de activitate, institutul naţional poate colabora şi la realizarea unor activităţi de cercetare-dezvoltare privind domeniile strategice şi de apărare naţională sau poate desfăşura şi alte activităţi conexe, cu aprobarea autorităţii de stat pentru cercetare-dezvoltare.
    (4) Institutul naţional participă şi colaborează, pe baze contractuale, la realizarea atribuţiilor organului administraţiei publice centrale de specialitate în domeniul specific de activitate al institutului naţional.

    CAP. III
    Patrimoniul

    ART. 4
    (1) Patrimoniul institutului naţional se stabileşte pe baza raportărilor contabile la data de 30 iunie sau pe baza situaţiilor financiare anuale la data de 31 decembrie, după caz.
    (2) Institutul naţional administrează, cu diligenţa unui bun proprietar, bunuri proprietate privată a statului, precum şi bunurile proprii dobândite în condiţiile legii sau realizate din venituri proprii. Bunurile proprietate privată a statului administrate de institutul naţional, prevăzute în anexa nr. 4 la hotărâre, precum şi bunurile proprii dobândite în condiţiile legii sau realizate din venituri proprii, după caz, se înregistrează distinct în contabilitate potrivit reglementărilor contabile aplicabile.
    (3) Patrimoniul institutului naţional poate fi modificat conform prevederilor legale în vigoare.
    (4) În exercitarea drepturilor sale, institutul naţional posedă şi foloseşte bunurile aflate în patrimoniul său şi, după caz, dispune de acestea în condiţiile legii, în scopul realizării obiectului său de activitate.
    ART. 5
    (1) Rezultatele cercetărilor obţinute pe baza derulării unui contract de cercetare-dezvoltare ori inovare finanţat parţial sau total din fonduri publice aparţin contractorilor care execută în mod direct activităţile prevăzute în contractul de finanţare şi/sau angajaţilor acestora, conform contractelor de finanţare şi legislaţiei în vigoare referitoare la titlurile de proprietate industrială şi drepturile de autor. În cazul execuţiei de către mai mulţi contractori, repartizarea între contractori a drepturilor asupra rezultatelor se face conform acordului prealabil al contractorilor, stabilit în scris.
    (2) Rezultatele cercetărilor prevăzute la alin. (1) sunt administrate de proprietarii acestora, cu toate drepturile care decurg din calitatea de proprietar.
    (3) Pentru valorificarea rezultatelor proprii de cercetare-dezvoltare, institutul naţional poate înfiinţa societăţi sau poate dobândi acţiuni sau părţi sociale în cadrul unor societăţi, conform legii, cu acordul consiliului de administraţie şi al consiliului ştiinţific al institutului.

    CAP. IV
    Structura organizatorică şi funcţională

    ART. 6
    (1) Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Materialelor - INCDFM Bucureşti are în cadrul structurii sale subunitatea cu personalitate juridică Centrul Internaţional pentru Pregătire Avansată şi Cercetare în Fizică, centru de categoria a 2-a sub auspiciile UNESCO.
    (2) Centrul Internaţional pentru Pregătire Avansată şi Cercetare în Fizică funcţionează în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 847/2013 pentru aprobarea Acordului dintre Guvernul României şi Organizaţia Naţiunilor Unite pentru Educaţie, Ştiinţă şi Cultură (UNESCO) privind înfiinţarea la Măgurele, Bucureşti - România, a unui Centru Internaţional pentru Pregătire Avansată şi Cercetare în Fizică, centru de categoria a 2-a sub auspiciile UNESCO, semnat la Paris la 21 noiembrie 2012, şi cu legislaţia naţională în vigoare.
    (3) Institutul naţional poate avea în structură şi alte subunităţi, cu sau fără personalitate juridică, departamente, secţii, laboratoare şi alte structuri organizatorice necesare realizării obiectului său de activitate. Sediul subunităţilor se prevede în hotărârea de înfiinţare a institutului naţional, înfiinţarea sau desfiinţarea acestora se aprobă prin hotărâre a Guvernului.
    (4) Structura organizatorică a institutului naţional se aprobă prin ordin al conducătorului autorităţii de stat pentru cercetare-dezvoltare şi cuprinde, pe lângă structura organizatorică prevăzută la alin. (1), şi următoarele compartimente: compartimentul juridic, compartimentul de marketing, compartimentul financiar-contabil, compartimentul de audit şi control financiar, compartimentul de diseminare a informaţiilor, achiziţii, relaţii publice şi mass-media.
    ART. 7
    În funcţie de specificul activităţii, prin decizie a directorului general, cu aprobarea consiliului de administraţie, se pot organiza colective specializate sau colective interdisciplinare proprii ori în colaborare cu alte unităţi din ţară sau din străinătate.

    CAP. V
    Organele de conducere

    ART. 8
    Conducerea institutului naţional este asigurată de:
    a) consiliul de administraţie;
    b) comitetul de direcţie;
    c) directorul general.
    ART. 9
    Orientarea şi coordonarea activităţii tehnico-ştiinţifice din institutul naţional sunt asigurate de consiliul ştiinţific.
    ART. 10
    (1) Relaţiile dintre subunităţile aflate în structura institutului naţional, precum şi relaţiile acestora cu terţii sunt stabilite de directorul general, care poate acorda împuterniciri de reprezentare în numele institutului naţional, cu avizul consiliului de administraţie.
    (2) Conducătorii subunităţilor din structura institutului naţional răspund în faţa consiliului de administraţie şi a directorului general de îndeplinirea tuturor atribuţiilor, responsabilităţilor şi competenţelor încredinţate de aceştia.
    ART. 11
    (1) Consiliul de administraţie este format din 7 membri, cetăţeni români, numiţi prin ordin al conducătorului autorităţii de stat pentru cercetare-dezvoltare, pentru un mandat de 4 ani care poate fi reînnoit.
    (2) Din consiliul de administraţie fac parte în mod obligatoriu:
    a) directorul general al institutului naţional, care este preşedintele consiliului de administraţie;
    b) preşedintele consiliului ştiinţific al institutului naţional;
    c) un reprezentant al autorităţii de stat pentru cercetare-dezvoltare;
    d) un reprezentant al Ministerului Finanţelor Publice;
    e) un reprezentant al Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice.
    (3) Ceilalţi membri ai consiliului de administraţie sunt specialişti din domeniul specific de activitate al institutului naţional, care îndeplinesc condiţiile stabilite prin ordin emis de conducătorul autorităţii de stat pentru cercetare-dezvoltare.
    (4) Din categoria specialiştilor pot face parte şi reprezentanţi ai organului administraţiei publice centrale de specialitate în domeniul specific de activitate al institutului naţional.
    (5) Revocarea membrilor consiliului de administraţie se face de acelaşi organ care a făcut numirea, în caz de abateri sau de nerespectare a îndatoririlor ce le revin.
    (6) Mandatul de reprezentare se aprobă de către conducătorul organului administraţiei publice centrale de specialitate reprezentat în consiliul de administraţie, dacă este cazul.
    ART. 12
    (1) Membrii consiliului de administraţie îşi păstrează calitatea de angajaţi la instituţia sau unitatea de la care provin, precum şi toate drepturile şi obligaţiile care derivă din această calitate.
    (2) Pentru activitatea desfăşurată, în calitatea de membri ai consiliului de administraţie, aceştia beneficiază de o indemnizaţie lunară stabilită de consiliul de administraţie, dar nu mai mult de 20% din salariul de bază al directorului general al institutului naţional.
    (3) Persoanele numite ca membri ai consiliului de administraţie nu pot face parte din mai mult de două consilii de administraţie ale institutelor naţionale şi nu pot participa în aceeaşi calitate la alte unităţi cu care institutul naţional are relaţii contractuale sau interese concurente.
    (4) Sunt incompatibili cu calitatea de membru al consiliului de administraţie cei care, personal, soţul/soţia ori rudele până la gradul al doilea inclusiv, sunt în acelaşi timp angajatori sau asociaţi la alte unităţi cu acelaşi profil sau cu care institutul naţional se află în relaţii comerciale directe.
    ART. 13
    (1) Consiliul de administraţie are, în principal, următoarele atribuţii:
    a) aprobă, la propunerea consiliului ştiinţific, strategia şi programele concrete de dezvoltare a institutului naţional, de introducere a unor tehnologii de vârf şi de modernizare a celor existente, în concordanţă cu strategia generală a domeniului propriu de activitate;
    b) propune modificarea structurii organizatorice şi funcţionale a institutului naţional, înfiinţarea, desfiinţarea şi comasarea de subunităţi din structura acestuia;
    c) analizează şi avizează proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli, care se depune la autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare în vederea aprobării conform reglementărilor legale;
    d) analizează şi avizează situaţiile financiare anuale, pe care le supune spre aprobare autorităţii de stat pentru cercetare-dezvoltare şi aprobă raportul de gestiune asupra activităţii desfăşurate de institutul naţional în anul precedent;
    e) analizează realizarea criteriilor de performanţă şi raportarea trimestrială privind activitatea realizată de institutul naţional şi aprobă măsuri pentru desfăşurarea acesteia în condiţii de echilibru ale bugetului de venituri şi cheltuieli;
    f) analizează, aprobă sau, după caz, propune spre aprobare, potrivit prevederilor legale, investiţiile care urmează a fi realizate de institutul naţional;
    g) propune spre aprobare majorarea sau diminuarea patrimoniului, precum şi concesionarea sau închirierea unor bunuri din patrimoniul institutului naţional, în condiţiile legii;
    h) aprobă valorificarea bunurilor proprii dobândite, cu respectarea prevederilor legale;
    i) aprobă volumul creditelor bancare prevăzute la art. 34 şi stabileşte modul de rambursare a acestora;
    j) aprobă mandatul pentru negocierea contractului colectiv de muncă;
    k) aprobă criteriile şi comisiile de concurs pentru ocuparea posturilor vacante din cadrul institutului naţional;
    l) poate propune modificarea şi completarea regulamentului de organizare şi funcţionare a institutului naţional, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.
    (2) Consiliul de administraţie exercită orice alte atribuţii stabilite, potrivit prevederilor legale.
    ART. 14
    (1) Consiliul de administraţie hotărăşte în problemele privind activitatea institutului naţional, cu excepţia celor care, potrivit legii, sunt date în competenţa altor organe.
    (2) Consiliul de administraţie îşi desfăşoară activitatea pe baza regulamentului propriu de organizare şi funcţionare, avizat de conducătorul autorităţii de stat pentru cercetare-dezvoltare.
    ART. 15
    (1) Consiliul de administraţie se întruneşte de regulă o dată pe lună sau ori de câte ori interesele institutului naţional o cer, la convocarea preşedintelui sau la solicitarea unei treimi din numărul membrilor consiliului de administraţie.
    (2) Dezbaterile consiliului de administraţie sunt conduse de preşedintele consiliului, iar în lipsa acestuia, de către vicepreşedintele ales de către membrii acestuia.
    ART. 16
    (1) Consiliul de administraţie îşi desfăşoară activitatea în prezenţa a cel puţin două treimi din numărul membrilor săi. Dacă nu este îndeplinită această condiţie, şedinţa consiliului de administraţie poate fi reprogramată într-un interval de cel mult 15 zile, având aceeaşi ordine de zi.
    (2) Hotărârile consiliului de administraţie se iau cu majoritatea voturilor membrilor prezenţi, dar nu mai puţin de jumătate plus unu din numărul total al membrilor.
    ART. 17
    La şedinţele consiliului de administraţie participă, în calitate de invitat permanent, un reprezentant al sindicatului reprezentativ din institutul naţional sau un reprezentant al salariaţilor, în cazul în care aceştia nu sunt constituiţi în sindicat.
    ART. 18
    Pentru luarea unor decizii vizând probleme complexe, consiliul de administraţie poate atrage în activitatea de analiză consilieri şi consultanţi din diferite sectoare de activitate. Activitatea acestora va fi remunerată conform prevederilor legale.
    ART. 19
    (1) Membrii consiliului de administraţie sunt răspunzători, în condiţiile legii, pentru îndeplinirea atribuţiilor ce le revin şi răspund solidar pentru administrarea patrimoniului institutului naţional.
    (2) Membrii consiliului de administraţie care s-au abţinut ori s-au împotrivit luării unei decizii ce s-a dovedit păgubitoare pentru institutul naţional nu răspund dacă au consemnat expres punctul lor de vedere în registrul de şedinţe al consiliului de administraţie şi dacă au anunţat în scris despre aceasta autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare.
    (3) Membrii consiliului de administraţie care nu respectă prevederile art. 12 alin. (3) şi (4) răspund, potrivit legii, pentru daunele cauzate institutului naţional ca urmare a acestui fapt.
    ART. 20
    În primul trimestru al fiecărui an, consiliul de administraţie prezintă autorităţii de stat pentru cercetare-dezvoltare un raport asupra activităţii institutului naţional şi a consiliului de administraţie desfăşurate în anul precedent, precum şi asupra programului de activitate al acestora pentru anul în curs.
    ART. 21
    Secretariatul consiliului de administraţie este asigurat de institutul naţional. Atribuţiile secretariatului sunt prevăzute în regulamentul de organizare şi funcţionare a consiliului de administraţie.
    ART. 22
    (1) Conducerea operativă a institutului naţional este asigurată de un comitet de direcţie, compus din directorul general şi conducătorii principalelor compartimente din structura organizatorică a institutului naţional.
    (2) La şedinţele comitetului de direcţie participă, în calitate de invitat permanent, un reprezentant al sindicatului reprezentativ din institutul naţional sau un reprezentant al salariaţilor, în cazul în care aceştia nu sunt constituiţi în sindicat.
    ART. 23
    (1) Comitetul de direcţie exercită atribuţii şi are răspunderi în limita competenţelor propuse de directorul general şi aprobate de consiliul de administraţie.
    (2) Comitetul de direcţie stabileşte acţiunile concrete necesare pentru realizarea obiectivelor rezultate din:
    a) strategia programelor de dezvoltare a institutului naţional;
    b) programul anual de cercetare-dezvoltare;
    c) bugetul de venituri şi cheltuieli;
    d) programul de investiţii;
    e) sistemul de asigurare a calităţii;
    f) alte obligaţii.
    ART. 24
    Comitetul de direcţie se întruneşte decadal şi ori de câte ori interesele institutului naţional o impun.
    ART. 25
    (1) La nivelul subunităţilor din institutul naţional se organizează şi funcţionează comitetul de conducere, care îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu propriul regulament de organizare şi funcţionare aprobat de consiliul de administraţie al institutului naţional şi este prezidat de directorul subunităţii respective.
    (2) Comitetul de conducere exercită atribuţii şi are răspunderi în limita competenţelor stabilite de directorul general al institutului naţional şi aprobate de consiliul de administraţie.
    ART. 26
    (1) Activitatea curentă a institutului naţional este condusă de directorul general, numit pentru o perioadă de 4 ani, pe baza rezultatelor concursului de selecţie organizat conform metodologiei elaborate de autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare şi aprobate prin hotărâre a Guvernului. La expirarea mandatului de 4 ani, în funcţie de performanţele realizate, numirea directorului general poate fi prelungită pentru o perioadă de cel mult 4 ani.
    (2) Numirea şi eliberarea din funcţie a directorului general se fac prin ordin al conducătorului autorităţii de stat pentru cercetare-dezvoltare.
    (3) Directorul general, numit în condiţiile alin. (1), încheie un contract de management cu conducătorul autorităţii de stat pentru cercetare-dezvoltare.
    (4) Evaluarea modului de îndeplinire a atribuţiilor şi obligaţiilor directorului general, stabilite prin contractul de management, se face pe baza unei proceduri aprobate prin ordin al conducătorului autorităţii de stat pentru cercetare-dezvoltare.
    ART. 27
    Directorul general are, în principal, următoarele atribuţii şi responsabilităţi:
    a) reprezintă, personal sau prin delegat, interesele institutului naţional în relaţiile cu celelalte organe, organizaţii şi operatori economici, precum şi cu persoane fizice din ţară şi din străinătate;
    b) stabileşte atribuţiile, competenţele şi relaţiile la nivelul subunităţilor şi departamentelor institutului naţional, precum şi relaţiile acestora cu terţii, cu avizul consiliului de administraţie;
    c) propune consiliului de administraţie modificarea structurii organizatorice şi funcţionale a institutului naţional;
    d) numeşte directorii şi conducătorii compartimentelor din structura organizatorică a institutului naţional, în urma concursului organizat pe baza criteriilor propuse de comitetul de direcţie, şi îi revocă, după caz, cu avizul consiliului de administraţie;
    e) angajează şi concediază personalul institutului naţional, conform prevederilor legale şi ale contractului colectiv de muncă;
    f) asigură negocierea contractului colectiv de muncă la nivelul institutului naţional şi a salariilor personalului acestuia, prin comitetul de direcţie; aprobă salariile rezultate din negocierea directă;
    g) răspunde de gestionarea întregului patrimoniu, cu respectarea prevederilor legale;
    h) adoptă măsuri şi urmăreşte realizarea operaţiunilor de comerţ interior şi de import-export, prin compartimentele proprii specializate;
    i) analizează lunar stadiul valorificării rezultatelor cercetării, inclusiv activitatea compartimentului de marketing;
    j) are atribuţii şi răspunderi similare unui ordonator terţiar de credite pentru sumele alocate institutului naţional de la bugetul de stat;
    k) poate delega, în condiţiile legii, o parte din atribuţiile sale celorlalte persoane din conducerea institutului naţional;
    l) exercită orice alte atribuţii ce îi sunt delegate de consiliul de administraţie.
    ART. 28
    (1) Consiliul ştiinţific este format din minimum 5 membri, reprezentând principalele compartimente din cadrul institutului naţional care desfăşoară activităţi de cercetare-dezvoltare.
    (2) Consiliul ştiinţific este alcătuit din cercetători cu realizări deosebite în domeniu, salariaţi ai institutului naţional, aleşi pe 4 ani prin vot secret de către cadrele cu studii superioare din institutul naţional.
    (3) Din consiliul ştiinţific fac parte, de drept, directorul general şi directorul ştiinţific al institutului naţional.
    (4) Consiliul ştiinţific este condus de un preşedinte şi un vicepreşedinte, aleşi prin vot secret de către membrii consiliului ştiinţific.
    (5) Consiliul ştiinţific se organizează şi funcţionează în conformitate cu regulamentul propriu, aprobat de consiliul de administraţie.
    ART. 29
    Atribuţiile principale ale consiliului ştiinţific sunt următoarele:
    a) participă la elaborarea strategiei de dezvoltare a activităţii de cercetare-dezvoltare a domeniului şi la elaborarea planurilor proprii de cercetare-dezvoltare;
    b) analizează, avizează şi urmăreşte realizarea lucrărilor de cercetare ştiinţifică;
    c) propune spre aprobare consiliului de administraţie programul anual de cercetare-dezvoltare şi inovare al institutului naţional;
    d) avizează hotărârile consiliului de administraţie care implică politica de cercetare a institutului naţional şi a ramurii;
    e) propune măsuri pentru perfecţionarea profesională, încadrarea personalului de cercetare în grade profesionale;
    f) organizează şi coordonează desfăşurarea manifestărilor cu caracter ştiinţific;
    g) avizează acţiunile de cooperare, interne şi internaţionale, cu scop ştiinţific;
    h) avizează acordarea de burse de studii şi stagii de perfecţionare în ţară şi în străinătate.

    CAP. VI
    Bugetul de venituri şi cheltuieli şi execuţia acestuia. Relaţii financiare

    ART. 30
    (1) Institutul naţional întocmeşte anual buget de venituri şi cheltuieli potrivit normelor metodologice elaborate de Ministerul Finanţelor Publice şi situaţiile financiare conform reglementărilor contabile aplicabile.
    (2) Situaţiile financiare anuale se aprobă de organul administraţiei publice centrale coordonator, în condiţiile legii.
    ART. 31
    (1) Veniturile şi cheltuielile institutului naţional se stabilesc prin buget pentru fiecare exerciţiu financiar.
    (2) Bugetul de venituri şi cheltuieli se întocmeşte pe baza indicatorilor de performanţă stabiliţi de autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare şi se aprobă prin ordin al conducătorului autorităţii de stat pentru cercetare-dezvoltare, cu avizul Ministerului Finanţelor Publice şi al Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice.
    ART. 32
    Institutul naţional determină anual volumul de venituri de realizat şi de cheltuieli totale de efectuat, corelat cu contractele încheiate pentru activitatea programată.
    ART. 33
    (1) Salariile personalului se stabilesc prin negociere individuală, conform reglementărilor legale şi prevederilor contractului colectiv de muncă, în limita fondului total destinat plăţii salariilor, prevăzut în bugetul de venituri şi cheltuieli stabilit, potrivit legii.
    (2) Salariul de bază al directorului general se stabileşte prin ordin al conducătorului autorităţii de stat pentru cercetare-dezvoltare, potrivit reglementărilor legale în vigoare.
    ART. 34
    (1) Pentru acoperirea cheltuielilor curente, în situaţia în care, în cursul unui an, resursele financiare ale institutului naţional nu sunt suficiente, acesta poate contracta credite bancare în valoare de cel mult 20% din veniturile brute realizate în anul precedent.
    (2) Contractarea de credite peste plafonul stabilit se efectuează cu aprobarea organului administraţiei publice centrale coordonator.
    ART. 35
    (1) Institutul naţional hotărăşte cu privire la investiţiile ce urmează a fi realizate, potrivit obiectului său de activitate, finanţarea efectuându-se din surse proprii şi din credite bancare, precum şi din surse bugetare, prin autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare potrivit legii.
    (2) Autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare va cuprinde în bugetul său de venituri şi cheltuieli fondurile necesare pentru realizarea unor investiţii, dotări cu aparatură, echipamente, instalaţii şi altele asemenea, respectându-se prevederile legale în vigoare.
    (3) Execuţia investiţiilor prevăzute la alin. (1) se adjudecă potrivit legii care reglementează achiziţiile publice.
    ART. 36
    (1) Operaţiunile de încasări şi plăţi ale institutului naţional se efectuează prin conturi deschise la bănci comerciale cu sediul în România şi prin unităţi de trezorerie.
    (2) Institutul naţional poate efectua operaţiuni de încasări şi plăţi în lei şi în valută, prin casieria proprie, cu respectarea nivelului plafonului de casă şi a normativelor de disciplină financiar-valutare stabilite prin actele normative în vigoare.
    (3) Institutul naţional poate efectua operaţiuni de comerţ exterior, aferente obiectului său de activitate, potrivit legii. Operaţiunile de încasări şi plăţi cu străinătatea se vor efectua prin conturi bancare deschise la unităţile bancare specializate cu sediul în România.
    ART. 37
    Institutul naţional îşi organizează controlul financiar preventiv propriu şi auditul financiar, potrivit legii.
    ART. 38
    Litigiile institutului naţional cu persoane fizice sau persoane juridice, nesoluţionate pe cale amiabilă, sunt supuse spre rezolvare instanţelor judecătoreşti de drept comun.


    ANEXA 2
    (Anexa nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.312/1996)


                                     LISTA
             bunurilor proprietate privată a statului aflate în
         administrarea Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare
              pentru Fizica Materialelor - INCDFM Bucureşti


┌────┬──────────────┬─────────────────────────────────────────────────────┬──────────┬────────────┬───────────────┬─────────────┬────────┐
│Nr. │ │ Date de identificare │ Anul │ Valoarea │ │ Situaţia │ Tip │
│crt.│ Denumire ├─────────────────┬──────────────────┬────────────────┤ dobân- │de inventar │ Baza legală │ juridică │ bun │
│ │ │ Descrierea │ Vecinătăţi │ Adresă │ dirii/ │ (lei) │ │ │ │
│ │ │ tehnică │ (după caz, │ │ (dării │ │ │ │ │
│ │ │ (pe scurt) │ pe scurt) │ │ în │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ folo- │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ sinţă │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼─────────────────┼──────────────────┼────────────────┼──────────┼────────────┼───────────────┼─────────────┼────────┤
│ 1.│Bloc M │Suprafaţa │E - Clădire CETAL │Str. Atomiştilor│01.06.1997│ 219.952,00│Hotărârea │În │Imobil │
│ │(Conacul │construită: │V - Institutul de │nr. 409, │ │ │Guvernului │administrare │Con- │
│ │Oteteleşanu) │674,72 mp │Ştiinţe Spaţiale │Măgurele, Ilfov │ │ │nr. 1.312/1996 │ │strucţie│
│ │ │Suprafaţa │S - Parc IFIN-HH │ │ │ │Primit de la │ │ │
│ │ │desfăşurată: │N - Curtea │ │ │ │IFIN-HH pe bază│ │ │
│ │ │2.648 mp │interioară │ │ │ │de protocol de │ │ │
│ │ │Regimul de │ansamblul Grup 2 │ │ │ │predare-primire│ │ │
│ │ │înălţime: P+2 │IFIN-HH │ │ │ │ │ │ │
│ │ │Cartea funciară │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │nr. 7832 │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │Număr cadastral: │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │3199/3 │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼─────────────────┼──────────────────┼────────────────┼──────────┼────────────┼───────────────┼─────────────┼────────┤
│ 2.│Pavilion │Suprafaţa │E - Str. │Str. Atomiştilor│01.06.1997│ 462.585,00│Hotărârea │În │Imobil │
│ │Corp Solid │construită: │Alunişului │nr. 409, │ │ │Guvernului │administrare │Con- │
│ │ │255 mp │V - Pavilion │Măgurele, Ilfov │ │ │nr. 1.312/1996 │ │strucţie│
│ │ │Suprafaţa │Fizică Teoretică │ │ │ │Primit de la │ │ │
│ │ │desfăşurată: │- IFIN-HH │ │ │ │IFIN-HH pe bază│ │ │
│ │ │766 mp │S - Pavilion │ │ │ │de protocol de │ │ │
│ │ │Regimul de │Agârbiceanu - │ │ │ │predare-primire│ │ │
│ │ │înălţime: P + 2 │INCDFLPR │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │N - Str. │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Atomiştilor │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │(Piaţa │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Agroalimentară │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Măgurele) │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼─────────────────┼──────────────────┼────────────────┼──────────┼────────────┼───────────────┼─────────────┼────────┤
│ 3.│Pavilion │Suprafaţa │E - Aleea Aluniş │Str. Atomiştilor│01.06.1997│2.780.830,00│Hotărârea │În │Imobil │
│ │Bl.1 + C1 + C2│construită: │(Banc Post S.A.- │nr. 105bis, │ │ │Guvernului │administrare │Con- │
│ │(Sediu INCDFM)│1.929 mp │Măgurele) │Măgurele, Ilfov │ │ │nr. 1.312/1996 │ │strucţie│
│ │ │Suprafaţa │V - Bloc Turn - │ │ │ │Primit de la │ │ │
│ │ │desfăşurată: │Institutul de │ │ │ │IFIN-HH pe bază│ │ │
│ │ │5.352 mp │Fizică Atomică │ │ │ │de protocol de │ │ │
│ │ │Regimul de │S - Str. │ │ │ │predare-primire│ │ │
│ │ │înălţime: │Atomiştilor │ │ │ │Ordinul │ │ │
│ │ │Cartea funciară │N - Universitatea │ │ │ │ministrului │ │ │
│ │ │nr. 7918 │Bucureşti - │ │ │ │educaţiei, │ │ │
│ │ │Număr cadastral: │Facultatea de │ │ │ │cercetării şi │ │ │
│ │ │4408 │Fizică │ │ │ │tineretului │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │nr. 6.013/2008 │ │ │
├────┼──────────────┼─────────────────┼──────────────────┼────────────────┼──────────┼────────────┼───────────────┼─────────────┼────────┤
│ 4.│Pavilion │Suprafaţa │E - Nuclear & │Str. Atomiştilor│01.06.1997│ 42.023,00│Hotărârea │În │Imobil │
│ │Radiochimie │construită: 18 mp│Vacuum S.A. │nr. 409, │ │ │Guvernului │administrare │Con- │
│ │ │Suprafaţa │V - INOE 2000 │Măgurele, Ilfov │ │ │nr. 1.312/1996 │ │strucţie│
│ │ │desfăşurată: │S - Blocul M │ │ │ │Primit de la │ │ │
│ │ │61 mp │N - Bibioteca │ │ │ │IFIN-HH pe bază│ │ │
│ │ │Regimul de │Naţională de │ │ │ │de protocol de │ │ │
│ │ │înălţime: P + 2 │Fizică │ │ │ │predare-primire│ │ │
├────┼──────────────┼─────────────────┼──────────────────┼────────────────┼──────────┼────────────┼───────────────┼─────────────┼────────┤
│ 5.│Teren aferent │Suprafaţa │E - Aleea Aluniş │Str. Atomiştilor│24.11.2008│ 698.724,00│Ordinul │În │Imobil │
│ │Pavilion │teren: 6.439 mp │(BancPost S.A. - │nr. 105bis, │ │ │ministrului │administrare │Teren │
│ │Bl.1 + C1 + C2│Cartea funciară │Măgurele) │Măgurele, Ilfov │ │ │educaţiei, │ │ │
│ │(Clădire │nr. 7918 │V - Bloc Turn - │ │ │ │cercetării şi │ │ │
│ │INCDFM) │Număr cadastral: │Institutul de │ │ │ │tineretului │ │ │
│ │ │4408 │Fizică Atomică │ │ │ │nr. 6.013/2008 │ │ │
│ │ │Suprafaţa teren: │S - Str. │ │ │ │ │ │ │
│ │ │656,64 mp - │Atomiştilor │ │ │ │ │ │ │
│ │ │suprafaţă │N - Universitatea │ │ │ │ │ │ │
│ │ │neintabulată │Bucureşti - │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Facultatea de │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Fizică │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼─────────────────┼──────────────────┼────────────────┼──────────┼────────────┼───────────────┼─────────────┼────────┤
│ 6.│Teren aferent │Suprafaţa │E - Clădire CETAL │Str. Atomiştilor│19.03.2008│ 118.060,00│Ordinul │În │Imobil │
│ │Bloc M │teren 797 mp │V - Institutul de │nr. 409, │07.03.2012│ │ministrului │administrare │Teren │
│ │(Conacul │Cartea funciară │Ştiinţe Spaţiale │Măgurele, Ilfov │ │ │educaţiei, │ │ │
│ │Oteteleşanu) │nr. 7832 │S - Parc IFIN-HH │ │ │ │cercetării şi │ │ │
│ │ │Număr cadastral: │N - Curtea │ │ │ │tineretului │ │ │
│ │ │3199/3 │interioară │ │ │ │nr. 3.513/2008 │ │ │
│ │ │ │ansamblul Grup 2 │ │ │ │Ordinul │ │ │
│ │ │ │IFIN-HH │ │ │ │ministrului │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │educaţiei, │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │cercetării, │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │tineretului │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │şi sportului │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │nr. 3.472/2012 │ │ │
├────┼──────────────┼─────────────────┼──────────────────┼────────────────┼──────────┼────────────┼───────────────┼─────────────┼────────┤
│ 7.│Teren │Suprafaţa │E - Str. Aluniş │Str. Atomiştilor│19.03.2008│ 21.175,00│Ordinul │În │Imobil │
│ │Grupul II │teren 257 mp │V - Pavilion │nr. 409, │07.03.2012│ │ministrului │administrare │Teren │
│ │ │Cartea funciară │Corp Solid │Măgurele, Ilfov │ │ │educaţiei, │ │ │
│ │ │nr. 61076 │S - Nuclear & │ │ │ │cercetării şi │ │ │
│ │ │Număr cadastral: │Vacuum S.A. │ │ │ │tineretului │ │ │
│ │ │61076 │N - Str. │ │ │ │nr. 3.513/2008 │ │ │
│ │ │ │Atomiştilor │ │ │ │Ordinul │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ministrului │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │educaţiei, │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │cercetării, │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │tineretului │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │şi sportului │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │nr. 3.472/2012 │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │Ordinul │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ministrului │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │educaţiei │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │naţionale şi │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │cercetării │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ştiinţifice │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │nr. 5.854/2015 │ │ │
└────┴──────────────┴─────────────────┴──────────────────┴────────────────┴──────────┴────────────┴───────────────┴─────────────┴────────┘


                                      ------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016