Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina: Lista acte din altele februarie 2016 Twitter Facebook

Acte altele februarie 2016

Monitorul Oficial 154 din 29 Februarie 2016 (M. Of. 154/2016)

 HOTĂRÂRE nr. 113 din 24 februarie 2016 privind modificarea alin. (1) al art. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 495/2014 pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat privind exceptarea unor categorii de consumatori finali de la aplicarea Legii nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 154 din 29 februarie 2016

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicalineatul (1) al articolului 3 din hotărârea guvernului nr. 495/2014 pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat privind exceptarea unor categorii de consumatori finali de la aplicarea legii nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 500 din 4 iulie 2014, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi va avea următorul cuprins:"art. 3. - (1) exceptarea de la prevederile art. 8 alin. (2) din legea nr. 220/2008, republicată, cu modificările ...

 HOTĂRÂRE nr. 13 din 23 februarie 2016 privind aprobarea organizării şi convocării Conferinţei ordinare a Camerei Auditorilor Financiari din România în anul 2016 EMITENT: CAMERA AUDITORILOR FINANCIARI DIN ROMANIA PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 154 din 29 februarie 2016

Având în vedere prevederile:- art. 6 alin. (3) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 75/1999 privind activitatea de audit financiar, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;- art. 6, 7, 9, 10 şi art. 15 alin. (3) din regulamentul de organizare şi funcţionare a camerei auditorilor financiari din românia, aprobat prin hotărârea guvernului nr. 433/2011;- art. 4-6 din hotărârea consiliului camerei auditorilor financiari din românia nr. 51/2015 privind modalitatea de adoptare a hotărârilor consiliului camerei auditorilor financiari din românia,consiliul camerei auditorilor financiari din românia, întrunit în şedinţa din data de 18 februarie 2016, adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă organizarea şi ...

Monitorul Oficial 152 din 29 Februarie 2016 (M. Of. 152/2016)

 HOTĂRÂRE nr. 99 din 18 februarie 2016 pentru aprobarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Kârgâze cu privire la desfiinţarea vizelor pentru titularii de paşapoarte diplomatice şi de serviciu, semnat la Bişkek la 16 iunie 2015 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 152 din 29 februarie 2016

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 20 din legea nr. 590/2003 privind tratatele,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicse aprobă acordul dintre guvernul româniei şi guvernul republicii kârgâze cu privire la desfiinţarea vizelor pentru titularii de paşapoarte diplomatice şi de serviciu, semnat la bişkek la 16 iunie 2015.  prim-ministrudacian julien cioloŞ   contrasemnează:  ----------------- ministrul afacerilor externe,   lazăr comănescu ministrul afacerilor interne, petre tobăbucureşti, 18 februarie 2016.nr. 99.   acord între guvernul româniei şi guvernul republicii kârgâze cu privire la  desfiinţarea vizelor pentru titularii depaşapoarte diplomatice şi de serviciuguvernul româniei şi guvernul republicii kârgâze, denumite în continuare părţile,animate de dorinţa de a promova în continuare relaţiile bilaterale şi ...

 HOTĂRÂRE nr. 100 din 18 februarie 2016 privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Agenţia Naţională Antidrog în domeniul public al comunei Târgşoru Vechi, judeţul Prahova, şi pentru actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 152 din 29 februarie 2016

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 867 alin. (1) şi art. 869 din legea nr. 287/2009 privind codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, al art. 9 alin. (1) şi art. 20 din legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare,având în vedere art. 2^1 şi 2^2 din ordonanţa guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă actualizarea anexei nr. 1 la hotărârea guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al ...

 HOTĂRÂRE nr. 101 din 18 februarie 2016 privind transmiterea unei părţi de imobil din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Centrul de Formare Iniţială şi Continuă al Ministerului Afacerilor Interne în domeniul public al municipiului Orăştie, judeţul Hunedoara, şi pentru actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 152 din 29 februarie 2016

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 869 din legea nr. 287/2009 privind codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, art. 9 alin. (1) şi art. 20 din legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare,având în vedere art. 2^1 şi 2^2 din ordonanţa guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă actualizarea valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului şi administrarea ministerului afacerilor interne - centrul ...

Monitorul Oficial 150 din 26 Februarie 2016 (M. Of. 150/2016)

 PROCEDURĂ din 17 februarie 2016 de organizare şi funcţionare a Registrului operatorilor intracomunitari EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 150 din 26 februarie 2016

Cap. idispoziţii generale1. registrul operatorilor intracomunitari, care cuprinde toate persoanele impozabile şi persoanele juridice neimpozabile înregistrate în scopuri de tva, conform art. 316 sau 317 din legea nr. 227/2015 privind codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare (codul fiscal), care efectuează operaţiuni intracomunitare de natura celor prevăzute la art. 329 alin. (1) din codul fiscal, este organizat şi funcţionează potrivit prezentei proceduri.2. Înscrierea în registrul operatorilor intracomunitari se realizează la cererea persoanelor impozabile înregistrate în scopuri de tva, conform art. 316 sau 317 din codul fiscal, înainte de a efectua operaţiuni intracomunitare de natura celor prevăzute la art. 329 alin. ...

Monitorul Oficial 151 din 26 Februarie 2016 (M. Of. 151/2016)

 HOTĂRÂRE nr. 69 din 18 februarie 2016 pentru aprobarea sprijinului financiar excepţional cu caracter temporar care se acordă producătorilor agricoli din sectorul fructe şi legume EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 151 din 26 februarie 2016

Având în vedere prevederile regulamentului (ue) nr. 1.308/2013 al parlamentului european şi al consiliului din 17 decembrie 2013 de instituire a unei organizări comune a pieţelor produselor agricole şi de abrogare a regulamentelor (cee) nr. 922/72, (cee) nr. 234/79, (ce) nr. 1.037/2001 şi (ce) nr. 1.234/2007 ale consiliului, ale regulamentului de punere în aplicare (ue) nr. 543/2011 al comisiei din 7 iunie 2011 de stabilire a normelor de aplicare a regulamentului (ce) nr. 1.234/2007 al consiliului în ceea ce priveşte sectorul fructelor şi legumelor şi sectorul fructelor şi legumelor prelucrate, ale regulamentului delegat (ue) nr. 1.031/2014 al comisiei din 29 ...

Monitorul Oficial 148 din 26 Februarie 2016 (M. Of. 148/2016)

 NORME METODOLOGICE din 23 februarie 2016 privind condiţiile de punere în aplicare a măsurii de distilare voluntară a subproduselor vinicole, eligibilă pentru finanţare în cadrul Programului naţional de sprijin al României în sectorul vitivinicol 2014-2018 EMITENT: MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 148 din 26 februarie 2016

Cap. i dispoziţii generaleart. 1 În sensul prezentelor norme metodologice, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:a) autoritate competentă - în scopul implementării măsurii de distilare voluntară a subproduselor vinicole, ministerul agriculturii şi dezvoltării rurale, denumit în continuare m.a.d.r., se consideră autoritate competentă;b) producător - orice persoană fizică sau juridică sau orice grup de astfel de persoane care produce vin din struguri proaspeţi, din must de struguri, din must de struguri parţial fermentat sau vin nou aflat încă în fermentare, din producţia proprie sau din achiziţii, precum şi orice persoană fizică sau juridică sau grupare de astfel de ...

Monitorul Oficial 151 din 26 Februarie 2016 (M. Of. 151/2016)

 HOTĂRÂRE nr. 111 din 24 februarie 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de punere în aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc şi pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 298/2013 privind organizarea şi funcţionarea Oficiului Naţional pentru Jocuri de Noroc, pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 870/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2009 şi pentru abrogarea Hotărârii Guvernului nr. 870/2009 privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 151 din 26 februarie 2016

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 31 alin. (2) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 77/2009 privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 246/2010, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al art. 5 alin. (5) din ordonanţa guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile administraţiei publice şi instituţiile publice, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 247/2002, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă normele metodologice de punere în aplicare a ordonanţei de urgenţă a guvernului nr. 77/2009 privind organizarea ...

 NORMELE METODOLOGICE din 24 februarie 2016 de punere în aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 151 din 26 februarie 2016

──────────aprobate prin hotĂrÂrea nr. 111 din 24 februarie 2016, publicată în monitorul oficial nr. 151 din 26 februarie 2016.──────────cap. idispoziţii generaleart. 1organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc pe teritoriul româniei se realizează de persoanele care deţin licenţa de organizare şi autorizaţia de exploatare a jocurilor de noroc, emise de oficiul naţional pentru jocuri de noroc pentru fiecare activitate în parte. desfăşurarea activităţilor conexe în domeniul organizării şi exploatării jocurilor de noroc este permisă operatorilor economici care deţin licenţa clasa a ii-a, eliberată de oficiul naţional pentru jocuri de noroc.cap. iidefinirea unor termeni utilizaţi în domeniul jocurilor de norocart. 2În înţelesul ...

Monitorul Oficial 148 bis din 26 Februarie 2016 (M. Of. 148 bis/2016)

 ANEXE din 24 februarie 2016 nr. 1 şi 2 la Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 249/2016 privind aprobarea formularului-tip al cererii unice de plată pentru anul 2016 EMITENT: MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 148 bis din 26 februarie 2016

Anexa 1 *font 9* sigla*) ministerul agriculturii şi dezvoltării rurale sigla*)guvernul agenţia de plăţi şi intervenţie pentru agricultură apiaromÂniei ----------------------------------------------------  blvd. carol, nr. 17, sector 2, bucureşti   telefon: 021.3054,802 relaţii.cu.publicul@apia.org.ro   fax: 021.3054.803 ...

Monitorul Oficial 25 din 25 Februarie 2016 (M. Of. 25/2016)

 CONTRACT COLECTIV DE MUNCĂ nr. 108 din 28 ianuarie 2016 la nivel de grup de unităţi sanitare spitaliceşti aflate în coordonarea Direcţiei de Sănătate Publică Maramureş pentru anii 2015-2017 EMITENT: MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VÂRSTNICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL, PARTEA a V-a, nr. 2 din 25 februarie 2016

Înregistrat la m.m.f.p.s.p.v.-d.d.s. sub nr. 108 din data de 28.01.2016În temeiul legii nr. 62/2011, între:1. grupul de unităţi sanitare din judeţul maramureş, constituit după cum urmează:- direcţia de sănătate publică maramureş,- spitalul judeţean de urgenţă dr. c-tin opriş baia mare,- spitalul de boli infecţioase şi psihiatrie baia mare,- spitalul de pneumoftiziologie baia mare,- spitalul de psihiatrie cavnic,- spitalul de recuperare borşa,- spitalul municipal sighetu marmaţiei,- spitalul orăşenesc târgu lăpuş,- spitalul orăşenesc vişeu de sus.2. salariaţii, reprezentaţi, potrivit prevederilor legii nr. 62/2011, de către uniunea judeţeană sanitas maramureş mandatată de către sindicatele afiliate,a intervenit următorul contract colectiv de muncă la nivel ...

Monitorul Oficial 145 din 25 Februarie 2016 (M. Of. 145/2016)

 HOTĂRÂRE nr. 50 din 10 februarie 2016 pentru aprobarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Indonezia cu privire la eliminarea obligativităţii vizelor pentru titularii de paşapoarte diplomatice şi de serviciu, semnat la New York la 24 septembrie 2015 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 145 din 25 februarie 2016

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 20 din legea nr. 590/2003 privind tratatele,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicse aprobă acordul dintre guvernul româniei şi guvernul republicii indonezia cu privire la eliminarea obligativităţii vizelor pentru titularii de paşapoarte diplomatice şi de serviciu, semnat la new york la 24 septembrie 2015. prim-ministru  dacian julien cioloŞcontrasemnează:--------------- ministrul afacerilor externe,lazăr comănescu ministrul afacerilor interne,   petre tobăbucureşti, 10 februarie 2016.nr. 50. acordîntre guvernul româniei şi guvernul republicii indoneziacu privire la eliminarea obligativităţii vizelor pentru   titularii de paşapoarte diplomatice şi de serviciuguvernul româniei şi guvernul republicii indonezia, denumite în continuare părţi contractante,în dorinţa de a promova în continuare ...

Monitorul Oficial 144 din 25 Februarie 2016 (M. Of. 144/2016)

 DISPOZIŢIE nr. 2 din 12 februarie 2016 pentru recunoaşterea fenomenului alienării parentale/părinteşti şi prevederilor Protocolului privind recunoaşterea alienării parentale, încheiat între Institutul de Psihologie Judiciară şi Asociaţia Română pentru Custodie Comună EMITENT: COLEGIUL PSIHOLOGILOR DIN ROMÂNIA PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 144 din 25 februarie 2016

În temeiul dispoziţiilor art. 51 din normele metodologice de aplicare a legii nr. 213/2004 privind exercitarea profesiei de psiholog cu drept de liberă practică, înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea colegiului psihologilor din românia, aprobate prin hotărârea guvernului nr. 788/2005,pe baza prevederilor din manualul de diagnostic şi statistică al tulburărilor mentale, a cincea ediţie, abreviat dsm-5, utilizat atât de către medicii psihiatri, cât şi de către psihologi, în care se recunosc psihodiagnosticele de abuz psihologic asupra copilului şi copil afectat de stresul relaţiei dintre părinţi,având în vedere practica de specialitate din domeniul expertizei psihologice judiciare, care a relevat identificarea în rapoartele de ...

Monitorul Oficial 146 din 25 Februarie 2016 (M. Of. 146/2016)

 HOTĂRÂREA ARBITRALĂ nr. 1 din 15 februarie 2016 privind stabilirea formei finale a Metodologiei privind remuneraţia datorată artiştilor interpreţi sau executanţi şi producătorilor de fonograme pentru comunicarea publică a fonogramelor de comerţ/fonogramelor publicate în scop comercial sau a reproducerilor acestora, precum şi/sau a prestaţiilor artistice din domeniul audiovizual, în scop ambiental şi lucrativ, şi tabelele cuprinzând drepturile patrimoniale ale artiştilor interpreţi sau executanţi pentru fonograme şi pentru audiovizual şi ale producătorilor de fonograme, prin gestiune colectivă obligatorie EMITENT: OFICIUL ROMÂN PENTRU DREPTURILE DE AUTOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 146 din 25 februarie 2016

Dosar nr. 2/2015tribunalul arbitral compus din:● coşuleţu iuliu - preşedinte● uliescu marilena - arbitru● moloman george claudiu - arbitru● savu gabriela-iuliana - arbitru● duţescu cristian-mircea - arbitrupe rol se află litigiul dintre reclamantele uniunea producătorilor de fonograme din românia (upfr) şi centrul român pentru administrarea drepturilor artiştilor interpreţi (credidam) şi pârâtele federaţia patronală a reţelelor de comerţ (fprc), federaţia patronatelor din turismul românesc (fptr), federaţia industriei hoteliere din românia (fihr), confederaţia operatorilor şi transportatorilor autorizaţi din ...

Monitorul Oficial 147 din 25 Februarie 2016 (M. Of. 147/2016)

 HOTĂRÂRE nr. 97 din 18 februarie 2016 privind aprobarea Normelor metodologice pentru evaluarea în vederea certificării a unităţilor şi instituţiilor din sistemul naţional de cercetare-dezvoltare EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 147 din 25 februarie 2016

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 33 alin. (2^1) din ordonanţa guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 324/2003, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicse aprobă normele metodologice pentru evaluarea în vederea certificării a unităţilor şi instituţiilor din sistemul naţional de cercetare-dezvoltare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. prim-ministru  dacian julien cioloŞcontrasemnează:--------------- ministrul educaţiei naţionale   şi cercetării ştiinţifice,  adrian curajp. ministrul finanţelor publice,daniela pescaru,secretar de statbucureşti, 18 februarie 2016.nr. 97.anexĂ   norme metodologice pentru evaluarea în vederea certificării a unităţilor   şi instituţiilor din sistemul naţional de  cercetare-dezvoltareart. ...

 NORME METODOLOGICE din 18 februarie 2016 pentru evaluarea în vederea certificării a unităţilor şi instituţiilor din sistemul naţional de cercetare-dezvoltare EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 147 din 25 februarie 2016

Art. 1evaluarea în vederea certificării este principalul instrument prin care autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare, prin intermediul autorităţii naţionale pentru cercetare Ştiinţifică şi inovare, denumită în continuare ancsi, îşi îndeplineşte atribuţiile de monitorizare şi evaluare a unităţilor şi instituţiilor din sistemul naţional de cercetare-dezvoltare.art. 2(1) evaluarea unităţilor şi instituţiilor din sistemul naţional de cercetare-dezvoltare se desfăşoară în conformitate cu prevederile prezentelor norme metodologice.(2) certificarea sau recertificarea se acordă pe o perioadă de cel mult 5 ani.art. 3evaluarea unităţilor şi instituţiilor din sistemul naţional de cercetare-dezvoltare în vederea certificării este coordonată de colegiul consultativ pentru cercetare, dezvoltare şi inovare, denumit în ...

Monitorul Oficial 144 din 25 Februarie 2016 (M. Of. 144/2016)

 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 3 din 24 februarie 2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 144 din 25 februarie 2016

Având în vedere că ministerul afacerilor interne şi instituţiile din subordine exercită competenţe privind ordinea şi siguranţa publică, faptul că în acest domeniu există responsabilităţi care nu pot fi amânate sau îndeplinite în alte termene decât cele stabilite de lege - cum ar fi, în anul curent, exercitarea competenţelor în cadrul a două procese electorale generale -, faptul că ordinea şi siguranţa publică sunt supuse unor noi provocări externe, care se manifestă prin creşterea fenomenului migraţionist la nivel european şi prin necesitatea sporirii măsurilor de securitate a individului,ţinând seama de faptul că exercitarea competenţelor legale presupune existenţa resurselor şi că, ...

Monitorul Oficial 142 din 24 Februarie 2016 (M. Of. 142/2016)

 HOTĂRÂRE nr. 98 din 18 februarie 2016 pentru aprobarea Memorandumului de înţelegere privind cooperarea în domeniul agriculturii dintre Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale din România şi Ministerul Agriculturii din Regatul Haşemit al Iordaniei, semnat la Amman la 3 octombrie 2015 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 142 din 24 februarie 2016

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 20 din legea nr. 590/2003 privind tratatele,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicse aprobă memorandumul de înţelegere privind cooperarea în domeniul agriculturii dintre ministerul agriculturii şi dezvoltării rurale din românia şi ministerul agriculturii din regatul haşemit al iordaniei, semnat la amman la 3 octombrie 2015. prim-ministru  dacian julien cioloŞ contrasemnează:-----------------  ministrul agriculturii  şi dezvoltării rurale, achim irimescu   ministrul afacerilor externe,lazăr comănescup. ministrul finanţelor publice,   daniela pescaru,   secretar de statbucureşti, 18 februarie 2016.nr. 98.memorandum  de înţelegere privind cooperarea în domeniul agriculturii dintre ministerul agriculturii şi dezvoltării rurale din românia şi   ministerul agriculturii din regatul haşemit al iordanieiministerul agriculturii şi dezvoltării rurale din românia ...

 HOTĂRÂRE nr. 102 din 18 februarie 2016 privind actualizarea datelor de identificare şi a valorii de inventar ale unui imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Agenţiei Naţionale de Integritate EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 142 din 24 februarie 2016

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, precum şi al art. 20 din legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă actualizarea datelor de identificare şi a valorii de inventar ale imobilului înscris în inventarul bunurilor din domeniul public al statului, aflat în administrarea agenţiei naţionale de integritate, având datele de identificare în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.art. 2agenţia naţională de integritate va actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică şi, împreună cu ministerul finanţelor publice, va opera modificările corespunzătoare în hotărârea guvernului nr. 1.705/2006 ...

Monitorul Oficial 143 din 24 Februarie 2016 (M. Of. 143/2016)

 HOTĂRÂRE nr. 17 din 23 februarie 2016 pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 50/2012 privind aprobarea componenţei numerice şi nominale a comisiilor permanente ale Senatului EMITENT: SENATUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 143 din 24 februarie 2016

În temeiul prevederilor art. 64 alin. (4) şi art. 67 din constituţia româniei, republicată, precum şi ale art. 46 şi 47 din regulamentul senatului, aprobat prin hotărârea senatului nr. 28/2005, cu modificările şi completările ulterioare,senatul adoptă prezenta hotărâre.articol unichotărârea senatului nr. 50/2012 privind aprobarea componenţei numerice şi nominale a comisiilor permanente ale senatului, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 870 din 20 decembrie 2012, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:- la anexa nr. ii "componenţa comisiei pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital", domnul senator teodorovici eugen-orlando - grupul parlamentar ...

 HOTĂRÂRE nr. 18 din 24 februarie 2016 privind cererea de urmărire penală a domnului Gabriel Oprea, fost viceprim-ministru pentru securitate naţională şi fost ministru al afacerilor interne EMITENT: SENATUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 143 din 24 februarie 2016

Având în vedere solicitarea parchetului de pe lângă Înalta curte de casaţie şi justiţie - direcţia naţională anticorupţie privind formularea cererii de urmărire penală a domnului oprea gabriel, fost viceprim-ministru pentru securitate naţională şi fost ministru al afacerilor interne, în prezent membru al senatului româniei, transmisă senatului cu adresa nr. 163/c2/2016,în temeiul prevederilor art. 109 alin. (2) din constituţia româniei, republicată, ale art. 12 şi 19 din legea nr. 115/1999 privind responsabilitatea ministerială, republicată, cu modificările ulterioare, ale art. 305 alin. (4) din codul de procedură penală şi ale deciziei curţii constituţionale nr. 270/2008 (publicată în monitorul oficial al româniei, ...

 HOTĂRÂRE nr. 19 din 24 februarie 2016 privind încuviinţarea reţinerii şi arestării preventive a doamnei senator Doina Anca Tudor EMITENT: SENATUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 143 din 24 februarie 2016

Având în vedere solicitarea ministrului justiţiei, doamna raluca alexandra prună, de încuviinţare a reţinerii şi arestării preventive a doamnei senator doina anca tudor, în dosarul nr. 171/p/2014 al parchetului de pe lângă Înalta curte de casaţie şi justiţie - direcţia naţională anticorupţie, transmisă senatului cu adresa nr. 2/16.273 din 19 februarie 2016,în temeiul dispoziţiilor art. 72 alin. (2) din constituţia româniei, republicată, ale art. 24 din legea nr. 96/2006 privind statutul deputaţilor şi al senatorilor, republicată, şi ale art. 172 din regulamentul senatului, aprobat prin hotărârea senatului nr. 28/2005, cu modificările şi completările ulterioare,senatul adoptă prezenta hotărâre.articol unicsenatul încuviinţează reţinerea ...

 HOTĂRÂRE nr. 7 din 24 februarie 2016 privind încuviinţarea arestării preventive a domnului deputat Nicolae Păun EMITENT: CAMERA DEPUTAŢILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 143 din 24 februarie 2016

Având în vedere solicitarea ministrului justiţiei, doamna raluca alexandra prună, referitoare la încuviinţarea reţinerii şi arestării preventive privind pe domnul deputat nicolae păun, în dosarul nr. 7/p/2015 al parchetului de pe lângă Înalta curte de casaţie şi justiţie - direcţia naţională anticorupţie, transmisă camerei deputaţilor,în temeiul dispoziţiilor art. 72 alin. (2) din constituţia româniei, republicată, ale art. 24 din legea nr. 96/2006 privind statutul deputaţilor şi al senatorilor, republicată, şi ale art. 219 din regulamentul camerei deputaţilor, aprobat prin hotărârea camerei deputaţilor nr. 8/1994, republicat,camera deputaţilor adoptă prezenta hotărâre.articol uniccamera deputaţilor încuviinţează arestarea preventivă a domnului deputat nicolae păun în ...

Monitorul Oficial 141 din 24 Februarie 2016 (M. Of. 141/2016)

 HOTĂRÂRE nr. 1 din 15 ianuarie 2016 privind aprobarea nivelului unor taxe pentru acoperirea costurilor unor servicii prestate de către Colegiul Psihologilor din România EMITENT: COLEGIUL PSHIOLOGILOR DIN ROMÂNIA PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 141 din 24 februarie 2016

În temeiul dispoziţiilor art. 30 lit. c) din legea nr. 213/2004 privind exercitarea profesiei de psiholog cu drept de liberă practică, înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea colegiului psihologilor din românia, cu modificările ulterioare,consiliul colegiului psihologilor din românia hotărăşte:art. 1se aprobă nivelul taxelor necesare acoperirii costurilor unor servicii prestate de către colegiul psihologilor din românia, după cum urmează:a) taxă pentru analizarea cererii şi dosarului pentru acordarea dreptului de supervizare profesională într-o specialitate profesională - 500 lei/5 ani;b) taxă pentru analizarea dosarului privind reavizarea furnizorului de formare profesională - 1.500 lei/5 ani;c) taxă pentru analizarea dosarului privind reavizarea programului de formare profesională complementară ...

 HOTĂRÂRE din 7 iulie 2015 în Cauza Morar împotriva României EMITENT: CURTEA EUROPEANĂ A DREPTURILOR OMULUI - SECŢIA A TREIA PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 141 din 24 februarie 2016

(cererea nr. 25.217/06)   strasbourg definitivă la 7 octombrie 2015hotărârea a rămas definitivă în condiţiile prevăzute la art. 44 § 2 din convenţie. aceasta poate suferi modificări de formă.În cauza morar împotriva româniei,curtea europeană a drepturilor omului (secţia a treia), reunită într-o cameră compusă din josep casadevall, preşedinte, luis lopez guerra, jan sikuta, kristina pardalos, johannes silvis, valeriu griţco, branko lubarda, judecători, şi marialena tsirli, grefier adjunct de secţie,după ce a deliberat în camera de consiliu, la 16 iunie 2015,pronunţă prezenta hotărâre, adoptată la aceeaşi dată:   procedura1. la originea cauzei se află cererea nr. 25.217/06 îndreptată împotriva româniei, prin care un resortisant al acestui ...

Monitorul Oficial 140 din 24 Februarie 2016 (M. Of. 140/2016)

 HOTĂRÂRE nr. 96 din 18 februarie 2016 privind aprobarea acordării ajutorului de stat pentru facilitarea închiderii minelor de cărbune necompetitive din cadrul Societăţii Naţionale de Închideri Mine Valea Jiului - S.A. Petroşani, pentru anul 2016 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 140 din 24 februarie 2016

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al deciziei 2010/787/ue a consiliului din 10 decembrie 2010 privind ajutorul de stat pentru facilitarea închiderii minelor de cărbune necompetitive, al deciziei comisiei europene nr. c (2012) 1.020/final şi al deciziei comisiei europene nr. c (2015) 8.066/final referitoare la compatibilitatea ajutorului de stat,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1 se aprobă acordarea ajutorului de stat pentru facilitarea închiderii minelor de cărbune necompetitive din cadrul societăţii naţionale de Închideri mine valea jiului - s.a. petroşani, pentru anul 2016, potrivit deciziei 2010/787/ue a consiliului din 10 decembrie 2010 privind ajutorul de stat pentru facilitarea închiderii ...

Monitorul Oficial 140 bis din 24 Februarie 2016 (M. Of. 140 bis/2016)

 ANEXĂ din 18 februarie 2016 la Norma Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 14/2016 privind încheierea exerciţiului financiar 2015 pentru societăţile din domeniul asigurărilor EMITENT: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 140 bis din 24 februarie 2016

Cap. inomenclator - forme de proprietatecod denumire20 proprietate mixtĂ (cu capital de stat şi privat)proprietate mixtĂ (cu capital de stat - sub 50%)21 societăţi comerciale cu capital de stat autohton şi de stat străin22 societăţi comerciale cu capital de stat şi privat autohton şi străin23 societăţi comerciale cu capital de stat şi privat autohton24 societăţi comerciale cu capital de stat şi privat străinproprietate mixtĂ (cu capital de stat - 50% şi peste 50%)25 societăţi comerciale cu capital de stat autohton şi de stat străin26 societăţi comerciale cu capital de stat şi privat autohton şi străin27 societăţi comerciale cu capital de ...

Monitorul Oficial 140 din 24 Februarie 2016 (M. Of. 140/2016)

 NORMĂ nr. 14 din 18 februarie 2016 privind încheierea exerciţiului financiar 2015 pentru societăţile din domeniul asigurărilor EMITENT: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 140 din 24 februarie 2016

În baza dispoziţiilor art. 2 alin. (1) lit. b) şi d), art. 3 alin. (1) lit. b), art. 5 lit. b), art. 6 alin. (1) şi (2) şi ale art. 7 alin. (2) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea autorităţii de supraveghere financiară, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 4 alin. (3) lit. b) din legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,în urma deliberărilor consiliului autorităţii de supraveghere financiară din şedinţa din data de 17 februarie 2016,autoritatea de supraveghere ...

Monitorul Oficial 139 din 23 Februarie 2016 (M. Of. 139/2016)

 HOTĂRÂRE nr. 95 din 18 februarie 2016 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.185/2014 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 139 din 23 februarie 2016

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. ihotărârea guvernului nr. 1.185/2014 privind organizarea şi funcţionarea ministerului agriculturii şi dezvoltării rurale, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 34 din 15 ianuarie 2015, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. la articolul 6, alineatul (2) va avea următorul cuprins:"(2) prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale se pot organiza, în cadrul direcţiilor generale, direcţiilor şi serviciilor prevăzute în anexa nr. 1, birouri şi compartimente, în condiţiile legii."2. la articolul 12, alineatul (1) va avea următorul cuprins:"art. 12. - (1) ministrul ...

 HOTĂRÂRE nr. 94 din 18 februarie 2016 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 al Regiei Autonome "Registrul Auto Român", aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 139 din 23 februarie 2016

Având în vedere prevederile legii bugetului de stat pe anul 2016 nr. 339/2015,în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 4 din ordonanţa guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, aprobată cu completări prin legea nr. 47/2014, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicse aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 al regiei autonome "registrul auto român", aflată sub autoritatea ministerului transporturilor, prevăzut în anexa care face parte ...

 HOTĂRÂRE din 23 iunie 2015 în Cauza Butnaru şi Bejan-Piser împotriva României EMITENT: CURTEA EUROPEANĂ A DREPTURILOR OMULUI - SECŢIA A TREIA PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 139 din 23 februarie 2016

 (cererea nr. 8.516/07)   strasbourgdefinitivă la 23/09/2015hotărârea a rămas definitivă în condiţiile prevăzute la art. 44 § 2 din convenţie. aceasta poate suferi modificări de formă.În cauza butnaru şi bejan-piser împotriva româniei,curtea europeană a drepturilor omului (secţia a treia), reunită într-o cameră compusă din josep casadevall, preşedinte, luis lopez guerra, jan sikuta, kristina pardalos, johannes silvis, iulia antoanella motoc, branko lubarda, judecători, şi stephen phillips, grefier de secţie,după ce a deliberat în camera de consiliu, la 2 iunie 2015,pronunţă prezenta hotărâre, adoptată la aceeaşi dată:procedura1. la originea cauzei se află cererea nr. 8.516/07 îndreptată împotriva româniei, prin care doi resortisanţi ai acestui ...

Monitorul Oficial 136 din 22 Februarie 2016 (M. Of. 136/2016)

 LISTĂ din 22 februarie 2016 cuprinzând asociaţiile şi fundaţiile române cu personalitate juridică din municipiul Sibiu care primesc subvenţii de la bugetul local în anul 2016, precum şi cuantumul acestora, în conformitate cu prevederile Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială EMITENT: CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU - SERVICIUL PUBLIC DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 136 din 22 februarie 2016

Consiliul local al municipiului sibiuserviciul public de asistenŢĂ socialĂ┌───────────────────────────────────────────────────────┬──────────┬───────────┐│ denumirea asociaţiei/fundaţiei │ judeţul/ │ cuantumul ││ │municipiul│ subvenţiei││ ...

Monitorul Oficial 134 din 22 Februarie 2016 (M. Of. 134/2016)

 HOTĂRÂRE nr. 2 din 15 ianuarie 2016 pentru aprobarea Standardelor privind organizarea formării profesionale pentru psihologii cu drept de liberă practică EMITENT: COLEGIUL PSHIOLOGILOR DIN ROMÂNIA PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 134 din 22 februarie 2016

În temeiul dispoziţiilor art. 51 din normele metodologice de aplicare a legii nr. 213/2004 privind exercitarea profesiei de psiholog cu drept de liberă practică, înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea colegiului psihologilor din românia, aprobate prin hotărârea guvernului nr. 788/2005, cu completările ulterioare,comitetul director al colegiului psihologilor din românia hotărăşte:art. 1(1) se aprobă standardele privind organizarea formării profesionale pentru psihologii cu drept de liberă practică, denumite în continuare standarde de formare, potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.(2) până la data de 1 decembrie 2016, furnizorii de formare profesională avizaţi în condiţiile legii de către colegiul psihologilor din românia şi ...

 CIRCULARĂ nr. 4 din 17 februarie 2016 privind ratele dobânzilor plătite la rezervele minime obligatorii constituite în lei şi în euro începând cu perioada de aplicare 24 ianuarie-23 februarie 2016 EMITENT: BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 134 din 22 februarie 2016

În baza dispoziţiilor art. 5 şi art. 8 alin. (3) din legea nr. 312/2004 privind statutul băncii naţionale a româniei,în aplicarea prevederilor art. 15, 16 şi 17 din regulamentul băncii naţionale a româniei nr. 6/2002 privind regimul rezervelor minime obligatorii, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 48 din legea nr. 312/2004,consiliul de administraţie al băncii naţionale a româniei hotărăşte:Începând cu perioada de aplicare 24 ianuarie-23 februarie 2016, rata dobânzii plătită la rezervele minime obligatorii constituite în lei este de 0,12% pe an, iar rata dobânzii plătită la rezervele minime obligatorii constituite în euro este de 0,08% pe an.   preşedintele consiliului ...

Monitorul Oficial 131 din 19 Februarie 2016 (M. Of. 131/2016)

 HOTĂRÂRE nr. 3 din 17 februarie 2016 privind vacantarea unui loc de deputat EMITENT: CAMERA DEPUTAŢILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 131 din 19 februarie 2016

În temeiul dispoziţiilor art. 70 alin. (2) din constituţia româniei, republicată, ale art. 7 alin. (1) lit. c) şi alin. (4) din legea nr. 96/2006 privind statutul deputaţilor şi al senatorilor, republicată, precum şi ale art. 235 din regulamentul camerei deputaţilor, aprobat prin hotărârea camerei deputaţilor nr. 8/1994, republicat, având în vedere că potrivit prevederilor art. 7 alin. (1) lit. c) din legea nr. 96/2006, republicată, i-a încetat mandatul domnului ion stan începând cu data de 25 ianuarie 2016, data rămânerii definitive a hotărârii prin care acesta a fost condamnat la o pedeapsă privativă de libertate, potrivit sentinţei penale nr. ...

Monitorul Oficial 133 din 19 Februarie 2016 (M. Of. 133/2016)

 HOTĂRÂRE nr. 91 din 18 februarie 2016 privind acordarea de către România a unui ajutor umanitar extern de urgenţă, cu titlu gratuit, pentru Republica Moldova, precum şi pentru suplimentarea bugetului Ministerului Afacerilor Interne din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2016 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 133 din 19 februarie 2016

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 5 alin. 1 lit. a) din legea nr. 82/1992 privind rezervele de stat, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, art. 30 alin. (2) din legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă scoaterea din rezervele de stat şi acordarea de către românia a unui ajutor umanitar extern de urgenţă, cu titlu gratuit, pentru republica moldova, constând în cantităţile de produs energetic din stocul disponibil şi produse alimentare din stocurile disponibile şi cele rezervă de stat, prevăzute în anexa care face parte ...

Monitorul Oficial 130 din 19 Februarie 2016 (M. Of. 130/2016)

 HOTĂRÂRE nr. 14 din 15 februarie 2016 pentru completarea Hotărârii Senatului nr. 50/2012 privind aprobarea componenţei numerice şi nominale a comisiilor permanente ale Senatului EMITENT: SENATUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 130 din 19 februarie 2016

În temeiul prevederilor art. 64 alin. (4) şi art. 67 din constituţia româniei, republicată, precum şi ale art. 46 din regulamentul senatului, aprobat prin hotărârea senatului nr. 28/2005, cu modificările şi completările ulterioare,senatul adoptă prezenta hotărâre.articol unicla hotărârea senatului nr. 50/2012 privind aprobarea componenţei numerice şi nominale a comisiilor permanente ale senatului, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 870 din 20 decembrie 2012, cu modificările şi completările ulterioare, după anexa nr. xx se introduce o nouă anexă, anexa nr. xxi , cu următorul cuprins:"anexa nr. xxiparlamentul romÂnieisenatul  componenŢacomisiei pentru dezvoltare şi strategie economică ┌─────┬──────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┐ │nr. │ ...

 HOTĂRÂRE nr. 15 din 15 februarie 2016 pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 50/2012 privind aprobarea componenţei numerice şi nominale a comisiilor permanente ale Senatului EMITENT: SENATUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 130 din 19 februarie 2016

În temeiul prevederilor art. 64 alin. (4) şi art. 67 din constituţia româniei, republicată, precum şi ale art. 46 şi 47 din regulamentul senatului, aprobat prin hotărârea senatului nr. 28/2005, cu modificările şi completările ulterioare,senatul adoptă prezenta hotărâre.articol unichotărârea senatului nr. 50/2012 privind aprobarea componenţei numerice şi nominale a comisiilor permanente ale senatului, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 870 din 20 decembrie 2012, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. la anexa nr. ii "componenţa comisiei pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital", domnul senator păran dorin - grupul parlamentar al ...

 HOTĂRÂRE nr. 16 din 16 februarie 2016 pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 50/2012 privind aprobarea componenţei numerice şi nominale a comisiilor permanente ale Senatului EMITENT: SENATUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 130 din 19 februarie 2016

În temeiul prevederilor art. 64 alin. (4) şi ale art. 67 din constituţia româniei, republicată, precum şi ale art. 46 şi 47 din regulamentul senatului, aprobat prin hotărârea senatului nr. 28/2005, cu modificările şi completările ulterioare,senatul adoptă prezenta hotărâre.articol unichotărârea senatului nr. 50/2012 privind aprobarea componenţei numerice şi nominale a comisiilor permanente ale senatului, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 870 din 20 decembrie 2012, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. la anexa nr. ix - componenţa comisiei pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport, doamna senator popa mihaela - grupul parlamentar al partidului ...

Monitorul Oficial 133 din 19 Februarie 2016 (M. Of. 133/2016)

 HOTĂRÂRE nr. 92 din 18 februarie 2016 pentru aplicarea dispoziţiilor Legii nr. 288/2015 privind votul prin corespondenţă, precum şi modificarea şi completarea Legii nr. 208/2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente la alegerile pentru Senat şi Camera Deputaţilor EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 133 din 19 februarie 2016

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 10 alin. (1) lit. b), al art. 21 alin. (4), precum şi al art. 22 alin. (1), (2) şi (4) din legea nr. 288/2015 privind votul prin corespondenţă, precum şi modificarea şi completarea legii nr. 208/2015 privind alegerea senatului şi a camerei deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea autorităţii electorale permanente,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1(1) se aprobă modelele, dimensiunile şi condiţiile de confecţionare ale plicului prevăzut la art. 10 alin. (5) din legea nr. 288/2015 privind votul prin corespondenţă, precum şi modificarea şi completarea legii nr. 208/2015 privind ...

 HOTĂRÂRE nr. 93 din 18 februarie 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 133 din 19 februarie 2016

Având în vedere dispoziţiile:- regulamentului (ue) nr. 1.303/2013 al parlamentului european şi al consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor dispoziţii comune privind fondul european de dezvoltare regională, fondul social european, fondul de coeziune, fondul european agricol pentru dezvoltare rurală şi fondul european pentru pescuit şi afaceri maritime, precum şi de stabilire a unor dispoziţii generale privind fondul european de dezvoltare regională, fondul social european, fondul de coeziune şi fondul european pentru pescuit şi afaceri maritime şi de abrogare a regulamentului (ce) nr. 1.083/2006 al consiliului, publicat în jurnalul oficial al uniunii europene, seria l, nr. 347 din ...

 NORME METODOLOGICE din 18 februarie 2016 de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 133 din 19 februarie 2016

Cap. iprogramarea bugetară a fondurilor aferente fondurilor europene şi a contribuţiei publice naţionaleart. 1(1) creditele de angajament şi creditele bugetare aferente finanţării valorii totale a proiectelor proprii se cuprind în bugetele beneficiarilor prevăzuţi la art. 6 alin. (1) şi (5) din ordonanţă, repartizate pe ani, după caz, pe toată perioada de implementare a proiectelor.(2) În bugetele ministerului transporturilor, al ministerului mediului, apelor şi pădurilor, precum şi în bugetul ministerului educaţiei naţionale şi cercetării Ştiinţifice se cuprind şi creditele de angajament şi creditele bugetare aferente finanţării valorii totale a proiectelor beneficiarilor prevăzuţi la art. 6 alin. (2)-(4) din ordonanţă, repartizate pe ...

Monitorul Oficial 129 din 18 Februarie 2016 (M. Of. 129/2016)

 HOTĂRÂRE nr. 70 din 18 februarie 2016 privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de prefect al judeţului Alba de către domnul Feneşer Gheorghe EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 129 din 18 februarie 2016

Având în vedere prevederile art. 19 alin. (1) lit. a) din legea nr. 188/1999 privind statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicla data intrării în vigoare a prezentei hotărâri încetează exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de prefect al judeţului alba de către domnul feneşer gheorghe. prim-ministru  dacian julien cioloŞcontrasemnează:-------------- ministrul afacerilor interne,   petre tobăbucureşti, 18 februarie 2016.nr. 70. -----

 HOTĂRÂRE nr. 71 din 18 februarie 2016 privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Alba de către domnul Murg Cornel EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 129 din 18 februarie 2016

Având în vedere prevederile art. 19 alin. (1) lit. a) din legea nr. 188/1999 privind statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicla data intrării în vigoare a prezentei hotărâri încetează exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului alba de către domnul murg cornel. prim-ministru  dacian julien cioloŞcontrasemnează:-------------- ministrul afacerilor interne,   petre tobăbucureşti, 18 februarie 2016.nr. 71. -----

 HOTĂRÂRE nr. 72 din 18 februarie 2016 privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de prefect al judeţului Argeş de către domnul Oprescu Mihail Adrian EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 129 din 18 februarie 2016

Având în vedere prevederile art. 19 alin. (1) lit. a) din legea nr. 188/1999 privind statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicla data intrării în vigoare a prezentei hotărâri încetează exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de prefect al judeţului argeş de către domnul oprescu mihail adrian. prim-ministru  dacian julien cioloŞcontrasemnează:-------------- ministrul afacerilor interne,   petre tobăbucureşti, 18 februarie 2016.nr. 72. -----

Monitorul Oficial 127 din 18 Februarie 2016 (M. Of. 127/2016)

 NORMĂ nr. 13 din 9 februarie 2016 pentru modificarea şi completarea Normei Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 23/2014 privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă pentru prejudicii produse prin accidente de vehicule EMITENT: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 127 din 18 februarie 2016

În conformitate cu prevederile art. 1 alin. (2), art. 2 alin. (1) lit. b), art. 3 alin. (1) lit. b), precum şi ale art. 6 alin. (2) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea autorităţii de supraveghere financiară, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 53 din legea nr. 136/1995 privind asigurările şi reasigurările în românia, cu modificările şi completările ulterioare,potrivit deliberărilor consiliului autorităţii de supraveghere financiară în şedinţa din data de 9 februarie 2016,autoritatea de supraveghere financiară emite următoarea normă:art. inorma autorităţii de ...

Monitorul Oficial 129 din 18 Februarie 2016 (M. Of. 129/2016)

 HOTĂRÂRE nr. 84 din 18 februarie 2016 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de prefect al judeţului Botoşani de către domnul Nechifor Dan EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 129 din 18 februarie 2016

Având în vedere prevederile art. 19 alin. (1) lit. a), ale art. 89 alin. (2^1) şi ale art. 92 alin. (1^1) din legea nr. 188/1999 privind statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicdomnul nechifor dan exercită, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, funcţia publică de prefect al judeţului botoşani. prim-ministru  dacian julien cioloŞcontrasemnează:---------------  ministrul afacerilor interne,  petre tobăbucureşti, 18 februarie 2016.nr. 84. -----

 HOTĂRÂRE nr. 73 din 18 februarie 2016 privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de prefect al judeţului Bistriţa-Năsăud de către domnul Ţintean Ioan EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 129 din 18 februarie 2016

Având în vedere prevederile art. 19 alin. (1) lit. a) din legea nr. 188/1999 privind statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicla data intrării în vigoare a prezentei hotărâri încetează exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de prefect al judeţului bistriţa-năsăud de către domnul Ţintean ioan. prim-ministru  dacian julien cioloŞcontrasemnează: -------------- ministrul afacerilor interne,   petre tobăbucureşti, 18 februarie 2016.nr. 73. -----

 HOTĂRÂRE nr. 74 din 18 februarie 2016 privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Bistriţa-Năsăud de către domnul Frenţ Ovidiu-Victor EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 129 din 18 februarie 2016

Având în vedere prevederile art. 19 alin. (1) lit. a) din legea nr. 188/1999 privind statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicla data intrării în vigoare a prezentei hotărâri încetează exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului bistriţa-năsăud de către domnul frenţ ovidiu-victor. prim-ministru  dacian julien cioloŞcontrasemnează:-------------- ministrul afacerilor interne,   petre tobăbucureşti, 18 februarie 2016.nr. 74. -----

 HOTĂRÂRE nr. 85 din 18 februarie 2016 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de prefect al judeţului Brăila de către doamna Cochino Mădălina EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 129 din 18 februarie 2016

Având în vedere prevederile art. 19 alin. (1) lit. a), ale art. 89 alin. (2^1) şi ale art. 92 alin. (1^1) din legea nr. 188/1999 privind statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicdoamna cochino mădălina exercită, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, funcţia publică de prefect al judeţului brăila.prim-ministru dacian julien cioloŞ   contrasemnează:   --------------- ministrul afacerilor interne,  petre tobăbucureşti, 18 februarie 2016.nr. 85.-----

 HOTĂRÂRE nr. 86 din 18 februarie 2016 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de prefect al judeţului Gorj de către domnul Paraschivu Gheorghe EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 129 din 18 februarie 2016

Având în vedere prevederile art. 19 alin. (1) lit. a), ale art. 89 alin. (2^1) şi ale art. 92 alin. (1^1) din legea nr. 188/1999 privind statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicdomnul paraschivu gheorghe exercită, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, funcţia publică de prefect al judeţului gorj.   prim-ministru   dacian julien cioloŞ  contrasemnează:  ---------------   ministrul afacerilor interne,petre tobăbucureşti, 18 februarie 2016.nr. 86.  -----

 HOTĂRÂRE nr. 75 din 18 februarie 2016 privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de prefect al judeţului Botoşani de către domnul Macaleţi Costică EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 129 din 18 februarie 2016

Având în vedere prevederile art. 19 alin. (1) lit. a) din legea nr. 188/1999 privind statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicla data intrării în vigoare a prezentei hotărâri încetează exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de prefect al judeţului botoşani de către domnul macaleţi costică. prim-ministru  dacian julien cioloŞcontrasemnează:-------------- ministrul afacerilor interne,   petre tobăbucureşti, 18 februarie 2016.nr. 75. -----

 HOTĂRÂRE nr. 76 din 18 februarie 2016 privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de prefect al judeţului Brăila de către domnul Olteanu Nicu Lucian EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 129 din 18 februarie 2016

Având în vedere prevederile art. 19 alin. (1) lit. a) din legea nr. 188/1999 privind statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicla data intrării în vigoare a prezentei hotărâri încetează exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de prefect al judeţului brăila de către domnul olteanu nicu lucian. prim-ministru  dacian julien cioloŞcontrasemnează:--------------- ministrul afacerilor interne,   petre tobăbucureşti, 18 februarie 2016.nr. 76. -----

Monitorul Oficial 127 din 18 Februarie 2016 (M. Of. 127/2016)

 HOTĂRÂRE nr. 11 din 15 februarie 2016 cu privire la propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind prospectul care trebuie publicat în cazul unei oferte publice de valori mobiliare sau al admiterii de valori mobiliare la tranzacţionare COM (2015) 583 final EMITENT: SENATUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 127 din 18 februarie 2016

În temeiul dispoziţiilor art. 67, art. 148 alin. (2) şi (3) din constituţia româniei, republicată, şi ale protocolului (nr. 2) anexat tratatului de la lisabona de modificare a tratatului privind uniunea europeană şi a tratatului de instituire a comunităţii europene, semnat la lisabona la 13 decembrie 2007, ratificat prin legea nr. 13/2008,având în vedere raportul comisiei pentru afaceri europene nr. 949 din 11 februarie 2016,senatul adoptă prezenta hotărâre.art. 1temeiul juridic al propunerii îl constituie art. 114 din tratatul privind funcţionarea uniunii europene, iar obiectivul propunerii de regulament constă în standardizarea prospectelor, acestea fiind documente obligatorii din punct de vedere juridic, ...

Monitorul Oficial 129 din 18 Februarie 2016 (M. Of. 129/2016)

 HOTĂRÂRE nr. 87 din 18 februarie 2016 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de prefect al judeţului Iaşi de către domnul Grigoraş Marian EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 129 din 18 februarie 2016

Având în vedere prevederile art. 19 alin. (1) lit. a), ale art. 89 alin. (2^1) şi ale art. 92 alin. (1^1) din legea nr. 188/1999 privind statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicdomnul grigoraş marian exercită, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, funcţia publică de prefect al judeţului iaşi.  prim-ministru   dacian julien cioloŞ contrasemnează: ---------------  ministrul afacerilor interne,   petre tobăbucureşti, 18 februarie 2016.nr. 87. -----

 HOTĂRÂRE nr. 88 din 18 februarie 2016 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de prefect al judeţului Vaslui de către domnul Olteanu Daniel EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 129 din 18 februarie 2016

Având în vedere prevederile art. 19 alin. (1) lit. a), ale art. 89 alin. (2^1) şi ale art. 92 alin. (1^1) din legea nr. 188/1999 privind statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicdomnul olteanu daniel exercită, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, funcţia publică de prefect al judeţului vaslui.prim-ministru dacian julien cioloŞ   contrasemnează:   --------------- ministrul afacerilor interne, petre tobăbucureşti, 18 februarie 2016.nr. 88.-----

 HOTĂRÂRE nr. 77 din 18 februarie 2016 privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de prefect al judeţului Dâmboviţa de către domnul Marinescu Ioan EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 129 din 18 februarie 2016

Având în vedere prevederile art. 19 alin. (1) lit. a) din legea nr. 188/1999 privind statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicla data intrării în vigoare a prezentei hotărâri încetează exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de prefect al judeţului dâmboviţa de către domnul marinescu ioan. prim-ministru  dacian julien cioloŞcontrasemnează:-------------- ministrul afacerilor interne,   petre tobăbucureşti, 18 februarie 2016.nr. 77. -----

 HOTĂRÂRE nr. 78 din 18 februarie 2016 privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de prefect al judeţului Gorj de către domnul Văcaru Alin Vasile EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 129 din 18 februarie 2016

Având în vedere prevederile art. 19 alin. (1) lit. a) din legea nr. 188/1999 privind statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicla data intrării în vigoare a prezentei hotărâri încetează exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de prefect al judeţului gorj de către domnul văcaru alin vasile. prim-ministru  dacian julien cioloŞcontrasemnează:--------------- ministrul afacerilor interne,   petre tobăbucureşti, 18 februarie 2016.nr. 78. -----

 HOTĂRÂRE nr. 79 din 18 februarie 2016 privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de prefect al judeţului Satu Mare de către domnul Avram Eugeniu EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 129 din 18 februarie 2016

Având în vedere prevederile art. 19 alin. (1) lit. a) din legea nr. 188/1999 privind statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicla data intrării în vigoare a prezentei hotărâri încetează exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de prefect al judeţului satu mare de către domnul avram eugeniu. prim-ministru  dacian julien cioloŞcontrasemnează:-------------- ministrul afacerilor interne,   petre tobăbucureşti, 18 februarie 2016.nr. 79. -----

 HOTĂRÂRE nr. 80 din 18 februarie 2016 privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de prefect al judeţului Vaslui de către domnul Puică Andrei EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 129 din 18 februarie 2016

Având în vedere prevederile art. 19 alin. (1) lit. a) din legea nr. 188/1999 privind statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicla data intrării în vigoare a prezentei hotărâri încetează exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de prefect al judeţului vaslui de către domnul puică andrei. prim-ministru  dacian julien cioloŞcontrasemnează:-------------- ministrul afacerilor interne,   petre tobăbucureşti, 18 februarie 2016.nr. 80. -----

Monitorul Oficial 127 din 18 Februarie 2016 (M. Of. 127/2016)

 HOTĂRÂRE nr. 12 din 15 februarie 2016 cu privire la propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 806/2014 în scopul instituirii unui sistem european de asigurare a depozitelor COM (2015) 586 final EMITENT: SENATUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 127 din 18 februarie 2016

În temeiul dispoziţiilor art. 67, art. 148 alin. (2) şi (3) din constituţia româniei, republicată, şi ale protocolului (nr. 2) anexat tratatului de la lisabona de modificare a tratatului privind uniunea europeană şi a tratatului de instituire a comunităţii europene, semnat la lisabona la 13 decembrie 2007, ratificat prin legea nr. 13/2008,având în vedere raportul comisiei pentru afaceri europene nr. 93 din 11 februarie 2016,senatul adoptă prezenta hotărâre.art. 1 temeiul juridic al propunerii îl constituie articolul 114 din tratatul privind funcţionarea ue.prezenta propunere legislativă reprezintă cel de-al treilea pilon în realizarea uniunii bancare europene, alături de mecanismul unic de supraveghere ...

Monitorul Oficial 129 din 18 Februarie 2016 (M. Of. 129/2016)

 HOTĂRÂRE nr. 81 din 18 februarie 2016 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de prefect al judeţului Alba de către domnul Murg Cornel EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 129 din 18 februarie 2016

Având în vedere prevederile art. 19 alin. (1) lit. a), art. 89 alin. (2^1) şi ale art. 92 alin. (1^1) din legea nr. 188/1999 privind statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicdomnul murg cornel exercită, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, funcţia publică de prefect al judeţului alba. prim-ministru  dacian julien cioloŞcontrasemnează:-------------- ministrul afacerilor interne,   petre tobăbucureşti, 18 februarie 2016.nr. 81. -----

 HOTĂRÂRE nr. 82 din 18 februarie 2016 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de prefect al judeţului Argeş de către domnul Soare Cristian EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 129 din 18 februarie 2016

Având în vedere prevederile art. 19 alin. (1) lit. a), ale art. 89 alin. (2^1) şi ale art. 92 alin. (1^1) din legea nr. 188/1999 privind statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicdomnul soare cristian exercită, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, funcţia publică de prefect al judeţului argeş. prim-ministru  dacian julien cioloŞcontrasemnează:--------------- ministrul afacerilor interne,   petre tobăbucureşti, 18 februarie 2016.nr. 82. -----

 HOTĂRÂRE nr. 89 din 18 februarie 2016 privind aplicarea mobilităţii pentru domnul Jîjîie Antonel din funcţia publică de subprefect al judeţului Dâmboviţa în funcţia publică de prefect al judeţului Dâmboviţa EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 129 din 18 februarie 2016

Având în vedere prevederile art. 19 alin. (1) lit. a) din legea nr. 188/1999 privind statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi ale art. 33 alin. (1) lit. c) din hotărârea guvernului nr. 341/2007 privind intrarea în categoria înalţilor funcţionari publici, managementul carierei şi mobilitatea înalţilor funcţionari publici, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicla data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se dispune aplicarea mobilităţii pentru domnul jîjîie antonel din funcţia publică de subprefect al judeţului dâmboviţa în funcţia publică de prefect al judeţului dâmboviţa.  prim-ministru   dacian julien ...

 HOTĂRÂRE nr. 83 din 18 februarie 2016 privind exercitarea, cu caracter temporar, a funcţiei publice de prefect al judeţului Bistriţa-Năsăud de către domnul Frenţ Ovidiu-Victor EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 129 din 18 februarie 2016

Având în vedere prevederile art. 19 alin. (1) lit. a) şi ale art. 92 alin. (1^1) din legea nr. 188/1999 privind statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicdomnul frenţ ovidiu-victor exercită, cu caracter temporar, în condiţiile legii, funcţia publică de prefect al judeţului bistriţa-năsăud. prim-ministru  dacian julien cioloŞcontrasemnează:-------------- ministrul afacerilor interne,   petre tobăbucureşti, 18 februarie 2016.nr. 83. -----

 HOTĂRÂRE nr. 90 din 18 februarie 2016 privind aplicarea mobilităţii pentru domnul Bud Radu din funcţia publică de inspector guvernamental în funcţia publică de prefect al judeţului Satu Mare EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 129 din 18 februarie 2016

Având în vedere prevederile art. 19 alin. (1) lit. a) din legea nr. 188/1999 privind statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 33 alin. (1) lit. c) din hotărârea guvernului nr. 341/2007 privind intrarea în categoria înalţilor funcţionari publici, managementul carierei şi mobilitatea înalţilor funcţionari publici, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicla data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se dispune aplicarea mobilităţii pentru domnul bud radu din funcţia publică de inspector guvernamental în funcţia publică de prefect al judeţului satu mare.  prim-ministru   dacian julien cioloŞ contrasemnează: ---------------   ministrul ...

Monitorul Oficial 127 din 18 Februarie 2016 (M. Of. 127/2016)

 HOTĂRÂRE nr. 13 din 15 februarie 2016 privind propunerea de Directivă a Parlamentului European şi a Consiliului privind combaterea terorismului şi de înlocuire a Deciziei-cadru 2002/475/JAI a Consiliului privind combaterea terorismului COM (2015) 625 final EMITENT: SENATUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 127 din 18 februarie 2016

În temeiul dispoziţiilor art. 67, art. 148 alin. (2) şi (3) din constituţia româniei, republicată, şi ale protocolului (nr. 2) anexat tratatului de la lisabona de modificare a tratatului privind uniunea europeană şi a tratatului de instituire a comunităţii europene, semnat la lisabona la 13 decembrie 2007, ratificat prin legea nr. 13/2008,având în vedere raportul comun al comisiei pentru afaceri europene nr. lxii/97 din 11 februarie 2016 şi al comisiei pentru constituţionalitate, libertăţi civile şi monitorizare a executării hotărârilor curţii europene a drepturilor omului nr. xlviii/302/2016,senatul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1 românia susţine obiectivele propunerii de directivă şi consideră necesară ...

 HOTĂRÂRE nr. 2 din 8 februarie 2016 privind aprobarea Programului de pregătire profesională continuă aferent anului 2016 EMITENT: CAMERA CONSULTANŢILOR FISCALI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 127 din 18 februarie 2016

În baza prevederilor art. 11 lit. f) din ordonanţa guvernului nr. 71/2001 privind organizarea şi exercitarea activităţii de consultanţă fiscală, aprobată cu modificări prin legea nr. 198/2002, cu modificările şi completările ulterioare,având în vedere prevederile art. 6 alin. (1) din normele privind pregătirea profesională continuă a consultanţilor fiscali, aprobate prin hotărârea camerei consultanţilor fiscali nr. 7/2007, cu modificările ulterioare,consiliul superior al camerei consultanţilor fiscali, întrunit în şedinţa din 20 ianuarie 2016, hotărăşte:art. 1se aprobă programul de pregătire profesională continuă aferent anului 2016, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.art. 2direcţia de învăţământ va duce la îndeplinire prevederile ...

Monitorul Oficial 121 din 17 Februarie 2016 (M. Of. 121/2016)

 HOTĂRÂRE nr. 40 din 3 februarie 2016 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 69/2012 privind stabilirea încălcărilor cu caracter contravenţional ale prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.071/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 21 octombrie 2009 de stabilire a unor norme comune privind condiţiile care trebuie îndeplinite pentru exercitarea ocupaţiei de operator de transport rutier şi de abrogare a Directivei 96/26/CE a Consiliului, ale Regulamentului (CE) nr. 1.072/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 21 octombrie 2009 privind normele comune pentru accesul la piaţa transportului rutier internaţional de mărfuri, ale Regulamentului (CE) nr. 1.073/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 21 octombrie 2009 privind normele comune pentru accesul la piaţa internaţională a serviciilor de transport cu autocarul şi autobuzul şi de modificare a Regulamentului (CE) nr. 561/2006 şi ale Ordonanţei Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere şi ale normelor de aplicare a acesteia, precum şi a sancţiunilor contravenţionale şi a altor măsuri aferente aplicabile în cazul constatării încălcărilor EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 121 din 17 februarie 2016

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. i hotărârea guvernului nr. 69/2012 privind stabilirea încălcărilor cu caracter contravenţional ale prevederilor regulamentului (ce) nr. 1.071/2009 al parlamentului european şi al consiliului din 21 octombrie 2009 de stabilire a unor norme comune privind condiţiile care trebuie îndeplinite pentru exercitarea ocupaţiei de operator de transport rutier şi de abrogare a directivei 96/26/ce a consiliului, ale regulamentului (ce) nr. 1.072/2009 al parlamentului european şi al consiliului din 21 octombrie 2009 privind normele comune pentru accesul la piaţa transportului rutier internaţional de mărfuri, ale regulamentului (ce) nr. 1.073/2009 al parlamentului ...

Monitorul Oficial 122 din 17 Februarie 2016 (M. Of. 122/2016)

 HOTĂRÂRE nr. 68 din 10 februarie 2016 privind modificarea datelor de identificare a unui imobil aflat în domeniul public al statului şi transmiterea unei părţi din acesta din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Justiţiei în domeniul public al municipiului Gheorgheni, judeţul Harghita EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 122 din 17 februarie 2016

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 9 alin. (1) şi art. 20 din legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al art. 869 din legea nr. 287/2009 privind codul civil, republicată, cu modificările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă modificarea datelor de identificare a unui imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea ministerului justiţiei, înregistrat cu numărul m.f.p. 34991 în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, potrivit anexei nr. 1.art. 2se aprobă transmiterea unei părţi din imobilul prevăzut la art. 1, având ...

Monitorul Oficial 126 din 17 Februarie 2016 (M. Of. 126/2016)

 HOTĂRÂRE nr. 4 din 17 februarie 2016 privind respingerea cererii de încuviinţare a reţinerii domnului deputat Mădălin-Ştefan Voicu EMITENT: CAMERA DEPUTAŢILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 126 din 17 februarie 2016

Având în vedere solicitarea ministrului justiţiei, doamna raluca alexandra prună, referitoare la încuviinţarea reţinerii şi arestării preventive privind pe domnul deputat mădălin-Ştefan voicu, în dosarul nr. 7/p/2015 al parchetului de pe lângă Înalta curte de casaţie şi justiţie - direcţia naţională anticorupţie, transmisă camerei deputaţilor,în temeiul dispoziţiilor art. 72 alin. (2) din constituţia româniei, republicată, ale art. 24 din legea nr. 96/2006 privind statutul deputaţilor şi al senatorilor, republicată, şi ale art. 219 din regulamentul camerei deputaţilor, aprobat prin hotărârea camerei deputaţilor nr. 8/1994, republicat,având în vedere rezultatul votului exprimat de deputaţi în şedinţa camerei deputaţilor din 17 februarie 2016,camera ...

Monitorul Oficial 125 din 17 Februarie 2016 (M. Of. 125/2016)

 HOTĂRÂRE nr. 1 din 15 februarie 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice privind acordarea indemnizaţiei pentru limită de vârstă prevăzute de Legea nr. 96/2006 privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor, republicată EMITENT: BIROURILE PERMANENTE ALE CAMEREI DEPUTAŢILOR ŞI SENATULUI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 125 din 17 februarie 2016

În temeiul prevederilor art. iv din legea nr. 357/2015 pentru completarea legii nr. 96/2006 privind statutul deputaţilor şi al senatorilor, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 975 din 29 decembrie 2015,birourile permanente ale camerei deputaţilor şi senatului adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă normele metodologice privind acordarea indemnizaţiei pentru limită de vârstă prevăzute de legea nr. 96/2006 privind statutul deputaţilor şi al senatorilor, republicată, cuprinse în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.art. 2prevederile prezentei hotărâri se aplică începând cu data intrării în vigoare a legii nr. 357/2015 pentru completarea legii nr. 96/2006 privind statutul deputaţilor şi ...

 NORME METODOLOGICE din 15 februarie 2016 privind acordarea indemnizaţiei pentru limită de vârstă prevăzute de Legea nr. 96/2006 privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor, republicată EMITENT: BIROURILE PERMANENTE ALE CAMEREI DEPUTAŢILOR ŞI SENATULUI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 125 din 17 februarie 2016

Art. 1(1) indemnizaţia pentru limită de vârstă se acordă, la cerere, deputaţilor şi senatorilor care, începând cu anul 1990, au exercitat mandate de deputat şi/sau de senator, în condiţiile prevăzute de legea nr. 96/2006 privind statutul deputaţilor şi al senatorilor, republicată, denumită în continuare legea nr. 96/2006, respectiv de art. ii din legea nr. 357/2015 pentru completarea legii nr. 96/2006 privind statutul deputaţilor şi al senatorilor, dacă aceştia nu sunt realeşi pentru un nou mandat.(2) indemnizaţia pentru limită de vârstă se cuvine deputatului/senatorului care îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii:a) a împlinit vârsta standard de pensionare, prevăzută, după caz, în anexele nr. ...

Monitorul Oficial 126 din 17 Februarie 2016 (M. Of. 126/2016)

 HOTĂRÂRE nr. 5 din 17 februarie 2016 privind respingerea cererii de încuviinţare a arestării preventive a domnului deputat Mădălin-Ştefan Voicu EMITENT: CAMERA DEPUTAŢILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 126 din 17 februarie 2016

Având în vedere solicitarea ministrului justiţiei, doamna raluca alexandra prună, referitoare la încuviinţarea reţinerii şi arestării preventive privind pe domnul deputat mădălin-Ştefan voicu, în dosarul nr. 7/p/2015 al parchetului de pe lângă Înalta curte de casaţie şi justiţie - direcţia naţională anticorupţie, transmisă camerei deputaţilor,în temeiul dispoziţiilor art. 72 alin. (2) din constituţia româniei, republicată, ale art. 24 din legea nr. 96/2006 privind statutul deputaţilor şi al senatorilor, republicată, şi ale art. 219 din regulamentul camerei deputaţilor, aprobat prin hotărârea camerei deputaţilor nr. 8/1994, republicat,având în vedere rezultatul votului exprimat de deputaţi în şedinţa camerei deputaţilor din 17 februarie 2016,camera ...

 HOTĂRÂRE nr. 6 din 17 februarie 2016 privind încuviinţarea reţinerii domnului deputat Nicolae Păun EMITENT: CAMERA DEPUTAŢILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 126 din 17 februarie 2016

Având în vedere solicitarea ministrului justiţiei, doamna raluca alexandra prună, referitoare la încuviinţarea reţinerii şi arestării preventive privind pe domnul deputat nicolae păun, în dosarul nr. 7/p/2015 al parchetului de pe lângă Înalta curte de casaţie şi justiţie - direcţia naţională anticorupţie, transmisă camerei deputaţilor,în temeiul dispoziţiilor art. 72 alin. (2) din constituţia româniei, republicată, ale art. 24 din legea nr. 96/2006 privind statutul deputaţilor şi al senatorilor, republicată, şi ale art. 219 din regulamentul camerei deputaţilor, aprobat prin hotărârea camerei deputaţilor nr. 8/1994, republicat,camera deputaţilor adoptă prezenta hotărâre.articol uniccamera deputaţilor încuviinţează reţinerea domnului deputat nicolae păun în dosarul nr. ...

Monitorul Oficial 117 din 16 Februarie 2016 (M. Of. 117/2016)

 HOTĂRÂRE nr. 65 din 10 februarie 2016 privind trecerea unei construcţii, aflate în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Unitatea Militară 0756 Ploieşti, din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcţiune, casării şi valorificării, şi pentru actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 117 din 16 februarie 2016

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 10 alin. (2) şi art. 20 din legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare,având în vedere prevederile art. 2 din ordonanţa guvernului nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcţiune, casare şi valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale, aprobată prin legea nr. 246/2001,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă trecerea unei construcţii, aflate în administrarea ministerului afacerilor interne - unitatea militară 0756 ploieşti, din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, având datele de ...

 HOTĂRÂRE nr. 61 din 10 februarie 2016 privind trecerea unor construcţii, aflate în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - U.M. 0596 Bucureşti, din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcţiune şi casării, şi pentru actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 117 din 16 februarie 2016

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 10 alin. (2) şi art. 20 din legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 2 din ordonanţa guvernului nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcţiune, casare şi valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale, aprobată prin legea nr. 246/2001,având în vedere prevederile art. 2 alin. (1) şi (2) din hotărârea guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se ...

Monitorul Oficial 119 din 16 Februarie 2016 (M. Of. 119/2016)

 CIRCULARĂ nr. 3 din 2 februarie 2016 privind lansarea în circuitul numismatic a unei monede din argint dedicate împlinirii a 150 de ani de la debutul lui Mihai Eminescu în revista "Familia" EMITENT: BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 119 din 16 februarie 2016

Art. 1În conformitate cu prevederile legii nr. 312/2004 privind statutul băncii naţionale a româniei, începând cu data de 8 februarie 2016, banca naţională a româniei va lansa în circuitul numismatic o monedă din argint dedicată împlinirii a 150 de ani de la debutul lui mihai eminescu în revista "familia".art. 2caracteristicile monedei sunt următoarele:valoare nominală 10 leimetal arginttitlu 999 (la mie)formă ...

Monitorul Oficial 120 din 16 Februarie 2016 (M. Of. 120/2016)

 HOTĂRÂRE nr. 1 din 15 februarie 2016 privind participarea Armatei României, în anul 2016, exclusiv pe teritoriul Republicii Irak, la activităţi de instruire a forţelor de securitate irakiene în cadrul Coaliţiei Internaţionale anti-ISIL/Daesh, condusă de Statele Unite ale Americii EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 120 din 16 februarie 2016

Având în vedere solicitarea preşedintelui româniei, adresată celor două camere ale parlamentului, pentru a aproba participarea armatei româniei, în anul 2016, exclusiv pe teritoriul republicii irak, la activităţi de instruire a forţelor de securitate irakiene, în cadrul coaliţiei internaţionale anti - isil/daesh, condusă de statele unite ale americii,în temeiul prevederilor art. 7 alin. (2) din legea nr. 121/2011 privind participarea forţelor armate la misiuni şi operaţii în afara teritoriului statului român şi ale art. 13 pct. 30 din regulamentul activităţilor comune ale camerei deputaţilor şi senatului, aprobat prin hotărârea parlamentului româniei nr. 4/1992, republicat,parlamentul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă ...

Monitorul Oficial 119 din 16 Februarie 2016 (M. Of. 119/2016)

 HOTĂRÂRE nr. 63 din 10 februarie 2016 pentru aprobarea Amendamentului nr. 1 convenit prin schimbul de scrisori între Guvernul României şi Banca Europeană de Investiţii semnate la Bucureşti la 9 decembrie 2014 şi 3 august 2015 şi la Luxemburg la 22 iulie 2015, la Contractul de finanţare dintre România şi Banca Europeană de Investiţii aferent Proiectului de modernizare a metroului din Bucureşti - etapa a IV-a, Magistrala 5 Drumul Taberei-Pantelimon, tronsonul Drumul Taberei-Universitate, semnat la Bucureşti la 12 noiembrie 2009 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 119 din 16 februarie 2016

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 6 alin. (2) din legea nr. 133/2010 pentru aprobarea contractului de finanţare dintre românia şi banca europeană de investiţii aferent proiectului de modernizare a metroului din bucureşti - etapa a iv-a, magistrala 5 drumul taberei-pantelimon, tronsonul drumul taberei-universitate, semnat la bucureşti la 12 noiembrie 2009, cu modificările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicse aprobă amendamentul nr. 1 convenit prin schimbul de scrisori*) între guvernul româniei şi banca europeană de investiţii semnate la bucureşti la 9 decembrie 2014 şi 3 august 2015 şi la luxemburg la 22 iulie 2015, la ...

 HOTĂRÂRE nr. 64 din 10 februarie 2016 pentru aprobarea amendamentului convenit prin schimbul de scrisori semnate la Bucureşti la 27 august 2015 şi la Paris la 7 septembrie 2015 între Guvernul României şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, la Acordul-cadru de împrumut F/P 1556 (2006) dintre România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, semnat la Bucureşti la 23 august 2007 şi la Paris la 30 august 2007 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 119 din 16 februarie 2016

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 5 alin. (2) din hotărârea guvernului nr. 89/2008 pentru aprobarea acordului-cadru de împrumut f/p 1556 (2006) dintre guvernul româniei şi banca de dezvoltare a consiliului europei, semnat la bucureşti la 23 august 2007 şi la paris la 30 august 2007, cu modificările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicse aprobă amendamentul convenit prin schimbul de scrisori*) semnate la bucureşti la 27 august 2015 şi la paris la 7 septembrie 2015 între guvernul româniei prin ministerul finanţelor publice şi banca de dezvoltare a consiliului europei, la acordul-cadru de împrumut f/p 1556 ...

Monitorul Oficial 120 din 16 Februarie 2016 (M. Of. 120/2016)

 LISTA din 2016 cuprinzând asociaţiile şi fundaţiile române, cu personalitate juridică, din municipiul Reghin cărora li s-au acordat subvenţii de la bugetul local în anul 2016, în conformitate cu prevederile Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială EMITENT: CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI REGHIN PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 120 din 16 februarie 2016

JudeŢul mureŞmunicipiul reghinconsiliul local*font 8* ┌────┬────────────────────────────────────┬───────────┬───────────────────────────────┬──────────┐ │nr. │ denumirea asociaţiei/fundaţiei │numărul de │ unitatea de asistenţă socială │cuantumul │ │crt.│ │beneficiari│pentru care se acordă subvenţia│subvenţiei│ │ │ ...

Monitorul Oficial 118 din 16 Februarie 2016 (M. Of. 118/2016)

 HOTĂRÂRE nr. 78 din 21 decembrie 2015 privind aprobarea Listei cuprinzând auditorii financiari care au fost autorizaţi în alte state membre ale Uniunii Europene sau aparţinând Spaţiului Economic European ori Confederaţiei Elveţiei EMITENT: CAMERA AUDITORILOR FINANCIARI DIN ROMANIA PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 118 din 16 februarie 2016

Având în vedere prevederile:- art. 6 alin. (3) şi ale art. 12 din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 75/1999 privind activitatea de audit financiar, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;- art. 15 alin. (1) şi (3) şi art. 38 din regulamentul de organizare şi funcţionare a camerei auditorilor financiari din românia, aprobat prin hotărârea guvernului nr. 433/2011;- hotărârea consiliului camerei auditorilor financiari din românia nr. 164/2010 pentru adoptarea normelor privind aprobarea auditorilor financiari şi a firmelor de audit din alte state membre ale uniunii europene sau aparţinând spaţiului economic european ori confederaţiei elveţiei şi din terţe ţări, cu modificările ...

 HOTĂRÂRE nr. 82 din 30 decembrie 2015 privind adoptarea Standardelor internaţionale de control al calităţii, audit, revizuire, alte servicii de asigurare şi servicii conexe, emise de Federaţia Internaţională a Contabililor (IFAC) - ediţia 2014, traduse şi revizuite EMITENT: CAMERA AUDITORILOR FINANCIARI DIN ROMANIA PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 118 din 16 februarie 2016

În temeiul prevederilor:- art. 5 alin. (3) lit. c) şi art. 6 alin. (3) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 75/1999 privind activitatea de audit financiar, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;- art. 15 alin. (3) şi (4) din regulamentul de organizare şi funcţionare a camerei auditorilor financiari din românia, aprobat prin hotărârea guvernului nr. 433/2011;- hotărârii consiliului camerei auditorilor financiari din românia nr. 22/2015 privind aprobarea procedurilor camerei auditorilor financiari din românia de traducere a standardelor publicate de către federaţia internaţională a contabililor;- hotărârii consiliului camerei auditorilor financiari din românia nr. 51/2015 privind modalitatea de adoptare a hotărârilor ...

 HOTĂRÂRE nr. 10 din 8 februarie 2016 privind Propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind asigurarea portabilităţii transfrontaliere a serviciilor de conţinut online în cadrul pieţei interne COM (2015) 627 final EMITENT: SENATUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 118 din 16 februarie 2016

În temeiul dispoziţiilor art. 67, art. 148 alin. (2) şi (3) din constituţia româniei, republicată, şi al protocolului (nr. 2) anexat tratatului de la lisabona de modificare a tratatului privind uniunea europeană şi a tratatului de instituire a comunităţii europene, semnat la lisabona la 13 decembrie 2007, ratificat prin legea nr. 13/2008,având în vedere raportul comisiei pentru afaceri europene nr. lxii/02.02.2016,senatul adoptă prezenta hotărâre.art. 1se constată:i. prezenta propunere de regulament respectă principiile subsidiarităţii şi proporţionalităţii.ii. se notează:a) impactul redus asupra dreptului de autor, în calitate de drept de proprietate, sau asupra libertăţii de a desfăşura o activitate comercială, astfel cum ...

Monitorul Oficial 113 din 15 Februarie 2016 (M. Of. 113/2016)

 HOTĂRÂRE nr. 60 din 10 februarie 2016 pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 416/2014 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării ”Secţiunea 3A, subsecţiunea 3A1 şi 3A2 de la km 0+000 la km 8+700 pe teritoriul localităţilor Gilău şi Garbău din judeţul Cluj” din cadrul obiectivului de investiţie ”Autostrada Braşov-Târgu Mureş-Cluj-Oradea”, precum şi suplimentarea sumei prevăzute ca justă despăgubire, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 416/2014 EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 113 din 15 februarie 2016

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 5 alin. (1), art. 8 alin. (3), art. 11 alin. (6), art. 31 şi 32 din legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local, cu modificările şi completările ulterioare, şi având în vedere dispoziţiile hotărârii guvernului nr. 1.363/2003 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii "autostrada braşov-târgu mureş-cluj-oradea",guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. ihotărârea guvernului nr. 416/2014 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării "secţiunea 3a, subsecţiunea 3a1 şi 3a2 de la km ...

Monitorul Oficial 115 din 15 Februarie 2016 (M. Of. 115/2016)

 HOTĂRÂRE nr. 66 din 10 februarie 2016 privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 115 din 15 februarie 2016

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. ihotărârea guvernului nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 625 din 20 iulie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. la articolul 11, alineatul (7) se abrogă.2. la articolul 11^1, alineatele (1) şi (4) se ...

Monitorul Oficial 113 din 15 Februarie 2016 (M. Of. 113/2016)

 HOTĂRÂRE nr. 62 din 10 februarie 2016 pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 1.486/2005 privind asigurarea pazei şi protecţiei obiectivelor, bunurilor şi valorilor cu efective de jandarmi EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 113 din 15 februarie 2016

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. ila anexa nr. 2 punctul ii din hotărârea guvernului nr. 1.486/2005 privind asigurarea pazei şi protecţiei obiectivelor, bunurilor şi valorilor cu efective de jandarmi, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 25 din 11 ianuarie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, poziţia 1 se modifică şi va avea următorul cuprins:"1. banca naţională a româniei - sediul central (inclusiv arhivele băncii naţionale a româniei, centrul de pregătire şi perfecţionare activităţi sociale bucureşti, sucursala regională bucureşti, imprimeria băncii naţionale a româniei, institutul bancar român, regia autonomă ...

Monitorul Oficial 112 din 12 Februarie 2016 (M. Of. 112/2016)

 HOTĂRÂRE nr. 57 din 10 februarie 2016 pentru completarea art. 10 din Hotărârea Guvernului nr. 1.174/2014 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru reducerea accizei la motorina utilizată în agricultură EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 112 din 12 februarie 2016

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicdupă alineatul (2) al articolului 10 din hotărârea guvernului nr. 1.174/2014 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru reducerea accizei la motorina utilizată în agricultură, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 965 din 30 decembrie 2014, cu modificările şi completările ulterioare, se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:"(3) suma alocată pentru plata ajutorului de stat în anul 2016 este de 338.819,00 mii lei şi se asigură de la bugetul de stat, în limita prevederilor bugetare aprobate ministerului agriculturii şi dezvoltării ...

 INSTRUCŢIUNI nr. 1 din 10 februarie 2016 privind organizarea şi desfăşurarea referendumului local pentru demiterea primarului comunei Pungeşti, judeţul Vaslui EMITENT: AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 112 din 12 februarie 2016

Având în vedere solicitarea instituţiei prefectului judeţul vaslui cu nr. 1.386 din 27 ianuarie 2016, înregistrată la autoritatea electorală permanentă cu nr. 1.189 din 27 ianuarie 2016, privind transmiterea programului calendaristic şi a măsurilor care trebuie luate pentru desfăşurarea în bune condiţii a referendumului local pentru demiterea primarului comunei pungeşti, judeţul vaslui,văzând decizia civilă nr. 1.233 din 15 decembrie 2015, pronunţată de curtea de apel braşov - secţia contencios administrativ şi fiscal în dosarul nr. 5.687/62/2014 prin care prefectul judeţului vaslui a fost obligat să organizeze un referendum local pentru demiterea primarului comunei pungeşti, judeţul vaslui,luând în considerare prevederile art. ...

 HOTĂRÂRE nr. 58 din 10 februarie 2016 pentru aprobarea modului de repartizare şi de utilizare a sumelor prevăzute la lit. a) şi b) din anexa nr. 3/13/02a la bugetul Secretariatului General al Guvernului, aprobat prin Legea bugetului de stat pe anul 2016 nr. 339/2015 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 112 din 12 februarie 2016

În temeiul prevederilor art. 108 din constituţia româniei, republicată, ale art. xiii alin. (1) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 114/2009 privind unele măsuri financiar-bugetare, aprobată prin legea nr. 240/2011,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1 (1) se aprobă modul de repartizare şi de utilizare a sumelor prevăzute la lit. a) şi b) din anexa nr. 3/13/02a la bugetul secretariatului general al guvernului, aprobat prin legea bugetului de stat pe anul 2016 nr. 339/2015, care se alocă departamentului pentru relaţii interetnice.(2) suma de 109.401 mii lei se repartizează şi se utilizează potrivit destinaţiilor prevăzute în anexele nr. 1 şi 2, ...

Monitorul Oficial 111 din 12 Februarie 2016 (M. Of. 111/2016)

 HOTĂRÂRE nr. 3 din 10 februarie 2016 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului superior al Camerei Consultanţilor Fiscali nr. 10/2015 privind aprobarea cotizaţiilor, a termenelor de plată şi a obligaţiilor declarative pentru membrii Camerei Consultanţilor Fiscali în anul 2016 EMITENT: CAMERA CONSULTANŢILOR FISCALI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 111 din 12 februarie 2016

În temeiul prevederilor art. 36 alin. (1) lit. h) din regulamentul de organizare şi funcţionare al camerei consultanţilor fiscali, aprobat prin hotărârea consiliului superior al camerei consultanţilor fiscali nr. 6/2012, cu modificările ulterioare,consiliul superior al camerei consultanţilor fiscali hotărăşte:art. ihotărârea consiliului superior al camerei consultanţilor fiscali nr. 10/2015 privind aprobarea cotizaţiilor, a termenelor de plată şi a obligaţiilor declarative pentru membrii camerei consultanţilor fiscali în anul 2016, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 1 din 4 ianuarie 2016, se modifică şi se completează după cum urmează:1. articolul 4 se modifică şi va avea următorul cuprins:"art. 4. - ...

Monitorul Oficial 112 din 12 Februarie 2016 (M. Of. 112/2016)

 HOTĂRÂRE nr. 8 din 10 februarie 2016 pentru aprobarea modelelor cererilor de înscriere în Registrul electoral EMITENT: AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 112 din 12 februarie 2016

Având în vedere dispoziţiile art. 42 alin. (1) şi (2) şi art. 120 din legea nr. 208/2015 privind alegerea senatului şi a camerei deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea autorităţii electorale permanente, cu modificările şi completările ulterioare,văzând dispoziţiile art. 18 alin. (1) din legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea legii nr. 393/2004 privind statutul aleşilor locali,ţinând cont de prevederile art. 4 din legea nr. 288/2015 privind votul prin corespondenţă, precum şi modificarea şi completarea legii nr. 208/2015 privind alegerea senatului şi a ...

 HOTĂRÂRE nr. 59 din 10 februarie 2016 privind reglementarea regimului juridic al unui imobil aflat în domeniul public al statului şi pentru completarea unor acte normative EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 112 din 12 februarie 2016

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 20 alin. (1) din legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 867 alin. (1), art. 868 alin. (1) şi art. 869 din legea nr. 287/2009 privind codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, precum şi al art. ii alin. (4) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 24/2013 pentru modificarea ordonanţei guvernului nr. 19/2002 privind unele măsuri pentru constituirea şi utilizarea fondului locativ de protocol, proprietate publică a statului, şi pentru vânzarea unor imobile, proprietate privată a statului, aflate în administrarea regiei autonome "administraţia patrimoniului protocolului de stat", aprobată ...

Monitorul Oficial 109 din 11 Februarie 2016 (M. Of. 109/2016)

 HOTĂRÂRE nr. 51 din 10 februarie 2016 privind stabilirea datei alegerilor locale din anul 2016 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 109 din 11 februarie 2016

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, precum şi al art. 10 alin. (1) din legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea legii nr. 393/2004 privind statutul aleşilor locali,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1data desfăşurării alegerilor pentru autorităţile administraţiei publice locale se stabileşte în ziua de duminică, 5 iunie 2016, pentru:a) consiliile locale ale comunelor, ale oraşelor, ale municipiilor şi ale sectoarelor municipiului bucureşti, precum şi pentru primari;b) consiliul general al municipiului bucureşti, precum şi pentru primarul general al municipiului bucureşti;c) consiliile judeţene.art. ...

Monitorul Oficial 106 din 11 Februarie 2016 (M. Of. 106/2016)

 INSTRUCŢIUNI din 22 ianuarie 2016 de aplicare a scutirii de taxă pe valoarea adăugată pentru operaţiunile prevăzute la art. 294 alin. (1) lit. a)-i), art. 294 alin. (2) şi art. 296 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 106 din 11 februarie 2016

Art. 1 (1) prin prezentele instrucţiuni se reglementează modul de justificare a scutirii de taxă pe valoarea adăugată cu drept de deducere pentru operaţiunile prevăzute la art. 294 alin. (1) lit. a)-i), art. 294 alin. (2) şi art. 296 din codul fiscal.(2) justificarea scutirilor prevăzute la art. 294 alin. (1) lit. a)-i), art. 294 alin. (2) şi art. 296 din codul fiscal se face de către persoana impozabilă care poate avea calitatea de furnizor/prestator sau, după caz, de beneficiar. scutirea de taxă pe valoarea adăugată se aplică numai în situaţia în care locul operaţiunii se consideră a fi în românia, ...

Monitorul Oficial 109 din 11 Februarie 2016 (M. Of. 109/2016)

 HOTĂRÂRE nr. 53 din 10 februarie 2016 privind stabilirea cheltuielilor necesare pregătirii şi desfăşurării în bune condiţii a alegerilor locale din anul 2016 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 109 din 11 februarie 2016

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 112 alin. (3) şi al art. 126 alin. (1) din legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea legii nr. 393/2004 privind statutul aleşilor locali, precum şi al art. 7 alin. (11) din ordonanţa guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile administraţiei publice şi instituţiile publice, aprobată cu modificări prin legea nr. 247/2002, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1(1) se aprobă bugetul şi cheltuielile necesare pentru pregătirea, ...

 HOTĂRÂRE nr. 54 din 10 februarie 2016 privind stabilirea măsurilor tehnice necesare bunei organizări şi desfăşurări a alegerilor locale din anul 2016 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 109 din 11 februarie 2016

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, precum şi al art. 126 alin. (1) din legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea legii nr. 393/2004 privind statutul aleşilor locali,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1(1) pentru coordonarea şi urmărirea îndeplinirii sarcinilor prevăzute de legislaţia în vigoare privind alegerile locale, care revin ministerelor şi celorlalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, precum şi instituţiilor prefectului, se constituie comisia tehnică centrală pentru coordonarea activităţilor de organizare a alegerilor locale, fără personalitate juridică, în componenţa prevăzută ...

 HOTĂRÂRE nr. 55 din 10 februarie 2016 pentru aprobarea modelelor şi a condiţiilor de tipărire ale buletinelor de vot care sunt folosite la alegerile locale din anul 2016 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 109 din 11 februarie 2016

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, precum şi al art. 57 din legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea legii nr. 393/2004 privind statutul aleşilor locali,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1(1) se aprobă modelul şi condiţiile de tipărire ale buletinului de vot care este folosit la alegerea consiliilor locale din anul 2016, prevăzut în anexa nr. 1.(2) se aprobă modelul şi condiţiile de tipărire ale buletinului de vot care este folosit la alegerea primarilor şi a primarului general al municipiului bucureşti din ...

 HOTĂRÂRE nr. 56 din 10 februarie 2016 privind numerotarea circumscripţiilor electorale judeţene şi a circumscripţiei electorale a municipiului Bucureşti pentru alegerile locale EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 109 din 11 februarie 2016

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, precum şi al art. 11 alin. (2) din legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea legii nr. 393/2004 privind statutul aleşilor locali,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicse aprobă numerotarea circumscripţiilor electorale judeţene şi a circumscripţiei electorale a municipiului bucureşti pentru alegerile locale, potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. prim-ministru  dacian julien cioloŞcontrasemnează: -------------- ministrul afacerilor interne,   petre tobăpreşedintele autorităţii electorale permanente,ana maria pătrubucureşti, 10 februarie 2016.nr. 56.anexĂ   numerotarea circumscripţiilor electorale judeţene   şi a circumscripţiei electorale a municipiului bucureşti pentru alegerile locale┌────┬────────────────────────────────────┬──────────────────────────────┐│nr. │ ...

 HOTĂRÂRE nr. 52 din 10 februarie 2016 pentru aprobarea calendarului acţiunilor din cuprinsul perioadei electorale a alegerilor locale din anul 2016 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 109 din 11 februarie 2016

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, precum şi al art. 126 alin. (1) din legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea legii nr. 393/2004 privind statutul aleşilor locali,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă calendarul acţiunilor din cuprinsul perioadei electorale a alegerilor locale din anul 2016, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.art. 2prezenta hotărâre intră în vigoare la data de 22 martie 2016.  prim-ministru dacian julien cioloŞcontrasemnează:   -----------------  ministrul afacerilor interne,   petre tobă preşedintele autorităţii electorale permanente,  ana maria pătrubucureşti, 10 februarie 2016.nr. 52.anexĂ  calendarul   acţiunilor din ...

Monitorul Oficial 15 din 11 Februarie 2016 (M. Of. 15/2016)

 CONTRACT DE MUNCĂ nr. 1 din 22 decembrie 2015 la nivelul grupului de unităţi din sectorul de activitate construcţii de maşini şi construcţii metalice pe anii 2016-2017 EMITENT: MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VÂRSTNICE - DIRECŢIA DIALOG SOCIAL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL, PARTEA a V-a, nr. 1 din 11 februarie 2016

Înregistrat la m.m.f.p.s.p.v.-d.d.s. sub nr. 1.946 din data de 20.01.2016În temeiul legii nr. 62/2011, republicată, se încheie prezentul contract colectiv de muncă unic între salariaţii şi angajatorii din industria construcţiilor de maşini şi construcţii metalice.salariaţii/angajaţii sunt reprezentaţi prin:1. federaţia sindicatelor din construcţii de maşini Înfrăţirea - (f.s.c.m. ÎnfrĂŢirea);2. federaţia sindicală a lucrătorilor din industria metal (f.s.l.i. metal).angajatorii sunt reprezentaţi prin federaţia patronală din industria construcţiilor de maşini (fepa-cm).preambulprevederile prezentului contract colectiv de muncă la nivel de grup de unităţi din sectorul de activitate construcţii de maşini se aplică la unităţile care au ca obiect principal de activitate producţia de construcţii ...

Monitorul Oficial 108 din 11 Februarie 2016 (M. Of. 108/2016)

 NORME din 4 februarie 2016 privind autorizarea unităţilor de distribuţie angro de medicamente de uz uman, certificarea de bună practică de distribuţie şi înregistrarea brokerilor de medicamente de uz uman EMITENT: Ministerul Sănătăţii PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 108 din 11 februarie 2016

──────────aprobate prin ordinul nr. 131 din 4 februarie 2016, publicat în monitorul oficial nr. 108 din 11 februarie 2016.──────────cap. idefiniţiiart. 1În sensul prezentelor norme, termenii şi noţiunile folosite au următoarele semnificaţii:a) broker - persoana juridică stabilită în spaţiul economic european (see) care desfăşoară activităţi conexe vânzării sau achiziţionării de medicamente de uz uman, cu excepţia distribuţiei angro, care nu includ manipularea fizică şi constau în negocierea independentă şi în numele unei alte persoane juridice ori fizice;b) distribuitor angro de medicamente de uz uman - persoana juridică stabilită în see care desfăşoară, în conformitate cu dispoziţiile legale, activităţi de procurare, deţinere, ...

Monitorul Oficial 105 din 10 Februarie 2016 (M. Of. 105/2016)

 NORMĂ din 2 februarie 2016 de aplicare în Ministerul Apărării Naţionale a prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 27/2014 privind finanţarea instituţiilor de învăţământ superior militar, de informaţii, de ordine publică şi de securitate naţională EMITENT: MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 105 din 10 februarie 2016

Cap. idispoziţii generaleart. 1În ministerul apărării naţionale, finanţarea cheltuielilor instituţiilor de învăţământ superior militar se realizează potrivit prevederilor ordonanţei guvernului nr. 27/2014 privind finanţarea instituţiilor de învăţământ superior militar, de informaţii, de ordine publică şi de securitate naţională, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 142/2015, denumită în continuare ordonanţă, cu particularităţile detaliate în prezentele norme, determinate de specificul apartenenţei la organismul militar, precum şi cu respectarea principiilor de finanţare integrală din venituri proprii a instituţiilor de învăţământ superior, reglementate prin dispoziţiile actelor normative din domeniul educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice.art. 2(1) sistemul de finanţare a instituţiilor de învăţământ ...

 PROCEDURĂ din 28 ianuarie 2016 de emitere a tichetelor sociale pentru grădiniţă prevăzută de Legea nr. 248/2015 privind stimularea participării în învăţământul preşcolar a copiilor provenind din familii defavorizate EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 105 din 10 februarie 2016

Art. 1contractul pentru achiziţionarea tichetelor sociale pentru grădiniţă, încheiat între unităţile/subdiviziunile administrativ-teritoriale şi unităţile emitente, va cuprinde cel puţin următoarele clauze:a) necesarul estimat anual de tichete sociale pentru grădiniţă;b) preţul imprimatului reprezentând tichetul social pentru grădiniţă, al livrării acestuia, precum şi alte costuri generate de achiziţia tichetelor sociale pentru grădiniţă;c) condiţiile în care tichetele sociale pentru grădiniţă neutilizate de către titulari se restituie unităţii emitente de către unităţile/subdiviziunile administrativ-teritoriale;d) informaţii cu privire la operatorii economici care comercializează produsele prevăzute de legea nr. 248/2015 privind stimularea participării în învăţământul preşcolar a copiilor provenind din familii defavorizate la care reprezentantul familiei, respectiv ...

Monitorul Oficial 104 din 10 Februarie 2016 (M. Of. 104/2016)

 HOTĂRÂRE nr. 6 din 8 februarie 2016 privind vacantarea unui mandat de senator EMITENT: SENATUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 104 din 10 februarie 2016

Având în vedere demisia din calitatea de senator a domnului ionuţ elie zisu, ales în circumscripţia electorală nr. 3 argeş, colegiul uninominal nr. 4,în temeiul prevederilor art. 70 alin. (2) din constituţia româniei, republicată, ale art. 7 alin. (1) şi (3) din legea nr. 96/2006 privind statutul deputaţilor şi al senatorilor, republicată, precum şi ale art. 188 şi 194 din regulamentul senatului, aprobat prin hotărârea senatului nr. 28/2005, cu modificările şi completările ulterioare,senatul adoptă prezenta hotărâre.articol unicsenatul ia act de încetarea prin demisie a mandatului de senator al domnului ionuţ elie zisu, începând cu data de 8 februarie 2016, şi ...

 HOTĂRÂRE nr. 7 din 8 februarie 2016 cu privire la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European şi Consiliu - Un sistem de impozitare a întreprinderilor echitabil şi eficient în Uniunea Europeană - COM (2015) 302 final EMITENT: SENATUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 104 din 10 februarie 2016

În temeiul dispoziţiilor art. 67, art. 148 alin. (2) şi (3) din constituţia româniei, republicată, şi al protocolului (nr. 2) anexat tratatului de la lisabona de modificare a tratatului privind uniunea europeană şi a tratatului de instituire a comunităţii europene, semnat la lisabona la 13 decembrie 2007, ratificat prin legea nr. 13/2008,având în vedere raportul nr. 620/xlii din 23 decembrie 2015 al comisiei pentru afaceri europene,senatul adoptă prezenta hotărâre.art. 1 comisia pentru afaceri europene a fost sesizată, în cadrul procesului de examinare aplicat actelor normative europene cu caracter nelegislativ, cu comunicarea comisiei către parlamentul european şi consiliu - un sistem ...

 HOTĂRÂRE nr. 8 din 8 februarie 2016 cu privire la propunerea de Directivă a Consiliului de modificare a Directivei 2006/112/CE privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată, în ceea ce priveşte durata obligaţiei de respectare a cotei standard minime COM (2015) 646 final EMITENT: SENATUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 104 din 10 februarie 2016

În temeiul dispoziţiilor art. 67, art. 148 alin. (2) şi (3) din constituţia româniei, republicată, şi al protocolului (nr. 2) anexat tratatului de la lisabona de modificare a tratatului privind uniunea europeană şi a tratatului de instituire a comunităţii europene, semnat la lisabona la 13 decembrie 2007, ratificat prin legea nr. 13/2008,având în vedere raportul comisiei pentru afaceri europene nr. 38 din 3 februarie 2016,senatul adoptă prezenta hotărâre.art. 1 comisia pentru afaceri europene a fost sesizată cu raport la propunerea de directivă a consiliului de modificare a directivei 2006/112/ce privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată, în ceea ce ...

 HOTĂRÂRE nr. 9 din 8 februarie 2016 cu privire la propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 575/2013 în ceea ce priveşte derogările prevăzute pentru comercianţii de mărfuri COM (2015) 648 final EMITENT: SENATUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 104 din 10 februarie 2016

În temeiul dispoziţiilor art. 67, art. 148 alin. (2) şi (3) din constituţia româniei, republicată, şi al protocolului (nr. 2) anexat tratatului de la lisabona de modificare a tratatului privind uniunea europeană şi a tratatului de instituire a comunităţii europene, semnat la lisabona la 13 decembrie 2007, ratificat prin legea nr. 13/2008,având în vedere raportul comisiei pentru afaceri europene nr. 39 din 3 februarie 2016,senatul adoptă prezenta hotărâre.art. 1 comisia pentru afaceri europene a fost sesizată cu raport la propunerea de regulament al parlamentului european şi al consiliului de modificare a regulamentului (ue) nr. 575/2013 în ceea ce priveşte derogările ...

Monitorul Oficial 105 din 10 Februarie 2016 (M. Of. 105/2016)

 PROCEDURĂ din 1 februarie 2016 de emitere a tichetelor sociale pentru grădiniţă prevăzută de Legea nr. 248/2015 privind stimularea participării în învăţământul preşcolar a copiilor provenind din familii defavorizate EMITENT: MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VÂRSTNICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 105 din 10 februarie 2016

Art. 1contractul pentru achiziţionarea tichetelor sociale pentru grădiniţă, încheiat între unităţile/subdiviziunile administrativ-teritoriale şi unităţile emitente, va cuprinde cel puţin următoarele clauze:a) necesarul estimat anual de tichete sociale pentru grădiniţă;b) preţul imprimatului reprezentând tichetul social pentru grădiniţă, al livrării acestuia, precum şi alte costuri generate de achiziţia tichetelor sociale pentru grădiniţă;c) condiţiile în care tichetele sociale pentru grădiniţă neutilizate de către titulari se restituie unităţii emitente de către unităţile/subdiviziunile administrativ-teritoriale;d) informaţii cu privire la operatorii economici care comercializează produsele prevăzute de legea nr. 248/2015 privind stimularea participării în învăţământul preşcolar a copiilor provenind din familii defavorizate la care reprezentantul familiei, respectiv ...

Monitorul Oficial 103 din 10 Februarie 2016 (M. Of. 103/2016)

 HOTĂRÂRE nr. 42 din 3 februarie 2016 privind modificarea anexei nr. 8 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 103 din 10 februarie 2016

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 20 alin. (1) din legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, având în vedere prevederile art. 2^1 şi 2^2 din ordonanţa guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. ianexa nr. 8 la hotărârea guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 1.020 şi 1.020 bis din 21 decembrie 2006, ...

Monitorul Oficial 101 din 10 Februarie 2016 (M. Of. 101/2016)

 NORMĂ nr. 10 din 28 ianuarie 2016 privind competenţele Autorităţii de Supraveghere Financiară cu privire la măsurile de intervenţie timpurie, precum şi condiţiile necesare pentru aplicarea măsurilor de intervenţie timpurie EMITENT: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 101 din 10 februarie 2016

Având în vedere dispoziţiile art. 1 alin. (2), art. 2 alin. (1) lit. b) şi d), art. 3 alin. (1) lit. b), art. 6 alin. (2) şi art. 14 din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea autorităţii de supraveghere financiară, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 160 lit. a) şi b) din legea nr. 246/2015 privind redresarea şi rezoluţia asigurătorilor,în urma deliberărilor din şedinţa consiliului autorităţii de supraveghere financiară din data de 27 ianuarie 2016,autoritatea de supraveghere financiară emite prezenta normă.cap. idomeniu de ...

Monitorul Oficial 102 din 10 Februarie 2016 (M. Of. 102/2016)

 HOTĂRÂRE nr. 33 din 3 februarie 2016 privind modificarea datelor de identificare şi actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri aflate în domeniul public al statului şi în administrarea unor unităţi din subordinea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 102 din 10 februarie 2016

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 20 din legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 2^1 şi 2^2 din ordonanţa guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă modificarea denumirii, descrierii tehnice şi adresei, după caz, precum şi actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri aflate în domeniul public al statului şi în administrarea unor unităţi din subordinea ministerului agriculturii şi dezvoltării rurale, conform anexei nr. ...

Monitorul Oficial 102 bis din 10 Februarie 2016 (M. Of. 102 bis/2016)

 MANUAL DE PROCEDURĂ din 22 ianuarie 2016 privind achiziţiile publice de servicii de consiliere finanţate prin Măsura 2 "Servicii de consiliere, servicii de gestionare a fermei şi servicii de înlocuire în cadrul fermei", din cadrul Programului Naţional de Dezvoltare Rurală*) EMITENT: MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 102 bis din 10 februarie 2016

──────────*) aprobat de ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 117 din 22 ianuarie 2016, publicat în monitorul oficial, partea i nr. 102 din 10 februarie 2016──────────codul manual: m 2┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ manual de procedurĂ ││ privind achiziţiile publice de servicii de ...

Monitorul Oficial 96 din 09 Februarie 2016 (M. Of. 96/2016)

 INSTRUCŢIUNI din 22 ianuarie 2016 de aplicare a măsurilor de simplificare în domeniul taxei pe valoarea adăugată privind operaţiunile pluripartite din Uniunea Europeană, legate de lucrări asupra bunurilor mobile corporale EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 96 din 9 februarie 2016

Cazuri în care se aplică măsurile de simplificareart. 1primul caz: prezentare(1) o persoană impozabilă stabilită şi înregistrată în scopuri de tva în statul membru 2 şi denumită în continuare a sau contractor principal cumpără bunuri de la o altă persoană impozabilă din statul membru 1, denumită în continuare b.(2) a dispune expedierea bunurilor către altă persoană impozabilă din statul membru 1, denumită în continuare c, în vederea prelucrării. ambalajele, accesoriile pentru confecţii, părţile componente ale unui motor şi orice alte bunuri care nu suferă transformări în procesul de prelucrare realizat de c pot fi supuse măsurilor de simplificare dacă sunt ...

 INSTRUCŢIUNI din 22 ianuarie 2016 de aplicare a măsurilor de simplificare în domeniul taxei pe valoarea adăugată privind retururile de bunuri în spaţiul Uniunii Europene şi tratamentul fiscal al reparaţiilor efectuate în perioada de garanţie şi postgaranţie EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 96 din 9 februarie 2016

Cap. imăsuri de simplificare în domeniul tva privind retururile de bunuri în spaţiul uniunii europeneart. 1primul caz: prezentare(1) furnizorul a din statul membru 1 vinde bunurile către persoana impozabilă b din statul membru 2. bunurile se expediază din statul membru 1.(2) la sosirea bunurilor în statul membru 2, b refuză bunurile, iar acestea sunt returnate furnizorului.schemă:  s.m. 1 s.m. 2a ---------------- bunuri ----------------> b^ ...

Monitorul Oficial 98 din 09 Februarie 2016 (M. Of. 98/2016)

 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 2 din 3 februarie 2016 pentru suspendarea art. 96 alin. (1) lit. f) din Legea nr. 254/2013 privind executarea pedepselor şi a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 98 din 9 februarie 2016

Având în vedere că aplicarea dispoziţiilor art. 96 alin. (1) lit. f) din legea nr. 254/2013 privind executarea pedepselor şi a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal, prin care este acordat un beneficiu persoanelor condamnate care au elaborat lucrări ştiinţifice sau care au obţinut invenţii şi inovaţii brevetate, respectiv se reduce pedeapsa care este considerată ca executată pe baza muncii prestate sau a instruirii şcolare şi formării profesionale, în vederea acordării liberării condiţionate, a determinat împiedicarea şi denaturarea scopului şi spiritului reglementării execuţional penale,ţinând seama de creşterea, fără precedent, în special pe parcursul anilor ...

 HOTĂRÂRE nr. 37 din 3 februarie 2016 privind aprobarea obiectivului de investiţii "Amenajare râu Someş pe tronsonul Ulmeni-Apateu, judeţele Maramureş şi Satu Mare", precum şi a caracteristicilor principale şi a indicatorilor tehnico-economici aferenţi acestuia EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 98 din 9 februarie 2016

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 42 alin. (1) lit. a) din legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă caracteristicile principale şi indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiţii "amenajare râu someş pe tronsonul ulmeni - apateu, judeţele maramureş şi satu mare", prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.art. 2finanţarea obiectivului de investiţii prevăzut la art. 1 se realizează de la bugetul de stat prin bugetul ministerului mediului, apelor şi pădurilor, în limita sumelor aprobate anual cu această destinaţie, precum şi din alte ...

 HOTĂRÂRE nr. 41 din 3 februarie 2016 privind trecerea din domeniul privat al statului în domeniul public al statului, administrarea Ministerului Transporturilor şi în concesiunea Companiei Naţionale de Căi Ferate "C.F.R." - S.A. a unor mijloace fixe de pe raza de activitate a Sucursalei Regionala C.F. Galaţi EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 98 din 9 februarie 2016

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 8 alin. (1) din legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 863 lit. e) şi art. 867 alin. (1) din legea nr. 287/2009 privind codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, şi având în vedere prevederile art. 59 alin. (1)-(3) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică, aprobată cu modificări prin legea nr. 22/2007,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă trecerea din domeniul privat al statului în domeniul public al statului, administrarea ministerului transporturilor ...

Monitorul Oficial 96 din 09 Februarie 2016 (M. Of. 96/2016)

 HOTĂRÂRE nr. 38 din 3 februarie 2016 privind aprobarea Planului de activităţi pentru realizarea şi actualizarea Infrastructurii naţionale pentru informaţii spaţiale în România EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 96 din 9 februarie 2016

Având în vedere prevederile art. 17 alin. (1) lit. a) din ordonanţa guvernului nr. 4/2010 privind instituirea infrastructurii naţionale pentru informaţii spaţiale în românia, republicată,în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. iii din ordonanţa guvernului nr. 32/2013 pentru modificarea şi completarea ordonanţei guvernului nr. 4/2010 privind instituirea infrastructurii naţionale pentru informaţii spaţiale în românia, aprobată prin legea nr. 15/2014,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1 se aprobă planul de activităţi pentru realizarea şi actualizarea infrastructurii naţionale pentru informaţii spaţiale în românia, la nivel naţional, denumit în continuare plan de activităţi, prevăzut în anexa care face parte integrantă ...

 HOTĂRÂRE nr. 3 din 5 februarie 2016 pentru aprobarea Normelor privind participarea auditorilor financiari la Conferinţa ordinară a Camerei Auditorilor Financiari din România organizată în anul 2016 EMITENT: CAMERA AUDITORILOR FINANCIARI DIN ROMANIA PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 96 din 9 februarie 2016

În temeiul prevederilor:- art. 6 alin. (3) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 75/1999 privind activitatea de audit financiar, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;- art. 15 alin. (3) din regulamentul de organizare şi funcţionare a camerei auditorilor financiari din românia, aprobat prin hotărârea guvernului nr. 433/2011;- art. 7 din hotărârea consiliului camerei auditorilor financiari din românia nr. 51/2015 privind modalitatea de adoptare a hotărârilor consiliului camerei auditorilor financiari din românia,consiliul camerei auditorilor financiari din românia hotărăşte:art. 1se aprobă normele privind participarea auditorilor financiari la conferinţa ordinară a camerei auditorilor financiari din românia organizată în anul 2016, prevăzute în ...

 NORME din 5 februarie 2016 privind participarea auditorilor financiari la Conferinţa ordinară a Camerei Auditorilor Financiari din România organizată în anul 2016 EMITENT: CAMERA AUDITORILOR FINANCIARI DIN ROMANIA PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 96 din 9 februarie 2016

Cap. idispoziţii generaleart. 1prezentele norme reglementează participarea auditorilor financiari la conferinţa ordinară a camerei auditorilor financiari din românia ("cafr" sau "camera"), organizată în anul 2016 ("conferinţa ordinară").art. 2(1) conferinţa camerei este organul superior de conducere al cafr, formată din toţi membrii cu drept de vot ai acesteia.(2) conferinţa ordinară se convoacă de către consiliul camerei cu cel puţin 30 (treizeci) de zile înainte de data întrunirii în cel puţin două cotidiene de circulaţie naţională şi pe site-ul cafr.(3) locul, data întrunirii, ora de începere şi ordinea de zi a conferinţei ordinare se stabilesc prin hotărârea consiliului camerei.art. 3la conferinţa ordinară ...

Monitorul Oficial 100 din 09 Februarie 2016 (M. Of. 100/2016)

 HOTĂRÂRE nr. 46 din 3 februarie 2016 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 548/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Comunicaţiilor şi pentru Societatea Informaţională EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 100 din 9 februarie 2016

Având în vedere prevederile regulamentului (ue) nr. 1.316/2013 al parlamentului european şi al consiliului din 11 decembrie 2013 de instituire a mecanismului pentru interconectarea europei, de modificare a regulamentului (ue) nr. 913/2010 şi de abrogare a regulamentului (ce) nr. 680/2007 şi (ce) nr. 67/2010,în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. i hotărârea guvernului nr. 548/2013 privind organizarea şi funcţionarea ministerului comunicaţiilor şi pentru societatea informaţională, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 492 din 5 august 2013, cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. la articolul 3, litera i) ...

Monitorul Oficial 96 din 09 Februarie 2016 (M. Of. 96/2016)

 HOTĂRÂRE nr. 39 din 3 februarie 2016 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli aferent activităţii de privatizare al Departamentului pentru Privatizare şi Administrarea Participaţiilor Statului pe anul 2016 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 96 din 9 februarie 2016

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 9 alin. (1) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societăţilor comerciale, aprobată prin legea nr. 44/1998, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 11 alin. (2) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 20/2014 privind înfiinţarea departamentului pentru privatizare şi administrarea participaţiilor statului, stabilirea unor măsuri de eficientizare a activităţii de privatizare pentru dezvoltarea în condiţii de profitabilitate a activităţii operatorilor economici cu capital de stat, pentru exercitarea drepturilor şi îndeplinirea obligaţiilor ce decurg din calitatea de acţionar a statului la anumiţi operatori economici, precum şi ...

Monitorul Oficial 100 din 09 Februarie 2016 (M. Of. 100/2016)

 HOTĂRÂRE nr. 47 din 3 februarie 2016 pentru modificarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1/2016 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 100 din 9 februarie 2016

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. inormele metodologice de aplicare a legii nr. 227/2015 privind codul fiscal, aprobate prin hotărârea guvernului nr. 1/2016, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 22 din 13 ianuarie 2016, se modifică după cum urmează:1. la titlul viii "accize şi alte taxe speciale", la punctul 154, alineatele (2) şi (4) vor avea următorul cuprins:"(2) În aplicarea prevederilor art. 426 alin. (5) din codul fiscal, operatorii economici care comercializează substanţe utilizate pentru marcarea şi colorarea păcurii şi a produselor asimilate acesteia din punct de vedere al nivelului accizelor ...

 NORMĂ nr. 9 din 28 ianuarie 2016 pentru prelungirea termenului prevăzut la art. 18 din Norma nr. 13/2012 privind calculul actuarial al provizionului tehnic pentru fondurile de pensii administrate privat EMITENT: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 100 din 9 februarie 2016

Având în vedere prevederile art. 112 alin. (5) lit. b), art. 134 alin. (3), art. 135 alin. (2) şi ale art. 138 alin. (5) din legea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul dispoziţiilor art. 22, art. 23 lit. f) şi ale art. 24 lit. l) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 50/2005 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea comisiei de supraveghere a sistemului de pensii private, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 313/2005, cu modificările şi completările ulterioare,în conformitate cu prevederile art. 2 alin. (1) lit. c) şi d), ...

Monitorul Oficial 99 din 09 Februarie 2016 (M. Of. 99/2016)

 HOTĂRÂRE nr. 44 din 3 februarie 2016 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 99 din 9 februarie 2016

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 40 alin. (1) din legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea guvernului româniei şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1(1) ministerul educaţiei naţionale şi cercetării Ştiinţifice este organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică, care se organizează şi funcţionează în subordinea guvernului.(2) ministerul educaţiei naţionale şi cercetării Ştiinţifice are rol de sinteză şi coordonare în aplicarea strategiei şi programului de guvernare în domeniul educaţiei, învăţământului, cercetării ştiinţifice, dezvoltării tehnologice şi inovării.(3) sediul principal al ministerului educaţiei naţionale şi cercetării Ştiinţifice este ...

Monitorul Oficial 100 din 09 Februarie 2016 (M. Of. 100/2016)

 HOTĂRÂRE nr. 45 din 3 februarie 2016 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Cercetare Ştiinţifică şi Inovare EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 100 din 9 februarie 2016

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al ordonanţei de urgenţă a guvernului nr. 55/2015 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea unor acte normative,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1(1) autoritatea naţională pentru cercetare Ştiinţifică şi inovare, denumită în continuare ancsi, este organul de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea ministerului educaţiei naţionale şi cercetării Ştiinţifice, prin care acesta îşi realizează atribuţiile în domeniul cercetării ştiinţifice, dezvoltării tehnologice şi inovării.(2) ancsi este instituţie publică, finanţată integral de la bugetul de stat, prin bugetul ministerului educaţiei naţionale şi ...

Monitorul Oficial 92 din 08 Februarie 2016 (M. Of. 92/2016)

 HOTĂRÂRE nr. 2 din 2 februarie 2016 privind Propunerea de Directivă a Parlamentului European şi a Consiliului de modificare a Directivei 91/477/CEE a Consiliului privind controlul achiziţionării şi deţinerii de arme COM (2015) 750 final EMITENT: SENATUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 92 din 8 februarie 2016

În temeiul dispoziţiilor art. 67 şi art. 148 alin. (2) şi (3) din constituţia româniei, republicată, şi ale protocolului (nr. 2) anexat tratatului de la lisabona de modificare a tratatului privind uniunea europeană şi a tratatului de instituire a comunităţii europene, semnat la lisabona la 13 decembrie 2007, ratificat prin legea nr. 13/2008,având în vedere raportul comisiei pentru afaceri europene nr. lxii/16/28.01.2016,senatul adoptă prezenta hotărâre.art. 1 constată că:i. prezenta propunere de directivă respectă principiile subsidiarităţii şi proporţionalităţii.ii. se notează:a) importanţa directivei în combaterea criminalităţii organizate şi terorismului;b) facilitarea funcţionării pieţei interne a armelor de foc în cadrul ue, prin garantarea ...

 HOTĂRÂRE nr. 3 din 2 februarie 2016 cu privire la Pachetul privind Economia Circulară: COM (2015) 614 final - Comunicare a Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor "Închiderea buclei - un plan de acţiune al UE pentru economia circulară", COM (2015) 593 final - Propunere de Directivă a Parlamentului European şi a Consiliului de modificare a Directivei 2000/53/CE privind vehiculele scoase din uz, a Directivei 2006/66/CE privind bateriile şi acumulatorii şi deşeurile de baterii şi acumulatori şi a Directivei 2012/19/UE privind deşeurile de echipamente electrice şi electronice, COM (2015) 594 final - Propunere de Directivă a Parlamentului European şi a Consiliului de modificare a Directivei 1999/31/CE privind depozitarea deşeurilor, COM (2015) 595 final - Propunere de Directivă a Parlamentului European şi a Consiliului de modificare a Directivei 2008/98/CE privind deşeurile, COM (2015) 596 final - Propunere de Directivă a Parlamentului European şi a Consiliului de modificare a Directivei 94/62/CE privind ambalajele şi deşeurile de ambalaje EMITENT: SENATUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 92 din 8 februarie 2016

În temeiul dispoziţiilor art. 67 şi art. 148 alin. (2) şi (3) din constituţia româniei, republicată, şi ale protocolului (nr. 1 şi nr. 2) anexat tratatului de la lisabona de modificare a tratatului privind uniunea europeană şi a tratatului de instituire a comunităţii europene, semnat la lisabona la 13 decembrie 2007, ratificat prin legea nr. 13/2008,având în vedere raportul comisiei pentru afaceri europene nr. lxii/15/27.01.2016senatul adoptă prezenta hotărâre.art. 1 (1) constată că:a) noul pachet urmează o abordare mai integrată, cu sprijinul măsurilor din planul de acţiune;b) ţintele sunt echilibrate şi coerente şi ţin cont per ansamblu de situaţia din statele ...

Monitorul Oficial 94 din 08 Februarie 2016 (M. Of. 94/2016)

 HOTĂRÂRE nr. 5 din 3 februarie 2016 privind Propunerea de Directivă a Parlamentului European şi a Consiliului de apropiere a actelor cu putere de lege şi a actelor administrative ale statelor membre în ceea ce priveşte cerinţele de accesibilitate aplicabile produselor şi serviciilor COM (2015) 615 final EMITENT: SENATUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 94 din 8 februarie 2016

În temeiul dispoziţiilor art. 67 şi art. 148 alin. (2) şi (3) din constituţia româniei, republicată, şi al protocolului (nr. 2) anexat tratatului de la lisabona de modificare a tratatului privind uniunea europeană şi a tratatului de instituire a comunităţii europene, semnat la lisabona la 13 decembrie 2007, ratificat prin legea nr. 13/2008,având în vedere raportul comun al comisiei pentru afaceri europene nr. lxii/19/28.01.2016 şi al comisiei juridice, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări nr. xix/405/2015/01.02.2016, coroborat de raportul comun al comisiei pentru afaceri europene nr. lxii/40/02.02.2016 şi al comisiei juridice, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări nr. xix/405/2015/03.02.2016,senatul adoptă ...

 HOTĂRÂRE nr. 32 din 3 februarie 2016 privind scăderea din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unor bunuri imobile aflate în administrarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale pentru unele unităţi de cercetare-dezvoltare în domeniul agricol, ca urmare a retrocedării în condiţiile legii EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 94 din 8 februarie 2016

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 20 din legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă scăderea din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unor bunuri imobile aflate în administrarea ministerului agriculturii şi dezvoltării rurale pentru unele unităţi de cercetare-dezvoltare în domeniul agricol, ca urmare a retrocedării acestora către persoanele îndreptăţite, în condiţiile legii, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.art. 2ministerul agriculturii şi dezvoltării rurale îşi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică şi, împreună cu ...

Monitorul Oficial 95 din 08 Februarie 2016 (M. Of. 95/2016)

 HOTĂRÂRE nr. 36 din 3 februarie 2016 privind repartizarea pe judeţe şi municipiul Bucureşti a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea drepturilor stabilite de Legea nr. 248/2015 privind stimularea participării în învăţământul preşcolar a copiilor provenind din familii defavorizate, pe anul 2016 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 95 din 8 februarie 2016

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al pct. 43 din anexa nr. 5 la legea bugetului de stat pe anul 2016 nr. 339/2015, al art. 1 alin. (3) din legea nr. 248/2015 privind stimularea participării în învăţământul preşcolar a copiilor provenind din familii defavorizate,având în vedere art. 21 din normele metodologice de aplicare a prevederilor legii nr. 248/2015 privind stimularea participării în învăţământul preşcolar a copiilor provenind din familii defavorizate şi a procedurii de acordare a tichetelor sociale pentru grădiniţă, aprobate prin hotărârea guvernului nr. 15/2016,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unic din sumele rezervate prevăzute la poziţia 43 ...

 HOTĂRÂRE nr. 43 din 3 februarie 2016 pentru modificarea şi completarea Regulamentului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 924/2015 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 95 din 8 februarie 2016

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. iregulamentul de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică, aprobat prin hotărârea guvernului nr. 924/2015, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 840 din 11 noiembrie 2015, se modifică şi se completează după cum urmează:1. la articolul 1, după litera c) se introduce o nouă literă, litera c^1), cu următorul cuprins:"c^1) gradul de accesibilitate - distanţa determinată pe baza măsurătorilor din teren, pe traseul instalaţiei de scos-apropiat, dintre centrul de greutate al suprafeţei parchetului şi cea mai apropiată cale cu caracter permanent pentru transportul ...

Monitorul Oficial 92 din 08 Februarie 2016 (M. Of. 92/2016)

 NORME din 22 ianuarie 2016 privind stabilirea procedurii şi a condiţiilor de autorizare a antrepozitului de taxă pe valoarea adăugată, prevăzut la art. 295 alin. (1) lit. a) pct. 8 liniuţa a doua din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 92 din 8 februarie 2016

Art. 1 potrivit art. 295 alin. (1) lit. a) pct. 8 din codul fiscal sunt scutite de taxă pe valoarea adăugată livrările de bunuri care urmează să fie plasate în regim de antrepozit de taxă pe valoarea adăugată, definit după cum urmează:a) pentru produse accizabile, orice locaţie situată în românia, care este definită ca antrepozit fiscal, în sensul art. 336 pct. 3 din codul fiscal;b) pentru bunuri, altele decât cele de la lit. a), locaţiile definite ca atare prin prezentele norme.art. 2 antrepozitul de taxă pe valoarea adăugată trebuie să fie autorizat să funcţioneze în această calitate de către ministerul ...

Monitorul Oficial 94 din 08 Februarie 2016 (M. Of. 94/2016)

 HOTĂRÂRE nr. 31 din 3 februarie 2016 privind modificarea datelor de identificare şi actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale şi a unor unităţi din subordine EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 94 din 8 februarie 2016

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 20 din legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 2^1 şi 2^2 din ordonanţa guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă modificarea denumirii, descrierii tehnice şi adresei, precum şi actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri aflate în administrarea ministerului agriculturii şi dezvoltării rurale şi a unor unităţi din subordine, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.art. ...

Monitorul Oficial 95 din 08 Februarie 2016 (M. Of. 95/2016)

 HOTĂRÂRE nr. 35 din 3 februarie 2016 privind acordarea unor ajutoare de urgenţă EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 95 din 8 februarie 2016

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 28 alin. (1) din legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicse aprobă acordarea de ajutoare de urgenţă în valoare totală de 1.009.200 lei din creditele bugetare aprobate cu această destinaţie în bugetul ministerului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice pe anul 2016, pentru sprijinirea unui număr total de 330 de familii şi persoane singure, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre, aflate în situaţii de necesitate cauzate de calamităţi naturale, inundaţii, alunecări de teren, incendii, stare ...

Monitorul Oficial 91 din 08 Februarie 2016 (M. Of. 91/2016)

 NORMĂ nr. 11 din 28 ianuarie 2016 privind metodologia utilizată pentru stabilirea valorii instrumentelor financiare derivate atunci când un asigurător se află în procesul de rezoluţie EMITENT: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 91 din 8 februarie 2016

În conformitate cu prevederile art. 1 alin. (2), art. 2 alin. (1) lit. a), b) şi d), art. 3 alin. (1) lit. b), art. 6 alin. (2) şi art. 14 din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea autorităţii de supraveghere financiară, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 160 lit. i) din legea nr. 246/2015 privind redresarea şi rezoluţia asigurătorilor,în urma deliberărilor din şedinţa consiliului autorităţii de supraveghere financiară din data de 27 ianuarie 2016,autoritatea de supraveghere financiară emite următoarea normă.cap. iobiect, domeniu de ...

 NORMĂ nr. 12 din 28 ianuarie 2016 privind circumstanţele în care pot fi aplicate măsurile de rezoluţie EMITENT: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 91 din 8 februarie 2016

În conformitate cu prevederile art. 1 alin. (2), art. 2 alin. (1) lit. b) şi d), art. 3 alin. (1) lit. b), art. 6 alin. (2) şi art. 14 din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea autorităţii de supraveghere financiară, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 160 lit. m) din legea nr. 246/2015 privind redresarea şi rezoluţia asigurătorilor,în urma deliberărilor consiliului autorităţii de supraveghere financiară din şedinţa din data de 27 ianuarie 2016,autoritatea de supraveghere financiară emite următoarea normă:art. 1prezenta normă reglementează o ...

Monitorul Oficial 88 din 05 Februarie 2016 (M. Of. 88/2016)

 HOTĂRÂRE nr. 2 din 3 februarie 2016 privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 48/2012 pentru aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaţilor EMITENT: CAMERA DEPUTAŢILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 88 din 5 februarie 2016

În temeiul prevederilor art. 46 alin. (6) şi (11) din regulamentul camerei deputaţilor, aprobat prin hotărârea camerei deputaţilor nr. 8/1994, republicat,camera deputaţilor adoptă prezenta hotărâre.articol unicanexa la hotărârea camerei deputaţilor nr. 48/2012 pentru aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale camerei deputaţilor, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 872 din 20 decembrie 2012, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:- domnul deputat vasile-cătălin drăguşanu, aparţinând grupului parlamentar alde, trece de la comisia pentru transporturi şi infrastructură la comisia juridică, de disciplină şi imunităţi, în calitate de membru.această hotărâre a fost adoptată de camera deputaţilor ...

Monitorul Oficial 87 din 05 Februarie 2016 (M. Of. 87/2016)

 HOTĂRÂRE nr. 4 din 15 ianuarie 2016 privind aprobarea Standardelor generale de formare profesională pentru psihologii cu drept de liberă practică în domeniul evaluării şi intervenţiei psihologice pentru persoanele diagnosticate cu tulburări din spectrul autist EMITENT: COLEGIUL PSIHOLOGILOR DIN ROMÂNIA PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 87 din 5 februarie 2016

Având în vedere dispoziţiile art. 24 lit. b) din legea nr. 213/2004 privind exercitarea profesiei de psiholog cu drept de liberă practică, înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea colegiului psihologilor din românia, cu modificările ulterioare,în temeiul dispoziţiilor art. 51 din normele metodologice de aplicare a legii nr. 213/2004 privind exercitarea profesiei de psiholog cu drept de liberă practică, înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea colegiului psihologilor din românia, aprobate prin hotărârea guvernului nr. 788/2005, cu completările ulterioare,cu consultarea centrului naţional de sănătate mintală,comitetul director al colegiului psihologilor din românia hotărăşte:art. 1se aprobă standardele generale de formare profesională pentru psihologii cu drept de liberă practică ...

Monitorul Oficial 89 din 05 Februarie 2016 (M. Of. 89/2016)

 HOTĂRÂRE nr. 34 din 3 februarie 2016 pentru acordarea unor ajutoare de urgenţă suplimentare în cazul persoanelor rănite în tragicul eveniment din 30 octombrie 2015 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 89 din 5 februarie 2016

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 28 alin. (1) din legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1(1) se aprobă acordarea unor ajutoare de urgenţă ca sprijin financiar suplimentar faţă de cel acordat în baza hotărârii guvernului nr. 925/2015 privind acordarea unor ajutoare de urgenţă familiilor victimelor tragicului eveniment din 30 octombrie 2015 şi pentru suplimentarea bugetului ministerului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice pe anul 2015 din fondul de rezervă bugetară la dispoziţia guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2015, denumite în ...

Monitorul Oficial 88 din 05 Februarie 2016 (M. Of. 88/2016)

 PROCEDURĂ din 27 ianuarie 2016 de atestare a pregătirii şi experienţei profesionale în scopul recunoaşterii experienţei profesionale dobândite pe teritoriul României de persoanele care doresc să exercite pe teritoriul unui alt stat membru al UE, SEE sau Confederaţiei Elveţiene activităţile cuprinse în anexa IV la Directiva 2005/36/CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind recunoaşterea calificărilor profesionale EMITENT: MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VÂRSTNICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 88 din 5 februarie 2016

Art. 1 (1) procedura de atestare a pregătirii şi experienţei profesionale în scopul recunoaşterii experienţei profesionale dobândite pe teritoriul româniei de către persoanele care doresc să exercite pe teritoriul unui alt stat membru al ue, see sau confederaţiei elveţiene activităţile cuprinse în anexa iv la directiva 2005/36/ce a parlamentului european şi a consiliului privind recunoaşterea calificărilor profesionale, denumită în continuare procedură, se aplică persoanelor fizice, cetăţeni români sau ai statelor membre ale ue, see sau din confederaţia elveţiană, care doresc să exercite, în mod independent sau ca salariat, una sau mai multe activităţi prevăzute în anexa nr. 2 la ordin, ...

Monitorul Oficial 85 din 04 Februarie 2016 (M. Of. 85/2016)

 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 1 din 3 februarie 2016 pentru modificarea Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, precum şi a unor acte normative conexe EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 85 din 4 februarie 2016

Având în vedere că, prin decizia nr. 895/2015, curtea constituţională a constatat neconstituţionalitatea dispoziţiilor art. 666 din noul cod de procedură civilă, care privesc, în esenţă, încuviinţarea executării silite de către executorul judecătoresc,dat fiind faptul că, potrivit art. 147 alin. (1) din constituţia româniei, republicată, de la data publicării deciziei curţii constituţionale în monitorul oficial al româniei, dispoziţiile constatate ca fiind neconstituţionale vor fi suspendate de drept, urmând a-şi înceta efectele juridice la 45 de zile de la publicare dacă, în acest interval, parlamentul sau guvernul, după caz, nu pun de acord prevederile neconstituţionale cu dispoziţiile constituţiei,având în vedere faptul ...

Monitorul Oficial 83 din 04 Februarie 2016 (M. Of. 83/2016)

 PROCEDURĂ din 29 ianuarie 2016 de administrare şi monitorizare a contribuabililor mijlocii EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 83 din 4 februarie 2016

Organele fiscale competente pentru administrarea contribuabililor mijlocii sunt administraţiile pentru contribuabili mijlocii constituite la nivelul direcţiilor generale regionale ale finanţelor publice sau administraţia fiscală pentru contribuabilii mijlocii din cadrul direcţiei generale regionale a finanţelor publice bucureşti, după caz, pentru:- contribuabilii persoane juridice care îşi au domiciliul fiscal pe raza teritorială a regiunii sau a municipiului bucureşti, după caz;- sediile secundare înfiinţate de contribuabilii mijlocii care îşi au domiciliul fiscal pe raza teritorială a regiunii sau a municipiului bucureşti, după caz, chiar dacă locul de desfăşurare a activităţii sediilor secundare se află pe raza teritorială a altor regiuni/municipiul bucureşti;- contribuabilii nerezidenţi ...

Monitorul Oficial 84 din 04 Februarie 2016 (M. Of. 84/2016)

 HOTĂRÂRE nr. 30 din 3 februarie 2016 privind acordarea unor ajutoare de urgenţă familiilor persoanelor decedate în urma tragicului eveniment din data de 30 octombrie 2015 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 84 din 4 februarie 2016

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 28 alin. (1) din legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unic(1) se aprobă acordarea, în cursul anului 2016, a ajutoarelor de urgenţă prevăzute de hotărârea guvernului nr. 907/2015 privind acordarea unor ajutoare de urgenţă familiilor persoanelor decedate în urma tragicului eveniment din data de 30 octombrie 2015, pentru cazurile de deces pentru care familiile nu au beneficiat de ajutor.(2) sumele necesare pentru plata ajutoarelor de urgenţă prevăzute la alin. (1) se suportă din creditele bugetare aprobate cu această destinaţie ...

Monitorul Oficial 79 din 03 Februarie 2016 (M. Of. 79/2016)

 NORMĂ nr. 5 din 26 ianuarie 2016 privind identificarea situaţiilor în care se consideră că un asigurător este în curs de a intra în dificultate sau este susceptibil de a intra în dificultate EMITENT: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 79 din 3 februarie 2016

În conformitate cu prevederile art. 1 alin. (2), art. 2 alin. (1) lit. b) şi d), art. 3 alin. (1) lit. b), art. 6 alin. (2) şi art. 14 din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea autorităţii de supraveghere financiară, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 160 lit. c) din legea nr. 246/2015 privind redresarea şi rezoluţia asigurătorilor,în urma deliberărilor consiliului autorităţii de supraveghere financiară din şedinţa din data de 22 ianuarie 2016,autoritatea de supraveghere financiară emite următoarea normă:cap. iobiect, domeniu de aplicare ...

 NORMĂ nr. 6 din 26 ianuarie 2016 privind procesul de evaluare şi de luare a deciziilor de rezoluţie EMITENT: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 79 din 3 februarie 2016

În conformitate cu prevederile art. 1 alin. (2), art. 2 alin. (1) lit. b) şi d), art. 3 alin. (1) lit. b), art. 6 alin. (2) şi art. 14 din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea autorităţii de supraveghere financiară, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 160 lit. d) din legea nr. 246/2015 privind redresarea şi rezoluţia asigurătorilor,în urma deliberărilor consiliului autorităţii de supraveghere financiară din şedinţa din data de 22 ianuarie 2016,autoritatea de supraveghere financiară emite următoarea normă:cap. iobiect, domeniu de aplicare ...

 NORMĂ nr. 7 din 26 ianuarie 2016 privind reguli de transparenţă în cazul aplicării de către Autoritatea de Supraveghere Financiară a instrumentelor de rezoluţie EMITENT: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 79 din 3 februarie 2016

În conformitate cu prevederile art. 2 alin. (1) lit. b), art. 3 alin. (1) lit. b) şi art. 6 alin. (2) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea autorităţii de supraveghere financiară, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 160 lit. g) din legea nr. 246/2015 privind redresarea şi rezoluţia asigurătorilor,în urma deliberărilor consiliului autorităţii de supraveghere financiară din cadrul şedinţei din data de 22 ianuarie 2016,autoritatea de supraveghere financiară emite următoarea normă:art. 1prezenta normă reglementează publicarea măsurilor de rezoluţie în cazul în care ...

Monitorul Oficial 80 din 03 Februarie 2016 (M. Of. 80/2016)

 HOTĂRÂRE nr. 28 din 3 februarie 2016 privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de prefect al judeţului Caraş-Severin de către domnul Ciobanu Miu-Nicolae EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 80 din 3 februarie 2016

Având în vedere prevederile art. 19 alin. (1) lit. a) din legea nr. 188/1999 privind statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicla data intrării în vigoare a prezentei hotărâri încetează exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de prefect al judeţului caraş-severin de către domnul ciobanu miu-nicolae. prim-ministru  dacian julien cioloŞcontrasemnează: -------------- ministrul afacerilor interne,   petre tobăbucureşti, 3 februarie 2016.nr. 28. ------

 HOTĂRÂRE nr. 29 din 3 februarie 2016 privind suplimentarea bugetului Ministerului Afacerilor Externe pe anul 2016 din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2016 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 80 din 3 februarie 2016

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 30 alin. (2) din legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă suplimentarea bugetului ministerului afacerilor externe din fondul de rezervă bugetară la dispoziţia guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2016, la capitolul 54.01 "alte servicii publice generale", titlul "alte transferuri", cu suma de 550 mii lei în vederea acordării unui ajutor umanitar de urgenţă pentru programele coordonate la nivelul organizaţiei naţiunilor unite, respectiv planul pentru răspuns umanitar în siria (hrp) şi planul regional pentru refugiaţi şi rezilienţă ...

 NORMĂ nr. 4 din 26 ianuarie 2016 privind administrarea Fondului de rezoluţie pentru asigurători EMITENT: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 80 din 3 februarie 2016

În conformitate cu prevederile art. 1 alin. (2), art. 2 alin. (1) lit. b) şi d), art. 3 alin. (1) lit. b), art. 6 alin. (2) şi art. 14 din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea autorităţii de supraveghere financiară, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 143 din legea nr. 246/2015 privind redresarea şi rezoluţia asigurătorilor,în urma deliberărilor consiliului autorităţii de supraveghere financiară din şedinţa din data de 22 ianuarie 2016,autoritatea de supraveghere financiară emite următoarea normă:cap. iconstituirea, destinaţia şi reprezentarea fondului de ...

 HOTĂRÂRE nr. 4 din 3 februarie 2016 privind cererea de urmărire penală a domnului Gabriel Oprea, fost viceprim-ministru pentru securitate naţională şi fost ministru al afacerilor interne EMITENT: SENATUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 80 din 3 februarie 2016

Având în vedere solicitarea parchetului de pe lângă Înalta curte de casaţie şi justiţie privind formularea cererii de urmărire penală a domnului oprea gabriel, fost ministru al afacerilor interne, în perioada ianuarie 2014-noiembrie 2015, şi fost viceprim-ministru pentru securitate naţională, în perioada martie 2014-noiembrie 2015, în prezent membru al senatului româniei, transmisă senatului cu adresa nr. 190/c/2016,în temeiul prevederilor art. 109 alin. (2) din constituţia româniei, republicată, şi ale art. 149 din regulamentul senatului, aprobat prin hotărârea senatului nr. 28/2005, cu modificările şi completările ulterioare,având în vedere raportul comisiei juridice de numiri, disciplină, imunităţi şi validări nr. xix/5/2016,senatul adoptă prezenta ...

Monitorul Oficial 78 din 03 Februarie 2016 (M. Of. 78/2016)

 PROCEDURĂ din 29 ianuarie 2016 de publicare a listelor debitorilor care înregistrează obligaţii fiscale restante, precum şi cuantumul acestor obligaţii EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 78 din 3 februarie 2016

1. În vederea descurajării acumulării de arierate bugetare de către contribuabili, persoane fizice şi juridice, organele fiscale centrale publică pe pagina de internet proprie a agenţiei naţionale de administrare fiscală lista debitorilor care înregistrează obligaţii fiscale restante, precum şi cuantumul acestor obligaţii, pentru fiecare buget administrat de organele fiscale centrale. listele se publică separat pentru debitori - persoane juridice, conform anexei nr. 1, şi debitori - persoane fizice, conform anexei nr. 2. obligaţiile fiscale restante sunt cele existente la sfârşitul trimestrului de raportare şi neachitate la data publicării listei.2. prin obligaţii fiscale restante se înţelege:a) obligaţii fiscale pentru care s-a ...

Monitorul Oficial 79 din 03 Februarie 2016 (M. Of. 79/2016)

 HOTĂRÂRE nr. 24 din 27 ianuarie 2016 privind modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 79 din 3 februarie 2016

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 867 alin. (1) din legea nr. 287/2009 privind codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, al art. 20 din legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 2^1 şi 2^2 din ordonanţa guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă actualizarea valorilor de inventar a două imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea ministerului afacerilor interne - inspectoratul judeţean de poliţie brăila, ...

Monitorul Oficial 74 din 02 Februarie 2016 (M. Of. 74/2016)

 HOTĂRÂRE nr. 1 din 18 ianuarie 2016 privind aprobarea Registrului public al auditorilor financiari din România, la 31 decembrie 2015 EMITENT: CAMERA AUDITORILOR FINANCIARI DIN ROMANIA PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 74 din 2 februarie 2016

Având în vedere procesul-verbal nr. 353 din 18 ianuarie 2016 privind consultarea electronică a membrilor consiliului camerei auditorilor financiari din românia şi votul valabil exprimat,în temeiul prevederilor:- art. 6 alin. (3) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 75/1999 privind activitatea de audit financiar, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;- art. 69 alin. (2) din regulamentul de organizare şi funcţionare a camerei auditorilor financiari din românia, aprobat prin hotărârea guvernului nr. 433/2011;- art. 22 din normele privind atribuirea calităţii de membru, înscrierea, evidenţa, retragerea şi suspendarea persoanelor fizice şi autorizarea, înscrierea, evidenţa, retragerea şi suspendarea persoanelor juridice în şi din ...

Monitorul Oficial 76 din 02 Februarie 2016 (M. Of. 76/2016)

 HOTĂRÂRE nr. 21 din 27 ianuarie 2016 privind actualizarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a modificării valorii de inventar şi schimbării unităţii de administrare pentru un imobil aflat în administrarea Ministerului Afacerilor Interne EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 76 din 2 februarie 2016

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 20 din legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 2^1 şi 2^2 din ordonanţa guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă actualizarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a modificării valorii de inventar, datelor de identificare şi schimbării unităţii de administrare pentru imobilul aflat în administrarea ministerului afacerilor interne, înregistrat la poziţia cu nr. ...

 HOTĂRÂRE nr. 23 din 27 ianuarie 2016 privind actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, pentru unele imobile aflate în administrarea Ministerului Afacerilor Interne prin structurile teritoriale ale Jandarmeriei Române EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 76 din 2 februarie 2016

Având în vedere art. 2^1 şi 2^2 din ordonanţa guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 20 din legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă actualizarea datelor de identificare ale imobilului înscris în inventarul bunurilor din domeniul public al statului comunicat la ministerul finanţelor publice nr. 112551, potrivit anexei nr. 1, ca urmare a corectării erorii privind unitatea de administrare a imobilului.art. ...

 HOTĂRÂRE nr. 22 din 27 ianuarie 2016 privind actualizarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a reevaluării şi schimbării unităţii de administrare pentru un imobil aflat în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - U.M. 0701 Cluj-Napoca EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 76 din 2 februarie 2016

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 867 alin. (1) din legea nr. 287/2009 privind codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, al art. 20 din legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 2^1 şi 2^2 din ordonanţa guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă actualizarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a reevaluării şi schimbării unităţii de administrare pentru un imobil ...

 NORMĂ nr. 8 din 26 ianuarie 2016 privind condiţiile de punere în aplicare a mecanismelor de siguranţă şi categoriile de contracte cărora li se aplică măsurile de protecţie EMITENT: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 76 din 2 februarie 2016

În conformitate cu prevederile art. 2 alin. (1) lit. b), art. 3 alin. (1) lit. b) şi art. 6 alin. (2) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea autorităţii de supraveghere financiară, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 137 din legea nr. 246/2015 privind redresarea şi rezoluţia asigurătorilor,în urma deliberărilor consiliului autorităţii de supraveghere financiară din cadrul şedinţei din data de 22 ianuarie 2016,autoritatea de supraveghere financiară emite următoarea normă:cap. idomeniul de aplicareart. 1(1) prezenta normă reglementează:a) condiţiile de punere în aplicare a ...

Monitorul Oficial 73 din 02 Februarie 2016 (M. Of. 73/2016)

 HOTĂRÂRE nr. 1 din 1 februarie 2016 pentru alegerea vicepreşedinţilor, secretarilor şi chestorilor Biroului permanent al Senatului EMITENT: SENATUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 73 din 2 februarie 2016

În temeiul prevederilor art. 64 alin. (2) şi (5) din constituţia româniei, republicată, precum şi ale art. 27 din regulamentul senatului, aprobat prin hotărârea senatului nr. 28/2005, cu modificările şi completările ulterioare,senatul adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aleg în funcţia de vicepreşedinte al biroului permanent al senatului următorii senatori:1. chelaru ioan - grupul parlamentar al psd2. mitu augustin-constantin - grupul parlamentar al psd3. atanasiu teodor - grupul parlamentar al pnl4. nistor vasile ...

 HOTĂRÂRE nr. 1 din 1 februarie 2016 pentru alegerea vicepreşedinţilor, secretarilor şi chestorilor Camerei Deputaţilor EMITENT: CAMERA DEPUTAŢILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 73 din 2 februarie 2016

În temeiul prevederilor art. 64 alin. (2) din constituţia româniei, republicată, şi ale art. 24 şi 25 din regulamentul camerei deputaţilor, aprobat prin hotărârea camerei deputaţilor nr. 8/1994, republicat,camera deputaţilor adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aleg în funcţia de vicepreşedinte al camerei deputaţilor următorii deputaţi:florin iordache - grupul parlamentar al psdpetru gabriel vlase - grupul parlamentar al psdrodica nassar - grupul parlamentar al psdludovic orban - grupul parlamentar al pnlart. 2se aleg în funcţia de secretar al camerei deputaţilor următorii deputaţi:ion-marcel ciolacu - ...

Monitorul Oficial 76 din 02 Februarie 2016 (M. Of. 76/2016)

 HOTĂRÂRE nr. 20 din 27 ianuarie 2016 privind modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 86/2011 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii "Reabilitarea a 10 poduri importante/strategice în zona Dobrogea" EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 76 din 2 februarie 2016

În conformitate cu art. 11 lit. c) şi d) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 84/2003 pentru înfiinţarea companiei naţionale de autostrăzi şi drumuri naţionale din românia - s.a. prin reorganizarea regiei autonome "administraţia naţională a drumurilor din românia", aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 47/2004, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 42 alin. (2) din legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicanexa nr. 4 la hotărârea guvernului nr. 86/2011 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii "reabilitarea a ...

Monitorul Oficial 69 din 01 Februarie 2016 (M. Of. 69/2016)

 NORMĂ nr. 3 din 26 ianuarie 2016 privind cotele de contribuţie datorate de asigurători Fondului de rezoluţie pentru asigurători administrat de Fondul de garantare a asiguraţilor EMITENT: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 69 din 1 februarie 2016

În conformitate cu prevederile art. 3 alin. (1) lit. b), art. 5 lit. b) şi ale art. 6 alin. (2) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea autorităţii de supraveghere financiară, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 143, art. 144 alin. (1) lit. a) şi ale art. 152 alin. (3) din legea nr. 246/2015 privind redresarea şi rezoluţia asigurătorilor,în baza prevederilor art. 30 alin. (1) din legea nr. 213/2015 privind fondul de garantare a asiguraţilor,în urma deliberărilor consiliului autorităţii de supraveghere financiară din ...

Monitorul Oficial 70 din 01 Februarie 2016 (M. Of. 70/2016)

 HOTĂRÂRE nr. 1 din 20 ianuarie 2016 privind aprobarea cuantumului taxei pentru examenul/interviul de atribuire a calităţii de consultant fiscal sau de consultant fiscal asistent în anul 2016 EMITENT: CAMERA CONSULTANŢILOR FISCALI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 70 din 1 februarie 2016

În baza prevederilor art. 5 din ordonanţa guvernului nr. 71/2001 privind organizarea şi exercitarea activităţii de consultanţă fiscală, aprobată cu modificări prin legea nr. 198/2002, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 36 alin. (1) lit. g) din regulamentul de organizare şi funcţionare al camerei consultanţilor fiscali, aprobat prin hotărârea consiliului superior al camerei consultanţilor fiscali nr. 6/2012, cu modificările ulterioare,consiliul superior al camerei consultanţilor fiscali, întrunit în şedinţa din 20 ianuarie 2016, hotărăşte:art. 1În anul 2016, cuantumul taxei pentru examenul de atribuire a calităţii de consultant fiscal sau de consultant fiscal asistent, precum şi cuantumul taxei pentru interviu ...

 ÎNŢELEGERE din 5 ianuarie 2016 între autorităţile competente încheiată între autorităţile competente din Statele Unite ale Americii şi România EMITENT: ACT INTERNAŢIONAL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 70 din 1 februarie 2016

La data de 28 mai 2015, statele unite ale americii şi românia au semnat un acord interguvernamental (iga), denumit "acord între statele unite ale americii şi românia pentru îmbunătăţirea conformării fiscale internaţionale şi pentru implementarea fatca". iga presupune în special schimbul automat al unor anumite informaţii referitoare la conturile raportabile din statele unite ale americii şi din românia, în conformitate cu prevederile articolului 24 din convenţia încheiată între guvernul statelor unite ale americii şi guvernul republicii socialiste românia cu privire la impozitele pe venit, semnată la washington pe 4 decembrie 1973 (convenţia).articolul 3(6) din iga prevede că autorităţile competente din ...

 NORME din 15 ianuarie 2016 privind fundamentarea, acordarea şi justificarea sumelor primite de la bugetul de stat pentru unele activităţi desfăşurate de unii operatori economici, prin bugetul Ministerului Transporturilor EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 70 din 1 februarie 2016

Unităţi care vor aplica prevederile prezentelor normeart. 1(1) operatorii economici care beneficiază pentru desfăşurarea activităţii de sume de la bugetul de stat, sub forma subvenţiilor/transferurilor, sume pentru realizarea proiectelor cu finanţare externă rambursabilă şi/sau nerambursabilă, precum şi de sume destinate rambursării creditelor externe, plăţii dobânzilor şi comisioanelor, în baza prevederilor art. 3 din legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, după caz, sunt:a) compania naţională de autostrăzi şi drumuri naţionale din românia - s.a.;b) regia autonomă "administraţia fluvială a dunării de jos" galaţi;c) societatea naţională "aeroportul internaţional mihail kogălniceanu constanţa" - s.a.;d) compania naţională "administraţia porturilor ...

 NORME din 22 decembrie 2015 privind fundamentarea, acordarea şi justificarea sumelor primite de la bugetul de stat pentru unele activităţi desfăşurate de unii operatori economici, prin bugetul Ministerului Transporturilor EMITENT: MINISTERUL TRANSPORTURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 70 din 1 februarie 2016

Unităţi care vor aplica prevederile prezentelor normeart. 1(1) operatorii economici care beneficiază pentru desfăşurarea activităţii de sume de la bugetul de stat, sub forma subvenţiilor/transferurilor, sume pentru realizarea proiectelor cu finanţare externă rambursabilă şi/sau nerambursabilă, precum şi de sume destinate rambursării creditelor externe, plăţii dobânzilor şi comisioanelor, în baza prevederilor art. 3 din legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, după caz, sunt:a) compania naţională de autostrăzi şi drumuri naţionale din românia - s.a.;b) regia autonomă "administraţia fluvială a dunării de jos" galaţi;c) societatea naţională "aeroportul internaţional mihail kogălniceanu constanţa" - s.a.;d) compania naţională "administraţia porturilor ...

Monitorul Oficial 72 din 01 Februarie 2016 (M. Of. 72/2016)

 HOTĂRÂRE nr. 26 din 27 ianuarie 2016 privind actualizarea valorii de inventar a unor imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Afacerilor Interne EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 72 din 1 februarie 2016

Având în vedere prevederile art. 2^1 şi 2^2 din ordonanţa guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 20 din legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă actualizarea valorii de inventar a unor imobile aparţinând domeniului public al statului, aflate în administrarea ministerului afacerilor interne, potrivit datelor prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.art. 2ministerul afacerilor interne îşi va actualiza ...

 HOTĂRÂRE nr. 25 din 27 ianuarie 2016 privind trecerea unor construcţii aflate în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă "Cpt. Dumitru Croitoru" al Judeţului Sibiu din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcţiune, casării şi valorificării, şi privind actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 72 din 1 februarie 2016

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 10 alin. (2) şi art. 20 din legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, şi având în vedere prevederile art. 2 din ordonanţa guvernului nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcţiune, casare şi valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale, aprobată prin legea nr. 246/2001, şi al art. 2^1 şi 2^2 din ordonanţa guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ...

 PROCEDURĂ din 20 ianuarie 2016 privind stabilirea sumei reprezentând timbrul de mediu pentru autovehicule EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 72 din 1 februarie 2016

Cap. icadru general1.1. timbrul de mediu pentru autovehicule, reglementat de ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 37/2014, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare ordonanţă de urgenţă, şi de normele metodologice de aplicare a ordonanţei de urgenţă a guvernului nr. 9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule, aprobate prin hotărârea guvernului nr. 88/2013, cu modificările ulterioare, denumite în continuare norme metodologice, se calculează de organul fiscal competent din cadrul agenţiei naţionale de administrare fiscală.1.2. organul fiscal competent din cadrul agenţiei naţionale de administrare fiscală ...

Monitorul Oficial 71 din 01 Februarie 2016 (M. Of. 71/2016)

 HOTĂRÂRE nr. 27 din 27 ianuarie 2016 pentru modificarea art. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 729/2015 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional "Secţiunea 1C, subsecţiunea Ogra-Târgu Mureş pe teritoriul localităţilor Cristeşti, Gheorghe Doja, Ogra, Sânpaul, Ungheni şi Târgu Mureş din judeţul Mureş" din cadrul obiectivului de investiţii "Autostrada Braşov-Târgu Mureş-Cluj-Oradea" EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 71 din 1 februarie 2016

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. unicarticolul 3 din hotărârea guvernului nr. 729/2015 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional "secţiunea 1c, subsecţiunea ogra-târgu mureş pe teritoriul localităţilor cristeşti, gheorghe doja, ogra, sânpaul, ungheni şi târgu mureş din judeţul mureş" din cadrul obiectivului de investiţii "autostrada braşov-târgu mureş-cluj-oradea", publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 702 din 18 septembrie 2015, se modifică şi va avea următorul cuprins:"art. 3sumele individuale estimate de către expropriator aferente despăgubirilor pentru imobilele proprietate privată ...

Cautare document
Club Legislatia Muncii
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5
 

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016