Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina: Lista acte din altele septembrie 2016 Twitter Facebook

Acte altele septembrie 2016

Monitorul Oficial 767 din 30 Septembrie 2016 (M. Of. 767/2016)

 PROCEDURĂ din 31 august 2016 privind autorizarea şi exercitarea dreptului de practică a responsabililor tehnici cu execuţia lucrărilor de construcţii EMITENT: Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 767 din 30 septembrie 2016

──────────aprobată prin ordinul nr. 1.895 din 31 august 2016, publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 767 din 30 septembrie 2016.──────────cap. iscopart. 1(1) prezenta procedură stabileşte cadrul normativ privind autorizarea responsabililor tehnici cu execuţia de către inspectoratul de stat în construcţii - i.s.c., denumită în continuare procedură, în conformitate cu prevederile art. 2, art. 9 lit. l) şi o), art. 13 alin. (3), art. 14 alin. (2), art. 21 alin. (2) lit. b) şi art. 37 alin. (2) din legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 10 lit. i) din regulamentul privind ...

Monitorul Oficial 764 din 30 Septembrie 2016 (M. Of. 764/2016)

 HOTĂRÂRE nr. 683 din 19 septembrie 2016 privind desemnarea infrastructurilor critice europene şi pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 301/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 764 din 30 septembrie 2016

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 10 alin. (6) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 98/2010 privind identificarea, desemnarea şi protecţia infrastructurilor critice, aprobată cu modificări prin legea nr. 18/2011, cu modificările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se desemnează ca infrastructuri critice europene obiectivele prevăzute în anexa nr. 1*) la prezenta hotărâre.──────────*) anexa nr. 1 nu se publică, fiind clasificată potrivit legii.──────────art. 2anexa nr. 1 se comunică instituţiei interesate conform repartiţiei prevăzute în anexa nr. 2.art. 3anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.art. 4normele metodologice de aplicare a legii nr. ...

 HOTĂRÂRE nr. 684 din 19 septembrie 2016 privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în domeniul public al comunei Moisei, judeţul Maramureş EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 764 din 30 septembrie 2016

În temeiul prevederilor art. 108 din constituţia româniei, republicată, ale art. 9 alin. (1) din legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 869 din legea nr. 287/2009 privind codul civil, republicată, cu modificările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1(1) se aprobă transmiterea unui imobil din domeniul public al statului şi din administrarea ministerului apărării naţionale în domeniul public al comunei moisei, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.(2) după preluare, imobilul transmis potrivit alin. (1) se va utiliza în vederea realizării obiectivului de investiţii bază de ...

 HOTĂRÂRE nr. 685 din 19 septembrie 2016 privind aprobarea unor modificări şi completări în inventarul bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, situate în judeţele Olt, Gorj, Tulcea, Constanţa, Giurgiu, Dâmboviţa, Ilfov, Ialomiţa, Braşov, Bihor şi în municipiul Bucureşti EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 764 din 30 septembrie 2016

În temeiul prevederilor art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 20 din legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, având în vedere prevederile art. 2^1 şi 2^2 din ordonanţa guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă actualizarea valorilor de inventar ale bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea ministerului apărării naţionale, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 1, ca urmare a reevaluării acestora conform prevederilor art. 2^1 ...

 HOTĂRÂRE nr. 703 din 28 septembrie 2016 pentru modificarea şi completarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 717/2009 privind aprobarea normelor de implementare a programului "Prima casă" EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 764 din 30 septembrie 2016

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicanexa nr. 1 la hotărârea guvernului nr. 717/2009 privind aprobarea normelor de implementare a programului "prima casă", publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 418 din 18 iunie 2009, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. la articolul 3, după alineatul (23) se introduce un nou alineat, alineatul (23^1), cu următorul cuprins:"(23^1) până la 31 decembrie 2016 diferenţa rămasă neutilizată din plafonul de 25 milioane lei destinat exclusiv pentru garantarea finanţării prin program a achiziţiei sau construirii unei locuinţe de ...

 HOTĂRÂRE nr. 61 din 9 septembrie 2016 privind modificarea şi completarea Statutului Casei de Asigurări a Notarilor Publici din România, aprobat prin Hotărârea Consiliului Uniunii Naţionale a Notarilor Publici din România nr. 11/2014 EMITENT: UNIUNEA NAŢIONALĂ A NOTARILOR PUBLICI DIN ROMÂNIA PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 764 din 30 septembrie 2016

Având în vedere nota preşedintelui uniunii naţionale a notarilor publici din românia nr. 5.627/2016 privind necesitatea modificării statutului casei de asigurări a notarilor publici din românia, în ceea ce priveşte menţionarea datei de începere şi de finalizare a mandatului consiliului de administraţie, prelungirea mandatului actualului consiliu de administraţie, precum şi pentru corelarea unor texte din actualul statut cu legea notarilor publici şi a activităţii notariale nr. 36/1995, republicată, şi cu regulamentul de aplicare a acesteia, aprobat prin ordinul ministrului justiţiei nr. 2.333/c/2013, cu modificările ulterioare,luând în considerare faptul că din interpretarea textelor legale privind organizarea şi funcţionarea consiliului de administraţie ...

Monitorul Oficial 768 din 30 Septembrie 2016 (M. Of. 768/2016)

 HOTĂRÂRE nr. 682 din 19 septembrie 2016 privind scăderea unor imobile din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi din administrarea instituţiilor din subordinea Ministerului Sănătăţii, ca urmare a retrocedării, în condiţiile legii EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 768 din 30 septembrie 2016

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 20 alin. (1) din legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă scăderea din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi din administrarea instituţiilor din subordinea ministerului sănătăţii a imobilelor având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, ca urmare a retrocedării, în condiţiile legii.art. 2ministerul sănătăţii împreună cu ministerul finanţelor publice vor opera în mod corespunzător datele din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, aprobat prin ...

Monitorul Oficial 766 din 30 Septembrie 2016 (M. Of. 766/2016)

 HOTĂRÂRE nr. 676 din 19 septembrie 2016 privind actualizarea valorii de inventar şi transmiterea unui bun imobil aflat în domeniul public al statului din administrarea Direcţiei Generale Regionale a Finanţelor Publice Galaţi în administrarea Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură - Centrul Judeţean Constanţa EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 766 din 30 septembrie 2016

Având în vedere prevederile art. 2 alin. (1) din hotărârea guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 2^1 şi 2^2 din ordonanţa guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 867 alin. (1) şi art. 869 din legea nr. 287/2009 privind codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, precum şi al art. 20 din legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, ...

 HOTĂRÂRE nr. 677 din 19 septembrie 2016 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea Regulamentului (UE) 2015/751 al Parlamentului European şi al Consiliului din 29 aprilie 2015 privind comisioanele interbancare pentru tranzacţiile de plată cu cardul EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 766 din 30 septembrie 2016

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1 (1) În scopul protejării intereselor economice ale consumatorilor se stabileşte cadrul instituţional necesar aplicării prevederilor art. 8 paragrafele (2) şi (6), art. 10 paragrafele (1), (2), (4) şi (5) ale regulamentului (ue) 2015/751 al parlamentului european şi al consiliului din 29 aprilie 2015 privind comisioanele interbancare pentru tranzacţiile de plată cu cardul, publicat în jurnalul oficial al uniunii europene seria l, nr. 123 din 19 mai 2015, denumit în continuare regulament.(2) prezentul act normativ se aplică în relaţia dintre prestatorii de servicii de plată şi consumatori, astfel ...

Monitorul Oficial 767 din 30 Septembrie 2016 (M. Of. 767/2016)

 HOTĂRÂRE nr. 713 din 28 septembrie 2016 privind modificarea art. 198 din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 161/2016 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2016-2017 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 767 din 30 septembrie 2016

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. ila anexa nr. 2 la hotărârea guvernului nr. 161/2016 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2016-2017, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 215 din 23 martie 2016, cu modificările şi completările ulterioare, articolul 198 se modifică şi va avea următorul cuprins:"art. 198. - sumele corespunzătoare pentru punerea în aplicare a prevederilor art. 3^2 alin. (6^1) şi (7) din ordonanţa de urgenţă ...

Monitorul Oficial 769 din 30 Septembrie 2016 (M. Of. 769/2016)

 HOTĂRÂRE nr. 121 din 26 septembrie 2016 referitoare la Propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1.030/2002 al Consiliului de instituire a unui model uniform de permis de şedere pentru resortisanţii ţărilor terţe COM (2016) 434 final EMITENT: SENATUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 769 din 30 septembrie 2016

În temeiul dispoziţiilor art. 67, art. 148 alin. (2) şi (3) din constituţia româniei, republicată, şi protocolului (nr. 2) anexat tratatului de la lisabona, de modificare a tratatului privind uniunea europeană şi a tratatului de instituire a comunităţii europene, semnat la lisabona la 13 decembrie 2007, ratificat prin legea nr. 13/2008,având în vedere raportul comisiei pentru afaceri europene nr. lxii/583 din 15 septembrie 2016,senatul adoptă prezenta hotărâre.art. 1 se constată următoarele:i. prezenta propunere de regulament respectă principiile subsidiarităţii şi proporţionalităţii.ii. se notează următoarele elemente:1. prezenta propunere de regulament are în vedere stabilirea noului format al permisului uniform de şedere pentru ...

 HOTĂRÂRE nr. 122 din 26 septembrie 2016 referitoare la Propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind Agenţia pentru Azil a Uniunii Europene şi de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 439/2010 COM (2016) 271 final EMITENT: SENATUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 769 din 30 septembrie 2016

În temeiul dispoziţiilor art. 67, art. 148 alin. (2) şi (3) din constituţia româniei, republicată, şi protocolului (nr. 2) anexat tratatului de la lisabona, de modificare a tratatului privind uniunea europeană şi a tratatului de instituire a comunităţii europene, semnat la lisabona la 13 decembrie 2007, ratificat prin legea nr. 13/2008,având în vedere raportul comisiei pentru afaceri europene nr. lxii/581 din 15 septembrie 2016,senatul adoptă prezenta hotărâre.art. 1 se constată următoarele:i. prezenta propunere de regulament respectă principiile subsidiarităţii şi proporţionalităţii.ii. se notează următoarele elemente:1. românia, alături de majoritatea statelor membre, salută contribuţia pe care viitoarea agenţie ar putea-o avea la ...

 HOTĂRÂRE nr. 123 din 26 septembrie 2016 privind Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Banca Centrală Europeană şi Eurogroup - Semestrul european 2016: evaluarea progreselor înregistrate în ceea ce priveşte reformele structurale, prevenirea şi corectarea dezechilibrelor macroeconomice, precum şi rezultatele bilanţurilor aprofundate în temeiul Regulamentului (UE) nr. 1.176/2011 - COM (2016) 95 final EMITENT: SENATUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 769 din 30 septembrie 2016

Având în vedere raportul comisiei pentru afaceri europene nr. lxii/585 din 15 septembrie 2016,senatul adoptă prezenta hotărâre.art. 1 senatul constată următoarele aspecte:la debutul semestrului european 2016, comisia europeană a publicat raportul privind mecanismul de alertă pentru 2016, care reprezintă primul pas al procedurii privind dezechilibrele macroeconomice. raportul recomandă realizarea unor bilanţuri aprofundate pentru 18 state membre (printre care şi românia) care să evalueze dacă statele membre se confruntă cu dezechilibre macroeconomice şi nivelul de gravitate al acestora; ele au fost publicate la 26 februarie 2016 ca parte a rapoartelor de ţară.comunicarea-cadru, publicată la 8 martie 2016, sintetizează principalele constatări ale ...

Monitorul Oficial 766 din 30 Septembrie 2016 (M. Of. 766/2016)

 HOTĂRÂRE nr. 675 din 19 septembrie 2016 privind reorganizarea Institutului de Cercetare-Dezvoltare pentru Creşterea Ovinelor şi Caprinelor - Palas, judeţul Constanţa, prin fuziune prin absorbţie cu Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Creşterea Ovinelor şi Caprinelor - Bilciureşti, judeţul Dâmboviţa, Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Creşterea Ovinelor şi Caprinelor - Reghin, judeţul Mureş, şi Staţiunea de Cercetare şi Producţie pentru Creşterea Ovinelor - Ruşeţu, judeţul Buzău, precum şi pentru aprobarea închirierii unor bunuri, proprietate publică a statului, aflate în administrarea institutului, şi modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 766 din 30 septembrie 2016

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. iii alin. (1) din legea nr. 72/2011 pentru modificarea şi completarea legii nr. 45/2009 privind organizarea şi funcţionarea academiei de Ştiinţe agricole şi silvice "gheorghe ionescu-Şişeşti" şi a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii şi industriei alimentare, precum şi al art. 14 alin. (1), art. 15, art. 16 alin. (2) şi art. 20 din legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1institutul de cercetare-dezvoltare pentru creşterea ovinelor şi caprinelor - palas, denumit în continuare institutul, cu sediul în municipiul constanţa, ...

Monitorul Oficial 768 din 30 Septembrie 2016 (M. Of. 768/2016)

 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 59 din 28 septembrie 2016 pentru modificarea art. 890 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 768 din 30 septembrie 2016

Având în vedere faptul că prin legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, lista canamed, lista de preţuri maximale ale medicamentelor de uz uman, respectiv normele ce reglementează metodologia de fixare a preţurilor maximale, acte normative cu reglementări diferite, au acelaşi temei,luând în considerare faptul că aplicarea prevederilor art. 890 din legea nr. 95/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ca temei pentru elaborarea unui act normativ, dar şi pentru elaborarea normelor de aplicare, poate conduce la confuzii în interpretarea normei juridice,ţinând cont de faptul că ministerul sănătăţii reglementează preţurile maximale pentru medicamentele ...

Monitorul Oficial 766 din 30 Septembrie 2016 (M. Of. 766/2016)

 HOTĂRÂRE nr. 678 din 19 septembrie 2016 privind înscrierea unui bun imobil în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea acestuia în administrarea Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, pentru Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Brăila EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 766 din 30 septembrie 2016

În considerarea prevederilor art. 2 alin. (1) şi (2) din hotărârea guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 867 alin. (1) şi art. 868 alin. (1) din legea nr. 287/2009 privind codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, precum şi al art. 9 alin. (2) şi art. 20 alin. (1) din legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1(1) se aprobă înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al ...

Monitorul Oficial 763 din 29 Septembrie 2016 (M. Of. 763/2016)

Monitorul Oficial 762 din 29 Septembrie 2016 (M. Of. 762/2016)

 HOTĂRÂRE nr. 86 din 27 septembrie 2016 privind vacantarea unui loc de deputat EMITENT: CAMERA DEPUTAŢILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 29 septembrie 2016

Având în vedere demisia din calitatea de deputat a domnului sorin mihai grindeanu, deputat ales în circumscripţia electorală nr. 37 timiş, colegiul uninominal nr. 2,în temeiul dispoziţiilor art. 70 alin. (2) din constituţia româniei, republicată, ale art. 7 alin. (1) lit. b) şi alin. (3) din legea nr. 96/2006 privind statutul deputaţilor şi al senatorilor, republicată, precum şi ale art. 235 şi 236 din regulamentul camerei deputaţilor, aprobat prin hotărârea camerei deputaţilor nr. 8/1994, republicat, preşedintele camerei deputaţilor a luat act de încetarea acestui mandat de deputat.potrivit prevederilor art. 7 alin. (1) lit. b) şi alin. (3) din legea nr. ...

 HOTĂRÂRE nr. 87 din 27 septembrie 2016 privind vacantarea unui loc de deputat EMITENT: CAMERA DEPUTAŢILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 29 septembrie 2016

Având în vedere demisia din calitatea de deputat a domnului deputat ionel arsene, începând cu data de 11 iulie 2016,în temeiul art. 70 alin. (2) din constituţia româniei, republicată, al art. 7 alin. (1) lit. b) şi alin. (3) din legea nr. 96/2006 privind statutul deputaţilor şi al senatorilor, republicată, precum şi al art. 236 alin. (1) şi art. 237 din regulamentul camerei deputaţilor, aprobat prin hotărârea camerei deputaţilor nr. 8/1994, republicat,constatând că preşedintele camerei deputaţilor a luat act de încetarea mandatului domnului ionel arsene, deputat ales în parlamentul româniei, în circumscripţia electorală nr. 29 neamţ, colegiul uninominal nr. 7,camera ...

 HOTĂRÂRE nr. 88 din 27 septembrie 2016 privind vacantarea unui loc de deputat EMITENT: CAMERA DEPUTAŢILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 29 septembrie 2016

Având în vedere demisia din calitatea de deputat a domnului constantin rădulescu, ales în circumscripţia electorală nr. 40 vâlcea, colegiul uninominal nr. 2,în temeiul dispoziţiilor art. 70 alin. (2) din constituţia româniei, republicată, ale art. 7 alin. (1) lit. e) şi alin. (3) din legea nr. 96/2006 privind statutul deputaţilor şi al senatorilor, republicată, precum şi ale art. 235 şi art. 236 alin. (1) din regulamentul camerei deputaţilor, aprobat prin hotărârea camerei deputaţilor nr. 8/1994, republicat, preşedintele camerei deputaţilor a luat act de încetarea mandatului de deputat.potrivit prevederilor art. 7 din legea nr. 96/2006 privind statutul deputaţilor şi al senatorilor, ...

 HOTĂRÂRE nr. 690 din 28 septembrie 2016 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de prefect al judeţului Hunedoara de către domnul Ungur Valer EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 29 septembrie 2016

Având în vedere prevederile art. 19 alin. (1) lit. a), art. 89 alin. (2^1) şi ale art. 92 alin. (1^1) din legea nr. 188/1999 privind statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicdomnul ungur valer exercită, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, funcţia publică de prefect al judeţului hunedoara. prim-ministru  dacian julien cioloŞcontrasemnează:--------------- ministrul afacerilor interne, ioan-dragoş tudorachebucureşti, 28 septembrie 2016.nr. 690. -----

 HOTĂRÂRE nr. 691 din 28 septembrie 2016 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Alba de către domnul Zinca Marius EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 29 septembrie 2016

Având în vedere prevederile art. 19 alin. (1) lit. a), art. 89 alin. (2^1) şi ale art. 92 alin. (1^1) din legea nr. 188/1999 privind statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicdomnul zinca marius exercită, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, funcţia publică de subprefect al judeţului alba. prim-ministru  dacian julien cioloŞcontrasemnează: -------------- ministrul afacerilor interne, ioan-dragoş tudorachebucureşti, 28 septembrie 2016.nr. 691. -----

 HOTĂRÂRE nr. 687 din 28 septembrie 2016 privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de prefect al judeţului Vaslui de către domnul Olteanu Daniel EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 29 septembrie 2016

Având în vedere prevederile art. 34 alin. (3) şi ale art. 19 alin. (1) lit. a) din legea nr. 188/1999 privind statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicla data intrării în vigoare a prezentei hotărâri încetează exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de prefect al judeţului vaslui de către domnul olteanu daniel. prim-ministru  dacian julien cioloŞcontrasemnează:--------------- ministrul afacerilor interne, ioan-dragoş tudorachebucureşti, 28 septembrie 2016.nr. 687. -----

 HOTĂRÂRE nr. 688 din 28 septembrie 2016 privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Constanţa de către domnul Anefi Ersun EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 29 septembrie 2016

Având în vedere prevederile art. 34 alin. (3) şi ale art. 19 alin. (1) lit. a) din legea nr. 188/1999 privind statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicla data intrării în vigoare a prezentei hotărâri încetează exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului constanţa de către domnul anefi ersun. prim-ministru  dacian julien cioloŞcontrasemnează:--------------- ministrul afacerilor interne, ioan-dragoş tudorachebucureşti, 28 septembrie 2016.nr. 688. -----

 HOTĂRÂRE nr. 689 din 28 septembrie 2016 privind încetarea raportului de serviciu al domnului Dogariu Eugen, subprefect al judeţului Timiş EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 29 septembrie 2016

Având în vedere demisia domnului dogariu eugen, înregistrată cu nr. 515.784 din data de 16 septembrie 2016, prevederile art. 97 lit. e) şi ale art. 19 alin. (1) lit. a) din legea nr. 188/1999 privind statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 181 alin. (2) din legea nr. 134/2010 privind codul de procedură civilă, republicată, cu modificările ulterioare,în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicÎncepând cu data de 17 octombrie 2016, raportul de serviciu al domnului dogariu eugen, subprefect al judeţului timiş, încetează prin demisie. prim-ministru  dacian julien cioloŞcontrasemnează:--------------- ministrul afacerilor interne, ioan-dragoş ...

Monitorul Oficial 763 din 29 Septembrie 2016 (M. Of. 763/2016)

 HOTĂRÂRE nr. 681 din 19 septembrie 2016 privind trecerea unor drumuri auto forestiere şi a terenurilor aferente acestora din domeniul public al statului şi din administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva în domeniul public al oraşului Gura Humorului, judeţul Suceava EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 763 din 29 septembrie 2016

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 1 alin. (1) şi art. 2 din legea nr. 192/2010 privind trecerea unor drumuri forestiere şi a lucrărilor de corectare a torenţilor din domeniul public al statului şi din administrarea regiei naţionale a pădurilor - romsilva în domeniul public al unor unităţi administrativ-teritoriale şi în administrarea consiliilor locale ale acestora, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al art. 9 alin. (1) şi art. 20 din legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă trecerea cu titlu gratuit a drumurilor ...

 HOTĂRÂRE nr. 692 din 28 septembrie 2016 privind numirea unui consul general EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 763 din 29 septembrie 2016

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul românei adoptă prezenta hotărâre.articol unicdomnul adrian georgescu se numeşte consul general, şef al consulatului general al româniei la milano, republica italiană. prim-ministru  dacian julien cioloŞcontrasemnează:--------------- ministrul afacerilor externe,lazăr comănescubucureşti, 28 septembrie 2016.nr. 692.   ---------

 HOTĂRÂRE nr. 693 din 28 septembrie 2016 privind numirea unui consul general EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 763 din 29 septembrie 2016

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul românei adoptă prezenta hotărâre.articol unicdoamna anca-elena opriş se numeşte consul general, şef al consulatului general al româniei la lyon, republica franceză. prim-ministru  dacian julien cioloŞcontrasemnează:--------------- ministrul afacerilor externe,lazăr comănescubucureşti, 28 septembrie 2016.nr. 693.--------

 HOTĂRÂRE nr. 694 din 28 septembrie 2016 privind rechemarea şi numirea unui consul general EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 763 din 29 septembrie 2016

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul românei adoptă prezenta hotărâre.art. 1domnul iulian niţu se recheamă din calitatea de consul general, şef al consulatului general al româniei la zajecar, republica serbia.art. 2domnul iulian niţu îşi va încheia misiunea în termen de cel mult 90 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri.art. 3Începând cu data încheierii misiunii domnului iulian niţu, domnul olyver marius dilof se numeşte consul general, şef al consulatului general al româniei la zajecar, republica serbia. prim-ministru  dacian julien cioloŞcontrasemnează:--------------- ministrul afacerilor externe,lazăr comănescubucureşti, 28 septembrie 2016.nr. 694.-------

 HOTĂRÂRE nr. 667 din 19 septembrie 2016 privind aprobarea obiectivului de investiţii "Reducerea eroziunii costiere Faza II (2014-2020)", precum şi a caracteristicilor principale şi a indicatorilor tehnico-economici aferenţi acestuia EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 763 din 29 septembrie 2016

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 42 alin. (1) lit. a) din legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă caracteristicile principale şi indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiţii "reducerea eroziunii costiere faza ii (2014-2020)", prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.art. 2finanţarea obiectivului de investiţii prevăzut la art. 1 se face astfel:- etapa i - din fondul de coeziune prin programul operaţional infrastructură mare 2014-2020, axa prioritară 5 "promovarea adaptării la schimbările climatice, prevenirea şi gestionarea riscurilor", de la bugetul de stat ...

 HOTĂRÂRE nr. 695 din 28 septembrie 2016 privind numirea unui consul general EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 763 din 29 septembrie 2016

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul românei adoptă prezenta hotărâre.articol unicdomnul gheorghe dinu se numeşte consul general, şef al consulatului general al româniei la vârşeţ, republica serbia. prim-ministru  dacian julien cioloŞcontrasemnează:--------------- ministrul afacerilor externe,   lazăr comănescubucureşti, 28 septembrie 2016.nr. 695.-----

 HOTĂRÂRE nr. 696 din 28 septembrie 2016 privind numirea unui consul general EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 763 din 29 septembrie 2016

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul românei adoptă prezenta hotărâre.articol unicdoamna ramona chiriac se numeşte consul general, şef al consulatului general al româniei la munchen, republica federală germania.prim-ministrudacian julien cioloŞ   contrasemnează:   --------------- ministrul afacerilor externe,   lazăr comănescubucureşti, 28 septembrie 2016.nr. 696.-----

 HOTĂRÂRE nr. 697 din 28 septembrie 2016 privind numirea unui consul general EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 763 din 29 septembrie 2016

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul românei adoptă prezenta hotărâre.articol unicdoamna lucreţia tănase se numeşte consul general, şef al consulatului general al româniei la bari, republica italiană.prim-ministrudacian julien cioloŞ   contrasemnează:   ---------------ministrul afacerilor externe,   lazăr comănescubucureşti, 28 septembrie 2016.nr. 697.-----

 HOTĂRÂRE nr. 699 din 28 septembrie 2016 privind numirea unui consul general EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 763 din 29 septembrie 2016

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul românei adoptă prezenta hotărâre.articol unicdomnul florea-tiberiu trifan se numeşte consul general, şef al consulatului general al româniei la chicago, statele unite ale americii. prim-ministru  dacian julien cioloŞcontrasemnează:--------------- ministrul afacerilor externe,lazăr comănescubucureşti, 28 septembrie 2016.nr. 699.-------

 HOTĂRÂRE nr. 700 din 28 septembrie 2016 privind numirea unui consul general EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 763 din 29 septembrie 2016

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicdomnul radu-dumitru florea se numeşte consul general, şef al consulatului general al româniei la stuttgart, republica federală germania.  prim-ministru   dacian julien cioloŞ contrasemnează: ---------------  ministrul afacerilor externe,lazăr comănescubucureşti, 28 septembrie 2016.nr. 700.  -----

 HOTĂRÂRE nr. 701 din 28 septembrie 2016 privind numirea unui consul general EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 763 din 29 septembrie 2016

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicdoamna iulia buje se numeşte consul general, şef al consulatului general al româniei la marsilia, republica franceză. prim-ministru  dacian julien cioloŞcontrasemnează:--------------- ministrul afacerilor externe,lazăr comănescubucureşti, 28 septembrie 2016.nr. 701.--------

 HOTĂRÂRE nr. 702 din 28 septembrie 2016 privind numirea unui consul general EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 763 din 29 septembrie 2016

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicdomnul mugurel stănescu se numeşte consul general, şef al consulatului general al româniei la toronto, canada. prim-ministru  dacian julien cioloŞcontrasemnează:--------------- ministrul afacerilor externe,lazăr comănescubucureşti, 28 septembrie 2016.nr. 702. -----

Monitorul Oficial 754 din 28 Septembrie 2016 (M. Of. 754/2016)

 INSTRUCŢIUNI din 16 august 2016 privind modul de încasare şi plată a taxelor prevăzute de Ordonanţa Guvernului nr. 89/2000 privind unele măsuri pentru autorizarea operatorilor şi efectuarea înscrierilor în Arhiva Electronică de Garanţii Reale Mobiliare EMITENT: MINISTERUL JUSTIŢIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 754 din 28 septembrie 2016

──────────*) aprobate de ordinul nr. 3.262/c din 16 august 2016, publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 754 din 28 septembrie 2016──────────art. 1(1) sumele aferente taxelor prevăzute de art. 23 din ordonanţa guvernului nr. 89/2000 privind unele măsuri pentru autorizarea operatorilor şi efectuarea înscrierilor în arhiva electronică de garanţii reale mobiliare, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 298/2002, cu modificările şi completările ulterioare, pentru obţinerea autorizaţiei de operator, reautorizare, precum şi pentru fiecare birou teritorial sau agent împuternicit, se datorează anticipat şi se plătesc de către operator, care virează o cotă de 85% din taxă în ...

 INSTRUCŢIUNI din 15 septembrie 2016 privind modul de încasare şi plată a taxelor prevăzute de Ordonanţa Guvernului nr. 89/2000 privind unele măsuri pentru autorizarea operatorilor şi efectuarea înscrierilor în Arhiva Electronică de Garanţii Reale Mobiliare EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 754 din 28 septembrie 2016

──────────*) aprobate de ordinul nr. 2.236 din 15 septembrie 2016, publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 754 din 28 septembrie 2016──────────art. 1 (1) sumele aferente taxelor prevăzute de art. 23 din ordonanţa guvernului nr. 89/2000 privind unele măsuri pentru autorizarea operatorilor şi efectuarea înscrierilor în arhiva electronică de garanţii reale mobiliare, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 298/2002, cu modificările şi completările ulterioare, pentru obţinerea autorizaţiei de operator, reautorizare, precum şi pentru fiecare birou teritorial sau agent împuternicit, se datorează anticipat şi se plătesc de către operator, care virează o cotă de 85% din taxă ...

Monitorul Oficial 757 din 28 Septembrie 2016 (M. Of. 757/2016)

 REZOLUŢIA MSC.394(95) din 11 iunie 2015 Amendamente la Protocolul din 1978 privind Convenţia internaţională din 1974 pentru ocrotirea vieţii omeneşti pe mare EMITENT: ORGANIZAŢIA MARITIMĂ INTERNAŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 757 din 28 septembrie 2016

──────────*) conţinută de ordinul nr. 1.120 din 13 septembrie 2016, publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 757 din 28 septembrie 2016──────────comitetul de siguranţă maritimă,amintind articolul 28(b) din convenţia privind crearea organizaţiei maritime internaţionale referitor la funcţiile comitetului,amintind, de asemenea, articolul viii(b) din convenţia internaţională din 1974 pentru ocrotirea vieţii omeneşti pe mare ("convenţia") şi articolul ii din protocolul din 1978 privind convenţia internaţională din 1974 pentru ocrotirea vieţii omeneşti pe mare ("protocolul din 1978 la solas") referitor la procedura de amendare aplicabilă protocolului din 1978 la solas,luând în considerare, la cea de-a nouăzeci şi cincea sesiune a ...

Monitorul Oficial 756 din 28 Septembrie 2016 (M. Of. 756/2016)

 HOTĂRÂRE nr. 120 din 20 septembrie 2016 privind propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1.303/2013 în ceea ce priveşte anumite dispoziţii referitoare la gestiunea financiară pentru anumite state membre care se confruntă cu dificultăţi grave sau sunt ameninţate de astfel de dificultăţi cu privire la stabilitatea lor financiară - COM (2016) 418 final EMITENT: SENATUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 756 din 28 septembrie 2016

Având în vedere raportul comisiei pentru afaceri europene nr. lxii/584 din 15 septembrie 2016,senatul adoptă prezenta hotărâre.art. 1 senatul constată:propunerea de regulament are ca temei juridic art. 24 alin. (3) şi art. 120 alin. (3) din regulamentul (ue) nr. 1.303/2013 ce permit comisiei să revizuiască cele două dispoziţii menţionate anterior şi să prezinte, dacă este necesar, o propunere legislativă înainte de 30 iunie 2016, în vederea unei eventuale prelungiri a acestora.propunerea de regulament va permite comisiei să suplimenteze plăţile către un stat membru în cadrul unui program de ajustare după 30 iunie 2016. acesta ar acoperi perioada până la data ...

 HOTĂRÂRE nr. 673 din 19 septembrie 2016 privind modificarea descrierii tehnice a unor bunuri imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva şi scoaterea acestora din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a retrocedării, în condiţiile legii EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 756 din 28 septembrie 2016

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 20 din legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă modificarea descrierii tehnice a unor bunuri imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea regiei naţionale a pădurilor - romsilva, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.art. 2se aprobă scoaterea din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a bunurilor imobile prevăzute la art. 1, ca urmare a retrocedării, în condiţiile legii.art. 3ministerul mediului, apelor şi pădurilor şi ...

Monitorul Oficial 758 din 28 Septembrie 2016 (M. Of. 758/2016)

 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 55 din 14 septembrie 2016 privind reorganizarea Companiei Naţionale de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. şi înfiinţarea Companiei Naţionale de Investiţii Rutiere - S.A., precum şi modificarea şi completarea unor acte normative EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 758 din 28 septembrie 2016

Având în vedere că compania naţională de autostrăzi şi drumuri naţionale din românia - s.a. este administratorul autostrăzilor şi drumurilor naţionale pe bază de contract de concesiune încheiat în condiţiile prevăzute de legislaţia în vigoare, având drepturile, obligaţiile şi răspunderile ce îi revin în această calitate, potrivit reglementărilor interne şi actelor juridice internaţionale la care românia este parte,în vederea asigurării cadrului legal, precum şi a condiţiilor necesare realizării obligaţiilor companiei naţionale de autostrăzi şi drumuri naţionale din românia - s.a., aflată sub autoritatea ministerului transporturilor, pentru desfăşurarea activităţilor de interes public naţional în domeniul administrării drumurilor naţionale şi autostrăzilor,întrucât principalele ...

Monitorul Oficial 757 din 28 Septembrie 2016 (M. Of. 757/2016)

 PROCEDURĂ din 19 septembrie 2016 de implementare a schemei de ajutor de minimis prevăzută în cadrul Programului pentru organizarea Târgului Întreprinderilor Mici şi Mijlocii - TIMM 2016 EMITENT: MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI RELAŢIILOR CU MEDIUL DE AFACERI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 757 din 28 septembrie 2016

──────────aprobată de ordinul nr. 1.026 din 19 septembrie 2016, publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 757 din 28 septembrie 2016.──────────1. obiectivul programuluiobiectivul programului pentru organizarea târgului întreprinderilor mici şi mijlocii - timm 2016, denumit în continuare program, îl constituie promovarea spiritului antreprenorial, stimularea dezvoltării afacerilor şi ocupării forţei de muncă în domeniul imm, facilitarea contactelor dintre potenţialii întreprinzători/întreprinderi mici şi mijlocii (imm) şi operatorii economici/instituţiile publice sau private care oferă servicii pentru sectorul imm, în scopul creşterii numărului întreprinzătorilor de succes şi îmbunătăţirii performanţelor economice şi tehnice ale imm, stimularea şi susţinerea imm inovative, promovarea produselor şi ...

Monitorul Oficial 751 din 27 Septembrie 2016 (M. Of. 751/2016)

 HOTĂRÂRE nr. 9 din 13 septembrie 2016 privind susţinerea examenului de atribuire a calităţii de consultant fiscal sau de consultant fiscal asistent - sesiunea noiembrie 2016 EMITENT: CAMERA CONSULTANŢILOR FISCALI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 751 din 27 septembrie 2016

În baza prevederilor regulamentului pentru organizarea examenului de atribuire a calităţii de consultant fiscal sau de consultant fiscal asistent, aprobat prin hotărârea consiliului superior al camerei consultanţilor fiscali nr. 7/2014,în temeiul prevederilor art. 11 lit. a^1) din ordonanţa guvernului nr. 71/2001 privind organizarea şi exercitarea activităţii de consultanţă fiscală, aprobată cu modificări prin legea nr. 198/2002, cu modificările şi completările ulterioare,consiliul superior al camerei consultanţilor fiscali, întrunit în şedinţa din 13 septembrie 2016, hotărăşte:art. 1 (1) examenul de atribuire a calităţii de consultant fiscal sau de consultant fiscal asistent - sesiunea noiembrie 2016, denumit în continuare examen, va avea loc ...

Monitorul Oficial 750 din 27 Septembrie 2016 (M. Of. 750/2016)

 HOTĂRÂRE nr. 665 din 14 septembrie 2016 pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 429/2008 privind nivelul alocaţiilor de hrană pentru consumurile colective din unităţile sanitare publice EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 750 din 27 septembrie 2016

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicÎncepând cu data de 1 octombrie 2016, anexa la hotărârea guvernului nr. 429/2008 privind nivelul alocaţiilor de hrană pentru consumurile colective din unităţile sanitare publice, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 329 din 25 aprilie 2008, se modifică şi se înlocuieşte cu anexa la prezenta hotărâre. prim-ministru  dacian julien cioloŞcontrasemnează:   -----------------  ministrul sănătăţii, vlad vasile voiculescu  ministrul finanţelor publice,  anca dana dragubucureşti, 14 septembrie 2016.nr. 665.anexĂ(anexa la hotărârea guvernului nr. 429/2008) nivelul alocaŢiilor de hranĂ   pentru consumurile colective din unităţile sanitare publice- lei/bolnav internat/zi -┌───────────────────────────────────────────────┬──────────────────────────┐│- bolnavi tbc şi hiv/sida - adulţi ...

Monitorul Oficial 753 din 27 Septembrie 2016 (M. Of. 753/2016)

 HOTĂRÂRE nr. 674 din 19 septembrie 2016 pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 652/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Justiţiei EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 753 din 27 septembrie 2016

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicÎn anexa nr. 2 la hotărârea guvernului nr. 652/2009 privind organizarea şi funcţionarea ministerului justiţiei, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 443 din 29 iunie 2009, cu modificările şi completările ulterioare, nota se modifică şi va avea următorul cuprins:"notĂ:unităţile prevăzute în prezenta anexă pot utiliza un număr maxim de 14.772 de posturi." prim-ministru  dacian julien cioloŞcontrasemnează:---------------p. ministrul justiţiei,gabriela scutea,secretar de stat ministrul finanţelor publice,anca dana dragu ministrul muncii, familiei, protecţiei   sociale şi persoanelor vârstnice, dragoş-nicolae pîslarubucureşti, 19 septembrie 2016.nr. 674.-------

 HOTĂRÂRE nr. 119 din 20 septembrie 2016 referitoare la Propunerea de Directivă a Parlamentului European şi a Consiliului privind condiţiile de intrare şi de şedere a resortisanţilor ţărilor terţe pentru ocuparea unor locuri de muncă înalt calificate COM (2016) 378 final EMITENT: SENATUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 753 din 27 septembrie 2016

În temeiul dispoziţiilor art. 67, art. 148 alin. (2) şi (3) din constituţia româniei, republicată, şi protocolului nr. 2 anexat tratatului de la lisabona, de modificare a tratatului privind uniunea europeană şi a tratatului de instituire a comunităţii europene, semnat la lisabona la 13 decembrie 2007, ratificat prin legea nr. 13/2008,având în vedere raportul comisiei pentru afaceri europene nr. lxii/582 din 15 septembrie 2016,senatul adoptă prezenta hotărâre.art. 1se constată următoarele:i. prezenta propunere de directivă respectă principiile subsidiarităţii şi proporţionalităţii.ii. se notează următoarele elemente:1. obiectivul propunerii de a îmbunătăţi capacitatea ue de răspuns eficace şi prompt la actualele şi viitoarele cereri ...

Monitorul Oficial 746 din 26 Septembrie 2016 (M. Of. 746/2016)

 HOTĂRÂRE nr. 71 din 20 septembrie 2016 privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor - Iniţiativa europeană în domeniul cloud computing-ului - Dezvoltarea unei economii competitive bazate pe date şi pe cunoaştere în Europa COM(2016) 178 EMITENT: CAMERA DEPUTAŢILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 746 din 26 septembrie 2016

În temeiul prevederilor art. 67 şi ale art. 148 din constituţia româniei, republicată, ale legii nr. 373/2013 privind cooperarea dintre parlament şi guvern în domeniul afacerilor europene şi ale art. 160-185 din regulamentul camerei deputaţilor, aprobat prin hotărârea camerei deputaţilor nr. 8/1994, republicat,camera deputaţilor adoptă prezenta hotărâre.articol unicluând în considerare opinia nr. 4c-19/972, adoptată de comisia pentru afaceri europene în şedinţa din 14 septembrie 2016, camera deputaţilor:1. susţine liberul acces la date în domeniile de cercetare, dar subliniază că un asemenea obiectiv poate fi atins doar printr-un sprijin din partea uniunii, care ar reduce disparităţile dintre statele membre în ceea ...

 HOTĂRÂRE nr. 72 din 20 septembrie 2016 privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor - Digitalizarea industriei europene - Valorificarea deplină a pieţei unice digitale COM(2016) 180 EMITENT: CAMERA DEPUTAŢILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 746 din 26 septembrie 2016

În temeiul prevederilor art. 67 şi ale art. 148 din constituţia româniei, republicată, ale legii nr. 373/2013 privind cooperarea dintre parlament şi guvern în domeniul afacerilor europene şi ale art. 160-185 din regulamentul camerei deputaţilor, aprobat prin hotărârea camerei deputaţilor nr. 8/1994, republicat,camera deputaţilor adoptă prezenta hotărâre.articol unicluând în considerare opinia nr. 4c-19/971, adoptată de comisia pentru afaceri europene, în şedinţa din 14 septembrie 2016, camera deputaţilor:1. invită comisia europeană să actualizeze datele pe baza cărora a realizat comunicarea, având în vedere că unele studii citate au fost elaborate cu date din 2012, ceea ce este foarte mult în domeniul ...

 HOTĂRÂRE nr. 73 din 20 septembrie 2016 privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei Europene către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor - Platforme online şi piaţa unică digitală - Oportunităţi şi provocări pentru Europa COM(2016) 288 EMITENT: CAMERA DEPUTAŢILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 746 din 26 septembrie 2016

În temeiul prevederilor art. 67 şi ale art. 148 din constituţia româniei, republicată, ale legii nr. 373/2013 privind cooperarea dintre parlament şi guvern în domeniul afacerilor europene şi ale art. 160-185 din regulamentul camerei deputaţilor, aprobat prin hotărârea camerei deputaţilor nr. 8/1994, republicat,camera deputaţilor adoptă prezenta hotărâre.articol unicluând în considerare opinia nr. 4c-19/976, adoptată de comisia pentru afaceri europene în şedinţa din 14 septembrie 2016, camera deputaţilor:1. susţine abordarea propusă de comunicare, prin care uniunea urmăreşte să îşi asume pe deplin un viitor digital, păstrând totodată valorile comune proprii.2. susţine principiul reglementării restrânse, doar la ceea ce este necesar în ...

 HOTĂRÂRE nr. 74 din 20 septembrie 2016 privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor: O abordare cuprinzătoare pentru stimularea comerţului electronic transfrontalier în beneficiul cetăţenilor şi întreprinderilor europene COM(2016) 320 EMITENT: CAMERA DEPUTAŢILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 746 din 26 septembrie 2016

În temeiul prevederilor art. 67 şi ale art. 148 din constituţia româniei, republicată, ale legii nr. 373/2013 privind cooperarea dintre parlament şi guvern în domeniul afacerilor europene şi ale art. 160-185 din regulamentul camerei deputaţilor, aprobat prin hotărârea camerei deputaţilor nr. 8/1994, republicat,camera deputaţilor adoptă prezenta hotărâre.articol unicluând în considerare opinia nr. 4c-19/975, adoptată de comisia pentru afaceri europene în şedinţa din 14 septembrie 2016, camera deputaţilor:1. reaminteşte că finalizarea unei pieţe unice digitale este a doua cea mai mare prioritate politică a preşedintelui comisiei europene, care vizează crearea de locuri de muncă şi creştere economică în ue şi că ...

 HOTĂRÂRE nr. 75 din 20 septembrie 2016 privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European - Către un spaţiu unic pentru TVA în UE - Momentul deciziei COM(2016) 148 EMITENT: CAMERA DEPUTAŢILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 746 din 26 septembrie 2016

În temeiul prevederilor art. 67 şi ale art. 148 din constituţia româniei, republicată, ale legii nr. 373/2013 privind cooperarea dintre parlament şi guvern în domeniul afacerilor europene şi ale art. 160-185 din regulamentul camerei deputaţilor, aprobat prin hotărârea camerei deputaţilor nr. 8/1994, republicat,camera deputaţilor adoptă prezenta hotărâre.articol unicluând în considerare opinia nr. 4c-19/978, adoptată de comisia pentru afaceri europene în şedinţa din 6 septembrie 2016, camera deputaţilor:1. apreciază efortul constant al comisiei europene de a reglementa şi moderniza regimul de colectare a tva în uniunea europeană pentru a combate evaziunea şi frauda fiscală, întrucât aceasta reprezintă una dintre principalele provocări ...

 HOTĂRÂRE nr. 76 din 20 septembrie 2016 privind adoptarea opiniei referitoare la propunerea de Directivă a Parlamentului European şi a Consiliului de modificare a Directivei 2013/34/UE în ceea ce priveşte comunicarea, de către anumite întreprinderi şi sucursale, de informaţii privind impozitul pe profit COM(2016) 198 EMITENT: CAMERA DEPUTAŢILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 746 din 26 septembrie 2016

În temeiul prevederilor art. 67 şi ale art. 148 din constituţia româniei, republicată, ale legii nr. 373/2013 privind cooperarea dintre parlament şi guvern în domeniul afacerilor europene şi ale art. 160-185 din regulamentul camerei deputaţilor, aprobat prin hotărârea camerei deputaţilor nr. 8/1994, republicat,camera deputaţilor adoptă prezenta hotărâre.articol unic luând în considerare opinia nr. 4c-19/973, adoptată de comisia pentru afaceri europene în şedinţa din 14 septembrie 2016, camera deputaţilor:1. constată că iniţiativa comisiei europene este complementară cu pachetul antievaziune lansat în luna ianuarie a anului în curs, cu scopul de a continua lupta contra evaziunii fiscale practicate de anumite întreprinderi multinaţionale ...

 HOTĂRÂRE nr. 77 din 20 septembrie 2016 privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European - O agendă europeană pentru economia colaborativă COM(2016) 356 EMITENT: CAMERA DEPUTAŢILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 746 din 26 septembrie 2016

În temeiul prevederilor art. 67 şi ale art. 148 din constituţia româniei, republicată, ale legii nr. 373/2013 privind cooperarea dintre parlament şi guvern în domeniul afacerilor europene şi ale art. 160-185 din regulamentul camerei deputaţilor, aprobat prin hotărârea camerei deputaţilor nr. 8/1994, republicat,camera deputaţilor adoptă prezenta hotărâre.articol unicluând în considerare opinia nr. 4c-19/974, adoptată de comisia pentru afaceri europene în şedinţa din 14 septembrie 2016, camera deputaţilor:1. salută această comunicare deoarece:- comisia europeană prezintă un set de orientări pe baza cărora statele membre ale uniunii europene să poată asigura o dezvoltare echilibrată a economiei colaborative;- îşi propune să clarifice aspecte-cheie ...

 HOTĂRÂRE nr. 78 din 20 septembrie 2016 privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor - Realizarea Agendei privind piaţa unică pentru susţinerea creării de locuri de muncă, a creşterii economice şi a investiţiilor COM(2016) 361 EMITENT: CAMERA DEPUTAŢILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 746 din 26 septembrie 2016

În temeiul prevederilor art. 67 şi ale art. 148 din constituţia româniei, republicată, ale legii nr. 373/2013 privind cooperarea dintre parlament şi guvern în domeniul afacerilor europene şi ale art. 160-185 din regulamentul camerei deputaţilor, aprobat prin hotărârea camerei deputaţilor nr. 8/1994, republicat,camera deputaţilor adoptă prezenta hotărâre.articol unicluând în considerare opinia nr. 4c-19/977, adoptată de comisia pentru afaceri europene în şedinţa din 6 septembrie 2016, camera deputaţilor:1. salută această comunicare, deoarece:- comisia europeană îşi face cunoscute o serie de măsuri privind: susţinerea redresării economice, piaţa unică pentru locuri de muncă şi creştere economică şi realizarea agendei privind piaţa unică;- prezintă ...

 HOTĂRÂRE nr. 79 din 20 septembrie 2016 privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European - Europa investeşte din nou - Bilanţul Planului de investiţii pentru Europa şi etapele următoare COM(2016) 359 EMITENT: CAMERA DEPUTAŢILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 746 din 26 septembrie 2016

În temeiul prevederilor art. 67 şi ale art. 148 din constituţia româniei, republicată, ale legii nr. 373/2013 privind cooperarea dintre parlament şi guvern în domeniul afacerilor europene şi ale art. 160-185 din regulamentul camerei deputaţilor, aprobat prin hotărârea camerei deputaţilor nr. 8/1994, republicat,camera deputaţilor adoptă prezenta hotărâre.articol unicluând în considerare opinia nr. 4c-19/970, adoptată de comisia pentru afaceri europene în şedinţa din 14 septembrie 2016, camera deputaţilor:1. salută intenţia comisiei europene de a consolida acoperirea sectorială şi geografică a finanţării din fondul european pentru investiţii strategice (în continuare feis).2. consideră că numărul de 160 de cereri primite pe platforma europeană ...

Monitorul Oficial 748 bis din 26 Septembrie 2016 (M. Of. 748 bis/2016)

 ANEXE din 15 septembrie 2016 nr. 1-3 la Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 736/2016 privind modificarea şi completarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate curative pentru anii 2015 şi 2016, aprobate prin Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 185/2015 EMITENT: CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 748 bis din 26 septembrie 2016

Anexa 1 (anexa nr. 9^1 la normele tehnice)   referat de solicitare diagnostic genetic atumorilor solide maligne (sarcom ewing Şi neuroblastom)unitatea sanitară ...................................secţia ..............................................tel./fax ..............., mail ......................numele şi prenumele medicului curant ................numele şi prenumele pacientului............., cnp...........diagnostic clinic ............................investigaţii solicitate:1. testare genetică pentru neuroblastom2. testare genetică pentru sarcom ewingdata şi ora recoltării probei ..............semnătura şi parafa ........................anexa 2 (anexa nr. 12 la normele tehnice)unitatea sanitarĂ ...................secŢia/ambulatorul .....................   referat de justificare pentru iniŢiere /   continuare tratament cu ......................subsemnatul (a) dr. ........................... vă solicit aprobareainiţierii / continuării tratamentului cu ................. pentrupacientul ........................ cnp ................ în evidenţa caseide asigurări .......................diagnostic complet:.............................................................cod de boalĂ*) [ ]pacientul se ...

Monitorul Oficial 743 din 23 Septembrie 2016 (M. Of. 743/2016)

 HOTĂRÂRE nr. 663 din 14 septembrie 2016 privind instituirea regimului de arie naturală protejată şi declararea ariilor de protecţie specială avifaunistică ca parte integrantă a reţelei ecologice europene Natura 2000 în România EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 743 din 23 septembrie 2016

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 8 alin. (1) lit. b) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 49/2011, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se declară şi se instituie regimul de arie naturală protejată, parte integrantă a reţelei ecologice europene natura 2000, şi se aprobă încadrarea în categoria de management ca arie de protecţie specială avifaunistică pentru siturile prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.art. 2limitele ...

Monitorul Oficial 742 din 23 Septembrie 2016 (M. Of. 742/2016)

 HOTĂRÂRE nr. 654 din 14 septembrie 2016 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 376/2016 privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor şi al specializărilor/programelor de studii universitare şi a structurii instituţiilor de învăţământ superior pentru anul universitar 2016-2017 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 742 din 23 septembrie 2016

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. ianexele nr. 1-4 şi 6 la hotărârea guvernului nr. 376/2016 privind aprobarea nomenclatorului domeniilor şi al specializărilor/programelor de studii universitare şi a structurii instituţiilor de învăţământ superior pentru anul universitar 2016-2017, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 413 din 1 iunie 2016, se modifică şi se completează după cum urmează:1. la anexa nr. 1, domeniul fundamental (dfi) matematică şi ştiinţe ale naturii, cod 10, la ramura de ştiinţă (rsi) chimie şi inginerie chimică, cod 30, la domeniul de studii universitare de doctorat/masterat (dsu_d/m) chimie, cod ...

Monitorul Oficial 743 din 23 Septembrie 2016 (M. Of. 743/2016)

 NORME METODOLOGICE din 16 septembrie 2016 privind elaborarea şi derularea Programului naţional de restaurare a monumentelor istorice, finanţat de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Culturii, şi gestionat de Institutul Naţional al Patrimoniului EMITENT: Ministerul Culturii PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 743 din 23 septembrie 2016

──────────aprobate prin ordinul nr. 3.765 din 16 septembrie 2016, publicat în monitorul oficial nr. 743 din 23 septembrie 2016.──────────art. 1(1) prezentele norme metodologice stabilesc modul de elaborare, condiţiile de eligibilitate, criteriile de stabilire a priorităţilor şi procedura de evaluare a obiectivelor cuprinse în programul naţional de restaurare a monumentelor istorice (pnr).(2) prin pnr se gestionează, în condiţiile legii, fondurile destinate cercetării, consolidării, restaurării şi punerii în valoare a monumentelor istorice, cu respectarea prevederilor legii nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.(3) institutul naţional al patrimoniului (inp) elaborează, potrivit strategiei ministerului culturii, şi supune spre aprobare acestuia ...

Monitorul Oficial 736 din 22 Septembrie 2016 (M. Of. 736/2016)

 HOTĂRÂRE nr. 648 din 8 septembrie 2016 privind plata contribuţiei României la bugetul Misiunii Speciale de Monitorizare a Organizaţiei pentru Securitate şi Cooperare în Europa (OSCE) în Ucraina EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 736 din 22 septembrie 2016

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 5 alin. (1) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 40/2016 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă plata contribuţiei româniei la bugetul misiunii speciale de monitorizare a organizaţiei pentru securitate şi cooperare în europa (osce) în ucraina, pe durata mandatului acesteia.art. 2fondurile aferente contribuţiei prevăzute la art. 1 se suportă din bugetul anual al ministerului afacerilor externe, iar plata se efectuează în tranşe, conform notificărilor transmise de organizaţia pentru securitate şi cooperare ...

 HOTĂRÂRE nr. 649 din 8 septembrie 2016 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 957/2005 privind organizarea şi funcţionarea Institutului Naţional de Statistică EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 736 din 22 septembrie 2016

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unichotărârea guvernului nr. 957/2005 privind organizarea şi funcţionarea institutului naţional de statistică, republicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 865 din 18 decembrie 2007, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. la articolul 1, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:"art. 1. - (1) institutul naţional de statistică se organizează şi funcţionează ca organ de specialitate al administraţiei publice centrale în subordinea guvernului şi în coordonarea prim-ministrului, prin cancelaria prim-ministrului, cu personalitate juridică, având rol de organizare şi ...

 HOTĂRÂRE nr. 653 din 8 septembrie 2016 privind trecerea unei construcţii, aflată în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul General al Poliţiei Române, din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcţiune, casării şi valorificării, şi pentru actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 736 din 22 septembrie 2016

În temeiul prevederilor art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 10 alin. (2) şi al art. 20 din legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, şi având în vedere prevederile art. 2 din ordonanţa guvernului nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcţiune, casare şi valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale, aprobată prin legea nr. 246/2001,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1(1) se aprobă trecerea unei construcţii, aflată în administrarea ministerului afacerilor interne - inspectoratul general al poliţiei române, din domeniul public al statului în domeniul ...

 HOTĂRÂRE nr. 656 din 14 septembrie 2016 pentru aprobarea Listei cuprinzând categoriile de informaţii clasificate secrete de stat pe niveluri de secretizare, elaborate sau deţinute de Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, precum şi de către instituţiile şi structurile aflate în subordinea sau sub autoritatea acestuia, şi termenele de clasificare aferente acestora EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 736 din 22 septembrie 2016

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 22 din legea nr. 182/2002 privind protecţia informaţiilor clasificate, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă lista cuprinzând categoriile de informaţii clasificate secrete de stat pe niveluri de secretizare, elaborate sau deţinute de ministerul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice, precum şi de către instituţiile şi structurile aflate în subordinea sau sub autoritatea acestuia, şi termenele de clasificare aferente acestora, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.art. 2termenele de clasificare a informaţiilor secrete de stat, pe niveluri de secretizare, din lista ...

 REZOLUŢIA MSC.395(95) din 11 iunie 2015 privind amendamentele la Protocolul din 1988 privind Convenţia internaţională din 1974 pentru ocrotirea vieţii omeneşti pe mare EMITENT: ORGANIZAŢIA MARITIMĂ INTERNAŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 736 din 22 septembrie 2016

──────────conţinută de ordinul nr. 704/2016, publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 736 din 22 septembrie 2016.──────────comitetul de siguranţă maritimă,amintind articolul 28(b) din convenţia privind crearea organizaţiei maritime internaţionale referitor la funcţiile comitetului,amintind, de asemenea, articolul viii(b) din convenţia internaţională din 1974 pentru ocrotirea vieţii omeneşti pe mare ("convenţia") şi articolul vi din protocolul din 1988 privind convenţia internaţională din 1974 pentru ocrotirea vieţii omeneşti pe mare ("protocolul din 1988 la solas") referitor la procedura de amendare a protocolului din 1988 la solas,luând în considerare, la cea de-a nouăzeci şi cincea sesiune a sa, amendamentele la protocolul din ...

Monitorul Oficial 738 din 22 Septembrie 2016 (M. Of. 738/2016)

 DECLARAŢIE nr. 1 din 20 septembrie 2016 prilejuită de aniversarea a 25 de ani de la proclamarea independenţei Republicii Moldova EMITENT: SENATUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 738 din 22 septembrie 2016

Senatul româniei salută aniversarea a 25 de ani de la proclamarea independenţei republicii moldova faţă de urss.reamintim că românia a fost primul stat care a recunoscut oficial independenţa republicii moldova, la câteva ore de la declararea acesteia de către parlamentul republicii moldova, printr-o declaraţie a parlamentului şi, respectiv, a guvernului româniei, în care se afirma: "proclamarea unui stat românesc independent pe teritoriile anexate cu forţa în urma înţelegerilor secrete stabilite prin pactul molotov-ribbentrop reprezintă un pas decisiv spre înlăturarea pe cale paşnică a consecinţelor nefaste ale acestuia, îndreptate împotriva drepturilor şi intereselor poporului român."reafirmăm voinţa comună de consolidare a relaţiilor ...

Monitorul Oficial 734 din 22 Septembrie 2016 (M. Of. 734/2016)

 HOTĂRÂRE nr. 68 din 20 septembrie 2016 privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 48/2012 pentru aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaţilor EMITENT: CAMERA DEPUTAŢILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 734 din 22 septembrie 2016

În temeiul prevederilor art. 41 alin. (4) şi art. 43 din regulamentul camerei deputaţilor, aprobat prin hotărârea camerei deputaţilor nr. 8/1994, republicat,camera deputaţilor adoptă prezenta hotărâre.articol unicanexa la hotărârea camerei deputaţilor nr. 48/2012 pentru aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale camerei deputaţilor, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 872 din 20 decembrie 2012, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:- domnul deputat peia ninel, aparţinând grupului parlamentar al psd, trece de la comisia pentru mediu şi echilibru ecologic la comisia juridică, de disciplină şi imunităţi, în calitate de membru.această hotărâre a fost adoptată ...

 HOTĂRÂRE nr. 69 din 20 septembrie 2016 privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 48/2012 pentru aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaţilor EMITENT: CAMERA DEPUTAŢILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 734 din 22 septembrie 2016

În temeiul prevederilor art. 41 alin. (4) şi art. 43 din regulamentul camerei deputaţilor, aprobat prin hotărârea camerei deputaţilor nr. 8/1994, republicat,camera deputaţilor adoptă prezenta hotărâre.articol unicanexa la hotărârea camerei deputaţilor nr. 48/2012 pentru aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale camerei deputaţilor, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 872 din 20 decembrie 2012, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:- domnul deputat stroe ionuţ-marian, aparţinând grupului parlamentar al pnl, trece de la comisia pentru politică externă la comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională, în calitate de membru;- domnul deputat niculae aurel, ...

 HOTĂRÂRE nr. 70 din 20 septembrie 2016 pentru revocarea Hotărârii Camerei Deputaţilor nr. 7/2015 privind vacantarea unui loc de deputat EMITENT: CAMERA DEPUTAŢILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 734 din 22 septembrie 2016

Având în vedere rapoartele comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi nr. 4c-11/673/2016 şi 4c-11/741/2016, conţinând propunerea de revocare a hotărârii camerei deputaţilor nr. 7/2015 privind vacantarea unui loc de deputat, hotărâre prin care, pe baza raportului de evaluare nr. 10.447/g/ii din 12 martie 2014 al agenţiei naţionale de integritate, preşedintele camerei deputaţilor a luat act de încetarea mandatului de deputat al domnului petre roman, ales în circumscripţia electorală nr. 8 braşov, colegiul uninominal nr. 8, şi s-a hotărât vacantarea locului respectiv de deputat,având în vedere dezbaterile asupra acestor rapoarte ale comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi în şedinţa camerei deputaţilor ...

Monitorul Oficial 738 din 22 Septembrie 2016 (M. Of. 738/2016)

 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 58 din 19 septembrie 2016 pentru modificarea şi completarea unor acte normative cu impact asupra domeniului achiziţiilor publice EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 738 din 22 septembrie 2016

Având în vedere dosarul eu pilot 6107/14/mark, prin care comisia europeană semnalează neconformitatea dispoziţiilor art. 16 alin. (2) din legea nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificările şi completările ulterioare, cu prevederile europene în domeniul achiziţiilor publice, respectiv directiva 2004/18/ce şi directiva 2004/17/ce, considerând ca aceste dispoziţii creează o discriminare pozitivă, în favoarea i.m.m.-urilor, fiind astfel afectate atât principiile liberei circulaţii a mărfurilor şi al libertăţii de a presta servicii, principii prevăzute de tratatul privind funcţionarea uniunii europene, cât şi principiile tratamentului egal şi al nediscriminării prevăzute de art. 2 din directiva 2004/18/ce,modificarea indirectă ...

Monitorul Oficial 737 bis din 22 Septembrie 2016 (M. Of. 737 bis/2016)

 ANEXE din 14 septembrie 2016 la Hotărârea Guvernului nr. 655/2016 (Anexele nr. 1 şi 2) EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 737 bis din 22 septembrie 2016

Anexa 1  strategiei naţionale "o societate fără bariere pentru persoanele cu dizabilităţi"  2016-2020cap. i introducerestrategia naţională "o societate fără bariere pentru persoanele cu dizabilităţi", 2016-2020, denumită în continuare strategia, îşi propune să asigure implementarea convenţiei privind drepturile persoanelor cu dizabilităţi*1) ratificate de românia prin legea nr. 221/2010 pentru ratificarea convenţiei privind drepturile persoanelor cu dizabilităţi, adoptată la new york de adunarea generală a organizaţiei naţiunilor unite la 13 decembrie 2006, deschisă spre semnare la 30 martie 2007 şi semnată de românia la 26 septembrie 2007, cu modificările ulterioare, denumită în continuare convenţia, prin seturi de măsuri coerente, integrate şi interinstituţionale.convenţia ...

Monitorul Oficial 737 din 22 Septembrie 2016 (M. Of. 737/2016)

 HOTĂRÂRE nr. 655 din 14 septembrie 2016 pentru aprobarea Strategiei naţionale "O societate fără bariere pentru persoanele cu dizabilităţi" 2016-2020 şi a Planului operaţional privind implementarea Strategiei naţionale "O societate fără bariere pentru persoanele cu dizabilităţi" 2016-2020 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 737 din 22 septembrie 2016

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 11 lit. f) din legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea guvernului româniei şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1 se aprobă strategia naţională "o societate fără bariere pentru persoanele cu dizabilităţi" 2016-2020, prevăzută în anexa nr. 1.art. 2 se aprobă planul operaţional privind implementarea strategiei naţionale "o societate fără bariere pentru persoanele cu dizabilităţi" 2016-2020, prevăzut în anexa nr. 2.art. 3 finanţarea obiectivelor prevăzute în strategia naţională "o societate fără bariere pentru persoanele cu dizabilităţi" 2016-2020 se face în limita fondurilor aprobate ...

Monitorul Oficial 736 din 22 Septembrie 2016 (M. Of. 736/2016)

 NORME METODOLOGICE din 6 septembrie 2016 de aplicare a titlului XX din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, referitoare la avizarea activităţilor în domeniul dispozitivelor medicale EMITENT: Ministerul Sănătăţii PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 736 din 22 septembrie 2016

──────────*) aprobate prin ordinul nr. 1.008 din 6 septembrie 2016, publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 736 din 22 septembrie 2016──────────art. 1prezentele norme metodologice stabilesc criteriile generale de evaluare a competenţei şi capabilităţii persoanelor fizice sau juridice de a realiza activităţile pentru care solicită avizul prevăzut la art. 926 alin. (2) din legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.art. 2structura de specialitate care aplică politica ministerului sănătăţii în domeniul dispozitivelor medicale este agenţia naţională a medicamentului şi a dispozitivelor medicale, denumită în continuare anmdm.art. 3activităţile de comercializare şi de prestări servicii ...

Monitorul Oficial 729 din 21 Septembrie 2016 (M. Of. 729/2016)

 CIRCULARĂ nr. 18 din 14 septembrie 2016 privind rata dobânzii plătite la rezervele minime obligatorii constituite în dolari SUA începând cu perioada de aplicare 24 august-23 septembrie 2016 EMITENT: BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 729 din 21 septembrie 2016

În baza dispoziţiilor art. 5 şi art. 8 alin. (3) din legea nr. 312/2004 privind statutul băncii naţionale a româniei,în aplicarea prevederilor art. 15, 16 şi 17 din regulamentul băncii naţionale a româniei nr. 6/2002 privind regimul rezervelor minime obligatorii, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 48 din legea nr. 312/2004 privind statutul băncii naţionale a româniei,consiliul de administraţie al băncii naţionale a româniei hotărăşte:Începând cu perioada de aplicare 24 august-23 septembrie 2016 rata dobânzii plătite la rezervele minime obligatorii constituite în dolari sua este de 0,07 la sută pe an.   preşedintele consiliului de administraţieal băncii naţionale a româniei,   mugur constantin ...

Monitorul Oficial 732 din 21 Septembrie 2016 (M. Of. 732/2016)

 HOTĂRÂRE nr. 668 din 19 septembrie 2016 privind aprobarea normativelor de cheltuieli pentru cea de-a 3-a Conferinţă anuală a Autorităţii Electorale Permanente cu tema "Modernizarea proceselor electorale", organizată în perioada 6-7 octombrie 2016 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 732 din 21 septembrie 2016

Având în vedere anexa nr. 3/48 la legea bugetului de stat pe anul 2016 nr. 339/2015, cu modificările ulterioare, precum şi art. 103 alin. (1) lit. y) din legea nr. 208/2015 privind alegerea senatului şi a camerei deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea autorităţii electorale permanente, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 4 alin. (5) din ordonanţa guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile administraţiei publice şi instituţiile publice, aprobată cu modificări prin legea nr. 247/2002, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1(1) ...

 HOTĂRÂRE nr. 669 din 19 septembrie 2016 privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.084/2012 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii "Varianta de ocolire a municipiului Satu Mare", judeţul Satu Mare EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 732 din 21 septembrie 2016

În conformitate cu art. 11 lit. b) şi d) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 84/2003 pentru înfiinţarea companiei naţionale de autostrăzi şi drumuri naţionale din românia - s.a. prin reorganizarea regiei autonome "administraţia naţională a drumurilor din românia", aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 47/2004, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 42 alin. (1) lit. a) din legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unichotărârea guvernului nr. 1.084/2012 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii "varianta de ocolire ...

Monitorul Oficial 733 din 21 Septembrie 2016 (M. Of. 733/2016)

 HOTĂRÂRE nr. 671 din 19 septembrie 2016 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 296/2007 privind aprobarea Mecanismelor de derulare a acţiunilor din Programul de promovare a exportului, administrat de Ministerul Economiei şi Comerţului EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 733 din 21 septembrie 2016

Având în vedere prevederile pct. 1 lit. b^3) din cap. ii din anexa la ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 120/2002 privind aprobarea sistemului de susţinere şi promovare a exportului cu finanţare de la bugetul de stat, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. ihotărârea guvernului nr. 296/2007 privind aprobarea mecanismelor de derulare a acţiunilor din programul de promovare a exportului, administrat de ministerul economiei şi comerţului, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 239 din 6 aprilie 2007, se modifică după cum urmează:1. la articolul 2, alineatul ...

Monitorul Oficial 732 din 21 Septembrie 2016 (M. Of. 732/2016)

 HOTĂRÂRE nr. 664 din 14 septembrie 2016 pentru modificarea şi completarea anexelor nr. 1 şi 2 la Hotărârea Guvernului nr. 402/2016 privind domeniile şi programele de studii universitare de master acreditate şi numărul maxim de studenţi ce pot fi şcolarizaţi în anul universitar 2016-2017 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 732 din 21 septembrie 2016

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicanexele nr. 1 şi 2 la hotărârea guvernului nr. 402/2016 privind domeniile şi programele de studii universitare de master acreditate şi numărul maxim de studenţi ce pot fi şcolarizaţi în anul universitar 2016-2017, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 453 din 16 iunie 2016, se modifică şi se completează după cum urmează:1. la anexa nr. 1, punctul 5 "universitatea din bucureşti", numărul curent 6 "Ştiinţa mediului", se introduce un nou program de studii universitare de master, programul "politici de mediu pentru dezvoltarea durabilă", cu încadrare ...

Monitorul Oficial 733 din 21 Septembrie 2016 (M. Of. 733/2016)

 HOTĂRÂRE nr. 672 din 19 septembrie 2016 privind unele măsuri pentru organizarea şi desfăşurarea la Bucureşti, în perioada 19-21 octombrie 2016, a Conferinţei la Nivel Înalt a Platformei Uniunii Europene a Oficiilor de Recuperare a Creanţelor Provenite din Infracţiuni EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 733 din 21 septembrie 2016

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 4 alin. (5) din ordonanţa guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile administraţiei publice şi instituţiile publice, aprobată cu modificări prin legea nr. 247/2002, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă normativele de cheltuieli pentru organizarea la bucureşti, în perioada 19-21 octombrie 2016, a conferinţei la nivel Înalt a platformei uniunii europene a oficiilor de recuperare a creanţelor provenite din infracţiuni, prevăzute în anexa nr. 1.art. 2(1) finanţarea cheltuielilor necesare pentru organizarea şi desfăşurarea acţiunilor prevăzute la art. 1, în sumă ...

Monitorul Oficial 731 din 21 Septembrie 2016 (M. Of. 731/2016)

 HOTĂRÂRE nr. 114 din 13 septembrie 2016 pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 50/2012 privind aprobarea componenţei numerice şi nominale a comisiilor permanente ale Senatului EMITENT: Senatul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 731 din 21 septembrie 2016

În temeiul prevederilor art. 64 alin. (4) şi art. 67 din constituţia româniei, republicată, precum şi ale art. 46 şi 47 din regulamentul senatului, aprobat prin hotărârea senatului nr. 28/2005, republicat,senatul adoptă prezenta hotărâre.art. unichotărârea senatului nr. 50/2012 privind aprobarea componenţei numerice şi nominale a comisiilor permanente ale senatului, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 870 din 20 decembrie 2012, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. la anexa nr. ii "componenţa comisiei pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital" domnul senator ioniţă dan-aurel - grupul parlamentar al partidului social democrat - se include în componenţa ...

 HOTĂRÂRE nr. 117 din 14 septembrie 2016 pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 50/2012 privind aprobarea componenţei numerice şi nominale a comisiilor permanente ale Senatului EMITENT: Senatul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 731 din 21 septembrie 2016

În temeiul prevederilor art. 64 alin. (4) şi art. 67 din constituţia româniei, republicată, precum şi ale art. 46 şi 47 din regulamentul senatului, aprobat prin hotărârea senatului nr. 28/2005, republicat,senatul adoptă prezenta hotărâre.art. unichotărârea senatului nr. 50/2012 privind aprobarea componenţei numerice şi nominale a comisiilor permanente ale senatului, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 870 din 20 decembrie 2012, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:- la anexa nr. iii "componenţa comisiei economice, industrii şi servicii", domnul senator oprea mario-ovidiu - grupul parlamentar al partidului naţional liberal - se include în componenţa comisiei.această hotărâre a fost ...

Monitorul Oficial 727 din 20 Septembrie 2016 (M. Of. 727/2016)

 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 52 din 14 septembrie 2016 privind contractele de credit oferite consumatorilor pentru bunuri imobile, precum şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 50/2010 privind contractele de credit pentru consumatori EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 727 din 20 septembrie 2016

Având în vedere că transpunerea în legislaţia naţională a directivei 2014/17/ue a parlamentului european şi a consiliului din 4 februarie 2014 privind contractele de credit oferite consumatorilor pentru bunuri imobile rezidenţiale şi de modificare a directivelor 2008/48/ce şi 2013/36/ue şi a regulamentului (ue) nr. 1.093/2010, publicată în jurnalul oficial al uniunii europene, seria l, nr. 60 din 28 februarie 2014, trebuie realizată până la 21 martie 2016,pentru a se evita posibilitatea declanşării procedurii de infringement de către comisia europeană împotriva româniei, pentru neimplementarea în dreptul intern a prevederilor directivei comunitare şi de a asigura implementarea acesteia,având în vedere că termenul ...

Monitorul Oficial 725 din 20 Septembrie 2016 (M. Of. 725/2016)

 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 53 din 14 septembrie 2016 pentru modificarea şi completarea art. 14 din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 725 din 20 septembrie 2016

Având în vedere prevederile programului de guvernare,ţinând cont de obligativitatea asigurării unui tratament egal între acţionarii unei societăţi, precum şi necesitatea luării unor măsuri care să conducă la optimizarea cheltuielilor societăţilor la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară,întrucât în prezent cadrul normativ existent permite aplicarea unui tratament diferenţiat între acţionarii societăţilor,având în vedere necesitatea implementării în regim de urgenţă a unor măsuri care să asigure funcţionalitatea, solvabilitatea şi lichiditatea societăţilor la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari, astfel încât acestea să aibă o influenţă pozitivă asupra economiei ...

 HOTĂRÂRE nr. 670 din 19 septembrie 2016 pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 465/2016 privind înfiinţarea, organizarea, funcţionarea şi atribuţiile Departamentului CENTENAR EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 725 din 20 septembrie 2016

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicanexa la hotărârea guvernului nr. 465/2016 privind înfiinţarea, organizarea, funcţionarea şi atribuţiile departamentului centenar, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 515 din 7 iulie 2016, se modifică şi se înlocuieşte cu anexa la prezenta hotărâre. prim-ministru dacian julien cioloŞ   contrasemnează:  -----------------secretarul general al guvernului,   florin marius tacu departamentul centenar,  daniel-florin Şandru,secretar de stat  ministrul finanţelor publice,anca dana dragu   ministrul muncii,  familiei, protecţiei sociale   şi persoanelor vârstnice, dragoş-nicolae pîslarubucureşti, 19 septembrie 2016.nr. 670.anexĂ(anexa la hotărârea guvernului nr. 465/2016)structura organizatoricĂ   a departamentului centenar  număr maxim de posturi - 25, inclusiv demnitarul   ┌──────────────────┐ ...

 HOTĂRÂRE nr. 661 din 14 septembrie 2016 pentru modificarea şi completarea unor anexe la Hotărârea Guvernului nr. 1.357/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Suceava, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Suceava EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 725 din 20 septembrie 2016

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 21 alin. (3) din legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. i hotărârea guvernului nr. 1.357/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului suceava, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul suceava, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 642 şi 642 bis din 30 august 2002, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. la anexa nr. 1 "inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al judeţului suceava", la secţiunea i "bunuri ...

Monitorul Oficial 726 din 20 Septembrie 2016 (M. Of. 726/2016)

 HOTĂRÂRE nr. 118 din 19 septembrie 2016 privind cererea de urmărire penală a domnului senator Oprea Gabriel, fost viceprim-ministru pentru securitate naţională şi fost ministru al afacerilor interne EMITENT: SENATUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 726 din 20 septembrie 2016

Având în vedere solicitarea parchetului de pe lângă Înalta curte de casaţie şi justiţie privind formularea cererii de urmărire penală faţă de domnul senator oprea gabriel, fost viceprim-ministru pentru securitate naţională şi fost ministru al afacerilor interne, transmisă senatului cu adresa nr. 1.468/c/2016,în temeiul prevederilor art. 109 alin. (2) din constituţia româniei, republicată, şi ale art. 151 din regulamentul senatului, aprobat prin hotărârea senatului nr. 28/2005, republicat,senatul adoptă prezenta hotărâre.articol unic senatul hotărăşte să nu ceară urmărirea penală a domnului senator oprea gabriel, fost viceprim-ministru pentru securitate naţională şi fost ministru al afacerilor interne, în dosarul nr. 905/p/2015 al direcţiei ...

Monitorul Oficial 728 din 20 Septembrie 2016 (M. Of. 728/2016)

 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 56 din 19 septembrie 2016 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 120/2002 privind aprobarea Sistemului de susţinere şi promovare a exportului cu finanţare de la bugetul de stat EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 728 din 20 septembrie 2016

Luând în considerare faptul că exportul constituie unul dintre cei mai importanţi factori de creştere economică conducând la creşterea sustenabilă a pib şi implicit la scăderea deficitului de cont curent aferent schimburilor comerciale ale româniei,având în vedere necesitatea imediată a fluidizării plăţilor şi modificării mecanismului de contractare a firmelor organizatoare astfel încât instrumentul aflat în administrarea ministerului economiei, comerţului şi relaţiilor cu mediul de afaceri să poată funcţiona şi să aibă ca finalitate îndeplinirea obiectivelor aferente programului de promovare a exporturilor, se impune, în regim de urgenţă, modificarea şi completarea ordonanţei de urgenţă a guvernului nr. 120/2002 privind aprobarea sistemului ...

 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 57 din 19 septembrie 2016 privind reglementarea unor măsuri în vederea conformării statului la unele obligaţii de mediu din sarcina operatorilor economici din industria extractivă, aflaţi sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul de Afaceri EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 728 din 20 septembrie 2016

Având în vedere principiul supremaţiei dreptului uniunii europene şi, în virtutea acestuia, consecinţele neîndeplinirii obligaţiilor ce rezultă din dreptul uniunii europene, respectiv art. 4 şi art. 13 alin. (2) din directiva 2006/21/ce a parlamentului european şi a consiliului din 15 martie 2006 privind gestionarea deşeurilor din industriile extractive şi de modificare a directivei 2004/35/ce, şi, în special, riscul declanşării unei acţiuni în constatarea neexecutării unor hotărâri ale curţii de justiţie a uniunii europene şi al aplicării sancţiunilor pecuniare,având în vedere că pericolul existent de poluare în cazul neîndeplinirii obligaţiilor de mediu, precum şi faptul că protecţia sănătăţii umane este un ...

Monitorul Oficial 725 din 20 Septembrie 2016 (M. Of. 725/2016)

 SCHEMĂ DE AJUTOR DE MINIMIS din 14 septembrie 2016 SOLIDAR - Sprijin pentru consolidarea economiei sociale" aferentă Programului operaţional Capital uman 2014-2020 (POCU 2014-2020), axa prioritară 4 "Incluziunea socială şi combaterea sărăciei", obiectivul specific 4.16 "Consolidarea capacităţii întreprinderilor de economie socială de a funcţiona într-o manieră autosustenabilă EMITENT: MINISTERUL FONDURILOR EUROPENE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 725 din 20 septembrie 2016

──────────aprobată prin ordinul ministerul fondurilor europene nr. 1.853 din 14 septembrie 2016, publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 725 din 20 septembrie 2016.──────────cap. i dispoziţii generaleart. 1 (1) prezenta procedură instituie o schemă de ajutor de minimis denumită "solidar - sprijin pentru consolidarea economiei sociale", aferentă programului operaţional capital uman 2014-2020 (pocu 2014-2020), axa prioritară 4 "incluziunea socială şi combaterea sărăciei", obiectivul specific 4.16 consolidarea capacităţii întreprinderilor de economie socială de a funcţiona într-o manieră autosustenabilă.(2) acordarea ajutorului de minimis în cadrul acestei scheme se va face numai cu respectarea prevederilor privind ajutorul de minimis stipulate în ...

Monitorul Oficial 726 din 20 Septembrie 2016 (M. Of. 726/2016)

 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 51 din 14 septembrie 2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 171/2010 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor silvice EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 726 din 20 septembrie 2016

Având în vedere necesitatea consolidării cadrului legal şi întărirea capacităţii de control privind integritatea fondului forestier naţional, trasabilitatea materialelor lemnoase şi lupta împotriva tăierilor fără drept de masă lemnoasă din fondul forestier naţional şi din vegetaţia forestieră de pe terenurile din afara acestuia,apreciind că neimpunerea de urgenţă a unor sancţiuni proporţionale şi disuasive operatorilor care introduc pentru prima dată pe piaţă lemn şi produse din lemn conduce la neîndeplinirea obiectivelor asumate de românia, privitoare la implementarea regulamentului (ue) nr. 995/2010 al parlamentului european şi al consiliului din 20 octombrie 2010 de stabilire a obligaţiilor care revin operatorilor care introduc pe ...

Monitorul Oficial 722 din 19 Septembrie 2016 (M. Of. 722/2016)

 HOTĂRÂRE nr. 660 din 14 septembrie 2016 privind acordarea cetăţeniei române domnului Letra Da Costa Ferreira Paulo Josue EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 722 din 19 septembrie 2016

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 13^1 alin. (1) din legea cetăţeniei române nr. 21/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. unic──────────din cauza conţinutului mare de date cu caracter personal din cadrul acestui act, fapt care depăşeşte scopul prezentei aplicaţii legislative în contextul legislaţiei aplicabile, acesta nu este prezent în baza de date legislativă disponibilă aici. pentru a accesa acest conţinut vă puteţi adresa monitorului oficial sau emitentului actului.──────────prim-ministrudacian julien cioloŞcontrasemnează:ministrul tineretului şi sportului,elisabeta lipăbucureşti, 14 septembrie 2016.nr. 660.-------

Monitorul Oficial 721 din 19 Septembrie 2016 (M. Of. 721/2016)

 HOTĂRÂRE nr. 1/H din 16 septembrie 2016 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a birourilor şi oficiilor electorale constituite la alegerile pentru Senat şi Camera Deputaţilor din anul 2016 EMITENT: BIROUL ELECTORAL CENTRAL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 721 din 19 septembrie 2016

Având în vedere prevederile art. 7-15, precum şi ale art. 17 şi 18 din legea nr. 208/2015 privind alegerea senatului şi a camerei deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea autorităţii electorale permanente, cu modificările şi completările ulterioare,luând în considerare dispoziţiile art. 8 şi 9 din legea nr. 288/2015 privind votul prin corespondenţă, precum şi modificarea şi completarea legii nr. 208/2015 privind alegerea senatului şi a camerei deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea autorităţii electorale permanente, cu modificările ulterioare,în temeiul art. 11 alin. (9) şi al art. 12 alin. (5) din legea nr. 208/2015, cu modificările şi completările ulterioare,biroul ...

 HOTĂRÂRE nr. 657 din 14 septembrie 2016 privind unele măsuri pentru organizarea şi desfăşurarea Adunării generale a Confederaţiei Europene de Probaţiune şi a Conferinţei "Alternative la detenţie", la Bucureşti, în perioada 5-7 octombrie 2016 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 721 din 19 septembrie 2016

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 4 alin. (5) din ordonanţa guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile administraţiei publice şi instituţiile publice, aprobată cu modificări prin legea nr. 247/2002, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1 se aprobă normativele de cheltuieli pentru organizarea şi desfăşurarea la bucureşti, în perioada 5-7 octombrie 2016, a adunării generale a confederaţiei europene de probaţiune şi a conferinţei "alternative la detenţie", prevăzute în anexa nr. 1.art. 2 (1) finanţarea cheltuielilor necesare pentru organizarea şi desfăşurarea acţiunilor prevăzute la art. 1, în sumă ...

Monitorul Oficial 722 din 19 Septembrie 2016 (M. Of. 722/2016)

 HOTĂRÂRE nr. 658 din 14 septembrie 2016 privind modificarea anexei nr. 8 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 722 din 19 septembrie 2016

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 20 alin. (1) din legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, şi având în vedere prevederile art. 2^1 şi 2^2 din ordonanţa guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. ianexa nr. 8 la hotărârea guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 1.020 şi 1.020 bis din 21 ...

Monitorul Oficial 721 din 19 Septembrie 2016 (M. Of. 721/2016)

 HOTĂRÂRE nr. 659 din 14 septembrie 2016 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 al Societăţii Naţionale de Transport Feroviar de Marfă "C.F.R. Marfă" - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 721 din 19 septembrie 2016

Având în vedere prevederile legii bugetului de stat pe anul 2016 nr. 339/2015,în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 4 din ordonanţa guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, aprobată cu completări prin legea nr. 47/2014, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicse aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 al societăţii naţionale de transport feroviar de marfă "c.f.r. marfă" - s.a., aflată sub autoritatea ministerului transporturilor, ...

Monitorul Oficial 722 din 19 Septembrie 2016 (M. Of. 722/2016)

 HOTĂRÂRE nr. 647 din 8 septembrie 2016 privind actualizarea valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale şi pentru transmiterea acestuia în administrarea Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară pentru Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Sibiu EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 722 din 19 septembrie 2016

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 20 din legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 867 alin. (1), art. 868 şi 869 din legea nr. 287/2009 privind codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, şi având în vedere prevederile art. 2^1 şi 2^2 din ordonanţa guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă actualizarea valorii de inventar a imobilului aflat în domeniul public al statului şi în administrarea ...

 HOTĂRÂRE nr. 651 din 8 septembrie 2016 privind modificarea datelor de identificare şi actualizarea valorii de inventar a unui bun imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Operei Naţionale din Bucureşti şi pentru transmiterea acestuia din administrarea Operei Naţionale din Bucureşti în administrarea Centrului Naţional al Dansului Bucureşti EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 722 din 19 septembrie 2016

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 861 alin. (3), al art. 867 alin. (1), al art. 868 alin. (1) din legea nr. 287/2009 privind codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, al art. 20 alin. (1) din legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, şi având în vedere art. 2^1 şi 2^2 din ordonanţa guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare, şi art. 2 alin. (1) din hotărârea guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat ...

Monitorul Oficial 719 din 19 Septembrie 2016 (M. Of. 719/2016)

 HOTĂRÂRE nr. 640 din 31 august 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 49/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene nerambursabile aferente politicii agricole comune, politicii comune de pescuit şi politicii maritime integrate la nivelul Uniunii Europene, precum şi a fondurilor alocate de la bugetul de stat pentru perioada de programare 2014-2020 şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul garantării, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul garantării EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 719 din 19 septembrie 2016

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 59 din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 49/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene nerambursabile aferente politicii agricole comune, politicii comune de pescuit şi politicii maritime integrate la nivelul uniunii europene, precum şi a fondurilor alocate de la bugetul de stat pentru perioada de programare 2014-2020 şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul garantării, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 56/2016,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. i se aprobă normele metodologice de aplicare a prevederilor ordonanţei de urgenţă a guvernului nr. 49/2015 privind gestionarea ...

 NORME METODOLOGICE din 31 august 2016 de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 49/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene nerambursabile aferente politicii agricole comune, politicii comune de pescuit şi politicii maritime integrate la nivelul Uniunii Europene, precum şi a fondurilor alocate de la bugetul de stat pentru perioada de programare 2014-2020 şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul garantării EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 719 din 19 septembrie 2016

──────────aprobate de hotărârea nr. 640/2016 publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 719 din 19 septembrie 2016.──────────cap. i programarea bugetară a fondurilor aferente fondului european de garantare agricolă, fondului european agricol pentru dezvoltare rurală, fondului european pentru pescuit şi afaceri maritime şi a contribuţiei publice naţionale totaleart. 1 (1) În vederea cuprinderii în buget a sumelor prevăzute la art. 14, 34 şi 36 din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 49/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene nerambursabile aferente politicii agricole comune, politicii comune de pescuit şi politicii maritime integrate la nivelul uniunii europene, precum şi a fondurilor ...

Monitorul Oficial 723 din 19 Septembrie 2016 (M. Of. 723/2016)

 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 54 din 14 septembrie 2016 privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto pentru prejudicii produse terţelor persoane prin accidente de vehicule şi de tramvaie EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 723 din 19 septembrie 2016

Având în vedere rolul bine definit pe care asigurările obligatorii de răspundere civilă auto pentru prejudicii produse terţelor persoane (rca) îl au în societate şi în economie din perspectiva acoperirii riscului la adresa celorlalţi participanţi la trafic,ca urmare a caracterului obligatoriu al rca care face ca furnizarea de produse de asigurare rca să reprezinte una din funcţiile critice pe care piaţa asigurărilor în ansamblul ei o îndeplineşte în relaţia cu economia şi societatea românească,pentru că evoluţiile din această piaţă au un impact rapid şi semnificativ asupra unor categorii largi de consumatori şi operatori economici,ţinând cont de faptul că măsurile de ...

Monitorul Oficial 716 din 16 Septembrie 2016 (M. Of. 716/2016)

 HOTĂRÂRE nr. 652 din 8 septembrie 2016 privind actualizarea valorii de inventar a unor imobile aflate în domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Sălaj EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 716 din 16 septembrie 2016

Având în vedere prevederile art. 2^1 şi 2^2 din ordonanţa guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 20 din legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă actualizarea valorii de inventar a unor imobile aparţinând domeniului public al statului, aflate în administrarea ministerului afacerilor interne - inspectoratul de poliţie al judeţului sălaj, potrivit datelor prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta ...

 HOTĂRÂRE nr. 115 din 13 septembrie 2016 privind Propunerea de Decizie a Parlamentului European şi a Consiliului de modificare a Deciziei nr. 445/2014/UE de instituire a unei acţiuni a Uniunii în favoarea evenimentului "Capitalele europene ale culturii" pentru anii 2020-2033 COM (2016) 400 final EMITENT: SENATUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 716 din 16 septembrie 2016

În temeiul dispoziţiilor art. 67, art. 148 alin. (2) şi (3) din constituţia româniei, republicată, şi protocolului nr. 2 anexat tratatului de la lisabona de modificare a tratatului privind uniunea europeană şi a tratatului de instituire a comunităţii europene, semnat la lisabona la 13 decembrie 2007, ratificat prin legea nr. 13/2008,având în vedere raportul comisiei pentru afaceri europene nr. lxii/563 din 12 septembrie 2016,senatul adoptă prezenta hotărâre.art. 1 (1) se notează următoarele:a) în vederea consolidării relaţiilor culturale dintre ue şi ţările din aels (asociaţia europeană a liberului schimb) care sunt părţi ale acordului privind spaţiul economic european (see), şi anume ...

 HOTĂRÂRE nr. 116 din 13 septembrie 2016 privind Propunerea de Regulament al Parlamentului European şi a Consiliului asupra modificării Regulamentului (UE) nr. 531/2012 în ceea ce priveşte normele referitoare la pieţele de roaming cu ridicata - COM (2016) 399 final EMITENT: SENATUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 716 din 16 septembrie 2016

În temeiul dispoziţiilor art. 67, art. 148 alin. (2) şi (3) din constituţia româniei, republicată, şi protocolului nr. 2 anexat tratatului de la lisabona, de modificare a tratatului privind uniunea europeană şi a tratatului de instituire a comunităţii europene, semnat la lisabona la 13 decembrie 2007, ratificat prin legea nr. 13/2008,având în vedere raportul comisiei pentru afaceri europene nr. lxii/562 din 12 septembrie 2016,senatul adoptă prezenta hotărâre.art. 1se constată:i. prezenta propunere de regulament respectă principiile subsidiarităţii şi proporţionalităţii.ii. se notează:a) românia este de acord cu criteriile folosite de comisia europeană, pentru stabilirea tarifelor cu ridicata: funcţionarea pieţei de roaming cu ...

Monitorul Oficial 717 din 16 Septembrie 2016 (M. Of. 717/2016)

 HOTĂRÂRE nr. 644 din 8 septembrie 2016 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 pentru Societatea ROMAERO - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul de Afaceri EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 717 din 16 septembrie 2016

Având în vedere prevederile legii bugetului de stat pe anul 2016 nr. 339/2015, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 4 alin. (1) lit. a) din ordonanţa guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, aprobată cu completări prin legea nr. 47/2014, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 pentru societatea romaero - s.a., prevăzut în anexa ...

 HOTĂRÂRE nr. 645 din 8 septembrie 2016 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 al Societăţii Comerciale "Institutul de Cercetări în Transporturi - INCERTRANS" - S.A., aflată sub autoritatea Autorităţii Naţionale pentru Cercetare Ştiinţifică şi Inovare EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 717 din 16 septembrie 2016

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 4 alin. (1) lit. a) din ordonanţa guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, aprobată cu completări prin legea nr. 47/2014, cu modificările şi completările ulterioare, şi având în vedere prevederile legii bugetului de stat pe anul 2016 nr. 339/2015, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicse aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 al societăţii comerciale "institutul de cercetări în ...

Monitorul Oficial 716 din 16 Septembrie 2016 (M. Of. 716/2016)

 HOTĂRÂRE nr. 620 din 31 august 2016 pentru aprobarea hotărârilor cuprinse în Protocolul Sesiunii a XXVII-a a Comisiei hidrotehnice româno-ungare, semnat la Târgu Mureş la 22 iunie 2016, pentru aplicarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Ungare privind colaborarea pentru protecţia şi utilizarea durabilă a apelor de frontieră, semnat la Budapesta la 15 septembrie 2003 EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 716 din 16 septembrie 2016

Având în vedere prevederile art. 10 pct. 5 din acordul dintre guvernul româniei şi guvernul republicii ungare privind colaborarea pentru protecţia şi utilizarea durabilă a apelor de frontieră, semnat la budapesta la 15 septembrie 2003, aprobat prin hotărârea guvernului nr. 577/2004,în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 20 din legea nr. 590/2003 privind tratatele,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. unicse aprobă hotărârile cuprinse în protocolul sesiunii a xxvii-a a comisiei hidrotehnice româno-ungare*), semnat la târgu mureş la 22 iunie 2016, pentru aplicarea acordului dintre guvernul româniei şi guvernul republicii ungare privind colaborarea pentru protecţia şi utilizarea durabilă a apelor de frontieră, ...

Monitorul Oficial 714 din 15 Septembrie 2016 (M. Of. 714/2016)

 HOTĂRÂRE nr. 646 din 8 septembrie 2016 privind aprobarea unor modificări şi completări în inventarul bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, situate în judeţele Vrancea, Constanţa, Braşov, Dâmboviţa, Galaţi, Alba, Giurgiu, Covasna, Brăila şi municipiul Bucureşti EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 714 din 15 septembrie 2016

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 20 din legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, şi având în vedere prevederile art. 2^1 şi 2^2 din ordonanţa guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă actualizarea valorilor de inventar ale bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea ministerului apărării naţionale, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 1, ca urmare a reevaluării acestora conform prevederilor art. 2^1 ...

Monitorul Oficial 715 din 15 Septembrie 2016 (M. Of. 715/2016)

 NORME METODOLOGICE din 13 septembrie 2016 de utilizare a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale alocate pentru achitarea plăţilor restante ale unităţilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale şi instituţiilor publice finanţate integral din bugetul local pe destinaţiile prevăzute la art. 55 alin. (4) din Ordonanţa Guvernului nr. 14/2016 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2016 (Anexa 1) EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 715 din 15 septembrie 2016

──────────aprobate de ordinul nr. 2.229 din 13 septembrie 2016, publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 715 din 15 septembrie 2016──────────art. 1(1) În vederea alocării sumelor prevăzute la art. 55 alin. (1) lit. b) din ordonanţa guvernului nr. 14/2016 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2016, unităţile/ subdiviziunile administrativ-teritoriale transmit direcţiilor generale regionale ale finanţelor publice/administraţiilor judeţene ale finanţelor publice în a căror rază teritorială îşi au sediul, până la data de 31 octombrie 2016, cererea privind solicitarea de sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale din suma aprobată la art. ...

 NORME METODOLOGICE din 13 septembrie 2016 de utilizare a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale alocate pentru achitarea plăţilor restante ale instituţiilor publice finanţate parţial din bugetul local şi spitalelor publice din reţeaua autorităţilor administraţiei publice locale, raportate potrivit legii, pentru destinaţiile prevăzute la art. 55 alin. (4) din Ordonanţa Guvernului nr. 14/2016 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2016 (Anexa 2) EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 715 din 15 septembrie 2016

──────────aprobate de ordinul nr. 2.229 din 13 septembrie 2016, publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 715 din 15 septembrie 2016──────────art. 1(1) În vederea alocării sumelor prevăzute la art. 55 alin. (1) lit. b) din ordonanţa guvernului nr. 14/2016 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2016, unităţile/ subdiviziunile administrativ-teritoriale prezintă direcţiilor generale regionale ale finanţelor publice/administraţiilor judeţene ale finanţelor publice în a căror rază teritorială îşi au sediul, până la data de 31 octombrie 2016, cererea privind solicitarea de sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale din suma aprobată la art. ...

 NORME METODOLOGICE din 13 septembrie 2016 de repartizare a sumelor potrivit prevederilor art. 55 alin. (6)-(10) din Ordonanţa Guvernului nr. 14/2016 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2016 (Anexa 3) EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 715 din 15 septembrie 2016

──────────aprobate de ordinul nr. 2.229 din 13 septembrie 2016, publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 715 din 15 septembrie 2016──────────art. 1(1) zilnic, direcţiile generale regionale ale finanţelor publice/administraţiile judeţene ale finanţelor publice, pe baza cererilor care se încadrează în prevederile art. 55 din ordonanţa guvernului nr. 14/2016 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2016, ale art. 2 alin. (1) şi (2) din anexa nr. 1 la ordin şi ale art. 2 alin. (1) şi (2) din anexa nr. 2 la ordin, întocmesc situaţia centralizatoare care conţine suma necesară a fi repartizată pe unităţile/subdiviziunile administrativ-teritoriale ...

Monitorul Oficial 711 din 14 Septembrie 2016 (M. Of. 711/2016)

 HOTĂRÂRE din 15 martie 2016 în Cauza Răzvan Laurenţiu Constantinescu împotriva României EMITENT: CURTEA EUROPEANĂ A DREPTURILOR OMULUI - SECŢIA A PATRA PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 711 din 14 septembrie 2016

  (cererea nr. 59.254/13)strasbourg definitivă la 15 iunie 2016hotărârea a rămas definitivă în condiţiile prevăzute de art. 44 § 2 din convenţie. aceasta poate suferi modificări de formă.În cauza răzvan laurenţiu constantinescu împotriva româniei,curtea europeană a drepturilor omului (secţia a patra), reunită într-o cameră compusă din andras sajo, preşedinte, vincent a. de gaetano, bostjan m. zupancic, nona tsotsoria, krzysztof wojtyczek, egidijus kuris, iulia antoanella motoc, judecători, şi francoise elens-passos, grefier de secţie,după ce a deliberat în camera de consiliu la 23 februarie 2016,pronunţă prezenta hotărâre, adoptată la aceeaşi dată:   procedura1. la originea cauzei se află cererea nr. 59.254/13 îndreptată împotriva româniei, prin care ...

Monitorul Oficial 710 din 14 Septembrie 2016 (M. Of. 710/2016)

 HOTĂRÂRE nr. 642 din 8 septembrie 2016 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 206/2015 privind aprobarea programelor naţionale de sănătate pentru anii 2015 şi 2016 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 710 din 14 septembrie 2016

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. ihotărârea guvernului nr. 206/2015 privind aprobarea programelor naţionale de sănătate pentru anii 2015 şi 2016, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 208 din 30 martie 2015, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. la articolul 4, alineatul (2^1) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(2^1) includerea unităţilor de specialitate în programele naţionale de sănătate se realizează pe baza unor criterii elaborate la propunerea comisiilor de specialitate ale ministerului sănătăţii şi a unei metodologii de selecţie care se aprobă prin ...

 SCHEMĂ DE AJUTOR DE MINIMIS din 9 septembrie 2016 România Start Up Plus", aferentă Programului operaţional Capital uman 2014-2020, axa prioritară 3 "Locuri de muncă pentru toţi", obiectivul specific 3.7 "Creşterea ocupării prin susţinerea întreprinderilor cu profil nonagricol din zona urbană EMITENT: MINISTERUL FONDURILOR EUROPENE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 710 din 14 septembrie 2016

──────────aprobată prin ordinul ministrul fondurilor europene nr. 1.838 din 9 septembrie 2016, publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 710 din 14 septembrie 2016.──────────i. dispoziţii generaleart. 1 (1) prezenta procedură instituie o schemă de ajutor de minimis denumită "românia start up plus", aferentă programului operaţional capital uman 2014-2020 (pocu 2014-2020), axa prioritară 3 "locuri de muncă pentru toţi", obiectivul specific 3.7 "creşterea ocupării prin susţinerea întreprinderilor cu profil nonagricol din zona urbană".(2) acordarea ajutorului de minimis în cadrul acestei scheme se face cu respectarea prevederilor privind ajutorul de minimis stipulate în regulamentul (ue) nr. 1.407/2013 din 18 decembrie ...

Monitorul Oficial 705 din 12 Septembrie 2016 (M. Of. 705/2016)

 HOTĂRÂRE nr. 28 din 7 septembrie 2016 pentru aprobarea modelelor, dimensiunilor şi condiţiilor de tipărire ale buletinelor de vot care vor fi folosite pentru alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor EMITENT: AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 705 din 12 septembrie 2016

Având în vedere dispoziţiile art. 61 alin. (4)-(5), precum şi ale art. 63 alin. (1) din legea nr. 208/2015 privind alegerea senatului şi a camerei deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea autorităţii electorale permanente, cu modificările şi completările ulterioare,luând în considerare şi prevederile art. 13 din legea nr. 288/2015 privind votul prin corespondenţă, precum şi modificarea şi completarea legii nr. 208/2015 privind alegerea senatului şi a camerei deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea autorităţii electorale permanente, cu modificările ulterioare,în temeiul art. 61 alin. (1), art. 104 alin. (2) şi art. 114 alin. (2) din legea nr. 208/2015, cu ...

 HOTĂRÂRE nr. 29 din 7 septembrie 2016 pentru aprobarea modelelor ştampilelor electorale care vor fi folosite la alegerile pentru Senat şi Camera Deputaţilor EMITENT: AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 705 din 12 septembrie 2016

Având în vedere dispoziţiile art. 63 alin. (2) şi (3) din legea nr. 208/2015 privind alegerea senatului şi a camerei deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea autorităţii electorale permanente, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 104 alin. (2) şi art. 114 alin. (2) din legea nr. 208/2015, cu modificările şi completările ulterioare,autoritatea electorală permanentă adoptă prezenta hotărâre.art. 1(1) se aprobă modelul ştampilei biroului electoral central care va fi folosit la alegerile pentru senat şi camera deputaţilor, prevăzut în anexa nr. 1.(2) se aprobă modelele ştampilelor birourilor electorale de circumscripţie care vor fi folosite la alegerile pentru senat ...

 HOTĂRÂRE nr. 30 din 7 septembrie 2016 pentru aprobarea modelului timbrului autocolant care va fi folosit la alegerile pentru Senat şi Camera Deputaţilor EMITENT: AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 705 din 12 septembrie 2016

Având în vedere dispoziţiile art. 84 alin. (10) din legea nr. 208/2015 privind alegerea senatului şi a camerei deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea autorităţii electorale permanente, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 114 alin. (2) din legea nr. 208/2015, cu modificările şi completările ulterioare,autoritatea electorală permanentă adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă modelul timbrului autocolant care va fi folosit la alegerile pentru senat şi camera deputaţilor, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.art. 2prezenta hotărâre se publică în monitorul oficial al româniei, partea i.preşedintele autorităţii electorale permanente,ana maria pătrucontrasemnează:---------------vicepreşedinte,constantin-florin mituleţu-buicăvicepreşedinte, marian muhuleţbucureşti, 7 septembrie 2016.nr. 30.anexĂmodelul   timbrului ...

 HOTĂRÂRE nr. 33 din 7 septembrie 2016 pentru aprobarea modelelor certificatelor doveditoare ale alegerii senatorilor şi deputaţilor EMITENT: AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 705 din 12 septembrie 2016

Având în vedere dispoziţiile art. 12 alin. (1) lit. m), art. 14 alin. (1) lit. i) şi art. 94 alin. (10) din legea nr. 208/2015 privind alegerea senatului şi a camerei deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea autorităţii electorale permanente, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 104 alin. (2) şi art. 114 alin. (2) din legea nr. 208/2015, cu modificările şi completările ulterioare,autoritatea electorală permanentă adoptă prezenta hotărâre.art. 1(1) se aprobă modelul certificatului doveditor al alegerii senatorilor şi deputaţilor, prevăzut în anexa nr. 1.(2) se aprobă modelul certificatului doveditor al alegerii la nivel naţional a deputaţilor minorităţilor naţionale, ...

 HOTĂRÂRE nr. 34 din 7 septembrie 2016 privind procedura de acreditare, precum şi pentru aprobarea modelelor documentelor de acreditare şi ale ecusoanelor persoanelor acreditate la alegerile pentru Senat şi Camera Deputaţilor EMITENT: AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 705 din 12 septembrie 2016

Având în vedere dispoziţiile art. 89 şi 90 din legea nr. 208/2015 privind alegerea senatului şi a camerei deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea autorităţii electorale permanente, cu modificările şi completările ulterioare,În temeiul art. 89 alin. (10) şi art. 104 alin. (2) din legea nr. 208/2015, cu modificările şi completările ulterioare,autoritatea electorală permanentă adoptă prezenta hotărâre.art. 1(1) pentru acreditarea la alegerile pentru senat şi camera deputaţilor, asociaţia sau fundaţia interesată trebuie să depună la autoritatea electorală permanentă o cerere, conform modelului prevăzut în anexa nr. 1, până cel mai târziu cu 15 zile înaintea datei alegerilor.(2) cererea prevăzută la ...

Monitorul Oficial 702 bis din 09 Septembrie 2016 (M. Of. 702 bis/2016)

 ANEXE din 2 septembrie 2016 la Ordinul nr. 140/2016 EMITENT: MINISTERUL AFACERILOR INTERNE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 702 bis din 9 septembrie 2016

Anexa 1activităţile de analiză a postului şi de întocmire a fişei postuluiart. 1(1) fiecare post are asociată o fişă a postului. aceasta cuprinde elementele de identificare a postului, cerinţele de ocupare, descrierea condiţiilor specifice de muncă, a sarcinilor, îndatoririlor şi responsabilităţilor postului, precum şi a standardelor de performanţă asociate.(2) fişa postului se întocmeşte, se modifică sau se completează în urma desfăşurării activităţii de analiză a postului.(3) responsabilitatea întocmirii, modificării şi completării fişei postului revine şefului nemijlocit al titularului postului pentru care se întocmeşte fişa respectivă.(4) fişa postului este rezultatul activităţii prevăzute la alin. (2) şi reprezintă principalul document de personal ...

Monitorul Oficial 702 din 09 Septembrie 2016 (M. Of. 702/2016)

 HOTĂRÂRE nr. 599 din 24 august 2016 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii "Consolidare şi amenajare scurgere ape DN 67D km 0+000-42+000", judeţele Gorj şi Mehedinţi EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 702 din 9 septembrie 2016

În conformitate cu art. 11 lit. c) şi d) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 84/2003 pentru înfiinţarea companiei naţionale de autostrăzi şi drumuri naţionale din românia - s.a. prin reorganizarea regiei autonome "administraţia naţională a drumurilor din românia", aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 47/2004, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 42 alin. (1) lit. a) din legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă indicatorii tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii "consolidare şi amenajare scurgere ape dn 67d ...

Monitorul Oficial 704 din 09 Septembrie 2016 (M. Of. 704/2016)

 HOTĂRÂRE nr. 641 din 8 septembrie 2016 privind stabilirea măsurilor necesare pentru organizarea Sezonului cultural România - Franţa 2018 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 704 din 9 septembrie 2016

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 12 alin. (2) şi (3) din legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea guvernului româniei şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1 (1) sezonul cultural reprezintă un program bilateral de activităţi artistice, culturale, ştiinţifice şi educaţionale organizat în colaborare cu autorităţi şi instituţii din franţa şi desfăşurat, în perioada menţionată, în franţa şi românia.(2) se aprobă organizarea sezonului cultural românia-franţa, ce marchează în anul 2018 centenarul creării româniei moderne şi care se va desfăşura în perioada 1 decembrie 2018-30 iunie 2019, denumit în ...

Monitorul Oficial 703 din 09 Septembrie 2016 (M. Of. 703/2016)

 PROCEDURĂ din 5 septembrie 2016 de aplicare a măsurilor asigurătorii de către organele fiscale competente EMITENT: Agenţia Naţională de Administrare Fiscală PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 703 din 9 septembrie 2016

──────────aprobată prin ordinul nr. 2.546 din 5 septembrie 2016, publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 703 din 9 septembrie 2016.──────────cap. itermeni1. organele fiscale competente pentru dispunerea măsurilor asigurătorii sunt următoarele:a) organ de control - organ de control competent, potrivit legii, al direcţiei generale antifraudă fiscală, direcţiei generale a vămilor, direcţiei generale control venituri persoane fizice, direcţiei generale de administrare a marilor contribuabili, direcţiilor generale regionale ale finanţelor publice şi organelor fiscale subordonate acestora;b) organ de executare - organ de executare competent, potrivit legii, al direcţiei generale de administrare a marilor contribuabili, direcţiilor generale regionale ale finanţelor publice ...

Monitorul Oficial 699 din 08 Septembrie 2016 (M. Of. 699/2016)

 HOTĂRÂRE nr. 629 din 31 august 2016 pentru modificarea şi completarea anexei nr. 23 la Hotărârea Guvernului nr. 1.356/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Neamţ, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Neamţ EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 699 din 8 septembrie 2016

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 21 alin. (3) din legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicanexa nr. 23 "inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei crăcăoani" la hotărârea guvernului nr. 1.356/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului neamţ, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul neamţ, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 628 şi 628 bis din 23 august 2002, cu modificările şi completările ulterioare, secţiunea i "bunuri imobile", se modifică şi se completează după cum urmează:a) se ...

Monitorul Oficial 698 din 08 Septembrie 2016 (M. Of. 698/2016)

 HOTĂRÂRE nr. 633 din 31 august 2016 privind modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 698 din 8 septembrie 2016

În temeiul prevederilor art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 20 din legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă actualizarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului pentru imobilul înregistrat în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului cu nr. m.f.p. 35571, potrivit datelor de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.art. 2ministerul afacerilor interne împreună cu ministerul finanţelor publice vor opera modificarea corespunzătoare a anexei nr. 1 la hotărârea guvernului nr. 1.705/2006 privind aprobarea inventarului centralizat al bunurilor ...

 REZOLUŢIE MSC.392 (95) din 11 iunie 2015 privind Amendamentele la Convenţia internaţională din 1974 pentru ocrotirea vieţii omeneşti pe mare, aşa cum a fost amendată EMITENT: ORGANIZAŢIA MARITIMĂ INTERNAŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 698 din 8 septembrie 2016

──────────conţinută de ordinul nr. 764/2016, publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 698 din 8 septembrie 2016.──────────comitetul securităţii maritime,reamintind articolul 28 litera (b) din convenţia privind crearea organizaţiei maritime internaţionale privind funcţiile comitetului,reamintind, de asemenea, articolul viii (b) (vi) (2) din convenţia internaţională din 1974 pentru ocrotirea vieţii omeneşti pe mare ("convenţia"), privind procedura de amendare aplicabilă anexei la convenţie, alta decât dispoziţiile cap. i,luând în considerare, la a nouăzeci şi cincea sesiune, amendamentele la convenţie, propuse şi difuzate în conformitate cu articolul viii (b) (i) al acesteia,1. adoptă, în conformitate cu articolul viii (b) (iv) din convenţie, ...

 HOTĂRÂRE nr. 639 din 31 august 2016 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 563/2014 privind organizarea şi funcţionarea Secretariatului de stat pentru recunoaşterea meritelor luptătorilor împotriva regimului comunist instaurat în România în perioada 1945-1989 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 698 din 8 septembrie 2016

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. ihotărârea guvernului nr. 563/2014 privind organizarea şi funcţionarea secretariatului de stat pentru recunoaşterea meritelor luptătorilor împotriva regimului comunist instaurat în românia în perioada 1945-1989, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 612 din 19 august 2014, se modifică şi se completează după cum urmează:1. la articolul 8, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu următorul cuprins:"(5) secretarul general al secretariatului de stat este ajutat în activitatea sa de un secretar general adjunct, înalt funcţionar public, numit în condiţiile legii."2. la articolul 9, ...

 ARANJAMENT DE IMPLEMENTARE din 1 iunie 2016 între autorităţile desemnate ale României şi Statelor Unite ale Americii privind detaliile tehnice ale facilităţilor şi zonelor convenite pentru implementarea Acordului dintre România şi Statele Unite ale Americii privind activităţile forţelor Statelor Unite staţionate pe teritoriul României EMITENT: ACT INTERNAŢIONAL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 698 din 8 septembrie 2016

──────────conţinut de ordinul nr. 1123/m.94/2016 publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 698 din 8 septembrie 2016.──────────În conformitate cu art. ii paragraful 1 şi art. xi paragraful 1 din "acordul dintre românia şi statele unite ale americii privind activităţile forţelor statelor unite staţionate pe teritoriul româniei", semnat la bucureşti la 6 decembrie 2005 (denumit în continuare acordul),luând în considerare prevederile aranjamentului de implementare dintre autorităţile desemnate ale româniei şi statelor unite privind relaţiile de comandă pentru implementarea acordului, semnat la bucureşti pe 2 iulie 2013 (denumit în continuare ai privind relaţiile de comandă), ale aranjamentului de implementare dintre ...

Monitorul Oficial 699 din 08 Septembrie 2016 (M. Of. 699/2016)

 HOTĂRÂRE nr. 631 din 31 august 2016 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar, care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional "Autostrada Lugoj-Deva", aflate pe raza localităţilor Margina, din judeţul Timiş, Brănişca şi Şoimuş, din judeţul Hunedoara EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 699 din 8 septembrie 2016

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 5 alin. (1) din legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local, cu modificările şi completările ulterioare, şi având în vedere dispoziţiile hotărârii guvernului nr. 563/2010 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii "autostrada lugoj-deva",guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă amplasamentul suplimentar, care face parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional "autostrada lugoj-deva", potrivit planului de amplasament/hărţii topografice prevăzut în anexa nr. 1*).──────────*) anexa nr. 1 se comunică persoanelor fizice ...

Monitorul Oficial 700 din 08 Septembrie 2016 (M. Of. 700/2016)

 HOTĂRÂRE nr. 60 din 31 august 2016 pentru revocarea actelor de inspecţie întocmite de către Departamentul de monitorizare, control şi competenţă profesională la auditorul WELL DONE ACCOUNTING & AUDIT - S.R.L. în anul 2016 şi refacerea inspecţiei periodice pentru revizuirea calităţii activităţii de audit financiar EMITENT: CAMERA AUDITORILOR FINANCIARI DIN ROMÂNIA PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 700 din 8 septembrie 2016

În temeiul prevederilor:- art. 6 alin. (3) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 75/1999 privind activitatea de audit financiar, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;- art. 15 alin. (1) lit. o) şi alin. (3), art. 57 alin. (3) şi (4) din regulamentul de organizare şi funcţionare a camerei auditorilor financiari din românia, aprobat prin hotărârea guvernului nr. 433/2011,având în vedere că:a. normele privind revizuirea calităţii activităţii de audit financiar şi a altor activităţi desfăşurate de auditorii financiari, aprobate prin hotărârea consiliului camerei auditorilor financiari din românia nr. 18/2016 (denumite în continuare hotărârea cafr nr. 18/2016 sau noile norme cafr ...

 HOTĂRÂRE nr. 525 din 27 iulie 2016 pentru aprobarea Strategiei privind dezvoltarea funcţiei publice 2016-2020 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 700 din 8 septembrie 2016

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 11 lit. f) din legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea guvernului româniei şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unic se aprobă strategia privind dezvoltarea funcţiei publice 2016-2020, prevăzută în anexa*) care face parte integrantă din prezenta hotărâre.──────────*) anexa se publică în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 700 bis, care se poate achiziţiona de la centrul pentru relaţii cu publicul al regiei autonome "monitorul oficial", bucureşti, şos. panduri nr. 1.────────── prim-ministru  dacian julien cioloŞcontrasemnează:---------------viceprim-ministru, ministrul dezvoltării  regionale şi administraţiei publice,  vasile dîncu   secretarul general al guvernului,  sorin ...

Monitorul Oficial 693 din 07 Septembrie 2016 (M. Of. 693/2016)

 NORMĂ SANITARĂ VETERINARĂ din 19 august 2016 privind stabilirea procedurii de monitorizare în abator a nivelului dermatitei de contact la puii destinaţi producţiei de carne EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 693 din 7 septembrie 2016

──────────aprobată de ordinul nr. 95/2016, publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 693 din 7 septembrie 2016.──────────art. 1 În sensul prevederilor prezentei norme sanitar-veterinare ordin termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:a) proprietar - orice persoană fizică sau juridică proprietară a exploataţiei în care sunt crescuţi puii;b) crescător - orice persoană fizică sau juridică responsabilă temporar sau permanent cu îngrijirea puilor, în temeiul unui contract sau în temeiul legii;c) medic veterinar oficial - medicul veterinar angajat şi retribuit de stat, desemnat pentru a realiza activităţile sanitar-veterinare stabilite de autoritatea veterinară la care îşi desfăşoară activitatea;d) exploataţie ...

Monitorul Oficial 692 din 07 Septembrie 2016 (M. Of. 692/2016)

 HOTĂRÂRE nr. 624 din 31 august 2016 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 pentru Societatea Comercială Electrocentrale Constanţa - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Energiei EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 692 din 7 septembrie 2016

Având în vedere prevederile art. 4 alin. (1) lit. a) din ordonanţa guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, aprobată cu completări prin legea nr. 47/2014, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicse aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 pentru societatea comercială electrocentrale constanţa - s.a., aflată sub autoritatea ministerului energiei, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. prim-ministru  dacian julien cioloŞcontrasemnează:---------------  ministrul ...

 HOTĂRÂRE nr. 627 din 31 august 2016 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 pentru Societatea Complexul Energetic Oltenia - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Energiei EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 692 din 7 septembrie 2016

Având în vedere prevederile art. 4 alin. (1) lit. a) din ordonanţa guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, aprobată cu completări prin legea nr. 47/2014, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicse aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 pentru societatea complexul energetic oltenia - s.a., aflată sub autoritatea ministerului energiei, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. prim-ministru  dacian julien cioloŞcontrasemnează:---------------  ministrul ...

Monitorul Oficial 694 din 07 Septembrie 2016 (M. Of. 694/2016)

 HOTĂRÂRE nr. 600 din 24 august 2016 privind actualizarea valorii de inventar a unor imobile aflate în domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Călăraşi EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 694 din 7 septembrie 2016

Având în vedere prevederile art. 2^1 şi 2^2 din ordonanţa guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 20 din legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă actualizarea valorii de inventar a unor imobile aparţinând domeniului public al statului, aflate în administrarea ministerului afacerilor interne - inspectoratul de poliţie al judeţului călăraşi, potrivit datelor prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta ...

 HOTĂRÂRE nr. 625 din 31 august 2016 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 902/2005 privind înfiinţarea Institutului Naţional pentru Studierea Holocaustului din România "Elie Wiesel" EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 694 din 7 septembrie 2016

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. ihotărârea guvernului nr. 902/2005 privind înfiinţarea institutului naţional pentru studierea holocaustului din românia "elie wiesel", publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 758 din 19 august 2005, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. la articolul 1, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:"art. 1. - (1) institutul naţional pentru studierea holocaustului din românia «elie wiesel» este instituţie publică cu personalitate juridică, coordonată de prim-ministru, prin cancelaria prim-ministrului."2. la articolul 4, după litera k) se introduc două noi ...

Monitorul Oficial 696 din 07 Septembrie 2016 (M. Of. 696/2016)

 HOTĂRÂRE nr. 66 din 31 august 2016 pentru revocarea actelor de inspecţie întocmite de către Departamentul de monitorizare, control şi competenţă profesională la auditorul TOTAL AUDIT - S.R.L. în anul 2016 şi refacerea inspecţiei periodice pentru revizuirea calităţii activităţii de audit financiar EMITENT: CAMERA AUDITORILOR FINANCIARI DIN ROMANIA PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 696 din 7 septembrie 2016

În temeiul prevederilor:- art. 6 alin. (3) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 75/1999 privind activitatea de audit financiar, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;- art. 15 alin. (1) lit. o) şi alin. (3), art. 57 alin. (3) şi (4) din regulamentul de organizare şi funcţionare a camerei auditorilor financiari din românia, aprobat prin hotărârea guvernului nr. 433/2011,având în vedere că:a. normele privind revizuirea calităţii activităţii de audit financiar şi a altor activităţi desfăşurate de auditorii financiari, aprobate prin hotărârea consiliului camerei auditorilor financiari din românia nr. 18/2016 (denumite în continuare hotărârea cafr nr. 18/2016 sau noile norme cafr ...

 HOTĂRÂRE nr. 67 din 31 august 2016 pentru revocarea actelor de inspecţie întocmite de către Departamentul de monitorizare, control şi competenţă profesională la auditorul CONSULTA CARPATICA - S.R.L. în anul 2016 şi refacerea inspecţiei periodice pentru revizuirea calităţii activităţii de audit financiar EMITENT: CAMERA AUDITORILOR FINANCIARI DIN ROMANIA PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 696 din 7 septembrie 2016

În temeiul prevederilor:- art. 6 alin. (3) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 75/1999 privind activitatea de audit financiar, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;- art. 15 alin. (1) lit. o) şi alin. (3), art. 57 alin. (3) şi (4) din regulamentul de organizare şi funcţionare a camerei auditorilor financiari din românia, aprobat prin hotărârea guvernului nr. 433/2011,având în vedere că:a. normele privind revizuirea calităţii activităţii de audit financiar şi a altor activităţi desfăşurate de auditorii financiari, aprobate prin hotărârea consiliului camerei auditorilor financiari din românia nr. 18/2016 (denumite în continuare hotărârea cafr nr. 18/2016 sau noile norme cafr ...

 HOTĂRÂRE nr. 68 din 31 august 2016 pentru revocarea actelor de inspecţie întocmite de către Departamentul de monitorizare, control şi competenţă profesională la auditorul CONTAUDIT - S.R.L. în anul 2016 şi refacerea inspecţiei periodice pentru revizuirea calităţii activităţii de audit financiar EMITENT: CAMERA AUDITORILOR FINANCIARI DIN ROMANIA PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 696 din 7 septembrie 2016

În temeiul prevederilor:- art. 6 alin. (3) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 75/1999 privind activitatea de audit financiar, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;- art. 15 alin. (1) lit. o) şi alin. (3), art. 57 alin. (3) şi (4) din regulamentul de organizare şi funcţionare a camerei auditorilor financiari din românia, aprobat prin hotărârea guvernului nr. 433/2011,având în vedere că:a. normele privind revizuirea calităţii activităţii de audit financiar şi a altor activităţi desfăşurate de auditorii financiari, aprobate prin hotărârea consiliului camerei auditorilor financiari din românia nr. 18/2016 (denumite în continuare hotărârea cafr nr. 18/2016 sau noile norme cafr ...

Monitorul Oficial 694 din 07 Septembrie 2016 (M. Of. 694/2016)

 HOTĂRÂRE nr. 628 din 31 august 2016 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii-cadru a descentralizării nr. 195/2006, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 139/2008 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 694 din 7 septembrie 2016

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. inormele metodologice de aplicare a legii-cadru a descentralizării nr. 195/2006, aprobate prin hotărârea guvernului nr. 139/2008, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 132 din 20 februarie 2008, se modifică şi se completează după cum urmează:1. În cuprinsul normelor metodologice, următoarele denumiri se înlocuiesc, în mod corespunzător, după cum urmează:a) "ministerul internelor şi reformei administrative" cu "ministerul dezvoltării regionale şi administraţiei publice" în cazul prevederilor care reglementează domeniul administraţie publică;b) "ministrul internelor şi reformei administrative" cu "viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice", în cazul prevederilor ...

Monitorul Oficial 696 din 07 Septembrie 2016 (M. Of. 696/2016)

 HOTĂRÂRE nr. 69 din 31 august 2016 pentru revocarea actelor de inspecţie întocmite de către Departamentul de monitorizare, control şi competenţă profesională la auditorul STAF EXPERT - S.R.L. în anul 2016 şi refacerea inspecţiei periodice pentru revizuirea calităţii activităţii de audit financiar EMITENT: CAMERA AUDITORILOR FINANCIARI DIN ROMANIA PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 696 din 7 septembrie 2016

În temeiul prevederilor:- art. 6 alin. (3) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 75/1999 privind activitatea de audit financiar, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;- art. 15 alin. (1) lit. o) şi alin. (3), art. 57 alin. (3) şi (4) din regulamentul de organizare şi funcţionare a camerei auditorilor financiari din românia, aprobat prin hotărârea guvernului nr. 433/2011,având în vedere că:a. normele privind revizuirea calităţii activităţii de audit financiar şi a altor activităţi desfăşurate de auditorii financiari, aprobate prin hotărârea consiliului camerei auditorilor financiari din românia nr. 18/2016 (denumite în continuare hotărârea cafr nr. 18/2016 sau noile norme cafr ...

Monitorul Oficial 693 din 07 Septembrie 2016 (M. Of. 693/2016)

 HOTĂRÂRE nr. 632 din 31 august 2016 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional "Secţiunea 3A, subsecţiunea 3A1 şi 3A2 de la km 8 + 700 - km 25 + 500 pe teritoriul localităţilor Gârbău şi Sânpaul, din judeţul Cluj, din cadrul obiectivului de investiţii de interes naţional «Autostrada Braşov-Târgu Mureş-Cluj-Oradea»" EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 693 din 7 septembrie 2016

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 5 alin. (1) din legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local, cu modificările şi completările ulterioare, şi având în vedere dispoziţiile hotărârii guvernului nr. 1.363/2003 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii "autostrada braşov-târgu mureş-cluj-oradea",guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă amplasamentul care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional "secţiunea 3a, subsecţiunea 3a1 şi 3a2 de la km 8 + 700- km 25 + 500 pe teritoriul localităţilor gârbău şi ...

Monitorul Oficial 697 din 07 Septembrie 2016 (M. Of. 697/2016)

 HOTĂRÂRE nr. 67 din 6 septembrie 2016 privind vacantarea unui loc de deputat EMITENT: CAMERA DEPUTAŢILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 697 din 7 septembrie 2016

Având în vedere decesul domnului deputat neculai răţoi la data de 24 aprilie 2016, dată consemnată în certificatul de deces,în temeiul art. 70 alin. (2) din constituţia româniei, republicată, al art. 7 alin. (1) lit. d) şi alin. (4) din legea nr. 96/2006 privind statutul deputaţilor şi al senatorilor, republicată, precum şi al art. 235 şi 237 din regulamentul camerei deputaţilor, aprobat prin hotărârea senatului nr. 8/1994, republicat,constatând că preşedintele camerei deputaţilor a luat act de încetarea prin deces a mandatului domnului neculai răţoi, deputat ales în parlamentul româniei, în circumscripţia electorală nr. 24 iaşi, colegiul uninominal nr. 5,camera deputaţilor ...

 HOTĂRÂRE nr. 638 din 31 august 2016 privind aprobarea schemei "Ajutor de minimis pentru achiziţionarea de către producătorii agricoli de berbeci/ţapi de reproducţie din rase specializate" EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 697 din 7 septembrie 2016

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al prevederilor regulamentului (ue) nr. 1.408/2013 al comisiei din 18 decembrie 2013 privind aplicarea articolelor 107 şi 108 din tratatul privind funcţionarea uniunii europene ajutoarelor de minimis în sectorul agricol,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.cap. i dispoziţii generaleart. 1 (1) prezenta hotărâre stabileşte o schemă transparentă de ajutor de minimis, potrivit prevederilor regulamentului (ue) nr. 1.408/2013 al comisiei din 18 decembrie 2013 privind aplicarea articolelor 107 şi 108 din tratatul privind funcţionarea uniunii europene ajutoarelor de minimis în sectorul agricol, denumit în continuare regulamentul de minimis în sectorul agricol.(2) potrivit prevederilor art. ...

Monitorul Oficial 695 din 07 Septembrie 2016 (M. Of. 695/2016)

 HOTĂRÂRE nr. 603 din 24 august 2016 privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.079/2013 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a dispoziţiilor Legii nr. 252/2013 privind organizarea şi funcţionarea sistemului de probaţiune EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 695 din 7 septembrie 2016

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. ihotărârea guvernului nr. 1.079/2013 pentru aprobarea regulamentului de aplicare a dispoziţiilor legii nr. 252/2013 privind organizarea şi funcţionarea sistemului de probaţiune, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 5 din 7 ianuarie 2014, cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. după articolul 1 se introduc două noi articole, articolele 1^1 şi 1^2, cu următorul cuprins:"art. 1^1coordonare şi cooperare interinstituţională(1) armonizarea politicilor şi strategiilor care au ca scop reabilitarea persoanelor aflate în supravegherea serviciilor de probaţiune, diminuarea riscului de săvârşire a unor noi infracţiuni, precum ...

Monitorul Oficial 697 din 07 Septembrie 2016 (M. Of. 697/2016)

 HOTĂRÂRE nr. 113 din 5 septembrie 2016 pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 50/2012 privind aprobarea componenţei numerice şi nominale a comisiilor permanente ale Senatului EMITENT: Senatul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 697 din 7 septembrie 2016

În temeiul prevederilor art. 64 alin. (4) şi art. 67 din constituţia româniei, republicată, precum şi ale art. 46 şi 47 din regulamentul senatului, aprobat prin hotărârea senatului nr. 28/2005, republicat,senatul adoptă prezenta hotărâre.art. unichotărârea senatului nr. 50/2012 privind aprobarea componenţei numerice şi nominale a comisiilor permanente ale senatului, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 870 din 20 decembrie 2012, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:- la anexa nr. xvi "componenţa comisiei pentru regulament", domnul senator pop liviu-marian - grupul parlamentar al partidului social democrat - se include în componenţa comisiei.această hotărâre a fost adoptată ...

Monitorul Oficial 690 din 06 Septembrie 2016 (M. Of. 690/2016)

 HOTĂRÂRE nr. 621 din 31 august 2016 privind reaprobarea obiectivului de investiţii "Amenajare râu Jijia pentru combaterea inundaţiilor în judeţele Botoşani şi Iaşi", precum şi a caracteristicilor principale şi a indicatorilor tehnico-economici aferenţi acestuia EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 690 din 6 septembrie 2016

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 42 alin. (2) din legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se reaprobă caracteristicile principale şi indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiţii "amenajare râu jijia pentru combaterea inundaţiilor în judeţele botoşani şi iaşi", prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.art. 2finanţarea obiectivului de investiţii prevăzut la art. 1 se face de la bugetul de stat prin bugetul ministerului mediului, apelor şi pădurilor, în limita sumelor aprobate anual cu această destinaţie, conform programelor de investiţii publice aprobate potrivit legii, ...

 HOTĂRÂRE nr. 622 din 31 august 2016 privind înscrierea unor bunuri imobile în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea acestora în administrarea Institutului de Stat pentru Testarea şi Înregistrarea Soiurilor din subordinea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 690 din 6 septembrie 2016

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 20 din legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 867 alin. (1) din legea nr. 287/2009 privind codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, şi având în vedere prevederile art. 2^1 şi 2^2 din ordonanţa guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1 se aprobă înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unor bunuri imobile având datele de ...

Monitorul Oficial 691 din 06 Septembrie 2016 (M. Of. 691/2016)

 HOTĂRÂRE nr. 634 din 31 august 2016 privind stabilirea datei alegerilor pentru Senat şi Camera Deputaţilor din anul 2016 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 691 din 6 septembrie 2016

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, precum şi al art. 6 alin. (1) şi (2) din legea nr. 208/2015 privind alegerea senatului şi a camerei deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea autorităţii electorale permanente, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1data desfăşurării alegerilor pentru senat şi camera deputaţilor se stabileşte în ziua de duminică, 11 decembrie 2016.art. 2prezenta hotărâre intră în vigoare la data de 12 septembrie 2016.prim-ministru dacian julien cioloŞ   contrasemnează:   ---------------ministrul afacerilor interne, petre tobăpreşedintele autorităţii electorale permanente,ana maria pătrubucureşti, 31 august 2016.nr. 634. -----

 HOTĂRÂRE nr. 636 din 31 august 2016 privind stabilirea măsurilor tehnice necesare bunei organizări şi desfăşurări a alegerilor pentru Senat şi Camera Deputaţilor din anul 2016 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 691 din 6 septembrie 2016

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, precum şi al art. 114 alin. (1) din legea nr. 208/2015 privind alegerea senatului şi a camerei deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea autorităţii electorale permanente, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1(1) pentru coordonarea şi urmărirea îndeplinirii sarcinilor prevăzute de legislaţia în vigoare privind alegerile pentru senat şi camera deputaţilor, care revin ministerelor şi celorlalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, precum şi instituţiilor prefectului, se constituie comisia tehnică centrală pentru coordonarea activităţilor de organizare a alegerilor pentru senat şi camera deputaţilor, fără personalitate juridică, în ...

Monitorul Oficial 689 din 06 Septembrie 2016 (M. Of. 689/2016)

 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 50 din 31 august 2016 pentru modificarea Legii nr. 289/2002 privind perdelele forestiere de protecţie EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 689 din 6 septembrie 2016

Luând în considerare că în legislaţia actuală procedura de expropriere pentru realizarea perdelelor forestiere de protecţie este reglementată în mod diferit, astfel cum rezultă din aplicarea prevederilor legii nr. 289/2002 privind perdelele forestiere de protecţie, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale legii nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local, cu modificările şi completările ulterioare, iar norma legislativă trebuie să fie clară şi lipsită de echivoc,este absolut necesară adoptarea măsurilor de corectare de urgenţă a acestei situaţii pentru consacrarea voinţei legiuitorului şi pentru evitarea aplicării eronate a ...

Monitorul Oficial 691 din 06 Septembrie 2016 (M. Of. 691/2016)

 HOTĂRÂRE nr. 637 din 31 august 2016 privind stabilirea cheltuielilor necesare pregătirii, organizării şi desfăşurării în bune condiţii a alegerilor pentru Senat şi Camera Deputaţilor din anul 2016 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 691 din 6 septembrie 2016

Având în vedere prevederile art. 21-23 din legea nr. 288/2015 privind votul prin corespondenţă, precum şi modificarea şi completarea legii nr. 208/2015 privind alegerea senatului şi a camerei deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea autorităţii electorale permanente, cu modificările ulterioare,ţinând cont de dispoziţiile art. 5 alin. (6) din hotărârea guvernului nr. 92/2016 pentru aplicarea dispoziţiilor legii nr. 288/2015 privind votul prin corespondenţă, precum şi modificarea şi completarea legii nr. 208/2015 privind alegerea senatului şi a camerei deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea autorităţii electorale permanente la alegerile pentru senat şi camera deputaţilor,în temeiul art. 108 din constituţia româniei, ...

Monitorul Oficial 689 din 06 Septembrie 2016 (M. Of. 689/2016)

 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 49 din 31 august 2016 pentru modificarea Legii nr. 5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional - Secţiunea a III-a - zone protejate EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 689 din 6 septembrie 2016

Având în vedere nevoia de corelare a prevederilor legii nr. 5/2000 privind aprobarea planului de amenajare a teritoriului naţional - secţiunea a iii-a - zone protejate cu cele ale ordonanţei de urgenţă a guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 49/2011, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu legislaţia subsecventă, respectiv cu prevederile legii nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale ...

 HOTĂRÂRE nr. 630 din 31 august 2016 pentru aprobarea Acordului dintre Guvernul României şi Cabinetul de Miniştri al Ucrainei privind exonerarea de la plata taxei de viză pentru eliberarea vizelor de lungă şedere, semnat la Solotvino la 6 mai 2016 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 689 din 6 septembrie 2016

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 20 din legea nr. 590/2003 privind tratatele,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicse aprobă acordul dintre guvernul româniei şi cabinetul de miniştri al ucrainei privind exonerarea de la plata taxei de viză pentru eliberarea vizelor de lungă şedere, semnat la solotvino la 6 mai 2016. prim-ministru  dacian julien cioloŞcontrasemnează: --------------p. ministrul afacerilor externe,alexandru victor micula,secretar de statbucureşti, 31 august 2016.nr. 630. acord  între guvernul româniei şi cabinetul de miniştrial ucrainei privind exonerarea de la plata taxei de  viză pentru eliberarea vizelor de lungă şedereguvernul româniei şi cabinetul de miniştri al ucrainei, denumite în continuare părţi,în dorinţa ...

 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 48 din 31 august 2016 privind modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul culturii EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 689 din 6 septembrie 2016

Având în vedere dificultăţile cu care se confruntă operatorii culturali care desfăşoară programe, proiecte şi acţiuni culturale finanţate din fonduri publice, ca urmare a necorelării actelor normative cu aplicare generală în domeniul bugetar cu cele cu caracter special şi cu principiile de organizare şi desfăşurare a programelor, proiectelor şi acţiunilor culturale,având în vedere limitările instrumentelor juridice pe care le au la dispoziţie operatorii culturali, limitări care au condus la finalul stagiunii 2015/2016, în mod extrem şi nemaiîntâlnit, la împrejurarea extraordinară a anulării mai multor proiecte culturale, generând prejudicii materiale,constatând că aceste împrejurări extraordinare au făcut obiectul unor reacţii critice în ...

Monitorul Oficial 690 din 06 Septembrie 2016 (M. Of. 690/2016)

 HOTĂRÂRE nr. 623 din 31 august 2016 privind actualizarea valorilor de inventar şi modificarea datelor de identificare ale unor bunuri imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea unor unităţi din subordinea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 690 din 6 septembrie 2016

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 20 din legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, şi având în vedere prevederile art. 2^1 şi 2^2 din ordonanţa guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1(1) se aprobă actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea unor unităţi din subordinea ministerului agriculturii şi dezvoltării rurale, conform anexei care face parte integrantă din prezenta ...

Monitorul Oficial 691 din 06 Septembrie 2016 (M. Of. 691/2016)

 HOTĂRÂRE nr. 635 din 31 august 2016 pentru aprobarea calendarului acţiunilor din cuprinsul perioadei electorale a alegerilor pentru Senat şi Camera Deputaţilor din anul 2016 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 691 din 6 septembrie 2016

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, precum şi al art. 114 alin. (1) din legea nr. 208/2015 privind alegerea senatului şi a camerei deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea autorităţii electorale permanente, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă calendarul acţiunilor din cuprinsul perioadei electorale a alegerilor pentru senat şi camera deputaţilor din anul 2016, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.art. 2prezenta hotărâre intră în vigoare la data de 12 septembrie 2016.prim-ministru dacian julien cioloŞ   contrasemnează:   --------------- ministrul afacerilor interne, petre tobă preşedintele autorităţii electorale permanente,   ana maria pătrubucureşti, 31 august 2016.nr. 635.anexĂ   calendarul   acţiunilor din cuprinsul perioadei ...

Monitorul Oficial 689 bis din 06 Septembrie 2016 (M. Of. 689 bis/2016)

 ANEXĂ din 25 august 2016 la Ordinul nr. 898 din 25 august 2016 pentru modificarea Ordinului nr. 30 din 8 ianuarie 2016 EMITENT: Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 689 bis din 6 septembrie 2016

┌────────────────────────┬─────────────────────────────────┬─────────────┐│ministerul agriculturii │ pndr 2014-2020 │pagina 1 - 94││ şi dezvoltării rurale │ manual de procedurĂ │ ││ │pentru implementarea proiectelor │ ││ ...

Monitorul Oficial 685 din 05 Septembrie 2016 (M. Of. 685/2016)

 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 47 din 31 august 2016 privind unele măsuri pentru buna organizare şi desfăşurare a alegerilor pentru Senat şi Camera Deputaţilor din anul 2016 şi pentru modificarea Legii nr. 208/2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente şi a Legii nr. 288/2015 privind votul prin corespondenţă, precum şi modificarea şi completarea Legii nr. 208/2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 685 din 5 septembrie 2016

Având în vedere necesitatea asigurării exercitării, în bune condiţii, a dreptului de a alege de către cetăţenii români cu domiciliul sau reşedinţa în străinătate la alegerile pentru senat şi camera deputaţilor din anul 2016,luând în considerare numărul redus de cetăţeni români cu domiciliul sau reşedinţa în străinătate care au solicitat înscrierea în registrul electoral pentru a-şi exercita dreptul de vot în 2016 fie prin corespondenţă, fie prin organizarea unei secţii de votare pentru localităţile sau grupurile de localităţi în care îşi au domiciliul sau reşedinţa cel puţin 100 de alegători,întrucât, în acest context, aplicarea prevederilor actuale ale legii nr. 208/2015 ...

 HOTĂRÂRE nr. 56 din 31 august 2016 pentru revocarea actelor de inspecţie întocmite de către Departamentul de monitorizare, control şi competenţă profesională la auditorul STEFAN AUDIT - S.R.L. în anul 2016 şi refacerea inspecţiei periodice pentru revizuirea calităţii activităţii de audit financiar EMITENT: CAMERA AUDITORILOR FINANCIARI DIN ROMANIA PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 685 din 5 septembrie 2016

În temeiul prevederilor:- art. 6 alin. (3) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 75/1999 privind activitatea de audit financiar, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;- art. 15 alin. (1) lit. o) şi alin. (3), art. 57 alin. (3) şi (4) din regulamentul de organizare şi funcţionare a camerei auditorilor financiari din românia, aprobat prin hotărârea guvernului nr. 433/2011,   având în vedere că:a. normele privind revizuirea calităţii activităţii de audit financiar şi a altor activităţi desfăşurate de auditorii financiari, aprobate prin hotărârea consiliului camerei auditorilor financiari din românia nr. 18/2016 (denumite în continuare hotărârea cafr nr. 18/2016 sau noile norme cafr ...

 HOTĂRÂRE nr. 57 din 31 august 2016 pentru revocarea actelor de inspecţie întocmite de către Departamentul de monitorizare, control şi competenţă profesională la auditorul IANCA CRISTIAN în anul 2016 şi refacerea inspecţiei periodice pentru revizuirea calităţii activităţii de audit financiar EMITENT: CAMERA AUDITORILOR FINANCIARI DIN ROMANIA PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 685 din 5 septembrie 2016

În temeiul prevederilor:- art. 6 alin. (3) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 75/1999 privind activitatea de audit financiar, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;- art. 15 alin. (1) lit. o) şi alin. (3), art. 57 alin. (3) şi (4) din regulamentul de organizare şi funcţionare a camerei auditorilor financiari din românia, aprobat prin hotărârea guvernului nr. 433/2011,având în vedere că:a. normele privind revizuirea calităţii activităţii de audit financiar şi a altor activităţi desfăşurate de auditorii financiari, aprobate prin hotărârea consiliului camerei auditorilor financiari din românia nr. 18/2016 (denumite în continuare hotărârea cafr nr. 18/2016 sau noile norme cafr ...

 HOTĂRÂRE nr. 58 din 31 august 2016 pentru revocarea actelor de inspecţie întocmite de către Departamentul de monitorizare, control şi competenţă profesională la auditorul BERECHET MARILENA în anul 2016 şi refacerea inspecţiei periodice pentru revizuirea calităţii activităţii de audit financiar EMITENT: CAMERA AUDITORILOR FINANCIARI DIN ROMANIA PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 685 din 5 septembrie 2016

În temeiul prevederilor:- art. 6 alin. (3) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 75/1999 privind activitatea de audit financiar, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;- art. 15 alin. (1) lit. o) şi alin. (3), art. 57 alin. (3) şi (4) din regulamentul de organizare şi funcţionare a camerei auditorilor financiari din românia, aprobat prin hotărârea guvernului nr. 433/2011;având în vedere că:a. normele privind revizuirea calităţii activităţii de audit financiar şi a altor activităţi desfăşurate de auditorii financiari, aprobate prin hotărârea consiliului camerei auditorilor financiari din românia nr. 18/2016 (denumite în continuare hotărârea cafr nr. 18/2016 sau noile norme cafr ...

 HOTĂRÂRE nr. 619 din 31 august 2016 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii "Sală Sport Polivalentă - 5.000 locuri", municipiul Constanţa, judeţul Constanţa, realizat prin Compania Naţională de Investiţii "C.N.I." - S.A. EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 685 din 5 septembrie 2016

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 42 alin. (1) lit. a) din legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiţii "sală sport polivalentă - 5.000 locuri", municipiul constanţa, judeţul constanţa, realizat prin compania naţională de investiţii "c.n.i." - s.a., prevăzuţi în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.art. 2finanţarea obiectivului de investiţii prevăzut la art. 1 se face de la bugetul de stat prin bugetul ministerului dezvoltării regionale şi administraţiei publice şi de la bugetul local al unităţii administrativ-teritoriale ...

 INSTRUCŢIUNI din 2 septembrie 2016 de completare a formularului propunerii de politică publică EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 685 din 5 septembrie 2016

──────────aprobate prin decizia nr. 297 din 2 septembrie 2016, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 685 din 5 septembrie 2016.──────────instrucţiuni generale● textul propunerii de politică publică nu va depăşi 20 de pagini (font times new roman, spaţiat la un rând). toate datele statistice, analizele punctuale din cadrul secţiunilor, alte documente-suport vor fi incluse în anexe.● propunerea de politică publică va include un rezumat de maximum 2 pagini în care vor fi prezentate pe scurt: problema de politică publică abordată, scopul şi obiectivele, opţiunile luate în considerare, opţiunea recomandată şi principalele argumente în acest sens. se va include ...

Monitorul Oficial 687 din 05 Septembrie 2016 (M. Of. 687/2016)

 HOTĂRÂRE nr. 128 din 11 decembrie 2015 privind aprobarea Statutului Institutului Notarial Român EMITENT: UNIUNEA NAŢIONALĂ A NOTARILOR PUBLICI DIN ROMÂNIA PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 687 din 5 septembrie 2016

Având în vedere propunerile de modificare şi completare a statutului institutului notarial român, aprobat prin hotărârea consiliului uniunii naţionale a notarilor publici din românia nr. 72/2014, înaintate cu adresa inr nr. 1.610/2015, înregistrată la uniunea naţională a notarilor publici din românia cu nr. 5.903/2015,luând în considerare hotărârea consiliului uniunii naţionale a notarilor publici din românia nr. 72/2014 pentru aprobarea statutului institutului notarial român,în temeiul dispoziţiilor art. 60 alin. (4) şi art. 164 din legea notarilor publici şi a activităţii notariale nr. 36/1995, republicată, şi al prevederilor art. 26 alin. (2) din statutul uniunii naţionale a notarilor publici din românia, aprobat ...

 HOTĂRÂRE nr. 65 din 31 august 2016 pentru revocarea actelor de inspecţie întocmite de către Departamentul de monitorizare, control şi competenţă profesională la auditorul ANDANA EXPERT - S.R.L. în anul 2016 şi refacerea inspecţiei periodice pentru revizuirea calităţii activităţii de audit financiar EMITENT: CAMERA AUDITORILOR FINANCIARI DIN ROMANIA PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 687 din 5 septembrie 2016

În temeiul prevederilor:- art. 6 alin. (3) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 75/1999 privind activitatea de audit financiar, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;- art. 15 alin. (1) lit. o) şi alin. (3), art. 57 alin. (3) şi (4) din regulamentul de organizare şi funcţionare a camerei auditorilor financiari din românia, aprobat prin hotărârea guvernului nr. 433/2011,având în vedere că:a. normele privind revizuirea calităţii activităţii de audit financiar şi a altor activităţi desfăşurate de auditorii financiari, aprobate prin hotărârea consiliului camerei auditorilor financiari din românia nr. 18/2016 (denumite în continuare hotărârea cafr nr. 18/2016 sau noile norme cafr ...

Monitorul Oficial 688 din 05 Septembrie 2016 (M. Of. 688/2016)

 HOTĂRÂRE nr. 626 din 31 august 2016 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 248/2015 privind stimularea participării în învăţământul preşcolar a copiilor provenind din familii defavorizate şi a procedurii de acordare a tichetelor sociale pentru grădiniţă, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 15/2016 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 688 din 5 septembrie 2016

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. inormele metodologice de aplicare a prevederilor legii nr. 248/2015 privind stimularea participării în învăţământul preşcolar a copiilor provenind din familii defavorizate şi procedura de acordare a tichetelor sociale pentru grădiniţă, aprobate prin hotărârea guvernului nr. 15/2016, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 54 din 25 ianuarie 2016, se modifică şi se completează după cum urmează:1. la articolul 7, alineatele (2)-(4) şi (8) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"(2) stimulentul se acordă lunar, pe perioada participării copilului la activităţile organizate în cadrul unităţilor din învăţământul ...

Monitorul Oficial 686 din 05 Septembrie 2016 (M. Of. 686/2016)

 HOTĂRÂRE nr. 595 din 24 august 2016 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii "Reabilitare corp A, Complex Panduri" (consolidare, modernizare, inclusiv amenajarea mansardei în volumul podului existent), şoseaua Panduri nr. 90, sectorul 5, Bucureşti, realizat prin Compania Naţională de Investiţii "C.N.I." - S.A. EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 686 din 5 septembrie 2016

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 42 alin. (1) lit. a) din legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiţii "reabilitare corp a, complex panduri" (consolidare, modernizare, inclusiv amenajarea mansardei în volumul podului existent), şoseaua panduri nr. 90, sectorul 5, bucureşti, realizat prin compania naţională de investiţii "c.n.i." - s.a., prevăzuţi în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.art. 2finanţarea obiectivului de investiţii prevăzut la art. 1 se face de la bugetul de stat, prin bugetul ministerului dezvoltării regionale ...

Monitorul Oficial 685 din 05 Septembrie 2016 (M. Of. 685/2016)

 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 46 din 31 august 2016 pentru completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 685 din 5 septembrie 2016

Având în vedere că, în prezent, spre deosebire de prevederile legale în vigoare până la data de 31 decembrie 2015, pentru bunurile deţinute în comun cu soţii/soţiile, de către veteranii de război, văduvele de război, de persoanele prevăzute la art. 1 din decretul-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi de persoanele fizice prevăzute la art. 1 din ordonanţa guvernului nr. 105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către ...

Monitorul Oficial 681 din 02 Septembrie 2016 (M. Of. 681/2016)

 NORME TEHNICE din 19 august 2016 privind curăţarea, dezinfecţia şi sterilizarea în unităţile sanitare publice şi private (Anexa 1) EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 681 din 2 septembrie 2016

──────────aprobate de ordinul nr. 961 din 19 august 2016, publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 681 din 2 septembrie 2016──────────cap. i definiţiiart. 1 În sensul prezentelor norme, termenii de mai jos au următoarele semnificaţii:a) curăţare - etapa preliminară obligatorie, permanentă şi sistematică în cadrul oricărei activităţi sau proceduri de îndepărtare a murdăriei (materie organică şi anorganică) de pe suprafeţe (inclusiv tegumente) sau obiecte, prin operaţiuni mecanice sau manuale, utilizându-se agenţi fizici şi/sau chimici, care se efectuează în unităţile sanitare de orice tip, astfel încât activitatea medicală să se desfăşoare în condiţii optime de securitate;b) dezinfecţie - procedura ...

Monitorul Oficial 682 din 02 Septembrie 2016 (M. Of. 682/2016)

 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 44 din 31 august 2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 682 din 2 septembrie 2016

Având în vedere faptul că prevederile legale privind rambursarea cheltuielilor aferente campaniei electorale, introduse prin legea nr. 113/2015 pentru modificarea şi completarea legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale şi legea nr. 78/2016 pentru modificarea şi completarea legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, se află la prima aplicare după intrarea în vigoare,ţinând cont de necesitatea asigurării previzibilităţii textelor legale care reglementează documentele justificative în baza cărora se realizează rambursarea cheltuielilor aferente campaniei electorale, prin formularea acestora în termeni suficient de clari şi precişi, astfel încât competitorii electorali şi mandatarii ...

Monitorul Oficial 683 din 02 Septembrie 2016 (M. Of. 683/2016)

 HOTĂRÂRE nr. 111 din 1 septembrie 2016 pentru alegerea vicepreşedinţilor, secretarilor şi chestorilor Biroului permanent al Senatului EMITENT: SENATUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 683 din 2 septembrie 2016

În temeiul prevederilor art. 64 alin. (2) şi (5) din constituţia româniei, republicată, precum şi al art. 27 din regulamentul senatului, aprobat prin hotărârea senatului nr. 28/2005, republicat,senatul adoptă prezenta hotărâre.art. 1 se aleg în funcţia de vicepreşedinte al biroului permanent al senatului următorii senatori:1. chelaru ioan - grupul parlamentar al psd2. mitu augustin-constantin - grupul parlamentar al psd3. atanasiu teodor - grupul parlamentar al pnl4. pereş alexandru - grupul parlamentar al pnlart. 2 se aleg în funcţia de secretar al biroului permanent al senatului următorii senatori:1. rotaru ion - grupul parlamentar al psd2. purec ion-simeon - grupul parlamentar al ...

 HOTĂRÂRE nr. 112 din 1 septembrie 2016 privind vacantarea unui mandat de senator EMITENT: SENATUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 683 din 2 septembrie 2016

Având în vedere demisia din calitatea de senator a domnului petru-Şerban mihăilescu, ales în circumscripţia electorală nr. 7 botoşani, colegiul uninominal nr. 2,în temeiul prevederilor art. 70 alin. (2) din constituţia româniei, republicată, ale art. 7 alin. (1) şi (3) din legea nr. 96/2006 privind statutul deputaţilor şi al senatorilor, republicată, precum şi ale art. 188 şi 190 din regulamentul senatului, aprobat prin hotărârea senatului nr. 28/2005, republicat,senatul adoptă prezenta hotărâre.articol unicsenatul ia act de încetarea prin demisie a mandatului de senator al domnului petru-Şerban mihăilescu, începând cu data de 1 septembrie 2016, şi declară vacant locul de senator ales ...

 HOTĂRÂRE nr. 616 din 31 august 2016 pentru completarea art. 25 din Normele financiare pentru activitatea sportivă, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.447/2007 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 683 din 2 septembrie 2016

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicdupă alineatul (9) al articolului 25 din normele financiare pentru activitatea sportivă, aprobate prin hotărârea guvernului nr. 1.447/2007, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 823 din 3 decembrie 2007, cu modificările şi completările ulterioare, se introduce un nou alineat, alineatul (10), cu următorul cuprins:"(10) prin excepţie de la alin. (1), pentru rezultatele deosebite obţinute de către sportivii care au participat jocurile olimpice de la rio şi s-au clasat pe locurile iv-vi, se acordă premii, de către comitetul olimpic şi sportiv român, prin suplimentarea cu 100% ...

Monitorul Oficial 684 din 02 Septembrie 2016 (M. Of. 684/2016)

 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 45 din 31 august 2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 684 din 2 septembrie 2016

Având în vedere importanţa domeniului reglementat, respectiv recunoaşterea calificărilor profesionale din domeniul sanitar şi rolul ministerul sănătăţii de autoritate centrală în ceea ce priveşte politicile sanitare,având în vedere necesitatea armonizării legislaţiei naţionale cu reglementările legislaţiei europene, prin transpunerea directivei 2013/55/ue de modificare a directivei 2005/36/ce a parlamentului european şi a consiliului din 7 septembrie 2005 privind recunoaşterea calificărilor profesionale, cu modificările şi completările ulterioare, şi regulamentului (ue) nr. 1.024/2012 privind cooperarea administrativă prin intermediul sistemului de informare al pieţei interne ("regulamentul imi") şi crearea cadrului legislativ de aplicare sectorială a legii nr. 157/2011 pentru modificarea şi completarea unor acte normative ...

 HOTĂRÂRE nr. 618 din 31 august 2016 privind aprobarea normativelor de cheltuieli pentru acţiunea de protocol cu caracter deosebit "Organizarea de către Ministerul Afacerilor Interne a Summitului Asociaţiei Forţelor de Poliţie şi Jandarmerie Europene şi Mediteraneene cu Statut Militar", care se va desfăşura la Bucureşti în perioada 11-15 octombrie 2016 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 684 din 2 septembrie 2016

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 4 alin. (5) din ordonanţa guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile administraţiei publice şi instituţiile publice, aprobată cu modificări prin legea nr. 247/2002, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă normativele de cheltuieli pentru acţiunea de protocol cu caracter deosebit "organizarea de către ministerul afacerilor interne, prin inspectoratul general al jandarmeriei române, a summitului asociaţiei forţelor de poliţie şi jandarmerie europene şi mediteraneene cu statut militar", care va avea loc la bucureşti în perioada 11-15 octombrie 2016, denumit în continuare ...

Monitorul Oficial 683 din 02 Septembrie 2016 (M. Of. 683/2016)

 HOTĂRÂRE nr. 66 din 1 septembrie 2016 pentru alegerea vicepreşedinţilor, secretarilor şi chestorilor Camerei Deputaţilor EMITENT: CAMERA DEPUTAŢILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 683 din 2 septembrie 2016

În temeiul prevederilor art. 64 alin. (2) din constituţia româniei, republicată, şi ale art. 24 şi 25 din regulamentul camerei deputaţilor, aprobat prin hotărârea camerei deputaţilor nr. 8/1994, republicat,camera deputaţilor adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aleg în funcţia de vicepreşedinte al camerei deputaţilor următorii deputaţi:florin iordache grupul parlamentar al psdpetru gabriel vlase grupul parlamentar al psdmihai alexandru voicu grupul parlamentar al pnlsteluţa-gustica cătăniciu grupul parlamentar al aldeart. 2se aleg în funcţia de secretar al camerei deputaţilor următorii ...

 HOTĂRÂRE nr. 64 din 31 august 2016 pentru revocarea actelor de inspecţie întocmite de către Departamentul de monitorizare, control şi competenţă profesională la auditorul DUMITRU GHEORGHE în anul 2016 şi refacerea inspecţiei periodice pentru revizuirea calităţii activităţii de audit financiar EMITENT: CAMERA AUDITORILOR FINANCIARI DIN ROMANIA PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 683 din 2 septembrie 2016

În temeiul prevederilor:- art. 6 alin. (3) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 75/1999 privind activitatea de audit financiar, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;- art. 15 alin. (1) lit. o) şi alin. (3), art. 57 alin. (3) şi (4) din regulamentul de organizare şi funcţionare a camerei auditorilor financiari din românia, aprobat prin hotărârea guvernului nr. 433/2011,având în vedere că:a. normele privind revizuirea calităţii activităţii de audit financiar şi a altor activităţi desfăşurate de auditorii financiari, aprobate prin hotărârea consiliului camerei auditorilor financiari din românia nr. 18/2016 (denumite în continuare hotărârea cafr nr. 18/2016 sau noile norme cafr ...

 HOTĂRÂRE nr. 615 din 31 august 2016 privind acordarea de stimulente financiare absolvenţilor care au obţinut media 10 la evaluarea naţională 2016 pentru absolvenţii clasei a VIII-a şi la examenul naţional de bacalaureat sesiunea iunie-iulie 2016 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 683 din 2 septembrie 2016

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 57 alin. (4) din legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă acordarea de stimulente financiare în valoare de 1.000 de lei fiecărui absolvent al clasei a viii-a care a obţinut media 10 la evaluarea naţională pentru absolvenţii clasei a viii-a - 2016.art. 2se aprobă acordarea de stimulente financiare în valoare de 3.000 de lei fiecărui absolvent de liceu care a obţinut media 10 la examenul naţional de bacalaureat, sesiunea iunie-iulie 2016.art. 3sumele necesare acordării stimulentelor financiare prevăzute la art. 1 ...

 HOTĂRÂRE nr. 614 din 31 august 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 85/2016 privind plata diferenţelor salariale cuvenite personalului didactic din învăţământul de stat pentru perioada octombrie 2008 - 13 mai 2011 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 683 din 2 septembrie 2016

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 7 din legea nr. 85/2016 privind plata diferenţelor salariale cuvenite personalului didactic din învăţământul de stat pentru perioada octombrie 2008 - 13 mai 2011,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicse aprobă normele metodologice de aplicare a legii nr. 85/2016 privind plata diferenţelor salariale cuvenite personalului didactic din învăţământul de stat pentru perioada octombrie 2008 - 13 mai 2011, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. prim-ministru  dacian julien cioloŞcontrasemnează:--------------- ministrul educaţiei naţionale   şi cercetării ştiinţifice, mircea dumitru ministrul finanţelor publice,anca dana dragubucureşti, 31 august 2016.nr. 614.anexĂ   norme metodologicede aplicare a legii nr. 85/2016 privindplata ...

 NORME METODOLOGICE din 31 august 2016 de aplicare a Legii nr. 85/2016 privind plata diferenţelor salariale cuvenite personalului didactic din învăţământul de stat pentru perioada octombrie 2008 - 13 mai 2011 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 683 din 2 septembrie 2016

──────────*) aprobate de hotărârea nr. 614 din 31 august 2016, publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 683 din 2 septembrie 2016.──────────art. 1(1) prezentele norme metodologice au ca obiect stabilirea procedurilor în vederea plăţii diferenţelor de drepturi salariale cuvenite personalului didactic din învăţământul de stat prevăzut la art. 2 din legea nr. 85/2016, pentru perioada 1 octombrie 2008 - 13 mai 2011.(2) În înţelesul prezentelor norme metodologice, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:a) diferenţe de drepturi salariale - sumele cuvenite personalului didactic de predare, de conducere, de îndrumare şi control şi personalului didactic auxiliar din ...

Monitorul Oficial 682 din 02 Septembrie 2016 (M. Of. 682/2016)

 PROCEDURĂ ŞI CRITERII din 20 iulie 2016 de acordare a licenţei de operare, revizuire, vizare anuală şi anulare a licenţei de operare a organizaţiilor colective EMITENT: MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 682 din 2 septembrie 2016

──────────aprobate prin ordinul nr. 1.494/846/2016, publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 682 din 2 septembrie 2016.──────────art. 1organizaţiile colective prevăzute la art. 25 alin. (6) lit. b) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 5/2015 au dreptul să îşi desfăşoare activitatea numai dacă au obţinut şi deţin licenţă de operare, potrivit prezentei proceduri.art. 2acordarea, revizuirea, vizarea anuală şi anularea licenţei de operare pentru organizaţiile colective se fac de către conducătorul autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului, la propunerea comisiei, după avizul/aprobarea secretarului de stat cu atribuţii în domeniu din cadrul aceleiaşi instituţii potrivit prevederilor prezentei proceduri. acordarea şi ...

 PROCEDURĂ ŞI CRITERII din 20 iulie 2016 de aprobare şi vizare anuală a planului de operare pentru producătorii care îşi îndeplinesc în mod individual obligaţiile de gestionare a deşeurilor de echipamente electrice şi electronice EMITENT: MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 682 din 2 septembrie 2016

──────────aprobate prin ordinul nr. 1.494/846/2016, publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 682 din 2 septembrie 2016.──────────art. 1producătorii care îşi îndeplinesc în mod individual obligaţiile, prevăzuţi la art. 25 alin. (6) lit. a) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 5/2015, denumiţi în continuare producători individuali, au dreptul să îşi desfăşoare activitatea numai dacă deţin un plan de operare aprobat, conform prezentei proceduri.art. 2aprobarea şi vizarea anuală a planului de operare pentru producătorii individuali se fac de către conducătorul autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului, la propunerea comisiei, după avizul/aprobarea secretarului de stat cu atribuţii în domeniu din ...

 PROCEDURĂ ŞI CRITERII din 20 iulie 2016 de acordare a licenţei reprezentanţilor autorizaţi EMITENT: MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 682 din 2 septembrie 2016

──────────aprobate prin ordinul nr. 1.494/846/2016, publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 682 din 2 septembrie 2016.──────────art. 1reprezentanţii autorizaţi prevăzuţi la art. 40 din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 5/2015 au dreptul să îşi desfăşoare activitatea numai dacă au obţinut şi deţin licenţă, potrivit prezentei proceduri.art. 2acordarea licenţei reprezentanţilor autorizaţi prevăzuţi la art. 40 din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 5/2015 se face de către conducătorul autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului, la propunerea comisiei, după avizul/aprobarea secretarului de stat cu atribuţii în domeniu din cadrul aceleiaşi instituţii potrivit prevederilor prezentei proceduri. acordarea şi revizuirea licenţei ...

Monitorul Oficial 684 din 02 Septembrie 2016 (M. Of. 684/2016)

 HOTĂRÂRE nr. 617 din 31 august 2016 pentru aprobarea Regulamentului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 684 din 2 septembrie 2016

Având în vedere art. 60 alin. (5) din legea nr. 46/2008 - codul silvic, republicată, cu modificările ulterioare,în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 60 alin. (4) din legea nr. 46/2008 - codul silvic, republicată, cu modificările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1 se aprobă regulamentul de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.art. 2 la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, hotărârea guvernului nr. 924/2015 pentru aprobarea regulamentului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică, publicată în monitorul oficial ...

Monitorul Oficial 682 din 02 Septembrie 2016 (M. Of. 682/2016)

 PROCEDURĂ ŞI CRITERII din 28 iulie 2016 de acordare a licenţei de operare, revizuire, vizare anuală şi anulare a licenţei de operare a organizaţiilor colective EMITENT: MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI RELAŢIILOR CU MEDIUL DE AFACERI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 682 din 2 septembrie 2016

──────────aprobate prin ordinul nr. 1.494/846/2016, publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 682 din 2 septembrie 2016.──────────art. 1organizaţiile colective prevăzute la art. 25 alin. (6) lit. b) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 5/2015 au dreptul să îşi desfăşoare activitatea numai dacă au obţinut şi deţin licenţă de operare, potrivit prezentei proceduri.art. 2acordarea, revizuirea, vizarea anuală şi anularea licenţei de operare pentru organizaţiile colective se fac de către conducătorul autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului, la propunerea comisiei, după avizul/aprobarea secretarului de stat cu atribuţii în domeniu din cadrul aceleiaşi instituţii potrivit prevederilor prezentei proceduri. acordarea şi ...

 PROCEDURĂ ŞI CRITERII din 28 iulie 2016 de aprobare şi vizare anuală a planului de operare pentru producătorii care îşi îndeplinesc în mod individual obligaţiile de gestionare a deşeurilor de echipamente electrice şi electronice EMITENT: MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI RELAŢIILOR CU MEDIUL DE AFACERI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 682 din 2 septembrie 2016

──────────aprobate prin ordinul nr. 1.494/846/2016, publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 682 din 2 septembrie 2016.──────────art. 1producătorii care îşi îndeplinesc în mod individual obligaţiile, prevăzuţi la art. 25 alin. (6) lit. a) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 5/2015, denumiţi în continuare producători individuali, au dreptul să îşi desfăşoare activitatea numai dacă deţin un plan de operare aprobat, conform prezentei proceduri.art. 2aprobarea şi vizarea anuală a planului de operare pentru producătorii individuali se fac de către conducătorul autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului, la propunerea comisiei, după avizul/aprobarea secretarului de stat cu atribuţii în domeniu din ...

 PROCEDURĂ ŞI CRITERII din 28 iulie 2016 de acordare a licenţei reprezentanţilor autorizaţi EMITENT: MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI RELAŢIILOR CU MEDIUL DE AFACERI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 682 din 2 septembrie 2016

──────────aprobate prin ordinul nr. 1.494/846/2016, publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 682 din 2 septembrie 2016.──────────art. 1reprezentanţii autorizaţi prevăzuţi la art. 40 din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 5/2015 au dreptul să îşi desfăşoare activitatea numai dacă au obţinut şi deţin licenţă, potrivit prezentei proceduri.art. 2acordarea licenţei reprezentanţilor autorizaţi prevăzuţi la art. 40 din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 5/2015 se face de către conducătorul autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului, la propunerea comisiei, după avizul/aprobarea secretarului de stat cu atribuţii în domeniu din cadrul aceleiaşi instituţii potrivit prevederilor prezentei proceduri. acordarea şi revizuirea licenţei ...

Monitorul Oficial 680 bis din 02 Septembrie 2016 (M. Of. 680 bis/2016)

 NORME din 17 august 2016 de timp pentru operaţiile necesare realizării lucrărilor de specialitate în cadrul Centrului Naţional de Cartografie EMITENT: Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 680 bis din 2 septembrie 2016

──────────aprobate prin ordinul directorului general al agenţiei naţionale de cadastru şi publicitate imobiliară nr. 1.016/2016, publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 680 din 2 septembrie 2016.──────────  sumar instrucţiuni de aplicare a normelor de timp pentru operaţiile necesare execuţiei lucrărilor de specialitate în cadrul centrului naţional de cartografie tabla de materii capitolul a - documentare, proiectare, recunoaşterea terenului capitolul b - semnale geodezice capitolul c - borne, stâlpi, picheţi capitolul d - reperi, mărci capitolul e - măsurători terestre capitolul f - operaţii speciale în cadrul măsurătorilor terestre capitolul g - calcule capitolul h - cartografierea planurilor şi hărţilor capitolul i - operaţii speciale în cadrul ...

Monitorul Oficial 678 din 01 Septembrie 2016 (M. Of. 678/2016)

 HOTĂRÂRE nr. 611 din 31 august 2016 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Braşov de către doamna Borş Georgeta-Diana EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 678 din 1 septembrie 2016

Având în vedere prevederile art. 19 alin. (1) lit. a), art. 89 alin. (2^1) şi ale art. 92 alin. (1^1) din legea nr. 188/1999 privind statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicdoamna borş georgeta-diana exercită, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, funcţia publică de subprefect al judeţului braşov. prim-ministru  dacian julien cioloŞcontrasemnează:--------------- ministrul afacerilor interne,   petre tobăbucureşti, 31 august 2016.nr. 611.  ----

 HOTĂRÂRE nr. 609 din 31 august 2016 privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Alba de către doamna Albu Mihaela Maria EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 678 din 1 septembrie 2016

Având în vedere prevederile art. 19 alin. (1) lit. a) din legea nr. 188/1999 privind statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicla data intrării în vigoare a prezentei hotărâri încetează exercitarea, cu caracter temporar, în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului alba de către doamna albu mihaela maria. prim-ministru  dacian julien cioloŞcontrasemnează:--------------- ministrul afacerilor interne,   petre tobăbucureşti, 31 august 2016.nr. 609.  -----

 HOTĂRÂRE nr. 612 din 31 august 2016 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Neamţ de către domnul Ciurea Vlad EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 678 din 1 septembrie 2016

Având în vedere prevederile art. 19 alin. (1) lit. a), art. 89 alin. (2^1) şi ale art. 92 alin. (1^1) din legea nr. 188/1999 privind statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicdomnul ciurea vlad exercită, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, funcţia publică de subprefect al judeţului neamţ. prim-ministru  dacian julien cioloŞcontrasemnează:--------------- ministrul afacerilor interne,   petre tobăbucureşti, 31 august 2016.nr. 612.  -----

 HOTĂRÂRE nr. 59 din 31 august 2016 pentru revocarea actelor de inspecţie întocmite de către Departamentul de monitorizare, control şi competenţă profesională la auditorul Macovei Ana Maria în anul 2016 şi refacerea inspecţiei periodice pentru revizuirea calităţii activităţii de audit financiar EMITENT: CAMERA AUDITORILOR FINANCIARI DIN ROMÂNIA PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 678 din 1 septembrie 2016

În temeiul prevederilor:- art. 6 alin. (3) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 75/1999 privind activitatea de audit financiar, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;- art. 15 alin. (1) lit. o) şi alin. (3), art. 57 alin. (3) şi (4) din regulamentul de organizare şi funcţionare a camerei auditorilor financiari din românia, aprobat prin hotărârea guvernului nr. 433/2011,având în vedere că:a. normele privind revizuirea calităţii activităţii de audit financiar şi a altor activităţi desfăşurate de auditorii financiari, aprobate prin hotărârea consiliului camerei auditorilor financiari din românia nr. 18/2016 (denumite în continuare hotărârea cafr nr. 18/2016 sau noile norme cafr ...

 HOTĂRÂRE nr. 62 din 31 august 2016 pentru revocarea actelor de inspecţie întocmite de către Departamentul de monitorizare, control şi competenţă profesională la auditorul VIL AUDIT EXPERT - S.R.L. în anul 2016 şi refacerea inspecţiei periodice pentru revizuirea calităţii activităţii de audit financiar EMITENT: CAMERA AUDITORILOR FINANCIARI DIN ROMÂNIA PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 678 din 1 septembrie 2016

În temeiul prevederilor:- art. 6 alin. (3) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 75/1999 privind activitatea de audit financiar, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;- art. 15 alin. (1) lit. o) şi alin. (3), art. 57 alin. (3) şi (4) din regulamentul de organizare şi funcţionare a camerei auditorilor financiari din românia, aprobat prin hotărârea guvernului nr. 433/2011,având în vedere că:a. normele privind revizuirea calităţii activităţii de audit financiar şi a altor activităţi desfăşurate de auditorii financiari, aprobate prin hotărârea consiliului camerei auditorilor financiari din românia nr. 18/2016 (denumite în continuare hotărârea cafr nr. 18/2016 sau noile norme cafr ...

 HOTĂRÂRE nr. 63 din 31 august 2016 pentru revocarea actelor de inspecţie întocmite de către Departamentul de monitorizare, control şi competenţă profesională la auditorul CODEXPERT OFFICE - S.R.L. în anul 2016 şi refacerea inspecţiei periodice pentru revizuirea calităţii activităţii de audit financiar EMITENT: CAMERA AUDITORILOR FINANCIARI DIN ROMÂNIA PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 678 din 1 septembrie 2016

În temeiul prevederilor:- art. 6 alin. (3) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 75/1999 privind activitatea de audit financiar, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;- art. 15 alin. (1) lit. o) şi alin. (3), art. 57 alin. (3) şi (4) din regulamentul de organizare şi funcţionare a camerei auditorilor financiari din românia, aprobat prin hotărârea guvernului nr. 433/2011,având în vedere că:a. normele privind revizuirea calităţii activităţii de audit financiar şi a altor activităţi desfăşurate de auditorii financiari, aprobate prin hotărârea consiliului camerei auditorilor financiari din românia nr. 18/2016 (denumite în continuare hotărârea cafr nr. 18/2016 sau noile norme cafr ...

 HOTĂRÂRE nr. 610 din 31 august 2016 privind exercitarea, cu caracter temporar, în condiţiile legii, a funcţiei publice de prefect al judeţului Alba de către doamna Albu Mihaela Maria EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 678 din 1 septembrie 2016

Având în vedere prevederile art. 19 alin. (1) lit. a), art. 89 alin. (2^1) şi ale art. 92 alin. (1^1) din legea nr. 188/1999 privind statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicdoamna albu mihaela maria exercită, cu caracter temporar, în condiţiile legii, funcţia publică de prefect al judeţului alba. prim-ministru  dacian julien cioloŞcontrasemnează:--------------- ministrul afacerilor interne,   petre tobăbucureşti, 31 august 2016.nr. 610.-----

 HOTĂRÂRE nr. 606 din 29 august 2016 privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.490/2004 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare şi a organigramei Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă, precum şi a Hotărârii Guvernului nr. 1.492/2004 privind principiile de organizare, funcţionarea şi atribuţiile serviciilor de urgenţă profesioniste EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 678 din 1 septembrie 2016

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. ihotărârea guvernului nr. 1.490/2004 pentru aprobarea regulamentului de organizare şi funcţionare şi a organigramei inspectoratului general pentru situaţii de urgenţă, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 884 din 28 septembrie 2004, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. la anexa nr. 1 la articolul 4, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(2) inspectoratul general organizează şi asigură funcţionarea secretariatului tehnic permanent al comitetului naţional pentru situaţii speciale de urgenţă, ca structură în cadrul centrului operaţional naţional."2. la ...

 HOTĂRÂRE nr. 613 din 31 august 2016 privind exercitarea, cu caracter temporar, în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Vrancea de către domnul Bazilescu George Cristian EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 678 din 1 septembrie 2016

Având în vedere prevederile art. 19 alin. (1) lit. a) şi ale art. 92 alin. (1^1) din legea nr. 188/1999 privind statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicdomnul bazilescu george cristian exercită, cu caracter temporar, în condiţiile legii, funcţia publică de subprefect al judeţului vrancea. prim-ministru  dacian julien cioloŞcontrasemnează:--------------- ministrul afacerilor interne,   petre tobăbucureşti, 31 august 2016.nr. 613.   ----

 HOTĂRÂRE nr. 61 din 31 august 2016 pentru revocarea actelor de inspecţie întocmite de către Departamentul de monitorizare, control şi competenţă profesională la auditorul PROF CONSAUDIT CONT - S.R.L. în anul 2016 şi refacerea inspecţiei periodice pentru revizuirea calităţii activităţii de audit financiar EMITENT: CAMERA AUDITORILOR FINANCIARI DIN ROMÂNIA PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 678 din 1 septembrie 2016

În temeiul prevederilor:- art. 6 alin. (3) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 75/1999 privind activitatea de audit financiar, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;- art. 15 alin. (1) lit. o) şi alin. (3), art. 57 alin. (3) şi (4) din regulamentul de organizare şi funcţionare a camerei auditorilor financiari din românia, aprobat prin hotărârea guvernului nr. 433/2011,având în vedere că:a. normele privind revizuirea calităţii activităţii de audit financiar şi a altor activităţi desfăşurate de auditorii financiari, aprobate prin hotărârea consiliului camerei auditorilor financiari din românia nr. 18/2016 (denumite în continuare hotărârea cafr nr. 18/2016 sau noile norme cafr ...

Monitorul Oficial 679 din 01 Septembrie 2016 (M. Of. 679/2016)

Monitorul Oficial 675 din 01 Septembrie 2016 (M. Of. 675/2016)

 NORME METODOLOGICE din 25 august 2016 privind avizarea şi autorizarea de securitate la incendiu şi protecţie civilă EMITENT: Ministerul Afacerilor Interne PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 675 din 1 septembrie 2016

──────────*) aprobate prin ordinul nr. 129 din 25 august 2016, publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 675 din 1 septembrie 2016.──────────cap. idispoziţii generaleart. 1(1) În sensul prezentelor norme metodologice, termenii şi expresiile au următoarele semnificaţii:a) aviz de protecţie civilă - act emis în baza legii de către inspectoratele pentru situaţii de urgenţă judeţene/bucureşti-ilfov, denumite în continuare inspectorate judeţene, după verificarea de conformitate cu prevederile reglementărilor tehnice în vigoare a măsurilor adoptate în documentaţiile tehnice ale lucrărilor de construcţii, pentru realizarea adăposturilor de protecţie civilă sau a punctelor de comandă;b) autorizaţie de protecţie civilă - act emis în ...

Cautare document
Club Legislatia Muncii
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5
 

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016