Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   REZOLUŢIE MSC.392 (95) din 11 iunie 2015  privind Amendamentele la Convenţia internaţională din 1974 pentru ocrotirea vieţii omeneşti pe mare, aşa cum a fost amendată    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 REZOLUŢIE MSC.392 (95) din 11 iunie 2015 privind Amendamentele la Convenţia internaţională din 1974 pentru ocrotirea vieţii omeneşti pe mare, aşa cum a fost amendată

EMITENT: ORGANIZAŢIA MARITIMĂ INTERNAŢIONALĂ
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 698 din 8 septembrie 2016
──────────
    Conţinută de Ordinul nr. 764/2016, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 698 din 8 septembrie 2016.
──────────

    Comitetul securităţii maritime,
    reamintind articolul 28 litera (b) din Convenţia privind crearea Organizaţiei Maritime Internaţionale privind funcţiile comitetului,
    reamintind, de asemenea, articolul VIII (b) (vi) (2) din Convenţia internaţională din 1974 pentru ocrotirea vieţii omeneşti pe mare ("Convenţia"), privind procedura de amendare aplicabilă anexei la Convenţie, alta decât dispoziţiile cap. I,
    luând în considerare, la a nouăzeci şi cincea sesiune, amendamentele la Convenţie, propuse şi difuzate în conformitate cu articolul VIII (b) (i) al acesteia,
    1. adoptă, în conformitate cu articolul VIII (b) (iv) din Convenţie, amendamentele la Convenţie, al căror text este prezentat în anexa la prezenta rezoluţie;
    2. determină, în conformitate cu articolul VIII (b) (vi) (2) (bb) din Convenţie, că amendamentele respective se consideră că au fost acceptate la 1 iulie 2016, cu excepţia ca, înainte de această dată, mai mult de o treime din guvernele contractante la Convenţie sau guvernele contractante ale căror flote comerciale combinate constituie nu mai puţin de 50% din tonajul brut al flotei comerciale mondiale au notificat secretarului general obiecţiile lor la aceste amendamente;
    3. invită guvernele contractante la Convenţie să constate că, în conformitate cu articolul VIII (b) (vii) (2) din Convenţie, amendamentele trebuie să intre în forţă la 1 ianuarie 2017, după acceptarea în conformitate cu paragraful 2 de mai sus;
    4. solicită secretarului general, în sensul articolului VIII (b) (v) din Convenţie, să transmită copii certificate ale prezentei rezoluţii şi ale textului amendamentelor conţinute în anexă tuturor guvernelor contractante la Convenţie;
    şi
    5. solicită, de asemenea, secretarului general să transmită copii ale acestei rezoluţii şi ale anexei sale membrilor Organizaţiei care nu sunt guverne contractante la Convenţie.

    ANEXĂ
    la Rezoluţia MSC.392(95)

            Amendamente la Convenţia internaţională din 1974 pentru
           ocrotirea vieţii omeneşti pe mare, aşa cum a fost amendată

    CAPITOLUL II-1
    Construcţie - structură, compartimentare şi stabilitate, maşini şi instalaţii electrice

    PARTEA A
    Generalităţi

    Regula 2 - Definiţii
    1 Următoarele noi paragrafe 29 şi 30 se adaugă după paragraful existent 28:
    "29 Codul IGF înseamnă Codul internaţional privind siguranţa navelor care utilizează gaze sau alţi combustibili cu punct de aprindere scăzut, aşa cum a fost adoptat de Comitetul Securităţii Maritime al Organizaţiei prin rezoluţia MSC.391 (95), aşa cum poate fi amendat de către Organizaţie, cu condiţia ca astfel de amendamente să fie adoptate, să intre în vigoare şi să aibă efect în conformitate cu dispoziţiile articolului VIII din prezenta Convenţie privind procedura de amendare aplicabilă anexei la Convenţie, alta decât dispoziţiile capitolului I.
    30 Combustibil cu punctul de aprindere scăzut înseamnă combustibil gazos sau lichid care are un punct de aprindere mai mic decât cel permis în conformitate cu regula II-2/4.2.1.1."

    PARTEA F
    Concepţii alternative şi dispozitive

    Regula 55 - Concepţii alternative şi dispozitive
    2 Paragrafele existente de la 1 la 3 se înlocuiesc cu următorul text:
    "1 Scop
    Scopul prezentei reguli este de a oferi o metodologie pentru concepţii alternative şi dispozitive pentru maşini, instalaţii electrice şi sistemele de depozitare şi distribuţie a combustibilului cu punctul de aprindere scăzut.
    2 Generalităţi
    2.1 Concepţia şi dispozitivele maşinilor, instalaţiilor electrice şi sistemelor de depozitare şi distribuţie a combustibilului cu punctul de aprindere scăzut se pot abate de la cerinţele stabilite în părţile C, D, E sau G, cu condiţia ca şi concepţia alternativă şi dispozitivele să răspundă obiectivului cerinţelor pertinente şi să asigure un nivel de siguranţă echivalent celui din acest capitol.
    2.2 Când concepţia alternativă şi dispozitivele se abat de la prescripţiile cerute la părţile C, D, E sau G, trebuie efectuată o analiză tehnică de evaluare şi aprobare a concepţiei alternative şi a dispozitivelor în conformitate cu prezenta regulă.
    3 Analiza tehnică
    Analiza tehnică trebuie să fie pregătită şi transmisă la Administraţie, bazată pe ghidurile elaborate de Organizaţie*) şi trebuie să includă, cel puţin, următoarele elemente:
──────────
    *) Se face referire la Liniile directoare privind concepţia alternativă şi dispozitivele pentru SOLAS capitolele II-1 şi III (MSC.1/Circ.1212) şi Liniile directoare pentru aprobarea alternativelor şi echivalenţelor, astfel cum este prevăzut în diverse instrumente OMI (MSC.1/Circ.1455).
──────────

    0.1 specificarea tipului de navă, maşinile, instalaţiile electrice, sistemele de depozitare şi distribuţie a combustibilului cu punctul de aprindere scăzut şi spaţiile în cauză;
    0.2 identificarea cerinţelor prescripţiilor pe care maşinile, instalaţiile electrice şi sistemele de depozitare şi distribuţie a combustibilului cu punctul de aprindere scăzut nu le satisfac;
    0.3 identificarea motivelor pentru care concepţia propusă nu îndeplineşte cerinţele prescripţiilor, cu justificarea conformităţii cu alte standarde tehnice sau profesionale recunoscute;
    0.4 determinarea criteriilor de performanţă pentru navă, maşini, instalaţii electrice şi sistemele de depozitare şi distribuţie a combustibilului cu punctul de aprindere scăzut sau spaţiile în cauză care fac obiectul cerinţelor prescripţiilor relevante:
    .1 criteriile de performanţă trebuie să garanteze un grad de securitate, care nu este mai mic decât cel din cerinţele prescripţiilor relevante ale părţilor C, D, E sau G; şi
    .2 criteriile de performanţă trebuie să fie cuantificabile şi măsurabile;
    0.5 descrierea detaliată a concepţiei alternative şi a dispozitivelor, inclusiv lista de ipoteze utilizate la proiectare şi orice restricţii sau condiţii operaţionale propuse;
    0.6 justificarea tehnică care demonstrează că proiectarea alternativă şi dispozitivele îndeplinesc criteriile de performanţă în ceea ce priveşte securitate; şi
    0.7 evaluarea riscurilor în funcţie de identificarea defectelor şi riscurilor potenţiale asociate cu propunerea."

    3 Noua parte G se adaugă după partea F existentă, după cum urmează:
    "PARTEA G
    Nava folosind combustibili cu punct de aprindere scăzut

    Regula 56 - Aplicare
    1 Cu excepţia celor prevăzute la paragrafele 4 şi 5, această parte trebuie să se aplice navelor care utilizează combustibili cu punct de aprindere scăzut:
    .1 pentru care contractul de construcţie este încheiat pe 1 ianuarie 2017 sau după această dată;
    .2 în lipsa unui contract de construcţie, chila este pusă sau construcţia este într-un stadiu similar la 1 iulie 2017;
    sau
    .3 livrarea are loc la un 1 ianuarie de 2021 sau după această dată.
    Aceste nave care utilizează combustibili cu punct de aprindere scăzut trebuie să îndeplinească cerinţele acestei părţi, suplimentar faţă de toate celelalte cerinţe aplicabile ale acestor reguli.
    2 Cu excepţia celor prevăzute la paragrafele 4 şi 5, o navă, indiferent de data construcţiei, inclusiv dacă acesta este înainte de 1 ianuarie 2009, care este transformată pentru utilizarea combustibililor cu punct de aprindere scăzut la 1 ianuarie 2017 sau după această dată, trebuie să fie tratată ca o navă care utilizează combustibili cu punct de aprindere scăzut la data la care o astfel de conversie a început.
    3 Cu excepţia celor prevăzute la paragrafele 4 şi 5, o navă care utilizează combustibili cu punct de aprindere scăzut, indiferent de data construcţiei, inclusiv în cazul în care este mai devreme de 1 ianuarie 2009, care, la 1 ianuarie 2017 sau după această dată, decide să utilizeze combustibili cu punct de aprindere scăzut, diferiţi de cei pentru care a fost iniţial autorizată, înainte de 1 ianuarie 2017, trebuie să fie tratată ca o navă care utilizează combustibili cu punct de aprindere scăzut la data la care a fost luată o astfel de decizie.
    4 Această parte nu trebuie să se aplice transportatoarelor de gaz, definite la regula VII/11.2 care:
    .1 utilizează încărcătura lor drept combustibil şi îndeplinesc cerinţele din Codul IGC astfel cum este definit la regula VII/11.1; sau
    .2 utilizează alţi combustibili gazoşi cu punct de aprindere scăzut, cu condiţia ca şi concepţia şi dispozitivele sistemelor de stocare şi de distribuţie a acestor combustibili gazoşi să îndeplinească cerinţele Codului IGC aplicabile gazului utilizat ca marfă.
    5 Această parte nu se aplică navelor aflate în proprietatea unui guvern contractant sau exploatate de el, folosite exclusiv pentru un serviciu necomercial guvernamental. Cu toate acestea, navele aflate în proprietatea unui guvern contractant sau exploatate de el, folosite exclusiv pentru un serviciu necomercial guvernamental, sunt încurajate să acţioneze, în măsura în care este rezonabil şi posibil, de o manieră compatibilă cu această parte.
    Regula 57 - Cerinţe pentru navele care utilizează combustibil cu punct de aprindere scăzut
    Cu excepţia celor prevăzute la regulile 56.4 şi 56.5, navele care utilizează combustibili cu punct de aprindere scăzut trebuie să îndeplinească cerinţele Codului IGF."

    CAPITOLUL II-2
    Construcţie - protecţia împotriva incendiilor, detectarea şi stingerea incendiului

    PARTEA B
    Prevenirea incendiilor şi a exploziilor

    Regula 4 - Probabilitatea de aprindere
    4 La paragraful 2.1.3.4, cuvântul "şi" se elimină.
    5 La paragraful 2.1 subparagraful .4 existent se înlocuieşte după cum urmează:
    ".4 la navele de marfă, la care partea G a capitolului II-1 nu este aplicabilă, poate fi permisă utilizarea unui combustibil lichid cu un punct de aprindere scăzut, altul decât este specificat la paragraful 2.1.1, de exemplu ţiţei, cu condiţia ca acest combustibil să nu fie stocat în încăperile de maşini şi sub rezerva aprobării de către Administraţie a instalaţiei complete; şi
    .5 la navele la care partea G a capitolului II-1 este aplicabilă, este permisă utilizarea unui combustibil lichid cu un punct de aprindere scăzut, altul decât este specificat la paragraful 2.1.1."
    6 La sfârşitul paragrafului 5.3.2.2 existent se adaugă următoarea frază:
    "Pentru navele-cisternă construite la 1 ianuarie 2017 sau după această dată, o izolaţie nu trebuie să împiedice trecerea unui volum mare de amestecuri de vapori, aer sau gaz inert în timpul încărcării mărfii şi balastării, sau în timpul descărcării, în conformitate cu regula 11.6.1.2."

    PARTEA C
    Stingerea incendiilor

    Regula 11 - Integritatea structurii
    7 La sfârşitul paragrafului 6.2 existent se adaugă următoarea frază:
    "Pentru navele-cisternă construite la 1 ianuarie 2017 sau după această dată, deschiderile trebuie să fie dispuse în conformitate cu regula 4.5.3.4.1."

    8 La paragraful 6.3.2 se adaugă următorul text între prima şi a doua frază:
    "Suplimentar, în cazul navelor-cisternă construite la 1 ianuarie 2017 sau după această dată, aceste mijloace secundare trebuie să fie capabile de a preveni suprapresiunea sau presiunea excesivă în eventualitatea deteriorării sau închiderii accidentale a mijloacelor de izolare prescrise la regula 4.5.3.2.2."

    PARTEA G
    Cerinţe speciale

    Regula 20 - Protecţia vehiculelor, încăperilor de categorie specială şi ro-ro
    9 Textul existent al paragrafului 3.1.2 se înlocuieşte după cum urmează:
    "3.1.2 Funcţionarea sistemelor de ventilaţie
    3.1.2.1 La navele de pasageri, sistemul de ventilaţie mecanică trebuie să fie independent de alte sisteme de ventilaţie. Sistemul de ventilaţie mecanică trebuie să fie utilizat în scopul de a produce cel puţin numărul de schimburi de aer cerut la paragraful 3.1.1 în toate momentele în care vehiculele sunt situate în aceste încăperi, cu excepţia situaţiei în care există un dispozitiv de control al calităţii aerului, în conformitate cu paragraful 3.1.2.4. Tubulaturile de ventilaţie care deservesc încăperile de marfă capabile să fie efectiv etanşe trebuie să fie separate pentru fiecare dintre aceste încăperi.
    Sistemul trebuie să poată fi controlat dintr-o poziţie situată în afara acestor încăperi.
    3.1.2.2 La navele de marfă, ventilatoarele ventilaţiei trebuie în mod normal să opereze permanent şi să producă cel puţin numărul de schimburi de aer cerut la paragraful 3.1.1, atunci când vehiculele sunt la bord, cu excepţia situaţiei în care există un dispozitiv de control al calităţii aerului, în conformitate cu paragraful 3.1.2.4.
    Unde acest lucru nu este posibil, acestea trebuie să lucreze în fiecare zi, pentru o perioadă limitată, în măsura în care condiţiile meteorologice permit şi, în orice caz, pentru o perioadă suficient de lungă înainte de descărcare, la sfârşitul căreia trebuie să se verifice că nu există gaz în încăperile vehiculelor şi ro-ro. Unul sau mai multe instrumente portabile de detectare a gazului combustibil trebuie să fie disponibile la bord pentru acest scop. Sistemul trebuie să fie absolut independent de alte sisteme de ventilare. Tubulaturile de ventilaţie care deservesc încăperi ro-ro sau încăperi pentru vehicule trebuie să fie capabile să fie efectiv etanşe pentru fiecare dintre aceste încăperi. Sistemul trebuie să poată fi controlat dintr-o poziţie situată în afara acestor încăperi.
    3.1.2.3 Sistemul de ventilaţie trebuie să fie astfel încât să prevină stratificarea şi formarea de pungi de aer.
    3.1.2.4 La toate navele, unde există un dispozitiv de control al calităţii aerului, în conformitate cu orientările elaborate de către Organizaţie*), sistemul de ventilaţie poate fi folosit pentru a produce un număr mic de schimburi ale aerului şi/sau un volum redus de ventilaţie. O astfel de relaxare nu se aplică la încăperile în care cel puţin zece schimburi de aer pe oră sunt cerute la paragraful 3.2.2 din această regulă şi la încăperile care fac obiectul regulilor 19.3.4.1 şi 20-1.
──────────
    *) Se face referire la Liniile directoare revizuite privind proiectarea şi recomandările operaţionale pentru sistemele de ventilaţie din încăperile ro-ro de marfă (MSC/Circ.1515)."
──────────

    APENDICE

                                  CERTIFICATE
          Modelul certificatului de siguranţă pentru nava de pasageri
                Certificat de siguranţă pentru nava de pasageri

    10 După paragraful existent 2.1 se adaugă următorul nou paragraf 2.2:
    "2.2 nava respectă cerinţele din partea G a capitolul II-1 al Convenţiei cu privire la utilizarea ................ drept combustibil/N.A.*1)"

    11 Paragrafele existente 2.2-2.11 se renumerotează în consecinţă.

   Modelul certificatului de siguranţă a construcţiei pentru nava de mărfuri
         Certificat de siguranţă a construcţiei pentru nava de mărfuri

    12 Paragraful 2 existent se înlocuieşte după cum urmează:
    "2 Că inspecţia arată că:
    .1 starea structurii, maşinilor şi echipamentului, astfel cum sunt definite în regula de mai sus, este satisfăcătoare şi nava este în conformitate cu cerinţele relevante ale capitolelor II-1 şi II-2 din Convenţie (altele decât cele referitoare la instalaţiile şi mijloacele de protecţie contra incendiului şi la planurile de combatere a incendiilor); şi
    .2 nava respectă cerinţele din partea G a capitolului II-1 al Convenţiei cu privire la utilizarea ................. drept combustibil/N.A.*4)"

                                    --------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016