Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   HOTĂRÂRE nr. 655 din 14 septembrie 2016  pentru aprobarea Strategiei naţionale Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 HOTĂRÂRE nr. 655 din 14 septembrie 2016 pentru aprobarea Strategiei naţionale "O societate fără bariere pentru persoanele cu dizabilităţi" 2016-2020 şi a Planului operaţional privind implementarea Strategiei naţionale "O societate fără bariere pentru persoanele cu dizabilităţi" 2016-2020

EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 737 din 22 septembrie 2016

    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 11 lit. f) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare,

    Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

    ART. 1
    Se aprobă Strategia naţională "O societate fără bariere pentru persoanele cu dizabilităţi" 2016-2020, prevăzută în anexa nr. 1.
    ART. 2
    Se aprobă Planul operaţional privind implementarea Strategiei naţionale "O societate fără bariere pentru persoanele cu dizabilităţi" 2016-2020, prevăzut în anexa nr. 2.
    ART. 3
    Finanţarea obiectivelor prevăzute în Strategia naţională "O societate fără bariere pentru persoanele cu dizabilităţi" 2016-2020 se face în limita fondurilor aprobate anual prin legile anuale, precum şi în limita sumelor provenite din alte surse legal constituite, potrivit legii.
    ART. 4
    În termen de 120 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice va aproba prin ordin, la propunerea Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Dizabilităţi, Instrumentul de monitorizare privind implementarea Strategiei naţionale "O societate fără bariere pentru persoanele cu dizabilităţi" 2016-2020.
    ART. 5
    Anexele nr. 1 şi 2*) fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
──────────
    *) Anexele nr. 1 şi 2 se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 737 bis, care se poate achiziţiona de la Centrul pentru relaţii cu publicul al Regiei Autonome "Monitorul Oficial", Bucureşti, şos. Panduri nr. 1.
──────────


                PRIM-MINISTRU
             DACIAN JULIEN CIOLOŞ

                   Contrasemnează:
                  -----------------
                  Ministrul muncii,
            familiei, protecţiei sociale
             şi persoanelor vârstnice,
               Dragoş-Nicolae Pîslaru

                 Viceprim-ministru,
           ministrul dezvoltării regionale
            şi administraţiei publice,
                   Vasile Dîncu

                Viceprim-ministru,
          ministrul economiei, comerţului
         şi relaţiilor cu mediul de afaceri,
               Costin Grigore Borc

          Ministrul afacerilor interne,
               Ioan-Dragoş Tudorache

             Ministrul comunicaţiilor
       şi pentru societatea informaţională,
                  Delia Popescu

           Ministrul educaţiei naţionale
             şi cercetării ştiinţifice,
                  Mircea Dumitru

        Ministrul tineretului şi sportului,
                 Elisabeta Lipă

        p. Ministrul fondurilor europene,
             Ciprian Cătălin Necula,
               secretar de stat

          Ministrul transporturilor,
               Petru Sorin Buşe

            Ministrul sănătăţii,
           Vlad Vasile Voiculescu

            Ministrul culturii,
               Corina Şuteu

         p. Ministrul agriculturii
            şi dezvoltării rurale,
           Dumitru Daniel Botănoiu,
             secretar de stat

       Ministrul finanţelor publice,
            Anca Dana Dragu


    Bucureşti, 14 septembrie 2016.
    Nr. 655.


    ANEXA 1


                             Strategiei naţionale
         "O societate fără bariere pentru persoanele cu dizabilităţi"
                                   2016-2020


    CAP. I
    INTRODUCERE

    Strategia naţională "O societate fără bariere pentru persoanele cu dizabilităţi", 2016-2020, denumită în continuare Strategia, îşi propune să asigure implementarea Convenţiei privind drepturile persoanelor cu dizabilităţi*1) ratificate de România prin Legea nr. 221/2010 pentru ratificarea Convenţiei privind drepturile persoanelor cu dizabilităţi, adoptată la New York de Adunarea Generală a Organizaţiei Naţiunilor Unite la 13 decembrie 2006, deschisă spre semnare la 30 martie 2007 şi semnată de România la 26 septembrie 2007, cu modificările ulterioare, denumită în continuare Convenţia, prin seturi de măsuri coerente, integrate şi interinstituţionale.
    Convenţia oferă un cadru de elaborare a politicilor publice şi de modernizare a practicilor, instrumentelor şi modalităţilor de sprijin în comunitate, care să conducă la participarea deplină a persoanelor cu dizabilităţi în societate, la o viaţă demnă şi împlinită în comunitate.
    România se angajează să mobilizeze resursele necesare pentru eliminarea barierelor astfel încât nicio persoană cu dizabilităţi să nu fie discriminată, marginalizată, exclusă sau abuzată, iar alegerile şi aspiraţiile ei să fie respectate şi sprijinite, transpunând astfel în realitate principalele priorităţi în domeniul politicilor pentru persoanele cu dizabilităţi ale Programului de Guvernare, asigurând coerenţa politicilor în domeniul dizabilităţii precum şi între diferite nivele şi mecanisme de guvernanţă, dar şi concordanţa acestora cu principiile şi obiectivele stabilite în tratatele şi convenţiile internaţionale la care România este parte.

    I.1. Procesul de elaborare a Strategiei
    Pe parcursul anului 2013, Direcţia Protecţia Persoanelor cu Dizabilităţi din cadrul MMFPSPV a demarat procesul de elaborare a proiectului de Strategie, luând în considerare faptul că Hotărârea Guvernului nr. 1175/2005 privind aprobarea Strategiei naţionale pentru protecţia, integrarea şi incluziunea socială a persoanelor cu handicap în perioada 2006-2013 îşi finaliza perioada de implementare. Proiectul a fost realizat în colaborare şi în urma consultărilor desfăşurate prin dezbateri publice cu reprezentanţi ai autorităţilor publice centrale şi locale, precum şi cu reprezentanţi ai organizaţiilor neguvernamentale din domeniul dizabilităţii.
    În luna decembrie 2013, a fost organizată o primă dezbatere publică cu sprijinul Institutului pentru Politici Publice şi în prezenţa reprezentanţilor următoarelor instituţii publice şi organizaţii neguvernamentale: Ministerul Transporturilor, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă, Agenţia Naţională de Plăţi şi Inspecţie Socială, Direcţia Protecţia Copilului din cadrul Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice (MMFPSPV), Direcţii Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului, Consiliul Naţional al Dizabilităţii din România, Fundaţia HHC România, Open Society Foundation, Asociaţia Pro ACT Suport, Federaţia ONPHR, Asociaţia Nevăzătorilor din România, Asociaţia Alternativa 2003, Asociaţia Ceva de Spus, Fundaţia Estuar, Asociaţia Hans Spalinger, Asociaţia 1 Iunie 2001, Asociaţia Autism România, UNICEF, World Vision România, Fundaţia pentru Dezvoltarea Societăţii Civile, Asociaţia Naţională a Surzilor din România, Asociaţia Handicapaţilor Neuromotori din România, Asociaţia Caritas Bucureşti.
    De asemenea, şi în lunile martie şi iulie 2014, au fost organizate ample dezbateri publice la care au luat parte reprezentanţi ai Primului Ministru, MMFPSPV, Ministerului pentru Societatea Informaţională, Ministerului Sănătăţii, Ministerului Tineretului şi Sportului, Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, Ministerului Justiţiei, Ministerului Transporturilor, Ministerului Finanţelor Publice, Ministerului Afacerilor Externe, Ministerului Fondurilor Europene, Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Drepturilor Copilului şi Adopţie - ANPDCA, Institutului de Ştiinţe ale Educaţiei, Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului (DGASPC) Vaslui, DGASPC Argeş, DGASPC Neamţ, DGASPC Maramureş, DGASPC Iaşi, UNICEF, Fundaţiei SERA România, Federaţiei Organizaţiilor Neguvernamentale pentru Protecţia Copilului (FONPC), Reţelei Prestatorilor pentru Persoane cu Dizabilităţi - Dizabnet, ASSOC Baia Mare, Consiliului Naţional al Dizabilităţii din România, Institutului pentru Politici Publice, CRJ, Federaţiei ONPHR, Asociaţiei Pro ACT Suport, Centrului European pentru Drepturile Copilului.
    Odată cu înfiinţarea Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Dizabilităţi, prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 86/2014 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, procesul de elaborare a Strategiei a fost continuat.
    În luna ianuarie 2015, MMFPSPV a postat pe site-ul propriu proiectul de Hotărâre de Guvern pentru aprobarea Strategiei naţionale "O societate fără bariere pentru persoanele cu dizabilităţi, 2016-2020".
    Au fost primite observaţii şi recomandări, în vederea analizei şi includerii acestora în cuprinsul proiectului de Strategie.
    Având în vedere diversitatea şi amploarea observaţiilor formulate, cu sprijinul UNICEF, a continuat procesul de analiză de situaţie şi de restructurare a priorităţilor, principiilor şi obiectivelor, iar în data de 21 aprilie 2015, documentul a fost supus dezbaterii în Consiliul de analiză a problemelor persoanelor cu handicap, organizat de ANPD.
    În procesul consultativ s-a subliniat importanţa elaborării Planului operaţional pentru implementarea Strategiei, denumit în continuare Planul operaţional, concomitent cu definitivarea proiectului de Strategie.
    Cu sprijinul tehnic şi financiar din partea reprezentanţei UNICEF în România, s-a constituit un grup de lucru format din experţi, care, împreună cu ANPD a prezentat proiectul de Plan operaţional, care, în data de 3 august 2015, a fost supus dezbaterii în Consiliul de analiză a problemelor persoanelor cu handicap.

    I.2. Concepte şi terminologie
    În sensul prezentei Strategii, termenii, expresiile şi sintagmele de mai jos au următoarea semnificaţie:
    a) abilitarea şi reabilitarea reprezintă acele măsuri eficiente şi adecvate, personalizate, inclusiv prin punerea la dispoziţie a tehnologiilor şi dispozitivelor asistive şi sprijinul reciproc între persoane cu aceleaşi probleme, care permit persoanelor cu dizabilităţi să obţină şi să-şi menţină maximum de autonomie şi să-şi dezvolte potenţialul fizic, mintal, social, educaţional şi profesional, în vederea deplinei integrări şi participări în toate aspectele vieţii. Se promovează sintagma "abilitare şi reabilitare",cu distincţia că abilitarea se referă la formarea de abilităţi prin mecanisme de compensare, în cazul funcţiilor care nu mai pot fi recuperate. Totodată, din perspectiva prezentei Strategii, sintagma abilitare şi reabilitare aplicabilitate în domeniul sănătăţii, încadrării în muncă, educaţiei şi serviciilor sociale şi reprezintă un concept mai larg decât conceptul de reabilitare medicală.
    b) activitatea este executarea unei sarcini sau acţiuni de către un individ; reprezintă funcţionarea la nivel individual.
    c) autonomia constă, pe de o parte, în capacitatea de autodeterminare a individului, în abilitatea de a lua singur decizii cu privire la propria viaţă şi în capacitatea sa de a duce la îndeplinire aceste decizii, prin iniţierea, organizarea, supervizarea şi revizuirea acţiunilor proprii fără a fi controlat de forţe externe sau de constrângeri, evaluând opţiunile existente şi luând în considerare propriile interese, nevoi şi valori, iar pe de altă parte, în percepţia pe care o are persoana că dispune atât de abilitatea de a face alegeri cu privire la direcţia acţiunilor sale, cât şi de libertatea de a duce la îndeplinire aceste alegeri.
    d) barierele sau obstacolele sunt factori din mediul unei persoane care, prin absenţă sau prezenţă, limitează funcţionarea şi creează dizabilitatea. Posibile bariere pot fi mediul fizic inaccesibil, lipsa unor tehnologii şi dispozitive asistive, atitudinile negative ale oamenilor faţă de dizabilitate, precum şi serviciile, sistemele şi politicile care, fie nu există, fie ridică obstacole în calea implicării persoanelor cu o problemă de sănătate în toate domeniile existenţei.
    e) dizabilitatea este un termen generic pentru deficienţe/afectări, limitări ale activităţii şi restricţii în participare. Termenul denotă aspectele negative ale interacţiunii dintre individ, care are o problemă de sănătate, şi factorii de mediu şi personali în care se regăseşte.
    f) educaţia incluzivă este procesul permanent de îmbunătăţire a instituţiei şcolare, pe dimensiunile de politici, practici şi cultură ale respectivei instituţii, având ca scop exploatarea resurselor existente, mai ales a resurselor umane, pentru a susţine participarea la procesul de învăţământ a tuturor persoanelor din cadrul unei comunităţi. Educaţia incluzivă se referă la şcoli, centre de învăţare şi sisteme de educaţie care sunt deschise tuturor copiilor şi fiecăruia în parte. Educaţia incluzivă înseamnă, de asemenea, un proces de identificare, diminuare şi eliminare a barierelor care împiedică învăţarea, din şcoală şi din afara şcolii, în contexte nonformale şi informale de educaţie.
    g) factorii de mediu compun mediul fizic, social şi atitudinal în care oamenii trăiesc şi îşi duc existenţa.
    h) facilitatorii sunt factori din mediul unei persoane care, prin absenţă sau prezenţă, au un rol important în funcţionarea persoanei. Printre aceştia se numără aspecte cum ar fi: un mediu fizic accesibil, disponibilitatea unor tehnologii şi dispozitive asistive, atitudinile pozitive ale oamenilor faţă de dizabilitate, precum şi serviciile, sistemele şi politicile al căror scop este creşterea nivelului de implicare, în toate domeniile existenţei, a persoanelor. Şi absenţa unui factor poate avea un efect de facilitare, cum ar fi absenţa atitudinilor negative. Facilitatorii pot împiedica o deficienţă/afectare sau o limitare în activitate să devină factori de restricţie în participare, deoarece facilitatorii îmbunătăţesc modul concret de realizare a acţiunii, în ciuda problemelor cu care se confruntă persoana în cauză din punct de vedere al capacităţii de acţiune.
    i) funcţionarea este un termen generic pentru funcţiile organismului, structurile corpului, activităţi şi participare;denotă aspectele pozitive ale interacţiunii dintre individ, care are o problemă de sănătate, şi factorii de mediu şi personali în care se regăseşte.
    j) limitările de activitate sunt dificultăţi cu care se poate confrunta un individ în executarea activităţilor. Limitarea activităţii poate fi de scurtă sau lungă durată, uşoară sau gravă, din punct de vedere calitativ sau cantitativ, înregistrată în executarea unei activităţi, faţă de modul sau măsura în care se aşteaptă executarea acelei activităţi de către persoane care nu au o problemă de sănătate.
    k) mobilitatea personală presupune libertatea de mişcare a persoanei cu dizabilităţi, în modul şi momentul ales de aceasta; include facilitarea accesului la mijloace, dispozitive de mobilitate, tehnologii şi dispozitive de asistare şi alte forme active de asistenţă şi de intermediere, de calitate şi la un cost accesibil.
    l) participarea este implicarea unei persoane într-o situaţie de viaţă; reprezintă funcţionarea la nivel social.
    m) restricţiile în participare reprezintă probleme cu care se poate confrunta un individ în implicarea sa în situaţii existenţiale. Prezenţa unei restricţii în participare este determinată prin compararea participării unui anume individ cu ceea ce se aşteaptă, în cultura sau societatea respectivă, de la un individ care nu are o dizabilitate.
    n) sistemul de cotă reprezintă procentul obligatoriu, stabilit prin legea specială, al persoanelor cu dizabilităţi angajate raportat la numărul total de angajaţi din cadrul unei structuri publice sau private; nerespectarea cotei atrage sancţiuni asupra angajatorilor.
    o) tehnologii de acces se referă la echipamentele hardware şi aplicaţiile software cu ajutorul cărora o persoană cu deficienţe/afectări poate utiliza tehnologia informaţională cu tot ceea ce ţine de aceasta. Cele mai cunoscute echipamente aferente tehnologiilor de acces sunt: afişajul Braille, sintetizatorul de voce hardware, imprimanta Braille, optaconul, magnificatorul sau lupa, dispozitivele de recunoaştere a textului şi citire a acestuia cu voce sintetizată.
    p) tehnologii şi dispozitive asistive reprezintă orice articol, echipament sau produs care este utilizat în scopul de a creşte, menţine sau îmbunătăţi capacităţile funcţionale ale persoanelor cu dizabilităţi. Termenul este echivalent cu alţi termeni din legislaţie sau din literatura de specialitate, precum: dispozitive sau mijloace ajutătoare, dispozitive de mobilitate, tehnologii de asistare, mecanisme de compensare şi alţii.
    q) viaţa independentă presupune autonomie, dreptul la alegere, dreptul de a lua decizii cu privire la propria viaţă şi la relaţia cu ceilalţi.
    În folosirea termenilor sau în procesul de introducere sau definire a unor termeni noi, se va urmări eliminarea tendinţelor discriminatorii sau a celor care induc riscul de stigmatizare prin conotaţiile negative, categoriale sau depersonalizatoare, discriminare multiplă, intervenţie timpurie, servicii de sprijin.

    CAP. II
    INFORMAŢII GENERALE RELEVANTE

    II.1. Descrierea situaţiei actuale
    La 30 iunie 2015, numărul total de persoane cu dizabilităţi*2) din România era de 752.931 persoane. Dintre acestea, 97,7% (735.364 persoane) se află în îngrijirea familiilor şi/sau trăiesc independent şi 2,3% (17.567 persoane) sunt asistate în instituţiile publice rezidenţiale de asistenţă socială pentru persoanele adulte cu dizabilităţi coordonate de Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice prin Autoritatea Naţională pentru Persoanele cu Dizabilităţi.
──────────
    *2) Toate datele statistice prezentate în acest capitol au ca sursă direcţiile generale de asistenţă socială şi protecţia copilului judeţene, respectiv ale sectoarelor municipiului Bucureşti şi sunt interpretate de către Autoritatea Naţională pentru Persoanele cu Dizabilităţi, cu excepţia celor care au precizată o altă sursă.
──────────

    La 30 iunie 2015, rata persoanelor cu dizabilităţi,calculată la populaţia României*3), era de 3,38%.
──────────
    *3) Institutul Naţional de Statistică - "Populaţia României pe localităţi".
──────────

    Regiunile Sud-Vest Oltenia şi regiunea Bucureşti-Ilfov înregistrează cea mai mare, respectiv, cea mai mică rată de persoane cu dizabilităţi.
    Conform Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu dizabilităţi, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, tipurile de handicap sunt: fizic, vizual, auditiv, surdocecitate, somatic, mintal, psihic, HIV/SIDA, asociat, boli rare, iar gradele de handicap sunt: grav, accentuat, mediu şi uşor.
    La aceeaşi dată, la nivelul întregii ţări, se înregistra un număr de 174.386 persoane cu handicap fizic, din care 4.931 copii, 148.318 persoane cu handicap somatic, din care 12.14 9 copii, 23.415 persoane cu handicap auditiv, din care 1.654 copii, 103.214 persoane cu handicap vizual, din care 2.978 copii, 121.518 persoane cu handicap mintal, din care 11.230 copii, 89.245 persoane cu handicap psihic, din care 10.731 copii, 81.923 persoane cu handicap asociat, din care 15.339 copii, 6.778 persoane cu HIV/SIDA, din care 181 copii, 4.018 persoane cu boli rare din care 1.032 copii şi 116 persoane cu surdocecitate, din care 24 copii.
    Femeile reprezintă 53,34% din totalul persoanelor cu dizabilităţi.
    52% din totalul persoanelor cu dizabilităţi trăiesc în mediul urban, iar 48% în mediul rural. Din numărul total al persoanelor cu handicap, cele cu handicap grav reprezintă 35,64%, cele cu handicap accentuat 52,68%iar cele cu handicap mediu şi uşor 11,68%.
    La 30 iunie 2015, numărul instituţiilor publice de asistenţă socială pentru persoanele adulte cu dizabilităţi era de 418, dintre care: 362 rezidenţiale şi 56 nerezidenţiale (de zi).
    O treime din instituţiile rezidenţiale sunt centre de îngrijire şi asistenţă, având 6.445 de beneficiari, respectiv 36,69% din numărul total de 17.567 persoane aflate în instituţiile rezidenţiale.
    Un număr semnificativ de beneficiari există şi în cele 62 de centre de recuperare şi reabilitare neuropsihiatrică, respectiv 5.938 persoane.
    În ceea ce priveşte copiii cu dizabilităţi aflaţi în evidenţele Serviciilor de Evaluare Complexă ale DGASPC judeţene, respectiv ale sectoarelor municipiului Bucureşti, la data de 31.12.2014, potrivit datelor centralizate de ANPDCA, aceştia erau în număr de 70.493, dintre care: 35.545 copii încadraţi în grad de handicap grav, 14.267 copii încadraţi în grad de handicap accentuat şi 19.128 copii încadraţi în grad de handicap mediu.
    În ceea ce priveşte copiii cu dizabilităţi pe grupe de vârstă, potrivit aceleiaşi surse, la data de 31.12.2014, aceştia erau distribuiţi astfel: 9.866 în grupa de vârstă 0-2 ani, 15.590 în grupa de vârstă 3-6 ani, 29.324 în grupa de vârstă 7-13 ani, 15.713 în grupa de vârstă 14-17 ani.
    Date despre beneficiarii serviciilor de sănătate, educaţie, ocupare, reprezentare juridică, alte drepturi dezagregate pe criteriul dizabilităţii nu sunt publicate la nivel naţional cu o frecvenţă care să sprijine definirea politicilor sectoriale în domeniile menţionate. Strategia îşi propune să sprijine procesul de dezvoltare a instrumentelor şi a capacităţii administrative şi instituţionale de culegere a acestor date operaţionale şi statistice.

    II.2. Grup ţintă
    Persoanele cu dizabilităţi includ acele persoane care au deficienţe fizice, mentale, intelectuale sau senzoriale de durată, deficienţe care, în interacţiune cu diverse bariere, pot îngrădi participarea deplină şi efectivă a persoanelor în societate, în condiţii de egalitate cu ceilalţi. Ele constituie beneficiarii direcţi ai prezentei Strategii. Beneficiarii indirecţi sunt familiile sau membrii familiilor care au în îngrijire persoane cu dizabilităţi, reprezentanţii legali, specialiştii şi membrii comunităţii. De asemenea, crearea condiţiilor care asigură participarea deplină a persoanelor cu dizabilităţi este indirect în beneficiul tuturor membrilor societăţii.

    CAP. III
    PRIORITĂŢI, POLITICI ŞI CADRU JURIDIC EXISTENTE

    III.1. Priorităţile Programului de Guvernare
    Strategia se raliază cerinţelor Cartei Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene*4) şi Cartei sociale europene revizuite*5), afirmând astfel o abordare a politicilor publice din perspectiva drepturilor omului.
──────────
    *4) Uniunea Europeană - (2000/C 364/01), Jurnalul Comunităţilor Europene, 18.12.2000, înlocuită de Carta Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene (2012/C 326/02), prin Tratatul de la Lisabona la data de 26.10.2012.
    *5) Ratificată prin Legea nr. 74/1999 pentru ratificarea Cartei sociale europene revizuite, adoptată la Strasbourg la 3 mai 1996, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 193 din 4 mai 1999.
──────────

    De asemenea, Strategia îşi propune să îndeplinească, în România, obiectivele prioritare fixate de Strategia Europeană 2010-2020 "Un angajament reînnoit pentru o Europă fără bariere*6)".
──────────
    *6) Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Social şi Economic European şi Comitetul Regiunilor, Strategia Europeană în domeniul Dizabilităţii 2010-2020, un angajament reînnoit pentru o Europă fără bariere, COM(2010) 636 final, Bruxelles, adoptată la 15 mai 2010.
──────────

    Priorităţile stabilite prin Acordul de Parteneriat 2014-2020 în domeniul protecţiei şi promovării drepturilor persoanelor cu dizabilităţi au constituit totodată repere importante în elaborarea acestei Strategii.

    III.2. Politici şi cadru juridic existente
    Cadrul general al protecţiei şi promovării drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului în vederea asigurării exercitării depline şi în condiţii de egalitate a acestora de către toate persoanele cu dizabilităţi are la bază tratate şi convenţii internaţionale, directive şi recomandări europene, acte normative naţionale, dintre acestea, cele mai importante fiind:
    a) Carta Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene 2007/C303/01*7);
──────────
    *7) Articolul 26 recunoaşte ca drept fundamental "dreptul persoanelor cu handicap de a beneficia de măsuri care să le asigure autonomia, integrarea socială şi profesională, precum şi participarea la viaţa comunităţii".
──────────

    b) Comunicarea COM(2010) 636 final "Strategia europeană 2010-2020 pentru persoanele cu handicap: un angajament reînnoit pentru o "Europă fără bariere", Bruxelles, 15 noiembrie 2010;
    c) Regulile Standard privind egalizarea şanselor pentru persoanele cu handicap, adoptate de Adunarea Generală a Organizaţiei Naţiunilor Unite prin Rezoluţia nr. 48/96;
    d) Clasificarea Internaţională a Funcţionării, Dizabilităţii şi Sănătăţii, 2001 şi Clasificarea Internaţională a Funcţionării, Dizabilităţii şi Sănătăţii, versiunea pentru copii şi tineri, OMS, 2007;
    e) Carta socială europeană revizuită, adoptată la Strasbourg la 3 mai 1996, ratificată de România prin Legea nr. 74/1999;
    f) Directiva Consiliului nr. 2000/78/EC de creare a unui cadru general în favoarea egalităţii de tratament în ceea ce priveşte încadrarea în muncă şi ocuparea forţei de muncă, 27 noiembrie 2000, transpusă prin Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, republicată în anul 2014;
    g) Directiva Consiliului nr. 2000/43/CE privind aplicarea principiului egalităţii de tratament între persoane, fără deosebire de origine rasială sau etnică, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene (JOCE) nr. L180 din 19 iulie 2000;
    h) Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene;
    i) Recomandarea Rec(2006)5 a Comitetului Miniştrilor al Consiliului Europei - Planul de Acţiune pentru promovarea drepturilor şi a deplinei participări a persoanelor cu handicap în societate: îmbunătăţirea calităţii vieţii persoanelor cu handicap în Europa, 2006-2015;
    j) Recomandarea Rec(2011)14 a Comitetului Miniştrilor către statele membre privind participarea persoanelor cu dizabilităţi la viaţa politică şi publică;
    k) Directiva COM (2014) 638 final privind încheierea Tratatului de la Marrakesh pentru facilitarea accesului la operele publicate al persoanelor nevăzătoare, cu deficienţe de vedere sau cu dificultăţi de citire a materialelor imprimate;
    l) Rezoluţia Consiliului Uniunii Europene nr. 2003/C175/01 referitoare la promovarea angajării în muncă şi integrarea socială a persoanelor cu handicap, 15 iulie 2003;
    m) Rezoluţia Consiliului Uniunii Europene nr. 2003/C134/04 referitoare la accesibilitatea infrastructurii aşezămintelor culturale şi la activităţile culturale pentru persoanele cu handicap, 5 mai 2003;
    n) Rezoluţia Consiliului European nr. 2003/C39/03 referitoare la eAccesibilitatea-în vederea îmbunătăţirii accesului persoanelor cu handicap în societatea bazată pe cunoaştere;
    o) Legea nr. 448/2006 republicată, cu modificările şi completările ulterioare
    p) Legea nr. 221/2010 pentru ratificarea Convenţiei privind drepturile persoanelor cu dizabilităţi, adoptată la New York de Adunarea Generală a Organizaţiei Naţiunilor Unite la 13 decembrie 2006, deschisă spre semnare la 30 martie 2007 şi semnată de România la 26 septembrie 2007.
    Din perspectiva documentelor mai sus menţionate, statul are obligaţia de a respecta şi sprijini diversitatea umană prin crearea condiţiilor care permit participarea deplină şi activă a tuturor persoanelor, inclusiv a persoanelor cu dizabilităţi.

    CAP. IV
    DEFINIREA PROBLEMEI

    Convenţia recunoaşte explicit dizabilitatea ca pe o problemă a drepturilor omului şi, de asemenea,faptul că "este un concept în evoluţie şi că acesta rezultă din interacţiunea dintre persoanele cu deficienţe şi barierele de atitudine şi de mediu care împiedică participarea lor deplină şi efectivă în societate în condiţii de egalitate cu ceilalţi". Acele condiţii sociale, economice, juridice, politice şi de mediu care acţionează ca bariere în exercitarea deplină a drepturilor persoanelor cu dizabilităţi trebuie să fie identificate şi eliminate pentru ca persoana cu dizabilităţi să-şi poată îndeplini rolurile în societate, la fel ca toţi ceilalţi.
    Persoanele cu dizabilităţi trebuie să fie informate, consultate şi să beneficieze de oportunităţi de participare activă şi de măsuri adecvate pentru exercitarea sau revendicarea drepturilor lor. În acest sens, actorii sociali, economici şi politici implicaţi în promovarea, protecţia şi asigurarea exercitării drepturilor persoanelor cu dizabilităţi trebuie să lucreze în parteneriat şi să prevină apariţia de noi bariere în toate aspectele vieţii, astfel încât să se asigure valorificarea cât mai eficientă a resurselor existente.
    În România, înţelegerea conceptelor, definirea şi abordarea problematicii au trecut prin mai multe etape. Termenul utilizat în legislaţia naţională sau în traducerea documentelor internaţionale a fost constant cel de "handicap" iar argumentaţia s-a bazat pe existenţa unui articol distinct în Constituţia României. Totuşi, Convenţia a fost ratificată folosind termenul de "dizabilitate", dezvoltarea şi generalizarea conceptului şi a abordării implicite începând cu prezenta Strategie.
    În momentul de faţă, cei doi termeni, "handicap" şi "dizabilitate", sunt utilizaţi cu accepţiuni similare. În etapa următoare, având ca referinţă în mod deosebit articolul 1 din Convenţie, vor fi clarificate elementele care determină starea de dizabilitate în interacţiunea dintre persoana cu deficienţă/afectare şi barierele de atitudine şi de mediu, astfel încât intervenţia să corespundă nevoii corect şi real identificate, să fie centrată pe respectarea drepturilor omului şi să fie eficace.

    CAP. V
    OBIECTIVE

    V.1. Viziunea
    Exercitarea deplină şi efectivă de către persoanele cu dizabilităţi a drepturilor şi libertăţilor fundamentale pe care le garantează Constituţia României şi tratatele internaţionale la care România este parte.

    V.2. Scopul
    Prezenta Strategie are ca scop promovarea, protejarea şi asigurarea exercitării depline şi în condiţii de egalitate a tuturor drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului de către toate persoanele cu dizabilităţi, precum şi promovarea respectului pentru demnitatea lor intrinsecă.
    Strategia îşi propune să devină un cadru unificator al tuturor direcţiilor de acţiune abordate în domeniul dizabilităţii, inclusiv prin implementarea programelor operaţionale subsecvente Acordului de parteneriat 2014-2020.

    V.3. Obiectivele generale
    Obiectivele generale ale Strategiei sunt următoarele:
    1. Promovarea accesibilităţii în toate domeniile vieţii pentru asigurarea exercitării de către persoanele cu dizabilităţi a drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului.
    2. Asigurarea participării depline a persoanelor cu dizabilităţi în toate domeniile vieţii.
    3. Eliminarea discriminării şi asigurarea egalităţii pentru persoanele cu dizabilităţi.
    4. Asigurarea accesului persoanelor cu dizabilităţi la un mediu de lucru deschis, incluziv şi accesibil, atât în sectorul public cât şi în cel privat, concomitent cu asigurarea accesului lor efectiv la servicii de sprijin pentru creşterea ocupării pe piaţa muncii.
    5. Promovarea educaţiei şi formării profesionale favorabile incluziunii la toate nivelurile şi a învăţării de-a lungul vieţii pentru persoanele cu dizabilităţi.
    6. Promovarea şi protecţia dreptului persoanelor cu dizabilităţi la condiţii de trai decente pentru îmbunătăţirea continuă a calităţii vieţii lor.
    7. Asigurarea accesului echitabil al persoanelor cu dizabilităţi la servicii şi facilităţi de sănătate, de calitate, care acordă atenţie problemelor specifice de gen, la un cost rezonabil şi cât mai aproape posibil de comunităţile în care acestea trăiesc.
    8. Fundamentarea de politici pentru persoanele cu dizabilităţi pe baza informaţiilor şi datelor statistice şi de cercetare colectate din toate domeniile de activitate.
    Obiectivele specifice fiecărui domeniu se regăsesc în capitolele corespunzătoare.

    CAP. VI
    PRINCIPII GENERALE

    Prezenta Strategie se fundamentează pe următoarele principii:
    1. Respectarea demnităţii inalienabile, a autonomiei individuale, inclusiv a libertăţii de a face propriile alegeri, şi a independenţei persoanelor se referă la valoarea pe care fiecare persoană, indiferent de deficienţa/afectarea ei, o poate aduce în cadrul societăţii. Perspectiva persoanelor cu dizabilităţi trebuie inclusă în experienţa globală de viaţă. Principiul stă la baza procesului de identificare şi eliminare a barierelor pentru a permite persoanelor cu limitări de activitate sau restricţii de participare să-şi exercite, conform consimţământului liber şi informat, drepturile şi libertăţile fundamentale ale omului.
    2. Nediscriminarea. Aplicarea acestui principiu presupune luarea de măsuri pentru prevenirea, identificarea şi sancţionarea oricărei forme de discriminare, inclusiv a discriminării multiple la care pot fi supuşi copiii, fetele şi femeile sau persoanele vârstnice. Principiul conduce la necesitatea adoptării unor măsuri specifice care sunt necesare pentru a accelera sau a obţine egalitatea de facto a persoanelor cu dizabilităţi.
    3. Participarea şi integrarea deplină şi efectivă în societate a persoanelor cu dizabilităţi este condiţionată de existenţa unui cadru social, economic, juridic, politic, cultural şi de mediu care acţionează ca factor facilitator şi contribuie la exercitarea deplină a drepturilor. Participarea deplină şi efectivă în societate presupune atât identificarea şi eliminarea restricţiilor, cât şi adoptarea unor măsuri active şi eficiente pentru garantarea exercitării depline a drepturilor fundamentale. Participarea se referă, de asemenea, şi la luarea de măsuri eficiente în scopul schimbării de atitudini şi comportamente care pot duce la stigmatizare, marginalizare sau excludere a persoanelor cu diverse deficienţe/afectări. Persoanele cu dizabilităţi trebuie să fie informate, să aibă oportunităţi de participare activă şi măsuri adecvate pentru revendicarea drepturilor lor. Principiul privind participarea şi integrarea deplină şi efectivă în societate este legat de conceptele: "design universal" şi "adaptare rezonabilă".
    4. Respectul pentru diversitate şi acceptarea persoanelor cu dizabilităţi ca parte a diversităţii umane şi a umanităţii presupune recunoaşterea dizabilităţii ca dimensiune universală, inevitabilă, a diversităţii umane. Acest principiu implică, de asemenea, recunoaşterea contribuţiilor valoroase, existente şi de perspectivă, aduse de persoanele cu dizabilităţi la bunăstarea generală şi a diversităţii comunităţilor din care fac parte. Persoanele cu dizabilităţi sunt titulare de drepturi. Societatea are obligaţia de a crea condiţiile care să permită atât cunoaşterea cât şi recunoaşterea nevoilor lor specifice pentru a le asigura participarea deplină şi activă, fără discriminare.
    5. Egalitatea de şanse este rezultatul procesului de egalizare a şanselor prin care diferitele structuri din societate şi de mediu, de exemplu: infrastructura, serviciile, informarea, au devenit disponibile inclusiv persoanelor cu dizabilităţi. Principiul implică recunoaşterea persoanelor cu dizabilităţi ca participanţi cu drepturi egale în cadrul societăţii.
    6. Accesibilitatea este rezultatul procesului care presupune luarea în considerare, încă din faza de proiectare, în toate politicile, programele, serviciile, produsele şi resursele din comunitate destinate persoanelor cu dizabilităţi, a aspectelor referitoare la cost, disponibilitate, adaptare, proximitate, pentru a preîntâmpina crearea de noi bariere precum şi identificarea şi eliminarea barierelor existente care limitează accesul persoanelor cu dizabilităţi la toate domeniile vieţii.
    7. Egalitatea între bărbaţi şi femei se referă la necesitatea de a respecta şi integra egalitatea de gen, în special pentru fetele şi femeile cu dizabilităţi supuse discriminării multiple, în toate politicile şi măsurile ce susţin deplina exercitare a drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului, de către toate persoanele cu dizabilităţi.
    8. Respectul pentru capacităţile de dezvoltare a copiilor cu dizabilităţi şi pentru dreptul copiilor cu dizabilităţi de a-şi păstra identitatea promovează încrederea în potenţialul de dezvoltare şi în autonomia copilului, concomitent cu identificarea şi acoperirea diferitelor nevoi specifice care, progresiv, pot apărea la un moment în evoluţia sa. Pe tot parcursul evoluţiei lor, copiii cu dizabilităţi trebuie consultaţi şi implicaţi în mod activ în procesele de luare a deciziilor referitoare la problemele privind persoanele cu dizabilităţi.
    9. Consultarea şi implicarea persoanelor cu dizabilităţi, a reprezentanţilor şi a organizaţiilor lor, în acord cu principiul "Nimic pentru noi, fără noi!" în procesele de luare a deciziilor, în elaborarea de politici, programe, acţiuni şi măsuri, presupune recunoaşterea contribuţiilor persoanelor cu dizabilităţi la bunăstarea generală. Promovarea exercitării depline a drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale de către persoanele cu dizabilităţi şi deplina participare a acestora la viaţa comunităţilor din care fac parte vor avea ca rezultat dezvoltarea semnificativă a societăţii în plan uman, social şi economic, precum şi eradicarea sărăciei. Respectarea acestui principiu asigură implicarea şi participarea persoanelor cu dizabilităţi şi a organizaţiilor care le reprezintă în procesul de monitorizare a implementării Convenţiei.

    CAP. VII
    DIRECŢII DE ACŢIUNE

    Prezenta Strategie se focalizează pe opt principale direcţii de acţiune vizând implementarea Convenţiei în România. Acestea sunt: accesibilitate, participare, egalitate, ocuparea forţei de muncă, educaţie şi formare profesională, protecţie socială, sănătate şi statistici şi colectarea datelor.
    În cadrul fiecărei direcţii de acţiune se regăsesc: analiza situaţiei actuale, obiectivul general şi obiectivele specifice. În Planul operaţional (Anexa 2), obiectivele specifice sunt detaliate în măsuri, rezultatele aşteptate fiind măsurate în indicatorii de rezultat. Termenele de realizare a măsurilor, responsabilii*8) pentru implementarea măsurilor şi resursele financiare necesare sunt stabilite pentru fiecare măsură în Planul operaţional.
──────────
    *8) Prima instituţie menţionată este cea responsabilă de implementarea măsurii, iar următoarele contribuie ca parteneri.
──────────

    VII.1. Accesibilitate
    Analiza situaţiei actuale
    Încă din preambulul Convenţiei se subliniază importanţa accesibilităţii domeniului politic, economic, social, cultural, civil sau al altor domenii ale vieţii, pentru a da posibilitatea persoanelor cu dizabilităţi să se bucure pe deplin de toate drepturile şi libertăţile fundamentale ale omului.
    Accesibilitatea este unul dintre cele opt principii generale care stau la baza Convenţiei, fiind strâns legată de conceptele de "design universal" şi de "adaptare rezonabilă". Aplicarea principiilor designului universal previne apariţia de noi bariere încă din faza de proiectare a produselor, mediului, programelor şi serviciilor astfel încât acestea pot fi utilizate de toate persoanele cu dizabilităţi, pe cât este posibil fără să fie nevoie de adaptare ulterioară şi fără a exclude dispozitivele de asistare, atunci când este necesar. La fel de important este şi conceptul de "adaptare rezonabilă", promovat de Convenţie pentru a identifica şi elimina barierele existente.
    Accesibilitatea reprezintă, în egală măsură, o obligaţie generală şi un domeniu specific de intervenţie privind mediul fizic, transportul public, informaţia şi mijloacele de comunicare, inclusiv tehnologiile şi sistemele informatice şi de comunicaţii, precum şi alte facilităţi şi servicii deschise sau furnizate publicului, în zone urbane sau rurale.
    La nivel naţional, există o serie de politici şi reglementări care susţin, în general, accesibilitatea şi protecţia împotriva discriminării pe criterii de dizabilitate. Totuşi, nevoile persoanelor cu dizabilităţi sunt diferite şi necesită o atenţie suplimentară din partea factorilor de decizie politică şi de reglementare, în special cu privire la asigurarea tuturor condiţiilor necesare pentru a da acestora posibilitatea de a se bucura pe deplin de toate drepturile şi libertăţile fundamentale ale omului.
    Provocările cu care se confruntă persoanele cu dizabilităţi în viaţa de zi cu zi ţin de mai multe aspecte pe care prezenta Strategie le abordează în domeniile următoare, precum:
    Acces limitat la mediul fizic - clădiri civile şi spaţiu urban:
    a) Majoritatea blocurilor de locuinţe şi a clădirilor de utilitate publică rămâne inaccesibilă persoanelor cu dizabilităţi datorită lipsei rampelor, a uşilor de acces şi a grupurilor sanitare dimensionate adecvat; spaţiul urban este adesea inadecvat proiectat şi/sau echipat limitând accesul;
    b) Nu există un angajament ferm al autorităţilor locale şi centrale pentru asigurarea accesului la mediul fizic într-o perioadă de timp determinată;
    c) Acţiunile de conştientizare privind importanţa identificării şi eliminării barierelor pe care le întâmpină persoanele cu dizabilităţi în exercitarea drepturilor lor sunt extrem de reduse.
    Acces limitat la sistemul de transport public-mijloace de transport şi infrastructură tehnico-edilitară aferentă:
    a) Serviciile de transport public local, interjudeţean şi naţional au un grad scăzut de accesibilitate, cel mai puţin accesibil fiind transportul feroviar iar cel mai accesibil fiind transportul aerian, ca urmare a implementării reglementărilor şi standardelor comune aflate în vigoare în toate statele membre UE.
    b) Nevoile persoanelor cu dizabilităţi nu sunt cunoscute de operatorii de transport iar mijloacele de transport şi serviciile prestate de operatorii din domeniu sunt aproape lipsite de accesibilitate cu excepţia unui segment din transportul aerian;
    c) Nu există un dialog consistent între factorii decizionali, operatori şi persoanele cu dizabilităţi şi organizaţiile acestora, pentru asigurarea unui transport accesibil, precum şi lipsa planurilor- cadru de accesiblitate la nivel de municipiu sau oraş.
    Acces limitat la informaţie şi mijloace de comunicare, inclusiv la tehnologii şi sisteme informatice şi de comunicaţii:
    a) Accesul la tehnologia de acces şi la tehnologiile şi dispozitivele asistive, chiar dacă acestea au caracteristicile necesare pentru a permite persoanelor cu dizabilităţi o utilizare eficientă, este limitat de bariere privind costurile sau de lipsa serviciilor de instruire a utilizatorilor;
    b) Ghidul privind realizarea paginilor WEB pentru administraţia publică centrală şi locală din România, elaborat încă din 2008, nu a condus la asigurarea accesului la serviciile electronice de utilitate publică;
    c) Conţinutul programelor de televiziune, de internet sau a altor mijloace electronice nu este disponibil în formate accesibile decât sporadic;
    d) Persoanele cu dizabilităţi nu au acces la un sistem coerent de informaţii privind bunurile, serviciile, echipamentele pentru tehnologia de acces şi nici nu sunt încurajate să le utilizeze;
    e) Nu există un sistem de colectare a informaţiilor pentru cunoaşterea nevoilor pieţei, în mod deosebit pentru furnizarea de tehnologii de acces adaptate nevoilor specifice dizabilităţii;
    f) Interesele utilizatorilor de comunicaţii din România sunt protejate de Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii dar "accesibilitatea" nu se regăseşte în mandatul acestei instituţii.
    Ca probleme comune în domeniile denumite mai sus, putem enumera:
    a) Conceptele "accesibilitate", "design universal" şi "adaptare rezonabilă" nu sunt luate în considerare în planurile şi strategiile de dezvoltare specifice fiecărui domeniu; consultarea persoanelor cu dizabilităţi nu constituie un mod de lucru pentru elaborarea politicilor publice în domeniu;
    b) Programele de formare iniţială şi continuă nu conţin module obligatorii privind accesibilitatea şi alte concepte de bază din perspectiva respectării drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale pentru persoanele cu dizabilităţi;
    c) Organizaţiile profesionale nu promovează conceptele de bază; nu există dialog între aceste organizaţii şi persoanele cu dizabilităţi sau organizaţiile care le reprezintă;
    d) Cercetarea privind proiectarea şi realizarea mediului fizic, a transportului public, a informaţiei şi mijloacelor de comunicare, a tehnologiilor şi sistemelor informatice şi de comunicaţii accesibile pe baza principiilor designului universal şi adaptării rezonabile este aproape inexistentă;
    e) La nivelul întregii societăţi nu se conştientizează faptul că asigurarea accesibilităţii va fi în beneficiul tuturor membrilor societăţii, printre care persoanele cu limitări temporare sau ocazionale de mobilitate.
    Aceste probleme sunt tratate cu prioritate de prezenta Strategie întrucât de rezolvarea acestora depinde accesul persoanelor cu dizabilităţi la educaţie, sănătate, viaţă culturală, activităţi recreative, timp liber şi sport. Celelalte aspecte specifice legate de accesibilitatea serviciilor de educaţie, sănătate, culturale şi altele vor fi abordate prin intermediul Planului naţional de accesibilitate.
    În concluzie, deşi au fost înregistrate progrese, analiza situaţiei actuale în ceea ce priveşte accesibilitatea determină măsuri concertate şi eficiente în vederea creşterii participării persoanelor cu dizabilităţi la viaţa societăţii.

    Obiectiv general
    Promovarea accesibilităţii în toate domeniile vieţii pentru asigurarea exercitării de către persoanele cu dizabilităţi a drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului.

    Obiective specifice
    OS.1 - Asigurarea accesului persoanelor cu dizabilităţi, în condiţii de egalitate cu ceilalţi, la mediul fizic - clădiri civile şi spaţiul urban şi rural.
    OS.2 - Asigurarea accesului persoanelor cu dizabilităţi, în condiţii de egalitate cu ceilalţi, la sistemul de transport public - mijloace de transport şi infrastructură tehnico - edilitară aferentă.
    OS.3 - Asigurarea accesului persoanelor cu dizabilităţi, în condiţii de egalitate cu ceilalţi, la informaţie şi mijloace de comunicare, inclusiv la tehnologii şi sisteme informatice şi de comunicaţii.
    OS.4 - Coordonarea şi monitorizarea la nivel naţional a procesului de promovare şi implementare a accesibilităţii în toate domeniile vieţii, în concordanţă cu principiile "designului universal".

    VII.2. Participare
    Analiza situaţiei actuale
    Participarea persoanelor cu dizabilităţi la viaţa publică este strâns legată de autonomia acestora, care, la rândul său, trebuie analizată în legătură cu: capacitatea juridică, mobilitatea personală şi dreptul de a trăi independent.
    Capacitatea juridică este în mod special importantă deoarece afectează toate domeniile vieţii: alegerea domiciliului, alegerea partenerului de viaţă şi încheierea căsătoriei, semnarea contractului individual de muncă, gestionarea banilor şi proprietăţii, administrarea tratamentului medical sau internarea în spital, exprimarea votului. Persoanele cu deficienţe mentale, lipsite de capacitate de exerciţiu, sunt private de dreptul de a lua decizii care privesc viaţa lor personală, în cazul lor aplicându-se substituirea luării deciziilor de către tutorii lor, în procesul aplicării căreia s-a ajuns, de multe ori, la neglijarea voinţei acestor persoane şi chiar la abuzuri.
    Cât priveşte accesul deplin al persoanelor cu dizabilităţi la actul de justiţie, acesta este limitat din cauza accesibilizării reduse a instituţiilor şi sălilor de judecată, a lipsei tehnologiilor de acces sau a tehnologiilor şi dispozitivelor asistive şi a serviciilor de sprijin.
    Nu sunt identificate măsuri de adaptare rezonabilă în justiţie. Limitarea exercitării capacităţii juridice prin punerea sub interdicţie este un proces ce implică multă birocraţie şi pe parcursul căruia nu se cunoaşte modul în care se respectă drepturile, voinţa şi preferinţele persoanei, nu există informaţii despre adaptarea măsurilor la situaţia persoanei şi, mai ales, despre revizuirea periodică a acestor măsuri.
    Sprijinul pe care persoanele cu dizabilităţi îl primesc pentru exercitarea capacităţilor juridice este limitat. Din punct de vedere al serviciilor directe, nu sunt identificate şi reglementate încă măsuri de protecţie proporţionale cu gradul în care acestea ar putea afecta drepturile şi interesele persoanelor.
    La fel ca toţi cetăţenii, persoanele cu dizabilităţi au posibilitatea de a solicita sprijin din partea instituţiei Avocatul Poporului în respectarea drepturilor lor în relaţia cu instituţiile autorităţilor publice centrale şi locale.
    Dreptul la viaţă independentă şi integrare în comunitate este reglementat încă din Constituţie. Aceasta statuează dreptul persoanei fizice de a dispune de ea însăşi, dacă nu încalcă drepturile şi libertăţile altora, ordinea publică sau bunele moravuri. Potrivit actelor normative referitoare la evidenţă, domiciliu, reşedinţă şi acte de identitate, cetăţenii români au dreptul să-şi stabilească sau să-şi schimbe, în mod liber, domiciliul ori reşedinţa.
    Susţinerea dezinstituţionalizării persoanelor cu dizabilităţi concomitent cu dezvoltarea măsurilor de prevenire a instituţionalizării şi de susţinere a traiului în comunitate reprezintă o prioritate pentru România. Atât prin finanţare de la bugetul de stat, cât şi prin atragerea de fonduri europene, se va extinde infrastructura pentru servicii sociale dezvoltate în comunitate, corespunzătoare nevoilor persoanelor cu dizabilităţi, în scopul de a le îmbunătăţi abilităţile şi capacitatea de a fi participanţi activi pe piaţa forţei de muncă şi la viaţa socială. Prin urmare, pentru perioada de programare 2014-2020, România îşi ia angajamentul să asigure tranziţia de la un sistem bazat pe îngrijiri de tip rezidenţial la unul bazat pe servicii alternative comunitare, care, în prezent, sunt insuficient dezvoltate.
    Mobilitatea personală, aşa cum este tratată în Convenţie, reprezintă în egală măsură o obligaţie generală a statelor părţi şi un domeniu specific de intervenţie. Legislaţia naţională actuală nu defineşte şi, implicit, nu tratează asigurarea mobilităţii personale prin măsurile necesare astfel că, pentru prima dată, conceptul este tratat, inclusiv cu măsurile aferente, în prezenta Strategie. Totuşi, Legea nr. 448/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi legislaţia din domeniul sănătăţii prevăd dreptul persoanelor cu dizabilităţi de a beneficia de dispozitive medicale gratuite.
    În prezent, formarea abilităţilor de utilizare a unui echipament care asigură mobilitatea este asigurată în special de organizaţii neguvernamentale. Nevoile foarte diverse ale persoanelor cu dizabilităţi nu sunt suficient de bine cunoscute de profesionişti, la fel nici domeniul privind asigurarea mobilităţii personale. Obligaţia informării şi/sau a instruirii persoanelor cu dizabilităţi cu privire la tehnicile asistive nu este susţinută prin decontarea din fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate şi nu este asigurată într-un cadru coerent.
    În domeniul libertăţii de exprimare şi opinie şi al accesului la informaţie, Constituţia garantează libertatea de exprimare a gândurilor, a opiniilor sau a credinţelor şi libertatea creaţiilor de orice fel, prin viu grai, prin scris, prin imagini, prin sunete sau prin alte mijloace de comunicare în public, şi, de asemenea, dreptul persoanei de a avea acces la orice informaţie de interes public nu poate fi îngrădit.
    Informaţia în format accesibil este rar disponibilă. În anul 2010, a fost desfiinţat singurul institut de cercetare din domeniul dizabilităţii,Institutul Naţional pentru Prevenirea şi Combaterea Excluziunii Sociale a Persoanelor cu Handicap,iar cercetarea privind tehnologiile şi dispozitivele asistive sau formele alternative de exprimare şi informare este aproape inexistentă.
    Legea nr. 448/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, garantează accesul fără limitări sau restricţii la mediul fizic, informaţional şi comunicaţional, definind tehnologia asistivă şi de acces ca fiind tehnologia care asigură accesul cu şanse egale al persoanelor cu dizabilităţi la mediul fizic, informaţional şi comunicaţional.
    În ceea ce priveşte domeniul comunicaţiilor electronice, comunicaţiilor audiovizuale şi al serviciilor poştale, Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii (ANCOM) are drept rol punerea în aplicare a politicilor naţionale, inclusiv prin reglementarea pieţei şi reglementarea tehnică în aceste domenii.
    Un alt element ce poate fi amintit cu referire la problematica utilizatorilor finali cu dizabilităţi priveşte procedura de consultare publică pe care ANCOM o parcurge atunci când intenţionează să adopte măsuri cu impact semnificativ pe piaţă. Astfel, în cadrul acestei proceduri, ANCOM consultă în mod activ utilizatorii cu dizabilităţi şi asociaţiile ce reprezintă interesele acestora.
    Dreptul la viaţă personală este garantat de Constituţia României care afirmă faptul că "autorităţile publice respectă şi ocrotesc viaţa intimă, familială şi privată, domiciliul şi reşedinţa sunt inviolabile (...). Nimeni nu poate pătrunde sau rămâne în domiciliul ori în reşedinţa unei persoane fără învoirea acesteia, cu excepţiile prevăzute de lege".
    Este garantat secretul corespondenţei, al convorbirilor telefonice şi al celorlalte mijloace legale de comunicare. Codul Civil interzice utilizarea, în orice mod, a corespondenţei, manuscriselor sau a altor documente personale, precum şi a informaţiilor din viaţa privată a unei persoane, fără acordul acesteia ori fără respectarea anumitor limite prevăzute de lege, iar Codul Penal sancţionează violarea de domiciliu şi a secretului corespondenţei.
    Legea nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările şi completările ulterioare, are ca scop garantarea şi protejarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale persoanelor fizice, în special a dreptului la viaţă intimă, familială şi privată, cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal.
    Orice prelucrare a datelor cu caracter personal, prin mijloace automate sau neautomate, se poate face numai în cazurile şi condiţiile prevăzute de lege.
    Legea reglementează respectarea dreptului la viaţa privată, nicio persoană neputând fi supusă vreunor imixtiuni în viaţa intimă, personală sau de familie, nici la domiciliul, reşedinţa sau în corespondenţa sa, fără consimţământul său.
    Legea cu privire la actele de stare civilă reglementează utilizarea interpretului de limbaj mimico-gestual la încheierea căsătoriei în cazul în care unul sau ambii viitori soţi sunt surdomuţi.
    Pentru a-şi dezvolta pe deplin potenţialul fizic, mintal, social, şi profesional şi a realiza o deplină integrare şi participare în toate aspectele vieţii, persoana cu dizabilităţi trebuie să beneficieze de servicii şi programe de abilitare şi reabilitare complexe, adaptate nevoilor, pentru care, de asemenea, este necesară formarea iniţială şi continuă pentru personalul acestora.
    În ceea ce priveşte participarea la viaţa politică şi publică, Constituţia României garantează egalitatea în drepturi a tuturor cetăţenilor români, fără privilegii şi discriminări. Constituţia şi Legea nr. 14/2003 a partidelor politice, republicată, asigură un cadru legal nediscriminatoriu pentru toţi cetăţenii şi permite participarea activă a persoanelor cu dizabilităţi la activităţile şi administrarea partidelor politice.
    Restricţiile referitoare la participarea persoanelor cu dizabilităţi în procesul electoral provin din proceduri şi practici neconforme precum şi din lipsa accesibilizării.
    Participarea la viaţa culturală, activităţi recreative, timp liber şi sport este garantată de Constituţie, alături de libertatea persoanei de a-şi dezvolta spiritualitatea şi de a accede la valorile culturii naţionale şi universale. Statul trebuie să asigure păstrarea identităţii spirituale, sprijinirea culturii naţionale, stimularea artelor, protejarea şi conservarea moştenirii culturale, dezvoltarea creativităţii contemporane, promovarea valorilor culturale şi artistice ale României în lume.
    Legea specială obligă autorităţile competente ale administraţiei publice să faciliteze accesul persoanelor cu dizabilităţi la valorile culturii, la obiectivele de patrimoniu, turistice, sportive şi de petrecere a timpului liber.
    Legea educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000 cu modificările şi completările ulterioare obligă autorităţile administraţiei publice să asigure condiţii pentru practicarea educaţiei fizice şi sportului de către persoane cu handicap fizic, senzorial, psihic şi mixt, în scopul dezvoltării personalităţii lor şi integrării în societate, precum şi mijloacele care să permită sportivilor cu handicap participarea la competiţii naţionale şi internaţionale destinate lor. În România există în prezent un număr de 26 de structuri sportive, membre ale Comitetului Naţional Paralimpic.
    În general, participarea persoanelor cu dizabilităţi este în multe cazuri limitată sau chiar inexistentă, nu din cauza deficienţei sau afectării, ci din cauza barierelor de mediu, comunicare, de atitudine.

    Obiectiv general
    Asigurarea participării depline a persoanelor cu dizabilităţi în toate domeniile vieţii.

    Obiective specifice
    OS.1 - Promovarea participării efective şi depline a persoanelor cu dizabilităţi la procesele de luare a deciziilor publice.
    OS.2 - Asigurarea de sprijin pentru exercitarea de către persoanele cu dizabilităţi a capacităţii juridice.
    OS.3 - Asigurarea de sprijin pentru accesul efectiv al persoanelor cu dizabilităţi la actul de justiţie.
    OS.4 - Asigurarea de sprijin pentru exercitarea de către persoanele cu dizabilităţi a dreptului la vot.
    OS.5 - Îmbunătăţirea cadrului de furnizare a informaţiilor destinate publicului larg în formate accesibile şi cu tehnologii adecvate diverselor tipuri de handicap.
    OS.6 - Asigurarea de sprijin şi asistenţă adecvată pentru exercitarea deplină şi efectivă de către persoanele cu dizabilităţi a dreptului la alegere, libertate individuală, control al vieţii personale şi pentru îndeplinirea responsabilităţilor ce le revin în creşterea copiilor lor.
    OS.7 - Asigurarea de servicii de sprijin diversificate, accesibile, pentru facilitarea incluziunii sociale a persoanelor cu dizabilităţi, furnizate în comunitate, atât în mediul urban cât şi în mediul rural.
    OS.8 - Dezinstituţionalizarea şi prevenirea instituţionalizării persoanelor cu dizabilităţi, concomitent cu dezvoltarea serviciilor alternative de sprijin pentru viaţă independentă şi integrare în comunitate.
    OS.9 - Asigurarea accesului şi participării persoanelor cu dizabilităţi la programe şi contexte de educaţie nonformală, activităţi culturale, sportive, de timp liber şi recreative, adecvate intereselor şi cerinţelor specifice.
    OS.10 - Asigurarea mobilităţii personale astfel încât persoanele cu dizabilităţi să aibă posibilitatea să trăiască independent şi să participe pe deplin la toate aspectele vieţii.

    VII.3. Egalitate
    Analiza situaţiei actuale
    Constituţia României garantează egalitatea cetăţenilor în faţa legii şi a autorităţilor publice, fără privilegii şi fără discriminări.
    Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, republicată defineşte discriminarea ca fiind orice deosebire, excludere, restricţie sau preferinţă, pe bază de rasă, naţionalitate, etnie, limbă, religie, categorie socială, convingeri, sex, orientare sexuală, vârstă, handicap, boală cronică necontagioasă, infectare HIV, apartenenţa la o categorie defavorizată, precum şi orice alt criteriu care are ca scop sau efect restrângerea, înlăturarea recunoaşterii, folosinţei sau exercitării, în condiţii de egalitate, a drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale sau a drepturilor recunoscute de lege, în domeniul politic, economic, social şi cultural sau în orice alte domenii ale vieţii publice.
    Legislaţia antidiscriminare nu oferă o definiţie a discriminării pe criteriul dizabilităţii, limitându-se doar la a enumera dizabilitatea printre criteriile de excludere, restricţie sau preferinţă. De asemenea, termenul "adaptare rezonabilă" este definit doar în contextul angajării în muncă.
    În ceea ce priveşte drepturile şi libertăţile fundamentale ale omului, acestea sunt garantate de Constituţia României şi tratatele internaţionale la care România este parte. Articolul 50 din Constituţie, afirmă că persoanele cu handicap se bucură de protecţie specială iar Statul asigură realizarea unei politici naţionale de egalitate a şanselor, de prevenire şi de tratament ale handicapului, în vederea participării efective a persoanelor cu handicap în viaţa comunităţii, respectând drepturile şi îndatoririle ce revin părinţilor şi tutorilor.
    Constituţia României prevede dreptul la vot pentru toţi cetăţenii români care au împlinit vârsta de 18 ani, cu excepţia persoanelor puse sub interdicţie. Alegătorii cu dizabilităţi au mai multe opţiuni pentru a-şi putea exercita dreptul de vot, dar există bariere în domeniul procedurilor de lucru, al accesibilizării secţiilor de vot, al traseelor stradale şi al informării în formate adaptate.
    Noul Cod Civil republicat, intrat în vigoare începând cu 1 octombrie 2011, cu modificările şi completările ulterioare, a adus elemente de noutate referitoare la includerea unor reglementări specifice privind ocrotirea dreptului la viaţă, dreptului la sănătate şi la integritate fizică şi psihică, a dreptului la viaţă privată şi la demnitatea persoanei. Totuşi, Codul Civil nu prevede, în sistemul de luare a deciziilor pentru persoanele cu dizabilităţi, suficiente măsuri de sprijin pentru ca acestea să-şi exercite pe deplin capacitatea lor juridică. Mai mult, în ceea ce priveşte instituţia tutelei, nu există proceduri şi practici corespunzătoare pentru contestare şi administrare.
    Prin dispoziţiile Codului de Procedură Penală cu modificările şi completările ulterioare, este sancţionată conduita persoanelor care acţionează discriminatoriu dar nu sunt prevăzute circumstanţe agravante pentru persoanele supuse discriminării multiple. Garanţiile procesuale cuprinse în Codul de Procedură Penală se aplică în desfăşurarea procesului penal tuturor persoanelor, inclusiv celor cu dizabilităţi, fără privilegii şi fără discriminări.
    Cadrul legislativ actual prevede că nicio persoană nu poate fi supusă torturii şi niciunui fel de pedeapsă sau de tratament crud, inuman sau degradant. Începând cu anul 2014, instituţia Avocatul Poporului îndeplineşte atribuţiile specifice de Mecanism naţional de prevenire a torturii în locurile de detenţie, în sensul Protocolului Opţional la Convenţia împotriva torturii şi a altor tratamente cu cruzime, inumane sau degradante.
    Prevederile legale interzic de asemenea prelevarea de organe, ţesuturi şi celule de origine umană de la minori, precum şi de la persoanele puse sub interdicţie.
    Totuşi, lipsa unui sistem coerent de monitorizare, a analizelor şi rapoartelor tematice, absenţa datelor statistice referitoare la respectarea drepturilor şi libertăţilor contribuie la necunoaşterea tuturor aspectelor care pot duce la încălcări grave ale drepturilor omului.

    Obiectiv general
    Eliminarea discriminării şi asigurarea egalităţii pentru persoanele cu dizabilităţi.

    Obiective specifice
    OS.1 - Eliminarea discriminării pe criterii de dizabilitate.
    OS.2 - Asigurarea exercitării drepturilor civile şi politice de către toate persoanele cu dizabilităţi, inclusiv de cele care au nevoie de mai mult sprijin.
    OS.3 - Protejarea persoanelor cu dizabilităţi împotriva actelor de violenţă, exploatare, neglijare, abuz, împotriva relelor tratamente, torturii, tratamentelor sau pedepselor crude, inumane şi degradante, precum şi a traficului de persoane.
    OS.4 - Asigurarea protecţiei şi securităţii persoanelor cu dizabilităţi în situaţii de risc, urgenţe umanitare şi dezastre naturale.
    OS.5 - Monitorizarea respectării drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale pentru persoanele cu dizabilităţi.

    VII.4. Ocuparea forţei de muncă
    Analiza situaţiei actuale
    La 31 decembrie 2014, rata de ocupare în muncă a persoanelor cu dizabilităţi era de 15,5%*9), deşi există prevederi legislative care încurajează angajarea unei persoanei cu dizabilităţi ca, de exemplu: scutirea de impozit pe salariu pentru persoanele încadrate în gradul grav sau accentuat, posibilitatea cumulării beneficiilor de asistenţă socială cu veniturile realizate din salarii şi altele.
──────────
    *9) Sursa: Direcţiile Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului, iunie 2015.
──────────

    De asemenea, potrivit Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, cu modificările şi completările ulterioare, angajatorii care încadrează în muncă pe durată nedeterminată absolvenţi ai unor instituţii de învăţământ din rândul persoanelor cu handicap primesc lunar, pe o perioadă de 18 luni, pentru fiecare absolvent: a) o sumă egală cu valoarea indicatorului social de referinţă în vigoare la data încadrării în muncă, pentru absolvenţii ciclului inferior al liceului sau ai şcolilor de arte şi meserii; b) o sumă egală cu de 1,2 ori valoarea indicatorului social de referinţă în vigoare la data încadrării în muncă, pentru absolvenţii de învăţământ secundar superior sau învăţământ postliceal;c) o sumă egală cu de 1,5 ori valoarea indicatorului social de referinţă în vigoare la data încadrării în muncă, pentru absolvenţii de învăţământ superior.
    Potrivit aceluiaşi act normativ, angajatorii care încadrează absolvenţi, persoane cu handicap, sunt obligaţi să menţină raporturile de muncă sau de serviciu ale acestora cel puţin 18 luni, timp în care absolvenţii pot urma o formă de pregătire profesională, organizată de către angajator, în condiţiile legii.
    În conformitate cu prevederile Codului Muncii, o persoană dobândeşte capacitate de muncă la împlinirea vârstei de 16 ani. Prin excepţie, o persoană poate încheia un contract de muncă în calitate de salariat şi la împlinirea vârstei de 15 ani, cu acordul părinţilor sau al reprezentanţilor legali, pentru activităţi potrivite cu dezvoltarea fizică, aptitudinile şi cunoştinţele sale, dacă astfel nu îi sunt periclitate sănătatea, dezvoltarea şi pregătirea profesională. Persoanele care sunt încadrate în gradele I şi II de invaliditate nu pot desfăşura activităţi profesionale. Din aprilie 2013, persoanele încadrate în grad de handicap, care au obţinut şi decizie medicală de încadrare în grad de invaliditate pot beneficia de pensie de invaliditate dacă fac dovada că au/au avut calitatea de asigurat al sistemului public de pensii. Această modificare legislativă generează, paradoxal, efecte negative pe termen lung în privinţa angajării tinerilor cu handicap, care pot solicita pensie de invaliditate fără a mai accesa piaţa muncii.
    Accesul limitat la ocuparea forţei de muncă poate determina însă un nivel ridicat de risc de excluziune socială şi de sărăcie pentru persoanele cu dizabilităţi. Faţă de cauzele evidenţiate, alţi factori determinanţi sunt: dispariţia de pe piaţa muncii a unor meserii tradiţionale, practicate de persoane cu anumit tip de dizabilitate, accesibilitatea redusă până la şi la locul de muncă, lipsa adaptării rezonabile şi a tehnologiilor de acces, slaba informare privind avantajele pentru angajatori, limitele sistemului educaţional care nu acoperă integral necesităţile de pregătire pentru muncă a persoanelor cu dizabilităţi şi altele.
    Una dintre principalele carenţe identificate în privinţa accesului pe piaţa muncii este determinată de necunoaşterea potenţialului persoanelor cu dizabilităţi, în special din perspectiva activităţii şi participării şi, de aici, lipsa orientării profesionale corespunzătoare. Sistemul de evaluare a persoanelor cu dizabilităţi foloseşte încă criterii medicale, barierele ce îngrădesc participarea în societate şi, în mod deosebit, angajarea în muncă nu sunt definite, ceea ce, în consecinţă, nu dă posibilitatea intervenţiilor prin servicii diversificate.
    Numărul redus al serviciilor de sprijin pentru persoanele cu dizabilităţi, de tipul angajare asistată, adaptarea locului de muncă, transport adaptat, reprezintă o cauză importantă a menţinerii unei rate scăzute de ocupare. În plus, multe persoane cu dizabilităţi au nevoie de consiliere susţinută pentru creşterea încrederii în sine, de instruire şi dezvoltare a abilităţilor, de pregătire în vederea angajării.
    În România, în domeniul ocupării persoanelor cu dizabilităţi, funcţionează sistemul de cotă. Conform cadrului legislativ în vigoare, orice angajator public sau privat cu cel puţin 50 de angajaţi are obligaţia de a angaja persoane cu dizabilităţi, într-un procent de minim 4%. Statisticile arată însă că, de cele mai multe ori, angajatorii preferă celelalte opţiuni din lege: să plătească la bugetul de stat jumătate din salariul minim pe economie corespunzător fiecărei persoane cu dizabilităţi neangajate ori să achiziţioneze bunuri sau servicii de la unităţile protejate. Astfel, deşi iniţiat ca o măsură activă, sistemul de cotă nu a dus la o rată crescută de ocupare pentru persoanele cu dizabilităţi de aceea, una dintre provocările viitoare se leagă de creşterea şi diversificarea serviciilor aferente ocupării prin utilizarea sistemului de cotă într-un mod activ.
    Cadrul legislativ actual consideră unităţile protejate ca una dintre formele protejate de angajare în muncă pentru persoanele cu dizabilităţi, în prezent fiind înregistrate circa 700*10) de astfel de structuri, în creştere mai ales după implementarea proiectelor de economie socială.
──────────
    *10) Sursa datelor: Autoritatea Naţională pentru Persoanele cu Dizabilităţi, http://www.mmuncii.ro/j33/images/buletin_statistic/dizabilităţi_2014.pdf
──────────

    În acest context strategic, o participare crescută a persoanelor cu dizabilităţi pe o piaţă a muncii incluzivă ar asigura valorificarea potenţialului acestora ca forţă de muncă şi ar contribui la atingerea ţintei naţionale de ocupare.

    Obiectiv general
    Asigurarea accesului persoanelor cu dizabilităţi la un mediu de lucru deschis, incluziv şi accesibil, atât în sectorul public cât şi în cel privat, concomitent cu asigurarea accesului lor efectiv la servicii de sprijin pentru creşterea ocupării pe piaţa muncii.

    Obiective specifice
    OS.1 - Asigurarea accesului persoanelor cu dizabilităţi la un mediu de lucru deschis, incluziv şi accesibil.
    OS.2 - Asigurarea accesului persoanelor cu dizabilităţi la programe vocaţionale, de pregătire pentru muncă, de tip antreprenoriat şi viaţă independentă.
    OS.3 - Promovarea contribuţiilor valoroase pe care le pot aduce persoanele cu dizabilităţi comunităţii, prin ocupare în muncă.
    OS.4 - Coordonarea şi monitorizarea procesului de promovare şi protejare a dreptului la viaţă independentă şi muncă al persoanelor cu dizabilităţi.

    VII.5. Educaţie şi formare profesională
    Analiza situaţiei actuale
    Legislaţia românească în domeniul educaţiei cuprinde o serie de acte normative care reglementează situaţia şi drepturile persoanelor cu dizabilităţi. Prin Constituţie, statul asigură cetăţenilor României drepturi egale de acces la toate nivelurile şi formele de învăţământ preuniversitar şi superior, precum şi la învăţarea pe tot parcursul vieţii, fără nicio discriminare.
    Politica României în domeniul educaţiei copiilor/elevilor cu dizabilităţi s-a axat pe câteva direcţii de acţiune prioritare în vederea cuprinderii şi menţinerii tuturor copiilor/elevilor/tinerilor cu cerinţe educaţionale speciale, în general şi a celor cu dizabilităţi în special, într-o formă de învăţământ:
    - debutul şcolar al tuturor copiilor în şcoala de masă cea mai apropiată de domiciliul copilului;
    - înscrierea elevilor într-o unitate de învăţământ, indiferent că este şcoală de masă sau specială exclusiv la cererea scrisă a părintelui;
    - menţinerea copiilor/elevilor în şcoala de masă prin acordarea serviciilor educaţionale, a terapiilor logopedice şi consiliere psihopedagogică a celor care prezintă dificultăţi de învăţare, de adaptare, de integrare sau care au abateri comportamentale;
    - transferul în şcoala de masă a elevilor din şcoala specială care nu fac obiectul acestui tip de învăţământ sau a acelora care, fie că au avut un diagnostic greşit, fie că prezintă un progres evident în urma activităţii de educaţie;
    - orientarea/reorientarea către şcolile speciale numai în cazul în care elevul nu poate să se integreze în colectivul clasei din şcoala de masă şi numai cu acordul familiei (art. 54 alin. (2) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare);
    - consiliere şi orientarea profesională ca un serviciu integrat al instituţiilor de educaţie şi formare şi a celor cu responsabilităţi pentru asistenţa persoanelor cu dizabilităţi astfel încât aceste persoane să se poată integra social şi profesional.
    MENCS a iniţiat şi derulează programe educaţionale destinate reducerii abandonului şcolar şi susţinerii participării şcolare a elevilor din întreg sistemul de învăţământ preuniversitar. Legislaţia din domeniul învăţământului special a fost astfel concepută încât să răspundă unui spectru larg şi foarte variat de situaţii speciale. Ţinând cont de această realitate, învăţământul special, special integrat şi cel incluziv a fost organizat la toate nivelurile învăţământului preuniversitar, în funcţie de tipul şi gradul dizabilităţii.
    În ceea ce priveşte legislaţia aplicabilă copiilor/elevilor cu dizabilităţi sunt necesare, în continuare, măsuri pentru armonizarea terminologiei utilizate.
    Probleme importante sunt legate de numărul insuficient de servicii de educaţie timpurie, astfel că accesul copiilor cu dizabilităţi la această formă de educaţie este deficitar; sunt totodată deficitare identificarea timpurie şi, implicit, orientarea şcolară la vârste mici.
    O provocare majoră a sistemelor de educaţie şi formare din România este monitorizarea persoanelor cu dizabilităţi care au acces la diferite forme de educaţie şi formare. Principalele surse de informaţii statistice la nivel naţional referitoare la persoanele cu dizabilităţi sunt ANPD, ANPDCA, INS, MENCS. Informaţiile statistice sunt însă colectate în diferite momente ale anului calendaristic, utilizând criterii diferite, ca urmare apar diferenţe semnificative iar datele nu sunt comparabile şi nu pot fi utilizate complementar între sistemul educaţional şi sistemul de protecţie socială.
    Studiile*11) indică o participare redusă la şcoală a copiilor cu dizabilităţi, reliefată prin sub-înregistrarea acestora la diferite niveluri de educaţie, precum şi printr-o amploare a fenomenelor de neşcolarizare şi de abandon şcolar. Informaţiile furnizate de INS evidenţiază, în ultimii cinci ani, relativa constanţă a efectivelor de copii şi elevi din învăţământul preuniversitar special - de la învăţământul preşcolar la cel postliceal care cuprindea 25.302 persoane la nivelul anului şcolar 2013/2014. Datele MENCS referitoare la copiii şi elevii cu dizabilităţi şi CES din învăţământul de masă remarcă o creştere constantă, dar lentă, a acestei categorii: 17037 elevi cuprinşi în servicii educaţionale de sprijin; 4754 elevi cu certificat de orientare şcolară, dar care nu beneficiază servicii de sprijin în acelaşi an şcolar.
──────────
    *11) Stanciu, M., *Copiii cu dizabilităţi*, Reprezentanţa UNICEF în România,Bucureşti, 2013 (referinţe la pagina 7, 37, 38, 42, 54 etc.) + alte surse citate în acest raport
    * Situaţie copii cu dizabilităţi aflaţi în evidenţele Serviciilor de evaluare Complexă ale DGASPC*, la data de 31.12.2013, disponibil la http://www.copii.ro/alte_categorii.html.
    http://www.ise.ro/raport-asupra-stării-sistemului-naţional-de-invatamant
    http://www.ipp.ro/wp-content/uploads/2015/07/IPP_Funda%C8%9Bia-Speran%C8%9Ba-_Raport-educaţie-incluziva- pentru-copiii-cu-dizabilităţi.pdf
    http://maspa.raa.ro/studiu-asupra-discriminării-si-excluderii-sociale-a-persoanelor-cu-autism-si-toolkit-uri-cu-intervenţii-practice-non-discriminare-pilotate-in-3-judeţe-ale-tari/
──────────

    Date referitoare la participarea persoanelor cu dizabilităţi la învăţământul superior nu sunt colectate la nivel naţional, dar diferite studii din domeniu apreciază că valoarea acestui indicator este foarte scăzută.*12)
──────────
    *12) Mitulescu, S., Florian, B., *Condiţii sociale şi economice ale vieţii studenţilor din România. eurostudent V 2012-2014*,Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei, 2015 disponibil la adresa http://www.ise.ro/wp-content/uploads/2016/02/eurostudent.pdf (referinţe la paginile 12, 13, 14)
    * Social and Economic Conditions of Student Life in Europe.*eurostudentV 2012-2014*
    disponibil la adresa http://www.eurostudent.eu/download_files/documents/EVSynopsisofIndicators.pdf (referinţe la paginile 61, 68)
──────────

    Insuficienţa resurselor financiare constituie o barieră importantă în şcolarizarea copiilor cu dizabilităţi în învăţământul de masă. Studii recente*13) privind finanţarea sistemului de învăţământ preuniversitar pe baza standardelor de cost evidenţiază situaţia de subfinanţare în care se află cu prioritate acele şcoli care au elevi aflaţi în risc de abandon şcolar, inclusiv elevi cu dizabilităţi, a căror şcolarizare presupune o paletă largă de intervenţii educaţionale şi de susţinere.
──────────
    *13) Fartusnic, C. (coord.), *Finanţarea sistemului de învăţământ preuniversitar pe baza standardelor de cost: o evaluare curentă din perspectiva echităţii*, Bucureşti: UNICEF; Vanemonde, 2014.
    disponibil la adresahttp://www.ise.ro/wp-content/uploads/2015/02/Finanţarea-sistemului-de- invatamant-preuniversitar-pe-baza-standardelor-de-cost-2014.pdf (referinţe la pagina 10)
    http://www.unicef.ro/wp-content/uploads/Rezumat-studiu-%E2%80%9CCosturile-investiţiei-insuficiente-in-educaţie-in-România%E2%80%9D-2014
──────────

    Alte aspecte problematice referitoare la educaţia copiilor cu dizabilităţi din învăţământul special şi special integrat fac referire la: insuficienţa numărului de profesori de sprijin, absenţa altor categorii de resurse umane alocate serviciilor educative specializate şi/sau accesul limitat la astfel de servicii în afara şcolii, îndeosebi în mediul rural. O situaţie deficitară se înregistrează şi în ceea ce priveşte formarea profesorilor din învăţământul de masă în spiritul educaţiei incluzive, precum şi în domeniul strategiilor concrete de lucru cu copii cu dizabilităţi. Programele de formare iniţială a cadrelor didactice cuprind elemente reduse referitoare la educaţia incluzivă, iar oferta de programe de formare continuă relevante pentru această problematică este încă limitată.
    Infrastructura şi resursele materiale ale sistemului de învăţământ românesc constituie adesea bariere privind accesul persoanelor cu dizabilităţi la o educaţie de calitate. Lipsa tehnologiilor asistive, a accesibilizării spaţiilor şcolare şi/sau a transportului adaptat generalizat conduc la situaţii de abandon şcolar pentru copiii şi tinerii cu dizabilităţi.
Specificul dezvoltării reţelei şcolare determină dificultăţi de acces şi inechităţi cu privire la accesul copiilor cu dizabilităţi la educaţie, în special a celor din mediul rural.
    Totodată, sunt necesare măsuri care să permită o mai mare accesibilitate a învăţământului profesional şi tehnic, în general şi a învăţământului profesional pentru elevi/tineri cu dizabilităţi, cuprinşi în sistemul de educaţie, în particular.
    Curriculumul pentru elevii cu dizabilităţi din învăţământul special şi special integrat, precum şi practicile didactice necesită redimensionări din perspectiva educaţiei incluzive. Abordarea curriculumului pentru elevii cu dizabilităţi din învăţământul special nu valorifică viziunea non-categorială propusă de educaţia incluzivă. Din perspectiva incluziunii, adaptarea curriculară pentru copiii cu dizabilităţi integraţi în şcolile de masă - necesită, de asemenea, suport specific cu rol de ameliorare la nivelul practicilor didactice.
    Cât priveşte procesul de evaluare şi orientare şcolară şi profesională din învăţământul special şi special integrat, legea educaţiei a adus schimbări semnificative, prin noile roluri ale CJRAE/CMBRAE. Realitatea şcolară semnalizează o serie de dificultăţi referitoare la: insuficienţa personalului de sprijin, în special în mediul rural, lipsa unei pregătiri a personalului pentru aplicarea noilor atribuţii. Sunt necesare măsuri care să conducă la o mai bună informare cu privire la serviciile oferite de instituţiile de învăţământ, pentru asigurarea dreptului la educaţie al copiilor cu dizabilităţi, precum şi la dezvoltarea mecanismelor de colaborare cu alte instituţii cu rol în evaluarea copiilor cu dizabilităţi.

    Obiectiv general
    Promovarea educaţiei şi formării profesionale favorabile incluziunii la toate nivelurile şi a învăţării de-a lungul vieţii pentru persoanele cu dizabilităţi.

    Obiective specifice
    OS.1 - Asigurarea accesului persoanelor cu dizabilităţi la educaţie şi formare profesională, în forme şi contexte adaptate la nevoile individuale, în comunităţile în care trăiesc.
    OS.2 - Dezvoltarea competenţelor persoanelor cu dizabilităţi necesare participării depline şi egale la educaţie şi formare, ca membri activi ai comunităţii din care fac parte.
    OS.3 - Asigurarea calităţii serviciilor de educaţie şi de formare profesională, adaptate nevoilor persoanelor cu dizabilităţi şi relevante din perspectiva incluziunii.
    OS.4 - Creşterea gradului de conştientizare în familie, şcoală, comunitate şi societate a importanţei şi nevoii respectării dreptului la educaţie şi formare profesională pentru toate persoanele cu dizabilităţi.

    VII.6. Protecţie socială
    Analiza situaţiei actuale
    Participarea redusă a persoanelor cu dizabilităţi la educaţie şi pe piaţa forţei de muncă poate duce la excluziune, sărăcie şi izolare. Pentru a preîntâmpina aceste efecte, persoanele cu dizabilităţi au nevoie de protecţie socială adecvată, de programe de orientare profesională, de programe de reducere a sărăciei, de asistenţă corespunzătoare dizabilităţii, de programe speciale în ceea ce priveşte locuirea şi alte servicii de sprijin.
    Elementul-cheie pentru acordarea beneficiilor de asistenţă socială îl constituie gradul de handicap - grav, accentuat, mediu, uşor. Persoanele încadrate în gradul grav sau accentuat beneficiază de indemnizaţie lunară şi buget personal complementar care se acordă indiferent de veniturile obţinute din salarii sau pensii. Persoanele încadrate în gradul mediu beneficiază de bugetul personal complementar care se acordă, de asemenea, cumulativ cu veniturile obţinute din salarii sau pensii şi nu este luat în calcul la stabilirea altor drepturi şi obligaţii. Persoanele încadrate în gradul uşor nu primesc prestaţii sociale directe.
    Indemnizaţia şi bugetul personal complementar se cumulează cu salariul şi/sau cu pensia. În schimb, în situaţia în care indemnizaţia şi bugetul personal complementar reprezintă singura sursă de venit, aceasta constituie o barieră în accesarea venitului minim de inserţie. Acestea din urmă demonstrează faptul că respectivele beneficii de asistenţă socială nu sunt destinate cheltuielilor legate de dizabilitate, în sensul prevăzut de art. 28 din Convenţie.
    Încadrarea în fiecare dintre cele patru grade determină acordarea aceloraşi beneficii şi servicii tuturor persoanelor din acel grad, indiferent de nevoile lor individuale.
    Serviciile sociale specializate, de zi, adaptate nevoilor, la care ar trebui să aibă acces persoanele cu dizabilităţi, sunt într-un număr extrem de redus şi dispersate geografic neunitar. La nivelul întregii ţări, existau la 31 decembrie 2014, numai un număr de 56 de servicii nerezidenţiale, numărul persoanelor adulte cu dizabilităţi beneficiare fiind de 2673.
    Strategia îşi propune să determine dezvoltarea reţelei de servicii nerezidenţiale pentru persoanele cu dizabilităţi în comunitate, pe baza evaluării nevoilor individuale, servicii care să contribuie esenţial la creşterea autonomiei, în paralel cu evitarea neglijării şi marginalizării.
    În ceea ce priveşte evaluarea persoanelor cu handicap, în prezent, aceasta este predominant medicală în cazul persoanelor adulte cu dizabilităţi şi neunitară din punct de vedere al sistemelor de handicap şi de invaliditate. În ultimii ani, au fost adăugate noi criterii medicale, fără o analiză a prevalenţei afecţiunilor în populaţie şi a bugetului de stat în sensul susţinerii beneficiilor de asistenţă socială pentru toate persoanele încadrate în grad de handicap.
    Viziunea promovată de documentele OMS şi ONU arată că prezenţa unei condiţii de sănătate reprezintă o premisă dar nu conduce obligatoriu la dizabilitate. Diagnosticul medical în sine nu este, ca atare, suficient pentru a fundamenta încadrarea într-un grad de handicap, el trebuie corelat cu evaluarea psihosocială, ţinând cont de vârstă, alţi factori personali şi de condiţiile de mediu în care persoana trăieşte.
    Promovarea unei noi abordări şi schimbarea de paradigmă în ceea ce priveşte evaluarea dizabilităţii, tratarea acestor teme dintr-o perspectivă multidimensională, prin colaborare interinstituţională şi echipe multidisciplinare, constituie una din marile provocări în perioada 2016-2020.

    Obiectiv general
    Promovarea şi protecţia dreptului persoanelor cu dizabilităţi la un standard adecvat de viaţă pentru îmbunătăţirea continuă a calităţii vieţii lor.

    Obiective specifice
    OS.1 - Îmbunătăţirea continuă a condiţiilor de viaţă a persoanelor cu dizabilităţi, precum şi protecţia dreptului acestora la un standard adecvat de viaţă.
    OS.2 - Asigurarea accesului la protecţie socială, în special în cazul copiilor, fetelor, femeilor şi persoanelor vârstnice cu dizabilităţi.
    OS.3 - Asigurarea de servicii integrate în comunitate.
    OS.4 - Conştientizarea şi sensibilizarea opiniei publice pentru susţinerea creşterii calităţii vieţii persoanelor cu dizabilităţi.

    VII.7. Sănătate
    Analiza situaţiei actuale
    La nivel mondial există circa un miliard de persoane care au o formă de dizabilitate. Dintre aceştia, între 110-190 de milioane de persoane se confruntă cu o limitare funcţională importantă. Se apreciază că numărul persoanelor cu dizabilităţi va creşte în viitor, având printre factorii cauzali fenomenul global de îmbătrânire a populaţiei, creşterea duratei medii de viaţă şi expansiunea bolilor netransmisibile.
    Nevoile de îngrijiri de sănătate ale persoanelor cu dizabilităţi pot fi foarte variate, de la aspecte specifice dizabilităţii, de exemplu, necesitatea unor dispozitive medicale, a unor îngrijiri sau tratamente specifice sau a accesului la servicii de reabilitare, la nevoi generale de servicii de sănătate ca, de exemplu, nevoia de acces la unele programe de screening pentru identificarea precoce a unor boli netransmisibile sau nevoia de servicii de educaţie pentru sănătate. În acelaşi timp, conform Raportului Mondial privind Dizabilitatea, realizat de OMS şi Banca Mondială în anul 2011, este recunoscut faptul că persoanele cu dizabilităţi au un acces mai redus la serviciile de sănătate iar multe dintre nevoile lor de îngrijiri de sănătate rămân nerezolvate. Această realitate există în condiţiile în care statele lumii au aderat la Convenţie, care prevede că persoanele cu dizabilităţi au dreptul să "se bucure de cea mai bună stare de sănătate, fără discriminare pe criterii de dizabilitate" şi că statele părţi trebuie să adopte măsurile adecvate pentru a asigura accesul persoanelor cu dizabilităţi la "toată gama de servicii de sănătate, inclusiv în domeniul sănătăţii sexuale şi reproductive", precum şi la programele naţionale de sănătate, la acelaşi nivel de calitate şi standard de îngrijire cu populaţia generală. Totodată, serviciile de sănătate trebuie să fie gratuite sau să aibă preţuri accesibile şi să fie furnizate cât mai aproape posibil de comunitatea în care trăieşte persoana. În mod deosebit, serviciile de reabilitare trebuie să fie disponibile, astfel încât persoanele cu dizabilităţi să îşi menţină maximum de autonomie, să îşi dezvolte pe deplin potenţialul fizic, mintal, social şi profesional şi să realizeze o deplină integrare şi participare în toate aspectele vieţii.
    Informaţii consistente privind nevoile de sănătate şi accesul real la serviciile de sănătate al persoanelor cu dizabilităţi la nivel naţional nu sunt colectate sistematic iar unele evidenţe sugerează că acest acces este deficitar. Sistemul informaţional din sănătate nu evidenţiază indicatori de acces, precum consumul de servicii medicale la persoanele cu dizabilităţi, nevoia de servicii medicale a acestora, cererea de servicii medicale sau intervalul de timp în care cererea este rezolvată.
    În acest context, este dificil de estimat gradul de acces al persoanelor cu dizabilităţi la serviciile de sănătate furnizate prin sistemul de asigurări sociale de sănătate şi, implicit, măsura în care legislaţia este implementată.
    Principalele probleme privind accesul persoanelor cu dizabilităţi la servicii de sănătate şi de abilitare şi reabilitare sunt reprezentate de:
    a. cunoaşterea fragmentară a nevoilor de servicii de sănătate pentru abilitare şi reablitare a persoanelor cu dizabilităţi, de exemplu, nevoia de servicii de reabilitare medicală sau de tratament balnear;
    b. acoperirea deficitară cu servicii de sănătate de tip general sau cu servicii specifice nevoilor generate de dizabilitate, de exemplu, serviciile de sprijin şi consiliere pentru persoanele cu dizabilităţi şi pentru familiile acestora, în special la momentul şi după anunţul dizabilităţii sunt aproape inexistente, există un număr insuficient de servicii de zi în scopul abilitării şi reabilitării;
    c. adaptarea insuficientă a serviciilor de sănătate generale şi specifice la nevoile persoanelor cu dizabilităţi, în termeni de finanţare, tehnologie, infrastructură şi pregătire a personalului;
    d. existenţa unor bariere de acces de tip cultural, de exemplu atitudini pasive ale aparţinătorilor şi, uneori, chiar ale personalului medical, fizic, de tip operaţional şi economic, de exemplu, costuri pe care persoanele cu dizabilităţi nu şi le pot permite;
    e. lipsa continuităţii, a integrării între serviciile de sănătate furnizate la diferite niveluri de asistenţă medicală, ca şi între serviciile de sănătate, şi cele de asistenţă socială şi de educaţie;
    f. necunoaşterea gradului de răspuns al sistemului de sănătate la problemele persoanelor cu dizabilităţi. Nu există analize privind gradul de răspuns adaptat al serviciilor de sănătate, din punct de vedere calitativ şi cantitativ, la nevoile persoanelor cu dizabilităţi, sau de monitorizare a acordării serviciilor de sănătate pentru persoanele cu dizabilităţi, inclusiv în relaţie cu activităţile privind sănătatea reproducerii - administrarea de mijloace contraceptive şi măsuri de planificare familială pe baza consimţământului liber exprimat şi informat al persoanei cu dizabilităţi sau al reprezentantului său legal.

    Obiectiv general
    Asigurarea accesului echitabil al persoanelor cu dizabilităţi, la servicii şi facilităţi de sănătate, de calitate, care acordă atenţie problemelor specifice de gen, la un cost rezonabil şi cât mai aproape posibil de comunităţile în care acestea trăiesc.

    Obiective specifice
    OS.1 - Asigurarea accesului persoanelor cu dizabilităţi la aceeaşi gamă de servicii de sănătate, la acelaşi nivel de calitate, precum cele furnizate pentru celelalte persoane, inclusiv în domeniul sănătăţii sexuale şi reproductive, al sănătăţii dentare şi mentale.
    OS.2 - Asigurarea accesului copiilor şi persoanelor adulte cu dizabilităţi la diagnosticare şi intervenţie timpurie, la măsuri pentru prevenirea riscului apariţiei dizabilităţii.
    OS.3 - Creşterea gradului de conştientizare al profesioniştilor din sănătate privind drepturile omului, demnitatea, autonomia, drepturile şi nevoile specifice ale persoanelor cu dizabilităţi în materie de sănătate, abilitare şi reabilitare, prin instruire şi promovarea de standarde etice în domeniul serviciilor de sănătate publice şi private.
    OS.4 - Conştientizarea populaţiei privind drepturile persoanelor cu dizabilităţi în materie de sănătate, abilitare şi reabilitare.

    VII.8. Statistici şi colectarea datelor
    Analiza situaţiei actuale
    În prezent, sunt colectate date despre persoanele cu dizabilităţi atât neinstituţionalizate, cât şi instituţionalizate, pe regiuni de dezvoltare şi pe judeţe. Datele culese sunt dezagregate pe grupe de vârstă şi sex, pe grade de handicap (grav, accentuat, mediu şi uşor) şi pe tipurile de handicap prevăzute de Legea nr. 448/2006 republicată, cu modificările şi completările ulterioare. În ceea ce priveşte instituţiile, numărul, tipul, capacitatea acestora, precum şi numărul de beneficiari din instituţiile publice de asistenţă socială pentru persoanele adulte cu dizabilităţi, rezidenţiale şi nerezidenţiale, sunt centralizate şi diseminate de către ANPD, iar numărul, tipul, capacitatea şi numărul de beneficiari din instituţiile publice pentru copii cu dizabilităţi rezidenţiale şi nerezidenţiale sunt culese şi diseminate de către ANPDCA, din datele transmise de DGASPC, trimestrial.
    Datele operaţionale sunt colectate prin intermediul unor machete.
    Datele primite de către ANPD sunt corelate şi agregate la nivel naţional, prelucrate şi interpretate în baza acestora fiind elaborate rapoartele statistice trimestriale şi cele anuale.
    A fost elaborat şi implementat un sistem informatic naţional de gestiune şi monitorizare a aplicării reglementărilor din domeniu şi controlul activităţilor de protecţie a persoanelor cu handicap, sub forma unui Registru electronic naţional cu privire la persoanele cu handicap*14), denumit în continuare Registru.
──────────
    *14) Ordinul ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale nr. 1106 din 9 martie 2011 pentru constituirea registrelor electronice privind persoanele cu handicap, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 184 din 16 martie 2011.
──────────

    Scopul Registrului este de a integra într-un depozit de date central toate informaţiile existente în bazele de date ale DGASPC din subordinea consiliilor judeţene/locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti, de a fi un sistem informatic unitar de colectare şi raportare a acestor date şi de a oferi suportul informaţional pentru deciziile şi politicile cu impact asupra activităţilor a căror realizare se află în responsabilitatea beneficiarilor Registrului.
    Aplicaţia informatică de la nivel central reprezintă, în ansamblul sistemului de colectare şi raportare a datelor statistice MMFPSPV - DGASPC, componenta de analiză managerială şi asigură printr-un set complet de instrumente şi funcţionalităţi, consolidarea datelor operaţionale de la nivelul DGASPC, pentru analiza şi luarea unor decizii. Aplicaţia include un generator de rapoarte, instrumente de analiză multidimensională şi simulare.
    Registrul electronic naţional devine astfel un punct naţional unic de agregare a datelor, de informare şi acoperire a multiplelor forme de raportare a activităţilor cu privire la protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu dizabilităţi.
    Obiectivul trebuie să devină monitorizarea respectării tuturor drepturilor omului pentru persoanele cu dizabilităţi şi nu dizabilitatea. Astfel, monitorizarea ar trebui să vizeze ce are sau ce nu are de făcut societatea ca să nu obstrucţioneze exercitarea deplină a drepturilor şi nu cum deficienţa afectează exercitarea acestora. Datele trebuie să fie segregate pe diverse criterii, de exemplu, grupe de vârstă, mediu de reşedinţă, gen, condiţie socială, nivel de sărăcie, etnie etc.
    Este important să se optimizeze procesele instituţionale, astfel încât să contribuie semnificativ la simplificarea procedurilor necesare în vederea accesării beneficiilor şi serviciilor sociale, prin digitalizare şi, în acelaşi timp, să ofere informaţii la nivel central în timp real.
    De asemenea, este important ca monitorizarea să se facă împreună cu persoanele cu dizabilităţi şi familiile lor, organizaţii ale persoanelor cu dizabilităţi şi ONG-uri care lucrează pentru dizabilitate, inclusiv furnizori de servicii sociale publici şi/sau privaţi.
    Toate acestea presupun dezvoltarea capacităţii tuturor autorităţilor care vor contribui la furnizarea situaţiei evidenţelor persoanelor cu dizabilităţi.

    Obiectiv general
    Fundamentarea de politici pentru persoanele cu dizabilităţi pe baza informaţiilor şi datelor statistice şi de cercetare colectate din toate domeniile de activitate.

    Obiective specifice
    OS.1 - Îmbunătăţirea modalităţilor de colectare de informaţii cu privire la persoanele cu dizabilităţi şi nevoile acestora.
    OS.2 - Asigurarea transparenţei informaţiilor calitative şi cantitative.
    OS.3 - Îmbunătăţirea colaborării pentru a asigura o abordare comună şi unitară a statisticilor privind dizabilitatea.

    CAP. VIII
    REZULTATELE STRATEGIEI

    VIII.1. Rezultatele politicii publice
    Strategia se constituie într-un document programatic care asigură crearea unui cadru normativ în ceea ce priveşte promovarea principiilor şi obiectivelor Convenţiei pentru perioada 2016-2020, respectiv pentru asigurarea exercitării depline şi în condiţii de egalitate a tuturor drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului de către toate persoanele cu dizabilităţi.
    În egală măsură, aceasta reprezintă aceasta reprezentă şi o condiţionalitate ex-ante generală pentru statele membre, stabilită de Comisia Europeană, în accesarea fondurilor europene structurale şi de investiţii (FESI) aferente perioadei de programare 2014-2020.
    Strategia include atât programele şi intervenţiile proprii ale ANPD cât şi ale celorlalţi actori importanţi din domeniul protecţiei şi promovării drepturilor persoanelor cu dizabilităţi, cu impact în: încadrarea în muncă a persoanelor cu dizabilităţi, protecţia socială, accesul la mediul fizic, informaţional şi comunicaţional, la educaţie, cultură, sănătate, participare şi egalitate.

    VIII.2. Rezultatele acţiunilor
    Principalele rezultate vizate a fi obţinute prin implementarea Strategiei sunt următoarele:
    1) creşterea gradului de accesibilizare a mediului fizic, transportului, informaţiilor şi mijloacelor de comunicare, inclusiv prin asigurarea de tehnologii şi sisteme informatice şi de comunicaţii astfel încât persoanele cu dizabilităţi să beneficieze de acestea în condiţii egale cu ceilalţi;
    2) exercitarea deplină a tuturor drepturilor de către persoanele cu dizabilităţi în comunitate;
    3) asigurarea şi promovarea condiţiilor pentru exercitarea deplină a drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti de către toate persoanele cu dizabilităţi, în condiţii de egalitate cu ceilalţi membri ai societăţii;
    4) creşterea gradului de ocupare prin asigurarea unui mediu de lucru deschis, incluziv şi accesibil, concomitent cu asigurarea accesului efectiv al persoanelor cu dizabilităţi la servicii de sprijin în vederea ocupării;
    5) promovarea unei educaţii şi formări profesionale favorabile incluziunii la toate nivelurile şi a învăţării pe tot parcursul vieţii pentru persoanele cu dizabilităţi;
    6) promovarea şi protecţia dreptului persoanele cu dizabilităţi la condiţii de trai decente şi la îmbunătăţirea continuă a condiţiilor de trai, fără discriminare pe criterii de dizabilitate;
    7) creşterea gradului de asigurare de servicii sociale şi de sprijin în comunitate, inclusiv prin dezvoltarea unui sistem integrat, incluziv, accesibil şi de calitate de servicii;
    8) asigurarea accesului persoanelor cu dizabilităţi la servicii şi facilităţi de sănătate, de calitate, la un cost rezonabil şi cât mai aproape posibil de comunităţile în care acestea trăiesc;
    9) consolidarea mecanismelor de coordonare, monitorizare şi evaluare.

    CAP. IX
    INDICATORI

    Indicatorii prevăzuţi în Planul operaţional sunt indicatori de rezultat care vor fi operaţionalizaţi în cadrul grupurilor de lucru.
    Pentru anumiţi indicatori care nu sunt disponibili în prezent, dar care trebuie să fie cunoscuţi, este necesară dezvoltarea sistemului de statistici şi colectarea datelor.

    CAP. X
    IMPLICAŢII PENTRU BUGET
    Potrivit legislaţiei în vigoare, sistemul de protecţie a persoanelor cu dizabilităţi este susţinut, preponderent, de la bugetul de stat, alte surse fiind bugetele locale ale comunelor, oraşelor şi municipiilor, bugetele locale ale judeţelor/sectoarelor municipiului Bucureşti, contribuţiile lunare de întreţinere a persoanelor cu handicap care beneficiază de servicii sociale în centre şi donaţii, sponsorizări, în condiţiile legii.
    Plata asistenţilor personali sau a indemnizaţiilor lunare, în situaţia în care părinţii sau reprezentanţii legali ai copilului cu handicap grav, adulţii cu handicap grav ori reprezentanţii legali ai acestora, cu excepţia celor cu handicap vizual grav, au optat pentru aceasta, este asigurată de la bugetul de stat, din sume defalcate din TVA şi, în completare, din bugetele locale ale comunelor, oraşelor şi municipiilor.
    Finanţarea centrelor publice de asistenţă socială pentru persoanele cu handicap este asigurată pe baza standardelor de cost de la bugetul de stat, şi, în completare, de la bugetele locale ale judeţelor/sectoarelor municipiului Bucureşti.
    Îndeplinirea obiectivelor şi măsurilor aferente acestora din cuprinsul Strategiei şi realizarea susţinerii financiare a programelor şi activităţilor destinate promovării, protejării şi asigurării exercitării depline şi în condiţii de egalitate a tuturor drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului de către toate persoanele cu dizabilităţi vor fi asigurate în principal prin:
    1. alocarea echilibrată a surselor bugetare, prin legea bugetului de stat şi legea bugetului asigurărilor sociale de stat, la nivelul tuturor instituţiilor/autorităţilor publice naţionale şi locale implicate;
    2. atragerea şi valorificarea optimă a fondurilor externe nerambursabile/rambursabile de la nivelul Uniunii Europene şi a altor organisme internaţionale.
    Resursele financiare necesare implementării Strategiei provin, în principal, din fonduri de la bugetul de stat alocate fiecărui minister şi fiecărei instituţii cu competenţă în implementarea Strategiei, fonduri de la bugetele locale şi fonduri europene.

    CAP. XI
    IMPLICAŢII JURIDICE

    În plan legislativ, implementarea Strategiei impune evaluarea actelor normative aplicabile domeniului protecţiei şi promovării drepturilor persoanelor cu dizabilităţi, demersurile legislative urmărind cu precădere clarificarea competenţelor şi responsabilităţilor structurilor cu atribuţii în materie, corelarea domeniilor subsecvente, precum şi conformitatea cu actele comunitare aferente.
    Iniţiativele legislative de modificare şi/sau completare a unor acte normative de nivel superior şi a celor de nivel inferior se vor realiza conform planurilor legislative anuale, fundamentate pe baza oportunităţilor reieşite din Strategie.
    De asemenea, la nivel instituţional, implementarea Strategiei şi a planului aferent presupune adoptarea de acte administrative în vederea realizării măsurilor prevăzute.
    Strategia naţională "O societate fără bariere pentru persoanele cu dizabilităţi", 2016-2020 şi Planul operaţional pentru implementarea acesteia vor fi aprobate prin hotărâre de Guvern.

    CAP. XII
    COORDONARE ŞI MONITORIZARE

    Monitorizarea implementării Strategiei va fi realizată la nivel naţional de ANPD, pe baza unei metodologii şi a unor instrumente de lucru ce vor dezagrega indicatorii existenţi pe diferite criterii şi vor indica valorile de referinţă, acolo unde acestea sunt cunoscute. Activitatea de monitorizare va consta în colectarea de date despre stadiul implementării, analiza acestora şi raportarea privind progresele intermediare şi evoluţia indicatorilor. Principalul scop al procesului de monitorizare este reprezentat de analiza fazelor de implementare a Strategiei şi de identificarea posibilelor deviaţii de la scopurile stabilite iniţial.
    Metodologia şi instrumentele de monitorizare a implementării Strategiei se aprobă prin ordin al ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice, la propunerea ANPD, în termen de 120 de zile de la aprobarea prezentei Strategii. Proiectul de metodologie va fi realizat prin consultarea organismelor guvernamentale implicate, pe baza indicatorilor cantitativi şi va avea ca anexe instrumentele de lucru elaborate de tip chestionar, fişa de monitorizare, punctaj computerizat, model-cadru de raport de monitorizare.
    Anual, ANPD va elabora un raport privind stadiul implementării Strategiei care va fi făcut public în al doilea trimestru al anului următor pentru anul precedent. O primă evaluare de etapă a implementării prezentei Strategii se va desfăşura la sfârşitul anului 2017. Pe baza rezultatelor acestei evaluări de etapă se va decide cu privire la oportunitatea ajustării Planului operaţional, astfel încât să poată fi amendate măsurile propuse şi corectate deficienţele constatate să fie posibilă identificarea intervenţiilor potrivite pentru perioadele următoare. Pe baza rezultatelor acestei evaluări de etapă se va decide cu privire la oportunitatea ajustării Planului operaţional, astfel încât să poată fi amendate măsurile propuse şi să fie posibilă identificarea intervenţiilor potrivite pentru perioadele următoare.
    Implementarea prezentei Strategii va fi realizată la nivelul fiecărei autorităţi/instituţii prevăzută în Planul operaţional pentru fiecare măsură. Pentru aceasta, în conformitate cu prevederile art. 33 pct. 1 din Convenţie, se vor desemna puncte de contact în cadrul ministerelor implicate pentru a facilita măsurile aferente în diferite sectoare şi la diferite niveluri.
    Coordonarea implementării fiecărei măsuri este îndeplinită de către prima instituţie menţionată la rubrica responsabili, cu sprijin tehnic din partea ANPD. Coordonarea implementării Strategiei se face la nivelul Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Dizabilităţi.

    Acronime
    AEP Autoritatea Electorală Permanentă
    ANC Autoritatea Naţională pentru Calificări
    ANCOM Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii
    ANMCS Autoritatea Naţională de Management al Calităţii în Sănătate
    ANOFM Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă
    ANPD Autoritatea Naţională pentru Persoanele cu Dizabilităţi
    ANPDCA Autoritatea Naţională pentru Protecţia Drepturilor Copilului şi Adopţie
    ANPIS Agenţia Naţională pentru Plăţi şi Inspecţie Socială
    ANSPDCP Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal
    APL Autorităţi publice locale
    CJRAE Centre Judeţene de Resurse şi Asistenţă Educaţională
    CMBRAE Centrul Municipiului Bucureşti de Resurse şi Asistenţă Educaţională
    CNAS Casa Naţională de Asigurări de Sănătate
    CNCD Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării
    DGASPC Direcţii Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului
    DSP Direcţia de Sănătate Publică
    FNUASS Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate
    INEMRCM Institutul Naţional de Expertiză Medicală şi Recuperare a Capacităţii de Muncă
    IRDO Institutul Român pentru Drepturile Omului
    ISJ Inspectorat Şcolar Judeţean
    MDRAP Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice
    MENCS Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice
    MCSI Ministerul Comunicaţiilor şi pentru Societatea Informaţională
    MFE Ministerul Fondurilor Europene
    MFP Ministerul Finanţelor Publice
    MMFPSPV Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice
    MAI Ministerul Afacerilor Interne
    MJ Ministerul Justiţiei
    MS Ministerul Sănătăţii
    MT Ministerul Transporturilor
    MTS Ministerul Tineretului şi Sportului
    MADR Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

    ANEXA 2

                                Plan operaţional
            privind implementarea strategiei naţionale "O societate
           fără bariere pentru persoanele cu dizabilităţi" 2016-2020

    Direcţii de acţiune

    I. Accesibilitate
    Obiectiv general
    Promovarea accesibilităţii în toate domeniile vieţii pentru asigurarea exercitării de către persoanele cu dizabilităţi a drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului.


┌─────────────────────────┬─────────────────────────────────────┬────────────────────────────────────┬─────────┬─────────┬────────────────┐
│ Obiectiv specific │ Măsuri │ Indicatori de rezultat │ Termen │Responsa-│ Resurse │
│ │ │ │realizare│bil şi │ financiare │
│ │ │ │ │parteneri│ │
├─────────────────────────┼─────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼────────────────┤
│1 │2 │3 │4 │5 │6 │
├─────────────────────────┼─────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼────────────────┤
│OS.1 Asigurarea accesului│1.1. Îmbunătăţirea cadrului │Cadru legislativ revizuit. │2016-2020│ANPD*1) │Fonduri europene│
│persoanelor cu │legislativ şi a procedurilor de │Standarde minime şi instrucţiuni │ │MDRAP │Buget de stat │
│dizabilităţi, în condiţii│control cu privire la accesul la │privind accesul la mediul fizic. │ │MENCS │ │
│de egalitate cu ceilalţi,│mediul fizic. │Sistem de achiziţii publice incluziv│ │MS │ │
│la mediul fizic - clădiri│ │Proceduri şi instrumente de evaluare│ │ │ │
│civile şi spaţiul urban │ │şi monitorizare elaborate. │ │ │ │
│şi rural. ├─────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼────────────────┤
│ │1.2.Introducerea cunoştinţelor despre│Număr programe de formare în │2018-2020│ANPD │Fonduri europene│
│ │accesibilitate şi "design universal" │domeniul accesibilităţii. │ │MENCS │Buget de stat, │
│ │în sistemul de formare iniţială şi │Număr reprezentanţi ai APL formaţi. │ │MDRAP │Alte surse │
│ │continuă a funcţionarilor publici şi │Număr studenţi/profesionişti formaţi│ │APL │ │
│ │a profesioniştilor din domeniul │ │ │ │ │
│ │proiectării şi realizării mediului │ │ │ │ │
│ │fizic. │ │ │ │ │
│ ├─────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼────────────────┤
│ │1.3. Promovarea cercetării în │Număr teme de cercetare. │2017-2020│MDRAP │Fonduri europene│
│ │domeniul accesibilităţii mediul fizic│Plan-cadru de accesibilitate a │ │MT │Buget de stat │
│ │precum şi în domeniul proiectării şi │mediului fizic pentru oraş. │ │MENCS │ │
│ │realizării bunurilor, serviciilor, │Plan-cadru de accesibilitate a │ │ANPD │ │
│ │echipamentelor şi facilităţilor │mediului fizic pentru municipiu. │ │ │ │
│ │conexe concepute pe baza │ │ │ │ │
│ │"design-ului universal". │ │ │ │ │
│ ├─────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼────────────────┤
│ │1.4. Implicarea activă a persoanelor │Număr organizaţii ale persoanelor cu│2017-2020│ANPD │Fonduri europene│
│ │cu dizabilităţi, inclusiv a copiilor │dizabilităţi consultate. │ │MDRAP │Buget de stat │
│ │cu dizabilităţi, prin organizaţiile │ │ │ │ │
│ │care îi reprezintă, în dezvoltarea şi│ │ │ │ │
│ │implementarea politicilor, │ │ │ │ │
│ │legislaţiei şi programelor privind │ │ │ │ │
│ │asigurarea accesului la mediul fizic.│ │ │ │ │
│ ├─────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼────────────────┤
│ │1.5.Creşterea gradului de │Număr de campanii publice organizate│2017-2020│ANPD │Fonduri europene│
│ │conştientizare şi sensibilizare │Număr de entităţi publice şi private│ │MDRAP │Buget de stat │
│ │privind importanţa accesibilităţii │informate. │ │MT │ │
│ │pentru îmbunătăţirea calităţii vieţii│ │ │MENCS │ │
│ │tuturor membrilor societăţii. │ │ │ │ │
├─────────────────────────┼─────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼────────────────┤
│OS.2 Asigurarea │2.1. Îmbunătăţirea cadrului │Cadru legislativ revizuit. │2016-2020│ANPD │Fonduri europene│
│accesului persoanelor cu │legislativ şi a procedurilor de │Standarde minime şi instrucţiuni │ │MT │Buget de stat │
│dizabilităţi, în condiţii│control cu privire la accesul la │privind accesul la sistemul de │ │MENCS │ │
│de egalitate cu ceilalţi,│sistemul de transport public. │transport. │ │MS │ │
│la sistemul de transport │ │Sistem de achiziţii publice incluziv│ │ │ │
│public - mijloace de │ │Proceduri şi instrumente de evaluare│ │ │ │
│transport şi │ │şi monitorizare elaborate. │ │ │ │
│infrastructură tehnico- ├─────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼────────────────┤
│edilitară aferentă. │2.2. Introducerea cunoştinţelor │Număr programe de formare în │2018-2020│ANPD │Fonduri europene│
│ │despre accesibilitate şi "design │domeniul accesibilităţii aprobate. │ │ANC │Buget de stat, │
│ │universal" în sistemul de formare │Număr reprezentanţi ai autorităţilor│ │MENCS │Alte surse │
│ │iniţială şi continuă a │publice centrale şi locale formaţi. │ │MDRAP │ │
│ │reprezentanţilor APL precum şi a │Număr studenţi/profesionişti/ │ │APL │ │
│ │profesioniştilor şi a personalului │personal din domeniu,formaţi. │ │ │ │
│ │din domeniul transportului public. │ │ │ │ │
│ ├─────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼────────────────┤
│ │2.3. Promovarea cercetării în │Număr teme de cercetare. │2017-2020│MT │Fonduri europene│
│ │domeniul accesibilităţii sistemului │Plan-cadru de accesibilitate a │ │MDRAP │Buget de stat, │
│ │de transport precum şi în domeniul │transportului public pentru oraş. │ │MENCS │Alte surse │
│ │proiectării şi realizării bunurilor, │Plan-cadru de accesibilitate a │ │ANPD │ │
│ │serviciilor, echipamentelor şi │transportului public pentru │ │ │ │
│ │facilităţilor conexe concepute pe │municipiu. │ │ │ │
│ │baza "design-ului universal." │Număr teme cercetare aplicate în │ │ │ │
│ │ │domeniu. │ │ │ │
│ ├─────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼────────────────┤
│ │2.4. Implicarea activă a persoanelor │Număr organizaţii ale persoanelor cu│2017-2020│MT │Fonduri europene│
│ │cu dizabilităţi, inclusiv a copiilor │dizabilităţi consultate. │ │ANPD │Buget de stat │
│ │cu dizabilităţi, prin organizaţiile │ │ │ │ │
│ │care îi reprezintă, în dezvoltarea şi│ │ │ │ │
│ │implementarea politicilor, │ │ │ │ │
│ │legislaţiei şi programelor privind │ │ │ │ │
│ │asigurarea accesului la sistemul de │ │ │ │ │
│ │transport public. │ │ │ │ │
│ ├─────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼────────────────┤
│ │2.5. Creşterea gradului de │Număr de campanii organizate. │2016-2020│MT │Fonduri europene│
│ │conştientizare şi sensibilizare │Număr de entităţi publice şi private│ │MDRAP │Buget de stat │
│ │privind importanţa accesibilităţii │informate. │ │ANPD │ │
│ │pentru îmbunătăţirea calităţii vieţii│ │ │ │ │
│ │tuturor membrilor societăţii. │ │ │ │ │
├─────────────────────────┼─────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼────────────────┤
│OS.3 Asigurarea accesului│3.1. Îmbunătăţirea cadrului legal şi │Cadru legislativ revizuit. │2016-2020│ANPD │Fonduri europene│
│persoanelor cu │de reglementare privind asigurarea │Sistem de achiziţii publice incluziv│ │MCSI │Buget de stat │
│dizabilităţi, în condiţii│accesului la servicii de informare, │Standarde tehnice şi ghiduri │ │MMFPSPV │ │
│de egalitate cu ceilalţi,│comunicaţii şi de altă natură, │elaborate. │ │ │ │
│la informaţie şi mijloace│inclusiv servicii electronice şi de │ │ │ │ │
│de comunicare, inclusiv │urgenţă. │ │ │ │ │
│la tehnologii şi sisteme ├─────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼────────────────┤
│informatice şi de │3.2. Introducerea cunoştinţelor │Număr programe de formare în │2016-2020│ANPD │Fonduri europene│
│comunicaţii. │despre accesibilitate şi "design │domeniul accesibilităţii aprobate. │ │MCSI │Buget de stat │
│ │universal" în sistemul de formare │Număr reprezentanţi ai autorităţilor│ │APL │ │
│ │iniţială şi continuă a │publice centrale şi locale formaţi. │ │MENCS │ │
│ │reprezentanţilor APL precum şi a │Număr studenţi/profesionişti din │ │ │ │
│ │profesioniştilor şi a personalului │domeniul tehnologiilor şi sistemelor│ │ │ │
│ │din domeniul tehnologiei informaţiei │informatice şi de comunicaţii/ │ │ │ │
│ │şi comunicaţiilor. │personal APL formaţi. │ │ │ │
│ ├─────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼────────────────┤
│ │3.3. Dezvoltarea cercetării în │Număr teme de cercetare. │2017-2020│MCSI │Fonduri europene│
│ │domeniul tehnologiei informaţiei şi │Număr teme cercetare aplicate în │ │MENCS │Buget de stat │
│ │comunicaţiilor accesibile pentru a │domeniu. │ │ANPD │Alte surse │
│ │răspunde cerinţelor variate ale │Serviciul de urgenţă adaptat. │ │MDRAP │ │
│ │persoanelor cu dizabilităţi la │ │ │MS │ │
│ │costuri minime. │ │ │ │ │
│ ├─────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼────────────────┤
│ │3.4. Implicarea activă a persoanelor │Număr organizaţii ale persoanelor cu│2017-2020│MCSI │Fonduri europene│
│ │cu dizabilităţi, inclusiv a copiilor │dizabilităţi consultate. │ │ANPD │Buget de stat │
│ │cu dizabilităţi, prin organizaţiile │ │ │ │ │
│ │care îi reprezintă, în dezvoltarea şi│ │ │ │ │
│ │implementarea politicilor, │ │ │ │ │
│ │legislaţiei şi programelor în │ │ │ │ │
│ │domeniul tehnologiei informaţiei şi │ │ │ │ │
│ │comunicaţiilor. │ │ │ │ │
│ ├─────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼────────────────┤
│ │3.5.Creşterea gradului de │Număr de campanii organizate. │2016-2020│ANPD │Fonduri europene│
│ │conştientizare şi sensibilizare │Număr de entităţi publice şi private│ │MCSI │Buget de stat │
│ │privind importanţa accesibilităţii │informate. │ │MENCS │ │
│ │pentru îmbunătăţirea calităţii vieţii│ │ │ │ │
│ │tuturor membrilor societăţii. │ │ │ │ │
├─────────────────────────┼─────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼────────────────┤
│OS.4 Coordonarea şi │4.1. Elaborarea Planului naţional de │Plan Naţional de Accesibilitate │2016-2017│ANPD │Buget de stat │
│monitorizarea la nivel │Accesibilitate (PNAc) cu scopul de a │(PNAc). │ │MDRAP │ │
│naţional a procesului de │asigura accesul şi participarea │ │ │MT │ │
│promovare şi implementare│persoanelor cu dizabilităţi şi a │ │ │MENCS │ │
│a accesibilităţii în │copiilor cu dizabilităţi, în condiţii│ │ │MS │ │
│toate domeniile vieţii, │de egalitate cu ceilalţi, la toate │ │ │MCSI │ │
│în concordanţă cu │domeniile vieţii. │ │ │MAI │ │
│principiile "designului │ │ │ │APL │ │
│universal". ├─────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼────────────────┤
│ │4.2. Monitorizarea gradului de │Proceduri şi instrumente de │2018-2020│ANPD │Fonduri europene│
│ │îndeplinire a indicatorilor PNAc. │monitorizare a implementării PNAc. │ │MDRAP │Buget de stat │
│ │ │Rapoarte publice de evaluare │ │MT │ │
│ │ │cantitativă şi calitativă. │ │MENCS │ │
│ │ │ │ │MS │ │
│ │ │ │ │MCSI │ │
│ │ │ │ │MC │ │
│ │ │ │ │MTS │ │
│ │ │ │ │MAI │ │
│ │ │ │ │APL │ │
└─────────────────────────┴─────────────────────────────────────┴────────────────────────────────────┴─────────┴─────────┴────────────────┘

──────────
    *1) Prima instituţie menţionată în col. 5 este instituţie responsabilă de implementarea măsurii, iar următoarele instituţii contribuie ca parteneri la aceasta.
──────────

    II. Participare
    Obiectiv general
    Asigurarea participării depline a persoanelor cu dizabilităţi în toate domeniile vieţii.


┌─────────────────────────┬─────────────────────────────────────┬────────────────────────────────────┬─────────┬─────────┬────────────────┐
│ Obiectiv specific │ Măsuri │ Indicatori de rezultat │ Termen │Responsa-│ Resurse │
│ │ │ │realizare│bil şi │ financiare │
│ │ │ │ │parteneri│ │
├─────────────────────────┼─────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼────────────────┤
│1 │2 │3 │4 │5 │6 │
├─────────────────────────┼─────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼────────────────┤
│OS.1 Promovarea │1.1. Consultarea permanenta a │Număr protocoale încheiate între │2016-2020│ANPD │Buget de stat, │
│participării efective şi │organizaţiilor persoanelor cu │organismele guvernamentale şi │ │APL │Alte surse │
│depline a persoanelor cu │dizabilităţi şi implicarea │organizaţiile persoanelor cu │ │ │ │
│dizabilităţi la procesele│persoanelor cu dizabilităţi în toate │dizabilităţi. │ │ │ │
│de luare a deciziilor │procesele de luare a deciziilor. │Număr consultări ale organizaţiilor │ │ │ │
│publice. │ │persoanelor cu dizabilităţi. │ │ │ │
│ │ │Număr consultări a persoanelor cu │ │ │ │
│ │ │dizabilităţi. │ │ │ │
│ ├─────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼────────────────┤
│ │1.2. Realizarea de sesiuni de │Număr personal instruit/format. │2016-2020│ANPD │Fonduri europene│
│ │instruire şi alte tipuri de programe │ │ │MMFPSPV │ │
│ │de informare pentru dezvoltarea de │ │ │ANPIS │ │
│ │competenţe sociale şi civile ale │ │ │MDRAP │ │
│ │personalului care interacţionează sau│ │ │APL │ │
│ │este implicat în asistenţa şi │ │ │ │ │
│ │protecţia persoanelor cu │ │ │ │ │
│ │dizabilităţi, în sensul încurajării │ │ │ │ │
│ │participării persoanelor cu │ │ │ │ │
│ │dizabilităţi la viaţa socială. │ │ │ │ │
│ ├─────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼────────────────┤
│ │1.3. Realizarea de formări ale │Număr persoane formate. │2016-2020│ANPD │Fonduri europene│
│ │personalului din cadrul │ │ │ │ │
│ │organizaţiilor neguvernamentale şi a │ │ │ │ │
│ │persoanelor cu dizabilităţi, precum │ │ │ │ │
│ │şi a membrilor familiilor lor, cu │ │ │ │ │
│ │privire la încurajarea participării │ │ │ │ │
│ │persoanelor cu dizabilităţi la viaţă │ │ │ │ │
│ │socială. │ │ │ │ │
│ ├─────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼────────────────┤
│ │1.4. Realizarea de campanii publice │Număr campanii de conştientizare. │2016-2020│ANPD │Fonduri europene│
│ │de conştientizare prin care se │Număr materiale de promovare. │ │APL │ │
│ │încurajează percepţiile pozitive cu │ │ │ │ │
│ │privire la persoanele cu dizabilităţi│ │ │ │ │
│ │şi receptivitatea faţă de drepturile │ │ │ │ │
│ │acestora precum şi cu privire la │ │ │ │ │
│ │contribuţiile valoroase pe care │ │ │ │ │
│ │persoanele cu dizabilităţi le pot │ │ │ │ │
│ │aduce la bunăstarea generală. │ │ │ │ │
├─────────────────────────┼─────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼────────────────┤
│OS.2 Asigurarea de │2.1. Analiza cazuisticii legate de │Raport de analiză. │ 2016 │ANPD │Nu este cazul │
│sprijin pentru │procedura de punere sub interdicţie │ │ │ANPDCA │ │
│exercitarea de către │şi instituirea tutelei. │ │ │ANPIS │ │
│persoanele cu │ │ │ │APL │ │
│dizabilităţi a │ │ │ │MJ │ │
│capacităţii juridice. ├─────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼────────────────┤
│ │2.2. Elaborarea şi diseminarea │Procedura elaborată. │ 2016 │ANPD │Nu este cazul │
│ │procedurii de lucru privind │Număr entităţi informate. │ │ANPDCA │ │
│ │reprezentarea persoanelor cu │ │ │MJ │ │
│ │dizabilităţi. │ │ │APL │ │
│ ├─────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼────────────────┤
│ │2.3. Analiza anuală a situaţiei │Raport de analiză. │2016-2020│ANPD │Nu este cazul │
│ │persoanelor cu dizabilităţi puse sub │ │ │APL │ │
│ │interdicţie. │ │ │ │ │
│ ├─────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼────────────────┤
│ │2.4. Analiza privind tipurile de │Raport de analiză. │2016-2017│ANPD │Nu este cazul │
│ │servicii de sprijin necesare pentru │ │ │MJ │ │
│ │exercitarea capacităţii juridice. │ │ │APL │ │
│ ├─────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼────────────────┤
│ │2.5. Crearea de servicii de sprijin │Număr de servicii create. │ 2020 │MJ │Buget de stat, │
│ │pentru asigurarea exercitării │ │ │ANPD │Fonduri europene│
│ │capacităţii juridice. │ │ │APL │ │
├─────────────────────────┼─────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼────────────────┤
│OS.3 Asigurarea de │3.1. Analiza privind tipurile de │Raport de analiză. │2016-2020│ANPD │Nu este cazul │
│sprijin pentru accesul │servicii de sprijin necesare pentru │ │ │MJ │ │
│efectiv al persoanelor cu│acces efectiv la actul de justiţie. │ │ │ │ │
│dizabilităţi la actul de ├─────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼────────────────┤
│justiţie. │3.2. Diversificarea serviciilor de │Număr de servicii de sprijin create.│ 2020 │ANPD │Buget de stat, │
│ │sprijin pentru a asigura persoanelor │ │ │APL │Fonduri europene│
│ │cu dizabilităţi accesul efectiv la │ │ │MJ │ │
│ │actul de justiţie. │ │ │ │ │
├─────────────────────────┼─────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼────────────────┤
│OS.4 Asigurarea de │4.1. Elaborarea şi implementarea unor│Set de programe şi proceduri │2016-2020│AEP │Fonduri europene│
│sprijin pentru │programe şi proceduri unitare privind│aprobate. │ │ANPD │Buget de stat │
│exercitarea de către │exercitarea dreptului de vot de către│Protocol AEP-ANPD. │ │APL │ │
│persoanele cu │persoanele cu dizabilităţi; │Raport public de activitate. │ │ │ │
│dizabilităţi a ├─────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼────────────────┤
│dreptului la vot. │4.2. Realizarea de campanii de │Număr de campanii realizate. │2016-2020│AEP │Fonduri europene│
│ │informare privind exercitarea │Protocol AEP-ANPD. │ │ANPD │Buget de stat │
│ │dreptului de vot de către persoanele │Raport public de activitate. │ │APL │ │
│ │cu dizabilităţi; │ │ │ │ │
│ ├─────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼────────────────┤
│ │4.3. Stabilirea şi implementarea │Set de standarde aprobate. │2016-2020│AEP │Fonduri europene│
│ │standardelor de acces al persoanelor │Număr secţii de votare în care au │ │ANPD │Buget de stat │
│ │cu dizabilităţi la secţiile de votare│fost implementate standardele de │ │MDRAP │ │
│ │ │acces. │ │APL │ │
│ │ │Protocol AEP-ANPD. │ │ │ │
│ │ │Raport public de activitate. │ │ │ │
├─────────────────────────┼─────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼────────────────┤
│OS.5 Îmbunătăţirea │5.1. Furnizare de asistenţă tehnică │Număr ghiduri/standarde/ │2016-2020│ANPD │Nu este cazul │
│cadrului de furnizare a │în domeniul asigurării │instrucţiuni/an. │ │ │ │
│informaţiilor destinate │accesibilităţii informaţiilor prin: │ │ │ │ │
│publicului larg în │ghiduri, standarde, instrucţiuni şi │ │ │ │ │
│formate accesibile şi cu │alte forme. │ │ │ │ │
│tehnologii adecvate ├─────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼────────────────┤
│diverselor tipuri de │5.2. Realizarea de activităţi de │Număr activităţi de promovare/an. │2016-2020│ANPD │Fonduri europene│
│handicap. │promovare a resurselor existente │ │ │ │ │
│ │pentru utilizarea limbajului │ │ │ │ │
│ │mimico-gestual, a limbajului specific│ │ │ │ │
│ │surdocecităţii, scrierii Braille, │ │ │ │ │
│ │comunicării augmentative şi a │ │ │ │ │
│ │tehnologiilor şi dispozitivelor de │ │ │ │ │
│ │acces. │ │ │ │ │
│ ├─────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼────────────────┤
│ │5.3. Realizarea de formare a │Număr personal format/an. │2016-2020│ANPD │Fonduri europene│
│ │personalului implicat în activităţile│ │ │ │ │
│ │de informare. │ │ │ │ │
│ ├─────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼────────────────┤
│ │5.4. încurajarea instituţiilor │Modele de bună practică. │2016-2020│ANPD │Fonduri europene│
│ │publice, a mediului economic şi a │ │ │ │Alte surse │
│ │societăţii civile pentru adoptarea de│ │ │ │ │
│ │modalităţi de furnizare a │ │ │ │ │
│ │informaţiilor de interes general în │ │ │ │ │
│ │formate accesibile. │ │ │ │ │
│ ├─────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼────────────────┤
│ │5.5. îmbunătăţirea mecanismelor de │Raport de analiză. │2016-2020│ANPD │Buget de stat │
│ │primire şi soluţionare a petiţiilor. │Număr personal informat/format │ │APL │ │
│ │ │Număr ghiduri elaborate. │ │AEP │ │
│ │ │Raport anual de monitorizare privind│ │CNCD │ │
│ │ │evidenţierea activităţii de primire │ │ │ │
│ │ │şi soluţionare a petiţiilor │ │ │ │
│ │ │persoanelor cu dizabilităţi în │ │ │ │
│ │ │raportarea anuală a instituţiilor │ │ │ │
│ │ │publice. │ │ │ │
│ ├─────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼────────────────┤
│ │5.6. Creşterea acţiunilor de control │Număr campanii de control/an. │2016-2020│ANPD │Buget de stat │
│ │privind asigurarea furnizării │Număr entităţi controlate. │ │ANPIS │ │
│ │informaţiilor destinate publicului │ │ │ │ │
│ │larg în formate accesibile. │ │ │ │ │
├─────────────────────────┼─────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼────────────────┤
│OS.6 Asigurarea de │6.1. Dezvoltarea serviciilor de │Număr servicii de sprijin dezvoltate│2016-2020│ANPD │Buget de stat, │
│sprijin şi asistenţă │sprijin pentru exercitarea deplină şi│ │ │ANPDCA │Fonduri europene│
│adecvată pentru │efectivă de către persoanele cu │ │ │APL │ │
│exercitarea deplină şi │dizabilităţi a dreptului la alegere, │ │ │ │ │
│efectivă de către │libertate individuală, control al │ │ │ │ │
│persoanele cu │vieţii personale şi pentru │ │ │ │ │
│dizabilităţi a dreptului │îndeplinirea responsabilităţilor ce │ │ │ │ │
│la alegere, libertate │le revin în creşterea copiilor lor. │ │ │ │ │
│individuală, control al │ │ │ │ │ │
│vieţii personale şi │ │ │ │ │ │
│pentru îndeplinirea │ │ │ │ │ │
│responsabilităţilor ce le│ │ │ │ │ │
│revin în creşterea │ │ │ │ │ │
│copiilor. │ │ │ │ │ │
├─────────────────────────┼─────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼────────────────┤
│OS.7 Asigurarea de │7.1. Realizarea analizelor de impact │Raport de analiză. │2018-2020│ANPD │Buget de stat │
│servicii de sprijin │privind implementarea directivelor şi│Cadru legislativ armonizat. │ │MMFPSPV │ │
│diversificate, │tratatelor europene, în ceea ce │ │ │ │ │
│accesibile, pentru │priveşte deplina integrare şi │ │ │ │ │
│facilitarea incluziunii │participare a persoanelor cu │ │ │ │ │
│sociale a persoanelor cu │dizabilităţi la viaţa socială şi │ │ │ │ │
│dizabilităţi, furnizate │îmbunătăţirea cadrului legislativ, │ │ │ │ │
│în comunitate, atât în │după caz. │ │ │ │ │
│mediul urban cât şi în ├─────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼────────────────┤
│mediul rural. │7.2. Identificarea nevoilor specifice│Raport de analiză privind nevoile │2016-2017│ANPD │Buget de stat │
│ │ale persoanelor cu dizabilităţi. │identificate. │ │APL │ │
│ │ │ │ │ANPIS │ │
│ │ │ │ │MMFPSPV │ │
│ │ │ │ │ANPDCA │ │
│ ├─────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼────────────────┤
│ │7.3. Dezvoltarea, inclusiv │Număr de servicii de sprijin │2016-2020│ANPD, │Buget de stat │
│ │diversificarea serviciilor de sprijin│dezvoltate. │ │APL │ │
│ │pentru facilitarea incluziunii │Număr de servicii de sprijin │ │ANPIS │ │
│ │sociale. │diversificate. │ │MMFPSPV │ │
│ │ │ │ │ANPDCA │ │
│ ├─────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼────────────────┤
│ │7.4. Dezvoltarea capacităţii │Număr de specialişti angajaţi în │2016-2020│ANPD │Buget de stat, │
│ │instituţionale la nivel central şi │serviciile publice destinate │ │APL │Fonduri europene│
│ │local pentru a răspunde nevoilor │persoanelor cu dizabilităţi. │ │ANPIS │Alte surse │
│ │specifice ale persoanelor cu │Număr personal format. │ │MMFPSPV │ │
│ │dizabilităţi. │Standarde revizuite. │ │MDRAP │ │
│ │ │ │ │ANC │ │
│ │ │ │ │MS │ │
│ ├─────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼────────────────┤
│ │7.5. Asigurarea numărului de angajaţi│Număr de specialişti angajaţi în │2016-2020│ANPD │Buget de stat, │
│ │necesar în serviciile destinate │serviciile publice destinate │ │APL │Alte surse │
│ │persoanelor cu dizabilităţi din │persoanelor cu dizabilităţi. │ │MMFPSPV │ │
│ │comunitate. │ │ │ANPIS │ │
│ ├─────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼────────────────┤
│ │7.6. Realizarea de formare iniţială │Număr de personal format. │2016-2020│ANPD │Buget de stat, │
│ │şi continuă a personalului din │ │ │APL │Fonduri europene│
│ │serviciile dezvoltate în comunitate. │ │ │MMFPSPV │Alte surse │
│ │ │ │ │ANPIS │ │
│ ├─────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼────────────────┤
│ │7.7. Dezvoltarea serviciilor de │Persoane cu dizabilităţi care │2016-2020│ANPD │Fonduri europene│
│ │sprijin pentru a asigura abilitarea │beneficiază de servicii de sprijin. │ │APL │POR │
│ │şi reabilitarea, precum şi integrarea│Număr forme de sprijin pentru a │ │ │Buget de stat, │
│ │în comunitate şi în toate aspectele │asigura abilitarea şi reabilitarea │ │ │Alte surse │
│ │societăţii, disponibile în │reglementate. │ │ │ │
│ │comunitatea în care trăiesc. │Număr de servicii de sprijin create.│ │ │ │
│ │ │Număr persoane cu dizabilităţi care │ │ │ │
│ │ │beneficiază de servicii de sprijin │ │ │ │
│ │ │şi de informare în privinţa │ │ │ │
│ │ │utilizării echipamentelor şi │ │ │ │
│ │ │tehnologiilor care vizează │ │ │ │
│ │ │abilitarea şi reabilitarea. │ │ │ │
│ ├─────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼────────────────┤
│ │7.8. Prevenirea instituţionalizării │Număr de Strategii de dezvoltare │2016-2020│ANPD │Fonduri europene│
│ │şi susţinerea dezinstituţionalizării │locală în care sunt incluse măsuri │ │MADR │POR │
│ │prin înfiinţarea şi/sau │dedicate investiţiilor în │ │MMFPSPV │Buget de stat, │
│ │diversificarea tipurilor de servicii │infrastructura socială, cu │ │MDRAP │Alte surse │
│ │sociale acordate care să răspundă │prioritate în zonele sărace/ │ │ANC │ │
│ │nevoilor specifice ale persoanelor cu│marginalizate (ex. localităţi cu │ │APL │ │
│ │dizabilităţi. │număr redus de servicii alternative:│ │ │ │
│ │ │centre de zi, respira, servicii de │ │ │ │
│ │ │suport, etc); │ │ │ │
│ │ │Număr de Strategii de dezvoltare │ │ │ │
│ │ │locală în care sunt incluse servicii│ │ │ │
│ │ │destinate persoanelor cu │ │ │ │
│ │ │dizabilităţi, cu prioritate în │ │ │ │
│ │ │zonele sărace/marginalizate (ex. │ │ │ │
│ │ │localităţi cu număr redus de │ │ │ │
│ │ │servicii alternative: centre de │ │ │ │
│ │ │zi, respira, servicii de suport, │ │ │ │
│ │ │etc); │ │ │ │
│ │ │Număr de servicii de sprijin în │ │ │ │
│ │ │comunitate dezvoltate. Proceduri de │ │ │ │
│ │ │lucru operaţionale. │ │ │ │
│ │ │Standarde de calitate/ocupaţionale │ │ │ │
│ │ │noi/revizuite. │ │ │ │
│ │ │Număr servicii primare şi de │ │ │ │
│ │ │sprijin în mediul rural. │ │ │ │
│ │ │Număr centre respira. │ │ │ │
│ │ │Număr centre de criză. │ │ │ │
│ │ │Standardul de management de caz │ │ │ │
│ │ │elaborat. │ │ │ │
│ ├─────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼────────────────┤
│ │7.9. Conştientizarea şi │Număr de campanii de conştientizare │2016-2020│ANPD, │Buget de stat, │
│ │sensibilizarea opiniei publice pentru│şi sensibilizare a opiniei publice. │ │APL │Fonduri europene│
│ │combaterea stereotipurilor negative │Număr materiale publicitare (pliante│ │ANPIS │Alte surse │
│ │şi încurajarea participării depline a│fluturaşi, manuale etc.) │ │MMFPSPV │ │
│ │persoanelor cu dizabilităţi la viaţa │ │ │ │ │
│ │în comunitate. │ │ │ │ │
├─────────────────────────┼─────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼────────────────┤
│OS.8 │8.1. Elaborarea Planului Naţional de │Planul Naţional de │ 2017 │ANPD │Fonduri europene│
│Dezinstituţionalizarea şi│Dezinstituţionalizare a Persoanelor │Dezinstituţionalizare a Persoanelor │ │APL │Buget de stat │
│prevenirea │Adulte cu Dizabilităţi (PNDPD) prin │Adulte cu Dizabilităţi (PNDPD) │ │ │ │
│instituţionalizării │analiza şi evaluarea nevoilor şi │diseminat │ │ │ │
│persoanelor cu │resurselor existente şi prin │Planul Judeţean de │ │ │ │
│dizabilităţi, concomitent│consultarea cu toţi factorii │Dezinstituţionalizare a Persoanelor │ │ │ │
│cu dezvoltarea │implicaţi. │cu Dizabilităţi avizat de ANPD şi │ │ │ │
│serviciilor alternative │ │aprobat prin HCJ. │ │ │ │
│de sprijin pentru viaţă ├─────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼────────────────┤
│independentă şi │8.2. Dezinstituţionalizarea │Număr de proiecte aprobate. │2016-2020│ANPD │Fonduri europene│
│integrare în comunitate. │persoanelor cu dizabilităţi din │Număr persoane formate. │ │MDRAP │POR │
│ │centrele rezidenţiale de tip vechi, │Număr de servicii dezvoltate în │ │MFE │Buget de stat, │
│ │în etape, concomitent cu dezvoltarea │comunitate. │ │APL │Alte surse │
│ │de servicii în comunitate. │ │ │ANC │ │
├─────────────────────────┼─────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼────────────────┤
│OS.9 Asigurarea accesului│9.1. Asigurarea condiţiilor de acces │Seturi de materiale de informare │2016-2020│MENCS │Buget de stat, │
│şi participării │a persoanelor cu dizabilităţi la │adaptate. │ │MMFPSPV │Fonduri europene│
│persoanelor cu │activităţi de educaţie nonformală, │Bune practici diseminate. │ │MS │ │
│dizabilităţi la programe │culturale, sportive, de timp liber şi│Număr evenimente media pe tema │ │MTS │ │
│şi contexte de educaţie │recreative. │dizabilităţii realizate. │ │ANPD │ │
│nonformală, activităţi │ │Număr programe adaptate nevoilor │ │APL │ │
│culturale, sportive, timp│ │persoanelor cu dizabilităţi. │ │ANUP │ │
│liber şi recreative, ├─────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼────────────────┤
│adecvate intereselor şi │9.2. Organizarea la nivel local, │Număr activităţi realizate. │2016-2020│MENCS │Buget de stat, │
│cerinţelor specifice. │judeţean şi naţional, de activităţi │ │ │MS │Fonduri europene│
│ │de educaţie nonformală, culturale, │ │ │MTS │ │
│ │sportive, de timp liber şi recreative│ │ │ANPD │ │
│ │care implică participarea persoanelor│ │ │ISJ │ │
│ │cu dizabilităţi alături de ceilalţi, │ │ │APL │ │
│ │în condiţii de egalitate precum │ │ │ │ │
│ │conferinţe, festivaluri, proiecte, │ │ │ │ │
│ │concursuri. │ │ │ │ │
│ ├─────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼────────────────┤
│ │9.3. Promovarea voluntariatului în │Număr de activităţi de voluntariat │2016-2020│ISJ │Fonduri europene│
│ │vederea participării persoanelor cu │dezvoltate. │ │APL │ │
│ │dizabilităţi la activităţi │ │ │ │ │
│ │educaţionale, culturale, sportive. │ │ │ │ │
├─────────────────────────┼─────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼────────────────┤
│OS.10 Asigurarea │10.1. Integrarea conceptului de │Set de definiţii şi reglementări ale│2017-2019│ANPD │Buget de stat, │
│mobilităţii personale │mobilitate personală în toate │conceptului, serviciilor şi │ │ANPIS │Fonduri europene│
│astfel încât persoanele │politicile, programele, serviciile │ocupaţiilor. │ │MS │Buget asigurări │
│cu dizabilităţi să aibă │naţionale şi cele din comunitate │Standarde tehnice şi ghiduri privind│ │APL │sociale de stat │
│posibilitatea să trăiască│destinate persoanelor cu dizabilităţi│modul de obţinere şi de compensare │ │INEMRCM │ │
│independent şi să │ │echipamentelor, tehnologiilor │ │ │ │
│participe pe deplin la │ │asistive şi de acces elaborate. │ │ │ │
│toate aspectele vieţii. │ │Set de reglementari şi ghiduri │ │ │ │
│ │ │pentru implicarea activa a │ │ │ │
│ │ │persoanelor cu dizabilităţi în │ │ │ │
│ │ │luarea deciziilor care le privesc în│ │ │ │
│ │ │mod direct. │ │ │ │
│ ├─────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼────────────────┤
│ │10.2. Facilitarea accesului │Set de reglementări pentru │2016-2020│MMFPSPV │Buget de stat │
│ │persoanelor cu dizabilităţi la │distribuţia mijloacelor, │ │ANPD │ │
│ │mijloace, dispozitive de mobilitate, │dispozitivelor de sprijin şi de │ │MS │ │
│ │tehnologii de asistare şi forme │asistare. │ │MENCS │ │
│ │active de asistenţă şi de │Set de reglementari şi proceduri │ │MCSI │ │
│ │intermediere de calitate la costuri │pentru furnizarea de formare pentru │ │APL │ │
│ │accesibile. │dezvoltarea abilităţilor de │ │ │ │
│ │ │mobilitate a persoanelor cu │ │ │ │
│ │ │dizabilităţi şi a personalului. │ │ │ │
│ ├─────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼────────────────┤
│ │10.3. Stimularea cercetării şi │Structură de cercetare în domeniu. │2018-2020│MMFPSPV │Fonduri europene│
│ │dezvoltării în industria │Sistem de colectare de informaţii │ │ANPD │Buget de stat, │
│ │echipamentelor, tehnologiilor │relevante pentru identificarea şi │ │ANPIS │Buget asigurări │
│ │asistive şi de acces. │eliminarea barierelor de mobilitate │ │MS │sociale de stat │
│ │ │personală. │ │MENCS │ │
│ │ │Proiecte de cercetare aplicate în │ │MCSI │ │
│ │ │industria echipamentelor, │ │APL │ │
│ │ │tehnologiilor asistive şi de acces. │ │INEMRCM │ │
└─────────────────────────┴─────────────────────────────────────┴────────────────────────────────────┴─────────┴─────────┴────────────────┘


    III. Egalitate
    Obiectiv general
    Eliminarea discriminării şi asigurarea egalităţii pentru persoanele cu dizabilităţi.


┌─────────────────────────┬─────────────────────────────────────┬────────────────────────────────────┬─────────┬─────────┬────────────────┐
│ Obiectiv specific │ Măsuri │ Indicatori de rezultat │ Termen │Responsa-│ Resurse │
│ │ │ │realizare│bil şi │ financiare │
│ │ │ │ │parteneri│ │
├─────────────────────────┼─────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼────────────────┤
│1 │2 │3 │4 │5 │6 │
├─────────────────────────┼─────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼────────────────┤
│OS.1 Eliminarea │1.1. Analiza şi modificarea sau │Raport de analiză. │2016-2020│CNCD │Nu este cazul │
│discriminării pe criterii│completarea, după caz, a cadrului │Modificări elaborate şi aprobate. │ │MMFPSPV │ │
│de dizabilitate. │legislativ şi a practicilor existente│ │ │ANPD │ │
│ │care constituie discriminare │ │ │APL │ │
│ │împotriva persoanelor cu │ │ │ │ │
│ │dizabilităţi. │ │ │ │ │
│ ├─────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼────────────────┤
│ │1.2. Realizarea analizelor de impact │Raport de analiză. │ 2016 │ANPD │Nu este cazul │
│ │privind implementarea directivelor │ │ │CNCD │ │
│ │europene cu relevanţă pentru │ │ │MMFPSPV │ │
│ │discriminarea în muncă a persoanelor │ │ │ │ │
│ │cu dizabilităţi. │ │ │ │ │
│ ├─────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼────────────────┤
│ │1.3. Realizarea de campanii de │Număr de campanii de sensibilizare a│2016-2020│ANPD │Fonduri europene│
│ │sensibilizare a societăţii privind │societăţii. │ │CNCD │ │
│ │necesitatea prevenirii şi combaterii │ │ │MMFPSPV │ │
│ │discriminării pe criteriul │ │ │APL │ │
│ │dizabilităţii. │ │ │ │ │
│ ├─────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼────────────────┤
│ │1.4. Formarea personalului cu privire│Număr personal format. │2016-2020│CNCD │Fonduri europene│
│ │la discriminarea pe criteriul │ │ │ANPD │ │
│ │dizabilităţii. │ │ │APL │ │
├─────────────────────────┼─────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼────────────────┤
│OS.2 Asigurarea │2.1. Identificarea barierelor cu care│Raport de analiză. │ 2016 │ANPD │Nu este cazul │
│exercitării drepturilor │se confruntă persoanele cu │ │ │MMFPSPV │ │
│civile şi politice de │dizabilităţi, în mod deosebit copiii,│ │ │ANPDCA │ │
│către toate persoanele cu│fetele, femeile şi persoanele │ │ │ │ │
│dizabilităţi, inclusiv de│vârstnice, în exercitarea drepturilor│ │ │ │ │
│cele care au nevoie de │civile şi politice. │ │ │ │ │
│mai mult sprijin. ├─────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼────────────────┤
│ │2.2. Analiza şi modificarea sau │Raport de analiză. │2016-2020│MJ │Nu este cazul │
│ │completarea, după caz, a cadrului │Modificări elaborate şi aprobate. │ │ANPD │ │
│ │legislativ pentru a asigura atât │ │ │ │ │
│ │revizuirea periodică a măsurilor de │ │ │ │ │
│ │punere sub interdicţie judecătorească│ │ │ │ │
│ │cât şi accesul persoanelor cu │ │ │ │ │
│ │dizabilităţi la proceduri de control │ │ │ │ │
│ │jurisdicţional pentru a contesta │ │ │ │ │
│ │tutela sau modul în care aceasta │ │ │ │ │
│ │este administrată. │ │ │ │ │
│ ├─────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼────────────────┤
│ │2.3. Analiza şi modificarea sau │Raport de analiză. │2016-2020│MJ │Nu este cazul │
│ │completarea după caz, a cadrului │Modificări elaborate şi aprobate. │ │ANPD │ │
│ │legislativ, pentru recunoaşterea şi │ │ │ │ │
│ │exercitarea de către persoanele cu │ │ │ │ │
│ │dizabilităţi a capacităţii juridice, │ │ │ │ │
│ │asigurând totodată protecţia adecvată│ │ │ │ │
│ │şi eficientă pentru prevenirea │ │ │ │ │
│ │abuzurilor, respectând drepturile, │ │ │ │ │
│ │voinţa şi preferinţele persoanei. │ │ │ │ │
│ ├─────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼────────────────┤
│ │2.4. Analiza şi modificarea sau │Raport de analiză. │2016-2020│MJ │Buget de stat │
│ │completarea după caz, a cadrului │Modificări elaborate şi aprobate. │ │ANPD │ │
│ │legislativ referitor la asigurarea │ │ │ │ │
│ │dreptului persoanelor cu dizabilităţi│ │ │ │ │
│ │de a deţine sau moşteni proprietăţi, │ │ │ │ │
│ │de a-şi gestiona propriile venituri │ │ │ │ │
│ │şi a avea acces la împrumuturi │ │ │ │ │
│ │bancare, ipoteci şi alte forme de │ │ │ │ │
│ │credit. │ │ │ │ │
│ ├─────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼────────────────┤
│ │2.5. Analiza şi modificarea sau │Raport de analiză. │2016-2020│CSM │Buget de stat │
│ │completarea, după caz, a cadrului │Modificări elaborate şi aprobate. │ │MJ │ │
│ │legislativ referitor la asigurarea │ │ │ANPD │ │
│ │accesului efectiv la actul de │ │ │ │ │
│ │justiţie, al persoanelor cu │ │ │ │ │
│ │dizabilităţi, ca participanţi direcţi│ │ │ │ │
│ │şi indirecţi, inclusiv ca martori. │ │ │ │ │
│ ├─────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼────────────────┤
│ │2.6. Analiza şi modificarea sau │Raport de analiză. │2016-2020│CSM │Buget de stat │
│ │completarea, după caz a cadrului │Modificări elaborate şi aprobate. │ │MJ │ │
│ │legislativ referitor la exercitarea │ │ │ANPD │ │
│ │de către persoanele cu dizabilităţi, │ │ │ │ │
│ │a dreptului de a vota prin vot secret│ │ │ │ │
│ ├─────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼────────────────┤
│ │2.7. Analiza şi modificarea sau │Raport de analiză. │2016-2020│MJ │Buget de stat │
│ │completarea, după caz, a cadrului │Modificări elaborate şi aprobate. │ │ANPD │ │
│ │legislativ referitor la asigurarea │ │ │ANSPDCP │ │
│ │dreptului la viaţă privată. │ │ │ │ │
│ ├─────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼────────────────┤
│ │2.8. Analiza şi modificarea sau │Raport de analiză. │2016-2020│ANPD │Buget de stat │
│ │completarea, după caz, a cadrului │Modificări elaborate şi aprobate. │ │MMFPSPV │ │
│ │legislativ referitor la protejarea │ │ │ANSPDCP │ │
│ │confidenţialităţii informaţiilor │ │ │MAI │ │
│ │referitoare la datele personale, │ │ │MJ │ │
│ │medicale, educaţionale şi de │ │ │MS │ │
│ │reabilitare ale persoanelor cu │ │ │MENCS │ │
│ │dizabilităţi, inclusiv în domeniul │ │ │ │ │
│ │securităţii în muncă. │ │ │ │ │
│ ├─────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼────────────────┤
│ │2.9. Realizarea de campanii publice │Număr de campanii de conştientizare │2016-2020│ANPD │Fonduri europene│
│ │de conştientizare prin care se │realizate. │ │ │ │
│ │încurajează receptivitatea faţă de │ │ │ │ │
│ │drepturile persoanelor cu │ │ │ │ │
│ │dizabilităţi precum şi cu privire la │ │ │ │ │
│ │contribuţiile valoroase pe care │ │ │ │ │
│ │persoanele cu dizabilităţi le pot │ │ │ │ │
│ │aduce la bunăstarea generală. │ │ │ │ │
│ ├─────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼────────────────┤
│ │2.10. Realizarea de sesiuni de │Număr personal instruit/format. │2016-2020│ANPD │Fonduri europene│
│ │instruire şi alte tipuri de programe │ │ │MMFPSPV │ │
│ │de informare pentru dezvoltarea de │ │ │MDRAP │ │
│ │competenţe sociale şi civile ale │ │ │CJ/DGASPC│ │
│ │personalului care interacţionează sau│ │ │APL │ │
│ │este implicat în asistenţa şi │ │ │ │ │
│ │protecţia persoanelor cu dizabilităţi│ │ │ │ │
│ │cu privire la drepturile şi │ │ │ │ │
│ │libertăţile fundamentale ale omului │ │ │ │ │
│ │pentru persoanele cu dizabilităţi. │ │ │ │ │
│ ├─────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼────────────────┤
│ │2.11. Desfăşurarea de instruiri şi/ │Număr personal instruit. │ │ANPD │Fonduri europene│
│ │sau alte forme de pregătire │ │ │MJ │ │
│ │profesională şi de transfer de │ │ │MI │ │
│ │informaţii cu privire la prevederile │ │ │ │ │
│ │Convenţiei, preponderent pentru │ │ │ │ │
│ │practicienii din cadrul sistemului │ │ │ │ │
│ │judiciar şi al celui penitenciar: │ │ │ │ │
│ │judecători, procurori, avocaţi, │ │ │ │ │
│ │poliţişti şi lucrători din │ │ │ │ │
│ │penitenciare. │ │ │ │ │
│ ├─────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼────────────────┤
│ │2.12. Formarea personalului din │Număr personal format/an. │2016-2020│ANPD │Fonduri europene│
│ │cadrul organizaţiilor │Număr familii formate. │ │ │ │
│ │neguvernamentale şi a persoanelor cu │ │ │ │ │
│ │dizabilităţi, precum şi a membrilor │ │ │ │ │
│ │familiilor lor, cu privire la │ │ │ │ │
│ │drepturile şi libertăţile │ │ │ │ │
│ │fundamentale ale omului pentru │ │ │ │ │
│ │persoanele cu dizabilităţi. │ │ │ │ │
├─────────────────────────┼─────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼────────────────┤
│OS.3 Protejarea │3.1. Analiza şi modificarea sau │Raport de analiză. │ 2017 │ANPD │Fonduri europene│
│persoanelor cu │completarea, după caz, a cadrului │Proceduri modificate. │ │ANPDCA │Buget de stat │
│dizabilităţi împotriva │legislativ, a procedurilor şi │ │ │ANES │ │
│actelor de violenţă, │practicilor din punct de vedere al │ │ │ANPIS │ │
│exploatare, neglijare, │identificării formelor de violenţă, │ │ │MAI │ │
│abuz, împotriva relelor │exploatare, neglijare şi abuz, precum│ │ │MJ │ │
│tratamente, torturii, │şi împotriva relelor tratamente, │ │ │CSM │ │
│tratamentelor sau │torturii şi a tratamentelor sau │ │ │MP │ │
│pedepselor crude, inumane│pedepselor crude, inumane şi │ │ │DIICOT │ │
│şi degradante, precum şi │degradante şi a traficului de │ │ │MS │ │
│a traficului de persoane.│persoane referitoare la persoanele cu│ │ │MENCS │ │
│ │dizabilităţi. │ │ │APL │ │
│ ├─────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼────────────────┤
│ │3.2. Asigurarea de sprijin pentru │Număr de servicii de sprijin │2016-2020│MJ │Fonduri europene│
│ │reabilitarea şi reintegrarea socială │dezvoltate. │ │ │Buget de stat │
│ │a persoanelor cu dizabilităţi, │ │ │ │ │
│ │victime ale exploatării, violenţei, │ │ │ │ │
│ │sau abuzului, torturii, │ │ │ │ │
│ │tratamentelor sau pedepselor crude, │ │ │ │ │
│ │inumane sau degradante şi traficului │ │ │ │ │
│ │de persoane. │ │ │ │ │
│ ├─────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼────────────────┤
│ │3.3. Realizarea de campanii de │Număr de campanii realizate. │2016-2020│ANPD │Fonduri europene│
│ │informare şi sensibilizare împotriva │ │ │ANES │Buget de stat │
│ │actelor de violenţă, exploatare, │ │ │MAI │ │
│ │neglijare şi abuz, precum şi │ │ │MJ │ │
│ │împotriva relelor tratamente, │ │ │MS │ │
│ │torturii şi a tratamentelor sau │ │ │APL │ │
│ │pedepselor crude, inumane şi │ │ │ │ │
│ │degradante şi a traficului de │ │ │ │ │
│ │persoane. │ │ │ │ │
│ ├─────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼────────────────┤
│ │3.4. Formarea personalului implicat │Număr personal format. │2016-2020│ANPD │Fonduri europene│
│ │în lucrul cu persoanele cu │ │ │MAI │Buget de stat │
│ │dizabilităţi în scopul protejării │ │ │ANP │ │
│ │acestora împotriva actelor de │ │ │INM │ │
│ │violenţă, exploatare, neglijare şi │ │ │MJ │ │
│ │abuz, precum şi împotriva relelor │ │ │MS │ │
│ │tratamente, torturii şi a │ │ │APL │ │
│ │tratamentelor sau pedepselor crude, │ │ │ │ │
│ │inumane şi degradante şi a │ │ │ │ │
│ │traficului de persoane. │ │ │ │ │
│ ├─────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼────────────────┤
│ │3.5. Monitorizarea actelor de │Raport de monitorizare anual. │2016-2020│ANPD │Buget de stat │
│ │violenţă, exploatare, neglijare şi │ │ │ANPDCA │ │
│ │abuz, precum şi a relelor tratamente,│ │ │MAI │ │
│ │torturii sau pedepselor crude, │ │ │MJ │ │
│ │inumane şi degradante, a traficului │ │ │MS │ │
│ │de persoane, împotriva persoanelor cu│ │ │MENCS │ │
│ │dizabilităţi. │ │ │ANP │ │
│ │ │ │ │Avocatul │ │
│ │ │ │ │Poporului│ │
│ │ │ │ │APL │ │
├─────────────────────────┼─────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼────────────────┤
│OS.4 Asigurarea │4.1. Dezvoltarea serviciilor, a │Proceduri eficiente. │2016-2020│MAI │Buget de stat, │
│protecţiei şi securităţii│canalelor de comunicare şi a │Număr de servicii de sprijin. │ │APL │Fonduri europene│
│persoanelor cu │măsurilor logistice pentru protecţia │Număr de personal format. │ │MS │ │
│dizabilităţi în situaţii │şi securitatea persoanelor cu │Număr de localităţi în care a fost │ │MJ │ │
│de risc, urgenţe │dizabilităţi în situaţii de risc, │diseminată informaţia. │ │MAN │ │
│umanitare şi dezastre │urgenţe umanitare şi dezastre │Procentul de acoperire la nivel │ │ANPIS │ │
│naturale. │naturale. │naţional. │ │ │ │
├─────────────────────────┼─────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼────────────────┤
│OS.5 Monitorizarea │5.1. Elaborarea procedurilor şi │Proceduri şi instrumente de │2016-2020│ANPD │Buget de stat │
│respectării drepturilor │instrumentelor de monitorizare de │monitorizare. │ │ANPDCA │ │
│omului şi a libertăţilor │către fiecare instituţie responsabilă│Rapoarte publice. │ │CNCD │ │
│fundamentale pentru │ │Număr de consultări realizate. │ │ANPIS │ │
│persoanele cu │ │ │ │APL │ │
│dizabilităţi. │ │ │ │MJ │ │
│ │ │ │ │Avocatul │ │
│ │ │ │ │Poporului│ │
│ │ │ │ │IRDO │ │
│ ├─────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼────────────────┤
│ │5.2. Elaborarea de rapoarte privind │Rapoarte publice anuale. │2016-2020│CNCD │Buget de stat │
│ │respectarea drepturilor omului şi a │ │ │Avocatul │ │
│ │libertăţilor fundamentale pentru │ │ │Poporului│ │
│ │persoanele cu dizabilităţi │ │ │IRDO │ │
└─────────────────────────┴─────────────────────────────────────┴────────────────────────────────────┴─────────┴─────────┴────────────────┘


    IV. Ocuparea forţei de muncă
    Obiectiv general
    Asigurarea accesului persoanelor cu dizabilităţi la un mediu de lucru deschis, incluziv şi accesibil, atât în sectorul public cât şi în cel privat, concomitent cu asigurarea accesului lor efectiv la servicii de sprijin pentru creşterea ocupării pe piaţa muncii.


┌─────────────────────────┬─────────────────────────────────────┬────────────────────────────────────┬─────────┬─────────┬────────────────┐
│ Obiectiv specific │ Măsuri │ Indicatori de rezultat │ Termen │Responsa-│ Resurse │
│ │ │ │realizare│bil şi │ financiare │
│ │ │ │ │parteneri│ │
├─────────────────────────┼─────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼────────────────┤
│1 │2 │3 │4 │5 │6 │
├─────────────────────────┼─────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼────────────────┤
│OS.1 Asigurarea accesului│1.1. Îmbunătăţirea cadrului │Raport de analiză. │2016-2020│ANPD │Buget de stat │
│persoanelor cu │procedural administrativ, pe baza │Cadru procedural administrativ │ │CNCD │ │
│dizabilităţi la un mediu │analizei acestuia, din punct de │revizuit. │ │MMFPSPV │ │
│de lucru deschis, │vedere al identificării şi eliminării│ │ │ANOFM │ │
│incluziv şi accesibil. │barierelor din domeniul ocupării în │ │ │ANPIS │ │
│ │muncă a persoanelor cu dizabilităţi, │ │ │MS │ │
│ │inclusiv privind condiţiile de │ │ │APL │ │
│ │recrutare, plasare, angajare şi │ │ │ │ │
│ │menţinere în muncă, progresul în │ │ │ │ │
│ │carieră, condiţiile de sănătate şi │ │ │ │ │
│ │securitate la locul de muncă. │ │ │ │ │
│ ├─────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼────────────────┤
│ │1.2. Realizarea unor programe de │Programe de informare. │2016-2020│ANPD │Fonduri europene│
│ │informare, inclusiv în formate │Număr de persoane informate. │ │CNCD │ │
│ │adaptate, privind drepturile şi │ │ │MMFPSPV │ │
│ │libertăţile fundamentale ale omului │ │ │ANOFM │ │
│ │pentru persoanele cu dizabilităţi, cu│ │ │APL │ │
│ │accent pe dreptul la muncă şi la │ │ │ │ │
│ │servicii de sprijin, în egalitate cu │ │ │ │ │
│ │ceilalţi. │ │ │ │ │
│ ├─────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼────────────────┤
│ │1.3. Realizarea unor pachete de │Pachete de informaţii. │2016-2020│ANPD │Fonduri europene│
│ │informaţii de bază, a unor programe │Programe de informare în formate │ │CNCD │ │
│ │de informare şi formare privind │adaptate (Braille, suport audio, │ │MMFPSPV │ │
│ │"adaptarea rezonabilă" şi "design │limbaj uşor de citit). │ │ANOFM │ │
│ │universal" în domeniul ocupării în │Număr de persoane informate/formate.│ │CNAS │ │
│ │muncă. │ │ │MS │ │
│ │ │ │ │APL │ │
│ ├─────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼────────────────┤
│ │1.4. Furnizarea de servicii de │Bază de date servicii de sprijin. │2016-2020│ANPD │Fonduri europene│
│ │sprijin pentru integrarea în muncă a │Număr standarde noi/revizuite pentru│ │MMFPSPV │Buget de stat, │
│ │persoanelor cu dizabilităţi în sistem│ocupaţiile implicate în serviciile │ │ANOFM │Alte surse │
│ │integrat cu servicii educaţionale, de│de sprijin. │ │APL │ │
│ │sănătate şi altele, în vederea │Număr servicii integrate înfiinţate.│ │ANC │ │
│ │dezvoltării personale şi a tranziţiei│ │ │ │ │
│ │de la servicii rezidenţiale către │ │ │ │ │
│ │servicii comunitare. │ │ │ │ │
│ ├─────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼────────────────┤
│ │1.5. Realizarea de activităţi de │Număr personal format, pe tipuri de │2016-2020│ANPD │Fonduri europene│
│ │formare, calificare, consiliere şi │formare. │ │MMFPSPV │ │
│ │alte forme de pregătire a │Persoane care şi-au îmbunătăţit │ │ANOFM │ │
│ │personalului care lucrează în │nivelul de calificare. │ │ANC │ │
│ │servicii sociale, de ocupare şi de │ │ │ │ │
│ │sprijin pentru persoanele cu │ │ │ │ │
│ │dizabilităţi. │ │ │ │ │
│ ├─────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼────────────────┤
│ │1.6. Monitorizarea angajării │Proceduri şi instrumente de │2016-2020│ANPIS │Nu este cazul │
│ │persoanelor cu dizabilităţi în │monitorizare. │ │ANPD │Alte surse │
│ │sectorul public. │Rapoarte anuale. │ │MMFPSPV │ │
│ │ │ │ │MFP │ │
│ ├─────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼────────────────┤
│ │1.7. Intensificarea colaborării între│Acorduri colaborare. │2016-2020│ANPD │Buget de stat, │
│ │autorităţile locale cu atribuţii în │Număr parteneriate. │ │MMFPSPV │Fonduri europene│
│ │vederea identificării soluţiilor │ │ │AJOFM │ │
│ │eficiente de dezvoltare şi susţinere │ │ │APL │ │
│ │a serviciilor auxiliare pentru │ │ │ │ │
│ │activităţile independente ale │ │ │ │ │
│ │persoanelor cu dizabilităţi, de tip │ │ │ │ │
│ │asigurări, service, transport, │ │ │ │ │
│ │asistenţă juridică şi altele. │ │ │ │ │
│ ├─────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼────────────────┤
│ │1.8. Dezvoltarea de măsuri de sprijin│Măsuri de sprijin dezvoltate. │2018-2020│MFE │Buget de stat, │
│ │(de orice natură: fiscale, economice,│Tehnologii asistive adaptate, │ │ANPD │Fonduri europene│
│ │de know-how, etc.) destinate │locului de muncă. │ │ │ │
│ │angajatorilor, pentru ca aceştia să │Locuri de muncă accesibilizate. │ │ │ │
│ │poată pune la dispoziţia persoanelor │Utilaje/linii tehnologice adaptate │ │ │ │
│ │cu dizabilităţi tehnologii asistive │la necesităţile persoanelor cu │ │ │ │
│ │adaptate locului de muncă/ │dizabilităţi. │ │ │ │
│ │accesibilizarea locului de muncă/ │ │ │ │ │
│ │adaptarea utilajelor/liniilor │ │ │ │ │
│ │tehnologice la necesităţile │ │ │ │ │
│ │persoanelor cu dizabilităţi. │ │ │ │ │
│ ├─────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼────────────────┤
│ │1.9. Realizarea de analize de impact │Analize de impact. │2016-2020│ANPD │Buget de stat, │
│ │privind sistemul de cotă, de │Număr de cercetări. │ │MMFPSPV │Fonduri europene│
│ │cercetări privind incidenţa │ │ │ANOFM │ │
│ │adaptărilor rezonabile, costurile sau│ │ │ │ │
│ │calitatea acestora, alte analize │ │ │ │ │
│ │privind situaţia unităţilor protejate│ │ │ │ │
│ │autorizate şi/sau a persoanelor cu │ │ │ │ │
│ │dizabilităţi în ceea ce priveşte │ │ │ │ │
│ │ocuparea forţei de muncă. │ │ │ │ │
├─────────────────────────┼─────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼────────────────┤
│OS.2 Asigurarea │2.1. Îmbunătăţirea sistemului de │Raport de analiză. │2016-2020│ANPD │Fonduri europene│
│accesului persoanelor cu │evaluare a abilităţilor şi opţiunilor│Componentă instituţională │ │MENCS │Buget de stat, │
│dizabilităţi la programe │persoanelor cu dizabilităţi din punct│funcţională. │ │MMFPSPV │Buget de │
│vocaţionale, de pregătire│de vedere instituţional şi al │Proceduri şi instrumente │ │MDRAP │asigurări │
│pentru muncă, de tip │procedurilor de lucru în aria │operaţionale. │ │MS │sociale de stat,│
│antreprenoriat şi viaţă │vocaţională şi profesională, în baza │ │ │INEMRCM │Alte surse │
│independentă. │analizei de sistem şi de impact. │ │ │ │ │
│ ├─────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼────────────────┤
│ │2.2. Îmbunătăţirea cadrului │Raport de analiză. │2016-2020│ANPD │Buget de stat, │
│ │legislativ şi administrativ care │Cadru legislativ revizuit. │ │MENCS │Fonduri europene│
│ │reglementează potrivirea dintre │ │ │ │Alte surse │
│ │nivelul de educaţie şi pregătire a │ │ │ │ │
│ │persoanelor cu dizabilităţi cu │ │ │ │ │
│ │cerinţele de pe piaţa muncii, din │ │ │ │ │
│ │punct de vedere al identificării şi │ │ │ │ │
│ │eliminării barierelor de acces. │ │ │ │ │
│ ├─────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼────────────────┤
│ │2.3. Încurajarea dezvoltării de │Număr programe vocaţionale/ateliere │2016-2020│ANPD │Fonduri europene│
│ │programe vocaţionale, ateliere │protejate/alte alternative de │ │MMFPSPV │Alte surse │
│ │protejate şi a altor alternative de │pregătire pentru muncă şi viaţă │ │ANOFM │ │
│ │pregătire pentru muncă şi viaţă │independentă/servicii auxiliare │ │APL │ │
│ │independentă, precum şi a serviciilor│Standarde realizate/revizuite. │ │ANC │ │
│ │auxiliare necesare. │Număr iniţiative locale. │ │ │ │
│ ├─────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼────────────────┤
│ │2.4. Formarea personalului din │Număr persoane formate. │2016-2020│ANPD │Fonduri europene│
│ │structurile de evaluare vocaţională │Persoane care şi-au îmbunătăţit │ │MENCS │ │
│ │şi orientare profesională, a │nivelul de calificare. │ │ANC │ │
│ │personalului care activează în │ │ │ │ │
│ │domeniul pregătirii pentru muncă şi │ │ │ │ │
│ │viaţă independentă, încurajarea │ │ │ │ │
│ │schimburilor de experienţă şi bune │ │ │ │ │
│ │practici. │ │ │ │ │
│ ├─────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼────────────────┤
│ │2.5. Realizarea de programe de │Număr pachete de informare. │2016-2020│ANPD │Fonduri europene│
│ │informare şi formare pentru familii, │Număr persoane informate. │ │MMFPSPV │Buget de stat │
│ │reprezentanţi sau alt aparţinători │Număr persoane formate. │ │ANC │ │
│ │legali, în vederea diminuării │ │ │ │ │
│ │formelor de hiperprotecţie a │ │ │ │ │
│ │persoanelor cu dizabilităţi. │ │ │ │ │
│ ├─────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼────────────────┤
│ │2.6. Participarea persoanelor cu │Număr persoane cu dizabilităţi │2016-2020│ANPD │Fonduri europene│
│ │dizabilităţi la programe şi acţiuni │participante. │ │APL │Buget de stat │
│ │de informare, consiliere, dezvoltare │Număr programe. │ │MMFPSPV │ │
│ │personală, cursuri de formare, │Număr persoane care au finalizat │ │MENCS │ │
│ │programe de tip A doua şansă şi alte │programe de formare profesională. │ │ANOFM │ │
│ │forme de creştere a nivelului de │Număr persoane participante la │ │ANC │ │
│ │educaţie şi de formare profesională. │programe de formare profesională. │ │ │ │
│ ├─────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼────────────────┤
│ │2.7. Asigurarea de servicii │Baza de date servicii de sprijin. │2016-2020│ANPD │Fonduri europene│
│ │comunitare de sprijin, integrate şi │Număr standarde noi/revizuite pentru│ │MMFPSPV │Buget de stat │
│ │de calitate pentru persoanele cu │ocupaţiile implicate în serviciile │ │ANOFM │Alte surse │
│ │dizabilităţi în domeniul ocupării, │de sprijin. Număr servicii integrate│ │APL │ │
│ │care să includă servicii de tip │înfiinţate. │ │ANC │ │

│ │consiliere şi evaluare vocaţională, │ │ │ │ │
│ │sprijin pentru integrarea în muncă │ │ │ │ │
│ │şi altele, în cadrul centrelor de zi.│ │ │ │ │
│ ├─────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼────────────────┤
│ │2.8. Furnizarea de servicii integrate│Număr persoane cu dizabilităţi care │2016-2020│ANPD │Fonduri europene│
│ │de sprijin în vederea tranziţiei de │beneficiază de servicii după │ │MMFPSPV │Buget de stat │
│ │la servicii de îngrijire rezidenţiale│părăsirea instituţiilor de tip │ │ANOFM │ │
│ │către servicii în comunitate. │rezidenţial. │ │ANC │ │
│ │ │ │ │APL │ │
│ ├─────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼────────────────┤
│ │2.9. Formarea personalului din │Număr persoane formate, pe tipuri de│2016-2020│ANPD │Fonduri europene│
│ │serviciile dezvoltate în vederea │formare. │ │MMFPSPV │Buget de stat │
│ │dezinstituţionalizării şi prevenirii │ │ │ANOFM │ │
│ │instituţionalizării. │ │ │ANC │ │
│ │ │ │ │APL │ │
├─────────────────────────┼─────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼────────────────┤
│OS.3 Promovarea │3.1. Realizarea de campanii de │Campanii realizate. │2016-2020│ANPD │Fonduri europene│
│contribuţiilor valoroase │promovare şi informare privind │ │ │ANOFM │Buget de stat │
│pe care le pot aduce │calificările, meritele şi abilităţile│ │ │MMFPSPV │Alte surse │
│persoanele cu │persoanelor cu dizabilităţi şi │ │ │ │ │
│dizabilităţi comunităţii,│contribuţia acestora pe piaţa muncii.│ │ │ │ │
│prin ocupare în muncă. ├─────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼────────────────┤
│ │3.2. Promovarea alternativelor de │Bază de date. │2016-2020│ANPD │Fonduri europene│
│ │ocupare, a formelor de economie │Campanii realizate. │ │ANOFM │Buget de stat │
│ │socială, a bunelor practici în │Număr de iniţiative de dezvoltare de│ │MMFPSPV │Alte surse │
│ │domeniul ocupării, a oportunităţilor │activităţi independente. │ │APL │ │
│ │de dezvoltare de activităţi │ │ │ │ │
│ │independente. │ │ │ │ │
│ ├─────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼────────────────┤
│ │3.3. Consultarea persoanelor cu │Bază de date. │2016-2020│ANPD │Fonduri europene│
│ │dizabilităţi, a organizaţiilor │Număr consultări. │ │ │Buget de stat │
│ │neguvernamentale ale acestora, a │Număr persoane cu dizabilităţi │ │ │ │
│ │angajatorilor şi altor organisme │participante. │ │ │ │
│ │implicate în domeniul ocupării în │Număr proiecte comune. │ │ │ │
│ │muncă. │ │ │ │ │
│ ├─────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼────────────────┤
│ │3.4. Consolidarea cooperării cu │Număr parteneriate funcţionale. │2016-2020│ANPD │Fonduri europene│
│ │organizaţiile internaţionale de │Număr proiecte comune implementate. │ │ │Alte surse │
│ │profil. │Număr beneficiari proiecte comune. │ │ │ │
├─────────────────────────┼─────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼────────────────┤
│OS.4 Coordonarea şi │4.1. Elaborarea Planului naţional de │PNPMVI elaborat. │2016-2020│ANPD │Fonduri europene│
│monitorizarea procesului │pregătire pentru muncă şi viaţă │Proceduri şi instrumente de │ │ANPDCA │Buget de stat │
│de promovare şi protejare│independentă (PNPMVI), pentru │monitorizare PNPMVI. │ │MMFPSPV │ │
│a dreptului la viaţă │perioada 2016-2020. │Rapoarte anuale. │ │MENCS │ │
│independentă şi muncă al │ │Număr persoane cu dizabilităţi │ │ANOFM │ │
│persoanelor cu │4.2. Monitorizarea implementării │angajate. │ │ │ │
│dizabilităţi. │PNPMVI │ │ │ │ │
└─────────────────────────┴─────────────────────────────────────┴────────────────────────────────────┴─────────┴─────────┴────────────────┘


    V. Educaţie şi formare profesională
    Obiectiv general:
    Promovarea educaţiei şi formării profesionale favorabile incluziunii la toate nivelurile şi a învăţării de-a lungul vieţii pentru persoanele cu dizabilităţi.


┌─────────────────────────┬─────────────────────────────────────┬────────────────────────────────────┬─────────┬─────────┬────────────────┐
│ Obiectiv specific │ Măsuri │ Indicatori de rezultat │ Termen │Responsa-│ Resurse │
│ │ │ │realizare│bil şi │ financiare │
│ │ │ │ │parteneri│ │
├─────────────────────────┼─────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼────────────────┤
│1 │2 │3 │4 │5 │6 │
├─────────────────────────┼─────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼────────────────┤
│OS.1 Asigurarea accesului│1.1. Îmbunătăţirea cadrului │Cadru legislativ revizuit. │ 2017 │MENCS │Nu este cazul*2)│
│persoanelor cu │legislativ pentru realizarea unui │ │ │ANPD │ │
│dizabilităţi la educaţie │sistem educaţional şi de formare │ │ │ISE │ │
│şi formare profesională, │profesională incluziv, în toate │ │ │ │ │
│în forme şi contexte │formele şi nivelurile de studiu şi │ │ │ │ │
│adaptate la nevoile │armonizarea conceptelor din educaţie │ │ │ │ │
│individuale în │la Convenţia ONU cu privire la │ │ │ │ │
│comunităţile în care │Drepturile Persoanelor cu │ │ │ │ │
│trăiesc. │Dizabilităţi şi Clasificarea │ │ │ │ │
│ │Internaţională a Funcţionării, │ │ │ │ │
│ │Dizabilităţii şi Sănătăţii. │ │ │ │ │
│ ├─────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼────────────────┤
│ │1.2. Asigurarea accesului persoanelor│Numărul de elevi cu dizabilităţi │2016-2020│MENCS │Fonduri europene│
│ │cu dizabilităţi la învăţământul │şcolarizaţi în unităţi de învăţământ│ │ANPIS │Buget de stat │
│ │obligatoriu, în forme şi contexte │de masă în comunităţile de │ │MT │ │
│ │adaptate, bazat pe principiile │domiciliu/unităţi de învăţământ │ │ANPD │ │
│ │educaţiei incluzive, în comunităţile │special. │ │APL │ │
│ │în care trăiesc. │Număr unităţi şcolare incluzive. │ │ │ │
│ ├─────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼────────────────┤
│ │1.3. Asigurarea unor servicii de │Numărul serviciilor de sprijin │2016-2020│MENCS │Fonduri europene│
│ │sprijin individualizat la nivelul │individualizat. │ │ANPD │Buget de stat │
│ │unităţilor de învăţământ de masă şi │Numărul serviciilor create anual. │ │CJRAE/ │ │
│ │special, suficiente şi de calitate. │ │ │CMBRA │ │
│ │ │ │ │E │ │
│ │ │ │ │APL │ │
│ ├─────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼────────────────┤
│ │1.4. Adaptarea mediului fizic al │Număr şcoli adaptate. │2016-2020│ANPIS │Buget de stat │
│ │unităţilor de învăţământ şi al altor │ │ │APL │ │
│ │spaţii cu rol educativ, pentru │ │ │ │ │
│ │asigurarea accesului persoanelor cu │ │ │ │ │
│ │diferite tipuri de dizabilitate. │ │ │ │ │
│ ├─────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼────────────────┤
│ │1.5. Facilitarea transportului │Număr persoane cu dizabilităţi │2016-2020│MT │Buget de stat │
│ │persoanelor cu dizabilităţi la şcoală│beneficiare. │ │APL │ │
│ │sau la alte spaţii de educaţie şi │ │ │ │ │
│ │formare. │ │ │ │ │
│ ├─────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼────────────────┤
│ │1.6. Introducerea obligativităţii │Cadru administrativ, procedural, │ 2018 │MENCS │Buget de stat │
│ │accesului persoanei de însoţire şi/ │aprobat. │ │ANPD │ │
│ │sau a persoanelor care au rol de │ │ │ANPDCA │ │
│ │coach, shadow, s.a.m.d. în unităţile │ │ │ │ │
│ │de învăţământ, inclusiv cele │ │ │ │ │
│ │universitare. │ │ │ │ │
│ ├─────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼────────────────┤
│ │1.7. Promovarea conceptului de coach,│Număr de informări/număr de cadre │2016-2020│MENCS │Buget de stat │
│ │shadow, pentru adolescentul şi │didactice. │ │ANPD │ │
│ │tânărul cu dizabilităţi prin │ │ │ANPDCA │ │
│ │informarea personalului din educaţie │ │ │ │ │
│ │cu privire la necesitatea şi rolul │ │ │ │ │
│ │acestora în procesul de educaţie. │ │ │ │ │
│ ├─────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼────────────────┤
│ │1.8. Elaborarea unor proceduri │Număr de seturi de proceduri aprobat│ 2017 │MENCS │Nu este cazul │
│ │unitare de monitorizare a accesului │ │ │MMFPSPV │ │
│ │la educaţie şi formare a persoanelor │ │ │ANPD │ │
│ │cu dizabilităţi. │ │ │ANPDCA │ │
│ │ │ │ │ANC │ │
│ ├─────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼────────────────┤
│ │1.9. Elaborarea unei metodologii │Metodologie de evaluare şi │2017-2019│MENCS │Nu este cazul │
│ │interministeriale de evaluare, │intervenţie timpurie aprobată. │ │MS │ │
│ │monitorizare şi intervenţie timpurie │ │ │ANPD │ │
│ │integrată pentru copiii şi tinerii cu│ │ │ANPDCA │ │
│ │dizabilităţi. │ │ │CJRAE │ │
│ │ │ │ │CMBRAE │ │
├─────────────────────────┼─────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼────────────────┤
│OS.2 Dezvoltarea │2.1. Dezvoltarea şi diversificarea │Numărul de elevi care beneficiază de│2016-2020│MENCS │Fonduri europene│
│competenţelor persoanelor│mijloacelor didactice, a auxiliarelor│activităţi, proceduri şi tehnici │ │ANPD │Buget de stat │
│cu dizabilităţi necesare │de învăţare adaptate, de tip caiete │complementare de facilitare a │ │CJRAE │ │
│participării depline şi │de lucru, texte cu scrierea Braille, │învăţării, faţă de anul anterior. │ │CMBRAE │ │
│egale la educaţie şi │mijloace de comunicare augmentativă, │ │ │APL │ │
│formare, ca membrii │texte mărite ori simplificate, │ │ │ │ │
│activi ai comunităţii │tehnologii electronice asistive de │ │ │ │ │
│din care fac parte. │învăţare, softuri educaţionale │ │ │ │ │
│ │speciale şi altele. │ │ │ │ │
│ ├─────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼────────────────┤
│ │2.2. Implicarea persoanelor cu │Creşterea numărului de persoane cu │2016-2018│MENCS │Fonduri europene│
│ │dizabilităţi şi a familiilor acestora│dizabilităţi şi de familii ale │ │ANPD │Buget de stat │
│ │ca parteneri egali în procesul de │acestora implicate. │ │CJRAE │ │
│ │dezvoltare adecvată a ofertei de │ │ │CMBRAE │ │
│ │educaţie şi formare oferită de către │ │ │APL │ │
│ │comunitate. │ │ │MMFPSPV │ │
│ │ │ │ │ANC │ │
├─────────────────────────┼─────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼────────────────┤
│OS.3 Asigurarea calităţii│3.1. Îmbunătăţirea continuă a │Creşterea numărului persoanelor cu │2016-2020│MENCS │Fonduri europene│
│serviciilor de educaţie │sistemelor de formare iniţială şi │dizabilităţi care beneficiază │ │ANOFM │Buget de stat │
│şi de formare │continuă a resurselor umane din │servicii educaţionale şi de formare │ │ISJ │ │
│profesională, adaptate │educaţie şi formare profesională, în │profesională de calitate. │ │APL │ │
│nevoilor persoanelor cu │vederea aplicării principiilor │ │ │ │ │
│dizabilităţi şi relevante│educaţiei incluzive şi adaptării │ │ │ │ │
│din perspectiva │demersurilor la nevoile de sprijin │ │ │ │ │
│incluziunii. │ale persoanelor cu dizabilităţi. │ │ │ │ │
│ ├─────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼────────────────┤
│ │3.2. Dezvoltarea şi promovarea unui │Creşterea numărului persoanelor cu │2016-2020│MENCS │Fonduri europene│
│ │sistem eficient şi integrat de │dizabilităţi care beneficiază de │ │ISJ │Buget de stat │
│ │consiliere şi orientare şcolară şi │servicii educaţionale de calitate. │ │APL │ │
│ │profesională pentru persoanele cu │ │ │ │ │
│ │dizabilităţi şi pentru familiile │ │ │ │ │
│ │acestora. │ │ │ │ │
│ ├─────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼────────────────┤
│ │3.3. Dezvoltarea de resurse specifice│Set de resurse unitare aprobate. │ 2018 │MENCS │Nu este cazul │
│ │unitare, la nivel naţional şi │ │ │MS │ │
│ │intercorelate: educaţie-sănătate- │ │ │ANPD │ │
│ │protecţie socială pentru evaluarea │ │ │ANPDCA │ │
│ │complexă timpurie şi periodică a │ │ │ │ │
│ │persoanelor cu dizabilităţii. │ │ │ │ │
│ ├─────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼────────────────┤
│ │3.4. Elaborarea/revizuirea │Număr de programe şcolare elaborate/│2016-2020│MENCS │Fonduri europene│
│ │curriculumului pentru învăţământul │revizuite. │ │ │Buget de stat │
│ │special şi special integrat │ │ │ │ │
│ │preuniversitar. │ │ │ │ │
│ ├─────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼────────────────┤
│ │3.5. Introducerea, în grila de │Grilă de evaluare a activităţii │ 2017 │MENCS │Nu este cazul │
│ │evaluare/monitorizare a activităţii │cadrelor didactice revizuită. │ │ │ │
│ │cadrelor didactice, a unor indicatori│ │ │ │ │
│ │referitori la aplicarea principiilor │ │ │ │ │
│ │educaţiei incluzive în activitatea │ │ │ │ │
│ │didactică. │ │ │ │ │
├─────────────────────────┼─────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼────────────────┤
│OS.4 Creşterea gradului │4.1. Derularea de campanii de │Număr de campanii de promovare a │2016-2020│MENCS │Buget de stat │
│de conştientizare în │promovare a dreptului persoanelor cu │dreptului persoanelor cu │ │MMFPSPV │ │
│familie, şcoală, │dizabilităţi la educaţie şi formare │dizabilităţi la educaţie. │ │MS │ │
│comunitate şi societate a│de calitate, în condiţii de egalitate│ │ │ANPD │ │
│importanţei şi nevoii │cu ceilalţi. │ │ │APL │ │
│respectării dreptului la │ │ │ │ │ │
│educaţie şi formare │ │ │ │ │ │
│profesională pentru toate│ │ │ │ │ │
│persoanele cu │ │ │ │ │ │
│dizabilităţi. │ │ │ │ │ │
└─────────────────────────┴─────────────────────────────────────┴────────────────────────────────────┴─────────┴─────────┴────────────────┘

──────────
    *2) În sensul acestui PO, respectiv col. 6, Resurse financiare, acolo unde se menţionează se înţelege că nu sunt necesare resurse financiare noi, ci măsurile pot fi implementate cu resursele umane şi materiale existente la nivel local şi central.
──────────

    VI. Protecţie socială
    Obiectiv general
    Promovarea şi protecţia dreptului persoanelor cu dizabilităţi la un standard adecvat de viaţă pentru îmbunătăţirea continuă a calităţii vieţii lor.


┌─────────────────────────┬─────────────────────────────────────┬────────────────────────────────────┬─────────┬─────────┬────────────────┐
│ Obiectiv specific │ Măsuri │ Indicatori de rezultat │ Termen │Responsa-│ Resurse │
│ │ │ │realizare│bil şi │ financiare │
│ │ │ │ │parteneri│ │
├─────────────────────────┼─────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼────────────────┤
│1 │2 │3 │4 │5 │6 │
├─────────────────────────┼─────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼────────────────┤
│0S.1 Îmbunătăţirea │1.1. Definirea conceptului de │Cadru legislativ revizuit. │2017-2018│ANPD │Buget de stat, │
│continuă a condiţiilor de│"standard adecvat de viaţă", analiza │ │ │ANPDCA │Fonduri europene│
│viaţă a persoanelor cu │şi modificarea sau completarea, după │ │ │MMFPSPV │ │
│dizabilităţi, precum şi │caz, a cadrului legislativ, prin │ │ │MDRAP │ │
│protecţia dreptului │referire la standardul adecvat de │ │ │ │ │
│acestora la un standard │viaţă pentru persoanele cu │ │ │ │ │
│adecvat de viaţă. │dizabilităţi. │ │ │ │ │
│ ├─────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼────────────────┤
│ │1.2. Orientarea beneficiilor de │Cadru legislativ revizuit. │2017-2020│ANPD │Buget de stat, │
│ │asistenţă socială acordate pentru │ │ │ANPDCA │Fonduri europene│
│ │acoperirea costurilor directe ale │ │ │MMFPSPV │Alte surse │
│ │dizabilităţii, complementar │ │ │ANPIS │ │
│ │asigurării standardului adecvat de │ │ │APL │ │
│ │viaţă pentru persoanele cu │ │ │ │ │
│ │dizabilităţi. │ │ │ │ │
│ ├─────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼────────────────┤
│ │1.3. Dezvoltarea capacităţii │Proceduri şi instrumente de │2016-2020│ANPD │Buget de stat, │
│ │administrative a ANPD pentru │monitorizare operaţionale │ │MMFPSPV │Fonduri europene│
│ │coordonarea metodologică a │Număr de persoane instruite. │ │APL │ │
│ │implementării Strategiei şi │ │ │ │ │
│ │asigurării de sprijin în vederea │ │ │ │ │
│ │elaborării şi monitorizării │ │ │ │ │
│ │implementării strategiilor locale în │ │ │ │ │
│ │domeniu, precum şi realizarea de │ │ │ │ │
│ │instruiri ale personalului implicat. │ │ │ │ │
│ ├─────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼────────────────┤
│ │1.4. Elaborarea şi implementarea │Standardul de management de caz │2016-2020│ANPD │Buget de stat, │
│ │standardului de management de caz. │elaborat. │ │ANPDCA │Fonduri europene│
│ │ │ │ │APL │ │
│ ├─────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼────────────────┤
│ │1.5. Îmbunătăţirea sistemului │Raport de analiză. │2016-2020│ANPD │Buget de stat, │
│ │naţional de evaluare a persoanelor cu│Sistem de evaluare revizuit. │ │ANPDCA │Fonduri europene│
│ │dizabilităţi din perspectiva │ │ │MMFPSPV │Alte surse │
│ │centrării pe nevoile individuale şi │ │ │CNPP │ │
│ │acordării de sprijin personalizat. │ │ │(INMRCM) │ │
│ ├─────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼────────────────┤
│ │1.6. Îmbunătăţirea calităţii │Standarde revizuite. │2016-2020│ANPIS │Buget de stat, │
│ │serviciilor furnizate persoanelor cu │Număr de acţiuni de control. │ │ANPD │Fonduri europene│
│ │dizabilităţi în instituţiile de │Număr persoane formate. │ │APL │ │
│ │asistenţă socială. │ │ │ │ │
├─────────────────────────┼─────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼────────────────┤
│OS.2 Asigurarea accesului│2.1. Abordarea echitabilă şi unitară │Sistem unitar de evaluare şi │2016-2019│ANPD │Buget de stat, │
│la protecţie socială, în │a nevoilor de sprijin şi asistenţă │încadrare pentru adulţii cu │ │MMFPSPV │Alte surse │
│special în cazul copiilor│ale persoanelor, independent de │dizabilităţi. │ │ │ │
│fetelor, femeilor şi │cauzele şi momentul apariţiei │ │ │ │ │
│persoanelor vârstnice cu │dizabilităţii. │ │ │ │ │
│dizabilităţi. ├─────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼────────────────┤
│ │2.2. Simplificarea procedurilor │Aplicaţii standardizate. │2016-2020│MMFPSPV │Fonduri europene│
│ │necesare în vederea accesării │Personal format. │ │ANPD │ │
│ │beneficiilor de protecţie socială. │ │ │MDRAP │ │
│ │ │ │ │APL │ │
│ ├─────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼────────────────┤
│ │2.3. înfiinţarea şi monitorizarea │Număr echipe mobile. │2016-2020│ANPD │Fonduri europene│
│ │echipelor mobile pentru intervenţia │Număr intervenţii în comunitate. │ │MMFPSPV │Buget de stat │
│ │în comunitate pentru persoanele cu │Procentul de acoperire la nivel │ │MDRAP │ │
│ │dizabilităţi nedeplasabile. │naţional. │ │ANPIS │ │
│ │ │ │ │APL │ │
│ ├─────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼────────────────┤
│ │2.4. Asigurarea intervenţiei în │Standard de calitate pentru centrele│2016-2020│ANPD │Buget de stat │
│ │situaţiile de criză cu care se pot │respiro şi centrele de criză. │ │MMFPSPV │Fonduri europene│
│ │confrunta persoanele cu dizabilităţi.│Număr de persoane cu dizabilităţi │ │MDRAP │Alte surse │
│ │ │care beneficiază de servicii de │ │ANPIS │ │
│ │ │intervenţie în situaţii de criză. │ │APL │ │
│ ├─────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼────────────────┤
│ │2.5. Îmbunătăţirea sistemului de │Strategii de dezvoltare locală care │2016-2017│APL │Buget de stat │
│ │planificare şi monitorizare a │cuprind planificarea şi │ │ANPD │Fonduri europene│
│ │serviciilor de asistenţă sociale şi │monitorizarea serviciilor. │ │ANPDCA │ │
│ │de sprijin destinate persoanelor cu │Proceduri de planificare şi │ │MMFPSPV │ │
│ │dizabilităţi. │monitorizare operaţionale. │ │MDRAP │ │
│ ├─────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼────────────────┤
│ │2.6. Îmbunătăţirea cadrului │Cadru legislativ revizuit. │2017-2018│MS, CNAS │Buget de stat │
│ │legislativ pentru asigurarea │ │ │ANPD │Fonduri europene│
│ │accesului la servicii adecvate şi │ │ │ANPDCA │ │
│ │accesibile ca preţ, la dispozitive şi│ │ │MMFPSPV │ │
│ │alte tipuri de asistenţă pentru │ │ │ANPIS │ │
│ │nevoile dizabilităţii. │ │ │ │ │
│ ├─────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼────────────────┤
│ │2.7.Dezvoltarea serviciilor de │Număr beneficiari. │2016-2020│ANPD │Fonduri europene│
│ │îngrijire de lungă durată. │Număr de servicii dezvoltate. │ │APL │Buget de stat │
├─────────────────────────┼─────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼────────────────┤
│OS.3 Asigurarea de │3.1. Dezvoltarea/înfiinţarea de │Modelul de serviciu comunitar │2016-2020│MS │Fonduri europene│
│servicii integrate în │servicii care acordă în sistem │integrat definit. │ │ANPD │Buget de stat │
│comunitate. │integrat: servicii de sănătate, │Standarde de calitate elaborate. │ │MMFPSPV │ │
│ │educaţie, locuire şi de sprijin │Servicii integrate înfiinţate. │ │MENCS │ │
│ │pentru persoanele cu dizabilităţi. │ │ │MDRAP │ │
│ │ │ │ │ANOFM │ │
│ │ │ │ │APL │ │
│ ├─────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼────────────────┤
│ │3.2. Contractarea serviciilor din │Contracte încheiate cu furnizori │2018-2020│APL │Buget de stat │
│ │cadrul sistemului integrat de │privaţi pentru acordarea serviciilor│ │MMFPSPV │Fonduri europene│
│ │servicii către furnizori privaţi în │din cadrul sistemului integrat de │ │ANPD │ │
│ │condiţii de eficienţă şi cu │servicii în sistem integrat. │ │MS │ │
│ │respectarea standardelor în vigoare. │ │ │MENCS │ │
│ │ │ │ │MDRAP │ │
│ │ │ │ │ANOFM │ │
├─────────────────────────┼─────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼────────────────┤
│OS.4 Conştientizarea şi │4.1. Promovarea dreptului egal al │Număr de acţiuni de conştientizare a│2016-2020│ANPD │Buget de stat │
│sensibilizarea opiniei │tuturor persoanelor cu dizabilităţi │comunităţilor. │ │ANPIS │Fonduri europene│
│publice pentru susţinerea│la îmbunătăţirea continuă a │ │ │APL │ │
│creşterii calităţii │condiţiilor de viaţă, precum şi la un│ │ │ │ │
│vieţii persoanelor cu │standard adecvat de viaţă. │ │ │ │ │
│dizabilităţi. │ │ │ │ │ │
│ ├─────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼────────────────┤
│ │4.2. încurajarea voluntariatului şi │Număr de servicii sociale care │2016-2019│MMFPSPV │Buget de stat │
│ │promovarea exemplelor de bună │susţin activităţi de voluntariat. │ │ANPD │ │
│ │practică pentru susţinerea creşterii │Număr de activităţi de voluntariat │ │APL │ │
│ │calităţii vieţii persoanelor cu │dezvoltate. │ │ │ │
│ │dizabilităţi şi incluziune socială. │Număr de parteneriate de voluntariat│ │ │ │
│ │ │cu instituţii şi ONG-uri. │ │ │ │
│ │ │Bune practici identificate. │ │ │ │
│ ├─────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼────────────────┤
│ │4.3. Dezvoltarea dialogului şi │Număr de protocoale de colaborare │2016-2020│APL │Buget de stat │
│ │parteneriatului între toţi factorii │operaţionale. │ │ANPD │Fonduri europene│
│ │implicaţi în procesul de incluziune │Număr de acţiuni realizate. │ │ANPIS │Alte surse │
│ │socială a persoanelor cu dizabilităţi│Număr de parteneriate semnate. │ │MMFPSPV │ │
│ │în vederea conştientizării şi │ │ │CNCD │ │
│ │sensibilizării pentru combaterea │ │ │ │ │
│ │stereotipurilor negative şi pentru │ │ │ │ │
│ │susţinerea creşterii calităţii vieţii│ │ │ │ │
│ │persoanelor cu dizabilităţi. │ │ │ │ │
└─────────────────────────┴─────────────────────────────────────┴────────────────────────────────────┴─────────┴─────────┴────────────────┘


    VII. Sănătate
    Obiectiv general
    Asigurarea accesului echitabil al persoanelor cu dizabilităţi, la servicii şi facilităţi de sănătate, de calitate, care acordă atenţie problemelor specifice de gen, la un cost rezonabil şi cât mai aproape posibil de comunităţile în care acestea trăiesc.


┌─────────────────────────┬─────────────────────────────────────┬────────────────────────────────────┬─────────┬─────────┬────────────────┐
│ Obiectiv specific │ Măsuri │ Indicatori de rezultat │ Termen │Responsa-│ Resurse │
│ │ │ │realizare│bil şi │ financiare │
│ │ │ │ │parteneri│ │
├─────────────────────────┼─────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼────────────────┤
│1 │2 │3 │4 │5 │6 │
├─────────────────────────┼─────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼────────────────┤
│OS.1 │1.1. Îmbunătăţirea cadrului │Modificări şi completări ale │ 2017 │MS │Buget de stat │
│Asigurarea accesului │legislativ, acolo unde este cazul, în│cadrului legislativ elaborate pe │ │CNAS │Fonduri europene│
│persoanelor cu │vederea asigurării accesului │baza unui raport de analiză. │ │ANPD │ │
│dizabilităţi la aceeaşi │persoanelor cu dizabilităţi la │ │ │ANPDCA │ │
│gamă de servicii de │serviciile de sănătate necesare │ │ │MMFPSPV │ │
│sănătate, la acelaşi │inclusiv în scopul refacerii stării │ │ │ │ │
│nivel de calitate, │de sănătate. │ │ │ │ │
│precum cele furnizate ├─────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼────────────────┤
│pentru celelalte │1.2. Dezvoltarea şi diversificarea │Număr de furnizori de servicii de │2016-2020│MS │Fonduri europene│
│persoane, inclusiv în │tipurilor de servicii de sănătate, │reabilitare medicală în sistem │ │CNAS │ │
│domeniul sănătăţii │inclusiv a serviciilor de reabilitare│ambulatoriu, aflaţi în relaţii │ │ANPD │ │
│sexuale şi reproductive, │medicală şi a serviciilor conexe │contractuale cu casele de asigurări │ │MMFPSPV │ │
│al sănătăţii dentare şi │acestora, cu accent pe asistenţa │şi distribuţia geografică a acestora│ │APL │ │
│mentale. │ambulatorie, în alternative flexibile│Număr de servicii de îngrijiri │ │DSP │ │
│ │cât mai aproape de comunitate şi în │medicale la domiciliu şi distribuţia│ │ │ │
│ │sistem integrat cu celelalte servicii│geografică a acestora. │ │ │ │
│ │precum şi cu o distribuţie adecvată │Număr de servicii de asistenţă cu │ │ │ │
│ │în plan geografic. │echipe mobile în comunităţi şi │ │ │ │
│ │ │distribuţia geografică a acestora. │ │ │ │
│ │ │Număr anual consultaţii de │ │ │ │
│ │ │reabilitare medicală acordate │ │ │ │
│ │ │persoanelor cu dizabilităţi, pe zone│ │ │ │
│ │ │geografice. │ │ │ │
│ │ │Număr anual de zile de tratament │ │ │ │
│ │ │care se acordă în bazele de │ │ │ │
│ │ │tratament pentru persoanele cu │ │ │ │
│ │ │dizabilităţi, pe zile geografice. │ │ │ │
│ │ │Număr de persoane cu dizabilităţi │ │ │ │
│ │ │care au avut un consult de medicină │ │ │ │
│ │ │dentară în ultimele 12 luni, pe │ │ │ │
│ │ │zone geografice. │ │ │ │
│ ├─────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼────────────────┤
│ │1.3. Definirea şi dezvoltarea de │Număr de servicii/centre comunitare │2016-2020│MS │Fonduri europene│
│ │servicii/centre comunitare integrate │integrate. │ │ANPD │Buget de stat │
│ │în vederea abordării personalizate a │Număr de persoane cu dizabilităţi │ │CNAS │ │
│ │persoanei cu dizabilităţi. │beneficiare. │ │ANPDCA │ │
│ │ │ │ │MENCS │ │
│ │ │ │ │APL │ │
│ ├─────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼────────────────┤
│ │1.4. Asigurarea accesului fetelor şi │Număr de fete şi femei cu │2017-2020│MS │FNAS, │
│ │femeilor cu dizabilităţi, în condiţii│dizabilităţi care au fost informate │ │CNAS │Buget de stat │
│ │de egalitate, la informaţii şi │şi/sau care au beneficiat de │ │CMR │ │
│ │tratamente privind sănătatea │mijloace tratamente privind │ │ANPD │ │
│ │reproducerii, planificare familială, │sănătatea reproducerii, planificare │ │MENCS │ │
│ │educaţie sexuală, pe baza │familială. │ │DSP │ │
│ │consimţământului liber exprimat. │ │ │APL │ │
│ │ │ │ │CMI │ │
│ ├─────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼────────────────┤
│ │1.5. Includerea în serviciile de │Creşterea gradului de satisfacţie a │2018-2020│MS │Buget de stat, │
│ │sănătate cu caracter general şi în │persoanelor cu dizabilităţi faţă de │ │CNAS │Fonduri europene│
│ │programele naţionale de sănătate a │serviciile medicale. │ │ANPD │Alte surse │
│ │unor intervenţii specifice şi │ │ │ANPDCA │ │
│ │strategii de abordare pentru │ │ │MMFPSPV │ │
│ │persoanele cu dizabilităţi. │ │ │DSP │ │
│ │ │ │ │APL │ │
│ │ │ │ │CMI │ │
│ ├─────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼────────────────┤
│ │1.6. Implementarea conceptului de │Număr de servicii adaptate. │2017-2020│MS │Buget de stat │
│ │adaptare rezonabilă în serviciile de │Număr de pachete de informaţii │ │ANPD │Fonduri europene│
│ │sănătate cu caracter general şi în │adaptate. │ │MMFPSPV │Alte surse │
│ │programele naţionale de sănătate, în │ │ │ANPIS │ │
│ │termeni de echipamente şi │ │ │DSP │ │
│ │infrastructură, comunicaţional şi │ │ │APL │ │
│ │informaţional. │ │ │CMI │ │
│ ├─────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼────────────────┤
│ │1.7. Dezvoltarea de mecanisme de │Ghiduri de practică medicală │2017-2020│MS │Buget de stat, │
│ │asigurare a calităţii serviciilor de │revizuite. │ │CNAS │Fonduri europene│
│ │sănătate generale şi specifice pentru│Set de indicatori relevanţi pentru │ │ANMCS │Alte surse │
│ │persoanele cu dizabilităţi. │măsurarea calităţii serviciilor de │ │CMR │ │
│ │ │sănătate furnizate persoanelor cu │ │ANPD │ │
│ │ │dizabilităţi. │ │ │ │
│ ├─────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼────────────────┤
│ │1.8. Dezvoltarea de mecanisme │Număr furnizori de servicii medicale│2018-2020│MS │Buget de stat │
│ │operaţionale de semnalare a nevoilor │cu sistem de semnalare. │ │CNSISP │Fonduri europene│
│ │şi a abaterilor de la respectarea │Protocoale de semnalare formalizate.│ │CNAS │Alte surse │
│ │drepturilor persoanelor cu │ │ │ANPD │ │
│ │dizabilităţi în serviciile de │ │ │APL │ │
│ │sănătate. │ │ │ │ │
│ ├─────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼────────────────┤
│ │1.9. Dezvoltarea de măsuri de │Măsuri de sprijin dezvoltate. │2018-2020│MFP │Buget de stat │
│ │sprijin/stimulare a activităţilor de │ │ │ANPD │Fonduri europene│
│ │concepere, proiectare, producţie a │ │ │ │ │
│ │protezelor pentru persoanele cu │ │ │ │ │
│ │dizabilităţi şi de distribuire │ │ │ │ │
│ │gratuită total/parţial a acestora. │ │ │ │ │
├─────────────────────────┼─────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼────────────────┤
│OS.2 Asigurarea accesului│2.1. Dezvoltarea şi implementarea de │Mecanisme şi instrumente de │2017-2020│MS │Buget de stat │
│copiilor şi persoanele │măsuri, iniţiative şi servicii │identificare timpurie dezvoltate. │ │ANPD │Fonduri europene│
│adulte cu dizabilităţi la│directe privind sănătatea mintală. │Număr beneficiari de servicii. │ │CNAS │ │
│diagnosticare şi │ │Program naţional de sănătate │ │MMFPSPV │ │
│intervenţie ├─────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼────────────────┤
│ │2.2. Depistarea precoce, prin examene│Număr examene de screening │2017-2020│MS │Buget de stat │
│ │de screening standardizate ale │standardizate pentru nou-născuţi. │ │ANPD │FNUAS │
│ │nou-născuţilor, a acelor boli care │Număr beneficiari/examen de │ │APL │ │
│ │pot conduce la dizabilitate. │screening │ │CMR │ │
│ │ │Procedură de monitorizare. │ │CNAS │ │
│ │ │Servicii de prevenţie precoce │ │ANPD │ │
│ │ │incluse în pachetul de bază de │ │MMFPSPV │ │
│ │ │servicii medicale sau în programe │ │ │ │
│ │ │naţionale de sănătate. │ │ │ │
│ ├─────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼────────────────┤
│ │2.3. Elaborarea unei proceduri │Număr de copii monitorizaţi. │2017-2020│MS │Buget de stat │
│ │privind monitorizarea copiilor cu │ │ │ANPD │Fonduri europene│
│ │scor APGAR mic în vederea │ │ │ANPDCA │Alte surse │
│ │identificării timpurii a problemelor │ │ │ │ │
│ │de dezvoltare. │ │ │ │ │
│ ├─────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼────────────────┤
│ │2.4. Adaptarea locurilor de muncă în │Ghiduri privind măsurile de │ 2019 │ANPIS │Buget de stat, │
│ │vederea scăderii riscului generării │protecţia şi securitatea în muncă pe│ │MMFPSPV │Fonduri europene│
│ │de dizabilităţi în cursul vieţii │domenii de activitate. │ │ANPD │Alte surse │
│ │profesionale. │Mecanism de control funcţional. │ │MS │ │
├─────────────────────────┼─────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼────────────────┤
│OS.3 Creşterea gradului │3.1. Formarea iniţială şi continuă a │Pachet de informaţii dezvoltat. │2018-2020│MENCS │Buget de stat, │
│de conştientizare al │tuturor profesioniştilor din domeniul│Număr de profesionişti formaţi. │ │CMR │Fonduri europene│
│profesioniştilor din │sănătăţii privind respectarea │ │ │OAMMAMG │Alte surse │
│sănătate privind │drepturilor, demnităţii, autonomiei │ │ │MS │ │
│drepturile omului, │şi specificităţii nevoilor │ │ │ANC │ │
│demnitatea, autonomia, │persoanelor cu dizabilităţi. │ │ │ANPD │ │
│drepturile şi nevoile │ │ │ │MMFPSPV │ │
│specifice ale persoanelor│ │ │ │APL │ │
│cu dizabilităţi în ├─────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼────────────────┤
│materie de sănătate, │3.2. Creşterea abilităţilor │Număr de părinţi consiliaţi. │2018-2020│MS │Buget de stat, │
│abilitare şi reabilitare,│profesioniştilor în consilierea │ │ │ANPD │Fonduri europene│
│prin instruire şi │părinţilor, reprezentanţilor legali │ │ │APL │Alte surse │
│promovarea de standarde │ai copilului, familiei persoanei cu │ │ │ │ │
│etice în domeniul │dizabilităţi imediat după anunţul │ │ │ │ │
│serviciilor de sănătate │afectării/deficienţei. │ │ │ │ │
│publice şi private. ├─────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼────────────────┤
│ │3.3. Elaborarea curriculei privind │Curricula aprobată. │ 2018 │MENCS │Buget de stat, │
│ │educaţia părinţilor şi │ │ │MS │Fonduri europene│
│ │profesioniştilor în ceea ce priveşte │ │ │ANPD │Alte surse │
│ │sexualitatea şi comportamentul │ │ │ │ │
│ │adolescenţilor cu dizabilităţi. │ │ │ │ │
│ ├─────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼────────────────┤
│ │3.4. Introducerea conceptului de │Cadru legislativ revizuit. │ 2018 │ANPDCA │Buget de stat │
│ │asistenţă cu echipe mobile în │ │ │MMFPSPV │ │
│ │comunităţi pentru persoanele cu │ │ │MS │ │
│ │dizabilităţi în legislaţie. │ │ │CNAS │ │
│ │ │ │ │ANPD │ │
│ │ │ │ │APL │ │
│ ├─────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼────────────────┤
│ │3.5. Realizarea unei comunicări │Pachet de informaţii dezvoltat. │2017-2020│MS │Buget de stat │
│ │adecvate în cadrul serviciilor │Număr de specialişti formaţi. │ │CNAS │Fonduri europene│
│ │medicale, în relaţie cu persoanele cu│ │ │ │Alte surse │
│ │dizabilităţi şi familiile acestora, │ │ │ │ │
│ │inclusiv în ceea ce priveşte anunţul │ │ │ │ │
│ │afectării/deficienţei. │ │ │ │ │
│ ├─────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼────────────────┤
│ │3.6. Furnizarea de evidenţe privind │Raport de analiză. │2017-2018│MS │Buget de stat │
│ │starea de sănătate, nevoia de │Formular de evaluare a gradului de │ │CNAS │ │
│ │servicii de sănătate ale persoanelor │satisfacţie al pacienţilor adaptat. │ │ │ │
│ │cu dizabilităţi şi gradul de răspuns │ │ │ │ │
│ │al sistemului de sănătate. │ │ │ │ │
├─────────────────────────┼─────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼────────────────┤
│OS.4 Conştientizarea │4.1. Creşterea nivelului de informare│Număr profesionişti din sistemul de │2017-2020│ANPD │Buget de stat, │
│populaţiei privind │privind drepturile persoanelor cu │sănătate informaţi. │ │MS │Fonduri europene│
│drepturile persoanelor cu│dizabilităţi în materie de sănătate │Campanie de conştientizare. │ │CNAS │Alte surse │
│dizabilităţi în materie │şi de abilitare şi reabilitare. │ │ │APL │ │
│de sănătate, abilitare şi│ │ │ │ │ │
│reabilitare. │ │ │ │ │ │
└─────────────────────────┴─────────────────────────────────────┴────────────────────────────────────┴─────────┴─────────┴────────────────┘


    VIII. Statistici şi colectarea datelor
    Obiectiv general
    Fundamentarea de politici pentru persoanele cu dizabilităţi pe baza evidenţelor statistice şi de cercetare colectate din toate domeniile de activitate.


┌─────────────────────────┬─────────────────────────────────────┬────────────────────────────────────┬─────────┬─────────┬────────────────┐
│ Obiectiv specific │ Măsuri │ Indicatori de rezultat │ Termen │Responsa-│ Resurse │
│ │ │ │realizare│bil şi │ financiare │
│ │ │ │ │parteneri│ │
├─────────────────────────┼─────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼────────────────┤
│1 │2 │3 │4 │5 │6 │
├─────────────────────────┼─────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼────────────────┤
│OS.1 Îmbunătăţirea │1.1. Promovarea serviciilor │Servicii informatizate. │ 2019 │ANPD │Fonduri europene│
│modalităţilor de │informatizate oferite de către │Baze de date interoperabile. │ │MDRAP │Buget de stat │
│colectare de informaţii │administraţia publică şi optimizarea │ │ │MMFPSPV │ │
│cu privire la persoanele │proceselor instituţionale, astfel │ │ │ANPIS │ │
│cu dizabilităţi şi │încât să contribuie semnificativ la │ │ │ANPDCA │ │
│nevoile acestora. │simplificarea procedurilor pentru │ │ │MCSI │ │
│ │persoanele cu dizabilităţi, dar şi la│ │ │MS │ │
│ │interoperabilitatea bazelor de date. │ │ │MENCS │ │
│ │ │ │ │MAI │ │
│ │ │ │ │INS*3) │ │
│ ├─────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼────────────────┤
│ │1.2. Culegerea, prelucrarea şi │Baze de date interoperabile şi │ 2018 │ANPD │Buget de stat │
│ │valorificarea de date din sistemele │corelate. │ │MMFPSPV │Fonduri europene│
│ │relevante, eliminarea similitudinilor│ │ │ANPIS │ │
│ │suprapunerilor, lipsurilor şi │ │ │ANPDCA │ │
│ │neconcordanţelor privind evidenţele │ │ │MCSI │ │
│ │culese. │ │ │MS │ │
│ │ │ │ │MENCS │ │
│ │ │ │ │MAI │ │
│ │ │ │ │MDRAP │ │
│ │ │ │ │INS │ │
│ ├─────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼────────────────┤
│ │1.3. Elaborarea de modificări │Instrumente şi metodologii de lucru │2016-2019│ANPD │Buget de stat │
│ │legislative şi proceduri │digitale armonizate pentru toate │ │MMFPSPV │Fonduri europene│
│ │administrative necesare armonizării │domeniile. │ │ANPIS │ │
│ │informaţiilor cantitative şi │ │ │ANPDCA │ │
│ │calitative culese, pentru a asigura │ │ │MS │ │
│ │confidenţialitatea şi respectarea │ │ │MENCS │ │
│ │anonimităţii persoanei cu │ │ │MAI │ │
│ │dizabilităţi. │ │ │MDRAP │ │
│ │ │ │ │INS │ │
│ │ │ │ │ANSPDCP │ │
│ ├─────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼────────────────┤
│ │1.4. Îmbunătăţirea capacităţii │Procese digitalizate. │2016-2019│ANPD │Buget de stat │
│ │statistice a ANPD şi serviciilor │Baze de date disponibile la nivel │ │MMFPSPV │Fonduri europene│
│ │autorităţilor publice locale, în │naţional. │ │ANPIS │Alte surse │
│ │special în ceea ce priveşte │ │ │ANPDCA │ │
│ │identificarea barierelor, dar şi │ │ │MS │ │
│ │accesului la beneficii şi la servicii│ │ │MENCS │ │
│ │de calitate, în strânsă legătura cu │ │ │ │ │
│ │digitalizarea operaţiilor pentru │ │ │ │ │
│ │cetăţeni. │ │ │ │ │
│ ├─────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼────────────────┤
│ │1.5. Diversificarea criteriilor de │Criterii de dezagregare aprobate. │ 2017 │ANPD │Buget de stat │
│ │dezagregare a datelor în raport cu │ │ │MMFPSPV │Fonduri europene│
│ │identificarea barierelor cu care se │ │ │ANPIS │ │
│ │confruntă persoanele cu dizabilităţi │ │ │ANPDCA │ │
│ │în exercitarea drepturilor lor. │ │ │MS │ │
│ │ │ │ │MENCS │ │
│ │ │ │ │MAI │ │
│ │ │ │ │MDRAP │ │
│ │ │ │ │INS │ │
├─────────────────────────┼─────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼────────────────┤
│OS.2 Asigurarea │2.1. Elaborarea de proceduri privind │Procedura aprobată. │ 2018 │ANPD │Buget de stat │
│transparenţei │participarea şi consultarea │ │ │ │Fonduri europene│
│informaţiilor calitative │persoanelor cu dizabilităţi, a │ │ │ │ │
│şi cantitative. │familiilor acestora, a │ │ │ │ │
│ │reprezentanţilor sau organizaţiilor │ │ │ │ │
│ │lor privind colectarea de date. │ │ │ │ │
│ ├─────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼────────────────┤
│ │2.2. Publicarea buletinului statistic│Arhiva site ANPD completă şi la zi. │semestri-│ANPD │Buget de stat │
│ │în domeniul dizabilităţii. │ │al │ │ │
│ ├─────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼────────────────┤
│ │2.3. Publicarea buletinelor │Arhiva site-uri completă şi la zi. │ 2018 │ANPD │Buget de stat │
│ │statistice în domeniile proprii de │ │ │MMFPSPV │ │
│ │responsabilitate, conţinând │ │ │ANPIS │ │
│ │informaţii privind dizabilitatea din │ │ │ANPDCA │ │
│ │perspectiva Convenţiei ONU. │ │ │MS │ │
│ │ │ │ │MENCS │ │
│ │ │ │ │MDRAP │ │
├─────────────────────────┼─────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼────────────────┤
│OS.3 Îmbunătăţirea │3.1. Desemnarea punctelor de contact │Puncte de contact stabilite prin │ 2016 │ANPD │Buget de stat │
│colaborării pentru a │în cadrul ministerelor implicate. │protocoale interinsitituţionale. │ │MDRAP │ │
│asigura o abordare comună│ │ │ │MENCS │ │
│şi unitară a │ │ │ │MCSI │ │
│statisticilor privind │ │ │ │MFE │ │
│dizabilitatea. │ │ │ │MMFPSPV │ │
│ │ │ │ │MAI │ │
│ │ │ │ │MJ │ │
│ │ │ │ │MS │ │
│ │ │ │ │MT │ │
│ │ │ │ │MTS │ │
│ │ │ │ │ANOFM │ │
│ │ │ │ │ANPDCA │ │
│ │ │ │ │ANES │ │
│ │ │ │ │ANPIS │ │
│ │ │ │ │ANSPDCP │ │
│ ├─────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼────────────────┤
│ │3.2. Formarea personalului care │Număr personal format. │2016-2017│ANPD │Buget de stat │
│ │reprezintă punct de contact în cadrul│ │ │MDRAP │Fonduri europene│
│ │ministerelor pentru a facilita │ │ │MENCS │ │
│ │comunicarea şi implementarea │ │ │MCSI │ │
│ │măsurilor aferente în diferite │ │ │MFE │ │
│ │sectoare şi la diferite niveluri. │ │ │MMFPSPV │ │
│ │ │ │ │MAI │ │
│ │ │ │ │MJ │ │
│ │ │ │ │MS │ │
│ │ │ │ │MT │ │
│ │ │ │ │MTS │ │
│ │ │ │ │ANOFM │ │
│ │ │ │ │ANPDCA │ │
│ │ │ │ │ANES │ │
│ │ │ │ │ANPIS │ │
└─────────────────────────┴─────────────────────────────────────┴────────────────────────────────────┴─────────┴─────────┴────────────────┘

──────────
    *3) Rol consultativ
──────────

                                    -------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016