Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   HOTĂRÂRE nr. 9 din 13 septembrie 2016  privind susţinerea examenului de atribuire a calităţii de consultant fiscal sau de consultant fiscal asistent - sesiunea noiembrie 2016    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 HOTĂRÂRE nr. 9 din 13 septembrie 2016 privind susţinerea examenului de atribuire a calităţii de consultant fiscal sau de consultant fiscal asistent - sesiunea noiembrie 2016

EMITENT: CAMERA CONSULTANŢILOR FISCALI
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 751 din 27 septembrie 2016

    În baza prevederilor Regulamentului pentru organizarea examenului de atribuire a calităţii de consultant fiscal sau de consultant fiscal asistent, aprobat prin Hotărârea Consiliului superior al Camerei Consultanţilor Fiscali nr. 7/2014,
    în temeiul prevederilor art. 11 lit. a^1) din Ordonanţa Guvernului nr. 71/2001 privind organizarea şi exercitarea activităţii de consultanţă fiscală, aprobată cu modificări prin Legea nr. 198/2002, cu modificările şi completările ulterioare,

    Consiliul superior al Camerei Consultanţilor Fiscali, întrunit în şedinţa din 13 septembrie 2016, hotărăşte:

    ART. 1
    (1) Examenul de atribuire a calităţii de consultant fiscal sau de consultant fiscal asistent - sesiunea noiembrie 2016, denumit în continuare examen, va avea loc în municipiul Bucureşti în data de 5 noiembrie 2016.
    (2) Locul de desfăşurare a examenului se va publica pe site-ul Camerei Consultanţilor Fiscali până la data de 31 octombrie 2016.
    ART. 2
    Examenul va fi susţinut din tematica şi bibliografia pentru examen, prevăzute în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre, şi va consta într-o probă scrisă sub formă de test-grilă.
    ART. 3
    (1) Înscrierile la examen se fac în perioada 3 octombrie 2016-24 octombrie 2016 pe site-ul www.cameraconsultantilorfiscali.ro şi dosarele se transmit, în aceeaşi perioadă, prin servicii poştale cu confirmare de primire sau direct, pe adresa: str. Alecu Russo nr. 13-19, et. 4, ap. 9, sectorul 2, municipiul Bucureşti.
    (2) Pentru atribuirea calităţii de consultant fiscal, dosarul de înscriere va conţine cererea de înscriere la examen, prevăzută în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre, şi documentele corespunzătoare prevăzute la art. 5 alin. (2) din Regulamentul pentru organizarea examenului de atribuire a calităţii de consultant fiscal sau de consultant fiscal asistent, aprobat prin Hotărârea Consiliului superior al Camerei Consultanţilor Fiscali nr. 7/2014.
    (3) Pentru atribuirea calităţii de consultant fiscal asistent, dosarul de înscriere va conţine cererea de înscriere la examen, prevăzută în anexa nr. 3, care face parte integrantă din prezenta hotărâre, şi documentele corespunzătoare prevăzute la art. 6 alin. (2) din Regulamentul pentru organizarea examenului de atribuire a calităţii de consultant fiscal sau de consultant fiscal asistent, aprobat prin Hotărârea Consiliului superior al Camerei Consultanţilor Fiscali nr. 7/2014.
    ART. 4
    Direcţia de învăţământ şi Direcţia de servicii pentru membri vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
    ART. 5
    Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

                  Preşedintele Camerei Consultanţilor Fiscali,
                                 Dan Manolescu

    Bucureşti, 13 septembrie 2016.
    Nr. 9.


    ANEXA 1

                            TEMATICA ŞI BIBLIOGRAFIA
               examenului de atribuire a calităţii de consultant
                   fiscal sau de consultant fiscal asistent -
                            sesiunea noiembrie 2016

    TEMATICĂ
    1. Noţiuni de drept comercial şi drept civil:
    - constituirea şi funcţionarea societăţilor;
    - reorganizări, fuziuni, divizări şi lichidări;
    - profesionişti;
    - exploatarea întreprinderii.
    2. Noţiuni generale privind finanţele publice şi principiile generale ale fiscalităţii:
    - cadrul general şi procedurile privind formarea, administrarea, angajarea şi utilizarea fondurilor publice, precum şi responsabilităţile instituţiilor publice implicate în procesul bugetar;
    - principiile generale ale fiscalităţii.
    3. Impozitul pe profit:
    - contribuabili şi sfera de cuprindere;
    - contribuabili scutiţi de la plata impozitului pe profit;
    - reguli speciale de impozitare;
    - determinarea bazei de calcul al impozitului (venituri supuse impozitării, venituri neimpozabile, cheltuieli efectuate în scopul realizării de venituri, cheltuieli care se deduc limitat, cheltuieli nedeductibile);
    - reguli privind anul fiscal;
    - cote de impozitare;
    - provizioane/ajustări pentru depreciere şi rezerve;
    - regimul fiscal al cheltuielilor cu dobânzile;
    - amortizarea fiscală;
    - termene de plată şi de declarare a impozitului;
    - pierderi fiscale;
    - facilităţi fiscale;
    - reguli fiscale privind reorganizările juridice (fuziuni, divizări, divizări parţiale, schimburi de titluri de participare) între persoane juridice române şi între societăţi din România şi societăţi din alte state membre ale Uniunii Europene;
    - reguli fiscale aplicabile dividendelor distribuite de filiale din state membre ale Uniunii Europene persoanelor juridice române, societăţi-mamă, respectiv sediilor permanente din România ale persoanelor juridice rezidente în state membre ale Uniunii Europene (societăţi-mamă);
    - condiţii de calcul al scutirii profitului reinvestit;
    - aspecte fiscale internaţionale (sediul permanent; impunerea persoanelor juridice străine care realizează venituri din sau în legătură cu proprietăţi imobiliare situate în România ori din vânzarea/cesionarea titlurilor de participare deţinute la o persoană juridică română; creditul fiscal, pierderi fiscale externe);
    - reguli fiscale pentru contribuabilii care aplică reglementările contabile conforme cu Standardele internaţionale de raportare financiară.
    4. Impozitul pe veniturile microîntreprinderilor:
    - definiţia microîntreprinderii;
    - reguli de aplicare a sistemului de impunere pe veniturile microîntreprinderii;
    - baza impozabilă;
    - plata impozitului şi depunerea declaraţiilor fiscale.
    5. Impozitul pe venit:
    - contribuabili şi sfera de cuprindere a impozitului;
    - categorii de venituri supuse impozitului pe venit;
    - venituri neimpozabile;
    - cote de impozitare;
    - determinarea bazei de calcul al impozitului pe categorii de venit;
    - plăţi anticipate în contul impozitului pe venit;
    - obligaţiile plătitorilor de venituri şi ale contribuabililor;
    - venitul net anual impozabil;
    - venituri supuse impozitului final cu reţinere la sursă;
    - termene de plată;
    - aspecte fiscale internaţionale;
    - reguli privind asociaţiile fără personalitate juridică.
    6. Contribuţii sociale obligatorii
    A. Contribuţii sociale obligatorii privind activităţile dependente:
    - baza de calcul al contribuţiilor sociale individuale;
    - baza de calcul al contribuţiilor sociale obligatorii datorate de angajatori, entităţi asimilate angajatorului sau persoane asimilate acestora;
    - excepţii generale - veniturile pentru care nu se datorează contribuţii sociale obligatorii;
    - excepţii specifice - veniturile pentru care nu se datorează contribuţii sociale obligatorii grupate în funcţie de categoriile din care fac parte persoanele care realizează veniturile;
    - calculul, reţinerea şi virarea contribuţiilor sociale;
    - cotele de contribuţii;
    - depunerea declaraţiilor.
    B. Contribuţii sociale obligatorii privind activităţile independente:
    - plătitorii;
    - baza de calcul;
    - excepţii specifice;
    - plăţi anticipate cu titlu de contribuţii sociale obligatorii;
    - declararea, definitivarea şi plata contribuţiilor sociale;
    - cotele de contribuţii.
    7. Impozitul pe veniturile obţinute din România de nerezidenţi şi impozitul pe reprezentanţele firmelor străine înfiinţate în România:
    - contribuabili;
    - sfera de cuprindere a impozitului;
    - venituri impozabile obţinute din România;
    - scutiri;
    - coroborarea prevederilor Codului fiscal cu cele ale convenţiilor de evitare a dublei impuneri şi ale legislaţiei Uniunii Europene;
    - certificatele de atestare a rezidenţei fiscale şi certificatele de atestare a impozitului plătit de nerezidenţi în România;
    - impozitul pe reprezentanţe (cuantum, termen de plată şi depunerea declaraţiei fiscale);
    - impunerea veniturilor din dobânzi şi redevenţe plătite între societăţi asociate din state membre diferite: sfera de aplicare, definiţia dobânzilor şi redevenţelor, definiţia întreprinderilor asociate;
    - chestionare pentru stabilirea rezidenţei fiscale a persoanelor fizice la sosirea în România sau la plecarea din România;
    - tratamentul fiscal al veniturilor din dobânzi obţinute din România de persoane juridice rezidente într-un stat membru al Uniunii Europene sau al Spaţiului Economic European;
    - tratamentul fiscal al categoriilor de venituri din activităţi independente impozabile în România obţinute de persoane fizice rezidente într-un stat membru al Uniunii Europene sau al Spaţiului Economic European;
    - reţinerea impozitului din veniturile obţinute din România de persoane rezidente într-un stat membru al Uniunii Europene sau într-un stat cu care România are încheiată o convenţie de evitare a dublei impuneri din activităţi desfăşurate de artişti şi sportivi;
    - asocieri/entităţi care desfăşoară activitate/obţin venituri în/din România.
    8. Taxa pe valoarea adăugată:
    - sfera de aplicare;
    - persoane impozabile;
    - operaţiuni cuprinse în sfera de aplicare a taxei pe valoarea adăugată (TVA);
    - locul operaţiunilor cuprinse în sfera de aplicare a TVA;
    - faptul generator şi exigibilitatea taxei pe valoarea adăugată;
    - baza de impozitare;
    - cote de TVA;
    - operaţiuni scutite;
    - regimul deducerilor;
    - persoanele obligate la plata TVA;
    - înregistrarea în scopuri de TVA şi anularea înregistrării în scopuri de TVA;
    - facturarea;
    - alte obligaţii în materie de TVA;
    - regimuri speciale pentru: întreprinderi mici, agenţii de turism, bunuri second-hand, opere de artă, obiecte de colecţie şi antichităţi; aurul de investiţii; serviciile electronice, de telecomunicaţii, de radiodifuziune sau televiziune prestate de către persoane impozabile nestabilite în Uniunea Europeană; serviciile electronice, de telecomunicaţii, de radiodifuziune sau televiziune prestate de către persoane impozabile stabilite în Uniunea Europeană, dar într-un alt stat membru decât statul membru de consum;
    - ajustarea taxei deductibile;
    - taxarea inversă;
    - sistemul TVA la încasare;
    - decontul de TVA şi alte declaraţii;
    - registrul operatorilor intracomunitari;
    - dispoziţii tranzitorii.
    9. Accize:
    a) regimul accizelor armonizate:
    - sfera de aplicare, fapt generator, exigibilitate, eliberare pentru consum, plătitori de accize, calculul accizelor, responsabilităţile plătitorilor de accize, plata accizelor la bugetul de stat, depunerea declaraţiilor de accize, documente fiscale, garanţii;
    - regimul de antrepozitare fiscală:
    ● reguli generale;
    ● autorizarea antrepozitelor fiscale;
    ● condiţii de autorizare;
    ● obligaţiile antrepozitarilor autorizaţi;
    ● anularea, revocarea, suspendarea autorizaţiei;
    - destinatar înregistrat:
    ● reguli generale;
    ● condiţii de autorizare;
    ● obligaţiile destinatarilor înregistraţi;
    ● revocarea autorizaţiei de destinatar înregistrat;
    - expeditor înregistrat:
    ● reguli generale;
    ● condiţii de autorizare;
    ● autorizarea ca expeditor înregistrat;
    ● obligaţiile expeditorului înregistrat;
    ● revocarea autorizaţiei de expeditor înregistrat;
    - importator autorizat:
    ● reguli generale;
    ● condiţii de autorizare;
    ● autorizarea ca importator autorizat;
    ● obligaţiile importatorului autorizat;
    ● revocarea autorizaţiei de importator autorizat;
    - scutiri de la plata accizelor;
    - excepţii de la regimul de accizare pentru produse energetice şi energie electrică;
    - restituiri de accize;
    - deplasarea şi primirea produselor accizabile aflate în regim suspensiv de accize:
    ● documentul administrativ electronic;
    ● divizarea deplasării produselor energetice în regim suspensiv de accize;
    ● primirea produselor accizabile în regim suspensiv de accize;
    ● raportul de export;
    ● proceduri în cazul în care sistemul informatizat este indisponibil;
    ● încheierea deplasării produselor accizabile aflate în regim suspensiv de accize;
    ● structura şi conţinutul informaţiilor;
    ● proceduri simplificate;
    ● nereguli şi abateri;
    - deplasarea intracomunitară şi impozitarea produselor accizabile după eliberarea pentru consum:
    ● persoane fizice;
    ● regimul şi deplasarea produselor cu accize plătite, deţinute în scopuri comerciale în România;
    ● documentul de însoţire;
    ● vânzarea la distanţă şi reprezentantul fiscal;
    ● distrugeri şi pierderi;
    ● nereguli apărute pe parcursul deplasării produselor accizabile;
    - deplasarea produselor accizabile în regim de exceptare sau scutire directă;
    - marcarea produselor alcoolice şi a tutunului prelucrat;
    - marcarea şi colorarea păcurii şi a produselor asimilate acesteia;
    - marcarea şi colorarea motorinei;
    - alte obligaţii pentru operatorii economici cu produse accizabile;
    b) regimul accizelor nearmonizate:
    - sfera de aplicare, fapt generator, exigibilitate, nivelul şi calculul accizelor, scutiri, plătitorii de accize, obligaţiile plătitorilor de accize, declaraţiile de accize, plata accizelor la bugetul de stat;
    c) contravenţii şi sancţiuni;
    d) infracţiuni.
    10. Impozite şi taxe locale:
    - baza de impozitare;
    - contribuabili;
    - modul de calcul;
    - termene de plată;
    - reduceri şi scutiri;
    - modul de declarare a proprietăţilor.
    11. Impozitul pe construcţii:
    - contribuabili;
    - definiţia construcţiilor;
    - cota de impozitare şi baza impozabilă;
    - plata impozitului şi depunerea declaraţiei fiscale.
    12. Taxele vamale:
    - domeniul de aplicare a legislaţiei vamale, misiunea vămii şi definiţii;
    - tariful vamal şi clasificarea tarifară a mărfurilor;
    - originea mărfurilor (originea nepreferenţială şi originea preferenţială);
    - plasarea mărfurilor sub un regim vamal:
    ● declararea mărfurilor;
    ● punerea în liberă circulaţie;
    ● tranzit;
    ● regimuri speciale:
      ● zone libere;
      ● antrepozite vamale;
      ● perfecţionarea activă;
      ● admiterea temporară;
      ● perfecţionarea pasivă;
    ● export;
    - notificare de reexport;
    - distrugerea mărfurilor;
    - abandonarea mărfurilor.
    13. Contabilitate:
    - obligaţiile ce revin, potrivit legii, persoanelor juridice pe linia organizării şi conducerii contabilităţii;
    - contabilitatea activelor, datoriilor şi a capitalurilor proprii;
    - contabilitatea veniturilor, cheltuielilor şi a rezultatului exerciţiului financiar;
    - forma şi conţinutul situaţiilor financiare anuale.
    14. Sancţiuni şi căi de contestare:
    - sancţionarea contravenţiilor la legislaţia fiscală;
    - contestarea sancţiunilor aplicate de organul fiscal, precum şi a deciziilor de impunere.
    15. Aspecte privind procedura fiscală:
    - principii generale de conduită în administrarea impozitelor, taxelor, contribuţiilor şi a altor sume datorate bugetului general consolidat;
    - creditori fiscali, debitori, plătitori ai obligaţiilor fiscale;
    - domiciliul fiscal;
    - competenţa organului fiscal, actele emise de organele fiscale, administrarea şi aprecierea probelor;
    - înregistrarea fiscală a plătitorilor de impozite, taxe şi contribuţii;
    - obligaţia de a depune declaraţii fiscale, conţinutul declaraţiei fiscale, termene de declarare, corectarea declaraţiilor fiscale;
    - procedura de stabilire a impozitelor şi taxelor;
    - procedura de colectare a creanţelor fiscale;
    - soluţionarea contestaţiilor formulate împotriva actelor administrative fiscale;
    - inspecţia fiscală;
    - stabilirea preţului de piaţă al tranzacţiilor între persoane afiliate;
    - acordul de preţ în avans şi soluţia fiscală individuală anticipată;
    - procedura de începere, derulare şi finalizare a inspecţiei fiscale;
    - stabilirea condiţiilor şi declararea contribuabililor inactivi;
    - termene de prescripţie;
    - stingerea creanţelor fiscale prin executare silită şi prin alte modalităţi;
    - recuperarea în România a unor creanţe stabilite într-un alt stat membru al Uniunii Europene;
    - contravenţii şi sancţiuni prevăzute în Legea nr. 227/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.

    BIBLIOGRAFIE
    1. Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;
    2. Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare;
    3. Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
    4. Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
    5. Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale, cu modificările ulterioare;
    6. Legea societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
    7. Legea nr. 26/1990 privind registrul comerţului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
    8. Legea nr. 359/2004 privind simplificarea formalităţilor la înregistrarea în registrul comerţului a persoanelor fizice, asociaţiilor familiale şi persoanelor juridice, înregistrarea fiscală a acestora, precum şi la autorizarea funcţionării persoanelor juridice, cu modificările şi completările ulterioare;
    9. Legea nr. 252/2003 privind registrul unic de control, cu modificările ulterioare;
    10. Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, cu modificările şi completările ulterioare;
    11. Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare;
    12. Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale, cu modificările şi completările ulterioare;
    13. Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare;
    14. Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare;
    15. Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 54/2010 privind unele măsuri pentru combaterea evaziunii fiscale, cu modificările ulterioare;
    16. Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările şi completările ulterioare;
    17. Regulamentul (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 9 octombrie 2013 de stabilire a Codului Vamal al Uniunii;
    18. Regulamentul delegat (UE) 2016/341 al Comisiei din 17 decembrie 2015 de completare a Regulamentului (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte normele tranzitorii pentru anumite dispoziţii din Codul Vamal al Uniunii, în cazul în care sistemele electronice relevante nu sunt încă operaţionale, şi de modificare a Regulamentului delegat (UE) 2015/2.446 al Comisiei;
    19. Regulamentul delegat al Comisiei (UE) 2015/2.446 din 28 iulie 2015 de completare a Regulamentului (UE) nr. 952/2013al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte normele detaliate ale anumitor dispoziţii ale Codului Vamal al Uniunii;
    20. Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/2.447 al Comisiei din 24 noiembrie 2015 de stabilire a unor norme pentru punerea în aplicare a anumitor dispoziţii din Regulamentul (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului de stabilire a Codului Vamal al Uniunii;
    21. Codul de conduită pentru punerea în aplicare a Convenţiei privind eliminarea dublei impuneri în legătură cu ajustarea profiturilor întreprinderilor asociate (2006/C 176/02);
    22. Codul de conduită privind documentaţia preţurilor de transfer, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria C, nr. 176 din 28 iulie 2006;
    23. Liniile directoare privind preţurile de transfer emise de Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică;
    24. Convenţia-model - emisă de Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică;
    25. Hotărârea Guvernului nr. 1/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;
    26. Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 889/2016 privind Procedura de aprobare a regimului de declarare derogatoriu;
    27. Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.346/2006 privind aprobarea Procedurii de atribuire a codului de înregistrare fiscală pentru persoanele fizice care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau exercită profesii libere, a Procedurii de modificare a domiciliului fiscal pentru asocierile şi alte entităţi fără personalitate juridică, precum şi a modelului unor formulare;
    28. Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.845/2015 pentru aprobarea procedurilor de înregistrare/modificare a domiciliului fiscal, precum şi pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare;
    29. Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.699/2015 pentru aprobarea Procedurii de soluţionare a deconturilor cu sume negative de taxă pe valoarea adăugată cu opţiune de rambursare şi pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare;
    30. Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate, cu modificările şi completările ulterioare;
    31. Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2.634/2015 privind documentele financiar-contabile;
    32. Ordinul ministrului economiei şi finanţelor şi al preşedintelui Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 3.483/144/2008 pentru aprobarea Normelor privind determinarea, reţinerea şi virarea impozitului pe câştigul de capital rezultat din transferul titlurilor de valoare, obţinut de persoanele fizice, cu modificările ulterioare;
    33. Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 222/2008 privind conţinutul dosarului preţurilor de transfer;
    34. Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.846/2015 pentru aprobarea procedurilor de aplicare a art. 92 din Codul de procedură fiscală, precum şi pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare;
    35. Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1.165/2009 privind aprobarea Procedurii de actualizare a vectorului fiscal pentru persoanele impozabile înregistrate în scopuri de taxă pe valoarea adăugată care utilizează trimestrul calendaristic ca perioadă fiscală şi care efectuează o achiziţie intracomunitară taxabilă în România, precum şi a modelului şi conţinutului unor formulare;
    36. Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3/2010 pentru aprobarea Procedurii de primire a cererilor de rambursare a TVA aferentă importurilor şi achiziţiilor de bunuri/servicii, efectuate în alt stat membru al Uniunii Europene de către persoanele impozabile stabilite în România, cu modificările ulterioare;
    37. Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 4/2010 pentru aprobarea Procedurii de soluţionare a cererilor de rambursare a taxei pe valoarea adăugată formulate de către persoanele impozabile nestabilite în România, stabilite în alt stat membru al Uniunii Europene;
    38. Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 5/2010 pentru aprobarea Procedurii de soluţionare a cererilor de rambursare a taxei pe valoarea adăugată formulate de către persoane impozabile neînregistrate în scopuri de TVA în România, stabilite în afara Comunităţii, cu modificările şi completările ulterioare;
    39. Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 2.012/2016 pentru aprobarea Procedurii de modificare, din oficiu, a vectorului fiscal cu privire la TVA, precum şi a modelului şi conţinutului unor formulare;
    40. Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 727/2016 pentru aprobarea Procedurii de organizare şi funcţionare a Registrului operatorilor intracomunitari, precum şi pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare;
    41. Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 2.393/2016 privind stabilirea criteriilor pentru condiţionarea înregistrării în scopuri de TVA, pentru aprobarea Procedurii privind înregistrarea în scopuri de taxă pe valoarea adăugată potrivit art. 316 alin. (12) lit. e) din Legea nr. 227/2015 privind codul fiscal a persoanelor impozabile, societăţi, cu sediul activităţii economice în România, înfiinţate în baza Legii societăţilor nr. 31/1990, supuse înmatriculării la registrul comerţului şi pentru aprobarea Procedurii de anulare, din oficiu, a înregistrării în scopuri de taxă pe valoarea adăugată potrivit art. 316 alin. (11) lit. h) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, a persoanelor impozabile, societăţi, cu sediul activităţii economice în România, înfiinţate în baza Legii societăţilor nr. 31/1990, supuse înmatriculării la registrul comerţului, care nu justifică intenţia şi capacitatea de a desfăşura activităţi economice care implică operaţiuni în sfera de aplicare a TVA;
    42. Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 2.011/2016 pentru aprobarea Procedurii de înregistrare, la cerere, în scopuri de taxă pe valoarea adăugată potrivit prevederilor art. 316 alin. (12) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum şi pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare;
    43. Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 83/2015 privind indicele preţurilor de consum utilizat pentru actualizarea plăţilor anticipate în contul impozitului pe profit anual pentru anul fiscal 2015;
    44. Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.099/2016 pentru reglementarea unor aspecte privind rezidenţa în România a persoanelor fizice;
    45. Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, nr. 1.286/2012 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele internaţionale de raportare financiară, aplicabile societăţilor comerciale ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată, cu modificările şi completările ulterioare;
    46. Standarde internaţionale de raportare financiară:
    - IAS 8 "Politici contabile, modificări ale estimărilor contabile şi erori";
    - IAS 11 "Contracte de construcţie";
    - IAS 16 "Imobilizări corporale";
    - IAS 18 "Venituri";
    - IAS 20 "Contabilitatea subvenţiilor guvernamentale şi prezentarea informaţiilor legate de asistenţa guvernamentală";
    - IAS 36 "Deprecierea activelor";
    - IAS 38 "Imobilizări necorporale";
    - IAS 40 "Investiţii imobiliare";
    47. Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 607/2013 privind aprobarea Procedurii de implementare şi de administrare a grupului fiscal unic, precum şi pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare;
    48. Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 877/2013 privind aprobarea Procedurii de înregistrare fiscală a contribuabililor nerezidenţi care desfăşoară activitate în România prin unul sau mai multe sedii permanente, precum şi a modelului şi conţinutului formularului 013 "Declaraţie de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni pentru contribuabilii nerezidenţi care desfăşoară activitate în România prin unul sau mai multe sedii permanente", cu modificările ulterioare;
    49. Regulamentul (CE) nr. 883/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind coordonarea sistemelor de securitate socială;
    50. Regulamentul (CE) nr. 987/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 16 septembrie 2009 de stabilire a procedurii de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 883/2004 privind coordonarea sistemelor de securitate socială;
    51. Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 2.365/2014 pentru aprobarea Procedurii privind recalcularea plăţilor anticipate cu titlu de impozit, cu modificările şi completările ulterioare;
    52. Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 170/2015 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind contabilitatea în partidă simplă;
    53. Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 4.023/2014 pentru aprobarea Procedurii de înregistrare a persoanelor impozabile, în vederea utilizării unuia dintre regimurile speciale pentru servicii electronice, de telecomunicaţii, de radiodifuziune sau televiziune, precum şi pentru declararea taxei pe valoarea adăugată, potrivit prevederilor art. 152^4 şi art. 152^5 din Codul fiscal, în situaţia în care România este stat membru de înregistrare;
    54. Ordinul ministrului finanţelor publice şi al ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice nr. 1.056/4.435/2016 pentru aprobarea Normelor privind deducerile pentru cheltuielile de cercetare-dezvoltare la calculul rezultatului fiscal;
    55. Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 521/2016 pentru aprobarea Procedurii de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată, potrivit prevederilor art. 316 alin. (1) lit. a) sau c) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, şi pentru aprobarea modelului şi conţinutului unui formular;
    56. Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1.503/2016 pentru aprobarea Procedurii de înregistrare, la cerere, în Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la încasare şi a Procedurii de radiere, la cerere sau din oficiu, din Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la încasare, precum şi a modelului şi conţinutului unor formulare;
    57. Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1.559/2016 privind aprobarea Procedurii de soluţionare a cererilor de restituire a taxei pe valoarea adăugată depuse în condiţiile titlului VII "Taxa pe valoarea adăugată" din Legea nr. 227/2015 privind codul fiscal şi ale titlului VII din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1/2016;
    58. Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 2.037/2016 privind Procedura pentru aprobarea perioadei fiscale semestriale/anuale pentru persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA;
    59. Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.741/2015 privind aprobarea instrucţiunilor pentru aplicarea titlului VIII din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală.


    ANEXA 2
    Nr. de înregistrare/.............

                                              Loc foto

                                     CERERE
                   de înscriere la examenul pentru atribuirea
                        calităţii de consultant fiscal -
                            sesiunea noiembrie 2016

    Subsemnatul(a), ..............., născut(ă) la data de ............ în localitatea ................, judeţul .............., legitimat(ă) cu C.I./paşaport, seria ..... nr. ........, eliberat(ă) de ................... la data de ............., CNP ....................., cetăţenia ............., domiciliat(ă) în ................., str. ................ nr. ...., bl. ....., sc. ....., et. ....., ap. ....., judeţul/sectorul .............., telefon fix .............., telefon mobil ..............., solicit înscrierea la examenul pentru atribuirea calităţii de consultant fiscal, organizat de Camera Consultanţilor Fiscali, sesiunea noiembrie 2016.
    Anexez la prezenta cerere următoarele documente, conform art. 5 alin. (2) din Regulamentul pentru organizarea examenului de atribuire a calităţii de consultant fiscal sau de consultant fiscal asistent, aprobat prin Hotărârea Consiliului superior al Camerei Consultanţilor Fiscali nr. 7/2014:
    - C.I./paşaport, în copie;
    - diploma de studii superioare (profil economic), sesiunea ......., seria ..... nr. ......, emisă de .............. la data de ..........., în copie legalizată;
    - carnetul de muncă/adeverinţă eliberată de angajator, seria ...... nr. ........., emis/emisă de ............. la data de ..........., în copie certificată de angajator /în copie legalizată;
    - certificatul de naştere, seria ...... nr. ........., emis de ............... la data de ............., în copie legalizată, în cazul schimbării numelui;
    - certificatul de căsătorie, seria ....... nr. ........, emis de .............. la data de .........., în copie legalizată, în cazul schimbării numelui;
    - certificatul de cazier judiciar, seria ...... nr. ........, emis de ........... la data de .........., în perioada de valabilitate;
    - certificatul de cazier fiscal, seria ....... nr. ........., emis de ........... la data de ............., în perioada de valabilitate;
    - adeverinţa medicală, seria ...... nr. ......., emisă de .............. la data de ................;
    - curriculum vitae;
    - trei fotografii de 2/3 cm.
    Declar pe propria răspundere, cunoscând prevederile Codului penal, că am desfăşurat activităţile prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. b) din Regulamentul pentru organizarea examenului de atribuire a calităţii de consultant fiscal sau de consultant fiscal asistent, aprobat prin Hotărârea Consiliului superior al Camerei Consultanţilor Fiscali nr. 7/2014, astfel:

┌──────────┬───────────┬───────────────┬───────────┬─────────┬────────────┐
│ Unitatea │Activitatea│ Perioada │Nr. de luni│ Funcţia │ Observaţii │
│ │desfăşurată├───────┬───────┤ │ │ │
│ │ │ de la │până la│ │ │ │
├──────────┼───────────┼───────┼───────┼───────────┼─────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │
├──────────┼───────────┼───────┼───────┼───────────┼─────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │
├──────────┼───────────┼───────┼───────┼───────────┼─────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │
├──────────┼───────────┼───────┼───────┼───────────┼─────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │
├──────────┼───────────┼───────┼───────┼───────────┼─────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │
├──────────┼───────────┼───────┼───────┼───────────┼─────────┼────────────┤
│Total │ │ │ │ │ │ │
│perioadă │ │ │ │ │ │ │
└──────────┴───────────┴───────┴───────┴───────────┴─────────┴────────────┘

    Data .......... Semnătura .............    ANEXA 3

    Nr. de înregistrare/.............
                                                  Loc foto

                                     CERERE
                   de înscriere la examenul pentru atribuirea
                   calităţii de consultant fiscal asistent -
                            sesiunea noiembrie 2016

    Subsemnatul(a), ...................., născut(ă) la data de ............. în localitatea ................, judeţul .............., legitimat(ă) cu C.I./paşaport, seria ..... nr. .........., eliberat(ă) de ................... la data de .............., CNP .................., cetăţenia ............, domiciliat(ă) în ............., str. .............. nr. ...., bl. ....., sc. ....., et. ....., ap. ....., judeţul/sectorul ..............., telefon fix ............., telefon mobil ............., solicit înscrierea la examenul pentru atribuirea calităţii de consultant fiscal asistent, organizat de Camera Consultanţilor Fiscali, sesiunea noiembrie 2016.
    Anexez la prezenta cerere următoarele documente, conform art. 6 alin. (2) din Regulamentul pentru organizarea examenului de atribuire a calităţii de consultant fiscal sau de consultant fiscal asistent, aprobat prin Hotărârea Consiliului superior al Camerei Consultanţilor Fiscali nr. 7/2014:
    - C.I./paşaport, în copie;
    - diploma de studii superioare, sesiunea ......., seria ..... nr. ......, emisă de .............. la data de ..........., în copie legalizată;
    - carnetul de muncă/adeverinţă eliberată de angajator, seria ....... nr. ........, emis/emisă de .............. la data de .............., în copie certificată de angajator /în copie legalizată;
    - certificatul de naştere, seria ........ nr. ......., emis de ............. la data de ............., în copie legalizată, în cazul schimbării numelui;
    - certificatul de căsătorie, seria ....... nr. ........., emis de .............. la data de ............, în copie legalizată, în cazul schimbării numelui;
    - certificatul de cazier judiciar, seria ...... nr. ........, emis de ............... la data de ............., în perioada de valabilitate;
    - certificatul de cazier fiscal, seria ........ nr. ........, emis de ............... la data de ............., în perioada de valabilitate;
    - adeverinţa medicală, seria ....... nr. ........., emisă de ............. la data de .................;
    - curriculum vitae;
    - trei fotografii de 2/3 cm.
    Declar pe propria răspundere, cunoscând prevederile Codului penal, că am desfăşurat activitate conform art. 6 alin. (1) lit. b) din Regulamentul pentru organizarea examenului de atribuire a calităţii de consultant fiscal sau de consultant fiscal asistent, aprobat prin Hotărârea Consiliului superior al Camerei Consultanţilor Fiscali nr. 7/2014, astfel:

┌──────────┬───────────┬───────────────┬───────────┬─────────┬────────────┐
│ Unitatea │Activitatea│ Perioada │Nr. de luni│ Funcţia │ Observaţii │
│ │desfăşurată├───────┬───────┤ │ │ │
│ │ │ de la │până la│ │ │ │
├──────────┼───────────┼───────┼───────┼───────────┼─────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │
├──────────┼───────────┼───────┼───────┼───────────┼─────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │
├──────────┼───────────┼───────┼───────┼───────────┼─────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │
├──────────┼───────────┼───────┼───────┼───────────┼─────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │
├──────────┼───────────┼───────┼───────┼───────────┼─────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │
├──────────┼───────────┼───────┼───────┼───────────┼─────────┼────────────┤
│Total │ │ │ │ │ │ │
│perioadă │ │ │ │ │ │ │
└──────────┴───────────┴───────┴───────┴───────────┴─────────┴────────────┘

    Data .......... Semnătura .............
                                      -------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016