Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   NORME din 17 august 2016  de timp pentru operaţiile necesare realizării lucrărilor de specialitate în cadrul Centrului Naţional de Cartografie    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 NORME din 17 august 2016 de timp pentru operaţiile necesare realizării lucrărilor de specialitate în cadrul Centrului Naţional de Cartografie

EMITENT: Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 680 bis din 2 septembrie 2016

──────────
    Aprobate prin Ordinul directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 1.016/2016, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 680 din 2 septembrie 2016.
──────────


     SUMAR
     Instrucţiuni de aplicare a Normelor de timp pentru operaţiile necesare execuţiei lucrărilor de specialitate în cadrul Centrului Naţional de Cartografie
     Tabla de materii
     Capitolul A - Documentare, proiectare, recunoaşterea terenului
     Capitolul B - Semnale geodezice
     Capitolul C - Borne, stâlpi, picheţi
     Capitolul D - Reperi, mărci
     Capitolul E - Măsurători terestre
     Capitolul F - Operaţii speciale în cadrul măsurătorilor terestre
     Capitolul G - Calcule
     Capitolul H - Cartografierea planurilor şi hărţilor
     Capitolul I - Operaţii speciale în cadrul lucrărilor de cartografiere
     Capitolul J - Fotogrammetrie
     Capitolul K - Operaţii speciale în cadrul lucrărilor fotogrammetrice
     Capitolul L - Teledetecţie
     Capitolul M - Operaţii speciale în cadrul lucrărilor de cadastru
     Capitolul N - Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţiilor
     Capitolul O - Cercetare
     Capitolul P - Verificarea lucrărilor

    INSTRUCŢIUNI de aplicare
     Norme de timp pentru operaţiile necesare realizării
     lucrărilor de specialitate în cadrul Centrului Naţional de Cartografie
     Normele de timp se referă la execuţia şi verificarea lucrărilor din domeniile geodeziei şi cartografiei pentru care Centrul Naţional de Cartografie (CNC) este unică instituţie executivă. Ele sunt exprimate în Ore Medii Convenţionale (OMC) ale operaţiilor ce conţin realizarea lucrărilor pregătitoare, lucrărilor de teren şi lucrărilor de birou sau de laborator. Pe baza acestor OMC se pot stabili valori orientative de referinţă ale activităţilor care susţin realizarea proiectelor, temelor de studii şi de execuţie precum şi întocmirea, prezentarea, negocierea ofertelor şi contractelor.
     Normele de timp sunt diferenţiate pe articole ce cuprind operaţii şi proceduri specifice realizării lucrărilor geodezice, topografice, cartografice, fotogrammetrice, de teledetecţie, denumite în continuare lucrări de specialitate, furnizate de CNC. Ele se utilizează pentru:
    - organizarea şi planificarea lucrărilor de specialitate;
    – repartizarea şi retribuirea echitabilă a forţei de lucru în activitatea de realizare a lucrărilor de specialitate;
    – estimarea costurilor şi decontarea la beneficiari a lucrărilor de specialitate;

     Articolele conţin activităţi ce cuprind o singură operaţie sau grupe de operaţii din cadrul lucrărilor de specialitate. La grupele de operaţii se admit norme de timp în condiţiile prevăzute în instrucţiunile specifice cuprinse în partea de Generalităţi a fiecărui capitol.
     Normele de timp sunt stabilite pe articole pentru activităţi ce conţin operaţii cu o singură durată, în ore - om, pentru realizarea individuală a operaţiilor sau în ore - echipă, pentru realizarea colectivă a operaţiilor.
     Normele de timp sunt estimate pentru activităţile ce se desfăşoară în perioada optimă normală de lucru la teren, stabilită de la 1 aprilie la 31 octombrie, în regiunile de şes şi de deal şi de la 1 mai la 30 septembrie în regiunile de munte. Pentru activităţile cuprinse în lucrările de teren executate în afara perioadelor optime, normele de timp se majorează cu cotele procentuale din Tabelul 1.
     Tabelul 1

    
    ┌────────────────┬─────────┬──────────┬────────┬────────┬──────────┬──────────┬──────────┐
    │ Zona de lucru │Ianuarie │Februarie │Martie │Aprilie │Octombrie │Noiembrie │Decembrie │
    ├────────────────┼─────────┼──────────┼────────┼────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
    │a. Şes şi deal │ 35% │ 35% │ 25% │ - │ - │ 15% │ 30% │
    ├────────────────┼─────────┼──────────┼────────┼────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
    │b. Munte │ 40% │ 40% │ 30% │ 20% │ 10% │ 20% │ 35% │
    └────────────────┴─────────┴──────────┴────────┴────────┴──────────┴──────────┴──────────┘


     Normele de timp pentru activităţile necesare realizării lucrărilor de teren sunt diferenţiate în raport cu următoarele categorii de dificultate ale terenurilor, determinate de relief sau de gradul de acoperire cu vegetaţie sau construcţii:
    A. Categorii de dificultate ale terenurilor în funcţie de relief

        Categoria I Teren şes, specific regiunilor de câmpie, lipsit de
                            relief sau cu relief slab pronunţat, în care
                            transportul cu mijloace hipo sau auto se face uşor
                            peste tot.
        Categoria a II-a Teren uşor accidentat, specific regiunilor de trecere
                            de la şes la deal, cu microrelief caracterizat prin
                            existenţa frecventă a găvanelor, dunelor şi
                            mameloanelor sau teren ondulat cu forme de relief
                            mari şi puţin înclinate, în care transportul cu
                            mijloace hipo sau auto este posibil.
        Categoria a III-a Teren specific regiunilor de dealuri, caracterizat prin
                            adâncimea văilor de 20 - 200 m şi prin ridicături şi
                            depresiuni distanţate la 50 - 700 m. În aceste zone
                            valoarea medie a pantelor (calculată pe hartă) este
                            cuprinsă între 7° şi 15°, iar transportul se face cu
                            căruţa şi parţial cu mijloace auto.
        Categoria a IV-a Teren accidentat, specific regiunilor de munte sau de
                            trecere de la deal la munte, cu relief foarte variat,
                            caracterizat prin coaste repezi şi depresiuni adânci
                            cu văi foarte neregulate şi talveguri în general
                            înguste. În aceste zone valoarea medie a pantelor
                            (calculată pe hartă) este cuprinsă între 15° şi 22°
                            iar transportul se face cu mijloace hipo sau auto este
                            posibil parţial.
        Categoria a V-a Teren foarte accidentat, specific regiunilor de munte
                            cu stânci proeminente şi relief prăpăstios caracterizat
                            prin coaste abrupte şi pante foarte repezi. În aceste
                            zone valoare medie a pantelor (calculată pe hartă)
                            depăşeşte 22°, iar transportul se poate face cu cai sau
                            parţial cu căruţa.


     Notă: La categoriile III, IV şi V criteriul de încadrare a lucrării este panta terenului
     Influenţa reliefului nu este cuprinsă în normele de timp şi se aplică articolelor ce conţin operaţiile necesare realizării lucrărilor de teren, conform coeficienţilor stabiliţi în Tabelul 2, cu excepţia capitolelor care conţin activităţi şi operaţii în care se prevăd coeficienţi specifici acestora.
     Tabelul 2

    ┌────────────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┐
    │ Categoria de │ │ │ │ │ │
    │ dificultate │ I │ II │ III │ IV │ V │
    ├────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
    │Coeficientul │ 1,00 │ 1,15 │ 1,35 │ 1,70 │ 2,20 │
    └────────────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┘    B. Categorii de dificultate ale terenurilor în funcţie de gradul de acoperire

        Categoria I Teren în care suprafaţa construcţiilor ocupă până la 20%
                          din totalul suprafeţei lucrării; interiorul perimetrelor
                          industriale*1) în ne activitate; interiorul suprafeţelor
                          acoperite de culturi cu talie mică (sub 1 m înălţime),
                          care provoacă greutăţi în deplasarea pe teren a echipei.
        Categoria a II-a Teren în care suprafaţa construcţiilor ocupă 20 - 25% din
                          totalul suprafeţei lucrării; interiorul perimetrelor
                          industriale în activitate în care circulaţia mijloacelor
                          de transport nu provoacă greutăţi: staţii de cale ferată
                          cu 2-3 linii; interiorul pădurilor rare când nu se
                          execută deschideri de linii.
        Categoria a III-a Teren în care suprafaţa construcţiilor ocupă 25-30% din
                          totalul suprafeţei lucrării; interiorul perimetrelor
                          industriale în activitatea care posedă o linie de garaj
                          laterală ocupată; staţii de cale ferată sau fascicule cu
                          4-5 linii: axele căilor ferate curente, carosabilul
                          şoselelor sau străzilor cu circulaţie; interiorul
                          tarlalelor sau parcelelor acoperite de culturi cu talie
                          mare (porumb şi floarea- soarelui, vii pe spaliere sau
                          araci, livezi, etc.) care depăşesc înălţimea de 1 m în
                          care nu se execută deschideri de linii.
        Categoria a IV-a Teren în care suprafaţa construcţiilor ocupă 31-50% din
                          totalul suprafeţei lucrării; interiorul perimetrelor
                          industriale în activitatea care posedă o linie de garaj
                          ocupată situată axial; staţii de cale ferată cu 6-8
                          linii; interiorul pădurilor dese fără subarboret în care
                          nu se execută deschideri de linii.
        Categoria a V-a Teren în care suprafaţa construcţiilor ocupă peste 50% din
                          totalul suprafeţei lucrării; interiorul perimetrelor
                          industriale în activitatea care posedă un fascicul de
                          linii de garaj ocupate situate axial; staţii şi noduri de
                          cale ferată cu peste 8 linii, terenuri cu arături
                          desfundate de ploi sau zăpezi, zone mlăştinoase fără
                          vegetaţie înaltă.
        Categoria a VI-a Teren din interiorul pădurilor dese cu subarboret, prin
                          lăstăriş, cătiniş, mărăciniş, stuf şi papură cu înălţimea
                          de peste 1,5 m, în care vizibilitatea între puncte se
                          asigură numai prin îndepărtarea (culcarea) vegetaţiei şi
                          cu unele tăieri ale acesteia, triaje de cale ferată, în
                          galerii, tuneluri şi incinte subterane.


──────────
    *1) Prin perimetre industriale se înţeleg fabricile, uzinele, întreprinderile industriale, şantierele de construcţii şi alte obiective similare acestora.
──────────
     Influenţa acoperirii terenului, exprimată prin coeficienţii din Tabelul 3 nu este cuprinsă în normele de timp. Această influenţă se stabileşte şi se aplică normelor de timp, cu excepţia capitolelor care conţin activităţi şi operaţii în care se prevăd valori ale OMC specifice acestora, după cum urmează:
    - se stabileşte pe total suprafaţă a lucrării şi se extrage din Tabelul 3 coeficientul influenţei acoperirii, corespunzătoare celor două categorii de dificultate în funcţie de gradul de acoperire şi de relief;
    – coeficientul se aplică la OMC rezultate din aplicarea normelor de timp pentru operaţiile necesare realizării lucrărilor de teren şi se adaugă la acestea.
     Tabelul 3

    ┌────────────────┬─────────────────────────────────────────────────┐
    │ Categoria de │ Categoria de dificultate în funcţie de relief │
    │ dificultate ├─────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┤
    │ în funcţie de │ I │ II │ III │ IV │ V │
    │ gradul de │ │ │ │ │ │
    │ acoperire │ │ │ │ │ │
    ├────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
    │ 1-Cat.I │ 0,06 │ 0,05 │ 0,04 │ 0,03 │ 0,02 │
    ├────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
    │ 2-Cat.aII-a │ 0,10 │ 0,09 │ 0,08 │ 0,06 │ 0,05 │
    ├────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
    │ 3-Cat.aIII-a │ 0,15 │ 0,13 │ 0,11 │ 0,09 │ 0,07 │
    ├────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
    │ 4-Cat.aIV-a │ 0,20 │ 0,18 │ 0,15 │ 0,12 │ 0,09 │
    ├────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
    │ 5-Cat.aV-a │ 0,28 │ 0,24 │ 0,21 │ 0,16 │ 0,13 │
    ├────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
    │ 6-Cat.aVI-a │ 0,35 │ 0,31 │ 0,26 │ 0,20 │ 0,16 │
    └────────────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┘


     Încadrarea în normele de timp pentru activităţile necesare realizării lucrărilor de birou sau de laborator care sunt diferenţiate în raport de categoriile de dificultate ale terenurilor, este determinată de reprezentarea grafică a reliefului şi/sau de gradul de acoperire cu detalii planimetrice sau hidrografice şi se efectuează conform modelelor prezentate în Tabelul 4.
     Încadrarea în categorii de dificultate în funcţie de
     gradul de acoperire şi relief pentru lucrările de birou/laborator

     Tabelul 4 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)
     Timpul pentru deplasarea personalului în localitatea pe teritoriul căreia se execută lucrarea, timpul privind legătura cu autorităţile locale şi/sau persoanele fizice/juridice implicate conform reglementărilor legale, timpul de organizare a cantonamentului şi de întoarcere nu este prevăzut în normele de timp. OMC corespunzătoare efectuării acestor acţiuni sunt stabilite pentru fiecare membru care participă la efectuarea lucrării, conform Tabelului 5. Ele sunt estimate pentru o delegaţie de o lună şi se determină în funcţie de numărul participanţilor şi de numărul de luni sau fracţiuni de luni necesare pentru realizarea lucrărilor de teren.

     Tabelul 5

    ┌───────────────────────────────────────────────────────────────────┐
    │ Distanţe până la lucrare (km) │
    ├─────────────┬─────────────────┬─────────────────┬─────────────────┤
    │ 10-150 │ 150 - 300 │ 300 - 450 │ 450 - 600 │
    ├─────────────┼─────────────────┼─────────────────┼─────────────────┤
    │ 9 │ 12 │ 15 │ 18 │
    └─────────────┴─────────────────┴─────────────────┴─────────────────┘


     OMC rezultate din aplicarea Normelor de timp din Tabelul 5 se adaugă la totalul OMC pentru lucrările de teren.
     Timpul normat necesar deplasării pe teren a formaţiei de lucru pentru executarea lucrărilor s-a stabilit pe baza distanţelor medii avute în vedere la fiecare articol la care deplasarea pe teren este evidenţiată în conţinutul normei de timp şi a următoarelor viteze de transport:
    - 2 km/oră la executarea ridicărilor topografice planimetrice şi de nivelment prin drumuiri, puncte radiate, abscise şi ordonate, axe de operaţii, aliniamente etc.;
    – 3 km/oră la lucrările geodezice, de reperaj fotogrammetric şi alte operaţii sau lucrări care nu au o desfăşurare continuă, când transportul formaţiei de lucru între punctele de lucru se face cu mijloace hipo;
    – 10 km/oră pentru lucrările menţionate la aliniatul precedent, când transportul formaţiei de lucru între punctele de lucru se face cu mijloace auto.

     Când formaţia de lucru nu este dotată cu un mijloc de transport, fie din lipsa acestuia, fie din imposibilitatea utilizării lui din cauza formelor de relief şi nu este dotată cu cazarmamentul necesar (cort, saci de dormit etc.) organizării unui cantonament în afara localităţilor, în apropierea locului de muncă, se acordă timpul normat corespunzător transportului efectuat pe jos, stabilit pe baza procentelor din Tabelul 6.

     Tabelul 6

    ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
    │ Mărimea lucrării exprimată în kmp │
    ├─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
    │ Sub │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Peste│
    │ 5 │ 5 │ 10 │ 15 │ 20 │ 30 │ 40 │ 50 │ 60 │ 70 │ 80 │ 90 │ 90 │
    ├─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
    │ a │ b │ c │ d │ e │ f │ g │ h │ i │ j │ k │ l │ m │
    ├─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
    │ 1% │ 2% │ 3% │ 5% │ 7% │ 10% │ 12% │ 14% │ 16% │ 18% │ 20% │ 22% │ 25% │
    └─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┘


    Mărimea lucrării se obţine prin împărţirea suprafeţei de lucru exprimate în kmp la numărul localităţilor existente în perimetrul lucrării.
     Procentele din Tabelul 6 se aplică la totalul OMC normate pentru lucrările de teren.
     Calificarea executanţilor cuprinşi în formaţia de lucru este:

        - inginer absolvent al unor studii superioare de specialitate de lungă
                      durată (inginer cadastru, inginer geodez, inginer topograf,
                      inginer topograf minier) sau asimilaţi ai acestora;
        - economist absolvent al unor studii superioare de specialitate de lungă
                      durată din domeniul economic sau asimilaţi ai acestora;
        - subinginer absolvent al unor studii superioare de specialitate
                      de scurtă durată (subinginer cadastru, subinginer geodez,
                      subinginer topograf, subinginer topograf minier, subinginer
                      cartograf) sau asimilaţi ai acestora; tehnician absolvent al
                      unor studii postliceale sau medii de specialitate (tehnician
                      cadastru, tehnician topograf, tehnician cartograf), al unor
                      studii organizate de instituţiile de învăţământ atestate
                      definitiv de Ministerul Educaţiei şi Cercetării, în domeniile
                      cadastrului, geodeziei şi cartografiei, prin cursuri de
                      reconversie profesională aprobate de Ministerul Educaţiei şi
                      Cercetării, al unor studii tehnice superioare de lungă durată,
                      de scurtă durată, postliceale care posedă o diplomă emisă sau
                      echivalată de Ministerul Educaţiei şi Cercetării şi care
                      dovedesc prin foaia matricolă că au efectuat cursuri de
                      specialitate în domeniile geodeziei, topografiei, cadastrului,
                      cartografiei, aerofotogrammetriei cu durată de minimum trei
                      semestre (pentru studii superioare), respectiv trei trimestre
                      (pentru studii postliceale) la câte una din disciplinele
                      menţionate, al unor studii medii care au vechime înscrisă în
                      cartea de muncă de minimum 10 ani ca operator măsurători
                      terestre, muncitor topograf şi o vechime de minimum 2 ani ca
                      tehnician topograf sau tehnician cadastru;
        - muncitor absolvent al unor studii medii sau studii generale având
                      calificări de specialitate prin atestate la locul de muncă
                      sau şcoli profesionale.


     Normarea OMC necesare realizării lucrărilor de specialitate precum şi stabilirea valorilor orientative de referinţă ale lucrărilor pregătitoare, lucrărilor de teren, lucrărilor de birou sau de laborator, vor fi efectuate conform modelelor:
    - Tabelul 7 - Normare OMC
    – Tabelul 8 - Devizul lucrării (Situaţia de plată).


     Tabelul 7
     Lucrarea: .....................
     Normare OMC

    ┌────┬──────────┬────────────────┬────┬──────────┬─────────────────┬───────────┐
    │Nr. │ Simbol │ │ │ │ Ore Medii │ │
    │Crt.│ Normă de │ Denumire Normă │ UM │Cantitate │ Convenţionale │ │
    │ │ Timp*1) │ de Timp │ │ │ (OMC) │Observaţii │
    │ │ │ │ │ ├──────┬──────────┤ │
    │ │ │ │ │ │Pe UM │Pe Articol│ │
    ├────┼──────────┴────────────────┴────┴──────────┴──────┴──────────┴───────────┤
    │ I │Lucrări pregătitoare │
    ├────┼──────────┬────────────────┬────┬──────────┬──────┬──────────┬───────────┤
    │ 1 │ │ │ │ │ │ │ │
    ├────┼──────────┼────────────────┼────┼──────────┼──────┼──────────┼───────────┤
    │ 2 │ │ │ │ │ │ │ │
    ├────┼──────────┼────────────────┼────┼──────────┼──────┼──────────┼───────────┤
    │... │ │ │ │ │ │ │ │
    ├────┼──────────┼────────────────┼────┼──────────┼──────┼──────────┼───────────┤
    │ n │ │ │ │ │ │ │ │
    ├────┴──────────┴────────────────┴────┴──────────┴──────┼──────────┼───────────┤
    │ Total I │ │ │
    ├────┬──────────────────────────────────────────────────┴──────────┴───────────┤
    │ II │Lucrări de teren │
    ├────┼──────────┬────────────────┬────┬──────────┬──────┬──────────┬───────────┤
    │ 1 │ │ │ │ │ │ │ │
    ├────┼──────────┼────────────────┼────┼──────────┼──────┼──────────┼───────────┤
    │ 2 │ │ │ │ │ │ │ │
    ├────┼──────────┼────────────────┼────┼──────────┼──────┼──────────┼───────────┤
    │... │ │ │ │ │ │ │ │
    ├────┼──────────┼────────────────┼────┼──────────┼──────┼──────────┼───────────┤
    │ n │ │ │ │ │ │ │ │
    ├────┴──────────┴────────────────┴────┴──────────┴──────┼──────────┼───────────┤
    │ Total II │ │ │
    ├────┬──────────────────────────────────────────────────┴──────────┴───────────┤
    │ III│Lucrări de birou (laborator) │
    ├────┼──────────┬────────────────┬────┬──────────┬──────┬──────────┬───────────┤
    │ 1 │ │ │ │ │ │ │ │
    ├────┼──────────┼────────────────┼────┼──────────┼──────┼──────────┼───────────┤
    │ 2 │ │ │ │ │ │ │ │
    ├────┼──────────┼────────────────┼────┼──────────┼──────┼──────────┼───────────┤
    │... │ │ │ │ │ │ │ │
    ├────┼──────────┼────────────────┼────┼──────────┼──────┼──────────┼───────────┤
    │ n │ │ │ │ │ │ │ │
    ├────┴──────────┴────────────────┴────┴──────────┴──────┼──────────┼───────────┤
    │ Total III │ │ │
    ├───────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼───────────┤
    │ Total OMC (I+II+III) │ │ │
    └───────────────────────────────────────────────────────┴──────────┴───────────┘
               Întocmit, Verificat,


──────────
    *1) - Simbolul normei de timp este format din litera O (de la oră), litera corespunzătoare Capitolului (de la A la R), cifra corespunzătoare subcapitolului ce conţine articolul cu operaţia principală, literele sau cifrele operaţiilor componente şi/sau categoriilor de lucrări prestate precum şi notele de subsol corespunzătoare acestora.
     Exemplu: OE1Cb2IIINota1 = Măsurarea unei distanţe cu aparatură electronică de măsurat prin unde, situată între 200 şi 400 metri în categoria III de dificultate în funcţie de relief, cazul unei distanţe suplimentare.
──────────

     Tabelul 8
     Devizul lucrării (Situaţia de plată)

    ┌────┬──────────────────────────────────────┬────────────────────────────┬─────────┐
    │Nr. │ │ │ Valoare │
    │Crt.│ Articol de Deviz (Situaţie de plată) │ Calculaţie │ (lei) │
    ├────┼──────────────────────────────────────┼────────────────────────────┼─────────┤
    │ 1 │Manoperă directă │ Total OMC x V*3) lei │ │
    ├────┼──────────────────────────────────────┼────────────────────────────┼─────────┤
    │ 2 │Materiale │ 10 - 30 % din 1 │ │
    ├────┼──────────────────────────────────────┼────────────────────────────┼─────────┤
    │ 3 │C.A.S. │ 15,8 % din 1 │ │
    ├────┼──────────────────────────────────────┼────────────────────────────┼─────────┤
    │ 4 │Contribuţie fond şomaj │ 0,5 % din 1 │ │
    ├────┼──────────────────────────────────────┼────────────────────────────┼─────────┤
    │ 5 │C.A.S.S. │ 5,2 % din 1 │ │
    ├────┼──────────────────────────────────────┼────────────────────────────┼─────────┤
    │ 6 │Fond de risc şi accidente │ 0,205 % din 1 │ │
    ├────┼──────────────────────────────────────┼────────────────────────────┼─────────┤
    │ 7 │Contrib. Pt. Concedii şi indemnizaţii │ 0,85 % din 1 │ │
    ├────┼──────────────────────────────────────┼────────────────────────────┼─────────┤
    │ 8 │Total costuri (cheltuieli) directe │ 1+2+3+4+5+6+7 │ │
    ├────┼──────────────────────────────────────┼────────────────────────────┼─────────┤
    │ 9 │Costuri (cheltuieli) regie *1) │ 5-35 % din 8 │ │
    ├────┼──────────────────────────────────────┼────────────────────────────┼─────────┤
    │ 10 │Costuri (cheltuieli) generale *2) │ 10 - 30 % din 8 │ │
    ├────┼──────────────────────────────────────┼────────────────────────────┼─────────┤
    │ 11 │Total costuri (cheltuieli) generale │ │ │
    │ │directe │ 8+9+10 │ │
    ├────┼──────────────────────────────────────┼────────────────────────────┼─────────┤
    │ 12 │Profit │ 5-20 % din 11 │ │
    ├────┼──────────────────────────────────────┼────────────────────────────┼─────────┤
    │ 13 │Total costuri (cheltuieli) generale │ 11+12 │ │
    ├────┼──────────────────────────────────────┼────────────────────────────┼─────────┤
    │ 14 │T.V.A │ 24 % din 13 │ │
    ├────┼──────────────────────────────────────┼────────────────────────────┼─────────┤
    │ 15 │Total costuri (cheltuieli) lucrare │ 13+14 │ │
    └────┴──────────────────────────────────────┴────────────────────────────┴─────────┘
                 Întocmit, Verificat,


──────────
    *1) - conţin costuri (cheltuieli) efectuate cu întreţinerea, lumina, apa, chiria, căldura, telefonul, mentenanţa şi amortizarea mijloacelor IT hardware şi software, aparaturii de măsurat, utilajelor, vehiculelor precum şi alte cheltuieli indirecte;
     *2)- conţin costuri (cheltuieli) cu diurna, cazarea, transportul şi alte cheltuieli directe pentru efectuarea delegaţiilor;
     *3) - V este valoarea unei ore exprimată în lei, stabilită în funcţie de complexitatea, de gradul de utilizare, de tehnicitatea, pregătirea şi performanţele resurselor angrenate la realizarea lucrărilor sau. Valoarea este orientativă şi trebuie să fie în concordanţă cu costurile unei ore de manoperă practicată în instituţiile de profil (studii, cercetare, proiectare) sau pe piaţa muncii. La stabilirea valorii se pot utiliza şi informaţii privind onorariile declarate de persoanele fizice sau juridice autorizate precum şi salariul mediu pe economie stabilit de Institutul Naţional de Statistică.
    - procentele corespunzătoare articolelor de deviz (situaţiei de plată) se pot actualiza şi/sau corecta în funcţie de noi reglementări legale cu privire la contribuţii (Nr. Crt. 3, 4, 5, 6, 7, 14) şi de evoluţia costurilor/cheltuielilor pe piaţa muncii precum şi de rata inflaţiei (Nr. Crt. 2, 9, 10, 12).

──────────


     Tabla de materii

    ┌─────────────┬─────────────────────────────────────────────────────┬────────┐
    │ Indicativul │ │ │
    │ articolului │ Denumirea articolului │ Pagina │
    ├─────────────┴─────────────────────────────────────────────────────┼────────┤
    │Capitolul A - Documentare, proiectare, recunoaşterea terenului │ │
    ├─────────────┬─────────────────────────────────────────────────────┼────────┤
    │OA 1 │Pregătirea şi derularea contractelor de execuţie │ │
    ├─────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┼────────┤
    │OA 2 │Proiect pentru reţele geodezice │ │
    ├─────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┼────────┤
    │OA 3 │Proiect pentru nivelment geometric │ │
    ├─────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┼────────┤
    │OA 4 │Proiect pentru reţeaua de sprijin, îndesire şi │ │
    │ │ridicare │ │
    ├─────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┼────────┤
    │OA 5 │Proiect pentru executarea lucrărilor de │ │
    │ │aerofotografiere │ │
    ├─────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┼────────┤
    │OA 6 │Proiect pentru executarea lucrărilor/planurilor │ │
    │ │topografice/cadastrale/tematice │ │
    ├─────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┼────────┤
    │OA 7 │Proiect pentru executarea lucrărilor/planurilor │ │
    │ │topografice/cadastrale/tematice în localităţi │ │
    ├─────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┼────────┤
    │OA 8 │Proiect pentru actualizarea planurilor topografice/ │ │
    │ │cadastrale/tematice │ │
    ├─────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┼────────┤
    │OA 9 │Proiect parcelar │ │
    ├─────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┼────────┤
    │OA 10 │Proiect pentru realizarea lucrărilor fotogrammetrice │ │
    │ │de teren │ │
    ├─────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┼────────┤
    │OA 11 │Proiect pentru realizarea lucrărilor fotogrammetrice │ │
    │ │de laborator │ │
    ├─────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┼────────┤
    │OA 12 │Proiect pentru fotografiere în fotogrammetria │ │
    │ │terestră │ │
    ├─────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┼────────┤
    │OA 13 │Recunoaşterea amplasamentului punctelor reţelei │ │
    │ │geodezice │ │
    ├─────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┼────────┤
    │OA 14 │Recunoaşterea amplasamentului reperilor de nivelment │ │
    │ │geometric │ │
    ├─────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┼────────┤
    │OA 15 │Recunoaşterea terenului în lucrările topografice/ │ │
    │ │cadastrale/tematice │ │
    ├─────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┼────────┤
    │OA 16 │Recunoaşterea terenului în lucrările topografice/ │ │
    │ │cadastrale/tematice din localităţi │ │
    ├─────────────┴─────────────────────────────────────────────────────┼────────┤
    │Capitolul B - Construcţii de semnale geodezice │ │
    ├─────────────┬─────────────────────────────────────────────────────┼────────┤
    │OB 1 │Baliză │ │
    ├─────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┼────────┤
    │OB 2 │Baliză avertizoare │ │
    ├─────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┼────────┤
    │OB 3 │Piramidă │ │
    ├─────────────┴─────────────────────────────────────────────────────┼────────┤
    │Capitolul C - Borne, stâlpi, picheţi │ │
    ├─────────────┬─────────────────────────────────────────────────────┼────────┤
    │OC 1 │Borne de suprafaţă │ │
    ├─────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┼────────┤
    │OC 2 │Borne subterane │ │
    ├─────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┼────────┤
    │OC 3 │Borne pentru materializarea punctelor de pe limita │ │
    │ │imobilelor şi punctelor reţelelor de ridicare │ │
    ├─────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┼────────┤
    │OC 4 │Stâlpi pentru marcarea reperelor azimutale │ │
    ├─────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┼────────┤
    │OC 5 │Picheţi │ │
    ├─────────────┴─────────────────────────────────────────────────────┼────────┤
    │Capitolul D - Reperi, mărci │ │
    ├─────────────┬─────────────────────────────────────────────────────┼────────┤
    │OD 1 │Reperi de nivelment │ │
    ├─────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┼────────┤
    │OD 2 │Reperi de nivelment de adâncime │ │
    ├─────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┼────────┤
    │OD 3 │Mărci de nivelment de perete │ │
    ├─────────────┴─────────────────────────────────────────────────────┼────────┤
    │Capitolul E - Măsurători terestre │ │
    ├─────────────┬─────────────────────────────────────────────────────┼────────┤
    │OE 1 │Măsurători de distanţe │ │
    ├─────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┼────────┤
    │OE 2 │Măsurători de direcţii │ │
    ├─────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┼────────┤
    │OE 3 │Măsurători combinate │ │
    ├─────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┼────────┤
    │OE 4 │Măsurători cu tehnologie GNSS │ │
    ├─────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┼────────┤
    │OE 5 │Măsurători altimetrice │ │
    ├─────────────┴─────────────────────────────────────────────────────┼────────┤
    │Capitolul F - Operaţii speciale în cadrul măsurătorilor terestre │ │
    ├─────────────┬─────────────────────────────────────────────────────┼────────┤
    │OF 1 │Profile prin cursuri de apă │ │
    ├─────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┼────────┤
    │OF 2 │Profile prin lacuri şi bălţi │ │
    ├─────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┼────────┤
    │OF 3 │Deschideri de linii │ │
    ├─────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┼────────┤
    │OF 4 │Deschideri de linii în zone mlăştinoase sau │ │
    │ │acoperite cu stuf │ │
    ├─────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┼────────┤
    │OF 5 │Jalonări - alinieri │ │
    ├─────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┼────────┤
    │OF 6 │Lucrări de relevee pentru poduri │ │
    ├─────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┼────────┤
    │OF 7 │Transmiterea la sol a punctelor staţionabile │ │
    ├─────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┼────────┤
    │OF 8 │Transmiterea la sol a punctelor nestaţionabile │ │
    ├─────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┼────────┤
    │OF 9 │Determinarea unui aliniament între două puncte care │ │
    │ │nu se văd prin procedeul jalonării │ │
    ├─────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┼────────┤
    │OF 10 │Aplicări, trasări │ │
    ├─────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┼────────┤
    │OF 11 │Inventarierea punctelor reţelei geodezice naţionale │ │
    ├─────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┼────────┤
    │OF 12 │Executarea foii de centrare a punctelor geodezice │ │
    │ │semnalizate │ │
    ├─────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┼────────┤
    │OF 13 │Determinarea analitică a înălţimii pilastrului şi a │ │
    │ │semnalului de vizare │ │
    ├─────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┼────────┤
    │OF 14 │Reconstituirea punctelor geodezice │ │
    ├─────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┼────────┤
    │OF 15 │Transmiterea nivelmentului de înaltă precizie peste │ │
    │ │obstacole acvatice │ │
    ├─────────────┴─────────────────────────────────────────────────────┼────────┤
    │Capitolul G - Calcule │ │
    ├─────────────┬─────────────────────────────────────────────────────┼────────┤
    │OG 1 │Calculul distanţelor │ │
    ├─────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┼────────┤
    │OG 2 │Calculul orientărilor │ │
    ├─────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┼────────┤
    │OG 3 │Calculul coordonatelor │ │
    ├─────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┼────────┤
    │OG 4 │Calculul cotelor │ │
    ├─────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┼────────┤
    │OG 5 │Calculul corecţiilor de centrare şi reducere │ │
    ├─────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┼────────┤
    │OG 6 │Calculul reducerii în proiecţie a observaţiilor │ │
    │ │azimutale │ │
    ├─────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┼────────┤
    │OG 7 │Calculul coordonatelor frânturii de drum │ │
    ├─────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┼────────┤
    │OG 8 │Calculul coordonatelor capului de drum │ │
    ├─────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┼────────┤
    │OG 9 │Calculul detaşărilor/parcelărilor │ │
    ├─────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┼────────┤
    │OG 10 │Calculul suprafeţelor │ │
    ├─────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┼────────┤
    │OG 11 │Calculul volumelor │ │
    ├─────────────┴─────────────────────────────────────────────────────┼────────┤
    │Capitolul H - Cartografierea planurilor şi hărţilor │ │
    ├─────────────┬─────────────────────────────────────────────────────┼────────┤
    │OH 1 │Redactarea planurilor şi hărţilor │ │
    ├─────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┼────────┤
    │OH 2 │Editarea planurilor şi hărţilor │ │
    ├─────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┼────────┤
    │OH 3 │Multiplicarea planurilor şi hărţilor │ │
    ├─────────────┴─────────────────────────────────────────────────────┼────────┤
    │Capitolul I - Operaţii speciale în cadrul lucrărilor de │ │
    │cartografiere │ │
    ├─────────────┬─────────────────────────────────────────────────────┼────────┤
    │OI 1 │Redactarea profilelor │ │
    ├─────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┼────────┤
    │OI 2 │Transformarea planurilor şi hărţilor de la o scară │ │
    │ │la alta │ │
    ├─────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┼────────┤
    │OI 3 │Copierea planurilor/hărţilor originale │ │
    ├─────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┼────────┤
    │OI 4 │Executarea diapozitivelor originalelor de teren sau │ │
    │ │de editare │ │
    ├─────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┼────────┤
    │OI 5 │Generalizarea elementelor planurilor şi hărţilor │ │
    ├─────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┼────────┤
    │OI 6 │Scanarea planurilor şi hărţilor │ │
    ├─────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┼────────┤
    │OI 7 │Georeferenţierea planurilor şi hărţilor scanate │ │
    ├─────────────┴─────────────────────────────────────────────────────┼────────┤
    │Capitolul J - Fotogrammetrie │ │
    ├─────────────┬─────────────────────────────────────────────────────┼────────┤
    │OJ 1 │Aerofotografierea │ │
    ├─────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┼────────┤
    │OJ 2 │Marcarea reperilor fotogrammetrici │ │
    ├─────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┼────────┤
    │OJ 3 │Descifrarea fotogrammetrică │ │
    ├─────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┼────────┤
    │OJ 4 │Exploatarea fotogramelor aeriene │ │
    ├─────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┼────────┤
    │OJ 5 │Exploatarea fotogramelor terestre │ │
    ├─────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┼────────┤
    │OJ 6 │Realizarea modelului digital al terenului │ │
    ├─────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┼────────┤
    │OJ 7 │Executarea ortofotoplanului/ortofotoharţii │ │
    ├─────────────┴─────────────────────────────────────────────────────┼────────┤
    │Capitolul K - Operaţii speciale în cadrul lucrărilor │ │
    │fotogrammetrice │ │
    ├─────────────┬─────────────────────────────────────────────────────┼────────┤
    │OK 1 │Pregătirea planşelor pentru redactarea originalelor │ │
    │ │de laborator │ │
    ├─────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┼────────┤
    │OK 2 │Scanarea fotogramelor aeriene │ │
    ├─────────────┴─────────────────────────────────────────────────────┼────────┤
    │Capitolul L - Teledetecţie │ │
    ├─────────────┬─────────────────────────────────────────────────────┼────────┤
    │OL 1 │Exploatarea imaginilor de teledetecţie │ │
    ├─────────────┴─────────────────────────────────────────────────────┼────────┤
    │Capitolul M - Operaţii speciale în cadrul lucrărilor de cadastru │ │
    ├─────────────┬─────────────────────────────────────────────────────┼────────┤
    │OM 1 │Identificarea amplasamentelor imobilelor │ │
    ├─────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┼────────┤
    │OM 2 │Inventarierea tehnică a imobilelor │ │
    ├─────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┼────────┤
    │OM 3 │Cartarea bunurilor imobile │ │
    ├─────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┼────────┤
    │OM 4 │Delimitarea şi marcarea hotarelor unităţilor │ │
    │ │administrativ teritoriale │ │
    ├─────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┼────────┤
    │OM 5 │Scoaterea din circuit a terenurilor agricole │ │
    ├─────────────┴─────────────────────────────────────────────────────┼────────┤
    │Capitolul N - Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţiilor │ │
    ├─────────────┬─────────────────────────────────────────────────────┼────────┤
    │ON 1 │Sisteme Hardware şi Reţele LAN/WAN │ │
    ├─────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┼────────┤
    │ON 2 │Sisteme Software, de Baze de Date şi GIS │ │
    ├─────────────┴─────────────────────────────────────────────────────┼────────┤
    │Capitolul O - Cercetare │ │
    ├─────────────┬─────────────────────────────────────────────────────┼────────┤
    │OO 1 │Pregătirea proiectelor de cercetare │ │
    ├─────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┼────────┤
    │OO 2 │Realizarea proiectelor de cercetare │ │
    ├─────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┼────────┤
    │OO 3 │Finalizarea proiectelor de cercetare │ │
    ├─────────────┴─────────────────────────────────────────────────────┼────────┤
    │Capitolul P - Verificarea lucrărilor │ │
    ├─────────────┬─────────────────────────────────────────────────────┼────────┤
    │OP 1 │Lucrări de aerofotografiere │ │
    ├─────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┼────────┤
    │OP 2 │Lucrări/planuri topografice/cadastrale/tematice, │ │
    │ │planuri parcelare │ │
    ├─────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┼────────┤
    │OP 3 │Reţele geodezice, nivelment geometric, reţele de │ │
    │ │sprijin, îndesire şi ridicare │ │
    ├─────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┼────────┤
    │OP 4 │Reperaj fotogrammetric sau premarcaj │ │
    ├─────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┼────────┤
    │OP 5 │Descifrarea fotogramelor/ortofotoplanurilor │ │
    ├─────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┼────────┤
    │OP 6 │Exploatarea fotogramelor aeriene şi terestre, │ │
    │ │realizarea modelului digital al terenului/suprafeţei,│ │
    │ │executarea ortofotoplanului/ortofotohărţii │ │
    ├─────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┼────────┤
    │OP 7 │Redactarea, editarea sau multiplicarea planurilor şi │ │
    │ │hărţilor │ │
    ├─────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┼────────┤
    │OP 8 │Verificarea tiparului de probă pentru "bun de tipar" │ │
    └─────────────┴─────────────────────────────────────────────────────┴────────┘

    CAP. A
    DOCUMENTARE, PROIECTARE, RECUNOAŞTEREA TERENULUI
     Generalităţi
     Normele de timp cuprinse în capitolul A, se referă la operaţiunile de documentare cu privire la pregătirea şi derularea contractelor de execuţie, de întocmire a proiectelor pentru executarea lucrărilor de specialitate şi de efectuare a recunoaşterii terenului pentru aceste lucrări. Normele de timp sunt stabilite pentru condiţiile de lucru descrise în instrucţiunile de aplicare ale acestora şi se execută de personalul specializat în lucrările respective.
     Procurarea datelor, documentelor şi informaţiilor necesare activităţilor, proiectelor şi acţiunilor cuprinse în acest capitol, se realizează conform reglementărilor legale în vigoare şi nu este inclusă în normele de timp.

    ┌──────────────────────────────────────────────────┬──────┬─────────┐
    ├──────────────────────────────────────────────────┤ OA 1 ├─────────┤
    └──────────────────────────────────────────────────┴──────┴─────────┘


     Pregătirea şi derularea contractelor de execuţie
     Norma de timp cuprinde:
    - studierea documentaţiei de atribuire, caietului de sarcini, comenzii, solicitării sau temei de studii puse la dispoziţie de ANCPI, OCPI sau o altă autoritate contractantă ori beneficiar (persoană fizică sau juridică);
    – documentare şi identificarea informaţiilor, datelor şi lucrărilor existente în zonă, analizarea modului de utilizare a acestora la realizarea lucrărilor solicitate;
    – furnizarea elementelor şi efectuarea operaţiunilor necesare contractării lucrării sau prestării serviciului (documentaţie de atribuire, caiet de sarcini, deviz estimativ, grafic de realizare, necesar de mijloace, contract);
    – pregătirea formelor pentru avizele de execuţie prevăzute de reglementările în vigoare;
    – urmărirea derulării pe parcurs a lucrărilor cu verificarea soluţiilor de execuţie în concordanţă cu normativele tehnice şi instrucţiunile în vigoare;
    – asigurarea controlului calităţii lucrărilor pe faze, prin examinarea rezultatelor şi cercetarea actelor de verificare internă;
    – asigurarea condiţiilor şi mijloacelor pentru verificarea, recepţia şi predarea lucrărilor.

     Unitatea de măsură: kilometrul pătrat
     FORMAŢIA DE LUCRU

    ┌────────────────────────────────┬─────────────────────────┐
    │ Calificarea executanţilor │ Numărul de executanţi │
    ├────────────────────────────────┼─────────────────────────┤
    │Inginer sau subinginer │ 1 │
    ├────────────────────────────────┼─────────────────────────┤
    │Economist │ 1 │
    └────────────────────────────────┴─────────────────────────┘


     NORMA DE TIMP (Ore-echipă)

    ┌─────────────────┬──────────────────────────────────────────────┬────────────┐
    │ Simbol normă │ Felul lucrării │ OMC │
    ├─────────────────┼──────────────────────────────────────────────┼────────────┤
    │ 0 │ 1 │ 2 │
    ├────────┬────────┼──────────────────────────────────────────────┼────────────┤
    │OA 1 │ Aa │Lucrări de aerofotografiere la scara │ │
    │ │ │1:4 000 şi mai mare │ 1,50 │
    ├────────┼────────┼──────────────────────────────────────────────┼────────────┤
    │ │ Ab │Idem, la scara 1:7 000 │ 0,75 │
    ├────────┼────────┼──────────────────────────────────────────────┼────────────┤
    │ │ Ac │Idem, la scara 1:10 000 │ 0.40 │
    ├────────┼────────┼──────────────────────────────────────────────┼────────────┤
    │ │ Ad │Idem, la scara 1:15 000 │ 0,10 │
    ├────────┼────────┼──────────────────────────────────────────────┼────────────┤
    │ │ Ae │Idem, la scara 1:20 000 │ 0,05 │
    ├────────┼────────┼──────────────────────────────────────────────┼────────────┤
    │ │ Af │Idem, la scara 1:25 000 şi mai mică │ 0,03 │
    ├────────┼────────┼──────────────────────────────────────────────┼────────────┤
    │ │ Ag │Lucrări de teledetecţie │ 0,02 │
    ├────────┼────────┼──────────────────────────────────────────────┼────────────┤
    │OA 1 │ Ba │Lucrări topografice/cadastrale/tematice, │ │
    │ │ │planuri topografice/cadastrale/tematice, │ │
    │ │ │planuri parcelare, ortofotoplanuri, la │ │
    │ │ │scara 1 : 200 │ 3,00 │
    ├────────┼────────┼──────────────────────────────────────────────┼────────────┤
    │ │ Bb │Idem, la scara 1:500 │ 2,50 │
    ├────────┼────────┼──────────────────────────────────────────────┼────────────┤
    │ │ Bc │Idem, la scara 1:1 000 │ 2,00 │
    ├────────┼────────┼──────────────────────────────────────────────┼────────────┤
    │ │ Bd │Idem, la scara 1:2 000 │ 1,50 │
    ├────────┼────────┼──────────────────────────────────────────────┼────────────┤
    │ │ Be │Idem, la scara 1:5 000 │ 1,00 │
    ├────────┼────────┼──────────────────────────────────────────────┼────────────┤
    │ │ Bf │Idem, la scara 1:10 000 şi mai mică │ 0,50 │
    ├────────┼────────┼──────────────────────────────────────────────┼────────────┤
    │OA 1 │ Ca │Reţele geodezice, nivelment geometric, reţele │ │
    │ │ │de sprijin, îndesire şi ridicare executate pe │ │
    │ │ │suprafeţe de 1 - 50 kmp │ 3,00 │
    ├────────┼────────┼──────────────────────────────────────────────┼────────────┤
    │ │ Cb │Idem, pe suprafeţe de 50 - 250 kmp │ 2,00 │
    ├────────┼────────┼──────────────────────────────────────────────┼────────────┤
    │ │ Cc │Idem, pe suprafeţe de 250 - 1.000 kmp │ 1,00 │
    ├────────┼────────┼──────────────────────────────────────────────┼────────────┤
    │ │ Cd │Idem, pe suprafeţe de 1.000 - 5.000 kmp │ 0,75 │
    ├────────┼────────┼──────────────────────────────────────────────┼────────────┤
    │ │ Ce │Idem, pe suprafeţe de peste 5.000 - 50.000 kmp│ 0,50 │
    ├────────┼────────┼──────────────────────────────────────────────┼────────────┤
    │ │ Cf │Idem, pe suprafeţe de peste 50.000 kmp │ 0,25 │
    ├────────┼────────┼──────────────────────────────────────────────┼────────────┤
    │OA 1 │ Da │Reperaj fotogrammetric sau premarcaj cu │ │
    │ │ │densitatea sub 0,05 reperi / kmp │ 0,10 │
    ├────────┼────────┼──────────────────────────────────────────────┼────────────┤
    │ │ Db │Idem, cu densitatea de 0,05 - 0,10 reperi /kmp│ 0,15 │
    ├────────┼────────┼──────────────────────────────────────────────┼────────────┤
    │ │ Dc │Idem, cu densitatea de 0,10 - 0,30 reperi /kmp│ 0,20 │
    ├────────┼────────┼──────────────────────────────────────────────┼────────────┤
    │ │ Dd │Idem, cu densitatea de 0,30 - 0,50 reperi /kmp│ 0,25 │
    ├────────┼────────┼──────────────────────────────────────────────┼────────────┤
    │ │ De │Idem, cu densitatea de 0,50 - 1,00 reperi /kmp│ 0,30 │
    ├────────┼────────┼──────────────────────────────────────────────┼────────────┤
    │ │ Df │Idem, cu densitatea de 1,00 - 1,50 reperi /kmp│ 0,35 │
    ├────────┼────────┼──────────────────────────────────────────────┼────────────┤
    │ │ Dg │Idem, cu densitatea de peste 1,50 reperi /kmp │ 0,40 │
    ├────────┼────────┼──────────────────────────────────────────────┼────────────┤
    │OA 1 │ Ea │Descifrarea fotogramelor/ortofotoplanurilor │ │
    │ │ │în afara localităţilor │ 0,60 │
    ├────────┼────────┼──────────────────────────────────────────────┼────────────┤
    │ │ Eb │Idem, în localităţi │ 2,40 │
    ├────────┼────────┼──────────────────────────────────────────────┼────────────┤
    │OA 1 │ Fa │Exploatarea fotogramelor aeriene şi terestre, │ │
    │ │ │model digital al terenului/suprafeţei la │ │
    │ │ │scara 1: 200 şi mai mare │ 40,00 │
    ├────────┼────────┼──────────────────────────────────────────────┼────────────┤
    │ │ Fb │Idem la scara 1:500 │ 10,00 │
    ├────────┼────────┼──────────────────────────────────────────────┼────────────┤
    │ │ Fc │Idem la scara 1:1 000 │ 4,00 │
    ├────────┼────────┼──────────────────────────────────────────────┼────────────┤
    │ │ Fd │Idem la scara 1:2 000 │ 1,70 │
    ├────────┼────────┼──────────────────────────────────────────────┼────────────┤
    │ │ Fe │Idem la scara 1:5 000 │ 0,30 │
    ├────────┼────────┼──────────────────────────────────────────────┼────────────┤
    │ │ Ff │Idem la scara 1:10 000 │ 0,15 │
    ├────────┼────────┼──────────────────────────────────────────────┼────────────┤
    │ │ Fg │Idem la scara 1:25 000 şi mai mică │ 0,10 │
    ├────────┼────────┼──────────────────────────────────────────────┼────────────┤
    │OA 1 │ Ga │Redactarea planurilor şi hărţilor la │ │
    │ │ │scara 1:200 │ 35,00 │
    ├────────┼────────┼──────────────────────────────────────────────┼────────────┤
    │ │ Gb │Idem la scara 1:500 │ 8,00 │
    ├────────┼────────┼──────────────────────────────────────────────┼────────────┤
    │ │ Gc │Idem la scara 1:1 000 │ 3,20 │
    ├────────┼────────┼──────────────────────────────────────────────┼────────────┤
    │ │ Gd │Idem la scara 1:2 000 │ 1,30 │
    ├────────┼────────┼──────────────────────────────────────────────┼────────────┤
    │ │ Ge │Idem la scara 1:5 000 │ 0,70 │
    ├────────┼────────┼──────────────────────────────────────────────┼────────────┤
    │ │ Gf │Idem la scara 1:10 000 │ 0,35 │
    ├────────┼────────┼──────────────────────────────────────────────┼────────────┤
    │ │ Gg │Idem la scara 1:25 000 │ 0,17 │
    ├────────┼────────┼──────────────────────────────────────────────┼────────────┤
    │ │ Gh │Idem la scara 1:50 000 şi mai mică │ 0,10 │
    ├────────┼────────┼──────────────────────────────────────────────┼────────────┤
    │OA 1 │ Ha │Editarea sau multiplicarea planurilor şi │ │
    │ │ │hărţilor la scara 1:1 000 şi mai mare │ 1,40 │
    ├────────┼────────┼──────────────────────────────────────────────┼────────────┤
    │ │ Hb │Idem la scara 1:2 000 │ 0,70 │
    ├────────┼────────┼──────────────────────────────────────────────┼────────────┤
    │ │ Hc │Idem la scara 1:5 000 │ 0,35 │
    ├────────┼────────┼──────────────────────────────────────────────┼────────────┤
    │ │ Hd │Idem la scara 1:10 000 │ 0,17 │
    ├────────┼────────┼──────────────────────────────────────────────┼────────────┤
    │ │ He │Idem la scara 1:25 000 │ 0,08 │
    ├────────┼────────┼──────────────────────────────────────────────┼────────────┤
    │ │ Hf │Idem la scara 1:50 000 │ 0,04 │
    ├────────┼────────┼──────────────────────────────────────────────┼────────────┤
    │ │ Hg │Idem la scara 1:100 000 şi 1:200 000 │ 0,02 │
    ├────────┼────────┼──────────────────────────────────────────────┼────────────┤
    │ │ Hh │Idem la scara 1:500 000 şi mai mică │ 0,001 │
    └────────┴────────┴──────────────────────────────────────────────┴────────────┘    ┌──────────────────────────────────────────────────┬──────┬─────────┐
    ├──────────────────────────────────────────────────┤ OA 2 ├─────────┤
    └──────────────────────────────────────────────────┴──────┴─────────┘     Proiect pentru reţelele geodezice
     A - Pentru reţele geodezice clasice
     B - Pentru reţele geodezice determinate prin tehnologie GNSS
     Norma de timp cuprinde:
     În cazul A:
    - studierea contractului/comenzii/solicitării/temei de studii întocmite conform OA1C;
    – raportarea punctelor de sprijin la scări cuprinse între 1 : 200 000 şi 1 : 25 000;
    – proiectarea punctelor noi sau a bazelor geodezice;
    – studiul şi stabilirea vizibilităţii;
    – stabilirea poziţiei punctelor şi înălţimii construcţiilor;
    – calculul calităţii construcţiei geometrice a figurilor reţelelor;
    – segmentarea bazei geodezice;
    – controlul pantei (întocmirea profilelor);
    – întocmirea proiectului reţelei geodezice.

     În cazul B:
    - studierea contractului/comenzii/solicitării/temei de studii întocmite conform OA1C;
    – cerinţe de precizie, metodologie, aparatură;
    – stabilirea valorilor ratei de înregistrare, a măştii de elevaţie şi a timpului de ocupare a staţiilor GPS;
    – date privind aspectul reţelei, mărimea medie a vectorilor GPS, densitatea punctelor;
    – schema şi schiţele dispunerii punctelor;
    – modul de sincronizare a operaţiilor (asigurarea comunicaţiilor radio, estimarea timpului necesar de deplasare/instalare/ observare);
    – instrucţiuni specifice de lucru pentru fiecare echipă;
    – modele şi formulare de teren;
    – proiectarea sesiunilor de observaţii GPS;
    – indicaţii şi trasee privind recunoaşterea terenului;
    – cerinţe privind materializarea şi marcarea punctelor.
    – întocmirea proiectului reţelei geodezice GPS.

     Unitatea de măsură: punctul

     FORMAŢIA DE LUCRU

    ┌───────────────────────────┬────────────────────┬─────────────────┐
    │ Calificarea executanţilor │ Reţele clasice │ Reţele GNSS │
    ├───────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┤
    │Inginer │ 1 │ 1 │
    └───────────────────────────┴────────────────────┴─────────────────┘


     NORMA DE TIMP (Ore-om)
    A. Reţele geodezice clasice
    A.1. - Puncte geodezice

    
    ┌─────────┬───────────────────────────────────────────────┬─────────────┬────────────────┐
    │ │ Punct geodezic cu latura (km) │ Punct de │Punct al reţelei│
    │ Felul │ │ micro- │ de trasare │
    │lucrării ├───────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┤triangulaţie ├────────┬───────┤
    │ │ 40-25 │ 24-15 │ 14-8 │ 7-6 │ 5-3 │ sub 3 │ │până la │ peste │
    │ │ │ │ │ │ │ │ │ 10 │ 10 │
    │ │ │ │ │ │ │ │ │ puncte │puncte │
    │ │ a │ b │ c │ d │ e │ f │ g │ h │ i │
    ├─────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────────────┼────────┼───────┤
    │Proiect │ 8,00 │ 3,20 │ 1,60 │ 0,80 │ 0,40 │ 0,20 │ 0,30 │ 0,60 │ 0,40 │
    └─────────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┴─────────────┴────────┴───────┘


    A.2. - Baze geodezice

    ┌─────────────┬──────────────┬──────────────┬──────────────┬──────────────┐
    │ Felul │ │ │ │ │
    │ lucrării │ Ordinul I │ Ordinul II │ 4-6 km │ sub l km │
    ├─────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┤
    │Proiect │ 13,60 │ 10,00 │ 8,00 │ 2,00 │
    └─────────────┴──────────────┴──────────────┴──────────────┴──────────────┘


    A.3 - Puncte din reţeaua de dezvoltare a bazelor

    ┌─────────────┬──────────────┬──────────────┬──────────────┬──────────────┐
    │ Felul │ │ │ │ │
    │ lucrării │ Ordinul I │ Ordinul II │ 4-6 km │ sub l km │
    ├─────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┤
    │Proiect │ 8,00 │ 3,20 │ 1,60 │ 0,30 │
    └─────────────┴──────────────┴──────────────┴──────────────┴──────────────┘    B. Pentru reţele geodezice determinate prin tehnologie GNSS
    B.1 - Reţele GPS determinate prin metode statice

    ┌────────────────┬───────────────────────────────────────────────────────────┐
    │ Felul │ Reţele GPS de clasa │
    │ lucrării │ │
    ├────────────────┼──────────────┬──────────────┬──────────────┬──────────────┤
    │Proiect reţele │ A │ B │ C │ D │
    │GPS determinate ├──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┤
    │prin metoda │ 8,00 │ 4,00 │ 2,00 │ 1,00 │
    │statică │ │ │ │ │
    └────────────────┴──────────────┴──────────────┴──────────────┴──────────────┘


    B.2 - Puncte GPS determinate prin metode cinematice/RTK

    ┌───────────────────────────────────────┬────────────────────────────────────┐
    │ Felul lucrării │ Puncte GPS determinate prin metode │
    │ │ cinematice/RTK │
    ├───────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤
    │Proiect determinare puncte GPS prin │ │
    │metode cinematice/RTK │ 0,30 │
    └───────────────────────────────────────┴────────────────────────────────────┘    ┌──────────────────────────────────────────────────┬──────┬─────────┐
    ├──────────────────────────────────────────────────┤ OA 3 ├─────────┤
    └──────────────────────────────────────────────────┴──────┴─────────┘

     Proiect pentru nivelmentul geometric
     Norma de timp cuprinde:
    - studierea contractului/comenzii/solicitării/temei de studii întocmite conform OA1C;
    – raportarea liniilor de nivelment vechi şi a caroiajului hărţii;
    – stabilirea şi trasarea liniilor de nivelment noi;
    – stabilirea şi amplasarea reperilor de nivelment de adâncime (RNA), a reperilor la sol tip I-III şi a mărcilor de nivelment;
    – raportarea punctelor de triangulaţie care urmează să fie cotate prin nivelmentul de precizie;
    – studiul pantelor şi al profilelor, precum şi studiul datelor gravimetrice;
    – întocmirea proiectului de nivelment geometric.

     Unitatea de măsură: kilometrul
     FORMAŢIA DE LUCRU

    ┌────────────────────────────────┬─────────────────────────┐
    │ Calificarea executanţilor │ Nivelul geometric │
    ├────────────────────────────────┼─────────────────────────┤
    │Inginer sau subinginer │ 1 │
    └────────────────────────────────┴─────────────────────────┘


     NORMA DE TIMP (Ore-om)

    ┌────────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────┐
    │ Felul │ Ordinul nivelmentului │
    │ lucrării │ │
    │ ├───────────┬───────────┬───────────┬───────────┬─────────┤
    │ │ a │ b │ c │ d │ e │
    │ ├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────┤
    │ │ 0 sau I │ II │ III │ IV │ V │
    ├────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────┤
    │Proiect pentru │ │ │ │ │ │
    │nivelment │ │ │ │ │ │
    │geometric │ 0,10 │ 0,08 │ 0,07 │ 0,06 │ 0,05 │
    └────────────────┴───────────┴───────────┴───────────┴───────────┴─────────┘    ┌──────────────────────────────────────────────────┬──────┬─────────┐
    ├──────────────────────────────────────────────────┤ OA 4 ├─────────┤
    └──────────────────────────────────────────────────┴──────┴─────────┘     Proiect pentru reţeaua de sprijin, îndesire şi ridicare
     Norma de timp cuprinde:
    - studierea contractului/comenzii/solicitării/temei de studii întocmite conform OA1C;
    – delimitarea zonei de lucru pe un plan existent;
    – amplasarea punctelor de triangulaţie şi a reţelei de sprijin determinate anterior;
    – proiectarea punctelor de sprijin şi îndesire;
    – proiectarea traseelor drumuirilor principale şi secundare ale reţelei de ridicare;
    – stabilirea soluţiilor tehnice de execuţie cu precizarea tipurilor de aparate şi a metodelor de măsurători în acord cu precizia cerută;
    – întocmirea memoriului justificativ şi a proiectului

     Unitatea de măsură: punctul
     FORMAŢIA DE LUCRU

    ┌────────────────────────────────┬─────────────────────────┐
    │ Calificarea executanţilor │ Numărul de executanţi │
    ├────────────────────────────────┼─────────────────────────┤
    │Inginer sau subinginer │ 1 │
    └────────────────────────────────┴─────────────────────────┘


     NORMA DE TIMP(ore-om)

    ┌─────────────────────────┬─────────────┬──────────────┬──────────────┐
    │ Felul lucrării │ a - sprijin │ b - îndesire │ c - ridicare │
    ├─────────────────────────┼─────────────┼──────────────┼──────────────┤
    │Proiectul reţelei │ 0,30 │ 0,20 │ 0,10 │
    └─────────────────────────┴─────────────┴──────────────┴──────────────┘    ┌──────────────────────────────────────────────────┬──────┬─────────┐
    ├──────────────────────────────────────────────────┤ OA 4 ├─────────┤
    └──────────────────────────────────────────────────┴──────┴─────────┘     Proiect pentru executarea lucrărilor de aerofotografiere
    A. Cu camere analogice
    B. Cu camere digitale
     Norma de timp cuprinde:
     În cazul A:
    - studierea contractului/comenzii/solicitării/temei de studii întocmite conform OA1A;
    – analiza caracteristicilor lucrării de aerofotografiere solicitate a se executa;
    – studiul zonei de aerofotografiere;
    – calculul elementelor de aerofotografiere;
    – întocmirea schemei cu dispunere a benzilor de aerofotografiere şi a reperilor de orientare;
    – calculul necesarului de materiale şi forţa de muncă;
    – întocmirea memoriului justificativ şi proiectului.

     În cazul B:
    - studierea contractului/comenzii/solicitării/temei de studii întocmite conform OA1A;
    – analiza caracteristicilor lucrării de aerofotografiere solicitate a se executa;
    – studiul zonei de aerofotografiere;
    – calculul elementelor de aerofotografiere;
    – întocmirea schemei cu dispunere a benzilor de aerofotografiere şi a reperilor de orientare;
    – selectarea şi identificarea pe documente existente a zonelor şi/sau detalii topografice de mici dimensiuni (stâlpi, capace canal, colţuri de bazin, stânci, etc.) din cadrul benzilor de aerofotografiere în care se vor alege şi se vor premarca reperii fotogrammetrici;
    – calculul necesarului de materiale şi forţa de muncă;
    – întocmirea memoriului justificativ şi proiectului.


     Unitatea de măsură: kilometrul pătrat
     FORMAŢIA DE LUCRU

    ┌────────────────────────────────┬─────────────────────────┐
    │ Calificarea executanţilor │ Numărul de executanţi │
    ├────────────────────────────────┼─────────────────────────┤
    │Inginer sau subinginer │ 1 │
    ├────────────────────────────────┼─────────────────────────┤
    │Tehnician │ 1 │
    └────────────────────────────────┴─────────────────────────┘


     NORMA DE TIMP (Ore-echipă)
    A. Pentru aerofotografiere cu camere analogice

    ┌───────────────────────────────────────────────────────────┬─────────────┐
    │ Felul lucrării │ OMC │
    ├───────────────────┬───────────────────────────────────────┼─────────────┤
    │Proiect pentru │a. scara 1 : 4 000 şi mai mare │ 2,5 │
    │executarea ├───────────────────────────────────────┼─────────────┤
    │lucrărilor de │b. scara 1 : 7 000 │ 1,2 │
    │aerofotografiere cu├───────────────────────────────────────┼─────────────┤
    │camere analogice │c. scara 1 : 10 000 │ 0,6 │
    │ ├───────────────────────────────────────┼─────────────┤
    │ │d. scara 1 : 15 000 │ 0,15 │
    │ ├───────────────────────────────────────┼─────────────┤
    │ │e. scara 1 : 20 000 │ 0,08 │
    │ ├───────────────────────────────────────┼─────────────┤
    │ │f. scara 1 : 25 000 şi mai mică │ 0,04 │
    └───────────────────┴───────────────────────────────────────┴─────────────┘


    B. Pentru aerofotografiere cu camere digitale

    ┌───────────────────┬───────────────────────────────────────┬─────────────┐
    │ Felul lucrării │ Operaţia │ OMC │
    ├───────────────────┼───────────────────────────────────────┼─────────────┤
    │Proiect pentru │a. Întocmirea proiectului de │ │
    │executarea │aerofotografiere la scara 1 : 4 000 şi │ │
    │lucrărilor de │mai mare │ 3,00 │
    │aerofotografiere cu├───────────────────────────────────────┼─────────────┤
    │camere digitale │b. Idem, scara 1 : 7 000 │ 1,50 │
    │ ├───────────────────────────────────────┼─────────────┤
    │ │c. Idem, scara 1 : 10 000 │ 0,75 │
    │ ├───────────────────────────────────────┼─────────────┤
    │ │d. Idem, scara 1 : 15 000 │ 0,20 │
    │ ├───────────────────────────────────────┼─────────────┤
    │ │e. Idem, scara 1 : 20 000 │ 0,10 │
    │ ├───────────────────────────────────────┼─────────────┤
    │ │f. Idem, scara 1 : 25 000 şi mai mici │ 0,05 │
    └───────────────────┴───────────────────────────────────────┴─────────────┘


     Notă:
    1. - În cazul proiectelor pentru executarea lucrărilor de teledetecţie se aplică, prin asimilare, norma de timp stabilită pentru OA5Bf redusă cu 40%.


    ┌──────────────────────────────────────────────────┬──────┬─────────┐
    ├──────────────────────────────────────────────────┤ OA 6 ├─────────┤
    └──────────────────────────────────────────────────┴──────┴─────────┘
     Proiect pentru executarea lucrărilor/planurilor topografice/cadastrale/tematice
     Norma de timp cuprinde:
    - studierea contractului/comenzii/solicitării/temei de studii întocmite conform OA1B;
    – încadrarea lucrării în sistemul de referinţă cerut;
    – pregătirea datelor şi documentelor din zona de lucru funcţie de categoria de dificultate a terenului;
    – stabilirea soluţiilor tehnice şi tehnologice de execuţie cu detalierea lor în memoriul justificativ;
    – analiza şi planificarea necesarului de mijloace;
    – elaborarea documentelor necesare obţinerii avizelor de execuţie a lucrării;
    – analiza economică şi planificarea execuţiei lucrării pe soluţii, variante sau etape conform termenelor de execuţie;
    – întocmirea proiectului de execuţie a lucrărilor topografice/cadastrale/tematice.

     Unitatea de măsură: kilometrul pătrat
     FORMAŢIA DE LUCRU

    ┌────────────────────────────────┬─────────────────────────┐
    │ Calificarea executanţilor │ Numărul de executanţi │
    ├────────────────────────────────┼─────────────────────────┤
    │Inginer sau subinginer │ 1 │
    └────────────────────────────────┴─────────────────────────┘


     NORMA DE TIMP (Ore-om)

    ┌───────────────────────────────────────────────────────────┬─────────────┐
    │ Felul lucrării │ OMC │
    ├───────────────────┬───────────────────────────────────────┼─────────────┤
    │Proiect pentru │a. scara 1 : 100 │ 40 │
    │executarea ├───────────────────────────────────────┼─────────────┤
    │lucrărilor │b. scara 1 : 200 │ 20 │
    │topografiere ├───────────────────────────────────────┼─────────────┤
    │ │c. scara 1 : 500 │ 10 │
    │ ├───────────────────────────────────────┼─────────────┤
    │ │d. scara 1 : 1 000 │ 8 │
    │ ├───────────────────────────────────────┼─────────────┤
    │ │e. scara 1 : 2 000 │ 6 │
    │ ├───────────────────────────────────────┼─────────────┤
    │ │f. scara 1 : 5 000 │ 2 │
    │ ├───────────────────────────────────────┼─────────────┤
    │ │g. scara 1 : 10 000 │ 0,5 │
    └───────────────────┴───────────────────────────────────────┴─────────────┘


     Notă:
    1. - Norma se aplică şi pentru lucrările topografice/cadastrale/tematice speciale din extravilan şi anume: lucrări din cadrul sistemelor informaţionale specifice domeniilor de activitate realizate de către autorităţile publice care răspund de domeniile respective, planuri de trasare la obiectivele de investiţii şi platformele industriale, sistematizarea şi dezvoltarea localităţilor, reabilitări şi construcţii de drumuri şi căi ferate, reţele edilitare supraterane, terane şi subterane, proiecte în vederea întocmirii documentaţiei de expropriere, documentaţii de scoatere definitivă sau temporară a terenurilor din circuitul agricol sau forestier, documentaţii de schimbare a categoriilor de folosinţă.
    2. - Pregătirea şi derularea contractelor, comenzilor, solicitărilor, temelor de studii pentru lucrările topografice/cadastrale speciale din extravilan, se efectuează prin asimilare, conform OA1B.


    ┌──────────────────────────────────────────────────┬──────┬─────────┐
    ├──────────────────────────────────────────────────┤ OA 7 ├─────────┤
    └──────────────────────────────────────────────────┴──────┴─────────┘     Proiect pentru executarea lucrărilor/planurilor topografice/cadastrale/tematice în localităţi
     Norma de timp cuprinde:
    - studierea contractului/comenzii/solicitării/temei de studii întocmite conform OA1B;
    – legătura cu beneficiarul (proiectant general) pentru precizări suplimentare şi analize referitoare la conţinut, delimitare, termene, clauze speciale;
    – identificarea lucrărilor existente în zonă şi evaluarea calităţii şi completitudinii acestora;
    – studiul de încadrare a lucrării în sistemul de referinţă şi în prevederile normativelor tehnice în vigoare;
    – stabilirea metodelor şi tehnologiilor de aplicat funcţie de formele de relief, vegetaţie, densitatea de acoperire cu construcţii, echiparea tehnico-edilitară, dispunerea arterelor de comunicaţie, intensitatea traficului rutier, existenţa şi caracteristicile incintelor industriale şi dotărilor social-culturale;
    – stabilirea soluţiilor tehnice şi evaluarea volumului de lucrări;
    – analiza şi calculul necesarului de mijloace;
    – elaborarea documentaţiei necesare organizarea execuţiei lucrării pe faze; verificarea, definitivarea, întocmirea şi predarea proiectului.

     Unitatea de măsură: lucrarea
     FORMAŢIA DE LUCRU

    ┌────────────────────────────────┬─────────────────────────┐
    │ Calificarea executanţilor │ Numărul de executanţi │
    ├────────────────────────────────┼─────────────────────────┤
    │Inginer sau subinginer │ 1 │
    └────────────────────────────────┴─────────────────────────┘


     NORMA DE TIMP (Ore-om)

    ┌────────────────────────────────────────────┬─────────────────────────────┐
    │ Felul lucrării │ Scara planului │
    │ ├──────────────┬──────────────┤
    │ │ 1 │ 2 │
    │ ├──────────────┼──────────────┤
    │ │ 1 : 1 000 şi │ 1 : 2 000 şi │
    │ │ mai mare │ mai mică │
    ├────────────────────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┤
    │a. Lucrări cu suprafaţa până la 5 ha │ 14,00 │ 11,00 │
    ├────────────────────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┤
    │b. Lucrări cu suprafaţa între 5 şi 10 ha │ 18,00 │ 15,00 │
    ├────────────────────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┤
    │c. Lucrări cu suprafaţa între 11 şi 25 ha │ 22,00 │ 18,00 │
    ├────────────────────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┤
    │d. Lucrări cu suprafaţa între 26 şi 50 ha │ 25,00 │ 22,00 │
    ├────────────────────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┤
    │e. Lucrări cu suprafaţa între 51 şi 100 ha │ 33,00 │ 29,00 │
    ├────────────────────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┤
    │f. Lucrări cu suprafaţa între 101 şi 500 ha │ 40,00 │ 36,00 │
    ├────────────────────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┤
    │g. Lucrări cu suprafeţe mai mari de 500 ha │ 54,00 │ 50,00 │
    └────────────────────────────────────────────┴──────────────┴──────────────┘


     Notă:
    1. - Norma se aplică şi pentru lucrările topografice/cadastrale/tematice speciale din intravilan şi anume: lucrări din cadrul sistemelor informaţionale specifice domeniilor de activitate realizate de către autorităţile publice care răspund de domeniile respective, planuri de trasare, construcţii civile şi sistematizare, urbanism şi amenajarea teritoriului, planuri de reţele edilitare, inventarieri tehnico-imobiliare, proiecte în vederea întocmirii documentaţiei de expropriere, documentaţii de scoatere definitivă sau temporară a terenurilor din circuitul agricol.
    2. - Pregătirea şi derularea contractelor, comenzilor, solicitărilor, temelor de studii pentru lucrările topografice/cadastrale speciale din intravilan, se efectuează prin asimilare, conform OA1B.


    ┌──────────────────────────────────────────────────┬──────┬─────────┐
    ├──────────────────────────────────────────────────┤ OA 8 ├─────────┤
    └──────────────────────────────────────────────────┴──────┴─────────┘     Proiect pentru actualizarea planurilor topografice/cadastrale/tematice
     Norma de timp cuprinde:
    - studierea contractului/comenzii/solicitării/temei de studii întocmite conform OA1B;
    – procurarea datelor analogice şi digitale privind planurile topografice ce urmează a fi actualizate;
    – analizarea caracteristicilor tehnice sub raportul metodelor, preciziei şi calităţii datelor analogice şi digitale privind planurile topografice de actualizat;
    – confruntarea planurilor cu terenul;
    – constatarea şi schiţarea pe plan a detaliilor sau modificărilor survenite;
    – identificarea punctelor reţelei de sprijin, îndesire şi ridicare;
    – întocmirea proiectului şi memoriului justificativ cu precizarea metodelor de actualizare a conţinutului planului topografic/cadastral/tematic al localităţii.

     Unitatea de măsură: hectarul
     FORMAŢIA DE LUCRU

    ┌────────────────────────────────┬─────────────────────────┐
    │ Calificarea executanţilor │ Numărul de executanţi │
    ├────────────────────────────────┼─────────────────────────┤
    │Inginer sau subinginer │ 1 │
    ├────────────────────────────────┼─────────────────────────┤
    │Muncitor topograf │ 1 │
    └────────────────────────────────┴─────────────────────────┘


     NORMA DE TIMP (Ore-echipă)

    ┌───────────────────────────────┬───────────────────────────────────────────┐
    │ │ Categorii de dificultate a terenurilor în │
    │ │ funcţie de relief │
    │ ├────────┬────────┬────────┬────────┬───────┤
    │ Felul lucrării │ I │ II │ III │ IV │ V │
    ├─────────────┬─────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼───────┤
    │Proiect │a) scara 1:500 │ 1,50 │ 3,00 │ 3,60 │ 4,30 │ 5,80 │
    │pentru │şi mai mare │ │ │ │ │ │
    │actualizarea ├─────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼───────┤
    │planurilor │b) scara 1:1 000 │ 1,10 │ 2,20 │ 2,70 │ 3,20 │ 4,30 │
    │topografice ├─────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼───────┤
    │ │c) scara 1:2 000 │ 0,50 │ 1,10 │ 1,40 │ 1,60 │ 2,20 │
    │ ├─────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼───────┤
    │ │d) scara 1:5 000 │ │ │ │ │ │
    │ │şi mai mică │ 0,20 │ 0,40 │ 0,50 │ 0,60 │ 0,70 │
    └─────────────┴─────────────────┴────────┴────────┴────────┴────────┴───────┘


     Notă:
    1. - Norma se aplică şi pentru actualizarea planurilor topografice/cadastrale/tematice speciale din extravilan sau intravilan: planurile din cadrul sistemelor informaţionale specifice domeniilor de activitate realizate de către autorităţile publice care răspund de domeniile respective, planurilor de trasare, construcţii civile şi sistematizare, urbanism şi amenajarea teritoriului, planurilor de reţele edilitare, inventarieri tehnico-imobiliare, planurilor în vederea întocmirii documentaţiei de expropriere şi documentaţiilor de scoatere definitivă sau temporară a terenurilor din circuitul agricol.
    2. - Pregătirea şi derularea contractelor, comenzilor, solicitărilor, temelor de studii pentru actualizarea planurilor topografice/cadastrale speciale din extravilan sau intravilan, se efectuează prin asimilare, conform OA1B.


    ┌──────────────────────────────────────────────────┬──────┬─────────┐
    ├──────────────────────────────────────────────────┤ OA 9 ├─────────┤
    └──────────────────────────────────────────────────┴──────┴─────────┘     Proiect parcelar
     Norma de timp cuprinde:
    - studierea contractului/comenzii/solicitării/temei de studii întocmite conform OA1B;
    – preluarea şi analizarea documentaţiilor cuprinzând, după caz, anexele validate, planurile topografice, procesele verbale de punere în posesie, schiţele terenurilor şi gruparea acestora pe teritorii administrative şi pe zone (intravilan şi extravilan);
    – contactarea comisiei locale pentru verificarea documentaţiilor şi, după caz, consemnarea sau corectarea situaţiilor privind punerile în posesie provizorii, hotărârile judecătoreşti rămase definitive, eventualele invalidări, anulări sau rectificări de titluri de proprietate precum şi alte situaţii care conduc la modificări ale documentaţiilor iniţiale;
    – recunoaşterea terenului pe teritoriu administrativ şi în cadrul acestuia pe fiecare zonă în parte;
    – elaborarea soluţiilor proiectate, prezentate pe scheme grafice pentru ansamblul teritoriului administrativ, cuprinzând:
    – punctele reţelei geodezice;
    – punctele sau traseele reţelelor de îndesire şi ridicare situate în zonele stabilite pentru întocmirea sau, după caz, actualizarea, completarea sau corectarea planurilor parcelare existente prin măsurători topografice;
    – zonele stabilite pentru actualizarea, completarea sau corectarea planurilor parcelare existente prin măsurători expeditive.
    – estimarea mijloacelor materiale şi umane pentru fiecare categorie de lucrări (reţele geodezice, măsurători topografice şi măsurători expeditive pentru întocmirea, actualizarea, completarea sau corectarea planurilor parcelare existente, redactarea planurilor parcelare în format digital);
    – întocmirea memoriului justificativ şi redactarea proiectului parcelar.

     Unitatea de măsură: hectarul
     FORMAŢIA DE LUCRU

    ┌────────────────────────────────┬─────────────────────────┐
    │ Calificarea executanţilor │ Numărul de executanţi │
    ├────────────────────────────────┼─────────────────────────┤
    │Inginer sau subinginer │ 1 │
    └────────────────────────────────┴─────────────────────────┘


     NORMA DE TIMP (Ore-om)

    ┌────────────────────────────────┬─────────────────────────┐
    │ Felul lucrării │ OMC │
    ├────────────────────────────────┼─────────────────────────┤
    │Proiect parcelar │ 0,50 │
    └────────────────────────────────┴─────────────────────────┘    ┌──────────────────────────────────────────────────┬───────┬─────────┐
    ├──────────────────────────────────────────────────┤ OA 10 ├─────────┤
    └──────────────────────────────────────────────────┴───────┴─────────┘     Proiect pentru realizarea lucrărilor fotogrammetrice de teren
    A. Proiect de reperi fotogrammetrici
    B. Proiect de determinare pe teren a reperilor fotogrammetrici
    C. Proiect de descifrare fotogrammetrică
     Norma de timp cuprinde:
     În cazul A:
    - studierea contractului/comenzii/solicitării/temei întocmite conform OA1D;
    – preluarea şi analizarea proiectului de aerofotografiere;
    – analizarea materialelor rezultate din aerofotografiere şi alegerea fotogramelor necesare pentru reperaj;
    – studierea acoperirilor longitudinale şi transversale pentru stabilirea felului de reperaj (în serie sau pe cuple independente);
    – observarea fotogramelor, alegerea zonelor şi marcarea pe fotograme a punctelor de reper;
    – asigurarea racordărilor cu trapezele vecine;
    – întocmirea proiectului de reperi fotogrammetrici.

     În cazul B:
    1. Reperaj fotogrammetric:
    - studierea contractului/comenzii/solicitării/temei întocmite conform OA1D;
    – preluarea proiectului de reperi fotogrammetrici;
    – delimitarea zonei de lucru şi raportarea punctelor reţelei geodezice existente;
    – identificarea reperilor proiectaţi şi stabilirea metodelor de determinare a acestora;
    – definitivarea şi predarea proiectului de reperaj.

    2. Premarcaj fotogrammetric:
    - studierea contractului/comenzii/solicitării/temei întocmite conform OA1D;
    – preluarea şi analizarea proiectului de reperi fotogrammetrici;
    – delimitarea zonei de lucru şi raportarea punctelor reţelei geodezice existente;
    – identificarea reperilor proiectaţi şi a modului de premarcare şi determinare a acestora;
    – definitivarea şi predarea proiectului de premarcaj.


     În cazul C:
    - studierea contractului/comenzii/solicitării/temei întocmite conform OA1E;
    – analizarea materialelor rezultate din aerofotografiere şi alegerea fotogramelor necesare pentru descifrare;
    – trasarea pe fotograme a zonelor utile, a văilor şi crestelor folosind stereoscopul;
    – întocmirea tabelului cu denumirile topice pe bază de date şi documente existente.
    – definitivarea şi predarea proiectului de descifrare fotogrammetrică.

     Unitatea de măsură: kilometrul pătrat
     FORMAŢIA DE LUCRU

    ┌────────────────────────────────┬─────────────────────────┐
    │ Calificarea executanţilor │ Numărul de executanţi │
    ├────────────────────────────────┼─────────────────────────┤
    │Inginer sau subinginer │ 1 │
    └────────────────────────────────┴─────────────────────────┘


     NORMA DE TIMP (Ore-om)

    
    ┌────────────────────────────────────┬───────────────────────────────────────────────┐
    │ │ Mărimea suprafeţei în kmp │
    │ ├───────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┤
    │ Felul lucrării │ sub 2 │ 2-5 │ 5-25 │25-100 │100-600│ peste │
    │ │ │ │ │ │ │ 600 │
    ├───┬───┬────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
    │A. │ a │Proiect privind alegerea şi │ │ │ │ │ │ │
    │ │ │marcarea pe fotograme a │ │ │ │ │ │ │
    │ │ │reperilor cu densitatea sub │ │ │ │ │ │ │
    │ │ │0,05 reperi/kmp │ - │ - │ - │ 0,20 │ 0,15 │ 0,10 │
    ├───┼───┼────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
    │ │ b │Idem, cu densitatea de │ │ │ │ │ │ │
    │ │ │0,05-0,10 reperi/kmp │ - │ - │ 0,30 │ 0,25 │ 0,20 │ 0,15 │
    ├───┼───┼────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
    │ │ c │Idem, cu densitatea de │ │ │ │ │ │ │
    │ │ │0,10 0,30 reperi/kmp │ - │ 0,60 │ 0,35 │ 0,30 │ 0,25 │ 0,20 │
    ├───┼───┼────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
    │ │ d │Idem, cu densitatea de │ │ │ │ │ │ │
    │ │ │0,30-0,50 reperi/kmp │ 1,00 │ 0,65 │ 0,40 │ 0,35 │ 0,30 │ 0,25 │
    ├───┼───┼────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
    │ │ e │Idem, cu densitatea de │ │ │ │ │ │ │
    │ │ │0,50-1,00 reperi/kmp │ 1,05 │ 0,70 │ 0,45 │ 0,40 │ 0,35 │ 0,30 │
    ├───┼───┼────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
    │ │ f │Idem, cu densitatea de │ │ │ │ │ │ │
    │ │ │1,00-1,50 reperi/kmp │ 1,10 │ 0,75 │ 0,50 │ 0,45 │ 0,40 │ 0,35 │
    ├───┼───┼────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
    │ │ g │Idem, cu densitatea peste │ │ │ │ │ │ │
    │ │ │1,50 reperi/kmp │ 1,15 │ 0,80 │ 0,60 │ 0,50 │ 0,45 │ 0,40 │
    ├───┼───┼────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
    │B.1│ a │Proiect privind determinarea│ │ │ │ │ │ │
    │ │ │pe teren a reperilor cu │ │ │ │ │ │ │
    │ │ │densitatea sub 0,05 │ │ │ │ │ │ │
    │ │ │reperi/kmp │ - │ - │ - │ 0,25 │ 0,20 │ 0,15 │
    ├───┼───┼────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
    │ │ b │Idem, cu densitatea de │ │ │ │ │ │ │
    │ │ │0,05-0,10 reperi/kmp │ - │ - │ 0,35 │ 0,30 │ 0,18 │ 0,20 │
    ├───┼───┼────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
    │ │ c │Idem, cu densitatea de │ │ │ │ │ │ │
    │ │ │0,10-0,30 reperi/kmp │ - │ 0,65 │ 0,40 │ 0,35 │ 0,21 │ 0,25 │
    ├───┼───┼────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
    │ │ d │Idem, cu densitatea de │ │ │ │ │ │ │
    │ │ │0,30-0,50 reperi/kmp │ 1,05 │ 0,70 │ 0,45 │ 0,40 │ 0,23 │ 0,30 │
    ├───┼───┼────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
    │ │ e │Idem, cu densitatea de │ │ │ │ │ │ │
    │ │ │0,50-1,00 reperi/kmp │ 1,10 │ 0,75 │ 0,50 │ 0,45 │ 0,26 │ 0,35 │
    ├───┼───┼────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
    │ │ f │Idem, cu densitatea de │ │ │ │ │ │ │
    │ │ │1,00-1,50 reperi/kmp │ 1,15 │ 0,80 │ 0,55 │ 0,50 │ 0,29 │ 0,40 │
    ├───┼───┼────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
    │ │ g │Idem, cu densitatea peste │ │ │ │ │ │ │
    │ │ │1,50 reperi/kmp │ 1,20 │ 0,85 │ 0,60 │ 0,55 │ 0,32 │ 0,45 │
    ├───┼───┼────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
    │B.2│ a │Proiect privind premarcarea │ │ │ │ │ │ │
    │ │ │pe teren a reperilor cu │ │ │ │ │ │ │
    │ │ │densitatea sub 0,05 │ │ │ │ │ │ │
    │ │ │reperi/kmp │ - │ - │ - │ 0,15 │ 0,10 │ 0,05 │
    ├───┼───┼────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
    │ │ b │Idem, cu densitatea de │ │ │ │ │ │ │
    │ │ │0,05-0,10 reperi/kmp │ - │ - │ 0,25 │ 0,20 │ 0,15 │ 0,10 │
    ├───┼───┼────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
    │ │ c │Idem, cu densitatea de │ │ │ │ │ │ │
    │ │ │0,10-0,30 reperi/kmp │ - │ 0,40 │ 0,30 │ 0,25 │ 0,20 │ 0,15 │
    ├───┼───┼────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
    │ │ d │Idem, cu densitatea de │ │ │ │ │ │ │
    │ │ │0,30-0,50 reperi/kmp │ 0,60 │ 0,45 │ 0,35 │ 0,30 │ 0,25 │ 0,20 │
    ├───┼───┼────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
    │ │ e │Idem, cu densitatea de │ │ │ │ │ │ │
    │ │ │0,50-1,00 reperi/kmp │ 0,65 │ 0,50 │ 0,40 │ 0,35 │ 0,30 │ 0,25 │
    ├───┼───┼────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
    │ │ f │Idem, cu densitatea de │ │ │ │ │ │ │
    │ │ │1,00-1,50 reperi/kmp │ 0,70 │ 0,55 │ 0,45 │ 0,40 │ 0,35 │ 0,30 │
    ├───┼───┼────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
    │ │ g │Idem, cu densitatea peste │ │ │ │ │ │ │
    │ │ │1,50 reperi/kmp │ 0,75 │ 0,60 │ 0,50 │ 0,45 │ 0,40 │ 0,35 │
    ├───┼───┼────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
    │C. │ a │Proiect de descifrare │ │ │ │ │ │ │
    │ │ │fotogrammetrică în afara │ │ │ │ │ │ │
    │ │ │localităţilor │ 2,00 │ 1,50 │ 1,10 │ 0,80 │ 0,60 │ 0,40 │
    ├───┼───┼────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
    │ │ b │Idem, în localităţi │ 8,00 │ 6,00 │ 3,30 │ 2,40 │ - │ - │
    └───┴───┴────────────────────────────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┘    ┌──────────────────────────────────────────────────┬───────┬─────────┐
    ├──────────────────────────────────────────────────┤ OA 11 ├─────────┤
    └──────────────────────────────────────────────────┴───────┴─────────┘
     Proiect pentru realizarea lucrărilor fotogrammetrice de laborator
    A. Proiect pentru executarea lucrărilor de aerotriangulaţie.
    B. Proiect pentru întocmirea planurilor /hărţilor prin stereorestituţie.
    C. Proiect pentru întocmirea modelului digital al terenului şi ortofotoplanului/ortofotohărţii
    D. Proiect de întocmire a fotoplanului, fotoschemei.
    E. Proiect de întocmire a fotoelevaţiei.
     Norma de timp cuprinde:
     În cazul A:
    - studierea contractului/comenzii/solicitării/temei întocmite conform OA1F;
    – preluarea şi analizarea materialelor de fotografiere analogice sau digitale şi fixarea benzilor de aerotriangulaţie;
    – preluarea proiectului de reperaj sau premarcaj fotogrammetric, alegerea şi marcarea punctelor de reper;
    – stabilirea soluţiei tehnice de rezolvare a aerotriangulaţiei (benzi izolate sau bloc, compensarea planimetrică sau spaţială, aparatura de măsurat, toleranţe);
    – alegerea şi marcarea punctelor de aerotriangulaţie pe fotograme şi negative sau pe fişierele digitale;
    – identificarea şi marcarea pe fotograme şi negative sau pe fişierele digitale a punctelor de triangulaţie şi a reperelor anterior determinate;
    – definitivarea şi predarea proiectului de aerotriangulaţie.

     În cazul B:
    - studierea contractului/comenzii/solicitării/temei întocmite conform OA1F;
    – studierea documentaţiei lucrării;
    – întocmirea schemei cu dispunerea reperilor pentru exploatare;
    – completarea datelor de bază în carnetele de aparate întocmite pe trapeze sau planşe la scara de exploatare;
    – întocmirea schiţei de racordare a elementelor descifrate;
    – întocmirea graficului de racordare a planşelor pentru lucrarea respectivă;
    – definitivarea şi predarea proiectului.

     În cazul C:
    - studierea contractului/comenzii/solicitării/temei întocmite conform OA1F;
    – preluarea şi analizarea fişierelor de date de aerotriangulaţie;
    – stabilirea rezoluţiei modelului digital şi dimensiunile de exploatare pe benzi;
    – stabilirea rezoluţiei ortofotoplanului/ortofotohărţii funcţie de rezoluţiile imaginilor;
    – preluarea coordonatelor colţurilor şi decuparea imaginilor pe blocuri şi pe planşe;
    – stabilirea condiţiilor de execuţie şi criteriilor de racordare a elementelor geometrice;
    – stabilirea corecţiilor radiometrice şi a fundalului pentru îmbunătăţirea exploatării imaginilor;
    – definitivarea şi predarea proiectului.

     În cazul D:
    - studierea contractului/comenzii/solicitării/temei întocmite conform OA1F;
    – studierea documentaţiei de teren;
    – întocmirea schemei de dispunerea reperilor pentru exploatare;
    – pregătirea fotogramelor şi a negativelor;
    – completarea carnetelor pentru întocmirea fotoplanurilor;
    – definitivarea şi predarea proiectului.

     În cazul E:
    - studierea contractului/comenzii/solicitării/temei întocmite conform OA1F;
    – studierea documentaţiei de teren şi a soluţiilor aplicate în fotografiere;
    – întocmirea schemei de dispunere a reperilor şi fotogramelor;
    – stabilirea soluţiilor de redresare a fotogramelor în funcţie de aparat şi a soluţiilor de fotografiere;
    – verificarea soluţiilor tehnice prin teste.

     Unitatea de măsură: kilometrul pătrat - în cazul A, B, C, D
     hectarul - în cazul E
     FORMAŢIA DE LUCRU

    ┌────────────────────────────────┬─────────────────────────┐
    │ Calificarea executanţilor │ Numărul de executanţi │
    ├────────────────────────────────┼─────────────────────────┤
    │Inginer sau subinginer │ 1 │
    ├────────────────────────────────┼─────────────────────────┤
    │Tehnician │ 1 │
    └────────────────────────────────┴─────────────────────────┘


     NORMA DE TIMP (Ore-echipă)

    
    ┌───────┬───────────────────────────────┬───────────────────────────────────────────────┐
    │ │ │ Scara de exploatare │
    │ Cazul │ Felul lucrării ├───────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┤
    │ │ │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │
    │ │ ├───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
    │ │ │ 1:200 │ 1:500 │1:1 000│1:2 000│1:5 000│1:10000│
    │ │ │ │ │ │ │ │şi mai │
    │ │ │ │ │ │ │ │ mică │
    ├───────┼───────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
    │ A │Proiect pentru executarea │ │ │ │ │ │ │
    │ │lucrărilor de aerotriangulaţie │ - │ 7 │ 7 │ 2,10 │ 0,50 │ 0,25 │
    ├───────┼───────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
    │ B │Proiect pentru întocmirea │ │ │ │ │ │ │
    │ │planurilor /hărţilor prin │ │ │ │ │ │ │
    │ │stereorestituţie │ 35 │ 8,30 │ 5 │ 1,50 │ 0,30 │ 0,15 │
    ├───────┼───────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
    │ C │Proiect pentru întocmirea │ │ │ │ │ │ │
    │ │modelului digital al terenului │ │ │ │ │ │ │
    │ │şi ortofotoplanului/ │ │ │ │ │ │ │
    │ │ortofotohărţii │ - │ 6 │ 3 │ 2 │ 0,40 │ 0,20 │
    ├───────┼───────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
    │ D │Proiect de întocmire a │ │ │ │ │ │ │
    │ │fotoplanului, fotoschemei sau │ │ │ │ │ │ │
    │ │ortofotoplanului │ - │ 20,70 │ 3,80 │ 1,20 │ 0,30 │ 0,15 │
    ├───────┼───────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
    │ E │Proiect de întocmire a │ │ │ │ │ │ │
    │ │fotoelevaţiilor │ 42,50 │ 6,10 │ 1,20 │ 0,40 │ - │ - │
    └───────┴───────────────────────────────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┘    ┌──────────────────────────────────────────────────┬───────┬─────────┐
    ├──────────────────────────────────────────────────┤ OA 12 ├─────────┤
    └──────────────────────────────────────────────────┴───────┴─────────┘     Proiect pentru fotografiere în fotogrammetria terestră
     Norma de timp cuprinde:
    - studierea contractului/comenzii/solicitării/temei întocmite conform OA1;
    – raportarea punctelor de sprijin existente;
    – alegerea bazelor şi punctelor de reperi fotogrammetrici corespunzători bazelor;
    – studiul vizibilităţii pe direcţiile de fotografiere;
    – delimitarea zonei de fotografiere pentru fiecare bază;
    – stabilirea ordinii şi a modului de determinare a bazelor şi reperilor fotogrammetrici.

     Unitatea de măsură: baza de fotografiere
     FORMAŢIA DE LUCRU

    ┌────────────────────────────────┬─────────────────────────┐
    │ Calificarea executanţilor │ Numărul de executanţi │
    ├────────────────────────────────┼─────────────────────────┤
    │Inginer │ 1 │
    └────────────────────────────────┴─────────────────────────┘


     NORMA DE TIMP (Ore-om)

    ┌────────────────────────────────┬─────────────────────────┐
    │ Felul lucrării │ OMC │
    ├────────────────────────────────┼─────────────────────────┤
    │Proiectul fotografierii în │ │
    │fotogrammetria terestră │ 2,00 │
    └────────────────────────────────┴─────────────────────────┘    ┌──────────────────────────────────────────────────┬───────┬─────────┐
    ├──────────────────────────────────────────────────┤ OA 13 ├─────────┤
    └──────────────────────────────────────────────────┴───────┴─────────┘     Recunoaşterea amplasamentului punctelor reţelei geodezice
    A. Reţele geodezice clasice
    B. Reţele geodezice determinate prin tehnologie GNSS
     Norma de timp cuprinde:
     În cazul A:
    a. La teren
    - preluarea şi analizarea proiectului, stabilirea elementelor de materializare şi semnalizare a punctului prevăzute prin proiect;
    – confruntarea proiectului cu terenul, identificarea locului de amplasare a bornei şi semnalului cu ajutorul elementelor din proiect sau identificarea bornei şi semnalului cu ajutorul elementelor din descrierea topografică (în cazul punctelor vechi);
    – alegerea şi pichetarea în teren a locului punctului şi determinarea înălţimii semnalului;
    – alegerea şi pichetarea în teren a locului reperilor azimutali;
    – stabilirea itinerariului şi a modului de transport al materialelor de construcţii;
    – culegerea datelor privind fotografii ale amplasamentului şi împrejurimilor, numele şi adresa proprietarului sau deţinătorului legal al terenului, coordonatele aproximative ale punctului precum şi cu alte date necesare pentru organizarea materializării şi semnalizării punctului şi executării măsurătorilor;
    – întocmirea schiţei de recunoaştere pe teren.

    b. La birou
    - preluarea şi analizarea proiectului reţelei geodezice;
    – definitivarea proiectului reţelei geodezice;
    – întocmirea descrierii topografice, completată cu fotografii ale amplasamentului şi împrejurimilor, numele şi adresa proprietarului sau deţinătorului legal al terenului, coordonatele punctului.


     În cazul B:
    a. La teren
    - preluarea şi analizarea proiectului, stabilirea elementelor de materializare a punctului prevăzute prin proiect;
    – confruntarea proiectului cu terenul şi identificarea locului de amplasare a bornei conform condiţiilor privind amplasarea punctelor reţelei GNSS (inexistenţa obstacolelor care obturează orizontul peste elevaţia de 15o, inexistenţa suprafeţelor reflectorizante în apropierea antenelor, accesul facil, de preferinţă cu maşina, densitate zonală optimă, inexistenţa instalaţiilor electrice de putere mare sau relee de emisie, amplasarea în locuri protejate, ferite de distrugere) sau identificarea bornei cu ajutorul elementelor din descrierea topografică (în cazul punctelor vechi);
    – stabilirea drumurilor de acces la punct şi timpului de deplasare, pentru planificarea observaţiilor;
    – soluţionarea eventualelor probleme legate de existenţa unor obstacole înalte şi apropiate, prin mutarea punctului faţă de poziţia proiectată;
    – culegerea datelor privind fotografii ale amplasamentului şi împrejurimilor, numele şi adresa proprietarului sau deţinătorului legal al terenului, coordonatele aproximative ale punctului precum şi cu alte date necesare pentru organizarea materializării şi semnalizării punctului şi executării măsurătorilor
    – culegerea datelor privind schiţa reperajului apropiat, schiţa obstrucţiilor, schiţa vizelor spre eventualele puncte vechi din zonă, fotografii ale amplasamentului şi împrejurimilor, numele şi adresa proprietarului sau deţinătorului legal al terenului, coordonatele aproximative ale punctului precum şi cu alte date necesare pentru organizarea materializării punctului şi executării măsurătorilor;
    – marcarea preliminară a punctelor şi întocmirea schiţei de recunoaştere pe teren.

    b. La birou
    - preluarea şi analizarea proiectului reţelei geodezice;
    – definitivarea proiectului reţelei geodezice privind metodele optime de observare, duratele sesiunilor de lucru şi/sau numărul de staţionări pentru asigurarea unei determinări corespunzătoare a reţelei şi a unei precizii scontate de poziţionare spaţiale a punctelor;
    – întocmirea descrierii topografice, completată cu schiţa reperajului apropiat, schiţa obstrucţiilor, schiţa vizelor spre eventualele puncte vechi din zonă, fotografii ale amplasamentului şi împrejurimilor, numele şi adresa proprietarului sau deţinătorului legal al terenului, coordonatele punctului.


     Unitatea de măsură: punctul
     FORMAŢIA DE LUCRU

    ┌───────────────────────────────┬───────────────────────────────────────────────────┐
    │ Calificarea executanţilor │ Numărul de executanţi │
    │ ├─────────────────────────┬─────────────────────────┤
    │ │ Reţele geodezice │ Reţele geodezice │
    │ │ clasice │ determinate prin │
    │ │ │ tehnologie GNSS │
    │ ├────────────┬────────────┼────────────┬────────────┤
    │ │a. La teren │b. La birou │a. La teren │b. La birou │
    ├───────────────────────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤
    │Inginer sau subinginer │ 1 │ 1 │ 1 │ 1 │
    ├───────────────────────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤
    │Muncitor topograf │ 2 │ - │ 1 │ - │
    └───────────────────────────────┴────────────┴────────────┴────────────┴────────────┘


     NORMA DE TIMP (Ore-echipă)
    A. Reţele geodezice clasice

    ┌────────────────────────────┬─────────┬───────────────────────────────────────┐
    │ │ Ordinul │ Categoria de dificultate a │
    │ │ reţelei │ terenurilor în funcţie de relief │
    │ Felul lucrării │geodezice├───────┬───────┬───────┬───────┬───────┤
    │ │ │ I │ II │ III │ IV │ V │
    ├──────────────────┬─────────┼─────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
    │Recunoaşterea │a. La │ │ │ │ │ │ │
    │amplasamentului │teren │ 1. I │ 7,70 │ 10,20 │ 12,90 │ 16,70 │ 21,30 │
    │punctelor │ ├─────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
    │reţelei geodezice │ │ 2. II │ 5,10 │ 6,80 │ 8,60 │ 11,10 │ 14,20 │
    │clasice │ ├─────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
    │ │ │ 3. III │ 3,40 │ 4,50 │ 5,70 │ 7,40 │ 9,50 │
    │ │ ├─────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
    │ │ │ 4. IV │ 2,30 │ 3,00 │ 3,80 │ 5,00 │ 6,30 │
    │ │ ├─────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
    │ │ │ 5. V │ 1,50 │ 2,00 │ 2,60 │ 3,30 │ 4,20 │
    │ │ ├─────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
    │ │ │ 6. sub │ │ │ │ │ │
    │ │ │ 3 km │ 1,00 │ 1,30 │ 1,70 │ 2,20 │ 2,80 │
    │ ├─────────┴─────────┼───────┴───────┴───────┴───────┴───────┤
    │ │b. La birou │ 1,00 │
    └──────────────────┴───────────────────┴───────────────────────────────────────┘


     Notă:
    1. - La recunoaşterea amplasamentului punctelor noi din reţelele geodezice ce vor fi determinate în intravilan precum şi pentru punctele noi ce vor fi amplasate în jurul acestuia pe o distanţa de până la 5 km, norma de timp se majorează cu 20 % pentru categoriile I şi II de dificultate şi 10 % pentru categoriile III şi IV de dificultate.
    2. - În cazul recunoaşterii amplasamentului punctelor noi din reţelele de îndesire şi ridicare sau din microreţele cu laturi sub 1 Km, se aplică normele de timp de la "a. 6 şi b", reduse cu 20 %.
    3. - În cazul recunoaşterii existenţei punctelor vechi din reţelele geodezice determinate prin metode clasice, în scopul realizării unor puncte noi sau utilizării ca puncte de sprijin, îndesire sau ridicare, se aplică normele de timp de la "a. 6" reduse cu 40 % indiferent de ordinul punctului.
    4. - În cazul recunoaşterii existenţei şi completării descrierilor topografice ale punctelor vechi din reţelele geodezice determinate prin metode clasice cu schiţa reperajului apropiat, schiţa obstrucţiilor, fotografii ale amplasamentului şi împrejurimilor, numele şi adresa proprietarului sau deţinătorului legal al terenului, se aplică normele de timp de la "a. 6 şi b", reduse cu 25 %, indiferent de ordinul punctului.


    B. Reţele geodezice determinate prin tehnologie GNSS

    ┌────────────────────────────┬──────────┬───────────────────────────────────────┐
    │ │ Clasa │ Categoria de dificultate a │
    │ │ reţelei │ terenurilor în funcţie de relief │
    │ Felul lucrării │geodezice ├───────┬───────┬───────┬───────┬───────┤
    │ │ │ I │ II │ III │ IV │ V │
    ├──────────────────┬─────────┼──────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
    │Recunoaşterea │a. La │ │ │ │ │ │ │
    │amplasamentului │teren │1. clasa A│ 8,30 │ 11,70 │ 15,30 │ 19,80 │ 25,10 │
    │punctelor │ ├──────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
    │reţelei geodezice │ │2. clasa B│ 5,50 │ 7,80 │ 10,20 │ 13,20 │ 16,80 │
    │determinate prin │ ├──────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
    │tehnologie GNSS │ │3. clasa C│ 4,00 │ 5,20 │ 6,80 │ 8,80 │ 11.20 │
    │ │ ├──────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
    │ │ │4. clasa D│ 1,50 │ 1,95 │ 2,55 │ 3,30 │ 4,20 │
    │ ├─────────┴──────────┼───────┴───────┴───────┴───────┴───────┤
    │ │b. La │ │
    │ │birou │ 1,00 │
    └──────────────────┴────────────────────┴───────────────────────────────────────┘


     Notă:
    1. - La recunoaşterea amplasamentului punctelor geodezice noi ce vor fi determinate prin tehnologie GNSS în intravilan precum şi pentru punctele noi ce vor fi amplasate în jurul acestuia pe o distanţa de până la 5 km, norma de timp se majorează cu 20 % pentru categoriile I şi II de dificultate şi 10 % pentru categoriile III şi IV de dificultate.
    2. - În cazul recunoaşterii existenţei punctelor geodezice vechi determinate prin tehnologie GNSS, în scopul realizării unor puncte GNSS noi cu coordonate comune sau utilizării ca puncte de sprijin, îndesire sau ridicare, se aplică normele de la "a. 4" reduse cu 60 %, indiferent de clasa punctului.
    3. - În cazul recunoaşterii existenţei şi completării descrierilor topografice ale punctelor vechi din reţelele geodezice determinate prin tehnologie GNSS cu schiţa reperajului apropiat, schiţa obstrucţiilor, fotografii ale amplasamentului şi împrejurimilor, numele şi adresa proprietarului sau deţinătorului legal al terenului, se aplică normele de timp de la "a. 4 şi b", reduse cu 30 %, indiferent de clasa punctului.


    ┌──────────────────────────────────────────────────┬───────┬─────────┐
    ├──────────────────────────────────────────────────┤ OA 14 ├─────────┤
    └──────────────────────────────────────────────────┴───────┴─────────┘
     Recunoaşterea amplasamentului reperelor de nivelment geometric
     Norma de timp cuprinde:
    A. La teren:
    - preluarea şi analizarea proiectului de nivelment geometric;
    – confruntarea proiectului cu terenul, identificarea locului reperului cu ajutorul elementelor din proiect sau identificarea bornei şi a mărcilor cu ajutorul elementelor de reperaj (în cazul reperilor vechi);
    – alegerea şi pichetarea provizorie pe teren a locului de plantare a reperului;
    – culegerea elementelor necesare reperării, întocmirea schiţei de recunoaştere pe teren şi fotografierea locului sau a reperilor şi mărcilor vechi;

    B. La birou:
    - întocmirea listei mărcilor şi a reperilor de pe linia de nivelment;
    – întocmirea descrierii topografice, completată cu crochiurile de poziţie ale mărcilor şi a fişelor repereilor la sol, fotografii ale amplasamentului, numele şi adresa proprietarului sau deţinătorului legal al terenului, coordonatele aproximative ale reperului;
    – predarea în custodie a repereilor şi mărcilor plantate;
    – redactarea schiţei liniei de nivelment cu poziţia mărcilor şi a reperilor precum şi a schemelor nodurilor de legătură la liniile vechi sau noi de nivelment;

     Unitatea de măsură: reperul
     FORMAŢIA DE LUCRU

    ┌────────────────────────────────┬─────────────────────────┐
    │ Calificarea executanţilor │ Numărul de executanţi │
    │ ├───────────┬─────────────┤
    │ │ La teren │ la birou │
    ├────────────────────────────────┼───────────┼─────────────┤
    │Inginer sau subinginer │ 1 │ 1 │
    ├────────────────────────────────┼───────────┼─────────────┤
    │Muncitor topograf │ 1 │ - │
    └────────────────────────────────┴───────────┴─────────────┘


     NORMA DE TIMP (Ore-echipă)

    ┌────────────────────────────────┬───────────────────────────────────────────┐
    │ │ Tipul reperului │
    │ ├─────────┬───────────┬──────────┬──────────┤
    │ Felul lucrării │ a │ b │ c │ d │
    │ ├─────────┼───────────┼──────────┼──────────┤
    │ │ Reper │ Reper │ Marcă de │ Marcă │
    │ │ la sol │ la sol │ perete │ la sol │
    │ │ tip I │ tip II, │ (Bornă │ (încas- │
    │ │ şi RNA │ III, sau │ tip IV) │ trată) │
    │ │ │ reper de │ │ │
    │ │ │stâncă (TS)│ │ │
    ├────────────────────────────────┼─────────┼───────────┼──────────┼──────────┤
    │A. La teren │ │ │ │ │
    │Recunoaşterea reperilor de │ │ │ │ │
    │nivelment geometric │ 11,50 │ 10,00 │ 7,20 │ 2,20 │
    ├────────────────────────────────┼─────────┴───────────┴──────────┴──────────┤
    │B. La birou │ 2,00 │
    └────────────────────────────────┴───────────────────────────────────────────┘


     Notă:
    1. La recunoaşterea amplasamentului reperilor noi de nivelment geometric în intravilan, norma de timp se majorează cu 20%.
    2. În cazul recunoaşterii existenţei repereilor de nivelment geometric vechi, în scopul realizării unor puncte noi sau utilizării ca puncte de cotă, se aplică normele de la "A. d" reduse cu 50%, indiferent de tipul reperului.


    ┌──────────────────────────────────────────────────┬───────┬─────────┐
    ├──────────────────────────────────────────────────┤ OA 15 ├─────────┤
    └──────────────────────────────────────────────────┴───────┴─────────┘     Recunoaşterea terenului în lucrările topografice/cadastrale/tematice
     Norma de timp cuprinde:
    - preluarea şi analiza proiectului;
    – parcurgerea terenului şi identificarea punctelor caracteristice cu ajutorul elementelor din proiect şi busolei/eclimetrului;
    – înregistrarea datelor şi informaţiilor caracteristice;
    – întocmirea schiţei cu elementele studiate.
    – verificarea posibilităţilor de aplicare a metodelor de măsurare proiectate;
    – definitivarea proiectului.

     Unitatea de măsură: hectarul
     FORMAŢIA DE LUCRU

    ┌────────────────────────────────┬─────────────────────────┐
    │ Calificarea executanţilor │ Număr de executanţi │
    ├────────────────────────────────┼─────────────────────────┤
    │Inginer │ 1 │
    ├────────────────────────────────┼─────────────────────────┤
    │Muncitor │ 1 │
    └────────────────────────────────┴─────────────────────────┘


     NORMA DE TIMP (Ore-echipă)

    ┌─────────────────────────────────┬───────────────────────────────────────┐
    │ │ Categoria de dificultate a │
    │ Scara lucrării pentru care se │ terenurilor în funcţie de relief │
    │ face recunoaşterea ├───────┬───────┬───────┬───────┬───────┤
    │ │ I │ II │ III │ IV │ V │
    ├─────┬───────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
    │ a │1 : 10 000 şi mai mică │ 0,01 │ 0,02 │ 0,03 │ 0,04 │ 0,05 │
    ├─────┼───────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
    │ b │1 : 5 000 │ 0,02 │ 0,03 │ 0,04 │ 0,05 │ 0,06 │
    ├─────┼───────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
    │ c │1 : 2 000 │ 0,04 │ 0,05 │ 0,06 │ 0,07 │ 0,09 │
    ├─────┼───────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
    │ d │1 : 1000 │ 0,10 │ 0,15 │ 0,20 │ 0,25 │ 0,30 │
    ├─────┼───────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
    │ e │1 : 500 │ 0,40 │ 0,60 │ 0,80 │ 1,00 │ 1,20 │
    ├─────┼───────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
    │ f │1 : 200 şi mai mare │ 1,60 │ 2,40 │ 3,20 │ 4,00 │ 4,80 │
    └─────┴───────────────────────────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┘


     Notă:
    - Norma se aplică în cazul lucrărilor pentru care se întocmesc proiecte de execuţie a lucrărilor/planurilor topografice/cadastrale/tematice şi proiecte de actualizare a planurilor topografice/cadastrale/tematice.    ┌──────────────────────────────────────────────────┬───────┬─────────┐
    ├──────────────────────────────────────────────────┤ OA 16 ├─────────┤
    └──────────────────────────────────────────────────┴───────┴─────────┘


     Recunoaşterea terenului în lucrările topografice/cadastrale/tematice din localităţi
     Norma de timp cuprinde:
    - preluarea şi analizarea proiectului;
    – parcurgerea terenului şi identificarea punctelor caracteristice cu ajutorul elementelor proiectului şi busolei/eclimetrului;
    – înregistrarea datelor şi informaţiilor caracteristice;
    – întocmirea schiţei cu elementele studiate;
    – obţinerea şi planificarea accesului în proprietăţi şi incinte;
    – verificarea posibilităţilor de aplicare a metodelor de măsurare proiectate;
    – definitivarea proiectului.

     Unitatea de măsură: hectarul
     FORMAŢIA DE LUCRU

    ┌────────────────────────────────┬─────────────────────────┐
    │ Calificarea executanţilor │ Numărul de executanţi │
    ├────────────────────────────────┼─────────────────────────┤
    │Inginer │ 1 │
    ├────────────────────────────────┼─────────────────────────┤
    │Muncitor │ 1 │
    └────────────────────────────────┴─────────────────────────┘


     NORMA DE TIMP (Ore-echipă)

    ┌─────────────────────────────────┬───────────────────────────────────────┐
    │ │ Categoria de dificultate a │
    │ Scara lucrării pentru care se │ terenurilor în funcţie de relief │
    │ face recunoaşterea ├───────┬───────┬───────┬───────┬───────┤
    │ │ I │ II │ III │ IV │ V │
    ├─────┬───────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
    │ b │1 : 5 000 şi mai mică │ 0,08 │ 0,12 │ 0,16 │ 0,20 │ 0,24 │
    ├─────┼───────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
    │ c │1 : 2 000 │ 0,16 │ 0,20 │ 0,24 │ 0,28 │ 0,36 │
    ├─────┼───────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
    │ d │1 : 1000 │ 0,40 │ 0,60 │ 0,80 │ 1,00 │ 1,20 │
    ├─────┼───────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
    │ e │1 : 500 │ 1,60 │ 2,40 │ 3,20 │ 4,00 │ 4,80 │
    ├─────┼───────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
    │ f │1 : 200 şi mai mare │ 6,40 │ 9,60 │ 12,80 │ 16,00 │ 17,20 │
    └─────┴───────────────────────────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┘


     Notă:
    1. - Norma se aplică pentru lucrările pentru care se întocmesc proiecte de execuţie a lucrărilor/planurilor topografice/cadastrale/tematice în localităţi şi proiecte de actualizare a planurilor topografice/cadastrale/tematice din localităţi.

    CAP. B
    CONSTRUCŢII DE SEMNALE GEODEZICE
     Generalităţi
     Normele de timp cuprinse în capitolul B, se referă la confecţionarea şi plantarea semnalelor de lemn şi metalice care servesc la semnalizarea punctelor geodezice în vederea executării măsurătorilor. Clasificarea semnalelor, condiţiile tehnice pe care trebuie să la îndeplinească precum şi formele şi dimensiunile acestora sunt prevăzute în "Standardul Român SR 3330/1996 - Măsurări terestre. Semnale pentru puncte geodezice". Forma şi dimensiunile balizelor avertizoare pentru protecţia marcajelor punctelor geodezice şi a traseelor de nivelment, sunt prevăzute în "Standardul de Stat STAS 11130-78 Baliză avertizoare pentru protecţia marcajelor punctelor geodezice". Materialele necesare executării acestor construcţii se consideră că au fost procurate şi confecţionate anticipat, cu respectarea specificaţiilor şi dimensiunilor din Standardul Român SR 3330/1996 şi Standardul de Stat STAS 11130-78 şi au fost transportate la locul construcţiei.
     Normele de timp sunt stabilite în ipoteza că dimensionarea materialelor, asamblarea şi montarea lor se execută cu scule şi dispozitive manevrate manual, iar formaţia de lucru este transportată la locul construcţiei.
     Pentru normele de timp s-au prevăzut trei categorii de dificultate în funcţie de relief, specifice capitolului B, caracterizate astfel:
     Categoria I: Teren şes specific regiunilor de câmpie.
     Categoria a-II-a: Teren frământat specific regiunilor de dealuri.
     Categoria a-III-a: Teren accidentat specific regiunilor de munte.

     Normele de timp sunt stabilite pentru terenurile situate în Categoria I. Pentru terenurile situate în Categoria a-II-a norma se măreşte cu 30%. Pentru terenurile situate în Categoria a-III-a norma se măreşte cu 70%.

    ┌──────────────────────────────────────────────────┬───────┬─────────┐
    ├──────────────────────────────────────────────────┤ OB 1 ├─────────┤
    └──────────────────────────────────────────────────┴───────┴─────────┘


     Baliză
     Norma de timp cuprinde:
    - alegerea materialului şi dimensionarea pieselor componente;
    – confecţionarea fluturilor;
    – confecţionarea balizei;
    – confecţionarea cutiei din patru scânduri;
    – poziţionarea şi montarea ancorelor;
    – poziţionarea şi montarea fluturilor;
    – vopsirea şi văruirea fluturelui şi a balizei;
    – executarea săpăturii şi fixarea cutiei pentru baliză plantată la sol sau ridicarea materialului pentru baliză plantată pe construcţii;
    – aşezarea, verticalizarea şi consolidarea semnalului;
    – şănţuirea şi movilirea punctului în cazul balizei plantate la sol sau proiectarea la sol în cazul balizei plantate pe construcţii.

     Unitatea de măsură: bucata
     FORMAŢIA DE LUCRU

    ┌────────────────────────────────┬──────────────────────────────────────────┐
    │ Calificarea executanţilor │ Numărul de executanţi │
    │ ├─────────────────────┬────────────────────┤
    │ │ A. Baliză plantată │ A. Baliză plantată │
    │ │ la sol │ pe construcţii │
    ├────────────────────────────────┼─────────────────────┼────────────────────┤
    │Inginer sau subinginer sau │ │ │
    │tehnician │ 1 │ 1 │
    ├────────────────────────────────┼─────────────────────┼────────────────────┤
    │Muncitor constructor │ 2 │ 3 │
    └────────────────────────────────┴─────────────────────┴────────────────────┘


     NORMA DE TIMP (Ore - echipă)

    ┌──────────────────────────────────┬─────────────────────┬─────────────────┐
    │ Felul lucrării │ Materializare │ OMC │
    ├──────────────────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────┤
    │Confecţionare şi plantare baliză │A - La sol │ 2,00 │
    │ ├─────────────────────┼─────────────────┤
    │ │B - Pe construcţii │ 4,00 │
    └──────────────────────────────────┴─────────────────────┴─────────────────┘


     Nota:
    1. - Norma de timp este stabilită la semnalizarea punctelor de triangulaţie de ord. V şi punctelor din reţeaua de îndesire şi ridicare pentru baliză plantată la sol, confecţionată din lemn şi pentru baliză plantată pe construcţii prin ancorare, confecţionată din metal.
    2. - Pentru baliză plantată la sol confecţionată din metal, norma se măreşte cu 25 %.
    3. - Pentru baliză plantată pe construcţii, confecţionată din metal, norma se măreşte după cum urmează:
    a - baliză metalică instalată pe clădiri cu 100 %;
    b - baliză metalică instalată pe pilastru metalic cu 150 %;
     c - baliză metalică instalată pe pilastru de beton cu 200 %.    ┌──────────────────────────────────────────────────┬───────┬─────────┐
    ├──────────────────────────────────────────────────┤ OB 2 ├─────────┤
    └──────────────────────────────────────────────────┴───────┴─────────┘


     Baliză avertizoare Norma de timp cuprinde:
    - alegerea materialului şi dimensionarea pieselor componente;
    – confecţionarea bornei port baliză;
    – confecţionarea balizei;
    – confecţionarea plăcii avertizoare;
    – montarea balizei;
    – montarea plăcii avertizoare;
    – vopsirea balizei, vopsirea şi inscripţionarea plăcii avertizoare.

     Unitatea de măsură: bucata
     FORMAŢIA DE LUCRU

    ┌────────────────────────────────┬─────────────────────────┐
    │ Calificarea executanţilor │ Numărul de executanţi │
    ├────────────────────────────────┼─────────────────────────┤
    │Inginer sau subinginer sau │ 1 │
    │tehnician │ │
    ├────────────────────────────────┼─────────────────────────┤
    │Muncitor constructor │ 1 │
    └────────────────────────────────┴─────────────────────────┘


     NORMA DE TIMP (Ore - echipă)

    ┌────────────────────────────────┬─────────────────────────┐
    │ Felul lucrării │ OMC │
    ├────────────────────────────────┼─────────────────────────┤
    │Confecţionare şi plantare │ │
    │baliză avertizoare │ 2,00 │
    └────────────────────────────────┴─────────────────────────┘    ┌──────────────────────────────────────────────────┬───────┬─────────┐
    ├──────────────────────────────────────────────────┤ OB 3 ├─────────┤
    └──────────────────────────────────────────────────┴───────┴─────────┘
     Piramidă
     Norma de timp cuprinde:
    - alegerea materialului şi dimensionarea pieselor componente;
    – asamblarea pieselor şi săparea gropilor;
    – ridicarea subansamblelor şi fixarea lor;
    – fixarea în teren prin astuparea gropilor;
    – văruirea şi/sau vopsirea semnalului propriu-zis şi a semnalului de vizare.

     Unitatea de măsură: bucata
     FORMAŢIA DE LUCRU

    ┌────────────────────────────────┬─────────────────────────┐
    │ Calificarea executanţilor │ Numărul de executanţi │
    ├────────────────────────────────┼─────────────────────────┤
    │Inginer sau subinginer │ 1 │
    ├────────────────────────────────┼─────────────────────────┤
    │Tehnician │ 1 │
    ├────────────────────────────────┼─────────────────────────┤
    │Muncitor constructor │ 2 │
    └────────────────────────────────┴─────────────────────────┘


     NORMA DE TIMP (Ore-echipă)

    ┌────────────────────────────────┬─────────────────────────┐
    │ Felul lucrării │ OMC │
    ├────────────────────────────────┼─────────────────────────┤
    │Piramidă de lemn la sol cu │ │
    │trei picioare │ 6,00 │
    └────────────────────────────────┴─────────────────────────┘


     Notă:
    1. - Norma de timp este stabilită la semnalizarea punctelor de triangulaţie de ord. IV şi a punctelor din reţeaua de sprijin pentru piramidă cu trei picioare confecţionată din lemn.
    2. - Pentru piramidă cu patru picioare confecţionată din lemn, norma se măreşte cu 20%.
    3. - Pentru baliză sau piramidă confecţionată din metal, norma se măreşte cu 50%.
    4. - La piramidele construite pentru semnalizarea punctelor de triangulaţie de ordinul III, norma se măreşte cu 25%.
    5. - La piramidele construite pentru semnalizarea punctelor de triangulaţie de ordinul II, norma se măreşte cu 50%.
    6. - La piramidele construite pentru semnalizarea punctelor de triangulaţie de ordinul I, norma se măreşte cu 75%.
    7. - Pentru piramidele cu mai multe poduri, pentru fiecare pod se adaugă încă două norme de timp întregi.


    CAP. C
    BORNE, STÂLPI, PICHEŢI
     Generalităţi
     Normele de timp cuprinse în capitolul C, se referă la confecţionarea şi plantarea bornelor de beton sau piatră şi picheţilor care servesc la materializarea şi marcarea punctelor geodezice în vederea executării măsurătorilor. Clasificarea bornelor, condiţiile tehnice pe care trebuie să le îndeplinească, materialele, aspectul, prescripţiile de execuţie, regulile pentru verificarea calităţii şi metodele de verificare precum şi formele de transport sunt prevăzute în "Standardul Român SR 3446-1/1996 - Măsurări terestre. Borne pentru puncte de triangulaţie şi repere azimutale". Clasificarea bornelor pentru materializarea punctelor de pe limita imobilelor şi a punctelor reţelelor de ridicare, stâlpilor şi picheţilor precum şi condiţiile tehnice şi materialele necesare sunt prevăzute în subcapitolele C 3, C 4, C 5 din prezentele norme. Mărcile la sol (mărci tip A) pentru marcarea punctelor geodezice sunt prevăzute în "Standardul de Stat STAS 4294-73 - Mărci pentru nivelment şi pentru triangulaţie geodezică".
     Materialele necesare executării acestor construcţii se consideră că au fost procurate anticipat, cu respectarea specificaţiilor şi dimensiunilor din Standardul Român SR 3330/1996 şi Standardul de Stat STAS 4294-73 şi că elementele prefabricate (borne, stâlpi, ţăruşi) sunt transportate la locul construcţiei.
     Normele de timp sunt stabilite în ipoteza că dimensionarea materialelor, prefabricarea şi punerea lor în operă se execută cu scule şi dispozitive manevrate manual, iar formaţia de LUCRU este transportată la locul construcţiei. În cazul elementelor prefabricate executate în ateliere specializate cu scule şi dispozitive semiautomate sau automate sau în cazul celor omologate asimilate cu bornele standard, construite din alte materiale decât beton armat sau piatră, norma de timp se reduce cu 25%.
     Pentru normele de timp s-au prevăzut cinci categorii de dificultate în funcţie de natura terenului, specifice capitolului C, caracterizate astfel:
     Categoria A: Teren nisipos, argilos.
     Categoria B: Teren nisipos cu pietriş şi/sau bolovăniş.
     Categoria C: Teren stâncos.
     Categoria D: Teren mlăştinos şi delta Dunării.
     Categoria E: Teren situat în intravilanul localităţilor.
     Normele de timp sunt stabilite pentru terenurile situate în Categoria A. Pentru terenurile situate în Categoria B norma se măreşte cu 25%. Pentru terenurile situate în Categoria C norma se măreşte cu 50%. Pentru terenurile situate în Categoria D norma se măreşte cu 75%. Pentru terenurile situate în Categoria E norma se măreşte cu 100%.

    ┌──────────────────────────────────────────────────┬───────┬─────────┐
    ├──────────────────────────────────────────────────┤ OC 1 ├─────────┤
    └──────────────────────────────────────────────────┴───────┴─────────┘
     Borne de suprafaţă
     Norma de timp cuprinde:
    - pregătirea tiparului metalic;
    – confecţionarea armăturii;
    – prepararea manuală a betonului;
    – confecţionarea, poansonarea şi încastrarea în bornă a mărcii la sol (tip A);
    – confecţionarea, tratarea şi sclivisirea bornei.
    – fixarea centrului bornei;
    – săparea gropii;
    – aşezarea şi axarea centrului;
    – astuparea gropii şi baterea pământului cu maiul;
    – executarea şanţului protector:
    – fotografierea punctului şi culegerea elementelor necesare reconstituirii punctului.

     Unitatea de măsură: punctul de suprafaţă
     FORMAŢIA DE LUCRU

    ┌────────────────────────────────┬─────────────────────────┐
    │ Calificarea executanţilor │ Numărul de executanţi │
    ├────────────────────────────────┼─────────────────────────┤
    │Inginer sau subinginer sau │ 1 │
    │tehnician │ │
    ├────────────────────────────────┼─────────────────────────┤
    │Muncitor topograf │ 2 │
    ├────────────────────────────────┼─────────────────────────┤
    │Muncitor constructor │ 2 │
    └────────────────────────────────┴─────────────────────────┘


     NORMA DE TIMP (Ore - echipă)

    ┌────────────────────────────────┬─────────────────────────┐
    │ Felul lucrării │ OMC │
    ├────────────────────────────────┼─────────────────────────┤
    │Confecţionare şi plantare │ │
    │bornă de suprafaţă │ 6,00 │
    └────────────────────────────────┴─────────────────────────┘


     Notă:
    1. - Norma de timp este stabilită pentru bornă de suprafaţă mică, confecţionată din beton armat.
    2. - Pentru bornă de suprafaţă mijlocie, norma de timp se măreşte cu 30%.
    3. - Pentru bornă de suprafaţă mare, norma de timp se măreşte cu 70%.
    4. - Pentru bornă de suprafaţă pilastru (ordinul I), norma de timp se măreşte cu 100%.
    5. - Pentru bornă de suprafaţă mică, mijlocie sau mare confecţionată din piatră, norma de timp se măreşte cu 50%.
    6. - Pentru pilon, norma de timp se măreşte cu 25%.


    ┌──────────────────────────────────────────────────┬───────┬─────────┐
    ├──────────────────────────────────────────────────┤ OC 2 ├─────────┤
    └──────────────────────────────────────────────────┴───────┴─────────┘     Borne subterane
     Norma de timp cuprinde:
    - pregătirea tiparului metalic;
    – confecţionarea armăturii;
    – prepararea manuală a betonului;
    – confecţionarea, poansonarea şi încastrarea în bornă a mărcii la sol;
    – confecţionarea, tratarea şi sclivisirea bornei;
    – fixarea centrului bornei subterane;
    – săparea gropii;
    – aşezarea şi centrarea centrului;
    – astuparea gropii şi baterea pământului cu maiul

     Unitatea de măsură: punctul subteran
     FORMAŢIA DE LUCRU

    ┌────────────────────────────────┬─────────────────────────┐
    │ Calificarea executanţilor │ Numărul de executanţi │
    ├────────────────────────────────┼─────────────────────────┤
    │Inginer sau subinginer sau │ 1 │
    │tehnician │ │
    ├────────────────────────────────┼─────────────────────────┤
    │Muncitor topograf │ 2 │
    ├────────────────────────────────┼─────────────────────────┤
    │Muncitor constructor │ 2 │
    └────────────────────────────────┴─────────────────────────┘


     NORMA DE TIMP (Ore - echipă)
    Felul lucrării
    OMC
    Confecţionare şi plantare bornă subterană
    4,00

     Notă:
    1. - Norma de timp este stabilită pentru bornă subterană de tipul III, confecţionată din beton armat.
    2. - Pentru bornă subterană de tipul II, norma de timp se măreşte cu 30%.
    3. - Pentru bornă subterană de tipul I, norma de timp se măreşte cu 60%.
    4. - Pentru bornă subterană de tipul I confecţionată din piatră, norma de timp se măreşte cu 50%.


    ┌──────────────────────────────────────────────────┬───────┬─────────┐
    ├──────────────────────────────────────────────────┤ OC 3 ├─────────┤
    └──────────────────────────────────────────────────┴───────┴─────────┘


     Bornă pentru materializarea punctelor de pe limita imobilelor şi a punctelor reţelelor de ridicare
     Norma de timp cuprinde:
    - pregătirea tiparului metalic (15 x 15 cm baza de jos, 12 x 12 cm baza de sus şi 40 cm înălţime);
    – confecţionarea armăturii;
    – prepararea betonului;
    – confecţionarea, poansonarea şi încastrarea în bornă a mărcii la sol;
    – confecţionarea, tratarea şi sclivisirea bornei;
    – identificarea şi stabilirea amplasamentului şi pichetarea provizorie (cu ţăruşi şi muşuroi);
    – fixarea centrului bornei;
    – executarea săpăturii;
    – aşezarea şi centrarea reperului;
    – deplasarea bornei de la locul de unde a fost descărcată până la groapă;
    – introducerea bornei în groapă;
    – centrarea bornei şi astuparea gropii;
    – completarea umpluturii prin baterea pământului cu maiul;
    – inscripţionarea bornei;
    – culegerea elementelor necesare descrierii topografice şi întocmirea schiţei cu elemente de reperaj;
    – predarea bornei beneficiarului.

     Unitatea de măsură: punctul
     FORMAŢIA DE LUCRU

    ┌────────────────────────────────┬─────────────────────────┐
    │ Calificarea executanţilor │ Numărul de executanţi │
    ├────────────────────────────────┼─────────────────────────┤
    │Inginer sau subinginer sau │ 1 │
    │tehnician │ │
    ├────────────────────────────────┼─────────────────────────┤
    │Muncitor topograf │ 1 │
    ├────────────────────────────────┼─────────────────────────┤
    │Muncitor constructor │ 1 │
    └────────────────────────────────┴─────────────────────────┘


     NORMA DE TIMP (Ore - echipă)

    ┌──────────────────────────────────┬─────────────────────────┐
    │ Felul lucrării │ OMC │
    ├──────────────────────────────────┼─────────────────────────┤
    │Confecţionare şi plantare │ │
    │bornă pentru materializarea │ 2,00 │
    │punctelor de pe limita imobilelor │ │
    │şi a punctelor reţelelor de │ │
    │ridicare │ │
    └──────────────────────────────────┴─────────────────────────┘


     Notă:
    1. - Pentru bornă confecţionată din piatră, norma de timp se măreşte cu 50%.
    2. - Materializarea punctelor de pe limita imobilelor poate fi efectuată, la solicitarea proprietarului/beneficiarului, cu orice alt tip de bornă de suprafaţă şi/sau subterană.


    ┌──────────────────────────────────────────────────┬───────┬─────────┐
    ├──────────────────────────────────────────────────┤ OC 4 ├─────────┤
    └──────────────────────────────────────────────────┴───────┴─────────┘


     Stâlpi pentru marcarea reperelor azimutale
     Norma de timp cuprinde:
    - tăierea la dimensiuni a materialului;
    – prelucrarea capătului superior şi montarea ancorelor.
    – fixarea amplasamentului punctului;
    – baterea pichetului;
    – măsurarea a trei distanţe şi întocmirea schiţei de reperaj;

     Unitatea de măsură: punctul
     FORMAŢIA DE LUCRU

    ┌────────────────────────────────┬─────────────────────────┐
    │ Calificarea executanţilor │ Numărul de executanţi │
    ├────────────────────────────────┼─────────────────────────┤
    │Inginer sau subinginer sau │ 1 │
    │tehnician │ │
    ├────────────────────────────────┼─────────────────────────┤
    │Muncitor topograf │ 1 │
    ├────────────────────────────────┼─────────────────────────┤
    │Muncitor constructor │ 1 │
    └────────────────────────────────┴─────────────────────────┘


     NORMA DE TIMP (Ore - echipă)

    ┌──────────────────────────────────┬─────────────────────────┐
    │ Felul lucrării │ OMC │
    ├──────────────────────────────────┼─────────────────────────┤
    │Confecţionare şi plantare stâlp │ │
    │pentru repere azimutale │ 1,00 │
    └──────────────────────────────────┴─────────────────────────┘


     Notă:
    1. - Norma de timp este stabilită pentru stâlp de lemn cu diametrul de 10 cm şi lungimea 70 cm.
    2. - Pentru stâlpi confecţionaţi din ţeavă de metal sau din materiale compozite (beton, plastic dur, metal), norma de timp se măreşte cu 70%.
    3. - Pentru diametre şi dimensiuni mai mari, norma de timp se măreşte proporţional.


    ┌──────────────────────────────────────────────────┬───────┬─────────┐
    ├──────────────────────────────────────────────────┤ OC 5 ├─────────┤
    └──────────────────────────────────────────────────┴───────┴─────────┘     Picheţi
     Norma de timp cuprinde:
    - aşezarea şi tăierea materialului;
    – fasonarea şi stivuirea pichetului;
    – fixarea locului punctului;
    – baterea pichetului şi întocmirea schiţei

     Unitatea de măsură: punctul
     FORMAŢIA DE LUCRU

    ┌────────────────────────────────┬─────────────────────────┐
    │ Calificarea executanţilor │ Numărul de executanţi │
    ├────────────────────────────────┼─────────────────────────┤
    │Inginer sau subinginer sau │ 1 │
    │tehnician │ │
    ├────────────────────────────────┼─────────────────────────┤
    │Muncitor topograf │ 1 │
    ├────────────────────────────────┼─────────────────────────┤
    │Muncitor constructor │ 1 │
    └────────────────────────────────┴─────────────────────────┘


     NORMA DE TIMP (Ore - echipă)

    ┌──────────────────────────────────┬─────────────────────────┐
    │ Felul lucrării │ OMC │
    ├──────────────────────────────────┼─────────────────────────┤
    │Confecţionare şi plantare │ │
    │pichet │ 0,50 │
    └──────────────────────────────────┴─────────────────────────┘


     Notă:
    1. - Norma de timp este stabilită pentru pichet de lemn cu diametrul de 5 cm şi lungimea 35 cm.
    2. - Pentru picheţi confecţionaţi din ţeavă de oţel, din plastic dur sau din metal cu diametrul de 3 cm şi lungimea de 25 cm, norma de timp se măreşte cu 50%.
    3. - Pentru diametre şi dimensiuni mai mari, norma de timp se măreşte proporţional.


    CAP. D
    REPERI, MĂRCI
     Generalităţi
     Normele de timp cuprinse în capitolul D, se referă la confecţionarea şi plantarea reperilor de nivelment şi mărcilor care materializează pe teren punctele de nivelment sau punctele geodezice, în vederea executării măsurătorilor. Clasificarea reperilor, condiţiile tehnice pe care trebuie să le îndeplinească, materialele, aspectul, prescripţiile de execuţie, regulile pentru verificarea calităţii şi metodele de verificare precum şi formele de transport sunt prevăzute în "Standardul Român SR 7008/1996 - Măsurări terestre. Reperi de nivelment". Mărcile pentru marcarea punctelor de nivelment sunt prevăzute în "Standardul de Stat STAS 4294-73 - Mărci pentru nivelment şi pentru triangulaţie geodezică".
     Materialele necesare executării acestor construcţii se consideră că au fost procurate anticipat, cu respectarea specificaţiilor şi dimensiunilor din Standardul Român SR 7008/1996 şi Standardul de Stat STAS 4294-73 şi că elementele prefabricate (pilastru de beton, capac de protecţie, bornă-martor, dală de beton, baliză avertizoare) sunt transportate la locul construcţiei.
     Normele de timp sunt stabilite în ipoteza că dimensionarea materialelor, prefabricarea şi punerea lor în operă se execută cu scule şi dispozitive manevrate manual, iar formaţia de lucru este transportată la locul construcţiei. În cazul elementelor prefabricate executate în ateliere specializate cu scule şi dispozitive semiautomate sau automate sau în cazul celor omologate asimilate cu reperele standard, construite din alte materiale decât beton armat sau piatră, norma de timp se reduce cu 25 %.
     Pentru, normele de timp s-au prevăzut trei categorii de dificultate în funcţie de relief, specifice capitolului D, caracterizate astfel:
     Categoria I: Teren şes specific regiunilor de câmpie.
     Categoria a-II-a: Teren frământat specific regiunilor de dealuri.
     Categoria a-III-a: Teren accidentat specific regiunilor de munte.

     Normele de timp sunt stabilite pentru terenurile situate în Categoria I. Pentru terenurile situate în Categoria a-II-a norma se măreşte cu 25 %. Pentru terenurile situate în Categoria a-III- a norma se măreşte cu 50 %.

    ┌──────────────────────────────────────────────────┬───────┬─────────┐
    ├──────────────────────────────────────────────────┤ OD 1 ├─────────┤
    └──────────────────────────────────────────────────┴───────┴─────────┘


     Reperi de nivelment
     Norma de timp cuprinde:
    - confecţionarea cofrajului;
    – pregătirea manuală a betonului;
    – confecţionarea, poansonarea şi încastrarea în bornă a mărcii la sol (tip A);
    – confecţionarea, tratarea şi sclivisirea bornei de beton;
    – săparea gropii în care se plantează reperul;
    – montarea ţevii, ancorelor, capacelor şi reperului;
    – astuparea gropii;
    – săparea şanţului protector şi movilirea reperului;
    – culegerea elementelor necesare întocmirii schiţei reperajului şi descrierii topografice a punctului.

     Unitatea de măsură: punctul
     FORMAŢIA DE LUCRU

    ┌────────────────────────────────┬─────────────────────────┐
    │ Calificarea executanţilor │ Numărul de executanţi │
    ├────────────────────────────────┼─────────────────────────┤
    │Inginer sau subinginer │ 1 │
    ├────────────────────────────────┼─────────────────────────┤
    │Muncitor topograf │ 2 │
    ├────────────────────────────────┼─────────────────────────┤
    │Muncitor constructor │ 1 │
    └────────────────────────────────┴─────────────────────────┘


     NORMA DE TIMP (Ore - echipă)

    ┌────────────────────────────────────┬─────────────────────────┐
    │ Felul lucrării │ OMC │
    ├────────────────────────────────────┼─────────────────────────┤
    │Confecţionarea şi plantarea │ │
    │reperului de nivelment de tipul III │ 16,00 │
    └────────────────────────────────────┴─────────────────────────┘


     Notă:
    1. - Norma de timp este stabilită pentru reper de nivelment de tipul III, confecţionat din beton armat.
    2. - Pentru reper de nivelment de tipul II, norma de timp se măreşte cu 20%.
    3. - Pentru reper de nivelment de tipul I, norma de timp se măreşte cu 40%.
    4. - Pentru reper de nivelment de tipul reper de stâncă (TS) folosit în cazul rocilor stâncoase şi semistâncoase, norma de timp se măreşte cu 50%.


    ┌──────────────────────────────────────────────────┬───────┬─────────┐
    ├──────────────────────────────────────────────────┤ OD 2 ├─────────┤
    └──────────────────────────────────────────────────┴───────┴─────────┘     Reperi de nivelment de adâncime
     Norma de timp cuprinde:
    - stabilire locului de plantare pe baza documentaţiei rezultate din recunoaşterea efectuată anterior;
    – amenajarea terenului la suprafaţă şi săparea unei gropi cu adâncimea cu circa 2 m;
    – alegerea ţevilor de protecţie şi a ţevilor portreper în funcţie de adâncimea de plantare stabilită;
    – plantarea reperului de adâncime prin presarea tronsoanelor succesive cu ajutorul unui utilaj adecvat (penetrometru);
    – săparea gropii şi montarea camerei de vizitare cu pereţi din elemente prefabricate şi căpăcele turnate la faţa locului;
    – măsurarea elementelor de reperaj;
    – astuparea gropii şi executarea movilei de protecţie

     Unitatea de măsură: punctul
     FORMAŢIA DE LUCRU

    ┌────────────────────────────────┬─────────────────────────┐
    │ Calificarea executanţilor │ Numărul de executanţi │
    ├────────────────────────────────┼─────────────────────────┤
    │Inginer │ 1 │
    ├────────────────────────────────┼─────────────────────────┤
    │Muncitor topograf │ 1 │
    ├────────────────────────────────┼─────────────────────────┤
    │Muncitor constructor │ 1 │
    └────────────────────────────────┴─────────────────────────┘


     NORMA DE TIMP (Ore-echipă)

    ┌───────────────────────────────────┬────────────────────────────────────────┐
    │ Felul lucrării │ Adâncimea de plantare │
    │ ├─────────┬─────────┬─────────┬──────────┤
    │ │sub 10 m │ 11-20 m │ 21-30 m │peste 30 m│
    ├───────────────────────────────────┴─────────┴─────────┴─────────┴──────────┤
    │Plantarea repereilor de nivelment de adâncime: │
    ├───────────────────────────────────┬─────────┬─────────┬─────────┬──────────┤
    │a) când plantarea repereilor se │ │ │ │ │
    │face în poligon de 3 puncte │ │ │ │ │
    │distanţate până la 20 km. │ 18,00 │ 22,00 │ 26,00 │ 30,00 │
    ├───────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┤
    │b) când distanţa între reperei │ │ │ │ │
    │este mai mare de 20 km. │ 25,00 │ 29,00 │ 33,00 │ 37,00 │
    └───────────────────────────────────┴─────────┴─────────┴─────────┴──────────┘


     Notă:
    - Când după începerea operaţiei de plantare anumite obstacole întâlnite pe verticală impun schimbarea amplasamentului, se adaugă 4 OMC pentru alegerea noului loc şi transportul materialului şi utilajelor la cel de-al doilea amplasament.


    ┌──────────────────────────────────────────────────┬───────┬─────────┐
    ├──────────────────────────────────────────────────┤ OD 3 ├─────────┤
    └──────────────────────────────────────────────────┴───────┴─────────┘     Mărci de nivelment de perete
     Norma de timp cuprinde:
    - confecţionarea şi poansonarea mărcii de perete
    – alegerea locului de încastrare;
    – executarea găurii în zidul construcţiei;
    – plantarea reperului, astuparea găurii şi măsurarea înălţimii reperului faţă de sol;
    – întocmirea schiţei reperului.

     Unitatea de măsură: punctul
     FORMAŢIA DE LUCRU

    ┌────────────────────────────────┬─────────────────────────┐
    │ Calificarea executanţilor │ Numărul de executanţi │
    ├────────────────────────────────┼─────────────────────────┤
    │Inginer │ 1 │
    ├────────────────────────────────┼─────────────────────────┤
    │Muncitor topograf │ 1 │
    └────────────────────────────────┴─────────────────────────┘


     NORMA DE TIMP (Ore - echipă)

    ┌───────────────────────────────────────────┬─────────────────────────┐
    │ Felul lucrării │ OMC │
    ├───────────────────────────────────────────┼─────────────────────────┤
    │a. Încastrarea în construcţii de cărămidă │ 1,00 │
    ├───────────────────────────────────────────┼─────────────────────────┤
    │b. Încastrarea în construcţii de beton, │ │
    │piatră sau stâncă │ 1,50 │
    └───────────────────────────────────────────┴─────────────────────────┘


    CAP. E
    MĂSURĂTORI TERESTRE
     Generalităţi
     Normele de timp din capitolul E se referă la operaţiile de măsurare la teren a distanţelor, direcţiilor, măsurători combinate, măsurători cu tehnologie GNSS şi măsurători altimetrice, efectuate în scopul culegerii datelor necesare realizării lucrărilor de specialitate.
     Aparatura folosită la măsurătorile terestre, se consideră că este verificată, etalonată şi conţine toate anexele necesare efectuării operaţiilor de măsurare.
     Normele de timp sunt stabilite pentru lucrările efectuate la lumina directă a zilei pe timp prielnic şi în limita orarului prevăzut în normele tehnice pentru genul de lucrare respectiv, normele de timp cuprinzând şi timpul necesar consemnării rezultatelor (citirilor) în carnetele de observaţii sau în sistemele de înregistrare.
     La stabilirea normelor s-a considerat că aparatura şi formaţia de lucru este transportată la punctul de lucru.

    ┌──────────────────────────────────────────────────┬───────┬─────────┐
    ├──────────────────────────────────────────────────┤ OE 1 ├─────────┤
    └──────────────────────────────────────────────────┴───────┴─────────┘


     Măsurători de distanţe
    A. Măsurătoare cu firul, panglica sau ruleta.
    B. Măsurătoare cu stadia verticală.
    C. Măsurătoare cu aparatură de măsurat prin unde
     Norma de timp cuprinde:
     În cazul A:
    - deplasarea pe aliniamentul de măsurat;
    – alinierea şi întinderea instrumentului de măsurat lungimi;
    – citirea şi înregistrarea rezultatului.

     În cazul B:
    - deplasarea la punctul de măsurat;
    – aşezarea şi poziţionarea verticală a stadiei pe punct;
    – vizarea, punctarea, citirea şi înregistrarea rezultatelor.

     În cazul C:
    - despachetarea, instalarea, demontarea şi împachetarea aparatelor şi anexelor;
    – orientarea aparatelor, măsurarea şi înregistrarea înălţimii;
    – măsurarea distanţei cu înregistrarea datelor;
    – deplasarea în teren pe direcţiile de măsurat.

     Unitatea de măsură: operaţia

     FORMAŢIA DE LUCRU

    ┌────────────────────────────────┬─────────────────────────┐
    │ Calificarea executanţilor │ Numărul de executanţi │
    ├────────────────────────────────┼─────────────────────────┤
    │Inginer sau subinginer sau │ 1 │
    │tehnician │ │
    ├────────────────────────────────┼─────────────────────────┤
    │Muncitor topograf │ 2 │
    └────────────────────────────────┴─────────────────────────┘


     NORMA DE TIMP (Ore - echipă)
     În cazul A:

    ┌─────────────────────────────────┬────────────────────────────────────────────┐
    │ Felul lucrării │ Categoria de dificultate funcţie de relief │
    │ ├────────┬────────┬────────┬────────┬────────┤
    │ │ I │ II │ III │ IV │ V │
    ├─────────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
    │a. Măsurarea cu firul de 100 m │ 0,22 │ 0,24 │ 0,28 │ 0,37 │ 0,55 │
    ├─────────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
    │b. Măsurarea cu panglica de 50 m │ 0,11 │ 0,12 │ 0,14 │ 0,18 │ 0,28 │
    ├─────────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
    │c. Măsurarea cu ruleta de 20 m │ 0,04 │ 0,05 │ 0,06 │ 0,07 │ 0,11 │
    └─────────────────────────────────┴────────┴────────┴────────┴────────┴────────┘


     Notă:
    1. - Norma de timp este stabilită pentru o singură întindere a instrumentului. Pentru fiecare întindere suplimentară pe acelaşi aliniament se va adăuga încă 50 % din norma de timp stabilită pentru o singură întindere.


     În cazul B:

    ┌─────────────────────────────────┬────────────────────────────────────────────┐
    │ Felul lucrării │ Categoria de dificultate funcţie de relief │
    │ ├────────┬────────┬────────┬────────┬────────┤
    │ │ I │ II │ III │ IV │ V │
    ├─────────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
    │a. Citire la trei fire reticulare│ 0,11 │ 0,12 │ 0,14 │ 0,18 │ 0,28 │
    ├─────────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
    │b. Citire la două fire reticulare│ 0,07 │ 0,08 │ 0,09 │ 0,12 │ 0,12 │
    └─────────────────────────────────┴────────┴────────┴────────┴────────┴────────┘


     În cazul C:

    ┌──────────────────┬───────────────┬────────────────────────────────────────────┐
    │ │ Intervale de │ Categoria de dificultate funcţie de relief │
    │ Tipul de aparat │ distanţă ├────────┬────────┬────────┬────────┬────────┤
    │ │ (m) │ I │ II │ III │ IV │ V │
    ├──────────────────┼───────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
    │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │
    ├──────────────────┼──┬────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
    │a. Electrooptic │ 1│Până în 200 │ 0,16 │ 0,18 │ 0,21 │ 0,27 │ 0,42 │
    │ ├──┼────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
    │ │ 2│200 - 400 │ 0,33 │ 0,36 │ 0,42 │ 0,54 │ 0,83 │
    │ ├──┼────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
    │ │ 3│400 - 800 │ 0,65 │ 0,71 │ 0,83 │ 1,07 │ 1,67 │
    │ ├──┼────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
    │ │ 4│800- 1600 │ 1,00 │ 1,07 │ 1,25 │ 1,67 │ 2,50 │
    │ ├──┼────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
    │ │ 5│Peste 1600 │ 1,50 │ 1,67 │ 1,88 │ 2,50 │ 3,75 │
    ├──────────────────┼──┬────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
    │b. Electronic │ 1│Până în 200 │ 0,13 │ 0,14 │ 0,16 │ 0,21 │ 0,31 │
    │ ├──┼────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
    │ │ 2│200 - 400 │ 0,25 │ 0,28 │ 0,31 │ 0,42 │ 0,63 │
    │ ├──┼────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
    │ │ 3│400 - 800 │ 0,33 │ 0,38 │ 0,42 │ 0,56 │ 0,83 │
    │ ├──┼────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
    │ │ 4│800 - 1600 │ 0,43 │ 0,47 │ 0,54 │ 0,71 │ 1,07 │
    │ ├──┼────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
    │ │ 5│1600 - 3000 │ 0,65 │ 0,71 │ 0,83 │ 1,07 │ 1,67 │
    │ ├──┼────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
    │ │ 6│Peste 3000 │ 1,00 │ 1,15 │ 1,25 │ 1,67 │ 2,50 │
    ├──────────────────┼──┬────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
    │c. Radioelectronic│ 1│Până în 500 │ 0,25 │ 0,29 │ 0,31 │ 0,42 │ 0,63 │
    │ ├──┼────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
    │ │ 2│500 - 1000 │ 0,50 │ 0,58 │ 0,63 │ 0,83 │ 1,25 │
    │ ├──┼────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
    │ │ 3│1000 - 2000 │ 1,00 │ 1,15 │ 1,25 │ 1,67 │ 2,50 │
    │ ├──┼────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
    │ │ 4│2000 - 5000 │ 1,50 │ 1,67 │ 1,88 │ 2,50 │ 3,75 │
    │ ├──┼────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
    │ │ 5│5000 - 10000│ 1,88 │ 2,14 │ 2,50 │ 3,00 │ 5,00 │
    │ ├──┼────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
    │ │ 6│10000- 15000│ 3,00 │ 3,33 │ 3,75 │ 5,00 │ 7,50 │
    │ ├──┼────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
    │ │ 7│Peste 15000 │ 5,00 │ 5,56 │ 6,25 │ 7,50 │ 15,00 │
    └──────────────────┴──┴────────────┴────────┴────────┴────────┴────────┴────────┘


     Notă:
    1. - Norma de timp este stabilită pentru o singură distanţă. Pentru fiecare distanţă suplimentară se va adăuga încă 20 % din norma de timp stabilită pentru o singură distanţă.
    2. - În cazul măsurării elementelor meteorologice pentru aplicarea corecţiilor fizice şi înregistrării datelor privind temperatura, presiunea şi umiditatea, norma de timp se majorează cu 30%.


    ┌──────────────────────────────────────────────────┬───────┬─────────┐
    ├──────────────────────────────────────────────────┤ OE 2 ├─────────┤
    └──────────────────────────────────────────────────┴───────┴─────────┘     Măsurători de direcţii
     Norma de timp cuprinde:
    - despachetarea şi instalarea în staţie a aparaturii de măsurat şi accesoriilor anexe ale acesteia;
    – căutarea punctului în câmpul lunetei;
    – vizarea şi punctarea semnului/stadiei;
    – citirea şi înregistrarea direcţiei;
    – blocarea şi deblocarea alidadei, în cazurile a,b.;
    – împachetarea aparaturii de măsurat şi accesoriilor anexe ale acesteia;

     Unitatea de măsură: observaţia
     FORMAŢIA DE LUCRU

    ┌────────────────────────────────┬─────────────────────────┐
    │ Calificarea executanţilor │ Numărul de executanţi │
    ├────────────────────────────────┼─────────────────────────┤
    │Inginer sau subinginer sau │ 1 │
    │tehnician │ │
    ├────────────────────────────────┼─────────────────────────┤
    │Muncitor topograf │ 2 │
    └────────────────────────────────┴─────────────────────────┘


     NORMA DE TIMP (Ore - echipă)

    ┌─────────────────────────────────┬────────────────┬──────────┬────────────┐
    │ │ a │ b │ c │
    │ Felul lucrării ├────────────────┼──────────┼────────────┤
    │ │ intersecţii, │ │ puncte │
    │ │retrointersecţii│ drumuiri │ radiate │
    ├─────────────────────────────────┼────────────────┼──────────┼────────────┤
    │A. - Măsurarea azimutală sau │ │ │ │
    │zenitală a unei direcţii într-o │ │ │ │
    │singură poziţie a lunetei │ - │ - │ 0,30 │
    ├─────────────────────────────────┼────────────────┼──────────┼────────────┤
    │B. - Măsurarea azimutală sau │ │ │ │
    │zenitală a mai multor direcţii │ │ │ │
    │într-o singură poziţie a lunetei,│ │ │ │
    │în cele două poziţii ale lunetei,│ │ │ │
    │în tur de orizont sau cu mai │ │ │ │
    │multe serii │ 0,08 │ 0,06 │ 0,04 │
    └─────────────────────────────────┴────────────────┴──────────┴────────────┘


     Notă:
    1. - Norma de timp este stabilită pentru măsurarea azimutală sau zenitală a direcţiilor pentru categoria I de dificultate în funcţie de relief. Pentru celelalte categorii de dificultate, norma de timp se măreşte după cum urmează:
     1 - pentru categoria II, cu 20%;
     2 - pentru categoria III, cu 30%;
     3 - pentru categoria IV, cu 50%;
     4 - pentru categoria V, cu 80%.

    2. - În cazul măsurătorilor în punctele reţelei de triangulaţie sau în puntele reţelei geodezice naţionale GPS (RGN-GPS), norma de timp se măreşte după cum urmează:
     1 - pentru ordinul V, cu 20%;
     2 - pentru ordinul IV, cu 40%;
     3 - pentru ordinul III, cu 60%;
     4 - pentru ordinul II, cu 80%;
     5 - pentru ordinul I, cu 100%.
     6 - pentru RGN-GPS de Clasă D, cu 40%;
     7 - pentru RGN-GPS de Clasă C, cu 60%;
     8 - pentru RGN-GPS de Clasă B, cu 80%;
     9 - pentru RGN-GPS de Clasă A, cu 100%.    ┌──────────────────────────────────────────────────┬───────┬─────────┐
    ├──────────────────────────────────────────────────┤ OE 3 ├─────────┤
    └──────────────────────────────────────────────────┴───────┴─────────┘     Măsurători combinate
     Măsurători de direcţii şi distanţe:
    A. În puncte radiate
    B. În drumuiri poligonometrice
    C. În reţele poligonale

     Norma de timp cuprinde:
    - despachetarea şi instalarea în staţie a aparaturii de măsurat şi accesoriilor anexe ale acesteia;
    – citirea şi înregistrarea direcţiei;
    – măsurarea distanţei cu înregistrarea datelor;
    – împachetarea aparaturii de măsurat şi accesoriilor anexe ale acesteia;
    – deplasarea în teren la punctele de măsurat.

     Unitatea de măsură: observaţia combinată
     FORMAŢIA DE LUCRU

    ┌────────────────────────────────┬─────────────────────────┐
    │ Calificarea executanţilor │ Numărul de executanţi │
    ├────────────────────────────────┼─────────────────────────┤
    │Inginer sau subinginer sau │ 1 │
    │tehnician │ │
    ├────────────────────────────────┼─────────────────────────┤
    │Muncitor topograf │ 2 │
    └────────────────────────────────┴─────────────────────────┘


     NORMA DE TIMP (Ore - echipă)
     În cazul A

    ┌──────────────────┬───────────────┬────────────────────────────────────────────┐
    │ │ Intervale de │ Categoria de dificultate funcţie de relief │
    │ Tipul de aparat │ distanţă ├────────┬────────┬────────┬────────┬────────┤
    │ │ (m) │ I │ II │ III │ IV │ V │
    ├──────────────────┼───────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
    │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │
    ├──────────────────┼───────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
    │a. Electrooptic │Până în 200 │ 0,24 │ 0,26 │ 0,29 │ 0,35 │ 0,50 │
    │ ├───────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
    │ │200 - 400 │ 0,41 │ 0,44 │ 0,50 │ 0,62 │ 0,91 │
    │ ├───────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
    │ │400 - 800 │ 0,73 │ 0,79 │ 0,91 │ 1,15 │ 1,75 │
    │ ├───────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
    │ │800- 1600 │ 1,08 │ 1,15 │ 1,33 │ 1,75 │ 2,58 │
    │ ├───────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
    │ │Peste 1600 │ 1,58 │ 1,75 │ 1,96 │ 2,58 │ 3,83 │
    ├──────────────────┼───────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
    │b. Electronic │Până în 200 │ 0,21 │ 0,22 │ 0,24 │ 0,29 │ 0,39 │
    │ ├───────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
    │ │200 - 400 │ 0,33 │ 0,36 │ 0,39 │ 0,50 │ 0,71 │
    │ ├───────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
    │ │400 - 800 │ 0,41 │ 0,46 │ 0,50 │ 0,64 │ 0,91 │
    │ ├───────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
    │ │800 - 1600 │ 0,51 │ 0,55 │ 0,62 │ 0,79 │ 1,15 │
    │ ├───────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
    │ │1600 - 3000 │ 0,73 │ 0,79 │ 0,91 │ 1,15 │ 1,75 │
    │ ├───────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
    │ │Peste 3000 │ 1,08 │ 1,23 │ 1,33 │ 1,75 │ 2,58 │
    └──────────────────┴───────────────┴────────┴────────┴────────┴────────┴────────┘


     Notă:
    1. - Norma de timp este stabilită pentru o singură măsurătoare combinată (distanţă + direcţie). În cazul mai multor măsurători combinate efectuate din acelaşi punct de staţie pentru acelaşi punct radiat sau pentru mai multe puncte radiate, norma de timp se reduce cu 65% pentru fiecare observaţie combinată.
    2. - În cazul măsurării elementelor meteorologice pentru aplicarea corecţiilor fizice şi înregistrării datelor privind temperatura, presiunea şi umiditatea, norma de timp se majorează cu 25 %.


     În cazul B

    ┌──────────────────┬───────────────┬────────────────────────────────────────────┐
    │ │ Intervale de │ Categoria de dificultate funcţie de relief │
    │ Tipul de aparat │ distanţă ├────────┬────────┬────────┬────────┬────────┤
    │ │ (m) │ I │ II │ III │ IV │ V │
    ├──────────────────┼───────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
    │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │
    ├──────────────────┼───────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
    │a. Electrooptic │Până în 200 │ 0,28 │ 0,30 │ 0,33 │ 0,39 │ 0,54 │
    │ ├───────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
    │ │200 - 400 │ 0,45 │ 0,48 │ 0,54 │ 0,66 │ 0,95 │
    │ ├───────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
    │ │400 - 800 │ 0,77 │ 0,83 │ 0,95 │ 1,19 │ 1,79 │
    │ ├───────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
    │ │800 - 1600 │ 1,12 │ 1,19 │ 1,37 │ 1,79 │ 2,62 │
    │ ├───────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
    │ │Peste 1600 │ 1,62 │ 1,79 │ 2,00 │ 2,62 │ 3,87 │
    ├──────────────────┼───────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
    │b. Electronic │Până în 200 │ 0,25 │ 0,26 │ 0,28 │ 0,33 │ 0,43 │
    │ ├───────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
    │ │200 - 400 │ 0,37 │ 0,40 │ 0,43 │ 0,54 │ 0,75 │
    │ ├───────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
    │ │400 - 800 │ 0,45 │ 0,50 │ 0,54 │ 0,68 │ 0,95 │
    │ ├───────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
    │ │800 - 1600 │ 0,55 │ 0,59 │ 0,66 │ 0,83 │ 1,19 │
    │ ├───────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
    │ │1600 - 3000 │ 0,77 │ 0,83 │ 0,95 │ 1,19 │ 1,79 │
    │ ├───────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
    │ │Peste 3000 │ 1,12 │ 1,27 │ 1,37 │ 1,79 │ 2,62 │
    └──────────────────┴───────────────┴────────┴────────┴────────┴────────┴────────┘


     Notă:
    1. - Norma de timp este stabilită pentru o singură măsurătoare combinată (distanţă + direcţie). În cazul mai multor măsurători combinate efectuate din acelaşi punct de staţie pentru punctele din drumuire sau pentru alte puncte radiate, norma de timp se reduce cu 50% pentru fiecare observaţie combinată.
    2. - În cazul măsurării elementelor meteorologice pentru aplicarea corecţiilor fizice şi înregistrării datelor privind temperatura, presiunea şi umiditatea, norma de timp se majorează cu 25 %.


     În cazul C

    ┌──────────────────┬───────────────┬────────────────────────────────────────────┐
    │ │ Intervale de │ Categoria de dificultate funcţie de relief │
    │ Tipul de aparat │ distanţă ├────────┬────────┬────────┬────────┬────────┤
    │ │ (m) │ I │ II │ III │ IV │ V │
    ├──────────────────┼───────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
    │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │
    ├──────────────────┼───────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
    │a. Electrooptic │Până în 200 │ 0,32 │ 0,34 │ 0,37 │ 0,43 │ 0,58 │
    │ ├───────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
    │ │200 - 400 │ 0,49 │ 0,52 │ 0,548 │ 0,70 │ 0,99 │
    │ ├───────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
    │ │400 - 800 │ 0,81 │ 0,87 │ 0,99 │ 1,23 │ 1,83 │
    │ ├───────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
    │ │800 - 1600 │ 1,16 │ 1,23 │ 1,41 │ 1,83 │ 2,66 │
    │ ├───────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
    │ │Peste 1600 │ 1,66 │ 1,83 │ 2,04 │ 2,66 │ 3,91 │
    ├──────────────────┼───────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
    │b. Electronic │Până în 200 │ 0,29 │ 0,30 │ 0,32 │ 0,37 │ 0,47 │
    │ ├───────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
    │ │200 - 400 │ 0,41 │ 0,44 │ 0,47 │ 0,58 │ 0,79 │
    │ ├───────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
    │ │400 - 800 │ 0,49 │ 0,54 │ 0,58 │ 0,72 │ 0,99 │
    │ ├───────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
    │ │800 - 1600 │ 0,59 │ 0,63 │ 0,70 │ 0,87 │ 1,23 │
    │ ├───────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
    │ │1600 - 3000 │ 0,81 │ 0,87 │ 0,99 │ 1,23 │ 1,83 │
    │ ├───────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
    │ │Peste 3000 │ 1,16 │ 1,31 │ 1,41 │ 1,83 │ 2,66 │
    └──────────────────┴───────────────┴────────┴────────┴────────┴────────┴────────┘


     Notă:
    1. - Norma de timp este stabilită pentru o singură măsurătoare combinată (distanţă + direcţie). În cazul mai multor măsurători combinate efectuate din acelaşi punct de staţie pentru punctele din reţea sau pentru alte puncte radiate, norma de timp se reduce cu 50% pentru fiecare observaţie combinată.
    2. - În cazul măsurării elementelor meteorologice pentru aplicarea corecţiilor fizice şi înregistrării datelor privind temperatura, presiunea şi umiditatea, norma de timp se majorează cu 25 %.


    ┌──────────────────────────────────────────────────┬───────┬─────────┐
    ├──────────────────────────────────────────────────┤ OE 4 ├─────────┤
    └──────────────────────────────────────────────────┴───────┴─────────┘
     Măsurători cu tehnologie GNSS
    A. - Reţele geodezice GPS determinate prin metoda statică
    B. - Puncte GPS determinate prin metode cinematice
    C. - Puncte GPS determinate prin metode RTK
     Norma de timp cuprinde:
     În cazul A:
    - despachetarea aparaturii de măsurat şi accesoriilor anexe ale acesteia;
    – pregătirea observaţiilor (instalarea antenei, calibrarea şi iniţializarea receptorului);
    – executarea observaţiilor (instalarea aparaturii în poziţia de lucru, măsurarea şi înregistrarea înălţimii antenei, punerea în funcţiune a aparatului, efectuarea setărilor, efectuarea sesiunii de observaţii, verificarea înălţimii antenei);
    – împachetarea aparaturii de măsurat şi accesoriilor anexe ale acesteia;
    – deplasarea în teren la punctele de măsurat.

     În cazul B:
    - despachetarea aparaturii de măsurat şi accesoriilor anexe ale acesteia;
    – instalarea, punerea în funcţiune şi setarea staţiei de bază;
    – punerea în funcţiune şi setarea receptorului mobil;
    – ocuparea succesivă a punctelor de determinat şi înregistrarea simultană a acestora;
    – împachetarea aparaturii de măsurat şi accesoriilor anexe ale acesteia.

     În cazul C:
    - despachetarea aparaturii de măsurat şi accesoriilor anexe ale acesteia;
    – punerea în funcţiune şi setarea receptorului mobil;
    – ocuparea succesivă a punctelor de determinat şi înregistrarea acestora;
    – împachetarea aparaturii de măsurat şi accesoriilor anexe ale acesteia.

     Unitatea de măsură: punctul
     FORMAŢIA DE LUCRU

    ┌────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────┐
    │ Calificarea executanţilor │ Numărul de executanţi │
    │ ├───────────┬────────────┬────────────┤
    │ │În cazul A │ În cazul B │ În cazul C │
    ├────────────────────────────────┼───────────┼────────────┼────────────┤
    │Inginer sau subinginer sau │ │ │ │
    │tehnician │ 2 │ 1 │ 1 │
    ├────────────────────────────────┼───────────┼────────────┼────────────┤
    │Muncitor topograf │ 1 │ 1 │ - │
    └────────────────────────────────┴───────────┴────────────┴────────────┘


     NORMA DE TIMP (Ore - echipă)
    A. Reţele geodezice GPS determinate prin metoda statică

    ┌───────────────────────────────────┬────────────────────────────────────────┐
    │ Felul lucrării │ Reţele geodezice GPS de clasa │
    │ ├─────────┬─────────┬─────────┬──────────┤
    │ │ A │ B │ C │ D │
    │ ├─────────┼─────────┼─────────┼──────────┤
    │ │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │
    ├───────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┤
    │Înregistrări GPS într-o singură │ │ │ │ │
    │sesiune de observaţii │ 17 │ 8,50 │ 4,25 │ 2,12 │
    └───────────────────────────────────┴─────────┴─────────┴─────────┴──────────┘


     Notă:
    1. - Norma de timp este stabilită pentru o staţionare într-o singură sesiune de observaţii, pentru categoria I de dificultate în funcţie de relief. Pentru celelalte categorii de dificultate, norma de timp se măreşte după cum urmează:
    a. - pentru categoria II, cu 20 %;
    b. - pentru categoria III, cu 30 %;
    c. - pentru categoria IV, cu 40 %;
    d. - pentru categoria V, cu 50 %.

    2. - În cazul unei staţionări cu mai multe sesiuni efectuate în continuare pentru acelaşi punct, norma se măreşte cu 75 % pentru fiecare sesiune suplimentară de observaţii.


    B. Puncte GPS, determinate prin metode cinematice

    ┌─────────────────────────────────────────┬───────────────────────────┐
    │ Felul lucrării │ OMC │
    ├─────────────────────────────────────────┼───────────────────────────┤
    │Determinări GPS prin metode cinematice │ 0,22 │
    └─────────────────────────────────────────┴───────────────────────────┘


     Notă:
    1. - Norma de timp este stabilită în cazul determinării punctelor GPS prin metode cinematice pentru categoria I de dificultate în funcţie de relief. Pentru celelalte categorii de dificultate, norma de timp se măreşte după cum urmează:
    a. - pentru categoria II, cu 20 %;
    b. - pentru categoria III, cu 30 %;
    c. - pentru categoria IV, cu 40 %;
    d. - pentru categoria V, cu 50 %.    C. Puncte GPS, determinate prin metode RTK

    ┌──────────────────────────────────────┬───────────────────────────┐
    │ Felul lucrării │ OMC │
    ├──────────────────────────────────────┼───────────────────────────┤
    │Determinări GPS prin metode RTK │ 0,07 │
    └──────────────────────────────────────┴───────────────────────────┘


     Notă:
    1. - Norma de timp este stabilită în cazul determinării punctelor GPS prin metode RTK pentru categoria I de dificultate în funcţie de relief. Pentru celelalte categorii de dificultate, norma de timp se măreşte după cum urmează:
    a. - pentru categoria II, cu 20 %;
    b. - pentru categoria III, cu 30 %;
    c. - pentru categoria IV, cu 40 %;
    d. - pentru categoria V, cu 50 %.

    2. - În cazul în care datele înregistrate sunt transmise în timp real pentru a fi procesate, transformate în coordonate Stereo 70 şi retransmise prin sistemul de poziţionare ROMPOS, norma de timp se majorează cu 50%.
    3. - În cazul în care datele retransmise sunt transferate în timp real pentru a fi înregistrate şi prelucrate într-o bază de date prin sistemul StarRo sau prin alte sisteme de transmisii de date, norma de timp se majorează cu 50%.


    ┌──────────────────────────────────────────────────┬───────┬─────────┐
    ├──────────────────────────────────────────────────┤ OE 5 ├─────────┤
    └──────────────────────────────────────────────────┴───────┴─────────┘

     Măsurători altimetrice
    A. - Observaţii altimetrice în nivelment geometric de ordinele I, II şi III
    B. - Observaţii altimetrice în nivelmentul geometric de ordinele IV şi V
     Norma de timp cuprinde:
     În cazul A:
    - verificarea nivelei şi a mirelor;
    – măsurarea directă a distanţelor de la nivelă la mire;
    – instalarea în staţie a nivelei şi a mirelor pe punctele de nivelat;
    – executarea şi înregistrarea observaţiilor;
    – întocmirea calculelor de control în staţie;
    – întocmirea listei de teren a diferenţelor de nivel;
    – întocmirea schemei drumuirii şi a listei reperilor de nivelment executaţi.
    – deplasarea în teren la punctele de măsurat.

     În cazul B:
    - verificarea nivelei şi a mirelor;
    – măsurarea expeditivă a distanţei de la nivelă la miră;
    – instalarea în staţie a nivelei şi a mirelor pe punctele de nivelat;
    – executarea şi înregistrarea observaţiilor;
    – întocmirea calculelor de control în staţie.
    – deplasarea în teren la punctele de măsurat.


     Unitatea de măsură: punctul de staţie
     FORMAŢIA DE LUCRU
     În cazul A:

    ┌─────────────────────────────┬──────────────────────────────────────┐
    │ Calificarea executanţilor │ Numărul de executanţi │
    │ ├────────────┬────────────┬────────────┤
    │ │ ordinul I │ ordinul II │ordinul III │
    ├─────────────────────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤
    │Inginer │ 1 │ 1 │ 1 │
    ├─────────────────────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤
    │Tehnician │ 1 │ 1 │ 1 │
    ├─────────────────────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤
    │Muncitor topograf │ 4 │ 2 │ 2 │
    └─────────────────────────────┴────────────┴────────────┴────────────┘


     În cazul B:

    ┌─────────────────────────────┬──────────┬───────────────────────────┐
    │ Calificarea executanţilor │ │ Numărul de executanţi │
    │ │ Ord. IV ├───────────────────────────┤
    │ │ │ ordinul V │
    │ │ ├─────────────┬─────────────┤
    │ │ │ drumuiri │ drumuiri │
    │ │ │fără radieri │ cu radieri │
    ├─────────────────────────────┼──────────┼─────────────┼─────────────┤
    │Inginer sau subinginer sau │ │ │ │
    │tehnician │ 1 │ 1 │ 1 │
    ├─────────────────────────────┼──────────┼─────────────┼─────────────┤
    │Muncitor topograf │ 2 │ 2 │ 3 │
    └─────────────────────────────┴──────────┴─────────────┴─────────────┘     NORME DE TIMP (Ore-echipă)
    A. Observaţii altimetrice în nivelment geometric de ordinele I, II şi III

    ┌──────────────────────────────────────┬────────────┬────────────┬────────────┐
    │ Felul lucrării │ a │ b │ c │
    │ ├────────────┼────────────┼────────────┤
    │ │ ordinul I │ ordinul II │ordinul III │
    ├──────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤
    │Observaţii altimetrice în nivelmentul │ │ │ │
    │geometric de ordinul I, II şi III. │ 1,10 │ 0,53 │ 0,46 │
    └──────────────────────────────────────┴────────────┴────────────┴────────────┘


     Notă:
    1. - Norma de timp este stabilită pentru măsurătorile altimetrice efectuate cu aparatură clasică (nivele optice), într-un singur sens, în categoria I de dificultate în funcţie de relief. Pentru celelalte categorii de dificultate, norma de timp se măreşte după cum urmează:
    a. - pentru categoria II, cu 20 %;
    b. - pentru categoria III, cu 30 %;
    c. - pentru categoria IV, cu 40 %;
    d. - pentru categoria V, cu 50 %.

    2. - În cazul măsurătorilor altimetrice efectuate în două sensuri (dus - întors), norma de timp se măreşte cu 100 %.
    3. - În cazul măsurătorilor altimetrice efectuate cu aparatură modernă (nivele electronice), norma de timp se micşorează cu 20%.


    B. Observaţii altimetrice în nivelmentul geometric de ordinele IV şi V

    ┌──────────────────────────────────────┬────────────┬────────────┬────────────┐
    │ Felul lucrării │ a │ b │ c │
    │ ├────────────┼────────────┼────────────┤
    │ │ ordinul IV │ ordinul V │punct radiat│
    ├──────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤
    │Observaţii altimetrice în nivelmentul │ │ │ │
    │geometric de ordinul I, II şi III. │ 0,38 │ 0,30 │ 0,10 │
    └──────────────────────────────────────┴────────────┴────────────┴────────────┘


     Notă:
    1. - Norma de timp este stabilită pentru măsurătorile altimetrice efectuate cu aparatură clasică (nivele optice), într-un singur sens, în categoria I de dificultate în funcţie de relief. Pentru celelalte categorii de dificultate, norma de timp se măreşte după cum urmează:
    a. - pentru categoria II, cu 20 %;
    b. - pentru categoria III, cu 30 %;
    c. - pentru categoria IV, cu 40 %;
    d. - pentru categoria V, cu 50 %.

    2. - În cazul măsurătorilor altimetrice efectuate în două sensuri (dus - întors), norma de timp se măreşte cu 70 %.
    3. - În cazul măsurătorilor altimetrice efectuate cu două orizonturi sau cu broaşte duble (decalate), norma de timp se măreşte cu 50%.
    4. - În cazul măsurătorilor altimetrice efectuate cu aparatură modernă (nivele electronice), norma de timp se micşorează cu 40%.


    CAP. F
    OPERAŢII SPECIALE îN CADRUL MĂSURĂTORILOR TERESTRE
     Generalităţi
     Normele de timp din capitolul F se referă la operaţiile ce se efectuează în cadrul unor lucrări cu caracter special şi sunt stabilite în următoarele condiţii:
    Formaţia de lucru se consideră că a fost transportată în zona de lucru.
     Timpul corespunzător deplasărilor formaţiei de lucru pentru executarea operaţiilor din cadrul lucrărilor speciale, este cuprins în normele de timp ale articolelor menţionate.

    ┌──────────────────────────────────────────────────┬───────┬─────────┐
    ├──────────────────────────────────────────────────┤ OF 1 ├─────────┤
    └──────────────────────────────────────────────────┴───────┴─────────┘


     Profile prin cursuri de apă
    A. Adâncimea sondajelor până la 1 m.
    B. Adâncimea sondajelor mai mari de 1 m, cu folosirea bărcii.
     Norma de timp cuprinde:
    - alegerea locului profilului şi pichetarea capetelor lui;
    – instalarea aparatului în staţie;
    – alinierea profilului;
    – măsurarea distanţei la punctele sondate şi înregistrarea datelor;
    – măsurarea adâncimii apei în cazul A sau introducerea sondei şi măsurarea adâncimii apei, în cazul B;
    – determinarea cotei la oglinda apei şi înregistrarea rezultatului, precum şi a orei şi a datei când s-a executat operaţia.

     Unitatea de măsură: punctul
     FORMAŢIA DE LUCRU

    ┌──────────────────────────────────────┬─────────────────────────┐
    │ Calificarea executanţilor │ Numărul de executanţi │
    │ ├────────────┬────────────┤
    │ │ A │ B │
    ├──────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┤
    │Inginer sau subinginer sau tehnician │ 1 │ 1 │
    ├──────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┤
    │Muncitor topograf │ 2 │ 3 │
    └──────────────────────────────────────┴────────────┴────────────┘


     NORMA DE TIMP (Ore-echipă)

    ┌────────┬─────────┬────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
    │ │ │ Adâncimea apei (m) │
    │ Cazul │ Viteza ├────────────────┬────────────────┬────────────────┬────────────────┬────────────────┤
    │ │ apei │ I │ II │ III │ IV │ V │
    │ │ (m/s) │ sub 1 │ 1-3 │ 3-6 │ 6-10 │ peste 10 │
    │ │ ├───────┬────────┼───────┬────────┼───────┬────────┼───────┬────────┼───────┬────────┤
    │ │ │ 1 │ 2 │ 1 │ 2 │ 1 │ 2 │ 1 │ 2 │ 1 │ 2 │
    │ │ ├───────┼────────┼───────┼────────┼───────┼────────┼───────┼────────┼───────┼────────┤
    │ │ │primul │punctul │primul │punctul │primul │punctul │primul │punctul │primul │punctul │
    │ │ │ punct │următor │ punct │următor │ punct │următor │ punct │următor │ punct │următor │
    ├────────┼─────────┼───────┼────────┼───────┼────────┼───────┼────────┼───────┼────────┼───────┼────────┤
    │ A │ a - 1 │ 0,21 │ 0,06 │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │
    │ │ b - 2 │ 0,24 │ 0,10 │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │
    │ │ c - 3 │ 0,27 │ 0,13 │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │
    ├────────┼─────────┼───────┼────────┼───────┼────────┼───────┼────────┼───────┼────────┼───────┼────────┤
    │ B │ a - 1 │ - │ - │ 0,24 │ 0,10 │ 0,27 │ 0,13 │ 0,30 │ 0,15 │ 0,34 │ 0,18 │
    │ │ b - 2 │ - │ - │ 0,30 │ 0,15 │ 0,33 │ 0,19 │ 0,38 │ 0,23 │ 0,43 │ 0,27 │
    │ │ c - 3 │ - │ - │ 0,34 │ 0,20 │ 0,40 │ 0,23 │ 0,46 │ 0,31 │ 0,52 │ 0,36 │
    └────────┴─────────┴───────┴────────┴───────┴────────┴───────┴────────┴───────┴────────┴───────┴────────┘    ┌──────────────────────────────────────────────────┬───────┬─────────┐
    ├──────────────────────────────────────────────────┤ OF 2 ├─────────┤
    └──────────────────────────────────────────────────┴───────┴─────────┘     Profile prin lacuri şi bălţi
    A. Adâncimea sondajelor până la 1 m.
    B. Adâncimea sondajelor mai mari de 1 m, cu folosirea bărcii.
     Norma de timp cuprinde:
    - alegerea locului profilului şi pichetarea capetelor lui;
    – instalarea aparatului în staţie;
    – alinierea profilului;
    – măsurarea distanţei la punctele sondate şi înregistrarea datelor;
    – măsurarea adâncimii apei în cazul A şi introducerea sondei şi măsurarea adâncimii apei, în cazul B;
    – determinarea cotei la oglinda apei şi înregistrarea rezultatelor precum şi a orei şi a datei când s-a executat operaţia.

     Unitatea de măsură: punctul
     FORMAŢIA DE LUCRU

    ┌──────────────────────────────────────┬─────────────────────────┐
    │ Calificarea executanţilor │ Numărul de executanţi │
    │ ├────────────┬────────────┤
    │ │ A │ B │
    ├──────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┤
    │Inginer sau subinginer sau tehnician │ 1 │ 1 │
    ├──────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┤
    │Muncitor topograf │ 2 │ 3 │
    └──────────────────────────────────────┴────────────┴────────────┘


     NORMA DE TIMP (Ore-echipă)

    ┌───────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
    │ │ Adâncimea apei (m) │
    │ ├────────────────┬────────────────┬───────────────┬───────────────┬───────────────┤
    │ │ a │ b │ c │ d │ e │
    │ Cazul ├────────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┤
    │ │ sub 1 │ 1-3 │ 3-6 │ 6-10 │ peste 10 │
    │ ├───────┬────────┼───────┬────────┼───────┬───────┼───────┬───────┼───────┬───────┤
    │ │ 1 │ 2 │ 1 │ 2 │ 1 │ 2 │ 1 │ 2 │ 1 │ 2 │
    │ ├───────┼────────┼───────┼────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
    │ │primul │punctul │primul │punctul │primul │punctul│primul │punctul│primul │punctul│
    │ │ punct │următor │ punct │următor │ punct │următor│ punct │următor│ punct │următor│
    ├───────┼───────┼────────┼───────┼────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
    │ A │ 0,18 │ 0,04 │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │
    │ B │ - │ - │ 0,21 │ 0,07 │ 0,21 │ 0,09 │ 0,21 │ 0,11 │ 0,21 │ 0,13 │
    └───────┴───────┴────────┴───────┴────────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┘    ┌──────────────────────────────────────────────────┬───────┬─────────┐
    ├──────────────────────────────────────────────────┤ OF 3 ├─────────┤
    └──────────────────────────────────────────────────┴───────┴─────────┘     Deschideri de linii
    A. Când deschiderea liniei se execută fără direcţionare.
    B. Când deschiderea liniei se execută cu direcţionare pe trasee stabilite cu aparatul de măsurat.
     Caracterizarea categoriilor de dificultate în funcţie de acoperirea cu vegetaţie:

        Categoria I Prin vegetaţie rară sub 50 cm înălţime.
        Categoria a II-a Prin porumb şi floarea-soarelui, aflate la maturitate.
        Categoria a III-a Prin pădure tânără rară.
        Categoria a IV-a Prin pădure rară sau pădure tânără cu densitate medie.
        Categoria a V-a Prin pădure tânără deasă, tufişuri şi lăstărişuri
                             (arbuşti) cu densitate mijlocie sau pădure cu densitate
                             mijlocie.
        Categoria a VI-a Prin pădure rară cu subarboret sau tufişuri (arbuşti)
                             sau cu lăstăriş dens, pădure masivă bătrână ori prin
                             întinderi mari de trestie.
        Categoria a VII-a Prin pădure masivă bătrână cu dărâmături de furtuni
                             sau tufărişuri şi cătinişuri foarte dense sau
                             întinderi mari de mărăciniş, cătiniş.


     Notă:
    - Prin pădure sau pădure bătrână se înţelege vegetaţia lemnoasă cu diametrul peste 16 cm. Prin pădure tânără se înţelege vegetaţia lemnoasă cu diametrul de la 8 cm la 16 cm.
    – Prin tufăriş se înţelege vegetaţia lemnoasă cu diametrul sub 8 cm.
    – Se consideră esenţă moale: pinul, bradul, mesteacănul, plopul, alunul etc.
    – Se consideră esenţă tare: stejarul, fagul, carpenul, arţarul etc.


     Norma de timp cuprinde:
    - defrişarea vegetaţiei pe linia impusă de direcţia dată;
    – îndepărtarea vegetaţiei de pe linia deschisă pentru efectuarea măsurătorilor.

     Unitatea de măsură: kilometrul
     FORMAŢIA DE LUCRU

    ┌──────────────────────────────────────┬─────────────────────────┐
    │ Calificarea executanţilor │ Numărul de executanţi │
    │ ├────────────┬────────────┤
    │ │ A │ B │
    ├──────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┤
    │Inginer sau subinginer sau tehnician │ - │ 1 │
    ├──────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┤
    │Muncitor topograf │ - │ 1 │
    ├──────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┤
    │Muncitor forestier │ 1 │ 2 │
    └──────────────────────────────────────┴────────────┴────────────┘


     NORMA DE TIMP (Ore - echipă)

    ┌──────────────────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
    │ │ Categoria de greutate │
    │ ├───────┬───────┬───────────────┬───────────────┬───────────────┬───────────────┬───────────────┤
    │ │ I │ II │ III │ IV │ V │ VI │ VII │
    │ Cazul ├───────┼───────┼───────┬───────┼───────┬───────┼───────┬───────┼───────┬───────┼───────┬───────┤
    │ │ moi │ tari │ moi │ tari │ moi │ tari │ moi │ tari │ moi │ tari │ moi │ tari │
    ├──────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
    │a. Lăţimea liniei │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
    │de 0,5-1 m │ 0,36 │ 0,72 │ 1,44 │ 1,80 │ 2,16 │ 2,52 │ 3,60 │ 4,32 │ 5,04 │ 6,48 │ 9,76 │ 12,96 │
    ├──────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
    │b. Lăţimea liniei │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
    │de 1-2 m │ 0,72 │ 1,44 │ 2,88 │ 3,60 │ 4,32 │ 5,04 │ 7,20 │ 8,64 │ 10,08 │ 12,96 │ 18,64 │ 25,92 │
    ├──────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
    │c. Lăţimea liniei │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
    │de 2-3 m │ 1,34 │ 2,66 │ 5,33 │ 6,66 │ 8,00 │ 9,36 │ 13,36 │ 16,00 │ 18,64 │ 24,00 │ 36,00 │ 47,76 │
    └──────────────────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┘    ┌──────────────────────────────────────────────────┬───────┬─────────┐
    ├──────────────────────────────────────────────────┤ OF 4 ├─────────┤
    └──────────────────────────────────────────────────┴───────┴─────────┘     Deschideri de linii în zone mlăştinoase sau acoperite cu stuf
    A. Prin trestiiş (stuf)
    B. Prin zăvoaie
     Norma de timp cuprinde:
    - direcţionarea profilului de pe bază cu ajutorul aparaturii de măsurat;
    – deschiderea liniei cu lăţime de2m prin tăierea sau cosirea stufului;
    – dirijarea deschiderii liniei pentru menţinerea aliniamentului stabilit.

     Unitatea de măsură: kilometrul
     FORMAŢIA DE LUCRU

    ┌──────────────────────────────────────┬─────────────────────────┐
    │ Calificarea executanţilor │ Numărul de executanţi │
    ├──────────────────────────────────────┼─────────────────────────┤
    │Inginer sau subinginer sau tehnician │ 1 │
    ├──────────────────────────────────────┼─────────────────────────┤
    │Muncitor topograf │ 1 │
    ├──────────────────────────────────────┼─────────────────────────┤
    │Muncitor forestier │ 2 │
    └──────────────────────────────────────┴─────────────────────────┘


     NORMA DE TIMP (Ore - echipă)

    ┌──────────────────────────────────────┬─────────────────────────┐
    │ Felul lucrării │ Cazul │
    │ ├────────────┬────────────┤
    │ │ A │ B │
    ├──────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┤
    │Deschideri de linii, în zonele │ │ │
    │mlăştinoase sau acoperite de stuf │ 25 │ 5 │
    └──────────────────────────────────────┴────────────┴────────────┘    ┌──────────────────────────────────────────────────┬───────┬─────────┐
    ├──────────────────────────────────────────────────┤ OF 5 ├─────────┤
    └──────────────────────────────────────────────────┴───────┴─────────┘     Jalonări - alinieri
     Norma de timp cuprinde:
    - semnalizarea punctelor de sprijin ale aliniamentelor;
    – alinierea punctelor intermediare şi executarea pichetajului;
    – deplasări în teren.

     Unitatea de măsură: kilometrul
     FORMAŢIA DE LUCRU

    ┌──────────────────────────────────────┬────────────────────────┐
    │ Calificarea executanţilor │ Numărul de executanţi │
    ├──────────────────────────────────────┼────────────────────────┤
    │Tehnician │ 1 │
    ├──────────────────────────────────────┼────────────────────────┤
    │Muncitor topograf │ 2 │
    └──────────────────────────────────────┴────────────────────────┘


     NORMA DE TIMP (Ore - echipă)

    ┌─────────────────────────────────────────┬─────────────────────────┐
    │ Felul lucrării │ OMC │
    ├─────────────────────────────────────────┼─────────────────────────┤
    │a. Când punctul aliniat se pichetează │ 1,00 + 0,05 n │
    ├─────────────────────────────────────────┼─────────────────────────┤
    │b. Când punctul aliniat nu se pichetează │ 1,00 + 0,03 n │
    └─────────────────────────────────────────┴─────────────────────────┘


     Notă: n = numărul punctelor aliniate pe 1 km.

    ┌──────────────────────────────────────────────────┬───────┬─────────┐
    ├──────────────────────────────────────────────────┤ OF 6 ├─────────┤
    └──────────────────────────────────────────────────┴───────┴─────────┘     Lucrări de relevee pentru poduri
     Norma de timp cuprinde:
    - întocmirea schiţei şi executarea măsurătorilor liniare necesare realizării releveului;
    – întocmirea la scară a planurilor releveu (vedere în plan, elevaţie, secţiuni longitudinale şi transversale);
    – redactarea profilului transversal prin albie.

     Unitatea de măsură: metru liniar
     FORMAŢIA DE LUCRU

    ┌──────────────────────────────────────┬─────────────────────────┐
    │ Calificarea executanţilor │ Numărul de executanţi │
    │ ├────────────┬────────────┤
    │ │ A. teren │ B. birou │
    ├──────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┤
    │Inginer │ 1 │ 1 │
    ├──────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┤
    │Muncitor topograf │ 1 │ - │
    └──────────────────────────────────────┴────────────┴────────────┘


     NORMA DE TIMP (Ore-echipă)

    ┌──────────────────────────────────────┬─────────────┬────────────┐
    │ Felul lucrării │ A. teren │ B. birou │
    ├──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────┤
    │Lucrări de relevee pentru poduri │ 0,10 │ 0,20 │
    └──────────────────────────────────────┴─────────────┴────────────┘


     Notă:
    1. - Norma de timp la lucrările de birou este stabilită pentru calcule şi redactări cu calculatoare de birou şi instrumente clasice de desen.
    2. - În cazul calculelor şi redactărilor cu calculatoare PC şi programe specializate, norma de timp pentru operaţiile de birou se reduce cu 50 %.


    ┌──────────────────────────────────────────────────┬───────┬─────────┐
    ├──────────────────────────────────────────────────┤ OF 7 ├─────────┤
    └──────────────────────────────────────────────────┴───────┴─────────┘     Transmiterea la sol a punctelor staţionabile
     Norma de timp cuprinde:
    A. La teren:
    - alegerea celor trei puncte de staţii la sol (stabilirea poziţiei şi felului materializării;
    – măsurarea bazelor dintre cele trei puncte;
    – identificarea punctelor de orientare în staţia din care se efectuează transmiterea;
    – despachetarea instalarea în staţie şi împachetarea aparatului;
    – executarea observaţiilor unghiulare din punctul din care se transmite şi în punctele de la sol;
    – deplasări pe teren.

    B. La birou:
    - transcrierea elementelor măsurate în teren din carnetul de observaţii în foaia de calcul;
    – compensarea unghiurilor în staţie;
    – compensarea unghiurilor în triunghiuri;
    – calculul şi aplicarea corecţiilor bazelor măsurate;
    – calculul laturilor triunghiurilor şi înregistrarea rezultatelor;
    – orientarea direcţiilor noi din punctele de coordonate cunoscute;
    – calculul coordonatelor X, Y, ale punctelor la sol.


     Unitatea de măsură: operaţia (complexul de trei puncte)
     FORMAŢIA DE LUCRU

    ┌──────────────────────────────────────┬──────────────────────────┐
    │ Calificarea executanţilor │ Numărul de executanţi │
    │ ├─────────────┬────────────┤
    │ │ A. teren │ B. birou │
    ├──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────┤
    │Inginer sau subinginer │ 1 │ 1 │
    ├──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────┤
    │Muncitor topograf │ 2 │ - │
    └──────────────────────────────────────┴─────────────┴────────────┘


     NORMA DE TIMP (Ore - echipă)

    ┌─────────────────────────────┬───────────────────────────────────────────────┐
    │ Felul lucrării │ Categoria de dificultate în funcţie de relief │
    │ ├────────┬────────┬─────────┬─────────┬─────────┤
    │ │ I │ II │ III │ IV │ V │
    ├─────────────────┬───────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
    │Transmiterea la │A. La teren│ 3,20 │ 3,70 │ 4,40 │ 5,70 │ 7,20 │
    │sol a punctelor ├───────────┼────────┴────────┴─────────┴─────────┴─────────┤
    │staţionabile │B. La birou│ 4,00 │
    └─────────────────┴───────────┴───────────────────────────────────────────────┘


     Notă:
    1. - Norma de timp este stabilită pentru operaţii de teren efectuate cu aparatură clasică şi operaţii de birou efectuate cu calculatoare de birou cu funcţii.
    2. - În cazul efectuării operaţiilor de teren cu aparatură electrooptică sau electronică şi operaţiilor de birou cu calculatoare PC şi programe specializate, norma de timp se reduce cu 50 %.
    3. - Materializarea punctelor transmise la sol se efectuează conform prevederilor Capitolului C din prezentele norme.


    ┌──────────────────────────────────────────────────┬───────┬─────────┐
    ├──────────────────────────────────────────────────┤ OF 8 ├─────────┤
    └──────────────────────────────────────────────────┴───────┴─────────┘     Transmiterea la sol a punctelor nestaţionabile
     Norma de timp cuprinde:
    A. La teren:
    - alegerea punctelor de staţii la sol (stabilirea poziţiei şi felului materializării);
    – identificarea punctelor de orientare;
    – măsurarea bazelor;
    – despachetarea instalarea în staţie şi împachetarea aparatului;
    – executarea observaţiilor unghiulare în punctele de la sol.

    B. La birou:
    - compensarea unghiurilor în staţie;
    – calculul şi aplicarea corecţiilor bazelor;
    – executarea şi înregistrarea valorilor naturale ale unghiurilor;
    – calculul orientării şi distanţei dintre punctele cunoscute;
    – rezolvarea triunghiului de legătură cu punctele cunoscute;
    – transmiterea orientărilor laturilor;
    – calculul coordonatelor x,y ale punctelor la sol;


     Unitatea de măsură:
    a) complexul de 2 puncte;
    b) complexul de 3 puncte.

     FORMAŢIA DE LUCRU

    ┌──────────────────────────────────────┬──────────────────────────┐
    │ Calificarea executanţilor │ Numărul de executanţi │
    │ ├─────────────┬────────────┤
    │ │ la teren │ la birou │
    ├──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────┤
    │Inginer sau subinginer │ 1 │ 1 │
    ├──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────┤
    │Muncitor topograf │ 3 │ - │
    └──────────────────────────────────────┴─────────────┴────────────┘


     NORMA DE TIMP (Ore - echipă)

    ┌──────────────────────────────┬───────────────────────────────────────────────┬───────┐
    │ │ La teren │ │
    │ ├───────────────────────────────────────────────┤ La │
    │ Felul lucrării │ Categoria de dificultate în funcţie de relief │ birou │
    │ ├────────┬────────┬─────────┬─────────┬─────────┤ │
    │ │ I │ II │ III │ IV │ V │ │
    ├──────────────────────────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼───────┤
    │A. Transmiterea la sol a │ │ │ │ │ │ │
    │punctelor nestaţionabile: │ │ │ │ │ │ │
    │ ├────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼───────┤
    │a) complex de 2 puncte │ 1,50 │ 1,80 │ 2,10 │ 2,80 │ 3,50 │ - │
    │ ├────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼───────┤
    │b) complex de 3 puncte │ 2,30 │ 2,60 │ 3,20 │ 4,30 │ 5,30 │ - │
    ├──────────────────────────────┼────────┴────────┴─────────┴─────────┴─────────┼───────┤
    │B. Calculul transmiterii la │ │ │
    │sol a punctelor nestaţionabile│ │ │
    │a) complex de 2 puncte │ - │ 2,90 │
    │ ├───────────────────────────────────────────────┼───────┤
    │b) complex de 3 puncte │ - │ 3,80 │
    └──────────────────────────────┴───────────────────────────────────────────────┴───────┘


     Notă:
    1. - Norma de timp este stabilită pentru operaţii de teren efectuate cu aparatură clasică şi operaţii de birou efectuate cu calculatoare de birou cu funcţii.
    2. - În cazul efectuării operaţiilor de teren cu aparatură electrooptică sau electronică şi operaţiilor de birou cu calculatoare PC şi programe specializate, norma de timp se reduce cu 50 %.
    3. - Materializarea punctelor transmise la sol se efectuează conform prevederilor Capitolului C din prezentele norme.


    ┌──────────────────────────────────────────────────┬───────┬─────────┐
    ├──────────────────────────────────────────────────┤ OF 9 ├─────────┤
    └──────────────────────────────────────────────────┴───────┴─────────┘     Determinarea unui aliniament între două puncte care nu se văd între ele prin procedeul jalonării
     Norma de timp cuprinde:
    - instalarea a patru jaloane pe direcţia aproximativă a aliniamentului la distanţa de circa 200m (operaţia se repetă în medie de trei ori);
    – parcurgerea traseului în medie de trei ori (dus - întors - dus).

     Unitatea de măsură: kilometrul
     FORMAŢIA DE LUCRU

    ┌──────────────────────────────────────┬─────────────────────────┐
    │ Calificarea executanţilor │ Numărul de executanţi │
    ├──────────────────────────────────────┼─────────────────────────┤
    │Inginer sau subinginer sau tehnician │ 1 │
    ├──────────────────────────────────────┼─────────────────────────┤
    │Muncitor topograf │ 3 │
    └──────────────────────────────────────┴─────────────────────────┘


     NORMA DE TIMP (Ore-echipă)

    ┌──────────────────────────────┬───────────────────────────────────────────────┐
    │ Felul lucrării │ Categoria de dificultate în funcţie de relief │
    │ ├────────┬────────┬─────────┬─────────┬─────────┤
    │ │ I │ II │ III │ IV │ V │
    ├──────────────────────────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
    │Alinierea între două puncte │ │ │ │ │ │
    │care nu se văd între ele, │ │ │ │ │ │
    │prin procedeul jalonării │ 1,00 │ 1,20 │ 1,40 │ 1,80 │ 2,20 │
    └──────────────────────────────┴────────┴────────┴─────────┴─────────┴─────────┘    ┌──────────────────────────────────────────────────┬───────┬─────────┐
    ├──────────────────────────────────────────────────┤ OF 10 ├─────────┤
    └──────────────────────────────────────────────────┴───────┴─────────┘     Aplicări, trasări
    A. Aplicarea punctelor
    B. Trasarea aliniamentelor
    C. Trasarea curbelor
     Norma de timp cuprinde:
     În cazul A:
    - proiectarea amplasarea şi calculul elementelor necesare aplicării pe teren;
    – recunoaşterea punctelor şi amplasamentelor;
    – despachetarea, instalarea în staţie şi împachetarea aparaturii de măsurat;
    – introducerea în aparat a elementelor de aplicat;
    – tatonarea şi stabilirea pe teren a poziţiei punctului de aplicat;
    – pichetarea punctului.

     În cazul B:
    - proiectarea amplasarea şi calculul elementelor necesare aplicării pe teren;
    – recunoaşterea punctelor şi amplasamentelor;
    – instalarea aparatului în staţie şi introducerea elementelor de aplicat;
    – jalonarea aliniamentelor, stabilirea punctelor de intersecţie şi măsurarea direcţiilor orizontale şi verticale;
    – fixarea cuielor repere pe ţăruşii direcţionali şi măsurarea distanţelor între ţăruşi;
    – definitivarea poziţiei şi pichetarea punctelor de pe aliniament;
    – executarea muşuroaielor;
    – deplasări în teren.

     În cazul C
    - proiectarea amplasarea şi calculul elementelor necesare aplicării pe teren;
    – calculul elementelor principale ale curbei;
    – recunoaşterea punctelor şi amplasamentelor;
    – instalarea aparatului în staţie şi introducerea elementelor de aplicat;
    – aplicarea pe teren a elementelor principale ale curbei;
    – fixarea pe teren a ţăruşilor punctelor intermediare de pe curbă;
    – definitivarea poziţiei şi pichetarea punctelor de pe curbă;
    – executarea muşuroaielor;
    – deplasări în teren.


     Unitatea de măsură: punctul - în cazul A
     kilometrul - în cazul B şi C
     FORMAŢIA DE LUCRU

    
    ┌────────────────────────────┬──────────────────────────┬──────────────────────────┐
    │ Calificarea executanţilor │ La teren │ La birou │
    │ ├────────┬────────┬────────┼────────┬────────┬────────┤
    │ │În cazul│În cazul│În cazul│În cazul│În cazul│În cazul│
    │ │ A │ B │ C │ A │ B │ C │
    ├────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
    │Inginer │ - │ 1 │ 1 │ 1 │ 1 │ 1 │
    ├────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
    │Subinginer sau tehnician │ 1 │ 1 │ 1 │ - │ 1 │ 1 │
    ├────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
    │Muncitor topograf │ 1 │ 2 │ 3 │ - │ - │ - │
    └────────────────────────────┴────────┴────────┴────────┴────────┴────────┴────────┘


     NORMA DE TIMP (Ore - echipă)
    A. Aplicarea punctelor

    ┌──────────────────────────────┬───────────────────────────────────────────────┬───────┐
    │ │ 1. La teren │ │
    │ ├───────────────────────────────────────────────┤ 2. La │
    │ Cazul │ Categoria de dificultate în funcţie de relief │ birou │
    │ ├────────┬────────┬─────────┬─────────┬─────────┤ │
    │ │ I │ II │ III │ IV │ V │ │
    ├──────────────────────────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼───────┤
    │a. Lungimea vizei până la 50 │ 0,50 │ 0,60 │ 0,70 │ 1,00 │ 1,30 │ │
    ├──────────────────────────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┤ 2,00 │
    │b. Lungimea vizei peste 50 m │ 0,60 │ 0,70 │ 0,80 │ 1,10 │ 1,40 │ │
    └──────────────────────────────┼────────┴────────┴─────────┴─────────┴─────────┴───────┘


     Notă:
    1. - Norma de timp este stabilită pentru aplicarea dintr-un punct de staţie a unui singur punct.
    2. - În cazul aplicării din acelaşi punct de staţie a două sau mai multe puncte, norma de timp se reduce cu 50 % pentru fiecare punct.
    3. - În cazul aplicării punctelor din puncte de staţie locale (independente, stabilite în funcţie de configuraţia amplasamentului sau de detaliile liniare care îl încadrează), norma de timp se reduce cu 80 %.
    4. - Norma de timp este stabilită pentru operaţii de teren efectuate cu aparatură clasică şi operaţii de birou efectuate cu calculatoare de birou cu funcţii.
    5. - În cazul efectuării operaţiilor de teren cu aparatură electrooptică sau electronică şi operaţiilor de birou cu calculatoare PC şi programe specializate, norma de timp se reduce cu 50 %.


    B. Trasarea aliniamentelor

    
    ┌──────────────────────────────┬───────────────────────────────────────────────┬───────┐
    │ │ 1. La teren │ │
    │ ├───────────────────────────────────────────────┤ 2. La │
    │ Cazul │ Categoria de dificultate în funcţie de relief │ birou │
    │ ├────────┬────────┬─────────┬─────────┬─────────┤ │
    │ │ I │ II │ III │ IV │ V │ │
    ├──────────────────────────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼───────┤
    │a. Lungimea aliniamentelor mai│ │ │ │ │ │ │
    │mare de 200 m │ 1,80 │ 2,10 │ 2,40 │ 3,20 │ 4,00 │ │
    ├──────────────────────────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┤ 3,00 │
    │b. Lungimea aliniamentelor mai│ │ │ │ │ │ │
    │mică de 200 m │ 2,20 │ 2,50 │ 2,90 │ 3,80 │ 4,70 │ │
    └──────────────────────────────┴────────┴────────┴─────────┴─────────┴─────────┴───────┘


     Notă:
    1. - Norma de timp este stabilită pentru operaţii de teren efectuate cu aparatură clasică şi operaţii de birou efectuate cu calculatoare de birou cu funcţii.
    2. - În cazul efectuării operaţiilor de teren cu aparatură electrooptică sau electronică şi operaţiilor de birou cu calculatoare PC şi programe specializate, norma de timp se reduce cu 50 %.


    A. Trasarea curbelor

    
    ┌───────────┬──────────┬───────────────┬───────────────────────────────────────────────┬───────┐
    │ │ │ │ La teren │ │
    │ Felul │ Lungimea │ Metoda ├───────────────────────────────────────────────┤ La │
    │racordării │ curbei │ aplicării │ Categoria de dificultate în funcţie de relief │ birou │
    │ │ │ ├────────┬────────┬─────────┬─────────┬─────────┤ │
    │ │ │ │ I │ II │ III │ IV │ V │ │
    ├───────────┼──────────┼───────────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼───────┤
    │I. Prin arc│1. Peste │a. Coordonate │ │ │ │ │ │ │
    │de cerc │200 m │polare │ 8,50 │ 9,40 │ 10,70 │ 13,30 │ 16,20 │ │
    │ │ ├───────────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┤ 3,50 │
    │ │ │b. Ordonate │ 5,90 │ 6,50 │ 7,20 │ 8,80 │ 10,50 │ │
    │ ├──────────┼───────────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┤ │
    │ │2. Sub │a. Coordonate │ │ │ │ │ │ │
    │ │200 m │polare │ 11,00 │ 12,40 │ 14,20 │ 17,80 │ 21,90 │ │
    │ │ ├───────────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┤ │
    │ │ │b. Ordonate │ 7,40 │ 8,20 │ 9,30 │ 11,50 │ 13,90 │ │
    ├───────────┼──────────┼───────────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼───────┤
    │II. Prin │1. Peste │a. Coordonate │ │ │ │ │ │ │
    │curbe │200 m │polare │ 9,30 │ 10,40 │ 11,80 │ 14,70 │ 18,00 │ │
    │progresive │ ├───────────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┤ 4,00 │
    │ │ │b. Ordonate │ 6,40 │ 7,00 │ 7,90 │ 9,60 │ 11,50 │ │
    │ ├──────────┼───────────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┤ │
    │ │2. Sub │a. Coordonate │ │ │ │ │ │ │
    │ │200 m │polare │ 12,10 │ 13,60 │ 15,70 │ 19,80 │ 24,40 │ │
    │ │ ├───────────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┤ │
    │ │ │b. Ordonate │ 8,10 │ 9,00 │ 10,30 │ 12,70 │ 15,50 │ │
    └───────────┴──────────┴───────────────┴────────┴────────┴─────────┴─────────┴─────────┴───────┘


     Notă:
    1. - Norma de timp este stabilită pentru curbele cu o singură rază.
    2. - În cazul unei curbe cu mai multe raze, norma de timp se măreşte cu 25% pentru fiecare rază în plus.
    3. - Norma de timp este stabilită pentru operaţii de teren efectuate cu aparatură clasică şi operaţii de birou efectuate cu calculatoare de birou cu funcţii.
    4. - În cazul efectuării operaţiilor de teren cu aparatură electrooptică sau electronică şi operaţiilor de birou cu calculatoare PC şi programe specializate, norma de timp se reduce cu 50 %.


    ┌──────────────────────────────────────────────────┬───────┬─────────┐
    ├──────────────────────────────────────────────────┤ OF 11 ├─────────┤
    └──────────────────────────────────────────────────┴───────┴─────────┘
     Inventarierea punctelor reţelei geodezice naţionale
     Norma de timp cuprinde:
    A. La teren:
    - planificarea programului şi traseelor de recunoaştere;
    – identificarea punctului, eliberarea amplasamentului, consemnarea stării punctului;
    – preluarea imaginilor de poziţionare - 5 poze: bornă, nord, sud, est, vest;
    – completarea fişei de descriere topografică, întocmirea fişei de obstrucţii GPS;

    B. La birou:
    - solicitarea, preluarea şi analiza datelor reţelei geodezice existente în evidenţele Fondului Naţional Geodezic;
    – pregătirea documentaţiei de identificare: generarea codurilor pe judeţ, raportarea punctelor pe suportul grafic sc. 1 : 25000, preluarea limitelor unităţilor administrativ teritoriale, selectarea şi introducerea datelor în sistemul GPS de căutare rapidă Magellan;
    – redenumirea imaginilor de poziţionare, scanarea fişelor de descriere şi de obstrucţii GPS;
    – decuparea schiţelor de reperaj apropiat şi de obstrucţii GPS din fişele scanate;
    – transformarea coordonatelor în ETRS 89;
    – tehnoredactarea fişierelor de descriere topografică, întocmirea fişierelor de caracteristici: stare, semnalizare, tip;
    – decuparea planurilor de încadrare în zonă sc. 1 : 50000;
    – încărcarea fişierelor în bazele de date: fişier coduri, fişier de caracteristici, fişier de descrieri;
    – analiza nesincronizărilor, completări şi corecţii, generarea rapoartelor pentru fiecare punct;
    – verificarea finală, întocmirea dosarului şi predarea datelor pe suport digital.


     Unitatea de măsură: punctul
     FORMAŢIA DE LUCRU

    ┌──────────────────────────────────────┬────────────┬────────────┐
    │ Calificarea executanţilor │A. la teren │ B. la birou│
    ├──────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┤
    │Inginer sau subinginer sau tehnician │ 1 │ 1 │
    ├──────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┤
    │Muncitor topograf │ 1 │ - │
    └──────────────────────────────────────┴────────────┴────────────┘


     NORMA DE TIMP (Ore - echipă)

    
    ┌──────────────────────────────┬───────────────────────────────────────────────┬───────┐
    │ │ A. La teren │ │
    │ ├───────────────────────────────────────────────┤ B. La │
    │ Cazul │ Categoria de dificultate în funcţie de relief │ birou │
    │ ├────────┬────────┬─────────┬─────────┬─────────┤ │
    │ │ I │ II │ III │ IV │ V │ │
    ├──────────────────────────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼───────┤
    │Inventarierea punctelor RGN │ 1,00 │ 1,30 │ 1,70 │ 2,20 │ 2,80 │ 2,00 │
    └──────────────────────────────┴────────┴────────┴─────────┴─────────┴─────────┴───────┘


     Notă:
    1. - La inventarierea punctelor reţelei geodezice naţionale situate în intravilan precum şi pentru punctele amplasate în jurul acestuia pe o distanţa de până la 5 km, norma de timp se majorează cu 30 %.
    2. - În cazul punctelor negăsite în urma identificării, norma de timp se reduce cu 30 % la teren şi 70 % la birou.


    ┌──────────────────────────────────────────────────┬───────┬─────────┐
    ├──────────────────────────────────────────────────┤ OF 12 ├─────────┤
    └──────────────────────────────────────────────────┴───────┴─────────┘     Executarea foii de centrare a punctelor geodezice semnalizate
     Norma de timp cuprinde:
    - proiectarea cu teodolitul pe foaia de centrare a obiectivului de vizare, a centrului pilastrului şi centrului bornei din trei staţii alese astfel încât să formeze un triunghi echilateral cu centrul de greutate în punct;
    – unirea în creion a proiecţiilor pentru obţinerea excentricităţilor 1 şi 11;
    – staţionarea succesivă a proiecţiilor obiectivului de vizare a pilastrului şi observarea a trei puncte de triangulaţie din turul de orizont pentru determinarea prin calcul a unghiurilor O şi O1 şi verificarea determinării lor pe cale grafică.

     Unitatea de măsură: operaţia
     FORMAŢIA DE LUCRU

    ┌──────────────────────────────────────┬────────────────────────┐
    │ Calificarea executanţilor │ Numărul de executanţi │
    ├──────────────────────────────────────┼────────────────────────┤
    │Inginer sau subinginer sau tehnician │ 1 │
    ├──────────────────────────────────────┼────────────────────────┤
    │Muncitor topograf │ 2 │
    └──────────────────────────────────────┴────────────────────────┘


     NORMA DE TIMP (Ore-echipă)

    ┌───────────────────────────────────────┬────────────────────────┐
    │ Felul lucrării │ OMC │
    ├───────────────────────────────────────┼────────────────────────┤
    │Executarea foii de centrare │ 2,00 │
    └───────────────────────────────────────┴────────────────────────┘    ┌──────────────────────────────────────────────────┬───────┬─────────┐
    ├──────────────────────────────────────────────────┤ OF 13 ├─────────┤
    └──────────────────────────────────────────────────┴───────┴─────────┘     Determinarea analitică a înălţimii pilastrului şi a semnalului de vizare
     Norma de timp cuprinde:
    - staţionarea în două puncte egal depărtate faţă de centrul bornei şi măsurarea unghiurilor zenitale către centrul bornei, centrul pilastrului şi a semnalului de vizare;
    – măsurarea directă a înălţimii pilastrului, semnalului de vizare şi a distanţelor dintre centrul bornei şi cele două puncte staţionate;
    – determinarea prin calcul a înălţimii pilastrului şi a semnalului de vizare şi compararea cu măsurătorile directe.

     Unitatea de măsură: operaţia
     FORMAŢIA DE LUCRU

    ┌──────────────────────────────────────┬────────────────────────┐
    │ Calificarea executanţilor │ Numărul de executanţi │
    ├──────────────────────────────────────┼────────────────────────┤
    │Inginer sau subinginer sau tehnician │ 1 │
    ├──────────────────────────────────────┼────────────────────────┤
    │Muncitor topograf │ 1 │
    └──────────────────────────────────────┴────────────────────────┘


     NORMA DE TIMP

    ┌──────────────────────────────────────┬────────────────────────┐
    │ Felul lucrării │ Ore-echipă │
    ├──────────────────────────────────────┼────────────────────────┤
    │Determinarea înălţimii pilastrului şi │ │
    │a semnalului de vizare │ 1,00 │
    └──────────────────────────────────────┴────────────────────────┘    ┌──────────────────────────────────────────────────┬───────┬─────────┐
    ├──────────────────────────────────────────────────┤ OF 14 ├─────────┤
    └──────────────────────────────────────────────────┴───────┴─────────┘     Reconstituirea punctelor geodezice Norma de timp cuprinde:
    A. La teren: