Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina: Lista acte din altele martie 2016 Twitter Facebook

Acte altele martie 2016

Monitorul Oficial 238 din 31 Martie 2016 (M. Of. 238/2016)

 REGLEMENTAREA AERONAUTICĂ CIVILĂ ROMÂNĂ din 7 martie 2016 privind amenajarea, utilizarea şi înregistrarea aerodromurilor civile - RACR-AD-IADC (Anexa nr. 2) EMITENT: MINISTERUL TRANSPORTURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 238 din 31 martie 2016

Cap. i generalităţi1.1. scop1.1.1. prezenta reglementare de aeronautică civilă stabileşte:  (i) cadrul reglementat necesar evaluării şi înregistrării aerodromurilor civile din românia, conform prevederilor ordonanţei guvernului nr. 29/1997 privind codul aerian civil, republicată, cu modificările şi completările ulterioare (codului aerian civil);  (ii) cerinţele şi condiţiile de referinţă pentru proiectarea, amenajarea, utilizarea şi înregistrarea aerodromurilor civile.1.1.2. regia autonomă "autoritatea aeronautică civilă română" (aacr) efectuează activităţile de evaluare şi înregistrare a aerodromurilor civile din românia în baza atribuţiilor şi competenţelor care îi revin, în conformitate cu prevederile actelor normative naţionale aplicabile şi ale prezentei reglementări.1.1.3. Înregistrarea unui aerodrom civil se realizează de aacr în scopul ...

 REGLEMENTAREA AERONAUTICĂ CIVILĂ ROMÂNĂ din 7 martie 2016 privind autorizarea aerodromurilor civile - RACR-AD-AADC (Anexa nr. 1) EMITENT: MINISTERUL TRANSPORTURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 238 din 31 martie 2016

Cap. i generalităţi1.1. scop1.1.1. prezenta reglementare aeronautică civilă:(1) stabileşte cadrul reglementat necesar evaluării, autorizării şi supravegherii funcţionării aerodromurilor civile din românia, conform prevederilor ordonanţei guvernului nr. 29/1997 privind codul aerian civil, republicată, cu modificările şi completările ulterioare (codul aerian civil);(2) defineşte cerinţele şi structurează procesul de autorizare a aerodromurilor civile specificate la paragraful 1.2.2;(3) armonizează şi integrează prevederile reglementărilor aeronautice internaţionale privind autorizarea aerodromurilor civile.1.1.2. regia autonomă "autoritatea aeronautică civilă română" (aacr) efectuează activităţile de autorizare şi supraveghere a funcţionării aerodromurilor civile din românia în baza atribuţiilor şi competenţelor care îi revin, în conformitate cu prevederile actelor normative naţionale aplicabile ...

Monitorul Oficial 237 din 31 Martie 2016 (M. Of. 237/2016)

 HOTĂRÂRE nr. 196 din 23 martie 2016 pentru aprobarea tezelor prealabile ale proiectului Codului administrativ EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 237 din 31 martie 2016

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 28 din legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicse aprobă tezele prealabile ale proiectului codului administrativ, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. prim-ministru  dacian julien cioloŞcontrasemnează:---------------viceprim-ministru, ministrul dezvoltării  regionale şi administraţiei publice,  vasile dîncu ministrul finanţelor publice,anca dana dragu ministrul afacerilor interne,   petre tobă   p. ministrul muncii, familiei, protecţiei   sociale şi persoanelor vârstnice, gabriel lungu,secretar de stat   secretarul general al guvernului,  sorin sergiu chelmubucureşti, 23 martie 2016.nr. 196.anexĂ   tezele prealabile ale proiectului codului administrativi. informaţii generale relevanteÎn domeniul administraţiei publice, adoptarea unui cod ...

Monitorul Oficial 240 din 31 Martie 2016 (M. Of. 240/2016)

 HOTĂRÂRE nr. 23 din 30 martie 2016 privind vacantarea unui loc de deputat EMITENT: CAMERA DEPUTAŢILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 240 din 31 martie 2016

În temeiul dispoziţiilor art. 70 alin. (2) din constituţia româniei, republicată, ale art. 7 alin. (4) din legea nr. 96/2006 privind statutul deputaţilor şi al senatorilor, republicată, precum şi ale art. 235 din regulamentul camerei deputaţilor, aprobat prin hotărârea camerei deputaţilor nr. 8/1994, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, având în vedere că, potrivit prevederilor art. 7 alin. (4) din legea nr. 96/2006 privind statutul deputaţilor şi al senatorilor, republicată, a încetat mandatul domnului adăscăliţei constantin, începând cu data de 7 martie 2016,preşedintele camerei deputaţilor a luat act de încetarea mandatului domnului adăscăliţei constantin, deputat ales în parlamentul româniei, în ...

 HOTĂRÂRE nr. 24 din 30 martie 2016 pentru aprobarea modificărilor Statului de funcţii al Serviciilor Camerei Deputaţilor EMITENT: CAMERA DEPUTAŢILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 240 din 31 martie 2016

În temeiul prevederilor art. 32 alin. (1) lit. n) din regulamentul camerei deputaţilor, aprobat prin hotărârea camerei deputaţilor nr. 8/1994, republicat, cu modificările şi completările ulterioare,camera deputaţilor adoptă prezenta hotărâre.art. 1pentru funcţionarea comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi, precum şi a grupului parlamentar al uniunii naţionale pentru progresul româniei (grupul progresist) se aprobă redistribuirea unui număr de 16 posturi conform anexelor nr. 1 şi 2.art. 2anexele*) nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.──────────*) anexele se comunică instituţiilor interesate.──────────această hotărâre a fost adoptată de camera deputaţilor în şedinţa din 30 martie 2016, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. ...

Monitorul Oficial 236 din 30 Martie 2016 (M. Of. 236/2016)

 HOTĂRÂRE nr. 204 din 30 martie 2016 privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de prefect al judeţului Prahova de către doamna Paraschiv Rodica EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 236 din 30 martie 2016

Având în vedere prevederile art. 19 alin. (1) lit. a) din legea nr. 188/1999 privind statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicla data intrării în vigoare a prezentei hotărâri încetează exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de prefect al judeţului prahova de către doamna paraschiv rodica. prim-ministru  dacian julien cioloŞcontrasemnează:--------------- ministrul afacerilor interne,   petre tobăbucureşti, 30 martie 2016.nr. 204.-------

 HOTĂRÂRE nr. 205 din 30 martie 2016 privind exercitarea, cu caracter temporar, în condiţiile legii, a funcţiei publice de prefect al judeţului Caraş-Severin de către doamna Albu Florenţa-Maria EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 236 din 30 martie 2016

Având în vedere prevederile art. 19 alin. (1) lit. a) şi ale art. 92 alin. (1^1) din legea nr. 188/1999 privind statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicdoamna albu florenţa-maria exercită, cu caracter temporar, în condiţiile legii, funcţia publică de prefect al judeţului caraş-severin. prim-ministru  dacian julien cioloŞcontrasemnează:--------------- ministrul afacerilor interne,   petre tobăbucureşti, 30 martie 2016.nr. 205.   ---------

 HOTĂRÂRE nr. 206 din 30 martie 2016 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de prefect al judeţului Maramureş de către domnul Lupuţ Sebastian-Mihai EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 236 din 30 martie 2016

Având în vedere prevederile art. 19 alin. (1) lit. a), art. 89 alin. (2^1) şi ale art. 92 alin. (1^1) din legea nr. 188/1999 privind statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicdomnul lupuţ sebastian-mihai exercită, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, funcţia publică de prefect al judeţului maramureş. prim-ministru  dacian julien cioloŞcontrasemnează:--------------- ministrul afacerilor interne,   petre tobăbucureşti, 30 martie 2016.nr. 206.--------

 HOTĂRÂRE nr. 207 din 30 martie 2016 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de prefect al judeţului Mehedinţi de către domnul Pavel Cristinel EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 236 din 30 martie 2016

Având în vedere prevederile art. 19 alin. (1) lit. a), art. 89 alin. (2^1) şi ale art. 92 alin. (1^1) din legea nr. 188/1999 privind statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicdomnul pavel cristinel exercită, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, funcţia publică de prefect al judeţului mehedinţi. prim-ministru  dacian julien cioloŞcontrasemnează:--------------- ministrul afacerilor interne,   petre tobăbucureşti, 30 martie 2016.nr. 207.   ---------

Monitorul Oficial 235 din 30 Martie 2016 (M. Of. 235/2016)

 HOTĂRÂRE nr. 182 din 23 martie 2016 privind completarea anexei nr. 31 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului prin înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unui imobil care se află în administrarea Casei de Asigurări de Sănătate Maramureş EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 235 din 30 martie 2016

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 20 alin. (1) din legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 867 din legea nr. 287/2009 privind codul civil, republicată, cu modificările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1anexa nr. 31 la hotărârea guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 1.020 şi 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se completează prin înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al ...

Monitorul Oficial 234 din 30 Martie 2016 (M. Of. 234/2016)

 HOTĂRÂRE nr. 2/H din 28 martie 2016 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a birourilor electorale constituite pentru alegerile locale din anul 2016 EMITENT: BIROUL ELECTORAL CENTRAL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 234 din 30 martie 2016

Având în vedere prevederile art. 25-32, precum şi ale art. 38-44 din legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea legii nr. 393/2004 privind statutul aleşilor locali,în temeiul art. 39 alin. (1) lit. a), alin. (4) şi (5) din legea nr. 115/2015,biroul electoral central hotărăşte:art. 1se aprobă regulamentul de organizare şi funcţionare a birourilor electorale constituite pentru alegerile locale din anul 2016, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.art. 2prezenta hotărâre se publică în monitorul oficial al româniei, partea i. preşedintele biroului electoral ...

 PROCEDURĂ din 8 martie 2016 pentru îndeplinirea condiţiilor de conectare a jocurilor de noroc de tip slot machine şi pariuri joc tradiţional EMITENT: OFICIUL NAŢIONAL PENTRU JOCURI DE NOROC PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 234 din 30 martie 2016

Definiţii:a) sistemul informatic centralizator reprezintă ansamblul de echipamente şi programe informatice prin care se realizează colectarea, stocarea, centralizarea şi transmiterea datelor furnizate de fiecare mijloc de joc în parte.b) terminalul de conectare reprezintă un echipament informatic amplasat la sediul oficiului naţional pentru jocuri de noroc (onjn) sau într-o locaţie agreată de onjn prin intermediul căruia se asigură accesul la baza de date a sistemului informatic centralizator al organizatorului.1. cu cel puţin 5 zile înainte de şedinţa comitetului de supraveghere al onjn, fiecare mijloc de joc pentru care se solicită autorizarea sau agenţie de pariuri trebuie să fie identificat/identificată în sistemul ...

Monitorul Oficial 236 din 30 Martie 2016 (M. Of. 236/2016)

 HOTĂRÂRE nr. 208 din 30 martie 2016 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de prefect al judeţului Prahova de către domnul Georgescu Cosmin EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 236 din 30 martie 2016

Având în vedere prevederile art. 19 alin. (1) lit. a), art. 89 alin. (2^1) şi ale art. 92 alin. (1^1) din legea nr. 188/1999 privind statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicdomnul georgescu cosmin exercită, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, funcţia publică de prefect al judeţului prahova. prim-ministru  dacian julien cioloŞcontrasemnează:--------------- ministrul afacerilor interne,   petre tobăbucureşti, 30 martie 2016.nr. 208.--------

 HOTĂRÂRE nr. 209 din 30 martie 2016 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Bistriţa-Năsăud de către domnul Ciui Terente EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 236 din 30 martie 2016

Având în vedere prevederile art. 19 alin. (1) lit. a), art. 89 alin. (2^1) şi ale art. 92 alin. (1^1) din legea nr. 188/1999 privind statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicdomnul ciui terente exercită, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, funcţia publică de subprefect al judeţului bistriţa-năsăud. prim-ministru  dacian julien cioloŞcontrasemnează:--------------- ministrul afacerilor interne,   petre tobăbucureşti, 30 martie 2016.nr. 209. ------

 HOTĂRÂRE nr. 210 din 30 martie 2016 privind rechemarea unui consul general EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 236 din 30 martie 2016

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1domnul george gabriel bologan se recheamă din calitatea de consul general, şef al consulatului general al româniei la milano, republica italiană.art. 2domnul george gabriel bologan îşi va încheia misiunea în termen de cel mult 90 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri. prim-ministru  dacian julien cioloŞcontrasemnează:--------------- ministrul afacerilor externe,lazăr comănescubucureşti, 30 martie 2016.nr. 210.--------

 HOTĂRÂRE nr. 211 din 30 martie 2016 privind rechemarea unui consul general EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 236 din 30 martie 2016

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1doamna gabriela dancău se recheamă din calitatea de consul general, şef al consulatului general al româniei la lyon, republica franceză.art. 2doamna gabriela dancău îşi va încheia misiunea în termen de cel mult 90 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri. prim-ministru  dacian julien cioloŞcontrasemnează:--------------- ministrul afacerilor externe,lazăr comănescubucureşti, 30 martie 2016.nr. 211.--------

 HOTĂRÂRE nr. 212 din 30 martie 2016 privind rechemarea unui consul general EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 236 din 30 martie 2016

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1domnul anton niculescu se recheamă din calitatea de consul general, şef al consulatului general al româniei la munchen, republica federală germania.art. 2domnul anton niculescu îşi va încheia misiunea în termen de cel mult 90 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri. prim-ministru  dacian julien cioloŞcontrasemnează:--------------- ministrul afacerilor externe,lazăr comănescubucureşti, 30 martie 2016.nr. 212.--------

 HOTĂRÂRE nr. 201 din 30 martie 2016 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 957/2005 privind organizarea şi funcţionarea Institutului Naţional de Statistică EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 236 din 30 martie 2016

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. iv din ordonanţa guvernului nr. 3/2016 pentru stabilirea unor măsuri de reorganizare şi eficientizare a activităţii unor structuri ale administraţiei publice centrale şi pentru modificarea unor acte normative, precum şi al art. 14 alin. (1) din legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. ihotărârea guvernului nr. 957/2005 privind organizarea şi funcţionarea institutului naţional de statistică, republicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 865 din 18 decembrie 2007, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum ...

 HOTĂRÂRE nr. 29 din 30 martie 2016 privind numirea unui secretar general adjunct al Camerei Deputaţilor EMITENT: CAMERA DEPUTAŢILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 236 din 30 martie 2016

În temeiul art. 251 alin. (2) din regulamentul camerei deputaţilor, aprobat prin hotărârea camerei deputaţilor nr. 8/1994, republicat, cu modificările şi completările ulterioare,camera deputaţilor adoptă prezenta hotărâre.articol unic(1) doamna silvia claudia călin-mihalcea se numeşte în funcţia de secretar general adjunct al camerei deputaţilor, începând cu data de 30 martie 2016.(2) la aceeaşi dată încetează exercitarea funcţiei de secretar general adjunct interimar asigurată de către domnul georgică tobă, şeful departamentului legislativ.această hotărâre a fost adoptată de camera deputaţilor în şedinţa din 30 martie 2016, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din constituţia româniei, republicată.preŞedintele camerei deputaŢilor valeriu-Ştefan zgoneabucureşti, 30 martie 2016.nr. ...

 HOTĂRÂRE nr. 30 din 30 martie 2016 privind respingerea cererii de încuviinţare a reţinerii domnului deputat Sebastian-Aurelian Ghiţă EMITENT: CAMERA DEPUTAŢILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 236 din 30 martie 2016

Având în vedere solicitarea ministrului justiţiei, doamna raluca alexandra prună, referitoare la încuviinţarea reţinerii şi arestării preventive privind pe domnul deputat sebastian-aurelian ghiţă, în dosarul nr. 308/p/2015 al parchetului de pe lângă Înalta curte de casaţie şi justiţie - direcţia naţională anticorupţie, transmisă camerei deputaţilor,în temeiul dispoziţiilor art. 72 alin. (2) din constituţia româniei, republicată, ale art. 24 din legea nr. 96/2006 privind statutul deputaţilor şi al senatorilor, republicată, şi ale art. 219 din regulamentul camerei deputaţilor, aprobat prin hotărârea camerei deputaţilor nr. 8/1994, republicat, cu modificările şi completările ulterioare,având în vedere rezultatul votului exprimat de deputaţi în şedinţa camerei ...

 HOTĂRÂRE nr. 31 din 30 martie 2016 privind respingerea cererii de încuviinţare a arestării preventive a domnului deputat Sebastian-Aurelian Ghiţă EMITENT: CAMERA DEPUTAŢILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 236 din 30 martie 2016

Având în vedere solicitarea ministrului justiţiei, doamna raluca alexandra prună, referitoare la încuviinţarea reţinerii şi arestării preventive privind pe domnul deputat sebastian-aurelian ghiţă, în dosarul nr. 308/p/2015 al parchetului de pe lângă Înalta curte de casaţie şi justiţie - direcţia naţională anticorupţie, transmisă camerei deputaţilor,în temeiul dispoziţiilor art. 72 alin. (2) din constituţia româniei, republicată, ale art. 24 din legea nr. 96/2006 privind statutul deputaţilor şi al senatorilor, republicată, şi ale art. 219 din regulamentul camerei deputaţilor, aprobat prin hotărârea camerei deputaţilor nr. 8/1994, republicat, cu modificările şi completările ulterioare,având în vedere rezultatul votului exprimat de deputaţi în şedinţa camerei ...

 HOTĂRÂRE nr. 200 din 30 martie 2016 privind prorogarea până la data de 1 iulie 2016 a termenului de aplicare a prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 161/2016 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale, în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2016-2017, şi pentru prelungirea până la data de 30 iunie 2016 a aplicării prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 400/2014 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2014-2015 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 236 din 30 martie 2016

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1termenul prevăzut la art. 2 din hotărârea guvernului nr. 161/2016 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2016-2017, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 215 din 23 martie 2016, se prorogă până la data de 1 iulie 2016.art. 2termenul de aplicare a prevederilor hotărârii guvernului nr. 400/2014 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de ...

 HOTĂRÂRE nr. 202 din 30 martie 2016 privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de prefect al judeţului Maramureş de către domnul Rohian Anton EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 236 din 30 martie 2016

Având în vedere prevederile art. 19 alin. (1) lit. a) din legea nr. 188/1999 privind statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicla data intrării în vigoare a prezentei hotărâri încetează exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de prefect al judeţului maramureş de către domnul rohian anton. prim-ministru  dacian julien cioloŞcontrasemnează:--------------- ministrul afacerilor interne,   petre tobăbucureşti, 30 martie 2016.nr. 202.--------

 HOTĂRÂRE nr. 203 din 30 martie 2016 privind aplicarea mobilităţii pentru domnul Drăghiea Nicolae din funcţia publică de prefect al judeţului Mehedinţi în funcţia publică de inspector guvernamental EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 236 din 30 martie 2016

Având în vedere prevederile art. 27 alin. (1) lit. a), art. 30 lit. a) şi art. 33 alin. (1) lit. c) din hotărârea guvernului nr. 341/2007 privind intrarea în categoria înalţilor funcţionari publici, managementul carierei şi mobilitatea înalţilor funcţionari publici, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 19 din legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea guvernului româniei şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 19 alin. (1) lit. a) din legea nr. 188/1999 privind statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1la ...

Monitorul Oficial 233 din 30 Martie 2016 (M. Of. 233/2016)

 HOTĂRÂRE nr. 183 din 23 martie 2016 privind modificarea datelor de identificare şi actualizarea valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului şi trecerea unei părţi din acesta din administrarea Institutului de Psihiatrie Socola în administrarea Direcţiei de Sănătate Publică a Judeţului Iaşi, instituţii din subordinea Ministerului Sănătăţii EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 233 din 30 martie 2016

Având în vedere prevederile art. 2^1 şi 2^2 din ordonanţa guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 20 alin. (1) din legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 867 alin. (1) şi al art. 868 alin. (1) din legea nr. 287/2009 privind codul civil, republicată, cu modificările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1 se aprobă modificarea datelor de identificare şi actualizarea valorii de inventar a imobilului aflat ...

 HOTĂRÂRE nr. 186 din 23 martie 2016 privind actualizarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a modificării valorii de inventar şi schimbării unităţii de administrare pentru un imobil aflat în administrarea Ministerului Afacerilor Interne EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 233 din 30 martie 2016

Având în vedere prevederile art. 2^1 şi 2^2 din ordonanţa guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 20 alin. (1) din legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă actualizarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a modificării valorii de inventar şi schimbării unităţii de administrare pentru imobilul aflat în administrarea ministerului afacerilor interne, înregistrat la poziţia cu ...

 PROCEDURĂ din 11 martie 2016 privind stabilirea din oficiu a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reţinere la sursă EMITENT: Agenţia Naţională de Administrare Fiscală PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 233 din 30 martie 2016

──────────aprobată prin ordinul nr. 962 din 11 martie 2016, publicat în monitorul oficial nr. 233 din 30 martie 2016.──────────cap. idispoziţii generale1. stabilirea din oficiu a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reţinere la sursă se efectuează de către compartimentul cu atribuţii în gestiunea declaraţiilor fiscale din cadrul organului fiscal competent în administrarea contribuabilului/plătitorului, denumit în continuare compartiment de specialitate.2. procedura privind stabilirea din oficiu a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reţinere la sursă se aplică pentru obligaţiile fiscale cuprinse în vectorul fiscal. stabilirea obligaţiei de plată se efectuează pentru ...

Monitorul Oficial 231 din 29 Martie 2016 (M. Of. 231/2016)

 HOTĂRÂRE nr. 2 din 22 martie 2016 privind modificarea şi completarea Regulamentului de desfăşurare a concursului sau examenului pentru ocuparea funcţiilor de preşedinte şi/sau vicepreşedinte ai Agenţiei Naţionale de Integritate, aprobat prin Hotărârea Consiliului Naţional de Integritate nr. 2/2007 EMITENT: CONSILIUL NAŢIONAL DE INTEGRITATE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 231 din 29 martie 2016

Având în vedere dispoziţiile art. 22 alin. (2) din legea nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea agenţiei naţionale de integritate, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,luând act de faptul că a fost urmată procedura prevăzută de art. 7 alin. (4) din legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată,analizând regulamentul de desfăşurare a concursului sau examenului pentru ocuparea funcţiilor de preşedinte şi/sau vicepreşedinte ai agenţiei naţionale de integritate, aprobat prin hotărârea consiliului naţional de integritate nr. 2/2007, cu modificările şi completările ulterioare, şi constatând că acesta necesită unele modificări şi completări,în conformitate cu prevederile art. 38 alin. ...

Monitorul Oficial 232 din 29 Martie 2016 (M. Of. 232/2016)

 CIRCULARĂ nr. 7 din 11 martie 2016 privind lansarea în circuitul numismatic a unui set de trei monede (din aur, din argint şi din tombac cuprat) şi a unei monede din argint dedicate împlinirii a 150 de ani de la înfiinţarea Academiei Române EMITENT: BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 232 din 29 martie 2016

Art. 1În conformitate cu prevederile legii nr. 312/2004 privind statutul băncii naţionale a româniei, începând cu data de 14 martie 2016, banca naţională a româniei va lansa în circuitul numismatic un set de trei monede (din aur, din argint şi din tombac cuprat) şi o monedă din argint dedicate împlinirii a 150 de ani de la înfiinţarea academiei române.art. 2caracteristicile tehnice ale monedelor din set (din aur, din argint şi din tombac cuprat) sunt următoarele:valoare nominală 100 lei 10 lei ...

Monitorul Oficial 231 din 29 Martie 2016 (M. Of. 231/2016)

 HOTĂRÂRE nr. 185 din 23 martie 2016 privind modificarea anexei nr. 8 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 231 din 29 martie 2016

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 20 alin. (1) din legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, având în vedere prevederile art. 2^1 şi 2^2 din ordonanţa guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. ianexa nr. 8 la hotărârea guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 1.020 şi 1.020 bis din 21 decembrie 2006, ...

Monitorul Oficial 232 din 29 Martie 2016 (M. Of. 232/2016)

 HOTĂRÂRE nr. 190 din 23 martie 2016 privind trecerea unui drum forestier şi a terenului aferent acestuia din domeniul public al statului şi din administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva în domeniul public al comunei Curăţele, judeţul Bihor EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 232 din 29 martie 2016

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 1 alin. (1) şi art. 2 din legea nr. 192/2010 privind trecerea unor drumuri forestiere şi a lucrărilor de corectare a torenţilor din domeniul public al statului şi din administrarea regiei naţionale a pădurilor - romsilva în domeniul public al unor unităţi administrativ-teritoriale şi în administrarea consiliilor locale ale acestora, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al art. 9 alin. (1) şi art. 20 din legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă trecerea cu titlu gratuit a drumului ...

 PROCEDURĂ din 23 martie 2016 privind elaborarea şi aprobarea programelor de investiţii ale operatorilor economici concesionari ai serviciului de distribuţie a energiei electrice EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 232 din 29 martie 2016

Cap. i scop şi domeniu de aplicareart. 1 prezenta procedură are scopul de a stabili criteriile privind elaborarea programelor de investiţii, precum şi criteriile de analiză în vederea aprobării programelor de investiţii şi a investiţiilor realizate de către operatorii economici concesionari ai serviciului de distribuţie a energiei electrice, în conformitate cu prevederile legislaţiei şi ale cadrului de reglementare în vigoare.art. 2 prevederile prezentei proceduri se aplică în procesul de elaborare şi fundamentare de către operatorii economici concesionari ai serviciului de distribuţie a energiei electrice a programelor de investiţii, precum şi la analiza efectuată de autoritatea naţională de reglementare în domeniul ...

Monitorul Oficial 230 din 29 Martie 2016 (M. Of. 230/2016)

 INSTRUCŢIUNI nr. 1 din 10 martie 2016 privind întocmirea şi depunerea situaţiei financiare anuale şi a raportării anuale de către entităţile autorizate, reglementate şi supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiară - Sectorul instrumentelor şi investiţiilor financiare EMITENT: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 230 din 29 martie 2016

Potrivit deliberărilor consiliului autorităţii de supraveghere financiară din şedinţa din data de 9 martie 2016,în conformitate cu prevederile art. 1 alin. (2), art. 2 alin. (1) lit. a) şi d), art. 6 alin. (2) şi ale art. 14 din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea autorităţii de supraveghere financiară, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare,în baza prevederilor art. 5 alin. (2) şi art. 6 alin. (7) din norma autorităţii de supraveghere financiară nr. 39/2015 pentru aprobarea reglementărilor contabile conforme cu standardele internaţionale de raportare financiară, aplicabile ...

Monitorul Oficial 231 din 29 Martie 2016 (M. Of. 231/2016)

 HOTĂRÂRE nr. 16 din 10 martie 2016 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a aparatului executiv al Camerei Auditorilor Financiari din România EMITENT: CAMERA AUDITORILOR FINANCIARI DIN ROMANIA PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 231 din 29 martie 2016

În temeiul:- art. 6 alin. (3) şi art. 5 alin. (5) lit. e) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 75/1999 privind activitatea de audit financiar, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;- art. 30, art. 15 alin. (1) lit. h) teza întâi şi alin. (3) raportat la art. 20 alin. (1) lit. h) teza întâi din regulamentul de organizare şi funcţionare a camerei auditorilor financiari din românia, aprobat prin hotărârea guvernului nr. 433/2011,consiliul camerei auditorilor financiari din românia adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă regulamentul de organizare şi funcţionare a aparatului executiv al camerei auditorilor financiari din românia, prevăzut în anexa ...

 NORME din 23 martie 2016 privind gestionarea sistemului autorizaţiilor de plantare a viţei-de-vie pentru struguri de vin EMITENT: MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 231 din 29 martie 2016

Cap. i dispoziţii generalesecŢiunea 1obiective şi definiţiiart. 1 prezentele norme reglementează cadrul general prin care se instituie procedura de gestionare şi acordare a autorizaţiilor de plantare/replantare, precum şi a autorizaţiilor provenite din conversia drepturilor de plantare/replantare a viţei-de-vie cu struguri pentru vin, componentă a potenţialului de producţie viticol din românia.art. 2 prezentele norme au ca obiect punerea la dispoziţia celor interesaţi din domeniul viticol a unui act normativ detaliat pentru aplicarea unitară a prevederilor legale prevăzute la art. 1, în corelare şi cu prevederi ale altor acte normative în vigoare, privind procedura de acordare, formularele necesare şi criteriile pentru stabilirea ...

Monitorul Oficial 227 din 28 Martie 2016 (M. Of. 227/2016)

 HOTĂRÂRE nr. 179 din 23 martie 2016 privind aprobarea normativelor de cheltuieli pentru Conferinţa Ştiinţifică cu tema "Legislaţia electorală şi noi tehnologii", organizată de Autoritatea Electorală Permanentă, în parteneriat cu Comisia de la Veneţia, în perioada 12-13 aprilie 2016 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 227 din 28 martie 2016

Având în vedere anexa nr. 3/48 la legea bugetului de stat pe anul 2016 nr. 339/2015, precum şi art. 103 alin. (1) lit. y) din legea nr. 208/2015 privind alegerea senatului şi a camerei deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea autorităţii electorale permanente, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 4 alin. (5) din ordonanţa guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile administraţiei publice şi instituţiile publice, aprobată cu modificări prin legea nr. 247/2002, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1(1) se aprobă normativele ...

 HOTĂRÂRE nr. 180 din 23 martie 2016 privind aprobarea normativelor de cheltuieli pentru cea de-a 13-a Conferinţă Europeană a Organismelor de Management Electoral cu tema "Noi tehnologii în alegeri: încrederea publică şi provocări pentru organismele electorale", organizată de Autoritatea Electorală Permanentă, în parteneriat cu Comisia de la Veneţia, în perioada 14-15 aprilie 2016 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 227 din 28 martie 2016

Având în vedere anexa nr. 3/48 la legea bugetului de stat pe anul 2016 nr. 339/2015, precum şi art. 103 alin. (1) lit. y) din legea nr. 208/2015 privind alegerea senatului şi a camerei deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea autorităţii electorale permanente, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 4 alin. (5) din ordonanţa guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile administraţiei publice şi instituţiile publice, aprobată cu modificări prin legea nr. 247/2002, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1(1) se aprobă normativele ...

Monitorul Oficial 228 din 28 Martie 2016 (M. Of. 228/2016)

 NORME METODOLOGICE din 4 martie 2016 pentru aplicarea de către Ministerul Finanţelor Publice a procedurilor privind stoparea/recuperarea ajutorului de stat/de minimis EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 228 din 28 martie 2016

Cap. i stoparea şi recuperarea ajutoarelor de stat dispusă de ministerul finanţelor publice ca urmare a monitorizării ajutoarelor de stat/de minimis/ajutoarelor de stat individualeart. 1 (1) ministerul finanţelor publice, prin structurile din aparatul propriu şi prin cele din subordine, are obligaţia monitorizării schemelor de ajutor de stat, de minimis şi a ajutoarelor individuale pe care le administrează.(2) procesul de monitorizare, prevăzut la alin. (1), se realizează prin solicitări de informaţii de la întreprinderile beneficiare, precum şi prin controale la faţa locului.(3) procesul de monitorizare a ajutoarelor de stat/de minimis/ajutoarelor de stat individuale vizează verificarea următoarelor aspecte:a) îndeplinirea condiţiilor prevăzute în ...

Monitorul Oficial 227 din 28 Martie 2016 (M. Of. 227/2016)

 HOTĂRÂRE nr. 181 din 23 martie 2016 privind aprobarea transferului managementului asistenţei medicale al Spitalului Orăşenesc Târgu Bujor de la Consiliul Local al Oraşului Târgu Bujor la Consiliul Judeţean Galaţi EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 227 din 28 martie 2016

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 22^1 din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de atribuţii şi competenţe exercitate de ministerul sănătăţii către autorităţile administraţiei publice locale, aprobată prin legea nr. 174/2011, cu modificările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1(1) se aprobă transferul managementului asistenţei medicale al spitalului orăşenesc târgu bujor, unitate sanitară publică cu paturi, cu personalitate juridică, cu sediul în oraşul târgu bujor, strada general eremia grigorescu nr. 97, judeţul galaţi, aflat în reţeaua sanitară a consiliului local al oraşului târgu bujor, de la consiliul local al oraşului târgu ...

 HOTĂRÂRE nr. 595 din 13 mai 2009 (*republicată*) pentru aplicarea Legii nr. 490/2004 privind stimularea financiară a personalului care gestionează fonduri comunitare*) EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 227 din 28 martie 2016

──────────*) republicată în temeiul art. ii din hotărârea guvernului nr. 16/2016 privind modificarea şi completarea hotărârii guvernului nr. 595/2009 pentru aplicarea legii nr. 490/2004 privind stimularea financiară a personalului care gestionează fonduri comunitare, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 60 din 27 ianuarie 2016, dându-se textelor o nouă numerotare.hotărârea guvernului nr. 595/2009 a fost publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 355 din 27 mai 2009 şi ulterior a mai fost modificată şi completată prin:- hotărârea guvernului nr. 318/2011 pentru reglementarea unor măsuri privind organizarea şi funcţionarea ministerului transporturilor şi infrastructurii, publicată în monitorul oficial ...

 HOTĂRÂRE nr. 177 din 23 martie 2016 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Egalitatea de Şanse între Femei şi Bărbaţi EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 227 din 28 martie 2016

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 8 alin. (31) şi art. 37 din legea nr. 217/2003 pentru prevenirea şi combaterea violenţei în familie, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 23 şi art. 231-236 din legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1(1) agenţia naţională pentru egalitatea de Şanse între femei şi bărbaţi, denumită în continuare anes, este organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea ministerului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice, ...

 HOTĂRÂRE nr. 178 din 23 martie 2016 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată, care constituie coridorul de expropriere, situate pe amplasamentul suplimentar al lucrării de utilitate publică de interes naţional "Varianta ocolitoare Carei km 0+000-km 10+459" EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 227 din 28 martie 2016

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 5 alin. (1) din legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local, cu modificările şi completările ulterioare, şi având în vedere dispoziţiile hotărârii guvernului nr. 1.058/2010 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţie "varianta ocolitoare carei km 0+000-km 10+459",guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă amplasamentul suplimentar al lucrării de utilitate publică de interes naţional "varianta ocolitoare carei km 0+000-km 10+459", potrivit planului de amplasament prevăzut în anexa nr. 1*).──────────*) anexa nr. 1 se comunică persoanelor fizice ...

Monitorul Oficial 226 din 28 Martie 2016 (M. Of. 226/2016)

 HOTĂRÂRE nr. 165 din 16 martie 2016 privind modificarea şi completarea anexei nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 226 din 28 martie 2016

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 10 alin. (2) şi art. 20 alin. (1) din legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 867 şi art. 868 alin. (1) din legea nr. 287/2009 privind codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, avându-se în vedere prevederile art. 2^1 şi 2^2 din ordonanţa guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 2 din ordonanţa guvernului nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcţiune, ...

Monitorul Oficial 224 din 25 Martie 2016 (M. Of. 224/2016)

 CONVENŢIA CONSILIULUI EUROPEI din 11 mai 2011 privind prevenirea şi combaterea violenţei împotriva femeilor şi a violenţei domestice, adoptată la Istanbul la 11 mai 2011*) EMITENT: CONSILIUL EUROPEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 224 din 25 martie 2016

──────────*) traducere.──────────preambulstatele membre ale consiliului europei şi ceilalţi semnatari ai prezentei,reamintind convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale (ste nr. 5, 1950) şi protocoalele sale, carta socială europeană (ste nr. 35, 1961, revizuită în 1996, ste nr. 163), convenţia consiliului europei privind lupta împotriva traficului de fiinţe umane (cets nr. 197, 2005) şi convenţia consiliului europei pentru protecţia copiilor împotriva exploatării sexuale şi a abuzului sexual (cets nr. 201, 2007),reamintind următoarele recomandări ale comitetului de miniştri adresate statelor membre ale consiliului europei: recomandarea rec(2002)5 privind protecţia femeilor împotriva violenţei, recomandarea cm/rec(2007)17 privind standardele şi mecanismele de asigurare a ...

Monitorul Oficial 225 din 25 Martie 2016 (M. Of. 225/2016)

 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 8 din 23 martie 2016 privind unele măsuri financiare în vederea finalizării proiectelor finanţate din fondurile Uniunii Europene aferente perioadei de programare 2007-2013, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 225 din 25 martie 2016

Pentru proiectele finanţate din fonduri externe nerambursabile, în perioada de programare 2007-2013, care nu s-au finalizat în perioada de implementare, respectiv 31 decembrie 2015, s-au semnat acte adiţionale de prelungire a duratei contractelor de finanţare, în scopul îndeplinirii integrale a obiectivelor şi indicatorilor proiectelor şi în vederea asigurării funcţionalităţii acestora, până cel mai târziu la data de 30 iunie 2016, din sursele beneficiarilor.având în vedere că nefinalizarea proiectelor poate conduce la restituirea către comisia europeană a sumelor deja decontate în cadrul proiectelor în perioada de eligibilitate a programului, respectiv până la data de 31 decembrie 2015, este necesară identificarea unor ...

 HOTĂRÂRE nr. 44 din 21 martie 2016 pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 50/2012 privind aprobarea componenţei numerice şi nominale a comisiilor permanente ale Senatului EMITENT: SENATUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 225 din 25 martie 2016

În temeiul prevederilor art. 64 alin. (4) şi art. 67 din constituţia româniei, republicată, precum şi ale art. 46 şi 47 din regulamentul senatului, aprobat prin hotărârea senatului nr. 28/2005, republicat,senatul adoptă prezenta hotărâre.articol unichotărârea senatului nr. 50/2012 privind aprobarea componenţei numerice şi nominale a comisiilor permanente ale senatului, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 870 din 20 decembrie 2012, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:- la anexa nr. xii "componenţa comisiei pentru drepturile omului, culte şi minorităţi", domnul senator ilieşiu sorin - grupul parlamentar al partidului social democrat - se include în ...

Monitorul Oficial 222 din 25 Martie 2016 (M. Of. 222/2016)

 HOTĂRÂRE nr. 169 din 16 martie 2016 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 al Regiei Autonome "Imprimeria Băncii Naţionale a României" din subordinea Băncii Naţionale a României EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 222 din 25 martie 2016

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 4 alin. (1) lit. a) din ordonanţa guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici, la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, aprobată cu completări prin legea nr. 47/2014, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicse aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 al regiei autonome "imprimeria băncii naţionale a româniei" din subordinea băncii naţionale a româniei, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. prim-ministru  dacian julien ...

 HOTĂRÂRE nr. 37 din 21 martie 2016 privind vacantarea unui mandat de senator EMITENT: SENATUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 222 din 25 martie 2016

Având în vedere demisia din calitatea de senator a domnului remus daniel niţu, ales în circumscripţia electorală nr. 40 vâlcea, colegiul uninominal nr. 2,în temeiul prevederilor art. 70 alin. (2) din constituţia româniei, republicată, ale art. 7 alin. (1) şi (3) din legea nr. 96/2006 privind statutul deputaţilor şi al senatorilor, republicată, precum şi ale art. 188 şi 190 din regulamentul senatului, aprobat prin hotărârea senatului nr. 28/2005, republicat,senatul adoptă prezenta hotărâre.articol unicsenatul ia act de încetarea prin demisie a mandatului de senator al domnului remus daniel niţu, începând cu data de 14 martie 2016, şi declară vacant locul de ...

 HOTĂRÂRE nr. 38 din 21 martie 2016 referitoare la Raportul Comisiei privind progresele înregistrate în punerea în aplicare a Strategiei UE în materie de droguri (2013-2020) şi a Planului de acţiune al UE în materie de droguri (2013-2016) COM (2015) 584 final EMITENT: SENATUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 222 din 25 martie 2016

În temeiul dispoziţiilor art. 67, art. 148 alin. (2) şi (3) din constituţia româniei, republicată, şi ale protocolului (nr. 1) anexat tratatului de la lisabona de modificare a tratatului privind uniunea europeană şi a tratatului de instituire a comunităţii europene, semnat la lisabona la 13 decembrie 2007, ratificat prin legea nr. 13/2008,având în vedere raportul comisiei pentru afaceri europene nr. lxii/211 din 16 martie 2016,senatul adoptă prezenta hotărâre.art. 1se constată:i. se notează următoarele:a) interesul crescut al ue în combaterea consumului şi traficului de droguri, prin monitorizarea strategiei ue în materie de droguri (2013-2020) şi planului de acţiune al ue în ...

 HOTĂRÂRE nr. 39 din 21 martie 2016 privind Recomandarea Comisiei din 15 decembrie 2015 de adoptare a Manualului practic pentru punerea în aplicare şi gestionarea Sistemului european de supraveghere a frontierelor (Manualul EUROSUR) - C (2015) 9206 final EMITENT: SENATUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 222 din 25 martie 2016

În temeiul dispoziţiilor art. 67, art. 148 alin. (2) şi (3) din constituţia româniei, republicată, şi ale protocolului (nr. 1) anexat tratatului de la lisabona de modificare a tratatului privind uniunea europeană şi a tratatului de instituire a comunităţii europene, semnat la lisabona la 13 decembrie 2007, ratificat prin legea nr. 13/2008,având în vedere raportul comisiei pentru afaceri europene nr. lxii/212 din 16 martie 2016,senatul adoptă prezenta hotărâre.art. 1 se constată:i. se notează următoarele:1. documentul european conţine manualul eurosur, care furnizează orientări generale, tehnice şi operaţionale, recomandări şi cele mai bune practici pentru punerea în aplicare şi gestionarea sistemului european ...

 HOTĂRÂRE nr. 40 din 21 martie 2016 referitoare la Propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind un document european de călătorie pentru returnarea resortisanţilor ţărilor terţe aflaţi în situaţie de şedere ilegală - COM (2015) 668 final EMITENT: SENATUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 222 din 25 martie 2016

În temeiul dispoziţiilor art. 67, art. 148 alin. (2) şi (3) din constituţia româniei, republicată, şi ale protocolului (nr. 2) anexat tratatului de la lisabona de modificare a tratatului privind uniunea europeană şi a tratatului de instituire a comunităţii europene, semnat la lisabona la 13 decembrie 2007, ratificat prin legea nr. 13/2008,având în vedere raportul comisiei pentru afaceri europene nr. lxii/210 din 16 martie 2016,senatul adoptă prezenta hotărâre.art. 1se constată:i. prezentul regulament nu încalcă principiile subsidiarităţii şi proporţionalităţii.ii. se consideră necesare şi importante:1. folosirea la nivelul documentelor unice de returnare a elementelor de securitate confirmate a fi acceptate de ţările ...

 HOTĂRÂRE nr. 41 din 21 martie 2016 referitoare la Propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind mercurul şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.102/2008 COM (2016) 39 final EMITENT: SENATUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 222 din 25 martie 2016

În temeiul dispoziţiilor art. 67, art. 148 alin. (2) şi (3) din constituţia româniei, republicată, şi ale protocolului (nr. 2) anexat tratatului de la lisabona de modificare a tratatului privind uniunea europeană şi a tratatului de instituire a comunităţii europene, semnat la lisabona la 13 decembrie 2007, ratificat prin legea nr. 13/2008,având în vedere raportul comisiei pentru afaceri europene nr. lxii/223 din 18 martie 2016,senatul adoptă prezenta hotărâre.art. 1 (1) se constată următoarele:a) prezenta propunere de regulament respectă principiile subsidiarităţii şi proporţionalităţii, întrucât obiectivele sale nu pot fi realizate la nivel naţional, iar măsurile propuse şi forma legislativă sunt adecvate.b) ...

 HOTĂRÂRE nr. 42 din 21 martie 2016 privind propunerea de Directivă a Consiliului de stabilire a normelor împotriva practicilor de evitare a obligaţiilor fiscale care afectează în mod direct funcţionarea pieţei interne COM (2016) 26 final EMITENT: SENATUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 222 din 25 martie 2016

Comisia pentru afaceri europene a fost sesizată, în temeiul protocolului nr. 2, anexat tratatului de la lisabona de modificare a tratatului privind uniunea europeană şi a tratatului de instituire a comunităţilor europene, semnat la lisabona la 13 decembrie 2007, ratificat prin legea nr. 13/2008, în vederea elaborării unui raport privind propunerea de directivă a consiliului de stabilire a normelor împotriva practicilor de evitare a obligaţiilor fiscale care afectează în mod direct funcţionarea pieţei interne - com (2016) 26 final.având în vedere raportul comisiei pentru afaceri europene nr. lxii/187 din 3 martie 2016,senatul adoptă prezenta lege.art. 1se constată următoarele:având în vedere ...

 HOTĂRÂRE nr. 43 din 21 martie 2016 la propunerea de Directivă a Consiliului de modificare a Directivei 2011/16/UE în ceea ce priveşte schimbul automat obligatoriu de informaţii în domeniul fiscal - COM (2016) 25 final EMITENT: SENATUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 222 din 25 martie 2016

Comisia pentru afaceri europene a fost sesizată, în temeiul protocolului nr. 2, anexat tratatului de la lisabona de modificare a tratatului privind uniunea europeană şi a tratatului de instituire a comunităţilor europene, semnat la lisabona la 13 decembrie 2007, ratificat prin legea nr. 13/2008, în vederea elaborării unui raport privind propunerea de directivă a consiliului de modificare a directivei 2011/16/ue în ceea ce priveşte schimbul automat obligatoriu de informaţii în domeniul fiscal com (2016) 25 final.având în vedere raportul comisiei pentru afaceri europene nr. lxii/204 din 16 aprilie 2016,senatul adoptă prezenta hotărâre.art. 1 se constată următoarele:documentul comisiei europene a fost ...

 INSTRUCŢIUNI nr. 2 din 18 martie 2016 privind organizarea şi desfăşurarea referendumului local pentru trecerea oraşului Liteni din judeţul Suceava la rangul de comună EMITENT: AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 222 din 25 martie 2016

Având în vedere solicitările primăriei oraşului liteni din judeţul suceava cu nr. 1.932 din 2 martie 2016 şi nr. 2.251 din 9 martie 2016, înregistrate la autoritatea electorală permanentă cu nr. 4.099 din 10 martie 2016 şi nr. 4.099 din 14 martie 2015, privind măsurile care trebuie luate pentru organizarea referendumului local cu privire la trecerea localităţii liteni din judeţul suceava de la rangul de oraş la rangul de comună,văzând hotărârea consiliului local al oraşului liteni din judeţul suceava nr. 8 din 29 februarie 2016 privind aprobarea organizării unui referendum local în vederea consultării cetăţenilor cu privire la trecerea localităţii ...

Monitorul Oficial 221 din 24 Martie 2016 (M. Of. 221/2016)

 HOTĂRÂRE nr. 172 din 23 martie 2016 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 416/2007 privind structura organizatorică şi efectivele Ministerului Afacerilor Interne EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 221 din 24 martie 2016

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. ihotărârea guvernului nr. 416/2007 privind structura organizatorică şi efectivele ministerului afacerilor interne, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 311 din 10 mai 2007, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. la articolul 1, alineatele (1), (2) şi (4) vor avea următorul cuprins:"art. 1(1) aparatul central al ministerului afacerilor interne are structura organizatorică stabilită potrivit organigramei prevăzute în anexa nr. 1. În cadrul fiecăreia dintre structurile prevăzute în organigramă, prin ordin al ministrului, se pot înfiinţa, desfiinţa şi reorganiza compartimente, birouri, servicii şi direcţii, ...

Monitorul Oficial 220 din 24 Martie 2016 (M. Of. 220/2016)

 CONVENŢIE din 24 aprilie 2015 între România şi Republica Bulgaria pentru evitarea dublei impuneri şi prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit EMITENT: ACT INTERNAŢIONAL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 220 din 24 martie 2016

România şi republica bulgaria,dorind să dezvolte în continuare relaţiile lor economice şi să extindă cooperarea lor în domeniul fiscal,intenţionând să încheie o convenţie pentru evitarea dublei impuneri şi prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit fără a crea oportunităţi de neimpozitare sau impozitare redusă prin evaziune fiscală sau evitarea plăţii impozitelor, inclusiv prin aranjamente de utilizare abuzivă a tratatelor fiscale în scopul obţinerii înlesnirilor prevăzute de prezenta convenţie în beneficiul indirect al rezidenţilor unor state terţe,au convenit după cum urmează:cap. idomeniul de aplicare al convenţieiart. 1persoane vizateprezenta convenţie se aplică persoanelor care sunt rezidente ale unuia sau ale ...

Monitorul Oficial 218 din 24 Martie 2016 (M. Of. 218/2016)

 CONVENŢIE din 27 aprilie 2015 între România şi Regatul Norvegiei pentru evitarea dublei impuneri şi prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit EMITENT: ACT INTERNAŢIONAL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 218 din 24 martie 2016

România şi regatul norvegiei,dorind să încheie o convenţie pentru evitarea dublei impuneri şi prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit,au convenit după cum urmează:art. 1persoane vizateprezenta convenţie se aplică persoanelor care sunt rezidente ale unuia sau ale ambelor state contractante.art. 2impozite vizate1. prezenta convenţie se aplică impozitelor pe venit stabilite în numele unui stat contractant sau al subdiviziunilor politice, autorităţilor locale sau unităţilor administrativ-teritoriale ale acestuia, indiferent de modul în care acestea sunt percepute.2. sunt considerate impozite pe venit toate impozitele stabilite pe venitul total sau pe elementele de venit, inclusiv impozitele pe câştigurile provenite din înstrăinarea proprietăţii ...

 NORMĂ nr. 18 din 14 martie 2016 privind criteriile pentru evaluarea impactului intrării în dificultate a unui asigurător asupra pieţei de asigurări şi asupra altor asigurători EMITENT: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 218 din 24 martie 2016

Având în vedere dispoziţiile art. 1 alin. (2), art. 2 alin. (1) lit. b) şi d), art. 3 alin. (1) lit. b), art. 6 alin. (2) şi art. 14 din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea autorităţii de supraveghere financiară, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 160 lit. l) din legea nr. 246/2015 privind redresarea şi rezoluţia asigurătorilor,în urma deliberărilor din şedinţa consiliului autorităţii de supraveghere financiară din data de 9 martie 2016,autoritatea de supraveghere financiară emite prezenta normă.cap. idomeniu de aplicareart. 1În ...

 LISTĂ din 24 martie 2016 cuprinzând asociaţiile şi fundaţiile române cu personalitate juridică din municipiul Braşov cărora li s-au acordat subvenţii de la bugetul local în anul 2016, în conformitate cu prevederile Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială EMITENT: CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRAŞOV - DIRECŢIA DE SERVICII SOCIALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 218 din 24 martie 2016

*font 7*┌────┬───────────────────────────────────┬────────────────────────────────────┬───────────────────────────────────┐│nr. │ denumirea asociaţiei/fundaţiei │unitatea de asistenţă socială pentru│ cuantumul subvenţiei aprobate ││crt.│ │ care se acordă subvenţia │ (lei) ...

Monitorul Oficial 221 din 24 Martie 2016 (M. Of. 221/2016)

 HOTĂRÂRE nr. 173 din 23 martie 2016 privind acordarea unor ajutoare de urgenţă EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 221 din 24 martie 2016

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 28 alin. (1) din legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicse aprobă acordarea de ajutoare de urgenţă în valoare totală de 1.105.300 lei din creditele bugetare aprobate cu această destinaţie în bugetul ministerului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice pe anul 2016, pentru sprijinirea unui număr total de 272 de familii şi persoane singure, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre, aflate în situaţii de necesitate cauzate de calamităţi naturale, inundaţii, alunecări de teren, incendii, stare ...

 HOTĂRÂRE nr. 174 din 23 martie 2016 privind reglementarea unor măsuri financiare temporare pentru stimularea gradului de absorbţie a fondurilor alocate pentru agricultură aferente schemelor de plăţi directe a măsurii de informare şi promovare pentru produsele agricole pe piaţa internă şi în ţările terţe, a măsurii de promovare a vinurilor, precum şi pentru măsuri de piaţă şi intervenţie în agricultură EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 221 din 24 martie 2016

Având în vedere:- regulamentul (ce) nr. 3/2008 al consiliului din 17 decembrie 2007 privind acţiunile de informare şi promovare pentru produsele agricole pe piaţa internă şi în ţările terţe;- regulamentul (ce) nr. 501/2008 al comisiei din 5 iunie 2008 de stabilire a normelor de aplicare a regulamentului (ce) nr. 3/2008 al consiliului privind acţiunile de informare şi promovare pentru produsele agricole pe piaţa internă şi în ţările terţe;- regulamentul (ue) nr. 1.144/2014 al parlamentului european şi al consiliului din 22 octombrie 2014 privind acţiunile de informare şi promovare referitoare la produsele agricole puse în aplicare pe piaţa internă şi în ...

 HOTĂRÂRE nr. 175 din 23 martie 2016 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 al Companiei Naţionale "Loteria Română" - S.A., companie naţională aflată sub autoritatea Oficiului Naţional pentru Jocuri de Noroc EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 221 din 24 martie 2016

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 4 alin. (1) lit. a) din ordonanţa guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, aprobată cu completări prin legea nr. 47/2014, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicse aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 al companiei naţionale "loteria română" - s.a., companie naţională aflată sub autoritatea oficiului naţional pentru jocuri de noroc, prevăzut în anexa care face parte integrantă din ...

Monitorul Oficial 217 din 24 Martie 2016 (M. Of. 217/2016)

 CONVENŢIE din 25 aprilie 2015 între România şi Republica Italiană pentru evitarea dublei impuneri cu privire la impozitele pe venit şi prevenirea evaziunii fiscale EMITENT: Act Internaţional PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 217 din 24 martie 2016

──────────ratificată prin legea nr. 28 din 17 martie 2016, publicată în monitorul oficial, partea i, nr. 217 din 24 martie 2016.──────────românia şi republica italiană,dorind să încheie o convenţie pentru evitarea dublei impuneri cu privire la impozitele pe venit şi prevenirea evaziunii fiscale,au convenit după cum urmează:cap. idomeniul de aplicare a convenţieiart. 1persoane vizateprezenta convenţie se aplică persoanelor care sunt rezidente ale unuia sau ale ambelor state contractante.art. 2impozite vizate1. prezenta convenţie se aplică impozitelor pe venit stabilite în numele unui stat contractant sau al subdiviziunilor sale politice ori administrative sau al autorităţilor sale locale ori al unităţilor sale administrativ-teritoriale, indiferent ...

Monitorul Oficial 219 din 24 Martie 2016 (M. Of. 219/2016)

 CONVENŢIA INTERNAŢIONALĂ din 18 mai 2007 de la Nairobi din 2007 privind îndepărtarea epavelor*) EMITENT: Act Internaţional PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 219 din 24 martie 2016

──────────conţinută de legea nr. 31 din 17 martie 2016, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 219 din 24 martie 2016.──────────*) traducere.statele părţi la prezenta convenţie,conştiente de faptul că epavele, dacă nu sunt îndepărtate, pot prezenta un pericol pentru navigaţie sau mediul marin,convinse de necesitatea adoptării de reguli şi proceduri internaţionale uniforme care să garanteze îndepărtarea rapidă şi eficientă a epavelor, precum şi plata unei compensaţii pentru costurile aferente ca atare,constatând că multe epave pot fi găsite pe teritoriul unor state, inclusiv în marea lor teritorială,recunoscând avantajele pe care le reprezintă uniformizarea regimurilor juridice care reglementează responsabilitatea şi ...

Monitorul Oficial 216 din 23 Martie 2016 (M. Of. 216/2016)

 HOTĂRÂRE nr. 2 din 22 martie 2016 pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr. 23/2013 privind constituirea unor grupuri parlamentare de prietenie EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 216 din 23 martie 2016

În temeiul prevederilor art. 5 din regulamentul activităţilor comune ale camerei deputaţilor şi senatului, aprobat prin hotărârea parlamentului româniei nr. 4/1992, republicat,parlamentul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. unicanexa la hotărârea parlamentului româniei nr. 23/2013 privind constituirea unor grupuri parlamentare de prietenie, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 228 din 20 aprilie 2013, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. la punctul 52 - grupul parlamentar de prietenie cu ucraina:- domnul deputat amet varol, grupul parlamentar al minorităţilor naţionale, este desemnat în calitatea de membru pe locul rămas vacant ca urmare a încetării mandatului de deputat al domnului gheorghe coman.2. ...

Monitorul Oficial 213 din 23 Martie 2016 (M. Of. 213/2016)

 HOTĂRÂRE nr. 163 din 16 martie 2016 privind actualizarea valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Institutului de Studii pentru Ordine Publică din subordinea Ministerului Afacerilor Interne EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 213 din 23 martie 2016

Având în vedere prevederile art. 2^1 şi 2^2 din ordonanţa guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 20 din legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă actualizarea valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea institutului de studii pentru ordine publică din subordinea ministerului afacerilor interne, ca urmare a reevaluării, având datele de identificare prevăzute ...

 REZOLUŢIE nr. 2.262 din 27 ianuarie 2016 adoptată de Consiliul de Securitate la a 7611-a întrunire din 27 ianuarie 2016 EMITENT: CONSILIUL DE SECURITATE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 213 din 23 martie 2016

Consiliul de securitatedistribuire generală27 ianuarie 2016consiliul de securitate,reamintind rezoluţiile şi declaraţiile sale anterioare privind republica centrafricană (rca), în special rezoluţiile 2121 (2013), 2127 (2013), 2134 (2014), 2149 (2014), 2181 (2014), 2196 (2015), 2212 (2015), 2217 (2015) precum şi declaraţiile preşedintelui s/prst/2014/28 din 18 decembrie 2014 şi s/prst/2015/17 din 20 octombrie 2015,reafirmând angajamentul său puternic privind suveranitatea, independenţa, unitatea şi integritatea teritorială a rca, şi reamintind importanţa principiilor neamestecului, bunei vecinătăţi şi cooperării regionale,reamintind faptul că republica centrafricană poartă responsabilitatea principală de a proteja populaţiile de pe teritoriul său împotriva genocidului, crimelor de război, epurării etnice şi crimelor împotriva umanităţii,subliniind faptul ...

 NORMĂ nr. 17 din 14 martie 2016 privind stabilirea activităţilor, serviciilor şi operaţiunilor care se încadrează în categoria funcţiilor critice, criteriile pentru stabilirea liniilor de activitate de bază şi a serviciilor asociate, precum şi serviciile critice pe care Autoritatea de Supraveghere Financiară poate să le ceară unui asigurător supus rezoluţiei EMITENT: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 213 din 23 martie 2016

Având în vedere dispoziţiile art. 1 alin. (2), art. 2 alin. (1) lit. b) şi d), art. 3 alin. (1) lit. b), art. 6 alin. (2) şi art. 14 din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea autorităţii de supraveghere financiară, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 160 lit. h) şi k) din legea nr. 246/2015 privind redresarea şi rezoluţia asigurătorilor,în urma deliberărilor consiliului autorităţii de supraveghere financiară din şedinţa din data de 9 martie 2016,autoritatea de supraveghere financiară emite prezenta normă.cap. idefiniţii şi ...

 HOTĂRÂRE nr. 26 din 7 martie 2016 privind Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Banca Centrală Europeană, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor "Către finalizarea Uniunii Bancare" COM (2015) 587 final EMITENT: SENATUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 213 din 23 martie 2016

În temeiul dispoziţiilor art. 67 şi art. 148 alin. (2) şi (3) din constituţia româniei, republicată, şi ale protocolului (nr. 2) anexat tratatului de la lisabona de modificare a tratatului privind uniunea europeană şi a tratatului de instituire a comunităţii europene, semnat la lisabona la 13 decembrie 2007, ratificat prin legea nr. 13/2008,având în vedere raportul comisiei pentru afaceri europene nr. lxii/128 din 23 februarie 2016,senatul adoptă prezenta hotărâre.art. 1se constată următoarele:i. prezenta propunere de directivă respectă principiile subsidiarităţii şi proporţionalităţii.ii. se apreciază:a) eforturile depuse de comisia europeană în cadrul implementării planului pentru consolidarea uniunii economice şi monetare (uem), finalizarea ...

Monitorul Oficial 215 din 23 Martie 2016 (M. Of. 215/2016)

 CONTRACTUL-CADRU din 16 martie 2016 care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2016-2017 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 215 din 23 martie 2016

Cap. i asistenţa medicală primarăsecŢiunea 1condiţii de eligibilitateart. 1 (1) În vederea intrării în relaţii contractuale cu casele de asigurări de sănătate, furnizorii de servicii medicale trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:a) să fie autorizaţi conform prevederilor legale în vigoare;b) să fie evaluaţi potrivit dispoziţiilor legale în vigoare;c) să depună, în vederea încheierii contractului, toate documentele necesare în termenele stabilite pentru contractare.(2) asistenţa medicală primară se asigură de către medicii care au dreptul să desfăşoare activitate ca medici de familie potrivit legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările ulterioare, în cabinete medicale organizate conform prevederilor legale în ...

Monitorul Oficial 216 din 23 Martie 2016 (M. Of. 216/2016)

 HOTĂRÂRE nr. 171 din 23 martie 2016 pentru declararea zilei de 24 martie 2016 zi de doliu naţional pe teritoriul României EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 216 din 23 martie 2016

În memoria victimelor atacurilor teroriste de la bruxelles din data de 22 martie 2016,în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 6 din legea nr. 75/1994 privind arborarea drapelului româniei, intonarea imnului naţional şi folosirea sigiliilor cu stema româniei de către autorităţile şi instituţiile publice,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se declară ziua de 24 martie 2016 zi de doliu naţional pe teritoriul româniei.art. 2(1) În ziua de 24 martie 2016, toate instituţiile şi autorităţile publice centrale şi locale au obligaţia arborării drapelului româniei în bernă.(2) drapelul româniei în bernă se mai arborează:a) la sediile partidelor politice, sindicatelor, ...

Monitorul Oficial 215 din 23 Martie 2016 (M. Of. 215/2016)

 HOTĂRÂRE nr. 161 din 16 martie 2016 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2016-2017 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 215 din 23 martie 2016

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 221 alin. (1) lit. c) şi d) şi al art. 229 alin. (2) din legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1 (1) se aprobă pachetele de servicii medicale, respectiv pachetul minimal de servicii şi pachetul de servicii de bază, acordate pentru perioada 2016-2017, prevăzute în anexa nr. 1.(2) se aprobă contractul-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în sistemul asigurărilor sociale de sănătate pentru anii 2016-2017, prevăzut în anexa nr. 2.art. 2 prezenta hotărâre ...

Monitorul Oficial 216 din 23 Martie 2016 (M. Of. 216/2016)

 HOTĂRÂRE nr. 4 din 22 martie 2016 pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr. 26/2013 privind aprobarea componenţei nominale a Comisiei comune pentru integrare europeană dintre Parlamentul României şi Parlamentul Republicii Moldova EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 216 din 23 martie 2016

În temeiul art. 67 din constituţia româniei, republicată,parlamentul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. unicanexa la hotărârea parlamentului româniei nr. 26/2013 privind aprobarea componenţei nominale a comisiei comune pentru integrare europeană dintre parlamentul româniei şi parlamentul republicii moldova, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 111 din 26 februarie 2013, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:"- la secţiunea "camera deputaŢilor", domnul deputat tinel gheorghe, grupul parlamentar al pnl, este desemnat în calitatea de membru al comisiei în locul domnului deputat corneliu-mugurel cozmanciuc."această hotărâre a fost adoptată de camera deputaţilor şi de senat în şedinţa comună din 22 martie ...

 HOTĂRÂRE nr. 3 din 2 martie 2016 pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr. 12/2013 privind aprobarea componenţei nominale a Delegaţiei Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 216 din 23 martie 2016

În temeiul prevederilor art. 6 din regulamentul activităţilor comune ale camerei deputaţilor şi senatului, aprobat prin hotărârea parlamentului româniei nr. 4/1992, republicat,parlamentul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. unicanexa la hotărârea parlamentului româniei nr. 12/2013 privind aprobarea componenţei nominale a delegaţiei parlamentului româniei la adunarea parlamentară a consiliului europei, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 88 din 11 februarie 2013, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:- la capitolul ii "membri supleanţi" punctul 7, este numită doamna deputat grecea maria, grupul parlamentar p.n.l., pe locul rămas vacant ca urmare a încetării mandatului de deputat al domnului nicolescu theodor-cătălin.această hotărâre ...

Monitorul Oficial 209 din 22 Martie 2016 (M. Of. 209/2016)

 HOTĂRÂRE nr. 162 din 16 martie 2016 privind organizarea şi funcţionarea Consiliului interinstituţional în domeniul combaterii concurenţei neloiale EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 209 din 22 martie 2016

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 8^3 din legea nr. 11/1991 privind combaterea concurenţei neloiale, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.cap. idispoziţii generaleart. 1(1) consiliul interinstituţional în domeniul combaterii concurenţei neloiale, denumit în continuare consiliul interinstituţional, este organizat şi funcţionează ca organism nepermanent, fără personalitate juridică.(2) consiliul interinstituţional are rol de organism consultativ şi este constituit în scopul prevăzut de art. 81 din legea nr. 11/1991 privind combaterea concurenţei neloiale, cu modificările şi completările ulterioare.art. 2În desfăşurarea activităţii sale, consiliul interinstituţional stabileşte contacte şi cooperează cu autorităţi şi instituţii ale administraţiei publice, precum şi ...

Monitorul Oficial 212 din 22 Martie 2016 (M. Of. 212/2016)

 HOTĂRÂRE nr. 5 din 22 martie 2016 privind desemnarea membrilor Consiliului de administraţie al Societăţii Române de Televiziune EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 212 din 22 martie 2016

În temeiul prevederilor art. 19 şi ale art. 20 alin. (1) şi (2) din legea nr. 41/1994 privind organizarea şi funcţionarea societăţii române de radiodifuziune şi societăţii române de televiziune, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,parlamentul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unic se desemnează în consiliul de administraţie al societăţii române de televiziune pentru o perioadă de 4 ani, începând cu data de 22 martie 2016, membrii titulari şi membrii supleanţi prevăzuţi în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.această hotărâre a fost adoptată de camera deputaţilor şi de senat în şedinţa comună din 22 martie 2016.preŞedintele camerei deputaŢilor valeriu-Ştefan zgonea   p. ...

Monitorul Oficial 211 din 22 Martie 2016 (M. Of. 211/2016)

 HOTĂRÂRE nr. 32 din 14 martie 2016 privind Raportul la Comunicarea Comisiei - Investiţii în locuri de muncă şi în creştere - Valorificarea la maximum a contribuţiei fondurilor structurale şi de investiţii europene - COM (2015) 639 EMITENT: SENATUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 211 din 22 martie 2016

Comisia pentru afaceri europene a fost sesizată, în temeiul protocolului nr. 1, anexat tratatului de la lisabona de modificare a tratatului privind uniunea europeană şi a tratatului de instituire a comunităţilor europene, semnat la lisabona la 13 decembrie 2007, ratificat prin legea nr. 13/2008, în vederea elaborării unui raport la comunicarea comisiei - investiţii în locuri de muncă şi în creştere - valorificarea la maximum a contribuţiei fondurilor structurale şi de investiţii europene - com (2015) 639.având în vedere raportul comisiei pentru afaceri europene nr. lxii/187 din 3 martie 2016,senatul adoptă prezenta hotărâre.art. 1se constată următoarele:documentul comisiei europene a fost ...

 HOTĂRÂRE nr. 36 din 14 martie 2016 privind Propunerea de Regulament al Parlamentului şi al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 562/2006 în ceea ce priveşte consolidarea controalelor prin consultarea bazelor de date relevante la frontierele externe COM (2015) 670 final EMITENT: SENATUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 211 din 22 martie 2016

În temeiul dispoziţiilor art. 67, art. 148 alin. (2) şi (3) din constituţia româniei, republicată, şi ale protocolului (nr. 2) anexat tratatului de la lisabona, de modificare a tratatului privind uniunea europeană şi a tratatului de instituire a comunităţii europene, semnat la lisabona la 13 decembrie 2007, ratificat prin legea nr. 13/2008,având în vedere raportul comisiei pentru afaceri europene nr. lxii/300 din 10 martie 2016,senatul adoptă prezenta hotărâre.art. 1 se constată:i. prezenta propunere de regulament respectă principiile subsidiarităţii şi proporţionalităţii.ii. se notează:1. necesitatea modificării punctuale a regulamentului (ce) nr. 562/2006 al parlamentului european şi al consiliului din 15 martie 2006 ...

 HOTĂRÂRE nr. 155 din 10 martie 2016 privind aprobarea structurii organizatorice şi a regulamentului de organizare şi funcţionare ale Agenţiei Domeniilor Statului EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 211 din 22 martie 2016

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 4 alin. (2) din legea nr. 268/2001 privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea agenţiei domeniilor statului, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 5 alin. (5) din ordonanţa guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile administraţiei publice şi instituţiile publice, aprobată cu modificări prin legea nr. 247/2002, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă structura organizatorică a agenţiei domeniilor statului, prevăzută în anexa nr. 1.art. 2se aprobă ...

Monitorul Oficial 209 din 22 Martie 2016 (M. Of. 209/2016)

 HOTĂRÂRE nr. 21 din 16 martie 2016 privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European şi Consiliu - Paza europeană de frontieră şi de coastă şi gestionarea eficace a frontierelor externe ale Europei şi la propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind Paza europeană de frontieră şi de coastă şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 2007/2004, a Regulamentului (CE) nr. 863/2007 şi a Deciziei 2005/267/CE a Consiliului COM(2015) 673 şi COM(2015) 671 EMITENT: CAMERA DEPUTAŢILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 209 din 22 martie 2016

În temeiul prevederilor art. 67 şi ale art. 148 din constituţia româniei, republicată, ale legii nr. 373/2013 privind cooperarea dintre parlament şi guvern în domeniul afacerilor europene şi ale art. 160-185 din regulamentul camerei deputaţilor, republicat,camera deputaţilor adoptă prezenta hotărâre.articol unic luând în considerare opinia nr. 4c-19/237, adoptată de comisia pentru afaceri europene în şedinţa din 8 martie 2016, camera deputaţilor:1. apreciază că gravitatea evenimentelor legate de fluxul masiv de migranţi şi probabilitatea repetării acelei situaţii cu perpetuarea efectelor distructive deja cunoscute justifică, în principiu, măsurile consistente şi mecanismele supranaţionale propuse de către comisia europeană.2. subliniază că acţiunea comisiei europene ...

 HOTĂRÂRE nr. 20 din 16 martie 2016 privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European, Comitetul Regiunilor şi Banca Europeană de Investiţii - Starea uniunii energetice 2015 COM(2015) 572 EMITENT: CAMERA DEPUTAŢILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 209 din 22 martie 2016

În temeiul prevederilor art. 67 şi ale art. 148 din constituţia româniei, republicată, ale legii nr. 373/2013 privind cooperarea dintre parlament şi guvern în domeniul afacerilor europene şi ale art. 160-185 din regulamentul camerei deputaţilor, republicat,camera deputaţilor adoptă prezenta hotărâre.articol unic luând în considerare opinia nr. 4c-19/204, adoptată de comisia pentru afaceri europene în şedinţa din 1 martie 2016, camera deputaţilor:1. salută raportul comisiei europene, întrucât:- este un document nelegislativ comprehensiv, ce se constituie ca un prim raport de progres privind iniţiativa uniunii energetice lansată de comisia europeană, care realizează o radiografie a politicilor în domeniul energiei, propune o strategie-cadru ...

Monitorul Oficial 211 din 22 Martie 2016 (M. Of. 211/2016)

 HOTĂRÂRE nr. 164 din 16 martie 2016 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 pentru Compania Naţională "Imprimeria Naţională" - S.A. EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 211 din 22 martie 2016

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 4 alin. (1) lit. a) din ordonanţa guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici, la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, aprobată cu completări prin legea nr. 47/2014, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicse aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 pentru compania naţională "imprimeria naţională" - s.a., prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. prim-ministru  dacian julien cioloŞcontrasemnează:---------------p. ministrul finanţelor publice,daniela pescaru,secretar de statministrul ...

Monitorul Oficial 208 din 21 Martie 2016 (M. Of. 208/2016)

 HOTĂRÂRE nr. 22 din 16 martie 2016 privind modificarea şi completarea Regulamentului Camerei Deputaţilor EMITENT: Camera Deputaţilor PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 208 din 21 martie 2016

Camera deputaţilor adoptă prezenta hotărâre.art. iregulamentul camerei deputaţilor, aprobat prin hotărârea camerei deputaţilor nr. 8/1994, republicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 32 din 18 ianuarie 2016, se modifică şi se completează după cum urmează:1. la articolul 69, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (2^1), cu următorul cuprins:"(2^1) la propunerea motivată a biroului permanent sau a unui lider de grup parlamentar, comitetul liderilor grupurilor parlamentare, în unanimitate, poate aproba înscrierea în ordinea de zi a proiectelor de legi sau a propunerilor legislative, care se vor supune dezbaterii şi adoptării, în ziua şedinţei de plen a ...

Monitorul Oficial 206 din 21 Martie 2016 (M. Of. 206/2016)

 HOTĂRÂRE nr. 5 din 16 martie 2016 privind înscrierea ca membru al Camerei Consultanţilor Fiscali a persoanelor care au promovat examenul de consultant fiscal sau de consultant fiscal asistent şi au depăşit termenul prevăzut de lege pentru înscriere EMITENT: CAMERA CONSULTANŢILOR FISCALI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 206 din 21 martie 2016

În baza prevederilor art. 8 alin. (3) din ordonanţa guvernului nr. 71/2001 privind organizarea şi exercitarea activităţii de consultanţă fiscală, aprobată cu modificări prin legea nr. 198/2002, cu modificările şi completările ulterioare,având în vedere prevederile programului de pregătire profesională continuă aferent anului 2016, aprobat prin hotărârea consiliului superior al camerei consultanţilor fiscali nr. 2/2016,consiliul superior al camerei consultanţilor fiscali, întrunit în şedinţa din 16 martie 2016, hotărăşte:art. 1În anul 2016, stagiul de pregătire profesională în domeniul legislaţiei fiscale, prevăzut de lege, pentru persoanele care au promovat examenul de consultant fiscal sau de consultant fiscal asistent şi care solicită înregistrarea în ...

 HOTĂRÂRE nr. 33 din 14 martie 2016 privind Raportul Comisiei pentru afaceri europene la Cartea verde privind serviciile financiare cu amănuntul "Produse mai bune, mai multe opţiuni şi mai multe oportunităţi pentru consumatori şi întreprinderi" - COM (2015) 630 final EMITENT: SENATUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 206 din 21 martie 2016

Comisia pentru afaceri europene a fost sesizată, în temeiul protocolului nr. 1, anexat tratatului de la lisabona de modificare a tratatului privind uniunea europeană şi a tratatului de instituire a comunităţilor europene, semnat la lisabona la 13 decembrie 2007, ratificat prin legea nr. 13/2008, în vederea elaborării unui punct de vedere pentru documentul carte verde privind serviciile financiare cu amănuntul - produse mai bune, mai multe opţiuni şi mai multe oportunităţi pentru consumatori şi întreprinderi - com (2015) 630 final.senatul adoptă prezenta hotărâre.art. 1 având în vedere procesul-verbal al comisiei pentru afaceri europene nr. lxii/296 din 10 martie 2016, senatul ...

 HOTĂRÂRE nr. 34 din 14 martie 2016 privind Pachetul de documente europene privind Analiza anuală a creşterii pentru 2016 "Consolidarea redresării şi stimularea convergenţei" EMITENT: SENATUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 206 din 21 martie 2016

În temeiul dispoziţiilor art. 67, art. 148 alin. (2) şi (3) din constituţia româniei, republicată, şi protocolului (nr. 1) anexat tratatului de la lisabona, de modificare a tratatului privind uniunea europeană şi a tratatului de instituire a comunităţii europene, semnat la lisabona la 13 decembrie 2007, ratificat prin legea nr. 13/2008,având în vedere raportul comisiei pentru afaceri europene nr. lxii/188 din 3 martie 2016,senatul adoptă prezenta hotărâre.art. 1 comisia pentru afaceri europene a fost sesizată, în temeiul protocolului nr. 1, anexat tratatului de la lisabona de modificare a tratatului privind uniunea europeană şi a tratatului de instituire a comunităţilor europene, ...

 HOTĂRÂRE nr. 166 din 16 martie 2016 privind aprobarea Acordului dintre Guvernul României şi Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare privind asistenţa pentru implementarea proiectelor finanţate prin intermediul instrumentelor structurale ale Uniunii Europene, semnat la Bucureşti la 2 februarie 2016 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 206 din 21 martie 2016

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 20 din legea nr. 590/2003 privind tratatele,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicse aprobă acordul dintre guvernul româniei şi banca europeană pentru reconstrucţie şi dezvoltare privind asistenţa pentru implementarea proiectelor finanţate prin intermediul instrumentelor structurale ale uniunii europene, semnat la bucureşti la 2 februarie 2016.prim-ministru dacian julien cioloŞcontrasemnează:   -----------------  p. ministrul fondurilor europene,nicuşor marian buică,  secretar de stat  viceprim-ministru,  ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,vasile dîncu p. ministrul finanţelor publice,  daniela pescaru,  secretar de statministrul afacerilor externe,  lazăr comănescubucureşti, 16 martie 2016.nr. 166.acord între guvernul româniei şi banca europeană pentru reconstrucţie şi   dezvoltare privind asistenţa pentru implementarea proiectelor  finanţate prin intermediul instrumentelor structurale ale uniunii ...

Monitorul Oficial 207 din 21 Martie 2016 (M. Of. 207/2016)

 HOTĂRÂRE nr. 19 din 16 martie 2016 privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 48/2012 pentru aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaţilor EMITENT: CAMERA DEPUTAŢILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 207 din 21 martie 2016

În temeiul prevederilor art. 46 alin. (6) şi (11) din regulamentul camerei deputaţilor, aprobat prin hotărârea camerei deputaţilor nr. 8/1994, republicat,camera deputaţilor adoptă prezenta hotărâre.articol unicanexa la hotărârea camerei deputaţilor nr. 48/2012 pentru aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale camerei deputaţilor, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 872 din 20 decembrie 2012, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:- domnul deputat ibram iusein, aparţinând grupului parlamentar al minorităţilor naţionale, trece de la comisia juridică, de disciplină şi imunităţi la comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale în ...

 HOTĂRÂRE nr. 168 din 16 martie 2016 pentru aprobarea Memorandumului de înţelegere privind sprijinul pentru implementarea proiectelor dintre Guvernul României şi Banca Europeană de Investiţii, semnat la Luxemburg la 21 decembrie 2015 şi la Bucureşti la 23 decembrie 2015 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 207 din 21 martie 2016

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 11 lit. k) din legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea guvernului româniei şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unic se aprobă memorandumul de înţelegere privind sprijinul pentru implementarea proiectelor dintre guvernul româniei şi banca europeană de investiţii, semnat la luxemburg la 21 decembrie 2015 şi la bucureşti la 23 decembrie 2015. prim-ministru  dacian julien cioloŞcontrasemnează:---------------   p. ministrul fondurilor europene, nicuşor marian buică,secretar de statp. ministrul finanţelor publice,daniela pescaru,secretar de stat ministrul afacerilor externe,lazăr comănescubucureşti, 16 martie 2016.nr. 168.memorandum de ÎnŢelegere   privind sprijinul pentru implementarea proiectelor   între guvernul româniei şi ...

Monitorul Oficial 208 din 21 Martie 2016 (M. Of. 208/2016)

 HOTĂRÂRE nr. 159 din 11 martie 2016 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1/2016 EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 208 din 21 martie 2016

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. inormele metodologice de aplicare a legii nr. 227/2015 privind codul fiscal, aprobate prin hotărârea guvernului nr. 1/2016, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 22 din 13 ianuarie 2016, cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:a. titlul iii "impozitul pe veniturile microîntreprinderilor"- la punctul 4, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:"(3) În aplicarea prevederilor art. 51 alin. (5) din codul fiscal, în cazul în care, în cursul unui trimestru, numărul de salariaţi se modifică, cotele ...

Monitorul Oficial 202 din 18 Martie 2016 (M. Of. 202/2016)

 HOTĂRÂRE nr. 4 din 16 martie 2016 privind convocarea Conferinţei ordinare anuale a Camerei Consultanţilor Fiscali din România EMITENT: CAMERA CONSULTANŢILOR FISCALI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 202 din 18 martie 2016

Având în vedere prevederile art. 19 şi ale art. 21 alin. (1) din regulamentul de organizare şi funcţionare al camerei consultanţilor fiscali, aprobat prin hotărârea consiliului superior al camerei consultanţilor fiscali nr. 6/2012, cu modificările ulterioare,consiliul superior al camerei consultanţilor fiscali, întrunit în şedinţa din 16 martie 2016, hotărăşte:art. 1se convoacă conferinţa ordinară anuală a camerei consultanţilor fiscali din românia în data de 21 aprilie 2016, denumită în continuare conferinţa.art. 2la lucrările conferinţei pot participa membrii camerei consultanţilor fiscali care şi-au îndeplinit la termen toate obligaţiile faţă de aceasta, respectiv: depunerea declaraţiilor cu veniturile realizate din activitatea de consultanţă fiscală, ...

 HOTĂRÂRE nr. 619 din 9 martie 2016 privind sancţionarea Societăţii AMAP ASIGURĂRI ŞI PENSII - BROKER DE ASIGURARE-REASIGURARE - S.R.L. cu retragerea autorizaţiei de funcţionare ca broker de asigurare şi/sau reasigurare EMITENT: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 202 din 18 martie 2016

Autoritatea de supraveghere financiară, cu sediul în splaiul independenţei nr. 15, sectorul 5, bucureşti, cod de înregistrare fiscală 31588130, în temeiul art. 13 alin. (1) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea autorităţii de supraveghere financiară, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare,având în vedere prevederile art. 2 alin. (1) lit. b) şi art. 6 alin. (1) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea autorităţii de supraveghere financiară, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ...

 HOTĂRÂRE nr. 27 din 7 martie 2016 privind Propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind modificarea Regulamentului (CE) nr. 1.406/2002 de instituire a unei Agenţii Europene pentru Siguranţă Maritimă COM (2015) 667 final EMITENT: SENATUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 202 din 18 martie 2016

În temeiul dispoziţiilor art. 67 şi art. 148 alin. (2) şi (3) din constituţia româniei, republicată, şi ale protocolului (nr. 2) anexat tratatului de la lisabona de modificare a tratatului privind uniunea europeană şi a tratatului de instituire a comunităţii europene, semnat la lisabona la 13 decembrie 2007, ratificat prin legea nr. 13/2008,având în vedere raportul comisiei pentru afaceri europene nr. lxii/176 din 3 martie 2016,senatul adoptă prezenta hotărâre.art. 1 se constată:i. prezenta propunere de regulament respectă principiile subsidiarităţii şi proporţionalităţii.ii. se notează:- dezvoltarea cooperării la nivel european, în ceea ce priveşte funcţiile în materie de pază de coastă, prin ...

 HOTĂRÂRE nr. 31 din 14 martie 2016 privind Comunicarea Comisiei către Parlamentul European şi Consiliu - Paza europeană de frontieră şi de coastă şi gestionarea eficace a frontierelor externe ale Europei - COM (2015) 673 final EMITENT: SENATUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 202 din 18 martie 2016

În temeiul dispoziţiilor art. 67, art. 148 alin. (2) şi (3) din constituţia româniei, republicată, şi ale protocolului (nr. 1) anexat tratatului de la lisabona de modificare a tratatului privind uniunea europeană şi a tratatului de instituire a comunităţii europene, semnat la lisabona la 13 decembrie 2007, ratificat prin legea nr. 13/2008,având în vedere raportul comisiei pentru afaceri europene nr. lxii/299 din 10 martie 2016,senatul adoptă prezenta hotărâre.art. 1se constată:i. se notează:1. importanţa constituirii pazei europene de frontieră şi de coastă pentru:a) garantarea aplicării eficace a standardelor comune de gestionare a frontierelor;b) oferirea sprijinului operaţional şi a capacităţii de intervenţie ...

 HOTĂRÂRE nr. 35 din 14 martie 2016 privind Propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind Paza europeană de frontieră şi de coastă şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 2007/2004, a Regulamentului (CE) nr. 863/2007 şi a Deciziei 2005/267/CE a Consiliului COM (2015) 671 final EMITENT: SENATUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 202 din 18 martie 2016

În temeiul dispoziţiilor art. 67, art. 148 alin. (2) şi (3) din constituţia româniei, republicată, şi ale protocolului (nr. 2) anexat tratatului de la lisabona, de modificare a tratatului privind uniunea europeană şi a tratatului de instituire a comunităţii europene, semnat la lisabona la 13 decembrie 2007, ratificat prin legea nr. 13/2008,având în vedere raportul comisiei pentru afaceri europene nr. lxii/302 din 10 martie 2016,senatul adoptă prezenta hotărâre.art. 1 se constată:i. prezentul regulament nu încalcă principiile subsidiarităţii şi proporţionalităţii.ii. se notează:1. importanţa constituirii pazei europene de frontieră şi de coastă;2. consolidarea rolului agenţiei europene pentru paza de frontieră şi de ...

Monitorul Oficial 203 din 18 Martie 2016 (M. Of. 203/2016)

 NORME DE IGIENĂ din 10 martie 2016 pentru saloanele/centrele de bronzare EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 203 din 18 martie 2016

Cap. iprevederi generaleart. 1obiectivul prezentelor norme îl reprezintă protecţia utilizatorilor aparatelor de bronzat în scopuri cosmetice faţă de efectele nocive ale radiaţiei ultraviolete artificiale.art. 2prezentele norme se aplică unităţilor care utilizează aparate de bronzat, denumite şi solare, care sunt folosite de populaţie în scopuri cosmetice.art. 3În înţelesul prezentelor norme, termenii de mai jos se definesc astfel:a) emiţător de ultraviolete, denumit în continuare emiţător uv - sursă de radiaţie concepută pentru a emite energie electromagnetică neionizantă cu lungimi de undă între 250 nm şi 400 nm. radiaţia uv este de tipul uva şi uvb;b) aparat de bronzat/solar - sistem care constă ...

Monitorul Oficial 204 din 18 Martie 2016 (M. Of. 204/2016)

 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 7 din 16 martie 2016 privind unele măsuri pentru accelerarea implementării proiectelor de infrastructură transeuropeană de transport, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 204 din 18 martie 2016

Având în vedere că proiectele de infrastructură transeuropeană de transport sunt investiţii publice de importanţă strategică pentru românia, care asigură conectivitatea cu coridoarele de transport europene şi creşterea mobilităţii populaţiei şi a mărfurilor, influenţând în mod direct relaţiile economice şi dezvoltarea mediului de afaceri la nivel naţional,întrucât, românia are, potrivit acordului de parteneriat încheiat cu uniunea europeană şi cărţii albe a transporturilor, obligaţia de a finanţa, inclusiv prin utilizarea fondurilor structurale nerambursabile, şi de a finaliza cu prioritate proiectele de infrastructură transeuropeană de transport situate pe reţeaua ten-t core şi pe reţeaua ten-t comprehensive,deoarece reţelele de transport ten-t core şi ...

 HOTĂRÂRE nr. 167 din 16 martie 2016 pentru aprobarea Memorandumului de înţelegere dintre Guvernul României şi Banca Mondială cu privire la parteneriatul pentru modernizarea administraţiei publice şi sprijinirea reformelor structurale, semnat la Bucureşti la 11 ianuarie 2016 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 204 din 18 martie 2016

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 11 lit. k) din legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea guvernului româniei şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unic se aprobă memorandumul de înţelegere*) dintre guvernul româniei şi banca mondială cu privire la parteneriatul pentru modernizarea administraţiei publice şi sprijinirea reformelor structurale, semnat la bucureşti la 11 ianuarie 2016.──────────*) traducere.────────── prim-ministru  dacian julien cioloŞcontrasemnează:---------------   p. ministrul fondurilor europene, nicuşor marian buică,secretar de statviceprim-ministru, ministrul dezvoltării  regionale şi administraţiei publice,  vasile dîncup. ministrul finanţelor publice,daniela pescaru,secretar de stat ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale, achim irimescu ministrul afacerilor externe,lazăr comănescubucureşti, 16 martie 2016.nr. ...

Monitorul Oficial 202 din 18 Martie 2016 (M. Of. 202/2016)

 HOTĂRÂRE nr. 160 din 16 martie 2016 pentru distribuirea sumei stabilite în anexa la Regulamentul delegat (UE) 2015/1.853 al Comisiei din 15 octombrie 2015 de acordare a unor ajutoare excepţionale cu caracter temporar fermierilor din sectorul creşterii animalelor EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 202 din 18 martie 2016

Având în vedere prevederile regulamentului delegat (ue) 2015/1.853 al comisiei din 15 octombrie 2015 de acordare a unor ajutoare excepţionale cu caracter temporar fermierilor din sectorul creşterii animalelor, precum şi ale regulamentului (ue) nr. 1.308/2013 al parlamentului european şi al consiliului din 17 decembrie 2013 de instituire a unei organizări comune a pieţelor produselor agricole şi de abrogare a regulamentelor (cee) nr. 922/72, (cee) nr. 234/79, (ce) nr. 1.037/2001 şi (ce) nr. 1.234/2007 ale consiliului,în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1 se desemnează ministerul agriculturii şi dezvoltării rurale, prin agenţia de plăţi şi intervenţie ...

Monitorul Oficial 198 din 17 Martie 2016 (M. Of. 198/2016)

 HOTĂRÂRE nr. 148 din 10 martie 2016 privind actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri imobile aflate în domeniul public al statului şi transmiterea acestora din administrarea Direcţiei pentru Agricultură a Judeţului Giurgiu în administrarea Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură - Centrul Judeţean Giurgiu EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 198 din 17 martie 2016

Având în vedere prevederile art. 2^1 şi 2^2 din ordonanţa guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 2 alin. (1) din hotărârea guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 867 alin. (1) din legea nr. 287/2009 privind codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, şi al art. 20 din legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ...

Monitorul Oficial 201 din 17 Martie 2016 (M. Of. 201/2016)

 HOTĂRÂRE nr. 150 din 10 martie 2016 privind actualizarea inventarului centralizat al bunurilor aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Consiliului Naţional al Audiovizualului EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 201 din 17 martie 2016

Având în vedere prevederile art. 2^1 şi 2^2 din ordonanţa guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 20 alin. (1) din legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă actualizarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a modificării valorii de inventar a bunurilor aflate în domeniul public al statului şi în administrarea consiliului naţional al audiovizualului, având datele ...

 HOTĂRÂRE nr. 149 din 10 martie 2016 privind actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Administraţiei Naţionale "Apele Române" - Administraţia Bazinală de Apă Dobrogea-Litoral, instituţie publică aflată în coordonarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor, prevăzute în anexa nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a reevaluării EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 201 din 17 martie 2016

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 20 alin. (1) din legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 2^1 şi 2^2 din ordonanţa guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare, şi având în vedere prevederile art. 2 alin. (1) şi (2) din hotărârea guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă actualizarea valorilor de inventar ale ...

Monitorul Oficial 199 din 17 Martie 2016 (M. Of. 199/2016)

 NORME METODOLOGICE din 26 februarie 2016 de aplicare a Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul şi de elaborare şi actualizare a documentaţiilor de urbanism EMITENT: Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 199 din 17 martie 2016

──────────*) aprobate prin ordinul nr. 233 din 26 februarie 2016, publicat in monitorul oficial al romaniei, partea i, nr. 199 din 17 martie 2016.──────────preambulÎn cuprinsul prezentelor norme metodologice, legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare, este denumită în continuare lege. pentru celelalte acte normative menţionate se specifică numărul şi titlul acestora.cap. idispoziţii generaleart. 1(1) prezentele norme metodologice sunt elaborate în scopul aplicării unitare a prevederilor legii, precum şi în corelare cu prevederile aplicabile în domeniul amenajării teritoriului şi urbanismului ale altor acte normative în vigoare.(2) formularele utilizate în cadrul procedurii de eliberare a avizelor de ...

Monitorul Oficial 194 din 16 Martie 2016 (M. Of. 194/2016)

 HOTĂRÂRE nr. 25 din 7 martie 2016 privind Comunicarea Comisiei către Parlamentul European şi Consiliu - Punerea în aplicare a Agendei europene privind securitatea: planul de acţiune al UE împotriva traficului şi utilizării ilegale de arme de foc şi explozivi COM 624 final EMITENT: SENATUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 194 din 16 martie 2016

În temeiul dispoziţiilor art. 67 şi art. 148 alin. (2) şi (3) din constituţia româniei, republicată, şi ale protocolului (nr. 1) anexat tratatului de la lisabona de modificare a tratatului privind uniunea europeană şi a tratatului de instituire a comunităţii europene, semnat la lisabona la 13 decembrie 2007, ratificat prin legea nr. 13/2008,având în vedere raportul comisiei pentru afaceri europene nr. lxii/175 din 3 martie 2016,senatul, în sesiunea din 7 martie 2016, adoptă prezenta hotărâre.art. 1se constată următoarele:i. se notează:1. lansarea de către comisie a noului pachet legislativ în domeniul combaterii armelor de foc, pe care îl consideră un demers ...

 CIRCULARĂ nr. 6 din 10 martie 2016 privind rata dobânzii plătită la rezervele minime obligatorii constituite în euro începând cu perioada de aplicare 24 februarie-23 martie 2016 EMITENT: BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 194 din 16 martie 2016

În baza dispoziţiilor art. 5 şi art. 8 alin. (3) din legea nr. 312/2004 privind statutul băncii naţionale a româniei,în aplicarea prevederilor art. 15-17 din regulamentul băncii naţionale a româniei nr. 6/2002 privind regimul rezervelor minime obligatorii, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 48 din legea nr. 312/2004 privind statutul băncii naţionale a româniei,consiliul de administraţie al băncii naţionale a româniei hotărăşte:Începând cu perioada de aplicare 24 februarie-23 martie 2016 rata dobânzii plătită la rezervele minime obligatorii constituite în euro este de 0,07% pe an.   preşedinteleconsiliului de administraţie   al băncii naţionale a româniei,  mugur constantin isărescubucureşti, 10 martie 2016.nr. 6.   ----

Monitorul Oficial 197 din 16 Martie 2016 (M. Of. 197/2016)

 HOTĂRÂRE nr. 151 din 10 martie 2016 pentru modificarea art. 3 lit. D pct. 28 din Hotărârea Guvernului nr. 957/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei, Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul de Afaceri EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 197 din 16 martie 2016

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicla articolul 3 litera d din hotărârea guvernului nr. 957/2015 privind organizarea şi funcţionarea ministerului economiei, comerţului şi relaţiilor cu mediul de afaceri, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 917 din 10 decembrie 2015, punctul 28 se modifică şi va avea următorul cuprins:"28. asigură funcţia de autoritate naţională pentru aplicarea reglementărilor uniunii europene privind eliberarea de documente de import şi, după caz, de export în relaţiile de comerţ dintre uniunea europeană şi ţări terţe, pentru produse aflate în domeniul său de competenţă;" prim-ministru  dacian julien cioloŞcontrasemnează:---------------   viceprim-ministru, ministrul ...

Monitorul Oficial 196 din 16 Martie 2016 (M. Of. 196/2016)

 HOTĂRÂRE nr. 154 din 10 martie 2016 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 196 din 16 martie 2016

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. ihotărârea guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea ministerului sănătăţii, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 139 din 2 martie 2010, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi completează după cum urmează:1. la articolul 7, alineatul (5) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(5) În îndeplinirea atribuţiilor sale, ministrul sănătăţii este ajutat de 4 secretari de stat, de un subsecretar de stat, de un secretar general şi de 2 secretari generali adjuncţi."2. la articolul 13, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul ...

Monitorul Oficial 195 din 16 Martie 2016 (M. Of. 195/2016)

 LISTĂ din 16 martie 2016 cuprinzând asociaţiile şi fundaţiile române cu personalitate juridică din municipiul Tulcea cărora li s-au acordat subvenţii de la bugetul local în anul 2016, în conformitate cu prevederile Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială EMITENT: PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TULCEA - DIRECŢIA ECONOMICĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 195 din 16 martie 2016

Municipiul tulceaprimĂria municipiului tulceadirecŢia economicĂ┌─────┬─────────────────────┬───────────┬────────────┬───────────────────┐│nr. │denumirea asociaţiei/│ judeţul/ │ număr de │ cuantum subvenţie ││crt. │ fundaţiei │ municipiul│beneficiari │ ││ │ titlul proiectului │ │ │ ...

Monitorul Oficial 191 din 15 Martie 2016 (M. Of. 191/2016)

 HOTĂRÂRE nr. 18 din 14 martie 2016 privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 48/2012 pentru aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaţilor EMITENT: CAMERA DEPUTAŢILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 191 din 15 martie 2016

În temeiul prevederilor art. 46 alin. (6) şi (11) din regulamentul camerei deputaţilor, aprobat prin hotărârea camerei deputaţilor nr. 8/1994, republicat,camera deputaţilor adoptă prezenta hotărâre.articol unicanexa la hotărârea camerei deputaţilor nr. 48/2012 pentru aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale camerei deputaţilor, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 872 din 20 decembrie 2012, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:- doamna deputat gabriela-maria podaşcă şi domnii deputaţi mihai sorin grindeanu, călin-vasile-andrei matei şi eugen constantin uricec, aparţinând grupului parlamentar al psd, sunt desemnaţi în calitatea de membri ai comisiei pentru cultură, arte, mijloace de ...

Monitorul Oficial 193 din 15 Martie 2016 (M. Of. 193/2016)

 HOTĂRÂRE nr. 147 din 10 martie 2016 privind aprobarea normativelor de cheltuieli pentru Reuniunea directorilor politici din ministerele apărării ale ţărilor membre NATO, acţiune de protocol cu caracter deosebit organizată în luna aprilie 2016 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 193 din 15 martie 2016

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 4 alin. (5) din ordonanţa guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile administraţiei publice şi instituţiile publice, aprobată cu modificări prin legea nr. 247/2002, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă normativele de cheltuieli pentru reuniunea directorilor politici din ministerele apărării ale ţărilor membre nato, acţiune de protocol cu caracter deosebit organizată în luna aprilie 2016.art. 2finanţarea cheltuielilor necesare pentru organizarea şi desfăşurarea acţiunii prevăzute la art. 1 se suportă din prevederile bugetare ale ministerului apărării naţionale aprobate pentru anul 2016, ...

 LISTĂ din 15 martie 2016 cuprinzând asociaţiile şi fundaţiile române cu personalitate juridică cărora li s-au acordat subvenţii de la bugetul local al sectorului 6 din municipiul Bucureşti în anul 2016, în conformitate cu prevederile Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială EMITENT: CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 6 - DIRECŢIA GENERALĂ DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI PROTECŢIA COPILULUI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 193 din 15 martie 2016

Municipiul bucureŞticonsiliul local al sectorului 6direcŢia generalĂ de asistenŢĂ socialĂ Şi protecŢia copilului lista cuprinzând asociaţiile şi fundaţiile române cu personalitate juridică cărora li s-au  acordat subvenţii de la bugetul local al sectorului 6 din municipiul bucureşti în anul 2016, în conformitate cu prevederilelegii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitatejuridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială*font 7*┌────┬─────────────────────────────────┬───────────┬──────────────────────────────────────────────────┬───────────┐│nr. │ │ nr. de │ ...

 HOTĂRÂRE nr. 20 din 29 februarie 2016 referitoare la Comunicarea comună a Comisiei Europene şi Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru Afaceri Externe şi Politica de Securitate către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor - Revizuirea politicii europene de vecinătate JOIN (2015) 50 final EMITENT: SENATUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 193 din 15 martie 2016

În temeiul dispoziţiilor art. 67 şi art. 148 alin. (2) şi (3) din constituţia româniei, republicată, şi ale protocolului (nr. 1) anexat tratatului de la lisabona, de modificare a tratatului privind uniunea europeană şi a tratatului de instituire a comunităţii europene, semnat la lisabona la 13 decembrie 2007, ratificat prin legea nr. 13/2008,având în vedere raportul comun al comisiei pentru afaceri europene, comisiei pentru politică externă şi comisiei pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională nr. xxxvii/343 din 25 februarie 2016,senatul adoptă prezenta hotărâre.articol unicÎn urma examinării, au fost formulate următoarele observaţii cu privire la revizuirea politicii de vecinătate.1. se ...

 HOTĂRÂRE nr. 21 din 29 februarie 2016 privind Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor - Strategia de extindere a UE COM (2015) 611 final EMITENT: SENATUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 193 din 15 martie 2016

În temeiul dispoziţiilor art. 67 şi art. 148 alin. (2) şi (3) din constituţia româniei, republicată, şi ale protocolului (nr. 1) anexat tratatului de la lisabona, de modificare a tratatului privind uniunea europeană şi a tratatului de instituire a comunităţii europene, semnat la lisabona la 13 decembrie 2007, ratificat prin legea nr. 13/2008,având în vedere raportul comun al comisiei pentru afaceri europene şi al comisiei pentru politică externă nr. xxxvii/342 din 26 februarie 2016,senatul adoptă prezenta hotărâre.articol unicsunt formulate următoarele observaţii:i. se constată:a) situaţia în care se află statele candidate, în contextul provocărilor actuale - criza refugiaţilor, securitatea energetică, securitatea ...

 HOTĂRÂRE nr. 30 din 8 martie 2016 pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 50/2012 privind aprobarea componenţei numerice şi nominale a comisiilor permanente ale Senatului EMITENT: SENATUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 193 din 15 martie 2016

În temeiul prevederilor art. 64 alin. (4) şi art. 67 din constituţia româniei, republicată, precum şi ale art. 46 şi 47 din regulamentul senatului, aprobat prin hotărârea senatului nr. 28/2005, republicat,senatul adoptă prezenta hotărâre.articol unichotărârea senatului nr. 50/2012 privind aprobarea componenţei numerice şi nominale a comisiilor permanente ale senatului, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 870 din 20 decembrie 2012, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. la anexa nr. xx "componenţa comisiei pentru mediu", domnul senator niţu remus-daniel - grupul parlamentar liberal conservator - se include în componenţa comisiei, în locul domnului senator ...

Monitorul Oficial 187 din 14 Martie 2016 (M. Of. 187/2016)

 HOTĂRÂRE nr. 104 din 18 februarie 2016 privind aprobarea stemelor comunelor Bărbuleşti, Ciochina, Grindu şi Valea Măcrişului, judeţul Ialomiţa EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 187 din 14 martie 2016

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 10 alin. 2 din legea nr. 102/1992 privind stema ţării şi sigiliul statului,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unic(1) se aprobă stemele comunelor bărbuleşti, ciochina, grindu şi valea măcrişului, judeţul ialomiţa, prevăzute în anexele nr. 1.1-1.4.(2) descrierea şi semnificaţiile elementelor însumate ale stemelor sunt prevăzute în anexele nr. 2.1-2.4.(3) anexele nr. 1.1-1.4 şi 2.1-2.4 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. prim-ministru  dacian julien cioloŞcontrasemnează: --------------viceprim-ministru, ministrul dezvoltării  regionale şi administraţiei publice,  vasile dîncubucureşti, 18 februarie 2016.nr. 104.anexa 1.1 stema  comunei bărbuleşti, judeţul ialomiţa──────────*) notă ctce:stema comunei bărbuleşti, judeţul ialomiţa se găseşte în monitorul oficial al româniei, partea ...

Monitorul Oficial 188 din 14 Martie 2016 (M. Of. 188/2016)

 SCHEMA DE AJUTOR DE MINIMIS din 7 martie 2016 "Sprijin pentru servicii de consultanţă în vederea implementării proiectelor de investiţii, inclusiv în sectorul pomicol, pentru procesarea şi marketingul produselor agricole în vederea obţinerii de produse neagricole şi a produselor din sectorul pomicol", derulate prin schema de ajutor de stat "Stimularea dezvoltării regionale prin realizarea de investiţii, inclusiv în sectorul pomicol, pentru procesarea şi marketingul produselor agricole în vederea obţinerii de produse neagricole", aferentă Programului Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020 EMITENT: MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 188 din 14 martie 2016

Cap. i dispoziţii generaleart. 1 (1) prezenta procedură instituie o schemă transparentă de ajutor de minimis, cu titlul "sprijin pentru servicii de consultanţă în vederea implementării proiectelor de investiţii, inclusiv în sectorul pomicol, pentru procesarea şi marketingul produselor agricole în vederea obţinerii de produse neagricole şi a produselor din sectorul pomicol".(2) ministerul agriculturii şi dezvoltării rurale, denumit în continuare madr, prin direcţia generală dezvoltare rurală - autoritate de management pentru programul naţional de dezvoltare rurală, denumită în continuare am pndr, are calitatea de furnizor de ajutor în cadrul prezentei scheme, iar agenţia pentru finanţarea investiţiilor rurale, denumită în continuare afir, ...

Monitorul Oficial 189 din 14 Martie 2016 (M. Of. 189/2016)

 HOTĂRÂRE nr. 12 din 9 martie 2016 privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor Ameliorarea pieţei unice: mai multe oportunităţi pentru cetăţeni şi pentru întreprinderi COM (2015) 550 EMITENT: CAMERA DEPUTAŢILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 189 din 14 martie 2016

În temeiul prevederilor art. 67 şi 148 din constituţia româniei, republicată, ale legii nr. 373/2013 privind cooperarea dintre parlament şi guvern în domeniul afacerilor europene şi ale art. 160-185 din regulamentul camerei deputaţilor, aprobat prin hotărârea camerei deputaţilor nr. 8/1994, republicat,camera deputaţilor adoptă prezenta hotărâre.articol unicluând în considerare opinia nr. 4c-19/178 adoptată de comisia pentru afaceri europene în şedinţa din 29 februarie 2016, camera deputaţilor:1. salută modul cuprinzător şi detaliat în care a fost realizată analiza stadiului actual al pieţei unice şi pregătirea viitoarelor comunicări strategice şi legislative în acest domeniu.2. subliniază că o consolidare a competitivităţii economiei uniunii include ...

Monitorul Oficial 190 din 14 Martie 2016 (M. Of. 190/2016)

 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 6 din 11 martie 2016 privind unele măsuri pentru punerea în executare a mandatelor de supraveghere tehnică dispuse în procesul penal EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 190 din 14 martie 2016

Având în vedere faptul că la data de 16 februarie 2016, prin decizia nr. 51/2016, curtea constituţională a admis excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 142 alin. (1) din codul de procedură penală, constatând faptul că textul criticat contravine prevederilor constituţionale cuprinse în art. 1 alin. (3), conform cărora românia este stat de drept, în care drepturile şi libertăţile fundamentale ale cetăţenilor sunt garantate, şi că sintagma "ori de alte organe specializate ale statului" supusă controlului nu respectă condiţiile de calitate inerente unei norme legale, sub aspectul clarităţii, preciziei şi previzibilităţii,luând în considerare faptul că metoda specială a supravegherii tehnice, ...

Monitorul Oficial 189 din 14 Martie 2016 (M. Of. 189/2016)

 HOTĂRÂRE nr. 115 din 2 martie 2016 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 al Regiei Autonome "Rasirom", aflată sub autoritatea Serviciului Român de Informaţii EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 189 din 14 martie 2016

Având în vedere prevederile legii bugetului de stat pe anul 2016 nr. 339/2015,în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 4 din ordonanţa guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, aprobată cu completări prin legea nr. 47/2014, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicse aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 al regiei autonome "rasirom", aflată sub autoritatea serviciului român de informaţii, prevăzut în anexa care face parte ...

Monitorul Oficial 188 din 14 Martie 2016 (M. Of. 188/2016)

 HOTĂRÂRE nr. 136 din 2 martie 2016 privind aprobarea normelor metodologice pentru determinarea costului standard per elev/preşcolar şi stabilirea finanţării de bază de la bugetul de stat, din sume defalcate din T.V.A. prin bugetele locale, pe baza costului standard per elev/preşcolar, pentru toţi preşcolarii şi elevii din învăţământul general obligatoriu particular şi confesional acreditat, precum şi pentru cei din învăţământul profesional şi liceal acreditat, particular şi confesional EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 188 din 14 martie 2016

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 9 alin. (2), art. 101 alin. (1) şi (2) şi al art. 104 alin. (2) şi (4) din legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 36 alin. (1^1) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 71/2015, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al art. 9 alin. (1)-(3) din legea-cadru a descentralizării nr. 195/2006,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. ...

Monitorul Oficial 189 din 14 Martie 2016 (M. Of. 189/2016)

 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 5 din 10 martie 2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 189 din 14 martie 2016

Luând în considerare că aplicarea în acest moment a prevederilor actuale din legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările ulterioare, respectiv calitatea de asigurat numai a pensionarilor care au venituri lunare din pensii în cuantum de 740 lei nu este în deplină concordanţă cu noile reglementări ale legii nr. 227/2015 privind codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, care au determinat majorarea punctului de pensie,necesitatea reglementării calităţii de asigurat cu plata contribuţiei din alte surse - bugetul de stat - şi a pensionarilor care realizează venituri din pensii lunare între 740 lei şi 872 lei, ţinând ...

Monitorul Oficial 190 din 14 Martie 2016 (M. Of. 190/2016)

 HOTĂRÂRE nr. 145 din 10 martie 2016 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 973/2012 privind aprobarea procedurii de acordare a sumelor din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, pentru finanţarea unor cheltuieli de investiţii şi reparaţii capitale pentru centrele de zi şi rezidenţiale EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 190 din 14 martie 2016

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. ihotărârea guvernului nr. 973/2012 privind aprobarea procedurii de acordare a sumelor din bugetul de stat, prin bugetul ministerului muncii, familiei şi protecţiei sociale, pentru finanţarea unor cheltuieli de investiţii şi reparaţii capitale pentru centrele de zi şi rezidenţiale, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 695 din 10 octombrie 2012, cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează, după cum urmează:1. la articolul 6, alineatul (5) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(5) perioada de finanţare pentru contractele în derulare având ca obiect finanţarea cheltuielilor cu ...

Monitorul Oficial 189 din 14 Martie 2016 (M. Of. 189/2016)

 HOTĂRÂRE nr. 22 din 29 februarie 2016 privind Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor - Programul de lucru al Comisiei pentru 2016 - Circumstanţe excepţionale, acţiuni pe măsură COM (2015) 610 final EMITENT: SENATUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 189 din 14 martie 2016

În temeiul dispoziţiilor art. 67 şi art. 148 alin. (2) şi (3) din constituţia româniei, republicată, şi ale protocolului (nr. 2) anexat tratatului de la lisabona, de modificare a tratatului privind uniunea europeană şi a tratatului de instituire a comunităţii europene, semnat la lisabona la 13 decembrie 2007, ratificat prin legea nr. 13/2008,având în vedere raportul comisiei pentru afaceri europene nr. lxii/125 din 23 februarie 2016,senatul, în sesiunea din 29 februarie 2016, adoptă prezenta hotărâre.art. 1se constată următoarele:i. se notează:a. situaţia actuală a uniunii europene care se confruntă cu o mulţime de provocări: criza refugiaţilor, terorismul, instabilitatea din regiunile învecinate, ...

 HOTĂRÂRE nr. 23 din 29 februarie 2016 privind propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind Normele comune în domeniul aviaţiei civile şi de înfiinţare a Agenţiei Uniunii Europene pentru Siguranţa Aviaţiei, precum şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 216/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului COM (2015) 613 final EMITENT: SENATUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 189 din 14 martie 2016

În temeiul dispoziţiilor art. 67 şi art. 148 alin. (2) şi (3) din constituţia româniei, republicată, şi ale protocolului (nr. 2) anexat tratatului de la lisabona, de modificare a tratatului privind uniunea europeană şi a tratatului de instituire a comunităţii europene, semnat la lisabona la 13 februarie 2007, ratificat prin legea nr. 13/2008,având în vedere raportul comisiei pentru afaceri europene nr. lxii/108 din 16 februarie 2016,senatul adoptă prezenta hotărâre.art. 1 se constată:i. prezenta propunere de regulament respectă principiile subsidiarităţii şi proporţionalităţii.ii. se notează:a) instituirea şi menţinerea unui nivel ridicat de siguranţă a aviaţiei civile în uniunea europeană, concomitent cu asigurarea ...

 HOTĂRÂRE nr. 24 din 29 februarie 2016 privind propunerea de Directivă a Parlamentului European şi a Consiliului privind anumite aspecte referitoare la contractele de furnizare de conţinut digital şi propunerea de Directivă a Parlamentului European şi a Consiliului privind anumite aspecte referitoare la contractele de vânzare online şi la alte tipuri de contracte de vânzare la distanţă de bunuri COM (2015) 634 şi COM 635 final EMITENT: SENATUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 189 din 14 martie 2016

În temeiul dispoziţiilor art. 67 şi art. 148 alin. (2) şi (3) din constituţia româniei, republicată, şi ale protocolului (nr. 2) anexat tratatului de la lisabona, de modificare a tratatului privind uniunea europeană şi a tratatului de instituire a comunităţii europene, semnat la lisabona la 13 decembrie 2007, ratificat prin legea nr. 13/2008,având în vedere raportul comisiei pentru afaceri europene nr. lxii/136 din 24 februarie 2016,senatul adoptă prezenta hotărâre.art. 1se constată:i. prezenta propunere de directivă respectă principiile subsidiarităţii şi proporţionalităţii.ii. se notează:a) faptul că cele două propuneri reprezintă măsuri bazate pe experienţa acumulată în negocierea propunerii de directivă privind legislaţia ...

Monitorul Oficial 188 din 14 Martie 2016 (M. Of. 188/2016)

 HOTĂRÂRE nr. 135 din 2 martie 2016 privind aprobarea limitelor anuale, aferente anilor 2016, 2017 şi 2018, pentru finanţările rambursabile care pot fi contractate şi pentru tragerile din finanţările rambursabile contractate sau care urmează a fi contractate de unităţile/subdiviziunile administrativ-teritoriale EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 188 din 14 martie 2016

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 63 alin. (10) din legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1pentru încadrarea în nivelul anual al deficitului bugetului general consolidat, limitele anuale privind finanţările rambursabile care pot fi contractate de unităţile/subdiviziunile administrativ-teritoriale, reprezentând datorie publică locală, sunt în sumă de 1.200 milioane lei pentru fiecare dintre anii 2016, 2017 şi 2018.art. 2pentru încadrarea în nivelul anual al deficitului bugetului general consolidat, limitele anuale privind tragerile din finanţările rambursabile contractate sau care urmează a fi contractate de unităţile/subdiviziunile administrativ-teritoriale sunt în ...

Monitorul Oficial 186 din 11 Martie 2016 (M. Of. 186/2016)

 HOTĂRÂRE nr. 138 din 10 martie 2016 privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de prefect al judeţului Braşov de către domnul Mohaci Mihai EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 186 din 11 martie 2016

Având în vedere prevederile art. 19 alin. (1) lit. a) din legea nr. 188/1999 privind statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicla data intrării în vigoare a prezentei hotărâri încetează exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de prefect al judeţului braşov de către domnul mohaci mihai. prim-ministru  dacian julien cioloŞcontrasemnează:--------------- ministrul afacerilor interne,   petre tobăbucureşti, 10 martie 2016.nr. 138.-------

 HOTĂRÂRE nr. 139 din 10 martie 2016 privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de prefect al judeţului Sibiu de către domnul Sitterli Ovidiu-Ioan EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 186 din 11 martie 2016

Având în vedere prevederile art. 19 alin. (1) lit. a) din legea nr. 188/1999 privind statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicla data intrării în vigoare a prezentei hotărâri încetează exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de prefect al judeţului sibiu de către domnul sitterli ovidiu-ioan. prim-ministru  dacian julien cioloŞcontrasemnează:--------------- ministrul afacerilor interne,   petre tobăbucureşti, 10 martie 2016.nr. 139.--------

 HOTĂRÂRE nr. 140 din 10 martie 2016 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de prefect al judeţului Braşov de către domnul Băncilă Ciprian Marius EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 186 din 11 martie 2016

Având în vedere prevederile art. 19 alin. (1) lit. a), art. 89 alin. (2^1) şi ale art. 92 alin. (1^1) din legea nr. 188/1999 privind statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicdomnul băncilă ciprian marius exercită cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, funcţia publică de prefect al judeţului braşov. prim-ministru  dacian julien cioloŞcontrasemnează:--------------- ministrul afacerilor interne,   petre tobăbucureşti, 10 martie 2016.nr. 140.--------

 HOTĂRÂRE nr. 141 din 10 martie 2016 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de prefect al judeţului Sibiu de către domnul Roman Vasile-Cristian EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 186 din 11 martie 2016

Având în vedere prevederile art. 19 alin. (1) lit. a), art. 89 alin. (2^1) şi ale art. 92 alin. (1^1) din legea nr. 188/1999 privind statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicdomnul roman vasile-cristian exercită cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, funcţia publică de prefect al judeţului sibiu. prim-ministru  dacian julien cioloŞcontrasemnează:--------------- ministrul afacerilor interne,   petre tobăbucureşti, 10 martie 2016.nr. 141.-------

 HOTĂRÂRE nr. 142 din 10 martie 2016 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Dâmboviţa de către domnul Pasailă Ciprian Constantin EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 186 din 11 martie 2016

Având în vedere prevederile art. 19 alin. (1) lit. a), art. 89 alin. (2^1) şi ale art. 92 alin. (1^1) din legea nr. 188/1999 privind statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicdomnul pasailă ciprian constantin exercită, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, funcţia publică de subprefect al judeţului dâmboviţa. prim-ministru  dacian julien cioloŞcontrasemnează:--------------- ministrul afacerilor interne,   petre tobăbucureşti, 10 martie 2016.nr. 142.   ---------

 HOTĂRÂRE nr. 143 din 10 martie 2016 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al municipiului Bucureşti de către domnul Cîrstea Corneliu EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 186 din 11 martie 2016

Având în vedere prevederile art. 19 alin. (1) lit. a), art. 89 alin. (2^1) şi ale art. 92 alin. (1^1) din legea nr. 188/1999 privind statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicdomnul cîrstea corneliu exercită, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, funcţia publică de subprefect al municipiului bucureşti. prim-ministru  dacian julien cioloŞcontrasemnează:--------------- ministrul afacerilor interne,   petre tobăbucureşti, 10 martie 2016.nr. 143.--------

Monitorul Oficial 183 din 11 Martie 2016 (M. Of. 183/2016)

 HOTĂRÂRE nr. 13 din 9 martie 2016 privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei Europene către Parlamentul European, Consiliu, Banca Centrală Europeană, Comitetul Economic şi Social European, Comitetul Regiunilor şi Banca Europeană de Investiţii - Analiza anuală a creşterii pentru 2016: Consolidarea redresării şi stimularea convergenţei COM (2015) 690 EMITENT: CAMERA DEPUTAŢILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 183 din 11 martie 2016

În temeiul prevederilor art. 67 şi ale art. 148 din constituţia româniei, republicată, ale legii nr. 373/2013 privind cooperarea dintre parlament şi guvern în domeniul afacerilor europene şi ale art. 160-185 din regulamentul camerei deputaţilor, aprobat prin hotărârea camerei deputaţilor nr. 8/1994, republicat,camera deputaţilor adoptă prezenta hotărâre.articol unicluând în considerare opinia nr. 4c-19/203, adoptată de comisia pentru afaceri europene, în şedinţa din 1 martie 2016, camera deputaţilor:1. salută lansarea analizei anuale a creşterii pentru 2016 în deschiderea semestrului european, ce instituie un nou ciclu anual de guvernanţă economică, mai ales în condiţiile în care se prefigurează o nouă criză financiară ...

 HOTĂRÂRE nr. 14 din 9 martie 2016 privind adoptarea opiniei referitoare la propunerea de Regulament de instituire a Programului de sprijin pentru reforme structurale pentru perioada 2017-2020 şi de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1.303/2013 şi (UE) nr. 1.305/2013 COM (2015) 701 EMITENT: CAMERA DEPUTAŢILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 183 din 11 martie 2016

În temeiul prevederilor art. 67 şi ale art. 148 din constituţia româniei, republicată, ale legii nr. 373/2013 privind cooperarea dintre parlament şi guvern în domeniul afacerilor europene şi ale art. 160-185 din regulamentul camerei deputaţilor, aprobat prin hotărârea camerei deputaţilor nr. 8/1994, republicat,camera deputaţilor adoptă prezenta hotărâre.articol unic luând în considerare opinia nr. 4c-19/187, adoptată de comisia pentru afaceri europene în şedinţa din 1 martie 2016, camera deputaţilor:1. ia act de faptul că propunerea de regulament face parte din pachetul semestrului european, lansat în noiembrie 2015, şi a fost elaborată în contextul prezentării de către comisia europeană a analizei anuale ...

Monitorul Oficial 184 bis din 11 Martie 2016 (M. Of. 184 bis/2016)

 ANEXE din 3 martie 2016 la Regulamentul Băncii Naţionale a României nr. 1/2016 privind activitatea de emisiune de obligaţiuni ipotecare (Anexele A-E) EMITENT: BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 184 bis din 11 martie 2016

Anexa a dosarul de aprobare a emisiunii de obligaţiuni ipotecarea.1. cererea de aprobare a emisiunii de obligaţiuni ipotecarea.2. hotărârea adunării generale extraordinare a acţionarilor privind emisiunea de obligaţiuni ipotecarea.3. proiectul prospectului de emisiune sau, după caz, a documentului de ofertăa.4. declaraţie a persoanelor împuternicite să reprezinte instituţia de credit din care să rezulte că toate informaţiile comunicate în vederea susţinerii acestei cereri reflectă corect situaţia de la momentul depunerii cererii, precum şi o autoevaluare a conducerii cu privire la respectarea prevederilor legii nr. 304/2015 şi ale prezentului regulamenta.5. evaluarea agentului privind măsura în care sunt îndeplinite cerinţele prevăzute de lege ...

Monitorul Oficial 179 din 10 Martie 2016 (M. Of. 179/2016)

 HOTĂRÂRE din 17 martie 2015 în Cauza Vlad şi alţii împotriva României EMITENT: CURTEA EUROPEANĂ A DREPTURILOR OMULUI - SECŢIA A TREIA PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 179 din 10 martie 2016

   (cererile nr. 21.386/02, 22.030/05, 30.830/08, 25.855/09,  40.992/10, 45.172/10, 13.537/13, 27.928/13, 31.279/13 şi 46.681/13)   strasbourgprezenta hotărâre este definitivă. aceasta poate suferi modificări de formă.În cauza vlad şi alţii împotriva româniei,curtea europeană a drepturilor omului (secţia a treia), reunită într-un comitet compus din jan sikuta, preşedinte, dragoljub popovic, iulia antoanella motoc, judecători, şi marialena tsirli, grefier adjunct de secţie,după ce a deliberat în camera de consiliu la 17 februarie 2015,pronunţă prezenta hotărâre, adoptată la aceeaşi dată.   procedura1. la originea cauzei se află zece cereri (nr. 21.386/02, 22.030/05, 30.830/08, 25.855/09, 40.992/10, 45.172/10, 13.537/13, 27.928/13, 31.279/13 şi 46.681/13) îndreptate împotriva româniei, prin care zece resortisanţi români au ...

 NORME din 23 februarie 2016 privind accesul operatorilor economici la aplicaţiile EMCS-RO de control al mişcărilor cu produse accizabile în regim suspensiv de accize şi de depunere online a declaraţiilor privind situaţia achiziţiilor şi livrărilor de produse accizabile EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 179 din 10 martie 2016

Cap. i dispoziţii generale1. În înţelesul prezentelor norme se folosesc următoarele abrevieri:┌───────────────────┬──────────────────────────────────────────────────────────┐│ abreviere │ semnificaţie │├───────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────┤│anaf │agenţia naţională de administrare fiscală ...

Monitorul Oficial 181 din 10 Martie 2016 (M. Of. 181/2016)

 HOTĂRÂRE nr. 10 din 9 martie 2016 privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 48/2012 pentru aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaţilor EMITENT: CAMERA DEPUTAŢILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 181 din 10 martie 2016

În temeiul prevederilor art. 46 alin. (6) şi (11) din regulamentul camerei deputaţilor, aprobat prin hotărârea camerei deputaţilor nr. 8/1994, republicat,camera deputaţilor adoptă prezenta hotărâre.articol unicanexa la hotărârea camerei deputaţilor nr. 48/2012 pentru aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale camerei deputaţilor, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 872 din 20 decembrie 2012, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:- domnul deputat eugen nicolicea, aparţinând grupului parlamentar al unpr, este desemnat în calitatea de membru al comisiei pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor.această hotărâre a fost adoptată de camera deputaţilor în şedinţa din 9 martie ...

Monitorul Oficial 182 din 10 Martie 2016 (M. Of. 182/2016)

 HOTĂRÂRE nr. 134 din 2 martie 2016 pentru modificarea şi completarea Codului studiilor universitare de doctorat, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 681/2011 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 182 din 10 martie 2016

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. i codul studiilor universitare de doctorat, aprobat prin hotărârea guvernului nr. 681/2011, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 551 din 3 august 2011, se modifică şi se completează după cum urmează:1. la articolul 50, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(2) orice persoană fizică sau juridică, inclusiv membrii cnatdcu şi iosud, poate sesiza în scris, prin intermediul uefiscdi, consiliul general al cnatdcu cu privire la nerespectarea standardelor de calitate sau de etică profesională, inclusiv cu privire la existenţa plagiatului, în cadrul unei teze ...

Monitorul Oficial 181 din 10 Martie 2016 (M. Of. 181/2016)

 HOTĂRÂRE nr. 11 din 9 martie 2016 privind vacantarea unui loc de deputat EMITENT: CAMERA DEPUTAŢILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 181 din 10 martie 2016

În temeiul dispoziţiilor art. 70 alin. (2) din constituţia româniei, republicată, ale art. 7 alin. (1) lit. b) şi alin. (3) din legea nr. 96/2006 privind statutul deputaţilor şi al senatorilor, republicată, precum şi ale art. 235 din regulamentul camerei deputaţilor, aprobat prin hotărârea camerei deputaţilor nr. 8/1994, republicat, având în vedere că, potrivit prevederilor art. 7 alin. (1) lit. b) din legea nr. 96/2006 privind statutul deputaţilor şi al senatorilor, republicată, i-a încetat mandatul domnului florin aurelian popescu începând cu data de 2 martie 2016,preşedintele camerei deputaţilor a luat act de încetarea mandatului domnului deputat florin aurelian popescu ales ...

 HOTĂRÂRE nr. 15 din 9 martie 2016 privind adoptarea opiniei referitoare la propunerea de Directivă a Parlamentului European şi a Consiliului de modificare a Directivei 91/477/CEE a Consiliului privind controlul achiziţionării şi deţinerii de arme COM(2015)750 EMITENT: CAMERA DEPUTAŢILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 181 din 10 martie 2016

În temeiul prevederilor art. 67 şi ale art. 148 din constituţia româniei, republicată, ale legii nr. 373/2013 privind cooperarea dintre parlament şi guvern în domeniul afacerilor europene şi ale art. 160-185 din regulamentul camerei deputaţilor, aprobat prin hotărârea camerei deputaţilor nr. 8/1994, republicat,camera deputaţilor adoptă prezenta hotărâre:articol unic luând în considerare opinia nr. 4 c-19/186 adoptată de comisia pentru afaceri europene în şedinţa din 1 martie 2016, camera deputaţilor:1. ia act de faptul că propunerea de directivă amendează cadrul legislativ actual în sensul înăspririi regulilor aplicabile achiziţionării şi deţinerii armelor de foc.2. ia act de faptul că mai mulţi membri ...

 LISTĂ din 10 martie 2016 cuprinzând asociaţiile şi fundaţiile române, cu personalitate juridică, din municipiul Sighişoara, care primesc subvenţii de la bugetul local în anul 2016, în conformitate cu prevederile Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială EMITENT: CONSILIUL LOCAL - MUNICIPIUL SIGHIŞOARA PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 181 din 10 martie 2016

JudeŢul mureŞmunicipiul sighiŞoaraconsiliul local┌────┬─────────────────────┬───────────┬─────────────────────────┬────────────┐│nr. │denumirea asociaţiei/│numărul de │ unitatea de asistenţă │ cuantumul ││crt.│ fundaţiei │beneficiari│ socială pentru care se │ subvenţiei ││ │ │ │ acordă subvenţia │ aprobate ││ │ ...

 HOTĂRÂRE nr. 29 din 7 martie 2016 pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 50/2012 privind aprobarea componenţei numerice şi nominale a comisiilor permanente ale Senatului EMITENT: SENATUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 181 din 10 martie 2016

În temeiul prevederilor art. 64 alin. (4) şi art. 67 din constituţia româniei, republicată, precum şi ale art. 46 şi 47 din regulamentul senatului, aprobat prin hotărârea senatului nr. 28/2005, republicat,senatul adoptă prezenta hotărâre.articol unichotărârea senatului nr. 50/2012 privind aprobarea componenţei numerice şi nominale a comisiilor permanente ale senatului, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 870 din 20 decembrie 2012, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:- la anexa nr. xx "componenţa comisiei pentru mediu", domnul senator lazăr sorin-constantin - grupul parlamentar al partidului social democrat - se include în componenţa comisiei în locul ...

Monitorul Oficial 182 din 10 Martie 2016 (M. Of. 182/2016)

 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 4 din 2 martie 2016 privind modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 182 din 10 martie 2016

Având în vedere că aplicarea dispoziţiilor art. 324 din legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 privind constatarea şi dovedirea abaterilor de la buna conduită în cercetare-dezvoltare de către consiliul naţional de etică a cercetării Ştiinţifice, dezvoltării tehnologice şi inovării a determinat denaturarea scopului şi spiritului reglementării legale,având în vedere faptul că unele mecanisme prevăzute în legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 pentru anularea actelor de studii sunt considerate, în decizii definitive ale Înaltei curţi de casaţie şi justiţie, a fi în contradicţie cu legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, iar modificările propuse nu au în vedere anularea actului administrativ, ci retragerea şi încetarea ...

 CIRCULARĂ nr. 5 din 19 februarie 2016 privind lansarea în circuitul numismatic a unei monede din argint dedicate împlinirii a 175 de ani de la naşterea lui Petru Poni EMITENT: BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 182 din 10 martie 2016

Art. 1În conformitate cu prevederile legii nr. 312/2004 privind statutul băncii naţionale a româniei, începând cu data de 22 februarie 2016, banca naţională a româniei va lansa în circuitul numismatic o monedă din argint dedicată împlinirii a 175 de ani de la naşterea lui petru poni.art. 2caracteristicile monedei sunt următoarele:valoare nominală 10 leimetal arginttitlu ...

Monitorul Oficial 180 din 10 Martie 2016 (M. Of. 180/2016)

 HOTĂRÂRE nr. 12 din 2 martie 2016 pentru aprobarea modelelor proceselor-verbale privind consemnarea rezultatului votării la alegerile locale EMITENT: AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 180 din 10 martie 2016

Având în vedere prevederile art. 94 alin. (3), art. 103 alin. (2) şi art. 104 alin. (2) din legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea legii nr. 393/2004 privind statutul aleşilor locali,în temeiul art. 104 alin. (1) şi (2) din legea nr. 208/2015 privind alegerea senatului şi a camerei deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea autorităţii electorale permanente, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 126 alin. (2) din legea nr. 115/2015,autoritatea electorală permanentă adoptă prezenta hotărâre.art. 1(1) se aprobă modelele proceselor-verbale ...

Monitorul Oficial 181 din 10 Martie 2016 (M. Of. 181/2016)

 HOTĂRÂRE nr. 28 din 7 martie 2016 privind modificarea hotărârilor Senatului nr. 44/2011, 4/2012, 36/2012, 43/2012, 3/2013 şi 47/2013 EMITENT: Senatul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 181 din 10 martie 2016

Având în vedere scrisoarea consiliului superior al magistraturii prin care solicită rectificarea hotărârilor senatului nr. 44/2011, 4/2012, 36/2012, 3/2013 şi 47/2013 cu privire la durata mandatelor membrilor consiliului superior al magistraturii validaţi prin aceste hotărâri,având în vedere scrisoarea consiliului superior al magistraturii prin care solicită rectificarea hotărârii senatului nr. 43/2012 cu privire la durata mandatului doamnei daniela ciochină, membru al consiliului superior al magistraturii, reprezentant al societăţii civile,în temeiul prevederilor art. 133 alin. (4) din constituţia româniei, republicată,observând dispoziţiile art. 59 şi ale art. 71 din legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,senatul adoptă ...

Monitorul Oficial 175 din 09 Martie 2016 (M. Of. 175/2016)

 HOTĂRÂRE nr. 13 din 26 februarie 2016 pentru aprobarea Normei "Plafon de garantare IMM în numele şi în contul statului" (NI-GAR-12-I/0) EMITENT: COMITETUL INTERMINISTERIAL DE FINANŢĂRI, GARANŢII ŞI ASIGURĂRI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 175 din 9 martie 2016

În baza hotărârii guvernului nr. 534/2007 privind înfiinţarea, atribuţiile, competenţele şi modul de funcţionare ale comitetului interministerial de finanţări, garanţii şi asigurări şi reglementarea operaţiunilor de finanţare, garantare şi asigurare efectuate de banca de export-import a româniei eximbank - s.a. în numele şi în contul statului, cu modificările şi completările ulterioare, luând în analiză propunerea de aprobare a normei "plafon de garantare imm în numele şi în contul statului" (ni-gar-12-i/0) şi ţinând seama de:- legea nr. 96/2000 privind organizarea şi funcţionarea băncii de export-import a româniei eximbank - s.a., republicată;- nota de aprobare nr. 5 din 17 februarie 2016 şi ...

 NORMĂ din 26 februarie 2016 "Plafon de garantare IMM în numele şi în contul statului" (NI-GAR-12-I/0) EMITENT: COMITETUL INTERMINISTERIAL DE FINANŢĂRI, GARANŢII ŞI ASIGURĂRI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 175 din 9 martie 2016

Prezenta normă a fost elaborată în conformitate cu legea nr. 96/2000 privind organizarea şi funcţionarea băncii de export-import a româniei eximbank - s.a., republicată, şi cu hotărârea guvernului nr. 534/2007 privind înfiinţarea, atribuţiile, competenţele şi modul de funcţionare ale comitetului interministerial de finanţări, garanţii şi asigurări şi reglementarea operaţiunilor de finanţare, garantare şi asigurare efectuate de banca de export-import a româniei eximbank - s.a. în numele şi în contul statului, cu modificările şi completările ulterioare.cap. idispoziţii generaleart. 1prezenta normă instituie o schemă de garantare destinată să asigure susţinerea şi dezvoltarea întreprinderilor mici şi mijlocii.art. 2În baza prezentei scheme, banca de ...

Monitorul Oficial 178 din 09 Martie 2016 (M. Of. 178/2016)

 HOTĂRÂRE nr. 16 din 9 martie 2016 privind încuviinţarea reţinerii domnului deputat Cristian Rizea EMITENT: CAMERA DEPUTAŢILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 178 din 9 martie 2016

Având în vedere solicitarea ministrului justiţiei, doamna raluca alexandra prună, referitoare la încuviinţarea reţinerii şi arestării preventive privind pe domnul deputat cristian rizea, în dosarul nr. 661/p/2015 al parchetului de pe lângă Înalta curte de casaţie şi justiţie - direcţia naţională anticorupţie, transmisă camerei deputaţilor,în temeiul dispoziţiilor art. 72 alin. (2) din constituţia româniei, republicată, ale art. 24 din legea nr. 96/2006 privind statutul deputaţilor şi al senatorilor, republicată, şi ale art. 219 din regulamentul camerei deputaţilor, aprobat prin hotărârea camerei deputaţilor nr. 8/1994, republicat,camera deputaţilor adoptă prezenta hotărâre.articol uniccamera deputaţilor încuviinţează reţinerea domnului deputat cristian rizea în dosarul nr. ...

 HOTĂRÂRE nr. 17 din 9 martie 2016 privind respingerea cererii de încuviinţare a arestării preventive a domnului deputat Cristian Rizea EMITENT: CAMERA DEPUTAŢILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 178 din 9 martie 2016

Având în vedere solicitarea ministrului justiţiei, doamna raluca alexandra prună, referitoare la încuviinţarea reţinerii şi arestării preventive privind pe domnul deputat cristian rizea, în dosarul nr. 661/p/2015 al parchetului de pe lângă Înalta curte de casaţie şi justiţie - direcţia naţională anticorupţie, transmisă camerei deputaţilor,în temeiul dispoziţiilor art. 72 alin. (2) din constituţia româniei, republicată, ale art. 24 din legea nr. 96/2006 privind statutul deputaţilor şi al senatorilor, republicată, şi ale art. 219 din regulamentul camerei deputaţilor, aprobat prin hotărârea camerei deputaţilor nr. 8/1994, republicat,având în vedere rezultatul votului exprimat de deputaţi în şedinţa camerei deputaţilor din 9 martie 2016,camera ...

Monitorul Oficial 177 din 09 Martie 2016 (M. Of. 177/2016)

 NORME METODOLOGICE din 24 februarie 2016 de aplicare a prevederilor Regulamentului (UE) 2015/1.861 al Consiliului din 18 octombrie 2015 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 267/2012 privind măsuri restrictive împotriva Iranului EMITENT: MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 177 din 9 martie 2016

Prezentele norme stabilesc metodologia de control al operaţiunilor de import de produse cu dublă utilizare menţionate în art. 1 din regulamentul (ue) 2015/1.861 al consiliului din 18 octombrie 2015 de modificare a regulamentului (ue) nr. 267/2012 privind măsuri restrictive împotriva iranului, denumit în continuare regulament, de către ministerul afacerilor externe, prin departamentul pentru controlul exporturilor - ancex, denumit în continuare ancex.cap. i dispoziţii generaleart. 1 În sensul prezentelor norme, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:a) sucursală, contract sau tranzacţie, autoritate competentă, teritoriul vamal al uniunii, resurse economice, fonduri, produse, persoană, entitate sau organism iranian, comitetul de sancţiuni ...

Monitorul Oficial 173 din 08 Martie 2016 (M. Of. 173/2016)

 HOTĂRÂRE nr. 132 din 2 martie 2016 privind modificarea descrierii tehnice şi actualizarea valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Consiliului Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 173 din 8 martie 2016

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 20 din legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 2^1 şi 2^2 din ordonanţa guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1 se aprobă modificarea descrierii tehnice şi actualizarea valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea consiliului naţional pentru studierea arhivelor securităţii, potrivit datelor prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta ...

Monitorul Oficial 172 din 08 Martie 2016 (M. Of. 172/2016)

 HOTĂRÂRE nr. 133 din 2 martie 2016 pentru modificarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 174/2002, şi pentru modificarea Procedurilor privind accesul la măsurile pentru stimularea ocupării forţei de muncă, modalităţile de finanţare şi instrucţiunile de implementare a acestora, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 377/2002 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 172 din 8 martie 2016

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. i normele metodologice de aplicare a legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, aprobate prin hotărârea guvernului nr. 174/2002, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 181 din 18 martie 2002, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. articolul 48 va avea următorul cuprins:"art. 48. - (1) potrivit art. 77^1 din lege, în programele care au ca scop ocuparea temporară a forţei de muncă pentru executarea de lucrări şi activităţi de interes pentru comunităţile locale pot ...

Monitorul Oficial 169 din 07 Martie 2016 (M. Of. 169/2016)

 HOTĂRÂRE nr. 8 din 2 martie 2016 privind modificarea componenţei nominale a Comisiei pentru regulament, prevăzută în anexa la Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 48/2012 pentru aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaţilor EMITENT: CAMERA DEPUTAŢILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 169 din 7 martie 2016

Având în vedere constituirea grupului parlamentar al unpr,având în vedere punctele de vedere ale comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi şi ale comisiei pentru regulament prin care se constată că grupul parlamentar naţional democrat nu îndeplineşte condiţiile necesare de existenţă şi funcţionare a unui grup parlamentar, prevăzute la art. 13 din regulamentul camerei deputaţilor, aprobat prin hotărârea camerei deputaţilor nr. 8/1994, republicat,având în vedere prevederile art. 41 alin. (3) din regulamentul camerei deputaţilor, aprobat prin hotărârea camerei deputaţilor nr. 8/1994, republicat, potrivit cărora comisia pentru regulament se compune din câte un reprezentant al fiecărui grup parlamentar din camera deputaţilor,în temeiul ...

 HOTĂRÂRE nr. 129 din 2 martie 2016 pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli aferent activităţii de privatizare pe anul 2016 al Ministerului Energiei EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 169 din 7 martie 2016

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 9 alin. (1) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societăţilor comerciale, aprobată prin legea nr. 44/1998, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 3 din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 55/2015 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea unor acte normative, al art. 5 din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 75/2013 privind unele măsuri pentru reorganizarea prin divizare parţială a oficiului participaţiilor statului şi privatizării în industrie, pentru modificarea unor acte normative, precum şi pentru reglementarea unor ...

 HOTĂRÂRE nr. 130 din 2 martie 2016 privind aprobarea numărului mediu maxim de personal pe anul 2016 pentru operatorii economici din industria de apărare, care desfăşoară activităţi conform prevederilor art. 10 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 95/2002 privind industria de apărare EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 169 din 7 martie 2016

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 10 şi 11 din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 95/2002 privind industria de apărare, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 44/2003, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicse aprobă numărul mediu maxim de personal pe anul 2016 pentru operatorii economici din industria de apărare, care desfăşoară activităţi stabilite conform prevederilor art. 10 din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 95/2002 privind industria de apărare, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 44/2003, cu modificările şi completările ulterioare, prevăzut în anexa care face ...

 HOTĂRÂRE nr. 9 din 2 martie 2016 privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 48/2012 pentru aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaţilor EMITENT: CAMERA DEPUTAŢILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 169 din 7 martie 2016

În temeiul prevederilor art. 46 alin. (6) şi (11) din regulamentul camerei deputaţilor, aprobat prin hotărârea camerei deputaţilor nr. 8/1994, republicat,camera deputaţilor adoptă prezenta hotărâre.articol unicanexa la hotărârea camerei deputaţilor nr. 48/2012 pentru aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale camerei deputaţilor, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 872 din 20 decembrie 2012, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:- domnul deputat victor-viorel ponta, aparţinând grupului parlamentar al psd, trece de la comisia pentru politică externă la comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională, în calitate de membru;- doamna deputat ioana-jenica dumitru, aparţinând ...

Monitorul Oficial 171 din 07 Martie 2016 (M. Of. 171/2016)

 INSTRUCŢIUNI nr. 1 din 2 martie 2016 privind modificarea contractului de achiziţie publică în cursul perioadei sale de valabilitate şi încadrarea acestor modificări ca fiind substanţiale sau nesubstanţiale EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU ACHIZITII PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 171 din 7 martie 2016

Având în vedere:- prevederile art. 2 alin. (2), art. 28 alin. (7), art. 29 alin. (2^1) şi art. 122 lit. i) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 337/2006, cu modificările şi completările ulterioare;- prevederile art. 5 alin. (2) din hotărârea guvernului nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie ...

Monitorul Oficial 169 din 07 Martie 2016 (M. Of. 169/2016)

 HOTĂRÂRE nr. 131 din 2 martie 2016 privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 345/2010 pentru aprobarea modelelor formularelor-tip folosite în activitatea de cazier judiciar EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 169 din 7 martie 2016

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unichotărârea guvernului nr. 345/2010 pentru aprobarea modelelor formularelor-tip folosite în activitatea de cazier judiciar, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 314 din 13 mai 2010, se modifică şi se completează după cum urmează:1. articolul 1 se modifică şi va avea următorul cuprins:"art. 1. - se aprobă modelele formularelor-tip pentru comunicările cu privire la datele ce urmează a fi înscrise în cazierul judiciar sau notate provizoriu în evidenţa unităţilor de poliţie şi ale celor privind cererile pentru obţinerea certificatelor, a copiilor de pe cazierul judiciar şi ...

Monitorul Oficial 170 din 07 Martie 2016 (M. Of. 170/2016)

 NORMĂ nr. 15 din 25 februarie 2016 privind aprobarea Reglementărilor contabile aferente situaţiilor financiare anuale aplicabile Fondului de garantare a asiguraţilor EMITENT: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 170 din 7 martie 2016

În conformitate cu prevederile:- art. 3 alin. (1) lit. b), coroborate cu prevederile art. 6 alin. (2) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea autorităţii de supraveghere financiară, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare;- art. 30 alin. (1) din legea nr. 213/2015 privind fondul de garantare a asiguraţilor şi ale art. 3 din statutul fondului de garantare a asiguraţilor;- art. 49 din legea nr. 246/2015 privind redresarea şi rezoluţia asigurătorilor;- art. 179 alin. (4) din legea nr. 237/2015 privind autorizarea şi supravegherea activităţii de asigurare şi ...

Monitorul Oficial 168 din 04 Martie 2016 (M. Of. 168/2016)

 HOTĂRÂRE nr. 11 din 2 martie 2016 pentru aprobarea modelului copiei de pe lista electorală complementară care va fi folosit la alegerile locale EMITENT: AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 168 din 4 martie 2016

Având în vedere prevederile art. 22 alin. (7) din legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea legii nr. 393/2004 privind statutul aleşilor locali,în temeiul art. 126 alin. (2) din legea nr. 115/2015 şi al art. 104 alin. (1) şi (2) din legea nr. 208/2015 privind alegerea senatului şi a camerei deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea autorităţii electorale permanente, cu modificările şi completările ulterioare,autoritatea electorală permanentă adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă modelul copiei de pe lista electorală complementară care va fi folosit la ...

Monitorul Oficial 165 din 04 Martie 2016 (M. Of. 165/2016)

 HOTĂRÂRE nr. 109 din 24 februarie 2016 privind transmiterea unor imobile aflate în domeniul public al statului, din administrarea Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice în administrarea Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Dizabilităţi EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 165 din 4 martie 2016

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 867 alin. (1) şi al art. 869 din legea nr. 287/2009 privind codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, şi al art. 20 alin. (1) din legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă transmiterea unor imobile aflate în proprietatea publică a statului, din administrarea ministerului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice în administrarea autorităţii naţionale pentru persoanele cu dizabilităţi, având datele de identificare cuprinse în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.art. 2predarea-preluarea imobilelor prevăzute la art. 1 ...

Monitorul Oficial 163 din 03 Martie 2016 (M. Of. 163/2016)

 HOTĂRÂRE nr. 126 din 2 martie 2016 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 al Regiei Autonome "Monitorul Oficial", aflată sub autoritatea Guvernului României, exercitată prin Secretariatul General al Guvernului EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 163 din 3 martie 2016

Având în vedere prevederile art. 4 alin. (1) lit. a) din ordonanţa guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, aprobată cu completări prin legea nr. 47/2014, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicse aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 al regiei autonome "monitorul oficial", aflată sub autoritatea guvernului româniei, exercitată prin secretariatul general al guvernului, prevăzut în anexa care face parte integrantă din ...

 HOTĂRÂRE nr. 127 din 2 martie 2016 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 al Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat", regie autonomă de interes naţional, aflată sub autoritatea Secretariatului General al Guvernului EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 163 din 3 martie 2016

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 4 alin. (1) lit. a) din ordonanţa guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, aprobată cu completări prin legea nr. 47/2014, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicse aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 al regiei autonome "administraţia patrimoniului protocolului de stat", regie autonomă de interes naţional, aflată sub autoritatea secretariatului general al guvernului, prevăzut în anexa care face ...

Monitorul Oficial 164 din 03 Martie 2016 (M. Of. 164/2016)

 HOTĂRÂRE nr. 106 din 24 februarie 2016 privind trecerea unor construcţii, aflate în administrarea Ministerului Afacerilor Interne, din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcţiune, casării şi valorificării, şi pentru actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 164 din 3 martie 2016

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 10 alin. (2) şi art. 20 din legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 2^1 şi 2^2 din ordonanţa guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 2 din ordonanţa guvernului nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcţiune, casare şi valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale, aprobată prin legea nr. 246/2001, al art. 24 din ...

 NORME TEHNICE din 24 februarie 2016 de autorizare a magaziilor şi a perimetrelor pentru depozitare temporară - Anexa nr. 1 EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 164 din 3 martie 2016

Cap. i dispoziţii generaleart. 1 prezentele norme tehnice stabilesc procedurile aplicabile la autorizarea magaziilor şi a perimetrelor de depozitare temporară pe teritoriul vamal al româniei.art. 2 (1) În sensul prezentelor norme tehnice, depozitarea temporară semnifică depozitarea temporară a mărfurilor necomunitare sub supraveghere vamală în intervalul dintre prezentarea acestora în vamă şi atribuirea unei destinaţii vamale pentru acestea.(2) magaziile şi perimetrele pentru depozitare temporară sunt locuri aprobate de autoritatea vamală, destinate să primească mărfuri necomunitare care fac obiectul unei declaraţii sumare de depozitare temporară şi cărora operatorul trebuie să le atribuie o destinaţie vamală.(3) termenul de depozitare este, potrivit art. 49 ...

 NORME TEHNICE din 24 februarie 2016 de înregistrare a depozitelor utilizate în zonele libere - Anexa nr. 2 EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 164 din 3 martie 2016

Art. 1Înregistrarea depozitelor într-o zonă liberă se face de către biroul vamal de control al zonei libere.art. 2birourile vamale care supraveghează o zonă liberă înregistrează depozitele prevăzute la art. 1, aparţinând operatorilor economici, care îndeplinesc următoarele cerinţe:a) au organizate evidenţe care permit autorităţii vamale verificarea eficientă a operaţiunilor vamale;b) dispun de infrastructură informatică adecvată organizării evidenţelor;c) au incluse în obiectul de activitate operaţiuni de depozitare;d) dispun de echipamente necesare descărcării, încărcării, manipulării, ambalării, dezambalării şi prezentării mărfurilor în vederea efectuării controlului vamal, precum şi de personal specializat pentru efectuarea acestor operaţiuni;e) spaţiul sau perimetrul de depozitare deţinut îndeplineşte condiţiile necesare ...

 HOTĂRÂRE nr. 114 din 24 februarie 2016 privind actualizarea anexei nr. 15 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 164 din 3 martie 2016

Având în vedere art. 2^1 şi 2^2 din ordonanţa guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 20 alin. (1) din legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al art. 867 alin. (1) din legea nr. 287/2009 privind codul civil, republicată, cu modificările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă actualizarea datelor de identificare şi a valorii de inventar pentru imobilele aflate în domeniul public al statului şi ...

 HOTĂRÂRE nr. 107 din 24 februarie 2016 privind actualizarea valorilor de inventar şi schimbarea titularului dreptului de administrare a unor imobile sau a unor părţi din acestea, aflate în domeniul public al statului şi în administrarea unor unităţi din subordinea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 164 din 3 martie 2016

Având în vedere art. 2^1 şi 2^2 din ordonanţa guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare, şi art. 2 alin. (1) din hotărârea guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 867 alin. (1) din legea nr. 287/2009 privind codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, şi al art. 20 din legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei ...

Monitorul Oficial 160 din 02 Martie 2016 (M. Of. 160/2016)

 LISTA din 2016 cuprinzând asociaţiile şi fundaţiile române cu personalitate juridică din municipiul Buzău care primesc subvenţii de la bugetul local în anul 2016, în conformitate cu prevederile Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială EMITENT: PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUZĂU PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 160 din 2 martie 2016

JudeŢul buzĂuprimĂria municipiului buzĂu ┌────┬──────────────────────────────────┬─────────────────────────────┐ │nr. │ denumirea asociaţiei │cuantumul subvenţiei aprobate│ │crt.│ │ - lei - │ ├────┼──────────────────────────────────┼─────────────────────────────┤ │ 1.│fundaţia pentru copii "sf. sava" │ 24.000 ...

Monitorul Oficial 162 din 02 Martie 2016 (M. Of. 162/2016)

 HOTĂRÂRE nr. 116 din 2 martie 2016 privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de prefect al judeţului Bacău de către domnul Pocovnicu Constantin-Dorian EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 162 din 2 martie 2016

Având în vedere prevederile art. 19 alin. (1) lit. a) din legea nr. 188/1999 privind statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicla data intrării în vigoare a prezentei hotărâri încetează exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de prefect al judeţului bacău de către domnul pocovnicu constantin-dorian.  prim-ministru   dacian julien cioloŞ contrasemnează: ---------------ministrul afacerilor interne,   petre tobăbucureşti, 2 martie 2016.nr. 116. -----

Monitorul Oficial 161 din 02 Martie 2016 (M. Of. 161/2016)

 HOTĂRÂRE nr. 3 din 15 ianuarie 2016 pentru modificarea Standardelor de calitate în serviciile psihologice - Partea generală, Cartea I, aprobate prin Hotărârea Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România nr. 5/2015 EMITENT: COLEGIUL PSIHOLOGILOR DIN ROMÂNIA PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 161 din 2 martie 2016

Având în vedere dispoziţiile art. 24 lit. b) din legea nr. 213/2004 privind exercitarea profesiei de psiholog cu drept de liberă practică, înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea colegiului psihologilor din românia, cu modificările ulterioare,în temeiul dispoziţiilor art. 51 din normele metodologice de aplicare a legii nr. 213/2004 privind exercitarea profesiei de psiholog cu drept de liberă practică, înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea colegiului psihologilor din românia, aprobate prin hotărârea guvernului nr. 788/2005, cu completările ulterioare,comitetul director al colegiului psihologilor din românia hotărăşte:art. i(1) specialităţile aferente comisiei de psihologie pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională se modifică după cum urmează:a) psihologie militară ...

 HOTĂRÂRE nr. 110 din 24 februarie 2016 pentru aprobarea celui de-al cincilea amendament la addendumul la Memorandumul multilateral de înţelegere (MMOU) dintre miniştrii apărării din cadrul Organizaţiei Tratatului Atlanticului de Nord privind Programul comun NATO E-3A, referitor la modernizarea Sistemului NATO aeropurtat de avertizare timpurie şi control (NAEW&C), semnat de partea română la 13 octombrie 2014 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 161 din 2 martie 2016

În temeiul prevederilor art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 20 din legea nr. 590/2003 privind tratatele,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unic se aprobă al cincilea amendament la addendumul la memorandumul multilateral de înţelegere (mmou) dintre miniştrii apărării din cadrul organizaţiei tratatului atlanticului de nord privind programul comun nato e-3a, referitor la modernizarea sistemului nato aeropurtat de avertizare timpurie şi control (naew&c), semnat de partea română la 13 octombrie 2014. prim-ministru  dacian julien cioloŞcontrasemnează:--------------- ministrul apărării naţionale,   mihnea ioan motoc ministrul afacerilor externe,lazăr comănescu ministrul finanţelor publice,anca dana dragubucureşti, 24 februarie 2016.nr. 110. al cincilea amendamentla addendumul la memorandumul multilateral de înţelegere (mmou)   dintre miniştrii apărării ...

Monitorul Oficial 162 din 02 Martie 2016 (M. Of. 162/2016)

 HOTĂRÂRE nr. 117 din 2 martie 2016 privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de prefect al judeţului Constanţa de către domnul Ion Constantin EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 162 din 2 martie 2016

Având în vedere prevederile art. 19 alin. (1) lit. a) din legea nr. 188/1999 privind statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicla data intrării în vigoare a prezentei hotărâri încetează exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de prefect al judeţului constanţa de către domnul ion constantin.   prim-ministrudacian julien cioloŞ  contrasemnează:  ---------------ministrul afacerilor interne,petre tobăbucureşti, 2 martie 2016.nr. 117.   -----

 HOTĂRÂRE nr. 118 din 2 martie 2016 privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de prefect al judeţului Neamţ de către domnul Angheluţă Ioan Vlad EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 162 din 2 martie 2016

Având în vedere prevederile art. 19 alin. (1) lit. a) din legea nr. 188/1999 privind statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicla data intrării în vigoare a prezentei hotărâri încetează exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de prefect al judeţului neamţ de către domnul angheluţă ioan vlad.  prim-ministru   dacian julien cioloŞ contrasemnează: ---------------   ministrul afacerilor interne,petre tobăbucureşti, 2 martie 2016.nr. 118.  -----

 HOTĂRÂRE nr. 119 din 2 martie 2016 privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de prefect al judeţului Sălaj de către domnul Ciunt Ionel EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 162 din 2 martie 2016

Având în vedere prevederile art. 19 alin. (1) lit. a) din legea nr. 188/1999 privind statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicla data intrării în vigoare a prezentei hotărâri încetează exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de prefect al judeţului sălaj de către domnul ciunt ionel.   prim-ministrudacian julien cioloŞ  contrasemnează:  ---------------   ministrul afacerilor interne,petre tobăbucureşti, 2 martie 2016.nr. 119.   -----

 HOTĂRÂRE nr. 120 din 2 martie 2016 privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Botoşani de către doamna Coşman Elena EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 162 din 2 martie 2016

Având în vedere prevederile art. 19 alin. (1) lit. a) din legea nr. 188/1999 privind statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicla data intrării în vigoare a prezentei hotărâri încetează exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului botoşani de către doamna coşman elena.prim-ministru dacian julien cioloŞ   contrasemnează:   ---------------ministrul afacerilor interne, petre tobăbucureşti, 2 martie 2016.nr. 120.-----

 HOTĂRÂRE nr. 121 din 2 martie 2016 privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al municipiului Bucureşti de către domnul Andrei Vasile-Liviu EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 162 din 2 martie 2016

Având în vedere prevederile art. 19 alin. (1) lit. a) din legea nr. 188/1999 privind statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicla data intrării în vigoare a prezentei hotărâri încetează exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al municipiului bucureşti de către domnul andrei vasile-liviu.   prim-ministrudacian julien cioloŞ  contrasemnează:  ---------------ministrul afacerilor interne,petre tobăbucureşti, 2 martie 2016.nr. 121.   -----

 HOTĂRÂRE nr. 122 din 2 martie 2016 privind aplicarea mobilităţii pentru domnul Ghica Ioan din funcţia publică de inspector guvernamental în funcţia publică de prefect al judeţului Bacău EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 162 din 2 martie 2016

Având în vedere prevederile art. 19 alin. (1) lit. a) din legea nr. 188/1999 privind statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 33 alin. (1) lit. c) din hotărârea guvernului nr. 341/2007 privind intrarea în categoria înalţilor funcţionari publici, managementul carierei şi mobilitatea înalţilor funcţionari publici, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicla data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se dispune aplicarea mobilităţii pentru domnul ghica ioan din funcţia publică de inspector guvernamental în funcţia publică de prefect al judeţului bacău.  prim-ministru   dacian julien cioloŞ contrasemnează: ---------------   ministrul afacerilor ...

 HOTĂRÂRE nr. 123 din 2 martie 2016 privind aplicarea mobilităţii pentru domnul Nicolaescu Adrian Viorel din funcţia publică de inspector guvernamental în funcţia publică de prefect al judeţului Constanţa EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 162 din 2 martie 2016

Având în vedere prevederile art. 19 alin. (1) lit. a) din legea nr. 188/1999 privind statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 33 alin. (1) lit. c) din hotărârea guvernului nr. 341/2007 privind intrarea în categoria înalţilor funcţionari publici, managementul carierei şi mobilitatea înalţilor funcţionari publici, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicla data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se dispune aplicarea mobilităţii pentru domnul nicolaescu adrian viorel din funcţia publică de inspector guvernamental în funcţia publică de prefect al judeţului constanţa.   prim-ministrudacian julien cioloŞ  contrasemnează:  --------------- ministrul ...

 HOTĂRÂRE nr. 124 din 2 martie 2016 privind aplicarea mobilităţii pentru doamna Dobrilă Niculina din funcţia publică de inspector guvernamental în funcţia publică de prefect al judeţului Neamţ EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 162 din 2 martie 2016

Având în vedere prevederile art. 19 alin. (1) lit. a) din legea nr. 188/1999 privind statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 33 alin. (1) lit. c) din hotărârea guvernului nr. 341/2007 privind intrarea în categoria înalţilor funcţionari publici, managementul carierei şi mobilitatea înalţilor funcţionari publici, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicla data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se dispune aplicarea mobilităţii pentru doamna dobrilă niculina din funcţia publică de inspector guvernamental în funcţia publică de prefect al judeţului neamţ.   prim-ministrudacian julien cioloŞ  contrasemnează:  ---------------ministrul afacerilor ...

 HOTĂRÂRE nr. 125 din 2 martie 2016 privind aplicarea mobilităţii pentru domnul Niţu Marin din funcţia publică de inspector guvernamental în funcţia publică de prefect al judeţului Sălaj EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 162 din 2 martie 2016

Având în vedere prevederile art. 19 alin. (1) lit. a) din legea nr. 188/1999 privind statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 33 alin. (1) lit. c) din hotărârea guvernului nr. 341/2007 privind intrarea în categoria înalţilor funcţionari publici, managementul carierei şi mobilitatea înalţilor funcţionari publici, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicla data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se dispune aplicarea mobilităţii pentru domnul niţu marin din funcţia publică de inspector guvernamental în funcţia publică de prefect al judeţului sălaj.  prim-ministru   dacian julien cioloŞ contrasemnează: ---------------   ministrul afacerilor ...

 HOTĂRÂRE nr. 6 din 18 februarie 2016 pentru modificarea şi completarea anexei nr. 2 "Lista auditorilor financiari, persoane fizice şi juridice, care îndeplinesc cerinţele Protocolului de colaborare încheiat între Camera Auditorilor Financiari din România şi Ministerul Fondurilor Europene privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de audit financiar pentru fonduri europene şi alte fonduri nerambursabile de la alţi donatori", aprobată prin Hotărârea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 5/2014 EMITENT: CAMERA AUDITORILOR FINANCIARI DIN ROMANIA PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 162 din 2 martie 2016

Având în vedere prevederile:- art. 6 alin. (3) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 75/1999 privind activitatea de audit financiar, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;- art. 15 alin. (3) din regulamentul de organizare şi funcţionare a camerei auditorilor financiari din românia, aprobat prin hotărârea guvernului nr. 433/2011;- art. 4-6 din hotărârea consiliului camerei auditorilor financiari din românia nr. 51/2015 privind modalitatea de adoptare a hotărârilor consiliului camerei auditorilor financiari din românia,consiliul camerei auditorilor financiari din românia, întrunit în şedinţa din data de 18 februarie 2016, hotărăşte:art. ianexa nr. 2 "lista auditorilor financiari, persoane fizice şi juridice, care îndeplinesc ...

Monitorul Oficial 158 din 01 Martie 2016 (M. Of. 158/2016)

 HOTĂRÂRE nr. 103 din 18 februarie 2016 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 21/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 158 din 1 martie 2016

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 2 alin. (2) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 68/2015 pentru aprobarea unor măsuri de gestionare a instrumentelor structurale din domeniul transporturilor,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. i hotărârea guvernului nr. 21/2015 privind organizarea şi funcţionarea ministerului transporturilor, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 50 din 21 ianuarie 2015, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. la articolul 8, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:"art. 8. - (1) numărul maxim de posturi este 463, exclusiv demnitarii şi ...

 HOTĂRÂRE nr. 105 din 24 februarie 2016 privind stabilirea contingentului pe tipuri de lucrători nou-admişi pe piaţa forţei de muncă în anul 2016 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 158 din 1 martie 2016

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 29 alin. (1) din ordonanţa guvernului nr. 25/2014 privind încadrarea în muncă şi detaşarea străinilor pe teritoriul româniei şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative privind regimul străinilor în românia, aprobată prin legea nr. 14/2016,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicpentru anul 2016 se stabileşte contingentul pe tipuri de lucrători nou-admişi pe piaţa forţei de muncă din românia după cum urmează:a) lucrători permanenţi - 3.500;b) lucrători stagiari - 200;c) lucrători sezonieri - 200;d) lucrători transfrontalieri - 100;e) lucrători înalt calificaţi - 800;f) lucrători detaşaţi - 700.   prim-ministrudacian julien cioloŞ  contrasemnează:  --------------- ministrul muncii, ...

 HOTĂRÂRE nr. 108 din 24 februarie 2016 pentru stabilirea regimului juridic al unor locuinţe pentru tineri, destinate închirierii, construite prin programe de investiţii la nivel naţional, aflate în administrarea consiliilor locale, precum şi a măsurilor necesare în vederea aplicării prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, referitoare la administrarea şi vânzarea acestora EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 158 din 1 martie 2016

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. ii alin. (1) din legea nr. 89/2008 pentru modificarea şi completarea legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea agenţiei naţionale pentru locuinţe, al art. 10 alin. (1) din legea nr. 152/1998 privind înfiinţarea agenţiei naţionale pentru locuinţe, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 10 alin. (2) din legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1(1) se aprobă înscrierea în inventarul bunurilor din domeniul public al statului a blocurilor de locuinţe pentru tineri, prevăzute în anexa care face parte integrantă din ...

 HOTĂRÂRE nr. 112 din 24 februarie 2016 pentru modificarea şi completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.288/2012 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 158 din 1 martie 2016

Având în vedere prevederile art. 4 din legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările ulterioare, precum şi pe cele ale art. 6 şi 7 din hotărârea guvernului nr. 294/2015 privind aprobarea programului naţional de cadastru şi carte funciară 2015-2023,în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 5 alin. (5) din ordonanţa guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile administraţiei publice şi instituţiile publice, aprobată cu modificări prin legea nr. 247/2002, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicregulamentul de organizare şi funcţionare a agenţiei naţionale de cadastru ...

Cautare document
Club Legislatia Muncii
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5
 

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016