Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   PROCEDURĂ ŞI CRITERII din 20 iulie 2016  de acordare a licenţei de operare, revizuire, vizare anuală şi anulare a licenţei de operare a organizaţiilor colective    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 PROCEDURĂ ŞI CRITERII din 20 iulie 2016 de acordare a licenţei de operare, revizuire, vizare anuală şi anulare a licenţei de operare a organizaţiilor colective

EMITENT: MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILOR
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 682 din 2 septembrie 2016
──────────
    Aprobate prin Ordinul nr. 1.494/846/2016, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 682 din 2 septembrie 2016.
──────────


    ART. 1
    Organizaţiile colective prevăzute la art. 25 alin. (6) lit. b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 5/2015 au dreptul să îşi desfăşoare activitatea numai dacă au obţinut şi deţin licenţă de operare, potrivit prezentei proceduri.
    ART. 2
    Acordarea, revizuirea, vizarea anuală şi anularea licenţei de operare pentru organizaţiile colective se fac de către conducătorul autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului, la propunerea Comisiei, după avizul/aprobarea secretarului de stat cu atribuţii în domeniu din cadrul aceleiaşi instituţii potrivit prevederilor prezentei proceduri. Acordarea şi revizuirea licenţei de operare se fac în baza dosarului complet de acordare a licenţei de operare, potrivit prevederilor prezentei proceduri.
    ART. 3
    Organizaţiile colective, prevăzute la art. 25 alin. (6) lit. b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 5/2015, pot deţine simultan şi calitatea de reprezentanţi autorizaţi prevăzuţi la art. 40 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 5/2015.
    ART. 4
    (1) În vederea obţinerii licenţei de operare, solicitantul depune dosarul care trebuie să cuprindă următoarele documente:
    a) cerere-tip de acordare a licenţei de operare, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 1a;
    b) actul constitutiv al persoanei juridice, în copie conformă cu originalul;
    c) certificatul de înregistrare la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului sau, după caz, certificatul de înregistrare în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor de la judecătoria în a cărei circumscripţie se află sediul asociaţiei ori fundaţiei în cauză, în copie conformă cu originalul;
    d) certificatul constatator detaliat, eliberat cu cel mult 30 de zile înainte de data depunerii, de către Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, în original, conform Legii nr. 26/1990 privind registrul comerţului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, sau, după caz, certificatul detaliat eliberat de Ministerul Justiţiei, privind datele care figurează în Registrul naţional al persoanelor juridice fără scop patrimonial;
    e) cazierul fiscal valabil la data depunerii, din care să rezulte faptul că nu au fost săvârşite fapte sancţionate de legile fiscale, financiare, vamale şi nici fapte care privesc disciplina financiară;
    f) planul de operare care este întocmit cu respectarea conţinutului cadru, aşa cum este prevăzut în anexa nr. 1b, şi corespunde criteriilor de acordare a licenţei de operare.
    (2) Documentele prevăzute la alin. (1) lit. a)-f) vor fi însoţite de un opis al acestora.
    ART. 5
    Dosarul de acordare a licenţei de operare se depune de către solicitant la sediul autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului, în atenţia direcţiei generale de specialitate cu atribuţii în domeniul gestionării deşeurilor, în trei exemplare atât în format letric, cât şi în format electronic. Fiecare pagină din dosarul de acordare a licenţei de operare este numerotată şi certificată pentru conformitate. Documentele obligatorii din cadrul dosarului de acordare a licenţei de operare vor avea ordinea prevăzută la art. 4.
    ART. 6
    (1) În cazul în care dosarul de acordare a licenţei de operare cuprinde toate documentele şi informaţiile prevăzute la art. 4, în formatul şi conţinutul solicitat, în termen de 30 de zile lucrătoare de la data depunerii dosarului complet, Comisia informează solicitantul cu privire la decizia luată.
    (2) Licenţa de operare se emite conform modelului prevăzut în anexa nr. 1c.
    (3) Licenţa de operare se emite după ce solicitantul depune la sediul autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului, în atenţia direcţiei generale de specialitate cu atribuţii în domeniul gestionării deşeurilor dovada achitării tarifului de emitere a licenţei de operare, conform prevederilor art. 6 alin. (1) sau (2) din ordin, după caz.
    ART. 7
    (1) În cazul în care dosarul de acordare a licenţei de operare nu cuprinde toate documentele şi informaţiile prevăzute la art. 4 sau acesta este prezentat sub un alt format decât cel prevăzut la art. 4, Comisia va informa solicitantul cu privire la deficienţele constatate.
    (2) În situaţia în care, în termen de 30 de zile de la primirea informării menţionate la alin. (1), solicitantul nu remediază aceste deficienţe, solicitarea de autorizare se respinge.
    (3) Decizia de respingere a dosarului de acordare a licenţei de operare se motivează şi se comunică în scris solicitantului de către Comisie.
    (4) Solicitantul poate ataca decizia de respingere, potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.
    ART. 8
    Organizaţiile colective notifică Comisia printr-o scrisoare despre intenţia de a desfăşura activitatea în anul următor. Scrisoarea de intenţie se transmite până la data de 20 noiembrie a fiecărui an.
    ART. 9
    (1) În vederea obţinerii vizei anuale, organizaţiile colective transmit comisiei un raport de audit financiar extern conform Standardului român de audit financiar, precum şi un raport de audit operaţional extern întocmit potrivit anexei nr. 1d "Cerinţe minime pentru efectuarea auditului operaţional extern pentru solicitanţii auditului", până la 15 mai a anului următor pentru care se realizează auditurile externe.
    (2) Organizaţiile colective transmit până la 1 iunie producătorilor/reprezentanţilor autorizaţi pentru care au preluat responsabilitatea rezultatul auditului financiar extern şi al celui operaţional extern realizate pentru anul anterior.
    ART. 10
    (1) Comisia nu acordă viza anuală în cazul constatării a cel puţin uneia din următoarele situaţii:
    a) dacă organizaţiile colective nu transmit comisiei raportul de audit financiar extern şi raportul de audit operaţional extern până la data de 15 mai a anului următor celui pentru care se realizează respectivele audituri externe, în acord cu prevederile art. 9;
    b) dacă, în urma analizării raportului de audit financiar extern şi a raportului de audit operaţional extern, precum şi a datelor menţionate la art. 7 şi 8 din ordin, s-a constatat neîndeplinirea ratelor minime de colectare a deşeurilor de echipamente electrice şi electronice prevăzute la art. 17 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 5/2015 şi neîndeplinirea obiectivelor de valorificare prevăzute la art. 27 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 5/2015;
    c) dacă nu au respectat obligaţiile specificate în art. 17;
    d) în cazul neafişării valorii tarifelor de preluare a responsabilităţii de gestionare a DEEE pe fiecare categorie în parte pentru care a solicitat şi a primit licenţa de operare, pe site-ul propriu, în termen de 15 zile de la emiterea licenţei;
    e) în cazul neafişării listei cu producătorii afiliaţi organizaţiei colective, pe site-ul propriu, în termen de 15 zile de la emiterea licenţei şi actualizarea ei când este cazul.
    (2) În cazul în care, în urma analizării raportului de audit financiar extern şi a raportului de audit operaţional extern, s-a constatat neîndeplinirea obiectivelor din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 5/2015, Comisia va sesiza Garda Naţională de Mediu pentru aplicarea în mod corespunzător a sancţiunilor reglementate la art. 43 alin. (1) lit. b) pct. 1 şi lit. c) pct. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 5/2015 privind deşeurile de echipamente electrice şi electronice.
    ART. 11
    (1) Măsura de neacordare a vizei anuale poate fi luată numai după ce organizaţiei colective i se acordă dreptul pentru remedierea situaţiei constatate, în termen de 30 de zile de la data comunicării.
    (2) Comisia comunică organizaţiei colective dreptul de remediere în termen de 10 zile de la data constatării a cel puţin uneia din situaţiile prevăzute la art. 10 alin. (1).
    (3) Termenul prevăzut la alin. (1) este termen de decădere în ceea ce priveşte remedierea situaţiei.
    ART. 12
    În termen de 30 de zile de la transmiterea remedierii situaţiei de către organizaţia colectivă, Comisia comunică decizia cu privire la acordarea sau neacordarea vizei anuale.
    ART. 13
    Neacordarea vizei anuale pentru organizaţiile colective nu împiedică derularea activităţii în anul următor. În cazul neacordării vizei anuale în doi ani succesivi, se aplică prevederile art. 16.
    ART. 14
    Organizaţiile colective sunt obligate să notifice în scris Comisia în situaţia în care intervin modificări ale documentelor prevăzute la art. 4, în termen de 15 zile de la data la care modificarea îşi produce efectele.
    ART. 15
    Revizuirea licenţei de operare se face în situaţia în care atât planul de operare depus se modifică, cât şi la expirarea acestuia, în baza prevederilor art. 4 şi 5.
    ART. 16
    (1) Licenţa de operare a organizaţiilor colective se anulează în cazul neacordării vizei anuale în doi ani consecutivi.
    (2) Licenţa de operare se anulează de către conducătorul autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului, la propunerea Comisiei, cu avizul secretarului de stat cu atribuţii în domeniu, începând cu data de 1 ianuarie a anului următor.
    (3) Comisia informează organizaţia colectivă căreia i s-a anulat licenţa de operare în termen de 20 de zile de la luarea deciziei.
    (4) Organizaţia colectivă căreia i s-a anulat licenţa de operare este obligată ca, în decurs de maximum 30 de zile de la primirea deciziei, să comunice în scris acest lucru tuturor producătorilor/responsabililor autorizaţi pentru care a preluat responsabilitatea gestionării deşeurilor de echipamente electrice şi electronice şi să le transmită situaţia îndeplinirii obiectivelor până la acea dată.
    ART. 17
    Obligaţiile organizaţiilor colective licenţiate:
    a) să asigure şi să finanţeze, în numele producătorilor sau reprezentanţilor autorizaţi, după caz, colectarea şi valorificarea deşeurilor de echipamente electrice şi electronice, astfel încât să fie atinse cel puţin obiectivele prevăzute în anexele nr. 6 şi 9 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 5/2015;
    b) să încheie contracte/parteneriate sau alte forme de colaborare, în condiţiile legii, cu autorităţile executive ale unităţilor administrativ-teritoriale, pentru colectarea separată a deşeurilor de echipamente electrice şi electronice;
    c) să acţioneze fără discriminare şi să asigure desfăşurarea activităţii de gestionare a deşeurilor de echipamente electrice şi electronice în mod transparent faţă de producătorii sau reprezentanţii autorizaţi, după caz, pentru care a preluat responsabilităţile;
    d) să respecte tarifele de preluare a responsabilităţii de gestionare a DEEE declarate conform art. 34 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 5/2015, în relaţia cu toţi producătorii sau reprezentanţii autorizaţi, după caz, pentru care au preluat responsabilitatea;
    e) să încheie contracte cu colectorii autorizaţi să preia deşeuri de echipamente electrice şi electronice, precum şi cu operatorii economici autorizaţi pentru tratarea, valorificarea şi reciclarea DEEE, care acceptă condiţiile contractuale;
    f) să transmită, la solicitarea autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului sau a unităţilor din subordonarea sau în coordonarea acesteia, informaţii referitoare la activitatea pentru care a obţinut licenţa de operare în vederea elaborării de studii, statistici ori pentru monitorizarea respectării prevederilor privind protecţia mediului şi pentru respectarea obligaţiilor privind raportările către Comisia Europeană, potrivit legii;
    g) să transmită, la solicitarea Comisiei, orice informaţii referitoare la activitatea pentru care a obţinut licenţa de operare, în condiţiile legii;
    h) să pună la dispoziţia organelor de control abilitate potrivit legii toate documentele solicitate conform prevederilor legale în vigoare;
    i) să aibă ca scop numai desfăşurarea activităţilor necesare pentru îndeplinirea responsabilităţilor care le revin producătorilor prevăzuţi la art. 25 alin. (6) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 5/2015 şi raportarea informaţiilor referitoare la gestionarea deşeurilor de echipamente electrice şi electronice;
    j) să reinvestească eventualul profit în aceleaşi tipuri de activităţi întreprinse în vederea îndeplinirii responsabilităţilor care le revin producătorilor sau reprezentanţilor autorizaţi, după caz, pentru care au preluat responsabilitatea;
    k) să afişeze valoarea tarifelor de preluare a responsabilităţii de gestionare a DEEE pe fiecare categorie în parte, pe site-ul propriu, în termen de 15 zile de la emiterea licenţei;
    l) să afişeze lista cu producătorii sau reprezentanţii autorizaţi, după caz, afiliaţi organizaţiei colective, pe site-ul propriu, în termen de 15 zile de la emiterea licenţei şi actualizarea ei;
    m) să depună la Comisie, cu 60 de zile înainte de expirare, un nou plan de operare, conform cerinţelor prevăzute în anexa nr. 1 la procedură, valabil pentru următorii 3 (trei) ani.
    ART. 18
    Anexele nr. 1a-1d fac parte integrantă din prezenta procedură.


    ANEXA 1a
la procedură

    Antet solicitant
    Nr. ...../......

                                CERERE
                    de acordare a licenţei de operare
                               - Model -

    Subscrisa, ......., cu sediul social în ......., str. ........ nr. ...., bl. ...., ap. ...., judeţul/sectorul ..........., înregistrată la .................. cu nr. ........., cod unic de înregistrare nr. ......../..........., cont bancar nr. ........................, deschis la ................................, sucursala ....................., telefon ............, fax ..............., e-mail ..................., prin ........................., în calitate de reprezentant legal, solicită acordarea licenţei de operare în scopul preluării şi ducerii la îndeplinire a obligaţiilor producătorilor de echipamente electrice şi electronice sau ale reprezentanţilor autorizaţi care acţionează în numele producătorilor cu privire la gestionarea deşeurilor din echipamente electrice şi electronice, potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 5/2015 privind deşeurile de echipamente electrice şi electronice, pentru următoarele categorii*) de echipamente electrice şi electronice: ..........
    Anexăm documentele specifice prevăzute în procedură.
    Declar pe propria răspundere, cunoscând prevederile relevante ale legii penale, că documentele prezentate în copie sunt conforme cu originalul.
──────────
    *) Se vor menţiona categoriile din anexele nr. 1 şi 3 la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 5/2015 (în perioada până la 14 august 2018 inclusiv), respectiv categoriile din anexa nr. 2 la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 5/2015 (după 15 august 2018).
──────────

    Data ................ Reprezentant legal,
                                   .....................
                             (numele, prenumele şi semnătura)    ANEXA 1b
la procedură

             Planul de operare realizat pe o perioadă de trei ani,
       care conţine responsabilităţile organizaţiilor colective şi criteriile
                      de acordare a licenţei de operare

    Planul de operare trebuie să cuprindă următoarele capitole:
    a) modul în care se organizează şi se finanţează, în numele producătorilor/reprezentanţilor autorizaţi, colectarea, preluarea, tratarea şi valorificarea deşeurilor de echipamente electrice şi electronice, precum şi a tuturor obiectivelor şi responsabilităţilor producătorilor/reprezentanţilor autorizaţi de echipamente electrice şi electronice prevăzute în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 5/2015;
    b) valoarea costurilor de colectare, preluare, conştientizare, tratare, valorificare şi eliminare în condiţii de protecţie a mediului a DEEE şi modul de calcul al acestora, pentru fiecare categorie în parte, cu specificarea valorii tarifelor de preluare a responsabilităţii de gestionare a acestora;
    c) modul în care se promovează, se organizează şi se finanţează sistemele de colectare adecvată pentru deşeurile de echipamente electrice şi electronice, în vederea îndeplinirii ratelor de colectare şi valorificare;
    d) modul în care se asigură realizarea ratelor minime anuale de colectare a deşeurilor de echipamente electrice şi electronice, pentru producătorii/reprezentanţii autorizaţi de echipamente electrice şi electronice pentru care au preluat responsabilităţile, potrivit legii;
    e) modul în care se asigură realizarea obiectivelor de valorificare a deşeurilor de echipamente electrice şi electronice, pentru producătorii/reprezentanţii autorizaţi de echipamente electrice şi electronice pentru care au preluat responsabilităţile, potrivit legii;
    f) modul în care se asigură, direct sau indirect, utilizatorilor finali posibilitatea să se debaraseze de deşeurile de echipamente electrice şi electronice la un punct de colectare;
    g) modul în care se reinvestesc, în scopul creşterii eficienţei serviciilor, profitul sau excedentul financiar, precum şi eventualele sume rezultate după scăderea cheltuielilor necesare pentru dezvoltarea/funcţionarea sistemului de gestionare a deşeurilor de echipamente electrice şi electronice;
    h) lista cu producătorii pentru care s-a preluat responsabilitatea de către organizaţia colectivă cu menţionarea producătorilor din Uniunea Europeană şi a numărului de înregistrare din registrul naţional al producătorilor;
    Prezentul plan de operare este semnat şi asumat de către reprezentantul legal al organizaţiei colective.


    ANEXA 1c
la procedură

                              [Stema României*)]

                        MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILOR
                            LICENŢĂ DE OPERARE
                                - Model -

──────────
    *) Notă CTCE:
    Stema se găseşte în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 682 din 2 septembrie 2016 la pagina 9 (a se vedea imaginea asociată).
──────────


    Nr. ........ din ............

    Pentru ............ din localitatea ........, str. ........ nr. ...., judeţul/sectorul ........, înregistrată la ......... cu nr. ......, cod unic de înregistrare nr. ........../.................,în scopul preluării şi ducerii la îndeplinire a obligaţiilor producătorilor de echipamente electrice şi electronice sau ale reprezentanţilor autorizaţi care acţionează în numele producătorilor cu privire la gestionarea deşeurilor din echipamente electrice şi electronice, potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 5/2015 privind deşeurile de echipamente electrice şi electronice pentru următoarele categorii de echipamente electrice şi electronice .................................., emisă în baza legii.

      Data emiterii: ................
      Valabilă până la: .............

                  Ministrul mediului, apelor şi pădurilor,
                 ..........................................


    ANEXA 1d
la procedură

    Cerinţe minime pentru efectuarea auditului operaţional extern pentru solicitanţii auditului

    Solicitanţii auditului operaţional extern pot fi, după caz, organizaţii colective, producători individuali sau reprezentanţi autorizaţi ai producătorilor.
    I. Programul de audit trebuie să cuprindă următoarele cerinţe minime:
    a) verificarea îndeplinirii responsabilităţilor descrise în anexa nr. 1b la Procedura şi criteriile de acordare a licenţei de operare, revizuire, vizare anuală şi anulare a licenţei de operare a organizaţiilor colective şi nr. 2b la Procedura şi criteriile de aprobare şi vizare anuală a planului de operare pentru producătorii care îşi îndeplinesc în mod individual obligaţiile de gestionare a deşeurilor de echipamente electrice şi electronice, după caz;
    b) verificarea acurateţei raportărilor privind stadiul îndeplinirii obiectivelor anuale de colectare şi valorificare, conform prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 5/2015 privind deşeurile de echipamente electrice şi electronice;
    c) verificarea conformităţii raportărilor în relaţia cu generatorii de deşeuri de DEEE-uri, colectorii de DEEE-uri, generatorii de DEEE-uri sau valorificatorii de DEEE-uri;
    d) verificarea trasabilităţii deşeurilor colectate, de la punctul de colectare/colector până la instalaţia de tratare/valorificare;
    e) determinarea riscurilor care ar putea apărea în activitatea solicitanţilor;
    f) determinarea discrepanţelor dintre datele evaluate la nivel intern şi cele raportate către autorităţile de mediu;
    g) verificarea proceselor interne pentru fiecare tip de activitate;
    h) verificarea existenţei şi rezultatele controalelor efectuate de către autorităţile de mediu, după caz;
    i) verificarea respectării elementelor din autorizaţia de mediu, după caz;
    j) verificarea constituirii garanţiei financiare în forma aplicabilă, fiecărei categorii de producători individuali/reprezentanţi autorizaţi/organizaţii colective.
    II. Raportul de audit operaţional extern va cuprinde cel puţin următoarele elemente:
    a) dacă solicitantul şi-a îndeplinit cel puţin obiectivele anuale de colectare/finanţare, preluare, tratare şi valorificare, conform prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 5/2015 privind deşeurile de echipamente electrice şi electronice;
    b) dacă s-au respectat prevederile legislaţiei de mediu în domeniu;
    c) dacă au constituit garanţia financiară în forma aplicabilă;
    d) dacă s-a asigurat transparenţa faţă de toţi operatorii economici pentru care au preluat responsabilitatea;
    e) dacă s-au respectat aceleaşi tarife de preluare a responsabilităţii de gestionare a DEEE faţă de toţi producătorii/reprezentaţii autorizaţi pentru care au preluat responsabilitatea, după caz;
    f) dacă au afişat pe site-ul propriu lista cu operatorii economici pentru care au preluat responsabilitatea, valoarea tarifelor de gestionare;
    g) dacă s-a reinvestit profitul, în aceleaşi tipuri de activităţi întreprinse în vederea îndeplinirii obligaţiilor pentru care au preluat responsabilitatea, de către organizaţiile colective;
    h) riscurile la care se expun şi modul lor de remediere;
    i) elementele interne şi externe care împiedică solicitantul să îşi îndeplinească obiectivele de colectare şi valorificare a DEEE-urilor.


                               ----
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016