Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   HOTĂRÂRE nr. 844 din 9 noiembrie 2016  privind aprobarea măsurilor pentru realizarea stocurilor de siguranţă ale Sistemului electroenergetic naţional în ceea ce priveşte combustibilii pentru perioada sezonului rece şi volumul de apă din lacurile de acumulare, denumit Programul de iarnă în domeniul energetic pentru asigurarea funcţionării în condiţii de siguranţă şi stabilitate a Sistemului electroenergetic naţional în perioada 15 noiembrie 2016-15 martie 2017, precum şi alte măsuri privind nivelul de siguranţă şi securitate în funcţionare a Sistemului electroenergetic naţional    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 HOTĂRÂRE nr. 844 din 9 noiembrie 2016 privind aprobarea măsurilor pentru realizarea stocurilor de siguranţă ale Sistemului electroenergetic naţional în ceea ce priveşte combustibilii pentru perioada sezonului rece şi volumul de apă din lacurile de acumulare, denumit Programul de iarnă în domeniul energetic pentru asigurarea funcţionării în condiţii de siguranţă şi stabilitate a Sistemului electroenergetic naţional în perioada 15 noiembrie 2016-15 martie 2017, precum şi alte măsuri privind nivelul de siguranţă şi securitate în funcţionare a Sistemului electroenergetic naţional

EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 919 din 15 noiembrie 2016

    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 6 lit. p) din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare,

    Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

    ART. 1
    Se aprobă măsurile pentru realizarea stocurilor de siguranţă ale Sistemului electroenergetic naţional în ceea ce priveşte combustibilii pentru perioada sezonului rece şi volumul de apă din lacurile de acumulare, denumit Programul de iarnă în domeniul energetic pentru asigurarea funcţionării în condiţii de siguranţă şi stabilitate a Sistemului electroenergetic naţional în perioada 15 noiembrie 2016-15 martie 2017, precum şi alte măsuri privind nivelul de siguranţă şi securitate în funcţionare a Sistemului electroenergetic naţional în perioada 3 ianuarie-15 februarie 2017, cu posibilitatea prelungirii până la data de 31 martie 2017, prevăzute în anexele nr. 1 şi 1A.
    ART. 2
    Serviciul tehnologic de sistem "rezervă terţiară lentă" suplimentară se achiziţionează în regim reglementat de către Compania Naţională de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" - S.A., în calitate de operator de transport şi sistem, de la producătorii prevăzuţi în anexa nr. 1A.
    ART. 3
    Producătorii de energie electrică, furnizori ai serviciului tehnologic de sistem "rezervă terţiară lentă" suplimentară cu funcţionare pe păcură au obligaţia asigurării continuităţii aprovizionării cu combustibil pentru funcţionarea continuă a grupurilor energetice selectate pentru funcţionarea pe combustibil alternativ, respectiv pe păcură.
    ART. 4
    (1) Societatea Naţională de Transport Gaze Naturale "Transgaz" - S.A. împreună cu Compania Naţională de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" - S.A. întocmesc un plan comun de măsuri privind asigurarea funcţionării centralelor electrice care consumă gaze naturale, în condiţii de scădere a presiunii gazelor naturale pentru perioada aferentă Programului de iarnă.
    (2) Până la data de 15 decembrie 2016, planul prevăzut la alin. (1) va fi publicat pe site-urile Societăţii Naţionale de Transport Gaze Naturale "Transgaz" - S.A. şi al Companiei Naţionale de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" - S.A.
    (3) Operatorii economici prevăzuţi în anexa nr. 1A au obligaţia să asigure din timp, pentru situaţiile previzibile de creştere a consumului şi de scădere a cantităţilor importate de gaze naturale, pornirea grupurilor cu funcţionare pe combustibil alternativ, respectiv pe păcură pentru a preveni dezechilibrarea Sistemului Naţional de Transport Gaze Naturale, cu informarea prealabilă a Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei.
    ART. 5
    Autorităţile administraţiei publice prevăzute în anexa nr. 2 vor duce la îndeplinire, potrivit competenţelor, prevederile programului prevăzut la art. 1, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.
    ART. 6
    Anexele nr. 1, 1A şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.


                                 PRIM-MINISTRU
                              DACIAN JULIEN CIOLOŞ

                                Contrasemnează:
                                ---------------
                              Ministrul energiei,
                             Victor Vlad Grigorescu

                    Viceprim-ministru, ministrul economiei,
                 comerţului şi relaţiilor cu mediul de afaceri,
                              Costin Grigore Borc

                    Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării
                      regionale şi administraţiei publice,
                                  Vasile Dîncu

                    Ministrul mediului, apelor şi pădurilor,
                             Cristiana Paşca Palmer


    Bucureşti, 9 noiembrie 2016.
    Nr. 844.


    ANEXA 1


                    PROGRAMUL DE IARNĂ ÎN DOMENIUL ENERGETIC
           privind măsurile pentru realizarea stocurilor de siguranţă
          ale Sistemului electroenergetic naţional în ceea ce priveşte
         combustibilii pentru perioada sezonului rece şi volumul de apă
            din lacurile de acumulare, denumit Programul de iarnă în
         domeniul energetic pentru asigurarea funcţionării în condiţii
           de siguranţă şi stabilitate a Sistemului electroenergetic
         naţional în perioada 15 noiembrie 2016-15 martie 2017, precum
          şi alte măsuri privind nivelul de siguranţă şi securitate în
               funcţionare a Sistemului electroenergetic naţional

                                  - sinteză -

    Programul de iarnă în domeniul energetic, denumit în continuare Program de iarnă, are ca obiective principale evaluarea consumului de energie electrică şi termică prin cogenerare al ţării în perioada 15 noiembrie 2016-15 martie 2017 pentru satisfacerea acestuia în condiţii de calitate şi siguranţă în alimentare şi funcţionare sigură şi stabilă a Sistemului electroenergetic naţional, stabilirea resurselor energetice necesare, precum şi evaluarea resurselor financiare aferente.
    Documentul a fost întocmit pe baza evoluţiei consumului realizat în anii anteriori, a analizării prognozelor realizate de Comisia Naţională de Prognoză şi Dispecerul Energetic Naţional, avându-se în vedere dimensionarea corespunzătoare şi, în acelaşi timp, necesară a stocurilor de combustibili şi a volumelor de apă în marile lacuri de acumulare, la data de 15 noiembrie 2016. În cadrul Programului au fost incluşi toţi producătorii de energie electrică şi termică în cogenerare cu unităţi dispecerizabile.
    La energia electrică, pentru perioada 15 noiembrie 2016-15 martie 2017, Comisia Naţională de Prognoză a prevăzut o creştere a consumului cu 5,9%, iar Dispecerul Energetic Naţional a prevăzut o creştere a acestuia cu o medie de 2,8%, faţă de realizările perioadei similare a anului trecut. În aceste condiţii şi, totodată, ţinând cont şi de evoluţia consumului din perioada 1 ianuarie-1 septembrie a.c., estimarea de creştere luată în calcul este de +2,8% faţă de realizările perioadei similare a anului trecut.
    În ceea ce priveşte soldul export-import, pe perioada noiembrie 2016-martie 2017, Dispecerul Energetic Naţional a estimat valori lunare ale soldului de export între 372 GWh şi 595 GWh, cu un total pentru perioada 15 noiembrie 2016-15 martie 2017 de cca 2.000 GWh. Având în vedere cantitatea de energie electrică de cca 22.407 GWh prognozată de producători a fi realizată în intervalul de referinţă, precum şi consumul estimat, rezultă un disponibil pentru export de cca 1.200 GWh.
    Luând în considerare producţia şi analizând realizările din anii precedenţi, se apreciază că producţiile estimate pot fi considerate acoperitoare pentru consumul intern de energie electrică al ţării. În aceste condiţii, cantităţile de cărbune prevăzute în balanţa de combustibili pot fi considerate suficiente.

    A. Prevederi globale privind balanţa de stocuri de combustibili şi apă la 15 noiembrie 2016

    Stocurile necesar a fi constituite până la 15 noiembrie 2016, pentru buna desfăşurare a activităţii odată cu începerea sezonului rece, sunt următoarele:


┌───────────┬───────────────────────────────────────────────────┬────────┬───────────────────────────────────────────────────────────┐
│Combustibil│- Lignit │mii tone│ 1.000│
│ /apă ├───────────────────────────────────────────────────┼────────┼───────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │- Huilă │mii tone│ 163│
│ │ │ │la care se adaugă stocurile necesare pentru îndeplinirea │
│ │ │ │obligaţiilor izvorâte din Hotărârea Guvernului nr. 138/2013│
│ │ │ │privind adoptarea unor măsuri pentru siguranţa alimentării │
│ │ │ │cu energie electrică, cu modificările ulterioare │
│ ├───────────────────────────────────────────────────┼────────┼───────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │- Păcură │mii tone│ 30│
│ ├───────────────────────────────────────────────────┼────────┼───────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │- Volum brut de apă în lacuri │mil. mc │ 1.650│
│ ├───────────────────────────────────────────────────┼────────┼───────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │- Energie electrică echivalentă în lacuri │mii MWh │ 1.600│
│ ├───────────────────────────────────────────────────┼────────┼───────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │- Stoc minim obligatoriu de gaze naturale │ MWh │ 18.340.862,385│
│ │înmagazinate în depozitele subterane (până la 31 │ │ │
│ │octombrie 2016)*) │ │ │
│ │- Estimare stoc final ciclu înmagazinare 2016 │ MWh │ 25.500.000,000│
│ │- Stoc minim de gaze naturale pe care SNTGN │ │ │
│ │Transgaz - S.A. Mediaş are obligaţia să îl deţină │ │ │
│ │în depozitele de înmagazinare subterană până la │ │ │
│ │data de 31 octombrie 2016**) │ │ │
└───────────┴───────────────────────────────────────────────────┴────────┴───────────────────────────────────────────────────────────┘

──────────
    *) Conform Deciziei ANRE nr. 1.602/2016.
    **) Conform Deciziei ANRE nr. 1.344/2016
──────────

    Stabilirea volumelor de apă în marile lacuri de acumulare pentru perioada noiembrie 2016-martie 2017 s-a bazat pe prognoza meteorologică elaborată de Administraţia Naţională de Meteorologie şi pe cea hidrologică realizată de Institutul Naţional de Hidrologie şi Gospodărirea Apelor.
    Estimările meteorologice şi hidrologice sezoniere au un grad redus de realizare, fapt ce imprimă o anumită incertitudine în evoluţia lunară a stocurilor de apă brută din principalele acumulări energetice. Situaţia volumelor de apă se actualizează prin programele lunare de exploatare şi/sau reactualizate în cazul producerii unor modificări majore ale regimului hidrologic, în scopul satisfacerii cu prioritate a cerinţelor de apă pentru populaţie şi a altor cerinţe social-economice esenţiale.

    B. Perioada programului de iarnă (15 noiembrie 2016-15 martie 2017)

    1. Prevederi globale privind balanţele de energie electrică şi termică
    1.1. Balanţa producţie - consum de energie electrică a ţării
    Potrivit estimării făcute privind prognoza de consum de energie electrică şi ţinând cont de cantităţile de energie electrică prognozate a fi produse de către producătorii de energie electrică, potrivit bugetelor aprobate, a contractelor în derulare sau care se estimează a fi încheiate, balanţa producţie - consum se prezintă după cum urmează:


┌────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ │ Producţia, soldul import-export şi consumul brut de energie electrică │
│ Producţia, soldul import-export şi │ Prognoze 15 noiembrie 2016-15 martie 2017 │
│ consumul brut de energie electrică ├─────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┤
│ │ U.M. │Prognoză │Prognoză │Prognoză │Prognoză │Prognoză │ Cumulat │
│ │ │ 15-30 │decembrie │ianuarie │februarie │ 1-15 │ prognoză │
│ │ │noiembrie │ 2016 │ 2017 │ 2017 │ martie │ │
│ │ │ 2016 │ │ │ │ 2017 │ │
├────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│PRODUCŢIE S.E.N. PROGNOZATĂ de către: │cantitate│ │ │ │ │ │ │
│ ├─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ │putere │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│S.P.E.E. Hidroelectrica - S.A.*) │mii MWh │ 600,000│ 1.250,000│ 968,000│ 965,000│ 644,000│ 4.427,000│
│ ├─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ │MW │ 1.562,500│ 1.680,108│ 1.301,075│ 1.436,012│ 1.788,889│ 1.524,449│
├────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│S.N. Nuclearelectrica - S.A. │mii MWh │ 496,440│ 1.028,208│ 1.026,720│ 928,032│ 512,298│ 3.991,698│
│ ├─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ │MW │ 1.292,813│ 1.382,000│ 1.380,000│ 1.381,000│ 1.423,050│ 1.374,552│
├────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│S. Electrocentrale Galaţi - S.A. │mii MWh │ 10,800│ 23,700│ 30,680│ 24,290│ 10,050│ 99,520│
│ ├─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ │MW │ 28,125│ 31,855│ 41,237│ 36,146│ 27,917│ 34,270│
├────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│S. Electrocentrale Bucureşti - S.A. │mii MWh │ 172,080│ 394,320│ 480,624│ 370,944│ 183,240│ 1.601,208│
│ ├─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ │MW │ 448,125│ 530,000│ 646,000│ 552,000│ 509,000│ 551,380│
├────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│S. Complexul Energetic Hunedoara - S.A. │mii MWh │ 57,000│ 130,800│ 130,800│ 125,400│ 72,000│ 516,000│
│ ├─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ │MW │ 148,438│ 175,806│ 175,806│ 186,607│ 200,000│ 177,686│
├────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│S.N.G.N. ROMGAZ Mediaş - S.A. - S.P.E.E.│mii MWh │ 91,800│ 183,024│ 182,951│ 183,946│ 91,563│ 733,284│
│Iernut ├─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ │MW │ 239,063│ 246,000│ 245,902│ 273,729│ 254,342│ 252,508│
├────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│S. Complexul Energetic Oltenia - S.A. │mii MWh │ 634,000│ 1.235,000│ 1.501,000│ 1.085,000│ 469,000│ 4.924,000│
│ ├─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ │MW │ 1.651,042│ 1.659,946│ 2.017,473│ 1.614,583│ 1.302,778│ 1.695,592│
├────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│S. C.E.T. Arad - S.A. │mii MWh │ 16,000│ 33,400│ 33,650│ 30,600│ 15,870│ 129,520│
│ ├─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ │MW │ 41,667│ 44,892│ 45,228│ 45,536│ 44,083│ 44,601│
├────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│THERMOENERGY Group - S.A. Bacău │mii MWh │ 4,446│ 9,895│ 9,895│ 9,257│ 4,771│ 38,264│
│ ├─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ │MW │ 11,578│ 13,300│ 13,300│ 13,775│ 13,253│ 13,176│
├────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│S. C.E.T. Govora - S.A. │mii MWh │ 30,136│ 61,838│ 61,983│ 56,892│ 28,850│ 239,699│
│ ├─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ │MW │ 78,479│ 83,116│ 83,310│ 84,661│ 80,139│ 82,541│
├────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│S. VEOLIA ENERGIE Iaşi - S.A. │mii MWh │ 17,325│ 36,252│ 44,528│ 41,656│ 16,301│ 156,062│
│ ├─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ │MW │ 45,117│ 48,726│ 59,849│ 61,988│ 45,281│ 53,740│
├────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│S. Electrocentrale Oradea - S.A. │mii MWh │ 23,000│ 53,176│ 53,176│ 48,015│ 25,500│ 202,867│
│ ├─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ │MW │ 59,896│ 71,473│ 71,473│ 92,244│ 70,833│ 69,858│
├────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│S. VEOLIA ENERGIE Prahova - S.R.L. │mii MWh │ 24,771│ 78,459│ 80,034│ 67,614│ 24,138│ 275,016│
│ ├─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ │MW │ 64,508│ 105,456│ 107,573│ 100,616│ 67,050│ 94,702│
├────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│S. BIOENERGY Suceava - S.R.L. │mii MWh │ 7,200│ 19,344│ 19,344│ 17,472│ 9,672│ 73,032│
│ ├─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ │MW │ 18,750│ 26,000│ 26,000│ 26,000│ 26,867│ 25,149│
├────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│S. ECOGEN ENERGY - S.A. Buzău │mii MWh │ 2,101│ 4,389│ 4,355│ 3,757│ 2,108│ 16,710│
│ ├─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ │MW │ 5,471│ 5,899│ 5,853│ 5,591│ 5,856│ 5,754│
├────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│S. Enet - S.A. Focşani │mii MWh │ 5,200│ 10,118│ 10,100│ 9,440│ 4,880│ 39,738│
│ ├─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ │MW │ 13,542│ 13,599│ 13,575│ 14,048│ 13,556│ 13,684│
├────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│S. OMV PETROM - S.A. │mii MWh │ 157,502│ 316,651│ 490,539│ 408,786│ 77,386│ 1.450,865│
│ ├─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ │MW │ 410,161│ 425,606│ 659,327│ 608,312│ 214,960│ 499,609│
├────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│Alţi producători independenţi şi │mii MWh │ 421,000│ 850,000│ 861,000│ 823,000│ 538,000│ 3.493,000│
│autoproducători ├─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ │MW │ 1.096,354│ 1.142,473│ 1.157,258│ 1.224,702│ 1.494,444│ 1.202,824│
│din care ├─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│prognozat în centrale RES │mii MWh │ 398,000│ 665,000│ 715,000│ 675,000│ 465,000│ 2.918,000│
│ ├─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ │MW │ 1.036,458│ 893,817│ 961,022│ 1.004,464│ 1.291,667│ 1.004,821│
├────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│Total producţie S.E.N. prognozată │mii MWh │ 2.770,801│ 5.718,574│ 5.989,379│ 5.199,101│ 2.729,627│22.407,482│
│ ├─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ │MW │ 7.215,628│ 7.686,255│ 8.050,241│ 7.736,757│ 7.582,297│ 7.716,075│
├────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│Consum brut ţară prognozat de D.E.N. │mii MWh │ 2.615,000│ 5.480,000│ 5.610,000│ 5.170,000│ 2.625,000│21.500,000│
│(medie + 2,86% faţă de realizatul ├─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│15 noiembrie 2015-15 martie 2016) │MW │ 6.809,896│ 7.365,591│ 7.540,323│ 7.693,452│ 7.291,667│ 7.403,581│
├────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│Diferenţă producţie - consum │mii MWh │ 155,801│ 238,574│ 379,379│ 29,101│ 104,627│ 907,482│
│ ├─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ │MW │ 405,732│ 320,664│ 509,919│ 43,305│ 290,630│ 312,494│
├────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│Sold import-export prognozat de D.E.N. │mii MWh │ -288,000│ -521,000│ -595,000│ -417,000│ -187,000│-2.008,000│
│ ├─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ │MW │ -750,000│ -700,269│ -799,731│ -620,536│ -519,444│ -691,460│
└────────────────────────────────────────┴─────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┘

──────────
    *) Valori ce pot suferi modificări în funcţie de evoluţia situaţiei hidrologice.
──────────

    1.2. Balanţa de energie termică a principalilor furnizori de căldură, producători de energie electrică în cogenerare
    În cazul energiei termice, estimările primite din partea centralelor care furnizează agent termic populaţiei, producători de energie electrică în cogenerare, acoperă un consum mediu de energie termică de 7.630 mii Gcal.


┌────────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ │ Producţia de energie termică, produsă pentru a fi livrată, în │
│ │ principalele centrale termoelectrice în cogenerare - prognoze │
│ Producţia de energie termică, produsă │ 15 noiembrie 2016-15 martie 2017 │
│ pentru a fi livrată, în principalele ├──────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┤
│ centrale termoelectrice şi termice │Prognoză │Prognoză │Prognoză │Prognoză │Prognoză │ Cumulat │
│ │ 15-30 │decembrie │ianuarie │februarie │ 1-15 │ prognoză │
│ │noiembrie │ 2016 │ 2017 │ 2017 │ martie │ │
│ │ 2016 │ │ │ │ 2017 │ │
│ ├──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ │mii Gcal │mii Gcal │mii Gcal │mii Gcal │mii Gcal │mii Gcal │
├────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│TOTAL PRODUCŢIE PROGNOZATĂ - din care: │ 780,955│ 1.985,487│ 2.206,420│ 1.823,262│ 834,143│ 7.630,267│
├────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│S.N. Nuclearelectrica - S.A. │ 4,600│ 11,125│ 14,630│ 11,760│ 5,670│ 47,785│
├────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│S. Electrocentrale Bucureşti - S.A. │ 344,880│ 870,480│ 957,528│ 721,056│ 335,880│ 3.229,824│
├────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│S. Electrocentrale Constanţa - S.A. │ 39,497│ 96,321│ 127,892│ 102,178│ 47,666│ 413,554│
├────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│S. Complexul Energetic Hunedoara - S.A. │ 14,300│ 38,500│ 41,200│ 34,900│ 17,500│ 146,400│
├────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│S. Electrocentrale Galaţi - S.A. │ 19,088│ 57,800│ 66,960│ 53,760│ 23,776│ 221,384│
├────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│S. Complexul Energetic Oltenia - S.A. │ 50,073│ 140,145│ 140,190│ 120,140│ 50,080│ 500,628│
├────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│OMV Petrom │ 26,000│ 60,000│ 65,000│ 58,000│ 24,000│ 233,000│
├────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│S. C.E.T. Arad - S.A. │ 10,651│ 25,910│ 27,986│ 25,054│ 12,649│ 102,250│
├────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│THERMOENERGY Group - S.A. Bacău │ 44,087│ 94,320│ 145,174│ 130,932│ 70,121│ 484,634│
├────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│S. C.E.T. Govora - S.A. │ 93,441│ 206,455│ 206,279│ 192,868│ 94,925│ 793,968│
├────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│S. VEOLIA ENERGIE Iaşi - S.A. │ 36,798│ 76,397│ 80,420│ 67,750│ 29,355│ 290,720│
├────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│S. Electrocentrale Oradea - S.A. │ 36,000│ 129,000│ 151,000│ 141,500│ 57,000│ 514,500│
├────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│S. VEOLIA ENERGIE Prahova - S.R.L. │ 39,774│ 113,706│ 115,844│ 104,325│ 42,896│ 416,545│
├────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│S. BIOENERGY Suceava - S.R.L. │ 11,224│ 38,483│ 38,483│ 34,759│ 12,069│ 135,018│
├────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│S. ECOGEN ENERGY - S.A. Buzău │ 1,292│ 3,725│ 3,230│ 3,230│ 1,821│ 13,298│
├────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│S. Enet - S.A. Focşani │ 9,250│ 23,120│ 24,604│ 21,050│ 8,735│ 86,759│
└────────────────────────────────────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┘    2. Prevederi globale privind balanţele de achiziţie, consum şi stocuri de combustibili
    Având în vedere stocurile necesar a fi constituite, precum şi cantităţile de energie electrică şi energie termică în cogenerare prognozate a fi produse în intervalul 15 noiembrie 2016-15 martie 2017, de 22,7 TWh şi, respectiv, 7,63 Tcal, achiziţia, consumul şi stocurile de combustibili la finele lunilor de analiză sunt după cum urmează:


┌────────────────────────────┬──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Achiziţia, consumul şi │ Achiziţia, consumul şi stocurile de combustibili în principalele centrale │
│stocurile de combustibili în│ termoelectrice şi termice - 15 noiembrie 2016-15 martie 2017 │
│ principalele centrale ├───────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┬───────────┬──────────┤
│ termoelectrice şi termice │ U.M. │ 15-30 │Decembrie │Ianuarie │Februarie │1-15 martie│ Cumulat │
│ │ │noiembrie │ 2016 │ 2017 │ 2017 │ 2017 │ │
├────────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼──────────┤
│TOTAL │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼──────────┤
│Achiziţii de combustibili │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼──────────┤
│Lignit │mii tone │ 1.143,428│ 1.832,349│ 2.065,488│ 1.396,864│ 753,875│ 7.192,004│
├────────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼──────────┤
│Huile │mii tone │ 42,891│ 81,940│ 86,000│ 83,200│ 45,890│ 339,921│
├────────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼──────────┤
│Gaze │mil. mc │ 165,464│ 377,559│ 399,792│ 347,373│ 142,435│ 1.432,623│
│ ├───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼──────────┤
│ │mil. mc/zi │ 10,342│ 12,179│ 12,897│ 12,406│ 9,496│ 11,840│
├────────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼──────────┤
│Păcură │mii tone │ 1,000│ 14,000│ 31,000│ 6,000│ 0,000│ 52,000│
├────────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼──────────┤
│R.E.R. │mii t.c.c. │ 5,000│ 10,000│ 10,000│ 10,000│ 5,000│ 40,000│
├────────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼──────────┤
│Consum de combustibili │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼──────────┤
│Lignit │mii tone │ 975,167│ 1.927,349│ 2.345,488│ 1.614,864│ 763,875│ 7.626,743│
├────────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼──────────┤
│Huile │mii tone │ 54,589│ 125,785│ 130,439│ 121,192│ 64,815│ 496,820│
├────────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼──────────┤
│Gaze │mil. mc │ 165,078│ 369,322│ 418,602│ 363,631│ 149,447│ 1.466,080│
│ ├───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼──────────┤
│ │mil. mc/zi │ 10,317│ 11,914│ 13,503│ 12,987│ 9,340│ 12,116│
├────────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼──────────┤
│Păcură │mii tone │ 0,754│ 13,267│ 43,045│ 11,046│ 2,013│ 70,125│
├────────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼──────────┤
│R.E.R. │mii t.c.c. │ 3,685│ 9,901│ 9,901│ 8,942│ 4,951│ 37,380│
├────────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼──────────┤
│Stoc de combustibili la │ │ │ │ │ │ │ │
│sfârşitul perioadei │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼──────────┤
│Lignit │mii tone │ 1.150,000│ 1.055,000│ 775,000│ 557,000│ 547,000│ x│
├────────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼──────────┤
│Huile │mii tone │ 223,135│ 179,290│ 134,851│ 96,859│ 77,934│ x│
├────────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼──────────┤
│Păcură │mii tone │ 26,637│ 27,370│ 17,325│ 13,279│ 11,266│ x│
├────────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼──────────┤
│R.E.R. │mii t.c.c. │ 3,315│ 3,414│ 3,513│ 4,571│ 4,620│ x│
├────────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼──────────┤
│S. Electrocentrale Galaţi - │ │ │ │ │ │ │ │
│S.A. │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼──────────┤
│Achiziţii de combustibili │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼──────────┤
│Gaze │mil. mc │ 5,557│ 13,772│ 17,406│ 14,147│ 6,353│ 57,235│
│ ├───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼──────────┤
│ │mil. mc/zi │ 0,347│ 0,444│ 0,561│ 0,505│ 0,424│ 0,473│
├────────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼──────────┤
│Consum de combustibili │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼──────────┤
│Gaze │mil. mc │ 5,557│ 13,772│ 17,406│ 14,147│ 6,353│ 57,235│
│ ├───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼──────────┤
│ │mil. mc/zi │ 0,347│ 0,444│ 0,561│ 0,505│ 0,424│ 0,473│
├────────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼──────────┤
│Stoc de combustibili la │ │ │ │ │ │ │ │
│sfârşitul perioadei │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼──────────┤
│Păcură │mii tone │ 3,137│ 3,137│ 3,137│ 3,137│ 3,137│ x│
├────────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼──────────┤
│SNGN ROMGAZ - S.A. - SPEE │ │ │ │ │ │ │ │
│Iernut │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼──────────┤
│Achiziţii de combustibili │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼──────────┤
│Gaze │mil. mc │ 25,037│ 49,967│ 49,991│ 50,007│ 25,017│ 200,019│
│ ├───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼──────────┤
│ │mil. mc/zi │ 1,565│ 1,612│ 1,613│ 1,786│ 1,668│ 1,653│
├────────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼──────────┤
│Consum de combustibili │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼──────────┤
│Gaze │mil. mc │ 25,037│ 49,967│ 49,991│ 50,007│ 25,017│ 200,019│
│ ├───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼──────────┤
│ │mil. mc/zi │ 1,565│ 1,612│ 1,613│ 1,786│ 1,668│ 1,653│
├────────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼──────────┤
│S. Electrocentrale Bucureşti│ │ │ │ │ │ │ │
│- S.A. │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼──────────┤
│Achiziţii de combustibili │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼──────────┤
│Gaze │mil. mc │ 73,570│ 167,140│ 167,522│ 148,522│ 73,414│ 630,168│
│ ├───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼──────────┤
│ │mil. mc/zi │ 4,598│ 5,392│ 5,404│ 5,304│ 4,588│ 5,208│
├────────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼──────────┤
│Păcură │mii tone │ 0,000│ 14,000│ 31,000│ 6,000│ 0,000│ 51,000│
├────────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼──────────┤
│Consum de combustibili │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼──────────┤
│Gaze │mil. mc │ 73,570│ 167,140│ 167,522│ 148,522│ 73,414│ 630,168│
│ ├───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼──────────┤
│ │mil. mc/zi │ 4,598│ 5,392│ 5,404│ 5,304│ 4,588│ 5,208│
├────────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼──────────┤
│Păcură │mii tone │ 0,711│ 13,157│ 40,880│ 9,941│ 1,961│ 66,650│
├────────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼──────────┤
│Stoc de combustibili la │ │ │ │ │ │ │ │
│sfârşitul perioadei │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼──────────┤
│Păcură │mii tone │ 18,383│ 19,226│ 9,346│ 5,405│ 3,444│ x│
├────────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼──────────┤
│S. Electrocentrale Constanţa│ │ │ │ │ │ │ │
│- S.A. │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼──────────┤
│Achiziţii de combustibili │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼──────────┤
│Gaze │mil. mc │ 5,367│ 13,009│ 17,273│ 13,800│ 6,477│ 55,926│
│ ├───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼──────────┤
│ │mil. mc/zi │ 0,335│ 0,420│ 0,557│ 0,493│ 0,432│ 0,462│
├────────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼──────────┤
│Păcură │mii tone │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼──────────┤
│Consum de combustibili │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼──────────┤
│Gaze │mil. mc │ 5,367│ 13,009│ 17,273│ 13,800│ 6,477│ 55,926│
│ ├───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼──────────┤
│ │mil. mc/zi │ 0,335│ 0,420│ 0,557│ 0,493│ 0,432│ 0,462│
├────────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼──────────┤
│Păcură │mii tone │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────┼───────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┴───────────┴──────────┤
│S. Complexul Energetic │Conform Hotărârii Guvernului nr. 138/2013 privind adoptarea unor măsuri pentru│
│Hunedoara - S.A. │siguranţa alimentării cu energie electrică, cu modificările şi completările │
│ │ulterioare │
├────────────────────────────┼───────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┬───────────┬──────────┤
│S. Complexul Energetic │ │ │ │ │ │ │ │
│Oltenia - S.A. │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼──────────┤
│Achiziţii de combustibili │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼──────────┤
│Lignit │mii tone │ 1.068,428│ 1.672,349│ 1.890,488│ 1.226,864│ 666,375│ 6.524,504│
├────────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼──────────┤
│Gaze │mil. mc │ 1,268│ 2,581│ 2,716│ 1,934│ 1,115│ 9,614│
│ ├───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼──────────┤
│ │mil. mc/zi │ 0,079│ 0,083│ 0,088│ 0,069│ 0,070│ 0,079│
├────────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼──────────┤
│Păcură │mii tone │ 0,000│ 0,000│ 0,000│ 0,000│ 0,000│ 0,000│
├────────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼──────────┤
│Consum de combustibili │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼──────────┤
│Lignit │mii tone │ 877,667│ 1.722,349│ 2.140,488│ 1.426,864│ 666,375│ 6.833,743│
├────────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼──────────┤
│Gaze │mil. mc │ 1,268│ 2,581│ 2,716│ 1,934│ 1,115│ 9,614│
│ ├───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼──────────┤
│ │mil. mc/zi │ 0,079│ 0,083│ 0,088│ 0,069│ 0,070│ 0,079│
├────────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼──────────┤
│Păcură │mii tone │ 0,033│ 0,060│ 0,115│ 0,055│ 0,027│ 0,290│
├────────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼──────────┤
│Stoc de combustibili la │ │ │ │ │ │ │ │
│sfârşitul perioadei │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼──────────┤
│Lignit │mii tone │ 1.000,000│ 950,000│ 700,000│ 500,000│ 500,000│ x│
├────────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼──────────┤
│Păcură │mii tone │ 5,502│ 5,442│ 5,327│ 5,272│ 5,245│ x│
├────────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼──────────┤
│S.C.E.T. Arad - S.A. │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼──────────┤
│Achiziţii de combustibili │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼──────────┤
│Gaze │mil. mc │ 7,324│ 15,835│ 16,327│ 14,817│ 6,870│ 61,173│
│ ├───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼──────────┤
│ │mil. mc/zi │ 0,458│ 0,511│ 0,527│ 0,529│ 0,429│ 0,506│
├────────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼──────────┤
│Consum de combustibili │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼──────────┤
│Gaze │mil. mc │ 7,324│ 15,835│ 16,327│ 14,817│ 6,870│ 61,173│
│ ├───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼──────────┤
│ │mil. mc/zi │ 0,458│ 0,511│ 0,527│ 0,529│ 0,429│ 0,506│
├────────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼──────────┤
│S. THERMOENERGY GROUP - S.A.│ │ │ │ │ │ │ │
│Bacău │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼──────────┤
│Achiziţii de combustibili │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼──────────┤
│Gaze │mil. mc │ 2,952│ 6,126│ 6,842│ 6,400│ 2,674│ 24,994│
│ ├───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼──────────┤
│ │mil. mc/zi │ 0,185│ 0,198│ 0,221│ 0,229│ 0,178│ 0,207│
├────────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼──────────┤
│Consum de combustibili │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼──────────┤
│Gaze │mil. mc │ 2,952│ 6,126│ 6,842│ 6,400│ 2,674│ 24,994│
│ ├───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼──────────┤
│ │mil. mc/zi │ 0,185│ 0,198│ 0,221│ 0,229│ 0,178│ 0,207│
├────────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼──────────┤
│S. C.E.T. Govora - S.A. │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼──────────┤
│Achiziţii de combustibili │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼──────────┤
│Lignit │mii tone │ 75,000│ 160,000│ 175,000│ 170,000│ 87,500│ 667,500│
├────────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼──────────┤
│Gaze │mil. mc │ 1,000│ 2,000│ 2,000│ 1,900│ 0,925│ 7,825│
│ ├───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼──────────┤
│ │mil. mc/zi │ 0,063│ 0,065│ 0,065│ 0,068│ 0,062│ 0,065│
├────────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼──────────┤
│Păcură │mii tone │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼──────────┤
│Consum de combustibili │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼──────────┤
│Lignit │mii tone │ 97,500│ 205,000│ 205,000│ 188,000│ 97,500│ 793,000│
├────────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼──────────┤
│Gaze │mil. mc │ 1,000│ 2,000│ 2,000│ 1,900│ 0,925│ 7,825│
│ ├───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼──────────┤
│ │mil. mc/zi │ 0,063│ 0,065│ 0,065│ 0,068│ 0,062│ 0,065│
├────────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼──────────┤
│Păcură │mii tone │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼──────────┤
│Stoc de combustibili la │ │ │ │ │ │ │ │
│sfârşitul perioadei │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼──────────┤
│Lignit │mii tone │ 150,000│ 105,000│ 75,000│ 57,000│ 47,000│ x│
├────────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼──────────┤
│Păcură │mii tone │ 0,058│ 0,058│ 0,058│ 0,058│ 0,058│ x│
├────────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼──────────┤
│S. VEOLIA ENERGIE Iaşi - │ │ │ │ │ │ │ │
│S.A. │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼──────────┤
│Achiziţii de combustibili │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼──────────┤
│Huile │mii tone │ 0,000│ 0,000│ 0,000│ 0,000│ 0,000│ 0,000│
├────────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼──────────┤
│Gaze │mil. mc │ 0,029│ 0,088│ 0,092│ 0,084│ 0,032│ 0,325│
│ ├───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼──────────┤
│ │mil. mc/zi │ 0,002│ 0,003│ 0,003│ 0,003│ 0,002│ 0,003│
├────────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼──────────┤
│Păcură │mii tone │ 0,000│ 0,000│ 0,000│ 0,000│ 0,000│ 0,000│
├────────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼──────────┤
│Consum de combustibili │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼──────────┤
│Huile │mii tone │ 11,616│ 25,657│ 28,352│ 24,733│ 10,452│ 100,810│
├────────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼──────────┤
│Gaze │mil. mc │ 0,029│ 0,088│ 0,092│ 0,084│ 0,032│ 0,325│
│ ├───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼──────────┤
│ │mil. mc/zi │ 0,002│ 0,003│ 0,003│ 0,003│ 0,002│ 0,003│
├────────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼──────────┤
│Păcură │mii tone │ 0,010│ 0,050│ 0,050│ 0,050│ 0,025│ 0,185│
├────────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼──────────┤
│Stoc de combustibili la │ │ │ │ │ │ │ │
│sfârşitul perioadei │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼──────────┤
│Huile │mii tone │ 151,235│ 125,578│ 97,226│ 72,493│ 62,041│ x│
├────────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼──────────┤
│Păcură │mii tone │ 0,400│ 0,350│ 0,300│ 0,250│ 0,225│ x│
├────────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼──────────┤
│S. Electrocentrale Oradea - │ │ │ │ │ │ │ │
│S.A. │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼──────────┤
│Achiziţii de combustibili │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼──────────┤
│Gaze │mil. mc │ 7,700│ 23,800│ 26,700│ 24,800│ 10,800│ 93,800│
│ ├───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼──────────┤
│ │mil. mc/zi │ 0,481│ 0,768│ 0,861│ 0,886│ 0,720│ 0,775│
├────────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼──────────┤
│Consum de combustibili │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼──────────┤
│Gaze │mil. mc │ 7,700│ 23,800│ 26,700│ 24,800│ 10,800│ 93,800│
│ ├───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼──────────┤
│ │mil. mc/zi │ 0,481│ 0,768│ 0,861│ 0,886│ 0,720│ 0,775│
├────────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼──────────┤
│Stoc de combustibili la │ │ │ │ │ │ │ │
│sfârşitul perioadei │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼──────────┤
│S. VEOLIA ENERGIE Prahova - │ │ │ │ │ │ │ │
│S.R.L. │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼──────────┤
│Achiziţii de combustibili │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼──────────┤
│Gaze │mil. mc │ 10,962│ 27,174│ 32,971│ 23,047│ 9,990│ 104,144│
│ ├───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼──────────┤
│ │mil. mc/zi │ 0,685│ 0,877│ 1,064│ 0,823│ 0,666│ 0,861│
├────────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼──────────┤
│Păcură │mii tone │ 1,000│ 0,000│ 0,000│ 0,000│ 0,000│ 1,000│
├────────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼──────────┤
│Consum de combustibili │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼──────────┤
│Gaze │mil. mc │ 10,962│ 27,174│ 32,971│ 23,047│ 9,990│ 104,144│
│ ├───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼──────────┤
│ │mil. mc/zi │ 0,685│ 0,877│ 1,064│ 0,823│ 0,666│ 0,861│
├────────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼──────────┤
│Păcură │mii tone │ 0,000│ 0,000│ 2,000│ 1,000│ 0,000│ 3,000│
├────────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼──────────┤
│Stoc de combustibili la │ │ │ │ │ │ │ │
│sfârşitul perioadei │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼──────────┤
│Păcură │mii tone │ 2,294│ 2,294│ 2,294│ 2,294│ 2,294│ x│
├────────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼──────────┤
│S. BIOENERGY Suceava - │ │ │ │ │ │ │ │
│S.R.L. │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼──────────┤
│Achiziţii de combustibili │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼──────────┤
│Gaze │mil. mc │ 1,000│ 3,000│ 3,000│ 2,000│ 1,000│ 10,000│
│ ├───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼──────────┤
│ │mil. mc/zi │ 0,063│ 0,097│ 0,097│ 0,071│ 0,067│ 0,083│
├────────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼──────────┤
│R.E.R. │mii t.c.c. │ 5.000│ 10.000│ 10.000│ 10.000│ 5.000│ 40.000│
├────────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼──────────┤
│Consum de combustibili │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼──────────┤
│Gaze │mil. mc │ 1,000│ 3,000│ 3,000│ 2,000│ 1,000│ 10,000│
│ ├───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼──────────┤
│ │mil. mc/zi │ 0,063│ 0,097│ 0,097│ 0,071│ 0,067│ 0,083│
├────────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼──────────┤
│R.E.R. │mii t.c.c. │ 3,685│ 9,901│ 9,901│ 8,942│ 4,951│ 37,380│
├────────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼──────────┤
│Stoc de combustibili la │ │ │ │ │ │ │ │
│sfârşitul perioadei │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼──────────┤
│R.E.R. │mii t.c.c. │ 3,315│ 3,414│ 3,513│ 4,571│ 4,620│ x│
├────────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼──────────┤
│S. ECOGEN ENERGY - S.A. │ │ │ │ │ │ │ │
│Buzău │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼──────────┤
│Achiziţii de combustibili │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼──────────┤
│Gaze │mil. mc │ 0,555│ 1,146│ 1,135│ 0,980│ 0,548│ 4,364│
│ ├───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼──────────┤
│ │mil. mc/zi │ 0,035│ 0,037│ 0,037│ 0,035│ 0,037│ 0,036│
├────────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼──────────┤
│Consum de combustibili │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼──────────┤
│Gaze │mil. mc │ 0,555│ 1,146│ 1,135│ 0,980│ 0,548│ 4,364│
│ ├───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼──────────┤
│ │mil. mc/zi │ 0,035│ 0,037│ 0,037│ 0,035│ 0,037│ 0,036│
├────────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼──────────┤
│S. Enet - S.A. Focşani │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼──────────┤
│Achiziţii de combustibili │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼──────────┤
│Gaze │mil. mc │ 1,869│ 4,109│ 4,600│ 3,683│ 1,627│ 15,888│
│ ├───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼──────────┤
│ │mil. mc/zi │ 0,117│ 0,133│ 0,148│ 0,132│ 0,108│ 0,131│
├────────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼──────────┤
│Consum de combustibili │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼──────────┤
│Gaze │mil. mc │ 1,869│ 4,109│ 4,600│ 3,683│ 1,627│ 15,888│
│ ├───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼──────────┤
│ │mil. mc/zi │ 0,117│ 0,133│ 0,148│ 0,132│ 0,108│ 0,131│
├────────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼──────────┤
│S. OMV PETROM - S.A. │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼──────────┤
│Achiziţii de combustibili │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼──────────┤
│Gaze │mil. mc │ 26,641│ 60,821│ 68,490│ 55,052│ 2,070│ 213,074│
│ ├───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼──────────┤
│ │mil. mc/zi │ 1,665│ 1,962│ 2,209│ 1,966│ 0,138│ 1,761│
├────────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼──────────┤
│Consum de combustibili │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼──────────┤
│Gaze │mil. mc │ 26,255│ 52,584│ 87,300│ 71,310│ 9,082│ 246,531│
│ ├───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼──────────┤
│ │mil. mc/zi │ 1,641│ 1,696│ 2,816│ 2,547│ 0,605│ 2,037│
└────────────────────────────┴───────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┴───────────┴──────────┘    Cantităţile de cărbune prevăzute în balanţa de combustibili pot fi apreciate ca fiind suficiente în cazul considerat, respectiv pentru estimarea unei creşteri, faţă de anul trecut, de până la 2,8% a consumului de energie electrică, a unei prognoze hidrologice rezervate, precum şi în condiţiile în care centralele termoelectrice, ce funcţionează pe lignit, vor fi aprovizionate cu cantităţi suplimentare, faţă de consumul aferent perioadei actuale. Pentru a realiza stocurile de lignit, prevăzute în prezentul program de iarnă, este necesar ca toate exploatările şi depozitele de cărbune aferente, inclusiv depozitul U.M.C. Roşia, din cadrul C.E. Oltenia, să fie funcţionale.

    3. Prevederi privind variaţia stocului de apă


┌────────────────────────────────────────┬────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Volumul de apă şi energia echivalentă în│Volumul de apă şi energia echivalentă în marile lacuri ale │
│ marile lacuri ale hidrocentralelor │ hidrocentralelor │
│ │ Prognoză 15 noiembrie 2016-15 martie 2017 │
│ ├─────────┬──────────┬──────────┬─────────┬──────────┬───────┤
│ │ U.M. │Noiembrie │Decembrie │Ianuarie │Februarie │Martie │
│ │ │ 2016 │ 2016 │ 2017 │ 2017 │ 2017 │
├────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────┤
│Volum de apă în marile lacuri ale │ mil. mc│ 1.263 │ 992 │ 896 │ 725 │ 593 │
│hidrocentralelor la sfârşitul lunii ├─────────┼──────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────┤
│ │ % │ 49,4 │ 38,8 │ 35,1 │ 28,4 │ 23,5 │
├────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────┤
│Energie echivalentă în marile lacuri ale│ mii MWh │ 1.568 │ 1.271 │ 1.166 │ 953 │ 733 │
│hidrocentralelor la sfârşitul lunii ├─────────┼──────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────┤
│ │ % │ 50,3 │ 40,8 │ 37,4 │ 30,6 │ 23,5 │
└────────────────────────────────────────┴─────────┴──────────┴──────────┴─────────┴──────────┴───────┘


    Societatea Hidroelectrica - S.A. are obligaţia de a monitoriza permanent nivelul din principalele lacuri de acumulare, astfel încât valorile minimale ale volumului de apă prevăzute în tabelul anterior să fie realizate.
    De asemenea, în cazul unui deficit hidrologic accentuat sau dacă situaţia o va impune, Comandamentul energetic de iarnă, prevăzut la pct. 8, va realiza analize cu toţi factorii implicaţi şi se vor conveni măsurile necesare, în limitele prevederilor legale în vigoare, astfel încât să nu fie pusă în pericol funcţionarea sigură şi stabilă a Sistemului electroenergetic naţional.
    4. Măsuri pentru derularea în bune condiţii a activităţilor
    Balanţele producţie-consum de energie electrică şi termică produsă în cogenerare, precum şi prevederile privind achiziţiile şi stocurile de combustibili şi apă reprezintă un scenariu orientativ şi el va putea suferi ajustări în funcţie de cerinţele de asigurare a securităţii în exploatare şi stabilităţii în funcţionare a Sistemului electroenergetic naţional, în concordanţă cu situaţiile care pot apărea.
    Faţă de anii precedenţi a crescut aportul energiei regenerabile la acoperirea curbei de sarcină, fapt ce determină o creştere a necesarului de putere de echilibrare a Sistemului electroenergetic naţional.
    Toţi producătorii de energie electrică dispecerizabili, împreună cu transportatorul şi distribuitorii de energie electrică, au obligaţia de a contribui la menţinerea siguranţei în exploatare a Sistemului electroenergetic naţional. În acest sens, potrivit prevederilor legale în vigoare, producătorii de energie au obligaţia:
    - să oferteze public şi nediscriminatoriu pe piaţa concurenţială întreaga energie electrică disponibilă;
    - să oferteze nediscriminatoriu serviciile tehnologice de sistem;
    - să asigure serviciile tehnologice de sistem de care sunt responsabile prin contracte sau acte normative;
    - să menţină o rezervă de combustibil la un nivel suficient sau, după caz, o rezervă suficientă de apă, pentru îndeplinirea obligaţiilor de producţie şi furnizare continuă a energiei electrice.
    În vederea funcţionării şi realizării producţiilor de energie electrică şi termică produsă în cogenerare, prognozate în tabelele prevăzute la pct. 1.1 şi 1.2, producătorii de energie electrică vor lua măsuri pentru asigurarea unui flux continuu privind alimentarea cu combustibili.
    În situaţii excepţionale prevăzute de lege, pentru buna desfăşurare a activităţii şi a îmbunătăţirii fluxului de combustibili, operatorii economici pot accesa, potrivit legislaţiei în vigoare, combustibilii de la rezervele de stat.
    5. Măsuri suplimentare de siguranţă şi securitate în funcţionare a Sistemului electroenergetic naţional
    În cazul situaţiilor speciale care pot apărea în reţelele electrice de transport şi distribuţie, cu ocazia manifestării unor fenomene meteorologice deosebite, Ministerul Economiei, Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul de Afaceri şi Ministerul Energiei vor contacta Transelectrica - S.A. şi, respectiv, distribuitorii de energie electrică Electrica, E-ON, ENEL şi CEZ, în vederea participării acestora la şedinţele organizate cu ocazia apariţiei situaţiilor de urgenţă şi a convocării comandamentelor specifice organizate la nivelul Guvernului sau al Ministerului Afacerilor Interne.
    În cazul în care volumele de gaze naturale necesare pentru acoperirea consumului producătorilor de energie electrică şi termică sunt afectate de incidente care intră în sfera situaţiilor de criză la nivel de urgenţă pe piaţa gazelor naturale, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, se pot lua unele măsuri, pe perioadă limitată, pentru a menţine siguranţa şi securitatea în funcţionare atât a Sistemului electroenergetic naţional, cât şi a sistemului naţional de transport gaze naturale. Astfel, pentru menţinerea parametrilor tehnici de funcţionare a Sistemului naţional de transport gaze naturale şi asigurarea necesarului de consum casnic, pot fi dispuse limitări privind consumul de gaze naturale ale centralelor termoelectrice şi ale centralelor electrice de termoficare cu funcţionare pe gaze naturale, potrivit reglementărilor legale în vigoare. Producătorii de energie afectaţi de această măsură şi care au posibilitatea vor funcţiona cu combustibil alternativ, respectiv cu păcură, şi au obligaţia de a constitui stocurile necesare suplimentare induse de această funcţionare.
    Grupurile energetice care pot furniza servicii tehnologice de sistem suplimentare pentru perioada 3 ianuarie-15 februarie 2017, cu posibilitatea prelungirii până la 31 martie 2017, utilizând combustibil alternativ, respectiv păcură, precum şi cantităţile suplimentare de rezerve aferente se regăsesc în anexa nr. 1A. În acest sens, producătorii de energie electrică calificaţi pentru furnizarea acestor servicii tehnologice de sistem vor lua măsuri pentru asigurarea combustibililor necesari.
    6. Finanţarea programului de iarnă
    Necesarul total de finanţare a programului de iarnă aferent perioadei 15 noiembrie 2016-15 martie 2017, pentru achiziţia de combustibili, se prezintă după cum urmează:

┌─────────────────────────────────────────────┬────────────────────────────────┐
│ Operatori economici │Surse proprii şi credite interne│
├─────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────┤
│ │ mil. lei │
├─────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────┤
│Producători de energie electrică şi termică │ │
│în cogenerare, operatori economici aflaţi sub│ │
│autoritatea Ministerului Energiei*) │ 1.886,1│
├─────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────┤
│Producători de energie electrică şi termică │ │
│în cogenerare, unităţi din administrarea │ │
│consiliilor judeţene şi/sau locale │ 436,1│
├─────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────┤
│TOTAL │ 2.322,2│
└─────────────────────────────────────────────┴────────────────────────────────┘

──────────
    *) Inclusiv S. OMV PETROM - S.A.
──────────

    7. Programele de reparaţii
    În vederea asigurării unei fiabilităţi superioare, îmbunătăţirea performanţelor tehnice ale echipamentelor şi reducerea consumurilor specifice, operatorii din sectorul energetic au finalizat pregătirile pentru trecerea vârfului de iarnă, prin realizarea programelor de reparaţii, cu lucrări corespunzătoare specificului de activitate.
    În cadrul lucrărilor de mentenanţă preventivă şi corectivă, programul de reparaţii cuprinde un ansamblu de activităţi tehnice şi organizatorice ce se execută în instalaţiile energetice şi componentele acestora, aflate în exploatare, în vederea menţinerii şi reabilitării capacităţilor, pentru a-şi îndeplini funcţia pentru care au fost proiectate, prin înlocuirea elementelor defecte sau uzate.
    Valoarea totală preliminată a lucrărilor de reparaţii executate în vederea trecerii vârfului de iarnă este de cca 257 mil. lei, conform tabelului următor:

┌────────────────────────────────────────────────────────────────┬────────────┐
│ Operatori economici │ Valoare │
│ │preliminată │
│ │- mil. lei -│
├────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│Producători de energie electrică şi termică în cogenerare, │ │
│operatori economici aflaţi sub autoritatea Ministerului │ │
│Energiei*) │ 195,4 │
├────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│Producători de energie electrică şi termică în cogenerare, │ │
│entităţi economice din administrarea consiliilor judeţene şi/sau│ │
│locale │ 61,8 │
├────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│TOTAL │ 257,2 │
└────────────────────────────────────────────────────────────────┴────────────┘

──────────
    *) Inclusiv S. OMV PETROM - S.A.
──────────

    Programarea reparaţiilor va putea suferi unele modificări în raport cu cerinţa Dispeceratului Energetic Naţional privind acoperirea curbei de sarcină pe anumite perioade, precum şi din cauza unor întârzieri ce pot apărea ca urmare a constatării unor probleme suplimentare, cu ocazia demontării instalaţiilor.
    În acelaşi timp, transportatorul şi toţi distribuitorii de energie electrică au obligaţia de a lua măsurile ce se impun pentru prevenirea avariilor, precum şi remedierea acestora în cel mai scurt timp.
    8. Urmărirea derulării programului de iarnă
    În vederea monitorizării Programului de iarnă, precum şi a activităţilor desfăşurate pentru asigurarea funcţionării sigure şi stabile a Sistemului electroenergetic naţional, ministrul energiei va emite, în termen de 15 zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri, un ordin prin care va numi Comandamentul energetic de iarnă, condus de secretarul de stat coordonator al sectorului energiei electrice din cadrul Ministerului Energiei şi având ca înlocuitori pe directorul general al Direcţiei de specialitate din minister şi directorul Dispecerului Energetic Naţional.
    Comandamentul energetic de iarnă va avea în componenţă reprezentanţi din cadrul Ministerului Energiei, Ministerului Economiei, Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul de Afaceri, Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor, Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei şi operatorilor economici semnificativi din sectoarele energie, petrol şi gaze, participante la realizarea Programului de iarnă. De asemenea vor fi invitaţi reprezentanţi ai distribuitorilor de energie electrică şi gaze naturale.
    Comandamentul energetic de iarnă va monitoriza prevederile Programului de iarnă pentru perioada 15 noiembrie 2016-15 martie 2017 şi va propune sau dispune, după caz, măsuri, în situaţia neîndeplinirii acestora.
    Ministerul Energiei şi C.N.T.E.E. Transelectrica - S.A. vor prezenta Guvernului scurte informări asupra realizării programului sus-menţionat ori de câte ori situaţia o va impune.
    Pentru coordonarea acţiunilor Ministerului Energiei, Ministerului Economiei, Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul de Afaceri, Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice şi ale Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor, precum şi pentru rezolvarea problemelor ce nu pot fi soluţionate în cadrul Comandamentului energetic de iarnă, ministrul energiei va numi, în termen de 15 zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri, prin ordin, un Comitet interministerial pentru monitorizarea activităţii Comandamentului energetic de iarnă, în a cărui componenţă vor fi numiţi secretarii de stat din cadrul Ministerului Energiei, Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor şi al Ministerului Economiei, Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul de Afaceri cu atribuţii în urmărirea funcţionării operatorilor economici pe perioada de iarnă.
    La şedinţa Comitetului interministerial de monitorizare a activităţii Comandamentului energetic de iarnă vor fi invitaţi preşedinţii Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale, precum şi reprezentanţi ai altor instituţii implicate.


    ANEXA 1A

                  SERVICII TEHNOLOGICE DE SISTEM SUPLIMENTARE
                 pentru perioada 3 ianuarie-15 februarie 2017,
              cu posibilitatea prelungirii până la 31 martie 2017

    Capacitatea lunară corespunzătoare serviciului tehnologic de sistem rezervă terţiară lentă cu funcţionare pe combustibil alternativ, respectiv pe păcură

┌──────────────────────────────────────────┬──────┬──────────────────────────┐
│ Producător, unităţi dispecerizabile cu │Putere│ Cantitate │
│ funcţionare mixtă (gaze + păcură) │ [MW] │ [hMW] │
│ │ ├────────┬─────────┬───────┤
│ │ │ianuarie│februarie│ TOTAL │
│ │ │ 2017 │ 2017 │ │
├──────────────────────────────────────────┼──────┼────────┼─────────┼───────┤
│S. Electrocentrale Galaţi - S.A. │ │ │ │ │
│ C.E.T. Galaţi │ 70│ 48.720│ 25.200│ 73.920│
├──────────────────────────────────────────┼──────┼────────┼─────────┼───────┤
│S. Electrocentrale Bucureşti - S.A. │ 70│ 48.720│ 25.200│ 73.920│
├──────────────────────────────────────────┼──────┼────────┼─────────┼───────┤
│S. Veolia Energie Prahova - S.R.L. │ │ │ │ │
│ C.E.T. Brazi │ 60│ 41.760│ 21.600│ 63.360│
├──────────────────────────────────────────┼──────┼────────┼─────────┼───────┤
│TOTAL GENERAL │ 200│ 139.200│ 72.000│211.200│
└──────────────────────────────────────────┴──────┴────────┴─────────┴───────┘    ANEXA 2

                                     LISTA
                 autorităţilor administraţiei publice care vor
              aduce la îndeplinire Programul de iarnă în domeniul
                  energetic pentru asigurarea funcţionării în
               condiţii de siguranţă şi stabilitate a Sistemului
                     electroenergetic naţional în perioada
                        15 noiembrie 2016-15 martie 2017

    ● Ministerul Energiei
    ● Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice
    ● Ministerul Economiei, Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul de Afaceri
    ● Consiliile locale şi/sau judeţene implicate

                                   -------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016