Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   HOTĂRÂRE nr. 825 din 2 noiembrie 2016  pentru aprobarea Protocolului dintre Ministerul Afacerilor Interne din România, prin Inspectoratul General al Poliţiei de Frontieră, şi Administraţia Serviciului Frontierei de Stat a Ucrainei, semnat la 31 mai 2016 la Suceviţa, pentru punerea în aplicare a Acordului dintre Guvernul României şi Cabinetul de Miniştri al Ucrainei privind patrularea comună la frontiera de stat româno-ucraineană, semnat la Bucureşti la 21 aprilie 2016    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 HOTĂRÂRE nr. 825 din 2 noiembrie 2016 pentru aprobarea Protocolului dintre Ministerul Afacerilor Interne din România, prin Inspectoratul General al Poliţiei de Frontieră, şi Administraţia Serviciului Frontierei de Stat a Ucrainei, semnat la 31 mai 2016 la Suceviţa, pentru punerea în aplicare a Acordului dintre Guvernul României şi Cabinetul de Miniştri al Ucrainei privind patrularea comună la frontiera de stat româno-ucraineană, semnat la Bucureşti la 21 aprilie 2016

EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 908 din 11 noiembrie 2016

    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 20 din Legea nr. 590/2003 privind tratatele,

    Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

    ARTICOL UNIC
    Se aprobă Protocolul dintre Ministerul Afacerilor Interne din România, prin Inspectoratul General al Poliţiei de Frontieră, şi Administraţia Serviciului Frontierei de Stat a Ucrainei, semnat la 31 mai 2016 la Suceviţa, pentru punerea în aplicare a Acordului dintre Guvernul României şi Cabinetul de Miniştri al Ucrainei privind patrularea comună la frontiera de stat româno-ucraineană, semnat la Bucureşti la 21 aprilie 2016.


                    PRIM-MINISTRU
                DACIAN JULIEN CIOLOŞ

                       Contrasemnează:
                      ------------------
                Ministrul afacerilor interne,
                   Ioan-Dragoş Tudorache

                Ministrul finanţelor publice,
                       Anca Dana Dragu

                Ministrul afacerilor externe,
                       Lazăr Comănescu


    Bucureşti, 2 noiembrie 2016.
    Nr. 825.


                                    PROTOCOL
       între Ministerul Afacerilor Interne din România, prin Inspectoratul
         General al Poliţiei de Frontieră, şi Administraţia Serviciului
          Frontierei de Stat a Ucrainei pentru punerea în aplicare a
          Acordului dintre Guvernul României şi Cabinetul de Miniştri al
            Ucrainei privind patrularea comună la frontiera de stat
            româno-ucraineană, semnat la Bucureşti la 21 aprilie 2016

    Ministerul Afacerilor Interne din România, prin Inspectoratul General al Poliţiei de Frontieră, şi Administraţia Serviciului Frontierei de Stat a Ucrainei, denumite în continuare părţi,
    în conformitate cu articolul 3 din Acordul dintre Guvernul României şi Cabinetul de Miniştri al Ucrainei privind patrularea comună la frontiera de stat româno-ucraineană, semnat la Bucureşti la 21 aprilie 2016, denumit în continuare Acord,
    în scopul organizării patrulării comune la frontiera de stat româno-ucraineană,

    au convenit următoarele:

    ART. 1
    Prezentul protocol stabileşte condiţiile detaliate privind organizarea şi desfăşurarea activităţilor de patrulare comună de către reprezentanţii Poliţiei de Frontieră Române şi ai Serviciului Frontierei de Stat a Ucrainei (în continuare - experţi) pe teritoriul statului uneia dintre părţi.
    ART. 2
    1. În scopul îndeplinirii prevederilor prezentului protocol, prin termenul de "patrulare comună" se înţelege o activitate a experţilor structurilor subordonate inspectoratelor teritoriale ale Poliţiei de Frontieră Române şi Gărzii de Coastă şi organelor de supraveghere a frontierei de stat şi detaşamentelor Gărzii de Coastă a Serviciului Frontierei de Stat a Ucrainei privind desfăşurarea în comun a activităţilor de supraveghere a frontierei de stat pe teritoriul României sau Ucrainei.
    2. Coordonarea activităţilor ce decurg din prevederile prezentului protocol revine în sarcina împuterniciţilor de frontieră sau locţiitorilor acestora.
    3. Organizarea şi conducerea activităţilor de patrulare comună revin şefilor structurilor care execută nemijlocit supravegherea frontierei de stat.
    ART. 3
    1. Patrularea comună se realizează în limitele competenţelor în zonele de responsabilitate ale structurilor de frontieră şi pe baza unei solicitări scrise a împuterniciţilor de frontieră sau a locţiitorilor acestora.
    2. Solicitarea privind organizarea patrulării comune trebuie să cuprindă:
    a) informaţii cu privire la scopul, zona şi perioada realizării patrulării comune;
    b) informaţii cu privire la numărul experţilor desemnaţi care vor participa la patrularea comună;
    c) date cu privire la tipul şi numărul mijloacelor tehnice ce vor fi folosite pe timpul executării patrulării comune.
    3. În termen de 10 zile de la data intrării în vigoare a prezentului protocol, împuterniciţii de frontieră sau locţiitorii acestora vor face schimb de date de contact ale persoanelor desemnate să asigure activităţile de patrulare comună la frontiera de stat româno-ucraineană (persoana de contact/ structura, persoana care o înlocuieşte, numărul de telefon, fax, adresa de e-mail, alte mijloace de legătură).
    4. În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentului protocol, împuterniciţii de frontieră vor organiza o întrevedere de lucru pentru stabilirea modului în care se vor planifica, organiza, executa şi raporta activităţile de patrulare în comun.
    ART. 4
    1. Patrularea comună se desfăşoară în limitele zonelor de responsabilitate ale structurilor de frontieră ale inspectoratelor teritoriale ale Poliţiei de Frontieră Române şi Gărzii de Coastă din cadrul Poliţiei de Frontieră Române sau ale Serviciului Frontierei de Stat a Ucrainei, în funcţie de situaţia la frontiera de stat şi, de regulă, în apropierea frontierei de stat comune.
    2. Răspunde de mijloacele de transport şi mijloacele tehnice care sunt utilizate în timpul patrulării comune la frontiera de stat expertul desemnat al părţii care pune la dispoziţie aceste echipamente.
    ART. 5
    1. Patrularea comună se realizează pe baza graficului lunar aprobat de către împuterniciţii de frontieră sau locţiitorii acestora în prima jumătate a lunii curente pentru cea următoare. Graficul patrulării comune cuprinde: data, perioada şi structurile în ale căror zone de responsabilitate se realizează patrularea comună. Modelul de formular al graficului patrulării comune în limbile statelor ambelor părţi este prevăzut în anexa 1 la prezentul protocol.
    2. La nevoie, în cazul unor modificări survenite în situaţia operativă, patrularea comună se realizează la solicitarea şefilor structurilor care execută nemijlocit supravegherea frontierei de stat, cu aprobarea împuterniciţilor de frontieră sau a locţiitorilor acestora.
    3. Împuterniciţii de frontieră sau locţiitorii acestora transmit în scris, folosind mijloacele tehnice de legătură, nu mai târziu de 24 de ore până la începerea planificată a patrulării comune, date cu privire la experţi: gradul, numele, prenumele acestora şi denumirea structurilor.
    4. În cazul apariţiei unor circumstanţe care conduc la imposibilitatea realizării patrulării comune, împuterniciţii de frontieră sau locţiitorii acestora se vor informa reciproc în cel mai scurt timp şi de comun acord vor face modificări în graficul patrulării comune cu privire la perioada şi locul realizării patrulării comune.
    ART. 6
    1. Pentru patrularea comună vor fi desemnaţi experţi care cunosc limba statului celeilalte părţi la nivel comunicativ sau o altă limbă, care le dă posibilitatea de a comunica.
    2. Pregătirea experţilor pentru patrularea comună se realizează în cadrul structurilor acestora.
    3. Şeful de patrulă este expertul acelei părţi pe teritoriul statului căruia se desfăşoară patrularea comună.
    4. Pentru patrula comună misiunile le planifică şeful Sectorului Poliţiei de Frontieră din cadrul inspectoratului teritorial al Poliţiei de Frontieră Române şi Gărzii de Coastă sau şeful Sectorului Serviciului de Frontieră din cadrul Serviciului Frontierei de Stat a Ucrainei în ale căror zone de responsabilitate se realizează patrularea comună.
    5. Instruirea şi stabilirea misiunilor pentru experţii care execută patrularea comună, înainte de începerea acesteia, se efectuează de către şeful Sectorului Poliţiei de Frontieră din cadrul inspectoratului teritorial al Poliţiei de Frontieră Române şi Gărzii de Coastă sau şeful Sectorului Serviciului de Frontieră din cadrul Serviciului Frontierei de Stat a Ucrainei sau de o altă persoană desemnată de către acesta. Modelul de formular de instruire pentru patrularea comună în limbile statelor ambelor părţi este prevăzut în anexa 2 la prezentul protocol.
    6. La terminarea fiecărei patrulări comune şeful de patrulă întocmeşte un raport în două exemplare în limba statului acelei părţi pe teritoriul căruia s-a realizat patrularea comună. Un exemplar al raportului se predă expertului celeilalte părţi care a participat la patrularea comună. Modelul de raport privind rezultatele patrulării comune în limbile statelor ambelor părţi este prevăzut în anexa 3 la prezentul protocol.
    ART. 7
    Orice diferende în interpretarea sau implementarea prezentului protocol vor fi soluţionate prin negocieri bilaterale.
    ART. 8
    Dispoziţiile prezentului protocol nu aduc atingere obligaţiilor care decurg din alte tratate internaţionale la care statele părţilor sau părţile sunt parte.
    ART. 9
    Fiecare dintre părţi va suporta cheltuielile necesare pentru îndeplinirea prevederilor prezentului protocol.
    ART. 10
    1. Prezentul protocol va intra în vigoare la data primirii, prin canale diplomatice, a ultimei notificări scrise prin care părţile se informează reciproc asupra îndeplinirii procedurilor interne necesare, dar nu înainte de intrarea în vigoare a Acordului. Prezentul protocol este valabil numai pentru perioada de valabilitate a Acordului.
    2. Părţile, de comun acord, pot modifica şi completa prezentul protocol prin încheierea unor protocoale adiţionale, care constituie parte integrantă a acestuia. Modificările şi completările intră în vigoare conform prevederilor alineatului 1 al prezentului articol.
    3. Anexele 1-3 fac parte integrantă din prezentul protocol.

    Semnat la Suceviţa la 31 mai 2016, în două exemplare originale, fiecare în limba română şi în limba ucraineană, ambele textele fiind egal autentice.


      Pentru Ministerul Afacerilor Interne din România,
     prin Inspectoratul General al Poliţiei de Frontieră,
                  Liviu Marius Galoş,
              chestor principal de poliţie

        Pentru Administraţia Serviciului Frontierei
                 de Stat a Ucrainei,
                  Victor Nazarenko,
                  general colonel


    ANEXA 1
la Protocolul dintre Ministerul Afacerilor Interne din România,
prin Inspectoratul General al Poliţiei de Frontieră, şi
Administraţia Serviciului Frontierei de Stat a Ucrainei pentru
punerea în aplicare a Acordului dintre Guvernul României şi
Cabinetul de Miniştri al Ucrainei privind patrularea comună la
frontiera de stat româno-ucraineană, semnat la
Bucureşti la 21 aprilie 2016                   Aprob Aprob
    Împuternicitul de frontieră al României Împuternicitul de frontieră al Ucrainei
    pentru sectorul .............................. pentru sectorul .........................
    al frontierei româno-ucrainene al frontierei româno-ucrainene
    Inspectoratul teritorial al Poliţiei de Semnătura ...............................
    Frontieră/Garda de Coastă «..........» .............. 20...........
    Semnătura ....................................
    «..........» .............. 20................


                                    GRAFICUL
     de executare a patrulării comune în zona de responsabilitate ............ a Inspectoratului
      teritorial al Poliţiei de Frontieră/Gărzii de Coastă şi ................ a Detaşamentului
       de frontieră din cadrul Serviciului Frontierei de Stat a Ucrainei la data
                   de ................... 20............
┌───┬────────────┬────────────────────────┬──────────────────┬──────────────────┬─────────────────────┐
│Nr.│Data, durata│Structurile în a căror │Zona de patrulare │Numărul experţilor│ Tipul şi numărul │
│ │ patrulării │zonă de responsabilitate│(numerele semnelor│ │mijloacelor tehnice │
│ │ comune │ este planificată │ de frontieră) │ │ planificate pentru │
│ │ │executarea patrulării │ │ │ utilizare │
│ │ │ │ ├─────────┬────────┼───────────┬─────────┤
│ │ │ │ │ România │ Ucraina│ România │ Ucraina │
├───┼────────────┼────────────────────────┼──────────────────┼─────────┼────────┼───────────┼─────────┤
│ 1.│ │ │ │ │ │ │ │
├───┼────────────┼────────────────────────┼──────────────────┼─────────┼────────┼───────────┼─────────┤
│ 2.│ │ │ │ │ │ │ │
└───┴────────────┴────────────────────────┴──────────────────┴─────────┴────────┴───────────┴─────────┘


    Persoana de contact ........................ Persoana de contact ...................
    (NPP, funcţia, gradul) (NPP, funcţia, gradul)
    Semnătura .................................. Semnătura .............................
    «..........» ........... 20 ................ «..........» ........... 20 ...........    ANEXA 2
la Protocolul dintre Ministerul Afacerilor Interne din România,
prin Inspectoratul General al Poliţiei de Frontieră, şi Administraţia
Serviciului Frontierei de Stat a Ucrainei pentru punerea în aplicare
a Acordului dintre Guvernul României şi Cabinetul de Miniştri al
Ucrainei privind patrularea comună la frontiera de stat
româno-ucraineană, semnat la Bucureşti la 21 aprilie 2016


                                     INSTRUCTAJ
                                pentru patrularea comună

                    Data ....., de la ora ........ până la ora ..........

    Şeful patrulei comune (gradul, funcţia, numele, prenumele, structura/subunitatea)
    .......................................................................
    .......................................................................
    Participanţii la patrularea comună (gradul, funcţia, numele, prenumele, structura)
    .......................................................................
    .......................................................................
    Mijloace de legătură:
    Tipul patrulării comune (pe jos, cu mijloc de transport - se va indica marca, numărul de înmatriculare al automobilului):
    .......................................................................
    .......................................................................
    Dotarea cu alte mijloace (schiuri, mijloace de supraveghere, câine de serviciu etc.):
    .......................................................................
    .......................................................................
    Locul de executare a patrulării comune:
    Începerea (ora şi locul): .............................................
    Terminarea (ora şi locul): ............................................
    Punctele de control (ora şi locul): ...................................
    Misiunile principale ale patrulării comune:
    .......................................................................
    .......................................................................
    Semnăturile şefului şi ale membrilor patrulei comune privind luarea la cunoştinţă a misiunii:
    (gradul, numele, prenumele) ............................... (semnătura)
    (gradul, numele, prenumele) ............................... (semnătura)
    (gradul, numele, prenumele) ............................... (semnătura)    ANEXA 3
la Protocolul dintre Ministerul Afacerilor Interne din România,
prin Inspectoratul General al Poliţiei de Frontieră, şi Administraţia
Serviciului Frontierei de Stat a Ucrainei pentru punerea în aplicare a
Acordului dintre Guvernul României şi Cabinetul de Miniştri al Ucrainei
privind patrularea comună la frontiera de stat româno-ucraineană,
semnat la Bucureşti la 21 aprilie 2016


                                        RAPORT
                           privind rezultatele patrulării comune
                            data .....................
    Structura:
    Şeful patrulei comune (gradul, funcţia, numele, prenumele):
    .......................................................................
    Participanţii la patrularea comună (gradul, funcţia, numele, prenumele):
    .......................................................................
    Echipamentele şi mijloacele tehnice folosite:
    .......................................................................
    Rezultatele patrulării comune:
    .......................................................................
    .......................................................................
    .......................................................................
    Şeful patrulei comune: .................................... (semnătura)
    Participanţii la patrularea comună: ....................... (semnătura)
                                        ....................... (semnătura)                                     ----
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016