Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   HOTĂRÂRE nr. 933 din 8 decembrie 2016  pentru aprobarea Regulamentului privind distribuirea sumelor prevăzute la art. 37 din Legea nr. 318/2015 pentru înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 HOTĂRÂRE nr. 933 din 8 decembrie 2016 pentru aprobarea Regulamentului privind distribuirea sumelor prevăzute la art. 37 din Legea nr. 318/2015 pentru înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative

EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 1.028 din 21 decembrie 2016

    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 37 alin. (3) din Legea nr. 318/2015 pentru înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative,

    Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

    ARTICOL UNIC
    Se aprobă Regulamentul privind distribuirea sumelor prevăzute la art. 37 din Legea nr. 318/2015 pentru înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

                            PRIM-MINISTRU
                         DACIAN JULIEN CIOLOŞ

                           Contrasemnează:
                           ---------------
                        p. Ministrul justiţiei,
                            Gabriela Scutea,
                            secretar de stat

                     Ministrul finanţelor publice,
                           Anca Dana Dragu

                     Ministrul afacerilor interne,
                         Ioan-Dragoş Tudorache

                          Ministrul sănătăţii,
                         Vlad Vasile Voiculescu

                      Ministrul educaţiei naţionale
                       şi cercetării ştiinţifice,
                            Mircea Dumitru

    Bucureşti, 8 decembrie 2016.
    Nr. 933.


    ANEXĂ

                              REGULAMENT
          privind distribuirea sumelor prevăzute la art. 37
       din Legea nr. 318/2015 pentru înfiinţarea, organizarea
          şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare
          a Bunurilor Indisponibilizate şi pentru modificarea
                 şi completarea unor acte normative

    ART. 1
    Prezentul regulament reglementează procedura de distribuire a sumelor prevăzute la art. 37 din Legea nr. 318/2015 pentru înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, rezultate din valorificarea bunurilor mobile şi imobile intrate, prin confiscare, în proprietatea privată a statului.
    ART. 2
    (1) Sumele rezultate din valorificarea bunurilor mobile şi imobile, după rămânerea definitivă a hotărârii de confiscare, se alocă, pe baza bilanţului anual prezentat de Agenţia Naţională de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate, denumită în continuare Agenţia, astfel:
    a) 20% pentru Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice;
    b) 20% pentru Ministerul Sănătăţii;
    c) 15% pentru Ministerul Afacerilor Interne;
    d) 15% pentru Ministerul Public;
    e) 15% pentru Ministerul Justiţiei;
    f) 15% pentru asociaţii şi fundaţii cu obiect de activitate în domeniul social şi pentru academii de ramură înfiinţate în baza unei legi speciale.
    (2) Prin bilanţ anual se înţelege raportul prevăzut la art. 43 lit. f) din Legea nr. 318/2015, întocmit anual până la data de 15 februarie, în materia recuperării creanţelor provenite din infracţiuni, pe baza datelor furnizate de către Ministerul Public, de instanţele de judecată, de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală sau de alte instituţii competente, prin care sunt stabilite inclusiv sumele rezultate din valorificarea bunurilor mobile şi imobile confiscate prin hotărâri definitive în materie penală.
    (3) Sumele nerambursabile alocate entităţilor prevăzute la alin. (1) lit. f) se acordă potrivit prevederilor Legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale prezentului regulament.
    ART. 3
    (1) Sumele rezultate din valorificarea bunurilor mobile şi imobile confiscate se utilizează de către instituţiile publice sau entităţile prevăzute la art. 2 alin. (1) în scopurile prevăzute de lege, pentru finanţarea activităţilor care contribuie la atingerea obiectivelor stabilite prin strategii naţionale sau sectoriale aprobate de Guvernul României.
    (2) Repartizarea sumelor rezultate din valorificarea bunurilor mobile şi imobile confiscate se face de către ordonatorii principali de credite ai instituţiilor prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. a)-e) pe baza criteriilor prevăzute la art. 9.
    (3) Sumele alocate potrivit art. 2 alin. (1) lit. f) pentru asociaţii şi fundaţii cu obiect de activitate în domeniul social şi pentru academii de ramură înfiinţate în baza unei legi speciale se încasează şi se gestionează de către Agenţie.
    (4) În aplicarea dispoziţiilor alin. (3), Agenţia, după suplimentarea bugetului propriu, încheie cu entităţile prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. f) contracte de finanţare nerambursabilă cu respectarea criteriilor de distribuire prevăzute de prezentul regulament. Fiecare contract de finanţare nerambursabilă nu poate depăşi 10% din totalul fondurilor alocate anual entităţilor prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. f).
    ART. 4
    (1) Organele abilitate ale Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, după deducerea cheltuielilor de administrare şi valorificare a bunurilor mobile şi imobile, virează Agenţiei sumele rezultate din valorificarea bunurilor mobile şi imobile în contul 50.10.01 "Disponibil din sume colectate de ANABI din valorificarea bunurilor mobile şi imobile", codificat cu codul de identificare fiscală al Agenţiei deschis la Trezoreria Statului.
    (2) Agenţia încasează sumele rezultate din valorificarea bunurilor mobile şi imobile în contul 50.10.01 "Disponibil din sume colectate de ANABI din valorificarea bunurilor mobile şi imobile", codificat cu codul de identificare fiscală al Agenţiei deschis la Trezoreria Statului. Sumele existente în soldul contului 50.10.01 "Disponibil din sume colectate de ANABI din valorificarea bunurilor mobile şi imobile" la finele anului bugetar se reportează şi se utilizează în anul următor potrivit destinaţiilor prevăzute de lege.
    (3) În termen de 10 zile lucrătoare de la prezentarea bilanţului anual, Agenţia comunică instituţiilor prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. a)-e), precum şi Ministerului Finanţelor Publice suma ce revine fiecărei instituţii.
    (4) În termen de 10 zile lucrătoare de la prezentarea bilanţului anual, Agenţia virează sumele încasate din contul 50.10.01 "Disponibil din sume colectate de ANABI din valorificarea bunurilor mobile şi imobile" în contul de venituri ale bugetului de stat, la o poziţie distinctă de venituri ale bugetului de stat "Sume rezultate din valorificarea bunurilor mobile şi imobile", codificat cu codul de identificare fiscală al fiecărui ordonator principal de credite prevăzut la art. 2, deschis la Activitatea de Trezorerie şi Contabilitate Publică a Municipiului Bucureşti, şi al Agenţiei pentru entităţile prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. f), deschis la Trezoreria Statului.
    ART. 5
    (1) Ordonatorii principali de credite prevăzuţi la art. 2 alin. (1) lit. a)-e) solicită Ministerului Finanţelor Publice introducerea modificărilor în volumul şi structura veniturilor şi cheltuielilor bugetului de stat, precum şi în volumul şi structura bugetelor ordonatorilor principali de credite, prezentând următoarele documente justificative:
    a) comunicarea prevăzută la art. 4 alin. (3);
    b) copia extrasului contului de venituri bugetare deschis la Trezoreria Statului, în care au fost încasate sumele virate de Agenţie.
    (2) Ministerul Justiţiei solicită Ministerului Finanţelor Publice introducerea modificărilor în volumul şi structura veniturilor şi cheltuielilor bugetului de stat, precum şi în volumul şi structura bugetului propriu, pentru sumele alocate Agenţiei potrivit dispoziţiilor art. 3 alin. (3).
    ART. 6
    (1) Ministerul Finanţelor Publice, pe baza documentelor prezentate de ordonatorii principali de credite, introduce modificările corespunzătoare în volumul şi structura veniturilor şi cheltuielilor bugetului de stat, precum şi în volumul şi structura bugetelor acestora.
    (2) Sumele introduse în volumul şi structura veniturilor bugetului de stat vor fi prevăzute la poziţia distinctă menţionată la art. 4 alin. (4). Pentru procedura de alocare de fonduri pentru entităţile prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. f) se va folosi acelaşi indicator de poziţie distinctă.
    (3) Sumele introduse în volumul şi structura cheltuielilor bugetului de stat vor fi prevăzute potrivit Clasificaţiei economice şi funcţionale, aprobată prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.954/2005 pentru aprobarea Clasificaţiei indicatorilor privind finanţele publice.
    (4) Majorarea cu sumele încasate în lei se rotunjeşte din leu în leu, în minus, până la mie, urmând ca fracţia în lei rămasă să fie avută în vedere la modificările ulterioare.
    ART. 7
    Sumele suplimentate conform art. 6 se repartizează de ordonatorii principali de credite, potrivit dispoziţiilor art. 21 din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, în bugetele instituţiilor publice din subordine sau coordonare, ai căror conducători sunt ordonatori secundari sau terţiari de credite, după caz, şi care au responsabilităţi în utilizarea fondurilor.
    ART. 8
    (1) Ordonatorii principali de credite prevăzuţi la art. 2 alin. (1) lit. a)-e) pot solicita Ministerului Finanţelor Publice, până la data de 20 decembrie a fiecărui an, deschiderea creditelor bugetare aprobate în buget.
    (2) Ministerul Finanţelor Publice aprobă solicitarea prevăzută la alin. (1), formulată de ordonatorii principali de credite, în termen de maximum 4 zile lucrătoare.
    (3) Până la data de 24 decembrie a fiecărui an, ordonatorii principali de credite prevăzuţi la alin. (1) virează în contul 50.01.53 "Disponibil din sume primite conform art. 37 din Legea nr. 318/2015", codificat cu codul de identificare fiscală al acestora, sumele primite şi care nu mai pot fi utilizate până la finele anului bugetar, determinate ca diferenţă între veniturile bugetare încasate de la Agenţie şi totalul plăţilor care au fost dispuse de ordonatorii principali de credite şi ordonatorii ierarhici inferiori, după caz de la subdiviziunile de cheltuieli bugetare prevăzute la art. 6 alin. (3). Virarea sumelor în contul 50.01.53 "Disponibil din sume primite conform art. 37 din Legea nr. 318/2015" se efectuează din contul de venituri bugetare prevăzut la art. 6 alin. (2).
    (4) Până la data de 24 decembrie a fiecărui an, ordonatorii principali de credite prevăzuţi la art. 2 alin. (1) lit. a)-e) vor efectua retragerea creditelor bugetare deschise şi neutilizate. Până la aceeaşi dată, aceştia vor solicita Ministerului Finanţelor Publice introducerea modificărilor corespunzătoare în volumul şi structura veniturilor şi cheltuielilor bugetului de stat, precum şi în volumul şi structura bugetelor acestora, constând în diminuarea bugetelor respective cu sumele transferate în contul de disponibil potrivit prevederilor alin. (3).
    (5) Sumele existente la finele anului în contul de disponibil 50.01.53 "Disponibil din sume primite conform art. 37 din Legea nr. 318/2015" se transferă în primele 10 zile lucrătoare ale anului următor de către ordonatorii principali de credite prevăzuţi la art. 2 alin. (1) lit. a)-e) în contul de venituri ale bugetului de stat prevăzut la art. 4 alin. (4). Utilizarea cu aceeaşi destinaţie a sumelor astfel transferate se efectuează numai după majorarea cu sumele respective a veniturilor şi cheltuielilor bugetului de stat, precum şi a bugetelor ordonatorilor principali de credite prevăzuţi la art. 2 alin. (1) lit. a)-e), prin introducerea modificărilor corespunzătoare în aceste bugete conform procedurii prevăzute la art. 5 şi 6.
    (6) Pentru instituţiile publice, operaţiunile prevăzute de prezentul articol pot fi detaliate prin norme metodologice aprobate prin ordin al ministrului finanţelor publice şi al ministrului justiţiei.
    ART. 9
    (1) Ordonatorii principali de credite prevăzuţi la art. 2 alin. (1) lit. a)-e) repartizează sumele rezultate din valorificarea bunurilor mobile şi imobile confiscate pe baza următoarelor criterii generale:
    a) prioritatea proiectului sau programului, apreciată obiectiv în funcţie de importanţa stabilită în lege şi alte acte normative subsecvente; în lipsa acestora se va avea în vedere importanţa rezultată din gradul de nerealizare a unor obiective, apreciat conform raportului anual de activitate;
    b) gradul de finanţare a proiectului sau programului, incluzând şi rezervele care să acopere nevoile neprevăzute;
    c) lista priorităţilor instituţiei, conform programului de activitate aprobat;
    d) corelarea cu alte proiecte sau programe naţionale.
    (2) Prin ordin al conducătorilor instituţiilor publice prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. a)-e) se aprobă criterii specifice de distribuire a sumelor rezultate din valorificarea bunurilor mobile şi imobile confiscate.
    ART. 10
    (1) Pentru fondurile care urmează să fie distribuite de către Agenţie către entităţile prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. f), directorul general aprobă anual, prin decizie, programul anual de acordare a finanţărilor nerambursabile.
    (2) Agenţia stabileşte prin programul anual pentru acordarea finanţărilor nerambursabile condiţiile generale aplicabile contractelor de finanţare nerambursabilă, precum şi obiectivele pe care doreşte să le atingă prin finanţarea activităţilor nonprofit de interes general.
    (3) În vederea stabilirii programului anual de acordare a finanţărilor nerambursabile, Agenţia organizează consultări cu instituţii publice, asociaţii şi fundaţii şi academii de ramură înfiinţate în baza unei legi speciale.
    ART. 11
    (1) Selecţia beneficiarilor dintre entităţile prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. f) se realizează după evaluarea propunerilor de proiect depuse.
    (2) Evaluarea propunerilor de proiect şi selecţia beneficiarilor se realizează de către o comisie alcătuită din 5 membri numiţi prin decizie a directorului general al Agenţiei. Din comisie fac parte 2 reprezentanţi ai Agenţiei, precum şi 3 reprezentanţi ai altor instituţii sau autorităţi publice, identificate în funcţie de priorităţile anuale reflectate în programul anual de acordare a finanţărilor nerambursabile.
    (3) În derularea procedurii de selecţie, precum şi în vederea monitorizării, inclusiv financiare, a executării contractelor de finanţare nerambursabilă, Agenţia poate contracta experţi, entităţi sau societăţi specializate, selectate cu respectarea prevederilor legale privind achiziţiile publice.
    (4) Regulamentul de organizare şi funcţionare a comisiei se aprobă prin decizie a directorului general al Agenţiei.
    (5) Evaluarea proiectelor se face pe baza unei grile de punctaj, aprobată ca parte a documentaţiei pentru elaborarea şi prezentarea propunerii de proiect. Grila de punctaj cuprinde criterii de evaluare, precum şi puncte alocate fiecărui subcriteriu.
    (6) Metodologia privind promovarea, evaluarea, selectarea şi implementarea proiectelor se stabileşte prin ghidul solicitantului, aprobat prin decizie a directorului Agenţiei.
    (7) Propunerile de proiecte vor cuprinde informaţii despre scopul, obiectivele specifice, modul în care proiectul răspunde obiectivelor programului anual pentru acordarea finanţărilor nerambursabile, activităţile, costurile asociate şi rezultatele urmărite de solicitant, evaluabile pe baza unor indicatori obiectivi, a căror alegere este justificată.
    (8) Criteriile de evaluare a proiectelor sunt următoarele:
    a) relevanţa proiectului faţă de obiectivele stabilite în programul anual pentru acordarea finanţărilor nerambursabile;
    b) metodologia proiectului;
    c) realismul bugetului proiectului;
    d) sustenabilitatea şi valoarea adăugată a proiectului;
    e) elementele de noutate şi rezultatele concrete pe care proiectul propus le aduce în domeniul respectiv.
    (9) Proiectul sau proiectele selectate ca fiind câştigătoare sunt acelea care întrunesc punctajul cel mai mare, rezultat din aplicarea unui algoritm de calcul, fiind cele mai avantajoase din punct de vedere tehnico-financiar. Algoritmul de calcul se stabileşte prin luarea în considerare, alături de bugetul proiectului, a criteriilor de evaluare prevăzute la alin. (8). Agenţia precizează în documentaţia pentru elaborarea şi prezentarea propunerii de proiect algoritmul de calcul detaliat care va fi aplicat.
    ART. 12
    Propunerile de proiect depuse de entităţile prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. f) pot fi modificate în perioada de valabilitate a acestora numai pentru clarificarea unor calcule financiare sau a unor indicatori de natură tehnică, cuprinşi în propunerea financiară ori în cea tehnică, fiind permisă rectificarea unor erori aritmetice ori remedierea erorilor sau omisiunilor a căror corectare sau completare este susţinută în mod neechivoc de sensul şi de conţinutul altor informaţii existente în documentele prezentate de solicitant sau a căror corectare ori completare are rol de clarificare sau de confirmare.
    ART. 13
    (1) Agenţia poate stabili în contractul de finanţare nerambursabilă ca plăţile către beneficiar să se facă în tranşe, în avans, în raport cu faza de execuţie a proiectului şi cu cheltuielile aferente, în funcţie de evaluarea posibilelor riscuri financiare, de durata şi evoluţia în timp a activităţii finanţate ori de costurile interne de organizare şi funcţionare ale beneficiarului.
    (2) Beneficiarii finanţărilor nerambursabile au dreptul la avans şi la o plată finală. Beneficiarii care nu solicită avans depun doar cererea finală de plată.
    (3) Beneficiarul finanţării nerambursabile prevăzut la art. 2 alin. (1) lit. f) deschide un cont bancar în lei dedicat exclusiv proiectului, iar toate plăţile se efectuează de către Agenţie în acest cont.
    ART. 14
    (1) Cheltuielile eligibile vor putea fi plătite numai în măsura în care sunt justificate şi oportune şi au fost contractate în anul bugetar în care se desfăşoară contractul.
    (2) Agenţia nu va elibera beneficiarului ultima tranşă a finanţării nerambursabile mai înainte de validarea raportului final de activitate şi a raportului financiar, pe care beneficiarul este obligat să le depună la sediul Agenţiei în termen de cel mult 30 de zile de la terminarea activităţii. Validarea se va face în termen de cel mult 30 de zile de la depunerea de către beneficiar a raportului final de activitate şi a raportului financiar.
    ART. 15
    (1) Instituţiile prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. a)-e), precum şi entităţile prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. f), beneficiare ale sumelor prevăzute la art. 2, transmit Agenţiei un raport anual privind modul de utilizare a sumelor de bani alocate, până la data de 31 ianuarie a anului următor.
    (2) Rapoartele prevăzute la alin. (1) se publică pe pagina de internet a Agenţiei.
    (3) În implementarea măsurilor realizate, instituţiile prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. a)-e), precum şi entităţile prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. f) sunt obligate să menţioneze că sumele de bani provin din valorificarea bunurilor mobile şi imobile confiscate în cadrul procesului penal. În acest scop Agenţia elaborează un manual de identitate vizuală pe care îl publică pe pagina proprie de internet.
    ART. 16
    Pentru anul 2016, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală comunică Agenţiei până la data de 20 ianuarie 2017 valoarea sumelor virate la bugetul de stat după deducerea cheltuielilor de administrare şi valorificare a bunurilor mobile şi imobile.

                                ---------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016