Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   HOTĂRÂRE nr. 924 din 8 decembrie 2016  privind transmiterea imobilului înscris la nr. MF 36009, situat în municipiul Giurgiu, proprietate publică a statului, din administrarea Ministerului Finanţelor Publice - Agenţia Naţională de Administrare Fiscală - Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Ploieşti în administrarea Inspectoratului de Stat în Construcţii - I.S.C. şi pentru actualizarea anexelor nr. 9 şi 10 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 HOTĂRÂRE nr. 924 din 8 decembrie 2016 privind transmiterea imobilului înscris la nr. MF 36009, situat în municipiul Giurgiu, proprietate publică a statului, din administrarea Ministerului Finanţelor Publice - Agenţia Naţională de Administrare Fiscală - Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Ploieşti în administrarea Inspectoratului de Stat în Construcţii - I.S.C. şi pentru actualizarea anexelor nr. 9 şi 10 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 1.012 din 16 decembrie 2016

    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 867 alin. (1), art. 868 alin. (1) şi art. 869 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, al art. 11 lit. m) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare,

    Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

    ART. 1
    Se aprobă actualizarea valorii de inventar şi a elementelor-cadru de descriere tehnică a imobilului situat în municipiul Giurgiu, aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Finanţelor Publice - Agenţia Naţională de Administrare Fiscală - Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Ploieşti, înscris la nr. MF 36009 în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, reevaluat în conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi a adresei poştale la care este situat imobilul, în urma intabulării şi înscrierii în cartea funciară, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 1.
    ART. 2
    Se aprobă transmiterea imobilului situat în municipiul Giurgiu, proprietate publică a statului, înscris la nr. MF 36009 în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 2, din administrarea Ministerului Finanţelor Publice - Agenţia Naţională de Administrare Fiscală - Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Ploieşti în administrarea Inspectoratului de Stat în Construcţii - I.S.C.
    ART. 3
    Predarea-preluarea imobilului prevăzut la art. 2 se face pe bază de protocol încheiat între părţi, la valoarea de inventar de la data transmiterii, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.
    ART. 4
    Inspectoratul de Stat în Construcţii - I.S.C. îşi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice împreună cu Ministerul Finanţelor Publice vor opera modificările corespunzătoare în anexele nr. 9 şi 10 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 şi 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare.
    ART. 5
    Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

                                 PRIM-MINISTRU
                              DACIAN JULIEN CIOLOŞ

                                Contrasemnează:
                                 --------------
                     Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării
                       regionale şi administraţiei publice,
                                  Vasile Dîncu

                         Ministrul finanţelor publice,
                                Anca Dana Dragu

    Bucureşti, 8 decembrie 2016.
    Nr. 924.


    ANEXA 1

                      Inventarul bunurilor care alcătuiesc
       domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului
        Finanţelor Publice - Agenţia Naţională de Administrare Fiscală


┌───┬──────────────────────────────────────────────────┬──────────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ │ │Cod fiscal│ Denumire │
├───┼──────────────────────────────────────────────────┼──────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 1.│Ordonator principal de credite │ 4221306 │Ministerul Finanţelor Publice │
├───┼──────────────────────────────────────────────────┼──────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 2.│Ordonator secundar de credite │ │Agenţia Naţională de Administrare Fiscală │
├───┼──────────────────────────────────────────────────┼──────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 3.│Ordonator terţiar de credite │ 2844936 │Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Ploieşti │
├───┼──────────────────────────────────────────────────┴──────────┴───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 4.│Regii autonome şi companii/societăţi naţionale subordonate ordonatorului principal │
├───┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ Elemente de identificare │
├──────┬────────┬─────────────┬─────────────────────────┬───────────┬───────────┬──────┬─────────────┬───────────────────────────┬────────┤
│ Nr. │ Cod de │ │ │ │ │ Anul │ Valoarea │ Situaţia juridică │ Tip │
│ MF. │ clasi- │ Denumire │ Descriere tehnică │Vecinătăţi │ Adresa │dobân-│ de ├─────────────┬─────────────┤ bun │
│ │ ficare │ │ │ │ │dirii/│ inventar │ Baza legală │Administrare/│ │
│ │ │ │ │ │ │dării │ (lei RON) │ │ concesiune │ │
│ │ │ │ │ │ │ în │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │folo- │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │sinţă │ │ │ │ │
├──────┼────────┼─────────────┼─────────────────────────┼───────────┼───────────┼──────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼────────┤
│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10 │ 11 │
├──────┼────────┼─────────────┼─────────────────────────┼───────────┼───────────┼──────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼────────┤
│ 36009│ 8/29/08│Sediul Garda │Nr. CF 30900-C1-U3 │N = A.D.P. │Ţara: │ 2000 │Valoare │Ordonanţa │administrare │clădire │
│ │ │Financiară ├─────────────────────────┤S = Bl.104 │România, │ │construcţii =│Guvernului │ │+ teren │
│ │ │Giurgiu │Su = 170 mp │E = A.D.P. │municipiul │ │1.004.800,00 │nr. 61/2000 │ │ │
│ │ │ ├─────────────────────────┤V =A.D.P. │Giurgiu, │ │Valoare teren│reevaluat │ │ │
│ │ │ │Sc = 224 mp │ │str. │ │cotă indiviză│octombrie │ │ │
│ │ │ ├─────────────────────────┤N = A.D.P. │Bucureşti, │ │= 207.600,00 │2016 │ │ │
│ │ │ │S cotă teren = 30,77 mp │S = Bl.105 │bl. 105, │ │Valoare │ │ │ │
│ │ │ ├─────────────────────────┤E = A.D.P. │sc. B, │ │totală │ │ │ │
│ │ │ │S cotă părţi comune = │V = A.D.P. │ap. 42, │ │clădire + │ │ │ │
│ │ │ │53,23 mp │ │mezanin; │ │teren = │ │ │ │
│ │ │ ├─────────────────────────┤ │str. │ │1.212.400,00 │ │ │ │
│ │ │ │Nr. CF 31023-C1-U2 │ │Bucureşti, │ │ │ │ │ │
│ │ │ ├─────────────────────────┤ │bl. 106, │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Su = 237,58 mp │ │sc. A, │ │ │ │ │ │
│ │ │ ├─────────────────────────┤ │ap. 43, │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Sc = 224 mp │ │mezanin │ │ │ │ │ │
│ │ │ ├─────────────────────────┤ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │S cotă teren = 42,66 mp │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ ├─────────────────────────┤ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │S cotă părţi comune = │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │160,27 mp │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ ├─────────────────────────┤ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ ├─────────────────────────┤ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │S utilă totală = │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │407,58 mp │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ ├─────────────────────────┤ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │S construită totală = │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │448 mp │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ ├─────────────────────────┤ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │S totală cotă teren = │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │73,43 mp │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ ├─────────────────────────┤ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │S totală părţi comune = │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │213,50 mp │ │ │ │ │ │ │ │
└──────┴────────┴─────────────┴─────────────────────────┴───────────┴───────────┴──────┴─────────────┴─────────────┴─────────────┴────────┘    ANEXA 2

                             DATELE DE IDENTIFICARE
        ale imobilului compus din clădire şi teren, situat în municipiul
               Giurgiu, proprietate publică a statului, aflat în
                     administrarea Ministerului Finanţelor
          Publice - Agenţia Naţională de Administrare Fiscală care se
   transmite în administrarea Inspectoratului de Stat în Construcţii - I.S.C.


┌──────┬────────┬────────────┬────────────┬──────────────────────────────┬────────────────┬───────────────┬────────────────┐
│ Nr. │ Codul │ │ │ │ Valoarea │ Persoana │ Persoana │
│ MFP │ de │ Denumirea │ Adresa │ Elementele-cadru │ de │ juridică │ juridică │
│ │ clasi- │ bunului │ │ de descriere │ inventar │ de la care se │ la care se │
│ │ ficare │ imobil │ │ tehnică │ a imobilului │ transmite │ transmite │
│ │ │ │ │ │ compus din │ imobilul │ imobilul │
│ │ │ │ │ │ clădire │ │ │
│ │ │ │ │ │ şi teren │ │ │
├──────┼────────┼────────────┼────────────┼──────────────────────────────┼────────────────┼───────────────┼────────────────┤
│ │ │ │ │Nr. CF 30900-C1-U3 │Valoare │Ministerul │Inspectoratul │
│ 36009│ 8.29.08│Sediul Garda│Strada │UAT Giurgiu │construcţii = │Finanţelor │de Stat în │
│ │ │Financiară │Bucureşti, │Su = 170 mp │1.004.800,00 lei│Publice - │Construcţii - │
│ │ │Giurgiu │bl. 105, │Sc = 224 mp │Valoare teren │Agenţia │I.S.C. │
│ │ │ │sc. B, │S cote teren = 30,77 mp │cotă indiviză = │Naţională de │CIF 14234699 │
│ │ │ │ap. 42, │S cote părţi comune = 53,23 mp│207.600,00 lei │Administrare │ │
│ │ │ │mezanin, │ │ │Fiscală - │ │
│ │ │ │municipiul │Nr. CF 31023-C1-U2 │Valoare totală │Direcţia │ │
│ │ │ │Giurgiu │UAT Giurgiu │clădire + teren │Generală │ │
│ │ │ │ │Su = 237,58 mp │= 1.212.400,00 │Regională a │ │
│ │ │ │Strada │Sc = 224 mp │ │Finanţelor │ │
│ │ │ │Bucureşti, │S cote teren = 42,66 mp │ │Publice │ │
│ │ │ │bl. 106, │S cote părţi comune= 160,27 mp│ │Ploieşti │ │
│ │ │ │sc. A, │ │ │CIF 2844936 │ │
│ │ │ │ap. 43, │S utilă totală = 407,58 mp │ │ │ │
│ │ │ │mezanin, │S construită totală = 448 mp │ │ │ │
│ │ │ │municipiul │S totală cote teren = 73,43 mp│ │ │ │
│ │ │ │Giurgiu │S totală părţi comune = │ │ │ │
│ │ │ │ │213,50 mp │ │ │ │
└──────┴────────┴────────────┴────────────┴──────────────────────────────┴────────────────┴───────────────┴────────────────┘


                                      ------Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016