Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   HOTĂRÂRE nr. 721 din 28 septembrie 2016  privind înscrierea unui bun imobil, constituit din teren, în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, darea acestuia în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, actualizarea valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale şi pentru transmiterea unei părţi din acesta din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în administrarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor pentru Administraţia Naţională de Meteorologie    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 HOTĂRÂRE nr. 721 din 28 septembrie 2016 privind înscrierea unui bun imobil, constituit din teren, în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, darea acestuia în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, actualizarea valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale şi pentru transmiterea unei părţi din acesta din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în administrarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor pentru Administraţia Naţională de Meteorologie

EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 802 din 11 octombrie 2016

    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 867 alin. (1), art. 868 şi 869 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, şi în conformitate cu prevederile art. 2^1 şi 2^2 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare,

    Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

    ART. 1
    Se aprobă înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea în administrarea Ministerului Apărării Naţionale a unui imobil, constituit din teren, cu suprafaţa de 1,4 ha, trecut în domeniul public al statului potrivit Hotărârii Consiliului Judeţean Iaşi nr. 293/2013, pentru desfăşurarea de activităţi militare, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 1.
    ART. 2
    Se aprobă actualizarea valorii de inventar a imobilului aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, înregistrat în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului la poziţia cu nr. MFP 106848, ca urmare a transmiterii terenului menţionat la art. 1 în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale şi a reevaluării conform art. 2^1 şi 2^2 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 2.
    ART. 3
    (1) Se aprobă transmiterea unei părţi dintr-un imobil, aflat în domeniul public al statului, din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în administrarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor pentru Administraţia Naţională de Meteorologie, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 3.
    (2) După preluare, partea de imobil transmisă potrivit alin. (1) se va utiliza pentru funcţionarea Staţiei Meteo Iaşi.
    ART. 4
    În cazul în care nu se respectă destinaţia părţii de imobil prevăzută la art. 3 alin. (2), aceasta revine de drept în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare.
    ART. 5
    Predarea-preluarea părţii de imobil transmise potrivit prevederilor art. 3 se face în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, pe bază de protocol încheiat între părţile interesate.
    ART. 6
    Ministerul Apărării Naţionale şi Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor îşi vor actualiza în mod corespunzător datele din evidenţele cantitativ-valorice şi împreună cu Ministerul Finanţelor Publice vor opera modificările corespunzătoare în anexele proprii la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 şi 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare.
    ART. 7
    Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

                                 PRIM-MINISTRU
                              DACIAN JULIEN CIOLOŞ

                                Contrasemnează:
                                ---------------
                        p. Ministrul apărării naţionale,
                                  Otilia Sava,
                                secretar de stat

                    Ministrul mediului, apelor şi pădurilor,
                             Cristiana Paşca Palmer

                    Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării
                      regionale şi administraţiei publice,
                                  Vasile Dîncu

                         Ministrul finanţelor publice,
                                Anca Dana Dragu

    Bucureşti, 28 septembrie 2016.
    Nr. 721.


    ANEXA 1

                             DATELE DE IDENTIFICARE
          ale imobilului, trecut în proprietatea publică a statului ca
       urmare a Hotărârii Consiliului Judeţean Iaşi nr. 293/2013, care se
          înscrie în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul
                public al statului şi se dă în administrarea
                      Ministerului Apărării Naţionale


┌─────────────┬────────────┬─────────┬──────────────────────┬─────────────────┬───────────────┬────────────────────┐
│ Nr. MFP │ Codul de │Denumirea│Adresa/Carte funciară/│Elemente-cadru de│Valoarea părţii│ Persoana juridică │
│ │clasificaţie│ bunului │ Nr. cadastral │descriere tehnică│bunului care se│la care s-a transmis│
│ │ │ │ │ │ transmite │ imobilul/CUI │
│ │ │ │ │ │ (lei) │ │
├─────────────┼────────────┼─────────┼──────────────────────┼─────────────────┼───────────────┼────────────────────┤
│Imobilul se │ 8.19.01 │Imobil │Judeţul Iaşi, │Teren în │ 23.904,13│Statul român, în │
│alipeşte la │ │ │municipiul Iaşi │suprafaţă de │ │administrarea │
│imobilul 2649│ │ │CF 134202 │1,4 ha │ │Ministerului │
│cu nr. │ │ │Nr. cad. 134202 │ │ │Apărării Naţionale │
│MFP 106848. │ │ │ │ │ │CUI - 4183229 │
└─────────────┴────────────┴─────────┴──────────────────────┴─────────────────┴───────────────┴────────────────────┘    ANEXA 2

                             DATELE DE IDENTIFICARE
           ale unui imobil aflat în domeniul public al statului şi în
            administrarea Ministerului Apărării Naţionale la care se
          actualizează valoarea de inventar, ca urmare a transmiterii
        unui teren în suprafaţă de 1,4 ha în domeniul public al statului
              şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale,
           potrivit Hotărârii Consiliului Judeţean Iaşi nr. 293/2013,
                   şi a reevaluării conform art. 2^1 şi 2^2 din
            Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi
         amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor
                 publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu
                    modificările şi completările ulterioare


┌────┬───────┬────────────┬─────────────────┬──────────────────────┬────────────────┬───────────────┬──────────────────┐
│Nr. │Nr. MFP│ Codul de │Denumirea bunului│Adresa/Carte funciară/│Elementele-cadru│ Valoarea de │ Administratorul │
│crt.│ │clasificaţie│ imobil │ Nr. cadastral │ de descriere │ inventar a │bunului imobil/CUI│
│ │ │ │ │ │ tehnică │ bunului │ │
│ │ │ │ │ │ │ imobil │ │
│ │ │ │ │ │ │ (în lei) │ │
├────┼───────┼────────────┼─────────────────┼──────────────────────┼────────────────┼───────────────┼──────────────────┤
│ 1 │ │ 8.19.01 │Teren în │Municipiul Iaşi │Teren în │ 23.904,13│Ministerul │
│ │ │ │suprafaţă de 1,4 │CF 134202 │suprafaţă de │ │Apărării Naţionale│
│ │ │ │ha ce se alipeşte│Nr. cad. 134202 │1,4 ha │ │CUI - 4183229 │
│ │ │ │la imobilul │ │ │ │ │
│ │ │ │2649 cu nr. │ │ │ │ │
│ │ │ │MFP 106848 │ │ │ │ │
├────┼───────┼────────────┼─────────────────┼──────────────────────┼────────────────┼───────────────┼──────────────────┤
│ 2 │ 106848│ 8.19.01 │Imobil 2649 │Judeţul Iaşi, │Construcţii şi │ 1.244.203,79│Ministerul │
│ │ │ │ │municipiul Iaşi │teren*) │ │Apărării Naţionale│
│ │ │ │ │CF 60683 │ │ │CUI - 4183229 │
│ │ │ │ │Nr. cad. 60683 │ │ │ │
│ │ │ │ │CF 139947 │ │ │ │
│ │ │ │ │Nr. cad. 139947 │ │ │ │
│ │ │ │ │CF 147146 │ │ │ │
│ │ │ │ │Nr. cad. 147146 │ │ │ │
│ │ │ │ │CF 147147 │ │ │ │
│ │ │ │ │Nr. cad. 147147 │ │ │ │
│ │ │ │ │CF 147148 │ │ │ │
│ │ │ │ │Nr. cad. 147148 │ │ │ │
│ │ │ │ │CF 147149 │ │ │ │
│ │ │ │ │Nr. cad. 147149 │ │ │ │
├────┼───────┼────────────┼─────────────────┼──────────────────────┼────────────────┼───────────────┼──────────────────┤
│ 3 │ 106848│ 8.19.01 │Imobil 2649 │Judeţul Iaşi, │Construcţii şi │1.293.077,43**)│Ministerul │
│ │ │ │rezultat în urma │municipiul Iaşi │teren*) │ │Apărării Naţionale│
│ │ │ │alipirii │CF 60683 │ │ │CUI - 4183229 │
│ │ │ │terenului de la │Nr. cad. 60683 │ │ │ │
│ │ │ │nr. crt. 1 la │CF 139947 │ │ │ │
│ │ │ │imobilul de la │Nr. cad. 139947 │ │ │ │
│ │ │ │nr. crt. 2 şi a │CF 147146 │ │ │ │
│ │ │ │reevaluării │Nr. cad. 147146 │ │ │ │
│ │ │ │ │CF 147147 │ │ │ │
│ │ │ │ │Nr. cad. 147147 │ │ │ │
│ │ │ │ │CF 147148 │ │ │ │
│ │ │ │ │Nr. cad. 147148 │ │ │ │
│ │ │ │ │CF 147149 │ │ │ │
│ │ │ │ │Nr. cad. 147149 │ │ │ │
│ │ │ │ │CF 134202 │ │ │ │
│ │ │ │ │Nr. cad. 134202 │ │ │ │
└────┴───────┴────────────┴─────────────────┴──────────────────────┴────────────────┴───────────────┴──────────────────┘

──────────
    *) Conform prevederilor Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 1.718/2011 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea şi actualizarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, instituţiile a căror activitate este organizată în baza unor legi speciale şi care au bunuri cu date de identificare clasificate completează anexele la hotărârile Guvernului numai cu acele date care nu sunt clasificate.
    **) Valoarea de inventar actualizată a imobilului 2649 rezultată în urma alipirii terenului în suprafaţă de 1,4 ha şi a reevaluării.
──────────


    ANEXA 3

                             DATELE DE IDENTIFICARE
          ale părţii de imobil, aflată în domeniul public al statului,
                      care se transmite din administrarea
                Ministerului Apărării Naţionale în administrarea
               Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor pentru
                    Administraţia Naţională de Meteorologie


┌─────────┬────────────┬─────────┬──────────────────────┬──────────────┬───────────────┬──────────────────┬──────────────────┐
│ Nr. MFP │ Codul de │Denumirea│Adresa/Carte funciară/│Elemente-cadru│Valoarea părţii│Persoana juridică │Persoana juridică │
│ │clasificaţie│ bunului │ Nr. cadastral │ de descriere │bunului care se│ de la care se │ la care se │
│ │ │ │ │ tehnică │ transmite │transmite imobilul│transmite imobilul│
│ │ │ │ │ │ (lei) │ /CUI │ /CUI │
├─────────┼────────────┼─────────┼──────────────────────┼──────────────┼───────────────┼──────────────────┼──────────────────┤
│ 106848 │ 8.19.01 │Imobil │Judeţul Iaşi, │Teren în │ 21.426,09│Statul român, din │Statul român, în │
│(parţial)│ │2649 │municipiul Iaşi │suprafaţă de │ │administrarea │administrarea │
│ │ │Iaşi - │CF 139947 │1,44 ha │ │Ministerului │Ministerului │
│ │ │parţial │Nr. cad. 139947 │ │ │Apărării Naţionale│Mediului, Apelor │
│ │ │ │ │ │ │CUI - 4183229 │şi Pădurilor │
│ │ │ │ │ │ │ │pentru │
│ │ │ │ │ │ │ │Administraţia │
│ │ │ │ │ │ │ │Naţională de │
│ │ │ │ │ │ │ │Meteorologie │
│ │ │ │ │ │ │ │CUI - 4267095 │
└─────────┴────────────┴─────────┴──────────────────────┴──────────────┴───────────────┴──────────────────┴──────────────────┘                                    -------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016