Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina: Lista acte din altele august 2019 Twitter Facebook

Acte altele august 2019

Monitorul Oficial 717 din 30 August 2019 (M. Of. 717/2019)

 HOTĂRÂRE nr. 638 din 27 august 2019 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 857/2011 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor la normele din domeniul sănătăţii publice EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 717 din 30 august 2019

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. ihotărârea guvernului nr. 857/2011 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor la normele din domeniul sănătăţii publice, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 621 din 1 septembrie 2011, cu completările ulterioare, se modifică şi se completează, după cum urmează: 1. la articolul 18, partea introductivă se modifică şi va avea următorul cuprins:"art. 18constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 2.000 lei la 6.000 lei pentru persoanele fizice, respectiv cu amendă de la 10.000 lei la 20.000 lei pentru persoanele juridice următoarele fapte:"2. la articolul 19, partea introductivă se ...

 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 61 din 27 august 2019 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 98/2010 privind identificarea, desemnarea şi protecţia infrastructurilor critice EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 717 din 30 august 2019

Având în vedere evoluţiile înregistrate în mediul internaţional de securitate, este necesară iniţierea tuturor demersurilor pentru instituirea unui spaţiu al păcii, democraţiei, prosperităţii şi al stabilităţii, fundamentat pe respectarea drepturilor şi a libertăţilor fundamentale ale omului.considerând că acţiunile în domeniile bunei guvernanţe, statului de drept, promovării respectării drepturilor omului, sănătăţii, energiei, transportului, mediului şi dezvoltării economice şi sociale sunt prioritare,luând în considerare poziţia geostrategică a româniei, precum şi principala particularitate geografică a teritoriului naţional, respectiv divizarea acestuia de către lanţul munţilor carpaţi şi în context necesitatea realizării legăturilor între principalele provincii istorice prin crearea unei infrastructuri de transport care să ...

 ORDONANŢĂ nr. 27 din 27 august 2019 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 13/2013 privind serviciile poştale EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 717 din 30 august 2019

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 1 pct. v.1 din legea nr. 128/2019 privind abilitarea guvernului de a emite ordonanţe,guvernul româniei adoptă prezenta ordonanţă.art. iordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 13/2013 privind serviciile poştale, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 139 din 15 martie 2013, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 187/2013, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. la articolul 2, punctele 16 şi 19 se modifică şi vor avea următorul cuprins:"16. colet poştal - trimitere poştală cu greutatea maximă de 31,5 kg, ce conţine bunuri cu ...

Monitorul Oficial 718 din 30 August 2019 (M. Of. 718/2019)

 HOTĂRÂRE nr. 25 din 30 august 2019 privind modelul, dimensiunile, condiţiile de tipărire, de gestionare şi de utilizare a timbrului autocolant la alegerile pentru Preşedintele României din anul 2019 EMITENT: Autoritatea Electorală Permanentă PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 718 din 30 august 2019

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 65 alin. (2) lit. c) din legea nr. 370/2004 pentru alegerea preşedintelui româniei, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,autoritatea electorală permanentă adoptă prezenta hotărâre.art. 1(1) la alegerile pentru preşedintele româniei din anul 2019, alegătorului care îşi exercită dreptul de vot pe baza cărţii de identitate sau a cărţii electronice de identitate i se aplică pe aceasta, după exercitarea dreptului de vot, un timbru autocolant cu menţiunea „votat“ şi data scrutinului. timbrul autocolant se aplică pe versoul cărţii de identitate, respectiv al cărţii electronice de identitate, de către preşedintele biroului ...

 HOTĂRÂRE nr. 26 din 30 august 2019 privind aprobarea modelelor propunerii de candidatură, a modelului declaraţiei de acceptare a candidaturii şi a modelului declaraţiei de renunţare la candidatură care vor fi folosite la alegerile pentru Preşedintele României din anul 2019 EMITENT: Autoritatea Electorală Permanentă PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 718 din 30 august 2019

Având în vedere dispoziţiile art. 27 alin. (2) şi (7) şi ale art. 29 alin. (4) din legea nr. 370/2004 pentru alegerea preşedintelui româniei, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,luând în considerare avizul fără observaţii şi propuneri al autorităţii naţionale de supraveghere a prelucrării datelor cu caracter personal, exprimat prin adresa nr. 19.179 din 23.08.2019,în temeiul art. 104 alin. (1) şi (2) din legea nr. 208/2015 privind alegerea senatului şi a camerei deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea autorităţii electorale permanente, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al art. 65 alin. (2) lit. a) din legea nr. 370/2004, republicată, cu modificările şi completările ...

 HOTĂRÂRE nr. 27 din 30 august 2019 privind aprobarea modelelor ştampilelor electorale care vor fi folosite la alegerile pentru Preşedintele României EMITENT: Autoritatea Electorală Permanentă PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 718 din 30 august 2019

Având în vedere prevederile art. 17 alin. (2) şi art. 23 din legea nr. 288/2015 privind votul prin corespondenţă, precum şi modificarea şi completarea legii nr. 208/2015 privind alegerea senatului şi a camerei deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea autorităţii electorale permanente, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 114 alin. (2) din legea nr. 208/2015 privind alegerea senatului şi a camerei deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea autorităţii electorale permanente, cu modificările şi completările ulterioareîn temeiul art. 65 alin. (2) lit. c) din legea nr. 370/2004 pentru alegerea preşedintelui româniei, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al art. ...

 HOTĂRÂRE nr. 28 din 30 august 2019 privind aprobarea modelului buletinului de vot utilizat în secţiile de votare din ţară, modelului buletinului de vot utilizat în secţiile de votare din străinătate şi a modelului buletinului de vot prin corespondenţă, precum şi a condiţiilor de confecţionare, gestionare şi utilizare a acestora la alegerile pentru Preşedintele României din anul 2019 EMITENT: Autoritatea Electorală Permanentă PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 718 din 30 august 2019

Având în vedere conflictul aparent dintre prevederile art. 32 alin. (1) şi ale art. 65 alin. (2) lit. d) din legea nr. 370/2004 pentru alegerea preşedintelui româniei, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, care reglementează în mod paralel şi contradictoriu competenţa de stabilire a modelului buletinelor de vot ce sunt folosite la alegerile pentru preşedintele româniei,ţinând cont de faptul că prevederile art. 32 alin. (1) din legea nr. 370/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, au fost abrogate implicit la data intrării în vigoare a legii nr. 148/2019 pentru modificarea şi completarea unor acte normative în materie electorală, efect exprimat prin adagiul latin ...

 HOTĂRÂRE nr. 29 din 30 august 2019 privind aprobarea modelelor listelor electorale permanente, a modelelor listelor electorale suplimentare şi a modelului extrasului din listele electorale care vor fi folosite la alegerile pentru Preşedintele României EMITENT: Autoritatea Electorală Permanentă PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 718 din 30 august 2019

Având în vedere prevederile art. 7 şi ale art. 9 din legea nr. 370/2004 pentru alegerea preşedintelui româniei, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 6 alin. (1) şi art. 7 din legea nr. 288/2015 privind votul prin corespondenţă, precum şi modificarea legii nr. 208/2015 privind alegerea senatului şi a camerei deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea autorităţii electorale permanente, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi dispoziţiile art. 49, ale art. 114 alin. (2) din legea nr. 208/2015 privind alegerea senatului şi a camerei deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea autorităţii electorale permanente, cu modificările şi completările ulterioare,observând avizul autorităţii naţionale de ...

Monitorul Oficial 719 din 30 August 2019 (M. Of. 719/2019)

 HOTĂRÂRE nr. 620 din 21 august 2019 pentru modificarea şi completarea art. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 549/2018 privind condiţiile, procedura şi termenele de restituire a sumelor reprezentând ajutor de stat pentru suportarea unei părţi din accizele calculate pentru motorina utilizată drept combustibil pentru motor EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 719 din 30 august 2019

În temeiul dispoziţiilor art. 108 din constituţia româniei, republicată, guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicarticolul 3 din hotărârea guvernului nr. 549/2018 privind condiţiile, procedura şi termenele de restituire a sumelor reprezentând ajutor de stat pentru suportarea unei părţi din accizele calculate pentru motorina utilizată drept combustibil pentru motor, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 651 din 26 iulie 2018, se modifică şi se completează după cum urmează:1. partea introductivă a alineatului (2) şi alineatul (3) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"(2) bugetul total maxim estimat al schemei este de 90 milioane lei, cu posibilitatea suplimentării astfel:..................................................(3) schema ...

 HOTĂRÂRE nr. 634 din 27 august 2019 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 34/2019 privind stabilirea contingentului de lucrători nou-admişi pe piaţa forţei de muncă în anul 2019 EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 719 din 30 august 2019

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicarticolul unic din hotărârea guvernului nr. 34/2019 privind stabilirea contingentului de lucrători nou-admişi pe piaţa forţei de muncă în anul 2019, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 80 din 31 ianuarie 2019, se modifică şi va avea următorul cuprins:"articol unicpentru anul 2019 se stabileşte un contingent de 30.000 de lucrători nou-admişi pe piaţa forţei de muncă din românia."prim-ministruvasilica-viorica dĂncilĂcontrasemnează:ministrul muncii şi justiţiei sociale,marius-constantin budăiministrul afacerilor interne, interimar,mihai-viorel fiforbucureşti, 27 august 2019.nr. 634.-----

Monitorul Oficial 713 din 30 August 2019 (M. Of. 713/2019)

 HOTĂRÂRE nr. 639 din 27 august 2019 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 pentru Societatea Naţională de Radiocomunicaţii - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 713 din 30 august 2019

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 4 din ordonanţa guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, aprobată cu completări prin legea nr. 47/2014, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicse aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 pentru societatea naţională de radiocomunicaţii - s.a., aflată sub autoritatea ministerului comunicaţiilor şi societăţii informaţionale, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.prim-ministruvasilica-viorica dĂncilĂcontrasemnează:ministrul comunicaţiilor şi societăţii informaţionale,alexandru ...

Monitorul Oficial 714 din 30 August 2019 (M. Of. 714/2019)

 HOTĂRÂRE nr. 633 din 27 august 2019 pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 1.231/2010 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică "Autostrada Orăştie-Sibiu" EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 714 din 30 august 2019

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 9 alin. (8),art. 11 alin. (7) şi al art. 32 din legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. ianexa nr. 2 la hotărârea guvernului nr. 1.231/2010 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică „autostrada orăştie-sibiu“, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 842 din 16 decembrie 2010, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. poziţiile nr. 755, 825, ...

Monitorul Oficial 715 bis din 30 August 2019 (M. Of. 715 bis/2019)

 ANEXE din 17 iulie 2019 privind modificarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 162/2014 pentru aprobarea punctelor relevante ale Sistemului naţional de transport al gazelor naturale EMITENT: Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 715 bis din 30 august 2019

──────────conţinute de ordinul nr. 165 din 17 iulie 2019, publicat în monitorul oficial, partea i, nr. 715 din 30 august 2019.──────────anexa 1 (anexa nr. 2 la ordinul preşedintelui autorităţii naţionale de reglementare în domeniul energiei nr. 162/2014)criterii care stau la baza stabilirii punctelor   relevante ale sistemului naţional de transport al gazelor naturale┌────┬──────────────┬────────────┬─────────┐│nr. │tip punct de │mod de │nr. ││crt.│intrare/ieşire│publicare │puncte ││ │ │ ...

Monitorul Oficial 719 din 30 August 2019 (M. Of. 719/2019)

 HOTĂRÂRE nr. 30 din 30 august 2019 privind stabilirea modelelor proceselor-verbale de consemnare şi centralizare a rezultatelor votării pentru alegerea Preşedintelui României din anul 2019 EMITENT: Autoritatea Electorală Permanentă PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 719 din 30 august 2019

Având în vedere prevederile art. 49 alin. (1) şi (2),art. 50 alin. (1) şi (2),art. 51 alin. (1) şi (2) din legea nr. 370/2004 pentru alegerea preşedintelui româniei, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 17 alin. (1)-(3) din legea nr. 288/2015 privind votul prin corespondenţă, precum şi modificarea şi completarea legii nr. 208/2015 privind alegerea senatului şi a camerei deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea autorităţii electorale permanente, cu modificările şi completările ulterioare, în temeiul art. 65 alin. (2) lit. e) din legea nr. 370/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al art. 104 alin. (1) şi (2) din legea ...

Monitorul Oficial 709 din 29 August 2019 (M. Of. 709/2019)

 ORDONANŢĂ nr. 24 din 27 august 2019 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 83/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare pentru eliberarea şi evidenţa paşapoartelor simple şi serviciilor publice comunitare regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 709 din 29 august 2019

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 1 pct. iii.1 din legea nr. 128/2019 privind abilitarea guvernului de a emite ordonanţe,guvernul româniei adoptă prezenta ordonanţă.articol unicordonanţa guvernului nr. 83/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare pentru eliberarea şi evidenţa paşapoartelor simple şi serviciilor publice comunitare regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 543 din 1 septembrie 2001, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 362/2002, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. la articolul 11^2 alineatul (1), litera e) se ...

Monitorul Oficial 712 din 29 August 2019 (M. Of. 712/2019)

 ORDONANŢĂ nr. 25 din 27 august 2019 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 185/2017 privind asigurarea calităţii în sistemul de sănătate EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 712 din 29 august 2019

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 1 pct. vi.1 din legea nr. 128/2019 privind abilitarea guvernului de a emite ordonanţe,guvernul româniei adoptă prezenta ordonanţă.art. ilegea nr. 185/2017 privind asigurarea calităţii în sistemul de sănătate, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 599 din 26 iulie 2017, cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. la articolul 2, litera c) se modifică şi va avea următorul cuprins:"c) unităţi sanitare - entităţi cu sau fără personalitate juridică al căror obiect de activitate îl constituie acordarea de servicii de sănătate, indiferent de forma de proprietate;"2. la ...

 ORDONANŢĂ nr. 26 din 27 august 2019 pentru modificarea Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe şi pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare locală EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 712 din 29 august 2019

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 1 pct. ii.1 şi ii.2 din legea nr. 128/2019 privind abilitarea guvernului de a emite ordonanţe,guvernul româniei adoptă prezenta ordonanţă.art. ilegea nr. 152/1998 privind înfiinţarea agenţiei naţionale pentru locuinţe, republicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 740 din 21 octombrie 2011, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează: 1. la articolul 8, alineatul (6) va avea următorul cuprins:"(6) În perioada de valabilitate a contractului de închiriere sau la prelungirea contractelor de închiriere, autorităţile administraţiei publice locale ale unităţilor administrativ-teritoriale şi ale sectoarelor municipiului bucureşti, precum şi autorităţile ...

 HOTĂRÂRE nr. 631 din 27 august 2019 privind stabilirea măsurilor pentru buna organizare şi desfăşurare a alegerilor pentru Preşedintele României din anul 2019 EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 712 din 29 august 2019

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 65 alin. (1) din legea nr. 370/2004 privind alegerea preşedintelui româniei, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1(1) pentru coordonarea şi urmărirea îndeplinirii sarcinilor prevăzute de legislaţia în vigoare în domeniul alegerii preşedintelui româniei, care revin ministerelor şi celorlalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, precum şi instituţiilor prefectului, se constituie comisia tehnică centrală pentru coordonarea activităţilor de organizare a alegerilor pentru preşedintele româniei, denumită în continuare comisia tehnică centrală, fără personalitate juridică, având componenţa prevăzută în anexa nr. 1.(2) componenţa nominală a comisiei tehnice ...

 HOTĂRÂRE nr. 632 din 27 august 2019 privind aprobarea bugetului şi a cheltuielilor necesare pentru pregătirea, organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru Preşedintele României din anul 2019 EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 712 din 29 august 2019

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 65 alin. (1) din legea nr. 370/2004 pentru alegerea preşedintelui româniei, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 109 alin. (2) şi art. 120 din legea nr. 208/2015 privind alegerea senatului şi a camerei deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea autorităţii electorale permanente, cu modificările şi completările ulterioare, art. 22 alin. (2) lit. a) din legea nr. 288/2015 privind votul prin corespondenţă, precum şi modificarea şi completarea legii nr. 208/2015 privind alegerea senatului şi a camerei deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea autorităţii electorale permanente, cu modificările şi completările ulterioare, guvernul româniei ...

 HOTĂRÂRE nr. 643 din 27 august 2019 privind modificarea unor acte normative referitoare la Programul pentru compensarea cu 90% a preţului de referinţă al medicamentelor pentru pensionari EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 712 din 29 august 2019

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. ialineatul (3) al articolului 1 din hotărârea guvernului nr. 186/2009 privind aprobarea programului pentru compensarea cu 90% a preţului de referinţă al medicamentelor, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 123 din 27 februarie 2009, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi va avea următorul cuprins:"(3) beneficiarii programului prevăzut la alin. (1) sunt pensionarii cu venituri din pensii şi indemnizaţie socială pentru pensionari de până la 1.139 lei/lună inclusiv, indiferent dacă realizează sau nu alte venituri, pentru care se aprobă compensarea cu 90% a preţului ...

Monitorul Oficial 709 din 29 August 2019 (M. Of. 709/2019)

 NORMĂ din 17 iulie 2019 de securitate radiologică privind desfăşurarea practicii de control nedistructiv cu radiaţii ionizante EMITENT: Comisia Naţională pentru Controlul Activităţilor Nucleare PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 709 din 29 august 2019

──────────aprobată prin ordinul nr. 179 din 17 iulie 2019, publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 709 din 29 august 2019.──────────cap. idispoziţii generalesecŢiunea 1prevederi generaleart. 1scopul prezentei norme este de a stabili cerinţele specifice referitoare la asigurarea protecţiei împotriva radiaţiilor ionizante şi securităţii radiologice pentru situaţiile de expunere planificată şi de urgenţă în practica de control nedistructiv cu radiaţii ionizante, în conformitate cu prevederile normelor privind cerinţele de bază de securitate radiologică, aprobate prin ordinul ministrului sănătăţii, al ministrului educaţiei naţionale şi al preşedintelui comisiei naţionale pentru controlul activităţilor nucleare nr. 752/3.978/136/2018 (denumite în continuare norme de securitate radiologică), ...

Monitorul Oficial 711 din 29 August 2019 (M. Of. 711/2019)

 PROCEDURĂ din 26 august 2019 de aplicare a măsurilor de restructurare a obligaţiilor bugetare restante la 31 decembrie 2018 în cazul debitorilor care au datorii principale în cuantum mai mare sau egal cu suma de un milion lei EMITENT: Ministerul Finanţelor Publice PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 711 din 29 august 2019

──────────aprobată prin ordinul nr. 2.810 din 26 august 2019, publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 711 din 29 august 2019.──────────art. 1sfera de aplicare(1) prezenta procedură se aplică debitorilor, persoane juridice de drept public sau privat, care: a) se află în stare de dificultate financiară; şi b) înregistrează obligaţii bugetare principale restante la data de 31 decembrie 2018 în cuantum mai mare sau egal cu un milion lei, nestinse până la data emiterii certificatului de atestare fiscală de către organul fiscal central, precum şi obligaţii bugetare accesorii indiferent de cuantumul acestora.(2) obligaţiile bugetare care pot face ...

Monitorul Oficial 709 din 29 August 2019 (M. Of. 709/2019)

 ORDONANŢĂ nr. 23 din 27 august 2019 pentru modificarea art. 137 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 111/2011 privind comunicaţiile electronice EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 709 din 29 august 2019

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 1 pct. v.3 din legea nr. 128/2019 privind abilitarea guvernului de a emite ordonanţe,guvernul româniei adoptă prezenta ordonanţă.art. ialineatul (1) al articolului 137 din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 111/2011 privind comunicaţiile electronice, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 925 din 27 decembrie 2011, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 140/2012, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi va avea următorul cuprins:"art. 137(1) controlul respectării prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă, ale legislaţiei speciale din domeniul comunicaţiilor electronice şi ale actelor normative sau individuale ...

Monitorul Oficial 708 din 28 August 2019 (M. Of. 708/2019)

 ORDONANŢĂ nr. 21 din 27 august 2019 pentru prorogarea termenului prevăzut la art. 106 din Legea nr. 196/2018 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari şi administrarea condominiilor EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 708 din 28 august 2019

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 1 pct. xii din legea nr. 128/2019 privind abilitarea guvernului de a emite ordonanţe,guvernul româniei adoptă prezenta ordonanţă.articol unictermenul prevăzut la art. 106 din legea nr. 196/2018 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari şi administrarea condominiilor, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 660 din 30 iulie 2018, se prorogă până la data de 1 ianuarie 2021.prim-ministruvasilica-viorica dĂncilĂcontrasemnează:viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,vasile-daniel suciuministrul pentru mediul de afaceri, comerţ şi antreprenoriat,Ştefan-radu opreaministrul educaţiei naţionale, interimar,valer-daniel breazministrul muncii şi justiţiei sociale,marius-constantin budăibucureşti, 27 august 2019.nr. 21.-----

 ORDONANŢĂ nr. 22 din 27 august 2019 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea Regulamentului (UE) 2016/589 al Parlamentului European şi al Consiliului din 13 aprilie 2016 privind o reţea europeană de servicii de ocupare a forţei de muncă (EURES), accesul lucrătorilor la servicii de mobilitate şi integrarea mai bună a pieţelor forţei de muncă şi de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 492/2011 şi (UE) nr. 1.296/2013 EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 708 din 28 august 2019

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 1 pct. iv din legea nr. 128/2019 privind abilitarea guvernului de a emite ordonanţe,guvernul româniei adoptă prezenta ordonanţă.art. 1prezenta ordonanţă stabileşte cadrul legal şi instituţional necesar aplicării prevederilor regulamentului (ue) 2016/589 al parlamentului european şi al consiliului din 13 aprilie 2016 privind o reţea europeană de servicii de ocupare a forţei de muncă (eures), accesul lucrătorilor la servicii de mobilitate şi integrarea mai bună a pieţelor forţei de muncă şi de modificare a regulamentelor (ue) nr. 492/2011 şi (ue) nr. 1.296/2013, denumit în continuare regulamentul.art. 2se desemnează serviciul public de ...

 HOTĂRÂRE nr. 621 din 21 august 2019 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 34/2012 privind aprobarea tarifelor pentru activităţile cu caracter specific prestate de Compania Naţională pentru Controlul Cazanelor, Instalaţiilor de Ridicat şi Recipientelor sub Presiune - S.A. EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 708 din 28 august 2019

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. ii alin. (1^2) din ordonanţa guvernului nr. 22/2010 pentru modificarea şi completarea legii nr. 64/2008 privind funcţionarea în condiţii de siguranţă a instalaţiilor sub presiune, instalaţiilor de ridicat şi a aparatelor consumatoare de combustibil, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 93/2011, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al art. vi din legea nr. 49/2019 pentru modificarea şi completarea legii nr. 64/2008 privind funcţionarea în condiţii de siguranţă a instalaţiilor sub presiune, instalaţiilor de ridicat şi a aparatelor consumatoare de combustibil şi pentru modificarea altor acte normative,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. ihotărârea ...

 HOTĂRÂRE nr. 623 din 27 august 2019 privind acordarea de stimulente financiare absolvenţilor care au obţinut media 10 la evaluarea naţională pentru absolvenţii clasei a VIII-a - 2019 şi la examenul de bacalaureat, sesiunea iunie-iulie 2019 EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 708 din 28 august 2019

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 57 alin. (4) din legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă acordarea de stimulente financiare în valoare de 1.000 lei fiecărui absolvent al clasei a viii-a care a obţinut media 10 la evaluarea naţională pentru absolvenţii clasei a viii-a - 2019. art. 2se aprobă acordarea de stimulente financiare în valoare de 3.000 lei fiecărui absolvent de liceu care a obţinut media 10 la examenul naţional de bacalaureat, sesiunea iunie-iulie 2019. art. 3sumele necesare acordării stimulentelor financiare prevăzute la art. 1 ...

 HOTĂRÂRE nr. 635 din 27 august 2019 privind aplicarea mobilităţii domnului Rujan Ion-Cristinel din funcţia publică de secretar general al Ministerului Tineretului şi Sportului în funcţia publică de prefect al judeţului Gorj EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 708 din 28 august 2019

Având în vedere decizia prim-ministrului nr. 213/2019 privind reluarea activităţii domnului ion-cristinel rujan în funcţia publică de secretar general al ministerului tineretului şi sportului,în temeiul prevederilor art. 394 alin. (2) lit. c) şi alin. (3), ale art. 397 lit. a) şi ale art. 503 alin. (1) şi (2) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 57/2019 privind codul administrativ,în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicla data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se dispune aplicarea mobilităţii domnului rujan ion-cristinel din funcţia publică de secretar general al ministerului tineretului şi sportului în funcţia publică de prefect al judeţului gorj.prim-ministruvasilica-viorica dĂncilĂcontrasemnează:viceprim-ministru ...

 HOTĂRÂRE nr. 636 din 27 august 2019 privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Iaşi de către doamna Iosub Valentina EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 708 din 28 august 2019

Având în vedere prevederile art. 397 lit. a) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 57/2019 privind codul administrativ,în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicla data intrării în vigoare a prezentei hotărâri încetează exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului iaşi de către doamna iosub valentina.prim-ministruvasilica-viorica dĂncilĂcontrasemnează:viceprim-ministru pentru implementarea parteneriatelor strategice ale româniei, ministrul afacerilor interne, interimar,mihai-viorel fiforbucureşti, 27 august 2019.nr. 636.-----

 PROCEDURĂ din 26 august 2019 de acordare a bonificaţiei pentru plata cu anticipaţie a sumelor de plată reprezentând contribuţie individuală de asigurări sociale de sănătate, stabilite prin decizii de impunere anuală, potrivit prevederilor art. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 31/2019 privind acordarea unor facilităţi fiscale şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 11/2018 pentru adoptarea unor măsuri bugetare şi pentru modificarea Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice EMITENT: Ministerul Finanţelor Publice PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 708 din 28 august 2019

──────────aprobată prin ordinul nr. 2.806 din 26 august 2019, publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 708 din 28 august 2019.──────────art. 1dispoziţii generale(1) prezenta procedură se aplică persoanelor fizice pentru care organele fiscale competente au emis şi au comunicat decizii de impunere anuală aferente perioadei 2014-2017, astfel:a) în perioada cuprinsă între data de 15 martie 2019 inclusiv şi data intrării în vigoare a ordonanţei de urgenţă a guvernului nr. 31/2019 privind acordarea unor facilităţi fiscale şi pentru modificarea şi completarea legii nr. 227/2015 privind codul fiscal, pentru completarea ordonanţei de urgenţă a guvernului nr. 11/2018 pentru adoptarea unor măsuri ...

Monitorul Oficial 707 din 28 August 2019 (M. Of. 707/2019)

 HOTĂRÂRE nr. 630 din 27 august 2019 privind aprobarea Programului calendaristic pentru realizarea acţiunilor necesare pentru alegerea Preşedintelui României în anul 2019 EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 707 din 28 august 2019

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 65 alin. (1) din legea nr. 370/2004 pentru alegerea preşedintelui româniei, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicse aprobă programul calendaristic pentru realizarea acţiunilor necesare pentru alegerea preşedintelui româniei în anul 2019, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.prim-ministruvasilica-viorica dĂncilĂcontrasemnează:ministrul afacerilor interne, interimar,mihai-viorel fiforpreşedintele autorităţii electorale permanente,constantin-florin mituleţu-buicăbucureşti, 27 august 2019.nr. 630.anexa 1 programul calendaristicpentru realizarea acţiunilor necesare pentru alegerea preşedintelui româniei în anul 2019 ┌────┬──────────────────┬──────────────────────────┬────────────────┬───────────────┐│ │termenul de │ ...

Monitorul Oficial 703 din 27 August 2019 (M. Of. 703/2019)

 HOTĂRÂRE nr. 571 din 8 august 2019 privind aprobarea Strategiei pentru dezvoltarea turismului balnear EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 703 din 27 august 2019

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 25 lit. e) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 57/2019 privind codul administrativ,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă strategia pentru dezvoltarea turismului balnear, prevăzută în anexa*) care face parte integrantă din prezenta hotărâre. *) anexa se publică în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 703 bis, care se poate achiziţiona de la centrul pentru relaţii cu publicul al regiei autonome „monitorul oficial“, bucureşti, şos. panduri nr. 1.art. 2ministerul turismului şi ministerul sănătăţii coordonează, potrivit domeniului de competenţă, implementarea strategiei pentru dezvoltarea turismului balnear, iar autorităţile implicate contribuie ...

Monitorul Oficial 704 din 27 August 2019 (M. Of. 704/2019)

 PROCEDURĂ din 14 august 2019 de îndreptare a erorilor din documentele de plată întocmite de debitori privind obligaţiile fiscale datorate bugetului local EMITENT: Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 704 din 27 august 2019

──────────aprobată prin ordinul nr. 2.362 din 14 august 2019, publicat în monitorul oficial, partea i, nr. 704 din 27 august 2019.──────────art. 1sfera de aplicareprezenta procedură de îndreptare a erorilor din documentele de plată întocmite de debitori privind obligaţiile fiscale datorate bugetului local se aplică în următoarele situaţii:a) plata obligaţiilor fiscale datorate bugetului local s-a efectuat în alt cont bugetar decât cel corespunzător ori utilizând un cod de identificare fiscală eronat;b) în contul bugetar au fost achitate şi alte obligaţii fiscale datorate bugetului local decât cele prevăzute a se achita în contul respectiv;c) plata obligaţiilor fiscale datorate bugetului local s-a efectuat ...

Monitorul Oficial 703 din 27 August 2019 (M. Of. 703/2019)

 HOTĂRÂRE nr. 606 din 21 august 2019 privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale a unui imobil situat în comuna Mihai Bravu, judeţul Giurgiu, şi trecerea din domeniul public în domeniul privat al statului a unor construcţii şi amenajări la terenuri din cadrul imobilului, în vederea scoaterii din funcţiune şi casării acestora, pentru actualizarea valorii de inventar a imobilului 2258 aflat în domeniul public al statului şi modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 703 din 27 august 2019

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 867 alin. (1) din legea nr. 287/2009 privind codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, al art. 288 alin. (1) şi art. 361 alin. (1) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 57/2019 privind codul administrativ, în conformitate cu prevederile art. 2 din ordonanţa guvernului nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcţiune, casare şi valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale, aprobată prin legea nr. 246/2001, şi având în vedere prevederile art. 2^1 şi 2^2 din ordonanţa guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe ...

Monitorul Oficial 702 din 27 August 2019 (M. Of. 702/2019)

 HOTĂRÂRE nr. 616 din 21 august 2019 privind înscrierea unor imobile, situate în comuna I. L. Caragiale, satul Ghirdoveni, respectiv în comuna Gura Ocniţei, judeţul Dâmboviţa, în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea acestora în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, pentru actualizarea valorii de inventar a imobilului 334, aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, şi modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 702 din 27 august 2019

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 288 alin. (1) şi art. 293 alin. (5) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 57/2019 privind codul administrativ, al art. 867 alin. (1) din legea nr. 287/2009 privind codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, şi având în vedere prevederile art. 2^1 şi 2^2 din ordonanţa guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea în administrarea ministerului apărării ...

Monitorul Oficial 704 din 27 August 2019 (M. Of. 704/2019)

 HOTĂRÂRE nr. 622 din 27 august 2019 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional "Drum Expres Craiova - Piteşti şi legăturile la drumurile existente", tronsonul 2, aflate pe raza localităţii Robăneşti, din judeţul Dolj EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 704 din 27 august 2019

Având în vedere dispoziţiile hotărârii guvernului nr. 236/2008 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „drum expres craiova - piteşti şi legăturile la drumurile existente“,în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 5 alin. (1) din legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes naţional „drum expres craiova - piteşti şi legăturile la drumurile existente“, tronsonul 2, potrivit planului de amplasament/hărţii topografice prevăzut în anexa nr. 1*) la ...

Monitorul Oficial 701 din 26 August 2019 (M. Of. 701/2019)

 HOTĂRÂRE nr. 608 din 21 august 2019 privind aprobarea unor modificări şi completări în inventarul bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, situate în judeţele Suceava, Constanţa, Braşov, Vrancea, Vâlcea, Dolj, Ialomiţa, Alba, Ilfov, Mureş, Harghita, Prahova şi municipiul Bucureşti EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 701 din 26 august 2019

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 867 alin. (1) din legea 287/2009 privind codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, al art. 288 din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 57/2019 privind codul administrativ şi având în vedere prevederile art. 2^1 şi 2^2 din ordonanţa guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea ministerului apărării naţionale, având datele de identificare prevăzute ...

 HOTĂRÂRE nr. 609 din 21 august 2019 privind trecerea unui imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Sănătăţii prin Serviciul de Ambulanţă Judeţean Bihor, din domeniul public în domeniul privat al statului, în vederea scoaterii din funcţiune, casării şi demolării EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 701 din 26 august 2019

Având în vedere prevederile art. 2 alin. (1) din hotărârea guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 864 din legea nr. 287/2009 privind codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, al art. 288 alin. (1) şi art. 361 alin. (1) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 57/2019 privind codul administrativ şi al art. 2 din ordonanţa guvernului nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcţiune, casare şi valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale, aprobată ...

 HOTĂRÂRE nr. 9 din 11 august 2019 pentru abrogarea Hotărârii Consiliului naţional al Colegiului Fizioterapeuţilor din România nr. 7/2018 privind Procedura de organizare şi desfăşurare a şedinţelor organelor de conducere la nivel teritorial şi naţional ale Colegiului Fizioterapeuţilor din România EMITENT: Colegiul Fizioterapeuţilor din România PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 701 din 26 august 2019

Având în vedere publicarea în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 639 din 1 august 2019 a ordinului ministrului sănătăţii nr. 1.056/2019 pentru aprobarea regulamentului intern de organizare şi funcţionare a colegiului fizioterapeuţilor din românia, prevederile art. 39 alin. (2) şi ale art. 107 din statutul colegiului fizioterapeuţilor din românia, aprobat prin ordinul ministrului sănătăţii nr. 679/2017, consiliul naţional al colegiului fizioterapeuţilor din românia, întrunit în şedinţa din data de 11.08.2019, emite următoarea hotărâre:art. 1se abrogă hotărârea consiliului naţional al colegiului fizioterapeuţilor din românia nr. 7/2018 privind procedura de organizare şi desfăşurare a şedinţelor organelor de conducere la nivel teritorial şi naţional ale colegiului ...

Monitorul Oficial 698 din 26 August 2019 (M. Of. 698/2019)

 HOTĂRÂRE nr. 618 din 21 august 2019 pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 al Fondului pentru mediu şi al Administraţiei Fondului pentru Mediu, rectificat EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 698 din 26 august 2019

Având în vedere dispoziţiile art. 12 alin. (1) şi (2) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 115/2011 privind stabilirea cadrului instituţional şi autorizarea guvernului, prin ministerul finanţelor publice, de a scoate la licitaţie certificatele de emisii de gaze cu efect de seră atribuite româniei la nivelul uniunii europene, aprobată prin legea nr. 163/2012, cu modificările şi completările ulterioare, prevederile art. 1 alin. (3) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 53/2019 privind aprobarea programului multianual de finanţare a investiţiilor pentru modernizarea, reabilitarea, retehnologizarea şi extinderea sau înfiinţarea sistemelor de alimentare centralizată cu energie termică a localităţilor şi pentru modificarea şi completarea legii ...

Monitorul Oficial 701 din 26 August 2019 (M. Of. 701/2019)

 HOTĂRÂRE nr. 607 din 21 august 2019 privind actualizarea valorilor de inventar ale imobilelor 2300 şi 3530, aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, pentru trecerea unei părţi din imobilul 3530 din domeniul public în domeniul privat al statului şi modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 701 din 26 august 2019

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 288 alin. (1) şi al art. 361 alin. (1) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 57/2019 privind codul administrativ şi în conformitate cu prevederile art. 2^1 şi 2^2 din ordonanţa guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă actualizarea valorii de inventar a imobilului 2300, aflat în domeniul public al statului şi în administrarea ministerului apărării naţionale, înregistrat la poziţia cu nr. mfp 106816 în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul ...

 HOTĂRÂRE nr. 612 din 21 august 2019 pentru suplimentarea pe anul 2019 a sumei aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 565/2017 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional "Autostrada Sebeş-Turda" - lot 1 secţiunea B, km 14+000-km 17+000, precum şi pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 565/2017 EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 701 din 26 august 2019

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 9 alin. (8) şi al art. 11 alin. (7) din legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. ise aprobă suplimentarea pe anul 2019 a sumei prevăzute ca justă despăgubire aprobate prin hotărârea guvernului nr. 565/2017 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional „autostrada sebeş-turda“ - lot 1 secţiunea b, km ...

Monitorul Oficial 697 din 23 August 2019 (M. Of. 697/2019)

 HOTĂRÂRE nr. 617 din 21 august 2019 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii "Consolidarea şi modernizarea corpului A (Corp Liceu) Colegiul Naţional «Liviu Rebreanu», municipiul Bistriţa, judeţul Bistriţa-Năsăud" EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 697 din 23 august 2019

În temeiul prevederilor art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 42 alin. (1) lit. a) din legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre. art. 1se aprobă indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „consolidarea şi modernizarea corpului a (corp liceu) colegiul naţional «liviu rebreanu», municipiul bistriţa, judeţul bistriţa-năsăud“, realizat prin compania naţională de investiţii „c.n.i.“ - s.a., prevăzuţi în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.art. 2finanţarea obiectivului de investiţii prevăzut la art. 1 se face de la bugetul de stat, prin bugetul ministerului dezvoltării regionale şi administraţiei publice, în ...

 ORDONANŢĂ nr. 20 din 21 august 2019 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 76/2018 privind aprobarea Programului de investiţii în domeniul culturii, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 697 din 23 august 2019

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 1 pct. vii poziţia a 2-a din legea nr. 128/2019 privind abilitarea guvernului de a emite ordonanţe,guvernul româniei adoptă prezenta ordonanţă.art. iordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 76/2018 privind aprobarea programului de investiţii în domeniul culturii, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 631 din 19 iulie 2018, aprobată cu modificări prin legea nr. 86/2019, se modifică după cum urmează:1. la articolul 1 alineatul (2), literele b)-d) vor avea următorul cuprins:"b) construirea de obiective culturale, reprezentând construcţii cu destinaţie culturală sau ...

 HOTĂRÂRE nr. 611 din 21 august 2019 privind acordarea titulaturii de muzeu de importanţă naţională Muzeului Bucovinei EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 697 din 23 august 2019

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 16 alin. (1) din legea muzeelor şi a colecţiilor publice nr. 311/2003, republicată, guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicse acordă titulatura de muzeu de importanţă naţională muzeului bucovinei, cu sediul în strada Ştefan cel mare nr. 33, municipiul suceava, judeţul suceava.prim-ministruvasilica-viorica dĂncilĂ contrasemnează: ministrul culturii şi identităţii naţionale,valer-daniel breaz viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,vasile-daniel suciu ministrul finanţelor publice,eugen orlando teodorovici bucureşti, 21 august 2019.nr. 611.------

 HOTĂRÂRE nr. 613 din 21 august 2019 pentru aprobarea Listei cuprinzând categoriile de informaţii secrete de stat, pe niveluri de secretizare, elaborate sau deţinute de Ministerul Finanţelor Publice şi de instituţiile aflate în subordinea acestuia şi termenele de clasificare aferente EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 697 din 23 august 2019

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 22 din legea nr. 182/2002 privind protecţia informaţiilor clasificate, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă lista cuprinzând categoriile de informaţii secrete de stat, pe niveluri de secretizare, elaborate sau deţinute de ministerul finanţelor publice şi de instituţiile aflate în subordinea acestuia şi termenele de clasificare aferente, prevăzută în anexa*) care face parte integrantă din prezenta hotărâre.*) anexa nu se publică, fiind clasificată potrivit legii.art. 2la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă hotărârea guvernului nr. 0118/2013 pentru aprobarea listei categoriilor de informaţii secrete ...

 HOTĂRÂRE nr. 614 din 21 august 2019 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 pentru Compania Naţională a Uraniului - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Energiei EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 697 din 23 august 2019

Având în vedere prevederile art. 4 alin. (1) lit. a) din ordonanţa guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, aprobată cu completări prin legea nr. 47/2014, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicse aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 pentru compania naţională a uraniului - s.a., aflată sub autoritatea ministerului energiei, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.prim-ministruvasilica-viorica dĂncilĂcontrasemnează:ministrul energiei,anton antonministrul ...

Monitorul Oficial 696 din 23 August 2019 (M. Of. 696/2019)

 HOTĂRÂRE nr. 572 din 8 august 2019 pentru aprobarea Regulamentului privind modelul uniformei de serviciu, însemnele distinctive şi accesoriile care însoţesc portul acesteia, durata normată de utilizare, condiţiile de acordare şi personalul vamal care beneficiază de uniformă EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 696 din 23 august 2019

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 31 alin. (2) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 10/2004 privind statutul personalului vamal, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 243/2004, cu modificările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă regulamentul privind modelul uniformei de serviciu, însemnele distinctive şi accesoriile care însoţesc portul acesteia, durata normată de utilizare, condiţiile de acordare şi personalul vamal care beneficiază de uniformă, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.art. 2la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă hotărârea guvernului nr. 1.523/2004 pentru aprobarea regulamentului privind modelul uniformei de serviciu, ...

Monitorul Oficial 695 din 23 August 2019 (M. Of. 695/2019)

 NORME METODOLOGICE din 21 august 2019 pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 227/2018 privind aprobarea Programului de susţinere pentru activitatea de reproducţie, incubaţie şi de creştere în sectorul avicol EMITENT: Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 695 din 23 august 2019

──────────aprobate prin ordinul nr. 463 din 21 august 2019, publicat în monitorul oficial, partea i, nr. 695 din 23 august 2019.──────────art. 1În sensul prezentelor norme, termenii şi expresiile de mai jos semnifică după cum urmează:a) schemă de ajutor de stat - orice act pe baza căruia, fără să fie nevoie de măsuri de punere în aplicare suplimentare, pot fi acordate ajutoare individuale întreprinderilor definite în cadrul programului de susţinere pentru activitatea de reproducţie, incubaţie şi de creştere în sectorul avicol în conformitate cu legea nr. 227/2018 privind aprobarea programului de susţinere pentru activitatea de reproducţie, incubaţie şi de creştere în sectorul ...

Monitorul Oficial 694 din 22 August 2019 (M. Of. 694/2019)

 ORDONANŢĂ nr. 16 din 21 august 2019 pentru modificarea art. 1 alin. (1) lit. c) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 95/1999 cu privire la valorificarea bunurilor scoase din funcţiune, aflate în administrarea instituţiilor publice de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 694 din 22 august 2019

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 1 pct. iii.3 din legea nr. 128/2019 privind abilitarea guvernului de a emite ordonanţe,guvernul româniei adoptă prezenta ordonanţă.articol unicla alineatul (1) al articolului 1 din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 95/1999 cu privire la valorificarea bunurilor scoase din funcţiune, aflate în administrarea instituţiilor publice de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 286 din 22 iunie 1999, aprobată cu modificări prin legea nr. 28/2001, cu modificările ulterioare, litera c) se modifică şi va avea următorul cuprins:"c) prin transmitere fără plată la alte instituţii ...

 ORDONANŢĂ nr. 17 din 21 august 2019 pentru modificarea pct. 1 din anexa la Legea nr. 196/2002 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 74/2001 privind abilitarea Ministerului Afacerilor Interne de a angaja şi presta servicii EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 694 din 22 august 2019

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 1 pct. iii.2 din legea nr. 128/2019 privind abilitarea guvernului de a emite ordonanţe,guvernul româniei adoptă prezenta ordonanţă.articol unicpunctul nr. 1 din anexa la legea nr. 196/2002 pentru aprobarea ordonanţei guvernului nr. 74/2001 privind abilitatea ministerului afacerilor interne de a angaja şi presta servicii, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 288 din 29 aprilie 2002, se modifică şi va avea următorul cuprins:"1. Însoţirea cu personal şi mijloace tehnice specifice a concursurilor organizate pe drumurile publice, autorizate potrivit legii, care presupun restricţionarea circulaţiei pe anumite sectoare de drum public, precum şi ...

 ORDONANŢĂ nr. 18 din 21 august 2019 privind prorogarea termenului prevăzut la art. II din Legea nr. 163/2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 694 din 22 august 2019

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 1 pct. xii din legea nr. 128/2019 privind abilitarea guvernului de a emite ordonanţe,guvernul româniei adoptă prezenta ordonanţă.articol unictermenul prevăzut la art. ii din legea nr. 163/2016 pentru modificarea şi completarea legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 561 din 25 iulie 2016, cu modificările ulterioare, referitor la intrarea în vigoare a măsurilor prevăzute la art. 9 lit. m), n) şi o) din legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se prorogă până la data de 25 august 2021.prim-ministruvasilica-viorica ...

 ORDONANŢĂ nr. 19 din 21 august 2019 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 694 din 22 august 2019

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 1 pct. i.6 din legea nr. 128/2019 privind abilitarea guvernului de a emite ordonanţe,guvernul româniei adoptă prezenta ordonanţă.art. ilegea nr. 207/2015 privind codul de procedură fiscală, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 547 din 23 iulie 2015, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. denumirea titlului ix se modifică şi va avea următorul cuprins: " titlul ixsoluţionarea litigiilor fiscale generate de interpretarea şi aplicarea acordurilor şi convenţiilor care prevăd evitarea/eliminarea dublei impuneri"2. după denumirea titlului ix se introduce denumirea unui ...

Monitorul Oficial 693 din 22 August 2019 (M. Of. 693/2019)

 ORDONANŢĂ nr. 15 din 21 august 2019 pentru reglementarea unor măsuri fiscal bugetare EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 693 din 22 august 2019

Având în vedere reglementările actuale potrivit cărora pe lângă oficiul naţional pentru jocuri de noroc s-a înfiinţat o activitate finanţată integral din venituri proprii în conformitate cu prevederile art. 67 din legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, pentru promovarea respectării principiilor şi măsurilor privind jocurile de noroc responsabile social, prevăzute la art. 2 din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 20/2013 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea oficiului naţional pentru jocuri de noroc şi pentru modificarea şi completarea ordonanţei de urgenţă a guvernului nr. 77/2009 privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc, aprobată cu modificări şi completări prin legea ...

 HOTĂRÂRE nr. 590 din 8 august 2019 pentru definirea obligaţiilor de administrare a subdomeniului Folosinţa terenurilor, schimbarea folosinţei terenurilor şi silvicultura (LULUCF), parte a domeniului Schimbări climatice EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 693 din 22 august 2019

Având în vedere prevederile:- convenţiei-cadru a naţiunilor unite asupra schimbărilor climatice, semnată la rio de janeiro la 5 iunie 1992, ratificată prin legea nr. 24/1994, cu modificările ulterioare;– protocolului de la kyoto la convenţia-cadru a naţiunilor unite asupra schimbărilor climatice, adoptat la 11 decembrie 1997, ratificat prin legea nr. 3/2001;– acordului de la paris, încheiat la paris la 12 decembrie 2015, ratificat prin legea nr. 57/2017;– regulamentului (ue) nr. 525/2013 al parlamentului european şi al consiliului din 21 mai 2013 privind un mecanism de monitorizare şi de raportare a emisiilor de gaze cu efect de seră, precum şi ...

 HOTĂRÂRE nr. 600 din 12 august 2019 privind modificarea şi completarea anexei nr. 44 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 693 din 22 august 2019

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 288 alin. (1) şi art. 293 alin. (5) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 57/2019 privind codul administrativ, precum şi al art. 867 şi 868 din legea nr. 287/2009 privind codul civil, republicată, cu modificările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1valoarea de inventar a bunului imobil aparţinând domeniului public al statului având nr. mf 35517, prevăzut în anexa nr. 44 la hotărârea guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică conform datelor prezentate în anexa nr. 1.art. 2se aprobă înscrierea în ...

 HOTĂRÂRE nr. 605 din 21 august 2019 privind aprobarea Notei de fundamentare referitoare la necesitatea şi oportunitatea efectuării cheltuielilor aferente proiectului "Sistem naţional de management privind dizabilitatea - SNMD" EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 693 din 22 august 2019

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 42 alin. (1) lit. a) din legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1 se aprobă nota de fundamentare referitoare la necesitatea şi oportunitatea efectuării cheltuielilor aferente proiectului „sistem naţional de management privind dizabilitatea - snmd“, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.art. 2finanţarea proiectului prevăzut la art. 1 se realizează din fonduri externe nerambursabile şi de la bugetul de stat, prin bugetele ministerului muncii şi justiţiei sociale şi ministerului comunicaţiilor şi societăţii informaţionale, în limita sumelor aprobate anual cu ...

Monitorul Oficial 691 din 21 August 2019 (M. Of. 691/2019)

 PROCEDURĂ din 31 iulie 2019 de identificare a persoanelor fizice care beneficiază de anularea contribuţiei de asigurări sociale de sănătate potrivit prevederilor art. 2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 31/2019 privind acordarea unor facilităţi fiscale şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 11/2018 pentru adoptarea unor măsuri bugetare şi pentru modificarea Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice EMITENT: Ministerul Finanţelor Publice PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 691 din 21 august 2019

──────────aprobată prin ordinul nr. 2.643 din 31 iulie 2019, publicat în monitorul oficial, partea i, nr. 691 din 21 august 2019.──────────i. dispoziţii generale1. identificarea persoanelor fizice care beneficiază de anularea contribuţiei de asigurări sociale de sănătate se realizează de compartimentul cu atribuţii de gestiune registru contribuabili şi declaraţii fiscale persoane fizice din cadrul organului fiscal competent, denumit în continuare compartiment de specialitate.2. În sensul prezentei proceduri, organul fiscal competent este:a) organul fiscal central în a cărui rază teritorială contribuabilul are adresa unde îşi are domiciliul, potrivit legii, sau adresa unde locuieşte efectiv, în cazul în care aceasta este diferită de ...

 PROCEDURĂ din 31 iulie 2019 de anulare a contribuţiei de asigurări sociale de sănătate, precum şi a obligaţiilor fiscale aferente acestora, potrivit prevederilor art. 2 şi 3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 31/2019 privind acordarea unor facilităţi fiscale şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 11/2018 pentru adoptarea unor măsuri bugetare şi pentru modificarea Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice EMITENT: Ministerul Finanţelor Publice PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 691 din 21 august 2019

──────────aprobată prin ordinul nr. 2.643 din 31 iulie 2019, publicat în monitorul oficial, partea i, nr. 691 din 21 august 2019.──────────i. dispoziţii generale1. prezenta procedură se aplică persoanelor fizice prevăzute la pct. ii.1.1 şi ii.1.2 din anexa nr. 1 la ordin.2. obligaţiile fiscale care fac obiectul anulării sunt contribuţia de asigurări sociale de sănătate, precum şi obligaţiile fiscale accesorii aferente acesteia. anularea se efectuează, din oficiu, de către organul fiscal central competent.ii. procedura de anulare a obligaţiilor fiscale individualizate în decizia anuală de impunere emisă şi comunicată persoanelor fizice1. compartimentul cu atribuţii de evidenţă pe plătitori primeşte „lista persoanelor fizice pentru care ...

Monitorul Oficial 690 din 21 August 2019 (M. Of. 690/2019)

 HOTĂRÂRE nr. 586 din 8 august 2019 pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 264/2003 privind stabilirea acţiunilor şi categoriilor de cheltuieli, criteriilor, procedurilor şi limitelor pentru efectuarea de plăţi în avans din fonduri publice EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 690 din 21 august 2019

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unic la anexa nr. 1 la hotărârea guvernului nr. 264/2003 privind stabilirea acţiunilor şi categoriilor de cheltuieli, criteriilor, procedurilor şi limitelor pentru efectuarea de plăţi în avans din fonduri publice, republicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 109 din 5 februarie 2004, cu modificările şi completările ulterioare, titlul capitolului vi se modifică şi va avea următorul cuprins:"vi. proiecte şi programe pentru protecţia mediului prevăzute la art. 13 alin. (1) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 196/2005 privind fondul pentru mediu, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 105/2006, ...

 HOTĂRÂRE nr. 587 din 8 august 2019 privind înscrierea unor bunuri imobile în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea acestora în administrarea Administraţiei Rezervaţiei Biosferei "Delta Dunării", instituţie publică aflată în subordinea Ministerului Mediului EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 690 din 21 august 2019

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 867 şi art. 868 alin. (1) din legea nr. 287/2009 privind codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, şi al art. 288 din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 57/2019 privind codul administrativ,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea acestora în administrarea administraţiei rezervaţiei biosferei „delta dunării“, instituţie publică aflată în subordinea ministerului mediului, a bunurilor imobile ale căror date de identificare sunt prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.art. 2ministerul mediului, împreună cu ministerul finanţelor publice, va ...

 HOTĂRÂRE nr. 597 din 12 august 2019 privind înscrierea în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Culturii şi Identităţii Naţionale a bunului imobil "Casa Gănescu", pentru stabilirea sediului Muzeului Naţional "Constantin Brâncuşi" EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 690 din 21 august 2019

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 288 alin. (1) şi (2) şi art. 293 din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 57/2019 privind codul administrativ şi al art. 867 din legea nr. 287/2009 privind codul civil, republicată, cu modificările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se declară bun de interes public naţional şi se aprobă înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea în administrarea ministerului culturii şi identităţii naţionale a bunului imobil „casa gănescu“, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, pentru stabilirea sediului muzeului naţional „constantin brâncuşi“.art. ...

Monitorul Oficial 692 din 21 August 2019 (M. Of. 692/2019)

 HOTĂRÂRE nr. 603 din 21 august 2019 privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de prefect al judeţului Sibiu de către doamna Muntean Adela-Maria EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 692 din 21 august 2019

Având în vedere prevederile art. 397 lit. a) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 57/2019 privind codul administrativ, în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicla data intrării în vigoare a prezentei hotărâri încetează exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de prefect al judeţului sibiu de către doamna muntean adela-maria.prim-ministruvasilica-viorica dĂncilĂcontrasemnează:viceprim-ministru pentru implementarea parteneriatelor strategice ale româniei, ministru al afacerilor interne, interimar,mihai-viorel fiforbucureşti, 21 august 2019.nr. 603.-----

 HOTĂRÂRE nr. 604 din 21 august 2019 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de prefect al judeţului Sibiu de către doamna Minea Maria EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 692 din 21 august 2019

Având în vedere prevederile art. 394 alin. (2) lit. d) şi alin. (3), ale art. 397 lit. a), ale art. 505 alin. (5) şi ale art. 509 alin. (3) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 57/2019 privind codul administrativ,în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicdoamna minea maria exercită, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, funcţia publică de prefect al judeţului sibiu.prim-ministruvasilica-viorica dĂncilĂcontrasemnează:viceprim-ministru pentru implementarea parteneriatelor strategice ale româniei, ministru al afacerilor interne, interimar,mihai-viorel fiforbucureşti, 21 august 2019.nr. 604.-----

 NORME din 12 august 2019 privind încheierea contractelor în vederea exercitării profesiei de cadru militar în activitate EMITENT: Ministerul Apărării Naţionale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 692 din 21 august 2019

──────────aprobate prin ordinul nr. m.161 din 12 august 2019, publicat în monitorul oficial, partea i, nr. 692 din 21 august.──────────art. 1(1) persoanele care urmează să devină cadre militare în activitate prin absolvirea studiilor militare pentru formarea ofiţerilor, maiştrilor militari sau subofiţerilor încheie cu ministerul apărării naţionale, reprezentat de comandantul/ rectorul instituţiei/unităţii militare de învăţământ, contracte de exercitare a profesiei de cadru militar în activitate, denumite în continuare contracte, prin care se obligă să îşi desfăşoare activitatea în structurile armatei timp de 8 ani de la numirea în prima funcţie, respectiv 12 ani de la numirea în prima funcţie -personalul ...

 CIRCULARĂ nr. 14 din 9 august 2019 privind lansarea în circuitul numismatic a unor monede din aur şi alamă pentru colecţionare şi punerea în circulaţie a unei monede din alamă, cu tema Desăvârşirea Marii Uniri - Regele Ferdinand I Întregitorul EMITENT: Banca Nationala a Romaniei PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 692 din 21 august 2019

Art. 1În conformitate cu prevederile legii nr. 312/2004 privind statutul băncii naţionale a româniei, începând cu data de 27 august 2019, banca naţională a româniei va lansa în circuitul numismatic monede din aur şi alamă pentru colecţionare şi va pune în circulaţie o monedă din alamă, cu tema desăvârşirea marii uniri - regele ferdinand i Întregitorul.art. 2caracteristicile tehnice ale monedelor sunt următoarele: ┌──────────────┬────────────────────────┬────────────────┐│caracteristici│monede pentru │monedă pentru ││tehnice │colecţionare ...

 HOTĂRÂRE nr. 602 din 21 august 2019 privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de prefect al judeţului Gorj de către domnul Florescu Ciprian-Adrian EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 692 din 21 august 2019

Având în vedere prevederile art. 397 lit. a) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 57/2019 privind codul administrativ, în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicla data intrării în vigoare a prezentei hotărâri încetează exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de prefect al judeţului gorj de către domnul florescu ciprian-adrian.prim-ministruvasilica-viorica dĂncilĂcontrasemnează:viceprim-ministru pentru implementarea parteneriatelor strategice ale româniei, ministru al afacerilor interne, interimar,mihai-viorel fiforbucureşti, 21 august 2019.nr. 602.-----

Monitorul Oficial 690 bis din 21 August 2019 (M. Of. 690 bis/2019)

 NORMĂ SANITAR-VETERINARĂ din 6 iunie 2019 privind procedura de înregistrare/autorizare sanitar-veterinară a unităţilor din domeniul subproduselor de origine animală şi produselor derivate care nu sunt destinate consumului uman EMITENT: Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 690 bis din 21 august 2019

──────────aprobată prin ordinul nr. 79 din 6 iunie 2019, publicat în monitorul oficial, partea i, nr. 690 din 21 august 2019.──────────cap. iprevederi generalesecŢiunea 1obligaţii de bază şi definiţiiart. 1(1) prezenta normă stabileşte procedura de înregistrare/autorizare sanitar-veterinară a unităţilor din domeniul subproduselor de origine animală şi produselor derivate care nu sunt destinate consumului uman.(2) prevederile prezentei norme nu se aplică în cazurile prevăzute de art. 2 alin. (2) din regulamentul (ce) nr. 1069/2009 al parlamentului european şi al consiliului din 21 octombrie 2009 de stabilire a unor norme sanitare privind subprodusele de origine animală şi produsele derivate care nu sunt destinate ...

Monitorul Oficial 688 din 20 August 2019 (M. Of. 688/2019)

 PROCEDURĂ din 7 august 2019 de executare silită în cazul debitorilor care au de încasat sume certe, lichide şi exigibile de la autorităţi sau instituţii publice EMITENT: Autoritatea Naţională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice - A.N.R.S.C. PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 688 din 20 august 2019

──────────aprobată prin ordinul nr. 365 din 7 august 2019, publicat în monitorul oficial, partea i, nr. 688 din 20 august 2019.──────────cap. idispoziţii generale1. debitorul care înregistrează debite restante pentru care sunt în derulare măsuri de executare silită aplicate de către compartimentul de specialitate din cadrul autorităţii naţionale de reglementare pentru serviciile comunitare de utilităţi publice (a.n.r.s.c.) şi care are de încasat sume certe, lichide şi exigibile de la autorităţi sau instituţii publice poate depune o cerere însoţită de documentul eliberat de autoritatea sau instituţia publică, prin care solicită aplicarea prevederilor art. 230 din legea nr. 207/2015 privind codul de procedură ...

Monitorul Oficial 685 din 20 August 2019 (M. Of. 685/2019)

 HOTĂRÂRE nr. 588 din 8 august 2019 privind aprobarea modelului steagului comunei Hănţeşti, judeţul Suceava EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 685 din 20 august 2019

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 2 alin. (2) şi art. 3 alin. (4) din legea nr. 141/2015 privind arborarea şi folosirea de către unităţile administrativ-teritoriale a steagurilor proprii,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unic(1) se aprobă modelul steagului comunei hănţeşti, judeţul suceava, prevăzut în anexa nr. 1.(2) descrierea şi semnificaţiile elementelor însumate ale modelului steagului comunei hănţeşti, judeţul suceava, sunt prevăzute în anexa nr. 2.(3) anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.prim-ministruvasilica-viorica dĂncilĂcontrasemnează:viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,vasile-daniel suciubucureşti, 8 august 2019.nr. 588.anexa 1 *) anexa nr. 1 este ...

 HOTĂRÂRE nr. 589 din 8 august 2019 privind aprobarea stemei oraşului Bucecea, judeţul Botoşani EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 685 din 20 august 2019

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 10 alin. 2 din legea nr. 102/1992 privind stema ţării şi sigiliul statului, cu modificările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unic(1) se aprobă stema oraşului bucecea, judeţul botoşani, prevăzută în anexa nr. 1.(2) descrierea şi semnificaţiile elementelor însumate ale stemei oraşului bucecea, judeţul botoşani, sunt prevăzute în anexa nr. 2.(3) anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.prim-ministruvasilica-viorica dĂncilĂcontrasemnează:viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,vasile-daniel suciubucureşti, 8 august 2019.nr. 589.anexa 1 *) anexa nr. 1 este reprodusă în facsimil.stemaoraşului bucecea, judeţul botoşani (a se vedea ...

 HOTĂRÂRE nr. 593 din 12 august 2019 pentru aprobarea măsurilor privind nivelul de siguranţă şi securitate în funcţionare a Sistemului electroenergetic naţional, precum şi măsurile în legătură cu realizarea stocurilor de siguranţă ale Sistemului electroenergetic naţional în ceea ce priveşte combustibilii şi volumul de apă din lacurile de acumulare pentru perioada 1 noiembrie 2019-31 martie 2020 EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 685 din 20 august 2019

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 6 lit. p) din legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se constituie comandamentul energetic de iarnă, având, în principal, următoarele obiective:a) monitorizarea funcţionării sistemului electroenergetic naţional şi a sistemului naţional de transport al gazelor naturale în perioada 1 noiembrie 2019-31 martie 2020;b) identificarea situaţiilor de disfuncţionalitate ce pot apărea în sectorul de energie şi în cel de gaze naturale în perioada 1 noiembrie 2019-31 martie 2020 şi stabilirea măsurilor operative, altele decât cele administrative, privind nivelul de ...

Monitorul Oficial 686 din 20 August 2019 (M. Of. 686/2019)

 HOTĂRÂRE nr. 577 din 8 august 2019 privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al statului a unor construcţii şi amenajări la terenuri din cadrul unor imobile aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, situate în municipiul Bucureşti şi în judeţul Cluj, în vederea scoaterii din funcţiune şi casării acestora şi pentru modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 686 din 20 august 2019

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 288 alin. (1) şi art. 361 alin. (1) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 57/2019 privind codul administrativ, în conformitate cu prevederile art. 2 din ordonanţa guvernului nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcţiune, casare şi valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale, aprobată prin legea nr. 246/2001, şi având în vedere prevederile art. 2^1 şi 2^2 din ordonanţa guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei ...

 HOTĂRÂRE nr. 578 din 8 august 2019 privind actualizarea valorii de inventar a imobilului 1771 aflat în domeniul public al statului, pentru transmiterea unei părţi din acesta din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în administrarea Ministerului Transporturilor, pentru Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A., şi modificarea anexelor nr. 4 şi 16 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 686 din 20 august 2019

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 25 lit. m) şi art. 288 alin. (1) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 57/2019 privind codul administrativ, al art. 867 alin. (1), art. 868 şi art. 869 din legea nr. 287/2009 privind codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, al art. 28 alin. (3) din legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 21 alin. (1) din ordonanţa guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi având în vedere ...

 CIRCULARĂ nr. 15 din 12 august 2019 privind rata dobânzii plătite la rezervele minime obligatorii constituite în lei începând cu perioada de aplicare 24 iulie-23 august 2019 EMITENT: Banca Nationala a Romaniei PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 686 din 20 august 2019

În baza dispoziţiilor art. 5 şi art. 8 alin. (3) din legea nr. 312/2004 privind statutul băncii naţionale a româniei;în aplicarea prevederilor art. 15, 16 şi 17 din regulamentul băncii naţionale a româniei nr. 6/2002 privind regimul rezervelor minime obligatorii, cu modificările şi completările ulterioare;în temeiul art. 48 din legea nr. 312/2004 privind statutul băncii naţionale a româniei,consiliul de administraţie al băncii naţionale a româniei h o t ă r ă ş t e:Începând cu perioada de aplicare 24 iulie-23 august 2019 rata dobânzii plătite la rezervele minime obligatorii constituite în lei este de 0,14 la sută pe an.preşedintele consiliului de administraţie al băncii ...

Monitorul Oficial 687 din 20 August 2019 (M. Of. 687/2019)

 HOTĂRÂRE nr. 579 din 8 august 2019 pentru stabilirea regimului juridic al unor blocuri de locuinţe din municipiul Ploieşti, judeţul Prahova, construite prin Programul de construcţii locuinţe pentru tineri, destinate închirierii, aflate în administrarea Consiliului Local al Municipiului Ploieşti, precum şi a măsurilor necesare în vederea aplicării prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, referitoare la vânzarea acestora EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 687 din 20 august 2019

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. ii alin. (1) din legea nr. 89/2008 pentru modificarea şi completarea legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea agenţiei naţionale pentru locuinţe, al art. 10 alin. (1) din legea nr. 152/1998 privind înfiinţarea agenţiei naţionale pentru locuinţe, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al art. 361 alin. (1) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 57/2019 privind codul administrativ,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1(1) se aprobă înscrierea în inventarul bunurilor din domeniul public al statului a blocurilor de locuinţe din municipiul ploieşti, judeţul prahova, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta ...

Monitorul Oficial 686 bis din 20 August 2019 (M. Of. 686 bis/2019)

 ANEXĂ din 2 august 2019 privind aprobarea Curriculumului pentru educaţia timpurie EMITENT: Ministerul Educaţiei Naţionale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 686 bis din 20 august 2019

──────────aprobată prin ordinul nr. 4.694 din 2 august 2019, publicat în monitorul oficial, partea i, nr. 686 din 20 august 2019.────────── ministerul educaŢiei naŢionale curriculum pentru educaŢia timpurie*1)- 2019 -*1) În urma aprobării prin ordin de ministru a documentului "curriculum pentru educaţia timpurie - 2019", acesta va fi tradus şi adaptat la - specificul învăţământului în limbile minorităţilor naţionale, pentru care se organizează învăţământ la nivel preşcolar, conform legislaţiei în vigoare."copiii învaţă mai bine atunci când sunt într-un climat socio-afectiv sigur, când relaţionează plăcut cu părinţii, cu educatorii şi cu ceilalţi din jurul lorjohn bennet, unesco, 2004"argumente în favoarea schimbărilor curriculare în ...

Monitorul Oficial 683 bis din 19 August 2019 (M. Of. 683 bis/2019)

 SCHEMĂ DE AJUTOR DE MINIMIS din 30 iulie 2019 prevăzută în cadrul Programului UNCTAD/EMPRETEC - România pentru sprijinirea dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii EMITENT: Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 683 bis din 19 august 2019

──────────aprobată prin ordinul nr. 1.229 din 30 iulie 2019, publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 683 din 19 august 2019.──────────po.ip-08revizia 1   procedura  de implementare a programului unctad/empretec românia pentru   sprijinirea dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii1. obiectivul programuluiprogramul unctad/empretec-românia pentru sprijinirea dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, denumit în continuare program, este un program de încurajare şi de stimulare a înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, implementat de către ministerul pentru mediul de afaceri, comerţ şi antreprenoriat, denumit în continuare mmaca, în conformitate cu prevederile legii nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificările şi completările ulterioare, ...

Monitorul Oficial 682 din 19 August 2019 (M. Of. 682/2019)

 HOTĂRÂRE nr. 592 din 12 august 2019 pentru aprobarea schimbării denumirii amplasamentului obiectivului de investiţii, situat în municipiul Bucureşti, Bd. Unirii, sectorul 3, din "Esplanada" în "Cartierul pentru Justiţie" şi "proiecte de interes public ale municipiului Bucureşti", precum şi pentru aprobarea programului prioritar de reconversie funcţională a amplasamentului EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 682 din 19 august 2019

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 25 lit. m) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 57/2019 privind codul administrativ, guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă schimbarea denumirii amplasamentului, constituit din teren şi construcţii, situat în municipiul bucureşti, bd. unirii, sectorul 3, din „esplanada“, stabilit prin hotărârea guvernului nr. 373/2004 pentru aprobarea schimbării denumirii amplasamentului obiectivului de investiţii abandonat, situat în municipiul bucureşti, bd. unirii, sectorul 3, din „centrul de creaţie şi cultură - cântarea româniei“ în „esplanada“ şi aprobarea programului prioritar de reconversie funcţională a acestuia şi de finalizare a construcţiilor existente, cu modificările ...

 HOTĂRÂRE nr. 594 din 12 august 2019 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii "Extindere cimitir militar în cazarma 3430 Bucureşti" EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 682 din 19 august 2019

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 42 alin. (1) lit. a) din legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „extindere cimitir militar în cazarma 3430 bucureşti“, prevăzuţi în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.art. 2finanţarea obiectivului de investiţii prevăzut la art. 1 se face de la bugetul de stat, prin bugetul ministerului apărării naţionale, în limita sumelor aprobate anual cu această destinaţie, precum şi din alte surse legal constituite, conform programelor de investiţii publice aprobate potrivit legii.art. 3ministerul ...

 HOTĂRÂRE nr. 595 din 12 august 2019 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 al Companiei Naţionale "Administraţia Porturilor Maritime" - S.A. Constanţa, aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 682 din 19 august 2019

Având în vedere prevederile legii bugetului de stat pe anul 2019 nr. 50/2019,în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 4 din ordonanţa guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, aprobată cu completări prin legea nr. 47/2014, cu modificările şi completările ulterioare.guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicse aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 al companiei naţionale „administraţia porturilor maritime“ - s.a. constanţa, aflată sub autoritatea ministerului transporturilor, prevăzut în anexa care ...

 HOTĂRÂRE nr. 596 din 12 august 2019 privind aprobarea desfiinţării Bazei sportive "Complex Sportiv Forex Braşov", situată în municipiul Braşov, Strada Turnului nr. 1 EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 682 din 19 august 2019

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 79 alin. (1) şi (2) din legea educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicse aprobă desfiinţarea bazei sportive „complex sportiv forex braşov“, situată în municipiul braşov, strada turnului nr. 1, judeţul braşov, având datele de identificare prezentate în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, imobil aflat în proprietatea privată a societăţii comerciale forex - s.r.l. ghimbav.prim-ministruvasilica-viorica dĂncilĂcontrasemnează:ministrul tineretului şi sportului,constantin-bogdan mateibucureşti, 12 august 2019.nr. 596.anexa 1 datele de identificare ale bazei sportive „complex sportiv forex braşov“, situată în ...

 HOTĂRÂRE nr. 598 din 12 august 2019 privind scoaterea din inventarul centralizat a unui bun imobil aparţinând domeniului public al statului, aflat în administrarea Curţii de Conturi, prevăzut în anexa nr. 33 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 682 din 19 august 2019

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 288 din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 57/2019 privind codul administrativ, guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă modificarea anexei nr. 33 la hotărârea guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare, prin scoaterea imobilului înscris cu nr. mf 35270 din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi din administrarea curţii de conturi, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, ca urmare a restituirii acestuia persoanelor îndreptăţite, în condiţiile ...

Monitorul Oficial 684 din 19 August 2019 (M. Of. 684/2019)

 NORME METODOLOGICE din 12 august 2019 privind aplicarea prevederilor referitoare la organizarea şi efectuarea transportului rutier contra cost de persoane prin servicii regulate la nivel judeţean EMITENT: Ministerul Transporturilor PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 684 din 19 august 2019

──────────aprobate prin ordinul nr. 1.158/2.336/2019, publicat în monitorul oficial, partea i, nr. 684 din 19 august 2019.──────────art. 1prezentele norme metodologice stabilesc cadrul de aplicare a dispoziţiilor art. v din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 51/2019 pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul transportului de persoane.art. 2transportul rutier contra cost de persoane prin serviciile regulate la nivel judeţean se poate efectua numai pe traseele cuprinse în programul de transport judeţean.art. 3transportul rutier contra cost de persoane la nivel judeţean se efectuează de către operatorii de transport rutier numai cu autobuze înmatriculate în românia, la bordul cărora se află, pe ...

Monitorul Oficial 679 din 14 August 2019 (M. Of. 679/2019)

 ORDONANŢĂ nr. 14 din 12 august 2019 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 29/2015 privind gestionarea şi utilizarea fondurilor externe nerambursabile şi a cofinanţării publice naţionale, pentru obiectivul "Cooperare teritorială europeană", în perioada 2014-2020 EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 679 din 14 august 2019

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 1 pct. x.2 din legea nr. 128/2019 privind abilitarea guvernului de a emite ordonanţe,guvernul româniei adoptă prezenta ordonanţă.articol unicordonanţa guvernului nr. 29/2015 privind gestionarea şi utilizarea fondurilor externe nerambursabile şi a cofinanţării publice naţionale, pentru obiectivul „cooperare teritorială europeană“, în perioada 2014-2020, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 646 din 26 august 2015, aprobată cu modificări prin legea nr. 12/2016, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. la articolul 2 alineatul (2), litera p) se modifică şi va avea următorul cuprins: "p) plată ...

Monitorul Oficial 678 din 14 August 2019 (M. Of. 678/2019)

 HOTĂRÂRE nr. 575 din 8 august 2019 privind actualizarea anexei nr. 15 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 678 din 14 august 2019

Având în vedere prevederile art. 2^1 şi 2^2 din ordonanţa guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 288 alin. (1) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 57/2019 privind codul administrativ,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă comasarea nr. mfp 144142 la nr. mfp 144132, ca parte din acelaşi imobil construcţie c1, înscris în cartea funciară nr. 26393 buşteni. datele de identificare ale bunului din domeniul public al statului rezultat ca urmare a comasării sunt prevăzute ...

 HOTĂRÂRE nr. 591 din 12 august 2019 privind rechemarea şi numirea unui consul general EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 678 din 14 august 2019

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1doamna anca corfu se recheamă din calitatea de consul general, şef al consulatului general al româniei la cahul, republica moldova.art. 2doamna anca corfu îşi va încheia misiunea în termen de cel mult 90 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri.art. 3Începând cu data încheierii misiunii doamnei anca corfu, domnul florin brabete se numeşte consul general, şef al consulatului general al româniei la cahul, republica moldova.prim-ministruvasilica-viorica dĂncilĂcontrasemnează:ministrul afacerilor externe,ramona-nicole mănescubucureşti, 12 august 2019.nr. 591.----

Monitorul Oficial 679 din 14 August 2019 (M. Of. 679/2019)

 PROCEDURĂ DE SELECŢIE din 13 august 2019 pentru trimiterea în misiune permanentă în străinătate a membrilor Corpului diplomatic şi consular al României EMITENT: Ministerul Afacerilor Externe PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 679 din 14 august 2019

──────────aprobată prin ordinul nr. 1.310 din 13 august 2019, publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 679 din 14 august 2019.──────────cap. idispoziţii generaleart. 1(1) prezenta procedură de selecţie pentru trimiterea în misiune permanentă în străinătate a membrilor corpului diplomatic şi consular al româniei (denumită în continuare procedura de selecţie) a fost întocmită în conformitate cu prevederile art. 35 alin. (17) din legea nr. 269/2003 privind statutul corpului diplomatic şi consular al româniei, cu modificările ulterioare, şi ale art. 40 alin. (1) lit. a)-c) din legea nr. 53/2003 - codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.(2) prezenta procedură ...

Monitorul Oficial 676 din 14 August 2019 (M. Of. 676/2019)

 ORDONANŢĂ nr. 13 din 12 august 2019 pentru rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2019 EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 676 din 14 august 2019

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 1 pct. i.2 din legea nr. 128/2019 privind abilitarea guvernului de a emite ordonanţe,guvernul româniei adoptă prezenta ordonanţă.art. 1bugetul asigurărilor sociale de stat şi bugetul asigurărilor pentru şomaj pe anul 2019, aprobate prin legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2019 nr. 47/2019, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 196 din 12 martie 2019, se modifică şi se completează potrivit prevederilor prezentei ordonanţe.art. 2influenţele asupra veniturilor şi cheltuielilor bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2019, detaliate la venituri pe capitole şi subcapitole, iar la cheltuieli ...

 ORDONANŢĂ nr. 12 din 12 august 2019 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2019 EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 676 din 14 august 2019

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 1 pct. i.1 din legea nr. 128/2019 privind abilitarea guvernului de a emite ordonanţe,guvernul româniei adoptă prezenta ordonanţă.cap. idispoziţii generaleart. 1bugetul de stat pe anul 2019, aprobat prin legea bugetului de stat pe anul 2019 nr. 50/2019, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 209 şi 209 bis din 15 martie 2019, se modifică şi se completează potrivit prevederilor prezentei ordonanţe.art. 2(1) influenţele asupra veniturilor bugetului de stat pe anul 2019, detaliate pe capitole şi subcapitole, sunt prevăzute în anexa nr. 1.(2) detalierea influenţelor asupra cheltuielilor bugetare pe ...

Monitorul Oficial 673 din 13 August 2019 (M. Of. 673/2019)

 PROCEDURĂ ŞI CONDIŢII din 24 iulie 2019 pentru desemnarea entităţii prevăzute la art. 4 alin. (2) lit. b) din Ordonanţa Guvernului nr. 4/2019 privind reorganizarea sistemului naţional de clasificare a carcaselor de bovine, porcine şi ovine, precum şi monitorizarea, controlul şi raportarea preţurilor de piaţă ale carcaselor şi ale animalelor vii EMITENT: Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 673 din 13 august 2019

──────────aprobate prin ordinul nr. 418 din 24 iulie 2019, publicat în monitorul oficial, partea i, nr. 673 din 13 august 2019.──────────cap. i condiţii de desemnareart. 1entitatea prevăzută la art. 4 alin. (2) lit. b) din ordonanţa guvernului nr. 4/2019 privind reorganizarea sistemului naţional de clasificare a carcaselor de bovine, porcine şi ovine, precum şi monitorizarea, controlul şi raportarea preţurilor de piaţă ale carcaselor şi ale animalelor vii, denumită în continuare entitate, care îndeplineşte condiţiile de desemnare prevăzute în prezenta procedură, cu respectarea principiilor de transparenţă, competitivitate şi nediscriminare, este responsabilă cu:a) gestionarea bazei naţionale de date a clasificării şi a sistemului ...

 ORDONANŢĂ nr. 10 din 8 august 2019 pentru modificarea Legii nr. 52/2015 privind aprobarea plăţii anuale a cotizaţiilor şi serviciilor lingvistice pentru organizaţiile profesionale/interprofesionale neguvernamentale din sectorul agricol şi agroalimentar EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 673 din 13 august 2019

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 1 pct. viii.2 din legea nr. 128/2019 privind abilitarea guvernului de a emite ordonanţe,guvernul româniei adoptă prezenta ordonanţă.art. ilegea nr. 52/2015 privind aprobarea plăţii anuale a cotizaţiilor şi serviciilor lingvistice pentru organizaţiile profesionale/interprofesionale neguvernamentale din sectorul agricol şi agroalimentar, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 189 din 20 martie 2015, se modifică după cum urmează:1. titlul va avea următorul cuprins:"legeprivind aprobarea decontării anuale a cotizaţiilor şi serviciilor lingvistice pentru organizaţiile profesionale/interprofesionale neguvernamentale din sectorul agricol şi agroalimentar"2. articolele 1-3 vor avea următorul cuprins: "art. 1se aprobă decontarea ...

 HOTĂRÂRE nr. 573 din 8 august 2019 privind actualizarea caracteristicilor tehnice şi a valorii de inventar ale unui bun imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală şi transmiterea acestuia în administrarea Direcţiei Generale de Administrare a Marilor Contribuabili EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 673 din 13 august 2019

Având în vedere prevederile art. 2^1 şi 2^2 din ordonanţa guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare, şi prevederile art. 2 alin. (1) din hotărârea guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 288 alin. (1), art. 292 şi art. 301 din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 57/2019 privind codul administrativ, precum şi al art. 867 alin. (1), art. 868 şi art. 869 din legea nr. 287/2009 privind codul civil, ...

 HOTĂRÂRE nr. 574 din 8 august 2019 privind scoaterea unor bunuri din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat", prevăzute în anexa nr. 40 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a restituirii acestora către persoanele îndreptăţite EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 673 din 13 august 2019

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 288 din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 57/2019 privind codul administrativ, guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă scoaterea din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a bunurilor aflate în administrarea regiei autonome „administraţia patrimoniului protocolului de stat“, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, ca urmare a restituirii acestora persoanelor îndreptăţite, în condiţiile legii. art. 2secretariatul general al guvernului, împreună cu ministerul finanţelor publice, operează modificările corespunzătoare în anexa nr. 40 la hotărârea guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea ...

 HOTĂRÂRE nr. 584 din 8 august 2019 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 494/2011 privind înfiinţarea Centrului Naţional de Răspuns la Incidente de Securitate Cibernetică - CERT-RO EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 673 din 13 august 2019

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unichotărârea guvernului nr. 494/2011 privind înfiinţarea centrului naţional de răspuns la incidente de securitate cibernetică - cert-ro, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 388 din 2 iunie 2011, se modifică şi se completează după cum urmează:1. la articolul 1, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu următorul cuprins:"(1^1) cert-ro este autoritate competentă la nivel naţional pentru securitatea reţelelor şi sistemelor informatice care asigură furnizarea de servicii esenţiale ori furnizează servicii digitale în sensul prevăzut de legea nr. 362/2018 privind asigurarea unui nivel comun ridicat ...

Monitorul Oficial 675 din 13 August 2019 (M. Of. 675/2019)

 ORDONANŢĂ nr. 11 din 12 august 2019 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 675 din 13 august 2019

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 1 pct. iii.4 din legea nr. 128/2019 privind abilitarea guvernului de a emite ordonanţe,guvernul româniei adoptă prezenta ordonanţă.art. iordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, republicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 670 din 3 august 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. la articolul 36, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(3) În timpul conducerii pe drumurile publice a unui vehicul aflat în mişcare, conducătorului acestuia îi este interzisă ţinerea în mână sau folosirea ...

 HOTĂRÂRE nr. 576 din 8 august 2019 privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al statului a unor părţi de imobile aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, constituite din construcţii şi amenajări la teren, situate în judeţele Constanţa, Buzău, Giurgiu, Vrancea, Dolj, Prahova, Timiş şi municipiul Bucureşti, în vederea scoaterii din funcţiune şi casării acestora, şi pentru modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 675 din 13 august 2019

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 288 alin. (1) şi art. 361 alin. (1) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 57/2019 privind codul administrativ, în conformitate cu prevederile art. 2 din ordonanţa guvernului nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcţiune, casare şi valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale, aprobată prin legea nr. 246/2001, şi având în vedere prevederile art. 2^1 şi 2^2 din ordonanţa guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei ...

Monitorul Oficial 674 din 13 August 2019 (M. Of. 674/2019)

 HOTĂRÂRE nr. 509 din 17 iulie 2019 pentru aprobarea Protocolului Sesiunii a XXX-a a Comisiei hidrotehnice româno-ungare, semnat la Gyula la 17 mai 2019, pentru aplicarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Ungare privind colaborarea pentru protecţia şi utilizarea durabilă a apelor de frontieră, semnat la Budapesta la 15 septembrie 2003 EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 674 din 13 august 2019

Având în vedere prevederile art. 10 pct. 5 din acordul dintre guvernul româniei şi guvernul republicii ungare privind colaborarea pentru protecţia şi utilizarea durabilă a apelor de frontieră, semnat la budapesta la 15 septembrie 2003, aprobat prin hotărârea guvernului nr. 577/2004,în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 20 din legea nr. 590/2003 privind tratatele,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicse aprobă protocolul sesiunii a xxx-a a comisiei hidrotehnice româno-ungare*), semnat la gyula la 17 mai 2019, pentru aplicarea acordului dintre guvernul româniei şi guvernul republicii ungare privind colaborarea pentru protecţia şi utilizarea durabilă a apelor de frontieră, semnat la budapesta la ...

 HOTĂRÂRE nr. 550 din 31 iulie 2019 privind aprobarea modelului steagului comunei Vama, judeţul Satu Mare EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 674 din 13 august 2019

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 2 alin. (2) şi art. 3 alin. (4) din legea nr. 141/2015 privind arborarea şi folosirea de către unităţile administrativ-teritoriale a steagurilor proprii, guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unic(1) se aprobă modelul steagului comunei vama, judeţul satu mare, prevăzut în anexa nr. 1.(2) descrierea şi semnificaţiile elementelor însumate ale modelului steagului comunei vama, judeţul satu mare, sunt prevăzute în anexa nr. 2.(3) anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.prim-ministru vasilica-viorica dĂncilĂcontrasemnează:p. viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,sirma caraman,secretar de statbucureşti, 31 iulie 2019.nr. 550.anexa ...

 HOTĂRÂRE nr. 551 din 31 iulie 2019 privind aprobarea modelului steagului comunei Cristian, judeţul Sibiu EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 674 din 13 august 2019

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 2 alin. (2) şi art. 3 alin. (4) din legea nr. 141/2015 privind arborarea şi folosirea de către unităţile administrativ-teritoriale a steagurilor proprii,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unic(1) se aprobă modelul steagului comunei cristian, judeţul sibiu, prevăzut în anexa nr. 1.(2) descrierea şi semnificaţiile elementelor însumate ale modelului steagului comunei cristian, judeţul sibiu, sunt prevăzute în anexa nr. 2.(3) anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.prim-ministru vasilica-viorica dĂncilĂcontrasemnează:p. viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,sirma caraman,secretar de statbucureşti, 31 iulie 2019.nr. 551.anexa 1 *) ...

 HOTĂRÂRE nr. 552 din 31 iulie 2019 privind aprobarea stemei comunei Luncoiu de Jos, judeţul Hunedoara EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 674 din 13 august 2019

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 10 alin. 2 din legea nr. 102/1992 privind stema ţării şi sigiliul statului, cu modificările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unic(1) se aprobă stema comunei luncoiu de jos, judeţul hunedoara, prevăzută în anexa nr. 1.(2) descrierea şi semnificaţiile elementelor însumate ale stemei comunei luncoiu de jos, judeţul hunedoara, sunt prevăzute în anexa nr. 2. (3) anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.prim-ministru vasilica-viorica dĂncilĂcontrasemnează:p. viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,sirma caraman,secretar de statbucureşti, 31 iulie 2019.nr. 552.anexa *) anexa nr. 1 ...

 HOTĂRÂRE nr. 553 din 31 iulie 2019 privind aprobarea stemei comunei Hotarele, judeţul Giurgiu EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 674 din 13 august 2019

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 10 alin. 2 din legea nr. 102/1992 privind stema ţării şi sigiliul statului, cu modificările ulterioare, guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unic(1) se aprobă stema comunei hotarele, judeţul giurgiu, prevăzută în anexa nr. 1.(2) descrierea şi semnificaţiile elementelor însumate ale stemei comunei hotarele, judeţul giurgiu, sunt prevăzute în anexa nr. 2. (3) anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.prim-ministru vasilica-viorica dĂncilĂcontrasemnează:p. viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,sirma caraman,secretar de statbucureşti, 31 iulie 2019.nr. 553.anexa 1 *) anexa nr. 1 este reprodusă în facsimil.stema ...

 HOTĂRÂRE nr. 554 din 31 iulie 2019 privind aprobarea stemei comunei Valea Chioarului, judeţul Maramureş EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 674 din 13 august 2019

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 10 alin. 2 din legea nr. 102/1992 privind stema ţării şi sigiliul statului, cu modificările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unic(1) se aprobă stema comunei valea chioarului, judeţul maramureş, prevăzută în anexa nr. 1.(2) descrierea şi semnificaţiile elementelor însumate ale stemei comunei valea chioarului, judeţul maramureş, sunt prevăzute în anexa nr. 2. (3) anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.prim-ministru vasilica-viorica dĂncilĂcontrasemnează:p. viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,sirma caraman,secretar de statbucureşti, 31 iulie 2019.nr. 554.anexa 1 *) anexa nr. 1 este reprodusă în ...

 HOTĂRÂRE nr. 555 din 31 iulie 2019 privind aprobarea stemei comunei Poşaga, judeţul Alba EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 674 din 13 august 2019

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 10 alin. 2 din legea nr. 102/1992 privind stema ţării şi sigiliul statului, cu modificările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unic(1) se aprobă stema comunei poşaga, judeţul alba, prevăzută în anexa nr. 1.(2) descrierea şi semnificaţiile elementelor însumate ale stemei comunei poşaga, judeţul alba, sunt prevăzute în anexa nr. 2. (3) anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.prim-ministru vasilica-viorica dĂncilĂcontrasemnează:p. viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,sirma caraman,secretar de statbucureşti, 31 iulie 2019.nr. 555.anexa 1 *) anexa nr. 1 este reprodusă în facsimil.stema ...

 HOTĂRÂRE nr. 556 din 31 iulie 2019 privind aprobarea stemei comunei Chiliile, judeţul Buzău EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 674 din 13 august 2019

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 10 alin. 2 din legea nr. 102/1992 privind stema ţării şi sigiliul statului, cu modificările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unic(1) se aprobă stema comunei chiliile, judeţul buzău, prevăzută în anexa nr. 1.(2) descrierea şi semnificaţiile elementelor însumate ale stemei comunei chiliile, judeţul buzău, sunt prevăzute în anexa nr. 2. (3) anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.prim-ministru vasilica-viorica dĂncilĂcontrasemnează:p. viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,sirma caraman,secretar de stat bucureşti, 31 iulie 2019.nr. 556.anexa 1 *) anexa nr. 1 ...

 HOTĂRÂRE nr. 563 din 31 iulie 2019 privind aprobarea stemei comunei Cămărzana, judeţul Satu Mare EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 674 din 13 august 2019

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 10 alin. 2 din legea nr. 102/1992 privind stema ţării şi sigiliul statului, cu modificările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unic(1) se aprobă stema comunei cămărzana, judeţul satu mare, prevăzută în anexa nr. 1.(2) descrierea şi semnificaţiile elementelor însumate ale stemei comunei cămărzana, judeţul satu mare, sunt prevăzute în anexa nr. 2. (3) anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.prim-ministru vasilica-viorica dĂncilĂcontrasemnează:p. viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,sirma caraman,secretar de stat bucureşti, 31 iulie 2019.nr. 563.anexa 1 *) anexa ...

Monitorul Oficial 669 din 12 August 2019 (M. Of. 669/2019)

 HOTĂRÂRE nr. 567 din 8 august 2019 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 pentru Compania Naţională a Cuprului, Aurului şi Fierului MINVEST - S.A. Deva, aflată sub autoritatea Ministerului Economiei EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 669 din 12 august 2019

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 4 alin. (1) lit. a) din ordonanţa guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, aprobată cu completări prin legea nr. 47/2014, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicse aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 al companiei naţionale a cuprului, aurului şi fierului minvest - s.a. deva, aflată sub autoritatea ministerului economiei, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta ...

 HOTĂRÂRE nr. 568 din 8 august 2019 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 pentru Societatea CONVERSMIN - S.A. Bucureşti, aflată sub autoritatea Ministerului Economiei EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 669 din 12 august 2019

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 4 alin. (1) lit. a) din ordonanţa guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, aprobată cu completări prin legea nr. 47/2014, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicse aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 pentru societatea conversmin - s.a. bucureşti, aflată sub autoritatea ministerului economiei, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.prim-ministruvasilica-viorica dĂncilĂcontrasemnează:ministrul economiei,niculae bădălăup. ministrul muncii ...

 HOTĂRÂRE nr. 569 din 8 august 2019 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 al Regiei Autonome "Autoritatea Aeronautică Civilă Română", aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 669 din 12 august 2019

Având în vedere prevederile legii bugetului de stat pe anul 2019 nr. 50/2019,în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 4 din ordonanţa guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, aprobată cu completări prin legea nr. 47/2014, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicse aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 al regiei autonome „autoritatea aeronautică civilă română“, aflată sub autoritatea ministerului transporturilor, prevăzut în anexa care face parte ...

 HOTĂRÂRE nr. 570 din 8 august 2019 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 al Companiei Naţionale "Aeroporturi - Bucureşti" - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 669 din 12 august 2019

Având în vedere prevederile legii bugetului de stat pe anul 2019 nr. 50/2019,în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 4 din ordonanţa guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, aprobată cu completări prin legea nr. 47/2014, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicse aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 al companiei naţionale „aeroporturi - bucureşti“ - s.a., aflată sub autoritatea ministerului transporturilor, prevăzut în anexa care face ...

 PROCEDURĂ din 7 august 2019 de notificare pentru racordarea la reţelele electrice de interes public a locurilor/nodurilor de consum şi de verificare a conformităţii acestora cu cerinţele tehnice de racordare EMITENT: Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 669 din 12 august 2019

──────────aprobată prin ordinul nr. 176 din 7 august 2019, publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 669 din 12 august 2019.──────────cap. iscopart. 1prezenta procedură stabileşte modul de desfăşurare şi etapele procesului de punere sub tensiune pentru perioada de probe, conţinutul testelor de verificare a conformităţii şi etapele procesului de verificare a conformităţii cu cerinţele tehnice prevăzute în norma tehnică privind cerinţele tehnice de racordare la reţelele electrice de interes public pentru locurile/nodurile de consum, aprobată prin ordinul preşedintelui autorităţii naţionale de reglementare în domeniul energiei nr. 67/2019, denumită în continuare normă tehnică de racordare, pentru:a) racordarea locurilor de ...

Monitorul Oficial 670 din 12 August 2019 (M. Of. 670/2019)

 HOTĂRÂRE nr. 580 din 8 august 2019 pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 534/2007 privind înfiinţarea, atribuţiile, competenţele şi modul de funcţionare ale Comitetului Interministerial de Finanţări, Garanţii şi Asigurări şi reglementarea operaţiunilor de finanţare, garantare şi asigurare efectuate de Banca de Export-Import a României EXIMBANK - S.A. în numele şi în contul statului EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 670 din 12 august 2019

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicanexa nr. 1 la hotărârea guvernului nr. 534/2007 privind înfiinţarea, atribuţiile, competenţele şi modul de funcţionare ale comitetului interministerial de finanţări, garanţii şi asigurări şi reglementarea operaţiunilor de finanţare, garantare şi asigurare efectuate de banca de export-import a româniei eximbank - s.a. în numele şi în contul statului, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 417 din 22 iunie 2007, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se înlocuieşte cu anexa la prezenta hotărâre.prim-ministruvasilica-viorica dĂncilĂcontrasemnează:secretarul general al guvernului,toni greblăŞeful cancelariei prim-ministrului,costin mihalacheministrul finanţelor publice,eugen orlando teodorovicibucureşti, 8 ...

 HOTĂRÂRE nr. 582 din 8 august 2019 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 al Fondului pentru mediu şi al Administraţiei Fondului pentru Mediu, rectificat EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 670 din 12 august 2019

Având în vedere dispoziţiile art. 12 alin. (1) şi (2) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 115/2011 privind stabilirea cadrului instituţional şi autorizarea guvernului, prin ministerul finanţelor publice, de a scoate la licitaţie certificatele de emisii de gaze cu efect de seră atribuite româniei la nivelul uniunii europene, aprobată prin legea nr. 163/2012, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, precum şi al art. 2^1 şi art. 13 alin. (2) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 196/2005 privind fondul pentru mediu, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 105/2006, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă ...

 HOTĂRÂRE nr. 583 din 8 august 2019 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2019, pentru judeţul Maramureş EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 670 din 12 august 2019

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 29 din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 71/2015, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă suplimentarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2019 cu suma de 8.000 mii lei din fondul de rezervă bugetară la dispoziţia guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2019, şi alocarea acesteia consiliului judeţean maramureş, ...

Monitorul Oficial 671 din 12 August 2019 (M. Of. 671/2019)

 HOTĂRÂRE nr. 581 din 8 august 2019 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional "Autostrada Sibiu- Piteşti" - secţiunea 1 Sibiu- Boiţa EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 671 din 12 august 2019

Având în vedere dispoziţiile hotărârii guvernului nr. 1.418/2008 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „autostrada sibiu-piteşti“ şi ale hotărârii guvernului nr. 196/2019 privind reaprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii „autostrada sibiu-piteşti“,în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 3 şi al art. 5 alin. (1) din legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes naţional „autostrada sibiu - piteşti“ - secţiunea 1 sibiu - boiţa, prevăzut în anexa nr. ...

 HOTĂRÂRE nr. 585 din 8 august 2019 pentru modificarea alin. (1) al art. 15 şi a anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 52/2018 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Fondurilor Europene EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 671 din 12 august 2019

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unichotărârea guvernului nr. 52/2018 privind organizarea şi funcţionarea ministerului fondurilor europene, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 153 din 19 februarie 2018, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. la articolul 15, alineatul (1) va avea următorul cuprins:"art. 15(1) ministrul fondurilor europene este ajutat în activitatea sa de 4 secretari de stat numiţi şi eliberaţi din funcţie prin decizii ale prim-ministrului, precum şi de secretarul general şi de 2 secretari generali adjuncţi, numiţi în condiţiile legii."2. anexa nr. 1 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa ...

Monitorul Oficial 665 bis din 09 August 2019 (M. Of. 665 bis/2019)

 ACT ADIŢIONAL nr. 1 din 16 iulie 2019 pentru anul 2019 la Contractul de activitate al Companiei Naţionale de Căi Ferate "C.F.R." - S.A. pentru perioada 2016-2020, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 232/2016 EMITENT: Ministerul Transporturilor PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 665 bis din 9 august 2019

──────────aprobat prin ordinul nr. 1.048 din 16 iulie 2019, publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 665 din 9 august 2019.──────────cap. idispoziţii generaleart. 1părţile contractanteprezentul act adiţional la contractul de activitate al companiei naţionale de căi ferate "c.f.r." - s.a. pentru perioada 2016 - 2020, denumit în continuare contract de activitate al c.f.r. - s.a., se încheie între ministerul transporturilor, în numele statului, şi compania naţională, de căi ferate "c.f.r." - s.a., administratorul infrastructurii feroviare din românia, denumită în continuare c.f.r. - s.a., potrivit prevederilor art. 37 şi 39 din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 12/1998 privind transportul pe ...

Monitorul Oficial 665 din 09 August 2019 (M. Of. 665/2019)

 PROCEDURĂ din 7 august 2019 privind acordarea derogărilor locurilor/nodurilor de consum racordate la reţelele electrice de interes public de la obligaţia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerinţe prevăzute în norma tehnică de racordare EMITENT: Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 665 din 9 august 2019

──────────aprobată prin ordinul nr. 175 din 7 august 2019, publicat în monitorul oficial, partea i, nr. 665 din 9 august 2019.──────────cap. iscopart. 1prezenta procedură prezintă etapele şi modul de desfăşurare a procesului de acordare a derogărilor de la obligaţia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerinţe prevăzute în norma tehnică privind racordarea la reţelele electrice de interes public pentru locurile/nodurile de consum, denumită în continuare normă tehnică, pentru:a) locurile de consum racordate sau care urmează a fi racordate la sistemul de transport;b) instalaţiile de distribuţie racordate sau care urmează a fi racordate la sistemul de transport;c) sistemele de distribuţie, ...

Monitorul Oficial 666 din 09 August 2019 (M. Of. 666/2019)

 HOTĂRÂRE nr. 565 din 8 august 2019 privind rechemarea şi numirea unui consul general EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 666 din 9 august 2019

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul românei adoptă prezenta hotărâre.art. 1domnul adrian georgescu se recheamă din calitatea de consul general, şef al consulatului general al româniei la milano, republica italiană.art. 2domnul adrian georgescu îşi va încheia misiunea în termen de cel mult 90 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri.art. 3Începând cu data încheierii misiunii domnului adrian georgescu, domnul tiberiu mugurel dinu se numeşte consul general, şef al consulatului general al româniei la milano, republica italiană.prim-ministruvasilica-viorica dĂncilĂcontrasemnează:p. ministrul afacerilor externe,dănuţ sebastian neculăescu,secretar de statbucureşti, 8 august 2019.nr. 565.----

Monitorul Oficial 664 din 09 August 2019 (M. Of. 664/2019)

 PROCEDURĂ PRELIMINARĂ din 16 iulie 2019 de înregistrare şi protecţie la nivel naţional a cererilor de protecţie a unei indicaţii geografice şi de transmitere către Comisia Europeană a declaraţiei privind cererile de protecţie a indicaţiilor geografice pentru produsele vitivinicole aromatizate EMITENT: Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 664 din 9 august 2019

──────────aprobată prin ordinul nr. 390 din 16 iulie 2019, publicat în monitorul oficial, partea i, nr. 664 din 9 august 2019.──────────cap. idispoziţii generaleart. 1(1) În înţelesul prezentei proceduri, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:a) indicaţie geografică - o indicaţie care arată că un produs vitivinicol aromatizat este originar dintr-o regiune, dintr-un loc anume sau dintr-o ţară, iar calitatea, reputaţia sau alte caracteristici ale produsului respectiv se datorează în principal originii geografice a acestuia;b) cerere de protecţie - solicitarea scrisă adresată ministerului agriculturii şi dezvoltării rurale în vederea dobândirii protecţiei unei indicaţii geografice; c) grup de producători ...

Monitorul Oficial 667 din 09 August 2019 (M. Of. 667/2019)

 ORDONANŢĂ nr. 7 din 8 august 2019 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2000 privind produsele agroalimentare ecologice EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 667 din 9 august 2019

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 1 pct. viii.1 din legea nr. 128/2019 privind abilitarea guvernului de a emite ordonanţe,guvernul româniei adoptă prezenta ordonanţă.art. iordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 34/2000 privind produsele agroalimentare ecologice, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 172 din 21 aprilie 2000, aprobată prin legea nr. 38/2001, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. la articolul 2 alineatul (4), litera g) va avea următorul cuprins: "g) elaborează şi administrează baza de date pentru seminţe sau material vegetativ săditor;"2. titlul capitolului ii se abrogă. 3. la articolul 5, alineatele (2) şi ...

 ORDONANŢĂ nr. 8 din 8 august 2019 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 39/2005 privind cinematografia EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 667 din 9 august 2019

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 1 pct. vii.3 din legea nr. 128/2019 privind abilitarea guvernului de a emite ordonanţe,guvernul româniei adoptă prezenta ordonanţă.art. iordonanţa guvernului nr. 39/2005 privind cinematografia, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 704 din 4 august 2005, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 328/2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. la articolul 13 alineatul (4), litera f) va avea următorul cuprins:"f) 10% din fondul cinematografic, în vederea administrării şi funcţionării fondului cinematografic şi pentru arhiva naţională de filme, în vederea conservării şi restaurării patrimoniului cinematografic;"2. ...

 HOTĂRÂRE nr. 566 din 8 august 2019 privind acordarea unor ajutoare de urgenţă EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 667 din 9 august 2019

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 28 alin. (1) din legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicse aprobă acordarea de ajutoare de urgenţă în valoare totală de 973.700 lei din creditele bugetare aprobate cu această destinaţie în bugetul ministerului muncii şi justiţiei sociale pe anul 2019, pentru sprijinirea unui număr total de 280 de familii şi persoane singure, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre, aflate în situaţii de necesitate ori deosebite cauzate de incendii, inundaţii şi fenomene meteorologice severe, probleme grave de sănătate ...

Monitorul Oficial 668 din 09 August 2019 (M. Of. 668/2019)

 ORDONANŢĂ nr. 9 din 8 august 2019 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul sănătăţii, a unor reglementări cu privire la programe guvernamentale naţionale şi cu privire la măsuri fiscal-bugetare EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 668 din 9 august 2019

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 1 pct. i.3, pct. ii.2 şi pct. vi.1 din legea nr. 128/2019 privind abilitarea guvernului de a emite ordonanţe,guvernul româniei adoptă prezenta ordonanţă.art. ilegea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 652 din 28 august 2015, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. la articolul 16 alineatul (1), litera e) se modifică şi va avea următorul cuprins: "e) coordonează, implementează şi monitorizează proiectele finanţate în cadrul fondurilor comunitare, precum şi acorduri bilaterale, pactul de stabilitate în domeniul sănătăţii, fondul ...

Monitorul Oficial 664 bis din 09 August 2019 (M. Of. 664 bis/2019)

 ANEXĂ din 25 iulie 2019 privind modificarea şi completarea anexei la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.469/2018 pentru aprobarea preţurilor maximale ale medicamentelor de uz uman valabile în România care pot fi utilizate/comercializate exclusiv de farmaciile comunitare/oficinele locale de distribuţie/ farmaciile cu circuit închis şi drogheriile care nu se află în relaţie contractuală cu casele de asigurări de sănătate şi/sau direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti sau/şi cu Ministerul Sănătăţii, cuprinse în Catalogul public, din 25.07.2019 EMITENT: Ministerul Sănătăţii PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 664 bis din 9 august 2019

──────────conţinută de ordinul nr. 1.168 din 25 iulie 2019, publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 664 din 9 august 2019──────────modificări şi completări ale anexei la ordinul ministrului sănătăţii nr. 1469/2018 pentru aprobarea preţurilormaximale ale medicamentelor de uz uman valabile în românia care pot fi utilizate/comercializateexclusiv de farmaciile comunitare/oficinele locale de distribuţie/farmaciile cu circuit închisşi drogheriile care nu se află în relaţie contractuală cu casele de asigurări desănătate şi/sau direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului bucureştisau/şi cu ministerul sănătăţii, cuprinse în catalogul public1. În anexă, după poziţia nr. 5141, se introduc 377 noi poziţii, poziţiile nr. 5142-5518 ...

Monitorul Oficial 659 din 08 August 2019 (M. Of. 659/2019)

 HOTĂRÂRE nr. 560 din 31 iulie 2019 pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 248/2016 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar, care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional "Autostrada Sebeş-Turda" - Lot 3 EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 659 din 8 august 2019

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 9 alin. (8), al art. 11 alin. (7) şi al art. 32 din legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. ianexa nr. 2 la hotărârea guvernului nr. 248/2016 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar, care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional „autostrada sebeş-turda“ - lot 3, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 280 din 13 ...

 HOTĂRÂRE nr. 562 din 31 iulie 2019 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii "Construire Sală Polivalentă municipiul Tulcea" EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 659 din 8 august 2019

În temeiul prevederilor art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 42 alin. (1) lit. a) din legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre. art. 1se aprobă indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „construire sală polivalentă municipiul tulcea“, situat în municipiul tulcea, str. isaccei nr. 18, judeţul tulcea, realizat prin compania naţională de investiţii „c.n.i.“ - s.a., prevăzuţi în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.art. 2finanţarea obiectivului de investiţii prevăzut la art. 1 se face de la bugetul de stat, prin bugetul ministerului dezvoltării regionale şi administraţiei publice, în ...

Monitorul Oficial 660 din 08 August 2019 (M. Of. 660/2019)

 NORMĂ nr. 21 din 31 iulie 2019 privind aplicarea Ghidului ESMA cu privire la indicii de referinţă nesemnificativi din Regulamentul privind indicii de referinţă EMITENT: Autoritatea de Supraveghere Financiară PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 660 din 8 august 2019

În temeiul prevederilor art. 1 alin. (2), art. 2 alin. (1) lit. a) şi d), art. 3 alin. (1) lit. b), art. 6 alin. (2), precum şi ale art. 14 din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea autorităţii de supraveghere financiară, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare,în conformitate cu prevederile art. 16 din regulamentul (ue) nr. 1.095/2010 al parlamentului european şi al consiliului din 24 noiembrie 2010 de instituire a autorităţii europene de supraveghere (autoritatea europeană pentru valori mobiliare şi pieţe), de modificare a deciziei nr. 716/2009/ce şi ...

Monitorul Oficial 662 din 08 August 2019 (M. Of. 662/2019)

 HOTĂRÂRE nr. 564 din 8 august 2019 privind exercitarea, cu caracter temporar, în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Olt de către domnul Dumitru Florin EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 662 din 8 august 2019

Având în vedere prevederile art. 394 alin. (2) lit. d) şi alin. (3), ale art. 397 lit. a) şi ale art. 509 alin. (3) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 57/2019 privind codul administrativ, în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicdomnul dumitru florin exercită, cu caracter temporar, în condiţiile legii, funcţia publică de subprefect al judeţului olt.prim-ministruvasilica-viorica dĂncilĂcontrasemnează:viceprim-ministru pentru implementarea parteneriatelor strategice ale româniei, ministru al afacerilor interne, interimar,mihai-viorel fiforbucureşti, 8 august 2019.nr. 564.-------

Monitorul Oficial 656 din 07 August 2019 (M. Of. 656/2019)

 HOTĂRÂRE nr. 5 din 17 iulie 2019 privind radierea Societăţii MILLENNIUM LEASING IFN - S.A. din Registrul general şi, implicit, interzicerea desfăşurării activităţii de creditare EMITENT: Banca Nationala a Romaniei PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 656 din 7 august 2019

Consiliul de administraţie al băncii naţionale a româniei, întrunit în şedinţa din data de 17 aprilie 2019, având în vedere aspectele consemnate în nota nr. vi/5/3.105 din 11.03.2019 privind radierea din registrul general ţinut la banca naţională a româniei a instituţiei financiare nebancare millennium leasing ifn - s.a., respectiv faptul că societatea millennium leasing ifn - s.a. nu a respectat măsurile dispuse prin ordinul prim-viceguvernatorului băncii naţionale a româniei nr. 54 din 26.06.2018 şi nu a remediat deficienţele constatate în termen de 6 luni de la data primirii acestuia, precum şi faptul că nu a transmis situaţiile financiare periodice aferente ...

Monitorul Oficial 654 din 07 August 2019 (M. Of. 654/2019)

 PROCEDURĂ ŞI COMPETENŢE din 23 iulie 2019 de emitere, modificare, retragere şi suspendare temporară a autorizaţiilor de gospodărire a apelor EMITENT: Ministerul Apelor şi Pădurilor PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 654 din 7 august 2019

──────────aprobate prin ordinul nr. 891 din 23 iulie 2019, publicat în monitorul oficial, partea i, nr. 654 din 7 august 2019.──────────cap. idispoziţii generaleart. 1(1) prezenta procedură reglementează etapele procedurale de emitere, modificare, retragere şi suspendare temporară a autorizaţiilor de gospodărire a apelor, precum şi competenţele de emitere a acestora.(2) În scopul gospodăririi durabile a resurselor de apă şi protecţiei acestora împotriva epuizării şi poluării, legea apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare, introduce obligaţia utilizatorului de apă de a solicita şi obţine, atât pentru desfăşurarea activităţilor existente, cât şi pentru punerea în funcţiune, „autorizaţia de gospodărire a ...

Monitorul Oficial 650 din 06 August 2019 (M. Of. 650/2019)

 HOTĂRÂRE nr. 535 din 24 iulie 2019 privind actualizarea anexei nr. 30 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, prin scăderea din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi din administrarea unităţilor subordonate Ministerului Tineretului şi Sportului a unor imobile restituite persoanelor îndreptăţite, în baza unor decizii ale unităţii deţinătoare şi a unor hotărâri judecătoreşti EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 650 din 6 august 2019

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 288 alin. (1) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 57/2019 privind codul administrativ, guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă scăderea din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi din administrarea ministerului tineretului şi sportului prin instituţiile subordonate a unor imobile având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, ca urmare a restituirii acestora persoanelor îndreptăţite, în baza unor decizii ale unităţii deţinătoare şi a unor hotărâri judecătoreşti.art. 2ministerul tineretului şi sportului îşi va actualiza în mod corespunzător datele ...

 PROCEDURĂ din 22 iulie 2019 pentru acordarea derogărilor de la prevederile art. 32 alin. (1) şi (6) din Legea nr. 43/2014 privind protecţia animalelor utilizate în scopuri ştiinţifice EMITENT: Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 650 din 6 august 2019

──────────aprobată prin ordinul nr. 94/974/2019 , publicat în monitorul oficial, partea i, nr. 650 din 6 august 2019.──────────art. 1În sensul prezentei proceduri, autoritatea competentă pentru acordarea derogărilor de la prevederile art. 32 alin. (1) şi (6) din legea nr. 43/2014 privind protecţia animalelor utilizate în scopuri ştiinţifice, cu modificările şi completările ulterioare, este autoritatea naţională sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor, prin direcţiile sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului bucureşti.art. 2(1) derogările prevăzute la art. 1 se acordă numai în cadrul procedurii de autorizare a unui proiect, astfel cum este definit la art. 2 lit. b) din legea nr. 43/2014, ...

Monitorul Oficial 652 din 06 August 2019 (M. Of. 652/2019)

 INSTRUCŢIUNE nr. 1 din 31 iulie 2019 pentru modificarea Instrucţiunii Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 2/2016 privind întocmirea şi depunerea raportării contabile semestriale de către entităţile autorizate, reglementate şi supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiară - Sectorul Instrumentelor şi Investiţiilor Financiare EMITENT: Autoritatea de Supraveghere Financiară PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 652 din 6 august 2019

În conformitate cu prevederile art. 1 alin. (2),art. 2 alin. (1) lit. a) şi d),art. 6 alin. (2) şi ale art. 14 din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea autorităţii de supraveghere financiară, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare,în baza prevederilor art. 4 alin. (3) lit. b) şi art. 44 din legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,potrivit deliberărilor consiliului autorităţii de supraveghere financiară din şedinţa din data de 30.07.2019,autoritatea de supraveghere financiară emite următoarea instrucţiune:art. iinstrucţiunea autorităţii de supraveghere financiară nr. 2/2016 privind întocmirea şi depunerea raportării ...

Monitorul Oficial 653 din 06 August 2019 (M. Of. 653/2019)

 HOTĂRÂRE nr. 549 din 31 iulie 2019 privind modificarea şi completarea, după caz, a descrierii tehnice a unor bunuri imobile aparţinând domeniului public al statului, aflate în administrarea Ministerului Transporturilor şi în concesiunea Companiei Naţionale "Administraţia Porturilor Dunării Maritime" - S.A. Galaţi, din portul Galaţi, portul Tulcea şi portul Brăila, prevăzute în anexa nr. 16 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a executării lucrărilor de cadastru şi publicitate imobiliară EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 653 din 6 august 2019

Având în vedere prevederile art. 2 alin. (1) şi (2) din hotărârea guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 288 alin. (1) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 57/2019 privind codul administrativ, guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre. art. 1se aprobă modificarea şi completarea, după caz, a descrierii tehnice a unor bunuri imobile aparţinând domeniului public al statului din portul docuri galaţi şi portul bazinul nou galaţi, aflate în administrarea ministerului transporturilor şi în concesiunea companiei naţionale „administraţia porturilor dunării maritime“ ...

Monitorul Oficial 652 din 06 August 2019 (M. Of. 652/2019)

 HOTĂRÂRE nr. 561 din 31 iulie 2019 pentru suplimentarea pe anul 2019 a sumei aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.230/2010 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată rămase de expropriat, situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică "Autostrada Timişoara Lugoj", precum şi pentru modificarea şi completarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 1.230/2010 EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 652 din 6 august 2019

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 3, art. 9 alin. (8), al art. 11 alin. (7) şi al art. 32 din legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. ise aprobă suplimentarea pe anul 2019 a sumei prevăzute ca justă despăgubire aprobate prin hotărârea guvernului nr. 1.230/2010 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată rămase de expropriat, situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică „autostrada timişoara lugoj“, cu modificările şi completările ulterioare, cu suma totală de ...

Monitorul Oficial 645 din 05 August 2019 (M. Of. 645/2019)

 HOTĂRÂRE nr. 533 din 24 iulie 2019 privind modificarea şi completarea anexei nr. 16 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 645 din 5 august 2019

Având în vedere prevederile art. 2 alin. (1) şi alin. (5) din hotărârea guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 288 alin. (1) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 57/2019 privind codul administrativ şi al art. 21 alin. (2) din ordonanţa guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre. art. 1(1) se aprobă modificarea şi completarea anexei nr. 16 la hotărârea guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al ...

Monitorul Oficial 647 din 05 August 2019 (M. Of. 647/2019)

 HOTĂRÂRE nr. 559 din 31 iulie 2019 privind stabilirea bugetului pentru implementarea Programului pentru şcoli al României în perioada 2017-2023 pentru anul şcolar 2019-2020, precum şi pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 640/2017 pentru aprobarea Programului pentru şcoli al României în perioada 2017-2023 şi pentru stabilirea bugetului pentru implementarea acestuia în anul şcolar 2017-2018 EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 647 din 5 august 2019

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 3 alin. (2) din ordonanţa guvernului nr. 13/2017 privind aprobarea participării româniei la programul pentru şcoli al uniunii europene, aprobată cu completări prin legea nr. 55/2018, cu completările ulterioare, guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1(1) prezentul articol stabileşte bugetul pentru implementarea programului pentru şcoli al româniei în perioada 2017-2023 pentru anul şcolar 2019-2020, care cuprinde şi ajutorul financiar alocat conform deciziei de punere în aplicare a comisiei c (2019) 2.249 final din 27 martie 2019 de stabilire a repartizării definitive a ajutorului din partea uniunii către statele membre pentru fructe ...

Monitorul Oficial 648 din 05 August 2019 (M. Of. 648/2019)

 ORDONANŢĂ nr. 6 din 31 iulie 2019 privind instituirea unor facilităţi fiscale EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 648 din 5 august 2019

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 1 pct. i.3 din legea nr. 128/2019 privind abilitarea guvernului de a emite ordonanţe,guvernul româniei adoptă prezenta ordonanţă.cap. iinstituirea unor măsuri de restructurare a obligaţiilor bugetare restante la 31 decembrie 2018 în cazul debitorilor care au datorii în cuantum mai mare sau egal cu suma de un milion leiart. 1instituirea posibilităţii restructurării obligaţiilor bugetare(1) În scopul revitalizării şi evitării deschiderii procedurii insolvenţei, debitorii, persoane juridice de drept public sau privat, cu excepţia instituţiilor publice definite potrivit legii nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, şi a ...

Monitorul Oficial 649 din 05 August 2019 (M. Of. 649/2019)

 CIRCULARĂ nr. 13 din 10 iulie 2019 privind lansarea în circuitul numismatic a unei monede din argint cu tema 100 de ani de la naşterea lui Nicolae Cajal EMITENT: Banca Nationala a Romaniei PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 649 din 5 august 2019

Art. 1În conformitate cu prevederile legii nr. 312/2004 privind statutul băncii naţionale a româniei, începând cu data de 5 august 2019, banca naţională a româniei va lansa în circuitul numismatic o monedă din argint cu tema 100 de ani de la naşterea lui nicolae cajal.art. 2caracteristicile monedei sunt următoarele: ┌─────────────────────────┬────────────┐│valoare nominală │10 lei │├─────────────────────────┼────────────┤│metal │argint │├─────────────────────────┼────────────┤│titlu ...

Monitorul Oficial 644 din 02 August 2019 (M. Of. 644/2019)

 HOTĂRÂRE nr. 544 din 31 iulie 2019 pentru aprobarea Notei de fundamentare privind necesitatea şi oportunitatea efectuării cheltuielilor necesare aferente proiectului de investiţii "Măsuri de îmbunătăţire a siguranţei traficului prin amenajarea trecerilor la nivel cu calea ferată" EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 644 din 2 august 2019

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 42 alin. (1) lit. a) din legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă nota de fundamentare privind necesitatea şi oportunitatea efectuării cheltuielilor necesare aferente proiectului de investiţii „măsuri de îmbunătăţire a siguranţei traficului prin amenajarea trecerilor la nivel cu calea ferată“, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.art. 2finanţarea proiectului de investiţii prevăzut la art. 1 se realizează din fonduri externe nerambursabile, în cadrul programului operaţional infrastructură mare, axa prioritară 2 - „dezvoltarea unui sistem de ...

Monitorul Oficial 641 din 02 August 2019 (M. Of. 641/2019)

 NORME din 22 iulie 2019 privind sancţiunile aplicate auditorilor financiari şi firmelor de audit în situaţia neachitării cotizaţiilor datorate EMITENT: Camera Auditorilor Financiari din România PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 641 din 2 august 2019

──────────aprobate prin hotĂrÂrea nr. 52 din 22 iulie 2019, publicată în monitorul oficial, partea i, nr. 641 din 2 august 2019.──────────cap. idispoziţii generaleart. 1prezentele norme reglementează procedura de aplicare a unor penalităţi în situaţia neachitării cotizaţiilor datorate de membrii camerei auditorilor financiari din românia („cafr“ sau „camera“) la termenele stabilite prin reglementările cafr şi procedura de retragere a calităţii de membru al camerei dobândite de către auditorii financiari şi firmele de audit în conformitate cu prevederile ordonanţei de urgenţă a guvernului nr. 75/1999 privind activitatea de audit financiar, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale regulamentului de organizare şi funcţionare a camerei ...

Monitorul Oficial 640 din 02 August 2019 (M. Of. 640/2019)

 HOTĂRÂRE nr. 543 din 31 iulie 2019 pentru completarea anexei nr. 1 la Programul naţional de reabilitare a infrastructurii principale de irigaţii din România, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 793/2016 EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 640 din 2 august 2019

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 2 din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 4/2019 privind transmiterea obiectivului de investiţii „canal magistral siret-bărăgan“ din administrarea ministerului apelor şi pădurilor, prin administraţia naţională „apele române“, în administrarea ministerului agriculturii şi dezvoltării rurale, prin agenţia naţională de Îmbunătăţiri funciare, aprobată cu completări prin legea nr. 123/2019,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicdupă capitolul 3 din anexa nr. 1 la programul naţional de reabilitare a infrastructurii principale de irigaţii din românia, aprobat prin hotărârea guvernului nr. 793/2016, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 879 din 2 noiembrie 2016, cu ...

 HOTĂRÂRE nr. 545 din 31 iulie 2019 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 al Societăţii Institutul de Proiectări Chimice „IPROCHIM“ - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 640 din 2 august 2019

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 4 alin. (1) lit. a) din ordonanţa guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, aprobată cu completări prin legea nr. 47/2014, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicse aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 al societăţii institutul de proiectări chimice „iprochim“ - s.a., aflată sub autoritatea ministerului economiei, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.prim-ministruvasilica-viorica dĂncilĂcontrasemnează:ministrul economiei,niculae ...

 HOTĂRÂRE nr. 547 din 31 iulie 2019 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii "Varianta de ocolire a municipiului Zalău, etapa 2, între DN1F, km 79+625 - DJ 191C" EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 640 din 2 august 2019

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 42 alin. (1) lit. a) din legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă indicatorii tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii „varianta de ocolire a municipiului zalău, etapa 2, între dn1f, km 79+625 - dj 191c“, prevăzuţi în anexa la prezenta hotărâre.art. 2finanţarea obiectivului de investiţii prevăzut la art. 1 se realizează din fonduri externe nerambursabile şi de la bugetul de stat, prin bugetul ministerului transporturilor, în limita sumelor aprobate anual cu această destinaţie, precum şi din alte surse legal constituite, conform ...

Monitorul Oficial 644 din 02 August 2019 (M. Of. 644/2019)

 HOTĂRÂRE nr. 546 din 31 iulie 2019 privind modificarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 644 din 2 august 2019

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 288 alin. (1) şi alin. (2) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 57/2019 privind codul administrativ şi având în vedere prevederile art. 2^1 şi ale art. 2^2 din ordonanţa guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 867 alin. (1) din legea nr. 287/2009 privind codul civil, republicată, cu modificările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă modificarea descrierii tehnice, a adresei poştale şi a valorii de inventar pentru imobilele înscrise la nr. mfp ...

 HOTĂRÂRE nr. 548 din 31 iulie 2019 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 76/2005 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Programe Comunitare în Domeniul Educaţiei şi Formării Profesionale EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 644 din 2 august 2019

În conformitate cu prevederile regulamentului (ue) 2018/1.475 al parlamentului european şi al consiliului din 2 octombrie 2018 de stabilire a cadrului juridic al corpului european de solidaritate şi de modificare a regulamentului (ue) nr. 1.288/2013, a regulamentului (ue) nr. 1.293/2013 şi a deciziei nr. 1.313/2013/ue,în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unichotărârea guvernului nr. 76/2005 privind înfiinţarea agenţiei naţionale pentru programe comunitare în domeniul educaţiei şi formării profesionale, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 122 din 8 februarie 2005, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. la articolul 1, alineatul ...

 HOTĂRÂRE nr. 557 din 31 iulie 2019 privind stabilirea zilei de 16 august 2019 ca zi liberă EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 644 din 2 august 2019

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1(1) pentru salariaţii instituţiilor şi autorităţilor publice, ziua de 16 august 2019 se stabileşte ca zi liberă.(2) pentru recuperarea zilei de muncă stabilite ca zi liberă potrivit alin. (1), instituţiile şi autorităţile publice îşi vor prelungi corespunzător timpul de lucru până la data de 31 august 2019 potrivit planificărilor stabilite.(3) pentru munca prestată potrivit alin. (2) nu se acordă timp liber corespunzător.art. 2prevederile art. 1 nu se aplică în locurile de muncă în care activitatea nu poate fi întreruptă datorită caracterului procesului de producţie sau ...

 HOTĂRÂRE nr. 558 din 31 iulie 2019 privind aprobarea amplasamentului şi a declanşării procedurii de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere aflat pe amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes naţional "Modernizarea liniei de cale ferată Bucureşti Nord - Aeroport Internaţional Henri Coandă Bucureşti - Faza I: Racord c.f. la Terminalul T1, Aeroport Internaţional Henri Coandă Bucureşti", de pe raza unităţii administrativ-teritoriale Otopeni, judeţul Ilfov EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 644 din 2 august 2019

Având în vedere dispoziţiile hotărârii guvernului nr. 386/2019 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „modernizarea liniei de cale ferată bucureşti nord - aeroport internaţional henri coandă bucureşti - faza i: racord c.f. la terminalul t1, aeroport internaţional henri coandă bucureşti“, lucrare de utilitate publică de interes naţional,în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 5 alin. (1) din legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes naţional ...

Monitorul Oficial 643 din 02 August 2019 (M. Of. 643/2019)

 HOTĂRÂRE nr. 529 din 24 iulie 2019 privind modificarea codului de clasificare, denumirii, datelor de identificare şi a valorilor de inventar ale unor bunuri imobile aparţinând domeniului public al statului, aflate în administrarea Ministerului Mediului - Administraţia Naţională de Meteorologie, prevăzute în anexa nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a actualizării legislaţiei în domeniu, a lucrărilor de cadastru şi a reevaluării EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 643 din 2 august 2019

Având în vedere art. 2^1 şi 2^2 din ordonanţa guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe, aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare, în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 288 din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 57/2019 privind codul administrativ,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă modificarea codului de clasificare, denumirii, datelor de identificare şi a valorilor de inventar ale unor bunuri imobile aparţinând domeniului public al statului, aflate în administrarea ministerului mediului - administraţia naţională de meteorologie, prevăzute în anexa nr. 12 la hotărârea guvernului nr. ...

 HOTĂRÂRE nr. 534 din 24 iulie 2019 privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unei construcţii şi darea acesteia în administrarea Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Maramureş EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 643 din 2 august 2019

Având în vedere prevederile art. 2^1 şi 2^2 din ordonanţa guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 2 alin. (1) din hotărârea guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 288 alin. (1) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 57/2019 privind codul administrativ, al art. 863 lit. a), art. 867 alin. (1) şi al art. 868 alin. (1) din legea nr. 287/2009 privind codul civil, ...

Monitorul Oficial 641 din 02 August 2019 (M. Of. 641/2019)

 HOTĂRÂRE nr. 52 din 22 iulie 2019 pentru aprobarea Normelor privind sancţiunile aplicate auditorilor financiari şi firmelor de audit în situaţia neachitării cotizaţiilor datorate EMITENT: Camera Auditorilor Financiari din România PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 641 din 2 august 2019

Având în vedere:- art. 6 alin. (3) şi (9) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 75/1999 privind activitatea de audit financiar, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;– art. 3, 4, 5 şi art. 15 alin. (1) din regulamentul de organizare şi funcţionare a camerei auditorilor financiari din românia, aprobat prin hotărârea conferinţei camerei auditorilor financiari din românia nr. 2/2018;– art. 4 din hotărârea consiliului camerei auditorilor financiari din românia nr. 51/2015 privind modalitatea de adoptare a hotărârilor consiliului camerei auditorilor financiari din românia,consiliul camerei auditorilor financiari din românia, întrunit în şedinţa din 22 iulie 2019, adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă normele privind ...

Monitorul Oficial 644 bis din 02 August 2019 (M. Of. 644 bis/2019)

 ANEXĂ din 2 august 2019 privind modificarea şi completarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.468/2018 pentru aprobarea preţurilor maximale ale medicamentelor de uz uman, valabile în România, care pot fi utilizate/comercializate de către deţinătorii de autorizaţie de punere pe piaţă a medicamentelor sau reprezentanţii acestora, distribuitorii angro şi furnizorii de servicii medicale şi medicamente pentru acele medicamente care fac obiectul unei relaţii contractuale cu Ministerul Sănătăţii, casele de asigurări de sănătate şi/sau direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, cuprinse în Catalogul naţional al preţurilor medicamentelor autorizate de punere pe piaţă în România, a preţurilor de referinţă generice şi a preţurilor de referinţă inovative EMITENT: Ministerul Sănătăţii PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 644 bis din 2 august 2019

──────────conţinută de ordinul nr. 1.216 din 2 august 2019, publicat în monitorul oficial, partea i, nr. 644 din 2 august 2019.──────────modificări şi completări ale anexei 1 la ordinul ministrului sănătăţii nr. 1468/2018 pentru aprobarea preţurilor maximale ale medicamentelor de uz uman, valabile în românia, care pot fiutilizate/comercializate de către deţinătorii de autorizaţie de punere pe piaţă a medicamentelor sau reprezentanţiiacestora, distribuitorii angro şi furnizorii de servicii medicale şi medicamente pentru acele medicamente care facobiectul unei relaţii contractuale cu ministerul sănătăţii, casele de asigurări de sănătate şi/sau direcţiile desănătate publică judeţene şi a municipiului bucureşti, cuprinse în catalogul naţional al preţurilor ...

Monitorul Oficial 642 bis din 02 August 2019 (M. Of. 642 bis/2019)

 ANEXE din 11 iulie 2019 privind actualizarea pentru anul 2019 a numărului posturilor de notar public destinate notarilor stagiari care vor promova examenul de definitivat EMITENT: Ministerul Justiţiei PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 642 bis din 2 august 2019

──────────conţinute de ordinul nr. 2.873/c din 11 iulie 2019, publicat în monitorul oficial, partea i, nr. 642 din 2 august 2019.──────────anexa 1 i. camera notarilor publici alba iulia┌────┬─────────┬──────────────┬───────────┬───────────┬─────────┬─────────────┬───────────┬───────────┐│ │ │ │ │ │numărul │numărul │numărul │ ...

 ANEXE din 11 iulie 2019 privind actualizarea pentru anul 2019 a numărului posturilor de notar public destinate persoanelor care au cel puţin 6 ani vechime în funcţii de specialitate juridică şi care vor promova concursul de dobândire a calităţii de notar public EMITENT: Ministerul Justiţiei PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 642 bis din 2 august 2019

──────────conţinute de ordinul nr. 2.874/c din 11 iulie 2019, publicat în monitorul oficial, partea i, nr. 642 din 2 august 2019.──────────anexa 1 i. camera notarilor publici alba iulia┌────┬─────────┬──────────────┬───────────┬───────────┬─────────┬─────────────┬───────────┬───────────┬───────────┐│ │ │ │ │ │numărul │numărul │numărul │numărul │ ...

 ANEXE din 11 iulie 2019 privind actualizarea numărului posturilor de notar public destinate judecătorilor de la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi judecătorilor de la Curtea Constituţională pentru anul 2019 EMITENT: Ministerul Justiţiei PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 642 bis din 2 august 2019

──────────conţinute de ordinul nr. 2.875/c din 11 iulie 2019, publicat în monitorul oficial, partea i, nr. 642 din 2 august 2019.──────────anexa 1 i. camera notarilor publici alba iulia┌────┬─────────┬──────────────┬───────────┬───────────┬─────────┬─────────────┬───────────┐│ │ │ │ │ │numărul │numărul │ ││ │ ...

Monitorul Oficial 643 bis din 02 August 2019 (M. Of. 643 bis/2019)

 SISTEM din 24 iulie 2019 de raportare contabilă la 30 iunie 2019 a entităţilor din domeniul asigurărilor EMITENT: Autoritatea de Supraveghere Financiară PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 643 bis din 2 august 2019

──────────pus în aplicare prin norma nr. 20 din 24 iulie 2019, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 643 din 2 august 2019──────────cap. 1dispoziţii generalesecŢiunea 1.1norme metodologice privind întocmirea şi depunerea raportărilor contabile la 30 iunie 20191.1.1. - prevederi generale1. raportările contabile la 30 iunie 2019 sunt întocmite în conformitate cu prevederile normei autorităţii de supraveghere financiară nr. 41/2015 pentru aprobarea reglementărilor contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate ale entităţilor care desfăşoară activitate de asigurare şi/sau reasigurare, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare norma a.s.f. nr. 41/2015, ale normei autorităţii de supraveghere ...

Monitorul Oficial 642 bis din 02 August 2019 (M. Of. 642 bis/2019)

 ANEXE din 11 iulie 2019 privind actualizarea numărului posturilor de notar public pentru anul 2019 destinate schimbărilor de sedii ale birourilor notariale EMITENT: Ministerul Justiţiei PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 642 bis din 2 august 2019

──────────conţinute de ordinul nr. 2.876/c din 11 iulie 2019, publicat în monitorul oficial, partea i, nr. 642 din 2 august 2019.──────────anexa 1 i. camera notarilor publici alba iulia┌────┬─────────┬──────────────┬───────────┬───────────┬─────────┬─────────────┬───────────┬───────────┬────────────┬───────────┐│ │ │ │ │ │numărul │numărul │numărul │numărul │numărul │ ...

Monitorul Oficial 643 din 02 August 2019 (M. Of. 643/2019)

 NORMĂ nr. 20 din 24 iulie 2019 pentru punerea în aplicare a Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2019 a entităţilor din domeniul asigurărilor EMITENT: Autoritatea de Supraveghere Financiară PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 643 din 2 august 2019

În conformitate cu prevederile art. 2 alin. (1) lit. b), art. 3 alin. (1) lit. b) şi art. 6 alin. (2) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea autorităţii de supraveghere financiară, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 11 alin. (12) şi ale art. 36 alin. (2) lit. g) din legea nr. 236/2018 privind distribuţia de asigurări, cu completările ulterioare, precum şi ale art. 179 alin. (4) din legea nr. 237/2015 privind autorizarea şi supravegherea activităţii de asigurare şi reasigurare, cu modificările şi completările ulterioare,în conformitate cu prevederile ...

Monitorul Oficial 638 din 01 August 2019 (M. Of. 638/2019)

 HOTĂRÂRE nr. 518 din 24 iulie 2019 privind aprobarea amplasamentului şi a declanşării procedurii de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere aflat pe amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes naţional "Reabilitarea liniei de cale ferată Braşov - Simeria, componentă a Coridorului Rin - Dunăre, pentru circulaţia trenurilor cu viteza maximă de 160 km/h, tronsonul Braşov - Sighişoara, subsecţiunile: 1. Braşov - Apaţa şi 3. Caţa - Sighişoara", de pe raza unităţilor administrativ-teritoriale: Braşov, Bod, Feldioara, Măieruş, Apaţa şi Caţa - judeţul Braşov, de pe raza unităţilor administrativ-teritoriale Saschiz, Vânători, Albeşti şi Sighişoara - judeţul Mureş şi de pe raza unităţii administrativ-teritoriale Belin - judeţul Covasna EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 638 din 1 august 2019

Având în vedere dispoziţiile hotărârii guvernului nr. 340/2018 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „reabilitarea liniei de cale ferată braşov - simeria, componentă a coridorului rin - dunăre, pentru circulaţia trenurilor cu viteza maximă de 160 km/h, tronsonul braşov - sighişoara“, în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 5 alin. (1) din legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes naţional „reabilitarea liniei de cale ferată ...

Monitorul Oficial 639 din 01 August 2019 (M. Of. 639/2019)

 HOTĂRÂRE nr. 527 din 24 iulie 2019 pentru reaprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii "Centru regional de cercetări avansate pentru boli emergente, zoonoze şi siguranţă alimentară - ROVETEMERG" la Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară "Ion Ionescu de la Brad" din Iaşi EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 639 din 1 august 2019

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 42 alin. (2) din legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se reaprobă indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „centru regional de cercetări avansate pentru boli emergente, zoonoze şi siguranţă alimentară - rovetemerg“ la universitatea de Ştiinţe agricole şi medicină veterinară „ion ionescu de la brad“ din iaşi, prevăzuţi în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.art. 2finanţarea obiectivului de investiţii prevăzut la art. 1 se face din fonduri externe nerambursabile, din veniturile proprii ale universităţii de Ştiinţe agricole şi medicină ...

 HOTĂRÂRE nr. 681 din 23 iulie 2019 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea concursului de promovare a procurorilor în funcţii de execuţie EMITENT: Consiliul Superior al Magistraturii PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 639 din 1 august 2019

Având în vedere dispoziţiile art. 43-47^2 şi ale art. 106 lit. f) din legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în temeiul dispoziţiilor art. 133 alin. (5) şi (7) din constituţia româniei, republicată, şi ale art. 23 alin. (1) din legea nr. 317/2004 privind consiliul superior al magistraturii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu unanimitatea voturilor membrilor prezenţi,secţia pentru procurori a consiliului superior al magistraturii h o t ă r ă ş t e:art. 1se aprobă regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea concursului de promovare a procurorilor în funcţii de execuţie, prevăzut în anexa care face parte integrantă ...

Monitorul Oficial 638 din 01 August 2019 (M. Of. 638/2019)

 HOTĂRÂRE nr. 526 din 24 iulie 2019 privind aprobarea înscrierii coridorului de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional "Deschiderea şi punerea în exploatare a Carierei Roşia de Jiu, judeţul Gorj, la o capacitate de 8,0 milioane tone/an", aflat în administrarea Ministerului Energiei, în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 638 din 1 august 2019

Având în vedere art. 9 alin. (4) din legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 288 alin. (1) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 57/2019 privind codul administrativ,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a coridorului de expropriere aflat în administrarea ministerului energiei, intrat în proprietatea publică a statului ca urmare a exproprierii, în baza hotărârii guvernului nr. 399/2018 privind aprobarea amplasamentului ...

 HOTĂRÂRE nr. 528 din 24 iulie 2019 privind modificarea valorilor de inventar, comasarea unor bunuri imobile şi modificarea descrierii tehnice a imobilului rezultat ca urmare a comasării, bun imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Autorităţii pentru Administrarea Activelor Statului EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 638 din 1 august 2019

Având în vedere prevederile art. 2^1 şi 2^2 din ordonanţa guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 2 alin. (1) din hotărârea guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 2 din ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.718/2011 pentru aprobarea precizărilor privind întocmirea şi actualizarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 288 alin. ...

Cautare document
Club Legislatia Muncii
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5
 

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016