Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   HOTĂRÂRE nr. 560 din 31 iulie 2019  pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 248/2016 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar, care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional Twitter Facebook
Cautare document

 HOTĂRÂRE nr. 560 din 31 iulie 2019 pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 248/2016 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar, care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional "Autostrada Sebeş-Turda" - Lot 3

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 659 din 8 august 2019
    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 9 alin. (8), al art. 11 alin. (7) şi al art. 32 din Legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local, cu modificările şi completările ulterioare,
    Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
    ART. I
    Anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 248/2016 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar, care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional „Autostrada Sebeş-Turda“ - Lot 3, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 280 din 13 aprilie 2016, se modifică după cum urmează:
    1. Numerele curente 1-21, 23-25, 27-42, 44, 47-49, 52, 58-60, 63-65, 67-71, 73-75, 77-105, 108-140, 142-148, 150-155, 159, 162, 163, 169, 173-187, 189, 190, 192, 194, 195, 197-199, 203, 207-212, 214, 216-225, 227-231, 233, 235-240, 244-246, 249, 250, 252-273, 276-279, 282-285, 288-290, 293-297, 299-308, 311-322, 324, 325, 327, 330-347, 350, 351, 359, 360, 362, 363, 364, 366, 368-376, 379-401, 404-407, 414, 443-458, 460, 461, 463, 466, 467, 471-473, 475, 480-511, 515, 519, 521-528, 531-535, 537-563, 565-575, 590-593, 599, 602-604, 607-620, 623-707, 709-716, 719-728, 730-737, 740, 743-750, 777-780, 782-798, 810, 812, 841-850, 852, 859, 861-866, 868-884 se modifică în sensul actualizării elementelor de identificare şi a sumelor individuale aferente despăgubirilor, în conformitate cu anexa la prezenta hotărâre.
    2. Numerele curente 43, 158, 160, 166, 168, 200, 201, 215, 298, 365, 512, 514 se abrogă.


    ART. II
    Sumele devenite disponibile conform art. I pct. 1 şi 2 se restituie la bugetul de stat în termen de 90 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a prezentei hotărâri.

    ART. III
    Ministerul Transporturilor, prin Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A., răspunde de realitatea datelor din anexa la prezenta hotărâre, de modul de utilizare, în conformitate cu prevederile legale, a sumei alocate potrivit prevederilor prezentei hotărâri, precum şi de corectitudinea datelor înscrise în documentele care au stat la baza stabilirii acesteia.                    PRIM-MINISTRU
                    VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ
                    Contrasemnează:
                    Ministrul transporturilor,
                    Alexandru-Răzvan Cuc
                    Ministrul finanţelor publice,
                    Eugen Orlando Teodorovici

    Bucureşti, 31 iulie 2019.
    Nr. 560.
    ANEXA 1

    LISTA
    cuprinzând imobile din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 248/2016,
    imobile proprietate privată care au suferit modificări de suprafaţă
    şi categorie de folosinţă ca urmare a realizării documentaţiilor cadastrale,
    imobile care constituie coridorul de expropriere al obiectivului
    de investiţii „Autostrada Sebeş-Turda“ - Lot 3 pe raza localităţilor Aiud şi Mirăslău din judeţul Alba,
    proprietarii sau deţinătorii acestora, precum şi sumele individuale aferente despăgubirilor

┌────┬──────────┬───────┬─────────────────────────┬────────────────────┬─────────┬──────────┬─────────┬────────┬──────────┬────────────┐
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Valoarea │
│ │Poziţie │ │ │Numele şi prenumele │ │ │Numărul │ │Suprafaţă │despăgubirii│
│Nr. │Hotărârea │ │Unitatea │proprietarului/ │Categoria│Intravilan│cadastral│Numărul │de │terenului, │
│crt.│Guvernului│Judeţul│administrativ-teritorială│deţinătorului │de │/ │(număr │cărţii │expropriat│conform │
│ │nr. 248/ │ │ │terenului │folosinţă│Extravilan│topo) │funciare│(mp) │Legii nr. │
│ │2016 │ │ │ │ │ │ │ │ │255/2010 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │(lei) │
├────┼──────────┼───────┼─────────────────────────┼────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼────────┼──────────┼────────────┤
│0 │1 │2 │3 │4 │5 │6 │7 │8 │9 │10 │
├────┼──────────┼───────┼─────────────────────────┼────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼────────┼──────────┼────────────┤
│1 │1 │ALBA │AIUD │U.A.T., AIUD, │A │EXTRAVILAN│2453/19/1│- │47,00 │215,26 │
│ │ │ │ │REZERVĂ* │ │ │/2 │ │ │ │
├────┼──────────┼───────┼─────────────────────────┼────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼────────┼──────────┼────────────┤
│ │ │ │ │KERESTESY SUSANA, │ │ │ │ │ │ │
│2 │2 │ALBA │AIUD │SAKACS RAFILA, BARDI│A │EXTRAVILAN│2453/24/2│- │214,00 │980,12 │
│ │ │ │ │CLARA, SAKACS │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ERNEST, SAKACS IOAN │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼───────┼─────────────────────────┼────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼────────┼──────────┼────────────┤
│3 │3 │ALBA │AIUD │DEMETER ROMAN │A │EXTRAVILAN│2491/1/46│- │1,00 │4,58 │
│ │ │ │ │ │ │ │/3 │ │ │ │
├────┼──────────┼───────┼─────────────────────────┼────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼────────┼──────────┼────────────┤
│4 │4 │ALBA │AIUD │TIUTIU ANUTA │A │EXTRAVILAN│2491/1/43│- │86,00 │393,88 │
│ │ │ │ │ │ │ │/4 │ │ │ │
├────┼──────────┼───────┼─────────────────────────┼────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼────────┼──────────┼────────────┤
│5 │5 │ALBA │AIUD │POJAN AUREL │A │EXTRAVILAN│2491/1/33│- │10,00 │45,80 │
│ │ │ │ │ │ │ │/2 │ │ │ │
├────┼──────────┼───────┼─────────────────────────┼────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼────────┼──────────┼────────────┤
│6 │6 │ALBA │AIUD │SZAKACS IOAN, │A │EXTRAVILAN│2491/1/34│- │135,00 │618,30 │
│ │ │ │ │SZAKACS ERNEST │ │ │/2 │ │ │ │
├────┼──────────┼───────┼─────────────────────────┼────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼────────┼──────────┼────────────┤
│7 │7 │ALBA │AIUD │KISS GABRIELA │A │EXTRAVILAN│2469/1/35│- │168,00 │769,44 │
│ │ │ │ │ │ │ │/2 │ │ │ │
├────┼──────────┼───────┼─────────────────────────┼────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼────────┼──────────┼────────────┤
│8 │8 │ALBA │AIUD │ROTAR IULICA │A │EXTRAVILAN│89388/2 │89388 │163,00 │746,54 │
├────┼──────────┼───────┼─────────────────────────┼────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼────────┼──────────┼────────────┤
│9 │9 │ALBA │AIUD │DECEAN AUGUSTIN │A │EXTRAVILAN│2469/1/37│- │141,00 │645,78 │
│ │ │ │ │ │ │ │/2 │ │ │ │
├────┼──────────┼───────┼─────────────────────────┼────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼────────┼──────────┼────────────┤
│10 │10 │ALBA │AIUD │ANUSCA TRAIAN │A │EXTRAVILAN│2491/1/38│- │98,00 │448,84 │
│ │ │ │ │ │ │ │/1 │ │ │ │
├────┼──────────┼───────┼─────────────────────────┼────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼────────┼──────────┼────────────┤
│11 │11 │ALBA │AIUD │LUP IOAN │A │EXTRAVILAN│2491/1/39│- │68,00 │311,44 │
│ │ │ │ │ │ │ │/1 │ │ │ │
├────┼──────────┼───────┼─────────────────────────┼────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼────────┼──────────┼────────────┤
│12 │12 │ALBA │AIUD │HIRCEAGA SAMOILA │A │EXTRAVILAN│2491/1/40│- │52,00 │238,16 │
│ │ │ │ │ │ │ │/1 │ │ │ │
├────┼──────────┼───────┼─────────────────────────┼────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼────────┼──────────┼────────────┤
│13 │13 │ALBA │AIUD │BAKK GHEORGHE │A │EXTRAVILAN│2491/1/41│- │58,00 │265,64 │
│ │ │ │ │ │ │ │/1/1 │ │ │ │
├────┼──────────┼───────┼─────────────────────────┼────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼────────┼──────────┼────────────┤
│14 │14 │ALBA │AIUD │HAN PAMELIA OLIMPIA │A │EXTRAVILAN│89823/1 │89823 │72,00 │329,76 │
├────┼──────────┼───────┼─────────────────────────┼────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼────────┼──────────┼────────────┤
│15 │15 │ALBA │AIUD │VILCEA LAURA │A │EXTRAVILAN│2491/1/42│- │56,00 │256,48 │
│ │ │ │ │ │ │ │/1 │ │ │ │
├────┼──────────┼───────┼─────────────────────────┼────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼────────┼──────────┼────────────┤
│16 │16 │ALBA │AIUD │TIUTIU ANUTA │A │EXTRAVILAN│2491/1/43│- │68,00 │311,44 │
│ │ │ │ │ │ │ │/1 │ │ │ │
├────┼──────────┼───────┼─────────────────────────┼────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼────────┼──────────┼────────────┤
│17 │17 │ALBA │AIUD │IEPURE ARTIMON │A │EXTRAVILAN│2491/1/60│- │118,00 │540,44 │
│ │ │ │ │ │ │ │/1 │ │ │ │
├────┼──────────┼───────┼─────────────────────────┼────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼────────┼──────────┼────────────┤
│18 │18 │ALBA │AIUD │TIUTU AUGUSTIN │A │EXTRAVILAN│2491/1/70│- │97,00 │444,26 │
│ │ │ │ │ │ │ │/1 │ │ │ │
├────┼──────────┼───────┼─────────────────────────┼────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼────────┼──────────┼────────────┤
│19 │19 │ALBA │AIUD │TEUSAN EMIL │A │EXTRAVILAN│2491/1/72│- │47,00 │215,26 │
│ │ │ │ │ │ │ │/1 │ │ │ │
├────┼──────────┼───────┼─────────────────────────┼────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼────────┼──────────┼────────────┤
│20 │20 │ALBA │AIUD │IEPURE IZIDOR │A │EXTRAVILAN│2491/1/74│- │24,00 │109,92 │
│ │ │ │ │ │ │ │/1 │ │ │ │
├────┼──────────┼───────┼─────────────────────────┼────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼────────┼──────────┼────────────┤
│21 │21 │ALBA │AIUD │DEMETER MIHAI │A │EXTRAVILAN│2491/1/76│- │19,00 │87,02 │
│ │ │ │ │ │ │ │/1 │ │ │ │
├────┼──────────┼───────┼─────────────────────────┼────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼────────┼──────────┼────────────┤
│22 │23 │ALBA │AIUD │TEKEGDY IRINA │A │EXTRAVILAN│2491/2/3/│- │656,00 │3.004,48 │
│ │ │ │ │ │ │ │3 │ │ │ │
├────┼──────────┼───────┼─────────────────────────┼────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼────────┼──────────┼────────────┤
│23 │24 │ALBA │AIUD │KISS ENIKO │A │EXTRAVILAN│1820/2/2/│- │335,00 │1.534,30 │
│ │ │ │ │ │ │ │2 │ │ │ │
├────┼──────────┼───────┼─────────────────────────┼────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼────────┼──────────┼────────────┤
│24 │25 │ALBA │AIUD │KISS ENIKO │A │EXTRAVILAN│1820/2/2/│- │17,00 │77,86 │
│ │ │ │ │ │ │ │4 │ │ │ │
├────┼──────────┼───────┼─────────────────────────┼────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼────────┼──────────┼────────────┤
│25 │27 │ALBA │AIUD │MOLDOVAN ALEXANDRU │A │EXTRAVILAN│80302/2 │80302 │29,00 │132,82 │
├────┼──────────┼───────┼─────────────────────────┼────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼────────┼──────────┼────────────┤
│26 │28 │ALBA │AIUD │MOLDOVAN ALEXANDRU │A │EXTRAVILAN│80302/4 │80302 │702,00 │3.215,16 │
├────┼──────────┼───────┼─────────────────────────┼────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼────────┼──────────┼────────────┤
│27 │29 │ALBA │AIUD │MAAR CLARA, JUHASZ │A │EXTRAVILAN│75219/2 │75219 │1.618,00 │7.410,44 │
│ │ │ │ │MAGDALENA │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼───────┼─────────────────────────┼────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼────────┼──────────┼────────────┤
│28 │30 │ALBA │AIUD │U.A.T. AIUD, │A │EXTRAVILAN│1820/2/2/│- │222,00 │1.016,76 │
│ │ │ │ │REZERVĂ* │ │ │2 │ │ │ │
├────┼──────────┼───────┼─────────────────────────┼────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼────────┼──────────┼────────────┤
│29 │31 │ALBA │AIUD │MUNICIPIUL AIUD, │A │EXTRAVILAN│76641/2 │76641 │147,00 │673,26 │
│ │ │ │ │DOMENIU PRIVAT │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼───────┼─────────────────────────┼────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼────────┼──────────┼────────────┤
│30 │32 │ALBA │AIUD │U.A.T. AIUD, │A │EXTRAVILAN│1820/2/1/│- │32,00 │146,56 │
│ │ │ │ │REZERVĂ* │ │ │3 │ │ │ │
├────┼──────────┼───────┼─────────────────────────┼────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼────────┼──────────┼────────────┤
│31 │33 │ALBA │AIUD │U.A.T. AIUD, │A │EXTRAVILAN│1820/3/7/│- │2.431,00 │11.133,98 │
│ │ │ │ │REZERVĂ* │ │ │3 │ │ │ │
├────┼──────────┼───────┼─────────────────────────┼────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼────────┼──────────┼────────────┤
│32 │34 │ALBA │AIUD │U.A.T. AIUD, │A │EXTRAVILAN│1820/2/1/│- │1,00 │4,58 │
│ │ │ │ │REZERVĂ* │ │ │2 │ │ │ │
├────┼──────────┼───────┼─────────────────────────┼────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼────────┼──────────┼────────────┤
│33 │35 │ALBA │AIUD │MAN MARINA, SIMA ANA│A │EXTRAVILAN│1795/9/2 │- │20,00 │91,60 │
├────┼──────────┼───────┼─────────────────────────┼────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼────────┼──────────┼────────────┤
│34 │36 │ALBA │AIUD │TALAS MAGDALENA │A │EXTRAVILAN│1795/12/2│- │816,00 │3.737,28 │
├────┼──────────┼───────┼─────────────────────────┼────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼────────┼──────────┼────────────┤
│35 │37 │ALBA │AIUD │CALU PAVEL │A │EXTRAVILAN│1795/13/2│- │222,00 │1.016,76 │
├────┼──────────┼───────┼─────────────────────────┼────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼────────┼──────────┼────────────┤
│36 │38 │ALBA │AIUD │KOBLE DIONISIE │A │EXTRAVILAN│1795/14/1│- │138,00 │632,04 │
│ │ │ │ │ │ │ │/2 │ │ │ │
├────┼──────────┼───────┼─────────────────────────┼────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼────────┼──────────┼────────────┤
│37 │39 │ALBA │AIUD │KOBLE IOAN │A │EXTRAVILAN│1795/14/2│- │122,00 │558,76 │
│ │ │ │ │ │ │ │/2 │ │ │ │
├────┼──────────┼───────┼─────────────────────────┼────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼────────┼──────────┼────────────┤
│ │ │ │ │KOCSIS MARGARETA, │ │ │ │ │ │ │
│38 │40 │ALBA │AIUD │DESZO MOISE ZOLTAN, │A │EXTRAVILAN│1795/15/4│- │795,00 │3.641,10 │
│ │ │ │ │POPA ECATERINA │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼───────┼─────────────────────────┼────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼────────┼──────────┼────────────┤
│39 │41 │ALBA │AIUD │U.A.T. AIUD, │A │EXTRAVILAN│1795/17/7│- │41,00 │187,78 │
│ │ │ │ │REZERVĂ* │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼───────┼─────────────────────────┼────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼────────┼──────────┼────────────┤
│40 │42 │ALBA │AIUD │U.A.T. AIUD, │A │EXTRAVILAN│1768/1/4 │- │146,00 │668,68 │
│ │ │ │ │REZERVĂ* │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼───────┼─────────────────────────┼────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼────────┼──────────┼────────────┤
│41 │44 │ALBA │AIUD │BIALIS ECATERINA │A │EXTRAVILAN│1759/1/2 │- │9,00 │41,22 │
├────┼──────────┼───────┼─────────────────────────┼────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼────────┼──────────┼────────────┤
│42 │47 │ALBA │AIUD │STANCIU IOAN, │A │EXTRAVILAN│1760/4/13│- │156,00 │714,48 │
│ │ │ │ │STANCIU RAMONA PAULA│ │ │/2 │ │ │ │
├────┼──────────┼───────┼─────────────────────────┼────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼────────┼──────────┼────────────┤
│43 │48 │ALBA │AIUD │STANCIU IOAN, │A │EXTRAVILAN│1760/4/14│- │82,00 │375,56 │
│ │ │ │ │STANCIU RAMONA PAULA│ │ │(90576) │ │ │ │
├────┼──────────┼───────┼─────────────────────────┼────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼────────┼──────────┼────────────┤
│44 │49 │ALBA │AIUD │IUONAS VALERIA │A │EXTRAVILAN│1760/4/15│- │605,00 │2.770,90 │
│ │ │ │ │ │ │ │/2 │ │ │ │
├────┼──────────┼───────┼─────────────────────────┼────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼────────┼──────────┼────────────┤
│45 │52 │ALBA │AIUD │BELDEAN MARIAN │A │EXTRAVILAN│1760/4/18│- │300,00 │1.374,00 │
│ │ │ │ │ │ │ │/1/2 │ │ │ │
├────┼──────────┼───────┼─────────────────────────┼────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼────────┼──────────┼────────────┤
│46 │58 │ALBA │AIUD │MAN DOMNICA │A │EXTRAVILAN│1760/4/24│- │711,00 │3.256,38 │
│ │ │ │ │ │ │ │(91955/2)│ │ │ │
├────┼──────────┼───────┼─────────────────────────┼────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼────────┼──────────┼────────────┤
│47 │59 │ALBA │AIUD │FILIMON GHEORGHE │A │EXTRAVILAN│1760/4/25│- │127,00 │581,66 │
│ │ │ │ │ │ │ │/2 │ │ │ │
├────┼──────────┼───────┼─────────────────────────┼────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼────────┼──────────┼────────────┤
│48 │60 │ALBA │AIUD │GHEARA GHEORGHE │A │EXTRAVILAN│1732/15/2│- │184,00 │842,72 │
├────┼──────────┼───────┼─────────────────────────┼────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼────────┼──────────┼────────────┤
│49 │63 │ALBA │AIUD │CRISAN GHEORGHE │A │EXTRAVILAN│1677/20/2│- │13,00 │59,54 │
├────┼──────────┼───────┼─────────────────────────┼────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼────────┼──────────┼────────────┤
│50 │64 │ALBA │AIUD │MURESAN IOAN │A │EXTRAVILAN│1677/19/4│- │17,00 │77,86 │
├────┼──────────┼───────┼─────────────────────────┼────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼────────┼──────────┼────────────┤
│51 │65 │ALBA │AIUD │MURESAN ARON, │A │EXTRAVILAN│1677/18/4│- │7,00 │32,06 │
│ │ │ │ │MURESAN FLORENTINA │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼───────┼─────────────────────────┼────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼────────┼──────────┼────────────┤
│52 │67 │ALBA │AIUD │TATAR CAROLINA │A │EXTRAVILAN│1677/16/4│- │13,00 │59,54 │
├────┼──────────┼───────┼─────────────────────────┼────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼────────┼──────────┼────────────┤
│53 │68 │ALBA │AIUD │OLTEAN MARIA │A │EXTRAVILAN│1677/15/4│- │7,00 │32,06 │
├────┼──────────┼───────┼─────────────────────────┼────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼────────┼──────────┼────────────┤
│54 │69 │ALBA │AIUD │MURESAN ZAHARIA │A │EXTRAVILAN│1677/14/4│- │44,00 │201,52 │
├────┼──────────┼───────┼─────────────────────────┼────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼────────┼──────────┼────────────┤
│55 │70 │ALBA │AIUD │RANCA ROZALIA │A │EXTRAVILAN│1677/13/4│- │25,00 │114,50 │
├────┼──────────┼───────┼─────────────────────────┼────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼────────┼──────────┼────────────┤
│56 │71 │ALBA │AIUD │MAIER SUSANA │A │EXTRAVILAN│1677/12/4│- │45,00 │206,10 │
├────┼──────────┼───────┼─────────────────────────┼────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼────────┼──────────┼────────────┤
│57 │73 │ALBA │AIUD │ILINCA TUDOR │A │EXTRAVILAN│1677/11/4│- │9,00 │41,22 │
├────┼──────────┼───────┼─────────────────────────┼────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼────────┼──────────┼────────────┤
│58 │74 │ALBA │AIUD │RUSU TEODOR, RUSU │A │EXTRAVILAN│1677/10/4│- │98,00 │448,84 │
│ │ │ │ │IOAN │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼───────┼─────────────────────────┼────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼────────┼──────────┼────────────┤
│59 │75 │ALBA │AIUD │POPA DOMINICA │A │EXTRAVILAN│1677/9/4 │- │78,00 │357,24 │
├────┼──────────┼───────┼─────────────────────────┼────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼────────┼──────────┼────────────┤
│60 │77 │ALBA │AIUD │BUMB ANA │A │EXTRAVILAN│1664/8/2 │- │34,00 │155,72 │
├────┼──────────┼───────┼─────────────────────────┼────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼────────┼──────────┼────────────┤
│61 │78 │ALBA │AIUD │MAN NICOLAE │L │EXTRAVILAN│1664/4 │- │13,00 │59,54 │
├────┼──────────┼───────┼─────────────────────────┼────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼────────┼──────────┼────────────┤
│62 │79 │ALBA │AIUD │RANCA NICOLAE │V │EXTRAVILAN│1664/2/2 │- │59,00 │270,22 │
├────┼──────────┼───────┼─────────────────────────┼────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼────────┼──────────┼────────────┤
│63 │80 │ALBA │AIUD │JIROS MARIA │A │EXTRAVILAN│1534/31/4│- │280,00 │1.282,40 │
├────┼──────────┼───────┼─────────────────────────┼────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼────────┼──────────┼────────────┤
│64 │81 │ALBA │AIUD │MAN NICOLAE │A │EXTRAVILAN│1532/1/1/│- │179,00 │819,82 │
│ │ │ │ │ │ │ │4 │ │ │ │
├────┼──────────┼───────┼─────────────────────────┼────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼────────┼──────────┼────────────┤
│ │ │ │ │MOLDOVAN EUGEN, │ │ │1534/1/33│ │ │ │
│65 │82 │ALBA │AIUD │MOLDOVAN AUREL, │A │EXTRAVILAN│/4 │- │148,00 │677,84 │
│ │ │ │ │FURDUI OLGA │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼───────┼─────────────────────────┼────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼────────┼──────────┼────────────┤
│66 │83 │ALBA │AIUD │LAZAR ROMUL, DINESCU│A │EXTRAVILAN│1534/1/34│- │118,00 │540,44 │
│ │ │ │ │MARIA, GURZAU OLIVIA│ │ │/4 │ │ │ │
├────┼──────────┼───────┼─────────────────────────┼────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼────────┼──────────┼────────────┤
│67 │84 │ALBA │AIUD │MOLDOVAN STEFAN │A │EXTRAVILAN│1534/1/36│- │9,00 │41,22 │
│ │ │ │ │ │ │ │/4 │ │ │ │
├────┼──────────┼───────┼─────────────────────────┼────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼────────┼──────────┼────────────┤
│68 │85 │ALBA │AIUD │FLOREA ROMUL │A │EXTRAVILAN│1534/1/39│- │299,00 │1.369,42 │
│ │ │ │ │ │ │ │/2 │ │ │ │
├────┼──────────┼───────┼─────────────────────────┼────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼────────┼──────────┼────────────┤
│69 │86 │ALBA │AIUD │SIRBU MELANIA │A │EXTRAVILAN│1534/1/2 │- │157,00 │719,06 │
├────┼──────────┼───────┼─────────────────────────┼────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼────────┼──────────┼────────────┤
│70 │87 │ALBA │AIUD │MOLDOVAN STEFAN │A │EXTRAVILAN│1534/1/36│- │156,00 │714,48 │
│ │ │ │ │ │ │ │/2 │ │ │ │
├────┼──────────┼───────┼─────────────────────────┼────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼────────┼──────────┼────────────┤
│71 │88 │ALBA │AIUD │LAZAR ROMUL, DINESCU│A │EXTRAVILAN│1534/1/34│- │229,00 │1.048,82 │
│ │ │ │ │MARIA, GURZAU OLIVIA│ │ │/2 │ │ │ │
├────┼──────────┼───────┼─────────────────────────┼────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼────────┼──────────┼────────────┤
│ │ │ │ │MOLDOVAN EUGEN, │ │ │1534/1/33│ │ │ │
│72 │89 │ALBA │AIUD │MOLDOVAN AUREL, │A │EXTRAVILAN│/2 │- │135,00 │618,30 │
│ │ │ │ │FURDUI OLGA │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼───────┼─────────────────────────┼────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼────────┼──────────┼────────────┤
│73 │90 │ALBA │AIUD │MAN NICOLAE │A │EXTRAVILAN│1532/1/1/│- │127,00 │581,66 │
│ │ │ │ │ │ │ │2 │ │ │ │
├────┼──────────┼───────┼─────────────────────────┼────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼────────┼──────────┼────────────┤
│74 │91 │ALBA │AIUD │JIROS MARIA │A │EXTRAVILAN│1534/31/2│- │240,00 │1.099,20 │
├────┼──────────┼───────┼─────────────────────────┼────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼────────┼──────────┼────────────┤
│75 │92 │ALBA │AIUD │BABA LEONTINA │A │EXTRAVILAN│1534/1/2 │- │347,00 │1.589,26 │
├────┼──────────┼───────┼─────────────────────────┼────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼────────┼──────────┼────────────┤
│76 │93 │ALBA │AIUD │MUNTEAN CORNEL, │A │EXTRAVILAN│1534/1/29│- │463,00 │2.120,54 │
│ │ │ │ │VERDES MARIA │ │ │/2 │ │ │ │
├────┼──────────┼───────┼─────────────────────────┼────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼────────┼──────────┼────────────┤
│77 │94 │ALBA │AIUD │MUNTEAN SUSANA, │A │EXTRAVILAN│1532/1/1/│- │183,00 │838,14 │
│ │ │ │ │ISPAS CAROLINA │ │ │2 │ │ │ │
├────┼──────────┼───────┼─────────────────────────┼────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼────────┼──────────┼────────────┤
│78 │95 │ALBA │AIUD │VARRO SUSANA │A │EXTRAVILAN│1534/1/27│- │392,00 │1.795,36 │
│ │ │ │ │ │ │ │/2 │ │ │ │
├────┼──────────┼───────┼─────────────────────────┼────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼────────┼──────────┼────────────┤
│79 │96 │ALBA │AIUD │VARRO ELENA │A │EXTRAVILAN│1532/1/1/│- │773,00 │3.540,34 │
│ │ │ │ │ │ │ │2 │ │ │ │
├────┼──────────┼───────┼─────────────────────────┼────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼────────┼──────────┼────────────┤
│80 │97 │ALBA │AIUD │HARD DOINA │A │EXTRAVILAN│1532/1/1/│- │666,00 │3.050,28 │
│ │ │ │ │ │ │ │2 │ │ │ │
├────┼──────────┼───────┼─────────────────────────┼────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼────────┼──────────┼────────────┤
│81 │98 │ALBA │AIUD │KOBLE IOSIF │A │EXTRAVILAN│1532/1/1/│- │768,00 │3.517,44 │
│ │ │ │ │ │ │ │2 │ │ │ │
├────┼──────────┼───────┼─────────────────────────┼────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼────────┼──────────┼────────────┤
│82 │99 │ALBA │AIUD │POPA AURELIA │A │EXTRAVILAN│1534/1/23│- │850,00 │3.893,00 │
│ │ │ │ │ │ │ │/2 │ │ │ │
├────┼──────────┼───────┼─────────────────────────┼────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼────────┼──────────┼────────────┤
│83 │100 │ALBA │AIUD │SZEKELY MARIA │A │EXTRAVILAN│1534/1/2 │- │931,00 │4.263,98 │
├────┼──────────┼───────┼─────────────────────────┼────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼────────┼──────────┼────────────┤
│84 │101 │ALBA │AIUD │TAKACS IOAN │A │EXTRAVILAN│1534/1/2 │- │926,00 │4.241,08 │
├────┼──────────┼───────┼─────────────────────────┼────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼────────┼──────────┼────────────┤
│85 │102 │ALBA │AIUD │PAROHIA REFORMATĂ │A │EXTRAVILAN│1532/1/2 │- │915,00 │4.190,70 │
│ │ │ │ │GÂMBAŞ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼───────┼─────────────────────────┼────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼────────┴┬─────────┼────────────┤
│86 │103 │ALBA │AIUD │MOLDOVAN VALERIA, │A │EXTRAVILAN│1534/1/19│- │908,00 │4.158,64 │
│ │ │ │ │FLOREA IOAN │ │ │/2 │ │ │ │
├────┼──────────┼───────┼─────────────────────────┼────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
│87 │104 │ALBA │AIUD │DUCA ROMUL, DUCA │A │EXTRAVILAN│1534/1/2 │- │903,00 │4.135,74 │
│ │ │ │ │LETITIA │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼───────┼─────────────────────────┼────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
│88 │105 │ALBA │AIUD │DUCA EMIL │A │EXTRAVILAN│1532/1/1/│- │1.781,00 │8.156,98 │
│ │ │ │ │ │ │ │2 │ │ │ │
├────┼──────────┼───────┼─────────────────────────┼────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
│ │ │ │ │DUCA MARIA, TOMA │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │DENISA, POPA TURICA │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │MIHAELA, CASIM ANA, │ │ │ │ │ │ │
│89 │108 │ALBA │AIUD │ALEXA ION, ALEXA │A │EXTRAVILAN│1534/1/14│- │877,00 │4.016,66 │
│ │ │ │ │EUGEN, SASU │ │ │/2 │ │ │ │
│ │ │ │ │CORNELIA, ALEXA │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ILIE, CIORTEA │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │CORNELIA │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼───────┼─────────────────────────┼────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
│90 │109 │ALBA │AIUD │RANCA IOAN │A │EXTRAVILAN│1534/1/2 │- │868,00 │3.975,44 │
├────┼──────────┼───────┼─────────────────────────┼────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
│91 │110 │ALBA │AIUD │TAKACS MIHAIL │A │EXTRAVILAN│1534/1/2 │- │863,00 │3.952,54 │
├────┼──────────┼───────┼─────────────────────────┼────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
│92 │111 │ALBA │AIUD │VARRO IULIANA │A │EXTRAVILAN│1534/1/2 │- │415,00 │1.900,70 │
├────┼──────────┼───────┼─────────────────────────┼────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
│ │ │ │ │TALNARU DOMINICA, │ │ │ │ │ │ │
│93 │112 │ALBA │AIUD │MAN SEBASTIA, MAN │A │EXTRAVILAN│1534/1/2 │- │1.273,00 │5.830,34 │
│ │ │ │ │DAMASCHIN, MAN IOAN,│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │MANIU VALENTINA │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼───────┼─────────────────────────┼────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
│94 │113 │ALBA │AIUD │OLTEAN IOAN │A │EXTRAVILAN│1532/1/1/│- │857,00 │3.925,06 │
│ │ │ │ │ │ │ │2 │ │ │ │
├────┼──────────┼───────┼─────────────────────────┼────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
│ │ │ │ │BORSAN CORNELIA, │ │ │ │ │ │ │
│95 │114 │ALBA │AIUD │OPREA VIOREL, │A │EXTRAVILAN│1534/1/2 │- │856,00 │3.920,48 │
│ │ │ │ │FLOAREA MARIA │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼───────┼─────────────────────────┼────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
│ │ │ │ │VARRO VILHELM, VARRO│ │ │1534/1/7/│ │ │ │
│96 │115 │ALBA │AIUD │STEFAN, HEGEDUS │A │EXTRAVILAN│2 │- │854,00 │3.911,32 │
│ │ │ │ │AURELIA │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼───────┼─────────────────────────┼────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
│97 │116 │ALBA │AIUD │FLOREA EMIL │A │EXTRAVILAN│1532/1/1/│- │649,00 │2.972,42 │
│ │ │ │ │ │ │ │2 │ │ │ │
├────┼──────────┼───────┼─────────────────────────┼────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
│98 │117 │ALBA │AIUD │BABA LEONTINA │A │EXTRAVILAN│1532/1/2/│- │1.274,00 │5.834,92 │
│ │ │ │ │ │ │ │2 │ │ │ │
├────┼──────────┼───────┼─────────────────────────┼────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
│99 │118 │ALBA │AIUD │MUNTEAN ROMUL │A │EXTRAVILAN│1534/1/4/│- │864,00 │3.957,12 │
│ │ │ │ │ │ │ │2 │ │ │ │
├────┼──────────┼───────┼─────────────────────────┼────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
│100 │119 │ALBA │AIUD │COSTEA VIRGINIA, │A │EXTRAVILAN│1534/1/3/│- │868,00 │3.975,44 │
│ │ │ │ │LAZAR PAMFIL │ │ │2 │ │ │ │
├────┼──────────┼───────┼─────────────────────────┼────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
│ │ │ │ │MUNTEAN EMIL, │ │ │1532/1/1/│ │ │ │
│101 │120 │ALBA │AIUD │MUNTEAN ROMAN, │A │EXTRAVILAN│2 │- │876,00 │4.012,08 │
│ │ │ │ │NISTOR VALERIA │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼───────┼─────────────────────────┼────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
│102 │121 │ALBA │AIUD │VLAD RODICA │A │EXTRAVILAN│1532/1/1/│- │891,00 │4.080,78 │
│ │ │ │ │ │ │ │2 │ │ │ │
├────┼──────────┼───────┼─────────────────────────┼────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
│103 │122 │ALBA │AIUD │FLOREA ROMUL │A │EXTRAVILAN│1532/1/37│- │1.779,00 │8.147,82 │
│ │ │ │ │ │ │ │/2 │ │ │ │
├────┼──────────┼───────┼─────────────────────────┼────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
│104 │123 │ALBA │AIUD │VARRO IOSIF │A │EXTRAVILAN│1534/1/2 │- │967,00 │4.428,86 │
├────┼──────────┼───────┼─────────────────────────┼────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
│105 │124 │ALBA │AIUD │GOMBOCZ FRANCISC │A │EXTRAVILAN│1532/1/2 │- │787,00 │3.604,46 │
├────┼──────────┼───────┼─────────────────────────┼────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
│106 │125 │ALBA │AIUD │TATAR CAROLINA │A │EXTRAVILAN│1495/33/2│- │967,00 │4.428,86 │
├────┼──────────┼───────┼─────────────────────────┼────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
│107 │126 │ALBA │AIUD │TECSI SUSANA │A │EXTRAVILAN│1532/1/31│- │933,00 │4.273,14 │
│ │ │ │ │ │ │ │/2 │ │ │ │
├────┼──────────┼───────┼─────────────────────────┼────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
│108 │127 │ALBA │AIUD │HARD DOINA │A │EXTRAVILAN│1534/1/3 │- │927,00 │4.245,66 │
├────┼──────────┼───────┼─────────────────────────┼────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
│109 │128 │ALBA │AIUD │LAZAR IOAN │A │EXTRAVILAN│1534/1/3 │- │1.731,00 │7.927,98 │
├────┼──────────┼───────┼─────────────────────────┼────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
│110 │129 │ALBA │AIUD │POPA AURELIA │A │EXTRAVILAN│1532/1/27│- │798,00 │3.654,84 │
│ │ │ │ │ │ │ │/3 │ │ │ │
├────┼──────────┼───────┼─────────────────────────┼────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
│111 │130 │ALBA │AIUD │MOLNAR RAVECA, │A │EXTRAVILAN│1532/1/1/│- │749,00 │3.430,42 │
│ │ │ │ │TAKACS EUGEN │ │ │4 │ │ │ │
├────┼──────────┼───────┼─────────────────────────┼────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
│112 │131 │ALBA │AIUD │TĂNĂSESCU VIOLETA │A │EXTRAVILAN│1532/1/25│- │676,00 │3.096,08 │
│ │ │ │ │ │ │ │/2 │ │ │ │
├────┼──────────┼───────┼─────────────────────────┼────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
│ │ │ │ │TALNARU DOMINICA, │ │ │ │ │ │ │
│113 │132 │ALBA │AIUD │MAN SEBASTIA, MAN │A │EXTRAVILAN│1534/1/2 │- │630,00 │2.885,40 │
│ │ │ │ │DAMASCHIN, MAN IOAN,│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │MANIU VALENTINA │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼───────┼─────────────────────────┼────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
│114 │133 │ALBA │AIUD │POPA AURELIA │A │EXTRAVILAN│1532/1/9/│- │1.143,00 │5.234,94 │
│ │ │ │ │ │ │ │5 │ │ │ │
├────┼──────────┼───────┼─────────────────────────┼────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
│115 │134 │ALBA │AIUD │MOLNAR RAVECA, │A │EXTRAVILAN│1532/1/1/│- │497,00 │2.276,26 │
│ │ │ │ │TAKACS EUGEN │ │ │2 │ │ │ │
├────┼──────────┼───────┼─────────────────────────┼────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
│116 │135 │ALBA │AIUD │RAT DAMASCHIN │A │EXTRAVILAN│1532/1/1/│- │478,00 │2.189,24 │
│ │ │ │ │ │ │ │5 │ │ │ │
├────┼──────────┼───────┼─────────────────────────┼────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
│ │ │ │ │REZERVĂ LA │ │ │ │ │ │ │
│117 │136 │ALBA │AIUD │DISPOZIŢIA COMISIEI │A │EXTRAVILAN│1495/2 │- │109,00 │499,22 │
│ │ │ │ │DE FOND FUNCIAR │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │AIUD, JUDEŢUL ALBA* │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼───────┼─────────────────────────┼────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
│118 │137 │ALBA │AIUD │MAN NICOLAE │A │EXTRAVILAN│1534/1/2 │- │1.655,00 │7.579,90 │
├────┼──────────┼───────┼─────────────────────────┼────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
│119 │138 │ALBA │AIUD │KERESZTESI MARIA │A │EXTRAVILAN│1534/1/2 │- │628,00 │2.876,24 │
│ │ │ │ │(STEFAN) │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼───────┼─────────────────────────┼────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
│120 │139 │ALBA │AIUD │TAKACS IANOS │A │EXTRAVILAN│1534//1/2│- │357,00 │1.635,06 │
├────┼──────────┼───────┼─────────────────────────┼────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
│121 │140 │ALBA │AIUD │RAT DAMSCHIN │A │EXTRAVILAN│1532/1/1/│- │154,00 │705,32 │
│ │ │ │ │ │ │ │2 │ │ │ │
├────┼──────────┼───────┼─────────────────────────┼────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │V │EXTRAVILAN│1515/2, │ │1.205,00 │5.518,90 │
│122 │142 │ALBA │AIUD │SERBAN AUREL CAROL ├─────────┼──────────┤1523/2 │- ├─────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │N │EXTRAVILAN│ │ │1.514,00 │1.044,66 │
├────┼──────────┼───────┼─────────────────────────┼────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
│123 │143 │ALBA │AIUD │DUCA TRAIAN │A │EXTRAVILAN│1495/5 │- │1.097,00 │5.024,26 │
├────┼──────────┼───────┼─────────────────────────┼────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
│124 │144 │ALBA │AIUD │DUCA TRAIAN │A │EXTRAVILAN│1495/2 │- │230,00 │1.053,40 │
├────┼──────────┼───────┼─────────────────────────┼────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
│125 │145 │ALBA │AIUD │U.A.T. AIUD, │A │EXTRAVILAN│1490/64/2│- │38,00 │174,04 │
│ │ │ │ │REZERVĂ* │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼───────┼─────────────────────────┼────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
│126 │146 │ALBA │AIUD │DUCA EMIL │A │EXTRAVILAN│1490/4 │- │257,00 │1.177,06 │
├────┼──────────┼───────┼─────────────────────────┼────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
│ │ │ │ │DUCA MARIA, TOMA │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │DENISA, POPA TURICA │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │MIHAELA, CASIM ANA, │ │ │ │ │ │ │
│127 │147 │ALBA │AIUD │ALEXA ION, ALEXA │A │EXTRAVILAN│1490/57/2│- │466,00 │2.134,28 │
│ │ │ │ │EUGEN, SASU │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │CORNELIA, ALEXA │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ILIE, CIORTEA │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │CORNELIA │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼───────┼─────────────────────────┼────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
│128 │148 │ALBA │AIUD │RANCA IOAN │A │EXTRAVILAN│1490/4 │- │155,00 │709,90 │
├────┼──────────┼───────┼─────────────────────────┼────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
│129 │150 │ALBA │AIUD │TAKACS DIONISIE │A │EXTRAVILAN│1490/2 │- │280,00 │1.282,40 │
├────┼──────────┼───────┼─────────────────────────┼────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
│130 │151 │ALBA │AIUD │TURZAI ŞTEFAN │A │EXTRAVILAN│1490/2 │- │318,00 │1.456,44 │
├────┼──────────┼───────┼─────────────────────────┼────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
│131 │152 │ALBA │AIUD │VARRO RAVECA │A │EXTRAVILAN│1481/70/2│- │345,00 │1.580,10 │
├────┼──────────┼───────┼─────────────────────────┼────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
│132 │153 │ALBA │AIUD │TAKACS STEFAN │A │EXTRAVILAN│1490/2 │- │76,00 │348,08 │
├────┼──────────┼───────┼─────────────────────────┼────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
│ │ │ │ │U.A.T. AIUD, TEREN │ │ │ │ │ │ │
│133 │154 │ALBA │AIUD │LA DISPOZIŢIA │A │EXTRAVILAN│1490/74/2│- │213,00 │975,54 │
│ │ │ │ │COMISIEI DE FOND │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │FUNCIAR* │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼───────┼─────────────────────────┼────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
│134 │155 │ALBA │AIUD │BORDA GHERASIM │A │EXTRAVILAN│1458/2 │- │343,00 │1.570,94 │
├────┼──────────┼───────┼─────────────────────────┼────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
│135 │159 │ALBA │AIUD │RANCA NICOLAE │A │EXTRAVILAN│1478/2/2 │- │16,00 │73,28 │
├────┼──────────┼───────┼─────────────────────────┼────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
│136 │162 │ALBA │AIUD │TURZAI STEFAN │A │EXTRAVILAN│1478/2/2 │- │216,00 │989,28 │
├────┼──────────┼───────┼─────────────────────────┼────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
│ │ │ │ │FARAGO STEFAN, │ │ │ │ │ │ │
│137 │163 │ALBA │AIUD │FARAGO ZOLTAN, SOOS │A │EXTRAVILAN│1458/51/2│- │14,00 │64,12 │
│ │ │ │ │RAFILA │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼───────┼─────────────────────────┼────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
│ │ │ │ │U.A.T. AIUD, TEREN │ │ │ │ │ │ │
│138 │169 │ALBA │AIUD │LA DISPOZIŢIA │A │EXTRAVILAN│1458/67/2│- │303,00 │1.387,74 │
│ │ │ │ │COMISIEI DE FOND │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │FUNCIAR* │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼───────┼─────────────────────────┼────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
│139 │173 │ALBA │AIUD │MOLNAR RAVECA, │A │EXTRAVILAN│1458/62 │- │30,00 │137,40 │
│ │ │ │ │TAKACS EUGEN │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼───────┼─────────────────────────┼────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
│140 │174 │ALBA │AIUD │KEREKEŞ IOSIF │A │EXTRAVILAN│1458/61 │- │182,00 │833,56 │
├────┼──────────┼───────┼─────────────────────────┼────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
│141 │175 │ALBA │AIUD │KERESZTESI MARIA │A │EXTRAVILAN│1458/60 │- │104,00 │476,32 │
├────┼──────────┼───────┼─────────────────────────┼────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
│142 │176 │ALBA │AIUD │TAKACS IOAN │A │EXTRAVILAN│1458/59 │- │47,00 │215,26 │
├────┼──────────┼───────┼─────────────────────────┼────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
│ │ │ │ │MODOVAN EUGEN, │ │ │ │ │ │ │
│143 │177 │ALBA │AIUD │MOLDOVAN AUREL, │A │EXTRAVILAN│1458/58/2│- │90,00 │412,20 │
│ │ │ │ │FURDUI OLGA │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼───────┼─────────────────────────┼────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
│144 │178 │ALBA │AIUD │KOBLE RAVECA │A │EXTRAVILAN│1458/57/2│- │98,00 │448,84 │
├────┼──────────┼───────┼─────────────────────────┼────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
│ │ │ │ │CIORTEA VIRGIL, │ │ │ │ │ │ │
│145 │179 │ALBA │AIUD │CIORTEA EMILIAN, │A │EXTRAVILAN│1458/56/2│- │108,00 │494,64 │
│ │ │ │ │CIORTEA IOAN │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼───────┼─────────────────────────┼────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
│146 │180 │ALBA │AIUD │ASTALUS VIOREL, │A │EXTRAVILAN│1458/55/2│- │97,00 │444,26 │
│ │ │ │ │ASTALUS PARASCHIVA │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼───────┼─────────────────────────┼────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
│ │ │ │ │BORSAN CORNELIA, │ │ │1458/54/2│ │ │ │
│147 │181 │ALBA │AIUD │OPREA VIOREL, FLOREA│A │EXTRAVILAN│/2 │- │81,00 │370,98 │
│ │ │ │ │MARIA │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼───────┼─────────────────────────┼────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
│148 │182 │ALBA │AIUD │BIRCEA MARIA │A │EXTRAVILAN│1458/54 │- │58,00 │265,64 │
├────┼──────────┼───────┼─────────────────────────┼────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
│149 │183 │ALBA │AIUD │TATAR CAROLINA │A │EXTRAVILAN│1458/53/2│- │48,00 │219,84 │
├────┼──────────┼───────┼─────────────────────────┼────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
│150 │184 │ALBA │AIUD │ASTALUS LEONTINA │A │EXTRAVILAN│1458/52 │- │21,00 │96,18 │
├────┼──────────┼───────┼─────────────────────────┼────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
│ │ │ │ │VARRO EMERIC, VARRO │ │ │ │ │ │ │
│151 │185 │ALBA │AIUD │CAROLINA, TAKACS │A │EXTRAVILAN│1458/21/2│- │92,00 │421,36 │
│ │ │ │ │ILEANA │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼───────┼─────────────────────────┼────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
│ │ │ │ │FLOREA TANASE, │ │ │ │ │ │ │
│152 │186 │ALBA │AIUD │FLOREA VICTORIA, │A │EXTRAVILAN│1458/22 │- │96,00 │439,68 │
│ │ │ │ │BORSAN VALENTINA, │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │OLTEAN VERONICA │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼───────┼─────────────────────────┼────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
│ │ │ │ │SZABO RAFILA, KOBLE │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ETELKA, TAKACS │ │ │ │ │ │ │
│153 │187 │ALBA │AIUD │MARIA, MIZIK │A │EXTRAVILAN│1458/23/2│- │43,00 │196,94 │
│ │ │ │ │ELEONORA, TAKACS │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │SIGISMUND │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼───────┼─────────────────────────┼────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
│154 │189 │ALBA │AIUD │PAROHIA REFORMATĂ │P │EXTRAVILAN│1451/1 │- │80,00 │146,40 │
│ │ │ │ │GÂMBAŞ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼───────┼─────────────────────────┼────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
│155 │190 │ALBA │AIUD │CSABAI OTILIA │A │EXTRAVILAN│1448/1/3 │- │132,00 │604,56 │
├────┼──────────┼───────┼─────────────────────────┼────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
│156 │192 │ALBA │AIUD │TAKACS DIONISIE │A │EXTRAVILAN│1447/20 │- │47,00 │215,26 │
├────┼──────────┼───────┼─────────────────────────┼────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
│157 │194 │ALBA │AIUD │BOTA ROZALIA │A │EXTRAVILAN│1447/18 │- │43,00 │196,94 │
├────┼──────────┼───────┼─────────────────────────┼────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
│158 │195 │ALBA │AIUD │PRIMĂRIA AIUD │A │EXTRAVILAN│1447/17 │- │183,00 │838,14 │
├────┼──────────┼───────┼─────────────────────────┼────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
│159 │197 │ALBA │AIUD │KEREKES ILEANA │A │EXTRAVILAN│1447/15/2│- │162,00 │741,96 │
├────┼──────────┼───────┼─────────────────────────┼────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
│160 │198 │ALBA │AIUD │POPA AURELIA │A │EXTRAVILAN│1447/9/2 │- │29,00 │132,82 │
├────┼──────────┼───────┼─────────────────────────┼────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
│161 │199 │ALBA │AIUD │VARRO EMERIC │A │EXTRAVILAN│1478/39/2│- │9,00 │41,22 │
├────┼──────────┼───────┼─────────────────────────┼────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
│162 │203 │ALBA │AIUD │DUCA EMIL │A │EXTRAVILAN│1490/2 │- │148,00 │677,84 │
├────┼──────────┼───────┼─────────────────────────┼────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
│163 │207 │ALBA │AIUD │VARRO SUSANA │A │EXTRAVILAN│1490/62/2│- │70,00 │320,60 │
├────┼──────────┼───────┼─────────────────────────┼────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
│164 │208 │ALBA │AIUD │POPA AURELIA │A │EXTRAVILAN│1490/2 │- │131,00 │599,98 │
├────┼──────────┼───────┼─────────────────────────┼────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
│165 │209 │ALBA │AIUD │PAROHIA REFORMATĂ │A │EXTRAVILAN│1490/2 │- │61,00 │279,38 │
├────┼──────────┼───────┼─────────────────────────┼────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
│166 │210 │ALBA │AIUD │VARRO DIONISIE │A │EXTRAVILAN│1490/2 │- │60,00 │274,80 │
├────┼──────────┼───────┼─────────────────────────┼────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
│167 │211 │ALBA │AIUD │SZEKELY MIHAI │A │EXTRAVILAN│1490/2 │- │57,00 │261,06 │
├────┼──────────┼───────┼─────────────────────────┼────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
│168 │212 │ALBA │AIUD │VARRO ELENA │A │EXTRAVILAN│1490/2 │- │1,00 │4,58 │
├────┼──────────┼───────┼─────────────────────────┼────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
│169 │214 │ALBA │AIUD │U.A.T. AIUD │A │EXTRAVILAN│1490/2 │- │588,00 │2.693,04 │
├────┼──────────┼───────┼─────────────────────────┼────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
│170 │216 │ALBA │AIUD │VLAD RODICA │A │EXTRAVILAN│1490/2 │- │722,00 │3.306,76 │
├────┼──────────┼───────┼─────────────────────────┼────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
│171 │217 │ALBA │AIUD │BUNEA VASILE │A │EXTRAVILAN│1495/2 │- │988,00 │4.525,04 │
├────┼──────────┼───────┼─────────────────────────┼────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
│ │ │ │ │MUNTEAN EMIL, │ │ │ │ │ │ │
│172 │218 │ALBA │AIUD │MUNTEAN ROMAN, │A │EXTRAVILAN│1490/2 │- │338,00 │1.548,04 │
│ │ │ │ │NISTOR VALERIA │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼───────┼─────────────────────────┼────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
│173 │219 │ALBA │AIUD │MUNTEAN ROMUL │A │EXTRAVILAN│1490/5/2 │- │1.399,00 │6.407,42 │
├────┼──────────┼───────┼─────────────────────────┼────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
│174 │220 │ALBA │AIUD │BABA LEONTINA │A │EXTRAVILAN│1490/2 │- │443,00 │2.028,94 │
├────┼──────────┼───────┼─────────────────────────┼────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
│ │ │ │ │MAN IOAN, MAN │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │DAMASCHIN, MAN │ │ │ │ │ │ │
│175 │221 │ALBA │AIUD │SEBASTIAN, MANIU │A │EXTRAVILAN│1490/2 │- │889,00 │4.071,62 │
│ │ │ │ │VALENTINA, TALNARU │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │DOMNICA │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼───────┼─────────────────────────┼────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
│176 │222 │ALBA │AIUD │VARRO VASILE │A │EXTRAVILAN│1490/2 │- │1.413,00 │6.471,54 │
├────┼──────────┼───────┼─────────────────────────┼────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
│ │ │ │ │MUNTEAN EMIL, │ │ │ │ │ │ │
│177 │223 │ALBA │AIUD │MUNTEAN ROMAN, │A │EXTRAVILAN│1495/2 │- │1.023,00 │4.685,34 │
│ │ │ │ │NISTOR VALERIA │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼───────┼─────────────────────────┼────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
│178 │224 │ALBA │AIUD │BABA LEONTINA │A │EXTRAVILAN│1495/2 │- │1.176,00 │5.386,08 │
├────┼──────────┼───────┼─────────────────────────┼────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
│179 │225 │ALBA │AIUD │SIRBU MELANIA │A │EXTRAVILAN│1495/2 │- │48,00 │219,84 │
├────┼──────────┼───────┼─────────────────────────┼────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
│180 │227 │ALBA │AIUD │BABA LEONTINA │A │EXTRAVILAN│1495/4 │- │182,00 │833,56 │
├────┼──────────┼───────┼─────────────────────────┼────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
│181 │228 │ALBA │AIUD │SIRBU MELANIA │A │EXTRAVILAN│1495/3 │- │748,00 │3.425,84 │
├────┼──────────┼───────┼─────────────────────────┼────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
│182 │229 │ALBA │AIUD │ASTALUS VIOREL, │A │EXTRAVILAN│1495/7 │- │377,00 │1.726,66 │
│ │ │ │ │ASTALUS PARASCHIVA │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼───────┼─────────────────────────┼────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
│183 │230 │ALBA │AIUD │FLOREA MARIA │A │EXTRAVILAN│1495/2 │- │104,00 │476,32 │
├────┼──────────┼───────┼─────────────────────────┼────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
│184 │231 │ALBA │AIUD │U.A.T. AIUD │F │EXTRAVILAN│1532/2/2 │- │490,00 │896,70 │
├────┼──────────┼───────┼─────────────────────────┼────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
│185 │233 │ALBA │AIUD │BERCHI DOINA ALDEA │A │EXTRAVILAN│72377/2 │72377 │235,00 │1.076,30 │
├────┼──────────┼───────┼─────────────────────────┼────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
│186 │235 │ALBA │AIUD │U.A.T. AIUD │A │EXTRAVILAN│1532/1/ │- │175,00 │801,50 │
│ │ │ │ │ │ │ │113/2 │ │ │ │
├────┼──────────┼───────┼─────────────────────────┼────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
│187 │236 │ALBA │AIUD │GOMBOCZ STEFAN │A │EXTRAVILAN│1532/1/10│- │188,00 │861,04 │
│ │ │ │ │ │ │ │/2/2 │ │ │ │
├────┼──────────┼───────┼─────────────────────────┼────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
│188 │237 │ALBA │AIUD │VARRO VASILE │A │EXTRAVILAN│1532/1/10│- │972,00 │4.451,76 │
│ │ │ │ │ │ │ │/1/2 │ │ │ │
├────┼──────────┼───────┼─────────────────────────┼────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
│189 │238 │ALBA │AIUD │VARRO IOSIF │A │EXTRAVILAN│1534/1/2 │- │184,00 │842,72 │
├────┼──────────┼───────┼─────────────────────────┼────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
│190 │239 │ALBA │AIUD │PRIMĂRIA AIUD │A │EXTRAVILAN│1532/1/13│- │192,00 │879,36 │
│ │ │ │ │ │ │ │/2 │ │ │ │
├────┼──────────┼───────┼─────────────────────────┼────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
│191 │240 │ALBA │AIUD │SAVU AURELIA │A │EXTRAVILAN│1532/1/14│- │430,00 │1.969,40 │
│ │ │ │ │ │ │ │/2 │ │ │ │
├────┼──────────┼───────┼─────────────────────────┼────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
│192 │244 │ALBA │AIUD │RAŢ DAMASCHIN │A │EXTRAVILAN│1532/1/1/│- │211,00 │966,38 │
│ │ │ │ │ │ │ │3 │ │ │ │
├────┼──────────┼───────┼─────────────────────────┼────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
│193 │245 │ALBA │AIUD │KEREKES IOSIF │A │EXTRAVILAN│1495/19/2│- │207,00 │948,06 │
├────┼──────────┼───────┼─────────────────────────┼────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
│194 │246 │ALBA │AIUD │POPA AURELIA │A │EXTRAVILAN│1532/1/19│- │441,00 │2.019,78 │
│ │ │ │ │ │ │ │/3 │ │ │ │
├────┼──────────┼───────┼─────────────────────────┼────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
│195 │249 │ALBA │AIUD │RAT DAMASCHIN │A │EXTRAVILAN│1532/1/1/│- │12,00 │54,96 │
│ │ │ │ │ │ │ │1 │ │ │ │
├────┼──────────┼───────┼─────────────────────────┼────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
│196 │250 │ALBA │AIUD │KEREKEŞ IOSIF │A │EXTRAVILAN│1495/19/4│- │47,00 │215,26 │
├────┼──────────┼───────┼─────────────────────────┼────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
│197 │252 │ALBA │AIUD │U.A.T. AIUD │A │EXTRAVILAN│1532/1/22│- │214,00 │980,12 │
│ │ │ │ │ │ │ │/4 │ │ │ │
├────┼──────────┼───────┼─────────────────────────┼────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
│198 │253 │ALBA │AIUD │BIRCEA DAMASCHIM │A │EXTRAVILAN│1532/1/1/│- │296,00 │1.355,68 │
│ │ │ │ │ │ │ │15/4 │ │ │ │
├────┼──────────┼───────┼─────────────────────────┼────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
│199 │254 │ALBA │AIUD │MOLNAR RAVECA, │A │EXTRAVILAN│1532/1/1/│- │900,00 │4.122,00 │
│ │ │ │ │TAKACS EUGEN │ │ │2 │ │ │ │
├────┼──────────┼───────┼─────────────────────────┼────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
│200 │255 │ALBA │AIUD │POPA AURELIA │A │EXTRAVILAN│1532/1/19│- │220,00 │1.007,60 │
│ │ │ │ │ │ │ │/1 │ │ │ │
├────┼──────────┼───────┼─────────────────────────┼────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
│201 │256 │ALBA │AIUD │LAZAR IOAN │A │EXTRAVILAN│1534/1/1 │- │1.805,00 │8.266,90 │
├────┼──────────┼───────┼─────────────────────────┼────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
│202 │257 │ALBA │AIUD │HARD DOINA │A │EXTRAVILAN│1534/1/1 │- │864,00 │3.957,12 │
├────┼──────────┼───────┼─────────────────────────┼────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
│203 │258 │ALBA │AIUD │U.A.T. AIUD │A │EXTRAVILAN│1532/1/30│- │811,00 │3.714,38 │
│ │ │ │ │ │ │ │/2 │ │ │ │
├────┼──────────┼───────┼─────────────────────────┼────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
│204 │259 │ALBA │AIUD │FERENCZ STEFAN, │A │EXTRAVILAN│1534/1/2 │- │789,00 │3.613,62 │
│ │ │ │ │FERENCZ MARIA │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼───────┼─────────────────────────┼────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
│205 │260 │ALBA │AIUD │GOMBOCZ FRANCISC │A │EXTRAVILAN│1532/1/4 │- │630,00 │2.885,40 │
├────┼──────────┼───────┼─────────────────────────┼────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
│206 │261 │ALBA │AIUD │VARRO IOSIF │A │EXTRAVILAN│1534/1/4 │- │765,00 │3.503,70 │
├────┼──────────┼───────┼─────────────────────────┼────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
│207 │262 │ALBA │AIUD │FLOREA ROMUL │A │EXTRAVILAN│1532/1/37│- │1.383,00 │6.334,14 │
│ │ │ │ │ │ │ │/4 │ │ │ │
├────┼──────────┼───────┼─────────────────────────┼────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
│208 │263 │ALBA │AIUD │VLAD RODICA │A │EXTRAVILAN│1532/1/1/│- │639,00 │2.926,62 │
│ │ │ │ │ │ │ │4 │ │ │ │
├────┼──────────┼───────┼─────────────────────────┼────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
│ │ │ │ │MUNTEAN EMIL, │ │ │1532/1/1/│ │ │ │
│209 │264 │ALBA │AIUD │MUNTEAN ROMAN, │A │EXTRAVILAN│4 │- │616,00 │2.821,28 │
│ │ │ │ │NISTOR VALERIA │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼───────┼─────────────────────────┼────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
│210 │265 │ALBA │AIUD │COSTEA VIRGINIA, │A │EXTRAVILAN│1534/1/3/│- │586,00 │2.683,88 │
│ │ │ │ │LAZAR PAMFIL │ │ │4 │ │ │ │
├────┼──────────┼───────┼─────────────────────────┼────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
│211 │266 │ALBA │AIUD │MUNTEAN ROMUL │A │EXTRAVILAN│1534/1/4/│- │556,00 │2.546,48 │
│ │ │ │ │ │ │ │4 │ │ │ │
├────┼──────────┼───────┼─────────────────────────┼────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
│212 │267 │ALBA │AIUD │BABA LEONTINA │A │EXTRAVILAN│1532/1/2/│- │761,00 │3.485,38 │
│ │ │ │ │ │ │ │4 │ │ │ │
├────┼──────────┼───────┼─────────────────────────┼────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
│213 │268 │ALBA │AIUD │FLOREA EMIL │A │EXTRAVILAN│1532/1/1/│- │360,00 │1.648,80 │
│ │ │ │ │ │ │ │4 │ │ │ │
├────┼──────────┼───────┼─────────────────────────┼────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
│ │ │ │ │VARRO VILHELM, VARRO│ │ │1534/1/7/│ │ │ │
│214 │269 │ALBA │AIUD │STEFAN, HEGEDUS │A │EXTRAVILAN│4 │- │443,00 │2.028,94 │
│ │ │ │ │AURELIA │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼───────┼─────────────────────────┼────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
│ │ │ │ │BORSAN CORNELIA, │ │ │ │ │ │ │
│215 │270 │ALBA │AIUD │OPREA VIOREL, FLOREA│A │EXTRAVILAN│1534/1/4 │- │397,00 │1.818,26 │
│ │ │ │ │MARIA │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼───────┼─────────────────────────┼────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
│216 │271 │ALBA │AIUD │OLTEAN IOAN │A │EXTRAVILAN│1532/1/1/│- │350,00 │1.603,00 │
│ │ │ │ │ │ │ │4 │ │ │ │
├────┼──────────┼───────┼─────────────────────────┼────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
│ │ │ │ │TALNARU DOMINICA, │ │ │ │ │ │ │
│217 │272 │ALBA │AIUD │MAN SEBASTIAN, MAN │A │EXTRAVILAN│1534/1/4 │- │429,00 │1.964,82 │
│ │ │ │ │DAMASCHIN, MAN IOAN,│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │MANIU VALENTINA │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼───────┼─────────────────────────┼────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
│218 │273 │ALBA │AIUD │ISPAS SILVIU, ISPAS │A │EXTRAVILAN│1661/1/3 │- │126,00 │577,08 │
│ │ │ │ │IACOB │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼───────┼─────────────────────────┼────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
│219 │276 │ALBA │AIUD │KERESZTESI EDMUND │V │EXTRAVILAN│1664/2 │- │92,00 │421,36 │
├────┼──────────┼───────┼─────────────────────────┼────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
│ │ │ │ │REZERVĂ LA │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │DISPOZIŢIA COMISIEI │ │ │ │ │ │ │
│220 │277 │ALBA │AIUD │DE FOND FUNCIAR │N │EXTRAVILAN│1664/2 │- │4,00 │2,76 │
│ │ │ │ │U.A.T. AIUD, JUDEŢUL│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ALBA* │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼───────┼─────────────────────────┼────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
│221 │278 │ALBA │AIUD │SINTU ROMAN │A │EXTRAVILAN│1661/32/2│- │34,00 │155,72 │
├────┼──────────┼───────┼─────────────────────────┼────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
│ │ │ │ │REZERVĂ LA │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │DISPOZIŢIA COMISIEI │ │ │ │ │ │ │
│222 │279 │ALBA │AIUD │DE FOND FUNCIAR │A │EXTRAVILAN│1661/34/2│- │1,00 │4,58 │
│ │ │ │ │U.A.T. AIUD, JUDEŢUL│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ALBA* │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼───────┼─────────────────────────┼────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
│223 │282 │ALBA │AIUD │POPA DOMINICA │A │EXTRAVILAN│1677/9/2 │- │45,00 │206,10 │
├────┼──────────┼───────┼─────────────────────────┼────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
│224 │283 │ALBA │AIUD │RUSU TEODOR, RUSU │A │EXTRAVILAN│1677/10/2│- │56,00 │256,48 │
│ │ │ │ │IOAN │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼───────┼─────────────────────────┼────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
│225 │284 │ALBA │AIUD │ILINCA TUDOR │A │EXTRAVILAN│1677/11/2│- │17,00 │77,86 │
├────┼──────────┼───────┼─────────────────────────┼────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
│226 │285 │ALBA │AIUD │MAIER SUSANA │A │EXTRAVILAN│1677/12/2│- │43,00 │196,94 │
├────┼──────────┼───────┼─────────────────────────┼────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
│227 │288 │ALBA │AIUD │MURESAN ZAHARIA │A │EXTRAVILAN│1677/14/2│- │21,00 │96,18 │
├────┼──────────┼───────┼─────────────────────────┼────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
│228 │289 │ALBA │AIUD │OLTEAN MARIA │A │EXTRAVILAN│1677/15/2│- │4,00 │18,32 │
├────┼──────────┼───────┼─────────────────────────┼────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
│229 │290 │ALBA │AIUD │TATAR CAROLINA │A │EXTRAVILAN│1677/16/2│- │7,00 │32,06 │
├────┼──────────┼───────┼─────────────────────────┼────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
│230 │293 │ALBA │AIUD │MURESAN ARON, │A │EXTRAVILAN│1677/18/2│- │5,00 │22,90 │
│ │ │ │ │MURESAN FLORENTINA │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼───────┼─────────────────────────┼────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
│231 │294 │ALBA │AIUD │MURESAN IOAN │A │EXTRAVILAN│1677/19/2│- │12,00 │54,96 │
├────┼──────────┼───────┼─────────────────────────┼────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
│232 │295 │ALBA │AIUD │CRISAN GHEORGHE │A │EXTRAVILAN│1677/20/4│- │18,00 │82,44 │
├────┼──────────┼───────┼─────────────────────────┼────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
│233 │296 │ALBA │AIUD │SINTU OTILIA │A │EXTRAVILAN│1677/21/3│- │4,00 │18,32 │
├────┼──────────┼───────┼─────────────────────────┼────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
│234 │297 │ALBA │AIUD │PRIMĂRIA AIUD │A │EXTRAVILAN│1732/1/1/│- │796,00 │3.645,68 │
│ │ │ │ │ │ │ │2 │ │ │ │
├────┼──────────┼───────┼─────────────────────────┼────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
│235 │299 │ALBA │AIUD │TRUTA IOAN │A │EXTRAVILAN│1684/1/14│- │37,00 │169,46 │
├────┼──────────┼───────┼─────────────────────────┼────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
│236 │300 │ALBA │AIUD │STĂNESCU MIHAI, │A │EXTRAVILAN│1864/1/13│- │374,00 │1.712,92 │
│ │ │ │ │STANLEY ANDREW │ │ │/1/2 │ │ │ │
├────┼──────────┼───────┼─────────────────────────┼────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
│ │ │ │ │RANCA SORIN LIVIU, │ │ │ │ │ │ │
│237 │301 │ALBA │AIUD │RANCA IUON HOREA, │A │EXTRAVILAN│1684/1/10│- │201,00 │920,58 │
│ │ │ │ │PETRESCU SORINA │ │ │/2 │ │ │ │
│ │ │ │ │DOINA │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼───────┼─────────────────────────┼────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
│238 │302 │ALBA │AIUD │STOICA LAUREAN │A │EXTRAVILAN│1684/11/2│- │362,00 │1.657,96 │
├────┼──────────┼───────┼─────────────────────────┼────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
│239 │303 │ALBA │AIUD │GIURGIU VALENTINA │A │EXTRAVILAN│1684/1/8/│- │572,00 │2.619,76 │
│ │ │ │ │ │ │ │2 │ │ │ │
├────┼──────────┼───────┼─────────────────────────┼────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
│240 │304 │ALBA │AIUD │POPA DOMINICA │A │EXTRAVILAN│1684/1/9/│- │674,00 │3.086,92 │
│ │ │ │ │ │ │ │2 │ │ │ │
├────┼──────────┼───────┼─────────────────────────┼────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
│ │ │ │ │BARNA VERONICA, │ │ │ │ │ │ │
│241 │305 │ALBA │AIUD │LASCAU VALERIA, │A │EXTRAVILAN│1684/1/9/│- │735,00 │3.366,30 │
│ │ │ │ │ONIGA AURELIA, SAVA │ │ │2 │ │ │ │
│ │ │ │ │MARIA │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼───────┼─────────────────────────┼────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
│242 │306 │ALBA │AIUD │GLIGOR MARTA │A │EXTRAVILAN│1684/1/9/│- │219,00 │1.003,02 │
│ │ │ │ │ │ │ │1 │ │ │ │
├────┼──────────┼───────┼─────────────────────────┼────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
│243 │307 │ALBA │AIUD │POPITA ILARIE │A │EXTRAVILAN│1684/11/8│- │405,00 │1.854,90 │
├────┼──────────┼───────┼─────────────────────────┼────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
│244 │308 │ALBA │AIUD │MORAR IOAN - ILARIE,│A │EXTRAVILAN│1684/1/7/│- │416,00 │1.905,28 │
│ │ │ │ │MORAR DELIA - ANDREA│ │ │2 │ │ │ │
├────┼──────────┼───────┼─────────────────────────┼────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
│245 │311 │ALBA │AIUD │POPA ELENA │A │EXTRAVILAN│1700/1/1/│- │32,00 │146,56 │
│ │ │ │ │ │ │ │2/2 │ │ │ │
├────┼──────────┼───────┼─────────────────────────┼────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
│ │ │ │ │FARAGO SANDOR, │ │ │1426/3/11│ │ │ │
│246 │312 │ALBA │AIUD │FARAGO MARIA, │A │EXTRAVILAN│/2 │- │448,00 │2.051,84 │
│ │ │ │ │MOZINGER ERZSEBET │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼───────┼─────────────────────────┼────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
│247 │313 │ALBA │AIUD │KEREKES ELLA, │A │EXTRAVILAN│1703/1/4,│- │27,00 │123,66 │
│ │ │ │ │TASNADI MELANIA │ │ │1703/3/4 │ │ │ │
├────┼──────────┼───────┼─────────────────────────┼────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
│ │ │ │ │CIORTEA FLORIN │ │ │ │ │ │ │
│248 │314 │ALBA │AIUD │ANGHEL, CIORTEA │A │EXTRAVILAN│1426/3/10│- │41,00 │187,78 │
│ │ │ │ │ANA-MARIA │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼───────┼─────────────────────────┼────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
│249 │315 │ALBA │AIUD │SUTO IOLANTA │A │EXTRAVILAN│72627/2 │72627 │523,00 │2.395,34 │
├────┼──────────┼───────┼─────────────────────────┼────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
│ │ │ │ │PAUL OLIVIA, PAUL │ │ │ │ │ │ │
│250 │316 │ALBA │AIUD │IONUT, PAUL ARGHIR │A │EXTRAVILAN│1361/25/2│- │177,00 │810,66 │
│ │ │ │ │LEONTINA │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼───────┼─────────────────────────┼────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
│251 │317 │ALBA │AIUD │PAUL DOMINICA │A │EXTRAVILAN│1361/26/2│- │104,00 │476,32 │
├────┼──────────┼───────┼─────────────────────────┼────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
│ │ │ │ │COSTAN FILIMON, │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │COTAN LUCRETIA, │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │FOLFA IUSTINA, │ │ │ │ │ │ │
│252 │318 │ALBA │AIUD │FLOREA VALERIA, │A │EXTRAVILAN│1361/27/2│- │109,00 │499,22 │
│ │ │ │ │DRAGU MARIA, CALIN │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │IOAN, POPA VIOREL, │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │COSTESCU CORNELIA │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼───────┼─────────────────────────┼────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
│253 │319 │ALBA │AIUD │STEFANUT MONICA │A │EXTRAVILAN│1361/28/1│- │37,00 │169,46 │
│ │ │ │ │ │ │ │/2 │ │ │ │
├────┼──────────┼───────┴────────────────┬────────┼────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
│254 │320 │ALBA │AIUD │BOZDOG IOAN │A │EXTRAVILAN│1703/4 │- │23,00 │105,34 │
├────┼──────────┼────────────────────────┼────────┼────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
│255 │321 │ALBA │AIUD │KEREKES ELLA, │A │EXTRAVILAN│1703/1/2,│- │122,00 │558,76 │
│ │ │ │ │TASNADI MELANIA │ │ │1703/3/2 │ │ │ │
├────┼──────────┼────────────────────────┼────────┼────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
│256 │322 │ALBA │AIUD │KEREKES ELLA, │A │EXTRAVILAN│1703/1/3,│- │421,00 │1.928,18 │
│ │ │ │ │TASNADI MELANIA │ │ │1703/3/3 │ │ │ │
├────┼──────────┼────────────────────────┼────────┼────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
│257 │324 │ALBA │AIUD │CIORTEA RODICA │A │EXTRAVILAN│1704/1/4/│- │3,00 │13,74 │
│ │ │ │ │ │ │ │3 │ │ │ │
├────┼──────────┼────────────────────────┼────────┼────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
│258 │325 │ALBA │AIUD │CIORTEA RODICA │A │EXTRAVILAN│1704/1/4/│- │10,00 │45,80 │
│ │ │ │ │ │ │ │4 │ │ │ │
├────┼──────────┼────────────────────────┼────────┼────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
│259 │327 │ALBA │AIUD │HIRCEAGA LIVIU │A │EXTRAVILAN│1700/1/1/│- │498,00 │2.280,84 │
│ │ │ │ │ │ │ │3/2 │ │ │ │
├────┼──────────┼────────────────────────┼────────┼────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
│260 │330 │ALBA │AIUD │BRAD NICOLAE, BRAD │A │EXTRAVILAN│1684/1/2 │- │18,00 │82,44 │
│ │ │ │ │ANGELA-GABRIELA │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼────────────────────────┼────────┼────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
│261 │331 │ALBA │AIUD │BRAD MARIA │A │EXTRAVILAN│1684/2 │- │106,00 │485,48 │
├────┼──────────┼────────────────────────┼────────┼────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
│262 │332 │ALBA │AIUD │DICU DORIN │A │EXTRAVILAN│1684/3/1 │91999 │189,00 │865,62 │
│ │ │ │ │ │ │ │(91999/2)│ │ │ │
├────┼──────────┼────────────────────────┼────────┼────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
│263 │333 │ALBA │AIUD │ISTRATE ALEXANDRU │A │EXTRAVILAN│1684/4/2 │- │257,00 │1.177,06 │
├────┼──────────┼────────────────────────┼────────┼────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
│264 │334 │ALBA │AIUD │ION DANIELA TATIANA │A │EXTRAVILAN│1684/5 │- │292,00 │1.337,36 │
│ │ │ │ │ │ │ │(91974/2)│ │ │ │
├────┼──────────┼────────────────────────┼────────┼────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
│265 │335 │ALBA │AIUD │HAIDUC VIOLETA │A │EXTRAVILAN│1684/6/1 │- │78,00 │357,24 │
├────┼──────────┼────────────────────────┼────────┼────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
│266 │336 │ALBA │AIUD │DANCIU PETRU, DANCIU│A │EXTRAVILAN│1684/6/2 │90840 │161,00 │737,38 │
│ │ │ │ │ELEONORA │ │ │(90840/2)│ │ │ │
├────┼──────────┼────────────────────────┼────────┼────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
│267 │337 │ALBA │AIUD │MARCU LACRAMIOARA │A │EXTRAVILAN│1684/7/2 │- │276,00 │1.264,08 │
├────┼──────────┼────────────────────────┼────────┼────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
│268 │338 │ALBA │AIUD │AVRAM VALERICĂ │A │EXTRAVILAN│1684/8/1 │- │373,00 │1.708,34 │
├────┼──────────┼────────────────────────┼────────┼────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
│269 │339 │ALBA │AIUD │KOBLE ELZA │A │EXTRAVILAN│1684/9 │- │389,00 │1.781,62 │
├────┼──────────┼────────────────────────┼────────┼────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
│270 │340 │ALBA │AIUD │KOBLE RAFILA │A │EXTRAVILAN│1684/10/1│- │375,00 │1.717,50 │
│ │ │ │ │ │ │ │/2 │ │ │ │
├────┼──────────┼────────────────────────┼────────┼────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
│271 │341 │ALBA │AIUD │CIUCALAU MIRCEA │A │EXTRAVILAN│1684/11/1│- │361,00 │1.653,38 │
│ │ │ │ │ │ │ │/2 │ │ │ │
├────┼──────────┼────────────────────────┼────────┼────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
│272 │342 │ALBA │AIUD │CIUCALAU TEODORA │A │EXTRAVILAN│1684/12/2│- │313,00 │1.433,54 │
├────┼──────────┼────────────────────────┼────────┼────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
│273 │343 │ALBA │AIUD │MUREŞAN VERONA │A │EXTRAVILAN│1684/13/1│- │263,00 │1.204,54 │
├────┼──────────┼────────────────────────┼────────┼────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
│274 │344 │ALBA │AIUD │CIOCA TEODOR │A │EXTRAVILAN│1684/14 │- │224,00 │1.025,92 │
├────┼──────────┼────────────────────────┼────────┼────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
│275 │345 │ALBA │AIUD │APETREI NICOLETA │A │EXTRAVILAN│1684/15/1│- │200,00 │916,00 │
│ │ │ │ │CORNELIA │ │ │/2 │ │ │ │
├────┼──────────┼────────────────────────┼────────┼────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
│276 │346 │ALBA │AIUD │URSU ROZALIA │A │EXTRAVILAN│1684/16/1│- │180,00 │824,40 │
│ │ │ │ │ │ │ │/2 │ │ │ │
├────┼──────────┼────────────────────────┼────────┼────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
│277 │347 │ALBA │AIUD │CRISTEA LETITIA │A │EXTRAVILAN│1684/17/2│- │164,00 │751,12 │
├────┼──────────┼────────────────────────┼────────┼────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
│278 │350 │ALBA │AIUD │SZEKELY MIHAI │A │EXTRAVILAN│1684/20 │- │120,00 │549,60 │
├────┼──────────┼────────────────────────┼────────┼────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
│279 │351 │ALBA │AIUD │SUCIU MARIA │A │EXTRAVILAN│1684/21/2│- │98,00 │448,84 │
├────┼──────────┼────────────────────────┼────────┼────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
│280 │359 │ALBA │AIUD │MOLNAR STEFAN │A │EXTRAVILAN│1684/29/2│- │679,00 │3.109,82 │
├────┼──────────┼────────────────────────┼────────┼────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
│281 │360 │ALBA │AIUD │MOLNAR STEFAN │A │EXTRAVILAN│1684/29 │- │243,00 │1.112,94 │
├────┼──────────┼────────────────────────┼────────┼────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
│282 │362 │ALBA │AIUD │BARTHA ARPAD, BARTHA│A │EXTRAVILAN│1684/32 │- │1.948,00 │8.921,84 │
│ │ │ │ │ZOLTAN │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼────────────────────────┼────────┼────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
│283 │363 │ALBA │AIUD │RANCA EMIL │A │EXTRAVILAN│1684/34 │- │597,00 │2.734,26 │
├────┼──────────┼────────────────────────┼────────┼────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
│ │ │ │ │MANIU │ │ │1684/35/1│ │ │ │
│284 │364 │ALBA │AIUD │GHEORGHE-CONSTANTIN,│A │EXTRAVILAN│/2 │- │2.136,00 │9.782,88 │
│ │ │ │ │MANIU IONELA │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼────────────────────────┼────────┼────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
│285 │366 │ALBA │AIUD │BELDEAN NICOLAE │A │EXTRAVILAN│1700/1/1/│- │1,00 │4,58 │
│ │ │ │ │ │ │ │1/2 │ │ │ │
├────┼──────────┼────────────────────────┼────────┼────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
│286 │368 │ALBA │AIUD │U.A.T. AIUD, │A │EXTRAVILAN│1768/1/2 │- │245,00 │1.122,10 │
│ │ │ │ │REZERVĂ* │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼────────────────────────┼────────┼────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
│ │ │ │ │CZIRKA GIORGIANA, │ │ │ │ │ │ │
│287 │369 │ALBA │AIUD │RANCA IOAN, RANCA │A │EXTRAVILAN│1795/16/2│- │44,00 │201,52 │
│ │ │ │ │SOFRON, CHIOREAN │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │MARIA │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼────────────────────────┼────────┼────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
│ │ │ │ │KOCSIS MARGARETA, │ │ │ │ │ │ │
│288 │370 │ALBA │AIUD │DESZO MOISE ZOLTAN, │A │EXTRAVILAN│1795/15/2│- │296,00 │1.355,68 │
│ │ │ │ │POPA ECATERINA │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼────────────────────────┼────────┼────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
│289 │371 │ALBA │AIUD │MOGA SEBASTIAN │A │EXTRAVILAN│1732/9/2 │- │6,00 │27,48 │
├────┼──────────┼────────────────────────┼────────┼────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
│290 │372 │ALBA │AIUD │U.A.T. AIUD, │A │EXTRAVILAN│1820/3/7/│- │4.588,00 │21.013,04 │
│ │ │ │ │REZERVĂ* │ │ │4 │ │ │ │
├────┼──────────┼────────────────────────┼────────┼────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
│291 │373 │ALBA │AIUD │U.A.T. AIUD, │F │EXTRAVILAN│1820/2/1/│- │240,00 │439,20 │
│ │ │ │ │REZERVĂ* │ │ │4 │ │ │ │
├────┼──────────┼────────────────────────┼────────┼────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
│292 │374 │ALBA │AIUD │SZOCS IDA │A │EXTRAVILAN│75215/2 │75215 │17,00 │77,86 │
├────┼──────────┼────────────────────────┼────────┼────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
│293 │375 │ALBA │AIUD │U.A.T. AIUD, │F │EXTRAVILAN│1820/2/1/│- │18,00 │32,94 │
│ │ │ │ │REZERVĂ* │ │ │2 │ │ │ │
├────┼──────────┼────────────────────────┼────────┼────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
│294 │376 │ALBA │AIUD │U.A.T. AIUD, │F │EXTRAVILAN│1820/2/1/│- │176,00 │322,08 │
│ │ │ │ │REZERVĂ* │ │ │3 │ │ │ │
├────┼──────────┼────────────────────────┼────────┼────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
│295 │379 │ALBA │AIUD │U.A.T. AIUD, │A │EXTRAVILAN│1820/5/2/│- │1.628,00 │7.456,24 │
│ │ │ │ │REZERVĂ* │ │ │2 │ │ │ │
├────┼──────────┼────────────────────────┼────────┼────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
│296 │380 │ALBA │AIUD │TEKEGDY IRINA │V │EXTRAVILAN│2491/2/2/│- │102,00 │467,16 │
│ │ │ │ │ │ │ │2 │ │ │ │
├────┼──────────┼────────────────────────┼────────┼────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │A │EXTRAVILAN│2491/2/1/│ │1.497,00 │6.856,26 │
│297 │381 │ALBA │AIUD │TEKEGDY IRINA ├─────────┼──────────┤3, 2474/1│- ├─────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │V │EXTRAVILAN│/2 │ │182,00 │833,56 │
├────┼──────────┼────────────────────────┼────────┼────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
│298 │382 │ALBA │AIUD │U.A.T. AIUD, │F │EXTRAVILAN│2491/2/4/│- │135,00 │247,05 │
│ │ │ │ │REZERVĂ* │ │ │2 │ │ │ │
├────┼──────────┼────────────────────────┼────────┼────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
│299 │383 │ALBA │AIUD │U.A.T. AIUD, │F │EXTRAVILAN│2491/2/4/│- │283,00 │517,89 │
│ │ │ │ │REZERVĂ* │ │ │4 │ │ │ │
├────┼──────────┼────────────────────────┼────────┼────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
│300 │384 │ALBA │AIUD │BAKK IOAN │A │EXTRAVILAN│2491/2/30│- │222,00 │1.016,76 │
│ │ │ │ │ │ │ │/2 │ │ │ │
├────┼──────────┼────────────────────────┼────────┼────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
│301 │385 │ALBA │AIUD │BAKK GHEORGHE │A │EXTRAVILAN│2491/2/31│- │391,00 │1.790,78 │
│ │ │ │ │ │ │ │/2 │ │ │ │
├────┼──────────┼────────────────────────┼────────┼────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
│302 │386 │ALBA │AIUD │BAKK ROZALIA │A │EXTRAVILAN│2491/2/32│- │485,00 │2.221,30 │
│ │ │ │ │ │ │ │/2 │ │ │ │
├────┼──────────┼────────────────────────┼────────┼────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
│303 │387 │ALBA │AIUD │ZSIGA MARIA, ZSIGA │A │EXTRAVILAN│2491/2/33│- │282,00 │1.291,56 │
│ │ │ │ │IOAN │ │ │/2 │ │ │ │
├────┼──────────┼────────────────────────┼────────┼────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
│304 │388 │ALBA │AIUD │ZSIGA SARA │A │EXTRAVILAN│2491/2/34│- │307,00 │1.406,06 │
│ │ │ │ │ │ │ │/34/2 │ │ │ │
├────┼──────────┼────────────────────────┼────────┼────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
│305 │389 │ALBA │AIUD │BAKK GHEORGHE │A │EXTRAVILAN│2491/2/35│- │703,00 │3.219,74 │
│ │ │ │ │ │ │ │/2 │ │ │ │
├────┼──────────┼────────────────────────┼────────┼────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
│306 │390 │ALBA │AIUD │TOTH STEFAN, TOTH │A │EXTRAVILAN│91092/2 │91092 │796,00 │3.645,68 │
│ │ │ │ │IBOY │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼────────────────────────┼────────┼────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
│307 │391 │ALBA │AIUD │U.A.T. AIUD, │A │EXTRAVILAN│2491/2/37│- │237,00 │1.085,46 │
│ │ │ │ │REZERVĂ* │ │ │/2 │ │ │ │
├────┼──────────┼────────────────────────┼────────┼────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
│308 │392 │ALBA │AIUD │DEMETER MIHAI │A │EXTRAVILAN│2491/1/30│- │2,00 │9,16 │
│ │ │ │ │ │ │ │/1 │ │ │ │
├────┼──────────┼────────────────────────┼────────┼────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
│309 │393 │ALBA │AIUD │TIUTIU TRAIAN │A │EXTRAVILAN│2491/1/31│- │31,00 │141,98 │
│ │ │ │ │ │ │ │/1 │ │ │ │
├────┼──────────┼────────────────────────┼────────┼────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
│310 │394 │ALBA │AIUD │POJAN AUREL │A │EXTRAVILAN│2491/1/33│- │38,00 │174,04 │
│ │ │ │ │ │ │ │/5 │ │ │ │
├────┼──────────┼────────────────────────┼────────┼────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
│ │ │ │ │KERESTESY SUSANA, │ │ │ │ │ │ │
│311 │395 │ALBA │AIUD │SAKACS RAFILA, BARDI│A │EXTRAVILAN│2453/24/1│- │201,00 │920,58 │
│ │ │ │ │CLARA, SAKACS │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ERNEST, SAKACS IOAN │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼────────────────────────┼────────┼────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
│312 │396 │ALBA │AIUD │TOTH LADISLAU │A │EXTRAVILAN│2453/19/3│- │171,00 │783,18 │
│ │ │ │ │ │ │ │/2 │ │ │ │
├────┼──────────┼────────────────────────┼────────┼────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
│313 │397 │ALBA │AIUD │PAVEL TITUS │A │EXTRAVILAN│2453/19/2│- │220,00 │1.007,60 │
│ │ │ │ │ │ │ │/2 │ │ │ │
├────┼──────────┼────────────────────────┼────────┼────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
│ │ │ │ │KOMIVES IDA, KISS │ │ │1891/44/3│ │ │ │
│314 │398 │ALBA │MIRĂSLĂU│AURELIA, TAMBOR │A │EXTRAVILAN│/2 │- │5,00 │7,15 │
│ │ │ │ │ILEANA │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼────────────────────────┼────────┼────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
│315 │399 │ALBA │MIRĂSLĂU│HORVATH SUSANA │A │EXTRAVILAN│2109/1/1/│- │123,00 │175,89 │
│ │ │ │ │ │ │ │95/2 │ │ │ │
├────┼──────────┼────────────────────────┼────────┼────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
│316 │400 │ALBA │MIRĂSLĂU│TAKACS SIGISMUND, │A │EXTRAVILAN│1891/45/3│- │8,00 │11,44 │
│ │ │ │ │PATKO VIORICA │ │ │/2 │ │ │ │
├────┼──────────┼────────────────────────┼────────┼────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
│317 │401 │ALBA │MIRĂSLĂU│HEGEDUS RAFILA │A │EXTRAVILAN│2109/1/1/│- │13,00 │18,59 │
│ │ │ │ │ │ │ │81/2 │ │ │ │
├────┼──────────┼────────────────────────┼────────┼────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
│318 │404 │ALBA │MIRĂSLĂU│VARGA MIHAIL │A │EXTRAVILAN│1982/60/2│- │5,00 │7,15 │
├────┼──────────┼────────────────────────┼────────┼────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
│319 │405 │ALBA │MIRĂSLĂU│SZEKELY MARIA │A │EXTRAVILAN│2109/1/1/│- │18,00 │25,74 │
│ │ │ │ │ │ │ │77/2 │ │ │ │
├────┼──────────┼────────────────────────┼────────┼────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
│320 │406 │ALBA │MIRĂSLĂU│VARGA MIHAI │A │EXTRAVILAN│2109/1/1/│- │12,00 │17,16 │
│ │ │ │ │ │ │ │76/2 │ │ │ │
├────┼──────────┼────────────────────────┼────────┼────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
│321 │407 │ALBA │MIRĂSLĂU│HORVATH ILEANA │A │EXTRAVILAN│2109/1/1/│- │4,00 │5,72 │
│ │ │ │ │ │ │ │75/2 │ │ │ │
├────┼──────────┼────────────────────────┼────────┼────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
│322 │414 │ALBA │MIRĂSLĂU│KATONA MARIA │A │EXTRAVILAN│2109/1/1/│- │26,00 │37,18 │
│ │ │ │ │ │ │ │138 │ │ │ │
├────┼──────────┼────────────────────────┼────────┼────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
│323 │443 │ALBA │MIRĂSLĂU│HORVAT MIHAI │A │EXTRAVILAN│1889/71/4│- │115,00 │164,45 │
├────┼──────────┼────────────────────────┼────────┼────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
│324 │444 │ALBA │MIRĂSLĂU│MURESAN MINERVA │A │EXTRAVILAN│2035/74/4│- │72,00 │102,96 │
├────┼──────────┼────────────────────────┼────────┼────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
│325 │445 │ALBA │MIRĂSLĂU│SZOCS RAFILE │A │EXTRAVILAN│2035/73/2│- │159,00 │227,37 │
├────┼──────────┼────────────────────────┼────────┼────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
│326 │446 │ALBA │MIRĂSLĂU│EGRI EMILIA, EGRI │A │EXTRAVILAN│2035/72/2│- │101,00 │144,43 │
│ │ │ │ │SIMION │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼────────────────────────┼────────┼────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
│327 │447 │ALBA │MIRĂSLĂU│EGRI EMILIA, EGRI │A │EXTRAVILAN│2035/71/2│- │98,00 │140,14 │
│ │ │ │ │SIMION │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼────────────────────────┼────────┼────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
│328 │448 │ALBA │MIRĂSLĂU│HAYNOL GHIZELA │A │EXTRAVILAN│2035/70/2│- │97,00 │138,71 │
├────┼──────────┼────────────────────────┼────────┼────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
│329 │449 │ALBA │MIRĂSLĂU│HIRIZA ELISABETA │A │EXTRAVILAN│2035/69/2│- │97,00 │138,71 │
├────┼──────────┼────────────────────────┼────────┼────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
│330 │450 │ALBA │MIRĂSLĂU│KRIZBOI SUSANA │A │EXTRAVILAN│2035/68/2│- │37,00 │52,91 │
├────┼──────────┼────────────────────────┼────────┼────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
│331 │451 │ALBA │MIRĂSLĂU│BOTYAN ELENA │A │EXTRAVILAN│2035/67/2│- │88,00 │125,84 │
├────┼──────────┼────────────────────────┼────────┼────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
│ │ │ │ │MIHALCEA CLAUDIA, │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │TASCA VASILE │ │ │ │ │ │ │
│332 │452 │ALBA │MIRĂSLĂU│OCTAVIAN, COTUTIU │A │EXTRAVILAN│1999/16/2│- │14,00 │20,02 │
│ │ │ │ │MATILDA, TARNU │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ELEONORA, LIPTOVSZKY│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │MINERVA │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼────────────────────────┼────────┼────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
│333 │453 │ALBA │MIRĂSLĂU│ILEA SUSANA │A │EXTRAVILAN│2035/66/2│- │136,00 │194,48 │
├────┼──────────┼────────────────────────┼────────┼────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
│334 │454 │ALBA │MIRĂSLĂU│CUTITAR MARIA │A │EXTRAVILAN│2035/65/2│- │454,00 │649,22 │
├────┼──────────┼────────────────────────┼────────┼────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
│335 │455 │ALBA │MIRĂSLĂU│POPA ANA │A │EXTRAVILAN│2035/64/2│- │74,00 │105,82 │
├────┼──────────┼────────────────────────┼────────┼────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
│336 │456 │ALBA │MIRĂSLĂU│COVACI MARIA │A │EXTRAVILAN│2035/63/2│- │95,00 │135,85 │
├────┼──────────┼────────────────────────┼────────┼────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
│337 │457 │ALBA │MIRĂSLĂU│SAS FILON │A │EXTRAVILAN│2035/62/2│- │567,00 │810,81 │
├────┼──────────┼────────────────────────┼────────┼────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
│338 │458 │ALBA │MIRĂSLĂU│GHEORGHIU MARIA │A │EXTRAVILAN│2035/61/2│- │246,00 │351,78 │
├────┼──────────┼────────────────────────┼────────┼────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
│339 │460 │ALBA │MIRĂSLĂU│DONDOS MARIA │A │EXTRAVILAN│2109//1/1│- │1,00 │1,43 │
│ │ │ │ │ │ │ │/28/1/2 │ │ │ │
├────┼──────────┼────────────────────────┼────────┼────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
│340 │461 │ALBA │MIRĂSLĂU│VARGA MIHAI │A │EXTRAVILAN│1606/11/3│- │2,00 │2,86 │
├────┼──────────┼────────────────────────┼────────┼────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
│341 │463 │ALBA │MIRĂSLĂU│GASPAR MARIA │A │EXTRAVILAN│1606/9/2 │- │5,00 │7,15 │
├────┼──────────┼────────────────────────┼────────┼────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
│342 │466 │ALBA │MIRĂSLĂU│POPA AMOS │A │EXTRAVILAN│1606/6 │- │6,00 │8,58 │
├────┼──────────┼────────────────────────┼────────┼────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
│343 │467 │ALBA │MIRĂSLĂU│KATONA MARIA │A │EXTRAVILAN│1606/5 │- │4,00 │5,72 │
├────┼──────────┼────────────────────────┼────────┼────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
│344 │471 │ALBA │MIRĂSLĂU│ZOLTAN GHEORGHE │A │EXTRAVILAN│1606/2/1 │- │1,00 │1,43 │
├────┼──────────┼────────────────────────┼────────┼────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
│345 │472 │ALBA │MIRĂSLĂU│CIUNGAR IOANA │A │EXTRAVILAN│1606/2/8 │- │2,00 │2,86 │
├────┼──────────┼────────────────────────┼────────┼────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
│346 │473 │ALBA │MIRĂSLĂU│ZOLTAN IOAN, ZOLTAN │A │EXTRAVILAN│1606/2/1 │- │30,00 │42,90 │
│ │ │ │ │ŞTEFAN │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼────────────────────────┼────────┼────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
│347 │475 │ALBA │MIRĂSLĂU│KATONA MARIA │A │EXTRAVILAN│1658/1/40│- │302,00 │431,86 │
│ │ │ │ │ │ │ │/3/2 │ │ │ │
├────┼──────────┼────────────────────────┼────────┼────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
│348 │480 │ALBA │MIRĂSLĂU│HORVAT MARIA, RANCA │A │EXTRAVILAN│1977/1/1/│- │135,00 │193,05 │
│ │ │ │ │ELENA │ │ │2 │ │ │ │
├────┼──────────┼────────────────────────┼────────┼────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
│ │ │ │ │CRISAN STEFANIA, │ │ │1977/14/1│ │ │ │
│349 │481 │ALBA │MIRĂSLĂU│MUNTEAN HORTENISA, │A │EXTRAVILAN│/2 │- │10,00 │14,30 │
│ │ │ │ │CHERECHES OTILIA │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼────────────────────────┼────────┼────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
│ │ │ │ │HARD IOAN, HARD │ │ │ │ │ │ │
│350 │482 │ALBA │MIRĂSLĂU│CAROLINA, LAZAR │A │EXTRAVILAN│1977/14/2│- │18,00 │25,74 │
│ │ │ │ │MARA, HARD AUGUTIN, │ │ │/2 │ │ │ │
│ │ │ │ │HARD ARGHIR │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼────────────────────────┼────────┼────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
│351 │483 │ALBA │MIRĂSLĂU│BALAS ALEXANDRU │A │EXTRAVILAN│1977/14/3│- │20,00 │28,60 │
│ │ │ │ │ │ │ │/2 │ │ │ │
├────┼──────────┼────────────────────────┼────────┼────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
│352 │484 │ALBA │MIRĂSLĂU│MAZILIU VIRGINIA, │A │EXTRAVILAN│1977/14/4│- │26,00 │37,18 │
│ │ │ │ │MAZILIU GHEORGHE │ │ │/2 │ │ │ │
├────┼──────────┼────────────────────────┼────────┼────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
│353 │485 │ALBA │MIRĂSLĂU│TURZAI SIGISMUND │A │EXTRAVILAN│1977/14/5│- │32,00 │45,76 │
│ │ │ │ │ │ │ │/2 │ │ │ │
├────┼──────────┼────────────────────────┼────────┼────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
│354 │486 │ALBA │MIRĂSLĂU│BOLDOR LUCREŢIA │A │EXTRAVILAN│1977/14/6│- │41,00 │58,63 │
│ │ │ │ │ │ │ │/4 │ │ │ │
├────┼──────────┼────────────────────────┼────────┼────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
│355 │487 │ALBA │MIRĂSLĂU│SZANTO IOAN, TOTH │A │EXTRAVILAN│1977/14/4│- │113,00 │161,59 │
│ │ │ │ │ESTERA │ │ │/2 │ │ │ │
├────┼──────────┼────────────────────────┼────────┼────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
│356 │488 │ALBA │MIRĂSLĂU│SZANTO SIGISMUND │A │EXTRAVILAN│1977/15/2│- │164,00 │234,52 │
├────┼──────────┼────────────────────────┼────────┼────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
│357 │489 │ALBA │MIRĂSLĂU│HORVATH MIHAIL │A │EXTRAVILAN│1977/16/1│- │88,00 │125,84 │
│ │ │ │ │ │ │ │/2 │ │ │ │
├────┼──────────┼────────────────────────┼────────┼────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
│358 │490 │ALBA │MIRĂSLĂU│DEAK MARIA │A │EXTRAVILAN│1977/16/2│- │68,00 │97,24 │
│ │ │ │ │ │ │ │/2 │ │ │ │
├────┼──────────┼────────────────────────┼────────┼────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
│359 │491 │ALBA │MIRĂSLĂU│VARGA MIHAIL │A │EXTRAVILAN│1977/17/2│- │75,00 │107,25 │
├────┼──────────┼────────────────────────┼────────┼────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
│360 │492 │ALBA │MIRĂSLĂU│VARGA SUSANA │A │EXTRAVILAN│1977/18/2│- │71,00 │101,53 │
├────┼──────────┼────────────────────────┼────────┼────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
│361 │493 │ALBA │MIRĂSLĂU│HORVAT IOAN │A │EXTRAVILAN│1977/19/2│- │113,00 │161,59 │
├────┼──────────┼────────────────────────┼────────┼────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
│362 │494 │ALBA │MIRĂSLĂU│TOKACS IOSIF │A │EXTRAVILAN│1977/20/2│- │55,00 │78,65 │
├────┼──────────┼────────────────────────┼────────┼────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
│363 │495 │ALBA │MIRĂSLĂU│ZOLTAN IOAN │A │EXTRAVILAN│1977/21/2│- │54,00 │77,22 │
├────┼──────────┼────────────────────────┼────────┼────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
│364 │496 │ALBA │MIRĂSLĂU│TAKACS MIHAIL │A │EXTRAVILAN│1999/21/2│- │44,00 │62,92 │
├────┼──────────┼────────────────────────┼────────┼────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
│365 │497 │ALBA │MIRĂSLĂU│SZOKE ILEANA │A │EXTRAVILAN│1977/23/1│- │50,00 │71,50 │
│ │ │ │ │ │ │ │/2 │ │ │ │
├────┼──────────┼────────────────────────┼────────┼────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
│ │ │ │ │SZANTO ENIKO, KEMENI│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │RAFILA, TAKACS │ │ │ │ │ │ │
│366 │498 │ALBA │MIRĂSLĂU│ANDREI, SZANTO │A │EXTRAVILAN│1977/24/2│- │55,00 │78,65 │
│ │ │ │ │CSABA, KOVACS EVA, │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │MUZSI MARIA │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼────────────────────────┼────────┼────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
│367 │499 │ALBA │MIRĂSLĂU│TANASE ELENA │A │EXTRAVILAN│1977/25/1│- │52,00 │74,36 │
│ │ │ │ │ │ │ │/2 │ │ │ │
├────┼──────────┼────────────────────────┼────────┼────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
│368 │500 │ALBA │MIRĂSLĂU│VARGA ILEANA │A │EXTRAVILAN│1977/26/2│- │109,00 │155,87 │
├────┼──────────┼────────────────────────┼────────┼────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
│369 │501 │ALBA │MIRĂSLĂU│SZANTO IOSIF │A │EXTRAVILAN│1999/28/2│- │62,00 │88,66 │
├────┼──────────┼────────────────────────┼────────┼────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
│370 │502 │ALBA │MIRĂSLĂU│BALAS ALEXANDRU, │A │EXTRAVILAN│1977/28/2│- │60,00 │85,80 │
│ │ │ │ │BALAS ADELA │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼────────────────────────┼────────┼────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
│371 │503 │ALBA │MIRĂSLĂU│BALAS ALEXANDRU, │A │EXTRAVILAN│1977/29/2│- │58,00 │82,94 │
│ │ │ │ │BALAS ADELA │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼────────────────────────┼────────┼────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
│372 │504 │ALBA │MIRĂSLĂU│VARGA DANIELA │A │EXTRAVILAN│1977/30/2│- │62,00 │88,66 │
├────┼──────────┼────────────────────────┼────────┼────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
│373 │505 │ALBA │MIRĂSLĂU│SIMON STEFAN │A │EXTRAVILAN│1977/3/2 │- │129,00 │184,47 │
├────┼──────────┼────────────────────────┼────────┼────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
│374 │506 │ALBA │MIRĂSLĂU│MUCSI DIONISIE │A │EXTRAVILAN│1977/32/2│- │61,00 │87,23 │
├────┼──────────┼────────────────────────┼────────┼────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
│375 │507 │ALBA │MIRĂSLĂU│TURZAI ILEANA │A │EXTRAVILAN│1977/33/2│- │63,00 │90,09 │
├────┼──────────┼────────────────────────┼────────┼────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
│376 │508 │ALBA │MIRĂSLĂU│TURZAI SUSANA │A │EXTRAVILAN│1977/34/2│- │65,00 │92,95 │
├────┼──────────┼────────────────────────┼────────┼────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
│377 │509 │ALBA │MIRĂSLĂU│BANYOI BERTA, BANYOI│A │EXTRAVILAN│1977/35/2│- │153,00 │218,79 │
│ │ │ │ │IRINA, SIPOS MARIA │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼────────────────────────┼────────┼────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
│378 │510 │ALBA │MIRĂSLĂU│SAS FILON │A │EXTRAVILAN│2035/62/5│- │18,00 │25,74 │
├────┼──────────┼────────────────────────┼────────┼────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │1909/a/1/│ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │2, 1910/1│ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │/1/2, │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │1911/b/1/│ │ │ │
│ │ │ │ │CHESCHES TRAIAN │ │ │1/2, 1911│ │ │ │
│379 │511 │ALBA │MIRĂSLĂU│SEBASTIAN, CHESCHES │Cc │INTRAVILAN│/a/1/1/2,│- │248,00 │1.993,92 │
│ │ │ │ │ANA MELINDA │ │ │1906/1/2,│ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │1907/1/2,│ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │1908/b/2/│ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │1/2, 1908│ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │/a/1/2/2 │ │ │ │
├────┼──────────┼────────────────────────┼────────┼────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
│380 │515 │ALBA │MIRĂSLĂU│PAROHIA REFORMATĂ │A │EXTRAVILAN│1982/4/4 │- │591,00 │845,13 │
│ │ │ │ │DECEA │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼────────────────────────┼────────┼────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
│381 │519 │ALBA │MIRĂSLĂU│SZANTO IOAN │A │EXTRAVILAN│1982/8/2 │- │91,00 │130,13 │
├────┼──────────┼────────────────────────┼────────┼────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
│ │ │ │ │KATONA IANOS, KATONA│ │ │1982/10/3│ │ │ │
│382 │521 │ALBA │MIRĂSLĂU│SUSANA, KATONA │A │EXTRAVILAN│/2 │- │81,00 │115,83 │
│ │ │ │ │VASILE │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼────────────────────────┼────────┼────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
│383 │522 │ALBA │MIRĂSLĂU│SZANTO ELISABETA │A │EXTRAVILAN│1999/27/2│- │77,00 │110,11 │
├────┼──────────┼────────────────────────┼────────┼────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
│ │ │ │ │KATONA IANOS, KATONA│ │ │1982/11/3│ │ │ │
│384 │523 │ALBA │MIRĂSLĂU│SUSANA, KATONA │A │EXTRAVILAN│/2 │- │70,00 │100,10 │
│ │ │ │ │VASILE │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼────────────────────────┼────────┼────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
│385 │524 │ALBA │MIRĂSLĂU│BOLDEA RODICA │A │EXTRAVILAN│1982/12/2│- │147,00 │210,21 │
├────┼──────────┼────────────────────────┼────────┼────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
│ │ │ │ │IANOSI MIHAI, IANOSI│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │SIGISMUND, IANOSI │ │ │ │ │ │ │
│386 │525 │ALBA │MIRĂSLĂU│KLARA, TURDEAN │A │EXTRAVILAN│1982/13/2│- │42,00 │60,06 │
│ │ │ │ │IULIANA, KATONA │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │SIGISMUND, KATONA │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │TIBERIU │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼────────────────────────┼────────┼────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
│ │ │ │ │PUSCAS LIANA, PASTOR│ │ │ │ │ │ │
│387 │526 │ALBA │MIRĂSLĂU│OVIDIU, PASTOR │A │EXTRAVILAN│1982/14/4│- │29,00 │41,47 │
│ │ │ │ │VRIGINICA, PASTOR │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │IOAN ADRIAN │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼────────────────────────┼────────┼────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
│388 │527 │ALBA │MIRĂSLĂU│LAZĂR MARIA │A │EXTRAVILAN│1982/15/4│- │24,00 │34,32 │
├────┼──────────┼────────────────────────┼────────┼────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
│389 │528 │ALBA │MIRĂSLĂU│SZANTO MIHAI │A │EXTRAVILAN│1982/16/4│- │23,00 │32,89 │
├────┼──────────┼────────────────────────┼────────┼────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
│390 │531 │ALBA │MIRĂSLĂU│TAKACS SIGISMUND, │A │EXTRAVILAN│1982/19/4│- │10,00 │14,30 │
│ │ │ │ │PATKO VIORICA │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼────────────────────────┼────────┼────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
│391 │532 │ALBA │MIRĂSLĂU│SZANTO MIHAIL, MOZES│A │EXTRAVILAN│1982/20/4│- │4,00 │5,72 │
│ │ │ │ │MARIA │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼────────────────────────┼────────┼────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
│392 │533 │ALBA │MIRĂSLĂU│VARGA IRINA │A │EXTRAVILAN│1999/23/2│- │101,00 │144,43 │
├────┼──────────┼────────────────────────┼────────┼────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
│393 │534 │ALBA │MIRĂSLĂU│SZOKE SUSANA │A │EXTRAVILAN│1889/75/4│- │108,00 │154,44 │
├────┼──────────┼────────────────────────┼────────┼────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
│394 │535 │ALBA │MIRĂSLĂU│SZANTO MARIA │A │EXTRAVILAN│1982/49/1│- │51,00 │72,93 │
│ │ │ │ │ │ │ │/2 │ │ │ │
├────┼──────────┼────────────────────────┼────────┼────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
│395 │537 │ALBA │MIRĂSLĂU│BALI IOSIF │A │EXTRAVILAN│1982/51/2│- │141,00 │201,63 │
├────┼──────────┼────────────────────────┼────────┼────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
│396 │538 │ALBA │MIRĂSLĂU│ZOLTAN IOAN, ZOLTAN │A │EXTRAVILAN│1982/52/2│- │134,00 │191,62 │
│ │ │ │ │IOSIF │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼────────────────────────┼────────┼────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
│397 │539 │ALBA │MIRĂSLĂU│TANASE ELENA │A │EXTRAVILAN│1982/53/2│- │139,00 │198,77 │
├────┼──────────┼────────────────────────┼────────┼────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
│398 │540 │ALBA │MIRĂSLĂU│TOKACS MIHAI │A │EXTRAVILAN│1982/54/2│- │143,00 │204,49 │
├────┼──────────┼────────────────────────┼────────┼────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
│399 │541 │ALBA │MIRĂSLĂU│PAROHIA │A │EXTRAVILAN│198/55/2 │- │142,00 │203,06 │
│ │ │ │ │GRECO-CATOLICĂ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼────────────────────────┼────────┼────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
│400 │542 │ALBA │MIRĂSLĂU│DRAGHCI VASILE │A │EXTRAVILAN│1982/56/2│- │181,00 │258,83 │
├────┼──────────┼────────────────────────┼────────┼────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
│401 │543 │ALBA │MIRĂSLĂU│LASLO EUGENIA, │A │EXTRAVILAN│1891/43 │- │10,00 │14,30 │
│ │ │ │ │VIVARI ILEANA │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼────────────────────────┼────────┼────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
│ │ │ │ │KOMAROMI MARIA, │ │ │ │ │ │ │
│402 │544 │ALBA │MIRĂSLĂU│KOVACS SUSANA, SAS │A │EXTRAVILAN│1891/42 │- │61,00 │87,23 │
│ │ │ │ │ELENA, SZANTO │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │DIONISIE │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼────────────────────────┼────────┼────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
│403 │545 │ALBA │MIRĂSLĂU│VARGA MIHAI │A │EXTRAVILAN│1891/41 │- │116,00 │165,88 │
├────┼──────────┼────────────────────────┼────────┼────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
│404 │546 │ALBA │MIRĂSLĂU│HEGEDUS SIPOS MARIA,│A │EXTRAVILAN│1891/40 │- │414,00 │592,02 │
│ │ │ │ │VARGA MIHAIL │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼────────────────────────┼────────┼────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
│405 │547 │ALBA │MIRĂSLĂU│SZOKE SUSANA │A │EXTRAVILAN│3018/3 │- │500,00 │715,00 │
├────┼──────────┼────────────────────────┼────────┼────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
│406 │548 │ALBA │MIRĂSLĂU│VARGA SZIGISMUND │A │EXTRAVILAN│1891/38/3│- │382,00 │546,26 │
├────┼──────────┼────────────────────────┼────────┼────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
│407 │549 │ALBA │MIRĂSLĂU│BALASZ SIGISMUND │A │EXTRAVILAN│1891/37 │- │384,00 │549,12 │
├────┼──────────┼────────────────────────┼────────┼────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
│408 │550 │ALBA │MIRĂSLĂU│SZOKE ILEANA │A │EXTRAVILAN│1891/36 │- │382,00 │546,26 │
├────┼──────────┼────────────────────────┼────────┼────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
│409 │551 │ALBA │MIRĂSLĂU│TUDOSIE CORNEL, PUIU│A │EXTRAVILAN│1891/35 │- │386,00 │551,98 │
│ │ │ │ │MARIANA │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼────────────────────────┼────────┼────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
│410 │552 │ALBA │MIRĂSLĂU│HARMATH MARTA, VARGA│A │EXTRAVILAN│1891/34 │- │497,00 │710,71 │
│ │ │ │ │MARIA │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼────────────────────────┼────────┼────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
│411 │553 │ALBA │MIRĂSLĂU│BOLDEA RODICA │A │EXTRAVILAN│1891/33 │- │1.015,00 │1.451,45 │
├────┼──────────┼────────────────────────┼────────┼────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
│412 │554 │ALBA │MIRĂSLĂU│FOSTO PARASCHIVA, │A │EXTRAVILAN│1891/32 │- │542,00 │775,06 │
│ │ │ │ │SZILAGYI ALEXANDRU │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼────────────────────────┼────────┼────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
│413 │555 │ALBA │MIRĂSLĂU│TANASE ELENA │A │EXTRAVILAN│1894/31/3│- │375,00 │536,25 │
├────┼──────────┼────────────────────────┼────────┼────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
│414 │556 │ALBA │MIRĂSLĂU│DEAK MARIA │A │EXTRAVILAN│1891/30/3│- │801,00 │1.145,43 │
├────┼──────────┼────────────────────────┼────────┼────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
│415 │557 │ALBA │MIRĂSLĂU│VARGA SUSANA │A │EXTRAVILAN│1891/29/3│- │811,00 │1.159,73 │
├────┼──────────┼────────────────────────┼────────┼────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
│416 │558 │ALBA │MIRĂSLĂU│VARGA DIONISIE │A │EXTRAVILAN│1891/28/3│- │1.602,00 │2.290,86 │
├────┼──────────┼────────────────────────┼────────┼────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
│417 │559 │ALBA │MIRĂSLĂU│VARGA CSILLA │A │EXTRAVILAN│1891/27/2│- │1.025,00 │1.465,75 │
│ │ │ │ │ │ │ │/3 │ │ │ │
├────┼──────────┼────────────────────────┼────────┼────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
│418 │560 │ALBA │MIRĂSLĂU│ALDEA ILARIE │A │EXTRAVILAN│1891/26/4│- │519,00 │742,17 │
├────┼──────────┼────────────────────────┼────────┼────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
│419 │561 │ALBA │MIRĂSLĂU│MUCSI DIONISIE │A │EXTRAVILAN│1891/25/4│- │519,00 │742,17 │
├────┼──────────┼────────────────────────┼────────┼────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
│420 │562 │ALBA │MIRĂSLĂU│TURZAI ILEANA │A │EXTRAVILAN│1891/24/4│- │518,00 │740,74 │
├────┼──────────┼────────────────────────┼────────┼────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
│421 │563 │ALBA │MIRĂSLĂU│BANYAI TIBERIU │A │EXTRAVILAN│4891/23/4│- │1.020,00 │1.458,60 │
├────┼──────────┼────────────────────────┼────────┼────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
│422 │565 │ALBA │MIRĂSLĂU│VARGA ILEANA, VARGA │A │EXTRAVILAN│1891/21/4│- │477,00 │682,11 │
│ │ │ │ │IRNA │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼────────────────────────┼────────┼────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
│423 │566 │ALBA │MIRĂSLĂU│TURZAI ILEANA │A │EXTRAVILAN│1891/20/4│- │529,00 │756,47 │
├────┼──────────┼────────────────────────┼────────┼────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
│424 │567 │ALBA │MIRĂSLĂU│GIURGIU AUREL │A │EXTRAVILAN│1891/19/4│- │519,00 │742,17 │
├────┼──────────┼────────────────────────┼────────┼────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
│425 │568 │ALBA │MIRĂSLĂU│KATONA KAROL, HORVAT│A │EXTRAVILAN│1891/18/3│- │480,00 │686,40 │
│ │ │ │ │MARIA, RANCA ELENA │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼────────────────────────┼────────┼────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
│426 │569 │ALBA │MIRĂSLĂU│KATONA MARIA │A │EXTRAVILAN│1891/17/4│- │467,00 │667,81 │
├────┼──────────┼────────────────────────┼────────┼────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
│427 │570 │ALBA │MIRĂSLĂU│VARGA DANILA │A │EXTRAVILAN│1891/16/4│- │429,00 │613,47 │
├────┼──────────┼────────────────────────┼────────┼────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
│428 │571 │ALBA │MIRĂSLĂU│VARGA SUSANA │A │EXTRAVILAN│1891/15/4│- │348,00 │497,64 │
├────┼──────────┼────────────────────────┼────────┼────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
│429 │572 │ALBA │MIRĂSLĂU│TAKACS ANDREI, MUZSI│A │EXTRAVILAN│1891/14/4│- │325,00 │464,75 │
│ │ │ │ │MARIA, KOVACS EVA │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼────────────────────────┼────────┼────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
│430 │573 │ALBA │MIRĂSLĂU│VIZSMEGH SARA │A │EXTRAVILAN│1891/13/4│- │538,00 │769,34 │
├────┼──────────┼────────────────────────┼────────┼────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
│431 │574 │ALBA │MIRĂSLĂU│TAKACS MIHAIL │A │EXTRAVILAN│1891/12/4│- │188,00 │268,84 │
├────┼──────────┼────────────────────────┼────────┼────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
│432 │575 │ALBA │MIRĂSLĂU│BERECKI IDA │A │EXTRAVILAN│1891/11/4│- │109,00 │155,87 │
├────┼──────────┼────────────────────────┼────────┼────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
│ │ │ │ │KMEN SILVIA-ANGELA, │ │ │296/b/1/ │ │ │ │
│433 │590 │ALBA │MIRĂSLĂU│KMEN EMIL-VLADIMIR │A │EXTRAVILAN│1, 297/1/│- │3.385,00 │4.840,55 │
│ │ │ │ │ │ │ │1/1 │ │ │ │
├────┼──────────┼────────────────────────┼────────┼────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
│434 │591 │ALBA │MIRĂSLĂU│KMEN SILVIA-ANGELA, │A │EXTRAVILAN│296/b/1/1│- │1.749,00 │2.501,07 │
│ │ │ │ │KMEN EMIL-VLADIMIR │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼────────────────────────┼────────┼────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
│435 │592 │ALBA │MIRĂSLĂU│KMEN SILVIA-ANGELA, │A │EXTRAVILAN│295/2/1/2│- │3.287,00 │4.700,41 │
│ │ │ │ │KMEN EMIL-VLADIMIR │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼────────────────────────┼────────┼────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
│436 │593 │ALBA │MIRĂSLĂU│KMEN SILVIA-ANGELA, │A │EXTRAVILAN│295/1/1/1│- │3.291,00 │4.706,13 │
│ │ │ │ │KMEN EMIL-VLADIMIR │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼────────────────────────┼────────┼────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
│437 │599 │ALBA │MIRĂSLĂU│SZANTO SANDOR │A │EXTRAVILAN│1995/5 │- │4.999,00 │7.148,57 │
├────┼──────────┼────────────────────────┼────────┼────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
│438 │602 │ALBA │MIRĂSLĂU│VARGA ARPAD │A │EXTRAVILAN│1982/61/2│- │12,00 │17,16 │
├────┼──────────┼────────────────────────┼────────┼────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
│439 │603 │ALBA │MIRĂSLĂU│PAROHIA REFORMATĂ │A │EXTRAVILAN│1999/26/2│- │762,00 │1.089,66 │
│ │ │ │ │DECEA │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼────────────────────────┼────────┼────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
│440 │604 │ALBA │MIRĂSLĂU│BANYOI BERTA, BANYOI│A │EXTRAVILAN│1982/59/2│- │4,00 │5,72 │
│ │ │ │ │IRINA, SIPOS MARIA │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼────────────────────────┼────────┼────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
│441 │607 │ALBA │MIRĂSLĂU│VARGA MIHAI │A │EXTRAVILAN│1889/1/2 │- │82,00 │117,26 │
├────┼──────────┼────────────────────────┼────────┼────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
│442 │608 │ALBA │MIRĂSLĂU│VARGA MIHAI │A │EXTRAVILAN│1889/1/3 │- │780,00 │1.115,40 │
├────┼──────────┼────────────────────────┼────────┼────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
│443 │609 │ALBA │MIRĂSLĂU│VARGA ILEANA, VARGA │A │EXTRAVILAN│1889/2/2 │- │384,00 │549,12 │
│ │ │ │ │IRINA │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼────────────────────────┼────────┼────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
│444 │610 │ALBA │MIRĂSLĂU│SZANTO IOAN │A │EXTRAVILAN│1889/3/2 │- │13,00 │18,59 │
├────┼──────────┼────────────────────────┼────────┼────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
│ │ │ │ │DEAK IOSIF, DEAK │ │ │2109/1/1/│ │ │ │
│445 │611 │ALBA │MIRĂSLĂU│FRANCISC, MICLOS │A │EXTRAVILAN│74/2 │- │1,00 │1,43 │
│ │ │ │ │SUSANA │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼────────────────────────┼────────┼────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
│446 │612 │ALBA │MIRĂSLĂU│LASLO EUGENIA, │A │EXTRAVILAN│1889/10/2│- │141,00 │201,63 │
│ │ │ │ │VIVARI ELENA │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼────────────────────────┼────────┼────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
│447 │613 │ALBA │MIRĂSLĂU│VARGA MIHAIL │A │EXTRAVILAN│1889/58/5│- │33,00 │47,19 │
├────┼──────────┼────────────────────────┼────────┼────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
│448 │614 │ALBA │MIRĂSLĂU│PADUREAN IOAN │A │EXTRAVILAN│1889/59/5│- │33,00 │47,19 │
├────┼──────────┼────────────────────────┼────────┼────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
│449 │615 │ALBA │MIRĂSLĂU│TORDAI SUSANA │A │EXTRAVILAN│1891/46/3│- │8,00 │11,44 │
│ │ │ │ │ │ │ │/2 │ │ │ │
├────┼──────────┼────────────────────────┼────────┼────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
│450 │616 │ALBA │MIRĂSLĂU│HORVATH ILEANA │A │EXTRAVILAN│1999/17/2│- │24,00 │34,32 │
├────┼──────────┼────────────────────────┼────────┼────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
│ │ │ │ │HARD IOAN, HARD │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │CAROLINA, LAZAR │ │ │ │ │ │ │
│451 │617 │ALBA │MIRĂSLĂU│MARIA, HARD │A │EXTRAVILAN│1999/19/2│- │26,00 │37,18 │
│ │ │ │ │AUGUSTIN, HARD │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ARGHIR │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼────────────────────────┼────────┼────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
│452 │618 │ALBA │MIRĂSLĂU│KATONA IOAN │A │EXTRAVILAN│1891/47/3│- │16,00 │22,88 │
│ │ │ │ │ │ │ │/2 │ │ │ │
├────┼──────────┼────────────────────────┼────────┼────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
│453 │619 │ALBA │MIRĂSLĂU│HEGEDUS IULIU │A │EXTRAVILAN│2109/1/1/│- │15,00 │21,45 │
│ │ │ │ │ │ │ │80/2/2 │ │ │ │
├────┼──────────┼────────────────────────┼────────┼────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
│ │ │ │ │CRISAN STEFANIA, │ │ │ │ │ │ │
│454 │620 │ALBA │MIRĂSLĂU│MUNTEAN HORTENSIA, │A │EXTRAVILAN│1999/18/2│- │23,00 │32,89 │
│ │ │ │ │CHERECHES OTILIA │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼────────────────────────┼────────┼────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
│455 │623 │ALBA │MIRĂSLĂU│HORVATH ILEANA │A │EXTRAVILAN│1891/3/3/│- │1,00 │1,43 │
│ │ │ │ │ │ │ │1 │ │ │ │
├────┼──────────┼────────────────────────┼────────┼────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
│456 │624 │ALBA │MIRĂSLĂU│TURZAI SUSANA │A │EXTRAVILAN│1891/2/4 │- │36,00 │51,48 │
├────┼──────────┼────────────────────────┼────────┼────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
│457 │625 │ALBA │MIRĂSLĂU│KATONA KAROL │A │EXTRAVILAN│1891/1/4 │- │75,00 │107,25 │
├────┼──────────┼────────────────────────┼────────┼────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │1889/29/ │ │ │ │
│458 │626 │ALBA │MIRĂSLĂU│PASTOR LEONTINA │A │EXTRAVILAN│4; 1889/ │- │284,00 │406,12 │
│ │ │ │ │ │ │ │29/2 │ │ │ │
├────┼──────────┼────────────────────────┼────────┼────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │1889/30/ │ │ │ │
│459 │627 │ALBA │MIRĂSLĂU│BOLDEA RODICA │A │EXTRAVILAN│5; 1889/ │- │274,00 │391,82 │
│ │ │ │ │ │ │ │30/2 │ │ │ │
├────┼──────────┼────────────────────────┼────────┼────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
│460 │628 │ALBA │MIRĂSLĂU│PAROHIA REFORMATĂ │A │EXTRAVILAN│1889/31/4│- │1.652,00 │2.362,36 │
│ │ │ │ │DECEA │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼────────────────────────┼────────┼────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
│461 │629 │ALBA │MIRĂSLĂU│SIPOS MIHAI │A │EXTRAVILAN│1889/32/3│- │785,00 │1.122,55 │
├────┼──────────┼────────────────────────┼────────┼────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
│462 │630 │ALBA │MIRĂSLĂU│VARGA SZIGISMUND │A │EXTRAVILAN│1889/33/3│- │391,00 │559,13 │
├────┼──────────┼────────────────────────┼────────┼────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
│463 │631 │ALBA │MIRĂSLĂU│KONTA MARIA │A │EXTRAVILAN│1889/34/3│- │384,00 │549,12 │
├────┼──────────┼────────────────────────┼────────┼────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
│464 │632 │ALBA │MIRĂSLĂU│ALDEA ILARIE │A │EXTRAVILAN│1889/35/3│- │758,00 │1.083,94 │
├────┼──────────┼────────────────────────┼────────┼────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
│ │ │ │ │BOLDOR VALENTIN, │ │ │1889/36/1│ │ │ │
│465 │633 │ALBA │MIRĂSLĂU│BOLDOR CORNEL, │A │EXTRAVILAN│/3 │- │354,00 │506,22 │
│ │ │ │ │PORUTIU MARIA │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼────────────────────────┼────────┼────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
│466 │634 │ALBA │MIRĂSLĂU│SIPOS MIHAI │A │EXTRAVILAN│1889/37/3│- │258,00 │368,94 │
├────┼──────────┼────────────────────────┼────────┼────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
│467 │635 │ALBA │MIRĂSLĂU│DEAK MARIA │A │EXTRAVILAN│1889/38/3│- │292,00 │417,56 │
├────┼──────────┼────────────────────────┼────────┼────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
│468 │636 │ALBA │MIRĂSLĂU│PASTOR LEONTINA, │A │EXTRAVILAN│1889/39/3│- │272,00 │388,96 │
│ │ │ │ │STEF SIMON │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼────────────────────────┼────────┼────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
│469 │637 │ALBA │MIRĂSLĂU│BANYOI BERTA │A │EXTRAVILAN│1889/40/3│- │258,00 │368,94 │
├────┼──────────┼────────────────────────┼────────┼────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
│470 │638 │ALBA │MIRĂSLĂU│NICULA LETITIA │A │EXTRAVILAN│1889/41/3│- │507,00 │725,01 │
├────┼──────────┼────────────────────────┼────────┼────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
│471 │639 │ALBA │MIRĂSLĂU│PASTOR LETITIA │A │EXTRAVILAN│1889/42/3│- │220,00 │314,60 │
├────┼──────────┼────────────────────────┼────────┼────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
│472 │640 │ALBA │MIRĂSLĂU│KATONA RAFILA │A │EXTRAVILAN│1889/43/3│- │205,00 │293,15 │
├────┼──────────┼────────────────────────┼────────┼────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
│473 │641 │ALBA │MIRĂSLĂU│HIRIZA IOAN │A │EXTRAVILAN│1889/44/3│- │384,00 │549,12 │
├────┼──────────┼────────────────────────┼────────┼────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
│474 │642 │ALBA │MIRĂSLĂU│VESZMEGH SRA │A │EXTRAVILAN│1889/45/3│- │323,00 │461,89 │
├────┼──────────┼────────────────────────┼────────┼────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
│475 │643 │ALBA │MIRĂSLĂU│BIRO KAROL, BIRO │A │EXTRAVILAN│1889/46/3│- │133,00 │190,19 │
│ │ │ │ │MARIA │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼────────────────────────┼────────┼────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
│476 │644 │ALBA │MIRĂSLĂU│SZANTO IOAN │A │EXTRAVILAN│1889/47/3│- │118,00 │168,74 │
├────┼──────────┼────────────────────────┼────────┼────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
│477 │645 │ALBA │MIRĂSLĂU│KATONA ELENA │A │EXTRAVILAN│1889/48/3│- │206,00 │294,58 │
├────┼──────────┼────────────────────────┼────────┼────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
│ │ │ │ │BIRO ARPAD, VARGA │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │MIHAIL, HAGEDUS │ │ │ │ │ │ │
│478 │646 │ALBA │MIRĂSLĂU│SIPOS, MUCSI IAON, │A │EXTRAVILAN│1889/49/3│- │96,00 │137,28 │
│ │ │ │ │KATONA ELISABETA, │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │HAGEDUS ADELA │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼────────────────────────┼────────┼────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
│479 │647 │ALBA │MIRĂSLĂU│TURZAI ALEXANDRU │A │EXTRAVILAN│1889/50/3│- │95,00 │135,85 │
├────┼──────────┼────────────────────────┼────────┼────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
│480 │648 │ALBA │MIRĂSLĂU│NAZNA ANA, VARGA │A │EXTRAVILAN│1889/51/3│- │106,00 │151,58 │
│ │ │ │ │IOSIF, MARTON MARIA │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼────────────────────────┼────────┼────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
│481 │649 │ALBA │MIRĂSLĂU│HORVAT IOAN │A │EXTRAVILAN│1889/52/3│- │106,00 │151,58 │
├────┼──────────┼────────────────────────┼────────┼────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │1889/53/ │ │ │ │
│482 │650 │ALBA │MIRĂSLĂU│SZOKE ILEANA │A │EXTRAVILAN│3; 1889/ │- │116,00 │165,88 │
│ │ │ │ │ │ │ │53/5 │ │ │ │
├────┼──────────┼────────────────────────┼────────┼────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │1889/54/ │ │ │ │
│483 │651 │ALBA │MIRĂSLĂU│POPA AMOS │A │EXTRAVILAN│3; 1889/ │- │139,00 │198,77 │
│ │ │ │ │ │ │ │54/5 │ │ │ │
├────┼──────────┼────────────────────────┼────────┼────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
│ │ │ │ │PASTOR LEONTINA, │ │ │1889/55/ │ │ │ │
│484 │652 │ALBA │MIRĂSLĂU│PASTOR TEODORA, STEF│A │EXTRAVILAN│3; 1889/ │- │166,00 │237,38 │
│ │ │ │ │SIMON │ │ │55/5 │ │ │ │
├────┼──────────┼────────────────────────┼────────┼────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
│ │ │ │ │BOLDOR CORNEL, │ │ │1889/56/ │ │ │ │
│485 │653 │ALBA │MIRĂSLĂU│BOLDOR VALERIA, │A │EXTRAVILAN│3; 1889/ │- │166,00 │237,38 │
│ │ │ │ │PORUTIU MARIA │ │ │56/5 │ │ │ │
├────┼──────────┼────────────────────────┼────────┼────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
│486 │654 │ALBA │MIRĂSLĂU│PASTOR TEODOR │A │EXTRAVILAN│1889/57/2│- │120,00 │171,60 │
├────┼──────────┼────────────────────────┼────────┼────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
│487 │655 │ALBA │MIRĂSLĂU│VARGA MIHAIL │A │EXTRAVILAN│1889/58/3│- │118,00 │168,74 │
├────┼──────────┼────────────────────────┼────────┼────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
│488 │656 │ALBA │MIRĂSLĂU│PĂDUREAN IOAN │A │EXTRAVILAN│1889/59/3│- │119,00 │170,17 │
├────┼──────────┼────────────────────────┼────────┼────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
│489 │657 │ALBA │MIRĂSLĂU│SUCIU CORNELIA │A │EXTRAVILAN│1889/60/3│- │159,00 │227,37 │
├────┼──────────┼────────────────────────┼────────┼────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
│490 │658 │ALBA │MIRĂSLĂU│TURZAI ILEANA, VARGA│A │EXTRAVILAN│1889/61/3│- │137,00 │195,91 │
│ │ │ │ │MARIA │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼────────────────────────┼────────┼────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
│491 │659 │ALBA │MIRĂSLĂU│VARGA ILEANA │A │EXTRAVILAN│1889/62/3│- │134,00 │191,62 │
├────┼──────────┼────────────────────────┼────────┼────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
│492 │660 │ALBA │MIRĂSLĂU│SZANTO MIHAIL, MOZES│A │EXTRAVILAN│1889/63/3│- │216,00 │308,88 │
│ │ │ │ │MARIA │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼────────────────────────┼────────┼────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
│493 │661 │ALBA │MIRĂSLĂU│SZANTO RAFILA │A │EXTRAVILAN│1889/64/3│- │211,00 │301,73 │
├────┼──────────┼────────────────────────┼────────┼────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
│494 │662 │ALBA │MIRĂSLĂU│HORVATH OLGA, SZANTO│A │EXTRAVILAN│1889/65/3│- │65,00 │92,95 │
│ │ │ │ │IOAN │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼────────────────────────┼────────┼────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
│495 │663 │ALBA │MIRĂSLĂU│VARGA MIHAIL │A │EXTRAVILAN│1889/66/3│- │33,00 │47,19 │
├────┼──────────┼────────────────────────┼────────┼────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
│496 │664 │ALBA │MIRĂSLĂU│VARGA DĂNILĂ │A │EXTRAVILAN│1889/67/3│- │32,00 │45,76 │
├────┼──────────┼────────────────────────┼────────┼────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
│497 │665 │ALBA │MIRĂSLĂU│SZOKE ALEXANDRU │A │EXTRAVILAN│1889/68/2│- │154,00 │220,22 │
├────┼──────────┼────────────────────────┼────────┼────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
│498 │666 │ALBA │MIRĂSLĂU│BERECKI IDA │A │EXTRAVILAN│1889/69/4│- │117,00 │167,31 │
├────┼──────────┼────────────────────────┼────────┼────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
│ │ │ │ │IANOSI MIHAI, IANOSI│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │SIGISMUND, IANOSI │ │ │ │ │ │ │
│499 │667 │ALBA │MIRĂSLĂU│KLARA, TURDEAN │A │EXTRAVILAN│1999/20/2│- │39,00 │55,77 │
│ │ │ │ │IULIANA, KATONA │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │SIGISMUND, KATONA │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │TIBERIU │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼────────────────────────┼────────┼────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
│500 │668 │ALBA │MIRĂSLĂU│SZOKE ILEANA │A │EXTRAVILAN│1889/74/4│- │115,00 │164,45 │
├────┼──────────┼────────────────────────┼────────┼────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
│501 │669 │ALBA │MIRĂSLĂU│SIPOS MIHAI │A │EXTRAVILAN│1982/57/2│- │186,00 │265,98 │
├────┼──────────┼────────────────────────┼────────┼────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
│502 │670 │ALBA │MIRĂSLĂU│PAROHIA ORTODOXĂ │A │EXTRAVILAN│1606/1/4 │- │502,00 │717,86 │
│ │ │ │ │DECEA │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼────────────────────────┼────────┼────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
│503 │671 │ALBA │MIRĂSLĂU│PAUL GHERVUTA │A │EXTRAVILAN│1889/36/2│- │338,00 │483,34 │
│ │ │ │ │ │ │ │/3 │ │ │ │
├────┼──────────┼────────────────────────┼────────┼────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
│504 │672 │ALBA │MIRĂSLĂU│PADUREAN IOAN │A │EXTRAVILAN│1982/58/2│- │72,00 │102,96 │
├────┼──────────┼────────────────────────┼────────┼────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
│505 │673 │ALBA │MIRĂSLĂU│VARGA MIHAIL │A │EXTRAVILAN│1929/29/2│- │30,00 │42,90 │
├────┼──────────┼────────────────────────┼────────┼────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
│506 │674 │ALBA │MIRĂSLĂU│PASTOR TEODOR │A │EXTRAVILAN│1889/57/2│- │33,00 │47,19 │
├────┼──────────┼────────────────────────┼────────┼────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
│507 │675 │ALBA │MIRĂSLĂU│SZOKE ALEXANDRU │A │EXTRAVILAN│1889/68/4│- │296,00 │423,28 │
├────┼──────────┼────────────────────────┼────────┼────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
│508 │676 │ALBA │MIRĂSLĂU│BERECKI IDA │A │EXTRAVILAN│1889/69/2│- │135,00 │193,05 │
├────┼──────────┼────────────────────────┼────────┼────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │1889/70/ │ │ │ │
│509 │677 │ALBA │MIRĂSLĂU│SKZOKE ILEANA │A │EXTRAVILAN│2; 1889/ │- │269,00 │384,67 │
│ │ │ │ │ │ │ │70/4 │ │ │ │
├────┼──────────┼────────────────────────┼────────┼────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
│510 │678 │ALBA │MIRĂSLĂU│HORVAT MIHAI │A │EXTRAVILAN│1889/71/2│- │146,00 │208,78 │
├────┼──────────┼────────────────────────┼────────┼────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │1889/72/ │ │ │ │
│511 │679 │ALBA │MIRĂSLĂU│TURZAI LUDOVIC │A │EXTRAVILAN│2; 1889/ │- │350,00 │500,50 │
│ │ │ │ │ │ │ │72/4 │ │ │ │
├────┼──────────┼────────────────────────┼────────┼────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │1889/73/ │ │ │ │
│512 │680 │ALBA │MIRĂSLĂU│KATONA KAROL │A │EXTRAVILAN│2; 1889/ │- │208,00 │297,44 │
│ │ │ │ │ │ │ │73/4 │ │ │ │
├────┼──────────┼────────────────────────┼────────┼────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
│513 │681 │ALBA │MIRĂSLĂU│SZOKE ILEANA │A │EXTRAVILAN│1889/74/2│- │110,00 │157,30 │
├────┼──────────┼────────────────────────┼────────┼────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
│514 │682 │ALBA │MIRĂSLĂU│SZOKE SUSANA │A │EXTRAVILAN│1889/75/2│- │111,00 │158,73 │
├────┼──────────┼────────────────────────┼────────┼────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
│515 │683 │ALBA │MIRĂSLĂU│MUZSI MARIA │A │EXTRAVILAN│1889/76/2│- │215,00 │307,45 │
├────┼──────────┼────────────────────────┼────────┼────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
│ │ │ │ │LASLO EUGENIA, │ │ │1889/77/ │ │ │ │
│516 │684 │ALBA │MIRĂSLĂU│VIVARI ILEANA │A │EXTRAVILAN│2, 1889/ │- │213,00 │304,59 │
│ │ │ │ │ │ │ │77/4 │ │ │ │
├────┼──────────┼────────────────────────┼────────┼────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
│ │ │ │ │SZOKE LEON, HORVAT │ │ │1889/78/ │ │ │ │
│517 │685 │ALBA │MIRĂSLĂU│PARACHIVA │A │EXTRAVILAN│2; 1889/ │- │210,00 │300,30 │
│ │ │ │ │ │ │ │78/4 │ │ │ │
├────┼──────────┼────────────────────────┼────────┼────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
│518 │686 │ALBA │MIRĂSLĂU│SZANTO IOSIF │A │EXTRAVILAN│1889/79/2│- │127,00 │181,61 │
├────┼──────────┼────────────────────────┼────────┼────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
│519 │687 │ALBA │MIRĂSLĂU│POIANA SUSANA │A │EXTRAVILAN│1889/80/2│- │129,00 │184,47 │
├────┼──────────┼────────────────────────┼────────┼────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
│520 │688 │ALBA │MIRĂSLĂU│VEZSMEGH SARA │A │EXTRAVILAN│1889/81/2│- │130,00 │185,90 │
├────┼──────────┼────────────────────────┼────────┼────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
│ │ │ │ │MIHALCEA CLAUDIA, │ │ │ │ │ │ │
│521 │689 │ALBA │MIRĂSLĂU│COTUŢIU MATILDA, │A │EXTRAVILAN│1889/82/2│- │191,00 │273,13 │
│ │ │ │ │TARU ELEONORA, │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │LIPTOVSCHI MINERVA │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼────────────────────────┼────────┼────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
│522 │690 │ALBA │MIRĂSLĂU│TAKACS ANDREI, MUZSI│A │EXTRAVILAN│1889/83/2│- │414,00 │592,02 │
│ │ │ │ │MARIA, KOVACS EVA │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼────────────────────────┼────────┼────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
│523 │691 │ALBA │MIRĂSLĂU│PAROHIA ORTODOXĂ │A │EXTRAVILAN│1606/1/2 │- │520,00 │743,60 │
│ │ │ │ │DECEA │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼────────────────────────┼────────┼────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
│524 │692 │ALBA │MIRĂSLĂU│MUZSI MARIA │A │EXTRAVILAN│1889/76/4│- │188,00 │268,84 │
├────┼──────────┼────────────────────────┼────────┼────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
│525 │693 │ALBA │MIRĂSLĂU│VARGA SZIGISZMUND │A │EXTRAVILAN│1982/3/2 │- │250,00 │357,50 │
├────┼──────────┼────────────────────────┼────────┼────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
│526 │694 │ALBA │MIRĂSLĂU│HARI PARASCHIVA │A │EXTRAVILAN│1999/24/2│- │165,00 │235,95 │
├────┼──────────┼────────────────────────┼────────┼────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
│527 │695 │ALBA │MIRĂSLĂU│SZANTO IOAN, TOTH │A │EXTRAVILAN│1999/22/2│- │106,00 │151,58 │
│ │ │ │ │ESTERA │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼────────────────────────┼────────┼────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
│528 │696 │ALBA │MIRĂSLĂU│SZANTO IOSIF │A │EXTRAVILAN│1889/79/4│- │93,00 │132,99 │
├────┼──────────┼────────────────────────┼────────┼────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
│529 │697 │ALBA │MIRĂSLĂU│KATONA KAROL │A │EXTRAVILAN│1891/1/2 │- │32,00 │45,76 │
├────┼──────────┼────────────────────────┼────────┼────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
│530 │698 │ALBA │MIRĂSLĂU│TURZAI SUSANA │A │EXTRAVILAN│1891/2/2 │- │25,00 │35,75 │
├────┼──────────┼────────────────────────┼────────┼────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
│531 │699 │ALBA │MIRĂSLĂU│HORVATH ILEANA │A │EXTRAVILAN│1891/3/1/│- │30,00 │42,90 │
│ │ │ │ │ │ │ │2 │ │ │ │
├────┼──────────┼────────────────────────┼────────┼────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
│532 │700 │ALBA │MIRĂSLĂU│HORVAT IOAN │A │EXTRAVILAN│1891/4/2 │- │32,00 │45,76 │
├────┼──────────┼────────────────────────┼────────┼────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
│533 │701 │ALBA │MIRĂSLĂU│BIRO IOAN │A │EXTRAVILAN│1891/5/2 │- │101,00 │144,43 │
├────┼──────────┼────────────────────────┼────────┼────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
│534 │702 │ALBA │MIRĂSLĂU│BIRO ARPAD │A │EXTRAVILAN│1891/6/2 │- │148,00 │211,64 │
├────┼──────────┼────────────────────────┼────────┼────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
│535 │703 │ALBA │MIRĂSLĂU│SZANTO IOAN │A │EXTRAVILAN│1891/7/2 │- │101,00 │144,43 │
├────┼──────────┼────────────────────────┼────────┼────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
│536 │704 │ALBA │MIRĂSLĂU│BOLDEA RODICA │A │EXTRAVILAN│1891/8/2 │- │95,00 │135,85 │
├────┼──────────┼────────────────────────┼────────┼────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
│537 │705 │ALBA │MIRĂSLĂU│TOKACS IOSIF │A │EXTRAVILAN│1891/9/2 │- │148,00 │211,64 │
├────┼──────────┼────────────────────────┼────────┼────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
│ │ │ │ │HORVATH OLGA, SZANTO│ │ │1891/10/ │ │ │ │
│538 │706 │ALBA │MIRĂSLĂU│IDA │A │EXTRAVILAN│2; 1891/ │- │187,00 │267,41 │
│ │ │ │ │ │ │ │10/4 │ │ │ │
├────┼──────────┼────────────────────────┼────────┼────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
│539 │707 │ALBA │MIRĂSLĂU│BERECKI IDA │A │EXTRAVILAN│1891/11/2│- │72,00 │102,96 │
├────┼──────────┼────────────────────────┼────────┼────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
│540 │709 │ALBA │MIRĂSLĂU│VISZMEGH SARA │A │EXTRAVILAN│1891/13/2│- │125,00 │178,75 │
├────┼──────────┼────────────────────────┼────────┼────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
│541 │710 │ALBA │MIRĂSLĂU│TAKACS ANDREI, MUZSI│A │EXTRAVILAN│1891/14/2│- │60,00 │85,80 │
│ │ │ │ │MARIA, KOVACS EVA │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼────────────────────────┼────────┼────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
│542 │711 │ALBA │MIRĂSLĂU│VARGA SUSANA │A │EXTRAVILAN│1891/15/2│- │71,00 │101,53 │
├────┼──────────┼────────────────────────┼────────┼────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
│543 │712 │ALBA │MIRĂSLĂU│VARGA DANILA │A │EXTRAVILAN│1891/16/2│- │86,00 │122,98 │
├────┼──────────┼────────────────────────┼────────┼────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
│544 │713 │ALBA │MIRĂSLĂU│KATONA MARIA │A │EXTRAVILAN│1891/17/2│- │91,00 │130,13 │
├────┼──────────┼────────────────────────┼────────┼────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
│545 │714 │ALBA │MIRĂSLĂU│HORVAT MARIA, KATONA│A │EXTRAVILAN│1891/18/1│- │95,00 │135,85 │
│ │ │ │ │KAROL, RANCA ELENA │ │ │/2 │ │ │ │
├────┼──────────┼────────────────────────┼────────┼────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
│546 │715 │ALBA │MIRĂSLĂU│GIURGIU AUREL │A │EXTRAVILAN│1891/19/2│- │81,00 │115,83 │
├────┼──────────┼────────────────────────┼────────┼────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
│547 │716 │ALBA │MIRĂSLĂU│TURZAI ILEANA │A │EXTRAVILAN│1891/20/2│- │72,00 │102,96 │
├────┼──────────┼────────────────────────┼────────┼────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
│548 │719 │ALBA │MIRĂSLĂU│BANYAI TIBERIU │A │EXTRAVILAN│4891/23/2│- │139,00 │198,77 │
├────┼──────────┼────────────────────────┼────────┼────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
│549 │720 │ALBA │MIRĂSLĂU│TURZAI ILEANA │A │EXTRAVILAN│1891/24/2│- │71,00 │101,53 │
├────┼──────────┼────────────────────────┼────────┼────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
│550 │721 │ALBA │MIRĂSLĂU│MUCSI DIONISIE │A │EXTRAVILAN│1891/25/2│- │56,00 │80,08 │
├────┼──────────┼────────────────────────┼────────┼────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
│551 │722 │ALBA │MIRĂSLĂU│ALDEA ILARIE │A │EXTRAVILAN│1891/26/2│- │30,00 │42,90 │
├────┼──────────┼────────────────────────┼────────┼────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
│552 │723 │ALBA │MIRĂSLĂU│DANDOS SILVIA │A │EXTRAVILAN│1891/27/1│- │6,00 │8,58 │
│ │ │ │ │ │ │ │/2 │ │ │ │
├────┼──────────┼────────────────────────┼────────┼────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
│553 │724 │ALBA │MIRĂSLĂU│SZANTO ELISABETA │A │EXTRAVILAN│1982/23/2│- │4,00 │5,72 │
├────┼──────────┼────────────────────────┼────────┼────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
│554 │725 │ALBA │MIRĂSLĂU│LASLO EUGENIA, │A │EXTRAVILAN│1982/22/2│- │8,00 │11,44 │
│ │ │ │ │VIVARI ILEANA │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼────────────────────────┼────────┼────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
│555 │726 │ALBA │MIRĂSLĂU│RACZ IOSIF │A │EXTRAVILAN│1982/21/2│- │35,00 │50,05 │
├────┼──────────┼────────────────────────┼────────┼────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
│556 │727 │ALBA │MIRĂSLĂU│SZANTO MIHAIL, MOZES│A │EXTRAVILAN│1982/20/2│- │26,00 │37,18 │
│ │ │ │ │MARIA │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼────────────────────────┼────────┼────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
│557 │728 │ALBA │MIRĂSLĂU│TAKACS SIGISMUND, │A │EXTRAVILAN│1982/19/2│- │36,00 │51,48 │
│ │ │ │ │PATKO VIORICA │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼────────────────────────┼────────┼────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
│558 │730 │ALBA │MIRĂSLĂU│SZEKELY MARIA │A │EXTRAVILAN│1982/17/2│- │44,00 │62,92 │
├────┼──────────┼────────────────────────┼────────┼────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
│559 │731 │ALBA │MIRĂSLĂU│SZANTO MIHAI │A │EXTRAVILAN│1982/16/2│- │46,00 │65,78 │
├────┼──────────┼────────────────────────┼────────┼────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
│560 │732 │ALBA │MIRĂSLĂU│LAZĂR MARIA │A │EXTRAVILAN│1982/15/2│- │51,00 │72,93 │
├────┼──────────┼────────────────────────┼────────┼────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
│ │ │ │ │PUSCAS LIANA, PASTOR│ │ │ │ │ │ │
│561 │733 │ALBA │MIRĂSLĂU│OVIDIU, PASTOR │A │EXTRAVILAN│1982/14/2│- │54,00 │77,22 │
│ │ │ │ │VIRGINICA, PASTOR │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │IOAN ADRIAN │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼────────────────────────┼────────┼────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
│ │ │ │ │IANOSI MIHAI, IANOSI│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │SIGISMUND, IANOSI │ │ │ │ │ │ │
│562 │734 │ALBA │MIRĂSLĂU│KLARA, TURDEAN │A │EXTRAVILAN│1982/13/4│- │71,00 │101,53 │
│ │ │ │ │IULIANA, KATANA │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │SIGISMUND, KATONA │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │TIBERIU │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼────────────────────────┼────────┼────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
│563 │735 │ALBA │MIRĂSLĂU│BOLDEA RODICA │A │EXTRAVILAN│1982/12/1│- │201,00 │287,43 │
│ │ │ │ │ │ │ │/2 │ │ │ │
├────┼──────────┼────────────────────────┼────────┼────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
│ │ │ │ │KATONA IANOS, KATONA│ │ │1982/11/1│ │ │ │
│564 │736 │ALBA │MIRĂSLĂU│SUSANA, KATONA │A │EXTRAVILAN│/2 │- │82,00 │117,26 │
│ │ │ │ │VASILE │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼────────────────────────┼────────┼────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
│565 │737 │ALBA │MIRĂSLĂU│TORDOI SUSANA │A │EXTRAVILAN│2073/418/│- │80,00 │114,40 │
│ │ │ │ │ │ │ │3 │ │ │ │
├────┼──────────┼────────────────────────┼────────┼────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
│566 │740 │ALBA │MIRĂSLĂU│SZANTO IOAN │A │EXTRAVILAN│1982/8/1/│- │307,00 │439,01 │
│ │ │ │ │ │ │ │2 │ │ │ │
├────┼──────────┼────────────────────────┼────────┼────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
│567 │743 │ALBA │MIRĂSLĂU│SZANTO MIHAIL, MOZES│A │EXTRAVILAN│1982/5/1/│- │357,00 │510,51 │
│ │ │ │ │MARIA │ │ │2 │ │ │ │
├────┼──────────┼────────────────────────┼────────┼────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
│568 │744 │ALBA │MIRĂSLĂU│PAROHIA REFORMATĂ │A │EXTRAVILAN│1982/4/2 │- │1.627,00 │2.326,61 │
│ │ │ │ │DECEA │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼────────────────────────┼────────┼────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
│569 │745 │ALBA │MIRĂSLĂU│VARGA IOAN │A │EXTRAVILAN│1982/2/2,│- │240,00 │343,20 │
│ │ │ │ │ │ │ │1982/2/4 │ │ │ │
├────┼──────────┼────────────────────────┼────────┼────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
│570 │746 │ALBA │MIRASLAU│SZOKE LEON, HORVAT │A │EXTRAVILAN│1889/9/2 │- │648,00 │926,64 │
│ │ │ │ │PARASCHIVA │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼────────────────────────┼────────┼────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
│571 │747 │ALBA │MIRĂSLĂU│VARGA MARIA │A │EXTRAVILAN│1982/1/1 │- │355,00 │507,65 │
├────┼──────────┼────────────────────────┼────────┼────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
│572 │748 │ALBA │MIRĂSLĂU│KATONA IRMA │A │EXTRAVILAN│1977/38/2│- │3,00 │4,29 │
├────┼──────────┼────────────────────────┼────────┼────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
│573 │749 │ALBA │MIRĂSLĂU│KATONA IRMA │A │EXTRAVILAN│1977/38/3│- │145,00 │207,35 │
├────┼──────────┼────────────────────────┼────────┼────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
│574 │750 │ALBA │MIRĂSLĂU│HORVAT IOSIF │A │EXTRAVILAN│1977/39/2│- │118,00 │168,74 │
├────┼──────────┼────────────────────────┼────────┼────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
│575 │777 │ALBA │MIRĂSLĂU│KATONA IOAN │A │EXTRAVILAN│1977/13/2│- │2,00 │2,86 │
│ │ │ │ │ │ │ │/1/2 │ │ │ │
├────┼──────────┼────────────────────────┼────────┼────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
│576 │778 │ALBA │MIRĂSLĂU│SZANTO IOAN, TOTH │A │EXTRAVILAN│1977/14/7│- │27,00 │38,61 │
│ │ │ │ │ESTERA │ │ │/4 │ │ │ │
├────┼──────────┼────────────────────────┼────────┼────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
│577 │779 │ALBA │MIRĂSLĂU│BOLDOR G. LUCREŢIA │A │EXTRAVILAN│1977/14/6│- │50,00 │71,50 │
│ │ │ │ │ │ │ │/2 │ │ │ │
├────┼──────────┼────────────────────────┼────────┼────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
│578 │780 │ALBA │MIRĂSLĂU│TURZAI SIGISMUND │A │EXTRAVILAN│1977/14/5│- │38,00 │54,34 │
│ │ │ │ │ │ │ │/4 │ │ │ │
├────┼──────────┼────────────────────────┼────────┼────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
│579 │782 │ALBA │MIRĂSLĂU│MAZILU VIRGINIA, │A │EXTRAVILAN│1977/14/4│- │36,00 │51,48 │
│ │ │ │ │MAZILU GHEROGHE │ │ │/4 │ │ │ │
├────┼──────────┼────────────────────────┼────────┼────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
│580 │783 │ALBA │MIRĂSLĂU│BALAS ALEXANDRU │A │EXTRAVILAN│1977/14/3│- │67,00 │95,81 │
│ │ │ │ │ │ │ │/4 │ │ │ │
├────┼──────────┼────────────────────────┼────────┼────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
│ │ │ │ │HARD IOAN, HARD │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │CAROLINA, LAZAR │ │ │1977/14/2│ │ │ │
│581 │784 │ALBA │MIRĂSLĂU│MARIA, HARD │A │EXTRAVILAN│/4 │- │110,00 │157,30 │
│ │ │ │ │AUGUSTIN, HARD │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ARGHIR │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼────────────────────────┼────────┼────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
│ │ │ │ │CRISAN STEFANIA, │ │ │1977/14/1│ │ │ │
│582 │785 │ALBA │MIRĂSLĂU│MUNTEAN HORTENSIA, │A │EXTRAVILAN│/4 │- │130,00 │185,90 │
│ │ │ │ │CHERECHES OTILIA │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼────────────────────────┼────────┼────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
│583 │786 │ALBA │MIRĂSLĂU│KATONA IOAN │A │EXTRAVILAN│1977/13/2│- │131,00 │187,33 │
│ │ │ │ │ │ │ │/3/2 │ │ │ │
├────┼──────────┼────────────────────────┼────────┼────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
│584 │787 │ALBA │MIRĂSLĂU│GIURGIU AUREL │A │EXTRAVILAN│1977/13/1│- │326,00 │466,18 │
│ │ │ │ │ │ │ │/3 │ │ │ │
├────┼──────────┼────────────────────────┼────────┼────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
│585 │788 │ALBA │MIRĂSLĂU│KATONA ELENA │A │EXTRAVILAN│1977/11/2│- │170,00 │243,10 │
├────┼──────────┼────────────────────────┼────────┼────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
│586 │789 │ALBA │MIRĂSLĂU│VARGA SIGISMUND │A │EXTRAVILAN│1977/10/2│- │165,00 │235,95 │
├────┼──────────┼────────────────────────┼────────┼────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
│587 │790 │ALBA │MIRĂSLĂU│SZANTO MIHAI │A │EXTRAVILAN│1977/9/2 │- │167,00 │238,81 │
├────┼──────────┼────────────────────────┼────────┼────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
│ │ │ │ │SZANTO ENIO, KEMENI │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │RAFILA, TAKACS │ │ │ │ │ │ │
│588 │791 │ALBA │MIRĂSLĂU│ANDREI, SZANTO │A │EXTRAVILAN│1977/8/2 │- │431,00 │616,33 │
│ │ │ │ │CSABA, KOVACS EVA, │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │MUZSI MARIA │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼────────────────────────┼────────┼────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
│589 │792 │ALBA │MIRĂSLĂU│HORVATH MIHAI │A │EXTRAVILAN│1977/7/3/│- │168,00 │240,24 │
│ │ │ │ │ │ │ │2 │ │ │ │
├────┼──────────┼────────────────────────┼────────┼────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
│590 │793 │ALBA │MIRĂSLĂU│HORVAT MARIA, RANCA │A │EXTRAVILAN│1977/6/3/│- │72,00 │102,96 │
│ │ │ │ │ELENA │ │ │1 │ │ │ │
├────┼──────────┼────────────────────────┼────────┼────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
│591 │794 │ALBA │MIRĂSLĂU│HORVATH OLGA, SZANTO│A │EXTRAVILAN│1977/5/3/│- │73,00 │104,39 │
│ │ │ │ │IDA │ │ │2 │ │ │ │
├────┼──────────┼────────────────────────┼────────┼────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
│592 │795 │ALBA │MIRĂSLĂU│HORVAT MIHAI │A │EXTRAVILAN│1977/4/3/│- │157,00 │224,51 │
│ │ │ │ │ │ │ │2 │ │ │ │
├────┼──────────┼────────────────────────┼────────┼────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
│593 │796 │ALBA │MIRĂSLĂU│VARGA SUSANA │A │EXTRAVILAN│1977/3/3/│- │100,00 │143,00 │
│ │ │ │ │ │ │ │2 │ │ │ │
├────┼──────────┼────────────────────────┼────────┼────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
│594 │797 │ALBA │MIRĂSLĂU│HARMATH MARTA │A │EXTRAVILAN│1977/2/3/│- │387,00 │553,41 │
│ │ │ │ │ │ │ │2 │ │ │ │
├────┼──────────┼────────────────────────┼────────┼────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
│595 │798 │ALBA │MIRĂSLĂU│HORVAT MARIA, RANCA │A │EXTRAVILAN│1977/1/3 │- │48,00 │68,64 │
│ │ │ │ │ELENA │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼────────────────────────┼────────┼────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
│596 │810 │ALBA │MIRĂSLĂU│HORVAT IOSIF │A │EXTRAVILAN│1658/1/12│- │202,00 │288,86 │
│ │ │ │ │ │ │ │/1/2 │ │ │ │
├────┼──────────┼────────────────────────┼────────┼────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
│597 │812 │ALBA │MIRASLAU│SZANTO IOANOS, VARGA│A │EXTRAVILAN│1999/42/1│- │2,00 │2,86 │
│ │ │ │ │RAFILA, SZANTO MARIA│ │ │/2 │ │ │ │
├────┼──────────┼────────────────────────┼────────┼────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
│598 │841 │ALBA │MIRĂSLĂU│ZOLTAN IOAN, ZOLTAN │A │EXTRAVILAN│1606/4 │- │3,00 │4,29 │
│ │ │ │ │ŞTEFAN │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼────────────────────────┼────────┼────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
│599 │842 │ALBA │MIRĂSLĂU│CIUNGAR IOANA │A │EXTRAVILAN│1606/2/8 │- │36,00 │51,48 │
├────┼──────────┼────────────────────────┼────────┼────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
│600 │843 │ALBA │MIRĂSLĂU│ZOLTAN GHEORGHE │A │EXTRAVILAN│1606/2/1 │- │138,00 │197,34 │
├────┼──────────┼────────────────────────┼────────┼────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
│601 │844 │ALBA │MIRĂSLĂU│HORVATH MIHAI │A │EXTRAVILAN│1606/3/1 │- │48,00 │68,64 │
├────┼──────────┼────────────────────────┼────────┼────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
│602 │845 │ALBA │MIRĂSLĂU│SULYOK ILEANA │A │EXTRAVILAN│1606/3/2 │- │30,00 │42,90 │
├────┼──────────┼────────────────────────┼────────┼────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
│603 │846 │ALBA │MIRĂSLĂU│VARGA ARPAD │A │EXTRAVILAN│1606/4 │- │27,00 │38,61 │
├────┼──────────┼────────────────────────┼────────┼────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
│604 │847 │ALBA │MIRĂSLĂU│KATONA MARIA │A │EXTRAVILAN│1606/6 │- │6,00 │8,58 │
├────┼──────────┼────────────────────────┼────────┼────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
│605 │848 │ALBA │MIRĂSLĂU│POPA AMOS │A │EXTRAVILAN│1606/6 │- │6,00 │8,58 │
├────┼──────────┼────────────────────────┼────────┼────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
│606 │849 │ALBA │MIRĂSLĂU│VARGA ILEANA │A │EXTRAVILAN│1606/7 │- │2,00 │2,86 │
├────┼──────────┼────────────────────────┼────────┼────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
│607 │850 │ALBA │MIRĂSLĂU│TAKACS SIGISMUND, │A │EXTRAVILAN│2109/1/ │- │1,00 │1,43 │
│ │ │ │ │PATKO VIORICA │ │ │1139/2 │ │ │ │
├────┼──────────┼────────────────────────┼────────┼────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
│608 │852 │ALBA │MIRĂSLĂU│SZOKE SUSANA │A │EXTRAVILAN│1606/36 │- │4,00 │5,72 │
├────┼──────────┼────────────────────────┼────────┼────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
│609 │859 │ALBA │MIRĂSLĂU│NAZNAN ANA, MARTON │A │EXTRAVILAN│1606/43/1│- │3,00 │4,29 │
│ │ │ │ │MARIA, VARGA IULIU │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼────────────────────────┼────────┼────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
│610 │861 │ALBA │MIRĂSLĂU│VARGA MARIA │A │EXTRAVILAN│1606/44 │- │3,00 │4,29 │
├────┼──────────┼────────────────────────┼────────┼────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
│611 │862 │ALBA │MIRĂSLĂU│ISPAS EMILIAN │A │EXTRAVILAN│1606/45 │- │2,00 │2,86 │
├────┼──────────┼────────────────────────┼────────┼────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
│612 │863 │ALBA │MIRĂSLĂU│HORVATH OLGA, SZANTO│A │EXTRAVILAN│1891/48/3│- │8,00 │11,44 │
│ │ │ │ │IDA │ │ │/2 │ │ │ │
├────┼──────────┼────────────────────────┼────────┼────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
│613 │864 │ALBA │MIRĂSLĂU│RACZ ALEXANDRU │A │EXTRAVILAN│2035/36/2│- │529,00 │756,47 │
│ │ │ │ │ │ │ │/1 │ │ │ │
├────┼──────────┼────────────────────────┼────────┼────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
│614 │865 │ALBA │MIRĂSLĂU│GHEORGHIU MARIA │A │EXTRAVILAN│2035/61/4│- │824,00 │1.178,32 │
├────┼──────────┼────────────────────────┼────────┼────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
│615 │866 │ALBA │MIRĂSLĂU│SAS FILON │A │EXTRAVILAN│2035/62/4│- │1.218,00 │1.741,74 │
├────┼──────────┼────────────────────────┼────────┼────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
│616 │868 │ALBA │MIRĂSLĂU│TOTH ESTERA │A │EXTRAVILAN│1606/62/2│- │17,00 │24,31 │
├────┼──────────┼────────────────────────┼────────┼────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
│617 │869 │ALBA │MIRĂSLĂU│BIRO MARIA, BIRO │A │EXTRAVILAN│1606/63 │- │77,00 │110,11 │
│ │ │ │ │KAROL, SZOKE MARIA │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼────────────────────────┼────────┼────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
│618 │870 │ALBA │MIRĂSLĂU│SIMON ŞTEFAN │A │EXTRAVILAN│1606/64 │- │15,00 │21,45 │
├────┼──────────┼────────────────────────┼────────┼────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
│619 │871 │ALBA │MIRĂSLĂU│SZEKELY GHEORGHE │A │EXTRAVILAN│2035/36/1│- │105,00 │150,15 │
│ │ │ │ │ │ │ │/2 │ │ │ │
├────┼──────────┼────────────────────────┼────────┼────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
│620 │872 │ALBA │MIRĂSLĂU│COVACI MARIA │A │EXTRAVILAN│2035/63/4│- │35,00 │50,05 │
├────┼──────────┼────────────────────────┼────────┼────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
│621 │873 │ALBA │MIRĂSLĂU│POPA ANA │A │EXTRAVILAN│2035/64/4│- │32,00 │45,76 │
├────┼──────────┼────────────────────────┼────────┼────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
│622 │874 │ALBA │MIRĂSLĂU│CUTITAR MARIA │A │EXTRAVILAN│2035/65/4│- │54,00 │77,22 │
├────┼──────────┼────────────────────────┼────────┼────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
│623 │875 │ALBA │MIRĂSLĂU│ILEA SUSANA │A │EXTRAVILAN│2035/66/4│- │34,00 │48,62 │
├────┼──────────┼────────────────────────┼────────┼────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
│624 │876 │ALBA │MIRĂSLĂU│BOTYAN ELENA │A │EXTRAVILAN│2035/67/4│- │47,00 │67,21 │
├────┼──────────┼────────────────────────┼────────┼────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
│625 │877 │ALBA │MIRĂSLĂU│KRIZBOI SUSANA │A │EXTRAVILAN│2035/68/4│- │20,00 │28,60 │
├────┼──────────┼────────────────────────┼────────┼────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
│626 │878 │ALBA │MIRĂSLĂU│HIRIZA ELISABETA │A │EXTRAVILAN│2035/69/4│- │55,00 │78,65 │
├────┼──────────┼────────────────────────┼────────┼────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
│627 │879 │ALBA │MIRĂSLĂU│HAYNOL GHIZELA │A │EXTRAVILAN│2035/70/4│- │124,00 │177,32 │
├────┼──────────┼────────────────────────┼────────┼────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
│628 │880 │ALBA │MIRĂSLĂU│EGRI EMILIA, EGRI │A │EXTRAVILAN│2035/71/4│- │156,00 │223,08 │
│ │ │ │ │SIMION │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼────────────────────────┼────────┼────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
│629 │881 │ALBA │MIRĂSLĂU│EGRI EMILIA, EGRI │A │EXTRAVILAN│2035/72/4│- │167,00 │238,81 │
│ │ │ │ │SIMION │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼────────────────────────┼────────┼────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
│630 │882 │ALBA │MIRĂSLĂU│SZOCS RAFILA │A │EXTRAVILAN│2035/73/4│- │274,00 │391,82 │
├────┼──────────┼────────────────────────┼────────┼────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
│631 │883 │ALBA │MIRĂSLĂU│MURESAN MINERVA │A │EXTRAVILAN│2035/74/2│- │283,00 │404,69 │
├────┼──────────┼────────────────────────┼────────┼────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
│632 │884 │ALBA │MIRĂSLĂU│DANDOSA SILVIA │A │EXTRAVILAN│1891/27/1│- │559,00 │799,37 │
│ │ │ │ │ │ │ │/4 │ │ │ │
└────┴──────────┴────────────────────────┴────────┴────────────────────┴─────────┴──────────┴─────────┴─────────┴─────────┴────────────┘


    * Pentru poziţiile în care se regăseşte menţiunea „REZERVĂ PRIMĂRIE“, „REZERVĂ LA DISPOZIŢIA COMISIEI DE FOND FUNCIAR“, „U.A.T. ….REZERVĂ“, astfel cum reiese din evidenţele unităţilor administrativ-teritoriale, numele proprietarului/deţinătorului va fi identificat ulterior, după punerea în posesie, în vederea completării documentaţiilor necesare pentru punerea în aplicare a măsurilor de expropriere, în condiţiile legii.
    ----

Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice