Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   HOTĂRÂRE nr. 559 din 31 iulie 2019  privind stabilirea bugetului pentru implementarea Programului pentru şcoli al României în perioada 2017-2023 pentru anul şcolar 2019-2020, precum şi pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 640/2017 pentru aprobarea Programului pentru şcoli al României în perioada 2017-2023 şi pentru stabilirea bugetului pentru implementarea acestuia în anul şcolar 2017-2018    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 HOTĂRÂRE nr. 559 din 31 iulie 2019 privind stabilirea bugetului pentru implementarea Programului pentru şcoli al României în perioada 2017-2023 pentru anul şcolar 2019-2020, precum şi pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 640/2017 pentru aprobarea Programului pentru şcoli al României în perioada 2017-2023 şi pentru stabilirea bugetului pentru implementarea acestuia în anul şcolar 2017-2018

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 647 din 5 august 2019
    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 3 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 13/2017 privind aprobarea participării României la Programul pentru şcoli al Uniunii Europene, aprobată cu completări prin Legea nr. 55/2018, cu completările ulterioare,
    Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
    ART. 1
    (1) Prezentul articol stabileşte bugetul pentru implementarea Programului pentru şcoli al României în perioada 2017-2023 pentru anul şcolar 2019-2020, care cuprinde şi ajutorul financiar alocat conform Deciziei de punere în aplicare a Comisiei C (2019) 2.249 final din 27 martie 2019 de stabilire a repartizării definitive a ajutorului din partea Uniunii către statele membre pentru fructe şi legume în şcoli şi pentru lapte în şcoli, pe perioada 1 august 2019-31 iulie 2020, şi de modificare a Deciziei de punere în aplicare C (2018) 1.762 final, aşa cum este prevăzut în anexele nr. 1-3.
    (2) Pentru anul şcolar 2019-2020 se alocă suma de 540.474 mii lei pentru Programul pentru şcoli al României.
    (3) Suma prevăzută la alin. (2) pentru anul şcolar 2019-2020 se utilizează după cum urmează:
    a) 79.181 mii lei pentru acordarea gratuită de fructe şi legume şi 38.402 mii lei pentru derularea măsurilor educative aferente, conform anexei nr. 1;
    b) 196.435 mii lei pentru acordarea gratuită de lapte de consum şi produse lactate fără adaos de lapte praf şi 38.402 mii lei pentru derularea măsurilor educative aferente, conform anexei nr. 2;
    c) 188.054 mii lei pentru acordarea gratuită de produse de panificaţie, conform anexei nr. 3, exclusiv de la bugetul de stat.

    (4) Pentru anul şcolar 2019-2020, potrivit repartizărilor orientative ale ajutorului financiar FEGA pentru fiecare stat membru prevăzute în Decizia de punere în aplicare a Comisiei C (2019) 2.249 final, suma este de 6.866.848 euro pentru acordarea gratuită de fructe şi legume şi derularea măsurilor educative aferente şi de 10.815.474 euro pentru acordarea gratuită de lapte şi produse lactate şi derularea măsurilor educative aferente.

    ART. 2
    Hotărârea Guvernului nr. 640/2017 pentru aprobarea Programului pentru şcoli al României în perioada 2017-2023 şi pentru stabilirea bugetului pentru implementarea acestuia în anul şcolar 2017-2018, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 736 din 13 septembrie 2017, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La articolul 4, alineatul (5) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(5) Autorităţile competente la nivel local prevăzute la art. 1 alin. (4) din Ordonanţa Guvernului nr. 13/2017, aprobată cu completări prin Legea nr. 55/2018, cu completările ulterioare, au obligaţia informării Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură cu privire la măsurile educative realizate pentru care nu solicită rambursarea cheltuielilor efectuate, în special cu privire la desfăşurarea orei de educaţie pentru sănătate ca materie opţională. În acest caz, toţi preşcolarii din grădiniţele de stat cu program normal de 4 ore autorizate/acreditate şi particulare acreditate şi toţi elevii din învăţământul primar şi gimnazial de stat şi particular care beneficiază de acordarea gratuită de fructe şi legume proaspete şi lapte şi produse lactate în limita unei valori zilnice/preşcolar/elev beneficiază de această măsură, iar autorităţile competente la nivel local prevăzute la art. 1 alin. (4) din Ordonanţa Guvernului nr. 13/2017, aprobată cu completări prin Legea nr. 55/2018, cu completările ulterioare, menţionează numărul instituţiilor de învăţământ beneficiare şi numărul de preşcolari şi elevi participanţi."

    2. La articolul 15, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu următorul cuprins:
    "(5) Pentru anul şcolar 2019-2020, Programul pentru şcoli al României nu prevede acordarea de ajutor financiar din FEGA pentru costurile prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. c)-e) din Regulamentul delegat (UE) 2017/40 al Comisiei."

    3. După articolul 23 se introduce un nou articol, articolul 23^1, cu următorul cuprins:
    "ART. 23^1
    În instituţiile de învăţământ în care se distribuie produse conform Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2017/39 al Comisiei, trebuie să existe permanent un afiş, în conformitate cu cerinţele minime prevăzute în anexa la acest regulament, care se amplasează într-un loc în care este clar vizibil, la intrarea principală a instituţiei de învăţământ participante."

    4. Articolul 25 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 25
    Anexele nr. 1-6 fac parte integrantă din prezenta hotărâre."

    5. La anexa nr. 2 „Produsele care pot fi degustate cu ocazia măsurilor educative“, literele A şi B se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "A. Fructe şi legume
    Fructele şi legumele destinate degustării trebuie să fie însoţite de certificate de conformitate şi trebuie să respecte toate caracteristicile specifice fructelor şi legumelor distribuite conform art. 3 alin. (3) din hotărâre.
    Se pot degusta orice fructe şi/sau legume prevăzute în anexa nr. I partea IX la Regulamentul (UE) nr. 1.308/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 decembrie 2013 de instituire a unei organizări comune a pieţelor produselor agricole şi de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 922/72, (CEE) nr. 234/79, (CE) nr. 1.037/2001 şi (CE) nr. 1.234/2007 ale Consiliului, sub formă proaspătă sau preparate ca salate şi/sau sucuri proaspete, fără adaos de zahăr sau alţi îndulcitori, sare, oţet şi ulei.
    În cazul degustării de sucuri proaspete, acestea trebuie combinate cu apă şi consumate imediat, pe parcursul a 10-15 minute de la preparare.
    Fructele şi legumele destinate degustării trebuie să fie întregi, sănătoase, spălate, curate, fără corpuri străine vizibile, fără urme de atacuri de boli şi dăunători, fără umiditate externă în exces, fără miros sau gust străin.
B. Lapte şi produse lactate
    Laptele şi produsele lactate destinate degustării trebuie să fie însoţite de fişele tehnice specifice fiecărui produs lactat degustat şi să respecte toate caracteristicile specifice produselor lactate.
    Se poate degusta orice produs prevăzut la art. 23 alin. (3) lit. b), alin. (4) lit. b) şi alin. (5) din Regulamentul (UE) nr. 1.308/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului."    ART. 3
    Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.                    PRIM-MINISTRU
                    VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ
                    Contrasemnează:
                    Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,
                    Petre Daea
                    p. Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,
                    Sirma Caraman,
                    secretar de stat
                    Ministrul finanţelor publice,
                    Eugen Orlando Teodorovici
                    Ministrul educaţiei naţionale,
                    Ecaterina Andronescu
                    Ministrul sănătăţii,
                    Sorina Pintea
                    Ministrul afacerilor externe,
                    Ramona-Nicole Mănescu
                    p. Ministrul delegat pentru afaceri europene,
                    Alexandru Victor Micula,
                    secretar de stat

    Bucureşti, 31 iulie 2019.
    Nr. 559.
    ANEXA 1

    Sume pentru acordarea gratuită de fructe şi legume proaspete
    şi pentru derularea măsurilor educative aferente în anul şcolar 2019-2020

┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│- mii lei - │
├───────────────┬──────────┬─────────────────────┬───────────┬─────────┤
│ │ │Distribuţia fructelor│ │ │
│ │Număr │şi legumelor │ │ │
│ │total ├───────────┬─────────┤ │Total │
│ │preşcolari│Semestrul I│Semestrul│Total │măsuri │
│Judeţ │şi elevi │9 │II │distribuţie│educative│
│ │din ciclul│septembrie-│13 │ │2020 │
│ │primar şi │20 │ianuarie-│ │ │
│ │gimnazial │decembrie │12 iunie │ │ │
│ │ │2019 │2020 │ │ │
├───────────────┼──────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────────┤
│Alba │31.451 │542 │755 │1.297 │629 │
├───────────────┼──────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────────┤
│Arad │40.345 │695 │968 │1.663 │807 │
├───────────────┼──────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────────┤
│Argeş │57.216 │987 │1.373 │2.360 │1.144 │
├───────────────┼──────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────────┤
│Bacău │63.795 │1.100 │1.531 │2.631 │1.276 │
├───────────────┼──────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────────┤
│Bihor │57.890 │998 │1.389 │2.387 │1.158 │
├───────────────┼──────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────────┤
│Bistriţa-Năsăud│31.885 │549 │765 │1.314 │638 │
├───────────────┼──────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────────┤
│Botoşani │45.191 │780 │1.085 │1.865 │904 │
├───────────────┼──────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────────┤
│Braşov │55.768 │960 │1.338 │2.298 │1.115 │
├───────────────┼──────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────────┤
│Brăila │28.105 │485 │675 │1.160 │562 │
├───────────────┼──────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────────┤
│Buzău │43.112 │743 │1.035 │1.778 │862 │
├───────────────┼──────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────────┤
│Caraş-Severin │24.040 │414 │577 │991 │481 │
├───────────────┼──────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────────┤
│Călăraşi │30.731 │529 │738 │1.267 │615 │
├───────────────┼──────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────────┤
│Cluj │57.987 │1.000 │1.392 │2.392 │1.160 │
├───────────────┼──────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────────┤
│Constanţa │70.053 │1.207 │1.681 │2.888 │1.401 │
├───────────────┼──────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────────┤
│Covasna │23.126 │398 │555 │953 │463 │
├───────────────┼──────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────────┤
│Dâmboviţa │47.664 │822 │1.144 │1.966 │953 │
├───────────────┼──────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────────┤
│Dolj │57.996 │999 │1.392 │2.391 │1.160 │
├───────────────┼──────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────────┤
│Galaţi │49.259 │850 │1.182 │2.032 │985 │
├───────────────┼──────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────────┤
│Giurgiu │26.562 │457 │637 │1.094 │531 │
├───────────────┼──────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────────┤
│Gorj │31.643 │546 │759 │1.305 │633 │
├───────────────┼──────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────────┤
│Harghita │33.897 │584 │814 │1.398 │678 │
├───────────────┼──────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────────┤
│Hunedoara │33.028 │570 │793 │1.363 │661 │
├───────────────┼──────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────────┤
│Ialomiţa │26.539 │457 │637 │1.094 │531 │
├───────────────┼──────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────────┤
│Iaşi │87.005 │1.500 │2.088 │3.588 │1.740 │
├───────────────┼──────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────────┤
│Ilfov │38.272 │659 │919 │1.578 │765 │
├───────────────┼──────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────────┤
│Maramureş │45.279 │780 │1.087 │1.867 │906 │
├───────────────┼──────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────────┤
│Mehedinţi │22.204 │383 │533 │916 │444 │
├───────────────┼──────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────────┤
│Mureş │57.424 │989 │1.378 │2.367 │1.148 │
├───────────────┼──────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────────┤
│Neamţ │46.835 │808 │1.124 │1.932 │937 │
├───────────────┼──────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────────┤
│Olt │37.185 │641 │892 │1.533 │744 │
├───────────────┼──────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────────┤
│Prahova │70.462 │1.216 │1.691 │2.907 │1.409 │
├───────────────┼──────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────────┤
│Satu Mare │33.542 │578 │805 │1.383 │671 │
├───────────────┼──────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────────┤
│Sălaj │24.256 │418 │582 │1.000 │485 │
├───────────────┼──────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────────┤
│Sibiu │40.962 │706 │983 │1.689 │819 │
├───────────────┼──────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────────┤
│Suceava │77.651 │1.337 │1.864 │3.201 │1.553 │
├───────────────┼──────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────────┤
│Teleorman │28.680 │494 │688 │1.182 │574 │
├───────────────┼──────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────────┤
│Timiş │58.512 │1.009 │1.404 │2.413 │1.170 │
├───────────────┼──────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────────┤
│Tulcea │20.259 │349 │486 │835 │405 │
├───────────────┼──────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────────┤
│Vaslui │44.069 │760 │1.058 │1.818 │881 │
├───────────────┼──────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────────┤
│Vâlcea │32.159 │555 │772 │1.327 │643 │
├───────────────┼──────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────────┤
│Vrancea │34.199 │589 │821 │1.410 │684 │
├───────────────┼──────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────────┤
│Municipiul │153.824 │2.656 │3.692 │6.348 │3.077 │
│Bucureşti │ │ │ │ │ │
├───────────────┼──────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────────┤
│TOTAL │1.920.062 │33.099 │46.082 │79.181 │38.402 │
└───────────────┴──────────┴───────────┴─────────┴───────────┴─────────┘    ANEXA 2

    Sume pentru acordarea gratuită de lapte de consum şi produse lactate fără adaos de lapte praf
    şi pentru derularea măsurilor educative aferente în anul şcolar 2019-2020

┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│- mii lei - │
├───────────────┬──────────┬─────────────────────┬───────────┬─────────┤
│ │Număr │Distribuţia de lapte │ │ │
│ │total │şi produse lactate │ │ │
│ │preşcolari├───────────┬─────────┤ │Total │
│ │şi elevi │Semestrul I│Semestrul│Total │măsuri │
│Judeţ │din ciclul│9 │II │distribuţie│educative│
│ │primar │septembrie-│13 │ │2020 │
│ │şi │20 │ianuarie-│ │ │
│ │gimnazial │decembrie │12 iunie │ │ │
│ │ │2019 │2020 │ │ │
├───────────────┼──────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────────┤
│Alba │31.451 │1.193 │1.661 │2.854 │629 │
├───────────────┼──────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────────┤
│Arad │40.345 │2.548 │3.550 │6.098 │807 │
├───────────────┼──────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────────┤
│Argeş │57.216 │3.618 │5.035 │8.653 │1.144 │
├───────────────┼──────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────────┤
│Bacău │63.795 │2.420 │3.368 │5.788 │1.276 │
├───────────────┼──────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────────┤
│Bihor │57.890 │2.196 │3.057 │5.253 │1.158 │
├───────────────┼──────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────────┤
│Bistriţa-Năsăud│31.885 │1.208 │1.684 │2.892 │638 │
├───────────────┼──────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────────┤
│Botoşani │45.191 │1.715 │2.386 │4.101 │904 │
├───────────────┼──────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────────┤
│Braşov │55.768 │2.112 │2.945 │5.057 │1.115 │
├───────────────┼──────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────────┤
│Brăila │28.105 │1.067 │1.484 │2.551 │562 │
├───────────────┼──────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────────┤
│Buzău │43.112 │1.635 │2.276 │3.911 │862 │
├───────────────┼──────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────────┤
│Caraş-Severin │24.040 │911 │1.269 │2.180 │481 │
├───────────────┼──────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────────┤
│Călăraşi │30.731 │1.164 │1.623 │2.787 │615 │
├───────────────┼──────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────────┤
│Cluj │57.987 │3.665 │5.103 │8.768 │1.160 │
├───────────────┼──────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────────┤
│Constanţa │70.053 │2.655 │3.699 │6.354 │1.401 │
├───────────────┼──────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────────┤
│Covasna │23.126 │876 │1.221 │2.097 │463 │
├───────────────┼──────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────────┤
│Dâmboviţa │47.664 │3.013 │4.194 │7.207 │953 │
├───────────────┼──────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────────┤
│Dolj │57.996 │2.197 │3.062 │5.259 │1.160 │
├───────────────┼──────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────────┤
│Galaţi │49.259 │1.870 │2.601 │4.471 │985 │
├───────────────┼──────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────────┤
│Giurgiu │26.562 │1.676 │2.337 │4.013 │531 │
├───────────────┼──────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────────┤
│Gorj │31.643 │1.201 │1.671 │2.872 │633 │
├───────────────┼──────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────────┤
│Harghita │33.897 │1.285 │1.790 │3.075 │678 │
├───────────────┼──────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────────┤
│Hunedoara │33.028 │1.254 │1.744 │2.998 │661 │
├───────────────┼──────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────────┤
│Ialomiţa │26.539 │1.675 │2.335 │4.010 │531 │
├───────────────┼──────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────────┤
│Iaşi │87.005 │3.300 │4.594 │7.894 │1.740 │
├───────────────┼──────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────────┤
│Ilfov │38.272 │1.449 │2.021 │3.470 │765 │
├───────────────┼──────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────────┤
│Maramureş │45.279 │1.717 │2.391 │4.108 │906 │
├───────────────┼──────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────────┤
│Mehedinţi │22.204 │842 │1.172 │2.014 │444 │
├───────────────┼──────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────────┤
│Mureş │57.424 │2.176 │3.032 │5.208 │1.148 │
├───────────────┼──────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────────┤
│Neamţ │46.835 │1.777 │2.473 │4.250 │937 │
├───────────────┼──────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────────┤
│Olt │37.185 │1.410 │1.963 │3.373 │744 │
├───────────────┼──────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────────┤
│Prahova │70.462 │2.674 │3.720 │6.394 │1.409 │
├───────────────┼──────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────────┤
│Satu Mare │33.542 │1.272 │1.771 │3.043 │671 │
├───────────────┼──────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────────┤
│Sălaj │24.256 │919 │1.281 │2.200 │485 │
├───────────────┼──────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────────┤
│Sibiu │40.962 │1.553 │2.163 │3.716 │819 │
├───────────────┼──────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────────┤
│Suceava │77.651 │2.941 │4.100 │7.041 │1.553 │
├───────────────┼──────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────────┤
│Teleorman │28.680 │1.087 │1.514 │2.601 │574 │
├───────────────┼──────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────────┤
│Timiş │58.512 │3.699 │5.149 │8.848 │1.170 │
├───────────────┼──────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────────┤
│Tulcea │20.259 │768 │1.070 │1.838 │405 │
├───────────────┼──────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────────┤
│Vaslui │44.069 │1.673 │2.327 │4.000 │881 │
├───────────────┼──────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────────┤
│Vâlcea │32.159 │1.221 │1.698 │2.919 │643 │
├───────────────┼──────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────────┤
│Vrancea │34.199 │1.296 │1.806 │3.102 │684 │
├───────────────┼──────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────────┤
│Municipiul │153.824 │7.185 │9.982 │17.167 │3.077 │
│Bucureşti │ │ │ │ │ │
├───────────────┼──────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────────┤
│TOTAL │1.920.062 │82.113 │114.322 │196.435 │38.402 │
└───────────────┴──────────┴───────────┴─────────┴───────────┴─────────┘    ANEXA 3

    Sume pentru acordarea gratuită de produse de panificaţie în anul şcolar 2019-2020

┌────────────────────────────────────────────────────────────┐
│- mii lei - │
├───────────────┬──────────┬─────────────────────┬───────────┤
│ │ │Distribuţia de │ │
│ │Număr │produse de │ │
│ │total │panificaţie │ │
│ │preşcolari├───────────┬─────────┤ │
│Judeţ │şi elevi │Semestrul I│Semestrul│Total │
│ │din ciclul│9 │II │distribuţie│
│ │primar şi │septembrie-│13 │ │
│ │gimnazial │20 │ianuarie-│ │
│ │ │decembrie │12 iunie │ │
│ │ │2019 │2020 │ │
├───────────────┼──────────┼───────────┼─────────┼───────────┤
│Alba │31.451 │1.288 │1.793 │3.081 │
├───────────────┼──────────┼───────────┼─────────┼───────────┤
│Arad │40.345 │1.651 │2.300 │3.951 │
├───────────────┼──────────┼───────────┼─────────┼───────────┤
│Argeş │57.216 │2.343 │3.261 │5.604 │
├───────────────┼──────────┼───────────┼─────────┼───────────┤
│Bacău │63.795 │2.613 │3.636 │6.249 │
├───────────────┼──────────┼───────────┼─────────┼───────────┤
│Bihor │57.890 │2.370 │3.300 │5.670 │
├───────────────┼──────────┼───────────┼─────────┼───────────┤
│Bistriţa-Năsăud│31.885 │1.304 │1.817 │3.121 │
├───────────────┼──────────┼───────────┼─────────┼───────────┤
│Botoşani │45.191 │1.852 │2.576 │4.428 │
├───────────────┼──────────┼───────────┼─────────┼───────────┤
│Braşov │55.768 │2.280 │3.179 │5.459 │
├───────────────┼──────────┼───────────┼─────────┼───────────┤
│Brăila │28.105 │1.152 │1.602 │2.754 │
├───────────────┼──────────┼───────────┼─────────┼───────────┤
│Buzău │43.112 │1.765 │2.457 │4.222 │
├───────────────┼──────────┼───────────┼─────────┼───────────┤
│Caraş-Severin │24.040 │984 │1.370 │2.354 │
├───────────────┼──────────┼───────────┼─────────┼───────────┤
│Călăraşi │30.731 │1.257 │1.752 │3.009 │
├───────────────┼──────────┼───────────┼─────────┼───────────┤
│Cluj │57.987 │2.374 │3.305 │5.679 │
├───────────────┼──────────┼───────────┼─────────┼───────────┤
│Constanţa │70.053 │2.866 │3.993 │6.859 │
├───────────────┼──────────┼───────────┼─────────┼───────────┤
│Covasna │23.126 │946 │1.318 │2.264 │
├───────────────┼──────────┼───────────┼─────────┼───────────┤
│Dâmboviţa │47.664 │1.951 │2.717 │4.668 │
├───────────────┼──────────┼───────────┼─────────┼───────────┤
│Dolj │57.996 │2.372 │3.306 │5.678 │
├───────────────┼──────────┼───────────┼─────────┼───────────┤
│Galaţi │49.259 │2.018 │2.808 │4.826 │
├───────────────┼──────────┼───────────┼─────────┼───────────┤
│Giurgiu │26.562 │1.086 │1.514 │2.600 │
├───────────────┼──────────┼───────────┼─────────┼───────────┤
│Gorj │31.643 │1.296 │1.804 │3.100 │
├───────────────┼──────────┼───────────┼─────────┼───────────┤
│Harghita │33.897 │1.388 │1.932 │3.320 │
├───────────────┼──────────┼───────────┼─────────┼───────────┤
│Hunedoara │33.028 │1.354 │1.883 │3.237 │
├───────────────┼──────────┼───────────┼─────────┼───────────┤
│Ialomiţa │26.539 │1.085 │1.513 │2.598 │
├───────────────┼──────────┼───────────┼─────────┼───────────┤
│Iaşi │87.005 │3.563 │4.959 │8.522 │
├───────────────┼──────────┼───────────┼─────────┼───────────┤
│Ilfov │38.272 │1.564 │2.182 │3.746 │
├───────────────┼──────────┼───────────┼─────────┼───────────┤
│Maramureş │45.279 │1.853 │2.581 │4.434 │
├───────────────┼──────────┼───────────┼─────────┼───────────┤
│Mehedinţi │22.204 │909 │1.266 │2.175 │
├───────────────┼──────────┼───────────┼─────────┼───────────┤
│Mureş │57.424 │2.349 │3.273 │5.622 │
├───────────────┼──────────┼───────────┼─────────┼───────────┤
│Neamţ │46.835 │1.918 │2.670 │4.588 │
├───────────────┼──────────┼───────────┼─────────┼───────────┤
│Olt │37.185 │1.522 │2.120 │3.642 │
├───────────────┼──────────┼───────────┼─────────┼───────────┤
│Prahova │70.462 │2.887 │4.016 │6.903 │
├───────────────┼──────────┼───────────┼─────────┼───────────┤
│Satu Mare │33.542 │1.373 │1.912 │3.285 │
├───────────────┼──────────┼───────────┼─────────┼───────────┤
│Sălaj │24.256 │992 │1.383 │2.375 │
├───────────────┼──────────┼───────────┼─────────┼───────────┤
│Sibiu │40.962 │1.676 │2.335 │4.011 │
├───────────────┼──────────┼───────────┼─────────┼───────────┤
│Suceava │77.651 │3.175 │4.426 │7.601 │
├───────────────┼──────────┼───────────┼─────────┼───────────┤
│Teleorman │28.680 │1.174 │1.635 │2.809 │
├───────────────┼──────────┼───────────┼─────────┼───────────┤
│Timiş │58.512 │2.396 │3.335 │5.731 │
├───────────────┼──────────┼───────────┼─────────┼───────────┤
│Tulcea │20.259 │830 │1.155 │1.985 │
├───────────────┼──────────┼───────────┼─────────┼───────────┤
│Vaslui │44.069 │1.806 │2.512 │4.318 │
├───────────────┼──────────┼───────────┼─────────┼───────────┤
│Vâlcea │32.159 │1.318 │1.833 │3.151 │
├───────────────┼──────────┼───────────┼─────────┼───────────┤
│Vrancea │34.199 │1.399 │1.949 │3.348 │
├───────────────┼──────────┼───────────┼─────────┼───────────┤
│Municipiul │153.824 │6.310 │8.767 │15.077 │
│Bucureşti │ │ │ │ │
├───────────────┼──────────┼───────────┼─────────┼───────────┤
│TOTAL │1.920.062 │78.609 │109.445 │188.054 │
└───────────────┴──────────┴───────────┴─────────┴───────────┘


    ----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016