Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina: Lista acte din altele mai 2019 Twitter Facebook

Acte altele mai 2019

Monitorul Oficial 433 din 31 Mai 2019 (M. Of. 433/2019)

 CIRCULARĂ nr. 10 din 17 mai 2019 privind lansarea în circuitul numismatic a unor monede din aur şi alamă pentru colecţionare şi punerea în circulaţie a unei monede din alamă, cu tema Vizita Apostolică a Sanctităţii Sale Papa Francisc în România EMITENT: Banca Nationala a Romaniei PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 433 din 31 mai 2019

Art. 1În conformitate cu prevederile legii nr. 312/2004 privind statutul băncii naţionale a româniei, începând cu data de 30 mai 2019, banca naţională a româniei va lansa în circuitul numismatic monede din aur şi alamă pentru colecţionare şi va pune în circulaţie o monedă din alamă, cu tema vizita apostolică a sanctităţii sale papa francisc în românia.art. 2caracteristicile tehnice ale monedelor sunt următoarele: ┌──────────────┬────────────────────────┬────────────────┐│caracteristici│monede pentru │monedă pentru ││tehnice │colecţionare ...

Monitorul Oficial 434 din 31 Mai 2019 (M. Of. 434/2019)

 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 38 din 30 mai 2019 privind modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare locală şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 434 din 31 mai 2019

A. având în vedere principiile ce stau la baza protecţiei şi promovării drepturilor persoanelor cu handicap se impune intervenţia legislativă de urgenţă în sensul modificării ordonanţei de urgenţă a guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea programului naţional de dezvoltare locală, aprobată prin legea nr. 89/2015, cu modificările şi completările ulterioare, pentru a se crea cadrul legal prin care instituţiile publice cărora le-a fost sistată alimentarea cu cote defalcate din impozitul pe venit, cât şi cu sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru echilibrare, să îşi poată onora obligaţiile de plată stabilite prin lege către persoanele vulnerabile social,luând în considerare ...

Monitorul Oficial 431 din 31 Mai 2019 (M. Of. 431/2019)

 HOTĂRÂREA din 3 octombrie 2017 în Cauza D.M.D. împotriva României EMITENT: Curtea Europeană a Drepturilor Omului PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 431 din 31 mai 2019

(cererea nr. 23.022/13)strasbourgdefinitivă3 ianuarie 2018hotărârea a rămas definitivă în condiţiile prevăzute de articolul 44§2 din convenţie. poate fi supusă unei revizuiri redacţionale.În cauza d.m.d. împotriva româniei,curtea europeană a drepturilor omului (secţia a patra), reunită într-o cameră compusă din: ganna yudkivska, preşedinte, vincent a. de gaetano, paulo pinto de albuquerque, iulia motoc, carlo ranzoni, marko bošnjak, péter paczolay, judecători, şi marialena tsirli, grefierul secţiei,după ce a deliberat în camera de consiliu la 11 iulie 2017,pronunţă prezenta hotărâre, adoptată la aceeaşi dată.procedura1. la originea cauzei se află o cerere (nr. 23.022/13) împotriva româniei, formulată la curte în temeiul art. 34 al convenţiei ...

Monitorul Oficial 425 bis din 30 Mai 2019 (M. Of. 425 bis/2019)

 ANEXĂ din 23 mai 2019 privind listele terenurilor agricole situate în extravilan pentru proiectul de importanţă naţională în domeniul gazelor naturale "Dezvoltarea capacităţii Sistemului Naţional de Transport în vederea asigurării fluxului de gaze naturale pe direcţia România - Republica Moldova" EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 425 bis din 30 mai 2019

──────────conţinută de hotĂrÂrea nr. 316/2019, publicată în monitorul oficial, partea i, nr. 425 din 30 mai 2019.──────────   lista terenurilor agricole situate în extravilan pentru proiectul  de importanţă naţională în domeniul gazelor naturale "dezvoltarea capacităţii sistemului naţional de transport în vederea asigurării fluxului de gaze naturale pe direcţia românia - republica moldova"┌────┬─────┬──────────────┬─────────────────────┬─────────┬─────────┬────────┬─────────┬─────────────────┬────────┐│ │ │unitatea │ │suprafaţa│ │ │nr. ...

Monitorul Oficial 429 din 30 Mai 2019 (M. Of. 429/2019)

 HOTĂRÂRE nr. 334 din 30 mai 2019 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 al Societăţii "Telecomunicaţii C.F.R." - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 429 din 30 mai 2019

Având în vedere prevederile legii bugetului de stat pe anul 2019 nr. 50/2019,în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 4 din ordonanţa guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, aprobată cu completări prin legea nr. 47/2014, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicse aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 al societăţii „telecomunicaţii c.f.r.“ - s.a., aflată sub autoritatea ministerului transporturilor, prevăzut în anexa care face parte integrantă ...

Monitorul Oficial 425 din 30 Mai 2019 (M. Of. 425/2019)

 HOTĂRÂRE nr. 316 din 23 mai 2019 pentru aprobarea listei terenurilor agricole situate în extravilan pentru proiectul de importanţă naţională în domeniul gazelor naturale "Dezvoltarea capacităţii Sistemului Naţional de Transport în vederea asigurării fluxului de gaze naturale pe direcţia România-Republica Moldova" EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 425 din 30 mai 2019

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 4 alin. (1) din legea privind unele măsuri necesare pentru implementarea proiectelor de importanţă naţională în domeniul gazelor naturale nr. 185/2016, guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicse aprobă lista terenurilor agricole situate în extravilan, pentru proiectul de importanţă naţională în domeniul gazelor naturale „dezvoltarea capacităţii sistemului naţional de transport în vederea asigurării fluxului de gaze naturale pe direcţia românia-republica moldova“, prevăzută în anexa*) care face parte integrantă din prezenta hotărâre.*) anexa se publică în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 425 bis, care se poate achiziţiona de la ...

 HOTĂRÂRE nr. 319 din 23 mai 2019 privind stabilirea bazelor de date relevante pentru compararea datelor din registrul cu numele pasagerilor din transportul aerian EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 425 din 30 mai 2019

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 20 alin. (3) din legea nr. 284/2018 privind utilizarea datelor din registrul cu numele pasagerilor din transportul aerian pentru prevenirea, depistarea, investigarea şi urmărirea penală a infracţiunilor de terorism şi a infracţiunilor grave, precum şi pentru prevenirea şi înlăturarea ameninţărilor la adresa securităţii naţionale,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicÎn scopul aplicării prevederilor art. 20 alin. (2) lit. a) din legea nr. 284/2018 privind utilizarea datelor din registrul cu numele pasagerilor din transportul aerian pentru prevenirea, depistarea, investigarea şi urmărirea penală a infracţiunilor de terorism şi a infracţiunilor grave, precum şi pentru ...

 HOTĂRÂRE nr. 320 din 23 mai 2019 privind actualizarea valorii de inventar a unor imobile aflate în domeniul public al statului şi administrarea Instituţiei Prefectului - Judeţul Vâlcea din subordinea Ministerului Afacerilor Interne EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 425 din 30 mai 2019

Având în vedere dispoziţiile art. 2^1 şi 2^2 din ordonanţa guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 20 din legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă actualizarea valorii de inventar a unor imobile aflate în domeniul public al statului şi administrarea instituţiei prefectului - judeţul vâlcea din subordinea ministerului afacerilor interne, ca urmare a reevaluării, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.art. 2ministerul ...

Monitorul Oficial 426 din 30 Mai 2019 (M. Of. 426/2019)

 HOTĂRÂRE nr. 329 din 23 mai 2019 privind transmiterea unui imobil aflat în domeniul public al statului, situat în municipiul Sibiu, judeţul Sibiu, din administrarea Secretariatului de Stat pentru Culte pentru Mitropolia Ardealului/Arhiepiscopia Sibiului în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, pentru actualizarea valorii de inventar a imobilului 380, aflat în domeniul public al statului, şi modificarea anexelor nr. 4 şi 40 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 426 din 30 mai 2019

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 20 din legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 867 alin. (1), art. 868 şi 869 din legea nr. 287/2009 privind codul civil, republicată, cu modificările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă actualizarea elementelor-cadru de descriere tehnică şi a valorii de inventar a imobilului aflat în domeniul public al statului şi în administrarea secretariatului de stat pentru culte pentru mitropolia ardealului/arhiepiscopia sibiului, înregistrat în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului la poziţia cu nr. mfp 160316, având datele de identificare prevăzute ...

Monitorul Oficial 427 din 30 Mai 2019 (M. Of. 427/2019)

 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 34 din 23 mai 2019 privind unele măsuri cu caracter fiscal-bugetar EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 427 din 30 mai 2019

Având în vedere că la 17 aprilie 2019 a intrat în vigoare legea nr. 49/2019 pentru modificarea şi completarea legii nr. 64/2008 privind funcţionarea în condiţii de siguranţă a instalaţiilor sub presiune, instalaţiilor de ridicat şi a aparatelor consumatoare de combustibil şi pentru modificarea altor acte normative, care la art. i pct. 4 prevede modificarea art. 4 alin. (3) din legea nr. 64/2008 privind funcţionarea în condiţii de siguranţă a instalaţiilor sub presiune, instalaţiilor de ridicat şi a aparatelor consumatoare de combustibil, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în sensul că finanţarea inspecţiei de stat pentru controlul cazanelor, recipientelor sub presiune şi instalaţiilor de ...

Monitorul Oficial 429 din 30 Mai 2019 (M. Of. 429/2019)

 HOTĂRÂRE nr. 335 din 30 mai 2019 pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 al Fondului pentru mediu şi al Administraţiei Fondului pentru Mediu, rectificat EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 429 din 30 mai 2019

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 5 alin. (1) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 31/2019 privind acordarea unor facilităţi fiscale şi pentru modificarea şi completarea legii nr. 227/2015 privind codul fiscal, pentru completarea ordonanţei de urgenţă a guvernului nr. 11/2018 pentru adoptarea unor măsuri bugetare şi pentru modificarea legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, al art. 2 din hotărârea guvernului nr. 298/2019 privind suplimentarea bugetului ministerului mediului din fondul de rezervă bugetară la dispoziţia guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2019, precum şi al art. 2^1 din ordonanţa de urgenţă a guvernului ...

Monitorul Oficial 427 din 30 Mai 2019 (M. Of. 427/2019)

 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 35 din 23 mai 2019 pentru adoptarea unor măsuri fiscal-bugetare privind acordarea unor împrumuturi din Trezoreria Statului şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 427 din 30 mai 2019

Ţinând cont de situaţia imperativă în privinţa asigurării cu apă caldă şi căldură a populaţiei, dat fiind caracterul social al serviciului public şi, inclusiv, eliminarea unor eventuale blocaje şi întreruperi determinate de lipsa disponibilităţilor în bugetele locale, corelat cu responsabilizarea autorităţilor administraţiei publice locale, având în vedere:- necesitatea eficientizării serviciilor comunitare de utilităţi publice în scopul asigurării unui standard de viaţă optim pentru locuitorii unităţilor administrativ-teritoriale care beneficiază de alimentare cu energie termică în sistem centralizat;– importanţa evitării situaţiilor critice în care ar putea interveni întreruperi sau stări de funcţionare inadecvată pentru serviciile de alimentare centralizată cu energie ...

Monitorul Oficial 430 din 30 Mai 2019 (M. Of. 430/2019)

 NORME METODOLOGICE din 30 mai 2019 privind mecanismul de acordare şi derulare a împrumuturilor acordate unităţilor administrativ-teritoriale conform art. I din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 35/2019 pentru adoptarea unor măsuri fiscal-bugetare privind acordarea unor împrumuturi din Trezoreria Statului şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, documentele în baza cărora se acordă împrumutul şi cele care stau la baza obţinerii avizului Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, precum şi modul de reflectare a sumelor respective în bugetele instituţiilor publice locale EMITENT: Ministerul Finanţelor Publice PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 430 din 30 mai 2019

──────────aprobate prin ordinul nr. 2.303 din 30 mai 2019, publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 430 din 30 mai 2019.──────────art. 1(1) unităţile administrativ-teritoriale pot solicita de la ministerul finanţelor publice, până la data de 31 iulie 2019, contractarea de împrumuturi din venituri din privatizare, înregistrate în contul curent general al trezoreriei statului, în limita sumei de 700.000 mii lei, în baza prevederilor art. i din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 35/2019 pentru adoptarea unor măsuri fiscal-bugetare privind acordarea unor împrumuturi din trezoreria statului şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, pentru plata subvenţiilor restante aferente ...

Monitorul Oficial 421 bis din 29 Mai 2019 (M. Of. 421 bis/2019)

 ACT ADIŢIONAL nr. 6 din 6 mai 2019 la Contractul de servicii publice pentru perioada 1 ianuarie 2016 - 31 decembrie 2019 al Societăţii Comerciale Interregional S.R.L. aprobat prin H.G. nr. 231/30.03.2016 EMITENT: Ministerul Transporturilor PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 421 bis din 29 mai 2019

──────────aprobat prin decizia nr. 621 din 16 mai 2019, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 421 din 29 mai 2019.────────── (a se vedea imaginea asociată) 1. preambulÎn conformitate cu prevederile:- art. 2 alin. (1) lit. i) şi art. 6 alin. (3) din o.u.g. nr. 62/2016 privind înfiinţarea autorităţii pentru reformă feroviară, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 53/2017;– art. 38 şi art. 39 din o.u.g. nr. 12/1998 privind transportul pe căile ferate române şi reorganizarea societăţii naţionale a căilor ferate române, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;– art. 14 alin. (3) şi alin. (4) din contractul de servicii ...

 ACT ADIŢIONAL nr. 6 din 6 mai 2019 la Contractul de servicii publice pentru perioada 1 ianuarie 2016 - 31 decembrie 2019 al Societăţii Comerciale Transferoviar Călători S.R.L. aprobat prin H.G. nr. 231/30.03.2016 EMITENT: Ministerul Transporturilor PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 421 bis din 29 mai 2019

──────────aprobat prin decizia nr. 621 din 16 mai 2019, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 421 din 29 mai 2019.────────── (a se vedea imaginea asociată) 1. preambulÎn conformitate cu prevederile:- art. 2 alin. (1) lit. i) şi art. 6 alin. (3) din o.u.g. nr. 62/2016 privind înfiinţarea autorităţii pentru reformă feroviară, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 53/2017;– art. 38 şi art. 39 din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 12/1998 privind transportul pe căile ferate române şi reorganizarea societăţii naţionale a căilor ferate române, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;– art. 14 alin. (3) şi alin. (4) ...

 ACT ADIŢIONAL nr. 6 din 6 mai 2019 la Contractul de servicii publice pentru perioada 1 ianuarie 2016 - 31 decembrie 2019 al Societăţii Comerciale Softrans S.R.L. aprobat prin H.G. nr. 231/30.03.2016 EMITENT: Ministerul Transporturilor PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 421 bis din 29 mai 2019

──────────aprobat prin decizia nr. 621 din 16 mai 2019, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 421 din 29 mai 2019.────────── (a se vedea imaginea asociată) 1. preambulÎn conformitate cu prevederile:- art. 2 alin. (1) lit. i) şi art. 6 alin. (3) din o.u.g. nr. 62/2016 privind înfiinţarea autorităţii pentru reformă feroviară, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 53/2017;– art. 38 şi art. 39 din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 12/1998 privind transportul pe căile ferate române şi reorganizarea societăţii naţionale a căilor ferate române, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;– art. 14 alin. (3) şi alin. (4) ...

 ACT ADIŢIONAL nr. 3 din 6 mai 2019 la Contractul de servicii publice pentru perioada 21 decembrie 2017 - 31 decembrie 2019 al Astra Trans Carpatic S.R.L. - RUIC nr. 42/21.12.2017, aprobat prin Decizia Preşedintelui Autorităţii pentru Reformă Feroviară nr. 176/22.12.2017 EMITENT: Ministerul Transporturilor PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 421 bis din 29 mai 2019

──────────aprobat prin decizia nr. 621 din 16 mai 2019, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 421 din 29 mai 2019.────────── (a se vedea imaginea asociată) 1. preambulÎn conformitate cu prevederile:- art. 2 alin. (1) lit. i) şi art. 6 alin. (3) din o.u.g. nr. 62/2016 privind înfiinţarea autorităţii pentru reformă feroviară, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 53/2017;– art. 38 şi art. 39 din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 12/1998 privind transportul pe căile ferate române şi reorganizarea societăţii naţionale a căilor ferate române, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;– art. 14 alin. (3) şi (4) din ...

Monitorul Oficial 420 din 29 Mai 2019 (M. Of. 420/2019)

 HOTĂRÂRE nr. 314 din 23 mai 2019 privind modificarea codului de clasificare şi actualizarea valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului şi administrarea Aeroclubului României, instituţie publică din subordinea Ministerului Transporturilor, privind înscrierea unui imobil situat în municipiul Craiova, judeţul Dolj, în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului pentru constituirea dreptului de administrare în favoarea Aeroclubului României şi pentru trecerea unei părţi dintr-un imobil din domeniul public al statului şi din administrarea Aeroclubului României în domeniul public al judeţului Dolj, în vederea extinderii Aeroportului Craiova EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 420 din 29 mai 2019

În considerarea prevederilor art. 2 alin. (1) şi (2) din hotărârea guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 2^1 şi 2^2 din ordonanţa guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare,având în vedere hotărârea consiliului judeţean dolj nr. 123 din 28.04.2016 privind solicitarea trecerii unui teren din domeniul public al statului şi din administrarea ministerului transporturilor în domeniul public al judeţului dolj, precum şi hotărârea consiliului judeţean dolj nr. 319 din 26.11.2015 ...

 HOTĂRÂRE nr. 325 din 23 mai 2019 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 336/2018 privind aprobarea Programului pentru stimularea angajării tinerilor în sectoarele agricultură, acvacultură şi industria alimentară EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 420 din 29 mai 2019

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 6 din legea nr. 336/2018 privind aprobarea programului pentru stimularea angajării tinerilor în sectoarele agricultură, acvacultură şi industria alimentară,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicse aprobă normele metodologice de aplicare a legii nr. 336/2018 privind aprobarea programului pentru stimularea angajării tinerilor în sectoarele agricultură, acvacultură şi industria alimentară, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. prim-ministruvasilica-viorica dĂncilĂcontrasemnează:p. ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,dumitru daniel botănoiu,secretar de statp. ministrul muncii şi justiţiei sociale,mergeani nicea,secretar de statministrul finanţelor publice,eugen orlando teodorovicip. ministrul educaţiei naţionale,petru andeasecretar de statbucureşti, 23 mai 2019.nr. 325.anexa 1 norme ...

 CUANTUMUL TOTAL din 29 mai 2019 al sumelor provenite din finanţările private ale partidelor politice în anul 2018, conform Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale - Uniunea Creştin Democrată din România EMITENT: Partide Politice PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 420 din 29 mai 2019

Situaţia cuantumului total al cotizaţiilor primite în anul 2018 denumirea partidului politic: uniunea creştin democrată din românia sediul partidului politic: sediul fiscal: str. colonia breaza, nr. 22a, cluj-napoca, judeţul cluj, românia┌─────────────┬────────────┬────────────┬────────────┬────────────┬────────────┬────────────┬────────────┬────────────┬────────────┬────────────┬────────────┬────────────┐│ │cuantumul │cuantumul │cuantumul │cuantumul │cuantumul │cuantumul │cuantumul │cuantumul │cuantumul │cuantumul │cuantumul │cuantumul ││organizaţia/ │total al │total al │total al │total al ...

Monitorul Oficial 419 din 29 Mai 2019 (M. Of. 419/2019)

 HOTĂRÂRE nr. 311 din 23 mai 2019 pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 978/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Sibiu, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Sibiu EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 419 din 29 mai 2019

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 21 alin. (3) din legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicla anexa nr. 1 „inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al judeţului sibiu“ la hotărârea guvernului nr. 978/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului sibiu, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul sibiu, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 689 şi 689 bis din 19 septembrie 2002, cu modificările şi completările ulterioare, secţiunea i „bunuri imobile“ se modifică după cum urmează:- la poziţia nr. 91, ...

 HOTĂRÂRE nr. 312 din 23 mai 2019 pentru modificarea anexei nr. 50 la Hotărârea Guvernului nr. 973/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Gorj, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Gorj EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 419 din 29 mai 2019

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 21 alin. (3) din legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicanexa nr. 50 „inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei polovragi“ la hotărârea guvernului nr. 973/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului gorj, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul gorj, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 668 şi 668 bis din 9 septembrie 2002, cu modificările şi completările ulterioare, secţiunea i „bunuri imobile“, se modifică după cum urmează:- la poziţia nr. 90, coloana ...

 HOTĂRÂRE nr. 317 din 23 mai 2019 pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 798/2016 privind aprobarea programului de interes naţional în domeniul protecţiei şi promovării drepturilor persoanelor cu dizabilităţi "Înfiinţarea de servicii sociale de tip centre de zi, centre respiro/centre de criză şi locuinţe protejate în vederea dezinstituţionalizării persoanelor cu dizabilităţi aflate în instituţii de tip vechi şi pentru prevenirea instituţionalizării persoanelor cu dizabilităţi din comunitate" şi pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 193/2018 privind aprobarea programului de interes naţional în domeniul protecţiei şi promovării drepturilor persoanelor cu dizabilităţi "Înfiinţarea de servicii sociale în vederea asigurării tranziţiei tinerilor cu dizabilităţi de la sistemul de protecţie specială a copilului către sistemul de protecţie a persoanelor adulte cu dizabilităţi" EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 419 din 29 mai 2019

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. ianexa la hotărârea guvernului nr. 798/2016 privind aprobarea programului de interes naţional în domeniul protecţiei şi promovării drepturilor persoanelor cu dizabilităţi „Înfiinţarea de servicii sociale de tip centre de zi, centre respiro/centre de criză şi locuinţe protejate în vederea dezinstituţionalizării persoanelor cu dizabilităţi aflate în instituţii de tip vechi şi pentru prevenirea instituţionalizării persoanelor cu dizabilităţi din comunitate“, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 869 din 31 octombrie 2016, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. secţiunea „indicatori fizici“ va avea următorul cuprins: "indicatori fizici- ...

 HOTĂRÂRE nr. 321 din 23 mai 2019 pentru actualizarea valorii de inventar şi a datelor de identificare a unui imobil aflat în domeniul public al statului şi administrarea Instituţiei Prefectului - Judeţul Tulcea din subordinea Ministerului Afacerilor Interne EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 419 din 29 mai 2019

Având în vedere prevederile art. 2^1 şi 2^2 din ordonanţa guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea si amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin legea nr. 493/2003, cu modificările si completările ulterioare,în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 20 din legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă actualizarea valorii de inventar şi a datelor de identificare a unui imobil aflat în domeniul public al statului şi administrarea instituţiei prefectului - judeţul tulcea din subordinea ministerului afacerilor interne, potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.art. ...

 HOTĂRÂRE nr. 322 din 23 mai 2019 pentru modificarea Normelor de cheltuieli pentru realizarea programelor Autorităţii Naţionale pentru Tineret în domeniul activităţii de tineret, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 259/2006 EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 419 din 29 mai 2019

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. inormele de cheltuieli pentru realizarea programelor autorităţii naţionale pentru tineret în domeniul activităţii de tineret, aprobate prin hotărârea guvernului nr. 259/2006, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 194 din 1 martie 2006, cu modificările ulterioare, se modifică şi va avea următorul cuprins:1. articolul 1 va avea următorul cuprins:"art. 1participanţii la acţiunile interne beneficiază de o alocaţie zilnică de masă în cuantum de până la 52 lei/persoană."2. articolul 2 va avea următorul cuprins:"art. 2participanţii la acţiunile internaţionale organizate în ţară, respectiv congrese, conferinţe, schimburi bilaterale şi multilaterale, întâlniri ...

Monitorul Oficial 420 din 29 Mai 2019 (M. Of. 420/2019)

 NORME METODOLOGICE din 23 mai 2019 de aplicare a Legii nr. 336/2018 privind aprobarea Programului pentru stimularea angajării tinerilor în sectoarele agricultură, acvacultură şi industria alimentară EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 420 din 29 mai 2019

──────────aprobate prin hotĂrÂrea nr. 325 din 23 mai 2019, publicată în monitorul oficial, partea i, nr. 420 din 29 mai 2019.──────────cap. idispoziţii generaleart. 1prezentele norme metodologice reglementează punerea în aplicare a prevederilor legii nr. 336/2018 privind aprobarea programului pentru stimularea angajării tinerilor în sectoarele agricultură, acvacultură şi industria alimentară, denumită în continuare lege.art. 2pot beneficia de prevederile programului pentru stimularea angajării tinerilor în sectoarele agricultură, acvacultură şi industria alimentară, denumit în continuare program, angajatorii fermieri prevăzuţi la art. 3 alin. (1) lit. a) din lege care îndeplinesc cumulativ, la data solicitării finanţării, criteriile de eligibilitate prevăzute la art. 3 alin. (2) din ...

Monitorul Oficial 422 din 29 Mai 2019 (M. Of. 422/2019)

 HOTĂRÂRE nr. 18 din 29 mai 2019 privind vacantarea unui loc de deputat EMITENT: Camera Deputaţilor PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 422 din 29 mai 2019

Având în vedere sentinţa penală nr. 377 din 21.06.2018, pronunţată de către Înalta curte de casaţie şi justiţie, rămasă definitivă prin decizia penală nr. 142 din 27.05.2019 a Înaltei curţi de casaţie şi justiţie, cu privire la domnul deputat nicolae-liviu dragnea, deputat ales în circumscripţia electorală nr. 36 teleorman, în temeiul dispoziţiilor art. 70 alin. (2) din constituţia româniei, republicată, ale art. 7 alin. (1) lit. c) şi alin. (4) din legea nr. 96/2006 privind statutul deputaţilor şi al senatorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 235 din regulamentul camerei deputaţilor, aprobat prin hotărârea camerei deputaţilor nr. 8/1994, ...

 HOTĂRÂRE nr. 19 din 29 mai 2019 privind vacantarea funcţiei de preşedinte al Camerei Deputaţilor şi membru al Biroului permanent al Camerei Deputaţilor EMITENT: Camera Deputaţilor PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 422 din 29 mai 2019

Având în vedere adresa biroului permanent al camerei deputaţilor referitoare la domnul deputat nicolae-liviu dragnea,în temeiul dispoziţiilor art. 21 alin. (4) lit. b) şi art. 28 alin. (5) din regulamentul camerei deputaţilor, aprobat prin hotărârea camerei deputaţilor nr. 8/1994, republicat, cu modificările şi completările ulterioare,camera deputaţilor adoptă prezenta hotărâre.articol uniccamera deputaţilor declară vacantă funcţia de preşedinte al camerei deputaţilor şi membru al biroului permanent al camerei deputaţilor.această hotărâre a fost adoptată de camera deputaţilor în şedinţa din 29 mai 2019, cu respectarea art. 76 alin. (2) din constituţia româniei, republicată.preŞedintele interimar al camerei deputaŢilorcarmen-ileana mihĂlcescubucureşti, 29 mai 2019.nr. 19.-----

Monitorul Oficial 423 din 29 Mai 2019 (M. Of. 423/2019)

 HOTĂRÂRE nr. 20 din 29 mai 2019 pentru alegerea preşedintelui Camerei Deputaţilor EMITENT: Camera Deputaţilor PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 423 din 29 mai 2019

În temeiul prevederilor art. 64 alin. (2) din constituţia româniei, republicată, şi ale art. 22 alin. (2) din regulamentul camerei deputaţilor, aprobat prin hotărârea camerei deputaţilor nr. 8/1994, republicat, cu modificările şi completările ulterioare,camera deputaţilor adoptă prezenta hotărâre.articol unicdomnul deputat ciolacu ion-marcel, aparţinând grupului parlamentar al p.s.d., se alege în funcţia de preşedinte al camerei deputaţilor.această hotărâre a fost adoptată de camera deputaţilor în şedinţa din 29 mai 2019, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din constituţia româniei, republicată. preŞedintele interimar al camerei deputaŢilorcarmen-ileana mihĂlcescu bucureşti, 29 mai 2019.nr. 20.----

Monitorul Oficial 421 bis din 29 Mai 2019 (M. Of. 421 bis/2019)

 ACT ADIŢIONAL nr. 4 din 6 mai 2019 la Contractul de servicii publice pentru perioada 1 noiembrie 2017 - 31 decembrie 2019 al Regio Călători S.R.L. - RUIC nr. 20/01.11.2017, aprobat prin Decizia Preşedintelui Autorităţii pentru Reformă Feroviară nr. 141/03.11.2017 EMITENT: Ministerul Transporturilor PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 421 bis din 29 mai 2019

──────────aprobat prin decizia nr. 621 din 16 mai 2019, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 421 din 29 mai 2019.────────── (a se vedea imaginea asociată) 1. preambulÎn conformitate cu prevederile:- art. 2 alin. (1) lit. i) şi art. 6 alin. (3) din o.u.g. nr. 62/2016 privind înfiinţarea autorităţii pentru reformă feroviară, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 53/2017;– art. 38 şi art. 39 din o.u.g. nr. 12/1998 privind transportul pe căile ferate române şi reorganizarea societăţii naţionale a căilor ferate române, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;– art. 14 alin. (3) şi (4) din contractul de servicii publice pentru ...

 ACT ADIŢIONAL nr. 6 din 8 mai 2019 la Contractul de servicii publice pentru perioada 1 ianuarie 2016 - 31 decembrie 2019 al Societăţii Naţionale de Transport Feroviar de Călători "CFR Călători" - S.A. aprobat prin H.G. nr. 231/30.03.2016 EMITENT: Ministerul Transporturilor PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 421 bis din 29 mai 2019

──────────aprobat prin decizia nr. 621 din 16 mai 2019, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 421 din 29 mai 2019.────────── (a se vedea imaginea asociată) 1. preambulÎn conformitate cu prevederile:- art. 2 alin. (1) lit. i) şi art. 6 alin. (3) din o.u.g. nr. 62/2016 privind înfiinţarea autorităţii pentru reformă feroviară, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 53/2017;– art. 38 şi art. 39 din o.u.g. nr. 12/1998 privind transportul pe căile ferate române şi reorganizarea societăţii naţionale a căilor ferate române, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;– art. 14 alin. (3) şi alin. (4) din contractul de servicii ...

Monitorul Oficial 418 din 28 Mai 2019 (M. Of. 418/2019)

 HOTĂRÂRE nr. 327 din 23 mai 2019 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 al Regiei Autonome "Rasirom", aflată sub autoritatea Serviciului Român de Informaţii EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 418 din 28 mai 2019

Având în vedere prevederile legii bugetului de stat pe anul 2019 nr. 50/2019,în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 4 din ordonanţa guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, aprobată cu completări prin legea nr. 47/2014, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicse aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 al regiei autonome „rasirom“, aflată sub autoritatea serviciului român de informaţii, prevăzut în anexa care face parte integrantă ...

 HOTĂRÂRE nr. 328 din 23 mai 2019 privind recunoaşterea Asociaţiei "Clubul Sportiv Academia de Fotbal Gică Popescu" ca fiind de utilitate publică EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 418 din 28 mai 2019

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 39 alin. (1) din ordonanţa guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 246/2005, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicse recunoaşte asociaţia „clubul sportiv academia de fotbal gică popescu“, persoană juridică română de drept privat, fără scop lucrativ, cu sediul în municipiul craiova, strada pescăruşului nr. 1, judeţul dolj, ca fiind de utilitate publică.prim-ministruvasilica-viorica dĂncilĂcontrasemnează:p. ministrul tineretului şi sportului,remus munteanu,secretar de statministrul finanţelor publice,eugen orlando teodorovicibucureşti, 23 mai 2019.nr. 328.-----

 HOTĂRÂRE nr. 330 din 23 mai 2019 privind recunoaşterea Asociaţiei Timişoara 2021 - Capitală Europeană a Culturii ca fiind de utilitate publică EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 418 din 28 mai 2019

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 39 alin. (1) din ordonanţa guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 246/2005, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicse recunoaşte asociaţia timişoara 2021 - capitală europeană a culturii, persoană juridică română de drept privat, fără scop lucrativ, cu sediul în timişoara, str. alba iulia nr. 2, parter, judeţul timiş, românia, înregistrată în registrul asociaţiilor şi fundaţiilor cu nr. 154 din 28.09.2011, cif ro29217769, ca fiind de utilitate publică.prim-ministruvasilica-viorica dĂncilĂcontrasemnează:p. ministrul culturii şi identităţii naţionale,ion-ardeal ieremiaministrul ...

 HOTĂRÂRE nr. 4/H din 25 mai 2019 privind modificarea art. 21 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a birourilor electorale constituite pentru alegerea membrilor din România în Parlamentul European din anul 2019, aprobat prin Hotărârea Biroului Electoral Central nr. 1/H/2019 EMITENT: Biroul Electoral Central PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 418 din 28 mai 2019

Având în vedere dispoziţiile tezei finale a art. 25 alin. (4) din legea nr. 33/2007 privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru parlamentul european, republicată, cu modificările ulterioare, care prevăd că biroul electoral central îşi încetează activitatea în termen de 48 de ore de la publicarea rezultatului alegerilor în monitorul oficial al româniei, partea i,văzând şi prevederile art. 45 alin. (3) din legea nr. 3/2000 privind organizarea şi desfăşurarea referendumului, cu modificările şi completările ulterioare, potrivit cărora curtea constituţională publică rezultatul referendumului în monitorul oficial al româniei, partea i, şi în presă,întrucât dispoziţiile art. 21 din regulamentul de organizare şi funcţionare a birourilor electorale ...

Monitorul Oficial 416 din 28 Mai 2019 (M. Of. 416/2019)

 HOTĂRÂRE nr. 313 din 23 mai 2019 pentru modificarea anexei nr. 44 la Hotărârea Guvernului nr. 1.347/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Bacău, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Bacău EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 416 din 28 mai 2019

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 21 alin. (3) din legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicla anexa nr. 44 „inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei letea veche“ la hotărârea guvernului nr. 1.347/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului bacău, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul bacău, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 305 şi 305 bis din 9 mai 2002, cu modificările şi completările ulterioare, la secţiunea i „bunuri imobile“ se abrogă poziţia nr. 29.prim-ministruvasilica-viorica dĂncilĂcontrasemnează:viceprim-ministru, ministrul dezvoltării ...

Monitorul Oficial 415 din 27 Mai 2019 (M. Of. 415/2019)

 HOTĂRÂRE nr. 308 din 23 mai 2019 pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 al Companiei Naţionale de Investiţii "C.N.I." - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 415 din 27 mai 2019

Având în vedere prevederile legii bugetului de stat pe anul 2019 nr. 50/2019, ale legii contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale ordonanţei guvernului nr. 25/2001 privind înfiinţarea companiei naţionale de investiţii „c.n.i.“ - s.a., aprobată cu modificări prin legea nr. 117/2002, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 4 alin. (1) lit. a) din ordonanţa guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, aprobată cu completări ...

 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 33 din 23 mai 2019 pentru modificarea Legii nr. 556/2004 privind înfiinţarea Institutului Revoluţiei Române din Decembrie 1989 EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 415 din 27 mai 2019

Având în vedere necesitatea asigurării condiţiilor necesare funcţionării în cele mai bune condiţii a instituţiilor publice, astfel încât să poată fi atinse obiectivele avute în vedere de legiuitor la înfiinţarea acestor structuri,luând în considerare imperativul marcării corespunzătoare, instituţional şi organizatoric, a momentelor esenţiale din evoluţia recentă a statului român, parte a identităţii naţionale, ale cărei conservare şi afirmare sunt vitale în actualul context internaţional,în considerarea efectelor negative ale neadoptării prezentei ordonanţe de urgenţă, respectiv funcţionarea ineficientă a unor instituţii publice şi existenţa strict formală a acestora,având în vedere faptul că toate aceste elemente vizează interesul public şi constituie situaţii extraordinare ...

Monitorul Oficial 414 din 27 Mai 2019 (M. Of. 414/2019)

 HOTĂRÂRE nr. 302 din 23 mai 2019 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 pentru Societatea Naţională "Închideri de Mine Valea Jiului" - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Energiei EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 414 din 27 mai 2019

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 4 alin. (1) lit. a) din ordonanţa guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, aprobată cu completări prin legea nr. 47/2014, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 pentru societatea naţională „Închideri de mine valea jiului“ - s.a., aflată sub autoritatea ministerului energiei, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.art. 2angajarea sumelor ...

 HOTĂRÂRE nr. 306 din 23 mai 2019 pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 al Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, instituţie publică aflată sub autoritatea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 414 din 27 mai 2019

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 17 alin. (3) din legea nr. 152/1998 privind înfiinţarea agenţiei naţionale pentru locuinţe, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 al agenţiei naţionale pentru locuinţe, instituţie publică aflată sub autoritatea ministerului dezvoltării regionale şi administraţiei publice, prevăzut în anexele nr. 1 şi 2, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.art. 2lunar, agenţia naţională pentru locuinţe va întocmi execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli aferente lunii precedente, pe care o va depune la ministerul dezvoltării regionale şi administraţiei ...

Monitorul Oficial 413 din 27 Mai 2019 (M. Of. 413/2019)

 HOTĂRÂRE nr. 310 din 23 mai 2019 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 al Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat", regie autonomă de interes naţional aflată sub autoritatea Secretariatului General al Guvernului EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 413 din 27 mai 2019

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, precum şi al art. 1 lit. a) şi al art. 4 alin. (1) lit. a) din ordonanţa guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, aprobată cu completări prin legea nr. 47/2014, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicse aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 al regiei autonome „administraţia patrimoniului protocolului de stat“, regie autonomă de interes naţional aflată sub autoritatea secretariatului general al guvernului, ...

Monitorul Oficial 412 din 27 Mai 2019 (M. Of. 412/2019)

 HOTĂRÂRE nr. 301 din 23 mai 2019 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 pentru Societatea "Complexul Energetic Oltenia" - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Energiei EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 412 din 27 mai 2019

Având în vedere prevederile art. 4 alin. (1) lit. a) din ordonanţa guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, aprobată cu completări prin legea nr. 47/2014, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicse aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 pentru societatea „complexul energetic oltenia“ - s.a., aflată sub autoritatea ministerului energiei, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.prim-ministruvasilica-viorica dĂncilĂcontrasemnează:ministrul energiei,anton antonp. ...

 HOTĂRÂRE nr. 303 din 23 mai 2019 pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli aferent activităţii de privatizare pe anul 2019 al Ministerului Energiei EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 412 din 27 mai 2019

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 9 alin. (1) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societăţilor comerciale, aprobată prin legea nr. 44/1998, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 3 din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 55/2015 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea unor acte normative, aprobată prin legea nr. 122/2016, al art. 5 din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 75/2013 privind unele măsuri pentru reorganizarea prin divizare parţială a oficiului participaţiilor statului şi privatizării în industrie, pentru modificarea unor acte normative, precum şi pentru ...

 HOTĂRÂRE nr. 304 din 23 mai 2019 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 al Companiei Naţionale "Imprimeria Naţională" - S.A., companie aflată sub autoritatea Ministerului Finanţelor Publice EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 412 din 27 mai 2019

Având în vedere prevederile legii bugetului de stat pe anul 2019 nr. 50/2019, precum şi prevederile art. 4 din ordonanţa guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, aprobată cu completări prin legea nr. 47/2014, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicse aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 al companiei naţionale „imprimeria naţională“ - s.a., companie aflată sub autoritatea ministerului finanţelor publice, prevăzut în ...

 HOTĂRÂRE nr. 305 din 23 mai 2019 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 pentru Societatea Naţională "PLAFAR" - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 412 din 27 mai 2019

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 4 alin. (1) lit. a) din ordonanţa guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, aprobată cu completări prin legea nr. 47/2014, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicse aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 pentru societatea naţională „plafar“ - s.a., aflată sub autoritatea ministerului economiei, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.prim-ministruvasilica-viorica dĂncilĂcontrasemnează:ministrul economiei,niculae bădălăup. ministrul muncii ...

 HOTĂRÂRE nr. 315 din 23 mai 2019 privind aprobarea normativelor de cheltuieli pentru cea de-a 7-a Conferinţă internaţională electorală, cu tema "Participarea electorală şi educaţia pentru democraţie", şi cea de-a 7-a Reuniune generală a Reţelei de competenţe electorale francofone (RECEF), organizate de Autoritatea Electorală Permanentă în parteneriat cu Reţeaua de competenţe electorale francofone şi desfăşurate în perioada 5-7 iunie 2019 EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 412 din 27 mai 2019

Având în vedere prevederile art. 103 alin. (1) lit. y) din legea nr. 208/2015 privind alegerea senatului şi a camerei deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea autorităţii electorale permanente, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 4 alin. (4) din ordonanţa guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile administraţiei publice şi instituţiile publice, aprobată cu modificări prin legea nr. 247/2002, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1(1) se aprobă normativele de cheltuieli pentru cea de-a 7-a conferinţă internaţională electorală, cu tema „participarea electorală şi educaţia pentru democraţie“, ...

 CUANTUMUL TOTAL din 27 mai 2019 al sumelor provenite din finanţările private ale partidelor politice în anul 2018, conform Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale - Partidul Naţional "Pentru Patrie" EMITENT: Partide Politice PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 412 din 27 mai 2019

Denumirea partidului politic: partidul naţional „pentru patrie“sediul partidului politic: str. duzilor nr. 40, satul dumitrana, oraşul măgurele, judeţul ilfovsituaţia cuantumului total al cotizaţiilor primite în anul 2018 ┌────┬───────────┬────────────┬────────────┬────────────┬────────────┬────────────┬────────────┬────────────┬────────────┬────────────┬────────────┬────────────┬────────────┐│ │ │cuantumul │cuantumul │cuantumul │cuantumul │cuantumul │cuantumul │cuantumul │cuantumul │cuantumul │cuantumul │cuantumul │cuantumul ││ │organizaţia│total al │total al │total al ...

Monitorul Oficial 409 din 24 Mai 2019 (M. Of. 409/2019)

 HOTĂRÂRE nr. 296 din 23 mai 2019 privind acordarea unor ajutoare de urgenţă EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 409 din 24 mai 2019

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 28 alin. (1) din legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicse aprobă acordarea de ajutoare de urgenţă în valoare totală de 422.700 lei din creditele bugetare aprobate cu această destinaţie în bugetul ministerului muncii şi justiţiei sociale pe anul 2019, pentru sprijinirea unui număr total de 107 familii şi persoane singure, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre, aflate în situaţii de necesitate ori deosebite cauzate de incendii, probleme grave de sănătate ori alte cauze care pot conduce ...

 HOTĂRÂRE nr. 297 din 23 mai 2019 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2019, pentru municipiul Blaj, judeţul Alba EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 409 din 24 mai 2019

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 29 din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 71/2015, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă suplimentarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2019 cu suma de 4.634 mii lei din fondul de rezervă bugetară la dispoziţia guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2019, şi alocarea acesteia bugetului local al ...

 HOTĂRÂRE nr. 298 din 23 mai 2019 privind suplimentarea bugetului Ministerului Mediului din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2019 EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 409 din 24 mai 2019

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 5 alin. (1) şi (2) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 31/2019 privind acordarea unor facilităţi fiscale şi pentru modificarea şi completarea legii nr. 227/2015 privind codul fiscal, pentru completarea ordonanţei de urgenţă a guvernului nr. 11/2018 pentru adoptarea unor măsuri bugetare şi pentru modificarea legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1În vederea restituirii taxei speciale pentru autoturisme şi autovehicule, a taxei pe poluare pentru autovehicule, a taxei pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule şi a timbrului de mediu pentru autovehicule, potrivit ordonanţei ...

 HOTĂRÂRE nr. 299 din 23 mai 2019 privind intervenţia în regim de urgenţă pentru efectuarea lucrărilor de decolmatare a canalelor Letea şi Sidor, de pe raza comunei C.A. Rosetti, judeţul Tulcea EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 409 din 24 mai 2019

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 30 alin. (4) şi (5) şi al art. 43 alin. (3)-(5) din legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1(1) se aprobă suplimentarea bugetului ministerului mediului din fondul de intervenţie la dispoziţia guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2019, cu suma de 4.006 mii lei la capitolul 74.01 „protecţia mediului“, titlul 71 „active nefinanciare“, articolul 71.01 „active fixe“.(2) fondurile prevăzute la alin. (1) se utilizează pentru realizarea în regim de urgenţă a lucrărilor de decolmatare a canalelor letea şi sidor, de pe ...

Monitorul Oficial 410 din 24 Mai 2019 (M. Of. 410/2019)

 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 32 din 23 mai 2019 pentru autorizarea Serviciului de Protecţie şi Pază să înregistreze în evidenţele proprii autovehiculele în care se deplasează Sanctitatea Sa Papa Francisc cu ocazia vizitei desfăşurate pe teritoriul României EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 410 din 24 mai 2019

Având în vedere faptul că în perioada 31 mai - 2 iunie 2019 sanctitatea sa papa francisc va efectua o vizită oficială în ţara noastră,ţinând cont de faptul că, pe durata vizitei, deplasarea sanctităţii sale se va efectua cu autoturisme puse la dispoziţie de către partea română,luând în considerare faptul că reprezentanţii vaticanului au solicitat ca autoturismele puse la dispoziţia sanctităţii sale să aibă numărul de înregistrare unic folosit atât în ţara sa, cât şi în toate vizitele oficiale efectuate în alte ţări, potrivit uzanţelor protocolare,având în vedere faptul că, la momentul actual, legislaţia naţională nu permite să se dea ...

 HOTĂRÂRE nr. 300 din 23 mai 2019 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2019, pentru judeţul Giurgiu EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 410 din 24 mai 2019

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 29 din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 71/2015, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă suplimentarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2019 cu suma de 5.431 mii lei din fondul de rezervă bugetară la dispoziţia guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2019 şi alocarea acesteia bugetului local al ...

 HOTĂRÂRE nr. 307 din 23 mai 2019 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii "Construire Complex sportiv - localitatea Unirea, Str. Aerodromului nr. 33, municipiul Bistriţa, judeţul Bistriţa-Năsăud" EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 410 din 24 mai 2019

În temeiul prevederilor art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 42 alin. (1) lit. a) din legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „construire complex sportiv - localitatea unirea, str. aerodromului nr. 33, municipiul bistriţa, judeţul bistriţa-năsăud“, realizat prin compania naţională de investiţii „c.n.i.“ - s.a., prevăzuţi în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.art. 2finanţarea obiectivului de investiţii prevăzut la art. 1 se face de la bugetul de stat, prin bugetul ministerului dezvoltării regionale şi administraţiei publice, în limita sumelor aprobate ...

Monitorul Oficial 405 din 23 Mai 2019 (M. Of. 405/2019)

 CUANTUMUL TOTAL din 23 mai 2019 al sumelor provenite din finanţările private ale partidelor politice în anul 2018, conform Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale - M10 EMITENT: Partide Politice PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 405 din 23 mai 2019

Situaţia cuantumului total al cotizaţiilor primite în anul 2018denumirea partidului politic: m10sediul partidului politic: str. potaissa nr. 10, cluj-napoca, judeţul cluj, românia ┌───────────┬────────────┬────────────┬────────────┬────────────┬────────────┬────────────┬────────────┬────────────┬────────────┬────────────┬────────────┬────────────┐│ │cuantumul │cuantumul │cuantumul │cuantumul │cuantumul │cuantumul │cuantumul │cuantumul │cuantumul │cuantumul │cuantumul │cuantumul ││organizaţia│total al │total al │total al │total al │total al │total al ...

Monitorul Oficial 403 din 23 Mai 2019 (M. Of. 403/2019)

 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 31 din 14 mai 2019 privind acordarea unor facilităţi fiscale şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 11/2018 pentru adoptarea unor măsuri bugetare şi pentru modificarea Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 403 din 23 mai 2019

Având în vedere volumul semnificativ de decizii de impunere pentru stabilirea contribuţiilor de asigurări sociale de sănătate, aferente perioadei 2014-2017, care nu au fost comunicate contribuabililor până la data de 15 martie 2019, cu consecinţa punerii contribuabililor în imposibilitatea de a beneficia de acordarea bonificaţiei prevăzute de lege, prin plata contribuţiei până la 31 martie 2019, independent de voinţa acestora, în cazul a aproximativ 990.000 de contribuabili potenţiali beneficiari ai bonificaţiilor,luând în considerare inechităţile rezultate de aplicarea prevederilor legale urmare cărora persoanele fizice sunt obligate la plata unei contribuţii de asigurări sociale de sănătate calculată la nivelul salariului de bază ...

Monitorul Oficial 405 din 23 Mai 2019 (M. Of. 405/2019)

 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 30 din 14 mai 2019 privind reorganizarea Ministerului Economiei în scopul exercitării drepturilor şi îndeplinirii obligaţiilor ce decurg din calitatea de acţionar a statului la anumiţi operatori economici, precum şi pentru modificarea unor acte normative EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 405 din 23 mai 2019

Având în vedere actualul context economic cu referire la identificarea unor soluţii imediate de redresare a operatorilor economici cu capital de stat şi de manifestare a statului faţă de aceştia ca investitor privat prudent, precum şi contextul juridic caracterizat prin obligativitatea respectării unor reglementări care impun adoptarea unor măsuri rapide pentru asigurarea respectării întocmai şi la termen a prevederilor angajamentelor statului român referitoare la punerea de acord a legislaţiei naţionale în domeniul administrării şi privatizării operatorilor economici cu legislaţia europeană în domeniul concurenţei şi al ajutorului de stat, precum şi rolul ministerului economiei în această materie,luând în considerare prevederile programului ...

Monitorul Oficial 401 din 22 Mai 2019 (M. Of. 401/2019)

 PROCEDURĂ din 9 mai 2019 de selecţie a beneficiarilor şi a proiectelor EMITENT: Comisia Naţională de Strategie şi Prognoză PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 401 din 22 mai 2019

──────────conţinută de ordinul nr. 196 din 9 mai 2019, publicat în monitorul oficial, partea i, nr. 401 din 22 mai 2019.──────────cap. iprocedura de depunere şi selecţieart. 1alocarea ajutorului de stat se face în condiţiile respectării prevederilor hotărârii guvernului nr. 421/2018 pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat privind sprijinirea industriei cinematografice, cu modificările şi completările ulterioare.art. 2(1) Înregistrarea cererilor de finanţare se realizează anual, în sesiune continuă, şi începe de la data comunicată de către comisia naţională de strategie şi prognoză pe site-ul său.(2) nu se mai pot înregistra cereri de finanţare după data epuizării bugetului anual alocat ...

Monitorul Oficial 402 din 22 Mai 2019 (M. Of. 402/2019)

 CIRCULARĂ nr. 9 din 17 mai 2019 privind ratele dobânzilor plătite la rezervele minime obligatorii constituite în lei şi în dolari SUA începând cu perioada de aplicare 24 aprilie-23 mai 2019 EMITENT: Banca Nationala a Romaniei PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 402 din 22 mai 2019

În baza dispoziţiilor art. 5 şi art. 8 alin. (3) din legea nr. 312/2004 privind statutul băncii naţionale a româniei,în aplicarea prevederilor art. 15, 16 şi 17 din regulamentul băncii naţionale a româniei nr. 6/2002 privind regimul rezervelor minime obligatorii, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 48 din legea nr. 312/2004 privind statutul băncii naţionale a româniei,consiliul de administraţie al băncii naţionale a româniei h o t ă r ă ş t e:Începând cu perioada de aplicare 24 aprilie-23 mai 2019 rata dobânzii plătite la rezervele minime obligatorii constituite în lei este de 0,17% pe an, iar rata dobânzii plătite la rezervele minime obligatorii ...

Monitorul Oficial 395 din 21 Mai 2019 (M. Of. 395/2019)

 NORMĂ nr. 13 din 9 mai 2019 privind cadrul unitar de desfăşurare a auditului statutar la entităţile autorizate, reglementate şi supravegheate de către Autoritatea de Supraveghere Financiară EMITENT: Autoritatea de Supraveghere Financiară PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 395 din 21 mai 2019

În conformitate cu prevederile art. 3 alin. (1) lit. b), coroborate cu prevederile art. 6 din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea autorităţii de supraveghere financiară, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare, în temeiul prevederilor art. 258 alin. (1) din legea nr. 297/2004 privind piaţa de capital, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 94 din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 32/2012 privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare şi societăţile de administrare a investiţiilor, precum şi pentru modificarea şi completarea legii nr. 297/2004 privind piaţa de capital, aprobată ...

Monitorul Oficial 397 din 21 Mai 2019 (M. Of. 397/2019)

 HOTĂRÂRE nr. 284 din 8 mai 2019 privind aprobarea stemei comunei Chişlaz, judeţul Bihor EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 397 din 21 mai 2019

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 10 alin. 2 din legea nr. 102/1992 privind stema ţării şi sigiliul statului, cu modificările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unic(1) se aprobă stema comunei chişlaz, judeţul bihor, prevăzută în anexa nr. 1.(2) descrierea şi semnificaţiile elementelor însumate ale stemei comunei chişlaz, judeţul bihor, sunt prevăzute în anexa nr. 2.(3) anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.prim-ministruvasilica-viorica dĂncilĂcontrasemnează:viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,vasile-daniel suciubucureşti, 8 mai 2019.nr. 284.anexa 1 *) anexa nr. 1 este reprodusă în facsimil. stemacomunei chişlaz, judeţul bihor (a se vedea ...

 HOTĂRÂRE nr. 295 din 14 mai 2019 privind aprobarea stemei comunei Cordăreni, judeţul Botoşani EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 397 din 21 mai 2019

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 10 alin. 2 din legea nr. 102/1992 privind stema ţării şi sigiliul statului, cu modificările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unic(1) se aprobă stema comunei cordăreni, judeţul botoşani, prevăzută în anexa nr. 1.(2) descrierea şi semnificaţiile elementelor însumate ale stemei comunei cordăreni, judeţul botoşani, sunt prevăzute în anexa nr. 2.(3) anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.prim-ministruvasilica-viorica dĂncilĂcontrasemnează:viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,vasile-daniel suciubucureşti, 14 mai 2019.nr. 295.anexa 1 *) anexa nr. 1 este reprodusă în facsimil. stemacomunei cordăreni, judeţul botoşani (a se ...

Monitorul Oficial 398 din 21 Mai 2019 (M. Of. 398/2019)

 NORME METODOLOGICE din 7 mai 2019 pentru aplicarea de către Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 8/2017 privind lansarea în cadrul Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat a Programului de susţinere a internaţionalizării operatorilor economici români, cu finanţare de la bugetul de stat, pentru perioada 2017-2020 EMITENT: Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 398 din 21 mai 2019

──────────aprobate prin ordinul nr. 997 din 7 mai 2019, publicat în monitorul oficial, partea i, nr. 398 din 21 mai 2019.──────────art. 1scopul prezentelor norme metodologice îl reprezintă reglementarea modului de instituire a unei scheme de ajutor de minimis, denumită în continuare schemă, pentru susţinerea accesului pe pieţe externe a operatorilor economici români, denumiţi în continuare operatori, prin acordarea de ajutoare de minimis sub forma unei alocaţii financiare nerambursabile de tip sprijin forfetar în vederea internaţionalizării acestora.art. 2(1) obiectivul programului de susţinere a internaţionalizării operatorilor economici români, cu finanţare de la bugetul de stat, pentru perioada 2017-2020, denumit în continuare ...

Monitorul Oficial 396 din 21 Mai 2019 (M. Of. 396/2019)

 HOTĂRÂRE nr. 293 din 14 mai 2019 privind reorganizarea Institutului de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecţia Plantelor Bucureşti şi modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 396 din 21 mai 2019

Având în vedere dispoziţiile art. 2^1 şi 2^2 din ordonanţa guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 2 alin. (1) şi (2) din hotărârea guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 867 din legea nr. 287/2009 privind codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, al art. iii alin. (1) din legea nr. 72/2011 pentru modificarea şi completarea legii nr. 45/2009 privind organizarea şi funcţionarea academiei ...

Monitorul Oficial 393 din 20 Mai 2019 (M. Of. 393/2019)

 HOTĂRÂRE nr. 289 din 14 mai 2019 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar, care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional "Pasaj suprateran pe DJ 602 Centura Bucureşti-Domneşti", pe raza municipiului Bucureşti - sectorul 6 şi a localităţilor Domneşti, Bragadiru şi Clinceni din judeţul Ilfov EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 393 din 20 mai 2019

Având în vedere dispoziţiile hotărârii guvernului nr. 1.064/2014 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii „pasaj suprateran pe dj 602 centura bucureşti-domneşti“, municipiul bucureşti-domneşti şi judeţul ilfov,în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 5 alin. (1) din legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă amplasamentul suplimentar al lucrării de utilitate publică de interes naţional „pasaj suprateran pe dj 602 centura bucureşti-domneşti“, pe raza municipiului bucureşti - sectorul 6 şi a localităţilor domneşti, bragadiru ...

 PROCEDURĂ ŞI TERMENE DE EVALUARE din 17 mai 2019 a cererilor de acord pentru finanţare şi de plată a ajutorului de minimis aprobat în baza Hotărârii Guvernului nr. 239/2019 pentru instituirea unei scheme de ajutor de minimis privind programul guvernamental "gROwth - Investim în copii, investim în viitor" EMITENT: Comisia Naţională de Strategie şi Prognoză PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 393 din 20 mai 2019

──────────aprobate prin ordinul nr. 200 din 17 mai 2019, publicat în monitorul oficial, partea i, nr. 393 din 20 mai 2019.──────────art. 1alocarea ajutorului de stat se face în condiţiile respectării prevederilor hotărârii guvernului nr. 239/2019 pentru instituirea unei scheme de ajutor de minimis privind programul guvernamental „growth - investim în copii, investim în viitor“.art. 2(1) Înregistrarea cererilor de acord pentru finanţare se realizează anual, în sesiune continuă, şi începe de la data comunicată de către comisia naţională de strategie şi prognoză pe site-ul său.(2) nu se mai pot înregistra cereri de acord pentru finanţare după data epuizării bugetului anual ...

Monitorul Oficial 390 din 20 Mai 2019 (M. Of. 390/2019)

 CUANTUMUL TOTAL din 20 mai 2019 al sumelor provenite din finanţările private ale partidelor politice în anul 2018, conform Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale - Forumul Democrat al Germanilor din România şi filialele sale EMITENT: Partide Politice PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 390 din 20 mai 2019

I. forumul democrat al germanilor din românia (organizaţia pe ţară)situaţia cuantumului total al cotizaţiilor primite în anul 2018denumirea organizaţiei: forumul democrat al germanilor din românia (f.d.g.r.)sediul organizaţiei: sibiu, str. general magheru nr. 1-3 ┌────┬──────────────┬────────────┬────────────┬────────────┬────────────┬────────────┬────────────┬────────────┬────────────┬────────────┬────────────┬────────────┬────────────┐│ │ │cuantumul │cuantumul │cuantumul │cuantumul │cuantumul │cuantumul │cuantumul │cuantumul │cuantumul │cuantumul │cuantumul │cuantumul ││ │organizaţia/ │total al ...

Monitorul Oficial 388 din 17 Mai 2019 (M. Of. 388/2019)

 HOTĂRÂRE nr. 292 din 14 mai 2019 pentru aprobarea închirierii unor suprafeţe în imobilul proprietate publică a statului, aflat în administrarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, înregistrat cu nr. MFP 34391 EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 388 din 17 mai 2019

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, precum şi al art. 14 alin. (1), art. 15, 16 şi art. 20 alin. (1) din legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă închirierea de către ministerul agriculturii şi dezvoltării rurale a unor suprafeţe din imobilul proprietate publică a statului, aflat în administrarea acestuia, înregistrat cu nr. mfp 34391, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, în scopul desfăşurării unor activităţi sau prestării unor servicii necesare personalului angajat, prin amplasarea unor automate de băuturi calde/reci, dozatoare de cafea/produse alimentare şi ...

 HOTĂRÂRE nr. 294 din 14 mai 2019 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 pentru Societatea CUPRU MIN - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 388 din 17 mai 2019

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 4 alin. (1) lit. a) din ordonanţa guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, aprobată cu completări prin legea nr. 47/2014, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicse aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 pentru societatea cupru min - s.a., aflată sub autoritatea ministerului economiei, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.prim-ministruvasilica-viorica dĂncilĂcontrasemnează:ministrul economiei,niculae bădălăup. ministrul muncii ...

 HOTĂRÂRE nr. 291 din 14 mai 2019 pentru completarea art. 7 din Hotărârea Guvernului nr. 1.188/2014 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Zootehnie "Prof. dr. G. K. Constantinescu" EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 388 din 17 mai 2019

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicdupă alineatul (1) al articolului 7 din hotărârea guvernului nr. 1.188/2014 privind organizarea şi funcţionarea agenţiei naţionale pentru zootehnie „prof. dr. g. k. constantinescu“, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 21 din 12 ianuarie 2015, cu modificările şi completările ulterioare, se introduc două noi alineate, alineatele (1^1) şi (1^2), cu următorul cuprins:"(1^1) până în data de 31 decembrie 2019, prin excepţie de la prevederile alin. (1) lit. b), testele de genotipizare a scrapiei se efectuează de către agenţie gratuit, în limita alocărilor bugetare, prin laboratorul propriu, pentru ...

Monitorul Oficial 384 din 16 Mai 2019 (M. Of. 384/2019)

 NORMĂ nr. 11 din 24 aprilie 2019 pentru modificarea şi completarea Normei Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 24/2015 privind obligaţiile de raportare şi transparenţă în sistemul pensiilor administrate privat EMITENT: Autoritatea de Supraveghere Financiară PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 384 din 16 mai 2019

Având în vedere prevederile art. 32 alin. (6), art. 55 alin. (12) şi (14), art. 111-114 şi ale art. 128 lit. g) din legea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în temeiul dispoziţiilor art. 23 lit. b), f) şi h), art. 24 lit. j) şi o) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 50/2005 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea comisiei de supraveghere a sistemului de pensii private, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 313/2005, cu modificările şi completările ulterioare, în conformitate cu prevederile art. 2 alin. (1) lit. c) şi d), art. 3 alin. (1) lit. b), art. ...

Monitorul Oficial 383 din 16 Mai 2019 (M. Of. 383/2019)

 CUANTUMUL TOTAL din 16 mai 2019 al sumelor provenite din finanţările private ale partidelor politice în anul 2018, conform Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale - Erdelyi Magyar Neppart - Partidul Popular Maghiar din Transilvania EMITENT: Partide Politice PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 383 din 16 mai 2019

Situaţia cuantumului total al cotizaţiilor primite în anul 2018denumirea partidului politic: erdelyi magyar neppart - partidul popular maghiar din transilvaniasediul partidului politic: cluj-napoca, strada suceava nr. 17, judeţul cluj┌────┬───────────┬────────────┬────────────┬────────────┬────────────┬────────────┬────────────┬────────────┬────────────┬────────────┬────────────┬────────────┬────────────┐│ │ │cuantumul │cuantumul │cuantumul │cuantumul │cuantumul │cuantumul │cuantumul │cuantumul │cuantumul │cuantumul │cuantumul │cuantumul ││ │organizaţia│total al │total al │total al │total al ...

Monitorul Oficial 382 din 15 Mai 2019 (M. Of. 382/2019)

 HOTĂRÂRE nr. 285 din 14 mai 2019 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 al Regiei Autonome "Registrul Auto Român", aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 382 din 15 mai 2019

Având în vedere prevederile legii bugetului de stat pe anul 2019 nr. 50/2019, în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 4 din ordonanţa guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, aprobată cu completări prin legea nr. 47/2014, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicse aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 al regiei autonome „registrul auto român“, aflată sub autoritatea ministerului transporturilor, prevăzut în anexa care face parte integrantă ...

 HOTĂRÂRE nr. 286 din 14 mai 2019 privind modificarea şi completarea art. 6 din Hotărârea Guvernului nr. 108/2019 pentru aprobarea schemei "Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de susţinere a producţiei de usturoi", precum şi pentru stabilirea unor măsuri de verificare şi control al acesteia EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 382 din 15 mai 2019

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicarticolul 6 din hotărârea guvernului nr. 108/2019 pentru aprobarea schemei „ajutor de minimis pentru aplicarea programului de susţinere a producţiei de usturoi“, precum şi pentru stabilirea unor măsuri de verificare şi control al acesteia, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 170 din 4 martie 2019, se modifică şi se completează după cum urmează:1. alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(2) valoarea sprijinului financiar care se acordă beneficiarilor este de până la 13.950 lei/ha, care reprezintă contravaloarea în lei a 3.000 euro/ha, fără a ...

 HOTĂRÂRE nr. 287 din 14 mai 2019 pentru completarea art. 5 din Hotărârea Guvernului nr. 107/2019 privind aprobarea schemei "Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de susţinere a produsului tomate în spaţii protejate", pentru anul 2019 EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 382 din 15 mai 2019

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicdupă alineatul (2) al articolului 5 din hotărârea guvernului nr. 107/2019 privind aprobarea schemei „ajutor de minimis pentru aplicarea programului de susţinere a produsului tomate în spaţii protejate“, pentru anul 2019, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 167 din 1 martie 2019, se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:"(3) prin excepţie de la prevederile alin. (2), valorificarea producţiei prevăzute la alin. (1) lit. b) se poate face şi în perioada 1-15 iunie inclusiv."prim-ministruvasilica-viorica dĂncilĂcontrasemnează:p. ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale, dumitru daniel botănoiu,secretar de statministrul ...

 HOTĂRÂRE nr. 288 din 14 mai 2019 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 pentru Societatea de Producere a Energiei Electrice în Hidrocentrale "Hidroelectrica" - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Energiei EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 382 din 15 mai 2019

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 4 alin. (1) lit. a) din ordonanţa guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, aprobată cu completări prin legea nr. 47/2014, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicse aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 pentru societatea de producere a energiei electrice în hidrocentrale „hidroelectrica“ - s.a., aflată sub autoritatea ministerului energiei, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta ...

 HOTĂRÂRE nr. 290 din 14 mai 2019 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii "Spital Regional de Urgenţă Iaşi" EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 382 din 15 mai 2019

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 42 alin. (1) lit. a) din legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „spital regional de urgenţă iaşi“, prevăzuţi în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.art. 2finanţarea obiectivului de investiţii prevăzut la art. 1 se realizează din fonduri externe nerambursabile, de la bugetul de stat, prin bugetul ministerului sănătăţii, precum şi din alte surse legal constituite, în limita sumelor aprobate anual cu această destinaţie, conform programelor de investiţii publice aprobate potrivit legii.prim-ministruvasilica-viorica ...

 HOTĂRÂRE nr. 3/H din 14 mai 2019 privind interpretarea dispoziţiilor art. 51, art. 52 alin. (1) lit. b) şi art. 52 alin. (4) lit. m) din Legea nr. 33/2007 privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru Parlamentul European EMITENT: Biroul Electoral Central PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 382 din 15 mai 2019

Având în vedere prevederile art. 51 şi art. 52 alin. (1) lit. b) şi alin. (4) lit. m) din legea nr. 33/2007 privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru parlamentul european, republicată, cu modificările ulterioare,ţinând cont de faptul că, potrivit dispoziţiilor art. 52 alin. (4) lit. e) şi g) din legea nr. 33/2007, republicată, cu modificările ulterioare, coroborate cu cele ale art. 49 alin. (3) lit. e) şi g), alin. (8) şi (9), art. 50 alin. (1) lit. e) şi g) şi alin. (3) din aceeaşi lege, prin numărul total de voturi valabil exprimate la nivel naţional se înţelege numărul de voturi valabil exprimate în ţară şi străinătate obţinute de partidele ...

Monitorul Oficial 380 bis din 15 Mai 2019 (M. Of. 380 bis/2019)

 SISTEMUL DE SANCŢIUNI din 7 mai 2019 aplicabil cererilor de sprijin/plată, depuse începând cu anul 2019, aferente angajamentelor ce fac obiectul schemei de ajutor de stat "Servicii de silvomediu, servicii climatice şi conservarea pădurilor", Măsurii 15 "Servicii de silvomediu, servicii climatice şi conservarea pădurilor", Sub-măsurii 15.1 "Plăţi pentru angajamente de silvo-mediu" din cadrul Programului Naţional deDezvoltare Rurală 2014 - 2020 EMITENT: Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 380 bis din 15 mai 2019

──────────aprobat prin ordinul nr. 295 din 7 mai 2019, publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 380 din 15 mai 2019.──────────sistemul de sancţiuni aplicabil pentru cererile de sprijin/plată aferentă schemei de ajutor de stat "servicii de silvomediu, servicii climatice şi conservarea pădurilor" depuse de beneficiari începând cu anul 2019, se stabileşte ţinându-se cont de următoarele aspecte ale neconformităţilor constatate:- neglijenţa presupune aplicarea unei reduceri din suma totală calculată fără penalităţi, chiar dacă acestuia i-au fost stabilite/nu i-au fost stabilite alte sancţiuni, în cazul în care nerespectarea s-a datorat acţiunii neintenţionate a beneficiarului;– intenţia presupune prevederea de ...

 ANEXĂ din 7 mai 2019 privind modificarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 1.523/2018 pentru aprobarea sistemului de sancţiuni apliccererilor de plată aferente angajamentelor ce fac obiectul schemei de ajutor de stat "Servicii de silvomediu, servicii climatice şi conservarea pădurilor", măsurii 15 "Servicii de silvomediu, servicii climatice şi conservarea pădurilor", submăsurii 15.1 "Plăţi pentru angajamente de silvomediu" din cadrul Programului naţional de dezvoltare rurală 2014-20202014 - 2020 EMITENT: Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 380 bis din 15 mai 2019

──────────conţinută de ordinul nr. 294 din 7 mai 2019, publicat în monitorul oficial, partea i, nr. 380 din 15 mai 2019.──────────sistemul de sancţiuni aplicabil cererilor de sprijin/plată aferente angajamentelorce fac obiectul schemei de ajutor de stat "servicii de silvomediu, servicii climatice şi conservarea pădurilor",măsurii 15 "servicii de silvomediu, servicii climatice şi conservarea pădurilor",sub-măsurii 15.1 "plăţi pentru angajamente de silvo-mediu" din cadrul programului naţional de dezvoltare rurală2014 - 2020sistemul de sancţiuni aplicabil pentru cererile de sprijin/plată aferente schemei de ajutor de stat "servicii de silvomediu, servicii climatice şi conservarea pădurilor" depuse de beneficiari pentru anii 1 şi 2 de angajament aferenţi ...

Monitorul Oficial 2 din 14 Mai 2019 (M. Of. 2/2019)

 CONTRACT COLECTIV DE MUNCĂ UNIC nr. 435 din 17 aprilie 2019 la Nivel de Sector de Activitate Învăţământ Preuniversitar EMITENT: Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial (Partea a V-a) nr. 2 din 14 mai 2019

În temeiul drepturilor garantate de constituţia româniei, al art. 128 şi art. 137-139 din legea dialogului social nr. 62/2011, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare legea nr. 62/2011, şi al pct. 25 din anexa la h.g. nr. 1260/2011 privind sectoarele de activitate stabilite conform legii nr. 62/2011,a intervenit următorul contract colectiv de muncă unic la nivel de sector de activitate Învăţământ preuniversitar, denumit în continuare, în cuprinsul prezentului contract, c.c.m.u.n.s.a.i.p., între:1. ministerul educaţiei naţionale;2. federaţiile sindicale reprezentative din învăţământ:- federaţia sindicatelor libere din Învăţământ;– federaţia sindicatelor din educaţie "spiru haret".cap. idispoziţii generaleart. 1părţile contractante recunosc şi acceptă ...

Monitorul Oficial 374 din 14 Mai 2019 (M. Of. 374/2019)

 NORMĂ nr. 12 din 24 aprilie 2019 pentru modificarea şi completarea Normei Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 25/2015 privind obligaţiile de raportare şi transparenţă în sistemul pensiilor facultative EMITENT: Autoritatea de Supraveghere Financiară PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 374 din 14 mai 2019

Având în vedere prevederile art. 29 alin. (10) şi (12), ale art. 101-104 şi ale art. 108 lit. g) din legea nr. 204/2006 privind pensiile facultative, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul dispoziţiilor art. 23 lit. b), f) şi h), art. 24 lit. j) şi o) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 50/2005 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea comisiei de supraveghere a sistemului de pensii private, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 313/2005, cu modificările şi completările ulterioare, în conformitate cu prevederile art. 2 alin. (1) lit. c) şi d), art. 3 alin. (1) lit. b), art. 5 lit. c), art. 6 alin. (1) şi (2) şi ale ...

Monitorul Oficial 377 din 14 Mai 2019 (M. Of. 377/2019)

 HOTĂRÂRE nr. 21 din 7 mai 2019 asupra propunerii de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind anumite aspecte ale siguranţei şi conectivităţii feroviare având în vedere retragerea Regatului Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord din Uniune - COM (2019) 88 final EMITENT: Senatul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 377 din 14 mai 2019

În temeiul dispoziţiilor art. 67 şi art. 148 alin. (2) şi (3) din constituţia româniei, republicată, precum şi ale protocolului nr. 2 privind aplicarea principiilor subsidiarităţii şi proporţionalităţii, anexat tratatului de la lisabona de modificare a tratatului privind uniunea europeană şi a tratatului de instituire a comunităţii europene, semnat la lisabona la 13 decembrie 2007, ratificat prin legea nr. 13/2008,în baza raportului comisiei pentru afaceri europene nr. lxii/126 din 17.04.2019,senatul adoptă prezenta hotărâre.art. 1senatul româniei susţine următoarele:a) necesitatea extinderii valabilităţii unor documente emise de uk, pentru perioade a căror lungime este încă subiect de negociere, valabilitate ce va acoperi doar parcursul din/spre uk, până în/din ...

Monitorul Oficial 377 bis din 14 Mai 2019 (M. Of. 377 bis/2019)

 ANEXĂ din 13 mai 2019 privind Centralizatorul nr. 1 privind cotele de recoltă aprobate pentru perioada 2019/2020, la speciile cerb comun, cerb lopătar şi capră neagră EMITENT: Ministerul Apelor şi Pădurilor PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 377 bis din 14 mai 2019

──────────conţinută de ordinul nr. 673/2019, publicat în monitorul oficial, partea i, nr. 377 din 14 mai 2019.──────────┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│centralizatorul nr. 1 ...

 ANEXĂ din 13 mai 2019 privind Centralizatorul nr. 2 privind cotele de recoltă aprobate pentru perioada 2019/2020, la speciile mistreţ, iepure, fazan şi potârniche EMITENT: Ministerul Apelor şi Pădurilor PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 377 bis din 14 mai 2019

──────────conţinută de ordinul nr. 673/2019, publicat în monitorul oficial, partea i, nr. 377 din 14 mai 2019.──────────┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│centralizatorul nr. 2 privind cotele de recoltă aprobate pentru perioada 2019/ ││2020, ...

 ANEXĂ din 13 mai 2019 privind Centralizatorul nr. 3 privind cotele de recoltă aprobate pentru perioada 2019/2020, la speciile porumbel gulerat porumbel de scorbură, turturică, guguştiuc, ieruncă, prepeliţă, ciocârlie de câmp, graur, sturzul de vâsc, sturzul cântător, sturzul viilor, sturzul de iarnă şi stăncuţa EMITENT: Ministerul Apelor şi Pădurilor PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 377 bis din 14 mai 2019

──────────conţinută de ordinul nr. 673/2019, publicat în monitorul oficial, partea i, nr. 377 din 14 mai 2019.──────────┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│centralizatorul nr. 3 ...

 ANEXĂ din 13 mai 2019 privind Centralizatorul nr. 4 privind cotele de recoltă aprobate pentru perioada 2019/2020, la speciile gâscă de vară, gârliţa mare, raţă mare, raţă mică, raţă fluierătoare, raţă cu cap castaniu, raţă moţată, raţă pestriţă, raţă sunătoare, raţă lingurar, raţă suliţar, raţă cârâitoare şi raţă cu cap negru EMITENT: Ministerul Apelor şi Pădurilor PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 377 bis din 14 mai 2019

──────────conţinută de ordinul nr. 673/2019, publicat în monitorul oficial, partea i, nr. 377 din 14 mai 2019.──────────┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│centralizatorul nr. 4 ...

 ANEXĂ din 13 mai 2019 privind Centralizatorul nr. 5 privind cotele de recoltă aprobate pentru perioada 2019/2020, la speciile: lişiţa, găinuşa de baltă, sitar de pădure, becaţina comună, becaţina mică, cioară grivă, cioară grivă sudică, cioară de semănătură, coţofană şi gaiţă EMITENT: Ministerul Apelor şi Pădurilor PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 377 bis din 14 mai 2019

──────────conţinută de ordinul nr. 673/2019, publicat în monitorul oficial, partea i, nr. 377 din 14 mai 2019.──────────┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│centralizatorul nr. 5 ...

 ANEXĂ din 13 mai 2019 privind Centralizatorul nr. 6 privind cotele de recoltă aprobate pentru perioada 2019/2020, la speciile marmotă, viezure, vulpe, câine enot, şacal, jder de copac, jder de piatră, dihor, nevăstuica, hermelină şi bizam EMITENT: Ministerul Apelor şi Pădurilor PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 377 bis din 14 mai 2019

──────────conţinută de ordinul nr. 673/2019, publicat în monitorul oficial, partea i, nr. 377 din 14 mai 2019.──────────┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│centralizatorul nr. 6 ...

 ANEXE din 13 mai 2019 privind cotele de recoltă pentru unele specii de faună de interes cinegetic, la care vânătoarea este permisă, pentru perioada 15 mai 2019 - 14 mai 2020 EMITENT: Ministerul Apelor şi Pădurilor PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 377 bis din 14 mai 2019

──────────conţinute de ordinul nr. 673/2019, publicat în monitorul oficial, partea i, nr. 377 din 14 mai 2019.──────────anexa nr. 1 centralizatorul nr. 1 anexa nr. 2 centralizatorul nr. 2 anexa nr. 3 centralizatorul nr. 3 anexa nr. 4 centralizatorul nr. 4 anexa nr. 5 centralizatorul nr. 5 anexa nr. 6 centralizatorul nr. 6 anexa nr. 7 ┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│gestionar .......... ...

Monitorul Oficial 368 din 13 Mai 2019 (M. Of. 368/2019)

 MECANISM din 19 aprilie 2019 de stabilire a compensaţiei serviciilor publice pentru transportul feroviar public de călători EMITENT: Autoritatea pentru Reformă Feroviară PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 368 din 13 mai 2019

──────────aprobat prin decizia nr. 616 din 19 aprilie 2019, publicată în monitorul oficial, partea i, nr. 368 din 13 mai 2019.──────────art. 1(1) nivelul preliminat al compensaţiei aferente obligaţiei de serviciu public (o.s.p.) menţionate în regulamentul (ce) nr. 1.370/2007 al parlamentului european şi al consiliului din 23 octombrie 2007 privind serviciile publice de transport feroviar şi rutier de călători şi de abrogare a regulamentelor (cee) nr. 1.191/69 şi nr. 1.107/70 ale consiliului, modificat şi completat prin regulamentul (ue) 2016/2.338 al parlamentului european şi al consiliului din 14 decembrie 2016 de modificare a regulamentului (ce) nr. 1370/2007 în ceea ce priveşte ...

 CIRCULARĂ nr. 8 din 22 aprilie 2019 privind lansarea în circuitul numismatic a unei monede din argint cu tema Desăvârşirea Marii Uniri - Emmanuel de Martonne EMITENT: Banca Nationala a Romaniei PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 368 din 13 mai 2019

Art. 1În conformitate cu prevederile legii nr. 312/2004 privind statutul băncii naţionale a româniei, începând cu data de 13 mai 2019, banca naţională a româniei va lansa în circuitul numismatic o monedă din argint cu tema desăvârşirea marii uniri - emmanuel de martonne.art. 2caracteristicile monedei sunt următoarele:┌─────────────────────────┬────────────┐│valoare nominală │10 lei │├─────────────────────────┼────────────┤│metal │argint │├─────────────────────────┼────────────┤│titlu ...

Monitorul Oficial 369 din 13 Mai 2019 (M. Of. 369/2019)

 HOTĂRÂRE nr. 247 din 18 aprilie 2019 privind aprobarea stemei comunei Păuleşti, judeţul Satu Mare EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 369 din 13 mai 2019

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 10 alin. 2 din legea nr. 102/1992 privind stema ţării şi sigiliul statului, cu modificările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unic(1) se aprobă stema comunei păuleşti, judeţul satu mare, prevăzută în anexa nr. 1.(2) descrierea şi semnificaţiile elementelor însumate ale stemei comunei păuleşti, judeţul satu mare, sunt prevăzute în anexa nr. 2.(3) anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.prim-ministruvasilica-viorica dĂncilĂcontrasemnează:p. viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,sirma caraman,secretar de statbucureşti, 18 aprilie 2019.nr. 247.anexa 1 *) anexa nr. 1 este reprodusă în facsimil.stemacomunei păuleşti, ...

 HOTĂRÂRE nr. 248 din 18 aprilie 2019 privind aprobarea stemei comunei Cuza Vodă, judeţul Constanţa EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 369 din 13 mai 2019

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 10 alin. 2 din legea nr. 102/1992 privind stema ţării şi sigiliul statului, cu modificările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unic(1) se aprobă stema comunei cuza vodă, judeţul constanţa, prevăzută în anexa nr. 1.(2) descrierea şi semnificaţiile elementelor însumate ale stemei comunei cuza vodă, judeţul constanţa, sunt prevăzute în anexa nr. 2.(3) anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.prim-ministruvasilica-viorica dĂncilĂcontrasemnează:p. viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,sirma caraman,secretar de statbucureşti, 18 aprilie 2019.nr. 248.anexa 1 *) anexa nr. 1 este reprodusă în facsimil. stemacomunei ...

 HOTĂRÂRE nr. 249 din 18 aprilie 2019 privind aprobarea stemei comunei Vorniceni, judeţul Botoşani EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 369 din 13 mai 2019

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 10 alin. 2 din legea nr. 102/1992 privind stema ţării şi sigiliul statului, cu modificările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unic(1) se aprobă stema comunei vorniceni, judeţul botoşani, prevăzută în anexa nr. 1.(2) descrierea şi semnificaţiile elementelor însumate ale stemei comunei vorniceni, judeţul botoşani, sunt prevăzute în anexa nr. 2.(3) anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.prim-ministruvasilica-viorica dĂncilĂcontrasemnează:p. viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,sirma caraman,secretar de statbucureşti, 18 aprilie 2019.nr. 249.anexa 1 *) anexa nr. 1 este reprodusă în facsimil.stemacomunei vorniceni, judeţul botoşani (a ...

 HOTĂRÂRE nr. 250 din 18 aprilie 2019 privind aprobarea stemei comunei Ştiubieni, judeţul Botoşani EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 369 din 13 mai 2019

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 10 alin. 2 din legea nr. 102/1992 privind stema ţării şi sigiliul statului, cu modificările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unic(1) se aprobă stema comunei Ştiubieni, judeţul botoşani, prevăzută în anexa nr. 1.(2) descrierea şi semnificaţiile elementelor însumate ale stemei comunei Ştiubieni, judeţul botoşani, sunt prevăzute în anexa nr. 2.(3) anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.prim-ministruvasilica-viorica dĂncilĂcontrasemnează:p. viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,sirma caraman,secretar de statbucureşti, 18 aprilie 2019.nr. 250.anexa 1 *) anexa nr. 1 este reprodusă în facsimil.stemacomunei Ştiubieni, judeţul botoşani (a ...

 HOTĂRÂRE nr. 263 din 24 aprilie 2019 privind aprobarea stemei comunei Sălcuţa, judeţul Dolj EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 369 din 13 mai 2019

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 10 alin. 2 din legea nr. 102/1992 privind stema ţării şi sigiliul statului, cu modificările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unic(1) se aprobă stema comunei sălcuţa, judeţul dolj, prevăzută în anexa nr. 1.(2) descrierea şi semnificaţiile elementelor însumate ale stemei comunei sălcuţa, judeţul dolj, sunt prevăzute în anexa nr. 2.(3) anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.prim-ministruvasilica-viorica dĂncilĂcontrasemnează:viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,vasile-daniel suciubucureşti, 24 aprilie 2019.nr. 263.anexa 1 *) anexa nr. 1 este reprodusă în facsimil. stemacomunei sălcuţa, judeţul dolj (a se ...

 HOTĂRÂRE nr. 264 din 24 aprilie 2019 privind aprobarea stemei comunei Prundu Bârgăului, judeţul Bistriţa-Năsăud EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 369 din 13 mai 2019

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 10 alin. 2 din legea nr. 102/1992 privind stema ţării şi sigiliul statului, cu modificările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unic(1) se aprobă stema comunei prundu bârgăului, judeţul bistriţa-năsăud, prevăzută în anexa nr. 1.(2) descrierea şi semnificaţiile elementelor însumate ale stemei comunei prundu bârgăului, judeţul bistriţa-năsăud, sunt prevăzute în anexa nr. 2.(3) anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.prim-ministruvasilica-viorica dĂncilĂcontrasemnează:viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,vasile-daniel suciubucureşti, 24 aprilie 2019.nr. 264.anexa 1 *) anexa nr. 1 este reprodusă în facsimil. stemacomunei prundu bârgăului, ...

 HOTĂRÂRE nr. 265 din 24 aprilie 2019 privind aprobarea stemei comunei Buda, judeţul Buzău EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 369 din 13 mai 2019

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 10 alin. 2 din legea nr. 102/1992 privind stema ţării şi sigiliul statului, cu modificările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unic(1) se aprobă stema comunei buda, judeţul buzău, prevăzută în anexa nr. 1.(2) descrierea şi semnificaţiile elementelor însumate ale stemei comunei buda, judeţul buzău, sunt prevăzute în anexa nr. 2.(3) anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.prim-ministruvasilica-viorica dĂncilĂcontrasemnează:viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,vasile-daniel suciubucureşti, 24 aprilie 2019.nr. 265.anexa 1 *) anexa nr. 1 este reprodusă în facsimil.stemacomunei buda, judeţul buzău (a se vedea ...

 HOTĂRÂRE nr. 266 din 24 aprilie 2019 privind aprobarea stemei comunei Darova, judeţul Timiş EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 369 din 13 mai 2019

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 10 alin. 2 din legea nr. 102/1992 privind stema ţării şi sigiliul statului, cu modificările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unic(1) se aprobă stema comunei darova, judeţul timiş, prevăzută în anexa nr. 1.(2) descrierea şi semnificaţiile elementelor însumate ale stemei comunei darova, judeţul timiş, sunt prevăzute în anexa nr. 2.(3) anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.prim-ministruvasilica-viorica dĂncilĂcontrasemnează:viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,vasile-daniel suciubucureşti, 24 aprilie 2019.nr. 266.anexa 1 *) anexa nr. 1 este reprodusă în facsimil.stemacomunei darova, judeţul timiş (a se vedea ...

Monitorul Oficial 370 din 13 Mai 2019 (M. Of. 370/2019)

 HOTĂRÂRE nr. 275 din 8 mai 2019 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 pentru Compania Naţională pentru Controlul Cazanelor, Instalaţiilor de Ridicat şi Recipientelor sub Presiune "CNCIR" - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 370 din 13 mai 2019

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 4 alin. (1) lit. a) din ordonanţa guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, aprobată cu completări prin legea nr. 47/2014, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicse aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 pentru compania naţională pentru controlul cazanelor, instalaţiilor de ridicat şi recipientelor sub presiune „cncir“ - s.a., aflată sub autoritatea ministerului economiei, prevăzut în anexa care face ...

 CUANTUMUL TOTAL din 13 mai 2019 al sumelor provenite din finanţările private ale partidelor politice în anul 2018, conform Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale - Alianţa Noastră România EMITENT: Partide Politice PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 370 din 13 mai 2019

Situaţia cuantumului total al cotizaţiilor primite în anul 2018 denumirea partidului politic: alianŢa noastrĂ romÂniasediul partidului politic: str. sabinelor nr. 31, sectorul 5, bucureşti┌────┬───────────┬────────────┬────────────┬────────────┬────────────┬────────────┬────────────┬────────────┬────────────┬────────────┬────────────┬────────────┬────────────┐│ │ │cuantumul │cuantumul │cuantumul │cuantumul │cuantumul │cuantumul │cuantumul │cuantumul │cuantumul │cuantumul │cuantumul │cuantumul ││ │organizaţia│total al │total al │total al │total al │total al ...

Monitorul Oficial 371 din 13 Mai 2019 (M. Of. 371/2019)

 HOTĂRÂRE nr. 283 din 8 mai 2019 pentru modificarea şi completarea anexei nr. 43 "Inventarul bunurilor care aparţin comunei Giroc" la Hotărârea Guvernului nr. 977/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Timiş, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Timiş EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 371 din 13 mai 2019

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 21 alin. (3) din legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicla anexa nr. 43 „inventarul bunurilor care aparţin comunei giroc“ la hotărârea guvernului nr. 977/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului timiş, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul timiş, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 699 şi 699 bis din 24 septembrie 2002, cu modificările şi completările ulterioare, secţiunea „bunuri imobile“ se modifică şi se completează după cum urmează:a) se modifică poziţia nr. 38 astfel: ...

Monitorul Oficial 364 bis din 10 Mai 2019 (M. Of. 364 bis/2019)

 NORMĂ din 11 aprilie 2019 privind protecţia informaţiilor clasificate în cadrul Ministerul Educaţiei Naţionale EMITENT: Ministerul Educaţiei Naţionale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 364 bis din 10 mai 2019

──────────aprobată prin ordinul nr. 3.889/2019, publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 364 din 10 mai 2019.──────────cuprinscapitolul i organizarea şi administrarea securităţii informaţiilorsecţiunea 1 dispoziţii generalesecţiunea a 2-a clasificarea, declasificarea şi trecerea informaţiilor la un nivel inferior de clasificaresecţiunea a 3-a accesul la informaţii clasificaresecţiunea a 4-a atribuţiile structurii de securitatesecţiunea a 5-a controlul privind protecţia informaţiilor clasificatesecţiunea a 6-a Întocmirea listei funcţiilor care necesită acces la informaţii clasificatesecţiunea a 7-a pregătirea de securitate a personaluluicapitolul ii protecţia personaluluisecţiunea 1 dispoziţii generalesecţiunea a 2-a verificarea personaluluisecţiunea a 3-a valabilitatea şi retragerea documentului de acces la informaţii clasificatesecţiunea a ...

Monitorul Oficial 367 din 10 Mai 2019 (M. Of. 367/2019)

 HOTĂRÂRE nr. 280 din 8 mai 2019 privind aprobarea obiectivelor etapei a XX-a 2019 a Programului de realizare a Sistemului naţional antigrindină şi de creştere a precipitaţiilor pe perioada 2010-2024, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 256/2010 EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 367 din 10 mai 2019

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, precum şi al art. 8 alin. (2) şi art. 110 alin. (3) din legea nr. 173/2008 privind intervenţiile active în atmosferă, cu modificările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă obiectivele etapei a xx-a 2019 a programului de realizare a sistemului naţional antigrindină şi de creştere a precipitaţiilor pe perioada 2010-2024, aprobat prin hotărârea guvernului nr. 256/2010 privind aprobarea programului de realizare a sistemului naţional antigrindină şi de creştere a precipitaţiilor pe perioada 2010-2024 şi a obiectivelor etapei a xi-a 2010 a programului de realizare a sistemului naţional antigrindină şi de creştere a precipitaţiilor, prevăzute ...

 HOTĂRÂRE nr. 281 din 8 mai 2019 privind actualizarea datelor de identificare şi a valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului şi transmiterea acestuia din administrarea Ministerului Culturii şi Identităţii Naţionale în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, precum şi pentru transmiterea imobilului 641 aflat în domeniul public al statului din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în administrarea Ministerului Culturii şi Identităţii Naţionale şi modificarea anexelor nr. 4 şi 6 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 367 din 10 mai 2019

Având în vedere prevederile art. 2^1 şi 2^2 din ordonanţa guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 20 din legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, în conformitate cu prevederile art. 867 alin. (1), art. 868, art. 869 şi art. 874 alin. (3) din legea nr. 287/2009 privind codul civil, republicată, cu modificările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă actualizarea datelor de identificare şi a valorii de inventar a imobilului aflat în domeniul ...

 HOTĂRÂRE nr. 282 din 8 mai 2019 privind modificarea caracteristicilor tehnice şi actualizarea valorii de inventar a unor bunuri imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Institutului Naţional al Patrimoniului, precum şi pentru transmiterea acestora din domeniul public al statului şi din administrarea Institutului Naţional al Patrimoniului în domeniul public al municipiului Bucureşti EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 367 din 10 mai 2019

Având în vedere prevederile art. 2^1 şi 2^2 din ordonanţa guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 2 alin. (1) din hotărârea guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 9 alin. (1) şi al art. 20 din legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă modificarea caracteristicilor tehnice şi actualizarea valorii de inventar, ca urmare ...

 HOTĂRÂRE nr. 12 din 10 mai 2019 privind unele măsuri pentru buna organizare şi desfăşurare a referendumului naţional din 26 mai 2019, precum şi pentru modificarea Hotărârii Autorităţii Electorale Permanente nr. 11/2019 privind unele măsuri pentru buna organizare şi desfăşurare a alegerilor pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2019 EMITENT: Autoritatea Electorală Permanentă PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 367 din 10 mai 2019

Având în vedere prevederile art. 15^1 din legea nr. 3/2000 privind organizarea şi desfăşurarea referendumului, cu modificările şi completările ulterioare,luând în considerare dispoziţiile art. 1-4,7,8,10 şi 15 din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 6/2019 privind unele măsuri pentru buna organizare şi desfăşurare a alegerilor pentru membrii din românia în parlamentul european din anul 2019,observând prevederile hotărârii autorităţii electorale permanente nr. 11/2019 privind unele măsuri pentru buna organizare şi desfăşurare a alegerilor pentru membrii din românia în parlamentul european din anul 2019,în temeiul art. 104 alin. (1) şi (2), al art. 110 alin. (2) şi al art. 114 alin. (2) din legea nr. 208/2015 privind alegerea ...

 HOTĂRÂRE nr. 277 din 8 mai 2019 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii "Implementarea unui sistem de transport cu bicicleta în zona centrală a municipiului Bucureşti" EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 367 din 10 mai 2019

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 42 alin. (1) din legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. iii din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 37/2018 pentru modificarea şi completarea ordonanţei de urgenţă a guvernului nr. 115/2011 privind stabilirea cadrului instituţional şi autorizarea guvernului, prin ministerul finanţelor publice, de a scoate la licitaţie certificatele de emisii de gaze cu efect de seră atribuite româniei la nivelul uniunii europene, aprobată prin legea nr. 270/2018,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „implementarea unui sistem de transport cu bicicleta ...

Monitorul Oficial 364 din 10 Mai 2019 (M. Of. 364/2019)

 INSTRUCŢIUNI TEHNICE din 17 aprilie 2019 privind activitatea titularilor de acorduri petroliere EMITENT: Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 364 din 10 mai 2019

──────────aprobate prin ordinul nr. 204 din 17 aprilie 2019, publicat în monitorul oficial, partea i, nr. 364 din 10 mai 2019.──────────art. 1titularii acordurilor petroliere vor calcula lunar redevenţa petrolieră datorată statului, prin aplicarea cotelor procentuale convenite prin acordul petrolier la producţia brută de petrol realizată.producţia brută de petrol realizată de titularii acordurilor petroliere, pe baza căreia se calculează redevenţa petrolieră, se măsoară conform anexei nr. 3 (instrucţiuni tehnice privind măsurarea şi evidenţa producţiei brute de petrol) la ordinul preşedintelui agenţiei naţionale pentru resurse minerale nr. 41/1998, publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 173 din 7 mai 1998.art. 2titularii ...

Monitorul Oficial 363 din 10 Mai 2019 (M. Of. 363/2019)

 HOTĂRÂRE nr. 272 din 8 mai 2019 privind constituirea Comitetului Interdepartamental pentru Dezvoltare Durabilă EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 363 din 10 mai 2019

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, precum şi al art. 12 alin. (2) şi (3) din legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea guvernului româniei şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1(1) se constituie comitetul interdepartamental pentru dezvoltare durabilă, organism interinstituţional, cu rol consultativ, fără personalitate juridică, denumit în continuare comitetul.(2) componenţa comitetului este prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.(3) comitetul îşi desfăşoară lucrările sub preşedinţia prim-ministrului, iar în absenţa acestuia, sub conducerea unui viceprim-ministru desemnat.(4) comitetul îşi desfăşoară activitatea în cadrul reuniunilor de lucru ordinare şi ...

 HOTĂRÂRE nr. 273 din 8 mai 2019 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 pentru Societatea Comercială "Uzina Termoelectrică Midia" - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Energiei EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 363 din 10 mai 2019

Având în vedere prevederile art. 4 alin. (1) lit. a) din ordonanţa guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, aprobată cu completări prin legea nr. 47/2014, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicse aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 pentru societatea comercială „uzina termoelectrică midia“ - s.a., aflată sub autoritatea ministerului energiei, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.prim-ministruvasilica-viorica dĂncilĂcontrasemnează:ministrul energiei,anton ...

 HOTĂRÂRE nr. 274 din 8 mai 2019 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 pentru Compania Naţională "Romarm" - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 363 din 10 mai 2019

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 4 alin. (1) lit. a) din ordonanţa guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, aprobată cu completări prin legea nr. 47/2014, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicse aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 pentru compania naţională „romarm“ - s.a., aflată sub autoritatea ministerului economiei, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.prim-ministruvasilica-viorica dĂncilĂcontrasemnează:ministrul economiei,niculae bădălăuministrul muncii şi ...

Monitorul Oficial 366 din 10 Mai 2019 (M. Of. 366/2019)

 HOTĂRÂRE nr. 276 din 8 mai 2019 pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 pentru Administraţia Naţională "Apele Române", aflată în coordonarea Ministerului Apelor şi Pădurilor EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 366 din 10 mai 2019

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 4 alin. (8) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 107/2002 privind înfiinţarea administraţiei naţionale „apele române“, aprobată cu modificări prin legea nr. 404/2003, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 pentru administraţia naţională „apele române“, instituţie publică finanţată din venituri proprii, aflată în coordonarea ministerului apelor şi pădurilor, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.art. 2suma de 249.729 mii lei reprezentând deficit pe anul 2019, prevăzută în anexă, se va acoperi din excedentul din ...

Monitorul Oficial 360 din 09 Mai 2019 (M. Of. 360/2019)

 HOTĂRÂRE nr. 258 din 24 aprilie 2019 privind actualizarea datelor de identificare şi a valorii de inventar ale unui imobil aparţinând domeniului public al statului şi transmiterea unei părţi din acesta din administrarea Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor - Penitenciarul Satu Mare în administrarea Ministerului Transporturilor, în vederea realizării de către Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A. a obiectivului de investiţii "Varianta de ocolire a municipiului Satu Mare" EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 360 din 9 mai 2019

Având în vedere prevederile art. 2^1 şi 2^2 din ordonanţa guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare, în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 20 din legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, şi în conformitate cu prevederile art. 867 alin. (1) şi art. 868 din legea nr. 287/2009 privind codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1datele de identificare şi valoarea de inventar ale imobilului aflat în domeniului public al statului, înregistrat la poziţia ...

 HOTĂRÂRE nr. 259 din 24 aprilie 2019 privind modificarea datelor de identificare a unor imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Justiţiei şi transmiterea unor imobile din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Justiţiei în administrarea tribunalelor EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 360 din 9 mai 2019

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 867 şi 868 din legea nr. 287/2009 privind codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, precum şi al art. 20 din legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se actualizează datele de identificare a unor imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea ministerului justiţiei, conform anexei nr. 1.art. 2se aprobă transmiterea unor imobile din domeniul public al statului şi din administrarea ministerului justiţiei în administrarea tribunalelor, conform anexei nr. 2.art. 3predarea-preluarea imobilelor prevăzute la art. 2 se face pe bază ...

Monitorul Oficial 362 din 09 Mai 2019 (M. Of. 362/2019)

 HOTĂRÂRE nr. 271 din 8 mai 2019 pentru reaprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii "Consolidare şi restaurare Cazino Constanţa - (clădire S + P + 1E + M, pod parţial şi rampa de acces către subsol) şi lucrări exterioare (reabilitarea platformă terasă, reţele utilităţi, zid de apărare şi balustradă)" EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 362 din 9 mai 2019

În temeiul prevederilor art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 42 alin. (2) din legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se reaprobă indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „consolidare şi restaurare cazino constanţa - (clădire s + p + 1e + m, pod parţial şi rampa de acces către subsol) şi lucrări exterioare (reabilitarea platformă terasă, reţele utilităţi, zid de apărare şi balustradă)“, realizat prin compania naţională de investiţii „c.n.i.“ - s.a., prevăzuţi în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.art. 2finanţarea obiectivului de investiţii prevăzut la art. 1 ...

 HOTĂRÂRE nr. 278 din 8 mai 2019 privind organizarea şi desfăşurarea referendumului naţional din data de 26 mai 2019, precum şi pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 100/2019 pentru aprobarea bugetului şi a cheltuielilor necesare pentru pregătirea, organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2019 EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 362 din 9 mai 2019

Având în vedere prevederile decretului preşedintelui româniei nr. 420/2019 pentru organizarea unui referendum naţional,în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 15^1 din legea nr. 3/2000 privind organizarea şi desfăşurarea referendumului, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 66 alin. (1) din legea nr. 33/2007 privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru parlamentul european, republicată, cu modificările ulterioare, precum şi al art. 30 alin. (2) din legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1acţiunile necesare pentru organizarea şi desfăşurarea referendumului naţional din data de 26 mai 2019 se realizează potrivit programului calendaristic pentru realizarea acţiunilor ...

 HOTĂRÂRE nr. 270 din 8 mai 2019 privind acordarea unor ajutoare de urgenţă EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 362 din 9 mai 2019

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 28 alin. (1) din legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicse aprobă acordarea de ajutoare de urgenţă în valoare totală de 28.500 lei din creditele bugetare aprobate cu această destinaţie în bugetul ministerului muncii şi justiţiei sociale pe anul 2019, pentru sprijinirea unui număr total de 13 familii, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre, aflate în situaţii de necesitate cauzate de fenomenul meteorologic sever produs în data de 30 aprilie 2019 în judeţul călăraşi.prim-ministru vasilica-viorica dĂncilĂcontrasemnează:ministrul muncii ...

Monitorul Oficial 360 din 09 Mai 2019 (M. Of. 360/2019)

 HOTĂRÂRE nr. 236 din 18 aprilie 2019 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Legii nr. 142/2018 privind precursorii de droguri EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 360 din 9 mai 2019

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 26 din legea nr. 142/2018 privind precursorii de droguri,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă regulamentul de aplicare a legii nr. 142/2018 privind precursorii de droguri, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.art. 2prezenta hotărâre intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării în monitorul oficial al româniei, partea i. art. 3la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, hotărârea guvernului nr. 358/2008 pentru aprobarea regulamentului de aplicare a ordonanţei de urgenţă a guvernului nr. 121/2006 privind regimul juridic al precursorilor de droguri, precum şi pentru modificarea hotărârii ...

Monitorul Oficial 360 bis din 09 Mai 2019 (M. Of. 360 bis/2019)

 ANEXE din 17 aprilie 2019 privind documentele standard şi contractul-cadru care vor fi utilizate în cadrul procedurilor de delegare a gestiunii serviciului public de transport de persoane în unităţile administrativ-teritoriale, realizat cu autobuze, troleibuze şi/sau tramvaie EMITENT: Autoritatea Naţională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice - A.N.R.S.C. PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 360 bis din 9 mai 2019

──────────conţinute de ordinul nr. 131/1.401/2019, publicat în monitorul oficial, partea i, nr. 360 din 9 mai 2019.──────────anexa 1 [informaţii generale privind rolul, conţinutul şi modalitatea de completare a formularului-cadru de instrucŢiuni cĂtre ofertanŢi/candidaŢi:elaborarea de instrucţiuni către ofertanţi/candidaţi ca parte a documentaţiei de atribuire reprezintă o obligaţie a entităţii contractante în aplicarea prevederilor art. 22 alin. (1) lit. a) din h.g. nr. 394/2016.structura şi conţinutul prezentului formular-cadru de instrucţiuni către ofertanţi/candidaţi au fost elaborate ţinând cont de:i. prevederile art. 22 alin. (1) lit. a) din h.g. nr. 394/2016;ii. anexa ii - anunţ de participare, stabilit prin ...

Monitorul Oficial 362 din 09 Mai 2019 (M. Of. 362/2019)

 HOTĂRÂRE nr. 279 din 8 mai 2019 privind preluarea şi darea în administrarea Ministerului Transporturilor a unui sector de drum judeţean, situat în judeţul Satu Mare, trecut în domeniul public al statului, precum şi încadrarea acestuia în categoria funcţională a drumurilor de interes naţional, în vederea realizării de către Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A. a activităţilor de interes naţional în domeniul administrării drumurilor EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 362 din 9 mai 2019

Având în vedere prevederile art. 6, art. 20 şi art. 21 alin. (1) din ordonanţa guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 1 alin. (6) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 84/2003 privind înfiinţarea companiei naţionale de autostrăzi şi drumuri naţionale din românia - s.a. prin reorganizarea regiei autonome „administraţia naţională a drumurilor din românia“, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 47/2004, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 59 din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică, aprobată cu modificări prin legea nr. 22/2007, ...

Monitorul Oficial 356 din 08 Mai 2019 (M. Of. 356/2019)

 HOTĂRÂRE nr. 16 din 7 mai 2019 privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 125/2016 pentru aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaţilor EMITENT: Camera Deputaţilor PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 356 din 8 mai 2019

În temeiul prevederilor art. 41 alin. (4) şi art. 43 din regulamentul camerei deputaţilor, aprobat prin hotărârea camerei deputaţilor nr. 8/1994, republicat, cu modificările şi completările ulterioare,camera deputaţilor adoptă prezenta hotărâre.articol unicanexa la hotărârea camerei deputaţilor nr. 125/2016 pentru aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale camerei deputaţilor, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 1045 din 23 decembrie 2016, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:- domnul deputat petrea gabriel, aparţinând grupului parlamentar al psd, trece de la comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale la comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului, ...

 NORME din 12 aprilie 2019 privind transparenţa decizională în procesul de autorizare a instalaţiilor nucleare EMITENT: Comisia Naţională pentru Controlul Activităţilor Nucleare PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 356 din 8 mai 2019

──────────aprobate prin ordinul nr. 81 sin 12 aprilie 2019, publiucat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 356 din 8 mai 2019.──────────cap. idomeniu, scop, definiţiisecŢiunea 1domeniu şi scopart. 1(1) prezentele norme sunt emise în conformitate cu prevederile legii nr. 111/1996 privind desfăşurarea în siguranţă, reglementarea, autorizarea şi controlul activităţilor nucleare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.(2) prin prezentele norme se stabilesc cerinţele generale privind informarea publicului în procesul şi fazele de autorizare specifice pentru ciclul de viaţă al instalaţiile nucleare. prezentele norme au ca scop stabilirea unui cadru în care publicul larg să beneficieze de posibilităţi adecvate ...

Monitorul Oficial 357 din 08 Mai 2019 (M. Of. 357/2019)

 HOTĂRÂRE nr. 231 din 18 aprilie 2019 privind trecerea unor drumuri forestiere şi a terenurilor aferente acestora din domeniul public al statului şi din administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva în domeniul public al oraşului Petrila, judeţul Hunedoara EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 357 din 8 mai 2019

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 1 alin. (1) şi art. 2 din legea nr. 192/2010 privind trecerea unor drumuri forestiere şi a lucrărilor de corectare a torenţilor din domeniul public al statului şi din administrarea regiei naţionale a pădurilor - romsilva în domeniul public al unor unităţi administrativ-teritoriale şi în administrarea consiliilor locale ale acestora, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al art. 9 alin. (1) şi art. 20 din legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă trecerea cu titlu gratuit a unor drumuri forestiere, având datele ...

 HOTĂRÂRE nr. 240 din 18 aprilie 2019 privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al statului a unor părţi de imobile aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, constituite din construcţii şi amenajări la terenuri, situate în judeţele Giurgiu, Braşov şi Gorj, în vederea scoaterii din funcţiune şi casării acestora, şi pentru modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 357 din 8 mai 2019

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 10 alin. (2) şi art. 20 din legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, având în vedere prevederile art. 2^1 şi 2^2 din ordonanţa guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi prevederile art. 2 din ordonanţa guvernului nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcţiune, casare şi valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale, aprobată prin legea nr. 246/2001,guvernul româniei adoptă prezenta ...

 HOTĂRÂRE nr. 241 din 18 aprilie 2019 privind aprobarea actualizării valorilor de inventar ale unor bunuri imobile din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, situate în judeţele Iaşi, Arad, Brăila, Constanţa, Gorj, Vâlcea, Prahova, Vaslui şi municipiul Bucureşti EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 357 din 8 mai 2019

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 20 din legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, şi având în vedere prevederile art. 2^1 şi 2^2 din ordonanţa guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea ministerului apărării naţionale, având datele de identificare prevăzute în anexa*) care face parte integrantă din prezenta hotărâre, ca urmare a ...

 HOTĂRÂRE nr. 242 din 18 aprilie 2019 privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul de Poliţie Judeţean Buzău a unor imobile trecute în proprietatea publică a statului EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 357 din 8 mai 2019

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 867 alin. (1) din legea nr. 287/2009 privind codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, şi al art. 20 alin. (1) din legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea în administrarea ministerului afacerilor interne - inspectoratul de poliţie judeţean buzău a unor imobile, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, trecute în proprietatea publică a statului prin hotărârea consiliului local ...

 HOTĂRÂRE nr. 243 din 18 aprilie 2019 privind modificarea descrierii tehnice şi a valorii de inventar pentru un imobil aflat în administrarea Muzeului Naţional al Satului "Dimitrie Gusti", instituţie aflată în subordinea Ministerului Culturii şi Identităţii Naţionale EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 357 din 8 mai 2019

Având în vedere prevederile art. 2^1 şi 2^2 din ordonanţa guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare, în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 20 din legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă modificarea descrierii tehnice şi a valorii de inventar, ca urmare a reevaluării, pentru imobilul înscris în inventarul bunurilor din domeniul public al statului, aflat în administrarea muzeului naţional al satului „dimitrie gusti“, având datele de identificare prevăzute ...

 HOTĂRÂRE nr. 244 din 18 aprilie 2019 pentru aprobarea închirierii unor spaţii din imobilele aflate în administrarea Ministerului Afacerilor Externe EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 357 din 8 mai 2019

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, precum şi al art. 14 şi 16 din legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă închirierea unor spaţii din cadrul imobilelor aflate în domeniul public al statului şi în administrarea ministerului afacerilor externe, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, în scopul desfăşurării unor activităţi sau prestării unor servicii necesare personalului.art. 2(1) Închirierea spaţiilor prevăzute la art. 1 se face prin licitaţie publică, în condiţiile legii.(2) ministerul afacerilor externe, în calitate de administrator al acestor spaţii, este împuternicit ...

 HOTĂRÂRE nr. 245 din 18 aprilie 2019 privind transmiterea unui imobil, aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Tineretului şi Sportului - Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Vâlcea, în domeniul public al municipiului Râmnicu Vâlcea EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 357 din 8 mai 2019

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 9 alin. (1) şi art. 20 alin. (1) din legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 869 din legea nr. 287/2009 privind codul civil, republicată, cu modificările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1(1) se aprobă transmiterea unui imobil, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din domeniul public al statului şi din administrarea ministerului tineretului şi sportului - direcţia judeţeană pentru sport şi tineret vâlcea, în domeniul public al municipiului râmnicu vâlcea, precum şi declararea acestuia din ...

Monitorul Oficial 358 din 08 Mai 2019 (M. Of. 358/2019)

 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 28 din 8 mai 2019 pentru modificarea art. 3^4 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2011 privind stabilirea unor contribuţii pentru finanţarea unor cheltuieli în domeniul sănătăţii EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 358 din 8 mai 2019

Având în vedere că statul are, pe de o parte, obligaţia de asigurare a sănătăţii publice, prin accesul populaţiei la medicamente, şi, pe de altă parte, obligaţia de a asigura utilizarea eficientă a fondurilor alocate acestui scop, astfel încât să fie atins potenţialul maxim al sistemului public de sănătate din românia,luând în considerare că prin încurajarea consumului de medicamente pentru prevenirea îmbolnăvirilor se asigură cetăţenilor un nivel de viaţă mai ridicat, precum şi o utilizare mai eficientă a fondurilor publice, prin economisirea cheltuielilor mult mai ridicate care s-ar fi alocat pentru tratarea bolilor care ar fi putut fi prevenite,în vederea ...

Monitorul Oficial 354 din 08 Mai 2019 (M. Of. 354/2019)

 HOTĂRÂRE nr. 267 din 24 aprilie 2019 privind înfiinţarea Sistemului naţional pentru raportarea politicilor şi măsurilor şi pentru raportarea prognozelor emisiilor şi reţinerilor de gaze cu efect de seră EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 354 din 8 mai 2019

Având în vedere prevederile art. 12 din regulamentul (ue) nr. 525/2013 al parlamentului european şi al consiliului din 21 mai 2013 privind un mecanism de monitorizare şi de raportare a emisiilor de gaze cu efect de seră, precum şi de raportare, la nivel naţional şi al uniunii, a altor informaţii relevante pentru schimbările climatice şi de abrogare a deciziei nr. 280/2004/ce,în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.cap. idispoziţii generaleart. 1(1) se înfiinţează sistemul naţional pentru raportarea politicilor şi măsurilor şi pentru raportarea prognozelor emisiilor şi reţinerilor de gaze cu efect de seră, denumit în ...

Monitorul Oficial 352 din 07 Mai 2019 (M. Of. 352/2019)

 HOTĂRÂRE nr. 269 din 24 aprilie 2019 privind aprobarea sumei alocate pentru majorarea capitalului social al Societăţii Naţionale "Casa Română de Comerţ Agroalimentar UNIREA" - S.A., precum şi pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 933/2018 privind înfiinţarea Societăţii Naţionale "Casa Română de Comerţ Agroalimentar UNIREA" - S.A. EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 352 din 7 mai 2019

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 12 alin. (2) din legea nr. 218/2005 privind stimularea absorbţiei fondurilor alocate româniei pentru agricultură, dezvoltare rurală, pescuit şi afaceri maritime, gestionate de ministerul agriculturii şi dezvoltării rurale, prin instrumente financiare de garantare şi creditare, precum şi pentru susţinerea obiectivelor naţionale de politică agricolă, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 210 alin. (1) din legea societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. i(1) se aprobă alocarea sumei de 93.000.000 lei, potrivit art. 12 alin. (1) din legea nr. 218/2005 privind stimularea absorbţiei ...

Monitorul Oficial 353 din 07 Mai 2019 (M. Of. 353/2019)

 HOTĂRÂRE nr. 20 din 7 mai 2019 pentru numirea unui judecător la Curtea Constituţională EMITENT: Senatul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 353 din 7 mai 2019

În temeiul prevederilor art. 142 şi 143 din constituţia româniei, republicată, precum şi ale art. 5 şi art. 67 alin. (1) lit. a) din legea nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea curţii constituţionale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,senatul adoptă prezenta hotărâre.articol unicdomnul cristian deliorga se numeşte în funcţia de judecător la curtea constituţională, pentru un mandat de 9 ani, ca urmare a încetării mandatului doamnei judecător simona maya teodoroiu, prin expirarea, la data de 15 iunie 2019, a termenului pentru care a fost numită.această hotărâre a fost adoptată de senat în şedinţa din 7 mai 2019, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. ...

 HOTĂRÂRE nr. 17 din 7 mai 2019 pentru numirea unui judecător la Curtea Constituţională EMITENT: Camera Deputaţilor PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 353 din 7 mai 2019

În temeiul prevederilor art. 142 şi 143 din constituţia româniei, republicată, precum şi ale art. 5 şi 68 din legea nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea curţii constituţionale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,camera deputaţilor adoptă prezenta hotărâre.articol unicdomnul gheorghe stan se numeşte în funcţia de judecător la curtea constituţională, pentru un mandat de 9 ani, ca urmare a încetării mandatului domnului judecător minea mircea Ştefan prin expirarea, la data de 15 iunie 2019, a termenului pentru care a fost numit.această hotărâre a fost adoptată de camera deputaţilor în şedinţa din 7 mai 2019, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din constituţia ...

Monitorul Oficial 344 din 06 Mai 2019 (M. Of. 344/2019)

 HOTĂRÂRE nr. 55 din 5 aprilie 2019 pentru modificarea anexei la Hotărârea Consiliului de mediere nr. 39/2015 privind aprobarea Statutului profesiei de mediator EMITENT: Consiliul de Mediere PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 344 din 6 mai 2019

În temeiul art. v din legea nr. 115/2012 pentru modificarea şi completarea legii nr. 192/2006 privind medierea şi organizarea profesiei de mediator,consiliul de mediere adoptă prezenta hotărâre.art. ianexa la hotărârea consiliului de mediere nr. 39/2015 privind aprobarea statutului profesiei de mediator, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 570 şi 570 bis din 30 iulie 2015, se modifică după cum urmează:1. la articolul 79, alineatul (2) va avea următorul cuprins:"(2) mandatul reprezentantului ales al comisiei privind relaţia cu sistemul judiciar de pe raza curţii de apel începe de la data semnării contractului de mandat cu consiliul şi încetează în cel mult ...

Monitorul Oficial 345 din 06 Mai 2019 (M. Of. 345/2019)

 HOTĂRÂRE nr. 238 din 18 aprilie 2019 pentru modificarea anexei nr. 9 la Hotărârea Guvernului nr. 974/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Alba, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Alba EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 345 din 6 mai 2019

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 21 alin. (3) din legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicanexa nr. 9 „inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al oraşului cugir“ la hotărârea guvernului nr. 974/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului alba, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul alba, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 701 şi 701 bis din 25 septembrie 2002, cu modificările şi completările ulterioare, secţiunea i „bunuri imobile“ se modifică după cum urmează:- la poziţia nr. 252 - ...

 HOTĂRÂRE nr. 5 din 13 aprilie 2019 privind aprobarea documentelor prezentate spre dezbatere în Conferinţa anuală ordinară a Camerei Consultanţilor Fiscali din 13 aprilie 2019 EMITENT: Camera Consultanţilor Fiscali PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 345 din 6 mai 2019

În temeiul prevederilor art. 21 alin. (2) şi ale art. 36 alin. (1) lit. c) şi d) din regulamentul de organizare şi funcţionare al camerei consultanţilor fiscali, aprobat prin hotărârea consiliului superior al camerei consultanţilor fiscali nr. 3/2017, şi în baza materialelor supuse dezbaterilor,conferinţa anuală ordinară a camerei consultanţilor fiscali, întrunită în şedinţa din 13 aprilie 2019, hotărăşte:art. 1se aprobă raportul anual de activitate al consiliului superior al camerei consultanţilor fiscali pe anul 2018, situaţiile financiare anuale ale camerei consultanţilor fiscali pe anul 2018 şi execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli a camerei consultanţilor fiscali pe anul 2018.art. 2se aprobă bugetul de ...

Monitorul Oficial 347 din 06 Mai 2019 (M. Of. 347/2019)

 HOTĂRÂRE nr. 246 din 18 aprilie 2019 privind modificarea anexei nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 347 din 6 mai 2019

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 10 alin. (2) şi art. 20 alin. (1) din legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 864 din legea nr. 287/2009 privind codul civil, republicată, cu modificările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. i  anexa nr. 12 la hotărârea guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 1.020 şi 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. se aprobă modificarea caracteristicilor tehnice şi trecerea ...

 HOTĂRÂRE nr. 254 din 24 aprilie 2019 privind modificarea descrierii tehnice şi actualizarea valorii de inventar a unui bun imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Finanţelor Publice - Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, precum şi transmiterea acestuia în administrarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale - Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 347 din 6 mai 2019

Având în vedere prevederile art. 2^1 şi 2^2 din ordonanţa guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 20 alin. (1) din legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 867 alin. (1) şi al art. 868 din legea nr. 287/2009 privind codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă modificarea descrierii tehnice şi actualizarea valorii de inventar, ca urmare a reevaluării, a unui bun imobil aflat în ...

 HOTĂRÂRE nr. 256 din 24 aprilie 2019 privind actualizarea valorilor de inventar, modificarea datelor de identificare, comasarea şi scăderea unor imobile din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cuprinse în anexa nr. 30 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, aflate în administrarea Ministerului Tineretului şi Sportului EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 347 din 6 mai 2019

Având în vedere prevederile art. 2^1 şi 2^2 din ordonanţa guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare, şi având în vedere prevederile art. 2 alin. (1) şi (2) dinhotărârea guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 867 din legea nr. 287/2009 privind codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, şi al art. 20 din legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, guvernul ...

Monitorul Oficial 338 din 03 Mai 2019 (M. Of. 338/2019)

 HOTĂRÂRE nr. 260 din 24 aprilie 2019 privind aprobarea cifrelor de şcolarizare pentru învăţământul preuniversitar de stat şi pentru învăţământul superior de stat în anul şcolar/universitar 2019-2020 EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 338 din 3 mai 2019

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 61 alin. (5), art. 94 alin. (2) lit. d), art. 119 alin. (1), precum şi al art. 222 alin. (1) din legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicse aprobă cifrele de şcolarizare pentru învăţământul preuniversitar de stat şi pentru învăţământul superior de stat în anul şcolar/universitar 2019-2020, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.prim-ministruvasilica-viorica dĂncilĂcontrasemnează:ministrul educaţiei naţionale,ecaterina andronescuministrul afacerilor interne,carmen daniela danministrul apărării naţionale,gabriel-beniamin leşp. ministrul sănătăţii,cristian-vasile grasu,secretar de statministrul muncii şi justiţiei sociale,marius-constantin budăiministrul finanţelor publice,eugen orlando teodorovicibucureşti, 24 aprilie 2019.nr. 260.anexa ...

Monitorul Oficial 339 din 03 Mai 2019 (M. Of. 339/2019)

 HOTĂRÂRE nr. 2 din 13 aprilie 2019 privind rezultatul votului pentru alegerea membrilor Comisiei de disciplină a Camerei Auditorilor Financiari din România EMITENT: Camera Auditorilor Financiari din România PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 339 din 3 mai 2019

În temeiul prevederilor:- art. 6 alin. (3) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 75/1999 privind activitatea de audit financiar, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;– art. 4, art. 5, art. 6 alin. (2) şi alin. (6)-(9) din regulamentul de organizare şi funcţionare a camerei auditorilor financiari din românia, aprobat prin hotărârea conferinţei camerei auditorilor financiari din românia nr. 2/2018;– hotărârii consiliului camerei auditorilor financiari din românia nr. 18/2019 privind aprobarea regulamentului pentru organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru membrii comisiei de disciplină care vor avea loc în cadrul conferinţei camerei auditorilor financiari din românia organizate în data de 13 aprilie 2019,având în ...

Monitorul Oficial 338 din 03 Mai 2019 (M. Of. 338/2019)

 HOTĂRÂRE nr. 257 din 24 aprilie 2019 privind furnizarea activităţilor centralizate de achiziţii publice pentru unităţile sistemului administraţiei penitenciare EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 338 din 3 mai 2019

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 40 din legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1(1) baza de aprovizionare, gospodărire şi reparaţii, unitate cu personalitate juridică subordonată administraţiei naţionale a penitenciarelor, este unitatea de achiziţii publice centralizate care realizează, în condiţiile legii şi ale prezentei hotărâri, achiziţiile publice centralizate pentru unităţile sistemului administraţiei penitenciare.(2) În înţelesul prezentei hotărâri, prin unităţile sistemului administraţiei penitenciare se înţelege administraţia naţională a penitenciarelor şi unităţile din subordinea sa.art. 2În calitate de unitate de achiziţii publice centralizate, baza de aprovizionare, gospodărire ...

Monitorul Oficial 340 din 03 Mai 2019 (M. Of. 340/2019)

 HOTĂRÂRE nr. 268 din 24 aprilie 2019 pentru acordarea de către Ministerul Finanţelor Publice a unui împrumut din disponibilităţile contului curent general al Trezoreriei Statului, pentru Comisia Naţională de Strategie şi Prognoză, în scopul constituirii sumelor necesare alimentării Fondului de Dezvoltare şi Investiţii EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 340 din 3 mai 2019

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 2 alin. (3) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investiţiilor publice şi a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 6 din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 14/2019 pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori specificaţi în cadrul fiscal-bugetar pe anul 2019,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă acordarea de către ministerul finanţelor publice a unui împrumut în sumă de 300 milioane lei din disponibilităţile contului curent general al trezoreriei statului, ...

 CUANTUMUL TOTAL din 3 mai 2019 al sumelor provenite din finanţările private ale partidelor politice în anul 2018, conform Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale - Partidul Naţional Liberal EMITENT: Partide Politice PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 340 din 3 mai 2019

Situaţia cuantumului total al cotizaţiilor primite în anul 2018denumirea partidului politic: partidul naŢional liberal - pnlsediul partidului politic: aleea modrogan nr. 1, sectorul 1, bucureşti┌────┬───────────────┬────────────┬────────────┬────────────┬────────────┬────────────┬────────────┬────────────┬────────────┬────────────┬────────────┬────────────┬────────────┐│ │ │cuantumul │cuantumul │cuantumul │cuantumul │cuantumul │cuantumul │cuantumul │cuantumul │cuantumul │cuantumul │cuantumul │cuantumul ││ │organizaţia/ │total al │total al │total al ...

 CUANTUMUL TOTAL din 3 mai 2019 al sumelor provenite din finanţările private ale partidelor politice în anul 2018, conform Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale - Partidul Naţional Ţărănesc Creştin Democrat EMITENT: Partide Politice PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 340 din 3 mai 2019

Situaţia cuantumului total al cotizaţiilor primite în anul 2018denumirea partidului politic partidul naŢional ŢĂrĂnesc creŞtin democratsediul partidului politic: bucureşti, sectorul 2, bd. carol i nr. 24┌────┬───────────────┬────────────┬────────────┬────────────────┬────────────┬────────────┬────────────┬────────────┬────────────┬────────────┬────────────┬────────────┬────────────┐│ │ │cuantumul │cuantumul │ │cuantumul │cuantumul │cuantumul │cuantumul │cuantumul │cuantumul │cuantumul │cuantumul │cuantumul ││ │organizaţia/ ...

Monitorul Oficial 335 din 02 Mai 2019 (M. Of. 335/2019)

 HOTĂRÂRE nr. 253 din 24 aprilie 2019 pentru completarea art. 3^1 din Hotărârea Guvernului nr. 1.596/2008 privind relocarea refugiaţilor în România EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 335 din 2 mai 2019

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicdupă alineatul (1^3) al articolului 3^1 din hotărârea guvernului nr. 1.596/2008 privind relocarea refugiaţilor în românia, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 831 din 10 decembrie 2008, cu modificările şi completările ulterioare, se introduce un nou alineat, alineatul (1^4), cu următorul cuprins: "(1^4) românia acceptă în perioada 2020-2021 un număr de 200 de refugiaţi în nevoie de relocare."prim-ministruvasilica-viorica dĂncilĂcontrasemnează:ministrul afacerilor interne,carmen daniela danministrul afacerilor externe,teodor-viorel meleşcanubucureşti, 24 aprilie 2019.nr. 253.-----

 HOTĂRÂRE nr. 1 din 13 aprilie 2019 privind aprobarea materialelor prezentate în cadrul Conferinţei Camerei Auditorilor Financiari din România EMITENT: Camera Auditorilor Financiari din România PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 335 din 2 mai 2019

În temeiul prevederilor:- art. 6 alin. (3) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 75/1999 privind activitatea de audit financiar, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;– art. 4, art. 5, art. 6 alin. (2) şi alin. (6)-(9) din regulamentul de organizare şi funcţionare a camerei auditorilor financiari din românia, aprobat prin hotărârea conferinţei camerei auditorilor financiari din românia nr. 2/2018,având în vedere că în data de 13 aprilie 2019 a avut loc şedinţa conferinţei camerei auditorilor financiari din românia („conferinţa“), conferinţa camerei auditorilor financiari din românia adoptă prezenta hotărâre.art. 1se adoptă materialele prezentate în cadrul conferinţei camerei auditorilor financiari din românia ...

 CUANTUMUL TOTAL din 2 mai 2019 al sumelor provenite din finanţările private ale partidelor politice în anul 2018, conform Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale - Uniunea Democrată a Maghiarilor din România EMITENT: Partide Politice PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 335 din 2 mai 2019

Situaţia cuantumului total al cotizaţiilor primite în anul 2018denumirea partidului politic: uniunea democrată a maghiarilor din românia (udmr)sediul partidului politic: bucureşti, str. dr. joseph lister nr. 57, sectorul 5┌────┬──────────────┬────────────┬────────────┬────────────┬────────────┬────────────┬────────────┬────────────┬────────────┬────────────┬────────────┬────────────┬────────────┐│ │ │cuantumul │cuantumul │cuantumul │cuantumul │cuantumul │cuantumul │cuantumul │cuantumul │cuantumul │cuantumul │cuantumul │cuantumul ││ │organizaţia/ │total al │total al │total al ...

Monitorul Oficial 333 din 02 Mai 2019 (M. Of. 333/2019)

 HOTĂRÂRE nr. 261 din 24 aprilie 2019 privind aprobarea plăţii cotizaţiei anuale de participare a României în calitate de membru afiliat la Asociaţia Internaţională a Securităţii Sociale (ISSA) pentru anul 2019 EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 333 din 2 mai 2019

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. i alin. (3) din ordonanţa guvernului nr. 4/2016 privind aprobarea plăţii cotizaţiei anuale de participare a româniei în calitate de membru afiliat la asociaţia internaţională a securităţii sociale (issa) şi completarea anexei nr. 1 la ordonanţa guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plăţii cotizaţiilor la organizaţiile internaţionale interguvernamentale la care românia este parte, aprobată prin legea nr. 127/2016,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă plata cotizaţiei anuale de participare a româniei în calitate de membru afiliat la asociaţia internaţională a securităţii sociale (issa), pentru anul 2019, reprezentând echivalentul în lei al sumei ...

 HOTĂRÂRE nr. 262 din 24 aprilie 2019 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 333 din 2 mai 2019

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. ii din legea nr. 178/2018 pentru modificarea şi completarea legii nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicse aprobă normele metodologice de aplicare a prevederilor legii nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. prim-ministruvasilica-viorica dĂncilĂcontrasemnează:ministrul muncii şi justiţiei sociale,marius-constantin budăiministrul finanţelor publice,eugen orlando teodorovicibucureşti, 24 aprilie 2019.nr. 262.anexa 1 norme metodologice

 NORME METODOLOGICE din 24 aprilie 2019 de aplicare a prevederilor Legii nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 333 din 2 mai 2019

──────────aprobate prin hotĂrÂrea nr. 262 din 24 aprilie 2019, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 333 din 2 mai 2019.──────────art. 1În scopul asigurării egalităţii de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi în domeniul muncii, instituţiile şi autorităţile publice centrale şi locale, civile şi militare, precum şi companiile private, cu un număr de peste 50 de angajaţi, au posibilitatea: a) de a identifica un angajat căruia să îi repartizeze, prin fişa postului, atribuţii în domeniul egalităţii de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi. În acest caz, angajatorul va avea în vedere necesitatea identificării unor ...

Monitorul Oficial 334 din 02 Mai 2019 (M. Of. 334/2019)

 CUANTUMUL TOTAL din 2 mai 2019 al sumelor provenite din finanţările private ale partidelor politice în anul 2018, conform Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale - Partidul Uniunea Salvaţi România EMITENT: Partide Politice PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 334 din 2 mai 2019

Situaţia cuantumului total al cotizaţiilor primite în anul 2018denumirea partidului politic: partidul uniunea salvaţi româniasediul partidului politic: bd. aviatorilor nr. 9, sectorul 1, bucureşti ┌────┬───────────┬────────────┬────────────┬────────────┬────────────┬────────────┬────────────┬────────────┬────────────┬────────────┬────────────┬────────────┬────────────┐│ │ │cuantumul │cuantumul │cuantumul │cuantumul │cuantumul │cuantumul │cuantumul │cuantumul │cuantumul │cuantumul │cuantumul │cuantumul ││ │organizaţia│total al │total al │total al │total al ...

Cautare document
Club Legislatia Muncii
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5
 

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016