Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   HOTĂRÂRE nr. 293 din 14 mai 2019  privind reorganizarea Institutului de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecţia Plantelor Bucureşti şi modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului    Twitter Facebook
Cautare document

 HOTĂRÂRE nr. 293 din 14 mai 2019 privind reorganizarea Institutului de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecţia Plantelor Bucureşti şi modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 396 din 21 mai 2019
    Având în vedere dispoziţiile art. 2^1 şi 2^2 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 2 alin. (1) şi (2) din Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare,
    în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 867 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, al art. III alin. (1) din Legea nr. 72/2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 45/2009 privind organizarea şi funcţionarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti“ şi a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii şi industriei alimentare şi al art. 20 alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare,
    Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
    ART. 1
    Se reorganizează Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecţia Plantelor Bucureşti, cu sediul în municipiul Bucureşti, bd. Ion Ionescu de la Brad nr. 8, sectorul 1, în instituţie de drept public organizată ca instituţie publică, cu personalitate juridică, în subordinea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti“, denumit în continuare Institutul.

    ART. 2
    (1) Patrimoniul Institutului de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecţia Plantelor Bucureşti, care se reorganizează păstrându-şi denumirea, se preia de către Institut, potrivit situaţiilor financiare întocmite în conformitate cu prevederile art. 28 alin. (1) din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
    (2) Institutul administrează suprafaţa de teren agricol şi neagricol din domeniul public al statului, potrivit anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare, înscrisă în inventarul bunurilor din domeniul public al statului la numărul de inventar MFP 117261, cu suprafaţa de 30,909 ha, din care suprafaţa de 17,1497 ha reprezintă suprafaţa indispensabilă activităţii de cercetare-dezvoltare-inovare şi multiplicării materialului biologic, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 2.10 la Legea nr. 45/2009 privind organizarea şi funcţionarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti“ şi a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii şi industriei alimentare, cu modificările şi completările ulterioare.
    (3) Bunurile imobile de natura construcţiilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Institutului sunt prevăzute în anexele nr. 1 şi 2, care cuprind şi actualizarea valorilor de inventar, potrivit prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare.
    (4) Bunurile imobile de natura construcţiilor care se înscriu în inventarul bunurilor din domeniul public al statului şi se dau în administrarea Institutului sunt prevăzute în anexa nr. 3.

    ART. 3
    (1) Institutul are ca obiect principal activitatea de cercetare-dezvoltare în domeniul protecţiei plantelor şi desfăşoară şi alte activităţi codificate potrivit Ordinului preşedintelui Institutului Naţional de Statistică nr. 337/2007 privind actualizarea Clasificării activităţilor din economia naţională - CAEN, astfel:
    a) diviziunea 01 Agricultură, vânătoare şi servicii anexe; grupa 011 Cultivarea plantelor nepermanente; clasa 0111 Cultivarea cerealelor, exclusiv orez, plantelor leguminoase şi a plantelor producătoare de seminţe oleaginoase; clasa 0113 Cultivarea legumelor şi a pepenilor, a rădăcinoaselor şi tuberculilor; clasa 0119 Cultivarea altor plante din culturi nepermanente; grupa 012 Cultivarea plantelor din culturi permanente; clasa 0121 Cultivarea strugurilor; clasa 0124 Cultivarea fructelor seminţoase şi sâmburoase; clasa 0125 Cultivarea fructelor, arbuştilor fructiferi, căpşunilor, nuciferilor şi a altor pomi fructiferi; clasa 0128 Cultivarea condimentelor, plantelor aromatice, medicinale şi a plantelor de uz farmaceutic; clasa 0129 Cultivarea altor plante permanente; grupa 013 Cultivarea plantelor pentru înmulţire; clasa 0130 Cultivarea plantelor pentru înmulţire; grupa 014 Creşterea animalelor; clasa 0141 Creşterea bovinelor de lapte; clasa 0142 Creşterea altor bovine; clasa 0146 Creşterea porcinelor; clasa 0149 Creşterea altor animale; grupa 016 Activităţi auxiliare agriculturii şi activităţi după recoltare; clasa 0161 Activităţi auxiliare pentru producţia vegetală; clasa 0163 Activităţi după recoltare; clasa 0164 Pregătirea seminţelor;
    b) diviziunea 10 Industria alimentară; grupa 103 Prelucrarea şi conservarea fructelor şi legumelor; clasa 1032 Fabricarea sucurilor de fructe şi legume; clasa 1039 Prelucrarea şi conservarea fructelor şi legumelor neclasificate altundeva „n.c.a.“; grupa 108 Fabricarea altor produse alimentare; clasa 1084 Fabricarea condimentelor şi ingredientelor;
    c) diviziunea 11 Fabricarea băuturilor; grupa 110 Fabricarea băuturilor; clasa 1101 Distilarea, rafinarea şi mixarea băuturilor alcoolice; clasa 1102 Fabricarea vinurilor din struguri; clasa 1103 Fabricarea cidrului şi a altor vinuri din fructe; clasa 1104 Fabricarea altor băuturi nedistilate, obţinute prin fermentare;
    d) diviziunea 20 Fabricarea substanţelor şi produselor chimice; grupa 202 Fabricarea pesticidelor şi a altor produse agrochimice; clasa 2020 Fabricarea pesticidelor şi a altor produse agrochimice;
    e) diviziunea 38 Colectarea, tratarea şi eliminarea deşeurilor; activităţi de recuperare a materialelor reciclabile; grupa 383 Recuperarea materialelor; clasa 3832 Recuperarea materialelor reciclabile sortate;
    f) diviziunea 41 Construcţii de clădiri, grupa 412 Lucrări de construcţii a drumurilor şi a căilor ferate; clasa 4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale;
    g) diviziunea 46 Comerţ cu ridicata, cu excepţia comerţului cu autovehicule şi motociclete; grupa 461 Activităţi de intermediere în comerţul cu ridicata; clasa 4611 Intermedieri în comerţul cu materii prime agricole, animale vii, materii prime textile şi semifabricate; clasa 4612 Intermedieri în comerţul cu combustibili, minereuri, metale şi produse chimice pentru industrie; grupa 462 Comerţ cu ridicata al produselor agricole brute şi al animalelor vii; clasa 4621 Comerţ cu ridicata al cerealelor, seminţelor, furajelor şi tutunului neprelucrat; clasa 4622 Comerţ cu ridicata al florilor şi plantelor; grupa 463 Comerţ cu ridicata al produselor alimentare, al băuturilor şi al tutunului; clasa 4631 Comerţ cu ridicata al fructelor şi legumelor; grupa 467 Comerţ cu ridicata specializat al altor produse; clasa 4675 Comerţ cu ridicata al produselor chimice; clasa 4676 Comerţ cu ridicata al altor produse intermediare; grupa 469 Comerţ cu ridicata nespecializat; clasa 4690 Comerţ cu ridicata nespecializat;
    h) diviziunea 47 Comerţ cu amănuntul, cu excepţia autovehiculelor şi motocicletelor; grupa 471 Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate; clasa 4711 Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi şi tutun; grupa 472 Comerţ cu amănuntul al produselor alimentare, băuturilor şi al produselor din tutun, în magazine specializate; clasa 4721 Comerţ cu amănuntul al fructelor şi legumelor proaspete, în magazine specializate; clasa 4729 Comerţ cu amănuntul al altor produse alimentare, în magazine specializate; grupa 474 Comerţ cu amănuntul al echipamentului informatic de telecomunicaţii în magazine specializate; grupa 477 Comerţ cu amănuntul al altor bunuri, în magazine specializate; clasa 4776 Comerţ cu amănuntul al florilor, plantelor şi seminţelor, comerţ cu amănuntul al animalelor de companie şi al hranei pentru acestea, în magazine specializate;
    i) diviziunea 49 Transporturi terestre şi transporturi prin conducte; grupa 493 Alte transporturi terestre de călători; clasa 4939 Alte transporturi terestre de călători neclasificate altundeva „n.c.a“; grupa 494 Transporturi rutiere de mărfuri şi servicii de mutare; clasa 4941 Transporturi rutiere de mărfuri;
    j) diviziunea 52 Depozitare şi activităţi auxiliare pentru transporturi; grupa 521 Depozitări; clasa 5210 Depozitări;
    k) diviziunea 58 Activităţi de editare; grupa 581 Activităţi de editare a cărţilor, ziarelor, revistelor şi alte activităţi de editare; clasa 5811 Activităţi de editare a cărţilor; clasa 5812 Activităţi de editare de ghiduri, compendii, liste de adrese şi similare; clasa 5814 Activităţi de editare a revistelor şi a periodicelor; clasa 5819 Alte activităţi de editare;
    l) diviziunea 62 Activităţi de servicii în tehnologia informaţiei; grupa 620 Activităţi de servicii în tehnologia informaţiei; clasa 6201 Activităţi de realizare a softului la comandă;
    m) diviziunea 63 Activităţi de servicii informatice; grupa 631 Activităţi ale portalurilor web, prelucrarea datelor, administrarea paginilor web şi activităţi conexe; clasa 6311 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web şi activităţi conexe;
    n) diviziunea 68 Tranzacţii imobiliare; grupa 682 Închirierea şi subînchirierea bunurilor imobiliare proprii; clasa 6820 Închirierea şi subînchirierea imobilelor proprii sau închiriate;
    o) diviziunea 69 Activităţi juridice şi de contabilitate; grupa 692 Activităţi de contabilitate şi audit financiar, consultanţă în domeniul fiscal; clasa 6920 Activităţi de contabilitate şi audit financiar, consultanţă în domeniul fiscal;
    p) diviziunea 70 Activităţi ale direcţiilor, birourilor administrative, centralizate: activităţi de management şi de consultanţă în management; grupa 702 Activităţi de consultanţă în management; clasa 7022 Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management;
    q) diviziunea 71 Activităţi de arhitectură şi inginerie: activităţi de testări şi analiză tehnică; grupa 712 Activităţi de testări şi analiză tehnică; clasa 7120 Activităţi de testări şi analiză tehnică;
    r) diviziunea 72 Cercetare-dezvoltare; grupa 721 Cercetare-dezvoltare în ştiinţe naturale şi inginerie; clasa 7211 Cercetare-dezvoltare în biotehnologie; clasa 7219 Cercetare-dezvoltare în alte ştiinţe naturale şi inginerie;
    s) diviziunea 73 Publicitate şi activităţi de studiere a pieţei; grupa 732 Activităţi de studiere a pieţei şi de sondare a opiniei publice; clasa 7320 Activităţi de studiere a pieţei şi de sondare a opiniei publice;
    ş) diviziunea 74 Alte activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice; grupa 742 Activităţi fotografice; clasa 7420 Activităţi fotografice; grupa 749 Alte activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice n.c.a.; clasa 7490 Alte activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice n.c.a.;
    t) diviziunea 77 Activităţi de închiriere şi leasing; grupa 773 Activităţi de închiriere şi leasing cu alte maşini, echipamente şi bunuri tangibile; clasa 7739 Activităţi de închiriere şi leasing cu alte maşini, echipamente şi bunuri tangibile n.c.a.; clasa 7731 Activităţi de închiriere şi leasing cu maşini şi echipamente agricole;
    ţ) diviziunea 78 Activităţi de servicii privind forţa de muncă; grupa 782 Activităţi de contractare, pe baze temporare, a personalului; clasa 7820 Activităţi de contractare, pe baze temporare, a personalului;
    u) diviziunea 81 Activităţi de peisagistică şi servicii pentru clădiri; grupa 813 Activităţi de întreţinere peisagistică; clasa 8130 Activităţi de întreţinere peisagistică;
    v) diviziunea 85 Învăţământ; grupa 855 Alte forme de învăţământ; clasa 8559 Alte forme de învăţământ;
    w) diviziunea 94 Activităţi asociative diverse; grupa 941 Activităţi ale organizaţiilor economice, patronale şi profesionale; clasa 9411 Activităţi ale organizaţiilor economice şi patronale; clasa 9412 Activităţi ale organizaţiilor profesionale.

    (2) Institutul desfăşoară şi dezvoltă relaţii ştiinţifice internaţionale, relaţii de cooperare şi de comerţ interior şi exterior cu diferite instituţii, organizaţii şi operatori economici, potrivit prevederilor art. 32 alin. (1) din Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare.

    ART. 4
    Pentru realizarea unor proiecte şi lucrări în domeniul agricol, Institutul se poate asocia cu alte unităţi de cercetare-dezvoltare de interes public şi privat, cu instituţii de învăţământ acreditate şi cu operatori economici din ţară şi străinătate, potrivit prevederilor art. 39 alin. (2) din Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare.

    ART. 5
    Finanţarea activităţii Institutului se realizează potrivit prevederilor art. 35 din Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare.

    ART. 6
    Institutul poate beneficia prin alocare directă de fonduri din bugetul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, prin bugetul Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti“, potrivit prevederilor art. 27 lit. c) din Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare.

    ART. 7
    (1) Institutul organizează şi conduce contabilitatea potrivit reglementărilor contabile aplicabile instituţiilor publice.
    (2) Situaţiile financiare se aprobă de consiliul de administraţie al Institutului, potrivit prevederilor art. 34 lit. f) din Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare.

    ART. 8
    (1) Personalul Institutului de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecţia Plantelor Bucureşti, care se reorganizează, se preia de către noua unitate fără concurs.
    (2) Preluarea personalului se face cu respectarea dispoziţiilor Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii nr. 67/2006 privind protecţia drepturilor salariaţilor în cazul transferului întreprinderii, al unităţii sau al unor părţi ale acestora, cu modificările ulterioare, şi ale Legii nr. 319/2003 privind Statutul personalului de cercetare-dezvoltare, cu completările ulterioare.
    (3) Salarizarea personalului Institutului se realizează potrivit prevederilor legale în vigoare care reglementează salarizarea personalului plătit din fonduri publice.
    (4) Pentru activităţi cu caracter sezonier, Institutul poate încheia contracte de prestări de servicii, potrivit prevederilor art. 43 din Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare.

    ART. 9
    Numărul maxim de posturi aprobat pentru Institut este de 110.

    ART. 10
    (1) Veniturile şi cheltuielile Institutului se cuprind în bugetul de venituri şi cheltuieli al acestuia, cheltuielile reprezentând limite maxime care nu pot fi depăşite. Angajarea cheltuielilor se efectuează proporţional cu gradul de realizare a veniturilor.
    (2) Institutul întocmeşte bugetul de venituri şi cheltuieli, care se aprobă potrivit prevederilor art. 34 lit. e) din Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare.
    (3) Excedentele rezultate din execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli ale Institutului se regularizează la sfârşitul anului cu bugetul din care se finanţează, în limita sumelor primite de la acesta.

    ART. 11
    Institutul efectuează operaţiunile de încasări şi plăţi, potrivit prevederilor art. 37 şi 38 din Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare.

    ART. 12
    (1) Regulamentul de organizare şi funcţionare şi structura organizatorică ale Institutului se aprobă prin decizie a preşedintelui Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti“, potrivit prevederilor art. 34 lit. d) din Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare.
    (2) Directorul instituţiei îndeplineşte atribuţiile ordonatorului terţiar de credite, potrivit prevederilor art. 21 alin. (4) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare.

    ART. 13
    (1) Conducerea Institutului este asigurată de consiliul de administraţie şi director, potrivit prevederilor art. 34 lit. a) şi c) din Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare.
    (2) Drepturile şi obligaţiile directorului se stabilesc prin contractul de management, potrivit prevederilor art. 41 alin. (4) din Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare. Persoana care ocupă funcţia de director al Institutului are funcţia de bază la această unitate, potrivit prevederilor art. 41 alin. (5) din Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare.
    (3) Atribuţiile conducerii se stabilesc prin regulamentul de organizare şi funcţionare al Institutului.

    ART. 14
    Activitatea ştiinţifică a Institutului este coordonată de un consiliu ştiinţific conform regulamentului de organizare şi funcţionare al acestuia, aprobat potrivit prevederilor art. 34 lit. b) din Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare.

    ART. 15
    Institutul are în dotare un parc auto format din: un autoturism pentru transportul persoanelor din aparatul propriu şi pentru activităţile de cercetare-dezvoltare, un autolaborator şi un autoturism de teren.

    ART. 16
    (1) Anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 şi 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    a) actualizarea valorii de inventar, denumirii, descrierii tehnice şi a adresei, după caz, pentru bunurile din domeniul public al statului aflate în administrarea Institutului, potrivit anexelor nr. 1 şi 2 la prezenta hotărâre;
    b) înscrierea în inventarul bunurilor din domeniul public al statului şi darea în administrarea Institutului a bunurilor prevăzute în anexa nr. 3 la prezenta hotărâre;
    c) comasarea bunului imobil cu nr. MF 116344 - Laborator agrochimie, corp B, cu bunul imobil cu nr. MF 116337 - Corp dependinţe, corp C, potrivit anexei nr. 2 la prezenta hotărâre.

    (2) Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale îşi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică şi, împreună cu Ministerul Finanţelor Publice, va opera modificarea corespunzătoare a anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006, cu modificările şi completările ulterioare, potrivit prevederilor art. 2 alin. (2) din aceeaşi hotărâre a Guvernului.

    ART. 17
    La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, anexa nr. 4a) la Hotărârea Guvernului nr. 13/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Cercetării şi Inovării, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 44 din 16 ianuarie 2017, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi anexele nr. 11, cu excepţia punctului 1, şi 11a) la Hotărârea Guvernului nr. 1.881/2005 privind înfiinţarea unor institute şi centre de cercetare-dezvoltare agricolă prin reorganizarea unor institute, centre, staţiuni şi societăţi comerciale de cercetare şi producţie agricolă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 106 şi 106 bis din 3 februarie 2006, cu modificările ulterioare, se abrogă.

    ART. 18
    Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.                    PRIM-MINISTRU
                    VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ
                    Contrasemnează:
                    p. Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,
                    Dumitru Daniel Botănoiu,
                    secretar de stat
                    Ministrul cercetării şi inovării,
                    Nicolae Hurduc
                    p. Ministrul muncii şi justiţiei sociale,
                    Elena Solomonesc,
                    secretar de stat
                    Ministrul finanţelor publice,
                    Eugen Orlando Teodorovici

    Bucureşti, 14 mai 2019.
    Nr. 293.
    ANEXA 1

    Bunurile imobile de natura construcţiilor din domeniul public al statului,
    aflate în administrarea Institutului de Cercetare-Dezvoltare
    pentru Protecţia Plantelor Bucureşti - C.U.I. 14785469

┌──────┬───────────┬──────────┬─────────┬──────────┬─────────┐
│ │ │ │Descriere│ │Valoarea │
│Nr. │Cod de │Denumire │tehnică │Adresa │de │
│MFP │clasificare│ │pe scurt │ │inventar │
│ │ │ │ │ │(lei) │
├──────┼───────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┤
│ │ │ │ │Ţara: │ │
│ │ │ │ │România; │ │
│ │ │ │Parter; │municipiul│ │
│ │ │Clădire │Sc = 313 │Bucureşti;│ │
│116348│8.28.10 │anexă │mp; C4 - │sectorul │191.904 │
│ │ │ │CF nr. │1; bd. Ion│ │
│ │ │ │264492 │Ionescu de│ │
│ │ │ │ │la Brad │ │
│ │ │ │ │nr. 8 │ │
├──────┼───────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┤
│ │ │ │P + 1; Sc│Ţara: │ │
│ │ │ │= 1.634 │România; │ │
│ │ │ │mp; │municipiul│ │
│ │ │Clădire │Sd = │Bucureşti;│ │
│116353│8.29.08 │principală│3.268 mp;│sectorul │5.178.033│
│ │ │ │C1 - CF │1; bd. Ion│ │
│ │ │ │nr. │Ionescu de│ │
│ │ │ │264492 │la Brad │ │
│ │ │ │ │nr. 8 │ │
├──────┼───────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┤
│ │ │ │ │Ţara: │ │
│ │ │ │S + P + │România; │ │
│ │ │Clădire de│1; Sc = │municipiul│ │
│ │ │locuit, │316 mp; │Bucureşti;│ │
│121575│8.28.12 │magazie, │Sd = 664 │sectorul │258.307 │
│ │ │garaj │mp; C5 - │1; bd. Ion│ │
│ │ │ │CF nr. │Ionescu de│ │
│ │ │ │264492 │la Brad │ │
│ │ │ │ │nr. 8 │ │
├──────┼───────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┤
│ │ │ │ │Ţara: │ │
│ │ │ │ │România; │ │
│ │ │ │ │municipiul│ │
│ │ │Centrală │ │Bucureşti;│ │
│147541│8.28.13 │termică │ │sectorul │1.994 │
│ │ │ │ │1; bd. Ion│ │
│ │ │ │ │Ionescu de│ │
│ │ │ │ │la Brad │ │
│ │ │ │ │nr. 20 │ │
├──────┼───────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┤
│ │ │TOTAL │ │ │5.630.238│
└──────┴───────────┴──────────┴─────────┴──────────┴─────────┘    ANEXA 2

    Bunurile imobile de natura construcţiilor din domeniul public al statului,
    aflate în administrarea Institutului de Cercetare-Dezvoltare
    pentru Protecţia Plantelor Bucureşti - C.U.I. 14785469,
    care se comasează potrivit cărţii funciare nr. 264492

┌──────┬───────────┬───────────┬─────────┬────────┬───────────┬──────────┬───────────┬──────────┬────────┐
│ │ │ │Descriere│Nr. MFP │Cod de │Denumire │Descriere │ │Valoarea│
│Nr. │Cod de │Denumire │tehnică │după │clasificare│după │tehnică pe │Adresa │de │
│MFP │clasificare│ │pe scurt │comasare│după │comasare │scurt după │ │inventar│
│ │ │ │ │ │comasare │ │comasare │ │(lei) │
├──────┼───────────┼───────────┼─────────┼────────┼───────────┼──────────┼───────────┼──────────┼────────┤
│ │ │ │P, hală, │ │ │ │Hală, │Ţara: │ │
│ │ │Corp │grajd, │ │ │ │grajd, │România; │ │
│116337│8.28.10 │dependinţe,│atelier, │ │ │Hală, │atelier, │municipiul│ │
│ │ │corp C │S = 1.334│ │ │grajd, │laborator │Bucureşti;│ │
│ │ │ │mp │116337 │8.28.06 │atelier, │agrochimie;│sectorul │805.272 │
├──────┼───────────┼───────────┼─────────┤ │ │laborator │parter; Sc │1; bd. Ion│ │
│ │ │Laborator │P; S = │ │ │agrochimie│= 1.280 mp;│Ionescu de│ │
│116344│8.28.03 │agrochimie,│182 mp │ │ │ │C2 - CF nr.│la Brad │ │
│ │ │corp B │ │ │ │ │264492 │nr. 8 │ │
└──────┴───────────┴───────────┴─────────┴────────┴───────────┴──────────┴───────────┴──────────┴────────┘    ANEXA 3

    Bunurile imobile care se înscriu în inventarul domeniului public al statului
    şi se dau în administrarea Institutului de Cercetare-Dezvoltare
    pentru Protecţia Plantelor Bucureşti - C.U.I. 14785469

┌───────────┬─────────┬─────────┬──────────┬──────────┬──────────┬────────┐
│ │ │Descriere│Vecinătăţi│ │Anul │Valoarea│
│Cod de │Denumire │tehnică │(după caz,│Adresa │dobândirii│de │
│clasificare│ │(pe │pe scurt) │ │/ dării în│inventar│
│ │ │scurt) │ │ │folosinţă │(lei) │
├───────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────┤
│ │ │ │N-E: DSV │ │ │ │
│ │ │ │Ilfov; │ │ │ │
│ │ │ │S-E: Paul │ │ │ │
│ │ │ │Philippe │Ţara: │ │ │
│ │ │P + 1; Sc│al │România; │ │ │
│ │ │= 65 mp; │României; │municipiul│ │ │
│ │ │Sd = 130 │S-V: Paul │Bucureşti;│ │ │
│8.28.12 │Clădire │mp; CF │Philippe │sectorul │1932 │226.855 │
│ │de locuit│nr. │al │1; bd. Ion│ │ │
│ │ │264492 - │României; │Ionescu de│ │ │
│ │ │C6 │E: INMA; │la Brad │ │ │
│ │ │ │N: INMA; │nr. 8 │ │ │
│ │ │ │N-V: Paul │ │ │ │
│ │ │ │Philippe │ │ │ │
│ │ │ │al │ │ │ │
│ │ │ │României │ │ │ │
├───────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────┤
│ │ │ │ │Ţara: │ │ │
│ │ │S + P; Sc│ │România; │ │ │
│ │Biostaţie│= 185 mp;│E: INMA; │municipiul│ │ │
│ │pentru │Sd = 370 │S: ICDPP; │Bucureşti;│ │ │
│8.28.10 │creştere │mp; CF │V: ICDPP; │sectorul │1942 │34.505 │
│ │insecte │nr. │N: INMA │1; bd. Ion│ │ │
│ │utile │264492 - │ │Ionescu de│ │ │
│ │ │C3 │ │la Brad │ │ │
│ │ │ │ │nr. 8 │ │ │
└───────────┴─────────┴─────────┴──────────┴──────────┴──────────┴────────┘    -----

Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice