Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   CUANTUMUL TOTAL din 20 mai 2019  al sumelor provenite din finanţările private ale partidelor politice în anul 2018, conform Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale - Forumul Democrat al Germanilor din România şi filialele sale    Twitter Facebook
Cautare document

 CUANTUMUL TOTAL din 20 mai 2019 al sumelor provenite din finanţările private ale partidelor politice în anul 2018, conform Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale - Forumul Democrat al Germanilor din România şi filialele sale

EMITENT: Partide Politice
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 390 din 20 mai 2019
    I. Forumul Democrat al Germanilor din România (organizaţia pe ţară)
    Situaţia cuantumului total al cotizaţiilor primite în anul 2018
    Denumirea organizaţiei: Forumul Democrat al Germanilor din România (F.D.G.R.)
    Sediul organizaţiei: Sibiu, str. General Magheru nr. 1-3

┌────┬──────────────┬────────────┬────────────┬────────────┬────────────┬────────────┬────────────┬────────────┬────────────┬────────────┬────────────┬────────────┬────────────┐
│ │ │Cuantumul │Cuantumul │Cuantumul │Cuantumul │Cuantumul │Cuantumul │Cuantumul │Cuantumul │Cuantumul │Cuantumul │Cuantumul │Cuantumul │
│ │Organizaţia/ │total al │total al │total al │total al │total al │total al │total al │total al │total al │total al │total al │total al │
│Nr. │Filiala │cotizaţiilor│cotizaţiilor│cotizaţiilor│cotizaţiilor│cotizaţiilor│cotizaţiilor│cotizaţiilor│cotizaţiilor│cotizaţiilor│cotizaţiilor│cotizaţiilor│cotizaţiilor│
│crt.│judeţeană │primite în │primite în │primite în │primite în │primite în │primite în │primite în │primite în │primite în │primite în │primite în │primite în │
│ │ │luna │luna │luna martie │luna aprilie│luna mai │luna iunie │luna iulie │luna august │luna │luna │luna │luna │
│ │ │ianuarie │februarie │ │ │ │ │ │ │septembrie │octombrie │noiembrie │decembrie │
├────┼──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤
│ │Forumul │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│1 │Democrat al │- │- │100 │- │- │- │- │- │- │- │- │1.680 │
│ │Germanilor din│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Banat │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤
│ │Forumul │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│2 │Democrat al │- │- │- │- │- │- │- │- │- │- │- │800 │
│ │Germanilor din│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Bucovina │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤
│ │F.D.G.R. - │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│3 │Regiunea │- │- │- │- │- │- │- │- │- │- │- │965 │
│ │Extracarpatică│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤
│ │Forumul │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│4 │Democrat al │- │1.452 │- │- │- │- │- │- │- │- │- │1.574 │
│ │Germanilor din│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Transilvania │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤
│ │Forumul │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Democrat al │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│5 │Germanilor, │- │- │- │- │- │- │- │- │700 │- │- │- │
│ │judeţul Satu │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Mare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└────┴──────────────┴────────────┴────────────┴────────────┴────────────┴────────────┴────────────┴────────────┴────────────┴────────────┴────────────┴────────────┴────────────┘┌──────────────────────────┬───────────┐
│Cuantumul total │7.271 lei │
├──────────────────────────┼───────────┤
│Numele şi prenumele │Porr │
│reprezentantului legal │Paul-Jürgen│
├──────────────────────────┼───────────┤
│Semnătura │ │
├──────────────────────────┼───────────┤
│Data întocmirii │18.04.2019 │
└──────────────────────────┴───────────┘    Lista persoanelor juridice care au făcut în anul 2018 donaţii a căror valoare cumulată depăşeşte 10 salarii de bază minime brute pe ţară
    Denumirea organizaţiei: Forumul Democrat al Germanilor din România (F.D.G.R.)
    Sediul organizaţiei: Sibiu, str. General Magheru nr. 1-3

┌────┬───────────┬───────────┬───────────┬──────────────┬────────────┬─────────┬────────┬──────────┐
│ │Organizaţia│ │ │ │ │ │ │ │
│ │/Filiala │ │ │ │Codul unic │ │ │Data │
│Nr. │judeţeană │Denumirea │Sediul │Naţionalitatea│de │Valoarea │Felul │primirii │
│crt.│care a │donatorului│donatorului│donatorului │înregistrare│donaţiei │donaţiei│donaţiei │
│ │încasat │ │ │ │ │ │ │ │
│ │donaţia^1 │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────┼───────────┼───────────┼──────────────┼────────────┼─────────┼────────┼──────────┤
│ │Forumul │ │Satu Mare, │ │ │17.000 │lei │22.10.2018│
│ │Democrat al│Asociaţia │str. Vasile│ │ │ │ │ │
│1 │Germanilor │culturală │Lucaciu nr.│română │26341990 ├─────────┼────────┼──────────┤
│ │din România│Sathmarense│9 │ │ │6.000 │lei │19.12.2018│
│ │(F.D.G.R.) │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────┼───────────┼───────────┼──────────────┼────────────┼─────────┼────────┼──────────┤
│ │Forumul │ │Râşnov, │ │ │ │ │ │
│ │Democrat al│ │str. │ │ │ │ │ │
│2 │Germanilor │Fundaţia │Caraiman │română │4522767 │18.601,65│lei │4.12.2018 │
│ │din România│Saxonia │nr. 32, │ │ │^* │ │ │
│ │(F.D.G.R.) │ │judeţul │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Braşov │ │ │ │ │ │
└────┴───────────┴───────────┴───────────┴──────────────┴────────────┴─────────┴────────┴──────────┘┌──────────────────────────┬───────────┐
│Cuantumul total │41.601,65 │
├──────────────────────────┼───────────┤
│Numele şi prenumele │Porr │
│reprezentantului legal │Paul-Jürgen│
├──────────────────────────┼───────────┤
│Semnătura │ │
├──────────────────────────┼───────────┤
│Data întocmirii │18.04.2019 │
└──────────────────────────┴───────────┘


    ^1 În cazul în care există persoane juridice care au făcut donaţii în mai multe organizaţii/filiale, iar valoarea totală a acestora depăşeşte 10 salarii de bază minime brute pe ţară, se vor înscrie toate organizaţiile/filialele unde s-au încasat donaţiile respective.

    Situaţia centralizată a cuantumurilor totale ale veniturilor obţinute în anul 2018 din sursele prevăzute de art. 16 din Legea nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
    Denumirea organizaţiei: Forumul Democrat al Germanilor din România (F.D.G.R.)
    Sediul organizaţiei: Sibiu, str. General Magheru nr. 1-3

┌────┬───────────┬────────────┬─────────┬───────┐
│Nr. │Organizaţia│Activitatea │Sursa │Cuantum│
│crt.│/ Filiala │generatoare │venitului│anual │
│ │judeţeană │de venit │ │ │
├────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────┤
│ │ │Editare, │ │ │
│ │ │realizare şi│ │ │
│ │ │difuzare │venituri │ │
│1. │F.D.G.R │ziar/ │proprii │283.788│
│ │ │publicaţii │ │ │
│ │ │proprii │ │ │
│ │ │(ADZ) │ │ │
├────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────┤
│2. │F.D.G.R. │Dobânzi │venituri │5.856 │
│ │ │bancare │proprii │ │
├────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────┤
│ │ │Alte │ │ │
│ │ │venituri: │ │ │
│ │ │venituri din│ │ │
│ │ │subvenţii │ │ │
│ │ │pentru │ │ │
│ │ │investiţii │ │ │
│ │ │(reluare │ │ │
│ │ │amortizare │ │7.827 │
│3. │F.D.G.R. │pe venit) │venituri │30 │
│ │ │venituri din│proprii │10.648 │
│ │ │diferenţe │ │ │
│ │ │curs │ │ │
│ │ │alte │ │ │
│ │ │venituri din│ │ │
│ │ │exploatare │ │ │
│ │ │(venituri │ │ │
│ │ │din │ │ │
│ │ │despăgubiri)│ │ │
└────┴───────────┴────────────┴─────────┴───────┘┌──────────────────────────┬───────────┐
│Cuantumul total │308.149 lei│
├──────────────────────────┼───────────┤
│Numele şi prenumele │Porr │
│reprezentantului legal │Paul-Jürgen│
├──────────────────────────┼───────────┤
│Semnătura │ │
├──────────────────────────┼───────────┤
│Data întocmirii │18.04.2019 │
└──────────────────────────┴───────────┘    II. Cuantumul total al sumelor provenite din finanţările private ale asociaţiei
    Forumul Democrat al Germanilor din România (F.D.G.R.) - Regiunea Extracarpatică şi ale filialelor sale

    Situaţia cuantumului total al cotizaţiilor primite în anul 2018
    Denumirea organizaţiei: F.D.G.R. - Regiunea Extracarpatică
    Sediul organizaţiei: Bucureşti, bd. Iancu de Hunedoara nr. 4, bl. H5, sc. 1, et. 2, ap. 6, sector 1

┌────┬──────────────┬────────────┬────────────┬────────────┬────────────┬────────────┬────────────┬────────────┬────────────┬────────────┬────────────┬────────────┬────────────┐
│ │ │Cuantumul │Cuantumul │Cuantumul │Cuantumul │Cuantumul │Cuantumul │Cuantumul │Cuantumul │Cuantumul │Cuantumul │Cuantumul │Cuantumul │
│ │Organizaţia/ │total al │total al │total al │total al │total al │total al │total al │total al │total al │total al │total al │total al │
│Nr. │Filiala │cotizaţiilor│cotizaţiilor│cotizaţiilor│cotizaţiilor│cotizaţiilor│cotizaţiilor│cotizaţiilor│cotizaţiilor│cotizaţiilor│cotizaţiilor│cotizaţiilor│cotizaţiilor│
│crt.│judeţeană │primite în │primite în │primite în │primite în │primite în │primite în │primite în │primite în │primite în │primite în │primite în │primite în │
│ │ │luna │luna │luna martie │luna aprilie│luna mai │luna iunie │luna iulie │luna august │luna │luna │luna │luna │
│ │ │ianuarie │februarie │ │ │ │ │ │ │septembrie │octombrie │noiembrie │decembrie │
├────┼──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤
│ │F.D.G.R. - │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│1 │Regiunea │965 │0 │0 │0 │0 │0 │0 │0 │0 │0 │0 │0 │
│ │Extracarpatică│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤
│2 │F.D.G. Bacău │360 │0 │0 │276 │180 │0 │0 │0 │0 │204 │0 │262 │
├────┼──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤
│3 │F.D.G. │285 │355 │335 │90 │175 │110 │115 │0 │600 │702 │50 │2.535 │
│ │Bucureşti │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤
│4 │F.D.G. Buhuşi │96 │0 │0 │0 │504 │0 │0 │0 │0 │208 │0 │0 │
├────┼──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤
│5 │F.D.G. │0 │0 │0 │137 │0 │0 │0 │0 │0 │0 │714 │680 │
│ │Constanţa │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤
│6 │F.D.G. Craiova│1.410 │0 │0 │90 │0 │0 │0 │0 │0 │0 │0 │450 │
├────┼──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤
│7 │F.D.G. Galaţi │0 │0 │0 │0 │198 │0 │0 │0 │30 │0 │54 │727 │
├────┼──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤
│8 │F.D.G. Iaşi │0 │0 │0 │0 │0 │0 │0 │0 │500 │0 │0 │0 │
├────┼──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤
│9 │F.D.G. │435 │150 │0 │0 │1.034 │0 │554 │0 │0 │159 │444 │1.458 │
│ │Piatra-Neamţ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤
│10 │F.D.G. │0 │0 │0 │0 │0 │0 │0 │0 │0 │0 │0 │320 │
│ │Ploieşti │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤
│11 │F.D.G. Tulcea │35 │0 │0 │0 │0 │0 │0 │0 │0 │0 │0 │528 │
└────┴──────────────┴────────────┴────────────┴────────────┴────────────┴────────────┴────────────┴────────────┴────────────┴────────────┴────────────┴────────────┴────────────┘┌──────────────────────────┬───────────┐
│Cuantumul total │18.514 │
├──────────────────────────┼───────────┤
│Numele şi prenumele │Porr │
│reprezentantului legal │Paul-Jürgen│
├──────────────────────────┼───────────┤
│Semnătura │ │
├──────────────────────────┼───────────┤
│Data întocmirii │18.04.2019 │
└──────────────────────────┴───────────┘    Situaţia centralizată a cuantumurilor totale ale veniturilor obţinute în anul 2018 din sursele prevăzute de art. 16 din Legea nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
    Denumirea organizaţiei: F.D.G.R. - Regiunea Extracarpatică
    Sediul organizaţiei: Bucureşti, bd. Iancu de Hunedoara nr. 4, bl. H5, sc. 1, et. 2, ap. 6, sector 1

┌────┬──────────────┬──────────────┬─────────┬────────┐
│Nr. │Organizaţia/ │Activitatea │Sursa │Cuantum │
│crt.│Filiala │generatoare de│venitului│anual │
│ │judeţeană │venit │ │ │
├────┼──────────────┼──────────────┼─────────┼────────┤
│ │F.D.G. Bacău │ │venituri │2.210,47│
│ │ │ │proprii │ │
│ ├──────────────┤ ├─────────┼────────┤
│ │F.D.G. Buhuşi │ │venituri │652,98 │
│ │ │ │proprii │ │
│ ├──────────────┤ ├─────────┼────────┤
│ │F.D.G. Craiova│Alte venituri:│venituri │637,98 │
│ │ │redirecţionare│proprii │ │
│1 ├──────────────┤2% din ├─────────┼────────┤
│ │F.D.G. Galaţi │impozitul pe │venituri │7.580,96│
│ │ │venit │proprii │ │
│ ├──────────────┤ ├─────────┼────────┤
│ │F.D.G. │ │venituri │4.189,00│
│ │Piatra-Neamţ │ │proprii │ │
│ ├──────────────┤ ├─────────┼────────┤
│ │FDGR - │ │venituri │ │
│ │Regiunea │ │proprii │3.973,33│
│ │Extracarpatică│ │ │ │
├────┼──────────────┼──────────────┼─────────┼────────┤
│ │F.D.G. Craiova│ │venituri │93,58 │
│ │ │Dobânzi │proprii │ │
│2 ├──────────────┤bancare ├─────────┼────────┤
│ │F.D.G. Galaţi │ │venituri │2,58 │
│ │ │ │proprii │ │
├────┼──────────────┼──────────────┼─────────┼────────┤
│ │F.D.G. Bacău │ │venituri │1.664,10│
│ │ │ │proprii │ │
│ ├──────────────┤ ├─────────┼────────┤
│ │F.D.G. │Alte venituri │venituri │809,00 │
│3 │Constanţa │conform │proprii │ │
│ ├──────────────┤statutului ├─────────┼────────┤
│ │FDGR - │ │venituri │ │
│ │Regiunea │ │proprii │9.000,00│
│ │Extracarpatică│ │ │ │
└────┴──────────────┴──────────────┴─────────┴────────┘┌──────────────────────────┬───────────┐
│Cuantumul total │30.813,98 │
│ │lei │
├──────────────────────────┼───────────┤
│Numele şi prenumele │Porr │
│reprezentantului legal │Paul-Jürgen│
├──────────────────────────┼───────────┤
│Semnătura │ │
├──────────────────────────┼───────────┤
│Data întocmirii │18.04.2019 │
└──────────────────────────┴───────────┘    III. Cuantumul total al sumelor provenite din finanţările private ale asociaţiei Forumul Democrat al Germanilor din Banat şi ale filialelor sale
    Situaţia cuantumului total al cotizaţiilor primite în anul 2018
    Denumirea organizaţiei: Forumul Democrat al Germanilor din Banat (F.D.G. Banat)
    Sediul organizaţiei: Timişoara, str. Gh. Lazăr nr. 10-12

┌────┬─────────────┬────────────┬────────────┬────────────┬────────────┬────────────┬────────────┬────────────┬────────────┬────────────┬────────────┬────────────┬────────────┐
│ │ │Cuantumul │Cuantumul │Cuantumul │Cuantumul │Cuantumul │Cuantumul │Cuantumul │Cuantumul │Cuantumul │Cuantumul │Cuantumul │Cuantumul │
│ │Organizaţia/ │total al │total al │total al │total al │total al │total al │total al │total al │total al │total al │total al │total al │
│Nr. │Filiala │cotizaţiilor│cotizaţiilor│cotizaţiilor│cotizaţiilor│cotizaţiilor│cotizaţiilor│cotizaţiilor│cotizaţiilor│cotizaţiilor│cotizaţiilor│cotizaţiilor│cotizaţiilor│
│crt.│judeţeană │primite în │primite în │primite în │primite în │primite în │primite în │primite în │primite în │primite în │primite în │primite în │primite în │
│ │ │luna │luna │luna martie │luna aprilie│luna mai │luna iunie │luna iulie │luna august │luna │luna │luna │luna │
│ │ │ianuarie │februarie │ │ │ │ │ │ │septembrie │octombrie │noiembrie │decembrie │
├────┼─────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤
│ │Forumul │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│1 │Democrat al │473 │1.596 │434 │985 │130 │12 │3.092 │255 │341 │312 │130 │7.642 │
│ │Germanilor │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │din Banat │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤
│ │Forumul │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│2 │Democrat al │5.536 │3.409 │1.893 │1.555 │1.673 │550 │740 │430 │700 │645 │750 │335 │
│ │Germanilor │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │din Timişoara│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤
│ │Forumul │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│3 │Democrat al │315 │37,5 │0 │0 │0 │0 │0 │0 │15 │0 │0 │195 │
│ │Germanilor │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │din Lugoj │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤
│ │Forumul │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│4 │Democrat al │445 │120 │50 │90 │0 │0 │20 │120 │0 │0 │70 │0 │
│ │Germanilor │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │din Jimbolia │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤
│ │Forumul │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│5 │German │0 │0 │0 │0 │0 │0 │0 │0 │0 │0 │240 │0 │
│ │Tineretul │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Bănăţean │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤
│ │Forumul │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Democrat al │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│6 │Germanilor │0 │2.265 │1.032 │2.058 │1.512 │0 │0 │0 │768 │0 │2.370 │1.113 │
│ │din judeţul │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Caraş-Severin│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤
│ │Forumul │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│7 │Democrat al │220 │154 │102 │188 │180 │0 │20 │78 │46 │76 │76 │42 │
│ │Germanilor │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │din Anina │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤
│ │Forumul │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Democrat al │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│8 │Germanilor │0 │0 │0 │0 │0 │0 │0 │0 │0 │0 │0 │185 │
│ │din Oţelu │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Roşu │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤
│ │Forumul │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│9 │Democrat al │24 │24 │36 │0 │0 │0 │0 │0 │0 │0 │0 │180 │
│ │Germanilor │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │din Orşova │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤
│ │Forumul │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│10 │Democrat al │0 │270 │120 │465 │0 │0 │0 │0 │0 │0 │0 │1.700 │
│ │Germanilor │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │din Arad │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└────┴─────────────┴────────────┴────────────┴────────────┴────────────┴────────────┴────────────┴────────────┴────────────┴────────────┴────────────┴────────────┴────────────┘┌──────────────────────────┬───────────┐
│Cuantumul total │50.639,50 │
│ │lei │
├──────────────────────────┼───────────┤
│Numele şi prenumele │Porr │
│reprezentantului legal │Paul-Jürgen│
├──────────────────────────┼───────────┤
│Semnătura │ │
├──────────────────────────┼───────────┤
│Data întocmirii │18.04.2019 │
└──────────────────────────┴───────────┘    Situaţia centralizată a cuantumurilor totale ale veniturilor obţinute în anul 2018 din sursele prevăzute de art. 16 din Legea nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
    Denumirea organizaţiei: Forumul Democrat al Germanilor din Banat
    Sediul organizaţiei: Timişoara, str. Gh. Lazăr nr. 10-12

┌────┬─────────────┬────────────────┬─────────┬──────────┐
│Nr. │Organizaţia/ │Activitatea │Sursa │Cuantum │
│crt.│Filiala │generatoare de │venitului│anual │
│ │judeţeană │venit │ │ │
├────┼─────────────┼────────────────┼─────────┼──────────┤
│ │ │Închirierea │ │ │
│ │F.D.G. │spaţiilor aflate│ │ │
│ │judeţul │în patrimoniul │venituri │16.800,00 │
│1 │Caraş-Severin│propriu pentru │proprii │6.188,86 │
│ │F.D.G. Anina │conferinţe sau │ │ │
│ │ │acţiuni │ │ │
│ │ │social-culturale│ │ │
├────┼─────────────┼────────────────┼─────────┼──────────┤
│ │F.D.G. │ │ │ │
│ │judeţul │ │donaţii │57.719,62 │
│ │Caraş-Severin│ │ │ │
│ ├─────────────┤ ├─────────┼──────────┤
│ │F.D.G. │ │donaţii │1.858,00 │
│ │Jimbolia │ │ │ │
│ ├─────────────┤ ├─────────┼──────────┤
│ │F.D.G. │ │donaţii │6.320,00 │
│ │Timişoara │ │ │ │
│ ├─────────────┤ ├─────────┼──────────┤
│ │F.D.G Banat │Alte venituri │donaţii │15.460,00 │
│2 ├─────────────┤conform ├─────────┼──────────┤
│ │Forumul │statutului │ │ │
│ │German │ │donaţii │5.625,00 │
│ │Tineretul │ │ │ │
│ │Bănăţean │ │ │ │
│ ├─────────────┤ ├─────────┼──────────┤
│ │Forumul │ │ │ │
│ │German │ │alte │3.182,20 │
│ │Tineretul │ │venituri │ │
│ │Bănăţean │ │ │ │
│ ├─────────────┤ ├─────────┼──────────┤
│ │F.D.G. Banat │ │alte │100.774,51│
│ │ │ │venituri │ │
└────┴─────────────┴────────────────┴─────────┴──────────┘┌──────────────────────────┬───────────┐
│Cuantumul total │213.928,19 │
│ │lei │
├──────────────────────────┼───────────┤
│Numele şi prenumele │Porr │
│reprezentantului legal │Paul-Jürgen│
├──────────────────────────┼───────────┤
│Semnătura │ │
├──────────────────────────┼───────────┤
│Data întocmirii │18.04.2019 │
└──────────────────────────┴───────────┘    IV. Cuantumul total al sumelor provenite din finanţările private ale asociaţiei Forumul Democrat al Germanilor din România - Organizaţia Regională „BUCOVINA“ şi ale filialelor sale
    Situaţia cuantumului total al cotizaţiilor primite în anul 2018
    Denumirea organizaţiei: Forumul Democrat al Germanilor din România (F.D.G.R.) - regionala „Bucovina“
    Sediul organizaţiei: Suceava, Str. Armenească nr. 16A, cod poştal 720009

┌────┬───────────┬────────────┬────────────┬────────────┬────────────┬────────────┬────────────┬────────────┬────────────┬────────────┬────────────┬────────────┬────────────┐
│ │ │Cuantumul │Cuantumul │Cuantumul │Cuantumul │Cuantumul │Cuantumul │Cuantumul │Cuantumul │Cuantumul │Cuantumul │Cuantumul │Cuantumul │
│ │Organizaţia│total al │total al │total al │total al │total al │total al │total al │total al │total al │total al │total al │total al │
│Nr. │/Filiala │cotizaţiilor│cotizaţiilor│cotizaţiilor│cotizaţiilor│cotizaţiilor│cotizaţiilor│cotizaţiilor│cotizaţiilor│cotizaţiilor│cotizaţiilor│cotizaţiilor│cotizaţiilor│
│crt.│judeţeană │primite în │primite în │primite în │primite în │primite în │primite în │primite în │primite în │primite în │primite în │primite în │primite în │
│ │ │luna │luna │luna martie │luna aprilie│luna mai │luna iunie │luna iulie │luna august │luna │luna │luna │luna │
│ │ │ianuarie │februarie │ │ │ │ │ │ │septembrie │octombrie │noiembrie │decembrie │
├────┼───────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤
│ │F.D.G.R. - │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│1 │regionala │0 │0 │0 │0 │0 │0 │0 │800 │0 │0 │600 │0 │
│ │„Bucovina“ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤
│ │F.D.G.R. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│2 │Organizaţia│181 │213 │115 │0 │169 │196 │125 │287 │46 │98 │44 │580 │
│ │Locală │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Suceava │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤
│ │F.D.G. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│3 │Câmpulung │180 │105 │15 │0 │105 │30 │97,5 │100 │105 │164,5 │0 │742,5 │
│ │Moldovenesc│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤
│ │F.D.G. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│4 │Vatra │308 │44 │1.100 │110 │132 │110 │154 │396 │0 │44 │0 │22 │
│ │Dornei │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└────┴───────────┴────────────┴────────────┴────────────┴────────────┴────────────┴────────────┴────────────┴────────────┴────────────┴────────────┴────────────┴────────────┘┌──────────────────────────┬───────────┐
│Cuantumul total │7.518,50 │
│ │lei │
├──────────────────────────┼───────────┤
│Numele şi prenumele │Porr │
│reprezentantului legal │Paul-Jürgen│
├──────────────────────────┼───────────┤
│Semnătura │ │
├──────────────────────────┼───────────┤
│Data întocmirii │18.04.2019 │
└──────────────────────────┴───────────┘    V. Cuantumul total al sumelor provenite din finanţările private ale asociaţiei Forumul Democrat al Germanilor (F.D.G.) din Transilvania şi ale filialelor sale
    Situaţia cuantumului total al cotizaţiilor primite în anul 2018
    Denumirea organizaţiei: F.D.G. din Transilvania
    Sediul organizaţiei: Sibiu, str. General Magheru nr. 1-3

┌────┬────────────┬────────────┬────────────┬────────────┬────────────┬────────────┬────────────┬────────────┬────────────┬────────────┬────────────┬────────────┬────────────┐
│ │ │Cuantumul │Cuantumul │Cuantumul │Cuantumul │Cuantumul │Cuantumul │Cuantumul │Cuantumul │Cuantumul │Cuantumul │Cuantumul │Cuantumul │
│ │Organizaţia/│total al │total al │total al │total al │total al │total al │total al │total al │total al │total al │total al │total al │
│Nrt.│Filiala │cotizaţiilor│cotizaţiilor│cotizaţiilor│cotizaţiilor│cotizaţiilor│cotizaţiilor│cotizaţiilor│cotizaţiilor│cotizaţiilor│cotizaţiilor│cotizaţiilor│cotizaţiilor│
│crt.│Judeţeană │primite în │primite în │primite în │primite în │primite în │primite în │primite în │primite în │primite în │primite în │primite în │primite în │
│ │ │luna │luna │luna martie │luna aprilie│luna mai │luna iunie │luna iulie │luna august │luna │luna │luna │luna │
│ │ │ianuarie │februarie │ │ │ │ │ │ │septembrie │octombrie │noiembrie │decembrie │
├────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤
│ │Forumul │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Democrat al │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│1 │Germanilor │358 │54 │50 │0 │0 │836 │0 │0 │256 │0 │242 │736 │
│ │din │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Transilvania│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤
│ │Forumul │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│2 │Democrat al │1.680 │840 │1.680 │0 │0 │0 │1.680 │0 │840 │0 │0 │1.320 │
│ │Germanilor │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Bistriţa │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤
│ │Forumul │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│3 │Democrat al │0 │0 │0 │0 │0 │0 │0 │0 │0 │200 │100 │160 │
│ │Germanilor │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │din Brad │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤
│ │Forumul │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│4 │Democrat al │1.050 │860 │8.430 │180 │370 │190 │180 │80 │170 │130 │110 │290 │
│ │Germanilor │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │din Sibiu │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤
│ │Forumul │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Democrat al │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Germanilor │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│5 │din România │1.890,6 │464,6 │1.952 │3.778 │762 │1.268 │1.125 │100 │2.170 │1.782 │1.100 │1.000 │
│ │- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Organizaţia │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Judeţeană │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Sibiu │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤
│ │Forumul │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│6 │Democrat al │537 │111 │0 │64 │372 │0 │378 │0 │0 │39 │0 │237 │
│ │Germanilor │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │din Călan │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤
│ │Forumul │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Democrat al │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│7 │Germanilor │40 │80 │280 │200 │600 │0 │100 │0 │120 │140 │220 │300 │
│ │din România │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │- filiala │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Cluj │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤
│ │Forumul │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Democrat al │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│8 │Germanilor │1.528 │1.068 │684 │1.308 │216 │84 │408 │312 │5.021 │144 │260 │1.853 │
│ │din judeţul │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Braşov │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤
│ │Forumul │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Democrat al │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│9 │Germanilor │140 │120 │110 │110 │30 │10 │30 │260 │0 │120 │460 │240 │
│ │din judeţul │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Deva │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤
│ │Forumul │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│10 │Democrat al │93,5 │0 │105 │275,59 │193,5 │0 │360 │0 │1.602,2 │1.096,5 │193,5 │1.279,72 │
│ │Germanilor │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │din Lupeni │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤
│ │Forumul │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│11 │Democrat │741 │165 │64 │49 │100 │120 │40,2 │55 │110 │41,4 │124 │153 │
│ │German │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Mediaş │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤
│ │Forumul │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│12 │Democrat al │30 │0 │30 │0 │0 │60 │195 │360 │0 │0 │0 │180 │
│ │Germanilor │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │din Sebeş │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤
│ │F.D.G.R. - │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│13 │Organizaţia │126 │210 │36 │18 │36 │0 │180 │0 │36 │90 │366 │432 │
│ │Judeţeană │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Mureş │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤
│ │Forumul │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Democrat al │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│14 │Germanilor │240 │309 │48 │90 │78 │66 │520 │312 │180 │30 │45 │30 │
│ │din │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Petroşani │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤
│ │Forumul │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│15 │Germanilor │230 │290 │505 │0 │0 │0 │0 │0 │130 │0 │100 │850 │
│ │din Reghin │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤
│ │Forumul │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│16 │Democrat al │380 │240 │220 │40 │60 │0 │0 │80 │150 │40 │60 │100 │
│ │Germanilor │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Sighişoara │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└────┴────────────┴────────────┴────────────┴────────────┴────────────┴────────────┴────────────┴────────────┴────────────┴────────────┴────────────┴────────────┴────────────┘┌──────────────────────────┬───────────┐
│Cuantumul total │73.568,31 │
├──────────────────────────┼───────────┤
│Numele şi prenumele │Porr │
│reprezentantului legal │Paul-Jürgen│
├──────────────────────────┼───────────┤
│Semnătura │ │
├──────────────────────────┼───────────┤
│Data întocmirii │18.04.2019 │
└──────────────────────────┴───────────┘    Lista persoanelor juridice care au făcut în anul 2018 donaţii a căror valoare cumulată depăşeşte 10 salarii de bază minime brute pe ţară
    Organizaţia: Forumul Democrat al Germanilor din Transilvania
    Sediul organizaţiei: Sibiu, str. General Magheru nr. 1-3

┌────┬────────────┬──────────────┬───────────┬──────────────┬────────────┬──────────┬────────┬──────────┐
│ │Organizaţia/│ │ │ │ │ │ │ │
│ │Filiala │ │ │ │Codul unic │ │ │Data │
│Nr. │judeţeană │Denumirea │Sediul │Naţionalitatea│de │Valoarea │Felul │primirii │
│crt.│care a │donatorului │donatorului│donatorului │înregistrare│donaţiei │donaţiei│donaţiei │
│ │încasat │ │ │ │ │ │ │ │
│ │donaţia^1 │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼──────────────┼───────────┼──────────────┼────────────┼──────────┼────────┼──────────┤
│ │Forumul │Fundaţia de │Râşnov, │ │ │ │ │ │
│ │Democrat al │Cooperare │str. │ │ │ │ │ │
│1 │Germanilor │Internaţională│Caraiman │română │23930886 │20.700,00 │lei │17.10.2018│
│ │din │Saxonia │nr. 34, │ │ │ │ │ │
│ │Transilvania│Transilvania │judeţul │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Braşov │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼──────────────┼───────────┼──────────────┼────────────┼──────────┼────────┼──────────┤
│ │Forumul │Fundaţia de │Râşnov, │ │ │ │ │ │
│ │Democrat al │Cooperare │str. │ │ │ │ │ │
│2 │Germanilor │Internaţională│Caraiman │română │23930886 │10.933,88 │lei │17.10.2018│
│ │din │Saxonia │nr. 34, │ │ │ │ │ │
│ │Transilvania│Transilvania │judeţul │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Braşov │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼──────────────┼───────────┼──────────────┼────────────┼──────────┼────────┼──────────┤
│ │ │ │Râşnov, │ │ │ │ │ │
│ │Forumul │ │str. │ │ │ │ │ │
│3 │Democrat al │Fundaţia │Caraiman │română │4522767 │18.875,00*│lei │10.12.2018│
│ │Germanilor │Saxonia │nr. 32, │ │ │ │ │ │
│ │din Sibiu │ │judeţul │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Braşov │ │ │ │ │ │
└────┴────────────┴──────────────┴───────────┴──────────────┴────────────┴──────────┴────────┴──────────┘┌──────────────────────────┬───────────┐
│Cuantumul total │50.508,88 │
├──────────────────────────┼───────────┤
│Numele şi prenumele │Porr │
│reprezentantului legal │Paul-Jürgen│
├──────────────────────────┼───────────┤
│Semnătura │ │
├──────────────────────────┼───────────┤
│Data întocmirii │18.04.2019 │
└──────────────────────────┴───────────┘


    ^1 În cazul în care există persoane juridice care au făcut donaţii în mai multe organizaţii/filiale, iar valoarea totală a acestora depăşeşte 10 salarii de bază minime brute pe ţară, se vor înscrie toate organizaţiile/filialele unde s-au încasat donaţiile respective.

    Situaţia centralizată a cuantumurilor totale ale veniturilor obţinute în anul 2018 din sursele prevăzute de art. 16 din Legea nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
    Organizaţia: Forumul Democrat al Germanilor din Transilvania
    Sediul organizaţiei: Sibiu, str. General Magheru nr. 1-3

┌────┬────────────┬────────────┬─────────┬────────────┐
│Nr. │Organizaţia/│Activitatea │Sursa │Cuantum │
│crt.│Filiala │generatoare │venitului│anual │
│ │judeţeană │de venit │ │ │
├────┼────────────┼────────────┼─────────┼────────────┤
│ │ │Alte │ │ │
│ │ │venituri : │ │ │
│1 │F.D.G. │înstrăinarea│venituri │9.200,00 │
│ │Mediaş │bunurilor │proprii │ │
│ │ │mobile din │ │ │
│ │ │patrimoniu │ │ │
├────┼────────────┼────────────┼─────────┼────────────┤
│ │F.D.G. │ │venituri │1.763,17 │
│ │Transilvania│Dobânzi │proprii │ │
│2 ├────────────┤bancare ├─────────┼────────────┤
│ │F.D.G. │ │venituri │631,21 │
│ │Mediaş │ │proprii │ │
├────┼────────────┼────────────┼─────────┼────────────┤
│ │F.D.G Mediaş│ │venituri │54.730,00 │
│ │ │ │proprii │ │
│ ├────────────┤Alte ├─────────┼────────────┤
│3 │F.D.G. │venituri │venituri │133.574,00 │
│ │Braşov │conform │proprii │ │
│ ├────────────┤statutului ├─────────┼────────────┤
│ │F.D.G. Sibiu│ │venituri │1.572.740,00│
│ │ │ │proprii │ │
└────┴────────────┴────────────┴─────────┴────────────┘┌─────────────────────────┬────────────┐
│Cuantumul total │1.772.638,38│
├─────────────────────────┼────────────┤
│Numele şi prenumele │Porr │
│reprezentantului legal │Paul-Jürgen │
├─────────────────────────┼────────────┤
│Semnătura │ │
├─────────────────────────┼────────────┤
│Data întocmirii │18.04.2019 │
└─────────────────────────┴────────────┘    VI. Cuantumul total al sumelor provenite din finanţările private în anul 2018 ale asociaţiei - Forumul Democrat al Germanilor din Transilvania de Nord şi ale filialelor sale
    Situaţia cuantumului total al cotizaţiilor primite în anul 2018
    Denumirea organizaţiei: Forumul Democrat al Germanilor (F.D.G.) din Transilvania de Nord
    Sediul organizaţiei: Satu Mare, str. Horea nr. 10

┌────┬───────────┬────────────┬────────────┬────────────┬────────────┬────────────┬────────────┬────────────┬────────────┬────────────┬────────────┬────────────┬────────────┐
│ │ │Cuantumul │Cuantumul │Cuantumul │Cuantumul │Cuantumul │Cuantumul │Cuantumul │Cuantumul │Cuantumul │Cuantumul │Cuantumul │Cuantumul │
│ │Organizaţia│total al │total al │total al │total al │total al │total al │total al │total al │total al │total al │total al │total al │
│Nr. │/Filiala │cotizaţiilor│cotizaţiilor│cotizaţiilor│cotizaţiilor│cotizaţiilor│cotizaţiilor│cotizaţiilor│cotizaţiilor│cotizaţiilor│cotizaţiilor│cotizaţiilor│cotizaţiilor│
│crt.│judeţeană │primite în │primite în │primite în │primite în │primite în │primite în │primite în │primite în │primite în │primite în │primite în │primite în │
│ │ │luna │luna │luna martie │luna aprilie│luna mai │luna iunie │luna iulie │luna august │luna │luna │luna │luna │
│ │ │ianuarie │februarie │ │ │ │ │ │ │septembrie │octombrie │noiembrie │decembrie │
├────┼───────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤
│ │F.D.G. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│1 │judeţul │1.444 │1.703 │1.979 │15 │424 │417 │399 │1.290 │300 │157 │1.604 │545 │
│ │Satu Mare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤
│ │F.D.G. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│2 │Vişeu de │1.070 │30 │0 │0 │30 │0 │50 │0 │0 │150 │0 │0 │
│ │Sus │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤
│3 │F.D.G. │1.110 │1.182 │804 │312 │132 │150 │128 │0 │300 │270 │593 │1.860 │
│ │Bihor │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤
│4 │F.D.G. │70 │50 │60 │40 │80 │35 │50 │65 │55 │50 │70 │40 │
│ │Sălaj │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤
│5 │F.D.G. Baia│920 │1.980 │1.245 │300 │0 │100 │340 │490 │1.190 │780 │480 │300 │
│ │Mare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└────┴───────────┴────────────┴────────────┴────────────┴────────────┴────────────┴────────────┴────────────┴────────────┴────────────┴────────────┴────────────┴────────────┘┌──────────────────────────┬───────────┐
│Cuantumul total │27.238 │
├──────────────────────────┼───────────┤
│Numele şi prenumele │Porr │
│reprezentantului legal │Paul-Jürgen│
├──────────────────────────┼───────────┤
│Semnătura │ │
├──────────────────────────┼───────────┤
│Data întocmirii │18.04.2019 │
└──────────────────────────┴───────────┘    Lista persoanelor juridice care au făcut în anul 2018 donaţii a căror valoare cumulată depăşeşte 10 salarii minime brute pe ţară
    Denumirea organizaţiei: Forumul Democrat al Germanilor din Transilvania de Nord
    Sediul organizaţiei: Satu Mare, str. Horea nr. 10

┌────┬───────────┬──────────────┬───────────┬──────────────┬────────────┬────────┬────────┬──────────┐
│ │Organizaţia│ │ │ │ │ │ │ │
│ │/Filiala │ │ │ │Codul unic │ │ │Data │
│Nr │judeţeană │Denumirea │Sediul │Naţionalitatea│de │Valoarea│Felul │primirii │
│crt.│care a │donatorului │donatorului│donatorului │înregistrare│donaţiei│donaţiei│donaţiei │
│ │încasat │ │ │ │ │ │ │ │
│ │donaţia │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────┼──────────────┼───────────┼──────────────┼────────────┼────────┼────────┼──────────┤
│ │ │ │Satu Mare, │ │ │ │ │ │
│ │ │ │str. │română │4960996 │3.000 │lei │23.02.2018│
│ │ │ │Fragilor │ │ │ │ │ │
│ │ │ │nr. 1 │ │ │ │ │ │
│ │ │ ├───────────┼──────────────┼────────────┼────────┼────────┼──────────┤
│ │ │ │Satu Mare, │ │ │ │ │ │
│ │ │ │str. │română │4960996 │3.000 │lei │19.04.2018│
│ │ │ │Fragilor │ │ │ │ │ │
│ │ │ │nr. 1 │ │ │ │ │ │
│ │ │ ├───────────┼──────────────┼────────────┼────────┼────────┼──────────┤
│ │ │ │Satu Mare, │ │ │ │ │ │
│ │ │ │str. │română │4960996 │3.000 │lei │21.05.2018│
│ │ │ │Fragilor │ │ │ │ │ │
│ │ │ │nr. 1 │ │ │ │ │ │
│ │ │ ├───────────┼──────────────┼────────────┼────────┼────────┼──────────┤
│ │ │ │Satu Mare, │ │ │ │ │ │
│ │ │ │str. │română │4960996 │2.000 │lei │07.06.2018│
│ │ │ │Fragilor │ │ │ │ │ │
│ │ │ │nr. 1 │ │ │ │ │ │
│ │ │ ├───────────┼──────────────┼────────────┼────────┼────────┼──────────┤
│ │ │ │Satu Mare, │ │ │ │ │ │
│ │ │ │str. │română │4960996 │4.500 │lei │25.06.2018│
│ │ │ │Fragilor │ │ │ │ │ │
│ │ │ │nr. 1 │ │ │ │ │ │
│ │ │ ├───────────┼──────────────┼────────────┼────────┼────────┼──────────┤
│ │ │ │Satu Mare, │ │ │ │ │ │
│ │ │ │str. │română │4960996 │9.500 │lei │02.07.2018│
│ │ │ │Fragilor │ │ │ │ │ │
│ │ │ │nr. 1 │ │ │ │ │ │
│ │ │ ├───────────┼──────────────┼────────────┼────────┼────────┼──────────┤
│ │ │ │Satu Mare, │ │ │ │ │ │
│ │ │ │str. │română │4960996 │2.000 │lei │23.07.2018│
│ │ │ │Fragilor │ │ │ │ │ │
│ │ │ │nr. 1 │ │ │ │ │ │
│ │ │ ├───────────┼──────────────┼────────────┼────────┼────────┼──────────┤
│ │ │ │Satu Mare, │ │ │ │ │ │
│ │ │ │str. │română │4960996 │2.500 │lei │03.09.2018│
│ │ │ │Fragilor │ │ │ │ │ │
│ │ │ │nr. 1 │ │ │ │ │ │
│ │ │ ├───────────┼──────────────┼────────────┼────────┼────────┼──────────┤
│ │ │ │Satu Mare, │ │ │ │ │ │
│ │ │ │str. │română │4960996 │3.000 │lei │20.09.2018│
│ │ │Fundaţia │Fragilor │ │ │ │ │ │
│ │ │Sătmăreană │nr. 1 │ │ │ │ │ │
│ │ │şi ├───────────┼──────────────┼────────────┼────────┼────────┼──────────┤
│ │F.D.G. │Transilvania │Satu Mare, │ │ │ │ │ │
│1. │judeţul │de Nord │str. │română │4960996 │6.300 │lei │21.09.2018│
│ │Satu Mare │de cooperare │Fragilor │ │ │ │ │ │
│ │ │internaţională│nr. 1 │ │ │ │ │ │
│ │ │Satu Mare ├───────────┼──────────────┼────────────┼────────┼────────┼──────────┤
│ │ │(F.S.T.N.C.I.)│Satu Mare, │ │ │ │ │ │
│ │ │ │str. │română │4960996 │1.000 │lei │04.10.2018│
│ │ │ │Fragilor │ │ │ │ │ │
│ │ │ │nr. 1 │ │ │ │ │ │
│ │ │ ├───────────┼──────────────┼────────────┼────────┼────────┼──────────┤
│ │ │ │Satu Mare, │ │ │ │ │ │
│ │ │ │str. │română │4960996 │3.500 │lei │05.10.2018│
│ │ │ │Fragilor │ │ │ │ │ │
│ │ │ │nr. 1 │ │ │ │ │ │
│ │ │ ├───────────┼──────────────┼────────────┼────────┼────────┼──────────┤
│ │ │ │Satu Mare, │ │ │ │ │ │
│ │ │ │str. │română │4960996 │1.500 │lei │19.10.2018│
│ │ │ │Fragilor │ │ │ │ │ │
│ │ │ │nr. 1 │ │ │ │ │ │
│ │ │ ├───────────┼──────────────┼────────────┼────────┼────────┼──────────┤
│ │ │ │Satu Mare, │ │ │ │ │ │
│ │ │ │str. │română │4960996 │1.750 │lei │02.11.2018│
│ │ │ │Fragilor │ │ │ │ │ │
│ │ │ │nr. 1 │ │ │ │ │ │
│ │ │ ├───────────┼──────────────┼────────────┼────────┼────────┼──────────┤
│ │ │ │Satu Mare, │ │ │ │ │ │
│ │ │ │str. │română │4960996 │10.500 │lei │14.11.2018│
│ │ │ │Fragilor │ │ │ │ │ │
│ │ │ │nr. 1 │ │ │ │ │ │
│ │ │ ├───────────┼──────────────┼────────────┼────────┼────────┼──────────┤
│ │ │ │Satu Mare, │ │ │ │ │ │
│ │ │ │str. │română │4960996 │6.910 │lei │14.11.2018│
│ │ │ │Fragilor │ │ │ │ │ │
│ │ │ │nr. 1 │ │ │ │ │ │
│ │ │ ├───────────┼──────────────┼────────────┼────────┼────────┼──────────┤
│ │ │ │Satu Mare, │ │ │ │ │ │
│ │ │ │str. │română │4960996 │5.250 │lei │20.11.2018│
│ │ │ │Fragilor │ │ │ │ │ │
│ │ │ │nr. 1 │ │ │ │ │ │
│ │ │ ├───────────┼──────────────┼────────────┼────────┼────────┼──────────┤
│ │ │ │Satu Mare, │ │ │ │ │ │
│ │ │ │str. │română │4960996 │3.700 │lei │18.12.2018│
│ │ │ │Fragilor │ │ │ │ │ │
│ │ │ │nr. 1 │ │ │ │ │ │
│ │ │ ├───────────┼──────────────┼────────────┼────────┼────────┼──────────┤
│ │ │ │Satu Mare, │ │ │ │ │ │
│ │ │ │str. │română │4960996 │937 │lei │18.12.2018│
│ │ │ │Fragilor │ │ │ │ │ │
│ │ │ │nr. 1 │ │ │ │ │ │
└────┴───────────┴──────────────┴───────────┴──────────────┴────────────┴────────┴────────┴──────────┘┌──────────────────────────┬───────────┐
│Cuantumul total │73.847 │
├──────────────────────────┼───────────┤
│Numele şi prenumele │Porr │
│reprezentantului legal │Paul-Jürgen│
├──────────────────────────┼───────────┤
│Semnătura │ │
├──────────────────────────┼───────────┤
│Data întocmirii │18.04.2019 │
└──────────────────────────┴───────────┘    Situaţia centralizată a cuantumurilor totale ale veniturilor obţinute în anul 2018 din sursele prevăzute de art. 16 din Legea nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, cu modificările şi completările ulterioare
    Denumirea organizaţiei: Forumul Democrat al Germanilor din Transilvania de Nord
    Sediul organizaţiei: Satu Mare, str. Horea nr. 10

┌────┬───────────┬────────────────┬──────────────┬───────┐
│Nr. │Organizaţia│Activitatea │Sursa │Cuantum│
│crt.│/Filiala │generatoare de │venitului │anual │
│ │judeţeană │venit │ │ │
├────┼───────────┼────────────────┼──────────────┼───────┤
│ │ │Închirierea │ │ │
│ │ │spaţiilor aflate│ │ │
│ │ │în patrimoniul │ │ │
│ │ │propriu pentru │Chirie │ │
│ │F.D.G. │conferinţe sau │încasată de la│ │
│1 │judeţul │acţiuni │Asociaţia │30.595 │
│ │Satu Mare │social-culturale│culturală │ │
│ │ │şi pentru │Sathmarense │ │
│ │ │organizarea │ │ │
│ │ │birourilor │ │ │
│ │ │parlamentare │ │ │
├────┼───────────┼────────────────┼──────────────┼───────┤
│2 │F.D.G. │Dobânzi bancare │venituri │742 │
│ │Bihor │ │proprii │ │
├────┼───────────┼────────────────┼──────────────┼───────┤
│ │ │ │organizare │ │
│ │ │ │cursuri de │ │
│ │ │ │limba germană │ │
│ │ │ │redirecţionare│ │
│ │ │ │2% din │ │
│ │ │ │impozitul pe │ │
│ │ │ │venit │51.450 │
│ │F.D.G. │Alte venituri │ajutoare │1.036 │
│3 │Bihor │conform │umanitare din │5.918 │
│ │ │statutului │ţară │45.639 │
│ │ │ │ajutoare │264 │
│ │ │ │umanitare din │ │
│ │ │ │străinătate │ │
│ │ │ │(bunuri │ │
│ │ │ │folosite) │ │
│ │ │ │venituri │ │
│ │ │ │proprii │ │
└────┴───────────┴────────────────┴──────────────┴───────┘┌──────────────────────────┬───────────┐
│Cuantumul total │135.644 │
├──────────────────────────┼───────────┤
│Numele şi prenumele │Porr │
│reprezentantului legal │Paul-Jürgen│
├──────────────────────────┼───────────┤
│Semnătura │ │
├──────────────────────────┼───────────┤
│Data întocmirii │18.04.2019 │
└──────────────────────────┴───────────┘    ----

Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice