Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina: Lista acte din altele octombrie 2019 Twitter Facebook

Acte altele octombrie 2019

Monitorul Oficial 877 din 31 Octombrie 2019 (M. Of. 877/2019)

 HOTĂRÂRE nr. 5/H din 29 octombrie 2019 privind interpretarea prevederilor art. 22 alin. (5) din Legea nr. 370/2004 pentru alegerea Preşedintelui României EMITENT: Biroul Electoral Central PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 877 din 31 octombrie 2019

Având în vedere dispoziţiile art. 22 alin. (5) din legea nr. 370/2004 pentru alegerea preşedintelui româniei, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, potrivit cărora „în cazul în care, în urma efectuării operaţiunilor prevăzute la alin. (2)-(4), mai există birouri electorale ale secţiilor de votare care nu au cel puţin 5 membri, respectiv preşedinte, locţiitor şi 3 membri, acestea urmează a fi completate cu persoane din rezerva aflată la dispoziţia preşedintelui biroului electoral judeţean sau al sectorului municipiului bucureşti, după caz, prin tragere la sorţi, cu respectarea prevederilor art. 21 alin. (8)“,ţinând cont de faptul că dispoziţiile art. 22 alin. (5) din ...

 HOTĂRÂRE nr. 775 din 28 octombrie 2019 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2019, pentru oraşul Măcin, judeţul Tulcea EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 877 din 31 octombrie 2019

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 29 din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 71/2015, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă suplimentarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2019 cu suma de 28.819 mii lei din fondul de rezervă bugetară la dispoziţia guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2019, şi alocarea acesteia bugetului local al ...

Monitorul Oficial 876 din 31 Octombrie 2019 (M. Of. 876/2019)

 NORME din 22 octombrie 2019 privind analizele deterministe de securitate nucleară pentru instalaţiile nucleare EMITENT: Comisia Naţională pentru Controlul Activităţilor Nucleare PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 876 din 31 octombrie 2019

──────────aprobate prin ordinul nr. 288 din 22 octombrie 2019, publicat în monitorul oficial, partea i, nr. 876 din 31 noiembrie 2019.──────────cap. idomeniu, scop, definiţiisecŢiunea 1domeniu şi scopart. 1(1) prin prezentele norme se stabilesc cerinţele generale privind analizele deterministe de securitate nucleară pentru instalaţiile nucleare.(2) respectarea prevederilor prezentelor norme constituie o condiţie obligatorie pentru autorizarea de către comisia naţională pentru controlul activităţilor nucleare, denumită în continuare cncan, a activităţilor de proiectare, amplasare, construcţie şi montaj, punere în funcţiune şi exploatare ale unei instalaţii nucleare.(3) prevederile prezentelor norme se aplică atât titularilor, cât şi solicitanţilor de autorizaţie pentru ...

Monitorul Oficial 878 din 31 Octombrie 2019 (M. Of. 878/2019)

 HOTĂRÂRE nr. 28 din 31 octombrie 2019 pentru aprobarea modificării art. 3 din Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea concursului pentru ocuparea posturilor vacante din cadrul Corpului magistraţilor-asistenţi ai Curţii Constituţionale, aprobat prin Hotărârea Plenului Curţii Constituţionale nr. 26/2012 EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 878 din 31 octombrie 2019

În temeiul dispoziţiilor art. 6 şi art. 9 alin. (1), ale art. 50 şi 51 din legea nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea curţii constituţionale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 1 din legea nr. 124/2000 privind structura personalului curţii constituţionale, cu modificările ulterioare, precum şi ale art. 81 din regulamentul de organizare şi funcţionare a curţii constituţionale, adoptat prin hotărârea plenului curţii constituţionale nr. 6/2012, plenul curţii constituţionale adoptă prezenta hotărâre.art. ise aprobă modificarea art. 3 din regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea concursului pentru ocuparea posturilor vacante din cadrul corpului magistraţilor-asistenţi ai curţii constituţionale, aprobat prin hotărârea plenului curţii constituţionale nr. 26/2012, publicată în ...

Monitorul Oficial 873 din 30 Octombrie 2019 (M. Of. 873/2019)

 HOTĂRÂRE nr. 769 din 28 octombrie 2019 privind închirierea unor spaţii din domeniul public al statului şi administrarea Spitalului Clinic de Recuperare Medicală - Băile Felix, unitate sanitară din subordinea Ministerului Sănătăţii EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 873 din 30 octombrie 2019

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 288 alin. (1) şi art. 333 din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 57/2019 privind codul administrativ, cu completările ulterioare, al art. 193 alin. (7) lit. d^1) şi alin. (8) din legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 861 alin. (3) şi art. 868 alin. (2) din legea nr. 287/2009 privind codul civil, republicată, cu modificările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă închirierea unor spaţii având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.art. 2(1) Închirierea spaţiilor prevăzute la ...

 HOTĂRÂRE nr. 770 din 28 octombrie 2019 privind aprobarea unor modificări şi completări în inventarul bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, situate în judeţele Mureş, Tulcea, Sibiu, Satu Mare, Prahova, Neamţ, Covasna, Braşov, Dolj, Hunedoara, Arad, Timiş, Mehedinţi, Sălaj, Cluj, Dâmboviţa, Maramureş, Caraş-Severin, Harghita şi municipiul Bucureşti EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 873 din 30 octombrie 2019

Având în vedere prevederile art. 2^1 şi 2^2 din ordonanţa guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 288 din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 57/2019 privind codul administrativ, cu completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea ministerului apărării naţionale, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 1, ca urmare a reevaluării acestora în condiţiile legii.art. 2se aprobă ...

 HOTĂRÂRE nr. 771 din 28 octombrie 2019 pentru aprobarea închirierii unei părţi din imobilul 2700, aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 873 din 30 octombrie 2019

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 1.784 alin. (3) din legea nr. 287/2009 privind codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, şi al art. 333 din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 57/2019 privind codul administrativ, cu completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1(1) se aprobă închirierea unei părţi din imobilul 2700, aflat în domeniul public al statului şi în administrarea ministerului apărării naţionale, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, în vederea asigurării unei facilităţi tip magazin, pentru accesul personalului propriu la produse şi servicii de uz curent, precum ...

Monitorul Oficial 871 din 29 Octombrie 2019 (M. Of. 871/2019)

 HOTĂRÂRE nr. 39 din 28 octombrie 2019 privind procedura de sesizare a organelor competente în cazurile semnalate de Sistemul informatic de monitorizare a prezenţei la vot şi de prevenire a votului ilegal la alegerile pentru Preşedintele României din anul 2019, precum şi pentru modificarea şi completarea unor hotărâri ale Autorităţii Electorale Permanente EMITENT: Autoritatea Electorală Permanentă PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 871 din 29 octombrie 2019

Având în vedere prevederile art. 44 alin. (7) lit. c) şi d) şi art. 44^1 alin. (1) lit. b) din legea nr. 370/2004 pentru alegerea preşedintelui româniei, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,ţinând cont de prevederile art. 17 din legea nr. 288/2015 privind votul prin corespondenţă, precum şi modificarea şi completarea legii nr. 208/2015 privind alegerea senatului şi a camerei deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea autorităţii electorale permanente, cu modificările şi completările ulterioare,luând în considerare prevederile hotărârii autorităţii electorale permanente nr. 36/2019 pentru aprobarea normelor metodologice privind funcţionarea sistemului informatic de monitorizare a prezenţei la vot şi de prevenire a votului ilegal, selecţia, desemnarea şi ...

 HOTĂRÂRE nr. 765 din 28 octombrie 2019 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii "Corp nou DS + P + 5E în incinta Spitalului Judeţean de Urgenţă «Dr. Pompei Samarian» Călăraşi" EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 871 din 29 octombrie 2019

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 42 alin. (1) lit. a) din legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „corp nou ds + p + 5e în incinta spitalului judeţean de urgenţă «dr. pompei samarian» călăraşi“, situat în municipiul călăraşi, strada eroilor revoluţiei 22 decembrie 1989 nr. 2-4, judeţul călăraşi, realizat prin compania naţională de investiţii „c.n.i.“ - s.a., prevăzuţi în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.art. 2finanţarea obiectivului de investiţii prevăzut la art. 1 se face de ...

 HOTĂRÂRE nr. 766 din 28 octombrie 2019 privind suplimentarea bugetului Ministerului Finanţelor Publice pe anul 2019 din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2019 EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 871 din 29 octombrie 2019

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 30 alin. (2) din legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă suplimentarea bugetului ministerului finanţelor publice pe anul 2019 cu suma de 13.672 mii lei, reprezentând credite de angajament şi credite bugetare, la capitolul 54.01 „alte servicii publice generale“, titlul 20 „bunuri şi servicii“, articolul 20.25 „cheltuieli judiciare şi extrajudiciare derivate din acţiuni în reprezentarea intereselor statului, potrivit dispoziţiilor legale“ din fondul de rezervă bugetară la dispoziţia guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2019.art. 2(1) sumele alocate ...

 HOTĂRÂRE nr. 767 din 28 octombrie 2019 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2019, pentru Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, pentru finanţarea Programului naţional de dezvoltare locală etapele I şi II EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 871 din 29 octombrie 2019

Având în vedere prevederile art. ii şi iii din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 6/2017 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru stabilirea unor măsuri privind realizarea investiţiilor finanţate din fonduri publice, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 250/2017, cu modificările ulterioare,în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 29 alin. (1) din legea bugetului de stat pe anul 2019 nr. 50/2019, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă suplimentarea bugetului ministerului dezvoltării regionale şi administraţie publice pe anul 2019, la capitolul 70.01 „locuinţe, servicii şi dezvoltare publică“, titlul ...

Monitorul Oficial 872 din 29 Octombrie 2019 (M. Of. 872/2019)

 HOTĂRÂRE nr. 768 din 28 octombrie 2019 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2019, pentru sectorul 4 al municipiului Bucureşti EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 872 din 29 octombrie 2019

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 29 din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 71/2015, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă suplimentarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2019 cu suma de 40.000 mii lei din fondul de rezervă bugetară la dispoziţia guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2019, şi alocarea acesteia sectorului 4 al ...

 HOTĂRÂRE nr. 772 din 28 octombrie 2019 privind suplimentarea bugetului Societăţii Române de Radiodifuziune din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2019 EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 872 din 29 octombrie 2019

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 30 alin. (2) din legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă suplimentarea bugetului societăţii române de radiodifuziune pe anul 2019 din fondul de rezervă bugetară la dispoziţia guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2019, cu suma de 13.000 mii lei, la capitolul 67.01 „cultură, recreere şi religie“, titlul 55 „alte transferuri“, în vederea asigurării serviciilor privind preluarea, transportul şi difuzarea programelor radio de către societatea naţională de radiocomunicaţii.art. 2ministerul finanţelor publice este autorizat să introducă, la propunerea ordonatorului ...

Monitorul Oficial 865 din 28 Octombrie 2019 (M. Of. 865/2019)

 HOTĂRÂRE nr. 53 din 22 octombrie 2019 referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind un cadru de guvernanţă al instrumentului bugetar pentru convergenţă şi competitivitate pentru zona euro - COM (2019) 354 final EMITENT: Senatul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 865 din 28 octombrie 2019

În temeiul dispoziţiilor art. 67 şi art. 148 alin. (2) şi (3) din constituţia româniei, republicată, precum şi ale protocolului nr. 2 privind aplicarea principiilor subsidiarităţii şi proporţionalităţii, anexat tratatului de la lisabona de modificare a tratatului privind uniunea europeană şi a tratatului de instituire a comunităţii europene, semnat la lisabona la 13 decembrie 2007, ratificat prin legea nr. 13/2008,în baza raportului comisiei pentru afaceri europene nr. lxii/298 din 17.10.2019,senatul adoptă prezenta hotărâre.art. 1senatul româniei:a) consideră că prezenta propunere de regulament al parlamentului european şi al consiliului privind un cadru de guvernanţă al instrumentului bugetar pentru convergenţă şi competitivitate pentru zona euro - com ...

 HOTĂRÂRE nr. 54 din 22 octombrie 2019 referitoare la propunerea de Regulament al Consiliului privind măsurile referitoare la execuţia şi finanţarea bugetului general al Uniunii în 2020 în contextul retragerii Regatului Unit din Uniune - COM (2019) 461 final EMITENT: Senatul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 865 din 28 octombrie 2019

În temeiul dispoziţiilor art. 67 şi art. 148 alin. (2) şi (3) din constituţia româniei, republicată, precum şi ale protocolului nr. 2 privind aplicarea principiilor subsidiarităţii şi proporţionalităţii, anexat tratatului de la lisabona de modificare a tratatului privind uniunea europeană şi a tratatului de instituire a comunităţii europene, semnat la lisabona la 13 decembrie 2007, ratificat prin legea nr. 13/2008,în baza raportului comisiei pentru afaceri europene nr. lxii/295 din 16.10.2019,senatul adoptă prezenta hotărâre.art. 1senatul româniei:1. consideră că prezenta propunere de regulament al consiliului privind măsurile referitoare la execuţia şi finanţarea bugetului general al uniunii în 2020 în contextul retragerii regatului unit din uniune - ...

 HOTĂRÂRE nr. 55 din 22 octombrie 2019 referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliul European şi Consiliu - Consolidarea în continuare a statului de drept în cadrul Uniunii - Situaţia actuală şi posibile etape ulterioare - COM (2019) 163 final EMITENT: Senatul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 865 din 28 octombrie 2019

În temeiul dispoziţiilor art. 67 şi art. 148 alin. (2) şi (3) din constituţia româniei, republicată, precum şi ale protocolului nr. 1 privind rolul parlamentelor naţionale în uniunea europeană, anexat tratatului de la lisabona de modificare a tratatului privind uniunea europeană şi a tratatului de instituire a comunităţii europene, semnat la lisabona la 13 decembrie 2007, ratificat prin legea nr. 13/2008,în baza raportului comisiei pentru afaceri europene nr. lxii/287 din 10.10.2019,senatul adoptă prezenta hotărâre.art. 1senatul româniei:a) constată:(i) intenţia comisiei privind instituirea unui nou mecanism de protecţie a bugetului uniunii atunci când deficienţele generalizate privind statul de drept din statele membre afectează sau riscă să afecteze ...

 HOTĂRÂRE nr. 56 din 22 octombrie 2019 referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European şi Consiliu - Orientări referitoare la Regulamentul privind un cadru pentru libera circulaţie a datelor fără caracter personal în Uniunea Europeană - COM (2019) 250 final EMITENT: Senatul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 865 din 28 octombrie 2019

În temeiul dispoziţiilor art. 67 şi art. 148 alin. (2) şi (3) din constituţia româniei, republicată, precum şi ale protocolului nr. 1 privind rolul parlamentelor naţionale în uniunea europeană, anexat tratatului de la lisabona de modificare a tratatului privind uniunea europeană şi a tratatului de instituire a comunităţii europene, semnat la lisabona la 13 decembrie 2007, ratificat prin legea nr. 13/2008,în baza raportului comisiei pentru afaceri europene nr. lxii/288 din 10.10.2019,senatul adoptă prezenta hotărâre.art. 1senatul româniei notează:a) importanţa prezentei comunicări, de stabilire a orientărilor referitoare la regulamentul privind un cadru pentru libera circulaţie a datelor fără caracter personal;b) interzicerea impunerii de către statele membre a cerinţelor ...

 HOTĂRÂRE nr. 57 din 22 octombrie 2019 referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliul European, Consiliu, Banca Centrală Europeană, Comitetul Economic şi Social European, Comitetul Regiunilor şi Banca Europeană de Investiţii - Finalizarea pregătirilor pentru retragerea Regatului Unit din Uniunea Europeană la 1 noiembrie 2019 - COM (2019) 394 final EMITENT: Senatul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 865 din 28 octombrie 2019

În temeiul dispoziţiilor art. 67 şi art. 148 alin. (2) şi (3) din constituţia româniei, republicată, precum şi ale protocolului nr. 1 privind rolul parlamentelor naţionale în uniunea europeană, anexat tratatului de la lisabona de modificare a tratatului privind uniunea europeană şi a tratatului de instituire a comunităţii europene, semnat la lisabona la 13 decembrie 2007, ratificat prin legea nr. 13/2008,în baza raportului comisiei pentru afaceri europene nr. lxii/296 din 16.10.2019,senatul adoptă prezenta hotărâre.art. 1senatul româniei solicită ministerelor de linie să finalizeze implementarea planului naţional de contingenţă în ceea ce priveşte brexitul, astfel încât românia să nu întâmpine probleme în ceea ce priveşte:1. protecţia cetăţenilor români ...

Monitorul Oficial 863 din 25 Octombrie 2019 (M. Of. 863/2019)

 HOTĂRÂREA din 29 ianuarie 2019 referitoare la art. 14 din Convenţie coroborat cu art. 1 din Protocolul nr. 1 la Convenţie EMITENT: Curtea Europeană a Drepturilor Omului PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 863 din 25 octombrie 2019

în cauza deaconu împotriva româniei(cererea nr. 66.299/12)strasbourghotărârea este definitivă, dar poate suferi modificări de formă.În cauza deaconu împotriva româniei,curtea europeană a drepturilor omului (secţia a patra), reunită într-un comitet compus din:paulo pinto de albuquerque, preşedinte, egidijus kūris, iulia antoanella motoc, judecători, şi andrea tamietti, grefier adjunct de secţie,după ce a deliberat în camera de consiliu, la 8 ianuarie 2019,pronunţă prezenta hotărâre, adoptată la aceeaşi dată:procedura1. la originea cauzei se află cererea nr. 66.299/12 îndreptată împotriva româniei, prin care doi resortisanţi români, domnul cosmin mihai deaconu şi domnul alexandru-bogdan deaconu („reclamanţii“), au sesizat curtea la 9 octombrie 2012, în temeiul art. ...

Monitorul Oficial 864 din 25 Octombrie 2019 (M. Of. 864/2019)

 CUANTUM TOTAL din 25 octombrie 2019 al sumelor provenite din finanţările private ale partidelor politice în anul 2018, conform Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale - Partidul Comunitar din România EMITENT: Partide Politice PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 864 din 25 octombrie 2019

Situaţia cuantumului total al cotizaţiilor primite în anul 2018denumirea partidului politic: partidul comunitar din româniasediul partidului politic: str. paris nr. 36a, ap. 4, sectorul 1, bucureşti┌────┬───────────┬────────────┬────────────┬────────────┬────────────┬────────────┬────────────┬────────────┬────────────┬────────────┬────────────┬────────────┬────────────┐│ │ │cuantumul │cuantumul │cuantumul │cuantumul │cuantumul │cuantumul │cuantumul │cuantumul │cuantumul │cuantumul │cuantumul │cuantumul ││ │organizaţia│total al │total al │total al │total al ...

Monitorul Oficial 861 din 24 Octombrie 2019 (M. Of. 861/2019)

 HOTĂRÂRE nr. 763 din 21 octombrie 2019 privind suplimentarea bugetului Ministerului Transporturilor din Fondul de intervenţie la dispoziţia Guvernului pentru realizarea în regim de primă urgenţă a unor lucrări de investiţii de prevenire şi înlăturare a efectelor calamităţii naturale produse ca urmare a alunecării de teren care a afectat taluzul Canalului Dunăre-Marea Neagră, mal stâng, între km 56 + 989 (km 7 + 421 navigaţie) şi km 57 + 217 (km 7 + 193 navigaţie) EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 861 din 24 octombrie 2019

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 30 alin. (4) şi (5) din legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1(1) se aprobă suplimentarea bugetului ministerului transporturilor din fondul de intervenţie la dispoziţia guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2019, cu suma de 5.000 mii lei, la capitolul 84.01. „transporturi“, subcapitolul 84.01.05 „navigaţie civilă“, titlul 55 „alte transferuri“.(2) suma prevăzută la alin. (1) se utilizează pentru realizarea în regim de primă urgenţă a unor lucrări de investiţii de prevenire şi înlăturare a efectelor calamităţii naturale produse ca ...

 CIRCULARĂ nr. 21 din 16 octombrie 2019 privind lansarea în circuitul numismatic a unor monede din aur şi alamă pentru colecţionare şi punerea în circulaţie a unei monede din alamă, cu tema Desăvârşirea Marii Uniri - Regina Maria EMITENT: Banca Nationala a Romaniei PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 861 din 24 octombrie 2019

Art. 1În conformitate cu prevederile legii nr. 312/2004 privind statutul băncii naţionale a româniei, începând cu data de 28 octombrie 2019, banca naţională a româniei va lansa în circuitul numismatic monede din aur şi alamă pentru colecţionare şi va pune în circulaţie o monedă din alamă cu tema desăvârşirea marii uniri - regina maria.art. 2caracteristicile tehnice ale monedelor sunt următoarele: ┌──────────────┬────────────────────────┬────────────────┐│caracteristici│monede pentru │monedă pentru ││tehnice │colecţionare │circulaţie ...

 PROCEDURĂ din 12 septembrie 2019 de decontare a voucherelor acordate persoanelor cu dizabilităţi, utilizate exclusiv pentru achiziţionarea de tehnologii şi dispozitive asistive şi tehnologii de acces, altele decât cele finanţate prin Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate EMITENT: Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 861 din 24 octombrie 2019

──────────aprobată prin ordinul nr. 1.360 din 12 septembrie 2019, publicat în monitorul oficial, partea i, nr. 861 din 24 octombrie 2019.──────────art. 1prevederile prezentei proceduri se utilizează exclusiv în cadrul proiectului „facilitarea inserţiei pe piaţa muncii a persoanelor cu dizabilităţi“, proiect implementat de autoritatea naţională pentru persoanele cu dizabilităţi (anpd), în parteneriat cu agenţia naţională pentru ocuparea forţei de muncă (anofm), cofinanţat din programul operaţional capital uman (pocu) - axa prioritară 3 - locuri de muncă pentru toţi.art. 2(1) În vederea decontării voucherelor acordate persoanelor cu dizabilităţi şi utilizate exclusiv pentru achiziţionarea de tehnologii şi dispozitive asistive şi tehnologii de ...

Monitorul Oficial 859 din 24 Octombrie 2019 (M. Of. 859/2019)

 INSTRUCŢIUNI P.M.-3 din 23 februarie 2013 pentru gestionarea evenimentelor în Armata României EMITENT: Ministerul Apărării Naţionale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 859 din 24 octombrie 2019

──────────aprobat prin ordinul nr. m.15 din 23 februarie 2013, publicat în monitorul oficial, partea i, nr. 859 din 24 octombrie 2019.──────────cap. idispoziţii generaleart. 1prezentele instrucţiuni reglementează gestionarea evenimentelor săvârşite de personalul armatei româniei.art. 2În sensul prezentelor instrucţiuni, evenimentul este fapta/incidentul care constituie infracţiune, contravenţie sau încălcare a prevederilor legilor, regulamentelor sau actelor normative specifice domeniului militar şi/sau care afectează prin natura ei/lui imaginea publică a armatei, integritatea personalului, capacitatea operaţională a forţelor armatei ori prejudiciază patrimoniul ministerului apărării naţionale sau siguranţa naţională şi apărarea ţării.art. 3evenimentele care fac obiectul prezentelor instrucţiuni, codurile acestora, circuitul informaţional între eşaloane şi termenele de ...

Monitorul Oficial 857 din 23 Octombrie 2019 (M. Of. 857/2019)

 HOTĂRÂRE nr. 755 din 21 octombrie 2019 pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 275/2019 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 pentru Compania Naţională pentru Controlul Cazanelor, Instalaţiilor de Ridicat şi Recipientelor sub Presiune "CNCIR" - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 857 din 23 octombrie 2019

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 10 alin. (2) din ordonanţa guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, aprobată cu completări prin legea nr. 47/2014, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicanexa la hotărârea guvernului nr. 275/2019 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 pentru compania naţională pentru controlul cazanelor, instalaţiilor de ridicat şi recipientelor sub presiune „cncir“ - s.a., aflată sub autoritatea ministerului economiei, publicată în monitorul ...

 HOTĂRÂRE nr. 757 din 21 octombrie 2019 privind aprobarea unor modificări şi completări în inventarul bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, situate în judeţele Tulcea, Ilfov, Braşov, Constanţa, Bihor, Iaşi, Botoşani, Mehedinţi, Brăila, Vaslui, Galaţi şi municipiul Bucureşti EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 857 din 23 octombrie 2019

Având în vedere prevederile art. 2^1 şi 2^2 din ordonanţa guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare, în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 288 din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 57/2019 privind codul administrativ, cu completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea ministerului apărării naţionale, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 1, ca urmare a reevaluării acestora în condiţiile legii.art. ...

 HOTĂRÂRE nr. 758 din 21 octombrie 2019 privind actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri imobile cuprinse în anexa nr. 40 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a reevaluării acestora EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 857 din 23 octombrie 2019

Având în vedere prevederile art. 2 alin. (1) şi (2) din hotărârea guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 2^1 şi 2^2 din ordonanţa guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 288 alin. (1) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 57/2019 privind codul administrativ, cu completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă actualizarea valorilor de inventar ale bunurilor imobile aflate ...

 HOTĂRÂRE nr. 759 din 21 octombrie 2019 privind acordarea cetăţeniei române doamnei Moscalu Serafima EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 857 din 23 octombrie 2019

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 13^1 alin. (1) coroborat cu art. 8^2 din legea cetăţeniei române nr. 21/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicse acordă cetăţenia română: ──────────din cauza conţinutului mare de date cu caracter personal din cadrul acestui act, fapt care depăşeşte scopul prezentei aplicaţii legislative în contextul legislaţiei aplicabile, acesta nu este prezent în baza de date legislativă disponibilă aici. pentru a accesa acest conţinut vă puteţi adresa monitorului oficial sau emitentului actului.──────────prim-ministruvasilica-viorica dĂncilĂcontrasemnează:ministrul tineretului şi sportului,constantin-bogdan mateibucureşti, 21 octombrie 2019.nr. 759.----

 HOTĂRÂRE nr. 760 din 21 octombrie 2019 privind acordarea cetăţeniei române domnului Sikuea Taliauli Malohi Niutakeifanga Falekaono EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 857 din 23 octombrie 2019

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 13^1 alin. (1) coroborat cu art. 8^2 din legea cetăţeniei române nr. 21/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicse acordă cetăţenia română:──────────din cauza conţinutului mare de date cu caracter personal din cadrul acestui act, fapt care depăşeşte scopul prezentei aplicaţii legislative în contextul legislaţiei aplicabile, acesta nu este prezent în baza de date legislativă disponibilă aici. pentru a accesa acest conţinut vă puteţi adresa monitorului oficial sau emitentului actului.──────────prim-ministruvasilica-viorica dĂncilĂcontrasemnează:ministrul tineretului şi sportului,constantin-bogdan mateibucureşti, 21 octombrie 2019.nr. 760.-----

 HOTĂRÂRE nr. 761 din 21 octombrie 2019 privind acordarea cetăţeniei române domnului Zhukov Petr EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 857 din 23 octombrie 2019

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 13^1 alin. (1) coroborat cu art. 8^2 din legea cetăţeniei române nr. 21/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicse acordă cetăţenia română:──────────din cauza conţinutului mare de date cu caracter personal din cadrul acestui act, fapt care depăşeşte scopul prezentei aplicaţii legislative în contextul legislaţiei aplicabile, acesta nu este prezent în baza de date legislativă disponibilă aici. pentru a accesa acest conţinut vă puteţi adresa monitorului oficial sau emitentului actului.──────────prim-ministruvasilica-viorica dĂncilĂcontrasemnează:ministrul tineretului şi sportului,constantin-bogdan mateibucureşti, 21 octombrie 2019.nr. 761.-----

 HOTĂRÂRE nr. 762 din 21 octombrie 2019 privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unor construcţii şi darea acestora în administrarea Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Sibiu EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 857 din 23 octombrie 2019

Având în vedere prevederile art. 2^1 şi 2^2 din ordonanţa guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 2 alin. (1) din hotărârea guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 288 alin. (1) şi art. 299 din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 57/2019 privind codul administrativ, cu completările ulterioare, precum şi al art. 867 alin. (1) şi art. 868 alin. (1) din legea nr. 287/2009 ...

 HOTĂRÂRE nr. 756 din 21 octombrie 2019 pentru aprobarea Amendamentului convenit între Guvernul României şi Agenţia Internaţională de Cooperare a Japoniei, prin scrisoarea semnată la Tokyo la 9 iulie 2019 şi la Bucureşti la 22 iulie 2019, la Acordul de împrumut pentru Proiectul privind realizarea legăturii reţelei de metrou cu Aeroportul Internaţional Henri Coandă Otopeni-Bucureşti dintre Agenţia Internaţională de Cooperare a Japoniei şi România, semnat la Tokyo la 10 martie 2010 EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 857 din 23 octombrie 2019

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 6 alin. (2) din legea nr. 228/2010 privind ratificarea acordului de împrumut pentru proiectul privind realizarea legăturii reţelei de metrou cu aeroportul internaţional henri coandă otopeni-bucureşti dintre agenţia internaţională de cooperare a japoniei şi românia, semnat la tokyo la 10 martie 2010,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicse aprobă amendamentul convenit între guvernul româniei şi agenţia internaţională de cooperare a japoniei, prin scrisoarea*) semnată la tokyo la 9 iulie 2019 şi la bucureşti la 22 iulie 2019, la acordul de împrumut pentru proiectul privind realizarea legăturii reţelei de metrou cu aeroportul internaţional henri coandă ...

Monitorul Oficial 852 din 22 Octombrie 2019 (M. Of. 852/2019)

 HOTĂRÂRE nr. 754 din 21 octombrie 2019 privind trecerea din proprietatea privată a statului în proprietatea publică a statului şi în folosinţa gratuită a Patriarhiei Române, pentru Mitropolia Ortodoxă Română a Europei Occidentale şi Meridionale, a unui imobil aflat în administrarea Secretariatului de Stat pentru Culte EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 852 din 22 octombrie 2019

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 863 lit. e) şi al art. 874 din legea nr. 287/2009 privind codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, şi al art. 288, 296 şi 349 din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 57/2019 privind codul administrativ, cu completările ulterioare, guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1(1) se aprobă trecerea din proprietatea privată a statului în proprietatea publică a statului a unui imobil aflat în administrarea secretariatului de stat pentru culte, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. (2) se aprobă darea în folosinţa gratuită a patriarhiei române ...

 PROCEDURĂ din 2 octombrie 2019 de recunoaştere a existenţei şi practicării oficiale a unei noi ramuri de sport pe teritoriul României EMITENT: Ministerul Tineretului şi Sportului PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 852 din 22 octombrie 2019

──────────aprobată prin ordinul nr. 943 din 2 octombrie 2019, publicat în monitorul oficial, partea i, nr. 852 din 22 octombrie 2019.──────────cap. icomisia de analiză şi verificare a cererilor de recunoaştere a existenţei şi practicării oficiale a unei noi ramuri de sport pe teritoriul românieiart. 1(1) comisia de analiză şi verificare a cererilor de recunoaştere a existenţei şi practicării oficiale a unei noi ramuri de sport pe teritoriul româniei, denumită în continuare comisia, funcţionează în cadrul ministerului tineretului şi sportului şi este constituită prin ordin al ministrului tineretului şi sportului.(2) comisia este formată din personal angajat al ...

 REZOLUŢIE MSC 443(99) din 24 mai 2018 privind Amendamente la partea A din Codul internaţional din 2008 privind stabilitatea navei în starea intactă (Codul IS din 2008) EMITENT: Organizaţia Maritimă Internaţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 852 din 22 octombrie 2019

──────────publicată prin ordinul nr. 1.265 din 12 septembrie 2019, publicat în monitorul oficial, partea i, nr. 852 din 22 octombrie 2019.──────────comitetul de siguranţă maritimă,amintind articolul 28(b) al convenţiei privind crearea organizaţiei maritime internaţionale, referitor la funcţiile comitetului,amintind, de asemenea, rezoluţia msc.267(85) prin care a adoptat codul internaţional din 2008 privind stabilitatea navei în starea intactă („codul is din 2008“),amintind în plus rezoluţia msc.413(97) prin care a adoptat amendamente la introducerea şi partea a din codul is din 2008,luând notă de prevederile referitoare la procedura pentru amendamente la introducere şi la partea a din codul is din 2008, menţionate în regula ...

Monitorul Oficial 854 din 22 Octombrie 2019 (M. Of. 854/2019)

 HOTĂRÂRE nr. 51 din 22 octombrie 2019 privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 125/2016 pentru aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaţilor EMITENT: Camera Deputaţilor PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 854 din 22 octombrie 2019

În temeiul prevederilor art. 41 alin. (4) şi art. 43 din regulamentul camerei deputaţilor, aprobat prin hotărârea camerei deputaţilor nr. 8/1994, republicat, cu modificările şi completările ulterioare,camera deputaţilor adoptă prezenta hotărâre.articol unicanexa la hotărârea camerei deputaţilor nr. 125/2016 pentru aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale camerei deputaţilor, republicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 771 din 24 septembrie 2019, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:- domnul deputat teacă alexandru, aparţinând grupului parlamentar al pmp, este desemnat în calitate de membru al comisiei pentru muncă şi protecţie socială.această hotărâre a fost adoptată de camera deputaţilor în şedinţa ...

 HOTĂRÂRE nr. 52 din 22 octombrie 2019 privind modificarea Regulamentului Camerei Deputaţilor EMITENT: Camera Deputaţilor PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 854 din 22 octombrie 2019

Camera deputaţilor adoptă prezenta hotărâre.art. iregulamentul camerei deputaţilor, aprobat prin hotărârea camerei deputaţilor nr. 8/1994, republicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 481 din 28 iunie 2016, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. la articolul 41, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(4) un deputat face parte, în mod obligatoriu, dintr-o singură comisie permanentă, cu excepţia membrilor comisiei pentru regulament, comisiei de validare, comisiei pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale, comisiei pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor, comisiei pentru egalitatea de şanse pentru femei şi bărbaţi, comisiei pentru comunităţile de români din ...

 HOTĂRÂRE nr. 4/H din 21 octombrie 2019 privind interpretarea prevederilor art. 34 alin. (1) teza a II-a coroborate cu prevederile art. 24 alin. (1) din Legea nr. 370/2004 pentru alegerea Preşedintelui României EMITENT: Biroul Electoral Central PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 854 din 22 octombrie 2019

Având în vedere dispoziţiile art. 34 alin. (1) teza a ii-a din legea nr. 370/2004 pentru alegerea preşedintelui româniei, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, potrivit cărora materialele necesare desfăşurării votării „se distribuie, prin intermediul primarilor, preşedinţilor birourilor electorale ale secţiilor de votare, pe bază de proces-verbal, cel mai târziu cu două zile înaintea alegerilor“,ţinând cont de prevederile art. 24 alin. (1) din legea nr. 370/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, conform cărora materialele necesare desfăşurării votării sunt primite de birourile electorale ale secţiilor de votare din ţară „în ziua premergătoare zilei votării“,observând că actuala redactare a prevederilor art. 24 ...

Monitorul Oficial 853 din 22 Octombrie 2019 (M. Of. 853/2019)

 NORMĂ nr. 23 din 7 octombrie 2019 privind aplicarea Ghidului ESMA pentru aplicarea secţiunilor C punctul 6 şi C punctul 7 din anexa 1 la MiFID II EMITENT: Autoritatea de Supraveghere Financiară PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 853 din 22 octombrie 2019

În temeiul prevederilor art. 1 alin. (2), art. 2 alin. (1) lit. a) şi d), art. 3 alin. (1) lit. b), art. 6 alin. (2), precum şi ale art. 14 din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea autorităţii de supraveghere financiară, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare,în conformitate cu prevederile art. 16 din regulamentul (ue) nr. 1.095/2010 al parlamentului european şi al consiliului din 24 noiembrie 2010 de instituire a autorităţii europene de supraveghere (autoritatea europeană pentru valori mobiliare şi pieţe), de modificare a deciziei nr. 716/2009/ce şi de abrogare ...

Monitorul Oficial 851 din 21 Octombrie 2019 (M. Of. 851/2019)

 HOTĂRÂRE nr. 38 din 20 octombrie 2019 privind stabilirea listei sediilor secţiilor de votare din străinătate pentru alegerea Preşedintelui României din anul 2019, precum şi a unor măsuri pentru buna organizare a acestora EMITENT: Autoritatea Electorală Permanentă PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 851 din 21 octombrie 2019

Având în vedere prevederile art. 10,23 şi art. 66 alin. (2) ultima teză din legea nr. 370/2004 pentru alegerea preşedintelui româniei, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,ţinând cont de prevederile art. 23 din legea nr. 208/2015 privind alegerea senatului şi a camerei deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea autorităţii electorale permanente, cu modificările şi completările ulterioare,văzând prevederile art. 12 din hotărârea guvernului nr. 631/2019 privind stabilirea măsurilor pentru buna organizare şi desfăşurare a alegerilor pentru preşedintele româniei din anul 2019,luând în considerare hotărârea biroului electoral central nr. 3/h/2019 privind interpretarea prevederilor art. 54 alin. (1) din legea nr. 370/2004 pentru alegerea preşedintelui româniei,ţinând cont ...

Monitorul Oficial 850 din 21 Octombrie 2019 (M. Of. 850/2019)

 PROCEDURĂ din 11 septembrie 2019 privind înregistrarea temporară automată în OAMGMAMR a asistenţilor medicali stabiliţi într-un alt stat membru UE, un stat SEE sau în Confederaţia Elveţiană, pe durata prestării temporare sau ocazionale a serviciilor de asistent medical pe teritoriul României EMITENT: Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 850 din 21 octombrie 2019

──────────aprobată prin hotĂrÂrea nr. 13 din 11 septembrie 2019, publicată în monitorul oficial, partea i, nr. 850 din 21 octombrie 2019.──────────denumirea de asistent medical este generică şi desemnează un grup de profesii din domeniul sănătate, altele decât cele de asistent medical generalist şi de moaşă.procedura se aplică exclusiv în cazul în care asistenţii medicali, stabiliţi în vederea exercitării profesiei într-un alt stat membru ue, se deplasează pe teritoriul româniei pentru a exercita temporar sau ocazional activităţile profesionale.particularităţi– caracterul temporar sau ocazional al prestării activităţilor profesionale de asistent medical este stabilit, de la caz la caz, de către ordinul asistenţilor ...

 PROCEDURĂ din 11 septembrie 2019 privind înregistrarea temporară automată în OAMGMAMR a moaşelor cu formare însuşită într-un alt stat membru UE, SEE sau în Confederaţia Elveţiană şi care beneficiază de recunoaştere profesională automată pe teritoriul acestor state EMITENT: Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 850 din 21 octombrie 2019

──────────aprobată prin hotĂrÂrea nr. 13 din 11 septembrie 2019, publicată în monitorul oficial, partea i, nr. 850 din 21 octombrie 2019.──────────procedura se aplică exclusiv în cazul în care moaşele care beneficiază de recunoaştere profesională automată pe teritoriul ue, see sau în confederaţia elveţiană stabilite în vederea exercitării profesiei în unul dintre aceste state se deplasează pe teritoriul româniei pentru a exercita temporar sau ocazional activităţile de moaşă.particularităţicaracterul temporar sau ocazional al prestării activităţilor de moaşă este stabilit, de la caz la caz, de către ordinul asistenţilor medicali generalişti, moaşelor şi asistenţilor medicali din românia (oamgmamr), în funcţie de durata, frecvenţa, ...

 PROCEDURĂ din 11 septembrie 2019 privind înregistrarea temporară automată la OAMGMAMR a moaşelor formate într-un alt stat membru UE, un stat SEE sau în Confederaţia Elveţiană care nu întrunesc criteriile de recunoaştere automată a calificării prevăzute de Directiva nr. 2005/36/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 7 septembrie 2005 privind recunoaşterea calificărilor profesionale EMITENT: Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 850 din 21 octombrie 2019

──────────aprobată prin hotĂrÂrea nr. 13 din 11 septembrie 2019, publicată în monitorul oficial, partea i, nr. 850 din 21 octombrie 2019.──────────procedura se aplică exclusiv în cazul în care moaşele cu formare profesională care nu întrunesc criteriile de recunoaştere automată a calificării prevăzute de directiva nr. 2005/36/ce a parlamentului european şi a consiliului din 7 septembrie 2005 privind recunoaşterea calificărilor profesionale însuşită într-un alt stat membru ue, un stat see sau în confederaţia elveţiană se deplasează pe teritoriul româniei pentru a exercita temporar sau ocazional activităţile de moaşă.particularităţicaracterul temporar sau ocazional al prestării activităţilor profesionale de moaşă este stabilit, de la ...

 PROCEDURĂ din 11 septembrie 2019 privind recunoaşterea titlurilor de calificare de asistent medical dobândite într-un alt stat membru UE, într-un un stat aparţinând SEE sau în Confederaţia Elveţiană EMITENT: Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 850 din 21 octombrie 2019

──────────aprobată prin hotĂrÂrea nr. 13 din 11 septembrie 2019, publicată în monitorul oficial, partea i, nr. 850 din 21 octombrie 2019.──────────particularităţidenumirea de asistent medical este generică şi desemnează un grup de profesii din domeniul sănătate, altele decât cea de asistent medical generalist sau cea de moaşă.recunoaşterea titlurilor de calificare de asistent medical format în alt stat membru ue are în vedere facilitarea dreptului de stabilire şi accesul titularului la profesie pe teritoriul româniei. exercitarea profesiei se face după obţinerea calităţii de membru al ordinului asistenţilor medicali generalişti, moaşelor şi asistenţilor medicali din românia (oamgmamr), ca urmare a recunoaşterii calificării.această procedură ...

 PROCEDURĂ din 11 septembrie 2019 privind recunoaşterea automată a titlurilor de calificare de moaşă eliberate de un alt stat membru UE, de un stat aparţinând SEE sau de Confederaţia Elveţiană EMITENT: Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 850 din 21 octombrie 2019

──────────aprobată prin hotĂrÂrea nr. 13 din 11 septembrie 2019, publicată în monitorul oficial, partea i, nr. 850 din 21 octombrie 2019.──────────procedura se aplică moaşelor a căror formare sau, după caz, experienţă profesională, dobândită într-un alt stat membru ue, într-un stat aparţinând see sau în confederaţia elveţiană, îndeplineşte criteriile de recunoaştere automată a calificării prevăzute în acest sens de directiva 2005/36/ce a parlamentului european şi a consiliului din 7 septembrie 2005 privind recunoaşterea calificărilor profesionale. recunoaşterea automată a calificării de moaşă are ca scop facilitarea accesului acestora la profesie şi, respectiv, facilitarea exercitării dreptului de stabilire pe teritoriul româniei a profesioniştilor ...

 PROCEDURĂ din 11 septembrie 2019 privind recunoaşterea cu măsuri compensatorii a titlurilor de calificare de moaşă eliberate de un alt stat membru UE, de un stat aparţinând SEE sau de Confederaţia Elveţiană EMITENT: Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 850 din 21 octombrie 2019

──────────aprobată prin hotĂrÂrea nr. 13 din 11 septembrie 2019, publicată în monitorul oficial, partea i, nr. 850 din 21 octombrie 2019.──────────procedura se aplică moaşelor a căror formare sau, după caz, experienţă profesională, dobândită într-un alt stat membru ue, într-un stat aparţinând see sau în confederaţia elveţiană, nu îndeplineşte criteriile de recunoaştere automată a calificării prevăzute în acest sens de directiva nr. 2005/36/ce a parlamentului european şi a consiliului din 7 septembrie 2005 privind recunoaşterea calificărilor profesionale. recunoaşterea cu măsuri compensatorii a calificării de moaşă are ca scop facilitarea accesului acestora la profesie şi, respectiv, facilitarea exercitării dreptului de stabilire pe ...

 PROCEDURĂ STANDARD din 11 septembrie 2019 privind prestarea temporară sau ocazională a serviciilor de asistent medical generalist pe teritoriul României/înregistrarea temporară automată la Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România EMITENT: Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 850 din 21 octombrie 2019

──────────aprobată prin hotĂrÂrea nr. 16 din 11 septembrie 2019, publicată în monitorul oficial, partea i, nr. 850 din 21 octombrie 2019.──────────– pentru înregistrare temporară automată, persoanele interesate pot opta să aplice conform procedurii standard sau pentru obţinerea cardului profesional european de asistent medical generalist (epc).– denumirea de stat membru include şi statele aparţinând see şi confederaţia elveţiană.prezenta procedură se aplică exclusiv în cazul în care asistenţii medicali generalişti stabiliţi în vederea exercitării profesiei într-un alt stat membru ue se deplasează pe teritoriul româniei pentru a exercita temporar sau ocazional activităţile de asistent medical generalist.particularităţi:• caracterul temporar sau ocazional ...

 PROCEDURĂ STANDARD din 11 septembrie 2019 privind prestarea temporară sau ocazională a serviciilor de asistent medical pe teritoriul României/înregistrarea temporară automată la Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România EMITENT: Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 850 din 21 octombrie 2019

──────────aprobată prin hotĂrÂrea nr. 16 din 11 septembrie 2019, publicată în monitorul oficial, partea i, nr. 850 din 21 octombrie 2019.──────────– denumirea de asistent medical este generică şi desemnează un grup de profesii din domeniul sănătate, altele decât cele de asistent medical generalist şi de asistent medical.– denumirea de stat membru include şi statele aparţinând see şi confederaţia elveţiană.– persoanele interesate pot aplica conform procedurii standard sau prin punctul de contact unic electronic.prezenta procedură se aplică exclusiv în cazul în care asistenţii medicali stabiliţi în vederea exercitării profesiei într-un alt stat membru ue se deplasează pe teritoriul ...

 PROCEDURĂ STANDARD din 11 septembrie 2019 privind prestarea temporară sau ocazională a serviciilor de moaşă pe teritoriul României/înregistrarea temporară automată la Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România EMITENT: Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 850 din 21 octombrie 2019

──────────aprobată prin hotĂrÂrea nr. 16 din 11 septembrie 2019, publicată în monitorul oficial, partea i, nr. 850 din 21 octombrie 2019.──────────– pentru înregistrare temporară automată, persoanele interesate pot aplica conform procedurii standard sau prin punctul de contact unic electronic.– denumirea de stat membru include şi statele aparţinând see şi confederaţia elveţiană.prezenta procedură se aplică exclusiv în cazul în care moaşele, stabilite în vederea exercitării profesiei într-un alt stat membru ue, se deplasează pe teritoriul româniei pentru a exercita temporar sau ocazional activităţile de moaşă.particularităţi:• caracterul temporar sau ocazional al prestării activităţilor de moaşă este stabilit, de la caz ...

 HOTĂRÂRE nr. 16 din 11 septembrie 2019 pentru aprobarea procedurilor standard de recunoaştere a calificărilor de asistent medical generalist, de moaşă şi de asistent medical dobândite într-un alt stat membru UE, într-un stat aparţinând SEE sau în Confederaţia Elveţiană, precum şi de înregistrare temporară automată la Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România pe perioada prestării serviciilor în România de către aceşti profesionişti EMITENT: Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 850 din 21 octombrie 2019

Având în vedere:- cerinţele impuse de comisia europeană prin scrisoarea de punere în întârziere - Încălcarea nr. 2018/2.393 (infringement) privind neîndeplinirea obligaţiilor care revin româniei în implementarea directivei 2006/123/ce (directiva privind serviciile) şi directivei 2005/36/ce (directiva privind calificările profesionale) prin intermediul punctului de contact unic electronic (pcue);– prevederile art. 40 alin. (1) lit. a^1) şi a^4) şi art. 53 din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 144/2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moaşă şi a profesiei de asistent medical, precum şi organizarea şi funcţionarea ordinului asistenţilor medicali generalişti, moaşelor şi asistenţilor medicali din românia, aprobată cu ...

 PROCEDURĂ STANDARD din 11 septembrie 2019 privind recunoaşterea titlurilor de calificare de asistent medical generalist obţinute în alt stat membru UE EMITENT: Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 850 din 21 octombrie 2019

──────────aprobată prin hotĂrÂrea nr. 16 din 11 septembrie 2019, publicată în monitorul oficial, partea i, nr. 850 din 21 octombrie 2019.──────────– pentru recunoaşterea calificării, persoanele interesate pot opta pentru procedura standard sau pentru emiterea cardului profesional european de asistent medical generalist (epc).– denumirea de stat membru include şi statele aparţinând see şi confederaţia elveţiană.recunoaşterea titlurilor de calificare de asistent medical generalist obţinute în alt stat membru ue are ca scop facilitarea dreptului de stabilire şi accesul titularului la profesie pe teritoriul româniei. exercitarea profesiei se face după obţinerea calităţii de membru al ordinului asistenţilor medicali, moaşelor şi asistenţilor ...

 PROCEDURĂ STANDARD din 11 septembrie 2019 privind recunoaşterea titlurilor de calificare de asistent medical dobândite în alt stat membru UE EMITENT: Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 850 din 21 octombrie 2019

──────────aprobată prin hotĂrÂrea nr. 16 din 11 septembrie 2019, publicată în monitorul oficial, partea i, nr. 850 din 21 octombrie 2019.──────────– denumirea de asistent medical este generică şi desemnează asistentul medical format în altă specialitate decât cea de asistent medical generalist sau cea de moaşă.– denumirea de stat membru include şi statele aparţinând see şi confederaţia elveţiană.– pentru recunoaşterea calificării, persoanele interesate pot aplica conform procedurii standard sau prin punctul de contact unic electronic.recunoaşterea titlurilor de calificare de asistent medical format în alt stat membru ue are în vedere facilitarea dreptului de stabilire şi accesul titularului la ...

 PROCEDURĂ STANDARD din 11 septembrie 2019 privind recunoaşterea titlurilor de calificare de moaşă obţinute în alt stat membru UE EMITENT: Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 850 din 21 octombrie 2019

──────────aprobată prin hotĂrÂrea nr. 16 din 11 septembrie 2019, publicată în monitorul oficial, partea i, nr. 850 din 21 octombrie 2019.──────────– pentru recunoaşterea calificării, persoanele interesate pot aplica conform procedurii standard sau prin punctul de contact unic electronic.– denumirea de stat membru include şi statele aparţinând see şi confederaţia elveţiană.recunoaşterea titlurilor de calificare de moaşă obţinute în alt stat membru ue are ca scop facilitarea dreptului de stabilire şi accesul titularului la profesie pe teritoriul româniei. exercitarea profesiei se face după obţinerea calităţii de membru al ordinului asistenţilor medicali, moaşelor şi asistenţilor medicali din românia (oamgmamr), ca urmare ...

 HOTĂRÂRE nr. 13 din 11 septembrie 2019 privind îndeplinirea prin mijloace electronice a formalităţilor de recunoaştere a calificării sau de acces la exercitarea temporară şi ocazională a profesiei în România de către moaşele şi asistenţii medicali formaţi în celelalte state membre UE, SEE sau în Confederaţia Elveţiană şi pentru aprobarea procedurilor electronice aplicate prin punctul de contact unic electronic în aceste situaţii EMITENT: Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 850 din 21 octombrie 2019

Având în vedere:- cerinţele impuse de comisia europeană prin scrisoarea de punere în întârziere - Încălcarea nr. 2018/2.393 (infringement) privind neîndeplinirea obligaţiilor care revin româniei în implementarea directivei 2006/123/ce (directiva privind serviciile) şi directivei 2005/36/ce (directiva privind calificările profesionale) prin intermediul punctului de contact unic electronic (pcue);– prevederile art. 40 alin. (1) lit. a^1) şi a^4) şi ale art. 53 din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 144/2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moaşă şi a profesiei de asistent medical, precum şi organizarea şi funcţionarea ordinului asistenţilor medicali generalişti, moaşelor şi asistenţilor medicali din românia, aprobată ...

Monitorul Oficial 847 din 18 Octombrie 2019 (M. Of. 847/2019)

 NORME METODOLOGICE din 8 octombrie 2019 privind coordonarea şi supravegherea prin misiuni de îndrumare metodologică a stadiului implementării şi dezvoltării sistemului de control intern managerial la entităţile publice EMITENT: Secretariatul General al Guvernului PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 847 din 18 octombrie 2019

──────────aprobate prin ordinul nr. 1.054 din 8 octombrie 2018, publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 847 din 18 octombrie 2019.──────────1. definiţii coordonare - armonizarea deciziilor şi a acţiunilor componentelor structurale ale organizaţiei, pentru a se asigura realizarea obiectivelor acesteiaconstatare - situaţia de fapt evidenţiată de către echipa direcţiei de control intern managerial şi relaţii interinstituţionale în misiunea de îndrumare metodologică la entitatea publicădirecţia de control intern managerial şi relaţii interinstituţionale (dcimri) - structură centrală de specialitate care funcţionează în cadrul secretariatului general al guvernului, având ca responsabilitate principală elaborarea şi implementarea politicii în domeniul sistemului de ...

Monitorul Oficial 845 din 17 Octombrie 2019 (M. Of. 845/2019)

 HOTĂRÂRE nr. 817 din 1 octombrie 2019 pentru aprobarea Regulamentului privind transferul, detaşarea şi delegarea procurorilor EMITENT: Consiliul Superior al Magistraturii PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 845 din 17 octombrie 2019

Având în vedere dispoziţiile art. 40 alin. (2) din legea nr. 317/2004 privind consiliul superior al magistraturii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 57-60 din legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul dispoziţiilor art. 133 alin. (5) şi (7) din constituţia româniei, republicată, şi ale art. 23 alin. (1) din legea nr. 317/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu unanimitatea voturilor membrilor prezenţi,secţia pentru procurori a consiliului superior al magistraturii hotărăşte:art. 1se aprobă regulamentul privind transferul, detaşarea şi delegarea procurorilor, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.art. 2prezenta hotărâre ...

 HOTĂRÂRE nr. 8 din 27 septembrie 2019 privind radierea din Registrul general a Societăţii IATSA LEASING INSTITUŢIE FINANCIARĂ NEBANCARĂ - S.A. şi, implicit, interzicerea desfăşurării activităţii de creditare EMITENT: Banca Nationala a Romaniei PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 845 din 17 octombrie 2019

Având în vedere aspectele consemnate în nota nr. vi/5/11.333 din 12.08.2019 privind propunerea de radiere din registrul general ţinut la banca naţională a româniei a instituţiei financiare nebancare iatsa leasing instituŢie financiarĂ nebancarĂ - s.a., întocmită în baza constatărilor acţiunii de supraveghere desfăşurate în perioada 18.06.2019-21.06.2019, respectiv că societatea iatsa leasing instituŢie financiarĂ nebancarĂ - s.a. nu a respectat prevederile art. 26 alin. (2) din legea nr. 93/2009 privind instituţiile financiare nebancare, cu modificările şi completările ulterioare (denumită în continuare lege), coroborate cu cele ale art. 39 din regulamentul băncii naţionale a româniei nr. 20/2009 privind instituţiile financiare nebancare, cu modificările şi ...

Monitorul Oficial 844 din 17 Octombrie 2019 (M. Of. 844/2019)

 HOTĂRÂRE nr. 748 din 14 octombrie 2019 privind înscrierea unui imobil, situat în comuna Mihail Kogălniceanu, judeţul Constanţa, în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea acestuia în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, pentru actualizarea valorii de inventar a imobilului 1568, aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, şi modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 844 din 17 octombrie 2019

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 288 alin. (1), art. 293 alin. (5) şi art. 299 din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 57/2019 privind codul administrativ, cu completările ulterioare, şi în conformitate cu prevederile art. 867 alin. (1) din legea nr. 287/2009 privind codul civil, republicată, cu modificările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1(1) se aprobă înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea în administrarea ministerului apărării naţionale a imobilului situat în comuna mihail kogălniceanu, judeţul constanţa, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 1, transmis în domeniul public al statului ...

 HOTĂRÂRE nr. 749 din 14 octombrie 2019 privind trecerea unui imobil, aflat în domeniul privat al statului, din administrarea Ministerului Afacerilor Externe în administrarea Secretariatului de Stat pentru Culte EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 844 din 17 octombrie 2019

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 362 din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 57/2019 privind codul administrativ, cu completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă trecerea imobilului situat în oraşul limours, franţa, str. couvent nr. 12, proprietate privată a statului, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din administrarea ministerului afacerilor externe în administrarea secretariatului de stat pentru culte.art. 2la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă hotărârea guvernului nr. 447/2008 privind darea în folosinţă gratuită a unui imobil, proprietate privată a statului, aflat în ...

 HOTĂRÂRE nr. 751 din 14 octombrie 2019 pentru reaprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii "Sală de Sport Polivalentă cu capacitatea de 5.000 locuri", municipiul Oradea, judeţul Bihor EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 844 din 17 octombrie 2019

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 42 alin. (2) din legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre. art. 1se reaprobă indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „sală de sport polivalentă cu capacitatea de 5.000 locuri“, situat în municipiul oradea, strada traian blajovici nr. 24, judeţul bihor, realizat prin compania naţională de investiţii „c.n.i.“ - s.a., prevăzuţi în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.art. 2finanţarea obiectivului de investiţii prevăzut la art. 1 se face de la bugetul de stat, prin bugetul ministerului dezvoltării regionale şi administraţiei ...

Monitorul Oficial 844 bis din 17 Octombrie 2019 (M. Of. 844 bis/2019)

 ANEXĂ din 16 octombrie 2019 privind modificarea şi completarea anexelor nr. 1 şi 2 la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.468/2018 pentru aprobarea preţurilor maximale ale medicamentelor de uz uman, valabile în România, care pot fi utilizate/comercializate de către deţinătorii de autorizaţie de punere pe piaţă a medicamentelor sau reprezentanţii acestora, distribuitorii angro şi furnizorii de servicii medicale şi medicamente pentru acele medicamente care fac obiectul unei relaţii contractuale cu Ministerul Sănătăţii, casele de asigurări de sănătate şi/sau direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, cuprinse în Catalogul naţional al preţurilor medicamentelor autorizate de punere pe piaţă în România, a preţurilor de referinţă generice şi a preţurilor de referinţă inovative EMITENT: Ministerul Sănătăţii PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 844 bis din 17 octombrie 2019

──────────conţinută de ordinul nr. 1.554 din 16 octombrie 2019, publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 844 din 17 octombrie 2019.──────────modificări şi completări ale anexelor nr. 1 şi 2 la ordinul ministrului sănătăţii nr. 1468/2018 pentru aprobarea preţurilor maximale ale medicamentelor de uz uman, valabile în românia,care pot fi utilizate/comercializate de către deţinătorii de autorizaţie de punere pe piaţă   a medicamentelor sau reprezentanţii acestora, distribuitorii angro şi furnizoriide servicii medicale şi medicamente pentru acele medicamente care fac obiectul unei relaţii contractuale cu ministerul sănătăţii, casele de asigurări de sănătate şi/sau direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului bucureşti,  cuprinse în catalogul ...

Monitorul Oficial 845 bis din 17 Octombrie 2019 (M. Of. 845 bis/2019)

 ANEXĂ din 2 octombrie 2019 cuprinzând Ghidul solicitantului aferente măsurii II.2 "Investiţii productive în acvacultură" - Versiunea 4 EMITENT: Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 845 bis din 17 octombrie 2019

──────────conţinut de ordinul nr. 497 din 2 octombrie 2019, publicat în monitorul oficial, partea i, nr. 845 din 17 octombrie 2019.──────────ghidulsolicitantului aferente măsurii ii.2 "investiţii productive în acvacultură" (a se vedea imaginea asociată) programul operaŢional pentru pescuit Şi afaceri maritime  2014 - 2020 prioritatea uniunii europene 2  stimularea acvaculturii durabile din   punctul de vedere al mediului, eficiente din punctul de vedere al utilizĂrii resurselor, inovatoare, competitive Şi bazate pe cunoaŞtere ghidul solicitantuluiobiectiv specific 2.2 sporirea competitivităţii şi a viabilităţii întreprinderilor din sectorul acvaculturii, inclusiv îmbunătăţirea siguranţei sau a condiţiilor de lucru, în special ale imm-urilormăsura: ii.2 investiţii productive în acvaculturătipul apelului: competitiv, cu termen limită de depunereseptembrie 2019  versiunea ...

Monitorul Oficial 841 din 16 Octombrie 2019 (M. Of. 841/2019)

 CIRCULARĂ nr. 20 din 9 octombrie 2019 privind ratele dobânzilor plătite la rezervele minime obligatorii constituite în lei şi în dolari SUA începând cu perioada de aplicare 24 septembrie-23 octombrie 2019 EMITENT: Banca Nationala a Romaniei PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 841 din 16 octombrie 2019

În baza dispoziţiilor art. 5 şi art. 8 alin. (3) din legea nr. 312/2004 privind statutul băncii naţionale a româniei,în aplicarea prevederilor art. 15, 16 şi 17 din regulamentul băncii naţionale a româniei nr. 6/2002 privind regimul rezervelor minime obligatorii, cu modificările şi completările ulterioare, în temeiul art. 48 din legea nr. 312/2004 privind statutul băncii naţionale a româniei,consiliul de administraţie al băncii naţionale a româniei h o t ă r ă ş t e:Începând cu perioada de aplicare 24 septembrie-23 octombrie 2019 rata dobânzii plătite la rezervele minime obligatorii constituite în lei este de 0,15 % pe an, iar rata dobânzii plătite la ...

Monitorul Oficial 842 din 16 Octombrie 2019 (M. Of. 842/2019)

 HOTĂRÂRE nr. 753 din 14 octombrie 2019 privind modificarea şi completarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 720/2008 pentru aprobarea Listei cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum şi denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naţionale de sănătate EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 842 din 16 octombrie 2019

În temeiul art. 108 din constituţia româniei republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. ianexa la hotărârea guvernului nr. 720/2008 pentru aprobarea listei cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum şi denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naţionale de sănătate, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 523 din 10 iulie 2008, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. la sublista c „dci-uri corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii ...

Monitorul Oficial 843 din 16 Octombrie 2019 (M. Of. 843/2019)

 HOTĂRÂRE nr. 752 din 14 octombrie 2019 privind repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale conform art. 20 alin. (3) din Ordonanţa Guvernului nr. 12/2019 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2019 EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 843 din 16 octombrie 2019

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 20 alin. (3) din ordonanţa guvernului nr. 12/2019 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2019, guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1(1) se aprobă repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale, prevăzute în anexa nr. 4, poziţia 3226 „sume rezervate“, la ordonanţa guvernului nr. 12/2019 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2019, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. (2) sumele repartizate pe unităţi administrativ-teritoriale se utilizează, cu prioritate, pentru finanţarea cheltuielilor de funcţionare ...

Monitorul Oficial 840 bis din 16 Octombrie 2019 (M. Of. 840 bis/2019)

 ACT ADIŢIONAL nr. 7 din 1 octombrie 2019 la Contractul de servicii publice pentru perioada 1 ianuarie 2016 - 31 decembrie 2019 al Societăţii Naţionale de Transport Feroviar de Călători "CFR Călători" - S.A. aprobat prin H.G. nr. 231/30.03.2016 EMITENT: Autoritatea pentru Reformă Feroviară PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 840 bis din 16 octombrie 2019

──────────aprobat prin decizia nr. 699 din 1 octombrie 2019, publicată în monitorul oficial, partea i nr. 840 din 16 octombrie 2019.──────────ruic nr. 115/01.10.20191. preambulÎn conformitate cu prevederile:● o.u.g. nr. 12 din 17 august 2019 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2019 şi cu bugetul arf rectificat pentru anul 2019, aprobat de ordonatorul principal de credite, primit cu adresa direcţiei economice a ministerului transporturilor nr. 3988/34044/03.09.2019;● art. 2 alin. 1 lit. i şi art. 6 alin. 3 din o.u.g. nr. 62/2016 privind înfiinţarea autorităţii pentru reformă feroviară, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 53/2017;● art. 38 şi art. 39 din ...

 ACT ADIŢIONAL nr. 7 din 20 septembrie 2019 la Contractul de servicii publice pentru perioada 1 ianuarie 2016 - 31 decembrie 2019 al Societăţii Comerciale Interregional Călători S.R.L. aprobat prin H.G. nr. 231/30.03.2016 EMITENT: Autoritatea pentru Reformă Feroviară PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 840 bis din 16 octombrie 2019

──────────aprobat prin decizia nr. 699 din 1 octombrie 2019, publicată în monitorul oficial, partea i nr. 840 din 16 octombrie 2019.──────────ruic nr. 117/01.10.20191. preambulÎn conformitate cu prevederile:● o.u.g. nr. 12 din 17 august 2019 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2019 şi cu bugetul arf rectificat pentru anul 2019, aprobat de ordonatorul principal de credite, primit cu adresa direcţiei economice a ministerului transporturilor nr. 3988/34044/03.09.2019;● art. 2 alin. 1 lit. i şi art. 6 alin. 3 din o.u.g. nr. 62/2016 privind înfiinţarea autorităţii pentru reformă feroviară, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 53/2017;● art. 38 şi art. 39 din ...

 ACT ADIŢIONAL nr. 7 din 20 septembrie 2019 la Contractul de servicii publice pentru perioada 1 ianuarie 2016 - 31 decembrie 2019 al Societăţii Comerciale Transferoviar Călători S.R.L. aprobat prin H.G. nr. 231/30.03.2016 EMITENT: Autoritatea pentru Reformă Feroviară PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 840 bis din 16 octombrie 2019

──────────aprobat prin decizia nr. 699 din 1 octombrie 2019, publicată în monitorul oficial, partea i nr. 840 din 16 octombrie 2019.──────────ruic nr. 118/01.10.20191. preambulÎn conformitate cu prevederile:● o.u.g. nr. 12 din 17 august 2019 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2019 şi cu bugetul arf rectificat pentru anul 2019, aprobat de ordonatorul principal de credite, primit cu adresa direcţiei economice a ministerului transporturilor nr. 3988/34044/03.09.2019;● art. 2 alin. 1 lit. i şi art. 6 alin. 3 din o.u.g. nr. 62/2016 privind înfiinţarea autorităţii pentru reformă feroviară, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 53/2017;● art. 38 şi art. 39 din ...

 ACT ADIŢIONAL nr. 7 din 20 septembrie 2019 la Contractul de servicii publice pentru perioada 1 ianuarie 2016 - 31 decembrie 2019 al Societăţii Comerciale Softrans S.R.L. aprobat prin H.G. nr. 231/30.03.2016 EMITENT: Autoritatea pentru Reformă Feroviară PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 840 bis din 16 octombrie 2019

──────────aprobat prin decizia nr. 699 din 1 octombrie 2019, publicată în monitorul oficial, partea i nr. 840 din 16 octombrie 2019.──────────ruic nr. 116/01.10.20191. preambulÎn conformitate cu prevederile:● o.u.g. nr. 12 din 17 august 2019 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2019 şi cu bugetul arf rectificat pentru anul 2019, aprobat de ordonatorul principal de credite, primit cu adresa direcţiei economice a ministerului transporturilor nr. 3988/34044/03.09.2019;● art. 2 alin. 1 lit. i şi art. 6 alin. 3 din o.u.g. nr. 62/2016 privind înfiinţarea autorităţii pentru reformă feroviară, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 53/2017;● art. 38 şi art. 39 din ...

 ACT ADIŢIONAL nr. 5 din 19 septembrie 2019 la Contractul de servicii publice pentru perioada 1 noiembrie 2017 - 31 decembrie 2019 al Regio Călători S.R.L. - RUIC nr. 20/01.11.2017, aprobat prin Decizia Preşedintelui Autorităţii pentru Reformă Feroviară nr. 141/03.11.2017 EMITENT: Autoritatea pentru Reformă Feroviară PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 840 bis din 16 octombrie 2019

──────────aprobat prin decizia nr. 699 din 1 octombrie 2019, publicată în monitorul oficial, partea i nr. 840 din 16 octombrie 2019.──────────ruic nr. 119/01.10.20191. preambulÎn conformitate cu prevederile:● o.u.g. nr. 12 din 17 august 2019 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2019 şi cu bugetul arf rectificat pentru anul 2019, aprobat de ordonatorul principal de credite, primit cu adresa direcţiei economice a ministerului transporturilor nr. 3988/34044/03.09.2019;● art. 2 alin. 1 lit. i şi art. 6 alin. 3 din o.u.g. nr. 62/2016 privind înfiinţarea autorităţii pentru reformă feroviară, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 53/2017;● art. 38 şi art. 39 din ...

 ACT ADIŢIONAL nr. 4 din 20 septembrie 2019 la Contractul de servicii publice pentru perioada 21 decembrie 2017 - 31 decembrie 2019 al Astra Trans Carpatic S.R.L. - RUIC nr. 42/21.12.2017, aprobat prin Decizia Preşedintelui Autorităţii pentru Reformă Feroviară nr. 176/22.12.2017 EMITENT: Autoritatea pentru Reformă Feroviară PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 840 bis din 16 octombrie 2019

──────────aprobat prin decizia nr. 699 din 1 octombrie 2019, publicată în monitorul oficial, partea i nr. 840 din 16 octombrie 2019.──────────ruic nr. 120/01.10.2019.1. preambulÎn conformitate cu prevederile:● o.u.g. nr. 12 din 17 august 2019 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2019 şi cu bugetul arf rectificat pentru anul 2019, aprobat de ordonatorul principal de credite, primit cu adresa direcţiei economice a ministerului transporturilor nr. 3988/34044/03.09.2019;● art. 2 alin. 1 lit. i şi art. 6 alin. 3 din o.u.g. nr. 62/2016 privind înfiinţarea autorităţii pentru reformă feroviară, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 53/2017;● art. 38 şi art. 39 din ...

Monitorul Oficial 839 din 16 Octombrie 2019 (M. Of. 839/2019)

 NORMĂ nr. 24 din 9 octombrie 2019 privind Fondul de garantare a asiguraţilor EMITENT: Autoritatea de Supraveghere Financiară PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 839 din 16 octombrie 2019

În conformitate cu prevederile art. 2 alin. (1) lit. b),art. 5 lit. b) şi ale art. 6 alin. (2) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea autorităţii de supraveghere financiară, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare,în baza prevederilor art. 30 alin. (1) din legea nr. 213/2015 privind fondul de garantare a asiguraţilor,în baza prevederilor art. 173 alin. (1) lit. t) şi ale art. 179 alin. (4) din legea nr. 237/2015 privind autorizarea şi supravegherea activităţii de asigurare şi reasigurare, cu modificările şi completările ulterioare,în urma deliberărilor consiliului autorităţii de supraveghere ...

Monitorul Oficial 840 din 16 Octombrie 2019 (M. Of. 840/2019)

 ACT ADIŢIONAL nr. 2 din 10 octombrie 2019 pentru anul 2019 la Contractul de servicii publice de transport cu metroul pentru anul 2019 al Societăţii de Transport cu Metroul Bucureşti "METROREX" - S.A., aprobat prin Ordinul ministrului transporturilor nr. 562/2019 EMITENT: Ministerul Transporturilor PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 840 din 16 octombrie 2019

──────────aprobat prin ordinul nr. 1.398 din 10 octombrie 2019, publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 840 din 16 octombrie 2019.──────────Încheiat între :ministerul transporturilor, cu sediul în municipiul bucureşti, bd. dinicu golescu nr. 38, sectorul 1, reprezentat legal prin domnul alexandru-răzvan cuc, ministrul transporturilor, în calitate de autoritate contractantă,şisocietatea de transport cu metroul bucureşti „metrorex“ - s.a., denumită în continuare metrorex - s.a., cu sediul în municipiul bucureşti, bd. dinicu golescu nr. 38, sectorul 1, prin domnul marin aldea, director general, în calitate de operator,în continuare denumite în mod individual partea şi în mod colectiv părţilepărţile convin, cu ...

Monitorul Oficial 45 din 16 Octombrie 2019 (M. Of. 45/2019)

Monitorul Oficial 835 din 15 Octombrie 2019 (M. Of. 835/2019)

 HOTĂRÂRE nr. 694 din 12 septembrie 2019 privind aprobarea stemei comunei Tomşani, judeţul Vâlcea EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 835 din 15 octombrie 2019

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 10 alin. 2 din legea nr. 102/1992 privind stema ţării şi sigiliul statului, cu modificările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unic(1) se aprobă stema comunei tomşani, judeţul vâlcea, prevăzută în anexa nr. 1.(2) descrierea şi semnificaţiile elementelor însumate ale stemei comunei tomşani, judeţul vâlcea, sunt prevăzute în anexa nr. 2. (3) anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.prim-ministruvasilica-viorica dĂncilĂcontrasemnează:viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,vasile-daniel suciubucureşti, 12 septembrie 2019.nr. 694.anexa 1 *) anexa nr. 1 este reprodusă în facsimil.stema comunei tomşani, judeţul vâlcea (a se vedea ...

 HOTĂRÂRE nr. 695 din 12 septembrie 2019 privind aprobarea modelului steagului municipiului Brad, judeţul Hunedoara EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 835 din 15 octombrie 2019

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 2 alin. (2) şi art. 3 alin. (4) din legea nr. 141/2015 privind arborarea şi folosirea de către unităţile administrativ-teritoriale a steagurilor proprii,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unic(1) se aprobă modelul steagului municipiului brad, judeţul hunedoara, prevăzut în anexa nr. 1.(2) descrierea şi semnificaţiile elementelor însumate ale modelului steagului municipiului brad, judeţul hunedoara, sunt prevăzute în anexa nr. 2.(3) anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.prim-ministruvasilica-viorica dĂncilĂcontrasemnează:viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,vasile-daniel suciubucureşti, 12 septembrie 2019.nr. 695.anexa 1 *) anexa nr. 1 este reprodusă în ...

 HOTĂRÂRE nr. 735 din 11 octombrie 2019 privind modificarea descrierii tehnice şi actualizarea valorilor de inventar ale unui imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Consiliului Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 835 din 15 octombrie 2019

Având în vedere prevederile art. 2^1 şi 2^2 din ordonanţa guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 2 alin. (1) din hotărârea guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 288 din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 57/2019 privind codul administrativ, cu completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă modificarea descrierii tehnice şi actualizarea valorii de inventar ale unui imobil ...

Monitorul Oficial 834 din 15 Octombrie 2019 (M. Of. 834/2019)

 HOTĂRÂRE nr. 743 din 14 octombrie 2019 pentru aprobarea bugetului rectificat de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 al Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, instituţie publică aflată sub autoritatea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 834 din 15 octombrie 2019

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 17 alin. (3) din legea nr. 152/1998 privind înfiinţarea agenţiei naţionale pentru locuinţe, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicse aprobă bugetul rectificat de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 al agenţiei naţionale pentru locuinţe, instituţie publică aflată sub autoritatea ministerului dezvoltării regionale şi administraţiei publice, prevăzut în anexele nr. 1 şi 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.prim-ministruvasilica-viorica dĂncilĂcontrasemnează:viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,vasile-daniel suciuministrul muncii şi justiţiei sociale,marius-constantin budăiministrul finanţelor publice,eugen orlando teodorovicibucureşti, 14 octombrie 2019.nr. 743.anexa 1 *) anexa ...

 HOTĂRÂRE nr. 744 din 14 octombrie 2019 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2019, pentru comuna Toporu, judeţul Giurgiu EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 834 din 15 octombrie 2019

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 29 din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 71/2015, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă suplimentarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2019 cu suma de 1.500 mii lei din fondul de rezervă bugetară la dispoziţia guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2019, şi alocarea acesteia bugetului local al ...

 HOTĂRÂRE nr. 745 din 14 octombrie 2019 privind alocarea unei sume din Fondul de intervenţie la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2019, pentru comuna Movila Miresii, judeţul Brăila EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 834 din 15 octombrie 2019

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 30 alin. (4) şi (5) din legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă alocarea sumei de 400 mii lei din fondul de intervenţie la dispoziţia guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2019, bugetului local al comunei movila miresii, judeţul brăila, pentru efectuarea lucrărilor de reparaţii la centrul social de locuinţe protejate pentru persoane cu handicap „gladiola“ din localitatea movila miresii, judeţul brăila, afectat de explozia din data de 21 iulie 2019.art. 2pentru asigurarea fondurilor necesare finanţării lucrărilor prevăzute la ...

 HOTĂRÂRE nr. 747 din 14 octombrie 2019 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2019, pentru unele unităţi administrativ-teritoriale în vederea asigurării continuităţii serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat a populaţiei EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 834 din 15 octombrie 2019

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 29 din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 71/2015, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă suplimentarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2019, cu suma de 116.540 mii lei, din fondul de rezervă bugetară la dispoziţia guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2019, şi alocarea acesteia unităţilor administrativ-teritoriale prevăzute ...

Monitorul Oficial 836 din 15 Octombrie 2019 (M. Of. 836/2019)

 HOTĂRÂRE nr. 738 din 11 octombrie 2019 pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.350/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Dâmboviţa, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Dâmboviţa EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 836 din 15 octombrie 2019

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 608 alin. (3) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 57/2019 privind codul administrativ, cu completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicÎn anexa nr. 1 ,,inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al judeţului dâmboviţa“ la hotărârea guvernului nr. 1.350/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului dâmboviţa, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul dâmboviţa, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 276 şi 276 bis din 24 aprilie 2002, cu modificările şi completările ulterioare, la secţiunea i „bunuri imobile“ se abrogă poziţiile nr. 541, 547 şi 977-979. ...

 HOTĂRÂRE nr. 739 din 11 octombrie 2019 privind reaprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii "Autostrada Braşov-Târgu Mureş-Cluj-Oradea" EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 836 din 15 octombrie 2019

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 42 alin. (2) din legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se reaprobă indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „autostrada braşov-târgu mureş-cluj-oradea“, prevăzuţi în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.art. 2finanţarea obiectivului de investiţii prevăzut la art. 1 se realizează din fonduri externe nerambursabile şi de la bugetul de stat, prin bugetul ministerului transporturilor, în limita sumelor aprobate anual cu această destinaţie, precum şi din alte surse legal constituite, conform programelor de investiţii publice aprobate potrivit legii.art. 3ministerul transporturilor, ...

 HOTĂRÂRE nr. 740 din 14 octombrie 2019 privind rechemarea şi numirea unui consul general EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 836 din 15 octombrie 2019

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, guvernul românei adoptă prezenta hotărâre.art. 1doamna sabina-mădălina Şomăcescu se recheamă din calitatea de consul general, şef al consulatului general al româniei la salonic, republica elenă.art. 2Începând cu data încheierii misiunii, doamna sabina-mădălina Şomăcescu se numeşte consul general, şef al consulatului general al româniei la toronto, canada.prim-ministruvasilica-viorica dĂncilĂcontrasemnează:ministrul afacerilor externe,ramona-nicole mănescubucureşti, 14 octombrie 2019.nr. 740.-----

 HOTĂRÂRE nr. 741 din 14 octombrie 2019 pentru reaprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii "Infrastructură bază aeriană - zona operaţională în cazarma 727 Feteşti" EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 836 din 15 octombrie 2019

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 42 alin. (2) din legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se reaprobă indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „infrastructură bază aeriană - zona operaţională în cazarma 727 feteşti“, prevăzuţi în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.art. 2finanţarea obiectivului de investiţii prevăzut la art. 1 se face de la bugetul de stat, prin bugetul ministerului apărării naţionale, în limita sumelor aprobate anual cu această destinaţie, precum şi din alte surse legal constituite, conform programelor de investiţii publice aprobate potrivit legii.art. ...

 HOTĂRÂRE nr. 742 din 14 octombrie 2019 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2019, pentru comuna Oboga, judeţul Olt EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 836 din 15 octombrie 2019

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 29 din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 71/2015, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă suplimentarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2019 cu suma de 706 mii lei din fondul de rezervă bugetară la dispoziţia guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2019, şi alocarea acesteia bugetului local al ...

 HOTĂRÂRE nr. 746 din 14 octombrie 2019 privind numirea unui consul general EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 836 din 15 octombrie 2019

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul românei adoptă prezenta hotărâre.articol unicdomnul nelu vasile barbu se numeşte consul general, şef al consulatului general al româniei la shanghai, republica populară chineză.prim-ministruvasilica-viorica dĂncilĂcontrasemnează:ministrul afacerilor externe,ramona-nicole mănescubucureşti, 14 octombrie 2019.nr. 746.-----

Monitorul Oficial 838 din 15 Octombrie 2019 (M. Of. 838/2019)

 HOTĂRÂRE nr. 47 din 15 octombrie 2019 privind vacantarea unui loc de deputat EMITENT: Camera Deputaţilor PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 838 din 15 octombrie 2019

Având în vedere sentinţa penală nr. 171 din 13.03.2018, pronunţată de către Înalta curte de casaţie şi justiţie, rămasă definitivă prin decizia penală nr. 137 din 24.09.2018, cu privire la domnul deputat octavian goga, deputat ales în circumscripţia electorală nr. 15 covasna,în temeiul dispoziţiilor art. 70 alin. (2) din constituţia româniei, republicată, ale art. 7 alin. (1) lit. c) şi alin. (4) din legea nr. 96/2006 privind statutul deputaţilor şi al senatorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 235 din regulamentul camerei deputaţilor, aprobat prin hotărârea camerei deputaţilor nr. 8/1994, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, la data ...

 HOTĂRÂRE nr. 48 din 15 octombrie 2019 privind validarea unui mandat de deputat EMITENT: Camera Deputaţilor PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 838 din 15 octombrie 2019

În şedinţa plenului din data de 7 octombrie 2019, preşedintele camerei deputaţilor a luat act de încetarea calităţii de deputat a domnului octavian goga, deputat ales în circumscripţia electorală nr. 15 covasna.În temeiul prevederilor art. 70 alin. (1) din constituţia româniei, republicată, ale art. 94 alin. (13) din legea nr. 208/2015 privind alegerea senatului şi a camerei deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea autorităţii electorale permanente, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 2 din legea nr. 96/2006 privind statutul deputaţilor şi al senatorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 7, 10 şi 228 din regulamentul camerei deputaţilor, aprobat ...

 HOTĂRÂRE nr. 49 din 15 octombrie 2019 privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European şi Consiliu - Raport privind punerea în aplicare a strategiilor naţionale de integrare a romilor - 2019 - COM (2019) 406 EMITENT: Camera Deputaţilor PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 838 din 15 octombrie 2019

În temeiul prevederilor art. 67 şi art. 148 din constituţia româniei, republicată, ale legii nr. 373/2013 privind cooperarea dintre parlament şi guvern în domeniul afacerilor europene şi ale art. 160-185 din regulamentul camerei deputaţilor, aprobat prin hotărârea camerei deputaţilor nr. 8/1994, republicat, cu modificările şi completările ulterioare,camera deputaţilor adoptă prezenta hotărâre.articol unicluând în considerare opinia nr. 4c-22/290, adoptată de comisia pentru afaceri europene în şedinţa din 8 octombrie 2019, camera deputaţilor:1. susţine continuarea eforturilor pentru îmbunătăţiri în domeniile de politică ale cadrului ue privind strategiile naţionale de integrare a romilor care vizează educaţia, ocuparea forţei de muncă, sănătatea şi locuinţele, precum ...

 HOTĂRÂRE nr. 50 din 15 octombrie 2019 pentru modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 22/2017 privind aprobarea componenţei nominale şi a conducerii Delegaţiei permanente a Camerei Deputaţilor la Adunarea Interparlamentară a Ortodoxiei EMITENT: Camera Deputaţilor PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 838 din 15 octombrie 2019

În temeiul art. 67 din constituţia româniei, republicată,camera deputaţilor adoptă prezenta hotărâre.articol unicanexa la hotărârea camerei deputaţilor nr. 22/2017 privind aprobarea componenţei nominale şi a conducerii delegaţiei permanente a camerei deputaţilor la adunarea interparlamentară a ortodoxiei, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 215 din 29 martie 2017, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:- la punctul 4, domnul deputat dan-răzvan rădulescu, grupul parlamentar u.s.r., îl înlocuieşte în calitatea de membru şi preşedinte pe domnul deputat năsui claudiu-iulius-gavril, grupul parlamentar u.s.r.această hotărâre a fost adoptată de camera deputaţilor în şedinţa din 15 octombrie 2019, cu respectarea prevederilor ...

 HOTĂRÂRE nr. 750 din 14 octombrie 2019 pentru suplimentarea bugetului Ministerului Afacerilor Externe din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2019 EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 838 din 15 octombrie 2019

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 30 alin. (2) din legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă suplimentarea bugetului ministerului afacerilor externe pe anul 2019 cu suma de 48.025 mii lei, la capitolul 51.01 „autorităţi publice şi acţiuni externe“, titlul 10 - cheltuieli de personal - 6.747 mii lei, titlul 20 - bunuri şi servicii - 41.131 mii lei, titlul 71 - active nefinanciare - 147 mii lei, din fondul de rezervă bugetară la dispoziţia guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2019.art. 2(1) ...

Monitorul Oficial 835 bis din 15 Octombrie 2019 (M. Of. 835 bis/2019)

 REGLEMENTĂRI din 26 septembrie 2019 privind condiţiile de instalare, reparare sau inspecţie a tahografelor utilizate în transporturile rutiere ori a limitatoarelor de viteză care echipează autovehiculele, precum şi autorizarea operatorilor economici care desfăşoară astfel de activităţi - RNTR 8 EMITENT: Ministerul Transporturilor PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 835 bis din 15 octombrie 2019

──────────conţinute de ordinul nr. 1.333 din 26 septembrie 2019, publicat în monitorul oficial, partea i, nr. 835 din 15 octombrie 2019.──────────cap. idispoziţii generaleart. 1prezentele reglementări stabilesc cerinţele specifice privind condiţiile de instalare, reparare sau inspecţie a tahografelor utilizate în transporturile rutiere ori a limitatoarelor de viteză care echipează autovehiculele, precum şi autorizarea operatorilor economici care desfăşoară astfel de activităţi.art. 2(1) În sensul prezentelor reglementări se aplică definiţiile din regulamentul (ue) nr. 165/2014 al parlamentului european şi al consiliului privind tahografele în transportul rutier, de abrogare a regulamentului (cee) nr. 3821/85 al consiliului privind aparatura de înregistrare în transportul rutier şi ...

Monitorul Oficial 835 din 15 Octombrie 2019 (M. Of. 835/2019)

 HOTĂRÂRE nr. 734 din 11 octombrie 2019 privind transmiterea unor imobile aflate în domeniul public al statului din administrarea Serviciului de Informaţii Externe în administrarea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat" EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 835 din 15 octombrie 2019

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 867 alin. (1), art. 868 şi 869 din legea nr. 287/2009 privind codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, precum şi al art. 287 lit. a),art. 288,298 şi 299 din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 57/2019 privind codul administrativ, cu completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă transmiterea unor imobile aflate în domeniul public al statului, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din administrarea serviciului de informaţii externe în administrarea regiei autonome „administraţia patrimoniului protocolului de stat“, în vederea includerii în fondul locativ. ...

Monitorul Oficial 832 din 14 Octombrie 2019 (M. Of. 832/2019)

 HOTĂRÂRE nr. 729 din 2 octombrie 2019 pentru reaprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii "Consolidarea şi modernizarea stadionului Giuleşti «Valentin Stănescu», calea Giuleşti nr. 18, sector 6, Bucureşti" EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 832 din 14 octombrie 2019

În temeiul prevederilor art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 42 alin. (2) din legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre. art. 1se reaprobă indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „consolidarea şi modernizarea stadionului giuleşti «valentin stănescu», calea giuleşti nr. 18, sector 6, bucureşti“, realizat prin compania naţională de investiţii „c.n.i.“ - s.a., prevăzuţi în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.art. 2finanţarea obiectivului de investiţii prevăzut la art. 1 se face de la bugetul de stat, prin bugetul ministerului dezvoltării regionale şi administraţiei publice şi bugetul clubului sportiv ...

 HOTĂRÂRE nr. 730 din 11 octombrie 2019 pentru reaprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii "Pavilion de medicină operaţională - politraumă în cazarma 1053 Craiova" EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 832 din 14 octombrie 2019

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 42 alin. (2) din legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se reaprobă indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „pavilion de medicină operaţională - politraumă în cazarma 1053 craiova“, prevăzuţi în anexa care face parte din prezenta hotărâre.art. 2finanţarea obiectivului de investiţii prevăzut la art. 1 se face de la bugetul de stat, prin bugetul ministerului apărării naţionale, în limita sumelor aprobate anual cu această destinaţie, precum şi din alte surse legal constituite, conform programelor de investiţii publice aprobate potrivit legii.prim-ministruvasilica-viorica dĂncilĂcontrasemnează:ministrul ...

 HOTĂRÂRE nr. 733 din 11 octombrie 2019 pentru modificarea art. 11 alin. (1) şi (2) din Hotărârea Guvernului nr. 43/2015 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale Fitosanitare şi a anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 30/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi pentru modificarea art. 6 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 1.186/2014 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii pentru Administrarea Sistemului Naţional Antigrindină şi de Creştere a Precipitaţiilor EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 832 din 14 octombrie 2019

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. ialineatele (1) şi (2) ale articolului 11 din hotărârea guvernului nr. 43/2015 privind organizarea şi funcţionarea autorităţii naţionale fitosanitare, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 98 din 6 februarie 2015, se modifică şi vor avea următorul cuprins:"art. 11(1) pentru transportul persoanelor din aparatul propriu, autoritatea are în dotare un autoturism.(2) pentru îndeplinirea atribuţiilor de inspecţie fitosanitară teritorială şi vamală, monitorizarea organismelor dăunătoare, controlul oficial al comercializării, utilizării şi calităţii produselor de protecţie a plantelor, al reziduurilor de pesticide în plante şi produse vegetale, precum şi ...

 HOTĂRÂRE nr. 736 din 11 octombrie 2019 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2019, pentru municipiul Săcele, judeţul Braşov EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 832 din 14 octombrie 2019

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 29 din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 71/2015, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă suplimentarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2019 cu suma de 5.000 mii lei din fondul de rezervă bugetară la dispoziţia guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2019, şi alocarea acesteia bugetului local al ...

 HOTĂRÂRE nr. 737 din 11 octombrie 2019 pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 170/2019 privind aprobarea numărului mediu maxim de personal pe anul 2019 pentru operatorii economici din industria naţională de apărare, care desfăşoară activităţi conform prevederilor art. 24 din Legea nr. 232/2016 privind industria naţională de apărare, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 832 din 14 octombrie 2019

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 24 din legea nr. 232/2016 privind industria naţională de apărare, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicanexa la hotărârea guvernului nr. 170/2019 privind aprobarea numărului mediu maxim de personal pe anul 2019 pentru operatorii economici din industria naţională de apărare, care desfăşoară activităţi conform prevederilor art. 24 din legea nr. 232/2016 privind industria naţională de apărare, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 249 din 1 aprilie 2019, se modifică ...

Monitorul Oficial 830 din 11 Octombrie 2019 (M. Of. 830/2019)

 HOTĂRÂRE nr. 731 din 11 octombrie 2019 pentru acordarea de ajutoare de urgenţă familiilor victimelor accidentului rutier din judeţul Ialomiţa EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 830 din 11 octombrie 2019

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 28 alin. (1) din legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1(1) se aprobă acordarea de ajutoare de urgenţă în valoare totală de 122.000 lei din creditele bugetare aprobate cu această destinaţie în bugetul ministerului muncii şi justiţiei sociale pe anul 2019, pentru sprijinirea familiilor victimelor accidentul rutier din judeţul ialomiţa, produs în data de 5 octombrie 2019.(2) prin victime, în înţelesul prezentei hotărâri, se înţeleg atât persoanele decedate, cât şi persoanele rănite în accidentul rutier.art. 2(1) sumele ...

 HOTĂRÂRE nr. 732 din 11 octombrie 2019 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2019, pentru unele unităţi administrativ-teritoriale în vederea asigurării continuităţii serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat a populaţiei EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 830 din 11 octombrie 2019

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 29 din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 71/2015, cu modificările şi completările ulterioare, guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă suplimentarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2019 cu suma de 61.288 mii lei din fondul de rezervă bugetară la dispoziţia guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2019, şi alocarea acesteia unităţilor administrativ-teritoriale prevăzute ...

 NORME METODOLOGICE din 2 octombrie 2019 privind utilizarea instrumentelor financiare derivate în scopul realizării operaţiunilor de administrare a riscurilor asociate obligaţiilor de natura datoriei publice guvernamentale EMITENT: Ministerul Finanţelor Publice PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 830 din 11 octombrie 2019

──────────aprobate prin ordinul nr. 3.217 din 2 octombrie 2019, publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 830 din 11 octombrie 2019.──────────cap. idefiniţiiart. 1În înţelesul prezentelor norme metodologice, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:a) instrumente financiare derivate - instrumente financiare a căror valoare se bazează pe valoarea unuia sau mai multor active-suport, cum ar fi ratele dobânzilor, ratele de schimb valutar, obligaţiuni guvernamentale etc.; b) swap de rată de dobândă - tranzacţie încheiată între ministerul finanţelor publice şi o contrapartidă prin care părţile efectuează schimburi reciproce de plăţi de dobândă în aceeaşi valută, la date fixe, ...

Monitorul Oficial 828 din 11 Octombrie 2019 (M. Of. 828/2019)

 PROCEDURĂ DE COMPENSARE din 1 octombrie 2019 potrivit prevederilor art. 14 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 705/2019 privind aprobarea schemei "Ajutor de minimis pentru compensarea efectelor fenomenelor hidrometeorologice nefavorabile manifestate în perioada martie-mai 2019 asupra sectorului apicol" EMITENT: Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 828 din 11 octombrie 2019

──────────aprobată prin ordinul nr. 496/4.938/2019, publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 828 din 11 octombrie 2019.──────────art. 1obiectul prezentei proceduri îl constituie compensarea obligaţiilor bugetare/fiscale restante înregistrate de întreprinderile/întreprinderile unice beneficiare ale schemei „ajutor de minimis pentru compensarea efectelor fenomenelor hidrometeorologice nefavorabile manifestate în perioada martie-mai 2019 asupra sectorului apicol“, denumite în continuare contribuabili, cu sumele acordate acestora cu titlu de ajutor de minimis potrivit prevederilor hotărârii guvernului nr. 705/2019 privind aprobarea schemei „ajutor de minimis pentru compensarea efectelor fenomenelor hidrometeorologice nefavorabile manifestate în perioada martie-mai 2019 asupra sectorului apicol“, denumită în continuare hotărârea guvernului nr. 705/2019.art. 2(1) ...

Monitorul Oficial 823 din 10 Octombrie 2019 (M. Of. 823/2019)

 HOTĂRÂRE nr. 36 din 9 octombrie 2019 pentru aprobarea Normelor metodologice privind funcţionarea Sistemului informatic de monitorizare a prezenţei la vot şi de prevenire a votului ilegal, selecţia, desemnarea şi atribuţiile operatorilor de calculator ai birourilor electorale ale secţiilor de votare, verificarea corelaţiilor din procesele-verbale de consemnare a rezultatelor votării, precum şi condiţiile de înregistrare audiovideo a operaţiunilor efectuate de către membrii birourilor electorale ale secţiilor de votare pentru numărarea voturilor EMITENT: Autoritatea Electorală Permanentă PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 823 din 10 octombrie 2019

Având în vedere prevederile art. 9 alin. (6) şi (7), art. 24 alin. (4) lit. d), art. 44 alin. (5)-(7), art. 45^1 şi art. 49^1 alin. (1) din legea nr. 370/2004 pentru alegerea preşedintelui româniei, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ţinând cont de prevederile art. 85 alin. (2)-(4), art. 86, art. 87 alin. (1), art. 91 alin. (4) şi art. 114 din legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea legii nr. 393/2004 privind statutul aleşilor locali, cu modificările şi completările ulterioare,luând în considerare dispoziţiile art. 84 alin. (2)-(4) şi (13), ...

 NORME METODOLOGICE din 9 octombrie 2019 privind funcţionarea Sistemului informatic de monitorizare a prezenţei la vot şi de prevenire a votului ilegal, selecţia, desemnarea şi atribuţiile operatorilor de calculator ai birourilor electorale ale secţiilor de votare, verificarea corelaţiilor din procesele-verbale de consemnare a rezultatelor votării, precum şi condiţiile de înregistrare audiovideo a operaţiunilor efectuate de către membrii birourilor electorale ale secţiilor de votare pentru numărarea voturilor EMITENT: Autoritatea Electorală Permanentă PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 823 din 10 octombrie 2019

──────────aprobate prin hotĂrÂrea nr. 36 din 9 octombrie 2019, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 823 din 10 octombrie 2019.──────────cap. idispoziţii generaleart. 1(1) prezentele norme metodologice reglementează următoarele:a) funcţionarea sistemului informatic de monitorizare a prezenţei la vot şi de prevenire a votului ilegal, denumit în continuare simpv;b) procedura de urmat în cazul disfuncţionalităţii simpv;c) condiţiile de înregistrare audiovideo neîntreruptă a operaţiunilor efectuate de către membrii birourilor electorale ale secţiilor de votare pentru numărarea voturilor;d) verificarea, prin mijloace electronice, a corelaţiilor din procesele-verbale de consemnare a rezultatelor votării, în cazurile prevăzute de lege;e) selecţia, desemnarea şi atribuţiile ...

Monitorul Oficial 825 din 10 Octombrie 2019 (M. Of. 825/2019)

 ACT ADIŢIONAL nr. 1 din 30 septembrie 2019 pentru anul 2019 la Contractul de servicii publice de transport cu metroul pentru anul 2019 al Societăţii de Transport cu Metroul Bucureşti "METROREX" - S.A., aprobat prin Ordinul ministrului transporturilor nr. 562/2019 EMITENT: Ministerul Transporturilor PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 825 din 10 octombrie 2019

──────────aprobat prin ordinul nr. 1.353 din 30 septembrie 2019, publicat în monitorul oficial, partea i, nr. 825 din 10 octombrie 2019.──────────Încheiat între:ministerul transporturilor, cu sediul în municipiul bucureşti, bd. dinicu golescu nr. 38, sectorul 1, reprezentat legal prin domnul alexandru-răzvan cuc, ministrul transporturilor, în calitate de autoritate contractantă,şisocietatea de transport cu metroul bucureşti „metrorex“ - s.a., denumită în continuare metrorex - s.a., cu sediul în municipiul bucureşti, bd. dinicu golescu nr. 38, sectorul 1, prin domnul marin aldea, director general, în calitate de operator,în continuare denumite în mod individual „partea“ şi în mod colectiv „părţile“părţile convin, cu respectarea prevederilor cap. ...

Monitorul Oficial 826 din 10 Octombrie 2019 (M. Of. 826/2019)

 MOŢIUNE DE CENZURĂ nr. 2MC din 10 octombrie 2019 "Ca să reconstruim România, Guvernul Dăncilă trebuie demis de urgenţă!" EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 826 din 10 octombrie 2019

Domnule preşedinte al senatului,domnule preşedinte al camerei deputaţilor,doamnelor şi domnilor senatori şi deputaţi,doamnă prim-ministru,doamnelor şi domnilor miniştri,această moţiune de cenzură porneşte de la o realitate incontestabilă. guvernul nu mai are majoritate parlamentară şi nu mai are legitimitatea politică pentru a guverna ţara. În orice democraţie funcţională, atunci când guvernul nu mai are susţinerea parlamentului, prim-ministrul îşi dă demisia, fără să mai aştepte depunerea unei moţiuni de cenzură. cel mai firesc ar fi fost ca guvernul dăncilă să plece imediat după votul din 26 mai, atunci când românii au dat cea mai zdravănă lecţie acestui guvern care a acţionat împotriva intereselor ...

Monitorul Oficial 821 din 09 Octombrie 2019 (M. Of. 821/2019)

 HOTĂRÂRE nr. 715 din 2 octombrie 2019 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional "Construcţia autostrăzii Bucureşti-Braşov, tronson Predeal-Cristian+Racord" EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 821 din 9 octombrie 2019

Având în vedere dispoziţiile hotărârii guvernului nr. 507/2006 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „autostrada bucureşti-braşov km 0+000-173+300“, cu modificările ulterioare,în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 5 alin. (1) din legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă amplasamentul suplimentar al lucrării de utilitate publică de interes naţional „construcţia autostrăzii bucureşti-braşov, tronson predeal-cristian+racord“, prevăzut în anexa nr. 1*), conform variantei finale a studiului de fezabilitate.*) anexa nr. 1 se comunică persoanelor fizice ...

Monitorul Oficial 822 din 09 Octombrie 2019 (M. Of. 822/2019)

 HOTĂRÂRE nr. 46 din 8 octombrie 2019 privind contul de execuţie a bugetului Camerei Deputaţilor pe anul 2018 EMITENT: Camera Deputaţilor PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 822 din 9 octombrie 2019

În temeiul prevederilor art. 64 alin. (1) din constituţia româniei, republicată, precum şi ale art. 32 alin. (1) lit. d) din regulamentul camerei deputaţilor, aprobat prin hotărârea camerei deputaţilor nr. 8/1994, republicat, cu modificările şi completările ulterioare,camera deputaţilor adoptă prezenta hotărâre.articol unicse aprobă contul de execuţie a bugetului camerei deputaţilor pe anul 2018, conform datelor cuprinse în anexele nr. 1 şi 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre şi în raportul privind execuţia bugetului camerei deputaţilor la 31 decembrie 2018*).*) raportul privind execuţia bugetului camerei deputaţilor la 31 decembrie 2018 se comunică celor interesaţi.această hotărâre a fost adoptată de camera ...

 HOTĂRÂRE nr. 11 din 19 iulie 2019 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România nr. 3/2013 privind evidenţa profesională a psihologilor cu drept de liberă practică EMITENT: Colegiul Psihologilor din România PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 822 din 9 octombrie 2019

Având în vedere dispoziţiile legii nr. 213/2004 privind exercitarea profesiei de psiholog cu drept de liberă practică, înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea colegiului psihologilor din românia, cu modificările ulterioare, în temeiul art. 51 din normele metodologice de aplicare a legii nr. 213/2004 privind exercitarea profesiei de psiholog cu drept de liberă practică, înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea colegiului psihologilor din românia, aprobate prin hotărârea guvernului nr. 788/2005, cu completările ulterioare,comitetul director al colegiului psihologilor din românia h o t ă r ă ş t e:art. ihotărârea comitetului director al colegiului psihologilor din românia nr. 3/2013 privind evidenţa profesională a psihologilor cu drept de liberă practică, ...

Monitorul Oficial 817 din 09 Octombrie 2019 (M. Of. 817/2019)

 HOTĂRÂRE nr. 725 din 2 octombrie 2019 pentru aprobarea Notei de fundamentare privind necesitatea şi oportunitatea efectuării cheltuielilor aferente proiectului "Modernizarea infrastructurii hardware şi software a Platformei Comune TETRA" EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 817 din 9 octombrie 2019

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 42 alin. (1) lit. a) din legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă nota de fundamentare privind necesitatea şi oportunitatea efectuării cheltuielilor aferente proiectului „modernizarea infrastructurii hardware şi software a platformei comune tetra“, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.art. 2finanţarea proiectului prevăzut la art. 1 se realizează din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 prin programul operaţional infrastructură mare, axa prioritară 5 - promovarea adaptării la schimbări climatice, prevenirea şi gestionarea riscurilor, obiectivul specific 5.2 ...

 CIRCULARĂ nr. 19 din 30 septembrie 2019 privind lansarea în circuitul numismatic a unei monede din argint cu tema 75 de ani de la eliberarea Ardealului de Nord EMITENT: Banca Nationala a Romaniei PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 817 din 9 octombrie 2019

Art. 1În conformitate cu prevederile legii nr. 312/2004 privind statutul băncii naţionale a româniei, începând cu data de 14 octombrie 2019, banca naţională a româniei va lansa în circuitul numismatic o monedă din argint cu tema 75 de ani de la eliberarea ardealului de nord.art. 2caracteristicile monedei sunt următoarele:┌─────────────────────────┬────────────┐│valoare nominală │10 lei │├─────────────────────────┼────────────┤│metal │argint │├─────────────────────────┼────────────┤│titlu ...

Monitorul Oficial 820 din 09 Octombrie 2019 (M. Of. 820/2019)

 HOTĂRÂRE nr. 24 din 7 octombrie 2019 pentru numirea preşedintelui Institutului de Studii Avansate pentru Cultura şi Civilizaţia Levantului EMITENT: Senatul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 820 din 9 octombrie 2019

În temeiul prevederilor art. 5 alin. (2) din legea nr. 117/2017 privind înfiinţarea institutului de studii avansate pentru cultura şi civilizaţia levantului, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 35 alin. (1) lit. s) din regulamentul senatului, aprobat prin hotărârea senatului nr. 28/2005, republicat, cu modificările ulterioare,având în vedere hotărârea consiliului ştiinţific al institutului de studii avansate pentru cultura şi civilizaţia levantului nr. 9 din 30 septembrie 2019,biroul permanent al senatului hotărăşte:articol unic se numeşte domnul emil constantinescu în calitate de preşedinte al institutului de studii avansate pentru cultura şi civilizaţia levantului, pentru un mandat de 5 ani.această hotărâre a ...

 HOTĂRÂRE nr. 727 din 2 octombrie 2019 privind reorganizarea Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Brăila şi pentru modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 820 din 9 octombrie 2019

Având în vedere dispoziţiile art. 28 alin. (3) din legea nr. 45/2009 privind organizarea şi funcţionarea academiei de Ştiinţe agricole şi silvice „gheorghe ionescu-Şişeşti“ şi a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii şi industriei alimentare, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 2^1 şi 2^2 din ordonanţa guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 2 alin. (1) şi (2) din hotărârea guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 108 ...

Monitorul Oficial 822 din 09 Octombrie 2019 (M. Of. 822/2019)

 HOTĂRÂRE nr. 728 din 2 octombrie 2019 privind reorganizarea Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Valu lui Traian şi pentru modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 822 din 9 octombrie 2019

Având în vedere dispoziţiile art. 28 alin. (3) din legea nr. 45/2009 privind organizarea şi funcţionarea academiei de Ştiinţe agricole şi silvice „gheorghe ionescu-Şişeşti“ şi a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii şi industriei alimentare, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 2^1 şi 2^2 din ordonanţa guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 2 alin. (1) şi (2) din hotărârea guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare, în temeiul art. ...

Monitorul Oficial 816 din 08 Octombrie 2019 (M. Of. 816/2019)

 HOTĂRÂRE nr. 47 din 2 octombrie 2019 referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European şi Consiliu privind situaţia actuală a politicii comune în domeniul pescuitului şi consultarea referitoare la posibilităţile de pescuit pentru 2020 - COM (2019) 274 final EMITENT: Senatul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 816 din 8 octombrie 2019

În temeiul dispoziţiilor art. 67 şi art. 148 alin. (2) şi (3) din constituţia româniei, republicată, precum şi ale protocolului nr. 1 privind rolul parlamentelor naţionale în uniunea europeană, anexat tratatului de la lisabona de modificare a tratatului privind uniunea europeană şi a tratatului de instituire a comunităţii europene, semnat la lisabona la 13 decembrie 2007, ratificat prin legea nr. 13/2008,în baza raportului comisiei pentru afaceri europene nr. lxii/274 din 25.09.2019,senatul adoptă prezenta hotărâre.art. 1senatul româniei:1. consideră că analiza comisiei referitoare la pescuitul la marea neagră reflectă situaţia reală şi că pentru îmbunătăţirea nivelului stocurilor este necesară colaborarea tuturor statelor riverane mării negre, pentru ...

 HOTĂRÂRE nr. 48 din 2 octombrie 2019 referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor - Comunicarea din 2019 privind politica de extindere a UE - COM (2019) 260 final EMITENT: Senatul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 816 din 8 octombrie 2019

În temeiul dispoziţiilor art. 67 şi art. 148 alin. (2) şi (3) din constituţia româniei, republicată, precum şi ale protocolului nr. 1 privind rolul parlamentelor naţionale în uniunea europeană, anexat tratatului de la lisabona de modificare a tratatului privind uniunea europeană şi a tratatului de instituire a comunităţii europene, semnat la lisabona la 13 decembrie 2007, ratificat prin legea nr. 13/2008,în baza raportului comisiei pentru afaceri europene nr. lxii/273 din 25.09.2019,senatul adoptă prezenta hotărâre.art. 1senatul româniei:1. reţine concluziile prezentate în comunicarea comisiei europene şi ia act de evoluţiile din balcanii de vest şi turcia, prezentate în raport;2. reiterează sprijinul ferm al româniei pentru întreg ...

 HOTĂRÂRE nr. 49 din 2 octombrie 2019 referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European şi Consiliu - Avizul Comisiei privind cererea Bosniei şi Herţegovinei de aderare la Uniunea Europeană - COM (2019) 261 final EMITENT: Senatul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 816 din 8 octombrie 2019

În temeiul dispoziţiilor art. 67 şi art. 148 alin. (2) şi (3) din constituţia româniei, republicată, precum şi ale protocolului nr. 1 privind rolul parlamentelor naţionale în uniunea europeană, anexat tratatului de la lisabona de modificare a tratatului privind uniunea europeană şi a tratatului de instituire a comunităţii europene, semnat la lisabona la 13 decembrie 2007, ratificat prin legea nr. 13/2008,în baza raportului comisiei pentru afaceri europene nr. lxii/275 din 25.09.2019,senatul adoptă prezenta hotărâre.art. 1senatul româniei:1. apreciază că:a) românia este direct interesată şi va depune eforturi ca în imediata ei vecinătate să existe o zonă de pace, stabilitate şi dezvoltare economică;b) bosnia şi herţegovina ...

 HOTĂRÂRE nr. 50 din 2 octombrie 2019 referitoare la propunerea de Decizie a Parlamentului European şi a Consiliului privind Agenda strategică de inovare a Institutului European de Inovare şi Tehnologie (EIT) 2021-2027: stimularea talentului şi a capacităţii de inovare a Europei - COM (2019) 330 final EMITENT: Senatul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 816 din 8 octombrie 2019

În temeiul dispoziţiilor art. 67 şi art. 148 alin. (2) şi (3) din constituţia româniei, republicată, precum şi ale protocolului nr. 2 privind aplicarea principiilor subsidiarităţii şi proporţionalităţii, anexat tratatului de la lisabona de modificare a tratatului privind uniunea europeană şi a tratatului de instituire a comunităţii europene, semnat la lisabona la 13 decembrie 2007, ratificat prin legea nr. 13/2008,în baza raportului comisiei pentru afaceri europene nr. lxii/278 din 26.09.2019,senatul adoptă prezenta hotărâre.art. 1senatul româniei:1. constată că:a) propunerea respectă principiile subsidiarităţii şi proporţionalităţii;b) pentru perioada 2021-2027, orizont europa va fi programul uniunii europene de finanţare a institutului european de inovare şi tehnologie pentru următorul ...

 HOTĂRÂRE nr. 51 din 2 octombrie 2019 referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind Institutul European de Inovare şi Tehnologie (reformare) - COM (2019) 331 final EMITENT: Senatul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 816 din 8 octombrie 2019

În temeiul dispoziţiilor art. 67 şi art. 148 alin. (2) şi (3) din constituţia româniei, republicată, precum şi ale protocolului nr. 2 privind aplicarea principiilor subsidiarităţii şi proporţionalităţii, anexat tratatului de la lisabona de modificare a tratatului privind uniunea europeană şi a tratatului de instituire a comunităţii europene, semnat la lisabona la 13 decembrie 2007, ratificat prin legea nr. 13/2008,în baza raportului comisiei pentru afaceri europene nr. lxii/277 din 26.09.2019,senatul adoptă prezenta hotărâre.art. 1senatul româniei:1. constată că:a) propunerea respectă principiile subsidiarităţii şi proporţionalităţii;b) prezentul proiect de act legislativ asigură o mai mare claritate juridică şi o aliniere la programul-cadru al ue pentru cercetare şi inovare;c) ...

 HOTĂRÂRE nr. 52 din 2 octombrie 2019 privind Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor - Raport privind punerea în aplicare a Planului de acţiune împotriva dezinformării - JOIN (2019) 12 final EMITENT: Senatul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 816 din 8 octombrie 2019

În temeiul dispoziţiilor art. 67 şi art. 148 alin. (2) şi (3) din constituţia româniei, republicată, precum şi ale protocolului nr. 1 privind rolul parlamentelor naţionale în uniunea europeană, anexat tratatului de la lisabona de modificare a tratatului privind uniunea europeană şi a tratatului de instituire a comunităţii europene, semnat la lisabona la 13 decembrie 2007, ratificat prin legea nr. 13/2008,în baza raportului comisiei pentru afaceri europene nr. lxii/279 din 27.09.2019,senatul adoptă prezenta hotărâre.art. 1senatul româniei constată următoarele:a) realizarea progreselor susţinute, a căror importanţă semnificativă este dezvoltarea instituţională la nivel european, în domeniul contracarării dezinformării, necesară pentru stabilirea unui cadru adecvat efortului comun; b) ...

 HOTĂRÂREA din 26 februarie 2019 în Cauza Ana Ionescu şi alţii împotriva României EMITENT: Curtea Europeană a Drepturilor Omului PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 816 din 8 octombrie 2019

(cererea nr. 19.788/03 şi alte 18 cereri)prezenta versiune a fost rectificată la 13 iunie 2019 în conformitate cu art. 81 din regulamentul curţiistrasbourgdefinitivă9 septembrie 2019hotărârea a devenit definitivă în condiţiile prevăzute la art. 44 § 2 din convenţie. aceasta poate suferi modificări de formă.În cauza ana ionescu şi alţii împotriva româniei,curtea europeană a drepturilor omului (secţia a patra), reunită într-o cameră compusă din:ganna yudkivska, preşedinte, paulo pinto de albuquerque, krzysztof wojtyczek, carlo ranzoni, georges ravarani, marko bošnjak, péter paczolay, judecători, şi marialena tsirli, grefier de secţie,după ce a deliberat în camera de consiliu, la 22 ianuarie 2019,pronunţă prezenta hotărâre, adoptată ...

Monitorul Oficial 813 din 08 Octombrie 2019 (M. Of. 813/2019)

 HOTĂRÂRE nr. 722 din 2 octombrie 2019 privind modificarea anexei nr. 10 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, pentru imobilul înscris la nr. MF 154589, aflat în administrarea Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Mehedinţi EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 813 din 8 octombrie 2019

Având în vedere prevederile art. 2^1 şi 2^2 din ordonanţa guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 2 alin. (1) din hotărârea guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 288 alin. (1) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 57/2019 privind codul administrativ, cu completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă divizarea bunului cu nr. mfp 154589 din inventarul centralizat ...

Monitorul Oficial 811 din 07 Octombrie 2019 (M. Of. 811/2019)

 HOTĂRÂRE nr. 714 din 2 octombrie 2019 privind aprobarea prealabilă în vederea recunoaşterii, prin hotărâre judecătorească, a Organizaţiei Radio Free Europe/Radio Liberty, INC. EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 811 din 7 octombrie 2019

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 76 alin. (1) din ordonanţa guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 246/2005, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 2.582 alin. (2) din legea nr. 287/2009 privind codul civil, republicată, cu modificările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă, în vederea recunoaşterii, prin hotărâre judecătorească, funcţionarea în românia a organizaţiei radio free europe/radio liberty, inc., persoană juridică de drept privat, fără scop lucrativ, de naţionalitate americană, cu sediul în strada orange nr. 1209, oraşul wilmington, districtul new castle, statul ...

 HOTĂRÂRE nr. 716 din 2 octombrie 2019 privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea în administrarea Ministerului Transporturilor a unor imobile în suprafaţă totală de 105.392 mp, trecute în domeniul public al statului, în vederea realizării de către Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A. a obiectivului de investiţii "Relocare spaţiu de servicii S3 la km 64 al A3 Autostrada Braşov-Târgu Mureş-Cluj-Oradea, secţiunea Suplacu de Barcău-Borş" EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 811 din 7 octombrie 2019

Având în vedere art. 21 alin. (1) din ordonanţa guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, art. 1 alin. (6) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 84/2003 privind înfiinţarea companiei naţionale de autostrăzi şi drumuri naţionale din românia - s.a. prin reorganizarea regiei autonome „administraţia naţională a drumurilor din românia“, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 47/2004, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi art. 299 şi art. 315 alin. (1) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 57/2019 privind codul administrativ, cu completările ulterioare,în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 867 ...

 HOTĂRÂRE nr. 719 din 2 octombrie 2019 privind aprobarea normativelor de cheltuieli aferente organizării unor activităţi de protocol în cadrul întâlnirii Comitetului Organismelor Europene de Supraveghere a Auditului (COESA), organizată la Bucureşti în perioada 18-21 noiembrie 2019 EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 811 din 7 octombrie 2019

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 4 alin. (4) din ordonanţa guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile administraţiei publice şi instituţiile publice, aprobată cu modificări prin legea nr. 247/2002, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă normativele de cheltuieli pentru desfăşurarea activităţilor de protocol aferente organizării, la bucureşti, de către autoritatea pentru supravegherea publică a activităţii de audit statutar, a întâlnirii comitetului organismelor europene de supraveghere a auditului, denumită în continuare coesa, în perioada 18-21 noiembrie 2019, al căror deviz estimativ este prevăzut în anexa care face ...

 HOTĂRÂRE nr. 3/H din 3 octombrie 2019 privind interpretarea prevederilor art. 54 alin. (1) din Legea nr. 370/2004 pentru alegerea Preşedintelui României EMITENT: Biroul Electoral Central PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 811 din 7 octombrie 2019

Având în vedere dispoziţiile art. 17, art. 36 alin. (1) şi art. 81 alin. (1) din constituţia româniei, republicată,observând prevederile art. 21 alin. (1) teza întâi din legea nr. 208/2015 privind alegerea senatului şi a camerei deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea autorităţii electorale permanente, cu modificările şi completările ulterioare, potrivit cărora secţiile de votare din ţară rămân fixe, cu excepţia modificărilor ce necesită actualizarea, ceea ce înseamnă, a contrario, că secţiile de votare din străinătate nu sunt supuse aceluiaşi regim juridic,ţinând cont de prevederile art. 10 şi art. 43 alin. (13) din legea nr. 370/2004 pentru alegerea preşedintelui româniei, republicată, cu modificările ...

Monitorul Oficial 812 din 07 Octombrie 2019 (M. Of. 812/2019)

 HOTĂRÂRE nr. 718 din 2 octombrie 2019 privind înscrierea unor bunuri imobile constând în foraje piezometrice în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea acestora în administrarea Administraţiei Naţionale "Apele Române", instituţie publică aflată în coordonarea Ministerului Apelor şi Pădurilor, pentru administraţiile bazinale de apă Argeş-Vedea, Banat şi Buzău-Ialomiţa EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 812 din 7 octombrie 2019

Având în vedere art. 2^1 şi 2^2 din ordonanţa guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 867 şi 868 din legea nr. 287/2009 privind codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, şi al art. 288 alin. (1) şi art. 299 din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 57/2019 privind codul administrativ, cu completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea în administrarea administraţiei naţionale „apele române“, instituţie ...

 HOTĂRÂRE nr. 723 din 2 octombrie 2019 pentru modificarea şi completarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 390/2017 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional "Pasaj suprateran pe DJ 602 Centura Bucureşti-Domneşti" EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 812 din 7 octombrie 2019

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 9 alin. (8) şi art. 11 alin. (7) din legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. ianexa nr. 2 la hotărârea guvernului nr. 390/2017 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional „pasaj suprateran pe dj 602 centura bucureşti-domneşti“, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 433 din 12 iunie 2017, cu modificările ulterioare, se modifică ...

 HOTĂRÂRE nr. 726 din 2 octombrie 2019 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii "Varianta de ocolire Galaţi", judeţul Galaţi EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 812 din 7 octombrie 2019

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 42 alin. (1) lit. a) din legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „varianta de ocolire galaţi“, judeţul galaţi, prevăzuţi în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.art. 2finanţarea obiectivului de investiţii prevăzut la art. 1 se realizează din fonduri externe nerambursabile şi de la bugetul de stat, prin bugetul ministerului transporturilor, în limita sumelor aprobate anual cu această destinaţie, precum şi din alte surse legal constituite, conform programelor de investiţii publice aprobate ...

 HOTĂRÂRE nr. 717 din 2 octombrie 2019 privind aprobarea unor modificări şi completări în inventarul bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, situate în judeţele Prahova, Braşov, Cluj, Buzău, Mureş, Argeş, Vâlcea, Bihor, Sibiu, Galaţi, Arad, Mehedinţi şi municipiul Bucureşti EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 812 din 7 octombrie 2019

Având în vedere prevederile art. 2^1 şi 2^2 din ordonanţa guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 867 alin. (1) din legea nr. 287/2009 privind codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, şi al art. 288 din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 57/2019 privind codul administrativ, cu completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea ministerului apărării naţionale, având datele ...

Monitorul Oficial 807 din 04 Octombrie 2019 (M. Of. 807/2019)

 HOTĂRÂRE nr. 720 din 2 octombrie 2019 pentru reaprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii "Stadion Steaua", municipiul Bucureşti EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 807 din 4 octombrie 2019

În temeiul prevederilor art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 42 alin. (2) din legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre. art. 1se reaprobă indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „stadion steaua“, situat în municipiul bucureşti, bulevardul ghencea nr. 45, lotul 1, sectorul 6, realizat prin compania naţională de investiţii „c.n.i.“ - s.a., prevăzuţi în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.art. 2finanţarea obiectivului de investiţii prevăzut la art. 1 se face de la bugetul de stat, prin bugetele ministerului dezvoltării regionale şi administraţiei publice şi ministerului apărării naţionale ...

 HOTĂRÂRE nr. 721 din 2 octombrie 2019 pentru reaprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii "Stadionul Naţional de Rugby «Arcul de Triumf»", municipiul Bucureşti EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 807 din 4 octombrie 2019

În temeiul prevederilor art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 42 alin. (2) din legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre. art. 1se reaprobă indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „stadionul naţional de rugby «arcul de triumf»“ situat în municipiul bucureşti, bulevardul mărăşti nr. 18-20, sectorul 1, realizat prin compania naţională de investiţii „c.n.i.“ - s.a., prevăzuţi în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.art. 2finanţarea obiectivului de investiţii prevăzut la art. 1 se face de la bugetul de stat, prin bugetele ministerului dezvoltării regionale şi administraţiei publice şi ...

Monitorul Oficial 808 din 04 Octombrie 2019 (M. Of. 808/2019)

 HOTĂRÂREA nr. 62 din 30 septembrie 2019 privind contestarea neînregistrării candidaturii domnului Isaia Faur la alegerile pentru Preşedintele României din anul 2019 EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 808 din 4 octombrie 2019

┌───────────────┬──────────────────────┐│valer dorneanu │- preşedinte │├───────────────┼──────────────────────┤│marian enache │- judecător │├───────────────┼──────────────────────┤│daniel marius │- judecător ││morar │ │├───────────────┼──────────────────────┤│mona-maria │- judecător ││pivniceru │ ...

 HOTĂRÂREA nr. 63 din 30 septembrie 2019 privind contestarea neînregistrării candidaturii domnului Nicolae-George Epurescu la alegerile pentru Preşedintele României din anul 2019 EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 808 din 4 octombrie 2019

┌───────────────┬──────────────────────┐│valer dorneanu │- preşedinte │├───────────────┼──────────────────────┤│marian enache │- judecător │├───────────────┼──────────────────────┤│daniel marius │- judecător ││morar │ │├───────────────┼──────────────────────┤│mona-maria │- judecător ││pivniceru │ ...

 HOTĂRÂREA nr. 64 din 30 septembrie 2019 privind contestarea neînregistrării candidaturii domnului Radu Moraru la alegerile pentru Preşedintele României din anul 2019 EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 808 din 4 octombrie 2019

┌───────────────┬──────────────────────┐│valer dorneanu │- preşedinte │├───────────────┼──────────────────────┤│marian enache │- judecător │├───────────────┼──────────────────────┤│daniel marius │- judecător ││morar │ │├───────────────┼──────────────────────┤│mona-maria │- judecător ││pivniceru │ ...

 HOTĂRÂREA nr. 65 din 30 septembrie 2019 privind contestarea neînregistrării candidaturii domnului Bogdan Mihail Zamfir la alegerile pentru Preşedintele României din anul 2019 EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 808 din 4 octombrie 2019

┌───────────────┬──────────────────────┐│valer dorneanu │- preşedinte │├───────────────┼──────────────────────┤│marian enache │- judecător │├───────────────┼──────────────────────┤│daniel marius │- judecător ││morar │ │├───────────────┼──────────────────────┤│mona-maria │- judecător ││pivniceru │ ...

Monitorul Oficial 809 din 04 Octombrie 2019 (M. Of. 809/2019)

 HOTĂRÂRE nr. 724 din 2 octombrie 2019 privind stabilirea pentru anul 2019 a cuantumului per hectar al plăţii unice pe suprafaţă, al plăţii redistributive şi a intervalelor de suprafaţă pentru care se acordă aceasta, al plăţii pentru practici agricole benefice pentru climă şi mediu, al plăţii pentru tinerii fermieri şi a plafonului aferent schemei de sprijin cuplat pentru măsura din sectorul zootehnic, speciile ovine şi caprine EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 809 din 4 octombrie 2019

Având în vedere prevederile regulamentului (ue) nr. 1.307/2013 al parlamentului european şi al consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor norme privind plăţile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune şi de abrogare a regulamentului (ce) nr. 637/2008 al consiliului şi a regulamentului (ce) nr. 73/2009 al consiliului, precum şi ale regulamentului de punere în aplicare (ue) 2019/1.174 al comisiei din 9 iulie 2019 de stabilire, pentru anul 2019, a plafoanelor bugetare aplicabile anumitor scheme de sprijin direct prevăzute în regulamentul (ue) nr. 1.307/2013 al parlamentului european şi al consiliului,în temeiul art. 108 ...

 HOTĂRÂRE nr. 34 din 4 octombrie 2019 privind aprobarea Ghidului finanţării campaniei electorale la alegerile pentru Preşedintele României din anul 2019 EMITENT: Autoritatea Electorală Permanentă PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 809 din 4 octombrie 2019

Având în vedere prevederile art. 35-42 din legea nr. 370/2004 pentru alegerea preşedintelui româniei, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, văzând dispoziţiile legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale hotărârii guvernului nr. 10/2016 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, cu modificările ulterioare,luând în considerare prevederile art. 103 alin. (1) lit. x) din legea nr. 208/2015 privind alegerea senatului şi a camerei deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea autorităţii electorale permanente, cu modificările şi completările ulterioare, potrivit cărora autoritatea ...

Monitorul Oficial 805 din 04 Octombrie 2019 (M. Of. 805/2019)

 HOTĂRÂRE nr. 193 din 17 septembrie 2019 pentru modificarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Superior al Magistraturii, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 1.073/2018 EMITENT: Consiliul Superior al Magistraturii PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 805 din 4 octombrie 2019

În temeiul dispoziţiilor art. 133 alin. (5) şi (7) din constituţia româniei, republicată, şi ale art. 23 alin. (1) din legea nr. 317/2004 privind consiliul superior al magistraturii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,având în vedere prevederile art. 38 alin. (1) din legea nr. 317/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu majoritatea voturilor membrilor prezenţi,plenul consiliului superior al magistraturii h o t ă r ă ş t e:art. iregulamentul de organizare şi funcţionare a consiliului superior al magistraturii, aprobat prin hotărârea plenului consiliului superior al magistraturii nr. 1.073/2018, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 1.044 din 10 decembrie ...

Monitorul Oficial 806 din 04 Octombrie 2019 (M. Of. 806/2019)

 HOTĂRÂRE nr. 192 din 17 septembrie 2019 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere în magistratură EMITENT: Consiliul Superior al Magistraturii PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 806 din 4 octombrie 2019

Având în vedere dispoziţiile art. 106 lit. d) din legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în temeiul dispoziţiilor art. 133 alin. (5) şi (7) din constituţia româniei, republicată, şi ale art. 23 alin. (1) din legea nr. 317/2004 privind consiliul superior al magistraturii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu unanimitatea voturilor membrilor prezenţi,plenul consiliului superior al magistraturii h o t ă r ă ş t e:art. 1se aprobă regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere în magistratură, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.art. 2la data intrării în vigoare a prezentei ...

Monitorul Oficial 808 din 04 Octombrie 2019 (M. Of. 808/2019)

 HOTĂRÂRE nr. 33 din 3 octombrie 2019 privind unele măsuri pentru buna organizare şi desfăşurare a alegerilor pentru Preşedintele României din anul 2019 EMITENT: Autoritatea Electorală Permanentă PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 808 din 4 octombrie 2019

Având în vedere prevederile ordonanţei de urgenţă a guvernului nr. 64/2019 privind modificarea şi completarea legii nr. 370/2004 pentru alegerea preşedintelui româniei şi modificarea legii nr. 208/2015 privind alegerea senatului şi a camerei deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea autorităţii electorale permanente, precum şi unele măsuri pentru buna organizare şi desfăşurare a alegerilor pentru preşedintele româniei din anul 2019, în temeiul art. 23 alin. (6) lit. d) şi art. 104 alin. (1) şi (2) din legea nr. 208/2015 privind alegerea senatului şi a camerei deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea autorităţii electorale permanente, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 24 alin. (1) lit. ...

Monitorul Oficial 803 din 03 Octombrie 2019 (M. Of. 803/2019)

 HOTĂRÂREA nr. 2 din 27 iunie 2019 referitoare la respectarea procedurii pentru organizarea şi desfăşurarea referendumului naţional din data de 26 mai 2019 şi la confirmarea rezultatelor acestuia EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 803 din 3 octombrie 2019

┌──────────────┬───────────────────────┐│valer dorneanu│- preşedinte │├──────────────┼───────────────────────┤│cristian │- judecător ││deliorga │ │├──────────────┼───────────────────────┤│marian enache │- judecător │├──────────────┼───────────────────────┤│daniel marius │- judecător ││morar ...

 HOTĂRÂRE nr. 713 din 2 octombrie 2019 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.174/2014 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru reducerea accizei la motorina utilizată în agricultură EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 803 din 3 octombrie 2019

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unichotărârea guvernului nr. 1.174/2014 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru reducerea accizei la motorina utilizată în agricultură, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 965 din 30 decembrie 2014, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. la articolul 4, litera d) va avea următorul cuprins:"d) organismele/organizaţiile de testare a soiurilor, de cercetare, respectiv universităţile, institutele şi staţiunile de cercetare-dezvoltare din domeniul agricol, indiferent de statutul lor juridic sau de modul lor de finanţare, al căror scop principal este de a realiza cercetare ...

Monitorul Oficial 804 din 03 Octombrie 2019 (M. Of. 804/2019)

 HOTĂRÂRE nr. 46 din 2 octombrie 2019 pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 108/2018 privind aprobarea componenţei numerice şi nominale a comisiilor permanente ale Senatului EMITENT: Senatul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 804 din 3 octombrie 2019

În temeiul prevederilor art. 64 alin. (4) şi art. 67 din constituţia româniei, republicată, precum şi ale art. 49 şi 50 din regulamentul senatului, aprobat prin hotărârea senatului nr. 28/2005, republicat, cu modificările ulterioare,senatul adoptă prezenta hotărâre.articol unichotărârea senatului nr. 108/2018 privind aprobarea componenţei numerice şi nominale a comisiilor permanente ale senatului, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 784 din 12 septembrie 2018, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:- la anexa nr. xxii - componenţa comisiei pentru regulament, domnul senator nicoară marius-petre - senator fără apartenenţă la grupurile parlamentare - iese din componenţa comisiei.această hotărâre a fost ...

Monitorul Oficial 802 din 03 Octombrie 2019 (M. Of. 802/2019)

 NORMĂ nr. 22 din 19 septembrie 2019 pentru modificarea şi completarea Normei nr. 11/2011 privind investirea şi evaluarea activelor fondurilor de pensii private, aprobată prin Hotărârea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private nr. 22/2011 EMITENT: Autoritatea de Supraveghere Financiară PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 802 din 3 octombrie 2019

Având în vedere prevederile art. 25 alin. (1), art. 28 alin. (1) lit. e) şi alin. (2) şi ale art. 54 din legea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 79 alin. (4), art. 87 alin. (1) şi ale art. 90 alin. (1) şi alin. (2) lit. f) din legea nr. 204/2006 privind pensiile facultative, cu modificările şi completările ulterioare,în baza prevederilor art. 2 alin. (1) lit. c) şi d), art. 3 alin. (1) lit. b), art. 5 lit. c), art. 6 alin. (1) şi (2) şi ale art. 7 alin. (2) din ordonanţa de urgenţă a guvernului ...

Monitorul Oficial 799 din 02 Octombrie 2019 (M. Of. 799/2019)

 HOTĂRÂRE nr. 712 din 19 septembrie 2019 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.132/2013 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei pentru Agenda Digitală a României, precum şi de modificare a Hotărârii Guvernului nr. 548/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 799 din 2 octombrie 2019

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unichotărârea guvernului nr. 1.132/2013 privind organizarea şi funcţionarea agenţiei pentru agenda digitală a româniei, precum şi de modificare a hotărârii guvernului nr. 548/2013 privind organizarea şi funcţionarea ministerului comunicaţiilor şi societăţii informaţionale, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 32 din 15 ianuarie 2014, se modifică şi se completează după cum urmează: 1. la articolul 4, după litera d) se introduc patru noi litere, literele e)-h), cu următorul cuprins:"e) punerea în practică a interoperabilităţii tehnice şi semantice a sistemelor informatice care furnizează servicii digitale în administraţia publică;f) implementarea ...

Monitorul Oficial 798 din 02 Octombrie 2019 (M. Of. 798/2019)

 NORME din 12 septembrie 2019 privind procedura de desemnare a laboratoarelor pentru domeniul nuclear EMITENT: Comisia Naţională pentru Controlul Activităţilor Nucleare PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 798 din 2 octombrie 2019

──────────aprobate prin ordinul nr. 237 din 12 septembrie 2019, publicat în monitorul oficial, partea i, nr. 798 din 2 octombrie 2019.──────────cap. iscop, domeniu de aplicare şi definiţiiart. 1prezentele norme stabilesc procedura de desemnare a laboratoarelor pentru domeniul nuclear.art. 2(1) prezentele norme se aplică la desemnarea de către comisia naţională pentru controlul activităţilor nucleare (cncan) a laboratoarelor care efectuează încercări şi etalonări pentru domeniul nuclear şi care intră în categoria celor ce pot fi desemnate de către cncan. (2) prezentele norme se aplică de asemenea şi la desemnarea de către cncan a organismelor/laboratoarelor dozimetrice. suplimentar faţă de cerinţele prezentei ...

Monitorul Oficial 797 din 02 Octombrie 2019 (M. Of. 797/2019)

 HOTĂRÂRE nr. 45 din 2 octombrie 2019 privind numirea unui secretar general adjunct al Senatului EMITENT: Senatul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 797 din 2 octombrie 2019

În temeiul prevederilor art. 67 din constituţia româniei, republicată, ale art. 7 alin. (1) şi ale art. 19 alin. (1) şi (2) din legea nr. 7/2006 privind statutul funcţionarului public parlamentar, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 212 alin. (2) din regulamentul senatului, aprobat prin hotărârea senatului nr. 28/2005, republicat, cu modificările ulterioare,având în vedere încetarea raportului de serviciu al domnului mihăiţă calimente în conformitate cu dispoziţiile art. 64 lit. d) din legea nr. 7/2006 privind statutul funcţionarului public parlamentar, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,şi luând în considerare propunerea biroului permanent din data de 2 octombrie 2019,senatul adoptă prezenta ...

Monitorul Oficial 800 din 02 Octombrie 2019 (M. Of. 800/2019)

 PROCEDURĂ din 20 septembrie 2019 privind stabilirea din oficiu a contribuţiei de asigurări sociale şi a contribuţiei de asigurări sociale de sănătate datorate de persoanele fizice EMITENT: Agenţia Naţională de Administrare Fiscală PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 800 din 2 octombrie 2019

──────────aprobată prin ordinul nr. 2.547 din 20 septembrie 2019, publicat în monitorul oficial, partea i, nr. 800 din 2 octombrie 2019.──────────cap. idispoziţii generale1. prezenta procedură se aplică persoanelor fizice care nu şi-au îndeplinit obligaţia declarării contribuţiei de asigurări sociale, respectiv a contribuţiei de asigurări sociale de sănătate, potrivit prevederilor codului fiscal, începând cu anul fiscal 2018.2. În sensul prezentei proceduri, organul fiscal competent este:a) organul fiscal central în a cărui rază teritorială contribuabilul are adresa unde îşi are domiciliul, potrivit legii, sau adresa unde locuieşte efectiv, în cazul în care aceasta este diferită de domiciliu, pentru persoanele fizice care au ...

Monitorul Oficial 795 din 01 Octombrie 2019 (M. Of. 795/2019)

 HOTĂRÂRE nr. 707 din 17 septembrie 2019 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 26/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei Naţionale EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 795 din 1 octombrie 2019

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unichotărârea guvernului nr. 26/2017 privind organizarea şi funcţionarea ministerului educaţiei naţionale, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 51 din 18 ianuarie 2017, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. la anexa nr. 3, numerele curente 21 şi 43 se modifică şi vor avea următorul cuprins:"┌──────┬──────────────────────────────────────────────────────────────────────┬──────────────┐│nr. │denumirea instituţiei ...

Monitorul Oficial 794 din 01 Octombrie 2019 (M. Of. 794/2019)

 HOTĂRÂRE nr. 7 din 19 septembrie 2019 privind radierea din Registrul general a Societăţii BALKAN CREDIT IFN - S.A. şi, implicit, interzicerea desfăşurării activităţii de creditare EMITENT: Banca Nationala a Romaniei PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 794 din 1 octombrie 2019

Consiliul de administraţie al băncii naţionale a româniei, întrunit în şedinţa din data de 3 septembrie 2019, având în vedere aspectele consemnate în nota nr. vi/5/11.332 din 12.08.2019 privind propunerea de radiere din registrul general ţinut la banca naţională a româniei a instituţiei financiare nebancare balkan credit ifn - s.a., întocmită în baza constatărilor acţiunii de supraveghere desfăşurate în perioada 1.07.2019-5.07.2019, respectiv că societatea balkan credit ifn - s.a. nu a respectat prevederile art. 26 alin. (2) din legea nr. 93/2009 privind instituţiile financiare nebancare, cu modificările şi completările ulterioare (denumită în continuare lege), coroborate cu cele ale art. 39 din ...

Monitorul Oficial 795 din 01 Octombrie 2019 (M. Of. 795/2019)

 HOTĂRÂRE nr. 706 din 17 septembrie 2019 privind reorganizarea Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Biotehnologii în Horticultură Ştefăneşti şi pentru modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 795 din 1 octombrie 2019

Având în vedere dispoziţiile art. 28 alin. (1) din legea nr. 45/2009 privind organizarea şi funcţionarea academiei de Ştiinţe agricole şi silvice „gheorghe ionescu-Şişeşti“ şi a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii şi industriei alimentare, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 2^1 şi 2^2 din ordonanţa guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 2 alin. (1) şi (2) din hotărârea guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 288 alin. ...

Cautare document
Club Legislatia Muncii
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5
 

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016