Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   PROCEDURĂ din 11 septembrie 2019  privind înregistrarea temporară automată în OAMGMAMR a asistenţilor medicali stabiliţi într-un alt stat membru UE, un stat SEE sau în Confederaţia Elveţiană, pe durata prestării temporare sau ocazionale a serviciilor de asistent medical pe teritoriul României    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 PROCEDURĂ din 11 septembrie 2019 privind înregistrarea temporară automată în OAMGMAMR a asistenţilor medicali stabiliţi într-un alt stat membru UE, un stat SEE sau în Confederaţia Elveţiană, pe durata prestării temporare sau ocazionale a serviciilor de asistent medical pe teritoriul României

EMITENT: Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 850 din 21 octombrie 2019
──────────
    Aprobată prin HOTĂRÂREA nr. 13 din 11 septembrie 2019, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 850 din 21 octombrie 2019.
──────────
    Denumirea de asistent medical este generică şi desemnează un grup de profesii din domeniul sănătate, altele decât cele de asistent medical generalist şi de moaşă.
    Procedura se aplică exclusiv în cazul în care asistenţii medicali, stabiliţi în vederea exercitării profesiei într-un alt stat membru UE, se deplasează pe teritoriul României pentru a exercita temporar sau ocazional activităţile profesionale.

    Particularităţi
    – Caracterul temporar sau ocazional al prestării activităţilor profesionale de asistent medical este stabilit, de la caz la caz, de către Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România (OAMGMAMR), în funcţie de durata, frecvenţa, periodicitatea şi continuitatea acestora.
    Pe durata furnizării serviciilor, asistenţii medicali în cauză:
    - exercită profesia pe teritoriul României cu titlul profesional stabilit de OAMGMAMR şi prevăzut de lege pentru profesia respectivă de asistent medical;
    – sunt exceptaţi de la obligaţia înscrierii în OAMGMAMR şi de la plata cotizaţiei de membru;
    – sunt înregistraţi automat în OAMGMAMR pe durata prestării serviciilor respective;
    – se supun dispoziţiilor cu caracter profesional, regulamentar sau administrativ privind calificările profesionale şi utilizarea titlurilor, dispoziţiilor privind faptele profesionale grave care afectează direct şi specific protecţia şi securitatea beneficiarilor serviciilor furnizate, precum şi dispoziţiilor disciplinare prevăzute de lege pentru asistenţii medicali cetăţeni români, membri ai OAMGMAMR;
    – sunt exceptaţi de la procedura de acreditare prevăzută de legislaţia asigurărilor sociale de sănătate.

    Asistenţii medicali prestatori au obligaţia de a informa în prealabil Casa Naţională de Asigurări de Sănătate asupra serviciilor pe care urmează să le presteze pe teritoriul României, iar în caz de urgenţă în termen de maximum 7 zile de la prestarea acestora.

    Descrierea procedurii
    I. La prima prestare de servicii în România, OAMGMAMR poate verifica formarea profesională a prestatorului în scopul evitării producerii de daune grave asupra sănătăţii pacientului din cauza lipsei calificării profesionale a prestatorului, fără a depăşi necesarul în acest sens.
    În termen de 30 de zile de la data primirii declaraţiei şi a tuturor documentelor menţionate, Comisia OAMGMAMR de recunoaştere a calificărilor de asistent medical generalist, de moaşă şi de asistent medical obţinute într-un alt stat membru UE, într-un stat aparţinând SEE sau în Confederaţia Elveţiană analizează formarea solicitantului.
    În baza concluziilor acesteia, preşedintele aprobă modul de soluţionare a cererii solicitantului, respectiv:
    - de a nu verifica calificarea prestatorului, înregistrarea temporară automată a acestuia la OAMGMAMR şi avizarea prestării temporare a serviciilor de asistent medical în România;
    – după verificarea calificării:
    1. de a-i solicita să promoveze o probă de aptitudini; sau
    2. de a-l înregistra tempor automat la OAMGMAMR şi de a-i acorda aviz de prestare temporară a serviciilor de asistent medical în România.


    În cazurile în care la verificarea calificării solicitantului pot apărea situaţii care să conducă la întârzierea luării unei decizii, OAMGMAMR notifică acestuia, în termenul de 30 de zile mai sus menţionat, motivele întârzierii. Situaţiile constatate se rezolvă în termen de 30 de zile de la notificare, iar decizia se finalizează în termen de 60 de zile din momentul soluţionării acestora.
    Proba de aptitudini se aplică în cazul constatării unei diferenţe importante între calificarea de asistent medical a prestatorului de servicii şi formarea impusă în România, pentru specializarea de asistent medical corespondentă în măsura în care această diferenţă poate afecta în mod negativ sănătatea publică şi nu poate fi compensată de experienţa profesională a solicitantului şi nici de cunoştinţele, abilităţile şi competenţele dobândite prin învăţarea pe tot parcursul vieţii, validată în mod formal în acest scop de un organism relevant.
    În urma susţinerii probei de aptitudini de către asistentul medical în cauză, OAMGMAMR decide cu privire la furnizarea serviciului de către acesta, iar prestarea serviciilor poate fi făcută în termen de 30 de zile de la data luării deciziei.
    Avizarea prestării temporare a serviciilor de asistent medical şi, respectiv, înregistrarea temporară automată la OAMGMAMR se comunică solicitantului şi filialei OAMGMAMR din raza teritorială a unităţii sanitare în care acesta urmează să presteze serviciile în cauză în România.

    II. În caz de reînnoire a declaraţiei, după verificarea caracterului temporar şi ocazional al prestării de servicii de către Comisia OAMGMAMR de recunoaştere a calificărilor de asistent medical generalist, de moaşă şi de asistent medical obţinute într-un alt stat membru UEE, într-un stat aparţinând SEE sau în Confederaţia Elveţiană, preşedintele aprobă avizarea prestării temporare a serviciilor de moaşă şi, respectiv, înregistrarea solicitantului temporară automată la OAMGMAMR, în termen de 30 de zile de la primirea declaraţiei. Acestea se comunică solicitantului şi filialei OAMGMAMR din raza teritorială a unităţii sanitare în care acesta urmează să presteze serviciile în cauză în România.
    În cazul în care OAMGMAMR nu ia o decizie în termenele stabilite mai sus, serviciul poate fi prestat.
    Procedura standard poate fi consultată la adresa: https://www.oamr.ro/prestarea-temporara-sau-ocazionala-a-serviciilor-de-asistent-medical-pe-teritoriul-romaniei-inregistrarea-temporara-automata-la-ordinul-asistentilor-medicali-generalisti-moaselor-si-asistentilor-me/

    Procedura de contestare
    Deciziile OAMGMAMR privind avizarea prestării temporare a serviciilor de asistent medical şi, respectiv, înregistrarea temporară automată la OAMGMAMR pot fi contestate în termen de 30 de zile de la comunicare la instanţele judecătoreşti competente.

    Date de contact
    Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România - Departamentul recunoaşterea calificărilor profesionale, cu sediul în Calea Griviţei nr. 77, sectorul 1, Bucureşti, cod poştal 010705
    Tel./Fax 021 2240025/75
    E-mail: recunoastere.pcue@oamr.ro

    Instituţia responsabilă
    Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, Bucureşti
    Modalitate de prestare - transfrontalier
    Timp de soluţionare - 120 de zile calendaristice
    Termen de arhivare - 10 ani
    Termen de completare a dosarului - 15 zile calendaristice

    Documente necesare

┌────┬──────────────┬─────────────────┬────────────┬────────┐
│Nr. │Numele │Descrierea │Tipul │Descarcă│
│crt.│documentului │documentului │documentului│ │
├────┼──────────────┼─────────────────┼────────────┼────────┤
│ │ │O copie a │ │ │
│ │ │paşaportului sau │ │ │
│ │ │a cărţii de │ │ │
│ │ │identitate şi, │ │ │
│ │ │după caz: │ │ │
│ │ │a) copie după │ │ │
│ │ │certificatul de │ │ │
│ │ │căsătorie sau │ │ │
│ │ │orice alt │ │ │
│ │ │document relevant│ │ │
│ │ │în caz de │ │ │
│ │ │schimbare a │ │ │
│ │ │numelui, în │ │ │
│ │ │situaţia în care │ │ │
│ │ │pe documente apar│ │ │
│ │ │nume diferite; │ │ │
│ │ │b) certificatul │ │ │
│ │ │de naştere sau │ │ │
│ │ │alt document care│ │ │
│ │ │să indice locul │ │ │
│ │ │naşterii dacă pe │ │ │
│ │ │paşaport sau pe │ │ │
│ │ │cartea de │ │ │
│ │ │identitate acesta│ │ │
│ │ │nu figurează; │ │ │
│ │Dovada │c) pentru │Document │ │
│1 │cetăţeniei │solicitanţii care│scanat │- │
│ │titularului │nu sunt cetăţeni │ │ │
│ │ │ai unui stat │ │ │
│ │ │membru UE, un │ │ │
│ │ │document care să │ │ │
│ │ │ateste calitatea │ │ │
│ │ │de membru de │ │ │
│ │ │familie al unui │ │ │
│ │ │cetăţean din UE a│ │ │
│ │ │titularului sau │ │ │
│ │ │statutul de │ │ │
│ │ │refugiat sau de │ │ │
│ │ │rezident pe │ │ │
│ │ │termen lung │ │ │
│ │ │într-un stat │ │ │
│ │ │membru al UE al │ │ │
│ │ │acestuia sau │ │ │
│ │ │orice alte dovezi│ │ │
│ │ │relevante care să│ │ │
│ │ │demonstreze că │ │ │
│ │ │titularul ar │ │ │
│ │ │putea beneficia │ │ │
│ │ │de drepturile │ │ │
│ │ │conferite de UE │ │ │
│ │ │în cazul │ │ │
│ │ │deţinerii Cărţii │ │ │
│ │ │albastre a UE. │ │ │
├────┼──────────────┼─────────────────┼────────────┼────────┤
│ │ │O dovadă prin │ │ │
│ │ │care autorităţile│ │ │
│ │ │competente ale │ │ │
│ │ │statului membru │ │ │
│ │ │de stabilire │ │ │
│ │Dovada │atestă că │ │ │
│ │onorabilităţii│titularul nu a │Document │ │
│2 │/bunei │suferit │scanat │- │
│ │reputaţii │suspendări │ │ │
│ │ │temporare sau │ │ │
│ │ │definitive de la │ │ │
│ │ │exercitarea │ │ │
│ │ │profesiei ori │ │ │
│ │ │condamnări │ │ │
│ │ │penale. │ │ │
├────┼──────────────┼─────────────────┼────────────┼────────┤
│ │ │Declaraţia │ │ │
│ │ │prealabilă │ │ │
│ │ │scrisă, al cărei │ │ │
│ │ │model este │ │ │
│ │ │prevăzut în anexa│ │ │
│ │ │nr. 1 la prezenta│ │ │
│ │ │procedură, în │ │ │
│ │ │care se │ │ │
│ │ │precizează │ │ │
│ │ │domeniul de │ │ │
│ │ │asigurare sau │ │ │
│ │ │alte mijloace de │ │ │
│ │ │protecţie │ │ │
│ │ │personală ori │ │ │
│ │ │colectivă privind│ │ │
│ │ │responsabilitatea│ │ │
│ │ │profesională de │ │ │
│ │ │care solicitantul│ │ │
│ │ │beneficiază în │ │ │
│ │ │statul membru de │ │ │
│ │ │stabilire │ │ │
│ │ │Declaraţia poate │ │ │
│ │ │fi înaintată prin│ │ │
│ │ │toate mijloacele │ │ │
│ │ │de comunicare şi │ │ │
│ │ │se reînnoieşte o │ │ │
│ │ │dată pe an, dacă │ │ │
│3 │Declaraţia │prestatorul │Formular │ │
│ │prealabilă │intenţionează să │predefinit │ │
│ │ │furnizeze │ │ │
│ │ │temporar sau │ │ │
│ │ │ocazional, în │ │ │
│ │ │cursul anului │ │ │
│ │ │respectiv, │ │ │
│ │ │servicii în │ │ │
│ │ │România. │ │ │
│ │ │Prezentarea │ │ │
│ │ │declaraţiei este │ │ │
│ │ │obligatorie şi │ │ │
│ │ │asigură accesul │ │ │
│ │ │titularului la │ │ │
│ │ │activitatea de │ │ │
│ │ │servicii sau │ │ │
│ │ │dreptul de a │ │ │
│ │ │exercita │ │ │
│ │ │activitatea │ │ │
│ │ │respectivă pe │ │ │
│ │ │întreg teritoriul│ │ │
│ │ │României. │ │ │
│ │ │Formularul-tip se│ │ │
│ │ │va completa de │ │ │
│ │ │către titular, va│ │ │
│ │ │fi semnat olograf│ │ │
│ │ │şi anexat în │ │ │
│ │ │aplicaţia PCUe, │ │ │
│ │ │în format scanat.│ │ │
├────┼──────────────┼─────────────────┼────────────┼────────┤
│ │ │O declaraţie │ │ │
│ │ │privind │ │ │
│ │ │cunoaşterea │ │ │
│ │ │limbii române, al│ │ │
│ │ │cărei model este │ │ │
│ │ │prevăzut în anexa│ │ │
│ │ │nr. 2 la prezenta│ │ │
│ │Declaraţie │procedură, │ │ │
│ │privind │necesară pentru │Formular │ │
│4 │cunoaşterea │practicarea │predefinit │ │
│ │limbii române │profesiei în │ │ │
│ │ │România │ │ │
│ │ │Formularul-tip se│ │ │
│ │ │va completa de │ │ │
│ │ │către titular, va│ │ │
│ │ │fi semnat olograf│ │ │
│ │ │şi anexat în │ │ │
│ │ │aplicaţia PCUe, │ │ │
│ │ │în format scanat.│ │ │
├────┼──────────────┼─────────────────┼────────────┼────────┤
│ │ │Diplome, │ │ │
│ │ │certificate sau │ │ │
│ │ │alte titluri de │ │ │
│ │ │asistent medical │ │ │
│ │ │prevăzute de │ │ │
│ │Diplome, │normele statului │ │ │
│ │certificate │membru emitent │Ataşament │ │
│5 │sau alte │pentru prestarea │semnat │- │
│ │titluri de │activităţilor de │electronic │ │
│ │asistent │asistent medical,│ │ │
│ │medical │în copie │ │ │
│ │ │legalizată de un │ │ │
│ │ │notar public cu │ │ │
│ │ │semnătură │ │ │
│ │ │electronică │ │ │
│ │ │calificată │ │ │
├────┼──────────────┼─────────────────┼────────────┼────────┤
│ │ │Traducere în │ │ │
│ │ │limba română a │ │ │
│ │ │documentelor │ │ │
│ │ │eliberate de │ │ │
│ │ │statul membru de │ │ │
│ │ │origine sau │ │ │
│ │ │provenienţă │ │ │
│ │Traduceri │(altul decât │Ataşament │ │
│6 │legalizate în │România), cu │semnat │- │
│ │limba română │excepţia │electronic │ │
│ │ │paşaportului/ │ │ │
│ │ │cărţii de │ │ │
│ │ │identitate, │ │ │
│ │ │legalizată de un │ │ │
│ │ │notar public cu │ │ │
│ │ │semnătură │ │ │
│ │ │electronică │ │ │
│ │ │calificată │ │ │
└────┴──────────────┴─────────────────┴────────────┴────────┘    Documente finale

┌────┬──────────────┬────────────┬────────┐
│Nr. │Numele │Tipul │Descarcă│
│crt.│documentului │documentului│ │
├────┼──────────────┼────────────┼────────┤
│ │Avizul de │ │ │
│ │prestare │ │ │
│ │temporară a │ │ │
│ │serviciilor de│ │ │
│ │asistent │Document │ │
│ │medical şi de │fizic si │ │
│1 │înregistrare │document │- │
│ │temporară │semnat │ │
│ │automată a │electronic │ │
│ │solicitantului│ │ │
│ │la OAMGMAMR pe│ │ │
│ │perioada │ │ │
│ │prestării │ │ │
└────┴──────────────┴────────────┴────────┘    Acte normative

┌────┬────────────────────────┬────────┐
│Nr. │Actul normativ │Descarcă│
│crt.│ │ │
├────┼────────────────────────┼────────┤
│ │Ordonanţa de urgenţă a │ │
│ │Guvernului nr. 144/2008 │ │
│ │privind exercitarea │ │
│ │profesiei de asistent │ │
│ │medical generalist, a │ │
│ │profesiei de moaşă şi a │ │
│ │profesiei de asistent │ │
│ │medical, precum şi │ │
│1 │organizarea şi │ │
│ │funcţionarea Ordinului │ │
│ │Asistenţilor Medicali │ │
│ │Generalişti, Moaşelor şi│ │
│ │Asistenţilor Medicali │ │
│ │din România, aprobată cu│ │
│ │modificări prin Legea │ │
│ │nr. 53/2014, cu │ │
│ │modificările şi │ │
│ │completările ulterioare │ │
├────┼────────────────────────┼────────┤
│ │Directiva nr. 2005/36/CE│ │
│ │a Parlamentului European│ │
│ │şi a Consiliului din 7 │ │
│2 │septembrie 2005 privind │ │
│ │recunoaşterea │ │
│ │calificărilor │ │
│ │profesionale │ │
├────┼────────────────────────┼────────┤
│ │Legea nr. 200/2004 │ │
│ │privind recunoaşterea │ │
│ │diplomelor şi │ │
│ │calificărilor │ │
│3 │profesionale pentru │ │
│ │profesiile reglementate │ │
│ │din România, cu │ │
│ │modificările şi │ │
│ │completările ulterioare │ │
└────┴────────────────────────┴────────┘


    Profesia nu face obiectul programului-pilot al cardului profesional european şi este inclusă în lista profesiilor reglementate din România.

    ANEXA 1

    la procedură
    DECLARAŢIE PREALABILĂ*
    în scopul furnizării serviciilor de îngrijiri de sănătate, temporar sau ocazional, în România,
    de către asistenţii medicali stabiliţi în alt stat membru UE
    Subsemnatul/Subsemnata ........(numele, prenumele, iniţiala tatălui)....., născut(ă) la data .....(zi, lună, an)....., în localitatea ................. , ţara ............., cetăţenia .........., cu domiciliul stabil în str. .................... nr. ...., bl. ......., sc. ....., et. ...., cod poştal ............., localitatea ............., ţara .............., telefon ..........., adresă e-mail .................., de profesie asistent medical ...(specializarea)...., declar pe propria răspundere că deţin asigurare/alte mijloace de protecţie personală sau colectivă privind răspunderea civilă profesională, respectiv .........(denumirea documentului asigurator).......... nr. ........... seria ............., obiectul de activitate/profesia exercitată ...................., cu limita de răspundere asigurată în valoare de ....(în EUR/lei)....., valabil(ă) pentru perioada ....(zi, lună, an)...., emis(ă) de .......(denumirea integrală a instituţiei emitente)......., adresă completă ............................., tel.: .............., adresă e-mail: .............. .
    Depun prezenta declaraţie în scopul furnizării serviciilor de îngrijiri de sănătate în calitate de asistent medical ......(specializarea)....., temporar sau ocazional, în România, începând cu data ....(zi, lună, an)..., în cadrul ........(denumirea unităţii sanitare gazdă)....., adresă completă ........................, tel./fax ..............., adresă e-mail .......
    Precizez că:
    [] este prima prestare de servicii temporare în România pe care urmează să o efectuez;
    [] am mai prestat serviciile profesionale în perioadele ................., în cadrul ........(denumirea unităţii sanitare) (Logo/CUI)........, adresă completă .................., tel./fax ............, adresă e-mail ...........

    Data
    ................
    Semnătura
    .........................
    *Declaraţia prealabilă este obligatorie, se depune la sediul OAMGMAMR prin orice mijloace şi se reînnoieşte o dată pe an, în cazul în care prestatorul asistent medical ........ estimează că va furniza servicii, temporar sau ocazional, în România, în decursul anului în cauză.
    Declaraţia prealabilă conferă titularului dreptul de a avea acces la activitatea de servicii sau de a exercita activitatea respectivă pe întreg teritoriul României.

    ANEXA 2

    la procedură
    DECLARAŢIE PRIVIND CUNOAŞTEREA LIMBII ROMÂNE
    în scopul furnizării serviciilor de îngrijiri de sănătate, temporar sau ocazional, în România,
    de către asistenţii medicali stabiliţi în alt stat membru UE
    Subsemnatul/Subsemnata ......(numele, prenumele, iniţiala tatălui)......, născut(ă) la data .....(zi, lună, an)..... în localitatea ...................., ţara ............, cetăţenia ............., cu domiciliul stabil în str. .................................... nr. ...., bl. ......., sc. ....., et. ...., cod poştal ............., localitatea ............., ţara .............., telefon ..........., adresă e-mail .................., de profesie asistent medical ....(specializarea)...., declar pe propria răspundere că posed cunoştinţele de limbă română (vorbit şi scris) necesare practicării profesiei de asistent medical .........(specializarea)....... în România.
    Depun prezenta declaraţie în scopul furnizării serviciilor de îngrijiri de sănătate în calitate de asistent medical .....(specializarea)....., temporar sau ocazional, în România.
    Data
    ..........................
    Semnătura
    ..................................

    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016