Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   REGLEMENTĂRI din 26 septembrie 2019  privind condiţiile de instalare, reparare sau inspecţie a tahografelor utilizate în transporturile rutiere ori a limitatoarelor de viteză care echipează autovehiculele, precum şi autorizarea operatorilor economici care desfăşoară astfel de activităţi - RNTR 8    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 REGLEMENTĂRI din 26 septembrie 2019 privind condiţiile de instalare, reparare sau inspecţie a tahografelor utilizate în transporturile rutiere ori a limitatoarelor de viteză care echipează autovehiculele, precum şi autorizarea operatorilor economici care desfăşoară astfel de activităţi - RNTR 8

EMITENT: Ministerul Transporturilor
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 835 bis din 15 octombrie 2019
──────────
        Conţinute de ORDINUL nr. 1.333 din 26 septembrie 2019, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 835 din 15 octombrie 2019.
──────────
    CAP. I
    Dispoziţii generale
    ART. 1
        Prezentele reglementări stabilesc cerinţele specifice privind condiţiile de instalare, reparare sau inspecţie a tahografelor utilizate în transporturile rutiere ori a limitatoarelor de viteză care echipează autovehiculele, precum şi autorizarea operatorilor economici care desfăşoară astfel de activităţi.

    ART. 2
    (1) În sensul prezentelor reglementări se aplică definiţiile din Regulamentul (UE) nr. 165/2014 al Parlamentului European şi al Consiliului privind tahografele în transportul rutier, de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 3821/85 al Consiliului privind aparatura de înregistrare în transportul rutier şi de modificare a Regulamentului nr. 561/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului privind armonizarea anumitor dispoziţii ale legislaţiei sociale în domeniul transporturilor rutiere, denumit în continuare Regulamentul (UE) nr. 165/2014, şi din Regulamentul (UE) nr. 2016/799 de punere în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 165/2014 al Parlamentului European şi al Consiliului de stabilire a cerinţelor pentru construirea, testarea, instalarea, operarea şi repararea tahografelor şi a componentelor acestora, denumit în continuare Regulamentul (UE) nr. 2016/799.
    (2) În sensul prezentelor reglementări, termenii de mai jos au următoarele înţelesuri:
    a) AETR - Acordul European privind activitatea echipajelor vehiculelor care efectuează transporturi rutiere internaţionale, încheiat la Geneva la 1 iulie 1970, la care România a aderat prin Legea nr. 101/1994;
    b) ATLV - atelier pentru instalarea, repararea sau inspecţia tahografelor ori a limitatoarelor de viteză;
    c) CIV - cartea de identitate a vehiculului;
    d) declaraţie de conformitate - declaraţia de conformitate privind funcţionarea corectă şi exactitatea indicaţiilor şi înregistrărilor tahografelor noi sau reparate;
    e) dovada de inspecţie - documentul care atestă efectuarea inspecţiei tahografului şi/sau a limitatorului de viteză;
    f) ITLV - inspecţia tahografelor şi/sau a limitatoarelor de viteză;
    g) RNTR 1 - Reglementări privind inspecţia tehnică periodică a vehiculelor înmatriculate sau înregistrate în România, aprobate prin OMTCT nr. 2.133/2005, cu modificările şi completările ulterioare;
    h) RNTR 9 - Reglementări privind autorizarea operatorilor economici care desfăşoară activităţi de reparaţii, de întreţinere, de reglare, de modificări constructive, de reconstrucţie a vehiculelor rutiere, precum şi de dezmembrare a vehiculelor scoase din uz, aprobate prin OMTCT nr. 2.131/2005, cu modificările şi completările ulterioare.


    ART. 3
    (1) Activitatea de instalare sau reparare a tahografelor se efectuează numai de către operatori economici autorizaţi de către Regia Autonomă "Registrul Auto Român", denumită în continuare RAR, în conformitate cu prezentele reglementări.
    (2) Activitatea de inspecţie a tahografelor se efectuează de către RAR sau de către operatori economici autorizaţi de către RAR, în conformitate cu prezentele reglementări.
    (3) Activitatea de instalare a limitatoarelor de viteză se efectuează numai de către operatori economici autorizaţi de către RAR, în conformitate cu prezentele reglementări.
    (4) Prevederile alin. (3) nu se aplică producătorilor de autovehicule care montează din fabricaţie sisteme de limitare a vitezei integrate în construcţia autovehiculului.
    (5) Activitatea de reparare a limitatoarelor de viteză se efectuează numai de către operatori economici autorizaţi de către RAR, în conformitate cu prezentele reglementări.
    (6) Sistemele de limitare a vitezei integrate în construcţia autovehiculului din fabricaţie pot fi reparate de operatori economici care deţin abilitare din partea producătorului autovehiculului respectiv sau din partea reprezentantului autorizat al acestuia şi sunt autorizaţi de RAR în conformitate cu RNTR 9.
    (7) Activitatea de inspecţie a limitatoarelor de viteză se efectuează de către RAR sau de către operatori economici autorizaţi de către RAR, în conformitate cu prezentele reglementări.
    (8) ITLV se poate efectua şi cu ateliere mobile autorizate conform prezentelor reglementări.
    (9) În activitatea de ITLV, autoritatea RAR se concretizează prin folosirea mărcii înregistrate RAR, cu asumarea în consecinţă a drepturilor şi obligaţiilor ce decurg din contractul de autorizare şi supraveghere tehnică.

    ART. 4
    (1) Operatorii economici autorizaţi să efectueze ITLV, vor fi supravegheaţi prin:
    a) supravegherea tehnică, inclusiv prin mijloace informatice;
    b) controlul modului de efectuare a ITLV, inclusiv prin reverificarea tahografelor sau limitatoarelor de viteză de către inspectorii RAR la sediul ATLV sau la locul comunicat şi aprobat de RAR, în cazul atelierelor mobile;
    c) controlul modului de efectuare a ITLV prin verificarea tahografelor sau limitatoarelor de viteză în reprezentanţele RAR cu ocazia prezentării autovehiculelor pentru efectuarea unor activităţi pentru care RAR este abilitat prin legislaţia în vigoare;
    d) verificarea incognito, opţional cu utilizarea unui autovehicul echipat cu un tahograf cu defecte cunoscute;
    e) audituri tehnice inopinate.

    (2) În vederea supravegherii prevăzute la alin. (1):
    a) operatorii economici autorizaţi trebuie să asigure posibilitatea conectării informatice la sistemul naţional de supraveghere informatică a ITLV, gestionat de RAR, şi prin personalul implicat în activitatea de ITLV trebuie să respecte cerinţele de utilizare a programelor informatice furnizate de RAR;
    b) autovehiculul rutier va fi reţinut în ATLV maximum 45 de minute după finalizarea lucrărilor din planul de operaţiuni prevăzut în anexa nr. 1, la solicitarea RAR, efectuată prin mijloace informatice sau prin intermediul personalului său abilitat, în vederea reverificării ulterioare de către inspectorii RAR în cadrul ATLV respectiv;
    c) personalul atestat are obligaţia de a înştiinţa persoanele ce prezintă autovehiculele la ITLV asupra posibilităţii selectării autovehiculului pentru reverificare de către inspectorii RAR, cu toate consecinţele ce decurg din aceasta, inclusiv timpi suplimentari de aşteptare. Personalul atestat va pune la dispoziţia inspectorului RAR autovehiculul şi documentele referitoare la acesta care trebuie prezentate obligatoriu la ITLV. ATLV şi personalul atestat vor asigura toate condiţiile pentru efectuarea reverificării de către inspectorul RAR; reverificările efectuate vor acoperi integral planul de operaţiuni corespunzător prestaţiei efectuate;
    d) persoana atestată nu poate efectua altă ITLV pe perioada reverificării ITLV selectate;
    e) operatorii economici autorizaţi trebuie să pună la dispoziţia inspectorilor RAR documentaţiile tehnice de instalare şi/sau reparare pentru tahografele şi/sau limitatoarele de viteză, şi toate documentele şi înregistrările care au stat la baza efectuării ITLV.


    ART. 5
        În sensul prezentelor reglementări, reprezentanţii producătorilor de tahografe şi/sau limitatoare de viteză şi/sau dispozitive de inspecţie a acestora sunt operatori economici din România notificaţi către RAR.

    ART. 6
    Prelucrarea datelor cu caracter personal, efectuate potrivit scopului prevăzut la art. 1, se face cu respectarea dispoziţiilor Legii nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei nr. 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor) şi ale Regulamentului (UE) nr. 2016/679.

    ART. 7
    Tahograful trebuie instalat pe autovehicul în conformitate cu prevederile Regulamentului (CEE) nr. 3821/85 al Consiliului privind aparatura de înregistrare în transportul rutier, denumit în continuare Regulamentul (CEE) nr. 3821/85, ale Regulamentului (UE) nr. 165/2014 sau ale Regulamentului (UE) nr. 2016/799, conform instrucţiunilor producătorului autovehiculului, producătorului tahografului sau a prezentelor reglementări.

    ART. 8
    (1) Fiecare tahograf individual, nou sau reparat, se certifică de către producătorul de tahografe, reprezentantul acestuia în România sau de alţi operatori economici agreaţi de către aceştia, în ceea ce priveşte funcţionarea corectă şi exactitatea indicaţiilor şi înregistrărilor, în limitele precizate în Regulamentul (CEE) nr. 3821/85, Regulamentul (UE) nr. 165/2014 sau Regulamentul (UE) 2016/799, prin intermediul sigilării şi emiterii unei declaraţii de conformitate al cărei model este prevăzut în anexa nr. 2.
    (2) Prevederile alin. (1) se aplică şi tahografelor deconectate de la sursa de alimentare cu electricitate şi de la alte componente ale instalaţiei spre a fi instalate pe alte autovehicule.

    ART. 9
    (1) După instalare sau reparare tahograful şi întreaga instalaţie se certifică prin inspecţie.
    (2) După activarea şi calibrarea tahografului digital sau inteligent se efectuează obligatoriu inspecţia tahografului.
    (3) După instalarea sau repararea limitatoarelor de viteză trebuie efectuată reglarea acestora. Limitatorul de viteză trebuie reglat astfel încât viteza maximă a autovehiculului pe care este instalat să nu depăşească valoarea precizată la art. 141 alin. (1) - (4) din Nomele metodologice privind aplicarea prevederilor referitoare la organizarea şi efectuarea transporturilor rutiere şi a activităţilor conexe acestora stabilite prin Ordonanţa Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere, aprobate prin OMTI nr. 980/2011, cu modificările şi completările ulterioare.

    ART. 10
    (1) ITLV se efectuează în conformitate cu procedura de inspecţie prevăzută în anexa nr. 3, precum şi cu planul de operaţiuni.
    (2) La terminarea ITLV se emite beneficiarului o dovadă de inspecţie al cărei conţinut este prevăzut în anexa nr. 4 şi se aplică o plăcuţă de instalare al cărei conţinut este prevăzut în anexa nr. 5, pe stâlpul B al autovehiculului. La autovehiculele care nu au stâlp B, plăcuţa de instalare trebuie montată pe cadrul uşii de pe latura unde se află volanul şi trebuie să fie clar vizibilă în toate situaţiile.
    (3) În cazul unui autovehicul echipat cu sistem de limitare a vitezei integrat în construcţia autovehiculului din fabricaţie, care nu preia semnalul de viteză de la un tahograf sau în cazul unui autovehicul care preia semnalul de viteză de la un tahograf şi la care nu poate fi determinată viteza fixată (Vset), ATLV va solicita o declaraţie de limitare a vitezei, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 6, emisă de către un operator economic abilitat de producătorul autovehiculului respectiv sau de reprezentantul autorizat al acestuia. În baza acestei declaraţii se va înscrie pe plăcuţa de instalare viteza fixată la care este reglat limitatorul de viteză.
    (4) În cazul unui autovehicul care nu este echipat cu tahograf, după efectuarea inspecţiei limitatorului de viteză se va emite dovada de inspecţie şi se va aplica plăcuţa de instalare, completată parţial (fără datele referitoare la tahograf).
    (5) Inspecţia limitatorului de viteză, pentru autovehicule echipate cu tahograf, se efectuează în cadrul inspecţiei tahografului.

    ART. 11
        ITLV este valabilă 2 ani şi îşi pierde valabilitatea în următoarele condiţii:
    a) expirarea numărului de înmatriculare;
    b) schimbarea numărului de înmatriculare;
    c) schimbarea numărului de identificare al autovehiculului;
    d) decalarea orei UTC cu mai mult de 20 minute;
    e) la orice reparare a instalaţiei tahograf;
    f) la orice reparare a instalaţiei de limitare a vitezei;
    g) la schimbarea coeficientului caracteristic al autovehiculului;
    h) la schimbarea dimensiunilor pneurilor;
    i) în cazul în care datele de calibrare stocate în memoria tahografelor nu corespund cu plăcuţa de instalare prezentă pe autovehicul;
    j) dacă viteza fixată a limitatorului de viteză nu corespunde cu cea înscrisă pe plăcuţa de instalare;
    k) la orice îndepărtare a unui sigiliu din instalaţia tahografului şi/sau a limitatorului de viteză.


    ART. 12
    (1) ATLV şi personalul atestat sunt responsabili pentru descărcarea datelor stocate în memoria cardurilor de atelier.
    (2) Cardul de atelier se utilizează doar pentru activităţile de inspecţie sau diagnoză a instalaţiei tahograf.
    (3) Descărcarea datelor stocate în memoria cardurilor de atelier se realizează săptămânal, la sfârşitul ultimei zile în care au fost folosite, pe un mediu de stocare extern la care să aibă acces numai personalul atestat. Aceste date sunt păstrate timp de cel puţin 3 ani.

    ART. 13
    (1) ATLV pot descărca datele stocate în memoria tahografului. Transmiterea acestor date poate fi făcută numai proprietarului autovehiculului sau unei persoane autorizate de acesta. Această transmitere este efectuată într-o formă care să garanteze confidenţialitatea datelor menţionate mai sus. Datele care definesc evenimente, abateri şi date tehnice sunt puse la dispoziţia inspectorilor RAR.
    (2) Descărcarea datelor stocate în memoria tahografului se efectuează înainte de înlocuirea sau scoaterea tahografului din autovehicul. După efectuarea descărcării trebuie verificat dacă datele descărcate conţin toate elementele de securitate referitoare la autenticitatea şi integritatea acestora.
    (3) În cazul în care nu este posibilă descărcarea datelor, ATLV întocmeşte în dublu exemplar o declaraţie de imposibilitate descărcare date din tahograf al cărei model este prevăzut în anexa nr. 7. Declaraţia este transmisă proprietarului autovehiculului sau persoanei autorizate de acesta. ATLV păstrează o copie a declaraţiei pe o perioadă de 3 ani.
    (4) Toate datele descărcate şi toate documentele întocmite în cadrul activităţilor de instalare, reparare sau inspecţie tahografe şi/sau limitatoare de viteză sunt păstrate la dispoziţia inspectorilor RAR şi a persoanelor împuternicite de către Ministerul Transporturilor să constate şi să dispună măsurile conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 899/2003 privind omologarea de tip a tahografelor, a senzorilor de mişcare, a modelelor de foaie de înregistrare sau de card de tahograf, precum şi autorizarea operatorilor economici care desfăşoară activităţi de instalare, reparare sau inspecţie a tahografelor utilizate în transporturile rutiere ori a limitatoarelor de viteză, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare H.G. nr. 899/2003.

    ART. 14
    (1) Cardul de atelier nu poate părăsi sediul ATLV, cu excepţia activităţilor externe legate direct de activităţile atelierului şi pe durata acestor activităţi. Atunci când nu este utilizat, acesta este păstrat în seiful din cadrul ATLV.
    (2) ATLV şi personalul atestat sunt responsabili de utilizarea cardurilor de atelier, precum şi de păstrarea acestora în seif.
    (3) În cazul în care contactul de muncă între un ATLV şi personalul atestat, posesor al unui card de atelier încetează sau în cazul în care personalul atestat încetează să mai desfăşoare activităţi de inspecţie tahografe, cardul de atelier este menţinut în siguranţă până la solicitarea inspectorilor RAR.

    CAP. II
    Organizarea şi funcţionarea atelierelor în care se efectuează activităţi de instalare, reparare sau inspecţie a tahografelor ori a limitatoarelor de viteză
    ART. 15
    (1) ATLV este un punct de lucru care aparţine unui operator economic având prevăzut în obiectul de activitate cuprins în actul constitutiv sau în actul de înfiinţare desfăşurarea de activităţi de testare şi analize tehnice şi/sau activităţi de întreţinere şi reparare autovehicule.
    (2) Activitatea de instalare şi/sau reparare a tahografelor şi/sau a limitatoarelor de viteză se poate desfăşura doar în cadrul unui ATLV fix.
    (3) Activitatea de inspecţie a tahografelor inteligente se poate desfăşura doar în cadrul unui ATLV fix.
    (4) Operatorul economic poate deţine un ATLV mobil, doar dacă deţine un ATLV fix.
    (5) ATLV nu poate desfăşura activităţi de inspecţie a tahografelor şi/sau a limitatoarelor de viteză care echipează autovehiculele deţinute de operatorul economic de care aparţine ATLV.
    (6) Funcţionarea ATLV trebuie să se încadreze în perioada de activitate de luni până vineri între orele 8.00 şi 20.00 şi sâmbăta între orele 8.00 şi 14.00, cu respectarea prevederilor legislaţiei muncii.
    (7) Pe durata de valabilitate a autorizaţiei tehnice al cărei model este prevăzut în anexa nr. 8, operatorul economic trebuie:
    a) să respecte procedurile de ITLV prevăzute în prezentele reglementări;
    b) să respecte procedurile de instalare şi reparare a tahografelor şi/sau limitatoarelor de viteză prevăzute de producătorul acestora;
    c) să deţină un registru de diagnoză şi verificare al cărui model este prevăzut în anexa nr. 9;
    d) să deţină formulare de rapoarte de ITLV, care conţin datele prevăzute în anexa nr. 10;
    e) să deţină dovezi de inspecţie;
    f) să deţină elemente de securizare pentru plăcuţa de instalare;
    g) să deţină sigiliile necesare desfăşurării activităţii;
    h) să afişeze la un avizier amplasat în sala de aşteptare:
    - copia autorizaţiei tehnice;
    – numele personalului atestat să efectueze activităţile autorizate;
    – tarifele practicate;
    – programul de lucru;
    – documentele necesare pentru efectuarea inspecţiei de tahografe şi/sau limitatoare de viteză;
    – instrucţiunile şi dispoziţiile specifice emise de RAR prevăzute a se afişa;

    i) să emită comenzi de lucru pentru activităţile de instalare şi/sau reparare a tahografelor şi/sau a limitatoarelor de viteză. Comenzile trebuie să specifice:
    - activităţile şi operaţiunile executate;
    – termenele de execuţie;
    – costurile pentru piese de schimb, manoperă, materiale;
    – personalul executant;

    j) să elibereze clienţilor declaraţii de conformitate şi certificate de garanţie pentru tahografele şi/sau limitatoarele de viteză instalate noi sau reparate, în conformitate cu legislaţia în vigoare;
    k) să pună la dispoziţia clienţilor instrucţiunile de utilizare pentru tahografele şi/sau limitatoarele de viteză instalate.

    (8) Operatorul economic trebuie să păstreze la punctul de lucru autorizat următoarele documente:
    a) autorizaţia tehnică;
    b) certificatele de atestare a personalului care execută activităţile autorizate, al căror model e prevăzut în anexa nr. 11;
    c) buletinele de verificare metrologică şi certificatele de etalonare ale dispozitivelor de măsurare din dotarea ATLV;
    d) procedurile privind efectuarea activităţilor autorizate;
    e) dovada corespondenţei cu proprietarii datelor descărcate din tahografele digitale înlocuite;
    f) copii de pe declaraţiile autorităţilor de control sau atelierelor de reparaţii vehicule pentru îndepărtarea sigiliilor tahografelor;
    g) rapoartele ITLV cu toate anexele şi descărcările de date.

    (9) Operatorul economic autorizat să desfăşoare activităţi de inspecţii tahografe digitale trebuie să respecte următoarele cerinţe:
    a) să se asigure că se utilizează cardul de atelier doar de către titularul acestuia, în sediul ATLV, în timpul programului de lucru declarat;
    b) să se asigure că titularii cardurilor de atelier nu divulgă codul PIN;
    c) să se asigure că la terminarea programului de lucru, cardul de atelier, elementele de sigilare şi dovezile de inspecţie sunt lăsate în seif, în condiţii de siguranţă;
    d) să transmită către RAR informaţiile cu privire la obţinerea, înlocuirea, pierderea, furtul sau deteriorarea cardului de atelier.


    ART. 16
    (1) ATLV fix trebuie să îndeplinească următoarele cerinţe:
    a) să dispună de o hală conform specificaţiilor prevăzute în anexa nr. 12;
    b) să dispună de sisteme de iluminare, încălzire, ventilaţie, surse de energie electrică şi aer comprimat;
    c) să dispună de un birou cu o suprafaţă utilă de minimum 4 mp, pentru înregistrarea activităţilor desfăşurate şi emiterea documentelor;
    d) să dispună de o pistă de încercare, conform specificaţiilor prevăzute în anexa nr. 13 şi care să nu fie obstrucţionată, iar suprafaţa şi marcajele să fie menţinute în stare bună;
    e) să deţină un stand de frânare adaptat, care să respecte condiţiile tehnice prevăzute în RNTR 1, sau un stand cu role libere, în cazul în care nu dispune de o pistă de încercare. Standul cu role libere trebuie calibrat de RAR în conformitate cu prescripţiile tehnice ale producătorului acestuia;
    f) să dispună de o cale de acces delimitată şi neobstrucţionată de la intrarea în locaţie până la parcare, pistă şi hală, pe care să poată avea acces autovehiculele pentru care desfăşoară activităţi ITLV;
    g) să dispună de un spaţiu de parcare, identificat, pentru cel puţin un autovehicul pentru care desfăşoară activităţi ITLV;
    h) să dispună de spaţii de aşteptare şi grup social accesibile clienţilor;
    i) să deţină un calculator, protejat prin parolă, pentru conectarea la sistemul naţional de supraveghere informatică a inspecţiilor tahografelor şi/sau limitatoarelor de viteză, utilizat numai pentru aceste activităţi. Configuraţia minimală a calculatorului trebuie să fie:
    - procesor minimum 2 GHz;
    – memorie internă RAM minimum 2 Gb;
    – HDD minimum 100 Gb;
    – placă video pentru rezoluţie minimum 1200x800 pixels;
    – port paralel şi port USB 3;
    – sistem de operare minimum Windows 7 cu browser de internet versiune 2018;

    j) să deţină un mediu de stocare extern cu o memorie de minimum 256 Gb;
    k) să aibă acces la o reţea de internet pentru transmiterea datelor către RAR. Conexiunea la internet trebuie să aibă următoarele caracteristici:
    - lărgimea benzii: minimum 10 Mbps;
    – timpul de răspuns: maximum 100 ms;

    l) să deţină o imprimantă laser sau jetink;
    m) să deţină o cameră foto digitală cu rezoluţie de minimum 5 megapixels;
    n) să deţină o ruletă de minimum 20 m lungime şi clasă de precizie II;
    o) să deţină un şubler cu tijă cu lungime de minimum 200 mm şi precizie de ± 0,1 mm;
    p) să deţină un manometru pentru măsurarea presiunii în pneurile autovehiculelor, cu domeniu de măsurare de 0 - 10 bari şi clasă de precizie 2,5;
    q) să deţină o cheie dinamometrică cu domeniul de măsurare de 20 - 100 Nm pentru activităţi de instalare sau reparare;
    r) să deţină un multimetru electronic universal pentru activităţi de instalare şi/sau reparare;
    s) să deţină un dispozitiv pentru descărcarea datelor din cardul de atelier şi din tahografele digitale;
    t) să deţină un program de interpretare a datelor descărcate;
    u) să deţină un analizor optic gradat şi iluminat sau un scanner pentru evaluarea foilor de înregistrare de probă, pentru ATLV care efectuează activităţi de inspecţie tahografe analogice;
    v) să deţină extractoare de tahografe analogice şi/sau digitale;
    w) să deţină un dispozitiv portabil pentru inspecţia tahografelor;
    x) să deţină dispozitive pentru inspecţia sistemelor DSRC şi GNSS conform prescripţiilor producătorilor de tahografe;
    y) să deţină un stand pentru calibrarea tahografelor după reparare;
    z) să deţină o lampă portabilă;
    aa) să deţină două jaloane reflectorizante cu înălţime de minimum 1 m şi lăţimea benzii reflectorizante cuprinsă între 20 - 50 mm, în cazul în care se utilizează pista de încercare;
    ab) să deţină un dispozitiv de verificat abaterea de timp a ceasului intern al tahografelor mecanice şi/sau analogice;
    ac) să deţină un numărător de rotaţii pentru inspecţia tahografelor mecanice;
    ad) să deţină dispozitive de ancorare a autovehiculului în cazul în care se utilizează un stand cu role libere;
    ae) să deţină un dispozitiv de sigilare care include marca sigiliului atribuită de RAR, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 14;
    af) să deţină un dispozitiv pentru măsurarea şi reglarea vitezei setate a limitatoarelor de viteză, pentru ATLV care desfăşoară activităţi de instalare şi/sau reparare a limitatoare de viteză;
    ag) să deţină un seif fixat în perete sau podea, pentru păstrarea în condiţii de siguranţă a sigiliilor, dispozitivelor de sigilare, dovezilor de inspecţie, plăcuţelor de instalare şi a cardurilor de atelier, amplasat în biroul precizat la alin. (1) lit. c), la care să aibă acces numai personalul atestat, precum şi personalul RAR care desfăşoară activităţi de audit şi supraveghere tehnică.

    (2) Personalul atestat trebuie să deţină permis de conducere categoria C sau D.
    (3) ATLV mobil trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:
    a) să dispună de un autovehicul din categoria N, cu caroserie tip BB (furgon), inscripţionat cu denumirea operatorului economic şi activităţile autorizate;
    b) să deţină un calculator (laptop) conform celui precizat la alin. (1) lit. i);
    c) să aibă acces la o reţea de internet pentru transmiterea datelor către RAR. Conexiunea la internet trebuie să aibă următoarele caracteristici:
    - lărgimea benzii: minimum 10 Mbps;
    – timpul de răspuns: maximum 100 ms;

    d) să deţină o imprimantă laser sau jetink;
    e) să deţină un dispozitiv de sigilare care include marca sigiliului atribuită de RAR;
    f) să deţină o cameră foto digitală cu rezoluţie de minimum 5 megapixels;
    g) să deţină o ruletă de minimum 20 m lungime şi clasă de precizie II;
    h) să deţină un şubler cu tijă cu lungime de minimum 200 mm şi precizie de ±0,1 mm;
    i) să deţină un manometru pentru măsurarea presiunii în pneurile autovehiculelor, cu domeniu de măsurare de 0 - 10 bari şi clasă de precizie 2,5;
    j) să deţină un dispozitiv pentru descărcarea datelor din cardul de atelier şi din tahografele digitale;
    k) să deţină un program de interpretare a datelor descărcate;
    l) să deţină un analizor optic gradat şi iluminat sau scanner pentru evaluarea foilor de înregistrare de probă, pentru ATLV care efectuează activităţi de inspecţie tahografe analogice;
    m) să deţină extractoare de tahografe analogice şi/sau digitale;
    n) să deţină un dispozitiv portabil de inspecţie tahografe;
    o) să deţină o lampă portabilă;
    p) să deţină două jaloane reflectorizante cu înălţime de minimum 1 m şi lăţimea benzii reflectorizante cuprinsă între 20 - 50 mm;
    q) să deţină un dispozitiv de verificat abaterea de timp a ceasului intern al tahografelor mecanice şi/sau analogice;
    r) să deţină un numărător de rotaţii pentru inspecţia tahografelor mecanice.

    (4) Echipamentele şi dispozitivele prevăzute la alin. (3) lit. f) - r) pot fi utilizate atât la ATLV fix, cât şi la ATLV mobil.
    (5) Locaţia în care se efectuează activităţi de ITLV cu ATLV mobil trebuie să dispună de infrastructura prevăzută la alin. (1) lit. a), b), d) şi f) şi să se afle la o distanţă de cel puţin 25 km faţă de oricare ATLV fix.
    (6) Instalarea şi întreţinerea programelor pe calculatorul din dotarea ATLV se face numai de personalul RAR abilitat pentru această activitate.
    (7) ATLV care desfăşoară activităţi de reparare a tahografelor şi/sau a limitatoarelor de viteză trebuie să dispună de o încăpere destinată acestei activităţi, în care să aibă acces numai personalul abilitat al ATLV, precum şi personalul RAR care desfăşoară activitate de audit şi supraveghere tehnică.
    (8) Dispozitivele din cadrul ATLV pot fi utilizate şi pentru diagnosticarea tahografelor de pe autovehiculele reparate în cadrul atelierului propriu sau în cadrul altor ateliere de reparaţii, cu condiţia menţinerii dovezii diagnosticării şi înregistrării activităţii în registrul de diagnoză şi verificare.

    CAP. III
    Autorizarea operatorilor economici care efectuează activităţi de instalare, reparare sau inspecţie a tahografelor ori a limitatoarelor de viteză
    ART. 17
        RAR autorizează ATLV care:
    a) îndeplineşte condiţiile privind infrastructura, dotarea documentaţia tehnică prevăzute în prezentele reglementări;
    b) dispune de o persoană care conduce activitatea ATLV, reprezentând ATLV în relaţia cu RAR, şi care îndeplineşte condiţia de onorabilitate şi competenţă profesională;
    c) deţine o abilitare scrisă din partea producătorului tahografelor şi/sau a limitatoarelor de viteză ori a reprezentantului acestuia pentru România, pentru activitatea de instalare şi/sau reparare; această abilitare trebuie să aibă în vedere dotările tehnice şi instruirea personalului;
    d) dispune de personal care deţine un certificat de instruire emis de producătorul de tahografe şi/sau de limitatoare de viteză ori de reprezentantul acestuia pentru România, pentru activitatea de instalare şi/sau reparare, certificat al cărui conţinut este specificat în anexa nr. 15;
    e) dispune de personal atestat în conformitate cu prezentele reglementări, pentru activitatea de ITLV.


    ART. 18
    (1) Operatorul economic care solicită autorizarea în vederea desfăşurării activităţii de instalare, reparare sau inspecţie a tahografelor ori a limitatoarelor de viteză trebuie să depună la RAR pentru fiecare ATLV fix următoarele documente:
    a) cerere-tip de evaluare a capabilităţii tehnice pentru desfăşurarea de activităţi de instalare, reparare şi/sau inspecţie a tahografelor ori a limitatoarelor de viteză al cărei model este prevăzut în anexa nr. 16;
    b) copie de pe certificatul de înmatriculare sau de înregistrare la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului;
    c) copie de pe certificatul constatator emis de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului în baza Legii nr. 26/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, eliberat cu cel mult trei luni înainte de data depunerii cererii-tip cuprinzând date privind valabilitatea sediului social şi a punctului de lucru pentru care se solicită autorizarea, persoanele împuternicite, sedii şi/sau activităţi autorizate conform prevederilor art. 15 din Legea nr. 359/2004, inclusiv pentru activitatea "Activităţi de testare şi analize tehnice" şi/sau activitatea "Întreţinerea şi repararea autovehiculelor";
    d) dovadă privind dreptul de utilizare a spaţiilor pentru activităţile solicitate pentru autorizare, inclusiv a căii de acces până la parcare, pistă şi hală, în cazul în care solicitantul nu este proprietarul spaţiului, inclusiv dovada că persoana fizică sau juridică de la care a primit dreptul de folosinţă al spaţiului este proprietarul spaţiului sau are drept de subînchiriere;
    e) declaraţie de onorabilitate, obiectivitate şi neutralitate semnată de persoana care conduce activitatea ATLV, reprezentând ATLV în relaţia cu RAR, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 17;
    f) copii ale permiselor de conducere pentru personalul atestat;
    g) copii ale documentelor care atestă angajarea de către operatorul economic a personalului din cadrul ATLV, însoţite de extrasul din registrul general de evidenţă a salariaţilor transmis inspectoratului teritorial de muncă;
    h) planul de încadrare zonală a ATLV, inclusiv identificarea ATLV prin coordonatele GPS;
    i) planul punctului de lucru, la scara de 1/100, cu amplasarea pistei, halei, a încăperii destinate pentru activitatea de reparaţii, după caz, a utilajelor din dotarea ATLV şi a spaţiilor de parcare;
    j) copie de pe certificatul de atestare a capacităţii profesionale a conducătorului atelierului în domeniul reparării şi/sau reglării funcţionale a vehiculelor rutiere, eliberat de RAR conform legislaţiei în vigoare;
    k) fluxul pentru efectuarea activităţii de inspecţie a tahografelor şi/sau a limitatoarelor de viteză;
    l) copie de pe documentul de abilitare din partea producătorului de tahografe şi/sau de limitatoare de viteză ori a reprezentantului acestuia pentru România, în cazul solicitării autorizării activităţii de instalare şi/sau reparare de tahografe şi/sau de limitatoare de viteză;
    m) copii ale documentelor care atestă că personalul ATLV este instruit de producătorul tahografelor şi/sau limitatoarelor de viteză ori de reprezentantul acestuia, pentru a desfăşura activităţi de instalare şi/sau reparare a tahografelor şi/sau a limitatoarelor de viteză, în cazul solicitării autorizării acestor activităţi.

    (2) Operatorul economic care solicită autorizarea în vederea desfăşurării activităţii ITLV prin intermediul unui ATLV mobil, trebuie să depună la RAR şi o copie de pe certificatul de înmatriculare al autovehiculului utilizat, care să ateste că solicitantul de autorizare este proprietarul autovehiculului. În cazul în care nu este proprietarul autovehiculului, trebuie să depună documente care să ateste dreptul de utilizare exclusivă a autovehiculului pentru activitatea de ITLV.

    ART. 19
        Pe baza informaţiilor din documentele depuse, RAR întocmeşte contractul de autorizare şi supraveghere tehnică şi stabileşte împreună cu solicitantul data efectuării auditului.

    ART. 20
        La auditul de evaluare a capabilităţii tehnice, efectuat la punctul de lucru declarat al solicitantului de autorizare, de auditori în domeniul calităţii din cadrul RAR, trebuie verificate următoarele:
    a) îndeplinirea condiţiilor prevăzute la art. 15 alin. (7) şi (8), art. 16 alin. (1) - (3) şi alin. (7), după caz;
    b) existenţa documentaţiei tehnologice de instalare şi/sau reparare a tahografelor şi/sau a limitatoarelor de viteză, în limba română, incluzând schemele şi desenele de instalare ale acestora pe autovehicul precum şi manualele de utilizare pentru dispozitivele de inspecţie a tahografelor din dotare;
    c) existenţa dispozitivelor de inspecţie a tahografelor pentru desfăşurarea activităţilor solicitate pentru autorizare;
    d) existenţa documentelor justificative că solicitantul de autorizare colaborează cu un producător de tahografe şi/sau limitatoare de viteză ori cu un reprezentant al acestuia, pentru furnizarea de tahografe, piese de schimb şi alte materiale necesare desfăşurării în condiţii corespunzătoare a activităţilor de instalare şi/sau reparare solicitate pentru autorizare.


    ART. 21
    (1) Autorizarea se acordă pe baza concluziilor raportului de evaluare, efectuat de auditori în domeniul calităţii din cadrul RAR, neimplicaţi în procesul de audit, numai după eliminarea neconformităţilor consemnate de auditori.
    (2) Termenul de eliminare a neconformităţilor nu trebuie să depăşească 45 de zile de la data auditului, în caz contrar se efectuează un nou audit înainte de recomandarea autorizării.
    (3) Autorizaţia tehnică se acordă pe o perioadă de 2 ani de la data eliberării, pentru activităţi de instalare, reparare sau inspecţie şi pentru tipuri şi variante constructive specificate de tahografe şi/sau limitatoare de viteză.
    (4) Pe autorizaţia tehnică se va menţiona marca de sigilare atribuită de RAR.
    (5) Autorizaţia tehnică se eliberează numai după semnarea de către operatorul economic a contractului de autorizare şi supraveghere tehnică.
    (6) Autorizaţia tehnică se eliberează în maximum 30 de zile de la data auditului în cazul în care nu sunt constatate neconformităţi, respectiv în maximum 30 de zile de la data eliminării neconformităţilor.
    (7) Menţinerea autorizaţiei tehnice este condiţionată de păstrarea de către titularul acesteia a condiţiilor iniţiale de autorizare.
    (8) Pe durata de valabilitate a autorizaţiei tehnice, titularul acesteia poate solicita extinderea, restrângerea sau anularea autorizării.
    (9) Autorizaţia tehnică eliberată pentru un ATLV mobil îşi pierde valabilitatea dacă titularul acesteia nu deţine o autorizaţie tehnică, în termen de valabilitate, pentru un ATLV fix.
    (10) Titularul autorizaţiei trebuie să solicite prelungirea autorizării cu cel puţin 30 de zile înainte de data expirării autorizaţiei.
    (11) Reautorizarea se acordă pe baza rezultatelor auditului de reautorizare, în condiţii similare cu autorizarea, cu condiţia ca reautorizarea, inclusiv emiterea noii autorizaţii, să se finalizeze înainte de expirarea autorizaţiei în vigoare. În caz contrar se reia procedura de autorizare.
    (12) În cazul deteriorării, pierderii sau furtului autorizaţiei tehnice se va elibera un duplicat al autorizaţiei, în maximum 5 zile lucrătoare de la primirea de către RAR a unei cereri în acest sens.
    (13) Deţinerea de către un operator economic a unor autorizaţii eliberate de RAR pentru a desfăşură activităţi de reparare vehicule rutiere nu absolvă operatorul economic de obligaţia solicitării autorizaţiei specifice ce constituie obiectul prezentelor reglementări.
    (14) Obţinerea autorizaţiei tehnice în conformitate cu prezentele reglementări nu exonerează titularul acesteia de obligativitatea obţinerii celorlalte autorizaţii sau avize prevăzute de legislaţia în vigoare, necesare pentru desfăşurarea activităţii.
    (15) Operatorul economic autorizat deţine întreaga responsabilitate pentru calitatea şi conformitatea lucrărilor executate, precum şi pentru respectarea normelor privind protecţia şi securitatea în muncă, cu privire la activităţile autorizate.
    (16) Operatorii economici trebuie să solicite acceptul RAR de a efectua activităţi cu ATLV mobil. Solicitarea trebuie transmisă cu minimum 5 zile înalte de efectuarea activităţilor şi trebuie să conţină informaţii cu privire la:
    a) adresa locului în care urmează să se efectueze activităţile, inclusiv coordonatele GPS;
    b) perioada şi intervalele orare în care se vor efectua activităţile;
    c) numele şi datele de contact ale persoanelor atestate care vor efectua activităţile.

    (17) Locaţia în care urmează să se efectueze ITLV cu ATLV mobil trebuie să fie verificată de RAR şi să îndeplinească condiţiile de la art. 16 alin. (5).
    (18) Operatorii economici autorizaţi sunt obligaţi să informeze RAR cu privire la orice modificare a acţionariatului sau a statutului.

    CAP. IV
    Organizarea şi agrearea operatorilor economici care efectuează un program de instruire
    ART. 22
    (1) Programul de instruire se organizează de un producător de tahografe, de un producător de dispozitive de inspecţie a tahografelor sau de reprezentanţi ai acestora, împuterniciţi în acest scop, cu sediul în România.
    (2) Programul de instruire pentru inspecţia tahografelor digitale de generaţia a doua poate fi organizat de producătorul acestor tahografe sau de un reprezentant al acestuia, împuternicit în acest scop, cu sediul în România.
    (3) Agrearea operatorilor economici care efectuează un program de instruire se acordă de către RAR, numai dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiţii referitoare la:
    a) bază materială;
    b) competenţă profesională.

    (4) Se consideră îndeplinită condiţia prevăzută la alin. (3) lit. a), dacă solicitantul face dovada că:
    a) dispune de spaţii adecvate pentru procesul de instruire, respectiv:
    - sală de curs, cu suprafaţa minimă de 2 mp pentru fiecare persoană;
    – spaţiu pentru activitate de secretariat;
    – spaţiu pentru arhivare documente;
    – surse de energie, sisteme de iluminare, încălzire şi aerisire;
    – spaţii sociale pentru personal şi cursanţi (spaţii de aşteptare, grup social);

    b) deţine un telefon, un copiator;
    c) deţine un calculator, protejat prin parolă, care să fie conectat la sistemul naţional de supraveghere informatică a inspecţiilor tahografelor şi/sau limitatoarelor de viteză, utilizat numai pentru aceste activităţi. Configuraţia minimală a calculatorului trebuie să fie:
    - procesor minimum 2 GHz;
    – memorie internă RAM minimum 2 Gb;
    – HDD minimum 100 Gb;
    – placă video pentru rezoluţie minimum 1200x800 pixels;
    – port paralel şi port USB 3;
    – sistem de operare minimum Windows 7 cu browser de internet versiune 2018;

    d) deţine o imprimantă;
    e) deţine minimum:
    - 3 calculatoare care au instalat un program de interpretare a datelor din tahografe;
    – 3 combine de instruire;
    – 3 computere de testare
    – 3 carduri DEMO de atelier, pentru instruire;
    – 3 descărcătoare de date;

    f) deţine un videoproiector şi un ecran de proiecţie de minimum 1,5 m lăţime;
    g) deţine suporturi de curs pentru instruire în vederea inspecţiei, structurate pe mărci, tipuri şi versiuni constructive de tahografe, precum şi structurate pe dispozitive de inspecţie tahografe;
    h) deţine modelele de tahografe şi dispozitivele de inspecţie corespunzătoare conţinutului programelor de instruire teoretică şi practică pentru care solicită agrearea;
    i) are acces la un ATLV autorizat în care să se realizeze instruirea practică;
    j) deţine un program de instruire care cuprinde informaţii privind modulele de curs şi durata fiecărui modul, structurat pe zile şi ore;
    k) deţine procedurile de inspecţie a tahografelor pe tipuri şi versiuni furnizate de producătorul de tahograf.

    (5) Se consideră îndeplinită condiţia prevăzută la alin. (3) lit. b), dacă solicitantul face dovada că are angajată cel puţin o persoană care deţine un certificat emis de un producător de tahografe sau de un producător de dispozitive de inspecţie a tahografelor care atestă competenţa de a susţine un program de instruire şi care include cel puţin următoarele informaţii:
    a) tipurile şi variantele instructive de tahografe;
    b) tipurile şi variantele constructive de dispozitive de inspecţie tahografe.


    ART. 23
        Programul de instruire include cel puţin următoarele elemente:
    a) cunoaşterea Regulamentelor CEE/CE/UE în domeniul tahografelor;
    b) cunoaşterea autovehiculului rutier în ceea ce priveşte identificarea şi echiparea cu instalaţia tahograf;
    c) cunoaşterea instalaţiei tahograf în ceea ce priveşte construcţia şi modul de funcţionare a acesteia;
    d) cunoaşterea procedurii de inspecţie a tahografelor mecanice, analogice şi/sau digitale, după caz;
    e) cunoaşterea legislaţiei naţionale privind inspecţia tahografelor;
    f) cunoaşterea dispozitivelor de inspecţie a tahografelor în ceea ce priveşte modul de funcţionare a acestora;
    g) cunoaşterea aplicaţiilor folosite pentru descărcarea şi interpretarea datelor din tahografele digitale;
    h) cunoaşterea aplicaţiilor informatice folosite în procedura de inspecţie a tahografelor;
    i) cunoaşterea procedurilor de inspecţie a tahografelor pe tipuri şi versiuni furnizate de producătorul de tahograf.


    ART. 24
        Operatorul economic care solicită agrearea trebuie să depună la RAR un dosar cuprinzând următoarele documente:
    a) cerere-tip de agreare al cărei model este prevăzut în anexa nr. 18;
    b) copie de pe certificatul de înmatriculare sau de înregistrare la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului;
    c) copie de pe certificatul constatator emis de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului în baza Legii nr. 26/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, eliberat cu cei mult trei luni înainte de data depunerii cererii-tip de agreare, cuprinzând date privind valabilitatea sediului social şi a punctului de lucru pentru care se solicită agrearea, persoanele împuternicite, sedii şi/sau activităţi autorizate conform prevederilor art. 15 din Legea nr. 359/2004, inclusiv pentru activitatea "Alte forme de învăţământ n.c.a";
    d) dovadă privind dreptul de utilizare a spaţiilor pentru activitatea de instruire, în cazul în care solicitantul nu este proprietarul locaţiei, inclusiv dovada că persoana fizică sau juridică de la care a primit dreptul de folosinţă al spaţiului este proprietarul spaţiului sau are drept de subînchiriere;
    e) dovadă privind accesul la un ATLV autorizat, pentru realizarea instruirii practice în cazul în care nu deţine un ATLV autorizat;
    f) suport de curs pentru instruire;
    g) copie de pe contractele individuale de muncă sau de pe contractele de colaborare ale persoanelor care efectuează instruirea;
    h) copie de pe certificatul prevăzut la art. 22 alin. (5).


    ART. 25
    (1) Dacă dosarul este complet şi corect întocmit, în maximum 15 zile de la data depunerii dosarului RAR verifică la sediul în care solicitantul îşi desfăşoară activitatea dacă sunt îndeplinite condiţiile prevăzute la art. 22 alin. (4) şi (5) şi întocmeşte un raport care conţine rezultatele verificării, precum şi concluzii cu privire la acordarea sau neacordarea agreării.
    (2) După analizarea raportului, în termen de 15 zile de la întocmire, RAR eliberează operatorului economic un certificat de agreare, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 19 ori comunică în scris refuzul motivat, după caz.
    (3) Certificatul de agreare se acordă pe o perioadă de 5 ani de la data eliberării. Acesta se va acorda după achitarea de către solicitant a costurilor aferente.
    (4) Menţinerea certificatului de agreare este condiţionată de păstrarea de către titularul acestuia a condiţiilor iniţiale de agreare.
    (5) În cazul în care operatorul economic efectuează programe de instruire în mai multe puncte de lucru, trebuie să solicite agrearea fiecăruia, în condiţiile prezentelor reglementări.

    ART. 26
        Pe durata de valabilitate a certificatului de agreare, titularul acestuia poate solicita extinderea, restrângerea sau anularea agreării.

    CAP. V
    Atestarea şi reatestarea personalului care efectuează inspecţia tahografelor
    ART. 27
        Atestarea şi reatestarea personalului care efectuează inspecţia tahografelor se realizează de către RAR, după finalizarea unui program de instruire organizat de un operator economic agreat.

    ART. 28
    (1) În vederea atestării, persoana care solicită atestarea va prezenta operatorului economic agreat un dosar care va conţine:
    a) cerere de atestare;
    b) copie de pe permisul de conducere şi de pe actul de identitate sau dovada înlocuitoare a acestora.

    (2) Certificatul de atestare se acordă după o examinare teoretică şi o evaluare practică efectuate de către RAR în cadrul operatorului economic care a efectuat instruirea.
    (3) Valabilitatea certificatului de atestare este de 2 ani de la data emiterii.

    ART. 29
        La cererea motivată a titularului, RAR eliberează un duplicat al certificatului de atestare cu aceeaşi valabilitate ca a certificatului iniţial.

    ART. 30
    (1) În cazul solicitării privind extinderea competenţelor menţionate în certificatul de atestare pentru tipuri de tahografe şi dispozitive de inspecţie suplimentare faţă de cele pentru care a fost iniţial emis, RAR eliberează un certificat de atestare modificat, cu aceeaşi valabilitate ca a certificatului iniţial, după efectuarea unui program de instruire suplimentar şi a unei examinări suplimentare aferente extinderii solicitate.
    (2) În cazul solicitării de către titular a modificării anumitor date înscrise în certificatul de atestare, care nu influenţează valabilitatea certificatului de atestare sau activităţile pentru care a fost atestat, RAR eliberează un certificat de atestare modificat cu aceeaşi valabilitate ca a certificatului iniţial, în baza documentelor depuse.

    ART. 31
        Certificatul de atestare se eliberează după achitarea de către titular a costurilor aferente examinării acestuia.

    ART. 32
        Reatestarea personalului care efectuează inspecţia tahografelor se acordă după examinarea realizată de RAR care să confirme menţinerea şi actualizarea cunoştinţelor şi abilităţilor tehnice şi legislative.

    ART. 33
        Persoanele care efectuează inspecţia tahografelor nu vor putea susţine examene pentru obţinerea certificatului de reatestare dacă se află în perioada de suspendare a dreptului de a desfăşura activităţi de inspecţie tahografe.

    ART. 34
        Documentele referitoare la absolvenţii programului de instruire se păstrează la sediul operatorului economic agreat pe o perioadă de minimum 5 ani de la data eliberării.

    CAP. VI
    Cerinţe şi proceduri la instalarea, repararea sau inspecţia tahografelor ori a limitatoarelor de viteză
    ART. 35
    (1) Inspecţia tahografelor se efectuează cu dispozitive şi aparatură care respectă cerinţele prevăzute de legislaţia privind activitatea de metrologie.
    (2) Nu sunt admise modificări sau intervenţii neautorizate ale dispozitivelor şi aparaturii cu care se efectuează inspecţia tahografelor.
    (3) Inspecţia tahografelor inteligente se realizează doar cu dispozitivele de inspecţie indicate de producătorul de tahograf.

    ART. 36
        ITLV se efectuează numai la autovehiculele la care se prezintă:
    a) pentru cele înmatriculate în România:
    - certificatul de înmatriculare sau dovada înlocuitoare a certificatului de înmatriculare, eliberată de autorităţile competente şi completată în mod corespunzător cu datele necesare identificării;
    – CIV;

    b) pentru cele înmatriculate în alte state membre UE sau părţi contractante ale AETR:
    - documentul de înmatriculare.    ART. 37
        În vederea efectuării ITLV trebuie îndeplinite următoarele cerinţe:
    a) autovehiculul trebuie să fie curat, în special caroseria, şasiul, ansamblurile şi subansamblurile ce urmează să fie controlate;
    b) autovehiculul trebuie să fie neîncărcat, în condiţii normale de funcţionare;
    c) pneurile trebuie să fie umflate la presiunea nominală, în acord cu instrucţiunile producătorului autovehiculului;
    d) în timpul efectuării încercărilor pista trebuie să fie curată, fără zăpadă sau gheaţă;
    e) în dreptul liniilor de start şi stop, inscripţionate pe pistă, trebuie să fie amplasate două jaloane, vertical, astfel încât să nu fie deteriorate de autovehiculele verificate. Distanţa dintre centrele acestor jaloane trebuie să fie de 20±0,01 m.


    ART. 38
    (1) Erorile maxime tolerate la ITLV sunt cele prevăzute în anexa nr. 20.
    (2) Erorile maxime tolerate la ITLV sunt valabile pentru o temperatură între 0° C şi 40° C, temperaturile fiind măsurate în imediata apropiere a aparaturii.

    ART. 39
    (1) La ITLV se verifică dacă se respectă configuraţia de omologare a tahografului.
    (2) La ITLV prima operaţiune este identificarea autovehiculului şi ultima operaţiune este sigilarea instalaţiei.

    ART. 40
        În cazul în care la identificarea autovehiculului se constată necesitatea respingerii pentru motive de neconcordanţă între documentele însoţitoare şi autovehicul, se interzice continuarea ITLV. În acest caz nu se acceptă efectuarea unei noi ITLV decât după rezolvarea problemelor care au condus la respingerea autovehiculului. Este obligatorie înregistrarea în sistemul naţional de supraveghere informatică a inspecţiilor tahografelor şi limitatoarelor de viteză a problemelor care au condus la respingerea autovehiculului.

    ART. 41
    (1) Pentru fiecare ITLV se completează de către personalul atentat un raport ITLV la care se anexează documentele care atestă efectuarea inspecţiei. Raportul ITLV va fi semnat de către persoana atestată care a efectuat inspecţia.
    (2) Documentele care se anexează la raportul ITLV sunt, după caz, următoarele:
    a) foi de înregistrare, listinguri care conţin date tehnice, evenimente şi abateri, raport card atelier 24 h, raport depăşiri viteze sau raport de interpretare a datelor descărcate din tahograf;
    b) copie de pe dovada de inspecţie;
    c) copie a documentului de înmatriculare pentru autovehiculele înmatriculate în state membre UE sau părţi contractante ale AETR;
    d) copie de pe CIV;
    e) copie de pe declaraţia de desigilare;
    f) declaraţie de conformitate;
    g) declaraţie de limitare a vitezei;
    h) declaraţie de imposibilitate descărcare date din tahograf.


    ART. 42
    (1) Este obligatorie menţionarea pe raportul ITLV a tuturor defectelor constatate.
    (2) În cazul în care se constată defecte şi persoana atestată are capabilitatea tehnică necesară pentru remedierea lor, aceasta va proceda la eliminarea lor numai în limita autorizaţiei tehnice a ATLV.
    (3) În cazul în care se constată defecte şi persoana atestată nu are capabilitatea tehnică necesară pentru remedierea lor, aceasta va respinge de la ITLV instalaţia tahograf şi/sau limitatorul de viteză. În această situaţie, persoana care a prezentat autovehiculul la ITLV va fi informată cu privire la defectele constatate.

    ART. 43
        În cadrul ITLV se va respecta ordinea operaţiunilor prevăzută în procedura de inspecţie şi în planul de operaţiuni, conform fluxului de inspecţie declarat la autorizarea ATLV. Persoana atestată nu va începe o nouă ITLV până nu o finalizează pe cea curentă, inclusiv înregistrarea în calculator, emiterea dovezii de inspecţie, sigilarea completă a instalaţiei de tahograf, a plăcuţei de instalare şi încărcarea înregistrărilor fotografice.

    ART. 44
    (1) Petru fiecare ITLV se realizează 7 înregistrări fotografice, care sunt precizate în procedura de inspecţie şi care vor fi salvate în unitatea hardware a ATLV.
    (2) Arhiva cu înregistrările fotografice efectuate anual se memorează pe un mediu de stocare extern şi se păstrează pe o perioadă de cel puţin 5 ani.

    ART. 45
        După finalizarea ITLV, inspectorii RAR pot reverifica inspecţia, în conformitate cu procedurile şi planul de operaţiuni. Dacă în urma reverificării efectuate sunt constatate neconformităţi, acestea sunt consemnate în raportul ITLV întocmit de inspectorul RAR, după care se efectuează înregistrarea acestora în calculator, urmând ca finalizarea ITLV să se realizeze în funcţie de constatările inspectorului RAR.

    ART. 46
        Persoana atestată va proceda la finalizarea ITLV în următoarele situaţii:
    a) nu s-a solicitat de RAR prin mijloace informatice sau prin intermediul inspectorului RAR reverificarea ITLV;
    b) RAR solicită reverificarea ITLV, dar inspectorul RAR nu se prezintă în intervalul de timp prevăzut (45 min.).


    ART. 47
    (1) Persoana atestată nu va părăsi incinta ATLV în situaţia în care inspecţia tahografului a fost selectată pentru reinspecţie, până la finalizarea reinspecţiei.
    (2) În cazul reinspecţiei, inspectorul RAR întocmeşte şi semnează un raport ITLV.

    ART. 48
        ATLV comunică electronic RAR informaţiile necesare pentru generarea dovezii de inspecţie, iar RAR transmite electronic ATLV dovada de inspecţie în vederea emiterii acesteia şi seriile sigiliilor ce vor fi utilizate la sigilarea instalaţiei tahografului şi a limitatorului de viteză.

    ART. 49
    (1) După finalizarea şi validarea ITLV se eliberează dovada de inspecţie şi plăcuţa de instalare.
    (2) După finalizarea inspecţiei tahografului, persoana atestată va sigila următoarele părţi:
    a) plăcuţa de instalare;
    b) senzorul de mişcare de pe carcasa cutiei de viteză;
    c) cele două capete ale elementului de legătură dintre aparatura de înregistrare propriu-zisă şi autovehicul, după caz;
    d) adaptorul propriu-zis şi punctul de inserare al acestuia în circuit, după caz;
    e) dispozitivul de comutare pentru autovehiculele cu două sau mai multe rapoarte ale punţii motoare, după caz;
    f) elementele de legătură ale adaptorului şi dispozitivului de comutare cu restul aparaturii, după caz;
    g) toate părţile interioare ale aparaturii care trebuie să fie protejate împotriva umidităţii şi prafului, precum şi împotriva accesului neautorizat prin carcase care pot fi sigilate;
    h) orice strat protector pentru accesul la dispozitivele de adaptare a constantei aparaturii de înregistrare la coeficientul caracteristic autovehiculului;
    i) conexiunea cu sistemele DSRC şi GNSS în cazul în care sunt unităţi separate de tahograf, după caz.

    (3) În cazuri particulare, pot fi necesare şi sigilii suplimentare, care sunt menţionate în certificatul de omologare al tahografului.

    ART. 50
    (1) Sigiliile utilizate de către ATLV trebuie inscripţionate cu marca de sigilare precizată în autorizaţia tehnică.
    (2) Sigilarea senzorului de mişcare de pe carcasa cutiei de viteză, a adaptorului destinat autovehiculelor M(1) şi N(1), a conexiunii GNSS externă şi a tahografului se realizează cu sigilii fabricate de producători de sigilii înregistraţi în baza de date specifică a Comisiei Europene.

    ART. 51
        Înainte de înlocuirea sigiliilor, se realizează o inspecţie a tahografului de către un atelier autorizat.

    ART. 52
        Pentru fiecare ocazie cu care sigiliile sunt îndepărtate de către atelierele de reparaţii, acestea întocmesc o declaraţie de desigilare.

    ART. 53
        Dovada de inspecţie se eliberează şi pentru autovehicule înmatriculate în alte state membre UE sau părţi contractante AETR.

    ART. 54
    (1) Pentru dovada de inspecţie se poate elibera un duplicat dacă plăcuţa de instalare şi/sau dovada de inspecţie este deteriorată, ilizibilă, lipsă sau pierdută.
    (2) Duplicatul dovezii de inspecţie poate fi eliberat de ATLV care a emis dovada de inspecţie.
    (3) Pentru emiterea duplicatului dovezii de inspecţie se vor parcurge obligatoriu următoarele etape:
    a) identificarea autovehiculului şi conformitatea instalaţiei tahografului şi a limitatorului de viteză;
    b) realizarea şi arhivarea a 3 înregistrări fotografice astfel:
    - plăcuţa constructor tahograf;
    – sigiliul aplicat la senzorul de mişcare;
    – plăcuţa de instalare aplicată;

    c) arhivarea copiei duplicatului.


    ART. 55
    (1) La repararea instalaţiei tahograf se utilizează numai componente furnizate de producătorii de tahografe sau de reprezentanţii acestora, care să fie însoţite de documente de provenienţă şi declaraţii de conformitate ale componentei.
    (2) Operatorii economici autorizaţi pentru activitatea de reparare tahografe pot înlocui sau repara orice componentă a instalaţiei tahograf.

    CAP. VII
    Supravegherea tehnică a operatorilor economici care instalează, repară sau inspectează tahografe ori limitatoare de viteză
    ART. 56
    (1) Pe perioada de valabilitate a autorizaţiei tehnice, operatorul economic autorizat va fi supravegheat de RAR în baza contractului de autorizare şi supraveghere tehnică. Cheltuielile aferente autorizării şi supravegherii tehnice sunt suportate de către operatorul economic.
    (2) În cadrul acţiunii de supraveghere tehnică, desfăşurată de către RAR, inclusiv prin mijloace informatice, personalul atestat are obligaţia să furnizeze, la solicitarea inspectorilor RAR, toate documentele şi informaţiile aferente activităţilor de instalare, reparare şi/sau inspecţie a tahografelor sau limitatoarelor de viteză.
    (3) În cadrul acţiunii de supraveghere tehnică desfăşurata de către RAR, inspectorii RAR completează un raport de supraveghere.
    (4) În urma supravegherii tehnice, inspectorii RAR pot anula inspecţia tahografelor şi/sau a limitatoarelor de viteză respective în următoarele cazuri:
    a) dacă dimensiunea pneurilor ce echipează puntea autovehiculului care transmite mişcarea către senzorul de mişcare diferă de dimensiunea pneurilor înscrisă, pe plăcuţa de instalare;
    b) dacă se constată existenţa unor dispozitive de manipulare a tahografului şi/sau a limitatorului de viteză;
    c) dacă viteza fixată (Vset) a limitatorului de viteză diferă de viteza fixată (Vset) înscrisă pe plăcuţa de instalare;
    d) dacă plăcuţa de instalare aplicată pe autovehicul este nesigilată;
    e) dacă se constată lipsa plăcuţei constructorului tahografului sau informaţiile sunt ilizibile;
    f) dacă se constată că instalaţia tahografului şi/sau limitatorului de viteză are sigilii sau portsigilii lipsă, neconforme sau neinscripţionate;
    g) dacă se constată că sigiliile tahografului care pot fi îndepărtate pentru reglarea constantei "k" sunt inscripţionate cu altă marcă de sigilare decât cea menţionată în dovada de inspecţie;
    h) dacă se constată că atelierul a efectuat inspecţii la tahografe şi/sau limitatoare de viteză pentru care nu este autorizat;
    i) dacă se constată că inspecţia a fost acordată pentru un tahograf şi/sau limitator de viteză defect;
    j) dacă se constată prezenţa unui adaptor pentru tahograf pe un autovehicul din altă categorie decât M(1) sau N(1).

    (5) Anularea inspecţiei tahografului şi/sau limitatorului de viteză se realizează în baza raportului ITLV prevăzut la art. 47 alin. (2).
    (6) Anularea inspecţiei tahografului şi/sau limitatorului de viteză se înregistrează în sistemul naţional de supraveghere a inspecţiilor tahografelor şi limitatoarelor de viteză gestionat de RAR.

    ART. 57
        Constituie abateri de la procedurile de efectuare a ITLV următoarele fapte săvârşite de către personalul atestat:
    a) atestarea efectuării inspecţiilor tahografelor şi/sau limitatoarelor de viteză instalate pe un autovehicul, fără prezentarea acestuia în ATLV;
    b) divulgarea codului de securitate a cardului de atelier sau utilizarea cardului de atelier de către o altă persoană decât titularul cardului;
    c) atestarea efectuării ITLV având montate dispozitive destinate manipulării sau având instalate softuri neautorizate în tahograful digital şi/sau limitatorul de viteză;
    d) aplicarea de sigilii a căror marcă aparţine unui alt ATLV;
    e) efectuarea necorespunzătoare unei inspecţii, constatată cu ocazia supravegherii tehnice efectuate de RAR în conformitate cu prezentele reglementări;
    f) nerespectarea procedurilor de instalare, reparare sau inspecţie a tahografelor ori a limitatoarelor de viteză precizate în prezentele reglementări;
    g) nerespectarea prevederilor privind evidenţa operaţiunilor efectuate asupra tahografelor şi/sau limitatoarelor de viteză prevăzute în prezentele reglementări;
    h) efectuarea unei inspecţii a tahografului nou sau reparat sau a tahografului menţionat la art. 8 alin. (2) fără declaraţia de conformitate;
    i) neaducerea la îndeplinire a măsurilor dispuse de către personalul RAR în rapoartele de supraveghere;
    j) împiedicarea, sub orice formă, a personalului RAR de a îşi exercita atribuţiile de serviciu;
    k) nerespectarea obligaţiilor de notificare prevăzute în art. 4 alin. (9) din H.G. nr. 899/2003;
    l) confirmarea drept corespunzătoare a instalaţiei tahograf şi/sau limitatorului de viteză care nu îndeplineşte cerinţele tehnice precizate prin prezentele reglementări;
    m) efectuarea ITLV pentru tipuri sau versiuni de tahografe şi/sau pentru mărci de limitatoare de viteză care nu sunt menţionate în autorizaţia tehnică a ATLV;
    n) efectuarea de activităţi care nu sunt menţionate în autorizaţia tehnică a ATLV;
    o) efectuarea de activităţi pentru tahografele şi/sau limitatoarele de viteză ce echipează autovehiculele pentru care există interdicţie în autorizaţia tehnică;
    p) efectuarea ITLV pentru tahografe şi/sau limitatoare de viteză de către o persoana atestată în numele altei persoane atestate din atelier;
    q) divulgarea către o altă persoană a parolei proprii de acces în sistemul naţional de supraveghere informatică gestionat de RAR;
    r) înregistrarea în sistemul naţional de supraveghere informatică de date incomplete, eronate sau fictive cu privire la activităţile desfăşurate;
    s) lipsa persoanei atestate din incinta ATLV la reverificare de către inspectorul RAR, a unei inspecţii care a fost selectată în acest scop;
    t) lipsa documentelor minim necesare efectuării ITLV în cazul unei reverificări de către un inspector RAR;
    u) utilizarea la ITLV a unui aparat care nu respectă cerinţele prevăzute de legislaţia privind activitatea de metrologie.


    ART. 58
    (1) Certificatul de atestare al unei persoane atestate poate fi suspendat pe o perioadă de 30 de zile în situaţia în care persoana atestată acumulează 5 abateri menţionate la art. 57, într-o perioadă de 6 luni, constatate cu ocazia supravegherii tehnice.
    (2) Certificatul de atestare al unei persoane atestate poate fi anulat în situaţia în care:
    a) persoana atestată acumulează 10 abateri menţionate la art. 57, într-o perioadă de 12 luni, constatate cu ocazia supravegherii termice;
    b) se constată una din abaterile de la art. 57 lit. a), c), d) sau i).

    (3) În cazul în care analizarea abaterilor menţionate la art. 57 necesită un timp suplimentar, RAR poate dispune suspendarea certificatului de atestare pe o perioadă de maximum 30 de zile.
    (4) Obţinerea unui nou certificat de atestare în cazul anulării acestuia se face în conformitate cu prevederile art. 27. Programarea pentru reatestare se face după trecerea unei perioade de minimum 6 luni de la data anulării.
    (5) Persoana atestată căreia i s-a anulat certificatul de atestare a doua oară i se suspendă dreptul de efectuare a ITLV pe o perioadă de 1 an.
    (6) Persoana atestată căreia i s-a anulat certificatul de atestare a treia oară i se suspendă dreptul de efectuare a ITLV pe o perioadă de 2 ani. La orice anulare ulterioară a certificatului de atestare i se suspendă dreptul de efectuare a ITLV pe o perioadă de 3 ani.

    ART. 59
    (1) Un atelier poate fi sancţionat cu suspendarea autorizaţiei tehnice pe o perioadă de 30 de zile în cazul în care:
    a) nu se aduc la îndeplinire măsurile dispuse de către inspectorul RAR în raportul de supraveghere;
    b) se instalează tahografe sau limitatoare de viteză neomologate sau fără declaraţia de conformitate;
    c) nu se transmit RAR informaţiile necesare privitoare la datele de securitate utilizate în cazul tahografelor digitale;
    d) se constată modificări sau intervenţii neautorizate la aparatura utilizată sau la programele utilizate;
    e) se efectuează activităţi la mărci şi tipuri de tahografe şi/sau limitatoare de viteză pentru care operatorul economic nu este autorizat;
    f) nu se furnizează, la solicitarea inspectorilor RAR, toate documentele şi informaţiile aferente activităţilor de instalare, reparare sau inspecţie a tahografelor ori limitatoarelor de viteză;
    g) se efectuează ITLV pentru tahografe şi/sau limitatoare de viteză de către o persoană atestată pe perioada în care certificatul de atestare a acesteia este suspendat, expirat sau anulat;
    h) se constată lipsa documentelor şi înregistrărilor care au stat la baza efectuării inspecţiei tahografelor şi/sau limitatoarelor de viteză;
    i) nu se restituie în maximum 30 de zile către RAR cardul de atelier în cazul în care persoanei atestate i s-a suspendat certificatul de atestare în conformitate cu prevederile prezentelor reglementări;
    j) se dispune suspendarea a două sau mai multe persoane atestate pe o perioadă de 30 de zile, în decursul unui an în cadrul aceluiaşi atelier;
    k) împiedică, sub orice formă, personalul RAR să îşi exercite atribuţiile de serviciu.

    (2) Un atelier poate fi sancţionat cu anularea autorizaţiei tehnice în cazul în care se montează în cadrul acestuia dispozitive de manipulare a tahografului şi/sau limitatorului de viteză.
    (3) Efectuarea ITLV şi aplicarea plăcuţei de inserare de personal neatestat sau de personal atestat dar fără efectuarea în prealabil a inspecţiei sau încălcarea legislaţiei în vigoare aplicabilă activităţilor de instalare, reparare sau inspecţie a tahografelor ori a limitatoarelor de viteză atrage, după caz, răspunderea administrativă, disciplinară, materială sau penală.
    (4) Conducerea operatorului economic va lua măsuri de supraveghere a desfăşurării activităţii de către persoanele atestate şi de sancţionare administrativă a persoanelor care se fac vinovate de săvârşirea abaterilor menţionate în prezentele reglementări.

    ART. 60
    (1) Neconformităţile constatate în cursul activităţii de supraveghere tehnică a activităţii de ITLV vor fi menţionate în registrul de neconformităţi al ATLV.
    (2) În urma activităţii de supraveghere tehnică, RAR poate adopta una dintre următoarele măsuri:
    a) măsura de restrângere a domeniului de activitate se adoptă pentru perioada în care ATLV şi-a pierdut temporar capabilitatea tehnică de efectuare a instalării, reparării sau inspecţiei tahografelor ori a limitatoarelor de viteză;
    b) măsura de suspendare a autorizaţiei tehnice se adoptă în cazul comiterii cel puţin a uneia dintre abaterile prevăzute la art. 59 alin. (1).

    (3) În cazul suspendării autorizaţiei tehnice, ATLV va fi restricţionat informatic, se vor retrage elementele de sigilare, formularele dovezilor de inspecţie neutilizate până la acel moment, cardurile de atelier ale personalului atestat şi va fi menţionat în registrul de neconformităţi al ATLV ultimul număr de registru şi data inspecţiei efectuate.
    (4) În cazul anulării autorizaţiei tehnice se procedează ca şi în cazul suspendării.

    CAP. VIII
    Dispoziţii finale şi tranzitorii
    ART. 61
        Plăcuţele de instalare, dovezile de inspecţie şi sigiliile vor fi puse la dispoziţia operatorilor economici de către RAR.

    ART. 62
        RAR va gestiona sistemul naţional de supraveghere informatică a inspecţiilor tahografelor şi limitatoarelor de viteză.

    ART. 63
        Următoarele cerinţe devin obligatorii de la datele menţionate în continuare:
    a) sigilarea senzorului de mişcare de pe carcasa cutiei de viteză, a adaptorului destinat autovehiculelor M(1) şi N(1) şi a tahografului, în cazul tahografelor mecanice, analogice şi digitale de primă generaţie cu sigilii care respectă prevederile de la art. 50 alin. (2), începând cu data de 1 iunie 2020;
    b) specificaţiile privind hala ATLV se aplică începând cu data de 1 ianuarie 2022 pentru ATLV autorizate cu ocazia primei reautorizări.


    ART. 64
    (1) Operatorii economici autorizaţi anterior intrării în vigoare a prezentului ordin trebuie să îşi reînnoiască autorizaţia în conformitate cu prevederile prezentelor reglementări în termen de 12 luni de la data intrării în vigoare a prezentului ordin, ocazie cu care se va încheia un contract de autorizare şi supraveghere.
    (2) Nerespectarea condiţiei prevăzute la alin. (1) atrage anularea autorizaţiei tehnice.

    ART. 65
        Documentul prevăzut la art. 26 alin. (1) lit. e) din OMT nr. 459/2017 pentru aprobarea Normelor privind eliberarea, înlocuirea, schimbarea, înnoirea şi retragerea cardurilor de tahograf, este certificatul de atestare emis conform prezentelor reglementări.

    ART. 66
        Prevederile prezentelor reglementări vor putea fi detaliate şi precizate atunci când este necesar şi/sau când evoluţia tehnică o impune, în scopul aplicării lor unitare, prin instrucţiuni şi dispoziţii specifice, fără ca acestea să modifice sau să completeze cadrul legal instituit. Instrucţiunile şi dispoziţiile specifice respective constituie parte integrantă a prezentelor reglementări.

    ART. 67
    Anexele nr. 1 - 20 fac parte integrantă din prezentele reglementări.

    ANEXA 1

    la reglementări
                                   Plan de operaţiuni

┌─────┬───────────────┬───────────────┬────────────────┐
│ │ │Metodă de │ │
│Nr. │Denumirea │control şi │Neconformităţi │
│crt. │verificării │aparatură │constatate │
│ │ │necesară │ │
├─────┴───────────────┴───────────────┴────────────────┤
│0. IDENTIFICARE AUTOVEHICUL │
├─────┬───────────────┬───────────────┬────────────────┤
│ │ │ │a) autovehiculul│
│ │ │ │prezentat la │
│ │ │ │ITLV nu │
│ │ │ │corespunde cu │
│ │ │ │datele din │
│ │ │ │documentele de │
│ │ │ │înmatriculare │
│ │ │ │privind: │
│ │ │ │categoria, marca│
│ │ │ │şi tipul │
│ │ │ │autovehiculului.│
│ │ │ │b) lipsă nr. de │
│ │ │ │identificare │
│ │Verificare │ │poansonat sau │
│ │concordanţă │Inspecţie │lipsă plăcuţă cu│
│ │dintre numărul │vizuală după │număr de │
│ │de identificare│curăţarea │identificare de │
│ │al vehiculului │locurilor unde │la bord (dacă │
│ │(VIN), marcă, │se află │constructorul nu│
│0.1 │tip, categorie │poansonat nr. │a prevăzut │
│ │autovehicul │de identificare│poansonarea │
│ │prezentat la │şi/sau plăcuţa │numărului de │
│ │ITLV şi datele │care conţine │identificare). │
│ │din documentele│acest număr │c) nr. │
│ │de │ │identificare │
│ │înmatriculare │ │incomplet, │
│ │ │ │ilizibil, │
│ │ │ │falsificat sau │
│ │ │ │care nu │
│ │ │ │corespunde cu │
│ │ │ │documentele │
│ │ │ │autovehiculului.│
│ │ │ │d) suportul pe │
│ │ │ │care se află │
│ │ │ │poansonat nr. de│
│ │ │ │identificare │
│ │ │ │este fixat │
│ │ │ │artizanal pe │
│ │ │ │autovehicul. │
├─────┴───────────────┴───────────────┴────────────────┤
│1. INSPECŢIE AUTOVEHICUL │
├──────────────────────────────────────────────────────┤
│1.1. INSPECŢIE STARE ROŢI │
├─────┬───────────────┬───────────────┬────────────────┤
│ │Verificare │ │ │
│ │concordanţă │Inspecţie │a) dimensiunile │
│ │dintre │vizuală prin │anvelopelor nu │
│ │dimensiunile │compararea │corespund cu │
│ │anvelopelor │datelor de pe │datele înscrise │
│ │care echipează │anvelopele │în CIV sau în │
│1.1.1│puntea motoare │punţii motoare │documentele de │
│ │a │cu datele din │înmatriculare │
│ │autovehiculului│CIV sau din │ale │
│ │şi datele din │documentele de │autovehiculului │
│ │CIV sau din │înmatriculare │b) anvelope │
│ │documentele de │ale │neomologate │
│ │înmatriculare │autovehiculului│ │
│ │ale acestuia │ │ │
├─────┼───────────────┼───────────────┼────────────────┤
│ │ │ │a) anvelope de │
│ │ │ │dimensiuni │
│ │ │ │diferite │
│ │ │ │b) anvelope de │
│ │ │ │construcţie │
│ │ │ │diferită (radial│
│ │ │ │sau diagonal) │
│ │ │ │c) anvelope grav│
│ │ │ │deteriorate sau │
│ │ │ │cu tăieturi │
│ │ │ │d) anvelopele │
│ │ │ │ating alte părţi│
│ │ │ │fixe ale │
│ │ │ │caroseriei, │
│ │ │ │şasiului sau │
│ │Verificare │Inspecţie │suspensiei │
│1.1.2│stării roţilor │vizuală a │e) adâncimea │
│ │de la puntea │întregii │profilului │
│ │motoare (+ E) │anvelope │principal (zona │
│ │ │ │centrală de 3/4 │
│ │ │ │din lăţimea │
│ │ │ │benzii de │
│ │ │ │rulare) mai mică│
│ │ │ │de 1,6 mm │
│ │ │ │(pentru │
│ │ │ │tractoare: 2 mm │
│ │ │ │la anvelopele cu│
│ │ │ │diametrul jantei│
│ │ │ │până la 20" │
│ │ │ │inclusiv sau 4 │
│ │ │ │mm la anvelope │
│ │ │ │cu diametrul │
│ │ │ │jantei peste │
│ │ │ │20") │
├─────┴───────────────┴───────────────┴────────────────┤
│1.2. INSPECŢIE ECHIPAMENT DE INDICARE DIN BORD │
├─────┬───────────────┬───────────────┬────────────────┤
│ │ │ │a) vitezometru │
│ │ │ │defect │
│ │ │ │b) lipsă │
│ │Inspecţie │ │iluminare │
│1.2.1│echipament de │Inspecţie │vitezometru │
│ │indicare din │vizuală │c) odometru │
│ │bord │ │defect │
│ │ │ │d) lipsă │
│ │ │ │iluminare │
│ │ │ │odometru │
├─────┴───────────────┴───────────────┴────────────────┤
│2. INSPECŢIE TAHOGRAF │
├──────────────────────────────────────────────────────┤
│2.1. INSPECŢIE TAHOGRAF MECANIC ŞI ANALOGIC │
├─────┬───────────────┬───────────────┬────────────────┤
│ │ │ │a) plăcuţă │
│ │ │ │constructor │
│ │ │ │lipsă, │
│ │ │ │deteriorată, │
│ │ │ │modificată, nu │
│ │ │ │corespunde cu │
│ │ │ │tipul │
│ │Verificare │ │tahografului pe │
│ │concordanţă │ │care este │
│ │dintre plăcuţa │ │montată sau │
│ │constructorului│ │confecţionată │
│ │tahografului şi│ │artizanal │
│ │dovada │Inspecţie │b) plăcuţa │
│2.1.1│anterioară de │vizuală │constructor nu │
│ │verificare şi/ │ │corespunde cu │
│ │sau placa de │ │datele de │
│ │instalare a │ │identificare din│
│ │acestuia la │ │memoria │
│ │bordul │ │tahografului │
│ │autovehiculului│ │(pentru 1324 şi │
│ │ │ │24xx) │
│ │ │ │c) tahograf │
│ │ │ │neomologat sau │
│ │ │ │montat │
│ │ │ │neautorizat │
│ │ │ │d) lipsă │
│ │ │ │tahograf │
├─────┼───────────────┼───────────────┼────────────────┤
│ │ │ │a) ceas defect │
│ │ │ │sau nu poate fi │
│ │ │ │reglat │
│ │ │ │b) abaterea de │
│ │ │ │timp a ceasului │
│ │ │ │nu se încadrează│
│ │ │ │în erorile maxim│
│ │ │ │tolerate │
│ │ │ │precizate în │
│ │ │ │anexa nr. 20 │
│ │ │ │c) bandă cu 8/16│
│ │ │ │pini deteriorată│
│ │ │ │d) ecran │
│ │ │ │protector sau │
│ │ │ │display │
│ │ │ │deteriorat sau │
│ │ │ │nefuncţional │
│ │ │ │e) tahograful │
│ │ │ │afişează un cod │
│ │ │ │de eroare care │
│ │ │ │indică un defect│
│ │Verificare │Inspecţie │conform │
│2.1.2│dispozitive │vizuală şi │instrucţiunilor │
│ │indicatoare (+ │probă │producătorului │
│ │E) │funcţională │f) viteza │
│ │ │ │indicată nu este│
│ │ │ │constantă │
│ │ │ │g) viteza │
│ │ │ │indicată nu se │
│ │ │ │încadrează în │
│ │ │ │erorile maxim │
│ │ │ │tolerate │
│ │ │ │precizate în │
│ │ │ │anexa nr. 20 │
│ │ │ │h) odometrul │
│ │ │ │tahografului │
│ │ │ │decalat faţă de │
│ │ │ │odometru bord │
│ │ │ │i) distanţa │
│ │ │ │indicată de │
│ │ │ │odometru nu se │
│ │ │ │încadrează în │
│ │ │ │erorile maxim │
│ │ │ │tolerate │
│ │ │ │precizate în │
│ │ │ │anexa nr. 20 │
├─────┼───────────────┼───────────────┼────────────────┤
│ │ │ │a) dispozitiv de│
│ │ │ │fixare a │
│ │ │ │diagramei în │
│ │ │ │aparat defect │
│ │ │ │b) ac de │
│ │ │ │inscripţionare a│
│ │ │ │vitezei, │
│ │ │ │activităţilor │
│ │ │ │sau distanţei │
│ │Verificare │Inspecţie │defect │
│2.1.3│dispozitive de │vizuală şi │c) ac │
│ │înregistrare │probă │suplimentar de │
│ │ │funcţională │inscripţionare │
│ │ │ │auxiliară defect│
│ │ │ │d) ac de │
│ │ │ │inscripţionare a│
│ │ │ │activităţilor │
│ │ │ │şoferului 2 │
│ │ │ │defect │
│ │ │ │e) comutator │
│ │ │ │activităţi │
│ │ │ │defect sau lipsă│
├─────┼───────────────┼───────────────┼────────────────┤
│ │ │ │a) dispozitiv de│
│ │ │ │iluminare defect│
│ │ │ │b) dispozitiv de│
│ │ │ │închidere defect│
│ │ │ │sau lipsă │
│ │ │ │c) carcasă │
│ │ │ │deteriorată, │
│ │ │ │neconformă sau │
│ │ │ │cu părţi lipsă │
│ │ │ │d) sigilii │
│ │ │ │carcasă │
│ │ │ │deteriorate, │
│ │ │ │lipsă sau │
│ │Verificare │ │neamprentate │
│2.1.4│stare aparat şi│Inspecţie │e) lipsă marcaje│
│ │sigilii carcasă│vizuală │sau tahograf │
│ │ │ │neadecvat pentru│
│ │ │ │autovehiculele │
│ │ │ │ADR (dacă este │
│ │ │ │cazul) │
│ │ │ │f) portsigilii │
│ │ │ │deteriorate, │
│ │ │ │neconforme sau │
│ │ │ │lipsă │
│ │ │ │g) tahograf │
│ │ │ │defect │
│ │ │ │h) existenţă │
│ │ │ │dispozitiv │
│ │ │ │manipulare │
│ │ │ │tahograf │
├─────┼───────────────┼───────────────┼────────────────┤
│ │ │Determinarea │ │
│ │ │circumferinţei │ │
│ │ │efective a │ │
│ │ │pneurilor prin │ │
│ │ │măsurarea razei│ │
│ │ │cu rigla, │ │
│ │ │determinarea │ │
│ │ │lungimii │ │
│ │ │rezultate din │ │
│ │ │media a 5 │ │
│ │ │rotaţii │ │
│ │ │complete ale │ │
│ │ │roţilor punţii │ │
│ │ │motoare pe │ │
│ │ │pista de │a) coeficientul │
│ │ │încercare sau │caracteristic al│
│ │ │prin efectuarea│autovehiculului │
│ │Determinare │a 10 rotaţii │nu se poate │
│ │parametri │complete pe │determina şi/sau│
│ │autovehicul (l,│standul cu role│regla │
│2.1.5│w) şi │Determinarea │b) constanta │
│ │programare │coeficientului │aparatului nu se│
│ │constantă k a │caracteristic │poate citi, │
│ │aparatului (+E)│al │programa, regla │
│ │ │autovehiculului│c) tahograful nu│
│ │ │care rezultă │comunică cu │
│ │ │din media a 4 │dispozitivul de │
│ │ │măsurători │inspecţie │
│ │ │efectuate │ │
│ │ │pentru │ │
│ │ │deplasarea │ │
│ │ │autovehiculului│ │
│ │ │spre înainte pe│ │
│ │ │pista de │ │
│ │ │încercare │ │
│ │ │Determinarea │ │
│ │ │coeficientului │ │
│ │ │caracteristic │ │
│ │ │al │ │
│ │ │autovehiculului│ │
│ │ │pe standul cu │ │
│ │ │role │ │
├─────┼───────────────┼───────────────┼────────────────┤
│ │ │Se efectuează │ │
│ │ │diagrama de │ │
│ │ │probă (bench │a) defect al │
│ │ │test) conform │aparatului │
│ │ │procedurilor │indicat de bench│
│ │ │producătorului │test │
│ │ │de tahograf │b) │
│2.1.6│Efectuare bench│folosind │inscripţionările│
│ │lest (+E) │dispozitivul de│nu se încadrează│
│ │ │inspecţie │în erorile maxim│
│ │ │Inspecţie │tolerate │
│ │ │vizuală şi │precizate în │
│ │ │evaluare │anexa nr. 20 │
│ │ │folosind │ │
│ │ │echipamentul │ │
│ │ │specific │ │
├─────┴───────────────┴───────────────┴────────────────┤
│2.2. INSPECŢIE TAHOGRAF DIGITAL ŞI INTELIGENT │
├─────┬───────────────┬───────────────┬────────────────┤
│ │ │ │a) plăcuţă │
│ │ │ │constructor │
│ │ │ │lipsă, │
│ │ │ │deteriorată, │
│ │ │ │modificată sau │
│ │ │ │confecţionată │
│ │ │ │artizanal │
│ │ │ │b) plăcuţa │
│ │Verificare │ │constructor nu │
│ │concordanţă │ │corespunde cu │
│ │dintre plăcuţa │Inspecţie │datele de │
│ │constructorului│vizuală prin │identificare din│
│ │tahografului şi│compararea │memoria │
│ │dovada │datelor de pe │tahografului sau│
│ │anterioară de │plăcuţa │cu tipul │
│2.2.1│verificare şi/ │constructorului│tahografului pe │
│ │sau placa de │cu dovada │care este │
│ │instalare a │anterioară şi/ │montată │
│ │acestuia la │sau placa de │c) tahograful nu│
│ │bordul │instalare, după│corespunde cu │
│ │autovehiculului│caz │cerinţele │
│ │(+E) │ │referitoare la │
│ │ │ │data primei │
│ │ │ │înmatriculări a │
│ │ │ │autovehiculului │
│ │ │ │d) tahograf │
│ │ │ │neomologat sau │
│ │ │ │montat │
│ │ │ │neautorizat │
│ │ │ │e) lipsă │
│ │ │ │tahograf │
├─────┼───────────────┼───────────────┼────────────────┤
│ │ │ │a) ceas defect │
│ │ │ │sau nu poate fi │
│ │ │ │reglat │
│ │ │ │b) abaterea de │
│ │ │ │timp a ceasului │
│ │ │ │nu se încadrează│
│ │ │ │în erorile maxim│
│ │ │ │tolerate │
│ │ │ │precizate în │
│ │ │ │anexa nr. 20 │
│ │ │ │c) tahograful nu│
│ │ │ │comunică cu │
│ │ │ │indicatoarele │
│ │ │ │din bord │
│ │ │ │d) afişaj defect│
│ │ │ │e) codul afişat │
│ │ │ │pe display-ul │
│ │ │Inspecţie │tahografului, pe│
│ │ │vizuală şi │dispozitivul de │
│ │Verificarea │funcţională │inspecţie sau pe│
│ │dispozitivelor │Se utilizează │listingul de │
│2.2.2│indicatoare │dispozitivul de│evenimente │
│ │(+E) │inspecţie şi │indică un │
│ │ │cardul de │eveniment sau o │
│ │ │atelier │abatere conform │
│ │ │ │instrucţiunilor │
│ │ │ │producătorului │
│ │ │ │tahografului │
│ │ │ │f) viteza │
│ │ │ │indicată nu se │
│ │ │ │încadrează în │
│ │ │ │erorile maxim │
│ │ │ │tolerate │
│ │ │ │precizate în │
│ │ │ │anexa nr. 20 │
│ │ │ │g) distanţa │
│ │ │ │indicată de │
│ │ │ │odometru nu se │
│ │ │ │încadrează în │
│ │ │ │erorile maxim │
│ │ │ │tolerate │
│ │ │ │precizate în │
│ │ │ │anexa nr. 20 │
├─────┼───────────────┼───────────────┼────────────────┤
│ │ │ │a) imprimantă │
│ │ │ │tahograf defectă│
│ │ │ │b) tahograful nu│
│ │ │ │poate descărca │
│ │ │ │datele │
│ │ │ │c) tahograful nu│
│ │ │ │poate citi │
│ │Verificarea │Inspecţie │cardurile │
│ │dispozitivelor │vizuală. Se │introduse în │
│2.2.3│de înregistrare│utilizează │cele două │
│ │şi descărcare │dispozitivul de│sloturi sau nu │
│ │date (+E) │inspecţie │înregistrează │
│ │ │ │date pe │
│ │ │ │cardurile │
│ │ │ │introduse în │
│ │ │ │sloturi │
│ │ │ │d) tahograful nu│
│ │ │ │comunică cu │
│ │ │ │dispozitivul de │
│ │ │ │inspecţie │
├─────┼───────────────┼───────────────┼────────────────┤
│ │ │ │a) dispozitiv de│
│ │ │ │iluminare defect│
│ │ │ │b) carcasă │
│ │ │ │deteriorată, │
│ │ │ │neconformă sau │
│ │ │ │cu părţi lipsă │
│ │ │ │c) tastatură │
│ │ │ │tahograf defectă│
│ │ │ │d) sigilii │
│ │ │ │carcasă │
│ │ │ │deteriorate, │
│ │Verificare │Inspecţie │lipsă sau │
│2.2.4│stare aparat şi│vizuală │neamprentate │
│ │sigilii carcasă│ │e) lipsă marcaje│
│ │ │ │sau tahograf │
│ │ │ │neadecvat pentru│
│ │ │ │autovehiculele │
│ │ │ │ADR (dacă este │
│ │ │ │cazul) │
│ │ │ │f) tahograf │
│ │ │ │defect │
│ │ │ │g) existenţă │
│ │ │ │dispozitiv de │
│ │ │ │manipulare │
│ │ │ │tahograf │
├─────┼───────────────┼───────────────┼────────────────┤
│ │ │Determinarea │ │
│ │ │circumferinţei │ │
│ │ │efective a │ │
│ │ │pneurilor prin │ │
│ │ │măsurarea razei│ │
│ │ │cu rigla, │ │
│ │ │determinarea │ │
│ │ │lungimii │ │
│ │ │rezultate din │ │
│ │ │media a 5 │ │
│ │ │rotaţii │ │
│ │ │complete ale │ │
│ │ │roţilor punţii │ │
│ │ │motoare pe │ │
│ │ │pista de │ │
│ │ │încercare sau │ │
│ │ │prin efectuarea│a) coeficientul │
│ │Determinare │a 10 rotaţii │caracteristic al│
│ │parametri │complete pe │autovehiculului │
│ │autovehicul (l,│standul cu role│nu se poate │
│2.2.5│w) şi │Determinarea │determina │
│ │programare │coeficientului │b) constanta │
│ │constantă k a │caracteristic │aparatului nu se│
│ │aparatului (+E)│al │poate citi sau │
│ │ │autovehiculului│programa │
│ │ │care rezultă │ │
│ │ │din media a 4 │ │
│ │ │măsurători │ │
│ │ │efectuate │ │
│ │ │pentru │ │
│ │ │deplasarea │ │
│ │ │autovehiculului│ │
│ │ │spre înainte pe│ │
│ │ │pista de │ │
│ │ │încercare │ │
│ │ │Determinarea │ │
│ │ │coeficientului │ │
│ │ │caracteristic │ │
│ │ │al │ │
│ │ │autovehiculului│ │
│ │ │pe standul cu │ │
│ │ │role │ │
├─────┼───────────────┼───────────────┼────────────────┤
│ │ │ │a) instalat │
│ │ │Inspecţia se │necorespunzător │
│ │ │efectuează │sau nefuncţional│
│ │ │poziţionând │b) determină │
│ │ │autovehiculul │coordonatele │
│ │Verificare │în zona │geostaţionare cu│
│2.2.6│funcţionare │specificată a │abateri mai mari│
│ │modul GNSS (+E)│atelierului │decât cele │
│ │ │folosind │prevăzute în │
│ │ │dispozitivul de│anexa nr. 20 │
│ │ │inspecţie │c) conexiunile │
│ │ │ │modulului extern│
│ │ │ │deteriorate │
├─────┼───────────────┼───────────────┼────────────────┤
│ │ │Inspecţia se │a) instalat │
│ │ │efectuează cu │necorespunzător,│
│ │ │cardul de │nefuncţional sau│
│ │Verificare │atelier │defect │
│2.2.7│funcţionare │utilizând │b) nu comunică │
│ │modul DSRC (+E)│dispozitivul de│cu echipamentul │
│ │ │inspecţie şi │specific DSRC │
│ │ │echipamentul │c) conexiunile │
│ │ │specific DSRC │modulului extern│
│ │ │ │deteriorate │
├─────┼───────────────┼───────────────┼────────────────┤
│ │ │ │a) listingurile │
│ │ │ │tipărite indică │
│ │ │ │un defect de │
│ │ │ │înregistrare al │
│ │ │Efectuare │tahografului │
│ │ │inspecţie │b) evaluare a │
│ │ │conform │listingurilor │
│ │ │instrucţiunilor│conform │
│ │ │producătorului │prezentelor │
│ │ │tahografului │reglementări şi │
│ │ │folosind │a │
│ │Efectuare │dispozitivul de│instrucţiunilor │
│2.2.8│inspecţie şi │inspecţie │producătorului │
│ │evaluare │Inspecţie şi │tahografului │
│ │listinguri (+E)│analiză a │c) listingurile │
│ │ │evenimentelor │de evenimente şi│
│ │ │şi abaterilor │abateri şi/sau a│
│ │ │din │descărcările de │
│ │ │listingurile │date indică │
│ │ │tipărite şi din│obligativitatea │
│ │ │datele │înlocuirii │
│ │ │descărcate │tahografului │
│ │ │ │d) defect al │
│ │ │ │tahografului │
│ │ │ │indicat de bench│
│ │ │ │test │
├─────┴───────────────┴───────────────┴────────────────┤
│3. VERIFICARE SENZOR DE MIŞCARE │
├─────┬───────────────┬───────────────┬────────────────┤
│ │ │ │a) senzor de │
│ │ │ │mişcare │
│ │ │ │neconform, │
│ │ │ │deteriorat sau │
│ │ │ │defect │
│ │ │ │b) senzor de │
│ │ │ │mişcare │
│ │Verificare │ │nerecomandat │
│ │integritate şi │Inspecţie │pentru categoria│
│3.1. │conformitate │vizuală │de autovehicul │
│ │senzor de │ │sau neomologat │
│ │mişcare │ │c) senzor de │
│ │ │ │mişcare sigilat │
│ │ │ │necorespunzător │
│ │ │ │sau nesigilat │
│ │ │ │d) senzor de │
│ │ │ │mişcare cu │
│ │ │ │dispozitiv de │
│ │ │ │manipulare │
├─────┼───────────────┼───────────────┼────────────────┤
│ │ │ │Senzorul de │
│ │ │ │mişcare nu │
│ │ │ │corespunde │
│ │Verificare │ │cerinţelor din │
│ │corespondenţă │ │Anexa I a │
│ │senzor de │ │Regulamentului │
│3.2. │mişcare şi │Inspecţie │(UE) nr. 165/ │
│ │tahograf │vizuală │2014, Anexa IB a│
│ │conform │ │Regulamentului │
│ │reglementărilor│ │(CEE) nr. 3821/ │
│ │în vigoare │ │85 sau Anexa IC │
│ │ │ │a Regulamentului│
│ │ │ │(UE) 2016/799, │
│ │ │ │după caz │
├─────┼───────────────┼───────────────┼────────────────┤
│ │ │ │a) lipsă plăcuţă│
│ │ │ │instalare │
│ │ │ │adaptor │
│ │ │ │b) adaptor │
│ │ │ │neconform, │
│ │ │ │deteriorat sau │
│ │Verificare │ │defect │
│ │integritate şi │ │c) adaptor │
│ │conformitate │Inspecţie │nerecomandat │
│3.3. │adaptor pentru │vizuală │pentru tipul de │
│ │autovehicule M │ │autovehicul sau │
│ │(1), N(1) │ │neomologat │
│ │ │ │d) adaptor │
│ │ │ │sigilat │
│ │ │ │necorespunzător │
│ │ │ │sau nesigilat │
│ │ │ │e) adaptor cu │
│ │ │ │dispozitiv de │
│ │ │ │manipulare │
├─────┴───────────────┴───────────────┴────────────────┤
│4. INSPECŢIE CABLAJ INSTALAŢIE (CONEXIUNI ELECTRICE) │
├─────┬───────────────┬───────────────┬────────────────┤
│ │ │ │a) cablaj │
│ │ │ │neconform şi/sau│
│ │ │ │deteriorat │
│ │ │ │b) cablaj │
│ │ │ │necorespunzător │
│ │ │ │tipului de │
│ │Verificare │ │tahograf │
│ │integritate şi │Inspecţie │c) conexiuni │
│4.1. │conformitate │vizuală │cablaj sigilate │
│ │cablaj │ │necorespunzător │
│ │ │ │sau nesigilate │
│ │ │ │d) barieră │
│ │ │ │curent lipsă sau│
│ │ │ │defectă (la │
│ │ │ │autovehiculele │
│ │ │ │ADR) (dacă este │
│ │ │ │cazul) │
├─────┼───────────────┼───────────────┼────────────────┤
│ │ │ │a) prezenţă │
│ │ │Inspecţie │dispozitiv de │
│ │ │vizuală şi │manipulare pe │
│ │ │funcţională │cablajul │
│ │Verificare │prin │senzorului de │
│ │împotriva │împerecherea │mişcare │
│4.2. │manipulărilor │senzorului de │b) tahograful nu│
│ │(+E) │mişcare cu │înregistrează │
│ │ │tahograful │deconectarea │
│ │ │utilizând │senzorului de │
│ │ │echipamentul │mişcare │
│ │ │specific │c) cablajul nu │
│ │ │ │are continuitate│
├─────┴───────────────┴───────────────┴────────────────┤
│5. INSPECŢIE LIMITATOR DE VITEZĂ │
├─────┬───────────────┬───────────────┬────────────────┤
│ │ │ │a) plăcuţă │
│ │ │ │constructor │
│ │ │ │lipsă, │
│ │ │ │deteriorată, │
│ │ │ │modificată, │
│ │ │ │confecţionată │
│ │ │ │artizanal sau nu│
│ │ │ │corespunde cu │
│ │Verificarea │ │tipul │
│ │concordanţei │ │limitatorului de│
│ │dintre plăcuţa │Inspecţie │viteză pe care │
│ │constructorului│vizuală prin │este montată │
│ │limitatorului │compararea │b) limitatorul │
│ │de viteză şi │datelor de pe │nu corespunde cu│
│ │dovada │plăcuţa │cerinţele │
│5.1. │anterioară de │constructorului│referitoare la │
│ │verificare şi/ │cu dovada │data primei │
│ │sau placa de │anterioară şi/ │înmatriculări a │
│ │instalare a │sau placa de │autovehiculului │
│ │acestuia la │instalare, după│c) limitator de │
│ │bordul │caz │viteză │
│ │autovehiculului│ │neomologat │
│ │ │ │d) lipsă │
│ │ │ │limitator de │
│ │ │ │viteză sau părţi│
│ │ │ │componente ale │
│ │ │ │sistemului de │
│ │ │ │limitare │
│ │ │ │e) limitator de │
│ │ │ │viteză montat │
│ │ │ │neautorizat │
├─────┼───────────────┼───────────────┼────────────────┤
│ │ │ │a) carcasă │
│ │ │ │deteriorată, │
│ │ │ │neconformă sau │
│ │ │ │lipsă │
│ │ │ │b) sigilii │
│ │Verificare │ │carcasă │
│ │stare limitator│Inspecţie │deteriorate, │
│5.2. │de viteză şi │vizuală │lipsă sau │
│ │sigilii carcasă│ │neamprentate │
│ │ │ │c) portsigilii │
│ │ │ │deteriorate, │
│ │ │ │neconforme sau │
│ │ │ │lipsă │
│ │ │ │d) limitator de │
│ │ │ │viteză defect │
├─────┼───────────────┼───────────────┼────────────────┤
│ │ │Determinarea │ │
│ │ │circumferinţei │ │
│ │ │efective a │ │
│ │ │pneurilor prin │ │
│ │ │măsurarea razei│ │
│ │ │cu rigla, │ │
│ │ │determinarea │ │
│ │ │lungimii │ │
│ │ │rezultate din │ │
│ │ │media a 5 │ │
│ │ │rotaţii │ │
│ │ │complete ale │ │
│ │ │roţilor punţii │ │
│ │ │motoare pe │ │
│ │ │pista de │ │
│ │ │încercare sau │ │
│ │ │prin efectuarea│a) coeficientul │
│ │Determinare │a 10 rotaţii │caracteristic al│
│ │parametri │complete pe │autovehiculului │
│ │autovehicul (l,│standul cu role│nu se poate │
│5.3. │w) şi │Determinarea │determina │
│ │programare │coeficientului │b) constanta │
│ │constanta k a │caracteristic │limitatorului nu│
│ │limitatorului │al │se poate citi, │
│ │de viteză ( E) │autovehiculului│regla sau │
│ │ │care rezultă │programa │
│ │ │din media a 4 │ │
│ │ │măsurători │ │
│ │ │efectuate │ │
│ │ │pentru │ │
│ │ │deplasarea │ │
│ │ │autovehiculului│ │
│ │ │spre înainte pe│ │
│ │ │pista de │ │
│ │ │încercare │ │
│ │ │Determinarea │ │
│ │ │coeficientului │ │
│ │ │caracteristic │ │
│ │ │al │ │
│ │ │autovehiculului│ │
│ │ │pe standul cu │ │
│ │ │role │ │
├─────┼───────────────┼───────────────┼────────────────┤
│ │ │ │Limitatorul nu │
│ │ │Inspecţie │are Vset reglată│
│ │Verificare şi │funcţională │conform │
│5.4. │reglaj Vset │folosind │categoriei │
│ │(+E) │dispozitivul de│autovehiculului │
│ │ │inspecţie │şi datei primei │
│ │ │ │înmatriculări a │
│ │ │ │acestuia │
├─────┴───────────────┴───────────────┴────────────────┤
│6. ALTE MOTIVE DE RESPINGERE │
├─────┬───────────────┬───────────────┬────────────────┤
│ │ │Din motive ce │ │
│ │ │ţin de │ │
│ │ │capabilitatea │a) inspecţia nu │
│ │Inspecţia nu │atelierului sau│poate fi │
│ │mai poate fi │din cauza │continuată de │
│ │continuată de │deţinătorului │atelier sau │
│6.1. │inspectorul din│autovehiculului│inspector │
│ │atelierul care │nu se poate │b) deţinătorul │
│ │a început │continua │autovehiculului │
│ │inspecţia │inspecţia │renunţă la │
│ │ │tahografului şi│inspecţie │
│ │ │/sau │ │
│ │ │limitatorului │ │
│ │ │de viteză │ │
├─────┴───────────────┴───────────────┴────────────────┤
│7. REINSPECŢIE │
├─────┬───────────────┬───────────────┬────────────────┤
│ │ │ │a) autovehicul │
│ │ │ │respins la │
│ │ │ │identificare │
│ │ │ │b) măsurători │
│ │ │ │incorecte │
│ │ │ │c) raport │
│ │ │ │inspecţie │
│ │ │Inspecţie │completat │
│ │Reverificare │funcţională │incorect │
│ │inspecţie │folosind │d) lipsă │
│ │pentru │dispozitivul de│autovehicul la │
│7.1. │autovehiculul │inspecţie │reinspecţie │
│ │selectat de │Se compară │e) lipsă │
│ │sistem (+E) │rezultatele cu │inspector care a│
│ │ │inspecţia │efectuat │
│ │ │efectuată │inspecţia la │
│ │ │ │reinspecţie │
│ │ │ │f) inspecţie │
│ │ │ │efectuată cu │
│ │ │ │card diferit de │
│ │ │ │cel al │
│ │ │ │titularului │
│ │ │ │inspecţiei │
└─────┴───────────────┴───────────────┴────────────────┘

        NOTĂ:
        E - verificare ce necesită utilizarea unui echipament specializat


    ANEXA 2

    la reglementări
               DECLARAŢIE DE CONFORMITATE PRIVIND FUNCŢIONAREA CORECTĂ ŞI
       EXACTITATEA INDICAŢIILOR ŞI ÎNREGISTRĂRILOR TAHOGRAFELOR NOI SAU REPARATE
                                  Nr. ....../.........
        Tahograful:
    - Categoria:
        o mecanic
        o analogic
        o digital

    – Tip şi versiune:
    – Număr de omologare:
    – Serie:
    – An fabricaţie:

        Este conform cu prevederile din:
        [ ] anexa I la Regulamentul (UE) nr. 165/2014,
        [ ] anexa IB la Regulamentul (CEE) nr. 3821/85,
        [ ] anexa IC la Regulamentul (UE) 2016/799
    şi cu prescripţiile tehnice ale producătorului în ceea ce priveşte funcţionarea corectă şi exactitatea indicaţiilor şi înregistrărilor.

        Verificarea a fost efectuată de către:
    - persoana atestată ...................
    – operator economic ...................
    – adresă punct de lucru ...............
    aplicând marca de sigilare ................

        Persoana atestată
        Semnătură,

    ANEXA 3

    la reglementări
            Procedura de inspecţie a tahografului şi limitatorului de viteză
    1. Procedura de inspecţie a tahografului mecanic şi analogic
        În cadrul inspecţiei tahografului mecanic şi analogic trebuie efectuate următoarele operaţiuni:
    1.1. Se verifică dacă sigiliile de pe casetele care protejează părţile interioare ale tahografului cu excepţia celor care pot fi îndepărtate pentru reglarea constantei "k", sunt amprentate cu o marcă de sigilare adecvată, intacte şi fixate ferm în locaşurile lor.
    1.2. Se verifică integritatea sigiliilor aplicate pe instalaţie şi se menţionează în raportul ITLV starea sigiliilor.
    1.3. Se verifică starea, fixarea, poziţionarea şi integritatea cablurilor instalaţiei tahograf. Aceste cabluri trebuie să nu atingă părţile autovehiculului aflate în mişcare, să nu fie poziţionate în apropierea surselor de căldură, să nu fie rupte, tăiate, deformate sau perforate. O legătură compusă din racorduri sigilate este considerată continuă dacă împiedică accesul la conductorii electrici ai cablului şi nu permite deconectarea sau manipularea în zona îmbinării fără a se distruge sigiliile amprentate cu marca de sigilare.
    1.4. Pentru autovehiculele din categoria M(1) sau N(1) care sunt echipate cu adaptor pentru tahograf se verifică dacă adaptorul este omologat, dacă este montat cât mai aproape pasibil de senzorii de distanţă şi viteză ai autovehiculului (senzori integraţi sau senzori ABS) precum şi existenta cablului armat montat între adaptor şi tahograf. De asemenea se verifică dacă este sigilat adaptorul pe caroserie precum şi existenţa plăcuţei de instalare a adaptorului pe autovehicul.
    1.5. Se verifică poziţionarea şi iluminarea corespunzătoare a tahografului.
    1.6. Se verifică funcţionarea indicatoarelor de avertizare ale tahografului.
    1.7. Se determină circumferinţa efectivă "l" a anvelopelor de pe puntea care transmite semnal tahografului şi coeficientul caracteristic al autovehiculului "w", în conformitate cu metodele stabilite de producătorii aparaturii de testare. În cazul în care nu este specificată metoda de determinare, valoarea lui "l" se calculează ca media distanţelor parcurse de roţile care transmit semnal tahografului în cursul a 5 rotaţii complete ale roţilor punţii motoare pe pista de încercare sau 10 rotaţii complete pe standul cu role. Determinarea coeficientului caracteristic al autovehiculului rezultă din media a 4 măsurători efectuate pentru deplasarea autovehiculului spre înainte pe pista de încercare.
    1.8. Se determină constanta "k" a tahografului.
    1.9. Se calculează eroarea de distanţă, în procente, conform formulei "e = 100(w-k)/w". Dacă "e" depăşeşte ±1% se vor efectua reglaje la constanta "k" a tahografului astfel încât "e" să fie ±1%.
    1.10. Se verifică funcţionarea ceasului tahografului şi posibilitatea reglării orei astfel încât poziţia timpului, pe foaia de înregistrare, să coincidă cu ora reală.
    1.11. Se verifică abaterea de timp a tahografului utilizând dispozitivul de verificat abaterea de timp a ceasului intern al tahografelor. Abaterea de timp trebuie să se încadreze în erorile maxim tolerate precizate în anexa nr. 20;
    1.12. Se efectuează bench-testul după cum urmează:
    a) se personalizează una sau două foi de înregistrare în funcţie de tipul şi domeniul de măsurare al tahografului cu următoarele date:
    - nume, prenume conducător autovehicul şi semnătura acestuia;
    – localitatea în care se efectuează inspecţia;
    – data la care se efectuează;
    – număr înmatriculare sau serie şasiu;
    – indicaţie odometru înainte şi după proba bench-test;
    – nume, prenume tehnician şi semnătura acestuia;

    b) foile de înregistrare trebuie să fie omologate şi adecvate pentru tipul de tahograf la care se efectuează bench-test;
    c) se introduce foaia sau foile de înregistrare în tahograf;
    d) se efectuează bench-test conform tabelelor specifice tipului de tahograf, recomandate de producătorul tahografului. Se simulează vitezele alese pe o perioadă de timp recomandată de producătorul tahografului. Viteza indicată de tahograf trebuie să fie constantă şi trebuie să se încadreze în erorile maxim tolerate precizate în anexa nr. 20;
    e) se simulează parcurgerea unei distanţe de cel puţin 1000 m, pentru verificarea odometrului. Distanţa măsurată trebuie să se încadreze în erorile maxim tolerate precizate în anexa nr. 20;
    f) se simulează deconectarea de la alimentare pentru un minut şi deconectarea senzorului de mişcare pentru două minute;
    g) se efectuează proba de verificare a limitării de viteză, acolo unde semnalul de viteză este generat de tahograf;
    h) se urmăresc indicaţiile tahografului în timpul bench-testului şi după terminarea operaţiunilor se evaluează înregistrările din foaia/foile de înregistrare;
    i) la evaluarea foilor de înregistrare se verifică dacă:
    - înregistrările sunt clar lizibile;
    – tahograful înregistrează viteza maximă;
    – revine la viteza 0 în cadrul bench-testului;
    – înregistrează corect vitezele, activităţile şi distanţa;
    – înregistrările şi indicaţiile tahografului se încadrează în erorile maxim tolerate precizate în anexa nr. 20;
    – înregistrează deschiderea carcasei, deconectarea senzorului şi a alimentării, exceptând tahografele fabricate înainte de 1 aprilie 1994.


    1.13. Se completează raportul ITLV şi se stabileşte rezultatul inspecţiei - admis/respins.
    1.14. Se înregistrează în calculator rezultatul inspecţiei.
    1.15. Se tipăreşte dovada de inspecţie.
    1.16. Se aplică plăcuţa de instalare şi se sigilează.
    1.17. Se sigilează instalaţia tahografului.
    1.18. Se realizează 7 înregistrări fotografice astfel:
    - autovehiculul poziţionat pe pista de inspecţie;
    – dimensiunea anvelopei punţii la care se transmite mişcarea de la senzorul de mişcare;
    – plăcuţa constructor tahograf;
    – înregistrare odometru;
    – sigiliul aplicat în zona de reglaj a constantei "k";
    – sigiliul aplicat la senzorul de mişcare;
    – plăcuţa de instalare aplicată pe stâlpul B al postului de conducere al autovehiculului. La autovehiculele care nu au stâlp B, plăcuţa de instalare trebuie montată pe cadrul uşii de pe latura unde se află volanul şi trebuie să fie vizibilă în toate situaţiile.

    1.19. Se salvează înregistrările fotografice într-un folder, în unitatea hardware a ATLV, codificat cu seria dovezii de inspecţie.


    2. Procedura de inspecţie a tahografului digital
        În cadrul inspecţiei tahografului trebuie efectuate următoarele operaţiuni:
    2.1. Se verifică integritatea sigiliilor de pe carcasa tahografului.
    2.2. Se verifică integritatea, starea, fixarea şi poziţionarea cablurilor instalaţiei tahograf. Aceste cabluri nu trebuie să atingă părţile autovehiculului aflate în mişcare, să nu fie poziţionate în apropierea surselor de căldură, să nu fie rupte, tăiate, deformate sau perforate.
    2.3. Pentru autovehiculele din categoria M(1) sau N(1) care sunt echipate cu adaptor se verifică dacă:
    a) adaptorul are marcaj de omologare;
    b) adaptorul este montat şi sigilat conform indicaţiilor producătorului şi/sau producătorului de autovehicul;
    c) adaptorul are plăcuţa de instalare conform Anexei IB a Regulamentului (CEE) nr. 3821/85;
    d) sigiliile de pe adaptor şi conexiuni sunt amprentate cu o marcă de sigilare adecvată, intacte şi fixate ferm;
    e) adaptorul este montat conform indicaţiilor de pe plăcuţa de instalare a acestuia.
        În cazul în care nu este îndeplinită cel puţin una dintre cerinţele de mai sus, nu se va continua inspecţia decât după remedierea sau înlocuirea adaptorului, după caz, de către un ATLV autorizat în acest scop.

    2.4. Se verifică poziţionarea şi iluminarea corespunzătoare a tahografului.
    2.5. În continuare se procedează după cum urmează:
    a) se introduce o rolă de hârtie omologată şi adecvată pentru utilizarea la tahograful inspectat;
    b) se efectuează un test funcţional pentru a se asigura că toate butoanele de la sloturile tahografului funcţionează corect;
    c) se verifică erorile afişate de display-ul tahografului;
    d) se tipăreşte listingul de date tehnice şi listingul de evenimente şi abateri ale tahografului;
    e) se introduce cardul de atelier, se descarcă şi se interpretează datele din tahograf pe o perioadă de minimum 3 zile, apoi se continuă inspecţia sau finalizează cu rezultatul respins, după caz;
    f) dacă apar evenimente, abateri la senzorul de mişcare, întreruperea alimentării mai mare de 30 min sau violarea securităţii tahografului de la ultima inspecţie periodică a tahografului se efectuează împerechere cu cablul paralel conform Anexei IB a Regulamentului (CEE) nr. 3821/85. După terminarea operaţiunilor se scoate cardul de atelier din slot şi se tipăreşte un nou listing de date tehnice care se compară cu primul listing de date tehnice. Dacă pe cele două listinguri seria senzorului de mişcare diferă, se înlocuieşte cablul de legătură senzor-tahograf şi/sau senzorul de mişcare, de către un ATLV autorizat în acest scop;
    g) se reintroduce cardul de atelier în slotul 1 se verifică şi actualizează parametrii autovehiculului (statul membru de înmatriculare, numărul de identificare al vehiculului, numărul de înmatriculare al autovehiculului, dimensiunea anvelopelor);
    h) se determină circumferinţa efectivă "l" a anvelopelor de pe puntea care transmite semnal tahografului şi coeficientul caracteristic al autovehiculului "w", în conformitate cu metodele stabilite de producătorii aparaturii de testare. În cazul în care nu este specificată metoda de determinare, valoarea lui "l" se calculează ca media distanţelor parcurse de roţile care transmit semnal tahografului în cursul a 5 rotaţii complete ale roţilor punţii motoare pe pista de încercare sau 10 rotaţii complete pe standul cu role. Determinarea coeficientului caracteristic al autovehiculului rezultă din media a 4 măsurători efectuate pentru deplasarea autovehiculului spre înainte pe pista de încercare. Se programează constanta tahografului "k" = "w";
    i) se efectuează bench-testul astfel:
    - se aleg trei viteze din intervalul 20 ÷ 180 km/h, multiplii de 10 km/h, egal distanţate între ele.
    – se simulează vitezele alese pe o perioadă de timp recomandată de producătorul tahografului. Viteza indicată de tahograf trebuie să fie constantă şi trebuie să se încadreze în erorile maxim tolerate precizate în anexa nr. 20;

    j) se simulează parcurgerea unei distanţe de cel puţin 1000 m, pentru verificarea odometrului. Distanţa măsurată trebuie să se încadreze în erorile maxim tolerate precizate în anexa nr. 20;
    k) se verifică abaterea de timp a tahografului cu etalonul de timp al dispozitivului de inspecţie, se verifică şi reglează ora UTC. Abaterea de timp trebuie să se încadreze în erorile maxim tolerate precizate în anexa nr. 20;
    l) se efectuează proba de verificare a limitării de viteză, acolo unde semnalul de viteză este generat de tahograf;
    m) se şterg codurile de eroare din memoria tahografului;
    n) se tipăreşte un listing de 24 de ore de pe cardul de atelier, un listing de date tehnice după ce cardul a fost scos din slot şi un listing de depăşiri de viteză;
    o) se verifică înregistrările de pe listinguri astfel:
    - dacă toate datele stocate în memoria tahografului cu ocazia calibrării sunt introduse corect şi corespund cu realitatea;
    – dacă tahograful înregistrează operaţiunea de deconectare a senzorului de mişcare, după caz;
    – dacă tahograful înregistrează depăşirile de viteză atunci când se simulează viteze mai mari decât viteza autorizată a autovehiculului sau dacă de la inspecţia anterioară a înregistrat depăşiri de viteză.


    2.6. În cazul în care tahograful nu corespunde la verificările menţionate anterior, inspecţia tahografului nu va putea fi continuată decât după remedierea defecţiunilor constatate într-un ATLV autorizat să instaleze tipul şi versiunea respectivă de tahograf.
    2.7. Se completează raportul ITLV şi se stabileşte rezultatul inspecţiei - admis/respins.
    2.8. Se înregistrează în calculator rezultatul inspecţiei.
    2.9. Se tipăreşte dovada de inspecţie.
    2.10. Se aplică plăcuţa de instalare şi se sigilează.
    2.11. Se sigilează instalaţia tahografului.
    2.12. Se realizează 7 înregistrări fotografice astfel:
    - autovehiculul poziţionat pe pista de inspecţie;
    – dimensiunea anvelopei roţii care transmite mişcarea la senzor;
    – plăcuţa constructor tahograf;
    – înregistrare odometru;
    – sigiliul constructor aplicat pe carcasa tahografului;
    – sigiliul aplicat la senzorul de mişcare;
    – plăcuţa de inspecţie aplicată conform cerinţelor din prezentele reglementări.

    2.13. Se salvează înregistrările fotografice într-un folder, în unitatea hardware a ATLV, codificat cu seria dovezii de inspecţie.


    3. Procedura de inspecţie a tahografului digital de generaţia a II-a (inteligent)
        În cadrul inspecţiei tahografului trebuie efectuate următoarele operaţiuni:
    3.1. Se verifică integritatea sigiliilor de pe carcasa tahografului.
    3.2. Se verifică integritatea, starea, fixarea şi poziţionarea cablurilor instalaţiei tahograf. Aceste cabluri nu trebuie să atingă părţile autovehiculului aflate în mişcare, să nu fie poziţionate în apropierea surselor de căldură, să nu fie rupte, tăiate, deformate sau perforate.
    3.3. Pentru autovehiculele din categoria M(1) sau N(1) care sunt echipate cu adaptor se verifică dacă:
    a) adaptorul are marcaj de omologare;
    b) adaptorul este montat şi sigilat conform indicaţiilor producătorului şi/sau producătorului de autovehicul;
    c) adaptorul are plăcuţa de instalare conform Anexei IC a Regulamentului (UE) 2016/799;
    d) sigiliile de pe adaptor şi conexiuni sunt amprentate cu o marcă de sigilare adecvată, intacte şi fixate ferm;
    e) adaptorul este montat conform indicaţiilor de pe plăcuţa de instalare a acestuia.
        În cazul în care nu este îndeplinită cel puţin una dintre cerinţele de mai sus, nu se va continua verificarea inspecţia decât după remedierea sau înlocuirea adaptorului, după caz, de către un ATLV autorizat în acest scop.

    3.4. Se verifică poziţionarea şi iluminarea corespunzătoare a tahografului.
    3.5. În continuare se procedează după cum urmează:
    a) se introduce o rolă de hârtie omologată şi adecvată pentru utilizarea la tahograful inspectat;
    b) se efectuează un test funcţional pentru a se asigura că toate butoanele de la sloturi le tahografului funcţionează corect;
    c) se verifică erorile afişate de display-ul tahografului;
    d) se tipăreşte listingul de date tehnice şi listingul de evenimente şi abateri ale tahografului;
    e) se introduce cardul de atelier, se descarcă şi se interpretează datele din tahograf pe o perioadă de minimum 3 zile, apoi se continuă inspecţia sau finalizează cu rezultatul respins, după caz;
    f) se verifică şi actualizează parametrii autovehiculului (statul membru de înmatriculare, numărul de identificare al vehiculului, numărul de înmatriculare al autovehiculului, dimensiunea anvelopelor);
    g) se introduce şi se salvează seria sigiliului senzorului de mişcare în dispozitivul de inspecţie;
    h) se împerechează senzorul de mişcare cu tahograful;
    i) se determină circumferinţa efectivă "l" a anvelopelor de pe puntea care transmite semnal tahografului şi coeficientul caracteristic al autovehiculului "w" în conformitate cu metodele stabilite de producătorii aparaturii de testare. În cazul în care nu este specificată metoda de determinare, valoarea lui "l" se calculează ca media distanţelor parcurse de roţile care transmit semnal tahografului în cursul a 5 rotaţii complete ale roţilor punţii motoare pe pista de încercare sau 10 rotaţii complete pe standul cu role. Determinarea coeficientului caracteristic al autovehiculului rezultă din media a 4 măsurători efectuate pentru deplasarea autovehiculului spre înainte pe pista de încercare. Se programează constanta tahografului "k" = "w";
    j) se efectuează bench-testul astfel:
    - se aleg trei viteze din intervalul 20 ÷ 180 km/h, multiplii de 10 km/h, egal distanţate între ele;
    – se simulează vitezele alese pe o perioadă de timp recomandată de producătorul tahografului. Viteza indicată de tahograf trebuie să fie constantă şi trebuie să se încadreze în erorile maxim tolerate precizate în anexa nr. 20;

    k) se simulează parcurgerea unei distanţe de cel puţin 1000 m, pentru verificarea odometrului. Distanţa măsurată trebuie să se încadreze în erorile maxim tolerate precizate în anexa nr. 20;
    l) se verifică abaterea de timp a tahografului cu etalonul de timp al testerului şi se verifică şi reglează ora UTC. Abaterea de timp trebuie să se încadreze în erorile maxim tolerate precizate în anexa nr. 20;
    m) se efectuează proba de verificare a limitării de viteză, acolo unde semnalul de viteză este generat de tahograf;
    n) se poziţionează autovehiculul în punctul de control al poziţiei GNSS şi se verifică coordonatele indicate de tahograf;
    o) se şterg codurile de eroare din memoria tahografului;
    p) se scoate cardul de atelier din tahograf, se introduce în diapozitivul de inspecţie şi se efectuează cele două teste pentru modulul DSRC;
    q) se tipăreşte un listing de 24 de ore din tahograf, un listing de date tehnice şi un listing de depăşiri de viteză;
    r) se verifică de pe listinguri următoarele:
    - dacă toate datele stocate în memoria tahografului cu ocazia calibrării sunt introduse corect şi corespund cu realitatea;
    – dacă tahograful înregistrează operaţiunea de împerechere a senzorului de mişcare;
    – dacă tahograful înregistrează depăşirile de viteză atunci când se simulează viteze mai mari decât viteza autorizată a autovehiculului sau dacă de la inspecţia anterioară a înregistrat depăşiri de viteză;
    – dacă coordonatele GNSS indicate de tahograf se încadrează în erorile maxim tolerate precizate în anexa nr. 20.


    3.6. În cazul în care tahograful nu corespunde la verificările menţionate anterior, inspecţia tahografului nu va putea fi continuată decât după remedierea defecţiunilor constatate într-un ATLV autorizat să instaleze tipul şi versiunea respectivă de tahograf.
    3.7. Se completează raportul ITLV şi se stabileşte rezultatul inspecţiei - admis/respins.
    3.8. Se înregistrează în calculator rezultatul inspecţiei.
    3.9. Se tipăreşte dovada de inspecţie.
    3.10. Se aplică plăcuţa de instalare şi se sigilează.
    3.11. Se sigilează instalaţia tahografului.
    3.12. Se realizează 7 înregistrări fotografice astfel:
    - autovehiculul poziţionat pe pista de inspecţie;
    – dimensiunea anvelopei roţii care transmite mişcarea la senzor;
    – plăcuţa constructor tahograf;
    – înregistrare odometru;
    – sigiliul constructor aplicat pe carcasa tahografului;
    – sigiliul aplicat la senzorul de mişcare;
    – plăcuţa de inspecţie aplicată conform cerinţelor din prezentele reglementări.

    3.13. Se salvează înregistrările fotografice într-un folder, în unitatea hardware a ATLV, codificat cu seria dovezii de inspecţie.


    4. Procedura de inspecţie a limitatorului de viteză
        În cadrul inspecţiei limitatorului de viteză trebuie efectuate următoarele operaţiuni:
    4.1. Se verifică prezenţa mărcii de omologare pe unitatea de comandă a limitatorului.
    4.2. Se verifică sigiliile de pe carcasele care protejează părţile interioare ale limitatorului de viteză precum şi sigiliile de pe instalaţie. Aceste sigilii trebuie să fie amprentate cu o marcă de sigilare adecvată, intacte şi fixate ferm.
    4.3. Se verifică funcţionarea mecanismelor de acţionare (pârghii, actuatori, supape pneumatice).
    4.4. Se verifică starea, fixarea şi poziţionarea cablurilor limitatorului de viteză. Aceste cabluri trebuie să nu atingă părţile autovehiculului aflate în mişcare, să nu fie poziţionate în apropierea surselor de căldură, să nu fie rupte, tăiate, deformate sau perforate. Nu este admisă prezenţa unor dispozitive de manipulare a limitatorului de viteză pe aceste cabluri.
    4.5. Se verifică dacă viteza fixată (Vset) este reglată conform prevederilor art. 9 alin. (3) din prezentele reglementări.
    4.6. Se verifică buna funcţionare a instalaţiei de limitare.
    4.7. În cazul în care limitatorul de viteză nu corespunde la verificările menţionate la punctele 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, inspecţia limitatorului de viteză nu va putea fi continuată decât după remedierea defecţiunilor constatate într-un ATLV autorizat să instaleze sau să repare tipul respectiv de limitator de viteză.
    4.8. Se completează raportul ITLV şi se stabileşte rezultatul inspecţiei - admis/respins.
    4.9. Se înregistrează în calculator rezultatul inspecţiei.
    4.10. Se tipăreşte dovada de inspecţie şi plăcuţa de instalare.
    4.11. Se sigilează elementele instalaţiei limitatorului de viteză la care s-a intervenit în decursul inspecţiei precum şi cele lipsă sau la care s-a constatat că integritatea lor a fost violată.
    4.12. Se efectuează o înregistrare fotografică a unităţii de comandă cu seria lizibilă doar în cazul celor care funcţionează independent sau cu semnal de viteză de la un tahograf analogic.    ANEXA 4

    la reglementări
                            Conţinutul dovezii de inspecţie
    a) Date proprietar (deţinător) autovehicul
    b) Date autovehicul
    - Marcă, tip
    – Număr identificare
    – Număr înmatriculare
    – Data primei înmatriculări
    – An fabricaţie
    – Categorie omologare

    c) Date instalaţie tahograf
    - Tip, versiune şi serie tahograf
    – Nr. serie senzor(integrat)
    – Serie adaptor*)
    – Loc instalare adaptor*)
    – Culoare cablu intrare semnal*)
    – Semnal secundar activ da/nu
    – GNSS extern da/nu
    – Serie GNSS
    – DSRC extern da/nu
    – Serie DSRC

    d) Date inspecţie autovehicul
    - Dimensiune pneuri
    – Adâncime profil anvelope
    – Presiune pneuri
    – Circumferinţă efectivă pneuri "l"
    – Coeficient caracteristic autovehicul "w"
    – Contor odometru înainte şi după inspecţie

    e) Date inspecţie tahograf
    - Domeniu de măsurare
    – Constanta tahograf "k"
    – Test de viteză
    – Test de distanţă
    – Abatere de timp
    – Coordonate poziţie GNSS
    – Serii sigilii aplicate

    f) Date inspecţie limitator de viteză
    - Obligaţie de limitare da/nu
    – Marcă, tip, serie limitator de viteză
    – Viteza setată

    g) Observaţii la inspecţie
    h) Date de înregistrare
    - Număr înregistrare
    – Data inspecţiei
    – Locul inspecţiei

    i) Date atelier
    - Nume operator economic
    – Adresă atelier
    – Marcă sigilare
    – Inspector nume, prenume
    – Serie card atelier

        NOTĂ:
        *) Doar în cazul autovehiculelor din categoria M(1), N(1).

        Dovada include şi plăcuţa de instalare detaşabilă.

    ANEXA 5

    la reglementări
                            Conţinutul plăcuţei de instalare
    a) nume operator economic (atelier);
    b) număr identificare vehicul (VIN);
    c) serie tahograf;
    d) circumferinţă efectivă pneuri "l" (mm);
    e) dimensiune pneuri;
    f) coeficient caracteristic autovehicul "w" (imp/km);
    g) constantă tahograf "k" (imp/km);
    h) existenţă echipament GNSS extern: da/nu;
    i) serie GNSS extern;
    j) serie DSRC;
    k) serie adaptor*);
    l) loc instalare adaptor*);
    m) culoare cablu intrare*);
    n) scrie senzor de mişcare;
    o) serii sigilii;
    p) marcă sigilare;
    q) viteză setată "Vset" (km/h);
    r) data inspecţiei.
        NOTĂ:
        *) Doar în cazul autovehiculelor din categoria M(1), N(1).


    ANEXA 6

    la reglementări
                            Declaraţie de limitare a vitezei
                                   Nr. ....../.......
        SC ............, reprezentant al producătorului ............. în România declarăm pe proprie răspundere că autovehiculul cu datele de mai jos:
    - marcă şi tip ......................
    – număr înmatriculare ...............
    – număr identificare ................
    – dimensiuni anvelope*) .............
    – loc amplasare senzor ABS ..........
        are viteza setată (Vset): ..... km/h.

        Declaraţia a fost solicitată de către domnul/doamna ................ BI/CI/P ............
        Prezenta declaraţie este valabilă 1 an de la data emiterii.
                                      Şef Service
                                          L.S.
        NOTĂ:
        *) Se vor menţiona dimensiunile anvelopelor de la puntea care transmite semnalul de viteză către limitatorul de viteză.


    ANEXA 7

    la reglementări
               Declaraţie de imposibilitate descărcare date din tahograf
                            Nr. ........./data ............
        Tahograful:
    - Tip şi versiune ..........................
    – Număr de omologare .......................
    – Serie ....................................
    – An fabricaţie ........

        Care se află în bordul autovehiculului:
    - Marcă şi tip ............................
    – Număr înmatriculare .....................
    – Număr identificare ......................

        Se pot descărca date:
        [ ] Nu. Motivul ...........................
        [ ] Parţial. Motivul ......................

        Verificarea a fost efectuată de către:
    - Persoana atestată .......................
    – Operator economic .......................
    – Adresă/punct de lucru ...................

        Tahograful:
        [ ] A fost dezafectat şi predat către proprietar/utilizator
        [ ] A fost dezafectat şi păstrat la operatorul economic
        [ ] A rămas instalat în bordul autovehiculului


┌─────────────┬────────────────────────┐
│Persoană │Proprietar/utilizator │
│atestată, │autovehicul, │
│semnătură │semnătură │
└─────────────┴────────────────────────┘


    ANEXA 8

    la reglementări
                                  REGISTRUL AUTO ROMÂN
                                  AUTORIZAŢIE TEHNICĂ
                                   Nr. ....../.......
        În conformitate cu prevederile H.G. nr. 899/2003 privind omologarea de tip a tahografelor, a senzorilor de mişcare, a modelelor de foaie de înregistrare sau de card de tahograf, precum şi autorizarea operatorilor economici care desfăşoară activităţi de instalare, reparare sau inspecţie a tahografelor utilizate în transporturile rutiere ori a limitatoarelor de viteză, cu modificările şi completările ulterioare şi ale OMT nr. 181/2008 pentru aprobarea Reglementărilor privind condiţiile de instalare, reparare sau inspecţie a tahografelor utilizate în transporturile rutiere ori a limitatoarelor de viteză care echipează autovehiculele rutiere precum şi autorizarea operatorilor economici care desfăşoară astfel de activităţi - RNTR 8, cu modificările ulterioare, se autorizează: SC ................................ SRL

        cu sediul social în ............., cu număr de înmatriculare la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului ............. şi C.U.I. ............, să desfăşoare activităţi conform specificaţiei de pe verso, în unitara din ............., identificată prin coordonatele GPS ....................
        Marca sigiliului acordat:
        Prezenta autorizaţie este valabilă până la ............
                                  Registrul Auto Român
                                   Director General,
                                      COD ATELIER

┌──────────┬──────────────────┬────────┐
│ │Tip tahograf/ │ │
│ │limitator de │Limitări│
│Activitate│viteză/senzor de │generale│
│ │mişcare/cablu/GNSS│ │
│ │/DSRC │ │
├──────────┼──────────────────┼────────┤
│ │Tahografe │ │
│ ├──────────────────┤ │
│ ├──────────────────┤ │
│Inspecţie ├──────────────────┤ │
│ │Limitatoare de │ │
│ │viteză │ │
│ ├──────────────────┤ │
│ ├──────────────────┤ │
├──────────┼──────────────────┼────────┤
│ │Tahografe │ │
│ ├──────────────────┤ │
│ ├──────────────────┤ │
│Instalare ├──────────────────┤ │
│ │Limitatoare de │ │
│ │viteză │ │
│ ├──────────────────┤ │
│ ├──────────────────┤ │
├──────────┼──────────────────┼────────┤
│ │Tahografe │ │
│ ├──────────────────┤ │
│ ├──────────────────┤ │
│ ├──────────────────┤ │
│ │Limitatoare de │ │
│ │viteză │ │
│ ├──────────────────┤ │
│ ├──────────────────┤ │
│ ├──────────────────┤ │
│ │Senzori de mişcare│ │
│ ├──────────────────┤ │
│Reparare ├──────────────────┤ │
│ ├──────────────────┤ │
│ │Cabluri │ │
│ ├──────────────────┤ │
│ ├──────────────────┤ │
│ ├──────────────────┤ │
│ │GNSS │ │
│ ├──────────────────┤ │
│ ├──────────────────┤ │
│ ├──────────────────┤ │
│ │DSRC │ │
│ ├──────────────────┤ │
│ ├──────────────────┤ │
└──────────┴──────────────────┴────────┘


    ANEXA 9

    la reglementări
                          Registrul de diagnoză şi verificare

┌────┬────┬────────┬────────────┬────────┬─────────────────┬────────┬──────────┬──────────┐
│ │ │ │Tahograf │ │Autovehicul │ │Descărcare│ │
│Nr. │ │Locaţie │ │Serie │ │Rezultat│UV │ │
│Crt.│Data│diagnoză├───┬────────┤tahograf├─────────────┬───┤diagnoză├────┬─────┤Observaţii│
│ │ │ │Tip│Versiune│ │Nr. │VIN│ │DA │NU │ │
│ │ │ │ │ │ │înmatriculare│ │ │ │ │ │
├────┼────┼────────┼───┼────────┼────────┼─────────────┼───┼────────┼────┼─────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────┼────────┼───┼────────┼────────┼─────────────┼───┼────────┼────┼─────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────┼────────┼───┼────────┼────────┼─────────────┼───┼────────┼────┼─────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└────┴────┴────────┴───┴────────┴────────┴─────────────┴───┴────────┴────┴─────┴──────────┘


    ANEXA 10

    la reglementări
                             Conţinutul raportului de ITLV
    a) Date proprietar (deţinător) autovehicul
    b) Date autovehicul:
    - Marcă, tip
    – Număr identificare
    – Număr înmatriculare
    – Data primei înmatriculări
    – An fabricaţie
    – Categorie omologare

    c) Date instalaţie tahograf
    - Tip, versiune şi serie tahograf
    – Nr. serie senzor (integrat)
    – Serie adaptor*)
    – Loc instalare adaptor*)
    – Culoare cablu intrare semnal*)
    – Semnal secundar activ da/nu
    – GNSS extern da/nu
    – Serie GNSS
    – DSRC extern da/nu
    – Serie DSRC

    d) Date inspecţie autovehicul
    - Dimensiune pneuri
    – Adâncime profil anvelope
    – Presiune pneuri
    – Circumferinţă efectivă pneuri "l"
    – Coeficient caracteristic autovehicul "w"
    – Contor odometru înainte şi după inspecţie

    e) Date inspecţie tahograf
    - Domeniu de măsurare
    – Constanta tahograf "k"
    – Test de viteză
    – Test de distanţă
    – Abatere de timp
    – Coordonate poziţie GNSS
    – Serii sigilii aplicare

    f) Date inspecţie limitator de viteză
    - Obligaţie de limitare da/nu
    – Marcă, tip, serie limitator de viteză
    – Viteza setată

    g) Date inspecţie anterioară
    - Coeficient caracteristic autovehicul "w"
    – Constanta tahograf "k"
    – Marcă de sigilare
    – Serie sigiliu

        NOTĂ:
        *) Doar în cazul autovehiculelor din categoria M(1), N(1).


    ANEXA 11

    la reglementări
    REGISTRUL AUTO ROMÂN
    CERTIFICAT DE ATESTARE
    Nr. ............
                                    Data .........
    Domnul/Doamna .......... născut(ă) în anul ... luna ... ziua ...
    CNP ...............
        Profesia ...............
        A absolvit programul de instruire inspecţie tahografe
        în data de ........., organizat de către ............ cu sediul în localitatea ..........., str. ......... nr. ..., judeţul/sector .............. în calitate de producător de tahografe/reprezentant al producătorului de tahografe ........../producător de dispozitive de inspecţie a tahografelor/reprezentant al producătorului de dispozitive de inspecţie a tahografelor ................*) şi a promovat examenul, în anul .... luna ... ziua ...,
    *) Se barează menţiunile neaplicabile.

        deţine competenţa de a inspecta tahografe cu dispozitivele de inspecţie, conform suplimentului descriptiv al atestatului.

        Prezentul atestat este valabil până la data de ............
                                   DIRECTOR GENERAL,
                                  SUPLIMENT DESCRIPTIV
                                           AL
                               CERTIFICATULUI DE ATESTARE
                                     Nr. ..........
    1. Nivelul de competenţe:
        Inspecţie tahografe

┌────────────┬───────────────────────────┬──────────────────┐
│• mecanice │tip │ │
│ │...........................│ │
├────────────┼───────────────────────────┼──────────────────┤
│• analogice:│tip │ │
│ │...........................│ │
├────────────┼───────────────────────────┼──────────────────┤
│• digitale: │tip │versiune │
│ │...........................│..................│
├────────────┼───────────────────────────┼──────────────────┤
│• │tip │versiune │
│inteligente:│...........................│..................│
├────────────┼───────────────────────────┼──────────────────┤
│Dispozitive │tip │versiune │
│de │...........................│..................│
│inspecţie: │ │ │
└────────────┴───────────────────────────┴──────────────────┘    2. Modulul de program:

┌──────┬──────────────────────────────────────┐
│Durata│total: ..................... │
│(ore) │ │
├──────┼──────────────────────────────────────┤
│din │pregătire teoretică: │
│care: │..................................... │
├──────┼──────────────────────────────────────┤
│ │pregătire practică: │
│ │......................................│
└──────┴──────────────────────────────────────┘


    Responsabil program evaluare,

    ANEXA 12

    la reglementări
                                 Specificaţii hală ATLV
    a) Hală de inspecţie tahografe prevăzută cu intrare/ieşire (a se vedea imaginea asociată)
        Canal de vizitare de minim 6 m lungime, 1,5 m adâncime şi 0,8 m lăţime
        Hala trebuie să fie de construcţie metalică cu panouri termoizolante, din cărămidă sau beton
        Intrarea şi ieşirea trebuie să permită accesul unui autovehicul cu lăţimea de min. 2,6 m şi înălţimea de min. 4,1 m.

    b) Hală de inspecţie tahografe prevăzută doar cu intrare (a se vedea imaginea asociată)
        Canal de vizitare de minim 6 m lungime, 1,5 m adâncime şi 0,8 m lăţime
        Hala trebuie să fie de construcţie metalică cu panouri termoizolante, din cărămidă sau beton
        Intrarea şi ieşirea trebuie să permită accesul unui autovehicul cu lăţimea de min. 2,6 m şi înălţimea de min. 4,1 m


    ANEXA 13

    la reglementări
                            Specificaţii pistă de încercare
    a) Specificaţii pistă de încercare pentru tahografele inteligente (a se vedea imaginea asociată)
        Pista trebuie să fie din beton, asfalt sau pavaj, rectilinie, orizontală, plană.
        Liniile transversale de START/STOP trebuie să aibă 100 mm lăţime şi să fie marcate cu vopsea rezistentă (vopsea de marcaj rutier)
        Pista trebuie să fie marcată cu un contur având o linie cu lăţimea de 50 mm

    b) Specificaţii pistă de încercare pentru tahografele mecanice, analogice şi digitale (a se vedea imaginea asociată)
        Pista trebuie să fie din beton, asfalt sau pavaj, rectilinie, orizontală, plană.
        Liniile transversale de START/STOP trebuie să aibă 100 mm lăţime şi să fie marcate cu vopsea rezistentă (vopsea de marcaj rutier)
        Pista trebuie să fie marcată cu un contur având o linie cu lăţimea de 50 mm


    ANEXA 14

    la reglementări
                                  Model marcă sigiliu
 (a se vedea imaginea asociată)
        NOTĂ:
        *1) Număr cod atelier.


    ANEXA 15

    la reglementări
                                CERTIFICAT DE INSTRUIRE
                    PENTRU ACTIVITATEA DE INSTALARE ŞI/SAU REPARARE
                            Serie .......... Nr. ..........
                                    Data: ..........
        Dl./Dna.:
        CNP:
        Profesia:
        A absolvit programul de instalare/reparare tahografe şi/sau limitatoare de viteză
        în data de .......... cu durata de ore, organizat de ............. cu sediul în localitatea ..........., judeţul/sector ......... în calitate de producător de tahografe/reprezentant al producătorului de tahografe ............./producător de limitatoare de viteză/reprezentant al producătorului de limitatoare de viteză .............*)
        *) Se barează menţiunile neaplicabile.

        şi a promovat examenul de absolvire în anul ..... luna ..... ziua ..... cu nota .......,
        deţine competenţa de a instala/repara tahografe şi/sau limitatoare de viteză cu dispozitivele de inspecţie: tip ....., versiune .........,
        conform suplimentului descriptiv al certificatului.

                                   DIRECTOR PROGRAM,
                                  SUPLIMENT DESCRIPTIV
         AL CERTIFICATULUI DE INSTRUIRE PENTRU ACTIVITATEA DE INSTALARE ŞI/SAU
                                        REPARARE
                            Serie .......... Nr. ..........
        Competenţă:
        instalare tahografe şi limitatoare de viteză
        reparare tahografe şi limitatoare de viteză

        Nivelul de competenţe:
    1.1. instalare
    1.1.1. tahografe
    - analogice: tip ...........
    – digitale: tip .......... versiune ...........
    – inteligente: tip .......... versiune ...........

    1.1.2. senzor de mişcare: tip ..........

    1.2. reparare
    1.2.1. tahografe
    - analogice: tip .........

    1.2.2. senzor de mişcare: tip .........
    1.2.3. cablu:
    - armat ..........
    – ADR ............
    – altele .........

    1.2.4. modul GNSS
    1.2.5. modul DSRC

    1.3. instalare şi/sau reparare limitatoare de viteză
    - tip ........┌─────────┬────────────────────────────┐
│Durata │total: ............... │
│(ore) │ │
├─────────┼────────────────────────────┤
│din care:│pregătire teoretică: │
│ │............... │
├─────────┼────────────────────────────┤
│ │pregătire practică: │
│ │............... │
└─────────┴────────────────────────────┘

                                   DIRECTOR PROGRAM,

    ANEXA 16

    la reglementări
                                       CERERE-TIP
        de evaluare a capabilităţii tehnice pentru desfăşurarea de activităţi de
                         instalare, reparare şi/sau inspecţie a
                      tahografelor ori a limitatoarelor de viteză
        autorizare iniţială [ ]
        extindere autorizare [ ]
        reautorizare [ ]
    1. Denumire operator economic:
        ..........................................................

    2. Adresă sediu social:
        ..........................................................

    3. Adresă sediu unde se desfăşoară activităţile:
        ..........................................................

    4. Coordonatele GPS ale sediului unde se desfăşoară inspecţia tahografelor inteligente:
        ..........................................................

    5. Număr de înregistrare la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului:
        ..........................................................

    6. Cod unic de înregistrare:
        ..........................................................

    7. Cont bancar: ..........................................
    8. Bancă: ................................................
    9. Telefon: ................... Fax: .....................
    10. Adresă e-mail: .......................................
    11. Marcă .............. tip ............ şi număr de înmatriculare ............ autovehicul utilizat ca atelier mobil
    12. Activităţi solicitate pentru autorizare:

┌──────────┬───────────────────────────┐
│ │Tip tahograf/limitator de │
│Activitate│viteză/senzor de mişcare/ │
│ │cablu/GNSS/DSRC │
├──────────┼───────────────────────────┤
│ │Tahografe │
│ ├───────────────────────────┤
│ │ │
│ ├───────────────────────────┤
│ │ │
│Inspecţie ├───────────────────────────┤
│ │Limitatoare de viteză │
│ ├───────────────────────────┤
│ │ │
│ ├───────────────────────────┤
│ │ │
├──────────┼───────────────────────────┤
│ │Tahografe │
│ ├───────────────────────────┤
│ │ │
│ ├───────────────────────────┤
│ │ │
│Instalare ├───────────────────────────┤
│ │Limitatoare de viteză │
│ ├───────────────────────────┤
│ │ │
│ ├───────────────────────────┤
│ │ │
├──────────┼───────────────────────────┤
│ │Tahografe │
│ ├───────────────────────────┤
│ │ │
│ ├───────────────────────────┤
│ │ │
│ ├───────────────────────────┤
│ │Limitatoare de viteză │
│ ├───────────────────────────┤
│ │ │
│ ├───────────────────────────┤
│ │ │
│ ├───────────────────────────┤
│ │Senzori de mişcare │
│ ├───────────────────────────┤
│ │ │
│ ├───────────────────────────┤
│ │ │
│Reparare ├───────────────────────────┤
│ │Cabluri │
│ ├───────────────────────────┤
│ │ │
│ ├───────────────────────────┤
│ │ │
│ ├───────────────────────────┤
│ │GNSS │
│ ├───────────────────────────┤
│ │ │
│ ├───────────────────────────┤
│ │ │
│ ├───────────────────────────┤
│ │DSRC │
│ ├───────────────────────────┤
│ │ │
│ ├───────────────────────────┤
│ │ │
└──────────┴───────────────────────────┘


    13. Program de lucru:

┌────────┬─────────────────────────────┐
│Ziua │Orele │
├────────┼─────────────────────────────┤
│Luni │de la .................... │
│ │până la .................... │
├────────┼─────────────────────────────┤
│Marţi │de la .................... │
│ │până la .................... │
├────────┼─────────────────────────────┤
│Miercuri│de la .................... │
│ │până la .................... │
├────────┼─────────────────────────────┤
│Joi │de la .................... │
│ │până la .................... │
├────────┼─────────────────────────────┤
│Vineri │de la .................... │
│ │până la .................... │
├────────┼─────────────────────────────┤
│Sâmbătă │de la .................... │
│ │până la .................... │
└────────┴─────────────────────────────┘


    14. Lista echipamentelor disponibile:

┌─────────────────┬─────┬───┬──────────┐
│ │ │ │Observaţii│
│Echipament │Marcă│Tip│/data │
│ │ │ │ultimei │
│ │ │ │calibrări │
├─────────────────┼─────┼───┼──────────┤
│Dispozitiv │ │ │ │
│portabil pentru │ │ │ │
│inspecţia │ │ │ │
│tahografelor │ │ │ │
├─────────────────┼─────┼───┼──────────┤
│Dispozitiv de │ │ │ │
│verificat │ │ │ │
│abaterea de timp │ │ │ │
│a ceasului intern│ │ │ │
├─────────────────┼─────┼───┼──────────┤
│Stand pentru │ │ │ │
│repararea │ │ │ │
│tahografelor │ │ │ │
├─────────────────┼─────┼───┼──────────┤
│Calculator │ │ │ │
├─────────────────┼─────┼───┼──────────┤
│Mediu de stocare │ │ │ │
├─────────────────┼─────┼───┼──────────┤
│Stand cu role │ │ │ │
│libere cu │ │ │ │
│dispozitiv de │ │ │ │
│ancorare │ │ │ │
├─────────────────┼─────┼───┼──────────┤
│Stand de frânare │ │ │ │
│adaptat │ │ │ │
├─────────────────┼─────┼───┼──────────┤
│Analizor optic │ │ │ │
│gradat şi │ │ │ │
│iluminat pentru │ │ │ │
│evaluarea foilor │ │ │ │
│de înregistrare │ │ │ │
│de probă │ │ │ │
├─────────────────┼─────┼───┼──────────┤
│Numărător de │ │ │ │
│rotaţii pentru │ │ │ │
│tahografe │ │ │ │
│mecanice │ │ │ │
├─────────────────┼─────┼───┼──────────┤
│Dispozitiv pentru│ │ │ │
│descărcarea │ │ │ │
│datelor │ │ │ │
├─────────────────┼─────┼───┼──────────┤
│Dispozitiv de │ │ │ │
│sigilare │ │ │ │
├─────────────────┼─────┼───┼──────────┤
│Manometru pentru │ │ │ │
│măsurarea │ │ │ │
│presiunii din │ │ │ │
│pneurile │ │ │ │
│autovehiculelor │ │ │ │
├─────────────────┼─────┼───┼──────────┤
│Cheie │ │ │ │
│dinamometrică │ │ │ │
├─────────────────┼─────┼───┼──────────┤
│Şubler │ │ │ │
├─────────────────┼─────┼───┼──────────┤
│Multimetru │ │ │ │
├─────────────────┼─────┼───┼──────────┤
│Ruletă │ │ │ │
├─────────────────┼─────┼───┼──────────┤
│Scule speciale │ │ │ │
├─────────────────┼─────┼───┼──────────┤
│Dispozitiv pentru│ │ │ │
│inspecţia DSRC │ │ │ │
├─────────────────┼─────┼───┼──────────┤
│Dispozitiv pentru│ │ │ │
│inspecţia GNSS │ │ │ │
├─────────────────┼─────┼───┼──────────┤
│Dispozitiv pentru│ │ │ │
│măsurarea şi │ │ │ │
│reglarea vitezei │ │ │ │
│setate a │ │ │ │
│limitatoarelor de│ │ │ │
│viteză │ │ │ │
├─────────────────┼─────┼───┼──────────┤
│Imprimantă │ │ │ │
├─────────────────┼─────┼───┼──────────┤
│Cameră foto │ │ │ │
├─────────────────┼─────┼───┼──────────┤
│Jaloane │ │ │ │
│reflectorizante │ │ │ │
└─────────────────┴─────┴───┴──────────┘


    15. Lista personalului atestat:

┌───────┬──────────┬──────────────────────┐
│Nume şi│Atestat │Permis de conducere │
│prenume├─────┬────┼─────────┬────────────┤
│ │Serie│Dată│Categorie│Valabilitate│
├───────┼─────┼────┼─────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │
├───────┼─────┼────┼─────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │
├───────┼─────┼────┼─────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │
├───────┼─────┼────┼─────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │
└───────┴─────┴────┴─────────┴────────────┘


    16. Documente ataşate la prezenta cerere:
        [ ] copie de pe certificatul de înregistrare la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului;
        [ ] copie de pe certificatul constatator emis de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului în baza Legii nr. 26/1990;
        [ ] copie de pe certificatul de atestare profesională a conducătorului;
        [ ] copie de pe certificatele personalului instruit pentru activităţi de montare sau reparare;
        [ ] dovadă pentru utilizarea spaţiilor pentru activităţile solicitate pentru autorizare, inclusiv a rutei de acces de la intrarea în locaţie până la parcare, pistă şi hală;
        [ ] plan de încadrare zonală a ATLV;
        [ ] plan punct de lucru (hală, birou şi pistă), la scară de 1/100;
        [ ] fluxul de efectuare a ITLV, semnat pentru confirmare de reprezentantul ATLV.

        Datele completate corespund cu situaţia la zi la data transmiterii cererii.
        Persoana care a completat cererea şi care răspunde de corectitudinea datelor înscrise:
        Numele şi prenumele: ....................................
        Funcţia: ................................................


┌─────────────────────────┬─────────────────────────┐
│Semnătura: │Data: │
│.........................│.........................│
└─────────────────────────┴─────────────────────────┘


    ANEXA 17

    la reglementări
                                       DECLARAŢIE
                    de onorabilitate, obiectivitate şi neutralitate
        Subsemnatul(a) ............... cu funcţia de ................. al operatorului economic ............. declar pe propria răspundere că nu am fost condamnat pentru infracţiuni penale şi acţionez în mod etic şi responsabil în relaţiile cu beneficiarii, respectând condiţia de neutralitate.
        Data .................
    Semnătura
    .............................

    ANEXA 18

    la reglementări
        Nr. intrare
    .............................

        Data
          / /
    .............................

                                 CERERE-TIP DE AGREARE
        Către, REGISTRUL AUTO ROMÂN R.A.

    1. Subsemnatul(a) ...................................... în calitate de .........................................
    2. pentru operatorul economic:
        ................. având nr. de înregistrare la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului ..........., codul unic de înregistrare .........;

    3. cu sediul în: localitatea ............, str. .............., nr. ...., bloc ...., scara ...., etaj ...., ap. ...., judeţ/sector ........, cod poştal ......, telefon ........, fax ......, e-mail ............., website ................, solicit agrearea în vederea efectuării instruirii pentru inspecţia tahografelor cu dispozitivele de inspecţie, conform tabelului:

┌─────────────────────────┬────────────┐
│Dispozitiv de inspecţie │Tahograf │
├───────┬─────────────────┼───┬────────┤
│Tip │Versiune │Tip│Versiune│
├───────┼─────────────────┼───┼────────┤
│ │ │ │ │
├───────┼─────────────────┼───┼────────┤
│ │ │ │ │
├───────┼─────────────────┼───┼────────┤
│ │ │ │ │
├───────┼─────────────────┼───┼────────┤
│ │ │ │ │
├───────┼─────────────────┼───┼────────┤
│ │ │ │ │
├───────┼─────────────────┼───┼────────┤
│ │ │ │ │
├───────┼─────────────────┼───┼────────┤
│ │ │ │ │
├───────┼─────────────────┼───┼────────┤
│ │ │ │ │
├───────┼─────────────────┼───┼────────┤
│ │ │ │ │
├───────┼─────────────────┼───┼────────┤
│ │ │ │ │
└───────┴─────────────────┴───┴────────┘


    4. Durată instruire teoretică: .... ore
    5. Durată instruire practică: ..... ore
    6. Număr maxim de cursanţi într-o grupă: .... persoane

┌─────────────────────────┬────────────┐
│ │Data: │
│Semnătura: │...... │
│.........................│/......... │
│ │/.......... │
└─────────────────────────┴────────────┘


    ANEXA 19

    la reglementări
                                  REGISTRUL AUTO ROMÂN
                                 CERTIFICAT DE AGREARE
                                    Nr. ...../......
        Operatorul economic: .......................... cu sediul în: .................. este agreat să desfăşoare un program de instruire în vederea atestării persoanelor care desfăşoară activităţi de inspecţie a tahografelor, conform specificaţiei de pe verso, la sediul din ..........................
        Valabil de la data de ........... până la data de ..............
                                  Registrul Auto Român
                                   Director General,

┌─────────────────────────┬────────────┐
│Dispozitiv de inspecţie │Tahograf │
├───────┬─────────────────┼───┬────────┤
│Tip │Versiune │Tip│Versiune│
├───────┼─────────────────┼───┼────────┤
│ │ │ │ │
├───────┼─────────────────┼───┼────────┤
│ │ │ │ │
├───────┼─────────────────┼───┼────────┤
│ │ │ │ │
├───────┼─────────────────┼───┼────────┤
│ │ │ │ │
├───────┼─────────────────┼───┼────────┤
│ │ │ │ │
├───────┼─────────────────┼───┼────────┤
│ │ │ │ │
├───────┼─────────────────┼───┼────────┤
│ │ │ │ │
├───────┼─────────────────┼───┼────────┤
│ │ │ │ │
├───────┼─────────────────┼───┼────────┤
│ │ │ │ │
├───────┼─────────────────┼───┼────────┤
│ │ │ │ │
└───────┴─────────────────┴───┴────────┘


    ANEXA 20

    la reglementări
                             Erorile maxim tolerate la ITLV

┌──────────┬────────┬──────┬────┬───────────┐
│Tip │Distanţă│Viteză│Timp│GNSS │
│tahograf │ │ │ │ │
├──────────┼────────┼──────┼────┼───────────┤
│Analogic │ │± 4 km│± 2 │ │
│(anexa I) │± 2% │/h │min.│- │
│ │ │ │/zi │ │
├──────────┼────────┼──────┼────┼───────────┤
│Digital │± 2% │± 1,5 │± 2 │- │
│(anexa IB)│ │km/h │s/zi│ │
├──────────┼────────┼──────┼────┼───────────┤
│ │ │ │ │± 0,1 min. │
│Inteligent│± 2% │± 1,5 │± 2 │latitudine │
│(anexa IC)│ │km/h │s/zi│± 0,1 min. │
│ │ │ │ │longitudine│
└──────────┴────────┴──────┴────┴───────────┘


                                         ------

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016