Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   PROCEDURĂ STANDARD din 11 septembrie 2019  privind recunoaşterea titlurilor de calificare de asistent medical generalist obţinute în alt stat membru UE    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 PROCEDURĂ STANDARD din 11 septembrie 2019 privind recunoaşterea titlurilor de calificare de asistent medical generalist obţinute în alt stat membru UE

EMITENT: Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 850 din 21 octombrie 2019
──────────
    Aprobată prin HOTĂRÂREA nr. 16 din 11 septembrie 2019, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 850 din 21 octombrie 2019.
──────────
    – Pentru recunoaşterea calificării, persoanele interesate pot opta pentru procedura standard sau pentru emiterea Cardului profesional european de asistent medical generalist (EPC).
    – Denumirea de stat membru include şi statele aparţinând SEE şi Confederaţia Elveţiană.
    Recunoaşterea titlurilor de calificare de asistent medical generalist obţinute în alt stat membru UE are ca scop facilitarea dreptului de stabilire şi accesul titularului la profesie pe teritoriul României. Exercitarea profesiei se face după obţinerea calităţii de membru al Ordinului Asistenţilor Medicali, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România (OAMGMAMR), ca urmare a recunoaşterii calificării. Procedura nu se aplică în cazul exercitării temporare sau ocazionale a activităţilor profesionale de către asistenţii medicali generalişti formaţi în profesie şi stabiliţi într-un alt stat membru UE.
    Recunoaşterea calificării de asistent medical generalist se face de către Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România - Departamentul recunoaşterea calificărilor profesionale (DRCP), cu sediul în Bucureşti, Calea Griviţei nr. 77, sectorul 1, cod poştal 010705, tel./fax 021 2240025/75, e-mail secretariat@oamr.ro.
    Solicitantul depune prin poştă, pe adresa menţionată, dosarul de recunoaştere cuprinzând:
    - o cerere-tip cu toate rubricile completate însoţită de următoarele documente:
    1. dovada cetăţeniei/identităţii
    O copie după paşaport sau cartea de identitate şi, după caz:
    a) copie după certificatul de căsătorie sau orice alt document relevant, în caz de schimbare a numelui, în situaţia în care pe documente apar nume diferite;
    b) certificatul de naştere sau alt document care să indice locul naşterii dacă pe paşaport sau pe cartea de identitate acesta nu figurează;
    c) pentru solicitanţii care nu sunt cetăţeni ai unui stat membru UE: un document care să ateste calitatea de membru de familie al unui cetăţean din UE a titularului sau statutul de refugiat sau de rezident pe termen lung într-un stat membru al UE al acestuia sau orice alte dovezi relevante care să demonstreze că titularul ar putea beneficia de drepturile conferite de UE, în cazul deţinerii Cărţii albastre a UE;


    2. dovada calificărilor formale sau a competenţelor profesionale

    – copia documentelor care atestă formarea, respectiv a titlurilor de calificare care asigură accesul la profesia de asistent medical generalist şi, respectiv, dovada experienţei profesionale a titularului, dacă este cazul.
    Precizări:
    I. Recunoaşterea automată a calificării de asistent medical generalist se aplică în cazurile în care formarea însuşită de către solicitant întruneşte cerinţele prevăzute de Directiva 2005/36/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 7 septembrie 2005 privind recunoaşterea calificărilor profesionale în vederea eliberării unuia din următoarele documente:
    a) certificat de conformitate: document care atestă că formarea de asistent medical generalist s-a făcut cu respectarea cerinţelor minime prevăzute de actul comunitar menţionat; sau
    b) certificat de schimbare a denumirii titlului de calificare: document care atestă schimbarea denumirii titlului de calificare de asistent medical generalist dobândit de solicitant, cu respectarea cerinţelor minime de formare prevăzute de actul comunitar menţionat şi care nu se regăseşte la pct. 5.2.2 din anexa V la Directiva 2005/36/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 7 septembrie 2005 privind recunoaşterea calificărilor profesionale; sau
    c) certificat privind drepturile dobândite: document care atestă exercitarea profesiei de asistent medical generalist de către titular, timp de cel puţin 3 ani consecutivi în decursul ultimilor 5 ani care au precedat data eliberării certificatului, în cazul în care formarea profesională a acestuia nu întruneşte cerinţele minime stabilite la nivelul UE pentru calificarea de asistent medical generalist.

    II. În cazul asistenţilor medicali generalişti a căror formare în profesie nu îndeplineşte criteriile de recunoaştere automată mai sus menţionate, OAMGMAMR poate solicita, după caz:
    a) informaţii suplimentare despre durata şi conţinutul formării
    Programa de studiu, foaia matricolă, suplimentul la diplomă sau alte surse de informaţii privind durata totală a studiilor şi materiile studiate, inclusiv proporţia de timp alocată fiecărei materii şi, după caz, repartizarea între lecţiile teoretice şi cele practice

    b) Informaţii privind efectuarea altor cursuri de formare relevante:
    Dovada participării la programe de dezvoltare profesională continuă, la seminare şi alte cursuri de formare şi învăţare pe tot parcursul vieţii

    c) Informaţii privind experienţa profesională:
    Dacă solicitantul a obţinut calificarea de asistent medical generalist într-un stat din afara UE, acesta va depune un document care să ateste faptul că a dobândit o experienţă profesională de asistent medical generalist de cel puţin 3 ani şi să precizeze clar activitatea profesională efectuată. Acest document trebuie să fie eliberat de autoritatea competentă din statul membru UE care a efectuat prima recunoaştere a titlului de calificare menţionat.    3. Dovada onorabilităţii/bunei reputaţii:
    Dovezi emise de statul membru de origine sau provenienţă privind caracterul onorabil, moral sau absenţa unei situaţii care suspendă ori interzice exercitarea profesiei, în caz de eroare profesională gravă, respectiv o atestare de confirmare a inexistenţei unor suspendări temporare sau definitive de la exercitarea profesiei ori a unor condamnări penale.
    Dacă autorităţile din ţara de origine a solicitantului nu eliberează aceste documente, OAMGMAMR acceptă o declaraţie pe propria răspundere, legalizată de o autoritate competentă sau de un notar.

    4. Dovada stării bune de sănătate
    Un certificat medical care să ateste sănătatea fizică sau mintală, eliberat de un medic sau de o autoritate competentă din statul membru de origine sau provenienţă

    5. Dovada de asigurare pentru greşeli profesionale
    Un certificat eliberat de băncile, inclusiv de societăţile de asigurare din statul membru de origine sau de provenienţă prin care se atestă că titularul este asigurat împotriva riscurilor pecuniare care decurg din răspunderea profesională, în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare în România, precum şi cu reglementările privind termenii şi extinderea acestei garanţii.

    6. Dovada achitării taxei de recunoaştere
    Dovada de plată a sumei de 100 RON în contul RO42 RZBR 0000 0600 1349 1173 deschis la Raiffeisen Bank - Agenţia Ion Mihalache.
    Documentele prevăzute la pct. 1 lit. a) şi pct. 2-5 se însoţesc de traduceri legalizate în limba română, iar cele prevăzute la pct. 3-5 au o valabilitate de 3 luni de la data eliberării.
    Proceduri şi termene-limită
    Dosarele de recunoaştere se primesc prin poştă, se înregistrează şi primesc număr la Secretariatul OAMGMAMR şi sunt transmise Departamentului recunoaşterea calificărilor profesionale (DRCP).
    DRCP verifică documentele. În termen de o lună de la data înregistrării, DRCP notifică solicitantul, confirmând primirea dosarului şi, după caz, solicitând completarea cu documentele lipsă.
    În termen de maximum 3 luni de la notificare, solicitantul are obligaţia de a completa dosarul cu toate documentele solicitate. În cazul în care solicitantul nu respectă termenul de completare, la expirarea acestuia, DRCP clasează dosarul şi notifică solicitantul în scris în acest sens.
    I. În situaţiile care întrunesc criteriile de recunoaştere automată a calificării de asistent medical generalist, în termen de 3 luni de la data prezentării dosarului complet de către solicitant, preşedintele OAMGMAMR emite decizia de recunoaştere, în baza propunerii de recunoaştere automată formulate de Comisia OAMGMAMR de recunoaştere a calificărilor de asistent medical generalist, de moaşă şi de asistent medical obţinute într-un alt stat membru UE (Comisia OAMGMAMR de recunoaştere a calificărilor).
    Decizia de recunoaştere a calificării se comunică în scris solicitantului şi filialei OAMGMAMR de domiciliu a acestuia, în vederea obţinerii certificatului de membru şi a autorizării în profesie.

    II. Termenul de la pct. I poate fi prelungit cu 30 de zile în cazurile în care recunoaşterea calificării de asistent medical generalist nu se poate face automat şi intră sub incidenţa Sistemului general de recunoaştere a calificărilor profesionale prevăzut de lege. În aceste situaţii:
    a) preşedintele OAMGMAMR emite decizia de recunoaştere, în baza propunerii de recunoaştere a calificării solicitantului fără aplicarea de măsuri compensatorii formulată de Comisia OAMGMAMR de recunoaştere a calificărilor, ca urmare a evaluării formării însuşite de solicitant, conform documentelor înaintate de acesta.
    Decizia de recunoaştere a calificării se comunică în scris, de către DRCP, solicitantului şi filialei OAMGMAMR de domiciliu a acestuia, în vederea obţinerii certificatului de membru şi a autorizării în profesie.

    b) În cazul în care Comisia OAMGMAMR de recunoaştere a calificărilor constată, în urma evaluării dosarului solicitantului, că recunoaşterea calificării de asistent medical generalist nu se poate face fără măsuri compensatorii, aceasta justifică temeinic şi propune susţinerea unei probe de aptitudini, precum şi diferenţele curriculare şi bibliografia aferentă necesare în acest sens. Acestea se aprobă de către preşedintele OAMGMAMR.
    DRCP comunică în scris solicitantului justificarea aplicării măsurii compensatorii în vederea recunoaşterii profesionale, diferenţele curriculare şi bibliografia necesară susţinerii probei de aptitudini şi stabileşte cu solicitantul de comun acord data organizării probei, într-un termen de maximum 6 luni de la data aprobării, menţionată la pct. II lit. b). În urma promovării probei de aptitudini de către solicitant, preşedintele OAMGMAMR emite decizia de recunoaştere a calificării.
    Decizia de recunoaştere a calificării se comunică în scris de către DRCP solicitantului şi filialei OAMGMAMR de domiciliu a acestuia, în vederea obţinerii certificatului de membru şi a autorizării în profesie.    Procedura de contestare
    Solicitantul poate contesta deciziile OAMGMAMR la instanţele judecătoreşti competente, în termen de 30 de zile de la comunicare.

    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016