Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   PROCEDURĂ din 11 septembrie 2019  privind recunoaşterea automată a titlurilor de calificare de moaşă eliberate de un alt stat membru UE, de un stat aparţinând SEE sau de Confederaţia Elveţiană    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 PROCEDURĂ din 11 septembrie 2019 privind recunoaşterea automată a titlurilor de calificare de moaşă eliberate de un alt stat membru UE, de un stat aparţinând SEE sau de Confederaţia Elveţiană

EMITENT: Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 850 din 21 octombrie 2019
──────────
    Aprobată prin HOTĂRÂREA nr. 13 din 11 septembrie 2019, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 850 din 21 octombrie 2019.
──────────
    Procedura se aplică moaşelor a căror formare sau, după caz, experienţă profesională, dobândită într-un alt stat membru UE, într-un stat aparţinând SEE sau în Confederaţia Elveţiană, îndeplineşte criteriile de recunoaştere automată a calificării prevăzute în acest sens de Directiva 2005/36/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 7 septembrie 2005 privind recunoaşterea calificărilor profesionale.
    Recunoaşterea automată a calificării de moaşă are ca scop facilitarea accesului acestora la profesie şi, respectiv, facilitarea exercitării dreptului de stabilire pe teritoriul României a profesioniştilor în cauză.
    Această procedură nu se aplică în cazul titlurilor de calificare de moaşă obţinute într-un alt stat decât cele menţionate (stat terţ) şi nici în cazul moaşelor stabilite în unul dintre celelalte state membre UE în vederea furnizării temporare sau ocazionale a serviciilor de îngrijiri de sănătate, specifice profesiei, în România.
    Recunoaşterea automată a titlurilor de calificare de moaşă se face de către Ordinul Asistenţilor Medicali, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România (OAMGMAMR) desemnat de lege în calitate de autoritate competentă pentru această profesie.

    Descrierea procedurii
    În termen de 30 de zile de la data înregistrării, OAMGMAMR notifică solicitantul, confirmând primirea dosarului şi, după caz, solicitând completarea cu documentele lipsă. În termen de 3 luni de la notificare, solicitantul are obligaţia de a completa dosarul cu toate documentele solicitate. În cazul în care solicitantul nu respectă termenul de completare, la expirarea acestuia, OAMGMAMR clasează dosarul şi informează solicitantul în scris în acest sens.
    În termen de 90 de zile de la data prezentării dosarului complet de către solicitant, documentele înaintate sunt analizate de Comisia OAMGMAMR de recunoaştere a calificărilor de asistent medical generalist, de moaşă şi de asistent medical obţinute într-un alt stat membru UE, un stat aparţinând SEE sau în Confederaţia Elveţiană şi, în baza propunerii temeinic justificate de aceasta, preşedintele OAMGMAMR emite decizia de recunoaştere automată a calificării de moaşă.
    Decizia se comunică solicitantului şi filialei OAMGMAMR de domiciliu a acestuia, în vederea obţinerii certificatului de membru şi a autorizării în profesie. Titularul căruia i-a fost recunoscută calificarea de moaşă se poate înscrie ca membru al OAMGMAMR numai după ce dovedeşte că deţine cunoştinţe lingvistice de limbă română necesare desfăşurării activităţilor profesionale.
    După obţinerea calităţii de membru OAMGMAMR, titularul exercită profesia de moaşă cu drepturile şi obligaţiile prevăzute de lege pentru moaşele cetăţeni români.

    Procedura de contestare
    Decizia privind recunoaşterea calificării emisă de către OAMGMAMR poate fi contestată în termen de 30 de zile de la comunicare la instanţele judecătoreşti competente.
    Procedura standard poate fi consultată la adresa https://www.oamr.ro/procedura-privind-recunoasterea-titlurilor-de-calificare-de-moasa-obtinute-in-alt-stat-membru-ue-procedura-standard/

    Date de contact
    Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România - Departamentul recunoaşterea calificărilor profesionale, cu sediul în Calea Griviţei nr. 77, sectorul 1, Bucureşti, cod poştal 010705
    Tel./fax 021 2240025/75
    E-mail: recunoastere.pcue@oamr.ro
    Instituţia responsabilă
    Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, Bucureşti
    Modalitatea de prestare - Naţional şi transfrontalier
    Timp de soluţionare - 90 de zile calendaristice
    Termen de arhivare - 50 de ani
    Termen de completare dosar - 90 de zile calendaristice
    Notificare la expirarea termenului de soluţionare - 10 zile calendaristice

    Documente necesare

┌────┬──────────────┬───────────────┬────────────┬────────┐
│Nr. │Numele │Descrierea │Tipul │Descarcă│
│crt.│documentului │documentului │documentului│ │
├────┼──────────────┼───────────────┼────────────┼────────┤
│ │ │O copie de pe │ │ │
│ │ │paşaport sau │ │ │
│ │ │cartea de │ │ │
│ │ │identitate, │ │ │
│ │ │însoţite, după │ │ │
│ │ │caz, de: │ │ │
│ │ │a) copie după │ │ │
│ │ │certificatul de│ │ │
│ │ │căsătorie sau │ │ │
│ │ │orice alt │ │ │
│ │ │document │ │ │
│ │ │relevant în caz│ │ │
│ │ │de schimbare a │ │ │
│ │ │numelui, în │ │ │
│ │ │situaţia în │ │ │
│ │ │care pe │ │ │
│ │ │documente apar │ │ │
│ │ │nume diferite; │ │ │
│ │ │b) certificatul│ │ │
│ │ │de naştere sau │ │ │
│ │ │alt document │ │ │
│ │ │care să indice │ │ │
│ │ │locul naşterii │ │ │
│ │ │dacă pe │ │ │
│ │ │paşaport sau pe│ │ │
│ │ │cartea de │ │ │
│ │ │identitate │ │ │
│ │ │acesta nu │ │ │
│ │ │figurează; │ │ │
│ │Dovada │c) pentru │Document │ │
│1 │cetăţeniei │solicitanţii │scanat │- │
│ │titularului │care nu sunt │ │ │
│ │ │cetăţeni ai │ │ │
│ │ │unui stat │ │ │
│ │ │membru UE: un │ │ │
│ │ │document care │ │ │
│ │ │să ateste │ │ │
│ │ │calitatea de │ │ │
│ │ │membru de │ │ │
│ │ │familie al unui│ │ │
│ │ │cetăţean din UE│ │ │
│ │ │a titularului │ │ │
│ │ │sau statutul de│ │ │
│ │ │refugiat sau de│ │ │
│ │ │rezident pe │ │ │
│ │ │termen lung │ │ │
│ │ │într-un stat │ │ │
│ │ │membru al UE al│ │ │
│ │ │acestuia sau │ │ │
│ │ │orice alte │ │ │
│ │ │dovezi │ │ │
│ │ │relevante care │ │ │
│ │ │să demonstreze │ │ │
│ │ │că titularul ar│ │ │
│ │ │putea beneficia│ │ │
│ │ │de drepturile │ │ │
│ │ │conferite de UE│ │ │
│ │ │în cazul │ │ │
│ │ │deţinerii │ │ │
│ │ │Cărţii albastre│ │ │
│ │ │a UE. │ │ │
├────┼──────────────┼───────────────┼────────────┼────────┤
│ │ │Document care │ │ │
│ │ │atestă că │ │ │
│ │ │formarea de │ │ │
│ │ │moaşă s-a făcut│ │ │
│2 │Certificat de │cu respectarea │Document │- │
│ │conformitate │cerinţelor │scanat │ │
│ │ │minime │ │ │
│ │ │prevăzute de │ │ │
│ │ │actul comunitar│ │ │
│ │ │menţionat │ │ │
├────┼──────────────┼───────────────┼────────────┼────────┤
│ │ │Document care │ │ │
│ │ │atestă │ │ │
│ │ │schimbarea │ │ │
│ │ │denumirii │ │ │
│ │ │titlului de │ │ │
│ │ │calificare de │ │ │
│ │ │moaşă dobândit │ │ │
│ │ │de solicitant │ │ │
│ │Certificat de │cu respectarea │ │ │
│ │schimbare a │cerinţelor │Document │ │
│3 │denumirii │minime de │scanat │- │
│ │titlului de │formare │ │ │
│ │calificare │prevăzute de │ │ │
│ │ │actul comunitar│ │ │
│ │ │menţionat şi │ │ │
│ │ │care nu se │ │ │
│ │ │regăseşte la │ │ │
│ │ │pct. 5.5.2 din │ │ │
│ │ │anexa V la │ │ │
│ │ │Directiva 2005/│ │ │
│ │ │36/CE. │ │ │
├────┼──────────────┼───────────────┼────────────┼────────┤
│ │ │Document care │ │ │
│ │ │atestă │ │ │
│ │ │exercitarea │ │ │
│ │ │profesiei de │ │ │
│ │ │moaşă de către │ │ │
│ │ │titular, timp │ │ │
│ │ │de cel puţin 3 │ │ │
│ │ │ani consecutivi│ │ │
│ │ │în decursul │ │ │
│ │ │ultimilor 5 ani│ │ │
│ │ │care au │ │ │
│ │Certificat │precedat data │ │ │
│4 │privind │eliberării │Document │- │
│ │drepturile │certificatului,│scanat │ │
│ │dobândite │în cazul în │ │ │
│ │ │care formarea │ │ │
│ │ │profesională a │ │ │
│ │ │acestuia nu │ │ │
│ │ │întruneşte │ │ │
│ │ │cerinţele │ │ │
│ │ │minime │ │ │
│ │ │stabilite la │ │ │
│ │ │nivelul UE │ │ │
│ │ │pentru │ │ │
│ │ │calificarea de │ │ │
│ │ │moaşă │ │ │
├────┼──────────────┼───────────────┼────────────┼────────┤
│ │ │Atestă │ │ │
│ │ │sănătatea │ │ │
│ │ │fizică sau │ │ │
│ │ │psihică a │ │ │
│ │ │titularului şi │ │ │
│ │ │este emis de │ │ │
│ │Document ce │statul membru │ │ │
│5 │atestă starea │de origine sau │Document │- │
│ │de sănătate │de provenienţă.│scanat │ │
│ │ │Documentul se │ │ │
│ │ │depune în │ │ │
│ │ │termenul de │ │ │
│ │ │valabilitate de│ │ │
│ │ │3 luni de la │ │ │
│ │ │data │ │ │
│ │ │eliberării. │ │ │
├────┼──────────────┼───────────────┼────────────┼────────┤
│ │ │Certificatul │ │ │
│ │ │eliberat de │ │ │
│ │ │băncile, │ │ │
│ │ │inclusiv de │ │ │
│ │ │societăţile de │ │ │
│ │ │asigurare din │ │ │
│ │ │unul din │ │ │
│ │ │statele membre │ │ │
│ │ │prevăzute la │ │ │
│ │ │pct. 1 prin │ │ │
│ │ │care se atestă │ │ │
│ │ │că titularul │ │ │
│ │ │este asigurat │ │ │
│ │ │împotriva │ │ │
│ │ │riscurilor │ │ │
│ │ │pecuniare care │ │ │
│ │Dovada │decurg din │ │ │
│ │asigurării │răspunderea │Document │ │
│6 │pentru │profesională, │scanat │- │
│ │răspundere │în conformitate│ │ │
│ │profesională │cu dispoziţiile│ │ │
│ │ │legale în │ │ │
│ │ │vigoare în │ │ │
│ │ │România, precum│ │ │
│ │ │şi cu │ │ │
│ │ │reglementările │ │ │
│ │ │privind │ │ │
│ │ │termenii şi │ │ │
│ │ │extinderea │ │ │
│ │ │acestei │ │ │
│ │ │garanţii. │ │ │
│ │ │Documentul se │ │ │
│ │ │depune în │ │ │
│ │ │termenul de │ │ │
│ │ │valabilitate de│ │ │
│ │ │3 luni de la │ │ │
│ │ │data eliberării│ │ │
├────┼──────────────┼───────────────┼────────────┼────────┤
│ │ │Dovada de plată│ │ │
│ │ │de 100 lei în │ │ │
│ │Dovada │contul RO42 │ │ │
│ │achitării │RZBR 0000 0600 │Document │ │
│7 │taxei de │1349 1173 │scanat │- │
│ │recunoaştere │deschis la │ │ │
│ │ │Raiffeisen Bank│ │ │
│ │ │- Agenţia Ion │ │ │
│ │ │Mihalache │ │ │
├────┼──────────────┼───────────────┼────────────┼────────┤
│ │ │Diplome, │ │ │
│ │ │certificate sau│ │ │
│ │ │alte titluri de│ │ │
│ │Dovada │moaşă eliberate│ │ │
│ │calificărilor │de un alt stat │Ataşament │ │
│8 │formale sau a │membru UE, în │semnat │- │
│ │competenţelor │copie │electronic │ │
│ │profesionale │legalizată de │ │ │
│ │ │un notar public│ │ │
│ │ │cu semnătură │ │ │
│ │ │electronică │ │ │
│ │ │calificată │ │ │
├────┼──────────────┼───────────────┼────────────┼────────┤
│ │ │Dovezi emise de│ │ │
│ │ │statul membru │ │ │
│ │ │de origine sau │ │ │
│ │ │provenienţă, │ │ │
│ │ │privind │ │ │
│ │ │caracterul │ │ │
│ │ │onorabil, moral│ │ │
│ │ │sau absenţa │ │ │
│ │ │unei situaţii │ │ │
│ │ │care suspendă │ │ │
│ │ │ori interzice │ │ │
│ │ │exercitarea │ │ │
│ │ │profesiei în │ │ │
│ │ │caz de eroare │ │ │
│ │ │profesională │ │ │
│ │ │gravă, │ │ │
│ │ │respectiv o │ │ │
│ │ │atestare de │ │ │
│ │ │confirmare a │ │ │
│ │ │inexistenţei │ │ │
│ │ │unor suspendări│ │ │
│ │ │temporare sau │ │ │
│ │Dovada │definitive de │Ataşament │ │
│9 │onorabilităţii│la exercitarea │semnat │- │
│ │/bunei │profesiei ori a│electronic │ │
│ │reputaţii │unor condamnări│ │ │
│ │ │penale │ │ │
│ │ │(document │ │ │
│ │ │valabil 3 luni │ │ │
│ │ │de la │ │ │
│ │ │eliberare) │ │ │
│ │ │Dacă │ │ │
│ │ │autorităţile │ │ │
│ │ │din ţara de │ │ │
│ │ │origine a │ │ │
│ │ │solicitantului │ │ │
│ │ │nu eliberează │ │ │
│ │ │aceste │ │ │
│ │ │documente, │ │ │
│ │ │OAMGMAMR │ │ │
│ │ │acceptă o │ │ │
│ │ │declaraţie pe │ │ │
│ │ │propria │ │ │
│ │ │răspundere, │ │ │
│ │ │legalizată de o│ │ │
│ │ │autoritate │ │ │
│ │ │competentă sau │ │ │
│ │ │de un notar. │ │ │
├────┼──────────────┼───────────────┼────────────┼────────┤
│ │ │Traducere în │ │ │
│ │ │limba română a │ │ │
│ │ │documentelor │ │ │
│ │ │eliberate de │ │ │
│ │ │statul membru │ │ │
│ │ │de origine sau │ │ │
│ │ │provenienţă │ │ │
│ │Traduceri │(altul decât │Ataşament │ │
│10 │legalizate în │România), cu │semnat │- │
│ │limba română │excepţia │electronic │ │
│ │ │paşaportului/ │ │ │
│ │ │cărţii de │ │ │
│ │ │identitate, │ │ │
│ │ │legalizată de │ │ │
│ │ │un notar public│ │ │
│ │ │cu semnătură │ │ │
│ │ │electronică │ │ │
│ │ │calificată │ │ │
├────┼──────────────┼───────────────┼────────────┼────────┤
│ │ │Formular │ │ │
│ │ │tipizat, │ │ │
│ │ │prevăzut în │ │ │
│ │ │anexa la │ │ │
│ │ │prezenta │Formular │ │
│ │ │procedură, │predefinit │ │
│11 │Cerere │completat de │semnat │ │
│ │ │solicitant, cu │electronic │ │
│ │ │semnătură │ │ │
│ │ │olografă, │ │ │
│ │ │introdus în │ │ │
│ │ │aplicaţie │ │ │
│ │ │scanat │ │ │
└────┴──────────────┴───────────────┴────────────┴────────┘


    Documente finale

┌────┬────────────┬────────────┬────────┐
│Nr. │Numele │Tipul │Descarcă│
│crt.│documentului│documentului│ │
├────┼────────────┼────────────┼────────┤
│ │Adresă de │ │ │
│ │comunicare a│ │ │
│ │deciziei de │Ataşament │ │
│1 │recunoaştere│semnat │- │
│ │automată a │electronic │ │
│ │calificării │ │ │
│ │de moaşă │ │ │
└────┴────────────┴────────────┴────────┘


    Acte normative

┌────┬────────────────────────┬────────┐
│Nr. │Act normativ │Descarcă│
│crt.│ │ │
├────┼────────────────────────┼────────┤
│ │Ordonanţa de urgenţă a │ │
│ │Guvernului nr. 144/2008 │ │
│ │privind exercitarea │ │
│ │profesiei de asistent │ │
│ │medical generalist, a │ │
│ │profesiei de moaşă şi a │ │
│ │profesiei de asistent │ │
│ │medical, precum şi │ │
│1 │organizarea şi │ │
│ │funcţionarea Ordinului │ │
│ │Asistenţilor Medicali │ │
│ │Generalişti, Moaşelor şi│ │
│ │Asistenţilor Medicali │ │
│ │din România, aprobată cu│ │
│ │modificări prin Legea │ │
│ │nr. 53/2014, cu │ │
│ │modificările şi │ │
│ │completările ulterioare │ │
├────┼────────────────────────┼────────┤
│ │Directiva 2005/36/CE a │ │
│ │Parlamentului European │ │
│ │şi a Consiliului din 7 │ │
│2 │septembrie 2005 privind │ │
│ │recunoaşterea │ │
│ │calificărilor │ │
│ │profesionale │ │
├────┼────────────────────────┼────────┤
│ │Legea nr. 200/2004 │ │
│ │privind recunoaşterea │ │
│ │diplomelor şi │ │
│ │calificărilor │ │
│3 │profesionale pentru │ │
│ │profesiile reglementate │ │
│ │din România, cu │ │
│ │modificările şi │ │
│ │completările ulterioare │ │
└────┴────────────────────────┴────────┘

    Profesia nu face obiectul programului-pilot al cardului profesional european şi este inclusă în lista profesiilor reglementate din România.
    ANEXA 1

    la procedură
    CERERE-TIP
    Domnule Preşedinte,
    Subsemnatul(a), numele ................., prenumele ................., cetăţean ............., după caz, membru de familie ............/ rezident permanent în România/rezident pe termen lung ........, profesia ............., domiciliat(ă) în str. .................................. nr. ....., bl. ....., sc. ....., et. ......, localitatea ........................, sectorul/judeţul .................., telefon nr. ........, adresă e-mail ...... după caz, prin împuternicit numele ..............., prenumele ..............., posesor al CI seria .... nr. ....., cu Împuternicirea notarială ......... nr. ...., data ........., telefon ........... adresă e-mail ..................., vă rog să binevoiţi a-mi aproba recunoaşterea titlului de calificare de ........... obţinut în ........, în vederea exercitării profesiei în România.
    [ ] Sunt de acord cu prelucrarea, în condiţiile legii, a datelor mele personale de către OAMGMAMR şi cunosc condiţiile privind exercitarea drepturilor mele.
    Anexez prezentei cereri următoarele acte:
    [ ] a) documente care atestă îndeplinirea uneia dintre cerinţele de cetăţenie, căsătorie, filiaţie sau rezidenţă prevăzute de lege în vederea accesului la profesie în România:
    ..............................................................................................

    [ ] b) documente de schimbare a numelui (copia certificatului de căsătorie/documentului de schimbare a numelui);
    .............................................................................................
    ..............................................................................................

    [ ] c) documente de formare profesională ......................................
    ...............................................................................................
    .............................................................................................

    [ ] d) certificat de conformitate/[] certificat de drepturi dobândite/[] certificat de experienţă profesională de 3 ani/[] certificat care atestă nivelul educaţional al calificării;
    [ ] e) certificat de sănătate fizică sau psihică;
    [ ] f) certificat de onorabilitate şi probitate profesională (certificat de status profesional curent/certificat de good standing)/declaraţie notarială;
    [ ] g) dovada asigurării pentru răspunderea profesională (malpraxis);
    [ ] h) dovada achitării taxei de evaluare.

    Data
    ..............
    Semnătura
    ..............................

    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016