Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina: Lista acte din altele ianuarie 2019 Twitter Facebook

Acte altele ianuarie 2019

Monitorul Oficial 79 din 31 Ianuarie 2019 (M. Of. 79/2019)

 ORDONANŢĂ nr. 1 din 30 ianuarie 2019 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 79 din 31 ianuarie 2019

În temeiul art. 115 alin. (1) din constituţia româniei, republicată, şi al art. 1 pct. i.1 din legea nr. 4/2019 privind abilitarea guvernului de a emite ordonanţe,guvernul româniei adoptă prezenta ordonanţă.art. 1(1) ministerul culturii şi identităţii naţionale asigură din sumele aprobate anual la capitolul 67.01 „cultură, recreere şi religie“, titlul 55 „alte transferuri“, finanţarea cheltuielilor aferente proiectului cultural orchestra uniunii europene, prin intermediul artexim, instituţie publică aflată în subordinea acestui minister.(2) ministerul culturii şi identităţii naţionale asigură din sumele aprobate anual la capitolul 67.01 „cultură, recreere şi religie“, titlul 55 „alte transferuri“, finanţarea cheltuielilor aferente proiectelor culturale cu impact la ...

Monitorul Oficial 80 din 31 Ianuarie 2019 (M. Of. 80/2019)

 ORDONANŢĂ nr. 2 din 30 ianuarie 2019 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 362/2018 privind asigurarea unui nivel comun ridicat de securitate a reţelelor şi sistemelor informatice EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 80 din 31 ianuarie 2019

Având în vedere faptul că în data de 12 decembrie 2018 camera deputaţilor a adoptat în calitate de cameră decizională în procedură de reexaminare „legea privind asigurarea unui nivel comun ridicat de securitate a reţelelor şi sistemelor informatice“ (plx-280/2018), care transpune directiva (ue) 2016/1.148 a parlamentului european şi a consiliului din 6 iulie 2016 privind măsuri pentru un nivel comun ridicat de securitate a reţelelor şi a sistemelor informatice în uniune, al cărei termen de transpunere a fost data de 9 mai 2018,luând în considerare că legea a fost promulgată de preşedintele româniei, devenind legea nr. 362/2018 privind asigurarea unui nivel ...

 HOTĂRÂRE nr. 34 din 30 ianuarie 2019 privind stabilirea contingentului de lucrători nou-admişi pe piaţa forţei de muncă în anul 2019 EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 80 din 31 ianuarie 2019

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 29 alin. (1) din ordonanţa guvernului nr. 25/2014 privind încadrarea în muncă şi detaşarea străinilor pe teritoriul româniei şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative privind regimul străinilor în românia, aprobată prin legea nr. 14/2016, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicpentru anul 2019 se stabileşte un contingent de 20.000 de lucrători nou-admişi pe piaţa forţei de muncă din românia.prim-ministruvasilica-viorica dĂncilĂcontrasemnează:ministrul muncii şi justiţiei sociale,marius-constantin budăiministrul afacerilor interne,carmen daniela danbucureşti, 30 ianuarie 2019.nr. 34.-----

Monitorul Oficial 81 din 31 Ianuarie 2019 (M. Of. 81/2019)

 ORDONANŢĂ nr. 3 din 30 ianuarie 2019 pentru modificarea şi completarea art. 8 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2000 privind produsele agroalimentare ecologice EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 81 din 31 ianuarie 2019

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 1 pct. iii.2 din legea nr. 4/2019 privind abilitarea guvernului de a emite ordonanţe,guvernul româniei adoptă prezenta ordonanţă.art. iarticolul 8 din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 34/2000 privind produsele agroalimentare ecologice, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 172 din 21 aprilie 2000, aprobată prin legea nr. 38/2001, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. alineatul (3^2) se modifică şi va avea următorul cuprins: "(3^2) În exercitarea atribuţiilor prevăzute la art. 2 alin. (4) lit. l), personalul cu atribuţii de inspecţii tehnice ...

Monitorul Oficial 78 din 31 Ianuarie 2019 (M. Of. 78/2019)

 HOTĂRÂRE nr. 30 din 25 ianuarie 2019 privind aprobarea metodologiilor pentru stabilirea normelor de venit utilizate la impunerea veniturilor din activităţi agricole, precum şi a Metodologiei de calcul al reducerii normei de venit pentru aplicarea prevederilor referitoare la scutirea de la plata impozitului pe venit, prevăzută la art. 76 alin. (1) lit. c) din Legea cooperaţiei agricole nr. 566/2004 EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 78 din 31 ianuarie 2019

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, precum şi al art. 106 alin. (3) şi art. 107 alin. (9) din legea nr. 227/2015 privind codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1(1) se aprobă metodologiile pentru stabilirea normelor de venit utilizate la impunerea veniturilor din activităţi agricole, denumite în continuare norme de venit, precum şi metodologia de calcul al reducerii normei de venit pentru aplicarea prevederilor referitoare la scutirea de la plata impozitului pe venit, prevăzută la art. 76 alin. (1) lit. c) din legea cooperaţiei agricole nr. 566/2004, cu modificările şi completările ulterioare, de care beneficiază ...

Monitorul Oficial 81 din 31 Ianuarie 2019 (M. Of. 81/2019)

 HOTĂRÂRE nr. 18 din 22 ianuarie 2019 pentru aprobarea publicării Tabloului Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România în anul 2019 EMITENT: Asociaţia Naţională a Evaluatorilor Autorizaţi PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 81 din 31 ianuarie 2019

În temeiul art. 12 alin. (1) din ordonanţa guvernului nr. 24/2011 privind unele măsuri în domeniul evaluării bunurilor, aprobată cu modificări prin legea nr. 99/2013, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 11 alin. (1) şi (8) din regulamentul de organizare şi funcţionare a asociaţiei naţionale a evaluatorilor autorizaţi din românia, aprobat prin hotărârea guvernului nr. 353/2012,consiliul director al asociaţiei naţionale a evaluatorilor autorizaţi din românia adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă publicarea tabloului asociaţiei naţionale a evaluatorilor autorizaţi din românia în anul 2019, prevăzut în anexa*) care face parte integrantă din prezenta hotărâre.*) anexa se publică în monitorul oficial al româniei, partea i, ...

Monitorul Oficial 81 bis din 31 Ianuarie 2019 (M. Of. 81 bis/2019)

 TABLOUL din 22 ianuarie 2019 Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România în anul 2019 EMITENT: Asociaţia Naţională a Evaluatorilor Autorizaţi PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 81 bis din 31 ianuarie 2019

──────────*) aprobat prin hotărârea nr. 18 din 22 ianuarie 2019, publicată în monitorul oficial, partea i, nr. 81 din 31 ianuarie 2019.────────── tabloul conţine următoarele secţiuni:a) membrii titularilegendă:ei - evaluări de Întreprinderi, de fond de comerţ şi alte active necorporaleepi - evaluări de bunuri imobileebm - evaluări de bunuri mobileeif - evaluări de acţiuni şi alte instrumente financiareve - verificări de rapoarte de evaluare* specializările ve se regăsesc în tabelul de mai jos:──────────din cauza conţinutului mare de date cu caracter personal din cadrul acestui act, fapt care depăşeşte scopul prezentei aplicaţii legislative în contextul legislaţiei aplicabile, acesta ...

Monitorul Oficial 77 bis din 31 Ianuarie 2019 (M. Of. 77 bis/2019)

 SPECIFICAŢII TEHNICE din 28 ianuarie 2019 privind modificarea şi completarea Specificaţiilor tehnice de realizare a lucrărilor sistematice de cadastru pe sectoare cadastrale în vederea înscrierii imobilelor în cartea funciară, aprobate prin Ordinul directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 1.427/2017 EMITENT: Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 77 bis din 31 ianuarie 2019

──────────aprobate prin ordinul directorului general al agenţiei naţionale de cadastru şi publicitate imobiliară nr. 155/2019, publicat în monitorul oficial al româniei, partea i nr. 77 din 31 ianuarie 2019.──────────specificaţiile tehnice de realizare a lucrărilor sistematice de cadastru pe sectoare cadastrale în vederea înscrierii imobilelor în cartea funciară, aprobate prin ordinul directorului general al agenţiei naţionale de cadastru şi publicitate imobiliară nr. 1427/2017, publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 921 din 23 noiembrie 2017, se modifică şi se completează după cum urmează:1. la punctul 1.3. "etapele lucrărilor sistematice de cadastru", paragraful 2 se modifică şi va avea următorul cuprins:"principalele ...

Monitorul Oficial 81 din 31 Ianuarie 2019 (M. Of. 81/2019)

 ORDONANŢĂ nr. 4 din 30 ianuarie 2019 privind reorganizarea sistemului naţional de clasificare a carcaselor de bovine, porcine şi ovine, precum şi monitorizarea, controlul şi raportarea preţurilor de piaţă ale carcaselor şi ale animalelor vii EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 81 din 31 ianuarie 2019

Având în vedere prevederile regulamentului (ue) nr. 1.308/2013 al parlamentului european şi al consiliului din 17 decembrie 2013 de instituire a unei organizări comune a pieţelor produselor agricole şi de abrogare a regulamentelor (cee) nr. 922/72, (cee) nr. 234/79, (ce) nr. 1.037/2001 şi (ce) nr. 1.234/2007 ale consiliului, ale regulamentului delegat (ue) 2017/1.182 al comisiei din 20 aprilie 2017 de completare a normelor de aplicare a regulamentului (ue) nr. 1.308/2013 al parlamentului european şi al consiliului în ceea ce priveşte grilele utilizate în uniune pentru clasificarea carcaselor de bovine, porcine şi ovine şi în ceea ce priveşte raportarea preţurilor de ...

Monitorul Oficial 76 din 30 Ianuarie 2019 (M. Of. 76/2019)

 PROCEDURI DE GARANTARE din 15 ianuarie 2019 a sumelor plătite de călători în legătură cu pachetele de servicii de călătorie/serviciile de călătorie asociate în cazul insolvenţei agenţiei de turism organizatoare şi procedurile de despăgubire a călătorilor EMITENT: Ministerul Turismului PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 76 din 30 ianuarie 2019

──────────aprobate prin ordinul nr. 156 din 15 ianuarie 2019, publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 76 din 30 ianuarie 2019.──────────art. 1 definiţii(1) În sensul prezentelor proceduri, termenii şi expresiile folosite au semnificaţia prevăzută în ordonanţa guvernului nr. 2/2018 privind pachetele de servicii de călătorie şi serviciile de călătorie asociate, precum şi pentru modificarea unor acte normative, denumită în continuare og nr. 2/2018, precum şi următoarele semnificaţii: 1. beneficiarul - călătorul, astfel cum este definit la art. 3 pct. 2 din og nr. 2/2018, cu excepţia scrisorii de garanţie bancară al cărei beneficiar este ministerul turismului;2. costul repatrierii ...

 NORMĂ nr. 1 din 18 ianuarie 2019 pentru modificarea Normei Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 4/2018 privind gestionarea riscurilor operaţionale generate de sistemele informatice utilizate de entităţile autorizate/avizate/înregistrate, reglementate şi/sau supravegheate de către Autoritatea de Supraveghere Financiară EMITENT: Autoritatea de Supraveghere Financiară PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 76 din 30 ianuarie 2019

În temeiul prevederilor art. 3 alin. (1) lit. b), art. 5, art. 6 alin. (2) şi ale art. 14 din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea autorităţii de supraveghere financiară, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare,în urma deliberărilor consiliului autorităţii de supraveghere financiară din cadrul şedinţei din data de 16 ianuarie 2019,autoritatea de supraveghere financiară emite următoarea normă:art. inorma autorităţii de supraveghere financiară nr. 4/2018 privind gestionarea riscurilor operaţionale generate de sistemele informatice utilizate de entităţile autorizate/ avizate/înregistrate, reglementate şi/sau supravegheate de către autoritatea de supraveghere financiară, publicată în monitorul oficial ...

Monitorul Oficial 74 din 30 Ianuarie 2019 (M. Of. 74/2019)

 HOTĂRÂRE nr. 26 din 25 ianuarie 2019 privind actualizarea valorii de inventar a imobilului 917, aflat în domeniul public al statului, pentru transmiterea unei părţi din acesta din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în administrarea Ministerului Afacerilor Interne pentru Direcţia Generală Anticorupţie şi pentru modificarea anexelor nr. 1 şi 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 74 din 30 ianuarie 2019

Având în vedere prevederile art. 2^1 şi 2^2 din ordonanţa guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 20 din legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, în conformitate cu prevederile art. 867 alin. (1),art. 868 şi art. 869 din legea nr. 287/2009 privind codul civil, republicată, cu modificările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă actualizarea valorii de inventar a imobilului 917, aflat în domeniul public al statului şi în administrarea ministerului apărării naţionale, ...

 HOTĂRÂRE nr. 27 din 25 ianuarie 2019 privind actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi pentru trecerea unui teren din domeniul privat al statului în domeniul public al statului, precum şi pentru înscrierea acestuia în domeniul public al statului şi darea în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă "Cpt. Puică Nicolae" al Judeţului Argeş EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 74 din 30 ianuarie 2019

Având în vedere prevederile art. 2^1 şi 2^2 din ordonanţa guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 863 lit. e) şi art. 867 din legea nr. 287/2009 privind codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, precum şi al art. 8 alin. (1) şi art. 20 din legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă actualizarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului ca urmare a reevaluării imobilului cu ...

 NORME METODOLOGICE din 17 ianuarie 2019 privind condiţiile de punere în aplicare a măsurii de distilare voluntară a subproduselor vinicole, eligibilă pentru finanţare în cadrul Programului naţional de sprijin în sectorul vitivinicol 2019-2023 EMITENT: Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 74 din 30 ianuarie 2019

──────────aprobate prin ordinul nr. 58 din 17 ianuarie 2019, publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 74 din 30 ianuarie 2019.──────────cap. idispoziţii generaleart. 1În sensul prezentelor norme metodologice, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:a) autoritate competentă - ministerul agriculturii şi dezvoltării rurale, denumit în continuare m.a.d.r., este autoritate competentă pentru implementarea măsurii de distilare voluntară a subproduselor vinicole;b) producător - orice persoană fizică sau juridică sau formele asociative ale acesteia care produc vin din struguri proaspeţi, din must de struguri, din must de struguri parţial fermentat sau vin nou aflat încă în fermentare, din producţia ...

Monitorul Oficial 72 din 30 Ianuarie 2019 (M. Of. 72/2019)

 HOTĂRÂRE nr. 33 din 25 ianuarie 2019 privind declasificarea documentelor elaborate anterior datei de 31 decembrie 1989 de persoane juridice de drept public sau privat şi aflate în fondul arhivistic al Ministerului Afacerilor Externe EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 72 din 30 ianuarie 2019

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 24 alin. (4) din legea nr. 182/2002 privind protecţia informaţiilor clasificate, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 19 din standardele naţionale de protecţie a informaţiilor clasificate în românia, aprobate prin hotărârea guvernului nr. 585/2002, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă declasificarea documentelor elaborate anterior datei de 31 decembrie 1989 de persoane juridice de drept public sau privat şi aflate în fondul arhivistic al ministerului afacerilor externe.art. 2consultarea documentelor care conţin informaţiile declasificate prevăzute la art. 1 se realizează în conformitate cu prevederile art. 28 şi 30, ...

Monitorul Oficial 69 din 29 Ianuarie 2019 (M. Of. 69/2019)

 HOTĂRÂRE nr. 18 din 17 ianuarie 2019 privind transmiterea unui imobil aflat în domeniul public al statului din administrarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice în administrarea Ministerului Justiţiei EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 69 din 29 ianuarie 2019

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 867 alin. (1) şi art. 868 alin. (1) din legea nr. 287/2009 privind codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, precum şi al art. 20 din legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă transmiterea unui imobil aflat în domeniul public al statului, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din administrarea ministerului dezvoltării regionale şi administraţiei publice în administrarea ministerului justiţiei.art. 2transmiterea imobilului se va realiza sub condiţia eliberării prealabile a spaţiilor, după relocarea efectivă ...

 HOTĂRÂRE nr. 31 din 25 ianuarie 2019 pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 69 din 29 ianuarie 2019

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicÎn anexa nr. 2 la hotărârea guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea ministerului sănătăţii, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 139 din 2 martie 2010, cu modificările şi completările ulterioare, la punctul i al literei a, ultimul paragraf se modifică şi va avea următorul cuprins:"numărul maxim de posturi la unităţile finanţate integral de la bugetul de stat prevăzute la nr. 1-10 este de 17.679, din care:- spitalul tichileşti (leprozerie) - 28."prim-ministru vasilica-viorica dĂncilĂcontrasemnează:ministrul sănătăţii,sorina pinteap. ministrul muncii şi justiţiei sociale,adrian marius rîndunică,secretar de statministrul finanţelor ...

 PROCEDURĂ din 17 ianuarie 2019 pentru autorizarea distilatorilor care desfăşoară activităţi de distilare voluntară a subproduselor vinicole pe teritoriul României EMITENT: Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 69 din 29 ianuarie 2019

──────────aprobată prin ordinul nr. 59 din 17 ianuarie 2019, publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 69 din 29 ianuarie 2019.──────────art. 1(1) În sensul prezentei proceduri, termenii de mai jos au următoarele semnificaţii:a) autorizare: emiterea, la cerere, a autorizaţiei către distileriile care desfăşoară activităţi de distilare voluntară a subproduselor vinicole;b) distilator autorizat: orice persoană juridică sau formele asociative ale acesteia care distilează subproduse vinicole sau din orice altă transformare de struguri şi este autorizată de către autoritatea competentă a ţării pe teritoriul căreia îşi are sediul fabrica de distilare pentru a acţiona în baza art. 52 din ...

Monitorul Oficial 71 din 29 Ianuarie 2019 (M. Of. 71/2019)

 HOTĂRÂRE nr. 28 din 25 ianuarie 2019 privind darea în administrarea Curţii de Conturi a unui imobil situat în judeţul Brăila, aflat în domeniul public al statului, şi înscrierea acestuia în anexa nr. 33 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 71 din 29 ianuarie 2019

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 867 alin. (1) şi art. 868 din legea nr. 287/2009 privind codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, şi al art. 20 din legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă darea în administrarea curţii de conturi a unui imobil situat în judeţul brăila, aflat în domeniul public al statului, şi înscrierea acestuia în anexa nr. 33 la hotărârea guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare, având datele de identificare prevăzute ...

Monitorul Oficial 70 din 29 Ianuarie 2019 (M. Of. 70/2019)

 HOTĂRÂRE nr. 19 din 17 ianuarie 2019 privind aprobarea desfăşurării activităţilor aferente organizării la Bucureşti, în contextul Preşedinţiei României la Consiliul Uniunii Europene, în primul semestru al anului 2019, a reuniunii membrilor Consiliului Supraveghetorilor - EIOPA - Strategy Day şi a reuniunii Consiliului Supraveghetorilor ESMA, precum şi a normativelor de cheltuieli pentru acţiunile de protocol ce se vor efectua în cadrul acestor activităţi EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 70 din 29 ianuarie 2019

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 4 alin. (4) din ordonanţa guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile administraţiei publice şi instituţiile publice, aprobată cu modificări prin legea nr. 247/2002, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă desfăşurarea activităţilor aferente organizării de către autoritatea de supraveghere financiară, denumită în continuare a.s.f., la bucureşti, în contextul preşedinţiei româniei la consiliul uniunii europene, a reuniunii consiliului supraveghetorilor eiopa - strategy day, în perioada 16-17 mai 2019.art. 2se aprobă desfăşurarea activităţilor aferente organizării de către autoritatea de supraveghere financiară, la bucureşti, ...

 HOTĂRÂRE nr. 22 din 25 ianuarie 2019 pentru modificarea şi completarea art. 5 din Hotărârea Guvernului nr. 347/2016 privind stabilirea cadrului general de implementare a operaţiunilor cofinanţate din Fondul European pentru Pescuit şi Afaceri Maritime prin Programul operaţional pentru pescuit şi afaceri maritime 2014-2020 EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 70 din 29 ianuarie 2019

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicarticolul 5 din hotărârea guvernului nr. 347/2016 privind stabilirea cadrului general de implementare a operaţiunilor cofinanţate din fondul european pentru pescuit şi afaceri maritime prin programul operaţional pentru pescuit şi afaceri maritime 2014-2020, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 368 din 12 mai 2016, se modifică şi se completează după cum urmează:1. alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(2) În cadrul programului operaţional pentru pescuit şi afaceri maritime 2014-2020 este acceptată contribuţia în natură sub formă de echipamente, instalaţii şi utilaje, şi bunuri imobile."2. ...

 HOTĂRÂRE nr. 23 din 25 ianuarie 2019 pentru aprobarea tarifului şi a normelor metodologice privind calcularea, colectarea şi stabilirea termenelor de plată aferente tarifului asociat eliberării şi reînnoirii certificatului de formare profesională şi inspecţiei echipamentelor de aplicare a produselor de protecţie a plantelor EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 70 din 29 ianuarie 2019

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 18 alin. (2) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 34/2012 pentru stabilirea cadrului instituţional de acţiune în scopul utilizării durabile a pesticidelor pe teritoriul româniei, aprobată prin legea nr. 63/2013,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă tariful pentru activităţile prevăzute la art. 18 alin. (1) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 34/2012 pentru stabilirea cadrului instituţional de acţiune în scopul utilizării durabile a pesticidelor pe teritoriul româniei, aprobată prin legea nr. 63/2013, precum şi nivelele tarifare ale acestuia, conform anexei nr. 1. art. 2se aprobă normele metodologice privind calcularea, colectarea ...

 NORME METODOLOGICE din 25 ianuarie 2019 privind calcularea, colectarea şi stabilirea termenelor de plată aferente tarifului asociat eliberării şi reînnoirii certificatului de formare profesională şi inspecţiei echipamentelor de aplicare a produselor de protecţie a plantelor EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 70 din 29 ianuarie 2019

──────────aprobate prin hotărârea guvernului nr. 23 din 25 ianuarie 2019, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 70 din 29 ianuarie 2019.──────────art. 1(1) cheltuielile privind eliberarea şi reînnoirea certificatului de formare profesională dobândit prin instruire, precum şi inspecţia echipamentelor de aplicare sunt formate din cheltuieli materiale, cheltuieli administrative, cheltuieli indirecte şi sunt suportate de către beneficiar.(2) tariful pentru eliberarea şi reînnoirea certificatului de formare profesională dobândit prin instruire este calculat pentru un cursant.(3) tariful pentru efectuarea inspecţiei echipamentelor de aplicare a produselor de protecţie a plantelor este calculat pentru inspecţia unui echipament; timpul necesar efectuării ...

Monitorul Oficial 70 bis din 29 Ianuarie 2019 (M. Of. 70 bis/2019)

 ANEXE din 18 ianuarie 2019 referitoare la modificarea şi completarea Ordinului Băncii Naţionale a României nr. 9/2017 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea situaţiilor financiare FINREP la nivel individual, conforme cu Standardele internaţionale de raportare financiară, aplicabile instituţiilor de credit în scopuri de supraveghere prudenţială, şi a Ordinului Băncii Naţionale a României nr. 10/2017 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea raportărilor periodice cuprinzând informaţii statistice de natură financiar-contabilă, aplicabile sucursalelor din România ale instituţiilor de credit din alte state membre EMITENT: Banca Nationala a Romaniei PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 70 bis din 29 ianuarie 2019

──────────conţinute de ordinul băncii naţionale a româniei nr. 1/2019, publicat în monitorul oficial, partea i, nr. 70bis din 29 ianuarie 2019.──────────anexa nr. 1  modificări şi completări ale normelor metodologice privind întocmirea situaţiilor financiare finrep la nivel individual, conforme custandardele internaţionale de raportare   financiară, aplicabile instituţiilor de credit în scopuri de supraveghere   prudenţială, aprobate prin ordinul băncii naţionale a româniei nr. 9/2017 1. la punctul 11 alineatul (4), în cadrul tabelului "abordarea standardizată (as)", la rândul aferent clasei de expuneri "(g) societăţi", conţinutul coloanei "sectoare ale contrapărţii conform finrep" se modifică după cum urmează:"(2) administraţii publice(4) alte societăţi financiare(5) societăţi nefinanciare(6) gospodării ale ...

Monitorul Oficial 68 din 28 Ianuarie 2019 (M. Of. 68/2019)

 NORME METODOLOGICE din 18 ianuarie 2019 privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare ale instituţiilor publice la 31 decembrie 2018 EMITENT: Ministerul Funcţiei Publice PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 68 din 28 ianuarie 2019

──────────aprobate prin ordinul nr. 129 din 18 ianuarie 2019, publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 68 din 28 ianuarie 2019.──────────cap. iprevederi generale1.1. autorităţile publice, ministerele şi celelalte organe ale administraţiei publice centrale şi locale, instituţiile publice autonome şi instituţiile publice subordonate au obligaţia, potrivit legii contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, să întocmească situaţii financiare trimestriale şi anuale.1.2. situaţiile financiare ale anului 2018 reprezintă documente oficiale de prezentare a situaţiei patrimoniului aflat în administrarea statului şi a unităţilor administrativ-teritoriale, precum şi a execuţiei bugetului de venituri şi cheltuieli la data de 31 decembrie 2018.1.3. ...

Monitorul Oficial 67 din 28 Ianuarie 2019 (M. Of. 67/2019)

 HOTĂRÂRE nr. 21 din 25 ianuarie 2019 privind stabilirea plafonului maxim pentru cheltuielile de cazare aferente imobilelor cu destinaţia de locuinţă de serviciu şi imobilelor cu destinaţia de locuinţă, propuse în vederea vânzării, din fondul locativ administrat de Regia Autonomă "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat", pentru anul 2019, precum şi pentru stabilirea plafonului maxim al cheltuielilor de cazare pentru închirierea locuinţelor în condiţiile pieţei imobiliare EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 67 din 28 ianuarie 2019

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, precum şi al art. 14^2 alin. (2), art. 14^6 alin. (5) şi art. 14^9 alin. (6) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 101/2011 privind reglementarea condiţiilor pentru vânzarea unor imobile, proprietate privată a statului, aflate în administrarea regiei autonome „administraţia patrimoniului protocolului de stat“, a imobilelor proprietatea regiei autonome „administraţia patrimoniului protocolului de stat“, pentru reglementarea situaţiei juridice a unor imobile, pentru reglementarea cheltuielilor de cazare în unele situaţii speciale, precum şi pentru modificarea unor acte normative, aprobată cu completări prin legea nr. 382/2013, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. ...

Monitorul Oficial 66 din 28 Ianuarie 2019 (M. Of. 66/2019)

 HOTĂRÂRE nr. 3 din 9 ianuarie 2019 pentru aprobarea Protocolului Sesiunii a X-a a împuterniciţilor, semnat la Ismail, Ucraina, la 4 octombrie 2018, pentru aplicarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Ucrainei privind cooperarea în domeniul gospodăririi apelor de frontieră, semnat la Galaţi la 30 septembrie 1997 EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 66 din 28 ianuarie 2019

Având în vedere prevederile art. 16 paragraful 7 din acordul dintre guvernul româniei şi guvernul ucrainei privind cooperarea în domeniul gospodăririi apelor de frontieră, semnat la galaţi la 30 septembrie 1997, ratificat prin legea nr. 16/1999,în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 20 din legea nr. 590/2003 privind tratatele,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicse aprobă protocolul sesiunii a x-a a împuterniciţilor, semnat la ismail, ucraina, la 4 octombrie 2018, pentru aplicarea acordului dintre guvernul româniei şi guvernul ucrainei privind cooperarea în domeniul gospodăririi apelor de frontieră, semnat la galaţi la 30 septembrie 1997, ratificat prin legea nr. 16/1999.prim-ministruvasilica-viorica dĂncilĂcontrasemnează:ministrul apelor ...

Monitorul Oficial 65 din 25 Ianuarie 2019 (M. Of. 65/2019)

 HOTĂRÂRE nr. 20 din 25 ianuarie 2019 privind numirea unui consul general EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 65 din 25 ianuarie 2019

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicdomnul ion mihai se numeşte consul general, şef al consulatului general al româniei la haifa, statul israel.prim-ministru vasilica-viorica dĂncilĂcontrasemnează:ministrul afacerilor externe,teodor-viorel meleşcanubucureşti, 25 ianuarie 2019.nr. 20.-----

 INSTRUCŢIUNI din 8 ianuarie 2019 privind elaborarea actelor cu caracter normativ din domeniul de activitate al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor EMITENT: Administraţia Naţională a Penitenciarelor PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 65 din 25 ianuarie 2019

──────────aprobate prin decizia nr. 302 din 8 ianuarie 2019, publicată în monitorul oficial, partea i, nr. 65 din 25 ianuarie 2019.──────────cap. iactele normative din domeniul de activitate al administraţiei naţionale a penitenciarelorsecŢiunea 1dispoziţii introductiveart. 1(1) pentru realizarea obiectivelor administraţiei naţionale a penitenciarelor, denumită în continuare anp, şi aplicarea în mod unitar a dispoziţiilor legale specifice domeniului de activitate pot fi iniţiate proiecte de legi, ordonanţe, ordonanţe de urgenţă şi hotărâri ale guvernului, ordine ale ministrului justiţiei, precum şi decizii sau instrucţiuni, denumite în continuare acte normative.(2) directorul general al anp emite decizii şi instrucţiuni, celelalte categorii de ...

Monitorul Oficial 64 din 25 Ianuarie 2019 (M. Of. 64/2019)

 HOTĂRÂRE nr. 428 din 8 decembrie 2018 privind modificarea şi completarea Statutului profesiei de avocat, adoptat prin Hotărârea Consiliului Uniunii Naţionale a Barourilor din România nr. 64/2011 EMITENT: Uniunea Naţională a Barourilor din România PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 64 din 25 ianuarie 2019

În conformitate cu dispoziţiile art. 65 lit. a) şi ş) din legea nr. 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat, republicată (lege),ţinând cont de art. 63 alin. (1) lit. e) din lege şi de art. 3 din hotărârea congresului avocaţilor nr. 5 din 20-21 aprilie 2018, prin care s-a mandatat consiliul uniunii naţionale a barourilor din românia (u.n.b.r.) ca în perioada dintre congrese să îndeplinească atribuţia prevăzută la art. 63 alin. (1) lit. e) din lege, urmând ca hotărârile consiliului u.n.b.r. să fie supuse ratificării congresului imediat următor,în conformitate cu hotărârile consiliului u.n.b.r. nr. 27 din 12 decembrie 2015, nr. 126 din ...

Monitorul Oficial 59 din 23 Ianuarie 2019 (M. Of. 59/2019)

 HOTĂRÂRE nr. 14 din 17 ianuarie 2019 privind trecerea unui imobil, aflat în administrarea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat", din domeniul privat al statului în domeniul public al statului, atribuirea destinaţiei de reşedinţă oficială pentru acest imobil şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 59 din 23 ianuarie 2019

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 863 lit. e) din legea nr. 287/2009 privind codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, al art. 8 alin. (1) şi art. 20 din legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 14 alin. (3) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 101/2011 privind reglementarea condiţiilor pentru vânzarea unor imobile, proprietate privată a statului, aflate în administrarea regiei autonome „administraţia patrimoniului protocolului de stat“, a imobilelor proprietatea regiei autonome „administraţia patrimoniului protocolului de stat“, pentru reglementarea situaţiei juridice a unor imobile, pentru reglementarea cheltuielilor de cazare în unele ...

Monitorul Oficial 61 din 23 Ianuarie 2019 (M. Of. 61/2019)

 PROCEDURĂ din 20 decembrie 2018 de regularizare a obligaţiilor fiscale în cazul reconsiderării unei tranzacţii/reîncadrării formei unei activităţi de către organul fiscal central EMITENT: Ministerul Finanţelor Publice PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 61 din 23 ianuarie 2019

──────────aprobată prin ordinul nr. 3.201 din 20 decembrie 2018, publicat în monitorul oficial, partea i, nr. 61 din 23 ianuarie 2019.──────────cap. idispoziţii generale1. În temeiul prevederilor art. 171 din legea nr. 207/2015 privind codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, sumele stabilite de organul fiscal central ca urmare a reconsiderării unei tranzacţii, potrivit legii, se regularizează cu obligaţiile fiscale declarate/plătite de contribuabil/plătitor anterior reconsiderării respectivei tranzacţii.2. În cazul în care contribuabilul a efectuat plata obligaţiilor fiscale declarate iniţial, această plată reprezintă o plată anticipată în contul obligaţiilor fiscale stabilite ca urmare a reconsiderării unei tranzacţii/reîncadrării formei unei activităţi.3. ...

Monitorul Oficial 59 din 23 Ianuarie 2019 (M. Of. 59/2019)

 HOTĂRÂRE nr. 15 din 17 ianuarie 2019 privind modificarea anexei nr. 5 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a actualizării valorii de inventar EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 59 din 23 ianuarie 2019

Având în vedere prevederile art. 2 din ordonanţa guvernului nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcţiune, casare şi valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale, aprobată prin legea nr. 246/2001,în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 10 alin. (2) şi al art. 20 alin. (1) şi (2) din legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se modifică valoarea de inventar a bunurilor mobile înregistrate în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului la numărul m.f.p. 97074 ca urmare a punerii ...

Monitorul Oficial 58 din 23 Ianuarie 2019 (M. Of. 58/2019)

 NORME din 16 ianuarie 2019 de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 104/2018 privind implementarea Programului guvernamental "gROwth - Contul individual de economii Junior Centenar" EMITENT: Ministerul Finanţelor Publice PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 58 din 23 ianuarie 2019

──────────aprobate prin ordinul nr. 99/75/4/2019, publicat în monitorul oficial, partea i, nr. 58 din 23 ianuarie 2019.──────────art. 1(1) pe numele copiilor care îndeplinesc condiţiile de la art. 1 alin. (2) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 104/2018 privind implementarea programului guvernamental „growth - contul individual de economii junior centenar“, denumită în continuare ordonanţă, la trezoreria statului sector 1 se deschide începând cu anul 2019 contul special de economisire sub forma de depozit 46.01.01 „cont individual de economii junior centenar“, codificat cu codul numeric personal al copiilor beneficiari, indiferent de domiciliul acestora.(2) codul iban aferent contului 46.01.01 „cont individual ...

Monitorul Oficial 60 din 23 Ianuarie 2019 (M. Of. 60/2019)

 PROCEDURĂ din 10 ianuarie 2019 privind modalitatea de notificare a operatorilor economici - organizatori de jocuri de noroc licenţiaţi pentru contribuţia anuală prevăzută la art. 10 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc EMITENT: Oficiul Naţional pentru Jocuri de Noroc PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 60 din 23 ianuarie 2019

──────────aprobată prin ordinul nr. 35 din 10 ianuarie 2019, publicat în monitorul oficial, partea i, nr. 60 din 23 ianuarie 2019.──────────cap. idispoziţii generaleart. 1prezenta procedură cuprinde regulile de bază aplicabile în modul de organizare şi desfăşurare a recuperării creanţelor bugetare, aparţinând oficiului naţional pentru jocuri de noroc, prin notificare, cu respectarea prevederilor:- ordonanţei de urgenţă a guvernului nr. 20/2013 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea oficiului naţional pentru jocuri de noroc şi pentru modificarea şi completarea ordonanţei de urgenţă a guvernului nr. 77/2009 privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 227/2013, cu modificările şi ...

Monitorul Oficial 56 din 22 Ianuarie 2019 (M. Of. 56/2019)

 HOTĂRÂRE nr. 10 din 17 ianuarie 2019 privind acordarea cetăţeniei române domnului T. A. EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 56 din 22 ianuarie 2019

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi dispoziţiilor art. 13^1 alin. (1) coroborat cu art. 8^2 din legea cetăţeniei române nr. 21/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unic──────────din cauza conţinutului mare de date cu caracter personal din cadrul acestui act, fapt care depăşeşte scopul prezentei aplicaţii legislative în contextul legislaţiei aplicabile, acesta nu este prezent în baza de date legislativă disponibilă aici. pentru a accesa acest conţinut vă puteţi adresa monitorului oficial sau emitentului actului.──────────prim-ministruvasilica-viorica dĂncilĂcontrasemnează:ministrul tineretului şi sportului,constantin-bogdan mateibucureşti, 17 ianuarie 2019.nr. 10.-----

 HOTĂRÂRE nr. 11 din 17 ianuarie 2019 privind acordarea cetăţeniei române domnului V. R. EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 56 din 22 ianuarie 2019

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi dispoziţiilor art. 13^1 alin. (1) coroborat cu art. 8^2 din legea cetăţeniei române nr. 21/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unic──────────din cauza conţinutului mare de date cu caracter personal din cadrul acestui act, fapt care depăşeşte scopul prezentei aplicaţii legislative în contextul legislaţiei aplicabile, acesta nu este prezent în baza de date legislativă disponibilă aici. pentru a accesa acest conţinut vă puteţi adresa monitorului oficial sau emitentului actului.──────────prim-ministruvasilica-viorica dĂncilĂcontrasemnează:ministrul tineretului şi sportului,constantin-bogdan mateibucureşti, 17 ianuarie 2019.nr. 11.-----

 PROCEDURĂ din 19 decembrie 2018 pentru evaluarea stării de siguranţă în exploatare a digurilor de apărare împotriva inundaţiilor, NTLH-072 EMITENT: Ministerul Apelor şi Pădurilor PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 56 din 22 ianuarie 2019

──────────aprobată prin ordinul nr. 1.196 din 19 decembrie 2018, publicat în monitorul oficial, partea i, nr. 56 din 22 ianuarie 2019.──────────cap. ievaluarea stării de siguranţă în exploatare a digurilor de apărare împotriva inundaţiilor în vederea obţinerii/reînnoirii autorizaţiei de funcţionare în condiţii de siguranţă a digurilor existenteart. 1(1) prezenta procedură are ca obiect evaluarea stării de siguranţă în exploatare a digurilor de apărare împotriva inundaţiilor, care constituie o expertiză tehnică cu caracter special pe care deţinătorii de diguri, cu orice titlu, denumiţi în continuare deţinători, au obligaţia să o efectueze periodic, indiferent de mărimea lucrării, în conformitate cu ...

 HOTĂRÂRE nr. 166 din 16 decembrie 2018 privind aprobarea Registrului naţional al asistenţilor sociali din România EMITENT: Colegiul Naţional al Asistenţilor Sociali PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 56 din 22 ianuarie 2019

În temeiul dispoziţiilor art. 27 din legea nr. 466/2004 privind statutul asistentului social, cu modificările ulterioare, şi al dispoziţiilor art. 53 alin. (1) lit. m) din regulamentul de organizare şi funcţionare al colegiului naţional al asistenţilor sociali, adoptat prin hotărârea congresului naţional al colegiului naţional al asistenţilor sociali nr. 1/2012, cu modificările şi completările ulterioare, biroul executiv al colegiului naţional al asistenţilor sociali h o t ă r ă ş t e:art. 1se aprobă registrul naţional al asistenţilor sociali din românia, prevăzut în anexa*) care face parte integrantă din prezenta hotărâre.*) anexa se publică în monitorul oficial al româniei, partea i, ...

Monitorul Oficial 55 din 22 Ianuarie 2019 (M. Of. 55/2019)

 HOTĂRÂRE nr. 12 din 17 ianuarie 2019 privind aprobarea unor modificări în inventarul bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, situate în judeţele Prahova, Botoşani, Cluj, Constanţa, Tulcea, Iaşi, Olt, Mehedinţi, Dolj, Timiş, Argeş, Vaslui, Alba, Gorj, Ilfov şi municipiul Bucureşti EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 55 din 22 ianuarie 2019

Având în vedere prevederile art. 2^1 şi 2^2 din ordonanţa guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 20 din legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă actualizarea valorilor de inventar ale bunurilor imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea ministerului apărării naţionale, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 1, ca urmare a reevaluării acestora, în condiţiile legii.art. 2se aprobă actualizarea ...

 HOTĂRÂRE nr. 13 din 17 ianuarie 2019 privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al statului a unor construcţii şi amenajări la terenuri din cadrul unor imobile aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, situate în judeţele Vrancea, Alba şi municipiul Bucureşti, în vederea scoaterii din funcţiune şi casării acestora şi pentru modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 55 din 22 ianuarie 2019

Având în vedere prevederile art. 2^1 şi 2^2 din ordonanţa guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi prevederile art. 2 din ordonanţa guvernului nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcţiune, casare şi valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale, aprobată prin legea nr. 246/2001,în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 10 alin. (2) şi art. 20 din legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se ...

Monitorul Oficial 53 din 21 Ianuarie 2019 (M. Of. 53/2019)

 HOTĂRÂRE nr. 16 din 17 ianuarie 2019 pentru reorganizarea Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor, ca urmare a fuziunii prin absorbţie a Centrului Naţional pentru Încercarea şi Expertizarea Produselor "Larex", precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 53 din 21 ianuarie 2019

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 28 alin. (1) din ordonanţa guvernului nr. 21/1992 privind protecţia consumatorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. iautoritatea naţională pentru protecţia consumatorilor, denumită în continuare autoritate, se reorganizează ca urmare a fuziunii prin absorbţie a centrului naţional pentru Încercarea şi expertizarea produselor „larex“, denumit în continuare cniep larex, instituţie publică care se desfiinţează.art. ii(1) autoritatea preia pe baza protocolului de predare-preluare, încheiat în termen de maximum 20 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, patrimoniul cniep larex, evidenţiat în situaţia financiară ...

 HOTĂRÂRE nr. 17 din 17 ianuarie 2019 pentru completarea art. 4 din Normele de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 50/2018 privind implementarea Programului guvernamental "INVESTEŞTE ÎN TINE", aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 741/2018 EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 53 din 21 ianuarie 2019

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicdupă alineatul (2) al articolului 4 din normele de aplicare a ordonanţei de urgenţă a guvernului nr. 50/2018 privind implementarea programului guvernamental „investeŞte În tine“, aprobate prin hotărârea guvernului nr. 741/2018, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 821 din 25 septembrie 2018 se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:"(3) pentru anul 2019, plafonul total al garanţiilor de stat care pot fi emise potrivit art. 1 alin. (2), art. 2 alin. (1) şi art. 3 alin. (2) şi (3) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 50/2018 privind ...

 CIRCULARĂ nr. 1 din 14 ianuarie 2019 privind rata dobânzii plătite la rezervele minime obligatorii constituite în dolari SUA începând cu perioada de aplicare 24 decembrie 2018-23 ianuarie 2019 EMITENT: Banca Nationala a Romaniei PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 53 din 21 ianuarie 2019

În baza dispoziţiilor art. 5 şi art. 8 alin. (3) din legea nr. 312/2004 privind statutul băncii naţionale a româniei;în aplicarea prevederilor art. 15, 16 şi 17 din regulamentul băncii naţionale a româniei nr. 6/2002 privind regimul rezervelor minime obligatorii, cu modificările şi completările ulterioare; în temeiul art. 48 din legea nr. 312/2004 privind statutul băncii naţionale a româniei,consiliul de administraţie al băncii naţionale a româniei h o t ă r ă ş t e:Începând cu perioada de aplicare 24 decembrie 2018-23 ianuarie 2019, rata dobânzii plătite la rezervele minime obligatorii constituite în dolari sua este de 0,12% pe an.preşedintele consiliului de administraţie al băncii ...

Monitorul Oficial 52 din 21 Ianuarie 2019 (M. Of. 52/2019)

 HOTĂRÂRE nr. 1.014 din 20 decembrie 2018 privind aprobarea stemei comunei Beclean, judeţul Braşov EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 52 din 21 ianuarie 2019

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 10 alin. 2 din legea nr. 102/1992 privind stema ţării şi sigiliul statului, cu modificările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unic(1) se aprobă stema comunei beclean, judeţul braşov, prevăzută în anexa nr. 1.(2) descrierea şi semnificaţia elementelor însumate ale stemei comunei beclean, judeţul braşov, sunt prevăzute în anexa nr. 2.(3) anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.prim-ministruvasilica-viorica dĂncilĂcontrasemnează:p. viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,sirma caraman,secretar de statbucureşti, 20 decembrie 2018.nr. 1.014.anexa 1 *) anexa nr. 1 este reprodusă în facsimil.stemacomunei beclean, judeţul braşov (a ...

Monitorul Oficial 48 din 18 Ianuarie 2019 (M. Of. 48/2019)

 HOTĂRÂRE nr. 2 din 9 ianuarie 2019 privind comasarea, actualizarea datelor de identificare şi a valorii de inventar ale unor imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură - Centrul Judeţean Satu Mare EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 48 din 18 ianuarie 2019

Având în vedere prevederile art. 2^1 şi 2^2 din ordonanţa guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 2 alin. (1) din hotărârea guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 20 din legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă comasarea bunurilor imobile cu nr. mfp 27979 şi 153276, potrivit anexei nr. ...

 NORME din 7 august 2018 privind autorizarea şi desfăşurarea circulaţiei vehiculelor rutiere cu mase şi/sau dimensiuni ce depăşesc masele şi/sau dimensiunile maxime admise prevăzute în Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor EMITENT: Ministerul Transporturilor PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 48 din 18 ianuarie 2019

──────────aprobate prin ordinul nr. 1.236/6.509/126/2018, publicat în monitorul oficial, partea i, nr. 48 din 18 ianuarie 2019.──────────cap. idispoziţii generaleart. 1obiect de reglementareprezentele norme au ca obiect reglementarea autorizării şi desfăşurării circulaţiei vehiculelor rutiere cu mase şi/sau dimensiuni ce depăşesc masele şi/sau dimensiunile maxime admise prevăzute în ordonanţa guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, pe reţeaua de drumuri publice din românia.art. 2definiţii, acronime, abrevieriÎn sensul prezentelor norme, termenii, expresiile şi abrevierile de mai jos au următoarele semnificaţii:1. activitate conexă transportului rutier - activitate care se desfăşoară în legătură cu transportul rutier;2. autorizaţie specială de transport - ...

Monitorul Oficial 45 din 17 Ianuarie 2019 (M. Of. 45/2019)

 HOTĂRÂRE nr. 6 din 9 ianuarie 2019 privind actualizarea datelor de identificare şi a valorii de inventar a unui bun din domeniul public al statului aflat în administrarea Agenţiei pentru Protecţia Mediului Vrancea, instituţie publică cu personalitate juridică aflată în subordinea Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului, care funcţionează în subordinea Ministerului Mediului, ca urmare a efectuării lucrărilor de cadastru şi publicitate imobiliară şi reevaluării EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 45 din 17 ianuarie 2019

Având în vedere prevederile art. 2^1 şi art. 2^2 din ordonanţa guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 20 alin. (1) din legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă actualizarea datelor de identificare şi a valorii de inventar a unui bun din domeniul public al statului aflat în administrarea agenţiei pentru protecţia mediului vrancea, instituţie publică cu personalitate juridică aflată în subordinea agenţiei naţionale pentru ...

Monitorul Oficial 44 bis din 17 Ianuarie 2019 (M. Of. 44 bis/2019)

 SISTEM DE SANCŢIUNI din 12 decembrie 2018 pentru măsura 14 "Bunăstarea animalelor" - pachetul a) "Plăţi în favoarea bunăstării porcinelor" EMITENT: Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 44 bis din 17 ianuarie 2019

──────────aprobat prin ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 1.502/2018 publicat în monitorul oficial al româniei, partea i nr. 44 din 17 ianuarie 2019.──────────sistemul de sancţiuni, se aplică cererilor de plată depuse de beneficiarii măsurii 14 "bunăstarea animalelor" - pachetul a) plăţi în favoarea bunăstării porcinelor şi se stabileşte ţinându-se cont de următoarele aspecte ale neconformităţilor constatate:- neglijenţa - presupune aplicarea unei reduceri din suma totală calculată fără penalităţi, chiar dacă acestuia i-au fost stabilite/nu i-au fost stabilite alte sancţiuni, în cazul în care nerespectarea s-a datorat acţiunii neintenţionate a beneficiarului;– neconformitate reprezintă, în cazul criteriilor de eligibilitate, al ...

 SISTEM DE SANCŢIUNI din 12 decembrie 2018 pentru măsura 14 "Bunăstarea animalelor"- pachetul b) "Plăţi în favoarea bunăstării păsărilor" EMITENT: Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 44 bis din 17 ianuarie 2019

──────────aprobat prin ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 1.502/2018 publicat în monitorul oficial al româniei, partea i nr. 44 din 17 ianuarie 2019.──────────sistemul de sancţiuni se aplică cererilor de plată depuse de beneficiarii măsurii 14 "bunăstarea animalelor" - pachetul b) plăţi în favoarea bunăstării păsărilor depuse de beneficiarii măsurii şi se stabileşte ţinându-se cont de următoarele aspecte ale neconformităţilor constatate:- neglijenţa - presupune aplicarea unei reduceri din suma totală calculată fără penalităţi, chiar dacă acestuia i-au fost stabilite/nu i-au fost stabilite alte sancţiuni, în cazul în care nerespectarea s-a datorat acţiunii neintenţionate a beneficiarului;– neconformitate reprezintă, în cazul ...

Monitorul Oficial 42 din 16 Ianuarie 2019 (M. Of. 42/2019)

 HOTĂRÂREA din 24 aprilie 2018 din 24 aprilie 2018 în Cauza Ovidiu Cristian Stoica împotriva României EMITENT: Curtea Europeană a Drepturilor Omului PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 42 din 16 ianuarie 2019

(cererea nr. 55.116/12)strasbourgdefinitivă24 iulie 2018hotărârea a rămas definitivă în temeiul art. 44 § 2 din convenţie. aceasta poate suferi modificări de formă.În cauza ovidiu cristian stoica împotriva româniei,curtea europeană a drepturilor omului (secţia a patra), reunită într-o cameră compusă din: ganna yudkivska, preşedinte, vincent a. de gaetano, paulo pinto de albuquerque, faris vehabovic, egidijus kuris, iulia motoc, péter paczolay, judecători, şi marialena tsirli, grefier de secţie,după ce a deliberat în camera de consiliu la 27 martie 2018,pronunţă prezenta hotărâre, adoptată la aceeaşi dată.procedura1. la originea cauzei se află o cerere (nr. 55.116/12) îndreptată împotriva româniei, prin care un resortisant al ...

Monitorul Oficial 41 din 16 Ianuarie 2019 (M. Of. 41/2019)

 HOTĂRÂRE nr. 8 din 9 ianuarie 2019 privind înfiinţarea şi funcţionarea Teatrului Muzical "Ambasadorii" şi pentru modificarea şi completarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 90/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Culturii şi Identităţii Naţionale EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 41 din 16 ianuarie 2019

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 8 alin. (3) din ordonanţa guvernului nr. 21/2007 privind instituţiile şi companiile de spectacole sau concerte, precum şi desfăşurarea activităţii de impresariat artistic, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 353/2007, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1(1) se înfiinţează teatrul muzical „ambasadorii“ şi funcţionează ca instituţie publică, cu personalitate juridică, subordonată ministerului culturii şi identităţii naţionale.(2) teatrul muzical „ambasadorii“, denumit în continuare teatrul, este instituţie publică de spectacole şi concerte, care îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu prevederile ordonanţei guvernului nr. 21/2007 privind instituţiile ...

Monitorul Oficial 38 din 15 Ianuarie 2019 (M. Of. 38/2019)

 HOTĂRÂRE nr. 1.020 din 20 decembrie 2018 pentru desemnarea Companiei Naţionale "Imprimeria Naţională" - S.A. ca entitate emitentă a codurilor unice de identificare, "emitent de ID", în cadrul sistemului de trasabilitate pentru produsele din tutun EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 38 din 15 ianuarie 2019

Luând în considerare prevederile directivei 2014/40/ue a parlamentului european şi a consiliului privind apropierea actelor cu putere de lege şi a actelor administrative ale statelor membre în ceea ce priveşte fabricarea, prezentarea şi vânzarea produselor din tutun şi a produselor conexe şi de abrogare a directivei 2001/37/ce referitoare la instituirea la nivel european a unui sistem de trasabilitate pentru produsele din tutun, precum şi prevederile legii nr. 201/2016 privind stabilirea condiţiilor pentru fabricarea, prezentarea şi vânzarea produselor din tutun şi a produselor conexe şi de modificare a legii nr. 349/2002 pentru prevenirea şi combaterea efectelor consumului produselor din tutun,având în vedere regulamentul ...

Monitorul Oficial 40 din 15 Ianuarie 2019 (M. Of. 40/2019)

 PROCEDURA din 11 ianuarie 2019 privind stabilirea de către organul fiscal central a sumei reprezentând 2% din impozitul anual datorat pentru susţinerea entităţilor nonprofit care se înfiinţează şi funcţionează în condiţiile legii şi a unităţilor de cult sau pentru acordarea de burse private, conform legii, sau a sumei reprezentând 3,5% din impozitul anual datorat pentru susţinerea entităţilor nonprofit şi a unităţilor de cult, care sunt furnizori de servicii sociale acreditaţi cu cel puţin un serviciu social licenţiat, în condiţiile legii EMITENT: Agenţia Naţională de Administrare Fiscală PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 40 din 15 ianuarie 2019

──────────aprobată prin ordinul nr. 50 din 11 ianuarie 2019, publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 40 din 15 ianuarie 2019.──────────cap. idispoziţii generale1. (1) potrivit dispoziţiilor art. 68^1 alin. (7), art. 72 alin. (8), art. 79 alin. (1), art. 82 alin. (6), art. 102 alin. (1), art. 123 alin. (3) şi (4) din legea nr. 227/2015 privind codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi dispoziţiilor pct. 45 alin. (4) din normele metodologice de aplicare a legii nr. 227/2015 privind codul fiscal, aprobate prin hotărârea guvernului nr. 1/2016, cu modificările şi completările ulterioare, contribuabilii pot ...

Monitorul Oficial 39 din 15 Ianuarie 2019 (M. Of. 39/2019)

 HOTĂRÂRE nr. 971 din 7 decembrie 2018 privind modificarea anexei nr. 14 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 39 din 15 ianuarie 2019

Având în vedere dispoziţiile ordonanţei guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 20 din legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. ianexa nr. 14 la hotărârea guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 1.020 si 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. ...

 PROCEDURĂ din 28 decembrie 2018 de autorizare, avizare anuală şi de retragere a dreptului de operare a organizaţiilor care implementează obligaţiile privind răspunderea extinsă a producătorului EMITENT: Ministerul Mediului PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 39 din 15 ianuarie 2019

──────────aprobată prin ordinul nr. 1.362 din 28 decembrie 2018, publicat în monitorul oficial, partea i, nr. 39 din 15 ianuarie 2019.──────────cap. iprevederi generale1. obiectul prezentei proceduri îl constituie stabilirea condiţiilor şi a modalităţii de autorizare, avizare anuală, emitere a licenţei de operare şi de retragere a dreptului de operare a organizaţiilor prevăzute la art. 16 alin. (5) lit. b) din legea nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje, cu modificările şi completările ulterioare.2. prezenta procedură asigură o abordare integrată, eficientă şi transparentă a gestionării deşeurilor de ambalaje în conformitate cu normele europene stabilite prin pachetul ...

 NORMĂ nr. 22 din 20 decembrie 2018 pentru modificarea şi completarea Normei Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 19/2015 privind aplicarea Standardelor internaţionale de raportare financiară de către societăţile de asigurare, asigurare-reasigurare şi de reasigurare EMITENT: Autoritatea de Supraveghere Financiară PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 39 din 15 ianuarie 2019

În conformitate cu prevederile art. 2 alin. (1) lit. b), art. 3 alin. (1) lit. b) şi ale art. 6 alin. (2) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea autorităţii de supraveghere financiară, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare, având în vedere prevederile regulamentului (ce) nr. 1.606/2002 al parlamentului european şi al consiliului din 19 iulie 2002 privind aplicarea standardelor internaţionale de contabilitate, precum şi necesitatea alinierii la practica naţională şi internaţională pentru promovarea transparenţei şi comparabilităţii situaţiilor financiare, potrivit deliberărilor consiliului autorităţii de supraveghere financiară din cadrul şedinţei ...

Monitorul Oficial 37 bis din 14 Ianuarie 2019 (M. Of. 37 bis/2019)

 ANEXE din 11 ianuarie 2019 privind aprobarea modelelor cererilor de plată pentru Măsura 14-"Bunăstarea animalelor" din cadrul Programului Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020- pachetul a)- Plăţi în favoarea bunăstării porcinelor şi pachetul b)- Plăţi în favoarea bunăstării păsărilor EMITENT: Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 37 bis din 14 ianuarie 2019

──────────aprobate prin ordinul nr. 45 din 11 ianuarie 2019, publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 37 din 14 ianuarie 2019──────────anexa 1 la ordinul madr nr. 45/11.01.2019 ┌──────────────┬───────────────────────┐│ │nr. cerere şi data din ││ │registrul electronic de││ │înregistrare al ││centrul │cererilor ...

Monitorul Oficial 36 bis din 14 Ianuarie 2019 (M. Of. 36 bis/2019)

 NORME METODOLOGICE din 27 decembrie 2018 privind condiţiile de punere în aplicare a măsurii de promovare a vinurilor, eligibilă pentru finanţare în cadrul Programului naţional de sprijin în sectorul vitivinicol 2019-2023 EMITENT: Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 36 bis din 14 ianuarie 2019

──────────aprobate prin ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 1.529/2018 publicat în monitorul oficial al româniei, partea i nr. 36 din 14 ianuarie 2019.──────────cap. idispoziţii generaleart. 1prezentele norme metodologice stabilesc condiţiile de punere în aplicare a măsurii de promovare a vinurilor, eligibilă pentru finanţare în cadrul programului naţional de sprijin în sectorul vitivinicol 2019-2023.art. 2În sensul prezentelor norme metodologice, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:a) program - un ansamblu coerent de acţiuni de o amploare suficientă pentru a contribui în statele membre ale uniunii europene la informarea consumatorilor cu privire la consumul responsabil de vin şi riscul asociat ...

Monitorul Oficial 32 din 11 Ianuarie 2019 (M. Of. 32/2019)

 INSTRUCŢIUNE nr. 2 din 21 decembrie 2018 privind ajustarea preţului contractului de achiziţie publică/sectorială EMITENT: Agenţia Naţională pentru Achiziţii Publice PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 32 din 11 ianuarie 2019

Având în vedere: - art. 221, 222 şi 236 din legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare;– art. 235-243 şi art. 253 din legea nr. 99/2016 privind achiziţiile sectoriale, cu modificările şi completările ulterioare;– art. 164 din anexa la hotărârea guvernului nr. 395/2016 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare;– art. 158 din anexa la hotărârea guvernului nr. 394/2016 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului sectorial/acordului-cadru din legea nr. 99/2016 privind achiziţiile sectoriale, cu modificările şi completările ...

 NORME METODOLOGICE din 5 decembrie 2018 privind procedura de avizare a acordului de primire pentru cercetătorii din ţări terţe în scopul desfăşurării în România de activităţi de cercetare-dezvoltare-inovare EMITENT: Ministerul Cercetării şi Inovării PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 32 din 11 ianuarie 2019

──────────aprobate prin ordinul nr. 1.006 din 5 decembrie 2018, publicat în monitorul oficial, partea i, nr. 32 din 11 ianuarie 2019.──────────art. 1 domeniul de aplicareprezentele norme metodologice stabilesc procedura de avizare a acordului de primire pentru cercetătorii din ţări terţe în scopul desfăşurării în românia de activităţi de cercetare-dezvoltare-inovare pentru o perioadă mai mare de 90 de zile, în vederea acordării vizei de lungă şedere pentru activităţi de cercetare ştiinţifică şi prelungirii dreptului de şedere temporară pentru realizarea unui proiect de cercetare, în conformitate cu prevederile legislaţiei de transpunere a directivei (ue) 2016/801 privind condiţiile de intrare şi de şedere a ...

Monitorul Oficial 34 din 11 Ianuarie 2019 (M. Of. 34/2019)

 HOTĂRÂRE nr. 7 din 9 ianuarie 2019 privind transmiterea unei părţi dintr-un imobil aflat în domeniul public al statului din administrarea Institutului Regional de Oncologie Iaşi, unitate sanitară în subordinea Ministerului Sănătăţii, în administrarea Universităţii de Medicină şi Farmacie "Grigore T. Popa" Iaşi, instituţie aflată în coordonarea Ministerului Educaţiei Naţionale, în scopul implementării proiectului "Platformă multidisciplinară de cercetare-dezvoltare medicală în regiunea N-E" EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 34 din 11 ianuarie 2019

Având în vedere prevederile art. 20 alin. (1) din legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 867 alin. (1), art. 868 şi 869 din legea nr. 287/2009 privind codul civil, republicată, cu modificările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1(1) se aprobă transmiterea unei părţi dintr-un imobil aflat în domeniul public al statului, pe perioadă determinată, respectiv până la 31 decembrie 2028, din administrarea institutului regional de oncologie iaşi, unitate sanitară în subordinea ministerului sănătăţii, în administrarea universităţii de medicină şi farmacie „grigore t. popa“ iaşi, instituţie aflată în ...

Monitorul Oficial 31 din 11 Ianuarie 2019 (M. Of. 31/2019)

 NORME METODOLOGICE din 28 decembrie 2018 privind condiţiile de punere în aplicare a măsurii de investiţii, eligibilă pentru finanţare în cadrul Programului naţional de sprijin în sectorul vitivinicol 2019-2023 EMITENT: Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 31 din 11 ianuarie 2019

──────────aprobate prin ordinul nr. 1.531 din 28 decembrie 2018, publicat în monitorul oficial, partea i, nr. 31 din 11 ianuarie 2019.──────────cap. idispoziţii generale1. În sensul prezentelor norme metodologice, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:a) măsura de investiţii reprezintă sprijinul acordat prin intermediul programelor de investiţii pentru creşterea competitivităţii producătorilor de vinuri, a performanţei economice a întreprinderilor, precum şi pentru perfecţionarea tehnologiilor de vinificaţie prin care se obţin produse vinicole clasificate conform prevederilor anexei nr. 3 la normele metodologice de aplicare a legii viei şi vinului în sistemul organizării comune a pieţei vitivinicole nr. 164/2015, aprobate prin hotărârea guvernului ...

Monitorul Oficial 34 din 11 Ianuarie 2019 (M. Of. 34/2019)

 PROCEDURĂ ŞI CRITERII din 29 noiembrie 2018 de înregistrare a operatorilor economici colectori autorizaţi care preiau prin achiziţie deşeuri de ambalaje de la populaţie de la locul de generare a acestora EMITENT: Ministerul Mediului PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 34 din 11 ianuarie 2019

──────────aprobate prin ordinul nr. 1.271 din 29 noiembrie 2018, publicat în monitorul oficial, nr. 34 din 11 ianuarie 2019.──────────cap. iprevedere generală1. obiectul prezentei reglementări îl constituie stabilirea procedurii şi criteriilor de înregistrare a operatorilor economici prevăzuţi la art. 20 alin. (9) din legea nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje, cu modificările şi completările ulterioare, la nivelul unităţii administrativ-teritoriale/subdiviziunii administrativ-teritoriale a municipiilor unde desfăşoară activitatea.cap. iicriteriile de înregistrare şi depunerea solicitării de înregistrare2. pentru a fi înregistrat, un operator economic trebuie să îndeplinească următoarele criterii:a) să deţină, în condiţiile legii, autorizaţie de mediu pentru activitatea ...

Monitorul Oficial 25 din 10 Ianuarie 2019 (M. Of. 25/2019)

 HOTĂRÂRE nr. 1 din 9 ianuarie 2019 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de prefect al municipiului Bucureşti de către domnul Stana Sever-Romulus EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 25 din 10 ianuarie 2019

Având în vedere prevederile art. 19 alin. (1) lit. a), art. 89 alin. (2^1) şi ale art. 92 alin. (1^1) din legea nr. 188/1999 privind statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicdomnul stana sever-romulus exercită, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, funcţia publică de prefect al municipiului bucureşti.prim-ministruvasilica-viorica dĂncilĂcontrasemnează:ministrul afacerilor interne,carmen daniela danbucureşti, 9 ianuarie 2019.nr. 1.-----

 PROCEDURĂ DE URGENŢĂ din 18 decembrie 2018 cuprinzând măsurile necesare pentru aplicarea Planului de urgenţă pentru gestionarea situaţiilor de disfuncţionalitate majoră în aprovizionarea cu ţiţei şi/sau produse petroliere, a situaţiilor de urgenţă deosebită şi a situaţiilor de criză locală EMITENT: Ministerul Energiei PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 25 din 10 ianuarie 2019

──────────aprobată prin ordinul nr. 859 din 18 decembrie 2018, publicat în monitorul oficial, partea i, nr. 25 din 10 ianuarie 2019.──────────1. introducereprin hotărârea guvernului nr. 795/2018 a fost aprobat planul de urgenţă pentru gestionarea situaţiilor de disfuncţionalitate majoră în aprovizionarea cu ţiţei şi/sau produse petroliere, a situaţiilor de urgenţă deosebită şi a situaţiilor de criză locală, denumit în continuare plan de urgenţă.În cuprinsul planului de urgenţă au fost stabilite aspectele generale şi operaţionale care să permită un răspuns prompt şi adecvat la o întrerupere a aprovizionării cu ţiţei şi/sau produse petroliere, atât în vederea îndeplinirii obligaţiilor ce revin româniei în calitate de ...

 HOTĂRÂRE nr. 1.046 din 28 decembrie 2018 privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 807/2014 pentru instituirea unor scheme de ajutor de stat având ca obiectiv stimularea investiţiilor cu impact major în economie EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 25 din 10 ianuarie 2019

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unichotărârea guvernului nr. 807/2014 pentru instituirea unor scheme de ajutor de stat având ca obiectiv stimularea investiţiilor cu impact major în economie, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 714 din 30 septembrie 2014, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. la articolul 19, alineatul (1^1) se abrogă.2. În anexa nr. 2, la articolul 6^1, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu următorul cuprins:"(1^1) Înregistrarea cererilor de acord pentru finanţare continuă şi în cazul în care bugetul anual ...

Monitorul Oficial 30 din 10 Ianuarie 2019 (M. Of. 30/2019)

 HOTĂRÂRE nr. 5 din 9 ianuarie 2019 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 556/2006 privind stabilirea datei de la care se eliberează paşapoarte simple temporare, precum şi a formei şi conţinutului acestora EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 30 din 10 ianuarie 2019

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unichotărârea guvernului nr. 556/2006 privind stabilirea datei de la care se eliberează paşapoarte simple temporare, precum şi a formei şi conţinutului acestora, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 376 din 2 mai 2006, se modifică după cum urmează:1. articolul 2 va avea următorul cuprins: "art. 2compania naţională «imprimeria naţională» - s.a., în calitate de producător al paşapoartelor simple temporare, este abilitată să asigure pentru ministerul afacerilor interne şi ministerul afacerilor externe condiţiile tehnice şi materiale necesare, în vederea personalizării paşapoartelor simple temporare, în condiţiile contractelor încheiate între ...

Monitorul Oficial 29 din 10 Ianuarie 2019 (M. Of. 29/2019)

 HOTĂRÂRE nr. 100 din 19 decembrie 2018 privind încetarea valabilităţii Protocolului de colaborare încheiat între Camera Auditorilor Financiari din România şi Ministerul Fondurilor Europene privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de audit financiar pentru fonduri europene şi alte fonduri nerambursabile de la alţi donatori şi a Listei auditorilor financiari, persoane fizice şi juridice, care îndeplinesc cerinţele Protocolului de colaborare încheiat între Camera Auditorilor Financiari din România şi Ministerul Fondurilor Europene privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de audit financiar pentru fonduri europene şi alte fonduri nerambursabile de la alţi donatori, aprobate prin Hotărârea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 5/2014 EMITENT: Camera Auditorilor Financiari din România PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 29 din 10 ianuarie 2019

În temeiul:- art. 5 alin. (2) şi art. 6 alin. (3) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 75/1999 privind activitatea de audit financiar, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;– art. 2 alin. (3) şi (4), art. 3 şi art. 15 alin. (1), (2) şi (5) din regulamentul de organizare şi funcţionare a camerei auditorilor financiari din românia, aprobat prin hotărârea conferinţei camerei auditorilor financiari din românia nr. 2/2018;– art. 4 din hotărârea consiliului camerei auditorilor financiari din românia nr. 51/2015 privind modalitatea de adoptare a hotărârilor consiliului camerei auditorilor financiari din românia,având în vedere adresa primită de la ministerul dezvoltării regionale, administraţiei publice ...

Monitorul Oficial 30 din 10 Ianuarie 2019 (M. Of. 30/2019)

 HOTĂRÂRE nr. 4 din 9 ianuarie 2019 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 557/2006 privind stabilirea datei de la care se pun în circulaţie paşapoartele electronice, precum şi a formei şi conţinutului acestora EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 30 din 10 ianuarie 2019

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unichotărârea guvernului nr. 557/2006 privind stabilirea datei de la care se pun în circulaţie paşapoartele electronice, precum şi a formei şi conţinutului acestora, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 376 din 2 mai 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. la articolul 5, alineatele (1) şi (3) vor avea următorul cuprins: "art. 5(1) paşapoartele electronice se eliberează titularului după achitarea contravalorii acestora.(...)(3) contravaloarea paşapoartelor electronice eliberate în ţară se încasează potrivit dispoziţiilor art. 15^1 din legea nr. 248/2005 privind regimul liberei circulaţii a cetăţenilor ...

Monitorul Oficial 26 bis din 10 Ianuarie 2019 (M. Of. 26 bis/2019)

 NORMĂ TEHNICĂ din 14 decembrie 2018 privind cerinţele tehnice de racordare la reţelele electrice de interes public pentru module generatoare, centrale formate din module generatoare şi centrale formate din module generatoare offshore (situate în larg) EMITENT: Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 26 bis din 10 ianuarie 2019

──────────aprobată prin ordinul nr. 208 din 14 decembrie 2018, publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 26 din 10 ianuarie 2019──────────cap. idispoziţii generalesecŢiunea 1scopart. 1prezenta normă tehnică stabileşte cerinţele tehnice minimale pentru racordarea la reţelele electrice de interes public a:(a) modulelor generatoare;(b) centralelor formate din module generatoare;(c) centralelor formate din module generatoare offshore (situate în larg) şi care au unul sau mai multe puncte de racordare offshore, în curent alternativ (c.a.).secŢiunea a-2-adomeniu de aplicareart. 2(1) cerinţele tehnice de racordare stabilite în prezenta normă tehnică se aplică:(a) modulelor generatoare noi, în conformitate cu categoria din care acestea fac parte;(b) ...

Monitorul Oficial 24 din 09 Ianuarie 2019 (M. Of. 24/2019)

 NORME METODOLOGICE din 28 decembrie 2018 de aplicare a Legii nr. 165/2018 privind acordarea biletelor de valoare EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 24 din 9 ianuarie 2019

──────────aprobate prin hotărârea guvernului nr. 1.045 din 28 decembrie 2018, publicată în monitorul oficial, partea i, nr. 24 din 9 ianuarie 2019.──────────cap. idispoziţii generaleart. 1(1) biletele de valoare pot fi utilizate doar în scopul prevăzut de legea nr. 165/2018 privind acordarea biletelor de valoare, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare lege, şi doar la operatorii economici care acceptă biletele de valoare, denumiţi în continuare unităţi afiliate, care au încheiat contracte de prestare a serviciilor cu unităţile emitente.(2) regimul fiscal aplicabil tichetelor de masă, voucherelor de vacanţă, tichetelor cadou, tichetelor de creşă, respectiv tichetelor culturale este, atât pentru ...

Monitorul Oficial 20 din 09 Ianuarie 2019 (M. Of. 20/2019)

 HOTĂRÂRE nr. 98 din 19 decembrie 2018 privind aprobarea Normelor de pregătire profesională continuă a auditorilor financiari conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 75/1999 privind activitatea de audit financiar EMITENT: Camera Auditorilor Financiari din România PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 20 din 9 ianuarie 2019

În temeiul:- art. 1, art. 5 alin. (2), (3), alin. (4) lit. c) şi d), alin. (5), alin. (6) lit. a) şi art. 13^1 alin. (1) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 75/1999 privind activitatea de audit financiar, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;– art. 2 alin. (3), (4) şi (5), art. 13 alin. (3) lit. j), art. 15 alin. (1), (2) şi (5), art. 30 alin. (1) lit. b) şi art. 36 alin. (2) din regulamentul de organizare şi funcţionare a camerei auditorilor financiari din românia, aprobat prin hotărârea conferinţei camerei auditorilor financiari din românia nr. 2/2018;– art. 4 din hotărârea consiliului camerei auditorilor financiari din ...

 NORME din 19 decembrie 2018 de pregătire profesională continuă a auditorilor financiari conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 75/1999 privind activitatea de audit financiar EMITENT: Camera Auditorilor Financiari din România PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 20 din 9 ianuarie 2019

──────────aprobate prin hotărârea nr. 98 din 19 decembrie 2018, publicată în monitorul oficial, partea i, nr. 20 din 9 ianuarie 2019.──────────cap. idispoziţii generaleart. 1prezentele norme sunt adoptate în baza standardului internaţional de educaţie nr. 7 privind dezvoltarea profesională continuă, denumit în continuare ies 7, emis de federaţia internaţională a contabililor (ifac).art. 2camera auditorilor financiari din românia, denumită în continuare camera, este autoritatea competentă care reglementează şi monitorizează desfăşurarea activităţilor de audit financiar în românia, altele decât auditul statutar conform art. 5 alin. (2) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 75/1999 privind activitatea de audit financiar, republicată, cu modificările şi completările ...

Monitorul Oficial 22 din 09 Ianuarie 2019 (M. Of. 22/2019)

 HOTĂRÂRE nr. 1.040 din 28 decembrie 2018 privind actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului pentru un imobil aflat în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Unitatea Militară 0854 Fălticeni EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 22 din 9 ianuarie 2019

Având în vedere prevederile art. 2^1 şi 2^2 din ordonanţa guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 20 din legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă actualizarea valorii de inventar, ca urmare a finalizării unor lucrări de investiţii şi reevaluării, a imobilului cu nr. mfp 34894, aflat în domeniul public al statului şi administrarea ministerului afacerilor interne - unitatea militară 0854 fălticeni, potrivit datelor prevăzute în ...

 HOTĂRÂRE nr. 99 din 19 decembrie 2018 privind acordarea vizei anuale pentru desfăşurarea activităţilor de audit financiar, altele decât auditul statutar, pentru auditorii financiari, membri ai Camerei Auditorilor Financiari din România, începând cu anul 2019 EMITENT: Camera Auditorilor Financiari din România PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 22 din 9 ianuarie 2019

În temeiul:- art. 5 alin. (2) şi art. 6 alin. (3) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 75/1999 privind activitatea de audit financiar, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;– art. 2 alin. (3) şi (4), art. 3,art. 15 alin. (1),(2) şi (5), art. 30 alin. (1) lit. l) şi art. 31 din regulamentul de organizare şi funcţionare a camerei auditorilor financiari din românia, aprobat prin hotărârea conferinţei camerei auditorilor financiari din românia nr. 2/2018; – art. 4 din hotărârea consiliului camerei auditorilor financiari din românia nr. 51/2015 privind modalitatea de adoptare a hotărârilor consiliului camerei auditorilor financiari din românia,consiliul camerei auditorilor financiari din ...

 NORME SPECIFICE din 10 decembrie 2018 pentru deservirea trenurilor de marfă de către un singur agent - mecanicul de locomotivă şi modificarea şi completarea unor regulamente şi instrucţiuni din domeniul feroviar EMITENT: Ministerul Transporturilor PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 22 din 9 ianuarie 2019

──────────aprobat prin ordinul nr. 1.853 din 10 decembrie 2018, publicat în monitorul oficial, partea i, nr. 22 din 9 ianuarie 2019.──────────cap. idispoziţii generaleart. 1trenul de marfă, denumit în continuare tren, poate fi deservit numai de către un singur agent, respectiv mecanicul de locomotivă, denumit în continuare mecanic, cu respectarea prezentelor norme specifice.cap. iisupravegherea prin defilare a trenurilor în circulaţieart. 2(1) În cazul opririi trenului aflat în circulaţie datorită avizării asupra unui pericol constatat la supravegherea prin defilare - cazuri de defecte vizibile şi/sau sesizabile prin zgomotul produs care periclitează siguranţa circulaţiei şi securitatea transporturilor, operatorul de transport feroviar, denumit ...

Monitorul Oficial 19 din 08 Ianuarie 2019 (M. Of. 19/2019)

 HOTĂRÂRE nr. 1.044 din 28 decembrie 2018 privind transmiterea unui imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Tineretului şi Sportului - Clubul Sportiv Municipal Sfântu Gheorghe în domeniul public al municipiului Sfântu Gheorghe, judeţul Covasna EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 19 din 8 ianuarie 2019

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 9 alin. (1) şi al art. 20 alin. (1) din legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă transmiterea unui imobil, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din domeniul public al statului şi din administrarea ministerului tineretului şi sportului - clubul sportiv municipal sfântu gheorghe în domeniul public al municipiului sfântu gheorghe, judeţul covasna, precum şi declararea acestuia din bun de interes public naţional în bun de interes public local.art. 2(1) municipiul ...

 HOTĂRÂRE nr. 6 din 9 noiembrie 2018 pentru aprobarea Normelor privind accesul în profesia de psiholog cu drept de liberă practică EMITENT: Colegiul Psihologilor din România PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 19 din 8 ianuarie 2019

Având în vedere dispoziţiile legii nr. 200/2004 privind recunoaşterea diplomelor şi calificărilor profesionale pentru profesiile reglementate din românia, cu modificările şi completările ulterioare, în temeiul dispoziţiilor legii nr. 213/2004 privind exercitarea profesiei de psiholog cu drept de liberă practică, înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea colegiului psihologilor din românia, cu modificările ulterioare, şi ale art. 51 din normele metodologice de aplicare a legii nr. 213/2004 privind exercitarea profesiei de psiholog cu drept de liberă practică, înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea colegiului psihologilor din românia, aprobate prin hotărârea guvernului nr. 788/2005, cu completările ulterioare,comitetul director al colegiului psihologilor din românia hotărăşte:art. 1se aprobă normele privind accesul în profesia de ...

 NORME din 9 noiembrie 2018 privind accesul în profesia de psiholog cu drept de liberă practică EMITENT: Colegiul Psihologilor din România PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 19 din 8 ianuarie 2019

──────────aprobate prin hotărârea nr. 6 din 9 noiembrie 2018, publicată în monitorul oficial, partea i, nr. 19 din 8 ianuarie 2019.──────────cap. isemnificaţia unor termeniart. 1În înţelesul prezentelor norme, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:a) atestat de liberă practică în specialitate - act emis de către comitetul director al colegiului psihologilor din românia, denumit în continuare comitetul director, la propunerea uneia dintre comisiile aplicative, prin care se certifică şi se autorizează calitatea de psiholog, cu competenţe în una dintre specialităţile profesionale prevăzute la art. 15-18 din normele metodologice de aplicare a legii nr. 213/2004 privind exercitarea profesiei de psiholog cu ...

 HOTĂRÂRE nr. 7 din 9 noiembrie 2018 pentru aprobarea Normelor privind formarea profesională a psihologilor cu drept de liberă practică EMITENT: Colegiul Psihologilor din România PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 19 din 8 ianuarie 2019

În vederea punerii în aplicare a dispoziţiilor art. 33 lit. c) din legea nr. 213/2004 privind exercitarea profesiei de psiholog cu drept de liberă practică, înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea colegiului psihologilor din românia, cu modificările ulterioare, respectiv a dispoziţiilor art. 45 şi 52 din normele metodologice de aplicare a legii nr. 213/2004 privind exercitarea profesiei de psiholog cu drept de liberă practică, înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea colegiului psihologilor din românia, aprobate prin hotărârea guvernului nr. 788/2005, cu completările ulterioare,în temeiul dispoziţiilor art. 51 alin. (1) din normele metodologice de aplicare a legii nr. 213/2004 privind exercitarea profesiei de psiholog cu drept de liberă practică, înfiinţarea, organizarea ...

 NORME din 9 noiembrie 2018 privind formarea profesională a psihologilor cu drept de liberă practică EMITENT: Colegiul Psihologilor din România PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 19 din 8 ianuarie 2019

──────────aprobate prin hotărârea nr. 7 din 9 noiembrie 2018, publicată în monitorul oficial, partea i, nr. 19 din 8 ianuarie 2019.──────────cap. idispoziţii generaleart. 1(1) În sensul prezentelor norme, psihologii cu drept de liberă practică, denumiţi în continuare psihologi, reprezintă persoanele care deţin cel puţin un atestat de liberă practică, eliberat de către comitetul director al colegiului psihologilor din românia, denumit în continuare comitet director, în condiţiile legii.(2) prevederile prezentelor norme se aplică oricărui psiholog, indiferent de forma de exercitare a profesiei şi ramura de activitate în care îşi exercită profesia.(3) formarea profesională a psihologilor se realizează prin ...

Monitorul Oficial 18 din 08 Ianuarie 2019 (M. Of. 18/2019)

 HOTĂRÂRE nr. 1.036 din 21 decembrie 2018 pentru organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale a Zonei Montane prin reorganizarea Agenţiei Zonei Montane, precum şi pentru stabilirea unor măsuri privind centrele regionale şi oficiile de dezvoltare montană EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 18 din 8 ianuarie 2019

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, precum şi al art. 17 alin. (1) şi (3) din legea muntelui nr. 197/2018, guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre. cap. idispoziţii generaleart. 1(1) se organizează agenţia naţională a zonei montane, denumită în continuare anzm, ca organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică, finanţată integral de la bugetul de stat, în subordinea ministerului agriculturii şi dezvoltării rurale, prin reorganizarea agenţiei zonei montane, care îşi încetează existenţa.(2) agenţia naţională a zonei montane are sediul în municipiul vatra dornei, str. runc nr. 23, judeţul suceava.art. 2anzm are ca obiectiv elaborarea şi ...

 HOTĂRÂRE nr. 1.037 din 28 decembrie 2018 privind darea în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă "Dunărea" al Judeţului Brăila a unui imobil trecut în proprietatea publică a statului, precum şi înscrierea acestuia în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 18 din 8 ianuarie 2019

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 867 alin. (1) din legea nr. 287/2009 privind codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, şi al art. 20 din legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă darea în administrarea ministerului afacerilor interne - inspectoratul pentru situaţii de urgenţă „dunărea“ al judeţului brăila şi înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a imobilului având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, trecut în proprietatea publică a statului prin hotărârea consiliului local ...

Monitorul Oficial 12 din 07 Ianuarie 2019 (M. Of. 12/2019)

 HOTĂRÂRE nr. 1.018 din 20 decembrie 2018 privind modificarea codului de clasificare, a datelor de identificare şi actualizarea valorii de inventar a unui imobil aparţinând domeniului public al statului, precum şi trecerea unor părţi dintr-un imobil din domeniul public al statului şi din administrarea Aeroclubului României în domeniul public al judeţului Maramureş EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 12 din 7 ianuarie 2019

În considerarea art. 2 alin. (1) şi (2) din hotărârea guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 2^1 şi 2^2 din ordonanţa guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare,având în vedere hotărârea consiliului judeţean maramureş nr. 191 din 11.11.2015 privind solicitarea trecerii unui imobil teren din domeniul public al statului şi administrarea aeroclubului româniei în domeniul public al judeţului maramureş şi administrarea aeroportului internaţional baia mare,în temeiul art. 108 din constituţia ...

 HOTĂRÂRE nr. 1.021 din 21 decembrie 2018 privind schimbarea denumirii Institutului de Chimie Timişoara al Academiei Române EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 12 din 7 ianuarie 2019

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 2 lit. a) din ordonanţa guvernului nr. 63/2002 privind atribuirea sau schimbarea de denumiri, aprobată cu modificări prin legea nr. 48/2003, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicinstitutul de chimie timişoara al academiei române, instituţie publică cu personalitate juridică, cu sediul în municipiul timişoara, bulevardul mihai viteazu nr. 24, aflat în subordinea academiei române, rezultat din comasarea prin fuziune, potrivit art. 1 lit. f) din hotărârea guvernului nr. 1.366/2001 privind reorganizarea şi schimbarea denumirilor unor unităţi de cercetare din subordinea academiei române, îşi schimbă denumirea în institutul de ...

 HOTĂRÂRE nr. 1.041 din 28 decembrie 2018 pentru actualizarea valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului şi administrarea Instituţiei Prefectului - Judeţul Galaţi din subordinea Ministerului Afacerilor Interne EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 12 din 7 ianuarie 2019

Având în vedere prevederile art. 2^1 şi 2^2 din ordonanţa guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare, în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 20 din legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă actualizarea valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului şi administrarea instituţiei prefectului - judeţul galaţi din subordinea ministerului afacerilor interne, ca urmare a reevaluării, potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.art. ...

 HOTĂRÂRE nr. 1.042 din 28 decembrie 2018 privind trecerea unei construcţii aflate în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă "Mihail Grigore Sturza" al Judeţului Iaşi din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcţiune, casării şi valorificării, precum şi actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 12 din 7 ianuarie 2019

Având în vedere prevederile art. 2^1 şi 2^2 din ordonanţa guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi prevederile art. 2 din ordonanţa guvernului nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcţiune, casare şi valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale, aprobată prin legea nr. 246/2001,în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 10 alin. (2) şi al art. 20 din legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. ...

 HOTĂRÂRE nr. 1.043 din 28 decembrie 2018 privind actualizarea datelor de identificare şi a valorii de inventar ale imobilului aflat în domeniul public al statului şi pentru transmiterea acestuia din administrarea Ministerului Finanţelor Publice - Agenţia Naţională de Administrare Fiscală - Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Galaţi în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Buzău EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 12 din 7 ianuarie 2019

Având în vedere prevederile art. 2^1 şi 2^2 din ordonanţa guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 867 alin. (1) din legea nr. 287/2009 privind codul civil, republicată, cu modificările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă actualizarea datelor de identificare şi a valorii de inventar a imobilului aflat în domeniul public al statului şi în administrarea ministerului finanţelor publice - agenţia naţională de administrare fiscală - direcţia generală regională a finanţelor publice galaţi, înregistrat ...

Monitorul Oficial 14 din 07 Ianuarie 2019 (M. Of. 14/2019)

 HOTĂRÂRE nr. 1.016 din 20 decembrie 2018 privind modificarea descrierii tehnice a unui drum forestier şi a terenului aferent, precum şi trecerea acestuia din domeniul public al statului şi din administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva în domeniul public al comunei Voitinel, judeţul Suceava EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 14 din 7 ianuarie 2019

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 1 alin. (1) şi art. 2 din legea nr. 192/2010 privind trecerea unor drumuri forestiere, a căilor ferate forestiere şi a lucrărilor de corectare a torenţilor din domeniul public al statului şi din administrarea regiei naţionale a pădurilor - romsilva în domeniul public al unor unităţi administrativ-teritoriale şi în administrarea consiliilor locale ale acestora, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al art. 9 alin. (1) şi art. 20 din legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1(1) se aprobă modificarea descrierii tehnice a bunului ...

Monitorul Oficial 8 din 04 Ianuarie 2019 (M. Of. 8/2019)

 HOTĂRÂRE nr. 993 din 13 decembrie 2018 privind actualizarea anexei nr. 44 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, transmiterea unor părţi de imobile aflate în proprietatea publică a statului din administrarea Serviciului de Telecomunicaţii Speciale în administrarea Serviciului Român de Informaţii şi comasarea unor părţi de imobile aflate în proprietatea publică a statului şi în administrarea Serviciului Român de Informaţii EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 8 din 4 ianuarie 2019

Având în vedere prevederile art. 2^1 şi 2^2 din ordonanţa guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv prevederile art. 2 alin. (1) şi (2) din hotărârea guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare, în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 20 alin. (1) din legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 867-869 din legea nr. 287/2009 privind codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, guvernul ...

Monitorul Oficial 9 din 04 Ianuarie 2019 (M. Of. 9/2019)

 HOTĂRÂRE nr. 1.033 din 21 decembrie 2018 privind transmiterea imobilelor 2407 şi 5036 din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în domeniul public al comunei Jegălia, judeţul Călăraşi, şi pentru modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 9 din 4 ianuarie 2019

În temeiul art. 108 alin. (2) din constituţia româniei, republicată, al art. 9 alin. (1) şi al art. 20 din legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, şi în conformitate cu prevederile art. 869 din legea nr. 287/2009 privind codul civil, republicată, cu modificările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă transmiterea imobilelor 2407 şi 5036, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din domeniul public al statului şi din administrarea ministerului apărării naţionale în domeniul public al comunei jegălia, judeţul călăraşi, precum şi declararea acestora din bunuri de interes public naţional ...

 HOTĂRÂRE nr. 1.034 din 21 decembrie 2018 privind modificarea datelor de identificare a unor imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Justiţiei şi transmiterea unor imobile din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Justiţiei în administrarea curţilor de apel şi a tribunalelor EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 9 din 4 ianuarie 2019

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 867 şi 868 din legea nr. 287/2009 privind codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, şi al art. 20 din legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se actualizează datele de identificare a unor imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea ministerului justiţiei, conform anexei nr. 1.art. 2se aprobă transmiterea unor imobile din domeniul public al statului şi din administrarea ministerului justiţiei în administrarea curţilor de apel şi a tribunalelor, conform anexei nr. 2.art. 3predarea-preluarea imobilelor prevăzute la art. 2 ...

Monitorul Oficial 10 din 04 Ianuarie 2019 (M. Of. 10/2019)

 HOTĂRÂRE nr. 1.009 din 20 decembrie 2018 privind reaprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii "Lărgire la 4 benzi - Centura Bucureşti Sud între A2 (km 23+600) şi A1 (km 55+520)" EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 10 din 4 ianuarie 2019

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 42 alin. (2) din legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se reaprobă indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „lărgire la 4 benzi - centura bucureşti sud între a2 (km 23 + 600) şi a1 (km 55+520)“, prevăzuţi în anexele nr. 1-3, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.art. 2finanţarea obiectivului de investiţii prevăzut la art. 1 se realizează din fonduri externe nerambursabile şi de la bugetul de stat, prin bugetul ministerului transporturilor, în limita sumelor aprobate anual cu această destinaţie, precum ...

 HOTĂRÂRE nr. 1.010 din 20 decembrie 2018 privind actualizarea datelor de identificare şi a valorilor de inventar ale unor imobile aparţinând domeniului public al statului şi transmiterea unor părţi din acestea din administrarea Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor - Penitenciarul Brăila în administrarea Ministerului Transporturilor, în vederea realizării de către Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A. a obiectivului de investiţii "Pod suspendat peste Dunăre în zona Brăila" EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 10 din 4 ianuarie 2019

Având în vedere dispoziţiile art. 28 alin. (3) din legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local, cu modificările şi completările ulterioare, şi prevederile art. 2^1 şi 2^2 din ordonanţa guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 20 din legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, şi în conformitate cu prevederile art. 867 alin. (1) şi art. 868 din legea nr. 287/2009 ...

 HOTĂRÂRE nr. 44 din 27 decembrie 2018 pentru modificarea Hotărârii Consiliului naţional al Colegiului Fizioterapeuţilor din România nr. 37/2018 privind stabilirea cuantumului cotizaţiei de membru al Colegiului Fizioterapeuţilor din România şi a unor taxe încasate de Colegiul Fizioterapeuţilor din România EMITENT: Colegiul Fizioterapeuţilor din România PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 10 din 4 ianuarie 2019

Având în vedere prevederile art. 8 lit. d) din legea nr. 229/2016 privind organizarea şi exercitarea profesiei de fizioterapeut, precum şi pentru înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea colegiului fizioterapeuţilor din românia, coroborate cu prevederile art. 36 lit. x), art. 39 alin. (2), art. 52 alin. (1) lit. a) şi alin. (2) şi ale art. 107 din statutul colegiului fizioterapeuţilor din românia, aprobat prin ordinul ministrului sănătăţii nr. 679/2017,consiliul naţional al colegiului fizioterapeuţilor din românia, întrunit în şedinţa din data de 26 decembrie 2018, emite următoarea hotărâre:art. ihotărârea consiliului naţional al colegiului fizioterapeuţilor din românia nr. 37/2018 privind stabilirea cuantumului cotizaţiei de membru al colegiului fizioterapeuţilor din ...

Monitorul Oficial 11 din 04 Ianuarie 2019 (M. Of. 11/2019)

 HOTĂRÂRE nr. 1.012 din 20 decembrie 2018 privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al statului a unor construcţii şi amenajări la terenuri din cadrul unor imobile aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, situate în judeţele Olt, Constanţa, Galaţi, Tulcea, Ialomiţa, Alba, Ilfov, Buzău, Brăila şi Bistriţa-Năsăud, în vederea scoaterii din funcţiune şi casării acestora, şi pentru actualizarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 11 din 4 ianuarie 2019

Având în vedere prevederile art. 2^1 şi 2^2 din ordonanţa guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi prevederile art. 2 din ordonanţa guvernului nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcţiune, casare şi valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale, aprobată prin legea nr. 246/2001,în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 10 alin. (2) şi art. 20 din legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se ...

Monitorul Oficial 9 din 04 Ianuarie 2019 (M. Of. 9/2019)

 INSTRUCŢIUNI din 6 decembrie 2018 privind conţinutul-cadru al proiectului-tip pentru construcţii cu grad mare de repetabilitate EMITENT: Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 9 din 4 ianuarie 2019

──────────aprobate prin ordinul nr. 6.385 din 6 decembrie 2018, publicat în monitorul oficial, partea i, nr. 9 din 4 ianuarie 2019.──────────termenii folosiţi în prezentele instrucţiuni la singular includ şi pluralul, termenii folosiţi la plural includ şi singularul, iar utilizarea unui termen la un gen include şi celălalt gen, cu excepţia cazului în care înţelesul din text exclude o astfel de extindere.proiectul-tip pentru construcţii cu grad mare de repetabilitate - numit în continuare proiect-tip - trebuie să fie astfel elaborat încât să fie clar, să răspundă cerinţelor aplicabile de natură tehnică, economică şi tehnologică ale beneficiarului şi va cuprinde cel puţin ...

Monitorul Oficial 3 din 03 Ianuarie 2019 (M. Of. 3/2019)

 HOTĂRÂRE nr. 1.013 din 20 decembrie 2018 pentru aprobarea numărului de autoturisme necesare desfăşurării activităţilor specifice Autorităţii Electorale Permanente EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 3 din 3 ianuarie 2019

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 5 alin. (3) din ordonanţa guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile administraţiei publice şi instituţiile publice, aprobată cu modificări prin legea nr. 247/2002, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă numărul de autoturisme necesare desfăşurării activităţilor specifice autorităţii electorale permanente, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.art. 2la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă hotărârea guvernului nr. 1.041/2013 privind reglementarea numărului de autoturisme şi a consumului de carburanţi pentru activităţile specifice autorităţii electorale permanente şi filialelor ...

 HOTĂRÂRE nr. 1.028 din 21 decembrie 2018 privind transmiterea imobilului 419 din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în domeniul public al municipiului Mediaş, judeţul Sibiu, şi modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 3 din 3 ianuarie 2019

În temeiul art. 108 alin. (2) din constituţia româniei, republicată, al art. 9 alin. (1) şi al art. 20 din legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, şi în conformitate cu prevederile art. 869 din legea nr. 287/2009 privind codul civil, republicată, cu modificările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1(1) se aprobă transmiterea imobilului 419, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din domeniul public al statului şi din administrarea ministerului apărării naţionale în domeniul public al municipiului mediaş, judeţul sibiu, precum şi declararea acestuia din bun de interes public ...

Monitorul Oficial 4 din 03 Ianuarie 2019 (M. Of. 4/2019)

 HOTĂRÂRE nr. 1.011 din 20 decembrie 2018 privind actualizarea datelor de identificare şi a valorii de inventar ale unui imobil aparţinând domeniului public al statului şi transmiterea unei părţi din acesta din administrarea Autorităţii Naţionale Fitosanitare în administrarea Agenţiei Naţionale pentru Zootehnie "Prof. dr. G.K. Constantinescu" EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 4 din 3 ianuarie 2019

Având în vedere prevederile art. 2^1 şi 2^2 din ordonanţa guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 20 alin. (1) din legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al art. 867 alin. (1) şi art. 868 din legea nr. 287/2009 privind codul civil, republicată, cu modificările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1datele de identificare şi valoarea de inventar ale imobilului aflat în domeniul public al statului, înregistrat la nr. m.f. 62038 ...

 HOTĂRÂRE nr. 1.015 din 20 decembrie 2018 pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 970/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Bihor, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Bihor EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 4 din 3 ianuarie 2019

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 21 alin. (3) din legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicla secţiunea i „bunuri imobile“ din anexa nr. 2 „inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al municipiului oradea“ la hotărârea guvernului nr. 970/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului bihor, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul bihor, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 671 şi 671 bis din 10 septembrie 2002, cu modificările şi completările ulterioare, următoarele capitole şi poziţii se modifică după cum urmează:1. ...

 NORMĂ nr. 21 din 14 decembrie 2018 privind abrogarea Normei Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 32/2016 pentru aplicarea Orientărilor privind sistemele şi controalele într-un mediu de tranzacţionare automat pentru platformele de tranzacţionare, firmele de investiţii şi autorităţile competente şi pentru abrogarea unor dispuneri de măsuri ale Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare EMITENT: Autoritatea de Supraveghere Financiară PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 4 din 3 ianuarie 2019

În temeiul prevederilor art. 1 alin. (2), art. 2 alin. (1) lit. a) şi d), art. 6 alin. (2) şi ale art. 14 din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea autorităţii de supraveghere financiară, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare,având în vedere faptul că orientările privind sistemele şi controalele într-un mediu de tranzacţionare automat pentru platformele de tranzacţionare, firmele de investiţii şi autorităţile competente, emise de către autoritatea europeană pentru valori mobiliare şi pieţe (esma) în baza art. 16 din regulamentul (ue) nr. 1.095/2010 al parlamentului european şi al ...

Monitorul Oficial 5 din 03 Ianuarie 2019 (M. Of. 5/2019)

 NORME din 7 decembrie 2018 privind autorizarea instalaţiilor nucleare EMITENT: Comisia Naţională pentru Controlul Activităţilor Nucleare PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 5 din 3 ianuarie 2019

──────────aprobate prin ordinul nr. 336 din 7 decembrie 2018, publicat în monitorul oficial, partea i, nr. 5 din 3 ianuarie 2019.──────────cap. idomeniu, scop, definiţiisecŢiunea 1domeniu şi scopart. 1(1) prin prezentele norme se stabilesc cerinţele generale privind procesul şi fazele de autorizare specifice pentru ciclul de viaţă al instalaţiile nucleare. de asemenea, prin prezentele norme se stabilesc cerinţele generale privind autorizarea instalaţiilor nucleare pentru fazele de proiectare, amplasare, construcţie şi montaj, punere în funcţiune şi exploatare.(2) respectarea prevederilor prezentelor norme constituie o condiţie obligatorie pentru autorizarea de către comisia naţională pentru controlul activităţilor nucleare, denumită în continuare cncan, ...

Monitorul Oficial 7 din 03 Ianuarie 2019 (M. Of. 7/2019)

 HOTĂRÂRE nr. 9 din 12 decembrie 2018 privind aprobarea cotizaţiilor, a termenelor de plată şi a obligaţiilor declarative pentru membrii Camerei Consultanţilor Fiscali în anul 2019 EMITENT: Camera Consultanţilor Fiscali PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 7 din 3 ianuarie 2019

În temeiul prevederilor art. 8 alin. (7), ale art. 10 alin (2), ale art. 13 lit. b) şi f), precum şi ale art. 25 din ordonanţa guvernului nr. 71/2001 privind organizarea şi exercitarea activităţii de consultanţă fiscală, aprobată cu modificări prin legea nr. 198/2002, cu modificările şi completările ulterioare,având în vedere prevederile art. 36 alin. (1) lit. h), ale art. 51 alin. (1) lit. b) şi c) şi alin. (2) din regulamentul de organizare şi funcţionare al camerei consultanţilor fiscali, aprobat prin hotărârea consiliului superior al camerei consultanţilor fiscali nr. 3/2017,consiliul superior al camerei consultanţilor fiscali, întrunit în şedinţa din 12 decembrie 2018, hotărăşte:art. 1pentru anul 2019 ...

 HOTĂRÂRE nr. 1.004 din 20 decembrie 2018 privind aprobarea Amendamentului nr. 2 convenit între Guvernul României şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, prin scrisoarea semnată la Bruxelles la 5 octombrie 2018 şi la Bucureşti la 18 octombrie 2018, la Acordul de împrumut (Proiectul privind reforma sectorului sanitar - îmbunătăţirea calităţii şi eficienţei sistemului sanitar) dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Bucureşti la 17 iunie 2014 EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 7 din 3 ianuarie 2019

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 6 alin. (2) din legea nr. 179/2014 pentru ratificarea acordului de împrumut (proiectul privind reforma sectorului sanitar - îmbunătăţirea calităţii şi eficienţei sistemului sanitar) dintre românia şi banca internaţională pentru reconstrucţie şi dezvoltare, semnat la bucureşti la 17 iunie 2014,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicse aprobă amendamentul nr. 2*) convenit între guvernul româniei, prin ministerul finanţelor publice, şi banca internaţională pentru reconstrucţie şi dezvoltare, prin scrisoarea semnată la bruxelles la 5 octombrie 2018 şi la bucureşti la 18 octombrie 2018, la acordul de împrumut (proiectul privind reforma sectorului sanitar - îmbunătăţirea calităţii ...

Monitorul Oficial 6 din 03 Ianuarie 2019 (M. Of. 6/2019)

 HOTĂRÂRE nr. 1.002 din 20 decembrie 2018 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.486/2005 privind asigurarea pazei şi protecţiei obiectivelor, bunurilor şi valorilor cu efective de jandarmi EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 6 din 3 ianuarie 2019

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. ihotărârea guvernului nr. 1.486/2005 privind asigurarea pazei şi protecţiei obiectivelor, bunurilor şi valorilor cu efective de jandarmi, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 25 din 11 ianuarie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. la articolul 3, după alineatul (1^1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^2), cu următorul cuprins:"(1^2) nominalizarea sediilor serviciilor de probaţiune teritoriale aparţinând direcţiei naţionale de probaţiune prevăzute în anexa nr. 1 pct. i lit. d poziţia 12 se face prin protocol încheiat între ministerul afacerilor ...

Monitorul Oficial 5 bis din 03 Ianuarie 2019 (M. Of. 5 bis/2019)

 ANEXĂ din 31 decembrie 2018 referitoare la modificarea şi completarea Ordinului Băncii Naţionale a României nr. 27/2010 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele Internaţionale de Raportare Financiară, aplicabile instituţiilor de credit EMITENT: Banca Nationala a Romaniei PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 5 bis din 3 ianuarie 2019

────────── conţinută de ordinul băncii naţionale a româniei nr. 10/2018, publicat în monitorul oficial, partea i, nr. 5 din 3 ianuarie 2019.──────────modificări şi completări ale reglementărilor contabile conforme cu standardele internaţionale de raportare financiară,   aplicabile instituţiilor de credit, aprobate prin ordinulbăncii naţionale a româniei nr. 27/2010, cu modificările  şi completările ulterioare 1. la punctul 1, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(1) prezentele reglementări prevăd reguli de întocmire, aprobare, auditare statutară şi publicare a situaţiilor financiare anuale şi a situaţiilor financiare anuale consolidate, reguli de întocmire, aprobare şi auditare a situaţiilor financiare interimare, aşa cum sunt definite la pct. 47^1, ...

Monitorul Oficial 4 bis din 03 Ianuarie 2019 (M. Of. 4 bis/2019)