Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   HOTĂRÂRE nr. 14 din 17 ianuarie 2019  privind trecerea unui imobil, aflat în administrarea Regiei Autonome Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 HOTĂRÂRE nr. 14 din 17 ianuarie 2019 privind trecerea unui imobil, aflat în administrarea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat", din domeniul privat al statului în domeniul public al statului, atribuirea destinaţiei de reşedinţă oficială pentru acest imobil şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 59 din 23 ianuarie 2019
    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 863 lit. e) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, al art. 8 alin. (1) şi art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 14 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 101/2011 privind reglementarea condiţiilor pentru vânzarea unor imobile, proprietate privată a statului, aflate în administrarea Regiei Autonome „Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat“, a imobilelor proprietatea Regiei Autonome „Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat“, pentru reglementarea situaţiei juridice a unor imobile, pentru reglementarea cheltuielilor de cazare în unele situaţii speciale, precum şi pentru modificarea unor acte normative, aprobată cu completări prin Legea nr. 382/2013, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 2 lit. a), art. 3 alin. (1)-(3) şi art. 9 din Ordonanţa Guvernului nr. 19/2002 privind unele măsuri pentru constituirea şi utilizarea fondului locativ de protocol şi bunuri mobile din domeniul public al statului, aflate în administrarea Regiei Autonome „Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat“, aprobată cu modificări prin Legea nr. 640/2002, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 87/2014 pentru stabilirea unor măsuri privind situaţia juridică a unor bunuri din domeniul public şi privat al statului, aflate în administrarea Regiei Autonome „Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat“, a unor măsuri privind managementul situaţiilor de urgenţă, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, aprobată prin Legea nr. 144/2015,
    Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
    ART. I
    (1) Se aprobă trecerea unui imobil, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din domeniul privat al statului şi administrarea Regiei Autonome „Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat“ în domeniul public al statului şi administrarea Regiei Autonome „Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat“.
    (2) Imobilul prevăzut la alin. (1) face parte din fondul locativ de protocol şi bunuri mobile.

    ART. II
    Se aprobă atribuirea destinaţiei de reşedinţă oficială a imobilului prevăzut la art. I pentru persoanele prevăzute la art. 2 lit. a) din Ordonanţa Guvernului nr. 19/2002 privind unele măsuri pentru constituirea şi utilizarea fondului locativ de protocol şi bunuri mobile din domeniul public al statului, aflate în administrarea Regiei Autonome „Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat“, aprobată cu modificări prin Legea nr. 640/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

    ART. III
    (1) Imobilul prevăzut la art. I, împreună cu dotările aferente, se pune la dispoziţia beneficiarilor de către Regia Autonomă „Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat“ pe întreaga perioadă a exercitării mandatului.
    (2) Cheltuielile aferente utilizării imobilului şi a dotărilor aferente vor fi suportate conform dispoziţiilor art. 3 din Ordonanţa Guvernului nr. 19/2002, aprobată cu modificări prin Legea nr. 640/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

    ART. IV
    Hotărârea Guvernului nr. 60/2005 privind organizarea şi funcţionarea Regiei Autonome „Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat“, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 105 din 1 februarie 2005, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La anexa nr. 3 „Lista bunurilor imobile din domeniul public al statului, aflate în administrarea Regiei Autonome «Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat»“, după numărul curent 55^6 se introduce un nou număr curent, numărul curent 55^7, cu următorul cuprins:
    "

┌────┬─────────────────────────┬───────┐
│Nr. │Denumirea imobilului şi │Teren │
│crt.│adresa │- mp - │
├────┼─────────────────────────┼───────┤
│„55^│Imobil şi garaj din │ │
│7 │Bucureşti, str. Ionescu │286,00“│
│ │Gion nr. 13, sector 3 │ │
└────┴─────────────────────────┴───────┘

"

    2. La anexa nr. 4 „Lista bunurilor imobile din domeniul privat al statului, aflate în administrarea Regiei Autonome «Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat»“, numărul curent 760 se abrogă.


    ART. V
    La anexa nr. 3 „Lista imobilelor din domeniul privat al statului, aflate în administrarea Regiei Autonome «Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat» şi a imobilelor proprietate proprie, propuse în vederea vânzării“ la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 101/2011 privind reglementarea condiţiilor pentru vânzarea unor imobile, proprietate privată a statului, aflate în administrarea Regiei Autonome „Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat“, a imobilelor proprietatea Regiei Autonome „Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat“, pentru reglementarea situaţiei juridice a unor imobile, pentru reglementarea cheltuielilor de cazare în unele situaţii speciale, precum şi pentru modificarea unor acte normative, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 851 din 30 noiembrie 2011, aprobată cu completări prin Legea nr. 382/2013, cu modificările şi completările ulterioare, poziţia nr. 583 se abrogă.

    ART. VI
    Secretariatul General al Guvernului şi Ministerul Finanţelor Publice vor opera modificarea corespunzătoare a Hotărârii Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare.                    PRIM-MINISTRU
                    VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ
                    Contrasemnează:
                    Secretarul general al Guvernului,
                    Toni Greblă
                    Ministrul finanţelor publice,
                    Eugen Orlando Teodorovici

    Bucureşti, 17 ianuarie 2019.
    Nr. 14.
    ANEXA 1

    DATELE DE IDENTIFICARE
    ale imobilului situat în str. Ionescu Gion nr. 13, sector 3, Bucureşti,
    care trece din domeniul privat al statului în domeniul public al statului,
    prin atribuirea destinaţiei de reşedinţă oficială

┌────────────┬──────────┬──────────┬───────────┬────────────┬──────────────┐
│ │Nr. crt. │Nr. crt. │ │ │ │
│ │din │din │ │ │ │
│ │Hotărârea │Hotărârea │ │Suprafaţă │Valoare de │
│Cod de │Guvernului│Guvernului│Denumire │teren + │inventar │
│clasificaţie│nr. 60/ │nr. 60/ │imobil │construcţii │- lei - │
│ │2005 │2005 │ │ │ │
│ │anexa nr. │anexa nr. │ │ │ │
│ │4 │3 │ │ │ │
├────────────┼──────────┼──────────┼───────────┼────────────┼──────────────┤
│ │ │ │Imobil şi │ │ │
│ │ │ │garaj din │ │ │
│ │ │ │str. │ │ │
│ │ │ │Ionescu │ │ │
│ │ │ │Gion nr. │ │ │
│ │ │ │13, │ │ │
│ │ │ │sector 3, │ │ │
│ │ │ │Bucureşti, │ │ │
│ │ │ │format din │ │ │
│ │ │ │construcţie│ │ │
│ │ │ │D + P + 1 +│ │ │
│ │ │ │M din │ │ │
│ │ │ │beton: │ │ │
│ │ │ │demisol │ │ │
│ │ │ │format din │ │ │
│ │ │ │rezervor │ │ │
│ │ │ │păcură, │ │ │
│ │ │ │centrală │ │ │
│ │ │ │termică, │ │ │
│ │ │ │vestibul + │ │ │
│ │ │ │coridor, │ │ │
│ │ │ │depozit, │ │ │
│ │ │ │oficiu, wc,│ │ │
│ │ │ │spălătorie,│ │ │
│ │ │ │casa │ │ │
│ │ │ │scării, în │ │ │
│ │ │ │suprafaţă │ │Imobil │
│ │ │ │totală │ │construcţie │
│ │ │ │de 83,80 │ │şi teren │
│ │ │ │mp, │ │aferent │
│ │ │ │parter │ │- valoare │
│ │ │ │format din │ │totală │
│ │ │ │hol, cameră│ │proprietate │
│ │ │ │de zi, │ │privată a │
│ │ │ │vestibul, │teren: │statului │
│8.28.12 │760 │55^7 │cameră de │286 mp │955.449 lei │
│ │ │ │zi, oficiu,│construcţii:│- proprietate │
│ │ │ │spălător, │396,09 mp │proprie a │
│ │ │ │wc, cămară,│ │Regiei │
│ │ │ │bucătărie, │ │Autonome │
│ │ │ │casa │ │„Administraţia│
│ │ │ │scării, în │ │Patrimoniului │
│ │ │ │suprafaţă │ │Protocolului │
│ │ │ │totală │ │de Stat“ │
│ │ │ │de 106,28 │ │496.949,50 lei│
│ │ │ │mp, │ │ │
│ │ │ │etaj format│ │ │
│ │ │ │din │ │ │
│ │ │ │vestiar, │ │ │
│ │ │ │cameră de │ │ │
│ │ │ │zi, baie, │ │ │
│ │ │ │hol, cameră│ │ │
│ │ │ │de zi, hol,│ │ │
│ │ │ │duş, casa │ │ │
│ │ │ │scării, │ │ │
│ │ │ │terasă, │ │ │
│ │ │ │balcon, în │ │ │
│ │ │ │suprafaţă │ │ │
│ │ │ │totală de │ │ │
│ │ │ │105,94 mp, │ │ │
│ │ │ │mansardă │ │ │
│ │ │ │formată din│ │ │
│ │ │ │cameră de │ │ │
│ │ │ │serviciu, │ │ │
│ │ │ │coridor, │ │ │
│ │ │ │vestibul, │ │ │
│ │ │ │baie, casa │ │ │
│ │ │ │scării, │ │ │
│ │ │ │pod, în │ │ │
│ │ │ │suprafaţă │ │ │
│ │ │ │totală de │ │ │
│ │ │ │100,05 mp │ │ │
└────────────┴──────────┴──────────┴───────────┴────────────┴──────────────┘


    ----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016