Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   HOTĂRÂRE nr. 1.016 din 20 decembrie 2018  privind modificarea descrierii tehnice a unui drum forestier şi a terenului aferent,  precum şi trecerea acestuia din domeniul public al statului şi din administrarea  Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva în domeniul public al comunei Voitinel, judeţul Suceava    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 HOTĂRÂRE nr. 1.016 din 20 decembrie 2018 privind modificarea descrierii tehnice a unui drum forestier şi a terenului aferent, precum şi trecerea acestuia din domeniul public al statului şi din administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva în domeniul public al comunei Voitinel, judeţul Suceava

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 14 din 7 ianuarie 2019
    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 1 alin. (1) şi art. 2 din Legea nr. 192/2010 privind trecerea unor drumuri forestiere, a căilor ferate forestiere şi a lucrărilor de corectare a torenţilor din domeniul public al statului şi din administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva în domeniul public al unor unităţi administrativ-teritoriale şi în administrarea consiliilor locale ale acestora, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al art. 9 alin. (1) şi art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare,
    Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
    ART. 1
    (1) Se aprobă modificarea descrierii tehnice a bunului imobil cu nr. MFP 10929 înscris în anexa nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare, potrivit anexei nr. 1.
    (2) Se aprobă modificarea denumirii bunului imobil cu nr. MFP 10929 din „Drum auto forestier Pietroasa 8 km“ în „Drum auto forestier Pietroasa“.

    ART. 2
    Se aprobă trecerea cu titlu gratuit a drumului forestier, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 2, din domeniul public al statului şi din administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva în domeniul public al comunei Voitinel, judeţul Suceava, în vederea dezvoltării şi modernizării infrastructurii forestiere, în condiţiile legii.

    ART. 3
    (1) Se aprobă trecerea cu titlu gratuit a terenului aferent drumului forestier prevăzut la art. 2, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 3, din domeniul public al statului şi din administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva în domeniul public al comunei Voitinel, judeţul Suceava, în condiţiile legii.
    (2) Pentru terenul aferent drumului forestier menţionat la alin. (1), Consiliul Local al Comunei Voitinel, judeţul Suceava, asigură respectarea regimului silvic, fiind interzisă schimbarea categoriei de folosinţă silvică şi a destinaţiei acestuia, cu excepţia terenurilor prevăzute la art. 5 alin. (2) din Legea nr. 192/2010 privind trecerea unor drumuri forestiere, a căilor ferate forestiere şi a lucrărilor de corectare a torenţilor din domeniul public al statului şi din administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva în domeniul public al unor unităţi administrativ-teritoriale şi în administrarea consiliilor locale ale acestora, cu modificările şi completările ulterioare.
    (3) Bunurile prevăzute în anexele nr. 2 şi 3 se declară din bunuri de interes public naţional în bunuri de interes public local.

    ART. 4
    Predarea-preluarea drumului forestier prevăzut la art. 2 şi a terenului aferent acestuia prevăzut la art. 3 se va face pe bază de protocol încheiat între părţile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, cu respectarea reglementărilor în vigoare.

    ART. 5
    În cazul în care Ministerul Apelor şi Pădurilor constată că nu se respectă destinaţia imobilelor prevăzute la art. 2 şi 3, acestea revin în condiţiile legii în domeniul public al statului şi în administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva.

    ART. 6
    Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.                    PRIM-MINISTRU
                    VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ
                    Contrasemnează:
                    p. Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,
                    Sirma Caraman,
                    secretar de stat
                    p. Ministrul apelor şi pădurilor,
                    Adriana Petcu,
                    secretar de stat
                    Ministrul finanţelor publice,
                    Eugen Orlando Teodorovici

    Bucureşti, 20 decembrie 2018.
    Nr. 1.016.
    ANEXA 1

    DATELE DE IDENTIFICARE
    ale bunului aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva pentru care se modifică descrierea tehnică

┌────┬─────┬────────────┬─────────┬────────────────┬────────────┐
│ │ │ │Denumirea│Caracteristicile│Persoana │
│ │ │ │bunului │tehnice conform │juridică la │
│Nr. │Nr. │Codul de │care face│Ordinului │care drumul │
│crt.│MFP │clasificaţie│obiectul │ministrului │forestier se│
│ │ │ │actului │finanţelor │află în │
│ │ │ │normativ │publice nr. │administrare│
│ │ │ │ │1.718/2011 │ │
├────┼─────┼────────────┼─────────┼────────────────┼────────────┤
│0 │1 │2 │3 │4 │5 │
├────┼─────┼────────────┼─────────┼────────────────┼────────────┤
│ │ │ │ │Lungimea 5,545 │Regia │
│ │ │ │Drum auto│km Extrase CF │Naţională a │
│1. │10929│8.04.04. │forestier│nr. 31.682/2018,│Pădurilor - │
│ │ │ │Pietroasa│nr. 61.687/2018 │Romsilva CUI│
│ │ │ │ │şi nr. 31.688/ │1590120 │
│ │ │ │ │2018 │ │
└────┴─────┴────────────┴─────────┴────────────────┴────────────┘


    ANEXA 2

    DATELE DE IDENTIFICARE
    a drumului forestier care trece din domeniul public al statului şi din administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva în domeniul public al comunei Voitinel, judeţul Suceava

┌────┬─────────┬─────────────┬─────────┬─────────┬──────────┬────────────┬───────────┬────────┬─────────┬──────────┬────────────┐
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │Valoare │ │ │
│ │ │ │ │Număr de │ │ │ │ │de │Valoare de│ │
│ │ │Persoana │Persoana │inventar │Număr de │ │ │ │inventar │inventar │ │
│ │ │juridică de │juridică │la Regia │inventar │ │Indicativul│ │la Regia │la │Anul │
│Nr. │Denumirea│la care se │la care │Naţională│la │Cod de │drumului │Lungimea│Naţională│Ministerul│dobândirii │
│crt.│drumului │transmite │se │a │Ministerul│clasificaţie│forestier │(km) │a │Finanţelor│bunului şi │
│ │forestier│drumul │transmite│Pădurilor│Finanţelor│ │în │ │Pădurilor│Publice │situaţia │
│ │ │forestier │drumul │- │Publice │ │amenajament│ │- │ │juridică │
│ │ │ │forestier│Romsilva │ │ │ │ │Romsilva │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────────┼──────────┤ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │- lei - │-lei - │ │
├────┼─────────┼─────────────┼─────────┼─────────┼──────────┼────────────┼───────────┼────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│0 │1 │2 │3 │4 │5 │6 │7 │8 │9 │10 │11 │
├────┼─────────┼─────────────┼─────────┼─────────┼──────────┼────────────┼───────────┼────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Transferat │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │în anul 1994│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │de la SEPPL │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Rădăuţi, în │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │baza: │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │- Adresei │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │secretarului│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │general al │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Guvernului │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │nr. 354/ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │1994; │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │- Ordinului │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │comun al │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ministrului │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │industriilor│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │nr. 1.501/ │
│ │ │Statul român,│ │ │ │ │ │ │ │ │10.01.1994 │
│ │ │din │Comuna │ │ │ │FE007, UP │ │ │ │şi al │
│ │Drum auto│administrarea│Voitinel,│ │ │ │I, u.a. 98D│ │ │ │ministrului │
│1. │forestier│Regiei │judeţul │102049 │10929 │08.04.02 │parţial, │3,6 │49.895 │49.895 │apelor, │
│ │Pietroasa│Naţionale a │Suceava │parţial │parţial │ │O.S. │ │ │ │pădurilor şi│
│ │ │Pădurilor - │CUI │ │ │ │Marginea │ │ │ │protecţiei │
│ │ │Romsilva CUI │16366807 │ │ │ │ │ │ │ │mediului nr.│
│ │ │1590120 │ │ │ │ │ │ │ │ │25/ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │13.01.1994; │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │- Ordinului │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Regiei │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Autonome a │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Pădurilor - │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Romsilva - │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │R.A. │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Bucureşti │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │nr. 5.086/ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │18.01.1994 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Extrase CF │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │nr. 31.682/ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │2018, nr. │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │61.687/2018 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │şi nr. │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │31.688/2018 │
└────┴─────────┴─────────────┴─────────┴─────────┴──────────┴────────────┴───────────┴────────┴─────────┴──────────┴────────────┘


    ANEXA 3

    DATELE DE IDENTIFICARE
    a terenului aferent drumului forestier care trece din domeniul public al statului şi din administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva în domeniul public al comunei Voitinel, judeţul Suceava

┌────┬─────────────┬────────────┬─────────────┬─────────┬───────────┬─────────┬────────┬──────────┬────────────┐
│ │ │ │ │Persoana │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Persoana │juridică │Localizarea│ │ │Număr de │Anul │
│Nr. │Amplasamentul│Codul de │juridică de │la care │terenului │Suprafaţa│Număr de│inventar │dobândirii │
│crt.│terenului │clasificaţie│la care se │se │în │- ha - │carte │Ministerul│bunului şi │
│ │ │ │transmite │transmite│cadastrul │ │funciară│Finanţelor│situaţia │
│ │ │ │bunul imobil │bunul │forestier │ │ │Publice │juridică │
│ │ │ │ │imobil │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────┼────────────┼─────────────┼─────────┼───────────┼─────────┼────────┼──────────┼────────────┤
│0 │1 │2 │3 │4 │5 │6 │7 │8 │9 │
├────┼─────────────┼────────────┼─────────────┼─────────┼───────────┼─────────┼────────┼──────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │Transferat │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │în anul 1994│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │de la SEPPL │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │Rădăuţi, în │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │baza: │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │- Adresei │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │secretarului│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │general al │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │Guvernului │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │nr. 354/ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │1994; │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │- Ordinului │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │comun al │
│ │ │ │Statul român,│ │ │ │ │ │ministrului │
│ │ │ │din │Comuna │FE007, UP │ │31682/ │ │industriilor│
│ │Comuna │ │administrarea│Voitinel,│I, u.a. 98D│ │2018 │ │nr. 1.501/ │
│1. │Voitinel, │08.04.02. │Regiei │judeţul │parţial, │2,16 │31687/ │1364 │10.01.1994 │
│ │Judeţul │ │Naţionale a │Suceava │O.S. │ │2018 │parţial │şi al │
│ │Suceava │ │Pădurilor - │CUI │Marginea │ │31688/ │ │ministrului │
│ │ │ │Romsilva CUI │16366807 │ │ │2018 │ │apelor, │
│ │ │ │1590120 │ │ │ │ │ │pădurilor şi│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │protecţiei │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │mediului nr.│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │25/ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │13.01.1994; │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │- Ordinului │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │Regiei │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │Autonome a │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │Pădurilor - │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │Romsilva - │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │R.A. │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │Bucureşti │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │nr. 5.086/ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │18.01.1994 │
└────┴─────────────┴────────────┴─────────────┴─────────┴───────────┴─────────┴────────┴──────────┴────────────┘


    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016