Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
 SISTEM DE SANCŢIUNI din 12 decembrie 2018 pentru măsura 14 "Bunăstarea animalelor"- pachetul b) "Plăţi în favoarea bunăstării păsărilor"
Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   SISTEM DE SANCŢIUNI din 12 decembrie 2018  pentru măsura 14 Twitter Facebook
Cautare document

 SISTEM DE SANCŢIUNI din 12 decembrie 2018 pentru măsura 14 "Bunăstarea animalelor"- pachetul b) "Plăţi în favoarea bunăstării păsărilor"

EMITENT: Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 44 bis din 17 ianuarie 2019
──────────
        Aprobat prin Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 1.502/2018 publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I nr. 44 din 17 ianuarie 2019.
──────────
        Sistemul de sancţiuni se aplică cererilor de plată depuse de beneficiarii Măsurii 14 "Bunăstarea animalelor" - pachetul b) Plăţi în favoarea bunăstării păsărilor depuse de beneficiarii măsurii şi se stabileşte ţinându-se cont de următoarele aspecte ale neconformităţilor constatate:
    - Neglijenţa - presupune aplicarea unei reduceri din suma totală calculată fără penalităţi, chiar dacă acestuia i-au fost stabilite/nu i-au fost stabilite alte sancţiuni, în cazul în care nerespectarea s-a datorat acţiunii neintenţionate a beneficiarului;
    – Neconformitate reprezintă, în cazul criteriilor de eligibilitate, al angajamentelor sau al altor obligaţii legate de condiţiile de acordare a ajutorului sau sprijinului, orice nerespectare a acelor criterii de eligibilitate, angajamente sau alte obligaţii;
    – Reapariţia depinde de identificarea anterioară a unor neconformităţi similare în ultimii patru ani sau în cursul întregii perioade de programare 2014-2020 în cazul aceluiaşi beneficiar şi al aceleiaşi măsuri sau al aceluiaşi tip de operaţiune sau, pentru perioada de programare 2007- 2013, în cazul unei măsuri similare (măsura 14 - 14 tranziţie 215).
    – Amploarea unei neconformităţi (extinderea) - presupune cazul de nerespectare care este determinat luându-se în calcul, în special, efectul acesteia asupra operaţiunii în ansamblu;
    – Gravitatea unei neconformităţi - presupune cazul de nerespectare care depinde în special de importanţa consecinţelor acestuia, având în vedere obiectivele urmărite prin angajamentele sau obligaţiile care nu au fost respectate;
    – Durata - presupune cazul de nerespectare care depinde în special pe perioada de timp în care se manifestă efectele acestuia
    – Intenţia (neconformitatea deliberată) - presupune prevederea de către beneficiar a rezultatului faptei sale în condiţiile în care fie urmăreşte producerea lui prin intermediul faptei, fie, deşi nu îl urmăreşte, acceptă posibilitatea producerii acestui rezultat. Aceste cazuri se pot referi dar nu sunt limitate la: inducerea în eroare cu bună-ştiinţă a autorităţilor cu atribuţii în verificarea documentelor justificative, furnizarea de date sau documente false şi orice altă încercare de fraudă comisă în scopul obţinerii unor plăţi din fonduri europene nerambursabile. A doua reapariţie a unei neconformităţi similare (în condiţiile definiţiei de mai sus) este considerată intenţie (neconformitate deliberată). Prevederea se aplică doar la cerinţele specifice, nu şi la sancţiunile administrative în ceea ce priveşte animalele declarate şi numai în cazul în care procentul rezultat din raportul dintre efectivul afectat de neconformitatea care a generat a doua reapariţie şi efectivul declarat conform documentelor este mai mare de 10%. În cazul în care acest raport nu depăşeşte 10%, se tratează ca reapariţie.


     Definiţii:
        Efectiv estimat - efectivul de animale estimat de beneficiar în cererea anuală pentru fiecare exploataţie cu autorizaţie sanitară-veterinară, pe cele patru categorii, pe perioada unui an de angajament, respectiv efectivul necesar planificării alocărilor financiare anuale.
        Efectiv declarat (solicitat) reprezintă efectivul conform documentelor înscris în deconturile/decontul trimestriale/anual, efectiv livrat/efectiv mediu realizat pentru fiecare exploataţie cu autorizaţie sanitară-veterinară, pe cele patru categorii, pe perioada unui an de angajament (EFS=EFSP1+EFSP2+EFSP3+EFSP4)
        Efectivul declarat (solicitat) nu poate depăşi capacitatea maximă a spatiilor de creştere înmulţită cu nr. de serii declarate dintr-un an, conform tehnologiei de creştere a păsărilor. În cazul în care Efectivul declarat (solicitat) este mai mare decât capacitatea maximă a spaţiilor de cazare înmulţită cu numărul de serii declarate într-un an, se va lua în considerare la calculul sancţiunilor/plăţii valoarea minimă dintre cele două.
        Efectivul anual eligibil la plată reprezintă baza de calcul pentru stabilirea sumei de plata fără penalizări (valoare fără reduceri/sancţiuni) exprimată în euro/lei. Suma eligibilă la plată finală, exprimată în euro/lei, se stabileşte după aplicarea tuturor reducerilor şi sancţiunilor (dacă este cazul).

     Etapele calculului efectivelor anual eligibile la plată:
        Determinarea Efectivelor declarate conform documentelor (nr.capete):
        Efective declarate conform documentelor = Efective declarate conform documentelor din P1+ Efective declarate conform documentelor din P2 + Efective declarate conform documentelor din P3 + Efective declarate conform documentelor din P4/efectiv mediu anual declarat
        Unde: P1, P2, P3, P4 = perioada 1, perioada 2, perioada 3, perioada 4 - perioade trimestriale aferente deconturilor justificative.

        Determinarea Efectivului livrat eligibil (nr.capete):
        Efectivul eligibil reprezintă efectivul declarat conform documentelor, efectiv livrat şi/sau efectiv mediu din care s-au scăzut efectivele neeligibile dar înainte de scăderea efectivelor afectate de nerespectarea condiţiilor minime (efectivele pentru care în urma controalelor administrative sau pe teren s-au constatat neconformităţi privind respectarea condiţiilor minime - baseline -)
        Efectiv eligibil = efectiv declarat conform documentelor - efectiv neeligibil
        În categoriile de păsări neeligibile se încadrează:
        ● păsările care nu au intrat în categorie (ex. pui zburaţi, tineret de înlocuire, cocoşi de reproducţie, etc.),
        ● păsările care nu au stat în exploataţie perioada minimă de eligibilitate a ciclului de producţie,
        ● păsările reformă, cele sacrificate de necesitate şi mortalităţile,
        ● numărul de păsări care depăşeşte capacitatea maximă anuală a exploataţiei, inclusiv răririle (necesare pentru asigurarea densităţii pe întreaga perioadă a ciclului de producţie).

        Notă*)
        Efectivele de pui livraţi care depăşesc numărul maxim de cicluri eligibile pe an de angajament (6,5 cicluri/an pentru categoria pui carne şi 3,7 cicluri/an pentru categoria pui de curcă) şi sunt crescute în condiţii superioare de bunăstare, nu beneficiază de plată compensatorie şi nu generează sancţiuni.


        Determinarea efectivelor anual eligibile la plată (nr. capete) (calculate pe exploataţie, pe subpachet şi pe categorii):
        Efectiv anual eligibil la plată = Efectiv livrat eligibil - Efectivul afectat anual determinat de nerespectarea condiţiilor minime.

        Determinarea Efectivului afectat anual determinat de nerespectarea condiţii minime (nr. capete):
        Efectiv afectat anual determinat de nerespectarea condiţiilor minime = Efectiv livrat eligibil x A(condiţii minime)(%)
        Unde:
        A(condiţii minime)(%) - "procentul de abatere" privind nerespectarea condiţiilor minime de bunăstare:


        Determinarea procentului de abatere A(condiţii minime)(%):
        A(condiţii minime)(%): = efectiv afectat anual care nu respectă condiţiile minime/(efectiv realizat - efectiv afectat anual care nu respectă condiţiile minime)*100
        (în cazul în care rezultatul este mai mare de 100% se va calcula cu 100%)
        Efectiv realizat = Stoc iniţial la început an + intrări total an - mortalităţi total an
        Efectiv afectat anual care nu respectă condiţii minime (număr capete) = efectiv afectat care nu respectă condiţiile minime în P1 + efectiv afectat care nu respectă condiţiile minime în P2 + efectiv afectat care nu respectă condiţiile minime în P3 + efectiv afectat care nu respectă condiţiile minime în P4 + efectivul afectat care nu respectă condiţiile minime rezultat în urma vizitei la faţa locului (dacă este cazul) + efectivul afectat care nu respectă condiţiile minime rezultat în urma verificărilor efectuate pentru beneficiarii incluşi în eşantionul de supraveghere a funcţiei delegate (dacă este cazul).
        Observaţie:
        Eliminarea efectivelor care nu respectă condiţiile minime de bunăstare (conform formulei de mai sus) se va face înainte de aplicarea sancţiunilor administrative în ceea ce priveşte animalele declarate.


        Determinarea procentului de abatere privind nerespectarea condiţiilor superioare de bunăstare A(condiţii superioare)(%):
        A(condiţii superioare)(%) = efectiv afectat care nu respectă condiţiile superioare/(efectiv realizat - efectiv afectat care nu respectă condiţii superioare - efectiv afectat care nu respectă condiţii minime) *100 (în cazul în care rezultatul este mai mare de 100% se va calcula cu 100%)
        Efectiv afectat anual care nu respectă condiţii superioare = efectiv afectat care nu respectă condiţii superioare în P1 + efectiv afectat care nu respectă condiţii superioare în P2+ efectiv afectat condiţii superioare în P3 + efectiv afectat care nu respectă condiţii superioare în P4+ efectiv afectat care nu respectă condiţiile superioare rezultat în urma vizitei la faţa locului (dacă este cazul) + efectiv afectat care nu respectă condiţiile superioare rezultat în urma verificărilor efectuate pentru beneficiarii incluşi în eşantionul de supraveghere a funcţiei delegate (dacă este cazul).
        Atenţie!
        Se va urmări să nu se dubleze numărul de capete afectate. Astfel, dacă într-una din etapele de verificare - controlul administrativ, controlul ANSVSA sau controlul AFIR pentru supravegherea funcţiei delegate - se constată că un efectiv nu respectă cerinţele de bunăstare (minime sau superioare), nu va fi cuantificat de două ori dacă pentru acelaşi efectiv se constata nerespectarea cerinţelor şi în cadrul altei etape pe verificare.     Ordinea aplicării sancţiunilor; Calculul sancţiunilor.
        Calcularea sancţiunilor se realizează pe fiecare exploataţie, în cadrul exploataţiei pe fiecare subpachet şi în cadrul subpachetului pe fiecare categorie de păsări.
        Există 5 categorii de sancţiuni, care se aplică în următoarea ordine, prin calcularea din suma rămasă, după etapa anterioară de calculare:

┌──────────────────────────────────────┐
│A. sancţiuni administrative în ceea ce│
│priveşte animalele declarate; │
├──────────────────────────────────────┤
│B. Sancţiuni pentru nerespectarea │
│condiţiilor de eligibilitate, │
│standardelor │
│de bază şi superioare; │
├──────────────────────────────────────┤
│C. Sancţiuni pentru depunerea cu │
│întârziere a cererii de plată/ │
│decontului │
│justificativ sau pentru nedepunerea │
│decontului justificativ; │
├──────────────────────────────────────┤
│D. Sancţiuni pentru nerespectarea │
│ecocondiţionalităţii; │
├──────────────────────────────────────┤
│E. Sancţiuni suplimentare. │
└──────────────────────────────────────┘


        Beneficiarul nu va fi sancţionat în cazurile de forţă majoră şi circumstanţe excepţionale dacă a prezentat documente justificative în acest sens, conform legislaţiei în vigoare.
        Dacă un beneficiar nu şi-a putut îndeplini angajamentul din cauza unui caz de forţă majoră sau a unor circumstanţe excepţionale, plata respectivă trebuie să fie retrasă proporţional pentru anii în care s-au manifestat cazul de forţă majoră sau circumstanţele excepţionale. Retragerea vizează doar părţile din angajament pentru care nu au fost suportate costuri suplimentare sau nu s-au înregistrat pierderi de venit înaintea manifestării cazului de forţă majoră sau a circumstanţelor excepţionale. Nu se aplică nicio retragere în legătură cu criteriile de eligibilitate şi cu alte obligaţii şi nu se aplică nicio sancţiune administrativă.
        Prin forţă majoră se înţelege acel eveniment imprevizibil şi imposibil de înlăturat, independent de voinţa omului, intervenit după data semnării angajamentului care împiedică executarea lui şi care exonerează de răspundere partea care o invocă.
        Următoarele situaţii sunt considerate cazuri de forţa majoră sau circumstanţe excepţionale:
    a) decesul beneficiarului;
    b) incapacitatea profesională de lungă durată a solicitantului;
    c) o catastrofă naturală gravă care afectează foarte mult suprafeţele agricole ale exploataţiei;
    d) distrugerea accidentală a clădirilor destinate creşterii păsărilor, aflate în exploataţie;
    e) o epizootie care afectează parţial sau integral şeptelul, efectivul de păsări sau familii de albine ale solicitantului.
    f) exproprierea unei părţi importante a exploataţiei, în cazul în care această expropiere nu era previzibilă la data subscrierii la respectivul angajament;

        Fără a aduce atingere circumstanţelor concrete, care trebuie examinate în fiecare caz în parte, se pot recunoaşte, în special, următoarele circumstanţe naturale:
    a) moartea unui animal ca urmare a unei boli;
    b) moartea unui animal ca urmare a unui accident pentru care beneficiarul nu poate fi considerat responsabil.

        Diminuarea efectivului anual eligibil la plată ca efect al forţei majore sau circumstanţelor excepţionale/naturale nu va fi luată în considerare la calculul sancţiunilor administrative în ceea ce priveşte animalele declarate.
        Nu se aplică sancţiuni administrative în ceea ce priveşte partea cererii de plată în legătură cu care beneficiarul informează în scris autoritatea competentă că cererea de plată este incorectă sau a devenit incorectă după depunere, cu condiţia ca beneficiarul să nu fi fost informat cu privire la intenţia autorităţii competente de a efectua un control la faţa locului şi ca autoritatea să nu fi informat deja beneficiarul în legatură cu eventualele neconformităţi din cererea de plată. Pe baza informaţiilor furnizate de beneficiar, cererea de plată este modificată astfel încât să reflecte situaţia reală.
        În cazul în care beneficiarul care a depus cererea de plată şi a fost selectat pentru controlul pe teren nu permite inspectarea fermei de către reprezentanţii organismelor abilitate, se consideră că acesta nu a respectat angajamentul. În acest caz beneficiarului nu i se va acorda nicio plată pentru măsura respectivă pentru anul în curs.
    A) Sancţiuni administrative în ceea ce priveşte animalele declarate
        În cazul speciilor cu ciclu scurt de producţie (porcine şi păsări), statele membre pot decide să stabilească un număr de animale diferit de pragul de trei animale prevăzut în regulamentele europene în vigoare de la care să se aplice sancţiuni administrative. La stabilirea pragului România a luat în considerare un prag echivalent, în esenţă, cu pragul menţionat de regulament, în funcţie de unităţile de vită mare, adaptat speciilor cu ciclu scurt de producţie, precum şi în funcţie de dimensiunea fermelor din România. Astfel:

┌───────────┬───────────┬────────────┬───────────────────┐
│ │ │ │Prag în funcţie de │
│ │coeficienţi│3UVM │dimensiunea │
│ │ │ │fermelor │
│categorie ├─────┬─────┼─────┬──────┼──────┬──────┬─────┤
│ │UVM/ │serii│cap/ │ │raport│PRAG │PRAG │
│ │cap │/ │serie│cap/an│RO:UE │(cap.)│(UVM)│
│ │ │an │ │ │ │ │ │
├───────────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│ │ │ │(4)=3│(5)= │ │(7)= │(8)= │
│(1) │(2) │(3) │UVM/ │(3)* │(6) │(5)* │(7)* │
│ │ │ │(2) │(4) │ │(6) │(2) │
├───────────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│pui carne │0,03 │6,5 │100 │650,00│ │14.300│429 │
├───────────┼─────┼─────┼─────┼──────┤ ├──────┼─────┤
│pui curcă │0,03 │3,7 │100 │370,00│ │8.140 │244 │
├───────────┼─────┼─────┼─────┼──────┤ ├──────┼─────┤
│găini │0,014│1 │214 │214,29│22 │4.714 │66 │
│ouătoare │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────┼─────┼─────┼─────┼──────┤ ├──────┼─────┤
│găini │0,014│1 │214 │214,29│ │4.714 │66 │
│reproducţie│ │ │ │ │ │ │ │
└───────────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┴──────┴─────┘


        Sancţiunile administrative în ceea ce priveşte animalele declarate se calculează pe baza Efectivului declarat (solicitat) anual din decontul/deconturile justificative (echivalent UVM) şi a efectivului anual eligibil la plată (echivalent UVM) pentru fiecare exploataţie, în cadrul exploataţiei pentru fiecare subpachet şi în cadrul subpachetului pentru fiecare categorie de păsări după formula:
        "procentajul stabilit" = (efectivul declarat (solicitat) - efectivul anual eligibil la plată) / efectivul anual eligibil la plată x 100

        Dacă efectivul declarat (solicitat) în deconturile justificative/decontul anual (echivalent UVM) este mai mic decât efectivul anual eligibil la plată (echivalent UVM) nu se aplică nici o sancţiune, iar valoarea sprijinului este calculată la efectivul declarat anual (solicitat) în deconturile justificative, dar nu mai mult de capacitatea fermei * nr de serii din anul de angajament (echivalent UVM).
        Dacă efectivul declarat (solicitat) anual în deconturile justificative (echivalent UVM) este mai mare decât efectivul anual eligibil la plată (echivalent UVM), se aplică sancţiuni administrative.
        Sancţiunile aplicate în funcţie de intervalele de procentaj stabilit sunt următoarele:
    a) În cazul în care neconformităţile vizează un număr de animale mai mic sau egal cu pragul stabilit (echivalent UVM), iar efectivul de animale declarat (solicitat) (echivalent UVM) în decontul/deconturile anual/e depăşeşte efectivul de animale anual eligibil la plată (echivalent UVM), valoarea sprijinului acordat se reduce cu un procentaj stabilit ca raport dintre efectivul de animale declarat (solicitat) (echivalent UVM) în decontul/deconturile anual/e pentru care s- au constatat neconformităţi (diferenţa dintre efectivul declarat (solicitat) (echivalent UVM) şi efectivul de animale anual eligibil la plată (echivalent UVM)) şi efectivul de animale anual eligibil la plată (echivalent UVM), numit în continuare "procentaj stabilit".
    b) În cazul în care neconformităţile se referă la un număr de animale ce depăşeşte pragul stabilit (echivalent UVM), valoarea sprijinului la care are dreptul beneficiarul se va reduce cu "procentajul stabilit", dacă acest procentaj nu depăşeşte 10% (inclusiv).
    c) În cazul în care neconformităţile se referă la un număr de animale ce depăşeşte pragul stabilit (echivalent UVM), valoarea sprijinului la care are dreptul beneficiarul se va reduce cu de două ori "procentajul stabilit" dacă acest procentaj este mai mare de 10%, dar maximum 20% (inclusiv).
    d) În cazul în care neconformităţile se referă la un număr de animale ce depăşeşte pragul stabilit (echivalent UVM) şi dacă "procentajul stabilit" depăşeşte 20%, nu se acordă beneficiarului sprijinul pentru anul în cauză.
    e) În cazul în care neconformităţile se referă la un număr de animale ce depăşeşte pragul stabilit (echivalent UVM) şi dacă "procentajul stabilit" depăşeşte 50%, nu se acordă beneficiarului sprijin pentru anul în cauză. Mai mult, beneficiarul este supus unei sancţiuni suplimentare în valoare egală cu cea care corespunde diferenţei dintre efectivul declarat (solicitat) (echivalent UVM) şi efectivul de animale anual eligibil la plată (echivalent UVM). Dacă suma respectivă nu poate fi reţinută în totalitate în cei trei ani calendaristici care urmează anului calendaristic al constatării, soldul se anulează.

        La calculul sancţiunilor administrative în ceea ce priveşte numărul animalelor declarate se va lua în considerare întregul efectiv anual eligibil la plată (UVM), pentru categoriile eligibile şi subpachetele pentru care s-au solicitat plăţi, fără a se lua în considerare neregulile privind respectarea condiţiilor superioare de bunăstare. Pentru acestea se vor aplica sancţiunile prevăzute la punctul B.

    B) Sancţiuni pentru nerespectarea condiţiilor de eligibilitate, standardelor de bază şi superioare

┌──────────┬───────────────────────────┐
│Codul │Tipul sancţiunii │
│sancţiunii│ │
├──────────┼───────────────────────────┤
│ │Se aplică o sancţiune de 5%│
│1 │din valoarea sprijinului pe│
│ │subpachet pe anul │
│ │respectiv de angajament. │
├──────────┼───────────────────────────┤
│ │Se aplică o sancţiune de │
│ │20% din valoarea │
│2 │sprijinului pe subpachet pe│
│ │anul │
│ │respectiv de angajament. │
├──────────┼───────────────────────────┤
│ │Se aplică o sancţiune de │
│ │50% din valoarea │
│3 │sprijinului pe subpachet pe│
│ │anul │
│ │respectiv de angajament. │
├──────────┼───────────────────────────┤
│ │Se aplică o sancţiune de │
│ │75% din valoarea │
│4 │sprijinului pe subpachet pe│
│ │anul │
│ │respectiv de angajament. │
├──────────┼───────────────────────────┤
│ │Se aplică o sancţiune de │
│ │100% din valoarea │
│ │sprijinului pe subpachet, │
│5 │exploataţia fiind exclusă │
│ │de la plata sprijinului pe │
│ │subpachet în anul │
│ │respectiv de angajament. │
├──────────┼───────────────────────────┤
│ │Se aplică o sancţiune de │
│ │100% din valoarea │
│ │sprijinului pe anul │
│6 │respectiv │
│ │pe măsură, exploataţia │
│ │fiind exclusă de la plată │
│ │în anul respectiv. │
├──────────┼───────────────────────────┤
│ │Se aplică o sancţiune de │
│ │100% din valoarea │
│ │sprijinului pe anul │
│ │respectiv │
│ │pe măsură, exploataţia │
│7 │fiind exclusă de la toată │
│ │măsura pe anul respectiv │
│ │şi, în plus, exploataţia va│
│ │fi exclusă de la plată │
│ │pentru anul │
│ │calendaristic următor. │
└──────────┴───────────────────────────┘

        La calculele efectuate se va ţine cont de toleranţa specifică fiecărui aparat de măsurat, conform datelor din cartea tehnică.
        Sistemul de sancţiuni este unul progresiv: în cazul în care într-un an pentru care beneficiarul a depus cerere de plată anuală a fost aplicată o sancţiune (de exemplu: 1) pentru o anume neconformitate, iar într-un an ulterior pentru care beneficiarul a depus o altă cerere de plată anuală se constată reapariţia aceleiaşi neconformităţi, atunci pentru acel an se va aplica sancţiunea următoare (de exemplu: 2).
        La stabilirea nivelului sancţiunilor s-a ţinut seama de gravitatea, amploarea, durata (persistenţa) şi reapariţia neconformităţilor.
        Sancţiunea se aplică pentru fiecare condiţie nerespectată în parte. Dacă în cadrul unui subpachet nu sunt îndeplinite mai multe condiţii pentru exploataţia respectivă, beneficiarului i se aplică pe subpachetul respectiv cea mai mare sancţiune dintre sancţiunile aplicate pentru fiecare condiţie nerespectată în parte.

┌────────┬──────────────┬─────────────┬──────────┬──────────────┐
│ │Condiţii de │ │ │ │
│ │eligibilitate │Indicator │Condiţia │ │
│ │generale, │(modalitatea │de │ │
│ │definite │de │aplicare a│Sancţiune │
│ │conform fişei │control*) │sancţiunii│ │
│ │măsurii în │ │ │ │
│ │PNDR 2014-2020│ │ │ │
├────────┼──────────────┼─────────────┼──────────┼──────────────┤
│ │Beneficiarul │ │ │ │
│ │sprijinului se│ │ │ │
│ │încadrează în │ │ │ │
│ │categoria │ │ │ │
│ │fermier activ,│ │ │ │
│ │definită │ │ │Dacă se │
│ │conform │Control │ │constată │
│ │art. 9 din │administrativ│ │nerespectarea │
│ │Regulamentul │(vizual) al │ │condiţiei │
│ │(UE) nr. 1.307│cererii │ │beneficiarul │
│ │/2013 │de plată │ │este exclus │
│ │şi cu │ │ │de la plată. │
│ │respectarea │ │ │ │
│ │prevederilor │ │ │ │
│ │legislaţiei │ │ │ │
│ │naţionale în │ │ │ │
│ │vigoare │ │ │ │
│ ├──────────────┼─────────────┼──────────┼──────────────┤
│ │ │ │ │Efectivele de │
│ │ │ │ │animale │
│ │ │ │ │crescute de │
│ │Beneficiarul │ │ │beneficiar │
│ │deţine │ │ │într-o │
│Generale│autorizaţie │Control │ │exploataţie în│
│ │sanitară │administrativ│ │perioade │
│ │veterinară │(vizual) al │- │neacoperite de│
│ │pentru │cererii │ │autorizaţie │
│ │întreaga │de plată │ │sanitar │
│ │exploataţie cu│ │ │veterinară │
│ │cod ANSVSA │ │ │valabilă nu │
│ │ │ │ │sunt eligibile│
│ │ │ │ │pentru │
│ │ │ │ │plată │
│ ├──────────────┼─────────────┼──────────┼──────────────┤
│ │Beneficiarul │ │ │ │
│ │se angajează │ │ │Nu se permite │
│ │să respecte │ │ │deschiderea │
│ │cerinţele de │ │ │angajamentului│
│ │bază relevante│Control │ │dacă nu au │
│ │şi cerinţele │administrativ│ │fost │
│ │specifice │(vizual) al │- │semnate │
│ │subpachetelor │cererii │ │angajamentele │
│ │pentru care │de plată │ │de │
│ │aplică │ │ │respectare a │
│ │pe întreaga │ │ │condiţiilor de│
│ │perioadă a │ │ │eligibilitate │
│ │angajamentului│ │ │ │
└────────┴──────────────┴─────────────┴──────────┴──────────────┘


┌────────────┬────────────┬─────────────┬──────────┬──────────────┐
│ │Cerinţe de │ │ │ │
│ │bază │ │ │ │
│ │(baseline) │Indicator │Condiţia │ │
│ │definite │(modalitatea │de │ │
│ │conform │de │aplicare a│Sancţiune │
│ │fişei │control*) │sancţiunii│ │
│ │măsurii în │ │ │ │
│ │PNDR │ │ │ │
│ │2014-2020 │ │ │ │
├────────────┴────────────┴─────────────┴──────────┴──────────────┤
│Subpachetul 1b │
├────────────┬────────────┬─────────────┬──────────┬──────────────┤
│ │ │ │ │În cazul în │
│ │Suprafaţă │ │ │care se │
│ │disponibilă │ │ │constată o │
│ │minimă │ │ │încălcare a │
│ │obligatorie:│ │ │cerinţelor │
│ │Categoria │ │ │minime se │
│ │pui carne │ │ │calculează │
│ │baseline în │ │ │"procentul de │
│ │funcţie de │ │ │abatere" │
│ │densitatea │ │ │privind │
│ │practicată: │ │ │nerespectarea │
│Reducerea │● situaţia │ │ │condiţiilor │
│densităţii │I: 33 kg/mp │ │ │minime de │
│păsărilor cu│● situaţia │ │ │bunăstare, şi │
│10% faţă de │II: 39 kg/mp│Vizită pe │ │se │
│densitatea │● situaţia │teren (în │ │diminuează │
│rezultată │III: 42 kg/ │cazul │ │efectivul │
│din │mp │includerii în│ │eligibil cu │
│aplicarea │Găini │eşantion)/ │ │efectivul │
│cerinţelor │ouătoare │Control │Încălcarea│afectat anual │
│minime │baseline: │administrativ│cerinţelor│determinat │
│obligatorii │● 9 găini │verificare │minime │de │
│privind │ouătoare/mp │documente │ │nerespectarea │
│suprafaţa │în sistem │din │ │condiţiilor │
│minimă │alternativ │deconturile │ │minime (pe │
│alocată │● 750 cmp/ │trimestriale/│ │categorii). │
│pentru │cap - sistem│anuale │ │Calculul │
│fiecare │cuşti │ │ │sancţiunilor │
│categorie de│îmbunătăţite│ │ │administrative│
│păsări │Găini │ │ │privind │
│ │reproducţie │ │ │animalele │
│ │rase grele │ │ │declarate, al │
│ │baseline: │ │ │sancţiunilor │
│ │● 25 kg/mp │ │ │pentru │
│ │Pui de curcă│ │ │nerespectarea │
│ │baseline: │ │ │condiţiilor │
│ │● masculi - │ │ │superioare, │
│ │55 kg/mp │ │ │etc. va │
│ │● femele - │ │ │avea în vedere│
│ │50 kg/mp │ │ │acest efectiv │
│ │ │ │ │eligibil │
│ │ │ │ │diminuat. │
├────────────┴────────────┴─────────────┴──────────┴──────────────┤
│Subpachetul 2b │
├────────────┬────────────┬─────────────┬──────────┬──────────────┤
│ │ │ │ │În cazul în │
│ │Suprafaţă │ │ │care se │
│ │disponibilă │ │ │constată o │
│ │minimă │ │ │încălcare a │
│ │obligatorie:│ │ │cerinţelor │
│ │Categoria │ │ │minime se │
│ │pui carne │ │ │calculează │
│ │baseline în │ │ │"procentul de │
│ │funcţie de │ │ │abatere" │
│ │densitatea │ │ │privind │
│ │practicată: │ │ │nerespectarea │
│Reducerea │● situaţia │ │ │condiţiilor │
│densităţii │I: 33 kg/mp │ │ │minime de │
│păsărilor cu│● situaţia │ │ │bunăstare, şi │
│15% faţă de │II: 39 kg/mp│Vizită pe │ │se │
│densitatea │● situaţia │teren (în │ │diminuează │
│rezultată │III: 42 kg/ │cazul │ │efectivul │
│din │mp │includerii în│ │eligibil cu │
│aplicarea │Găini │eşantion)/ │ │efectivul │
│cerinţelor │ouătoare │Control │Încălcarea│afectat anual │
│minime │baseline: │administrativ│cerinţelor│determinat │
│obligatorii │● 9 găini │verificare │minime │de │
│privind │ouătoare/mp │documente │ │nerespectarea │
│suprafaţa │în sistem │din │ │condiţiilor │
│minimă │alternativ │deconturile │ │minime (pe │
│alocată │● 750 cmp/ │trimestriale/│ │categorii). │
│pentru │cap - sistem│anuale │ │Calculul │
│fiecare │cuşti │ │ │sancţiunilor │
│categorie de│îmbunătăţite│ │ │administrative│
│păsări │Găini │ │ │privind │
│ │reproducţie │ │ │animalele │
│ │rase grele │ │ │declarate, al │
│ │baseline: │ │ │sancţiunilor │
│ │● 25 kg/mp │ │ │pentru │
│ │Pui de curcă│ │ │nerespectarea │
│ │baseline: │ │ │condiţiilor │
│ │● masculi - │ │ │superioare, │
│ │55 kg/mp │ │ │etc. va │
│ │● femele - │ │ │avea în vedere│
│ │50 kg/mp │ │ │acest efectiv │
│ │ │ │ │eligibil │
│ │ │ │ │diminuat. │
├────────────┴────────────┴─────────────┴──────────┴──────────────┤
│Subpachetul 3b │
├────────────┬────────────┬─────────────┬──────────┬──────────────┤
│ │ │ │ │În cazul în │
│ │ │ │ │care se │
│ │ │ │ │constată o │
│ │ │ │ │încălcare a │
│ │ │ │ │cerinţelor │
│ │ │ │ │minime se │
│ │ │ │ │calculează │
│ │ │ │ │"procentul de │
│ │ │ │ │abatere" │
│ │ │ │ │privind │
│ │ │ │ │nerespectarea │
│ │ │ │ │condiţiilor │
│ │ │ │ │minime de │
│Reducerea │ │ │ │bunăstare, şi │
│noxelor cu │Nivelul │Vizită pe │ │se │
│30% │noxelor din │teren (în │ │diminuează │
│faţă de │adăpost în │cazul │ │efectivul │
│nivelul │condiţii │includerii în│ │eligibil cu │
│minim │minime │eşantion)/ │ │efectivul │
│obligatoriu │obligatorii:│Control │Încălcarea│afectat anual │
│prin │● 20 ppm │administrativ│cerinţelor│determinat │
│menţinerea │amoniac [NH │verificare │minime │de │
│în │(3)] │documente │ │nerespectarea │
│limite │● 3000 ppm │din │ │condiţiilor │
│optime │dioxid de │deconturile │ │minime (pe │
│a │carbon [CO │trimestriale/│ │categorii). │
│parametrilor│(2)] │anuale │ │Calculul │
│de │ │ │ │sancţiunilor │
│microclimat │ │ │ │administrative│
│ │ │ │ │privind │
│ │ │ │ │animalele │
│ │ │ │ │declarate, al │
│ │ │ │ │sancţiunilor │
│ │ │ │ │pentru │
│ │ │ │ │nerespectarea │
│ │ │ │ │condiţiilor │
│ │ │ │ │superioare, │
│ │ │ │ │etc. va │
│ │ │ │ │avea în vedere│
│ │ │ │ │acest efectiv │
│ │ │ │ │eligibil │
│ │ │ │ │diminuat. │
└────────────┴────────────┴─────────────┴──────────┴──────────────┘


        Pentru determinarea codului sancţiunii pentru nerespectarea condiţiilor superioare se va folosi A(cond.sup.)(%) - "Procentul de abatere" privind nerespectarea condiţiilor superioare de bunăstare.

┌───────────┬─────────────┬──────────────┬─────────────┬───────────────┬──────────┐
│ │ │Cerinţe │ │ │ │
│ │ │specifice │ │ │ │
│ │ │(standarde │ │ │ │
│ │Valoarea │superioare de │Indicator │Condiţia de │ │
│ │plăţii │bunăstare) │(modalitatea │aplicare a │Codul │
│ │compensatorii│definite │de │sancţiunii │sancţiunii│
│ │ │conform fişei │control*) │ │ │
│ │ │măsurii │ │ │ │
│ │ │în PNDR │ │ │ │
│ │ │2014-2020 │ │ │ │
├───────────┴─────────────┴──────────────┴─────────────┴───────────────┴──────────┤
│Subpachetul 1b │
├───────────┬─────────────┬──────────────┬─────────────┬───────────────┬──────────┤
│ │ │ │ │Nerespectarea │ │
│ │ │ │ │cerinţei │ │
│ │ │ │ │superioare de │ │
│ │ │ │ │bunăstare │ │
│ │ │ │ │pentru │1 │
│ │ │ │ │un "procent de │ │
│ │ │ │ │abatere" │ │
│ │ │ │ │calculat mai │ │
│ │ │ │ │mic de 10%. │ │
│ │ │ │ ├───────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │Nerespectarea │ │
│ │ │ │ │cerinţei │ │
│ │ │1.1 Indicatori│ │superioare de │ │
│ │ │pentru cerinţă│ │bunăstare │ │
│ │ │superioară - │ │pentru │ │
│ │ │Suprafaţa │ │un "procent de │2 │
│ │ │disponibilă │ │abatere" │ │
│ │ │● Categoria │ │calculat │ │
│ │ │pui de carne │ │cuprins între │ │
│ │ │în funcţie de │ │10% │ │
│ │ │densitatea │ │până la 20%. │ │
│ │ │practicată │ ├───────────────┼──────────┤
│ │ │Situaţia I - │ │Nerespectarea │ │
│ │ │30 kg/mp │ │cerinţei │ │
│ │ │Situaţia II - │Vizită pe │superioare de │ │
│ │ │35,45 kg/mp │teren (în │bunăstare │ │
│ │ │Situaţia III -│cazul │pentru │3 │
│ │ │38,18 kg/mp │includerii în│un "procent de │ │
│ │ │● Categoria │eşantion) │abatere" │ │
│ │ │găini │Control │cuprins între │ │
│ │ │ouătoare: │administrativ│20% până la │ │
│ │ │- 1222 cmp/cap│(verificare │35%. │ │
│ │ │în sistem │documente ├───────────────┼──────────┤
│ │ │alternativ │din │Nerespectarea │ │
│ │ │- 825 cmp/cap │deconturile │cerinţei │ │
│ │ │în sistem │trimestriale/│superioare de │ │
│ │ │cuşti │anuale) │bunăstare │ │
│ │ │îmbunătăţite │ │pentru │ │
│ │ │● Categoria │ │un "procent de │4 │
│ │ │găini │ │abatere" │ │
│ │ │reproducţie │ │calculat │ │
│ │ │rase grele - │ │cuprins între │ │
│ │ │22,73 kg/mp │ │35% │ │
│ │ │● Categoria │ │până la 50%. │ │
│ │ │pui de curcă: │ ├───────────────┼──────────┤
│ │ │- masculi: 50 │ │Nerespectarea │ │
│ │ │kg/mp │ │cerinţei │ │
│ │ │- femele: │ │superioare de │ │
│ │ │45,45 kg/mp │ │bunăstare │ │
│ │ │ │ │pentru │5 │
│ │ │ │ │un "procent de │ │
│ │ │ │ │abatere" │ │
│ │ │ │ │calculat mai │ │
│ │ │ │ │mare de 50%. │ │
│ │ │ │ ├───────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │Prima │2/3/4/5/6 │
│ │ │ │ │reapariţie │ │
│ │ │ │ ├───────────────┼──────────┤
│Reducerea │ │ │ │Intenţie │ │
│densităţii │ │ │ │(neconformitate│7 │
│păsărilor │ │ │ │deliberată) │ │
│cu │Pui de carne ├──────────────┼─────────────┼───────────────┼──────────┤
│10% faţă de│3,19 euro/ │ │ │Nerespectarea │ │
│densitatea │UVM/ciclu │ │ │cerinţelor de │ │
│rezultată │Pui de curcă │ │ │bunăstare │ │
│din │20,34 euro/ │ │ │superioare │ │
│aplicarea │UVM/ciclu │ │ │pentru un │1 │
│cerinţelor │Găini ouă- │ │ │"procent de │ │
│minime │toare │ │ │abatere" │ │
│obligatorii│84,41 euro/ │ │ │calculat │ │
│privind │UVM/an │ │ │mai mic de 10%.│ │
│suprafaţa │Găini rase │ │ ├───────────────┼──────────┤
│minimă │grele │ │ │Nerespectarea │ │
│alocată │133,73 euro/ │ │ │cerinţelor de │ │
│pentru │UVM/an │ │ │bunăstare │ │
│fiecare │ │ │ │superioare │ │
│categorie │ │ │ │pentru un │ │
│de │ │ │ │"procent de │2 │
│păsări │ │ │ │abatere" │ │
│ │ │ │ │calculat │ │
│ │ │ │ │cuprins intre │ │
│ │ │ │ │10% până la │ │
│ │ │ │ │20%. │ │
│ │ │ │ ├───────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │Nerespectarea │ │
│ │ │ │ │cerinţelor de │ │
│ │ │ │ │bunăstare │ │
│ │ │1.2 Menţinerea│ │superioare │ │
│ │ │parametrilor │ │pentru un │ │
│ │ │de ventilaţie │ │"procent de │3 │
│ │ │corespunzători│Vizită pe │abatere" │ │
│ │ │populării │teren (în │calculat │ │
│ │ │halei la │cazul │cuprins intre │ │
│ │ │nivelul │includerii în│20% până la │ │
│ │ │cerinţei │eşantion). │35%. │ │
│ │ │minime de │ ├───────────────┼──────────┤
│ │ │bunăstare │ │Nerespectarea │ │
│ │ │privind │ │cerinţelor de │ │
│ │ │densitatea. │ │bunăstare │ │
│ │ │ │ │superioare │ │
│ │ │ │ │pentru un │ │
│ │ │ │ │"procent de │4 │
│ │ │ │ │abatere" │ │
│ │ │ │ │calculat │ │
│ │ │ │ │cuprins intre │ │
│ │ │ │ │35% până la │ │
│ │ │ │ │50%. │ │
│ │ │ │ ├───────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │Nerespectarea │ │
│ │ │ │ │cerinţei │ │
│ │ │ │ │superioare de │ │
│ │ │ │ │bunăstare │ │
│ │ │ │ │pentru │5 │
│ │ │ │ │un "procent de │ │
│ │ │ │ │abatere" │ │
│ │ │ │ │calculat mai │ │
│ │ │ │ │mare de 50%. │ │
│ │ │ │ ├───────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │Prima │2/3/4/5/6 │
│ │ │ │ │reapariţie │ │
│ │ │ │ ├───────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │Intenţie │ │
│ │ │ │ │(neconformitate│7 │
│ │ │ │ │deliberată) │ │
│ │ ├──────────────┼─────────────┼───────────────┼──────────┤
│ │ │1.3 Păstrarea │Vizită pe │ │ │
│ │ │pentru control│teren (în │Nerespectarea │ │
│ │ │a evidenţelor │cazul │cerinţei │ │
│ │ │privind │includerii în│specifice prin │ │
│ │ │respectarea │eşantion) │lipsa/ │ │
│ │ │suprafeţei de │Control │necompletare/ │4 │
│ │ │pardoseală │administrativ│prezentare │ │
│ │ │disponibilă şi│(verificare │incompletă a │ │
│ │ │a greutăţii în│documente │registrului de │ │
│ │ │condiţii │din │evidenţe pentru│ │
│ │ │superioare de │deconturile │anul în curs. │ │
│ │ │bunăstare. │ │ │ │
├───────────┴─────────────┴──────────────┴─────────────┴───────────────┴──────────┤
│Subpachetul 2b │
├───────────┬─────────────┬──────────────┬─────────────┬───────────────┬──────────┤
│ │ │ │ │Nerespectarea │ │
│ │ │ │ │cerinţei │ │
│ │ │ │ │superioare de │ │
│ │ │ │ │bunăstare │ │
│ │ │ │ │pentru │1 │
│ │ │ │ │un "procent de │ │
│ │ │ │ │abatere" │ │
│ │ │ │ │calculat mai │ │
│ │ │ │ │mic de 10% │ │
│ │ │ │ ├───────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │Nerespectarea │ │
│ │ │ │ │cerinţei │ │
│ │ │2.1 Indicatori│ │superioare de │ │
│ │ │pentru cerinţă│ │bunăstare │ │
│ │ │superioară - │ │pentru │ │
│ │ │Suprafaţa │ │un "procent de │2 │
│ │ │disponibilă │ │abatere" │ │
│ │ │● Categoria │ │calculat │ │
│ │ │pui de carne │ │cuprins intre │ │
│ │ │în funcţie de │ │10% │ │
│ │ │densitatea │ │până la 20%. │ │
│ │ │practicată │ ├───────────────┼──────────┤
│ │ │Situaţia I - │ │Nerespectarea │ │
│ │ │28,69 kg/mp │ │cerinţei │ │
│ │ │Situaţia II - │Vizită pe │superioare de │ │
│ │ │33,91 kg/mp │teren (în │bunăstare │ │
│ │ │Situaţia III -│cazul │pentru │3 │
│ │ │36,52 kg/mp │includerii în│un "procent de │ │
│ │ │● Categoria │eşantion) │abatere" │ │
│ │ │găini │Control │cuprins între │ │
│ │ │ouătoare: │administrativ│20% până la │ │
│ │ │- 1278 cmp/cap│(verificare │35%. │ │
│ │ │în sistem │documente ├───────────────┼──────────┤
│ │ │alternativ │din │Nerespectarea │ │
│ │ │- 862 cmp/cap │deconturile │cerinţei │ │
│ │ │în sistem │trimestriale/│superioare de │ │
│ │ │cuşti │anuale) │bunăstare │ │
│ │ │îmbunătăţite │ │pentru │ │
│ │ │● Categoria │ │un "procent de │4 │
│ │ │găini │ │abatere" │ │
│ │ │reproducţie │ │calculat │ │
│ │ │rase grele - │ │cuprins între │ │
│ │ │21,74 kg/mp │ │35% │ │
│ │ │● Categoria │ │până la 50%. │ │
│ │ │pui de curcă: │ ├───────────────┼──────────┤
│ │ │- masculi: │ │Nerespectarea │ │
│ │ │47,83 kg/mp │ │cerinţei │ │
│ │ │- femele: │ │superioare de │ │
│ │ │43,48 kg/mp │ │bunăstare │ │
│ │ │ │ │pentru │5 │
│ │ │ │ │un "procent de │ │
│ │ │ │ │abatere" │ │
│ │ │ │ │calculat mai │ │
│ │ │ │ │mare de 50%. │ │
│ │ │ │ ├───────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │Prima │2/3/4/5/6 │
│ │ │ │ │reapariţie │ │
│ │ │ │ ├───────────────┼──────────┤
│Reducerea │ │ │ │Intenţie │ │
│densităţii │ │ │ │(neconformitate│7 │
│păsărilor │ │ │ │deliberată) │ │
│cu │ ├──────────────┼─────────────┼───────────────┼──────────┤
│15% faţă de│Pui de carne │ │ │Nerespectarea │ │
│densitatea │4,79 euro/ │ │ │cerinţelor de │ │
│rezultată │UVM/ciclu │ │ │bunăstare │ │
│din │Pui de curcă │ │ │superioare │ │
│aplicarea │30,51 euro/ │ │ │pentru un │1 │
│cerinţelor │UVM/ciclu │ │ │"procent de │ │
│minime │Găini ouă- │ │ │abatere" │ │
│obligatorii│toare 126,62 │ │ │calculat │ │
│privind │euro/UVM/an │ │ │mai mic de 10%.│ │
│suprafaţa │Găini rase │ │ ├───────────────┼──────────┤
│minimă │grele 200,60 │ │ │Nerespectarea │ │
│alocată │euro/UVM/an │ │ │cerinţelor de │ │
│pentru │ │ │ │bunăstare │ │
│fiecare │ │ │ │superioare │ │
│categorie │ │ │ │pentru un │ │
│de │ │ │ │"procent de │2 │
│păsări │ │ │ │abatere" │ │
│ │ │ │ │calculat │ │
│ │ │ │ │cuprins intre │ │
│ │ │ │ │10% până la │ │
│ │ │ │ │20%. │ │
│ │ │ │ ├───────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │Nerespectarea │ │
│ │ │ │ │cerinţelor de │ │
│ │ │ │ │bunăstare │ │
│ │ │2.2 Menţinerea│ │superioare │ │
│ │ │parametrilor │ │pentru un │ │
│ │ │de ventilaţie │ │"procent de │3 │
│ │ │corespunzători│Vizită pe │abatere" │ │
│ │ │populării │teren (în │calculat │ │
│ │ │halei la │cazul │cuprins intre │ │
│ │ │nivelul │includerii în│20% până la │ │
│ │ │cerinţei │eşantion). │35%. │ │
│ │ │minime de │ ├───────────────┼──────────┤
│ │ │bunăstare │ │Nerespectarea │ │
│ │ │privind │ │cerinţelor de │ │
│ │ │densitatea. │ │bunăstare │ │
│ │ │ │ │superioare │ │
│ │ │ │ │pentru un │ │
│ │ │ │ │"procent de │4 │
│ │ │ │ │abatere" │ │
│ │ │ │ │calculat │ │
│ │ │ │ │cuprins intre │ │
│ │ │ │ │35% până la │ │
│ │ │ │ │50%. │ │
│ │ │ │ ├───────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │Nerespectarea │ │
│ │ │ │ │cerinţei │ │
│ │ │ │ │superioare de │ │
│ │ │ │ │bunăstare │ │
│ │ │ │ │pentru │5 │
│ │ │ │ │un "procent de │ │
│ │ │ │ │abatere" │ │
│ │ │ │ │calculat mai │ │
│ │ │ │ │mare de 50%. │ │
│ │ │ │ ├───────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │Prima │2/3/4/5/6 │
│ │ │ │ │reapariţie │ │
│ │ │ │ ├───────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │Intenţie │ │
│ │ │ │ │(neconformitate│7 │
│ │ │ │ │deliberată) │ │
│ │ ├──────────────┼─────────────┼───────────────┼──────────┤
│ │ │2.3 Păstrarea │Vizită pe │ │ │
│ │ │pentru control│teren (în │Nerespectarea │ │
│ │ │a evidenţelor │cazul │cerinţei │ │
│ │ │privind │includerii în│specifice prin │ │
│ │ │respectarea │eşantion) │lipsa/ │ │
│ │ │suprafeţei de │Control │necompletare/ │4 │
│ │ │pardoseală │administrativ│prezentare │ │
│ │ │disponibilă şi│(verificare │incompletă a │ │
│ │ │a greutăţii în│documente │registrului de │ │
│ │ │condiţii │din │evidenţe pentru│ │
│ │ │superioare de │deconturile │anul în curs. │ │
│ │ │bunăstare. │ │ │ │
└───────────┴─────────────┴──────────────┴─────────────┴───────────────┴──────────┘


┌────────────┬─────────────┬────────────┬─────────────┬───────────────┬──────────┐
│ │Valoarea │ │Indicator │Condiţia de │ │
│ │plăţii │Cerinţe │(modalitatea │aplicare a │Codul │
│ │compensatorii│superioare │de │sancţiunii │sancţiunii│
│ │ │ │control*) │ │ │
├────────────┴─────────────┴────────────┴─────────────┴───────────────┴──────────┤
│Subpachetul 3b │
├────────────┬─────────────┬────────────┬─────────────┬───────────────┬──────────┤
│ │ │ │ │Nerespectarea │ │
│ │ │ │ │cerinţei │ │
│ │ │ │ │superioare de │ │
│ │ │ │ │bunăstare │1 │
│ │ │ │ │pentru │ │
│ │ │ │ │un "procent de │ │
│ │ │ │ │abatere" mai │ │
│ │ │ │ │mic de -10%. │ │
│ │ │ │ ├───────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │Nerespectarea │ │
│ │ │ │ │cerinţei │ │
│ │ │ │ │superioare de │ │
│ │3.0 Varianta │ │ │bunăstare │ │
│ │fără │ │ │pentru │2 │
│ │reducerea │ │ │un "procent de │ │
│ │densităţii │ │ │abatere" │ │
│ │efectivului │ │ │cuprins intre │ │
│ │Pui de carne │ │ │10% până la │ │
│ │1,54 euro/ │ │ │20%. │ │
│ │UVM/ciclu │ │ ├───────────────┼──────────┤
│ │Pui de curcă │ │ │Nerespectarea │ │
│ │5,11 euro/ │ │ │cerinţei │ │
│ │UVM/ciclu │3.1 Nivelul │Vizită pe │superioare de │ │
│ │Găini │noxelor din │teren (în │bunăstare │ │
│ │ouătoare │adăpost în │cazul │pentru │3 │
│ │14,92 euro/ │condiţii │includerii în│un "procent de │ │
│ │UVM/an │superioare │eşantion)/ │abatere" │ │
│ │Găini rase │de │Control │cuprins intre │ │
│ │grele │bunăstare: │administrativ│20% până la │ │
│ │34,98 euro/ │- 14ppm │(verificare │35%. │ │
│ │UVM/an │amoniac [NH │documente ├───────────────┼──────────┤
│ │3.1 Varianta │(3)] │din │Nerespectarea │ │
│Reducerea │cu reducerea │- 2100 ppm │deconturile │cerinţei │ │
│noxelor cu │densităţii │dioxid de │trimestriale/│superioare de │ │
│30% │efectivului │carbon [CO │anuale) │bunăstare │ │
│faţă de │de 10% │(2)] │ │pentru │4 │
│nivelul │Pui de carne │ │ │un "procent de │ │
│minim │1,46 euro/ │ │ │abatere" │ │
│obligatoriu │UVM/ciclu │ │ │cuprins intre │ │
│prin │Pui de curcă │ │ │35% până la │ │
│menţinerea │4,85 euro/ │ │ │50%. │ │
│în │UVM/ciclu │ │ ├───────────────┼──────────┤
│limite │Găini │ │ │Nerespectarea │ │
│optime │ouătoare │ │ │cerinţei │ │
│a │14,17 euro/ │ │ │superioare de │ │
│parametrilor│UVM/an │ │ │bunăstare │ │
│de │Găini rase │ │ │pentru │5 │
│microclimat │grele │ │ │un "procent de │ │
│ │33,23 euro/ │ │ │abatere" │ │
│ │UVM/an │ │ │calculat mai │ │
│ │3.1 Varianta │ │ │mare de 50%. │ │
│ │cu reducerea │ │ ├───────────────┼──────────┤
│ │densităţii de│ │ │Prima │2/3/4/5/6 │
│ │15% a │ │ │reapariţie │ │
│ │efectivului │ │ ├───────────────┼──────────┤
│ │Pui de carne │ │ │Intenţie │ │
│ │1,42 euro/ │ │ │(neconformitate│7 │
│ │UVM/ciclu │ │ │deliberată) │ │
│ │Pui de curcă ├────────────┼─────────────┼───────────────┼──────────┤
│ │4,73 euro/ │3.2 │ │ │ │
│ │UVM/ciclu │Păstrarea │ │ │ │
│ │Găini │pentru │ │ │ │
│ │ouătoare │control a │ │ │ │
│ │13,80 euro/ │evidenţelor │Vizită pe │ │ │
│ │UVM/ciclu │cu │teren (în │ │ │
│ │Găini rase │măsurătorile│cazul │Nerespectarea │ │
│ │grele │efectuate │includerii în│cerinţei │ │
│ │32,36 euro/ │prin │eşantion)/ │specifice prin │ │
│ │UVM/an │înregistrări│Control │lipsa/ │ │
│ │ │zilnice în │administrativ│necompletare/ │4 │
│ │ │registru şi │(verificare │prezentare │ │
│ │ │păstrarea │documente │incompletă a │ │
│ │ │dovezilor │din │registrului de │ │
│ │ │care să │deconturile │evidenţe pentru│ │
│ │ │demonstreze │trimestriale/│anul în curs. │ │
│ │ │că au fost │anuale) │ │ │
│ │ │atinse │ │ │ │
│ │ │condiţiile │ │ │ │
│ │ │superioare │ │ │ │
│ │ │de │ │ │ │
│ │ │bunăstare. │ │ │ │
└────────────┴─────────────┴────────────┴─────────────┴───────────────┴──────────┘

        *) Modalitatea de control este detaliată în procedurile de lucru ale APIA/ANSVSA

        Plăţile acordate în cadrul subpachetului 1b) nu se pot cumula cu cele acordate în cadrul subpachetului 2b). Plăţile acordate între un subpachet privind densitatea (1b sau 2b) şi subpachetul cu reducerea noxelor (3b) se pot cumula.
        Angajamentele se aplică numai în combinaţie de minim 2 subpachete.
        Prin excepţie, în anul 2018 beneficiarii pot opta pentru aplicarea independentă a angajamentelor, caz în care, cu scopul evitării supracompensării, se va deduce o sumă echivalentă cu deducerea aplicată în cadrul subpachetului 3b (diferenţa dintre 3.0 şi 3.1, respectiv dintre 3.0 şi 3.2) pentru fiecare standard de densitate. În acest caz, beneficiarii pot solicita sprijinul doar pentru unul din subpachetele 1b sau 2b (la cuantumul specific pentru anul 2018), sau 3b (la cuantumul prevăzut în fişa măsurii). Astfel, în cazul în care beneficiarii optează pentru aplicare independentă a subpachetelor doar în anul 2018, cuantumurile care se aplică pentru calculul sprijinului sunt:

┌────┬────────────┬────────────┬────────────┬────────────┬────────────┐
│Nr. │ │ │ │Găini │Găini de │
│crt.│Specificare │Pui de carne│Pui de curcă│ouătoare │reproducţie │
│ │ │ │ │ │rase grele │
├────┴────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤
│Coeficient │0,03 │0,03 │0,014 │0,014 │
│conversie în UVM,│ │ │ │ │
│conform ├────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤
│anexei II din │euro/UVM/ │euro/UVM/ │ │ │
│Regulamentul (UE)│serie │serie │euro/UVM/an │euro/UVM/an │
│nr. 808/2014 │ │ │ │ │
├─────────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤
│Suma acordată │ │ │ │ │
│pentru acoperirea│ │ │ │ │
│costurilor │ │ │ │ │
│suplimentare şi a│ │ │ │ │
│pierderii de │(aplicare │(aplicare │(aplicare │(aplicare │
│venituri │independentă│independentă│independentă│independentă│
│datorate │în 2018) │în 2018) │în 2018) │în 2018) │
│aplicării │ │ │ │ │
│măsurilor de │ │ │ │ │
│bunăstare a │ │ │ │ │
│animalelor │ │ │ │ │
├────┬────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤
│ │Subpachetul │ │ │ │ │
│ │1b) - │ │ │ │ │
│ │reducerea │ │ │ │ │
│ │densităţii │ │ │ │ │
│ │păsărilor cu│ │ │ │ │
│ │10% faţă de │ │ │ │ │
│ │densitatea │ │ │ │ │
│ │rezultată │ │ │ │ │
│ │din │ │ │ │ │
│ │aplicarea │ │ │ │ │
│1. │cerinţelor │3.11 │20,08 │83,66 │131,98 │
│ │minime │ │ │ │ │
│ │obligatorii │ │ │ │ │
│ │privind │ │ │ │ │
│ │suprafaţa │ │ │ │ │
│ │minimă │ │ │ │ │
│ │alocată │ │ │ │ │
│ │pentru │ │ │ │ │
│ │fiecare │ │ │ │ │
│ │categorie │ │ │ │ │
│ │de păsări. │ │ │ │ │
├────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤
│ │Subpachetul │ │ │ │ │
│ │2b) - │ │ │ │ │
│ │reducerea │ │ │ │ │
│ │densităţii │ │ │ │ │
│ │păsărilor cu│ │ │ │ │
│ │15% faţă de │ │ │ │ │
│ │densitatea │ │ │ │ │
│ │rezultată │ │ │ │ │
│ │din │ │ │ │ │
│ │aplicarea │ │ │ │ │
│2. │cerinţelor │4,67 │30,13 │125,50 │197,98 │
│ │minime │ │ │ │ │
│ │obligatorii │ │ │ │ │
│ │privind │ │ │ │ │
│ │suprafaţa │ │ │ │ │
│ │minimă │ │ │ │ │
│ │alocată │ │ │ │ │
│ │pentru │ │ │ │ │
│ │fiecare │ │ │ │ │
│ │categorie │ │ │ │ │
│ │de păsări. │ │ │ │ │
├────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤
│ │Subpachetul │ │ │ │ │
│ │3.0b) - │ │ │ │ │
│ │reducerea │ │ │ │ │
│ │noxelor │ │ │ │ │
│ │cu 30% faţă │ │ │ │ │
│ │de nivelul │ │ │ │ │
│ │minim │ │ │ │ │
│ │obligatoriu │ │ │ │ │
│ │prin │ │ │ │ │
│3. │menţinerea │1,54 │5,11 │14,92 │34,98 │
│ │în limite │ │ │ │ │
│ │optime a │ │ │ │ │
│ │parametrilor│ │ │ │ │
│ │de │ │ │ │ │
│ │microclimat │ │ │ │ │
│ │- │ │ │ │ │
│ │fără │ │ │ │ │
│ │reducerea │ │ │ │ │
│ │densităţii │ │ │ │ │
└────┴────────────┴────────────┴────────────┴────────────┴────────────┘    C. Sancţiuni pentru depunerea cu întârziere cererii de plată/decontului justificativ sau nedepunerea decontului justificativ
        Anual, data-limită de depunere a cererii de plată fără penalizări este prevăzută la art. 13 alin. (1) din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 809/2014, cu modificările şi completările ulterioare.
    - Cererile depuse după data-limită de depunere, sunt admisibile în intervalul de 25 de zile calendaristice cu penalizare (întârzierea determină o reducere de 1% pe zi lucrătoare a sumelor la care ar fi avut dreptul beneficiarul în cazul în care cererea ar fi fost depusă până la termenul stabilit de regulament. În cazul în care întârzierea depăşeşte 25 de zile calendaristice, cererea de plată este considerată inadmisibilă, iar beneficiarului nu i se acordă niciun sprijin.
    – Cererile de plată depuse în afara perioadelor legale de depunere nu vor fi luate în considerare pentru plată.
    – Modificările la o cerere de plată pot fi acceptate fără aplicarea unei sancţiuni doar până la data de 31 mai. Introducerea unei modificări pentru cerere după această dată-limită presupune aplicarea unei sancţiuni de 1% pe zi lucrătoare la sumele cuvenite. Modificările privind cererea de plată pot fi admise până la ultima dată de depunere cu întârziere a cererilor. Modificările referitoare la o cerere de plată nu sunt admise după data menţionată anterior.
    – Deconturile justificative trebuie depuse în perioadele stipulate în Ghidul solicitantului pentru măsura 14 - Bunăstarea animalelor-pachet b) - Plăţi în favoarea bunăstării păsărilor, ediţia I., cu modificările ulterioare.

        Deconturile justificative/documentele justificative depuse în afara perioadelor legale de depunere nu se vor lua în considerare la plată pentru trimestrul/anul respectiv, dar se va verifica respectarea condiţiilor de bunăstare. Se exceptează cazurile în care nu au existat livrări în trimestrul respectiv, iar documentele justificative au fost depuse în altă perioadă.
        Depunerea cu întârziere a cererii de plată/deconturilor justificative/documentelor justificative nu este sancţionată în cazurile de forţă majoră şi în circumstanţe excepţionale, în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare.
        Se exceptează, de asemenea, cazurile în care ferma nu a fost populată o anumită perioadă din anul de angajament, iar solicitantul a anunţat APIA în termen de 10 zile de la întreruperea activităţii, a prezentat documente care justifică motivele nepopulării şi a anunţat şi ANSVSA de această situaţie. Pe parcursul unui an de angajament trebuie să existe obligatoriu o perioadă de activitate de producţie şi reproducţie minimă. Perioada de activitate de producţie şi reproducţie minimă pentru categoriile pui de curcă şi pui de carne reprezintă o serie, iar pentru categoriile găini ouătoare şi găini rase grele reprezintă 3 luni de activitate pe perioada anului de angajament. Perioadele de activitate minimă includ obligatoriu şi livrări, după caz.
        Nedesfăşurarea activităţilor de creştere şi/sau reproducţie a păsărilor cel puţin pe perioada minimă de activitate de producţie şi/sau reproducţie pe parcursul unui an de angajament duce la excluderea de la plată pentru anul respectiv, cu excepţia cazurilor de forţă majoră.
    - În cazul prezentării de cereri de plată/deconturi justificative/documente justificative incomplete se vor solicita documentele lipsă. În situaţia în care, în urma notificării de clarificare, nu se vor prezenta documentele solicitate se va proceda astfel:
    – În cazul neprezentării registrelor obligatorii sau a celorlalte, documente pentru care s-au prevăzut sancţiuni la punctul B, se vor aplica aceste sancţiuni.;
    – În cazul neprezentării documentelor solicitate, altele decât cele sus-menţionate, se vor elimina parţial/total de la plată efectivele pentru trimestrul/anul respectiv subpachetul/le pentru care nu s-au prezentat documentele.

        În situaţia în care un beneficiar nu a depus decontul justificativ, nu se vor lua în considerare la plată efectivele pentru trimestrul/anul respectiv. Se exceptează cazurile în care ferma nu a fost populată o anumită perioadă din anul de angajament, iar solicitantul a anunţat APIA în termen de 10 zile de la data întreruperii activităţii în exploataţie şi a prezentat documente care justifică motivele nepopulării. De asemenea, beneficiarul trebuie să notifice ANSVSA de această situaţie.
        Nedepunerea cererilor de plată/deconturilor justificative/documentelor justificative nu este sancţionată în cazurile de forţă majoră şi în circumstanţe excepţionale, în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare.

     Retragerea cererii de plată
        O cerere de plată poate fi retrasă total sau parţial în orice moment, în urma unei solicitări scrise, cu excepţia cazului în care beneficiarul a fost înştiinţat cu privire la neconformităţile pe care le conţine cererea de plată sau a fost înştiinţat cu privire la intenţia agenţiei de a întreprinde un control la faţa locului. Dacă în urma acestui control au fost constatate neconformităţi, beneficiarul nu mai poate retrage părţile din cererea de plată la care se referă aceste neconformităţi. Dacă în urma controlului realizat nu se identifică neconformităţi, beneficiarul poate retrage cererea de plată. În perioada dintre înştiinţarea beneficiarului cu privire la efectuarea controlului pe teren şi stabilirea concluziei finale ca urmare a controlului pe teren, beneficiarul nu îşi poate retrage cererea de plată.
        În cazul retragerii parţiale (un subpachet, o categorie sau o exploataţie), se va închide angajamentul prin depunerea cererii de plata (anuală) pentru subpachetul/categoria/exploataţia respectivă.
        În urma retragerilor efectuate, beneficiarul revine la situaţia în care se afla înainte de a depune cererea de plată sau partea respectivă din cererea de plată.

     Creare de condiţii artificiale şi constatarea fraudei
        În cazul în care se constată crearea de condiţii artificiale, beneficiarului nu i se va acorda niciun sprijin în anul de cerere respectiv pentru exploataţia/categoria/subpachetul pentru care s-a constatat crearea de condiţii artificiale. Dacă se constată crearea de condiţii artificiale care afectează cererea de plată din anul respectiv ulterior efectuării plăţilor, atunci se vor recupera sumele plătite pentru cererea de plată. În funcţie de constatările privind crearea de condiţii artificiale beneficiarul poate să depună sau nu un nou angajament în anul următor pentru exploataţia/categoria/subpachetul pentru care s-a constatat crearea de condiţii artificiale.
        În cazul în care se constatată existenţa fraudei (de către organismele abilitate), angajamentul se închide, cererea plată va fi exclusă de la plată pe anul respectiv şi se vor recupera toate sumele acordate pentru anul afectat de existenţa fraudei, dacă este cazul. În plus, cererea de plată pentru anul următor va fi exclusă de la plată.

    D. Sancţiuni pentru nerespectarea ecocondiţionalităţii
        Beneficiarii care solicită plăţi pentru angajamente privind bunăstarea animalelor au obligaţia de a respecta pe suprafaţa întregii ferme normele de ecocondiţionalitate aprobate prin Ordinul MADR/MMAP/ANSVSA nr. 352/636/54/2015 cu modificările şi completările ulterioare.
        În cazul în care se constată nerespectarea de către fermieri a normelor de ecocondiţionalitate, se vor aplica sancţiuni administrative în conformitate cu Sistemul de sancţiuni pentru nerespectarea normelor de ecocondiţionalitate aprobat prin Ordin MADR.

    E. Sancţiuni suplimentare
        Sumele rezultate din sancţiunile prevăzute la pct. A - Sancţiuni administrative privind animalele declarate - lit. e) se recuperează în conformitate cu prevederile art. 28 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 908/2014 al Comisiei din 6 august 2014 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1.306/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte agenţiile de plăţi şi alte organisme, gestiunea financiară, verificarea conturilor, normele referitoare la controale, valorile mobiliare şi transparenţa, respectiv statele membre compensează orice creanţă restantă a unui beneficiar stabilită în conformitate cu dreptul naţional, din orice plăţi viitoare care urmează a fi efectuate de agenţia de plăţi responsabilă cu recuperarea creanţei de la respectivul beneficiar.
        Dacă sumele respective nu pot fi reţinute în totalitate în cei trei ani calendaristici care urmează anului calendaristic al constatării, în conformitate cu prevederile art. 31 alin. (2) din Regulamentul (UE) nr. 640/2014, soldul se anulează.


                                        --------

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016