Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   HOTĂRÂRE nr. 1.002 din 20 decembrie 2018  pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.486/2005 privind asigurarea pazei şi protecţiei obiectivelor, bunurilor şi valorilor cu efective de jandarmi    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 HOTĂRÂRE nr. 1.002 din 20 decembrie 2018 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.486/2005 privind asigurarea pazei şi protecţiei obiectivelor, bunurilor şi valorilor cu efective de jandarmi

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 6 din 3 ianuarie 2019
    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,
    Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
    ART. I
    Hotărârea Guvernului nr. 1.486/2005 privind asigurarea pazei şi protecţiei obiectivelor, bunurilor şi valorilor cu efective de jandarmi, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 25 din 11 ianuarie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La articolul 3, după alineatul (1^1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^2), cu următorul cuprins:
    "(1^2) Nominalizarea sediilor serviciilor de probaţiune teritoriale aparţinând Direcţiei Naţionale de Probaţiune prevăzute în anexa nr. 1 pct. I lit. D poziţia 12 se face prin protocol încheiat între Ministerul Afacerilor Interne, pe de o parte, şi Direcţia Naţională de Probaţiune, pe de altă parte."

    2. La anexa nr. 1 punctul I litera C, poziţiile 2 şi 16 se modică şi vor avea următorul cuprins:
    "2. sediile Ministerului Afacerilor Externe din Aleea Modrogan nr. 14, str. Muzeul Zambaccian nr. 18, aleea Alexandru nr. 20A, Bd. Aviatorilor nr. 50A şi Str. Polonă nr. 8, sectorul 1, Bucureşti;
    ..............................................................................................
16. sediile Agenţiei Naţionale de Integritate din bd. Lascăr Catargiu nr. 15 şi din str. Mihai Eminescu nr. 56, sectorul 1, Bucureşti;"

    3. La anexa nr. 1 punctul I litera C, poziţia 21 se abrogă.
    4. La anexa nr. 1 punctul I litera C, după poziţia 25 se introduce o nouă poziţie, poziţia 26, cu următorul cuprins:
    "26. sediul Ministerului Sănătăţii."

    5. La anexa nr. 1 punctul I litera D, poziţia 4 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "4. Sediile instanţelor judecătoreşti şi parchetelor; paza sediilor, supravegherea accesului şi menţinerea ordinii interioare necesare desfăşurării normale a activităţii - 512 obiective"

    6. La anexa nr. 1 punctul I litera D, poziţia 11 se abrogă.
    7. La anexa nr. 1 punctul I litera D, după poziţia 11 se introduce o nouă poziţie, poziţia 12, cu următorul cuprins:
    "12. Sediile serviciilor de probaţiune teritoriale aparţinând Direcţiei Naţionale de Probaţiune; paza sediilor structurilor teritoriale, a bunurilor şi valorilor aparţinând acestora, supravegherea accesului şi menţinerea ordinii interioare necesare desfăşurării normale a activităţii în aceste sedii - 42 obiective."

    8. La anexa nr. 1 punctul II litera A, poziţia 1 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "1. Societatea Naţională «Nuclearelectrica» - S.A. - Platforma C.N.E. Cernavodă [unităţile I, II, III, IV şi V, Depozitul intermediar de combustibil ars (DICA), Centrul de control al urgenţelor pe amplasament, Centrele de staţionare a echipamentelor mobile în caz de urgenţă, Pavilion 0 şi Pavilion 2], Laborator control mediu (L.C.M.) şi Depozit materiale S.E.I.R.U."

    9. La anexa nr. 1 punctul II litera A, poziţia 6 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "6. Institutul de Fizică şi Inginerie Nucleară - «Horia Hulubei» şi Infrastructura Europeană de Cercetare «Extrem Light Infrastructure - Nuclear Physics - (ELI-NP)"

    10. La anexa nr. 1 punctul II litera A, după poziţia 8 se introduce o nouă poziţie, poziţia 9, cu următorul cuprins:
    "9. Fabrica de Combustibil Nuclear Piteşti"

    11. La anexa nr. 1 punctul II litera C, poziţia 3 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "3. Paza, supravegherea şi intervenţia la conductele magistrale de transport produse petroliere, ţiţei, gazolină, etan condensat, gaze naturale, echipamentele şi instalaţiile aferente acestora, utilizate de operatorul licenţiat CONPET - S.A.;"

    12. La anexa nr. 1, punctul V se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "V. Transporturile de valori cu titlu de tezaur, opere de artă, metale şi pietre preţioase efectuate de unităţile bugetare, la solicitarea acestora"

    13. La anexa nr. 2 punctul II, poziţia 1 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "1. Banca Naţională a României - sediul central, inclusiv Arhivele Băncii Naţionale a României, Centrul de Pregătire şi Perfecţionare Activităţi Sociale Bucureşti, Sucursala Regională Bucureşti, Imprimeria Băncii Naţionale a României, Institutul Bancar Român, Regia Autonomă «Monetăria Statului», 18 structuri teritoriale, precum şi transporturile de valori efectuate de către acestea"

    14. La anexa nr. 2, punctul IV se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "IV. Transporturile de produse cu caracter special, astfel definite prin lege, efectuate de persoanele fizice sau juridice autorizate să desfăşoare astfel de operaţiuni, la solicitarea acestora"

    15. La anexa nr. 2, după punctul IV se introduce un nou punct, punctul V, cu următorul cuprins:
    "V. Transporturile de bunuri şi valori, astfel definite prin lege, altele decât cele prevăzute la anexa nr. 1"

    16. La anexa nr. 3 punctul II, după a şaptesprezecea liniuţă se introduc două noi liniuţe, cu următorul cuprins:
    " Sediul Departamentului pentru proiecte de infrastructură şi investiţii străine din str. Amiral Constantin Bălescu nr. 18, sectorul 1, Bucureşti
 Sediul central al Consiliului Naţional al Audiovizualului, Bd. Libertăţii nr. 14, etajele 5 şi 6, sectorul 5 Bucureşti"

    17. Anexa nr. 4 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa la prezenta hotărâre.


    ART. II
    (1) Posturile necesare pentru instituirea pazei şi protecţiei cu efective de jandarmi la obiectivele prevăzute la anexa nr. 1 pct. I lit. C poziţiile 2 - sediile Ministerului Afacerilor Externe din aleea Modrogan nr. 14 şi str. Muzeul Zambaccian nr. 18 şi 26 şi în anexa nr. 1 pct. II lit. A poziţia 9 la Hotărârea Guvernului nr. 1.486/2005 privind asigurarea pazei şi protecţiei obiectivelor, bunurilor şi valorilor cu efective de jandarmi, cu modificările şi completările ulterioare, astfel cum a fost modificată şi completată prin prezenta hotărâre, se asigură prin redistribuire la nivelul Jandarmeriei Române.
    (2) Posturile necesare pentru instituirea pazei şi protecţiei cu efective de jandarmi la obiectivele prevăzute în anexa nr. 1 pct. I lit. C poziţiile 2 - sediile Ministerului Afacerilor Externe din aleea Alexandru nr. 20A, Bd. Aviatorilor nr. 50A şi Str. Polonă nr. 8 şi 16 - sediul secundar din strada Mihai Eminescu nr. 56, sector 1, Bucureşti - şi lit. D poziţiile 4 şi 12 şi în anexa nr. 1 pct. II lit. A poziţiile 1 şi 6, respectiv în anexa nr. 2 pct. II poziţia 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.486/2005, cu modificările şi completările ulterioare, astfel cum a fost modificată şi completată prin prezenta hotărâre, se asigură prin redistribuire la nivelul Ministerului Afacerilor Interne.
    (3) Posturile rezultate ca urmare a ridicării pazei şi protecţiei cu efective de jandarmi de la obiectivul prevăzut la anexa nr. 1 pct. I lit. C poziţia 21 şi lit. D poziţia 11 se redistribuie la nivelul Jandarmeriei Române.

    ART. III
    Hotărârea Guvernului nr. 1.486/2005 privind asigurarea pazei şi protecţiei obiectivelor, bunurilor şi valorilor cu efective de jandarmi, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 25 din 11 ianuarie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu cele aduse prin prezenta hotărâre, se va republica, dându-se textelor o nouă numerotare.                    PRIM-MINISTRU
                    VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ
                    Contrasemnează:
                    Ministrul afacerilor interne,
                    Carmen Daniela Dan
                    Ministrul comunicaţiilor şi societăţii informaţionale,
                    Alexandru Petrescu
                    Ministrul economiei,
                    Niculae Bădălău
                    Ministrul sănătăţii,
                    Sorina Pintea
                    p. Ministrul cercetării şi inovării,
                    Puiu-Lucian Georgescu,
                    secretar de stat
                    Ministrul afacerilor externe,
                    Teodor-Viorel Meleşcanu
                    Ministrul energiei,
                    Anton Anton
                    Ministrul finanţelor publice,
                    Eugen Orlando Teodorovici

    Bucureşti, 20 decembrie 2018.
    Nr. 1.002.
    ANEXA 1

    (Anexa nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.486/2005)
    Principalele obligaţii ale beneficiarului de pază cu efective de jandarmi
    Beneficiarii de pază şi protecţie cu efective de jandarmi au următoarele obligaţii principale:
    I. Implementarea măsurilor stabilite prin raportul privind analiza de risc la securitate fizică a obiectivului
    II. Asigurarea spaţiilor necesare efectivelor de jandarmi care execută misiuni de pază şi protecţie a obiectivelor:
    a) spaţii de lucru, conform normelor Ministerului Afacerilor Interne;
    b) încăperi/spaţii adecvate cu dotările şi amenajările necesare pentru funcţionarea posturilor de pază şi control acces (similare).

    III. Asigurarea de amenajări şi mijloace tehnice de pază şi alarmare:
    a) împrejmuirea obiectivului cu gard, în raport cu dispunerea şi specificul obiectivului;
    b) asigurarea mijloacelor, dotărilor şi echipamentelor tehnice de control acces în obiectiv şi interzicere a pătrunderii în forţă a autovehiculelor;
    c) realizarea iluminatului de securitate al perimetrului, al punctelor vitale din interiorul obiectivului şi al căilor de acces cu lămpi fluorescente;
    d) foişoare sau cabine după necesar, dotate cu mijloace tehnice de legătură, de încălzire, precum şi cu reflectoare (faruri) orientabile, pentru dirijarea fasciculului de lumină;
    e) amenajări de drumuri de acces pe perimetrul obiectivului, pe căile de deplasare a schimburilor;
    f) în raport cu topografia terenurilor şi cu situaţia operativă se vor executa baraje şi obstacole genistice în locurile vulnerabile;
    g) defrişarea zonei din apropierea perimetrului, marcarea prin indicatoare a zonelor şi trecerilor interzise;
    h) implementarea mijloacelor de protecţie şi de alarmare împotriva efracţiei pe baza raportului privind analiza de risc la securitate fizică şi cu respectarea normelor legale în vigoare, precum şi asigurarea mentenanţei acestora;
    i) conectarea sistemelor tehnice de protecţie şi alarmare împotriva efracţiei la dispeceratele de monitorizare ale Jandarmeriei Române;
    j) mijloacele tehnice pentru asigurarea legăturilor cu fir şi a celor radio digitale dintre elementele de dispozitiv, sediul subunităţii şi eşaloanele superioare acestora;
    k) mijloace tehnice pentru executarea controlului antiterorist asupra persoanelor şi autovehiculelor.

    IV. Asigurarea altor materiale şi servicii necesare funcţionării pazei şi protecţiei cu efective de jandarmi:
    a) utilarea spaţiilor de lucru (de serviciu) cu obiecte de inventar, materiale pentru prevenirea şi stingerea incendiilor, în conformitate cu normele legale, remize, garaje, mijloace de transport, boxe şi cuşti pentru câinii de serviciu, în funcţie de dotarea subunităţilor;
    b) asigurarea dezinsecţiei, deparazitării şi deratizării;
    c) executarea lucrărilor de întreţinere şi reparaţii la imobilele şi instalaţiile puse la dispoziţia subunităţii de jandarmi;
    d) asigurarea apei curente şi menajere, climatizării, canalizării şi energiei electrice.

    V. Asigurarea condiţiilor privind paza transporturilor de bunuri, valori şi produse cu caracter special:
    a) autovehicule destinate echipajelor de însoţire şi pentru transportul bunurilor şi valorilor, dotate cu dispozitive GPS, conectate la dispeceratele de jandarmi pentru monitorizare;
    b) vagoane tip corp gardă/compartimente de serviciu, special amenajate, dotate cu utilităţile corespunzătoare pentru păstrarea armamentului, materialelor din dotare, servitul mesei, electricitate, încălzire, igienă personală, odihnă etc.;
    c) nave destinate transportului efectivelor de jandarmi dotate cu compartimente special amenajate sau rezervate, care să asigure viteze de deplasare mai mari decât cele ale eşalonului de transport şi prevăzute cu sisteme de localizare, echipamente de navigaţie pe timp de noapte cu radar, sondă cu ultrasunete, dispozitive optice în infraroşu, dispozitive acustice de semnalizare;
    d) mijloace tehnice de pază, alarmare şi sisteme împotriva efracţiei montate pe vagoanele/compartimentele de transport bunuri şi valori, conectate la vagoanele tip corp gardă/ compartimentele de serviciu.

    VI. Asigurarea condiţiilor privind paza conductelor magistrale, echipamentelor şi instalaţiilor aferente acestora, utilizate de operatorii licenţiaţi - S.C. „CONPET“ - S.A.:
    a) mijloacele tehnice pentru asigurarea legăturilor între elementele de dispozitiv, punctul de comandă/dispecerat şi eşaloanele superioare acestora;
    b) aparate/sisteme de vedere pe timp de noapte şi pe timp de zi;
    c) locaţii adecvate pentru efectivele destinate executării misiunii, dislocate în afara sediilor unităţilor de reşedinţă, cu dotările şi amenajările necesare pentru funcţionarea punctelor de comandă, păstrarea armamentului şi muniţiei de serviciu, schimbarea efectivelor la intrarea/ieşirea din serviciu şi desfăşurarea activităţilor de pregătire;
    d) mobilier pentru utilarea locaţiei puse la dispoziţie şi materiale pentru prevenirea şi stingerea incendiilor, în conformitate cu normele legale în vigoare;
    e) sisteme tehnice de pază şi alarmare pentru locaţiile puse la dispoziţie, conectate la dispeceratele Jandarmeriei Române;
    f) combustibil (energie electrică) pentru încălzirea locaţiilor puse la dispoziţie de beneficiarul de pază, în conformitate cu normele legale în vigoare;
    g) dezinsecţia, deparazitarea şi deratizarea spaţiilor puse la dispoziţie;
    h) lucrări de întreţinere şi reparaţii la imobilele şi instalaţiile puse la dispoziţia unităţii de jandarmi;
    i) apă curentă şi menajeră, canalizare şi energie electrică, pentru spaţiile puse la dispoziţie;
    j) mijloace auto şi carburantul aferent, pentru desfăşurarea activităţilor de coordonare, îndrumare, sprijin, pregătire şi control al misiunii, executate de cadrele din Inspectoratul General al Jandarmeriei Române, care gestionează misiunea;
    k) obstacol de intervenţie şi oprire (dispozitive metalice, ascuţite, tip „arici“, care servesc la distrugerea pneurilor şi imobilizarea autovehiculelor);
    l) tehnică şi echipamente de IT necesare întocmirii documentelor, de planificare, organizare, executare şi control al misiunii.

    VII. Alte obligaţii ale beneficiarului de pază cu efective de jandarmi vor fi prevăzute în contractul de prestări de servicii încheiat între părţi.

    ----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016