Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   PROCEDURĂ din 20 septembrie 2019  privind stabilirea din oficiu a contribuţiei de asigurări sociale şi a contribuţiei de asigurări sociale de sănătate datorate de persoanele fizice    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 PROCEDURĂ din 20 septembrie 2019 privind stabilirea din oficiu a contribuţiei de asigurări sociale şi a contribuţiei de asigurări sociale de sănătate datorate de persoanele fizice

EMITENT: Agenţia Naţională de Administrare Fiscală
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 800 din 2 octombrie 2019
──────────
    Aprobată prin ORDINUL nr. 2.547 din 20 septembrie 2019, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 800 din 2 octombrie 2019.
──────────
    CAP. I
    Dispoziţii generale
    1. Prezenta procedură se aplică persoanelor fizice care nu şi-au îndeplinit obligaţia declarării contribuţiei de asigurări sociale, respectiv a contribuţiei de asigurări sociale de sănătate, potrivit prevederilor Codului fiscal, începând cu anul fiscal 2018.
    2. În sensul prezentei proceduri, organul fiscal competent este:
    a) organul fiscal central în a cărui rază teritorială contribuabilul are adresa unde îşi are domiciliul, potrivit legii, sau adresa unde locuieşte efectiv, în cazul în care aceasta este diferită de domiciliu, pentru persoanele fizice care au domiciliul fiscal în România;
    b) organul fiscal central competent, potrivit legii, pentru administrarea contribuabililor persoane fizice, fără domiciliu fiscal în România.

    3. Stabilirea din oficiu a contribuţiilor sociale obligatorii se efectuează de către compartimentul cu atribuţii în administrarea impozitului pe venit din cadrul organului fiscal central competent potrivit legii, denumit în continuare compartiment de specialitate.
    CAP. II
    Procedura de stabilire din oficiu a contribuţiilor sociale obligatorii
    SECŢIUNEA 1
    Procedura de stabilire din oficiu a contribuţiei de asigurări sociale
    4. Prezenta procedură se aplică persoanelor fizice care îndeplinesc următoarele condiţii cumulative:
    a) au realizat venituri din activităţi independente şi/sau venituri din drepturi de proprietate intelectuală pentru care se datorează contribuţia de asigurări sociale;
    b) au estimat pentru anul curent un venit net anual cumulat din veniturile prevăzute la lit. a), din una sau mai multe surse şi/sau categorii de venituri, mai mic decât nivelul a 12 salarii minime brute pe ţară, iar venitul net anual cumulat realizat este cel puţin egal cu nivelul a 12 salarii minime brute pe ţară, în vigoare la termenul de depunere a Declaraţiei unice privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice - capitolul II (denumită în continuare declaraţie unică estimativă);
    c) nu şi-au îndeplinit obligaţiile declarative privind contribuţia de asigurări sociale datorată pentru anul fiscal de impunere.

    5. Identificarea contribuabililor de la pct. 4 se face pe baza următoarelor surse de informaţii:
    a) formularul 256 „Decizie de impunere din oficiu a veniturilor persoanelor fizice“, emis şi comunicat contribuabililor;
    b) formularul 112 „Declaraţie privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate“, depus de plătitorii de venituri;
    c) formularul „Declaraţie unică privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice“, depus de contribuabili;
    d) alte informaţii existente în evidenţa fiscală.

    6. (1) Pe baza informaţiilor de la pct. 5, organul fiscal central competent întocmeşte lista contribuabililor care au realizat venituri din activităţi independente şi/sau venituri din drepturi de proprietate intelectuală pentru care se datorează contribuţia de asigurări sociale şi al căror venit net/brut este cel puţin egal cu 12 salarii minime brute pe ţară, în vigoare la termenul de depunere a declaraţiei unice estimative.
    (2) Pentru persoanele care au realizat venituri din drepturi de proprietate intelectuală se verifică în formularul 112 dacă acestea au realizat şi venituri din salarii şi asimilate acestora. În situaţia în care au fost realizate venituri din salarii şi asimilate acestora cel puţin o lună în perioada de realizare a veniturilor din drepturi de proprietate intelectuală, acestea din urmă nu se iau în considerare la stabilirea plafonului minim anual de 12 salarii minime brute pe ţară.

    7. Lista de la pct. 6 trebuie să conţină următoarele informaţii:
    a) datele de identificare ale persoanei fizice (cod numeric personal/număr de identificare fiscală, nume şi prenume, domiciliu fiscal);
    b) categoria de venit realizat;
    c) venitul realizat.

    8. Din lista de la pct. 6 se elimină:
    a) contribuabilii care au depus declaraţia unică privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice şi au declarat contribuţia de asigurări sociale datorată, la secţiunea corespunzătoare de la capitolul I din declaraţie;
    b) contribuabilii care au depus declaraţia unică estimativă şi care au completat capitolul II din declaraţie, prin declararea la secţiunea corespunzătoare, a contribuţiei de asigurări sociale calculată la plafonul minim de cel puţin 12 salarii minime brute pe ţară, în vigoare la termenul de depunere a declaraţiei unice estimative;
    c) contribuabilii care au realizat în mod exclusiv venituri din drepturi de proprietate intelectuală şi/sau în baza contractelor de activitate sportivă, în regim de reţinere la sursă a impozitului pe venit şi pentru care venitul net/brut cumulat, declarat de plătitorii de venituri în formularul 112, este sub nivelul a 12 salarii minime brute pe ţară;
    d) contribuabilii pentru care plătitorii de venituri au reţinut la sursă contribuţia de asigurări sociale calculată la plafonul minim anual şi declarată în formularul 112;
    e) persoanele fizice care nu datorează contribuţii de asigurări sociale în România, potrivit legislaţiei europene aplicabile în domeniul securităţii sociale, precum şi acordurilor privind sistemele de securitate socială la care România este parte.

    9. Din lista rezultată se elimină, pe baza informaţiilor existente în evidenţele fiscale, precum şi pe baza informaţiilor obţinute de la autorităţi sau entităţi care organizează şi deţin evidenţe privind calitatea de pensionar a persoanelor fizice, următoarele:
    a) persoanele asigurate în sisteme proprii de asigurări sociale neintegrate în sistemul public de pensii, care nu au obligaţia asigurării în sistemul public de pensii;
    b) persoanele care au calitatea de pensionari ai sistemului public de pensii şi/sau ai sistemelor proprii de asigurări sociale neintegrate în sistemul public de pensii.

    10. În urma eliminărilor de la pct. 9 rezultă lista contribuabililor care nu şi-au îndeplinit obligaţiile declarative privind contribuţia de asigurări sociale.
    11. Organul fiscal central competent notifică fiecare contribuabil înscris în lista de la pct. 10 şi asigură exercitarea de către acesta a dreptului de a fi ascultat, conform prevederilor art. 9 din Codul de procedură fiscală, cu precizarea termenului la care persoana fizică trebuie să se prezinte în vederea audierii. Modelul şi conţinutul notificării sunt prevăzute în anexa nr. 2 la ordin.
    12. Notificarea se comunică contribuabilului, în conformitate cu prevederile art. 47 din Codul de procedură fiscală.
    13. În termen de 15 zile de la data comunicării notificării de la pct. 11, organul fiscal central competent elimină din lista de la pct. 10 contribuabilii care, în urma notificării, şi-au îndeplinit obligaţiile declarative privind contribuţia de asigurări sociale prin depunerea declaraţiei unice privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice, la organul fiscal central competent.
    14. Pentru fiecare contribuabil din lista rezultată la pct. 13, care nu s-a prezentat pentru audiere, organul fiscal central competent solicită prezenţa în vederea unei noi audieri, cu precizarea termenului la care persoana fizică trebuie să se prezinte la organul fiscal, potrivit prevederilor art. 9 din Codul de procedură fiscală. În cadrul audierii acesta are dreptul să îşi exprime în scris punctul de vedere sau să notifice despre renunţarea la acest drept. Contribuabilii care, în urma audierii, şi-au îndeplinit obligaţiile declarative sau depun documente justificative care atestă faptul că nu datorează contribuţie de asigurări sociale sunt eliminaţi din lista de la pct. 13.
    15. Pentru contribuabilii din lista rezultată după eliminările de la pct. 14 se estimează baza anuală de calcul al contribuţiei de asigurări sociale, la nivelul a 12 salarii minime brute pe ţară, în vigoare la termenul de depunere a declaraţiei unice estimative şi se întocmeşte „Referatul privind estimarea bazei de calcul al contribuţiei de asigurări sociale şi al contribuţiei de asigurări sociale de sănătate în cazul stabilirii din oficiu a obligaţiilor de plată“, prevăzut în anexa nr. 3 la ordin. Referatul se întocmeşte într-un singur exemplar, se verifică şi se avizează de către conducătorul organului fiscal central competent, precum şi de către persoanele implicate potrivit competenţelor stabilite prin Regulamentul de organizare şi funcţionare şi prin prezenta procedură.
    16. Contribuţia de asigurări sociale datorată se stabileşte prin aplicarea cotei de contribuţie prevăzute la art. 138 din Codul fiscal asupra bazei anuale de calcul prevăzută la pct. 15.
    17. Pe baza datelor din referatul prevăzut la pct. 15, organul fiscal central competent emite „Decizia privind stabilirea din oficiu a contribuţiei de asigurări sociale şi a contribuţiei de asigurări sociale de sănătate pentru persoane fizice“. Modelul şi conţinutul deciziei de impunere sunt prevăzute în anexa nr. 4 la ordin.
    18. Decizia privind stabilirea din oficiu a contribuţiei de asigurări sociale şi a contribuţiei de asigurări sociale de sănătate pentru persoane fizice se emite în două exemplare, din care unul se comunică persoanei fizice, conform art. 47 din Codul de procedură fiscală, semnat numai de conducătorul unităţii fiscale, iar al doilea se semnează şi de către persoanele implicate potrivit competenţelor stabilite prin Regulamentul de organizare şi funcţionare şi prin prezenta procedură. Cel de-al doilea exemplar se arhivează la dosarul fiscal al contribuabilului.
    SECŢIUNEA a 2-a
    Procedura de stabilire din oficiu a contribuţiei de asigurări sociale de sănătate
    19. Prezenta procedură se aplică persoanelor fizice care îndeplinesc următoarele condiţii cumulative:
    A. au realizat venituri din următoarele categorii:
    a) venituri din activităţi independente;
    b) venituri din drepturi de proprietate intelectuală;
    c) venituri din asocierea cu o persoană juridică contribuabil potrivit prevederilor titlului II,titlului III din Codul fiscal sau Legii nr. 170/2016 privind impozitul specific unor activităţi, pentru care sunt aplicabile prevederile art. 125 din Codul fiscal;
    d) venituri din cedarea folosinţei bunurilor;
    e) venituri din agricultură, silvicultură, piscicultură;
    f) venituri din investiţii;
    g) venituri din alte surse.

    B. au estimat pentru anul de impunere un venit net anual cumulat din veniturile prevăzute la lit. A, din una sau mai multe surse şi/sau categorii de venituri, mai mic decât nivelul a 12 salarii minime brute pe ţară, iar venitul net/brut anual cumulat realizat este cel puţin egal cu nivelul a 12 salarii minime brute pe ţară, în vigoare la termenul de depunere a declaraţiei unice estimative;
    C. nu şi-au îndeplinit obligaţiile declarative privind contribuţia de asigurări sociale de sănătate datorată pentru anul fiscal de impunere.

    20. Identificarea contribuabililor de la pct. 19 se face pe baza următoarelor surse de informaţii:
    a) formularul 112 „Declaraţie privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate“;
    b) formularul 205 „Declaraţie informativă privind impozitul reţinut la sursă, veniturile din jocuri de noroc şi câştigurile/ pierderile din investiţii, pe beneficiari de venit“;
    c) formularul 256 „Decizie de impunere din oficiu a veniturilor persoanelor fizice“;
    d) formularul „Declaraţie unică privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice“;
    e) alte informaţii existente în evidenţa fiscală.

    21. (1) Organul fiscal central competent identifică şi întocmeşte lista contribuabililor care au realizat veniturile de la pct. 19 lit. A, a căror valoare netă/brută/încasată cumulată, după caz, se situează la nivelul a cel puţin 12 salarii minime brute pe ţară, din una sau mai multe surse şi/sau categorii de venituri, pe baza formularelor de la pct. 20.
    (2) Pentru persoanele care au realizat venituri din drepturi de proprietate intelectuală se verifică în formularul 112, precum şi în evidenţele fiscale dacă acestea au realizat venituri din pensii sau/şi venituri din salarii şi asimilate acestora. În situaţia în care au fost realizate venituri din categoriile menţionate cel puţin o lună în perioada de realizare a veniturilor din drepturi de proprietate intelectuală, acestea din urmă nu se iau în considerare la stabilirea plafonului minim anual de 12 salarii minime brute pe ţară.
    (3) Pentru persoanele de la art. 154 alin. (1) lit. a) şi b) din Codul fiscal, veniturile din cedarea folosinţei bunurilor, din drepturi de proprietate intelectuală, din asocierea cu o persoană juridică, precum şi veniturile din investiţii şi alte surse nu se iau în considerare la stabilirea plafonului minim anual de 12 salarii minime brute pe ţară. Condiţia de eliminare a veniturilor din plafonul minim anual se consideră îndeplinită dacă contribuabilii se încadrează în categoriile menţionate cel puţin o lună în perioada de realizare a veniturilor.

    22. Lista trebuie să conţină următoarele informaţii:
    a) datele de identificare ale persoanei fizice (cod numeric personal/număr de identificare fiscală, nume şi prenume, domiciliu fiscal);
    b) categoria de venit realizat;
    c) venitul realizat.

    23. Din lista de mai sus se elimină următoarele categorii de contribuabili:
    a) contribuabilii care au depus declaraţia unică privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice şi au declarat contribuţia de asigurări sociale de sănătate datorată, la secţiunea corespunzătoare de la capitolul I;
    b) contribuabilii care au depus declaraţia unică estimativă şi care au completat capitolul II din declaraţie, prin declararea la secţiunea corespunzătoare a contribuţiei de asigurări sociale de sănătate calculată la plafonul minim de cel puţin 12 salarii minime brute pe ţară, în vigoare la termenul de depunere a declaraţiei unice estimative;
    c) contribuabilii care au realizat în mod exclusiv venituri din drepturi de proprietate intelectuală, din contracte de activitate sportivă, din arendă sau din asocieri cu persoane juridice, contribuabili potrivit titlurilor II, titlului III din Codul fiscal sau Legii nr. 170/2016, pentru care sunt aplicabile prevederile art. 125 din Codul fiscal, în regim de reţinere la sursă a impozitului, pentru care venitul net/brut cumulat, declarat de plătitorii de venituri în formularul 112, este sub nivelul a 12 salarii minime brute pe ţară;
    d) contribuabilii pentru care plătitorii de venituri au reţinut la sursă contribuţia de asigurări sociale de sănătate calculată la plafonul minim anual şi declarată în formularul 112;
    e) persoanele care nu au calitatea de contribuabil la sistemul de asigurări sociale de sănătate, respectiv care deţin o asigurare pentru boală şi maternitate în sistemul de securitate socială din alt stat membru al Uniunii Europene, Spaţiului Economic European şi Confederaţiei Elveţiene sau în statele cu care România are încheiate acorduri bilaterale de securitate socială cu prevederi pentru asigurarea de boală-maternitate, în temeiul legislaţiei interne a statelor respective, care produce efecte pe teritoriul României.

    24. În urma eliminărilor de la pct. 23 rezultă lista contribuabililor care nu şi-au îndeplinit obligaţiile declarative privind contribuţia de asigurări sociale de sănătate.
    25. Organul fiscal central competent parcurge etapele de notificare şi audiere a contribuabililor înscrişi în lista rezultată ca urmare a eliminărilor de la pct. 23, potrivit pct. 11-14 de la secţiunea 1, care se aplică în mod corespunzător.
    26. Pentru contribuabilii din lista rezultată în urma parcurgerii etapelor de notificare şi audiere se stabileşte baza anuală de calcul al contribuţiei de asigurări sociale de sănătate, la nivelul a 12 salarii minime brute pe ţară, în vigoare la termenul de depunere a declaraţiei unice estimative şi se întocmeşte „Referatul privind estimarea bazei de calcul al contribuţiei de asigurări sociale şi al contribuţiei de asigurări sociale de sănătate în cazul stabilirii din oficiu a obligaţiilor de plată“, prevăzut în anexa nr. 3 la ordin. Referatul se întocmeşte într-un singur exemplar, se verifică şi se avizează de către conducătorul organului fiscal central competent, precum şi de către persoanele implicate potrivit competenţelor stabilite prin Regulamentul de organizare şi funcţionare şi prin prezenta procedură.
    27. Contribuţia de asigurări sociale de sănătate se stabileşte prin aplicarea cotei de contribuţie de asigurări sociale de sănătate, prevăzută la art. 156 din Codul fiscal, asupra bazei anuale de calcul reprezentând valoarea a 12 salarii minime brute pe ţară.
    28. Pe baza datelor din referatul prevăzut la pct. 26, organul fiscal central competent emite „Decizia privind stabilirea din oficiu a contribuţiei de asigurări sociale şi a contribuţiei de asigurări sociale de sănătate pentru persoane fizice“. Modelul şi conţinutul deciziei de impunere sunt prevăzute în anexa nr. 4 la ordin.
    29. Aprobarea şi comunicarea „Deciziei privind stabilirea din oficiu a contribuţiei de asigurări sociale şi a contribuţiei de asigurări sociale de sănătate pentru persoane fizice“ se realizează potrivit prevederilor pct. 18 de la secţiunea 1.
    CAP. III
    Anularea deciziei de impunere din oficiu a contribuţiei de asigurări sociale şi a contribuţiei de asigurări sociale de sănătate pentru persoane fizice
    30. În situaţia în care, în termen de 60 de zile de la data comunicării „Deciziei privind stabilirea din oficiu a contribuţiei de asigurări sociale şi a contribuţiei de asigurări sociale de sănătate pentru persoane fizice“, contribuabilul îşi îndeplineşte obligaţiile declarative, decizia se anulează.
    31. Organul fiscal central competent emite „Decizia de anulare a deciziei privind stabilirea din oficiu a contribuţiei de asigurări sociale şi a contribuţiei de asigurări sociale de sănătate pentru persoane fizice“. Modelul şi conţinutul deciziei de anulare sunt prevăzute în anexa nr. 5 la ordin. Decizia de anulare produce efecte de la data depunerii declaraţiei fiscale.
    32. Decizia de anulare a deciziei privind stabilirea din oficiu a contribuţiei de asigurări sociale şi a contribuţiei de asigurări sociale de sănătate pentru persoane fizice se emite şi în situaţia în care contribuabilul face dovada, ulterior comunicării deciziei de impunere din oficiu, prin prezentarea de documente (de exemplu, documente care atestă că i se aplică legislaţia altor state în domeniul securităţii sociale, conform prevederilor instrumentelor juridice internaţionale la care România este parte), din care rezultă că nu avea obligaţia plăţii contribuţiei de asigurări sociale şi/sau a contribuţiei de asigurări sociale de sănătate în anul de impunere.
    33. Decizia de anulare a deciziei privind stabilirea din oficiu a contribuţiei de asigurări sociale şi a contribuţiei de asigurări sociale de sănătate pentru persoane fizice se verifică şi se avizează de şeful organului fiscal central competent, precum şi de către persoanele implicate potrivit competenţelor stabilite prin Regulamentul de organizare şi funcţionare şi prin prezenta procedură.
    34. După aprobarea deciziei de către conducătorul organului fiscal central competent, un exemplar se comunică persoanei fizice, conform art. 47 din Codul de procedură fiscală, semnat numai de conducătorul unităţii fiscale, iar al doilea, care se semnează şi de către persoanele implicate potrivit competenţelor stabilite prin Regulamentul de organizare şi funcţionare şi prin prezenta procedură, se arhivează la dosarul fiscal al contribuabilului.
    35. Documentele primite de la contribuabil şi cele emise de compartimentul de specialitate în aplicarea procedurii se arhivează la dosarul fiscal al contribuabilului.

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016