Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   NORME METODOLOGICE din 2 octombrie 2019  privind utilizarea instrumentelor financiare derivate în scopul realizării operaţiunilor de administrare a riscurilor asociate obligaţiilor de natura datoriei publice guvernamentale    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 NORME METODOLOGICE din 2 octombrie 2019 privind utilizarea instrumentelor financiare derivate în scopul realizării operaţiunilor de administrare a riscurilor asociate obligaţiilor de natura datoriei publice guvernamentale

EMITENT: Ministerul Finanţelor Publice
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 830 din 11 octombrie 2019
──────────
    Aprobate prin ORDINUL nr. 3.217 din 2 octombrie 2019, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 830 din 11 octombrie 2019.
──────────
    CAP. I
    Definiţii
    ART. 1
    În înţelesul prezentelor norme metodologice, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:
    a) instrumente financiare derivate - instrumente financiare a căror valoare se bazează pe valoarea unuia sau mai multor active-suport, cum ar fi ratele dobânzilor, ratele de schimb valutar, obligaţiuni guvernamentale etc.;
    b) swap de rată de dobândă - tranzacţie încheiată între Ministerul Finanţelor Publice şi o contrapartidă prin care părţile efectuează schimburi reciproce de plăţi de dobândă în aceeaşi valută, la date fixe, pe întreaga durată de valabilitate a contractului. Plăţile de dobânzi se calculează în baza unei rate de dobândă fixă sau a unei rate de dobândă variabilă care se aplică la valoarea noţională. Valoarea noţionalului nu se schimbă niciodată între contrapartide.
    Swapul de rată de dobândă se utilizează pentru administrarea riscului de rată de dobândă;

    c) swap valutar - tranzacţie încheiată între Ministerul Finanţelor Publice şi o contrapartidă constând în cumpărarea şi vânzarea simultană a unei sume fixe exprimate într-o valută contra altei valute, la două date de valută convenite între părţi. Cursurile de schimb, în general spot şi forward, stabilesc sumele nominale în cele doua valute care sunt schimbate şi, respectiv, răscumpărate şi care sunt agreate între părţi la data încheierii tranzacţiei. La iniţierea tranzacţiei, Ministerul Finanţelor Publice schimbă cu contrapartida sa noţionalul la un curs de schimb care în general este cursul de schimb spot, iar pentru răscumpărarea noţionalului se va utiliza cursul de schimb forward.
    Acest instrument financiar derivat se utilizează pentru administrarea riscului valutar, dar şi a riscului de lichiditate;

    d) swap pe valute încrucişate - tranzacţie încheiată între Ministerul Finanţelor Publice şi o contrapartidă prin care părţile efectuează periodic la date agreate schimburi reciproce de plăţi de dobânzi şi/sau de sume reprezentând valoarea noţionalului în două monede diferite. În cazul în care se efectuează şi schimbul de sume reprezentând valoarea noţionalului, schimbul se realizează la începutul contractului şi la scadenţa stabilită prin contract, la cursul de schimb spot de la data tranzacţiei. Ratele de dobândă utilizate pentru calculul plăţilor de dobândă pot fi amândouă variabile, amândouă fixe sau una fixă şi una variabilă, iar schimbul de plăţi de dobândă se realizează la datele specificate prin contract, calculate pe baza valorii noţionalului pe toată durata de valabilitate a contractului.
    Swapul pe valute încrucişate se utilizează pentru administrarea riscului valutar şi a riscului de rată de dobândă;

    e) swap aferent unui portofoliu - tranzacţie de swap care nu este legată direct de un singur împrumut, ci de un portofoliu de împrumuturi al datoriei publice guvernamentale;
    f) noţional - valoare specificată în tranzacţia cu instrumente financiare derivate, care reprezintă baza de calcul al plăţilor reciproce de dobânzi între Ministerul Finanţelor Publice şi o contrapartidă;
    g) curs de schimb spot - curs de schimb la care decontarea se realizează la două zile lucrătoare de la data încheierii tranzacţiei;
    h) curs de schimb forward - curs de schimb la care decontarea se realizează la mai mult de două zile lucrătoare de la data încheierii tranzacţiei;
    i) contrapartidă - instituţie financiară şi/sau entitate înfiinţată în acest scop de către instituţiile financiare pentru realizarea de operaţiuni cu instrumente financiare derivate, selectată de Ministerul Finanţelor Publice şi cu care Ministerul Finanţelor Publice are încheiat un acord-cadru pentru efectuarea de tranzacţii cu instrumente financiare derivate;
    j) riscul de credit al contrapartidei - riscul ca o contrapartidă într-o tranzacţie să îşi încalce obligaţiile contractuale înainte de decontarea finală a fluxurilor de numerar aferente tranzacţiei;
    k) expunere - nivel al riscului rezultat din operaţiuni cu instrumente financiare derivate;
    l) acord-cadru - document juridic încheiat între Ministerul Finanţelor Publice şi o contrapartidă, care stipulează termenii generali şi condiţiile în care Ministerul Finanţelor Publice şi contrapartida anticipează să încheie una sau mai multe tranzacţii cu instrumente financiare derivate (de exemplu, Acordul-cadru ISDA şi documente asociate acestuia). Modelul acordului-cadru are la bază documentaţia utilizată la nivel internaţional şi publicată de International Swaps and Derivatives Association, Inc., denumită în continuare ISDA;
    m) acord de garanţie financiară - acord contractual potrivit căruia una dintre contrapartide sau ambele contrapartide furnizează garanţii reale (colateral) celeilalte contrapartide, pentru garantarea expunerii unei părţi faţă de cealaltă parte, în condiţiile agreate de părţi;
    n) colateral - garanţie financiară sub forma de numerar, instrumente financiare şi/sau creanţe private, destinate garantării unor obligaţii financiare pe care Ministerul Finanţelor Publice o poate plăti sau primi în cadrul operaţiunilor cu instrumente financiare derivate, aşa cum este definită la art. 2 alin. (1) lit. k) din Ordonanţa Guvernului nr. 9/2004 privind unele contracte de garanţie financiară, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 222/2004, cu modificările şi completările ulterioare;
    o) clauză de compensare cu exigibilitate imediată - clauză definită la art. 2 lit. l) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările şi completările ulterioare;
    p) procedura de compensare bilaterală - se aplică în relaţie cu o contrapartidă, în cazul în care la o anumită scadenţă există plăţi concomitente în aceeaşi valută aferente tranzacţiei swap şi emisiunii/împrumutului, şi presupune posibilitatea de compensare a obligaţiilor reciproce între Ministerul Finanţelor Publice şi o contrapartidă, rezultând o singură obligaţie de plată sau încasare;
    q) procedura de compensare bilaterală cu exigibilitate imediată - se aplică la producerea unui eveniment de executare a colateralului şi presupune realizarea, în legătură cu unul sau mai multe contracte cu instrumente financiare derivate, a uneia sau a mai multora dintre următoarele operaţiuni:
    (i) încetarea contractului cu instrumente financiare derivate şi devansarea plăţilor/încasărilor conform unui acord bilateral de compensare;
    (ii) calcularea sau estimarea unei valori de compensare, valori de piaţă, valori de lichidare ori valori de înlocuire a oricăreia dintre obligaţiile sau drepturile la care se referă pct. (i);
    (iii) conversia într-o singură monedă a oricărei valori, calculată potrivit pct. (ii);
    (iv) compensarea, până la obţinerea unei sume nete, a oricăror valori calculate potrivit pct. (ii) şi convertite potrivit prevederilor pct. (iii).    CAP. II
    Cadrul general şi principii generale privind utilizarea instrumentelor financiare derivate
    ART. 2
    (1) În scopul realizării operaţiunilor de administrare a riscurilor asociate obligaţiilor de natura datoriei publice guvernamentale, Ministerul Finanţelor Publice, în numele statului, poate încheia acorduri-cadru cu contrapartide. Acordurile-cadru se semnează de către ministrul finanţelor publice sau de către persoana delegată de acesta.
    (2) Documentaţia necesară aferentă încheierii unei tranzacţii cu instrumente financiare derivate cu o contrapartidă include acordul-cadru, anexa-program (Schedule), anexa privind acordurile de garanţie financiară (ISDA Credit Support Annex), precum şi confirmările pentru orice tranzacţii cu instrumente financiare derivate (Confirmation) şi orice alte protocoale, acorduri etc. referitoare la acestea, precum şi opiniile legale (formulate de către ISDA şi de către casa de avocatură selectată pentru prestarea de servicii de consultanţă juridică).
    În cazul în care contrapartida este o instituţie financiară internaţională (de exemplu, Banca Mondială) se va avea în vedere documentaţia specifică acestei instituţii care, de regulă, cuprinde Acordul-cadru privind instrumentele financiare derivate şi anexa specifică la acest acord.

    (3) În procesul de administrare a datoriei publice guvernamentale se pot încheia contracte/acorduri de garanţie financiară în urma cărora se poate acorda/primi colateral între părţi. De asemenea, prin acordul-cadru pot fi agreate cu contrapartidele clauze de compensare bilaterală sau clauze compensare bilaterală cu exigibilitate imediată.

    ART. 3
    (1) Utilizarea instrumentelor financiare derivate poate genera schimbarea fluxurilor de numerar pentru obligaţiile de natura datoriei publice guvernamentale existente şi/sau viitoare, ele fiind strâns legate de aceste obligaţii-suport.
    (2) Tranzacţiile cu instrumentele financiare derivate sunt încheiate fie în legătură cu o obligaţie de natura datoriei specifice (swapuri legate de împrumuturi, emisiuni de obligaţiuni), fie în legătură cu un portofoliu de obligaţii de natura datoriei (swap aferent unui portofoliu) pentru întreaga obligaţie sau numai pentru o parte din valoarea acesteia, fără să depăşească scadenţa finală a finanţării rambursabile de care este legată, şi vizează administrarea riscurilor asociate datoriei publice guvernamentale. Astfel, tranzacţiile cu instrumente financiare derivate trebuie evaluate împreună cu obligaţiile de natura datoriei publice guvernamentale.
    (3) În cazul în care o tranzacţie de swap este în legătură cu o obligaţie de natura datoriei publice guvernamentale deja contractată, data de intrare în vigoare a tranzacţiei de swap este data încheierii tranzacţiei sau orice altă dată ulterioară agreată între părţile contractante.

    ART. 4
    (1) Tranzacţiile cu instrumente financiare derivate se încheie numai cu contrapartide care au un rating de credit minim, aşa cum este definit în procedurile interne aprobate de către ministrul finanţelor publice sau de către persoana delegată de acesta.
    (2) Tranzacţiile cu instrumentele financiare derivate se aprobă de către ministrul finanţelor publice sau de către persoana delegată de acesta, în baza unei note de fundamentare elaborate de către direcţia de specialitate din cadrul Ministerului Finanţelor Publice.

    CAP. III
    Selectarea contrapartidelor şi stabilirea limitelor pentru tranzacţiile cu instrumente financiare derivate
    ART. 5
    (1) Ministerul Finanţelor Publice poate selecta în calitate de contrapartidă pentru tranzacţiile cu instrumente financiare derivate instituţii financiare înregistrate în România, instituţii financiare străine şi/sau entităţi înfiinţate în acest scop de către instituţiile financiare pentru operaţiuni cu instrumente financiare derivate sau o instituţie financiară internaţională (de exemplu, Banca Mondială).
    (2) Instituţiile financiare din România eligibile a fi selectate în calitate de contrapartide ale Ministerului Finanţelor Publice pentru realizarea operaţiunilor cu instrumente financiare derivate trebuie să deţină statutul de dealer primar.
    (3) Nivelul minim al calificativului de rating pe care trebuie să îl deţină contrapartidele şi măsurile generale pe care Ministerul Finanţelor Publice le va lua pentru administrarea riscului aferent contrapartidei se prevăd în procedurile interne care se aprobă de către ministrul finanţelor publice sau de persoana delegată de acesta şi se pot revizui periodic.
    (4) O potenţială contrapartidă trebuie să îndeplinească următoarele cerinţe minime de rating de credit, după cum urmează:
    a) ratingul de credit acordat de către cel puţin două dintre agenţiile internaţionale de rating (Moody’s, Standard&Poors, Fitch Rating Group) să fie un rating de credit de grad de investiţie (investment grade);
    b) în cazul în care o contrapartidă a fost evaluată de către mai multe agenţii de rating, cel mai mic rating de credit primit va fi utilizat pentru a determina dacă un partener contractual îndeplineşte cerinţele minime de rating de credit.


    ART. 6
    (1) În conformitate cu obiectivele ce vor fi stabilite prin Strategia de administrare a datoriei publice guvernamentale pe termen mediu, în vederea utilizării instrumentelor financiare derivate, ministrul finanţelor publice sau persoana delegată de acesta aprobă limitele pentru tranzacţii cu instrumente financiare derivate şi pentru valoarea colateralului, în funcţie de următoarele elemente, fără a se limita la acestea:
    a) tipurile de instrumente, valoarea noţionalului cumulat pe fiecare tip de instrument derivat în funcţie de expunerea maximă acceptată evaluată în condiţiile pieţei;
    b) criteriile de eligibilitate pentru contrapartide, stabilite inclusiv pe baza ratingului de credit minim acceptat;
    c) caracteristicile privind colateralul ce vor fi cuprinse în anexa (Credit Support Annex) la acordurile-cadru ISDA, în funcţie de clasele de rating de credit aferente contrapartidelor;
    d) măsurile şi clauzele de încetare ale acordurilor-cadru ISDA, în funcţie de clasele de rating de credit aferente contrapartidelor;
    e) expunerea maximă acceptată pentru fiecare contrapartidă, în funcţie de clasele de rating de credit aferente contrapartidelor;
    f) estimarea unei sume în valută necesare asigurării resurselor financiare în cazul variaţiei colateralului.

    (2) La stabilirea sau revizuirea limitelor pentru tranzacţiile cu instrumente financiare derivate pentru fiecare contrapartidă, Ministerul Finanţelor Publice poate lua în considerare informaţiile disponibile privind situaţia financiară, precum şi evaluarea experienţei cu contrapartida respectivă.
    (3) Propunerea finală privind selectarea unei potenţiale contrapartide, privind limitele pentru tranzacţiile cu instrumente financiare derivate cu aceasta, precum şi propunerea finală privind limitele pentru colateral se elaborează de direcţia de specialitate şi se aprobă de către ministrul finanţelor publice sau persoana delegată de acesta în acest scop.

    ART. 7
    (1) Ratingul de credit al contrapartidelor, precum şi încadrarea în limitele maxime pentru tranzacţiile cu instrumente financiare derivate pentru contrapartide se monitorizează şi se revizuiesc periodic.
    (2) Direcţia de specialitate prezintă periodic conducerii Ministerului Finanţelor Publice situaţia tranzacţiilor cu instrumente financiare derivate utilizate pentru administrarea riscurilor asociate portofoliului de datorie publică guvernamentală.
    (3) Limitele aprobate pentru tranzacţiile cu instrumente financiare derivate sunt monitorizate permanent de către direcţia de specialitate din Ministerul Finanţelor Publice.
    (4) Evaluarea tranzacţiei cu instrumente financiare derivate pentru determinarea valorii colateralului se efectuează periodic, în funcţie de evoluţiile condiţiilor de pe pieţele financiare, în conformitate cu prevederile acordului-cadru încheiat cu o contrapartidă.
    (5) Monitorizarea riscului de credit al contrapartidei presupune monitorizarea permanentă a contrapartidelor.
    (6) Ministerul Finanţelor Publice va publica portofoliul de swapuri în raportul anual privind datoria publică guvernamentală. Periodic, direcţia de specialitate raportează ministrului finanţelor publice expunerile Ministerului Finanţelor Publice în ceea ce priveşte operaţiunile cu instrumente financiare derivate.

    CAP. IV
    Executarea tranzacţiilor cu instrumente financiare derivate
    ART. 8
    (1) În vederea stabilirii momentului oportun pentru realizarea unei tranzacţii cu instrumente financiare derivate, direcţia de specialitate monitorizează în permanenţă evoluţia pieţelor financiare internaţionale.
    (2) Direcţia de specialitate transmite termenii tranzacţiei avute în vedere şi solicitarea de cotaţii indicative către cel puţin trei contrapartide eligibile care sunt selectate luând în considerare o serie de aspecte, cum ar fi dimensiunea anticipată a tranzacţiei, constrângerile şi dinamicile diferitelor pieţe (EUR, USD etc.), capabilităţile acestora pe aceste pieţe, poziţia în clasamentele internaţionale pentru tranzacţii similare, istoricul tranzacţiilor executate anterior cu respectiva contrapartidă, limitarea riscului de concentrare pe o contrapartidă.
    (3) Ca urmare a evaluării pe baze competitive a ofertelor primite, direcţia de specialitate selectează contrapartida (contrapartidele) cu care se va încheia tranzacţia, termenii finali ai tranzacţiei (term-sheet) urmând să fie confirmaţi în scris între părţi.

    ART. 9
    Prin procedurile interne aprobate prin ordin al ministrului finanţelor publice se vor stabili activităţile şi măsurile ce trebuie realizate pentru acoperirea tuturor proceselor specifice tranzacţiilor cu instrumente financiare derivate pentru fiecare din departamentele/direcţiile de specialitate implicate în acest proces din cadrul Ministerului Finanţelor Publice.


    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016