Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   PROCEDURĂ din 11 septembrie 2019  privind recunoaşterea titlurilor de calificare de asistent medical dobândite într-un alt stat membru UE, într-un un stat aparţinând SEE sau în Confederaţia Elveţiană    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 PROCEDURĂ din 11 septembrie 2019 privind recunoaşterea titlurilor de calificare de asistent medical dobândite într-un alt stat membru UE, într-un un stat aparţinând SEE sau în Confederaţia Elveţiană

EMITENT: Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 850 din 21 octombrie 2019
──────────
    Aprobată prin HOTĂRÂREA nr. 13 din 11 septembrie 2019, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 850 din 21 octombrie 2019.
──────────

    Particularităţi
    Denumirea de asistent medical este generică şi desemnează un grup de profesii din domeniul sănătate, altele decât cea de asistent medical generalist sau cea de moaşă.
    Recunoaşterea titlurilor de calificare de asistent medical format în alt stat membru UE are în vedere facilitarea dreptului de stabilire şi accesul titularului la profesie pe teritoriul României. Exercitarea profesiei se face după obţinerea calităţii de membru al Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România (OAMGMAMR), ca urmare a recunoaşterii calificării.
    Această procedură nu se aplică în cazul titlurilor de calificare de asistent medical obţinute într-un alt stat decât cele menţionate (stat terţ) şi nici în cazul furnizării temporare sau ocazionale a serviciilor de îngrijiri de sănătate specifice profesiei în România de către asistenţii medicali stabiliţi în unul din celelalte state membre UE.

    Descrierea procedurii
    • În termen de 30 de zile de la data înregistrării, OAMGMAMR notifică solicitantul, confirmând primirea dosarului şi, după caz, solicitând completarea cu documentele lipsă.
    • În termen de maximum 3 luni de la notificare, solicitantul are obligaţia de a completa dosarul cu toate documentele solicitate. În cazul în care solicitantul nu respectă termenul de completare, la expirarea acestuia, OAMGMAMR clasează dosarul şi informează solicitantul în scris în acest sens. În termen de 120 de zile de la depunerea dosarului complet, Comisia OAMGMAMR de recunoaştere a calificărilor de asistent medical generalist, de moaşă şi de asistent medical obţinute într-un alt stat membru UE, într-un stat aparţinând SEE sau în Confederaţia Elveţiană analizează formarea şi experienţa profesională a solicitantului şi formulează propunerea, temeinic justificată, cu privire la modul de soluţionare a cererii, respectiv:
    a) recunoaşterea calificării fără aplicarea de măsuri compensatorii. În baza acestei propuneri, preşedintele OAMGMAMR emite decizia de recunoaştere a calificării;
    b) recunoaşterea calificării cu măsuri compensatorii. Această propunere, precum şi diferenţele curriculare stabilite de Comisia OAMGMAMR de recunoaştere a calificărilor de asistent medical generalist, de moaşă şi de asistent medical, bibliografia aferentă şi, respectiv, durata stagiului de adaptare se aprobă de către preşedintele OAMGMAMR şi se comunică solicitantului în termenul de 120 de zile menţionat. În cazul în care solicitantul optează pentru susţinerea unei probe de aptitudini, data de susţinere se stabileşte de comun acord cu acesta, într-un termen de maximum 6 luni de la data aprobării de către preşedintele OAMGMAMR a recunoaşterii calificării cu măsuri compensatorii.
    Preşedintele OAMGMAMR emite decizia de recunoaştere a calificării în baza documentelor care atestă efectuarea măsurii compensatorii de către solicitant.

    În ambele situaţii, decizia de recunoaştere a calificării se comunică solicitantului şi filialei OAMGMAMR de domiciliu a acestuia, în vederea obţinerii certificatului de membru şi autorizării în profesie.

    Procedura standard poate fi consultată la adresa: https://www.oamr.ro/procedura-privind-recunoasterea-titlurilor-de-calificare-de-asistent-medical-dobandite-in-alt-stat-membru-ue-procedura-standard/

    Procedura de contestare
    Deciziile OAMGMAMR privind recunoaşterea calificării de asistent medical pot fi contestate în termen de 30 de zile de la comunicare la instanţele judecătoreşti competente.
    Titularul căruia i-a fost recunoscută calificarea de asistent medical se poate înscrie ca membru al OAMGMAMR numai după ce dovedeşte că deţine cunoştinţe lingvistice de limbă română necesare desfăşurării activităţilor profesionale.
    După obţinerea calităţii de membru OAMGMAMR, titularul exercită profesia de asistent medical cu drepturile şi obligaţiile prevăzute de lege pentru asistenţii medicali cetăţeni români.

    Date de contact
    Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România - Departamentul recunoaşterea calificărilor profesionale, cu sediul în Calea Griviţei nr. 77, sectorul 1, Bucureşti, cod poştal 010705, tel./fax 021 2240025/75
    E-mail: recunoastere.pcue@oamr.ro
    Instituţia responsabilă
    Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, Bucureşti
    Modalitatea de prestare - naţional şi transfrontalier
    Timp de soluţionare - 120 de zile calendaristice
    Termen de arhivare - 50 de ani
    Termen de completare a dosarului - 90 de zile calendaristice
    Notificare la expirarea termenului de soluţionare - 10 zile calendaristice

    Documente necesare

┌────┬──────────────┬──────────────┬────────────┬────────┐
│Nr. │Numele │Descrierea │Tipul │Descarcă│
│crt.│documentului │documentului │documentului│ │
├────┼──────────────┼──────────────┼────────────┼────────┤
│ │ │O copie a │ │ │
│ │ │paşaportului │ │ │
│ │ │sau a cărţii │ │ │
│ │ │de identitate │ │ │
│ │ │şi, după caz: │ │ │
│ │ │a) copie după │ │ │
│ │ │certificatul │ │ │
│ │ │de căsătorie │ │ │
│ │ │sau orice alt │ │ │
│ │ │document │ │ │
│ │ │relevant în │ │ │
│ │ │caz de │ │ │
│ │ │schimbare a │ │ │
│ │ │numelui, în │ │ │
│ │ │situaţia în │ │ │
│ │ │care pe │ │ │
│ │ │documente apar│ │ │
│ │ │nume diferite;│ │ │
│ │ │b) │ │ │
│ │ │certificatul │ │ │
│ │ │de naştere sau│ │ │
│ │ │alt document │ │ │
│ │ │care să indice│ │ │
│ │ │locul naşterii│ │ │
│ │ │dacă pe │ │ │
│ │ │paşaport sau │ │ │
│ │ │pe cartea de │ │ │
│ │ │identitate │ │ │
│ │ │acesta nu │ │ │
│ │ │figurează; │ │ │
│ │ │c) pentru │ │ │
│ │Dovada │solicitanţii │Document │ │
│1 │cetăţeniei │care nu sunt │scanat │- │
│ │titularului │cetăţeni ai │ │ │
│ │ │unui stat │ │ │
│ │ │membru UE: un │ │ │
│ │ │document care │ │ │
│ │ │să ateste │ │ │
│ │ │calitatea de │ │ │
│ │ │membru de │ │ │
│ │ │familie al │ │ │
│ │ │unui cetăţean │ │ │
│ │ │din UE a │ │ │
│ │ │titularului │ │ │
│ │ │sau statutul │ │ │
│ │ │de refugiat │ │ │
│ │ │sau de │ │ │
│ │ │rezident pe │ │ │
│ │ │termen lung │ │ │
│ │ │într-un stat │ │ │
│ │ │membru al UE │ │ │
│ │ │al acestuia │ │ │
│ │ │sau orice alte│ │ │
│ │ │dovezi │ │ │
│ │ │relevante care│ │ │
│ │ │să demonstreze│ │ │
│ │ │că titularul │ │ │
│ │ │ar putea │ │ │
│ │ │beneficia de │ │ │
│ │ │drepturile │ │ │
│ │ │conferite de │ │ │
│ │ │UE în cazul │ │ │
│ │ │deţinerii │ │ │
│ │ │Cărţii │ │ │
│ │ │albastre a UE.│ │ │
├────┼──────────────┼──────────────┼────────────┼────────┤
│ │ │Programa de │ │ │
│ │ │studiu, foaia │ │ │
│ │ │matricolă, │ │ │
│ │ │suplimentul la│ │ │
│ │ │diplomă sau │ │ │
│ │ │alte surse de │ │ │
│ │ │informaţii │ │ │
│ │ │privind durata│ │ │
│ │Documente │totală a │ │ │
│ │suplimentare │studiilor şi │ │ │
│2 │despre durata │materiile │Document │- │
│ │şi conţinutul │studiate, │scanat │ │
│ │formării │inclusiv │ │ │
│ │ │proporţia de │ │ │
│ │ │timp alocată │ │ │
│ │ │fiecărei │ │ │
│ │ │materii şi, │ │ │
│ │ │după caz, │ │ │
│ │ │repartizarea │ │ │
│ │ │între lecţiile│ │ │
│ │ │teoretice şi │ │ │
│ │ │cele practice │ │ │
├────┼──────────────┼──────────────┼────────────┼────────┤
│ │ │Dovada │ │ │
│ │ │participării │ │ │
│ │ │la programe de│ │ │
│ │Documente │dezvoltare │ │ │
│ │privind │profesională │ │ │
│3 │efectuarea │continuă, la │Document │- │
│ │altor cursuri │seminare şi │scanat │ │
│ │de formare │alte cursuri │ │ │
│ │relevante │de formare şi │ │ │
│ │ │învăţare pe │ │ │
│ │ │tot parcursul │ │ │
│ │ │vieţii │ │ │
├────┼──────────────┼──────────────┼────────────┼────────┤
│ │ │Dacă │ │ │
│ │ │solicitantul a│ │ │
│ │ │obţinut │ │ │
│ │ │calificarea de│ │ │
│ │ │asistent │ │ │
│ │ │medical │ │ │
│ │ │într-un stat │ │ │
│ │ │din afara UE, │ │ │
│ │ │acesta va │ │ │
│ │ │depune un │ │ │
│ │ │document care │ │ │
│ │ │să ateste │ │ │
│ │ │faptul că a │ │ │
│ │ │dobândit o │ │ │
│ │ │experienţă │ │ │
│ │ │profesională │ │ │
│ │Documente │de asistent │ │ │
│4 │privind │medical de cel│Document │- │
│ │experienţa │puţin 3 ani şi│scanat │ │
│ │profesională │să precizeze │ │ │
│ │ │clar │ │ │
│ │ │activitatea │ │ │
│ │ │profesională │ │ │
│ │ │efectuată. │ │ │
│ │ │Acest document│ │ │
│ │ │trebuie să fie│ │ │
│ │ │eliberat de │ │ │
│ │ │autoritatea │ │ │
│ │ │competentă din│ │ │
│ │ │statul membru │ │ │
│ │ │UE care a │ │ │
│ │ │efectuat prima│ │ │
│ │ │recunoaştere a│ │ │
│ │ │titlului de │ │ │
│ │ │calificare │ │ │
│ │ │menţionat. │ │ │
├────┼──────────────┼──────────────┼────────────┼────────┤
│ │ │Un certificat │ │ │
│ │ │medical care │ │ │
│ │ │să ateste │ │ │
│ │ │sănătatea │ │ │
│ │ │fizică sau │ │ │
│ │ │mintală, │ │ │
│ │ │eliberat de un│ │ │
│ │Dovada stării │medic sau de o│Document │ │
│5 │bune de │autoritate │scanat │- │
│ │sănătate │competentă din│ │ │
│ │ │statul membru │ │ │
│ │ │de origine de │ │ │
│ │ │provenienţă │ │ │
│ │ │(document │ │ │
│ │ │valabil 3 luni│ │ │
│ │ │de la │ │ │
│ │ │eliberare) │ │ │
├────┼──────────────┼──────────────┼────────────┼────────┤
│ │ │Un certificat │ │ │
│ │ │eliberat de │ │ │
│ │ │băncile, │ │ │
│ │ │inclusiv de │ │ │
│ │ │societăţile de│ │ │
│ │ │asigurare din │ │ │
│ │ │statul membru │ │ │
│ │ │de origine sau│ │ │
│ │ │de provenienţă│ │ │
│ │ │prin care se │ │ │
│ │ │atestă că │ │ │
│ │ │titularul este│ │ │
│ │ │asigurat │ │ │
│ │ │împotriva │ │ │
│ │ │riscurilor │ │ │
│ │ │pecuniare care│ │ │
│ │Dovada de │decurg din │ │ │
│ │asigurare │răspunderea │Document │ │
│6 │pentru greşeli│profesională, │scanat │- │
│ │profesionale │în │ │ │
│ │ │conformitate │ │ │
│ │ │cu │ │ │
│ │ │dispoziţiile │ │ │
│ │ │legale în │ │ │
│ │ │vigoare în │ │ │
│ │ │România, │ │ │
│ │ │precum şi cu │ │ │
│ │ │reglementările│ │ │
│ │ │privind │ │ │
│ │ │termenii şi │ │ │
│ │ │extinderea │ │ │
│ │ │acestei │ │ │
│ │ │garanţii │ │ │
│ │ │(document │ │ │
│ │ │valabil 3 luni│ │ │
│ │ │de la │ │ │
│ │ │eliberare) │ │ │
├────┼──────────────┼──────────────┼────────────┼────────┤
│ │ │Dovada de │ │ │
│ │ │plată a taxei │ │ │
│ │ │de 100 lei în │ │ │
│ │Dovada │contul RO42 │ │ │
│7 │achitării │RZBR 0000 0600│Document │- │
│ │taxei de │1349 1173 │scanat │ │
│ │recunoaştere │deschis la │ │ │
│ │ │Raiffeisen │ │ │
│ │ │Bank - Agenţia│ │ │
│ │ │Ion Mihalache │ │ │
├────┼──────────────┼──────────────┼────────────┼────────┤
│ │ │Diplome, │ │ │
│ │ │certificate │ │ │
│ │ │sau alte │ │ │
│ │ │titluri de │ │ │
│ │ │asistent │ │ │
│ │ │medical │ │ │
│ │ │prevăzute de │ │ │
│ │ │normele │ │ │
│ │Documente │statului │ │ │
│ │privind │membru emitent│Ataşament │ │
│8 │calificările │pentru │semnat │- │
│ │formale şi │prestarea │electronic │ │
│ │competenţele │activităţilor │ │ │
│ │profesionale │de asistent │ │ │
│ │ │medical, în │ │ │
│ │ │copie │ │ │
│ │ │legalizată de │ │ │
│ │ │un notar │ │ │
│ │ │public cu │ │ │
│ │ │semnătură │ │ │
│ │ │electronică │ │ │
│ │ │calificată │ │ │
├────┼──────────────┼──────────────┼────────────┼────────┤
│ │ │Dovezi emise │ │ │
│ │ │de statul │ │ │
│ │ │membru de │ │ │
│ │ │origine sau │ │ │
│ │ │provenienţă │ │ │
│ │ │privind │ │ │
│ │ │caracterul │ │ │
│ │ │onorabil, │ │ │
│ │ │moral sau │ │ │
│ │ │absenţa unei │ │ │
│ │ │situaţii care │ │ │
│ │ │suspendă ori │ │ │
│ │ │interzice │ │ │
│ │ │exercitarea │ │ │
│ │ │profesiei în │ │ │
│ │ │caz de eroare │ │ │
│ │ │profesională │ │ │
│ │ │gravă, │ │ │
│ │ │respectiv o │ │ │
│ │ │atestare de │ │ │
│ │ │confirmare a │ │ │
│ │ │inexistenţei │ │ │
│ │ │unor │ │ │
│ │ │suspendări │ │ │
│ │Dovada │temporare sau │Ataşament │ │
│9 │onorabilităţii│definitive de │semnat │- │
│ │/bunei │la exercitarea│electronic │ │
│ │reputaţii │profesiei ori │ │ │
│ │ │a unor │ │ │
│ │ │condamnări │ │ │
│ │ │penale │ │ │
│ │ │(document │ │ │
│ │ │valabil 3 luni│ │ │
│ │ │de la │ │ │
│ │ │eliberare) │ │ │
│ │ │Dacă │ │ │
│ │ │autorităţile │ │ │
│ │ │din ţara de │ │ │
│ │ │origine a │ │ │
│ │ │solicitantului│ │ │
│ │ │nu eliberează │ │ │
│ │ │aceste │ │ │
│ │ │documente, │ │ │
│ │ │OAMGMAMR │ │ │
│ │ │acceptă o │ │ │
│ │ │declaraţie pe │ │ │
│ │ │propria │ │ │
│ │ │răspundere, │ │ │
│ │ │legalizată de │ │ │
│ │ │o autoritate │ │ │
│ │ │competentă sau│ │ │
│ │ │de un notar. │ │ │
├────┼──────────────┼──────────────┼────────────┼────────┤
│ │ │Traducerile în│ │ │
│ │ │limba română a│ │ │
│ │ │documentelor │ │ │
│ │ │eliberate de │ │ │
│ │ │statul membru │ │ │
│ │ │de origine sau│ │ │
│ │ │provenienţă │ │ │
│ │ │(altul decât │ │ │
│ │Traduceri │România), cu │Ataşament │ │
│10 │legalizate în │excepţia │semnat │- │
│ │limba română │paşaportului/ │electronic │ │
│ │ │cărţii de │ │ │
│ │ │identitate, │ │ │
│ │ │legalizate de │ │ │
│ │ │un notar │ │ │
│ │ │public cu │ │ │
│ │ │semnătură │ │ │
│ │ │electronică │ │ │
│ │ │calificată │ │ │
├────┼──────────────┼──────────────┼────────────┼────────┤
│ │ │Formular │ │ │
│ │ │tipizat, │ │ │
│ │ │prevăzut în │ │ │
│ │ │anexa la │ │ │
│ │ │prezenta │ │ │
│ │ │procedură, │Formular │ │
│11 │Cerere-tip │completat de │predefinit │ │
│ │ │solicitant, cu│ │ │
│ │ │semnătură │ │ │
│ │ │olografă, │ │ │
│ │ │introdus în │ │ │
│ │ │aplicaţie │ │ │
│ │ │scanat │ │ │
└────┴──────────────┴──────────────┴────────────┴────────┘


    Documente finale

┌────┬────────────┬────────────┬────────┐
│Nr. │Numele │Tipul │Descarcă│
│crt.│documentului│documentului│ │
├────┼────────────┼────────────┼────────┤
│ │Adresă de │ │ │
│ │comunicare a│Document │ │
│ │deciziei de │fizic şi │ │
│1 │recunoaştere│document │- │
│ │a │semnat │ │
│ │calificării │electronic │ │
│ │de asistent │ │ │
│ │medical │ │ │
└────┴────────────┴────────────┴────────┘


    Acte normative

┌────┬────────────────────────┬────────┐
│Nr. │Actul normativ │Descarcă│
│crt.│ │ │
├────┼────────────────────────┼────────┤
│ │Ordonanţa de urgenţă a │ │
│ │Guvernului nr. 144/2008 │ │
│ │privind exercitarea │ │
│ │profesiei de asistent │ │
│ │medical generalist, a │ │
│ │profesiei de moaşă şi a │ │
│ │profesiei de asistent │ │
│ │medical, precum şi │ │
│1 │organizarea şi │ │
│ │funcţionarea Ordinului │ │
│ │Asistenţilor Medicali │ │
│ │Generalişti, Moaşelor şi│ │
│ │Asistenţilor Medicali │ │
│ │din România, aprobată cu│ │
│ │modificări prin Legea │ │
│ │nr. 53/2014, cu │ │
│ │modificările şi │ │
│ │completările ulterioare │ │
├────┼────────────────────────┼────────┤
│ │Directiva nr. 2005/36/CE│ │
│ │a Parlamentului European│ │
│ │şi a Consiliului din 7 │ │
│2 │septembrie 2005 privind │ │
│ │recunoaşterea │ │
│ │calificărilor │ │
│ │profesionale │ │
└────┴────────────────────────┴────────┘

    Profesia nu face obiectul programului-pilot al cardului profesional european şi este inclusă în lista profesiilor reglementate din România.
    ANEXA 1

    la procedură
    CERERE-TIP
    Domnule Preşedinte,
    Subsemnatul(a), numele ................., prenumele ................, cetăţean ............., după caz, membru de familie ............/ rezident permanent în România/rezident pe termen lung ........, profesia ............., domiciliat(ă) în str. .................................. nr. ....., bl. ....., sc. ....., et. ......, localitatea ........................, sectorul/judeţul .................., telefon ........, adresă e-mail ......, după caz, prin împuternicit numele ..............., prenumele ..............., posesor al CI seria .... nr. ....., cu Împuternicirea notarială ......... nr. ...., data ........., telefon ..........., adresă e-mail ................... , vă rog să binevoiţi a-mi aproba recunoaşterea titlului de calificare de ........... obţinut în ........, în vederea exercitării profesiei în România.
    [ ] Sunt de acord cu prelucrarea, în condiţiile legii, a datelor mele personale de către OAMGMAMR şi cunosc condiţiile privind exercitarea drepturilor mele.
    Anexez prezentei cereri următoarele acte:
    [ ] a) documente care atestă îndeplinirea uneia dintre cerinţele de cetăţenie, căsătorie, filiaţie sau rezidenţă prevăzute de lege în vederea accesului la profesie în România:
    ..............................................................................................

    [ ] b) documente de schimbare a numelui (copia certificatului de căsătorie/documentului de schimbare a numelui);
    ..............................................................................................
    ..............................................................................................

    [ ] c) documente de formare profesională ............................................
    ..............................................................................................

    ..............................................................................................
    [ ] d) certificat de conformitate/[] certificat de drepturi dobândite/[] certificat de experienţă profesională de 3 ani/[] certificat care atestă nivelul educaţional al calificării;
    [ ] e) certificat de sănătate fizică sau psihică;
    [ ] f) certificat de onorabilitate şi probitate profesională (certificat de status profesional curent/certificat de good standing)/declaraţie notarială;
    [ ] g) dovada asigurării pentru răspunderea profesională (malpraxis);
    [ ] h) dovada achitării taxei de evaluare.

    Data
    ..............
    Semnătura
    ..............................

    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016