Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   HOTĂRÂRE nr. 289 din 14 mai 2019  privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar, care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional Twitter Facebook
Cautare document

 HOTĂRÂRE nr. 289 din 14 mai 2019 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar, care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional "Pasaj suprateran pe DJ 602 Centura Bucureşti-Domneşti", pe raza municipiului Bucureşti - sectorul 6 şi a localităţilor Domneşti, Bragadiru şi Clinceni din judeţul Ilfov

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 393 din 20 mai 2019
    Având în vedere dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 1.064/2014 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii „Pasaj suprateran pe DJ 602 Centura Bucureşti-Domneşti“, municipiul Bucureşti-Domneşti şi judeţul Ilfov,
    în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 5 alin. (1) din Legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local, cu modificările şi completările ulterioare,
    Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
    ART. 1
    Se aprobă amplasamentul suplimentar al lucrării de utilitate publică de interes naţional „Pasaj suprateran pe DJ 602 Centura Bucureşti-Domneşti“, pe raza municipiului Bucureşti - sectorul 6 şi a localităţilor Domneşti, Bragadiru şi Clinceni din judeţul Ilfov, potrivit planului de amplasament/hărţii topografice prevăzut(e) în anexa nr. 1*) la prezenta hotărâre.
    *) Anexa nr. 1 se comunică persoanelor fizice şi juridice interesate, la solicitarea acestora, de către Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A., care este depozitarul acesteia, imposibilitatea publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a hărţii topografice/planului de amplasament fiind determinată de impedimente de natură tehnico-redacţională.


    ART. 2
    (1) Se aprobă declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar, prevăzut la art. 1, care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional „Pasaj suprateran pe DJ 602 Centura Bucureşti-Domneşti“, prevăzut la art. l, aflate pe raza municipiului Bucureşti - sectorul 6 şi a localităţilor Domneşti, Bragadiru şi Clinceni din judeţul Ilfov, expropriator fiind statul român reprezentat de Ministerul Transporturilor, prin Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A.
    (2) Se aprobă lista cuprinzând imobilele proprietate privată supuse exproprierii potrivit alin. (1), situate pe raza municipiului Bucureşti - sectorul 6 şi a localităţilor Domneşti, Bragadiru şi Clinceni din judeţul Ilfov, proprietarii sau deţinătorii acestora, precum şi sumele individuale aferente despăgubirilor, astfel cum sunt prevăzute în anexa nr. 2.

    ART. 3
    (1) Sumele individuale estimate de către expropriator, aferente despăgubirii pentru imobilele proprietate privată, situate pe amplasamentul suplimentar, prevăzute la art. 1, care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional „Pasaj suprateran pe DJ 602 Centura Bucureşti-Domneşti“, pe raza municipiului Bucureşti - sectorul 6 şi a localităţilor Domneşti, Bragadiru şi Clinceni din judeţul Ilfov sunt în cuantum total de 12.743 mii lei şi se alocă de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor, conform Legii bugetului de stat pe anul 2019 nr. 50/2019, la capitolul 84.01 „Transporturi“, subcapitolul 03 „Transport Rutier“, titlul 58 „Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020“.
    (2) Sumele individuale prevăzute la alin. (1) se virează de către Ministerul Transporturilor, în termen de cel mult 30 de zile de la data solicitării acestora, într-un cont bancar deschis pe numele Companiei Naţionale de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A., la dispoziţia proprietarilor de imobile proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar, prevăzut la art. 1, în vederea efectuării plăţii despăgubirilor în cadrul procedurilor de expropriere, în condiţiile legii.

    ART. 4
    Ministerul Transporturilor, prin Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A., răspunde de realitatea datelor înscrise în lista cuprinzând imobilele proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar, prevăzut la art. 1, care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional, de corectitudinea datelor înscrise în documentele care au stat la baza stabilirii acestora, precum şi de modul de utilizare, în conformitate cu dispoziţiile legale, a sumei alocate potrivit prevederilor prezentei hotărâri.

    ART. 5
    Planul cu amplasamentul suplimentar, prevăzut la art. 1, al lucrării de utilitate publică de interes naţional se aduce la cunoştinţă publică prin afişarea la sediul consiliilor locale implicate, respectiv prin afişare pe pagina proprie de internet a expropriatorului.

    ART. 6
    Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.                    PRIM-MINISTRU
                    VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ
                    Contrasemnează:
                    p. Ministrul transporturilor,
                    Dragoş-Virgil Titea,
                    secretar de stat
                    Ministrul finanţelor publice,
                    Eugen Orlando Teodorovici

    Bucureşti, 14 mai 2019.
    Nr. 289.
    ANEXA 2

    LISTA
    cuprinzând imobilele proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar care fac parte din coridorul de expropriere
    al lucrării de utilitate publică de interes naţional „Pasaj suprateran pe DJ 602 Centura Bucureşti-Domneşti“,
    pe raza municipiului Bucureşti - Sectorul 6 şi a localităţilor Domneşti, Bragadiru şi Clinceni din judeţul Ilfov

┌────┬─────────┬─────────┬─────────────────────┬───────────────────┬───────────────┬─────────┬────────┬──────────┬──────────┬───────────┬────────────┬───────────────┬────────────┐
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Valoarea │Valoarea │Valoarea │
│ │ │ │Numele şi prenumele │ │ │Numărul │ │Suprafaţa │Suprafaţa │Suprafaţă │despăgubirii│despăgubirii │despăgubirii│
│Nr. │ │ │proprietarului/ │Adresa imobilului/ │Categoria de │cadastral│Numărul │totală a │de teren │construcţii│terenului, │construcţiilor,│totale, │
│crt.│Judeţul │UAT │deţinătorului de │Tarlaua/Parcela │folosinţă │/ numărul│cărţii │imobilului│de │de │conform │conform Legii │conform │
│ │ │ │teren/investiţie │ │ │topo │funciare│(mp) │expropriat│expropriat │Legii nr. │nr. 255/2010 │Legii nr. │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │(mp) │(mp) │255/2010 │(lei) │255/2010 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │(lei) │ │(lei) │
├────┼─────────┼─────────┼─────────────────────┼───────────────────┼───────────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────┼───────────┼────────────┼───────────────┼────────────┤
│ │ │Sectorul │S.C. Dimri │Prelungirea Ghencea│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│1 │Bucureşti│6 │Construction & │nr. 350-356 │Cc │228203 │228203 │7297 │717 │ │377.857,64 │ │377.857,64 │
│ │ │ │Development - S.R.L. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼─────────┼─────────────────────┼───────────────────┼───────────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────┼───────────┼────────────┼───────────────┼────────────┤
│ │ │Sectorul │S.C. Dimri │Prelungirea Ghencea│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│2 │Bucureşti│6 │Construction & │nr. 350-356 │Cc │228200 │228200 │1286 │63 │ │23.211,23 │ │23.211,23 │
│ │ │ │Development - S.R.L. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼─────────┼─────────────────────┼───────────────────┼───────────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────┼───────────┼────────────┼───────────────┼────────────┤
│ │ │Sectorul │S.C. Dimri │Prelungirea Ghencea│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│3 │Bucureşti│6 │Construction & │nr. 350-356 │Cc │228204 │228204 │400 │48 │ │17.684,75 │ │17.684,75 │
│ │ │ │Development - S.R.L. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼─────────┼─────────────────────┼───────────────────┼───────────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────┼───────────┼────────────┼───────────────┼────────────┤
│4 │Bucureşti│Sectorul │S.C. NG Construct - │Prelungirea Ghencea│Cc │203820 │203820 │12786 │287 │ │215.495,59 │ │215.495,59 │
│ │ │6 │S.R.L. │nr. 350-356 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼─────────┼─────────────────────┼───────────────────┼───────────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────┼───────────┼────────────┼───────────────┼────────────┤
│5 │Bucureşti│Sectorul │S.C. Dimri General │Prelungirea Ghencea│Cc │210985 │210985 │7999 │124 │ │93.106,11 │ │93.106,11 │
│ │ │6 │Holdings - S.R.L. │nr. 360-362 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼─────────┼─────────────────────┼───────────────────┼───────────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────┼───────────┼────────────┼───────────────┼────────────┤
│6 │Bucureşti│Sectorul │S.C. Dimri General │Prelungirea Ghencea│A intravilan │200307 │200307 │12499 │192 │ │86.006,09 │ │86.006,09 │
│ │ │6 │Holdings - S.R.L. │nr. 364 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼─────────┼─────────────────────┼───────────────────┼───────────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────┼───────────┼────────────┼───────────────┼────────────┤
│7 │Bucureşti│Sectorul │Mirica Constantina │Prelungirea Ghencea│Cc │204567 │204567 │5852 │701 │ │503.465,07 │ │503.465,07 │
│ │ │6 │ │nr. 366-370 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼─────────┼─────────────────────┼───────────────────┼───────────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────┼───────────┼────────────┼───────────────┼────────────┤
│8 │Bucureşti│Sectorul │S.C. Auto Cobălcescu │Prelungirea Ghencea│A intravilan │204566 │204566 │7919 │1.115 │ │309.401,52 │ │309.401,52 │
│ │ │6 │- S.R.L. │nr. 372-380 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼─────────┼─────────────────────┼───────────────────┼───────────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────┼───────────┼────────────┼───────────────┼────────────┤
│9 │Bucureşti│Sectorul │Scurtu Arcadie │Prelungirea Ghencea│Cc │209565 │209565 │790 │482 │ │157.353,24 │ │157.353,24 │
│ │ │6 │ │nr. 416 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼─────────┼─────────────────────┼───────────────────┼───────────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────┼───────────┼────────────┼───────────────┼────────────┤
│10 │Bucureşti│Sectorul │Proprietar │Prelungirea Ghencea│NEDETERMINATĂ*)│ │ │ │1.240 │ │283.366,41 │ │283.366,41 │
│ │ │6 │neidentificat │FN │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼─────────┼─────────────────────┼───────────────────┼───────────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────┼───────────┼────────────┼───────────────┼────────────┤
│11 │Bucureşti│Sectorul │Dragne Tanase, │Prelungirea Ghencea│A intravilan │206852 │206852 │40871 │109 │ │31.542,70 │ │31.542,70 │
│ │ │6 │Dragne Ioana │nr. 382-400 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼─────────┼─────────────────────┼───────────────────┼───────────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────┼───────────┼────────────┼───────────────┼────────────┤
│ │ │ │Albu Ion, │ │ │ │ │ │ │97 │ │ │ │
│ │ │ │Albu Cornelia, │Cvartal 14, parcela│ │ │ │ │ ├───────────┤ │ │ │
│12 │Ilfov │Domneşti │Albu Dan, │50/6/25 │CC │653/1/1 │115706 │1200 │169 │3 │20.366,00 │178.480,00 │198.846,00 │
│ │ │ │Albu Aneta │ │ │ │ │ │ ├───────────┤ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │25 │ │ │ │
├────┼─────────┼─────────┼─────────────────────┼───────────────────┼───────────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────┼───────────┼────────────┼───────────────┼────────────┤
│13 │Ilfov │Domneşti │Proprietar │Tarla 14, parcela │- │- │- │- │5 │ │658,00 │ │658,00 │
│ │ │ │neidentificat │50/6 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼─────────┼─────────────────────┼───────────────────┼───────────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────┼───────────┼────────────┼───────────────┼────────────┤
│ │ │ │S.C. │Tarla 14, parcela │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│14 │Ilfov │Domneşti │ELECTROCONSTRUCŢIA │50/6/20 │CC │102643 │102643 │4377 │446 │ │58.653,00 │ │58.653,00 │
│ │ │ │ELCO ILFOV - S.A. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼─────────┼─────────────────────┼───────────────────┼───────────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────┼───────────┼────────────┼───────────────┼────────────┤
│ │ │ │Vanca Ovidiu Catalin,│Şos. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│15 │Ilfov │Domneşti │Matei Raluca │Bucureşti-Domneşti,│CC │100421 │100421 │4416 │283 │ │37.217,00 │ │37.217,00 │
│ │ │ │Cleopatra │Tarla 14, parcela │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │50/6/17 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼─────────┼─────────────────────┼───────────────────┼───────────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────┼───────────┼────────────┼───────────────┼────────────┤
│16 │Ilfov │Domneşti │Ristocu Ion │Tarla 14, parcela │A │113704 │113704 │4812 │153 │ │17.103,00 │ │17.103,00 │
│ │ │ │ │50/6/16 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼─────────┼─────────────────────┼───────────────────┼───────────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────┼───────────┼────────────┼───────────────┼────────────┤
│17 │Ilfov │Domneşti │S.C. CASA INIAL - │Tarla 14, parcela │A │114892 │114892 │4616 │304 │ │33.982,00 │ │33.982,00 │
│ │ │ │S.R.L. │50/6/16 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼─────────┼─────────────────────┼───────────────────┼───────────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────┼───────────┼────────────┼───────────────┼────────────┤
│18 │Ilfov │Domneşti │Dumitrache Constantin│Tarla 14, parcela │A │103938 │103938 │4385 │291 │ │32.529,00 │ │32.529,00 │
│ │ │ │ │50/6/15 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼─────────┼─────────────────────┼───────────────────┼───────────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────┼───────────┼────────────┼───────────────┼────────────┤
│19 │Ilfov │Domneşti │Stefan Ion │Tarla 14, parcela │A │115540 │115540 │1692 │171 │ │19.115,00 │ │19.115,00 │
│ │ │ │ │50/6/14 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼─────────┼─────────────────────┼───────────────────┼───────────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────┼───────────┼────────────┼───────────────┼────────────┤
│20 │Ilfov │Domneşti │Lixandru Jenica │Tarla 14, parcela │A │115547 │115547 │1694 │105 │ │11.737,00 │ │11.737,00 │
│ │ │ │ │50/6/14 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼─────────┼─────────────────────┼───────────────────┼───────────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────┼───────────┼────────────┼───────────────┼────────────┤
│21 │Ilfov │Domneşti │Ciufu Adrian, Popa │Tarla 14, parcela │A │104269 │104269 │4079 │175 │ │19.562,00 │ │19.562,00 │
│ │ │ │Aurel │50/6 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼─────────┼─────────────────────┼───────────────────┼───────────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────┼───────────┼────────────┼───────────────┼────────────┤
│22 │Ilfov │Domneşti │Racanelu Daniela │Tarla 14, parcela │A │100246 │100246 │3386 │177 │ │19.785,00 │ │19.785,00 │
│ │ │ │ │50/6/12 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼─────────┼─────────────────────┼───────────────────┼───────────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────┼───────────┼────────────┼───────────────┼────────────┤
│23 │Ilfov │Domneşti │S.C. MTY-MTY PLAST - │Tarla 14, parcela │A │103405 │103405 │8954 │617 │ │68.970,00 │ │68.970,00 │
│ │ │ │S.R.L. │50/6 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼─────────┼─────────────────────┼───────────────────┼───────────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────┼───────────┼────────────┼───────────────┼────────────┤
│ │ │ │Boutors Marcela │Tarla 14, parcela │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│24 │Ilfov │Domneşti │(imobil cumpărat de │50/6 │A │ │ │9537 │399 │ │44.601,00 │ │44.601,00 │
│ │ │ │la Petrache Ana) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼─────────┼─────────────────────┼───────────────────┼───────────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────┼───────────┼────────────┼───────────────┼────────────┤
│ │ │ │S.C. ASPC DOMNEŞTI │Tarla 14, parcela │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│25 │Ilfov │Domneşti │BUSINESS PARK - │50/6/6, 50/6/7, 50/│CC │105089 │105089 │34723 │997 │ │131.114,00 │ │131.114,00 │
│ │ │ │S.R.L. │6/8, 50/6/9 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼─────────┼─────────────────────┼───────────────────┼───────────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────┼───────────┼────────────┼───────────────┼────────────┤
│ │ │ │Mateescu Elisabeta │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│26 │Ilfov │Domneşti │Georgeta, Mateescu │Tarla 14, parcela │CC │113367 │113367 │10310 │327 │ │43.003,00 │ │43.003,00 │
│ │ │ │Elisabeth, │50/6/4, 50/6/5 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Mateescu Michael │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼─────────┼─────────────────────┼───────────────────┼───────────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────┼───────────┼────────────┼───────────────┼────────────┤
│ │ │ │S.C. PIFATI - S.A. - │Şos. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│27 │Ilfov │Domneşti │BRD GROUPE SOCIETE │Bucureşti-Domneşti │CC │100251 │100251 │5925 │319 │34 │41.318,00 │6.318,00 │47.636,00 │
│ │ │ │GENERALE - S.A. │nr. 17, parcela 14 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │LOT 3 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼─────────┼─────────────────────┼───────────────────┼───────────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────┼───────────┼────────────┼───────────────┼────────────┤
│28 │Ilfov │Domneşti │Proprietar │Şos. Dj 602, │CC │- │- │- │10 │ │1.315,00 │ │1.315,00 │
│ │ │ │neidentificat │parcela 14 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼─────────┼─────────────────────┼───────────────────┼───────────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────┼───────────┼────────────┼───────────────┼────────────┤
│29 │Ilfov │Domneşti │S.C. GECOVED COMIMPEX│Şos. Dj 602, │CC │102772 │102772 │2392 │215 │205 │26.455,00 │374.108,00 │400.563,00 │
│ │ │ │- S.R.L. │parcela 14 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼─────────┼─────────────────────┼───────────────────┼───────────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────┼───────────┼────────────┼───────────────┼────────────┤
│30 │Ilfov │Domneşti │Proprietar │ │CC │- │- │- │15 │ │1.973,00 │ │1.973,00 │
│ │ │ │neidentificat │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼─────────┼─────────────────────┼───────────────────┼───────────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────┼───────────┼────────────┼───────────────┼────────────┤
│31 │Ilfov │Domneşti │Neacsu Ionel, │Tarla 14, parcela │CC │106959 │106959 │3664 mas │527 │175 │66.220,00 │638.721,00 │704.941,00 │
│ │ │ │Neacsu Elena │50/6/1 │ │ │ │3508 act │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼─────────┼─────────────────────┼───────────────────┼───────────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────┼───────────┼────────────┼───────────────┼────────────┤
│ │ │ │ │Şos. Tudor │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│32 │Ilfov │Domneşti │Stoica Dumitra │Vladimirescu nr. │CC │- │- │- │451 │49 │57.372,00 │9.106,00 │66.478,00 │
│ │ │ │ │403 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼─────────┼─────────────────────┼───────────────────┼───────────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────┼───────────┼────────────┼───────────────┼────────────┤
│ │ │ │ │Şos. Tudor │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│33 │Ilfov │Domneşti │Neagoe Alexandrina │Vladimirescu nr. │CC │- │- │- │274 │ │36.033,00 │ │36.033,00 │
│ │ │ │ │405 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼─────────┼─────────────────────┼───────────────────┼───────────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────┼───────────┼────────────┼───────────────┼────────────┤
│ │ │ │Georgescu Serbana │Şos. Tudor │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│34 │Ilfov │Domneşti │Ioana, Radulescu │Vladimirescu nr. │CC/Vh │104574 │104574 │938 │333 │72 │40.945,00 │131.394,00 │172.339,00 │
│ │ │ │Eugenia │407 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼─────────┼─────────────────────┼───────────────────┼───────────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────┼───────────┼────────────┼───────────────┼────────────┤
│35 │Ilfov │Domneşti │Neacsu Alexandru │Tarla 14, parcela │CC │112805 │112805 │698 │698 │ │91.793,00 │ │91.793,00 │
│ │ │ │ │58 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼─────────┼─────────────────────┼───────────────────┼───────────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────┼───────────┼────────────┼───────────────┼────────────┤
│ │ │ │ │Intrarea Piatra │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Neacsu Alexandru, │Craiului nr. 1, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│36 │Ilfov │Domneşti │Neacsu Ioana │tarla 14, parcela │CC/A │113091 │113091 │3166 │1.609 │ │211.597,00 │ │211.597,00 │
│ │ │ │ │56/2, 57, 58, 59, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │60 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼─────────┼─────────────────────┼───────────────────┼───────────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────┼───────────┼────────────┼───────────────┼────────────┤
│37 │Ilfov │Domneşti │Ungureanu Ionica │Cvartal 14, parcela│CC │113350 │113350 │114 │114 │ │14.992,00 │ │14.992,00 │
│ │ │ │Anisoara │59, 60 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼─────────┼─────────────────────┼───────────────────┼───────────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────┼───────────┼────────────┼───────────────┼────────────┤
│38 │Ilfov │Domneşti │S.C. FIBREX CO - │Cvartal 14, parcela│A │109898 │109898 │1204 │411 │ │45.942,00 │ │45.942,00 │
│ │ │ │S.R.L. │50/5/3 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼─────────┼─────────────────────┼───────────────────┼───────────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────┼───────────┼────────────┼───────────────┼────────────┤
│39 │Ilfov │Domneşti │Miron Monica │Tarla 14, parcela │A │102253 │102253 │2124 │183 │ │20.456,00 │ │20.456,00 │
│ │ │ │ │50/5/2 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼─────────┼─────────────────────┼───────────────────┼───────────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────┼───────────┼────────────┼───────────────┼────────────┤
│40 │Ilfov │Domneşti │Neacsu Alexandru │Tarla 14, parcela │CC/A │103487 │103487 │8214 │692 │ │91.004,00 │ │91.004,00 │
│ │ │ │ │50/5/1 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼─────────┼─────────────────────┼───────────────────┼───────────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────┼───────────┼────────────┼───────────────┼────────────┤
│41 │Ilfov │Domneşti │Proprietar │Tarla 14, parcela │- │- │- │- │72 │ │9.469,00 │ │9.469,00 │
│ │ │ │neidentificat │50 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼─────────┼─────────────────────┼───────────────────┼───────────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────┼───────────┼────────────┼───────────────┼────────────┤
│42 │Ilfov │Domneşti │Stofor Viorel, │Tarla 14, parcela │CC/A │100344 │100344 │6160 │621 │1552 │79.848,00 │4.224.195,00 │4.304.043,00│
│ │ │ │Stofor Marinela │50/1/22 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼─────────┼─────────────────────┼───────────────────┼───────────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────┼───────────┼────────────┼───────────────┼────────────┤
│ │ │ │S.C. DIANFLEX │Tarla 14, parcela │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│43 │Ilfov │Domneşti │BUCURESTI IMPEX - │50/1/22 │CC │105086 │105086 │2237 │234 │377 │28.954,00 │208.374,00 │237.328,00 │
│ │ │ │S.R.L. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼─────────┼─────────────────────┼───────────────────┼───────────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────┼───────────┼────────────┼───────────────┼────────────┤
│44 │Ilfov │Domneşti │Miron Monica │Tarla 14, parcela │CC │102225 │102225 │8114 │762 │ │100.209,00 │ │100.209,00 │
│ │ │ │ │50/1/21 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼─────────┼─────────────────────┼───────────────────┼───────────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────┼───────────┼────────────┼───────────────┼────────────┤
│45 │Ilfov │Domneşti │Iancu Ion │Tarla 14, parcela │A │109869 │109869 │3371 │252 │ │28.169,00 │ │28.169,00 │
│ │ │ │ │50/1/20 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼─────────┼─────────────────────┼───────────────────┼───────────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────┼───────────┼────────────┼───────────────┼────────────┤
│ │ │ │ │Şoseaua de centură,│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│46 │Ilfov │Domneşti │S.C. PNEUROM - S.A. │km 52+100STG, T 14,│CC │103703 │103703 │4389 │259 │5 │33.863,00 │929,00 │34.792,00 │
│ │ │ │ │P 50/1/19 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼─────────┼─────────────────────┼───────────────────┼───────────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────┼───────────┼────────────┼───────────────┼────────────┤
│47 │Ilfov │Domneşti │S.C. LUKOIL │T. 14, P. 50/1/17, │CC │115396 │115396 │982 │57 │ │7.496,00 │ │7.496,00 │
│ │ │ │DOWNSTREAM - S.R.L. │50/1/18 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼─────────┼─────────────────────┼───────────────────┼───────────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────┼───────────┼────────────┼───────────────┼────────────┤
│48 │Ilfov │Domneşti │S.C. LUKOIL │T. 14, P. 50/1/17, │CC │115222 │115222 │1453 │483 │203 │61.620,00 │58.761,00 │120.381,00 │
│ │ │ │DOWNSTREAM - S.R.L. │50/1/18 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼─────────┼─────────────────────┼───────────────────┼───────────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────┼───────────┼────────────┼───────────────┼────────────┤
│49 │Ilfov │Domneşti │S.C. LUKOIL │T. 14, P. 50/1/17, │CC │115397 │115397 │892 │52 │ │6.838,00 │ │6.838,00 │
│ │ │ │DOWMNSTREAM - S.R.L. │50/1/18 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼─────────┼─────────────────────┼───────────────────┼───────────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────┼───────────┼────────────┼───────────────┼────────────┤
│ │ │ │S.C. PIR │Şos. de centură nr.│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│50 │Ilfov │Domneşti │INTERNATIONAL - │17 A (T. 14, P. 50/│CC │102843 │102843 │6216 │2 │ │263,00 │ │263,00 │
│ │ │ │S.R.L. │1/17, 50/1/18) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼─────────┼─────────────────────┼───────────────────┼───────────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────┼───────────┼────────────┼───────────────┼────────────┤
│ │ │ │S.C. YAPAN │Şos. de centură nr.│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│51 │Ilfov │Domneşti │CONSTRUCTION - TURISM│17 A, T. 14, P. 50/│A │113266 │113266 │7405 │155 │ │17.326,00 │ │17.326,00 │
│ │ │ │- S.R.L. │1/16 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼─────────┼─────────────────────┼───────────────────┼───────────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────┼───────────┼────────────┼───────────────┼────────────┤
│52 │Ilfov │Clinceni │PROCREDIT BANK - S.A.│Tarla 5/1, parcela │A │53608 │53608 │4936 │24 │ │2.576,00 │ │2.576,00 │
│ │ │ │ │15/1/31 (58) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼─────────┼─────────────────────┼───────────────────┼───────────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────┼───────────┼────────────┼───────────────┼────────────┤
│ │ │ │Vuta Mihai, Vuta │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Mariana, Bainea Ion, │Tarla 5/1, parcela │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│53 │Ilfov │Clinceni │Popescu Victor │15/1/59 │A │56788 │56788 │394 │10 │ │1.073,00 │ │1.073,00 │
│ │ │ │Florian, Dincuta │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Ionel │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼─────────┼─────────────────────┼───────────────────┼───────────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────┼───────────┼────────────┼───────────────┼────────────┤
│54 │Ilfov │Clinceni │Popescu Victor │Tarla 5/1, parcela │A │52730 │52730 │640 │115 │ │12.343,00 │ │12.343,00 │
│ │ │ │Florian │15/1/59 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼─────────┼─────────────────────┼───────────────────┼───────────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────┼───────────┼────────────┼───────────────┼────────────┤
│55 │Ilfov │Clinceni │Constantin Emilian │Tarla 5/1, parcela │A │51799 │51799 │5034 │99 │ │10.625,00 │ │10.625,00 │
│ │ │ │ │15/1/29 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼─────────┼─────────────────────┼───────────────────┼───────────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────┼───────────┼────────────┼───────────────┼────────────┤
│56 │Ilfov │Clinceni │Proprietar │Tarla 5/1, parcela │A │- │- │- │2 │ │215,00 │ │215,00 │
│ │ │ │neidentificat │15 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼─────────┼─────────────────────┼───────────────────┼───────────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────┼───────────┼────────────┼───────────────┼────────────┤
│57 │Ilfov │Clinceni │Radu Dumitra │Tarla 5/1, parcela │A │57955 │57955 │1232 │54 │ │5.796,00 │ │5.796,00 │
│ │ │ │ │15/1/61 LOT 1 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼─────────┼─────────────────────┼───────────────────┼───────────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────┼───────────┼────────────┼───────────────┼────────────┤
│ │ │ │ │Şos. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│58 │Ilfov │Clinceni │Tudor Florin │Bucureşti-Domneşti │CC │51726 │51726 │2011 │150 │ │18.940,00 │ │18.940,00 │
│ │ │ │ │nr. 77, tarla 5/1, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │parcela 15/1/87 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼─────────┼─────────────────────┼───────────────────┼───────────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────┼───────────┼────────────┼───────────────┼────────────┤
│ │ │ │Tudor Ion, Tudor │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│59 │Ilfov │Clinceni │Gherghina, Vlad │T 5/1, P 15/1/ │A │51725 │51725 │2996 │47 │ │5.044,00 │ │5.044,00 │
│ │ │ │Vasile Ovidiu, Vlad │87-LOT 1 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Gina Cristina │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼─────────┼─────────────────────┼───────────────────┼───────────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────┼───────────┼────────────┼───────────────┼────────────┤
│60 │Ilfov │Clinceni │Floarea Anisoaa │T 5/1, P 15/1/63 │A │57656 │57656 │2378 │345 │ │37.028,00 │ │37.028,00 │
├────┼─────────┼─────────┼─────────────────────┼───────────────────┼───────────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────┼───────────┼────────────┼───────────────┼────────────┤
│61 │Ilfov │Clinceni │Calopereanu Nicusor, │T 5/1, P 15/1/64 │A │55093 │55093 │1398 │56 │ │6.010,00 │ │6.010,00 │
│ │ │ │Lighean Anisoara │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼─────────┼─────────────────────┼───────────────────┼───────────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────┼───────────┼────────────┼───────────────┼────────────┤
│62 │Ilfov │Clinceni │Tudor Ionel Marius │T 5/1, P 15/1/64 │A │57982 │57982 │1772 │460 │ │49.370,00 │ │49.370,00 │
├────┼─────────┼─────────┼─────────────────────┼───────────────────┼───────────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────┼───────────┼────────────┼───────────────┼────────────┤
│ │ │ │Negrila Dumitru, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│63 │Ilfov │Clinceni │Negrila Maria, Miu │T 5/1, P 15/1/65 │A │55266 │55266 │2209 │281 │ │30.159,00 │ │30.159,00 │
│ │ │ │Florian Florin │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼─────────┼─────────────────────┼───────────────────┼───────────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────┼───────────┼────────────┼───────────────┼────────────┤
│ │ │ │Bucur Elena Daniela, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│64 │Ilfov │Clinceni │Bucur Alexandra │T 5/1, P 15/1 │A │56485 │56485 │2150 │219 │ │23.505,00 │ │23.505,00 │
│ │ │ │Cezara │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼─────────┼─────────────────────┼───────────────────┼───────────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────┼───────────┼────────────┼───────────────┼────────────┤
│ │ │ │Manea Victor │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│65 │Ilfov │Clinceni │Gheorghe, Manea │T 4, P 15/1/22 │A │60441 │60441 │4235 │294 │ │31.554,00 │ │31.554,00 │
│ │ │ │Lucica Mihaela │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼─────────┼─────────────────────┼───────────────────┼───────────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────┼───────────┼────────────┼───────────────┼────────────┤
│ │ │ │Neacsu Florin Marius,│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│66 │Ilfov │Clinceni │Neacsu Daniel │T 5/1, P 15/10 │A │50484 │50484 │901 │135 │ │14.489,00 │ │14.489,00 │
│ │ │ │Vasilica │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼─────────┼─────────────────────┼───────────────────┼───────────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────┼───────────┼────────────┼───────────────┼────────────┤
│67 │Ilfov │Clinceni │Dumitru V, Mariana, │T 5/1, P 15/1/18, │A │59489 │59489 │418 │250 │ │26.832,00 │ │26.832,00 │
│ │ │ │Niculita Gheorghita │15/1/20-LOT 1 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼─────────┼─────────────────────┼───────────────────┼───────────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────┼───────────┼────────────┼───────────────┼────────────┤
│ │ │ │Dumitru V. Mariana, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Niculita Gheorghita, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Ciorica Daniel, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Stanila Marian Eugen,│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Stanila Iuliana, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Drossu Gabriel, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│68 │Ilfov │Clinceni │Drossu Gina Alina, │T 5/1, P 15/1/18, │A │59495 │59495 │916 │53 │ │5.688,00 │ │5.688,00 │
│ │ │ │Emanoil Gabriela, │15/1/20-LOT 7 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Emanoil Bogdan, Conea│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Sergiu Gheorghe, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Conea Dumitra, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Asanica Ion, Asanica │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Dorina, Radu Marius │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │George │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼─────────┼─────────────────────┼───────────────────┼───────────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────┼───────────┼────────────┼───────────────┼────────────┤
│69 │Ilfov │Clinceni │S.C. CAT PLAST - │T 5/1, P 15/1/6 │A │52031 │52031 │705 │39 │ │4.186,00 │ │4.186,00 │
│ │ │ │S.R.L. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼─────────┼─────────────────────┼───────────────────┼───────────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────┼───────────┼────────────┼───────────────┼────────────┤
│ │ │ │ │Şos. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│70 │Ilfov │Clinceni │S.C. CAT PLAST - │Bucureşti-Domneşti │CC/A │50830 │50830 │1775 │772 │ │84.447,00 │ │84.447,00 │
│ │ │ │S.R.L. │nr. 86 (T 5/1, P 15│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │/1-4 LOT 1) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼─────────┼─────────────────────┼───────────────────┼───────────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────┼───────────┼────────────┼───────────────┼────────────┤
│ │ │ │ │Şos. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│71 │Ilfov │Clinceni │Anghel Iulian │Bucureşti-Domneşti │A │58120 │58120 │4533 │131 │ │14.060,00 │ │14.060,00 │
│ │ │ │ │nr. 87 (T 5/1, P 15│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │/13 LOT 3) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼─────────┼─────────────────────┼───────────────────┼───────────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────┼───────────┼────────────┼───────────────┼────────────┤
│ │ │ │Rebreanu Rodica, │Şos. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│72 │Ilfov │Clinceni │Rebreanu Tiberiu │Bucureşti-Domneşti │A │60225 │60225 │1824 │193 │ │20.714,00 │ │20.714,00 │
│ │ │ │Virgil │nr. 87 (T 5/1, P 15│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │/1/12, 15/1/13) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼─────────┼─────────────────────┼───────────────────┼───────────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────┼───────────┼────────────┼───────────────┼────────────┤
│ │ │ │Igescu Manuela, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Rebreanu Rodica, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Rebreanu Tiberiu │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Virgil, Ungheanu │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Mihail, Enciulescu │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│73 │Ilfov │Clinceni │Cristian George, │T 5/1, P 15/1/2-LOT│A │50638 │50638 │645 │57 │ │6.118,00 │ │6.118,00 │
│ │ │ │Androne Viorica, ING │2 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │BANK N.V. AMSTERDAM, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Tudor Vlad Cristian, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Copilau Cristian │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Sorin, Copilau │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Alexandra, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼─────────┼─────────────────────┼───────────────────┼───────────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────┼───────────┼────────────┼───────────────┼────────────┤
│ │ │ │Banca Transilvania - │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │S.A. Cluj-Napoca, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Chiriac Codrut Ionut,│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Chiriac Andra Elena, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Ghanem Zeama Monica, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Ratiu Liviu, Ratiu │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Doina, Grigore Costel│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Daniel, Grigore │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Rozalia Maria, Stoica│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Bogdan, Niculescu │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Oana, Ionescu Mihaela│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼─────────┼─────────────────────┼───────────────────┼───────────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────┼───────────┼────────────┼───────────────┼────────────┤
│ │ │ │Baibarac Rada, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│74 │Ilfov │Clinceni │Baibarac Marin, │T. 5/1, P. 15/2/78 │A │56344 │56344 │4933 │170 │ │18.246,00 │ │18.246,00 │
│ │ │ │Baibarac Manuela, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Dediu Cristina │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼─────────┼─────────────────────┼───────────────────┼───────────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────┼───────────┼────────────┼───────────────┼────────────┤
│ │ │ │ │Şos. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│75 │Ilfov │Clinceni │Lascae Ionut │Bucureşti-Domneşti │A │61 │fără CF │2372 (2229│111 │ │11.913,00 │ │11.913,00 │
│ │ │ │ │nr. 88 (P. 15/1/10/│ │ │ │din mas) │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │1) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼─────────┼─────────────────────┼───────────────────┼───────────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────┼───────────┼────────────┼───────────────┼────────────┤
│ │ │ │Lascae Ionut, Lascae │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│76 │Ilfov │Clinceni │Lavinia, Ruiu Marin, │P. 15/1/9/4 │A │72 │51491 │262 │33 │ │3.542,00 │ │3.542,00 │
│ │ │ │Ruiu Camelia │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼─────────┼─────────────────────┼───────────────────┼───────────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────┼───────────┼────────────┼───────────────┼────────────┤
│77 │Ilfov │Clinceni │Simionescu Adrian │T. 5/1, A 15/1/9 │A │53926 │53926 │1997 │156 │ │16.743,00 │ │16.743,00 │
├────┼─────────┼─────────┼─────────────────────┼───────────────────┼───────────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────┼───────────┼────────────┼───────────────┼────────────┤
│78 │Ilfov │Clinceni │S.C. HERA ROMANIEVI -│T. 5/1, P 15/1/2 │A │51175 │51175 │5164 (din │187 │ │20.070,00 │ │20.070,00 │
│ │ │ │S.R.L. │ │ │ │ │mas) │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼─────────┼─────────────────────┼───────────────────┼───────────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────┼───────────┼────────────┼───────────────┼────────────┤
│ │ │ │S.C. ATU │ │ │ │ │4463 (din │ │ │ │ │ │
│79 │Ilfov │Clinceni │INTERNATIONAL - │T. 5/1, P. 15/1 │CC │51284 │51284 │mas) │353 │ │44.572,00 │ │44.572,00 │
│ │ │ │S.R.L. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼─────────┼─────────────────────┼───────────────────┼───────────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────┼───────────┼────────────┼───────────────┼────────────┤
│80 │Ilfov │Clinceni │Hack Pusa │T. 5/1, P. 15/1 │A │57983 │57983 │3755 (din │239 │ │25.651,00 │ │25.651,00 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │mas) │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼─────────┼─────────────────────┼───────────────────┼───────────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────┼───────────┼────────────┼───────────────┼────────────┤
│81 │Ilfov │Clinceni │S.C. LIV ART - S.R.L.│T. 5/1, P. 15/1/3 │CC │51727 │51727 │2445 (din │269 │ │33.966,00 │ │33.966,00 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │mas) │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼─────────┼─────────────────────┼───────────────────┼───────────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────┼───────────┼────────────┼───────────────┼────────────┤
│82 │Ilfov │Clinceni │Dumitru Maria, Cosma │T. 4, P. 15/1/3 │A │247/2 │51668 │2568 │400 │ │42.931,00 │ │42.931,00 │
│ │ │ │Elisabeta │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼─────────┼─────────────────────┼───────────────────┼───────────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────┼───────────┼────────────┼───────────────┼────────────┤
│ │ │ │S.C. BACONT │T. 4, P. 15/1/3-LOT│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│83 │Ilfov │Clinceni │M.C.A.CONSTRUCT - │1 │CC │247/1 │51716 │2563 │403 │218 │50.283,00 │312.657,00 │362.940,00 │
│ │ │ │S.R.L. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼─────────┼─────────────────────┼───────────────────┼───────────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────┼───────────┼────────────┼───────────────┼────────────┤
│ │ │ │ │T. 5/1, P. 15/1 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│84 │Ilfov │Clinceni │Dumitrache Gheorghe │(fosta T. 4, P. 15/│A │1220 │fără CF │5345 │559 │ │59.996,00 │ │59.996,00 │
│ │ │ │ │115) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼─────────┼─────────────────────┼───────────────────┼───────────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────┼───────────┼────────────┼───────────────┼────────────┤
│85 │Ilfov │Clinceni │Zvarici Victoria │T 5/1, A 15/1, │CC │60442 │60442 │401 │401 │ │46.831,00 │ │46.831,00 │
│ │ │ │ │PARCELA 84 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼─────────┼─────────────────────┼───────────────────┼───────────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────┼───────────┼────────────┼───────────────┼────────────┤
│ │ │ │ │Şos. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│86 │Ilfov │Clinceni │Dumitrache Gheorghe │Bucureşti-Domneşti │CC/A │53601 │53601 │2108 │2.108 │ │229.655,00 │ │229.655,00 │
│ │ │ │ │nr. 46 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼─────────┼─────────────────────┼───────────────────┼───────────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────┼───────────┼────────────┼───────────────┼────────────┤
│ │ │ │ │Tarla 9/40, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│87 │Ilfov │Clinceni │S.C. LEXA - S.A. │parcelele 40/26, 40│CC │53029 │53029 │2504 │181 │ │22.854,00 │ │22.854,00 │
│ │ │ │ │/27 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼─────────┼─────────────────────┼───────────────────┼───────────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────┼───────────┼────────────┼───────────────┼────────────┤
│ │ │ │S.C. CENTURY 22 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│88 │Ilfov │Clinceni │INVESTIŢII IMOBILIARE│Tarla 9, parcela 40│CC │52972 │52972 │9924 │388 │9 │44.136,00 │41.446,00 │85.582,00 │
│ │ │ │- S.R.L. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼─────────┼─────────────────────┼───────────────────┼───────────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────┼───────────┼────────────┼───────────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │126 │ │ │ │
├────┼─────────┼─────────┼─────────────────────┼───────────────────┼───────────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────┼───────────┼────────────┼───────────────┼────────────┤
│ │ │ │Constantinescu │Tarla 11, parcela │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│89 │Ilfov │Bragadiru│Marian, │49-54 │Cc/A │122118 │122118 │405 │36 │ │5.541,00 │ │5.541,00 │
│ │ │ │Popescu Carmen │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼─────────┼─────────────────────┼───────────────────┼───────────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────┼───────────┼────────────┼───────────────┼────────────┤
│90 │Ilfov │Bragadiru│Blejan Gheorghe, │Tarla 11, parcela │Cc │122117 │122117 │333 │100 │5 │15.159,00 │929,00 │16.088,00 │
│ │ │ │Blejan Elena │49-54 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼─────────┼─────────────────────┼───────────────────┼───────────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────┼───────────┼────────────┼───────────────┼────────────┤
│91 │Ilfov │Bragadiru│Popescu Maria, │Prelungirea Ghencea│CC/A │- │- │505 │505 │104 │63.746,00 │309.035,00 │372.781,00 │
│ │ │ │Popescu Floricu │nr. 120 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼─────────┼─────────────────────┼───────────────────┼───────────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────┼───────────┼────────────┼───────────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │36 │ │ │ │
├────┼─────────┼─────────┼─────────────────────┼───────────────────┼───────────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────┼───────────┼────────────┼───────────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │35 │ │ │ │
├────┼─────────┼─────────┼─────────────────────┼───────────────────┼───────────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────┼───────────┼────────────┼───────────────┼────────────┤
│92 │Ilfov │Bragadiru│Proprietar │Tarla 12, parcela │Cc - Dr │- │- │- │78 │ │12.004,00 │ │12.004,00 │
│ │ │ │neidentificat │59 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼─────────┼─────────────────────┼───────────────────┼───────────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────┼───────────┼────────────┼───────────────┼────────────┤
│93 │Ilfov │Bragadiru│Lupu Victoria │Tarla 12, parcela │A │111367 │111367 │4899 │191 │ │24.986,00 │ │24.986,00 │
│ │ │ │ │59/2 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼─────────┼─────────────────────┼───────────────────┼───────────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────┼───────────┼────────────┼───────────────┼────────────┤
│94 │Ilfov │Bragadiru│Manea Gheorghe │Tarla 12, parcela │A │113621 │113621 │1364 │225 │51 │33.427,00 │9.477,00 │42.904,00 │
│ │ │ │ │59/3 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼─────────┼─────────────────────┼───────────────────┼───────────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────┼───────────┼────────────┼───────────────┼────────────┤
│95 │Ilfov │Bragadiru│Burcus Liviu Vlad │Prelungirea Ghencea│Cc │110908 │110908 │925 │207 │202 │29.501,00 │409.058,00 │438.559,00 │
│ │ │ │ │nr. 143 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼─────────┼─────────────────────┼───────────────────┼───────────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────┼───────────┼────────────┼───────────────┼────────────┤
│96 │Ilfov │Bragadiru│S.C. LOUD RESIDENCE -│Tarla 12, parcela │Cc │124304 │124304 │228 │227 │ │34.936,00 │ │34.936,00 │
│ │ │ │S.R.L. │59/5 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼─────────┼─────────────────────┼───────────────────┼───────────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────┼───────────┼────────────┼───────────────┼────────────┤
│ │ │ │Banari Maria, Banari │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Nicolae, Atanasescu │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│97 │Ilfov │Bragadiru│Razvan Cristian, Popa│Tarla 12, parcela │Drum │122909 │122909 │549 │56 │ │6.033,00 │ │6.033,00 │
│ │ │ │Niculae Daniel, Ylmaz│59/6 Lot 6 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Hassan Huseyin, Ylmaz│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Valerica │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼─────────┼─────────────────────┼───────────────────┼───────────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────┼───────────┼────────────┼───────────────┼────────────┤
│98 │Ilfov │Bragadiru│Ylmaz Hassan Huseyin,│Tarla 12, parcela │A │113416 │113416 │295 │109 │ │14.259,00 │ │14.259,00 │
│ │ │ │Ylmaz Valerica │59/6 Lot 1 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼─────────┼─────────────────────┼───────────────────┼───────────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────┼───────────┼────────────┼───────────────┼────────────┤
│99 │Ilfov │Bragadiru│S.C. CASAS DEPOT - │Tarla 12, parcela │A │108596 │108596 │3189 │128 │ │16.745,00 │ │16.745,00 │
│ │ │ │S.R.L. │597/1 Lot 2 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼─────────┼─────────────────────┼───────────────────┼───────────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────┼───────────┼────────────┼───────────────┼────────────┤
│100 │Ilfov │Bragadiru│Psarrakis Carmen │Tarla 12, parcela │A │107310 │107310 │4724 │141 │ │18.445,00 │ │18.445,00 │
│ │ │ │ │59/8 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼─────────┼─────────────────────┼───────────────────┼───────────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────┼───────────┼────────────┼───────────────┼────────────┤
│ │ │ │Ciortan Calin, │Tarla 12, parcela │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│101 │Ilfov │Bragadiru│Ciortan Mihaela │59/9 │A │102508 │102508 │4824 │187 │ │24.463,00 │ │24.463,00 │
│ │ │ │Cristina │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼─────────┼─────────────────────┼───────────────────┼───────────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────┼───────────┼────────────┼───────────────┼────────────┤
│102 │Ilfov │Bragadiru│Ristea Elena │Tarla 12, parcela │A │123367 │123367 │4828 │175 │ │22.893,00 │ │22.893,00 │
│ │ │ │ │59/10 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼─────────┼─────────────────────┼───────────────────┼───────────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────┼───────────┼────────────┼───────────────┼────────────┤
│103 │Ilfov │Bragadiru│Marinescu Madalina │Tarla 12, parcela │A │106864 │106864 │217 │49 │ │6.410,00 │ │6.410,00 │
│ │ │ │ │59/11 lot 1/2 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼─────────┼─────────────────────┼───────────────────┼───────────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────┼───────────┼────────────┼───────────────┼────────────┤
│104 │Ilfov │Bragadiru│Marinescu Madalina │Tarla 12, P 591/11,│CC/A │116031 │116031 │1366 │322 │ │46.394,00 │ │46.394,00 │
│ │ │ │ │591/12 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼─────────┼─────────────────────┼───────────────────┼───────────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────┼───────────┼────────────┼───────────────┼────────────┤
│105 │Ilfov │Bragadiru│Mateescu Catalin Dan,│Tarla 12, parcela │A │115169 │115169 │2415 │98 │ │12.820,00 │ │12.820,00 │
│ │ │ │Susan Iulian Dumitru │59/13 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼─────────┼─────────────────────┼───────────────────┼───────────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────┼───────────┼────────────┼───────────────┼────────────┤
│ │ │ │Suban Iulian, │Tarla 12, parcela │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│106 │Ilfov │Bragadiru│Mateescu Catalin Dan,│59/13 │A │101998 │101998 │2412 │98 │ │12.820,00 │ │12.820,00 │
│ │ │ │Mateescu Daniela │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼─────────┼─────────────────────┼───────────────────┼───────────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────┼───────────┼────────────┼───────────────┼────────────┤
│107 │Ilfov │Bragadiru│Popescu Stefan, │Tarla 12, parcela │A │115159 │115159 │2098 │198 │ │25.902,00 │ │25.902,00 │
│ │ │ │Popescu Mariana │59/14 Lot 8 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼─────────┼─────────────────────┼───────────────────┼───────────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────┼───────────┼────────────┼───────────────┼────────────┤
│108 │Ilfov │Bragadiru│Eremia Angela │Prelungirea Ghencea│Cc │118964 │118964 │4798 │200 │ │30.781,00 │ │30.781,00 │
│ │ │ │ │nr. 121 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼─────────┼─────────────────────┼───────────────────┼───────────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────┼───────────┼────────────┼───────────────┼────────────┤
│109 │Ilfov │Bragadiru│S.C. Grun Invest - │Tarla 12, parcela │A │106548 │106548 │3855 │161 │ │21.062,00 │ │21.062,00 │
│ │ │ │S.R.L. │59/16 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼─────────┼─────────────────────┼───────────────────┼───────────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────┼───────────┼────────────┼───────────────┼────────────┤
│110 │Ilfov │Bragadiru│S.C. Grun Invest - │Tarla 12, parcela │A │100130 │100130 │3852 │163 │ │21.323,00 │ │21.323,00 │
│ │ │ │S.R.L. │59/17 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼─────────┼─────────────────────┼──────────────────┬┴─┬─────────────┼────────┬┴─────┬──┴───┬──────┴┬─────────┴───────────┴───────────┬┴────────┬──────┴────────────┤
│111 │Ilfov │Bragadiru│Caldarusa Margareta │Tarla 12, parcela │Cc│116543 │116543 │1810 │207 │ │31.858,00 │ │31.858,00 │
│ │ │ │ │59/18 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼─────────┼─────────────────────┼──────────────────┼──┼─────────────┼────────┼──────┼──────┼───────┼─────────────────────────────────┼─────────┼───────────────────┤
│112 │Ilfov │Bragadiru│Barbulescu Marian, │Tarla 12, parcela │A │104799 │104799 │4799 │206 │ │26.948,00 │ │26.948,00 │
│ │ │ │Barbulescu Paula │59/19 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼─────────┼─────────────────────┼──────────────────┼──┼─────────────┼────────┼──────┼──────┼───────┼─────────────────────────────────┼─────────┼───────────────────┤
│ │ │ │S.C. GHECON CONSTRUCT│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│113 │Ilfov │Bragadiru│- S.R.L., Bonciog │Tarla 12, parcela │A │101161 │101161 │7190 │316 │ │41.338,00 │ │41.338,00 │
│ │ │ │Corina Florentina, │59/20, 59/2/1 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Bonciog Dan Emilian │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼─────────┼─────────────────────┼──────────────────┼──┼─────────────┼────────┼──────┼──────┼───────┼─────────────────────────────────┼─────────┼───────────────────┤
│114 │Ilfov │Bragadiru│Lauber Sorin │Tarla 12, parcela │A │109667 │109667 │6453 │562 │ │73.519,00 │ │73.519,00 │
│ │ │ │ │59/21/2 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼─────────┼─────────────────────┼──────────────────┼──┼─────────────┼────────┼──────┼──────┼───────┼─────────────────────────────────┼─────────┼───────────────────┤
│115 │Ilfov │Bragadiru│Eftimie Cristinel, │Tarla 12, parcela │A │102563 │102563 │2459 │23 │ │3.009,00 │ │3.009,00 │
│ │ │ │Eftimie Dumitra │59/25 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼─────────┼─────────────────────┼──────────────────┼──┼─────────────┼────────┼──────┼──────┼───────┼─────────────────────────────────┼─────────┼───────────────────┤
│116 │Ilfov │Bragadiru│Scoicaru Marioara │Tarla 12, parcela │A │110858 │110858 │2221 │182 │ │23.809,00 │ │23.809,00 │
│ │ │ │ │59/25 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼─────────┼─────────────────────┼──────────────────┼──┼─────────────┼────────┼──────┼──────┼───────┼─────────────────────────────────┼─────────┼───────────────────┤
│ │ │ │Radu Marina, Radu │Tarla 12, parcela │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│117 │Ilfov │Bragadiru│Cristina, Radu │59/26 │A │109386 │109386 │1344 │347 │ │45.394,00 │ │45.394,00 │
│ │ │ │Marian, Radu Nicoleta│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼─────────┼─────────────────────┼──────────────────┼──┼─────────────┼────────┼──────┼──────┼───────┼─────────────────────────────────┼─────────┼───────────────────┤
│118 │Ilfov │Bragadiru│Radu Marina │Tarla 12, parcela │A │114820 │114820 │975 │50 │ │6.541,00 │ │6.541,00 │
│ │ │ │ │59/26 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼─────────┼─────────────────────┼──────────────────┼──┼─────────────┼────────┼──────┼──────┼───────┼─────────────────────────────────┼─────────┼───────────────────┤
│119 │Ilfov │Bragadiru│Nedelea George, │Prelungirea │Cc│116407 │116407 │1778 │221 │ │34.013,00 │ │34.013,00 │
│ │ │ │Nedelea Elena │Ghencea nr. 97 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼─────────┼─────────────────────┼──────────────────┼──┼─────────────┼────────┼──────┼──────┼───────┼─────────────────────────────────┼─────────┼───────────────────┤
│120 │Ilfov │Bragadiru│Giurcan Zanfira │Tarla 12, parcela │A │104373 │104373 │1526 │222 │ │29.042,00 │ │29.042,00 │
│ │ │ │ │59 Lot 1 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼─────────┼─────────────────────┼──────────────────┼──┼─────────────┼────────┼──────┼──────┼───────┼─────────────────────────────────┼─────────┼───────────────────┤
│ │ │ │S.C. SUNDAY │Tarla 12, parcela │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│121 │Ilfov │Bragadiru│CONSTRUCTIONS - │59 │A │104393 │104393 │2152 │104 │ │13.605,00 │ │13.605,00 │
│ │ │ │S.R.L. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼─────────┼─────────────────────┼──────────────────┼──┼─────────────┼────────┼──────┼──────┼───────┼─────────────────────────────────┼─────────┼───────────────────┤
│122 │Ilfov │Bragadiru│Giurcan Zanfira │Tarla 12, parcela │A │104374 │104374 │1972 │198 │ │25.902,00 │ │25.902,00 │
│ │ │ │ │59 Lot 2 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼─────────┼─────────────────────┼──────────────────┼──┼─────────────┼────────┼──────┼──────┼───────┼─────────────────────────────────┼─────────┼───────────────────┤
│123 │Ilfov │Bragadiru│Comisia de aplicare a│Tarla 12, parcela │- │- │- │- │25 │ │3.848,00 │ │3.848,00 │
│ │ │ │Legii 18 Rezerva │59 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼─────────┼─────────────────────┼──────────────────┼──┼─────────────┼────────┼──────┼──────┼───────┼─────────────────────────────────┼─────────┼───────────────────┤
│124 │Ilfov │Bragadiru│S.C. TURIST SERVICE -│Prelungirea │Cc│102947 │102947 │1455 │329 │ │50.634,00 │ │50.634,00 │
│ │ │ │S.R.L. │Ghencea nr. 87-89 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼─────────┼─────────────────────┼──────────────────┼──┼─────────────┼────────┼──────┼──────┼───────┼─────────────────────────────────┼─────────┼───────────────────┤
│ │ │ │Proprietate privată -│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │cale de acces │Cvartal 12, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│125 │Ilfov │Bragadiru│deţinută în │parcela 59/30, 59/│Cc│104771 │104771 │2468 │93 │ │14.313,00 │ │14.313,00 │
│ │ │ │indiviziune conform │31, 59/32, 59/33 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │extras cf │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼─────────┼─────────────────────┼──────────────────┼──┼─────────────┼────────┼──────┼──────┼───────┼─────────────────────────────────┼─────────┼───────────────────┤
│ │ │ │Asociaţie de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │proprietari - Bloc C1│Cvartal 12, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│126 │Ilfov │Bragadiru│- Prelungirea Ghencea│parcela 59/30, 59/│Cc│114954 │114954 │2729 │291 │ │44.786,00 │ │44.786,00 │
│ │ │ │nr. 83-85 - teren │31, 59/32, 59/33 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │aflat în indiviziune │lot 1/1 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │conform extras cf │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼─────────┼─────────────────────┼──────────────────┼──┼─────────────┼────────┼──────┼──────┼───────┼─────────────────────────────────┼─────────┼───────────────────┤
│127 │Ilfov │Bragadiru│Stofor Viorel │Tarla 12, parcela │A │109335 │109335 │833 │9 │ │1.177,00 │ │1.177,00 │
│ │ │ │ │59/34 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┴─────────┴─────────┴─────────────────────┴──────────────────┴──┴─────────────┴────────┴──────┼──────┼───────┼─────────────────────────────────┼─────────┼───────────────────┤
│TOTAL │35.280│3583 │5.829.902,35 │6.912.988│12.742.890,35 │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴──────┴───────┴─────────────────────────────────┴─────────┴───────────────────┘

    Categorie de folosinţă - NEDETERMINATĂ*)
    Lista a fost întocmită potrivit datelor preluate de la Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Bucureşti şi Ilfov, Primăria Municipiului Bucureşti, Primăria Domneşti, Primăria Clinceni şi Primăria Bragadiru.

    -----

Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice