Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 38 din 30 mai 2019 privind modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare locală şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat
Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 38 din 30 mai 2019  privind modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare locală şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat    Twitter Facebook
Cautare document

 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 38 din 30 mai 2019 privind modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare locală şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 434 din 31 mai 2019
    A. Având în vedere principiile ce stau la baza protecţiei şi promovării drepturilor persoanelor cu handicap se impune intervenţia legislativă de urgenţă în sensul modificării Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare locală, aprobată prin Legea nr. 89/2015, cu modificările şi completările ulterioare, pentru a se crea cadrul legal prin care instituţiile publice cărora le-a fost sistată alimentarea cu cote defalcate din impozitul pe venit, cât şi cu sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru echilibrare, să îşi poată onora obligaţiile de plată stabilite prin lege către persoanele vulnerabile social,
    luând în considerare faptul că, deşi prevederile art. 10^1 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 28/2013, aprobată prin Legea nr. 89/2015, cu modificările şi completările ulterioare, instituie excepţie cu privire la plăţile necesare pentru achitarea drepturilor salariale şi a contribuţiilor aferente, atunci când nu pot fi asigurate din venituri proprii, pentru a preveni şi combate discriminarea şi a asigura egalitatea şanselor, se impune completarea excepţiei cu indemnizaţiile lunare ale persoanelor cu handicap grav şi cu plăţile privind finanţarea sistemului de protecţie a copilului şi a centrelor publice pentru persoane adulte cu handicap,
    consecinţa negativă pe care o poate avea neadoptarea prezentei ordonanţe de urgenţă este că, în prezent, există unităţi administrativ-teritoriale care au sistate alimentările conturilor cu cote defalcate din impozitul pe venit şi cu sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat şi nu au posibilitatea să plătească indemnizaţiile lunare ale persoanelor cu handicap grav, în situaţia în care persoanele îndreptăţite prevăzute la art. 42 alin. (4) din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, au optat pentru acestea, precum şi să efectueze plăţile privind finanţarea sistemului de protecţie a copilului şi a centrelor publice pentru persoane adulte cu handicap, în situaţia în care sursa de finanţare a acestora o constituie veniturile primite de la bugetul de stat,
    ţinând cont de faptul că deja există astfel de situaţii, pentru a preîntâmpina crearea altora, în vederea asigurării fluxului serviciilor sociale oferite cetăţenilor care se încadrează în aceste categorii, se impune intervenţia legislativă de urgenţă.

    B. Având în vedere:
    - necesitatea asigurării funcţionării în condiţii de siguranţă a administratorilor de pensii private însărcinaţi cu administrarea activelor deţinute de participanţi la fondurile de pensii administrate privat şi pentru a putea îndeplini cerinţele referitoare la capitalul social minim necesar, propunem promovarea în regim de urgenţă a modificărilor referitoare la capitalul social minim, astfel încât activitatea de administrare să se desfăşoare în condiţii optime;
    – dispoziţiile legale şi procedurale referitoare la majorarea capitalului social al societăţilor pe acţiuni presupun anumite etape şi termene care nu pot fi reduse, astfel încât este necesară promovarea în regim de urgenţă a prevederilor, pentru ca acţionarii administratorilor de fonduri de pensii administrate privat să aibă timpul necesar luării deciziei de majorare şi în acelaşi timp să se asigure timpul necesar derulării întregii operaţiuni la societăţile în cauză, convocarea adunării generale, acordarea dreptului de preferinţă, subscrierea şi vărsarea capitalului social, obţinerea autorizării de la Autoritatea de Supraveghere Financiară;
    – necesitatea completării cu prevederi referitoare la unele clase de investiţii, astfel încât să se clarifice modalitatea de investire în obiective strategice de infrastructură prin intermediul parteneriatului public-privat, în absenţa acestor clarificări, activitatea de investire fiind dificil de realizat;
    – prevederile art. VIII din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 19/2019 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, conform cărora aplicarea art. 60 alin. (1) din Legea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, republicată cu modificările şi completările ulterioare, este suspendată până la data de 31 mai 2019, precum şi faptul că art. 90 din Ordonanţă de urgenţă a Guvernului nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investiţiilor publice şi a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene, cu modificările şi completările ulterioare, stabileşte obligaţia ca începând cu data de 1 iunie 2019 şi până la data de 31 decembrie a aceluiaşi an să fie vărsate obligaţiile suplimentare de capital social minim prevăzute la art. 60 alin. (1) din Legea nr. 411/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
    – necesitatea clarificării modului de calcul privind cerinţele de capital pentru administratorii de fonduri de pensii pilon II ce derivă din apropierea datei de 31 mai 2019, respectiv data la care ia naştere obligaţia administratorilor de a aduce capital suplimentar. Chiar dacă această obligaţie este exigibilă la data de 31 decembrie 2019, ea va avea impact negativ asupra indicatorilor de solvabilitate ai administratorilor şi ai grupurilor financiare din care aceştia fac parte încă de la data apariţiei acesteia,
    – având în vedere faptul că unele dintre ele sunt firme listate la bursele internaţionale, o astfel de situaţie ar putea influenţa negativ valoarea de piaţă a companiilor,

    în considerarea faptului că aceste elemente vizează interesul general public şi constituie situaţii de urgenţă şi extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată,
    în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,
    Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.
    ART. I
    Alineatul (2) al articolului 10^1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare locală, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 230 din 22 aprilie 2013, aprobată prin Legea nr. 89/2015, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(2) În situaţia în care beneficiarii nu restituie sumele decontate necuvenit în termenul stabilit, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice solicită în scris Ministerului
    Finanţelor Publice sistarea alimentării atât cu cote defalcate din impozitul pe venit, cât şi cu sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru echilibrare, cu excepţia plăţilor pentru achitarea drepturilor salariale şi a contribuţiilor aferente, inclusiv a drepturilor cuvenite asistenţilor personali ai persoanelor cu handicap grav, precum şi a indemnizaţiilor lunare ale persoanelor cu handicap grav şi a plăţilor privind finanţarea sistemului de protecţie a copilului şi a centrelor publice pentru persoane adulte cu handicap, după caz, atunci când nu pot fi asigurate din venituri proprii. Alocarea şi utilizarea cotelor defalcate din impozitul pe venit şi a sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru echilibrarea bugetelor locale, care au fost sistate în condiţiile altor acte normative, se menţin."


    ART. II
    Legea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 482 din 18 iulie 2007, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La articolul 2 alineatul (1), punctul 31 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(31) rata de rentabilitate a unui fond de pensii - diferenţa dintre valoarea unităţii de fond din ultima zi lucrătoare a perioadei şi valoarea unităţii de fond din ultima zi lucrătoare ce precedă perioada respectivă, totul raportat la valoarea unităţii de fond din ultima zi lucrătoare ce precedă perioada respectivă; randamentul zilnic al unui fond de pensii reprezintă diferenţa dintre valoarea unităţii de fond din ziua respectivă şi valoarea unităţii de fond din ziua precedentă, totul raportat la valoarea unităţii de fond din ziua precedentă;"

    2. La articolul 2, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(2) Persoana afiliată, în raport cu o persoană fizică sau juridică, numită prima entitate, reprezintă:
    a) un acţionar sau un grup de acţionari care deţine mai mult de 15% din acţiunile emise de prima entitate ori care, deşi deţine un procent mai mic, poate influenţa, direct sau indirect, deciziile luate de prima entitate;
    b) orice entitate în care prima entitate deţine, direct sau indirect, mai mult de 15% din acţiunile emise ori în care, deşi deţine un procent mai mic, poate influenţa, direct sau indirect, deciziile luate de respectiva entitate;
    c) orice altă entitate în care un acţionar deţine, direct sau indirect, mai mult de 30% din acţiunile emise şi în acelaşi timp deţine, direct sau indirect, mai mult de 30% din totalul acţiunilor emise de prima entitate;
    d) orice persoană care poate determina, direct sau indirect, deciziile primei entităţi;
    e) orice membru al consiliului de administraţie sau al altui organ de conducere ori de supraveghere al respectivei entităţi;
    f) soţul/soţia sau o rudă până la gradul al treilea ori un afin până la gradul al doilea, inclusiv, al oricărei persoane prevăzute la lit. a)-e)."

    3. La articolul 25 alineatul (1), litera h^1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "h^1) acţiuni şi obligaţiuni emise de societăţile de proiect, înfiinţate în baza Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 39/2018 privind parteneriatul public-privat, cu modificările şi completările ulterioare, sau fonduri de investiţii specializate în infrastructură, în procent de până la 15% din valoarea totală a activelor fondului de pensii;"

    4. La articolul 25 alineatul (1), după litera h^1) se introduc două noi litere, literele h^2) şi h^3), cu următorul cuprins:
    "h^2) valori mobiliare tranzacţionate pe pieţe reglementate şi supravegheate emise de fonduri sau societăţi care desfăşoară activităţi de dezvoltare şi promovare imobiliară, cumpărarea şi vânzarea de bunuri imobiliare proprii, închirierea şi subînchirierea bunurilor imobiliare proprii, administrarea imobilelor, în procent de până la 3% din valoarea totală a activelor fondului de pensii;
h^3) investiţii private de capital sub forma acţiunilor şi obligaţiunilor la societăţi din România, din state ale Uniunii Europene sau aparţinând Spaţiului Economic European sau sub forma participaţiilor la fondurile de investiţii private de capital din România, din state membre ale Uniunii Europene sau din state aparţinând Spaţiului Economic European, în procent de până la 10% din valoarea totală a activelor fondului de pensii;"

    5. La articolul 60, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 60
    (1) Capitalul social minim necesar la data de 31 decembrie a anului în curs pentru administrarea unui fond de pensii administrat privat este echivalentul în lei a 8% din baza de calcul, potrivit formulei:
    Baza de calcul = contribuţii virate în anul calendaristic precedent *(1-Y),
    unde Y = ponderea investiţiilor în infrastructură, respectiv prin parteneriat public-privat, fonduri de investiţii specializate în infrastructură, în total active la sfârşitul anului precedent."

    6. La articolul 60, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu următorul cuprins:
    "(1^1) Capitalul social minim necesar pentru administrarea unui fond de pensii este echivalentul in lei, calculat la cursul de schimb al Băncii Naţionale a României, la data constituirii, al sumei de 4 milioane euro."    ART. III
    Sistările dispuse până la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă în temeiul art. 101 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare locală, aprobată prin Legea nr. 89/2015, cu modificările şi completările ulterioare, rămân supuse dispoziţiilor în vigoare la data constituirii acestora.                    PRIM-MINISTRU
                    VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ
                    Contrasemnează:
                    Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,
                    Vasile-Daniel Suciu
                    Ministrul muncii şi justiţiei sociale,
                    Marius-Constantin Budăi
                    Ministrul finanţelor publice,
                    Eugen Orlando Teodorovici


    Bucureşti, 30 mai 2019.
    Nr. 38.
    ----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016