Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   HOTĂRÂRE nr. 259 din 24 aprilie 2019  privind modificarea datelor de identificare a unor imobile aflate în domeniul public al statului  şi în administrarea Ministerului Justiţiei şi transmiterea unor imobile din domeniul public  al statului şi din administrarea Ministerului Justiţiei în administrarea tribunalelor    Twitter Facebook
Cautare document

 HOTĂRÂRE nr. 259 din 24 aprilie 2019 privind modificarea datelor de identificare a unor imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Justiţiei şi transmiterea unor imobile din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Justiţiei în administrarea tribunalelor

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 360 din 9 mai 2019
    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 867 şi 868 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, precum şi al art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare,
    Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
    ART. 1
    Se actualizează datele de identificare a unor imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Justiţiei, conform anexei nr. 1.

    ART. 2
    Se aprobă transmiterea unor imobile din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Justiţiei în administrarea tribunalelor, conform anexei nr. 2.

    ART. 3
    Predarea-preluarea imobilelor prevăzute la art. 2 se face pe bază de protocoale încheiate între părţile interesate, în termen de maximum 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

    ART. 4
    Ministerul Justiţiei îşi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică şi, împreună cu Ministerul Finanţelor Publice, va opera modificarea corespunzătoare a anexei nr. 11 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare.

    ART. 5
    Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.                    PRIM-MINISTRU
                    VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ
                    Contrasemnează:
                    p. Ministrul justiţiei,
                    Nicolae Liviu Popa,
                    secretar de stat
                    Ministrul finanţelor publice,
                    Eugen Orlando Teodorovici

    Bucureşti, 24 aprilie 2019.
    Nr. 259.
    ANEXA 1

    ACTUALIZAREA DATELOR DE IDENTIFICARE
    a imobilelor aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Justiţiei

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────┬─────────────┐
│Elemente de identificare │ │
├────┬──────┬───────────┬─────────────┬────────────┬──────────────┤Administrator│
│Nr. │Nr. │Cod de │Denumirea │Descriere │Adresa │ │
│crt.│M.F.P.│clasificare│ │tehnică │ │ │
├────┼──────┼───────────┼─────────────┼────────────┼──────────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │corp C1: S +│ │ │
│ │ │ │ │P + E + M │ │ │
│ │ │ │ │Sc = 866 mp │ │ │
│ │ │ │ │Sd = 2.291 │România, │ │
│ │ │ │ │mp │judeţul Sibiu,│Ministerul │
│1 │38067 │8.29.09 │Judecătoria │corp C2: P │municipiul │Justiţiei/ │
│ │ │ │Mediaş │Sc = 399 mp │Mediaş, │C.U.I. │
│ │ │ │ │Sd = 399 mp │Str. Unirii │4265841 │
│ │ │ │ │Steren = │nr. 10 │ │
│ │ │ │ │1.849 mp │ │ │
│ │ │ │ │CF nr. │ │ │
│ │ │ │ │114557 │ │ │
├────┼──────┼───────────┼─────────────┼────────────┼──────────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │corp C1: S +│ │ │
│ │ │ │ │P + E │ │ │
│ │ │ │ │Sc = 369 mp │ │ │
│ │ │ │ │Sd = 905 mp │ │ │
│ │ │ │ │Steren = 486│ │ │
│ │ │ │ │mp │România, │Ministerul │
│ │ │ │Judecătoria │CF nr. │judeţul Sibiu,│Justiţiei/ │
│2 │38070 │8.29.09 │Avrig │100543 │oraşul Avrig, │C.U.I. │
│ │ │ │ │corp C2: P │str. Gheorghe │4265841 │
│ │ │ │ │Sc = 109 mp │Lazăr nr. 2 │ │
│ │ │ │ │Sd = 109 mp │ │ │
│ │ │ │ │Steren = │ │ │
│ │ │ │ │1.115 mp │ │ │
│ │ │ │ │CF nr. │ │ │
│ │ │ │ │100544 │ │ │
├────┼──────┼───────────┼─────────────┼────────────┼──────────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │corp C1: P +│ │ │
│ │ │ │ │1E/P + 2E │ │ │
│ │ │ │ │Sc = 721 mp │ │ │
│ │ │ │ │Sd = 1.587 │ │ │
│ │ │ │ │mp │România, │ │
│ │ │ │ │corp C2: P │judeţul │ │
│ │ │ │ │Sc = 337 mp │Hunedoara, │Ministerul │
│ │ │ │Judecătoria │Sd = 337 mp │municipiul │Justiţiei/ │
│3 │37761 │8.29.09 │Petroşani │corp C3: P │Petroşani, │C.U.I. │
│ │ │ │ │Sc = 134 mp │bd. 1 │4265841 │
│ │ │ │ │Sd = 134 mp │Decembrie 1918│ │
│ │ │ │ │corp C4: P │nr. 77 │ │
│ │ │ │ │Sc = 16 mp │ │ │
│ │ │ │ │Sd = 16 mp │ │ │
│ │ │ │ │Steren = │ │ │
│ │ │ │ │2.535 mp │ │ │
│ │ │ │ │CF nr. 65611│ │ │
├────┼──────┼───────────┼─────────────┼────────────┼──────────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │corp C1: D +│ │ │
│ │ │ │ │P │ │ │
│ │ │ │ │Sc = 328 mp │România, │ │
│ │ │ │ │Sd = 356 mp │judeţul │Ministerul │
│4 │37764 │8.29.09 │Judecătoria │corp C2: P │Hunedoara, │Justiţiei/ │
│ │ │ │Haţeg │Sc = 318 mp │oraşul Haţeg, │C.U.I. │
│ │ │ │ │Sd = 318 mp │str. Mihai │4265841 │
│ │ │ │ │Steren = │Viteazu nr. 9 │ │
│ │ │ │ │1.810 mp │ │ │
│ │ │ │ │CF nr. 65696│ │ │
├────┼──────┼───────────┼─────────────┼────────────┼──────────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │2S + P + 5E │ │ │
│ │ │ │ │Sc = 3.721 │România, │ │
│ │ │ │Tribunalul │mp │municipiul │Ministerul │
│ │ │ │Bucureşti şi │Sd = 33.102 │Bucureşti, │Justiţiei/ │
│5 │100630│8.29.09 │Judecătoria │mp │sector 3, │C.U.I. │
│ │ │ │Sectorului 2 │Steren = │Bd. Unirii nr.│4265841 │
│ │ │ │ │14.165 mp │37 │ │
│ │ │ │ │CF nr. │ │ │
│ │ │ │ │214072 │ │ │
├────┼──────┼───────────┼─────────────┼────────────┼──────────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │ │România, │ │
│ │ │ │ │Ds + P + 1E │judeţul │Ministerul │
│ │ │ │Judecătoria │Sc = 440 mp │Teleorman, │Justiţiei/ │
│6 │38342 │8.29.09 │Zimnicea │Sd = 982 mp │oraşul │C.U.I. │
│ │ │ │ │CF nr. │Zimnicea, │4265841 │
│ │ │ │ │23057-C1 │Str. Eroilor │ │
│ │ │ │ │ │nr. 45 │ │
├────┼──────┼───────────┼─────────────┼────────────┼──────────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │P + 1E + M │România, │ │
│ │ │ │ │Sc = 284 mp │judeţul │ │
│ │ │ │ │Sd = 871 mp │Constanţa, │Ministerul │
│7 │39450 │8.29.09 │Judecătoria │Steren = │municipiul │Justiţiei/ │
│ │ │ │Hârşova │1.199 mp │Hârşova, │C.U.I. │
│ │ │ │ │CF nr. │Şos. │4265841 │
│ │ │ │ │102570 │Constanţei nr.│ │
│ │ │ │ │ │4A │ │
├────┼──────┼───────────┼─────────────┼────────────┼──────────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │corp C1: P │ │ │
│ │ │ │ │Sc = 104 mp │ │ │
│ │ │ │ │Sd = 104 mp │ │ │
│ │ │ │ │CF nr. │ │ │
│ │ │ │ │103317-C1 │ │ │
│ │ │ │ │corp C2: P │ │ │
│ │ │ │ │Sc = 38 mp │ │ │
│ │ │ │Judecătoria │Sd = 38 mp │România, │ │
│ │ │ │Târgu Bujor │CF nr. │judeţul │Ministerul │
│8 │26704 │8.29.09 │(depozit │103317-C2 │Galaţi, oraşul│Justiţiei/ │
│ │ │ │arhive │corp C3: P │Târgu Bujor, │C.U.I. │
│ │ │ │instanţe) │Sc = 144 mp │str. 1 Mai nr.│4265841 │
│ │ │ │ │Sd = 144 mp │24 │ │
│ │ │ │ │CF nr. │ │ │
│ │ │ │ │103317-C3 │ │ │
│ │ │ │ │corp C4: P │ │ │
│ │ │ │ │Sc = 9 mp │ │ │
│ │ │ │ │Sd = 9 mp │ │ │
│ │ │ │ │CF nr. │ │ │
│ │ │ │ │103317-C4 │ │ │
├────┼──────┼───────────┼─────────────┼────────────┼──────────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │Ds + P + 2E │România, │ │
│ │ │ │ │Sc = 516 mp │judeţul Iaşi, │Ministerul │
│ │ │ │Judecătoria │Sd = 1.970 │municipiul │Justiţiei/ │
│9 │40036 │8.29.09 │Paşcani │mp │Paşcani, │C.U.I. │
│ │ │ │ │Steren = │Str. │4265841 │
│ │ │ │ │1.325 mp │Grădiniţei nr.│ │
│ │ │ │ │CF nr. 66396│8 │ │
├────┼──────┼───────────┼─────────────┼────────────┼──────────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │P │ │ │
│ │ │ │ │Sc = 29,85 │România, │ │
│ │ │ │ │mp │judeţul │Ministerul │
│ │ │ │Tribunalul │Sd = 29,85 │Caraş-Severin,│Justiţiei/ │
│10 │150160│8.29.09 │Caraş-Severin│mp │municipiul │C.U.I. │
│ │ │ │- garaj │Cpt = 4,97 │Reşiţa, piaţa │4265841 │
│ │ │ │ │mp │1 Decembrie │ │
│ │ │ │ │CF nr. │1918 nr. 9 │ │
│ │ │ │ │30243-C1-U15│ │ │
└────┴──────┴───────────┴─────────────┴────────────┴──────────────┴─────────────┘


    ANEXA 2

    TRANSMITEREA IMOBILELOR
    din domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Justiţiei în administrarea tribunalelor

┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────┬───────────────┐
│Elemente de identificare │Administratorul│Administratorul│
├────┬──────┬───────────┬─────────────┬─────────┬──────────────┬─────────────┤de la care se │la care se │
│Nr. │Nr. │Cod de │Denumirea │Descriere│Adresa │Valoarea de │transmite │transmite │
│crt.│M.F.P.│clasificare│ │tehnică │ │inventar │imobilul │imobilul │
├────┼──────┼───────────┼─────────────┼─────────┼──────────────┼─────────────┼───────────────┼───────────────┤
│ │ │ │ │corp C1: │ │ │ │ │
│ │ │ │ │S + P + E│ │ │ │ │
│ │ │ │ │+ M │ │ │ │ │
│ │ │ │ │Sc = 866 │ │ │ │ │
│ │ │ │ │mp │ │ │ │ │
│ │ │ │ │Sd = │România, │ │ │ │
│ │ │ │ │2.291 mp │judeţul Sibiu,│ │ │ │
│ │ │ │Judecătoria │corp C2: │municipiul │ │Ministerul │Tribunalul │
│1 │38067 │8.29.09 │Mediaş │P │Mediaş, │6.341.710,00 │Justiţiei/ │Sibiu/ │
│ │ │ │ │Sc = 399 │Str. Unirii │ │C.U.I. 4265841 │C.U.I. 4406347 │
│ │ │ │ │mp │nr. 10 │ │ │ │
│ │ │ │ │Sd = 399 │ │ │ │ │
│ │ │ │ │mp │ │ │ │ │
│ │ │ │ │Steren = │ │ │ │ │
│ │ │ │ │1.849 mp │ │ │ │ │
│ │ │ │ │CF nr. │ │ │ │ │
│ │ │ │ │114557 │ │ │ │ │
├────┼──────┼───────────┼─────────────┼─────────┼──────────────┼─────────────┼───────────────┼───────────────┤
│ │ │ │ │corp C1: │ │ │ │ │
│ │ │ │ │S + P + E│ │ │ │ │
│ │ │ │ │Sc = 369 │ │ │ │ │
│ │ │ │ │mp │ │ │ │ │
│ │ │ │ │Sd = 905 │ │ │ │ │
│ │ │ │ │mp │ │ │ │ │
│ │ │ │ │Steren = │ │ │ │ │
│ │ │ │ │486 mp │România, │ │ │ │
│ │ │ │ │CF nr. │judeţul Sibiu,│ │Ministerul │Tribunalul │
│2 │38070 │8.29.09 │Judecătoria │100543 │oraşul Avrig, │1.974.149,00 │Justiţiei/ │Sibiu/ │
│ │ │ │Avrig │corp C2: │str. Gheorghe │ │C.U.I. 4265841 │C.U.I. 4406347 │
│ │ │ │ │P │Lazăr nr. 2 │ │ │ │
│ │ │ │ │Sc = 109 │ │ │ │ │
│ │ │ │ │mp │ │ │ │ │
│ │ │ │ │Sd = 109 │ │ │ │ │
│ │ │ │ │mp │ │ │ │ │
│ │ │ │ │Steren = │ │ │ │ │
│ │ │ │ │1.115 mp │ │ │ │ │
│ │ │ │ │CF nr. │ │ │ │ │
│ │ │ │ │100544 │ │ │ │ │
├────┼──────┼───────────┼─────────────┼─────────┼──────────────┼─────────────┼───────────────┼───────────────┤
│ │ │ │ │corp C1: │ │ │ │ │
│ │ │ │ │P + 1E/P │ │ │ │ │
│ │ │ │ │+ 2E │ │ │ │ │
│ │ │ │ │Sc = 721 │ │ │ │ │
│ │ │ │ │mp │ │ │ │ │
│ │ │ │ │Sd = │ │ │ │ │
│ │ │ │ │1.587 mp │ │ │ │ │
│ │ │ │ │corp C2: │ │ │ │ │
│ │ │ │ │P │ │ │ │ │
│ │ │ │ │Sc = 337 │ │ │ │ │
│ │ │ │ │mp │România, │ │ │ │
│ │ │ │ │Sd = 337 │judeţul │ │ │ │
│ │ │ │ │mp │Hunedoara, │ │ │ │
│ │ │ │Judecătoria │corp C3: │municipiul │ │Ministerul │Tribunalul │
│3 │37761 │8.29.09 │Petroşani │P │Petroşani, │2.443.085,00 │Justiţiei/ │Hunedoara/ │
│ │ │ │ │Sc = 134 │bd. 1 │ │C.U.I. 4265841 │C.U.I. 4374440 │
│ │ │ │ │mp │Decembrie 1918│ │ │ │
│ │ │ │ │Sd = 134 │nr. 77 │ │ │ │
│ │ │ │ │mp │ │ │ │ │
│ │ │ │ │corp C4: │ │ │ │ │
│ │ │ │ │P │ │ │ │ │
│ │ │ │ │Sc = 16 │ │ │ │ │
│ │ │ │ │mp │ │ │ │ │
│ │ │ │ │Sd = 16 │ │ │ │ │
│ │ │ │ │mp │ │ │ │ │
│ │ │ │ │Steren = │ │ │ │ │
│ │ │ │ │2.535 mp │ │ │ │ │
│ │ │ │ │CF nr. │ │ │ │ │
│ │ │ │ │65611 │ │ │ │ │
├────┼──────┼───────────┼─────────────┼─────────┼──────────────┼─────────────┼───────────────┼───────────────┤
│ │ │ │ │corp C1: │ │ │ │ │
│ │ │ │ │D + P │ │ │ │ │
│ │ │ │ │Sc = 328 │ │ │ │ │
│ │ │ │ │mp │ │ │ │ │
│ │ │ │ │Sd = 356 │ │ │ │ │
│ │ │ │ │mp │Romania, │ │ │ │
│ │ │ │ │corp C2: │judeţul │ │Ministerul │Tribunalul │
│4 │37764 │8.29.09 │Judecătoria │P │Hunedoara, │737.011,00 │Justiţiei/ │Hunedoara/ │
│ │ │ │Haţeg │Sc = 318 │oraşul Haţeg, │ │C.U.I. 4265841 │C.U.I. 4374440 │
│ │ │ │ │mp │str. Mihai │ │ │ │
│ │ │ │ │Sd = 318 │Viteazu nr. 9 │ │ │ │
│ │ │ │ │mp │ │ │ │ │
│ │ │ │ │Steren = │ │ │ │ │
│ │ │ │ │1.810 mp │ │ │ │ │
│ │ │ │ │CF nr. │ │ │ │ │
│ │ │ │ │65696 │ │ │ │ │
├────┼──────┼───────────┼─────────────┼─────────┼──────────────┼─────────────┼───────────────┼───────────────┤
│ │ │ │ │2S + P + │ │ │ │ │
│ │ │ │ │5E │ │ │ │ │
│ │ │ │ │Sc = │România, │ │ │ │
│ │ │ │Tribunalul │3.721 mp │municipiul │ │Ministerul │Tribunalul │
│5 │100630│8.29.09 │Bucureşti şi │Sd = │Bucureşti, │32.966.946,76│Justiţiei/ │Bucureşti/ │
│ │ │ │Judecătoria │33.102 mp│sector 3, Bd. │ │C.U.I. 4265841 │C.U.I. 4340633 │
│ │ │ │Sectorului 2 │Steren = │Unirii nr. 37 │ │ │ │
│ │ │ │ │14.165 mp│ │ │ │ │
│ │ │ │ │CF nr. │ │ │ │ │
│ │ │ │ │214072 │ │ │ │ │
├────┼──────┼───────────┼─────────────┼─────────┼──────────────┼─────────────┼───────────────┼───────────────┤
│ │ │ │ │Ds + P + │România, │ │ │ │
│ │ │ │ │1E │judeţul │ │ │ │
│ │ │ │ │Sc = 440 │Teleorman, │ │Ministerul │Tribunalul │
│6 │38342 │8.29.09 │Judecătoria │mp │oraşul │1.069.457,82 │Justiţiei/ │Teleorman/ │
│ │ │ │Zimnicea │Sd = 982 │Zimnicea, │ │C.U.I. 4265841 │C.U.I. 4469078 │
│ │ │ │ │mp │Str. Eroilor │ │ │ │
│ │ │ │ │CF nr. │nr. 45 │ │ │ │
│ │ │ │ │23057-C1 │ │ │ │ │
├────┼──────┼───────────┼─────────────┼─────────┼──────────────┼─────────────┼───────────────┼───────────────┤
│ │ │ │ │P + 1E + │ │ │ │ │
│ │ │ │ │M │România, │ │ │ │
│ │ │ │ │Sc = 284 │judeţul │ │ │ │
│ │ │ │ │mp │Constanţa, │ │Ministerul │Tribunalul │
│7 │39450 │8.29.09 │Judecătoria │Sd = 871 │municipiul │2.232.946,39 │Justiţiei/ │Constanţa/ │
│ │ │ │Hârşova │mp │Hârşova, │ │C.U.I. 4265841 │C.U.I. 4700953 │
│ │ │ │ │Steren = │Şos. │ │ │ │
│ │ │ │ │1.199 mp │Constanţei nr.│ │ │ │
│ │ │ │ │CF nr. │4A │ │ │ │
│ │ │ │ │102570 │ │ │ │ │
├────┼──────┼───────────┼─────────────┼─────────┼──────────────┼─────────────┼───────────────┼───────────────┤
│ │ │ │ │corp C1: │ │ │ │ │
│ │ │ │ │P │ │ │ │ │
│ │ │ │ │Sc = 104 │ │ │ │ │
│ │ │ │ │mp │ │ │ │ │
│ │ │ │ │Sd = 104 │ │ │ │ │
│ │ │ │ │mp │ │ │ │ │
│ │ │ │ │CF nr. │ │ │ │ │
│ │ │ │ │103317-C1│ │ │ │ │
│ │ │ │ │corp C2: │ │ │ │ │
│ │ │ │ │P │ │ │ │ │
│ │ │ │ │Sc = 38 │ │ │ │ │
│ │ │ │ │mp │România, │ │ │ │
│ │ │ │Judecătoria │Sd = 38 │judeţul │ │ │ │
│ │ │ │Târgu Bujor │mp │Galaţi, │ │Ministerul │Tribunalul │
│8 │26704 │8.29.09 │(depozit │CF nr. │oraşul Târgu │89.680,00 │Justiţiei/ │Galaţi/ │
│ │ │ │arhive │103317-C2│Bujor, │ │C.U.I. 4265841 │C.U.I. 3126756 │
│ │ │ │instanţe) │corp C3: │str. 1 Mai nr.│ │ │ │
│ │ │ │ │P │24 │ │ │ │
│ │ │ │ │Sc = 144 │ │ │ │ │
│ │ │ │ │mp │ │ │ │ │
│ │ │ │ │Sd = 144 │ │ │ │ │
│ │ │ │ │mp │ │ │ │ │
│ │ │ │ │CF nr. │ │ │ │ │
│ │ │ │ │103317-C3│ │ │ │ │
│ │ │ │ │corp C4: │ │ │ │ │
│ │ │ │ │P │ │ │ │ │
│ │ │ │ │Sc = 9 mp│ │ │ │ │
│ │ │ │ │Sd = 9 mp│ │ │ │ │
│ │ │ │ │CF nr. │ │ │ │ │
│ │ │ │ │103317-C4│ │ │ │ │
├────┼──────┼───────────┼─────────────┼─────────┼──────────────┼─────────────┼───────────────┼───────────────┤
│ │ │ │ │Ds + P + │ │ │ │ │
│ │ │ │ │2E │România, │ │ │ │
│ │ │ │ │Sc = 516 │judeţul Iaşi, │ │ │ │
│ │ │ │ │mp │municipiul │ │Ministerul │Tribunalul Iaşi│
│9 │40036 │8.29.09 │Judecătoria │Sd = │Paşcani, │10.280.300,00│Justiţiei/ │/ │
│ │ │ │Paşcani │1.970 mp │Str. │ │C.U.I. 4265841 │C.U.I. 4981212 │
│ │ │ │ │Steren = │Grădiniţei nr.│ │ │ │
│ │ │ │ │1.325 mp │8 │ │ │ │
│ │ │ │ │CF nr. │ │ │ │ │
│ │ │ │ │66396 │ │ │ │ │
├────┼──────┼───────────┼─────────────┼─────────┼──────────────┼─────────────┼───────────────┼───────────────┤
│ │ │ │ │P │ │ │ │ │
│ │ │ │ │Sc = │România, │ │ │ │
│ │ │ │ │29,85 mp │judeţul │ │ │ │
│ │ │ │Tribunalul │Sd = │Caraş-Severin,│ │Ministerul │Tribunalul │
│10 │150160│8.29.09 │Caraş-Severin│29,85 mp │municipiul │8.949,76 │Justiţiei/ │Caraş-Severin/ │
│ │ │ │- garaj │Cpt = │Reşiţa, piaţa │ │C.U.I. 4265841 │C.U.I. 4287386 │
│ │ │ │ │4,97 mp │1 Decembrie │ │ │ │
│ │ │ │ │CF nr. │1918 nr. 9 │ │ │ │
│ │ │ │ │30243 - │ │ │ │ │
│ │ │ │ │C1 - U15 │ │ │ │ │
└────┴──────┴───────────┴─────────────┴─────────┴──────────────┴─────────────┴───────────────┴───────────────┘


    -----

Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice