Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
 NORMĂ SANITAR-VETERINARĂ din 6 iunie 2019 privind procedura de înregistrare/autorizare sanitar-veterinară a unităţilor din domeniul subproduselor de origine animală şi produselor derivate care nu sunt destinate consumului uman
Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   NORMĂ SANITAR-VETERINARĂ din 6 iunie 2019  privind procedura de înregistrare/autorizare sanitar-veterinară a unităţilor din domeniul subproduselor de origine animală şi produselor derivate care nu sunt destinate consumului uman    Twitter Facebook
Cautare document

 NORMĂ SANITAR-VETERINARĂ din 6 iunie 2019 privind procedura de înregistrare/autorizare sanitar-veterinară a unităţilor din domeniul subproduselor de origine animală şi produselor derivate care nu sunt destinate consumului uman

EMITENT: Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 690 bis din 21 august 2019
──────────
        Aprobată prin ORDINUL nr. 79 din 6 iunie 2019, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 690 din 21 august 2019.
──────────
    CAP. I
    Prevederi generale
    SECŢIUNEA 1
    Obligaţii de bază şi definiţii
    ART. 1
    (1) Prezenta normă stabileşte procedura de înregistrare/autorizare sanitar-veterinară a unităţilor din domeniul subproduselor de origine animală şi produselor derivate care nu sunt destinate consumului uman.
    (2) Prevederile prezentei norme nu se aplică în cazurile prevăzute de art. 2 alin. (2) din Regulamentul (CE) nr. 1069/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 21 octombrie 2009 de stabilire a unor norme sanitare privind subprodusele de origine animală şi produsele derivate care nu sunt destinate consumului uman şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1774/2002.
    (3) Operatorii economiei trebuie să se asigure că, în toate etapele de colectare, transport, manipulare, tratare, transformare, prelucrare, depozitare, comercializare, distribuire, utilizare şi eliminare din cadrul activităţilor economice aflate sub controlul lor, subprodusele de origine animală şi produsele derivate care nu sunt destinate consumului uman respectă condiţiile prevăzute de Regulamentul (CE) nr. 1069/2009, de Regulamentul (UE) nr. 142/2011 al Comisiei din 25 februarie 2011 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1069/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului de stabilire a unor norme sanitare privind subprodusele de origine animală şi produsele derivate care nu sunt destinate consumului uman şi de punere în aplicare a Directivei 97/78/CE a Consiliului în ceea ce priveşte anumite probe şi produse care sunt scutite de la controalele sanitar-veterinare la frontieră în conformitate cu directiva menţionată şi de prezenta normă sanitar-veterinară.
    (4) Pentru asigurarea trasabilităţii subproduselor de origine animală şi produselor derivate care nu sunt destinate consumului uman, în contractul de servicii încheiat între operatorii economici autorizaţi/înregistraţi/înregistraţi special sanitar-veterinar, conform Regulamentului (CE) nr. 1069/2009, sau între aceştia şi alte unităţi supuse autorizării/înregistrării sanitar-veterinare trebuie menţionate următoarele: denumirea unităţii, adresa punctului de lucru, profilul de activitate şi numărul de autorizare/ înregistrare/înregistrare specială sanitară-veterinară a unităţii de origine şi al celei de destinaţie aparţinând operatorilor autorizaţi/înregistraţi/înregistraţi special sanitar-veterinar în conformitate cu prevederile Regulamentului (CE) nr. 1069/2009.
    (5) Transportatorii independenţi de subproduse de origine animală/produse derivate care nu sunt destinate consumului uman, care au încheiat contracte de servicii cu unităţile de neutralizare pentru activitatea de transport, au obligaţia să transmită o copie a contractului de servicii încheiat direcţiei sanitar - veterinare şi pentru siguranţa alimentelor pe a cărei rază teritorială funcţionează unitatea de unde sunt transportate subprodusele de origine animală/produsele derivate care nu sunt destinate consumului uman respective.
    (6) Operatorii economici sunt obligaţi să ia toate măsurile necesare pentru ca subprodusele de origine animală şi produsele derivate care nu sunt destinate consumului uman să fie ţinute separat, pe categorii, şi identificate atât în momentul în care acestea sunt generate, cât şi pe durata transportului.
    (7) Prezentei norme sanitar-veterinare îi sunt aplicabile definiţiile prevăzute la art. 3 din Regulamentul (CE) nr. 1069/2009.
    (8) În sensul prezentei norme sanitar - veterinare, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:
    a) autorizaţie sanitar-veterinară - documentul emis de direcţia sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti, în raza căruia este permisă desfăşurarea activităţii unităţilor, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 1;
    b) certificat de înregistrare sanitar-veterinară documentul emis de direcţia sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti pentru unităţile care funcţionează în baza declaraţiei pe propria răspundere şi a certificatului constatator emis de Oficiul Registrului Comerţului, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 2;
    c) certificat de înregistrare specială sanitar-veterinară - documentul emis de direcţia sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti pentru unităţile care funcţionează în baza declaraţiei pe propria răspundere, a certificatului constatator emis de Oficiul Registrului Comerţului şi a verificărilor efectuate de medici veterinari oficiali, potrivit prevederilor prezentei norme sanitar-veterinare, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 3;
    d) unităţi supuse înregistrării sanitar-veterinare - unităţi supuse controlului oficial sanitar-veterinar care funcţionează în baza declaraţiei pe propria răspundere şi a certificatului constatator, prevăzute în anexa nr. 4;
    e) unităţi supuse înregistrării speciale sanitar-veterinare unităţi supuse controlului oficial sanitar-veterinar care funcţionează în baza declaraţiei pe propria răspundere, a certificatului constatator şi a verificărilor efectuate de medici veterinari oficiali, potrivit prevederilor prezentei norme sanitar-veterinare, cuprinse în anexa nr. 5;
unităţi supuse autorizării sanitare - veterinare unităţi care sunt supuse controlului oficial sanitar-veterinar anterior începerii activităţii, în vederea asigurării conformităţii cu prevederile Regulamentului (CE) nr. 1069/2009, ale Regulamentului (UE) nr. 142/2011 şi ale prezentei norme sanitar - veterinare, şi care desfăşoară activităţi supuse controlului oficial sanitar-veterinar, prevăzute în
    g) interzicerea activităţii - măsura de interzicere a activităţii, prin retragerea în vederea anulării a autorizaţiei/certificatului de înregistrare/certificatului de înregistrare specială sanitar-veterinară, în urma emiterii ordonanţei privind interzicerea activităţii, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 7;
    h) suspendarea activităţii - măsura de suspendare a activităţii prin emiterea ordonanţei de suspendare, cu menţinerea autorizării/înregistrării/înregistrării speciale sanitar - veterinare, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 8;
    i) comercianţi operatori care desfăşoară numai activitate de comercializare cu subproduse de origine animală/produse derivate care nu sunt destinate consumului uman şi nu deţin mijloace de transport şi/sau unităţi autorizate/înregistrate/înregistrate special sanitar - veterinar care sunt implicate în generarea şi/sau transportul şi/sau orice altă activitate descrisă în Regulamentul (CE) nr. 1069/2009, pentru subprodusele de origine animală/produsele derivate care nu sunt destinate consumului uman care fac obiectul activităţii de comercializare;
    j) operatori - persoane fizice sau juridice care au sub control direct subproduse de origine animală sau produse derivat care nu sunt destinate consumului uman, transportatorii, comercianţii şi utilizatorii;
    k) unităţi de neutralizare - toate tipurile de unităţi autorizate/înregistrate/înregistrate special sanitar - veterinar conform prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1069/2009;
    l) aviz de principiu - documentul emis de direcţia sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti, care atestă că activitatea pe care operatorul economic intenţionează să o desfăşoare este conformă cu prevederile Regulamentului (CE) nr. 1069/2009 şi Regulamentului (CE) nr. 142/2011, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 9;
    m) materii de categoria 1 - subproduse de origine animală care nu sunt destinate consumului uman de categoria 1;
    n) materii de categoria 2 - subproduse de origine animală care nu sunt destinate consulului uman de categoria 2;
    o) materii de categoria 3 - subproduse de origine animală care nu sunt destinate consumului uman de categoria 3;
    p) biosecuritate - complexul de măsuri organizatorice şi tehnice aplicate într-o exploataţie de animale înregistrată/autorizată sanitar-veterinar, pentru prevenirea introducerii, persistenţei şi răspândirii de agenţi patogeni, astfel încât să se prevină apariţia bolilor transmisibile;
    r) sisteme de navigaţie - infrastructuri prin satelit care furnizează servicii de cronometrare şi poziţionare globale, continue şi corecte sau orice tehnologie care furnizează servicii considerate echivalente în sensul prezentei norme sanitar-veterinare.


    ART. 2
    (1) Punctul iniţial de generare a subproduselor de origine animală sau produselor derivate care nu sunt destinate consumului uman se stabileşte în conformitate cu prevederile art. 4 alin. (1) şi (2) din Regulamentul (CE) nr. 1069/2009.
    (2) Punctul final al lanţului de fabricaţie a produselor derivate obţinute din subprodusele de origine animală care nu sunt destinate consumului uman se stabileşte în conformitate cu prevederile art. 5 din Regulamentul (CE) nr. 1069/2009, respectiv cu prevederile art. 3 din Regulamentul (UE) nr. 142/2011.
    (3) Operatorii care elaborează ghiduri de bună practică pentru aplicarea prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1069/2009 şi ale Regulamentului (UE) nr. 142/2011, trebuie ca, înainte de publicarea acestora, să le transmită la Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor pentru evaluare, în vederea asigurării conformităţii cu prevederile art. 30 alin. (2) din Regulamentul (CE) nr. 1069/2009 şi cu prevederile specifice regulamentelor respective.
    (4) Fiecare exploataţie comercială de animale autorizată/înregistrată sanitar - veterinar are obligaţia să deţină în incinta acesteia un spaţiu/spaţii amenajat/amenajate pentru depozitarea temporară şi în condiţii de siguranţă a subproduselor de origine animală care nu sunt destinate consumului uman rezultate exclusiv din activitatea proprie, astfel încât să se respecte cerinţele de biosecuritate ale exploataţiei respective, cu evitarea oricărui risc de contaminare a mediului.
    (5) Fiecare unitate din industria alimentară autorizată/înregistrată sanitar - veterinar are obligaţia să deţină în incinta acesteia un spaţiu/spaţii amenajat/amenajate pentru depozitarea temporară şi în condiţii de siguranţă a subproduselor de origine animală care nu sunt destinate consumului uman rezultate exclusiv din activitatea proprie, astfel încât să se prevină orice risc pentru sănătatea publică şi sănătatea animală, cu evitarea oricărui risc de contaminare a mediului.
    (6) Spaţiile prevăzute la alin. (4) şi (5) trebuie să asigure depozitarea subproduselor de origine animală care nu sunt destinate consumului uman pe categorii, conform prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1069/2009, să fie identificate în mod corespunzător şi să fie destinate exclusiv acestui scop.
    (7) Generatorii de subproduse origine animală care nu sunt destinate consumului uman au obligaţia colectării acestora în spaţiile prevăzute la alin. (4) şi (5) şi a notificării unei unităţi de neutralizare în vederea transportului subproduselor la aceste unităţi, cu respectarea prevederilor art. 21 alin. (1) din Regulamentul (CE) nr. 1069/2009.
    (8) Prin excepţie de la prevederile alin. (7), amânarea notificării unităţii de neutralizare de către exploataţiile comerciale de animale şi prelungirea perioadei de deţinere a subproduselor de origine animală care nu sunt destinate consumului uman pot avea loc în următoarele condiţii:
    a) animalele moarte care nu fac obiectul unor teste pentru encefalopatii spongiforme transmisibile şi a căror greutate individuală este de până la 100 kg pot fi stocate timp de până la 60 de zile înainte de a notifica unitatea de neutralizare, numai atunci când sunt depozitate temporar într-un singur spaţiu închis, în condiţii care să asigure congelarea acestora, spaţiu identificat în mod corespunzător şi destinat exclusiv acestui scop;
    b) prevederile lit. a) se aplică numai cu acordul scris al direcţiei sanitar - veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti şi numai după ce operatorul respectiv îndeplineşte condiţiile privind depozitarea subproduselor de origine animală care nu sunt destinate consumului uman în spaţii care să asigure congelarea acestora;
    c) cantitatea maximă admisă în spaţiul de congelare este de până la 700 kg.


    SECŢIUNEA 2
    Clasificarea subproduselor de origine animală şi a produselor derivate care nu sunt destinate consumului uman
    ART. 3
    (1) Clasificarea subproduselor de origine animală şi a produselor derivate care nu sunt destinate consumului uman se realizează în conformitate cu art. 7 alin. (1) din Regulamentul (CE) 1069/2009, în funcţie de riscul pe care îl prezintă din punct de vedere sanitar - veterinar şi al sănătăţii publice.
    (2) Alimentele care conţin produse de origine animală şi care sunt confiscate în urma controlului oficial, ca urmare a lipsei oricăror documente de identificare ale acestora, sunt clasificate ca materii de categoria 2.

    SECŢIUNEA 3
    Prelucrarea subproduselor de origine animală şi utilizarea acestora
    ART. 4
    (1) Prelucrarea în vederea neutralizării şi a utilizării materiilor din categoriile 1, 2 şi 3 se realizează conform prevederilor art. 12, 13 şi 14 din Regulamentul (CE) nr. 1069/2009 şi prevederilor Regulamentului (UE) nr. 142/2011.
    (2) Prelucrarea materiilor de categoria 1 şi 2 în unităţi de procesare a subproduselor de origine animală care nu sunt destinate consumului uman de categoria 1 şi 2 autorizate sanitar - veterinar conform art. 24 lit. (a) din Regulamentul (CE) nr. 1069/2009 se realizează numai prin sterilizare sub presiune, astfel cum este definită la art. 3 pct. 19 din Regulamentul (CE) nr. 1069/2009.
    (3) Pentru materiile de categoria 2 care sunt destinate producţiei de biogaz şi care au fost supuse prelucrării prevăzute la art. 13 lit. (e) pct. (i) din Regulamentul (CE) nr. 1069/2009, nu este necesară pasteurizarea prealabilă a acestora în unitatea de producţie a biogazului.
    (4) Materiile de categoria 2, prevăzute la art. 13 lit. (c) pct. (ii) şi lit. (f) din Regulamentul (CE) nr. 1069/2009, sunt considerate lipsite de risc epidemiologic, dacă provin de la unităţi generatoare care nu sunt supuse unor restricţii sanitar-veterinare.

    SECŢIUNEA 4
    Restricţii de utilizare şi expediere a subproduselor de origine animală şi a produselor derivate care nu sunt destinate consumului uman
    ART. 5
    (1) Restricţiile de utilizare a subproduselor de origine animală şi a produselor derivate care nu sunt destinate consumului uman sunt prevăzute la art. 11 din Regulamentul (CE) nr. 1069/2009, la art. 5 din Regulamentul (UE) nr. 142/2011, precum şi la art. 7 şi în anexa IV la Regulamentul (CE) nr. 999/2001 al Parlamentului European şi al Consiliului din 22 mai 2001 de stabilire a unor reglementări pentru prevenirea, controlul şi eradicarea anumitor forme transmisibile de encefalopatie spongiformă.
    (2) Restricţiile de expediere a subproduselor de origine animală şi a produselor derivate care nu sunt destinate consumului uman provenite din zonele, unităţile şi exploataţiile care sunt supuse restricţiilor de sănătate animală sunt prevăzute la art. 6 din Regulamentul (CE) nr. 1069/2009 şi la art. 4 din Regulamentul (UE) nr. 142/2011.

    SECŢIUNEA 5
    Metode alternative de procesare
    ART. 6
    (1) Metodele de procesare a subproduselor de origine animală care nu sunt destinate consumului uman, altele decât cele prevăzute în cap. III şi în cap. IV din anexa IV la Regulamentul (UE) nr. 142/2011, sunt considerate metode alternative de procesare.
    (2) Autorizarea sanitar - veterinară a metodelor alternative de procesare prevăzute la alin. (1), altele decât cele prevăzute în cap. III şi în cap. IV din anexa IV la Regulamentul (UE) nr. 142/2011, se realizează numai în conformitate cu prevederile art. 20 din Regulamentul (CE) nr. 1069/2009, respectiv ale art. 16 din Regulamentul (UE) nr. 142/2011.

    CAP. II
    Prevederi generale referitoare la autorizarea, înregistrarea/înregistrarea specială sanitar - veterinară a unităţilor şi a operatorilor din domeniul subproduselor de origine animală şi produselor derivate care nu sunt destinate consumului uman
    ART. 7
    (1) Înregistrarea şi înregistrarea specială sanitară - veterinară a operatorilor din domeniul subproduselor de origine animală şi produselor derivate care nu sunt destinate consumului uman se efectuează în conformitate cu prevederile art. 23 din Regulamentul (CE) nr. 1069/2009 şi cu prevederile prezentei norme sanitar - veterinare.
    (2) Autorizarea sanitar-veterinară a operatorilor din domeniul subproduselor de origine animală şi produselor derivate care nu sunt destinate consumului uman se efectuează în conformitate cu prevederile art. 24 din Regulamentul (CE) nr. 1069/2009 şi cu prevederile prezentei norme sanitar-veterinare.
    (3) Operatorii din domeniul subproduselor de origine animală şi produselor derivate care nu sunt destinate consumului uman sunt obligaţi ca înaintea începerii activităţilor prevăzute la art. 23 alin. (1) şi la art. 24 din Regulamentul (CE) nr. 1069/2009, să solicite în scris, după caz, direcţiei sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti autorizarea, înregistrarea sau înregistrarea specială sanitar-veterinară.
    (4) Prevederile alin. (3) nu se aplică pentru:
    a) activităţile care implică generarea de subproduse de origine animală doar la faţa locului, care sunt efectuate în ferme sau în alte incinte unde animalele sunt ţinute, crescute sau îngrijite;
    b) unităţilor deja autorizate/înregistrate conform prevederilor Regulamentului (CE) nr. 852/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind igiena produselor alimentare sau ale Regulamentului (CE) nr. 853/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului din 29 aprilie 2004 de stabilire a unor norme specifice de igienă care se aplică alimentelor de origine animală.

    (5) Operatorii din domeniul subproduselor de origine animală şi produselor derivate care nu sunt destinate consumului uman ale căror activităţi necesită autorizare/înregistrare/înregistrare specială sanitar veterinară conform Regulamentului (CE) 1069/2009 au obligaţia de a menţiona pe toate documentele emise de aceştia pe parcursul activităţilor numărul unic de autorizare/înregistrare/înregistrare specială.
    (6) Intenţia de modificare a denumirii, a adresei sediului social şi/sau a punctului de lucru, a profilului de activitate sau a fluxului tehnologic al unităţilor autorizate/înregistrate/înregistrate special sanitar - veterinar trebuie notificată de către operatori direcţiilor sanitar - veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene respectiv a municipiului Bucureşti.
    (7) Modificarea adresei punctului de lucru, a profilului de activitate al unităţilor autorizate/înregistrate/înregistrate special sanitar - veterinar impune reluarea procedurilor de autorizare/înregistrare/înregistrare specială sanitar - veterinară a acestora.
    (8) Modificarea fluxului tehnologic în cazul unităţilor înregistrate special şi autorizate sanitar - veterinar impune reevaluarea unităţii sau, după caz, reluarea procedurilor de înregistrare specială sau autorizare sanitară - veterinară.
    (9) În situaţia reevaluării unităţilor, precum şi în cazul unităţilor înregistrate sanitar - veterinar, modificările se menţionează în anexa la autorizaţia/certificatul de înregistrare/certificatul de înregistrare specială sanitar - veterinară, conform modelului din anexa nr. 10.

    CAP. III
    Autorizarea, înregistrarea şi înregistrarea specială sanitar - veterinară
    SECŢIUNEA 1
    Autorizarea sanitar-veterinară
    ART. 8
    (1) Se supun autorizării sanitar-veterinare de către direcţia sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti, unităţile prevăzute la art. 24 din Regulamentul (CE) nr. 1069/2009 şi în anexa nr. 6 din prezenta normă sanitar-veterinară.
    (2) Autorizaţia sanitar - veterinară a unităţilor supuse controlului sanitar - veterinar se emite de către direcţia sanitar - veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti, în baza unei documentaţii şi a cererii formulate de operatorul economic, depuse anterior începerii activităţii pentru care se solicită autorizarea sanitar - veterinară.
    (3) Autorizaţia sanitar - veterinară este emisă numai după ce a fost efectuată, de către direcţia sanitar - veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti, verificarea la faţa locului a unităţii respective, înainte de începerea activităţii, iar în urma acestei verificări se constată că unitatea îndeplineşte condiţiile prevăzute de legislaţia specifică în vigoare.

    ART. 9
    (1) Avizul de principiu se solicită de către operatori, înainte de amplasarea şi de începerea construcţiei unităţilor prevăzute la pct. (1), (5), (7) şi (8) din anexa nr. 6, în vederea verificării şi certificării conformităţii cu prevederile Regulamentului (CE) nr. 1069/2009 şi ale Regulamentului (UE) nr. 142/2011.
    (2) În vederea obţinerii avizului de principiu, operatorul trebuie să depună la direcţia sanitar - veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti un dosar care cuprinde următoarele documente:
    a) cererea, în original, conform modelului prevăzut în anexa nr. 11;
    b) planul de încadrare în zonă, cu menţionarea vecinităţilor, distanţa până la acestea şi profilul de activitate al unităţilor învecinate;
    c) schiţa unităţii cu descrierea fluxului tehnologic;
    d) memoriul tehnic justificativ;
    e) copie de pe cartea de identitate a reprezentantului legal al operatorului economic;
    f) copie de pe chitanţa care atestă că au fost achitate tarifele prevăzute în Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 96/2014 privind aprobarea tarifelor aplicabile în domeniul sanitar - veterinar şi pentru siguranţa alimentelor, cu modificările şi completările ulterioare.

    (3) Planul de încadrare în zonă, prevăzut la alin. (2) lit. b), trebuie să cuprindă cel puţin următoarele informaţii: poziţia unităţii faţă de vecinătăţi, delimitarea unităţii faţă de acestea, descrierea vecinătăţilor, căile de acces în unitate.
    (4) Schiţa unităţii, prevăzută la alin. (2) lit. c), trebuie să cuprindă cel puţin următoarele informaţii: compartimentarea spaţiilor, destinaţia fiecărui spaţiu, dispunerea echipamentelor tehnice în spaţiile de producţie şi denumirea acestora, fluxul materiei prime, fluxul produselor finite, fluxul apelor reziduale, împărţirea unităţii pe tipuri de zone, respectiv zona curată şi zona murdară, după caz, precum şi menţionarea zonelor de spălare şi de dezinfecţie.
    (5) Memoriul tehnic justificativ, prevăzut la alin. (2) lit. d), trebuie să cuprindă cel puţin următoarele informaţii: tipul de unitate, conform prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1069/2009. categoria şi tipul materiilor prime, categoria şi tipul produselor finite obţinute şi destinaţia acestora, descrierea detaliată a procesului tehnologic, cu menţionarea fiecărei etape tehnologice, schiţa fluxului tehnologic, parametrii tehnologici care vor fi utilizaţi şi care trebuie să corespundă cerinţelor specifice din Regulamentul (CE) nr. 1069/2009, din Regulamentul (UE) nr. 142/2011, precum şi din prezenta normă sanitar - veterinară.
    (6) Tariful perceput de direcţia sanitar - veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti pentru verificările efectuate în vederea certificării conformităţii cu legislaţia sanitar - veterinară şi pentru siguranţa alimentelor a documentaţiei depuse, prevăzută la alin. (2), este reprezentat de 50% din tariful perceput pentru autorizarea sanitar - veterinară prevăzut în Ordinul ANSVSA nr. 96/2014, cu modificările şi completările ulterioare care se achită de către reprezentantul legal al unităţii în contul direcţiei sanitar - veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, la depunerea documentaţiei.
    (7) Direcţia sanitar - veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti înregistrează dosarul şi verifică, prin personalul de specialitate, conformitatea informaţiilor menţionate în dosar cu condiţiile de funcţionare prevăzute de legislaţia sanitar-veterinară specifică în vigoare aplicabilă unităţii pentru care se solicită emiterea avizului de principiu; în urma verificării dosarului se întocmeşte o notă de constatare, conform modelului prevăzut în anexa nr. 12, în care se precizează detaliat dacă sunt respectate sau nu toate condiţiile prevăzute de legislaţia sanitar-veterinară specifică în vigoare.
    (8) În cazul în care se constată că sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de legislaţia sanitar-veterinară specifică în vigoare, direcţia sanitar - veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti emite, în termen de 5 zile lucrătoare de la data întocmirii notei de constatare, avizul de principiu, conform modelului prevăzut în anexa nr. 9.
    (9) În cazul în care, în urma verificării documentaţiei prevăzute la alin. (2), se constată neconformităţi faţă de legislaţia sanitar-veterinară specifică în vigoare, direcţia sanitar - veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti, prin reprezentanţii săi, întocmeşte nota de constatare prevăzută la alin. (7).

    ART. 10
    (1) În vederea obţinerii autorizaţiei sanitar-veterinare a unităţilor prevăzute în anexa nr. 6, cu excepţia celor prevăzute la punctele (12) - (20), operatorul trebuie să depună la direcţia sanitar - veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti un dosar care cuprinde următoarele documente:
    a) cererea, în original, conform modelului prevăzut în anexa nr. 13;
    b) certificatul constatator şi certificatul unic de înregistrare emise de Oficiul Registrului Comerţului;
    c) copia de pe cartea de identitate a reprezentantului legal al operatorului economic;
    d) actul doveditor al dreptului de proprietate/folosinţă asupra spaţiului şi terenului în care îşi va desfăşura activitatea;
    e) copia chitanţei care atestă că au fost achitate tarifele prevăzute în Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 96/2014, cu modificările şi completările ulterioare;
    f) avizul de principiu, unde este cazul;
    g) planul de încadrare în zonă, cu menţionarea vecinătăţilor, distanţa până la acestea şi profilul de activitate al unităţilor învecinate;
    h) schiţa unităţii cu descrierea fluxului tehnologic;
    i) memoriul tehnic justificativ;
    j) acordul scris al autorităţilor judeţene pentru protecţia mediului şi de sănătate publică, pentru amplasarea şi funcţionarea cimitirului de animale de companie;
    k) documentul emis de autoritatea pentru protecţia mediului prin care se atestă îndeplinirea cerinţelor prevăzute în cap. V lit. B alin. (1), alin. (3) şi alin. (4) din anexa III la Regulamentul (UE) nr. 142/2011, pentru unitatea de combustie din exploataţie care utilizează gunoi de grajd provenit de la păsări drept combustibil;
    l) declaraţia pe propria răspundere conform modelului prevăzut în anexa nr. 30 în cazul unităţilor prevăzute la punctul (5) din anexa nr. 6.

    (2) Direcţia sanitar - veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti are obligaţia de a soluţiona cererea de autorizare sanitar - veterinară în termen de 15 zile lucrătoare de la data înregistrării acesteia.
    (3) Personalul sanitar - veterinar de specialitate din cadrul direcţiei sanitar - veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti are obligaţia de a completa fişa de evaluare în unitatea ce solicită autorizarea.
    (4) Modelul fişelor de evaluare prevăzute la alin. (3) este stabilit de Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor, pentru fiecare tip de unitate şi cuprinde condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească unităţile în conformitate cu prevederile Regulamentului (CE) nr. 1069/2009, ale Regulamentului (UE) nr. 142/2011 şi ale prezentei norme sanitar-veterinare.
    (5) În vederea obţinerii autorizaţiei sanitar-veterinare, pentru unităţile prevăzute la art. 24, alin. (1) lit. (a), (e) şi (g), (h) şi (i) din Regulamentul (CE) nr. 1069/2009, trebuie să fie elaborate proceduri bazate pe principiile privind analiza riscurilor şi punctele critice de control (HACCP), cu respectarea prevederilor art. 29 din Regulamentul (CE) nr. 1069/2009, iar cele prevăzute la art. 24 alin. (1) lit. (e) trebuie să respecte condiţiile de igienă prevăzute de Regulamentul (CE) nr. 183/2005 al Parlamentului European şi al Consiliului de stabilire a cerinţelor privind igiena hranei pentru animale, cu modificările şi completările ulterioare.
    (6) În situaţia în care sunt îndeplinite cerinţele sanitar-veterinare în unităţile prevăzute în anexa nr. 6, direcţia sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti emite, în termen de 5 zile lucrătoare de la data completării fişei de evaluare, autorizaţia sanitar-veterinară al cărei model este prevăzut în anexa nr. 1, iar pentru unităţile de incinerare/coincinerare şi anexa la autorizaţia sanitar-veterinară al cărei model este prevăzut în anexa nr. 1a).
    (7) În situaţia în care personalul sanitar-veterinar de specialitate din cadrul direcţiei sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti constată neîndeplinirea condiţiilor prevăzute de legislaţia sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor în vigoare, menţionează în fişa de evaluare deficienţele constatate şi măsurile dispuse.
    (8) Fişa de evaluare este adusă la cunoştinţa reprezentantului legal al unităţii.
    (9) După remedierea deficienţelor, reprezentantul legal al unităţii solicită în scris direcţiei sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti reevaluarea unităţii.
    (10) Autorizaţia sanitar-veterinară emisă pentru unităţile prevăzute în anexa nr. 6 îşi păstrează valabilitatea atât timp cât sunt îndeplinite toate condiţiile prevăzute de legislaţia sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor în vigoare.
    (11) Orice modificări ulterioare ale fluxului tehnologic, modernizări şi extinderi ale unităţii trebuie autorizate de către direcţia sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti, înainte de realizarea acestora, fără a se percepe tariful prevăzut la alin. (1) lit. e).

    ART. 11
    (1) În vederea obţinerii autorizaţiei sanitar - veterinare, operatorii unităţilor de procesare au obligaţia efectuării validării acestor unităţi, cu respectarea prevederilor cap. I secţiunea 2 din anexa XVI şi respectiv ale cap. 1 din anexa X la Regulamentul (CE) nr. 142/2011.
    (2) Perioada minimă de efectuare a validării unităţilor de procesare este de 3 zile consecutive pentru metodele de prelucrare 1-6 prevăzute la lit. A - F din cap. III al anexei IV la Regulamentul (CE) nr. 142/2011, respectiv de 30 zile consecutive pentru metoda de procesare 7 prevăzută la lit. G din cap. III al anexei IV la Regulamentul (CE) nr. 142/2011.
    (3) Înainte de emiterea autorizaţiei sanitar - veterinare a unităţilor procesare, direcţia sanitar - veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti are obligaţia de a verifica dacă validarea unităţilor de procesare a fost realizată de operatorul unităţii respective, conform prevederilor alin. (2) şi (3).
    (4) Prelevarea de probe din produse derivate, pentru efectuarea de teste de laborator microbiologice, pe metode acreditate, în cadrul validării unităţilor de procesare se efectuează fie de către operator în prezenţa unui medic veterinar oficial, fie de către medicul veterinar oficial, iar probele sunt sigilate de reprezentantul direcţiei sanitar - veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti.
    (5) Testarea microbiologică a probelor de produse derivate prevăzute la alin. (4) se efectuează, pe metode acreditate, la Laboratorul Naţional de Referinţă pentru furaje din cadrul Institutului de Igienă şi Sănătate Publică Veterinară sau la laboratorul sanitar - veterinar şi pentru siguranţa alimentelor din cadrul direcţiei sanitar - veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti.
    (6) Unităţile de procesare categoria 1 şi categoria 2 sunt autorizate sanitar - veterinar numai cu respectarea prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1069/2009, ale Regulamentului (CE) nr. 142/2011, precum şi ale art. 4 alin. (2) din prezenta normă sanitar - veterinară.
    (7) Pentru prevenirea apariţiei riscurilor pentru sănătatea animală şi sănătatea publică este interzis ca o unitate de neutralizare autorizată/înregistrată sanitar - veterinar, conform prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1069/2009, situată pe acelaşi amplasament cu o unitate generatoare de subproduse de origine animală care nu sunt destinate consumului uman, să proceseze/prelucreze/incinereze/transforme/manipuleze subproduse de origine animală care nu sunt destinate consumului uman provenite din locuri exterioare.
    (8) Prevederile alin. (7) nu se aplică unităţilor de procesare care sunt situate pe acelaşi amplasament cu o unitate de abatorizare, cărora li se aplică derogarea prevăzută în cap. I secţiunea 1 pct. 1 lit. (a) din anexa IV la Regulamentul (UE) nr. 142/2011.

    SECŢIUNEA 2
    Funcţionarea unităţilor de procesare pentru neutralizarea subproduselor de origine animală care nu sunt destinate consumului uman rezultate din focarele de boală
    ART. 12
    (1) În situaţia evoluţiei unor boli epizootice sau a unor alte circumstanţe extraordinare şi neprevăzute, se poate acorda o autorizare sanitar-veterinară temporară pentru a procesa materii de o categorie superioară, unei unităţi de procesare a subproduselor de origine animală deja autorizată sanitar-veterinar pentru a procesa materii de o categorie inferioară.
    (2) Autorizaţia sanitar-veterinară temporară prevăzută la alin. (1) este acordată de către direcţia sanitar - veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti, numai după emiterea hotărârii centrului naţional/local de combatere a bolilor prevăzut la art. 26 alin. (4) şi (5) din Ordonanţa Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii sanitar - veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările şi completările ulterioare, prin care se aprobă efectuarea transportului şi a neutralizării subproduselor de origine animală care nu sunt destinate consumului uman în unitatea respectivă de procesare.
    (3) În vederea obţinerii autorizaţiei sanitar - veterinare temporare, operatorul economic trebuie să depună la direcţia sanitar -veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti un dosar care cuprinde următoarele documente:
    a) cererea, în original, conform modelului prevăzut în anexa nr. 14;
    b) autorizaţia sanitar-veterinară, în original:
    c) planul de încadrare în zonă cu menţionarea vecinătăţilor;
    d) schiţa unităţii cu descrierea fluxului tehnologic;
    e) memoriul tehnic justificativ.

    (4) Personalul sanitar-veterinar de specialitate din cadrul direcţiei sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti are obligaţia de a completa fişa de evaluare în unitatea ce solicită autorizarea sanitar-veterinară temporară.
    (5) În situaţia în care sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de legislaţia sanitar-veterinară în unitatea de procesare prevăzută la alin. (1), direcţia sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti emite autorizaţia sanitar - veterinară temporară, conform modelului prevăzut în anexa nr. 15, pe care operatorul o obţine de la sediul direcţiei sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti.
    (6) Produsele derivate obţinute în urma procesării subproduselor de origine animală care nu sunt destinate consumului uman în unităţile de procesare prevăzute la alin. (1) sunt direcţionate numai către unităţile de incinerare/coincinerare autorizate sanitar -veterinar şi de mediu în condiţiile legii.
    (7) O unitate autorizată sanitar-veterinar pentru procesarea materiilor de categorie inferioară care a fost autorizată temporar pentru procesarea materiilor de o categorie superioară în conformitate cu prevederile art. 24 alin. (2) lit. b) pct. (ii) din Regulamentul (CE) nr. 1069/2009 nu poate reîncepe procesarea materiilor de o categorie inferioară fără obţinerea unei noi autorizaţii sanitar-veterinare de la direcţia sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti, după ce verifică la faţa locului conformitatea cu prevederile legale, respectiv lipsa materiilor prime de categorie superioară, precum şi a produselor finite, măsuri de igienizare şi dezinfecţie, modificarea planului HACCP.
    (8) Pentru obţinerea autorizaţiei sanitar - veterinare temporare nu se percepe tarif.

    SECŢIUNEA 3
    Cerinţe specifice pentru funcţionarea unităţilor de incinerare, coincinerare şi combustie
    ART. 13
    (1) Funcţionarea unităţilor de incinerare şi coincinerare este permisă numai cu respectarea cerinţelor specifice prevăzute de Regulamentul (CE) nr. 1069/2009, de Regulamentul (UE) nr. 142/2011, precum şi de prezenta normă sanitar - veterinară.
    (2) Pentru a putea funcţiona, unităţile de incinerare de mică capacitate şi de mare capacitate trebuie să deţină echipamente funcţionale pentru măsurarea, afişarea, înregistrarea şi stocarea automată electronică, precum şi pentru redarea ulterioară, atât electronică, cât şi pe format de hârtie, a valorii temperaturii gazelor la intervale regulate de timp pentru demonstrarea incinerării subproduselor de origine animală care nu sunt destinate consumului uman; echipamentele trebuie să aibă capacitatea de a măsura, a înregistra şi a stoca valoarea de temperatură la intervale de maximum 30 de minute, din momentul iniţierii procesului de incinerare până la încheierea acestuia, precum şi ora şi data la care a fost efectuată fiecare înregistrare în parte.
    (3) Fiecare instalaţie de incinerare şi coincinerare din cadrul unităţii de incinerare şi coincinerare trebuie să dispună de două echipamente pentru înregistrarea şi stocarea electronică automată a datelor referitoare la valoarea temperaturii gazelor, care să întrunească următoarele condiţii:
    a) cele două echipamente de stocare electronică trebuie să înregistreze simultan valoarea temperaturii provenite de la acelaşi echipament de măsurare;
    b) primul echipament trebuie să fie accesibil operatorului pentru descărcarea şi vizualizarea datelor stocate, necesare în cadrul activităţii de autocontrol, conform prevederilor art. 28 din Regulamentul (CE) nr. 1069/2009;
    c) al doilea echipament trebuie să fie accesibil numai reprezentanţilor direcţiilor sanitar - veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, prin aplicarea sigiliului sanitar - veterinar:
    d) stocarea şi redarea în format electronic a valorilor de temperatură, a orei şi a datei la care a avut loc înregistrarea trebuie să se realizeze automat, prin intermediul echipamentelor respective, fără intervenţie umană, într-un format care să permită interpretarea fără echivoc a informaţiilor afişate şi să existe corelare între valoarea temperaturii, ora la care a fost înregistrată această valoare şi data efectuării înregistrării;
    e) formatul de redare al informaţiilor prevăzut la lit. d) trebuie să fie conform modelului din anexa nr. 16;
    f) echipamentul de stocare trebuie să aibă capacitatea de a stoca informaţiile privind valorile de temperatură înregistrate pentru o perioadă minimă de 6 luni consecutive de funcţionare a instalaţiei de incinerare, fără a fi necesară intervenţia umană pentru descărcarea datelor din mediul de stocare.

    (4) În situaţia apariţiei unor defecţiuni ale instalaţiei de control şi monitorizare a temperaturii, care implică intervenţia tehnică la echipamentul de stocare, medicul veterinar oficial din cadrul direcţiei sanitar - veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti trebuie să se prezinte la unitatea respectivă pentru descărcarea datelor din mediul de stocare, în termen de maxim 48 de ore de la notificarea acesteia de către operatorul unităţii de incinerare.
    (5) Unităţile de combustie situate în exploataţii, care utilizează gunoi de grajd provenit de la păsări drept combustibil, pot fi autorizate sanitar - veterinar numai dacă sunt îndeplinite condiţiile specifice prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 1069/2009 şi în Regulamentul (UE) nr. 142/2011.

    ART. 14
    (1) Pentru confirmarea asigurării condiţiilor specifice de funcţionare a instalaţiilor de incinerare/coincinerare, conform prevederilor Regulamentului (UE) nr. 142/2011, producătorii/distribuitorii instalaţiilor de incinerare/coincinerare trebuie să emită, pentru fiecare instalaţie în parte, declaraţia de conformitate a instalaţiei de incinerare/coincinerare cu prevederile anexei III la Regulamentul (UE), conform modelului din anexa nr. 17.
    (2) Operatorii unităţilor de incinerare au obligaţia de a obţine declaraţia prevăzută la alin. (1), înainte de obţinerea autorizaţiei sanitar - veterinare.

    ART. 15
        Pentru a putea funcţiona, unităţile de incinerare utilizate pentru eliminarea animalelor moarte de talie mare trebuie să îndeplinească una din următoarele condiţii:
    a) instalaţia de incinerare trebuie să permită încărcarea directă în incinta de combustie a animalelor de talie mare întregi, fără a fi necesar ca acestea să fie tranşate şi să deţină echipamentele necesare pentru manipularea acestora prin ridicare, mutare şi coborâre, fără a pune în pericol siguranţa şi sănătatea lucrătorilor;

        sau
    b) unitatea de incinerare trebuie să fie dotată cu echipamente de manipulare a animalelor moarte prin ridicare, mutare şi coborâre, precum şi cu echipamente de tranşare sau mărunţire a acestora în spaţii închise, amenajate în acest scop, fără a pune în pericol siguranţa şi sănătatea lucrătorilor; spaţiile amenajate trebuie să aibă pardoseala şi pereţii construite astfel încât să permită spălarea şi scurgerea uşoară a lichidelor, precum şi să fie dotate cu guri de scurgere prevăzute cu site cu ochiuri de 6 mm conectate la sistemul de colectare a apelor reziduale produse în unitatea respectivă; lucrătorii care tranşează animalele respective trebuie să fie echipaţi cu echipamente de protecţie adecvate acestui scop pentru a preveni orice risc posibil de contaminare; în cazul utilizării echipamentelor mecanice de mărunţire, acestea trebuie să fie conectate cu instalaţia de incinerare, prin intermediul unui sistem de pompare şi a unui sistem închis de tubulatură, pentru descărcarea materiilor mărunţite în incinta de combustie.


    ART. 16
    (1) Operatorii unităţilor de incinerare şi coincinerare care sunt autorizate sanitar - veterinar la data intrării în vigoare a prezentei norme sanitare veterinare trebuie să implementeze cerinţele prevăzute la art. 13 alin. (2) şi (3), în termen de maximum 180 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei norme sanitar-veterinare.
    (2) Direcţia sanitar - veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti trebuie să efectueze evaluarea la faţa locului a unităţilor de incinerare prevăzute la alin. (1) pentru verificarea îndeplinirii cerinţelor art. 13 alin. (2) şi (3), în termen de maximum 30 de zile de la împlinirea termenului prevăzut la alin. (1).
    (3) Operatorii unităţilor de incinerare şi coincinerare care sunt autorizate sanitar - veterinar la data intrării în vigoare a prezentei norme sanitar-veterinare trebuie să implementeze condiţiile prevăzute la art. 14 alin. (2) în termen de maximum 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei norme sanitar-veterinare şi au obligaţia de a transmite direcţiei sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti "Declaraţia de conformitate a instalaţiei de incinerare/coincinerare".
    (4) Prin excepţie de la prevederile art. 14 alin. (2), operatorii unităţilor de incinerare care sunt autorizate sanitar-veterinar la data intrării în vigoare a prezentei norme sanitar-veterinare şi care nu pot obţine "Declaraţia de conformitate a instalaţiei de incinerare/coincinerare" de la producător/distribuitor, trebuie să îşi asume în nume propriu această declaraţie de conformitate.
    (5) Motivele pentru care nu se poate obţine declaraţia de conformitate trebuie să fie obiective şi menţionate în scris de operator, cu prezentarea unor dovezi scrise în acest sens.
    (6) Operatorii unităţilor de incinerare care sunt autorizate sanitar-veterinar la data intrării în vigoare a prezentei norme sanitar-veterinare pentru incinerarea animalelor moarte trebuie să notifice direcţia sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti asupra îndeplinirii/neîndeplinirii condiţiilor prevăzute la art. 15, în termen de maximum 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei norme sanitar-veterinare.
    (7) Direcţia sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti trebuie să efectueze evaluarea la faţa locului a unităţilor de incinerare, prevăzute la alin. (6), care sunt autorizate sanitar-veterinar la data intrării în vigoare a prezentei norme sanitar-veterinare, pentru verificarea îndeplinirii prevederilor art. 15, în termen de maximum 180 de de la data intrării în vigoare a prezentei norme sanitar-veterinare.
    (8) Pentru unităţile prevăzute la alin. (1) la care se constată îndeplinirea prevederilor art. 13 şi art. 15, este necesară emiterea unei noi autorizaţii sanitar-veterinare, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 1 şi a unei anexe la autorizaţia sanitar-veterinară prevăzută în anexa nr. 1a), pentru a include informaţiile prevăzute la art. 13 şi la art. 15.
    (9) Prevederile art. 13 nu se aplică următoarelor categorii de unităţi:
    a) unităţilor de incinerare/coincinerare care au echipamente de măsurare, stocare şi redare a valorilor temperaturii în condiţii echivalente celor prevăzute la art. 13 şi care sunt acceptate/autorizate de către autorităţile pentru protecţia mediului în acest sens.
    b) unităţilor de incinerare care aparţin direcţiilor sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti şi instituţiilor de învăţământ superior.

    (10) Prevederile alin. (8) se aplică şi unităţilor de incinerare/coincinerare prevăzute la alin. (9).

    SECŢIUNEA 4
    Înregistrarea specială sanitar - veterinară
    ART. 17
    (1) Unităţile prevăzute în anexa nr. 5 sunt supuse înregistrării speciale sanitar-veterinare de către direcţia sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti.
    (2) Certificatul de înregistrare specială sanitar - veterinară a unităţilor supuse controlului sanitar - veterinar este emis de către direcţia sanitar - veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti, conform modelului din anexa nr. 3.
    (3) Certificatul de înregistrare specială sanitar - veterinară prevăzut la alin. (2) este emis numai după ce a fost efectuată de către direcţia sanitar - veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti, o verificare la faţa locului a unităţii/mijloacelor de transport, a remorcilor/containerelor respective, înainte de începerea activităţii, iar în urma acestei verificări s-a constatat conformitatea cu toate condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească unitatea, prevăzute de Regulamentul (CE) nr. 1069/2009, de Regulamentul (UE) nr. 142/2011 şi de prezenta normă sanitar - veterinară.
    (4) În vederea eliberării certificatului de înregistrare specială sanitar - veterinară pentru unităţile prevăzute în anexa nr. 5, operatorul economic depune la direcţia sanitar - veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti un dosar care cuprinde următoarele documente:
    a) cererea, conform modelului prevăzut în anexa nr. 18;
    b) copia certificatului constatator şi a certificatului unic de înregistrare emise de Oficiul Registrului Comerţului;
    c) copia certificatului de înmatriculare al fiecărui mijloc de transport şi a fiecărei remorci;
    d) copia cărţii de identitate a reprezentantului legal al operatorului economic;
    e) copia chitanţei care atestă că au fost achitate tarifele prevăzute în Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 96/2014, cu modificările şi completările ulterioare;
    f) memoriul tehnic pentru unităţile prevăzute la pct. 2, 3 şi 4 din anexa nr. 5;
    g) schiţa unităţii, pentru unităţile prevăzute la pct. 3, 4 şi 6 din anexa nr. 5;
    h) planul de încadrare în zonă, cu menţionarea vecinătăţilor, a distanţei până la acestea şi a profilului de activitate al unităţilor învecinate;
    i) copia autorizaţiei sanitar - veterinare/certificatului de înregistrare sanitar - veterinară a unităţii, numai pentru unităţile prevăzute la pct. 2 din anexa nr. 5;
    j) copia contractului de servicii încheiat cu o unitate de procesare/incinerare autorizată sanitar - veterinară, numai pentru unităţile prevăzute la pct. 2 din anexa nr. 5;
    k) copia documentelor de achiziţie a echipamentelor GPS şi a contractului de servicii încheiat cu operatorul de furnizare a serviciilor de monitorizare GPS, numai pentru transportatorii de subproduse de origine animală şi produse derivate care nu sunt destinate consumului uman.


    ART. 18
    (1) Direcţia sanitar - veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti are obligaţia de a soluţiona cererea de înregistrare specială în termen de 10 zile lucrătoare de la data înregistrării acesteia, prin personalul sanitar - veterinar de specialitate.
    (2) Personalul de specialitate din cadrul direcţiei sanitar - veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti are obligaţia de a completa fişa de evaluare după finalizarea evaluării în unitatea ce solicită înregistrarea specială.
    (3) Modelul fişei de evaluare prevăzute la alin. (2) este stabilit de structura competentă din cadrul Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor pentru fiecare tip de unitate şi cuprinde condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească unităţile în conformitate cu prevederile legislaţiei comunitare şi naţionale, respectiv Regulamentul (CE) nr. 1069/2009, Regulamentul (UE) nr. 142/2011 şi prezenta normă sanitar - veterinară.
    (4) În situaţia în care sunt îndeplinite cerinţele sanitar - veterinare în unităţile prevăzute în anexa nr. 5, direcţia sanitar - veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti emite, în termen de 5 zile lucrătoare de la data completării fişei de evaluare, certificatul de înregistrare specială sanitar - veterinară conform modelului prevăzut în anexa nr. 3 şi, după caz, anexa la certificatul de înregistrare specială sanitar - veterinară, care se preia de către operator de la sediul direcţiei sanitar - veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti.
    (5) În situaţia în care personalul de specialitate din cadrul direcţiei sanitar - veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti constată neîndeplinirea condiţiilor sanitar - veterinare, acesta înscrie în fişa de evaluare deficienţele constatate şi măsurile dispuse.
    (6) După remedierea deficienţelor, reprezentantul legal al unităţii solicită în scris direcţiei sanitar - veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti reevaluarea unităţii.
    (7) Înregistrarea specială sanitar - veterinară îşi păstrează valabilitatea atât timp cât sunt îndeplinite toate condiţiile sanitar - veterinare prevăzute de legislaţia sanitar - veterinară şi pentru siguranţa alimentelor.

    SECŢIUNEA 5
    Condiţii specifice referitoare la mijloacele de transport al subproduselor de origine animală şi al produselor derivate care nu sunt destinate consumului uman
    ART. 19
    (1) Fiecare mijloc de transport utilizat pentru transportul subproduselor de origine animală şi al produselor derivate care nu sunt destinate consumului uman, care provin din România şi rămân pe teritoriul naţional, este identificat individual printr-o plăcuţă, prin utilizarea următorului cod de culori:
    a) pentru materii de categoria 1 şi produse derivate de categoria 1 - culoarea neagră;
    b) pentru materii de categoria 2 şi produse derivate de categoria 2 - culoarea galbenă;
    c) pentru materii de categoria 3 şi produse derivate de categoria 3 - culoarea verde cu conţinut ridicat de albastru, pentru a se asigura că se deosebeşte de alte culori.

    (2) Plăcuţa de identificare prevăzută la alin. (1) trebuie să aibă următoarele caracteristici:
    a) să fie din metal/plastic, într-un format cu lungimea de cel puţin 30 cm şi lăţimea de cel puţin 20 cm, care să permită vizualizarea clară a textului inscripţionat;
    b) textul inscripţionat - numărul unic de identificare trebuie să fie realizat cu majuscule şi cu o înălţime a literelor cel puţin 2 cm;
    c) trebuie să aibă fondul de culoare prevăzut la alin. (1), iar textul inscripţionat pe acestea trebuie să fie de culoare roşie;
    d) trebuie să fie amplasată pe una din părţile laterale ale mijlocului de transport, ale remorcii sau ale containerului utilizat pentru transport.

    (3) Pentru fiecare mijloc de transport pentru care sunt îndeplinite cerinţele prevăzute în fişa de evaluare şi în prezentul articol se acordă un număr unic de identificare care este menţionat în anexa la certificatul de înregistrare specială sanitar - veterinară, prevăzută la anexa nr. 19.
    (4) Numărul unic de identificare emis de către direcţia sanitar - veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti se inscripţionează pe plăcuţă de identificare prevăzută la alin. (1).
    (5) Fiecare mijloc de transport al materiilor de categoria 1 şi 2 trebuie să fie echipat cu un sistem de navigaţie, definit conform art. 1 alin. (8) lit. r) din prezenta normă sanitar - veterinară
    (6) Fiecare mijloc de transport pentru materii de categoria 3 provenite de la unităţi de abatorizare, tranşare şi procesare carne/unităţi pentru depozitarea produselor de origine animală şi unităţi de vânzare cu amănuntul, autorizate/înregistrate sanitar-veterinar trebuie să fie echipat cu un sistem de navigaţie, definit conform art. 1 alin. (8) lit. r) din prezenta normă sanitar-veterinară.
    (7) Sistemele de navigaţie trebuie să corespundă condiţiilor specifice prevăzute de legislaţia în vigoare.
    (8) Transportatorii materiilor de categoria 1, 2 şi 3 au obligaţia de a utiliza, pentru transportul rutier care are loc pe teritoriul naţional, sistemul de navigaţie prevăzut la alin. (5) şi (6).
    (9) Transportatorii de materii de categoria 1, 2 şi 3 au obligaţia de a păstra înregistrările obţinute de sistemul de navigaţie timp de cel puţin 1 an şi de a le pune la dispoziţia autorităţii competente, la cererea acesteia.
    (10) Prevederile alin. (6) nu se aplică mijloacelor de transport care transportă exclusiv materii de categoria 3, prevăzute la art. 10 lit. (f), (g) şi (p) din Regulamentul (CE) nr. 1069/2009 şi numai în situaţia în care unităţile de la care acestea provin nu generează mai mult de 500 kg subproduse de origine animală care nu sunt destinate consumului uman/lună.
    (11) Prevederile alin. (5) şi (6) nu se aplică pentru remorcile şi containerele care nu se autopropulsează.
    (12) Prevederile alin. (5) nu se aplică pentru mijloacele de transport care transportă exclusiv materiile de categoria 2, prevăzute la art. 9 lit. (a) şi (b) din Regulamentul (CE) nr. 1069/2009.
    (13) Transportul materiilor de categoria 3 destinate producţiei de materii furajere şi de hrană crudă pentru animale de companie trebuie să fie realizat în conformitate cu prevederile cap. 1 secţiunea 2 din anexa VIII la Regulamentul (CE) nr. 142/2011.

    ART. 20
    (1) Operatorii care deţin mijloace de transport autorizate sanitar - veterinar pentru subprodusele de origine animală şi produsele derivate care nu sunt destinate consumului uman conform prevederilor Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 16/2010 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind procedura de înregistrare/autorizare sanitar - veterinară a unităţilor/centrelor de colectare/exploataţiilor de origine şi a mijloacelor de transport din domeniul sănătăţii şi al bunăstării animalelor, a unităţilor implicate în depozitarea şi neutralizarea subproduselor de origine animală care nu sunt destinate consumului uman şi a produselor procesate, cu modificările şi completările ulterioare, au obligaţia de a implementa prevederile art. 19 în termen de 180 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei norme sanitar - veterinare.
    (2) Direcţia sanitar - veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti efectuează evaluarea la faţa locului a mijloacelor de transport care aparţin operatorilor prevăzuţi la alin. (1) pentru verificarea îndeplinirii prevederilor art. 19, în termen de cel mult 30 de zile.
    (3) Pentru unităţile la care se constată îndeplinirea prevederilor art. 19, autorizaţiile sanitar - veterinare deja existente se înlocuiesc cu certificatele de înregistrare specială sanitar - veterinară prevăzute în anexa nr. 3, precum şi cu anexa la certificatul de înregistrare specială sanitar - veterinară prevăzută în anexa nr. 19, pentru a include informaţiile de identificare individuală a fiecărui mijloc de transport/remorcă/container.
    (4) Operatorii care deţin înregistrare specială sanitar - veterinară pentru activitatea de transport al subproduselor de origine animală şi al produselor derivate care nu sunt destinate consumului uman şi care doresc utilizarea de noi mijloace de transport/remorci/containere trebuie să depună la direcţia sanitar - veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti, un dosar care să cuprindă documentele prevăzute la art. 17 alin. (4) lit. a), c), d) şi k).
    (5) Direcţia sanitar - veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti acordă numărul unic de identificare pentru fiecare mijloc nou de transport prevăzut la alin. (4) şi înregistrează acest număr în anexa la certificatul de înregistrare specială sanitar - veterinară, conform modelului din anexa nr. 19, cu respectarea prevederilor art. 18, privind termenul de soluţionare a cererii şi completarea fişei de evaluare, precum şi cu respectarea prevederilor art. 19.

    SECŢIUNEA 6
    Înregistrarea sanitar - veterinară
    ART. 21
    (1) Unităţile prevăzute în anexa nr. 4 sunt supuse înregistrării sanitar - veterinare de către direcţia sanitar -veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti.
    (2) Certificatul de înregistrare sanitar - veterinară a unităţilor supuse controlului sanitar - veterinar se emite de către direcţia sanitară - veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti, conform modelului din anexa nr. 2.
    (3) În vederea emiterii certificatului de înregistrare sanitar - veterinară, operatorul depune la direcţia sanitar - veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti următoarele documente:
    a) formularul de notificare, conform modelelor din anexele nr. 21 - 23, după caz;
    b) copia certificatului de înregistrare emis de către Oficiul Registrului Comerţului;
    c) copia certificatului constatator emis de către Oficiul Registrului Comerţului;
    d) copia actului de identitate al reprezentantului legal şi al persoanei care a depus formularul de notificare;

    (4) În termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data înregistrării dosarului de înregistrare sanitar - veterinară, direcţia sanitar - veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti are obligaţia de a emite certificatul de înregistrare sanitar - veterinară, care se preia de către operator de la sediul acesteia.
    (5) Numărul de înregistrare al unităţilor care necesită doar înregistrarea sanitar - veterinară conform prezentului articol este identic cu numărul de înregistrare al formularului de notificare la direcţia sanitar - veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti; această prevedere nu se aplică în cazul în care unitatea are deja alocat un număr de identificare în baza legislaţiei europene din domeniul sanitar - veterinar, caz în care respectivul număr de identificare este şi numărul de înregistrare, în conformitate cu prevederile prezentului articol.
    (6) Unităţile de obţinere a trofeelor de vânătoare care sunt numai pentru scopuri necomerciale se exceptează de la înregistrarea prevăzută la alin. (1).
    (7) Unităţile de vânzare cu amănuntul a produselor de origine animală/non-animală comercializate consumatorului final la locul producerii care deţin o înregistrare sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor eliberată în conformitate cu legislaţia aplicabilă în domeniul siguranţei alimentelor pot desfăşura activităţi de neutralizare prin compostare a deşeurilor de catering, provenite din unitatea proprie, în următoarele condiţii;
    a) se utilizează lada de compost exclusiv pentru compostarea deşeurilor de catering rezultate din alimente procesate în scopuri necomerciale, în situaţia în care deţin spaţii verzi la punctul de lucru înregistrat;
    b) numai persoana responsabilă de aceste facilităţi de compostare trebuie să aibă acces la acestea, este interzis accesul altor persoane sau al animalelor;
    c) compostul rezultat din facilităţile de compostare se utilizează ca fertilizator organic/ameliorator de sol numai pe terenul care aparţine punctului de lucru înregistrat: nu este permis transportul compostului la alţi utilizatori de fertilizatori organici/amelioratori de sol în scop necomercial sau comercial;
    d) compostul rezultat se păstrează în recipiente/ambalaje curate până la utilizarea acestora; este permisă utilizarea recipientelor/ambalajelor reutilizabile în alte scopuri numai după spălarea şi dezinfecţia acestora;
    e) cantităţile compostate nu trebuie să depăşeaşcă 20 kg/săptămână;
    f) cantităţile de compost în exces care rămân neutilizate se elimină, conform prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1069/2009;
    g) se păstrează toate înregistrările cu cantităţile de SNCU conform anexei nr. 39.

    (8) În vederea eliberării certificatului de înregistrare sanitar - veterinară, unităţile prevăzute la alin. (7) depun la direcţia sanitar - veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti următoarele documente:
    a) formularul de notificare ce include declaraţia pe proprie răspundere, conform modelului din anexa nr. 23;
    b) copia înregistrării sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor eliberată în conformitate cu legislaţia aplicabilă în domeniul siguranţei alimentelor;
    c) copia actului de identitate al reprezentantului legal şi al persoanei care a depus formularul de notificare.

    (9) Operatorii unităţilor prevăzute la alin. (1) şi (7) au obligaţia de a notifica direcţia sanitar - veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti cu privire la actualizarea informaţiilor menţionate în formularele de notificare prevăzute la alin. (3) lit. (a), în cazul oricăror schimbări intervenite ulterior.

    CAP. IV
    Autocontrol şi HACCP
    ART. 22
    (1) Toţi operatorii din domeniul subproduselor de origine animală şi produselor derivate care nu sunt destinate consumului uman care deţin unităţi înregistrate, înregistrate special sau autorizate sanitar - veterinar, conform prevederilor art. 23 şi art. 24 din Regulamentul (CE) nr. 1069/2009, au obligaţia de a deţine şi implementa proceduri de autocontrol, în conformitate cu prevederile art. 28 din Regulamentul (CE) nr. 1069/2009.
    (2) Operatorii unităţilor de incinerare au obligaţia ca, în cadrul planului de autocontrol, să deţină şi să completeze la zi registrul prevăzut în anexa nr. 24.
    (3) Operatorii din domeniul subproduselor de origine animală şi produselor derivate care nu sunt destinate consumului uman care deţin unităţi din categoria celor prevăzute la art. 9 alin. (6) şi (7) au obligaţia de a deţine şi implementa proceduri scrise permanente bazate pe regulile HACCP, cu respectarea prevederilor art. 29 alin. (2) şi (3) din Regulamentul (CE) nr. 1069/2009.

    CAP. V
    Derogări de la prevederile Regulamentului (CE) nr. 1069/2009
    SECŢIUNEA 1
    Derogări de utilizare
    A. Utilizarea în hrana animalelor a subproduselor de origine animală care nu sunt destinate consumului uman
    ART. 23
    (1) Materiile de categoria 1, 2 şi 3 pot fi utilizate în hrana animalelor numai cu respectarea prevederilor art. 18 din Regulamentul (CE) nr. 1069/2009, ale art. 13 şi art. 14 alin. (2) din Regulamentul (UE) nr. 142/2011 şi ale prezentei norme sanitar - veterinare.
    (2) Utilizatorii de subproduse de origine animală care nu sunt destinate consumului uman le pot recepţiona în scopul hrănirii animalelor prevăzute la art. 13 din Regulamentul (UE) nr. 142/2011, numai dacă deţin o înregistrare specială sanitar - veterinară, conform prevederilor art. 17 din prezenta normă sanitar - veterinară.
    (3) Materiile de categoria 1 prevăzute la art. 8 lit. (a) pct. (iii) din Regulamentul (CE) nr. 1069/2009, provenite de la animalele moarte din grădinile zoologice, pot fi utilizate numai în hrana animalelor carnivore din grădini zoologice, în conformitate cu prevederile art. 18 alin. (2) lit. (a) din Regulamentul (CE) nr. 1069/2009.
    (4) Materiile de categoria 2 prevăzute la art. 9 lit. (f) din Regulamentul (CE) nr. 1069/2009 pot fi colectate şi utilizate în hrana animalelor prevăzute la art. 18 alin. (1) lit. (a), (b), (d) şi (h) din Regulamentul (CE) nr. 1069/2009, numai dacă un medic veterinar oficial a constatat că animalele moarte nu au fost suspecte sau nu au murit din cauza unor boli transmisibile la animale şi om sau nu au fost ucise în cadrul unei campanii de eradicare a acestor boli, precum şi dacă, la necropsie, respectiv la inspecţia cărnii, nu s-au constatat modificări patologice sau suspiciuni de boli.
    (5) Direcţiile sanitar - veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti pe a căror rază teritorială a fost solicitată colectarea materiilor de categoria 2 prevăzute la alin. (4) pot interzice direcţionarea acestora la utilizatorii de subproduse de origine animală care nu sunt destinate consumului uman în scop furajer, dacă se constată nerespectarea prevederilor alin. (4).
    (6) Este interzisă utilizarea materiilor de categoria 2 ca hrană pentru animale de către utilizatorii prevăzuţi la art. 18 alin. (1) lit. (f) şi (g) din Regulamentul (CE) nr. 1069/2009.
    (7) Este permisă utilizarea materiilor de categoria 3 prevăzute la art. 10 lit. (p) din Regulamentul (CE) nr. 1069/2009 numai în hrana animalelor prevăzute la art. 18 alin. (1) lit. (a), (b), (d), (f) şi (g) din Regulamentul (CE) nr. 1069/2009, cu condiţia ca materiile respective să fie supuse, înainte de utilizare, unui tratament termic la 90°C timp de 20 minute şi ca utilizatorul să nu deţină animale de fermă.
    (8) Tratamentul termic prevăzut la alin. (7) se poate aplica numai de către utilizatorii prevăzuţi la alin. (6), precum şi de către centrele de colectare a subproduselor de origine animală care nu sunt destinate consumului uman, definite la pct. 53 din anexa 1 la Regulamentul (UE) nr. 142/2011.
    (9) Direcţiile sanitar - veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti emit certificatul de înregistrare specială sanitar - veterinară pentru operatorii prevăzuţi la alin. (2) numai după îndeplinirea următoarelor condiţii:
    a) stabilirea cantităţii lunare maxim admise în hrana animalelor, ţinând cont, cel puţin, de specia acestora, de numărul de animale, de cerinţele nutriţionale, de obiceiurile de hrănire ale acestora, precum şi de alte tipuri de furaje care sunt utilizate în hrana acestora, în baza cererii operatorului respectiv;
    b) stabilirea listei cu tipul de subproduse de origine animală care nu sunt destinate consumului uman şi care sunt permise în hrana animalelor respective ţinând cont de cerinţele nutriţionale şi de obiceiurile de hrănire ale speciilor de animale cărora le sunt destinate, în baza cererii operatorului respectiv.

    (10) Operatorii care furnizează subproduse de origine animală care nu sunt destinate consumului uman utilizatorilor prevăzuţi la alin. (2) au obligaţia de a se asigura că acestea sunt incluse în lista aprobată de către direcţiile sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti.
    (11) Cantitatea lunară maximă admisă prevăzută la alin. (9) lit. a) şi lista cu subprodusele de origine animală care nu sunt destinate consumului uman prevăzută la alin. (9) lit. b) sunt specificate în anexa la certificatul de înregistrare specială sanitar - veterinară prevăzută la anexa nr. 25.
    (12) Utilizatorii de subproduse de origine animală care nu sunt destinate consumului uman în scopul hrănirii animalelor prevăzute la art. 13 din Regulamentul (UE) nr. 142/2011, care sunt autorizaţi sanitar - veterinar la data intrării în vigoare a prezentei norme sanitar - veterinare, trebuie să solicite înregistrarea specială sanitar-veterinară, conform prevederilor prezentei norme sanitar - veterinare, în termen de cel mult 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei norme sanitar - veterinare.
    (13) Direcţia sanitar - veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti anulează, în termen de 15 zile de la data depunerii documentelor prevăzute la art. 17 alin. (4), vechea autorizaţie şi emite un certificat de înregistrare specială sanitar-veterinară, conform modelului prevăzut în anexa nr. 3, fără a percepe tarif şi fără a efectua o nouă evaluare.


    B. Utilizarea subproduselor de origine animală şi a produselor derivate care nu sunt destinate consumului uman pentru expoziţii, activităţi artistice şi în scopuri de diagnosticare, educaţionale sau de cercetare
    ART. 24
    (1) Materiile de categoriile 1, 2 şi 3 şi produsele derivate din acestea pot fi utilizate ca probe în scop de cercetare, diagnostic, educaţional, comercial şi artistic, numai cu respectarea prevederilor art. 17 din Regulamentul (CE) nr. 1069/2009, ale art. 11 şi 12 din Regulamentul (UE) nr. 142/2011 şi ale prezentei norme sanitar - veterinare.
    (2) Utilizatorii materiilor de categoriile 1 şi 2 şi ai produselor derivate din acestea le pot recepţiona ca probe, în scop de cercetare, diagnostic, educaţional şi artistic, conform prevederilor art. 11 şi 12 din Regulamentul (UE) nr. 142/2011, numai dacă deţin un certificat de înregistrare specială sanitar - veterinară.
    (3) Utilizatorii materiilor de categoria 3 şi ai produselor derivate din acestea le pot recepţiona ca probe, în scop de cercetare, diagnostic, educaţional şi artistic, conform prevederilor art. 11 şi art. 12 din Regulamentul (UE) nr. 142/2011, numai dacă deţin un certificat de înregistrare specială sanitar - veterinară.
    (4) Utilizatorii de subproduse de origine animală şi produse derivate care nu sunt destinate consumului uman le pot recepţiona pentru a fi utilizate ca probe, în scop comercial, conform prevederilor art. 12 din Regulamentul (UE) nr. 142/2011, numai dacă deţin un certificat de înregistrare specială sanitar - veterinară.


    C. Utilizarea proteinelor de origine animală în hrana animalelor de fermă
    ART. 25
    (1) Unităţile înregistrate/autorizat; sanitar - veterinar conform prevederilor Ordinului preşedintelui ANSVSA nr. 44/2017 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind procedura de autorizare/înregistrare sanitar-veterinară a unităţilor ce desfăşoară activităţi în domeniul hranei pentru animale şi a mijloacelor de transport al hranei pentru animale şi pentru modificarea anexei nr. 6 la Ordinul preşedintelui Autorităţi Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 96/2014 privind aprobarea tarifelor aplicabile în domeniul sanitar-veterinar şi pentru siguranţa alimentelor, cu modificările şi completările ulterioare, prevăzute la punctele (14) - (20) din anexa nr. 6 la prezenta normă sanitară veterinară, trebuie să deţină o autorizaţie sanitar-veterinară dacă sunt îndeplinite prevederile anexei nr. IV la Regulamentul (CE) nr. 999/2001.
    (2) Direcţiile sanitar - veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti au obligaţia de a actualiza permanent lista unităţilor prevăzute la punctele (14) - (20) din anexa nr. 6 la prezenta normă sanitară veterinară, în vederea transmiterii acesteia la Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor, atunci când este solicitată.
    (3) În vederea obţinerii autorizaţiei sanitar - veterinare prevăzute la alin. (1), reprezentantul legal al operatorului economic depune la direcţia sanitar - veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti, un dosar care cuprinde următoarele documente:
    a) cererea, conform modelului prevăzut în anexa nr. 26;
    b) copia autorizaţiei/înregistrării sanitare - veterinare de funcţionare a unităţii respective;
    c) copia certificatului constatator eliberat de Oficiul Registrului Comerţului;
    d) copia certificatului unic de înregistrare emis de Oficiul Registrului Comerţului;
    e) schiţa unităţii, cu descrierea fluxului tehnologic;
    f) dovada achitării în contul direcţiei sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, în a cărei rază teritorială îşi desfăşoară unitatea respectivă activitatea, a tarifului de autorizare prevăzut în legislaţia sanitar-veterinară în vigoare.

    (4) Pentru unităţile prevăzute la alin. (1) se aplică prevederile art. 10 alin. (2) - (5) şi (9) - (12).
    (5) În situaţia în care sunt îndeplinite cerinţele sanitar - veterinare, direcţia sanitar - veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti emite, în termen de 5 zile lucrătoare de la data completării fişei de evaluare, autorizaţia sanitar - veterinară pentru utilizarea produselor de la nerumegătoare pentru producerea furajelor combinate destinate animalelor nerumegătoare de fermă, conform modelului prevăzut în anexa nr. 27.
    (6) În termen de 3 luni de la intrarea în vigoare a prezentei norme sanitar-veterinare, unităţile ce deţin o autorizaţie pentru utilizarea produselor de la nerumegătoare în cadrul unităţii de fabricare a furajelor pentru hrana animalelor de fermă eliberată în conformitate cu prevederile Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 16/2010, cu modificările şi completările ulterioare, trebuie să depună la direcţia sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti, împreună cu documentele prevăzute la alin. (3) lit. a) şi b), în vederea preschimbării.
    (7) Direcţia sanitar - veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti anulează, în termen de 15 zile de la data depunerii documentelor prevăzute la alin. (6), vechea autorizaţie şi emite o nouă autorizaţie sanitar-veterinară conform modelului prevăzut în anexa nr. 27, fără a percepe tarif şi fără a efectua o nouă evaluare.


    D. Cerinţe specifice privind autorizarea sanitară - veterinară a unităţilor implicate în generarea materiilor de categoria 3 de la nerumegătoare, producţia de proteine animale procesate de la nerumegătoare
    ART. 26
    (1) În sensul prezentului articol, proteinele animale procesate provenite de la nerumegătoare nu includ făina de peşte.
    (2) Transportul materiilor de categoria 3, provenite de la nerumegătoare, la unităţi de procesare de categoria 3 pentru producţia de proteine animale prelucrate destinate producţiei de furaje combinate pentru animalele de acvacultură se poate realiza numai cu respectarea prevederilor cap. IV secţiunea D lit. (b) din anexa IV la Regulamentul (CE) nr. 999/2001 şi ale prezentei norme sanitar - veterinare.
    (3) Producţia de proteine animale prelucrate de la nerumegătoare destinate obţinerii de furaje combinate pentru animalele de acvacultura se poate realiza numai cu respectarea prevederilor cap. IV secţiunea D lit. (c) din anexa IV la Regulamentul (CE) nr. 999/2001 şi ale prezentei norme sanitar - veterinare.
    (4) Materiile de categoria 3 provenite de la nerumegătoare care pot fi utilizate în scopurile prevăzute la alin. (3), (4) şi (5), trebuie să provină numai de la unităţi de abatorizare/tranşare autorizate sanitar-veterinar.
    (5) Unităţile de abatorizare/tranşare care deţin autorizaţie sanitar - veterinară pentru sacrificarea rumegătoarelor, precum şi a nerumegătoarelor, conform prevederilor Regulamentului (CE) nr. 853/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului din 29 aprilie 2004 de stabilire a unor norme specifice de igienă care se aplică alimentelor de origine animală, şi care expediază materii de categoria 3, provenite de la nerumegătoare, pentru producţia de proteine animale prelucrate destinate producţiei furajelor combinate pentru animalele de acvacultură, trebuie să deţină autorizaţie sanitar - veterinară pentru colectarea, depozitarea şi ambalarea separată a materiilor de categoria 3 provenite de la nerumegătoare.
    (6) Unităţile de procesare a materiilor de categoria 3, autorizate sanitar - veterinar, conform prevederilor Regulamentului CE nr. 1069/2009, care utilizează materii de categoria 3 provenite de la rumegătoare şi nerumegătoare, pentru producţia de proteine animale prelucrate şi care produc proteine animale prelucrate provenite de la animale nerumegătoare în scopul utilizării acestora pentru producţia de furaje combinate destinate animalelor de acvacultură, trebuie să deţină o autorizaţie sanitar - veterinară pentru procesarea separată a materiilor de categoria 3 provenite de la nerumegătoare.

    ART. 27
    (1) În vederea emiterii autorizaţiei sanitar - veterinare pentru activităţile prevăzute la art. 26 alin. (5) - (6), operatorul economic depune la direcţia sanitar veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti următoarele documente:
    a) cererea, conform modelului prevăzut în anexa nr. 26;
    b) copia autorizaţiei sanitar - veterinare a unităţii respective;
    c) copia certificatului constatator eliberat de Oficiul Registrului Comerţului;
    d) copia certificatului unic de înregistrare emis de Oficiul Registrului Comerţului:
    e) schiţa unităţii de abatorizare cu menţionarea clară a liniilor de sacrificare a animalelor rumegătoare şi nerumegătoare din care trebuie să reiasă separarea acestora, pentru unităţile de abatorizare/tranşare;
    f) schiţa sistemului de colectare separată a subproduselor de origine animală care nu sunt destinate consumului uman rezultate din fiecare linie de abatorizare, cu menţionarea zonelor de depozitare separată a acestora, pe specii şi categorii, în cazul unităţilor de abatorizare/tranşare;
    g) procedura elaborată de operator pentru curăţarea, spălarea şi, după caz, dezinfectarea vehiculelor/containerelor/ambalajelor care sunt utilizate pentru transportul materiilor de categoria 3 provenite de la rumegătoare sau al materiilor de o categorie superioară, acolo unde este cazul;
    h) schiţa unităţii, cu precizarea liniilor de procesare a materiilor de categoria 3 de la rumegătoare şi nerumegătoare, din care trebuie să reiasă separarea netă a acestora de la recepţia materiilor prime până la expediţia produselor finite, pentru unităţile de procesare;
    i) schiţa zonelor şi a facilităţilor de recepţie a materiilor de categoria 3, precum şi a zonelor şi a facilităţilor de depozitare a proteinelor animale prelucrate obţinute, pentru fiecare specie în parte, din care rezultă separarea netă a acestora, fără existenţa posibilităţii de contaminare încrucişată, pentru unităţile de procesare;
    j) planul HACCP al unităţii respective, în baza căruia este stabilită frecvenţa de prelevare a probelor de subproduse de origine animală care nu sunt destinate consumului uman de la nerumegătoare/proteine animale prelucrate de la nerumegătoare cu scopul de a verifica absenţa contaminării încrucişate cu produsele interzise; se prezintă şi frecvenţa de prelevare propusă;
    k) contractul de servicii încheiat cu un laborator oficial autorizat şi acreditat pentru efectuarea testelor de laborator solicitate - metode de analiză pentru determinarea constituenţilor de origine animală pentru controlul furajelor prevăzute în anexa VI la Regulamentul (CE) nr. 152/2009 al Comisiei de stabilire a metodelor de eşantionare şi analiză pentru controlul oficial al furajelor, cu modificările şi completările ulterioare;
    l) dovada achitării în contul direcţiei sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, în a cărei rază teritorială îşi desfăşoară unitatea respectivă activitatea, a tarifului de autorizare prevăzut în legislaţia sanitar-veterinară în vigoare.

    (2) Direcţia sanitar - veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti soluţionează cererea de autorizare sanitar - veterinară în termen de maximum 15 zile lucrătoare de la data înregistrării acesteia, prin personalul de specialitate.
    (3) Personalul de specialitate din cadrul direcţiei sanitar - veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti completează fişa de evaluare, după finalizarea evaluării în unitatea care solicită autorizarea sanitar-veterinară.
    (4) Pentru fişele de evaluare prevăzute la alin. (3) se aplică prevederile art. 10 alin. (4) şi (5).
    (5) În cadrul procesului de autorizare sanitar - veterinară, direcţiile sanitar - veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti analizează planul HACCP, precum şi frecvenţa prelevării de probe propusă de acesta, cu scopul de a se asigura existenţa unui sistem de control al contaminării încrucişate între materiile permise şi cele interzise în hrana animalelor de acvacultură.
    (6) Frecvenţa de prelevare a probelor, propusă în scris de operator, este supusă avizării de către direcţiile sanitar - veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti.
    (7) În situaţia în care sunt îndeplinite condiţiile sanitar - veterinare în unităţile prevăzute la alin. (1), direcţia sanitar - veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti emite, în termen de 5 zile lucrătoare de la data completării fişei de evaluare, autorizaţia sanitar - veterinară, conform modelului prevăzut în anexa nr. 29.
    (8) În situaţia în care personalul de specialitate din cadrul direcţiei sanitar - veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti constată neîndeplinirea condiţiilor sanitar - veterinare, consemnează în fişa de evaluare deficienţele constatate şi măsurile dispuse.
    (9) După remedierea deficienţelor, reprezentantul legal al unităţii solicită, în scris, direcţiei sanitar - veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti reevaluarea unităţii.
    (10) Autorizarea sanitar - veterinară emisă pentru unităţile prevăzute la alin. (1) îşi păstrează valabilitatea atât timp cât sunt îndeplinite toate condiţiile sanitar - veterinare prevăzute de legislaţia sanitar - veterinară şi pentru siguranţa alimentelor în vigoare.
    (11) Costurile aferente efectuării testelor de laborator prevăzute la cap. IV secţiunea D din anexa IV la Regulamentul (CE) nr. 999/2001 sunt suportate de către operatori.
    (12) Operatorii sunt obligaţi să informeze imediat direcţiile sanitar - veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti pe a cărei rază teritorială se află unitatea de unde au fost prelevate probele, asupra oricărui rezultat pozitiv al testelor de laborator prevăzute la alin. (11).

    ART. 28
    (1) Unităţile de procesare de categoria 3 şi unităţile pentru depozitarea produselor procesate de categoria 3, autorizate sanitar-veterinar, conform prevederilor Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 16/2010 cu modificările şi completările ulterioare, la data intrării în vigoare a prezentei norme sanitar - veterinare, pot produce şi expedia proteine animale procesate numai de nerumegătoare la unităţi autorizate sanitar-veterinar pentru producţia de furaje combinate destinate animalelor de acvacultură, numai dacă au inclusă această activitate în autorizaţia sanitar - veterinară.
    (2) Pentru îndeplinirea prevederilor alin. (1), unităţile de procesare a materiilor de categoria 3 au obligaţia de a notifica direcţiile sanitar - veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti pe a cărei rază teritorială funcţionează, prin completarea unei cereri al cărei model este prevăzut în anexa nr. 26.
    (3) În termen de maximum 5 de zile de la data înregistrării cererii, direcţia sanitar - veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti are obligaţia de a verifica la faţa locului, prin personalul de specialitate, îndeplinirea de către operator a următoarelor condiţii:
    a) lipsa materiilor de categoria 3 provenite de la rumegătoare, atât în zona de recepţie a materiilor prime, cât şi pe fluxul tehnologic, prin verificarea documentelor de recepţie materie primă şi de producţie, a echipamentelor de recepţie, concasare, sterilizare, uscare, presare/decantare măcinare şi depozitare, precum şi a valorilor parametrilor înregistraţi de echipamentele electronice de monitorizare a fluxului tehnologic;
    b) asigurarea condiţiilor de depozitare separată a proteinelor animale prelucrate care urmează să fie produse pentru obţinerea furajelor destinate animalelor de acvacultură faţă de stocul existent de proteine animale prelucrate produs anterior, astfel încât acestea să fie depozitate în zone clar delimitate şi în condiţii care să nu permită contaminarea încrucişată a acestora;
    c) efectuarea modificărilor necesare în planul HACCP pentru asigurarea măsurilor de verificare a recepţiei, prelucrării şi expediţiei numai de materii de categoria 3 de la nerumegătoare.

    (4) Pe durata verificărilor prevăzute la alin. (3), personalul de specialitate din cadrul direcţiei sanitar - veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti întocmeşte o notă de control pentru unitatea respectivă.
    (5) În situaţia în care toate condiţiile prevăzute la alin. (3) sunt îndeplinite, direcţia sanitar - veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti are obligaţia, în termen de 2 zile de la data întocmirii notei de control, să înscrie pe formularul de autorizaţie sanitar - veterinară al unităţii respective, la rubrica "Activităţi", următoarea frază: "Transportul*1) şi procesarea materiilor de categoria 3 provenite numai de la nerumegătoare, specia/speciile*2) în scopul obţinerii de proteine animale prelucrate destinate şi producţiei de furaje pentru animalele de acvacultură".
    *1) Se elimină termenul "transport" dacă este cazul.
    *2) Se menţionează specia/speciile.

    (6) După remedierea deficienţelor înscrise în nota de control, operatorul economic solicită, în scris, direcţiei sanitar -veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, reverificarea unităţii în vederea emiterii autorizaţiei sanitar - veterinare.


    SECŢIUNEA 2
    Derogări privind eliminarea
    A. Eliminarea prin îngropare a animalelor de companie moarte
    ART. 29
    (1) Animalele de companie moarte pot fi eliminate prin îngropare numai în cimitire destinate exclusiv acestui scop, autorizate sanitar - veterinar conform prevederilor prezentei norme sanitar - veterinare.
    (2) Este interzisă îngroparea altor animale decât cele prevăzute la alin. (1) în cimitirele destinate animalelor de companie.

    ART. 30
    (1) Funcţionarea cimitirelor de animale de companie este permisă numai cu îndeplinirea următoarelor condiţii:
    a) distanţa minimă dintre cimitir şi alte unităţi supuse înregistrării/autorizării sanitar - veterinare este de 200 de metri;
    b) suprafaţa minimă a cimitirului este de 500 mp;
    c) există acordul scris al autorităţilor judeţene pentru protecţia mediului şi al autorităţilor de sănătate publică pentru amplasarea şi funcţionarea cimitirului de animale de companie, astfel încât să se asigure aplicarea prevederilor cap. III secţiunea 1 alin. (1) lit. c) şi alin. (3) lit. b) din anexa VI la Regulamentul (UE) nr. 142/2011;
    d) cimitirul este stabilit acolo unde nivelul apei freatice este sub 2,50 m de la nivelul solului şi nu există posibilitatea de ridicare a pragului de 2,50 m pentru apele freatice, dacă nu este altfel stabilit de autorităţile de protecţia mediului;
    e) se asigură accesul rutier;
    f) cimitirul este împrejmuit cu gard de cel puţin 150 cm înălţime, accesul fiind asigurat numai prin poartă securizată;
    g) între parcelele de înmormântare se asigură căi de acces pentru persoane;
    h) îngroparea cadavrelor în sol se va face la 1 m adâncime, astfel încât să se asigure 1 m de sol deasupra cadavrelor, ca măsură de protecţie împotriva accesului animalelor sălbatice;
    i) cadavrele se îngroapă în ambalaje închise.

    (2) Cimitirul cuprinde următoarele facilităţi:
    a) o cameră frigorifică pentru depozitarea temporară a cadavrelor care urmează a fi îngropate, care asigură posibilitatea identificării şi aşezării separate a cadavrelor;
    b) un grup sanitar şi un dulap pentru schimbarea hainelor de stradă cu cele de lucru;
    c) depozit pentru deşeuri;
    d) depozit pentru materiale şi ustensile;
    e) spaţiu amenajat pentru păstrarea urnelor cu cenuşă, această condiţie fiind obligatorie numai atunci când se doreşte păstrarea cenuşii.

    (3) Pentru desfăşurarea funeraliilor, operatorul economic stabileşte normele de funcţionare a cimitirului.
    (4) În cazul în care se intenţionează incinerarea animalelor de companie moarte, recepţionate într-o unitate de incinerare din incinta cimitirului, aceasta se autorizează sanitar - veterinar separat, conform prevederilor prezentei norme sanitar - veterinare.
    (5) Atunci când un cimitir de animale de companie este închis, terenul respectiv poate fi folosit numai după 30 de ani de la data închiderii, cu aprobarea direcţiei sanitar - veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti.
    (6) Schimbarea proprietarului cimitirului, relocarea, extinderea şi închiderea acestuia trebuie să fie comunicate în scris direcţiei sanitar - veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti.
    (7) Pentru obţinerea autorizaţiei sanitar - veterinare de funcţionare a cimitirului de animale de companie se aplică prevederile art. 8 şi 10 din prezenta normă sanitar veterinară.


    B. Transportul şi eliminarea animalelor moarte în urma producerii dezastrelor naturale
    ART. 31
    (1) Transportul şi eliminarea animalelor moarte în urma producerii unor dezastre naturale, prin îngropare şi/sau incinerare, este permisă doar cu respectarea prevederilor art. 15 şi ale anexei VI la Regulamentul (UE) nr. 142/2011 şi numai după emiterea de către direcţiile sanitar - veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti a autorizaţiei sanitar - veterinare, conform modelului din anexa nr. 31.
    (2) Autorizaţia sanitar - veterinară prevăzută la alin. (1) se emite în baza unei hotărâri a Comitetului Naţional pentru Situaţii de Urgenţă sau, după caz, a comitetului judeţean pentru situaţii de urgenţă, în care se specifică metoda de eliminare a cadavrelor de animale, cantitatea estimată, numele localităţii/localităţilor pe raza cărora se desfăşoară activitatea de eliminare şi autorităţile judeţene şi locale responsabile de supravegherea acţiunii de transport şi eliminare a animalelor moarte.
    (3) După încheierea fiecărei acţiuni de eliminare a animalelor moarte, conform prevederilor alin. (1), se întocmeşte un proces-verbal, semnat de toţi participanţii, în care se precizează metoda de eliminare, specia animalelor, numărul şi greutatea estimativă a acestora, numărul de identificare al fiecărui animal înregistrat în Sistemul Naţional de Înregistrare şi Identificare a Animalelor, numele localităţii în care au fost eliminate animalele respective şi măsurile de prevenire a riscurilor de sănătate publică, sănătate animală şi de mediu, adoptate la locul de eliminare.
    (4) Spaţiile în care au fost eliminate animalele moarte, conform prevederilor alin. (1) şi (2), trebuie împrejmuite pentru a împiedica accesul animalelor sălbatice şi identificate cu marcaje avertizoare, fiind interzisă desfăşurarea pentru o perioadă de minimum 10 ani a oricăror activităţi care au impact pentru sănătatea publică, sănătatea animală şi mediu.


    C. Transportul şi eliminarea animalelor moarte, ucise şi a altor materii de categoria 1 şi 2, în urma evoluţiei focarelor de boală notificabile
    ART. 32
    (1) Transportul şi eliminarea prin procesare şi/sau incinerare în unităţi autorizate sanitar - veterinar a animalelor moarte, a animalelor ucise şi a altor materii de categoria 1 şi 2, rezultate în urma evoluţiei unor focare de boli notificabile, este permisă numai după emiterea, în acest sens, a unei hotărâri a Centrului Naţional de Combatere a Bolilor sau, după caz, a centrului local de combatere a bolilor, în care se specifică metoda de eliminare a cadavrelor de animale, permisiunea/interdicţia de efectuare a transportului cadavrelor de animale, cantitatea estimată, denumirea unităţilor desemnate în care se va desfăşura activitatea respectivă de eliminare şi autorităţile judeţene şi locale responsabile de supravegherea acţiunii de transport şi eliminare a animalelor moarte.
    (2) Unităţile de eliminare prevăzute la alin. (1) sunt obligate să respecte toate măsurile stabilite de Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor pentru prevenirea oricăror riscuri de propagare a bolilor.
    (3) Unităţile mobile de incinerare pot fi utilizate numai pentru eliminarea animalelor moarte şi ucise în urma evoluţiei focarelor de boală sau a dezastrelor naturale şi numai cu respectarea prevederilor alin. (1).
    (4) Funcţionarea unităţilor mobile de incinerare este permisă numai dacă sunt autorizate sanitar - veterinar, cu respectarea prevederilor alin. (3), precum şi a prevederilor art. 13 din prezenta normă sanitar - veterinară.
    (5) Transportul şi eliminarea prin îngropare şi/sau incinerare a animalelor moarte şi ucise, precum şi a altor materii de categoria 1 şi 2 rezultate în urma evoluţiei unor focare de boli notificabile este permisă doar cu respectarea prevederilor art. 15 din anexa VI la Regulamentul (UE) nr. 142/2011 şi numai după emiterea de către direcţiile sanitar - veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti a unei autorizaţii sanitar - veterinare, conform modelului din anexa nr. 32.
    (6) Autorizaţia sanitar - veterinară prevăzută la alin. (5) este emisă ulterior emiterii unei hotărâri a Centrului Naţional de Combatere a Bolilor sau, după caz a centrului local de combatere a bolilor, în care se specifică metoda de eliminare a cadavrelor de animale, cantitatea estimată, numele exploataţiei de animale sau a locului în care se va desfăşura activitatea respectivă de eliminare şi autorităţile judeţene şi locale responsabile de supravegherea acţiunii de transport şi eliminare a animalelor moarte.
    (7) Transportul şi eliminarea prin îngropare şi/sau incinerare a animalelor moarte şi ucise, precum şi a altor materii de categoria 1 şi 2 rezultate în urma evoluţiei unor focare de boli notificabile se realizează luând în considerare şi prevederile specifice stabilite în manualele operaţionale pentru combaterea bolilor, publicate pe pagina de web: http://www.ansvsa.ro/sănătate-bunăstare-si-nutriţie-animala/sănătatea-animalelor/pregătire-in-situaţii-de-urgenta-boli-ale-animalelor/.
    (8) După încheierea fiecărei acţiuni de eliminare a animalelor moarte, conform prevederilor alin. (5), se întocmeşte un proces-verbal, semnat de către toţi participanţii, în care se precizează metoda de eliminare, specia animalelor, numărul şi greutatea estimativă a acestora, numărul de identificare al fiecărui animal înregistrat în Sistemul Naţional de Înregistrare şi Identificare a Animalelor, numele localităţii în care au fost eliminate animalele respective şi măsurile de prevenire a riscurilor de sănătate publică, sănătate animală şi de mediu adoptate la locul du eliminare.
    (9) Metoda de eliminare a materiilor de categoria 1 şi 2, prevăzută la alin. (1) şi alin. (5), este stabilită de Centrul Naţional de Combatere a Bolilor sau, după caz, de centrul local de combatere a bolilor, în funcţie de cantitatea de cadavre, capacitatea de eliminare a unităţilor de eliminare, distribuţia focarelor de boală şi situaţia epidemiologică locală, riscul de propagare a bolii, condiţiile de mediu, precum şi de alţi factori.
    (10) Transportul materiilor categoria 1 şi 2 provenite din unităţile/localităţile/judeţele în care evoluează epizootii, se restricţionează sau este permis numai după emiterea în acest sens a unei hotărâri a Centrului Naţional de Combatere a Bolilor sau, după caz, a centrului local de combatere a bolilor.
    (11) Spaţiile în care au fost eliminate animalele moarte, conform prevederilor prezentului articol, trebuie împrejmuite, pentru a împiedica accesul animalelor sălbatice, şi prevăzute cu marcaje avertizoare, fiind interzisă desfăşurarea pe o perioadă de minimum 10 ani a oricăror activităţi care au impact pentru sănătatea publică, sănătatea animală şi mediu.


    D. Eliminarea subproduselor de origine animală care nu sunt destinate consumului uman rezultate în urma fătării sau intervenţiilor chirurgicale efectuate în exploataţiile nonprofesionale
    ART. 33
    (1) Este permisă eliminarea prin îngropare şi/sau incinerare la faţa locului a subproduselor de origine animală care nu sunt destinate consumului uman rezultate în urma fătării sau intervenţiilor chirurgicale efectuate în exploataţiile nonprofesionale, cu excepţia materiilor de categoria 1.
    (2) Eliminarea prevăzută la alin. (1) se aplică în incinta exploataţiilor nonprofesionale în care au fost generate subprodusele de origine animală care nu sunt destinate consumului uman, cu respectarea cerinţelor de protecţie a mediului, în condiţii care previn accesul animalelor în locul de îngropare/incinerare.


    E. Transportul şi eliminarea prin incinerare şi/sau îngropare a albinelor moarte
    ART. 34
    (1) Transportul şi eliminarea albinelor moarte prin îngropare şi/sau incinerare sunt permise doar cu respectarea prevederilor art. 15 şi ale anexei VI la Regulamentul (UE) nr. 142/2011 şi numai pentru exploataţiile apicole care nu depăşesc 150 de familii de albine.
    (2) Exploataţiile de albine prevăzute la alin. (1) sunt exceptate de la obligaţia de incheiere a unui contract de servicii cu o unitate de neutralizare autorizată sanitar - veterinar.
    (3) După încheierea fiecărei acţiuni de eliminare a albinelor moarte, conform prevederilor alin. (1), se întocmeşte un proces-verbal de eliminare, în care se precizează metoda de eliminare, numărul de familii de albine şi greutatea estimativă a acestora, denumirea localităţii în care au fost eliminate albinele respective şi măsurile de prevenire a riscurilor de sănătate publică, de sănătate animală şi de mediu adoptate la locul de eliminare.


    CAP. VI
    Trasabilitatea subproduselor de origine animală şi a produselor derivate care nu sunt destinate consumului uman
    SECŢIUNEA 1
    Prevederi generale
    ART. 35
    (1) Ambalajele şi containerele utilizate pentru colectarea şi depozitarea subproduselor de origine animală şi a produselor derivate care nu sunt destinate consumului uman în unităţile generatoare de subproduse de origine animală din sectorul de creştere a animalelor, din industria alimentară şi în unităţile de neutralizare trebuie identificate conform prevederilor art. 21 alin. (1) şi (2).
    (2) Marcarea subproduselor de origine animală care nu sunt destinate consumului uman, la nivelul unităţilor generatoare de subproduse de origine animală din industria alimentară, se efectuează astfel:
    a) materiile de categoria 1, cu excepţia materialelor cu riscuri specificate, astfel cum sunt definite de Regulamentul (CE) nr. 999/2001, precum şi materiile de categoria 2 şi 3 nu se marchează;
    b) materialele cu riscuri specificate se marchează cu vopsea de culoare albastră; marcarea materialelor cu riscuri specificate se realizează astfel încât să cuprindă materialul în totalitate.


    ART. 36
    (1) Orice transport pe teritoriul naţional de subproduse de origine animală şi produse derivate care nu sunt destinate consumului uman trebuie însoţit de documentul/documentele de mişcare pentru subproduse de origine animală/produse derivate care nu sunt destinate consumului uman, prevăzut/prevăzute în anexa nr. 33.
    (2) Prevederile alin. (1) nu se aplică în următoarele situaţii:
    a) pentru transporturile de gunoi de grajd de la exploataţiile de animale situate pe teritoriul naţional direct pe terenurile agricole, în vederea utilizării acestuia ca îngrăşământ organic /ameliorator de sol.
    b) acordarea derogărilor prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 1069/2009 şi în Regulamentul (UE) nr. 142/2011;
    c) pentru situaţiile prevăzute în art. 38 alin. (5) din prezenta normă sanitar - veterinară.

    (3) Pentru a putea funcţiona, unităţile de neutralizare trebuie să deţină dotări pentru cântărirea materiilor prime recepţionate şi pentru expedierea materiilor sau produselor derivate obţinute.
    (4) Dotările pentru cântărire prevăzute la alin. (3) trebuie să fie proporţionale cu volumul de materii manipulate în unitatea respectivă.
    (5) Dotările pentru cântărire din unităţile supuse autorizării şi înregistrării speciale sanitar - veterinare trebuie să includă, după caz, sisteme de înregistrare şi stocare electronică a valorilor cantităţilor cântărite.
    (6) Înregistrările prevăzute la alin. (5) trebuie să fie păstrate de către operatorul economic pe o perioadă de minim 2 ani şi puse la dispoziţia autorităţilor competente, la cererea acestora.

    SECŢIUNEA 2
    Documente comerciale necesare pe teritoriul naţional
    ART. 37
    (1) Documentul de mişcare pentru subproduse de origine animală/produse derivate care nu sunt destinate consumului uman este completat după cum urmează:
    a) secţiunea 1, de către expeditor;
    b) secţiunea a 2-a, de către transportator;
    c) secţiunea a 3-a, de către destinatar/primitor.

    (2) Documentul prevăzut la alin. (1) este completat în 4 exemplare - un original, 2 copii şi matcă, distribuite după cum urmează:
    a) exemplarul 1 - "Originalul - exemplarul primitorului" rămâne la destinatar după ce acesta completează secţiunea a 3-a pe toate cele trei copii ale documentului de mişcare pentru subproduse de origine animală/produse derivate care nu sunt destinate consumului uman (exemplar I, II, III):
    b) exemplarul II - "Copia transportatorului" rămâne la transportator;
    c) exemplarul III - "Copia primitorului pentru a fi retransmisă expeditorului" este transmisă expeditorului prin grija destinatarului.

    (3) Matca se păstrează la expeditor după ce sunt completate secţiunile 1 şi 2 pe toate cele 4 exemplare ale documentului de mişcare pentru subproduse de origine animală/produse derivate care nu sunt destinate consumului uman.
    (4) Documentul prevăzut la alin. (1) trebuie păstrat minimum 2 ani la fiecare punct de lucru.
    (5) În cazul crescătorilor individuali de animale şi al persoanelor fizice care deţin animale care nu sunt destinate activităţilor comerciale, documentul prevăzut la alin. (1), matca şi exemplarul III se arhivează de către consiliul local pe a cărui rază teritorială sunt expediate subprodusele de origine animală care nu sunt destinate consumului uman.

    ART. 38
    (1) Documentul prevăzut la art. 37 alin. (1) este tipărit în topuri autocopiative respectiv un original, 2 copii şi matcă, înseriate în sistem unic, de către unităţile de neutralizare utilizând modelul prevăzut în anexa nr. 33.
    (2) Operatorii unităţilor de neutralizare solicită în scris direcţiei sanitar - veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, numerele necesare pentru înscrierea în regim unic a documentelor prevăzute la alin. (1), pentru fiecare punct de lucru în parte.
    (3) Direcţia sanitar - veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti transmite operatorilor unităţilor de neutralizare, în scris, numerele alocate, în termen de maximum 15 zile de la data primirii solicitării.
    (4) Direcţia sanitar - veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti alocă seriile de numere în baza unor indicative alfanumerice unice pentru fiecare tip de unitate în parte, conform prevederilor art. 45 alin. (4).
    (5) Prevederile alin. (2) nu se aplică următoarelor categorii de unităţi:
    a) unităţilor de procesare care sunt situate pe acelaşi amplasament cu o unitate generatoare de subproduse de origine animală care nu sunt destinate consumului uman, aceste unităţi având obligaţia de a solicita documentul prevăzut la alin. (1) pentru transportul produselor procesate către diferiţi destinatari, conform prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1069/2009;
    b) unităţilor de neutralizare care sunt situate pe acelaşi amplasament cu o unitate generatoare de subproduse de origine animală care nu sunt destinate consumului uman;
    c) unităţile producătoare de hrană pentru animale de companie care folosesc numai proteine animale prelucrate pentru producţia de hrană destinată animalelor de companie.

    (6) Unităţile de procesare care sunt situate pe acelaşi amplasament cu o unitate de abatorizare şi care au obţinut derogarea prevăzută la cap. 1 secţiunea 1 pct. 1 lit. (a) din anexa IV la Regulamentul (UE) nr. 142/2011 au obligaţia aplicării prevederilor alin. (1) şi (2).
    (7) Transportatorii independenţi de subproduse de origine animală şi produse derivate care nu sunt destinate consumului uman nu au dreptul de a solicita documente de mişcare pentru acestea de la Direcţiile sanitar - veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene şi a municipiului Bucureşti.
    (8) Transportatorii independenţi de subproduse de origine animală şi produse derivate care nu sunt destinate consumului uman care au încheiat, în condiţiile legii, un contract de servicii pentru transportul acestora cu o unitate de neutralizare autorizată sanitar - veterinar, efectuează transportul în baza documentului de mişcare pentru subproduse de origine animală/produse derivate care nu sunt destinate consumului uman, emis de către unitatea de neutralizare.
    (9) Unitatea de neutralizare prevăzută la alin. (8) are obligaţia notificării listei actualizate a transportatorilor independenţi cu care a încheiat contract de servicii direcţiei sanitar - veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti pe a cărei rază teritorială îşi desfăşoară activitatea.
    (10) Documentele de mişcare pentru subproduse de origine animală/produse derivate care nu sunt destinate consumului uman deţinute de unităţile de neutralizare şi seriile de numere alocate de către Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor, în baza Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 80/2005 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor privind stabilirea documentelor şi evidenţelor veterinare necesare în cadrul activităţii de neutralizare a deşeurilor de origine animală, cu modificările şi completările ulterioare, pot fi utilizate până la epuizare, dar nu mai târziu de 6 luni de la data intrării în vigoare a prezentei norme sanitar - veterinare.

    ART. 39
    (1) Vehiculele sau containerele care transportă subproduse de origine animală şi produse derivate care nu sunt destinate consumului uman trebuie să fie însoţite la încărcare de o declaraţie de curăţare şi dezinfectare a vehiculului/containerului, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 34.
    (2) Declaraţia de curăţare şi dezinfectare a vehiculului/containerului este completată de către responsabilul unităţii care a realizat curăţarea şi dezinfecţia vehiculului/containerului, originalul însoţeşte vehiculul sau containerul la încărcare, iar copia este reţinută de emitent.
    (3) Declaraţia în original însoţeşte vehiculul/containerul încărcat cu subprodusele de origine animală/ produsele derivate care nu sunt destinate consumului uman până la descărcarea acestuia, documentul fiind păstrat de către destinatarul/primitorul încărcăturii împreună cu certificatul sanitar - veterinar pentru subproduse de origine animală/produse derivate care nu sunt destinate consumului uman şi cu documentul de mişcare pentru subproduse de origine animală/produse derivate care nu sunt destinate consumului uman, timp de minimum 2 ani.

    ART. 40
    (1) Declaraţia de curăţare şi dezinfectare a vehiculului/containerului este tipărită şi înseriată în sistem unic, în topuri cuprinzând originalul şi copia, de către fiecare unitate autorizată în condiţiile legii, pentru activitatea de curăţare şi dezinfecţie.
    (2) Unităţile prevăzute la alin. (1) solicită în scris direcţiei sanitar - veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, pe a cărei rază teritorială funcţionează unitatea sau punctul de lucru autorizat pentru activitatea de curăţare şi dezinfecţie, numerele necesare pentru înscrierea în regim unic a declaraţiilor de curăţare şi dezinfectare a vehiculului/containerului prevăzute la alin. (1).
    (3) Direcţiile sanitar - veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti comunică, în scris, numerele alocate.

    SECŢIUNEA 3
    Certificatele sanitar - veterinare pentru subproduse de origine animală şi produse derivate care nu sunt destinate consumului uman aplicabile pe teritoriul naţional
    ART. 41
    (1) Subprodusele de origine animală sau produsele derivate care nu sunt destinate consumului uman şi care urmează a fi expediate către diferiţi destinatari sunt supuse certificării sanitar - veterinare; în acest sens, este emis de către un medic veterinar oficial din cadrul direcţiilor sanitar - veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, certificatul sanitar - veterinar pentru subproduse de origine animală care nu sunt destinate consumului uman, conform modelului prevăzut în anexa nr. 35.
    (2) Originalul certificatului sanitar - veterinar prevăzut la alin. (1) însoţeşte subprodusele de origine animală/produsele derivate care nu sunt destinate consumului uman până la destinaţie şi trebuie îndosariat şi păstrat timp de minimum 2 ani, împreună cu documentul de mişcare pentru subproduse de origine animală/produse derivate care nu sunt destinate consumului uman; copia rămâne la medicul veterinar oficial emitent, care deţine un registru pentru evidenţa certificatelor emise.

    ART. 42
    (1) Direcţiile sanitar - veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti asigură tipărirea, înscrierea în regim unic şi distribuirea către medicii veterinari oficiali a certificatelor sanitar - veterinare pentru subproduse de origine animală/produse derivate care nu sunt destinate consumului uman.
    (2) Direcţiile sanitar - veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti solicită în scris Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor numerele necesare pentru înscrierea în regim unic a certificatelor sanitar - veterinare pentru subproduse de origine animală/produse derivate care nu sunt destinate consumului uman.
    (3) Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor comunică, în scris, numerele alocate direcţiilor sanitar - veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti.

    ART. 43
    (1) Certificatul sanitar - veterinar pentru subproduse de origine animală/produse derivate care nu sunt destinate consumului uman se emite numai după completarea de către operatorul economic a formularului de informare din anexa nr. 36.
    (2) În cazul existenţei suspiciunii de încălcare a prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1069/2009, direcţiile sanitar -veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti pot dispune medicilor veterinari oficiali care supraveghează activitatea unităţilor de abatorizare, tranşare şi procesare carne, unităţilor de prelucrare lapte, peşte, unităţilor pentru depozitarea produselor de origine animală şi unităţilor din sectorul de vânzare cu amănuntul înregistrate/autorizate sanitar - veterinar conform Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 57/2010 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind procedura de autorizare sanitară veterinară a unităţilor care produc, procesează, depozitează, transportă şi/sau distribuie produse de origine animală, cu modificările şi completările ulterioare, şi/sau Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 111/2008 privind aprobarea Normei sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor privind procedura de înregistrare sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor a activităţilor de obţinere şi de vânzare directă şi/sau cu amănuntul a produselor alimentare de origine animală sau nonanimală, precum şi a activităţilor de producţie procesare, depozitare, transport şi comercializare a produselor alimentare de origine nonanimală, cu modificările şi completările ulterioare, să asiste la încărcarea şi la cântărirea mijloacelor de transport a subproduselor de origine animală care nu sunt destinate consumului uman care urmează să fie expediate la unităţile de destinaţie şi să înregistreze cantitatea respectivă în certificatul sanitar - veterinar prevăzut în anexa nr. 37.
    (3) Certificatele sanitar - veterinare pentru subproduse de origine animală care nu sunt destinate consumului uman, deţinute de direcţiile sanitar - veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, şi seriile de numere alocate de către Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor, emise în baza Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 16/2010 cu modificările şi completările ulterioare, pot fi utilizate până la epuizarea acestora, dar nu mai târziu de 3 luni de la data intrării în vigoare a prezentei norme sanitar - veterinare.

    SECŢIUNEA 4
    Evidenţe
    ART. 44
    (1) Persoanele fizice sau juridice care deţin unităţi generatoare de subproduse de origine animală care nu sunt destinate consumului uman trebuie să păstreze evidenţe cu privire la tipul, cantitatea şi destinaţia acestora, transportatorul şi documentele însoţitoare, precum şi să întocmească şi să completeze registrul de evidenţă a transporturilor, în conformitate cu modelul prevăzut în anexa nr. 38.
    (2) În cazul crescătorilor individuali de animale şi al persoanelor fizice care deţin animale care nu sunt destinate activităţilor comerciale, registrul prevăzut la alin. (1) este întocmit şi completat de către consiliului local de pe a cărui rază teritorială sunt expediate subprodusele de origine animală care nu sunt destinate consumului uman sau prin grija unui împuternicit al acestuia.
    (3) Utilizatorii de subproduse de origine animală care nu sunt destinate consumului uman au obligaţia de a întocmi, completa şi păstra registrul pentru utilizatorii de subproduse de origine animală care nu sunt destinate consumului uman, prevăzut în anexa nr. 39.
    (4) Centrele de colectare a subproduselor de origine animală care nu sunt destinate consumului uman au obligaţia de a întocmi, a completa şi a păstra registrul pentru centrele de colectare subproduse de origine animală care nu sunt destinate consumului uman, prevăzut în anexa nr. 40.
    (5) Persoanele fizice şi juridice care aplică prevederile art. 19 alin. (1) lit. (c) şi (e) din Regulamentul (CE) nr. 1069/2009 au obligaţia de a întocmi, a completa şi a păstra registrul de evidenţă a animalelor moarte în urma dezastrelor naturale/bolilor, eliminate prin îngropare/incinerare, prevăzut în anexa nr. 41.
    (6) Persoanele juridice care aplică prevederile art. 19 alin. (1) lit. (a) din Regulamentul (CE) nr. 1069/2009 au obligaţia de a întocmi, a completa şi a păstra registrul de evidenţă a animalelor moarte recepţionate şi îngropate în cimitirul pentru animale de companie, prevăzut în anexa nr. 42.
    (7) Comercianţii/transportatorii independenţi de subproduse de origine animală şi produse derivate care nu sunt destinate consumului uman au obligaţia de a întocmi, a completa şi a păstra registrul pentru comercianţii/transportatorii independenţi de subproduse de origine animală şi produse derivate care nu sunt destinate consumului uman prevăzut în anexa nr. 43.
    (8) Utilizatorii de îngrăşăminte organice/amelioratori de sol au obligaţia de a întocmi a completa şi a păstra registrul pentru utilizatorii de îngrăşăminte organice /amelioratori de sol, prevăzut în anexa nr. 44.
    (9) Persoanele fizice sau juridice, altele decât cele prevăzute la alin. (3), care recepţionează subproduse de origine animală care nu sunt destinate consumului, trebuie să păstreze evidenţe cu privire la tipul, cantitatea şi provenienţa acestora, la transportator şi la documentele însoţitoare ale transportului, modul de procesare şi, după caz, destinaţia acestora şi trebuie să întocmească şi să completeze registrul de recepţie a subproduselor de origine animală care nu sunt destinate consumului uman, prevăzut în anexa nr. 45.
    (10) Unităţile pentru producţia de îngrăşăminte organice/amelioratori de sol au obligaţia de a întocmi, a completa şi a păstra registrul de evidenţă a producţiei de îngrăşăminte organice/amelioratori de sol, prevăzut în anexa nr. 46.
    (11) Persoanele fizice sau juridice, altele decât cele prevăzute la alin. (5), care realizează neutralizarea subproduselor de origine animală care nu sunt destinate consumului uman, trebuie să păstreze evidenţe cu privire la tipul acestora, cantitatea, documentele însoţitoare, modul de neutralizare, data şi, după caz, şarja/lotul, precum şi, pentru materiile sau produsele rezultate, destinaţia, transportatorul şi documentele însoţitoare şi trebuie să întocmească şi să completeze registrul prevăzut în anexa nr. 47.
    (12) Persoanele fizice sau juridice care recepţionează animale moarte din speciile bovine, ovine/caprine, suine sau cabaline au obligaţia să păstreze evidenţe cu privire la numărul de identificare al animalelor, documentele însoţitoare, categoria de subproduse de origine animală care nu sunt destinate consumului în care se încadrează, precum şi datele referitoare la analizele de laborator solicitate, şarja/lotul de procesare şi, după caz, destinaţia acestora şi trebuie să întocmească şi să completeze registrul prevăzut în anexa nr. 48.
    (13) Registrele prevăzute la alin. (1) - (7) trebuie păstrate pentru o perioadă de minimum 5 ani şi trebuie prezentate autorităţilor responsabile cu inspecţia şi controlul, potrivit legii.

    ART. 45
    (1) Registrele prevăzute la art. 44 sunt şnuruite, numerotate pe fiecare pagină şi ştampilate pe ultima pagină, sub semnătura persoanei fizice sau a reprezentantului persoanei juridice responsabile şi sunt completate de aceştia sau în format electronic, cu obligativitatea păstrării integrităţii datelor.
    (2) Registrele prevăzute la alin. (1) se păstrează separat, pentru fiecare punct de lucru.
    (3) Direcţiile sanitar - veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti întocmesc un registru de evidenţă a unităţilor de neutralizare a subproduselor de origine animală care nu sunt destinate consumului uman şi a mijloacelor de transport autorizate, înregistrate sau înregistrate special sanitar - veterinar, conform modelelor prevăzute în anexa nr. 53.
    (4) Direcţiile sanitar - veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti întocmesc un registru de evidenţă a seriilor de numere alocate unităţilor de neutralizare autorizate, înregistrate special şi înregistrate sanitar -veterinar, prevăzut în anexa nr. 54.
    (5) Direcţiile sanitar - veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti au obligaţia de a transmite trimestrial la Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor, în format electronic, copia registrului prevăzut la alin. (4), până la data de 25 a lunii următoare perioadei de raportare.
    (6) Operatorii economici au obligaţia să întocmească registrele prevăzute la art. 44 în maximum 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei norme sanitar - veterinare.
    (7) Registrele deţinute de operatorii economici conform prevederilor Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 80/2005, cu modificările şi completările ulterioare, trebuie păstrate minimum 5 ani de la data completării integrale şi trebuie prezentate autorităţilor competente, potrivit legii.

    SECŢIUNEA 5
    Raportări
    ART. 46
    (1) Persoanele fizice sau juridice care deţin unităţi generatoare de subproduse de origine animală care nu sunt destinate consumului uman au obligaţia întocmirii şi transmiterii de raportări trimestriale. în conformitate cu modelul prevăzut în anexa nr. 49 şi în anexa nr. 50, atât în format letric, cât şi în format electronic.
    (2) Raportările trimestriale se întocmesc şi se transmit până la data de 15 a lunii următoare perioadei de raportare, la direcţia sanitar - veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti.
    (3) Raportarea trimestrială se întocmeşte şi se păstrează separat, pentru fiecare punct de lucru, timp de 5 ani.
    (4) Raportarea trimestrială se întocmeşte şi în cazul în care nu s-au generat subproduse animale care nu sunt destinate consumului uman în perioada de raportare.

    ART. 47
    (1) Direcţiile sanitar - veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti au obligaţia ca, până la data de 25 a lunii următoare perioadei de raportare, să centralizeze şi să comunice raportarea trimestrială, în format electronic, la Institutul de Igienă şi Sănătate Publică Veterinară în conformitate cu modelul prevăzut în anexa nr. 49 şi anexa nr. 50: în coloana 0 sunt înregistrate toate raportările recepţionate din aria de competenţă a direcţiei sanitar - veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, cu menţionarea numelui fiecărei unităţi de la care a fost recepţionată raportarea trimestrială.
    (2) Institutul de Igienă şi Sănătate Publică Veterinară asigură centralizarea, întocmind situaţia la nivel naţional, în conformitate cu modelele prevăzute în anexa nr. 49 şi în anexa nr. 50.
    (3) Situaţia centralizată în conformitate cu alin. (2) este transmisă Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor până la data de 28 a lunii următoare perioadei de raportare.
    (4) Raportarea trimestrială prevăzută la art. 46 alin. (1) trebuie să fie efectuată de către operatorii economici, începând cu următorul trimestru, de la data intrării în vigoare a prezentei norme sanitar - veterinare.
    (5) Unităţile pentru manipularea şi depozitarea subproduselor de origine animală şi produselor derivate care nu sunt destinate consumului uman au obligaţia întocmirii şi transmiterii unei raportări trimestriale, în conformitate cu modelul prevăzut în anexa nr. 52, atât în format letric, cât şi în format electronic.
    (6) Raportările trimestriale prevăzute la alin. (5) se întocmesc şi se transmit prin grija operatorilor unităţilor prevăzute la alin. (5), până la de data de 15 a lunii următoare perioadei de raportare, la direcţia sanitar - veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti.
    (7) Raportarea trimestrială prevăzută la alin. (5) se întocmeşte şi se păstrează separat pentru fiecare punct de lucru timp de 5 ani.
    (8) Raportarea trimestrială prevăzută la alin. (5) se întocmeşte şi în cazul în care în perioada de raportare nu au fost recepţionate şi reexpediate subproduse de origine animală/produse derivate care nu sunt destinate consumului uman.
    (9) Pentru raportările trimestriale prevăzute la alin. (5) se aplică prevederile alin. (1), (2) şi (3).

    CAP. VII
    Condiţii speciale privind controlul oficial sanitar - veterinar al unităţilor de neutralizare prin procesare, incinerare/coincinerare, al unităţilor de depozitare şi/sau manipulare a subproduselor de origine animală care nu sunt destinate consumului uman, al depozitelor de produse derivate care nu sunt destinate consumului uman şi al unităţilor pentru producţia de îngrăşăminte organice/amelioratori de sol
    ART. 48
    (1) Categoriile de unităţi de neutralizare autorizate sanitar - veterinar pentru care se percep tarife pentru acţiunile de control oficial sanitar - veterinar sunt, prevăzute în anexa nr. 51 la prezenta normă sanitar - veterinară.
    (2) Tariful perceput pentru acţiunile de control oficial sanitar - veterinar realizate în unităţile prevăzute la alin. (1) este stabilit în Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 96/2014, cu modificările şi completările ulterioare.
    (3) În vederea asigurării controlului sanitar - veterinar, între direcţiile sanitar - veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti şi unităţile prevăzute în anexa nr. 51 se încheie contracte conform legislaţiei în vigoare.

    ART. 49
    (1) Direcţiile sanitar - veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti stabilesc numărul de personal de specialitate necesar pentru realizarea controlului oficial sanitar - veterinar, precum şi timpul de lucru al acestuia pentru unităţile prevăzute în anexa nr. 51, în funcţie de specificul activităţii acestora, capacităţile de producţie şi fluxul tehnologic, precum şi de cantităţile de materii prime recepţionate în vederea prelucrării.
    (2) Direcţiile sanitar - veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti desemnează circumscripţia sanitar - veterinară şi pentru siguranţa alimentelor oficială care are responsabilitatea de a verifica modul în care se desfăşoară activitatea de control oficial sanitar - veterinar a medicului veterinar oficial din unitatea de neutralizare.
    (3) Medicul veterinar oficial al circumscripţiei sanitar - veterinare şi pentru siguranţa alimentelor oficiale întocmeşte prezenţa pentru personalul sanitar - veterinar oficial din unitatea de neutralizare, vizează documentul justificativ întocmit de medicul veterinar oficial din unitatea de neutralizare şi îl depune la direcţia sanitar - veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti.

    ART. 50
    (1) Sumele virate de unităţi în conturile direcţiilor sanitar - veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, ca urmare a efectuării controalelor sanitar - veterinare, sunt gestionate separat în contabilitate şi se constituie ca venituri proprii, care se utilizează conform legii.
    (2) În limita sumelor încasate potrivit prevederilor prezentului ordin, direcţiile sanitar - veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti angajează personalul de specialitate necesar pentru efectuarea controlului oficial sanitar - veterinar, precum şi pentru activităţile conexe, în unităţile prevăzute în anexa nr. 51, în condiţiile legii, în baza unui contract individual de muncă pe perioadă determinată, cu normă întreagă sau parţială, după caz.
    (3) În primele 5 zile ale lunii curente, direcţia sanitar - veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti înaintează unităţilor prevăzute în anexa nr. 51, documentele de plată pentru activitatea de control oficial sanitar - veterinar efectuat în luna precedentă, în care sunt menţionate sumele stabilite pe baza documentului justificativ întocmit şi semnat de medicul veterinar oficial din unitate şi de reprezentantul legal al unităţii, vizat de medicul veterinar oficial din cadrul circumscripţiei sanitar - veterinară şi pentru siguranţa alimentelor oficiale.
    (4) În vederea asigurării personalului sanitar - veterinar de specialitate pentru desfăşurarea corespunzătoare a controlului oficial sanitar - veterinar în unităţile prevăzute în anexa nr. 51, unităţile comunică lunar direcţiei sanitar - veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti programul de activitate.
    (5) Unităţile trebuie să asigure permanent condiţii optime pentru buna desfăşurare a controlului oficial sanitar - veterinar, pentru întregul flux tehnologic, inclusiv vestiare, birouri, încăperi şi dotări pentru păstrarea sigiliilor şi a documentelor sanitar - veterinare în condiţii de securitate, echipament de lucru şi de protecţie, materiale de igienizare, ustensile de lucru, personal auxiliar şi trebuie să pună la dispoziţie medicilor veterinari oficiali toate documentele şi înregistrările solicitate.
    (6) În ultima zi a lunii, medicul veterinar oficial din unitate întocmeşte şi înaintează medicului veterinar oficial al circumscripţiei sanitar - veterinare şi pentru siguranţa alimentelor oficiale, spre avizare, documentul justificativ care cuprinde sumele calculate, conform prevederilor Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 96/2014, cu modificările şi completările ulterioare, pentru activitatea de control oficial sanitar veterinar desfăşurată de personalul de specialitate în unitate în luna precedentă şi care constituie actul oficial în baza căruia direcţia sanitar - veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti întocmeşte formalităţile de plată pe care le transmite la unitate.
    (7) Unităţile care desfăşoară activităţi supuse controlului oficial sanitar - veterinar virează în contul direcţiei sanitar - veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti sumele calculate în luna precedentă, în termen de 15 zile de la data primirii documentelor de plată.

    ART. 51
    (1) Personalul sanitar - veterinar de specialitate care realizează controlul oficial sanitar - veterinar în unităţile prevăzute în anexa nr. 51 are în principal următoarele obligaţii:
    a) întocmeşte şi înaintează la direcţia sanitar - veterinară, şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti, prin medicul veterinar oficial al circumscripţiei sanitar - veterinare şi pentru siguranţa alimentelor oficiale, documentele solicitate;
    b) păstrează confidenţialitatea activităţii desfăşurate în unitate, conform prevederilor legislaţiei în vigoare;
    c) efectuează controlul fizic şi documentar al materiilor de categoria 1 şi 2, al făinii de carne şi oase al grăsimii procesate de categoria 1 şi 2, precum şi al proteinelor animale prelucrate care urmează să fie expediate din România în alte state membre ale Uniunii Europene;
    d) efectuează controlul fizic şi documentar al materiilor de categoria 1 şi 2, al făinii de carne şi oase al grăsimii procesate de categoria 1 şi 2, precum şi al proteinelor animale prelucrate care sunt recepţionate din alte state membre ale Uniunii Europene;
    e) verifică periodic modul în care operatorul respectă îndeplinirea prevederilor art. 44 şi art. 45.

    (2) În exercitarea atribuţiilor de serviciu, medicul veterinar oficial emite certificatul sanitar - veterinar pentru subproduse de origine animală/produse derivate care nu sunt destinate consumului uman, conform modelului prevăzut în anexa nr. 35 sau, după caz, conform modelului prevăzut în anexa nr. 37.

    ART. 52
        Personalul sanitar - veterinar de specialitate din unitatea de neutralizare poartă întreaga răspundere pentru activitatea prestată, documentele şi situaţiile întocmite.

    CAP. VIII
    Comerţul intracomunitar cu subproduse de origine animală şi produse derivate care nu sunt destinate consumului uman
    ART. 53
    (1) Comerţul intracomunitar cu materii de categoriile 1 şi 2, făină de carne şi oase de categoriile 1 şi 2 şi grăsime procesată de categoria 1 şi 2 se poate realiza numai cu respectarea prevederilor art. 48 din Regulamentul (CE) nr. 1069/2009 şi ale cap. III secţiunea 10 din anexa XVI la Regulamentul (UE) nr. 142/2011.
    (2) Prevederile alin. (1) se aplică şi pentru îngrăşăminte organice şi amelioratorii de sol care conţin făină de carne şi oase de categoria 2.
    (3) Livrarea materiilor de categoria 1 şi 2, făină de carne şi oase de categoria 1 şi 2 şi grăsime procesată de categoria 1 şi 2 din alte state membre ale Uniunii Europene în România este permisă numai după transmiterea cererii şi verificarea documentaţiei depuse la Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor; decizia privind acceptarea sau neacceptarea cererii operatorului este luată de Direcţia sanitar - veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti pe raza căreia se vor recepţiona produsele derivate de categoria 2, altele decât cele prevăzute la alin. (1).
    (4) Orice transport intracomunitar de subproduse de origine animală şi produse derivate care nu sunt destinate consumului uman, indiferent de categorie trebuie însoţit de un document comercial, conform modelului din cap. III al anexei VIII la Regulamentul (UE) nr. 142/2011, cu respectarea prevederilor pct. 6 din capitolul respectiv.
    (5) Suplimentar prevederilor alin. (1), (3) şi (4), comerţul intracomunitar de gunoi de grajd neprocesat se realizează şi cu respectarea prevederilor cap. 1 secţiunea 1 din anexa XI la Regulamentul (UE) nr. 142/2011.
    (6) Direcţiile sanitar - veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti au obligaţia de a transmite autorităţilor competente din ţara de destinaţie, prin TRACES, informaţii cu privire la transporturile de materii prevăzute la alin. (1) şi (2), de proteine animale prelucrate de categoria 3, de îngrăşăminte organice şi de amelioratori de sol care conţin proteine animale prelucrate de categoria 3, precum şi de a confirma sosirea transporturilor recepţionate din state membre ale Uniunii Europene.
    (7) Confirmarea sosirii transporturilor de materii prevăzute la alin. (6) recepţionate din state membre ale Uniunii Europene se realizează după verificarea documentară şi fizică a transporturilor respective de către personalul de specialitate din cadrul direcţiilor sanitar - veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti.
    (8) Direcţiile sanitar - veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, prin personalul sanitar veterinar de specialitate, au obligaţia de a efectua verificarea documentară şi fizică a transporturilor de produse derivate de categoria 2, altele decât cele prevăzute la alin. (1).
    (9) Transporturile intracomunitare de materii prevăzute la alin. (1) şi (2) trebuie notificate de către operatorii economici direcţiilor sanitar - veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti înainte de expedierea în statele membre ale Uniunii Europene şi în termen de 24 de ore de la sosirea transportului din statele membre.
    (10) Notificarea prevăzută la alin. (9) trebuie să conţină toate informaţiile necesare pentru înregistrarea în TRACES şi, după caz, alte informaţii prevăzute în cap. I secţiunea I din anexa XI la Regulamentul (CE) nr. 1069/2009.
    (11) În cazul transporturilor de gunoi de grajd neprocesat din statele membre ale Uniunii Europene în România, operatorii economici au obligaţia suplimentară de a transmite direcţiilor sanitar - veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti informaţii detaliate privind indicatorii geografici ai locului unde gunoiul de grajd va fi descărcat.
    (12) Se exceptează de la prevederile art. 48 din Regulamentul (CE) nr. 1069/2009, transporturile de materii de categoriile 1 şi 2, făină de carne şi oase de categoriile 1 şi 2 şi grăsime de categoriile 1 şi 2, precum şi proteinele animale prelucrate care sunt utilizate ca probe de diagnostic, probe de cercetare şi probe comerciale, conform prevederilor art. 11 şi 12 din Regulamentul (UE) nr. 142/2011.
    (13) Operatorii economici au obligaţia de a notifica direcţiile sanitar - veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene intenţia de a expedia subproduse de origine animală şi produse derivate care nu sunt destinate consumului uman în statele membre ale Uniunii Europene.

    CAP. IX
    Importul şi exportul subproduselor de origine animală şi produselor derivate care nu sunt destinate consumului uman
    ART. 54
        Importul subproduselor de origine animală şi produselor derivate care nu sunt destinate consumului uman se realizează numai cu respectarea prevederilor art. 41 şi art. 42 din Regulamentul (CE) nr. 1069/2009 şi ale art. 25 şi art. 31 din anexele XIV şi XV la Regulamentul (UE) nr. 142/2011

    ART. 55
        Exportul subproduselor de origine animală şi produselor derivate care nu sunt destinate consumului uman se realizează numai cu respectarea prevederilor art. 43 din Regulamentul (CE) nr. 1069/2009, precum şi ale Regulamentului (CE) nr. 999/2001.

    CAP. X
    Controlul oficial sanitar - veterinar şi prevederi finale
    ART. 56
    (1) În cazul în care, în urma controalelor oficiale efectuate de către personalul de specialitate, în condiţiile legii, se constată că nu sunt respectate prevederile Regulamentului (CE) nr. 1069/2009, ale Regulamentului (UE) nr. 142/2011 sau ale prezentei norme sanitar - veterinare, direcţia sanitar - veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti dispune suspendarea activităţii sau retragerea în vederea anulării a autorizaţiei/certificatului de înregistrare/certificatului de înregistrare specială sanitar - veterinară, emiţând ordonanţele ale căror modele sunt prevăzute în anexele nr. 7 şi nr. 8.
    (2) O nouă autorizaţie/certificat de înregistrare/certificat de înregistrare specială sanitar - veterinară poate fi emisă/emis numai atunci când a fost reluată procedura prevăzută de prezenta normă sanitar - veterinară.
    (3) Înregistrările mişcărilor mijloacelor de transport rutiere de materii de categoriile 1, 2 şi 3 obţinute din sistemele de navigaţie, prevăzute la art. 19, sunt utilizate în cadrul efectuării controalelor oficiale ale transporturilor materiilor de categoria 1, 2 şi 3 efectuate de către Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor, direcţiile sanitar - veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti şi/sau alte autorităţi competente.
    (4) În cadrul controalelor oficiale efectuate la unităţile de neutralizare, direcţiile sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti urmăresc respectarea prevederilor cap. I şi ale cap. III din anexa XVI la Regulamentul (UE) nr. 142/2011.
    (5) Frecvenţa controalelor oficiale ale unităţilor autorizate/înregistrate/înregistrate special sanitar-veterinar conform Regulamentului (CE) nr. 1069/2009 se stabileşte în baza unei analize de risc efectuate de către direcţiile sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti.
    (6) Deţinătorii unităţilor de neutralizare au obligaţia de a permite accesul în incintă personalului de specialitate din cadrul Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor şi din cadrul direcţiilor sanitar - veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, precum şi accesul la toate documentele solicitate de către acesta.
    (7) În cadrul controalelor oficiale efectuate în unităţile de neutralizare, inspectorii direcţiilor sanitar - veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti pot utiliza, în condiţiile legii, mijloace electronice audio, video şi foto pentru a reţine dovezile privind neconformităţile înregistrate.

    ART. 57
    (1) Condiţiile pentru întocmirea listei unităţilor de neutralizare sunt cele prevăzute în art. 47 din Regulamentul (CE) nr. 1069/2009.
    (2) Lista naţională a unităţilor de neutralizare este întocmită conform prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1069/2009 şi specificaţiilor tehnice privind formatul listelor unităţilor aprobate/înregistrate sau operatorilor care manipulează subproduse de origine animală care nu sunt destinate consumului uman în cadrul Uniunii Europene şi în ţările terţe, elaborate de Comisia Europeană, şi este publicată pe pagina web a Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor, de următorul link:
        http://www.ansvsa.ro/unităţi-neutralizare-subproduse-de-origine-animala-sncu/


    ART. 58
        Personalul de specialitate sanitar veterinar din cadrul direcţiilor sanitar - veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti poate dispune prelevarea de către medicul veterinar oficial a probelor din produsele derivate care nu sunt destinate consumului uman şi efectuarea examenelor de laborator specifice.

    ART. 59
    Anexele nr. 1 - 54 fac parte integrantă din prezenta normă sanitar-veterinară.

    ANEXA 1

    la norma sanitar-veterinară
 (a se vedea imaginea asociată)
    AUTORIZAŢIE SANITAR-VETERINARĂ
                               Nr. ......../..........*1)
        *1) Codul unic pentru autorizaţia sanitar-veterinară de funcţionare a unităţilor de neutralizare are următorul format:
        RO - OO - XXX - YYY/B - Z\L\A
        RO - codul de ţară al României;
        OO - codul judeţului unde se emite autorizaţia, în litere;
        XXX - numărul autorizaţiei acordate unităţii, format din trei cifre, care este unic şi se acordă în ordine crescătoare începând cu 001;
        YYY - codul corespunzător fiecărei unităţi, conform anexei IV la "Specificaţiile tehnice pentru formatul listelor unităţilor aprobate sau înregistrate sau operatorilor care manipulează subproduse de origine animală ce nu sunt destinate consumului uman în cadrul uniunii europene şi în ţările terţe", document emis de Comisia Europeană şi afişat pe site-ul Comisiei Europene şi pe site-ul Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor;
        B - categoria de subprodus de origine animală/produs procesat pentru care este emisă autorizaţia (1, 2, 3);
        Z/L/A ziua/luna/anul emiterii autorizaţiei;

    Directorul Direcţiei Sanitar-Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor .............., având în vedere documentaţia înregistrată cu nr. ...... din data ............., în baza Referatului de evaluare nr. ......... întocmit de ................. medic veterinar oficial din cadrul ................., în temeiul prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1069/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 21 octombrie 2009 de stabilire a unor norme sanitare privind subprodusele de origine animală şi produsele derivate care nu sunt destinate consumului uman şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1774/2002, ale Regulamentului (UE) nr. 142/2011 al Comisiei din 25 februarie 2011 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1069/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului de stabilire a unor norme sanitare privind subprodusele de origine animală şi produsele derivate care nu sunt destinate consumului uman şi de punere în aplicare a Directivei nr. 97/78/CE a Consiliului în ceea ce priveşte anumite probe şi produse care sunt scutite de la controalele sanitar-veterinare la frontieră în conformitate cu directiva menţionată şi ale Ordonanţei Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările şi completările ulterioare,
        Dispune:
    AUTORIZAREA SANITAR-VETERINARĂ pentru
    Unitatea ................*2), din loc. ...................., strada ................. nr. ........ cod poştal ........... judeţul.............., aparţinând .............*3) pentru următoarele activităţi:
    *2) se va menţiona profilul de activitate al unităţii;
    *3) se va menţiona numele operatorului economic;


┌──────────┬─────────────┬─────────────┐
│Unitate*3)│ │Capacitate/ │
├──────────┤Activitate*4)│an*5) │
│ │ │ │
└──────────┴─────────────┴─────────────┘

        *3) se va menţiona numele operatorului economic;
    *4) se înscriu toate activităţile pentru care se acordă autorizaţia sanitar-veterinară, conform normelor sanitar-veterinare în vigoare; nerespectarea condiţiilor care au stat la baza emiterii prezentei autorizări, schimbarea profilului sau efectuarea altor activităţi atrage, după caz, suspendarea sau retragerea în vederea anulării a autorizaţiei sanitar-veterinare, precum şi răspunderea contravenţională sau penală, conform legislaţiei în vigoare. Pentru unităţile de incinerare se va specifica dacă aceste unităţi sunt de capacitate mare (> 50 kg/oră) sau capacitate mică (< 50 kg/oră);
        *5) se va menţiona în tone/an capacitatea anuală de procesare, incinerare, producţie biogaz, compostare a unităţii respective;


    ACEST DOCUMENT CONŢINE O ANEXĂ*6)
        *6) se va şterge după caz;

                                   DIRECTOR EXECUTIV,
                        (nume şi prenume, semnătura şi ştampila)

    ANEXA 1a)

    la norma sanitar-veterinară
                                    Anexa nr. ......
             la autorizaţia sanitar-veterinară nr. ....................*1)
                                 a .................*2)
    *1) Se va menţiona nr. de autorizaţie sanitar-veterinară.
    *2) Se menţionează numele operatorului pentru care a fost emisă autorizaţia sanitar-veterinară.

┌────┬─────────────────────────────────┐
│Nr. │Data emiterii/modificării │
│crt.│anexei*5) │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │ │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │ │
└────┴─────────────────────────────────┘

    *5) Se va bifa sau se va şterge, după caz.
    I. Unitatea de incinerare/coincinerare poate funcţiona numai dacă:
    - deţine echipamente funcţionale pentru măsurarea, afişarea, înregistrarea şi stocarea automată electronică, precum şi redarea ulterioară, atât electronică cât şi pe format de hârtie, a valorii temperaturii gazelor (850°C) la intervale regulate de timp, pentru demonstrarea incinerării subproduselor de origine animală ce nu sunt destinate consumului uman/produselor derivate. Echipamentele sus-menţionate au capacitatea de a înregistra şi stoca valorile de temperatură la intervale de maxim 30 de minute din momentul iniţierii procesului de incinerare, până la încheierea acestuia (şarja de incinerare), precum şi ora şi data la care a fost efectuată fiecare înregistrare în parte;
    – fiecare instalaţie de incinerare dispune de două echipamente pentru înregistrarea şi stocarea automată electronică a datelor referitoare la valoarea temperaturii gazelor care întruneşte următoarele condiţii:
    a) cele două echipamente de stocare electronică (ex: card de memorie, USB etc.) trebuie să înregistreze simultan valoarea temperaturii provenite de la acelaşi echipament de măsurare (un singur senzor de măsurare a temperaturii);
    b) primul echipament trebuie să fie accesibil SC .................. pentru a putea descărca în computer datele stocate şi a le vizualiza, acestea fiind necesare în cadrul activităţii de autocontrol, conform prevederilor art. 28 din Regulamentul CE nr. 1069/2009;
    c) al doilea echipament trebuie să fie instalat astfel încât să permită accesul la acesta numai reprezentanţilor Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor şi ai direcţiei sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, prin aplicarea sigiliului sanitar-veterinar la locul de acces la acest echipament;

    – stocarea şi redarea în format electronic a valorilor temperaturii, a orei şi datei la care a avut loc înregistrarea se realizează automat prin intermediul echipamentelor respective, fără intervenţia umană, într-un format care să permită interpretarea fără echivoc a informaţiilor afişate şi să existe corelarea între valoarea temperaturii, ora la care a fost înregistrată această valoare şi data efectuării înregistrării;
    – echipamentul de stocare menţionat la pct. (c) deţine capacitatea de a stoca informaţiile privind valorile temperaturii înregistrate pentru o perioadă minimă de 6 luni consecutive de funcţionare a instalaţiei de incinerare, fără a fi necesară intervenţia umană pentru descărcarea datelor din mediul de stocare;
    – informaţiile extrase din echipamentele de stocare menţionate la pct. (b) şi (c) sunt păstrate pe o perioadă de minim 5 ani;
    – unitatea de incinerare/coincinerare deţine echipamente de măsurare, stocare şi redare a valorilor temperaturii în condiţii echivalente articolului 13 şi care sunt acceptate/autorizate de autorităţile de mediu*3);
        *3) se completează atât la emiterea anexei, cât şi la fiecare modificare intervenită în aceasta.


    II. Se permite/nu se permite*4) incinerarea animalelor de talie mare deoarece unitatea de incinerare îndeplineşte/nu îndeplineşte*4) cerinţele tehnice specifice pentru manipularea şi incinerarea acestora:
    *4) Se va şterge, după caz.
    – instalaţia de incinerare permite încărcarea directă în incinta de combustie a animalelor de talie mare întregi, fără a fi necesară tranşarea acestora, iar unitatea de incinerare deţine şi echipamentele necesare pentru manipularea acestora prin ridicare, mutare şi coborâre, fără a pune în pericol siguranţa şi sănătatea lucrătorilor*5);
    *5) Se va bifa sau se va şterge, după caz.

    – unitatea de incinerare este dotată cu echipamente de manipulare a animalelor moarte prin ridicare, mutare şi coborâre, precum şi cu echipamente de tranşare a acestora în spaţii închise amenajate în acest scop, fără a pune în pericol siguranţa şi sănătatea lucrătorilor*4);
    *4) Se va şterge, după caz.

    – unitatea de incinerare deţine echipamentele mecanice de mărunţire, acestea fiind conectate la un sistem de pompare şi la un sistem închis de tubulatură cu instalaţia de incinerare, pentru descărcarea materiilor mărunţite în incinta de combustie*5).
    *5) Se va bifa sau se va şterge, după caz.


                                   DIRECTOR EXECUTIV,
                        (Nume şi prenume, semnătura şi ştampila)

    ANEXA 2

    la norma sanitar-veterinară
 (a se vedea imaginea asociată)
                                       CERTIFICAT
    de înregistrare sanitar-veterinară
                      Nr. ............ Data ...................*1)
    *1) Numărul de înregistrare sanitar-veterinară va fi identic cu numărul de înregistrare cu care formularul de notificare a fost înregistrat la direcţia sanitar-veterinară pentru siguranţa alimentelor judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti.
    Directorul Direcţiei Sanitar-Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor ............, având în vedere formularul de notificare înregistrat cu nr. ....... din data de ............, al ..............., în temeiul prevederilor art. 23 din Regulamentul (CE) nr. 1069/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 21 octombrie 2009 de stabilire a unor norme sanitare privind subprodusele de origine animală şi produsele derivate care nu sunt destinate consumului uman şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1774/2002, ale Regulamentului (UE) nr. 142/2011 al Comisiei din 25 februarie 2011 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1069/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului de stabilire a unor norme sanitare privind subprodusele de origine animală şi produsele derivate care nu sunt destinate consumului uman şi de punere în aplicare a Directivei 97/78/CE a Consiliului în ceea ce priveşte anumite probe şi produse care sunt scutite de la controalele sanitar-veterinare la frontieră în conformitate cu directiva menţionată şi ale Ordonanţei Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările şi completările ulterioare,
        Emite:
        Certificatul de înregistrare sanitar-veterinară:
        Unitatea ............... din loc. ........................., strada ............... nr. ........ cod poştal ................ judeţul ..............., aparţinând ................. pentru următoarele activităţi:

┌─────────────┬────────────────────────┐
│Unitate │Activitate*2) │
├─────────────┼────────────────────────┤
│ │ │
└─────────────┴────────────────────────┘

    *2) Se înscriu toate activităţile pentru care a fost emis certificatul de înregistrare sanitar-veterinară, conform normelor sanitar-veterinare în vigoare: nerespectarea prevederilor legislaţiei sanitar-veterinare în vigoare va atrage, după caz, suspendarea sau interzicerea activităţii, precum şi răspunderea contravenţională sau penală, conform legislaţiei în vigoare.
    După eliberarea prezentului document, reprezentantul legal al unităţii trebuie să notifice direcţiei sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor emitente orice modificare intervenită ulterior faţă de informaţiile prezentate în formularul de notificare.
                                   DIRECTOR EXECUTIV,
                        (nume şi prenume, semnătură şi ştampilă)

    ANEXA 3

    la norma sanitar-veterinară
 (a se vedea imaginea asociată)
                                       CERTIFICAT
    de înregistrare specială sanitar-veterinară
                                 Nr. ...............*1)
        *1) Codul unic pentru înregistrarea specială sanitar-veterinară de funcţionare a unităţilor de neutralizare are următorul format:
        RO - OO - XXX - YYY/B - Z\L\A
        RO - codul de ţară al României;
        OO - codul judeţului unde se emite autorizaţia, în litere;
        XXX - numărul de înregistrare specială acordat unităţii, care este format din trei cifre, care este unic şi se acordă în ordine crescătoare începând cu 001;
        YYY - codul corespunzător fiecărei unităţi, conform anexei IV la "Specificaţiile tehnice pentru formatul listelor unităţilor aprobate/înregistrate sau operatorilor care manipulează subproduse de origine animală care nu sunt destinate consumului uman în cadrul Uniunii Europene şi în ţările terţe", document emis de Comisia Europeană şi afişat atât pe site-ul Comisiei Europene şi pe site-ul Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor;
        B - categoria de subprodus de origine animală/produs procesat pentru care este emisă autorizaţia (1, 2, 3);
        Z/L/A ziua/luna/anul emiterii autorizaţiei;

        Directorul Direcţiei Sanitar-Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor .............., având în vedere documentaţia înregistrată cu nr. ....... din data de ........., în baza Referatului de evaluare nr. ........ întocmit de ...................... medic veterinar oficial din cadrul ..............., în temeiul prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1069/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 21 octombrie 2009 de stabilire a unor norme sanitare privind subprodusele de origine animală şi produsele derivate care nu sunt destinate consumului uman şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1774/2002, ale Regulamentului (UE) nr. 142/2011 al Comisiei din 25 februarie 2011 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1069/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului de stabilire a unor norme sanitare privind subprodusele de origine animală şi produsele derivate care nu sunt destinate consumului uman şi de punere în aplicare a Directivei 97/78/CE a Consiliului în ceea ce priveşte anumite probe şi produse care sunt scutite de la controalele sanitar-veterinare la frontieră în conformitate cu directiva menţionată, şi ale Ordonanţei Guvernului nr. 42/2004, privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările şi completările ulterioare
                                         Emite:
    CERTIFICATUL DE ÎNREGISTRARE SPECIALĂ SANITAR-VETERINARĂ pentru:
        Unitatea ................, din loc: ......................., strada ............... nr. ....... cod poştal .............. judeţul ............ aparţinând ............... pentru următoarele activităţi:

┌─────────────┬────────────────────────┐
│Unitate │Activitate*2) │
├─────────────┼────────────────────────┤
│ │ │
└─────────────┴────────────────────────┘

    *2) Se înscriu toate activităţile pentru care se acordă înregistrarea specială sanitar-veterinară, conform normelor sanitare veterinare în vigoare; nerespectarea condiţiilor care au stat la baza emiterii prezentei înregistrări speciale, sanitar-veterinare, schimbarea profilului sau efectuarea altor activităţi atrage, după caz, suspendarea sau interzicerea activităţii, precum şi răspunderea contravenţională sau penală, conform legislaţiei în vigoare.

        ACEST DOCUMENT CONŢINE O ANEXĂ*3)
    *3) Se şterge după caz.

                                   DIRECTOR EXECUTIV,
                        (nume şi prenume, semnătură şi ştampilă)

    ANEXA 4

    la norma sanitar-veterinară
                UNITĂŢILE CARE SE SUPUN ÎNREGISTRĂRII SANITAR-VETERINARE
                        la direcţia sanitar-veterinară şi pentru
                      siguranţa alimentelor judeţeană, respectiv a
                                 municipiului Bucureşti

┌────┬─────────────┬───────────────────┐
│ │Denumirea │ │
│ │activităţii, │ │
│ │conform │Denumirea unităţii,│
│Nr. │Clasificării │conform legislaţiei│
│crt.│activităţilor│specifice │
│ │din economia │ │
│ │naţională - │ │
│ │codului CAEN │ │
├────┼─────────────┼───────────────────┤
│ │Intermedieri │Comercianţi de │
│ │în comerţul │subproduse de │
│1 │cu produse │origine animală şi │
│ │diverse │produse derivate │
│ │ │din acestea │
├────┼─────────────┼───────────────────┤
│ │ │Utilizatori de │
│ │ │fertilizatori │
│ │Colectarea │organici şi │
│ │deşeurilor │amelioratori de sol│
│ │nepericuloase│care conţin │
│2 │Tratarea şi │subproduse de │
│ │eliminarea │origine animală şi │
│ │deşeurilor │produse derivate │
│ │nepericuloase│care nu sunt │
│ │ │destinate │
│ │ │consumului uman │
├────┼─────────────┼───────────────────┤
│ │Colectarea │ │
│ │deşeurilor │Unităţi pentru │
│ │nepericuloase│obţinerea, în scop │
│3 │Tratarea şi │comercial, de │
│ │eliminarea │trofee de vânătoare│
│ │deşeurilor │şi taxidermie │
│ │nepericuloase│ │
├────┼─────────────┼───────────────────┤
│ │ │Unităţi care │
│ │Colectarea │utilizează │
│ │deşeurilor │subproduse de │
│ │nepericuloase│origine animală şi │
│4 │Tratarea şi │produse derivate │
│ │eliminarea │care nu sunt │
│ │deşeurilor │desinate consumului│
│ │nepericuloase│uman pentru │
│ │ │producţia de │
│ │ │produse cosmetice │
├────┼─────────────┼───────────────────┤
│ │ │Unităţi care │
│ │ │utilizează │
│ │ │subproduse de │
│ │Colectarea │origine animală şi │
│ │deşeurilor │produse derivate │
│ │nepericuloase│care nu sunt │
│5 │Tratarea şi │destinate │
│ │eliminarea │consumului uman │
│ │deşeurilor │pentru producţia de│
│ │nepericuloase│produse medicinale │
│ │ │şi/sau produse │
│ │ │medicinale │
│ │ │veterinare │
├────┼─────────────┼───────────────────┤
│ │ │Unităţi care │
│ │ │utilizează │
│ │ │subproduse de │
│ │ │origine animală şi │
│ │ │produse derivate │
│ │Colectarea │care nu sunt │
│ │deşeurilor │destinate │
│ │nepericuloase│consumului uman │
│6 │Tratarea şi │pentru producţia de│
│ │eliminarea │dispozitive │
│ │deşeurilor │medicale, │
│ │nepericuloase│dispozitive │
│ │ │medicale de │
│ │ │diagnostic "in │
│ │ │vitro”, dispozitive│
│ │ │medicale │
│ │ │implantabile active│
├────┼─────────────┼───────────────────┤
│ │Colectarea │ │
│ │deşeurilor │ │
│ │nepericuloase│Unitate de │
│7 │Tratarea şi │prelucrare a │
│ │eliminarea │pieilor (tăbăcarii)│
│ │deşeurilor │ │
│ │nepericuloase│ │
├────┼─────────────┼───────────────────┤
│ │ │Utilizatori de │
│ │Colectarea │subproduse de │
│ │deşeurilor │origine animală │
│ │nepericuloase│care nu sunt │
│8 │Tratarea şi │destinate │
│ │eliminarea │consumului uman de │
│ │deşeurilor │categoria 3 pentru │
│ │nepericuloase│activităţi de │
│ │ │expoziţie │
├────┼─────────────┼───────────────────┤
│ │ │Unităţi care │
│ │ │utilizează │
│ │ │subproduse de │
│ │ │origine animală şi │
│ │Colectarea │produse derivate │
│ │deşeurilor │din acestea, altele│
│ │nepericuloase│decât cele │
│9 │Tratarea şi │menţionate la pct. │
│ │eliminarea │1, 2, 3, 4, 5, 6, 7│
│ │deşeurilor │şi 8 ale prezentei │
│ │nepericuloase│anexe, precum şi în│
│ │ │anexele nr. 5 şi │
│ │ │nr. 6 din prezenta │
│ │ │normă │
│ │ │sanitar-veterinară.│
└────┴─────────────┴───────────────────┘


    ANEXA 5

    la norma sanitar-veterinară
                UNITĂŢILE CARE SE SUPUN ÎNREGISTRĂRII SPECIALE SANITAR-VETERINARE
                             la direcţia sanitar-veterinară
                       şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană,
                           respectiv a municipiului Bucureşti

┌────┬─────────────┬───────────────────┐
│ │Denumirea │ │
│ │activităţii, │ │
│ │conform │Denumirea unităţii │
│Nr. │Clasificării │conform legislaţiei│
│crt.│activităţilor│specifice │
│ │din economia │ │
│ │naţională - │ │
│ │codului CAEN │ │
├────┼─────────────┼───────────────────┤
│ │ │Transportatori de │
│ │ │subproduse de │
│ │ │origine animală şi │
│ │ │produse derivate │
│ │ │care nu sunt │
│ │ │destinate │
│ │ │consumului uman - │
│ │ │art. 23 din │
│ │ │Regulamentul (CE) │
│ │ │nr. 1069/2009 al │
│ │Colectarea │Parlamentului │
│ │deşeurilor │Europeni şi al │
│1. │nepericuloase│Consiliului din 21 │
│ │Transporturi │octombrie 2009 de │
│ │rutiere de │stabilire a unor │
│ │mărfuri │norme sanitare │
│ │ │privind │
│ │ │subprodusele de │
│ │ │origine animală şi │
│ │ │produsele derivate │
│ │ │care nu sunt │
│ │ │destinate │
│ │ │consumului uman şi │
│ │ │de abrogare a │
│ │ │Regulamentului (CE)│
│ │ │nr. 1774/2002 │
├────┼─────────────┼───────────────────┤
│ │ │Utilizatori de │
│ │ │subproduse de │
│ │ │origine animală │
│ │ │care nu sunt │
│ │ │destinate │
│ │ │consumului uman, în│
│ │ │scop furajer, de │
│ │ │cercetare, │
│ │ │diagnostic, │
│ │ │educaţional - art. │
│ │ │23 din Regulamentul│
│ │ │(CE) nr. 1069/2009 │
│ │ │şi art. 13 din │
│ │ │Regulamentul (UE) │
│ │ │nr. 142/2011 al │
│ │ │Comisiei din 25 │
│ │ │februarie 2011 de │
│ │ │punere în aplicare │
│ │ │a Regulamentului │
│ │Colectarea │(CE) nr. 1069/2009 │
│ │deşeurilor │al Parlamentului │
│ │nepericuloase│European şi al │
│2. │Tratarea şi │Consiliului de │
│ │eliminarea │stabilire a unor │
│ │deşeurilor │norme sanitare │
│ │nepericuloase│privind │
│ │ │subprodusele de │
│ │ │origine animală şi │
│ │ │produsele derivate │
│ │ │care nu sunt │
│ │ │destinate │
│ │ │consumului uman şi │
│ │ │de punere în │
│ │ │aplicare a │
│ │ │Directivei 97/78/CE│
│ │ │a Consiliului în │
│ │ │ceea ce priveşte │
│ │ │anumite probe şi │
│ │ │produse care sunt │
│ │ │scutite de la │
│ │ │controalele sanitar│
│ │ │- veterinare !a │
│ │ │frontieră în │
│ │ │conformitate cu │
│ │ │directiva │
│ │ │menţionată │
├────┼─────────────┼───────────────────┤
│ │ │Centre de colectare│
│ │ │a subproduselor de │
│ │ │origine animală │
│ │ │care nu sunt │
│ │ │destinate │
│ │Colectarea │consumului uman în │
│ │deşeurilor │care au loc │
│ │nepericuloase│activităţi de │
│3. │Tratarea şi │manipulare şi/sau │
│ │eliminarea │tratare a acestora │
│ │deşeurilor │pentru scopuri │
│ │nepericuloase│furajere de către │
│ │ │utilizatorii de │
│ │ │subproduse de │
│ │ │origine animală - │
│ │ │art. 23 din │
│ │ │Regulamentul (CE) │
│ │ │nr. 1069/2009 │
├────┼─────────────┼───────────────────┤
│ │ │Utilizatori de │
│ │ │subproduse dc │
│ │Colectarea │origine animală │
│ │deşeurilor │care nu sunt │
│ │nepericuloase│destinate │
│4. │Tratarea şi │consumului uman de │
│ │eliminarea │categoria 1 şi 2 │
│ │deşeurilor │pentru activităţi │
│ │nepericuloase│de expoziţie - art.│
│ │ │23 din Regulamentul│
│ │ │(CE) nr. 1069/2009 │
└────┴─────────────┴───────────────────┘


    ANEXA 6

    la norma sanitar-veterinară
                UNITĂŢILE CARE SE SUPUN AUTORIZĂRII SANITAR-VETERINARE
                             la direcţia sanitar-veterinară
                       şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană,
                           respectiv a municipiului Bucureşti

┌────┬─────────────┬───────────────────┐
│ │Denumirea │ │
│ │activităţii, │ │
│Nr. │conform │Denumirea unităţii │
│crt.│Clasificării │conform legislaţiei│
│ │activităţilor│specifice │
│ │din economia │ │
│ │naţională │ │
├────┼─────────────┼───────────────────┤
│ │ │Unităţi de │
│ │ │procesare a │
│ │ │subproduselor de │
│ │ │origine animală │
│ │ │care nu sunt │
│ │ │destinate │
│ │ │consumului uman de │
│ │ │categoria 1, 2 şi 3│
│ │ │- art. 24 alin. (1)│
│ │ │lit. (a) din │
│ │ │Regulamentul (CE) │
│ │ │nr. 1069/2009 al │
│ │ │Parlamentului │
│ │ │European al │
│ │ │Consiliului din 21 │
│ │ │octombrie 2009 de │
│ │ │stabilire a unor │
│ │ │norme sanitare │
│ │ │privind │
│ │ │subprodusele de │
│ │ │origine animală şi │
│ │ │produsele derivate │
│ │ │care nu sunt │
│ │ │destinate │
│ │ │consumului uman şi │
│ │ │de abrogare a │
│ │ │Regulamentului (CE)│
│ │ │nr. 1774/2002 şi │
│ │Colectarea │art. 9 lit. (b) şi │
│ │deşeurilor │(c) din │
│ │nepericuloase│Regulamentul (UE) │
│1. │Tratarea şi │nr. 142/2011 al │
│ │eliminarea │Comisiei din 25 │
│ │deşeurilor │februarie 2011 de │
│ │nepericuloase│punere în aplicare │
│ │ │a Regulamentului │
│ │ │(CE) nr. 1069/2009 │
│ │ │al Parlamentului │
│ │ │European şi al │
│ │ │Consiliului de │
│ │ │stabilire a unor │
│ │ │norme sanitare │
│ │ │privind │
│ │ │subprodusele de │
│ │ │origine animală şi │
│ │ │produsele derivate │
│ │ │care nu sunt │
│ │ │destinate │
│ │ │consumului uman şi │
│ │ │de punere în │
│ │ │aplicare a │
│ │ │Directivei 97/78/CE│
│ │ │a Consiliului în │
│ │ │ceea ce priveşte │
│ │ │anumite probe şi │
│ │ │produse care sunt │
│ │ │scutite de la │
│ │ │controalele sanitar│
│ │ │- veterinare la │
│ │ │frontieră în │
│ │ │conformitate cu │
│ │ │directiva │
│ │ │menţionată │
├────┼─────────────┼───────────────────┤
│ │ │Unităţi de │
│ │ │incinerare a │
│ │ │subproduselor de │
│ │Colectarea │origine animală şi │
│ │deşeurilor │a produselor │
│ │nepericuloase│derivate care nu │
│2. │Tratarea şi │sunt destinate │
│ │eliminarea │consumului uman, de│
│ │deşeurilor │categoria 1, 2 şi 3│
│ │nepericuloase│- art. 24 alin. (1)│
│ │ │lit. (b) din │
│ │ │Regulamentul (CE) │
│ │ │nr 1069/2009 │
├────┼─────────────┼───────────────────┤
│ │ │Unităţi de │
│ │ │coincinerare a │
│ │ │subproduselor de │
│ │Colectarea │origine animală şi │
│ │deşeuriilor │a produselor │
│ │nepericuloase│derivate care nu │
│3. │Tratarea şi │sunt destinate │
│ │eliminarea │consumului uman, de│
│ │deşeurilor │categoria 1, 2 şi 3│
│ │nepericuloase│- art. 24 alin. (1)│
│ │ │lit. (c) din │
│ │ │Regulamentul (CE) │
│ │ │nr. 1069/2009 │
├────┼─────────────┼───────────────────┤
│ │ │Unităţi de │
│ │ │combustie a │
│ │ │subproduselor de │
│ │ │origine animală şi │
│ │ │a produselor │
│ │Colectarea │derivate care nu │
│ │deşeurilor │sunt destinate │
│ │nepericuloase│consumului uman, de│
│4. │Tratarea şi │categoria 1, 2 şi 3│
│ │eliminarea │- art. 24 alin. (1)│
│ │deşeurilor │lit. (d) din │
│ │nepericuloase│Regulamentul (CE) │
│ │ │nr. 1069/2009 şi │
│ │ │cap. IV şi V din │
│ │ │anexa III la │
│ │ │Regulamentul (CE) │
│ │ │nr. 142/2011 │
├────┼─────────────┼───────────────────┤
│ │Colectarea │Unităţi pentru │
│ │deşeurilor │producţia hranei │
│ │nepericuloase│animalelor de │
│5. │Tratarea şi │companie - art. 24 │
│ │eliminarea │alin. (1) lit. (e) │
│ │deşeurilor │din Regulamentul │
│ │nepericuloase│(CE) nr. 1069/2009 │
├────┼─────────────┼───────────────────┤
│ │ │Unităţi pentru │
│ │ │producţia │
│ │ │îngrăşămintelor │
│ │ │organice şi a │
│ │ │amelioratorilor de │
│ │Colectarea │sol obţinuţi prin │
│ │deşeurilor │prelucrarea │
│ │nepericuloase│subproduselor de │
│6. │Tratarea şi │origine animală şi │
│ │eliminarea │a produselor │
│ │deşeurilor │derivate care nu │
│ │nepericuloase│sunt destinate │
│ │ │consumului uman - │
│ │ │art. 24 alin. (1) │
│ │ │lit. (f) din │
│ │ │Regulamentul (CE) │
│ │ │nr. 1069/2009 │
├────┼─────────────┼───────────────────┤
│ │ │Unităţi pentru │
│ │ │producţia de biogaz│
│ │ │obţinut prin │
│ │Colectarea │prelucrarea │
│ │deşeurilor │subproduselor de │
│ │nepericuloase│origine animală şi │
│7. │Tratarea şi │a produselor │
│ │eliminarea │derivate care nu │
│ │deşeurilor │sunt destinate │
│ │nepericuloase│consumului uman - │
│ │ │art. 24 alin. (1) │
│ │ │lit. (g) din │
│ │ │Regulamentul (CE) │
│ │ │nr. 1069/2009 │
├────┼─────────────┼───────────────────┤
│ │ │Unităţi pentru │
│ │ │producţia de │
│ │ │compost obţinut │
│ │Colectarea │prin prelucrarea │
│ │deşeurilor │subproduselor de │
│ │nepericuloase│origine animală şi │
│8. │Tratarea şi │a produselor │
│ │eliminarea │derivate care nu │
│ │deşeurilor │sunt destinate │
│ │nepericuloase│consumului uman - │
│ │ │art. 24 alin. (1) │
│ │ │lit. (g) din │
│ │ │Regulamentul (CE) │
│ │ │nr. 1069/2009 │
├────┼─────────────┼───────────────────┤
│ │ │Unităţi pentru │
│ │ │manipularea │
│ │ │subproduselor de │
│ │Colectarea │origine animală │
│ │deşeurilor │care nu sunt │
│9. │nepericuloase│destinate │
│ │Depozitări │consumului uman - │
│ │ │art. 24 alin. (1) │
│ │ │lit. (h) din │
│ │ │Regulamentul (CE) │
│ │ │nr. 1069/2009 │
├────┼─────────────┼───────────────────┤
│ │ │Unităţi pentru │
│ │ │depozitarea │
│ │ │subproduselor de │
│ │ │origine animală │
│ │Colectarea │care nu sunt │
│10. │deşeurilor │destinate │
│ │nepericuloase│consumului uman - │
│ │ │art. 24 alin. (1) │
│ │ │lit. (i) din │
│ │ │Regulamentul (CE) │
│ │ │nr. 1069/2009 │
├────┼─────────────┼───────────────────┤
│ │ │Unităţi pentru │
│ │ │depozitarea │
│ │ │subproduselor │
│ │Colectarea │derivate care nu │
│11. │deşeurilor │sunt destinate │
│ │nepericuloase│consumului uman - │
│ │ │art. 24 alin. (1) │
│ │ │lit. (j) din │
│ │ │Regulamentul (CE) │
│ │ │nr. 1069/2009 │
├────┼─────────────┼───────────────────┤
│ │ │Unităţi de │
│ │ │abatorizare/ │
│ │ │tranşare care deţin│
│ │ │autorizaţie sanitar│
│ │ │- veterinară pentru│
│ │ │sacrificarea │
│ │ │rumegătoarelor şi a│
│ │ │nerumegătoarelor, │
│ │ │conform │
│ │ │Regulamentului (CE)│
│ │ │nr. 853/2004 al │
│ │ │Parlamentului │
│ │ │European şi al │
│ │ │Consiliului din 29 │
│ │Prelucrarea │aprilie 2004 de │
│ │şi │stabilire a unor │
│12. │conservarea │norme specifice de │
│ │cărnii │igienă care se │
│ │ │aplică alimentelor │
│ │ │de origine animală,│
│ │ │şi care expediază │
│ │ │materii de │
│ │ │categoria 3 │
│ │ │provenite de la │
│ │ │nerumegătoare │
│ │ │pentru producţia de│
│ │ │proteine animale │
│ │ │prelucrate │
│ │ │destinate │
│ │ │producţiei │
│ │ │furajelor combinate│
│ │ │pentru animalele de│
│ │ │acvacultură │
├────┼─────────────┼───────────────────┤
│ │ │Unităţi de │
│ │ │procesare de │
│ │ │categoria 3, │
│ │ │autorizate sanitar │
│ │ │- veterinar, │
│ │ │conform │
│ │ │Regulamentului (CE)│
│ │ │nr. 1069/2009 care │
│ │ │utilizează materii │
│ │ │de categoria 3 │
│ │Colectarea │provenite de la │
│ │deşeurilor │rumegătoare şi │
│ │nepericuloase│nerumegătoare │
│13. │Tratarea şi │pentru producţia de│
│ │eliminarea │proteine animale │
│ │deşeurilor │prelucrate şi care │
│ │nepericuloase│produc proteine │
│ │ │animale prelucrate │
│ │ │provenite de la │
│ │ │animale │
│ │ │nerumegătoare, în │
│ │ │scopul utilizării │
│ │ │acestora pentru │
│ │ │producţia de furaje│
│ │ │combinate destinate│
│ │ │animalelor de │
│ │ │acvacultură │
├────┼─────────────┼───────────────────┤
│ │ │Unităţi │
│ │ │producătoare de │
│ │ │furaje combinate │
│ │ │care produc, în │
│ │ │conformitate cu │
│ │ │secţiunea B din │
│ │ │capitolul III din │
│ │Fabricarea │anexa IV a │
│ │preparatelor │Regulamentului (CE)│
│14 │pentru hrana │nr. 999/2001, │
│ │animalelor de│furaje combinate │
│ │fermă │care conţin făină │
│ │ │de peşte, fosfat │
│ │ │dicalcic şi │
│ │ │tricalcic de │
│ │ │origine animală sau│
│ │ │produse din sânge │
│ │ │derivate de la │
│ │ │nerumegătoare; │
├────┼─────────────┼───────────────────┤
│ │ │Unităţi │
│ │ │producătoare de │
│ │ │furaje combinate │
│ │ │care produc, în │
│ │ │conformitate cu │
│ │ │litera (d) din │
│ │Fabricarea │secţiunea D a │
│ │preparatelor │capitolului IV din │
│15. │pentru hrana │anexa IV a │
│ │animalelor de│Regulamentului (CE)│
│ │fermă │nr. 999/2001, │
│ │ │furaje combinate │
│ │ │pentru animale care│
│ │ │conţin proteine │
│ │ │animale prelucrate │
│ │ │derivate de la │
│ │ │nerumegătoare, │
├────┼─────────────┼───────────────────┤
│ │ │Unităţi │
│ │ │producătoare de │
│ │ │furaje combinate │
│ │ │care produc, în │
│ │ │conformitate cu │
│ │ │subpunctul (ii) al │
│ │ │literei (b) de la │
│ │ │punctul 3 al │
│ │ │secţiunii E din │
│ │ │capitolul V din │
│ │Fabricarea │anexa IV a │
│ │preparatelor │Regulamentului (CE)│
│16 │pentru hrana │nr. 999/2001, │
│ │animalelor de│exclusiv furaje │
│ │fermă │combinate destinate│
│ │ │exportului din │
│ │ │Uniune sau furaje │
│ │ │combinate destinate│
│ │ │exportului din │
│ │ │Uniune şi furaje │
│ │ │combinate pentru │
│ │ │animale de │
│ │ │acvacultură care │
│ │ │urmează să fie │
│ │ │introdusă pe piaţă │
├────┼─────────────┼───────────────────┤
│ │ │Unităţi │
│ │ │producătoare de │
│ │ │furaje combinate │
│ │ │care produc, în │
│ │ │conformitate litera│
│ │ │(d) din secţiunea E│
│ │Fabricarea │a capitolului IV │
│ │preparatelor │din anexa IV a │
│17 │pentru hrana │Regulamentului (CE)│
│ │animalelor de│nr. 999/2001, │
│ │fermă │înlocuitori de │
│ │ │lapte care conţin │
│ │ │făină de peşte │
│ │ │destinaţi │
│ │ │rumegătoarelor │
│ │ │neînţărcate de │
│ │ │fermă │
├────┼─────────────┼───────────────────┤
│ │ │Unităţi │
│ │ │producătoare de │
│ │ │furaje combinate │
│ │ │care produc, în │
│ │ │conformitate litera│
│ │Fabricarea │(b) din secţiunea F│
│ │preparatelor │a capitolului IV │
│18 │pentru hrana │din anexa IV a │
│ │animalelor de│Regulamentului (CE)│
│ │fermă │nr. 999/2001, │
│ │ │furaje combinate │
│ │ │care conţin │
│ │ │proteine animale │
│ │ │prelucrate derivate│
│ │ │din insecte de │
│ │ │crescătorie │
├────┼─────────────┼───────────────────┤
│ │ │Unităţi destinate │
│ │ │depozitării │
│ │Fabricarea │materiilor prime şi│
│ │preparatelor │furajelor combinate│
│ │pentru hrana │în conformitate cu │
│19 │animalelor de│punctul 3 din │
│ │fermă │secţiunea A a │
│ │Depozitări │capitolului III din│
│ │ │anexa IV a │
│ │ │Regulamentului (CE)│
│ │ │nr. 999/2001 │
├────┼─────────────┼───────────────────┤
│ │ │Unităţi destinate │
│ │ │depozitării │
│ │ │proteinelor animale│
│ │ │prelucrate, în │
│ │ │vrac, care provin │
│ │ │de la nerumegătoare│
│ │Fabricarea │şi furajelor │
│ │preparatelor │combinate, în vrac,│
│ │pentru hrana │care conţin astfel │
│20 │animalelor de│de proteine în │
│ │fermă │conformitate cu al │
│ │Depozitări │treilea paragraf al│
│ │ │literei (d) de la │
│ │ │punctul 3 al │
│ │ │secţiunii E din │
│ │ │capitolul V din │
│ │ │anexa IV a │
│ │ │Regulamentului (CE)│
│ │ │nr. 999/2001 │
├────┼─────────────┼───────────────────┤
│ │Colectarea │ │
│ │deşeurilor │ │
│ │nepericuloase│Cimitir pentru │
│21 │Tratarea şi │animale de companie│
│ │eliminarea │ │
│ │deşeurilor │ │
│ │nepericuloase│ │
└────┴─────────────┴───────────────────┘


    ANEXA 7

    la norma sanitar-veterinară
 (a se vedea imaginea asociată)
                                       ORDONANŢĂ
                            privind interzicerea activităţii
                              Nr. ......../...............
    Directorul executiv al Direcţiei Sanitar-Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor .............., având în vedere prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările şi completările ulterioare, ale Regulamentului (CE) nr. 882/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind controalele oficiale efectuate pentru a asigura verificarea conformităţii cu legislaţia privind hrana pentru animale şi produsele alimentare şi cu normele de sănătate animală şi de bunăstare a animalelor, Nota de constatare înregistrată la Direcţia Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor sub nr. ......../.........., întocmită de .............., în calitate de ................ la Serviciul/Biroul ........................., la unitatea ................. din (adresa completă) ..................... în prezenţa domnului/doamnei ..........................., în calitate de reprezentant legal al unităţii,
                                        DISPUNE:
        Începând cu data de ................ se interzice desfăşurarea activităţii*1) ..................... în unitatea*2) ......................, având ca reprezentat legal pe domnul/doamna ............................., şi se retrage autorizaţia/înregistrarea/înregistrarea specială sanitar - veterinară nr. ....../...........
        *1) Se va menţiona tipul activităţii înscris în autorizaţia/înregistrarea/înregistrarea specială sanitar - veterinară.
        *2) Se va menţiona denumirea operatorului.

        Reluarea activităţii se efectuează la solicitarea scrisă a reprezentantului legal al unităţii, după remedierea deficienţelor, asigurarea condiţiilor sanitar - veterinare de funcţionare şi obţinerea autorizaţiei/înregistrării/înregistrării speciale sanitar - veterinare conform prevederilor legale.
        Nerespectarea prezentelor măsuri atrage, după caz, sancţionarea contravenţională sau penală, conform normelor legale în vigoare.

┌──────────────┬───────────────────────┐
│Director │Reprezentantul legal al│
│executiv, │unităţii, │
├──────────────┼───────────────────────┤
│(semnătura, │(semnătura) │
│ştampila) │ │
└──────────────┴───────────────────────┘


    ANEXA 8

    la norma sanitar-veterinară
 (a se vedea imaginea asociată)
                                       ORDONANŢĂ
                      privind suspendarea activităţii desfăşurate
                  în baza autorizaţiei/înregistrării*1)/înregistrării
    speciale sanitar-veterinare
                                  Nr. ......./.......
    *1) Se şterge după caz.
        Directorul executiv al Direcţiei Sanitar - Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor .............., având în vedere prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii sanitar - veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările şi completările ulterioare, ale Regulamentului (CE) nr. 882/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind controalele oficiale efectuate pentru a asigura verificarea conformităţii cu legislaţia privind hrana pentru animale şi produsele alimentare şi cu normele de sănătate animală şi de bunăstare a animalelor, precum şi Nota de constatare înregistrată la Direcţia Sanitar - Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor cu nr. ......../.........., întocmită de ................., în calitate de ............................ la Serviciul/Biroul/ ..........................., la unitatea ..................... din (adresa completă)......................... în prezenţa domnului/doamnei ..........................., în calitate de reprezentant legal al unităţii,
                                        DISPUNE:
    suspendarea, începând cu data de ..........., până la data de ........., a activităţii*2) .................., desfăşurată în baza autorizaţiei/înregistrării speciale/înregistrării*1) sanitar-veterinare nr. .......... din data de ............. în unitatea*3) ............................., reprezentant legal al unităţii ......................
    *1) Se şterge după caz.
    *2) Se va menţiona tipul activităţii înscris în autorizaţia/înregistrarea/înregistrarea specială sanitar-veterinară.
    *3) Se va menţiona denumirea operatorului economic.

    Reluarea activităţii se efectuează la solicitarea scrisă a reprezentantului legal al unităţii, numai după remedierea deficienţelor şi verificarea unităţii privind asigurarea condiţiilor sanitar-veterinare de funcţionare, conform prevederilor legale, pentru activitatea solicitată.
        Neaplicarea măsurilor corespunzătoare la termenul stabilit atrage, după caz, sancţionarea contravenţională şi interzicerea desfăşurării activităţii.

┌──────────────┬───────────────────────┐
│Director │Reprezentantul legal al│
│executiv, │unităţii, │
├──────────────┼───────────────────────┤
│(semnătura, │(semnătura) │
│ştampila) │ │
└──────────────┴───────────────────────┘


    ANEXA 9

    la norma sanitar-veterinară
 (a se vedea imaginea asociată)
                          AVIZ DE PRINCIPIU SANITAR-VETERINAR
                           Nr. ........ Data ................
        Directorul Direcţiei Sanitar - Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor ................, având în vedere documentaţia înregistrată cu nr. ....... din data de .............., în baza Notei de constatare nr. ........... întocmită de ............., medic veterinar oficial din cadrul ................., în temeiul prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1069/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 21 octombrie 2009 de stabilire a unor norme sanitare privind subprodusele de origine animală şi produsele derivate care nu sunt destinate consumului uman şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1774/2002, ale Regulamentului (UE) nr. 142/2011 al Comisiei din 25 februarie 2011 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1069/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului de stabilire a unor norme sanitare privind subprodusele de origine animală şi produsele derivate care nu sunt destinate consumului uman şi de punere în aplicare a Directivei 97/78/CE a Consiliului în ceea ce priveşte anumite probe şi produse care sunt scutite de la controalele sanitar-veterinare la frontieră în conformitate cu directiva menţionată, precum şi ale Ordonanţei Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările şi completările ulterioare,
        Dispune acordarea:
    AVIZULUI DE PRINCIPIU SANITAR-VETERINAR pentru
        Unitatea ..............*1), din loc. .............., strada ............. nr. ......... cod poştal ......... judeţul ............, aparţinând .............*2) pentru următoarele activităţi: ..................*3)
    *1) Se menţionează profilul de activitate al unităţii respective.
    *2) Se menţionează denumirea operatorului.
    *3) Se înscriu toate activităţile pentru care a fost solicitat avizul de principiu sanitar-veterinar, conform normelor sanitar-veterinare în vigoare.                                   DIRECTOR EXECUTIV,
                        (nume şi prenume, semnătura şi ştampila)

    ANEXA 10

    la norma sanitar-veterinară
 (a se vedea imaginea asociată)
                                 Anexa nr. ........ la
                       Autorizaţia/certificatul de înregistrare/
               certificatul de înregistrare specială sanitar-veterinară a
                                 ...................*1)
                             cu nr. ......./............*2)
    *1) Se menţionează denumirea operatorului căruia i-a fost acordată autorizaţia sanitar-veterinară.
    *2) Se menţionează numărul autorizaţiei/certificatului de înregistrare/certificatului de înregistrare specială sanitar-veterinară.

┌───────┬──────────────────────────────┐
│Nr. │Data emiterii*3) │
│crt. │ │
├───────┼──────────────────────────────┤
├───────┼──────────────────────────────┤
└───────┴──────────────────────────────┘

    *3) Se completează la emiterea fiecărei anexe.
                     Listă privind modificările fluxului tehnologic

┌────┬────────────────────────┬────────┐
│Nr. │Descrierea modificării │Nr. │
│crt.│intervenite în fluxul │notei de│
│ │tehnologic │control │
├────┼────────────────────────┼────────┤
│ │ │ │
└────┴────────────────────────┴────────┘

                                   DIRECTOR EXECUTIV,
                        (nume şi prenume, semnătura şi ştampila)


    ANEXA 11

    la norma sanitar-veterinară
Cerere în vederea obţinerii avizului de principiu sanitar-veterinar în conformitate cu prevederile Regulamentului (CE) nr. 1069/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 21 octombrie 2009 de stabilire a unor norme sanitare privind subprodusele de origine animală şi produsele derivate care nu sunt destinate consumului uman şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1774/2002, ale Regulamentul (UE) nr. 142/2011 al Comisiei din 25 februarie 2011 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1069/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului de stabilire a unor norme sanitare privind subprodusele de origine animală şi produsele derivate care nu sunt destinate consumului uman şi de punere în aplicare a Directivei 97/78/CE a Consiliului în ceea ce priveşte anumite probe şi produse care sunt scutite de la controalele sanitar-veterinare la frontieră în conformitate cu directiva menţionată şi ale Ordinului preşedintelui Autorităţi Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. ........../2018 pentru aprobarea Normei sanitar-veterinare privind procedura de înregistrare/autorizare sanitar-veterinară a unităţilor din domeniul subproduselor de origine animală care nu sunt destinate consumului uman şi pentru modificarea şi completarea

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Către Direcţia Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor │
│................................. │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Denumirea societăţii comerciale: │
│.................................................... │
├──────────────────────────────────────┬──────────────────────────────────────────────┤
│Adresă sediu social: │Strada şi nr.: │
│ │..............................................│
├──────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│ │Cod poştal şi localitate: │
│ │.............................. │
├──────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│Telefon: │ │
│............................... │ │
├──────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│Fax: │ │
│......................................│ │
├──────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│E-mail: │ │
│................................. │ │
├──────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│Adresă punct de lucru: │Strada şi nr.: │
│ │..............................................│
├──────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│ │Cod poştal şi localitate: │
│ │.............................. │
├──────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│Telefon: │ │
│............................... │ │
├──────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│Fax: │ │
│......................................│ │
├──────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│E-mail: │ │
│................................. │ │
└──────────────────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────┘

    Prin prezenta solicit eliberarea avizului de principiu sanitar-veterinar pentru următoarea unitate (se va bifa):
    [ ] Unitate de procesare a subproduselor de origine animală care nu sunt destinate consumului uman de categoria ________ - art. 24 alin. (1) lit. (a) din Regulamentului (CE) nr. 1069/2009 şi art. 9 lit. (b) şi (c) din Regulamentul (UE) nr. 142/2011
    [ ] Unitate pentru producţia de biogaz obţinut prin prelucrarea subproduselor de origine animală de categoria _______ şi/sau a produselor derivate care nu sunt destinate consumului uman de categoria ________ - art. 24 alin. (1) lit. (g) din Regulamentului (CE) nr. 1069/2009
    [ ] Unitate pentru producţia de compost obţinut prin prelucrarea subproduselor de origine animală de categoria ________ şi/sau a produselor derivate care nu sunt destinate consumului uman de categoria ________ - art. 24 alin. (1) lit. (g) din Regulamentul (CE) nr. 1069/2009
    [ ] Unitate pentru producţia hranei animalelor de companie - art. 24 alin. (1) lit. (e) din Regulamentul (CE) nr. 1069/2009

    Vă comunicăm următoarele informaţii cu privire la activitatea care urmează să se desfăşoare în unitate:

┌──────────────────────────────────────┐
│I. Tipul unităţii pentru care se │
│solicită autorizarea │
│sanitar-veterinară, conform │
│prevederilor Regulamentului (CE) nr. │
│1069/2009 şi ale Regulamentului (UE) │
│nr. 142/2011 (se va bifa) │
├──────────────────────────────────────┤
│A. [ ] Unitate de procesare - art. 24 │
│alin. (1) lit. (a) din Regulamentul │
│(CE) nr. 1069/2009 şi art. 9 lit. (b) │
│şi lit. (c) din Regulamentul (UE) nr. │
│142/2011 │
├──────────────────────────────────────┤
│[ ] Unitate de procesare metode │
│clasice - cap. III din anexa IV la │
│Regulamentul (UE) nr. 142/2011 │
│[ ] metoda 1, [ ] metoda 2, [ ] metoda│
│3, [ ] metoda 4, [ ] metoda 5, [ ] │
│metoda 6, │
│[ ] metoda 7 cu utilizarea următorilor│
│parametri: [ ] temperatura cu valoare │
│de _____ într-un timp de ____, [ ] │
│presiune cu valoare de ____; [ ] pH cu│
│valoare de ____; [ ] alt parametru │
│_____ (descrieţi conform prevederilor │
│Regulamentului (UE) nr. 142/2011) │
│[ ] Unitate de procesare metode │
│alternative - cap. IV din anexa IV Ia │
│Regulamentul (UE) nr. 142/2011: │
│[ ] hidroliza alcalină │
│[ ] biodiesel │
│[ ] procesul de gazeificare │
│[ ] producţie a biogazului prin │
│hidroliză la presiune înaltă │
│[ ] procesul de hidroliză cu presiune │
│şi temperatură înaltă │
│[ ] combustia grăsimilor animale │
│într-un cazan termic │
│[ ] procesul termomecanic de obţinere │
│a biocombustibililor │
│[ ] procesul catalitic în mai multe │
│etape pentru producerea de │
│combustibili regenerabili │
│[ ] tratarea cu var a gunoiului de │
│grajd provenit de la porci şi de la │
│păsări │
├──────────────────────────────────────┤
│B. [ ] Unitate pentru producţia de │
│biogaz obţinut prin prelucrarea │
│subproduselor de origine animală/ │
│produselor derivate care nu sunt │
│destinate consumului uman - art. 24 │
│alin. (1) lit. (g) din Regulamentul │
│(CE) nr. 1069/2009 │
│[ ] unitatea va deţine instalaţie de │
│pasteurizare │
│[ ] se aplică parametrii standard de │
│transformare │
│[ ] se aplică parametrii alternativi │
│de transformare care necesita │
│validarea de operator │
│[ ] se aplică alţi parametrii de │
│transformare care necesită autorizarea│
│de direcţia sanitar-veterinară şi │
│pentru siguranţa alimentelor │
│judeţeană, respectiv a municipiului │
│Bucureşti │
│[ ] unitatea nu va deţine instalaţie │
│de pasteurizare │
├──────────────────────────────────────┤
│C. [ ] Unitate pentru producţia de │
│compost obţinut prin prelucrarea │
│subproduselor de origine animală/ │
│produselor derivate care nu sunt │
│destinate consumului uman - art. 24 │
│alin. (1) lit. (g) din Regulamentul │
│(CE) nr. 1069/2009 │
│[ ] unitatea va utiliza un reactor │
│închis pentru compostare │
│[ ] unitatea va utiliza un alt sistem │
│de compostare care necesită autorizare│
│de direcţia sanitar-veterinară şi │
│pentru siguranţa alimentelor │
│judeţeană, respectiv a municipiului │
│Bucureşti │
│[ ] se aplică parametrii standard de │
│transformare │
│[ ] se aplică parametrii alternativi │
│de transformare care necesită │
│validarea de operator │
│[ ] se aplica alţi parametri de │
│transformare care necesita autorizarea│
│de direcţia sanitar-veterinară şi │
│pentru siguranţa alimentelor │
│judeţeană, respectiv a municipiului │
│Bucureşti │
├──────────────────────────────────────┤
│D. [ ] Unitate pentru producţia hranei│
│animalelor de companie - art. 24 alin.│
│(1) lit. (e) din Regulamentul (CE) nr.│
│1069/2009 │
│[ ] unitate producţie hrană uscată │
│[ ] unitate producţie hrană conservă │
│[ ] unitate producţie hrana crudă │
│[ ] unitate producţie articole de │
│masticaţie │
│[ ] unitate producţie de subproduse │
│aromatizante destinate obţinerii │
│hranei animalelor de companie │
└──────────────────────────────────────┘


┌──────────────────────────────────────┐
│II. Descrierea subproduselor de │
│origine animală care nu sunt destinate│
│consumului uman şi/sau produselor │
│derivate obţinute din acestea care se │
│vor utiliza în procesul de producţie │
│(se va bifa) │
├──────────────────────────────────────┤
│[ ] Materii de categoria 1 - art. 8 │
│din Regulamentul (CE) nr. 1069/2009 │
│[ ] materii menţionate la art. 8, │
│alin. ____ (se va preciza fiecare │
│alineat de interes în parte) │
│[ ] Materii de categoria 2 - art. 9 │
│din Regulamentul (CE) nr. 1069/2009 │
│[ ] materii menţionate la art. 9, │
│alin. ___ (se va preciza fiecare │
│alineat de interes în parte) │
│[ ] Materii de categoria 3 - art. 10 │
│din Regulamentul (CE) nr. 1069/2009 │
│[ ] materii menţionate la art. 10, │
│alin. ___ (se va preciza fiecare │
│alineat de interes în parte) │
│[ ] Produse derivate de categoria 1 │
│[ ] Făină de carne şi oase (MBM) │
│categoria 1 │
│[ ] Grăsime procesată de categoria 1 │
│obţinută în unităţi de procesare de │
│categoria 1 │
│[ ] Alte produse derivate de categoria│
│1. Acestea sunt (a se specifica): │
│............................ │
│[ ] Produse derivate de categoria 2 │
│[ ] Făină de carne şi oase (MBM) │
│categoria 2 │
│[ ] Grăsime procesată de categoria 2 │
│obţinută în unităţi de procesare de │
│categoria 2 │
│[ ] Reziduuri de digestie │
│[ ] Compost │
│[ ] Fertilizatori organici │
│[ ] Alte produse derivate de categoria│
│2. Acestea sunt (a se specifica): │
│............................ │
│[ ] Produse derivate de categoria 3 │
│[ ] Proteine animale prelucrate (PAP),│
│specia __________ │
│[ ] Grăsime procesată de categoria 3 │
│obţinută în unităţi de procesare de │
│categoria 3 sau în unităţi autorizate │
│conform Reg. (CE) nr. 853/2004 │
│[ ] Produse din sânge │
│[ ] Făină din sânge (PAP) │
│[ ] Făină de peşte (PAP) │
│[ ] Proteine hidrolizate │
│[ ] Gelatină │
│[ ] Ulei de peşte │
│[ ] Derivaţi de grăsime │
│[ ] Fosfat dicalcic de origine animală│
│[ ] Fosfat tricalcic de origine │
│animală │
│[ ] Colagen │
│[ ] Produse din ouă │
│[ ] Reziduuri de digestie │
│[ ] Compost │
│[ ] Alte produse derivate de categoria│
│3. Acestea sunt (a se specifica): │
│............................ │
└──────────────────────────────────────┘


┌──────────────────────────────────────┐
│III. Amplasarea unităţii faţă de │
│vecinătăţi şi faţă de alte unităţi (se│
│va bifa) │
├──────────────────────────────────────┤
│[ ] Unitatea este situată pe acelaşi │
│amplasament cu: │
│[ ] o unitate generatoare de │
│subproduse de origine animală care nu │
│sunt destinate consumului uman, având │
│profilul de activitate │
│________________, specia de animale │
│_________________ (după caz), │
│denumirea _________________ şi numărul│
│de înregistrare/autorizare │
│sanitar-veterinară ____________ │
│[ ] o unitate autorizată/înregistrată │
│conform din Regulamentului (CE) nr. │
│1069/2009, denumirea │
│______________________ şi numărul de │
│înregistrare/autorizare │
│sanitar-veterinară ________________ │
│[ ] Unitatea nu este situată pe │
│acelaşi amplasament cu o altă unitate │
│autorizată/înregistrată │
│sanitar-veterinar. │
│[ ] Unitatea se află în vecinătatea │
│unei/unor unităţi autorizate/ │
│înregistrate sanitar-veterinar cu │
│profilul de activitate │
│___________________ denumirea │
│__________________ şi numărul de │
│înregistrare/autorizare │
│sanitar-veterinară ______________ │
│aflate la o distanţă de __________ │
│kilometri/metri (după caz) │
│[ ] Unitatea nu se află în vecinătatea│
│unei/unor unităţi autorizate/ │
│înregistrate sanitar-veterinar. │
└──────────────────────────────────────┘


    Anexez prezentei cereri următoarele documente (se va bifa):
    [ ] copia cărţii de identitate a reprezentantului legal al operatorului;
    [ ] planul de încadrare în zonă, cu menţionarea vecinătăţilor, distanţa până la acestea şi profilul de activitate al unităţilor învecinate;
    [ ] schiţa unităţii, cu descrierea fluxului tehnologic;
    [ ] memoriul tehnic justificativ;
    [ ] copia chitanţei care atestă că a fost achitat tariful legal.


┌────────────────────────────────────────────────────────┬─────────────────────────┐
│Reprezentantul legal al societăţii comerciale │Data │
│(numele şi semnătura) │ │
├────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────┤
│........................................................│.........................│
└────────────────────────────────────────────────────────┴─────────────────────────┘


    ANEXA 12

    la norma sanitar-veterinară
    Notă de constatare
    pentru acordarea/neacordarea avizului de principiu
    Nr. ............/.................
    Subsemnatul, ........................., medic veterinar oficial în cadrul ..................................., având în vedere documentaţia înregistrată la Direcţia Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor ........................... cu nr. ............../............., privind solicitarea emiterii avizului de principiu sanitar-veterinar pentru unitatea ................................, categoria .............................., aparţinând ...................., adresa .............................., în conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările şi completările ulterioare, ale Regulamentului (CE) nr. 1069/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 21 octombrie 2009 de stabilire a unor norme sanitare privind subprodusele de origine animală şi produsele derivate care nu sunt destinate consumului uman şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1774/2002 şi ale Regulamentului (UE) nr. 142/2011 al Comisiei din 25 februarie 2011 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1069/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului de stabilire a unor norme sanitare privind subprodusele de origine animală şi produsele derivate care nu sunt destinate consumului uman şi de punere în aplicare a Directivei 97/78/CE a Consiliului în ceea ce priveşte anumite probe şi produse care sunt scutite de la controalele sanitar-veterinare la frontieră în conformitate cu directiva menţionată, am verificat documentaţia depusă de operator, constatând următoarele:

┌──────────┬────────────────────┬────────────┐
│ │ │Constatările│
│ │ │medicului │
│Tip de │ │veterinar │
│unitate │Cerinţe │oficial, cu │
│ │ │prezentarea │
│ │ │detaliată a │
│ │ │bazei legale│
├──────────┼────────────────────┼────────────┤
│ │1. Condiţii generale│ │
│ ├────────────────────┼────────────┤
│ │Descrierea │ │
│ │materiilor prime │ │
│ ├────────────────────┼────────────┤
│ │Descrierea fluxului │ │
│ │de materii prime, de│ │
│ │personal şi de │ │
│ │produse derivate │ │
│ │obţinute │ │
│ ├────────────────────┼────────────┤
│ │Descrierea fluxului │ │
│ │tehnologie de la │ │
│ │recepţia materiilor │ │
│ │prime până la │ │
│ │livrarea produselor │ │
│ │finite, cu │ │
│ │menţionarea liniilor│ │
│ │de producţie a │ │
│ │echipamentelor │ │
│ │tehnice şi a rolului│ │
│ │acestora │ │
│ ├────────────────────┼────────────┤
│ │2. Tratamentul │ │
│ │apelor reziduale │ │
│ ├────────────────────┼────────────┤
│ │3. Cerinţe specifice│ │
│ │unităţilor de │ │
│ │procesare de │ │
│ │categoria 1 şi 2 │ │
│ ├────────────────────┼────────────┤
│ │4. Cerinţe specifice│ │
│ │unităţilor de │ │
│ │procesare de │ │
│I. Unitate│categoria 3 │ │
│de ├────────────────────┼────────────┤
│procesare │5. Cerinţe generale │ │
│de │de igienă │ │
│categoria ├────────────────────┼────────────┤
│______ │6. Cerinţe generale │ │
│ │de procesare │ │
│ ├────────────────────┼────────────┤
│ │7. Cerinţe de │ │
│ │procesare a │ │
│ │materiilor de │ │
│ │categoria 1 şi 2 │ │
│ ├────────────────────┼────────────┤
│ │8. Cerinţe de │ │
│ │procesare a │ │
│ │materiilor de │ │
│ │categoria 3 │ │
│ ├────────────────────┼────────────┤
│ │9. Descrierea │ │
│ │metodei de procesare│ │
│ ├────────────────────┼────────────┤
│ │10. Marcarea cu │ │
│ │gliceroltriheptanoat│ │
│ │(GTH) │ │
│ ├────────────────────┼────────────┤
│ │11. Descrierea │ │
│ │procedurilor bazate │ │
│ │pe principiile │ │
│ │privind analiza │ │
│ │riscurilor şi │ │
│ │punctele critice de │ │
│ │control (HACCP) │ │
│ ├────────────────────┼────────────┤
│ │12. Descrierea │ │
│ │individuală a │ │
│ │produselor finite │ │
│ │obţinute şi a │ │
│ │destinaţiei acestora│ │
│ ├────────────────────┼────────────┤
│ │Alte aspecte │ │
├──────────┼────────────────────┼────────────┤
│ │Cerinţe generale │ │
│ ├────────────────────┼────────────┤
│ │Descrierea │ │
│ │materiilor prime │ │
│ ├────────────────────┼────────────┤
│ │Descrierea fluxului │ │
│ │de materii prime, de│ │
│ │personal şi de │ │
│ │produse derivate │ │
│ │obţinute │ │
│ ├────────────────────┼────────────┤
│ │Descrierea fluxului │ │
│ │tehnologic de la │ │
│ │recepţia materiilor │ │
│ │prime până la │ │
│ │livrarea produselor │ │
│ │finite, cu │ │
│ │menţionarea liniilor│ │
│ │de producţie, a │ │
│ │echipamentelor │ │
│ │tehnice şi a rolului│ │
│II. │acestora │ │
│Unitate de├────────────────────┼────────────┤
│biogaz/ │Cerinţe de igienă │ │
│compostare├────────────────────┼────────────┤
│categoria │Descrierea │ │
│_______ │parametrilor de │ │
│ │transformare │ │
│ ├────────────────────┼────────────┤
│ │Descrierea │ │
│ │standardelor │ │
│ │microbiologice şi a │ │
│ │procedurilor │ │
│ │adoptate de operator│ │
│ │în caz de │ │
│ │neconformitate a │ │
│ │acestora │ │
│ ├────────────────────┼────────────┤
│ │11. Descrierea │ │
│ │procedurilor bazate │ │
│ │pe principiile HACCP│ │
│ ├────────────────────┼────────────┤
│ │12. Descrierea │ │
│ │individuală a │ │
│ │produselor finite │ │
│ │obţinute şi a │ │
│ │destinaţiei acestora│ │
│ ├────────────────────┼────────────┤
│ │Alte aspecte │ │
├──────────┼────────────────────┼────────────┤
│ │Cerinţe generale │ │
│ ├────────────────────┼────────────┤
│ │Descrierea │ │
│ │materiilor prime │ │
│ ├────────────────────┼────────────┤
│ │Descrierea fluxului │ │
│ │de materii prime, de│ │
│ │personal şi de │ │
│ │produse derivate │ │
│ │obţinute │ │
│ ├────────────────────┼────────────┤
│ │Descrierea fluxului │ │
│ │tehnologic de la │ │
│ │recepţia materiilor │ │
│ │prime până la │ │
│ │livrarea produselor │ │
│ │finite, cu │ │
│ │menţionarea liniilor│ │
│ │de producţie a │ │
│ │echipamentelor │ │
│ │tehnice şi a rolului│ │
│III. │acestora │ │
│Unitate de├────────────────────┼────────────┤
│producţie │Cerinţe de igienă │ │
│hrană ├────────────────────┼────────────┤
│animale de│Descrierea │ │
│companie │parametrilor de │ │
│ │transformare │ │
│ ├────────────────────┼────────────┤
│ │Descrierea │ │
│ │standardelor │ │
│ │microbiologice şi a │ │
│ │procedurilor │ │
│ │adoptate de operator│ │
│ │în caz de │ │
│ │neconformitate a │ │
│ │acestora │ │
│ ├────────────────────┼────────────┤
│ │11. Descrierea │ │
│ │procedurilor bazate │ │
│ │pe principiile HACCP│ │
│ ├────────────────────┼────────────┤
│ │12. Descrierea │ │
│ │individuală a │ │
│ │produselor finite │ │
│ │obţinute şi a │ │
│ │destinaţiei acestora│ │
│ ├────────────────────┼────────────┤
│ │Alte aspecte │ │
└──────────┴────────────────────┴────────────┘


    Concluzii: __________________________________________________________________
    ___________________________________________________________________________
    ___________________________________________________________________________

    PROPUNERI:
    a) CORESPUNDE pentru acordarea avizului de principiu sanitar-veterinar pentru unitatea/unităţile ........................., în care se vor desfăşura activităţile ............................ specificate în cererea de obţinere a avizului de principiu sanitar-veterinar .........................................;
    b) NU ÎNDEPLINEŞTE condiţiile de acordare a avizului de principiu sanitar-veterinar conform prevederilor legislaţiei sanitar-veterinare în vigoare;
    c) NU CORESPUNDE activităţii ....................., declarate .............................. .


┌────────────────────────────────────────────┬────────────────────────────────────────────┐
│Medic veterinar oficial, │Reprezentantul legal al operatorului │
│ │economic, │
├────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┤
│............................................│............................................│
├────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┤
│(semnătura, parafa şi ştampila) │(numele, semnătura) │
├────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┤
│ │ │
├────────────────────────────────────────────┴────────────────────────────────────────────┤
│DIRECTOR EXECUTIV, │
│(numele şi prenumele, │
│semnătura şi ştampila) │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘


    ANEXA 13

    la norma sanitar-veterinară
Cerere în vederea obţinerii autorizaţiei sanitar-veterinare în conformitate cu prevederile Regulamentului (CE) nr. 1069/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 21 octombrie 2009 de stabilire a unor norme sanitare privind subprodusele de origine animală şi produsele derivate care nu sunt destinate consumului uman şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1774/2002, ale Regulamentul (UE) nr. 142/2011 al Comisiei din 25 februarie 2011 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1069/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului de stabilire a unor norme sanitare privind subprodusele de origine animală şi produsele derivate care nu sunt destinate consumului uman şi de punere în aplicare a Directivei 97/78/CE a Consiliului în ceea ce priveşte anumite probe şi produse care sunt scutite de la controalele sanitar-veterinare la frontieră în conformitate cu directiva menţionată şi ale Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. ......../2018 pentru aprobarea Normei sanitare-veterinare privind procedura de înregistrare/autorizare sanitar-veterinară a unităţilor din domeniul subproduselor de origine animală care nu sunt destinate consumului uman şi pentru modificarea şi completarea

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Către Direcţia Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor │
│................................. │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Denumirea societăţii comerciale: │
│.................................................... │
├──────────────────────────────────────┬──────────────────────────────────────────────┤
│Adresă sediu social: │Strada şi nr.: │
│ │..............................................│
├──────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│ │Cod poştal şi localitate: │
│ │.............................. │
├──────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│Telefon: │ │
│............................... │ │
├──────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│Fax: │ │
│......................................│ │
├──────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│E-mail: │ │
│................................. │ │
├──────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│Adresă punct de lucru: │Strada şi nr.: │
│ │..............................................│
├──────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│ │Cod poştal şi localitate: │
│ │.............................. │
├──────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│Telefon: │ │
│............................... │ │
├──────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│Fax: │ │
│......................................│ │
├──────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│E-mail: │ │
│................................. │ │
└──────────────────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────┘

    Prin prezenta solicit emiterea autorizaţiei sanitar-veterinar pentru următoarea unitate (se va bifa):
    [ ] Unitate de procesare a subproduselor de origine animală care nu sunt destinate consumului uman de categoria ____ - art. 24 alin. (1) lit. (a) din Regulamentului (CE) nr. 1069/2009 şi art. 9 lit. (b) şi (c) din Regulamentul (UE) nr. 142/2011
    [ ] Unitate de incinerare - art. 24 alin. (1) lit. (b) din Regulamentul (CE) nr. 1069/2009
    [ ] Unitate de coincinerare - art. 24 alin. (1) lit. (c) din Regulamentul (CE) nr. 1069/2009
    [ ] Unitate de combustie - art. 24 alin. (1) lit. (d) din Regulamentul (CE) nr. 1069/2009 şi cap. IV din anexa III la Regulamentul (UE) nr. 142/2014
    [ ] Unitate pentru producţia de biogaz obţinut prin prelucrarea subproduselor de origine animală care nu sunt destinate consumului uman de categoria ____ şi/sau a produselor derivate de categoria ____ - art. 24 alin. (1) lit. (g) din Regulamentului (CE) nr. 1069/2009
    [ ] Unitate pentru producţia de compost obţinut prin prelucrarea subproduselor de origine animală care nu sunt destinate consumului uman de categoria ____ şi/sau a produselor derivate de categoria ____ - art. 24 alin. (1) lit. (g) din Regulamentul (CE) nr. 1069/2009
    [ ] Unitate pentru producţia hranei animalelor de companie - art. 24 alin. (1) lit. (e) din Regulamentul (CE) nr. 1069/2009
    [ ] Unitate de manipulare a subproduselor de origine animală care nu sunt destinate consumului uman, după colectarea acestora - art. 24 alin. (1) lit. (h) din Regulamentul (CE) nr. 1069/2009
    [ ] Unitate pentru depozitarea subproduselor de origine animală care nu sunt destinate consumului uman - art. 24 alin. (1) lit. (i) din Regulamentul (CE) nr. 1069/2009
    [ ] Unitate pentru depozitarea produselor derivate - art. 24 alin. (1) lit. (j) din Regulamentul (CE) nr. 1069/2009
    [ ] Unitate pentru producţia de îngrăşăminte organice şi amelioratori de sol - art. 24 alin. (1) lit. (f) din Regulamentul (CE) nr. 1069/2009
    [ ] Cimitir animale de companie - art. 19 alin. (1) lit. (a) din Regulamentul (CE) nr. 1069/2009

    Vă comunicăm următoarele informaţii cu privire la activitatea care urmează să se desfăşoare în unitate:

┌──────────────────────────────────────┐
│I. Tipul unităţii pentru care se │
│solicita autorizarea │
│sanitar-veterinară, conform │
│prevederilor Regulamentului (CE) nr. │
│1069/2009 şi ale Regulamentului (UE) │
│nr. 142/2011 (se va bifa) │
├──────────────────────────────────────┤
│A. [ ] Unitate de procesare - art. 24 │
│alin. (1) lit. (a) din Regulamentul │
│(CE) nr. 1069/2009 şi art. 9 lit. (b) │
│şi (c) din Regulamentul (UE) nr. 142/ │
│2011 │
├──────────────────────────────────────┤
│[ ] Unitate de procesare metode │
│clasice - cap. III din anexa IV la │
│Regulamentul (UE) nr. 142/2011 │
│[ ] metoda 1, [ ] metoda 2, [ ] metoda│
│3, [ ] metoda 4, [ ] metoda 5, [ ] │
│metoda 6, │
│[ ] metoda 7 cu utilizarea următorilor│
│parametri: [ ] temperatura cu valoare │
│de __________ într-un timp cu de │
│_____, [ ] presiune cu valoare de │
│________; [ ] pH cu valoare de │
│_______; [ ] alt parametru ________ │
│(descrieţi conform prevederilor │
│Regulamentului (UE) nr. 142/2011) │
│[ ] Unitate de procesare metode │
│alternative - cap. IV din anexa IV la │
│Regulamentul (UE) nr. 142/2011: │
│[ ] hidroliză alcalină │
│[ ] biodiesel │
│[ ] procesul de gazeificare │
│[ ] producţie a biogazului prin │
│hidroliză la presiune înaltă │
│[ ] procesul de hidroliză cu presiune │
│şi temperatură înaltă │
│[ ] combustia grăsimilor animale │
│într-un cazan termic │
│[ ] procesul termomecanic de obţinere │
│a biocombustibililor │
│[ ] procesul catalitic în mai multe │
│etape pentru producerea de │
│combustibili regenerabili │
│[ ] tratarea cu var a gunoiului de │
│grajd provenit de la porci şi de la │
│păsări │
├──────────────────────────────────────┤
│B. [ ] Unitate de incinerare/ │
│coincinerare/combustie - art. 24 alin.│
│(1) lit. (b), (c) şi (d) din │
│Regulamentul (CE) nr. 1069/2009 │
│[ ] unitate de incinerare │
│[ ] cu capacitate de incinerare < 50 │
│kg/oră │
│[ ] cu capacitate de incinerare > 50 │
│kg/oră │
│[ ] unitate de coincinerare │
│[ ] cu capacitate de coincinerare < 50│
│kg/oră │
│[ ] cu capacitate de coincinerare > 50│
│kg/oră │
│[ ] unitate de combustie: │
│[ ] motoare staţionare cu combustie │
│internă în care se utilizează fracţia │
│de grăsime derivată din subproduse de │
│origine animală │
│[ ] unităţi de combustie în │
│exploataţie în care gunoiul de grajd │
│provenit de la păsări este utilizat │
│drept combustibil │
├──────────────────────────────────────┤
│C. [ ] Unitate pentru producţia de │
│biogaz obţinut prin prelucrarea │
│subproduselor de origine animală/ │
│produselor derivate - art. 24 lit. (g)│
│din Regulamentul (CE) nr. 1069/2009 │
│[ ] unitatea va deţine instalaţie de │
│pasteurizare │
│[ ] se aplică parametrii standard de │
│transformare │
│[ ] se aplică parametrii alternativi │
│de transformare care necesită │
│validarea de operator │
│[ ] se aplică alţi parametri de │
│transformare care necesită autorizarea│
│de direcţia sanitară veterinară şi │
│pentru siguranţa alimentelor │
│judeţeană, respectiv a municipiului │
│Bucureşti │
│[ ] unitatea nu va deţine instalaţie │
│de pasteurizare │
├──────────────────────────────────────┤
│D. [ ] Unitate pentru producţia de │
│compost obţinut prin prelucrarea │
│subproduselor de origine animală/ │
│produselor derivate - art. 24 alin. │
│(1) lit. (g) din Regulamentul (CE) nr.│
│1069/2009 │
│[ ] unitatea va utiliza un reactor │
│închis pentru compostare │
│[ ] unitatea va utiliza un alt sistem │
│de compostare care necesită autorizare│
│de direcţia sanitar-veterinară şi │
│pentru siguranţa alimentelor │
│judeţeană, respectiv a municipiului │
│Bucureşti │
│[ ] se aplică parametrii standard de │
│transformare │
│[ ] se aplică parametrii alternativi │
│de transformare care necesită │
│validarea de operator │
│[ ] se aplică alţi parametri de │
│transformare care necesită autorizare │
│de direcţia sanitar-veterinară şi │
│pentru siguranţa alimentelor │
│judeţeană, respectiv a municipiului │
│Bucureşti │
├──────────────────────────────────────┤
│E. [ ] Unitate pentru producţia hranei│
│animalelor de companie - art. 24 alin.│
│(1) lit. (e) din Regulamentul (CE) nr.│
│1069/2009 │
│[ ] unitate producţie hrană uscată │
│[ ] unitate producţie hrană conservă │
│[ ] unitate producţie hrană crudă │
│[ ] unitate producţie articole de │
│masticaţie │
│[ ] unitate producţie de subproduse │
│aromatizante destinate obţinerii │
│hranei animalelor de companie │
├──────────────────────────────────────┤
│F. [ ] Unitate de manipulare a │
│subproduselor de origine animală ce nu│
│sunt destinate consumului uman, după │
│colectarea acestora - art. 24 alin. │
│(1) lit. (h) din Regulamentul (CE) nr.│
│1069/2009 │
│Tipul de manipulare: │
│[ ] sortare │
│[ ] tăiere │
│[ ] refrigerare │
│[ ] congelare │
│[ ] sărare sau alt proces de │
│conservare │
│[ ] înlăturarea pieilor │
│[ ] îndepărtarea materialelor cu risc │
│specificat │
│[ ] operaţiuni care implică │
│manipularea subproduselor de origine │
│animală şi care au loc în conformitate│
│cu obligaţiile impuse de legislaţia │
│sanitar-veterinară a Uniunii Europene,│
│cum ar fi examinarea post-mortem sau │
│prelevarea de probe; │
│[ ] igienizarea/pasteurizarea │
│subproduselor de origine animală │
│destinate transformării în biogaz sau │
│compostării, înainte de transformarea │
│sau compostarea în alte unităţi sau │
│instalaţii în conformitate cu anexa V │
│din Regulamentul (UE) nr. 142/2011 │
│[ ] pasare │
├──────────────────────────────────────┤
│G. [ ] Unitate pentru depozitarea │
│subproduselor de origine animală care │
│nu sunt destinate consumului uman - │
│art. 24 alin. (1) lit. (i) din │
│Regulamentul (CE) nr. 1069/2009 │
├──────────────────────────────────────┤
│H. [ ] Unitate pentru depozitarea │
│produselor derivate - art. 14 alin. │
│(1) lit. (j) din Regulamentul (CE) nr.│
│1069/2009 care sunt: │
│[ ] eliminate prin depozitare la rampa│
│de gunoi autorizată conform │
│legislaţiei de mediu │
│[ ] utilizate drept combustibil; │
│[ ] utilizate ca hrană pentru animale,│
│exceptând unităţile sau instalaţiile │
│autorizate sau înregistrate în │
│conformitate cu Regulamentul (CE) nr. │
│183/2005 al Parlamentului European şi │
│al Consiliului din 12 ianuarie 2005 de│
│stabilire a cerinţelor privind igiena │
│hranei pentru animale; │
│[ ] utilizate ca îngrăşăminte organice│
│şi amelioratori de sol, cu excepţia │
│depozitării într-un loc în care se │
│realizează o aplicare directă. │
├──────────────────────────────────────┤
│I. [ ] Unitate pentru producţia de │
│îngrăşăminte organice şi amelioratori │
│de sol - art. 24 alin. (1) lit. (f) │
│din Regulamentul (CE) nr. 1069/2009 │
├──────────────────────────────────────┤
│J. [ ] Cimitir pentru animale de │
│companie - art. 19 alin. (1) lit. (a) │
│din Regulamentul (CE) nr. 1069/2009 │
└──────────────────────────────────────┘


┌──────────────────────────────────────┐
│II. Descrierea subproduselor de │
│origine animală care nu sunt destinate│
│consumului uman şi/sau produselor │
│derivate obţinute din acestea care se │
│vor utiliza în procesul de producţie │
│(se va bifa) │
├──────────────────────────────────────┤
│[ ] Materii de categoria 1 - art. 8 │
│din Regulamentul (CE) nr. 1069/2009 │
│[ ] materii prevăzute la art. 8 alin. │
│____ (se va preciza fiecare alineat de│
│interes în parte) │
│[ ] Materii de categoria 2 - art. 9 │
│din Regulamentul (CE) nr. 1069/2009 │
│[ ] materii prevăzute la art. 9 alin. │
│___ (se va preciza fiecare alineat de │
│interes în parte) │
│[ ] Materii de categoria 3 - art. 10 │
│din Regulamentul (CE) nr. 1069/2009 │
│[ ] materii prevăzute la art. 10 alin.│
│___ (se va preciza fiecare alineat de │
│interes în parte) │
│[ ] Produse derivate de categoria 1 │
│[ ] Făină de carne şi oase (MBM) │
│categoria 1 │
│[ ] Grăsime procesată de categoria 1 │
│obţinută în unităţi de procesare de │
│categoria 1 │
│[ ] Alte produse derivate de categoria│
│1. Acestea sunt (a se specifica): │
│............................ │
│[ ] Produse derivate de categoria 2 │
│[ ] Făină de carne şi oase (MBM) │
│categoria 2 │
│[ ] Grăsime procesată de categoria 2 │
│obţinută în unităţi de procesare de │
│categoria 2 │
│[ ] Reziduuri de digestie │
│[ ] Compost │
│[ ] Fertilizatori organici │
│[ ] Alte produse derivate de categoria│
│2. Acestea sunt (a se specifica): │
│............................ │
│[ ] Produse derivate de categoria 3 │
│[ ] Proteine animale prelucrate (PAP),│
│specia __________ │
│[ ] Grăsime procesată de categoria 3 │
│obţinută în unităţi de procesare de │
│categoria 3 sau în unităţi autorizate │
│conform Regulamentului (CE) nr. 853/ │
│2004 al Parlamentului European şi al │
│Consiliului din 29 aprilie 2004 de │
│stabilire a unor norme specifice de │
│igienă care se aplică alimentelor de │
│origine animală │
│[ ] Produse din sânge │
│[ ] Făină din sânge (PAP) │
│[ ] Făină de peşte (PAP) │
│[ ] Proteine hidrolizate │
│[ ] Gelatină │
│[ ] Ulei de peşte │
│[ ] Derivaţi de grăsime │
│[ ] Fosfat dicalcic de origine animală│
│[ ] Fosfat tricalcic de origine │
│animală │
│[ ] Colagen │
│[ ] Produse din ouă │
│[ ] Reziduuri de digestie │
│[ ] Compost │
│[ ] Alte produse derivate de categoria│
│3. Acestea sunt (a se specifica): │
│............................ │
└──────────────────────────────────────┘


┌──────────────────────────────────────┐
│III. Amplasarea unităţii faţă de │
│vecinătăţi şi alte unităţi (se va │
│bifa) │
├──────────────────────────────────────┤
│[ ] Unitatea este situată pe acelaşi │
│amplasament cu: │
│[ ] o unitate generatoare de │
│subproduse de origine animală care nu │
│sunt destinate consumului uman, având │
│profilul de activitate │
│________________, specia de animale │
│_________________ (după caz), │
│denumirea _________________ şi numărul│
│de înregistrare/autorizare │
│sanitar-veterinară ____________ │
│[ ] o unitate autorizată/înregistrată │
│conform din Regulamentului (CE) nr. │
│1069/2009, denumirea │
│______________________ şi numărul de │
│înregistrare/autorizare │
│sanitar-veterinară ________________ │
│[ ] Unitatea nu este situată pe │
│acelaşi amplasament cu o altă unitate │
│autorizată/înregistrată │
│sanitar-veterinar. │
│[ ] Unitatea se află în vecinătatea │
│unei/unor unităţi autorizate/ │
│înregistrate sanitar-veterinar cu │
│profilul de activitate │
│___________________ denumirea │
│__________________ şi numărul de │
│înregistrare/autorizare │
│sanitar-veterinară ______________ │
│aflate la o distanţă de __________ │
│kilometri/metri (după caz) │
│[ ] Unitatea nu se află în vecinătatea│
│unei/unor unităţi autorizate/ │
│înregistrate sanitar-veterinar. │
└──────────────────────────────────────┘


    Anexez prezentei cereri următoarele documente (se va bifa):
    [ ] copia certificatului constatator şi a certificatului unic de înregistrare emise de Oficiul Registrului Comerţului;
    [ ] copia cărţii de identitate a reprezentantului legal al operatorului;
    [ ] actul doveditor al dreptului de proprietate/folosinţă asupra spaţiului şi a terenului în care îşi va desfăşură activitatea;
    [ ] planul de încadrare în zonă, cu menţionarea vecinătăţilor, distanţa până la acestea şi profilul de activitate al unităţilor învecinate;
    [ ] schiţa unităţii, cu descrierea fluxului tehnologic;
    [ ] memoriul tehnic justificativ;
    [ ] avizul de principiu, unde este cazul;
    [ ] copia după chitanţa care atestă că a fost achitat tariful prevăzut de legislaţia în vigoare;
    [ ] acordul scris al autorităţilor judeţene de protecţie a mediului şi de sănătate publică privind amplasarea şi funcţionarea cimitirului pentru animale de companie.


┌────────────────────────────────────────────────────────┬─────────────────────────┐
│Reprezentantul legal al societăţii comerciale │Data │
│(numele şi semnătura) │ │
├────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────┤
│........................................................│.........................│
└────────────────────────────────────────────────────────┴─────────────────────────┘


    ANEXA 14

    la norma sanitar-veterinară
Cerere în vederea obţinerii autorizaţiei sanitare-veterinare temporare, în conformitate cu prevederile Regulamentului (CE) nr. 1069/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 21 octombrie 2009 de stabilire a unor norme sanitare privind subprodusele de origine animală şi produsele derivate care nu sunt destinate consumului uman şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1774/2002, ale Regulamentul (UE) nr. 142/2011 al Comisiei din 25 februarie 2011 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1069/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului de stabilire a unor norme sanitare privind subprodusele de origine animală şi produsele derivate care nu sunt destinate consumului uman şi de punere în aplicare a Directivei 97/78/CE a Consiliului în ceea ce priveşte anumite probe şi produse care sunt scutite de la controalele sanitar-veterinare la frontieră în conformitate cu directiva menţionată şi ale Ordinului preşedintelui Autorităţi Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. ........../2018 pentru aprobarea Normei sanitar-veterinare privind procedura de înregistrare/autorizare sanitar-veterinară a unităţilor din domeniul subproduselor de origine animală care nu sunt destinate consumului uman şi pentru modificarea şi completarea

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Către Direcţia Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor │
│................................. │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Denumirea societăţii comerciale: │
│.................................................... │
├──────────────────────────────────────┬──────────────────────────────────────────────┤
│Adresă sediu social: │Strada şi nr.: │
│ │..............................................│
├──────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│ │Cod poştal şi localitate: │
│ │.............................. │
├──────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│Telefon: │ │
│............................... │ │
├──────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│Fax: │ │
│......................................│ │
├──────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│E-mail: │ │
│................................. │ │
├──────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│Adresă punct de lucru: │Strada şi nr.: │
│ │..............................................│
├──────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│ │Cod poştal şi localitate: │
│ │.............................. │
├──────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│Telefon: │ │
│............................... │ │
├──────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│Fax: │ │
│......................................│ │
├──────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│E-mail: │ │
│................................. │ │
└──────────────────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────┘

    Având în vedere Hotărârea Centrului Naţional/Local de Combatere a Bolilor nr. ...................... din data ...................... prin care se aprobă efectuarea transportului şi eliminării materiilor de categoria ___________ la unitatea de procesare aparţinând _____________________ având numărul de autorizare sanitar-veterinară _________________ solicit eliberarea autorizaţiei sanitar-veterinare temporare pentru procesarea materiilor de categoria ___________ .
    Anexez următoarele documente (se va bifa):
    [ ] autorizaţia sanitar-veterinară, în original;
    [ ] planul de încadrare în zonă, cu menţionarea vecinătăţilor, distanţa până la acestea şi profilul de activitate al unităţilor învecinate;
    [ ] schiţa unităţii cu descrierea fluxului tehnologic;
    [ ] memoriul tehnic justificativ;


┌────────────────────────────────────────────────────────┬─────────────────────────┐
│Reprezentantul legal al societăţii comerciale │Data │
│(numele şi semnătura) │ │
├────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────┤
│........................................................│.........................│
└────────────────────────────────────────────────────────┴─────────────────────────┘


    ANEXA 15

    la norma sanitar-veterinară
 (a se vedea imaginea asociată)
    AUTORIZAŢIE SANITAR-VETERINARĂ TEMPORARĂ
    Nr. ......................./......................*1)
    *1) Codul unic pentru autorizaţia temporară sanitar-veterinară a unităţilor de neutralizare are următorul format:
    RO - OO - XXX - YYY/B - Z/L/A;
    RO - codul de ţară al României;
    OO - codul judeţului unde se emite autorizaţia, în litere;
    XXX - numărul autorizaţiei emise pentru unitatea respectivă, este format din trei cifre, care este unic şi se acordă în ordine crescătoare; acesta va începe cu 001;
    YYY - codul corespunzător fiecărei unităţi, conform anexei IV la “Specificaţiile tehnice privind formatul listelor unităţilor aprobate/înregistrate sau operatorilor care manipulează subproduse de origine animală care nu sunt destinate consumului uman în cadrul Uniunii Europene şi în ţările terţe", document emis de Comisia Europeană şi afişat atât pe site-ul Comisiei Europene, cât şi pe site-ul Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor;
    B - categoria de subprodus de origine animală/produs procesat pentru care este emisă autorizaţia (1, 2, 3);
    Z/L/A - ziua/luna/anul emiterii autorizaţiei;

    Directorul Direcţiei Sanitar-Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor ____________ având în vedere documentaţia înregistrată cu nr. ______ din data de ________ în baza Referatului de evaluare nr. ________, întocmit de ____________, medic veterinar oficial din cadrul ...................................., în temeiul prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1069/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 21 octombrie 2009 de stabilire a unor norme sanitare privind subprodusele de origine animală şi produsele derivate care nu sunt destinate consumului uman şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1774/2002, ale Regulamentului (UE) nr. 142/2011 al Comisiei din 25 februarie 2011 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1069/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului de stabilire a unor norme sanitare privind subprodusele de origine animală şi produsele derivate care nu sunt destinate consumului uman şi de punere în aplicare a Directivei 97/78/CE a Consiliului în ceea ce priveşte anumite probe şi produse care sunt scutite de la controalele sanitar-veterinare la frontieră în conformitate cu directiva menţionată, precum şi ale Ordonanţei Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările şi completările ulterioare,
    Dispune:
    AUTORIZAREA SANITAR-VETERINARĂ TEMPORARĂ pentru
    Unitatea ________________*2), din loc. _____________, strada _____________ nr. _____ cod poştal ______ judeţul __________, aparţinând ________________*3) pentru următoarele activităţi:
    *2) Se menţionează profilul de activitate al unităţii respective.
    *3) Se menţionează denumirea operatorului.


┌──────────┬──────────┬──────────┬──────────────────┐
│ │Unitate de│ │Autorizaţia │
│ │procesare │ │sanitar-veterinară│
│Unitate*3)│a │Capacitate│temporară este │
│ │materiilor│/an*4) │valabilă până la │
│ │de │ │data de: │
│ │categoria │ │ │
├──────────┼──────────┼──────────┼──────────────────┤
│ │ │ │ │
└──────────┴──────────┴──────────┴──────────────────┘

    *3) Se menţionează denumirea operatorului.
    *4) Se menţionează în tone/an capacitatea anuală de procesare, incinerare, producţie biogaz, compostare a unităţii respective.


    DIRECTOR EXECUTIV,
    (nume şi prenume, semnătura şi ştampila)

    ANEXA 16

    la norma sanitar-veterinară
    Valoarea temperaturii gazelor în unitatea de incinerare/coincinerare

┌────┬────────────────┬────────────────┬───────┬┬─────────────┬────────────────┬───────┐
│ │Valoarea │ │ ││Valoarea │ │ │
│Nr. │temperaturii │Ora la care a │ ││temperaturii │Ora la care a │ │
│crt.│gazelor în │fost efectuată │Data*3)││gazelor în │fost efectuată │Data*3)│
│ │camera de │înregistrarea*2)│ ││camera de │înregistrarea*2)│ │
│ │postcombustie*1)│ │ ││incinerare*1)│ │ │
├────┼────────────────┼────────────────┼───────┼┼─────────────┼────────────────┼───────┤
│ │ │ │ ││ │ │ │
├────┼────────────────┼────────────────┼───────┼┼─────────────┼────────────────┼───────┤
│ │ │ │ ││ │ │ │
└────┴────────────────┴────────────────┴───────┴┴─────────────┴────────────────┴───────┘

    *1) Se va exprima în grade Celsius.
    *2) Se va exprima în formatul xx:yy:zz (ora/minutul/secunda).
    *3) Ziua/luna/anul

    ANEXA 17

    la norma sanitar-veterinară
    Modelul declaraţiei de conformitate a instalaţiei de incinerare/coincinerare cu prevederile anexei III la Regulamentul (UE) nr. 142/2011 al Comisiei din 25 februarie 2011 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1069/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului de stabilire a unor norme sanitare privind subprodusele de origine animală şi produsele derivate care nu sunt destinate consumului uman şi de punere în aplicare a Directivei 97/78/CE a Consiliului în ceea ce priveşte anumite probe şi produse care sunt scutite de la controalele sanitar-veterinare la frontieră în conformitate cu directiva menţionată
    Subsemnatul __________________, reprezentant legal al _____________ (denumirea producătorului/ distribuitorului instalaţiei de incinerare/coincinerare) declar că ____________________ (modelul instalaţiei de incinerare/coincinerare) este încadrat ca instalaţie de incinerare/coincinerare de ___________________*1), conform prevederilor cap. II şi cap. III din anexa III la Regulamentul (CE) nr. 142/2011 şi întruneşte condiţiile de operare stabilite de secţiunea 2 a cap. I din anexa III la Regulamentul (CE) nr. 142/2011, referitoare la cerinţele de ridicare în mod controlat şi omogen la o temperatură de 850°C timp de cel puţin 2 secunde (1100°C timp de 0,2 secunde) a gazului rezultat din procesul de incinerare, cu respectarea următoarelor condiţii:
    *1) Se menţionează, după caz, capacitate mică sau capacitate mare
    1. instalaţia de incinerare/coincinerare trebuie exploatată doar cu arzătoarele livrate de producător/ distribuitor sau cu altele de acelaşi tip, având aceleaşi caracteristici, în cazul în care este necesară înlocuirea lor;
    2. nu trebuie făcute modificări de construcţie, fără avizul producătorului/distribuitorului;
    3. instalaţia de incinerare/coincinerare trebuie exploatată în conformitate cu instrucţiunile de operare emise de producător/distribuitor;
    4. instalaţia de incinerare/coincinerare trebuie supusă unei revizii anuale conform instrucţiunilor de operare emise de producător/distribuitor. Revizia se va efectua numai de către producător/distribuitor sau de către personal calificat şi certificat pentru acest tip de lucrări;
    5. arzătoarele trebuie supuse unei revizii anuale conform instrucţiunilor producătorului/ distribuitorului;
    6. arzătoarele trebuie supuse unei verificări tehnice anuale, respectiv să fie autorizată funcţionarea lor conform prevederilor Legii nr. 64/2008 privind funcţionarea în condiţii de siguranţă a instalaţiilor sub presiune, instalaţiilor de ridicat şi a aparatelor consumatoare de combustibil. Admiterea funcţionării arzătoarelor se face doar de către personal tehnic de specialitate autorizat de către Inspecţia de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat (ISCIR) conform Prescripţiei tehnice PT C2-2010 emise de către ISCIR;
    7. echipamentul de măsurare, reglare şi indicare a temperaturii, precum şi echipamentul de înregistrare a temperaturii, montat pe instalaţia de incinerare/coincinerare trebuie să fie menţinut în condiţii de operare adecvate, iar funcţionarea acestora trebuie verificată/reglată, conform specificaţiilor producătorului/ distribuitorului. Verificarea/reglarea trebuie efectuată în conformitate cu un standard/metodă recunoscut/ recunoscută;
    8. în situaţia deteriorării sau funcţionării defectuoase a oricăror componente ale instalaţiei de incinerare/coincinerare, inclusiv a arzătoarelor, respectiv ale echipamentului de monitorizare şi înregistrare a temperaturii, operatorul instalaţiei de incinerare/coincinerare trebuie să comunice imediat această situaţie producătorului/distribuitorului şi să urmeze instrucţiunile acestuia pentru remedierea deficienţei şi asigurarea utilizării instalaţiei în conformitate cu specificaţiile de proiectare.


┌─────────────────────────────────────┬┐
│Denumirea operatorului: ││
├─────────────────────────────────────┼┤
│Producătorul instalaţiei de ││
│incinerare/coincinerare: ││
├─────────────────────────────────────┼┤
│Modelul instalaţiei de incinerare/ ││
│coincinerare: ││
├─────────────────────────────────────┼┤
│Capacitatea maximă de incinerare/ ││
│coincinerare (în kg/oră): ││
├─────────────────────────────────────┼┤
│Capacitatea maximă de încărcare a ││
│camerei de incinerare (în kg): ││
└─────────────────────────────────────┴┘


┌───────────────────────────────────────┐
│Datele arzătoarelor care echipează │
│instalaţia de incinerare/coincinerare: │
├──────────────┬─────────────┬──────────┤
│ │Arzător │Arzător/ │
│Caracteristici│camera │arzătoare │
│ │postcombustie│camera de │
│ │ │incinerare│
├──────────────┼─────────────┼──────────┤
│Producător │ │ │
│arzător │ │ │
├──────────────┼─────────────┼──────────┤
│Model arzător:│ │ │
├──────────────┼─────────────┼──────────┤
│ │Tiraj natural│Tiraj │
│Tip alimentare│/aer │natural/ │
│cu aer: │insuflat*) │aer │
│ │ │insuflat*)│
├──────────────┼─────────────┼──────────┤
│ │Motorină/GPL/│Motorină/ │
│Combustibil: │gaz natural*)│GPL/gaz │
│ │ │natural*) │
├──────────────┼─────────────┼──────────┤
│Puterea │ │ │
│termică a │ │ │
│arzătoarelor │ │ │
│în KW sau BTU/│ │ │
│h: │ │ │
└──────────────┴─────────────┴──────────┘

    *) Se şterge, după caz.

┌─────────────────────────────────────┬┐
│Semnătura ││
│reprezentantului legal ││
├─────────────────────────────────────┼┤
├─────────────────────────────────────┼┤
│Numele şi prenumele ││
├─────────────────────────────────────┼┤
├─────────────────────────────────────┼┤
│Funcţia ││
├─────────────────────────────────────┼┤
├─────────────────────────────────────┼┤
│Data ││
└─────────────────────────────────────┴┘


    ANEXA 18

    la norma sanitar-veterinară
Cerere în vederea obţinerii înregistrării speciale sanitar-veterinare, în conformitate cu prevederile Regulamentului (CE) nr. 1069/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 21 octombrie 2009 de stabilire a unor norme sanitare privind subprodusele de origine animală şi produsele derivate care nu sunt destinate consumului uman şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1774/2002, ale Regulamentul (UE) nr. 142/2011 al Comisiei din 25 februarie 2011 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1069/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului de stabilire a unor norme sanitare privind subprodusele de origine animală şi produsele derivate care nu sunt destinate consumului uman şi de punere în aplicare a Directivei 97/78/CE a Consiliului în ceea ce priveşte anumite probe şi produse care sunt scutite de la controalele sanitar-veterinare la frontieră în conformitate cu directiva menţionată şi ale Ordinului preşedintelui Autorităţi Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. ........../2018 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind procedura de înregistrare/autorizare sanitar-veterinară a unităţilor din domeniul subproduselor de origine animală care nu sunt destinate consumului uman şi pentru modificarea şi completarea

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Către Direcţia Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor │
│................................. │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Denumirea societăţii comerciale: │
│.................................................... │
├──────────────────────────────────────┬──────────────────────────────────────────────┤
│Adresă sediu social: │Strada şi nr.: │
│ │..............................................│
├──────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│ │Cod poştal şi localitate: │
│ │.............................. │
├──────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│Telefon: │ │
│............................... │ │
├──────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│Fax: │ │
│......................................│ │
├──────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│E-mail: │ │
│................................. │ │
├──────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│Adresă punct de lucru: │Strada şi nr.: │
│ │..............................................│
├──────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│ │Cod poştal şi localitate: │
│ │.............................. │
├──────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│Telefon: │ │
│............................... │ │
├──────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│Fax: │ │
│......................................│ │
├──────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│E-mail: │ │
│................................. │ │
└──────────────────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────┘

    Prin prezenta solicit eliberarea certificatului de înregistrare specială sanitar-veterinară pentru următoarea unitate (se va bifa):
    [ ] Transportatori de subproduse de origine animală şi produse derivate care nu sunt destinate consumului uman - art. 23 din Regulamentul (CE) nr. 1069/2009
    [ ] Utilizatori de subproduse de origine animală care nu sunt destinate consumului uman în scop furajer, de cercetare, de diagnostic sau educaţional - art. 23 din Regulamentul (CE) nr. 1069/2009 şi art. 13 din Regulamentul (UE) nr. 142/2011
    [ ] Centre de colectare a subproduselor de origine animală care nu sunt destinate consumului uman în care au loc activităţi de manipulare şi/sau tratare a acestora pentru scopuri furajere de către utilizatorii de subproduse de origine animală - art. 23 din Regulamentul (CE) nr. 1069/2009
    [ ] Unităţi autorizate/înregistrate sanitar-veterinar, conform Regulamentului (CE) nr. 183/2005 care depozitează produse derivate care nu sunt destinate consumului uman menţionate la lit. (b) şi (c) din cap. II al anexei IV la Regulamentul (CE) nr. 999/2001 al Parlamentului European şi al Consiliului din 22 mai 2001 de stabilire a unor reglementări pentru prevenirea, controlul şi eradicarea anumitor forme transmisibile de encefalopatie spongiformă
    [ ] Utilizatori de subproduse de origine animală care nu sunt destinate consumului uman de categoriile 1 şi 2 pentru activităţi de expoziţie - art. 23 din Regulamentul (CE) nr. 1069/2009

    Vă comunicăm următoarele informaţii cu privire la activitatea care urmează să se desfăşoare în unitate:
    I. Tipul unităţii pentru care se solicită înregistrarea specială sanitar-veterinară, conform prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1069/2009, ale Regulamentului (UE) nr. 142/2011 şi ale Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. ....../2018 (se va bifa)
    A. [ ] Transportatori de subproduse de origine animală şi produse derivate din acestea - art. 23 din Regulamentul (CE) nr. 1069/2009

┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Lista privind tipul mijloacelor de transport şi caracteristicile acestora │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │
├────┬───────────┬─────────────┬────────────────────────────────────┬───────────┬───────────────────┤
│ │ │ │ │ │Mijlocul de │
│ │ │ │Regim termic │ │transport este │
│ │Tipul │Nr de │ │Capacitatea│utilizat pentru │
│Nr. │mijlocului │înmatriculare│ │maximă │transportul │
│crt.│de │/ serie ├───────────┬─────────┬───────┬──────┤(tone) ├─────────┬─────────┤
│ │transport │container │ │ │ │Fără │ │Materii │Produse │
│ │ │ │Refrigerare│Congelare│Izoterm│regim │ │categoria│derivate │
│ │ │ │ │ │ │termic│ │ │categoria│
├────┼───────────┼─────────────┼───────────┼─────────┼───────┼──────┼───────────┼─────────┼─────────┤
│ │Mijloc de │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │transport │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │cu │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │container │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │nedetaşabil│ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────┼─────────────┼───────────┼─────────┼───────┼──────┼───────────┼─────────┼─────────┤
│ │Remorcă/ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Semi │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │remorcă │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────┼─────────────┼───────────┼─────────┼───────┼──────┼───────────┼─────────┼─────────┤
│ │Container │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │detaşabil │ │ │ │ │ │ │ │ │
└────┴───────────┴─────────────┴───────────┴─────────┴───────┴──────┴───────────┴─────────┴─────────┘


    B. [ ] Utilizatori de subproduse de origine animală în scop furajer, de cercetare diagnostic, educaţional - art. 23 din Regulamentul (CE) nr. 1069/2009 şi art. 13 din Regulamentul (UE) nr. 142/2011 [ ] utilizatori în scop furajer pentru:
    [ ] animale din gradina zoologică
    [ ] animale de circ
    [ ] cănise şi haite de câini recunoscute oficial
    [ ] adăposturi de câini şi pisici
    [ ] ferme de animale de blană
    [ ] ferme de larve de pescuit

    [ ] utilizatori în scop de cercetare
    [ ] utilizatori în scop de diagnostic
    [ ] utilizatori în scop educaţional

    C. [ ] Centre de colectare a subproduselor de ordine animală în care au loc activităţi de manipulare şi/sau tratare a acestora pentru scopuri furajere de către utilizatorii de subproduse de origine animală - art. 23 din Regulamentul (CE) nr. 1069/2009 [ ] subprodusele vor fi sterilizate prin fierbere sau cu aburi sub presiune
    [ ] subprodusele vor fi denaturate prin aplicarea unei soluţii a unui agent de colorare

    D. [ ] Unităţile autorizate/înregistrate sanitar-veterinar, conform Regulamentului (CE) nr. 183/2005 al Parlamentului European şi al Consiliului din 12 ianuarie 2005 de stabilire a cerinţelor privind igiena hranei pentru animale, care depozitează produsele derivate prevăzute la lit. (b) şi (c) din cap. II al anexei IV la Regulamentul (CE) nr. 999/2001
    E. [ ] Utilizatori de subproduse de origine animală de categoria 1 şi 2 pentru activităţi de expoziţie - art. 23 din Regulamentul CE nr. 1069/2009 Activitatea de expoziţie va consta în ____________ şi va avea loc de la data ______ până la data ________


    II. Descrierea subproduselor de origine animală care nu sunt destinate consumului uman şi/sau produselor derivate obţinute din acestea care se vor utiliza în cadrul activităţii desfăşurate de operator (se va bifa)
    [ ] Materii de categoria 1 - art. 8 din Regulamentul (CE) nr. 1069/2009 [ ] materii menţionate la art. 8 alin. ____ (se va preciza fiecare alineat în parte)

    [ ] Materii de categoria 2 - art. 9 din Regulamentul (CE) nr. 1069/2009 [ ] materii menţionate la art. 9 alin. ___ (se va preciza fiecare alineat în parte)

    [ ] Materii de categoria 3 - art. 10 din Regulamentul (CE) nr. 1069/2009 [ ] materii menţionate la art. 10 alin. ___ (se va preciza fiecare alineat de interes în parte)

    [ ] Produse derivate de categoria 1
    [ ] Făină de carne şi oase (MBM) categoria 1
    [ ] Grăsime procesată de categoria 1 obţinută în unităţi de procesare de categoria 1
    [ ] Alte produse derivate de categoria 1. Acestea sunt (a se specifica): ............................

    [ ] Produse derivate de categoria 2
    [ ] Făină de carne şi oase (MBM) categoria 2
    [ ] Grăsime procesată de categoria 2 obţinută în unităţi de procesare de categoria 2
    [ ] Reziduuri de digestie
    [ ] Compost
    [ ] Fertilizatori organici
    [ ] Alte produse derivate de categoria 2. Acestea sunt (a se specifica): ............................

    [ ] Produse derivate de categoria 3
    [ ] Proteine animale prelucrate (PAP), specia __________
    [ ] Grăsime procesată de categoria 3 obţinută în unităţi de procesare de categoria 3 sau grăsime procesată obţinută în unităţi autorizate sanitar-veterinar conform secţiunii XII din anexa III la Regulamentul (CE) nr. 853/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului din 29 aprilie 2004 de stabilire a unor norme specifice de igienă care se aplică alimentelor de origine animală
    [ ] Produse din sânge
    [ ] Făină din sânge (PAP)
    [ ] Făină de peşte (PAP)
    [ ] Proteine hidrolizate
    [ ] Gelatină
    [ ] Ulei de peşte
    [ ] Derivaţi de grăsime
    [ ] Fosfat dicalcic de origine animală
    [ ] Fosfat tricalcic de origine animală
    [ ] Colagen
    [ ] Produse din ouă
    [ ] Reziduuri de digestie
    [ ] Compost
    [ ] Alte produse derivate de categoria 3. Acestea sunt (a se specifica): ............................


    III. Lista privind specia/speciile de animale, numărul acestora şi tipurile de subproduse de origine animală solicitate a fi utilizate în hrana animalelor (numai pentru utilizare în scop furajer)

┌────────────────┬─────────────────────┐
│Specia de │Nr. de animale │
│animale deţinute│existent în unitate │
├────────────────┼─────────────────────┤
│ │ │
├────────────────┼─────────────────────┤
│ │ │
├────────────────┼─────────────────────┤
│ │ │
├────────────────┼─────────────────────┤
│ │ │
├────────────────┼─────────────────────┤
│ │ │
└────────────────┴─────────────────────┘

    În hrana animalelor sunt utilizate şi următoarele tipuri de furaje: ______________ (a se descrie)
    Tipul de subproduse de origine animală solicitat pentru a fi utilizat în hrana animalelor (a se bifa)
    [ ] Subproduse provenite din reţeaua comercială, industria laptelui şi a peştelui
    [ ] carne crudă (inclusiv carne tocată şi carne cu os)
    [ ] oase crude
    [ ] organe crude
    [ ] produse din carne (produse afumate, fierte, sărate, marinate: cârnaţi, mezeluri, pastă de mici etc.)
    [ ] lapte
    [ ] iaurturi
    [ ] unt
    [ ] smântână
    [ ] brânză
    [ ] lapte praf
    [ ] lapte condensat
    [ ] alte produse din lapte*1), acestea fiind _____________ (a se descrie)
    *1) lapte bătut, sana, kefir etc.

    [ ] grăsime animală crudă
    [ ] grăsime animală procesată
    [ ] peşte crud proaspăt/congelat
    [ ] produse din peşte (icre şi alte produse conservate, altele decât conservele din peşte)
    [ ] conserve din carne
    [ ] conserve din peşte
    [ ] alte tipuri de conserve care conţin materii de origine animală, acestea fiind ______ (a se descrie)
    [ ] ouă crude
    [ ] produse din ouă
    [ ] miere
    [ ] produse din miere
    [ ] îngheţată*2)
    [ ] biscuiţi*2)
    [ ] ciocolată*2)
    [ ] paste*2)
    [ ] alte dulciuri*2) acestea fiind _________ (a se descrie)
    [ ] pâine*2)
    [ ] prăjituri*2)
    [ ] produse de patiserie*2)
    [ ] cereale pentru micul dejun*2)
    [ ] alte subproduse, acestea fiind _______ (a se descrie)
    *2) care conţin lapte, produse din lapte, ouă şi produse din ouă, miere sau alte produse de origine animală


    [ ] Subproduse provenite din industria cărnii (abatorizare, tranşare şi procesare carne)
    [ ] carcase
    [ ] părţi de animale
    [ ] oase crude
    [ ] intestine
    [ ] organe
    [ ] cap întreg
    [ ] creier
    [ ] gheare
    [ ] produse din carne
    [ ] stomac
    [ ] alte subproduse, acestea fiind _______ (a se descrie)
    [ ] stomacuri, vezici şi intestine tratate prin sărare, tratare termică sau uscare

    [ ] Subproduse provenite din industria zootehnică (exploataţii de animale)
    [ ] animale moarte din specia ________
    [ ] pui de o zi ucişi din motive comerciale
    [ ] alte subproduse, acestea fiind ________ (a se descrie)

    [ ] Subproduse provenite din sectorul de catering
    [ ] deşeuri de catering provenite din restaurante, unităţi fast food şi cantine menţionate la art. 10 lit. (p) din Regulamentul (CE) nr. 1069/2009 (acestea sunt altele decât materiile menţionate la art. 8 lit. (f) şi art. 10 lit. (f) din Regulamentul (CE) nr. 1069/2009

    [ ] Subproduse provenite de la unităţi/depozite sau comercializare pet food şi alte furaje (materiile prevăzute la art. 10 lit. (g) din Regulamentul (CE) nr. 1069/2009)

    IV. Amplasarea unităţii faţă de vecinătăţi şi alte unităţi (se va bifa)
    [ ] Unitatea este situată pe acelaşi amplasament cu:
    [ ] o unitate generatoare de subproduse de origine animală care nu sunt destinate consumului uman, având profilul de activitate ________________, specia de animale _________________ (după caz), denumirea _________________ şi numărul de înregistrare/autorizare sanitar-veterinară ____________
    [ ] o unitate autorizată/înregistrată conform din Regulamentului (CE) nr. 1069/2009, denumirea _________ şi numărul de înregistrare/autorizare sanitar-veterinară ________________

    [ ] Unitatea nu este situată pe acelaşi amplasament cu o altă unitate autorizată/înregistrată sanitar-veterinar.
    [ ] Unitatea se află în vecinătatea unei/unor unităţi autorizate/înregistrate sanitar-veterinar cu profilul de activitate ___________________ denumirea __________________, specia de animale _________________ (după caz) şi numărul de înregistrare/autorizare sanitar-veterinară ______________ aflate la o distanţă de __________ kilometri/metri (după caz)
    [ ] Unitatea nu se află în vecinătatea unei/unor unităţi autorizate/înregistrate sanitar-veterinar.

    Anexez următoarele documente (se va bifa):
    [ ] copia certificatului constatator şi a certificatului unic de înregistrare emise de Oficiul Registrului Comerţului;
    [ ] copia cărţii de identitate a reprezentantului legal al operatorului;
    [ ] copia certificatului de înmatriculare al fiecărui mijloc de transport şi al fiecărei remorci;
    [ ] actul doveditor al dreptului de proprietate/folosinţă asupra spaţiului şi a terenului în care îşi va desfăşura activitatea;
    [ ] planul de încadrare în zonă cu menţionarea vecinătăţilor, distanţa până la acestea şi profilul de activitate al unităţilor învecinate;
    [ ] schiţa unităţii cu descrierea fluxului tehnologic;
    [ ] memoriul tehnic justificativ;
    [ ] copia autorizaţiei sanitar-veterinare/certificatului de înregistrare sanitar-veterinară al unităţii;
    [ ] copia după chitanţa care atestă că a fost achitat tariful provăzut de legislaţia în vigoare;
    [ ] copia după un contract valid de prestări servicii cu o unitate de procesare/incinerare autorizată sanitar-veterinar;
    [ ] copia documentelor de achiziţie a echipamentelor GPS şi a contractului de prestări servicii cu operatorul de furnizare a serviciilor de monitorizare GPS.


┌────────────────────────────────────────────────┬────┐
│Reprezentant legal al societăţii comerciale: │Data│
├────────────────────────────────────────────────┼────┤
│(numele şi semnătura) │ │
├────────────────────────────────────────────────┼────┤
│................................................│ │
└────────────────────────────────────────────────┴────┘


    ANEXA 19

    la norma sanitar-veterinară
 (a se vedea imaginea asociată)
    Anexa nr. ____ la certificatul de înregistrare specială sanitar-veterinară a
    ____________________*1)
    cu nr. _______________*2)
    *1) Se va menţiona numele operatorului căruia i-a fost acordată înregistrarea specială sanitar-veterinară.
    *2) Se va menţiona nr. de înregistrare specială sanitar-veterinară.

┌─────┬────────────────────────────────┐
│Nr. │Data emiterii anexei*3) │
│crt. │ │
├─────┼────────────────────────────────┤
├─────┼────────────────────────────────┤
├─────┼────────────────────────────────┤
└─────┴────────────────────────────────┘

    *3) Se completează la emiterea anexei.

┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Lista mijloacelor de transport/remorcilor/containerelor permise a fi utilizate │
│pentru transportul subproduselor de origine animală/produselor derivate care nu │
│sunt destinate consumului uman │
├────┬───────────┬─────────────┬───────────────┬─────────────────────────────┬──────────┬───────────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────┼─────────────┼───────────────┼─────────────────────────────┼──────────┼───────────────────┤
│ │ │ │ │ │ │Mijlocul de │
│ │ │ │ │Regim termic │ │transport este │
│ │ │ │ │(se va bifa) │ │utilizat pentru │
│ │ │ │ │ │ │transportul │
│ │ │ │ │ │ │(se va bifa) │
│ │Tipul │ │ ├───────────┬─────────┬───────┤Capacitate├──────────┬────────┤
│Nr. │mijlocului │Nr. de │Nr. unic de │ │ │ │maximă*5) │Subproduse│ │
│crt.│de │înmatriculare│identificare*4)│ │ │ │(tone) │de origine│ │
│ │transport │ │ │ │ │ │ │animală │ │
│ │ │ │ │Refrigerare│Congelare│Izoterm│ │care nu │Produse │
│ │ │ │ │ │ │ │ │sunt │derivate│
│ │ │ │ │ │ │ │ │destinate │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │consumului│ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │uman │ │
├────┼───────────┼─────────────┼───────────────┼───────────┼─────────┼───────┼──────────┼──────────┼────────┤
│ │Mijloc de │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │transport │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │cu │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │container │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │nedetaşabil│ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────┼─────────────┼───────────────┼───────────┼─────────┼───────┼──────────┼──────────┼────────┤
│ │Remorcă/ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │semiremorcă│ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────┼─────────────┼───────────────┼───────────┼─────────┼───────┼──────────┼──────────┼────────┤
│ │Container │ │ │ │ │ │ │ │ │
└────┴───────────┴─────────────┴───────────────┴───────────┴─────────┴───────┴──────────┴──────────┴────────┘

    *4) Numărul unic de identificare este compus din indicativul judeţului, urmat de o serie de 6 cifre şi de data emiterii acestuia, emiţându-se pentru fiecare mijloc de transport/remorcă/semiremorcă/container în parte.
    (OO-XXXXXX-Z/L/A).
    OO - codul judeţului în litere.
    XXXXXX - numărul de identificare acordat mijlocului de transport/remorcii/containerului, format din şase cifre, care este unic şi se acordă în ordinea crescătoare începând cu 000001.
    Z/L/A - ziua/luna/anul emiterii.

    *5) Reprezintă diferenţa între masa maximă totală autorizată şi masa proprie a vehiculului, menţionate în certificatul de înmatriculare al vehiculului.
    DIRECTOR EXECUTIV,
    (nume şi prenume, semnătură şi ştampilă)

    ANEXA 20

    la norma sanitar-veterinară
Formular de notificare în vederea înregistrării sanitar-veterinare a operatorilor din domeniul subproduselor de origine animală care nu sunt destinate consumului uman, alţii decât comercianţii şi utilizatorii de fertilizatori organici/amelioratori de sol, în conformitate cu prevederile art. 23 din Regulamentul (CE) nr. 1069/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 21 octombrie 2009 de stabilire a unor norme sanitare privind subprodusele de origine animală şi produsele derivate care nu sunt destinate consumului uman şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1774/2002

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Către Direcţia Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor │
│................................. │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Denumirea societăţii comerciale: │
│.................................................... │
├──────────────────────────────────────┬──────────────────────────────────────────────┤
│Adresă sediu social: │Strada şi nr.: │
│ │..............................................│
├──────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│ │Cod poştal şi localitate: │
│ │.............................. │
├──────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│Telefon: │ │
│............................... │ │
├──────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│Fax: │ │
│......................................│ │
├──────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│E-mail: │ │
│................................. │ │
├──────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│Adresă punct de lucru: │Strada şi nr.: │
│ │..............................................│
├──────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│ │Cod poştal şi localitate: │
│ │.............................. │
├──────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│Telefon: │ │
│............................... │ │
├──────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│Fax: │ │
│......................................│ │
├──────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│E-mail: │ │
│................................. │ │
└──────────────────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────┘

    Depun prezenta notificare, anterior începerii activităţii, în vederea înregistrării sanitar-veterinare a (se bifează):
    [ ] unităţii pentru obţinerea, în scop comercial, de trofee de vânătoare
    [ ] unităţii de taxidermie
    [ ] unităţii care utilizează subproduse de origine animală şi produse derivate care nu sunt destinate consumului uman pentru producţia de produse cosmetice
    [ ] unităţii care utilizează subproduse de origine animală şi produse derivate care nu sunt destinate consumului uman pentru producţia de produse medicinale şi/sau produse medicinale veterinare
    [ ] unităţii care utilizează subproduse de origine animală şi produse derivate care nu sunt destinate consumului uman pentru producţia de dispozitive medicale, dispozitive medicale de diagnostic “in vitro”, dispozitive medicale implantabile active
    [ ] unităţii de prelucrare a pieilor (tăbăcării)
    [ ] unităţii care utilizează subproduse de origine animală care nu sunt destinate consumului uman de categoria 3 pentru activităţi de expoziţie
    [ ] unităţii care utilizează subproduse de origine animală şi/sau produse derivate care nu sunt destinate consumului uman, altele decât cele menţionate mai sus, cu profilul de activitate _____________________ .

    Vă comunicăm următoarele informaţii cu privire la activitatea care urmează să se desfăşoare în unitate:

┌────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Notificare în vederea înregistrării sanitar-veterinare, │
│conform prevederilor art. 23 alin. (1) din Regulamentul (CE)│
│nr. 1069/2009 │
├────────────────────────────────────────────────────────────┤
│A. Categoria subproduselor de origine animală/produselor │
│derivate care nu sunt destinate consumului uman care vor fi │
│utilizate │
├────────────────────────────────────────────────────────────┤
│[ ] Materii de categoria 1: ___________________ (se │
│specifică, pentru fiecare subprodus de origine animală, │
│alineatul corespunzător al art. 8 din Regulamentul (CE) nr. │
│1069/2009) │
│[ ] Materii de categoria 2: ___________________ (se │
│specifică, pentru fiecare subprodus de origine animală, │
│alineatul corespunzător al art. 9 din Regulamentul (CE) nr. │
│1069/2009): ____________________________ │
│[ ] Materii de categoria 3: ___________________ (se │
│specifică, pentru fiecare subprodus de origine animală, │
│alineatul corespunzător al art. 10 din Regulamentul (CE) nr.│
│1069/2009) : ___________________________ │
│[ ] Făină de carne şi oase (MBM) categoria 1 │
│[ ] Grăsime de categoria 1 obţinută în unităţi de procesare │
│de categoria 1 │
│[ ] Alte produse derivate de categoria 1 (se specifică │
│fiecare produs derivat în parte) ___________________ │
│[ ] Făină de carne şi oase (MBM) categoria 2 │
│[ ] Grăsime de categoria 2 obţinută în unităţi de procesare │
│de categoria 2 │
│[ ] Alte produse derivate de categoria 2 (se specifică │
│fiecare produs derivat în parte) ___________________ │
│[ ] Proteine animale prelucrate (PAP) categoria 3 │
│[ ] Grăsime de categoria 3 obţinută în unităţi de procesare │
│de categoria 3 │
│[ ] Alte produse derivate de categoria 3 (se specifică │
│fiecare produs derivat în parte) ___________________ │
├────────────────────────────────────────────────────────────┤
│B. Tipul de activitate care se va desfăşura │
├────────────┬────────────────────────────────────────┬──────┤
│Abreviere │Tipul de activitate │Bifaţi│
├────────────┼────────────────────────────────────────┼──────┤
│GATRP │Unităţi pentru obţinerea de scop │[ ] │
│ │comercial de trofee de vânătoare │ │
├────────────┼────────────────────────────────────────┼──────┤
│GATRP │Unităţi de taxidermie │[ ] │
├────────────┼────────────────────────────────────────┼──────┤
│UCOSM │Unităţi pentru producţia de produse │[ ] │
│ │cosmetice │ │
├────────────┼────────────────────────────────────────┼──────┤
│ │Unităţi pentru producţia de produse │ │
│PHAR │medicinale şi/sau produse medicale │[ ] │
│ │veterinare │ │
├────────────┼────────────────────────────────────────┼──────┤
│ │Unităţi pentru producţia de dispozitive │ │
│PHAR │medicale, dispozitive medicale de │[ ] │
│ │diagnostic "in vitro", dispozitive │ │
│ │medicale implantabile active │ │
├────────────┼────────────────────────────────────────┼──────┤
│TAN │Unitate de prelucrare a pieilor │[ ] │
│ │(tăbăcărie) │ │
├────────────┼────────────────────────────────────────┼──────┤
│ALTE │Specificaţi activitatea: ______________ │[ ] │
│ACTIVITĂŢI*)│ │ │
├────────────┴────────────────────────────────────────┴──────┤
│*) Alte activităţi care pot include următoarele: │
│- subproduse de apicultură │
│- utilizare în scop de expoziţie (artistic) a materiilor de │
│categoria 3 │
│- utilizare ca probe comerciale │
│- rampă de gunoi, autorizată conform Directivei 1999/31/CE a│
│Consiliului din 26 aprilie 1999 privind depozitele de │
│deşeuri, care recepţionează deşeuri de catering de categoria│
│1 şi produse derivate din acestea │
│- utilizatori de oase, coarne, păr sau lână │
│- utilizatori de probe comerciale │
├────────────────────────────────────────────────────────────┤
│C. Tipul de subproduse de origine animală/produse derivate │
│care nu sunt destinate consumului uman care vor fi utilizate│
├────────────┬────────────────────────────────────────┬──────┤
│Abreviere │Tipul de subproduse/produse derivate │Bifaţi│
├────────────┼────────────────────────────────────────┼──────┤
│API │Subproduse de apicultură │[ ] │
├────────────┼────────────────────────────────────────┼──────┤
│BHHP │Oase, coarne, copite şi produse derivate│[ ] │
│ │din acestea │ │
├────────────┼────────────────────────────────────────┼──────┤
│BLPT │Produse din sânge pentru uz tehnic │[ ] │
├────────────┼────────────────────────────────────────┼──────┤
│CAD │Cadavre │[ ] │
├────────────┼────────────────────────────────────────┼──────┤
│CATW │Deşeuri de catering │[ ] │
├────────────┼────────────────────────────────────────┼──────┤
│DCAP │Fosfat dicalcic │[ ] │
├────────────┼────────────────────────────────────────┼──────┤
│DTC │Conţinut de tract digestiv │[ ] │
├────────────┼────────────────────────────────────────┼──────┤
│EGG │Produse din ouă │[ ] │
├────────────┼────────────────────────────────────────┼──────┤
│ │Grăsime procesată şi ulei de peşte │ │
│FATOT │pentru alte scopuri decât pentru │[ ] │
│ │furajare │ │
├────────────┼────────────────────────────────────────┼──────┤
│FATD │Derivaţi de grăsime │[ ] │
├────────────┼────────────────────────────────────────┼──────┤
│FORMF │Produse de origine animală nedestinate │[ ] │
│ │consumului uman │ │
├────────────┼────────────────────────────────────────┼──────┤
│GEL │Gelatină pentru scop tehnic │[ ] │
├────────────┼────────────────────────────────────────┼──────┤
│GATR │Trofee de vânătoare │[ ] │
├────────────┼────────────────────────────────────────┼──────┤
│HYSKR │Piei crude │[ ] │
├────────────┼────────────────────────────────────────┼──────┤
│HYDP │Proteine hidrolizate │[ ] │
├────────────┼────────────────────────────────────────┼──────┤
│MANP │Gunoi de grajd procesat │[ ] │
├────────────┼────────────────────────────────────────┼──────┤
│MANU │Gunoi de grajd neprocesat │[ ] │
├────────────┼────────────────────────────────────────┼──────┤
│MIMC │Lapte, colostru şi produse din lapte şi │[ ] │
│ │colostru │ │
├────────────┼────────────────────────────────────────┼──────┤
│RAW │Alte subproduse neprocesate │[ ] │
├────────────┼────────────────────────────────────────┼──────┤
│SERE │Sânge şi produse din sânge de la │[ ] │
│ │cabaline în scop tehnic │ │
├────────────┼────────────────────────────────────────┼──────┤
│TCAP │Fosfat tricalcic │[ ] │
├────────────┼────────────────────────────────────────┼──────┤
│WHBF │Lână, păr, păr de porc, pene │[ ] │
├────────────┼────────────────────────────────────────┼──────┤
│ │Alte produse (Specificaţi) │[ ] │
├────────────┴────────────────────────────────────────┴──────┤
│D. Alte informaţii │
│1. Cantitatea medie de subproduse de origine animală/produse│
│derivate care nu sunt destinate consumului uman manipulate: │
│[ ] < 1 tonă/săptămână │
│[ ] 1 - 10 tone/săptămână │
│[ ] > 10 tone/săptămână │
│În cazul probelor comerciale, cantitatea medie de subproduse│
│de origine animală/produse derivate care nu sunt destinate │
│consumului uman manipulate este de ______ kg/transport, │
│fiind necesare un nr. de ______ transporturi. │
│2. Există efective de animale în unitate/în vecinătatea │
│unităţii în care se vor manipula subproduse de origine │
│animală sau produse derivate care nu sunt destinate │
│consumului uman? │
│[ ] Nu │
│[ ] DA │
│Dacă “DA”, furnizaţi detalii: │
│____________________________________________________________│
│3. Unitatea desfăşoară şi alte activităţi, după cum urmează:│
│__________________________ │
│având autorizaţia/certificatul de înregistrare nr. _____/ │
│data ______, emis de _____________ │
└────────────────────────────────────────────────────────────┘


    Anexez următoarele documente:
    - copia certificatului de înregistrare la Oficiul Registrului Comerţului;
    - copia certificatului constatator de la Oficiul Registrului Comerţului;
    - copia actului de identitate al reprezentantului legal şi al persoanei care depune prezentul formular de notificare.

    Operatorul se angajează:
    • să se asigure că subprodusele de origine animală şi produsele derivate care nu sunt destinate consumului uman care fac obiectul activităţii provin numai de la unităţi autorizate/înregistrate sanitar-veterinar pentru profilul de activitate pe care îl desfăşoară, precum şi că sunt transportate numai de transportatori înregistraţi special sanitar-veterinar şi, după caz, că unităţile de origine sau de expediţie, autorizate/înregistrate sanitar-veterinar, sunt menţionate în lista unităţilor de pe site-ul Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor (http://www.ansvsa.ro/unitati-neutralizare-subproduse-de-origine-animala-sncu/) sau de pe site-ul altor autorităţi competente din Uniunea Europeană (https://ec.europa.eu/food/safety/animal-by-products/approved-establishments_en);
    • să asigure trasabilitatea produselor, prin respectarea cerinţelor referitoare la registre şi documente comerciale, prevăzute în Regulamentul (UE) nr. 142/2011 al Comisiei din 25 februarie 2011 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1069/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului de stabilire a unor norme sanitare privind subprodusele de origine animală şi produsele derivate care nu sunt destinate consumului uman şi de punere în aplicare a Directivei 97/78/CE a Consiliului în ceea ce priveşte anumite probe şi produse care sunt scutite de la controalele sanitar-veterinare la frontieră în conformitate cu directiva menţionată şi în Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. ......../2018 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind procedura de înregistrare/autorizare sanitar-veterinară a unităţilor din domeniul subproduselor de origine animală care nu sunt destinate consumului uman şi, după caz, să asigure utilizarea/eliminarea la destinaţiile permise de Regulamentul (CE) nr. 1069/2009, de Regulamentul (UE) nr. 142/2011 şi de Regulamentul (CE) nr. 999/2001 al Parlamentului European şi al Consiliului din 22 mai 2001 de stabilire a unor reglementări pentru prevenirea, controlul şi eradicarea anumitor forme transmisibile de encefalopatie spongiformă, pentru subprodusele/produsele derivate care fac obiectul activităţii;
    • să respecte prevederile Regulamentului (CE) nr. 1069/2009 şi ale Regulamentului (CE) nr. 142/2011;
    • să informeze direcţia sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană, respectiv al municipiului Bucureşti cu privire la actualizarea informaţiilor menţionate la lit. A, B, C şi D din tabelul de mai sus, în cazul oricăror schimbări intervenite ulterior prezentei notificări.

    Suplimentar celor sus-menţionate, cunoscând prevederile Codului penal cu privire la falsul în declaraţii, declar pe propria răspundere următoarele:
    - cunosc şi respect prevederile legale în vigoare din domeniul sanitar-veterinar;
    - unitatea îndeplineşte condiţiile sanitar-veterinare, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;
    - prin activitatea desfăşurată nu aduc prejudicii statului român;
    - prin activitatea desfăşurată nu pun în pericol sănătatea oamenilor şi a animalelor.

    Numele, prenumele şi funcţia reprezentantului legal al societăţii comerciale: .......................
    Data .......................
    Semnătura reprezentantului legal .......................
    Numele şi funcţia persoanei care depune formularul de notificare ....................
    Semnătura: ................................

    ANEXA 21

    la norma sanitar-veterinară
Formular de notificare în vederea înregistrării sanitar-veterinare a comercianţilor de subproduse de origine animală şi de produse derivate care nu sunt destinate consumului uman, în conformitate cu prevederile art. 23 din Regulamentul (CE) nr. 1069/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 21 octombrie 2009 de stabilire a unor norme sanitare privind subprodusele de origine animală şi produsele derivate care nu sunt destinate consumului uman şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1774/2002

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Către Direcţia Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor │
│................................. │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Denumirea societăţii comerciale: │
│.................................................... │
├──────────────────────────────────────┬──────────────────────────────────────────────┤
│Adresă sediu social: │Strada şi nr.: │
│ │..............................................│
├──────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│ │Cod poştal şi localitate: │
│ │.............................. │
├──────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│Telefon: │ │
│............................... │ │
├──────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│Fax: │ │
│......................................│ │
├──────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│E-mail: │ │
│................................. │ │
├──────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│Adresă punct de lucru: │Strada şi nr.: │
│ │..............................................│
├──────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│ │Cod poştal şi localitate: │
│ │.............................. │
├──────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│Telefon: │ │
│............................... │ │
├──────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│Fax: │ │
│......................................│ │
├──────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│E-mail: │ │
│................................. │ │
└──────────────────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────┘

    Depun prezenta notificare, anterior de începerea activităţii, în vederea înregistrării sanitar-veterinare pentru activităţi de comerţ cu subproduse de origine animală şi produse derivate care nu sunt destinate consumului uman
    Vă comunicăm următoarele informaţii cu privire la activitatea care urmează să se desfăşoare în unitate:

┌──────────────────────────────────────┐
│Notificare în vederea înregistrării │
│sanitar-veterinare a activităţii de │
│comerţ cu subproduse de origine │
│animală şi produse derivate ce nu sunt│
│destinate consumului uman, conform │
│prevederilor art. 23 alin. (1) şi ale │
│art. 3 pct. 11 din Regulamentul (CE) │
│nr. 1069/2009 │
├──────────────────────────────────────┤
│A. Categoria de subproduse de origine │
│animală/produse derivate care nu sunt │
│destinate consumului uman care vor fi │
│comercializate │
│[ ] Materii de categoria 1: │
│___________________ (se specifică, │
│pentru fiecare subprodus de origine │
│animală, alineatul corespunzător al │
│art. 8 din Regulamentul (CE) nr. 1069/│
│2009) │
│[ ] Materii de categoria 2: │
│___________________ (se specifică, │
│pentru fiecare subprodus de origine │
│animală, alineatul corespunzător al │
│art. 9 din Regulamentul (CE) nr. 1069/│
│2009): __________________ │
│[ ] Materii de categoria 3: │
│___________________ (se specifică, │
│pentru fiecare subprodus de origine │
│animală, alineatul corespunzător al │
│art. 10 din Regulamentul (CE) nr. 1069│
│/2009): _________________ │
│[ ] Făină de carne şi oase (MBM) │
│categoria 1 │
│[ ] Grăsime de categoria 1 obţinută în│
│unităţi de procesare de categoria 1 │
│[ ] Alte produse derivate de categoria│
│1 (se specifică fiecare produs derivat│
│în parte) _______________ │
│[ ] Făină de carne şi oase (MBM) │
│categoria 2 │
│[ ] Grăsime de categoria 2 obţinută în│
│unităţi de procesare de categoria 2 │
│[ ] Alte produse derivate de categoria│
│2 (se specifică fiecare produs derivat│
│în parte) _______________ │
│[ ] Proteine animale prelucrate (PAP) │
│categoria 3 │
│[ ] Grăsime de categoria 3 obţinută în│
│unităţi de procesare de categoria 3 │
│[ ] Alte produse derivate de categoria│
│3 (se specifică fiecare produs derivat│
│în parte) _______________ │
├──────────────────────────────────────┤
│B. Tipul de subproduse/produse │
│derivate care vor fi utilizate: │
├───────────┬───────────────────┬──────┤
│Abreviere │Tipul de activitate│Bifaţi│
├───────────┼───────────────────┼──────┤
│API │Subproduse de │[ ] │
│ │apicultură │ │
├───────────┼───────────────────┼──────┤
│ │Oase, coarne, │ │
│BHHP │copite şi produse │[ ] │
│ │derivate din │ │
│ │acestea │ │
├───────────┼───────────────────┼──────┤
│BIOG │Biogaz │[ ] │
├───────────┼───────────────────┼──────┤
│ │Reziduuri de │ │
│BIOR │digestie provenite │[ ] │
│ │de la producţia │ │
│ │biogazului │ │
├───────────┼───────────────────┼──────┤
│BIOD │Biodiesel │[ ] │
├───────────┼───────────────────┼──────┤
│BLPT │Produse din sânge │[ ] │
│ │pentru uz tehnic │ │
├───────────┼───────────────────┼──────┤
│BLPF │Produse din sânge │[ ] │
│ │pentru uz furajer │ │
├───────────┼───────────────────┼──────┤
│CAD │Cadavre │[ ] │
├───────────┼───────────────────┼──────┤
│COL │Colagen │[ ] │
├───────────┼───────────────────┼──────┤
│COMR │Compost │[ ] │
├───────────┼───────────────────┼──────┤
│COSM │Produse cosmetice │[ ] │
├───────────┼───────────────────┼──────┤
│CATW │Deşeuri de catering│[ ] │
├───────────┼───────────────────┼──────┤
│DCAP │Fosfat dicalcic │[ ] │
├───────────┼───────────────────┼──────┤
│DTC │Conţinut de tract │[ ] │
│ │digestiv │ │
├───────────┼───────────────────┼──────┤
│EGG │Produse din ouă │[ ] │
├───────────┼───────────────────┼──────┤
│FERT │Fertilizatori, │[ ] │
│ │alţii decât BIOR │ │
├───────────┼───────────────────┼──────┤
│ │Grăsime procesată │ │
│ │şi ulei de peşte │ │
│FATOT │pentru alte scopuri│[ ] │
│ │decât pentru │ │
│ │furajare sau │ │
│ │scopuri oleochimice│ │
├───────────┼───────────────────┼──────┤
│FATD │Derivaţi de grăsime│[ ] │
├───────────┼───────────────────┼──────┤
│ │Grăsime procesată │ │
│FATF │pentru scopuri │[ ] │
│ │furajere │ │
├───────────┼───────────────────┼──────┤
│FEED │Producţia de furaje│[ ] │
│ │(specificaţi) │ │
├───────────┼───────────────────┼──────┤
│ │Produse de origine │ │
│FORMF │animală care nu │[ ] │
│ │sunt destinate │ │
│ │consumului uman │ │
├───────────┼───────────────────┼──────┤
│GEL │Gelatină │[ ] │
├───────────┼───────────────────┼──────┤
│GATR │Trofee de vânătoare│[ ] │
├───────────┼───────────────────┼──────┤
│HISKR │Piei crude │[ ] │
├───────────┼───────────────────┼──────┤
│HISKT │Piei tratate │[ ] │
├───────────┼───────────────────┼──────┤
│HYDP │Proteine │[ ] │
│ │hidrolizare │ │
├───────────┼───────────────────┼──────┤
│INSE │Insecte - inclusiv │[ ] │
│ │larve de pescuit │ │
├───────────┼───────────────────┼──────┤
│MANP │Gunoi de grajd │[ ] │
│ │procesat │ │
├───────────┼───────────────────┼──────┤
│MANU │Gunoi de grajd │[ ] │
│ │neprocesat │ │
├───────────┼───────────────────┼──────┤
│MEDD │Dispozitive │[ ] │
│ │medicale │ │
├───────────┼───────────────────┼──────┤
│ │Lapte, colostru şi │ │
│MIMC │produse din lapte │[ ] │
│ │şi colostru │ │
├───────────┼───────────────────┼──────┤
│ │Proteine animale │ │
│PAP │prelucrate │[ ] │
│ │Indicaţi specia de │ │
│ │animale: │ │
├───────────┼───────────────────┼──────┤
│ │Hrană în conservă │ │
│PETC │pentru animale de │[ ] │
│ │companie │ │
├───────────┼───────────────────┼──────┤
│ │Substanţe │ │
│PETFI │aromatizante pentru│[ ] │
│ │hrana animalelor de│ │
│ │companie │ │
├───────────┼───────────────────┼──────┤
│PETD │Articole de │[ ] │
│ │masticaţie │ │
├───────────┼───────────────────┼──────┤
│PETP │Hrană uscată pentru│[ ] │
│ │animale de companie│ │
├───────────┼───────────────────┼──────┤
│PHARM │Produse │[ ] │
│ │farmaceutice │ │
├───────────┼───────────────────┼──────┤
│RAW │Alte subproduse │[ ] │
│ │neprocesate │ │
├───────────┼───────────────────┼──────┤
│ │Sânge şi produse │ │
│SERE │din sânge de la │[ ] │
│ │cabaline │ │
├───────────┼───────────────────┼──────┤
│TCAP │Fosfat tricalcic │[ ] │
├───────────┼───────────────────┼──────┤
│WHBF │Lână, păr, păr de │[ ] │
│ │porc, pene │ │
├───────────┼───────────────────┼──────┤
│ │Material colectat │ │
│WWT │din tratarea apelor│[ ] │
│ │reziduale │ │
├───────────┼───────────────────┼──────┤
│ALTE │Alte produse │[ ] │
│ACTIVITĂŢI*│(Specificaţi) │ │
├───────────┴───────────────────┴──────┤
│C. Destinaţia subproduselor/produselor│
│derivate (se bifează): │
│[ ] pe teritoriul naţional │
│[ ] comerţ intracomunitar din România │
│către state membre ale Uniunii │
│Europene*1) │
│[ ] comerţ intracomunitar din state │
│membre ale Uniunii Europene în │
│România*1) │
│[ ] export din România în ţări │
│terţe*2) │
│[ ] import din ţări terţe în │
│România*3) │
│*1) În cazul comerţului intracomunitar│
│cu suproduse de origine animală ce nu │
│sunt destinate consumului uman, MBM şi│
│grăsime categoria 1 şi categoria 2, │
│este necesar acordul statului membru │
│de destinaţie, conform prevederilor │
│art. 48 din Regulamentul (CE) nr. 1069│
│/2009 şi cap. III secţiunea 10 din │
│anexa XVI la Regulamentului (UE) nr. │
│142/2011 al Comisiei din 25 februarie │
│2011 de punere în aplicare a │
│Regulamentului (CE) nr. 1069/2009 al │
│Parlamentului European şi al │
│Consiliului de stabilire a unor norme │
│sanitare privind subprodusele de │
│origine animală şi produsele derivate │
│care nu sunt destinate consumului uman│
│şi de punere în aplicare a Directivei │
│97/78/CE a Consiliului în ceea ce │
│priveşte anumite probe şi produse care│
│sunt scutite de la controalele │
│sanitar-veterinare la frontieră în │
│conformitate cu directiva menţionată. │
│*2) Este interzis exportul de │
│suproduse de origine animală ce nu │
│sunt destinate consumului uman de │
│categoria 1 şi 2. Exportul de proteine│
│animale prelucrate de la nerumegătoare│
│este permis numai după îndeplinirea │
│cerinţelor menţionate la cap. V │
│secţiunea E din anexa IV la │
│Regulamentul (CE) nr. 999/2001 al │
│Parlamentului European şi al │
│Consiliului din 22 mai 2001 de │
│stabilire a unor reglementări pentru │
│prevenirea, controlul şi eradicarea │
│anumitor forme transmisibile de │
│encefalopatie spongiformă. │
│*3) Conform prevederilor din anexele │
│XIV şi XV la Regulamentul (CE) nr. 142│
│/2011. Este interzis importul în │
│Uniunea Europeană de materii şi │
│produse derivate de categoria 1 şi 2. │
│Suplimentar cerinţelor anterioare │
│trebuie îndeplinite obligatoriu │
│următoarele: │
│- În cazul comerţului intracomunitar │
│cu materii şi produse derivate de │
│categoria 1, 2 şi 3, fiecare transport│
│trebuie însoţit de un document │
│comercial completat, conform modelului│
│din anexa VIII la Regulamentul (CE) │
│nr. 142/2011. │
│- În cazul comercializării pe │
│teritoriul naţional suproduselor de │
│origine animală, ce nu sunt destinate │
│consumului uman şi a produselor │
│derivate de categoria 1, 2 şi 3, │
│fiecare transport trebuie însoţit de │
│un document de mişcare completat, │
│conform modelului din anexa nr. 33 la │
│Ordinul preşedintelui Autorităţii │
│Naţionale Sanitare Veterinare şi │
│pentru Siguranţa Alimentelor nr. │
│....../2018 privind procedura de │
│înregistrare/autorizare │
│sanitar-veterinară a unităţilor din │
│domeniul subproduselor de origine │
│animală şi produselor derivate care nu│
│sunt destinate consumului uman şi │
│pentru modificarea şi completarea │
│Ordinului preşedintelui Autorităţii │
│Naţionale Sanitare Veterinare şi │
│pentru Siguranţa Alimentelor nr. 96/ │
│2014 privind aprobarea tarifelor │
│aplicabile în domeniul │
│sanitar-veterinar şi pentru siguranţa │
│alimentele, cu modificările şi │
│completările ulterioare. │
└──────────────────────────────────────┘


    Ataşez prezentei notificări de înregistrare următoarele documente:
    - copia certificatului de înregistrare la Oficiul Registrului Comerţului;
    - copia certificatului constatator de la Oficiul Registrului Comerţului;
    - copia actului de identitate al reprezentantului legal şi al persoanei care depune prezentul formular de notificare.

    Societatea comercială se angajează:
    • să se asigure că subprodusele de origine animală şi produsele derivate care nu sunt destinate consumului uman care fac obiectul activităţii provin numai de la unităţi autorizate/înregistrate sanitar-veterinar pentru profilul de activitate pe care îl desfăşoară, precum şi că sunt transportate numai de transportatori înregistraţi special sanitar-veterinar şi, după caz, că unităţile de origine sau de expediţie, autorizate/înregistrate sanitar-veterinar, sunt menţionate în lista unităţilor de pe site-ul Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor (http://www.ansvsa.ro/unitati-neutralizare-subproduse-de-origine-animala-snci/), sau de pe site-ul altor autorităţi competente din Uniunea Europeană (https://ec.europa.eu/food/safety/animal-by-products/approved-establishments_en);
    • să respecte cerinţele privind trasabilitatea subproduselor de origine animală şi a produselor derivate, în special cele referitoare la registre şi documente comerciale prevăzute în Regulamentul (UE) nr. 142/2011 şi Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. ...../2018 privind procedura de înregistrare/autorizare sanitar-veterinară a unităţilor din domeniul subproduselor de origine animală şi produselor derivate care nu sunt destinate consumului uman şi pentru modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 96/2014 privind aprobarea tarifelor aplicabile în domeniul sanitar-veterinar şi pentru siguranţa alimentelor, cu modificările şi completările ulterioare şi cele privind direcţionarea către destinaţiile permise de Regulamentul (CE) nr. 1069/2009, de Regulamentul (UE) nr. 142/2011 şi de Regulamentul (CE) nr. 999/2001. În documentele comerciale se menţionează în mod obligatoriu denumirea, adresa şi numărul de autorizare sanitar-veterinară ale unităţilor de origine, ale transportatorului şi ale unităţii de destinaţie fizică a subproduselor de origine animală/produselor derivate respective. Nu este permisă în nici o circumstanţă menţionarea denumirii comerciantului drept unitate de expediţie/destinaţie a subproduselor de origine animală/produselor derivate respective;
    • să respecte prevederile Regulamentului (CE) nr. 1069/2009 şi ale Regulamentului (CE) nr. 142/2011;
    • să informeze direcţia sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti cu privire la actualizarea informaţiilor menţionate la lit. A, B şi C din tabelul de mai sus în cazul oricăror schimbări intervenite ulterior prezentei notificări.

    Declar pe propria răspundere că S.C. ............. nu desfăşoară decât activitate de comercializare (intermediere) cu subproduse de origine animală care nu sunt destinate consumului uman/produse derivate din acestea şi nu deţine mijloace de transport şi/sau unităţi autorizate sanitar-veterinar care sunt implicate în generarea şi/sau transportul şi/sau orice altă activitate prevăzută de Regulamentul (CE) nr. 1069/2009 pentru subprodusele de origine animală/produsele derivate care fac obiectul respectivului comerţ.
    Suplimentar celor sus-menţionate, cunoscând prevederile Codului penal cu privire la falsul în declaraţii, declar pe propria răspundere următoarele:
    - cunosc şi respect prevederile legale în vigoare din domeniul sanitar-veterinar;
    - unitatea îndeplineşte condiţiile sanitar-veterinare, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;
    - prin activitatea desfăşurată nu aduc prejudicii statului român;
    - prin activitatea desfăşurată nu pun în pericol sănătatea oamenilor şi a animalelor;

    Numele, prenumele şi funcţia reprezentantului legal al societăţii comerciale: .......................
    Data .......................
    Semnătura reprezentantului legal .......................
    Numele şi funcţia persoanei care depune formularul de notificare ....................
    Semnătura: ................................

    ANEXA 22

    la norma sanitar-veterinară
Formular de notificare în vederea înregistrării sanitar-veterinare a utilizatorilor de îngrăşăminte organice/amelioratori de sol, în conformitate cu prevederile art. 23 din Regulamentul (CE) nr. 1069/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 21 octombrie 2009 de stabilire a unor norme sanitare privind subprodusele de origine animală şi produsele derivate care nu sunt destinate consumului uman şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1774/2002

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Către Direcţia Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor │
│................................. │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Denumirea societăţii comerciale: │
│.................................................... │
├──────────────────────────────────────┬──────────────────────────────────────────────┤
│Adresă sediu social: │Strada şi nr.: │
│ │..............................................│
├──────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│ │Cod poştal şi localitate: │
│ │.............................. │
├──────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│Telefon: │ │
│............................... │ │
├──────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│Fax: │ │
│......................................│ │
├──────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│E-mail: │ │
│................................. │ │
├──────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│Adresă punct de lucru: │Strada şi nr.: │
│ │..............................................│
├──────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│ │Cod poştal şi localitate: │
│ │.............................. │
├──────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│Telefon: │ │
│............................... │ │
├──────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│Fax: │ │
│......................................│ │
├──────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│E-mail: │ │
│................................. │ │
└──────────────────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────┘

    depun prezenta notificare, înainte de începerea activităţii, în vederea înregistrării sanitar-veterinare ca utilizator de îngrăşăminte organice/amelioratori de sol.
    Vă comunicăm următoarele informaţii cu privire la activitatea care urmează să se desfăşoare în unitate: categoria şi tipul de subproduse de origine animală/produse derivate care nu sunt destinate consumului uman care intră în componenţa îngrăşămintelor organice/amelioratorilor de sol, unităţile de provenienţă a îngrăşămintelor organice/amelioratorilor de sol, profilul de activitate al utilizatorului de îngrăşăminte organice/amelioratori de sol şi activităţile asociate care necesită autorizare/înregistrare sanitară-veterinară, modul de depozitare şi de ambalare al îngrăşămintelor organice/amelioratorilor de sol recepţionaţi, conform tabelului de mai jos:

┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Notificarea în vederea înregistrării sanitar-veterinare ca utilizator de │
│îngrăşăminte organice/amelioratori de sol, conform prevederilor art. 23 alin. │
│(1) din Regulamentul (CE) nr. 1069/2009 │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│A. Tipul de îngrăşământ organic/ameliorator de sol (OF/SI) care se va utiliza │
│(se vor bifa căsuţele unde este aplicabil): │
├───────┬────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │Materii de categoria 2: │
│ │............................................................................................... │
│ │Făină de carne şi oase categoria 2: │
│ │............................................................................. │
│OF/SI │Alte produse derivate de categoria 2: │
│care │......................................................................... │
│conţine│Materii de categoria 3: │
│ │................................................................................................│
│ │Proteine animale prelucrate │
│ │........................................................................................ │
│ │Alte produse derivate de categoria 3: │
│ │.......................................................................... │
├───────┴────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│B. Îngrăşămintele organice/amelioratorii de sol provin din (se vor bifa │
│căsuţele unde este aplicabil): │
│Unitatea de producere a OF/SI │
│Denumirea, adresa şi nr. autorizaţiei unităţii │
│................................................................................................. │
│Unitate autorizată pentru depozitarea produselor derivate │
│Denumirea, adresa şi nr. autorizaţiei sanitar-veterinare a unităţii │
│Import din ţări terţe │
│Denumirea, adresa, nr. autorizaţiei sanitar-veterinare a unităţii │
│Din alte state membre ale Uniunii Europene │
│Denumirea, adresa, nr. autorizaţiei sanitar-veterinare a unităţii │
│..................................................................................................... │
│Altele (se va specifica): │
│Denumirea, adresa, nr. autorizaţiei sanitar-veterinare a unităţii, profilul de │
│activitate │
│..................................................................................................... │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│C. Profilul de activitate al utilizatorului de OF/SI: │
│........................................................................................ │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│D. Activităţile asociate care necesită autorizare/înregistrare │
│sanitar-veterinară │
│Exploataţie de animale, specia ................. │
│Denumirea unităţii, nr. autorizaţiei/certificatului de înregistrare │
│sanitar-veterinară │
│..................................................................................................... │
│Altele (se va preciza profilul de activitate) ................................ │
│Denumirea unităţii, nr. autorizaţiei/certificatului de înregistrare │
│sanitar-veterinară │
│..................................................................................................... │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│E. Modalităţile de recepţie a OF/SI sunt următoarele: │
│vrac; saci de 1 tonă; saci < 50 kg; altele ......... (precizaţi nr. de kg/ │
│ambalaj) │
│Depozitarea OF/SI de către utilizator va avea loc astfel: în incinta │
│exploataţiei de animale; la locul de directă aplicare; altele │
│.................................. │
└────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

    Operatorul se angajează:
    • să recepţioneze OF/SI numai de la unităţi pentru producţia de OF/SI şi unităţi pentru depozitarea produselor derivate autorizate sanitar-veterinar, care sunt menţionate în lista unităţilor de pe site-ul Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor (http://www.ansvsa.ro/unitati-neutralizare-subproduse-de-origine-animala-sncu/) sau de pe site-ul altor autorităţi competente din Uniunea Europeană (https://ec.europa.eu/food/safety/animal-by-products/approved-establishments_en);
    • să respecte cerinţele privind trasabilitatea produselor, în special cele referitoare la registre şi documente comerciale prevăzute în Regulamentul (UE) nr. 142/2011 al Comisiei din 25 februarie 2011 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1069/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului de stabilire a unor norme sanitare privind subprodusele de origine animală şi produsele derivate care nu sunt destinate consumului uman şi de punere în aplicare a Directivei 97/78/CE a Consiliului în ceea ce priveşte anumite probe şi produse care sunt scutite de la controalele sanitar-veterinare la frontieră în conformitate cu directiva menţionată şi în Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. ....../2018 privind procedura de înregistrare/autorizare sanitar-veterinară a unităţilor din domeniul subproduselor de origine animală şi produselor derivate care nu sunt destinate consumului uman şi pentru modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 96/2014 privind aprobarea tarifelor aplicabile în domeniul sanitar-veterinar şi pentru siguranţa alimentelor, cu modificările şi completările ulterioare;
    • să respecte perioada minimă de aşteptare de 21 de zile privind accesul animalelor pe păşune sau de hrănire a acestora cu iarbă tăiată, în cazul aplicării pe păşune a OF/SI care conţin faină de carne şi oase şi proteine animale prelucrate;
    • să respecte prevederile Regulamentului (CE) nr. 1069/2009 şi ale Regulamentului (CE) nr. 142/2011;
    • în cazul depozitării în incinta fermelor de animale, să asigure depozitarea corespunzătoare a OF/SI, într-o clădire separată de clădirea unde sunt depozitate furajele, la care să nu fie posibil sub nici o formă accesul animalelor.

    Suplimentar celor sus-menţionate cunoscând prevederile Codului penal cu privire la falsul în declaraţii, declar pe propria răspundere următoarele:
    - cunosc şi respect prevederile legale în vigoare din domeniul sanitar-veterinar;
    - unitatea îndeplineşte condiţiile sanitar-veterinare, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;
    - prin activitatea desfăşurată nu aduc prejudicii statului român;
    - prin activitatea desfăşurată nu pun în pericol sănătatea oamenilor şi a animalelor;

    Numele, prenumele şi funcţia reprezentantului legal al societăţii comerciale: .......................
    Data .......................
    Semnătura reprezentantului legal .......................
    Numele şi funcţia persoanei care a depus formularul de notificare ....................
    Semnătura

    ANEXA 23

    la norma sanitar-veterinară
    Formular de notificare în vederea înregistrării sanitar-veterinare a unităţilor de compostare din cadrul unităţilor de vânzare cu amănuntul a produselor de origine animală/nonanimală comercializate consumatorului final la locul producerii, care deţin o înregistrare sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor emisă în conformitate cu legislaţia aplicabilă în domeniul siguranţei alimentelor şi desfăşoară activităţi de neutralizare prin compostare a deşeurilor de catering procesate, provenite din unitatea proprie

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Către Direcţia Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor │
│................................. │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Denumirea societăţii comerciale: │
│.................................................... │
├──────────────────────────────────────┬──────────────────────────────────────────────┤
│Adresă sediu social: │Strada şi nr.: │
│ │..............................................│
├──────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│ │Cod poştal şi localitate: │
│ │.............................. │
├──────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│Telefon: │ │
│............................... │ │
├──────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│Fax: │ │
│......................................│ │
├──────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│E-mail: │ │
│................................. │ │
├──────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│Adresă punct de lucru: │Strada şi nr.: │
│ │..............................................│
├──────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│ │Cod poştal şi localitate: │
│ │.............................. │
├──────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│Telefon: │ │
│............................... │ │
├──────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│Fax: │ │
│......................................│ │
├──────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│E-mail: │ │
│................................. │ │
└──────────────────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────┘

    Înregistrare sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor nr.*1): .....................
    *1) Se va menţiona numărul înregistrării sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor eliberată în conformitate cu legislaţia aplicabilă în domeniul siguranţei alimentelor.

    Depun prezenta notificare, anterior începerii activităţii, în vederea înregistrării sanitar-veterinare a unităţii de compostare a deşeurilor de catering procesate, provenite din unitatea proprie.
    De asemenea, cunoscând prevederile Codului penal cu privire la falsul în declaraţii, declar pe propria răspundere următoarele:
    1. SC ................ va utiliza lada de compost exclusiv pentru compostarea deşeurilor de catering rezultate din alimente procesate în scopuri necomerciale, în situaţia în care deţin spaţii verzi;
    2. Numai persoana responsabilă aceste facilităţi de compostare trebuie să aibă acces la acestea (este interzis accesul altor persoane sau a animalelor);
    3. Compostul rezultat din facilităţile de compostare se va utiliza ca fertilizator organic/ameliorator de sol numai pe terenurile care aparţin punctului de lucru înregistrat. Nu este permis transportul compostului la alţi utilizatori de fertilizatori organici/amelioratori de sol în scop necomercial sau comercial;
    4. Compostul rezultat sc va păstra în recipiente/ambalaje curate până la utilizarea acestora. Este permisă utilizarea recipientelor/ambalajelor reutilizabile în alte scopuri numai după spălarea şi dezinfecţia acestora;
    5. Cantităţile compostate - 20 kg/săptămână;
    6. Cantităţile de compost în exces care rămân neutilizate se vor elimina, conform prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1069/2009;

    Numele, prenumele şi funcţia reprezentantului legal al societăţii comerciale: .......................
    Data .......................
    Semnătura reprezentantului legal .......................
    Numele şi funcţia persoanei împuternicite ....................
    Semnătura: ...................................

    ANEXA 24

    la norma sanitar-veterinară
    Model al registrului de trasabilitate internă a subproduselor de origine animală/produselor derivate care nu sunt destinate consumului uman în cadrul unităţilor de incinerare

┌────┬─────────┬────────────┬─────────────┬──────────────────┬──────────┬────────────┬─────────────┬──────────┬──────────┬────────────┬─────────┬──────────┐
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Cantitatea │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │de alte │ │ │
│ │ │ │ │ │Categoria │Cantitatea │ │ │ │substanţe │ │ │
│ │ │ │ │Denumirea │de │de │Data │ │ │care sunt │ │ │
│ │ │ │ │transportatorului,│subproduse│subproduse │incinerării │ │ │utilizate în│ │ │
│ │ │ │ │nr. de │de origine│de origine │subproduselor│ │ │amestec cu │ │ │
│ │ │ │ │înregistrare │animală/ │animală/ │de origine │ │ │subprodusele│Procentul│ │
│Nr. │Data │Nr./data │Denumirea şi │specială │produse │produse │animală care │Cantitatea│Nr. şarjei│de origine │de │Cantitatea│
│crt.│recepţiei│documentului│adresa │sanitar-veterinară│derivate │derivate │nu sunt │incinerată│de │animală care│amestec │de cenuşă │
│ │ │de mişcare │expeditorului│şi nr. de │care nu │care nu sunt│destinate │ │incinerare│nu sunt │al altor │rezultată │
│ │ │ │ │identificare al │sunt │destinate │consumului │ │ │destinate │substanţe│ │
│ │ │ │ │mijlocului de │destinate │consumului │uman/produs │ │ │consumului │ │ │
│ │ │ │ │transport │consumului│uman │derivat │ │ │uman la │ │ │
│ │ │ │ │ │uman*1) │recepţionată│recepţionate │ │ │incinerare, │ │ │
│ │ │ │ │ │ │(tone)*2) │ │ │ │aferentă │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │şarjei │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │respective │ │ │
├────┼─────────┼────────────┼─────────────┼──────────────────┼──────────┼────────────┼─────────────┼──────────┼──────────┼────────────┼─────────┼──────────┤
└────┴─────────┴────────────┴─────────────┴──────────────────┴──────────┴────────────┴─────────────┴──────────┴──────────┴────────────┴─────────┴──────────┘

    *1) Conform prevederilor art. 8, 9 şi 10 din Regulamentul (CE) nr. 1069/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 11 octombrie 2009 de stabilire a unor norme sanitare privind subprodusele de origine animală şi produsele derivate care nu sunt destinate consumului uman şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1774/2002.
    *2) Se completează separat, pentru fiecare document de mişcare.

    ANEXA 25

    la norma sanitar-veterinară
    Anexa nr. ________ la documentul de înregistrare specială sanitar-veterinară a
    _______________*1)
    cu nr. __________*2)
    *1) Se va menţiona numele operatorului căruia i-a fost acordată înregistrarea specială sanitar-veterinară.
    *2) Se va menţiona nr. de înregistrare specială sanitar-veterinară.

┌─────┬────────────────────────────────┐
│Nr. │Data emiterii anexei*3) │
│crt. │ │
├─────┼────────────────────────────────┤
├─────┼────────────────────────────────┤
└─────┴────────────────────────────────┘

    *3) Se completează la emiterea anexei.
    I. Cantitatea maximă de subproduse de origine animală care nu sunt destinate consumului uman categoria*4) ___________ admisă în hrana animalelor din specia/speciile este de kg/lună
    *4) Se va preciza pentru fiecare categorie în parte, acolo unde sunt acordate derogări de utilizare a două categorii.

    II. Lista tipurilor de subproduse de origine animală care nu sunt destinate consumului uman care sunt permise a fi utilizate în hrana animalelor

┌──────────┬───────────────────────────┐
│Categoria │ │
│de │ │
│subproduse│ │
│de origine│Tipul de subproduse de │
│animală │origine animală care nu │
│care nu │sunt destinate consumului │
│sunt │uman aprobate*6) │
│destinate │ │
│consumului│ │
│uman*5) │ │
├──────────┼───────────────────────────┤
│ │[ ] Subproduse provenite │
│ │din reţeaua comercială, │
│ │respectiv din industria │
│ │laptelui şi a peştelui │
│ │[ ] carne crudă (inclusiv │
│ │carne tocată şi carne cu │
│ │os) │
│ │[ ] oase crude │
│ │[ ] organe crude │
│ │[ ] produse din carne │
│ │(produse afumate, fierte, │
│ │sărate, marinate: precum │
│ │carnaţii, mezelurile, pasta│
│ │de mici) │
│ │[ ] lapte │
│ │[ ] iaurt │
│ │[ ] unt │
│ │[ ] smântână │
│ │[ ] brânză │
│ │[ ] lapte praf │
│ │[ ] lapte condensat │
│ │[ ] alte produse din │
│ │lapte*) __________ │
│ │[ ] grăsime animală crudă │
│ │[ ] grăsime animale │
│ │procesată │
│ │[ ] peşte crud proaspăt/ │
│ │congelat │
│ │[ ] produse din peşte (icre│
│ │şi alte produse conservate,│
│ │altele decât conservele din│
│ │peşte) │
│ │[ ] conserve din carne │
│ │[ ] conserve din peşte │
│ │[ ] alte tipuri de conserve│
│ │care conţin materii de │
│ │origine animală: __________│
│ │[ ] ouă crude │
│ │[ ] produse din ouă │
│ │[ ] miere │
│ │[ ] produse din miere │
│ │[ ] îngheţată**) │
│ │[ ] biscuiţi**) │
│ │[ ] ciocolată2) │
│ │[ ] paste**) │
│ │[ ] alte dulciuri**) ______│
│ │[ ] pâine**) │
│ │[ ] prăjituri**) │
│ │[ ] produse de patiserie**)│
│ │[ ] cereale pentru micul │
│ │dejun**) │
│ │[ ] alte subproduse: │
│ │___________ │
│ │[ ] Subproduse provenite │
│ │din industria cărnii │
│ │(abatorizare, tranşare şi │
│ │procesare carne) │
│ │[ ] carcase │
│ │[ ] părţi de animale │
│ │[ ] oase crude │
│ │[ ] intestine │
│ │[ ] organe │
│ │[ ] stomac │
│ │[ ] cap întreg │
│ │[ ] creier │
│ │[ ] gheare │
│ │[ ] produse din came │
│ │[ ] alte subproduse: │
│ │________ │
│ │[ ] stomac, vezică şi │
│ │intestine tratate prin │
│ │sărare, tratare termică sau│
│ │uscare │
│ │[ ] Subproduse provenite │
│ │din industria zootehnică │
│ │(exploataţii de animale) │
│ │[ ] animale moarte din │
│ │specia _________ │
│ │[ ] pui de o zi ucişi din │
│ │motive comerciale │
│ │[ ] alte subproduse │
│ │_____________ │
│ │[ ] Subproduse provenite │
│ │din sectorul de catering │
│ │[ ] deşeuri de catering │
│ │provenite din restaurante, │
│ │unităţi de tip fast-food şi│
│ │cantine prevăzute la art. │
│ │10 lit. (p) din │
│ │Regulamentul (CE) nr. 1069/│
│ │2009 al Parlamentului │
│ │European şi al Consiliului │
│ │din 21 octombrie 2009 de │
│ │stabilire a unor norme │
│ │sanitare privind │
│ │subprodusele de origine │
│ │animală şi produsele │
│ │derivate care nu sunt │
│ │destinate consumului uman │
│ │şi de abrogare a │
│ │Regulamentului (CE) 1774/ │
│ │2002, altele decât │
│ │materiile menţionate la │
│ │art. 8 lit. (f) şi art. 10 │
│ │lit. (f) din Regulamentul │
│ │(CE) nr. 1069/2009. │
│ │[ ] Subproduse provenite de│
│ │la unităţi de depozitare/ │
│ │comercializare a produselor│
│ │pet food şi a altor furaje │
│ │- materii prevăzute la art.│
│ │10 lit. (g) din │
│ │Regulamentul (CE) nr. 1069/│
│ │2009. │
│ │*) lapte bătut, sana, │
│ │chefir. │
│ │**) care conţin lapte, │
│ │produse din lapte, ouă şi │
│ │produse din ouă, miere sau │
│ │alte produse de origine │
│ │animală. │
└──────────┴───────────────────────────┘

    *5) Se va menţiona categoria de subproduse de origine animală autorizată.
    *6) Se va bifa fiecare tip de subprodus de origine animală aprobat. Pentru evitarea confuziilor, se elimină din listă toate tipurile de subproduse de origine animală care nu au fost acceptate.

    DIRECTOR EXECUTIV
    (nume şi prenume, semnătură şi ştampilă)

    ANEXA 26

    la norma sanitar-veterinară
    Cerere în vederea autorizării sanitar-veterinare în
    conformitate cu prevederile anexei IV la Regulamentul (CE) nr. 999/2001
    al Parlamentului European şi al Consiliului din 22 mai 2001 de
    stabilire a unor reglementări pentru prevenirea, controlul
    şi eradicarea anumitor forme transmisibile de encefalopatie
    spongiformă şi cu prevederile Ordinului preşedintelui Autorităţii
    Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa
    Alimentelor nr. ..../2018 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare
    privind procedura de înregistrare/autorizare sanitar-veterinară a
    unităţilor din domeniul subproduselor de origine animală şi produselor
    derivate care nu sunt destinate consumului uman şi pentru modificarea şi
    completarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare
    Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 96/2014 privind
    aprobarea tarifelor aplicabile în domeniul sanitar-veterinar şi pentru
    siguranţa alimentelor, cu modificările şi completările ulterioare

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Către Direcţia Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor │
│................................. │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Denumirea societăţii comerciale: │
│.................................................... │
├──────────────────────────────────────┬──────────────────────────────────────────────┤
│Adresă sediu social: │Strada şi nr.: │
│ │..............................................│
├──────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│ │Cod poştal şi localitate: │
│ │.............................. │
├──────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│Telefon: │ │
│............................... │ │
├──────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│Fax: │ │
│......................................│ │
├──────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│E-mail: │ │
│................................. │ │
├──────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│Adresă punct de lucru: │Strada şi nr.: │
│ │..............................................│
├──────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│ │Cod poştal şi localitate: │
│ │.............................. │
├──────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│Telefon: │ │
│............................... │ │
├──────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│Fax: │ │
│......................................│ │
├──────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│E-mail: │ │
│................................. │ │
└──────────────────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────┘

    Profil de activitate (se va bifa):
    [ ] Unitate pentru abatorizarea animalelor rumegătoare şi nerumegătoare, specia/speciile ...........
    [ ] Unitate pentru procesarea materiilor de categoria 3 de la animale rumegătoare şi nerumegătoare
    [ ] Unitate pentru procesarea numai a materiilor de categoria 3 de la animale nerumegătoare
    [ ] Unitate pentru producţia de furaje combinate destinate animalelor de fermă, specia/speciile ..............

    Prin prezenta solicit emiterea autorizaţiei sanitar-veterinare pentru (se va bifa):
    [ ] Colectarea, depozitarea, ambalarea şi livrarea separată a materiilor de categoria 3 numai de la nerumegătoare, specia/speciile .................... pentru producţia de proteine animale prelucrate destinate animalelor de acvacultură
    [ ] Procesarea separată de materii de categoria 3 numai de la nerumegătoare, specia/speciile ....................... pentru producţia de proteine animale prelucrate destinate animalelor de acvacultură
    [ ] Procesarea numai de materii de categoria 3 de la nerumegătoare, specia/speciile ..................... pentru producţia de proteine animale prelucrate destinate animalelor de acvacultură
    [ ] Producţia, în conformitate cu secţiunea B din capitolul III din Anexa IV a Regulamentului (CE) nr. 999/2001, de furaje combinate care conţin făină de peşte, fosfat dicalcic şi tricalcic de origine animală sau produse din sânge derivate de la nerumegătoare
    [ ] Producţia, în conformitate cu litera (d) din secţiunea D a capitolului IV din Anexa IV a Regulamentului (CE) nr. 999/2001, de furaje combinate pentru animale care conţin proteine animale prelucrate derivate de la nerumegătoare
    [ ] Producţia, în conformitate cu subpunctul (ii) al literei (b) de la punctul 3 al secţiunii E din capitolul V din Anexa IV a Regulamentului (CE) nr. 999/2001, exclusiv a furajelor combinate destinate exportului din Uniune sau a furajelor combinate destinate exportului din Uniune şi a furajelor combinate pentru animale de acvacultură care urmează să fie introdusă pe piaţă
    [ ] Producţia, în conformitate litera (d) din secţiunea E a capitolului IV din Anexa IV a Regulamentului (CE) nr. 999/2001, de înlocuitori de lapte care conţin făină de peşte destinaţi rumegătoarelor neînţărcate de fermă
    [ ] Producţia, în conformitate litera (b) din secţiunea F a capitolului IV din Anexa IV a Regulamentului (CE) nr. 999/2001, de furaje combinate care conţin proteine animale prelucrate derivate din insecte de crescătorie
    [ ] Depozitarea materiilor prime şi a furajelor combinate în conformitate cu punctul 3 din secţiunea A a capitolului III din Anexa IV a Regulamentului (CE) nr. 999/2001
    [ ] Depozitarea proteinelor animale prelucrate, în vrac, care provin de la nerumegătoare şi furajelor combinate, în vrac, care conţin astfel de proteine în conformitate cu al treilea paragraf al literei (d) de la punctul 3 al secţiunii E din capitolul V din Anexa IV a Regulamentului (CE) nr. 999/2001


┌─────────────────────────────────┬────┐
│Reprezentant legal al societăţii │ │
│comerciale: │Data│
│(numele şi semnătura) │ │
└─────────────────────────────────┴────┘


    ANEXA 27

    la norma sanitar-veterinară
 (a se vedea imaginea asociată)
    AUTORIZAŢIE SANITAR-VETERINARĂ
    a unităţii de producţie/depozitare a materiilor prime/furajelor
    combinate care conţin proteine de origine animală în conformitate cu
    Anexa IV a Regulamentului (CE) nr. 999/2001
    Nr. ......./.......................
    Directorul Direcţiei Sanitar-Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor ................, având în vedere documentaţia înregistrată cu nr. ...... din data de ............, în baza Fişei de evaluare nr. ...... întocmite de ..............., medic veterinar oficial în cadrul .................., în temeiul prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 42/2004, privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările şi completările ulterioare, ale anexei la Regulamentul (CE) nr. 999/2001 al Parlamentului European şi al Consiliului din 22 mai 2001 de stabilire a unor reglementări pentru prevenirea, controlul şi eradicarea anumitor forme transmisibile de encefalopatie spongiformă, precum şi ale Regulamentului (CE) nr. 183/2005 al Parlamentului European şi al Consiliului din 12 ianuarie 2005 de stabilire a cerinţelor privind igiena hranei pentru animale,
    Dispune:
    AUTORIZAREA SANITAR-VETERINARĂ
    a unităţii ............................... cu sediul social în localitatea ............, strada ............... nr. ......., sectorul .........., codul ........., judeţul ........, punctul de lucru în localitatea ..................., strada ................ nr. ......, sectorul ............, codul ........, judeţul ....................., având înregistrare/autorizaţie sanitar-veterinară cf. Ord. nr. 44/2017 nr. ........... nr. de identificare cf. Reg. nr. 183/2005 ............................. pentru următoarele activităţi:
    [ ] Producţia, în conformitate cu secţiunea B din capitolul III din Anexa IV a Regulamentului (CE) nr. 999/2001, de furaje combinate care conţin făină de peşte, fosfat dicalcic şi tricalcic de origine animală sau produse din sânge derivate de la nerumegătoare
    [ ] Producţia, în conformitate cu litera (d) din secţiunea D a capitolului IV din Anexa IV a Regulamentului (CE) nr. 999/2001, de furaje combinate pentru animale care conţin proteine animale prelucrate derivate de la nerumegătoare
    [ ] Producţia, în conformitate cu subpunctul (ii) al literei (b) de la punctul 3 al secţiunii E din capitolul V din Anexa IV a Regulamentului (CE) nr. 999/2001, exclusiv a furajelor combinate destinate exportului din Uniune sau a furajelor combinate destinate exportului din Uniune şi a furajelor combinate pentru animale de acvacultură care urmează să fie introdusă pe piaţă
    [ ] Producţia, în conformitate litera (d) din secţiunea E a capitolului IV din Anexa IV a Regulamentului (CE) nr. 999/2001, de înlocuitori de lapte care conţin făină de peşte destinaţi rumegătoarelor neînţărcate de fermă
    [ ] Producţia, în conformitate litera (b) din secţiunea F a capitolului IV din Anexa IV a Regulamentului (CE) nr. 999/2001, de furaje combinate care conţin proteine animale prelucrate derivate din insecte de crescătorie
    [ ] Depozitarea materiilor prime şi a furajelor combinate în conformitate cu punctul 3 din secţiunea A a capitolului III din Anexa IV a Regulamentului (CE) nr. 999/2001
    [ ] Depozitarea proteinelor animale prelucrate, în vrac, care provin de la nerumegătoare şi furajelor combinate, în vrac, care conţin astfel de proteine în conformitate cu al treilea paragraf al literei (d) de la punctul 3 al secţiunii E din capitolul V din Anexa IV a Regulamentului (CE) nr. 999/2001


    *1) Numele unităţii de producţie a furajelor combinate.
    *2) Se vor preciza unul sau mai multe din produsele prevăzute la capitolul II lit. (b) din anexa IV la Regulamentul (CE) nr. 999/2001.
    Nerespectarea condiţiilor care au stat la baza emiterii prezentei autorizaţii sanitar-veterinare, schimbarea profilului sau efectuarea altor activităţi atrag, după caz, suspendarea temporară ori anularea autorizaţiei speciale sanitar-veterinare, precum şi răspunderea contravenţională sau penală, conform legislaţiei în vigoare.

    DIRECTOR EXECUTIV,
    (nume şi prenume, semnătura şi ştampila)

    ANEXA 28

    la norma sanitar-veterinară
    AUTORIZAŢIE SANITAR-VETERINARĂ
    a unităţii de abatorizare/tranşare pentru colectarea, depozitarea,
    ambalarea şi livrarea separată a subproduselor de origine animală care nu
    sunt destinate consumului uman de
    categoria 3 provenite numai de la nerumegătoare
    Nr. .........../................
    Directorul Direcţiei Sanitar-Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor .................., având în vedere documentaţia înregistrată cu nr. ........ din data de .............., în baza Referatului de evaluare nr. ....... întocmit de ............., medic veterinar oficial în cadrul ............, în temeiul prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările şi completările ulterioare, ale capitolului IV secţiunea D lit. (a) din anexa IV la Regulamentul (CE) nr. 999/2001 al Parlamentului European şi al Consiliului din 22 mai 2001 de stabilire a unor reglementări pentru prevenirea, controlul şi eradicarea anumitor forme transmisibile de encefalopatie spongiformă şi ale Regulamentului (CE) nr. 1069/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 21 octombrie 2009 de stabilire a unor norme sanitare privind subprodusele de origine animală şi produsele derivate care nu sunt destinate consumului uman şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1774/2002
    Dispune:
    AUTORIZAREA SANITAR-VETERINARĂ A UNITĂŢII DE ABATORIZARE/TRANŞARE pentru colectarea, depozitarea, ambalarea şi livrarea separată a subproduselor de origine animală care nu sunt destinate consumului uman de categoria 3 provenite numai de la nerumegătoare
    din localitatea ................., strada ............ nr. ......., sectorul .........., codul ............, judeţul ..............., aparţinând .................... pentru următoarele activităţi:

┌───────┬──────────────────────────────┐
│Unitate│Activitate │
├───────┼──────────────────────────────┤
│ │Colectarea, depozitarea, │
│ │ambalarea şi livrarea separată│
│ │a subproduselor de origine │
│ │animală care nu sunt destinate│
│ │consumului uman de categoria 3│
│ │provenite numai de la │
│ │nerumegătoare, │
│ │specia/speciile │
└───────┴──────────────────────────────┘    Nerespectarea condiţiilor care au stat la baza emiterii prezentei autorizaţii sanitar-veterinare, schimbarea profilului sau efectuarea altor activităţi atrag, după caz, suspendarea temporară ori anularea autorizaţiei speciale sanitar-veterinare, precum şi răspunderea contravenţională sau penală, conform legislaţiei în vigoare.
    DIRECTOR EXECUTIV,
    (nume şi prenume, semnătura şi ştampila)

    ANEXA 29

    la norma sanitar-veterinară
 (a se vedea imaginea asociată)
    AUTORIZAŢIE SANITAR-VETERINARĂ
    a unităţii de procesare a subproduselor de origine animală
    care nu sunt destinate consumului uman de categoria 3 pentru
    procesarea separată a subproduselor de origine animală de
    categoria 3 provenite de la nerumegătoare
    Nr. ......../..............
    Directorul Direcţiei Sanitar-Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor ..............., având în vedere documentaţia înregistrată cu nr. ......... din data de .............., în baza Referatului de evaluare nr. ........ întocmit de ............., medic veterinar oficial în cadrul ............., în temeiul prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 42/2004, privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările şi completările ulterioare, capitolului IV, secţiunea D lit. (c) din anexa IV la Regulamentul (CE) nr. 999/2001 al Parlamentului European şi al Consiliului din 22 mai 2001 de stabilire a unor reglementări pentru prevenirea, controlul şi eradicarea anumitor forme transmisibile de encefalopatie spongiformă, ale Regulamentului (CE) nr. 1069/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 21 octombrie 2009 de stabilire a unor norme sanitare privind subprodusele de origine animală şi produsele derivate care nu sunt destinate consumului uman şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1774/2002, precum şi ale Regulamentului (UE) nr. 142/2011 al Comisiei din 25 februarie 2011 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1069/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului de stabilire a unor norme sanitare privind subprodusele de origine animală şi produsele derivate care nu sunt destinate consumului uman şi de punere în aplicare a Directivei 97/78/CE a Consiliului în ceea ce priveşte anumite probe şi produse care sunt scutite de la controalele sanitar-veterinare la frontieră în conformitate cu directiva menţionată,
    Dispune:
    AUTORIZAREA SANITAR-VETERINARĂ A UNITĂŢII DE PROCESARE A SUBPRODUSELOR DE ORIGINE ANIMALĂ CARE NU SUNT DESTINATE CONSUMULUI UMAN DE CATEGORIA 3 - pentru procesarea separată a subproduselor de origine animală de categoria 3 provenite de la nerumegătoare

    Din localitatea ............, strada .......... nr. ....., sectorul..........., codul ........., judeţul ..................., aparţinând .................. pentru următoarele activităţi:

┌─────────┬────────────────────────────┐
│Unitate │Activitate │
├─────────┼────────────────────────────┤
│ │Transportul*1) şi procesarea│
│ │separată a subproduselor de │
│Numele │origine animală ce nu sunt │
│unităţii │destinate consumului uman de│
│de │categoria 3 provenite de la │
│procesare│nerumegătoare, specia/ │
│ │speciile destinate şi │
│ │producţiei de furaje pentru │
│ │animalele de acvacultură. │
└─────────┴────────────────────────────┘

    *1) Se şterge după caz.
    Nerespectarea condiţiilor care au stat la baza emiterii prezentei autorizaţii, schimbarea profilului sau efectuarea altor activităţi atrag, după caz, suspendarea temporară ori anularea autorizaţiei speciale sanitar-veterinare, precum şi răspunderea contravenţională sau penală, conform legislaţiei în vigoare.
    DIRECTOR EXECUTIV,
    (nume şi prenume, semnătura şi ştampila)

    ANEXA 30

    la norma sanitar-veterinară
    DECLARAŢIE PE PROPRIE RĂSPUNDERE
    în vederea autorizării sanitare veterinare a unităţii
    pentru producţia hranei animalelor de companie
    Subsemnatul/a .................................... posesor al B.I. (C.I), seria ............, nr. ......................... în calitate de .......................... al unităţii ................................. cu sediul social în localitatea ....................................., str. ........................, nr. .........., sectorul/judeţul ................., telefon ............., fax ..............., e-mail ...................., adresa punctului de lucru ............................, având număr de ordine în registrul comerţului ....................., cod unic de înregistrare .........................,
    cunosc faptul că falsul în declaraţii este pedepsit de legea penală şi declar pe propria răspundere următoarele:
    - cunosc şi respect prevederile legale în vigoare din sectorul sanitar veterinar cu privire la igiena hranei pentru animale;
    - hrana pentru animale pe care o produc este conformă cu condiţiile prevăzute de Regulamentul (CE) nr. 183/2005 al Parlamentului European şi al Consiliului din 12 ianuarie 2005 de stabilire a cerinţelor privind igiena hranei pentru animale, cu modificările şi completările ulterioare;
    - unitatea îndeplineşte condiţiile de igienă prevăzute de Regulamentul (CE) nr. 183/2005 al Parlamentului European şi al Consiliului din 12 ianuarie 2005 de stabilire a cerinţelor privind igiena hranei pentru animale, cu modificările şi completările ulterioare.


┌─────────────────────────┬────────────┐
│Data: ............... │Semnătura, │
└─────────────────────────┴────────────┘

    Întocmită într-un exemplar, pe propria răspundere, cunoscând că declaraţiile false sunt pedepsite conform legii

    ANEXA 31

    la norma sanitar-veterinară
 (a se vedea imaginea asociată)
    AUTORIZAŢIE SANITAR-VETERINARĂ PENTRU ELIMINAREA
    ANIMALELOR MOARTE REZULTATE ÎN URMA DEZASTRELOR NATURALE
    Nr. ......../............
    Directorul Direcţiei Sanitar-Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor ............., având în vedere Hotărârea Comitetului Naţional/Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă nr. ......... din data .............., în temeiul prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1069/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 21 octombrie 2009 de stabilire a unor norme sanitare privind subprodusele de origine animală şi produsele derivate care nu sunt destinate consumului uman şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1774/2002, ale Regulamentului (UE) nr. 142/2011 al Comisiei din 25 februarie 2011 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1069/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului de stabilire a unor norme sanitare privind subprodusele de origine animală şi produsele derivate care nu sunt destinate consumului uman şi de punere în aplicare a Directivei 97/78/CE a Consiliului în ceea ce priveşte anumite probe şi produse care sunt scutite de la controalele sanitar-veterinare la frontieră în conformitate cu directiva menţionată, precum şi ale Ordonanţei Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările şi completările ulterioare
    Dispune:
    AUTORIZAREA SANITAR-VETERINARĂ PENTRU ELIMINAREA ANIMALELOR MOARTE REZULTATE ÎN URMA DEZASTRELOR NATURALE prin îngropare şi/sau incinerare în următoarele locaţii:

┌──────────────┬──────────┬────────────┐
│Denumirea │Coordonate│Metoda de │
│localităţii*1)│GPS*2) │eliminare*3)│
├──────────────┼──────────┼────────────┤
│ │ │ │
├──────────────┼──────────┼────────────┤
│ │ │ │
└──────────────┴──────────┴────────────┘

    *1) Se menţionează denumirea localităţii/localităţilor pe teritoriul cărora sunt eliminate animalele.
    *2) Se precizează în grade zecimale (2 cifre/punct/6 zecimale - xx.yyyyyy) coordonatele GPS ale fiecărui loc în care a fost realizată efectiv eliminarea.
    *3) Se menţionează metoda/metodele de eliminare aleasă.
    DIRECTOR EXECUTIV,
    (nume şi prenume, semnătura şi ştampila)


    ANEXA 32

    la norma sanitar-veterinară
 (a se vedea imaginea asociată)
    AUTORIZAŢIE SANITAR-VETERINARĂ PENTRU ELIMINAREA ANIMALELOR
    MOARTE REZULTATE ÎN URMA EVOLUŢIEI UNOR FOCARE DE BOLI
    Nr. ........./..............
    Directorul Direcţiei Sanitar-Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor ................, având în vedere Hotărârea Centrului Naţional/Judeţean de Combatere a Bolilor nr. ........... din data .................., în temeiul prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1069/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 21 octombrie 2009 de stabilire a unor norme sanitare privind subprodusele de origine animală şi produsele derivate care nu sunt destinate consumului uman şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1774/2002, ale Regulamentului (UE) nr. 142/2011 al Comisiei din 25 februarie 2011 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1069/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului de stabilire a unor norme sanitare privind subprodusele de origine animală şi produsele derivate care nu sunt destinate consumului uman şi de punere în aplicare a Directivei 97/78/CE a Consiliului în ceea ce priveşte anumite probe şi produse care sunt scutite de la controalele sanitar-veterinare la frontieră în conformitate cu directiva menţionată, precum şi ale Ordonanţei Guvernului nr. 42/2004, privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările şi completările ulterioare
    Dispune:
    AUTORIZAREA SANITAR-VETERINARĂ PENTRU ELIMINAREA ANIMALELOR MOARTE REZULTATE ÎN URMA EVOLUŢIEI UNOR FOCARE DE BOALĂ prin îngropare şi/sau incinerare în următoarele locaţii:

┌──────────────┬──────────┬────────────┐
│Denumirea │Coordonate│Metoda de │
│localităţii*1)│GPS*2) │eliminare*3)│
├──────────────┼──────────┼────────────┤
│ │ │ │
├──────────────┼──────────┼────────────┤
│ │ │ │
└──────────────┴──────────┴────────────┘

    *1) Se menţionează denumirea localităţii/localităţilor şi codul de identificare în Registrul Naţional al Exploataţiilor al exploataţiilor din care provin animalele eliminate.
    *2) Se precizează în grade zecimale (2 cifre/punct/6 zecimale - xx.yyyyyy) coordonatele GPS ale fiecărui loc în care a fost realizată efectiv eliminarea.
    *3) Se va menţiona metoda/metodele de eliminare aleasă.


    DIRECTOR EXECUTIV,
    (nume şi prenume, semnătura şi ştampila)

    ANEXA 33

    la norma sanitar-veterinară
    DOCUMENT DE MIŞCARE PENTRU SUBPRODUSELE DE ORIGINE ANIMALĂ CARE NU SUNT DESTINATE CONSUMULUI UMAN
    Partea I: Original - exemplarul destinatarului (Se păstrează timp de 2 ani la destinatar)

┌────────────────────────────────────────┬────────────────┬──────────────────────────────────────┐
│ │Seria │Data │
│SECŢIUNEA 1 (se completează de │............. │......................................│
│expeditor) │Nr. │Ora expedierii │
│ │................│......................... │
├────────────────────────────────────────┼────────────────┴──────────────────────────────────────┤
│Numele expeditorului/unitatea │ │
├────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤
│Nr. autorizaţiei sanitar-veterinare │ │
├────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤
│Adresa │ │
├────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤
│Adresa punctului de lucru │ │
├────────────┬──────┬───────┬─────┬──────┼─────────┬──────┬────────┬─────────────────────────────┤
│Descrierea │Bovine│Bovine/│Suine│Ecvine│Păsări │Altele│Tone │Materii de categoria │
│materialelor│ │caprine│ │ │ │ │ │ │
├────────────┼──────┼───────┼─────┼──────┼─────────┼──────┼────────┼────────────────────────┬────┤
│Cadavre/ │ │ │ │ │ │ │ │1 │ │
│carcase │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────┼──────┼───────┼─────┼──────┼─────────┼──────┼────────┼────────────────────────┼────┤
│Piei/pene │ │ │ │ │ │ │ │2 │ │
├────────────┼──────┼───────┼─────┼──────┼─────────┼──────┼────────┼────────────────────────┼────┤
│Organe │ │ │ │ │ │ │ │3 │ │
├────────────┼──────┼───────┼─────┼──────┼─────────┼──────┼────────┼────────────────────────┼────┤
│Oase │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────┼──────┼───────┼─────┼──────┼─────────┼──────┼────────┼────────────────────────┼────┤
│Altele │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────┴──────┴───────┴─────┴──────┴─────────┴──────┼────────┼────────────────────────┼────┤
│Cantitatea totală de subproduse - Tone - │ │Din care MRS (Tone) │ │
├─────────────────────────────────┬───────────────────────┴────────┴────────────────────────┴────┤
│Numerele de identificare (numai │ │
│pt. cadavre/carcase) │ │
├─────────────────────────────────┴────────────────┬─────────────────────────────────────────────┤
│Materiile de categoria 3 transportate sunt │ │
│încadrate conform prevederilor art. 10 din │ │
│Regulamentul (CE) nr. 1069/2009 la alineatul/ │ │
│alineatele: │ │
├──────────────────────────────────────────────────┴──────┬──────────────────────────────────────┤
│Nr. certificatului sanitar-veterinar pentru transmiterea │ │
│subproduselor de origine animală care nu sunt destinate │ │
│consumului uman: │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤
│Numele persoanei care semnează pentru expeditor: │Semnătura şi ştampila expeditorului │
├─────────────────────────────────────────────────────────┴──────────────────────────────────────┤
│SECŢIUNEA 2 (se completează de transportator) │
├───────────────────────────┬────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Numele transportatorului │ │
├───────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Adresa │ │
├───────────────────────────┼──────────────────────────────────────┬─────────────────────────────┤
│Persoana de contact │Telefon: │Fax: │
├───────────────────────────┴──────────────────────────────────────┴─────────────────────────────┤
│Declaraţie: Materialul descris la secţiunea 1 a fost colectat de la expeditor │
│şi urmează a fi livrat la destinatar în conformitate cu prevederile │
│Regulamentului (CE) nr. 1069/2009 │
├────────────┬──────────────┬─────────────────────────────┬──────────────────────────────────────┤
│Mijlocul de │Nr. │Nr. de înregistrare specială │Nr. declaraţiei de curăţare şi │
│transport │înmatriculare │sanitar-veterinară/ Nr. unic │dezinfecţie a vehiculului/ │
│ │ │de identificare │containerului │
├────────────┴──────────────┴────────────┬────────────────┴──────────────────────────────────────┤
│Numele persoanei care semnează pentru │Semnătura şoferului sau a delegatului │
│transportator (şoferul sau delegatul) │ │
├────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────────────────────────────┤
│SECŢIUNEA 3 (se completează de destinatar) │
├───────────────────────────┬────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Numele destinatarului │ │
├───────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Nr. autorizare/înregistrare│ │
│/înregistrare specială │ │
│sanitar-veterinară │ │
├───────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Adresa │ │
├───────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Adresa punctului de lucru │ │
├───────────────────────────┴────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Subsemnatul confirm că materialul descris la secţiunea 1 a fost recepţionat la │
│unitatea menţionată a destinatarului de la transportatorul prevăzut la │
│secţiunea 2 în conformitate cu prevederile Regulamentului (CE) nr. 1069/2009. │
├────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────────────────────────────┤
│Numele şi prenumele reprezentantului │Semnătura reprezentantului destinatarului: │
│destinatarului: │ │
└────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────────────────────────────┘


    Partea II: Copia transportatorului (Se păstrează timp de 2 ani la transportator)

┌──────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────┬────────────────────────────────────────────┐
│ │Seria │Data │
│SECŢIUNEA 1 (se completează de expeditor) │....................... │............................................│
│ │Nr. │Ora expedierii ............................ │
│ │.......................... │ │
├──────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┤
│Numele expeditorului/unitatea │ │ │
├──────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┤
│Nr. autorizaţiei sanitar-veterinare │ │ │
├──────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┤
│Adresa │ │ │
├──────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┤
│Adresa punctului de lucru │ │ │
├────────────┬──────┬───────┬───────┬──────────┼─────────────┬─────────────┼─────────┬──────────────────────────────────┤
│Descrierea │Bovine│Ovine/ │Suine │Ecvine │Păsări │Altele │Tone │Materii de categoria │
│materialelor│ │caprine│ │ │ │ │ │ │
├────────────┼──────┼───────┼───────┼──────────┼─────────────┼─────────────┼─────────┼─────────────────────────────┬────┤
│Cadavre/ │ │ │ │ │ │ │ │1 │ │
│carcase │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────┼──────┼───────┼───────┼──────────┼─────────────┼─────────────┼─────────┼─────────────────────────────┼────┤
│Piei/pene │ │ │ │ │ │ │ │2 │ │
├────────────┼──────┼───────┼───────┼──────────┼─────────────┼─────────────┼─────────┼─────────────────────────────┼────┤
│Organe │ │ │ │ │ │ │ │3 │ │
├────────────┼──────┼───────┼───────┼──────────┼─────────────┼─────────────┼─────────┼─────────────────────────────┼────┤
│Oase │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────┼──────┼───────┼───────┼──────────┼─────────────┼─────────────┼─────────┼─────────────────────────────┼────┤
│Altele │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────┴──────┴───────┴───────┴──────────┴─────────────┴─────────────┼─────────┼─────────────────────────────┼────┤
│Cantitate totală de subproduse - Tone - │ │Din care MRS (Tone) │ │
├───────────────────────────┬──────────────────────────────────────────────┴─────────┴─────────────────────────────┴────┤
│Numerele de identificare │ │
│(numai pt. cadavre/carcase)│ │
├───────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────┬────────────────────────────────────────────┤
│Materiile de categoria 3 transportate sunt încadrate conform prevederilor │ │
│art. 10 din Regulamentul (CE) nr. 1069/2009 la alineatul/alineatele: │ │
├──────────────────────────γ