Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDONANŢĂ nr. 22 din 27 august 2019  privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea Regulamentului (UE) 2016/589 al Parlamentului European şi al Consiliului din 13 aprilie 2016 privind o reţea europeană de servicii de ocupare a forţei de muncă (EURES), accesul lucrătorilor la servicii de mobilitate şi integrarea mai bună a pieţelor forţei de muncă şi de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 492/2011 şi (UE) nr. 1.296/2013    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 ORDONANŢĂ nr. 22 din 27 august 2019 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea Regulamentului (UE) 2016/589 al Parlamentului European şi al Consiliului din 13 aprilie 2016 privind o reţea europeană de servicii de ocupare a forţei de muncă (EURES), accesul lucrătorilor la servicii de mobilitate şi integrarea mai bună a pieţelor forţei de muncă şi de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 492/2011 şi (UE) nr. 1.296/2013

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 708 din 28 august 2019
    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 1 pct. IV din Legea nr. 128/2019 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,
    Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă.
    ART. 1
    Prezenta ordonanţă stabileşte cadrul legal şi instituţional necesar aplicării prevederilor Regulamentului (UE) 2016/589 al Parlamentului European şi al Consiliului din 13 aprilie 2016 privind o reţea europeană de servicii de ocupare a forţei de muncă (EURES), accesul lucrătorilor la servicii de mobilitate şi integrarea mai bună a pieţelor forţei de muncă şi de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 492/2011 şi (UE) nr. 1.296/2013, denumit în continuare Regulamentul.

    ART. 2
    Se desemnează Serviciul public de ocupare al forţei de muncă din România, respectiv Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă împreună cu agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă judeţene şi a municipiului Bucureşti, ca membri ai reţelei europene de servicii de ocupare a forţei de muncă (EURES).

    ART. 3
    În calitate de membri EURES, Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă şi agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă judeţene şi a municipiului Bucureşti îndeplinesc toate obligaţiile prevăzute de Regulament, precum şi criteriile minime comune stabilite în anexa I la Regulament.

    ART. 4
    (1) Persoanele juridice de drept privat din România care solicită să devină membri EURES sunt admise în această calitate dacă îndeplinesc toate condiţiile prevăzute de Regulament, criteriile minime comune stabilite în anexa I la Regulament, precum şi următoarele cerinţe:
    a) au sediul, sunt înregistrate şi îşi desfăşoară activitatea pe teritoriul României, au desfăşurat activitate cel puţin 2 ani înainte de depunerea cererii de admitere ca membri EURES, au prevăzut ca obiect principal de activitate „Activităţi ale agenţiilor de plasare a forţei de muncă“, cod CAEN 7810, sau „Activităţi de contractare, pe baze temporare, a personalului“, cod CAEN 7820, şi sunt înregistrate la inspectoratul teritorial de muncă în a cărui rază îşi au sediul ca agenţi de plasare a forţei de muncă în străinătate sau ca furnizori de servicii specializate de plasare a forţei de muncă, în condiţiile prevăzute de Legea nr. 156/2000 privind protecţia cetăţenilor români care lucrează în străinătate, republicată, sau sunt acreditate ca furnizori de servicii specializate pentru stimularea ocupării forţei de muncă, în condiţiile prevăzute de Criteriile de acreditare a furnizorilor de servicii specializate pentru stimularea ocupării forţei de muncă, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 277/2002, cu modificările şi completările ulterioare, ori sunt acreditate ca agenţi de muncă temporară, în condiţiile prevăzute de Hotărârea Guvernului nr. 1.256/2011 privind condiţiile de funcţionare, precum şi procedura de autorizare a agentului de muncă temporară;
    b) dispun de condiţiile şi dotările necesare pentru buna desfăşurare a activităţii, respectiv de spaţiu, personal şi echipamente;
    c) deţin un site web/portal ori instrumente de tip self-service sau altele asemenea, prin care persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă şi angajatorii au acces la serviciile oferite şi asigură în mod vizibil interoperabilitatea cu portalul EURES, prin intermediul unei legături postate pe site-ul web/portalul administrat;
    d) dispun de baze de date privind cererile şi ofertele de locuri de muncă în străinătate, ucenicie şi stagiu, după caz, informaţii referitoare la condiţiile de ocupare a acestora şi la calificările şi aptitudinile solicitanţilor aflaţi în evidenţa lor, comunicate Biroului Naţional de Coordonare EURES din statul de provenienţă;
    e) furnizează în mod gratuit persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă, angajatorilor şi/sau lucrătorilor toate serviciile EURES prevăzute de Regulament;
    f) fac dovada îndeplinirii obligaţiilor de plată datorate potrivit legii;
    g) fac dovada că nu se află în situaţia de insolvenţă, în procedură de executare silită, reorganizare judiciară, faliment, dizolvare, lichidare ori administrare specială, nu au suspendate activităţile prin care asigură acordarea serviciilor EURES sau nu au restricţii asupra acestora;
    h) fac dovada că nu au fost sancţionate contravenţional în ultimii 2 ani pentru încălcarea prevederilor legale referitoare la medierea forţei de muncă;
    i) fac dovada că au încadraţi cel puţin 2 salariaţi cu contract individual de muncă cu normă întreagă, calificaţi în domeniul resurselor umane şi care cunosc cel puţin o limbă străină de circulaţie europeană;
    j) personalul implicat în managementul, coordonarea şi furnizarea de servicii EURES este disponibil pentru a fi calificat şi instruit pentru îndeplinirea sarcinilor ce derivă din calitatea de membru EURES.

    (2) Persoanele juridice de drept privat care funcţionează legal în celelalte state membre ale Uniunii Europene, ale Spaţiului Economic European sau în Confederaţia Elveţiană, care solicită să devină membri EURES, sunt admise în această calitate dacă îndeplinesc toate condiţiile prevăzute de Regulament, precum şi criteriile minime comune stabilite în anexa I la Regulament.

    ART. 5
    (1) Persoanele juridice de drept privat din România care solicită să devină parteneri EURES sunt admise în această calitate dacă îndeplinesc toate condiţiile prevăzute de Regulament, criteriile minime comune stabilite în anexa I la Regulament, precum şi următoarele cerinţe:
    a) au sediul, sunt înregistrate şi îşi desfăşoară activitatea pe teritoriul României, au desfăşurat activitate cel puţin 2 ani înainte de depunerea cererii de admitere ca parteneri EURES;
    b) dispun de condiţiile şi dotările necesare pentru buna desfăşurare a activităţii corespunzătoare sarcinii pe care o îndeplinesc potrivit art. 12 alin. (2) din Regulament, respectiv de spaţiu, personal şi echipamente;
    c) deţin un site web/portal ori instrumente de tip self-service sau altele asemenea, prin care persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă sau/şi angajatorii au acces la serviciile oferite şi asigură în mod vizibil interoperabilitatea cu portalul EURES, prin intermediul unei legături postate pe site-ul web/portalul administrat;
    d) dispun, în situaţia în care îndeplinesc una din sarcinile prevăzute la art. 12 alin. (2) lit. a) şi b) din Regulament, de baze de date privind cererile şi ofertele de locuri de muncă în străinătate, ucenicie şi stagiu, după caz, informaţii referitoare la condiţiile de ocupare a acestora şi la calificările şi aptitudinile solicitanţilor aflaţi în evidenţa lor, comunicate Biroului Naţional de Coordonare EURES din statul de provenienţă;
    e) furnizează în mod gratuit persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă, angajatorilor sau/şi lucrătorilor serviciile EURES corespunzătoare sarcinii pe care o îndeplinesc potrivit dispoziţiilor art. 12 alin. (2) din Regulament;
    f) fac dovada îndeplinirii obligaţiilor de plată datorate potrivit legii;
    g) fac dovada că nu se află în situaţia de insolvenţă, în procedură de executare silită, reorganizare judiciară, faliment, dizolvare, lichidare ori administrare specială.

    (2) Persoanele juridice de drept privat, care funcţionează legal în celelalte state membre ale Uniunii Europene ale Spaţiului Economic European sau în Confederaţia Elveţiană, care solicită să devină parteneri EURES, sunt admise în această calitate dacă îndeplinesc toate condiţiile prevăzute de Regulament, precum şi criteriile minime comune stabilite în anexa I la Regulament.

    ART. 6
    Persoanele juridice de drept public, precum şi persoanele juridice de drept privat constituite în temeiul Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2005, cu modificările şi completările ulterioare, care solicită să devină parteneri EURES, sunt admise în această calitate dacă îndeplinesc toate condiţiile prevăzute de Regulament, criteriile minime comune stabilite în anexa I la Regulament, precum şi următoarele cerinţe:
    a) au sediul, sunt înregistrate şi îşi desfăşoară activitatea pe teritoriul României, au desfăşurat activitate cel puţin 2 ani înainte de depunerea cererii de admitere ca parteneri EURES;
    b) dispun de condiţiile şi dotările necesare pentru buna desfăşurare a activităţii corespunzătoare sarcinii pe care o îndeplinesc potrivit dispoziţiilor art. 12 alin. (2) din Regulament, respectiv de spaţiu, personal şi echipamente;
    c) deţin un site web/portal ori instrumente de tip self-service sau altele asemenea, prin care persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă sau/şi angajatorii au acces la serviciile oferite, şi asigură în mod vizibil interoperabilitatea cu portalul EURES, prin intermediul unei legături postate pe site-ul web/portalul administrat;
    d) dispun, în situaţia în care îndeplinesc una din sarcinile prevăzute de art. 12 alin. (2) lit. a) şi b) din Regulament, de baze de date privind cererile şi ofertele de locuri de muncă în străinătate, ucenicie şi stagiu, după caz, informaţii referitoare la condiţiile de ocupare a acestora şi la calificările şi aptitudinile solicitanţilor aflaţi în evidenţa lor, comunicate Biroului Naţional de Coordonare EURES din statul de provenienţă;
    e) furnizează în mod gratuit persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă, angajatorilor sau/şi lucrătorilor serviciile EURES corespunzătoare sarcinii pe care o îndeplinesc potrivit dispoziţiilor art. 12 alin. (2) din Regulament;
    f) fac dovada îndeplinirii obligaţiilor de plată datorate potrivit legii.


    ART. 7
    (1) În vederea admiterii ca membri sau parteneri EURES, persoanele juridice de drept privat sau persoanele juridice de drept public depun la sediul Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă o cerere, întocmită conform modelului prevăzut în anexa nr. 1.
    (2) Cererea prevăzută la alin. (1) este însoţită de documentele prevăzute în anexa nr. 2.

    ART. 8
    (1) Pe baza documentelor prevăzute la art. 7 alin. (2) depuse sau transmise, Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă, prin Direcţia Coordonare a Reţelei Naţionale EURES, acorduri şi relaţii internaţionale, evaluează îndeplinirea de către persoana juridică solicitantă a tuturor condiţiilor prevăzute de Regulament, a criteriilor minime comune stabilite în anexa I la Regulament, precum şi a cerinţelor stabilite pentru admiterea ca membri sau parteneri EURES şi soluţionează cererea în termen de 30 de zile lucrătoare de la data înregistrării acesteia.
    (2) În situaţia în care documentaţia prevăzută la alin. (1) nu este completă, persoana juridică solicitantă este informată în cel mult 3 zile lucrătoare de la primirea acesteia cu privire la necesitatea transmiterii de documente suplimentare în termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la data comunicării informării.

    ART. 9
    Soluţionarea cererii depuse în vederea admiterii ca membru sau partener EURES se efectuează pe baza unui referat motivat întocmit de Direcţia Coordonare a Reţelei Naţionale EURES, acorduri şi relaţii internaţionale, denumită în continuare Direcţia, şi aprobat de preşedintele Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă, care se comunică persoanei solicitante în termen de 5 zile lucrătoare de la data aprobării.

    ART. 10
    (1) În situaţia în care în urma evaluării realizate conform art. 8 alin. (1) se constată îndeplinirea de către persoana juridică solicitantă a tuturor condiţiilor prevăzute de Regulament, a criteriilor minime comune stabilite în anexa I la Regulament, precum şi a cerinţelor stabilite pentru admiterea ca membri sau parteneri EURES, referatul prevăzut la art. 9 conţine propunerea de admitere a persoanei solicitante ca membru sau, după caz, ca partener EURES.
    (2) În situaţia în care în urma evaluării realizate conform art. 8 alin. (1) se constată neîndeplinirea de către persoana juridică solicitantă a tuturor condiţiilor prevăzute de Regulament, a criteriilor minime comune stabilite în anexa I la Regulament, precum şi a cerinţelor stabilite pentru admiterea ca membri sau parteneri EURES, referatul prevăzut la art. 9 conţine propunerea motivată de respingere a cererii depuse de persoana solicitantă în cauză în vederea admiterii ca membru sau partener EURES.

    ART. 11
    (1) Evidenţa persoanelor juridice de drept privat, precum şi a persoanelor juridice de drept public admise ca membri şi parteneri EURES se realizează de către Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă, prin Direcţie.
    (2) Datele din cuprinsul evidenţei prevăzute la alin. (1) se fac publice pe pagina de internet a Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă.

    ART. 12
    Persoanele juridice de drept privat, precum şi persoanele juridice de drept public admise ca membri şi parteneri EURES au următoarele obligaţii:
    a) să asigure respectarea tuturor condiţiilor prevăzute de Regulament şi de prezenta ordonanţă;
    b) să asigure îndeplinirea criteriilor minime comune stabilite în anexa I la Regulament, precum şi a cerinţelor stabilite pentru admiterea ca membri sau parteneri EURES;
    c) să asigure îndeplinirea sarcinilor asumate în acest sens, potrivit prezentei ordonanţe, ca membri sau parteneri EURES;
    d) să informeze Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă cu privire la schimbările în urma cărora respectarea condiţiilor prevăzute la lit. a) şi îndeplinirea criteriilor, cerinţelor şi sarcinilor prevăzute la lit. b) şi c) nu mai sunt îndeplinite, în maximum 10 zile calendaristice de la data producerii acestora;
    e) să comunice Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă, în condiţiile legii, toate datele şi informaţiile necesare acestei instituţii pentru îndeplinirea atribuţiilor sale legale;
    f) să aplice măsurile tehnice şi organizatorice prevăzute de legislaţia uniunii europene şi naţională în vigoare în materia protecţiei persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date, precum şi pentru protejarea respectivelor date împotriva furtului, pierderii sau accesului neautorizat.


    ART. 13
    (1) Verificarea conformării membrilor şi partenerilor EURES cu legislaţia aplicabilă se realizează de către personalul din cadrul Direcţiei cu atribuţii în acest sens stabilite prin fişa postului, pe baza documentelor prevăzute în anexa nr. 2.
    (2) Verificarea prevăzută la alin. (1) are ca scop constatarea îndeplinirii obligaţiilor prevăzute la art. 12 şi poate fi efectuată periodic sau ca urmare a înregistrării unor sesizări cu privire la neîndeplinirea respectivelor obligaţii.

    ART. 14
    Calitatea de membru sau partener EURES încetează în situaţia în care se constată de către personalul din cadrul Direcţiei cu atribuţii privind verificarea conformării cu legislaţia aplicabilă nerespectarea de către persoanele juridice de drept privat sau public deţinând această calitate a obligaţiilor prevăzute la art. 12.

    ART. 15
    (1) În cazul prevăzut la art. 14, personalul din cadrul Direcţiei cu atribuţii privind verificarea conformării cu legislaţia aplicabilă întocmeşte un referat prin care supune aprobării preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă încetarea calităţii de membru sau partener EURES pentru persoanele juridice de drept privat sau public în cauză.
    (2) Referatul prevăzut la alin. (1) se comunică persoanei juridice de drept privat sau public în cauză în termen de 5 zile lucrătoare de la data aprobării.
    (3) Încetarea calităţii de membru sau partener EURES are loc în termen de 30 de zile de la data comunicării referatului prevăzut la alin. (1), în măsura în care persoanele juridice de drept privat sau public în cauză nu fac dovada remedierii deficienţelor constatate în ceea ce priveşte respectarea obligaţiilor prevăzute la art. 12.
    (4) În perioada prevăzută la alin. (3), calitatea de membru sau partener EURES este suspendată.

    ART. 16
    Calitatea de membru sau de partener EURES încetează de drept la data înregistrării la Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă a notificării formulate în acest sens de către persoanele juridice de drept privat sau public, după caz, deţinând această calitate.

    ART. 17
    (1) Contestaţia împotriva referatului prevăzut la art. 9 sau, după caz a referatului prevăzut la art. 15 alin. (1) se depune la Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă în termen de 30 de zile de la data comunicării acestuia, sub sancţiunea decăderii.
    (2) Contestaţia prevăzută la alin. (1) este calea administrativă de atac prin care se solicită Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă, în calitate de autoritate publică emitentă, reexaminarea referatului contestat, în sensul revocării sau modificării acestuia.
    (3) Contestaţia se formulează în scris şi va cuprinde:
    a) datele de identificare ale contestatorului;
    b) obiectul acesteia;
    c) motivele de fapt şi de drept;
    d) dovezile pe care se întemeiază;
    e) semnătura reprezentantului legal al contestatorului.

    (4) Persoanele juridice de drept privat sau public nemulţumite de răspunsul primit în urma soluţionării contestaţiei formulate potrivit alin. (1) se pot adresa instanţei de contencios competente, în condiţiile şi termenele prevăzute de Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

    ART. 18
    Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta ordonanţă.                    PRIM-MINISTRU
                    VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ
                    Contrasemnează:
                    Ministrul muncii şi justiţiei sociale,
                    Marius-Constantin Budăi
                    Ministrul afacerilor externe,
                    Ramona-Nicole Mănescu
                    p. Ministrul delegat pentru afaceri europene,
                    Melania Gabriela Ciot,
                    secretar de stat

    Bucureşti, 27 august 2019.
    Nr. 22.
    ANEXA 1

    Către Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă
    CERERE
    pentru admiterea ca membru/partener EURES
    În temeiul prevederilor Regulamentului (UE) 2016/589 al Parlamentului European şi al Consiliului din 13 aprilie 2016 privind o reţea europeană de servicii de ocupare a forţei de muncă (EURES), accesul lucrătorilor la servicii de mobilitate şi integrarea mai bună a pieţelor forţei de muncă şi de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 492/2011 şi (UE) nr. 1.296/2013, denumit în continuare Regulamentul şi al art. 7 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 22/2019 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea Regulamentului (UE) 2016/589 al Parlamentului European şi al Consiliului din 13 aprilie 2016 privind o reţea europeană de servicii de ocupare a forţei de muncă (EURES), accesul lucrătorilor la servicii de mobilitate şi integrarea mai bună a pieţelor forţei de muncă şi de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 492/2011 şi (UE) nr. 1.296/2013, denumită în continuare Ordonanţa, persoana juridică ........................, având sediul în .............., str. ..................... nr. ................., bl. ...................., sc. .............., et. ............, ap. .........., judeţul/sectorul ..................., reprezentată prin doamna/domnul ...................., solicită aprobarea admiterii ca ................. EURES.
    Prin prezenta ne angajăm ca în calitate de ............................. EURES:*)
    [] să îndeplinim toate obligaţiile care le revin membrilor EURES în temeiul Regulamentului, inclusiv toate sarcinile prevăzute la art. 12 alin. (2) lit. a), b) şi c) din Regulament;
    [] să îndeplinim toate cerinţele care le revin partenerilor EURES în temeiul Regulamentului şi cel puţin una dintre sarcinile prevăzute la art. 12 alin. (2) din Regulament, respectiv sarcina prevăzută la:
    [] lit. a)
    [] lit. b)
    [] lit. c)


    La prezenta cerere anexăm documentaţia completă prevăzută în anexa nr. 2 la ordonanţă.
    Data
    Semnătura
    *) Se bifează cu „x“ căsuţele corespunzătoare solicitării.

    ANEXA 2

    Documentele necesare în vederea admiterii ca membri sau parteneri EURES
    A. Documentele care se depun de către persoanele juridice de drept privat din România membri EURES:
    a) actul de înregistrare la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, în copie certificată pentru conformitate cu originalul;
    b) documente care atestă desfăşurarea activităţii pe o perioadă de cel puţin 2 ani înainte de depunerea cererii de admitere ca membri EURES;
    c) actul constitutiv, din care să rezulte obiectul principal de activitate „Activităţi ale agenţiilor de plasare a forţei de muncă“ cod CAEN 7810 sau „Activităţi de contractare, pe baze temporare, a personalului“ cod CAEN 7820, în copie certificată pentru conformitate cu originalul;
    d) dovada înregistrării la inspectoratul teritorial de muncă, ca agenţi de plasare a forţei de muncă în străinătate sau ca furnizori de servicii specializate de plasare a forţei de muncă, în copie certificată pentru conformitate cu originalul;
    e) certificat de acreditare ca furnizori de servicii specializate pentru stimularea ocupării forţei de muncă, eliberat de către agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă judeţene sau a municipiului Bucureşti, după caz, în copie certificată pentru conformitate cu originalul;
    f) autorizaţia de funcţionare ca agenţi de muncă temporară eliberată de direcţia de specialitate din cadrul Ministerului Muncii şi Justiţiei Sociale, în copie certificată pentru conformitate cu originalul;
    g) documente care atestă situaţia juridică a spaţiului în care urmează să îşi desfăşoare activitatea, în copie certificată pentru conformitate cu originalul;
    h) declaraţie care conţine informaţii privind asigurarea resurselor umane necesare pentru desfăşurarea activităţii, inclusiv cu privire la disponibilitatea personalului implicat în managementul, coordonarea şi furnizarea de servicii EURES pentru a fi calificat şi instruit pentru îndeplinirea sarcinilor ce derivă din calitatea de membru EURES, baza materială, respectiv dotările specifice, echipamentul tehnic şi alte mijloace fixe pe care le va utiliza în realizarea activităţii, inclusiv cu privire la: site-ul web/portalul/instrumentele de tip self-service sau altele asemenea, necesar/e a fi deţinute, precum şi baza de date privind cererile şi ofertele de locuri de muncă în străinătate, ucenicie şi stagiu, după caz, care să conţină informaţii referitoare la condiţiile de ocupare a acestora şi la calificările şi aptitudinile solicitanţilor aflaţi în evidenţa lor şi serviciile necesar a fi furnizate potrivit Regulamentului, în calitate de membrii EURES, în mod gratuit persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă, angajatorilor sau/şi lucrătorilor;
    i) certificat de cazier fiscal în copie certificată pentru conformitate cu originalul;
    j) acte doveditoare care să ateste că persoana juridică de drept privat solicitantă nu se află în situaţia de insolvenţă, în procedură de executare silită, reorganizare judiciară, faliment, dizolvare, lichidare ori administrare specială şi că nu are activităţile prin care asigură acordarea serviciilor EURES suspendate sau restricţii asupra acestora, în copie certificată pentru conformitate cu originalul;
    k) adeverinţă emisă de agenţia pentru ocuparea forţei de muncă judeţeană sau a municipiului Bucureşti sau de inspectoratul teritorial de muncă, după caz, care să ateste că nu au fost sancţionate contravenţional în ultimii 2 ani pentru încălcarea prevederilor legale referitoare la medierea forţei de muncă;
    l) contractele individuale de muncă încheiate cu cel puţin 2 salariaţi calificaţi în domeniul resurselor umane şi care să cunoască cel puţin o limbă străină de circulaţie europeană, în copie certificată pentru conformitate cu originalul.

    B. Documentele care se depun de către persoanele juridice de drept privat care funcţionează legal în celelalte state membre ale Uniunii Europene/Spaţiului Economic European sau Confederaţia Elveţiană şi care solicită să devină membri EURES:
    a) orice document prin care se face dovada înregistrării în unul dintre statele membre ale Uniunii Europene/Spaţiului Economic European sau Confederaţia Elveţiană însoţit de o traducere necertificată în limba română;
    b) orice documente emise în statul de provenienţă care atestă îndeplinirea tuturor condiţiilor prevăzute de Regulament, precum şi a criteriilor minime comune stabilite în anexa I - Criterii minime comune la Regulament, însoţite de o traducere necertificată în limba română.

    C. Documentele care se depun de către persoanele juridice de drept privat din România care solicită să devină parteneri EURES:
    a) actul de înregistrare la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, în copie certificată pentru conformitate cu originalul;
    b) documente care atestă desfăşurarea activităţii pe o perioadă de cel puţin 2 ani înainte de depunerea cererii de admitere ca membri EURES;
    c) documente care atestă situaţia juridică a spaţiului în care urmează să îşi desfăşoare activitatea, în copie certificată pentru conformitate cu originalul;
    d) declaraţie care conţine informaţii privind baza materială, respectiv dotările specifice, echipamentul tehnic şi alte mijloace fixe pe care le va utiliza în realizarea activităţii, inclusiv cu privire la site-ul web/portalul/instrumentele de tip self-service sau altele asemenea, prin care persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă sau/şi angajatorii pot avea acces la serviciile oferite, în situaţia în care se angajează să îndeplinească una dintre sarcinile prevăzute de art. 12 alin. (2) lit. a) şi b) din Regulament, baza de date privind cererile şi ofertele de locuri de muncă în străinătate, ucenicie şi stagiu, după caz, informaţii referitoare la condiţiile de ocupare a acestora şi la calificările şi aptitudinile solicitanţilor aflaţi în evidenţa lor, comunicate Biroului Naţional de Coordonare EURES din statul de provenienţă şi serviciile EURES corespunzătoare sarcinii pe care se angajează să o îndeplinească potrivit art. 12 alin. (2) din Regulament;
    e) certificat de cazier fiscal în copie certificată pentru conformitate cu originalul;
    f) acte doveditoare care să ateste că persoana juridică de drept privat solicitantă nu se află în situaţia de insolvenţă, în procedură de executare silită, reorganizare judiciară, faliment, dizolvare, lichidare ori administrare specială, în copie certificată pentru conformitate cu originalul.

    D. Documentele care se depun de către persoanele juridice de drept privat care funcţionează legal în celelalte state membre ale Uniunii Europene/Spaţiului Economic European sau Confederaţia Elveţiană, care solicită să devină parteneri EURES:
    a) orice document prin care se face dovada înregistrării în unul dintre statele membre ale Uniunii Europene/Spaţiului Economic European sau Confederaţia Elveţiană însoţit de o traducere necertificată în limba română;
    b) orice documente emise în statul de provenienţă care atestă îndeplinirea tuturor condiţiilor prevăzute de Regulament, precum şi a criteriilor minime comune stabilite în anexa I - Criterii minime comune la Regulament, însoţite de o traducere necertificată în limba română.

    E. Documentele care se depun de către persoanele juridice de drept public, precum şi de către persoanele juridice de drept privat constituite în temeiul Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2005, cu modificările şi completările ulterioare, care solicită să devină parteneri EURES:
    a) actele normative în temeiul cărora sunt organizate şi funcţionează sau, după caz, certificatul de înscriere în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor;
    b) documente care atestă desfăşurarea activităţii pe o perioadă de cel puţin 2 ani înainte de depunerea cererii de admitere ca membri EURES;
    c) documente care atestă situaţia juridică a spaţiului în care urmează să îşi desfăşoare activitatea, în copie certificată pentru conformitate cu originalul;
    d) declaraţie care conţine informaţii privind baza materială, respectiv dotările specifice, echipamentul tehnic şi alte mijloace fixe pe care le va utiliza în realizarea activităţii, inclusiv cu privire la site-ul web/portalul/instrumentele de tip self-service sau altele asemenea, prin care persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă sau/şi angajatorii pot avea acces la serviciile oferite, în situaţia în care se angajează să îndeplinească una dintre sarcinile prevăzute de art. 12 alin. (2) lit. a) şi b) din Regulament, baza de date privind cererile şi ofertele de locuri de muncă în străinătate, ucenicie şi stagiu, după caz, informaţii referitoare la condiţiile de ocupare a acestora şi la calificările şi aptitudinile solicitanţilor aflaţi în evidenţa lor, comunicate Biroului Naţional de Coordonare EURES din statul de provenienţă şi serviciile EURES corespunzătoare sarcinii pe care se angajează să o îndeplinească potrivit art. 12 alin. (2) din Regulament;
    e) certificat de cazier fiscal în copie certificată pentru conformitate cu originalul.


    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016