Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   SCHEMĂ DE AJUTOR DE MINIMIS din 30 iulie 2019  prevăzută în cadrul Programului UNCTAD/EMPRETEC - România pentru sprijinirea dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 SCHEMĂ DE AJUTOR DE MINIMIS din 30 iulie 2019 prevăzută în cadrul Programului UNCTAD/EMPRETEC - România pentru sprijinirea dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii

EMITENT: Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 683 bis din 19 august 2019
──────────
    Aprobată prin ORDINUL nr. 1.229 din 30 iulie 2019, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 683 din 19 august 2019.
──────────

    PO.IP-08
    Revizia 1
                                       PROCEDURA
              de implementare a Programului UNCTAD/EMPRETEC România pentru
               sprijinirea dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii
    1. Obiectivul Programului
        Programul UNCTAD/EMPRETEC-România pentru sprijinirea dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, denumit în continuare Program, este un program de încurajare şi de stimulare a înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, implementat de către Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat, denumit în continuare MMACA, în conformitate cu prevederile Legii nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale Hotărârii Guvernului nr. 23/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat.
        EMPRETEC este un program integrat de pregătire, care oferă întreprinzătorilor instruire şi asistenţă tehnică, precum şi un cadru instituţional pentru dezvoltarea capacităţilor antreprenoriale şi creşterea competitivităţii pe piaţa locală şi internaţională a întreprinderilor mici şi mijlocii.
        EMPRETEC este un program internaţional pentru dezvoltarea şi sprijinirea antreprenorilor, desfăşurat sub egida Conferinţei Naţiunilor Unite pentru Comerţ şi Dezvoltare denumit în continuare UNCTAD - Geneva, fiind operaţional în 40 de ţări din America Centrală, America Latină, Africa şi Orientul Mijlociu.
        România este prima ţară din Europa în care se implementează acest Program. MMACA s-a implicat în acest Program în calitate de partener al UNCTAD şi finanţator al programului în conformitate cu INTEROFFICE MEMORANDUM/12.09.2014, transmis de UNCTAD - Geneva.
        Grupul ţintă al Programului include antreprenori existenţi sau potenţiali precum şi top manageri, inclusiv specialişti din organizaţii publice sau private presupuşi a se comporta de o manieră antreprenorială sau managerială.
        Obiectivele Programului sunt: susţinerea dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, crearea de noi locuri de muncă, creşterea numărului de întreprinderi mici şi mijlocii capabile să facă faţă competiţiei şi forţelor concurenţiale în condiţiile globalizării pieţelor.
        Programul îşi propune:
    a) identificarea întreprinzătorilor de succes;
    b) dezvoltarea competenţelor personale antreprenoriale şi a capacităţii manageriale;
    c) dezvoltarea comportamentului antreprenorial cu scopul creării de noi afaceri cu caracter inovativ;
    d) dezvoltarea metodelor moderne de afaceri precum şi generarea de idei noi de afaceri şi de produse noi;
    e) mobilizarea resurselor antreprenoriale româneşti şi întărirea dinamismului antreprenorial al întreprinderilor mici şi mijlocii din România;
    f) încurajarea schimbului de experienţă şi a dezvoltării relaţiilor pe plan local dar şi la nivel internaţional;
    g) dezvoltarea capacităţii întreprinderilor mici şi mijlocii de a elabora şi implementa strategii de afaceri competitive;
    h) sprijinirea întreprinderilor mici şi mijlocii pentru extinderea pieţelor de desfacere şi creşterea exporturilor;
    i) dezvoltarea contactelor şi reţelelor de afaceri în afara României şi iniţierea de cooperări transfrontaliere.

        Pentru anul 2019, MMACA continuă integrarea programului EMPRETEC în structura instituţională de sprijin a sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii pentru dezvoltarea antreprenoriatului din România.

    2. Bugetul Programului
    2.1. Bugetul alocat Programului pentru anul bugetar 2019 aprobat prin Legea bugetului de Stat pe anul 2019 nr. 50/2019 este de 504.000 lei.
        Prin implementarea programului în anul 2019 se estimează acordarea de ajutor unui număr de minimum 100 de beneficiari, persoane fizice.

    2.2. MMACA administrează, gestionează şi derulează direct sau prin intermediul organizaţiilor ori instituţiilor de drept privat programele de încurajare şi stimulare a înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, finanţate de la bugetul de stat la nivel naţional şi la nivel local, prin intermediul Agenţiilor pentru IMM, Atragere de Investiţii şi Promovare a Exportului, denumite în continuare AIMMAIPE, a căror listă este prevăzută în anexa nr. 2, şi asigură managementul financiar şi/sau tehnic al fondurilor alocate de la bugetul de stat, conform Legii nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificările şi completările ulterioare, care transpune în legislaţia naţională Recomandarea CE nr. 361 din data 6 mai 2003, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L. 124 din data de 20 mai 2003.
    2.3. Pentru realizarea programului se alocă de la bugetul de stat pentru anul 2019 suma de 504.000 lei, împărţită în mod egal celor 4 AIMMAIPE organizatoare: Bucureşti, Constanţa, Craiova şi Târgu Mureş care încheie parteneriate cu instituţii publice şi/sau private, contractează serviciile specifice organizării workshop-urilor de pregătire antreprenorială UNCTAD/EMPRETEC, asigură publicarea pe site-ul www.aippimm.ro a locaţiilor şi perioadelor de desfăşurare a acestora şi asigură cheltuielile de organizare şi promovare a workshop-urilor, precum şi onorariile trainerilor pentru susţinerea celor 4 workshop-uri. Onorariile trainerilor nu vor depăşi suma de 42000 lei/workshop.

    3. Derularea Programului
        Prin Program se finanţează workshop-urile UNCTAD/EMPRETEC România pentru sprijinirea dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii în domenii de interes pentru dezvoltarea capacităţilor antreprenoriale, în scopul dobândirii cunoştinţelor teoretice şi cu aplicabilitate practică, necesare începerii şi dezvoltării unei afaceri.
        Workshop-urile UNCTAD/EMPRETEC vor fi organizate sub coordonarea celor 4 centre EMPRETEC (EMPRETEC Transilvania, EMPRETEC Sud-Est, EMPRETEC Oltenia-Banat şi EMPRETEC Moldova) şi se vor desfăşura în 4 locaţii (arondate celor 4 AIMMAIPE organizatoare: Bucureşti, Constanţa, Craiova şi Târgu Mureş). Perioadele de desfăşurare a workshop-urilor şi locaţiile vor fi afişate pe site-ul www.aippimm.ro. În cadrul aceluiaşi workshop nu pot participa rude de gradul I, rude de gradul II şi soţ/soţie. Numărul maxim de beneficiari este de 30 participanţi/workshop.
        În cadrul acestui program AIMMAIPE sunt arondate Centrelor EMPRETEC astfel:
        ● Centrul Regional EMPRETEC Bucureşti Ilfov: AIMMAIPE Bucureşti;
        ● Centrul Regional EMPRETEC Sud-Est: AIMMAIPE Constanţa;
        ● Centrul Regional EMPRETEC Oltenia-Banat: AIMMAIPE Craiova;
        ● Centrul Regional EMPRETEC Centru: OTIMMC Tg Mureş.

        AIMMAIPE vor asigura organizarea şi desfăşurarea workshop-urilor astfel:
        ● propun împreună cu trainerii locaţiile de desfăşurare a workshop-urilor astfel încât acestea să respecte standardele de calitate impuse de UNCTAD;
        ● pregătesc şi organizează împreună cu trainerii interviurile participanţilor;
        ● menţin legătura şi comunică cu trainerii şi participanţii în vederea bunei organizări şi desfăşurări ale workshop-urilor.

        AIMMAIPE organizatoare vor asigura plata cheltuielilor ocazionate de desfăşurarea workshop-ului din bugetul alocat prin program fiecăruia din cele 4 AIMMAIPE (editarea de materiale de promovare şi prezentare, editare/multiplicare de materiale de curs, materiale suport pentru exerciţiile practice, consumabile necesare desfăşurării cursurilor, închiriere de spaţii pentru desfăşurarea workshop-urilor, transmitere de invitaţii necesare organizării şi desfăşurării workshop-urilor, cheltuielile cu plata onorariilor trainerilor, cazarea şi masa trainerilor precum şi cazarea şi masa participanţilor, inclusiv cheltuielile de organizare a conferinţelor de lansare/diseminare a workshop-urilor).
        Produsul de bază oferit participanţilor la Program este atelierul de lucru pentru dezvoltarea competenţelor personale antreprenoriale dezvoltat de Universitatea Harvard împreună cu Management Systems Internaţional şi McBeer & Co care se va desfăşura pe parcursul a 9 zile calendaristice.
        În vederea implementării Programului, serviciile de instruire specifice Programului vor fi efectuate de traineri empretec naţionali certificaţi şi în curs de certificare de către UNCTAD Geneva, serviciile de instruire fiind contractate de către AIMMAIPE organizatoare.
        AIMMAIPE responsabile de desfăşurarea celor 4 workshop-uri vor comunica MMACA locaţiile şi perioada de desfăşurare a acestora pentru a fi publicate pe site-ul www.aippimm.ro.
        Înregistrarea formularelor de participare la workshop-urile organizate în cadrul primului stadiu al Programului se face on-line pe site-ul www.aippimm.ro. Se consideră că, prin înscrierea la Program, aplicantul este de acord cu furnizarea în favoarea MMACA a anumitor date cu caracter personal (de exemplu: CNP, adresă de domiciliu, etc), date care vor fi securizate în cadrul Registrului Unic Electronic al Programului.
     MMACA, AIMMAIPE, precum şi participanţii la Program nu vor permite sau facilita folosirea de către terţi a datelor referitoare la nume, brand, metodologie, logo şi material de training. În acest scop, participanţii la Program vor completa angajamentul prevăzut în anexa nr. 3.

    4. Beneficiarii Programului
     Pot beneficia de prevederile Programului persoanele fizice care îndeplinesc cumulativ, la data depunerii formularului de înscriere în program prevăzut în anexa nr. 1, următoarele criterii de eligibilitate:
    a) sunt cetăţeni români sau cetăţeni străini vorbitori de limbă română;
    b) au studii medii sau superioare definitivate cu diplomă de Bacalaureat/Licenţă sau adeverinţă care să ateste finalizarea studiilor;
    c) se înscriu la activităţile prevăzute în Program, prin completarea formularului de înscriere;
    d) participă pentru prima dată la un atelier EMPRETEC;
    e) declară pe propria răspundere că vor participa continuu la toate activităţile workshop-ului pe perioada tuturor celor 9 zile de curs sub sancţiunea interzicerii aplicării la programele naţionale derulate de către MMACA o perioadă de 3 ani.
    f) declară pe propria răspundere că sunt apţi din punct de vedere medical pentru efort.


    5. Selecţia participanţilor în cadrul programului
        Pentru workshop-urile organizate în cadrul Programului, verificarea participanţilor se va face în ordinea înscrierii în program, după cum urmează:
     Etapa I - verificarea condiţiilor de eligibilitate conform pct. 4, de către AIMMAIPE;
        Etapa II - interviu organizat de către traineri certificaţi UNCTAD.

        Aplicanţii vor fi notificaţi prin telefon şi email de rezultatul evaluării: admis sau respins, în urma parcurgerii etapei I şi II;
        În cazul respingerii aplicanţii vor fi informaţi asupra motivelor de respingere de către trainerii certificaţi UNCTAD sau AIMMAIPE, după caz. Lista solicitanţilor admişi şi a celor respinşi însoţită de motivele de respingere vor fi transmise către AIMMAIPE organizator de către trainerii certificaţi UNCTAD cel târziu cu 3 zile lucrătoare înainte de începerea workshop-ului, în vederea publicării pe site-ul www.aippimm.ro.
        În conformitate cu dispoziţiile Legii nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, în situaţia în care solicitantul se consideră vătămat într-un drept al său sau într-un interes legitim prin primirea scrisorii de respingere de la echipele de verificare, acesta are dreptul de a urma procedura prevăzută în aceste situaţii.
        Solicitantul poate formula o contestaţie la AIMMAIPE Braşov în termen de 10 zile calendaristice de la data primirii scrisorii de respingere pentru neîndeplinirea condiţiilor de eligibilitate.
        Contestaţia se formulează în scris şi va cuprinde:
    - datele de identificare ale solicitantului;
    – obiectul contestaţiei;
    – motivele de fapt şi de drept pe care se întemeiază contestaţia;
    – dovezile pe care se întemeiază;
    – semnătura reprezentantului legal.


    6. Confidenţialitate
        Formularele şi documentele justificative depuse de către solicitanţi în cadrul Programului sunt confidenţiale, personalul MMACA, AIMMAIPE sau UNCTAD implicat în implementare având obligaţia de a nu dezvălui informaţii menţionate în acestea către terţe persoane, cu excepţia cazului în care informaţiile sunt furnizate organelor abilitate ale statului în exercitarea atribuţiilor ce le revin.
        MMACA şi AIMMAIPE sunt autorizate să publice, în orice formă şi mediu, inclusiv pe internet, informaţiile referitoare la numele beneficiarului şi activitatea la care participă.
        Documentele, depuse de către beneficiari în vederea participării în cadrul Programului, vor fi păstrate la sediul fiecărui AIMMAIPE.

    7. Monitorizarea şi evaluarea rezultatelor
    7.1. Monitorizarea şi controlul beneficiarilor Programului, se vor face de către Unitatea de Monitorizare, Control şi Raportare (UMCR) din cadrul AIMMAIPE.
    7.2. Participanţii la activităţile din cadrul Programului, vor completa şi vor transmite către AIMMAIPE Braşov - UMCR formularul de raportare tehnică prevăzut în anexa nr. 4. Transmiterea formularului de raportare tehnică este obligatorie pentru toţi beneficiarii din cadrul prezentului program, pe o perioadă de 3 ani, începând cu anul 2020.
    7.3. Pe baza rezultatelor monitorizării derulării Programului şi a evaluării rezultatelor acestuia se va îmbunătăţi şi diversifica programa workshop-urilor.
    7.4. Reprezentanţii MMACA şi cei ai AIMMAIPE au dreptul să verifice veridicitatea şi conformitatea declaraţiilor, documentelor şi activităţilor făcute în cadrul Programului.
    7.5. Rapoartele de evaluare a cursanţilor, întocmite de traineri şi de AIMMAIPE vor fi transmise de AIMMAIPE către MMACA.

    8. Anexe
    Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezenta procedură.

    ANEXA 1

    la procedură
                                Formular de înscriere la
                    Programul de Dezvoltare Antreprenorială EMPRETEC
    1. Numele şi prenumele: ......................................
    2. Sexul: [] Masculin [] Feminin
        3.

┌────────────────┬─────────────────────┐
│Adresa de acasă:│Adresa de la │
│ │serviciu: │
├────────────────┼─────────────────────┤
│……………………… │……………………….. │
│……………………… │………………………. │
│Telefon …………….. │E-mail: ………………. │
│ │Telefon: ……………… │
└────────────────┴─────────────────────┘


    4. Vârsta: ..........................
    5. Stare civilă: [] Necăsătorit [] Căsătorit [] Divorţat [] Văduv/ă
    6. Aveţi copii? [] Da [] Nu
    7. Nivelul educaţiei (marcaţi răspunsul/răspunsurile corect/e):
        ● Aţi absolvit şcoala gimnazială? [] Da [] Nu
        Numele (nr.) şcolii: .............................

        ● Aţi absolvit liceul? [] Da [] Nu
        Aţi obţinut diploma de bacalaureat? [] Da [] Nu
        Numele liceului: ................................

        ● Aţi absolvit şcoală tehnică/postliceală/colegiu? [] Da [] Nu
        Câţi ani? .......................................
        Aţi obţinut diplomă de absolvire? [] Da [] Nu
        Ce specializare aţi avut? ........................
        Denumirea unităţii de învăţământ: .............................

        ● Studii superioare (de orice fel) ................ Câţi ani? ................
        Aţi obţinut o diplomă universitară? [] Da [] Nu
        Ce specializare aţi avut? .........................................
        Denumirea unităţii de învăţământ: .................................

        ● Aveţi societate comercială? [] Da [] Nu
        Dacă da, trebuie trecută denumirea societăţii comerciale, CUI, numărul mediu de angajaţi la 31.12.2018, cifra de afaceri.


    8. Aţi fost vreodată ucenic? [] Da [] Nu
        În ce meserie? ................................
        Organizaţia/Persoana: ...........................

    9. A avut mama sau tatăl dumneavoastră propria afacere? [] Da [] Nu
        Dacă da, aţi lucrat în cadrul acelei afaceri? [] Da [] Nu

    10. A avut una din rudele dvs., în afara de părinţi, propria afacere? [] Da [] Nu
        Dacă da, i-aţi ajutat vreodată în afacerea respectivă? [] Da [] Nu

    11. Gândiţi-vă la trei dintre prietenii dvs. cei mai apropiaţi.
        Completaţi numele şi ocupaţia lor:
        Numele Prietenului #1 .............. Are acest prieten(ă) propria afacere [] Da [] Nu
        Numele Prietenului #2 .............. Are acest prieten(ă) propria afacere [] Da [] Nu
        Numele Prietenului #3 .............. Are acest prieten(ă) propria afacere [] Da [] Nu


    12. Au părinţii vreunuia din prietenii dumneavoastră propria afacere? [] Da [] Nu
    13. Câţi din oamenii pe care îi cunoaşteţi personal au propria afacere? .................
    14. Aţi fost primul copil la părinţi? [] Da [] Nu
    15. Aţi călătorit în străinătate? [] Da [] Nu
        Dacă da, menţionaţi ţările în care aţi călătorit cel mai des şi de câte ori aţi călătorit în fiecare dintre aceste ţări.

┌────────────┬─────────────────────────┐
│Ţara │Numărul de vizite │
├────────────┼─────────────────────────┤
│…………………. │…………………. │
│…………………. │…………………. │
│…………………. │…………………. │
└────────────┴─────────────────────────┘

        De câte ori pe an călătoriţi în interiorul ţării, în afara regiunii unde v-aţi născut sau în afara regiunii în care locuiţi?
        ...........................................................................


    16. Vă rugăm să completaţi în tabelul următor datele referitoare la experienţa dvs. profesională începând cu actualul/ultimul loc de muncă:

┌───────────┬──────┬───────┬───────┬────────┐
│Angajatorul│Adresa│Telefon│Funcţia│Perioada│
├───────────┼──────┼───────┼───────┼────────┤
├───────────┼──────┼───────┼───────┼────────┤
├───────────┼──────┼───────┼───────┼────────┤
├───────────┼──────┼───────┼───────┼────────┤
├───────────┼──────┼───────┼───────┼────────┤
└───────────┴──────┴───────┴───────┴────────┘


    17. Aţi încercat vreodată să începeţi o afacere proprie? [] Da [] Nu
        Ce tip de afacere? .................................
        Ce s-a întâmplat cu această afacere? ...........................

    18. Aveţi în prezent o afacere proprie? [] Da [] Nu
        Ce tip de afacere? ...............................................

    19. Dacă intenţionaţi să începeţi o afacere sau să o extindeţi pe cea existentă, ce tip de afacere aţi începe/extinde? (Vă rugăm să detaliaţi) ......................
    20. Dacă nu intenţionaţi să începeţi o afacere chiar acum, cum intenţionaţi să folosiţi experienţa acumulată la acest seminar de instruire? .........................
    21. De cât capital credeţi că aveţi nevoie să începeţi sau să extindeţi o afacere? ..............................................
    22. Estimaţi suma de bani din fiecare din sursele menţionate mai jos pe care o puteţi folosi în începerea/extinderea afacerii dvs.:
        Bani personali .....................
        Împrumuturi sau bani oferiţi de familie ......................
        Împrumuturi sau bani oferiţi de prieteni .....................
        Alte surse: ............. Specificaţi: ................

    23. Aveţi casa, apartamentul sau terenul dumneavoastră în proprietate personală? [] Da [] Nu
    24. Care dintre lucrurile menţionate mai jos consideraţi că reprezintă ingredientul cel mai important în succesul unei afaceri? (Marcaţi o singură opţiune.)
        [] Banii [] Educaţia [] Prietenii [] Motivaţia [] Altele

    25. Sunteţi de acord sau nu cu afirmaţia următoare? "Este mai important pentru un loc de muncă să ofere oportunităţi decât siguranţă." [] De acord [] Nu sunt de acord
    26. Folosiţi-vă imaginaţia şi încercaţi să vă gândiţi la cât mai multe utilizări ale rumeguşului sau ale produselor care se pot face din rumeguş.

┌───────────────────┬───────────────────┐
│1. …………………. │4. …………………. │
├───────────────────┼───────────────────┤
│2. …………………. │5. …………………. │
├───────────────────┼───────────────────┤
│3. …………………. │6. …………………. │
└───────────────────┴───────────────────┘


    27. Sunteţi de acord sau nu cu afirmaţia următoare?
        "Sunt oportunităţi suficiente pentru ca oameni ca mine să înceapă o afacere în ţara asta." [] De acord [] Nu sunt de acord

    28. Imaginaţi-vă că fratele sau sora dvs. vă oferă un cadou de 30.000 dolari SUA pentru a-i cheltui cum doriţi dvs.
        Ce aţi face cu ei?
        Prima utilizare: ..................................
        A doua utilizare: .................................
        A treia utilizare: ................................


    29. Dacă aţi putea avea locul de muncă şi salariul şefului dvs. pentru următorii 5 ani, aţi accepta? [] Da [] Nu
    30. Cum apreciaţi dorinţa dumneavoastră de a începe o afacere proprie sau de a extinde afacerea dumneavoastră deja existentă? (Marcaţi doar un singur răspuns)
        [] Nu ştiu [] Medie [] Destul de puternică [] Foarte puternică

    31. În această etapă, care sunt şansele de succes ale afacerii dumneavoastră? (Marcaţi doar un singur răspuns.)

┌───────┬───────┬───────┬───────┬────────┐
│[] 10% │[] 20% │[] 30% │[] 40% │[] 50% │
├───────┼───────┼───────┼───────┼────────┤
│[] 60% │[] 70% │[] 80% │[] 90% │[] 100% │
└───────┴───────┴───────┴───────┴────────┘

        Vă rugăm explicaţi răspunsul. ..........................................

    32. Sunteţi dispus să investiţi 9 zile neîntrerupt din timpul dumneavoastră pentru a participa la un atelier intensiv de lucru?
        [] Da [] Nu

    33. Cum aţi auzit de acest program? ..............................
    34. La ce alte cursuri sau seminarii de dezvoltare antreprenorială sau a afacerilor aţi mai participat? Vă rugăm să oferiţi detalii.

┌────────────────┬─────────────────────┐
│Cursul │Perioada │
├────────────────┼─────────────────────┤
├────────────────┼─────────────────────┤
├────────────────┼─────────────────────┤
└────────────────┴─────────────────────┘


    35. Descrieţi afacerea dumneavoastră sau ideea de afaceri:
        ......................................................
        ......................................................
        ......................................................
        ......................................................
        ......................................................

        Semnătura aplicantului:

    ANEXA 2

    la procedură
                  Lista Agenţiilor pentru imm, atragere de investiţii
                               şi promovare a exportului

┌────┬─────────────┬─────────────┬────────────────────────────┐
│Nr. │AIMMAIPE │ │ │
│Crt.│(Judeţe │ADRESA │TELEFON/FAX │
│ │arondate) │ │ │
├────┼─────────────┼─────────────┼────────────────────────────┤
│ │ │Str. │ │
│ │ │Turnului, │0268-548.018 tel. │
│ │BRAŞOV Braşov│nr.5, │0268-548.017 fax │
│1. │Covasna Sibiu│clădirea │www.aippimm.ro │
│ │ │AJOFM, et.1, │agentia.brasov@imm.gov.ro │
│ │ │Braşov, C.P. │ │
│ │ │500152 │ │
├────┼─────────────┼─────────────┼────────────────────────────┤
│ │ │Str. │ │
│ │BUCUREŞTI │Poteraşi, nr.│www.aippimm.ro │
│2. │Bucureşti │11, sector 4,│agentia.bucuresti@imm.gov.ro│
│ │Ilfov │Bucureşti, │ │
│ │ │C.P. 040263 │ │
├────┼─────────────┼─────────────┼────────────────────────────┤
│ │CLUJ- NAPOCA │ │ │
│ │Bihor │Str. Horea │0264-487.224 tel. │
│ │Bistriţa │nr. 13, │0264-487.244 fax │
│3. │Năsăud Cluj │Cluj-Napoca, │www.aippimm.ro │
│ │Maramureş │C.P. 400174 │agentia.cluj@imm.gov.ro │
│ │Satu Mare │ │ │
│ │Sălaj │ │ │
├────┼─────────────┼─────────────┼────────────────────────────┤
│ │CONSTANŢA │Bd. Tomis, │0241-661.253 tel. │
│ │Brăila Buzău │nr. 79- 81, │0241-661.254 fax │
│4. │Constanţa │et. 3, │www.aippimm.ro │
│ │Galaţi Tulcea│Constanţa, │agentia.constanta@imm.gov.ro│
│ │Vrancea │C.P. 900669 │ │
├────┼─────────────┼─────────────┼────────────────────────────┤
│ │CRAIOVA Dolj │Str. Ştefan │ │
│ │Gorj │cel Mare, nr.│0251-510.785 tel./fax │
│5. │Mehedinţi Olt│93, et. 1- 2,│www.aippimm.ro │
│ │Vâlcea │Craiova, C.P.│agentia.craiova@imm.gov.ro │
│ │ │200129 │ │
├────┼─────────────┼─────────────┼────────────────────────────┤
│ │IAŞI Bacău │Bdul Tudor │ │
│ │Botoşani Iaşi│Vladimirescu,│0232- 261.101 tel./fax 0232-│
│6. │Neamţ Suceava│nr. 45A, Bl. │240.213 tel. www.aippimm.ro │
│ │Vaslui │B2, Iaşi, │agentia.iasi@imm.gov.ro │
│ │ │C.P. 700305 │ │
├────┼─────────────┼─────────────┼────────────────────────────┤
│ │PLOIEŞTI │Ploieşti, │ │
│ │Argeş │bdul │ │
│ │Călăraşi │Republicii, │0244-522.085 tel. │
│7. │Dâmboviţa │nr. 12, bl. │0244-544.054 fax │
│ │Giurgiu │33, B1- B2, │www.aippimm.ro │
│ │Ialomiţa │judet Prahova│agentia.ploiesti@imm.gov.ro │
│ │Prahova │C.P. 100066 │ │
│ │Teleorman │ │ │
├────┼─────────────┼─────────────┼────────────────────────────┤
│ │ │Strada │0265-311.660 tel. │
│ │TÂRGU MUREŞ │Gheorghe Doja│0265-260.818 fax │
│8. │Harghita │nr. 25, Târgu│www.aippimm.ro │
│ │Mureş Alba │Mureş, C.P. │oficiutargumures@imm.gov.ro │
│ │ │540342 │ │
├────┼─────────────┼─────────────┼────────────────────────────┤
│ │TIMIŞOARA │Bd. Eroilor │0256-292.739 tel. │
│ │Arad │de la Tisa, │0256-292.767 fax │
│9. │Caraş-Severin│nr. 22, │www.aippimm.ro │
│ │Hunedoara │Timişoara, │agentia.timisoara@imm.gov.ro│
│ │Timiş │C.P. 300575 │ │
└────┴─────────────┴─────────────┴────────────────────────────┘


    ANEXA 3

    la procedură
                                       ANGAJAMENT
        Subsemnatul/Subsemnata, ................. domiciliat(ă) în ................., identificat(ă) cu B.I./C.I. seria ...... nr. .......... eliberat de ................ la data de ................, administrator/asociat unic al S.C. ............... cu sediul în .................., mă oblig prin prezentul angajament să nu permit şi să nu facilitez folosirea de către terţi a datelor referitoare la nume, brand, metodologie, logo şi material de training folosite în cadrul workshop-urilor EMPRETEC. În cazul în care, fără motive întemeiate, renunţ să particip la atelierul EMPRETEC în cursul celor nouă zile de workshop, înţeleg că nu voi mai avea dreptul de a aplica la nici un program naţional derulat de către MMACA pe o perioadă de trei ani.
        Semnătura .....................
        (nume şi prenume)
        Data ......................

    ANEXA 4

    la procedură
                             Formular de raportare tehnică
        (Se completează toate rubricile în limba română, prin tehnoredactare.)
        Perioada pentru raportare: anul .............
        Numele şi prenumele: ...............................
        Am participat la Programul UNCTAD/EMPRETEC România pentru sprijinirea dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii în perioada ...............
        Anterior participării la Programul UNCTAD/EMPRETEC:
    [ ] Am deţinut o societate comercială sau calitatea de acţionar, asociat, administrator în cadrul unei întreprinderi
    [ ] Nu am deţinut o societate comercială calitatea de acţionar, asociat, administrator în cadrul unei întreprinderi
        Dacă răspunsul este DA precizaţi cum v-a ajutat participarea la Programul UNCTAD/EMPRETEC în dezvoltarea afacerii în care sunteţi implicat.
        ...........................................
        ...........................................


        Ulterior participării la Programul UNCTAD/EMPRETEC:
    [ ] Am înfiinţat o societate comercială sau am dobândit calitatea de acţionar, asociat, administrator în cadrul unei întreprinderi
    [ ] Nu am înfiinţat o societate comercială sau nu am dobândit calitatea de acţionar, asociat, administrator în cadrul unei întreprinderi
        Dacă răspunsul este NU vă rugăm să precizaţi cum v-a ajutat participarea la Programul UNCTAD/EMPRETEC
        ...........................................
        ...........................................

        Dacă răspunsul este DA vă rugăm să completaţi câmpurile de mai jos:
        Datele de identificare ale societăţii:
        Denumirea societăţii comerciale ..................................
        Adresa .....................................
        Telefon .........., Fax ..........,
        e-mail ...................
        Data înregistrării societăţii comerciale .......................
        Numărul de înmatriculare la oficiul registrului comerţului .........................
        Codul unic de înregistrare .....................
        Calitatea deţinută în cadrul societăţii comerciale ...........................

        Date de raportare tehnică:
    - cifra de afaceri ............. lei;
    – profitul brut ................ lei;
    – numărul mediu scriptic anual de personal .................        Subsemnatul/Subsemnata, ................., identificat/identificată cu actul de identitate seria ........ nr. .........., eliberat de .............. la data de ..............., cu domiciliul în localitatea ................, str. ............... nr. ......, bl. ......., sc. ........, ap. ........, sectorul/judeţul ................, în calitate de reprezentant legal al societăţii (după caz) ..............., declar pe propria răspundere că toate informaţiile furnizate şi consemnate în prezentul formular sunt corecte şi complete.
        Numele ..................
        Semnătura ...............
        Funcţia .................
        Data semnării ...........

                                    ------

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016