Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   PROCEDURĂ din 7 august 2019  de notificare pentru racordarea la reţelele electrice de interes public a locurilor/nodurilor de consum şi de verificare a conformităţii acestora cu cerinţele tehnice de racordare    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 PROCEDURĂ din 7 august 2019 de notificare pentru racordarea la reţelele electrice de interes public a locurilor/nodurilor de consum şi de verificare a conformităţii acestora cu cerinţele tehnice de racordare

EMITENT: Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 669 din 12 august 2019
──────────
    Aprobată prin ORDINUL Nr. 176 din 7 august 2019, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 669 din 12 august 2019.
──────────
    CAP. I
    Scop
    ART. 1
    Prezenta procedură stabileşte modul de desfăşurare şi etapele procesului de punere sub tensiune pentru perioada de probe, conţinutul testelor de verificare a conformităţii şi etapele procesului de verificare a conformităţii cu cerinţele tehnice prevăzute în Norma tehnică privind cerinţele tehnice de racordare la reţelele electrice de interes public pentru locurile/nodurile de consum, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 67/2019, denumită în continuare Normă tehnică de racordare, pentru:
    a) racordarea locurilor de consum la sistemul de transport;
    b) racordarea instalaţiilor de distribuţie la sistemul de transport;
    c) racordarea sistemelor de distribuţie la sistemul de transport;
    d) unităţile consumatoare utilizate de un loc de consum sau de un sistem de distribuţie închis pentru a furniza servicii de consum comandabil către operatorii de reţea.


    ART. 2
    Conformitatea cu cerinţele tehnice privind racordarea la reţelele electrice de interes public a utilizatorilor prevăzuţi la art. 1 este dovedită prin emiterea de către operatorul de reţea relevant a notificării de funcţionare finală, care atestă respectarea cerinţelor tehnice corespunzătoare, prevăzute în Norma tehnică de racordare.

    CAP. II
    Domeniu de aplicare
    ART. 3
    (1) Prezenta procedură se aplică:
    a) locurilor de consum noi racordate la sistemul de transport, instalaţiilor de distribuţie noi racordate la sistemul de transport, sistemelor de distribuţie noi racordate la sistemul de transport şi unităţilor consumatoare noi, utilizate de un loc de consum sau de un sistem de distribuţie închis pentru a furniza servicii de consum comandabil către operatorii de reţea;
    b) locurilor de consum existente racordate la sistemul de transport, instalaţiilor de distribuţie existente racordate la sistemul de transport, sistemelor de distribuţie existente racordate la sistemul de transport şi unităţilor consumatoare existente, utilizate de un loc de consum sau de un sistem de distribuţie închis pentru a furniza servicii de consum comandabil către operatorii de reţea, care au suferit modificări semnificative, prevăzute în Norma tehnică de racordare;
    c) locurilor de consum existente racordate la sistemul de transport, instalaţiilor de distribuţie existente racordate la sistemul de transport, sistemelor de distribuţie existente racordate la sistemul de transport şi unităţilor consumatoare existente, utilizate de un loc de consum sau de un sistem de distribuţie închis pentru a furniza servicii de consum comandabil către operatorii de reţea după implementarea anumitor cerinţe tehnice din Norma tehnică de racordare, propuse de operatorul de transport şi de sistem în baza unei analize cost-beneficiu şi pentru care Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei a emis o decizie.

    (2) Prezenta procedură se aplică de către operatorul de transport şi de sistem, operatorii de reţea relevanţi, gestionarii locurilor de consum, operatorii sistemelor de distribuţie racordate la sistemul de transport, operatorii sistemelor de distribuţie închise şi agregatorii locurilor de consum sau ai sistemelor de distribuţie închise.

    CAP. III
    Definiţii şi abrevieri
    ART. 4
    (1) Termenii utilizaţi în prezenta procedură au semnificaţia prevăzută în Norma tehnică de racordare.
    (2) Alţi termeni decât cei prevăzuţi la alin. (1) sunt definiţi după cum urmează:
    - modificare semnificativă - orice modernizare/ retehnologizare sau înlocuire de echipamente la un loc de consum existent racordat la sistemul de transport, la o instalaţie de distribuţie existentă racordată la sistemul de transport, la un sistem de distribuţie existent sau la o unitate consumatoare existentă racordată la un nivel de tensiune peste 1.000 V, care este sau poate fi utilizată de un loc de consum sau de un sistem de distribuţie închis pentru a furniza servicii de consum comandabil unui operator de reţea relevant sau OTS, prevăzute în Norma tehnică de racordare, având ca rezultat modificarea capabilităţii de funcţionare şi care determină actualizarea ATR/CfR;
    – notificare de funcţionare finală (NFF) - acceptul emis de operatorul de reţea relevant unui gestionar de loc de consum racordat la sistemul de transport, unui operator de distribuţie al unui sistem de distribuţie racordat la sistemul de transport sau unui gestionar de loc de consum sau unui operator de sistem de distribuţie închis racordat la un nivel de tensiune mai mare de 1 kV, pentru unităţile consumatoare proprii utilizate pentru furnizarea de servicii de consum comandabil. NFF dă dreptul gestionarului locului de consum, operatorului de distribuţie sau operatorului sistemului de distribuţie închis să opereze locul de consum racordat la sistemul de transport, instalaţia de distribuţie racordată la sistemul de transport, sistemul de distribuţie racordat la sistemul de transport, respectiv unitatea/unităţile consumatoare utilizate de locurile de consum sau de sistemele de distribuţie închise racordate la un nivel de tensiune mai mare de 1 kV pentru a furniza servicii de consum comandabil;
    – notificare de funcţionare limitată (NFL) - notificarea emisă de operatorul de reţea relevant unui gestionar de loc de consum racordat la sistemul de transport sau unui operator de distribuţie al unui sistem de distribuţie racordat la sistemul de transport care a beneficiat anterior de statutul de notificare de funcţionare finală, dar care trece temporar printr-o modificare semnificativă sau are o pierdere importantă de capabilitate care conduce la nerespectarea specificaţiilor şi cerinţelor solicitate;
    – notificare de funcţionare provizorie (NFP) - acceptul emis de operatorul de reţea relevant unui gestionar de loc de consum racordat la sistemul de transport sau unui operator de distribuţie al unui sistem de distribuţie racordat la sistemul de transport care îi permite acestuia să opereze locul de consum sau sistemul de distribuţie prin utilizarea racordului la reţea pentru o perioadă limitată şi să înceapă teste pentru a dovedi respectarea cerinţelor tehnice prevăzute în Norma tehnică de racordare în vigoare şi a celor specificate în ATR. În perioada aferentă notificării de funcţionare provizorie, gestionarul locului de consum racordat la sistemul de transport sau operatorul de distribuţie al sistemului de distribuţie racordat la sistemul de transport efectuează testele de verificare necesare pentru dovedirea conformităţii cu cerinţele tehnice aplicabile în vigoare şi ia măsurile necesare pentru înlăturarea neconformităţilor, după caz;
    – notificare de punere sub tensiune (NPT) - acceptul emis de operatorul de reţea relevant unui gestionar de loc de consum racordat la sistemul de transport sau unui operator de distribuţie al unui sistem de distribuţie racordat la sistemul de transport prin care i se permite punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare, respectiv a reţelei electrice de distribuţie.


    ART. 5
    În cuprinsul prezentei proceduri, se utilizează următoarele acronime şi abrevieri:
    - ANRE - Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei;
    – ATR - aviz tehnic de racordare;
    – CfR - certificat de racordare;
    – DAS-U - deconectarea consumului la tensiune scăzută;
    – DI - documentul unităţii consumatoare cu consum comandabil aparţinând unui loc de consum/sistem de distribuţie închis racordat la un nivel de tensiune mai mic sau egal cu 1.000 V;
    – DIU - documentul instalaţiei de utilizare;
    – DUCC - documentul unităţii consumatoare cu consum comandabil aparţinând unui loc de consum/sistem de distribuţie închis racordat la un nivel de tensiune mai mare de 1.000 V;
    – EMS-SCADA - Sistemul SCADA al operatorului de transport (Energy Management System - Supervisory Control and Data Acquisition);
    – GPS - Global Positioning System;
    – NFF - notificare de funcţionare finală;
    – NFL -notificare de funcţionare limitată;
    – NFP - notificare de funcţionare provizorie;
    – NPT - notificare de punere sub tensiune;
    – ORR - operator de reţea relevant;
    – OTS - operatorul de transport şi de sistem;
    – OD - operatorul de distribuţie;
    – PIF - punere în funcţiune;
    – RAT - regulator automat de tensiune;
    – SCADA - sistem informatic de monitorizare, comandă şi achiziţie de date a unui proces tehnologic sau instalaţii;
    – Solicitantul - gestionarul locului de consum racordat la sistemul de transport sau operatorul de distribuţie al instalaţiei de distribuţie sau al sistemului de distribuţie racordate/racordat la sistemul de transport;
    – Un - tensiunea nominală a reţelei (tensiune de referinţă).


    CAP. IV
    Documente de referinţă
    ART. 6
    Aplicarea prevederilor prezentei proceduri se face prin coroborarea cu prevederile următoarelor acte normative:
    a) Regulamentul (UE) 2016/1388 al Comisiei din 17 august 2016 de stabilire a unui cod de reţea privind racordarea consumatorilor, denumit în continuare Regulament;
    b) Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare;
    c) Codul tehnic al reţelei electrice de transport, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 20/2004, cu modificările ulterioare;
    d) Codul tehnic al reţelelor electrice de distribuţie, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 128/2008, cu modificările ulterioare;
    e) Regulamentul privind racordarea utilizatorilor la reţelele electrice de interes public, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 59/2013, cu modificările şi completările ulterioare;
    f) Regulamentul privind stabilirea soluţiilor de racordare a utilizatorilor la reţelele electrice de interes public, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 102/2015;
    g) Standardul de performanţă pentru serviciul de transport al energiei electrice şi pentru serviciul de sistem, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 12/2016;
    h) Standardul de performanţă pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 11/2016, cu modificările şi completările ulterioare;
    i) Codul de măsurare a energiei electrice, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 103/2015;
    j) Norma tehnică privind cerinţele tehnice de racordare la reţelele electrice de interes public pentru locurile/nodurile de consum aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 67/2019.


    CAP. V
    Responsabilităţi şi mod de lucru
    SECŢIUNEA 1
    Notificarea pentru racordarea la sistemul de transport a locurilor de consum, a instalaţiilor de distribuţie şi a sistemelor de distribuţie
    ART. 7
    Procedura de notificare pentru racordarea la sistemul de transport a unui loc de consum, a unei instalaţii de distribuţie sau a unui sistem de distribuţie cuprinde:
    a) notificarea de punere sub tensiune (NPT);
    b) notificarea de funcţionare provizorie (NFP);
    c) notificarea de funcţionare finală (NFF).


    ART. 8
    (1) Solicitantul are obligaţia de a parcurge toate etapele prezentei proceduri pentru a demonstra OTS, prin obţinerea NFF, că a îndeplinit cerinţele prevăzute în Norma tehnică de racordare.
    (2) Solicitantul are următoarele responsabilităţi:
    a) să întocmească DIU în conformitate cu prevederile art. 10;
    b) să depună la OTS, cu cel puţin 6 luni înainte de data propusă pentru PIF, solicitarea pentru punerea sub tensiune pentru perioada de probe, însoţită de documentele/datele prevăzute la art. 10 lit. a), b) şi d), şi să specifice termenul planificat pentru punerea sub tensiune pentru perioada de probe;
    c) să se asigure că locul de consum racordat la sistemul de transport, instalaţia de distribuţie racordată la sistemul de transport sau sistemul de distribuţie racordat la sistemul de transport este conform/conformă cu cerinţele aplicabile prevăzute în Norma tehnică de racordare, pe toată durata de viaţă;
    d) să încheie pentru perioada de probe convenţia de exploatare şi, după caz, contractul/contractele pentru transportul, distribuţia sau furnizarea energiei electrice, cu respectarea reglementărilor în vigoare;
    e) să notifice OTS calendarul testelor şi procedurile pentru verificarea conformităţii cu cerinţele tehnice aplicabile, prevăzute în Norma tehnică de racordare, înainte de începerea acestora; OTS aprobă calendarul testelor şi procedurile de efectuare a acestora;
    f) să efectueze testele de verificare a performanţelor din punctul de vedere al conformităţii cu cerinţele tehnice aplicabile, prevăzute în Norma tehnică de racordare;
    g) să depună rezultatele testelor la OTS;
    h) să transmită OTS, cu cel puţin o lună înainte de data propusă pentru punerea sub tensiune pentru perioada de probe, orice modificări planificate ale caracteristicilor tehnice care pot afecta conformitatea locului de consum/instalaţiei de distribuţie/sistemului de distribuţie cu cerinţele tehnice aplicabile în vigoare, înainte de iniţierea modificărilor respective, de exemplu: mărirea puterii maxime, înlocuirea unor capacităţi de putere reactivă etc.;
    i) să pună la dispoziţia OTS, cu cel puţin o lună înainte de data propusă pentru punerea sub tensiune pentru perioada de probe a locului de consum, respectiv a sistemului de distribuţie racordat la sistemul de transport, modelul matematic utilizat în simulările dinamice, prevăzut la art. 10 lit. f), sau informaţii echivalente;
    j) să notifice OTS orice incidente sau deficienţe de funcţionare care afectează conformitatea locului de consum/instalaţiei de distribuţie/sistemului de distribuţie cu cerinţele tehnice aplicabile, prevăzute în Norma tehnică de racordare.


    ART. 9
    OTS are următoarele responsabilităţi:
    a) să publice pe pagina proprie de internet cerinţele tehnice pentru locurile de consum/instalaţiile de distribuţie/sistemele de distribuţie care se racordează la sistemul de transport şi detalii privind procedura de notificare;
    b) să stabilească modelul DIU;
    c) să publice pe pagina proprie de internet modelul DIU;
    d) să analizeze documentaţia tehnică depusă de solicitant conform prevederilor art. 8 alin. (2) lit. b) şi să comunice acestuia acţiunile pe care trebuie să le realizeze, în termen de maximum 30 de zile de la primirea solicitării;
    e) să convină cu solicitantul perioada de efectuare a testelor de verificare, să transmită acestuia acceptul pentru programul de punere sub tensiune pentru perioada de probe şi să nu întârzie nejustificat efectuarea testelor;
    f) să emită NPT în termen de maximum 10 zile de la îndeplinirea condiţiilor prevăzute la art. 13;
    g) să emită NFP în termen de două zile lucrătoare de la punerea sub tensiune pentru perioada de probe a locului de consum/instalaţiei de distribuţie/sistemului de distribuţie racordat/racordate la sistemul de transport;
    h) să decidă cu privire la participarea la efectuarea testelor de verificare pentru locul de consum/instalaţia de distribuţie/sistemul de distribuţie pus/pusă sub tensiune pentru perioada de probe, conform etapei de dezvoltare menţionate în ATR, după caz;
    i) să analizeze documentaţia ce conţine rezultatele testelor de verificare;
    j) să emită NFF în situaţia în care testele de verificare efectuate demonstrează conformitatea locului de consum/instalaţiei de distribuţie/sistemului de distribuţie racordat/racordate la sistemul de transport, cu cerinţele tehnice aplicabile, prevăzute în Norma tehnică de racordare şi respectarea prevederilor din ATR, conform etapei de dezvoltare menţionate în ATR;
    k) să asigure transparenţa procesului de certificare a conformităţii cu cerinţele tehnice de racordare prin publicare pe pagina proprie de internet a situaţiei NPT, NFP, NFF şi NFL emise;
    l) să monitorizeze conformitatea locului de consum/instalaţiei de distribuţie racordat/racordate la sistemul de transport cu cerinţele tehnice aplicabile prevăzute în Norma tehnică de racordare, pe toată durata de viaţă a acestuia/acesteia, în conformitate cu un program de monitorizare stabilit de acesta.


    ART. 10
    DIU conţine următoarele:
    a) solicitarea pentru punerea sub tensiune pentru perioada de probe;
    b) schema electrică monofilară a locului de consum, a instalaţiei de distribuţie sau a sistemului de distribuţie;
    c) o declaraţie de conformitate defalcată pe puncte referitoare la:
    (i) echipamente;
    (ii) schimbul de putere reactivă în punctul de racordare;

    d) date tehnice conform prevederilor anexelor nr. 1-6 care fac parte integrantă din prezenta procedură;
    e) certificatele pentru echipamente pentru locurile de consum racordate la sistemul de transport, instalaţiile de distribuţie racordate la sistemul de transport şi sistemele de distribuţie racordate la sistemul de transport, în cazul în care aceste certificate sunt invocate de OTS ca parte a dovezilor de conformitate;
    f) modelele matematice utilizate în simulare sau informaţii echivalente, prevăzute în Norma tehnică de racordare şi solicitate de OTS, care să simuleze complet comportamentul locului de consum racordat la sistemul de transport sau al sistemului de distribuţie racordat la sistemul de transport sau al ambelor, în condiţii staţionare şi dinamice, inclusiv pentru fenomene electromagnetice tranzitorii, schimb de putere activă şi reactivă în punctul de racordare, calitatea energiei electrice asigurate în punctul de racordare, după caz. Formatul şi programul de calcul în care se furnizează modelele utilizate în simulare sunt specificate de OTS. Modelele se pot asimila cu modelele generice din una dintre aplicaţiile Eurostag sau PSSE. Conţinutul modelelor matematice include condiţiile/setările pentru regimurile permanente şi dinamice, topologia reţelei şi schema electrică monofilară;
    g) studii care demonstrează performanţele preconizate în regim permanent şi dinamic, inclusiv studii de schimb de putere reactivă pentru o circulaţie de putere activă mai mică de 25% din capacitatea maximă de absorbţie de putere activă în punctul de racordare/delimitare, după caz;
    h) programul de teste şi detaliile metodei practice preconizate de realizare a testelor de verificare a conformităţii, executantul lor şi datele tehnice ale echipamentelor de măsurare cu care se realizează testele;
    i) documente care atestă realizarea lucrărilor premergătoare punerii sub tensiune pentru începerea perioadei de probe, inclusiv rezultatele testelor de verificare a funcţionării căii de comunicaţie şi a integrării noii instalaţii în EMS-SCADA, prevăzute în anexa nr. 6 la prezenta procedură;
    j) dosarul instalaţiei de utilizare.


    ART. 11
    (1) În cazul modificărilor semnificative ale locului de consum/instalaţiei de distribuţie/sistemului de distribuţie care se racordează la sistemul de transport, datele tehnice necesar a fi transmise de gestionar la OTS sunt:
    a) datele tehnice ale echipamentelor noi, care se înlocuiesc;
    b) certificate de conformitate pentru echipamentele noi, care se înlocuiesc;
    c) schema monofilară, dacă există modificări;
    d) refacerea studiului pentru calculul puterii reactive în punctul de racordare, a modelului matematic, a studiului privind performanţele în regim permanent şi dinamic, după caz.

    (2) OTS are dreptul să solicite alte date tehnice necesare, după caz.

    ART. 12
    Procesul de emitere a NPT conţine următoarele etape:
    a) cu cel puţin 6 luni înainte de punerea sub tensiune pentru perioada de probe solicitantul transmite OTS documentaţia prevăzută la art. 10 lit. a), b) şi d);
    b) până cel târziu cu o lună înainte de punerea sub tensiune pentru perioada de probe solicitantul transmite OTS documentaţia prevăzută la art. 10 lit. c), e), f) şi g);
    c) cu cel puţin 10 zile înainte de punerea sub tensiune pentru perioada de probe, solicitantul depune la OTS documentaţia prevăzută la art. 10 lit. i), conform prevederilor anexei nr. 6;
    d) emiterea de către OTS a NPT.


    ART. 13
    OTS emite NPT numai dacă sunt îndeplinite în totalitate următoarele condiţii:
    a) solicitantul a făcut dovada îndeplinirii lucrărilor pregătitoare punerii sub tensiune pentru perioada de probe, prin depunerea la OTS a documentelor prevăzute în anexa nr. 6, care atestă efectuarea acestor lucrări;
    b) programul de punere sub tensiune pentru perioada de probe a fost acceptat de către OTS şi acesta a transmis acceptul solicitantului;
    c) locul de consum/instalaţia de distribuţie/sistemul de distribuţie a fost integrat/integrată în sistemul EMS-SCADA conform cerinţelor din Norma tehnică de racordare, iar verificarea a fost realizată prin semnale simulate;
    d) sunt instalate protecţiile solicitate prin ATR şi reglajele sunt setate la valorile dispuse de către OTS, confirmate prin buletine de probe, şi, după caz, există acordurile dintre solicitant şi OTS privind schemele de protecţie;
    e) documentaţia tehnică aferentă DIU prevăzută la art. 10 a fost transmisă integral, este completă şi conformă cu cerinţele tehnice aplicabile în vigoare, iar OTS a emis un acord privind DIU.


    ART. 14
    În cazul în care cel puţin una dintre condiţiile prevăzute la art. 13 nu este îndeplinită până la data solicitată pentru punerea sub tensiune, OTS transmite solicitantului, în termen de 5 zile lucrătoare, lista neconformităţilor, precum şi amânarea termenului de punere sub tensiune pentru perioada de probe până la eliminarea acestora.

    ART. 15
    (1) OTS emite şi transmite NPT solicitantului în maximum 5 zile lucrătoare de la constatarea îndeplinirii tuturor condiţiilor prevăzute la art. 13 sau a eliminării neconformităţilor conform prevederilor art. 14.
    (2) Locul de consum/Instalaţia de distribuţie/Sistemul de distribuţie este pus/pusă sub tensiune în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la emiterea NPT.

    ART. 16
    (1) În termen de maximum două zile lucrătoare de la data punerii sub tensiune pentru perioada de probe, OTS emite şi transmite NFP solicitantului.
    (2) Pe parcursul funcţionării provizorii OTS are obligaţia de a monitoriza conformitatea locului de consum/sistemului de distribuţie cu cerinţele Normei tehnice de racordare.
    (3) Statutul de NFP în care locul de consum/instalaţia de distribuţie/sistemul de distribuţie este în funcţionare provizorie sau de probă începe după primirea NPT şi durează de la punerea în funcţiune până la data obţinerii NFF.

    ART. 17
    (1) NFP conferă solicitantului dreptul de a opera locul de consum racordat la sistemul de transport, instalaţia de distribuţie racordată la sistemul de transport sau sistemul de distribuţie racordat la sistemul de transport, după caz, utilizând racordul la reţea pentru o perioadă limitată de timp, care poate fi de maximum 24 de luni.
    (2) OTS este îndreptăţit să stabilească o perioadă de valabilitate a NFP mai scurtă.
    (3) O prelungire a perioadei de valabilitate a NFP prevăzute la alin. (1) se acordă numai în cazul în care solicitantul a înregistrat progrese semnificative privind realizarea conformităţii integrale.
    (4) Neconformităţile trebuie să fie clar identificate în momentul depunerii cererii de prelungire.
    (5) O prelungire a perioadei maxime prevăzute la alin. (1) poate fi acordată în cazul în care OTS primeşte o cerere de derogare înainte de expirarea perioadei respective, în conformitate cu prevederile procedurii privind acordarea derogărilor locurilor/nodurilor de consum racordate la reţelele electrice de interes public de la obligaţia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerinţe prevăzute în Norma tehnică de racordare, aprobate prin ordin al preşedintelui ANRE, în vigoare.

    ART. 18
    Condiţiile de realizare a testelor de verificare a îndeplinirii cerinţelor tehnice de racordare a locului de consum la sistemul de transport sau a instalaţiei de distribuţie/sistemului de distribuţie la sistemul de transport sunt:
    a) testele de verificare a conformităţii pot începe numai după primirea aprobării din partea OTS pentru programul şi perioada de efectuare a testelor de verificare;
    b) la teste poate participa un reprezentant al OTS şi al solicitantului;
    c) la terminarea testelor, solicitantul, executantul testelor şi OTS întocmesc o minută cu referire la neconformităţile semnalate în timpul testelor şi termenele de eliminare a acestora, la reglajele protecţiilor, după caz, precum şi la starea/modul de funcţionare a locului de consum racordat la sistemul de transport, respectiv a instalaţiei de distribuţie/sistemului de distribuţie racordate/racordat la sistemul de transport după finalizarea testelor;
    d) documentaţia completă conţinând rezultatele testelor se transmite OTS.


    ART. 19
    În situaţia în care locul de consum/instalaţia de distribuţie/sistemul de distribuţie existent/existentă care se racordează la sistemul de transport suferă modificări ce se încadrează în categoria de modificări semnificative, pe parcursul perioadei de funcţionare de probă se vor realiza:
    a) teste de verificare a performanţelor tehnice, specifice modificării realizate: reglaj de putere activă, reglaj de putere reactivă, după caz;
    b) teste de verificare corespunzătoare unui loc de consum nou/unei instalaţii de distribuţie noi/unui sistem de distribuţie nou care se racordează la sistemul de transport, în situaţia modificării puterii active maxime în sensul creşterii acesteia, ca urmare a creşterii puterii active maxime aprobate prin ATR.


    ART. 20
    OTS emite NFF în situaţia în care se îndeplinesc cumulativ următoarele cerinţe:
    a) rezultatele testelor de verificare dovedesc conformitatea cu cerinţele tehnice prevăzute în Norma tehnică de racordare;
    b) reglajele definitive ale protecţiilor, inclusiv ale protecţiilor speciale, după caz, sunt setate la valorile dispuse de către OTS, confirmate prin buletine de probe;
    c) calitatea energiei electrice monitorizate în punctul de racordare/delimitare, după caz, pe o perioadă de cel puţin două săptămâni, inclusiv pe parcursul testelor, se încadrează în limitele prevăzute în standardul de performanţă pentru serviciul de transport al energiei electrice şi pentru serviciul de sistem, în vigoare, după caz;
    d) mijloacele de compensare a puterii reactive au fost puse sub tensiune şi integrate în sistemele de comandă sau în buclele de reglaj aferente, după caz;
    e) există şi funcţionează un dispecer energetic local al consumatorului de la care pot fi transmise consemne de putere activă, de putere reactivă şi de tensiune, după caz;
    f) consemnele transmise de OTS prin EMS-SCADA sunt recepţionate şi sunt integrate în sistemele proprii de comandă şi reglaj;
    g) analizorul de calitate a energiei electrice aferent este integrat în sistemul de monitorizare a calităţii energiei electrice al OTS, aşa cum este precizat în ATR;
    h) sunt asigurate căile de comunicaţie a datelor către OTS, menţionate în ATR.


    ART. 21
    Procesul de emitere a NFF conţine următoarele etape:
    a) depunerea de către solicitant la OTS a cererii pentru emiterea NFF, însoţită de datele tehnice actualizate, inclusiv cu utilizarea valorilor reale măsurate în timpul testelor, şi, dacă este cazul, modelele matematice utilizate în simulare şi studiile de schimb de putere reactive;
    b) confirmarea de către solicitant a setărilor protecţiilor, inclusiv a protecţiilor speciale, după caz. Se transmit buletine de probe;
    c) în termen de maximum 10 zile lucrătoare de la primirea rezultatelor testelor prevăzute la art. 18 lit. d) şi a documentelor prevăzute la lit. a) şi b) din prezentul articol, OTS analizează conformitatea şi rezultatele testelor de verificare, solicită completări, după caz, şi, în situaţia în care nu există neconformităţi, emite NFF.


    ART. 22
    (1) În situaţia în care se identifică o neconformitate care împiedică emiterea NFF, solicitantul poate transmite OTS o cerere de derogare în conformitate cu prevederile procedurii privind acordarea derogărilor locurilor/nodurilor de consum racordate la reţelele electrice de interes public de la obligaţia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerinţe prevăzute în Norma tehnică de racordare, aprobate prin ordin al preşedintelui ANRE, în vigoare.
    (2) OTS poate emite NFF în baza cererii de derogare prevăzute la alin. (1) dacă locul de consum racordat la sistemul de transport, instalaţia de distribuţie racordată la sistemul de transport sau sistemul de distribuţie racordat la sistemul de transport respectă dispoziţiile derogării.

    ART. 23
    În cazul în care cererea prevăzută la art. 22 alin. (1) este respinsă, OTS are dreptul de a refuza să permită funcţionarea locului de consum racordat la sistemul de transport, a instalaţiei de distribuţie racordate la sistemul de transport sau a sistemului de distribuţie racordat la sistemul de transport până în momentul în care solicitantul remediază neconformitatea şi locul de consum racordat la sistemul de transport, instalaţia de distribuţie racordată la sistemul de transport sau sistemul de distribuţie racordat la sistemul de transport este conform/conformă cu cerinţele tehnice prevăzute de Norma tehnică de racordare.

    ART. 24
    Dacă OTS şi solicitantul nu rezolvă neconformitatea într-un interval de timp de cel mult 6 luni de la comunicarea deciziei de neacordare a derogării, fiecare parte poate prezenta problema spre soluţionare ANRE.

    ART. 25
    OTS transmite NFF solicitantului în termen de două zile lucrătoare de la emiterea acesteia.

    ART. 26
    (1) Solicitanţii care deţin NFF informează imediat OTS, în cel mult 24 de ore, dacă apar următoarele situaţii:
    a) instalaţia face temporar obiectul unei modificări semnificative sau al unei pierderi de capabilitate care îi afectează performanţa şi conduce la neîndeplinirea oricărei cerinţe prevăzute în Norma tehnică de racordare; sau
    b) apare o defecţiune a echipamentelor, care conduce la nerespectarea unor cerinţe cuprinse în Norma tehnică de racordare.

    (2) În funcţie de situaţie, poate fi stabilită în prealabil, prin acord cu solicitantul, o perioadă de timp mai lungă pentru informarea OTS, de maximum 3 zile lucrătoare.
    (3) În situaţia prevăzută la alin. (1), solicitanţii care deţin NFF specifică OTS durata prognozată de funcţionare.

    ART. 27
    Solicitantul transmite OTS o cerere pentru emiterea unei NFL dacă preconizează că situaţiile prevăzute la art. 26 alin. (1) durează mai mult de 3 luni.

    ART. 28
    (1) OTS emite şi transmite solicitantului NFL în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la primirea cererii prevăzute la art. 27.
    (2) NFL conţine următoarele informaţii, clar identificabile:
    a) problemele neremediate care justifică acordarea NFL;
    b) responsabilităţile şi calendarul pentru soluţionarea problemelor prevăzute la lit. a); şi
    c) durata de valabilitate a NFL, care nu trebuie să depăşească 12 luni.

    (3) Durata de valabilitate a NFL acordate poate fi mai scurtă, cu posibilitatea de prelungire, dacă se prezintă dovezi considerate satisfăcătoare de către OTS, care demonstrează că au fost înregistrate progrese substanţiale în vederea realizării conformităţii integrale.
    (4) NFF se suspendă în perioada de valabilitate a NFL pentru cerinţele neîndeplinite pentru care a fost emisă NFL.

    ART. 29
    (1) La încetarea valabilităţii NFL, OTS are dreptul de a refuza să permită funcţionarea locului de consum racordat la sistemul de transport, a instalaţiei de distribuţie racordate la sistemul de transport sau a sistemului de distribuţie racordat la sistemul de transport.
    (2) În cazul prevăzut la alin. (1), NFF se anulează automat, iar OTS informează solicitantul referitor la această situaţie.
    (3) OTS solicită refacerea testelor de verificare a conformităţii pentru cerinţele neîndeplinite pentru care a fost emisă NFL, în vederea emiterii unei noi NFF.

    ART. 30
    (1) O nouă prelungire a perioadei de valabilitate a NFL poate fi acordată în urma unei cereri de derogare adresate OTS înainte de expirarea perioadei respective, în conformitate cu prevederile procedurii privind acordarea derogărilor locurilor/nodurilor de consum racordate la reţelele electrice de interes public de la obligaţia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerinţe prevăzute în Norma tehnică de racordare, aprobate prin ordin al preşedintelui ANRE, în vigoare.
    (2) OTS poate acorda prelungirea perioadei de valabilitate a NFL în baza cererii de derogare prevăzute la alin. (1).

    ART. 31
    În cazul în care OTS nu acordă prelungirea perioadei de valabilitate a NFL conform prevederilor art. 30 alin. (1) sau refuză să permită funcţionarea locului de consum racordat la sistemul de transport, a instalaţiei de distribuţie racordate la sistemul de transport sau a sistemului de distribuţie racordat la sistemul de transport după ce NFL îşi încetează valabilitatea conform art. 29 alin. (1), solicitantul poate transmite o cerere de soluţionare ANRE în termen de 6 luni de la notificarea deciziei OTS prin care nu se acordă o nouă prelungire a perioadei de valabilitate a NFL sau este refuzată funcţionarea.

    SECŢIUNEA a 2-a
    Notificarea unităţilor consumatoare utilizate de un loc de consum sau de un sistem de distribuţie închis pentru a furniza servicii de consum comandabil către operatorii de reţea
§1. Responsabilităţi
    ART. 32
    Procedura de notificare a unităţilor consumatoare utilizate de un loc de consum sau de un sistem de distribuţie închis pentru a furniza servicii de consum comandabil către operatorii de reţea are cerinţe diferite pentru:
    a) unităţile consumatoare aparţinând unui loc de consum sau unui sistem de distribuţie închis racordat la un nivel de tensiune mai mic sau egal cu 1 kV;
    b) unităţile consumatoare aparţinând unui loc de consum sau unui sistem de distribuţie închis racordat la un nivel de tensiune mai mare de 1 kV.


    ART. 33
    (1) Responsabilităţile gestionarilor locurilor de consum şi ale operatorilor de sistem de distribuţie închis care utilizează unităţi consumatoare pentru a furniza servicii de consum comandabil ORR sau OTS sunt:
    a) să întocmească documentele prevăzute la art. 35 sau la art. 38 lit. b), după caz, individual sau prin intermediul unui terţ, de regulă agregator, dacă unităţile consumatoare fac parte dintr-o agregare de locuri de consum sau de sisteme de distribuţie închise care nu sunt racordate la sistemul de transport;
    b) să transmită documentele prevăzute la art. 35 sau la art. 38 lit. b) ORR sau OTS, după caz, fie direct, fie prin intermediul unui terţ, de regulă agregator;
    c) să confirme ORR sau OTS, după caz, direct sau prin intermediul unui terţ, de regulă agregator, capabilitatea de a îndeplini cerinţele tehnice prevăzute în Norma tehnică de racordare;
    d) să notifice în prealabil ORR sau OTS, direct sau indirect, prin intermediul unui terţ, de regulă agregator, orice decizie de încetare a furnizării de servicii de consum comandabil şi/sau renunţarea permanentă a utilizării unităţii consumatoare pentru furnizarea de servicii de consum comandabil.

    (2) Responsabilităţile ORR sau OTS, după caz, sunt:
    a) să publice pe pagina proprie de internet cerinţele tehnice privind unităţile consumatoare utilizate de un loc de consum sau de un sistem de distribuţie închis pentru a furniza servicii de consum comandabil operatorilor de reţea şi detalii privind procedura de notificare;
    b) să analizeze documentaţia tehnică şi rezultatele verificărilor efectuate;
    c) să elaboreze şi să publice pe pagina proprie de internet modelul DI/DUCC. Informaţiile solicitate prin DI/DUCC se convin cu OTS, în cazul în care ORR este OD;
    d) să publice pe pagina proprie de internet detalii privitoare la agregarea locurilor de consum/sistemelor de distribuţie închise cu unităţi consumatoare cu consum comandabil pentru furnizarea de servicii de consum comandabil.


§2. Notificarea unităţilor consumatoare utilizate de un loc de consum sau de un sistem de distribuţie închis racordat la un nivel de tensiune mai mic sau egal cu 1 kV
    ART. 34
    Gestionarul locului de consum sau operatorul sistemului de distribuţie închis întocmeşte DI în conformitate cu prevederile art. 35, direct sau prin intermediul unui terţ, de regulă agregator.

    ART. 35
    DI conţine cel puţin următoarele informaţii:
    a) punctul de racordare la reţea a locului de consum/sistemului de distribuţie închis, ce deţine unităţi consumatoare care furnizează servicii de consum comandabil - schemă de încadrare în reţea, schemă de racordare, echipamente şi caracteristici tehnice pentru racordare;
    b) capabilităţile maxime de variaţie a consumului comandabil, cu precizarea inclusiv a puterii maxime active şi a celei reactive injectate/absorbite. Pentru unităţile consumatoare agregate se defineşte capabilitatea maximă de variaţie a puterii active rezultată la nivelul agregării;
    c) tipul serviciilor de consum comandabil pe care le oferă locul de consum sau sistemul de distribuţie închis;
    d) certificatul echipamentului relevant care asigură serviciul de consum comandabil sau, dacă acesta nu este disponibil, o declaraţie de conformitate/informaţii echivalente complete care permit integrarea unităţii consumatoare în modelul de reţea al ORR;
    e) datele de contact ale gestionarului locului de consum, ale operatorului de sistem de distribuţie închis sau ale agregatorului.


    ART. 36
    (1) Gestionarul locului de consum sau operatorul sistemului de distribuţie închis transmite DI la ORR sau OTS, direct sau indirect prin intermediul unui terţ, de regulă agregator.
    (2) Data la care se transmit informaţiile trebuie să fie anterioară înscrierii pe piaţa de energie a locului de consum/sistemului de distribuţie închis sau a agregării acestora în ceea ce priveşte capacitatea de consum comandabil.
    (3) În termen de maximum 10 zile lucrătoare de la primirea DI, ORR analizează conformitatea, solicită completări, după caz, şi, în situaţia în care nu există neconformităţi, informează gestionarul locului de consum/operatorul de distribuţie închis/agregatorul asupra conformităţii unităţii consumatoare.

    ART. 37
    (1) Conţinutul DI este diferenţiat pe tipuri şi categorii de servicii de consum comandabil, conform prevederilor alin. (3).
    (2) Pentru unităţile consumatoare cu consum comandabil care asigură mai multe servicii de consum comandabil se întocmeşte DI pentru fiecare tip de consum comandabil.
    (3) DI se întocmeşte pentru fiecare categorie de consum comandabil definită în Norma tehnică de racordare după cum urmează:
    a) servicii de consum comandabil comandate de la distanţă pentru:
    (i) reglajul de putere activă a consumului comandabil;
    (ii) reglajul de putere reactivă a consumului comandabil;
    (iii) managementul congestiilor de reţea cu ajutorul consumului comandabil;

    b) servicii de consum comandabil comandate autonom (descentralizat, automat) pentru:
    (i) răspunsul consumului la abaterile de frecvenţă;
    (ii) reglajul foarte rapid al puterii active a consumului.§3. Notificarea unităţilor consumatoare utilizate de un loc de consum sau de un sistem de distribuţie închis racordat la un nivel de tensiune mai mare de 1 kV
    ART. 38
    Procedura de notificare pentru o unitate consumatoare dintr-un loc de consum sau dintr-un un sistem de distribuţie închis racordat la un nivel de tensiune de peste 1 kV include următoarele:
    a) ORR în coordonare cu OTS, după caz, elaborează şi publică pe pagina proprie de internet modelul DUCC;
    b) conţinutul DUCC trebuie să cuprindă cel puţin informaţiile prevăzute la art. 35 şi o declaraţie de conformitate care să conţină rezultatele testelor/simulărilor/monitorizărilor pentru dovedirea conformităţii, corespunzătoare serviciului de consum comandabil solicitat, în conformitate cu prevederile prezentei proceduri, după caz;
    c) data la care se transmit informaţiile trebuie să fie anterioară înscrierii pe piaţa de energie a locului de consum/sistemului de distribuţie închis sau a agregării acestora în ceea ce priveşte capacitatea de consum comandabil;
    d) pentru unităţile consumatoare cu consum comandabil care asigură mai multe tipuri de servicii de consum comandabil se întocmeşte DUCC pentru fiecare tip de consum comandabil, prevăzut la art. 37 alin. (3).


    ART. 39
    (1) În termen de 10 zile lucrătoare de la primirea DUCC, ORR analizează conformitatea, solicită completări, după caz, şi, în situaţia în care nu există neconformităţi, emite NFF.
    (2) ORR transmite NFF gestionarului de loc de consum sau operatorului de sistem de distribuţie închis, după caz, în termen de două zile lucrătoare de la emiterea acesteia.

    SECŢIUNEA a 3-a
    Testarea
§1. Generalităţi
    ART. 40
    Testarea performanţei unui loc de consum racordat la sistemul de transport, a unei instalaţii de distribuţie racordate la sistemul de transport sau a unei unităţi consumatoare cu reglaj de putere activă a consumului comandabil, cu reglaj de putere reactivă a consumului comandabil sau cu management al congestiilor/restricţiilor de reţea cu ajutorul consumului comandabil urmăreşte să demonstreze că sunt îndeplinite cerinţele prevăzute de Norma tehnică de racordare.

    ART. 41
    Testarea se aplică:
    a) după PIF, în perioada de probe, pentru locurile de consum noi racordate la sistemul de transport, instalaţiile de distribuţie noi racordate la sistemul de transport sau pentru unităţile consumatoare cu reglaj de putere activă a consumului comandabil, cu reglaj de putere reactivă a consumului comandabil sau cu management al congestiilor/restricţiilor de reţea cu ajutorul consumului comandabil;
    b) la sfârşitul fiecărei etape de dezvoltare specificate în ATR;
    c) în timpul funcţionării, pentru determinarea performanţelor, în cazul constatării nerespectării cerinţelor tehnice prevăzute în Norma tehnică de racordare;
    d) după modificări semnificative ale locurilor de consum existente racordate la sistemul de transport, ale instalaţiilor de distribuţie existente racordate la sistemul de transport sau ale unităţilor consumatoare existente cu reglaj de putere activă a consumului comandabil, cu reglaj de putere reactivă a consumului comandabil sau cu management al congestiilor/ restricţiilor de reţea cu ajutorul consumului comandabil;
    e) după implementarea anumitor cerinţe tehnice din Norma tehnică de racordare locurilor de consum existente racordate la sistemul de transport, instalaţiilor de distribuţie existente racordate la sistemul de transport sau unităţilor consumatoare existente cu reglaj de putere activă a consumului comandabil, cu reglaj de putere reactivă a consumului comandabil sau cu management al congestiilor/restricţiilor de reţea cu ajutorul consumului comandabil, propuse de OTS în baza unei analize cost-beneficiu şi pentru care ANRE a emis o decizie;
    f) după defecţiuni, modificări sau înlocuiri ale echipamentelor aferente locurilor de consum existente racordate la sistemul de transport, instalaţiilor de distribuţie existente racordate la sistemul de transport sau ale unităţilor consumatoare existente cu reglaj de putere activă a consumului comandabil, cu reglaj de putere reactivă a consumului comandabil sau cu management al congestiilor/restricţiilor de reţea cu ajutorul consumului comandabil;
    g) la cererea justificată a OTS sau ORR, pentru efectuarea oricăruia dintre testele prevăzute în prezenta procedură.


    ART. 42
    ORR sau OTS, după caz, are următoarele responsabilităţi:
    a) aprobă programul de teste transmis de solicitant;
    b) cooperează cu solicitantul în vederea efectuării testelor de verificare şi nu întârzie nejustificat realizarea acestora;
    c) iniţiază verificarea funcţionării locului de consum/instalaţiei de distribuţie/unităţii consumatoare în cazul în care se încalcă în mod repetat una dintre cerinţele tehnice prevăzute în Norma tehnică de racordare;
    d) solicită responsabilului cu efectuarea testelor reluarea unuia sau mai multor teste, după caz;
    e) poate accepta teste alternative, rezultate ca urmare a unor cauze obiective, prezentate de responsabilul cu efectuarea testelor, înainte de realizarea acestora;
    f) publică alocarea responsabilităţilor către gestionarul locului de consum, către OD sau către operatorul de sistem de distribuţie închis, precum şi propriile responsabilităţi în ceea ce priveşte testele de verificare, simulările şi monitorizarea conformităţii.


    ART. 43
    ORR sau OTS, după caz, are dreptul:
    a) să permită gestionarului locului de consum, OD sau operatorului de sistem de distribuţie închis să efectueze o serie de teste alternative, cu condiţia ca acestea să fie eficiente şi să demonstreze îndeajuns că un loc de consum sau un sistem de distribuţie este conform cu cerinţele Normei tehnice de racordare;
    b) să solicite gestionarului locului de consum, OD sau operatorului de sistem de distribuţie închis să efectueze teste suplimentare sau alternative în cazul în care informaţiile furnizate ORR sau OTS, după caz, în ceea ce priveşte rezultatele testelor de verificare prevăzute în prezenta procedură nu sunt suficiente pentru a demonstra conformitatea cu cerinţele Normei tehnice de racordare;
    c) să participe la efectuarea testelor de verificare fie la faţa locului, fie de la distanţă, de la camera de comandă a operatorului de reţea, şi să efectueze înregistrări ale performanţei în funcţionare a locului de consum racordat la sistemul de transport, a instalaţiei de distribuţie racordate la sistemul de transport, a sistemului de distribuţie sau a unităţii consumatoare.


    ART. 44
    Solicitantul are următoarele responsabilităţi:
    a) iniţiază efectuarea testelor;
    b) întocmeşte programul de teste pentru verificarea conformităţii;
    c) transmite ORR sau OTS, după caz, cu cel puţin 10 zile lucrătoare înaintea începerii testelor, programul de teste şi solicitarea de participare la teste a reprezentanţilor ORR sau OTS, după caz, convenind cu acesta data pentru efectuarea testelor;
    d) asigură condiţiile tehnice pentru efectuarea testelor şi este disponibil la faţa locului pe parcursul întregii perioade de testare;
    e) asigură pe tot parcursul testelor siguranţa în funcţionare a echipamentelor proprii, fiind răspunzător de integritatea întregii instalaţii pe toată această perioadă;
    f) desemnează, de comun acord cu executantul testelor, un responsabil al testelor;
    g) efectuează testele de verificare a performanţelor numai cu acordul ORR sau OTS, după caz;
    h) furnizează semnalele specificate de ORR sau OTS, după caz, dacă, pentru anumite teste, ORR sau OTS, după caz, doreşte să utilizeze propriile echipamente pentru înregistrarea performanţelor;
    i) după efectuarea testelor, transmite ORR sau OTS, după caz, documentaţia finală completă, în conformitate cu prezenta procedură.


    ART. 45
    Eventualele incidente sau deficienţe ale locului de consum racordat la sistemul de transport, ale instalaţiei de distribuţie racordate la sistemul de transport, ale sistemului de distribuţie sau ale unităţii consumatoare, care au impact asupra îndeplinirii cerinţelor privind desfăşurarea testelor de verificare, a simulărilor conformităţii şi a monitorizării conformităţii, sunt notificate de solicitant ORR sau OTS, după caz, în maximum 3 zile lucrătoare de la înregistrarea incidentului respectiv.

    ART. 46
    (1) Orice intenţie de modificare a capabilităţii tehnice a locului de consum racordat la sistemul de transport, a instalaţiei de distribuţie racordate la sistemul de transport, a sistemului de distribuţie sau a unităţii consumatoare care furnizează servicii de consum comandabil operatorilor de reţea, care are un impact asupra îndeplinirii cerinţelor privind desfăşurarea testelor de verificare, simularea şi monitorizarea conformităţii prevăzute în prezenta procedură, este notificată ORR, direct sau indirect prin intermediul unui terţ, cu cel puţin 30 de zile înaintea punerii în aplicare a respectivei modificări.
    (2) Realizarea şi punerea în funcţiune a modificării notificate către ORR se fac numai cu acordul scris al acestuia.
    (3) ORR răspunde la notificarea de modificare în maximum 10 zile lucrătoare de la primirea solicitării.

    ART. 47
    (1) Gestionarul locului de consum sau operatorul sistemului de distribuţie închis care utilizează unităţi consumatoare pentru a furniza servicii de consum comandabil operatorilor de reţea poate delega unor terţi, în totalitate sau parţial, sarcini precum comunicarea cu ORR sau cu OTS şi întocmirea documentaţiei care demonstrează conformitatea unităţilor consumatoare.
    (2) Terţii, de regulă agregatori ai locurilor de consum sau ai sistemelor de distribuţie închise, sunt trataţi drept utilizatori unici, cu dreptul de a întocmi documentaţia relevantă şi de a demonstra conformitatea unităţilor consumatoare agregate cu cerinţele tehnice prevăzute în Norma tehnică de racordare.
    (3) Locurile de consum şi sistemele de distribuţie închise care furnizează servicii de consum comandabil către ORR şi/sau OTS prin unităţile consumatoare cu consum comandabil pot acţiona în mod colectiv, agregate, prin intermediul terţilor agregatori.

    ART. 48
    În cazul în care obligaţiile gestionarilor locurilor de consum şi ale operatorilor sistemelor de distribuţie închise sunt îndeplinite de terţi, de regulă agregatori, aceştia trebuie să informeze ORR în legătură cu modificările contractelor pentru fiecare tip de serviciu oferit şi pentru fiecare cantitate, specificând locaţia care oferă serviciul.

    ART. 49
    Cerinţele privind aparatele de măsură, echipamentele de simulare şi de înregistrare sunt următoarele:
    a) traductorii de frecvenţă trebuie să aibă: precizie ≤ 0,005 Hz, timp de răspuns < 100 ms, domeniu de măsură 45-55 Hz;
    b) traductorii P, Q, U trebuie să aibă clasa de precizie de 0,3 sau mai precisă;
    c) sistemul de achiziţie a mărimilor măsurate trebuie să aibă rată de achiziţie de minimum 0,5 s pentru fiecare mărime achiziţionată şi posibilitatea de înregistrare în fişiere de tip „.xls“. Pentru cerinţele testelor de reconectare în maximum o secundă după o deconectare voită, de test, se asigură viteze de înregistrare de minimum 40 ms;
    d) simularea de frecvenţă trebuie să aibă precizie < 0,005 Hz, domeniul 45-55 Hz în trepte sau cu rampă de maximum 2 Hz/sec.;
    e) sistemul GPS pentru ştampila de timp;
    f) măsurarea calităţii energiei electrice se realizează cu analizoare de calitate a energiei electrice de clasă A, cu GPS, cu posibilitatea de efectuare a calculelor de perturbaţii pe diferite intervale de timp, prestabilite sau determinate postînregistrare, de exemplu: determinarea perturbaţiei pe un interval de timp în care s-a realizat fiecare probă, dar şi pe un interval standardizat de o săptămână. Calitatea energiei electrice se înregistrează pe parcursul tuturor testelor, inclusiv pe o perioadă de minimum două săptămâni de funcţionare.


§2. Testarea privind deconectarea şi reconectarea locurilor de consum racordate la sistemul de transport şi a instalaţiilor de distribuţie racordate la sistemul de transport
    ART. 50
    (1) Locurile de consum racordate la sistemul de transport şi instalaţiile de distribuţie racordate la sistemul de transport trebuie să îndeplinească cerinţele pentru deconectarea şi reconectarea automată a unei ponderi specificate a consumului, pe criterii de scădere a frecvenţei sau a tensiunii, prevăzute în Norma tehnică de racordare.
    (2) Locurile de consum şi instalaţiile de distribuţie racordate la sistemul de transport se supun testelor de verificare prevăzute la art. 51-57.

    ART. 51
    (1) Testele privind deconectarea consumului la frecvenţă scăzută cuprind verificarea şi înregistrarea comportamentului locului de consum, respectiv a instalaţiei de distribuţie racordat/racordate la sistemul de transport prin deconectarea consumului în trepte, ca urmare a aplicării unui semnal de frecvenţă simulat care depăşeşte pragul de declanşare.
    (2) Prin efectuarea testelor se urmăreşte verificarea îndeplinirii următoarelor cerinţe:
    a) capabilitatea de deconectare a ponderii specificate a consumului, la scăderea frecvenţei, cu respectarea valorii treptei de consum de putere activă stabilite de OTS pentru fiecare valoare de frecvenţă;
    b) capabilitatea de deconectare a consumului la scăderea frecvenţei, care să permită funcţionarea la o tensiune alternativă nominală specificată de OTS şi care să evidenţieze îndeplinirea cerinţelor privind stabilirea treptelor de frecvenţă, timpul de acţionare de la depăşirea valorii de consemn reglate a frecvenţei, asigurarea blocării pe criteriul de tensiune şi, dacă este cazul, identificarea sensului circulaţiei de putere activă la punctul de deconectare, prevăzute în Norma tehnică de racordare;
    c) tensiunea alternativă de alimentare a releului/echipamentului care asigură deconectarea pe criteriul de frecvenţă, precum şi semnalul de măsurare a frecvenţei se asigură din reţeaua electrică în amonte de punctul de racordare.


    ART. 52
    Testul privind deconectarea consumului la scăderea frecvenţei se consideră reuşit dacă instalaţia de distribuţie racordată la sistemul de transport are capabilitatea tehnică de deconectare a consumului la scăderea frecvenţei pentru procentul din consum specificat de OTS.

    ART. 53
    Testarea releelor de deconectare a consumului la scăderea frecvenţei se consideră reuşită dacă, în conformitate cu prevederile din Norma tehnică de racordare, releele funcţionează în domeniul de tensiune specificat de OTS şi transmit semnalul de deconectare a instalaţiei de distribuţie sau a locului de consum racordate/racordat la sistemul de transport la depăşirea pragului de frecvenţă setat, în intervalul de timp specificat de OTS.

    ART. 54
    (1) Testele privind deconectarea consumului la tensiune scăzută - DAS-U - 110 kV - cuprind verificarea şi înregistrarea comportamentului instalaţiei de distribuţie/locului de consum racordate/racordat la sistemul de transport la blocarea comutatorului de ploturi sub sarcină - anularea RAT şi la deconectarea consumului pe criteriul de tensiune scăzută - DAS-U, după caz.
    (2) Testul de deconectare a consumului la tensiune scăzută se consideră reuşit dacă, în conformitate cu prevederile din Norma tehnică de racordare, instalaţia de distribuţie sau locul de consum racordată/racordat la sistemul de transport are capabilitatea tehnică de a bloca într-o singură acţiune comutatorul de ploturi sub sarcină.

    ART. 55
    Testarea capabilităţii de reconectare a unei instalaţii de distribuţie/unui loc de consum racordate/racordat la sistemul de transport după o deconectare accidentală cauzată de o perturbaţie în reţea se realizează prin verificarea îndeplinirii condiţiilor specificate de OTS, în conformitate cu prevederile Normei tehnice de racordare.

    ART. 56
    (1) Testul de sincronizare se referă la domeniul de tensiune, domeniul de frecvenţă, domeniul de defazaj, succesiunea fazelor şi diferenţele de tensiune şi de frecvenţă faţă de valorile nominale.
    (2) Testul de sincronizare se realizează din stare deconectat, prin transmiterea unui semnal de reconectare, cu înregistrarea timpului de reconectare şi a valorilor parametrilor prevăzuţi la alin. (1).
    (3) Testul se consideră reuşit dacă valorile parametrilor obţinuţi în urma testării respectă domeniile prevăzute în Norma tehnică de racordare.

    ART. 57
    (1) Testul referitor la deconectarea de la distanţă trebuie să demonstreze că instalaţia de distribuţie sau locul de consum racordată/racordat la sistemul de transport are capabilitatea tehnică de a se deconecta de la distanţă de la sistemul de transport în punctul sau punctele de racordare, atunci când OTS solicită acest lucru şi în intervalul de timp specificat de OTS.
    (2) Testul se realizează din stare conectat la sistem, se transmite semnalul de deconectare şi se înregistrează timpul de deconectare din momentul transmiterii comenzii de deconectare.
    (3) Testul se consideră reuşit dacă timpul de deconectare de la distanţă a locului de consum/instalaţiei de distribuţie racordat/racordate la sistemul de transport respectă valoarea intervalului de timp specificat de OTS.

    ART. 58
    O parte a testelor prevăzute la art. 51-57 poate fi înlocuită cu un certificat al echipamentului, transmis la OTS însoţit de înregistrările testelor efectuate.

§3. Testarea privind schimbul de informaţii cu locurile de consum racordate la sistemul de transport, respectiv cu instalaţiile de distribuţie racordate la sistemul de transport
    ART. 59
    (1) Schimbul de informaţii dintre OTS şi gestionarii locurilor de consum racordate la sistemul de transport, respectiv OD ai instalaţiilor de distribuţie racordate la sistemul de transport trebuie să se realizeze în timp real sau periodic, în conformitate cu prevederile Normei tehnice de racordare.
    (2) Testul privind schimbul de informaţii în timp real se consideră reuşit dacă locurile de consum racordate la sistemul de transport, respectiv instalaţiile de distribuţie racordate la sistemul de transport au capabilitatea tehnică de a se conforma standardului privind schimbul de informaţii specificat de OTS şi dacă semnalele prevăzute în Norma tehnică de racordare sunt transmise şi recepţionate integral şi corect.

§4. Testarea locurilor de consum racordate la sistemul de transport şi a instalaţiilor de distribuţie racordate la sistemul de transport privind calitatea energiei electrice în punctul de racordare/delimitare, după caz
    ART. 60
    (1) Testele referitoare la calitatea energiei electrice se efectuează prin măsurători în punctul de racordare/delimitare, după caz, pentru locurile de consum şi pentru sistemele de distribuţie racordate la sistemul de transport şi se referă la încadrarea în limitele admise a factorului total de distorsiune armonică, a factorului de nesimetrie de secvenţă negativă şi a indicatorului de flicker.
    (2) Măsurătorile se efectuează cu analizoare de calitate de clasa A, care aparţin fie executantului testelor, fie OTS.
    (3) În situaţia în care, prin funcţionarea locului de consum sau a sistemului de distribuţie racordat la sistemul de transport, în perioada de probe, înregistrările dovedesc o deteriorare a calităţii energiei electrice, gestionarul locului de consum/OD al sistemului de distribuţie perturbator trebuie să ia măsuri de dotare cu mijloace de compensare necesare care să conducă la încadrarea parametrilor de calitate a energiei electrice în punctul de racordare/delimitare, după caz, în limitele stabilite prin standardul de performanţă pentru serviciul de transport al energiei electrice şi pentru serviciul de sistem în vigoare.
    (4) Nu se admite funcţionarea fără respectarea cerinţelor de calitate a energiei electrice în punctul de racordare/delimitare, după caz.

§5. Testarea unităţilor consumatoare utilizate de un loc de consum sau de un sistem de distribuţie închis pentru a furniza servicii de consum comandabil către operatorii de reţea, cu reglaj al puterii active a consumului comandabil, cu reglaj al puterii reactive a consumului comandabil şi management al congestiilor/restricţiilor de reţea cu ajutorul consumului comandabil
    ART. 61
    (1) Unităţile consumatoare cu reglaj al puterii active a consumului comandabil efectuează testul de răspuns la modificarea consemnului de putere activă.
    (2) La primirea unei dispoziţii din partea ORR sau a OTS, în mod direct sau prin intermediul unui terţ, de regulă agregator, unitatea consumatoare demonstrează, fie individual, fie împreună, ca parte a agregării locurilor de consum sau a sistemelor de distribuţie închise prin intermediul unui terţ, capabilitatea tehnică de a-şi modifica puterea activă în domeniul, pe durata şi în conformitate cu planificarea convenite în prealabil şi stabilită în conformitate cu prevederile din Norma tehnică de racordare.
    (3) Testul se efectuează prin modificarea puterii active a locului de consum sau a sistemului de distribuţie închis fie în urma primirii unei dispoziţii, fie în urma simulării primirii unei dispoziţii de modificare a puterii active, emise de ORR sau OTS.
    (4) Testul se efectuează pentru minimum patru consemne de putere activă diferite.
    (5) Se înregistrează timpul de activare, reprezentând durata dintre momentul de modificare a consemnului de putere activă emis de OTS sau ORR şi momentul îndeplinirii integrale a acestuia, valoarea de consemn a puterii active şi valoarea realizată de putere activă.
    (6) Testul este considerat reuşit dacă sunt îndeplinite condiţiile specificate de ORR sau OTS, prevăzute în Norma tehnică de racordare.
    (7) În locul unei părţi a testelor prevăzute la alin. (3) poate fi utilizat un certificat al echipamentului privind răspunsul unităţii consumatoare la variaţiile de consemn de putere activă, însoţit de înregistrările testelor efectuate. Certificatul respectiv se transmite ORR sau OTS, după caz.

    ART. 62
    (1) Unităţile consumatoare cu reglaj al puterii reactive a consumului comandabil prin modificarea puterii reactive absorbite/injectate prin conectare/deconectare de mijloace de compensare statice efectuează testul de răspuns la modificarea consemnului de putere reactivă.
    (2) La primirea unei dispoziţii din partea ORR sau a OTS, direct sau prin intermediul unui terţ, de regulă agregator, unitatea consumatoare demonstrează, fie individual, fie împreună, ca parte a agregării locurilor de consum sau a sistemelor de distribuţie închise prin intermediul unui terţ, capabilitatea tehnică de a-şi modifica puterea reactivă evacuată sau absorbită în/din sistem, în domeniul, pe durata şi în conformitate cu planificarea convenite.
    (3) Testul se efectuează prin modificarea puterii reactive evacuate/absorbite de locul de consum sau de sistemul de distribuţie închis prin deconectarea/conectarea mijloacelor de compensare statice fie în urma primirii unei dispoziţii, fie în urma simulării primirii unei dispoziţii de modificare a puterii reactive sau a factorului de putere, emise de ORR sau OTS.
    (4) Testul se efectuează pentru două consemne de putere reactivă diferite.
    (5) Ca alternativă la efectuarea testului prin conectarea/ deconectarea mijloacelor de compensare statice se poate utiliza modificarea factorului de putere la o valoare solicitată de ORR sau OTS.
    (6) Se înregistrează timpul de activare, reprezentând durata dintre momentul de modificare a consemnului de putere reactivă emis de ORR sau OTS şi momentul îndeplinirii integrale a consemnului, valoarea de consemn a puterii reactive şi valoarea realizată de putere reactivă.
    (7) Testul este considerat reuşit dacă sunt îndeplinite condiţiile specificate de ORR sau OTS.
    (8) În situaţia în care modificarea puterii reactive se poate realiza de către unitatea consumatoare în alt mod decât prin conectarea/deconectarea de echipamente de compensare statice, în locul unei părţi a testelor prevăzute la alin. (4) poate fi utilizat un certificat al echipamentului privind răspunsul unităţii consumatoare la variaţiile de consemn de putere reactivă sau ale factorului de putere, însoţit de înregistrările testelor efectuate. Certificatul respectiv se transmite la ORR sau OTS, după caz.

    SECŢIUNEA a 4-a
    Monitorizarea conformităţii
§1. Generalităţi
    ART. 63
    (1) Gestionarii locurilor de consum racordate la sistemul de transport, precum şi OD ai instalaţiilor de distribuţie racordate la sistemul de transport şi ai sistemelor de distribuţie se asigură că locurile de consum racordate la sistemul de transport, instalaţiile de distribuţie racordate la sistemul de transport sau sistemele de distribuţie îndeplinesc cerinţele prevăzute în Norma tehnică de racordare.
    (2) Gestionarii locurilor de consum şi OD ai sistemelor de distribuţie închise care furnizează servicii de consum comandabil ORR şi OTS se asigură că unităţile consumatoare aferente locurilor de consum/sistemelor de distribuţie respective îndeplinesc cerinţele prevăzute în Norma tehnică de racordare.

§2. Monitorizarea conformităţii locurilor de consum racordate la sistemul de transport, a instalaţiilor de distribuţie racordate la sistemul de transport şi a sistemelor de distribuţie racordate la sistemul de transport
    ART. 64
    (1) OTS evaluează conformitatea unui loc de consum racordat la sistemul de transport, a unei instalaţii de distribuţie racordate la sistemul de transport şi a unui sistem de distribuţie racordat la sistemul de transport cu cerinţele prevăzute în Norma tehnică de racordare, de-a lungul întregii durate de viaţă a locului de consum/instalaţiei de distribuţie/sistemului de distribuţie.
    (2) OTS are dreptul de a solicita gestionarului de loc de consum/OD să efectueze teste de verificare a conformităţii şi simulări, periodic, potrivit unui program stabilit de comun acord, sau în urma unei eventuale neconformităţi apărute în funcţionare şi semnalate de OTS, la modificări sau înlocuiri ale oricărui echipament ce ar putea avea un impact asupra asigurării conformităţii locului de consum racordat la sistemul de transport sau a instalaţiei/sistemului de distribuţie racordate/racordat la sistemul de transport cu cerinţele prevăzute de Norma tehnică de racordare.
    (3) OTS informează gestionarul locului de consum/OD cu privire la rezultatul evaluării prevăzute la alin. (1), al testelor de verificare a conformităţii şi al simulărilor prevăzute la alin. (2).

    ART. 65
    (1) OTS poate delega unor terţi, total sau parţial, exercitarea activităţii sale de monitorizare a conformităţii.
    (2) În cazurile prevăzute la alin. (1), OTS trebuie să asigure confidenţialitatea, inclusiv prin angajamente de confidenţialitate încheiate cu gestionarul locului de consum/OD, în conformitate cu prevederile Regulamentului.

    ART. 66
    (1) Monitorizarea conformităţii instalaţiilor de distribuţie racordate la sistemul de transport se realizează pentru cerinţele aplicabile privind puterea reactivă.
    (2) Instalaţia de distribuţie racordată la sistemul de transport trebuie să fie dotată cu echipamentele necesare pentru măsurarea puterii active şi a puterii reactive, în conformitate cu prevederile Normei tehnice de racordare.
    (3) OD al instalaţiei de distribuţie racordate la sistemul de transport are obligaţia de a asigura în mod continuu corectitudinea funcţionării acestuia prin acţiuni de monitorizare şi mentenanţă.
    (4) OTS stabileşte programul de monitorizare a conformităţii. Monitorizarea poate fi continuă, la interval de 15 minute sau de o oră.

    ART. 67
    (1) Monitorizarea conformităţii locurilor de consum racordate la sistemul de transport se realizează pentru cerinţele aplicabile privind puterea reactivă.
    (2) Locul de consum racordat la sistemul de transport trebuie să fie dotat cu echipamentele necesare pentru măsurarea puterii active şi a puterii reactive, în conformitate cu prevederile Normei tehnice de racordare.
    (3) Gestionarul locului de consum racordat la sistemul de transport are obligaţia de a asigura în mod continuu corectitudinea funcţionării acestuia prin acţiuni de monitorizare şi mentenanţă.
    (4) OTS stabileşte programul de monitorizare a conformităţii. Monitorizarea poate fi continuă, la interval de 15 minute sau de o oră.

§3. Monitorizarea conformităţii unităţilor consumatoare utilizate de un loc de consum sau de un sistem de distribuţie închis pentru a furniza servicii de consum comandabil către operatorii de reţea
    ART. 68
    (1) ORR evaluează conformitatea unităţilor consumatoare utilizate de un loc de consum sau de un sistem de distribuţie închis pentru a furniza servicii de consum comandabil către operatorii de reţea cu cerinţele Normei tehnice de racordare, de-a lungul întregii durate de viaţă a acestora, prin monitorizarea răspunsului unităţilor consumatoare la solicitări.
    (2) În cazul în care ORR nu este OTS, ORR evaluează împreună cu OTS şi, dacă este cazul, cu terţul care a realizat agregarea locurilor de consum/sistemelor de distribuţie închise conformitatea unei unităţi consumatoare utilizate de un loc de consum sau de un sistem de distribuţie închis pentru a furniza servicii de consum comandabil către OTS.
    (3) ORR are dreptul de a solicita gestionarului locului de consum sau operatorului de sistem de distribuţie închis să efectueze teste de verificare a conformităţii şi simulări, periodic, potrivit unui program stabilit de comun acord, sau în urma unei eventuale deficienţe semnalate de ORR, în cazul unor modificări sau înlocuiri ale oricărui echipament ce ar putea avea un impact asupra asigurării conformităţii unităţii consumatoare cu cerinţele Normei tehnice de racordare.
    (4) ORR informează gestionarul locului de consum/OD cu privire la rezultatul evaluării prevăzute la alin. (1) şi (2), al testelor de verificare a conformităţii şi al simulărilor prevăzute la alin. (3).

    ART. 69
    (1) ORR poate delega unor terţi, total sau parţial, exercitarea activităţii sale de monitorizare a conformităţii unităţilor consumatoare utilizate de un loc de consum sau de un sistem de distribuţie închis pentru a furniza servicii de consum comandabil operatorilor de reţea.
    (2) În cazurile prevăzute la alin. (1), ORR trebuie să asigure confidenţialitatea, inclusiv prin angajamente de confidenţialitate încheiate cu gestionarul locului de consum/OD al sistemului de distribuţie închis, în conformitate cu prevederile Regulamentului.

    SECŢIUNEA a 5-a
    Simulările pe model
§1. Generalităţi
    ART. 70
    Simularea pe model a performanţelor tehnice ale unui loc de consum racordat la sistemul de transport, ale unei instalaţii de distribuţie racordate la sistemul de transport sau ale unei unităţi consumatoare cu reglaj foarte rapid al puterii active a consumului, aparţinând unui loc de consum sau unui sistem de distribuţie închis care furnizează servicii de consum comandabil operatorilor de reţea, demonstrează dacă sunt îndeplinite cerinţele prevăzute de Norma tehnică de racordare.

    ART. 71
    Simulările pe model se efectuează în următoarele situaţii:
    a) la o nouă racordare la sistemul de transport;
    b) o unitate consumatoare nouă este utilizată de un loc de consum sau de un sistem de distribuţie închis pentru a furniza OTS reglaj foarte rapid al puterii active a consumului;
    c) la o dezvoltare, o înlocuire sau o modernizare a unui echipament care asigură una dintre funcţiile tehnice solicitate la interfaţa cu OTS, de exemplu compensarea puterii reactive;
    d) la sesizarea de către ORR a unei neconformităţi cu cerinţele prevăzute în Norma tehnică de racordare.


    ART. 72
    ORR are următoarele drepturi:
    a) să permită gestionarului locului de consum, OD sau operatorului de sistem de distribuţie închis să efectueze o serii de simulări alternative, cu condiţia ca acestea să fie eficiente şi suficiente pentru a demonstra că o unitate consumatoare aparţinând unui loc de consum, un loc de consum sau un sistem de distribuţie închis este conformă/conform cu cerinţele Normei tehnice de racordare; şi
    b) să solicite gestionarului locului de consum, OD sau operatorului de sistem de distribuţie închis să efectueze serii de simulări suplimentare sau alternative în cazurile în care informaţiile furnizate ORR în ceea ce priveşte simularea conformităţii, potrivit prevederilor art. 76, 79 şi 81, nu sunt suficiente pentru a demonstra că locul de consum, sistemul de distribuţie sau unitatea consumatoare este conform/conformă cu cerinţele prevăzute în Norma tehnică de racordare.


    ART. 73
    (1) Gestionarul locului de consum racordat la sistemul de transport sau OD al sistemului de distribuţie racordat la sistemul de transport furnizează un raport cu rezultatele simulării pentru fiecare loc de consum racordat la sistemul de transport în parte sau pentru fiecare instalaţie de distribuţie racordată la sistemul de transport în parte.
    (2) Gestionarul locului de consum racordat la sistemul de transport sau OD al sistemului de distribuţie racordat la sistemul de transport elaborează un model matematic utilizat în simulare validat prin rezultatele testelor/măsurătorilor, după caz, pentru un anumit loc de consum racordat la sistemul de transport sau pentru o anumită instalaţie de distribuţie racordată la sistemul de transport.
    (3) Tipul modelelor de simulare este conform cu prevederile Normei tehnice de racordare.

    ART. 74
    ORR are dreptul de a verifica dacă un loc de consum sau un sistem de distribuţie respectă cerinţele prevăzute în Norma tehnică de racordare, prin efectuarea propriilor simulări de conformitate pe baza rapoartelor şi modelelor de simulare furnizate de către gestionar/OD şi a măsurătorilor de la testele de verificare a conformităţii, după caz.

    ART. 75
    ORR furnizează gestionarului locului de consum, OD sau operatorului de sistem de distribuţie închis datele tehnice şi datele privind modelul de simulare a reţelei, în măsura în care acest lucru este necesar pentru a efectua simulările necesare în conformitate cu prevederile art. 76, 79 şi 81.

§2. Simulări pe model în cazul instalaţiilor de distribuţie racordate la sistemul de transport
    ART. 76
    Simularea pe model a capabilităţii de evacuare/ absorbţie de putere reactivă a unei instalaţii de distribuţie racordate la sistemul de transport se efectuează după cum urmează:
    a) pentru calcularea consumului de putere reactivă în condiţii de putere activă şi reactivă tranzitată se utilizează modelul OTS de simulare a circulaţiei de putere în regim permanent a sistemului de distribuţie racordat la sistemul de transport;
    b) se determină cel mai redus şi cel mai ridicat consum de putere reactivă prin simularea unor combinaţii de putere activă evacuată sau absorbită, minimă şi maximă;
    c) se calculează puterea reactivă evacuată la o circulaţie de putere activă mai mică de 25% din capacitatea maximă de absorbţie de putere activă în punctul de racordare.


    ART. 77
    OTS poate specifica şi altă metodă pentru simularea pe model a capacităţii de reglaj a puterii reactive, de exemplu utilizarea factorului de putere.

    ART. 78
    Simularea pe model se consideră reuşită dacă rezultatele demonstrează respectarea cerinţelor prevăzute în Norma tehnică de racordare.

§3. Simulările pe model în cazul locurilor de consum racordate la sistemul de transport
    ART. 79
    Simularea pe model a capabilităţii de furnizare de putere reactivă a unui loc de consum racordat la sistemul de transport trebuie să demonstreze că locul de consum racordat la sistemul de transport are capabilitatea de a produce putere reactivă în punctul de racordare şi se realizează astfel:
    a) pentru calcularea puterii reactive absorbite/evacuate în condiţii diferite de putere activă absorbită se utilizează un model de simulare a circulaţiei de putere la nivelul locului de consum racordat la sistemul de transport;
    b) simulările stabilesc condiţiile de putere activă minimă şi maximă absorbită din sistem, care determină cea mai redusă şi cea mai ridicată absorbţie/evacuare de putere reactivă în punctul de racordare;
    c) simularea pe model se consideră reuşită dacă rezultatele demonstrează respectarea cerinţelor prevăzute în Norma tehnică de racordare.


    ART. 80
    Simularea capabilităţii de furnizare de putere reactivă a unui loc de consum şi de producere racordat la sistemul de transport se realizează astfel:
    a) pentru calcularea consumului de putere reactivă în condiţii diferite de consum şi de producere de putere activă se utilizează un model de simulare a circulaţiei de putere la nivelul locului de consum şi de producere racordat la sistemul de transport;
    b) simulările stabilesc condiţiile de putere activă absorbită sau evacuată, minimă şi maximă, care determină exportul, respectiv importul, minim şi maxim, de putere reactivă în punctul de racordare;
    c) simularea pe model se consideră reuşită dacă rezultatele demonstrează respectarea cerinţelor prevăzute în Norma tehnică de racordare.


§4. Simulări pe model pentru unităţile consumatoare cu reglaj foarte rapid al puterii active a consumului
    ART. 81
    (1) Modelul unităţii consumatoare utilizate de un gestionar de loc de consum sau de un operator de sistem de distribuţie închis pentru a furniza reglaj foarte rapid al puterii active a consumului comandabil demonstrează capabilitatea tehnică a unităţii consumatoare de a furniza reglaj foarte rapid al puterii active a consumului în cazul scăderii frecvenţei.
    (2) Simularea se efectuează prin verificarea modificării puterii active în funcţie de un anumit parametru, precum viteza de variaţie a frecvenţei, verificarea parametrilor de performanţă aferenţi sistemului de reglaj şi verificarea timpului de reacţie pentru reglajul foarte rapid al puterii active, care nu trebuie să depăşească o întârziere de două secunde.
    (3) Simularea se consideră reuşită dacă modelul demonstrează respectarea condiţiilor prevăzute în Norma tehnică de racordare.

    ANEXA 1

    la procedură
    Date tehnice pentru locul de consum racordat la sistemul de transport
    şi pentru sistemul de distribuţie racordat la sistemul de transport,
    în punctul de racordare/delimitare, după caz
    1. Datele tehnice solicitate se pun la dispoziţie de gestionarul locului de consum racordat la sistemul de transport şi de OD al sistemului de distribuţie racordat la sistemul de transport. În cadrul procedurii de notificare pentru racordarea unui loc de consum/sistem de distribuţie la sistemul de transport şi de verificare a conformităţii cu cerinţele privind racordarea acestuia la sistemul de transport, ORR poate solicita date suplimentare pentru fiecare etapă a procesului de notificare şi de verificare a conformităţii.
    2. Datele standard de planificare (S), comunicate prin cererea de racordare şi utilizate în studiile/fişele de soluţie, reprezintă totalitatea datelor tehnice generale care caracterizează locul de consum racordat la sistemul de transport, respectiv sistemul de distribuţie racordat la sistemul de transport.
    3. Datele detaliate de planificare (D) sunt date tehnice care permit analize speciale de stabilitate statică şi tranzitorie şi dimensionarea instalaţiilor de automatizare, reglajul protecţiilor şi alte date necesare în programare operativă şi trebuie furnizate cu minimum o lună înainte de PIF.
    4. Datele, validate şi completate la punerea în funcţiune şi confirmate în procesul de verificare a conformităţii (R).

┌─────────────────┬──────────┬─────────┐
│Descrierea │Unităţi de│Categoria│
│datelor │măsură │datelor │
├─────────────────┼──────────┼─────────┤
│Puterea absorbită│MW │S, D │
├─────────────────┴──────────┴─────────┤
│Frecvenţa: │
├─────────────────┬──────────┬─────────┤
│Domeniul de │ │ │
│frecvenţă în care│ │ │
│locul de consum/ │ │ │
│sistemul de │Hz │D │
│distribuţie │ │ │
│rămâne în │ │ │
│funcţiune │ │ │
├─────────────────┼──────────┼─────────┤
│Frecvenţa │Hz │D │
│nominală │ │ │
├─────────────────┼──────────┼─────────┤
│Dependenţa │ │ │
│puterii absorbite│kW/df │ │
│în funcţie de │ │ │
│frecvenţa reţelei│ │ │
├─────────────────┼──────────┼─────────┤
│Timpul de │ │ │
│rămânere în │ │ │
│funcţiune │ │ │
│stabilit în │min │D │
│funcţie de │ │ │
│domeniul de │ │ │
│frecvenţă │ │ │
├─────────────────┴──────────┴─────────┤
│Tensiuni: │
├─────────────────┬──────────┬─────────┤
│Tensiune nominală│kV │S, D │
├─────────────────┼──────────┼─────────┤
│Tensiune minimă/ │ │ │
│maximă la care │ │ │
│locul de consum/ │ │ │
│sistemul de │kV │D │
│distribuţie │ │ │
│rămâne în │ │ │
│funcţiune │ │ │
├─────────────────┼──────────┼─────────┤
│Dependenţa │ │ │
│puterii absorbite│ │ │
│în funcţie de │ │ │
│frecvenţa reţelei│ │ │
├─────────────────┼──────────┼─────────┤
│Timpul de │ │ │
│rămânere în │ │ │
│funcţiune │ │ │
│stabilit în │min │D │
│funcţie de │ │ │
│domeniul de │ │ │
│tensiune │ │ │
├─────────────────┴──────────┴─────────┤
│Coordonarea izolaţiei: │
├─────────────────┬──────────┬─────────┤
│Tensiune de │ │ │
│ţinere la impuls │kV │D │
│de trăsnet │ │ │
├─────────────────┼──────────┼─────────┤
│Tensiune de │ │ │
│ţinere la │ │ │
│frecvenţa │kV │D │
│industrială a │ │ │
│reţelei (50 Hz) │ │ │
├─────────────────┼──────────┼─────────┤
│Tensiune de │ │ │
│ţinere la impuls │kV │D │
│de comutaţie │ │ │
├─────────────────┴──────────┴─────────┤
│Curenţi: │
├─────────────────┬──────────┬─────────┤
│Curentul maxim │kA │S, D │
├─────────────────┼──────────┼─────────┤
│ │kA pentru │ │
│Curentul maxim de│intervale │ │
│încărcare pe │de timp de│D │
│termen scurt │ordinul │ │
│ │secundelor│ │
├─────────────────┼──────────┼─────────┤
│Condiţii │ │ │
│ambientale pentru│ │ │
│care se aplică │Text │S, D │
│aceşti curenţi │ │ │
│(temperatură, │ │ │
│presiune) │ │ │
├─────────────────┴──────────┴─────────┤
│Legare la pământ: │
├─────────────────┬──────────┬─────────┤
│Modul de legare │Text │D │
│la pământ │ │ │
├─────────────────┼──────────┼─────────┤
│Performanţele │ │ │
│izolaţiei în │ │ │
│condiţii de │IEC 815 │D │
│poluare - nivel │ │ │
│de poluare │ │ │
├─────────────────┴──────────┴─────────┤
│Sistem de comandă şi achiziţie de │
│date: │
├─────────────────┬──────────┬─────────┤
│Calea de │ │ │
│comunicaţie (tip,│Text │D │
│performanţe │ │ │
│tehnice etc.) │ │ │
├─────────────────┼──────────┼─────────┤
│Comanda la │ │ │
│distanţă şi date │Text │D │
│transmise │ │ │
├─────────────────┼──────────┼─────────┤
│Transformatoare │ │ │
│de măsurare de │A/A │D │
│curent │ │ │
├─────────────────┼──────────┼─────────┤
│Transformatoare │ │ │
│de măsurare de │kV/V │D │
│tensiune │ │ │
├─────────────────┼──────────┼─────────┤
│Caracteristicile │ │ │
│sistemului de │Text │R │
│măsurare │ │ │
├─────────────────┼──────────┼─────────┤
│Transformatoare │ │ │
│de măsurare - │ │ │
│detalii privind │Text │R │
│certificatele de │ │ │
│testare │ │ │
├─────────────────┴──────────┴─────────┤
│Configuraţia reţelei: │
├─────────────────┬──────────┬─────────┤
│Schema │ │ │
│circuitelor │ │ │
│electrice │ │ │
│aferente │ │ │
│instalaţiilor │ │ │
│existente şi │ │ │
│celor noi, │Schemă │ │
│inclusiv │monofilară│S, D, R │
│dispunerea │ │ │
│barelor, tratarea│ │ │
│neutrului, │ │ │
│echipamentele de │ │ │
│comutaţie şi │ │ │
│tensiunile de │ │ │
│funcţionare │ │ │
├─────────────────┼──────────┼─────────┤
│Structura radială│ │ │
│a sistemului OD │ │ │
│în punctul de │Schemă │S, D, R │
│racordare la │monofilară│ │
│sistemul de │ │ │
│transport │ │ │
├─────────────────┼──────────┼─────────┤
│Lista unităţilor │ │ │
│generatoare de │ │ │
│categoriile C şi │ │ │
│D, precum şi a │Text │S, D, R │
│consumatorilor │ │ │
│racordaţi în │ │ │
│reţeaua OD │ │ │
├─────────────────┴──────────┴─────────┤
│Impedanţa reţelei: │
├─────────────────┬──────────┬─────────┤
│Impedanţele de │ │ │
│secvenţă │Ω │S, D, R │
│pozitivă, │ │ │
│negativă şi zero │ │ │
├─────────────────┴──────────┴─────────┤
│Curenţi de scurtcircuit: │
├─────────────────┬──────────┬─────────┤
│Curentul maxim de│kA │S, D, R │
│scurtcircuit │ │ │
├─────────────────┴──────────┴─────────┤
│Capabilitatea de transfer: │
├─────────────────┬──────────┬─────────┤
│Consumator sau │ │ │
│grupe de │ │ │
│consumatori │ │ │
│alimentaţi din │Text │D, R │
│puncte de │ │ │
│racordare │ │ │
│alternative │ │ │
├─────────────────┼──────────┼─────────┤
│Consum alimentat │ │ │
│normal din │MW │D, R │
│punctul de │ │ │
│racordare X │ │ │
├─────────────────┼──────────┼─────────┤
│Consum alimentat │ │ │
│normal din │MW │D, R │
│punctul de │ │ │
│racordare Y │ │ │
├─────────────────┼──────────┼─────────┤
│Comutaţii de │ │ │
│transfer în │ │ │
│condiţii │Text │D, R │
│planificate sau │ │ │
│în condiţii de │ │ │
│incident │ │ │
├─────────────────┴──────────┴─────────┤
│Caracteristici ale locului de consum: │
├─────────────────┬──────────┬─────────┤
│Puterea minimă │MW │S, D, R │
│absorbită │ │ │
├─────────────────┼──────────┼─────────┤
│Durata minimă şi │ │ │
│maximă de │Timp │S, D, R │
│absorbţie a │ │ │
│puterii minime │ │ │
├─────────────────┼──────────┼─────────┤
│Puterea maximă │MW │S, D, R │
│absorbită │ │ │
├─────────────────┼──────────┼─────────┤
│Durata minimă şi │ │ │
│maximă de │Timp │S, D, R │
│absorbţie a │ │ │
│puterii maxime │ │ │
├─────────────────┴──────────┴─────────┤
│Transformatoarele în punctul de │
│racordare: │
├─────────────────┬──────────┬─────────┤
│Curba de │Diagramă │R │
│saturaţie │ │ │
├─────────────────┼──────────┼─────────┤
│Date privind │ │ │
│unităţile de │ │ │
│transformare │ │ │
│(număr de │Diagramă, │S, D, R │
│ploturi, raport │text │ │
│de tensiune, tip │ │ │
│comutare ploturi │ │ │
│etc.) │ │ │
├─────────────────┼──────────┼─────────┤
│Date/schema │ │ │
│logică RAT pentru│ │ │
│transformatoarele│ │ │
│cu comutator │ │ │
│automat de │ │ │
│ploturi sub │ │ │
│sarcină │ │ │
└─────────────────┴──────────┴─────────┘
    ANEXA 2

    la procedură
    Date tehnice referitoare la instalaţiile de compensare a puterii reactive:
    compresor static de putere reactivă - SVC, compresor static sincron - STATCOM,
    bobine de compensare, baterii de compensare, compensatoare sincrone etc.

┌────────────────────┬───────┬─────────┐
│ │Unităţi│Categoria│
│Descrierea datelor │de │datelor │
│ │măsură │ │
├────────────────────┼───────┼─────────┤
│Schema monofilară de│ │ │
│conectare şi tipul │Text │S, D, R │
│instalaţiei de │ │ │
│compensare │ │ │
├────────────────────┼───────┼─────────┤
│Puterea reactivă │ │ │
│nominală a │ │ │
│instalaţiei de │MVAr │S, D, R │
│compensare şi plaja │ │ │
│de variaţie a │ │ │
│puterii reactive │ │ │
├────────────────────┼───────┼─────────┤
│Tensiunea nominală a│ │ │
│instalaţiei de │kV │S, D, R │
│compensare │ │ │
├────────────────────┼───────┼─────────┤
│Schema monofilară de│ │ │
│conectare şi tipul │Text │S, D, R │
│instalaţiei de │ │ │
│compensare │ │ │
├────────────────────┼───────┼─────────┤
│Localizarea │ │ │
│instalaţiei de │Text │S, D, R │
│compensare │ │ │
├────────────────────┼───────┼─────────┤
│Modul de comutare/ │Text │S, D, R │
│reglaj │ │ │
└────────────────────┴───────┴─────────┘    ANEXA 3

    la procedură
    Date tehnice ale echipamentelor utilizate la racordarea
    locurilor de consum/sistemelor de distribuţie la sistemul de transport
    A. Model date tehnice pentru un cablu electric

┌──────────────────────────────────────┐
│Material cablu: (Cu sau Al) │
├──────────────────────────────────────┤
│Fabricaţie: Text │
├──────────────────────────────────────┤
│Tip: Text │
├──────────────────────────────────────┤
│Secţiune: [mmp] │
├──────────────────────────────────────┤
│U_n: [kV] │
├──────────────────────────────────────┤
│Lungime: [km] │
├──────────────────────────────────────┤
│Parametrii de secvenţă directă şi │
│homopolară (se precizează temperatura │
│la care sunt măsuraţi): │
├────────────┬────────────┬────────────┤
│R_+ = [Ω/km]│X_+ = [Ω/km]│C_+ = [µF/ │
│ │ │km] │
├────────────┼────────────┼────────────┤
│R_0 = [Ω/km]│X_0 = [Ω/km]│C_0 =[µF/km]│
├────────────┴────────────┴────────────┤
│Parametrii de cuplaj mutual (unde este│
│cazul): │
├──────────────────────────────────────┤
│Lungimea de cuplaj: [km] │
├────────────┬─────────────────────────┤
│R_m0 = [Ω/ │X_m0 = [Ω/km] │
│km] │ │
└────────────┴─────────────────────────┘    B. Model date tehnice pentru o linie electrică aeriană

┌──────────────────────────────────────┐
│Tip: (simplu circuit/dublu circuit) │
├──────────────────────────────────────┤
│U_n: [kV] │
├──────────────────────────────────────┤
│Lungime: [km] │
├──────────────────────────────────────┤
│Tip stâlpi majoritari (cod/dimensiuni)│
├──────────────────────────────────────┤
│Conductoare active: │
├──────────────────────────────────────┤
│- Tip: Text │
├──────────────────────────────────────┤
│- Număr subconductoare/fază: [buc.] │
├──────────────────────────────────────┤
│- Rdc_20°C = [Ω/km] │
├──────────────────────────────────────┤
│- Raza = [cm] │
├──────────────────────────────────────┤
│- Secţiune nominală = [mmp] │
├──────────────────────────────────────┤
│Conductoare de protecţie: │
├──────────────────────────────────────┤
│- Tip: Text │
├──────────────────────────────────────┤
│- Număr conductoare: [buc.] │
├──────────────────────────────────────┤
│- Rdc_20°C = [Ω/km] │
├──────────────────────────────────────┤
│- Raza = [cm] │
├──────────────────────────────────────┤
│- Secţiune nominală = [mmp] │
├──────────────────────────────────────┤
│Parametrii de secvenţă directă şi │
│homopolară (se precizează temperatura │
│la care sunt măsuraţi): │
├────────────┬────────────┬────────────┤
│R_+ = [Ω/km]│X_+ = [Ω/km]│C_+ = [µF/ │
│ │ │km] │
├────────────┼────────────┼────────────┤
│R_0 = [Ω/km]│X_0 = [Ω/km]│C_0 = [µF/ │
│ │ │km] │
├────────────┴────────────┴────────────┤
│Parametrii de cuplaj mutual (unde este│
│cazul): │
├──────────────────────────────────────┤
│Lungimea de cuplaj: [km] │
├────────────┬─────────────────────────┤
│R_m0 = [Ω/ │X_m0 = [Ω/km] │
│km] │ │
└────────────┴─────────────────────────┘


    NOTĂ:
    Acolo unde este cazul, datele tehnice referitoare la linia electrică aeriană se vor specifica pentru fiecare tronson de linie în parte.


    C. Date tehnice pentru transformatoare
    C.1. Model date tehnice pentru un transformator cu 3 înfăşurări

┌───────────────────────────────────────┐
│Trafo: Text │
├───────────────────────────────────────┤
│Fabricaţie: Text │
├───────────────────────────────────────┤
│Tip: Text │
├───────────────────────────────────────┤
│Cuvă: Text │
├───────────────────────────────────────┤
│Miez: Coloane Conexiune: │
├─────────┬─────────┬─────────┬─────────┤
│S_nom1 │U_nom1 │*U_sc.IM │P_sc.IM │
│[MVA] │[MVA] │[%] │[kW] │
├─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│S_nom2 │U_nom2 │*U_sc.IJ │P_sc.IJ │
│[MVA] │[MVA] │[%] │[kW] │
├─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│S_nom3 │U_nom3 │*U_sc.MJ │P_sc.MJ │
│[MVA] │[MVA] │[%] │[kW] │
├─────────┴─────────┴─────────┴─────────┤
│* Se precizează puterea la care sunt │
│măsurate. │
├─────────┬─────────────────────────────┤
│I_gol [%]│P_gol [kW] │
├─────────┴─────────────────────────────┤
│Înfăşurări reglaj │
├─────────┬─────────┬─────────┬─────────┤
│Reglaj │U_pmax │U_pmin │U_plot │
│tensiune:│[kV] │[kV] │[kV] │
├─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│ │U_sc.pmax│U_sc.pmin│U_sc.pmed│
│ │[%] │[%] │[%] │
├─────────┴─────────┴─────────┴─────────┤
│Nivel izolaţie neutru: │
├───────────────────────────────────────┤
│Tratare neutru: │
├───────────────────────────────────────┤
│Observaţie: În cazul în care neutrul │
│conexiunii stea a înfăşurărilor │
│transformatorului este legat la pământ │
│printr-o impedanţă, se vor preciza │
│valorile rezistenţei şi ale reactanţei │
│impedanţei de legare la pământ. │
└───────────────────────────────────────┘    C.2. Model date tehnice transformator cu 2 înfăşurări

┌──────────────────────────────────────┐
│Fabricaţie: Text │
├──────────────────────────────────────┤
│Tip: Text │
├──────────────────────────────────────┤
│Nivel izolaţie neutru: Text │
├────────┬────────┬────────┬───────────┤
│S_nom = │U_nom I │U_nom J │U_scc IJ = │
│[MVA] │= [kV] │= [kV] │[%] │
├────────┼────────┼────────┼───────────┤
│I_gol I │I_gol J │ │ │
│= [%] │= [%] │ │ │
├────────┼────────┼────────┼───────────┤
│P_agol =│P_ascc =│ │ │
│[kW] │[kW] │ │ │
├────────┼────────┼────────┼───────────┤
│U_pmax =│U_pmin =│U_plot =│Raport │
│[kV] │[kV] │[kV] │tensiune │
│ │ │ │IJ: │
├────────┼────────┼────────┼───────────┤
│U_scc │U_scc │U_scc │ │
│max = │min = │nom = │ │
│[%] │[%] │[%] │ │
├────────┴────────┴────────┴───────────┤
│Tratare neutru: │
├──────────────────────────────────────┤
│Observaţie: În cazul în care neutrul │
│conexiunii stea a înfăşurărilor │
│transformatorului este legat la pământ│
│printr-o impedanţă, se vor preciza │
│valorile rezistenţei şi ale reactanţei│
│impedanţei de legare la pământ. │
└──────────────────────────────────────┘

    ANEXA 4

    la procedură
    Date schimbate offline

┌──────────────────────────────────────┐
│Date schimbate între OTS şi │
│gestionarii locurilor de consum │
│racordate la sistemul de transport, │
│respectiv între OTS şi OD ai │
│sistemelor de distribuţie racordate la│
│sistemul de transport │
├──────────────────────────┬───────────┤
│ │periodic │
│ │sau de câte│
│Semnalizările sistemelor │ori este │
│de protecţie │cazul, la │
│ │solicitarea│
│ │OTS │
├──────────────────────────┼───────────┤
│ │periodic │
│ │sau de câte│
│Oscilograme extrase din │ori este │
│sistemele de protecţie │cazul, la │
│ │solicitarea│
│ │OTS │
├──────────────────────────┼───────────┤
│ │periodic │
│Listele de evenimente din │sau de câte│
│sistemele de protecţie cu │ori este │
│marcarea timpului │cazul, la │
│ │solicitarea│
│ │OTS │
├──────────────────────────┴───────────┤
│Date tehnice transmise de gestionarii │
│unităţilor consumatoare cu reglaj de │
│putere activă a consumului comandabil,│
│cu reglaj de putere reactivă a │
│consumului comandabil sau cu │
│management al congestiilor/ │
│restricţiilor de reţea cu ajutorul │
│consumului comandabil │
├──────────────────────────┬───────────┤
│Domeniul de frecvenţă │la PIF │
├──────────────────────────┼───────────┤
│Domeniul de tensiune │la PIF │
├──────────────────────────┼───────────┤
│Domeniul de reglaj de │ │
│putere activă şi de putere│la PIF │
│reactivă │ │
├──────────────────────────┼───────────┤
│- Descrierea comunicaţiei │ │
│necesare transmiterii │ │
│cerinţei de modificare a │ │
│puterii (individual sau │ │
│prin intermediul unui terţ│ │
│/agregator) │la PIF │
│- Tipul căii de │ │
│comunicaţie │ │
│- Caracteristicile tehnice│ │
│la interfaţa cu ORR, │ │
│convenite între ORR şi │ │
│gestionar │ │
├──────────────────────────┼───────────┤
│Timpul de reacţie şi de │ │
│variaţie a puterii │la PIF │
│consumate la apariţia unui│ │
│consemn de putere │ │
├──────────────────────────┼───────────┤
│Înregistrarea modului de │ │
│execuţie a dispoziţiei │ │
│(variaţia în timp a │la PIF │
│consumului de putere faţă │ │
│de solicitarea dispusă) │ │
├──────────────────────────┼───────────┤
│Descrierea metodei │ │
│convenite prin contractul │ │
│cu ORR sau OTS, după caz, │ │
│pentru înlocuirea │ │
│participării unei unităţi │ │
│consumatoare utilizate de │ │
│un loc de consum, │ │
│individual sau prin │la PIF │
│intermediul unei agregări,│ │
│pentru a furniza servicii │ │
│de consum comandabil, în │ │
│cazul în care solicitarea │ │
│privind serviciul de │ │
│consum comandabil nu poate│ │
│fi realizată de către │ │
│aceasta │ │
├──────────────────────────┼───────────┤
│Capabilitatea unităţii │ │
│consumatoare de a rămâne │ │
│conectată la sistem la │la PIF │
│variaţii de frecvenţă de 2│ │
│Hz/s │ │
├──────────────────────────┼───────────┤
│Schema de automatizare │ │
│internă care cuprinde: │ │
│- măsura de frecvenţă │ │
│- măsura de tensiune │ │
│- schimbul de semnale cu │la PIF │
│ORR/OTS/terţul agregator │ │
│Specificaţiile tehnice ale│ │
│echipamentelor principale │ │
│ale unităţii consumatoare │ │
│cu consum comandabil │ │
├──────────────────────────┼───────────┤
│Date tehnice privind │ │
│echipamentele de │ │
│compensare statice │ │
│utilizate de unităţile │ │
│consumatoare, individual │la PIF │
│sau în comun ca parte a │ │
│agregării, în cazul │ │
│unităţilor consumatoare cu│ │
│reglaj de putere reactivă │ │
├──────────────────────────┼───────────┤
│Date tehnice privind │ │
│sistemele de reglaj de │ │
│putere activă şi putere │la PIF │
│reactivă, inclusiv │ │
│schemele logice │ │
├──────────────────────────┴───────────┤
│Datele tehnice transmise de │
│gestionarul unităţilor consumatoare │
│care asigură răspunsul consumului la │
│abaterile de frecvenţă │
├──────────────────────────┬───────────┤
│Domeniul de frecvenţă │la PIF │
├──────────────────────────┼───────────┤
│Domeniul de tensiune │la PIF │
├──────────────────────────┼───────────┤
│Schema electrică, │ │
│parametrii de reglaj │ │
│(statismul sau valoarea │ │
│puterii reduse/mobilizate │ │
│la o abatere de frecvenţă │ │
│de 100 mHz), domeniul de │la PIF │
│frecvenţă în care are loc │ │
│modificarea consemnului, │ │
│banda moartă, timpul de │ │
│întârziere la revenirea │ │
│frecvenţei în banda moartă│ │
│de frecvenţă │ │
├──────────────────────────┼───────────┤
│Date tehnice ale │ │
│regulatorului de putere în│ │
│funcţie de frecvenţă, │ │
│acurateţea măsurii de │la PIF │
│frecvenţă, rată de │ │
│actualizare a măsurii de │ │
│frecvenţă │ │
├──────────────────────────┼───────────┤
│Teste, simulări şi │ │
│verificări ale │ │
│echipamentelor referitoare│ │
│la răspunsul consumului la│la PIF │
│abaterile de frecvenţă (se│ │
│va transmite o diagramă de│ │
│putere activă şi frecvenţă│ │
│în funcţie de timp) │ │
├──────────────────────────┴───────────┤
│Datele tehnice transmise de │
│gestionarul unităţilor consumatoare │
│care asigură reglaj foarte rapid al │
│puterii active a consumului │
├──────────────────────────┬───────────┤
│Convenţia între ORR şi │ │
│gestionarul locului de │ │
│consum sau OD al │ │
│sistemului de distribuţie │ │
│închis sau un terţ, de │la PIF │
│regulă agregator, cu │ │
│privire la condiţiile de │ │
│livrare de reglaj foarte │ │
│rapid al puterii active a │ │
│consumului │ │
├──────────────────────────┼───────────┤
│Se specifică principiul de│ │
│funcţionare al sistemului │ │
│de reglaj şi parametrii de│ │
│performanţă aferenţi: │ │
│- timpul de reacţie │ │
│- insensibilitatea │ │
│- asigurarea noului │ │
│consemn sau oprirea │ │
│consumatorului │ │
└──────────────────────────┴───────────┘    ANEXA 5

    la procedură
    Date tehnice privind schimbul de date în timp real

┌──────────────────────────────────────┐
│Date schimbate în timp real de la │
│sistemul SCADA propriu al locurilor de│
│consum racordate la sistemul de │
│transport la sistemul EMS-SCADA al OTS│
├─────────────────────────────────────┬┤
│Semnale de stare: ││
│- poziţie întrerupător ││
│- poziţie separatoare ││
│- poziţie comutator de ploturi ││
├─────────────────────────────────────┼┤
│Mărimi analogice: ││
│- tensiunile pe toate cele trei faze ││
│- curentul pe fiecare fază ││
│- puterea activă trifazată ││
│- puterea reactivă trifazată ││
│- frecvenţa ││
│- după caz, consemnele de putere ││
│activă/reactivă sau tensiune ││
├─────────────────────────────────────┴┤
│Date schimbate în timp real de la │
│sistemul SCADA propriu al sistemelor │
│de distribuţie racordate la sistemul │
│de transport la sistemul EMS-SCADA al │
│OTS │
├─────────────────────────────────────┬┤
│Semnale de stare: ││
│- poziţie întrerupător ││
│- poziţie separatoare ││
│- poziţie comutator de ploturi ││
├─────────────────────────────────────┼┤
│Mărimi analogice: ││
│- tensiunile pe toate cele trei faze ││
│- curentul pe fiecare fază ││
│- puterea activă trifazată ││
│- puterea reactivă trifazată ││
│- frecvenţa ││
└─────────────────────────────────────┴┘    ANEXA 6

    la procedură
    Documentaţia care atestă realizarea lucrărilor premergătoare
    punerii sub tensiune pentru începerea perioadei de probe
    Documentaţia conţine:
    a) dovada unui acord privind schemele de protecţii aplicabile la punctul de racordare/delimitare, după caz, între ORR şi solicitant;
    b) documentele care atestă realizarea căilor de comunicaţie şi integrarea în EMS-SCADA;
    c) programul de punere sub tensiune pentru perioada de probe şi data la care se preconizează punerea sub tensiune, corespunzător etapei specificate în ATR, după caz;
    d) convenţia de exploatare încheiată între ORR şi solicitant, dosarul instalaţiei de utilizare şi procesele-verbale care confirmă recepţia la terminarea lucrărilor aferente instalaţiei de racordare;
    e) documentul prin care se dovedesc existenţa şi montarea mijloacelor de compensare a puterii reactive în punctul de racordare/delimitare, după caz, dacă acest lucru reiese din studiul de putere reactivă;
    f) dovada obţinerii ordinului de investire.


    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016