Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   NORME din 12 august 2019  privind încheierea contractelor în vederea exercitării profesiei de cadru militar în activitate    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 NORME din 12 august 2019 privind încheierea contractelor în vederea exercitării profesiei de cadru militar în activitate

EMITENT: Ministerul Apărării Naţionale
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 692 din 21 august 2019
──────────
    Aprobate prin ORDINUL nr. M.161 din 12 august 2019, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 692 din 21 august.
──────────
    ART. 1
    (1) Persoanele care urmează să devină cadre militare în activitate prin absolvirea studiilor militare pentru formarea ofiţerilor, maiştrilor militari sau subofiţerilor încheie cu Ministerul Apărării Naţionale, reprezentat de comandantul/ rectorul instituţiei/unităţii militare de învăţământ, contracte de exercitare a profesiei de cadru militar în activitate, denumite în continuare contracte, prin care se obligă să îşi desfăşoare activitatea în structurile armatei timp de 8 ani de la numirea în prima funcţie, respectiv 12 ani de la numirea în prima funcţie -personalul navigant de aviaţie.
    (2) Contractele prevăzute la alin. (1) se încheie anterior înscrierii în registrul matricol sau în termen de cel mult 10 zile lucrătoare de la data aprobării transferului de la alte instituţii de învăţământ, după caz, conform modelului prevăzut în anexa nr. 1.
    (3) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), reprezentantul Ministerului Apărării Naţionale pentru încheierea contractelor cu persoanele care urmează să devină cadre militare în activitate prin absolvirea studiilor la Academia Naţională de Informaţii „Mihai Viteazul“ este directorul general al Direcţiei generale de informaţii a apărării.

    ART. 2
    (1) Persoanele admise la cursurile instituţiilor civile de învăţământ superior, şcolarizate pentru nevoile Ministerului Apărării Naţionale, încheie cu acest minister, reprezentat de şeful Direcţiei generale management resurse umane, contracte prin care se obligă să îşi desfăşoare activitatea în structurile armatei timp de 8 ani de la numirea în prima funcţie.
    (2) Contractele prevăzute la alin. (1) se încheie în termen de cel mult 10 zile lucrătoare de la data începerii primului an de învăţământ, conform modelului prevăzut în anexa nr. 1.

    ART. 3
    (1) Persoanele admise la cursul de formare a ofiţerilor, maiştrilor militari sau subofiţerilor în activitate încheie cu Ministerul Apărării Naţionale contracte prin care se obligă să îşi desfăşoare activitatea în structurile armatei timp de 4 ani de la numirea în prima funcţie.
    (2) Contractele prevăzute la alin. (1) se încheie în termen de 10 zile lucrătoare de la data începerii cursului de formare, între cursanţi şi Ministerul Apărării Naţionale, reprezentat de comandantul unităţii/instituţiei de învăţământ militar sau structurii militare destinate formării profesionale iniţiale şi continue, conform modelului prevăzut în anexa nr. 1.

    ART. 4
    (1) Persoanele chemate/rechemate în activitate în corpul ofiţerilor, al maiştrilor militari sau al subofiţerilor încheie cu Ministerul Apărării Naţionale, reprezentat de comandantul/şeful unităţii militare unde acestea sunt încadrate, contracte prin care se obligă să îşi desfăşoare activitatea în structurile armatei timp de 4 ani de la numirea în prima funcţie.
    (2) Contractele prevăzute la alin. (1) se încheie în termen de cel mult 10 zile lucrătoare de la data chemării/rechemării în activitate, conform modelului prevăzut în anexa nr. 1.

    ART. 5
    (1) După expirare, contractele încheiate în condiţiile art. 1-4 pot fi reînnoite pe perioade succesive, cu durata de 4 ani, prin contracte al căror model este prevăzut în anexa nr. 2.
    (2) Cadrele militare care au o vechime ca ofiţer, maistru militar sau subofiţer în activitate de cel puţin 15 ani pot încheia contracte până la împlinirea vârstei standard de pensionare, conform modelului prevăzut în anexa nr. 2.

    ART. 6
    Durata contractelor prevăzute la art. 1-4 se prelungeşte de drept, prin acte adiţionale, pentru cadrele militare în activitate trimise cu acordul lor şi admise la studii finanţate de la bugetul de stat şi organizate în instituţii de învăţământ din ţară şi din străinătate, la forma de învăţământ cu frecvenţă, astfel:
    a) cu o perioadă de 8 ani, pentru studiile universitare de licenţă sau doctorat;
    b) cu o perioadă de 6 ani, pentru studiile de master;
    c) cu o perioadă de 4 ani, pentru studiile postliceale.


    ART. 7
    (1) Durata contractelor prevăzute la art. 1 şi 4 se prelungeşte de drept, prin acte adiţionale, pentru ofiţerii medici, medici dentişti şi farmacişti admişi la rezidenţiat, după cum urmează:
    a) cu o perioadă egală cu durata corespunzătoare pregătirii în rezidenţiat - pentru ofiţerii care au fost admişi la această formă de pregătire după data intrării în vigoare a Legii nr. 101/2019 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare;
    b) cu o perioadă egală cu durata rămasă de efectuat din rezidenţiat - pentru ofiţerii care se aflau în pregătire în rezidenţiat la data intrării în vigoare a Legii nr. 101/2019 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare.

    (2) Ofiţerii care au finalizat pregătirea în rezidenţiat anterior intrării în vigoare a Legii nr. 101/2019 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare nu prelungesc contractele aflate în desfăşurare, ca urmare a participării la această formă de pregătire.

    ART. 8
    (1) Actele adiţionale prevăzute la art. 6 şi art. 7 alin. (1) lit. a) se încheie în termen de 10 zile lucrătoare de la data admiterii la formele de pregătire respective, între cadrele militare în cauză şi Ministerul Apărării Naţionale, reprezentat de comandantul/şeful unităţii militare unde acestea îşi desfăşoară activitatea conform modelului prevăzut în anexa nr. 3.
    (2) Actele adiţionale prevăzute la art. 7 alin. (1) lit. b) se încheie în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentului ordin, între cadrele militare în cauză şi Ministerul Apărării Naţionale, reprezentat de comandantul/şeful unităţii militare unde acestea îşi desfăşoară activitatea, conform modelului prevăzut în anexa nr. 3.

    ART. 9
    (1) Contractele prevăzute la art. 5 alin. (1) încetează de drept pentru cadrele militare în activitate trimise cu acordul lor şi admise la studii finanţate de la bugetul de stat şi organizate în instituţii de învăţământ din ţară şi din străinătate, la forma de învăţământ cu frecvenţă, la data înmatriculării în aceste instituţii.
    (2) Cadrele militare aflate în situaţiile prevăzute la alin. (1) încheie noi contracte cu duratele corespunzătoare prevăzute la art. 6, în termen de 10 zile lucrătoare de la data admiterii la formele de pregătire respective.
    (3) Contractele prevăzute la alin. (2) se încheie între cadrele militare în cauză şi Ministerul Apărării Naţionale, reprezentat de comandantul/şeful unităţii militare unde acestea sunt încadrate, conform modelului prevăzut în anexa nr. 1.
    (4) Durata contractelor prevăzute la alin. (2) se calculează de la data la care cadrele militare au fost înmatriculate la formele de pregătire respective.

    ART. 10
    (1) Maiştrii militari, subofiţerii şi soldaţii şi gradaţii profesionişti în activitate, admişi în instituţiile militare de învăţământ superior, care au finalizat primul contract sau urmează să îl finalizeze pe timpul studiilor în aceste instituţii, încheie noi contracte, conform prevederilor art. 1 alin. (1).
    (2) Maiştrii militari, subofiţerii şi soldaţii şi gradaţii profesionişti în activitate, admişi în instituţii militare de învăţământ superior şi aflaţi în perioada de derulare a primului contract, care nu se finalizează pe timpul studiilor în aceste instituţii, încheie contracte cu durate corespunzătoare, conform prevederilor art. 1 alin. (1), a căror perioadă de valabilitate începe de la data imediat următoare datei de încetare a contractelor aflate în desfăşurare la momentul admiterii.
    (3) Contractele prevăzute la alin. (1) şi (2) se încheie în termenul prevăzut la art. 1 alin. (2).

    ART. 11
    (1) Contractele pot fi reînnoite, în condiţiile prevăzute la art. 5, în funcţie de opţiunile părţilor, astfel:
    a) cadrele militare întocmesc rapoarte personale, adresate comandanţilor/şefilor unităţilor militare din care fac parte, prin care îşi exprimă opţiunea privind reînnoirea contractelor, cu cel puţin 6 luni înainte de expirarea acestora, conform modelului prevăzut în anexa nr. 4;
    b) comandanţii/şefii unităţilor militare aduc la cunoştinţă cadrelor militare modul de soluţionare a rapoartelor prevăzute la lit. a), în termen de 10 zile de la primirea acestora.

    (2) În situaţia în care cadrele militare nu întocmesc rapoarte conform prevederilor alin. (1) lit. a), comandanţii/şefii unităţilor militare le încunoştinţează în scris cu privire la intenţia de reînnoire a contractelor, cu cel puţin 6 luni înainte de expirarea acestora, printr-o înştiinţare al cărei model este prevăzut în anexa nr. 5.
    (3) Noile contracte se întocmesc şi se semnează cu minimum 30 de zile înainte de data expirării contractelor precedente.
    (4) Contractele nu se reînnoiesc de către Ministerul Apărării Naţionale în situaţia în care cadrele militare nu îndeplinesc condiţiile legale pentru a fi promovate în funcţie şi/sau înaintate în grad, iar menţinerea pe aceeaşi funcţie sau numirea în alte funcţii prevăzute cu acelaşi grad cu cel deţinut nu mai este posibilă.
    (5) În situaţia în care comandanţii/şefii unităţilor militare nu sunt de acord cu reînnoirea contractelor, înaintează ierarhic rapoartele personale ale cadrelor militare, avizate, şi cu motivarea deciziei, la autorităţile care au competenţa de trecere în rezervă a cadrelor militare în cauză.
    (6) Hotărârea finală privind reînnoirea sau nereînnoirea contractelor se comunică în scris cadrelor militare în cauză, astfel încât să poată fi respectat termenul prevăzut la alin. (3).

    ART. 12
    (1) Contractele prevăzute de prezentele norme se suspendă în perioada în care cadrele militare beneficiază de concediu fără plată în conformitate cu prevederile art. 14^1 alin. 1 şi 2 şi art. 14^2 din Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările şi completările ulterioare.
    (2) În cazul prevăzut la alin. (1) se suspendă toate termenele care au legătură cu încheierea, modificarea sau executarea contractului.
    (3) Durata concediilor fără plată nu se ia în calcul ca perioadă efectuată din contract.
    (4) La data încetării concediilor fără plată prevăzute la alin. (1) încetează de drept suspendarea contractelor.

    ART. 13
    (1) Contractele prevăzute de prezentele norme se încheie în formă scrisă, în două exemplare, din care un exemplar se înmânează cadrului militar/studentului, elevului sau cursantului, iar un exemplar se păstrează la memoriul original/dosarul personal al acestuia.
    (2) Contractele se avizează în mod obligatoriu de consilierul juridic care asigură asistenţă juridică unităţii militare respective.

    ART. 14
    (1) Ministrul apărării naţionale semnează contractele care se încheie cu Ministerul Apărării Naţionale de către şefii structurilor centrale şi şefii structurilor subordonate nemijlocit acestuia.
    (2) Comandanţii/Şefii structurilor militare care au alocate indicative de unitate militară sunt împuterniciţi să reprezinte Ministerul Apărării Naţionale în contractele care se încheie cu toate cadrele militare din subordine.
    (3) Comandanţii/Şefii eşaloanelor superioare sunt împuterniciţi să reprezinte Ministerul Apărării Naţionale în contractele care se încheie cu toţi comandanţii/şefii structurilor militare subordonate nemijlocit.

    ART. 15
    (1) Cadrele militare transferate în cadrul Ministerului Apărării Naţionale din cadrul altor instituţii din sistemul naţional de apărare, ordine publică şi securitate naţională, în termen de 10 zile lucrătoare de la data aprobării transferului, încheie cu acest minister contracte în care se preiau toate drepturile şi obligaţiile care decurg din contractele aflate în desfăşurare la data transferului.
    (2) Cadrelor militare transferate din cadrul Ministerului Apărării Naţionale în cadrul altor instituţii din sistemul naţional de apărare, ordine publică şi securitate naţională li se transmit contractele aflate în desfăşurare la instituţia la care au fost transferate, în termen de 10 zile lucrătoare de la data aprobării transferului.
    (3) Cadrele militare rechemate în activitate în cadrul Ministerului Apărării Naţionale, în termen de 60 de zile de la data trecerii în rezervă din cadrul altor instituţii din sistemul naţional de apărare, ordine publică şi securitate naţională, în termen de 10 zile lucrătoare de la data încadrării, încheie cu acest minister contracte în care se preiau toate drepturile şi obligaţiile care decurg din contractele aflate în desfăşurare la data trecerii în rezervă.

    ART. 16
    În înţelesul prezentelor norme, prin numire în prima funcţie de cadru militar în activitate se înţelege:
    a) numirea ofiţerilor absolvenţi, cu diplomă de licenţă/inginer, ai instituţiilor de învăţământ superior în funcţii prevăzute în state-anexă la şcolile de aplicaţie sau în funcţii la unităţi, după caz;
    b) numirea ofiţerilor absolvenţi ai anului IV al programelor de studii universitare, în cazul în care durata studiilor este mai mare de 4 ani, în funcţii prevăzute în state-anexă la instituţiile militare care gestionează această categorie de personal militar;
    c) numirea maiştrilor militari şi a subofiţerilor, absolvenţi ai studiilor militare postliceale cu frecvenţă, în funcţii la unităţi, în urma procesului de repartizare;
    d) numirea ofiţerilor, maiştrilor militari şi a subofiţerilor, absolvenţi ai cursului de formare, în funcţii la unităţi, în urma procesului de repartizare;
    e) numirea ofiţerilor, maiştrilor militari şi a subofiţerilor în funcţiile pentru încadrarea cărora au candidat la concursul pentru chemare/rechemare în activitate.


    ART. 17
    Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezentele norme.

    ANEXA 1

    la norme
    -Model -
    CONTRACT
    privind exercitarea profesiei de cadru militar în activitate
    Între Ministerul Apărării Naţionale, reprezentat prin domnul/doamna .............................., comandantul Unităţii Militare nr. .........., şi domnul/doamna ............................., născut/ă în anul ......, luna ................, ziua ......, domiciliat/ă în localitatea ........................., str. ................... nr. ......, bl. ......, sc. ......, et. ......, ap. ......, judeţul/sectorul .................., având buletin de identitate/carte de identitate seria ..... nr. .............., eliberat/ă de ................ la data de .................., CNP................., a intervenit, în conformitate cu prevederile art. 41^1 din Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările şi completările ulterioare, prezentul contract, încheiat în următoarele condiţii:
    Clauze contractuale:
    1. Perioada pentru care se încheie contractul este de ...... ani, de la data ......................*).
    2. Cu 6 luni înainte de expirarea contractului, părţile sunt obligate să se încunoştinţeze reciproc, în scris, asupra intenţiei de reînnoire sau nu a acestuia.
    3. Pe timpul executării contractului, părţile au drepturile şi obligaţiile prevăzute de reglementările legale în vigoare.
    4. Contractul poate fi reziliat prin acordul ambelor părţi în situaţia trecerii în rezervă în condiţiile prevăzute la art. 85 alin. 1 lit. f) şi g) din Legea nr. 80/1995, cu modificările şi completările ulterioare.

    Prezentul contract s-a încheiat la data de ...................., în două exemplare, din care un exemplar rămâne la memoriul original/dosarul personal, iar unul la cadrul militar/student, elev, cursant.
    Comandantul/Şeful .......................
    ...............
       (gradul)
                        .......................................................
                                    (numele, prenumele şi semnătura)
    Consilier juridic
    ...............
       (gradul)
    .......................................................
           (numele, prenumele şi semnătura)
    Cadrul militar/Student/Elev/Cursant
    ...............
       (gradul)
                        .......................................................
                                    (numele, prenumele şi semnătura)
    Am primit un exemplar.
    *) Se completează, după caz:
    - data numirii în prima funcţie;
    – data înmatriculării.


    ANEXA 2

    la norme
    -Model -
    CONTRACT
    privind exercitarea profesiei de cadru militar în activitate
    Între Ministerul Apărării Naţionale, reprezentat prin domnul/doamna ........................., comandantul Unităţii Militare nr. .........., şi domnul/doamna ........................, născut/ă în anul ......, luna ................, ziua ......, domiciliat/ă în localitatea ..................., str. ............... nr. ......, bl. ......, sc. ......, et. ......, ap. ......, judeţul/sectorul ....................., având buletin de identitate/carte de identitate seria ..... nr. .............., eliberat/ă de ................ la data de .................., a intervenit, în conformitate cu prevederile art. 41^1 din Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările şi completările ulterioare, prezentul contract, încheiat în următoarele condiţii:
    Clauze contractuale:
    1. Perioada pentru care se încheie contractul este de 4 ani, de la data de ziua ........ luna ........ anul ........ până la data de ziua ........ luna ........ anul ........ (pentru cadrele militare care reînnoiesc contractul cu perioade succesive, cu durata de 4 ani)/până la împlinirea vârstei standard de pensionare (pentru cadrele militare care au o vechime ca ofiţer, maistru militar sau subofiţer în activitate de cel puţin 15 ani).
    2. Cu 6 luni înainte de expirarea contractului, părţile sunt obligate să se încunoştinţeze reciproc, în scris, asupra intenţiei de reînnoire sau nu a acestuia.
    3. Pe timpul executării contractului, părţile au drepturile şi obligaţiile prevăzute de reglementările legale în vigoare.

    Prezentul contract s-a încheiat la data de ................., în două exemplare, din care un exemplar rămâne la memoriul original/dosarul personal, iar unul la cadrul militar.
    Comandantul/Şeful .......................
    ...............
       (gradul)
                        .......................................................
                                    (numele, prenumele şi semnătura)
    Consilier juridic
    ...............
       (gradul)
                        .......................................................
                                    (numele, prenumele şi semnătura)
    Cadrul militar
    ...............
       (gradul)
                        .......................................................
                                    (numele, prenumele şi semnătura)
    Am primit un exemplar.

    ANEXA 3

    la norme
    -Model -
    ACT ADIŢIONAL
    la Contractul privind exercitarea profesiei de cadru militar în activitate nr. ..........
    Între Ministerul Apărării Naţionale, reprezentat prin domnul/doamna ............................, comandantul Unităţii Militare nr. .........., şi domnul/doamna ..................., născut/ă în anul ......, luna ................, ziua ......, domiciliat/ă în localitatea ................., str. ................... nr. ......, bl. ......, sc. ......, et. ......, ap. ......, judeţul/sectorul ................, având buletin de identitate/carte de identitate seria ..... nr. .............., eliberat/ă de ................ la data de .................., a intervenit, în conformitate cu prevederile art. 41^1 şi art. 91 din Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările şi completările ulterioare, prezentul act adiţional, încheiat în următoarele condiţii:
    Clauze contractuale:
    1. Durata contractului de exercitare a profesiei de cadru militar în activitate se prelungeşte cu .... ani, începând cu data de ziua .......... luna .......... anul .......... până la data de ziua .......... luna .......... anul........... .
    2. Toate celelalte condiţii şi clauze prevăzute în contractul de exercitare a profesiei de cadru militar în activitate rămân neschimbate.

    Prezentul act adiţional s-a încheiat la data de ...................., în două exemplare, din care un exemplar rămâne la memoriul original/dosarul personal, iar unul la cadrul militar.
    Comandantul/Şeful .......................
    ...............
       (gradul)
                        .......................................................
                                    (numele, prenumele şi semnătura)
    Consilier juridic
    ...............
       (gradul)
    .......................................................
           (numele, prenumele şi semnătura)
    Cadrul militar/Student/Elev/Cursant
    ...............
       (gradul)
                        .......................................................
                                    (numele, prenumele şi semnătura)
    Am primit un exemplar.

    ANEXA 4

    la norme
    -Model -
    Comandantului/Şefului ....................................
    Doresc să închei contract cu Ministerul Apărării Naţionale pe o perioadă de 4 ani/până la vârsta standard de pensionare.
    Semnătura ..............................
    Data ............................
    Consilier juridic
    ...............
       (gradul)
    .......................................................
           (numele, prenumele şi semnătura)

    ANEXA 5

    la norme
    -Model -
    Domnului ..............................
    Vă aducem la cunoştinţă că la data de .......................... vă expiră contractul de exercitare a profesiei de cadru militar în activitate încheiat cu Ministerul Apărării Naţionale.
    *)
    Comandantul/Şeful ...................................
    ............
    (gradul)
                     ...............................................
                           (numele, prenumele şi semnătura)
    *) Se completează, după caz:
    - Vă rugăm să ne comunicaţi opţiunea dumneavoastră privind reînnoirea acestuia.
    – Începând cu data expirării contractului, Ministerul Apărării Naţionale nu va încheia cu dumneavoastră un nou contract de exercitare a profesiei de cadru militar în activitate.

    ----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016