Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina: Monitorul Oficial 692 din 21 August 2019 Twitter Facebook

Monitorul Oficial 692 din 21 August 2019

Monitorul Oficial 692 din 21 August 2019 (M. Of. 692/2019)

1. RECTIFICARE nr. 9 din 8 august 2019 referitoare la Ordonanţa Guvernului nr. 9/2019 EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 692 din 21 august 2019

În cuprinsul ordonanţei guvernului nr. 9/2019 pentru modificarea şi completarea legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul sănătăţii, a unor reglementări cu privire la programe guvernamentale naţionale şi cu privire la măsuri fiscal-bugetare, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 668 din 9 august 2019, se face următoarea rectificare:- la art. viii, în loc de: „... la art. 581 din...“ se va citi: „... la art. 58^1 din...“.----

2. CIRCULARĂ nr. 14 din 9 august 2019 privind lansarea în circuitul numismatic a unor monede din aur şi alamă pentru colecţionare şi punerea în circulaţie a unei monede din alamă, cu tema Desăvârşirea Marii Uniri - Regele Ferdinand I Întregitorul EMITENT: Banca Nationala a Romaniei PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 692 din 21 august 2019

Art. 1În conformitate cu prevederile legii nr. 312/2004 privind statutul băncii naţionale a româniei, începând cu data de 27 august 2019, banca naţională a româniei va lansa în circuitul numismatic monede din aur şi alamă pentru colecţionare şi va pune în circulaţie o monedă din alamă, cu tema desăvârşirea marii uniri - regele ferdinand i Întregitorul.art. 2caracteristicile tehnice ale monedelor sunt următoarele: ┌──────────────┬────────────────────────┬────────────────┐│caracteristici│monede pentru │monedă pentru ││tehnice │colecţionare ...

3. ORDIN nr. 4.502 din 18 iulie 2019 privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Gimnazială "Soli Deo Gloria" din satul Vaideiu EMITENT: Ministerul Educaţiei Naţionale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 692 din 21 august 2019

Având în vedere prevederile art. 24 alin. (3) lit. c) şi d) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei, aprobată cu modificări prin legea nr. 87/2006, cu modificările şi completările ulterioare, ţinând cont de dispoziţiile ordonanţei de urgenţă a guvernului nr. 48/2018 privind drepturile elevilor şcolarizaţi în unităţi de învăţământ înfiinţate în procesul de organizare a reţelei şcolare şi pentru modificarea şi completarea legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, precum şi pentru modificarea şi completarea ordonanţei de urgenţă a guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei,luând în considerare dispoziţiile hotărârii guvernului nr. 22/2007 pentru aprobarea metodologiei de evaluare instituţională în vederea ...

4. ORDIN nr. 4.501 din 18 iulie 2019 privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa "Spiriduşii Năzdrăvani" din municipiul Braşov EMITENT: Ministerul Educaţiei Naţionale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 692 din 21 august 2019

Având în vedere prevederile art. 24 alin. (3) lit. c) şi d) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei, aprobată cu modificări prin legea nr. 87/2006, cu modificările şi completările ulterioare,ţinând cont de dispoziţiile ordonanţei de urgenţă a guvernului nr. 48/2018 privind drepturile elevilor şcolarizaţi în unităţi de învăţământ înfiinţate în procesul de organizare a reţelei şcolare şi pentru modificarea şi completarea legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, precum şi pentru modificarea şi completarea ordonanţei de urgenţă a guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei,luând în considerare dispoziţiile hotărârii guvernului nr. 22/2007 pentru aprobarea metodologiei de evaluare instituţională în vederea autorizării, ...

5. ORDIN nr. 494 din 30 iulie 2019 pentru modificarea şi completarea Normelor privind autorizarea auditorilor financiari şi a firmelor de audit în România, recunoaşterea firmelor de audit din alte state membre, retragerea şi redobândirea autorizării, aprobate prin Ordinul preşedintelui Autorităţii pentru Supravegherea Publică a Activităţii de Audit Statutar nr. 87/2018 EMITENT: Autoritatea pentru Supravegherea Publică a Activităţii de Audit Statutar PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 692 din 21 august 2019

În temeiul prevederilor art. 6,51,54,73,75 şi 77 din legea nr. 162/2017 privind auditul statutar al situaţiilor financiare anuale şi al situaţiilor financiare anuale consolidate şi de modificare a unor acte normative,ţinând cont de prevederile regulamentului (ue) nr. 537/2014 al parlamentului european şi al consiliului din 16 aprilie 2014 privind cerinţe specifice referitoare la auditul statutar al entităţilor de interes public şi de abrogare a deciziei 2005/909/ce a comisiei,preşedintele autorităţii pentru supravegherea publică a activităţii de audit statutar emite prezentul ordin.art. inormele privind autorizarea auditorilor financiari şi a firmelor de audit în românia, recunoaşterea firmelor de audit din alte state membre, retragerea şi redobândirea ...

6. ORDIN nr. 454 din 19 august 2019 pentru aprobarea transmiterii terenurilor aparţinând domeniului privat al statului, aflate în administrarea Agenţiei Naţionale de Îmbunătăţiri Funciare, aferente infrastructurii secundare de irigaţii, în proprietatea Organizaţiei utilizatorilor de apă pentru irigaţii Iveşti Plot 47 din judeţul Galaţi EMITENT: Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 692 din 21 august 2019

Luând în considerare referatul de aprobare nr. 303.663/2019 al direcţiei îmbunătăţiri funciare şi fond funciar,în baza prevederilor art. 27 alin. (1) şi (4) din legea îmbunătăţirilor funciare nr. 138/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 9 alin. (5) din hotărârea guvernului nr. 30/2017 privind organizarea şi funcţionarea ministerului agriculturii şi dezvoltării rurale, precum şi pentru modificarea art. 6 alin. (6) din hotărârea guvernului nr. 1.186/2014 privind organizarea şi funcţionarea autorităţii pentru administrarea sistemului naţional antigrindină şi de creştere a precipitaţiilor, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale emite următorul ordin:art. 1se aprobă transmiterea terenurilor aparţinând domeniului privat al statului, ...

7. NORME din 12 august 2019 privind încheierea contractelor în vederea exercitării profesiei de cadru militar în activitate EMITENT: Ministerul Apărării Naţionale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 692 din 21 august 2019

──────────aprobate prin ordinul nr. m.161 din 12 august 2019, publicat în monitorul oficial, partea i, nr. 692 din 21 august.──────────art. 1(1) persoanele care urmează să devină cadre militare în activitate prin absolvirea studiilor militare pentru formarea ofiţerilor, maiştrilor militari sau subofiţerilor încheie cu ministerul apărării naţionale, reprezentat de comandantul/ rectorul instituţiei/unităţii militare de învăţământ, contracte de exercitare a profesiei de cadru militar în activitate, denumite în continuare contracte, prin care se obligă să îşi desfăşoare activitatea în structurile armatei timp de 8 ani de la numirea în prima funcţie, respectiv 12 ani de la numirea în prima funcţie -personalul ...

8. ORDIN nr. M.161 din 12 august 2019 pentru aprobarea Normelor privind încheierea contractelor în vederea exercitării profesiei de cadru militar în activitate EMITENT: Ministerul Apărării Naţionale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 692 din 21 august 2019

Pentru aplicarea prevederilor art. 41^1 alin. 1-4, 6 şi 8, ale art. 91 şi ale art. 110 alin. 2 din legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 40 alin. (1) din legea nr. 346/2006 privind organizarea şi funcţionarea ministerului apărării naţionale, republicată, cu modificările ulterioare,ministrul apărării naţionale emite prezentul ordin.art. 1se aprobă normele privind încheierea contractelor în vederea exercitării profesiei de cadru militar în activitate, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.art. 2la data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă ordinul ministrului apărării naţionale nr. m.146/2001* pentru aprobarea normelor metodologice privind încheierea contractelor ...

9. DECIZIE nr. 209 din 21 august 2019 pentru numirea domnului Ciprian-Adrian Florescu în funcţia de secretar de stat la Ministerul Afacerilor Interne EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 692 din 21 august 2019

Având în vedere adresa ministerului afacerilor interne nr. 20.589 din 13 august 2019, înregistrată la secretariatul general al guvernului cu nr. 20/14.081/t.g. din 14 august 2019,în temeiul art. 29 şi al art. 31 lit. d) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 57/2019 privind codul administrativ,prim-ministrul emite prezenta decizie.articol unicÎncepând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul ciprian-adrian florescu se numeşte în funcţia de secretar de stat la ministerul afacerilor interne.prim-ministruvasilica-viorica dĂncilĂcontrasemnează:secretarul general al guvernului,toni greblăbucureşti, 21 august 2019.nr. 209.-----

10. HOTĂRÂRE nr. 604 din 21 august 2019 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de prefect al judeţului Sibiu de către doamna Minea Maria EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 692 din 21 august 2019

Având în vedere prevederile art. 394 alin. (2) lit. d) şi alin. (3), ale art. 397 lit. a), ale art. 505 alin. (5) şi ale art. 509 alin. (3) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 57/2019 privind codul administrativ,în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicdoamna minea maria exercită, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, funcţia publică de prefect al judeţului sibiu.prim-ministruvasilica-viorica dĂncilĂcontrasemnează:viceprim-ministru pentru implementarea parteneriatelor strategice ale româniei, ministru al afacerilor interne, interimar,mihai-viorel fiforbucureşti, 21 august 2019.nr. 604.-----

11. HOTĂRÂRE nr. 603 din 21 august 2019 privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de prefect al judeţului Sibiu de către doamna Muntean Adela-Maria EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 692 din 21 august 2019

Având în vedere prevederile art. 397 lit. a) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 57/2019 privind codul administrativ, în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicla data intrării în vigoare a prezentei hotărâri încetează exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de prefect al judeţului sibiu de către doamna muntean adela-maria.prim-ministruvasilica-viorica dĂncilĂcontrasemnează:viceprim-ministru pentru implementarea parteneriatelor strategice ale româniei, ministru al afacerilor interne, interimar,mihai-viorel fiforbucureşti, 21 august 2019.nr. 603.-----

12. HOTĂRÂRE nr. 602 din 21 august 2019 privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de prefect al judeţului Gorj de către domnul Florescu Ciprian-Adrian EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 692 din 21 august 2019

Având în vedere prevederile art. 397 lit. a) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 57/2019 privind codul administrativ, în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicla data intrării în vigoare a prezentei hotărâri încetează exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de prefect al judeţului gorj de către domnul florescu ciprian-adrian.prim-ministruvasilica-viorica dĂncilĂcontrasemnează:viceprim-ministru pentru implementarea parteneriatelor strategice ale româniei, ministru al afacerilor interne, interimar,mihai-viorel fiforbucureşti, 21 august 2019.nr. 602.-----

Cautare document
Club Legislatia Muncii
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5
 

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016