Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   HOTĂRÂRE nr. 638 din 27 august 2019  pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 857/2011 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor la normele din domeniul sănătăţii publice    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 HOTĂRÂRE nr. 638 din 27 august 2019 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 857/2011 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor la normele din domeniul sănătăţii publice

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 717 din 30 august 2019
    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,
    Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
    ART. I
    Hotărârea Guvernului nr. 857/2011 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor la normele din domeniul sănătăţii publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 621 din 1 septembrie 2011, cu completările ulterioare, se modifică şi se completează, după cum urmează:
    1. La articolul 18, partea introductivă se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 18
    Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 2.000 lei la 6.000 lei pentru persoanele fizice, respectiv cu amendă de la 10.000 lei la 20.000 lei pentru persoanele juridice următoarele fapte:"

    2. La articolul 19, partea introductivă se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 19
    Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 20.000 lei la 40.000 lei următoarele fapte săvârşite de persoanele juridice:"

    3. La articolul 22 alineatul (1), partea introductivă şi literele c), e) şi h) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "(1) Constituie contravenţii şi se sancţionează cu amendă de la 1.000 lei la 3.000 lei pentru persoanele fizice, respectiv cu amendă de la 20.000 lei la 30.000 lei pentru persoanele juridice următoarele fapte:
    (...)
c) necompletarea, completarea incorectă ori ulterioară predării pacientului în UPU sau CPU a fişei medicale de urgenţă prespitalicească, conform reglementărilor legale incidente în vigoare, de către echipajele de intervenţie din cadrul serviciilor publice şi private de urgenţă prespitalicească, precum şi neparafarea şi nesemnarea acesteia de către medicul care preia pacientul;
    (...)
e) nerespectarea de către echipajele publice şi/sau private a competenţelor stabilite conform nivelului la care sunt clasificate, cu excepţia celor care primesc autorizaţie sau aprobare să depăşească anumite competenţe;
    (...)
h) neinformarea conducerii spitalului de către medicul şef al UPU cu privire la întârzierile nejustificate sau întârzierile repetate ale unor medici care sunt de gardă la spital sau la domiciliul acestora;"

    4. La articolul 22 alineatul (1), după litera c) se introduce o nouă literă, litera c^1), cu următorul cuprins:
    "c^1) necompletarea, completarea incorectă a fişei individuale de urgenţă spitalicească conform reglementărilor legale incidente, precum şi neparafarea şi/sau nesemnarea de către medicul responsabil de tură;"

    5. La articolul 22 alineatul (1), după litera l) se introduc patru noi litere, literele m)-p), cu următorul cuprins:
    "m) neconsemnarea în raportul de gardă sau tură a problemelor apărute în timpul gărzii sau turei care afectează desfăşurarea normală a activităţii, indiferent de natura lor;
n) netransmiterea în termen, de către serviciile de ambulanţă publice şi private, UPU, CPU, compartimentele de primiri urgenţe de specialitate a rezoluţiilor, raportărilor, analizelor sau, după caz, a informaţiilor solicitate de instituţiile cu atribuţii de monitorizare, coordonare, control;
o) lipsa sau evitarea comunicării dintre echipajele medicale de intervenţie de urgenţă prespitalicească şi dispeceratele integrate, respectiv dispeceratul Serviciului de Ambulanţă Bucureşti-Ilfov, Inspectoratului de Situaţii de Urgenţă Bucureşti-Ilfov, prin intermediul legăturii radio sau a legăturii telefonice prin centrul unic pentru apeluri de urgenţă 112 sau prin dispeceratul integrat, cu privire la transmiterea detaliilor de la locul intervenţiei şi a măsurilor ce urmează a fi luate cu privire la cazul în referinţă, cu excepţia situaţiilor justificate care au împiedicat informarea sau comunicarea din punct de vedere tehnic, în conformitate cu reglementările legale incidente;
p) neînregistrarea pacienţilor imediat la sosirea acestora în UPU sau CPU."

    6. La articolul 22 alineatul (2), partea introductivă şi litera h) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "(2) Constituie contravenţii şi se sancţionează cu amendă de la 1.000 lei la 3.000 lei pentru persoanele fizice, respectiv cu amendă de la 20.000 lei la 30.000 lei pentru persoanele juridice următoarele fapte:
    (...)
h) nerespectarea de către conducerea spitalului şi/sau UPU ori CPU a condiţiilor minime privind organizarea, funcţionarea şi dotarea UPU sau CPU, conform reglementărilor legale în vigoare."

    7. La articolul 23, partea introductivă şi literele f) şi g) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "ART. 23
    Constituie contravenţii şi se sancţionează cu amendă de la 2.000 lei la 4.000 lei pentru persoanele fizice, respectiv cu amendă de la 20.000 lei la 30.000 lei pentru persoanele juridice următoarele fapte:
    (...)
    f) fumatul în interiorul autospecialelor de intervenţie, în autospecialele de transport medical asistat şi/sau sanitar neasistat, publice sau private, precum şi în alte tipuri de vehicule autorizate conform legii să desfăşoare activitatea de transport medical asistat şi/sau sanitar neasistat în regim public sau privat, indiferent dacă acestea se află în mers sau staţionează şi în exteriorul acestora, la o distanţă de mai puţin de 10 m faţă de acestea;
    g) neasigurarea echipajului, a pacienţilor şi/sau aparţinătorilor acestora, cu toate centurile de siguranţă din dotare, în ambulanţe de tip A, B, C, autospeciale ACD, maşina medicului de urgenţă, autospeciale transport personal şi victime multiple, precum şi în alte tipuri de vehicule autorizate conform legii să desfăşoare activitatea de transport sanitar în regim public sau privat."

    8. La articolul 23, după litera g) se introduc cinci noi litere, literele h)-l), cu următorul cuprins:
    "h) neînsoţirea pacientului în cabina medicală a ambulanţei de către şeful echipajului medical de urgenţă în cazul transportului medical asistat;
i) nepoziţionarea pe targă a pacientului pe timpul transportului, cu excepţia situaţiilor aprobate de către coordonatorul dispeceratului integrat sau medical;
j) transportul persoanelor neautorizate în cabina medicală şi/sau în cabina conducătorului auto, cu excepţia cazurilor anume prevăzute de lege;
k) transportul unui număr mai mare de pacienţi decât capacitatea autorizată a ambulanţei sau decât numărul de tărgi şi/sau echipamente de monitorizare permanentă a funcţiilor vitale pentru transportul asistat;
l) folosirea de către echipajele de intervenţie de urgenţă prespitalicească aparţinând serviciilor publice sau private de ambulanţă a unor echipamente sau mijloace de transport a aparaturii neomologate, alta decât cea aflată în dotarea ambulanţelor, în cazul monitorizării şi/sau transportului unui pacient sau membru al echipajului."

    9. La articolul 24, partea introductivă şi litera b) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "ART. 24
    Constituie contravenţii şi se sancţionează cu amendă de la 2.000 lei la 4.000 lei pentru persoanele fizice, respectiv cu amendă de la 20.000 lei la 40.000 lei pentru persoanele juridice următoarele fapte:
    (...)
    b) difuzarea, prin orice mijloace, de către serviciile de ambulanţă private, a unor mesaje publice şi/sau reclame care sugerează gratuitatea asistenţei medicale de urgenţă sau a consultaţiilor de urgenţă;"

    10. La articolul 25 alineatul (1), partea introductivă şi literele b), d), g) şi n) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "ART. 25
    (1) Constituie contravenţii şi se sancţionează cu amendă de la 2.000 lei la 4.000 lei pentru persoanele fizice, respectiv cu amendă de la 10.000 lei la 30.000 lei pentru persoanele juridice următoarele fapte:
    (...)
    b) nerespectarea cerinţelor stabilite de reglementările legale privind formarea personalului şi competenţa necesară pentru fiecare categorie de activitate prestată de către serviciile de ambulanţă publice şi private, comerciale şi nonprofit, precum şi de către UPU sau CPU, inclusiv pentru activităţile finanţate prin casele de asigurări de sănătate private ori prin contractare directă cu persoanele fizice sau juridice;
    (...)
    d) angajarea în cadrul serviciilor publice sau private de ambulanţă, precum şi în cadrul UPU sau CPU, de personal fără certificare şi instruire profesională, conform reglementărilor legale în vigoare;
    (...)
    g) neasigurarea dotării specifice a compartimentelor din cadrul serviciilor de ambulanţă publice şi private şi neasigurarea dotării specifice a echipajelor din cadrul SMURD, conform reglementărilor legale incidente;
    (...)
    n) externarea pacientului din salonul de observaţie fără decizia comisiei mixte alcătuite din reprezentanţi ai UPU sau CPU şi ai secţiei de specialitate din cadrul spitalului, cu excepţia cazului în care medicul din cadrul UPU ori CPU îşi asumă răspunderea externării singur sau împreună cu un medic specialist din cadrul unităţii sanitare respective;"

    11. La articolul 25 alineatul (2), partea introductivă se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(2) Constituie contravenţii şi se sancţionează cu amendă de la 2.000 lei la 4.000 lei pentru persoanele fizice, respectiv cu amendă de la 20.000 lei la 50.000 lei pentru persoanele juridice următoarele fapte:"

    12. La articolul 26, partea introductivă se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 26
    Constituie contravenţii şi se sancţionează cu amendă de la 3.000 lei la 6.000 lei pentru persoanele fizice, respectiv cu amendă de la 20.000 lei la 40.000 lei pentru persoanele juridice următoarele fapte:"

    13. La articolul 26, după litera d) se introduc două noi litere, literele e) şi f), cu următorul cuprins:
    "e) neutilizarea, fără justificare, a sistemului de telemedicină în UPU sau CPU;
f) neîndeplinirea, de către persoanele juridice, în termenele stabilite, a măsurilor dispuse de către persoanele împuternicite din cadrul direcţiilor de sănătate publică şi/sau Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă spre a fi implementate la nivelul serviciilor publice şi private de ambulanţă, SMURD şi structurilor de primiri urgenţe, respectiv UPU sau CPU ori CPU de specialitate."

    14. La articolul 27, partea introductivă se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 27
    Constituie contravenţii şi se sancţionează cu amendă de la 3.000 lei la 6.000 lei pentru persoanele fizice, respectiv cu amendă de la 20.000 lei la 40.000 lei pentru persoanele juridice următoarele fapte:"

    15. La articolul 28, partea introductivă se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 28
    Constituie contravenţii şi se sancţionează cu amendă de la 3.000 lei la 6.000 lei pentru persoanele fizice, respectiv cu amendă de la 20.000 lei la 40.000 lei pentru persoanele juridice următoarele fapte:"

    16. La articolul 28, după litera b) se introduc două noi litere, literele c) şi d), cu următorul cuprins:
    "c) neîndeplinirea obligaţiei de îndepărtare a tuturor medicamentelor şi materialelor sanitare a căror perioadă de valabilitate a fost depăşită, din dotarea ambulanţelor şi din spaţiile de tratament din cadrul UPU sau CPU;
d) desfăşurarea activităţii în domeniul asistenţei medicale de urgenţă, transport medical asistat şi transport sanitar neasistat, fără autorizaţie de funcţionare emisă de direcţia de sănătate publică competentă, ori în afara perioadei de valabilitate a acesteia."

    17. La articolul 29, partea introductivă se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 29
    Constituie contravenţii şi se sancţionează cu amendă de la 1.500 lei la 3.000 lei pentru persoanele fizice, respectiv cu amendă de la 10.000 lei la 30.000 lei pentru persoanele juridice următoarele fapte:"

    18. După articolul 29 se introduce un nou capitol, capitolul VII^1, alcătuit din articolele 29^1 şi 29^2, cu următorul cuprins:
    "    CAP. VII^1
    Contravenţii la normele privind prevederile la normele igienico-sanitare în cabinetele medicale
    ART. 29^1
    Constituie contravenţii şi se sancţionează cu amendă de la 10.000 lei la 20.000 lei pentru persoanele fizice, respectiv cu amendă de la 30.000 lei la 50.000 lei pentru persoanele juridice următoarele fapte:
    a) funcţionarea cabinetului medical fără autorizaţie sanitară de funcţionare;
    b) nerespectarea condiţiilor care au stat la baza obţinerii autorizaţiei sanitare de funcţionare a cabinetului medical;
    c) funcţionarea cabinetului medical după emiterea, în condiţiile legii, a deciziei de suspendare a activităţii sau, după caz, de retragere a autorizaţiei sanitare de funcţionare;
    d) nerespectarea obiectului de activitate înscris în certificatul constatator sau în autorizaţia sanitară de funcţionare a cabinetului medical;
    e) lipsa documentelor de reglementare sanitară, precum certificatul constatator, autorizaţiile sanitare de funcţionare şi alte asemenea documente prevăzute de legislaţia în vigoare, pentru proiectele de amplasare, amenajare, construire şi pentru funcţionarea cabinetului medical;
    f) nerespectarea structurii funcţionale prevăzute în autorizaţia sanitară de funcţionare a cabinetului medical;
    g) nerespectarea de către personalul medico-sanitar a programului de lucru afişat la cabinetul medical sau al centrului de permanenţă din care face parte.
    ART. 29^2
    Contravenţia prevăzută la art. 29^1 lit. b) se sancţionează şi cu sancţiunea complementară constând în suspendarea activităţii cabinetului medical sau a activităţii anumitor secţii/compartimente a acestuia, până la remedierea deficienţei constate."

    19. Titlul capitolului VIII se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "    CAP. VIII
    Contravenţii la normele privind prevenirea şi combaterea bolilor transmisibile şi la normele de igienă pentru spitale
"

    20. La articolul 30, partea introductivă se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 30
    Constituie contravenţii şi se sancţionează cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei pentru persoanele fizice, respectiv cu amendă de la 10.000 lei la 30.000 lei pentru persoanele juridice următoarele fapte:"

    21. La articolul 30, după litera m) se introduc trei noi litere, literele n), o) şi p), cu următorul cuprins:
    "n) acordarea asistenţei medicale de specialitate de către personal neautorizat sau care nu deţine cunoştinţele şi abilitările necesare, certificate prin documente emise de autorităţile statului român;
o) nerespectarea de către personalul unităţii sanitare a protocoalelor şi procedurilor în privinţa actului medical;
p) neasigurarea, la nivelul unităţii sanitare a medicamentelor, materialelor sanitare şi reactivilor, necesare asigurării unui act medical de calitate."

    22. La articolul 31, partea introductivă se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 31
    Constituie contravenţii şi se sancţionează cu amendă de la 1.200 lei la 2.400 lei pentru persoanele fizice, respectiv cu amendă de la 6.000 lei la 15.000 lei pentru persoanele juridice următoarele fapte:"

    23. La articolul 31, după litera h) se introduc două noi litere, literele i) şi j), cu următorul cuprins:
    "i) neelaborarea planului propriu de gestionare a deşeurilor medicale, aprobat de direcţiile de sănătate publică judeţene, şi netransmiterea către direcţiile de sănătate publică judeţene pe raza cărora îşi desfăşoară activitatea, respectiv Direcţiei de Sănătate Publică a Municipiului Bucureşti;
j) nerespectarea duratei stocării temporare a deşeurilor medicale infecţioase în incintele unităţilor medicale, peste 48 de ore, cu excepţia situaţiei în care deşeurile sunt depozitate într-un amplasament prevăzut cu sistem de răcire care să asigure constant o temperatură mai mică de 4°C, situaţie în care durata depozitării poate fi de maximum 7 zile. Amplasamentul trebuie să aibă un sistem automat de monitorizare şi înregistrare a temperaturilor, ce va fi verificat periodic."

    24. La articolul 32, partea introductivă se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 32
    Constituie contravenţii şi se sancţionează cu amendă de la 1.000 lei la 2.000 lei pentru persoanele fizice, respectiv cu amendă de la 10.000 lei la 20.000 lei pentru persoanele juridice următoarele fapte:"

    25. La articolul 33 alineatul (1), partea introductivă şi literele j)-p) şi r) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "ART. 33
    (1) Constituie contravenţii şi se sancţionează cu amendă de la 1.000 lei la 2.000 lei pentru persoanele fizice, respectiv cu amendă de la 10.000 lei la 30.000 lei pentru persoanele juridice următoarele fapte:
    (...)
    j) neîntocmirea şi nerespectarea programului propriu de supraveghere, prevenire şi control al infecţiilor asociate asistenţei medicale;
    k) nedispunerea sau nerespectarea măsurilor pentru controlul focarului de infecţie asociată asistenţei medicale, depistat;
    l) neasigurarea în cadrul spitalelor a serviciilor de supraveghere şi control al infecţiilor asociate asistenţei medicale;
    m) neraportarea către direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti a procedurii de declarare a infecţiilor asociate asistenţei medicale, elaborată de serviciul/ compartimentul de prevenire a infecţiilor asociate îngrijirilor medicale;
    n) nedepistarea şi neraportarea de către unităţile sanitare a infecţiilor asociate asistenţei medicale la direcţiile de sănătate publică teritoriale;
    o) neraportarea infecţiilor asociate asistenţei medicale de către medicii şefi de secţie către serviciile/compartimentele de prevenire a infecţiilor asociate îngrijirilor medicale;
    p) neraportarea la direcţia de sănătate publică judeţeană şi a municipiului Bucureşti a infecţiilor asociate asistenţei medicale din unităţi şi calcularea ratei de incidenţă a acestora pe unitate şi pe secţii;
    (...)
    r) lipsa de colaborare a personalului medico-sanitar din spitale la efectuarea anchetei epidemiologice şi la supravegherea focarului de infecţie asociată asistenţei medicale spitaliceşti cu specialişti din autoritatea de sănătate publică teritorială, precum şi neaplicarea măsurilor antiepidemice de împiedicare a răspândirii infecţiilor;"

    26. La articolul 33 alineatul (1), după litera t) se introduc patru noi litere, literele ţ)-w), cu următorul cuprins:
    "ţ) neremedierea în termenele stabilite, altele decât cele asumate în planul de conformare a deficienţelor constatate cu ocazia efectuării controlului în domeniul sănătăţii publice în unităţile sanitare şi care pot aduce atingere sănătăţii publice;
u) nerespectarea structurii funcţionale prevăzute în autorizaţia sanitară de funcţionare a unităţii sanitare;
v) neasigurarea bugetară pentru achiziţia de bunuri şi servicii aferente activităţilor cuprinse în planul anual aprobat pentru supravegherea, prevenirea şi limitarea infecţiilor asociate asistenţei medicale, în conformitate cu reglementările legale în vigoare;
w) neefectuarea organizării activităţii de screening al pacienţilor în secţii de terapie intensivă şi în alte secţii cu risc pentru depistarea colonizărilor/infecţiilor cu germeni multiplurirezistenţi, în conformitate cu prevederile programului naţional de supraveghere şi control al infecţiilor asociate asistenţei medicale."

    27. La articolul 33, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:
    "(3) Contravenţia prevăzută la alin. (1) lit. ţ) se sancţionează şi cu sancţiunea complementară constând în suspendarea autorizaţiei sanitare de funcţionare, până la remedierea deficienţei constate."

    28. La articolul 34, partea introductivă se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 34
    Constituie contravenţii şi se sancţionează cu amendă de la 10.000 lei la 20.000 lei pentru persoanele fizice, respectiv cu amendă de la 25.000 lei la 30.000 lei pentru persoanele juridice următoarele fapte:"

    29. La articolul 35, partea introductivă se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 35
    Constituie contravenţii şi se sancţionează cu amendă de la 2.000 lei la 6.000 lei pentru persoanele fizice, respectiv cu amendă de la 7.000 lei la 10.000 lei pentru persoanele juridice următoarele fapte:"

    30. După articolul 35 se introduce un nou articol, articolul 35^1, cu următorul cuprins:
    "ART. 35^1
    (1) În aplicarea prevederilor art. 26 din Legea nr. 95/2006 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, constituie contravenţii şi se sancţionează cu amendă de la 20.000 lei la 50.000 lei neîndeplinirea de către persoanele juridice, în termenele stabilite, a măsurilor şi a recomandărilor prescrise spitalelor, de către persoanele împuternicite din cadrul direcţiilor de sănătate publică teritoriale, cu ocazia controlului în sănătate publică efectuat la expirarea termenelor cuprinse în programul de conformare şi programul-cadru de conformare.
    (2) Contravenţia prevăzută la alin. (1) se sancţionează şi cu sancţiunea complementară constând în suspendarea autorizaţiei sanitare de funcţionare."

    31. La articolul 59 alineatul (1), litera c) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "c) personalul de specialitate împuternicit de către conducerea Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă din cadrul Ministerului Afacerilor Interne pentru unităţile de ambulanţă publice şi private şi pentru UPU sau CPU de pe întreg teritoriul ţării, pentru faptele prevăzute la cap. VII şi cele prevăzute la art. 63."    ART. II
    Prezenta hotărâre intră în vigoare la 30 zile de la data publicării acesteia în Monitorul Oficial al României, Partea I.                    PRIM-MINISTRU
                    VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ
                    Contrasemnează:
                    Ministrul sănătăţii,
                    Sorina Pintea
                    Ministrul afacerilor interne, interimar,
                    Mihai-Viorel Fifor

    Bucureşti, 27 august 2019.
    Nr. 638.

    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016