Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   HOTĂRÂRE nr. 631 din 27 august 2019  privind stabilirea măsurilor pentru buna organizare şi desfăşurare a alegerilor  pentru Preşedintele României din anul 2019    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 HOTĂRÂRE nr. 631 din 27 august 2019 privind stabilirea măsurilor pentru buna organizare şi desfăşurare a alegerilor pentru Preşedintele României din anul 2019

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 712 din 29 august 2019
    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 65 alin. (1) din Legea nr. 370/2004 privind alegerea Preşedintelui României, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
    Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
    ART. 1
    (1) Pentru coordonarea şi urmărirea îndeplinirii sarcinilor prevăzute de legislaţia în vigoare în domeniul alegerii Preşedintelui României, care revin ministerelor şi celorlalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, precum şi instituţiilor prefectului, se constituie Comisia tehnică centrală pentru coordonarea activităţilor de organizare a alegerilor pentru Preşedintele României, denumită în continuare Comisia tehnică centrală, fără personalitate juridică, având componenţa prevăzută în anexa nr. 1.
    (2) Componenţa nominală a Comisiei tehnice centrale se stabileşte prin ordin al ministrului afacerilor interne, pe baza propunerilor formulate de conducătorii ministerelor şi ai celorlalte instituţii sau societăţi prevăzute în anexa nr. 1 în termen de 5 zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.
    (3) Pot participa la şedinţele Comisiei tehnice centrale, la invitaţia preşedintelui acesteia, reprezentanţi ai partidelor politice parlamentare şi ai mass-mediei. La invitaţia preşedintelui comisiei pot participa la şedinţele Comisiei tehnice centrale şi reprezentanţi ai altor instituţii ale administraţiei publice centrale interesate şi ai unor operatori economici care prestează servicii de interes economic general.

    ART. 2
    (1) În termen de 5 zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se constituie comisiile tehnice judeţene pentru coordonarea activităţilor de organizare a alegerilor pentru Preşedintele României şi Comisia tehnică a municipiului Bucureşti pentru coordonarea activităţilor de organizare a alegerilor pentru Preşedintele României, denumită în continuare Comisia tehnică a municipiului Bucureşti, fără personalitate juridică, în componenţa prevăzută în anexa nr. 2, cu atribuţii în coordonarea şi urmărirea îndeplinirii sarcinilor ce revin autorităţilor administraţiei publice locale şi serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor şi ale celorlalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, prevăzute de legislaţia în vigoare.
    (2) Componenţa nominală a comisiei tehnice judeţene sau a municipiului Bucureşti se stabileşte de prefect, prin ordin, pe baza propunerilor formulate de conducătorii instituţiilor/ societăţilor prevăzute în anexa nr. 2.
    (3) La şedinţele comisiilor tehnice judeţene şi ale Comisiei tehnice a municipiului Bucureşti pot participa, în calitate de invitaţi, reprezentanţi ai partidelor politice parlamentare, ai mass-mediei, ai altor instituţii ale administraţiei publice şi ai unor operatori economici care prestează servicii de interes public.
    (4) Pentru urmărirea şi soluţionarea operativă a problemelor curente din judeţe, respectiv din municipiul Bucureşti, pe lângă comisiile tehnice se constituie grupuri tehnice de lucru, fără personalitate juridică, conduse de subprefect, formate din funcţionari publici desemnaţi de conducătorii serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor şi ale celorlalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, organizate la nivelul judeţului, respectiv al municipiului Bucureşti.
    (5) În perioada în care îşi desfăşoară activitatea în cadrul grupurilor tehnice de lucru de pe lângă comisiile tehnice judeţene şi Comisia tehnică a municipiului Bucureşti, membrii acestora sunt degrevaţi de sarcinile de serviciu.
    (6) Condiţiile materiale necesare funcţionării grupului tehnic de lucru se asigură prin grija prefectului. Salariile şi celelalte drepturi băneşti cuvenite personalului care îşi desfăşoară activitatea în grupul tehnic de lucru se achită de către instituţiile sau autorităţile publice de la care aceştia provin.

    ART. 3
    (1) Ministerul Afacerilor Interne dispune măsuri pentru menţinerea şi asigurarea ordinii şi liniştii publice în localităţile ţării, pe întreaga perioadă electorală şi, în mod deosebit, în ziua votării, precum şi în zilele care premerg şi succedă acestei zile.
    (2) Ministerul Afacerilor Interne, prin structurile sale, menţine şi asigură ordinea publică în zona secţiilor de votare şi securitatea dosarelor întocmite de birourile electorale din ţară, pe timpul transportului acestora la birourile electorale, respectiv la Biroul Electoral Central, precum şi securitatea pe timpul tipăririi, transportului şi depozitării buletinelor de vot şi a celorlalte materiale necesare votării.
    (3) Personalul structurilor Ministerului Afacerilor Interne asigură, pe durata perioadei electorale, paza sediilor Biroului Electoral Central, Autorităţii Electorale Permanente, birourilor electorale judeţene, biroului electoral pentru secţiile de votare din străinătate, birourilor electorale ale sectoarelor municipiului Bucureşti, birourilor electorale pentru votul prin corespondenţă din ţară şi ale birourilor electorale ale secţiilor de votare din ţară.

    ART. 4
    (1) Pentru asigurarea funcţionalităţii sistemelor informatice şi de comunicaţii utilizate în procesul electoral, prefecţii desemnează la propunerea autorităţilor locale, până cel mai târziu la data de 1 octombrie 2019:
    a) cel puţin un informatician pentru fiecare comună;
    b) cel puţin doi informaticieni pentru fiecare oraş;
    c) cel puţin trei informaticieni pentru fiecare municipiu şi sector al municipiului Bucureşti.

    (2) Prin informaticieni se înţelege, în sensul prezentei hotărâri, persoane care au cunoştinţe de bază în tehnologia informaţiei.
    (3) În cel mult 3 zile de la data expirării termenului prevăzut de alin. (1), prefecţii transmit lista informaticienilor Autorităţii Electorale Permanente şi Serviciului de Telecomunicaţii Speciale, conform formatului stabilit de acestea.
    (4) Informaticienii prevăzuţi la alin. (1) primesc, pe bază de proces-verbal, de la reprezentanţii Serviciului de Telecomunicaţii Speciale echipamentele informatice necesare îndeplinirii atribuţiilor care le revin.

    ART. 5
    (1) Serviciul de Telecomunicaţii Speciale duce la îndeplinire următoarele măsuri tehnice principale:
    a) asigură aplicaţii informatice conform cerinţelor operaţionale furnizate de Autoritatea Electorală Permanentă;
    b) asigură echipamente informatice şi de comunicaţii pentru implementarea şi funcţionarea sistemelor informatice utilizate în procesul electoral, precum şi pentru asistenţa tehnică necesară acestora;
    c) asigură serviciile de telefonie specială şi de comunicaţii de voce şi date, necesare birourilor electorale din ţară;
    d) asigură terminalele informatice necesare Sistemului informatic de monitorizare a prezenţei la vot şi de prevenire a votului ilegal, înregistrării video-audio a operaţiunilor efectuate de către membrii birourilor electorale ale secţiilor de votare pentru numărarea voturilor, precum şi fotografierii proceselor-verbale privind consemnarea rezultatelor votării;
    e) asigură terminalele informatice pentru secţiile de votare organizate în străinătate care să permită preluarea electronică a semnăturilor alegătorilor.

    (2) Serviciul de Telecomunicaţii Speciale asigură, la nivelul fiecărui judeţ, constituirea unor centre de intervenţie operativă pentru remedierea eventualelor disfuncţionalităţi ale Sistemului informatic de monitorizare a prezenţei la vot şi de prevenire a votului ilegal.
    (3) Serviciul de Telecomunicaţii Speciale asigură funcţionarea Centrului de suport tehnic prin care furnizează asistenţă tehnică pentru operatorii de calculator din secţiile de votare.
    (4) Dotarea şi funcţionarea centrelor de intervenţie operativă şi a Centrului de suport tehnic se asigură de către Serviciul de Telecomunicaţii Speciale.

    ART. 6
    (1) Institutul Naţional de Statistică şi direcţiile teritoriale de statistică asigură statisticienii necesari pentru operaţiunile tehnice de consemnare şi centralizare a rezultatelor alegerilor, dotarea necesară cu echipamente, tehnică de calcul şi consumabile, în limita fondurilor alocate.
    (2) Institutul Naţional de Statistică şi direcţiile teritoriale de statistică asigură instruirea personalului implicat în efectuarea operaţiunilor tehnice pentru stabilirea rezultatelor alegerilor.
    (3) Institutul Naţional de Statistică asigură editarea şi tipărirea proceselor-verbale pentru constatarea rezultatelor alegerilor la Regia Autonomă „Monitorul Oficial“.

    ART. 7
    (1) Autorităţile administraţiei publice centrale şi locale iau măsurile necesare pentru a pune la dispoziţia primarilor spaţii în vederea organizării de secţii de votare, precum şi pentru sprijinirea cu personal a operaţiunilor tehnice la secţiile de votare.
    (2) Spaţiile puse la dispoziţia primarilor în conformitate cu alin. (1) nu fac parte dintre unităţile de asistenţă medicală cu paturi sau de asistenţă medicală primară şi ambulatorie de specialitate.
    (3) Ministerul Sănătăţii va lua măsurile necesare pentru asigurarea asistenţei medicale la centrele de votare.

    ART. 8
    Primarii duc la îndeplinire următoarele măsuri tehnice principale:
    a) întocmesc şi tipăresc listele electorale permanente;
    b) asigură amenajarea secţiilor de votare din ţară şi dotarea acestora cu urne de vot, urne speciale şi cabine de vot;
    c) informează alegătorii privind delimitarea secţiilor de votare şi sediile acestora;
    d) asigură locurile speciale de afişaj electoral şi amplasarea de panouri electorale;
    e) acordă sprijin reprezentanţilor Serviciului de Telecomunicaţii Speciale pentru instalarea echipamentelor şi furnizarea serviciilor prevăzute la art. 5 alin. (1);
    f) asigură, prin personalul desemnat, primirea pe bază de proces-verbal a echipamentelor instalate pentru asigurarea serviciilor prevăzute la art. 5 alin. (1), precum şi protecţia fizică a acestora;
    g) acordă sprijin prefectului pentru exercitarea atribuţiilor cu caracter electoral ce îi revin, potrivit actelor normative în vigoare;
    h) asigură, în măsura resurselor disponibile, conexiuni de rezervă la internet în secţiile de votare.


    ART. 9
    (1) Ministerul Afacerilor Interne, cu sprijinul Autorităţii Electorale Permanente, organizează, în termen de cel mult 7 zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, instruirea prefecţilor şi a subprefecţilor cu privire la organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru Preşedintele României.
    (2) Prefecţii, cu sprijinul filialelor şi birourilor judeţene ale Autorităţii Electorale Permanente, organizează în cel mai scurt timp instruirea primarilor şi a secretarilor comunelor, oraşelor şi municipiilor cu privire la sarcinile ce le revin în vederea organizării şi desfăşurării în bune condiţii a alegerilor pentru Preşedintele României.
    (3) Prefecţii elaborează graficul de distribuire a buletinelor de vot, precum şi a celorlalte materiale necesare desfăşurării procesului electoral pe care îl supun aprobării birourilor electorale judeţene şi birourilor electorale ale sectoarelor municipiului Bucureşti.
    (4) Ministerul Afacerilor Interne şi Autoritatea Electorală Permanentă acordă sprijin de specialitate prefecţilor şi primarilor, în vederea realizării la termen şi în condiţii corespunzătoare a sarcinilor ce le revin în organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru Preşedintele României.

    ART. 10
    (1) Autoritatea Electorală Permanentă asigură sediul, dotarea tehnică şi materială a Biroului Electoral Central.
    (2) Ministerul Afacerilor Interne împreună cu Autoritatea Electorală Permanentă asigură mijloacele de transport necesare bunei desfăşurări a activităţii Biroului Electoral Central.
    (3) Prefecţii, împreună cu preşedinţii consiliilor judeţene, asigură sediile şi dotarea tehnico-materială ale birourilor electorale judeţene.
    (4) Primarii sectoarelor municipiului Bucureşti, împreună cu prefectul municipiului Bucureşti, asigură sediile şi dotarea tehnico-materială ale birourilor electorale ale sectoarelor municipiului Bucureşti.
    (5) Ministerul Afacerilor Externe asigură sediul şi dotarea tehnico-materială ale biroului electoral pentru secţiile de votare din afara ţării şi ale birourilor electorale pentru votul prin corespondenţă.
    (6) Pentru dotarea tehnico-materială a birourilor electorale judeţene, a birourilor electorale ale sectoarelor municipiului Bucureşti, a biroului electoral pentru secţiile de votare din afara ţării, a birourilor electorale pentru votul prin corespondenţă şi a birourilor electorale ale secţiilor de votare sunt utilizate bunurile aparţinând autorităţilor administraţiei publice prevăzute la alin. (4) şi (5).
    (7) Pentru dotarea tehnico-materială a birourilor electorale ale secţiilor de votare, primarii utilizează bunurile recuperate de la scrutinele anterioare şi aflate în stare de funcţionare.
    (8) În cazurile în care bunurile necesare amenajării şi dotării tehnico-materiale corespunzătoare a secţiilor de votare nu se pot recupera, se achiziţionează unele noi de către instituţiile prefectului, în limita fondurilor alocate, conform standardelor stabilite de Autoritatea Electorală Permanentă, în condiţiile legii.

    ART. 11
    (1) Autoritatea Electorală Permanentă asigură, cu sprijinul Ministerului Afacerilor Interne şi al Institutului Naţional de Statistică, personalul tehnic auxiliar al Biroului Electoral Central.
    (2) Personalul tehnic auxiliar al birourilor electorale judeţene şi al birourilor electorale ale sectoarelor municipiului Bucureşti este asigurat de către prefecţi, Autoritatea Electorală Permanentă şi Institutul Naţional de Statistică, acesta putând fi suplimentat de către prefect acolo unde este necesar cu personal asigurat de către instituţiile publice cu atribuţii în materie electorală.
    (3) Ministerul Afacerilor Externe, împreună cu Autoritatea Electorală Permanentă, cu sprijinul Institutului Naţional de Statistică, asigură personalul tehnic auxiliar necesar biroului electoral pentru secţiile de votare din străinătate, acesta putând fi suplimentat de către ministrul afacerilor externe, acolo unde este necesar, cu personal asigurat de către orice altă instituţie publică cu atribuţii în materie electorală.
    (4) Personalul tehnic auxiliar al birourilor electorale asigură relaţia cu publicul, relaţia cu mass-media, accesul la informaţiile de interes public, înregistrarea şi arhivarea documentelor, secretariatul şedinţelor, efectuarea operaţiunilor materiale privind centralizarea rezultatelor alegerilor, precum şi a operaţiunilor materiale de predare-primire a materialelor electorale.

    ART. 12
    (1) Ministerul Afacerilor Externe asigură sprijinul logistic necesar biroului electoral pentru secţiile de votare din străinătate, misiunilor diplomatice şi oficiilor consulare pentru pregătirea şi organizarea alegerilor pentru Preşedintele României.
    (2) Ministerul Afacerilor Externe, împreună cu misiunile diplomatice şi oficiile consulare, iau măsuri pentru identificarea de spaţii adecvate pentru sediile secţiilor de votare din străinătate, precum şi pentru obţinerea acordului autorităţilor din statele străine pentru organizarea acestora pe teritoriul lor.
    (3) Ministerul Afacerilor Externe asigură serviciile de comunicaţii de voce şi date, necesare birourilor electorale ale secţiilor de votare din străinătate.
    (4) Ministerul Afacerilor Externe şi Autoritatea Electorală Permanentă iau măsuri pentru informarea cetăţenilor români cu drept de vot cu domiciliul sau reşedinţa în străinătate privind modalităţile de exercitare a dreptului de vot.
    (5) Ministerul Afacerilor Externe comunică Autorităţii Electorale Permanente, în timp util, necesarul de buletine de vot, ştampile cu menţiunea „VOTAT“ şi timbre autocolante care sunt folosite la secţiile de votare din străinătate.
    (6) Paza secţiilor de votare din străinătate se asigură cu luarea în considerare a condiţiilor specifice de organizare a procesului de votare din străinătate.
    (7) Ministerul Afacerilor Externe asigură distribuirea terminalelor informatice furnizate de Serviciul de Telecomunicaţii Speciale către birourile electorale ale secţiilor de votare organizate în străinătate.

    ART. 13
    (1) Autoritatea Electorală Permanentă ia măsuri pentru informarea şi/sau instruirea membrilor birourilor electorale şi a celorlalţi participanţi la procesul electoral, prin realizarea, distribuirea şi/sau difuzarea de publicaţii, ghiduri, broşuri, pliante, producţii audiovideo. Materialele de informare destinate cetăţenilor români care aparţin minorităţilor naţionale pot fi realizate în alte limbi decât cea română.
    (2) În scopul asigurării instruirii şi îndrumării eficiente a prefecţilor, primarilor, secretarilor unităţilor administrativ-teritoriale, a membrilor birourilor electorale şi a celorlalţi participanţi la procesul electoral, publicaţiile prevăzute la alin. (1) cuprind variante actualizate ale reglementărilor legale privind alegerile pentru Preşedintele României din anul 2019.
    (3) Prefecţii şi primarii sprijină Autoritatea Electorală Permanentă în distribuirea şi/sau difuzarea materialelor de informare prevăzute la alin. (1) şi (2).

    ART. 14
    (1) Autoritatea Electorală Permanentă coordonează activităţile efectuate de către Serviciul de Telecomunicaţii Speciale, conform prezentei hotărâri, pentru funcţionarea Sistemului informatic de monitorizare a prezenţei la vot şi de prevenire a votului ilegal.
    (2) Autoritatea Electorală Permanentă asigură, cu sprijinul Serviciului de Telecomunicaţii Speciale, echipamentele, aplicaţiile şi serviciile informatice utilizate de Biroul Electoral Central pentru centralizarea rezultatelor votării la alegerile pentru Preşedintele României.
    (3) Autoritatea Electorală Permanentă asigură echipamentele informatice, licenţele, consumabilele şi articolele de mobilier aferente operaţiunilor de confecţionare, transmitere şi primire de către Compania Naţională „Poşta Română“ - S.A. şi structurile acesteia a documentelor pentru exercitarea dreptului de vot prin corespondenţă.

    ART. 15
    (1) Comisiile tehnice judeţene pentru coordonarea activităţilor de organizare a alegerilor pentru Preşedintele României şi Comisia tehnică a municipiului Bucureşti informează săptămânal Comisia tehnică centrală în legătură cu stadiul pregătirii şi organizării scrutinului.
    (2) Comisia tehnică centrală informează săptămânal Guvernul în legătură cu stadiul îndeplinirii acţiunilor privind pregătirea şi organizarea scrutinului.
    (3) Comisiile tehnice prevăzute de prezenta hotărâre îşi încetează activitatea la data validării rezultatului alegerilor pentru Preşedintele României.

    ART. 16
    Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.                    PRIM-MINISTRU
                    VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ
                    Contrasemnează:
                    Ministrul afacerilor interne, interimar,
                    Mihai-Viorel Fifor
                    Preşedintele Autorităţii Electorale Permanente,
                    Constantin-Florin Mituleţu-Buică
                    Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,
                    Vasile-Daniel Suciu
                    Ministrul afacerilor externe,
                    Ramona-Nicole Mănescu
                    Ministrul finanţelor publice,
                    Eugen Orlando Teodorovici
                    Ministrul sănătăţii,
                    Sorina Pintea
                    Secretarul general al Guvernului,
                    Toni Greblă

    Bucureşti, 27 august 2019.
    Nr. 631.
    ANEXA 1

    COMPONENŢA
    Comisiei tehnice centrale pentru coordonarea activităţilor de organizare a alegerilor pentru Preşedintele României
    Preşedinte: ministrul afacerilor interne
    Membri:
    - preşedintele Autorităţii Electorale Permanente^1;
    ^1 Preşedintele Autorităţii Electorale Permanente poate fi înlocuit de către unul dintre vicepreşedinţii Autorităţii Electorale Permanente, desemnat prin ordin.

    – secretar de stat pentru ordine publică din Ministerul Afacerilor Interne;
    – secretar de stat pentru relaţia cu instituţiile prefectului din Ministerul Afacerilor Interne;
    a) reprezentanţi, la nivel de secretar de stat/subsecretar de stat sau secretar general, ai:
    - Secretariatului General al Guvernului;
    – Ministerului Afacerilor Externe;
    – Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice;
    – Ministerului Finanţelor Publice;
    – Ministerului Muncii şi Justiţiei Sociale;
    – Ministerului Educaţiei Naţionale;
    – Ministerului Sănătăţii;
    – Institutului Naţional de Statistică;
    – Administraţiei Naţionale a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale;
    – Serviciului de Telecomunicaţii Speciale;

    b) reprezentanţi ai:
    - Agenţiei Naţionale de Presă AGERPRES;
    – Societăţii Române de Televiziune;
    – Societăţii Române de Radiodifuziune;

    c) reprezentanţi ai societăţilor de distribuţie şi furnizare a energiei electrice.

    NOTĂ:
    Lucrările de secretariat tehnic ale Comisiei tehnice centrale sunt asigurate de Ministerul Afacerilor Interne.


    ANEXA 2

    COMPONENŢA
    Comisiei tehnice judeţene pentru coordonarea activităţilor de organizare a alegerilor pentru Preşedintele României şi a Comisiei tehnice a municipiului Bucureşti pentru coordonarea activităţilor de organizare a alegerilor pentru Preşedintele României
    Preşedinte: prefectul judeţului, respectiv al municipiului Bucureşti
    Membri:
    - subprefectul;
    – secretarul judeţului, respectiv secretarul general al municipiului Bucureşti;
    – directorul executiv al direcţiei regionale/judeţene de statistică;
    – directorul general al direcţiei regionale a finanţelor publice/ şeful administraţiei judeţene a finanţelor publice, după caz;
    – inspectorul-şef al inspectoratului judeţean de poliţie, respectiv directorul general al Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti;
    – inspectorul-şef al inspectoratului pentru situaţii de urgenţă judeţean, respectiv inspectorul-şef al Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă al Municipiului Bucureşti;
    – şeful structurii judeţene de administrare a bazelor de date de evidenţă a persoanelor, respectiv a municipiului Bucureşti;
    – şeful serviciului public comunitar judeţean de evidenţă a persoanelor;
    – inspectorul-şef al inspectoratului de jandarmi judeţean, respectiv directorul general al Direcţiei Generale de Jandarmi a Municipiului Bucureşti;
    – inspectorul general al inspectoratului şcolar judeţean, respectiv al municipiului Bucureşti;
    – directorul direcţiei de sănătate publică a judeţului, respectiv al Direcţiei de Sănătate Publică a Municipiului Bucureşti;
    – reprezentantul teritorial al Serviciului de Telecomunicaţii Speciale;
    – reprezentantul Autorităţii Electorale Permanente;
    – reprezentanţi teritoriali ai societăţilor de distribuţie şi furnizare a energiei electrice;
    – corespondentul teritorial al Agenţiei Naţionale de Presă AGERPRES.

    NOTĂ:
    Lucrările de secretariat tehnic ale Comisiei tehnice judeţene şi ale Comisiei tehnice a municipiului Bucureşti sunt asigurate de personalul din cadrul instituţiei prefectului.


    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016