Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   HOTĂRÂRE nr. 529 din 24 iulie 2019  privind modificarea codului de clasificare, denumirii, datelor de identificare şi a valorilor de inventar ale unor bunuri imobile aparţinând domeniului public al statului, aflate în administrarea Ministerului Mediului - Administraţia Naţională de Meteorologie, prevăzute în anexa nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a actualizării legislaţiei în domeniu, a lucrărilor de cadastru şi a reevaluării    Twitter Facebook
Cautare document

 HOTĂRÂRE nr. 529 din 24 iulie 2019 privind modificarea codului de clasificare, denumirii, datelor de identificare şi a valorilor de inventar ale unor bunuri imobile aparţinând domeniului public al statului, aflate în administrarea Ministerului Mediului - Administraţia Naţională de Meteorologie, prevăzute în anexa nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a actualizării legislaţiei în domeniu, a lucrărilor de cadastru şi a reevaluării

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 643 din 2 august 2019
    Având în vedere art. 2^1 şi 2^2 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe, aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare,
    în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 288 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ,
    Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
    ART. 1
    Se aprobă modificarea codului de clasificare, denumirii, datelor de identificare şi a valorilor de inventar ale unor bunuri imobile aparţinând domeniului public al statului, aflate în administrarea Ministerului Mediului - Administraţia Naţională de Meteorologie, prevăzute în anexa nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare, ca urmare a actualizării legislaţiei în domeniu, a lucrărilor de cadastru şi a reevaluării, potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

    ART. 2
    Ministerul Mediului împreună cu Ministerul Finanţelor Publice vor opera modificările corespunzătoare în anexa nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006, cu modificările şi completările ulterioare.                    PRIM-MINISTRU
                    VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ
                    Contrasemnează:
                    p. Viceprim-ministru, ministrul mediului,
                    Iulian Octavian Stana,
                    secretar de stat
                    Ministrul finanţelor publice,
                    Eugen Orlando Teodorovici

    Bucureşti, 24 iulie 2019.
    Nr. 529.
    ANEXA 1

    Bunuri imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Mediului - Administraţia Naţională de Meteorologie (C.U.I. 11672708),
    la care se modifică codul de clasificare, denumirea, datele de identificare şi valoarea de inventar,
    ca urmare a actualizării legislaţiei în domeniu, a lucrărilor de cadastru şi a reevaluării

┌────┬──────┬───────────┬─────────────┬──────────────┬─────────┐
│Nr. │ │Codul de │ │Descrierea │Valoarea │
│crt.│Nr. MF│clasificare│Denumirea │tehnică │de │
│ │ │MF │ │ │inventar │
├────┼──────┼───────────┼─────────────┼──────────────┼─────────┤
│0 │1 │2 │3 │4 │5 │
├────┼──────┼───────────┼─────────────┼──────────────┼─────────┤
│ │ │ │ │Clădire │ │
│ │ │ │Clădire │parter, │ │
│1 │62943 │8.28.01 │staţie meteo │cărămidă, Sc =│30.741 │
│ │ │ │Câmpulung │94 mp, Sd = 94│ │
│ │ │ │Muscel │mp, CF nr. │ │
│ │ │ │ │81350 │ │
├────┼──────┼───────────┼─────────────┼──────────────┼─────────┤
│ │ │ │Construcţie │ │ │
│ │ │ │platformă │Panouri sârmă,│ │
│2 │62951 │8.30.03 │staţie meteo │S = 576 mp │3.617 │
│ │ │ │Curtea de │ │ │
│ │ │ │Argeş │ │ │
├────┼──────┼───────────┼─────────────┼──────────────┼─────────┤
│ │ │ │Împrejmuire │ │ │
│3 │63011 │8.30.03 │staţie meteo │Panouri de │18.232 │
│ │ │ │Roşiori de │plasă │ │
│ │ │ │Vede │ │ │
├────┼──────┼───────────┼─────────────┼──────────────┼─────────┤
│ │ │ │Canalizare şi│ │ │
│ │ │ │alimentare cu│Instalaţie apă│ │
│4 │63037 │8.30.03 │apă staţie │canalizare │4.237 │
│ │ │ │meteo │ │ │
│ │ │ │Zimnicea │ │ │
├────┼──────┼───────────┼─────────────┼──────────────┼─────────┤
│ │ │ │Platforma │Suprafaţa se │ │
│5 │63046 │8.30.03 │meteorologică│regăseşte la │37.379 │
│ │ │ │Piatra-Neamţ │MF 62782. │ │
├────┼──────┼───────────┼─────────────┼──────────────┼─────────┤
│ │ │ │Platforma │Suprafaţa se │ │
│6 │63049 │8.30.03 │meteo cu │regăseşte la │26.378 │
│ │ │ │împrejmuire │MF 62781. │ │
│ │ │ │SM Călimani │ │ │
├────┼──────┼───────────┼─────────────┼──────────────┼─────────┤
│ │ │ │ │Tronson acces │ │
│ │ │ │Drum acces SM│între DJ Gura │ │
│7 │63050 │8.30.03 │Călimani │Haitii şi │22.190 │
│ │ │ │ │clădirea │ │
│ │ │ │ │staţiei │ │
├────┼──────┼───────────┼─────────────┼──────────────┼─────────┤
│ │ │ │ │Suprafaţa de │ │
│ │ │ │ │teren │ │
│ │ │ │ │înierbată, │ │
│ │ │ │ │amenajată │ │
│ │ │ │Platformă │pentru │ │
│8 │63063 │8.30.03 │staţie meteo │amplasarea │22.522 │
│ │ │ │Focşani │aparatelor şi │ │
│ │ │ │ │instrumentelor│ │
│ │ │ │ │meteorologice │ │
│ │ │ │ │(terenul se │ │
│ │ │ │ │regăseşte la │ │
│ │ │ │ │MF 62775) │ │
├────┼──────┼───────────┼─────────────┼──────────────┼─────────┤
│ │ │ │Punere în │ │ │
│ │ │ │siguranţă │Panouri plasă │ │
│9 │63112 │8.30.03 │platformă │sârmă │3.890 │
│ │ │ │staţie meteo │împletită │ │
│ │ │ │Stânca │ │ │
│ │ │ │Ştefăneşti │ │ │
├────┼──────┼───────────┼─────────────┼──────────────┼─────────┤
│ │ │ │Racord │Cabluri │ │
│ │ │ │electric │electrice, │ │
│10 │63214 │8.30.03 │staţie meteo │tablouri │6.915 │
│ │ │ │Băileşti │electrice, din│ │
│ │ │ │ │LEA 380/220 V │ │
├────┼──────┼───────────┼─────────────┼──────────────┼─────────┤
│ │ │ │Canalizare │Tuburi din │ │
│11 │63246 │8.30.03 │beton SRPV │beton, D = 30 │7.843 │
│ │ │ │Craiova │cm, îngropate │ │
│ │ │ │ │la H = 2 m │ │
├────┼──────┼───────────┼─────────────┼──────────────┼─────────┤
│ │ │ │ │Cabluri │ │
│ │ │ │Reţele │electrice, │ │
│12 │63256 │8.30.03 │electrice │tablouri │89.612 │
│ │ │ │SRPV Craiova │electrice, din│ │
│ │ │ │ │LES 380/220 V │ │
├────┼──────┼───────────┼─────────────┼──────────────┼─────────┤
│ │ │ │Platformă │ │ │
│13 │63299 │8.30.03 │meteo staţie │S = 506 mp │14.899 │
│ │ │ │meteo Vf. │ │ │
│ │ │ │Lăcăuţi │ │ │
├────┼──────┼───────────┼─────────────┼──────────────┼─────────┤
│ │ │ │Platformă │ │ │
│14 │63313 │8.30.03 │staţie meteo │S = 936 mp │16.251 │
│ │ │ │Ghimbav │ │ │
├────┼──────┼───────────┼─────────────┼──────────────┼─────────┤
│ │ │ │ │Instalaţie şi │ │
│ │ │ │Racord │panouri │ │
│15 │63477 │8.30.03 │electric │siguranţe, │5.325 │
│ │ │ │Stâna de Vale│contor energie│ │
│ │ │ │ │electrică │ │
├────┼──────┼───────────┼─────────────┼──────────────┼─────────┤
│ │ │ │ │Stâlpi din │ │
│ │ │ │Împrejmuire │ţeavă │ │
│16 │63507 │8.30.03 │staţie meteo │încastraţi în │83.138 │
│ │ │ │Băişoara │beton cu │ │
│ │ │ │ │panouri plasă │ │
│ │ │ │ │de sârmă │ │
├────┼──────┼───────────┼─────────────┼──────────────┼─────────┤
│ │ │ │Platformă │S = 663,97 mp,│ │
│17 │63559 │8.30.03 │meteo │împrejmuire │16.202 │
│ │ │ │Voineasa │platformă │ │
│ │ │ │ │meteo │ │
├────┼──────┼───────────┼─────────────┼──────────────┼─────────┤
│ │ │ │Împrejmuire │Gard din plasă│ │
│18 │63582 │8.30.03 │şi porţi │sârmă │374.036 │
│ │ │ │Afumaţi │ │ │
├────┼──────┼───────────┼─────────────┼──────────────┼─────────┤
│ │ │ │Împrejmuire │ │ │
│19 │63587 │8.30.03 │şi porţi │Plasă sârmă │58.012 │
│ │ │ │staţie meteo │ │ │
│ │ │ │Râmnicu Sărat│ │ │
├────┼──────┼───────────┼─────────────┼──────────────┼─────────┤
│ │ │ │Instalaţie │2 stâlpi │ │
│20 │63699 │8.30.03 │paratrăsnet │ancoraţi pe │2.260 │
│ │ │ │Vf. Parâng │suport de │ │
│ │ │ │ │beton H = 20 m│ │
├────┼──────┼───────────┼─────────────┼──────────────┼─────────┤
│ │ │ │ │Reţea tuburi │ │
│ │ │ │ │beton evacuare│ │
│ │ │ │Reţele │ape uzate, │ │
│ │ │ │exterioare │reţea conductă│ │
│21 │143698│8.30.03 │apă canal │metalică │77.301 │
│ │ │ │staţie meteo │alimentare apă│ │
│ │ │ │Oradea │potabilă, │ │
│ │ │ │ │îngropate în │ │
│ │ │ │ │sol │ │
├────┼──────┼───────────┼─────────────┼──────────────┼─────────┤
│ │ │ │Reţele │ │ │
│ │ │ │exterioare │Reţea tuburi │ │
│22 │143700│8.30.03 │apă canal │beton evacuare│69.596 │
│ │ │ │staţie meteo │ape uzate │ │
│ │ │ │Stâna de Vale│ │ │
├────┼──────┼───────────┼─────────────┼──────────────┼─────────┤
│ │ │ │Racord gaze │Compus din │ │
│23 │143701│8.30.03 │SRPV Craiova │conducte D = │173.712 │
│ │ │ │ │90 mm lungime │ │
├────┼──────┼───────────┼─────────────┼──────────────┼─────────┤
│ │ │ │Reţea │ │ │
│ │ │ │exterioară │ │ │
│24 │143702│8.30.03 │apă canal │Canal │105.963 │
│ │ │ │staţie meteo │vidanjare │ │
│ │ │ │Târgu │ │ │
│ │ │ │Secuiesc │ │ │
├────┼──────┼───────────┼─────────────┼──────────────┼─────────┤
│ │ │ │ │Puţ forat │ │
│ │ │ │Foraj 3 │conducte │ │
│ │ │ │alimentare cu│metalice, │ │
│ │ │ │apă Sediu │adâncime 235 │ │
│25 │143707│8.30.03 │central │m, filtre, │222.680 │
│ │ │ │Administraţia│pompă │ │
│ │ │ │Naţională de │submersibilă, │ │
│ │ │ │Meteorologie │conducte │ │
│ │ │ │ │alimentare PHD│ │
├────┼──────┼───────────┼─────────────┼──────────────┼─────────┤
│ │ │ │ │Cabană lemn │ │
│ │ │ │Clădire │tip Diana, │ │
│26 │145340│8.28.01 │staţia meteo │parter, Sc = │38.834 │
│ │ │ │Pătârlagele │85 mp, Sd = 85│ │
│ │ │ │ │mp, │ │
│ │ │ │ │CF nr. 20051 │ │
├────┼──────┼───────────┼─────────────┼──────────────┼─────────┤
│ │ │ │Puţ de │Inele din │ │
│27 │149007│8.30.03 │alimentare cu│beton armat H │2.753 │
│ │ │ │apă Supuru de│= 9 m │ │
│ │ │ │Jos │ │ │
├────┼──────┼───────────┼─────────────┼──────────────┼─────────┤
│ │ │ │ │Instalaţie de │ │
│ │ │ │Centrală │gaz cu │ │
│ │ │ │termică cu │centrală │ │
│28 │149008│8.30.03 │racord gaz │termică pentru│21.603 │
│ │ │ │staţia meteo │încălzire │ │
│ │ │ │Zalău │staţie │ │
│ │ │ │ │meteorologică │ │
├────┼──────┼───────────┼─────────────┼──────────────┼─────────┤
│ │ │ │Reţele │ │ │
│29 │149130│8.30.03 │exterioare │Conducte, │57.900 │
│ │ │ │apă canal SM │cămine │ │
│ │ │ │Lăcăuţi │ │ │
├────┼──────┼───────────┼─────────────┼──────────────┼─────────┤
│ │ │ │Racord şi │Conductă PVC, │ │
│ │ │ │branşament │diametru = │ │
│ │ │ │gaze │2,54 cm, │ │
│30 │149132│8.30.03 │naturale, │lungime = │29.369 │
│ │ │ │staţie meteo │1.100 ml, │ │
│ │ │ │Târnăveni │îngropată │ │
│ │ │ │(Bobohalma) │ │ │
├────┼──────┼───────────┼─────────────┼──────────────┼─────────┤
│ │ │ │Racord │Puţ forat plus│ │
│ │ │ │alimentare cu│conducte │ │
│31 │150309│8.30.03 │apă staţie │(ţevi) între │13.318 │
│ │ │ │meteo │clădire şi │ │
│ │ │ │Darabani │foraj │ │
├────┼──────┼───────────┼─────────────┼──────────────┼─────────┤
│ │ │ │Alimentare cu│Instalaţie │ │
│ │ │ │apă staţie │alimentare │ │
│32 │150314│8.30.03 │meteo Târgu │racordată la │13.081 │
│ │ │ │Ocna │conducta │ │
│ │ │ │ │oraşului │ │
├────┼──────┼───────────┼─────────────┼──────────────┼─────────┤
│ │ │ │ │Gard din │ │
│ │ │ │ │stâlpi │ │
│ │ │ │ │metalici │ │
│ │ │ │Împrejmuire │încastraţi în │ │
│33 │150325│8.30.03 │staţie meteo │beton cu rigle│54.977 │
│ │ │ │Vlădeasa 1800│din lemn │ │
│ │ │ │ │de 20/10 │ │
│ │ │ │ │prinse cu │ │
│ │ │ │ │buloane pe │ │
│ │ │ │ │stâlpi │ │
├────┼──────┼───────────┼─────────────┼──────────────┼─────────┤
│ │ │ │Reţele │Compuse din │ │
│ │ │ │exterioare │conductele de │ │
│34 │150327│8.30.03 │apă canal │apă, căminele │98.682 │
│ │ │ │staţie meteo │de vizitare, │ │
│ │ │ │Vlădeasa 1800│cămine pentru │ │
│ │ │ │ │vane │ │
├────┼──────┼───────┬───┴─────────────┼──────────────┼─────────┤
│ │ │ │Rezervor apă │Rezervor ape │ │
│35 │152174│8.30.03│incendiu staţie │pluviale prins│62.957 │
│ │ │ │meteo Călimani │în beton │ │
├────┼──────┼───────┼─────────────────┼──────────────┼─────────┤
│ │ │ │Reţele exterioare│Construcţii │ │
│36 │152175│8.30.03│apă canal staţie │încastrate în │47.205 │
│ │ │ │meteo Călimani │beton │ │
├────┼──────┼───────┼─────────────────┼──────────────┼─────────┤
│ │ │ │Sistem alimentare│ │ │
│ │ │ │cu apă la anexe │Construcţii │ │
│37 │152176│8.30.03│gospodăreşti - │încastrate în │9.511 │
│ │ │ │bucătărie staţie │beton │ │
│ │ │ │meteo Călimani │ │ │
├────┼──────┼───────┼─────────────────┼──────────────┼─────────┤
│ │ │ │Sistem alimentare│ │ │
│ │ │ │cu apă la anexe │Construcţii │ │
│38 │152177│8.30.03│gospodăreşti - │încastrate în │3.261 │
│ │ │ │grup sanitar │beton │ │
│ │ │ │staţie meteo │ │ │
│ │ │ │Călimani │ │ │
├────┼──────┼───────┼─────────────────┼──────────────┼─────────┤
│ │ │ │Staţie de epurare│Construcţii │ │
│39 │152178│8.30.03│monobloc pentru │încastrate în │19.774 │
│ │ │ │ape uzate staţie │beton │ │
│ │ │ │meteo Călimani │ │ │
├────┼──────┼───────┼─────────────────┼──────────────┼─────────┤
│ │ │ │Instalaţie apă │Puţ instalaţie│ │
│40 │152227│8.30.03│staţie meteo │apă │4.977 │
│ │ │ │Baraolt │ │ │
├────┼──────┼───────┼─────────────────┼──────────────┼─────────┤
│ │ │ │ │Instalaţie │ │
│ │ │ │Instalaţie de │exterioară de │ │
│41 │152231│8.30.03│utilizare │alimentare cu │15.101 │
│ │ │ │exterioară a │gaze naturale │ │
│ │ │ │gazelor SM Turda │a clădirii SM │ │
│ │ │ │ │Turda │ │
├────┼──────┼───────┼─────────────────┼──────────────┼─────────┤
│ │ │ │ │Instalaţie │ │
│ │ │ │Instalaţie de │interioară de │ │
│42 │152232│8.30.03│utilizare internă│alimentare cu │6.438 │
│ │ │ │a gazelor SM │gaze naturale │ │
│ │ │ │Turda │a clădirii SM │ │
│ │ │ │ │Turda │ │
├────┼──────┼───────┼─────────────────┼──────────────┼─────────┤
│ │ │ │ │Conducte şi │ │
│ │ │ │ │calorifere │ │
│43 │152233│8.30.03│Instalaţii │pentru │10.710 │
│ │ │ │termice SM Turda │încălzire şi │ │
│ │ │ │ │acm la SM │ │
│ │ │ │ │Turda │ │
├────┼──────┼───────┼─────────────────┼──────────────┼─────────┤
│ │ │ │ │Compusă din │ │
│ │ │ │ │instalaţie de │ │
│ │ │ │Reţele electrice │siguranţă │ │
│44 │152234│8.30.03│exterioare SM │stâlpi cu │51.958 │
│ │ │ │Vlădeasa 1800 │lampadare în │ │
│ │ │ │ │incinta │ │
│ │ │ │ │staţiei meteo │ │
├────┼──────┼───────┼─────────────────┼──────────────┼─────────┤
│ │ │ │ │Format din │ │
│ │ │ │ │rezervor │ │
│ │ │ │ │propriu-zis │ │
│ │ │ │Rezervor de │din beton, │ │
│45 │152236│8.30.03│incendiu SM │motopompă │51.420 │
│ │ │ │Vlădeasa 1800 │pentru │ │
│ │ │ │ │stingerea │ │
│ │ │ │ │incendiilor şi│ │
│ │ │ │ │alte │ │
│ │ │ │ │echipamente │ │
├────┼──────┼───────┼─────────────────┼──────────────┼─────────┤
│ │ │ │ │Teren în │ │
│ │ │ │Platformă meteo │suprafaţă de │ │
│46 │152247│8.30.03│staţia meteo │670 mp cu │44 │
│ │ │ │Turda │aparatură │ │
│ │ │ │ │meteorologică │ │
├────┼──────┼───────┼─────────────────┼──────────────┼─────────┤
│ │ │ │ │Instalaţie │ │
│ │ │ │ │exterioară de │ │
│ │ │ │ │alimentare cu │ │
│ │ │ │Branşament gaze │gaze naturale,│ │
│47 │152249│8.30.03│naturale - SM │până la limita│19.516 │
│ │ │ │Afumaţi │de │ │
│ │ │ │ │proprietate, │ │
│ │ │ │ │conductă │ │
│ │ │ │ │metalică │ │
│ │ │ │ │îngropată │ │
├────┼──────┼───────┼─────────────────┼──────────────┼─────────┤
│ │ │ │ │Instalaţie │ │
│ │ │ │ │interioară de │ │
│ │ │ │ │alimentare cu │ │
│ │ │ │Instalaţie │gaze naturale,│ │
│48 │152250│8.30.03│utilizare gaze │conductă │62.717 │
│ │ │ │naturale - SM │metalică, │ │
│ │ │ │Afumaţi │diametre 25 mm│ │
│ │ │ │ │- 110 mm, │ │
│ │ │ │ │lungime totală│ │
│ │ │ │ │= 495 ml │ │
├────┼──────┼───────┼─────────────────┼──────────────┼─────────┤
│ │ │ │Împrejmuire │ │ │
│49 │152251│8.30.03│parcare ANM │Gard plasă │133.508 │
│ │ │ │Sediul central │ │ │
├────┼──────┼───────┼─────────────────┼──────────────┼─────────┤
│ │ │ │Instalaţie │ │ │
│ │ │ │electrică de │În incinta ANM│ │
│50 │152252│8.30.03│iluminat parcare │Sediul central│8.675 │
│ │ │ │ANM Sediul │ │ │
│ │ │ │central │ │ │
├────┼──────┼───────┼─────────────────┼──────────────┼─────────┤
│ │ │ │Racord electric │Post │ │
│ │ │ │de joasă tensiune│transformare │ │
│51 │152286│8.30.03│observator radar │în anvelopă de│10.147 │
│ │ │ │Oradea │beton 2X160KVA│ │
│ │ │ │ │6/04 KV │ │
├────┼──────┼───────┼─────────────────┼──────────────┼─────────┤
│ │ │ │ │Instalaţie │ │
│ │ │ │Reţele electrice │electrică pe │ │
│ │ │ │exterioare CMR │stâlp pentru │ │
│52 │152294│8.30.03│Banat Crişana - │iluminare │19.434 │
│ │ │ │staţie meteo │platformă │ │
│ │ │ │Semenic │meteo şi cale │ │
│ │ │ │ │de acces │ │
├────┼──────┼───────┼─────────────────┼──────────────┼─────────┤
│ │ │ │ │Alimentare cu │ │
│ │ │ │Branşament │energie │ │
│53 │152295│8.30.03│electric staţia │electrică prin│39.976 │
│ │ │ │meteo Semenic │PTA 20/04 kv │ │
│ │ │ │ │40kva │ │
├────┼──────┼───────┼─────────────────┼──────────────┼─────────┤
│ │ │ │ │Reţea │ │
│ │ │ │ │exterioară │ │
│ │ │ │ │subterană din │ │
│ │ │ │ │tuburi de │ │
│ │ │ │Reţele exterioare│polietilenă d │ │
│54 │152297│8.30.03│apă canal staţie │= 225 mm şi un│50.421 │
│ │ │ │meteo Semenic │cămin de │ │
│ │ │ │ │vizitare care │ │
│ │ │ │ │conduce apele │ │
│ │ │ │ │uzate către │ │
│ │ │ │ │exterior │ │
├────┼──────┼───────┼─────────────────┼──────────────┼─────────┤
│ │ │ │ │Compus din │ │
│ │ │ │Reţele exterioare│ţevi pentru │ │
│55 │152309│8.30.03│apă canal SM │aducţiune apă,│46.540 │
│ │ │ │Râmnicu Vâlcea │conducte de │ │
│ │ │ │ │beton pentru │ │
│ │ │ │ │canalizare │ │
├────┼──────┼───────┼─────────────────┼──────────────┼─────────┤
│ │ │ │ │Compus din │ │
│ │ │ │Reţele iluminat │stâlpi, │ │
│56 │152310│8.30.03│exterior şi │conducte │25.411 │
│ │ │ │paratrăsnet SM │electrice, │ │
│ │ │ │Râmnicu Vâlcea │corpuri de │ │
│ │ │ │ │iluminat │ │
├────┼──────┼───────┼─────────────────┼──────────────┼─────────┤
│ │ │ │Reţele exterioare│ │ │
│57 │152326│8.30.03│apă canal CMR │Conducte, │47.919 │
│ │ │ │Dobrogea, staţie │cămine │ │
│ │ │ │meteo Hârşova │ │ │
├────┼──────┼───────┼─────────────────┼──────────────┼─────────┤
│ │ │ │Reţele exterioare│Conducte şi │ │
│58 │152329│8.30.03│apă canal CMR │racorduri │113.219 │
│ │ │ │Dobrogea │ │ │
├────┴──────┴───────┴─────────────────┴──────────────┼─────────┤
│TOTAL │2.684.183│
└────────────────────────────────────────────────────┴─────────┘


    Datele din extrasele de carte funciară ale bunurilor din anexă, la care cartea funciară figurează în descrierea tehnică, nu se modifică.
    ----

Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice