Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   HOTĂRÂRE nr. 561 din 31 iulie 2019  pentru suplimentarea pe anul 2019 a sumei aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.230/2010 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată rămase de expropriat, situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică Twitter Facebook
Cautare document

 HOTĂRÂRE nr. 561 din 31 iulie 2019 pentru suplimentarea pe anul 2019 a sumei aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.230/2010 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată rămase de expropriat, situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică "Autostrada Timişoara Lugoj", precum şi pentru modificarea şi completarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 1.230/2010

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 652 din 6 august 2019
    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 3, art. 9 alin. (8), al art. 11 alin. (7) şi al art. 32 din Legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local, cu modificările şi completările ulterioare,
    Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
    ART. I
    Se aprobă suplimentarea pe anul 2019 a sumei prevăzute ca justă despăgubire aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.230/2010 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată rămase de expropriat, situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică „Autostrada Timişoara Lugoj“, cu modificările şi completările ulterioare, cu suma totală de 22,40 mii lei, care se alocă de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor, în conformitate cu Legea bugetului de stat pe anul 2019 nr. 50/2019, la capitolul 84.01 „Transporturi“, titlul 58 „Proiecte finanţate din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 (POIM), articolul 58.03 „Programe din Fondul de coeziune (FC) - Cheltuieli neeligibile“.

    ART. II
    Anexa la Hotărârea Guvernului nr. 1.230/2010 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată rămase de expropriat, situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică „Autostrada Timişoara Lugoj“, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 842 din 16 decembrie 2010, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. Poziţiile nr. 314^8, 314^9, 314^16, 314^38, 314^48, 314^50, 314^53-314^55, 314^77, 314^96, 314^119, 314^121, 314^122, 314^124, 314^126, 314^128, 314^130, 314^132, 314^134, 314^142, 314^146, 314^169, 314^171, 314^192, 314^200, 314^201, 314^206, 314^207, 314^222, 314^230, 314^248, 314^261, 314^264, 314^299, 314^303, 314^304, 314^307, 314^310, 314^313, 314^314, 314^317, 314^336-314^338, 314^352, 314^361, 314^365, 314^368, 314^369, 314^379, 314^381, 314^382, 432^12, 432^64, 432^73, 432^109, 432^111, 432^112, 432^126, 432^131, 432^134, 432^163, 432^165, 432^172, 432^185, 432^197, 432^218, 432^267, 432^270, 494, 503 şi 526 se rectifică în sensul actualizării elementelor de identificare şi a sumelor individuale aferente despăgubirilor, în conformitate cu nr. crt. 1-73 din anexa la prezenta hotărâre.
    2. Poziţiile nr. 432^257 şi nr. 541 se abrogă.
    3. După poziţia nr. 432^320 se introduce o nouă poziţie, respectiv poziţia nr. 432^321, ca urmare a dezmembrării poziţiei nr. 432^197, având datele de identificare de la nr. crt. 74 din anexa la prezenta hotărâre.

    ART. III
    (1) Suma aprobată potrivit art. I se utilizează în scopul acordării justelor despăgubiri pentru imobilele prevăzute la art. II pct. 1, în conformitate cu anexa la prezenta hotărâre.
    (2) Suma prevăzută la art. I se virează de către Ministerul Transporturilor, în termen de 30 de zile de la data solicitării acesteia, într-un cont bancar deschis pe numele Companiei Naţionale de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A. la dispoziţia proprietarilor de imobile, pentru lucrarea de utilitate publică, în vederea efectuării plăţii despăgubirilor în cadrul procedurilor de expropriere, în condiţiile legii.

    ART. IV
    Ministerul Transporturilor, prin Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A., răspunde de modul de utilizare, în conformitate cu prevederile legale, a sumei alocate potrivit prevederilor prezentei hotărâri, precum şi de corectitudinea datelor înscrise în documentele care au stat la baza stabilirii acesteia.                    PRIM-MINISTRU
                    VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ
                    Contrasemnează:
                    Ministrul transporturilor,
                    Alexandru-Răzvan Cuc
                    Ministrul finanţelor publice,
                    Eugen Orlando Teodorovici

    Bucureşti, 31 iulie 2019.
    Nr. 561.
    ANEXA 1

    LISTA
    cuprinzând imobilele care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică „Autostrada Timişoara-Lugoj“,
    situate pe raza localităţilor Giarmata, Remetea Mare, Recaş, Topolovăţu Mare, Belinţ şi Ghizela,
    proprietarii sau deţinătorii acestora, precum şi sumele individuale aferente despăgubirilor

┌────┬────────────┬─────────────────────────┬──────────────┬──────────┬─────────┬─────────┬────────┬──────────┬───────────┐
│ │Poziţie din │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │anexa │ │ │ │ │ │ │ │Valoarea de│
│ │Hotărârii │ │Numele şi │ │ │ │ │ │despăgubire│
│ │Guvernului │ │prenumele │ │Categoria│Numărul │Numărul │Suprafaţă │a │
│Nr. │nr. 1.230/ │Unitatea │proprietarului│Nr. │de │cadastral│cărţii │de │terenului, │
│crt.│2010, cu │administrativ-teritorială│/deţinătorului│topografic│folosinţă│(număr │funciare│expropriat│conform │
│ │modificările│ │terenului │ │ │topo) │ │(mp) │Legii nr. │
│ │şi │ │ │ │ │ │ │ │255/2010 │
│ │completările│ │ │ │ │ │ │ │(lei) │
│ │ulterioare │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼─────────────────────────┼──────────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┼──────────┼───────────┤
│0 │1 │2 │3 │4 │5 │6 │7 │8 │9 │
├────┼────────────┼─────────────────────────┼──────────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┼──────────┼───────────┤
│ │ │ │Oraşul Recaş │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │în │T3583, P1/│ │ │ │ │ │
│1 │314^8 │Recaş │administrarea │1 │P │407028 │- │524 │592,12 │
│ │ │ │Consiliului │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │local │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼─────────────────────────┼──────────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┼──────────┼───────────┤
│2 │314^9 │Recaş │Oraşul Recaş │3569/1/3 │P │411810 │- │203 │229,39 │
├────┼────────────┼─────────────────────────┼──────────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┼──────────┼───────────┤
│3 │314^16 │Recaş │Iordachescu │3531/5/1/1│A │407018 │- │70 │98,7 │
│ │ │ │Cristiana │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼─────────────────────────┼──────────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┼──────────┼───────────┤
│4 │314^38 │Recaş │Iankulov │3118/14/1 │A │50868 │- │344 │485,04 │
│ │ │ │Matei-Ivan │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼─────────────────────────┼──────────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┼──────────┼───────────┤
│5 │314^48 │Recaş │Miklos │3118/22/1 │A │50769 │- │12 │16,92 │
│ │ │ │Veronica │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼─────────────────────────┼──────────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┼──────────┼───────────┤
│6 │314^50 │Recaş │Trezak Elena │3114/8/1 │A │50662 │- │157 │221,37 │
├────┼────────────┼─────────────────────────┼──────────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┼──────────┼───────────┤
│7 │314^53 │Recaş │Gherman Ileana│3114/10/1 │A │50668 │- │695 │979,95 │
├────┼────────────┼─────────────────────────┼──────────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┼──────────┼───────────┤
│8 │314^54 │Recaş │Gherman Vasile│3114/11/1 │A │50670 │- │524 │738,84 │
├────┼────────────┼─────────────────────────┼──────────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┼──────────┼───────────┤
│9 │314^55 │Recaş │Iankulov Matei│3114/12/1 │A │50672 │- │606 │854,46 │
│ │ │ │Ivan │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼─────────────────────────┼──────────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┼──────────┼───────────┤
│10 │314^77 │Recaş │Oraş Recaş │2943/1/1/1│A │410859 │- │2.286 │3.223,26 │
│ │ │ │ │/ 1/1/1/9 │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼─────────────────────────┼──────────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┼──────────┼───────────┤
│11 │314^96 │Recaş │Ferkel Dorina │2888/1/24/│A │51181 │- │506 │713,46 │
│ │ │ │ │1 │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼─────────────────────────┼──────────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┼──────────┼───────────┤
│12 │314^119 │Recaş │Pasca Marinel,│2888/1/1/1│A │51084 │- │106 │149,46 │
│ │ │ │Pasca Marioara│ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼─────────────────────────┼──────────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┼──────────┼───────────┤
│13 │314^121 │Recaş │Milutin Ana │2833/46/1 │A │51120 │- │888 │1.252,08 │
├────┼────────────┼─────────────────────────┼──────────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┼──────────┼───────────┤
│14 │314^122 │Recaş │Gatan Lucretia│2833/45/1 │A │401956 │- │865 │1.219,65 │
├────┼────────────┼─────────────────────────┼──────────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┼──────────┼───────────┤
│15 │314^124 │Recaş │Andreici │2833/44/1 │A │402155 │- │1.114 │1.570,74 │
│ │ │ │Gheorghe │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼─────────────────────────┼──────────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┼──────────┼───────────┤
│16 │314^126 │Recaş │Andreici Velco│2833/43/1 │A │51110 │- │1.628 │2.295,48 │
├────┼────────────┼─────────────────────────┼──────────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┼──────────┼───────────┤
│17 │314^128 │Recaş │Cheversean │2833/42/1 │A │51283 │- │871 │1.228,11 │
│ │ │ │Gheorghe │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼─────────────────────────┼──────────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┼──────────┼───────────┤
│18 │314^130 │Recaş │Rotari Nicolae│2833/41/1 │A │51280 │- │805 │1.135,05 │
├────┼────────────┼─────────────────────────┼──────────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┼──────────┼───────────┤
│19 │314^132 │Recaş │Belin Eva │ │A │51277 │- │1.750 │2.467,5 │
├────┼────────────┼─────────────────────────┼──────────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┼──────────┼───────────┤
│20 │314^134 │Recaş │Krsztin │2833/39/1 │A │402489 │- │1.725 │2.432,25 │
│ │ │ │Gheorghe │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼─────────────────────────┼──────────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┼──────────┼───────────┤
│ │ │ │Cheveresan │ │ │ │ │ │ │
│21 │314^142 │Recaş │Vucosava, │2833/35/1 │A │402302 │- │2.091 │2.948,31 │
│ │ │ │Oarcea Marta │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼─────────────────────────┼──────────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┼──────────┼───────────┤
│22 │314^146 │Recaş │Marcov Maria │2833/31 │A │- │- │83 │117,03 │
├────┼────────────┼─────────────────────────┼──────────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┼──────────┼───────────┤
│ │ │ │Maxim │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Maximilian │2823/1/3/1│ │ │ │ │ │
│23 │314^169 │Recaş │Vasile, Maxim │/1 │A │50989 │- │137 │193,17 │
│ │ │ │Mihaela │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Eugenia │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼─────────────────────────┼──────────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┼──────────┼───────────┤
│24 │314^171 │Recaş │Vidac Martita,│2823/1/2/3│A │50997 │- │91 │128,31 │
│ │ │ │Lazarov Anita │/1 │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼─────────────────────────┼──────────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┼──────────┼───────────┤
│25 │314^192 │Recaş │Oraşul Recaş │2814/5/1 │A │51125 │- │1.411 │1.989,51 │
├────┼────────────┼─────────────────────────┼──────────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┼──────────┼───────────┤
│26 │314^200 │Recaş │Velin Zdravco │2807/2/8/1│F │51022 │- │236 │266,68 │
├────┼────────────┼─────────────────────────┼──────────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┼──────────┼───────────┤
│27 │314^201 │Recaş │Ilie Livia │2804/3/1 │A │51192 │- │325 │458,25 │
├────┼────────────┼─────────────────────────┼──────────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┼──────────┼───────────┤
│28 │314^206 │Recaş │Ilie Livia │2806/1/1 │F │400293 │- │7 │7,91 │
├────┼────────────┼─────────────────────────┼──────────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┼──────────┼───────────┤
│ │ │ │Berecici │ │ │ │ │ │ │
│29 │314^207 │Recaş │Nicolae, │2806/1/2 │F │412225 │- │189 │213,57 │
│ │ │ │Jivulov Emilia│ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼─────────────────────────┼──────────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┼──────────┼───────────┤
│30 │314^222 │Recaş │Milutin │2821/2/5 │A │407090 │- │815 │1.149,15 │
│ │ │ │Paraschiva │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼─────────────────────────┼──────────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┼──────────┼───────────┤
│31 │314^230 │Recaş │Pelici Iota │2821/1/6/3│A │51241 │- │504 │710,64 │
├────┼────────────┼─────────────────────────┼──────────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┼──────────┼───────────┤
│ │ │ │Sirbovan │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Paraschiva, │2823/1/8/1│ │ │ │ │ │
│32 │314^248 │Recaş │Sirbovan Ioan,│/3 │A │- │- │546 │769,86 │
│ │ │ │Sirbovan │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Gheorghe │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼─────────────────────────┼──────────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┼──────────┼───────────┤
│ │ │ │Maxim │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Maximilian │2823/1/17/│ │ │ │ │ │
│33 │314^261 │Recaş │Vasile, Maxim │2, 2823/1/│A │51146 │- │141 │198,81 │
│ │ │ │Mihaela │17/1 │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Eugenia │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼─────────────────────────┼──────────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┼──────────┼───────────┤
│34 │314^264 │Recaş │Bojan │2892/22/1 │A │402020 │- │5.946 │8.383,86 │
│ │ │ │Laurentiu │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼─────────────────────────┼──────────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┼──────────┼───────────┤
│35 │314^299 │Recaş │Cramele Recaş │2934/2/3 │P │402414 │- │726 │820,38 │
│ │ │ │- S.A. │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼─────────────────────────┼──────────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┼──────────┼───────────┤
│36 │314^303 │Recaş │Oraş Recaş │2928 │P │- │- │1.111 │1.255,43 │
├────┼────────────┼─────────────────────────┼──────────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┼──────────┼───────────┤
│37 │314^304 │Recaş │Oraş Recaş │2943/1/1/1│A │- │- │330 │465,3 │
│ │ │ │ │/1/4 │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼─────────────────────────┼──────────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┼──────────┼───────────┤
│38 │314^307 │Recaş │Oraş Recaş │2943/1/1/1│A │51157 │- │5.671 │7.996,11 │
│ │ │ │ │/1/1/5 │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼─────────────────────────┼──────────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┼──────────┼───────────┤
│39 │314^310 │Recaş │Oraş Recaş │2954/1 │A │407005 │- │160 │225,6 │
├────┼────────────┼─────────────────────────┼──────────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┼──────────┼───────────┤
│40 │314^313 │Recaş │Oraş Recaş │2950/3/1 │A │407013 │- │23 │32,43 │
├────┼────────────┼─────────────────────────┼──────────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┼──────────┼───────────┤
│ │ │ │Ocolisan │ │ │ │ │ │ │
│41 │314^314 │Recaş │Ramona Cezara,│2969/22/3/│A │406937 │- │86 │121,26 │
│ │ │ │Szablyar Iosif│1 │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Iacob │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼─────────────────────────┼──────────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┼──────────┼───────────┤
│42 │314^317 │Recaş │Gligor Avram │2969/19/3/│A │406931 │- │345 │486,45 │
│ │ │ │ │1 │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼─────────────────────────┼──────────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┼──────────┼───────────┤
│43 │314^336 │Recaş │Golubov Ioan │2967/2 │A │412232 │- │2.705 │3.814,05 │
├────┼────────────┼─────────────────────────┼──────────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┼──────────┼───────────┤
│44 │314^337 │Recaş │Iankulov Matei│3118/29/2/│A │407003 │- │4.212 │5.938,92 │
│ │ │ │Ivan │1 │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼─────────────────────────┼──────────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┼──────────┼───────────┤
│45 │314^338 │Recaş │Iankulov Matei│3118/29/1/│A │50790 │- │1.635 │2.305,35 │
│ │ │ │Ivan │1 │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼─────────────────────────┼──────────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┼──────────┼───────────┤
│46 │314^352 │Recaş │Iankulov Matei│3118/9/3 │A │50833 │- │216 │304,56 │
│ │ │ │Ivan │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼─────────────────────────┼──────────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┼──────────┼───────────┤
│47 │314^361 │Recaş │Consiliul │3438/2/3 │PDT │50878 │- │497 │561,61 │
│ │ │ │Local Recaş │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼─────────────────────────┼──────────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┼──────────┼───────────┤
│48 │314^365 │Recaş │Petcu Ionel │3524/1/17/│A │401883 │- │1.616 │2.278,56 │
│ │ │ │ │1 │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼─────────────────────────┼──────────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┼──────────┼───────────┤
│49 │314^368 │Recaş │Iordachescu │3531/5/3/1│A │407020 │- │126 │177,66 │
│ │ │ │Cristiana │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼─────────────────────────┼──────────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┼──────────┼───────────┤
│50 │314^369 │Recaş │Iordachescu │3531/5/3/1│A │407020 │- │2.096 │2.955,36 │
│ │ │ │Cristiana │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼─────────────────────────┼──────────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┼──────────┼───────────┤
│51 │314^379 │Recaş │Oraşul Recaş │3569/3/1 │P │406913 │- │125 │141,25 │
├────┼────────────┼─────────────────────────┼──────────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┼──────────┼───────────┤
│52 │314^381 │Recaş │Oraşul Recaş │3583/1 │P │407061 │- │474 │535,62 │
├────┼────────────┼─────────────────────────┼──────────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┼──────────┼───────────┤
│53 │314^382 │Recaş │Pistrit Elena │3693/1/8 │A │412458 │- │69 │97,29 │
├────┼────────────┼─────────────────────────┼──────────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┼──────────┼───────────┤
│54 │432^12 │Topolovăţu Mare │Stefanel │1206/6/4/1│A │50549 │- │621 │751,41 │
│ │ │ │Aurica │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼─────────────────────────┼──────────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┼──────────┼───────────┤
│55 │432^64 │Topolovăţu Mare │S.C. Jf Agro -│460/1/6/1 │A │401103 │- │2.367 │2.864,07 │
│ │ │ │S.R.L. │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼─────────────────────────┼──────────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┼──────────┼───────────┤
│ │ │ │Comuna │ │ │ │ │ │ │
│56 │432^73 │Topolovăţu Mare │Topolovăţu │446 │PD │- │- │80 │193,6 │
│ │ │ │Mare │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼─────────────────────────┼──────────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┼──────────┼───────────┤
│57 │432^109 │Topolovăţu Mare │Roseland - │647/14 │A │647/14 │- │518 │626,78 │
│ │ │ │S.R.L. │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼─────────────────────────┼──────────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┼──────────┼───────────┤
│58 │432^111 │Topolovăţu Mare │Roseland - │837/1/2 │A │837/1/2 │- │230 │278,3 │
│ │ │ │S.R.L. │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼─────────────────────────┼──────────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┼──────────┼───────────┤
│ │ │ │Roseland - │ │ │ │ │ │ │
│59 │432^112 │Topolovăţu Mare │S.R.L. │837/1/3 │A │837/1/3 │- │272 │329,12 │
│ │ │ │Timisoara │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼─────────────────────────┼──────────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┼──────────┼───────────┤
│60 │432^126 │Topolovăţu Mare │Roseland - │820/20/1 │A │50245 │- │2.603 │3.149,63 │
│ │ │ │S.R.L. │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼─────────────────────────┼──────────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┼──────────┼───────────┤
│61 │432^131 │Topolovăţu Mare │Roseland - │50270 │A │50270 │- │2.076 │2.511,96 │
│ │ │ │S.R.L. │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼─────────────────────────┼──────────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┼──────────┼───────────┤
│62 │432^134 │Topolovăţu Mare │Roseland - │833/3/8/1 │A │50261 │- │593 │717,53 │
│ │ │ │S.R.L. │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼─────────────────────────┼──────────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┼──────────┼───────────┤
│63 │432^163 │Topolovăţu Mare │Draghici │- │A │401241 │- │44 │53,24 │
│ │ │ │Dimitrie │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼─────────────────────────┼──────────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┼──────────┼───────────┤
│64 │432^165 │Topolovăţu Mare │Pricop Ioan │- │A │50382 │- │405 │490,05 │
├────┼────────────┼─────────────────────────┼──────────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┼──────────┼───────────┤
│65 │432^172 │Topolovăţu Mare │Constantinescu│- │A │50390 │- │1.262 │1.527,02 │
│ │ │ │Margareta │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼─────────────────────────┼──────────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┼──────────┼───────────┤
│66 │432^185 │Topolovăţu Mare │Roseland - │822/23/1 │A │50238 │- │530 │641,3 │
│ │ │ │S.R.L. │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼─────────────────────────┼──────────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┼──────────┼───────────┤
│67 │432^197 │Topolovăţu Mare │Marcu │647/32/2 │A │403418 │- │122 │147,62 │
│ │ │ │Constantin │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼─────────────────────────┼──────────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┼──────────┼───────────┤
│ │ │ │Biserica │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Ortodoxă │ │ │ │ │ │ │
│68 │432^218 │Topolovăţu Mare │Română │623/2/3 │A │50487 │- │1.328 │1.606,88 │
│ │ │ │Topolovăţu │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Mare │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼─────────────────────────┼──────────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┼──────────┼───────────┤
│ │ │ │Comuna │ │ │ │ │ │ │
│69 │432^267 │Topolovăţu Mare │Topolovăţu │50536 │A │50536 │- │250 │302,5 │
│ │ │ │Mare │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼─────────────────────────┼──────────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┼──────────┼───────────┤
│70 │432^270 │Topolovăţu Mare │Zelei Monica, │550/8/3 │A │50330 │- │894 │1.081,74 │
│ │ │ │Zelei Robert │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼─────────────────────────┼──────────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┼──────────┼───────────┤
│71 │494 │Ghizela │Horga Ludovica│1287/8/3 │A │50031 │- │125 │118,75 │
├────┼────────────┼─────────────────────────┼──────────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┼──────────┼───────────┤
│72 │503 │Ghizela │Ursu Argentina│1289/1/3 │A │50258 │- │676 │642,2 │
│ │ │ │Florica │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼─────────────────────────┼──────────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┼──────────┼───────────┤
│73 │526 │Ghizela │Comuna Ghizela│1316/1 │P │50110 │- │452 │343,52 │
├────┼────────────┼─────────────────────────┼──────────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┼──────────┼───────────┤
│74 │432^321 │Topolovăţu Mare │Pop Virginia │647/32/1 │A │403403 │- │453 │548,13 │
└────┴────────────┴─────────────────────────┴──────────────┴──────────┴─────────┴─────────┴────────┴──────────┴───────────┘


    ----

Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice