Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
 SISTEM din 24 iulie 2019 de raportare contabilă la 30 iunie 2019 a entităţilor din domeniul asigurărilor
Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   SISTEM din 24 iulie 2019  de raportare contabilă la 30 iunie 2019 a entităţilor din domeniul asigurărilor    Twitter Facebook
Cautare document

 SISTEM din 24 iulie 2019 de raportare contabilă la 30 iunie 2019 a entităţilor din domeniul asigurărilor

EMITENT: Autoritatea de Supraveghere Financiară
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 643 bis din 2 august 2019
──────────
    Pus în aplicare prin NORMA nr. 20 din 24 iulie 2019, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 643 din 2 august 2019
──────────
    CAP. 1
    Dispoziţii generale
    SECŢIUNEA 1.1
    Norme metodologice privind întocmirea şi depunerea raportărilor contabile la 30 iunie 2019
    1.1.1. - Prevederi generale
    1. Raportările contabile la 30 iunie 2019 sunt întocmite în conformitate cu prevederile Normei Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 41/2015 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate ale entităţilor care desfăşoară activitate de asigurare şi/sau reasigurare, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare Norma A.S.F. nr. 41/2015, ale Normei Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 36/2015 pentru aprobarea Reglementărilor contabile referitoare la situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate aplicabile companiilor de brokeraj care desfăşoară activitate de distribuţie în asigurări şi/sau reasigurări, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare Norma A.S.F. nr. 36/2015, respectiv ale Normei nr. 15/2016 privind aprobarea Reglementărilor contabile aferente situaţiilor financiare anuale aplicabile Fondului de garantare a asiguraţilor, cu completările ulterioare, denumită în continuare Norma A.S.F. nr. 15/2016, care se aplică împreună cu prevederile Legii contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
    2. Completarea raportărilor contabile la 30 iunie 2019 se efectuează folosind planul de conturi prevăzut la capitolul 12 din anexa la Norma A.S.F. nr. 41/2015, la capitolul 12 din anexa la Norma A.S.F. nr. 36/2015, respectiv la capitolul 10 din anexa la Norma A.S.F. nr. 15/2016, după caz. Asigurătorii autorizaţi să practice categoria de asigurări de viaţă şi clasele de asigurări de accidente şi asigurări de sănătate utilizează conturile sintetice aferente asigurărilor de viaţă.
    3. Formularele care compun raportările contabile la 30 iunie 2019 se completează în lei.
    4. (1) Pentru întocmirea raportărilor contabile la 30 iunie 2019, asigurătorii, reasigurătorii şi companiile de brokeraj care au în subordine subunităţi fără personalitate juridică verifică şi centralizează balanţele de verificare ale acestora, evaluează în lei rulajele şi soldurile exprimate în valută, din balanţele de verificare a conturilor sintetice transmise de acestea, la cursul valutar comunicat de Banca Naţională a României din ultima zi a perioadei de raportare, şi le centralizează cu balanţa de verificare întocmită pentru operaţiunile economico - financiare desfăşurate în ţară.
    (2) În situaţia în care operaţiunile subunităţilor proprii în străinătate au fost evidenţiate în cursul perioadei atât în valută, cât şi în lei, pentru cuprinderea în raportările contabile la data de 30 iunie 2019 ale persoanei juridice din ţară, vor fi preluate ca atare soldurile şi rulajele conturilor exprimate în lei.

    5. (1) Formularele care compun raportările contabile la 30 iunie 2019 ale asigurătorilor şi ale Fondului de garantare a asiguraţilor se semnează de persoanele în drept prevăzute la art. 28 alin. (10) şi (13) din Legea nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cuprinzând numele şi calitatea în clar a acestora - administrator, director economic, contabil-şef sau altă persoană împuternicită să îndeplinească această funcţie, potrivit legii.
    (2) Formularele care compun raportările contabile la 30 iunie 2019 ale companiilor de brokeraj se semnează de persoanele în drept prevăzute la art. 28 alin. (10) şi (13) sau, după caz, la art. 28 alin. (11) şi (13) din Legea nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cuprinzând numele şi calitatea în clar a acestora - administrator, director economic, contabil-şef sau altă persoană împuternicită să îndeplinească această funcţie, potrivit legii, sau de persoane fizice sau juridice cu care s-au încheiat contracte de prestări servicii, autorizate potrivit legii, membre ale Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România.


    1.1.2. - Modalitatea şi termenul de depunere a raportărilor contabile la 30 iunie 2019
    6. (1) Asigurătorii, companiile de brokeraj şi subunităţile acestora de la art. 2 alin. (1) lit. c) şi d) din Norma Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 20/2019 pentru punerea în aplicare a Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2019 a entităţilor din domeniul asigurărilor, denumită în continuare Normă, depun raportările contabile la 30 iunie 2019, astfel:
    a) la Autoritatea de Supraveghere Financiară, denumită în continuare A.S.F.:
    (i) în format electronic, prin încărcarea datelor în aplicaţia ASF - EWS;
    (ii) pe suport hârtie (formatul din aplicaţia ASF - EWS, https://repapp.csa- isc.ro/PROD Front), semnate, împreună cu o copie a codului unic de înregistrare, raportul administratorului, precum şi o copie după balanţa de verificare a conturilor sintetice; companiile de brokeraj vor depune, suplimentar, şi o copie a balanţei de verificare a conturilor analitice, semnată de persoanele în drept;

    b) la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice, denumit în continuare M.F.P.:
    (i) în format hârtie şi în format electronic, la registratura unităţilor teritoriale ale M.F.P. sau la oficiile poştale, prin scrisori cu valoare declarată, sau
    (ii) numai în formă electronică pe portalul www.e-guvernare.ro, având ataşată o semnătură electronică extinsă.


    (2) Fondul de garantare a asiguraţilor depune raportările contabile la 30 iunie 2019, astfel:
    a) la A.S.F. pe suport hârtie, semnate, împreună cu documentele prevăzute la alin. (1) lit. a) pct. (ii) şi în format electronic în fişiere de tip .xls;
    b) la unităţile teritoriale ale M.F.P. în formatul prevăzut la alin. (1) lit. b).

    (3) Formatul electronic al raportărilor contabile la 30 iunie 2019, menţionat la alin. (1) lit. b), conţinând formularistica necesară şi programul de verificare cu documentaţia de utilizare aferentă, se obţine prin folosirea programului de asistenţă elaborat de M.F.P., care este pus la dispoziţia entităţilor gratuit de către unităţile teritoriale ale M.F.P. sau poate fi descărcat de pe portalul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, la adresa www.anaf.ro.
    (4) Formatul electronic al raportărilor contabile la 30 iunie 2019, generat prin programul de asistenţă, constă într-un fişier PDF având ataşat un fişier xml care conţine datele de identificare a entităţilor, precum şi un fişier cu extensia zip. Fişierul cu extensia zip conţine raportările contabile la data de 30 iunie 2019 şi documentele cerute de Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, aşa cum acestea sunt întocmite de entităţi, scanate alb-negru, lizibil şi cu o rezoluţie care să permită încadrarea în limita a 9,5 MB a fişierului PDF la care este ataşat fişierul zip.

    7. Raportările contabile la 30 iunie 2019 se depun la A.S.F. şi la unităţile teritoriale ale M.F.P. până cel târziu la data de 14 august 2019.
    8. Nedepunerea raportărilor contabile la 30 iunie 2019 la termenul prevăzut la pct. 7, a formularelor listate, semnate, potrivit legii, sau a declaraţiilor prevăzute la art. 2 alin. (4) din normă, după caz, se sancţionează conform prevederilor art. 163 din Legea nr. 237/2015, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv ale art. 28 din Legea nr. 236/2018, cu completările ulterioare, şi prevederilor art. 42 din Legea nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

    1.1.3. - Prezentarea şi modul de completare a raportărilor contabile la 30 iunie 2019
    9. Asigurătorii şi reasigurătorii întocmesc şi depun raportări contabile care cuprind următoarele formulare:
    a) Bilanţ (cod 01);
    b) Contul de profit şi pierdere, compus din:
    - contul tehnic al asigurării generale (cod 02);
    – contul tehnic al asigurării de viaţă (cod 03);
    – contul netehnic (cod 04);

    c) Date informative (cod 05).

    10. Asigurătorii care administrează fonduri de pensii facultative întocmesc şi prezintă şi situaţiile prevăzute la capitolul 15, subsecţiunea 15.2.4. din anexa la Norma A.S.F. nr. 41/2015, astfel:
    a) Situaţia activelor, pasivelor şi capitalurilor proprii
    b) Situaţia veniturilor şi cheltuielilor.

    11. Companiile de brokeraj întocmesc şi depun raportări contabile care cuprind următoarele formulare:
    a) Bilanţ (cod 01);
    b) Contul de profit şi pierdere (cod 02);
    c) Date informative (cod 03).

    12. Subunităţile prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. c) şi d) din Normă depun la A.S.F. şi la unităţile teritoriale ale M.F.P. raportări contabile la 30 iunie 2019 compuse din formularele menţionate la pct. 9 şi 10 sau la pct. 11, în funcţie de specificul activităţii desfăşurate (asigurare/reasigurare sau intermediere în asigurări).
    13. Fondul de garantare a asiguraţilor întocmeşte şi depune raportări contabile la 30 iunie 2019 care cuprind următoarele formulare:
    a) Bilanţ (cod 10);
    b) Cont de profit şi pierdere (cod 20);
    c) Date informative (cod 30).

    14. Modelul formularelor care compun raportările contabile la 30 iunie 2019, menţionate la pct. 9 - 11 şi 13, şi corelaţiile formularelor pentru entităţile cărora li se aplică prezenta normă sunt prezentate în Capitolul 2.
    15. (1) Entităţile cărora li se aplică Norma completează datele de identificare (denumirea entităţii, adresa, numărul de telefon şi numărul de înmatriculare la registrul comerţului), precum şi datele referitoare la încadrarea corectă în forma de proprietate şi codul unic de înregistrare, fără a folosi prescurtări ori iniţiale. În căsuţe se trec codurile care delimitează încadrarea entităţilor;
    (2) Prevederile referitoare la completarea formei de proprietate sunt avute în vedere şi de subunităţile prevăzute la pct. 12, care completează forma de proprietate corespunzătoare societăţilor cărora le aparţin.
    (3) Entităţile care, potrivit actului constitutiv, reprezintă filiale ale unor societăţi cu capital integral sau majoritar de stat completează la forma de proprietate codul 15, respectiv 29, după caz.

    16. (1) Asigurătorii şi reasigurătorii, precum şi companiile de brokeraj completează codul privind activitatea preponderentă efectiv desfăşurată, cod format din 4 cifre (clase de activităţi), potrivit Clasificării activităţilor din economia naţională - CAEN, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 656/1997, cu modificările ulterioare.
    (2) În cazul subunităţilor prevăzute la pct. 12, codul CAEN înscris în raportările contabile la 30 iunie 2019 întocmite de sediul permanent/sediul permanent desemnat din România corespunde propriei activităţi desfăşurate de acesta.
    (3) Fondul de garantare a asiguraţilor completează codul privind activitatea desfăşurată, potrivit Clasificării activităţilor din economia naţională - CAEN. În cazul în care Fondul desfăşoară mai multe activităţi, se trece codul activităţii preponderente, care defineşte profilul Fondului (respectiv codul clasei CAEN al activităţii preponderente).

    17. (1) Bilanţul prezintă, în formă sintetică, elementele de activ şi de pasiv, grupate după natură şi lichiditate, respectiv după natură şi exigibilitate.
    (2) Bilanţul se întocmeşte pe baza balanţei de verificare a conturilor sintetice la data de 30 iunie 2019, puse în acord cu soldurile din balanţa conturilor analitice, încheiată după înregistrarea tuturor documentelor în care au fost consemnate operaţiunile financiar - contabile aferente perioadei de raportare având în vedere principiile contabile generale prevăzute de Norma A.S.F. nr. 41/2015, respectiv de Norma A.S.F. nr. 36/2015, după caz.
    (3) Necompletarea corectă pe prima pagină a formularului "Bilanţ" cu datele prevăzute la pct. 14alin. (1) conduce la imposibilitatea identificării entităţii şi, în consecinţă, se consideră că raportarea contabilă la 30 iunie 2019 nu a fost depusă, entitatea fiind sancţionată potrivit prevederilor art. 163 din Legea nr. 237/2015, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv ale art. 28 din Legea nr. 236/2018, cu completările ulterioare, şi prevederilor art. 42 din Legea nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

    18. În formularele contului de profit şi pierdere, respectiv în formularul "Situaţia veniturilor şi cheltuielilor", datele care se raportează sunt cumulate de la începutul anului până la sfârşitul perioadei de raportare şi sunt preluate din conturile cuprinse în balanţa de verificare la 30 iunie 2019.
    19. În formularul "Date informative", la rândurile 01 şi 02 coloana 1, asigurătorii, reasigurătorii şi companiile de brokeraj care au în subordine subunităţi înscriu cifra 1, indiferent de numărul acestora. La rândurile privind plăţile restante se înscriu sumele de la sfârşitul perioadei de raportare care au depăşit termenele de plată prevăzute în contracte sau acte normative.

    SECŢIUNEA 1.2
    Nomenclator - forme de proprietate
    20. Nomenclatorul formelor de proprietate se prezintă astfel:

┌───┬──────────────────────────────────┐
│COD│DENUMIRE │
├───┼──────────────────────────────────┤
│10 │PROPRIETATE INTEGRALĂ DE STAT │
├───┼──────────────────────────────────┤
│12 │Societăţi cu capital integral de │
│ │stat │
├───┼──────────────────────────────────┤
│ │Societăţi reprezentând filiale ale│
│ │unor societăţi cu capital integral│
│15 │de stat şi societăţi la care una │
│ │sau mai multe societăţi cu capital│
│ │integral de stat deţin capitalul │
│ │social │
├───┼──────────────────────────────────┤
│ │PROPRIETATE MIXTĂ (cu capital de │
│20 │stat şi privat) │
│ │PROPRIETATE MIXTĂ (cu capital de │
│ │stat - sub 50%) │
├───┼──────────────────────────────────┤
│21 │Societăţi cu capital de stat │
│ │autohton şi de stat străin │
├───┼──────────────────────────────────┤
│22 │Societăţi cu capital de stat şi │
│ │privat autohton şi străin │
├───┼──────────────────────────────────┤
│23 │Societăţi cu capital de stat şi │
│ │privat autohton │
├───┼──────────────────────────────────┤
│24 │Societăţi cu capital de stat şi │
│ │privat străin │
├───┼──────────────────────────────────┤
│ │PROPRIETATE MIXTĂ (cu capital de │
│ │stat - 50% şi peste 50%) │
├───┼──────────────────────────────────┤
│25 │Societăţi cu capital de stat │
│ │autohton şi de stat străin │
├───┼──────────────────────────────────┤
│26 │Societăţi cu capital de stat şi │
│ │privat autohton şi străin │
├───┼──────────────────────────────────┤
│27 │Societăţi cu capital de stat şi │
│ │privat autohton │
├───┼──────────────────────────────────┤
│28 │Societăţi cu capital de stat şi │
│ │privat străin │
├───┼──────────────────────────────────┤
│ │Societăţi reprezentând filiale ale│
│ │unor societăţi cu capital de stat │
│ │de peste 50%, inclusiv, şi │
│29 │societăţi la care una sau mai │
│ │multe societăţi cu capital de stat│
│ │de peste 50%, inclusiv, deţin │
│ │între 50% şi 100% din capitalul │
│ │social al acestora │
├───┼──────────────────────────────────┤
│ │PROPRIETATE INDIVIDUALĂ - PRIVATĂ │
│30 │(cu capital: privat autohton, │
│ │privat autohton şi străin, privat │
│ │străin) │
├───┼──────────────────────────────────┤
│34 │Societăţi pe acţiuni │
├───┼──────────────────────────────────┤
│35 │Societăţi cu răspundere limitată │
└───┴──────────────────────────────────┘


    CAP. 2
    Formulare privind raportarea contabilă la 30 iunie 2019
    SECŢIUNEA 2.1
    Asigurători şi reasigurători
    21. Formularul de bilanţ pentru asigurători şi reasigurători este următorul: BILANŢ
                                la data de 30 iunie 2019

┌───────────────────┬──────────────────┐
│Judeţul __________|│Forma de │
│_|_| Persoana │proprietate │
│juridică _________ │__________|_|_| │
│Adresa: localitatea│Activitatea │
│_________, sectorul│preponderentă │
│___, str. _________│(denumire clasă │
│nr. ___, bl. ___, │CAEN) _________ │
│sc. ___, ap. ___ │Cod clasă CAEN │
│Telefon _________, │__________|_|_|_|_│
│fax _________ Număr│| Cod unic de │
│din registrul │înregistrare │
│comerţului │__________|_|_|_|_│
│_________ │|_|_|_|_|_|_| │
└───────────────────┴──────────────────┘


┌──────────────────────────────────────────────────┬───┬─────────────────────┐
│01 │ │- lei - │
├─┬────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────────────┤
│ │ │Nr.│Sold la: │
│ │Denumirea elementului │rd.├──────────┬──────────┤
│ │ │ │01.01.2019│30.06.2019│
│ ├────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│ │A │B │1 │2 │
├─┴────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│ACTIV │ │ │ │
├─┬────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│ │ACTIVE NECORPORALE │ │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│ │I. Imobilizări necorporale │ │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│ │1.Cheltuieli de constituire │01 │ │ │
│ │(501-58011-58021-58031) │ │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│ │2.Cheltuielile de dezvoltare │02 │ │ │
│ │(503-58013-58023-59013- 59023-58033-59033) │ │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│ │3. Concesiuni, brevete, licenţe, mărci, drepturi│ │ │ │
│A│şi active similare │03 │ │ │
│ │(505-58015-58025-59015-59025-58035-59035) │ │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│ │4. Fondul comercial (507-58017-58027-58037) │04 │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│ │5. Avansuri acordate pentru imobilizări │05 │ │ │
│ │necorporale (524) │ │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│ │6. Alte imobilizări necorporale │06 │ │ │
│ │(508-58018-58028-59018- 59028-58038-59038) │ │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│ │TOTAL (rd. 01 la 06) │07 │ │ │
├─┼────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│ │PLASAMENTE │ │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│ │I. Plasamente în imobilizări corporale şi în │ │ │ │
│ │curs │ │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│B│1. Terenuri şi construcţii (211-281-291) │08 │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│ │2. Avansuri şi plasamente în imobilizări │09 │ │ │
│ │corporale în curs (231 + 232-293) │ │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│ │TOTAL (rd. 08 + 09) │10 │ │ │
├─┼────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│ │II. Plasamente deţinute la entităţile afiliate, │ │ │ │
│ │entităţile asociate, entităţi controlate în │ │ │ │
│ │comun şi alte plasamente în imobilizări │ │ │ │
│ │financiare │ │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│ │1.Titluri de participare deţinute la entităţi │11 │ │ │
│ │afiliate (261- 29611-29621-29661) │ │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│ │2.Titluri de creanţă şi împrumuturi acordate │ │ │ │
│ │entităţilor afiliate (26711 + 26721 + 26731 + │12 │ │ │
│ │26741-29615-29625 + 26751 + 26761-29665) │ │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│ │3. Participări la entităţile asociate şi │ │ │ │
│ │entităţi controlate în comun (262 + │13 │ │ │
│ │263-29613-29623-29663) │ │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│ │4. Titluri de creanţă şi împrumuturi acordate │ │ │ │
│ │entităţilor asociate şi entităţilor controlate │14 │ │ │
│ │în comun (26713 + 26723 + 26733 + 26743-29617- │ │ │ │
│ │29627 + 26752 + 26762-29667) │ │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│ │5. Alte plasamente în imobilizări financiare │ │ │ │
│ │(265 + 26712 + 26714 + 26722 + 26724 + 26732 + │ │ │ │
│ │26734 + 26742 + │15 │ │ │
│ │26744-29614-29616-29619-29624-29626-29629 + │ │ │ │
│ │26753 + 26763-29664-29669) │ │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│ │TOTAL (rd. 11 la 15) │16 │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│ │III. Alte plasamente financiare │ │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│ │1. Acţiuni, alte titluri cu venit variabil şi │ │ │ │
│ │unităţi la fondurile comune de plasament (2711 +│17 │ │ │
│ │2712 + 273-29711- 29713-29721-29723 + │ │ │ │
│ │2713-29731-29733) │ │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│ │2. Obligaţiuni şi alte titluri cu venit fix │18 │ │ │
│ │(2721 + 2722-29712-29722 + 2723-29732) │ │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│ │3. Părţi în fonduri comune de investiţii │19 │ │ │
│ │(274-29714-29724- 29734) │ │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│ │4. Împrumuturi ipotecare (26715 + 26725-29631) │20 │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│ │5. Alte împrumuturi (26716 + 26726-29632) │21 │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│ │6. Depozite la instituţiile de credit (26717 + │ │ │ │
│ │26727 + 26737 + 26747-29641- 29651 + 26754 + │22 │ │ │
│ │26764-2967) │ │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│ │7. Alte plasamente financiare (26718 + 26738 + │23 │ │ │
│ │26758 + 278- 29718-29728-29738) │ │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│ │TOTAL (rd. 17 la 23) │24 │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│ │IV. Depozite la societăţi cedente │25 │ │ │
│ │(268-29642-29652) │ │ │ │
├─┼────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│ │PLASAMENTE AFERENTE ASIGURĂRILOR DE VIAŢĂ PENTRU│ │ │ │
│ │CARE EXPUNEREA LA RISCUL DE INVESTIŢII ESTE │26 │ │ │
│C│TRANSFERATĂ CONTRACTANŢILOR (241-294) │ │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│ │TOTAL PLASAMENTE (rd. 10 + 16 + 24 + 25 + 26) │27 │ │ │
├─┼────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│ │PARTEA DIN REZERVELE TEHNICE AFERENTE │ │ │ │
│ │CONTRACTELOR CEDATE ÎN REASIGURARE │ │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│ │I. Partea din rezervele tehnice aferente │ │ │ │
│D│contractelor cedate în reasigurare la asigurări │ │ │ │
│ │generale │ │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│ │1. Partea din rezerva de prime aferentă │28 │ │ │
│ │contractelor cedate în reasigurare (395) │ │ │ │
├─┼────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│ │2. Partea din rezerva pentru participare la │ │ │ │
│ │beneficii şi risturnuri aferentă contractelor │29 │ │ │
│ │cedate în reasigurare (3922) │ │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│ │3. Partea din rezerva de daune aferentă │30 │ │ │
│ │contractelor cedate în reasigurare (397) │ │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│ │4. Partea din alte rezerve tehnice aferentă │ │ │ │
│ │contractelor cedate în reasigurare │ │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│ │a) Partea din rezerva pentru riscuri neexpirate │ │ │ │
│ │aferentă contractelor cedate în reasigurare │31 │ │ │
│ │(3992) │ │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│ │b) Partea din rezerva de catastrofă aferentă │32 │ │ │
│ │contractelor cedate în reasigurare (3991) │ │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│ │c) Partea din alte rezerve tehnice aferentă │33 │ │ │
│ │contractelor cedate în reasigurare (3993) │ │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│ │TOTAL (rd. 28 la 33) │34 │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│ │II. Partea din rezervele tehnice aferente │ │ │ │
│ │contractelor cedate în reasigurare la asigurări │ │ │ │
│ │de viaţă │ │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│ │1. Partea din rezerva matematică aferentă │35 │ │ │
│ │contractelor cedate în reasigurare (391) │ │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│ │2. Partea din rezerva de prime aferentă │36 │ │ │
│ │contractelor cedate în reasigurare (398) │ │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│ │3. Partea din rezerva pentru participare la │ │ │ │
│ │beneficii şi risturnuri aferentă contractelor │37 │ │ │
│ │cedate în reasigurare (3921) │ │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│ │4. Partea din rezerva de daune aferentă │38 │ │ │
│ │contractelor cedate în reasigurare (396) │ │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│ │5. Partea din alte rezerve tehnice aferentă │39 │ │ │
│ │contractelor cedate în reasigurare (393) │ │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│ │TOTAL (rd. 35 la 39) │40 │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│ │III. Partea din rezerva matematică aferentă │ │ │ │
│ │asigurărilor de viaţă pentru care expunerea la │41 │ │ │
│ │riscul de investiţii este transferată │ │ │ │
│ │contractanţilor cedată în reasigurare (394) │ │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│ │TOTAL (rd. 34 + 40 + 41) │42 │ │ │
├─┼────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│ │CREANŢE │ │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│ │Sume de încasat de la entităţile afiliate (4511 │43 │ │ │
│ │+ 4518-495) │ │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│ │Sume de încasat de la entităţi asociate şi │44 │ │ │
│ │entităţi controlate în comun (4521 + 4528-495) │ │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│ │TOTAL (rd. 43 + 44) │45 │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│ │I. Creanţe provenite din operaţiuni de asigurare│ │ │ │
│ │directă │ │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│ │Asiguraţi (401*-491) │46 │ │ │
│E├────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│ │Intermediari în asigurări (404-491) │47 │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│ │Alte creanţe provenite din operaţiuni de │48 │ │ │
│ │asigurare directă (4051 + 4052-491) │ │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│ │TOTAL (rd. 46 la 48) │49 │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│ │II. Creanţe provenite din operaţiuni de │50 │ │ │
│ │reasigurare (411* + 412*-491) │ │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│ │III. Alte creanţe (425 + 4282 + 431* + 436* + │ │ │ │
│ │437* + 4382 + 441* + 4424 + 4428* + 44 3* + 444*│51 │ │ │
│ │+ 445 + 446* + 447* + 448* + 4581 + 461 + 464 + │ │ │ │
│ │475*- 496 + 54512 + 54522 + 4284 + 4384 + 54532)│ │ │ │
├─┼────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│ │IV. Creanţe privind capitalul subscris şi │52 │ │ │
│ │nevărsat (456-495) │ │ │ │
├─┼────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│ │V. Creanţe reprezentând dividende repartizate în│52a│ │ │
│ │cursul exerciţiului financiar (ct.465) │ │ │ │
├─┼────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│ │ALTE ELEMENTE DE ACTIV │ │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│ │I. Imobilizări corporale şi stocuri │ │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│ │1. Instalaţii tehnice şi maşini (51112 + 51113 +│ │ │ │
│ │51114 + 51122 + 51123 + 51124-58112- │ │ │ │
│ │58113-58114-58122-58123-58124-59112-59113-59114-│53 │ │ │
│ │59122-59123-59124 + 51132 + 51133 + │ │ │ │
│ │51131-58132-58133- 58134-59132-59133-59134) │ │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│ │2. Alte instalaţii, utilaje şi mobilier (51116 +│ │ │ │
│ │51126-58116- 58126-59116-59126 + │54 │ │ │
│ │51136-58136-59136) │ │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│ │3. Avansuri şi imobilizări corporale în curs │ │ │ │
│ │(5211 + 5212 + 5221 + 5222-59211-59221 + 5213 + │55 │ │ │
│F│5223-59231) │ │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│ │TOTAL (rd. 53 la 55) │56 │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│ │Stocuri │ │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│ │4. Materiale consumabile (531 + 532-593-594) │57 │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│ │5. Avansuri pentru cumpărări de stocuri (din ct.│58 │ │ │
│ │461) │ │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│ │TOTAL (rd. 57 + 58) │59 │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│ │II. Casa şi conturi la bănci (543 + 544 + 547 + │60 │ │ │
│ │548 + 551 + 552) │ │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│ │III. Alte elemente de activ (542-596) │61 │ │ │
├─┼────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│ │CHELTUIELI ÎN AVANS │ │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│ │I. Dobânzi şi chirii înregistrate în avans (471)│62 │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│ │II. Cheltuieli de achiziţie reportate TOTAL (rd.│63 │ │ │
│ │64 + 65) │ │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│ │1. Cheltuieli de achiziţie reportate privind │64 │ │ │
│ │asigurările generale (4722) │ │ │ │
│G├────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│ │2. Cheltuieli de achiziţie reportate privind │65 │ │ │
│ │asigurările de viaţă (4721) │ │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│ │III. Alte cheltuieli înregistrate în avans (473)│66 │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│ │TOTAL (rd. 62 + 63 + 66) │67 │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│ │TOTAL ACTIV (rd. 07 + 27 + 42 + 45 + 49 + 50 + │68 │ │ │
│ │51 + 52 + 52a + 56 + 59 + 60 + 61 + 67) │ │ │ │
├─┴────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│PASIV │ │ │ │
├─┬────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│ │CAPITAL ŞI REZERVE │ │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│ │I. Capital │ │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│ │Capital social (1011 + 1012 + 1013) din care: │69 │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│ │- capital subscris vărsat (10112 + 10122 + │70 │ │ │
│ │10132) │ │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│ │Elemente asimilate capitalului (fondul de dotare│ │ │ │
│ │al sucursalelor din România care aparţin │71 │ │ │
│A│persoanelor juridice din străinătate) (ct.102) │ │ │ │
│ ├───────────────────────────────────────────┬────┼───┼──────────┼──────────┤
│ │ │Sold│72 │ │ │
│ │Alte elemente de capitaluri proprii │C │ │ │ │
│ │(ct.103) ├────┼───┼──────────┼──────────┤
│ │ │Sold│73 │ │ │
│ │ │D │ │ │ │
│ ├───────────────────────────────────────────┴────┼───┼──────────┼──────────┤
│ │II. Prime de capital (1041 + 1042 + 1043) │74 │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│ │III. Rezerve din reevaluare (1051 + 1052 + 1053)│75 │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│ │IV. Rezerve │ │ │ │
├─┼────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│ │1. Rezerve legale (10611 + 10621 + 10631) │76 │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│ │2. Rezerve statutare sau contractuale (10613 + │77 │ │ │
│ │10623 + 10633) │ │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│ │3. Alte rezerve (10618 + 10628 + 10638) │78 │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│ │Total (rd. 76 la 78) │79 │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│ │Acţiuni proprii (1091 + 1092 + 1093) │80 │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│ │Câştiguri legate de instrumente de capitaluri │81 │ │ │
│ │proprii (ct.141) │ │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│ │Pierderi legate de instrumente de capitaluri │82 │ │ │
│ │proprii (ct. 149) │ │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│ │TOTAL (rd. 69 + 71 + 72-73 + 74 + 75 + 79-80 + │83 │ │ │
│ │81-82) │ │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│ │V. Rezultatul reportat │ │ │ │
│ ├───────────────────────────────────────────┬────┼───┼──────────┼──────────┤
│ │ │Sold│84 │ │ │
│ │1. Rezultatul reportat reprezentând │C │ │ │ │
│ │profitul nerepartizat sau pierderea ├────┼───┼──────────┼──────────┤
│ │neacoperită (11711 + 11721 + 11731) │Sold│85 │ │ │
│ │ │D │ │ │ │
│ ├───────────────────────────────────────────┼────┼───┼──────────┼──────────┤
│ │ │Sold│86 │ │ │
│ │2. Rezultatul reportat provenit din │C │ │ │ │
│ │adoptarea pentru prima dată a IAS mai puţin├────┼───┼──────────┼──────────┤
│ │IAS 29 (11712 + 11722 + 11732) │Sold│87 │ │ │
│ │ │D │ │ │ │
│ ├───────────────────────────────────────────┼────┼───┼──────────┼──────────┤
│ │ │Sold│88 │ │ │
│ │3. Rezultatul reportat provenit din │C │ │ │ │
│ │modificările politicilor contabile (11713 +├────┼───┼──────────┼──────────┤
│ │11723 + 11733) │Sold│89 │ │ │
│ │ │D │ │ │ │
│ ├───────────────────────────────────────────┼────┼───┼──────────┼──────────┤
│ │ │Sold│90 │ │ │
│ │4. Rezultatul reportat provenit din │C │ │ │ │
│ │corectarea erorilor contabile (11714 + ├────┼───┼──────────┼──────────┤
│ │11724 + 11734) │Sold│91 │ │ │
│ │ │D │ │ │ │
│ ├───────────────────────────────────────────┼────┼───┼──────────┼──────────┤
│ │ │Sold│92 │ │ │
│ │5. Rezultatul reportat provenit din │C │ │ │ │
│ │surplusul realizat din rezerve din ├────┼───┼──────────┼──────────┤
│ │reevaluare (11715 + 11725 + 11735) │Sold│93 │ │ │
│ │ │D │ │ │ │
│ ├───────────────────────────────────────────┼────┼───┼──────────┼──────────┤
│ │6. Rezultatul reportat provenit din │Sold│94 │ │ │
│ │trecerea la aplicarea reglementărilor │C │ │ │ │
│ │contabile conforme cu Directivele Europene ├────┼───┼──────────┼──────────┤
│ │(11716 + 11726 + 11736) │Sold│95 │ │ │
│ │ │D │ │ │ │
│ ├───────────────────────────────────────────┼────┼───┼──────────┼──────────┤
│ │ │Sold│96 │ │ │
│ │ │C │ │ │ │
│ │VI. Rezultatul exerciţiului (121) ├────┼───┼──────────┼──────────┤
│ │ │Sold│97 │ │ │
│ │ │D │ │ │ │
│ ├───────────────────────────────────────────┴────┼───┼──────────┼──────────┤
│ │VII. Repartizarea profitului (129) │98 │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│ │TOTAL (rd. 83 + 84-85 + 86-87 + 88-89 + 90-91 + │99 │ │ │
│ │92-93 + 94- 95 + 96-97-98) │ │ │ │
├─┼────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│B│DATORII SUBORDONATE (1631 + 1632 + 1633) │100│ │ │
├─┼────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│ │REZERVE TEHNICE │ │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│ │I. Rezerve tehnice privind asigurările generale │101│ │ │
│ │(rd. 102 + 103 + 104 + 107) │ │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│ │1. Rezerva de prime privind asigurările generale│102│ │ │
│ │(315) │ │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│ │2. Rezerva pentru participare la beneficii şi │103│ │ │
│ │risturnuri privind asigurările generale (332) │ │ │ │
│C├────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│ │3. Rezerva de daune privind asigurările generale│104│ │ │
│ │(rd. 105 + 106) │ │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│ │a) Rezerva de daune avizate (3271) │105│ │ │
│ ├────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│ │b) Rezerva de daune neavizate (3272) │106│ │ │
│ ├────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│ │4. Alte rezerve tehnice pentru asigurări │107│ │ │
│ │generale (rd. 108 + 109 + 110) │ │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│ │a) Rezerva pentru riscuri neexpirate (334) │108│ │ │
├─┼────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│ │b) Rezerva de catastrofă (333) │109│ │ │
│ ├────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│ │c) Alte rezerve tehnice (335) │110│ │ │
│ ├────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│ │II. Rezerve tehnice privind asigurările de viaţă│111│ │ │
│ │(rd. 112 + 113 + 114 + 115 + 118) │ │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│ │1. Rezerve matematice (311) │112│ │ │
│ ├────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│ │2. Rezerva de prime asigurări de viaţă (318) │113│ │ │
│ ├────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│ │3. Rezerva pentru participare la beneficii şi │114│ │ │
│ │risturnuri privind asigurările de viaţă (312) │ │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│ │4. Rezerva de daune privind asigurările de viaţă│115│ │ │
│ │(rd. 116 + 117) │ │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│ │a) Rezerva de daune avizate (3261) │116│ │ │
│ ├────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│ │b) Rezerva de daune neavizate (3262) │117│ │ │
│ ├────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│ │5. Alte rezerve tehnice privind asigurările de │118│ │ │
│ │viaţă (313) │ │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│ │TOTAL (rd. 101 + 111) │119│ │ │
├─┼────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│ │REZERVA MATEMATICĂ AFERENTĂ ASIGURĂRILOR DE │ │ │ │
│D│VIAŢĂ PENTRU CARE EXPUNEREA LA RISCUL DE │120│ │ │
│ │INVESTIŢII ESTE TRANSFERATĂ CONTRACTAŢILOR (314)│ │ │ │
├─┼────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│ │PROVIZIOANE │ │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│ │1. Provizioane pentru beneficiile angajaţilor │121│ │ │
│ │(15115 + 15125 + 15135 + 15117 + 15127 + 15137) │ │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│ │2. Provizioane pentru impozite (15116 + 15126 + │122│ │ │
│E│15136) │ │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│ │3. Alte provizioane (15111 + 15113 + 15114 + │ │ │ │
│ │15118 + 15121 + 15123 + 15124 + 15128 + 15131 + │123│ │ │
│ │15134 + 15138 + 15112 + 15122 + 1513 2 + 15133) │ │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│ │TOTAL (rd. 121 la 123) │124│ │ │
├─┼────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│F│DEPOZITE PRIMITE DE LA REASIGURĂTORI (1651 + │125│ │ │
│ │1652 + 16818 + 16828) │ │ │ │
├─┼────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│ │DATORII │ │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│ │Sume datorate entităţilor afiliate (16411 + │ │ │ │
│ │16421 + 16815 + 16825 + 26911 + 26921 + 4511** +│126│ │ │
│ │4518** + 16431 + 16835 + 26931) │ │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│ │Sume datorate entităţilor asociate şi controlate│ │ │ │
│ │în comun (16412 + 16422 + 16816 + 16826 + 26912 │127│ │ │
│ │+ 26913 + 26922 + 269 23 + 4521** + 4528** + │ │ │ │
│G│16432 + 16836 + 26932 + 26933) │ │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│ │I. Datorii provenite din operaţiuni de asigurare│128│ │ │
│ │directă (402 + 404 + 405**) │ │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│ │II. Datorii provenite din operaţiuni de │129│ │ │
│ │reasigurare (411** + 412**) │ │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│ │III. Împrumuturi din emisiuni de obligaţiuni │ │ │ │
│ │(16114 + 16115 + 16117 + 16118 + 16124 + 16125 +│130│ │ │
│ │16127 + 161 28 + 16811 + 16821-1691-1692) │ │ │ │
├─┼────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│ │IV. Sume datorate instituţiilor de credit (16211│ │ │ │
│ │+ 16212 + 16214 + 16215 + 16217 + 16221 + 16222 │131│ │ │
│ │+ 162 24 + 16225 + 16227 + 16812 + 16822 + 16832│ │ │ │
│ │+ 16231 + 16232 + 16234 + 16235 + 16237) │ │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│ │V. Alte datorii, inclusiv datorii fiscale şi │ │ │ │
│ │datorii pentru asigurările sociale (16213 + │ │ │ │
│ │16216 + 16223 + 16226 + 1671 + 1672 + 16817 + │ │ │ │
│ │16827 + 421 + 422 + 423 + 426 + 427 + 424 + 429 │ │ │ │
│ │+ 4281** + 431** + 436** + 437** + 4381 + 441** │ │ │ │
│ │+ 4423 + 4428** + 443** + 444** + 446* * + 447**│132│ │ │
│ │+ 448** + 4551 + 4558 + 457 + 4582** + 462 + 463│ │ │ │
│ │+ 475 ** + 249 + 279 + 549 + 54511 + 54521 + │ │ │ │
│ │5461 + 5462 + 1673 + 1623 3 + 16236 + 4283 + │ │ │ │
│ │4383 + 16837 + 54531 + 5463 + 26914 + 26924 + │ │ │ │
│ │26934) │ │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│ │TOTAL (rd. 126 la 132 ) │133│ │ │
├─┼────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│ │VENITURI ÎN AVANS │ │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│ │I. Subvenţii pentru investiţii (4761 + 4762 + │134│ │ │
│ │4763) │ │ │ │
│H├────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│ │II. Venituri înregistrate în avans (4741 + 4742 │135│ │ │
│ │+ 4743) │ │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│ │TOTAL (rd. 134 + 135) │136│ │ │
├─┼────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│ │TOTAL PASIV (rd. 99 + 100 + 119 + 120 + 124 + │137│ │ │
│ │125 + 133 + 136) │ │ │ │
└─┴────────────────────────────────────────────────┴───┴──────────┴──────────┘

        * soldurile debitoare ale conturilor respective
        ** soldurile creditoare ale conturilor respective

┌──────────────┬───────────────────────┐
│ │ÎNTOCMIT, │
│ │Numele şi prenumele . .│
│ADMINISTRATOR,│. . . . . . │
│Numele şi │Calitatea . . . . . . .│
│prenumele . . │. . │
│. . . . . . . │Semnătura . . . . . . .│
│Semnătura . . │. . │
│. . . . . . . │Nr. de înregistrare în │
│ │organismul profesional │
│ │. . . . . . . . . │
└──────────────┴───────────────────────┘


    22. Formularele care compun contul de profit şi pierdere pentru asigurători şi reasigurători sunt următoarele:
    1. CONTUL TEHNIC AL ASIGURĂRII GENERALE la data de 30 iunie 2019

┌───────────────────────────┬───┬──────────────────┐
│03 │ │- lei - │
├───────────────────────────┼───┼──────────────────┤
│ │ │Realizări aferente│
│ │Nr.│perioadei de │
│Denumirea indicatorilor │rd │raportare │
│ │ ├──────────┬───────┤
│ │ │precedentă│curentă│
├───────────────────────────┼───┼──────────┼───────┤
│A │B │1 │2 │
├───────────────────────────┼───┼──────────┼───────┤
│1. Venituri din prime, nete│ │ │ │
│de reasigurare │ │ │ │
├───────────────────────────┼───┼──────────┼───────┤
│a) venituri din prime brute│01 │ │ │
│subscrise ( + ) │ │ │ │
├───────────────────────────┼───┼──────────┼───────┤
│b) prime cedate în │02 │ │ │
│reasigurare(-) │ │ │ │
├───────────────────────────┼───┼──────────┼───────┤
│c) variaţia rezervei de │ │ │ │
│prime, netă de reasigurare │03 │ │ │
│( + /-) │ │ │ │
├───────────────────────────┼───┼──────────┼───────┤
│TOTAL (rd. 01-02-03) │04 │ │ │
├───────────────────────────┼───┼──────────┼───────┤
│2. Venituri din plasamente │ │ │ │
├───────────────────────────┼───┼──────────┼───────┤
│a) Venituri din participări│ │ │ │
│la societăţile în care │05 │ │ │
│există interese de │ │ │ │
│participare, din care: │ │ │ │
├───────────────────────────┼───┼──────────┼───────┤
│- venituri din plasamente │06 │ │ │
│la societăţile afiliate │ │ │ │
├───────────────────────────┼───┼──────────┼───────┤
│b) Venituri din alte │ │ │ │
│plasamente cu prezentarea │ │ │ │
│distinctă a veniturilor din│07 │ │ │
│plasamente la societăţile │ │ │ │
│afiliate, din care: │ │ │ │
├───────────────────────────┼───┼──────────┼───────┤
│- venituri provenind din │08 │ │ │
│terenuri şi construcţii │ │ │ │
├───────────────────────────┼───┼──────────┼───────┤
│- venituri provenind din │09 │ │ │
│alte plasamente │ │ │ │
├───────────────────────────┼───┼──────────┼───────┤
│c) Venituri din ajustări │ │ │ │
│pentru depreciere/pierdere │10 │ │ │
│de valoare a plasamentelor │ │ │ │
├───────────────────────────┼───┼──────────┼───────┤
│d) Venituri provenind din │11 │ │ │
│realizarea plasamentelor │ │ │ │
├───────────────────────────┼───┼──────────┼───────┤
│TOTAL (rd. 05 + 07 + 10 + │12 │ │ │
│11) │ │ │ │
├───────────────────────────┼───┼──────────┼───────┤
│3. Plus valori nerealizate │13 │ │ │
│din plasamente │ │ │ │
├───────────────────────────┼───┼──────────┼───────┤
│4. Alte venituri tehnice, │14 │ │ │
│nete de reasigurare │ │ │ │
├───────────────────────────┼───┼──────────┼───────┤
│5. Cheltuieli cu daunele, │ │ │ │
│nete de reasigurare │15 │ │ │
│TOTAL (rd. 16 + 19) │ │ │ │
├───────────────────────────┼───┼──────────┼───────┤
│a) sume plătite (rd. 17-18)│16 │ │ │
├───────────────────────────┼───┼──────────┼───────┤
│- sume brute │17 │ │ │
├───────────────────────────┼───┼──────────┼───────┤
│- partea reasigurătorilor │18 │ │ │
│(-) │ │ │ │
├───────────────────────────┼───┼──────────┼───────┤
│b) variaţia rezervei de │19 │ │ │
│daune ( + /-) (rd. 20-21 ) │ │ │ │
├───────────────────────────┼───┼──────────┼───────┤
│- suma brută │20 │ │ │
├───────────────────────────┼───┼──────────┼───────┤
│- partea reasigurătorilor │21 │ │ │
│(-) │ │ │ │
├───────────────────────────┼───┼──────────┼───────┤
│6. Variaţia rezervelor │ │ │ │
│tehnice privind asigurările│22 │ │ │
│de viaţă TOTAL (rd. 23 + 26│ │ │ │
│+ 29) │ │ │ │
├───────────────────────────┼───┼──────────┼───────┤
│a) variaţia rezervei │23 │ │ │
│matematice (rd. 24-25) │ │ │ │
├───────────────────────────┼───┼──────────┼───────┤
│- suma brută │24 │ │ │
├───────────────────────────┼───┼──────────┼───────┤
│- partea reasigurătorilor │25 │ │ │
│(-) │ │ │ │
├───────────────────────────┼───┼──────────┼───────┤
│b) variaţia rezervei pentru│ │ │ │
│participare la beneficii şi│26 │ │ │
│risturnuri (rd. 27-28) │ │ │ │
├───────────────────────────┼───┼──────────┼───────┤
│- suma brută │27 │ │ │
├───────────────────────────┼───┼──────────┼───────┤
│- partea reasigurătorilor │28 │ │ │
│(-) │ │ │ │
├───────────────────────────┼───┼──────────┼───────┤
│c) variaţia altor rezerve │29 │ │ │
│tehnice (rd. 30-31) │ │ │ │
├───────────────────────────┼───┼──────────┼───────┤
│- suma brută │30 │ │ │
├───────────────────────────┼───┼──────────┼───────┤
│- partea reasigurătorilor │31 │ │ │
│(-) │ │ │ │
├───────────────────────────┼───┼──────────┼───────┤
│7. Variaţia rezervei │ │ │ │
│matematice aferente │ │ │ │
│asigurărilor de viaţă │ │ │ │
│pentru care expunerea la │ │ │ │
│riscul de investiţii este │32 │ │ │
│transferată contractantului│ │ │ │
│cedată în reasigurare ( + /│ │ │ │
│-) │ │ │ │
│TOTAL (rd. 33-34) │ │ │ │
├───────────────────────────┼───┼──────────┼───────┤
│- suma brută │33 │ │ │
├───────────────────────────┼───┼──────────┼───────┤
│- partea reasigurătorilor │34 │ │ │
├───────────────────────────┼───┼──────────┼───────┤
│8. Cheltuieli de exploatare│ │ │ │
│nete: │ │ │ │
├───────────────────────────┼───┼──────────┼───────┤
│a) cheltuieli de achiziţii │35 │ │ │
├───────────────────────────┼───┼──────────┼───────┤
│b) variaţia sumei │ │ │ │
│cheltuielilor de achiziţii │36 │ │ │
│reportate │ │ │ │
├───────────────────────────┼───┼──────────┼───────┤
│c) cheltuieli de │37 │ │ │
│administrare │ │ │ │
├───────────────────────────┼───┼──────────┼───────┤
│d) comisioane primite de la│ │ │ │
│reasigurători şi │38 │ │ │
│participări la beneficii │ │ │ │
│(-) │ │ │ │
├───────────────────────────┼───┼──────────┼───────┤
│TOTAL (rd. 35-36 + 37-38) │39 │ │ │
├───────────────────────────┼───┼──────────┼───────┤
│9. Cheltuieli cu │ │ │ │
│plasamente: │ │ │ │
├───────────────────────────┼───┼──────────┼───────┤
│a) cheltuieli de gestionare│ │ │ │
│a plasamentelor, inclusiv │40 │ │ │
│cheltuielile cu dobânzile │ │ │ │
├───────────────────────────┼───┼──────────┼───────┤
│b) cheltuieli privind │ │ │ │
│constituirea ajustărilor de│41 │ │ │
│valoare pentru plasamente │ │ │ │
├───────────────────────────┼───┼──────────┼───────┤
│c) pierderi provenind din │42 │ │ │
│realizarea plasamentelor │ │ │ │
├───────────────────────────┼───┼──────────┼───────┤
│TOTAL (rd. 40 + 41 + 42) │43 │ │ │
├───────────────────────────┼───┼──────────┼───────┤
│10. Minus valori │44 │ │ │
│nerealizate din plasamente │ │ │ │
├───────────────────────────┼───┼──────────┼───────┤
│11. Alte cheltuieli │ │ │ │
│tehnice, nete de │45 │ │ │
│reasigurare │ │ │ │
├───────────────────────────┼───┼──────────┼───────┤
│12. Cota din venitul net al│ │ │ │
│plasamentelor transferată │46 │ │ │
│în contul netehnic │ │ │ │
├───────────────────────────┼───┼──────────┼───────┤
│13. Rezultatul tehnic al │ │ │ │
│asigurării de viaţă │47 │ │ │
│Profit (rd. 04 + 12 + 13 + │ │ │ │
│14-15-22-32-39-43-44-45-46)│ │ │ │
├───────────────────────────┼───┼──────────┼───────┤
│Pierdere (rd.15 + 22 + 32 +│ │ │ │
│39 + 43 + 44 + 45 + │48 │ │ │
│46-04-12-13-14) │ │ │ │
└───────────────────────────┴───┴──────────┴───────┘


┌──────────────┬───────────────────────┐
│ │ÎNTOCMIT, │
│ │Numele şi prenumele . .│
│ADMINISTRATOR,│. . . . . . . │
│Numele şi │Calitatea . . . . . . .│
│prenumele . . │. . │
│. . . . . . . │Semnătura . . . . . . .│
│Semnătura . . │. . │
│. . . . . . . │Nr. de înregistrare în │
│ │organismul profesional │
│ │. . . . . . . . . │
└──────────────┴───────────────────────┘


    2. CONTUL TEHNIC AL ASIGURĂRII DE VIAŢĂ la data de 30 iunie 2019

┌───────────────────────────┬───┬──────────────────┐
│03 │ │- lei - │
├───────────────────────────┼───┼──────────────────┤
│ │ │Realizări aferente│
│ │Nr.│perioadei de │
│Denumirea indicatorilor │rd │raportare │
│ │ ├──────────┬───────┤
│ │ │precedentă│curentă│
├───────────────────────────┼───┼──────────┼───────┤
│A │B │1 │2 │
├───────────────────────────┼───┼──────────┼───────┤
│1. Venituri din prime, nete│ │ │ │
│de reasigurare │ │ │ │
├───────────────────────────┼───┼──────────┼───────┤
│a) venituri din prime brute│01 │ │ │
│subscrise ( + ) │ │ │ │
├───────────────────────────┼───┼──────────┼───────┤
│b) prime cedate în │02 │ │ │
│reasigurare(-) │ │ │ │
├───────────────────────────┼───┼──────────┼───────┤
│c) variaţia rezervei de │ │ │ │
│prime, netă de reasigurare │03 │ │ │
│( + /-) │ │ │ │
├───────────────────────────┼───┼──────────┼───────┤
│TOTAL (rd. 01-02-03) │04 │ │ │
├───────────────────────────┼───┼──────────┼───────┤
│2. Venituri din plasamente │ │ │ │
├───────────────────────────┼───┼──────────┼───────┤
│a) Venituri din participări│ │ │ │
│la societăţile în care │05 │ │ │
│există interese de │ │ │ │
│participare, din care: │ │ │ │
├───────────────────────────┼───┼──────────┼───────┤
│- venituri din plasamente │06 │ │ │
│la societăţile afiliate │ │ │ │
├───────────────────────────┼───┼──────────┼───────┤
│b) Venituri din alte │ │ │ │
│plasamente cu prezentarea │ │ │ │
│distinctă a veniturilor din│07 │ │ │
│plasamente la societăţile │ │ │ │
│afiliate, din care: │ │ │ │
├───────────────────────────┼───┼──────────┼───────┤
│- venituri provenind din │08 │ │ │
│terenuri şi construcţii │ │ │ │
├───────────────────────────┼───┼──────────┼───────┤
│- venituri provenind din │09 │ │ │
│alte plasamente │ │ │ │
├───────────────────────────┼───┼──────────┼───────┤
│c) Venituri din ajustări │ │ │ │
│pentru depreciere/pierdere │10 │ │ │
│de valoare a plasamentelor │ │ │ │
├───────────────────────────┼───┼──────────┼───────┤
│d) Venituri provenind din │11 │ │ │
│realizarea plasamentelor │ │ │ │
├───────────────────────────┼───┼──────────┼───────┤
│TOTAL (rd. 05 + 07 + 10 + │12 │ │ │
│11) │ │ │ │
├───────────────────────────┼───┼──────────┼───────┤
│3. Plus valori nerealizate │13 │ │ │
│din plasamente │ │ │ │
├───────────────────────────┼───┼──────────┼───────┤
│4. Alte venituri tehnice, │14 │ │ │
│nete de reasigurare │ │ │ │
├───────────────────────────┼───┼──────────┼───────┤
│5. Cheltuieli cu daunele, │ │ │ │
│nete de reasigurare │15 │ │ │
│TOTAL (rd. 16 + 19) │ │ │ │
├───────────────────────────┼───┼──────────┼───────┤
│a) sume plătite (rd. 17-18)│16 │ │ │
├───────────────────────────┼───┼──────────┼───────┤
│- sume brute │17 │ │ │
├───────────────────────────┼───┼──────────┼───────┤
│- partea reasigurătorilor │18 │ │ │
│(-) │ │ │ │
├───────────────────────────┼───┼──────────┼───────┤
│b) variaţia rezervei de │19 │ │ │
│daune ( + /-) (rd. 20-21 ) │ │ │ │
├───────────────────────────┼───┼──────────┼───────┤
│- suma brută │20 │ │ │
├───────────────────────────┼───┼──────────┼───────┤
│- partea reasigurătorilor │21 │ │ │
│(-) │ │ │ │
├───────────────────────────┼───┼──────────┼───────┤
│6. Variaţia rezervelor │ │ │ │
│tehnice privind asigurările│22 │ │ │
│de viaţă TOTAL (rd. 23 + 26│ │ │ │
│+ 29) │ │ │ │
├───────────────────────────┼───┼──────────┼───────┤
│a) variaţia rezervei │23 │ │ │
│matematice (rd. 24-25) │ │ │ │
├───────────────────────────┼───┼──────────┼───────┤
│- suma brută │24 │ │ │
├───────────────────────────┼───┼──────────┼───────┤
│- partea reasigurătorilor │25 │ │ │
│(-) │ │ │ │
├───────────────────────────┼───┼──────────┼───────┤
│b) variaţia rezervei pentru│ │ │ │
│participare la beneficii şi│26 │ │ │
│risturnuri (rd. 27-28) │ │ │ │
├───────────────────────────┼───┼──────────┼───────┤
│- suma brută │27 │ │ │
├───────────────────────────┼───┼──────────┼───────┤
│- partea reasigurătorilor │28 │ │ │
│(-) │ │ │ │
├───────────────────────────┼───┼──────────┼───────┤
│c) variaţia altor rezerve │29 │ │ │
│tehnice (rd. 30-31) │ │ │ │
├───────────────────────────┼───┼──────────┼───────┤
│- suma brută │30 │ │ │
├───────────────────────────┼───┼──────────┼───────┤
│- partea reasigurătorilor │31 │ │ │
│(-) │ │ │ │
├───────────────────────────┼───┼──────────┼───────┤
│7. Variaţia rezervei │ │ │ │
│matematice aferente │ │ │ │
│asigurărilor de viaţă │ │ │ │
│pentru care expunerea la │ │ │ │
│riscul de investiţii este │32 │ │ │
│transferată contractantului│ │ │ │
│cedată în reasigurare ( + /│ │ │ │
│-) │ │ │ │
│TOTAL (rd. 33-34) │ │ │ │
├───────────────────────────┼───┼──────────┼───────┤
│- suma brută │33 │ │ │
├───────────────────────────┼───┼──────────┼───────┤
│- partea reasigurătorilor │34 │ │ │
├───────────────────────────┼───┼──────────┼───────┤
│8. Cheltuieli de exploatare│ │ │ │
│nete: │ │ │ │
├───────────────────────────┼───┼──────────┼───────┤
│a) cheltuieli de achiziţii │35 │ │ │
├───────────────────────────┼───┼──────────┼───────┤
│b) variaţia sumei │ │ │ │
│cheltuielilor de achiziţii │36 │ │ │
│reportate │ │ │ │
├───────────────────────────┼───┼──────────┼───────┤
│c) cheltuieli de │37 │ │ │
│administrare │ │ │ │
├───────────────────────────┼───┼──────────┼───────┤
│d) comisioane primite de la│ │ │ │
│reasigurători şi │38 │ │ │
│participări la beneficii │ │ │ │
│(-) │ │ │ │
├───────────────────────────┼───┼──────────┼───────┤
│TOTAL (rd. 35-36 + 37-38) │39 │ │ │
├───────────────────────────┼───┼──────────┼───────┤
│9. Cheltuieli cu │ │ │ │
│plasamente: │ │ │ │
├───────────────────────────┼───┼──────────┼───────┤
│a) cheltuieli de gestionare│ │ │ │
│a plasamentelor, inclusiv │40 │ │ │
│cheltuielile cu dobânzile │ │ │ │
├───────────────────────────┼───┼──────────┼───────┤
│b) cheltuieli privind │ │ │ │
│constituirea ajustărilor de│41 │ │ │
│valoare pentru plasamente │ │ │ │
├───────────────────────────┼───┼──────────┼───────┤
│c) pierderi provenind din │42 │ │ │
│realizarea plasamentelor │ │ │ │
├───────────────────────────┼───┼──────────┼───────┤
│TOTAL (rd. 40 + 41 + 42) │43 │ │ │
├───────────────────────────┼───┼──────────┼───────┤
│10. Minus valori │44 │ │ │
│nerealizate din plasamente │ │ │ │
├───────────────────────────┼───┼──────────┼───────┤
│11. Alte cheltuieli │ │ │ │
│tehnice, nete de │45 │ │ │
│reasigurare │ │ │ │
├───────────────────────────┼───┼──────────┼───────┤
│12. Cota din venitul net al│ │ │ │
│plasamentelor transferată │46 │ │ │
│în contul netehnic │ │ │ │
├───────────────────────────┼───┼──────────┼───────┤
│13. Rezultatul tehnic al │ │ │ │
│asigurării de viaţă │47 │ │ │
│Profit (rd. 04 + 12 + 13 + │ │ │ │
│14-15-22-32-39-43-44-45-46)│ │ │ │
├───────────────────────────┼───┼──────────┼───────┤
│Pierdere (rd.15 + 22 + 32 +│ │ │ │
│39 + 43 + 44 + 45 + │48 │ │ │
│46-04-12-13-14) │ │ │ │
└───────────────────────────┴───┴──────────┴───────┘


┌──────────────┬───────────────────────┐
│ │ÎNTOCMIT, │
│ │Numele şi prenumele . .│
│ADMINISTRATOR,│. . . . . . . │
│Numele şi │Calitatea . . . . . . .│
│prenumele . . │. . │
│. . . . . . . │Semnătura . . . . . . .│
│Semnătura . . │. . │
│. . . . . . . │Nr. de înregistrare în │
│ │organismul profesional │
│ │. . . . . . . . . │
└──────────────┴───────────────────────┘


    3. CONTUL NETEHNIC la data de 30 iunie 2019

┌───────────────┬───┬──────────────────┐
│04 │ │- lei - │
├───────────────┼───┼──────────────────┤
│ │ │Realizări aferente│
│Denumirea │Nr.│perioadei de │
│indicatorilor │rd.│raportare │
│ │ ├──────────┬───────┤
│ │ │precedentă│curentă│
├───────────────┼───┼──────────┼───────┤
│A │B │1 │2 │
├───────────────┼───┼──────────┼───────┤
│1. Rezultatul │ │ │ │
│tehnic al │ │ │ │
│asigurării │01 │ │ │
│generale │ │ │ │
│Profit (F04.01=│ │ │ │
│F02.24) │ │ │ │
├───────────────┼───┼──────────┼───────┤
│Pierdere │02 │ │ │
│(F04.02=F02.25)│ │ │ │
├───────────────┼───┼──────────┼───────┤
│2. Rezultatul │ │ │ │
│tehnic al │ │ │ │
│asigurării de │03 │ │ │
│viaţă │ │ │ │
│Profit (F04.03=│ │ │ │
│F03.47) │ │ │ │
├───────────────┼───┼──────────┼───────┤
│Pierdere │04 │ │ │
│(F04.04=F03.48)│ │ │ │
├───────────────┼───┼──────────┼───────┤
│3. Venituri din│ │ │ │
│plasamente │ │ │ │
├───────────────┼───┼──────────┼───────┤
│a) Venituri din│ │ │ │
│participări la │ │ │ │
│entităţi │05 │ │ │
│asociate şi │ │ │ │
│controlate în │ │ │ │
│comun │ │ │ │
├───────────────┼───┼──────────┼───────┤
│b) Venituri din│ │ │ │
│plasamente la │06 │ │ │
│entităţile │ │ │ │
│afiliate │ │ │ │
├───────────────┼───┼──────────┼───────┤
│c) Venituri din│ │ │ │
│alte │07 │ │ │
│plasamente, din│ │ │ │
│care: │ │ │ │
├───────────────┼───┼──────────┼───────┤
│- venituri │ │ │ │
│provenind din │08 │ │ │
│terenuri şi │ │ │ │
│construcţii │ │ │ │
├───────────────┼───┼──────────┼───────┤
│- venituri │ │ │ │
│provenind din │09 │ │ │
│alte plasamente│ │ │ │
├───────────────┼───┼──────────┼───────┤
│d) Venituri din│ │ │ │
│ajustări pentru│ │ │ │
│depreciere/ │10 │ │ │
│pierdere de │ │ │ │
│valoare a │ │ │ │
│plasamentelor │ │ │ │
├───────────────┼───┼──────────┼───────┤
│e) Venituri │ │ │ │
│provenind din │11 │ │ │
│realizarea │ │ │ │
│plasamentelor │ │ │ │
├───────────────┼───┼──────────┼───────┤
│TOTAL (rd. 05 +│ │ │ │
│06 + 07 + 10 + │12 │ │ │
│11) │ │ │ │
├───────────────┼───┼──────────┼───────┤
│4. Plus valori │ │ │ │
│nerealizate din│13 │ │ │
│plasamente │ │ │ │
├───────────────┼───┼──────────┼───────┤
│5. Cota din │ │ │ │
│venitul net al │ │ │ │
│plasamentelor │ │ │ │
│transferată din│14 │ │ │
│contul tehnic │ │ │ │
│al asigurării │ │ │ │
│de viaţă │ │ │ │
├───────────────┼───┼──────────┼───────┤
│6. Cheltuieli │ │ │ │
│cu plasamentele│15 │ │ │
│TOTAL (rd. 16 +│ │ │ │
│17 + 18) │ │ │ │
├───────────────┼───┼──────────┼───────┤
│a) cheltuieli │ │ │ │
│de gestionare a│ │ │ │
│plasamentelor, │16 │ │ │
│inclusiv │ │ │ │
│cheltuielile cu│ │ │ │
│dobânzile │ │ │ │
├───────────────┼───┼──────────┼───────┤
│b) cheltuieli │ │ │ │
│privind │ │ │ │
│constituirea │17 │ │ │
│ajustărilor de │ │ │ │
│valoare pentru │ │ │ │
│plasamente │ │ │ │
├───────────────┼───┼──────────┼───────┤
│c) pierderi │ │ │ │
│provenind din │18 │ │ │
│realizarea │ │ │ │
│plasamentelor │ │ │ │
├───────────────┼───┼──────────┼───────┤
│7. Minus valori│ │ │ │
│nerealizate din│19 │ │ │
│plasamente │ │ │ │
├───────────────┼───┼──────────┼───────┤
│8. Cota din │ │ │ │
│venitul net al │ │ │ │
│plasamentelor │ │ │ │
│transferată în │20 │ │ │
│contul tehnic │ │ │ │
│al asigurărilor│ │ │ │
│generale │ │ │ │
├───────────────┼───┼──────────┼───────┤
│9. Alte │ │ │ │
│venituri │21 │ │ │
│netehnice │ │ │ │
├───────────────┼───┼──────────┼───────┤
│10. Alte │ │ │ │
│cheltuieli │ │ │ │
│netehnice, │ │ │ │
│inclusiv │22 │ │ │
│provizioanele │ │ │ │
│şi ajustările │ │ │ │
│de valoare │ │ │ │
├───────────────┼───┼──────────┼───────┤
│11. Venituri │ │ │ │
│din activitatea│ │ │ │
│de administrare│23 │ │ │
│de fonduri de │ │ │ │
│pensii │ │ │ │
│facultative*) │ │ │ │
├───────────────┼───┼──────────┼───────┤
│12. Cheltuieli │ │ │ │
│din activitatea│ │ │ │
│de administrare│24 │ │ │
│de fonduri de │ │ │ │
│pensii │ │ │ │
│facultative* ) │ │ │ │
├───────────────┼───┼──────────┼───────┤
│13. Profit din │ │ │ │
│activitatea de │ │ │ │
│administrare de│ │ │ │
│fonduri de │25 │ │ │
│pensii │ │ │ │
│facultative*) │ │ │ │
│(rd. 23-24) │ │ │ │
├───────────────┼───┼──────────┼───────┤
│14. Pierdere │ │ │ │
│din activitatea│ │ │ │
│de administrare│ │ │ │
│de fonduri de │26 │ │ │
│pensii │ │ │ │
│facultative*) │ │ │ │
│(rd. 24-23) │ │ │ │
├───────────────┼───┼──────────┼───────┤
│15. Rezultatul │ │ │ │
│curent │ │ │ │
│Profit (rd. │ │ │ │
│01-02 + 03-04 +│27 │ │ │
│12 + 13 + │ │ │ │
│14-15-19-20 + │ │ │ │
│21-22 + 25-26) │ │ │ │
├───────────────┼───┼──────────┼───────┤
│Pierdere (rd. │ │ │ │
│02-01 + │ │ │ │
│04-03-12-13-14 │28 │ │ │
│+ 15 + 19 + │ │ │ │
│20-21 + 22 + │ │ │ │
│26-25) │ │ │ │
├───────────────┼───┼──────────┼───────┤
│16. Alte │29 │ │ │
│venituri │ │ │ │
├───────────────┼───┼──────────┼───────┤
│17. Alte │30 │ │ │
│cheltuieli │ │ │ │
├───────────────┼───┼──────────┼───────┤
│18. Rezultatul │ │ │ │
│extraordinar │31 │ │ │
│Profit (rd. │ │ │ │
│29-30) │ │ │ │
├───────────────┼───┼──────────┼───────┤
│Pierdere (rd. │32 │ │ │
│30-29) │ │ │ │
├───────────────┼───┼──────────┼───────┤
│19. Venituri │33 │ │ │
│totale │ │ │ │
├───────────────┼───┼──────────┼───────┤
│20. Cheltuieli │34 │ │ │
│totale │ │ │ │
├───────────────┼───┼──────────┼───────┤
│21. Rezultatul │ │ │ │
│brut │ │ │ │
│Profit (rd. │35 │ │ │
│33-34); (rd. 27│ │ │ │
│+ 31); │ │ │ │
├───────────────┼───┼──────────┼───────┤
│Pierdere (rd. │ │ │ │
│34-33); (rd. 28│36 │ │ │
│+ 32) │ │ │ │
├───────────────┼───┼──────────┼───────┤
│22. Impozit pe │37 │ │ │
│profit │ │ │ │
├───────────────┼───┼──────────┼───────┤
│23. Alte │ │ │ │
│impozite (care │ │ │ │
│nu figurează la│38 │ │ │
│poziţiile │ │ │ │
│precedente) │ │ │ │
├───────────────┼───┼──────────┼───────┤
│24. Rezultatul │ │ │ │
│net al │ │ │ │
│perioadei de │ │ │ │
│raportare │39 │ │ │
│Profit (rd. │ │ │ │
│35-37-38) │ │ │ │
│(F04.39=F01.96)│ │ │ │
├───────────────┼───┼──────────┼───────┤
│Pierdere (rd. │ │ │ │
│36 + 37 + 38); │ │ │ │
│(rd. 37 + │40 │ │ │
│38-35) (F04.40=│ │ │ │
│F01.97) │ │ │ │
└───────────────┴───┴──────────┴───────┘

        *) Se preiau din Situaţia veniturilor şi cheltuielilor pentru asigurătorii care administrează fonduri de pensii facultative

┌──────────────┬───────────────────────┐
│ │ÎNTOCMIT, │
│ │Numele şi prenumele . .│
│ADMINISTRATOR,│. . . . . . . │
│Numele şi │Calitatea . . . . . . .│
│prenumele . . │. . │
│. . . . . . . │Semnătura . . . . . . .│
│Semnătura . . │. . │
│. . . . . . . │Nr. de înregistrare în │
│ │organismul profesional │
│ │. . . . . . . . . │
└──────────────┴───────────────────────┘    23. Formularul Date informative pentru asigurători şi reasigurători este următorul: DATE INFORMATIVE
                                la data de 30 iunie 2019

┌──────────────┬───┬─────────────────┬───────────┐
│05 │ │ │- lei - │
├──────────────┼───┼─────────────────┼───────────┤
│I. Date │ │Nr. unităţi │Sume - lei │
│privind │Nr.│ │- │
│rezultatul │rd.├─────────────────┼───────────┤
│înregistrat │ │1 │2 │
├──────────────┼───┼─────────────────┼───────────┤
│Societăţi care│ │ │ │
│au înregistrat│ │ │ │
│profit │01 │ │ │
│(F05.01.2= │ │ │ │
│F01.96.2) │ │ │ │
├──────────────┼───┼─────────────────┼───────────┤
│Societăţi care│ │ │ │
│au înregistrat│ │ │ │
│pierdere │02 │ │ │
│(F05.02.2= │ │ │ │
│F01.97.2) │ │ │ │
├──────────────┼───┼─────┬───────────┴───────────┤
│ │ │ │din care: │
│II. Date │ │Total├───────────┬───────────┤
│privind │Nr.│col. │Pentru │Pentru │
│plăţile │rd.│2 + 3│activitatea│activitatea│
│restante │ │ │curentă │de │
│ │ │ │ │investiţii │
├──────────────┼───┼─────┼───────────┼───────────┤
│A │B │1 │2 │3 │
├──────────────┼───┼─────┼───────────┼───────────┤
│Plăţi restante│ │ │ │ │
│- total (rd. │ │ │ │ │
│04 + 08 + 12 +│03 │ │ │ │
│18 la 20 + 22)│ │ │ │ │
│din care: │ │ │ │ │
├──────────────┼───┼─────┼───────────┼───────────┤
│Obligaţii │ │ │ │ │
│restante │ │ │ │ │
│provenite din │ │ │ │ │
│operaţiuni de │ │ │ │ │
│asigurare │ │ │ │ │
│directă (din │04 │ │ │X │
│ct. 402 + 404 │ │ │ │ │
│+ 405 SC) │ │ │ │ │
│Total (rd. 05 │ │ │ │ │
│+ 06 + 07), │ │ │ │ │
│din care: │ │ │ │ │
├──────────────┼───┼─────┼───────────┼───────────┤
│- peste 30 │05 │ │ │X │
│zile │ │ │ │ │
├──────────────┼───┼─────┼───────────┼───────────┤
│- peste 90 │06 │ │ │X │
│zile │ │ │ │ │
├──────────────┼───┼─────┼───────────┼───────────┤
│- peste 1 an │07 │ │ │X │
├──────────────┼───┼─────┼───────────┼───────────┤
│Obligaţii │ │ │ │ │
│restante │ │ │ │ │
│provenite din │ │ │ │ │
│operaţiuni de │ │ │ │ │
│reasigurare │08 │ │ │X │
│(din ct. 411 +│ │ │ │ │
│412 SC) │ │ │ │ │
│Total (rd. 09 │ │ │ │ │
│+ 10 + 11), │ │ │ │ │
│din care: │ │ │ │ │
├──────────────┼───┼─────┼───────────┼───────────┤
│- peste 30 │09 │ │ │X │
│zile │ │ │ │ │
├──────────────┼───┼─────┼───────────┼───────────┤
│- peste 90 │10 │ │ │X │
│zile │ │ │ │ │
├──────────────┼───┼─────┼───────────┼───────────┤
│- peste 1 an │11 │ │ │X │
├──────────────┼───┼─────┼───────────┼───────────┤
│Obligaţii │ │ │ │ │
│restante faţă │ │ │ │ │
│de bugetul │ │ │ │ │
│asigurărilor │12 │ │ │ │
│sociale -total│ │ │ │ │
│(din rd. 13 la│ │ │ │ │
│17) din care: │ │ │ │ │
├──────────────┼───┼─────┼───────────┼───────────┤
│- Contribuţii │ │ │ │ │
│pentru │ │ │ │ │
│asigurări │ │ │ │ │
│sociale de │ │ │ │ │
│stat datorate │ │ │ │ │
│de angajatori,│13 │ │ │ │
│salariaţi şi │ │ │ │ │
│alte persoane │ │ │ │ │
│asimilate (din│ │ │ │ │
│ct. 4311 + │ │ │ │ │
│4312 + 43151 +│ │ │ │ │
│43161) │ │ │ │ │
├──────────────┼───┼─────┼───────────┼───────────┤
│- Contribuţii │ │ │ │ │
│pentru fondul │ │ │ │ │
│asigurărilor │ │ │ │ │
│sociale de │14 │ │ │ │
│sănătate (din │ │ │ │ │
│ct. 4313 + │ │ │ │ │
│4314 + 43152 +│ │ │ │ │
│43162) │ │ │ │ │
├──────────────┼───┼─────┼───────────┼───────────┤
│- Contribuţia │ │ │ │ │
│pentru pensia │15 │ │ │ │
│suplimentară │ │ │ │ │
├──────────────┼───┼─────┼───────────┼───────────┤
│- Contribuţii │ │ │ │ │
│pentru bugetul│ │ │ │ │
│asigurărilor │ │ │ │ │
│pentru şomaj │16 │ │ │ │
│(din ct. 4371 │ │ │ │ │
│+ 4372 + 4373 │ │ │ │ │
│+ 4374) │ │ │ │ │
├──────────────┼───┼─────┼───────────┼───────────┤
│- Alte datorii│ │ │ │ │
│sociale (din │17 │ │ │ │
│ct. 4381 + │ │ │ │ │
│4383) │ │ │ │ │
├──────────────┼───┼─────┼───────────┼───────────┤
│Obligaţii │ │ │ │ │
│restante faţă │ │ │ │ │
│de bugetele │ │ │ │ │
│fondurilor │18 │ │ │ │
│speciale şi │ │ │ │ │
│alte fonduri │ │ │ │ │
│(din ct. 443 +│ │ │ │ │
│447) │ │ │ │ │
├──────────────┼───┼─────┼───────────┼───────────┤
│Obligaţii │ │ │ │ │
│restante faţă │ │ │ │ │
│de alţi │ │ │ │ │
│creditori (din│ │ │ │ │
│ct. 161 + 164 │ │ │ │ │
│+ 167 + 168 + │19 │ │ │ │
│269 + 279 + │ │ │ │ │
│421 + 423 + │ │ │ │ │
│426 + 427 + │ │ │ │ │
│4281 + 451 + │ │ │ │ │
│457 + 4582 + │ │ │ │ │
│462 + 4283) │ │ │ │ │
├──────────────┼───┼─────┼───────────┼───────────┤
│Impozite, taxe│ │ │ │ │
│şi contribuţii│ │ │ │ │
│neplătite la │ │ │ │ │
│termenul │ │ │ │ │
│stabilit la │ │ │ │ │
│bugetul de │20 │ │ │ │
│stat, din │ │ │ │ │
│care: (din ct.│ │ │ │ │
│436 + 441 + │ │ │ │ │
│442 + 444 + │ │ │ │ │
│446 + 448) │ │ │ │ │
├──────────────┼───┼─────┼───────────┼───────────┤
│- contribuţia │ │ │ │ │
│asiguratorie │21 │ │ │ │
│pentru muncă │ │ │ │ │
├──────────────┼───┼─────┼───────────┼───────────┤
│Impozite şi │ │ │ │ │
│taxe neplătite│ │ │ │ │
│la termenul │ │ │ │ │
│stabilit la │ │ │ │ │
│bugetele │22 │ │ │ │
│locale (din │ │ │ │ │
│ct. 441 + 442 │ │ │ │ │
│+ 444 + 446 + │ │ │ │ │
│448) │ │ │ │ │
├──────────────┼───┼─────┴───────────┼───────────┤
│III. Număr │Nr.│ │30 iunie │
│mediu de │rd.│30 iunie 2018 │2019 │
│salariaţi │ │ │ │
├──────────────┼───┼─────────────────┼───────────┤
│A │B │1 │2 │
├──────────────┼───┼─────────────────┼───────────┤
│Număr mediu de│23 │ │ │
│salariaţi │ │ │ │
├──────────────┼───┼─────────────────┼───────────┤
│Numărul │ │ │ │
│efectiv de │ │ │ │
│salariaţi │ │ │ │
│existenţi la │ │ │ │
│sfârşitul │24 │ │ │
│perioadei, │ │ │ │
│respectiv la │ │ │ │
│data de 30 │ │ │ │
│iunie │ │ │ │
├──────────────┼───┼─────────────────┴───────────┤
│IV. Redevenţe │ │ │
│plătite în │ │ │
│cursul │ │ │
│perioadei de │Nr.│Sume │
│raportare, │rd.│- lei- │
│subvenţii │ │ │
│încasate şi │ │ │
│creanţe │ │ │
│restante │ │ │
├──────────────┼───┼─────────────────────────────┤
│A │B │1 │
├──────────────┼───┼─────────────────────────────┤
│Chirii plătite│ │ │
│în cursul │ │ │
│perioadei de │25 │ │
│raportare │ │ │
│pentru │ │ │
│terenuri*1) │ │ │
├──────────────┼───┼─────────────────────────────┤
│Venituri brute│ │ │
│din servicii │ │ │
│plătite către │26 │ │
│persoane │ │ │
│nerezidente, │ │ │
│din care: │ │ │
├──────────────┼───┼─────────────────────────────┤
│- impozitul │ │ │
│datorat la │27 │ │
│bugetul de │ │ │
│stat │ │ │
├──────────────┼───┼─────────────────────────────┤
│Venituri brute│ │ │
│din servicii │ │ │
│plătite către │ │ │
│persoane │ │ │
│nerezidente │28 │ │
│din statele │ │ │
│membre ale │ │ │
│Uniunii │ │ │
│Europene, din │ │ │
│care: │ │ │
├──────────────┼───┼─────────────────────────────┤
│- impozitul │ │ │
│datorat la │29 │ │
│bugetul de │ │ │
│stat │ │ │
├──────────────┼───┼─────────────────────────────┤
│Subvenţii │ │ │
│încasate în │ │ │
│cursul │30 │ │
│perioadei de │ │ │
│raportare, din│ │ │
│care: │ │ │
├──────────────┼───┼─────────────────────────────┤
│- subvenţii │ │ │
│încasate în │ │ │
│cursul │ │ │
│perioadei de │31 │ │
│raportare │ │ │
│aferente │ │ │
│activelor │ │ │
├──────────────┼───┼─────────────────────────────┤
│- subvenţii │ │ │
│aferente │32 │ │
│veniturilor, │ │ │
│din care: │ │ │
├──────────────┼───┼─────────────────────────────┤
│- subvenţii │ │ │
│pt. stimularea│ │ │
│ocupării │33 │ │
│fortei de │ │ │
│muncă*) │ │ │
├──────────────┼───┼─────────────────────────────┤
│Creanţe │ │ │
│restante, care│ │ │
│nu au fost │ │ │
│încasate la │ │ │
│termenele │ │ │
│prevăzute în │34 │ │
│contractele │ │ │
│comerciale şi/│ │ │
│sau în actele │ │ │
│normative în │ │ │
│vigoare, din │ │ │
│care: │ │ │
├──────────────┼───┼─────────────────────────────┤
│- creanţe │ │ │
│restante de la│ │ │
│entităţi din │ │ │
│sectorul │35 │ │
│majoritar sau │ │ │
│integral de │ │ │
│stat │ │ │
├──────────────┼───┼─────────────────────────────┤
│- creanţe │ │ │
│restante de la│ │ │
│entităţi din │36 │ │
│sectorul │ │ │
│privat │ │ │
├──────────────┼───┼─────────────────────────────┤
│V. Tichete │Nr.│ │
│acordate │rd.│Sume - lei- │
│salariaţilor │ │ │
├──────────────┼───┼─────────────────────────────┤
│Contravaloarea│ │ │
│tichetelor │ │ │
│acordate │37 │ │
│salariaţilor │ │ │
│(ct. 645) │ │ │
├──────────────┼───┼─────────────────┬───────────┤
│VI. Alte │Nr.│30 iunie 2018 │30 iunie │
│informaţii │rd.│ │2019 │
├──────────────┼───┼─────────────────┼───────────┤
│Avansuri │ │ │ │
│acordate │ │ │ │
│pentru │ │ │ │
│imobilizări │38 │ │ │
│necorporale │ │ │ │
│(ct. 524), din│ │ │ │
│care: │ │ │ │
├──────────────┼───┼─────────────────┼───────────┤
│- avansuri │ │ │ │
│acordate │ │ │ │
│entităţilor │ │ │ │
│neafiliate │ │ │ │
│nerezidente │39 │ │ │
│pentru │ │ │ │
│imobilizări │ │ │ │
│necorporale │ │ │ │
│(din ct. 524) │ │ │ │
├──────────────┼───┼─────────────────┼───────────┤
│- avansuri │ │ │ │
│acordate │ │ │ │
│entităţilor │ │ │ │
│afiliate │ │ │ │
│nerezidente │40 │ │ │
│pentru │ │ │ │
│imobilizări │ │ │ │
│necorporale │ │ │ │
│(din ct. 524) │ │ │ │
├──────────────┼───┼─────────────────┼───────────┤
│Avansuri │ │ │ │
│acordate │ │ │ │
│pentru │ │ │ │
│imobilizări │41 │ │ │
│corporale (ct.│ │ │ │
│522), din │ │ │ │
│care: │ │ │ │
├──────────────┼───┼─────────────────┼───────────┤
│- avansuri │ │ │ │
│acordate │ │ │ │
│entităţilor │ │ │ │
│neafiliate │ │ │ │
│nerezidente │42 │ │ │
│pentru │ │ │ │
│imobilizări │ │ │ │
│corporale (din│ │ │ │
│ct. 522) │ │ │ │
├──────────────┼───┼─────────────────┼───────────┤
│- avansuri │ │ │ │
│acordate │ │ │ │
│entităţilor │ │ │ │
│afiliate │ │ │ │
│nerezidente │43 │ │ │
│pentru │ │ │ │
│imobilizări │ │ │ │
│corporale (din│ │ │ │
│ct. 522) │ │ │ │
├──────────────┼───┼─────────────────┼───────────┤
│Imobilizări │ │ │ │
│financiare, în│ │ │ │
│sume brute │44 │ │ │
│(rd. 45 + 54),│ │ │ │
│din care: │ │ │ │
├──────────────┼───┼─────────────────┼───────────┤
│Acţiuni │ │ │ │
│deţinute la │ │ │ │
│entităţile │ │ │ │
│afiliate, │ │ │ │
│interese de │ │ │ │
│participare, │ │ │ │
│alte titluri │45 │ │ │
│imobilizate şi│ │ │ │
│obligaţiuni în│ │ │ │
│sume brute ct.│ │ │ │
│261 + 263 + │ │ │ │
│265) (rd. 46 │ │ │ │
│la 51 + 53), │ │ │ │
│din care: │ │ │ │
├──────────────┼───┼─────────────────┼───────────┤
│- acţiuni │ │ │ │
│cotate emise │46 │ │ │
│de rezidenţi │ │ │ │
├──────────────┼───┼─────────────────┼───────────┤
│- acţiuni │ │ │ │
│necotate emise│47 │ │ │
│de rezidenţi │ │ │ │
├──────────────┼───┼─────────────────┼───────────┤
│- părţi │ │ │ │
│sociale emise │48 │ │ │
│de rezidenţi │ │ │ │
├──────────────┼───┼─────────────────┼───────────┤
│- obligaţiuni │ │ │ │
│emise de │49 │ │ │
│rezidenţi │ │ │ │
├──────────────┼───┼─────────────────┼───────────┤
│- acţiuni │ │ │ │
│emise de │ │ │ │
│organismele de│50 │ │ │
│plasament │ │ │ │
│colectiv emise│ │ │ │
│de rezidenţi │ │ │ │
├──────────────┼───┼─────────────────┼───────────┤
│- acţiuni şi │ │ │ │
│părţi sociale │ │ │ │
│emise de │51 │ │ │
│nerezidenţi, │ │ │ │
│din care: │ │ │ │
├──────────────┼───┼─────────────────┼───────────┤
│- deţineri de │52 │ │ │
│cel puţin 10% │ │ │ │
├──────────────┼───┼─────────────────┼───────────┤
│- obligaţiuni │ │ │ │
│emise de │53 │ │ │
│nerezidenţi │ │ │ │
├──────────────┼───┼─────────────────┼───────────┤
│Creanţe │ │ │ │
│imobilizate, │ │ │ │
│în sume brute │54 │ │ │
│(rd. 55 + 56),│ │ │ │
│din care: │ │ │ │
├──────────────┼───┼─────────────────┼───────────┤
│- creanţe │ │ │ │
│imobilizate în│ │ │ │
│lei şi │ │ │ │
│exprimate în │ │ │ │
│lei a căror │ │ │ │
│decontare se │55 │ │ │
│face în │ │ │ │
│funcţie de │ │ │ │
│cursul unei │ │ │ │
│valute (din │ │ │ │
│ct. 267) │ │ │ │
├──────────────┼───┼─────────────────┼───────────┤
│- creanţe │ │ │ │
│imobilizate în│56 │ │ │
│valută (din │ │ │ │
│ct. 267) │ │ │ │
├──────────────┼───┼─────────────────┼───────────┤
│Creanţe │ │ │ │
│comerciale, │ │ │ │
│avansuri │ │ │ │
│acordate │ │ │ │
│furnizorilor │ │ │ │
│şi alte │57 │ │ │
│conturi │ │ │ │
│asimilate, în │ │ │ │
│sume brute │ │ │ │
│(ct. 461), din│ │ │ │
│care: │ │ │ │
├──────────────┼───┼─────────────────┼───────────┤
│- creanţe │ │ │ │
│comerciale în │ │ │ │
│relaţia cu │ │ │ │
│entităţile │ │ │ │
│neafiliate │ │ │ │
│nerezidente, │ │ │ │
│avansuri │ │ │ │
│acordate │ │ │ │
│furnizorilor │58 │ │ │
│neafiliaţi │ │ │ │
│nerezidenţi şi│ │ │ │
│alte conturi │ │ │ │
│asimilate, în │ │ │ │
│sume brute în │ │ │ │
│relaţie cu │ │ │ │
│neafiliaţii │ │ │ │
│nerezidenţi │ │ │ │
│(din ct. 461) │ │ │ │
├──────────────┼───┼─────────────────┼───────────┤
│- creanţe │ │ │ │
│comerciale în │ │ │ │
│relaţia cu │ │ │ │
│entităţile │ │ │ │
│afiliate │ │ │ │
│nerezidente, │ │ │ │
│avansuri │ │ │ │
│acordate │ │ │ │
│furnizorilor │59 │ │ │
│afiliaţi │ │ │ │
│nerezidenţi şi│ │ │ │
│alte conturi │ │ │ │
│asimilate, în │ │ │ │
│sume brute în │ │ │ │
│relaţie cu │ │ │ │
│afiliaţii │ │ │ │
│nerezidenţi │ │ │ │
│(din ct. 461) │ │ │ │
├──────────────┼───┼─────────────────┼───────────┤
│Creanţe │ │ │ │
│provenite din │ │ │ │
│operaţiuni de │ │ │ │
│asigurare │60 │ │ │
│directă, Total│ │ │ │
│(rd. 61 + 67 +│ │ │ │
│73), din care:│ │ │ │
├──────────────┼───┼─────────────────┼───────────┤
│Asiguraţi - │ │ │ │
│total (rd. 62 │ │ │ │
│+ 66), (ct. │61 │ │ │
│401), din │ │ │ │
│care: │ │ │ │
├──────────────┼───┼─────────────────┼───────────┤
│Creanţe de la │ │ │ │
│asiguraţi │ │ │ │
│aflate în │ │ │ │
│termenul de │ │ │ │
│scadenţă │ │ │ │
│stabilit în │62 │ │ │
│contractele de│ │ │ │
│asigurare/ │ │ │ │
│poliţe din ct.│ │ │ │
│401 (de la rd.│ │ │ │
│63 la 65) │ │ │ │
├──────────────┼───┼─────────────────┼───────────┤
│- până în 30 │63 │ │ │
│zile │ │ │ │
├──────────────┼───┼─────────────────┼───────────┤
│- între 31 şi │64 │ │ │
│90 zile │ │ │ │
├──────────────┼───┼─────────────────┼───────────┤
│- peste 90 │65 │ │ │
│zile │ │ │ │
├──────────────┼───┼─────────────────┼───────────┤
│Creanţe de la │ │ │ │
│asiguraţi care│ │ │ │
│au depăşit │ │ │ │
│termenul de │ │ │ │
│scadenţă │ │ │ │
│(inclusiv │ │ │ │
│termenul de │66 │ │ │
│păsuire) │ │ │ │
│stabilit în │ │ │ │
│contractele de│ │ │ │
│asigurare/ │ │ │ │
│poliţe (din │ │ │ │
│ct. 401 SD) │ │ │ │
├──────────────┼───┼─────────────────┼───────────┤
│Intermediari │ │ │ │
│în asigurări -│ │ │ │
│total (rd. 68 │67 │ │ │
│+ 72) (ct. 404│ │ │ │
│SD) din care: │ │ │ │
├──────────────┼───┼─────────────────┼───────────┤
│Intermediari │ │ │ │
│în asigurări │ │ │ │
│privind │ │ │ │
│primele de │ │ │ │
│asigurare │ │ │ │
│intermediate │ │ │ │
│aflate în │68 │ │ │
│termenul de │ │ │ │
│scadenţă │ │ │ │
│stabilit în │ │ │ │
│contractele de│ │ │ │
│mandat (rd. 69│ │ │ │
│la rd. 71) │ │ │ │
├──────────────┼───┼─────────────────┼───────────┤
│- până în 30 │69 │ │ │
│zile │ │ │ │
├──────────────┼───┼─────────────────┼───────────┤
│- între 31 şi │70 │ │ │
│90 zile │ │ │ │
├──────────────┼───┼─────────────────┼───────────┤
│- peste 90 │71 │ │ │
│zile │ │ │ │
├──────────────┼───┼─────────────────┼───────────┤
│Creanţe │ │ │ │
│neîncasate de │ │ │ │
│la │ │ │ │
│intermediarii │ │ │ │
│în asigurări │72 │ │ │
│la termenul de│ │ │ │
│scadenţă │ │ │ │
│stabilit (din │ │ │ │
│ct. 404) │ │ │ │
├──────────────┼───┼─────────────────┼───────────┤
│Alte creanţe │ │ │ │
│provenite din │ │ │ │
│operaţiuni de │ │ │ │
│asigurare │ │ │ │
│directă - │73 │ │ │
│total (rd. 74 │ │ │ │
│la 77) (ct. │ │ │ │
│405 SD), din │ │ │ │
│care: │ │ │ │
├──────────────┼───┼─────────────────┼───────────┤
│- până în 30 │74 │ │ │
│zile │ │ │ │
├──────────────┼───┼─────────────────┼───────────┤
│- între 31 şi │75 │ │ │
│90 zile │ │ │ │
├──────────────┼───┼─────────────────┼───────────┤
│- peste 90 │76 │ │ │
│zile │ │ │ │
├──────────────┼───┼─────────────────┼───────────┤
│- creanţe │ │ │ │
│neîncasate la │ │ │ │
│termenul de │77 │ │ │
│scadenţă │ │ │ │
│stabilit (din │ │ │ │
│ct. 405) │ │ │ │
├──────────────┼───┼─────────────────┼───────────┤
│Creanţe │ │ │ │
│provenite din │ │ │ │
│operaţiuni de │ │ │ │
│reasigurare │78 │ │ │
│(rd. 79 la 82)│ │ │ │
│(ct. 411 + 412│ │ │ │
│SD) │ │ │ │
├──────────────┼───┼─────────────────┼───────────┤
│- până în 30 │79 │ │ │
│zile │ │ │ │
├──────────────┼───┼─────────────────┼───────────┤
│- între 31 şi │80 │ │ │
│90 zile │ │ │ │
├──────────────┼───┼─────────────────┼───────────┤
│- peste 90 │81 │ │ │
│zile │ │ │ │
├──────────────┼───┼─────────────────┼───────────┤
│- creanţe │ │ │ │
│neîncasate de │ │ │ │
│la │ │ │ │
│reasigurători │ │ │ │
│la termenul de│82 │ │ │
│scadenţă │ │ │ │
│stabilit (din │ │ │ │
│ct. 411 şi 412│ │ │ │
│SD) │ │ │ │
├──────────────┼───┼─────────────────┼───────────┤
│Creanţe în │ │ │ │
│legătură cu │ │ │ │
│personalul şi │ │ │ │
│conturi │83 │ │ │
│asimilate (ct.│ │ │ │
│425 + 4282 + │ │ │ │
│4284) │ │ │ │
├──────────────┼───┼─────────────────┼───────────┤
│Creanţe în │ │ │ │
│legătură cu │ │ │ │
│bugetul │ │ │ │
│asigurărilor │ │ │ │
│sociale şi │ │ │ │
│bugetul │ │ │ │
│statului (din │ │ │ │
│ct. 431 + 436 │84 │ │ │
│+ 437 + 4382 +│ │ │ │
│441 + 4424 + │ │ │ │
│4428 + 444 + │ │ │ │
│445 + 446 + │ │ │ │
│447 + 4482 + │ │ │ │
│4384 + 4484), │ │ │ │
│(rd. 85 la 89)│ │ │ │
│din care: │ │ │ │
├──────────────┼───┼─────────────────┼───────────┤
│- creanţe în │ │ │ │
│legătură cu │ │ │ │
│bugetul │ │ │ │
│asigurărilor │85 │ │ │
│sociale │ │ │ │
│(ct. 431 + 437│ │ │ │
│+ 4382 + 4384)│ │ │ │
├──────────────┼───┼─────────────────┼───────────┤
│- creanţe │ │ │ │
│fiscale în │ │ │ │
│legătură cu │ │ │ │
│bugetul │86 │ │ │
│statului │ │ │ │
│(ct. 436 + 441│ │ │ │
│+ 4424 + 4428 │ │ │ │
│+ 444 + 446) │ │ │ │
├──────────────┼───┼─────────────────┼───────────┤
│- subvenţii de│ │ │ │
│încasat (ct. │87 │ │ │
│445) │ │ │ │
├──────────────┼───┼─────────────────┼───────────┤
│- fonduri │ │ │ │
│speciale - │ │ │ │
│taxe şi │88 │ │ │
│vărsăminte │ │ │ │
│asimilate (ct.│ │ │ │
│447) │ │ │ │
├──────────────┼───┼─────────────────┼───────────┤
│- alte creanţe│ │ │ │
│în legătură cu│ │ │ │
│bugetul │89 │ │ │
│statului │ │ │ │
│(ct. 4482 + │ │ │ │
│4484) │ │ │ │
├──────────────┼───┼─────────────────┼───────────┤
│Creanţele │ │ │ │
│entităţii în │ │ │ │
│relaţiile cu │ │ │ │
│entităţile │90 │ │ │
│affiliate │ │ │ │
│(ct. 451), din│ │ │ │
│care: │ │ │ │
├──────────────┼───┼─────────────────┼───────────┤
│- creanţe cu │ │ │ │
│entităţi │ │ │ │
│afiliate │91 │ │ │
│nerezidente │ │ │ │
│(din ct. 451),│ │ │ │
│din care: │ │ │ │
├──────────────┼───┼─────────────────┼───────────┤
│- creanţe │ │ │ │
│comerciale cu │ │ │ │
│entităţi │92 │ │ │
│afiliate │ │ │ │
│nerezidente │ │ │ │
│(din ct. 451) │ │ │ │
├──────────────┼───┼─────────────────┼───────────┤
│Creanţe în │ │ │ │
│legătură cu │ │ │ │
│bugetul │ │ │ │
│asigurărilor │ │ │ │
│sociale şi │ │ │ │
│bugetul │ │ │ │
│statului │ │ │ │
│neîncasate la │ │ │ │
│termenul │93 │ │ │
│stabilit (din │ │ │ │
│ct. 431 + 436 │ │ │ │
│+ 437 + 4382 +│ │ │ │
│441 + 4424 + │ │ │ │
│4428 + 444 + │ │ │ │
│445 + 446 + │ │ │ │
│447 + 4482 + │ │ │ │
│4384 + 4484) │ │ │ │
├──────────────┼───┼─────────────────┼───────────┤
│Alte creanţe │ │ │ │
│(ct. 451 + 452│ │ │ │
│+ 456 + 4581 +│ │ │ │
│461 + 471 + │94 │ │ │
│475), (rd. 95 │ │ │ │
│la 97), din │ │ │ │
│care: │ │ │ │
├──────────────┼───┼─────────────────┼───────────┤
│- decontări │ │ │ │
│privind │ │ │ │
│interesele de │ │ │ │
│participare, │ │ │ │
│decontări cu │ │ │ │
│acţionarii/ │ │ │ │
│asociaţii │95 │ │ │
│privind │ │ │ │
│capitalul, │ │ │ │
│decontări din │ │ │ │
│operaţiuni în │ │ │ │
│participaţie │ │ │ │
│(ct. 451 + 452│ │ │ │
│+ 456 + 4581) │ │ │ │
├──────────────┼───┼─────────────────┼───────────┤
│- alte creanţe│ │ │ │
│în legătură cu│ │ │ │
│persoanele │ │ │ │
│fizice şi │ │ │ │
│persoanele │ │ │ │
│juridice, │ │ │ │
│altele decât │ │ │ │
│creanţele în │96 │ │ │
│legătură cu │ │ │ │
│instituţiile │ │ │ │
│publice │ │ │ │
│(instituţiile │ │ │ │
│statului), │ │ │ │
│(din ct. 461 +│ │ │ │
│471 + 475) │ │ │ │
├──────────────┼───┼─────────────────┼───────────┤
│- sumele │ │ │ │
│preluate din │ │ │ │
│ct. 552 │ │ │ │
│"Avansuri de │ │ │ │
│trezorerie" │ │ │ │
│reprezentând │ │ │ │
│avansurile de │97 │ │ │
│trezorerie, │ │ │ │
│acordate │ │ │ │
│potrivit legii│ │ │ │
│şi nedecontate│ │ │ │
│până la data │ │ │ │
│de raportare │ │ │ │
│(din ct. 461) │ │ │ │
├──────────────┼───┼─────────────────┼───────────┤
│Dobânzi de │ │ │ │
│încasat (ct. │ │ │ │
│54512 + 54522 │98 │ │ │
│+ 54532), din │ │ │ │
│care: │ │ │ │
├──────────────┼───┼─────────────────┼───────────┤
│- de la │99 │ │ │
│nerezidenţi │ │ │ │
├──────────────┼───┼─────────────────┼───────────┤
│Valoarea │ │ │ │
│împrumuturilor│ │ │ │
│acordate │100│ │ │
│operatorilor │ │ │ │
│economici**) │ │ │ │
├──────────────┼───┼─────────────────┼───────────┤
│Investiţii pe │ │ │ │
│termen scurt, │ │ │ │
│în sume brute │ │ │ │
│(ct. 271 + 272│101│ │ │
│+ 273 + 274 + │ │ │ │
│278) (rd. 102 │ │ │ │
│la 108), din │ │ │ │
│care: │ │ │ │
├──────────────┼───┼─────────────────┼───────────┤
│- acţiuni │ │ │ │
│cotate emise │102│ │ │
│de rezidenţi │ │ │ │
├──────────────┼───┼─────────────────┼───────────┤
│- acţiuni │ │ │ │
│necotate emise│103│ │ │
│de rezidenţi │ │ │ │
├──────────────┼───┼─────────────────┼───────────┤
│- părţi │ │ │ │
│sociale emise │104│ │ │
│de rezidenţi │ │ │ │
├──────────────┼───┼─────────────────┼───────────┤
│- obligaţiuni │ │ │ │
│emise de │105│ │ │
│rezidenţi │ │ │ │
├──────────────┼───┼─────────────────┼───────────┤
│- acţiuni │ │ │ │
│emise de │ │ │ │
│organismele de│106│ │ │
│plasament │ │ │ │
│colectiv │ │ │ │
│rezidente │ │ │ │
├──────────────┼───┼─────────────────┼───────────┤
│- acţiuni │ │ │ │
│emise de │107│ │ │
│nerezidenţi │ │ │ │
├──────────────┼───┼─────────────────┼───────────┤
│- obligaţiuni │ │ │ │
│emise de │108│ │ │
│nerezidenţi │ │ │ │
├──────────────┼───┼─────────────────┼───────────┤
│Alte valori de│ │ │ │
│încasat (ct. │109│ │ │
│548) │ │ │ │
├──────────────┼───┼─────────────────┼───────────┤
│Casa în lei şi│ │ │ │
│în valută (rd.│110│ │ │
│111 + 112), │ │ │ │
│din care: │ │ │ │
├──────────────┼───┼─────────────────┼───────────┤
│- în lei (ct. │ │ │ │
│54711 + 54721 │111│ │ │
│+ 54731) │ │ │ │
├──────────────┼───┼─────────────────┼───────────┤
│- în valută │ │ │ │
│(ct. 54714 + │112│ │ │
│54724 + 54734)│ │ │ │
├──────────────┼───┼─────────────────┼───────────┤
│Conturi │ │ │ │
│curente la │ │ │ │
│bănci în lei │ │ │ │
│şi în valută │113│ │ │
│(rd. 114 + │ │ │ │
│116), din │ │ │ │
│care: │ │ │ │
├──────────────┼───┼─────────────────┼───────────┤
│- în lei (ct. │ │ │ │
│54411 + 54421 │114│ │ │
│+ 54431), din │ │ │ │
│care: │ │ │ │
├──────────────┼───┼─────────────────┼───────────┤
│- conturi │ │ │ │
│curente în lei│ │ │ │
│deschise la │115│ │ │
│bănci │ │ │ │
│nerezidente │ │ │ │
├──────────────┼───┼─────────────────┼───────────┤
│- în valută │ │ │ │
│(ct. 54414 + │ │ │ │
│54424 + │116│ │ │
│54434), din │ │ │ │
│care: │ │ │ │
├──────────────┼───┼─────────────────┼───────────┤
│- conturi │ │ │ │
│curente în │ │ │ │
│valuta │117│ │ │
│deschise la │ │ │ │
│bănci │ │ │ │
│nerezidente │ │ │ │
├──────────────┼───┼─────────────────┼───────────┤
│Alte conturi │ │ │ │
│curente la │ │ │ │
│bănci şi │ │ │ │
│acreditive │118│ │ │
│(rd. 119 + │ │ │ │
│120), din │ │ │ │
│care: │ │ │ │
├──────────────┼───┼─────────────────┼───────────┤
│- sume în curs│ │ │ │
│de decontare, │ │ │ │
│acreditive şi │ │ │ │
│alte valori de│ │ │ │
│încasat, în │119│ │ │
│lei (ct.543 + │ │ │ │
│54415 + 54425 │ │ │ │
│+ 54435 + │ │ │ │
│55111 + 55121 │ │ │ │
│+ 55131) │ │ │ │
├──────────────┼───┼─────────────────┼───────────┤
│- sume în curs│ │ │ │
│de decontare │ │ │ │
│şi acreditive │ │ │ │
│în valută (ct.│120│ │ │
│54415 + 54425 │ │ │ │
│+ 54435 + │ │ │ │
│55112 + 55122 │ │ │ │
│+ 55132) │ │ │ │
├──────────────┼───┼─────────────────┼───────────┤
│Datorii (rd. │ │ │ │
│122 + 125 + │ │ │ │
│128 + 129 + │ │ │ │
│132 + 134 + │ │ │ │
│135 + 136 + │121│ │ │
│139 + 140 + │ │ │ │
│145 + 149 + │ │ │ │
│152 + 158) din│ │ │ │
│care: │ │ │ │
├──────────────┼───┼─────────────────┼───────────┤
│Credite │ │ │ │
│bancare │ │ │ │
│externe pe │ │ │ │
│termen scurt │ │ │ │
│(credite │ │ │ │
│primite de la │ │ │ │
│instituţii │ │ │ │
│financiare │ │ │ │
│pentru care │122│ │ │
│durata │ │ │ │
│contractului │ │ │ │
│de credit este│ │ │ │
│mai mică de 1 │ │ │ │
│an) (din ct │ │ │ │
│5461 + 5462 + │ │ │ │
│5463) (rd. 123│ │ │ │
│+ 124), din │ │ │ │
│care: │ │ │ │
├──────────────┼───┼─────────────────┼───────────┤
│- în lei │123│ │ │
├──────────────┼───┼─────────────────┼───────────┤
│- în valută │124│ │ │
├──────────────┼───┼─────────────────┼───────────┤
│Credite │ │ │ │
│bancare │ │ │ │
│externe pe │ │ │ │
│termen lung │ │ │ │
│(credite │ │ │ │
│primite de la │ │ │ │
│instituţii │ │ │ │
│financiare │ │ │ │
│pentru care │ │ │ │
│durata │125│ │ │
│contractului │ │ │ │
│de credit este│ │ │ │
│mai mare sau │ │ │ │
│egală cu 1 an)│ │ │ │
│(din ct. 1621 │ │ │ │
│+ 1622 + 1623)│ │ │ │
│(rd. 126 + │ │ │ │
│127), din │ │ │ │
│care: │ │ │ │
├──────────────┼───┼─────────────────┼───────────┤
│- în lei │126│ │ │
├──────────────┼───┼─────────────────┼───────────┤
│- în valută │127│ │ │
├──────────────┼───┼─────────────────┼───────────┤
│Credite de la │ │ │ │
│trezoreria │ │ │ │
│statului şi │ │ │ │
│dobânzile │128│ │ │
│aferente (ct. │ │ │ │
│16216 + 16226 │ │ │ │
│+ 16236 + din │ │ │ │
│ct. 168) │ │ │ │
├──────────────┼───┼─────────────────┼───────────┤
│Alte │ │ │ │
│împrumuturi şi│ │ │ │
│dobânzile │ │ │ │
│aferente (ct. │ │ │ │
│163 + ct. 164 │129│ │ │
│+ ct. 165 + ct│ │ │ │
│167 + din ct. │ │ │ │
│168) (rd. 130 │ │ │ │
│+ 131), din │ │ │ │
│care: │ │ │ │
├──────────────┼───┼─────────────────┼───────────┤
│- în lei şi │ │ │ │
│exprimate în │ │ │ │
│lei, a căror │ │ │ │
│decontare se │130│ │ │
│face în │ │ │ │
│funcţie de │ │ │ │
│cursul unei │ │ │ │
│valute │ │ │ │
├──────────────┼───┼─────────────────┼───────────┤
│- în valută │131│ │ │
├──────────────┼───┼─────────────────┼───────────┤
│Alte │ │ │ │
│împrumuturi şi│ │ │ │
│datorii │132│ │ │
│asimilate (ct.│ │ │ │
│167), din │ │ │ │
│care: │ │ │ │
├──────────────┼───┼─────────────────┼───────────┤
│- valoarea │ │ │ │
│concesiunilor │133│ │ │
│primite (din │ │ │ │
│ct. 167) │ │ │ │
├──────────────┼───┼─────────────────┼───────────┤
│Datorii │ │ │ │
│provenite din │ │ │ │
│operaţiuni de │ │ │ │
│asigurare │134│ │ │
│directă (ct. │ │ │ │
│402 + 404 + │ │ │ │
│405) │ │ │ │
├──────────────┼───┼─────────────────┼───────────┤
│Datorii │ │ │ │
│provenite din │ │ │ │
│operaţiuni de │135│ │ │
│reasigurare │ │ │ │
│(ct. 411 + │ │ │ │
│412) │ │ │ │
├──────────────┼───┼─────────────────┼───────────┤
│Datorii │ │ │ │
│comerciale, │ │ │ │
│avansuri │ │ │ │
│primite de la │ │ │ │
│clienţi şi │136│ │ │
│alte conturi │ │ │ │
│asimilate, în │ │ │ │
│sume brute │ │ │ │
│(din ct. 462),│ │ │ │
│din care: │ │ │ │
├──────────────┼───┼─────────────────┼───────────┤
│- datorii │ │ │ │
│comerciale în │ │ │ │
│relaţia cu │ │ │ │
│entităţile │ │ │ │
│neafiliate │ │ │ │
│nerezidente, │ │ │ │
│avansuri │ │ │ │
│primite de la │ │ │ │
│clienţi │137│ │ │
│neafiliaţi │ │ │ │
│nerezidenţi şi│ │ │ │
│alte conturi │ │ │ │
│asimilate, în │ │ │ │
│sume brute în │ │ │ │
│relaţie cu │ │ │ │
│neafiliaţii │ │ │ │
│nerezidenţi │ │ │ │
├──────────────┼───┼─────────────────┼───────────┤
│- datorii │ │ │ │
│comerciale în │ │ │ │
│relaţia cu │ │ │ │
│entităţile │ │ │ │
│afiliate │ │ │ │
│nerezidente, │ │ │ │
│avansuri │ │ │ │
│primite de la │ │ │ │
│clienţi │138│ │ │
│afiliaţi │ │ │ │
│nerezidenţi şi│ │ │ │
│alte conturi │ │ │ │
│asimilate, în │ │ │ │
│sume brute în │ │ │ │
│relaţie cu │ │ │ │
│afiliaţii │ │ │ │
│nerezidenţi │ │ │ │
├──────────────┼───┼─────────────────┼───────────┤
│Datorii în │ │ │ │
│legătură cu │ │ │ │
│personalul şi │ │ │ │
│conturi │ │ │ │
│asimilate (ct.│139│ │ │
│421 + 422 + │ │ │ │
│423 + 426 + │ │ │ │
│427 + 4281 + │ │ │ │
│4283) │ │ │ │
├──────────────┼───┼─────────────────┼───────────┤
│Datorii în │ │ │ │
│legătură cu │ │ │ │
│bugetul │ │ │ │
│asigurărilor │ │ │ │
│sociale şi │ │ │ │
│bugetul │ │ │ │
│statului (ct. │ │ │ │
│431 + 436 + │140│ │ │
│437 + 4381 + │ │ │ │
│4383 + 441 + │ │ │ │
│4423 + 4428 + │ │ │ │
│444 + 446 + │ │ │ │
│447 + 4481 + │ │ │ │
│4483), rd. │ │ │ │
│(141 la 144), │ │ │ │
│din care: │ │ │ │
├──────────────┼───┼─────────────────┼───────────┤
│- datorii în │ │ │ │
│legătură cu │ │ │ │
│bugetul │ │ │ │
│asigurărilor │141│ │ │
│sociale (ct. │ │ │ │
│431 + 437 + │ │ │ │
│4381 + 4383) │ │ │ │
├──────────────┼───┼─────────────────┼───────────┤
│- datorii │ │ │ │
│fiscale în │ │ │ │
│legătură cu │ │ │ │
│bugetul │142│ │ │
│statului (ct. │ │ │ │
│436 + 441 + │ │ │ │
│4423 + 4428 + │ │ │ │
│444 + 446) │ │ │ │
├──────────────┼───┼─────────────────┼───────────┤
│- fonduri │ │ │ │
│speciale - │ │ │ │
│taxe şi │143│ │ │
│vărsăminte │ │ │ │
│asimilate (ct.│ │ │ │
│447) │ │ │ │
├──────────────┼───┼─────────────────┼───────────┤
│- alte datorii│ │ │ │
│în legătură cu│ │ │ │
│bugetul │144│ │ │
│statului (ct. │ │ │ │
│4481 + 4483) │ │ │ │
├──────────────┼───┼─────────────────┼───────────┤
│Datoriile │ │ │ │
│entităţii în │ │ │ │
│relaţiile cu │ │ │ │
│entităţile │145│ │ │
│afiliate (ct. │ │ │ │
│451), din │ │ │ │
│care: │ │ │ │
├──────────────┼───┼─────────────────┼───────────┤
│- datorii cu │ │ │ │
│entităţi │ │ │ │
│afiliate │146│ │ │
│nerezidente │ │ │ │
│(din ct. 451),│ │ │ │
│din care: │ │ │ │
├──────────────┼───┼─────────────────┼───────────┤
│- cu scadenţa │ │ │ │
│iniţială mai │147│ │ │
│mare de un an │ │ │ │
├──────────────┼───┼─────────────────┼───────────┤
│- datorii │ │ │ │
│comerciale cu │ │ │ │
│entităţile │ │ │ │
│afiliate │148│ │ │
│nerezidente │ │ │ │
│indiferent de │ │ │ │
│scadenţă (din │ │ │ │
│ct. 451) │ │ │ │
├──────────────┼───┼─────────────────┼───────────┤
│Sume datorate │ │ │ │
│acţionarilor/ │ │ │ │
│asociaţilor │149│ │ │
│(ct. 455) │ │ │ │
│(rd.150 + 151)│ │ │ │
├──────────────┼───┼─────────────────┼───────────┤
│-sume datorate│ │ │ │
│acţionarilor/ │ │ │ │
│asociaţilor │150│ │ │
│persoane │ │ │ │
│fizice │ │ │ │
├──────────────┼───┼─────────────────┼───────────┤
│-sume datorate│ │ │ │
│acţionarilor/ │ │ │ │
│asociaţilor │151│ │ │
│persoane │ │ │ │
│juridice │ │ │ │
├──────────────┼───┼─────────────────┼───────────┤
│Alte datorii │ │ │ │
│(ct. 429 + 451│ │ │ │
│+ 452 + 455 + │ │ │ │
│457 + 4582 + │ │ │ │
│462 + 474 + │ │ │ │
│475 + 476 + │152│ │ │
│249 + 269 + │ │ │ │
│279 + 549) │ │ │ │
│(rd. 153 la │ │ │ │
│157), din │ │ │ │
│care: │ │ │ │
├──────────────┼───┼─────────────────┼───────────┤
│- decontări │ │ │ │
│privind │ │ │ │
│interesele de │ │ │ │
│participare, │ │ │ │
│decontări cu │ │ │ │
│acţionarii/ │ │ │ │
│asociaţii │ │ │ │
│privind │153│ │ │
│capitalul, │ │ │ │
│decontări din │ │ │ │
│operaţiuni în │ │ │ │
│participaţie │ │ │ │
│(451 + 452 + │ │ │ │
│455 + 457 + │ │ │ │
│4582) │ │ │ │
├──────────────┼───┼─────────────────┼───────────┤
│- alte datorii│ │ │ │
│în legătură cu│ │ │ │
│persoanele │ │ │ │
│fizice şi │ │ │ │
│persoanele │ │ │ │
│juridice, │ │ │ │
│altele decât │ │ │ │
│datoriile în │154│ │ │
│legătură cu │ │ │ │
│instituţiile │ │ │ │
│publice │ │ │ │
│(instituţiile │ │ │ │
│statului) (din│ │ │ │
│ct. 429 + 462 │ │ │ │
│+ 474 + 475) │ │ │ │
│*2) │ │ │ │
├──────────────┼───┼─────────────────┼───────────┤
│- subvenţii │ │ │ │
│nereluate la │155│ │ │
│venituri (din │ │ │ │
│ct. 476) │ │ │ │
├──────────────┼───┼─────────────────┼───────────┤
│- vărsăminte │ │ │ │
│de efectuat │ │ │ │
│pentru │ │ │ │
│imobilizări │ │ │ │
│financiare şi │156│ │ │
│investiţii pe │ │ │ │
│termen scurt │ │ │ │
│(ct. 249 + 269│ │ │ │
│+ 279 + 549) │ │ │ │
├──────────────┼───┼─────────────────┼───────────┤
│-venituri în │ │ │ │
│avans aferente│ │ │ │
│activelor │ │ │ │
│primite prin │157│ │ │
│transfer de la│ │ │ │
│clienţi (sume │ │ │ │
│din ct. 474) │ │ │ │
├──────────────┼───┼─────────────────┼───────────┤
│Dobânzi de │ │ │ │
│plătit (ct. │ │ │ │
│54511 + 54521 │158│ │ │
│+ 54531), din │ │ │ │
│care: │ │ │ │
├──────────────┼───┼─────────────────┼───────────┤
│- către │159│ │ │
│nerezidenţi │ │ │ │
├──────────────┼───┼─────────────────┼───────────┤
│Valoarea │ │ │ │
│împrumuturilor│ │ │ │
│primite de la │ │ │ │
│operatorii │160│ │ │
│economici**) │ │ │ │
│sume din ct. │ │ │ │
│167 │ │ │ │
├──────────────┼───┼─────────────────┼───────────┤
│Capital │ │ │ │
│subscris │ │ │ │
│vărsat (ct. │161│ │ │
│10112 + 10122 │ │ │ │
│+ 10132), din │ │ │ │
│care: │ │ │ │
├──────────────┼───┼─────────────────┼───────────┤
│- acţiuni │162│ │ │
│cotate*3) │ │ │ │
├──────────────┼───┼─────────────────┼───────────┤
│- acţiuni │163│ │ │
│necotate*4) │ │ │ │
├──────────────┼───┼─────────────────┼───────────┤
│- părţi │164│X │X │
│sociale │ │ │ │
├──────────────┼───┼─────────────────┼───────────┤
│- capital │ │ │ │
│subscris │165│ │ │
│vărsat de │ │ │ │
│nerezidenţi │ │ │ │
├──────────────┼───┼─────────────────┼───────────┤
│Brevete şi │ │ │ │
│licenţe (din │166│ │ │
│ct. 505) │ │ │ │
├──────────────┼───┼─────────────────┼───────────┤
│VII. │ │ │ │
│Informaţii │ │ │ │
│privind │Nr.│30 iunie 2018 │30 iunie │
│cheltuielile │rd.│ │2019 │
│cu │ │ │ │
│colaboratorii │ │ │ │
├──────────────┼───┼─────────────────┼───────────┤
│Cheltuieli cu │ │ │ │
│colaboratorii │167│ │ │
│(ct. 65611 + │ │ │ │
│65621 + 65631)│ │ │ │
├──────────────┼───┼─────────────────┼───────────┤
│Cheltuieli │ │ │ │
│privind │ │ │ │
│comisioanele │168│ │ │
│şi onorariile │ │ │ │
│(ct. 65612 + │ │ │ │
│65622 + 65632)│ │ │ │
├──────────────┼───┼─────────────────┼───────────┤
│ │ │30 iunie 2018 │30 iunie │
│ │ │ │2019 │
│VIII. Capital │Nr.├─────┬───────────┼─────────┬─┤
│social vărsat │rd.│Suma │ │Suma - │ │
│ │ │- lei│% │lei - │%│
│ │ │- │ │ │ │
├──────────────┼───┼─────┼───────────┼─────────┼─┤
│Capital social│ │ │ │ │ │
│vărsat (ct. │ │ │ │ │ │
│1012)*5) (rd. │ │ │ │ │ │
│170 + 173 + │169│ │x │ │x│
│177 + 178 + │ │ │ │ │ │
│179 + 180) din│ │ │ │ │ │
│care: │ │ │ │ │ │
├──────────────┼───┼─────┼───────────┼─────────┼─┤
│- deţinut de │ │ │ │ │ │
│instituţii │ │ │ │ │ │
│publice ( │170│ │ │ │ │
│rd.171 + 172),│ │ │ │ │ │
│din care: │ │ │ │ │ │
├──────────────┼───┼─────┼───────────┼─────────┼─┤
│- deţinut de │ │ │ │ │ │
│instituţii │ │ │ │ │ │
│publice din │171│ │ │ │ │
│subordonare │ │ │ │ │ │
│centrală │ │ │ │ │ │
├──────────────┼───┼─────┼───────────┼─────────┼─┤
│- deţinut de │ │ │ │ │ │
│instituţii │ │ │ │ │ │
│publice din │172│ │ │ │ │
│subordonare │ │ │ │ │ │
│locală │ │ │ │ │ │
├──────────────┼───┼─────┼───────────┼─────────┼─┤
│- deţinut de │ │ │ │ │ │
│societăţile cu│ │ │ │ │ │
│capital de │173│ │ │ │ │
│stat, din │ │ │ │ │ │
│care: │ │ │ │ │ │
├──────────────┼───┼─────┼───────────┼─────────┼─┤
│- cu capital │ │ │ │ │ │
│integral de │174│ │ │ │ │
│stat │ │ │ │ │ │
├──────────────┼───┼─────┼───────────┼─────────┼─┤
│- cu capital │ │ │ │ │ │
│majoritar de │175│ │ │ │ │
│stat │ │ │ │ │ │
├──────────────┼───┼─────┼───────────┼─────────┼─┤
│- cu capital │ │ │ │ │ │
│minoritar de │176│ │ │ │ │
│stat │ │ │ │ │ │
├──────────────┼───┼─────┼───────────┼─────────┼─┤
│- deţinut de │177│ │ │ │ │
│regii autonome│ │ │ │ │ │
├──────────────┼───┼─────┼───────────┼─────────┼─┤
│- deţinut de │ │ │ │ │ │
│societăţile cu│178│ │ │ │ │
│capital privat│ │ │ │ │ │
├──────────────┼───┼─────┼───────────┼─────────┼─┤
│- deţinut de │ │ │ │ │ │
│persoane │179│ │ │ │ │
│fizice │ │ │ │ │ │
├──────────────┼───┼─────┼───────────┼─────────┼─┤
│- deţinut de │180│ │ │ │ │
│alte entităţi │ │ │ │ │ │
├──────────────┼───┼─────┴───────────┼─────────┴─┤
│IX. Dividende │ │ │ │
│distribuite │Nr.│ │30 iunie │
│acţionarilor │rd.│30 iunie 2018 │2019 │
│din profitul │ │ │ │
│reportat │ │ │ │
├──────────────┼───┼─────────────────┼───────────┤
│- Dividende │ │ │ │
│distribuite │ │ │ │
│acţionarilor │ │ │ │
│în perioada de│181│ │ │
│raportare din │ │ │ │
│profitul │ │ │ │
│reportat │ │ │ │
├──────────────┼───┼─────────────────┴───────────┤
│A │B │2019 │
├──────────────┼───┼─────────────────────────────┤
│X. Repartizări│ │ │
│trimestriale │ │ │
│de dividende │Nr.│Sume - lei - │
│potrivit Legii│rd.│ │
│nr. 163/ │ │ │
│2018*6) │ │ │
├──────────────┼───┼─────────────────────────────┤
│- dividendele │ │ │
│trimestriale │182│ │
│repartizate │ │ │
├──────────────┼───┼─────────────────────────────┤
│XI. Creanţe │ │ │
│preluate prin │Nr.│ │
│cesionare de │rd.│Sume - lei - │
│la persoane │ │ │
│juridice***) │ │ │
├──────────────┼───┼─────────────────┬───────────┤
│A │B │30 iunie 2018 │30 iunie │
│ │ │ │2019 │
├──────────────┼───┼─────────────────┼───────────┤
│Creanţe │ │ │ │
│preluate prin │ │ │ │
│cesionare de │ │ │ │
│la persoane │183│ │ │
│juridice la │ │ │ │
│(valoarea │ │ │ │
│nominală), din│ │ │ │
│care: │ │ │ │
├──────────────┼───┼─────────────────┼───────────┤
│- creanţe │ │ │ │
│preluate prin │ │ │ │
│cesionare de │184│ │ │
│la persoane │ │ │ │
│juridice │ │ │ │
│afiliate │ │ │ │
├──────────────┼───┼─────────────────┼───────────┤
│Creanţe │ │ │ │
│preluate prin │ │ │ │
│cesionare de │ │ │ │
│la persoane │185│ │ │
│juridice la │ │ │ │
│(cost de │ │ │ │
│achiziţie), │ │ │ │
│din care: │ │ │ │
├──────────────┼───┼─────────────────┼───────────┤
│- creanţe │ │ │ │
│preluate prin │ │ │ │
│cesionare de │186│ │ │
│la persoane │ │ │ │
│juridice │ │ │ │
│afiliate │ │ │ │
└──────────────┴───┴─────────────────┴───────────┘

        *) Subvenţii pentru stimularea ocupării forţei de muncă (transferuri de la bugetul statului către angajator)
    - reprezintă sumele acordate angajatorilor pentru plata absolvenţilor instituţiilor de învăţământ, stimularea şomerilor care se încadrează în muncă înainte de expirarea perioadei de şomaj, stimularea angajatorilor care încadrează în muncă pe perioadă nedeterminată şomeri în vârsta de peste 45 ani, şomeri întreţinători unici de familie sau şomeri care în termen de 3 ani de la data angajării îndeplinesc condiţiile pentru a solicita pensia anticipată parţială sau de acordare a pensiei pentru limita de vârstă, ori pentru alte situaţii prevăzute prin legislaţia în vigoare privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă.

        **) În categoria operatorilor economici nu se cuprind entităţile reglementate şi supravegheate de Banca Naţională a României, respectiv A.S.F., societăţile reclasificate în sectorul administraţiei publice şi instituţiile fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populaţiei.
        ***) Pentru creanţele preluate prin cesionare de la persoane juridice se vor completa atât valoarea nominală a acestora, cât şi costul lor de achiziţie.
        Pentru statutul de "persoane juridice afiliate" se vor avea în vedere prevederile art. 7 pct. 26 lit. c) şi d) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.

        *1) Se vor include chiriile plătite pentru terenuri ocupate (culturi agricole, păşuni, fâneţe etc.) şi aferente spaţiilor comerciale (terase etc.) aparţinând proprietarilor privaţi sau unor unităţi ale administraţiei publice, inclusiv chiriile pentru folosirea luciului de apă în scop recreativ sau în alte scopuri (pescuit etc.).
        *2) În categoria "Alte datorii în legătură cu persoanele fizice şi persoanele juridice, altele decât datoriile în legătură cu instituţiile publice (instituţiile statului)" nu se vor înscrie subvenţiile aferente veniturilor existente în soldul contului 476.
        *3) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăţilor, care sunt negociabile şi tranzacţionate, potrivit legii.
        *4) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăţilor, care nu sunt tranzacţionate.
        *5) La secţiunea "VIII Capital social vărsat" la rd. 170 la 180 în col. 2 şi col. 4 entităţile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deţinut în totalul capitalului social vărsat înscris la rd. 169.
        *6) La acest rând se cuprind dividendele repartizate potrivit Legii nr. 163/2018 pentru modificarea şi completarea Legii contabilităţii nr. 82/1991, modificarea şi completarea Legii societăţilor nr. 31/1990, precum şi modificarea Legii nr. 1/2005 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei.

┌──────────────────┬───────────────────┐
│ADMINISTRATOR, │ÎNTOCMIT*1), │
│Numele şi │Numele şi prenumele│
│prenumele . . . . │. . . . . . . . . .│
│. . . . . . │Semnătura . . . . .│
│Semnătura . . . . │. . . . . │
│. . . . . . │Calitatea*2) . . . │
│ │. . . . . . . │
└──────────────────┴───────────────────┘

        *1) Raportările contabile sunt semnate de persoanele în drept, cuprinzând numele în clar al acestora.
        *2) Rândul corespunzător calităţii persoanei care a întocmit situaţiile financiare se completează astfel: director economic, contabil-şef sau altă persoană împuternicită să îndeplinească această funcţie, potrivit legii.

    24. Situaţii prezentate de asigurătorii care administrează fonduri de pensii facultative.
    1. SITUAŢIA ACTIVELOR, PASIVELOR ŞI CAPITALURILOR PROPRII la data de 30 iunie 2019

┌──────────────────┬───┬──────────┬──────────┐
│ │ │ │- lei - │
├──────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│Denumire indicator│Nr.│Sold la │Sold la │
│ │rd.│01.01.2019│30.06.2019│
├──────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│A │B │1 │2 │
├──────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│A. ACTIVE │ │ │ │
│IMOBILIZATE │ │ │ │
├──────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│I. IMOBILIZĂRI │ │ │ │
│NECORPORALE*) │ │ │ │
├──────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│1. Cheltuieli de │01 │ │ │
│constituire │ │ │ │
├──────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│2. Cheltuieli de │02 │ │ │
│dezvoltare │ │ │ │
├──────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│3. Concesiuni, │ │ │ │
│brevete, licenţe, │ │ │ │
│mărci comerciale, │ │ │ │
│drepturi şi valori│03 │ │ │
│similare şi alte │ │ │ │
│imobilizări │ │ │ │
│necorporale la │ │ │ │
│valoarea rămasă │ │ │ │
├──────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│4. Fondul │04 │ │ │
│comercial │ │ │ │
├──────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│5. Avansuri pentru│ │ │ │
│imobilizări │05 │ │ │
│necorporale │ │ │ │
├──────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│TOTAL IMOBILIZĂRI │ │ │ │
│NECORPORALE (rd.01│06 │ │ │
│la 05) │ │ │ │
├──────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│II. IMOBILIZĂRI │ │ │ │
│CORPORALE │ │ │ │
├──────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│1. Terenuri şi │07 │ │ │
│construcţii**) │ │ │ │
├──────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│2. Instalaţii │08 │ │ │
│tehnice şi maşini │ │ │ │
├──────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│3. Alte │ │ │ │
│instalaţii, │09 │ │ │
│utilaje şi │ │ │ │
│mobilier │ │ │ │
├──────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│4. Avansuri şi │ │ │ │
│imobilizări │10 │ │ │
│corporale în curs │ │ │ │
│de executie │ │ │ │
├──────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│TOTAL IMOBILIZĂRI │ │ │ │
│CORPORALE (rd. 07 │11 │ │ │
│la 10) │ │ │ │
├──────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│III. IMOBILIZĂRI │ │ │ │
│FINANCIARE │ │ │ │
├──────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│1. Acţiuni │ │ │ │
│deţinute la │12 │ │ │
│entităţi afiliate │ │ │ │
├──────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│2. Împrumuturi │ │ │ │
│acordate │13 │ │ │
│entităţilor │ │ │ │
│afiliate │ │ │ │
├──────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│3. Interese de │14 │ │ │
│participare │ │ │ │
├──────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│4. Împrumuturi │ │ │ │
│acordate │ │ │ │
│entităţilor de │ │ │ │
│care entitatea │15 │ │ │
│este legată prin │ │ │ │
│interese de │ │ │ │
│participare │ │ │ │
├──────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│5. Plasamente de │ │ │ │
│natura terenurilor│16 │ │ │
│şi │ │ │ │
│construcţiilor***)│ │ │ │
├──────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│6. Investiţii │ │ │ │
│deţinute ca │17 │ │ │
│imobilizări │ │ │ │
├──────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│7. Alte │18 │ │ │
│împrumuturi │ │ │ │
├──────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│TOTAL IMOBILIZĂRI │ │ │ │
│FINANCIARE (rd. 12│19 │ │ │
│la 18) │ │ │ │
├──────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│TOTAL ACTIVE │ │ │ │
│IMOBILIZATE (rd. │20 │ │ │
│06 + 11 + 19) │ │ │ │
├──────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│B. ACTIVE │ │ │ │
│CIRCULANTE │ │ │ │
├──────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│I. STOCURI │ │ │ │
├──────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│1. Materiale │ │ │ │
│consumabile şi │21 │ │ │
│alte stocuri │ │ │ │
├──────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│2. Avansuri pentru│ │ │ │
│cumpărări de │22 │ │ │
│stocuri │ │ │ │
├──────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│TOTAL STOCURI (rd.│23 │ │ │
│21 + 22) │ │ │ │
├──────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│II. CREANŢE │ │ │ │
├──────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│1. Creanţe │24 │ │ │
│comerciale │ │ │ │
├──────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│2. Sume de încasat│ │ │ │
│de la entităţile │25 │ │ │
│afiliate │ │ │ │
├──────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│3. Sume de încasat│ │ │ │
│din interese de │26 │ │ │
│participare │ │ │ │
├──────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│4. Alte creanţe │27 │ │ │
├──────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│5. Creanţe privind│ │ │ │
│capitalul subscris│28 │ │ │
│şi nevărsat │ │ │ │
├──────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│6. Creanţe │ │ │ │
│reprezentând │ │ │ │
│dividende │ │ │ │
│repartizate în │28a│ │ │
│cursul │ │ │ │
│exerciţiului │ │ │ │
│financiar │ │ │ │
├──────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│TOTAL CREANŢE (rd.│29 │ │ │
│24 la 28 + 28a) │ │ │ │
├──────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│III. INVESTIŢII │ │ │ │
│FINANCIARE PE │ │ │ │
│TERMEN SCURT │ │ │ │
├──────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│1. Acţiuni │ │ │ │
│deţinute la │30 │ │ │
│entităţile │ │ │ │
│afiliate │ │ │ │
├──────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│2. Alte investiţii│ │ │ │
│financiare pe │31 │ │ │
│termen scurt │ │ │ │
├──────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│TOTAL INVESTIŢII │ │ │ │
│FINANCIARE PE │32 │ │ │
│TERMEN SCURT (rd. │ │ │ │
│30 + 31) │ │ │ │
├──────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│IV. CASA ŞI │33 │ │ │
│CONTURI LA BĂNCI │ │ │ │
├──────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│TOTAL ACTIVE │ │ │ │
│CIRCULANTE (rd. 23│34 │ │ │
│+ 29 + 32 + 33) │ │ │ │
├──────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│C. CHELTUIELI ÎN │35 │ │ │
│AVANS │ │ │ │
├──────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│D. DATORII CE │ │ │ │
│TREBUIE PLĂTITE │ │ │ │
│PÂNĂ │ │ │ │
│ÎNTR-UN AN │ │ │ │
├──────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│1. Împrumuturi din│ │ │ │
│emisiuni de │36 │ │ │
│obligaţiuni │ │ │ │
├──────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│2. Sume datorate │ │ │ │
│instituţiilor de │37 │ │ │
│credit │ │ │ │
├──────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│3. Avansuri │ │ │ │
│încasate în contul│38 │ │ │
│clienţilor │ │ │ │
├──────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│4. Datorii │39 │ │ │
│comerciale │ │ │ │
├──────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│5. Efecte de │40 │ │ │
│comerţ de plătit │ │ │ │
├──────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│6. Sume datorate │ │ │ │
│entităţilor │41 │ │ │
│afiliate │ │ │ │
├──────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│7. Sume datorate │ │ │ │
│privind entităţile│ │ │ │
│asociate şi │42 │ │ │
│entităţile │ │ │ │
│controlate în │ │ │ │
│comun │ │ │ │
├──────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│8. Alte datorii, │ │ │ │
│inclusiv datorii │ │ │ │
│fiscale şi alte │43 │ │ │
│datorii pentru │ │ │ │
│asigurările │ │ │ │
│sociale │ │ │ │
├──────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│TOTAL DATORII CE │ │ │ │
│TREBUIE PLĂTITE │44 │ │ │
│PÂNĂ ÎNTR-UN AN │ │ │ │
│(rd. 36 la 43) │ │ │ │
├──────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│E. ACTIVE │ │ │ │
│CIRCULANTE NETE, │ │ │ │
│RESPECTIV DATORII │45 │ │ │
│CURENTE NETE (rd. │ │ │ │
│34 + 35-44-61) │ │ │ │
├──────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│F. TOTAL ACTIVE │ │ │ │
│MINUS DATORII │46 │ │ │
│CURENTE (rd. 20 + │ │ │ │
│45-60) │ │ │ │
├──────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│G. DATORII CE │ │ │ │
│TREBUIE PLĂTITE │ │ │ │
│ÎNTR-O PERIOADĂ │ │ │ │
│MAI MARE DE UN AN │ │ │ │
├──────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│1. Împrumuturi din│ │ │ │
│emisiuni de │47 │ │ │
│obligaţiuni │ │ │ │
├──────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│2. Sume datorate │ │ │ │
│instituţiilor de │48 │ │ │
│credit │ │ │ │
├──────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│3. Avansuri │ │ │ │
│încasate în contul│49 │ │ │
│clienţilor │ │ │ │
├──────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│4. Datorii │50 │ │ │
│comerciale │ │ │ │
├──────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│5. Efecte de │51 │ │ │
│comerţ de plătit │ │ │ │
├──────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│6. Sume datorate │ │ │ │
│entităţilor │52 │ │ │
│afiliate │ │ │ │
├──────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│7. Sume datorate │ │ │ │
│privind entităţile│ │ │ │
│asociate şi │53 │ │ │
│entităţile │ │ │ │
│controlate în │ │ │ │
│comun │ │ │ │
├──────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│8. Alte datorii, │ │ │ │
│inclusiv datorii │ │ │ │
│fiscale şi datorii│54 │ │ │
│pentru asigurările│ │ │ │
│sociale │ │ │ │
├──────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│TOTAL DATORII CE │ │ │ │
│TREBUIE PLĂTITE │ │ │ │
│ÎNTR-O PERIOADĂ │55 │ │ │
│MAI MARE DE UN AN │ │ │ │
│(rd. 47 la 54) │ │ │ │
├──────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│H. PROVIZIOANE │ │ │ │
├──────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│1. Provizioane │ │ │ │
│pentru pensii şi │56 │ │ │
│alte obligaţii │ │ │ │
│similare │ │ │ │
├──────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│2. Provizioane │57 │ │ │
│pentru impozite │ │ │ │
├──────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│3. Alte │58 │ │ │
│provizioane │ │ │ │
├──────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│TOTAL PROVIZIOANE │59 │ │ │
│(rd. 56 la 58) │ │ │ │
├──────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│I. VENITURI ÎN │ │ │ │
│AVANS │ │ │ │
├──────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│1. Subvenţii │60 │ │ │
│pentru investiţii │ │ │ │
├──────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│2. Venituri │ │ │ │
│înregistrate în │61 │ │ │
│avans │ │ │ │
├──────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│TOTAL VENITURI ÎN │ │ │ │
│AVANS (rd. 60 + │62 │ │ │
│61) │ │ │ │
├──────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│J. CAPITAL ŞI │ │ │ │
│REZERVE │ │ │ │
├──────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│I. CAPITAL, din │ │ │ │
│care: │ │ │ │
├──────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│- Capital subscris│63 │ │ │
│vărsat │ │ │ │
├──────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│- Capital subscris│64 │ │ │
│nevărsat │ │ │ │
├──────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│TOTAL CAPITAL (rd │65 │ │ │
│. 63 + 64) │ │ │ │
├──────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│II. PRIME DE │66 │ │ │
│CAPITAL │ │ │ │
├──────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│III. REZERVE DIN │ │ │ │
│REEVALUARE │ │ │ │
├──────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│Sold C │67 │ │ │
├──────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│IV. REZERVE │ │ │ │
├──────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│1. Rezerve legale │68 │ │ │
├──────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│2. Rezerve │ │ │ │
│statutare sau │69 │ │ │
│contractuale │ │ │ │
├──────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│3. Alte rezerve │70 │ │ │
├──────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│TOTAL REZERVE (rd.│71 │ │ │
│68 la 70) │ │ │ │
├──────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│Acţiuni proprii │72 │ │ │
├──────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│V. PROFITUL SAU │ │ │ │
│PIERDEREA │ │ │ │
│REPORTATĂ │ │ │ │
├──────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│Sold C │73 │ │ │
├──────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│Sold D │74 │ │ │
├──────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│VI. PROFITUL SAU │ │ │ │
│PIERDEREA LA │ │ │ │
│SFÂRŞITUL │ │ │ │
│PERIOADEI DE │ │ │ │
│RAPORTARE │ │ │ │
├──────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│Sold C │75 │ │ │
├──────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│Sold D │76 │ │ │
├──────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│TOTAL CAPITALURI │ │ │ │
│PROPRII (rd. 65 + │ │ │ │
│66 + 67 + 71-72 + │77 │ │ │
│73-74 + 75-76) (20│ │ │ │
│+ 34 + 35-44- │ │ │ │
│55-59-62) │ │ │ │
└──────────────────┴───┴──────────┴──────────┘

        *) Imobilizările corporale şi necorporale se înregistrează la valorile nete.
        **) Nu se completează de către asigurătorii care administrează fonduri de pensii facultative.
        ***) Se completează de către asigurătorii care administrează fonduri de pensii facultative.

┌──────────────┬───────────────────────┐
│ │ÎNTOCMIT, │
│ │Numele şi prenumele . .│
│ADMINISTRATOR,│. . . . . . . │
│Numele şi │Calitatea . . . . . . .│
│prenumele . . │. . │
│. . . . . . . │Semnătura . . . . . . .│
│Semnătura . . │. . │
│. . . . . . . │Nr. de înregistrare în │
│ │organismul profesional │
│ │. . . . . . . . . │
└──────────────┴───────────────────────┘


    2. SITUAŢIA VENITURILOR ŞI CHELTUIELILOR la data de 30 iunie 2019

┌──────────────────────────────────────┐
│- lei - │
├───────────────┬───┬──────────────────┤
│ │ │Realizări aferente│
│Denumire │Nr.│perioadei de │
│indicator │rd.│raportare │
│ │ ├──────────┬───────┤
│ │ │precedentă│curentă│
├───────────────┼───┼──────────┼───────┤
│A │B │1 │2 │
├───────────────┼───┼──────────┼───────┤
│VENITURI DIN │ │ │ │
│EXPLOATARE │ │ │ │
├───────────────┼───┼──────────┼───────┤
│1. Venituri din│ │ │ │
│exploatare │ │ │ │
│aferente │ │ │ │
│activităţii de │01 │ │ │
│administrare a │ │ │ │
│fondurilor de │ │ │ │
│pensii │ │ │ │
├───────────────┼───┼──────────┼───────┤
│2. Alte │ │ │ │
│venituri din │02 │ │ │
│exploatare │ │ │ │
├───────────────┼───┼──────────┼───────┤
│VENITURI DIN │ │ │ │
│EXPLOATARE - │03 │ │ │
│TOTAL (rd. 01 +│ │ │ │
│02) │ │ │ │
├───────────────┼───┼──────────┼───────┤
│CHELTUIELI DIN │ │ │ │
│EXPLOATARE │ │ │ │
├───────────────┼───┼──────────┼───────┤
│I. CHELTUIELI │ │ │ │
│MATERIALE │ │ │ │
├───────────────┼───┼──────────┼───────┤
│3. Cheltuieli │ │ │ │
│cu materialele │ │ │ │
│şi alte │04 │ │ │
│cheltuieli │ │ │ │
│externe (rd. 05│ │ │ │
│la 07) │ │ │ │
├───────────────┼───┼──────────┼───────┤
│a) Cheltuieli │ │ │ │
│cu materialele │05 │ │ │
│consumabile │ │ │ │
├───────────────┼───┼──────────┼───────┤
│b) Alte │ │ │ │
│cheltuieli cu │06 │ │ │
│materialele │ │ │ │
├───────────────┼───┼──────────┼───────┤
│c) Alte │ │ │ │
│cheltuieli │07 │ │ │
│externe (cu │ │ │ │
│energia şi apa)│ │ │ │
├───────────────┼───┼──────────┼───────┤
│4. Cheltuieli │ │ │ │
│cu personalul │08 │ │ │
│(rd. 09 + 10) │ │ │ │
├───────────────┼───┼──────────┼───────┤
│a) Salarii │09 │ │ │
├───────────────┼───┼──────────┼───────┤
│b) Cheltuieli │ │ │ │
│cu asigurările │10 │ │ │
│şi protecţia │ │ │ │
│socială │ │ │ │
├───────────────┼───┼──────────┼───────┤
│5. Ajustări │ │ │ │
├───────────────┼───┼──────────┼───────┤
│a) Ajustări de │ │ │ │
│valoare privind│ │ │ │
│imobilizarile │11 │ │ │
│corporale şi │ │ │ │
│necorporale │ │ │ │
│(rd. 12-13) │ │ │ │
├───────────────┼───┼──────────┼───────┤
│a.1) Cheltuieli│12 │ │ │
├───────────────┼───┼──────────┼───────┤
│a.2) Venituri │13 │ │ │
├───────────────┼───┼──────────┼───────┤
│b) Ajustări de │ │ │ │
│valoare privind│ │ │ │
│activele │14 │ │ │
│circulante (rd.│ │ │ │
│15-16) │ │ │ │
├───────────────┼───┼──────────┼───────┤
│b.1) Cheltuieli│15 │ │ │
├───────────────┼───┼──────────┼───────┤
│b.2) Venituri │16 │ │ │
├───────────────┼───┼──────────┼───────┤
│6. Alte │ │ │ │
│cheltuieli de │17 │ │ │
│exploatare (rd.│ │ │ │
│18 la 20) │ │ │ │
├───────────────┼───┼──────────┼───────┤
│a) Cheltuieli │ │ │ │
│privind │18 │ │ │
│prestaţiile │ │ │ │
│externe │ │ │ │
├───────────────┼───┼──────────┼───────┤
│b) Cheltuieli │ │ │ │
│cu alte │ │ │ │
│impozite, taxe │19 │ │ │
│şi vărsăminte │ │ │ │
│asimilate │ │ │ │
├───────────────┼───┼──────────┼───────┤
│c) Cheltuieli │ │ │ │
│cu despăgubiri,│20 │ │ │
│donaţii şi │ │ │ │
│activele cedate│ │ │ │
├───────────────┼───┼──────────┼───────┤
│7. Ajustări │ │ │ │
│privind │21 │ │ │
│provizioanele │ │ │ │
│(rd. 22-23) │ │ │ │
├───────────────┼───┼──────────┼───────┤
│a) Cheltuieli │22 │ │ │
├───────────────┼───┼──────────┼───────┤
│b) Venituri │23 │ │ │
├───────────────┼───┼──────────┼───────┤
│CHELTUIELI DE │ │ │ │
│EXPLOATARE - │ │ │ │
│TOTAL (rd. 04 +│24 │ │ │
│08 + 11 + 14 + │ │ │ │
│17 + 21) │ │ │ │
├───────────────┼───┼──────────┼───────┤
│PROFITUL SAU │ │ │ │
│PIERDEREA DIN │ │ │ │
│ACTIVITATEA DE │ │ │ │
│EXPLOATARE │ │ │ │
├───────────────┼───┼──────────┼───────┤
│Profit (rd. │25 │ │ │
│03-24) │ │ │ │
├───────────────┼───┼──────────┼───────┤
│Pierdere (rd. │26 │ │ │
│24-03) │ │ │ │
├───────────────┼───┼──────────┼───────┤
│VENITURI │ │ │ │
│FINANCIARE │ │ │ │
├───────────────┼───┼──────────┼───────┤
│8. Venituri din│ │ │ │
│interese de │27 │ │ │
│participare │ │ │ │
├───────────────┼───┼──────────┼───────┤
│- din care, │ │ │ │
│veniturile │ │ │ │
│obţinute de la │28 │ │ │
│entităţile │ │ │ │
│afiliate │ │ │ │
├───────────────┼───┼──────────┼───────┤
│9. Venituri din│ │ │ │
│alte investiţii│ │ │ │
│(plasamente) şi│ │ │ │
│împrumuturi │29 │ │ │
│care fac parte │ │ │ │
│din activele │ │ │ │
│imobilizate │ │ │ │
├───────────────┼───┼──────────┼───────┤
│- din care, │ │ │ │
│veniturile │ │ │ │
│obţinute de la │30 │ │ │
│entităţile │ │ │ │
│afiliate │ │ │ │
├───────────────┼───┼──────────┼───────┤
│10. Venituri │ │ │ │
│din dobânzi şi │31 │ │ │
│alte venituri │ │ │ │
│similare │ │ │ │
├───────────────┼───┼──────────┼───────┤
│- din care, │ │ │ │
│veniturile │ │ │ │
│obţinute de la │32 │ │ │
│entităţile │ │ │ │
│afiliate │ │ │ │
├───────────────┼───┼──────────┼───────┤
│11. Alte │ │ │ │
│venituri │33 │ │ │
│financiare │ │ │ │
├───────────────┼───┼──────────┼───────┤
│VENITURI │ │ │ │
│FINANCIARE │34 │ │ │
│-TOTAL (rd. 27 │ │ │ │
│+ 29 + 31 + 33)│ │ │ │
├───────────────┼───┼──────────┼───────┤
│CHELTUIELI │ │ │ │
│FINANCIARE │ │ │ │
├───────────────┼───┼──────────┼───────┤
│12. Ajustarea │ │ │ │
│valorii │ │ │ │
│imobilizărilor │ │ │ │
│financiare şi a│ │ │ │
│investiţiilor │ │ │ │
│financiare │35 │ │ │
│(plasamentelor)│ │ │ │
│deţinute ca │ │ │ │
│active │ │ │ │
│circulante (rd.│ │ │ │
│36-37) │ │ │ │
├───────────────┼───┼──────────┼───────┤
│Cheltuieli │36 │ │ │
├───────────────┼───┼──────────┼───────┤
│Venituri │37 │ │ │
├───────────────┼───┼──────────┼───────┤
│13. a) │ │ │ │
│Cheltuieli │ │ │ │
│privind │38 │ │ │
│dobânzile şi │ │ │ │
│alte cheltuieli│ │ │ │
│similare │ │ │ │
├───────────────┼───┼──────────┼───────┤
│- din care, │ │ │ │
│cheltuieli în │ │ │ │
│relaţia cu │39 │ │ │
│entităţile │ │ │ │
│afiliate │ │ │ │
├───────────────┼───┼──────────┼───────┤
│14. Alte │ │ │ │
│cheltuieli │40 │ │ │
│financiare │ │ │ │
├───────────────┼───┼──────────┼───────┤
│CHELTUIELI │ │ │ │
│FINANCIARE - │41 │ │ │
│TOTAL (rd.35 + │ │ │ │
│38 + 40) │ │ │ │
├───────────────┼───┼──────────┼───────┤
│PROFITUL SAU │ │ │ │
│PIERDEREA │ │ │ │
│FINANCIARĂ │ │ │ │
├───────────────┼───┼──────────┼───────┤
│Profit (rd. │42 │ │ │
│34-41) │ │ │ │
├───────────────┼───┼──────────┼───────┤
│Pierdere (rd. │43 │ │ │
│41-34) │ │ │ │
├───────────────┼───┼──────────┼───────┤
│PROFITUL SAU │ │ │ │
│PIERDEREA DIN │ │ │ │
│ACTIVITATEA │ │ │ │
│CURENTĂ │ │ │ │
├───────────────┼───┼──────────┼───────┤
│Profit (rd. 03 │44 │ │ │
│+ 34-24-41) │ │ │ │
├───────────────┼───┼──────────┼───────┤
│Pierdere (rd. │45 │ │ │
│24 + 41-03-34) │ │ │ │
├───────────────┼───┼──────────┼───────┤
│15.ALTE │46 │ │ │
│VENITURI │ │ │ │
├───────────────┼───┼──────────┼───────┤
│16.ALTE │47 │ │ │
│CHELTUIELI │ │ │ │
├───────────────┼───┼──────────┼───────┤
│17. PROFITUL │ │ │ │
│SAU PIERDEREA │ │ │ │
│DIN ACTIVITATEA│ │ │ │
│EXTRAORDINARĂ │ │ │ │
├───────────────┼───┼──────────┼───────┤
│Profit (rd. │48 │ │ │
│46-47) │ │ │ │
├───────────────┼───┼──────────┼───────┤
│Pierdere (rd. │49 │ │ │
│47-46) │ │ │ │
├───────────────┼───┼──────────┼───────┤
│VENITURI TOTALE│ │ │ │
│(rd. 03 + 34 + │50 │ │ │
│46) │ │ │ │
├───────────────┼───┼──────────┼───────┤
│CHELTUIELI │ │ │ │
│TOTALE (rd. 24 │51 │ │ │
│+ 41 + 47) │ │ │ │
├───────────────┼───┼──────────┼───────┤
│PROFITUL SAU │ │ │ │
│PIERDEREA BRUT │ │ │ │
│(Ă) │ │ │ │
├───────────────┼───┼──────────┼───────┤
│Profit (rd. │52 │ │ │
│50-51) │ │ │ │
├───────────────┼───┼──────────┼───────┤
│Pierdere (rd. │53 │ │ │
│51-50) │ │ │ │
└───────────────┴───┴──────────┴───────┘


┌──────────────┬───────────────────────┐
│ │ÎNTOCMIT, │
│ │Numele şi prenumele . .│
│ADMINISTRATOR,│. . . . . . . │
│Numele şi │Calitatea . . . . . . .│
│prenumele . . │. . │
│. . . . . . . │Semnătura . . . . . . .│
│Semnătura . . │. . │
│. . . . . . . │Nr. de înregistrare în │
│ │organismul profesional │
│ │. . . . . . . . . │
└──────────────┴───────────────────────┘

        *1) Raportările contabile sunt semnate de persoanele în drept, cuprinzând numele în clar al acestora.
        *2) Rândul corespunzător calităţii persoanei care a întocmit situaţiile financiare se completează astfel: director economic, contabil-şef sau altă persoană împuternicită să îndeplinească această funcţie, potrivit legii.


    SECŢIUNEA 2.2
    Companii de brokeraj
    25. Formularul de bilanţ pentru companiile de brokeraj este următorul: BILANŢ
                                la data de 30 iunie 2019

┌───────────────────┬──────────────────┐
│Judeţul _________|_│ │
│|_| │Forma de │
│Persoana juridică │proprietate │
│_________ │__________|_|_| │
│Adresa: localitatea│Activitatea │
│_________, │preponderentă │
│sectorul ___, str. │(denumire clasă │
│_________ nr. ___, │CAEN) _________ │
│bl. ___, sc. ___, │Cod clasă CAEN │
│ap. ___ │__________|_|_|_| │
│Telefon _________, │Cod unic de │
│fax _________ │înregistrare │
│Număr din registrul│__________|_|_|_|_│
│comerţului │|_|_|_|_|_|_| │
│_________ │ │
└───────────────────┴──────────────────┘


┌─────────────────────────────────────┬───┬─────────────────────┐
│01 │ │- lei - │
├──┬──────────────────────────────────┼───┼─────────────────────┤
│ │ │Nr.│Sold la: │
│ │Denumirea elementului │rd.├──────────┬──────────┤
│ │ │ │01.01.2019│30.06.2019│
├──┼──────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│ │A │B │1 │2 │
├──┼──────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│A.│ACTIVE IMOBILIZATE │ │ │ │
├──┼──────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│ │I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE │ │ │ │
├──┼──────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│ │1. Cheltuieli de constituire (ct. │01 │ │ │
│ │201- 2801) │ │ │ │
├──┼──────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│ │2. Cheltuieli de dezvoltare (ct. │02 │ │ │
│ │203-2803-2903) │ │ │ │
├──┼──────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│ │3. Concesiuni, brevete, licenţe, │ │ │ │
│ │mărci comerciale, drepturi şi │ │ │ │
│ │active similare şi alte │03 │ │ │
│ │imobilizări necorporale (ct. 205 +│ │ │ │
│ │208- 2805-2808-2905-2908) │ │ │ │
├──┼──────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│ │4. Fondul comercial (ct.2071-2807)│04 │ │ │
├──┼──────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│ │5. Avansuri pentru imobilizări │05 │ │ │
│ │necorporale (ct. 4094) │ │ │ │
├──┼──────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│ │TOTAL (rd. 01 la 05) │06 │ │ │
├──┼──────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│ │II. IMOBILIZĂRI CORPORALE │ │ │ │
├──┼──────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│ │1. Terenuri şi construcţii (ct. │ │ │ │
│ │211 + 212 + │07 │ │ │
│ │215-2811-2812-2815-2911-2912-2915)│ │ │ │
├──┼──────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│ │2. Instalaţii tehnice şi maşini │08 │ │ │
│ │(ct. 213-2813-2913) │ │ │ │
├──┼──────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│ │3 Alte instalaţii, utilaje şi │09 │ │ │
│ │mobilier (ct. 214 -2814-2914) │ │ │ │
├──┼──────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│ │4. Avansuri şi imobilizări │ │ │ │
│ │corporale în curs (ct. 231 + 235 +│10 │ │ │
│ │4093-2931-2935) │ │ │ │
├──┼──────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│ │TOTAL (rd. 07 la 10) │11 │ │ │
├──┼──────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│ │III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE │ │ │ │
├──┼──────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│ │1. Acţiuni deţinute la entităţi │12 │ │ │
│ │afiliate (ct. 261-2961) │ │ │ │
├──┼──────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│ │2. Împrumuturi acordate │ │ │ │
│ │entităţilor afiliate (ct. 2671 + │13 │ │ │
│ │2672- 2964) │ │ │ │
├──┼──────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│ │3. Acţiuni deţinute la entităţile │ │ │ │
│ │asociate şi entităţile controlate │14 │ │ │
│ │în comun (ct. 262 + 263-2962) │ │ │ │
├──┼──────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│ │4. Împrumuturi acordate │ │ │ │
│ │entităţilor asociate şi │15 │ │ │
│ │entităţilor controlate în comun │ │ │ │
│ │(ct. 2673 + 2674-2965) │ │ │ │
├──┼──────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│ │5. Investiţii deţinute ca │16 │ │ │
│ │imobilizări (ct. 265-2963) │ │ │ │
├──┼──────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│ │6. Alte împrumuturi şi obligaţiuni│ │ │ │
│ │(ct. 2675 + 2676 + 2677 + 2678 + │17 │ │ │
│ │2679-2966-2968) │ │ │ │
├──┼──────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│ │TOTAL (rd. 12 la 17) │18 │ │ │
├──┼──────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│ │ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 06│19 │ │ │
│ │+ 11 + 18) │ │ │ │
├──┼──────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│B.│ACTIVE CIRCULANTE │ │ │ │
├──┼──────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│ │I. STOCURI │ │ │ │
├──┼──────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│ │1. Materiale consumabile şi alte │ │ │ │
│ │active circulante de natura │20 │ │ │
│ │stocurilor (ct. 302 + 303-392) │ │ │ │
├──┼──────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│ │2. Avansuri pentru cumpărări de │21 │ │ │
│ │stocuri (din ct. 4091) │ │ │ │
├──┼──────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│ │TOTAL (rd. 20 + 21 ) │22 │ │ │
├──┼──────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│ │II. CREANŢE │ │ │ │
├──┼──────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│ │1. Creanţe legate de activitatea │ │ │ │
│ │de distribuţie (ct. 411 + 412 + │23 │ │ │
│ │413 + 414-4911-4912-4913-4914) │ │ │ │
├──┼──────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│ │2.Creanţe legate activitatea de │ │ │ │
│ │creare de produse de asigurare în │23a│ │ │
│ │asociere cu asigurătorii (ct. │ │ │ │
│ │415-4915) │ │ │ │
├──┼──────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│ │3. Sume de încasat de la │24 │ │ │
│ │entităţile afiliate (ct. 451*-495)│ │ │ │
├──┼──────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│ │4.Sume de încasat de la entităţile│ │ │ │
│ │asociate şi controlate în comun │25 │ │ │
│ │(ct. 453*-495) │ │ │ │
├──┼──────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│ │5. Alte creanţe (ct.4092 + 418 + │ │ │ │
│ │425 + 4282 + 431* + 436* + 437* + │ │ │ │
│ │4382 + 441* + 4424 + din ct.4428* │26 │ │ │
│ │+ 443* + 444* + 445 + 446* + 447* │ │ │ │
│ │+ 4482 + 4581 + 461 + 464 + │ │ │ │
│ │473*-496 + 5182) │ │ │ │
├──┼──────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│ │6. Creanţe privind capitalul │27 │ │ │
│ │subscris şi nevărsat (ct. 456-495)│ │ │ │
├──┼──────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│ │7. Creanţe reprezentând dividende │ │ │ │
│ │repartizate în cursul exerciţiului│27a│ │ │
│ │financiar (ct.465) │ │ │ │
├──┼──────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│ │TOTAL (rd. 23 + 23a la 27 + 27a) │28 │ │ │
├──┼──────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│ │III. INVESTIŢII PE TERMEN SCURT │ │ │ │
├──┼──────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│ │1. Actiuni deţinute la entităţile │29 │ │ │
│ │afiliate (ct. 501-591) │ │ │ │
├──┼──────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│ │2. Alte investiţii pe termen scurt│ │ │ │
│ │(ct. 505 + 506 + 508-595-596- 598 │30 │ │ │
│ │+ 5112 + 5113) │ │ │ │
├──┼──────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│ │TOTAL (rd. 29 la 30) │31 │ │ │
├──┼──────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│ │IV. CASA ŞI CONTURI LA BĂNCI (ct. │ │ │ │
│ │5111 + 512 + 531 + 532 + 541 + │32 │ │ │
│ │542) │ │ │ │
├──┼──────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│ │ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 22 │33 │ │ │
│ │+ 28 + 31 + 32) │ │ │ │
├──┼──────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│C.│CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) │34 │ │ │
├──┼──────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│ │DATORII: SUMELE CARE TREBUIE │ │ │ │
│D.│PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA│ │ │ │
│ │UN AN │ │ │ │
├──┼──────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│ │1. Împrumuturi din emisiunea de │ │ │ │
│ │obligaţiuni prezentându-se separat│ │ │ │
│ │împrumuturile din emisiunea de │35 │ │ │
│ │obligaţiuni convertibile (ct. 161 │ │ │ │
│ │+ 1681-169) │ │ │ │
├──┼──────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│ │2. Sume datorate instituţiilor de │ │ │ │
│ │credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + │36 │ │ │
│ │1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 +│ │ │ │
│ │5198) │ │ │ │
├──┼──────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│ │3. Datorii legate de activitatea │37 │ │ │
│ │de distribuţie (ct. 401) │ │ │ │
├──┼──────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│ │4. Sume datorate entităţilor │ │ │ │
│ │afiliate (ct. 1661 + 1685 + 2691 +│38 │ │ │
│ │451** │ │ │ │
├──┼──────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│ │5. Sume datorate entităţilor │ │ │ │
│ │asociate şi entităţilor controlate│39 │ │ │
│ │în comun (ct.1663 + 1686 + 2692 + │ │ │ │
│ │2693 + 453**) │ │ │ │
├──┼──────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│ │6. Alte datorii, inclusiv │ │ │ │
│ │datoriile fiscale şi datoriile │ │ │ │
│ │privind asigurările sociale │ │ │ │
│ │(ct.1623 + 1626 + 167 + 1687 + │ │ │ │
│ │2695 + 408 + 419 + 421 + 422 + 423│ │ │ │
│ │+ 424 + 425 + 426 + 427 + 4281 + │40 │ │ │
│ │431** + 436** + 437** + 4381 + │ │ │ │
│ │441** + 4423 + 4428** + 443** + │ │ │ │
│ │444** + 446** + 447** + 4481 + 455│ │ │ │
│ │+ 456** + 457 + 4582 + 462 + 463 +│ │ │ │
│ │473** + 475 + 509 + 5181 + 51 94 +│ │ │ │
│ │5195 + 5196 + 5197) │ │ │ │
├──┼──────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│ │TOTAL (rd. 35 la 40 ) │41 │ │ │
├──┼──────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│E.│ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII │42 │ │ │
│ │CURENTE NETE (rd. 33 + 34-41-56 ) │ │ │ │
├──┼──────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│F.│TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE│43 │ │ │
│ │(rd. 19 + 42-55 ) │ │ │ │
├──┼──────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│ │DATORII: SUMELE CARE TREBUIE │ │ │ │
│G │PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ MAI MARE │ │ │ │
│ │DE UN AN │ │ │ │
├──┼──────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│ │1. Împrumuturi din emisiunea de │ │ │ │
│ │obligaţiuni, prezentân- │ │ │ │
│ │du-se separat împrumuturile din │44 │ │ │
│ │emisiunea de obligaţiuni │ │ │ │
│ │convertibile (ct. 161 + 1681-169) │ │ │ │
├──┼──────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│ │2. Sume datorate instituţiilor de │ │ │ │
│ │credit (ct.1621 + 1622 + 1624 + │45 │ │ │
│ │1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 +│ │ │ │
│ │5198) │ │ │ │
├──┼──────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│ │3. Datorii legate de activitatea │46 │ │ │
│ │de distribuţie (ct. 401) │ │ │ │
├──┼──────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│ │4. Sume datorate entităţilor │ │ │ │
│ │afiliate (ct. 1661 + 1685 + 2691 +│47 │ │ │
│ │451** │ │ │ │
├──┼──────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│ │5. Sume datorate entităţilor │ │ │ │
│ │asociate şi entităţilor controlate│48 │ │ │
│ │în comun (ct. 1663 + 1686 + 2692 +│ │ │ │
│ │2693 + 453** │ │ │ │
├──┼──────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│ │6. Alte datorii, inclusiv │ │ │ │
│ │datoriile fiscale şi datoriile │ │ │ │
│ │privind asigurările sociale │ │ │ │
│ │(ct.1623 + 1626 + 167 + 1687 + │ │ │ │
│ │2695 + 408 + 419 + 421** + 422 + │ │ │ │
│ │423 + 424 + 425 + 426 + 427 + 4281│49 │ │ │
│ │+ 431** + 436** + 437** + 4381 + │ │ │ │
│ │441 + 4423 + 4428** + 443** + │ │ │ │
│ │444** + 446** + 447** + 4481 + 455│ │ │ │
│ │+ 456** + 457 + 4582 + 462 + 473**│ │ │ │
│ │+ 475 + 509 + 5181 + 5194 + 5195 +│ │ │ │
│ │5196 + 5197) │ │ │ │
├──┼──────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│ │TOTAL (rd. 44 la 49) │50 │ │ │
├──┼──────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│H │PROVIZIOANE │ │ │ │
├──┼──────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│ │1. Provizioane pentru pensii şi │51 │ │ │
│ │obligaţii similare (ct. 1515) │ │ │ │
├──┼──────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│ │2. Provizioane pentru impozite │52 │ │ │
│ │(ct. 1516) │ │ │ │
├──┼──────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│ │3. Alte provizioane (ct.1511 + │53 │ │ │
│ │1512 + 1513 + 1514 + 1517 + 1518) │ │ │ │
├──┼──────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│ │TOTAL (rd. 51 la 53) │54 │ │ │
├──┼──────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│I.│VENITURI ÎN AVANS │ │ │ │
├──┼──────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│ │1. Subvenţii (ct. 445) │55 │ │ │
├──┼──────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│ │2. Venituri înregistrate în avans │56 │ │ │
│ │(ct. 472) │ │ │ │
├──┼──────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│ │Fondul comercial negativ (ct. │57 │ │ │
│ │2075) │ │ │ │
├──┼──────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│ │TOTAL (rd. 55 + 56 + 57) │58 │ │ │
├──┼──────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│J.│CAPITAL ŞI REZERVE │ │ │ │
├──┼──────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│ │I. CAPITAL (rd. 60 + 61 + 62 + 63)│59 │ │ │
│ ├──────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│ │1. Capital subscris vărsat (ct. │60 │ │ │
│ │1012) │ │ │ │
│ ├──────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│ │2. Capital subscris nevărsat (ct. │61 │ │ │
│ │1011) │ │ │ │
│ ├──────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│ │Elemente similare capitalului │62 │ │ │
│ │social (ct. 102) │ │ │ │
│ ├──────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│ │Alte elemente de capital propriu │63 │ │ │
│ │(ct. 103) │ │ │ │
├──┼──────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│ │II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104) │64 │ │ │
│ ├──────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│ │III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. │65 │ │ │
│ │105) │ │ │ │
│ ├──────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│ │IV. REZERVE (rd. 67 + 68 + 69 ) │66 │ │ │
│ ├──────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│ │1. Rezerve legale (ct. 1061) │67 │ │ │
│ ├──────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│ │2. Rezerve statutare sau │68 │ │ │
│ │contractuale (ct. 1063) │ │ │ │
│ ├──────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│ │3. Alte rezerve (ct.1068) │69 │ │ │
│ ├──────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│ │Acţiuni proprii (ct. 109) │70 │ │ │
│ ├──────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│ │Câştiguri legate de instrumentele │71 │ │ │
│ │de capitaluri proprii (ct. 141) │ │ │ │
│ ├──────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│ │Pierderi legate de instrumentele │72 │ │ │
│ │de capitaluri proprii (ct. 149) │ │ │ │
│ ├─────────────────────────────┬────┼───┼──────────┼──────────┤
│ │ │Sold│73 │ │ │
│ │V. PROFITUL SAU PIERDEREA │C │ │ │ │
│ │REPORTAT(Ă) (ct. 117) ├────┼───┼──────────┼──────────┤
│ │ │Sold│74 │ │ │
│ │ │D │ │ │ │
│ ├─────────────────────────────┼────┼───┼──────────┼──────────┤
│ │ │Sold│75 │ │ │
│ │VI. PROFITUL SAU PIERDEREA LA│C │ │ │ │
│ │SFÂRŞITUL PERIOADEI DE ├────┼───┼──────────┼──────────┤
│ │RAPORTARE (ct. 121) │Sold│76 │ │ │
│ │ │D │ │ │ │
│ ├─────────────────────────────┴────┼───┼──────────┼──────────┤
│ │Repartizarea profitului (ct. 129) │77 │ │ │
│ ├──────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│ │CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 59│ │ │ │
│ │+ 64 + 65 + 66-70 + 71-72 + 73-74 │78 │ │ │
│ │+ 75-76-77) (rd.78=rd.43-50-54) │ │ │ │
└──┴──────────────────────────────────┴───┴──────────┴──────────┘

        * Soldurile debitoare ale conturilor respective
        ** Solduri creditoare ale conturilor respective

┌──────────────┬───────────────────────┐
│ │ÎNTOCMIT, │
│ │Numele şi prenumele . .│
│ADMINISTRATOR,│. . . . . . . │
│Numele şi │Calitatea . . . . . . .│
│prenumele . . │. . │
│. . . . . . . │Semnătura . . . . . . .│
│Semnătura . . │. . │
│. . . . . . . │Nr. de înregistrare în │
│ │organismul profesional │
│ │. . . . . . . . . │
└──────────────┴───────────────────────┘


    26. Formularul Contul de profit şi pierdere pentru companiile de brokeraj este următorul: CONTUL DE PROFIT ŞI PIERDERE
                                la data de 30 iunie 2019

┌───────────────────┬───┬──────────────────┐
│02 │ │- lei - │
├───────────────────┼───┼──────────────────┤
│ │ │Realizări aferente│
│Denumirea │Nr.│perioadei de │
│indicatorilor │rd.│raportare │
│ │ ├──────────┬───────┤
│ │ │precedentă│curentă│
├───────────────────┼───┼──────────┼───────┤
│A │B │1 │2 │
├────┬──────────────┼───┼──────────┼───────┤
│ │Cifra de │ │ │ │
│1. │afaceri netă │01 │ │ │
│ │(rd.02 + 09 + │ │ │ │
│ │10-11 + 12) │ │ │ │
├────┼──────────────┼───┼──────────┼───────┤
│ │Venituri din │ │ │ │
│1.1.│activitatea de│02 │ │ │
│ │distribuţie │ │ │ │
│ │(rd. 03 + 08) │ │ │ │
├────┼──────────────┼───┼──────────┼───────┤
│ │a) venituri │ │ │ │
│ │din │ │ │ │
│ │distribuţia de│ │ │ │
│ │contracte de │ │ │ │
│ │asigurare şi │03 │ │ │
│ │reasigurare │ │ │ │
│ │(ct.7071), │ │ │ │
│ │(rd. 04 + 05 +│ │ │ │
│ │06 + 07) │ │ │ │
├────┼──────────────┼───┼──────────┼───────┤
│ │a.1) oferirea │ │ │ │
│ │de consultanţă│ │ │ │
│ │şi propunerea │ │ │ │
│ │de contracte │04 │ │ │
│ │de asigurare │ │ │ │
│ │şi/sau │ │ │ │
│ │reasigurare │ │ │ │
│ │(ct. 70711) │ │ │ │
├────┼──────────────┼───┼──────────┼───────┤
│ │a.2) │ │ │ │
│ │desfăşurarea │ │ │ │
│ │de acţiuni │ │ │ │
│ │premergătoare │ │ │ │
│ │în vederea │ │ │ │
│ │încheierii │ │ │ │
│ │contractelor, │ │ │ │
│ │negocierea cu │05 │ │ │
│ │societăţile de│ │ │ │
│ │asigurare şi/ │ │ │ │
│ │sau │ │ │ │
│ │reasigurare în│ │ │ │
│ │vederea │ │ │ │
│ │încheierii │ │ │ │
│ │contractelor │ │ │ │
│ │(ct. 70712) │ │ │ │
├────┼──────────────┼───┼──────────┼───────┤
│ │a.3) acordarea│ │ │ │
│ │de asistenţă │ │ │ │
│ │pentru │ │ │ │
│ │gestionarea şi│ │ │ │
│ │derularea │ │ │ │
│ │contractelor │06 │ │ │
│ │inclusiv în │ │ │ │
│ │cazul unei │ │ │ │
│ │solicitări de │ │ │ │
│ │despăgubiri │ │ │ │
│ │(ct. 70713) │ │ │ │
├────┼──────────────┼───┼──────────┼───────┤
│ │a.4) alte │ │ │ │
│ │activităţi în │ │ │ │
│ │legătură cu │07 │ │ │
│ │activitatea de│ │ │ │
│ │distribuţie │ │ │ │
│ │(ct. 70718) │ │ │ │
├────┼──────────────┼───┼──────────┼───────┤
│ │b) venituri │ │ │ │
│ │din │ │ │ │
│ │activitatea de│ │ │ │
│ │distribuţie a │ │ │ │
│ │produselor de │ │ │ │
│ │pensii, a │ │ │ │
│ │produselor de │ │ │ │
│ │investiţii şi │ │ │ │
│ │a produselor │ │ │ │
│ │create de │ │ │ │
│ │instituţiile │ │ │ │
│ │de credit, │08 │ │ │
│ │instituţiile │ │ │ │
│ │financiare │ │ │ │
│ │nebancare, │ │ │ │
│ │instituţiile │ │ │ │
│ │de plată şi │ │ │ │
│ │instituţiile │ │ │ │
│ │emitente de │ │ │ │
│ │monedă │ │ │ │
│ │electronică │ │ │ │
│ │(ct. 7072 + │ │ │ │
│ │7073 + 7074) │ │ │ │
├────┼──────────────┼───┼──────────┼───────┤
│ │Venituri din │ │ │ │
│ │crearea de │ │ │ │
│ │produse de │ │ │ │
│1.2.│asigurare în │09 │ │ │
│ │asociere cu │ │ │ │
│ │asigurătorii │ │ │ │
│ │(ct. 705) │ │ │ │
├────┼──────────────┼───┼──────────┼───────┤
│ │Venituri din │ │ │ │
│ │organizarea de│ │ │ │
│ │cursuri de │ │ │ │
│1.3.│pregătire │10 │ │ │
│ │profesională │ │ │ │
│ │în asigurări │ │ │ │
│ │şi reasigurări│ │ │ │
│ │(ct.704 ) │ │ │ │
├────┼──────────────┼───┼──────────┼───────┤
│ │Reduceri │ │ │ │
│1.4.│comerciale │11 │ │ │
│ │acordate │ │ │ │
│ │(ct.709) │ │ │ │
├────┼──────────────┼───┼──────────┼───────┤
│ │Venituri din │ │ │ │
│ │redevenţe, │ │ │ │
│1.5.│locaţii de │12 │ │ │
│ │gestiune şi │ │ │ │
│ │chirii │ │ │ │
│ │(ct.706) │ │ │ │
├────┼──────────────┼───┼──────────┼───────┤
│ │Venituri din │ │ │ │
│ │producţia de │ │ │ │
│2. │imobilizări │13 │ │ │
│ │(ct.721 + 722 │ │ │ │
│ │+ 725) │ │ │ │
├────┼──────────────┼───┼──────────┼───────┤
│ │Venituri din │ │ │ │
│3. │subvenţii de │14 │ │ │
│ │exploatare │ │ │ │
│ │(ct. 741) │ │ │ │
├────┼──────────────┼───┼──────────┼───────┤
│ │Alte venituri │ │ │ │
│ │din exploatare│15 │ │ │
│ │(ct.758 + │ │ │ │
│ │7815) │ │ │ │
│ ├──────────────┼───┼──────────┼───────┤
│4. │- din care, │ │ │ │
│ │venituri din │ │ │ │
│ │fondul │16 │ │ │
│ │comercial │ │ │ │
│ │negativ │ │ │ │
│ │(ct.7815) │ │ │ │
├────┼──────────────┼───┼──────────┼───────┤
│ │Venituri din │ │ │ │
│ │reevaluarea │ │ │ │
│5. │imobilizărilor│17 │ │ │
│ │corporale │ │ │ │
│ │(ct.755) │ │ │ │
├────┴──────────────┼───┼──────────┼───────┤
│VENITURI DIN │ │ │ │
│EXPLOATARE - TOTAL │18 │ │ │
│(rd. 01 + 13 + 14 +│ │ │ │
│15 + 17) │ │ │ │
├────┬──────────────┼───┼──────────┼───────┤
│ │a) Cheltuieli │ │ │ │
│ │privind │ │ │ │
│ │serviciile │ │ │ │
│ │prestate de │ │ │ │
│ │terţi (ct. 605│ │ │ │
│ │+ 611 + 612 + │19 │ │ │
│ │613 + 614 + │ │ │ │
│ │615 + 621 + │ │ │ │
│ │622 + 623 + │ │ │ │
│ │624 + 625 + │ │ │ │
│ │626 + 627 + │ │ │ │
│ │628) │ │ │ │
│6. ├──────────────┼───┼──────────┼───────┤
│ │- din care, │ │ │ │
│ │cheltuieli cu │20 │ │ │
│ │colaboratorii │ │ │ │
│ │(ct. 621) │ │ │ │
│ ├──────────────┼───┼──────────┼───────┤
│ │b) Cheltuieli │ │ │ │
│ │cu materialele│ │ │ │
│ │consumabile şi│ │ │ │
│ │materialele de│21 │ │ │
│ │natura │ │ │ │
│ │obiectelor de │ │ │ │
│ │inventar (ct. │ │ │ │
│ │602 + 603) │ │ │ │
├────┼──────────────┼───┼──────────┼───────┤
│ │Reduceri │ │ │ │
│7. │comerciale │22 │ │ │
│ │primite (ct. │ │ │ │
│ │609) │ │ │ │
├────┼──────────────┼───┼──────────┼───────┤
│ │Cheltuieli cu │ │ │ │
│ │alte impozite,│ │ │ │
│ │taxe şi │ │ │ │
│ │vărsăminte │23 │ │ │
│ │asimilate (ct.│ │ │ │
│8. │633 + 635 + │ │ │ │
│ │6586) │ │ │ │
│ ├──────────────┼───┼──────────┼───────┤
│ │- din care, │ │ │ │
│ │taxa de │24 │ │ │
│ │funcţionare │ │ │ │
│ │(ct. 6331) │ │ │ │
├────┼──────────────┼───┼──────────┼───────┤
│ │Cheltuieli cu │ │ │ │
│ │personalul │25 │ │ │
│ │(rd. 26 + 27) │ │ │ │
│ ├──────────────┼───┼──────────┼───────┤
│ │a) Salarii şi │ │ │ │
│ │indemnizaţii │26 │ │ │
│ │(ct. 641 + 642│ │ │ │
│9. │+ 643 + 644) │ │ │ │
│ ├──────────────┼───┼──────────┼───────┤
│ │b) Cheltuieli │ │ │ │
│ │cu asigurările│ │ │ │
│ │sociale şi │27 │ │ │
│ │protecţia │ │ │ │
│ │socială (ct. │ │ │ │
│ │645 + 646) │ │ │ │
├────┼──────────────┼───┼──────────┼───────┤
│ │Cheltuieli │ │ │ │
│ │privind sumele│ │ │ │
│ │datorate │ │ │ │
│10. │asistenţilor │28 │ │ │
│ │şi │ │ │ │
│ │asistenţilor │ │ │ │
│ │auxiliari (ct.│ │ │ │
│ │656) │ │ │ │
├────┼──────────────┼───┼──────────┼───────┤
│ │Alte │ │ │ │
│11. │cheltuieli de │29 │ │ │
│ │exploatare │ │ │ │
│ │(rd.30 la 34) │ │ │ │
├────┼──────────────┼───┼──────────┼───────┤
│ │Cheltuieli cu │ │ │ │
│ │protecţia │ │ │ │
│11.1│mediului │30 │ │ │
│ │înconjurător │ │ │ │
│ │(ct. 652) │ │ │ │
├────┼──────────────┼───┼──────────┼───────┤
│ │Cheltuieli cu │ │ │ │
│ │reevaluarea │ │ │ │
│11.2│imobilizărilor│31 │ │ │
│ │corporale (ct.│ │ │ │
│ │655) │ │ │ │
├────┼──────────────┼───┼──────────┼───────┤
│ │Cheltuieli │ │ │ │
│ │privind │ │ │ │
│ │calamităţile │ │ │ │
│11.3│şi alte │32 │ │ │
│ │evenimente │ │ │ │
│ │similare (ct. │ │ │ │
│ │6587) │ │ │ │
├────┼──────────────┼───┼──────────┼───────┤
│ │Cheltuieli cu │ │ │ │
│ │despăgubiri, │ │ │ │
│ │donaţii şi │ │ │ │
│11.4│activele │33 │ │ │
│ │cedate (ct. │ │ │ │
│ │6581 + 6582 + │ │ │ │
│ │6583 + 6584) │ │ │ │
├────┼──────────────┼───┼──────────┼───────┤
│ │Alte │ │ │ │
│11.5│cheltuieli de │34 │ │ │
│ │exploatare │ │ │ │
│ │(ct.6588) │ │ │ │
├────┼──────────────┼───┼──────────┼───────┤
│ │Ajustări de │ │ │ │
│ │valoare │ │ │ │
│ │privind │ │ │ │
│ │imobilizările │35 │ │ │
│ │corporale şi │ │ │ │
│ │imobilizările │ │ │ │
│ │necorporale │ │ │ │
│12 │(rd. 36-37) │ │ │ │
│ ├──────────────┼───┼──────────┼───────┤
│ │a) Cheltuieli │ │ │ │
│ │(ct. 6811 + │36 │ │ │
│ │6813 + 6817) │ │ │ │
│ ├──────────────┼───┼──────────┼───────┤
│ │b) Venituri │ │ │ │
│ │(ct. 7813 + │37 │ │ │
│ │7815) │ │ │ │
├────┼──────────────┼───┼──────────┼───────┤
│ │Ajustări de │ │ │ │
│ │valoare │ │ │ │
│ │privind │38 │ │ │
│ │activele │ │ │ │
│ │circulante │ │ │ │
│ │(rd. 39-40) │ │ │ │
│13 ├──────────────┼───┼──────────┼───────┤
│ │a) Cheltuieli │ │ │ │
│ │(ct. 654 + │39 │ │ │
│ │6814) │ │ │ │
│ ├──────────────┼───┼──────────┼───────┤
│ │b) Venituri │ │ │ │
│ │(ct. 754 + │40 │ │ │
│ │7814) │ │ │ │
├────┼──────────────┼───┼──────────┼───────┤
│ │Ajustări │ │ │ │
│ │privind │41 │ │ │
│ │provizioanele │ │ │ │
│ │(rd. 42-43) │ │ │ │
│14 ├──────────────┼───┼──────────┼───────┤
│ │a) Cheltuieli │42 │ │ │
│ │(ct. 6812) │ │ │ │
│ ├──────────────┼───┼──────────┼───────┤
│ │b) Venituri │43 │ │ │
│ │(ct. 7812) │ │ │ │
├────┴──────────────┼───┼──────────┼───────┤
│CHELTUIELI DE │ │ │ │
│EXPLOATARE - TOTAL │ │ │ │
│(rd. 19 + 21-22 + │44 │ │ │
│23 + 25 + 28 + 29 +│ │ │ │
│35 + 38 + 41) │ │ │ │
├───────────────────┼───┼──────────┼───────┤
│PROFITUL SAU │ │ │ │
│PIERDEREA DIN │ │ │ │
│EXPLOATARE │ │ │ │
├────┬──────────────┼───┼──────────┼───────┤
│ │Profit (rd. │45 │ │ │
│ │18-44) │ │ │ │
│ ├──────────────┼───┼──────────┼───────┤
│ │Pierdere (rd. │46 │ │ │
│ │44-18) │ │ │ │
├────┼──────────────┼───┼──────────┼───────┤
│ │Venituri din │ │ │ │
│ │interese de │ │ │ │
│ │participare │47 │ │ │
│ │(ct. 7611 + │ │ │ │
│ │7612 + 7613) │ │ │ │
│15. ├──────────────┼───┼──────────┼───────┤
│ │- din care, │ │ │ │
│ │veniturile │ │ │ │
│ │obţinute de la│48 │ │ │
│ │entităţi │ │ │ │
│ │afiliate │ │ │ │
├────┼──────────────┼───┼──────────┼───────┤
│ │Venituri din │ │ │ │
│ │dobânzi (ct. │49 │ │ │
│ │766) │ │ │ │
│ ├──────────────┼───┼──────────┼───────┤
│16. │- din care, │ │ │ │
│ │veniturile │ │ │ │
│ │obţinute de la│50 │ │ │
│ │entităţile │ │ │ │
│ │afiliate │ │ │ │
├────┼──────────────┼───┼──────────┼───────┤
│ │Alte venituri │ │ │ │
│ │financiare │ │ │ │
│ │(ct.7615 + 762│51 │ │ │
│ │+ 764 + 765 + │ │ │ │
│ │767 + 768) │ │ │ │
│17. ├──────────────┼───┼──────────┼───────┤
│ │- din care, │ │ │ │
│ │venituri din │ │ │ │
│ │alte │52 │ │ │
│ │imobilizări │ │ │ │
│ │financiare │ │ │ │
│ │(ct. 7615) │ │ │ │
├────┴──────────────┼───┼──────────┼───────┤
│VENITURI FINANCIARE│ │ │ │
│- TOTAL (rd. 47 + │53 │ │ │
│49 + 51) │ │ │ │
├────┬──────────────┼───┼──────────┼───────┤
│ │Ajustări de │ │ │ │
│ │valoare │ │ │ │
│ │privind │54 │ │ │
│ │imobilizările │ │ │ │
│ │financiare │ │ │ │
│18. │(rd. 55-56) │ │ │ │
│ ├──────────────┼───┼──────────┼───────┤
│ │a) Cheltuieli │55 │ │ │
│ │(ct. 686) │ │ │ │
│ ├──────────────┼───┼──────────┼───────┤
│ │b) Venituri │56 │ │ │
│ │(ct. 786) │ │ │ │
├────┼──────────────┼───┼──────────┼───────┤
│ │Cheltuieli │ │ │ │
│ │privind │57 │ │ │
│ │dobânzile (ct.│ │ │ │
│ │666) │ │ │ │
│19. ├──────────────┼───┼──────────┼───────┤
│ │- din care, │ │ │ │
│ │cheltuielile │ │ │ │
│ │în relaţia cu │58 │ │ │
│ │entităţile │ │ │ │
│ │afiliate │ │ │ │
├────┼──────────────┼───┼──────────┼───────┤
│ │Alte │ │ │ │
│ │cheltuieli │ │ │ │
│20. │financiare │59 │ │ │
│ │(ct. 663 + 664│ │ │ │
│ │+ 665 + 667 + │ │ │ │
│ │668) │ │ │ │
├────┴──────────────┼───┼──────────┼───────┤
│CHELTUIELI │ │ │ │
│FINANCIARE - TOTAL │60 │ │ │
│(rd. 54 + 57 + 59) │ │ │ │
├────┬──────────────┼───┼──────────┼───────┤
│ │PROFITUL SAU │ │ │ │
│ │PIERDEREA │ │ │ │
│ │FINANCIAR(Ă): │ │ │ │
├────┼──────────────┼───┼──────────┼───────┤
│ │Profit (rd. │61 │ │ │
│ │53-60) │ │ │ │
├────┼──────────────┼───┼──────────┼───────┤
│ │Pierdere (rd. │62 │ │ │
│ │60-53) │ │ │ │
├────┼──────────────┼───┼──────────┼───────┤
│ │PROFITUL SAU │ │ │ │
│ │PIERDEREA │ │ │ │
│ │CURENT(Ă) │63 │ │ │
│ ├──────────────┤ │ │ │
│ │Profit (rd. 18│ │ │ │
│ │+ 53-44-60) │ │ │ │
│ ├──────────────┼───┼──────────┼───────┤
│ │Pierdere (rd. │64 │ │ │
│ │44 + 60-18-53)│ │ │ │
├────┴──────────────┼───┼──────────┼───────┤
│VENITURI TOTALE │65 │ │ │
│(rd. 18 + 53) │ │ │ │
├───────────────────┼───┼──────────┼───────┤
│CHELTUIELI TOTALE │66 │ │ │
│(rd. 44 + 60) │ │ │ │
├────┬──────────────┼───┼──────────┼───────┤
│ │PROFITUL SAU │ │ │ │
│ │PIERDEREA BRUT│ │ │ │
│ │(Ă) │67 │ │ │
│ ├──────────────┤ │ │ │
│21. │Profit (rd. │ │ │ │
│ │65-66) │ │ │ │
│ ├──────────────┼───┼──────────┼───────┤
│ │Pierdere (rd. │68 │ │ │
│ │66-65) │ │ │ │
├────┼──────────────┼───┼──────────┼───────┤
│ │Impozitul pe │ │ │ │
│22. │profit (ct. │69 │ │ │
│ │691) │ │ │ │
├────┼──────────────┼───┼──────────┼───────┤
│ │Alte impozite │ │ │ │
│ │neprezentate │ │ │ │
│23. │la elementele │70 │ │ │
│ │de mai sus │ │ │ │
│ │(ct. 698) │ │ │ │
├────┼──────────────┼───┼──────────┼───────┤
│ │PROFITUL SAU │ │ │ │
│ │PIERDEREA NET │ │ │ │
│ │(Ă) A │ │ │ │
│ │PERIOADEI DE │ │ │ │
│ │RAPORTARE: │71 │ │ │
│ ├──────────────┤ │ │ │
│ │Profit (rd. │ │ │ │
│24. │65-66-69-70) │ │ │ │
│ │(F02.71= │ │ │ │
│ │F01.75) │ │ │ │
│ ├──────────────┼───┼──────────┼───────┤
│ │Pierdere (rd. │ │ │ │
│ │66-65 + 69 + │72 │ │ │
│ │70) (F02.72= │ │ │ │
│ │F01.76) │ │ │ │
└────┴──────────────┴───┴──────────┴───────┘


┌──────────────┬───────────────────────┐
│ │ÎNTOCMIT, │
│ │Numele şi prenumele . .│
│ADMINISTRATOR,│. . . . . . . │
│Numele şi │Calitatea . . . . . . .│
│prenumele . . │. . │
│. . . . . . . │Semnătura . . . . . . .│
│Semnătura . . │. . │
│. . . . . . . │Nr. de înregistrare în │
│ │organismul profesional │
│ │. . . . . . . . . │
└──────────────┴───────────────────────┘


    27. Formularul Date informative pentru companiile de brokeraj este următorul: DATE INFORMATIVE
                                la data de 30 iunie 2019

┌──────────────┬───┬───────┬───────────────────┐
│03 │ │ │- lei - │
├──────────────┼───┼───────┼───────────────────┤
│I. Date │ │Nr. │Sume │
│privind │Nr.│unităţi│ │
│rezultatul │rd.├───────┼───────────────────┤
│înregistrat │ │1 │2 │
├──────────────┼───┼───────┼───────────────────┤
│Unităţi care │ │ │ │
│au înregistrat│ │ │ │
│profit │01 │ │ │
│(F03.01.2= │ │ │ │
│F01.75.2) │ │ │ │
├──────────────┼───┼───────┼───────────────────┤
│Unităţi care │ │ │ │
│au înregistrat│ │ │ │
│pierdere │02 │ │ │
│(F03.01.2= │ │ │ │
│F01.76.2) │ │ │ │
├──────────────┼───┼─────┬─┴───────────────────┤
│ │ │ │din care: │
│II. Date │ │Total├──────────┬──────────┤
│privind │Nr.│col. │Pentru │Pentru │
│plăţile │rd.│2 + 3│activitate│activitate│
│restante │ │ │curentă │de │
│ │ │ │ │investiţii│
├──────────────┼───┼─────┼──────────┼──────────┤
│A │B │1 │2 │3 │
├──────────────┼───┼─────┼──────────┼──────────┤
│Plăţi restante│ │ │ │ │
│- total (F01. │ │ │ │ │
│(41 + 50).2>= │ │ │ │ │
│F03.03.1) (rd.│03 │ │ │ │
│04 + 08 + 12 +│ │ │ │ │
│18 la 20 + │ │ │ │ │
│22), din care:│ │ │ │ │
├──────────────┼───┼─────┼──────────┼──────────┤
│Furnizori │ │ │ │ │
│restanţi - │ │ │ │ │
│total (rd. 05 │04 │ │ │ │
│la 07), din │ │ │ │ │
│care: │ │ │ │ │
├──────────────┼───┼─────┼──────────┼──────────┤
│- peste 30 de │05 │ │ │ │
│zile │ │ │ │ │
├──────────────┼───┼─────┼──────────┼──────────┤
│- peste 90 de │06 │ │ │ │
│zile │ │ │ │ │
├──────────────┼───┼─────┼──────────┼──────────┤
│- peste 1 an │07 │ │ │ │
├──────────────┼───┼─────┼──────────┼──────────┤
│Obligaţii │ │ │ │ │
│restante │ │ │ │ │
│provenite din │ │ │ │ │
│activitatea de│ │ │ │ │
│distribuţie │08 │ │ │ │
│(ct.401) │ │ │ │ │
│Total (rd. 9 +│ │ │ │ │
│10 + 11), din │ │ │ │ │
│care: │ │ │ │ │
├──────────────┼───┼─────┼──────────┼──────────┤
│- până în 30 │09 │ │ │ │
│zile │ │ │ │ │
├──────────────┼───┼─────┼──────────┼──────────┤
│- între 31 şi │10 │ │ │ │
│90 zile │ │ │ │ │
├──────────────┼───┼─────┼──────────┼──────────┤
│- peste 90 │11 │ │ │ │
│zile │ │ │ │ │
├──────────────┼───┼─────┼──────────┼──────────┤
│Obligaţii │ │ │ │ │
│restante faţă │ │ │ │ │
│de bugetul │ │ │ │ │
│asigurărilor │12 │ │ │ │
│sociale │ │ │ │ │
│- total (rd. │ │ │ │ │
│13 la 17), din│ │ │ │ │
│care: │ │ │ │ │
├──────────────┼───┼─────┼──────────┼──────────┤
│- contribuţii │ │ │ │ │
│pentru │ │ │ │ │
│asigurări │ │ │ │ │
│sociale de │ │ │ │ │
│stat datorate │13 │ │ │ │
│de angajatori,│ │ │ │ │
│salariaţi şi │ │ │ │ │
│alte persoane │ │ │ │ │
│asimilate │ │ │ │ │
├──────────────┼───┼─────┼──────────┼──────────┤
│- contribuţii │ │ │ │ │
│pentru fondul │ │ │ │ │
│asigurărilor │14 │ │ │ │
│sociale de │ │ │ │ │
│sănătate │ │ │ │ │
├──────────────┼───┼─────┼──────────┼──────────┤
│- contribuţia │ │ │ │ │
│pentru pensia │15 │ │ │ │
│suplimentară │ │ │ │ │
├──────────────┼───┼─────┼──────────┼──────────┤
│- contribuţii │ │ │ │ │
│pentru bugetul│16 │ │ │ │
│asigurărilor │ │ │ │ │
│pentru şomaj │ │ │ │ │
├──────────────┼───┼─────┼──────────┼──────────┤
│- alte datorii│17 │ │ │ │
│sociale │ │ │ │ │
├──────────────┼───┼─────┼──────────┼──────────┤
│Obligaţii │ │ │ │ │
│restante faţă │ │ │ │ │
│de bugetele │18 │ │ │ │
│fondurilor │ │ │ │ │
│speciale şi │ │ │ │ │
│alte fonduri │ │ │ │ │
├──────────────┼───┼─────┼──────────┼──────────┤
│Obligaţii │ │ │ │ │
│restante faţă │19 │ │ │ │
│de alţi │ │ │ │ │
│creditori │ │ │ │ │
├──────────────┼───┼─────┼──────────┼──────────┤
│Impozite, taxe│ │ │ │ │
│şi contribuţii│ │ │ │ │
│neplătite la │ │ │ │ │
│termenul │20 │ │ │ │
│stabilit la │ │ │ │ │
│bugetul de │ │ │ │ │
│stat, din │ │ │ │ │
│care: │ │ │ │ │
├──────────────┼───┼─────┼──────────┼──────────┤
│- contribuţia │ │ │ │ │
│asiguratorie │21 │ │ │ │
│pentru muncă │ │ │ │ │
├──────────────┼───┼─────┼──────────┼──────────┤
│Impozite şi │ │ │ │ │
│taxe neplătite│ │ │ │ │
│la termenul │22 │ │ │ │
│stabilit la │ │ │ │ │
│bugetele │ │ │ │ │
│locale │ │ │ │ │
├──────────────┼───┼─────┴─┬────────┴──────────┤
│III. Număr │Nr.│30 │ │
│mediu de │rd.│iunie │30 iunie 2019 │
│salariaţi │ │2018 │ │
├──────────────┼───┼───────┼───────────────────┤
<